P. 1
Cunoasterea Individualitatii Copiilor de 5 Ani Prin Intermediul Desenului

Cunoasterea Individualitatii Copiilor de 5 Ani Prin Intermediul Desenului

|Views: 10|Likes:
Cunoasterea Individualitatii Copiilor de 5 Ani Prin Intermediul Desenului
Cunoasterea Individualitatii Copiilor de 5 Ani Prin Intermediul Desenului

More info:

Published by: Alexandra RonaldinHa on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

CUNOAŞTEREA INDIVIDUALITĂŢII COPIILOR de 5 ani prin intermediul desenului

INSTIT.DERŞIDAN VIORICA INSTIT.BONDAR MARCELA

I. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIERII PERSONALITĂŢII COPILULUI PREŞCOLAR

Studiile de specialitate dar şi experienţa acumulată relevă faptul că în ziua de azi copiii sunt altfel-îţi dau mai multe probleme,sunt mai inteligenţi,mai predispuşi la confruntări,mai intuitivi,mai înclinaţi spre spiritualitate,în unele cazuri mai violenţi-adică foarte diferiţi de generaţiile pe care le-am cunoscut până în prezent. Această constatare impune necesitatea unui nou mod de abordare de către factorii competenţi a modalităţilor de educare şi influenţare a copiilor.

izvoarele acestui tezaur se află în individ . competenţelor creative. în specificitatea sa de a metamorfoza prin educaţie solicitările mediului în structuri şi produse psihice în acord cu normele de reacţie ale organismului înscrise în structura sa genetică.priceperilor. . Progresul în general şi progresul oricărui popor în special se bazează din ce în ce mai mult pe produsele educaţiei.rezultă în ultima instanţă din disponibilităţile individului. care devin tezaurul cel mai conştient şi valoros al acestora. Desigur acest tezaur în forma cunoştinţelor .

afectivă . Acum se impune tot mai mult orientarea cercetărilor către copilul plasat în situaţiile concrete în care el reacţionează şi la cunoaşterea sa în contextul diversităţii condiţiilor specifice de viaţă.ale mecanismelor mentale activizate şi pregătite pentru a prelua şi asimila autentic aceste influenţe.  . Succesul activităţii instructiv-educative ca de altfel al oricărui demers formativ . Căci şi viaţa copilului ca şi viaţa . ale achiziţiilor anterioare . Modalitatea de a găsi răspunsuri la întrebările care apar în legătură cu o problematică abordată sau alta nu mai este identică prin comparaţie cu secolul trecut sau în cazul altora . Este necesar astăzi să ne orientăm încercările către viaţa intelectuală.este puternic influenţat de măsura în care ea concordă cu dimensiunile fundamentale ale subiectivităţii copilului .adică cu ansamblul imboldurilor interne.către conţinutul acţiunilor prin care se exprimă această viaţă.chiar cu primele decenii ale acestui secol.socială a copilului către mediile sale de viaţă .

Mead: „Nu ascunde oglinda care reflectă lipsa de frumuseţe a sufletului tău . prin îmbinarea constructivă şi umană a eredităţii cu modele specifice de învăţare. De aceea am considerat preţios îndemnul lui Fr. ea. Omul devine o personalitate în condiţiile existenţei sociale.nimic nu este mai preţios decât cunoaşterea de sine. metode. simbolizare. finalitatea vom putea selecta şi utiliza cele mai potrivite mijloace.s-o ameliorăm sau s-o schimbăm. .vei cunoaşte lumea”.reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului.  Personalitatea cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luăm contact şi pe care urmează s-o influenţăm .personalitatea . Numai cunoscându-i laturile.ci mai degrabă priveşte şi acceptă adevărul şi fii convins că în afară de cunoaşterea lui DUMNEZEU . procedee de influenţare educativă. structura. interpretare. cunoaştere.   Odată cu cunoaşterea personalităţii copiilor educatoarele manifestă un interes sporit faţă de problema formării şi stimulării la copii a preocupărilor pentru propria persoană pentru că doar „cunoscându-te pe tine însuţi .

