Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

PROIECT FUNDAII DIMENSIONAREA UNEI FUNDAII IZOLATE

Prof. ndrumtor: Student: An: Specializarea:

Sl. Dr. Ing. Ernest Olinic Hofbauer Kristinne IV IMRTC

2012 2013

Tema proiectului:
Se cere dimensionarea unei fundatii izolate (cu bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat) sub un stalp.

Date initiale:
N=3 a) Incercarile de calcul la nivelul terenului, in gruparea fundamentala: V = (1500 + 15N) kN = 1545 kN M = (65 + N) kN = 68 kNm H = 20 Kn b) Stratificatia terenului in zona de fundare este urmatoarea: Stratul I umplutura neomogena: = 18 kN/ = 20 c = 0 kPa Stratul II argila prafoasa plastic consistenta: s = 27 kN/ = 19.2 kN/ w = 18% Ic = 0.51 + N/100 = 0.54 = 18 c = 40 kPa E = 11000 kPa Stratul III nisip mijlociu in stare de indesare medie s = 26.5 kN/m n = 39% w = 8% - deasupra apei subterane E = 24000 kPa

Cerinte:
I) Piese scrise: I.1. Dimensionarea fundatiei izolate pe baza presiunii conventionale de calcul stabilite conform STAS 330/2-85; I.2. Calcului tasarii probabile a terenului de fundare; II) Piese desenate: II.1. Sectiune prin fundatie izolata a stalpului si vedere in plan cu indicarea armarii fara extras de armatura Scara 1:20 II.2. Schema impartirii in straturi elementare si diagrama eforturilor utilizata in calculul tasarii probabile a fundatiei izolate.

I.1.1. Dimensionarea bazei fundatiei izolate in functie de presiunea conventionala de calcul.

Pconv
Pamant coeziv cu plasticitate medie T0 = 10 20 %

Indicele de porozitate (e) 0.5 0.7 1.0

Indicele de consistenta Ic =0.5 300 275 200 Ic = 1 350 300 250

] =>

I.1.2. Dimensionarea bazei.

med greutatea medie a blocului de beton simplu, cuzinetului din beton armat si
umpluturii de deasupra fundatiei. = 1.1 = 1.5

= s ( 1 -

) (1 +

) (

e=

e = 0.66

Pconv

Ic = 0.5

e Pconv Ic = 1

e Pconv

kPa

e CD = k2 ( Df 2) = K2 = 2 -> pentru pamanturi cu plasticitate medie

L=
L lungimea bazei fundatiei B latimea bazei fundatiei L=3m B=2m CB = Pconv Pconv = + CB + CD = 281+14.05+10.9 => 14.05 kN

Pmax = 341.5 kPa


Pmin = 265.5 kPa

GF{

GS{

408.9 kPa 301.06 kPa GF{

408.9 301

I.1.3. Dimensionarea pe verticala a fundatiei izolate; I.1.3.1. Dimensionarea fundatiei pe inaltime. L = 3m 1.5m 0.5 m

0.4 m , h

Gs Pmax 200 300 400 600 = 1.6

Bc10 tg 1.0 1.1 1.3 1.6

I.1.3.2. Dimensionarea fundatiei pe latime. B=2 1m b= = 40cm 0.3 m

I.1.3.3. Verificare. Se verifica:

0.6/0.40

I.2. Calculul tasarii a terenului de fundare. Calcului tasarii se face prin metoda insumarii pe straturi elementare de calcul, pornind de la legea lui Hooke.

Unde:

Calculul la tasare se efectueaza pe adancimea zonei active, respectiv pana la adancimea la care este indeplinita urmatoarea conditie:

Unde:

261.73 mPa

Z/B 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 3 4 5 6

L/B 1 0.95 0.76 0.55 0.39 0.29 0.22 0.17 0.13 0.09 0.04 0.03 0.02 0.01

se obtine prin interpolarea limitei pentru fiecare limita de strat elementar.

- grosimea stratului elementar - modulul de elasticitate al straturilor elementare in care se gaseste stratul geologic. - greutatea volumica medie a stratului geologic. - sarcina geologica

Calculul la tasare se efectueaza pe adancimea zonei active pana la adancimea la care este indeplinita urmatoarea conditie: