Sunteți pe pagina 1din 26

CODUL FAMILIEI din 1953 (*republicat*)(*actualizat*) (actualizat pana la data de 16 iulie 2008*) EMITENT: ----------MAREA ADUNARE NATIONALA

1. Potrivit art. 1 din Constitutia Romaniei: "(1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil. (2) Forma de guvernamint a statului roman este republica". De aceea s-a inlocuit expresia "Republica Socialista Romania" cu denumirea actuala a statului roman Romania". 2. A se vedea si: - art. 26,art.29 alin. (6), art. 44,45 si 46 din Constitutia Romaniei; - art. 1 alin (2) lit. d) din ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in M. Of. nr. 431 din 2 septembrie 2000., potrivit caruia principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si a discriminarii sunt garantate in exercitarea drepturilor civile, printre altele si in ceea ce priveste "dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul". 3. Cu privire la intelesul notiunii de familie, a se vedea: - art. 659,669-676 din Codul civil; - art. 1-5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, publicata in M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944; - art. 149, precum si a rt. 149^1 si art. 305 din Codul penal. Art. 149^1 a fost introdus, iar art. 305 alin. (1) a fost modificat prin Legea nr. 197/2000 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal, publicata in M. Of. nr. 568 din 15 noiembrie 2000; - art. 8 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicata in M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; - art. 2 alin. (1) din Legea privind ajutorul social nr. 67/1995 , publicata in M. Of. nr. 131 din 29 iunie 1995;

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 1 In Romania statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei. Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii. Familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti. In relatiile dintre soti, precum si in exercitarea drepturilor fata de copii, barbatul si femeia au drepturi egale. Drepturile parintesti se exercita numai in interesul copiilor (Codul familiei, art. 16,19,26,28,35,36,42,43,63,97-112,113,114).

-P ia tr a

*) Codul familiei a fost adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat in B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956. Lucrarea reda textul republicat cu modificarile ce i s-au adus prin DECRETUL nr. 779/1966 (B.Of. nr. 64 din 8 octombrie 1966), LEGEA nr. 3/1970 (B.Of. nr. 70 din 25 iunie 1970) abrogata de ORDONANTA URGENTA nr. 26 din 9 iunie 1997 si DECRETUL nr. 174/1974 (B.Of. nr. 108 din 1 august 1974) abrogat de LEGEA nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993; LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990; LEGEA nr. 48 din 16 iulie 1991; ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in M. Of. nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 87/1998, publicata in M. Of. nr. 168 din 29 aprilie 1998 abrogata de LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din LEGEA nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in M. Of. nr. 35 din 28 ianuarie 1999; LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004; LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007; DECIZIA nr. 755 din 24 iunie 2008. ----------*) Codul familiei a fost adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953 , modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat in B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956. Lucrarea reda textul republicat cu modificarile ce i s-au adus prin DECRETUL nr. 779/1966 (B.Of. nr. 64 din 8 octombrie 1966), LEGEA nr. 3/1970 (B.Of. nr. 70 din 25 iunie 1970) abrogat de ORDONANA URGEN nr. 26 din 9 iunie 1997 si DECRETUL nr. 174/1974 (B.Of. nr. 108 din 1 august 1974) abrogat de LEGEA nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993; LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990; LEGEA nr. 48 din 16 iulie 1991; ORDONANA DE URGEN a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in M. Of. nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 87/1998 , publicata in M. Of. nr. 168 din 29 aprilie 1998 abrogat de LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004 ; LEGEA nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din LEGEA nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in M. Of. nr. 35 din 28 ianuarie 1999; LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 ; LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 ; DECIZIA nr. 755 din 24 iunie 2008 .

N ea m

Pagina 1

- art. 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; - art. 7 alin. (3) lit.a) si art. 9 alin. (6) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in M. Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995; - art. 17 din Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata in M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997; - art. 2 din Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in M. Of. nr. 102 din 4 martie 1998; - art. 2 alin. (2) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, publicata in M. Of. nr. 102 din 4 martie 1998; - art. 127 alin.(2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in M. Of. nr. 140 din 1 aprilie 2000, care - cu exceptia unor articole - intra in vigoare in termen de 1 an de la data publicarii in Monitorul Oficial. ART. 2 Relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca intre membrii ei, care sint datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material (Codul familiei, art. 9,17,25-27,41,44,63,65,86,96,101,107,110). TITLUL I Casatoria CAP. 1 Incheierea casatoriei

A se vedea si: - art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei; - art. 44 alin. (1) lit. t) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 , republicata in M. Of. nr. 79 din 18 aprilie 1996, potrivit caruia primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila; - art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila publicata in M. Of. nr. 282 din 11 noiembrie 1996; - art. 19 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicata in M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992. ART. 4 Vrsta minim de cstorie este de optsprezece ani. Pentru motive temeinice, minorul care a mplinit vrsta de aisprezece ani se poate cstori n temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea prinilor si ori, dup caz, a tutorelui i cu autorizarea direciei generale de asisten social i protecia copilului n a crei raz teritorial i are domiciliul. Dac unul dintre prini este decedat sau se afl n imposibilitate de a-i manifesta voina, ncuviinarea celuilalt printe este suficient. Dac nu exist nici prini, nici tutore care s poat ncuviina cstoria, este necesar ncuviinarea persoanei sau a autoritii care a fost abilitat s exercite drepturile printeti. -----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007. A se vedea: - art. 8 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954; - art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, potrivit caruia incuviintarea se da de catre presedintele consiliului judetean sau de catre primarul general al municipiului Bucuresti; - art. 25 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in M. Of. nr. 237 din 30 septembrie 1996. ART. 5 Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita (Codul familiei, art. 13,19,22). A se vedea si art. 303 din Codul penal. ART. 6 Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

ART. 3 Numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor de soti prevazute in prezentul cod (Codul familiei, art. 11,12,15-17,19,23-36).

N ea m

Pagina 2

pina la al patrulea grad inclusiv. Pentru motive temeinice, casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea, poate fi incuviintata de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al municipiului Bucuresti sau al judetului in cuprinsul caruia cel care cere aceasta incuviintare isi are domiciliul (Codul familiei, art. 19,45,46,53,57,59,63). A se vedea si: - art. 660-663 din Codul civil; - art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, potrivit caruia incuviintarea se da de catre presedintele consiliului judetean sau de catre primarul general al municipiului Bucuresti; - art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in M. Of. nr. 120 din 12 iunie 1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 87/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie, publicata in M. Of. nr. 168 din 29 aprilie 1998; - art. 203 din Codul penal.

ART. 9 Este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de facultatile mintale, cit timp nu are discernamintul faptelor sale (Codul familiei, art. 13,19,142). ART. 10 Casatoria nu se va incheia daca viitorii soti nu declara ca si-au comunicat reciproc starea sanatatii lor. In cazul in care, prin lege speciala, este oprita casatoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozitiile acelei legi (Codul familiei, art. 9,21). ART. 11 Casatoria se incheie in fata delegatului de stare civila al Consiliului popular al comunei, orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul caruia se afla domiciliul sau resedinta oricaruia dintre viitorii soti (Codul familiei, art. 3,16,17). A se vedea si: - art. 44 alin. (1) lit. t), precum si art. 5 din Legea administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, in orase si in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive; - art. 13 si art. 14 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanelor juridice; - art. 24-30 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate; - art. 27 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. ART. 12 Cei care vor sa se casatoreasca vor face, personal, declaratia de casatorie la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria. Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite, din oficiu si fara intirziere, serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei (Codul familiei, art. 4-11).

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 8 In timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela sa (Codul familiei, art. 4,13,142).

-P ia tr a

A se vedea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998 . Anterior Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 , se considera ca art. 7 din Codul familiei, era aplicabil numai adoptiilor cu efecte restrinse, reglementate de Codul familiei; in cazul adoptiilor cu efecte depline functiona impedimentul rezultind din rudenie, prevazut de art. 6 din Codul familiei. Dat fiind ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 , s-a reglementat numai adoptia cu efecte depline, fiind abrogate prevederile Codului familiei privitoare la adoptie, in prezent, art. 7 urmeaza sa se aplice numai in cazul adoptiilor cu efecte restrinse, incuviintate anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 .

N ea m

ART. 7 Este oprita casatoria: a) intre cel care infiaza sau ascendentii lui, de o parte, si cel infiat ori descendentii acestuia, de alta; b) intre copiii celui care infiaza, de o parte, si cel infiat sau copiii acestuia, de alta; c) intre cei infiati de aceeasi persoana. Pentru motive temeinice, casatoria intre persoanele prevazute la lit. b si c de mai sus poate fi incuviintata potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2) (Codul familiei, art. 19).

Pagina 3

A se vedea si

art. 28 din Legea nr. 119/1996

cu privire la actele de stare civila.

ART. 13 In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista nici o piedica legala la casatorie. Odata cu declaratia de casatorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege (Codul familiei, art. 4-10, 12). A se vedea: - art. 28 din Legea nr. 119/1996 - art. 292,293 din Codul penal. cu privire la actele de stare civila;

A se vedea - art. 29 - art. 18 international

si: din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; alin. (2) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept privat.

