Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 1 Circuite Integrate Analogice Elementare 1

Amplificatorul diferential.

Deoarece in cele mai multe aplicatii amlificatorul diferential trebuie sa elimine
(rejecteze) cat mai bine semnalul de mod comun, pentru analiza circuitului din fig.5a
se introduc marimile de mod comun si de mod diferential ca in fig.5b, definite de
relatiile ():

+
=
=
2
2 1
2 1
v v
v
v v v
IC
ID
.
Fig.5
Folosind relatia obtinuta anterior pentru tensiunea din iesirea unui
amplificator diferential:
IC IC
O d IDM c ICM d ID ID
d
c
v v
v a v a v a v a v
a
CMRR
a
| |
|
| |
| = + = + = +
|
\ . |
|
\ .
(7)
se obtine pentru intregul circuit diferential cu AO din fig 5b expresia:
( )
1 2
1 2
_
2 ( )
IC
OUT dd cc dd ID dd
ET DIF
v v v
v A v v A A v A
CMRR
+
= + = + ()
2 Circuite Integrate Analogice
in care notatia
dd
A reprezinta amplificarea semnalului diferential din intrare
( )
1 2 ID
v v v = a amplificatorului diferential cu AO din fig 5b iar
cc
A reprezinta
amplificarea semnalului comun din intrare
1 2
2
IC
v v
v
+
= a amplificatorului diferential
cu AO din fig 5b.
Se poate face un calcul direct pentru circuitul din fig.5a dar acesta nu este semnificativ
deoarece nu separa cele doua tipuri de semnale:diferentiale si comune. Se va aplica
pentru circuitul din fig 5b teorema suprapunerii efectelor. Astfel se obtine:

1.
1 2
1 2
0, 0
2
ID IC
v v
v v v v
+
= = = =
Folosind relatia (7), pentru AO se poate scrie:
3 4
2
1 2 3 4
,
3 4
2
1 2 3 4
2
2
1 2
2( ) 2
ID
OUT
ID
OUT D
ID
OUT
ID
AO
v
v R R
R v
R R R R
v a
v
v R R
R v
CMRR R R R R
( | |
+
|
(
\ .
( +
+ +
(
(
=
| | | |
(
+
| |
(
\ .
| + +
(
+ +
|
(
|
(
\ .
Se
obtine:
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
,
3 3
3 4 3 4
1
2( )
2
1
2( )
AO ID
OUT D
AO
R R R R
R R R R CMRR R R R R v
v a
R a R
a
R R CMRR R R
| |
+ +
|
+ + + +
\ .
=
+
+ +


2. Se considera
1 2
1 2
0, 0
2
ID IC
v v
v v v v
+
= = = = . Se obtine ca efect a tensiunii de
mod comun din intrare
2 3 4
1 2 3 4
,
2 3 4
1 2 3 4
1
2( )
OUT IC
IC
OUT C
OUT IC
IC
AO
R v R R v
v
R R R R
v a
R v R R v
v
CMRR R R R R
+ (
+
(
+ +
(
=
(
| | +
+ +
(
|
+ +
(
\ .

de unde
Capitolul 1 Circuite Integrate Analogice Elementare 3
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
,
3 3
3 4 3 4
1
2( )
1
2( )
AO
OUT C IC
AO
R R R R
R R R R CMRR R R R R
v a v
R a R
a
R R CMRR R R
| |
+ +
|
+ + + +
\ .
=
+
+ +

Tensiunea totala din iesire se obtine ca suma tensiunilor de la punctul 1 si 2:
C OUT D OUT OUT
v v v
, ,
+ =
Se va determina in continuare raportul de rejectie al modului comun pentru intregul
circuitul diferential din fig 5b. Din definitie se obtine:
,
_
,
( )
OUT D
dd ID
ET DIF
OUT C
cc
IC
v
A v
CMRR
v
A
v
= =
Din relatia anterioara se obtine :
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
_
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1
2( ) 1
( )
2 1
2( )
AO
ET DIF
AO
R R R R
R R R R CMRR R R R R
CMRR
R R R R
R R R R CMRR R R R R
| |
+ +
|
+ + + +
\ .
=
| |
+ +
|
+ + + +
\ .

CMRR pentru etajul diferential cu AO ideal. Efectul tolerantei rezistoarelor.

Analiza acestei relatii este dificil de realizat insa ea furnizeaza (CMRR)-ul intregului
circuit si contine ca factor determinant (CMRR)-ul amplificatorului operational. Se
poate pune intrebarea daca AO este ideal din punct de vedere al (CMRR)-ului care va
fi rejectia semnalului de mod comun. In acest scop se particularizeaza in relatia
anterioara
AO
CMRR) ( . Se obtine:
1 3
2 4
_
3 1
4 2
2
1
( )
2
ET DIF
R R
R R
CMRR
R R
R R
+ +
=