.II. unele fiind chiar imprevizibile. NECESITATEA CUNOAŞTERII COPILULUI PREŞCOLAR   În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului prelucrat pentru a utiliza cele mai potrivite unelte şi tehnologia adecvată .perioada de vârstă în interiorul căreia se realizează cele mai profunde şi importante procese de dezvoltare a organizării psihocomportamentale a omului. Copilul este fiinţa umană în dezvoltare spre statutul de personalitate. iar copilăria .Aceasta se impune cu atât mai mult .ca o cerinţă logică în domeniul educaţiei unde se modelează materialul uman care are o multitudine diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute.

  Orice activitate educaţională se întemeiază pe cunoaşterea psihologică a subiecţilor care fac obiectul unei astfel de intervenţii. Emil Planchard a sintetizat această idee în sintagma: „Nemo psychologus. Educatoarele din grădiniţă fac parte din categoria acelor agenţi educaţionali care au fost investiţi de societate cu misiunea de a orienta procesele dezvoltării psiho-fizice a copiilor către un curs mereu ascendent. nisi paedagogus (Nu poţi să fi pedagog fără a fi psiholog!)”.tocmai pentru a sublinia forţa acestei interdependenţe. calitatea procesului educaţional depinde esenţial de abilităţile psihologice ale celor ce-l întreprind. să le surprindă specificitatea . Pentru astfel de considerente ele trebuie să fie în permanenţă atente la transformările ce se produc în organismul copilului. Mai mult decât atât. .să faciliteze manifestările favorabile şi să împiedice manifestarea acţiunilor nefavorabile. în scopul valorificării superioare a potenţialului lor nativ şi pentru favorizarea mai bunei integrări în societate a acestora.

Ei nu le pot descrie şi explica suficient .compoziţii bio-chimice. comportamentul unui organism în dezvoltare este un fenomen deosebit de complex care pune în evidenţă aspecte anatomico-structurale. Ceea ce este de făcut în asemenea situaţii este de a înţelege că la vârste mici copiii dezvăluie cu destul de multă uşurinţă stările psihologice pe care le traversează. dar ea poate uza de anumite cunoştinţe cu caracter psiho-pedagogic pe care le poate adapta unui anumit specific al dezvoltării psiho-fizice a copilului. organizări neurologice.  Considerat în sine. . De bună seamă că educatoarea din grădiniţă nu le va putea controla şi nici explica pe toate. dar oferă o mulţime de date comportamentale uşor de „citit”de un observator avizat.

dintre care desenul serial. exerciţiul mimico-pantomimic şi drama-terapeutic. improvizaţia muzicală. Desenul liber sau tematic constituie o cale foarte potrivită de evaluare a personalităţii în formare a copilului şi a problemelor sale emoţionale. exprimarea prin dans şi mişcarea sunt cel mai frecvent utilizate de consilierii şi psihologii specializaţi în problemele copilului. a traumelor pe care le-a suferit. jocul cu nisip. modelajul.   . CUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII COPILULUI PRIN DESEN Cunoaşterea universului interior al copilului beneficiază de un ajutor considerabil din partea tehnicilor expresivcreative de investigaţie şi terapie.III. a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul social. precum şi a relaţiilor sale cu familia.

reprimate sau negate. problemele ascunse.formelor.   Cum şi cât poate fi decriptată lumea subiectivă a copilului mic prin desen? Pe ce se bazează valoarea diagnostică şi terapeutică a acestui mijloc expresiv? Răspunsul acestor întrebări este dat de valoarea simbolică a desenelor ca „vehicole” şi „activatori”de informaţie psihologică inconştientă sau de mesaje pe care copilul este incapabil de a le exprima verbal. ci doar afectivimagistic. adesea transparentă.îngropate în abisurile inconştientului sunt exprimate într-o manieră simbolică. prin intermediul liniilor grafice. poziţiilor şi dimensiunilor personajelor sau obiectelor desenate. neconştientizate. . în produsele creaţiei artistice a subiectului şi sunt atribuite(proiectate) în elementele acesteia şi relaţiile dintre aceste elemente.culorilor. În alţi termeni.