ART. 15 Delegatul de stare civila va refuza sa constate incheierea casatoriei daca, in temeiul verificarilor ce este dator sa faca, al opunerilor primite sau al informatiilor ce are, gaseste ca cerintele legii nu sint indeplinite (Codul familiei, art. 4-10,14). A se vedea si: - art. 30, art. 32-33 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 12,18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 16 Casatoria se incheie prin consimtamintul viitorilor soti. Acestia sint obligati sa fie prezenti, impreuna in fata delegatului de stare civila, la sediul serviciului de stare civila, pentru a-si da consimtamintul personal si in mod public, in fata ofiterului de stare civila. Cu toate acestea, in cazurile aratate de legea speciala, delegatul de stare civila va putea incheia casatoria si in afara sediului serviciului de stare civila, cu respectarea conditiilor prevazute in alineatul precedent (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 2,3,19,20)*) A se vedea si: - art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei; - art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 , precum si art. 31 alin. (1) din aceeasi lege, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 19 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ----------*) Alin. (1) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. ART. 17 Ofiterul de stare civila, luind consimtamintul viitorilor soti, va intocmi de indata, in registrul actelor de stare civila, actul de casatorie, care se semneaza de catre soti, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila (Codul familiei, art. 1 alin. (3), art. 11,16,18,21).* ----------*) Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

ART. 14 Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sint indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza (Codul familiei, art. 4-10,15).

N ea m

ART. 13^1 In aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila va dispune publicarea acesteia, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat, la sediul primariei unde urmeaza sa se incheie casatoria. Extrasul din declaratia de casatorie va cuprinde, in mod obligatoriu: data afisarii, datele de stare civila ale viitorilor soti, precum si instiintarea ca orice persoana poate face opunere la casatorie, in termen de 10 zile de la data afisarii (Codul familiei, art. 14, 19).*) --------*) Art. 13^1 a fost introdus prin Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in M. Of. nr. 35 din 28 ianuarie 1999.

Pagina 4

privire la actele de stare civila. ART. 18 Casatoria nu poate fi dovedita decit prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila )Codul familiei, art. 17). A se vedea si: - art. 13-16, 52-56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 22 si 24 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 161 alin. (3) si art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. CAP. 2 Nulitatea casatoriei ART. 19 Este nula casatoria incheiata cu calcarea dispozitiilor prevazute in art. 4, 5, 6, 7 lit. a, 9, 13^1 si 16 (Codul familiei, art. 20,23,24).*) A se vedea si: - art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei; - art. 47 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954; - art. 24 si art. 151 pct. 5 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat; - art. 7 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 2 pct. 1 lit. h), art. 5 si art. 45 din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata in M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993. Cu privire la continutul art. 45 a se avea in vedere textul modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000; - art. 24, art. 151 pct. 5 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. --------*) Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele civile. ART. 20 Casatoria incheiata impotriva dispozitiilor privitoare la virsta legala nu va fi declarata nula daca, intre timp, acela dintre soti care nu avea virsta ceruta pentru casatorie a implinit-o ori daca sotia a dat nastere unui copil sau a ramas insarcinata (Codul familiei, art. 1 alin. (1) si (2), art. 4,19). ART. 21 Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamint a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizica a celuilalt sot, prin viclenie sau prin violenta. Anularea casatoriei din aceste cauze poate fi ceruta de cel al carui consimtamint a fost viciat, in termen de sase luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei (Codul familiei, art. 1 alin. (3), art. 16,17,23,24). A se vedea si: - art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei; - art. 953 si urm., art. 1167 si 1190 din Codul civil; - Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva; - art. 2 pct. 1 lit.h) si art. 5 din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. ART. 22 In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit si, dupa aceasta, hotarirea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramine valabila. Prima casatorie este desfacuta pe data incheierii noii casatorii (Codul familiei, art. 5,37,53). A se vedea si: - art. 1899 alin. (2) din Codul civil; - art. 16-21 din Decretul nr. 31/1954

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;

N ea m

Pagina 5

- art. 36-43 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 2 pct. 1 lit. g) din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. ART. 23 Sotul care a fost de buna-credinta la incheierea casatoriei declarata nula sau anulata pastreaza, pina la data cind hotarirea instantei judecatoresti ramine definitiva, situatia unui sot dintr-o casatorie valabila. Declaratia nulitatii casatoriei nu are nici o urmare in privinta copiilor, care isi pastreaza situatia de copii din casatorie (Codul familiei, art. 19,21,24,53,62,63). A se vedea si: - art. 1899 alin. (2) din Codul Civil; - art. 377 alin. (1) din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru: modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila; - art. 9,15,48 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. ART. 24 In cazul prevazut in art. 23 alin. (1), cererea de intretinere a sotului de buna-credinta si raporturile patrimoniale dintre barbat si femeie sint supuse, prin asemanare, dispozitiilor privitoare la divort. Tot astfel, in cazul prevazut in art. 23 alin. 2, se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile prevazute la divort, in ce priveste drepturile si obligatiile dintre parinti si copii (Codul familiei, art. 23,30,31,36,41-44,53). CAP. 3 Efectele casatoriei

Sectiunea I Drepturile si obligatiile personale ale sotilor

ART. 27 La incheierea casatoriei, viitorii soti vor declara, in fata delegatului de stare civila, numele pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie. Sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite (Codul familiei, art. 1-3, 12,16,28). A se vedea: - art. 16 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate; - art. 31 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. ART. 28 Sotii sint obligati sa poarte in timpul casatoriei numele comun declarat. Daca sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat la incheierea casatoriei potrivit dispozitiilor art. 27 din codul de fata, fiecare din soti nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativa, decit cu consimtamintul celuilalt sot (Codul familiei, art. 1-3,25-27,40). A se vedea si art. 3,5,8,14 din Decretul nr. 975/1968 nr. 136 din 29 octombrie 1968. Sectiunea a II-a Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor ART. 29 cu privire la nume, publicat in B. Of.

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

A se vedea si art. 20 din Legea nr. 105-1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

ART. 25 Barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale in casatorie (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 2,26,36,38,40-44,101). ART. 26 Sotii hotarasc de comun acord in tot ce priveste casatoria (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 25,27,36,40-44,97,101).

-P ia tr a

N ea m

Pagina 6

Sotii sint obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casniciei (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 2,86,89,101). ART. 30 Bunurile dobindite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sint, de la data dobindirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita (Codul familiei, art. 1,3,16,17,22, art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 29,31-36,39). A se vedea si: - art. 41 si 135 din Constitutia Romaniei; - art. 475,480,644,645,802,857,937,1170,1199,1202,1307,1890,1895,1909,1910 din Codul civil; - Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, publicata in M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944; - Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicat in M. Of. nr. 20 din 6 februarie 1990, modificarile ulterioare; - Decretul-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, publicat in M. Of. nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile ulterioare; - Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicata in M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in M. Of. nr. 3 din 13 ianuarie 1997; - Legea nr. 67/1992 privind constituirea unui depozit in lei la C.E.C. in vederea creditarii constructiilor de locuinte, publicata in M. Of. nr. 166 din 17 iulie 1992; - Legea nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spati cu alte destinatii construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata in M. Of. nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificarile ulterioare; - art. 20 si 21 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat; - Legea arendarii nr. 16/1994 , publicata in M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994, modificata prin Legea nr. 58/1995 , publicata in M. Of. nr. 124 din 21 iunie 1995 si prin Legea nr. 65/1998 , publicata in M. Of. nr. 126 din 26 martie 1998; - Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere pentru unele suprafete locative, publicata in M. Of. nr. 100 din 18 aprilie 1994; - Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, publicata in M. Of. nr. 139 din 2 iunie 1994; - Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului; - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , publicata in M. Of. nr. 61 din 26 martie 1996; - Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata in M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicata in M. Of. nr. 148 din 8 aprilie 1999; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in M. Of. nr. 148 din 8 aprilie 1999; - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , publicata in M. Of. nr. 8 din 12 ianuarie 2000; - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile, preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicata in M. Of. nr. 75 din 14 februarie 2001. ART. 31 Nu sint bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot: a) bunurile dobindite inainte de incheierea casatoriei; b) bunurile dobindite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune; c) bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti; d) bunurile dobindite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri; e) indemnitatea de asigurare sau despagubire pentru pagube pricinuite persoanei; f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare ( Codul familiei, art. 1-3,30,32,36,139). A se vedea si: - art. 800 si urm., art. 937,998,999,1718 din Codul civil; - art. 5 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanelor juridice;

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 7

art. 14 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva; Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in M. Of. nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996. ART. 32 Sotii raspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune; b) obligatiile ce au contractat impreuna; c) obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei; d) repararea prejudiciului cauzat prin insusirea de catre unul dintre soti a unor bunuri proprietate socialista, daca prin aceasta au sporit bunurile comune ale sotilor (Codul familiei, art. 1-3,30,31,33-36,39). 1. A se vedea art. 1004-1090 din Codul civil; 2. Prin decizia Plenului Curtii Constitutionale din 7 septembrie 1993, publicata in M. Of. nr. 232 din 27 septembrie 1993, s-a stautat ca dispozitiile din Codul penal privitoare la avutul obstesc, ce ocroteau preferential proprietatea "socialista", sunt contrarii art. 41 alin. (2) din Constitutie si, ca atare, sunt abrogate partial, ele aplicindu-se numai cu privire la bunurile care sunt prevazute de art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce formeaza obiectul exclusiv al proprietatii publice. Rationamentul se poate aplica si in cazul art. 32 lit. d), care contravine si el principiului ocrotirii proprietatii private in mod egal, indiferent de titular, astfel cum e reglementat in art. 41 alin. (2) din Constitutie. De aceea, in textul art. 32 lit. d), expresia "proprietate socialista" s-a inlocuit cu "proprietate publica". A se vedea si Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. ART. 33 Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere impartirea bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale. In acest din urma caz, bunurile atribuite prin impartire fiecarui sot devin proprii (Codul familiei, art. 1,2,30,31,34,36,39). A se vedea si: - art. 41 alin. (3) si (8) din Constitutie; - art. Cartea V - "Despre executarea silita" - din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 ; - art. 21,76 si 80 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in M. Of. nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile ulterioare; - art. 18 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, a magistratilor, a functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in M. Of. nr. 263 din 28 octombrie 1996; - art. 112 si 118 din Codul penal; ART. 34 Creditorii comuni vor putea urmari si bunurile proprii ale sotilor, insa numai dupa urmarirea bunurilor comune (Codul familiei, art. 1-3,30-33,35,36). A se vedea nota de la articolul 33. ART. 35 Sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele. Oricare dintre soti, exercitind singur aceste drepturi, este socotit ca are si consimtamintul celuilalt sot. Cu toate acestea, nici unul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamintul expres al celuilalt sot (Codul familiei, art. 1 alin. (4), art. 25,26,30-34,36,39,41). A se vedea si: - art. 462-474, art. 1202 alin. (2), art. 1532 si urm., art. 1746 si urm., art. 1899 alin. (2) din Codul civil; - art. 2-15 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. ART. 36 La desfacerea casatoriei, bunurile comune se impart intre soti, potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotari instanta judecatoreasca. Pentru motive temeinice, bunurile comune, in intregime sau numai o parte din ele, se pot imparti prin hotarire judecatoreasca si in timpul casatoriei. Bunurile astfel impartite devin bunuri proprii. Bunurile neimpartite, precum si cele ce se vor dobindi ulterior, sint bunuri comune (Codul familiei, art. 1-3,30-35,37-39).

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 8

A se vedea si: - art. 728 alin. (1), art. 730,741,742,1704 si urm. din Codul civil; - Capitolul VII^1 - "Procedura impartelii judiciare" din Cartea VI - "Proceduri speciale" a Codului de procedura civila, introdus prin Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 pentru modificare si completarea Codului de procedura civila. CAP. 4 Desfacerea casatoriei ART. 37 Casatoria inceteaza prin moartea unuia dintre soti sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre ei. Casatoria se poate desface prin divort (Codul familiei, art. 22,26,38,39).*) A se vedea si: - art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei; - Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor; - art. 16-21 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 34-41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 22,23 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. --------*) Art. 37 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 8 pct. 1 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. ART. 38 Instanta judecatoreasca poate desface casatoria prin divort atunci cind, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre soti sint grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, daca sint indeplinite urmatoarele conditii: a) pina la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si b) nu exista copii minori rezultati din casatorie. Oricare dintre soti poate cere divortul atunci cind starea sanatatii sale face imposibila continuarea casatoriei. La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor (Codul familiei, art. 1 alin. (1), (2), art. 26, art. 37 alin. (2), art. 39-44).*) A se vedea si art. 613^1 alin. (3), art. 617 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 59/1993 . ---------*) Art. 38 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 2 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. ART. 39 Casatoria este desfacuta din ziua cind hotarirea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva. Fata de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale casatoriei inceteaza de la data cind s-a facut mentiune despre hotarirea de divort pe marginea actului de casatorie sau de la data cind ei au cunoscut divortul pe alta cale (Codul familiei, art. 37,38). 1. Cu privire la notiunea de hotarire irevocabila, a se vedea art. 377 alin. (2) din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. 2. A se vedea si: - art. 21 lit. d) din Legea privind registrul comertului nr. 26/1990 , republicata in M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1998 , aprobata prin Legea nr. 36/2001 , publicata in M. Of. nr. 122 din 12 martie 2001. - art. 48 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 151 pct. 5 si art. 166 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 40 La desfacerea casatoriei prin divort, sotii se pot invoi ca sotul care, potrivit art. 27, a

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 9

A se vedea si: - art. 25 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in M. Of. nr. 237 din 30 septembrie 1996; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998 , republicata in M. Of. nr. 276 din 24 iulie 1998. Potrivit art. 46 din aceasta ordonanta, institutiile de ocrotire - leagane, case de copii - si centrele de primire care au functionat, potrivit Legii nr. 3/1970 , s-au reorganizat in centre de plasament si centre de primire a copilului in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului. De asemenea, centre de plasament si centre de primire pot functiona si in cadrul organismelor private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului; - art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, publicata in M. Of. nr. 63 din 6 februarie 2001, potrivit caruia institutiile de protectie speciala care asigura protectia copiilor cu handicap se reorganizeaza in centre de tip familial, centre de ingrijire de zi si de recuperare pentru copilul cu handicap sau, dupa caz, in alte asemenea servicii, in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului. ART. 43 Parintele divortat, caruia i s-a incredintat copilul, exercita cu privire la acesta drepturile parintesti. Cind copilul a fost incredintat unei alte persoane sau unei institutii de ocrotire, instanta judecatoreasca va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i incuviinta actele. Persoana sau institutia de ocrotire careia i s-a incredintat copilul va avea fata de acesta numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor privitor la persoana copilului. Dispozitiile art. 108 se aplica prin asemanare. Parintele divortat, caruia nu i s-a incredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 42 Instanta judecatoreasca va hotari, odata cu pronuntarea divortului, caruia dintre parinti vor fi incredintati copiii minori. In acest scop, instanta va asculta parintii si autoritatea tutelara si, tinind seama de interesele copiilor, pe care de asemenea ii va asculta, daca au implinit virsta de zece ani, va hotari, pentru fiecare dintre copii, daca va fi incredintat tatalui sau mamei. Pentru motive temeinice, copiii pot fi incredintati unor rude, ori unor alte persoane, cu consimtamintul acestora, sau unor institutii de ocrotire. Totodata, instanta judecatoreasca va stabili contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor. Invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor si la contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestora va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca (Codul familiei, art. 2,23, art. 24 alin. (2), art. 38,43,44,86,93,95,97,101,107).

-P ia tr a

A se vedea si art. 613^2, 617 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.

N ea m

purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei. Instanta judecatoreasca va lua act de aceasta invoiala prin hotarirea de divort. Instanta, pentru motive temeinice, poate sa incuviinteze acest drept, chiar in lipsa unei invoieli intre soti. Daca nu a intervenit o invoiala sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti va purta numele ce avea inainte de casatorie (Codul familiei, art. 26-28,38,39). ART. 41 Pina la desfacerea casatoriei in conditiile prevazute de art. 39, sotii isi datoreaza intretinere. Sotul divortat are dreptul la intretinere, daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite inainte de casatorie, ori in timpul casatoriei; el are dreptul la intretinere si atunci cind incapacitatea se iveste in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, insa numai daca incapacitatea se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria. Intretinerea datorata potrivit dispozitiilor alin. (2) poate fi stabilita pina la o treime din venitul net din munca al sotului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Aceasta intretinere, impreuna cu intretinerea datorata copiilor, nu va putea depasi jumatate din venitul net din munca al sotului obligat la plata. Cind divortul este pronuntat numai din vina unuia dintre soti, acesta nu va beneficia de prevederile alineatelor (2) si (3), decit timp de un an de la desfacerea casatoriei. In toate cazurile, dreptul la intretinere inceteaza prin recasatoria sotului indreptatit sa o primeasca (Codul familiei, art. 2,38,39,86, art. 89 lit. a), art. 93, art. 94 alin. (1)-(2), art. 95).

Pagina 10

profesionala (Codul familiei, art. 1 alin. (4) si (5), art. 23, art. 24 alin. (2), art. 44,97,101,105,108,110,111). A se vedea si: - art. 29 alin. (6), art. 44 alin. (1), art. 45,46 din Constitutia Romaniei; - art. 4-10 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, publicata in M. Of. nr. 153 din 8 iulie 1993. ART. 44 In cazul schimbarii imprejurarilor, la cererea oricaruia dintre parinti sau a copilului, daca acesta a implinit virsta de patrusprezece ani, a autoritatii tutelare sau a vreunei institutii de ocrotire, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale intre parintii divortati si copii. Modificarea masurilor luate potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (1) si (2) se va face cu paza cerintelor prevazute de acele dispozitii (Codul familiei, art. 24,42,43,93, art. 94 alin. (2), art. 101,103,107,108,110,111,112). TITLUL II Rudenia CAP. 1 Dispozitii generale

A se vedea si: - art. 660-663 din Codul civil; - art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998 .

-P ia tr a

ART. 45 Rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. In primul caz rudenia este in linie dreapta, iar in al doilea in linie colaterala. Rudenia in linie dreapta poate fi ascendenta sau descendenta (Codul familiei, art. 6,46,art. 47 si urm., art. 53 si urm.).

