Sunteți pe pagina 1din 22

ORDIN Nr.

448 din 11 iulie 2008


pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt standarde europene armonizate
referitoare la echipamente i sisteme protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial
explozive
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I EGALITII DE ANSE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 29 iulie 2008
Avnd n vedere art. 7 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea
condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate
utilizrii n atmosfere potenial explozive, cu modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 14 din Hotrrea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse,
ministrul muncii, familiei i egalitii de anse emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Lista standardelor romne care adopt standarde europene armonizate referitoare
la echipamente i sisteme protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, din
lista publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 90 din 11 aprilie 2008,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului muncii,
solidaritii sociale i familiei nr. 642/2005 privind aprobarea Listei standardelor romne
romne care adopt standarde europene armonizate referitoare la echipamente i sisteme
protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 820 din 9 septembrie 2005.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Bucureti, 11 iulie 2008.
Nr. 448.
ANEXA 1
LISTA
standardelor romne care adopt standarde europene armonizate referitoare la echipamente i
sisteme protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive*)
*) Prezenta list conine standardele romne care adopt standarde europene publicate n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 90 din 11 aprilie 2008, pag. 24, prin
Comunicarea Comisiei Europene n cadrul implementrii Directivei 94/9/CE a Parlamentului

European i a Consiliului privind armonizarea legislativ a statelor membre referitoare la


echipamentele i sistemele protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive.
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data ncetrii prezumiei de conformitate a standardului nlocuit (nota 1)
______________________________________________________________________________
|Nr | Indicele
| Titlul
|
Referina
| Referina
|
A
|
|crt| standardului| standardului |
standardului
| standardului|
|
|
| romn
| romn
|
european
| romn
|
|
|
|
|
|
armonizat
| nlocuit
|
|
|
|
|
|___________________|
|
|
|
|
|
| OES | Referin |
|
|
|
|
|
|
| (i
|
|
|
|
|
|
|
| documentul|
|
|
|
|
|
|
| de
|
|
|
|
|
|
|
| referin)|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 1.| SR EN
| Securitatea
|CEN
| EN 1010- |
|
|
|
| 1010-1:2005 | mainilor.
|
| 1:2004
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| proiectarea i|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| mainilor de |
|
|
|
|
|
|
| tiprire i
|
|
|
|
|
|
|
| de prelucrare |
|
|
|
|
|
|
| a hrtiei.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine comune|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 2.| SR EN
| Securitatea
|CEN
| EN 1010- |
|
|
|
| 1010-2:2006 | mainilor.
|
| 2:2006
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| proiectarea i|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| mainilor de |
|
|
|
|
|
|
| tiprire i
|
|
|
|
|
|
|
| de prelucrare |
|
|
|
|
|
|
| a hrtiei.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Maini de
|
|
|
|
|
|
|
| tiprire i
|
|
|
|
|
|
|
| de lcuire,
|
|
|
|
|
|
|
| inclusiv
|
|
|
|
|
|
|
| echipamente de|
|
|
|
|
|
|
| pretiprire
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 3.| SR EN
| Atmosfere
|CEN
| EN 1127- | SR EN
| 31 mai
|
|
| 1127-1:2008 | explozive.
|
| 1:2007
| 1127-1:2003 | 2008
|
|
|
| Prevenirea i |
|
| Nota 2.1
|
|
|
|
| protecia la |
|
|
|
|
|
|
| explozii.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Concepte
|
|
|
|
|
|
|
| fundamentale |
|
|
|
|
|
|
| i
|
|
|
|
|
|
|
| metodologie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|

| 4.| SR EN
| Atmosfere
|CEN
| EN 1127- |
|
|
|
| 1127-2:2003 | explozive.
|
| 2:2002
|
|
|
|
|
| Prevenirea i |
|
|
|
|
|
|
| protecia la |
|
|
|
|
|
|
| explozie.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Concepte
|
|
|
|
|
|
|
| fundamentale |
|
|
|
|
|
|
| i
|
|
|
|
|
|
|
| metodologie
|
|
|
|
|
|
|
| pentru minerit|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 5.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 1710:2006
| i componente |
| 1710:2005 |
|
|
|
|
| destinate
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive, n |
|
|
|
|
|
|
| mine subterane|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 6.| SR EN
| Securitatea
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 1755:2003
| crucioarelor |
| 1755:2000 |
|
|
|
|
| de manipulare.|
|
|
|
|
|
|
| Funcionare
|
|
|
|
|
|
|
| n atmosfer |
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| exploziv.
|
|
|
|
|
|
|
| Utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile
|
|
|
|
|
|
|
| n prezena
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor,
|
|
|
|
|
|
|
| ceii,
|
|
|
|
|
|
|
| vaporilor i |
|
|
|
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 7.| SR EN
| Motoare cu
|CEN
| EN 1834- |
|
|
|
| 1834-1:2001 | ardere
|
| 1:2000
|
|
|
|
|
| intern cu
|
|
|
|
|
|
|
| micare
|
|
|
|
|
|
|
| alternativ. |
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| proiectarea i|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| motoarelor
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Motoare din
|
|
|
|
|
|
|
| grupa II
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere cu |
|
|
|
|
|
|
| gaze i
|
|
|
|
|
|
|
| vapori
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabili
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 8.| SR EN
| Motoare cu
|CEN
| EN 1834- |
|
|

|
| 1834-2:2003 | ardere
|
| 2:2000
|
|
|
|
|
| intern cu
|
|
|
|
|
|
|
| micare
|
|
|
|
|
|
|
| alternativ. |
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| proiectarea i|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| motoarelor
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Motoare din
|
|
|
|
|
|
|
| grupa I pentru|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| medii de lucru|
|
|
|
|
|
|
| subterane
|
|
|
|
|
|
|
| susceptibile |
|
|
|
|
|
|
| de a conine |
|
|
|
|
|
|
| gaz de min
|
|
|
|
|
|
|
| i/sau praf
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
| 9.| SR EN
| Motoare cu
|CEN
| EN 1834- |
|
|
|
| 1834-3:2003 | ardere
|
| 3:2000
|
|
|
|
|
| intern cu
|
|
|
|
|
|
|
| micare
|
|
|
|
|
|
|
| alternativ. |
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| proiectarea i|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| motoarelor
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 3:
|
|
|
|
|
|
|
| Motoare din
|
|
|
|
|
|
|
| grupa II
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere cu |
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabil
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|10.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN
|
|
|
|
| 1839:2004
| limitelor de |
| 1839:2003 |
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|
|
| pentru gaze
|
|
|
|
|
|
|
| i vapori
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|11.| SR EN
| Instalaii
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 12581:2006 | de aplicare. |
| 12581:2005|
|
|
|
|
| Instalaii
|
|
|
|
|
|
|
| prin imersie |
|
|
|
|
|
|
| i electro|
|
|
|
|
|
|
| depunere a
|
|
|
|
|

|
|
| produselor de |
|
|
|
|
|
|
| vopsire
|
|
|
|
|
|
|
| organice
|
|
|
|
|
|
|
| lichide.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|12.| SR EN
| Instalaii de |CEN
| EN
|
|
|
|
| 12621:2006 | alimentare i |
| 12621:2006|
|
|
|
|
| de circulaie |
|
|
|
|
|
|
| a produselor |
|
|
|
|
|
|
| de vopsire sub|
|
|
|
|
|
|
| presiune.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|13.| SR EN
| Echipament de |CEN
| EN 12757- |
|
|
|
| 12757-1:2006| omogenizare a |
| 1:2005
|
|
|
|
|
| produselor de |
|
|
|
|
|
|
| vopsire.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Echipament de |
|
|
|
|
|
|
| omogenizare
|
|
|
|
|
|
|
| utilizat la
|
|
|
|
|
|
|
| revopsirea
|
|
|
|
|
|
|
| auto|
|
|
|
|
|
|
| vehiculelor
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|14.| SR EN
| Opritoare de |CEN
| EN
|
|
|
|
| 12874:2003 | flacr.
|
| 12874:2001|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan, |
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare i |
|
|
|
|
|
|
| limite de
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|15.| SR EN
| Staii de
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 13012:2003 | carburant.
|
| 13012:2001|
|
|
|
|
| Construcia i|
|
|
|
|
|
|
| performanele |
|
|
|
|
|
|
| pistoalelor
|
|
|
|
|
|
|
| automate de
|
|
|
|
|
|
|
| umplere
|
|
|
|
|
|
|
| utilizate la |
|
|
|
|
|
|
| distribuitoa- |
|
|
|
|
|
|
| rele de
|
|
|
|
|
|
|
| carburant
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|16.| SR EN
| Sisteme de
|CEN
| EN 13160- |
|
|
|
| 13160-1:2003| detectare a
|
| 1:2003
|
|
|
|
|
| scurgerilor. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Principii
|
|
|
|
|
|
|
| generale
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|17.| SR EN
| Atmosfere
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 13237:2004 | potenial
|
| 13237:2003|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Termeni i
|
|
|
|
|
|
|
| definiii
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|

|
|
| echipamentele |
|
|
|
|
|
|
| i sistemele |
|
|
|
|
|
|
| de protecie |
|
|
|
|
|
|
| destinate
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii
|
|
|
|
|
|
|
| n atmosfere |
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|18.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-1:2003| neelectrice
|
| 1:2001
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Metod i
|
|
|
|
|
|
|
| cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| baz
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|19.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-2:2005| neelectrice
|
| 2:2004
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie
|
|
|
|
|
|
|
| prin carcas |
|
|
|
|
|
|
| cu restricie |
|
|
|
|
|
|
| la curgere
|
|
|
|
|
|
|
| "fr"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|20.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-3:2005| neelectrice
|
| 3:2005
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 3:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie
|
|
|
|
|
|
|
| prin carcas |
|
|
|
|
|
|
| anti|
|
|
|
|
|
|
| deflagrant
|
|
|
|
|
|
|
| "d"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|21.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-5:2004| neelectrice
|
| 5:2003
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 5:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie prin|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| constructiv |
|
|
|
|
|
|
| "c"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|22.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-6:2005| neelectrice
|
| 6:2005
|
|
|

|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 6:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie
|
|
|
|
|
|
|
| prin controlul|
|
|
|
|
|
|
| sursei de
|
|
|
|
|
|
|
| aprindere "b" |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|23.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 13463- |
|
|
|
| 13463-8:2004| neelectrice
|
| 8:2003
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 8:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie
|
|
|
|
|
|
|
| prin imersie |
|
|
|
|
|
|
| ntr-un
|
|
|
|
|
|
|
| lichid "k"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|24.| SR EN
| Dispozitive
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 13616:2004 | pentru
|
| 13616:2004|
|
|
|
|
| limitarea
|
|
|
|
|
|
|
| umplerii
|
|
|
|
|
|
|
| rezervoarelor |
|
|
|
|
|
|
| statice
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| combustibili |
|
|
|
|
|
|
| petrolieri
|
|
|
|
|
|
|
| lichizi
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|25.| SR EN
| Dispozitive
|CEN
| EN 13616: |
|
|
|
| 13616:2004/ | pentru
|
| 2004/
|
|
|
|
| AC:2006
| limitarea
|
| AC:2006
|
|
|
|
|
| umplerii
|
|
|
|
|
|
|
| rezervoarelor |
|
|
|
|
|
|
| statice
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| combustibili |
|
|
|
|
|
|
| petrolieri
|
|
|
|
|
|
|
| lichizi
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|26.| SR EN
| Staii de
|CEN
| EN 13617- |
|
|
|
| 13617-1:2004| combustibil. |
| 1:2004
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| referitoare la|
|
|
|
|
|
|
| construcia i|
|
|
|
|
|
|
| funcionarea |
|
|
|
|
|
|
| pompelor
|
|
|
|
|
|
|
| dozatoare,
|
|
|
|
|
|
|
| distribuitoa- |
|
|
|
|
|
|
| relor i
|
|
|
|
|
|
|
| unitilor de |
|
|
|
|
|
|
| pompare de la |
|
|
|
|
|
|
| distan
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|27.| SR EN 13617-| Staii de
|CEN
| EN 13617- |
|
|
|
| 1:2004/
| combustibil. |
| 1:2004/
|
|
|

|
| AC:2006
| Partea 1:
|
| AC:2006
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| referitoare la|
|
|
|
|
|
|
| construcia i|
|
|
|
|
|
|
| funcionarea |
|
|
|
|
|
|
| pompelor
|
|
|
|
|
|
|
| dozatoare,
|
|
|
|
|
|
|
| distribuitoa- |
|
|
|
|
|
|
| relor i
|
|
|
|
|
|
|
| unitilor de |
|
|
|
|
|
|
| pompare de la |
|
|
|
|
|
|
| distan
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|28.| SR EN
| Staii de
|CEN
| EN 13617- |
|
|
|
| 13617-2:2005| combustibil. |
| 2:2004
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Condiii de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| referitoare la|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| i la
|
|
|
|
|
|
|
| performanele |
|
|
|
|
|
|
| racordurilor |
|
|
|
|
|
|
| casante
|
|
|
|
|
|
|
| utilizate
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| distribuitoa- |
|
|
|
|
|
|
| rele de
|
|
|
|
|
|
|
| carburant
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|29.| SR EN
| Staii de
|CEN
| EN 13617- |
|
|
|
| 13617-3:2005| combustibil. |
| 3:2004
|
|
|
|
|
| Partea 3:
|
|
|
|
|
|
|
| Condiii de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| referitoare la|
|
|
|
|
|
|
| construcia
|
|
|
|
|
|
|
| i la
|
|
|
|
|
|
|
| performanele |
|
|
|
|
|
|
| racordurilor |
|
|
|
|
|
|
| de securitate |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|30.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 13673- |
|
|
|
| 13673-1:2004| presiunii
|
| 1:2003
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie i a |
|
|
|
|
|
|
| vitezei
|
|
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| cretere a
|
|
|
|
|
|
|
| presiunii
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor i
|
|
|
|
|
|
|
| vaporilor.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| presiunii
|
|
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|31.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 13673- |
|
|
|
| 13673-2:2006| presiunii
|
| 2:2005
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie i a |
|
|
|
|
|
|
| vitezei
|
|
|
|
|

|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| cretere a
|
|
|
|
|
|
|
| presiunii
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor i
|
|
|
|
|
|
|
| vaporilor.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| vitezei
|
|
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| cretere a
|
|
|
|
|
|
|
| presiunii de |
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|32.| SR EN
| Dispozitiv de |CEN
| EN
|
|
|
|
| 13760:2004 | umplere cu
|
| 13760:2003|
|
|
|
|
| GPL a
|
|
|
|
|
|
|
| vehiculelor
|
|
|
|
|
|
|
| de sarcini
|
|
|
|
|
|
|
| uoare i
|
|
|
|
|
|
|
| grele. Pistol |
|
|
|
|
|
|
| de umplere:
|
|
|
|
|
|
|
| condiii de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercri i |
|
|
|
|
|
|
| dimensiuni
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|33.| SR EN
| Atmosfere
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 13821:2003 | potenial
|
| 13821:2002|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Prevenirea i |
|
|
|
|
|
|
| protecia la |
|
|
|
|
|
|
| explozie.
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| energiei
|
|
|
|
|
|
|
| minime de
|
|
|
|
|
|
|
| aprindere a
|
|
|
|
|
|
|
| amestecurilor |
|
|
|
|
|
|
| praf/aer
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|34.| SR EN
| Atmosfere
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 13980:2003 | potenial
|
| 13980:2002|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Aplicarea
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
| calitii
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|35.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 14034- |
|
|
|
| 14034-1:2005| proprietilor|
| 1:2004
|
|
|
|
|
| explozive ale |
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| presiunii de |
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|
|
| maxime pmax a |
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|36.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 14034- |
|
|
|
| 14034-2:2006| caracteristi- |
| 2:2006
|
|
|
|
|
| cilor de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie a
|
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf.
|
|
|
|
|

|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| vitezei
|
|
|
|
|
|
|
| maxime de
|
|
|
|
|
|
|
| cretere a
|
|
|
|
|
|
|
| presiunii de |
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|
|
| (dp/dt)
|
|
|
|
|
|
|
| maxime a
|
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|37.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 14034- |
|
|
|
| 14034-3:2006| caracteristi- |
| 3:2006
|
|
|
|
|
| cilor de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie a
|
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 3:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| limitei
|
|
|
|
|
|
|
| inferioare de |
|
|
|
|
|
|
| explozie LEL |
|
|
|
|
|
|
| a norilor de |
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|38.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN 14034- |
|
|
|
| 14034-4:2005| proprietilor|
| 4:2004
|
|
|
|
|
| explozive ale |
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 4:
|
|
|
|
|
|
|
| Determinarea |
|
|
|
|
|
|
| concentraiei-|
|
|
|
|
|
|
| limit de
|
|
|
|
|
|
|
| oxigen CLO a |
|
|
|
|
|
|
| norilor de
|
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|39.| SR EN
| Sisteme de
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14373:2006 | suprimare a
|
| 14373:2005|
|
|
|
|
| exploziei
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|40.| SR EN
| Echipament
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14460:2006 | rezistent la |
| 14460:2006|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|41.| SR EN
| Sisteme de
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14491:2006 | protecie prin|
| 14491:2006|
|
|
|
|
| ventilaie
|
|
|
|
|
|
|
| mpotriva
|
|
|
|
|
|
|
| exploziei de |
|
|
|
|
|
|
| praf
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|42.| SR EN
| Instalaii
|CEN
| EN 14492- |
|
|
|
| 14492-1:2007| de ridicat.
|
| 1:2006
|
|
|
|
|
| Trolii i
|
|
|
|
|
|
|
| palane
|
|
|
|
|
|
|
| acionate.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Trolii
|
|
|
|
|
|
|
| acionate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|

|43.| SR EN
| Instalaii
|CEN
| EN 14492- |
|
|
|
| 14492-2:2007| de ridicat.
|
| 2:2006
|
|
|
|
|
| Trolii i
|
|
|
|
|
|
|
| palane
|
|
|
|
|
|
|
| acionate.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Palane
|
|
|
|
|
|
|
| acionate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|44.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN
|
|
|
|
| 14522:2006 | temperaturii |
| 14522:2005|
|
|
|
|
| de
|
|
|
|
|
|
|
| autoaprindere |
|
|
|
|
|
|
| a gazelor i |
|
|
|
|
|
|
| vaporilor
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|45.| SR EN
| Prevenirea i |CEN
| EN 14591- |
|
|
|
| 14591-1:2005| protecia
|
| 1:2004
|
|
|
|
|
| mpotriva
|
|
|
|
|
|
|
| exploziilor
|
|
|
|
|
|
|
| n minele
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Construcie
|
|
|
|
|
|
|
| de ventilaie |
|
|
|
|
|
|
| rezistent la |
|
|
|
|
|
|
| o explozie de |
|
|
|
|
|
|
| 2 bar
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|46.| SR EN 14591-| Prevenirea i |CEN
| EN 14591- |
|
|
|
| 1:2005/
| protecia
|
| 1:2004/
|
|
|
|
| AC:2006
| mpotriva
|
| AC:2006
|
|
|
|
|
| exploziilor
|
|
|
|
|
|
|
| n minele
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Construcie
|
|
|
|
|
|
|
| de ventilaie |
|
|
|
|
|
|
| rezistent la |
|
|
|
|
|
|
| o explozie de |
|
|
|
|
|
|
| 2 bar
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|47.| SR EN
| Prevenirea i |CEN
| EN 14591- |
|
|
|
| 14591-2:2007| protecia
|
| 2:2007
|
|
|
|
|
| mpotriva
|
|
|
|
|
|
|
| exploziilor
|
|
|
|
|
|
|
| n minele
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Baraje pasive |
|
|
|
|
|
|
| cu bazine cu |
|
|
|
|
|
|
| ap
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|48.| SR EN
| Prevenirea i |CEN
| EN 14591- |
|
|
|
| 14591-4:2007| protecia
|
| 4:2007
|
|
|
|
|
| mpotriva
|
|
|
|
|
|
|
| exploziilor
|
|
|
|
|
|
|
| n minele
|
|
|
|
|

|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 4:
|
|
|
|
|
|
|
| Sisteme
|
|
|
|
|
|
|
| automate de
|
|
|
|
|
|
|
| stingere a
|
|
|
|
|
|
|
| incendiilor
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| combine de
|
|
|
|
|
|
|
| naintare cu |
|
|
|
|
|
|
| tiere
|
|
|
|
|
|
|
| punctiform
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|49.| SR EN
| Echipamente
|CEN
| EN 14678- |
|
|
|
| 14678-1:2006| i accesorii |
| 1:2006
|
|
|
|
|
| pentru GPL.
|
|
|
|
|
|
|
| Construcie i|
|
|
|
|
|
|
| caracteristici|
|
|
|
|
|
|
| ale
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentelor|
|
|
|
|
|
|
| pentru GPL din|
|
|
|
|
|
|
| staiile de
|
|
|
|
|
|
|
| distribuie la|
|
|
|
|
|
|
| autovehicule. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Distribuitoare|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|50.| SR EN
| Securitatea
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14681:2007 | mainilor.
|
| 14681:2006|
|
|
|
|
| Cerinele
|
|
|
|
|
|
|
| de securitate |
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| mainile i
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentele |
|
|
|
|
|
|
| elaborrii
|
|
|
|
|
|
|
| oelului n
|
|
|
|
|
|
|
| cuptor cu arc |
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|51.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN
|
|
|
|
| 14756:2007 | concentraiei-|
| 14756:2006|
|
|
|
|
| limit de
|
|
|
|
|
|
|
| oxigen (CLO) |
|
|
|
|
|
|
| pentru gaze i|
|
|
|
|
|
|
| vapori
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabili
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|52.| SR EN
| Dispozitive de|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14797:2007 | descrcare a |
| 14797:2006|
|
|
|
|
| exploziei
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|53.| SR EN
| Benzi
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14973:2007 | transportoare |
| 14973:2006|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| instalaii
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| electric i |
|
|
|
|
|
|
| de inflamabi- |
|
|
|
|
|
|
| litate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|

|54.| SR EN
| Benzi
|CEN
| EN 14973: |
|
|
|
| 14973:2007/ | transportoare |
| 2006/
|
|
|
|
| AC:2007
| pentru
|
| AC:2007
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| instalaii
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| electric i |
|
|
|
|
|
|
| de inflamabi- |
|
|
|
|
|
|
| litate
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|55.| SR EN
| Prevenirea i |CEN
| EN
|
|
|
|
| 14983:2007 | protecia
|
| 14983:2007|
|
|
|
|
| mpotriva
|
|
|
|
|
|
|
| exploziilor n|
|
|
|
|
|
|
| minele
|
|
|
|
|
|
|
| subterane.
|
|
|
|
|
|
|
| Echipamente i|
|
|
|
|
|
|
| sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| captarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazului de
|
|
|
|
|
|
|
| min
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|56.| SR EN
| Proiectarea
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14986:2007 | ventilatoa|
| 14986:2007|
|
|
|
|
| relor
|
|
|
|
|
|
|
| utilizate n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|57.| SR EN
| Sisteme de
|CEN
| EN
|
|
|
|
| 14994:2007 | protecie prin|
| 14994:2007|
|
|
|
|
| descrcarea
|
|
|
|
|
|
|
| presiunii
|
|
|
|
|
|
|
| exploziilor
|
|
|
|
|
|
|
| de gaz
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|58.| SR EN
| Determinarea |CEN
| EN
|
|
|
|
| 15188:2008 | comportrii la|
| 15188:2007|
|
|
|
|
| aprindere
|
|
|
|
|
|
|
| spontan a
|
|
|
|
|
|
|
| acumulrilor |
|
|
|
|
|
|
| de praf
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|59.| SR EN
| Metodologie de|CEN
| EN
|
|
|
|
| 15198:2008 | evaluare a
|
| 15198:2007|
|
|
|
|
| riscului
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| echipamente i|
|
|
|
|
|
|
| componente
|
|
|
|
|
|
|
| neelectrice
|
|
|
|
|
|
|
| destinate
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|60.| SR EN
| Metodologie de|CEN
| EN
|
|
|
|
| 15233:2008 | evaluare a
|
| 15233:2007|
|
|
|
|
| securitii
|
|
|
|
|

|
|
| funcionale a |
|
|
|
|
|
|
| sistemelor de |
|
|
|
|
|
|
| protecie
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosferele
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|61.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50015:2003 | electric
|
| 50015:1998|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Imersiune n |
|
|
|
|
|
|
| ulei "o"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|62.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50017:2003 | electric
|
| 50017:1998|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Umplere cu
|
|
|
|
|
|
|
| pulbere "q"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|63.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50020:2003 | electric
|
| 50020:2002|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| potenial
|
|
|
|
|
|
|
| explozive.
|
|
|
|
|
|
|
| Securitate
|
|
|
|
|
|
|
| intrinsec "i"|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|64.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN
| SR EN
| Dat
|
|
| 50104:2004 | electric
|
| 50104:2002| 50104:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (1
|
|
|
| detectarea i |
|
|
| februarie|
|
|
| msurarea
|
|
|
| 2005)
|
|
|
| oxigenului.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan i|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|65.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 50104: | Nota 3
| Dat
|
|
| 50104:2004/ | electric
|
| 2002/
|
| depit |
|
| A1:2005
| pentru
|
| A1:2004
|
| (1 august|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2004)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| oxigenului.
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan i|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|66.| SR EN
| Specificaii |CENELEC| EN 50241- |
|
|
|
| 50241-1:2003| pentru
|
| 1:1999
|
|
|
|
|
| aparatura cu |
|
|
|
|
|
|
| traiectorie
|
|
|
|
|
|
|
| deschis care |
|
|
|
|
|
|
| detecteaz
|
|
|
|
|
|
|
| gaze i vapori|
|
|
|
|

