Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDUR TEHNICA EXECUTIA ACOSTAMENTELOR DIN PAMANT

Cod: PTd-16
pag.1/4

Aprobat, Director General

EXECUTIA ACOSTAMENTELOR DIN PAMANT

Semnatura ntocmit: Verificat: Avizat

Ediia: 1 Revizia:

Exemplar: 0 1 2 Data aprobrii: 01.01.2009

Formular cod -F 423.01.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTIA ACOSTAMENTELOR DIN PAMANT 1. SCOP:

Cod: PTd-16
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 2 / 4

Prezenta procedura stabileste conditiile tehnice de executie si de calitate ce trebuiesc indeplinite la executarea acostamentelor 2. DOMENIUL DE APLICARE: Se aplica la lucrarile de acostamente aferente reabilitarilor de drumuri . 3. DEFINITII SI ABREVIERI: MMI 01.09, ed. 1, rev. 0/01.01.2009 - Manualul Managementului Integrat; PC Planul calitatii PCCVI - planul de control calitate, verificari si incercari; RCQ Responsabil Controlul calitatii. PVLA Proces verbal de lucrari ascunse PVRF Proces verbal de control al calitatii in faza determinanta, ; Control - actiune de evaluare a conformitatii unei lucrari, prin masurare, examinare, incercare a uneia sau amai multor caracteristici ale acesteia si prin inregistrarea datelor obtinute si compararea lor cu specificatiile tehnice; Neconformitate - nesatisfacerea cerintelor specificate; Verificarea conformitatii confirmarea, in urma unei examinari sistematice si a unei eventuale probe, ca un produs (proces, serviciu sau lucrare) satisface cerintele specifice. 4. REFERENTIALE: Proiectele de executie specifice obiectului care se construieste; Caietul de sarcini elaborat de proiectant; Documentatia de semnalizare rutiera in cazul lucrarilor executate sub circulatie; MMI 01.09 - Manualul Managementului Integrat; STAS 1913/1-82 Lucrari de drumuri. Determinarea umiditatii. STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare Normativ C 16-84 Executia lucrarilor pe timp friguros Normativ C 182-87 Lucrari de drumuri.Straturi de baza si de fundatii.Conditii tehnice generale Documentatia de semnalizare rutiera a lucrarilor PROCEDURA: 5.1 CONDITII PREALABILE: Existenta la executant a proiectului de executie, caiete de sarcini si prezenta procedura. Asigurarea utilitatilor : semnalizare rutiera, mijloace de transport, utilaje si scule in stare de functionare. Instruirea personalului pentru respectarea normelor de SSM, PSI si siguranta circulatiei. Dotarea muncitorilor cu echipament de lucru si protectie (salopete, cisme, veste avertizoare).

5.

5.2 ACTIUNI IMPLICATE: Pregatirea terenului pentru executia acostamentelor.

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTIA ACOSTAMENTELOR DIN PAMANT Trasarea topo. Executia acostamentelor. ntreruperi neplanificate. Controlul calitatii.

Cod: PTd-16
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 3 / 4

5.3 DESCRIERE PROCEDURA: Pregatirea terenului pentru executia acostamentelor . o Defrisarea vegetatiei de pe suprafetele pe care se executa acostamentele. o Decaparea stratului vegetal pe o adincime de circa 25,00cm, depozitarea lui in afara amprizei drumului. Se niveleaza suprafata decapata si se corecteaza conturul sapaturii acostamentului. Trasarea topo: o Se materializeaza pe teren cu tarusi si sabloane urmatoarele elemente: limita exterioara a acostamentelor; adincimea sapaturii acostamentelor si inaltimea umpluturii; punctele de intersectie ale taluzelor cu terenul natural si inclinarea taluzelor. Executia acostamentelor: o Generalitati: Acostamentele se executa de o parte si de alta a drumurilor incepind de la limita exterioara a platformei rutiere. In general latimea acostamentelor variaza intre 0,501,00m, functie de profilul prezentat in proiectul de executie. Panta de scurgere de pe suprafata acostamentului este de 4%5%, permitind scurgerea apelor meteorice de pe platforma drumului. Acostamentele se executa din pamant, conform proiectului de executie. In functie de tipul profilului transversal din proiectul de executie se pot intilni doua cazuri: a. zone in care acostamentul se incadreaza in cotele din proiectul de executie; b. zone in care prin largirea partii carosabile, trebuie executat acostamentul prin umpluturi de pamant, adus din groapa de imprumut. In aceste zone legatura dintre terenul existent si umplutura de pamant se face prin trepte de infratire., conform cu procedura tehnica: Executia treptelor de infratire, cod: PTd-07, ed. 1, rev. 0/01.01.2009. o Suprafata terenului obtinut dupa decapare se amenajeaza, se da o panta de 4%5% spre exterior pentru a nu permite baltirea apei din precipitatii in ampriza drumului; o Se executa sapaturile sau umpluturile dupa caz si se verifica elementele geometrice ale acostamentului; o Se trece la compactarea fundului sapaturii , fie la compactarea umpluturilor, cu mai mecanic respectind toate fazele de executie din procedura tehnica: Executarea umpluturilor, cod: PTd-04, ed. 1, rev. 0/01.01.2009. Intreruperi neplanificate: Se vor opri lucrarile in cazurile de precipitatii intese pe toata durata acestora si se vor relua numai dupa verificarea umiditatii pamantului. (asigurare W optim) Controlul calitatii: o Controlul calitatii lucrarilor consta in: a. verificarea trasarii axului si limitele acostamentului; b. verificarea pregatirii terenului de baza; c. controlul conturului si dimensiunile acostamentului. o Tolerantele care se admit la terasamentele acostamentului:
Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTIA ACOSTAMENTELOR DIN PAMANT cota sapaturii fata de cota de nivel a proiectului nivelarea platformei suport 6. RESPONSABILITATI: 7. 2,00cm; 5,00cm

Cod: PTd-16
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 4 / 4

Seful punctului de lucru raspunde de realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia tehnica aplicarea prezentei proceduri, de efectuarea inregistrarilor de calitate si semnalizarea rutiera. Responsabilul tehnic cu executia , atestat, raspunde de verificarea documentatiei de executie, a documentatiei tehnologice, urmareste modul de aplicare a acestora. Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a documentatiei de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate. Responsabilul cu mecanizarea raspunde de asigurarea utilajelor necesare si buna lor functionare precum si a alimentarii cu energie electrica, apa si aer comprimat..

INREGISTRARI: Procesul verbal de control al calittaii lucrraii in faze determinante

8.

ANEXE: Procesul verbal de control al calitatii lucrarii in faze determinante

Formular cod -F 423.02.1