ART. 46 Gradul de rudenie se stabileste astfel: a) in linie dreapta, dupa numarul nasterilor; astfel, fiul si tatal sint rude in gradul intii, nepotul de fiu si bunicul sint rude in gradul al doilea; b) in linie colaterala, dupa numarul nasterilor, urcind de la una dintre rude pina la ascendentul comun si coborind de la acesta pina la cealalta ruda; astfel, fratii sint rude in gradul al doilea, unchiul si nepotul in gradul al treilea, verii primari in gradul al patrulea (Codul familiei, art. 45). A se vedea nota de la art. 45. CAP. 2 Filiatia

Sectiunea I Filiatia fata de mama ART. 47 Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii. Ea se dovedeste prin certificatul constatator al nasterii (Codul familiei, art. 45,46,48,50-52). A se vedea si: - art. 8 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicarea a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. - art. 5,6,8,11,13-16,17-21,25 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; ART. 48 Daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila ori daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama poate recunoaste pe copil. Recunoasterea se poate face fie prin declaratie la serviciul de stare civila, fie printr-un inscris autentic, fie prin testament. Recunoasterea, chiar facuta prin testament, nu se poate revoca (Codul familiei, art.

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

N ea m

cu privire la

Pagina 11

45,47,49,52). A se vedea si: - art. 802,868-886,953-961,1171,1173,1204 din Codul civil; - art. 58-67 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 , publicata in M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995; - art. 22-24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 25, art. 28 alin. (2) lit. a), art. 161 alin. (2) si (4), art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 49 Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata de orice persoana interesata (Codul familiei, art. 4,7,48,50,52). A se vedea si: - art. 1206 din Codul civil; - art. 47 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 45 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 ; - art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drpt international privat. ART. 50 In cazul in care, din orice imprejurari, dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin certificatul constatator al nasterii, ori in cazul in care se contesta realitatea celor cuprinse in certificatul constatator al nasterii, dovada filiatiei fata de mama se poate face, in fata instantei judecatoresti, prin orice mijloc de proba (Codul familiei, art. 47,49,51,52). A se vedea si; - art. 24 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 52-56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; ART. 51 Copilul nu poate reclama o stare civila contrara aceleia care rezulta din certificatul de nastere si folosirea starii civile conforme cu acest certificat. De asemenea, nimeni nu poate contesta starea civila a copilului care are folosirea unei stari civile conforme cu certificatul sau de nastere (Codul familiei, art. 47 alin. (2), art. 49,50,53).

A se vedea si: - art. 9,11, art. 23 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 9 si 45 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Sectiunea a II-a Filiatia fata de tata ART. 53 Copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei. Copilul nascut dupa desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei, daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea sa a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie. Dispozitiile art. 51 sint aplicabile si situatiilor prevazute in prezentul articol (Codul familiei, art. 1 alin. (1)-(3), art. 16,17,19,21,22,23,37,39,54,61). A se vedea si: - art. 1199,1200,1202 Codul civil; - art. 25 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 52 Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama apartine numai copilului; ea poate fi pornita de reprezentantul legal, in cazul in care copilul este minor sau pus sub interdictie. Dreptul de a porni actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama nu trece asupra mostenitorilor copilului; ei pot continua actiunea pornita de acesta. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsei mame. Actiunea nu se prescrie in timpul vietii copilului (Codul familiei, art. 47,51,113,124,133,142,147, art. 151 alin. (3)).

A se vedea si art. 1170,1199,1200,1202 din Codul civil.

-P ia tr a

N ea m

Pagina 12

ART. 54 Paternitatea poate fi tgduit, dac este cu neputin ca soul mamei s fie tatl copilului. Aciunea n tgduirea paternitii poate fi pornit de oricare dintre soi, precum i de ctre copil; ea poate fi continuat de motenitori. Aciunea se introduce de ctre soul mamei mpotriva copilului; dac acesta este decedat, aciunea se pornete mpotriva mamei sale. Mama sau copilul introduce aciunea mpotriva soului mamei; dac acesta este decedat, aciunea se pornete mpotriva motenitorilor lui. Dac titularul aciunii este pus sub interdicie, aciunea va putea fi pornit de tutore. Mama copilului va fi citat n toate cazurile n care nu formuleaz ea nsi aciunea. -----------Art. 54 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007. 1. A se vedea si art. 26 lit. a) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. 2. Cu privire la constitutionalitatea art. 54 alin. (2) a se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. 78/1995 , publicata in M. Of. nr. 294 din 20 decembrie 1995. -----------*) Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 349 din 19 decembrie 2001 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate ridicata cu privire la art. 54 alin. 2 din Codul familiei si s-a constatat ca dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale in masura in care nu recunosc decat tatalui, iar nu si mamei si copilului nascut in timpul casatoriei, dreptul de a porni actiunea in tagaduirea paternitatii. ART. 55*) Aciunea n tgduirea paternitii se prescrie n termen de 3 ani de la data naterii copilului. Pentru soul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunotin de naterea copilului. Dac aciunea nu a fost introdus n timpul minoritii copilului, acesta o poate porni ntr-un termen de 3 ani de la data majoratului su. Reclamantul poate fi repus n termen, n condiiile legii. -----------Art. 55 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007. ------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. II din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007, dispoziiile prezentei legi privind aciunea n tgduirea paternitii, precum i aciunea n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei sunt aplicabile i n cazul copiilor nscui nainte de intrarea sa n vigoare, chiar dac cererea este n curs de judecat. Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 755 din 24 iunie 2008 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 16 iulie 2008 a fost admis excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei constatndu-se c sintagma "dispoziiile prezentei legi privind aciunea n tgduirea paternitii, [...], sunt aplicabile i n cazul copiilor nscui nainte de intrarea sa n vigoare, chiar dac cererea este n curs de judecat" este neconstituional. Conform art. 147 din CONSTITUIA ROMNIEI republicat in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziiile din legile si ordonanele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, i nceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curii Constituionale dac, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, ncepnd cu data de 16 iulie 2008, dispoziiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmnd s-i nceteze efectele juridice, incepnd cu data de 31 august 2008, dac legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. A se vedea si: - art. 1887-1889 din Codul civil; - art. 101 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civila; - art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva. ART. 56 Filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau hotarire judecatoreasca (Codul familiei, art. 53,57,61,63). ART. 57

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 13

Copilul conceput si nascut in afara de casatorie poate fi recunoscut de catre tatal sau; dupa moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti. Recunoasterea se face prin declaratie facuta la serviciul de stare civila, fie odata cu inregistrarea nasterii, fie dupa aceasta data; recunoasterea poate fi facuta si prin inscris autentic sau prin testament. Recunoasterea, chiar facuta prin testament, nu se poate revoca (Codul familiei, art. 56,58,63). A se vedea si: - art. 802,868-886,953-961,1171,1173,1204 din Codul civil; - art. 58-67 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 ; - art. 17 alin. (2), art. 44,45 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 58 Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata de orice persoana interesata. Daca recunoasterea este contestata de mama, de cel recunoscut sau de descendentii acestuia, dovada paternitatii este in sarcina autorului recunoasterii sau a mostenitorilor sai (Codul familiei, art. 49,56,57). A se vedea si: - art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat; - art. 1206 din Codul civil; - art. 47 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 45 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 . ART. 59 Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele sau de catre mama, chiar daca este minora, ori de reprezentantul lui legal. Dreptul de a porni actiunea in stabilirea paternitatii nu trece asupra mostenitorilor copilului; ei pot continua actiunea pornita de acesta. Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata (Codul familiei, art. 53,56,60,61,63-65). A se vedea si: - art. 9,11, art. 23 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 44,45 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. ART. 60*) Aciunea n stabilirea paternitii din afara cstoriei poate fi pornit de mam ntr-un termen de un an de la naterea copilului. Daca, in cazul prevazut in art. 54 alin. (1), un copil a pierdut calitatea de copil din casatorie, prin efectul unei hotariri judecatoresti, termenul de un an, pentru pornirea actiunii in stabilirea paternitatii din afara casatoriei, va curge de la data cind acea hotarire a ramas definitiva. In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din urma a prestat copilului intretinere, termenul de un an va curge de la incetarea convietuirii ori a intretinerii (Codul familiei, art. 56,61,63-65). Aciunea aparinnd copilului nu se prescrie n timpul vieii acestuia. -----------Alin. 1 al art. 60 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007. Alin. 4 al art. 60 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007. ------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. II din LEGEA nr. 288 din 29 octombrie 2007 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007, dispoziiile prezentei legi privind aciunea n tgduirea paternitii, precum i aciunea n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei sunt aplicabile i n cazul copiilor nscui nainte de intrarea sa n vigoare, chiar dac cererea este n curs de judecat. A se vedea Nota de la art. 55. A se vedea si; - art. 1887-1889 din Codul civil; - Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva; - art. 101 alin. (3) si (4), precum si art. 377 alin. (1) din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 ;

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 14

- art. 9,15, art. 44 lit. b) din Legea nr. 119/1996

cu privire la actele de stare civila.

ART. 61 Timpul cuprins intre a treisuta si a o sutaoptzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. El se socoteste de la zi la zi (Codul familiei, art. 53,54,56,58,59,60). A se vedea si art. 1200,1202,1887-1889 din Codul civil. Sectiunea a III-a Situatia legala a copilului ART. 62 Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor. Daca parintii nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. In acest caz, numele copilului se va stabili prin invoiala parintilor si se va declara, odata cu nasterea copilului, la serviciul de stare civila. In lipsa unei asemenea invoieli, autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotari, ascultind pe parinti, daca copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite (Codul familiei, art. 23,27,28,53). A se vedea si: - art. 2,3,6,7,14,19 din Decretul nr. 975,1968 cu privire la nume; - art. 18 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila; - art. 26 lit. b) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 63 Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau prin hotarire judecatoreasca are fata de parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si situatia legala a unui copil din casatorie (Codul familiei, art. 56,57,59,60,64,65). A se vedea si: - art. 44 alin. (3) din Constitutie; - art. 659 si urm. din Codul civil; - art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 105/1992 de drept international privat.

