Sunteți pe pagina 1din 47

GHIDDE PLANIFICARE TERITORIAL NCONTEXTULDIRECTIVELOR SEVESO

INDEX
PARTEAI:................................................................................................................................................................ 3 ASPECTEGENERALE ........................................................................................................................................... 3 1 2 3 4 INTRODUCERE.............................................................................................................................................. 4 DOMENIUDEAPLICABILITATE ............................................................................................................... 5 PLANIFICARETERITORIAL.................................................................................................................... 6 PLANIFICAREAURBAN............................................................................................................................ 7 4.1 LUCRARE TEHNICREFERITOARE PAT ........................................................................................................... 8 5 PROGRAMINTEGRATPENTRUINTERVENII...................................................................................... 9

PARTEAII: .............................................................................................................................................................11 METODOLOGIE ....................................................................................................................................................11 6 LOCALIZAREAELEMENTELORTERITORIALEIDEMEDIUVULNERABILE.............................13 6.1 LOCALIZAREAELEMENTELORTERITORIALEIDEMEDIUVULNERABILE ...........................................................13 6.1.1 Elementeteritorialevulnerabile...........................................................................................................13 6.1.2 Elementedemediuvulnerabile ............................................................................................................15 6.2 DETERMINAREAZONELORAFECTATE .............................................................................................................15 6.2.1 Valoriprag..........................................................................................................................................15 6.2.2 Zoneafectate.......................................................................................................................................18 8. COMPATIBILITATEACU ELEMENTELEDEMEDIU...........................................................................29

PARTEAIII:............................................................................................................................................................32 MANAGEMENTULINFORMAIILOR ...............................................................................................................32 9. METODOLOGIEPENTRUINTRODUCEREADATELORIMANAGEMENTULINFORMAIILOR 34 9.1 ARMONIZAREAIADMINISTRAREADATELOR .................................................................................................35 9.1.1 Definireadatelor.................................................................................................................................35 9.1.2 Procesuldeproducereadatelor ..........................................................................................................36 9.1.3 Armonizareadatelor............................................................................................................................37 9.1.4 Semanticainformaiilor .......................................................................................................................38 9.2 MANAGEMENTULMETADATELOR ..................................................................................................................39 9.2.1 Standardepentrumetadate(DublinCore,INSPIRE,ISO) ....................................................................39 9.3 SISTEMULDEBAZEDEDATECOMUNEIINTEROPERABILITATEA.....................................................................44 9.3.1 Modelulfederativ:Metadate,dateiinteroperabilitateaserviciilor......................................................44 9.3.2 ModelulCentralizat.............................................................................................................................45

PARTEA I:

ASPECTEGENERALE

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

INTRODUCERE

n baza articolului 13 din Hotrrea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase, obiectivul general al acestui ghid l reprezint definirea cerinelor minime de siguran pentru planificarea amenajarii teritoriului lunduse nconsiderareamplasareaobiectivelelorcaresesupunprevederilor hotrrii maisusmenionatenscopullimitriiconsecineloraccidentelormajorepentrupopulaieimediu. si necesitatea meninerii unor distane adecvate ntre aceste amplasamente i zone rezideniale, cldiriizonedeutilitatepublic,ciprincipalerutiere,zonederecreereizoneprotejatedeinteres isensibilitatedeosebite. Ghidul traseaz linii directoare n vederea corelrii instrumentelor pentru amenjare teritorial i risculpecare lprezintamplasamentelece intrsub incidenaHotrriideGuvern nr.804/2007, lundusencalculmpreunaspecteleeconomicosociale,careimplicun puternicimpactteritorial idemediu. Existorelaiedificilattnceeaceprivetedurata,ctiproceselentreprocedurilepentru planificare teritorial, o transformare mai rapid a proceselor, sistemele de producie i riscurile importanteasociate.Toateacesteanecesitoanalizteritorialminuioas,conectatcuobiectivele autoritilorcompetentepentruaplicareaprevederilorHG804/2007,asacumsuntdefinitelaart.5. Ghidulprezintmetodologiilecefurnizeaz,ncadrulproceduriialesedeautoritilepublicelocale responsabile cu planificarea amenajrii teritoriului, cerinele minime de siguran pentru planificarea teritorial a obiectivelor cu risc de accidente majore, i elemente tehnice pentru autoritile competente, n scopul controlului amenajrii teritoriului, n vederea ducerii la ndeplinireasarcinilorprevzutenarticolul13alHotrriideGuvernnr.804/2007.

DOMENIUDEAPLICABILITATE

Ghiduldescrie oprocedurpentruplanificareaamenajriiteritorialepornindde laprevederileart. 13alHotrriideGuvernnr.804/2007: a) Construireaunornoiamplasamente b) Modificareaunoramplasamentedejaexistente c) Dezvoltri precum noi conexiuni de transport, locaii frecventate de public i zone rezideniale n vecintatea amplasamentelor existente, n situaia n care aceste dezvoltri sauamplasrisporescrisculsauconsecineleunuiaccidentmajor. Proceduradescrisdeghidprezinturmtoarelefazealeplanificriiamenajriiteritoriale,cevorfi prezentatenamnuntnceadeadouaparte: - Faza1identificareaelementelorteritorialeidemediu - Faza2evaluareazonelorposibilafiafectate - Faza3validareacompatibilitiiteritorialeidemediuaobiectivelor.

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

PLANIFICARETERITORIAL

nceea cepriveteprezenaamplasamentelorcuriscde accidente majore,planuriledeamenajare teritorialartrebuisverificeisidentificecompatibilitateadintreamenajareateritorialiaceste amplasamente(atatincazulcelorexistentecatsipentruamplasareaunoranoi)nvedereaatingerii acestuiobiectiv,pebazacriteriilorprezentatenacestghid,esteposibilcaracterizareamsurilorde prevenireariscurilorireducerea impactului,considerndtoatedestinaiileposibile, nrelaiecu destinaiaprincipal,fiecesteunarezidenial,industrial,deinfrastructur,etc. Planul de Urbanism/Amenajare Teritorial General/ trebuie s confere coeren, interaciunilor dintre amplasamente, destinaiilor pe care le are teritoriul i localizarea infrastructurilor i a principalelorliniidecomunicare. n planificarea zonelor extinse trebuiesc caracterizate i definite relaiile dintre localizarea amplasamentelor i limitele administrative ale competenelor autoritatilor locale, mai ales dac amplasamentulestelocalizatnapropiereagranieloradministrative,crescndastfelfactoriiderisc pentruzoneleadministrativenvecinate.nacestecazuriestenecesarpromovareaprocedurilorde coplanificareicooperare. Planificareateritorialtrebuiesincontiderezultatelecederivdinplanuriledeurgenexterne aleoperatoriloreconomici. Potfianticipatemaimultemodalitiderealizareaplanificarii teritoriale: a) Se poate realiza o planicare teritorial la nivelul judeului prin adoptarea PUZPlanuluide Urbanism Zonal,ncaressetratezendetaliuinclusivplanificareapentrulocaliti b) Se poate urma i direcia invers, dinspre localitate ctre jude, prin elaborarea PUD PlanuluideUrbanismdeDetaliu. c) n final,sepotfolosiprocesei instrumentedecoplanificarei cooperare,pentruadefini contextualcriteriilegeneralepentruplanificareiactivareaprocedurilorderevizuireaPUZ iPUD.

PLANIFICAREAURBAN

Art.13alHotrriideGuvernnr804/2007,menioneaztreiipoteze: a) poziionareanoiloramplasamente b) modificrile aduse amplasamentelor existente crora le sunt aplicabile prevederile Art. 11 dinHotrreadeGuvernnr.804/2007 c) noile dezvoltri privind reeaua de transport, cldiri i zone de utilitate public i zone rezidenialeaflatenvecintateaamplasamentelor,caremrescrisculsauconsecineleunui accidentmajor. Primeledoucategoriia)ib)suntndirectlegturcuamplasamentul/amplasamentele.nacest situaie,autoritateapubliclocalresponsabilcuplanificareaamenajriiteritoriuluitrebuie: - S verifice, folosinduse de metodele i criteriile prezentate, i cu participarea prilor implicate, compatibilitatea teritorial i de mediu a noului amplasament sau modificrile amplasamentuluicuplanuldeurbanism/amenajareteritorialapusnaplicare - S promoveze modificarea planului de urbanism/amenajare teritorial, n cazul n care nu existcompatibilitate,respectndcriteriileminimedesiguranpentrucontrolulamenajrii teritoriale. Cea dea treia situaie (c) presupune un proces invers, n acest caz autoritatea public local responsabilcuplanificareaamenajriiteritoriuluitrebuie: - Scunoasc navans,prin intermediul metodele icriteriilorprezentate,icuparticiparea prilorimplicate,situaiilederiscaleamplasamentelorexistente - S in cont de situaia riscurilor actuale i posibilitatea de a face poziionare de noi amplasamentesaudezvoltri compatibil. n planificarea teritorial rezultatele extrase din planurile de urgen externe trebuie s fie corelatecuPlanuldeUrbanism/amenajareteritorialaGeneral/.

Autoritateapublicresponsabilcuplanificareaamenajriiteritoriuluitrebuiesconsultecelelalte autoriti competente, indicate n art. 5 (2) si (3) al HG nr. 804/2007, nainte de a acorda o autorizaiedeconstrucieconformunuiadincazurileprezentatelaart.13alHGnr.804/2007. Autorizaiile tehnice pot fi emise de la caz la caz, sau n timpul redactrii unor instrumente de planificarespecifice(LucrareTehnicpentruPAT).

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

4.1

LucrareTehnicreferitoarePAT

Lucrarea Tehnic despre Planificarea Amenajrii Teritoriale permite o mai bun nelegere i o definire mai clar a problemelor, evalurilor, recomandrilor cartografice, necesare aprobrii i aplicriiprocedurilor.Prezenapropriilorelaborri,strnslegatedeplan,potfidefolosautoritilor competente implicate n plan. Lucrarea Tehnic ar putea fi folosit cel puin pe perioada de consultareapopulaiei. Documentaia tehnic, necesar pentru obinerea autorizaiei specifice (de construcie, demolare, reamenajare,extindereetc.)cuprinde: - Informaiilefurnizatedeoperator - Locaia i reprezentarea elementelor teritoriale i de mediu vulnerabile, ntro baz cartografictehnicicadastral - Reprezentarea zonelor cu pagube, pentru toate categoriile de efecte i toate posibilitile, ntrobazcartografictehnicicadastral - Localizareaiorganizareazonelorpentrucareseaplicregulamentespecifice,rezultatedin reprezentrile cartografice ale zonelor afectate i a elementelor teritoriale i de mediu vulnerabile - posibileleopiniialeautoritilorcompetente,nspecialalecelormenionatenart.5alHG nr.804/2007 - alte msuri ce ar putea fi adoptate n teritoriu, ex. Criterii specifice pentru planificare teritorial, elemente de infrastructur i lucrri de protecie, planificarea legturilor de transport, criteriile de proiectare pentru anumite lucrri, i, dac este cazul, elementele de corelarecuinstrumenteledeplanificarepentrusituaiideurgeniproteciecivil.

PROGRAMINTEGRATPENTRUINTERVENII

n eventualitatea promovrii unui program integrat de intervenii, sau a unui instrument similar, LucrareaTehnicvaincludeioanalizsocioeconomiciunafinanciar,precumiunstudiude fezabilitatetehniciadministrativpentrulucrrileplanificate. O eventual propunere de program integrat de intervenii, redactat de reprezentani ai sectorului public, sau privat, individual sau n parteneriat, poate defini toate aciunile necesare pentru soluionareaunorsituaiifoartecomplexe: - Definireamodificriloraduseobiectivelorrezideniale,industrialesaudeinfrastructur - Analizarealucrrilorfcutedeoperatorpentrureducereazonelorafectate - Oferirea unor modaliti de transfer a autorizaiilor de costrucie ctre zone adiacente sau altezonedeinutedemunicipalitate Pe perioada eleborrii propunerii pentru program integrat, este posibil implicarea altor pri sau instituii.

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

10

PARTEA II:

METODOLOGIE

11

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

12

LOCALIZAREAELEMENTELOR TERITORIALEIDEMEDIU VULNERABILE

6.1

Localizareaelementelorteritorialeidemediuvulnerabile

6.1.1 Elementeteritorialevulnerabile Elementeletehnicenecesareuneievaluriacompatibilitiispaialeidemediusuntexprimaten funciedenevoiadeaasiguraattunnivelminimdesiguranpentrupopulaieiinfrastructur,ct iproteciacorespunztoarepentruelementesensibileladezastrenaturale.

Vulnerabilitatea unei zone din vecinttatea unui amplasament va fi evaluat n funcie de indexul alocatzonelordinvecintateideprezenaelementelorsensibile,dupcumsevedeinTabelul 1.

Trebuiedeasemeneas lum n calcul infrastructuradetransporti facilitiledetransport.Dac acestefacilitisuntlocalizatenzoneleposibilafectate,atuncitrebuiescidentificatecorectaciuni deprotecieigestionare,pentruareduceamploareaconsecinelor(deexemplu,nalareaziduluide supraveghereainfrastructurii,etc) mprireaterenului pe categorii,ca nTabelul2,inecontdeevaluareaunorposibilescenarii de accidenteinspecialdeurmtoarelecriterii: Vulnerabilitateaprincipalgeneralaactivitii,ladeschiderefadenchidere Dificultate n evacuarea subiecilor vulnerabili, cum ar fi copiii, persoanele n vrst, bolnavii,precumipersonalulceleacordasisten Dificulti n evacuarea persoanelor din cldiri cu mai mult de cinci etaje, sau din zone aglomerate, pentru c, la aceti subieci care, dei se pot mica n mod independent, evacuareadepindeidectdeuorsepoateajungelaieiriledeurgensaulaadposturile corespunztoare Dificulti minore nevacuarea locuitorilordincldiricupuineetaje,sau imobile izolate, cuieirideurgeniechipamentedesiguranmaibineadministrate Vulnerabilitatea redus a activitilor cu numr sczut de angajai permaneni, i astfel, o expunerelariscmaimic,ncomparaiecuactivitisimilare,darlacaresefolosetemai multpersonal ngeneral,vulnerabilitateamaimareaactivitilornaerliber,fadeceledininterior. Pebazaacestorcriterii,icuconcluziiledesprinsedinevalurilecazurilorindividuale,esteposibil ca la aceste categorii s trebuiasc adugate toate elementele ce sunt prezente, dar nu suficient menionatenTabelul 1.

13

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Tabel 1Categoriideterenuri

Categoriideterenuri
CATEGORIAA 1. Zonepredominantrezideniale,cuunindicedeconsumalcldirilor> 4,5m3/m2. 2. Locaiincaresegsescpersoanecumobilitatesczutcumarfispitale,azile,grdinie,coli, etc(>25depaturisau>100depersoane). 3. Locaiiexterioarepredispuseaglomeraiilorcumarfipieefixesaualtedestinaii,etc(>500de persoane). CATEGORIAB 1. Zone predominant rezideniale, cu un indice de consum al cldirilor ce variaz ntre 4,5 i 1,5 3 2 m /m . 2. Locaiincaresegsescpersoanecumobilitatesczutcumarfispitale,azile,grdinie,coli, etc (<25paturisau <100depersoane). 3. Locaiiexterioarepredispuseaglomeraiilorcumarfipieefixesaualtedestinaii,etc(<500de persoane). 4. Spaii interioare supuse aglomerrilor excesive cum ar fi centre comerciale, servicii, faciliti, colegii,universiti,etc(>500depersoane). 5. Spaiisupuseaglomerrilor,cuperioadelimitatedeexpunerelarisc cumarfispaiiderelaxare, amuzament, sport, locaii culturale, religioase, etc (>100 de persoane n aer liber, >1000 de persoaneninterior). 6. Griialtenoduridetransport(deplasareaapeste1000depersoane/zi). CATEGORIAC 1. Zone predominant rezideniale, cu un indice de consum al cldirilor ce variaz ntre 1,5 i 1,0 3 2 m /m . 2. Spaii interioare supuse aglomerrilor excesive cum ar fi centre comerciale, servicii, faciliti, colegii,universiti,etc(>500depersoane).. 3. Spaiisupuseaglomerrilor,cuperioadelimitate deexpunerelarisc cumarfispaiiderelaxare, amuzament, sport, locaii culturale, religioase, etc (<100 de persoane n aer liber, <1000 de persoaneninterior). 4. Griialtenoduridetransport(deplasareaapeste1000depersoane/zi). CATEGORIAD 1. Zone predominant rezideniale, cu un indice de consum al cldirilor ce variaz ntre 1,0 i 0,5 3 2 m /m . 2. Spaiisupuseaglomerrilorexcesive,cuparticiparemaximlunarcumarfitrguri,pieesau alteevenimenteregulare,cimitire,etc. CATEGORIAE 1. Zonepredominantrezideniale,cuunindicedeconsumalcldirilor<0,5m3/m2. 2. Industrial,handicraft,agricultural,andlivestocksettlements. 3. Aezriindustriale,demeteug,agricolei CATEGORIAF 1. Locaiininteriorulamplasamentului. 2. Zoneadiacentefabricii,undenuseaflstructuricenecesitprezenaunorgrupurideoameni.

14

6.1.2 Elementedemediuvulnerabile

Trebuieevaluatvulnerabilitateafiecruielement,nfunciedefenomenologiaincidentalasociat. nbazaacestora,ngeneral,putem consideracefectulpecarelaufenomeneledetipulexploziilor sau incendiilor asupra apei i solului ca fiind unul neglijabil. n toate celelalte cazuri, evaluarea vulnerabilitii trebuie s ia n calcul deterioararea specific asupra mediului, asupra resurselor socialeidemediuaflatendiscuie,iposibilitateadeaintervenipentruoeliberareposibil. Pentru planificarea urban i teritorial ar trebui s se fac o recunoatere pentru identificarea elementelordemediuvulnerabile,cumarfi: Obiectivedemediuipeisagistic(artisticeiculturale,arheologice) Zonedinnaturprotejate(ex.Parcuriialtezonedesemnate,conformcerinelorlegale) Apasuperficial(ex.Acvifersuperficial,hidrografieprimarisecundar,volumedeapn relaiecutimpulivolumuldinbazin) Adncimeaapei(ex.Puuripentruapapotabilsau irigaii,acviferprotejatsau neprotejat, zona rencrcat din acvifer). Companiile care opereaz cu substane periculoase pentru mediu, localizate n zone unde apa subteran este superficial, sau n apropierea puurilor vor fi avaluate cu atenie. Pentru firmele deja existente, ar trebui evaluate sistemele de proteciepentrupstrareaiizolare. Amenajareateritorial(ex.Zonecultivate,pduri).

6.2

Determinareazonelorafectate

6.2.1 Valoriprag Valoarea prag indicat pentru o posibil deteriorare a structurilor este o limit inferioar, care se aplic n special la obiective vulnerabile, cum ar fi rezervoarele cu presiune atmosferic, panouri din material plastic laminat, etc. i pentru expuneri de lung durat. Pentru obiective mai puin vulnerabile,poatefinecesarpentruasereferilavalorimaiadecvatesituaieispecifice,inndcont deposibiladurataaexpunerii. Tipuriledeefectfizicdecaretrebuiesseincontsunturmtoarele: Radiaietermicstaionar(POOLFIRE,JETFIRE) Valorilepragsuntexprimateaicicaenergietermicperzonexpus(kW/m2).Valorile numerice se refer la posibilitatea de vtmare a persoanelor ce nu poart echipament de protecie special, localizateiniialnafarazoneincareflcrilesuntvizibile,ilundnconsiderareposibilitateaca, ncircumstanenefavorabile,opersoanspoatplecanmodvoluntar. Radiaietermicvariabil(Bleve/Fireball) Fenomenul, tipic pentru vasele sau rezervoarele ce conin lichid inflamabil sub presiune, este caracterizatdeoradiaietermiccevariazntimpicadurat,ntre1040desecunde,nfuncie decantitateaimplicat.Cumnastfeldesituaiiduratainflueneazsemnificativpagubeleestimate, efectul fizic trebuie exprimat n funcie de doza de cldur absorbit (kJ/m2). n scopul 15

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

prentmpinrii unui posibil efect de domino, se va analiza i distana maxim de rspndire a fragmentelordedimensiuniconsiderabile,gsitentruncaztipicdeLPG. Radiaietermicinstantanee(FLASHFIRE) inndcontdeduratascurtdeexpunerelaradiaiisemnificative(13secunde,corespunznd perioadeinecesarepentrutraversareaflcrilor)seconsidercefecteletalepotapreadoarn limitadeinflamabilitateanorului(LFL) Ocazionalpotapreaefecteletaleproveninddelaincendiilocalesauizolate,posibilpestelimita minimdeinflamabilitate,caurmareaneuniformitiinorului,aacamputeapresupune extinderealetalitiiiniialepnlalimitareprezentatde LFL Presiuneaondulatorie(VCE) Valoareapragconsideratpunctdereferinpentruefecteleletaleposibileserefernmodspecial la letalitatea indirectcauzatde cderi,proieciacorpuluipeste bariere, impactul fragmentelori mai ales la prbuirea cldirilor (0.3 bar), pe cnd n spaiile deschise n lipsa cldirilor i a altor artefactevulnerabilearfimaipotrivitsfieluatnconsideraredoarletalitateadirectprovocatde undadeoc(0.6bar). Limitelepentrurnireversibileiireversibileerauraportatelanceputladistanelelacarese estimeazcsevaspargesticlacuoproieciesemnificativdefragmente,chiarilumin,generat deundadeoc. nceeacepriveteefectuldomino,valoareaprag(0.3bar)sastabilitpentrua reflectadistanadeproiecieafragmentelorsauobiectelorcarepotcauzaprejudiciirezervoarelor, echipamentelor,conductelor,etc. Proieciafragmentelor(VCE) Proieciafragmentelor,demrimemare,esteluatnconsiderarepentruefecteledominocauzatede slbireastructurilordesusineresaufisurarearezervoarelorsauaechipamentelor. Datfiindngustimeazoneiafectatdeimpactinconsecinprobabilitateasczutcaopersoan sfieprezentnacelmoment,seestimeazcproieciaunuisingurfragmentdemrime considerabilcontribuientromicmsurlariscultotalreprezentatdeamplasamentpentru persoane(frefectuldomino). Emanaiitoxice IDLH(ImmediatelyDangeroustoLifeandHealth)PericolImediatpentruViaiSntate: SursaNIOSH/OSHA):Concentraiadesubstanetoxicecaredupoexpunerede30deminute la inhalaii a unei persoane sntoase, nu provoac daune ireversibile pentru sntate sau simptomecareprevinepunereanaplicareamsurilordeprotecieadecvate. LC50 (30 min, HMN): Concentraia de substan n aer care provoac moartea a 50% din persoaneleexpusetimpde30deminute. DacsuntdisponibilevalorideLC50pentrualtefiintedectceleumanei/saualttimpdeexpunere dect cel de 30 de minute, se va face o transpoziie a acelor termeni prin metode recunoscute n literaturatehnic. Saconstatatctimpuldeexpunerede30deminuteestestabilitpebazadurateimaximeestimate de emanare, de la evaporarea din bazin i sau/ disiparea norului. n condiiile specifice din uzin (e.g. metod de detectare a fluidelor periculoase operate manual, avertizare i butoane de urgen 16

pentrunchidereavalvelor,etc)idupadoptareasistemelorpotrivitedemanagementdesiguran, conformlegislaieiexistente,operatoruluzineipoateluanconsiderarenmodresponsabildiferite perioade de expunere, deci, posibilitatea de adoptare a valorilor prag diferite fa de cele din Tabelul 2. Urmtorul tabel ilustreaz posibilele evenimente cu efecte incidentale i pragurile folositepentruamsuraacesteevenimente
Tabelul2Valoriprag
Emisietoxic(ppm) Radiaietermic staionar(kW/m2) Punctfinal efecte Punct final Efect Domino 37,5 12,5 Efectdomino dauneaduse structurilori/ echipamentului metalic(oel) Letalitate sporit50% letalitate pentru expunere prelungitfa deceastabilit nceput letalitate 7 nceputletalitate 350 Mingedefoc nceput Letalitate ArsurigradulIII LFL Incendiu instantaneu nceput Letalitate Rni ireversibile IDLH Rni ireversibile pentru expunerimai lungidect timpulstabilit Rni reversibile LOC 3 Rnireversibile 125 Mingedefoc 0,03 Rnireversibile, Ferestresparte 5 Rniireversibile 200 Mingedefoc Rniireversibile ArsurigradulII 0,07 Deformareaconductelori stricciunilaperei rniireversibile 0,14 Prbuireperei neranforsaiiconstrucii civile Dauneconducte nceputLetalitate 12,5 Dauneaduse echipamentelori prilordin plastic,letalitate sporit radius LFL Incendiu instantaneu Letalitate crescut Mingedefoc Letalitatesporit 0,3 0,6 spaiu deschis efecte Incendiu Radiaietermic variabil(kJ/m2) Punct final Efecte Punct final 0,6 Efectdomino daune aduse rezervoarelorsub presiuneLetalitate sporitpentrupersoanele dinspaiiledeschise Daunegraverezervoare suprateraneiconducte Letalitatesporitcuefecte indirecteprecumgeamuri sparte,prbuiri,obiecte proiectate efecte Explozie Suprapresiune(bar)

Letalitate sporit

LC50

Pentru aplicarea corect a criteriilor de evaluare a compatibilitii teritoriale, operatorul indic zoneleafectatefacndreferirelavalorilepragdinTabelul2.ngeneral,efectelefizicecarerezult din scenariile de accidente pot cauza rnirea persoanelor sau a structurilor, n funcie de tipul specific,intensitatesaudurat.

17

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

6.2.2 Zoneafectate Surselezonelorafectateprovindin: RaportuldesigurandupvalidareaAutoritilorCompetente. InformaiidinparteaoperatoruluipentrudinSistemuldeManagementdeSiguran. Determinarea zonelor de daun trebuie fcut de ctre operator lunduse n considerare caracteristicile propriei situaii n funcie de tipurile de daune i de nivelurile de prag indicate n Tabelul 2.

7.

CRITERIIDEEVALUARETERITORIAL

7.1

Abordarepentrufabricifoartestandardizate

7.1.1. Introducere Fabricile foartestandardizatesuntcelecare folosescproceseuoarei ngeneralsimilare.Un exempluarfiunitilededepozitareaunorsubstanetoxiceiinflamabilesauangrmintelordar i industriile de procesare caracterizate de un grad mai mic de complexitate (de ex. industria galvanizrii). Aceast metod se bazeaz pe consecinele accidentelor credibile fr o cuantificare exact a frecveneilor. Principiulde bazestesse ia n calculcel mai ruscenariuposibil,ianumeaccidentulcucele maimaripagube,bazelededateistoriceitoateinformaiilecalitativeobinutedinanalizaderisc efectuatdeoperator. Chintesena acestei metodologii este urmtoarea: dac se adopt msuri de protecie suficiente n cazulaccidentelormaimari,atunciacestemsurivorfiadecvateipentruaccidentelemaimici. Dinacestmotiv,aceastmetodvalorificdoarextindereaconsecineiaccidentuluinuifrecvena accidentelor,careesteestimatimplicit. 7.1.2Metodologie Metodologiaconstdinurmtoriitreipai: 1. Evaluareaclaseidedepozitare 2. Evaluareascenariilorpentruincidente 3. Evaluareacategoriilordecompatibilitateteritorialcaofuncieapasuluiprecedent. 7.1.2.1Evaluareaclaseidedepozitare Primul pas al metodologiei se refer la evaluarea clasei de depozitare. Aceast clas ar putea fi determinatprinraportarealamaimultevariabile: Cantitateitipuldesubstan Riscurigeneraleispecificealeprocesului(condiiileprocesului,manevrareetc.) Riscurilegatedemoduldeproiectareafabricii Msurideprevenireiprotecieadoptate 18

Acestevariabilesepotcombinapentruaobine valori numerice n bazacrorasepoaterealizao clasificareadepozitelor,dupcumsespecificncontinuare: ClasaI ClasaII ClasaIII ClasaIV nordineacresctoareagraduluideriscprezentat. 7.1.2.2.Identificareascenariilordeincidente Printroanalizarisculuiseidentificscenariideincidente,cuzonaposibilafectativalorilede pragindicatenTabelul 2. nabsenauneianalizearisculuifcutdeoperator(cazlanivelmic),autoritateacompetentpoate folosimetoderapide,nfunciedetipuldesubstanpericuloas,decalitate,stareafizicisistemul de protecie corespunztor. n acest mod, se pot identifica zonele posibil afectate, folosind un coeficient multiplicativ corespunztor condiiilor meteorologice. Aceste metode sunt folosite n generalpentruplanificareansituaiideurgen,acesteaauuncaracterconservatorinbazalorse identificzoneposibilafectatemaiextinseiseobinindicaiimailocalizate. 7.1.2.3Evaluareacategoriilordecompatibilitateteritorialasociateidentificriiprecedente Pentru a evalua compatibilitatea folosim o matrice referitoare la clasa de depozit i categoria de efecte.nbazaacesteimatriciputemdeterminacompatibilitatea teritorialdefinitnTabelul 1. n tabelele de mai jos propunem categoriile pentru cazurile noi i existente. n acest ultim caz, formulmodefiniiemaipuinrestrictivacategoriilordecompatibilitateteritorial,inndcontde dificultateaevaluriicompatibilitiiuneilocaiiexistente. Tabel 3Unitatenoudedepozitare Clasdepozit Gradmarede letalitate EF F F Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate DEF CDEF EF DEF F EF

Rnitratabile ABCDEF BCDEF CDEF

I II III

Tabel 4Unitateexistentdedepozitare Clasdepozit Gradmarede letalitate DEF EF F F Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate CDEF BCDEF DEF CDEF EF DEF F EF

Rnitratabile ABCDEF BCDEF CDEF DEF

I II III IV

7.1.3.Studiudecaz 19

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Exemplu: degajareLPGdeflagraie. Se consider un depozit existent LPG. Este un depozit ncadrat n clasa I, conform evalurii operatorului.Analizaderisciancalculurmtorulevenimentposibil:rupereaeviinfazalichidn treipunctediferite: Parteainferioararecipientuluidedepozitare Punctuldencrcarealrecipientuluidedepozitare Unitateadetransfercamionrecipient. Pentru aceste scenarii sau folosit aceeai parametri surs (LPG, diametru echivalent, condiii proces,condiiimeteorologice),iarzoneleposibilafectatesuntprezentatemaijos:

Gradmaredeletalitate(LFL) Gradmicdeletalitate(0,5 LFL)

Distan(metri) 65 86

Compatibilitateateritorialsaevaluatfolosindtabelulpentrudepoziteexistente.