|
|
| combustibili |
|
|
|
|
|
|
| sau toxici i |
|
|
|
|
|
|
| vapori.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine
|
|
|
|
|
|
|
| generale i
|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|67.| SR EN 50241-| Specificaii |
| EN 50241- | Nota 3
| Dat
|
|
| 1:2003/
| pentru
|
| 1:1999/
|
| depit |
|
| A1:2004
| aparatura cu |
| A1:2004
|
| (1 august|
|
|
| traiectorie
|
|
|
| 2004)
|
|
|
| deschis care |
|
|
|
|
|
|
| detecteaz
|
|
|
|
|
|
|
| gaze i vapori|
|
|
|
|
|
|
| combustibili |
|
|
|
|
|
|
| sau toxici.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine
|
|
|
|
|
|
|
| generale i
|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|68.| SR EN
| Specificaii |CENELEC| EN 50241- |
|
|
|
| 50241-2:2003| pentru
|
| 2:1999
|
|
|
|
|
| aparatura cu |
|
|
|
|
|
|
| traiectorie
|
|
|
|
|
|
|
| deschis care |
|
|
|
|
|
|
| detecteaz
|
|
|
|
|
|
|
| gaze i vapori|
|
|
|
|
|
|
| combustibili |
|
|
|
|
|
|
| sau toxici i |
|
|
|
|
|
|
| vapori.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| aparatura de |
|
|
|
|
|
|
| detectare a
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| combustibile |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|69.| SR EN 50281-| Aparatur
|CENELEC| EN 50281- |
|
|
|
| 1-1:2003
| electric
|
| 1-1:1998 |
|
|
|
|
| destinat
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
| EN 50281- |
|
|
|
|
| prezena
|
| 1-1:1998/ |
|
|
|
|
| prafului
|
| AC:1999
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1-1:
|
|
|
|
|
|
|
| Aparatura
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|
| protejat prin|
|
|
|
|
|
|
| carcase.
|
|
|
|
|
|
|
| Construcie
|
|
|
|
|
|
|
| i ncercare |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|70.| SR EN 50281-| Aparatur
|CENELEC| EN 50281- | Nota 3
| Dat
|
|
| 1-1:2003/
| electric
|
| 1-1:1998/ |
| depit |
|
| A1:2003
| destinat
|
| A1:2002
|
| (1
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
| decembrie|
|
|
| prezena
|
|
|
| 2004)
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|

|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1-1:
|
|
|
|
|
|
|
| Aparatur
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|
| protejat prin|
|
|
|
|
|
|
| carcase.
|
|
|
|
|
|
|
| Construcie
|
|
|
|
|
|
|
| i ncercare |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|71.| SR EN 50281-| Aparatur
|CENELEC| EN 50281- |
|
|
|
| 1-2:2003
| electric
|
| 1-2:1998 |
|
|
|
|
| destinat
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
| EN 50281- |
|
|
|
|
| prezena
|
| 1-2:1998/ |
|
|
|
|
| prafului
|
| AC:1999
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1-2:
|
|
|
|
|
|
|
| Aparatur
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|
| protejat prin|
|
|
|
|
|
|
| carcase.
|
|
|
|
|
|
|
| Alegere,
|
|
|
|
|
|
|
| instalare i |
|
|
|
|
|
|
| ntreinere
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|72.| SR EN 50281-| Aparatur
|CENELEC| EN 50281- | Nota 3
| Dat
|
|
| 1-2:2003/
| electric
|
| 1-2:1998/ |
| depit |
|
| A1:2003
| destinat
|
| A1:2002
|
| (1
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
| decembrie|
|
|
| prezena
|
|
|
| 2004)
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1-2:
|
|
|
|
|
|
|
| Aparatur
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|
| protejat prin|
|
|
|
|
|
|
| carcase.
|
|
|
|
|
|
|
| Alegere,
|
|
|
|
|
|
|
| instalare i |
|
|
|
|
|
|
| ntreinere
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|73.| SR EN 50281-| Aparatur
|CENELEC| EN 50281- |
|
|
|
| 2-1:2003
| electric
|
| 2-1:1998 |
|
|
|
|
| destinat
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
|
|
|
|
| prezena
|
|
|
|
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 2-1:
|
|
|
|
|
|
|
| Metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare.
|
|
|
|
|
|
|
| Metode de
|
|
|
|
|
|
|
| determinare a |
|
|
|
|
|
|
| temperaturii |
|
|
|
|
|
|
| minime de
|
|
|
|
|
|
|
| aprindere a
|
|
|
|
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|74.| SR EN
| Cerine
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50284:2003 | speciale
|
| 50284:1999|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| construcia, |
|
|
|
|
|
|
| ncercarea i |
|
|
|
|
|
|
| marcarea
|
|
|
|
|

|
|
| aparaturii
|
|
|
|
|
|
|
| electrice din |
|
|
|
|
|
|
| grupa II de
|
|
|
|
|
|
|
| echipamente, |
|
|
|
|
|
|
| categoria 1 G |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|75.| SR EN
| Echipamente
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50303:2003 | pentru
|
| 50303:2000|
|
|
|
|
| grupa I,
|
|
|
|
|
|
|
| categoria M1, |
|
|
|
|
|
|
| destinate s |
|
|
|
|
|
|
| rmn n
|
|
|
|
|
|
|
| funciune n |
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| grizutoase
|
|
|
|
|
|
|
| i/sau cu praf|
|
|
|
|
|
|
| de crbune
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|76.| SR EN
| Cabine
|CENELEC| EN
|
|
|
|
| 50381:2005 | ventilate
|
| 50381:2004|
|
|
|
|
| mobile cu sau |
|
|
|
|
|
|
| fr surs
|
|
|
|
|
|
|
| intern de
|
|
|
|
|
|
|
| degajare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|77.| SR EN 50381:| Cabine
|CENELEC| EN 50381: |
|
|
|
| 2005/AC:2008| ventilate
|
| 2004/
|
|
|
|
|
| mobile cu sau |
| AC:2005
|
|
|
|
|
| fr surs
|
|
|
|
|
|
|
| intern de
|
|
|
|
|
|
|
| degajare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|78.| SR EN 60079-| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- | SR EN
| 11
|
|
| 0:2005
| electric
|
| 0:2004
| 50014:2003; | aprilie |
|
|
| pentru
|
|
| SR EN
| 2008
|
|
|
| atmosfere
|
|
| 50014:2003/ |
|
|
|
| explozive
|
|
| A1:2003;
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
| SR EN
|
|
|
|
| Partea 0:
|
|
| 50014:2003/ |
|
|
|
| Condiii
|
|
| A2:2003
|
|
|
|
| generale
|
|
| Nota 2.1
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|79.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- | SR EN 50018-| Dat
|
|
| 60079-1:2005| electric
|
| 1:2004
| 1:2003;
| depit |
|
|
| pentru
|
|
| SR EN 50018-| (1 martie|
|
|
| atmosfere
|
|
| 1:2003/
| 2007)
|
|
|
| explozive
|
|
| A1:2003
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
| Nota 2.1
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Capsulare
|
|
|
|
|
|
|
| anti|
|
|
|
|
|
|
| deflagrant
|
|
|
|
|
|
|
| "d"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|80.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- |
|
|
|
| 60079-2:2005| electric
|
| 2:2004
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Carcase
|
|
|
|
|
|
|
| presurizate
|
|
|
|
|
|
|
| "p"
|
|
|
|
|

|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|81.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- | SR EN 60079-| 1
|
|
| 60079-7:2004| electric
|
| 7:2003
| 7:2004
| octombrie|
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| 2009
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 7:
|
|
|
|
|
|
|
| Securitate
|
|
|
|
|
|
|
| mrit "e"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|82.| SR EN 60079-| Aparate
|CENELEC| EN 60079- | SR EN
| 1
|
|
| 11:2007
| electrice
|
| 11:2007
| 50020:2003 | octombrie|
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| 2009
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 11:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecia
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentului|
|
|
|
|
|
|
| prin
|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| intrinsec "i"|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|83.| SR EN 60079-| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- | SR EN 60079-| 1 iunie |
|
| 15:2006
| electric
|
| 15:2005
| 15:2004
| 2008
|
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 15:
|
|
|
|
|
|
|
| Construcia, |
|
|
|
|
|
|
| ncercarea i |
|
|
|
|
|
|
| marcarea
|
|
|
|
|
|
|
| aparaturii
|
|
|
|
|
|
|
| electrice cu |
|
|
|
|
|
|
| tip de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie "n" |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|84.| SR EN 60079-| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- |
|
|
|
| 18:2004
| electric
|
| 18:2004
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 18:
|
|
|
|
|
|
|
| Construcia, |
|
|
|
|
|
|
| ncercarea i |
|
|
|
|
|
|
| marcarea
|
|
|
|
|
|
|
| aparatelor
|
|
|
|
|
|
|
| electrice de |
|
|
|
|
|
|
| tip de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie
|
|
|
|
|
|
|
| ncapsulare
|
|
|
|
|
|
|
| "m"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|85.| SR EN 60079-| Aparatur
|CENELEC| EN 60079- |
|
|
|
| 18:2004/
| electric
|
| 18:2004/ |
|
|
|
| AC:2008
| pentru
|
| AC:2006
|
|
|
|
|
| atmosfere
|
|
|
|
|
|
|
| explozive
|
|
|
|
|
|
|
| gazoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 18:
|
|
|
|
|
|
|
| Construcia, |
|
|
|
|

|
|
| ncercarea i |
|
|
|
|
|
|
| marcarea
|
|
|
|
|
|
|
| aparatelor
|
|
|
|
|
|
|
| electrice de |
|
|
|
|
|
|
| tip de
|
|
|
|
|
|
|
| protecie
|
|
|
|
|
|
|
| ncapsulare
|
|
|
|
|
|
|
| "m"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|86.| SR EN 60079-| Atmosfere
|CENELEC| EN 60079- |
|
|
|
| 28:2007
| explozive.
|
| 28:2007
|
|
|
|
|
| Partea 28:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie a
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentului|
|
|
|
|
|
|
| i a
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor de |
|
|
|
|
|
|
| transmisie
|
|
|
|
|
|
|
| prin
|
|
|
|
|
|
|
| utilizarea
|
|
|
|
|
|
|
| radiaiei
|
|
|
|
|
|
|
| optice
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|87.| SR EN 61241-| Aparate
|CENELEC| EN 61241- |
|
|
|
| 11:2007
| electrice
|
| 11:2006
|
|
|
|
|
| destinate
|
|
|
|
|
|
|
| utilizrii n |
|
|
|
|
|
|
| prezena
|
|
|
|
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 11:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecie prin|
|
|
|
|
|
|
| securitate
|
|
|
|
|
|
|
| intrinsec
|
|
|
|
|
|
|
| "iD"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|88.| SR EN 61241-| Aparatur
|CENELEC| EN 61241- |
|
|
|
| 18:2005
| electric
|
| 18:2004
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| utilizare n |
|
|
|
|
|
|
| prezena
|
|
|
|
|
|
|
| prafului
|
|
|
|
|
|
|
| combustibil. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 18:
|
|
|
|
|
|
|
| Protecia prin|
|
|
|
|
|
|
| ncapsulare
|
|
|
|
|
|
|
| "mD"
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|89.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 617791:| SR EN
| Dat
|
|
| 61779-1:2004| electric
|
| 2000
| 50054:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (30 iunie|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2003)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine
|
|
|
|
|
|
|
| generale i
|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|90.| SR EN 61779-| Aparatur
|CENELEC| EN 61779- | Nota 3
| Dat
|
|
| 1:2004/
| electric
|
| 1:2000/
|
| depit |
|
| A11:2004
| pentru
|
| A11:2004 |
| (1 august|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2004)
|