CAP. 3 Adoptia ART. 66 - 85 Abrogate.*) ---------*) Dispozitiile Capitolului III "Adoptia" al Titlului II au fost abrogate expres prin art. 27 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998 . Art. 73 i art. 74 din Codul familiei au fost abrogate de art. 9 din LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 august 1990. ------------------*1) Termenul de "nfiere" din Codul familiei i din orice alte acte normative a fost nlocuit prin termenul "adopie" prin Legea nr. 48 din 16 iulie 1991 pentru completarea i modificarea unor dispoziii legale privind nfierea (M. Of. nr. 147 din 17 iulie 1991) CAP. 4 Obligatia de intretinere ART. 86

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 65 Daca filiatia copilului din afara casatoriei este stabilita fata de ambii parinti, incredintarea lui, precum si contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala se vor hotari potrivit dispozitiilor art. 42-44 inclusiv, care se aplica prin asemanare (Codul familiei, art. 2,42-44,56,57,59,60,63,64,86,93-95,97,101,107).

ART. 64 Copilul din afara casatoriei dobindeste numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intii stabilita. In cazul in care filiatia a fost stabilita ulterior si fata de celalalt parinte, instanta judecatoreasca va putea de incuviintare copilului sa poarte numele acestuia din urma. In cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti, se aplica dispozitiile art. 62 alin. 2 (Codul familiei, art. 56,57,59,60,62,63,65).

-P ia tr a

N ea m

cu privire la reglementarea raporturilor

Pagina 15

Obligatia de intretinere exista intre sot si sotie, parinti si copii, cel care infiaza si infiat, bunici si nepoti, strabunici si stranepoti, frati si surori, precum si intre celelalte persoane anume prevazute de lege. Are drept la intretinere numai acela care se afla in nevoie, neavind putinta unui cistig din munca, din cauza incapacitatii de a munci. Descendentul, cit timp este minor, are drept la intretinere oricare ar fi pricina nevoii in care el se afla (Codul familiei, art. 2,41-44,63,88,96,101,107,127). A se vedea si: - art. 44 alin. (1) din Constitutia Romaniei; - art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998 ; - art. 28 alin. (2) lit. c), art. 34,35 in Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 87 Sotul care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot este obligat sa continue a da intretinere copilului, cit timp acesta este minor, insa numai daca parintii sai firesti au murit, sint disparuti ori sint in nevoie. Copilul va putea fi obligat sa dea intretinere celui care l-a intretinut timp de 10 ani, astfel cum se arata in alineatul precedent (Codul familiei, art. 86). ART. 88 Abrogat. -----------Art. 88 a fost abrogat de art. 142, alin. (1), lit. a) din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

ART. 90 In cazul in care mai multe dintre persoanele prevazute in art. 89 sint obligate sa intretina aceeasi persoana, ele vor contribui la plata intretinerii, proportional cu mijloacele ce au. Daca parintele are drept la intretinere de la mai multi copii, el poate, in caz de urgenta, sa porneasca actiunea numai impotriva unuia dintre ei. Cel care a platit intretinerea se poate intoarce impotriva celorlalti obligati pentru partea fiecaruia )Codul familiei, art. 86,89). A se vedea si art. 1041-1043 si 1053 din Codul civil. ART. 91 In cazul in care cel obligat in primul rind la intretinere nu are mijloace indestulatoare pentru a acoperi nevoile celui ce o cere, instanta judecatoreasca va putea obliga pe celelalte persoane indatorate la intretinere sa o completeze, in ordinea stabilita in art. 89 (Codul familiei, art. 86,89). ART. 92 Cind cel obligat nu poate presta, in acelasi timp, intretinere tuturor celor care sint in drept sa i-o ceara, instanta judecatoreasca, tinind seama de nevoile fiecareia dintre aceste persoane, poate hotari fie ca intretinerea sa se plateasca numai uneia dintre ele, fie ca intretinerea sa se imparta intre mai multe sau toate persoanele indreptatite sa o ceara. In acest caz, instanta va hotari, totodata, modul in care se va imparti intretinerea intre persoanele care urmeaza a o primi (Codul familiei, art. 86,89-91). ART. 93

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

Art. 89 lit.c) se refera numai la adoptiile cu efecte restrinse, incheiate potrivit Codului familiei, anterior Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 . Astfel, potrivit art. 75 din Codul familiei, in cazul adoptiilor cu efecte restrinse, adoptatul si descendentii sai pastreaza toate drepturile si obligatiile izvorite din filiatie fata de parintii firesti si rudele acestora. Prin urmare, art. 89 lit. c) isi gaseste aplicare numai in cazul adoptiilor cu efecte restrinse, incheiate potrivit Codului familiei. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 a abrogat dispozitiile din Codul familiei referitoare la adoptie si reglementeaza doar adoptia cu efectele unei filiatii depline care presupune ruperea legaturilor de rudenie dintre adoptat si parintii firesti si rudele acestora. Prin urmare, in cazul adoptiei cu efecte depline, incheiate fie potrivit Codului familiei, fie potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 , adoptatul nu are dreptul la intretinere fata de parintii sai firesti si nici fata de rudele acestora; in schimb, obligatia de intretinere se stabileste in cadrul raporturilor de rudenie care rezulta din adoptie.

-P ia tr a

ART. 89 Intretinerea se datoreaza in ordinea urmatoare: a) sotii isi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati; b) descendentul este obligat la intretinere inaintea ascendentului, iar, daca sint mai multi descendenti sau mai multi ascendenti, cel in grad mai apropiat inaintea celui mai indepartat; c) cel care infiaza este obligat la intretinere inaintea parintilor firesti; d) fratii si surorile isi datoreaza intretinere dupa parinti, insa inaintea bunicilor (Codul familiei, art. 2,29,46,86-88).

N ea m

Pagina 16

Obligatia de intretinere se executa in natura sau prin plata unei pensii in bani. Instanta judecatoreasca va stabili felul si modalitatile executarii, tinind seama de imprejurari (Codul familiei, art. 41-44,65,86-88,94). A se vedea si: - art. 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva; - art. 305 din Codul penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 197/2000 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal; - art. 5, 613^2 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 . ART. 94 Intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Instanta judecatoreasca va putea mari sau micsora obligatia de intretinere sau hotari incetarea ei, dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinerea sau nevoia celui ce o primeste. Cind intretinerea este datorata de parinte sau de cel care infiaza, ea se stabileste pina la o patrime din cistigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii (Codul familiei, art. 41-44,65,86,93). ART. 95 Obligatia de intretinere se stinge, in afara de cazul prevazut in art. 96, prin moartea debitorului sau a celui indreptatit la pensia de intretinere (Codul familiei, art. 86-88,94,96). ART. 96 Mostenitorul persoanei care a fost obligata la intretinerea unui minor sau care i-a dat intretinerea fara a avea obligatia legala, este tinut, in masura valorii bunurilor mostenite, sa continue intretinerea, daca parintii minorului au murit, sint disparuti sau sint in nevoie, insa numai cit timp cel intretinut este minor. In cazul in care sint mai multi mostenitori, obligatia este solidara, fiecare dintre ei contribuind proportional cu valoarea bunurilor mostenite (Codul familiei, art. 86-88,95). A se vedea nota de la art. 90.

TITLUL III Ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restrinsa si a altor persoane CAP. 1 Ocrotirea minorului

A se vedea si: - art. 29 alin. (6), art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei; - art. 8 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 36,38 si art. 150 pct. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat; - Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii. ART. 98 Masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti, de comun acord. Daca unul dintre parinti este mort, decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau, din orice imprejurare, se afla in neputinta de a-si manifesta vointa, celalalt parinte exercita singur drepturile parintesti (Codul familiei, art. 1,2,25,43,65,97,99,101,109). A se vedea nota de la art. 97. ART. 99 De cite ori se iveste neintelegere intre parinti cu privire la exercitiul drepturilor sau la indeplinirea indatoririlor parintesti, autoritatea tutelara, dupa ce asculta pe parinti, hotaraste potrivit cu interesul copilului (Codul familiei, art. 25,97,98). ART. 100 Copilul minor locuieste la parintii sai. Daca parintii nu locuiesc impreuna, acestia vor decide, de comun acord, la care dintre ei va locui copilul. In caz de neintelegere intre parinti, instanta judecatoreasca, ascultind autoritatea tutelara,

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 97 Ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori, fara a deosebi dupa cum acestia sint din casatorie, din afara casatoriei, ori infiati. Ei exercita drepturile lor parintesti numai in interesul copiilor (Codul familiei, art. 1,2,25,98,99).