Clasdepozit Gradmarede letalitate DEF EF F F

I II III IV

Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate CDEF BCDEF DEF CDEF EF DEF F EF

Rnitratabile ABCDEF BCDEF CDEF DEF

20

Figura1.DepozitLPGcompatibilitateteritorial

7.2Abordarepentruindustriideprocesare 7.2.1.Introducere Deobicei,fabriciledeprocesaresuntmaicomplexedectunitilededepozitare.Existmaimulte evenimenteiscenarii.Dinacestemotive,naintedeaaplicametodaLUPestenevoiedeoanaliz cantitativariscurilor. 7.2Metodologie Metodologiaconstdinurmtorii3pai: 1.Evaluareafrecveneiscenariului 2.Evaluareaconsecinelorscenariului 3.Evaluareacategoriilordecompatibilitateteritorialcaofuncieapailoranteriori. 7.2.2.1Evaluareafrecveneiscenariului Frecvena este calculat prin analiza de risc realizat de operator. n literatura internaional de 6 specialitate,pragultipicprivindcredibilitateaunuiscenariuestede10 cazuri/an.Cutoateacestea, 6 este bine s se analizeze toate scenariile cu frecvene mai mici de 10 cazuri/an i care au consecineimportante.Acestaspectesteimportantipentruplanificareansituaiideurgen.

7.2.2.2Evaluareaconsecinelorscenariului Distanelesecalculeazprintroanalizdesiguranrealizatdeoperator.ncazulncarenuexist oanalizariscurilor(nivelmaimic),ageniapoatefolosimetodedeevaluarerapid,bazatepetipul de substan, cantitatea substanei, starea fizic, prezena planurilor de siguran. n acest mod,

21

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

putei identifica zone posibil afectate, folosind factorii multiplicativi corelai cu condiiile meteorologice. 7.2.2.3Evaluareacategoriilordecompatibilitateteritorialcorelatecuidentificrileprecedente Odat cu obinerea tututor informaiilor (frecvene i consecine) pentru scenarii, putem evalua compatibilitatea urban. Metodele se bazeaz pe o matrice, prezentat n tabelul 6, privind frecvenele i efectele scenariilor. Dac exist o alternativ urban aprobat de municipalitate se poatefolosiomatricediferit,reprezentatnTabelul 6. Tabel 5:Categoriidecompatibilitateteritorial(fralternativurban) Frecven. (cazuri/an)
6 <10 4 6 10 10 3 4 10 10 3 >10

Gradmarede letalitate EF F F F

Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate DEF CDEF EF DEF F EF F F

Rnitratabile BCDEF CDEF DEF EF

Tabel 6:Categoriidecompatibilitateteritorial(cualternativurban) frecven. (cazuri/an)


6 <10 4 6 10 10 3 4 10 10 3 >10

Gradmarede letalitate DEF EF F F

Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate CDEF BCDEF DEF CDEF EF DEF F EF

Rnitratabile ABCDEF BCDEF CDEF DEF

Aceste abordri pot fi extinse, n baza evalurilor autoritilor competente, i la fabricile de procesareexistente.nacestesituaii,dacseidentificoincompatibilitateclar,operatorultrebuie sadopteomsurtehnicalternativpentruareducefrecveneleipentrualimitaconsecinele.

7.2.3.Studiudecaz Exemplu: scurgeredeacidfluorhidricdispersare Vom lua exemplul unei scurgeri de acid fluorhidric n faz lichid, cauzat de ruperea evii de admisieaunuirecipientdedepozitare,pentruuncazcualternativurban.Analizaderiscprevede pentruacestscenariuofrecvende5x106cazuri/an.Aceastvaloare,calculatdeoperator,deja aluatncalculcondiiilemeteorologice,ncazuldefaclasadestabilitateDiovitezavntului egalcu3m/s. Zoneleposibilafectate,evaluatedeoperator,suntprezentatenTabelul 7. 22

Tabel 7:Zoneposibilafectate Distan(metri) 35 270

Gradmaredeletalitate(LC50) Rninetratabile(IDLH)

Tabel 8:Compatibilitateateritorial Frecven (cazuri/an)


6 <10 4 6 10 10 3 4 10 10 3 >10

Gradmarede letalitate DEF EF F F

Categoriideefecte Gradmicde Rninetratabile letalitate CDEF BCDEF DEF CDEF EF DEF F EF

Rnitratabile ABCDEF BCDEF CDEF DEF

7.3Alteabordri 7.3.1Riscpentruindividipentrusocietate n cazuri complexe, de exemplu zone industriale extinse cu mai muli operatori, se pot folosi abordribazatepeoevaluarecantitativarisculuipentruindividipentrusocietate. 7.3.2Abordareaprivindrisculindividual Riscul individual este cel la care este expus o persoan aflat n apropierea unui anumit pericol. Aceastdefiniieincludenaturapagubeisuferite,probabilitateantmplriisaleiperioadadetimp ncaresepoateproduce.npractic,nbazaanalizeiinfunciedeexistenadatelornecesare,se acord atenie n principal eliminrii pericolului de moarte. Riscul individual se poate estima n funciedemaimultereferine,nfunciedescopulspecificalstudiului. Curbelede isorisc,precumizonelede isorisc,suntoreprezentaregeograficadezvoltriiunui risc.Acesteaindicfrecvenaestimataunuievenimentcarepoatecauzaunanumetipdepagube ntrunanumitlocdintrozon,indiferentdacseaflsaunupersoanenacelpunct. Riscul individualare nprincipalofrecven local(cazuridedeces/an),caresepoatedetermina urmndpaiidemaijos: 1. npunctulPalcoordonatelor(x,y)secunoateefectulfizicdatoritscenariuluideincidentei iastfeldeestimeazfunciaProbitcorelatcuacelefect, 2. Din valoarea funciei Probit se determin probabilitatea decesului (pd, i, xy) n punctul P (x,y) pentruscenariuli.Probabilitateaestimatserefer laun individ, nspaiul liber i lipsitde oriceprotecie.Aceastadepindedoardedistanidemagnitudineascenariuluideincident. 3. Probabilitateamoriicalculatsevanmulicufrecvenascenariului.nacestmod,veitiriscul individual(canumrdedecese/an)npunctulx,yalscenariuluii.

23

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Pentru reconstituirea mai multor scenarii cu efecte n punctul P (x,y), valoarea riscului din acest punctestecalculatcasumavalorilorindividualederiscpentrufiecarescenariu. 1.3.2.1.Studiudecaz Exemplu: scurgeredesubstanetoxice Se va considera depozitarea unei substane toxice generice. Raportul de siguran elaborat de operatorprevedecaposibilscenariuscurgereaacesteisubstanetoxicenurmaruperiiuneievi,cu 4 o frecven de 1 x 10 cazuri/an. Aveast valoare a frecvenei ia n calcul i probabilitatea condiiilormeteorologice(clasadestabilitateDiovitezavntuluide5m/s). Considernd un punct P (x,y) nmulim valoarea frecvenei corespunztoare scenariului cu probabilitateacaacestpunctsfieatinsdeefectelescenariului(analizstatisticadatelorprivind 5 direciaivitezavntului)deexemplu0.2,obinndofrecvende2x10 cazuri/an. Prin funcia Probit am evaluat probabilitatea decesului n punctul P(x,y), folosind valorile de concentraieitimpuldeexpunereobinuteprintrunmodeldedispersie,deexemplu0.5.
5 RezultatulfinalnedovaloarearisculuiindividualnpuctulP(x,y)de1x10 cazuridedeces/an.

Se propune o reprezentare a isocurbelor n baza exemplului deja amintit despre o scurgere de 4 substantoxiccuofrecvende110 cazuri/an. Aa numita reprezentare prag folosit n raportul de siguran prezint o zon circular cu distaneleariilorafectateasociatepraguluiIDLHiLC50,conformfigurii2. Figura 3 propune un exemplu de reprezentare a pragului de pagube. n Figura 4 i Figura 5 se comparzonade isorisci se indicpraguldepagube.Esteclarcreprezentarea isocurbelornu esteconcentricdeoarecenzonelecuvntprobabilitateamoriiestemaimare.

24

Figure1:DistancesrelevanttoIDLH(greenline)and LC50(redline)

Figura2:Reprezentareazonelordeizorisc

25

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Figura3:Comparaientrezoneledeizoriscireprezentareapragurilor(IDLHeLC50)

Figura4:Comparaientrezoneledeizoriscireprezentareapragurilor(LC50)

7.3.3.Abordareaprivindrisculpentrusocietate(probabilist) Risculpentrusocietateesteomsurariscului globallacareesteexpusntreagapopulaieaflatn apropiereasurseiderisc. Calcularea riscului social necesit, pe lng informaiile necesare n cazul estimrii riscului individual,definireasituaieidemograficedinzon.Aceastanseamnctrebuieslumncalcul tipul de persoane (muncitori, locuitori, studeni etc...), prezena factorului (fix, variabil, normal etc.),numruldeadmisiiifactoriilimitativiaplicabili.Untipspecificdecurbederiscsocialsunt curbeleFN(F:frecvena,N:numrdecedai). DiferenafadecurbeledeisoriscestecceleFNincontideprezenapopuaiei.ntradevr, curbelede isoriscsuntaceleai indiferentdacounitateeste localizat ntrozondenspopulat sau ntro zon nepopulat. Curbele FN sugereaz n schimb s se evalueze riscul lund n considerareacestaspectimportant. 26

7.3.4Praguriledetolerareariscului
6 RMT (Riscul Maxim Tolerabil) pentru instalaiie noi ar putea fi de 110 /an. Pentru instalaiile 5 existente valoarea RMT ar putea fi 110 /an. Lund n considerare riscul tolerabil, trebuie s se foloseascprincipiulALARA(CtdeMicPosibil). 2 Avndnvedererisculpentrusocietate,RMT(RisculMaximTolerabil)arputeafi10E3/N ,dup cumsearatnFigura6.Deasemenea,nacestcaztrebuiessefoloseascprincipiulCtdeMic Posibil.

