Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

1. Banciu, D., Elemente de sociologie juridic, Lumina Lex, Bucureti, 2000 2. Banciu, D., Introducerea n sociologia delincvenei juvenile, Editura Medical,Bucureti, 1990 3. Banciu, D., Rdulescu, S.M., Voicu, M., Introducere n delincvena juvenil, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985 4. Boudon, R.,Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureti, 1997 5. Dragomirescu, V., Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1987 6. Filipescu, Ion., Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureti,1999 7.Grecu, F., Rdulescu, S., Delincvena juvenil n societatea contemporan, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003 8. Ogien, A., Sociologia devianei, Editura Polirom, Iai, 2002 9. Neamu, George, Bocancea, Cristian, Elemente de asisten social, Editura Polirom, Bucureti, 1999 10. Petcu, M., Delincvena. Repere psihosociale, Editura Dacia, ClujNapoca,1999, 11. Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu si Butoi Tudorel, Psihologie judiciara, Casa de editura si presa Sansa, Bucuresti, 1994 12. Adrian Neculau, Psihologie sociala Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iasi, 1996 13. Elena Zamfir, Catalin Zamfir, Politici sociale Romania in context european, Editura Alternative, Bucuresti, 1995

14. Codul Familiei modificat prin Legea nr.59/1993, publicata in Monitorul Oficial nr. 177 din 26 iulie 1993 15. Codul penal si Codul de procedura penala a Romaniei, Editura R.A., Monitorul Oficial, Bucuresti, 1997 16. Decretul nr. 545 din 30.12.1972 privind executarea masurii educative a internarii minorilor infractori intr-un centru de reeducare publicat in Monitorul Oficial nr. 162 din 30.12.1972. 17. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, Republicata in Monitorul Oficial nr.276 din 24 iulie 1998 18. Recomandarea Rec(2000)20 a Comitetului de Ministri catre statele membre ale Consiliului Europei privind rolul interventiei psiho-sociale timpurii in prevenirea comportamentelor infractionale