Sectiunea I Drepturile si indatoririle parintilor fata de copiii minori

-P ia tr a

N ea m

Pagina 17

precum si pe copil, daca acesta a implinit virsta de 10 ani, va decide, tinind seama de interesele copilului. A se vedea si: - art. 14 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 25 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate. ART. 101 Parintii sint datori sa ingrijeasca de copil. Ei sint obligati sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu insusirile lui, in conformitate cu telurile statului socialist*), spre a-l face folositor colectivitatii (Codul familiei, art. 1,2,25,86,97-99,102,103,107-109). ---------*) 1. Consideram ca formularea "in conformitate cu telurile statului socialist, spre a-l face folositor colectivitatii", a fost abrogata expres, indirect prin art. 150 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 2. A se vedea si art. 29 alin. (6) si art. 44 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 3. A se vedea art. 1000 alin. (2) si (5) din Codul civil. ART. 102 Autoritatea tutelara, poate da incuviintare copilului, la cererea acestuia, dupa implinirea virstei de 14 ani, sa-si schimbe felul invataturii ori pregatirii profesionale stabilita de parinti sau sa aiba locuinta pe care o cere desavirsirea invataturii ori pregatirii profesionale (Codul familiei, art. 1,2,101,108). A se vedea art. 180 si 182 din Legea invatamantului nr. 84/1995 , republicata in M. Of. nr. 606 din 10 decembrie 1999. ART. 103 Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept. Instanta judecatoreasca va respinge cererea, daca inapoierea este contrara intereselor copilului. Acesta va fi ascultat, daca a implinit virsta de 10 ani (Codul familiei, art. 24,43,65). A se vedea si art. 307 din Codul penal.

ART. 104 Abrogat.*) ---------*) Art. 104 a fost abrogat prin Legea nr. 3/1970 privind minori, publicata in M. Of. nr. 28 din 28 martie 1970. Legea abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998 24 iulie 1998.

-P ia tr a

ART. 105 Parintii au dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului lor minor si de a-l reprezenta in actele civile, pina la data cind el implineste virsta de 14 ani. Dupa implinirea virstei de 14 ani, minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile, insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea. Dispozitiile sectiunii a II-a din prezentul capitol vor fi aplicabile prin asemanare. Cu toate acestea, nu se va intocmi inventarul prevazut in art. 126, in cazul in care copilul nu are alte bunuri decit cele de uz personal (Codul familiei, art. 98,124-141). A se vedea si: - art. 9-11 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 18,19,25 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 14 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 167/1968 privitor la prescriptia extinctiva; - art. 998-999 si 1003 din Codul civil; - art. 214 din Codul penal; - art. 38 si 47 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. ART. 106 Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui, in afara de dreptul la mostenire si la intretinere (Codul familiei, art. 86,89,94,101,105,107,110). A se vedea si:

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

N ea m

regimul ocrotirii unor categorii de nr. 3/1970 a fost, de asemenea privind protectia copilului aflat in si republicata in M. Of. nr. 276 din

Pagina 18

- art. 659,670,671 din Codul civil; - art. 1 lit. a)-c) din Legea nr. 319/1944 supravietuitor.

pentru dreptul de mostenire al sotului

ART. 107 Copilul minor este intretinut de parintii sai. Daca minorul are un venit propriu, care nu este indestulator, parintii au indatorirea sa asigure conditiile necesare pentru cresterea, educarea, invatatura si pregatirea sa profesionala. In caz de neintelegere, intinderea obligatiei de intretinere datorata de parinti minorului, felul si modalitatile executarii, precum si contributia fiecaruia dintre parinti se vor stabili de instanta judecatoreasca cu ascultarea autoritatii tutelare (Codul familiei, art. 42-44,65,86-96,101,106,127). A se vedea: - art. 45 alin. (4) din Constitutia Romaniei; - art. 34 lit. a) si art. 35 din Legea nr. 105/1992 de drept international privat.

cu privire la reglementarea raporturilor

ART. 109 Daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte ori daca educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se face in spirit de devotament fata de Republica Populara Romana*), instanta judecatoreasca, la cererea autoritatii tutelare, va pronunta decaderea parintelui din drepturile parintesti. Citarea parintilor si a autoritatii tutelare este obligatorie (Codul familiei, art. 1,2,98,101,104,110-112,117). 1. Cu privire la Teza a 2-a alin. (1), a se vedea nota de la art. 101. 2. a se vedea si: - art. 3 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata; - art. 306 din Codul penal.

ART. 111 Autoritatea tutelara va ingadui parintelui decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul, afara numai daca, prin asemenea legaturi, cresterea, educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului ar fi in primejdie (Codul familiei, art. 109,110,112). ART. 112 Instanta judecatoreasca va reda parintelui decazut din drepturile parintesti exercitiul acestor drepturi, daca au incetat imprejurarile care au dus la decadere, astfel incit, prin redarea acestor drepturi, cresterea, educarea, invatatura, pregatirea profesionala si interesele patrimoniale ale copilului nu mai sint primejduite (Codul familiei, art. 109-111). Sectiunea a II-a Tutela minorului ART. 113 In cazul in care ambii parinti fiind morti, necunoscuti, decazuti din drepturile parintesti, pusi sub interdictie, disparuti ori declarati morti, copilul este lipsit de ingrijirea ambilor parinti, precum si in cazul prevazut in art. 85, copilul va fi pus sub tutela (Codul familiei, art. 105,109,114-141). 1. Art. 85 a fost abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari de Legea nr. 87/1998 . 2. A se vedea si: cu privire la

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

ART. 110 Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste pe parinte de indatorirea de a da intretinere copilului (Codul familiei, art. 86,94,98,109,111,112).

-P ia tr a

ART. 108 Autoritatea tutelara este obligata sa exercite un control efectiv si continuu asupra felului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului. Delegatii autoritatii tutelare au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze pe orice cale despre felul cum acestia sint ingrijiti, in ceea ce priveste sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, in conformitate cu telurile statului socialist*), pentru o activitate folositoare colectivitatii; la nevoie, ei vor da indrumarile necesare (Codul familiei, art. 1, 98, 99, 101, 105-107, 109-112, 136, 158-160). ----------*) In legatura cu formularea din alin. (2) ("in conformitate cu telurile statului socialist, pentru o activitate folositoare colectivitatii"), a se vedea nota de la art. 101.

N ea m

Pagina 19

- art. 16-19 din Decretul nr. 31/1954 privitor la - art. 11 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea Decretului privitor la persoanele fizice si juridice; - art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. in dificultate, republicata; - art. 37 si 38 din Legea nr. 105/1992 cu privire international privat.

persoanele fizice si persoanele juridice; in aplicare a Codului familiei si a 26/1997 privind protectia copilului aflat

la reglementarea raporturilor de drept

ART. 116 Numirea tutorelui se face de autoritatea tutelara, din oficiu sau la incunostiintarea acesteia, de catre cei aratati in art. 115 (Codul familiei, art. 113,115,117,118). ART. 117 Nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdictie; b) cel decazut din drepturile parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel caruia i s-a restrins exercitiul unor drepturi politice sau civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarire judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari; d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege si de a fi ales deputat; e) cel care, exercitind o alta tutela, a fost indepartat din aceasta; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei. Cind vreuna dintre imprejurarile aratate in prezentul articol se iveste in timpul tutelei, tutorele va fi indepartat (Codul familiei, art. 109,113,115,118,142 si urm.). A se vedea si art. 64 din Codul penal. ART. 118 Cel numit tutore nu poate refuza aceasta sarcina. Cu toate acestea, poate refuza sarcina tutelei: a) cel care are virsta de 60 de ani impliniti; b) femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de opt ani; c) cel care creste si educa doi sau mai multi copii; d) cel care exercita o alta tutela sau o curatela; e) cel care din cauza bolii, a infirmitatii, a felului indeletnicirii, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate, nu ar putea sa indeplineasca aceasta sarcina. Daca vreuna dintre imprejurarile aratate in prezentul articol se iveste in timpul tutelei, tutorele poate cere sa fie inlocuit (Codul familiei, art. 113,115-117). ART. 119 Autoritatea tutelara va comunica in scris tutorelui numirea sa si va afisa decizia de numire la consiliul popular*) de la domiciliul minorului.

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

1. La lit. b), in loc de "biroul notarial de stat" se va citi "biroul notarului public", potrivit art. 116 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 . 2. La lit. c), in loc de "procuratura" se va citi "reprezentantii Ministerului Public", in conformitate cu Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in M. Of. nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile ulterioare. 3. Potrivit articolului unic pct. 18 din Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Codului de procedura penala, publicata in M. Of. nr. 128 din 17 noiembrie 1990, termenul de "organ de militie" sau "militie" din Codul de procedura penala sau din alte legi speciale se inlocuieste cu termenul de "organ de politie" sau "politie". A se vedea si Legea nr. 26/1994 privind organizarea Politiei romane, publicata in M. Of. nr. 123 din 18 mai 1994. 4. La lit. d), in loc de "organele administratiei de stat" se va citi "organele administratiei publice", in conformitate cu prevederile Capitolului V - "Administratia Publica" - din Constitutia Romaniei. 5. Cu privire la sintagma "institutiile de ocrotire", a se vedea nota de la art. 42.

N ea m

ART. 114 Tutela se exercita numai in interesul minorului (Codul familiei, art. 1 alin. (2), art. 23,124,136). ART. 115 Au obligatia ca in termen de cel mult cinci zile de la data cind afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire parinteasca, in cazurile prevazute in art. 113, sa instiinteze autoritatea tutelara: a) persoanele apropiate minorului, precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul; b) serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei mosteniri; c) instantele judecatoresti, procuratura si militia, cu prilejul pronuntarii, luarii sau executarii unor masuri privative de libertate; d) organele administratiei de stat, organizatiile obstesti, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana (Codul familiei, art. 113,115-118).

