P. 1
Jocul de Roluri

Jocul de Roluri

|Views: 9|Likes:
Published by Petru Ionascu
role playing
role playing

More info:

Published by: Petru Ionascu on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

DESPRE JOCUL DE ROLURI (ROLE PLAYING

)
ÎN LECŢIILE DE ISTORIE LA CLASA a IV-a Învǎţǎtoare Ecaterina Fodorean Liceul Teoretic „Nicolae Bǎlcescu”,Cluj-Napoca Profesor Vasile - Viorel Toşa Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”,Cluj-Napoca JOCUL DE ROLURI (ROLE PLAYING) reprezintă o formă de aplicare şi utilizare în învăţământ a psihodramei – metodă creată de J.B.Moreno în anul 1921 şi intrată în circulaţie mai ales după anul 1934. Jocul de roluri este o metodă didactică voluntară care vizează formarea comportamentului uman pornind de la simularea interacţiunii (funcţii, relaţii, activităţi) ce caracterizează o structură, relaţie sau situaţie socială de grup, prin distribuirea la elevi a unui set de status-uri precizate şi relaţionate între ele. Fiecare este un actor care primeşte şi interpretează un rol scris sau creează unul nou. Jocul de roluri are următoarele avantaje: 1) permite manifestarea deprinderilor practice, exprimarea ideilor şi sentimentelor prin simularea unei experienţe reale de viaţă; 2) elevii îşi formează abilităţi, atitudini, sentimente, convingeri; 3) elevii se implică, acţionează şi interacţionează cu ceilalţi; 4) participanţii la joc observă modul corect sau incorect de comportare al lui sau a celorlalţi în anumite situaţii; 5) pe parcursul jocului elevii îşi modifică conduita şi îşi asumă responsabilităţi; 6) jocul de roluri oferă copiilor posibilitatea de a-şi explora experienţa de a extrage învăţăminte din ea şi de a face faţă unor situaţii noi şi dificile în mod mai eficient pentru că au avut posibilitatea de a se fi întâlnit cu ele; 7) elevii învaţă să răspundă spontan şi adecvat unei situaţii; 8) ei primesc un feed-back despre comportamentul şi experienţa lor. În proiectarea, pregătirea, utilizarea jocului de rol am parcurs următoarele etape metodice: ♦ identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare din jocul de rol şi care să corespundă obiectivului urmărit, respectiv comportamentelor, competenţelor, abilităţilor etc. pe care elevii trebuie să şi le însuşească în urma interpretării rolurilor; ♦ modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului: situaţia de simulat este analizată din punct de vedere al status-urilor şi tipurilor de interacţiuni implicate, reţinându-se pentru scenariu numai aspectele esenţiale, respectiv status-urile şi rolurile cele mai importante care servesc la definirea unui model interacţionat. Apoi am elaborat

1

Rolul învăţătorului în utilizarea jocului de rol este deosebit de important.  înainte de derularea jocului de rol. ♦ interpretarea rolurilor de către toţi participanţii. participanţii fiind lăsaţi să îşi conceapă propriul mod de interpretare. respectiv distribuirea rolurilor şi familiarizarea participanţilor cu sarcinile de realizat. modul în care îşi asumă sau interpretează rolul primit. măsura în care se identifică cu el. La această dezbatere au participat şi “observatorii” jocului de rol. aptitudinile şi preferinţele participanţilor. prin urmare el va trebui să urmărească cu atenţie fiecare interpret. distribuirea rolurilor a fost prestabilită de mine. este recomandat să se organizeze exerciţii pregătitoare (individuale sau de grup).  participanţii trebuie să fie ajutaţi să nu se abată de la rolul primit. ♦ învăţarea individuală a rolului de către fiecare participant prin studierea fişei. organizează şi conduce modul de desfăşurare al jocului de rol. El trebuie să aibă în vedere o serie de cerinţe metodice care să asigure eficienţa procedeului:  în distribuirea status-urilor şi rolurilor. însă am dat prioritate interpreţilor pentru a ne comunica ceea ce au simţit interpretând rolurile.  învăţătorul este cel care proiectează. învăţătorul trebuie să ia în considerare aspiraţiile. Pentru fiecare participant am descris amănunţit status-ul şi rolul pe o fişă.  fiecare interpret trebuie să cunoască nu numai comportamentul şi conduitele proprii ( pe care le va adopta în cadrul jocului de rol). 2 . ♦ alegerea partenerilor şi instruirea lor în legătură cu specificul şi exigenţele jocului de rol. conflictele care pot apărea între interpreţi etc. ♦ dezbaterea cu toţi participanţii a modului de interpretare şi reluarea secvenţelor în care nu s-au manifestat comportamentele aşteptate. cunoscând înclinaţiile copiilor.  în cadrul acestei activităţi trebuie să se creeze o atmosferă plăcută de lucru care să-i stimuleze pe interpreţi pentru a evita blocajele lor cognitive şi emoţionale. să se discute cazuri asemănătoare. ci şi pe cele pe care le aşteaptă de la parteneri.scenariul propriu-zis care a fost valorificat în instruire şi care a fost mult simplificat situaţiei reale.

