Sunteți pe pagina 1din 1

TVA Valoare adaugata reprezinta diferenta dintre valoarea unui bun in urma vanzarii lui si valoarea tuturor bunurilor

carae au fost achizitionate si utilizate pt a se putea realize acel bun.. tva:este acel impozit indirect care se aplica pe fiecare stadium al circuituui eco al unui produs finit. TVA e valoare adaugata in Romania Datorita schimbarilor care au avut loc in Romania dupa 1990,in legislatia foscala au aparut multe modificari fiscale prin actele normative adoptate. aceste modificari au dus la la modificari semnificative in structura veniturilor bugetare. Dupa intrarea in viguare a OG 3/1992 privind tax ape valoare adaugata ,impozitele au devenit alaturi de imp pe salarii si profit cele mai importante surse de venit pentru stat. In sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata se cuprinde operatiunile care indeplinesc cumulative urm conditii: -constituie o livrare de bunri sau servicii cu plata -livrarea bunurilor se face de catre o persoana impozabila -livrarea bunurilor sa rezulte din una dinactivitatile economice prevazute de lege Impo si taxe pe teren: Orice pers care detine un teren situate in Romania, intravilan sau extravilan datoreaza imp si tax ape teren care bugetul local al cmunei, oras sau municipiu in care este amplasat terenu. La terenu propr publica sau private astatului ori a unit-adm-teritoriale concesionate , inchiriate se stabileste tax ape teren in cond similare impozitului pe teren. Obiectl impozabil este reprezentat de terenurile in proprietate de catre contribuabil situate in municipiu, oras sau comuna. Terenurile dobandite in cursul anului indifferent sub ce forma se impugn cu inceperea de la data de intai a lunii urmatoare cele in carea fost dobandite. In cazul in care terenul face parte dintrun contract de leasing dinanciar imp se datoreaza de locatar. Terenurile care se vand in cursul annuli scad de la impunere de la data de intai a luni urmatoare.,, It=St x Cf Terenuri pt care nu se datoreaza imp.: Terenuri pe care sunt amplasate cladiri, Pentru suprafata care esste acoperita de cladire Terenuri apartinand cultelor religioare recunoscute prin lege Terenurile cimitirelor Terenurile instit de invatamant preuniversitare sau universitare Terenuri flosite pt instit publice