Tabelul10prezintacestevaloriRMT. Tabel10Praguridetolerareariscului RMT(instalaiiexistente) RMT(instalaiinoi) 5 6 110 occ/year 110 occ/year Riscindividual 2 2 10E3/N 10E3/N Riscpentrusocietate

Frecv. Estimat > N nr. accidente/an

neacceptabil Red. dorit acceptabil Numr accidente N

7.4Punctecritice 7.4.1Omogenitateafrecvenelor inndcontdefrecvenelescenariilortrebuiesacordaiatenieomogenitiilorprivinddiferitele abordrialeoperatorilornanalizareariscurilor. Calcularea zonei afectatetrebuie s in cont de probabilitatea clasei meteorologice i de direcia vntului. Operatoriipotaplicadoucriteriiposibile: a).Distanapecaresentindezonaafectatestecalculatpentrudiferiteclasedestabilitate,lund nconsiderareaceeaifrecvenascenariului(calculatcuETA).Acestfaptpresupunecfrecvena 27

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

unui scenariu din clasa F2 nu este redus avnd n vedere probabilitatea acestei clase. Aceast metod este conservatoare deoarece supraestimeaz frecvena scenariului. n acest mod suma frecvenelorscenariuluestemaimaredectfrecvenaevenimentuluimajorasociat. Evenimentmajor Frecvena Scenariuiclasde stabilitate deflagraie(D) deflagraie deflagraie(E) Flcri difuziv Flcri difuziv turbulente(D) turbulente Flcri difuziv turbulente(E) Scenariul Frecvena scenariului 2.25x105 2.25x105 2.5x105 2.5x105

Degajaredemetan 4.25x105

b) frecvena scenariului este nmulit cu probabilitatea clasei de stabilitate considerate. n acest mod,sepoateluancalculfrecvearealascenariului,dardacavemnvederedoaranumiteclase destabilitate(deex.DiF),sumafrecvenelorscenariului(referitoarelaacelaievenimentmajor) vafimaimicdectfrecvenaevenimentuluimajor.Porninddelaexemplulprezentatlapunctula) obinemacesttabel. Frecv. Eveniment ev. Scenariu major major Scenariu i Frecvena Probabilitat clasa de Clasa Scenariului eaclasei stabilitate D 48,72% deflagraie(D) deflagraie 2.25x105 F 0,14% deflagraie(E) 4.25 x Flcri difuziv Flcri D 48,72% 105 turbulente(D) difuziv 2.5x105 Flcri difuziv turbulente F 0,14% turbulente(E) Frecv. Scenariului 1,1x105 3.15x107 1.22x105 3.5x107

Degajare metan

7.4.2.Omogenitatenclaselemeteorologice Scurgeriledesubstanetoxicesauinflamabilereprezintscenariicaredepindfoartemultdeclasade stabilitate i de direcia vntului. Se recomand calcularea distanelor pe care se ntind zonele afectatecelpuinncondiiilecelemaiprobabile(tipicD)incondiiilecelemairele(F). 7.4.3Efectuldomino Demulteorianalizariscurilor,efectuatdeoperator,nuiancalculoposibilevoluieascenariului ctreunefectdomino,selimiteazdoarlaanalizareascenariuluistrictninteriorulinstalaiei. Cutoateacestea,nzonecuocantitatemaredeinstalaiiSeveso,estebinecaoperatoriisevalueze efectul domino, asigurnd o coordonare adecvat. Acesta este un efect important dar complex. Evaluarea sa necesit o analiz detaliat a ntregii zone industriale, incluznd discipline i competenetehnicediferite.

28

8.

COMPATIBILITATEACUELEMENTELEDEMEDIU

Evaluarea scurgerilor accidentale de substane periculoase st la baza definirii categoriei de deteriorareamediului. Pentruelementeledemediuvulnerabile,definireacategorieidedeterioraresefacedectreoperator, dupoevaluarea cantitii itipului de substanpericuloas,precum i ntreprinderea msurilor tehnicespecificeadoptatepentruareduceimpactuldemediu,ntrunscenariudeaccident. Categoriilededeteriorareamediuluisunturmtoarele: Deteriorare semnificativ: pentru acest tip de deteriorare este nevoie de cel mult 2 ani (de la ncepere),pentrufinalizareainterveniilornzonapoluat. Deteriorare serioas: pentru acest tip de deteriorare este nevoie de peste 2 ani (de la ncepere), pentrufinalizareainterveniilornzonapoluat,pentruunscenariudeaccident. Deteriorareaserioasnuesteconsideratcafiindcompatibilcucompatibilitateademediu. n cazul incompatibilitii de mediu (deteriorare serioas) cu elementele vulnerabile ale amplasamentelor existente, municipalitatea ar putea si cear operatorului s trimit ctre autoritilecompetentemsurilecomplementarepentrureducereadeteriorriiserioaseamediului. Metodealternativededeterminareadeteriorriimediului Oaltmetodsebazeazpecaracterizareadeteriorriimediului. n aceast metod, operatorul stabilete o anumit categorie de gravitate pentru scenariile de accident,cesepresupunecarelegturcuevaluareaanalitic. Sunt estimate dou variabile: frecvena accidentelor xi amploarea deteriorrii (ca extindere a pagubelordemediu).

Pagube Semnificative mari

Frecven(acc/an) 3 5 10 10 3 >10

Matricedemediu Sol Apdesuprafa Aquifer Semnificative 0,5 2ha(hectare) 0,5 2km 0,5 2ha(hectare)

Pagube Mari 210ha(hectare) 210km 210ha(hectare)

29

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

n cazul scurgerilor de hodrocarburi lichide pe sol sau n subsol, se poate folosi o metod de evaluarerapid,indexat. Aceastmetodinecontdetendinadescurgeri,relaionatcucaracteristicileechipamentelordin fabric,mamagementulactivitilorcritice(SMS),precumidegraduldetoxicitatealsubstanelor, persistenaimobilitateasansubsol. Deasemenea,iancalculitendinadepropagare,pebazaevaluriirapideatendinteidefiltrarea apelorsubteraneiacomparaieidintretimpulestimatpnlasosireafactorilorpoluaninmediul vulnerabil(apesubterane)icapacitateaderspunsnsituaiideurgen. Ambeletendinesuntcombinatentromatriceasituaieicriticeidefinescodistandesiguran pentrureceptoriivulnerabili(grupaipecategorii).

30

31

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

PARTEA III: MANAGEMENTULINFORMAIILOR

32

33

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

9. METODOLOGIE PENTRU INTRODUCEREA DATELOR I MANAGEMENTULINFORMAIILOR

Existena unui sistem de informaii consecvent, comun i uor de actualizat ar putea reprezenta un adevrat sprijin pentru planificarea amenajrii teritoriului, indiferent de scar (planificarea teritorial sau urban), necesar n zonele interesate de amplasamente cu risc de accidentemajore. De fapt, n Europa principalul document de referin pentru crearea infrastructurii spaiale este deja cunoscuta Directiv INSPIRE (Infrastructur pentru Informaii Spaiale n Comunitatea European) (Directiva 2007/2/EG). Directiva reprezint unul din rezultatele unui program al Comisiei Europene care stabilete regulile generale pentru crearea Infrastructurii Informaiilor SpaialenComunitateaEuropean,pentruculegerea,organizareaigestionareadatelorspaialedin orice domeniu de aplicaie, cu scopul de a realiza treptat o infrastructur a datelor spaiale armonizat,calificatipediferitescri,caresasistenprocesuldeluareadeciziiolor.nprimul rndDirectivaoferodefiniieadatelorspaiale,caresuntidentificatecaocompoziiede: Metadate,seturidedatespaialeiserviciidedatespaiale Tehnologiiiserviciidereea Acorduripentrufolosireadatelorncomun,accesiutilizare Principalele principii i linii directoare pentru crearea unei infrastructuri geografice de date, exprimatenDirectivaINSPIRE,sunturmtoarele: 1. Dateleartrebuiculeseosingurdat,ipstratelaunnivelundeacestlucrupoatefifcut celmaieficient,pentruafiadministratectmaiaproapedesurs 2. Artrebuisfieposibilcombinareadatelorspaialecontinueprovenitedeladiferitesurse, caresfieapoimprtitentremaimulteaplicaiiiutilizatori. 3. Datele spaiale ar trebui culese la un singur nivel administrativ, i mprtite apoi cu celelalteniveluri 4. Datele spaiale necesare unei bune guvernri ar trebui s fie disponibile n condiii ce nu restricioneazutilizarealorpescarlarg 5. Artrebuisfieuordevzutcaredatespaialesuntdisponibile,dacelecorespundscopului avutnvedereicaresuntcondiiilencareelepotfifolosite. Oaltreferinimportantcetrebuieavutnvedereeste SistemulComundeInformaidespre Mediu(SEIS),oiniiativdecolaborarentreComisiaEuropeaniAgeniaEuropeandeMediu (AEM),pentrucreareaunuisistemcomun iintegratcudatedespremediu,nntreagaUE. nplus, principiilecestaulabazaSistemuluiComundeInformaiidespreMediu(SEIS),urmresc simplificareaimodernizareaculegerii,schimbuluiiutilizriidateloriinformaiilornecesare pentruproiectareaiimplementareapoliticilordemediu,conformcroraactualelesistemefolosite pentruraportare,nceamaimarepartecentralizate,suntnlocuiteprogresivcusistemebazatepe acces,mprtireiinteroperabilitate.

AacnouaabordareinteresantaINSPIRE/SEISeste:osingurmonitorizarepentruoutilizare deduratinmaimultescopuri.Astfel,decideniivoraveaacceslainformaiintimpreal,cele permit luarea unor decizii imediate. Din experiena accidentelor industriale am vzut ct de mult conteazinformaiiledespremediuprimitelatimppetimpuluneisituaiideurgen. 34

9.1

Armonizareaiadministrareadatelor

Proceseledeculegereiadministrareadatelorsuntdeobiceiintegratenscenariicaracterizateprin: Numrmaredeactoriimplicainculegereaidistribuireadatelor. OcretereaaplicaiilorGI,tipurilordeproduseiaformatelor Duplicare, ca o consecin a accesului dificil la datele deja existente, i calitatea datelor culese. Directiva INSPIRE recunoate c cea mai mare parte a informaiilor spaiale de calitate sunt disponibile la nivel local i regional, dar c aceste informaii sunt dificil de exploatatntruncontextlrgit,dinmaimultemotive. Dificulti din ce n ce mai mari n schimbul i folosirea datelor provenite de la diverse organizaii. Arputeafielaboratostrategienpatrupai,pentrusoluionareaacestorprobleme:

1. Armonizarea datelor existente, i mai mult, a metadatelor asociate, garantarea unui acces facilladocumenteidefinirearesponsabilitiiiroluluicerevineproductorilordedatei proceselordeactualizare.Abordareaartrebuissefactreptat,ncepndcumbuntirea celormaiimportanteseturidedate,icontinundapoiicucelelalte.Astfel,utilizatoriivor ncepe s neleag cum s culeag informaii i modurile diferite n care le pot folosi. n momentulncaredatelevorfimaiaccesibile,decideniilevorputeafolosicasprijinntro varietatedecontexte. 2. Concentrarea pe armonizarea specific a componentei spaiale a datelor existente. Cunoaterea mai bine a informaiilor, nc din prima etap, ajut la definirea elementelor comune pentru caracterizarea datelor spaiale. Astfel, este posibil crearea unor servicii i interfeecarealturdateprovenitedeladiferitesurse,ignornddifereneledintreacestea. Desigur,acestaesteunprimpasctreomaibunintegrareadatelor. 3. Definireaunor modelecomunedeculegereadatelor,ocondiiepentruoinfrastructurde datearmonizaticonsecvent,carevapermiteulterioarelearmonizriimodificridedate. Oculegerededate mai binereglementatielaboratarputeafiogaraniepentruanalize maiexacte,darnacelaitimpinstantanee. 4. Folosireamodelelorelaboratepentruasistareaintegrriidatelorladiferiteniveluri,ipentru diferiiactori.Lafinalseturilededatevortrebuisaibregulicomune,putndfiutilizaten modinterdisciplinar. 9.1.1 Definireadatelor n primul rnd, n acest moment este necesar definirea informaiilor, n funcie de atributele lor, precumiidentificareaactorilorresponsabilicuproducereaiactualizareadatelor. Informaiilenecesareplanurilordeamenajareteritorialpentruamplasamentelecuriscdeaccidente majore,definitedejanmetodologie,suntprezentatemaijos. Dateleau fost mpritepe categorii,dup modelulpropusde DirectiveINSPIRE(AnexaI,II)i grupateduposchemconceptualce subliniazelementelecomponenteale evaluriiriscului, n sprijinulprocesuluideluareadeciziilor.

