Sunteți pe pagina 1din 6

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Examen de admitere in profesia de avocat (avocat definitiv) Sesiunea noiembrie 2010 DREPT

PROCESUAL PENAL Barem de corectare Avnd n vedere sistemul de notare de la 1 la 10 (cu un punct de pornire 1), evaluarea se va face innd seama de modul n care candidatul a tratat fiecare subiect (dezvoltat, coerent, cu enunuri corecte sau simpla redare a aspectelor reinute), iar punctajul va fi urmtorul: Subiectul I 1.Notiunea, importanta declaratiilor martorilor in procesul penal, definitia martorului 0,25 p. - proba cu martori constituie regula in procesul penal intrucat prezinta o contributie esentiala la aflarea adevarului; - definitia martorului-art.78 C.p.p.; - in principiu, orice persoana poate fi chemata ca martor in procesul penal, indiferent de starea fizica sau psihica-orb, surd, mut; 2.Drepturile si obligatiile martorului-0,50 p. a) drepturile martorilor-0,25 p: - dreptul la resituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta, venitul de la locul de munca pe durata lipsei de la serviciu, alte cheltuieli necesare prilejuite de chemarea lor-art.190 C.p.p.; - sunt protejati prin lege impotriva violentelor si amenintarilor care ar fi exercitate asupra lor in vederea obtinerii de declaratiiincercarea de a determina marturia mininoasa art.261 C.p., impiedicarea participarii in proces art.261/1 C.p.; - dreptul de a exercita cai de atac ordinare in situatia in care drepturile patrimoniale le-au fost incalcate prin hotararea instantei de judecata-art.362 alin.1 lit.e, art.385/2 C.p.p.
1

b) obligatiile martorilor-0,25 p: - obligatia sa se infatiseze la locul, ziua si ora aratate in citatie; - obligatia sa declare tot ce stie cu privire la aspectele cauzeiart. 83 C.p.p.; -nerespectarea obligatiilor reprezinta abatere judiciara si poate fi sanctionata cu amenda judiciara cuprinsa intre 250-5000 de leiart. 198 alin.2 C.p.p.; - martorii nu pot fi audiati in etapa actelor premergatoare intrucat procesul penal nu a fost declansat; 3.Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori-0,50 p. - Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori sunt persoane

care in anumite cauze penale concrete si in legatura cu anumite fapte sau imprejurari, nu pot fi chemate ca martori; a) nu pot fi audiate ca martori persoanele obligate sa pastreze secretul profesional (avocati, medici, notari publici,etc.)-0,25 p; - divulgarea secretulu de stat, de serviciu, a celui profesional constituie infractiune- divulgarea secretului profesional art.196 C.p., neglijenta in pastrarea secretului de stat-art.252 C.p., divulgarea secretului economic art.298 C.p.; - aceste persoane pot fi audiate ca martori in situatia in care persoana fizica sau juridica fata de care exista obligatia pastrarii secretului profesional, incuviinteaza divulgarea secretelor respectiveart. 79 alin.1 teza finala C.p.p.; - aceste persoane pot fi ascultate ca martori in cazul infractiunilor contra sigurantei statului, contra pacii si omenirii; - calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de aparator cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a deveni aparator sau reprezentant al vreuneia dintre parti; b) partea vatamata sau partea civila nu poate fi ascultata ca martor in procesul penal-art.82 C.p.p.-0,25 p - nimeni nu poate depune ca martor in propria sa cauza; - persoana vatamata poate fi ascultata ca martor daca nu este constituita parte civila sau nu participa in proces ca parte vatamata. 4. Persoane care nu sunt obligate sa depuna ca martor-0,25 p. - sotul sau rudele apropiate ale invinuitului sau inculpatului nu sunt obligate sa depuna ca martori; - audierea acestor persoane este posibila daca acestea sunt de acord sa fie ascultate ca martori;
2