|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine
|
|
|
|
|
|
|
| generale i
|
|
|
|
|
|
|
| metode de
|
|
|
|
|
|
|
| ncercare
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|91.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 61779- | SR EN
| Dat
|
|
| 61779-2:2004| electric
|
| 2:2000
| 50055:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (30 iunie|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2003)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 2:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| aparatele din |
|
|
|
|
|
|
| grupa I ce
|
|
|
|
|
|
|
| indic o
|
|
|
|
|
|
|
| fraciune
|
|
|
|
|
|
|
| volumetric de|
|
|
|
|
|
|
| pn la 5%
|
|
|
|
|
|
|
| metan n aer |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|92.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 61779- | SR EN
| Dat
|
|
| 61779-3:2004| electric
|
| 3:2000
| 50056:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (30 iunie|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2003)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 3:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| aparatele din |
|
|
|
|
|
|
| grupa I ce
|
|
|
|
|
|
|
| indic o
|
|
|
|
|
|
|
| fraciune
|
|
|
|
|
|
|
| volumetric de|
|
|
|
|
|
|
| pn la 100% |
|
|
|
|
|
|
| metan n aer |
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|93.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 61779- | SR EN
| Dat
|
|
| 61779-4:2004| electric
|
| 4:2000
| 50057:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (30 iunie|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2003)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 4:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| aparatele din |
|
|
|
|
|
|
| grupa II care |
|
|
|
|
|
|
| indic o
|
|
|
|
|
|
|
| fracie
|
|
|
|
|
|
|
| volumetric
|
|
|
|
|
|
|
| de pn la
|
|
|
|
|

|
|
| 100% din
|
|
|
|
|
|
|
| limita
|
|
|
|
|
|
|
| inferioar de |
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|94.| SR EN
| Aparatur
|CENELEC| EN 61779- | SR EN
| Dat
|
|
| 61779-5:2004| electric
|
| 5:2000
| 50058:2003 | depit |
|
|
| pentru
|
|
| Nota 2.1
| (30 iunie|
|
|
| detectarea i |
|
|
| 2003)
|
|
|
| msurarea
|
|
|
|
|
|
|
| gazelor
|
|
|
|
|
|
|
| inflamabile. |
|
|
|
|
|
|
| Partea 5:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine de
|
|
|
|
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
| pentru
|
|
|
|
|
|
|
| aparatele din |
|
|
|
|
|
|
| grupa II care |
|
|
|
|
|
|
| indic o
|
|
|
|
|
|
|
| fracie
|
|
|
|
|
|
|
| volumetric
|
|
|
|
|
|
|
| de gaz pn
|
|
|
|
|
|
|
| la 100%
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|
|95.| SR EN
| Lmpi de
|CENELEC| EN 62013- |
|
|
|
| 62013-1:2004| casc pentru |
| 1:2002
|
|
|
|
|
| mine
|
|
|
|
|
|
|
| grizutoase.
|
|
|
|
|
|
|
| Partea 1:
|
|
|
|
|
|
|
| Cerine
|
|
|
|
|
|
|
| generale.
|
|
|
|
|
|
|
| Construcia i|
|
|
|
|
|
|
| ncercarea n |
|
|
|
|
|
|
| raport cu
|
|
|
|
|
|
|
| riscul de
|
|
|
|
|
|
|
| explozie
|
|
|
|
|
|___|_____________|_______________|_______|___________|_____________|__________|

Nota 1. n general, data ncetrii prezumiei de conformitate va fi data de anulare ("dow")


stabilit de Organismul European de Standardizare, ns se atrage atenia utilizatorilor acestor
standarde asupra faptului c aceasta poate diferi n anumite cazuri excepionale.
Nota 2.1. Standardul nou (sau amendamentul) are acelai domeniu de aplicare ca i
standardul nlocuit. La data precizat, standardul nlocuit nceteaz s dea prezumia de
conformitate cu cerinele eseniale ale directivei, respectiv ale Hotrrii Guvernului nr.
752/2004, privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor i
sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, cu modificrile
ulterioare.
Nota 3. n cazul modificrilor, standardul de referin este SR EN CCCCC:YYYY,
modificrile sale anterioare, dac exist, i noua modificare menionat. Prin urmare,
standardul nlocuit (coloana 6) se compune din SR EN CCCCC:YYYY i modificrile sale
anterioare, dac exist, ns fr noua modificare menionat. La data menionat (coloana 7),
standardul nlocuit nceteaz s confere prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale
directivei, respectiv ale Hotrrii Guvernului nr. 752/2004, cu modificrile ulterioare.
NOT:

Informaii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obine fie de la organismele


europene de standardizare, fie de la organismul naional de standardizare ASRO.
Publicarea referinelor n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implic faptul c
standardele sunt disponibile n toate limbile comunitare.
---------------