35

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Tabelul1
DatepentruPLANIFICAREA AMENAJRIITERITORIULUI Datedereferinteritorial TemeINSPIRE Desrieredate

Unitiadministrative

ZoneundeStatelemembreaui/sau exercitjurisdicielanivellocal, regionalsaunaional,delimitatede granieadministrative.

Loturicadastrale nlare (inclusivnlareaterenului,basimetrie izonadecoast) Ortoimagistic

Datededefinireapericolelor

Facilitiindustrialeideproducie

Scenariideaccident

Dateprivindvulnerabilitatea(nivelde expunere,inte) Dateteritoriale

Cldiri Amenajareteritorial Reeledetransport Serviciiguvernamentaleifacilitide monitorizareamediului Distribuiapopulaiei demografie Faciliti pentruagriculturiacvacultur Facilitiindustrialeideproducie Zoneprotejate Hidrografie Geologie Sol Acoperireaterenului Habitate ibiotopuri Trsturispaialemeteo

Datedemediu

RezistenipregtireResurse

9.1.2 Procesuldeproducereadatelor Imediatcedatelenecesareplanificriiteritorialeiurbaneaufostmenionate,urmtorulpas arfidefinireaactorilorimplicaincreareaiactualizarealor. Vatrebuiecreatoreeaaactorilor,iarfluxurilededatevorfibinedefinite,prinprezentarea standardelorfolosite,ametadocumentaiei,aserviciilordezvoltatepentruarspndidatele. Definireapoziieiiresponsabilitilorprivindfluxuldedate,cerevinprilorimplicate,reprezint primul pas ctre un management contient al datelor, dar pentru acesta este nevoie de o infrastructurcomundedatespaiale(fizici/sauvirtual),undeoriceactorpoateactualizadatele pentru care rspunde. Acest lucru ar evita suprapunerile periculoase i ar oferi un flux de actualizarea continuu, ce garanteaz un sprijin real instrumentelor de planificare a amenajrii teritoriului. Duporganizareainformaiiloroferitedediferiiactori,dateletrebuiearmonizatentrunmodmai intens,saumaipuinintens,nfunciedecalitateaifiabilitateaacestora. Odatfinalizatiaceastetap,dateleconsolidatevorfidisponibilepentruserviciiledefolosiren comun adatelor. 36

Common Rules

Raw data

Operators

Authority2 Harm onized data Authority 3

Authority 4 Consolidated Com m on Inform ation System s


Figure5

Data

Procesulilustratnimagineademaisusarputeafiutilizatninterioruluneiorganizaii,pentruca datele comune/mprtite s ajung la datele consecvente i comune, similar contextului n care organizaii diferite trebuie s ofere informaii, care mai nti sunt centralizate i gestionate ntro structurcomun,dupcaresuntpuseladispoziiatuturorprilorimplicate. Aceastscehmconceptualpoatefirealizatprin soluiicentralizatede infrastructur,caoreea desoluiideinfrastructur,sauocombinaieacelordoumodele(veziparagraful9.3.) 9.1.3 Armonizareadatelor

Nevoiapentrudateiinformaiimaibuneiarmonizate,necesaremanagementuluiintegrat, laoricenivel,estedincencemaicrescut.Armonizareasereferlastandardizareadatelor,astfel nctelespoatfiasociatecualtedatei informaii, indiferentdeformat.Nevoiadeaculegei utilizatipuridiferitededateiinformaii,proveninddelasursedistincte,cuformatediferite,este demulteoriafectatdeabsenaunuisistemarmonizatpotrivit. nplus,deiestedestuldeuorsaccesezisurseleprincipalededateiinformaiiprimare, nuacelailucruestevalabilipentrumodeleleobinuteirezultateleintegratenecesareprocesului de luare a deciziilor. Este nevoie de timp s evaluezi i s culegi date noi disponibile de la alte surse,apoislecombinicuceledejaexistenteisleprocesezinmodelenoi(sauexistente).Mai mult chiar, acordurile ncheiate ntre diferite niveluri administrative ale instituiilor se refer la folosireancomunadatelor,darpentruacestlucruestenevoiedetimp,darideunsprijinpolitic considerabil. Procesul prin care sunt produse i culege informaiile poate avea multe dificulti. Principalele problemecearputeaapreasunt: 37

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

existenauneigamelargideformate, multediferenegeografice, sistemdereferinneomogen, inconsecvenasurselordedate, scriincompatibile, lipsainteroperabilitii, restriciideacces, datelenusuntinteroperabile, administrareadatelorestescump, lipsametadateloridificultinidentificareadatelor. ngeneral,acesteconstrngerisuntcauzatede: lipsastandardeloriarecomandrilor, lipsaunorstandardecomune, lipsaunorprotocoalecomune, existenaunorimpedimentenceeaceprivetedrepturiledeautor,ceducelacosturisuplimentare pentrufolosirealascarlargaadatelor, Dincauzalipseidetransparena,datelesuntculesedemaimulteori, Lipsa metadatelori necontientizarea beneficiiloracestora,ceineideculturade furnizarede date. Oseriederecomandricheieartrebuiluatencalcul,printrecare: acorduriprivindformateiprotocoalecomune, creraeaunuisistemcomundereferin, standardedecalitateinternaionale,cetrebuiescdefiniteiaplicate, un sistem comun ce furnizeaz soluii ieftine, uor de folosit, ce permite economisirea unor cheltuieliprinevitareasituaieincaresemuncetededouorilaacelailucru, trebuieprezentateaplicaiipracticealestandardelor, trebuie fcute eforturi pentru contientizare, mai ales pentru un cadrul legislativ care s fac obligatorieexistena metadatelordeasemnea, informaii binedefinite icuunscopprezisdespre DirectivaINSPIREiIEtrebuiescoferite. 9.1.4 Semanticainformaiilor

Informaiile sunt un fenomen polimorf i un concept polisemantic, aa c pot fi asociate cu mai multeexplicaii,nfunciedeniveluldeabstractizareadoptat,idetotalulcerineloridezideratelor dupcareseorienteazoteorie. Pentru administrarea datelor este foarte important s existe o modalitate de organizare a cunotinelor, pentru recuperri ulterioare. O prim abordare ar putea fi reprezentat de utilizarea unuivocabularcontrolat,minuiosdefinit,cepermitefolosireaunortermenipredefinii,autorizai, ce au fost selectai de creatorii vocabularului, n contrast cu vocabularul limbii obinuite, n care aparproblemede homografie,sinonimieipolisemie.Un vocabularcontrolatgaranteazorelaie clarntreconcepteitermeniiautorizai,reducndambiguitateacensoetelimbajulnormal,unde acelaiconceptpoatesprimeascnumediferite. O list ales selctat de cuvinte i fraze este folosit pentru a eticheta uniti de informaii, pentruaputeafimaiuoridentificatelacutare. Conceptul de vocabular controlat st la baza titlurilor, thesausurilor, taxonomiilor i ontologiilor. n particular, ne concentrm pe folosirea ontologiei ca instrument consecvent pentru construirea ncomun i mprtireacunotinelordespreunaspectdinrealitate.n informatici 38

calculatoare,ontologiaesteuntermentehniccedesmneazunartefactcreatpentruunscop,acela deapermitemodelareacunotinelordespreundomeniu,fieelrealsauimaginar. nteorie,ontologiaestespecificareaformal,explicitauneiconceptualizricomuneprin reprezentareaunuisetdeconceptedincadrulunuidomeniui arelaiilordintreacestea. Sefolosete pentruaanalizaproprietiileaceluidomeniu,putndfiutilindefinireaacestuia. Ontologia furnizeaz un vocabular comun, adic tipuri de obiecte i/ sau concepte care exist,precumiproprietileirelaiilelor. Practic, adoptarea unei ontologii este acceptul de a folosi un vocabular ntro manier consecvent(darnucomplet)fadeteoriaceserefrnsuilaontologie. Ontologiile sunt menionate n limbi ce permit abstracie de la structurile datelor i strategiiledeimplementarenpractic,limbajulontologiilorestemaiapropiatdinpunctdevedere alexpresivitii,delogicadeprimrang,dectsuntlimbajeleactualedemodeleledebazededate. Dinacestmotivsespunecontologiileindenivelulsemantic,ntimpceschemeledebazede datesuntmodelededatelanivelullogic,saufizic.Caurmareaindependeneifademodelele de date de nivel inferior, ontologiile sunt folosite pentru integrarea bazelor de date permind interoperabilitateasistemelordisparate,ispecificndinterfeepentruserviciiindependente,bazate pecunotine. Dezvoltareauneiontologiipoate: oferi un mod comun de nelegere a structurii informaiilor, pentru toate persoanele sau ageniidesofturi Spermitreutilizareacunotinelordespredomeniu Sfacpresupuneriledespredomeniiexplicite Separacunotinelordespredomeniudeceleoperaionale Analizacunotinelordespredomeniu.

9.2

Managementulmetadatelor
9.2.1 Standardepentrumetadate(DublinCore,INSPIRE,ISO)

Pentruafieficientrecuperate,toateinformaiiletrebuiesfiemetadocumentate.Rezultatulacestui procesesenialvafiuncatalog,bazatpeoseriedecuvintecheie/ierarhiideteme,cuotehnologie detipthesaurus,ceadministreazdiferitetipurideinformaii: l Dategeografice(raster i vector) l Datealfanumerice l Obiectecartografice l Documentaie l Aplicaii/serviciiweb Principaleledocumentestandardlacaresevafacereferiresunt: Specificaiilepentrumetadate DublinCore, adoptatecastandardISO15836n2003: alctuitedincincisprezeceelementeutilizabilendescrierearesurselor. RegulamentulMetadata INSPIRE2008/12/04(nconformitatecuENISO19115 i 19119) Standardeleprivindmetadatelesuntprezentatencontinuarempreuncuspecificaiilelor. SetulprincipaldeelementedetipmetadateDublin Numetermen:participant URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor Legend: Participant 39

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Definiie:

Entitatecareacontribuitladezvoltarearesursei. Participantulpoatefiopersoan,organizaiesauunserviciu.ngeneral,serecomand Comentariu: folosireanumeluiunuiParticipantpentruaindicaentitatea. Numetermen:acoperire URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage Legend: Acoperire Temaspaialsautemporalaresursei,aplicabilitateaspaialaresurseisaujurisdicia Definiie: ncareresursaesterelevant. Temaspaialiaplicabilitateaspaialsepotreferilaunlocsauolocaiedeterminat definitdecoordonatelesalegeografice.Tematemporalsepoatereferilaoperioad, datsauintervalspecifice.Jurisdiciasepoatereferilaoentitateadministrativ determinatsauunlocgeograficncareseaplicresursa.Ceamaibunpractic Comentariu: recomandatestesfolosiiunvocabularverificatprecumTezaurulDenumirilor Geografice[TGN].Atuncicndestecazul,numeledelocurisauperioadeledetimp potfipreferateidentificatorilornumericiprecumseturidecoordonatesauintervalede date. Referine: [TGN]http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html Numetermen:creator URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator Legend: Creator Definiie: Oentitatecarerspundenprimulrndderealizarearesursei. Creatorulpoatefiopersoan,oorganizaiesauunserviciu.ngeneral,serecomand Comentariu: folosireanumeluiCreatoruluipentruaindicaentitatea. Numetermen:dat URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/date Legend: Dat Unpunctsauperioaddetimpasociateunuianumitevenimentncicluldeviaalunei Definiie: resurse. Datelepotfifolositepentruaexprimainformaiitemporalelaoricenivelal Comentariu:granularitii.Ceamaibunpracticrecomandatestefolosireauneischeme codificate,precumprofilulW3CDTFalISO8601[W3CDTF]. Referine: [W3CDTF]http://www.w3.org/TR/NOTEdatetime Numetermen:descriere URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description Legend: Descriere Definiie: Oprezentarearesursei. Descriereapoateinclude,printrealtele:rezumat,cuprins,reprezentaregeograficsauo Comentariu: prezentarefrtextaresursei. Numetermen:format URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format Legend: Format Definiie: Formatulfiierului,mediulfizicsaudimensiunileresursei. Mrimeaiduratasuntexemplededimensiuni.Ceamaibunpracticrecomandat Comentariu:estefolosireaunuivocabularcontrolatprecumlistaTipurilordeMediiInternet [MIME]. Referine: [MIME]http://www.iana.org/assignments/mediatypes/ Numetermen:identificator URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 40

Legend: Definiie:

Identificator Oreferinclarlaresursntrunanumitcontext. Ceamaibunpracticrecomandatesteidentificarearesurseiprinintermediuluiunui Comentariu: irconformunuisistemoficialdeidentificare. Numetermen:limb URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/language Legend: Limb Definiie: Olimbaresursei. Ceamaibunpracticrecomandatestefolosireaunuivocabularcontrolatprecum Comentariu: RFC4646[RFC4646]. Referine: [RFC4646]http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt Numetermen:editor URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher Legend: Editor Definiie: Oentitatecarerspundedepublicarearesursei. Editorulpoatefiopersoan,organizaiesauunserviciu.ngeneral,serecomand Comentariu: folosireanumeluiEditoruluipentruaindicaentitatea. Numetermen:asociere URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation Legend: Asociere Definiie: Oresursasociat. Ceamaibunpracticrecomandatesteidentificarearesurseiasociateprinintermediul Comentariu: unui irconformsistemuluioficialdeidentificare. Numetermen:drepturi URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights Legend: Drepturi Definiie: Informaiidespredrepturideinuteasupraresursei. ngeneral,informaiileprivinddrepturileincludodeclaraiereferitoareladiferitele Comentariu: drepturideproprietateasociateresursei,inclusivdrepturiledeproprietateintelectual. Numetermen:surs URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source Legend: Surs Definiie: Osursasociatdincarederivresursadescris. Resursadescrispoatefiobinutparialsauintegraldinsursaasociat.Camaibun practicrecomandatestesseidentificeresursaasociatprinintermediulunuiircare Comentariu:esteconformsistemuluioficialdeidentificare. Numetermen:subiect URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject Legend: Subiect Definiie: Temaresursei. ngeneral,subiectulestedefinitprincuvintecheie,frazecheiesaucoduride Comentariu:clasificare.Ceamaibunpracticrecomandatestefolosireaunuivocabularcontrolat. Pentruadescrietemaspaialsautemporalaresursei,folosiielementulAcoperire. Numetermen:titlu URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title Legend: Titlu 41

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Definiie: Unnumeatribuitresursei. Comentariu: ngeneral,Titlulestenumelesubcareestecunoscutresursanmodoficial. Numetermen:tip URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type Legend: Tip Definiie: Naturasaugenulresursei. Ceamaibunpracticrecomandatestefolosireaunuivocabularcontrolatprecum Comentariu:VocabularulTipDCMI[DCMITYPE].Pentruadescrieformatulfiierului,mediul fizicsaudimensiunileresurseifolosiielementulFormat. Referine: [DCMITYPE]http://dublincore.org/documents/dcmitypevocabulary/

ReglementareINSPIREprivindmetadatele Metadatepentruseturidedatespaialeiseriideseturidedatespaiale (La aceast adres http://www.inspiregeoportal.eu/InspireEditor/it vei gsi un prototip de editor de metadate. Acesta permite utilizatorilor s creeze metadate conform Reglementrii INSPIRE privindmetadatele) Urmtoareleelementedemetadatevorfioferite: 1.IDENTIFICARE 1.1. numeresurse

Acestaesteunnumespecific,adeseaunic,princareeste cunoscutresursa.

1.2. Resurseabstracte

Acestaesteunscurtrezumatnarativalconinutului resursei. 1.3. Tipulresurselor Acestaestetipulresurseidescrisedemetadate. 1.4. Localizatorderesurse Localizatorulderesursedefinetelink(urile)ctre resursei/saulinkulctreinformaiisuplimentaredespre resurse. 1.5. Identificatorunicderesurse Avalueuniquelyidentifyingtheresource. 1.6. Resursecuplate Dacresursaesteunserviciudedatespaiale,acest elementdemetadateidentific,atuncicndesterelevant, seturilededatespaiale,prinidentificatoriiunicide resurse(URI). 1.7. Limbajulresurselor Limbajelefolositencadrulresurselor. 2.CLASIFICAREADATELORSPAIALEIASERVICIILOR 2.1. Categoriasubiectului Categoriasubiectuluiesteoschemdeclasificarela nivelnalt,careajutgrupareaicutarea,pebaza subiectului,resurselordedatespaialedisponibile. 2.2. Tipdeserviciudedatespaiale Aceastclasificareajutcutareaserviciilordedate spaialedisponibile.Unanumitserviciuvafincadrat doarntrosingurcategorie. 3.CUVINTECHEIE 3.1. Valoareacuvntuluicheie Valoareacuvintelorcheieesteuncuvntdesfolosit, formalizat,utilizatpentruadescriesubiectul.ntimpce categoriasubiectuluiestepreavastpentruinterogri detaliate,cuvintelecheieajutlareducereaunuitexti permitcutareaunorcuvintecheiestructurate. 42

3.2. Vocabularcontrolat

Aicivafiincluscelpuintitlulidateledereferin(data publicrii,dataultimeireviziisaucreri)avocabularului controlat.

4.LOCAIEGROGRAFIC 4.1. Casetdedelimitaregeografic Aceastaesteoutilizareextinsaresurseinspaiul geografic,identificatcaocasetdedelimitare.

5.REFERINETEMPORALE 5.1. dimensiuneatemporal 5.2. Datapublicrii

5.3.Dataultimeirevizii

5.4.Datacrerii

Dimensiuneatemporaldefineteperioadadetimp acoperitdeconinutulresursei. Aceastaestedatalacaresepublicresurseledisponibile, saudatalacareintrnvigoare. Potfimaimultdeodat depublicare. Aceastaestedataultimeireviziiaresursei,dacaceastaa fostrevizuit.Nuvafidectosingurdataultimei revizii. Aceastaestedatacndafostcreatresursa.Nuvafi dectosingurastfeldedat.

6.CALITATEAIVALIDITATE 6.1. Istoric Aceastaesteodeclaraielegatdeistoriculprocesului i/saucalitateageneralasetuluidedatespaiale.Dac estecazul,sevamenionaidacsetuldedateafost validatsaudacisaasiguratcalitatea,daceste versiuneaoficial(dacexistmaimulteversiuni),i dacarevaliditatejuridic. 6.2. Rezoluiespaial Rezoluiaspaialsereferlaniveluldedetaliualsetului dedate.Vafiexprimatcaunsetdedistanederezoluie cevariazdelazerolan(maialespentrudatemruntei produseobinutedinimagini)sauscriechivalente(de obiceipentruhrisauprodusederivatedelaacestea). 7.CONFORMITATE 7.1.Specificaie Oresurspoatesfieconformcumaimulteregulide implementareprezentatenArt.7(1)alDirectivei 2007/2/CE,saualtespecificaii. 7.2. Grad Acestaestegraduldeconformitatealresurseicuregulile deimplementareadoptatenbazaart7(1)alDirectivei 2007/2/CE,saualtespecificaii. 8.CONSTRNGERILEGATEDEACCESIUTILIZARE 8.1.Condiiivalabilepentruacces Acestelementdefinetecondiiiledeaccesiutilizarea iutilizare seturilededatespaiale,i,dacestecazul,tarifele corespunztoare,conformart.5(2)(b)iart.11(2)(f)al Directivei2007/2/CE. 8.2.Limitareaaccesuluipublic AtuncicndStateleMembrelimiteazaccesulpublicului laseturileiserviciilededatespaiale,nbazaart.13al Directivei2007/2/CE,acestelementdemetadateofer informaiicuprivirelalimitri,precumimotivele acestora. 9.ORGANIZAIIRESPONSABILECUCREAREA,INTREINEREA, ADMINISTRAREAIDISTRIBUIREASETURILORISERVICIILORDEDATE SPAIALE 43

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

9.1. Partearesponsabil

Aiciestedescrisorganizaiaresponsabilcucrearea, administrarea,ntreinereaidistribuirearesurselor. 9.2. Rolulprilorresponsabile Acestaesterolulorganizaieiresponsabile. 10.METADATEDESPREMETADATE 10.1. Punctdecontactal Aiciesterolulorganizaieiresponsabilecucreareai metadatelor ntreinereametadatelor. 10.2. Datametadatelor Datalacareafostcreatsauactualizatfiierulcu metadate. 10.3. Limbajulmetadatei Acestaestelimbajulncaresuntprezentateelementele metadatelor.