- aceste persoane pot raspunde din punct de vedere penal pentru infractiunea de marturie mincinoasa. 5.Procedura ascultarii martorilor-0,50 p. - identificarea persoanei, depunerea juramantului (sunt exceptati minorii care nu au implinit varsta de 14 ani); - limitele ascultarii martorului-faptele si imprejurarile pentru care a fost propus ca martor; - fiecare martor este audiat separat; - martorul este lasat sa declare tot ce stie in cauza, dupa care i se pot adresa intrebari de catre organele judiciare; - consemnarea declaratiilor martorilor; - audierea martorului minor in prezenta unuia dintre parinti, tutore sau a persoanei careia ii este incredintat spre crestere si educare; - martorul in imposibilitate de a se prezenta este audiat la locul

unde se afla. 6.Valoarea probatorie a declaratiei martorilor-0,25 p. - principiul liberei aprecieri a probelor; - au aceeasi forta probanta ca si celelalte mijloace de proba; - declaratiile martorilor pot servi la aflarea adevarului in mod neconditionat; - aprecierea declaratiei martorilor de catre organele judiciare-in functie de starea fiziopsihica, starea morala, raporturile cu partile din proces, sursa din care provine marturia, modul in care a vut loc perceperea faptelor si a imprejurarilor de fapt. 7.Dispozitii speciale privind ascultarea martorilor in situatia in care persoana acestora este protejata-0,50 p. - trebuie sa existe probe sau indicii temeinice ca prin declararea identitatii reale ar fi periclitata viata, integritatea corporala sau libertatea; - trebuie sa existe o cerere motivata a procuroruui, a martorului sau a oricarei alte persoane indreptatite; - poate fi dispusa audierea in aceste conditii de catre procuror sau de catre instanta de judecata; - pot fi audiati ca martori investigatorii sub acoperire si investigatorii cu identitate reala; - procedeele tehnice de ascultare-prin intermediul unei retele de televiziune cu imaginea si vocea distorsionate; - consemarea declaratiei in faza de urmarire penala si in faza judecatii;
3

- nu este posibila dispunerea expertizarii mijloacelor prin care s-a realizat ascultarea martorilor pentru a se proteja identitatea reala a martorilor; - declaratiile acestor persoane pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza; - pot beneficia de protectie in baza Legii nr.682/2002. 8.Audierea martorilor sub 16 ani in anumite cauze-0,25 p. -in cauze privind infractiunile de violenta intre membrii aceleiasi familii, instanta poate dispune ca martorul sub 16 ani sa nu fie audiat in sedinta de judecata; - se poate admite prezentarea unei audieri efectuate in prealabil in conditiile art.86/2 alin.2, 4, 5 si 7 C.p.p. Subiectul 2 I.Desfasurarea judecarii apelului-0,50 p. - sedinta are aceeasi structura ca si judecata in prima instanta; - instanta, judecand apelul, verifica hotararea atacata pe baza

lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricaror probe noi prezentate; - se poate proceda la readministrarea probeleor administrate in prima instanta; - insanta poate sa dea o noua apreciere probelor administrate in fata primei instante; - cazurile in care instanta este obligata sa procedeze la ascultarea inculpatului prezent; - ordinea luarilor de cuvant; - cererea pentru administrarea unor probe noi-admitere sau respingere motivata; - inculpatul are utimul cuvant; - formularea si sustinerea motivelor de apel-scris si oral; - instanta de apel este obligata sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept; - instanta de apel este obligata sa examineze toate apelurile formulate in cauza; - procurorul poate formula si alte motive de apel decat cele formulate prin adresa de motivare a apelului inaintata instantei, pana la inchiderea dezbaterilor. II.Solutionarea apelului-1,25 p. 1) Respingerea apelului-0,75 p.
4

1.1.- analiza situatiilor care impun respingerea apelului ca tardiv-exercitarea apelului peste termen, repunerea in termenul de apel, apelul peste termen-0,25 p; 1.2.- analiza situatiilor care impun respingerea apelului ca inadmisibil-0,25 p; 1.3.- analiza situatiilor care impun respingerea apelului ca nefondat-0,25 p. 2) Admiterea apelului-0,50 p. - poate interveni in situatia in care hotararea atacata este nelegala sau netemeinica; - hotarara atacata se desfiinteaza in intregime, tinandu-se cont de limitele efectului devolutiv si ale efectului extensiv ale apelului; - hotararea poate fi desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane sau numai cu privire la latura penala sau latura civila; - solutiile care se pot pronunta in cazul admiterii apeluluijudecata in fond sau rejudecarea cauzei; - cand prima instanta a dispus arestarea inculpatului, instanta de apel poate mentine masura arestarii in caz de desfiintare a hotararii; 3) Solutii complementare in apel-art.380 C.p.p.-0,25 p.