Mircea cel Bătrân. 2. În cadrul acestui tip de joc. Aceste mici scenete au fost interpretate în clasă. iar nouă ne-a revenit sarcina să prezentăm detaliile situaţiei generale şi rolurile posibile. După lectura textelor am trecut la “dramatizarea” lor. “Stejarul din Borzeşti” de E. de P. Stroe. în sala festivă în prezenţa părinţilor. Baiazid. Comes şi Brazdă. la grădiniţa din apropierea şcolii. observatorii) etc. moldovenii. În elaborarea strategiilor de lucru proprii. prin acţiunile organizate am urmărit ca un joc de rol să fie interpretat de mai multe ori în aceeaşi categorie de elevi pentru a asigura astfel însuşirea şi automatizarea deprinderilor. desigur respectând regulile jocului. le-am comunicat scopul competiţiei. Exemple: 3 . să adopte strategii diverse. Elevii au fost puşi să aleagă între variabilele posibile de joc.Popescu (Lisimach. care au constat în simularea obţinerii unor performanţe. solii regelui geto-dacilor – Dromichete. observatorii). de D. “Scrisoarea III” de M. observatorii). le-am distribuit status-urile şi rolurile. participanţii au ales situaţiile pe care doreau să le joace în urma lecturii unor texte cu conţinut istoric. jucătorii dintr-un grup au fost nevoiţi să ţină cont de prestaţia adversarului. “Condeiele lui Vodă”. participanţii au fost distribuiţi în perechi de câte două persoane sau în microgrupuri.Almaş (Mircea cel Bătrân. Aceste activităţi au fost organizate în afara clasei. flăcăul care confecţiona “condeie” şi observatorii). De un real succes s-au bucurat jocurile de competiţie ( de obţinere a performanţelor). regele macedonean şi Murceneu. Pentru a crea atmosfera epocii am procurat costume de la Teatrul Naţional sau şi-au confecţionat copiii costumele cu ajutorul părinţilor sau bunicilor.Camilar (Ştefăniţă. să identifice soluţii optime. Mitruţ. Exemple: “Darurile”. tătarii. În organizarea jocului de roluri am practicat următoarele variante: 1.Eminescu (solul. conduitelor şi comportamentelor. fiecare parte străduindu-se să impună soluţia considerată cea mai eficientă.D. de învingere a unui adversar real sau imaginar.

texte literare despre aceste personalităţi. 4 . şi pe un tub din carton am lipit imagini de pe Columnă.a. iar ceilalţi copii au fost organizaţi în microgrupuri. cu completări şi au corectat greşelile strecurate în explicaţiile “ghidului”. Astfel de jocuri am organizat şi la monumentele: “Statuia lui Baba Novac”. simbolul motivelor geometrice de pe piatră (motive tradiţionale din Munţii Apuseni). Pentru buna reuşită a acestui joc am mobilizat elevii şi am amenajat la grădiniţă un mini-muzeu cu portretele lui: Traian. din timp rolul de “ghid”. Decebal. temple pentru zei. i-am distribuit elevei M. la vizitarea “Grupului statuar Horia. într-o sală de grădiniţă din apropierea şcolii am proiectat o activitate ipotetică “vizitarea construcţiilor realizate de arhitectul roman şi inginerul militar din epoca lui Traian. au “construit” podul de peste Dunăre cu 20 de stâlpi uniţi prin arce. materialul din care sunt realizate sculpturile (bronz). Ea a trebuit să se documenteze asupra anului “dezvelirii” monumentului (1974). Cloşca şi Crişan”. În dreptul monumentului “ghidul” M. Astfel. realizând astfel un mic muzeu. ei fiind “constructorii”. folosind cuburile de la grădiniţă şi jocurile LEGO aduse de acasă de elevi. care se află în apropierea şcolii.E. a războaielor – le-am organizat în cadrul orelor de Educaţie fizică sau când am ieşit în parc sau la pădure. jocul de-a ghidul şi vizitatorii a fost practicat în nenumărate rânduri. proporţiile (15 m înălţime). Apollodor. autorul (sculptorul Ion Vlasiu). ajutaţi şi de cei mici. le-a oferit “vizitatorilor” explicaţiile necesare. 3. În cadrul jocurilor de rol cu caracter specific am practicat următoarele activităţi: a. i-am pus la dispoziţie “Ghidul oraşului ClujNapoca”. cât şi pe cei din grădiniţă. Pentru aceasta. De exemplu.simularea strategiilor şi tehnicilor unor bătălii. Un elev a interpretat rolul împăratului Traian. “Vizitatorii” au venit cu întrebări. Apollodor din Damasc”. termele. b. construcţii din marele For al lui Traian. scene din luptele dintre daci şi romani. Activitatea a fost deosebit de reuşită antrenând atât elevii clasei a IV-a. hărţi şi imagini de pe Columnă. “Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul” ş.E. un altul a fost Apollodor.

la care s-au manifestat blocaje emoţionale în preluarea şi interpretarea rolurilor. f.Valorificarea eficientă a acestei metode presupune stăpânirea de către învăţător a conceptelor de “rol”. atitudinilor şi comportamentelor. dar i-au sprijinit pe elevi în înţelegerea complexă a situaţiei create şi au determinat participarea activă a acestora.  am întâlnit elevi timizi. “parteneri de rol”. a învăţătorilor. Editura Didactică şi Pedagogică. “obligaţii de rol” etc. C. Vom prezenta în continuare câteva valenţe instructiv-educative ale jocului de rol:  punând elevii în situaţia de a relaţiona între ei. unii elevi considerând această activitate facilă şi chiar puerilă. Bucureşti. Arta şi ştiinţa educaţiei.  interacţiunile dintre participanţii la joc permit autocontrolul eficient al conduitelor.. Bârzea. 5 . Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 3. 1998. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. comportamentelor şi achiziţiilor. pe lângă aptitudini pedagogice speciale şi aptitudini regizorale şi actoriceşti (aici fiind uneori nevoiţi să apelăm la regizori sau actori de la Teatrul Naţional sau Teatrul de Păpuşi). “comportament de rol”. “status”. Prin astfel de activităţi este stimulată acţiunea elevilor şi se pot realiza cu multă uşurinţă o serie de obiective. Cerghit. Chateau. 2. În încheiere ne simţim obligaţi să amintim şi dezavantajele sau dificultăţile pe care le-am sesizat utilizând această metodă:  este dificil de aplicat. Bucureşti. 1995. “actor”.  proiectarea şi pregătirea activităţii didactice bazate pe utilizarea jocului de rol. I. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Copilul şi jocul. afectiv şi motric-acţional. a solicitat din partea noastră un efort deosebit şi timp (deşi activitatea didactică efectivă durează relativ puţin – aproximativ o oră). vom reuşi să-i activizăm din punct de vedere cognitiv. corectă şi rapidă formare a convingerilor. Metode de învăţământ.  această metodă ne-a permis o mai eficientă. întrucât solicită din partea noastră.a..  dramatizările organizate au generat anumite situaţii problematice.  uneori a apărut fenomenul “devalorizării” jocului de rol..

D. Văideanu.. Editura Eurolit. 5. Ionescu. Editura Politică. Petroman...). M.4. Radu. Timişoara. Cluj. Didactica modernă. I.. 2001 6. Drăgan.. I. Bucureşti. P. Educaţia noastră cea de toate zilele. G. Editura Dacia. (coord. 1992. Mărgineanţu. Educaţia la frontiera dintre milenii. 1998.. 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->