Prin desen. Desenul antrenează întreaga personalitate de aici extinderea modelelor interpretative. o adevărată „cheie” de interpretare a personalităţii. sunt mobilul declanşator al activităţii de expresie plastică. ele oferind date importante despre inteligenţa şi afectivitatea copilului.cenzura este „survolată” şi această lume „inconştientă” nu mai produce complexe de inferioritate sau superioritate. desenul are întotdeauna o semnificaţie. Ca activitate. el este condus şi susţinut de tendinţele şi pulsurile interne.tendinţa şi dorinţa de a se exprima în desen o parte din trăirile noastre interioare. . unic şi irepetabil al personalităţii. Prin aceasta desenul devine limbaj original. tensiune intrapsihică.desenul liber. spre deosebire de desenul după model îndeplineşte rolul unei veritabile creaţii care exprimă spontan viziunea personală a copilului asupra mediului înconjurător şi prin aceasta instituie într-un veritabil test psihodiagnostic al personalităţii lui. din propria fiinţă. În mod special. ci se proiectează în imagine plastică.    Desenele sunt considerate drept cele mai relevante modalităţi de expresie a primilor ani de viaţă.

  Viollet le Duc susţine că desenul este un mod de exprimare ca şi limbajul vorbit şi după cum limba se învaţă în şcoală fără pretenţia de a transforma pe toţi copiii în poeţi. tot astfel copiii trebuie să înveţe desenul fără pretenţia de a deveni artişti plastici. aptitudinale şi temperamentale. . Ch. dar şi mecanismul care antrenează multiple laturi ale personalităţii. Koch consideră că expresia plastică este produsul. precum şi cu nivelul cultural al persoanei. Ea are un caracter individual specific în raport cu trăsăturile caracteriale.cu sfera perceptiv-imaginativă. cu modul său specific de expresie.

DESCRIEREA TESTELOR         Dintre testele aplicate bazate pe desen au fost utilizate special în descifrarea personalităţii copilului următoarele teste: a)Testul omuleţului (Goodenough) b)Testul arborelui c)Testul casei d)Testul familiei a)TESTUL OMULEŢULUI. de percepţia propriei scheme corporale şi de proiectarea sa în desenul unui omuleţ. aceşti indici pot fi semnificativi pentru dezvoltarea cognitivă. . dar şi fineţea simţului de observaţie privind diferenţe semnificative în realizarea desenului. Au importanţă prezenţa diferitelor componente ale feţei (ochii. sprâncenele. nasul. părul. gâtul). urechile.IV. în primul rând.oferă indicii asupra nivelului intelectual al copilului. aptitudinile de desenare. În funcţie de nivelul său de maturitate psihomotrică. Prin acest test se pun în evidenţă. gura. prin echilibrul general şi bogăţia detaliilor.evaluată concret prin gradul de perfecţiune şi completitudine a desenului.

. ale fineţei perceptive.creeazǎ asociaţii libere deosebit de relevante pentru cunoaşterea problemelor emoţionale şi relaţionale ale copilului. formele şi combinaţiile acestora. privind mărimile. c) TESTUL CASEI . în raport cu sine şi cu alţii. proiecţia propriului sǎu mod de a fi şi simţi.b) TESTUL ARBORELUI . În desenele casei pot apare la preşcolarii mijlocii desene de lămpi. Din acest desen poate fi înţeles modul în care percepe copilul mediul înconjurǎtor.Ca şi în celelalte teste de desen liber testul arborelui pune în evidenţă caracteristicile evaluărilor spaţiale.prin acest test am urmărit proiecţia personalităţii copilului. Aceste feluri de desene se numesc desene rontgen şi pun în evidenţă cumva o vedere prin perete a lămpii. distanţele. ceea ce exprimă pe plan psihologic o nediferenţiere clară a percepţiei de reprezentări sau a ceea ce se constituie şi există în cunoaşterea interioară(în experienţă generală a sinelui)de realitatea perceptivă care este dominant vizuală în desene.