Pagina 20

Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la primirea comunicarii. Intre timp, autoritatea tutelara poate lua masurile provizorii cerute de interesele minorului (Codul familiei, art. 116-118,139). ----------*) La alin. (1) se vaciti "consiliul local", in coformitate cu art. 5 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 , republicata. ART. 120 Tutorele care, fiind in exercitiul atributiilor sale, a cerut inlocuirea, este obligat sa-si exercite aceste atributii pina la rezolvarea cererii sale de inlocuire (Codul familiei, art. 119). ART. 121 Tutela este o sarcina gratuita. Cu toate acestea, autoritatea tutelara, tinind seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui, va putea acorda acestuia din urma o remuneratie, care nu va depasi zece la suta din veniturile bunurilor minorului. Autoritatea tutelara, potrivit imprejurarilor, va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie. ART. 122 Minorul pus sub tutela locuieste la tutore. Numai cu incuviintarea autoritatii tutelare, minorul poate avea o alta locuinta (Codul familiei, art. 102,114). A se vedea si: - art. 14 alin. (3) din decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 25 alin. (4) din legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate. ART. 123 Tutorele are obligatia de a ingriji de minor. El este obligat sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu insusirile lui, in conformitate cu telurile statului socialist*), spre a-l face folositor colectivitatii (Codul familiei, art. 8,114,136). ---------*) In legatura cu formularea "in conformitate cu telurile statului socialist, spre a-l face folositor colectivitatii", a se vedea nota 1 de la art. 101. ART. 124 Tutorele are obligatia de a administra bunurile minorului si de a-l reprezenta in actele civile, insa numai pina la data cind acesta implineste virsta de patrusprezece ani. Dupa implinirea virstei de patrusprezece ani, minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile, insa numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui, spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea (Codul familiei, art. 126,129,133,136). A se vedea nota de la art. 105. ART. 125 Dispozitiile art. 102, 103 si 106 se aplica in mod corespunzator si in cazul tutelei. ART. 126 Dupa numirea tutorelui, si in prezenta acestuia, un delegat al autoritatii tutelare va verifica la fata locului toate bunurile minorului, intocmind, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, un inventar, care va fi supus aprobarii autoritatii tutelare. Creantele pe care le au fata de minor tutorele, sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui, pot fi platite numai cu aprobarea autoritatii tutelare (Codul familiei, art. 45,46,128). A se vedea si art. 46 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. ART. 127 Autoritatea tutelara va stabili suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale. Ea va putea modifica, potrivit imprejurarilor, aceasta suma. Cheltuielile necesare pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale se acopera din veniturile acestuia. In cazul in care veniturile minorului nu sint indestulatoare, autoritatea tutelara va dispune vinzarea bunurilor minorului. Daca minorul este lipsit de bunuri si nu are parinti sau alte rude care sint obligati de lege sa-i dea intretinere, autoritatea tutelara va cere Directiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sa contribuie la intretinerea lui (Codul familiei, art. 86,106,107,110). ART. 128 Este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore, sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui, de o parte, si minor, de alta (Codul familiei, art. 45,46,105,126,132). ART. 129

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 21

Tutorele nu poate, in numele minorului, sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Tutorele nu poate, fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare, sa faca valabil instrainarea ori gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie orice alte acte care depasesc dreptul de a administra. Actele facute cu calcarea dispozitiilor de mai sus sint anulabile. Cu toate acestea, tutorele poate instraina, fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricaciunii, precum si bunurile devenite nefolositoare pentru minor, daca valoarea acestora din urma nu depaseste suma de doua sute cincizeci lei (Codul familiei, art. 105,124,128,130,133). ART. 130 Autoritatea tutelara va acorda incuviintarea, numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru minor. Incuviintarea se va da pentru fiecare act in parte. In caz de vinzare, incuviintarea va arata daca vinzarea se va face prin buna invoiala sau in alt mod. In toate cazurile, autoritatea tutelara poate indica tutorelui modul in care se intrebuinteaza sumele de bani obtinute (Codul familiei, art. 105,124,128,129,133). ART. 131 Sumele de bani care intrec nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale, precum si hirtiile de valoare, vor fi depuse, pe numele minorului, la o casa de pastrare de stat, de unde nu vor putea fi ridicate decit cu incuviintarea autoritatii tutelare. Tutorele poate depune si sumele necesare intretinerii, tot pe numele minorului. Acestea se vor trece intr-un cont separat si vor putea fi ridicate de tutore fara incuviintarea prevazuta in alineatul precedent (Codul familiei, art. 105,127). ART. 132 Ori de cite ori se ivesc intre tutore si minor interese contrare, care nu sint dintre cele care trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, autoritatea tutelara va numi un curator (Codul familiei, art. 128,138,152 si urm.). ART. 133 Minorul care a implinit virsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea prealabila a tutorelui, iar in cazurile prevazute in art. 132 si 152 lit. c, cu incuviintarea prealabila a curatorului. Daca actul pe care minorul urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate incheia decit cu incuviintarea autoritatii tutelare, va fi necesara si prealabila incuviintare a acesteia. Minorul nu poate sa faca, nici chiar cu incuviintare, donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Actele facute cu calcarea dispozitiilor de mai sus sint anulabile (Codul familiei, art. 105,124,129,130). A se vedea si: - art. 809 din Codul civil; - art. 42 si 161 din Codul de procedura civila; - art. 11 si 12 din decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 18 si 25 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. ART. 134 Tutorele este dator sa prezinte anual autoritatii tutelare o dare de seama despre modul cum a ingrijit de persoana minorului, precum si despre administrarea bunurilor acestuia. Darea de seama se va prezenta autoritatii tutelare in termen de 30 de zile de la sfirsitul anului calendaristic. In afara de darea de seama anuala, tutorele este obligat, la cererea autoritatii tutelare, sa dea oricind dari de seama despre felul cum a ingrijit de persoana minorului, precum si despre administrarea bunurilor acestuia (Codul familiei, art. 101,105,135,141). ART. 135 Autoritatea tutelara va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului si la cheltuielile facute cu intretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si, daca sint regulat intocmite si corespund realitatii, va da descarcare tutorelui (Codul familiei, art. 127,131,134,141). ART. 136 Autoritatea tutelara va exercita un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele isi indeplineste indatoririle sale cu privire la persoana si bunurile minorului, dispozitiile art. 108 alin. 2 fiind aplicabile. Pentru inlesnirea controlului, autoritatea tutelara va putea cere colaborarea organelor administratiei de stat si institutiilor de ocrotire.*) ----------*) Cu privire la sintagmele "organelor administratiei de stat si institutiilor de ocrotire" din alin. (2), a se vedea notele 4 si 5 de la art. 115. ART. 137

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 22

Felul invataturii sau pregatirii profesionale, ce minorul primea la data numirii tutorelui, nu poate fi schimbat de acesta, decit cu incuviintarea autoritatii tutelare (Codul familiei, art. 114,123,136). A se vedea si nota de la art. 102. ART. 138 Minorul, precum si toti cei prevazuti in art. 115, pot face plingere autoritatii tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor. Tutorele va fi indepartat daca savirseste un abuz, o neglijenta grava sau fapte care il fac nevrednic de a fi tutore, precum si daca nu isi indeplineste multumitor sarcina. A se vedea si: - art. 22 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 64 alin (1) lit. e), art. 65,66 si 214 din Codul penal. ART. 139 Pina la intrarea in functiune a noului tutore, autoritatea tutelara va numi un curator (Codul familiei, art. 119,152 si urm.). ART. 140 La incetarea tutelei, tutorele este dator ca, in termen de cel mult 30 de zile, sa prezinte autoritatii tutelare o dare de seama generala. El are aceeasi indatorire si in caz de indepartare din tutela. Bunurile care au fost in administrarea tutorelui vor fi predate, dupa caz, fostului minor, mostenitorilor acestuia sau noului tutore (Codul familiei, art. 141). ART. 141 Dupa predarea bunurilor, verificarea socotelilor si aprobarea lor, autoritatea tutelara va da tutorelui descarcare de gestiune sa. Chiar daca autoritatea tutelara a dat tutorelui descarcare de gestiune, acesta raspunde pentru paguba pricinuita prin culpa sa. Tutorele care inlocuieste pe un alt tutore are obligatia sa ceara fostului tutore repararea pagubelor ce acesta a pricinuit minorului prin culpa sa (Codul familiei, art. 134,135,140). A se vedea si: - art. 998-999 din Codul civil; - art. 14 alin. (1) din decretul nr. 167/1958 CAP. 2 Interdictia

ART. 142 Cel care nu are discernamint pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei mintale ori debilitatii mintale, va fi pus sub interdictie. Pot fi pusi sub interdictie si minorii (Codul familiei, art. 9,19,151). A se vedea si: - art. 11 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice". ART. 143 Interdictia poate fi ceruta de autoritatea tutelara, precum si de toti cei prevazuti in art. 115. ART. 144 Interdictia se pronunta de instanta judecatoreasca cu concluziile procurorului si isi produce efectele de la data cind hotarirea a ramas definitiva. Dupa ce a ramas definitiva, hotarirea se va comunica, fara intirziere, de catre instanta judecatoreasca ce a pronuntat-o, instantei locului unde actul de nastere al celui pus sub interdictie a fost inregistrat, spre a fi transcrisa in registrul anume destinat. Cind sentinta judecatoriei prin care s-a pronuntat interdictia a fost atacata cu recurs si acesta a fost respins, instanta de recurs va face ea insasi comunicarea prevazuta de acest articol trimitind, in copie, dispozitivul sentintei. Incapacitatea celui pus sub interdictie nu va putea fi opusa unui al treilea decit de la data transcrierii hotaririi, afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut interdictia pe alta cale (Codul familiei, art. 142,146). 1. Potrivit art. 2 pct. 1 lit. g) din Codul de procedura civila, modificat prin Legea nr. 59/1993 , competenta de a judeca in prima instanta cererile de punere sub interdictie apartine tribunalelor. 2. Cu privire la notiunea de "hotarire definitiva" a se vedea art. 377 alin. (1) din codul de procedura civila, astfle cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

privitor la presciptia extinctiva.

