Clasa a X-a E Durata: doua ore Tipul lectiei: Recapitulare Obiective operationale: La sfarsitul lectiei, elevii trebuie : O1 : Sa aplice regulile

de calculare a N.O., agentul oxidant si agentul reducator ; O2 : Sa modeleze corect in scris ecuatiile reactiilor cu transfer de electroni ; O3: Sa descrie partile componente ale unei celule galvanice si ale unei celule de electroliza, precum si procesele care se petrec in acestea ; O4 : Sa stabileasca sensul de spontaneitate al unei reactii chimice dintr-o celula galvanica dupa valoarea fortei electromotoare, E ; O5 : Sa redea ecuatiile corespunzatoare unor reactii chimice care se petrec la electrozi, in cazul elementelor galvanice si electrolizei O6 : Sa enunte si sa utilizeze legile electrolizei ; O7 : Sa aplice notiunile studiate in rezolvarea de probleme si aplicarea in practica a acestora ; Metode si procedee didactice folosite: conversatia euristica, modelarea, algoritmizarea, descoperirea dirijata, dialogul, problematizarea. Mijloace si materiale necesare: manuale, tabele cu potentiale standard, creta, tabla, creioane colorate. DESFASURAREA LECTIEI Reactualizarea cunostintelor: ♣ Ce studiaza electrochimia? Legatura dintre energia chimica si energia electrica si transformarile lor reciproce. ♣ Ce sunt reactiile cu transfer de electroni? Cum se mai numesc? ♣ Ce este oxidarea? Ce este reducerea? Reactiile cu transfer de electroni sunt acele procese in care particula transferata este electronul ; se mai numesc oxido-reduceri sau reactii redox. Oxidarea = fenomenul in care o particula cedeaza (da) electroni. Aceasta se numeste agent reducator. Reducerea = fenomenul in care o particula accepta (cere) electroni. Aceasta se numeste agent oxidant. ♣ Cum se petrec procesele de oxido-reducere? Simultan. ♣ Ce este N.O. si care sunt regulile de stabilire a acestuia? N.O. al unui atom sau ion este egal cu numarul de electroni proprii implicati in formarea legaturilor ionice sau covalente. Rezolvare de exercitii 1) Pe baza regulilor de stabilire a N.O. calculati valorile numerelor de oxidare pentru elementele subliniate din ionii sau moleculele indicate: PH3, NF3, SnO2, H2O2, (VO2)+ 2) In reactia: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 , a) Cl se reduce, b) Cl se oxideaza, c) Zn-agent reducator, d) Zn-agent oxidant. 3) In reactia: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O , a) Cl se oxideaza, b) Cl se reduce , c) Cl = agent oxidant si agent reducator, d) Cl nu isi

scade. Zn are tendinta mai pronuntata de a se oxida (trimite ioni in solutie). ca reactii de identificare a unor anioni si cationi si pentru calculul concentratiilor substantelor care isi modifica nr.Vox = Nred .cedati.modifica N.O. volume Elementul galvanic Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este un element galvanic? Care sunt elementele care compun o celula galvanica? Care este sensul curentului in circuitul exterior? Scrieti reprezentarea celulei galvanice Cu-Zn.algoritmizare Stabiliti coeficientii urmatorelor ecuatii ale reactiilor redox: a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O b) KMnO4 + HCl → KCl + Mn Cl2 + H2O + Cl2 ♣ Care este aplicabilitatea reactiilor redox in chimia analitica? Se folosesc pentru efectuarea unor analize calitative si cantitative. In elementul galvanic anodul are potential . Elementul galvanic este dispozitivul care permite transformarea energiei chimice a reactiilor redox in energie electrica.O. In circuitul exterior curentul circula de la .la +. MM Eg.iar catodul +.schimbati Eg oxidare = Eg reducere => Nox . nr. La celula Cu-Zn. de e.V = normalitati.Se mai numeste pila electrica.acceptati = numarul e.O.O. Elementele constituente: -electrozii -puntea de sare -voltmetru -cele doua semicelule La anod are loc oxidarea iar la catod reducerea. creste. In procesul de oxidare N. redox = -------. Exercitiu . in procesul de oxidare? Dar in cel de reducere? In toate reactiile redox numarul e. de oxidare in decursul reactiei.Vred N.= --------variatia N. ♣ Ce principiu sta la baza stabilirii coeficientilor in reactiile de oxido-reducere? Ce se intampla cu valoarea N. deci reactiile la cei doi electrozi sunt : . iar in cel de reducere.

