Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA

Subsemnatul ... avand functia de expert in SSM si cadru tehnic PSI la .. , am procedat la instruirea unui numar de . persoane de la. conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru prezenta in societate In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale : - Legea nr 319/2006 Legea sanatatii si securitatii in munca, - HG 971/2006 -privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca. - HG nr. 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - HG nr 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006 - HG 1048/2006 -privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munca. - Regulamentul Intern al SC SINECON SRL - HG nr 955/2010 pentru modificarea si completarea HG nr 1425/2006 - Masuri de prim ajutor - Organizarea interventiei in SU - Consecintele necunoasterii prevederilor legale - Riscuri specifice de accidentare - Legea 307/2006 Apararea contra incendiilor - Ordinul nr 163/2007 privind Norme generale de PSI - Legea 481/2004- privind protecia civila actualizata si republicat - Legea 265/2006 privind Protectia Mediului

Prezenta fisa de instructaj s-a intocmit in 2 exemplare si se pastreaza la :

1 exempla. 1 exemplar .