N ea m

Pagina 23

. 3. In conformitate cu modificarile Codului de procedura civila, aduse prin Legea nr. 59,1993, s-a introdus si calea de atac a apelului. 4. A se vedea si nota de la art. 142. 5. A se vedea art. 21 lit. e) din Legea registrului comertului nr. 26/1990 , republicata. ART. 145 Hotarirea de punere sub interdictie ramasa definitiva va fi comunicata de instanta judecatoreasca autoritatii tutelare, care va desemna un tutore. De asemenea, hotarirea de punere sub interdictie ramasa definitiva va fi comunicata medicului sef al comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului Bucuresti, pentru ca aceasta sa instituie asupra celui interzis, potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii si Familiei, o supraveghere medicala permanenta (Codul familiei, art. 146, 147, 149). 1. A se vedea nota 2 de la art. 144. 2. Potrivit art. 21 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, publicata in M. Of. nr. 10 din 9 ianuarie 2001, denumirea "Ministerul Sanatatii" se inlocuieste cu "Ministerul Sanatatii si Familiei". A se vedea si Hotarirea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, publicata in M. Of. nr. 16 din 10 ianuarie 2001, modificata prin H.G. nr. 287/2001 , publicata in M. Of. nr. 126 din 14 martie 2001. ART. 146 In caz de nevoie si pina la rezolvarea cererii de punere sub interdictie, autoritatea tutelara va putea numi un curator pentru ingrijirea persoanei si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta, precum si pentru administrarea bunurilor (Codul familiei, art. 144,152 si urm.). ART. 147 Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit virsta de patrusprezece ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie, in masura in care legea nu dispune altfel (Codul familiei, art. 54 alin. (3), art. 124,129,130,132,148-150). A se vedea si: - art. 11 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 18 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. ART. 148 Tutorele celui pus sub interdictie este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa trei ani de la numire (Codul familiei, art. 145). ART. 149 Tutorele este dator sa ingrijeasca de persoana celui pus sub interdictie, spre a-i grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata; in acest scop, se vor intrebuinta veniturile si, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdictie. Autoritatea tutelara, de acord cu serviciul sanitar competent si tinind seama de imprejurari, va hotari daca cel pus sub interdictie va fi ingrijit la locuinta lui ori intr-o institutie sanitara (Codul familiei, art. 123,145,150). A se vedea si art. 214 din Codul penal. ART. 150 Minorul care, la epoca punerii sub interdictie, se afla sub ocrotirea parintilor, va ramine sub aceasta ocrotire pina la data cind devine major, fara a i se numi un tutore. Dispozitiile art. 149 sint aplicabile si situatiei prevazute in prezentul alineat. Daca la data cind minorul devine major el se afla inca sub interdictie, autoritatea tutelara va numi un tutore. In cazul in care la epoca punerii sub interdictie minorul se afla sub tutela, autoritatea tutelara va hotari daca fostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau va numi un nou tutore (Codul familiei, art. 98,101,145,149). ART. 151 Daca au incetat cauzele care au provocat interdictia, instanta judecatoreasca va pronunta, ascultind concluziile procurorului, ridicarea ei. Cererea se va putea face de cel pus sub interdictie, de tutore, precum si de toti cei prevazuti in art. 115. Hotarirea care pronunta ridicarea interdictiei isi produce efectele de la data cind a ramas definitiva. Ea se va comunica, de catre instanta judecatoreasca care a pronuntat-o, instantei locului unde s-a transcris hotarirea de punere sub interdictie, spre a fi de asemenea transcrisa in registrul prevazut de art. 144 si totodata spre a se face in acelasi registru mentiune despre ridicarea interdictiei, pe marginea hotaririi care a pronuntat interdictia. Incetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusa unui al treilea decit de la data cind, potrivit dispozitiilor alineatului precedent, a fost facuta mentiune despre

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

N ea m

Pagina 24

ridicarea interdictiei, afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut ridicarea interdictiei pe alta cale (Codul familiei, art. 115, 144). 1. A se vedea si art. 35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; 2. A se vedea notele 1 si 2 la art. 144. CAP. 3 Curatela ART. 152 In afara de alte cazuri prevazute de lege, autoritatea tutelara va putea institui curatela: a) daca, din cauza batrinetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, o persoana, desi capabila, nu poate, personal, sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele in conditii multumitoare si, din motive temeinice, nu-si poate numi un reprezentant; b) daca, din cauza bolii sau din alte motive, o persoana, desi capabila, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, sa ia masurile necesare in cazuri a caror rezolvare nu sufera aminare; c) daca, din cauza bolii sau alte motive, parintele sau tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele persoanei ce reprezinta sau ale carei acte le incuviinteaza; d) daca o persoana, fiind obligata sa lipseasca vreme indelungata de la domiciliu, nu a lasat un mandatar general; e) daca o persoana a disparut fara a se avea stiri despre ea si nu a lasat un mandatar general (Codul familiei, art. 132,139,146,153-157). 1. A se vedea si: - art. 15 si 16 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; - art. 39 din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat; 2. Pentru alte cazuri de curatela a se vedea: - art. 816 din Codul civil; - art. 44 din Codul de procedura civila, astfle cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 ; - art. 72 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 . ART. 153 In cazurile prevazute in art. 152, instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacitatii celui pe care curatorul il reprezinta (Codul familiei, art. 152,154-157). ART. 154 Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat, a sotului sau, a rudelor, a celor aratati in art. 115, precum si a tutorelui, in cazul prevazut in art. 152 lit. c. Autoritatea tutelara poate institui curatela si din oficiu. Curatela nu se poate institui decit cu consimtamintul celui reprezentat, in afara de cazurile in care consimtamintul nu poate fi dat (Codul familiei, art. 152,153,155-157). A se vedea si

ART. 155 In cazurile in care se instituie curatela, se aplica regulile de la mandat. Autoritatea tutelara poate da instructiuni curatorului, in locul celui reprezentat, in toate cazurile in care acesta din urma nu este in masura sa o faca (Codul familiei, art. 152-154,156-157). ART. 156 Curatorul este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa trei ani de la numire (Codul familiei, art. 152-155,157). ART. 157 Daca au incetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicata de autoritatea tutelara la cererea curatorului, a celui reprezentat, a oricaruia dintre cei prevazuti in art. 115 ori din oficiu (Codul familiei, art. 152-156). CAP. 4 Autoritatea tutelara ART. 158 Atributiile de autoritate tutelara apartin organelor executive si de dispozitie ale consiliilor comunale, orasenesti, municipale sau de sector al municipiului Bucuresti.*) ---------*) Potrivit art. 5 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991 , republicata, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si subdiviziunile administrativ-teritoriale al municipiilor sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (1) lit.

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

art. 21 lit. e) din legea registrului comertului nr. 26/1990 , republicata.

-P ia tr a

N ea m

Pagina 25

s,), primarul asiguraa functionarea serviciilor de autoritate tutelara si supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social. ART. 159 Autoritatea tutelara competenta este: a) pentru ocrotirea parinteasca si tutela minorului, cea de la domiciliul minorului; b) pentru tutela persoanei pusa sub interdictie, cea de la domiciliul acesteia; c) pentru curatela prevazuta in art. 152 lit. a sau c, cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de patrusprezece ani; d) in cazul prevazut in art. 152 lit. b, fie autoritatea tutelara de la domiciliul persoanei reprezentate, fie autoritatea tutelara de la locul unde trebuie luate masurile urgente; e) pentru curatela prevazuta in art. 152 lit d sau e, cea de la ultimul domiciliu din tara al celui lipsa ori al celui disparut. Cu privire la notiunea de domiciliu, a se vedea evidenta populatiei si cartea de identitate. art. 25 din Legea nr. 105/1996 privind

A se vedea si Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 , publicata in M. Of. nr. 122 din 8 decembrie 1990, cu modificarile ulterioare. DISPOZITII FINALE

CTCE - Piatra Neam - 26.09.2010

-P ia tr a

ART. 161 Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 februarie 1954. -------------

N ea m

ART. 160 Deciziile autoritatii tutelare pot fi atacate la autoritatea ierarhic superioara care, potrivit legii, exercita atributiile de indrumare si control.

Pagina 26