4) Chestiuni complementare-art.381 C.p.p. -0,25 p. - instanta delibereaza si hotaraste asupra oricarei alte probleme de care depinde solutionarea completa a apelului; 5) Continutul deciziei instantei de apel-0,25 p. 6) Procedura de rejudecare si limitele rejudecarii-0,50 p. - procedura de judecata in fond sau de rejudecare dupa desfiintarea hotararii atacate este aceeasi cu cea de la judecata in prima instanta; - instanta de rejudecare trebuie sa se conformeze hotararii instantei de apel in masura in care situatia de fapt ramane aceea avuta in vedere la solutionarea apelului; - pedeapsa care se poate pronunta in cazul rejudecarii; - notiunea de rejudecare-actele procesuale care nu au fost desfiintate de catre instanta de apel, isi pastreaza valabilitatea; - se efectueaza numai actele care trebuie refacute sau care, desi necesare, nu au fost efectuate cu prilejul primei judecati;
5

- instanta de trimitere nu este obligata sa readministreze probele legal administrate de instanta a carei hotarare a fost desfiintata; - instanta de rejudecare se pronunta in limitele in care hotararea a fost desfiintata. Subiectul 3 1.Restabilirea situatiei anterioare de catre procuror nu se poate realiza prin anularea certificatului de mostenitor-art.170 C.p.p.0,25 p; - procurorul trebuia sa dispuna prin ordonanta ssizarea instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris-art.245 alin.1 lit.c/1 C.p.p.; - comparatie intre nulitatea absoluta sau relativa a unui act juridic si desfiintarea unui inscris. 2.Plangerea formulata de catre invinuitii C si D impotriva ordonantei din data de 04.06.2007 a fost formulata in termenul legal, care curge de la comunicare-0,25 p. - termenul curge de la comunicarea ordonantei, nu de la data cand aceasta a fost emisa de catre organele de urmarire penala; - in speta nu a fost mentionat momentul in care s-a realizat comunicarea, astfel incat aceasta este considerata ca fiind formulata in termenul legal. - aspectul tardivitatii putea fi examinat de catre primul procuror care a admis plangerea formulata de catre invinuitii C si D. 3.Plangerea impotriva ordonantei primului procuror este inadmisibila intrucat dispozitiile art.278/1 C.p.p. prevad doar

posibilitatea atacarii rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, ordonantei sau rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale date de procurorul care instrumenteaza cazul-0,25 p. 4.Instanta de fond trebuia sa ia act de cererea formulata de invinuitul D, cerere de renuntare la judecarea plangerii si nu sa respinga plangerea ca neintemeiata-Decizia nr.27din 2 iunie 2008, publicata in M.O., nr. 423 din 22.06.2009-0,50 p.
6

-instanta de fond putea respinge plangerea formulata de catre invinuitii C si D ca nefondata si nu ca neintemeiata. -comentariu in ceea ce priveste distinctia intre respingerea ca nefondata si respingerea ca neintemeiata a plangerii (solutie care nu este prevazuta de lege). 5.Proba cu martori a fost incuviintata in mod nelegal de catre instanta de judecata intrucat este inadmisibila-0,25 p. - potrivit dispozitiilor art.278/1 alin.7 C.p.p. pot fi incuviintate doar inscrisurile noi prezentate. - comentariu in ceea ce priveste notiunea de inscrisuri si notiunea de inscrisuri noi; 6.Instanta de judecata poate admite plangerea si poate schimba temeiul de drept pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala-Decizia nr. 44 din 13.10.2008 a I.C.C.J.-Sectiile Unite, publicata in M.O. nr.423 din 22.06.2009-0,25 p. 7.Tribunalul Municipiului Bucuresti nu era instanta competenta sa judece cauza in fond; in temeiul art.278/1 alin.1 coroborat cu art.25 C.p.p. prin raportare la art.291, art.292 C.p. trebuia sa-si decline competenta de judecata in favoarea judecatoriei-0,25 p. 8.Recursul trebuia formulat si depus la judecatorie, instanta competenta sa judece cauza in fond, urmand sa fie judecat in mod legal de catre Tribunalul Muncipiului Bucuresti-0,50 p. In aceste conditii, Curtea de Apel Bucuresti nu era competenta sa judece cauza in recurs. 9.Cererea de revizuire trebuia solutionata de catre judecatorie, si nu de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform art.401 C.p.p0,25 p. Cererea de revizuire trebuia respinsa ca fiind inadmisibila si nu ca nefondata-Decizia nr.XVII din 19.03.2007 a I.C.C.J.-Sectii Unite, publicata in M.O. nr.542 din 17 iulie 2008. 10.Cererea de revizuire trebuia adresata procurorului de la parchetul de pe langa judecatorie, in temeiul art.397 C.p.p.-0,25 p.
7