9.3

Sistemuldebazededatecomuneiinteroperabilitatea

9.3.1 Modelulfederativ:Metadate,dateiinteroperabilitateaserviciilor Dupgestiuneaproblemelorreferitoarelaarmonizareisugerareasoluiilorprindocumentaiede metadateimodelededate,unaltaspectcarestlabazaconstituiriiInfrastructuriiSpaialedeDate trebuieluatnconsiderare:interoperabilitatea. Interoperabilitatea este capacitatea produselor, sistemelor sau proceselor de afaceri de a conlucra pentruandepliniosarcincomun.nceeaceprivetesoftwareul,termenuldeinteroperabilitate estefolositpentruadescriecapacitateadiferitelorprogramedeafaceschimbdedateprintrunset comun de proceduri de afaceri, de a citi i scrie aceleai formate sau diferite formate folosind programeledetransformareadecvate,ideafolosiaceleaiprotocoaledeschimbdeinformaii. Aceeai directiv INSPIRE se refer la folosirea serviciilor n reea pentru a opera seturi de date spaialeiservicii: (a) Servicii de descoperire care fac posibil cutarea de seturi i servicii de date spaiale pe baza coninutuluimetadatelorcorespunztoareideaafiaconinutulmetadatelor (b) servicii de vizualizare care fac posibile, cel puin, afiarea, navigarea, zoom in/ zoom out, panoramarea sau afiarea n straturi a seturilor de date spaiale i afiarea informaiilor din legendioricealteaspecterelevantealemetadatelor (c)serviciidedescrcare,perminddescrcareaunorcopiialeseturilordedatespaiale,saupri dinastfeldeseturi,idacaesteposibil,accesuldirect (d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spaiale pentru a realiza interoperabiltiatea (e)serviciiprincaresefacereferirelaserviciilededatespaiale. Dezvoltarea de servicii de reele, aa cum sa specificat, trebuie s ia n considerare iniiativele existenteistandardeleinternaionalepusenaplicaredeja.StandardeledeServiciiwebaulabaz protocoalepentruaccesuldinamicladateprinWeb,definiteprinConsoriulGISopen(OGC). Protocoalelepermit vizualizareaprin browserul web, informaiilorgeografice furnizatedediferite servere ntro singur hart. Diferena principal ntre diversele protocoale se refer la tipul de informaiisusinutdefiecareprotocol. ServiciulwebWMSdeHri Furnizeazo interfasimplHTTPpentruacuta imagini nregistratepehartdintrunasau mai multebazededatedistribuitegeospaial.OcerereWMSdefinetezonageograficiariadeinteres caretrebuieprocesat.Rspunsullaaceastcererevinesubformuneiasauamaimultorimagini depehart(afiatenformatJPEG,PNG,etc)carepotfiafiateprintroaplicaiedetipbrowser. 44

Deasemenea, interfaasuporticapacitateadeaspecificadac imaginileprimiteartrebuis fie transparentepentrucastraturiledinmaimulteserveresfiecombinatesaunu. ServiciulwebWFSdecaracteristicidefineteointerfapentruaspecificacerinedecutarea caracteristicilorgeograficepewebfolosindapeluriindependentedeplatform.StandardulWFS defineteintefeeleioperaiilepentruaccesulladateimanipulareapeunsetdecaracteristici geografice,printrecare: CaracteristiciGetsauQuerynfunciederestriciilespaialeinonspaiale Creareaunuinoucazdecaracteristici Obinereauneidescrieriaproprietilorcaracteristicilor tergereaunuicazdecaraxcteristici Actualizareaunui cazdecaracteristici nchidereaunuicazdecaracteristici Limbajul de codare specific pentru caracteristici pentru input i output este Geography Markup Language(GML)[http://www.opengeospatial.org/standards/gml],deipotfifolositeialtelimbaje. ServiciulWCSdeAcoperireweb Defineteointerfastandardioperaiicarepermitaccesulinteroperabillaacoperirigeospaiale. Termenuldegridcoveragesacoperirigrilsereferdeobiceilaconinuturiprecumimagini prin satelit, fotografii aeriene digitale, date digitale de altitudine i alte fenomene reprezentare de valorilafiecarepunctdemsurare(datematriciale) ServiciulwebWPSdeProcesare ServiciulwebWPSdeprocesareStandardInterfafurnizeazregulidestandardizareastratificrii inputurilor i outpurilor (cereri i rspunsuri) pentru servicii de procesare geospaiale, precum poligonul.Deasemenea,standarduldefinetefelulncareclientulpoatecererealizareaprocesului, icumoutputulprocesuluiestegestionat. 9.3.2 ModelulCentralizat Oaltabordareposibilestecentralizareagestiuniidateloricreareaunui sistemcomunpentrua distribuiserviciilectretoateprileinteresatepentruasusineactivitiledeplanificareurbanistic laoricenivel guvernamental. Schemademaijosprezintoimaginegeneralasistemului:

45

Ghidpentru planificareaamenajriiteritoriale,ncontextulDirectivelorSeveso

Figura8

Primulpasestecreareauneibazededategeograficentreorganizaii,gestionateprinregulicomune, casusinerepentrugestionareateritorial,acordndoateniedeosebitprocesuluideactualizare. Seconsidercplanificareaurbanisticnuesteundomeniudecompetennmodultradiional, dar un set de cunotine complexe compus din competena tematic a diferitelor domenii: conservareapeisajelor, mobilitate,protecia mediuluiiaterenului,dezvoltare local,conservarea resurselornaturaleimbuntireaatuurilorculturaleidemediu. nacestecondiiiostructurcomundedateestebazacunotinelorteritorialegeografice,comune iactualizatedectresubieciiimplicainplanificareaurbanisticaladiferiteniveluri. Uneledintrecaracteristicileprincipalealeuneistructuridedatecomunesuntprincipiuldepuneren comun i ideea de a conlucra complementar, potrivit ideii c cel care actualizeaz datele este cel carelegestioneazicreeaz. naceast idee, fiecareorganizaieartrebuisi pun ladispoziiedatelepentrucreareabazeide datecomunespecificndformatul,structurainelesul. Schemageneralaacestuisistemvreamaimultemediidestocarededate(vezifigura1) Mediul primei stocri de date aa cum se prezint. Acest mediu trebuie s fie structurat potrivitspecificaieipentruproducereadatelor. Mediu de elaborare i validare n care datele sunt controlate icorectate potrivit regulilor topologice. Mediu de publicare pentru a pune n comun i a face datele disponibile. Acest mediu ar putea fi compus din medii diferite, dar conectate specializate conform nevoilor sistemelor folosite. Datelear fitransferatedintrun mediu ntraltul.Dateleprovenindde laorganizaiiar fisituate la nceputul mediului de stocare, iar mai trziu vortrece n mediul de validare pentru a fi testate n ceeacepriveteconsistenatopologic.

46

OinfrastructurcentralizatGISvareprezentacentrulsistemuluipentruaarmonizadateleipentru agestionaserviciilededatecomuneprininterfaaWebGiscutoisubieciiinteresai. InterfaaWebGISarputeafiplanificatndouseciuni: 1. Accespublic: Nusecereun loginpentruaavea acces ladategeograficeprintrointerfa personalizat i facil. Aici utilizatorii pot accesa hri, pot face cutro mai simple, identificaobiecteiimprimahri.Deasemeneasevorputeafacecutrinmetadate. 2. Acces restricionat este permis doar accesul utilizatorilor nregistrai (de obicei din partea autoritilor publice cu putere de decizie). Aici utilizatorii nregistrai au la dispoziie aceleaifuncionalitiGISdisponibileutilizatorilorpubliciinpluspotaccesamaimulte datespaialeiservicii(precumWMS),potrivitprivilegiilorgarantate. n plus, sistemul ar putea furniza date validate i armonizate diferiilor subieci din sistemul specializat.nacestcazsistemeletematicealesubiecilorimplicaiexistdejacupropriastructura a datelor i formatele, folosirea instrumentelor ETL (extracie, transformare, ncrcare), setate convenabil, pot garanta n continuare utilizarea avantajului care vine cu o baz de date comun validat. Indiferentdeformatuloriginalaldatelorsaudemodeluldatelor,instrumenteleETLspaialepermit utilizatorilor inclusiv supraveghetorilor, planificatorilor, dezvoltatorilor, executivilor, publicului generalslucrezecudiferitetipuridedatespaialentrunsingurmediupentruanalize,vizualizare iplanificare. AcronimulETLnsemna"exctracie,transformareincarcareadatelorspaiale.Scopul instrumentelorspaialeETLesteaceladeauniformizadatelespaialeexistentedeobiceicelemai neexploatate,totui cheie,bunuricorporate Pentruaconsolidaanalizeleafaceriloriinfluena deciziilenafaceri. InstrumentelespaialeETLfacaccesibiledateledisponibilespaialprinfurnizareaunuimecanism pentru transformare rapid a datelor spaiale n formatul cerut, proiectare i model de date astfel nctinformaiilespoatfifolositedepersoanelecareaunevoiedeele. Pentruarealizaacestobiectiv,instrumentelespaialeETLautreicapaciti: Extragereadatelordinsurselelor(capacitateade acitisintaxaoriginalaadatelor). Transformareamodeluluidesursededatenmodelintdedatepentruarspundenevoilor nonoperaioanle. ncrcareadatelornfereastraintsaunsetuldedate

Scopulgeneralalntreguluisistemdescrispescurtesteaceladeastabiliunmecanismeficientdea influena resursele geografice existente i de a mprti informaiile, n acelai timp responsabiliznd instituiile n calitate de gestionari ai propriilor date. Sistemul funcioneaz prin Internet (furnizori de resurse/utilizatori i consumatori mpreun) cu o funcie de coordonare centralizat.

47

S-ar putea să vă placă și