Relatia de mai sus este foarte utila pentru a stabili conditiile pentru care se poate
obtine o valoare
_
( )
ET DIF
CMRR cat mai mare dar reala.
Amplificatorul din fig. 5 amplifica diferenta dintre
1
v si
2
v daca se indeplineste
conditia :
1 3
2 4
R R
R R
= sau conditia echivalenta
2 4
1 3
R R
R R
= . In cazul egalitatii perfecte,
rezulta pentru
_
( )
ET DIF
CMRR o valoare infinita. Aceasta insa este departe de
realitate deoarece valorile rezistoarelor sunt afectate de toleranta.
4 Circuite Integrate Analogice
Sa considera ca datorita tolerantelor rezistentelor puntii
4 3 2 1
, , , R R R R , egalitatea din
relatia anterioara este realizata cu o eroare astfel incat se poate scrie:
( )
3 1
4 2
1
real real
R R
R R
c
| | | |
=
| |
\ . \ .
,
sau astfel:
3 1 1 1 1
4 2 2 2 2
;
real real real real real
R R R R R
R R R R R
c c
| |
| | | | | | | | | |
e + |
| | | | |
|
\ . \ . \ . \ . \ .
\ .
.
Tinand seama ca pentru a aprecia valoarea maxima a erorii este necesar sa se
considere cel mai defaforabil caz care este cel dat de extremizarea celor doua cantitati
din relatia
1 3
2 4
R R
R R
= in sens invers si anume, de exemplu raportul
3
4
real
R
R
| |
|
\ .
maxim si
raporul
1
2
real
R
R
| |
|
\ .
minim, se poate scrie:
( )
( )
( )
( )
( )
3 1
4 2
1 1
1
1 1
N N
N N
R R
R R
o o
c
o o
+
=
+
()
in care indicele N precizeaza ca este vorba despre valorile nominale ale rezistentelor
pentru care este indeplinita relatia
2 4
1 3
N N
N N
R R
R R
= ().
Folosind aproximatiile
( )
2 1
1 1 2 , 1 0
1
pentru o o o o
o
+ ~ + ~ +

, se obtine:
( )
( )
2
2
1 1 2
1 1 4
1 2
1
o o
c o
o
o
+ +
= ~ ~

(),
care determina
4 c o ~ ().
In aceste conditii
_
( )
AT DIF
CMRR devine:
1 1 1
2 2 2
_
1
2
2
1
( )
2
4
AT DIF
R R R
R R R
CMRR
R
R
c
o
+ + +
=
care se poate scrie:
Capitolul 1 Circuite Integrate Analogice Elementare 5
1 2
2 1
_
1
2
1 1
( )
4
4
ET DIF
R R
R R
CMRR
R
R
o
o
+ +
~ =
Deoarece in cazul amplificatorului diferential din fig.5 amplificarea diferentiala se
poate aprecia cu:
4 2
3 1
d
R R
A
R R
= =
se deduce ca
_
1
( )
4
d
ET DIF
A
CMRR
o
+
=
In cazul in care se urmareste cresterea
_
( )
ET DIF
CMRR prin cresterea
d
A , banda
amplificatorului va fi mai mica. Solutia sigura pentru cresterea
_
( )
ET DIF
CMRR este
micsorarea tolerantei rezistoarelor. Astfel pentru o toleranta de 0.1% si 1
d
A = se
obtine
_
( ) 500
ET DIF
CMRR = . Aceasta inseamna ca la o tensiune de ( )
CM
V 1 la
intrare, se obtine in iesire o tensiune de 2mV. In cazul in care 1 = o %
,
_
( ) 50
ET DIF
CMRR = iar eroarea in iesire la
CM
V) 1 ( aplicat la intrare este de (20
mV). Aceasta este eroarea datorata modului comun din intrare care poate afecta grav
masuratorile de precizie.

CMRR pentru etajul diferential cu AO neideal si rezistoare perfect imperecheate.

In cazul in care AO nu este ideal din punct de vedere al CMRR-ului iar rezistoarele
sunt perfect echilibrate
4
3
2
1
R
R
R
R
= , din relatia
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
_
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1
2( ) 1
( )
2 1
2( )
AO
ET DIF
AO
R R R R
R R R R CMRR R R R R
CMRR
R R R R
R R R R CMRR R R R R
| |
+ +
|
+ + + +
\ .
=
| |
+ +
|
+ + + +
\ .

se obtine:
2 4
1 2 3 4
_
2 4
1 2 3 4
1
( ) ( )
2 1
2( )
ET DIF AO
AO
R R
R R R R
CMRR CMRR
R R
CMRR R R R R
+
+ +
= =
| |
+
|
+ +
\ .

6 Circuite Integrate Analogice
care arata ca nici intr-un caz CMRR al circuitului diferential cu AO nu poate fi mai
mare decat CMRR al AO.


CMRR pentru etajul diferential cu AO neideal si rezistoare neimperecheate.
Din
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
_
2 4 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1
2( ) 1
( )
2 1
2( )
AO
ET DIF
AO
R R R R
R R R R CMRR R R R R
CMRR
R R R R
R R R R CMRR R R R R
| |
+ +
|
+ + + +
\ .
=
| |
+ +
|
+ + + +
\ .

se deduce in caz general:
1 3
2 4
3 1
4 2
_
1 3
2 4
3 1
4 2
2
1
2( )
1
( )
2
2
1
1
2( )
AO
ET DIF
AO
R R
R R
R R
CMRR
R R
CMRR
R R
R R
R R
CMRR
R R
+ +
+

=
+ +
+

.
Considerand ca rezistoarele au aceasi toleranta si
( )
1 3
2 4
1
R R
R R
c = , CMRR pentru
intreg circuitul in cel mai defavorabil caz devine:
2
2 1
1
_
2 2
1 1
1
1
1 ( )
1 2 2( )
( )
2
1 4 ( ) 1
1
1
2( ) 2
AO
AO
ET DIF
AO
AO
R
R R
CMRR
R CMRR
CMRR
R R
CMRR
R R
CMRR
o
o
o
o
+
| |
+ + +
|
\ .
~ =
+ + +
+
.
Notand cu A amplificarea etajului, se obtine pentru rejectia intregului circuit:
( )
_
1 ( )
( )
4 ( ) 1
AO
ET DIF
AO
A CMRR
CMRR
CMRR A
o
o
+ +
~
+ +

care se poate aproxima cu:
( )
_
1 ( )
( )
1 4 ( )
AO
ET DIF
AO
A CMRR
CMRR
A CMRR o
+
~
+ +
.