Sunteți pe pagina 1din 2

Literele i Citete: 1. ap up 6. a - ra ara 11. lan an 16.e - li- na elina 21. via - a viaa 2. a - a aa 7. ra - a raa 12. i - cu icu 17.

17. i - ne ine 22. stru bo 3. col or 8. dini mini 13. e - pe epe 18. re-i-ne reine 23.ur- u- re urure 4. u - u uu 9. co - te cote 14. cre pre 19. mo - at moat 24. fa - a faa 5. so mo 10. in - ta inta 15. o - et oet 20. ar - ar arar 25. lec-i-e lecie

Ionu ine furculia. Ce pre are oetul? Unete cuvntul cu imaginea corespunztoare, apoi coloreaz: ururi

stru ap

veveria or raa