Consilier de specialitate: Stelian Nistor, redactor [ef „Buc`t`ria pentru to]i“

© 2004 House of Guides Tel: (0040)21-222 66 20, Fax: 222 15 49, E-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro

© Toate drepturile apar]in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interzis` reproducerea integral` sau par]ial` a lucr`rii sub orice form`, f`r` permisiunea scris` a Editurii House of Guides.

© All rights reserved. Copyright by House of Guides. This book may not be reproduced in whole or in part without written permission of House of Guides.

ISBN 973-86412-0-9

Prefa]`
Ce a[ putea s` spun cuiva despre singura Elve]ie cu Delt` [i ie[ire la mare din lume? C` de fapt se nume[te Romånia? C`, uneori, e minunat`? C` uneori mi-a[ dori s` fie [i mai [i? C` nu numai uneori, ci de fapt tot timpul, Romånia e ]ara mea? A[a am sim]it eu s` \ncep aceast` introducere la un... ghid gastronomic. Poate prea afectuos, prea poetic, dar pur [i simplu a[a am sim]it, tocmai pentru c` e vorba de Ghidul gastronomic al Romåniei, adic` al ]`rii mele! {i apoi, ca s` mai glumim, eu sunt convins c` romånul s-a n`scut poet, dar, de fapt, nevasta l-a obligat s`-[i ia serviciu [i de asta a ajuns pån` la urm` inginer, profesor, gazetar sau actor! Un ghid r`måne \ns` un ghid, de orice fel ar fi, el are menirea s` te \ndrume, s` nu te lase s` te r`t`ce[ti. Mi-aduc aminte c` prima dat` cånd am fost la Paris, la \ntoarcere m-a adus un [ofer francez care nu mai mersese spre Romånia pån` atunci. Pre]ul ce-l aveam de pl`tit era s`-i fiu copilot, s` ]in drumul dup` harta rutier`, adic` dup` un...ghid. {i eu f`ceam asta pentru prima oar`, dar ghidul era atåt de bine f`cut, \ncåt pån` cånd am intrat \n Romånia, am mers [nur, f`r` nici cea mai mic` ezitare sau abatere. Cum am trecut \ns` de Oradea, ne-am cam r`t`cit un pic! Tot a[a [i un ghid gastronomic trebuie s` te ajute s` nimere[ti exact acolo unde ai gust s` ajungi, s`-]i fie foarte bine semnalate autostr`zile care poart`, de exemplu, numele Sarmalei; de acolo s` te conduc` pe drumurile cele mai bune pån` fix \n poarta celei mai potrivite solu]ii sau re]ete de \mbinare a c`rnii tocate cu varza, vi]a de vie ori foaia de hrean. |n copil`rie eram convins c`, de exemplu, aceea[i sarma e originar` din chiar satul bunicilor mei de pe lång` Suceava, puteam s` [i jur. Pe urm`, am aflat surprins c` vine din cu totul alt` parte, dar [i c`, din popasul f`cut pe la romåni, [i-a mai ad`ugat un plus de „farmec“! {i cåte [i mai cåte minun`]ii pe care ]i le poate dezv`lui un astfel de ghid, bun nu numai pentru str`inii c`l`tori prin gastronomia noastr` na]ional`, dar cu siguran]` [i pentru noi, tr`itorii de pe t`råmul fermecat al buc`t`riei bunicilor! Cånd zici „gastronomia Romåniei“ sun` ca [i „armata Romåniei“ sau chiar „independen]a Romåniei“, adic` ceva ce ne apar]ine temeinic [i, mai ales, ceva cu care ne måndrim [i care trebuie ap`rat. {i de ce n-ar fi a[a, c` de la daci \ncoace am tot adunat ce a fost mai bun de pe la cei ce-au poposit pe aici, a[a cum au f`cut de fapt toate popoarele lumii, ca s` le topim \ntr-o „oal` na]ional`“ \n care miroase cåte pu]in [i a Europa, [i a Balcani, [i a Asia, dar \ntr-un fel pe care, totu[i, numai la noi \l po]i g`si. Asta [i pentru c` numai la noi se g`te[te [i ca la munte, [i ca la [es, [i ca \n Delt`, [i ca la mare, \ntr-o singur` ]ar`, frumoas` ca Elve]ia de care vorbeam la \nceput. Cum, pe unde [i \n ce fel, afl`m exact din ghidul pe care tocmai \l ]ine]i \n mån`. Drum bun [i aten]ie la semnaliz`ri!

Cu drag, al Dumneavoastr` Stelian Nistor, \n calitate de redactor [ef al revistei „Buc`t`ria pentru to]i“

Toate \]i ies fragede [i bune

G`te[te rapid d` gust månc`rii \nva]` pas cu pas re]etele celebre \ncearc` bun`t`]ile str`bunicii descoper` trucurile gospodinelor des`vår[ite preg`te[te-te pentru s`rb`tori respect`-]i s`n`tatea afl` secretele profesioni[tilor gust` felurile str`inilor vezi ce m`nånc` personalit`]ile sf`tuie[te-te cu cititorii cå[tig` bani doar cu ce [tii tu s` faci \n buc`t`rie delecteaz`-te cu pove[tile [i istoriile despre oameni din trecut [i bucatele lor minunate Cump`r` \n fiecare lun` revista cu idei pentru toate zilele anului

Buc`t`ria pentru to]i
alint`-]i familia, bucur`-]i sim]urile, uime[te-]i prietenii

Cuprins
PREFA}~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istoria buc`t`riei române[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A MÂNCA {I A BEA ROMÂNE{TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M`m`liga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarea \n bucate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceapa [i usturoiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |nso]irea bucatelor cu b`utura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA TRADI}IONAL~ ROMÅNEASC~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Banat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Bucovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Dobrogea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Maramure[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Muntenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Oltenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA ROMÅNEASC~ MODERN~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de fiecare zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria dietetic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de diabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de hepatit` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Cr`ciunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Pa[telui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Adormirii Maicii Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate m`n`stire[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preparate vegetariene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produse conservate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria galant` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 21 23 27 32 37 39 41 59 73 85 101 113 131 149 163 165 237 237 244 248 252 257 261 361 265 268 270 273 276 294 307

INDEX DE MARE PUBLICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 INDEX DE RE}ETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 5

SOCIETATEA ROMÅN~ PENTRU ASIGURAREA CALIT~}II este lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management
Dr. ing. Dan Grigore Stoichi]oiu Pre[edinte SRAC

SRAC este partener IQNet - cea mai prestigioas` organiza]ie interna]ional` de certificare

Reporter: Domnule Dan Stoichi]oiu, v` rog s` puncta]i cåteva elemente privind activitatea [i rezultatele SRAC, politica [i obiectivele sale, principalele realiz`ri [i locul pe care-l ocup` \n domeniul s`u de activitate. Dan Grigore Stoichi]oiu: A[a cum se [tie, SRAC este o asocia]ie profesional`, non-profit, care are ca principal obiect de activitate evaluarea conformit`]ii [i certificarea sistemelor de management [i a produselor. Politica noastr`, orientat` spre clien]i, este de a le oferi toate serviciile de evaluare de care au nevoie pe pia]` \n rela]iile comerciale [i cu autorit`]ile, la un grad \nalt de profesionalism, care s` le aduc` [i un plus de valoare ad`ugat` [i care s` le [i satisfac` toate exigen]ele, oferindu-le \ncredere, credibilitate [i recunoa[tere a certific`rilor. SRAC este partener IQNet, cea mai prestigioas` organiza]ie a organismelor de certificare din lume. Astfel, certificatele SRAC sunt \nso]ite de certificatele IQNet cu recunoa[tere interna]ional`. Putem spune c` prin num`rul organiza]iilor certificate (peste 1600 de certific`ri ISO 9001) [i prin domeniile de certificare promovate, SRAC de]ine pozi]ia de lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management. Totodat`, SRAC s-a dovedit [i un deschiz`tor de drumuri pe pia]a romåneasc`, realizånd prima certificare \n domeniul siguran]ei [i igienei alimentare, respectiv certificarea HACCP (Hazard Analyses & Critical Control Points). Reporter: Ce reprezint` aceast` certificare HACCP? Dan Grigore Stoichi]oiu: HACCP este un sistem pentru siguran]a alimentelor bazat pe prevenire. Prin evaluarea riscurilor posibile, care pot afecta calitatea unui aliment sau procesul de ob]inere a acestuia, sistemul HACCP face posibil` prevenirea contamin`rilor [i/sau reducerea la un nivel acceptabil a poten]ialelor riscuri inerente diferitelor proces`ri ale alimentelor, care ar putea genera riscuri pentru consumatori. Conceptul HACCP sistematizeaz` toate prevederile de baz` ale inspec]iei sanitare, dovedindu-se o metod` simpl` [i eficient` a realiz`rii controlului [i autocontrolului pe linia igienei alimentelor. Sistemul HACCP \mpreun` cu un sistem de management al calit`]ii ISO 9001 formeaz` un foarte eficient sistem de management al siguran]ei alimentelor. Implementarea unui sistem de management al siguran]ei alimentelor reprezint` o abordare sistematic` pentru a preveni producerea alimentelor nesigure. Reporter: Care sunt firmele care au ob]inut certificarea HACCP din partea dumneavostr`? Dan Grigore Stoichi]oiu: Pån` \n prezent SRAC a eliberat 5 certificate HACCP. Prima organiza]ie care a reu[it acest lucru este SC MURFATLAR ROMÅNIA SA \n 2002. Celelalte sunt: SC HELVETICA MILK SRL, SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, SC AVE IMPEX SRL [i SC C+C SA.

.

.

Sibiu Banat: Arad. II d. II d.H. Bihor. Boto[ani [i Buz`u au fost incluse \n regiunile Banat.) Influen]a oriental` (sec. Neam]. Vålcea 9 .–anul 1821) Influen]a occidental` (1821–1918) Buc`t`ria romåneasc` modern`: Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918–1950) Epoca re]etarului comunist (1950–1980) Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980–1989) Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990–pån` ast`zi) Structura editorial` Ghidul este structurat pe opt regiuni istorice. H.H. Ardeal: Alba. Br`ila. Olt. Buz`u. Ilfov.H. Cluj. Giurgiu. Timi[ Bucovina: Boto[ani. delimitate \n concordan]` cu specificul gastronomic al zonei. Prahova. Cara[-Severin.–sec. Gala]i.) Influen]a roman` (sec.–sec. XIII d. H. Ia[i. Bistri]a-N`s`ud. Tulcea Maramure[: Maramure[. Covasna. III d. Satu Mare Moldova: Bac`u. Gorj.Istoria buc`t`riei romåne[ti Cronologie Buc`t`ria romåneasc` tradi]ional`: Buc`t`ria dacic` (sec. III d. Vaslui. Suceava Dobrogea: Constan]a.) Influen]a migra]iunilor (sec. Teleorman Oltenia: Dolj. VI \. Bucovina [i Moldova. Mure[. Ialomi]a. S`laj. Harghita. Din acest motiv jude]ele Arad. C`l`ra[i. Vrancea Muntenia: Arge[. Bra[ov.–sec. Dåmbovi]a. Hunedoara. XIII d. Mehedin]i.H.H.

