Sunteți pe pagina 1din 2

Prelucrarea cifrelor unui nr Inceput Intreg c, n; Citeste n Cat timp n dif 0 executa c=n%10; n=n/10; Sfarsit cat timp

Sfarsit Suma cifrelor unui nr


Inceput Intreg c, n, s; s=0; Citeste n Cat timp n dif 0 executa c=n%10; s=s+c; n=n/10; Sfarsit cat timp Scrie s Sfarsit Compunerea unui nr din cifrele sale Inceput Intreg c, nr; nr=0; Citeste c; Cat timp c>=0 si c<=9 executa nr=nr*10+c; Sfarsit cat timp Scrie "numaru este "nr; Sfarsit

Inversul unui nr Inceput Intreg n,inv; Citeste n inv=0; Cat timp n dif 0 executa inv=inv*10+n%10; n=n/10; } Scrie inversul numarului este inv; Un nr este palindrom Inceput Interg n, nr, inv; Citeste n; nr=n; inv=0; Cat timp n dif 0 executa inv=inv*10+n%10; n=n/10; Sfarsit Cat timp Daca nr=inv Scrie "Numarul este palindrom"; Altfel Scrie "Numarul nu este palindrom"; Algoritmul lui Euclid Inceput Intreg a, b; Citeste a ,b Cat timp b dif 0 executa r=a%b; a=b; b=r; Sfarsit Cat timp Scrie cmmdc este a

Nr prime Inceput
Intreg este_prim(int) i test=1; Pentru i=2;i<=sqrt(x); Daca n%i=0 test=0 Daca test=1 Scrie "Numarul este prim."; Altfel Scrie Numarul nu este prim Sfrasit daca Sfarsit pentru Sfarsit

Divizorii primi Inceput Intreg n,i; Citeste n; i=2; Cat timp n dif 1 Daca n%i=0 Scrie i Cat timp n%i= =0 n=n/i; ii+1

Divizorii unui numar Inceput Intreg n,i; Citesten; I1,n Pentru i=2;i<=n/2; Daca n%i=0 Scrie i; Sfarsit daca Sfarsit pentru Sfarsit Sau Inceput Intreg n,i; Citesten; I1,n Pentru i=2;i<=sqrt n Daca n%i=0 Scrie i; Sfarsit daca Sfarsit pentru Sfarsit