Clasa a X-a E Durata: doua ore Tipul lectiei: Recapitulare Obiective operationale: La sfarsitul lectiei, elevii trebuie : O1 : Sa aplice regulile

de calculare a N.O., agentul oxidant si agentul reducator ; O2 : Sa modeleze corect in scris ecuatiile reactiilor cu transfer de electroni ; O3: Sa descrie partile componente ale unei celule galvanice si ale unei celule de electroliza, precum si procesele care se petrec in acestea ; O4 : Sa stabileasca sensul de spontaneitate al unei reactii chimice dintr-o celula galvanica dupa valoarea fortei electromotoare, E ; O5 : Sa redea ecuatiile corespunzatoare unor reactii chimice care se petrec la electrozi, in cazul elementelor galvanice si electrolizei O6 : Sa enunte si sa utilizeze legile electrolizei ; O7 : Sa aplice notiunile studiate in rezolvarea de probleme si aplicarea in practica a acestora ; Metode si procedee didactice folosite: conversatia euristica, modelarea, algoritmizarea, descoperirea dirijata, dialogul, problematizarea. Mijloace si materiale necesare: manuale, tabele cu potentiale standard, creta, tabla, creioane colorate. DESFASURAREA LECTIEI Reactualizarea cunostintelor: ♣ Ce studiaza electrochimia? Legatura dintre energia chimica si energia electrica si transformarile lor reciproce. ♣ Ce sunt reactiile cu transfer de electroni? Cum se mai numesc? ♣ Ce este oxidarea? Ce este reducerea? Reactiile cu transfer de electroni sunt acele procese in care particula transferata este electronul ; se mai numesc oxido-reduceri sau reactii redox. Oxidarea = fenomenul in care o particula cedeaza (da) electroni. Aceasta se numeste agent reducator. Reducerea = fenomenul in care o particula accepta (cere) electroni. Aceasta se numeste agent oxidant. ♣ Cum se petrec procesele de oxido-reducere? Simultan. ♣ Ce este N.O. si care sunt regulile de stabilire a acestuia? N.O. al unui atom sau ion este egal cu numarul de electroni proprii implicati in formarea legaturilor ionice sau covalente. Rezolvare de exercitii 1) Pe baza regulilor de stabilire a N.O. calculati valorile numerelor de oxidare pentru elementele subliniate din ionii sau moleculele indicate: PH3, NF3, SnO2, H2O2, (VO2)+ 2) In reactia: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 , a) Cl se reduce, b) Cl se oxideaza, c) Zn-agent reducator, d) Zn-agent oxidant. 3) In reactia: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O , a) Cl se oxideaza, b) Cl se reduce , c) Cl = agent oxidant si agent reducator, d) Cl nu isi

redox = -------.acceptati = numarul e.= --------variatia N. in procesul de oxidare? Dar in cel de reducere? In toate reactiile redox numarul e.algoritmizare Stabiliti coeficientii urmatorelor ecuatii ale reactiilor redox: a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O b) KMnO4 + HCl → KCl + Mn Cl2 + H2O + Cl2 ♣ Care este aplicabilitatea reactiilor redox in chimia analitica? Se folosesc pentru efectuarea unor analize calitative si cantitative. iar in cel de reducere. deci reactiile la cei doi electrozi sunt : .cedati.modifica N.O.Vred N. nr. creste. MM Eg. ca reactii de identificare a unor anioni si cationi si pentru calculul concentratiilor substantelor care isi modifica nr.iar catodul +. Exercitiu .O. ♣ Ce principiu sta la baza stabilirii coeficientilor in reactiile de oxido-reducere? Ce se intampla cu valoarea N. de e.O.O.Se mai numeste pila electrica. In elementul galvanic anodul are potential . Elementul galvanic este dispozitivul care permite transformarea energiei chimice a reactiilor redox in energie electrica. de oxidare in decursul reactiei. volume Elementul galvanic Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este un element galvanic? Care sunt elementele care compun o celula galvanica? Care este sensul curentului in circuitul exterior? Scrieti reprezentarea celulei galvanice Cu-Zn. La celula Cu-Zn. Elementele constituente: -electrozii -puntea de sare -voltmetru -cele doua semicelule La anod are loc oxidarea iar la catod reducerea. Zn are tendinta mai pronuntata de a se oxida (trimite ioni in solutie). In procesul de oxidare N. scade.schimbati Eg oxidare = Eg reducere => Nox .Vox = Nred .V = normalitati.la +. In circuitul exterior curentul circula de la .

εred Se gasesc tabelate.44V = .. εox = . a acestora: a) Cu/Cu2+ // Fe2+/Fe b) Cd/Cd2+ // Pb2+/Pb a) Cu Cu2+ + 2e.0.Cu . reducere Cu . reactia va decurge spontan in sens invers .Catod Cu2+ +2e.0.Zn2+ . Fe2+ agent oxidant εred = .78V Deoarece E < 0 . + .agent oxidant Reprezentarea celulei: Zn/Zn2+ // Cu2+/Cu oxid. Invatarea prin descoperire Ce relatie exista intre εox (εred) al unui metal si pozitia acestuia in seria de activitate ? Daca : εred > 0 elementul se reduce. Cu agent reducator εox = .m. puntea reducere de sare ♣ Ce este electrodul normal de hidrogen? Pentru ce a fost folosit acesta ? Consta dintr-o placuta de platina introdusa intr-o solutie de acid de concentratie 1M . Electroliza Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este electroliza? Este un proces care se produce la trecerea curentului electric continuu prin solutia sau topitura unui electrolit si fenomenul consta in migrarea ionilor la electrozi si neutralizarea acestora. ♣ Cum se calculeaza forta electromotoare a unui element galvanic? E = εox + εred Daca E > 0 reactia este spontana in sens direct E < 0 reactia este spontana in sens invers.Mg reducere reactii . A fost folosit pentru stabilirea potentialului ε al unei semicelule. iar catodul negativ .2Cl oxidare .catod Mg2+ +2e. ♣ Scrieti electroliza topiturii de MgCl2 MgCl2 ionizare Mg2+ + 2Cl+ anod 2Cl. valorile εred .34V . are caracter oxidant puternic εox < 0 elementul se oxideaza.oxidare Zn .-2e.+ Anod Zn -2e.e. b) Tema pentru acasa. in sistem este barbotat hidrogn gazos la presiunea de 1 atm.0.0. ♣ Ce potential are anodul in celulele de electroliza si ce potential are catodul ? Anodul are potential pozitiv.0. in general. are caracter reducator puternic.oxidare. Problematizare Scrieti ecuatiile reactiilor chimice ce corespund celulelor galvanice urmatoare si calculati f.34V Fe2+ + 2e.44V E = εox + εred E = . lui atribuindui-se prin conventie εH2 = 0 V. .Fe reducere.agent reducator .

Tema pentru acasa : Intocmiti un referat in legatura cu aplicatiile in practica ale elementelor galvanice si ale celulelor de electroliza (aplicatiile electrolizei). mp Qt η = -. Qt .masa practica de substanta obtinuta la electod . Reactia globala este: 2H2O electroliza 2H2 ↑ + O2 ↑ catod anod ♣ Cum putem calcula masa de substanta depusa la un electrod al unei celule de electroliza? A m = .sarcina electrica transportata ♣ Ce este randamentul de curent ? Apare deorece nu toata energia electrica furnizata celulei de electroliza este folosita pentru reactiile primare. 100 .. masa practic obtinuta.masa de substanta calculata teretic cu legile electrolizei . De aceea. Lui Faraday = 96500 C F.la catod cei cu εred mai mare ♣ Cum am realizat experimental electroliza apei ? Care este reactia globala? Ce substante am obtinut la anod si la catod? Cu voltametrul Hoffmann.t F = nr.cantitatea de electricitate necesara teoretic . Qp . . care se descarca? -la anod cei cu εox mai mare . o parte se pierde sub forma de caldura sau se consuma in reactiile secundare . mp este mai mica decat cea calculata teoretic din relatia lui Faraday. mt . n A = masa atomica a elementului n = valenta elementului I = intensitatea curentului electric prin circuit (A) t = timpul cat dureaza electroliza (s) Q = I.primare reactie secundara. η = -..cantitatea de electricitate folosita practic. 2Cl Cl2 reactia globala: MgCl2 electroliza Mg + Cl2 ♣ Daca avem electroliza unei solutii si la cei doi electrozi avem mai multi ioni. folosind apa acidulata cu H2SO . t . I . 100 mt Qp mp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful