Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEGRIGORET.

POPAIASI FACULTATEADEBIOINGINERIEMEDICALA

TEMATICADELICENTA SESIUNEAIULIE2013 SPECIALIZAREABALNEOFIZIOPKINETOTERAPIESIRECUPERARE, 180CREDITE


Disciplineobligatorii
I.Anatomie II.Fiziologie III.Ergofiziologie IV.Biomecanica V.Bazeleteoreticesimetodicealekinetoterapiei VI.Kinetologiemedicala VII.Balneologie VIII.Fizioterapie IX.Masaj.Tehnicicomplementare X.Recuperareinbolireumatologice XI. Recuperare in boli neurologice. Recuperare postoperatorie. Recuperare postoperatorieneurochirurgicala XII.Recuperareinboliortopedicotraumatice.Tehnicideortezareprotezare XIII.Recuperareinbolicardiovascularesiinbolirespiratorii XIV.Recuperareinafectiunipediatrice I.Anatomie 1. Cordulconfiguraieexterna,rapoarte,configuraieintern,vascularizaie,structur 2. Plamnulconfiguraieexterna,rapoarte,vascularizaie,structur 3. Stomaculconfiguraieexterna,rapoarte,configuraieintern,vascularizaie, structur 4. Ficatulconformaieextern,rapoarte 5. Rinichiulconfiguraieextern,rapoarte,vascularizaie,structur 6. Maduvaspinriiconformaieexterna,structur,funcii 7. Trunchicerebralconformaieexterna,structur,funcii 8. Emisferelecerebraleconfiguraieexterna,structur 9. Scheletulmembreluisuperior 10. Scheletulmembruluiinferior 11. Coloanavertebral 1

12. Toraceleosos 13. Articulatiacotului 14. Articulatiaumrului 15. Articulatiagenunchiului 16. Articulatiacoxofemural 17. Articulatiagenunchiului 18. Muschiimembruluisuperior 19. Muschiibazinului 20. Muschiimembruluiinferior 21. Nervulmedian 22. Nervulcubital 23. Nervulradial 24. Nervulmaresciatic Bibliografie: 1. CHIRIAC M., ZAMFIR M., ANTOHE D. Anatomia trunchiului vol. Ii II Litografia UMF.IAI1995 2. COZMA N., FRASIN .I, FRANCU DAnatomia sistemului nervos central Litografia UMFIASI1989 3. PAPILIANV.Anatomiaomuluivol.I,IIEdituraDidacticiPedagogicBucureti, 1982 II.Fiziologie 1. Debitulcardiac 2Transportulsanguinalgazelorrespiratorii 3.Posturasilocomotiaumana Bibliografie: 1.Haulica(subred.)Fiziologieumanaed.aIIa,Ed.Medicala,1996,pp.298299,454472, 9951010. 2.Suportuldecursaldisciplinei. 3.Referatelelucrarilorpractice III.Ergofiziologie 1. Particularitatialecontractieimusculareinefort. 2. Reactii fiziologice in efort (la nivel sanguin, cardiovascular, respirator, muscular, endocrinsisistemnervos) 3. ObosealaRefacere. Bibliografie: 1. I.Haulica(subred.)Fiziologieumanaed.aIIa,Ed.Medicala,1996,pp.13291342. 2. Suportuldecursaldisciplinei. 3. Referatelelucrarilorpractice.

IV.Biomecanica 1. Cinematicastaticasidinamicaarticulatiilorsolduluisigenunchiului Bibliografie: 1.Notedecurs 2.NordinM.andFrankelV.H.eds.BasicBiomechanicsofthe MusculoskeletalSystem Lea&Ferbinger,Philadelphia,London; V.Bazeleteoreticesimetodicealekinetoterapiei 1.Structurasiorganizareasistemuluiarticulatieiunice; 2.Functionalitateasistemuluineuromioartrokinetic; 3.Tipuridecontractiimusculare; 4.Amplitudineademiscarea; 5.Fortamusculara; 6.Controlcoordonareechilibru; 7.Evaluare:somatoscopie,somatometrie,bilantarticular,bilantmuscular; 8.Exercitiulaerobicsiantrenamentullaefort. Bibliografie: 1. Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, T. Sbenghe Ed. Medical, Bucureti, 1999,pag.1560,6288,100130,133168,200226,256276,314364 VI.Kinetologiemedicala 1.Tehnicikinetoterapice 1.1Tehnicianakineticemobilizarea,posturarile 1.2Tehnicikinetice 1.2.1.Tehnicikineticedinamicemobilizarepasiva,mobilizareactiva 1.2.2.Tehnicikineticestatice,contractieizometrica,relaxaremusculara 2.Exercitiulfizic 2.1Definitieexercitiuluifizic 2.2Structuraexercitiuluifizic 2.3Obiectiveleexercitiuluifizic 2.4Principiiledebazaaleexercitiuluifizic 2.5Bazeleproceduralealeexercitiuluifizic 2.6Tipuridecontractiimusculare 2.7Tehnicidefacilitareneuromusculare 2.7.1Tehnicidebaza 2.7.2Tehnicispecialecucaractergeneral 2.7.3Tehnicispecifice 2.8Elementefacilitatoriisiinhibitorii 2.8.1elementeproprioceptive 2.8.2elementeexteroceptive 2.8.3elementecombinatepropriosiexteroceptive 2.8.4elementetelereceptive 2.8.5elementeinteroceptive 3

3.Metodeinkinetologie 3.1.Metodakabat 3.2.Metodabobath 3.3.Metodespeciale 3.3.1Mecanoterapia 3.3.2Scripetoterapia 3.3.3SistemulGuthrieSmith 3.3.4Suspensoterapia 3.3.5Terapiaocupationala 3.3.6Manipulari 3.3.7Tractiuni(elongatiile)vertebrale 3.3.8Hidrokinetoterapia 3.3.9Gimnasticaaerobiotica 3.3.10Sportulterapeutic 4.Obiectivedebazainkinetologie 4.1Relaxarea 4.2Corectareaposturiisialiniamentului 4.3Crestereamobilitatiiarticulare 4.4Crestereaforteimusculare 4.5Cresterearezistenteimusculare 4.6Crestereacoordonarii,controluluisiechilibrului 4.7Corectareadeficituluirespirator 4.8Antrenamentullaeffort 4.9Reeducareasensibilitatii 5.Kinetoprofilaxia Bibliografie: Bazeleteoreticeipracticealekinetoterapiei,T.Sbenghe,Ed.Medical,Bucureti,1999, pag.168170,170171,184,186,198,208217,218226,228248,256319,617624 VII.Balneologie 1. Balneofizioterapia: definitie, istoric, mod de actiune in general al factorilor fizici, 4:pg1012 2. Cura in statiunile balneoclimatice: metode de tratament in cura balneara, curele balneareprofilactice,terapeutice,derecuperare,4:pg1322 3. Apele minerale utilizate in balneoterapie : definitie, mod de actiune, caracteristici fizicochimice,clasificare4:pg5374 4. Apele oligominerale, apele alcaline, alcalinoteroase, clorurosodice: definitie, mod de actiuneincurainternasiexterna,indicatii,contraindicatii,statiunibalneare,4:pg2447 5. Apele carbogazoase, apele sulfuroase, sulfatate, apele radioactive: definitie, mod de actiuneincurainternasiexterna,indicatii,contraindicatii,statiunibalneare,1:pg3545 6. Lacurile terapeutice, gazele naturale terapeutice, salinele terapeutice, 1:pg 4547, 1:pg 5051

7. Peloidoterapia: definitie, clasificare, compozitie fizicochimica, proprietati fizice, mod deactiune,indicatii,contraindicatii,statiunibalneare,4:pg7682 8. Hidrotermoterapia: definitie, notiuni de termoreglare, mod de actiune in aplicatie localasigenerala,3:pg180183 9. Proceduri de hidrotermoterapie locala si generala: definitie, modalitati de aplicare, particularitatideactiune,indicatiisicontraindicatii,1:pg18 10. Crioterapia: definitie, mod de actiune, modalitati de aplicare, indicatii si contraindicatii,2:pg7678 11. Termoterapia: definitie, mod de actiune, modalitati de aplicare, indicatii si contraindicatii,2:pg5276,2:pg7884 12.Climatoterapia:definitie,clasificare,indicatii,contraindicatii,3:pg146171 13.Helioterapiasiaeroterapia,3:pg177180 14. Terapia respiratorie: definitie, aerosolul (modalitati de producere, proprietati fizice, parametrii fizici, modalitati de producere), aerosolul therapeutic, tehnica de aplicare a aerosolilor,indicatii,contraindicatii,5:pg145172 Bibliografie: 1.ElenaLumintaSidenco:MedicinaFizicnRecuperareaMedical,EdUniversitar CarolDavilaBucuresti,2005 2.DeliaCinteza:Recuperareamedical,EdVox,Bucuresti,2003 3.AndreiRdulescu,ElenaTeodoreanu:Fizioterapiemasajterapeutic,EdMedical, Bucuresti,2002 4.NicolaeTeleki:CurabalneoclimaticnRomnia,EdSportTurismBucuresti,1984 5.TudorSbenghe:Recuperareamedicalaabolnavilorrespiratori,EdMedicalaBucuresti, 1983. VIII.Fizioterapie 1.Electroterapiageneralitati,1:pg94107 2.Fenomenefiziceutilizateinfizioterapie,2:pg221235 3.Durerea.Nociceptia,3:pg2630 4.Curentulgalvanic,4:pg151162 5.Curentiidejoasafrecventaaplicatiicuscopinelectrostimulareaneuromusculara, 1:pg143161.Electrodiagnosticul.Diagnosticulprinelectostimulare,1:pg148154 6.Curentiidejoasafrecventaaplicatiicuscopanalgetic,1:pg161175 7.Curentiidemediefrecventa,4:pg191196 8.Curentiideinaltafrecventatratamentulcuundescurte,1:pg216230 9.Curentiideinaltafrecventaterapiadeinaltafrecventapulsatila,tratamentulcuunde decimetricesicentrimetice,1:pg230240 10.Ultrasunetele,4:pg205215 11.Campurilemagneticedejoasafrecventa,4:pg215223 12.Fototerapiaradiatiileultraviolete,1:pg275285 13.Fototerapiaradiatiileinfrarosii,2:pg299309 14.Terapiaculaser,4:pg235242 5

Bibliografie: 1. RadulescuAndrei:Electroterapie,EdMedicala,Bucuresti,1991 2. MioaraBanciu:Balneofizioterapiesiconceptemodernederecuperare,EdMIRTON Timisoara,1996 3. IaroslavKiss:Fiziokinetoterapiasirecuperareamedicala,EdMedicala,Bucuresti, 1999 4. ElenaLuminitaSidenco:Medicinafizicainrecuperareamedicala,EdUniversitara CarolDavila,Bucuresti,2005. IX.Masaj.Tehnicicomplementare 1. Anatomofiziologia analizatorului cutanat; Notiuni de anatomie a structurilor aparatuluineuromioartrokineticasupracaroraactioneazamasajul. 2.Efectelemasajului;circulatorii,musculare,metabolice,reflexe. 3.Manevrelepincipaledemasajmanual. 4.Manevresecundaredemasajmanual. 5.Masoterapiainafectiunilemusculare. 6.Masoterapiainafectiunilecirculatorii. 7.Masoterapiainafectiunilesistemuluinervosperiferic. 8.Masoterapiainafectiuniletraumaticesiposttraumaticealeaparatuluilocomotor. 9.Masajultransversprofund. Bibliografie: 1. Notedecurs,notedelucraripractice 2. IvanSabin,Masajulpentrutoti,EdituraCoresi,Bucuresti,2001,pag.26152 3. Nemes I.D.A, Gogulescu A, Jurca M, Massoterapie. Masaj si tehnici complementare, EditiaaIIIa,Ed.OrizonturiUniversitare,Timisoara,2001 4. DraganI.,Petrescu.O.,Masajautomasaj,Ed.Editis,1993,pag.929,3044,6476 X.Recuperareinbolireumatologice 1.Deficitulfunctional.Tratamentulderecuperare 2. Poliartrita reumatoida: mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticulfunctional,tratamentrecuperator 3. Spondilita anchilozanta mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticulfunctional,tratamentrecuperator 4. Artropatia psoriazica mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticulfunctional,tratamentrecuperator 5. Artroze sold, genunchi mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticulfunctional,tratamentrecuperator 6.Tratamentulrecuperatorinsoldul/genunchiuloperat 7. Patologia discala lombara, cervicala mecanisme patogenice de generare a deficitului functional,diagnosticulfunctional,tratamentrecuperator 8. Osteoporoza: mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticul functional,tratamentrecuperator

9. Patologie abarticulara: mecanisme patogenice de generare a deficitului functional, diagnosticulfunctional,tratamentrecuperatorinpatologiaumarului Bibliografie: 1.Notedecurs 2. Chirieac Rodica & Ancuta Codrina: Notiuni de balneofizioterapie, curs pentru studenti,Iasi2009,edituraGr.T.PopaUMFIasiISBN:9789737682819(suportcurs) 3.AncutaCodrina:Clinicasitratamentulcomplexalprincipalelorbolireumatismale,Iasi 2009,edituraGr.T.PopaUMFIasi,ISBN:9789737682789(suport) XI. Recuperare in boli neurologice. Recuperare postoperatorie. Recuperare postoperatorieneurochirurgicala A. 1.Recuperarepostoperatorieabdominala; 2.RecuperareinTorticolis; 3.Recuperareapostoperatorieamembrelorinferioare Bibliografie: 1.Notedecurssilp,C.Bradea,PowerPoint(slideurile1250,7077,8790,9596,100) 2.VolOrtopaedicsTheprinciplesandpracticesofmusculoscheletalSurgery,autorSean P.F.Hughes,ChurchillLivingstone,1987,NewYork,laBibliotecaUmfsilasediul disciplinei,pag.9871046; 3.Arteriopatiilecronicealemembrelor,autorStefanHaragus,pag217308,aflatsila disciplina; 4. Clement Baciu, Semiologia clinica a aparatului locomotor, autor, pag.99 143,172,187,228294. B. 1. Evaluareaclinicasiparaclinicaapacientuluineurochirurgical. 2. Balneofiziokinetoterapia si recuperarea in patologia degenerativa a discului intervertebral. 3. Kinetoterapia si recuperarea in tetrapareze, parapareze, hemipareze, parezelecentrale. 4. Proteze si dispozitive medicale utilizate in tratamentul balneofiziokinetoterapeuticalpacientuluineurochirurgical. Bibliografie: I. Poeata: Neurochirurgie si elemente de bioinginerie neurochirurgicala, ED. TehnicaInfo,Chisinau2000,pag.4755,6580,9296,112134,139150,181187; NotedecurssiLP; XII.a.Recuperareinboliortopedicotraumatice 1. Reeducareafuncionalgeneraliti;Examinareabolnavului; 2. Reeducareafuncionalntraumatologiamembruluisuperior; 7

3. Recuperareafuncionalntraumatologiamembruluiinferior; 4. Recuperareafuncionalapicioruluiposttraumatic; 5. Recuperareafuncionalntraumatologiacoloaneivertebrale; 6. Recuperareafuncionalntraumatismelemusculoscheletale; 7. Recuperareafuncionalnleziunilemeniscaletraumatice; 8. Tratamentulrecuperatoralalgoneurodistrofiei; 9. Reeducareafuncionaldupartroplastiaoldului; 10. Recuperareafuncionalntulburrilestaticealepiciorului; Bibliografie: 1. BFKTiRecuperareinboliortopedicotraumaticesuportcurs;PaulBotez; 2010;disponibilladisciplin;pag168. XII.b.Tehnicideortezareprotezare 1. Notiunigeneraledeortezareortopedica; 2. Ortezareamembruluisuperior; 3. Ortezareamembruluiinferior; 4. Introducere n protezarea articular; Caracteristici de baz ale implanturilor protetice; 5. Artroplastia oldului Biomecanic, designul componentelor femurale, designul componenteloracetabulare; 6. Altetipurideartroplastii; Bibliografie: 2. OrtezareProtezaresuportcurs;PaulBotez;2010;disponibilladisciplin; 3. [ArtroplastiaproteticdeoldeditiaaIIIa](revazutasiadaugita)],P.Botez, EdituraVenus,Iasi,2008,ISBN9789737560773;pag116;5771; XIII.Recuperareinbolicardiovascularesiinbolirespiratorii 1.Balneofiziokinetoterapiairecuperareacardiopatieiischemice. 2.Balneofiziokinetoterapiairecuperareainsindromuldeischemieperifericacronica. 3. Balneofiziokinetoterapia i recuperarea afeciunilor pulmonare cronice cu disfuncie ventilatorieobstructiv. 4. Balneofiziokinetoterapia i recuperarea afeciunilor pulmonare cronice cu disfuncie ventilatorierestrictiv. 5. Balneofiziokinetoterapia i recuperarea afeciunilor pulmonare cronice cu disfuncie ventilatoriemixt. Bibliografie: 1. Sbenghe T., Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Ed. Medical, Bucureti, 1996,pg.184246. 2. Sbenghe T., Recuperarea medical a bolnavilor respiratori, Ed. Medical, Bucureti, 1983,pg.337452. 8

XIV.Recuperareinafectiunipediatrice A. RecuperareinafectiunipediatriceI 1.Infeciialeciloraerienesuperioare: rinofaringitaacut:dategenerale,tablouclinic,tratament adenoiditacronic:definiie,tablouclinic,tratamentul,complicaii. 2.Infirmitateamotoriecentral(paraliziacerebralinfantil) - definitie,etiologie - manifestriclinice - tratamentfarmacologicirecuperator 3.Infeciialeciloraerieneinferioare:astmulbronic - definiie,tabloulclinic - explorareefuncional - tratamentulfarmacologiccronic - kinetoterapiarespiratorie - evoluie,complicaii,prognostic 4.Artritajuvenil(formeoligoarticulare,poliarticulare,sistemice) - definiie - epidemiologiabolii - manifestriclinice - tratament 5.Spondilartropatiilejuvenile - definiie,etiopatogenie - manifestrileclinice - tratamentfarmacologic - tratamentrecuperator 6.Boligenetice:SindromulDown definiie,genetic manifestriclinice evoluie,complicaii,prognostic tratament 7.Boligenetice:Fibrozachisticdepancreas(mucoviscidoza). definiie,manifestripulmonare tratamentulmanifestrilorpulmonare Bibliografie: 1. Ciofu E., Ciofu C. Esenialul n Pediatrie, Ediia aIIa, Editura Medical AMALTEA,Buc.2002,pag.241244,520523. 2. Ailioaie C. Boli imune i alergice la copil. Ed. Tehnopress, 2003, Iasi, pag. 970, 269275;281286. 3. Ailioaie C., Ailioaie L. Managementul nonfarmacologic al durerii cronice musculoscheletale la copil i adolescent, n Durerea acut i cronic la copil, editorGoiaS.Ed.Vasiliana98,Iasi,2009,pag.304313. 4. AilioaieC.,AilioaieL.Managementuldureriicronicereumatismale.Ed.PIM,Iai, pag.146151;270279. 9

5. AilioaieC.Artritareactiv,nPediatrie.Bolirespiratorii,bolicumecanismimun, hepatologie,editorGoiaS.,Ed.Vasiliana98,Iai,2008,pag.137144. 6. GoiaStela,MoraruEv.,AilioaieC.Pediatrie.Bolirespiratorii,bolicumecanism imun,hepatologie.Ed.Vasiliana98,Iasi,2008,pag.1113 7. Notedecurs,20112012 B. RecuperareinafectiunipediatriceII 1. Fracturiparticularelacopil 2. ScopultratamentuluiinArtrogripoza 3. TratamentortopedicichirurgicalinInsuficienteleMotoriideOrigine Cerebrala(IMOC) 4. TabloulclinicinBoalaLeggCalvPerthesWaldenstrm 5. TratamentulinScolioze 6. DiagnosticuldiferentialinTorticolisCongenitalMuscular 7. Variantededeformaiiposturalealepiciorului 8. AspectulclinicinPiciorulVarusEquinCongenital 9. DelacevirstasepoateafirmadiagnosticuldePiciorPlat(Platfus) 10. CauzeleinArsuri Bibliografie: 1. Notedecurssilucraripractice

10

S-ar putea să vă placă și