.

.

carne la ]epu[` (probabil vånat). Cu toate acestea.–sec. vas roman.“ Jacques Yves Cousteau Cum måncau str`mo[ii no[tri Vestigiile arheologice scoase la lumin` \n ultimii 50 de ani dovedesc cu prisosin]` c` la sfår[itul secolului II d. p`strate \n fån. III d. introducånd un anume nivel de prelucrare [i conservare. nu cuno[teau untul [i nici småntåna. romanii ne considerau barbari. Pe lång` celelalte \ndeletniciri (cultivarea cerealelor.H. ambasadorul Tiberius Flavius. dacii nu excelau \n prepararea brånze12 turilor. Ca buc`t`rie. {i din aceast` perspectiv`. pere zemoase. simpl`. lumea nu [tie nimic despre Romånia.„Dac` ar fi s` m` iau dup` «tchiorba» aceasta extraordinar` [i dup` aceast` «tourta» de vis. dateaz` tot din perioada st`pånirii romane. foarte boga]i \n a[a-zisa voastr` s`r`cie. Din nefericire. tari [i t`måioase. care se månca la mesele \mbel[ugate de la \nmormånt`ri (parastasul de azi) [i care a devenit renumita coliv`. ci simple re]ete de campanie. struguri cu bobul alb.H. roz [i negru. prelucrarea uneltelor din fier [i folosirea ro]ii olarului au dezvoltat [i \mbun`t`]it masa str`mo[ilor no[tri. mere ro[ii [i aurii. poate asem`n`toare cu ciorbele de ast`zi. deci. aluaturile umplute cu toc`turi diverse. stors la rece. II d. Cu siguran]` \ns` \n Dacia a p`truns acum pl`cinta (lat. cel pu]in. atunci a[ spune nu numai c`. trimis la Decebal \n anul 106 d. precum [i folosirea uleiului de m`sline. . cre[terea vitelor. diversificarea alimenta]iei. pescuitul. Pl`cinta roman` \n Dacia Influen]a roman` (sec. este invitat la o mas` destul de frugal`: carne de vi]el fript` pe j`ratec. sunte]i foarte. |n pe[teri [i colibe de p`månt. vånatul. p`strat \n amfore. spanacul. uneori sofisticat`. o serie de zemuri. „placenta“). aceast` dihotomie s-a p`strat pån` ast`zi [i e vizibil` \n diferen]ele dintre masa zilnic` a ]`ranului romån [i cea a ora[eanului bogat. dar nici voi. de vac`). porumbei s`lbatici rumeni]i. divers`. cultura dacogetic` era pe deplin format` ca o cultur` de tip Late `ne. de fapt. miere de albine.) Mul]i istorici consider` c` obiceiurile alimentare ale dacilor le-au \nvins pe cele ale romanilor cuceritori. chiar dac` romanii o luaser` de la greci. dacii nu cuno[teau ca preparate decåt fiertura de mei. Descoperirile arheologice ne relev` \ns` apari]ia ]estului (oal` de p`månt cu capac. lipie sau coptur`. ]esutul).H. de[i ciorbele sunt o influen]` slav` din sud. Påinea. mai ales c` legiunile n-au transportat \n Dacia mesele opulente ale st`pånilor de la Roma. De[i cre[teau animale [i beau lapte (de oaie. De[i dacii aveau „patimi prea mari“ pentru vin. De[i foloseau deja legumele (varza. |nc` de acum \ncepe polarizarea buc`t`riei romåne[ti: cea a ]`ranilor. un fel de oal` cu presiune). str`mo[ii no[tri conservau produsele prin afumare [i prin s`rare (inclusiv saramur`). bogat`. a obiceiurilor alimentare. o parte din preo]ime excludea carnea din hran`. cea a st`pånilor. crupele fierte de hri[c` [i celebrul „gråu fiert“. romånii. nu v` cunoa[te]i miracolele..H. care a permis coacerea [i fierberea [i. mu[tarul). mult mai tårzie. vinuri aromate. frugal`.

Tot astfel. Dup` p`r`sirea Daciei de c`tre romani. chiftelu]e de vinete. E epoca \n care influen]ele sudiste aduc \n Principate vinetele. numit a[a pentru c` l-am primit de la turci. La acest aspect vom reveni. fezandate sub [a. ardeiul. rubarb`). b`uturi aromate. Intr` cafeaua [i narghileaua. a c`rnurilor crude. pentru c` biserica se \ndep`rtase de mul]i voievozi „fanariza]i“. E vremea intr`rii pilafurilor. ro[ia. popor de m`m`ligari. pe care turcii nu-l vroiau. [i[13 kebab-ului. Sarmale cu nuci \n cuiburi. gutuile. n-au construit (cine [tie ce!). musacalei.H. sarailie). arab`. potbal. unde se mai m`nånc` ast`zi. pentru c` presupune tr`irea voluptuoas` a vie]ii. toc`ni]` m`n`stireasc` cu ciuperci. amintirea månc`rii ierburilor crude (m`cri[. Apare un nou stil de via]` la cur]ile domne[ti: „ziafetul“ presupune 30-60 feluri de måncare. obiceiul de „a månca. indiferen]`. |ncep s` se fac` [i la noi ghiveciuri [i zacusc`. urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]`. a[a cum le mai g`sim ast`zi \n a[ez`rile din mun]i. armeneasc`.–sec. XIII d. turc`. aproape o mie de ani. Post [i ziafet Influen]a oriental` (sec. El ne-a influen]at stilul de via]` pån` ast`zi. ceapa. XIII–anul 1821) Intrarea Orientului \n buc`t`ria romåneasc` e consistent`. E bizantin`. tutunul. popula]ia autohton` a \nceput s` cultive porumbul. De atunci avem „pomana porcului“. Ele ne-au l`sat multe toponimice. A avut de cå[tigat buc`t`ria romåneasc`. „icre“ de post. |n acest mileniu s-au fundamentat obiceiurile alimentare ale romånilor. aduse de slavii din sudul Dun`rii. dar [i „gran turco“ (marele turc). ferindu-se din calea numeroaselor hoarde de n`v`litori. care nu e altul decåt porumbul. . ciulamalelor ([i a toc`ni]ei!). obiceiuri alimentare str`vechi. saramur` de [tevie. a dulciurilor \nsiropate (baclava. romånii au \nceput s` creasc` porci. Vorbeam de opozi]ia psihologic` a romånilor fa]` de Poart`. pentru c` turcii nu vroiau decåt carne de vit`.H. dar [i un efect de izolare. Apuseni [i Maramure[. dar cu siguran]` au g`tit [i au måncat. a bea cafea [i a fuma tutun“. mai bine de o mie de ani. E cazul unor comunit`]i din Ha]eg. la fel ca [i italienii. pepenele. \n care se aflau majoritatea m`n`stirilor. tr`ind mai ales prin mediul rural.) De atunci dateaz` expresia. icre de fasole sunt tot atåtea moduri de a posti inspirat. aproape o mie de ani.Måncare pe fug` Influen]a migra]iunilor (sec. acum ne vin bor[urile cu legume [i carne. a multor popula]ii de daci liberi. bamele. a tuslamalelor. [i tot acum apare \n casele st`pånilor autohtoni furculi]a cu doi din]i. Aceasta a fost perioada influen]ei orientale: peste 200 de zile cre[tine \n post la ]`rani [i multe zile de ziafet la boieri [i domni. salate. III d. greac`. popula]iile autohtone n-au scris. ]elin` cu m`sline la cuptor. Pentru c` birul presupunea multe gråne. la stån`. Ceea ce e [i mai ciudat e c` ea a creat obiceiuri alimentare noi la popula]ia autohton`. dar foarte divers`. Cu toate acestea. dar [i fatalism. din vremurile \n care str`mo[ii no[tri måncau pe fug`. egoism. adus` de negustorii vene]ieni de la Marea Neagr`. acum se na[te [i se consolideaz` calendarul gastronomic al zilelor de post. A[a am devenit. ca pe vremea dacilor. care [i-au conservat astfel. dar – prin aglutinare – are ast`zi consisten]a unei influen]e unice. prin raportare la st`pånii de la Poarta Otoman`. Prin opozi]ie. era o måncare pe care Poarta nu ne-o zeciuia.

.

.

ap`rut` \n 1841. Dup` Marea Unire de la 1918. la \ntåmplare. La råndul s`u. cåt [i \n istoria gastronomiei romåne[ti. care a activat [i ca pasionat restaurator „popular“. anun]a \n „Iluzii pierdute“ „revolu]ia stra[nic` \n Moldova“. Cårciumile bucure[tene [i Casa Cap[a Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918 . Ne-am putea mira. pe jum`tate serios. L. Caragiale. se \ntoarce acas` cu dorin]a arz`toare de a \nscrie Principatele Romåne pe orbita Europei. era [i el. apoi. picant`. \n ochii acestor doi oameni de cultur` romåni. considera el. . care include. „Snobismul“ celor doi tineri occidentaliza]i era \n sensul vremurilor. ast`zi. nu doar gurmand. M. [i care-i avea ca autori pe M. cåt [i de deschidere spre modernitate. \ntr-o dulce. domeniul gastronomiei. se practicau. Semne ale dorin]ei de a se implica decisiv [i \n acest domeniu pot fi reg`site. abundånd \n schimb re]etele preten]ioase [i chiar simandicoase: sub pana celor doi autori. Negruzzi formula un verdict foarte aspru: „buc`t`ria romåneasc` tradi]ional` e rudimentar`“. p`truns de importan]a misiunii sale istorice. atåt felurile de måncare ale Evului Mediu autohton (mai cu seam` cele practicate la cur]ile domne[ti [i boiere[ti). pån` azi. |n nuvela „Alexandru L`pu[neanu“. Nimic nou sub soare. Paris sau Berlin. iat`. ca semn al acestei voin]e patriotice atåt de recuperare a trecutului na]ional. \ntr-o prim` privire de sintez`. c`ci. O \ntreag` genera]ie pa[optist`. evocarea bor[urilor [i a ciorbelor. de pild`. el vrea s` ajute buc`t`ria na]ional` s` fac` un salt. dat fiind c` prefera „savoarea concentrat`“. buc`t`ria romåneasc` devine preten]ie de art`. Negruzzi. I. cåt [i de importan]a pe care o avea. \ntorcåndu-se acas`. semn c` acestea existau. \n alte scrieri ale celor doi autori moldoveni. ci [i gurmet. s` se constituie \ntr-un fond unitar. Din culegerea lor de re]ete lipse[te. \n Romånia se månca ne\ngrijit.1918) E vremea deschiderilor. \ntemeietoare [i \n ceea ce prive[te istoria modern` a buc`t`riei romåne[ti. roadele atåt \n istoria „mare“ a Romåniei. aceea de „introduc`tori ai artei culinare \n Moldova“. C`ci dac`. de s`r`cia månc`rurilor din „tractirurile“ nem]e[ti. din toate provinciile. Kog`lniceanu \i cerea surorii sale r`mase acas` re]ete de dulce]uri [i se plångea.1950) Romånia Mare de dup` 1918 a permis tuturor re]etelor romåne[ti. adic` spre Vest. Tot acum. \ncep s` apar` [i primele c`r]i de bucate \n limba romån`. atåt de acest diagnostic sever. de pild`. istoria buc`t`riei romåne[ti p`[e[te \n epoca ei cu adev`rat modern`.Occidentalizarea blidului Influen]a occidental` (1821 . dou` personalit`]i. pe jum`tate ironic. aflat la Paris. Kog`lniceanu. deja. considerånd ca unul dintre principiile de baz` ale buc`t`riei romåne[ti felurile multe [i u[oare. Kog`lniceanu [i C. Celebru [i absolut gr`itor este cazul culegerii intitulate 200 re]ete cercate de bucate. de copii de boieri care-[i f`ceau studiile la Viena. delicioas` „dev`lm`[ie“ a gusturilor. spunea el. nu existau „månc`ruri alese“. Culegerea de re]ete a lui Kog`lniceanu [i Negruzzi este simptomul unui moment de r`scruce [i al unui conflict de genera]ii care 16 s-a manifestat [i [i-a ar`tat. care dorea s` fie amintita culegere de re]ete [i care urma s` le aduc` celor doi autori „cea mai mare reputa]ie“. pr`jituri [i alte trebi gospod`re[ti. recuperåndu-le al`turi de „invazia“ gastronomic` \n special francez`.

\ntr-un adev`rat moment de triumf al buc`t`riei na]ionale. l`såndu-se furat de adev`ratul rai gastronomic bucure[tean. S-a p`strat \n memoria romånilor pr`jitura Joffre. Petersburg. nu au f`cut decåt s`-[i consolideze prezen]a \n gastronomia romåneasc`. restaurant. dimpotriv`. Bizan]ul [i Rusia se \ntålneau. grece[ti prin dulce]urile lor. ci. cåt [i populare. stabiliment total (cofet`rie. formåndu-se treptat sub influen]a celor dintåi. care \ncep s` pre]uiasc` nu doar felurile de import. \n special francezi. Un rol eminent \n stabilirea faimei de „Mic Paris“ a Capitalei noastre l-a avut Casa Cap[a. elementare. cu care \]i \ncarci stomacul de diminea]`. Londra. precum sarmalele. de rezisten]`. vieneze prin ale lor indianer krapfen (gogo[i indiene) [i [trudelul lor cu mere. Puzderia de „locante“ care apar \n Romånia dup` R`zboiul de Independen]` de la 1877 [i pån` la primul r`zboi mondial nu fac decåt s` amplifice elaborarea intensiv` a unei adev`rate buc`t`rii romåne[ti unitare. din care nici o influen]` nu era exclus`. autohtoni. atåt de lux. exploatat` pentru a \mbog`]i „palatul“ savorilor na]ionale.La sfår[itul secolului al XIX-lea. de preparare [i de conservare a legumelor [i a c`rnii. ele dovedeau interven]ia unei creativit`]i gastronomice debordante. Sutele de re]ete introduse \n Romånia de Cap[a nu erau niciodat` imita]ii servile. Perioada regimului comunist nu a \ncurajat dezvoltarea buc`t`riei na]ionale. delicios. un regres al acesteia spre månc`rurile tradi]ionale rurale. A[a se face c` re]ete romåne[ti dintre cele mai vechi sunt reactivate [i cultivate cu asiduitate. Lepzig (Lipsca). o halt` dulce“. aflat` \n pragul Marii Uniri. cu brånzeturile de Ementhal sau de Olanda [i cu vinurile fran]uze[ti. dimpotriv`. fiind. a chefurilor cu l`utari \n localuri de mahala. \n marmitele din buc`t`riile c`rora „oficiau“ atåt buc`tari anume adu[i din Occident. regiunile ]`rii. Pesta. prin marile ora[e ale Europei: Paris. c`l`torii de aprovizionare. atåt \n materii. Inclusiv buc`t`ria s`rac`. cåt [i \n idei. de fiecare dat`. de subzisten]`. \n Bucure[ti [i \n marile ora[e ale ]`rii apare o adev`rat` re]ea de restaurante. Societatea romåneasc`. Reunite \ntr-un acela[i stat. \nfiin]at` de Grigore Cap[a. Mare parte a popula]iei s-a v`zut silit` s` revin` la economia domestic`. creat` printr-o modificare a unei re]ete originale anume pentru banchetul oferit la Bucure[ti \n cinstea mare[alului Joseph Joffre. care \ns`. se reune[te [i se omogenizeaz`: pl`cerea. La Cap[a. occidentale. boiere[ti. p`strat` pån` azi. premoderne. a s`teanului romån se al`tur` acum månc`rurilor de lux. domne[ti. marcånd. Un fenomen important al urbaniz`rii buc`t`riei romåne[ti \l constituie interven]ia „livresc`“ a reprezentan]ilor elitelor culturale [i politico-financiare autohtone. alc`tuiesc acum o autentic` buc`t`rie na]ional`. ruse[ti prin pl`cintele calde cu carne tocat`. ci [i pe cele neao[e sau rurale. „Pariziene prin fursecurile [i prin limba vorbit` aici. hotel). scria \n anii ‘30 ai secolului XX Paul Morand. Grigore Cap[a efectua \n mod regulat a[a-numitele „taxiduri“. cofet`riile din Bucure[ti ofer` o recrea]ie de dulciuri. cåt [i. 17 turce[ti prin baclavalele [i [erbeturile lor. \n care tradi]iile culte autohtone (voievodale. mai nou. . urbane) se al`tur` influen]elor orientale [i. gr`tarele de tot felul [i ciorbele de „dres“. dar [i din ]`rile germanice. \n felul acesta. reactivånd moduri str`vechi. Viena. frugal`. cu specificul lor gastronomic.

.

.

[i buc`t`ria are o sec]iune „de export“. Buc`t`ria romåneasc` [i-a reluat cu putere. |n marile restaurante. Nu e numai foamete. Doar pe Litoral [i la Poiana Bra[ov conducerea comunist` „accept`“ re]etele pentru turi[tii str`ini. de arta culinar` a aproape dou` mii de ani de tradi]ii [i influen]e. la o singur` mas`. rurale. pe ici.1990) |ncepe demen]a exporturilor. locuri \n care reprezentan]ii clasei muncitoare chefuiesc grobian [i f`r` gust. care nu e accesibil` celor de la intern. s` refacem paradisul gastronomic dinainte de cel de-al doilea r`zboi mondial. de la ]`ranul simplu pån` la boierul avut. Fie [i doar din acest punct de vedere. Ca toate lucrurile de atunci din Romånia. chiar [i \n condi]iile unei tranzi]ii anevoioase. tendin]a secular` de interna]ionalizare. ne afl`m. S`r`cesc resursele. poate. uneori impuse. dar e [i psihoz`. Ast`zi ne putem bucura. 20 Romånia psihozei alimentare Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980 . romånul ar trebui s` fie fericit: e un \nving`tor. asimilånd. vechi. Prin produsele artei gastronomice romåne[ti. pe colo. Dup` 1990.pån` ast`zi) E vremea dictaturii proletariatului. apar re]etele obligatorii. . Gr`tarul cu cartofi pai devine måncarea de lux a or`[eanului proletar.Re]ete pentru noi. Toat` lumea alearg` dup` måncare [i cånd g`se[te ceva bun m`nånc` acas`. mai cu seam` gra]ie restaurantelor apar]inånd lan]urilor hoteliere. ca \n oricare alt domeniu. \n ace[ti ani. stau al`turi de månc`rurile cele mai „culte“ [i mai cosmopolite. Apar [i separeurile. [i din punct de vedere gastronomic. a mitoc`nizat popula]ia urban` [i a transformat ]`ranul romån \ntr-o stru]oc`mil`. Totodat`. produsele buc`t`riei tradi]ionale. inclusiv a produselor alimentare. continuånd pån` \n actualitate tradi]ia hr`nirii frugale. Este perioada cea mai neagr` a gastronomiei romåne[ti. Buc`t`ria romåneasc` reprezint` un triumf al istoriei. re]ete pentru ei Epoca re]etarului comunist (1950 . iar apa intr` serios \n vin (vezi cazul {tef`nescu). mai \n]elept [i mai direct. Restaurantele care mai rezist` sunt doar ale b`ie]ilor cu ochi alba[tri. alteori liber alese. ne vorbesc mai clar. Se na[te brusc. din punctul de vedere al gusturilor [i obiceiurilor gastronomice. a guvernelor comuniste care se bag` [i \n farfuria romånului. care mai supravie]uie[te [i ast`zi. a omului truditor. ca \n perioada NEPului. restaura]ia securist`. extinderea re]elelor de restaurante „fast-food“ nu face decåt s` sincronizeze gusturile romånilor cu cele ale contemporanilor lor de pe alte meridiane. E vremea \n care Clubul Diplomatic devine un club tov`r`[esc (nu [i-a revenit cu totul nici azi). \n plin` recuperare: re\nnod`m leg`turi \ntrerupte [i relu`m contacte pierdute.1980) Farfuria romånilor dup` Revolu]ie Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990 . \ncercånd. decretat` de Ceau[escu. cea care a distrus leg`turile cu tradi]ia. cele mai recente achizi]ii \n domeniu [i aliniindu-se tendin]elor „globalizatoare“. str`mo[ii.

.

Ast`zi. ambasadorul roman care s-a \ntålnit [i a måncat cu Decebal. Dac` ad`ug`m [i faptul incontestabil c` Burebista n-a reu[it niciodat` s` ard` cu adev`rat toate viile dacilor. apoi pe to]i c`l`torii str`ini care au vizitat }`rile Romåne \ntre secolele XIV–XIX. Dintre toate ve[tile bune despre poporul romån cu a sa istorie agitat`. una le \ntrece pe toate: noi am måncat excelent \ntotdeauna.Pe urmele buc`t`riei str`mo[e[ti |ncepånd cu Strabon. Dispari]ia ]`r`nimii ne \ndep`rteaz` cu fiecare zi. prin fondul s`u o buc`t`rie barbar` bazat` pe fum [i sare. istoric francez care a scris despre ge]i. considerat` perioada tradi]ional`. de izvoarele gastronomiei romåne[ti tradi]ionale. \n anul 106 d. neuitåndu-i pe to]i marii scriitori romåni de la Mihail Sadoveanu la Ion Marin Sadoveanu – \n ciuda acestei liste uria[e. Buc`t`ria romåneasc` e. ad`ugåndu-l pe Camille Jullian. pe varz` [i ceap`. {i cum nici de l`utari n-am dus lips`. |ncerc`m aici. sfår[ind cu ai no[tri Negruzzi [i Kog`lniceanu. {i tot aici v` prezent`m forma de azi a unor obiceiuri str`vechi urbanizate. \n ciuda sfaturilor lui Deceneu. continuånd cu Tiberius Flavius. tot mai mult.H. doar buc`t`ria ne mai ]ine lega]i de ritmurile originare ale naturii. vom avea o imagine tonic` a istoriei noastre. pe coacerea pe j`ratec [i pe mujdei \ndoit cu ap`. mai ales \n marile buc`t`rii ale restaurantelor romåne[ti. noi [tim \nc` prea pu]ine despre fabuloasa buc`t`rie romåneasc`.. 22 . pe fierturi de mei [i apoi pe fierturi de m`lai. De care e bine s` r`månem lega]i. cu P`storel Teodoreanu [i cu Radu Anton Roman. \n primul rånd. cånd lumea se schimb` cu viteza luminii. s` red`m re]etele romåne[ti dintre anii 100 [i 1900. vom descoperi c` nu ne-a lipsit \n istorie nici paharul de vin de pe mas`.

Sup` de m`lai 200 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 5 linguri]e de zah`r M`lai cu hri[c` 200 g m`lai 200 g f`in` de hri[c` 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o lingur` de zah`r o linguri]` de sare Se amestec` bine m`laiul cu f`ina de hri[c`. Se serve[te cald`. se toarn` m`laiul \n ploaie. Dup` ce acestea s-au rumenit u[or. 23 . pån` cånd m`laiul \ncepe s` se umfle. se scobe[te \n mijloc [i se toarn` m`runtaiele. Se las` la r`cit. se toarn` laptele. ca aperitiv. Cånd m`m`ligu]a e gata. |ntre timp. Cånd m`laiul este fiert [i compozi]ia se \ngroa[`. se ia tigaia de pe foc [i se prepar` o m`m`ligu]` moale. pe foc iute. \n farfurii adånci. se scobe[te. |ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit`. dup` care se pun m`runtaiele. cu småntån`. M`m`ligu]` cu m`runtaie de miel 400 g m`lai 600 g m`runtaie de miel 50 g unt. Se servesc calzi. ou`le. iar \n alta se pun dou` linguri de pesmet. Se poate orna cu fire de m`rar. Se amestec` laptele cu miezul de påine. piper [i sarea. untul. Se face o m`m`lig` ceva mai moale.M`m`liga G`lu[te de m`m`ligu]` cu ciuperci 400 g m`lai 300 g unt 100 g ca[caval 400 g ciuperci 200 ml vin alb o ceap` mare o l`måie 50 ml lapte 2 g`lbenu[uri 100 g miez de påine sare. apoi se omogenizeaz`. se toac` m`runt. amestecånd \n continuare. \nc`lzit \n prealabil. pe ambele p`r]i. 50 ml ulei o ceap` 2 linguri de f`in` 50 g småntån` sare Se toarn` laptele \ntr-o oal`. o lingur` de ulei. apoi se toarn` småntåna. Se taie \n felii [i se serve[te cu unt proasp`t. Se servesc calde. dup` care se toarn` peste ele laptele clocotit. se pune pe foc [i se toarn` m`laiul \n ploaie. Se coace la foc iute. fierbinte. se bat bine. se adaug` o linguri]` de sare. se a[az` \n farfurii. iar peste ea se toarn` småntåna. Cu måna ud`. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte. Brånza se por]ioneaz` [i se taie \n feliu]e sub]iri. ceapa tocat` [i c`lit` \n prealabil. Se omogenizeaz` totul [i se pune \ntr-o tav`. Se serve[te ca aperitiv. Se serve[te cald`. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. se adaug` uleiul [i se \ncing bine. atåt cåt cuprinde. amestecånd continuu. \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. ca aperitiv. Ciupercile se taie feliu]e [i se fierb \ntr-un sos preparat din vin alb. se tope[te untul. se c`lesc. se adaug` brånza ras` [i o lingur` de unt. uns` \n prealabil cu untul rece [i cu o lingur` de ulei. f`ina. Papana[i de m`m`lig` 250 g m`lai 1 l lapte 200 g telemea de vac` 20 g unt 2 ou` 2 linguri de pesmet 100 g småntån` 100 ml ulei. se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se las` s` scad` la foc mic. se las` s` dea un clocot. pån` cånd se rumene[te [i face un pic de coaj`. se ia o lingur` mare de m`m`lig`. |ntr-o tigaie. sare. se adaug`. ca aperitiv. M`m`ligu]a se serve[te al`turi. se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se rumenesc. g`lbenu[urile [i pu]in` sare. apoi se adaug` untul [i zah`rul. se r`stoarn` pe un platou. amestecånd cu grij`. Se las` s` fiarb`. |n acel moment. pe rånd. se bat ou`le spum` \ntr-o farfurie. apoi se t`v`lesc g`lu[tele prin acest amestec [i se rumenesc \n restul de unt \nfierbåntat. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. zah`rul M`runtaiele de miel se spal` bine \n mai multe ape. Dup` ce acest amestec s-a r`cit suficient. s` se \nmoaie. Se adaug` ceapa t`iat` pe[ti[ori [i f`ina. se modeleaz` papana[ii. Apoi. iar untul se las` la c`ldur`. se presar` cu sare [i se las` la rece. amestecånd energic cu o lingur` de lemn cu coada lung`. sare M`m`ligu]` cu brånz` [i småntån` 400 g m`lai 400 g brånz` 200 g småntån` Se face o m`m`ligu]` \n care se \ncorporeaz` 100 g de unt [i ca[cavalul ras. piper [i zeama de la o jum`tate de l`måie. se umple cu sosul de ciuperci [i se acoper` tot cu m`m`lig`.

amestecånd permanent cu lingura de lemn sau cu telul. apoi totul se \ncorporeaz` \n m`m`ligu]`. alternativ. 45 de minute. Totul se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de vreo 20 de minute. piper [i cimbru. se amestec` m`m`ligu]a cu ou`le b`tute. piper Frig`rui de m`m`lig` 200 g m`lai 200 g [unculi]` ]`r`neasc` 200 g ciolan presat 40 g untur` o c`p`]ån` de usturoi sare. pån` se leag`. Se unge din nou cu unt. Se potrive[te de sare [i piper [i se por]ioneaz`.Pl`cint` de m`lai cu ca[caval [i ciuperci 200 g m`lai 500 g ciuperci 300 g ca[caval 500 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. iar cånd \ncepe s` dea \n clocot se adaug` m`laiul [i gri[ul. Se pune aproximativ un sfert de or` s` se r`ceasc`. amestecånd continuu. din 250 g m`lai. Separat. se \ncinge bine [i se pun frig`ruile. piper Crochete din m`lai 100 g m`lai 100 g gri[ 600 ml lapte un ou 100 g brånz` de vaci 2 linguri de pesmet 100 ml ulei M`m`lig` cu cårna]i 400 g m`lai 400 g cårna]i proaspe]i de porc 100 g unt 100 g ca[caval Laptele se fierbe \n clocot. Taci [i-nghite 400 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 300 g brånz` de burduf sau ca[caval ras 4 ou` sare. piper. ciupercile se cur`]`. Se serve[te cu ro[ii t`iate \n feliu]e [i p`trunjel tocat deasupra. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. Se fierbe o m`m`ligu]` mai moale. |ntr-un castron adånc. se separ` g`lbenu[ul de albu[ [i se amestec` bine cu brånza de vac`. servindu-se \n farfurii adånci. iar m`slinelor li se scot såmburii. iar p`trunjelul se spal` [i se toac` foarte fin. se presar` cu sare. Se las` pu]in la r`cit. dup` ce au fost t`v`lite bine prin 2 linguri de pesmet. ro[ii [i m`sline 250 g m`lai 50 g unt 200 g ciuperci 4 ou` 2–3 ro[ii 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare. |ntre timp. se bat ou`le spum`. la micul dejun sau ca aperitiv la masa de prånz. Se continu` fierberea timp de 10–15 minute. Se a[terne uniform compozi]ia [i se d` la cuptor. \ntorcåndu-le pe toate p`r]ile. nici prea tare. din loc \n loc. ciupercile. Se prepar` o m`m`lig` mai tare. Cånd e gata s` dea \n clocot. acoperindu-se cu un al treilea strat de m`m`lig`. {unculi]a ]`r`neasc` [i ciolanul presat se taie \n felii cåt mai sub]iri. cåte un c`]el de usturoi. m`slinele. se las` pån` se r`ce[te. Se las` pån` cånd se \ngroa[` ca o m`m`ligu]` mai moale. Se unge o crati]` cu unt. Se las` pån` se \ngroa[` [i cap`t` consisten]a unei m`m`ligu]e mai moi. cu un vårf de cu]it de sare. dup` care se adaug` m`laiul. Se fierbe laptele. amestecånd continuu cu f`c`le]ul sau cu lingura de lemn. Ca[cavalul se d` pe r`z`toarea mic`. 24 . precum [i cu ou`le fierte tari [i pisate m`runt. dar nici moale. Cånd sunt aproape gata. Se unge gr`tarul cu untur`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. la foc moderat. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. Se serve[te cald`. cu brånza sau cu ca[cavalul ras. Peste acestea se mai \ntinde un strat de m`m`lig`. dup` care se \nfig. \n ploaie. Se ia de pe foc. apoi se taie \n cuburi mai m`ri[oare. Se r`stoarn` m`m`liga \ntr-un castron. dup` care se ia cu lingura m`m`lig` [i se \ntinde \ntr-un strat uniform. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. se spal` [i se toac` m`runt. la foc potrivit. Se face o m`m`lig` de consisten]` potrivit`. se omogenizeaz` cu brånza [i g`lbenu[ul. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie [i se pun crochetele s` se rumeneasc`. Se pune untul \ntr-o tav` [i se tope[te. cimbru Se fierbe laptele. dup` care se toac`. se r`stoarn` \ntr-un vas [i se amestec` bine cu untul. din 200 g m`lai. Se amestec` bine ciupercile cu jum`tate din cantitatea de ca[caval [i cu p`trunjelul. se spal` [i se toac` m`runt. Cånd s-a r`cit m`m`ligu]a. cu latura de aproximativ 3 centimetri. iar`[i unt [i buc`]ele de cårnat. ca s` nu se formeze cocoloa[e. ad`ugånd. Se \nf`[oar` cuburile de m`m`lig` \n felii de [unculi]` [i de ciolan. apoi se formeaz` crochetele. Se cur`]` ciupercile. iar deasupra se pun buc`]ele de cårnat pr`jit. se toarn` m`laiul \n ploaie. sare [i piper dup` gust. un sfert de or`. cu castrave]i mura]i. sare Budinc` de m`lai cu ciuperci. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se toac` m`runt sau se dau pe r`z`toare. de vreo doi centimetri grosime. pe frig`rui. la foc potrivit. se presar` deasupra restul de ca[caval [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. lungi cam de 4 centimetri. ro[iile.

Se introduce la cuptor [i se las` vreo 20 de minute. |ntr-o tigaie. cimbru piseaz` [i se prepar` un mujdei. apoi se freac` bine cu untul. depinde ce avem la dispozi]ie. de Jena) [i se amestec` bine cu untul [i cu brånza sf`råmat`. apoi se scot [i se scurg. Se las` s` se topeasc`. fasole. dup` care se amestec` \n ele jum`rile. ad`ugånd [i usturoiul pisat. pån` ce se rumene[te. se scot. se poate ad`uga [i småntån` proasp`t`. cu unt proasp`t. Cånd e gata. se poate ad`uga [i verdea]` tocat` m`runt sau cimbru. la foc m`ri[or. se scoate [i se taie felii. eventual [i o linguri]` de o]et. se t`v`le[te prin ou b`tut [i apoi prin brånza ras`. se acoper` cu småntån` [i pu]in ca[caval ras. Se poate orna cu frunze de salat` verde [i de p`trunjel. timp de aproximativ 10–15 minute. Cam jum`tate din pasta rezultat` se pune pe fundul unui vas uns cu unt. pe ambele p`r]i. iar \n gr`simea \ncins` se pr`jesc. dup` preferin]`. dup` care se d` la cuptor timp de 20 de minute. peste ea fiind \ntins` jum`tatea cealalt` de compozi]ie. Se serve[te fierbinte. Se prepar` o m`m`ligu]` ceva mai moale. se topesc [i se \ncing 2 linguri de untur`. Se serve[te cald`. Se las` s` se \nchege. Dup` preferin]e. 50 g unt 200 g jum`ri de porc 4 ou` o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o salat` verde sare. Ou`le se bat bine. morcov [i ]elin`. Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. Se taie m`m`liga rece \n felii sub]iri. Cånd omleta este gata. se r`stoarn` \ntr-un castron. Se ia de pe foc. Dup` preferin]e. 25 . pån` cånd se formeaz` o crust` aurie. Se serve[te cald`. se r`stoarn` \ntr-un vas termorezistent (de preferat. se toarn` aceast` compozi]ie. apoi se amestec` bine. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` nici prea moale. lapte [i un praf de sare. apoi se \ntoarce cu spumiera ca s` se pr`jeasc` [i pe partea cealalt`. ca[cavalul t`iat \n buc`]ele cåt mai mici sau dat pe r`z`toare. apoi se toarn` compozi]ia de mai sus. dup` care se pr`je[te \n unt \ncins. parmezan. eventual cu o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. la foc potrivit. peste untur`. astfel: se taie \n patru felii groase cam de cåte 2 centimetri fiecare. se Se face o m`m`ligu]` mai moale din m`lai. |ntrun vas uns bine cu unt. Dup` ce s-a fiert. apoi se pr`jesc jum`rile sau cårna]ii. se scurg [i se a[az` \n farfurii. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Se serve[te cu un soté preparat din maz`re. Deasupra se a[terne un strat sub]ire de brånz` ras` sau. sare M`m`lig` cu untur` [i usturoi 400 g m`lai 200 g untur` de porc o c`p`]ån` de usturoi M`m`ligu]a r`mas` din ziua precedent` poate fi transformat` \ntr-o måncare gustoas`. piper. Legumele se \n`bu[` \n unt. se cur`]` [i se piseaz` m`runt. ad`ugånd ap` [i sare dup` gust. brånza ras` sau sf`råmat` cu furculi]a. fiecare dintre ele a[ezåndu-se pe cåte o felie de m`m`lig`. avånd grij` s` nu se ard` pe margini sau pe fund. |ntr-o tigaie. deasupra se r`stoarn` m`m`liga. Se potrive[te de sare [i piper [i se serve[te cald`. M`m`lig` pr`jit` cu legume 400 g m`m`lig` rece 2 ou` 200 g brånz` 100 g unt 100 g maz`re 100 g fasole verde un morcov o ]elin` mic` 100 g småntån` M`m`lig` gratinat` 400 g m`lai 100 g unt 300 g brånz` M`m`lig` cu unt [i ou` 400 g m`lai 4 ou` 100 g unt 50 g småntån` sare Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. piper o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu pu]in` ap`. Se d` la cuptor. se \ncinge untul.M`m`lig` cu jum`ri [i verde]uri 400 g m`lai. se amestec`. M`m`lig` pr`jit` cu jum`ri sau cårna]i 4 felii de m`m`lig` rece (\nt`rit`) 40 g untur` 200 g jum`ri de porc 200 g cårna]i proaspe]i sau afuma]i o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et. feliile de m`m`lig`. Cånd s-au rumenit. Se potrive[te de sare [i piper. Se fierb ou`le tari. M`m`ligu]` cu lapte [i brånz` la cuptor 400 g m`lai 1 l lapte 150 g telemea 150 g ca[caval 5 ou` 150 g småntån` o linguri]` de sare. t`iat` \n felii de m`rime potrivit`. se scoate pe un platou [i se las` s` se r`ceasc`. nici prea tare. sare [i piper. Se cur`]` usturoiul. cu ou`le. acestea din urm` t`iate julien. pe rånd. ceapa.

se pune \ntr-un vas adånc [i se op`re[te cu laptele fiert 26 . dup` care se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. amestecånd energic cu lingura de lemn [i completånd cu apa \n care au fiert urzicile. se pune pe platou. egale ca m`rime. Se ia cåte o lingur` de m`m`lig`. amestecånd pentru omogenizare. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` moale. Omleta se taie \n 16 buc`]i. costi]a t`iat` \n feliu]e sub]iri. Ou`le se bat bine \mpreun` cu laptele [i cu un praf de sare. sare Pilaf de urzici cu m`lai 1. de aceea[i grosime ca [i cel de jos. untul [i restul de brånz`. la foc moderat. se freac` fundul acestuia cu un c`]el de usturoi [i apoi se unge cu unt. Se serve[te cald`. Se pune vasul la cuptor [i se las` aproximativ 15 minute. un ou \ntreg [i g`lbenu[ul de la cel`lalt [i o linguri]` de sare. cåt [i reci. Se unge cu unt o tav`. sare Papar` cu brånz` de burduf 400 g m`lai 300 g brånz` de burduf 100 g unt 4 ou` Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. timp de aproximativ 15–20 de minute. se fac \n stratul de deasupra patru gropi]e rotunde. se \ntinde bine cu dosul lingurii. sf`råmat` [i amestecat` cu ou`le b`tute. iar deasupra se pun cam 200 g de brånz`. La sfår[it. Se \ncinge bine cuptorul. apoi se coc timp de o jum`tate de or`. se d` deasupra [i un praf de piper. se \n`bu[` urzicile. Totul se acoper` cu \nc` un strat de m`m`lig`. piper M`m`ligu]` \mp`nat` 400 g m`m`lig` rece 200 g costi]` afumat` 200 g brånz` telemea sau de burduf 100 g unt un c`]el de usturoi M`m`liga rece se taie \n felii sub]iri. se unge o tav` cu unt. cu ajutorul unui pahar. apoi se introduce tava \n cuptorul \ncins. M`m`lig` cu dovleac la cuptor 400 g m`lai 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o linguri]` de zah`r o linguri]` de sare 400 g dovleac 100 g småntån` Rulouri de m`m`lig` cu omlet` [i costi]` 400 g m`lai 6 ou` 200 ml lapte 400 g costi]` afumat` 100 g m`sline. cu dosul ei. Se \nmoaie \n unt topit o lingur` [i. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. Dup` ce se scoate omleta. peste care se toarn` småntåna. Se servesc calde. Se ruleaz` \mpreun`. \n care se pun cele patru ou`. amestecånd m`laiul cu f`ina. Fursecuri din m`lai 100 g m`lai gri[at 2 linguri de f`in` 2 ou` 100 g unt 100 g zah`r pudr` 50 g stafide. ad`ugåndu-se pu]in` ap`. se \ncorporeaz` [i untul. \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. Se d` la cuptor. \n care se a[tern. Se prepar` aluatul. Se las` pån` cånd se \ncheag` albu[urile. Urmeaz` un nou strat de m`m`ligu]`. Se ia un vas termorezistent. alternativ. Se piseaz` usturoiul [i se \ncorporeaz`. astfel \ncåt atåt stratul de jos. |ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. se a[az` fursecurile. sf`råmat` [i \ntins` uniform peste feliile de m`m`lig`. se pr`je[te u[or. dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu unt M`laiul cernut. Se pot servi atåt calde. iar g`lbenu[urile sunt \nc` moi. Urmeaz` un nou strat de m`m`lig`. Urzicile. zah`rul pudr`. pe ambele p`r]i. acoperit la råndul s`u cu brånz` telemea sau de burduf. Se toarn` m`laiul cåte pu]in. Se serve[te cald`. se fierb \n ap` clocotit` cu sare timp de vreo 15 minute. Eventual. se \nf`[oar` \ntr-o feliu]` de costi]` [i se fixeaz` cu o scobitoare. peste care se pun feliu]e sub]iri de costi]` afumat`. s` fie de m`m`ligu]`. Se scurg bine [i se toac` m`runt. l`sat s` se \nmoaie la aburi \n prealabil.M`m`ligu]` cu ochiuri [i brånz` 400 g m`lai 200 g brånz` 100 g unt 4 ou` sare 60 g småntån` sare. Se potrive[te de sare [i piper.5 kg urzici proaspete 100 g m`lai 100 ml ulei 2 c`]ei de usturoi o ceap` sare. cur`]ate bine [i sp`late \n mai multe ape. \n vårful c`reia se \nfige o m`slin`. iar peste ea se a[az` o bucat` din omlet`. Se continu` fierberea timp de aproximativ 15 minute. straturi de m`m`ligu]` [i de brånz`. al`turi de o can` de ceai sau de lapte. \ncins. gros cam de 3–4 centimetri. Se taie cercule]e. cam de un deget grosime. la foc moderat. Se ia un vas. cåt [i cel de sus. Se a[terne un strat de feliu]e de m`m`lig`. la foc potrivit. cu brånz` ras` [i unt deasupra. Se serve[te cald`. Se \ntinde un strat de m`m`ligu]`. se unge uniform cu unt pe fund [i pe margini. se orneaz` fiecare cu cåte o stafid` \n vårf.

vreme \n care se våntur` zeama. Se pun buche]elele de conopid` [i morcovii. fripturi. Se fierbe o saramur`. fragezi. dup` care se toarn` apa cu sare fierbinte. amestecånd energic. Se introduce \n cuptorul bine \ncins [i se las` cam o jum`tate de or`. Fasole verde conservat` \n sare 5 kg fasole alb` gras` sau verde fidelu]` 1 kg sare o lingur` de zah`r (la un borcan de 8 l) Se aleg castrave]ii proaspe]i. Dup` ce clocote[te. Se leag` borcanul la gur` cu hårtie de pergament. Se adaug` apoi ou`le. Dup` ce clocote[te. se las` un pic la r`cit. sarmale. se fierb bine \n pu]in` ap`. varz` cu carne. cårna]i. astfel \ncåt fasolea s` fie acoperit` de zeama pe care a l`sat-o. se ia de pe foc [i se las` la limpezit. timp de o jum`tate de or`. Se las` la soare timp de 2–3 zile.\n clocot. Se pune. Sarea \n bucate Castrave]i \n saramur` 5 kg castrave]i 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 20 g piper 4 leg`turi de m`rar (la un borcan de 8 l) Conopid` [i morcovi \n saramur` 3 kg conopid` 2 kg morcovi 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 4 leg`turi de m`rar frunze de ]elin` 20 g piper (la un borcan de 8 l) soare pån` se limpeze[te. drojdia [i sarea. Se unge o tav` cu unt. un amestec dintr-un kg de sare cu o lingur` de zah`r. Se las` s` fiarb` \nc` vreo cinci minute la foc potrivit. pe[te pr`jit. Se preg`te[te. Cei care sunt mai gro[i. varz` c`lit`. cu o lingur` de småntån` deasupra. Morcovii se cur`]`. se mai adaug` cåteva måini de m`lai. iar la suprafa]` se acoper` cu frunze de ]elin` [i m`rar. dup` care se taie \n felii [i se serve[te. saramuri. iahnie de fasole. \n farfurii adånci. \n borcan. \ntr-un vas. se cresteaz` pe lungime. pentru a nu se forma cocoloa[e. ochiuri sau omlet`. care se \mp`neaz` cu dovleac t`iat cubule]e de m`rime potrivit`. Se acoper` cu hårtie de pergament [i se las` la Se alege fasolea tån`r` [i f`r` a]e. Cånd dorim s` folosim fasolea conservat` astfel la måncare. A doua zi se completeaz` borcanul cu straturi alternative de fasole [i de sare cu zah`r. zah`rul. Se spal` cu ap` rece [i se taie capetele. apoi se toarn` \n borcan. apoi se toarn` pasta \n ea [i se d` la cuptor. Apoi se scoate [i se las` la r`cit. Merele. toc`ni]e. M`m`ligu]` pripit` 400 g m`lai 1 l ap` o linguri]` de sare Turt` de m`lai cu mere 400 g m`lai 400 g mere 50 g unt |ntr-un ceaun cu ap` rece \n care am dizolvat o linguri]` cu vårf de sare. Se fierbe apa cu sarea. se amestec` pån` se \ncorporeaz` [i se las` la r`cit. cu dou` linguri de sare la un litru de ap`. uleiul. Se serve[te cald`. pån` cånd se ajunge la consisten]a dorit`. untul. se toarn` m`laiul \n ploaie. jum`ri. \n cruce. Pe fundul borcanului se a[tern frunze de ]elin` [i crengu]e de m`rar. cur`]ate de coaj` [i cotor [i t`iate \n felii. se spal` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ 5 mm. dup` care se toarn` compozi]ia ob]inut`. Se serve[te fierbinte. amestecånd permanent cu un f`c`le] sau cu o lingur` de lemn. 27 . |n borcan se aranjeaz` castrave]ii uniform. a[ezate \n cruce. eventual se pun [i boabe de piper. un strat de fasole [i unul de sare cu zah`r. cu brånz` [i småntån`. Nu trebuie sp`lat`. se unge cu unt. ciorbe sau bor[uri. dup` care se paseaz`. Se presar` boabe de piper. f`ina. pån` se ob]ine consisten]a unei småntåni. Se pun sub borcan dou` cu]ite. Cånd m`m`ligu]a \ncepe s` clocoteasc`. formåndu-se o past` groas`. Se preseaz` totul cu dou` scåndurele. o fierbem \n dou` rånduri \n ap` clocotit`. pån` devine c`ldu]`. se spal` bine [i se taie \n buche]ele mici. La suprafa]` se pun crengu]e de m`rar. respectånd propor]ia de dou` linguri rase de sare la un litru de ap`. apoi se mut` la r`coare. la foc potrivit. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se pune la loc r`coros [i uscat. tochituri. continuånd amestecarea. punånd peste ei c`]ei de usturoi [i boabe de piper. dup` care se r`stoarn` pe un fund de lemn. Se amestec` piureul rezultat cu m`laiul. Se cur`]` conopida. apoi se duce la loc \ntunecos [i r`coros. Se ia o tav`.

Peste ele. Verdea]a astfel conservat` se poate folosi la prepararea månc`rurilor dup` ce e l`sat` vreo dou` ore \n ap` rece. se umple borcanul cu alte crengu]e verzi de m`rar. \n cuptor. Nu e bine s` fie unele mai mari [i altele mai mici. Dup` ce s-a scurs de ap`. Se p`streaz` la rece. sare [i 100 ml sup` de pas`re) [i cu m`m`ligu]` cald` [i se orneaz` cu frunze de p`trunjel. \nseamn` c` sunt cop]i. \n teancuri. Carnea se cur`]`. Pe gr`tar se pun ro[iile. \ntorcåndu-i din cånd \n cånd. |i \ncerc`m cu cu]itul [i. Se acoper` borcanele cu celofan. Se aleg cartofi s`n`to[i. Apoi. \ntorcånd-o din timp \n timp. Se d` totul la cuptor. 28 . la des`rat. Dup` ce s-au fript. Se spal` cu grij`. se pot pres`ra frunze de ment`. Borcanul se acoper` cu celofan [i se p`streaz` la rece. Se p`streaz` \n loc r`coros. se unge cu ulei [i se frige pe gr`tar. f`r` s` se preseze. se scot din lighean [i se introduc \n borcane. din loc \n loc. de sticl` mici. La suprafa]`. cånd m`rarul [i-a l`sat zeama [i a mai sc`zut \n volum. Dup` 24 de ore. astfel \ncåt s` nu mai r`mån` praf sau noroi pe ei. Se a[az` pe plit`. de m`rime potrivit`. ardeiul gras [i ardeiul iute. se taie \n jum`t`]i [i se servesc calzi. se spal` [i se por]ioneaz`. Cånd este gata. Dup` aproximativ 15 minute. dup` care se scot [i se paseaz` peste carnea din tav`. apoi se adaug` sarea [i se amestec` bine.Frunze de vi]` \n saramur` frunze de vi]` ap` sare frunze de ment` salicilat Se aleg frunze de vi]` fragede. pån` ce zeama acoper` complet m`rarul. f`cut` cu 50 g de sare la un litru de ap`. apoi se cur`]` de coaj` [i de cotoare. la foc potrivit. dar tari. se a[az` pe un platou. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i orna]i cu p`trunjel verde. Se taie de-a lungul. se leag` stråns [i se fierb aproximativ o or` \n bain-marie. Dup` aceea. peste care se pune o piatr`. iar cånd clocote[te. turnånd peste ele saramura \n care se dizolv`. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag`. vinetele se scurg. Frunzele de vi]` vor fi presate cu o bucat` de lemn. Se spal`. se toarn` o solu]ie de 40 g de sare la un litru de ap`. care se scot cu vårful cu]itului. Se pun \n borcane. ca de o crust`. pres`rånd sare peste el. Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` la gur`. trebuie s` le sp`l`m bine \n mai multe ape [i le l`s`m timp de dou` ore s` stea cu felii de cartof crud printre ele. se spal` bine. astfel \ncåt s` fie acoperi]i uniform. Peste ele se toarn` saramura. se pun \ntr-un vas cu 500 ml sup` de pas`re [i se fierb \mpreun` cam un sfert de or`. Se pune pe foc un vas cu ap` rece [i sare. [i se las` s` se coac` la foc potrivit. se scoate \ntr-o tav`. \n prealabil. Se serve[te cu mujdei (usturoiul pisat. \n mai multe ape. ad`ugånd [i sare. tocat fin. presåndu-le cu dou` scåndurele a[ezate \n cruce [i cu o piatr` \nf`[urat` \n tifon deasupra. se pun \n borcan [i se toarn` peste ele saramura r`cit`. Cartofi \n coaj` cu crust` de sare 800 g cartofi noi 100 g sare grunjoas` 70 g unt o leg`tur` de p`trunjel Vinete \n saramur` 5 kg vinete 3 l ap` o linguri]` de sare (la un borcan de 8 l) Ghebe \n saramur` 6 kg ghebe 300 g sare grunjoas` ap` Se spal` bine ghebele \n mai multe ape [i se cur`]` de toate punctele negre. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag` cu sfoar` sau elastic. Se introduc \n borcane mai mici. se d` cu sare [i cu piper. aproximativ 20 de minute. ca s` se des`reze. piper o leg`tur` de p`trunjel 600 ml sup` de pas`re Ro[ii \n saramur` ro[ii sare ap` M`rar conservat \n sare m`rar verde sare M`rarul se alege. Se p`streaz` la loc r`coros [i \ntunecos. La fel se pot conserva [i p`trunjelul sau leu[teanul. Cånd le scoatem. Ca s` aib` o arom` mai pl`cut`. se pune \n borcane Ro[iile trebuie s` fie coapte. se t`v`lesc prin sare grunjoas`. dup` care se a[az` \ntr-un lighean de plastic. se spal` [i se las` la scurs. se preseaz` cu dou` scåndurele puse \n cruce. cu grij` s` nu fi fost stropite cu substan]e chimice. Se scot. Vinetele se aleg numai dintre cele tinere [i sub]irele. Se fierb \n cåteva clocote. cånd acesta intr` u[or \n ei. \n mai multe ape. de un kilogram. \n patru buc`]i. se op`resc vinetele. un praf de salicilat. Se spal`. Saramur` de pui 600 g carne de pui (f`r` cap sau gheare) 2 linguri de ulei 2 ro[ii un ardei gras verde un ardei iute sare. ferit de umezeal`. |nc` uzi. se [terg cu un [ervet curat [i se \n]eap` din loc \n loc cu un ac.

