……………………………………..

…… /….. / ………….

CLASA a-III-a A

COMPONENTE OBSERVABILE LA PLANTE SI ANIMALE
Evaluare sumativa
1.

Completează enunţurile :

Plantele semănate şi îngrijite de om se numesc plante ________________ .
Plantele care cresc şi se înmulţesc singure , fără ajutorul omului , se numesc
plante ________________ .
Corpul animalelor este alcătuit din.........................,.............................. şi ............................. .
Totalitatea oaselor formează ................................. .
Organele situate la cap sunt:.......................(ajută animalul să ..................),.......................
ajută animalul să ..................),.......................,limba şi .........................(să mănânce),şi
nasul(să .................................).
Trunchiul adăposteşte principalele organe
interne:........................,.......................,.........................,......................., ficatul şi intestinele.
Principalele grupe de animale
sunt ............................. ,............................... ,............................... ,reptile şi ................................. .
Mamiferele sunt animale care se înmulţesc prin .......................... pe care îi hrănesc
cu ........................ .
Corpul păsărilor este acoperit cu ................... .Ele se înmulţesc prin ..................,pe care
le clocesc scoţând ....... .
2.

Completează tabelul cu informaţii potrivite :

pARTEA PLANTEI
frunza

ROLUL EI PENTRU PLANTĂ
Conţine seminţele plantei

rădăcina
Din ea se formează fructul
tulpina
Asigură înmulţirea plantei
3.Denumiţi câte două animale care au :
a)bot :……………………………………………………….
b)cioc :………………………………………………………
c)urechi cu pavilioane :……………………………………..
d)patru membre:.....................................................................
e)aripi:....................................................................................
f)înotătoare:............................................................................
g)dinţi de carnivor:................................................................
h)corpul acoperit cu păr:........................................................
i)corpul acoperit cu pene:......................................................

Alege hrana pentru fiecare animal de mai jos: pelican barză raţă vacă 6. Toamna de foi se goleşte. Stă voinicul cel ţepos. _________________ Sus pe coasta munţilor. cărunţilor. Cu fructe te hrăneşte. Munţilor. bradul sunt plante : a) cultivate b) spontane Plantele respiră : a) ziua b) noaptea c) ziua şi noaptea Frunza prepară hrana plantei : a) ziua b) noaptea c) ziua şi noaptea Tulpina cerealelor se numeşte : a) trunchi b) pai c) bulb Florile bradului se numesc : a) conuri b) spice c) ciorchine 5. Veşnic verde şi frumos. stejarul . Vara te umbreşte. Alege varianta corectă : • • • • • Teiul . iarbă boabe de porumb peştişori broaşte Recunoaşte denumirile plantelor din următoarele ghicitori: Primăvara înfloreşte. __________________ Ştiu o floare . Parcă-i soare ! Iar din pălăria ei Poţi să storci ulei cât vrei ! __________________ .4.

4 din componentele care intra in alcatuirea plantelor Exemplifică corect animalele care îndeplinesc doar 6-7 condiţii Alege varianta corectă la 3-4 propoziţii Realizează corect doar 2-3 corespondenţe animal – hrană Recunoaşte denumirile plantelor din două ghicitori Cunoaste rolul pe care il îndeplinesc doar 1-2 din componentele care intra in alcatuirea plantelor Exemplifică corect animalele care îndeplinesc doar 4-5 condiţii Alege varianta corectă la 12 propoziţii Realizează corect doar o corespondenţa animal – hrană Recunoaşte denumirile plantelor dintr-o ghicitoare I3 I4 I5 I6 Recunoaşte denumirile plantelor din cele trei ghicitori Rezultate obţinute: FB B S I TOTAL .EVALUARE SUMATIVĂ Descriptori de performanta Disciplina : Ştiinţe ale naturii Unitatea de invatare : Plante şi nanimale Itemul FB B S I1 Completeaza corect toate propoziţiile Completează corect doar 5-6 propoziţii Completează corect doar 34 propoziţii I2 Cunoaste rolul pe care il îndeplinesc toate componentele care intra in alcatuirea plantelor Exemplifică corect animalele care îndeplinesc toate cele 9 condiţii Alege varianta corectă la toate cele cinci propoziţii Realizează corect corespondenţa animal – hrană Cunoaste rolul pe care il îndeplinesc doar 3.