ele fiind decisive în formarea personalităţii sale. M. distanţele dintre membrii familiei şi dintre figurile centrale şi copilul investigat sunt elemente de diagnostic importante şi totodată factori de suport pentru o discuţie relevantă de conştientizare şi chiar de optimizare a raporturilor perturbate din familie. Dimensiunile personajelor familiale.d) TESTUL FAMILIEI . . relaţiile dintre membrii familiei şi impactul lor asupra copilului din perspectiva acestuia. centralitatea şi excentralizarea lor în spaţiul grafic. situaţia în care se plasează în cadrul familiei sale.Porot considera că simpla observare a desenului unei familii permite cunoaşterea sentimentelor reale pe care copilul le are faţă de ai săi.relevant pentru cunoaşterea raporturilor pe care le are copilul cu familia.

comportamente). . Fiecare copil a avut la dispoziţie doisprezece culori si foaia de hârtie pentru a realiza lucrarea. buna orientare in spaţiu). -aptitudinile practice si estetice (abilitate manuala. -dezvoltarea socio-afectiva a copilului (relaţii. atitudini. trăsături. INTERPRETAREA TESTELOR       Testele s-au aplicat pe un eşantion de 24 de copii.V. In analiza lucrărilor am urmărit : -dezvoltarea intelectuala a copilului de 5 ani. calităţi perceptive.

desene in care se observa prezenta detaliilor-componente ale fetei(inclusiv parul creţ) .TESTUL OMULETULUI -interpretare: Din cei 24 de copii care au realizat testul au ieşit in evidenta copii cu o dezvoltare intelectuala remarcabila.

inhibiţie. fie foarte mic. In unele desene gura este redata simpla si ovala. apar elemente de vestimentaţie.  Prezenţa aptitudinilor artistice este clară prin asortarea culorilor si îmbinarea foarte plăcută a acestora. dorinţa de comunicare prin poziţia mâinilor. . sau. toate acestea semnificând decizie. Ca dimensiune copiii de 5 ani desenează . vivacitate.omuleţul. dorinţa de relaţionare cu alţii. braţe ataşate de trunchi. receptivitate.. exprimând timiditate. controlul sinelui. siguranţă. senzaţia de mişcare. voioşie. teama.. fie foarte mare.

ca sediu al gândirii. Capul considerat de mulţi autori ca loc simbolic al sinelui. în unele desene capul este legat direct de trunchi. la care se adaugă forma ovală. al instinctelor dar şi al imaginaţiei este reprezentat de unii copii foarte mare în raport cu trunchiul. semnificând narcisism. al controlului valorilor. În desenele copiilor am găsit forme variate ale capuluiforma rotundă fiind cea mai răspândită. . al aspiraţiilor intelectuale. vanitate morală sau intelectuală.

realismul folosirii culorilor.. violet. .O altă modalitate interesantă de studiere a desenului . conturul îl realizează direct cu creioane colorate semn că afectivitatea domină raţionalul. dorinţă de adevăr. localizarea suprafeţelor colorate. Copiii din eşantionul studiat folosesc de regulă puţine culori. seninătate. galben. portocaliu. puritate.. întinderea.omuleţului. veselie. verde. constituie analiza culorilor: alegerea.activism. intensitatea. Culorile cele mai frecvent întâlnite în desenele copiilor studiaţi sunt: roşu. albastru semnificând: îndrăzneală. numărul acestora. imaginaţie.