♣ Ce potential are anodul in celulele de electroliza si ce potential are catodul ? Anodul are potential pozitiv. Electroliza Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este electroliza? Este un proces care se produce la trecerea curentului electric continuu prin solutia sau topitura unui electrolit si fenomenul consta in migrarea ionilor la electrozi si neutralizarea acestora. reducere Cu . Fe2+ agent oxidant εred = . iar catodul negativ .0. b) Tema pentru acasa. A fost folosit pentru stabilirea potentialului ε al unei semicelule.Catod Cu2+ +2e.oxidare. valorile εred . a acestora: a) Cu/Cu2+ // Fe2+/Fe b) Cd/Cd2+ // Pb2+/Pb a) Cu Cu2+ + 2e.-2e. + .2Cl oxidare . ♣ Scrieti electroliza topiturii de MgCl2 MgCl2 ionizare Mg2+ + 2Cl+ anod 2Cl. are caracter reducator puternic. Invatarea prin descoperire Ce relatie exista intre εox (εred) al unui metal si pozitia acestuia in seria de activitate ? Daca : εred > 0 elementul se reduce.78V Deoarece E < 0 .44V = . εox = . ♣ Cum se calculeaza forta electromotoare a unui element galvanic? E = εox + εred Daca E > 0 reactia este spontana in sens direct E < 0 reactia este spontana in sens invers.Cu . are caracter oxidant puternic εox < 0 elementul se oxideaza. .e. reactia va decurge spontan in sens invers .oxidare Zn .m.catod Mg2+ +2e. Cu agent reducator εox = .εred Se gasesc tabelate..+ Anod Zn -2e.Mg reducere reactii .0.agent reducator .Fe reducere. puntea reducere de sare ♣ Ce este electrodul normal de hidrogen? Pentru ce a fost folosit acesta ? Consta dintr-o placuta de platina introdusa intr-o solutie de acid de concentratie 1M .0.0.34V .44V E = εox + εred E = .agent oxidant Reprezentarea celulei: Zn/Zn2+ // Cu2+/Cu oxid.Zn2+ . lui atribuindui-se prin conventie εH2 = 0 V.34V Fe2+ + 2e. Problematizare Scrieti ecuatiile reactiilor chimice ce corespund celulelor galvanice urmatoare si calculati f. in general. in sistem este barbotat hidrogn gazos la presiunea de 1 atm.0.

la catod cei cu εred mai mare ♣ Cum am realizat experimental electroliza apei ? Care este reactia globala? Ce substante am obtinut la anod si la catod? Cu voltametrul Hoffmann. mp Qt η = -. 100 mt Qp mp . o parte se pierde sub forma de caldura sau se consuma in reactiile secundare .t F = nr..sarcina electrica transportata ♣ Ce este randamentul de curent ? Apare deorece nu toata energia electrica furnizata celulei de electroliza este folosita pentru reactiile primare. Qp . De aceea. η = -. folosind apa acidulata cu H2SO .masa de substanta calculata teretic cu legile electrolizei . masa practic obtinuta.cantitatea de electricitate folosita practic. Lui Faraday = 96500 C F. 100 .. I .masa practica de substanta obtinuta la electod .cantitatea de electricitate necesara teoretic .primare reactie secundara. Reactia globala este: 2H2O electroliza 2H2 ↑ + O2 ↑ catod anod ♣ Cum putem calcula masa de substanta depusa la un electrod al unei celule de electroliza? A m = . Tema pentru acasa : Intocmiti un referat in legatura cu aplicatiile in practica ale elementelor galvanice si ale celulelor de electroliza (aplicatiile electrolizei). care se descarca? -la anod cei cu εox mai mare . mt . . Qt . mp este mai mica decat cea calculata teoretic din relatia lui Faraday. t . n A = masa atomica a elementului n = valenta elementului I = intensitatea curentului electric prin circuit (A) t = timpul cat dureaza electroliza (s) Q = I. 2Cl Cl2 reactia globala: MgCl2 electroliza Mg + Cl2 ♣ Daca avem electroliza unei solutii si la cei doi electrozi avem mai multi ioni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful