Sunteți pe pagina 1din 4

5.2.1.

Reactii redox

Reactia redox este reactia n care sunt cuplate o reactie de oxidare si o reactie de reducere. Reactii de oxido-reducere Exemplu Oxidare Reactii cu transfer de oxigen: reactia chimica care decurge simultan cu legarea oxigenului (oxidare) si cu eliminarea oxigenului (reducere).
3+ 0

Zn+2H3O+Zn2+ Reactii cu transfer de electroni:reactie chimica care decurge simultan cu cedarea de electroni (oxidare) si cu acceptare de electroni (reducere). +H2+2H2O

Reactii cu modificarea numarului de oxidare: reactia chimica n care creste numarul de oxidare al unui element (oxidare) simultan cu scaderea numarului de oxidare a altui element (reducere).

Creste numarul de oxidare

2+ 2-

1+ 2-

H2 + CuO H2O + Cu Reducere

Reactiile partiale ale reactiei redox sunt: oxidare: reactia partiala prin care numarul de oxidare al elementelor creste datorita cedarii de electroni;

reducere: reactia partiala prin care numarul de oxidare al elementelor scade datorita acceptarii de electroni. Particulele ntre care se desfasoara reactia redox se numesc: oxidant: participant la reactie, al carui numar de oxidare scade datorita acceptarii de electroni. Oxidantii sunt acceptori de electroni. Oxidantul se reduce n reactia redox. reducator: participant la reactie, al carui numar de oxidare creste datorita cedarii de electroni. Reducatorii sunt donori de electroni. Reducatorul se oxideaza n reactia redox. n reactia redox, oxidantul si reducatorul formeaza o pereche redox corespondenta:

Reducator

Oxidant + z e-

Conditia pentru ca o reactie redox sa aiba loc este prezenta a doua perechi redox corespondente. Adesea se stabileste un echilibru redox.

Stabilirea ecuatiilor reactiilor chimice pentru reactiile redox Ecuatiile reactiilor chimice se stabilesc dupa urmatoarea schema: Oxidare: Prima pereche redox corespondenta: Red1 Reducere: Ox1 +z1 e z2

A doua pereche redox corespondenta: Ox2 +z2 eReactia redox: Etapa 1. Stabilirea ecuatiei pentru ambele perechi redox corespondente si determinarea celui mai mic multiplu comun al numarului de electroni schimbati. 2 z2Red1 +z1Ox2

Red2

z1

z2Ox1 + z1 Red2

Reactia solutiei de Fe2+ cu apa de clor

Fe2+

Fe 3+ + 1 e-

Cl2 + 2 e1 2. Multiplicarea ecuatiilor cu factorii obtinuti prin mpartirea c.m.m.m.c. la enumarul de electroni cedati, respectiv acceptati. 3. Adunarea celor doua reactii 2Cl2 Fe2+ Cl2 + 2 e2 Fe2+ + Cl2

2 Cl2 Fe3+ + 2 2 Cl2 Fe3+ +

n reaciile redox pot participa ca oxidani i reductori diferite specii chimice, fie atomi, fie ioni sau molecule. Ca urmare a transferului de electroni are loc modificarea strilor de oxidare ale unor elemente din compuii participani la reacie. Determinarea coeficienilor stoechiometrici ai reaciilor redox se face inndu-se seama de conservarea masei substanelor (bilanul atomic) i a numrului electronilor schimbai (bilanul electronic). Reductori pot fi: metalele Fe, Al, Mg, Ca, Na, K, etc. care au tendina de a se transforma n ioni pozitivi nemetalele slab electronegative C, P, Si cationi metalici la numere inferioare de oxidare: Sn2+, Fe2+, Cr2+ compui ai nemetalelor cu numere de oxidare mici: P3, N3, S2, X (Cl, Br, I), CO, SO2, etc. Oxidani sunt: halogenii n form molecular X2 (F2, Cl2, Br2, I2); oxigenul O2 i ozonul O3 acizii oxigenai i srurile lor coninnd elemente la numere de oxidare mari: o compui oxigenai ai halogenilor (XO, XO2, XO3, XO4) o K2CrO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2FeO4, acizii i anhidridele lor o HNO3 conc, H2SO4 conc. ioni metalici la numere de oxidare superioare: Fe3+, Au3+, Hg2+, Ce4+, etc.

CRITERII PENTRU STABILIREA NUMERELOR DE OXIDARE 1. N.O. al atomilor n stare liber este 0. Na0 , Cl20

2. N.O. al ionilor mono i poliatomici este egal cu sarcina ionului. Na+, Mg+2, Cl, NO3, NH4+. 3. N.O. al hidrogenului este +1. Excepie fac hidrurile metalelor alcaline i alcalino-pmntoase cnd N.O.H = 1. Li+H, Mg+2H2 4. N.O. al oxigenului este 2. Excepie fac peroxizii cnd N.OO = 1. H O .
+ 2 2

5. NO. depinde de electronegativitatea elementelor. C4H4+, C+2O2, C+4O22. 3. Suma N.O. a elementelor dintr-o molecul neutr este 0. H2+S+6O42 4. Suma N.O. a elementelor dintr-un ion este egal cu sarcina ionului. (N3H4+)+. ETAPELE N STABILIREA COEFICIENILOR REDOX AI UNEI REACII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trecerea N.O. a tuturor elementelor. Marcarea elementelor care i-au schimbat N.O. Scrierea proceselor de oxidare i reducere. Bilanul electronic. Trecerea coeficienilor rezultai pe reacie. Bilanul atomic. Hidrogenul i oxigenul se egaleaz ultimele.

S-ar putea să vă placă și