Sunteți pe pagina 1din 2

UNIUNEA NA_IONAL_ A BAROURILOR DIN ROMNIA Examen pentru ob_inerea titlului de avocat definitiv Sesiunea Februarie 2010

BAREM _I GHID DE CORECTARE la disciplinele Drept penal _i Drept procesual penal PRECIZ_RI: - la acordarea notei se va _ine seama de modul n care este redactat r_spunsul (construc_ia juridic_ prezentat_, exactitatea termenelor, etc.) - se acord_ 1 punct din oficiu, la fiecare disciplin_ DREPT PENAL: I. Spe_a nr. 1 - 5 puncte ntrebarea a) 3 puncte Art. 44 alin. (21) C. pen. reglementeaz_ o prezum_ie relativ_ de legitim_ ap_rare, n favoarea aceluia care s_vr_e_te fapta pentru a respinge p_trunderea f_r_ drept a unei persoane: - prin violen__, viclenie, efrac_ie sau prin alte asemenea mijloace; - ntr-o locuin__, nc_pere, dependin__ sau loc mprejmuit ori delimitat prin semne de marcare. ntrebarea b) 2 puncte Hot_rrea primei instan_e este netemeinic_ _i nelegal_, deoarece n cauz_ sunt ndeplinite condi_iile legitimei ap_r_ri, respectiv atacul nu era consumat, existnd n continuare iminen_a relu_rii acestuia. II. Spe_a nr. 2 - 4 puncte ntrebarea a) 2 puncte Printre elementele constitutive ale infrac_iunii de abuz de ncredere se num _r_: situa_ia premis_ (existen_a unui raport juridic) _i condi_ia ca bunul n cauz_ s_ nu fie consumtibil _i fungibil. ntrebarea b) 2 puncte Pentru existen_a infrac_iunii de abuz de ncredere se cere ca f _ptuitorul s_ de_in_ bunul mobil ce constituie obiectul material al infrac_iunii pe baza unui titlu, a unui raport juridic patrimonial (depozit, mandat, mprumut, gaj etc.) _i ca el s_-_i nsu_easc_ acel bun, s_ dispun_ de acesta pe nedrept ori s_ refuze a-l restitui. n spe__, solu_ia legal_ este achitarea, deoarece banii sunt bunuri consumptibile _i fungibile, ceea ce nseamn_ c_ persoana care se mprumut_ trebuie s_ restituie bunuri de acela_i gen, iar nu banii mprumuta_i. DREPT PROCESUAL PENAL: ntrebarea a) 5 puncte Instan_a a procedat nelegal, deoarece dac_ n cursul judec__ii se consider_ c_ ncadrarea juridic_ dat_ faptei prin actul de sesizare urmeaz_ a fi schimbat_, instan_a este obligat_ s_ pun_ n discu_ie noua ncadrare _i s_ atrag_ aten_ia inculpatului c_ are dreptul s_ cear_ l_sarea cauzei mai la urm_ sau eventual amnarea judec__ii, pentru a_i preg_ti ap_rarea. Nu are nicio relevan__ faptul c_ a mai beneficiat de o amnare pentru preg_tirea ap_r_rii, la un termen anterior schimb_rii ncadr_rii. ntrebarea b) 4 puncte Dac_ n cursul judec__ii se descoper_ n sarcina inculpatului date cu privire _i la alte acte materiale care intr_ n con_inutul infrac_iunii pentru care a fost trimis n judecat_, instan_a dispune, prin ncheiere, extinderea ac_iunii penale cu privire _i la aceste acte _i procedeaz_ la judecarea infrac_iunii n ntregul ei. Dac_ cu privire la unele din actele care intr_ n con_inutul aceleia_i infrac_iuni s-a pronun_at anterior o hot_rre definitiv_, instan_a reune_te cauza cu aceea n care s-a dat hot_rrea definitiv_, pronun_nd o nou_ hot_rre n raport cu toate actele care intr_ n con_inutul infrac_iunii, _i desfiin_eaz_ hot_rrea anterioar_.

Instan_a este obligat_ s_ pun_ n discu_ie actele cu privire la care s-a dispus extinderea, f_cnd aplica_ie n ce prive_te ncadrarea juridic_ _i a dispozi_iilor art. 334, inclusiv sub aspectului dreptului la ap_rare.