unde coroana este redată prin conturul ondulat ne arată capacitatea de adaptare a copilului. simplitate.. am folosit modelul de interpretare ad literam.. iar pentru o mai bună sistematizare am folosit următoarele perspective: -aspecte relaţionale -trăsăturile distincte de personalitate în unele conflicte intrapsihice Astfel în desenul N.interpretare: În interpretarea desenelor din testul .sociabilitate. vitalitate.G.arborelui. voiciune.    TESTUL ARBORELUI. Prezenţa fructelor redate prin puncte ne sugerează meticulozitate şi complexitate. plasticitate. . supleţe.

fermitate şi perseverenţă.În cele mai multe desene conturul trunchiului apare din linie continuă ceea ce denotă o mare încredere în sine. dificultăţi adaptative.iar preferinţa pentru linia curbă în redarea coroanei arborelui ne arată sensibilitatea copiilor. vulnerabilitate. fragilitate psihică. copii cu o foarte mare imaginaţie şi totodată un semn de feminitate. . Expresia trunchiului din linie simplă (unică) ne indică tendinţa spre izolare a copiilor.

impresionabilitate şi agresivitate în relaţionare. ne descoperă un copil greu de educat cu sensibilitate mare.Coroana cu ramificaţii abundente şi fine redată în desenul C.D. .

Sub aspectul cogniţiei putem remarca prezenţa reprezentărilor despre formele geometrice folosite în redarea desenului .casa. triunghi).(pătrat. dar şi proiecţia propriului său mod de a fi şi simţi în raport cu sine şi cu alţii..TESTUL CASEI.interpretare Din aceste desene poate fi înţeles modul în care percepe copilul mediul înconjurător. . dreptunghi..

apar linii dispuse în zigzag ca semne ale instabilităţii dar şi a agresivităţii. Faptul că umple cu desenul întreaga foaie relevă faptul că este un copil ambiţios care vrea să se afirme.În desenul Ţ.M. .

.Instabilitatea emoţională este evidentă în desenul lui V.B. prin tendinţa de a lungi exagerat de mult desenul. Prezenţa soarelui în unele desene simbolizează căldura pe care o primeşte copilul în propria casă.

formele. atenţie trebuie acordată la desenarea tuturor părţilor corpului).interpretare În interpretarea testelor s-a ţinut cont de ordinea desenării. TESTUL FAMILIEI. accesorii. spontaneitate şi predispoziţie la comunicativitate. lipseşte un membru al familiei (sora mai mare) pentru că relaţia ei este mai bună cu fratele cu care vine la grădiniţă.   . mărimile şi distanţele dintre membrii familiei desenate. dar şi poziţia. stimulative care ne indică aceeaşi stare de sociabilitate.Din perspectiva preferinţei pentru culoare observăm culori calde. optimism. În desenul B. gradul de identitate ce li se conferă prin desen(îmbrăcăminte.B. a unora dintre membrii familiei. dar mai ales neglijarea în desenare.

G. Cei desenaţi cu atenţie şi înfrumuseţări sunt persoanele cele mai agreate şi stimate. înfrumuseţându-l astfel încât în desen abia mai are loc surioara mai mică.Copilul T. în desenul realizat scoate în evidenţă pe tata. . chiar iubite şi cu statut mai important în familie. aici confruntându-ne şi cu lipsa coordonării psihomotrice şi a abilităţilor de redare a corpului uman. refuză să deseneze membrii familiei motivând că nu vrea să îl deseneze urât pe tata. care sunt în esenţă mai puţin agreaţi şi stimaţi. spre deosebire de persoanele a căror desenare este neglijentă .A. De exemplu B.

