Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. - S.R.L. LOC. Nr..................../.............................................

APROBAT DIRECTOR GENERAL -

RAPORT DE EVALUARE privind riscurile la care este supusa salariata gravida in activitatii de confectii textile

Prezentul Raport de evaluare este intocmit in temeiul Legii nr. 25/2004 pentru aprobarea OUG nr.96/2003,art.5,privind protectia maternitatii la locul de munca si conform art.9 din Normele metodologice de aplicare a legii mai sus amintite. 1.a. Descrierea procesului tehnologic,a activitatii supuse evaluarii. Procesul tehnologic de confectii textile se desfasoara intr-un spatiu de productie special amenajat, cu ventilatie naturala,iluminat mixt(natural si artificial) cu incalzire cu calorifere . Activitatile care se desfasoara sunt urmatoarele : croit , cusutul in masini simple si speciale,curatitul de ate ,calcat,ambalat . Fazele operatiei de croit sunt : spanuirea tesaturilor pe o lungime de circa 10 m pe o masa speciala de croit,incadrarea sabloanelor pe trafarete si decuparea(spanuirea) reperelor care vor compune confectiile textile. Dupa croit reperele rezultate sunt lansate in operatia de cusut,operatie care se desfasoara pe linii tehnologice in masini de cusut simple si speciale. In operatia de cusut sunt imbinate aceste repere conform fiselor tehnice de lansare in productie a confectiilor. Urmeaza operatia de curatit ate ,o operatie de finisat confectii si consta in taierea cu o foarfeca a atelor de la terminarea cusutului. Operatia de calcat se executa cu fierul de calcat electric cu abur,alimentat de la sursa de abur individuala.Se executa pe mese speciale de calcat. In final se executa controlul tehnic de calitate,etichetat si ambalat. Pozitia de lucru pentru operatiile croit, calcat, CTC,etichetat ambalat este ortostatica,iar operatia de cusut se efectueaza stind pe scaun.

1.b. Lista agentilor,procedurile sau conditiile de lucru care sunt indentificate drept pericole pentru sanatatea salariatei gravide,care a nascut recent si respectiv fatului,copilului nascut si,dupa caz,salariatei care alapteaza. Nu exista agenti fizici si chimici periculosi cu impact asupra salariatei gravide. Pozitia de lucru in toate fazele este ortostatica,cu exceptia fazelor cusut si curatit ate care se efectueaza stind pe scaun. In toate fazele salariatele executa miscari repetative . 2.a. Justificarea utilizarii si alegerii agentului,procedeului sau conditiilor de lucru. Pozitiile de lucru, tehnologia de lucru si norma de lucru sunt clasice si sunt impuse pentru respectarea cerintelor clientilor nostrii. 2.b. Durata,intensitatea,fregventa si natura expunerii la agenti a salariatei la locul de munca. Activitatea se desfasoara intr-un singur schimb,durata de lucru fiind de circa 8 ore/schimb. Fregventa miscarilor repetative este ciclica cu o medie de aprox.90-100 cicluri pe schimb. 2.c. Masuri de prevenire aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil. Acordarea,prin rotatie,a 2 pauze suplimentare a cite 10 minute cu posibilitati si conditii de a sta asezat si acordarea pauzei de masa de 3o minute. Aceasta permite alternarea pozitiilor de lucru si evitarea oboselii mentale indusa de miscarile repetative. 2.d. Recomandarea medicului de medicina muncii.

2.c.Concluziile evaluarii:

COMISIA DE EVALUARE Medic de intreprindere : - dr.- TEHNICIAN S.S.M. : --