Sunt unii copii care fac desene minuscule. dar şi lipsă de cunoaştere a diferenţelor dintre regulile fundamentale ale realului. . Dacă în desen apar persoane care se ţin de mână există o dependenţă între persoana desenată mai mică şi cea mai mare. ca şi o închidere în sine. au un oarecare grad de dezadaptare şi dezorientare adaptativă.

copiii ce se află lângă părinţi sunt cei preferaţi. întunecoase. retragere sau lipsă de rezonanţă afectivă. dificultăţi de exprimare a sentimentelor şi trăirilor. . se află unul din fraţi sau surori indică o distanţă personală (psihică) mai mare şi că persoana ce este desenată între părinţi este preferată în familie de către unul sau altul din părinţi. sau amândoi. este în directă legătură cu emoţiile şi sentimentele copilului faţă de persoanele desenate. În genere. Desenarea în culori vii luminoase.desenele în care între cel ce a desenat şi unul sau altul din părinţi. elemente de depresie. Alegerea culorilor pentru sine şi pentru anumite persoane nu este nici ea întâmplătoare. iar preferinţa lui pentru alb-negru ne sugerează blocaje emoţionale.sau terne.Pe de altă parte.

comunicativi. de relaxare. şi R. folosesc culori vii predominând galben.o stare de fericire.M. portocaliu care ne sugerează copii deschişi. bine adaptaţi grupului. activi. roşu. Pe de altă parte C.D. competitivi. . uneori agresivi.

Desenele fiind investite cu semnificaţii. Oferă informaţii despre situaţii pe care copilul nu le poate verbaliza ci doar exprima afectiv-imagistic prin intermediul desenului. . sentimente şi gândiri pe care copilul le trăieşte în legătură directă cu evenimentele vieţii sale.CONCLUZII Alături de alte metode de cunoaştere a copilului preşcolar am apelat la desenul tematic pentru că oferă un ajutor considerabil în cunoaşterea universului lăuntric al acestuia. emoţii. cu relaţiile sale cu familia sau alte persoane semnificative din viaţa sa.

unele fiind chiar imprevizibile.procedee de ameliorare sau corectare le-am folosit în munca individuală cu copiii care prezintă unele întârzieri. El înţelege exprimarea liberă ca un mijloc care permite dezvoltarea personalităţii copilului. Există atâta varietate şi diversitate în cadrul unic al cărui coordonate s-au reformulat continuu încât în faţa unor individualităţi specifice – copiii . insistând în special asupra caracterului terapeutic al desenului pentru copiii neadaptaţi. ci numai desene conforme cu personalitatea copilului. Nu se poate şti niciodată îndeajuns despre acest necunoscut-copilul.    În urma aplicării testelor am descoperit o multitudine diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute. deficienţe în diferite domenii. .este necesar să ne restructurăm de fiecare dată strategia de care dispunem la un moment dat. Ca urmare a constatărilor am folosit metode de intervenţie unde a fost cazul cu caracter pregnant psihoterapeutic. Unde metodele de intervenţie folosite nu au fost eficiente am îndrumat părinţii spre psihologi. Arno Stern susţine că la această vârstă nu există desene bune sau rele.

ANCA ROZAREA ..BIBLIOGRAFIE 1.Testul arborelui .GHEORGHE ARǍDǍROAICE DR.IOLANDA MITROFAN 7.. Editura Imprimeria de Vest ORADEA 1997 3. Bucureşti 1997 Cunoaşterea copilului preşcolar Colecţia CHATEDRA .V.MUREŞ.Teste psihologice de autoevaluare Cursa cu obstacole a dezvoltării umaneEditura POLIROM 2003 Copilăria. LOVINESCU .V. 2000 Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă.ŞTEFAN POPESCU 6. SILVIA DIMA .ELENA BONCHIŞ 5. CORNELIA JINGA-HETREA 4.Editura ANTET .MANASIA .A. fundament al personalităţii.MIHAELA STERIAN 2.Cercetări privind dezvoltarea unor aspecte ale personalităţii copiilor între 3 si 7 ani Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1970 Culorile şi gramatica lor Casa de editură .DR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->