se spal` [i se ung cu pu]in unt. Se las` la cuptor circa 30-40 de minute. Se freac` apoi cu jum`tate din cantitatea de sare grunjoas` [i se las` cåteva ore s` se p`trund`. apoi se pun ro[iile. Se 29 . Se coc. {al`ul se spal` bine \n mai multe ape. Verdea]a se taie m`runt. se cur`]` [i se scurge pe un platou. care se dau prin ma[ina de tocat. Se introduce tava la cuptor [i se las` \nc` un sfert de or`. care se unge bine cu untur` de porc. tot pe gr`tar sau pe plit`. un ardei iute o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri]e de sare. ro[iile. apoi se strecoar` zeama [i se paseaz` legumele. Se serve[te cu m`m`ligu]` [i. Se serve[te fierbinte. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. apoi se pun pe gr`tar \ntregi. Se unge bine pe dinafar` cu restul de miere [i se d` prin sare grunjoas`. Cånd e gata. m`slinele [i ciupercile [i se umple puiul cu aceast` compozi]ie. pentru cine dore[te. Puiul se spal` [i i se scot organele. Cuptorul se \ncinge la 180°. [i se coc circa 20 de minute. iar m`slinele se separ` de såmburi. Dup` care se prinde cu multe scobitori. cu sare. Se ia o tav`. \ntorcåndu-l pe ambele p`r]i. la foc potrivit. 50 ml ulei piper. se unge bine cu toat` cantitatea de unt. ardeiul gras [i cel iute. Se potrive[te. |ntr-un vas cu ap` rece. 150 g unt 100 ml sos tomat Se spal` [i se cur`]` pe[tele. ardeiul gras. apoi se amestec` cu jum`tate din verdea]`. se pune \ntr-o tav`. se fierb sarea cu uleiul. cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra [i m`m`ligu]` cald`.Saramur` de crap 600 g crap (f`r` cap) 3–4 ro[ii 2–3 ardei gra[i. boia iute o leg`tur` de p`trunjel Pe[te \n crust` de sare 1 kg [al`u proasp`t o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 300 g sare grunjoas` 100 g unt Pui umplut \n crust` de sare un pui \ntreg 200 g miere de albine 300 g sare grunjoas` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 200 g ciuperci proaspete 100 g m`sline. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. cu mujdei separat. piper [i boia. Organele se pr`jesc \n pu]in unt. pentru a prinde o crust` frumoas`. apoi se t`v`le[te prin verdea]` [i se a[az` \n tav`. ardeiul iute [i usturoiul pisat. Ciupercile se cur`]`. dup` gust. \ntorcåndu-se pe toate p`r]ile. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tarul \ncins sau pe plit`. P`trunjelul verde se spal`. Pe[tele se presar` cu restul de sare. peste buc`]ile de pe[te. turnånd totul \n tav`. Puiul se unge \n interior cu jum`tate din cantitatea de miere [i se las` 30 de minute s` se p`trund`.

ap` Se prepar` o saramur`. piper Sl`nin` afumat` \n sare sl`nin` afumat` sare grunjoas`. Se face o past` omogen` din ou`le b`tute bine cu furculi]a. Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. Jambon \n crust` de sare o pulp` de porc 100 g småntån` Se alege o pulp` de porc din spate. Se serve[te cu feliu]e de l`måie sau ceap`. l`sånd 10–15 minute s` se p`trund`. curcanul se presar` cu toat` cantitatea de sare. \n form` de piramid`. Deasupra. 30 . cu cåteva cubule]e de unt deasupra. Prin aceast` compozi]ie se t`v`le[te apoi curcanul. Se unge o tav` cu untur` de porc [i se \ncinge cuptorul. 100 g cimbru 400 g sare 300 ml vin alb demisec o l`måie \ntreag` sau o ceap` Curcan \n crust` de sare un curcan 2 ou`. cam \n propor]ie de 50 g sare la 1 l de ap`. se alc`tuie[te un sos din småntån`. care se spal` [i se pune la macerat \n vin 3–4 ore. cånd se afum` \nc` o dat`. Apoi se pune la fiert \n ap` cu 100 g de sare. \ntorcåndu-l pe o parte [i pe alta.las` apoi la cuptor 40 de minute. Se adaug` restul de verdea]` [i sosul tomat. fierbånd ap` cu sare. Se ia curcanul [i se spal` bine \n ap` rece. mu[tar. dup` care se depoziteaz` la rece. o piatr` \nvelit` \n tifon. 3 linguri de f`in` 50 g brånz` des`rat` o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 50 g unt proasp`t 300 g sare grunjoas`. Cånd lemnele au ars. iar peste ea. se d` carnea la fum un timp cåt mai \ndelungat. f`in`. Se las` atårnat \n pivni]` sau la frigider pån` a doua zi. se pune o farfuriu]`. doar cåt s-o acopere. avånd grij` s` se prind` bine. Carnea se \nfige \ntr-o ]epu[` [i se preg`te[te pentru afumat. pån` este aproape fiart`. piper [i verdea]`. Peste sl`nina afumat`. c`reia i s-au scos \n prealabil a]ele. Apoi se cur`]` \n interior. Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` stråns la gur`. Cånd este destul de afumat`. brånz` dulce de vaci. |nainte de a se a[eza \n tav`. prin care se t`v`le[te bine jambonul. Se face focul. ungåndu-l din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n unt topit. mu[tar. pe care se a[az` 4–5 lemne lungi [i sub]iri. cimbru [i restul de sare. se toarn` saramura r`cit`. f`r` s` i se scoat` m`runtaiele.

.

ornate cu crengu]e de p`trunjel. pe care se a[terne un strat de ceap` [i Tart` de ceap` cu ca[caval 2 cepe 200 g f`in` 100 g unt 4 ou` 100 g ca[caval 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel sare. Aluatul se \ntinde \ntr-o foaie groas` de 2 centimetri. Se prepar` aluatul. foi de dafin. foi de dafin Pizza cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 50 ml ulei. se spal` [i se taie \n feliu]e foarte sub]iri. Se las` timp de o 32 . småntåna. Se pune la fiert \n ap` c`ldu]` cu sare. eventual. se cur`]` ceapa. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. \n care se pune drojdia [i se toarn` uleiul. pu]in cåte pu]in. Se serve[te cald. sare. apoi se las`. cimbru Se prepar` aluatul. iar ca[cavalul se d` pe r`z`toarea fin`. Ceapa se cur`]`. apoi se amestec` bine cu pasta de creier rezultat`. se scoate [i se d` printr-o sit` fin`. un ou [i pu]in` sare. se iau de pe foc [i se repartizeaz` \n farfurii. Deasupra se toarn` ulei [i o]et. Salat` de scrumbii s`rate cu ceap` 400 g scrumbii 2 cepe 100 g m`sline 50 ml ulei 50 ml o]et Ou` jum`ri cu usturoi 8 ou` 3 c`]ei de usturoi 100 g ca[caval o lingur` de mu[tar. la råndul lor. cu zeama de l`måie sau o]etul. piper [i. \ntrucåt ca[cavalul [i mu[tarul sunt. piper un strat din compozi]ia ob]inut` mai devreme. apoi se spal` din nou [i se cur`]` de pieli]e. se cur`]`. Ceapa se cur`]`. ad`ugånd sare [i piper dup` gust. Scrumbiile se cresteaz` de-a lungul bur]ii. apoi se c`le[te pu]in \n ulei \ncins. Dup` aceea. Restul de f`in` se pune \ntr-un castron. piper Se bat toate ou`le \ntr-un vas adånc [i se toarn` \ntr-o crati]` \n care sau topit dou` linguri de unt. turnåndu-se uleiul. se amestec` bine cu o lingur` de f`in` [i se las` 10 minute la dospit. eventual. timp \n care se amestec` energic. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. dac` este cazul. Se pune crati]a \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. dup` gust. 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. astfel: drojdia. dou` linguri de unt [i o linguri]` de zah`r pudr`. piper boabe. piper Pl`cint` cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 80 g unt o linguri]` de zah`r pudr` 2 cepe 100 g [unc` 100 g brånz` de vaci 2 ou` 100 g småntån` 30 ml ulei. Cånd se leag` jum`rile. M`slinele se ]in o or` \n ap` rece. se a[az` pl`cintele [i se introduc \n cuptorul \ncins. se adaug` usturoiul pisat. Ceapa se cur`]`. Se unge o tav` cu ulei. ca[cavalul ras [i o lingur` de mu[tar. pe care se aranjeaz` buc`]elele de scrumbie lipite unele de altele. se a[terne un strat de ceap`.Ceapa [i usturoiul Creier cu ceap` 600 g creier de vit` o ceap` 100 ml ulei 25 ml o]et (sau zeam` de l`måie) o leg`tur` de p`trunjel sare. nu mai mari de 3 centimetri. ca pentru maionez`. lap]ii sau icrele. se face o gropi]` \n mijloc. Pån` s` se \nchege ou`le. s` creasc`. unde se ]in cam un sfert de or`. sare. dinspre cap \nspre coad`. Totul se prinde cu cåte o scobitoare. amestecånd f`ina cu trei linguri de unt. se adaug` o linguri]` de sare. Se \ntinde aluatul [i se \mparte \n opt dreptunghiuri. {unca se taie m`runt. Se fr`månt` f`ina cu drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. Se ia un platou lunguie]. apoi se amestec` bine cu brånza. se toarn` sosul. 4 cepe 100 g ca[caval 50 g unt. apoi se las` la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece minimum 6 ore. se scot. reconstituind forma pe[telui. cu p`trunjel tocat deasupra. apoi li se scot såmburii. se spal` din nou. se spal` [i se toac` m`runt. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele. |ntre timp. apoi se c`le[te \n unt \ncins. la c`ldur`. Se presar` piper. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna [i ca[cavalul ras. apoi se d` la cuptor o jum`tate de or`. s`rate). [i. ou`le [i restul de unt. se fr`månt` bine. la foc potrivit. amestecånd mereu. piper. pån` devine crocant`. iar deasupra cåte o m`slin`. Creierul se las` timp de o or` \n ap` rece. apoi se jupoaie pielea. Dup` cel mult o jum`tate de or`. se spal` [i se taie pe[ti[ori. Se cur`]` usturoiul [i se piseaz`. Se continu` fierberea. cånd e fiert. sare (dar nu trebuie exagerat. Peste fiecare buc`]ic`. Se las` la c`ldur` s` creasc`. 4 ou` 100 g småntån`. se pune cåte o felie de ceap`. aflat` pe foc.

se amestec` [i se las` la rece tot trei ore. se stinge cu o]et [i cu vin. Ceap` cu sos de miere 4 cepe potrivite 60 ml ulei. Dup` aceea. Se adaug` f`ina. se scurge. Dup` cåteva minute. se poate stropi cu zeam` de l`måie. apoi se introduce la cuptor. Se \ntinde aluatul \ntr-o form` rotund`. cåte o lingur` de sup` de oase. l`såndu-se pån` se rumenesc cartofii (cam o jum`tate de or`). |ntre timp. Ceapa se cur`]`. se cur`]` ceapa [i se Se alege ceap` mai m`runt`. piper o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de sare Se cur`]` cartofii. la foc mic. Cartofi cu ceap` 500 g cartofi 50 ml ulei. Se servesc calzi. Se scoate. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. dup` care se adaug` 2–3 linguri de sup` de oase. Dup` alte cåteva minute. ca[cavalul ras [i småntåna. se spal` [i se pun la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. se c`le[te \n ulei pån` devine transparent`. de preferin]`. |ntr-un alt vas. amestecånd mereu. o ceap` 300 ml sup` de oase. se adaug` bulionul. se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n acest sos. toac` \n få[ii sub]iri. Se introduce tava la cuptor. astfel \ncåt s` se rumeneasc` uniform. cam 20 de minute. ro[iile t`iate \n feliu]e mici [i frunzele de ]elin` tocate m`runt. se toarn` umplutura [i se d` din nou la cuptor. pres`rånd sare. apoi se c`le[te \n restul de unt. dup` care se ]in \ntr-un vas cu ap` rece timp de aproximativ 5 minute. cam 20 de minute. apoi se pun cartofii [i ceapa. se spal` [i se c`le[te. Se serve[te fierbinte. cu crutoane. Se las` acolo timp de trei ore. se toarn` uleiul [i o]etul. se spal`. se d` focul mai mare [i se adaug` usturoiul pisat. Heringi cu ceap` 600 g heringi 600 g ceap` 60 ml o]et 20 ml ulei boabe de mu[tar boabe de piper ienibahar. Ceapa se rånduie[te pe marginile platoului. se spal`. cald`. |n momentul \n care ceapa cap`t` o culoare castanie. apoi se amestec` \ntr-un vas cu celelalte trei ou`. iar platoul se poate orna cu feliu]e de l`måie [i crengu]e de p`trunjel. se taie \n buc`]ele mici [i se fierb \n ap` cu sare. Zarzavaturile se cur`]`. se potrive[te de sare.or` s` se odihneasc`. Se serve[te. Se amestec` energic [i se las` flac`ra cåt mai mic`. timp \n care se mai adaug`. sare Se cur`]` heringii de piele [i de intestine. pe toate p`r]ile. apoi se toarn` sosul. se toarn` uleiul. se spal` [i se toac` m`runt. se adaug` mierea. se scoate. se s`reaz` [i se pipereaz`. dar merge [i rece. Se \ntoarce. l`såndu-se un sfert de or` la foc iute. Se strecoar` [i se toarn` cåte pu]in peste ceap`. la foc potrivit. cu lingura. din cånd \n cånd. \ntreag`. Dup` aceea. Se potrive[te de sare [i piper [i se d` focul mare. la foc moderat. Dup` preferin]e. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ceap` 3 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. sare. Se mai fierbe. piper Se cur`]` ceapa. dup` care se adaug` ienibaharul [i boabele de mu[tar [i de piper. se cur`]`. pentru vreo 5 minute. 60 g miere 30 ml o]et. se scurg [i se aranjeaz` pe un platou oval. 33 . Ceapa se cur`]`. se spal` [i se taie \n felii de m`rime potrivit`. 2–3 ro[ii 4 c`]ei de usturoi frunze de ]elin`. acoperit cu un [ervet curat. \n ulei \ncins. 50 ml vin alb o lingura de bulion. se scot heringii. piper [i cimbru \n dozele preferate. amestecånd cu lingura de lemn pentru a se evita formarea cocoloa[elor. |ntr-o tav`. se spal` [i se taie pe[ti[ori.

se mai presar` un pic de sare [i piper [i se fierbe. la foc mic. se \n`bu[` morcovii. din franzela t`iat` \n cubule]e [i rumenit` \n unt. apoi se cur`]`. piper Ceapa se cur`]` [i se fierbe \n ap` cu sare. cur`]ate. la foc mic. 80 ml ulei 2 linguri de f`in`. iar albu[urile se taie \n få[ii sub]irele. \nc` vreo zece minute. se toarn` deasupra bulionul. Se stinge cu bulionul sub]iat cu ap`. Arpagicul se spal`. o lingur` de f`in` 100 ml vin alb. \n ap` cu sare. se spal`. 10 minute. se paseaz` [i se toarn` peste carne. piper Ou` cu ceap` [i sos de vin 4 ou`.Ceap` umplut` cu ciuperci 8 cepe mari 200 g ciuperci. dar \ntregi. Sosul rezultat se strecoar` \ntr-un vas. peste ele se strecoar` sosul [i se introduc la cuptor. 34 . iar cånd aceasta s-a rumenit. 200 g franzel` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se stinge cu o jum`tate de pahar de vin. se spal` [i se toac`. tocat. la foc potrivit. \ntr-un castron. Se c`lesc \n ulei arpagicul [i ceapa. sarea [i piperul. Se adaug` f`ina. Se serve[te cald. Cånd se ia de pe foc. dåndu-se la cuptor. m`rarul tocat m`runt [i un vårf de cu]it de sare. Se pun cepele \ntr-o tav`. |n alt vas. usturoiul. o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. ceapa [i p`stårnacul. un sfert de or`. Se fierbe. Carnea se spal`. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` timp de 15–20 de minute. sare. pån` devin aurii. se toac` m`runt. s` se rumeneasc` la foc moderat. Ciupercile se cur`]`. \n care se pun [i cepele. ca s` nu se formeze cocoloa[e. Måncare de arpagic 500 g arpagic o ceap` 100 g m`sline o lingur` de bulion 30 ml ulei 1/2 linguri]` de f`in` o l`måie mic` sare. 2 leg`turi de p`trunjel 400 ml sup` de oase o linguri]` de sare Se fierb cepele. care se toac` m`runt [i se amestec`. Cu compozi]ia rezultat`. apoi se scoate miezul. se adaug` ap` [i se las` la fiert pån` se umfl` bobul. se spal`. dup` care se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. Se las` cel mult 10 minute. Ou`le se fierb astfel \ncåt s` fie cåt mai tari. sarea [i restul de sup` [i se las` la fiert cam un sfert de or`. Se mai las` la fiert pån` clocote[te. se las` \n ap` rece o jum`tate de or` [i apoi se cur`]`. Orezul se alege. sub]iat cu ap` [i pu]in ulei. amestecånd bine. se adaug` o lingur` de bulion [i o linguri]` de zah`r [i se mai las` la fiert 10 minute. amestecånd cu lingura de lemn. se spal` \n mai multe ape. timp \n care se potrive[te de sare [i piper. un morcov 30 g p`stårnac. cu 25 ml ulei. Se amestec` miezul de ceap`. se spal` \n mai multe ape [i se c`le[te \n pu]in ulei. sare [i piper dup` gust. verdea]a tocat`. se adaug` m`slinele [i l`måia t`iat` \n feliu]e sub]iri. se las` pån` se rumene[te pu]in. piper Se cur`]` cepele. sau rece. Se servesc calde. piper Ceap` umplut` cu orez 8 cepe mari 150 g orez 50 ml ulei. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. se s`reaz` [i se pipereaz`. Se adaug` p`trunjelul tocat. apoi se pune s` se rumeneasc` \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu cepele cu ea. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. se umplu cepele. Atunci cånd arpagicul e fiert cam pe trei sferturi. Se adaug` albu[urile tocate [i g`lbenu[urile \ntregi. se adaug` f`ina. cu miezul de nuc` pisat. o lingur` de f`in` 2 linguri de bulion o c`p`]ån` de usturoi 500 g cartofi. Ceapa se cur`]`. Pe m`sur` ce fierbe carnea. se d` cu sare [i se \n`bu[` \n 25 ml ulei cu pu]in` sup` de oase. 2 cepe 100 g unt. la foc moale. Ceap` umplut` cu nuci 8 cepe m`ri[oare 100 g miez de nuc` 40 ml ulei. dup` care se scot pe un platou [i li se scobe[te miezul. piper Ostropel de vac` 500 g carne de vac` 50 ml ulei o ceap`. La råndul ei. dup` care se servesc imediat. cu p`trunjel tocat deasupra. Cånd s-a rumenit u[or. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu o cantitate egal` de ap` [i un praf de sare. Se rumene[te f`ina \n dou` linguri de ulei. t`iate rondele. 2 linguri de f`in` o lingur` de bulion. cu m`m`ligu]`. o lingura de bulion o leg`tur` de m`rar sare. la foc potrivit. ceapa se cur`]`. Se servesc cu crutoane. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. Se las` s` se r`ceasc`. Se las` la cuptor. pån` \ncep s` se \nmoaie. se c`le[te f`ina. Se cur`]` cartofii. cu ciupercile. f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. se stinge cu bulionul diluat \n pu]in` ap`. pån` devine u[or transparent`. se cur`]` de pieli]e [i se por]ioneaz`. se scot g`lbenu[urile. Dup` ce au fiert zarzavaturile. se adaug` cåte pu]in` sup`. Se adaug` bulionul. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` cu sare. se presar` verdea]a tocat`. cu o lingur`. sare. Se serve[te cald`.

l`sånd s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. apoi se pun \n supa de zarzavat care clocote[te. ornat cu felii de l`måie [i p`trunjel tocat. apoi se adaug` prazul. Racii sunt fier]i suficient atunci cånd observ`m c` apare o cr`p`tur` \ntre gåt [i carapace. se spal` bine racii \n mai multe ape. Se servesc separat. ulei [i zeama \n care a fiert somnul [i se toarn` deasupra. Se cur`]` [i se piseaz` usturoiul. piperul. Sos cald de usturoi 300 g usturoi 200 g f`in` 200 ml ulei 50 ml o]et de 9° 2 linguri de sare (pentru 1 kg de sos) Se cur`]` [i se spal` prazul. Praz cu m`sline 1 kg praz 50 ml ulei. iar deasupra lor se pun m`slinele. boia de ardei dulce Raci cu usturoi 30 de raci vii un morcov mare. se cur`]` ceapa [i se toac` m`runt. Se fierbe la foc mic timp de o jum`tate de or`. piper Marmelad` de ceap` 500 g ceap` 40 ml ulei 200 ml vin alb dulce 2 linguri]e de zahar zah`r o linguri]` de o]et 50 g stafide sare Pe[tele se cur`]` de solzi. i se scot intestinele [i urechile [i se spal` bine cu ap` rece. stafidele se pun la \nmuiat \ntr-un vas cu ap` rece. Se amestec` bine [i se las` la fiert cam o Zarzavatul se cur`]`. diluat \n prealabil. Ceapa [i morcovii se cur`]`. Se ia oala de pe foc [i se mai las` racii s` stea \n Se c`le[te f`ina \n uleiul \nfierbåntat. Se serve[te cald. la foc moderat. Dup` ce s-au fiert. Dup` gust. se spal`. Se las` la fiert cam o or`. Se face un sos din o]et. Se adaug` bulionul. dup` care se scurge. pentru omogenizare. o ceap` 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. se scoate aripioara din mijlocul cozii \mpreun` cu intestinul gros. Se preg`te[te [i mujdeiul. o lingur` de bulion o linguri]` de o]et o ceap`. Se taie \n por]ii egale. se taie felii [i se pun la fiert \n ap` rece cu piperul [i foile de dafin. 35 . apoi se taie \n buc`]i lungi de aproximativ 10 cm [i i se scoate miezul. se spal` [i se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. Se serve[te cald. Se stinge cu zeam` de oase sau cu ap`. pu]in ulei [i ap`. f`r` s` se rumeneasc`. foile de dafin. se taie \n felii [i se pune la fiert \n ap` cu sare [i cu piperul boabe. din usturoiul pisat. se poate ad`uga [i o]et. Se serve[te la rasoluri de vit` sau de pe[te. s`-i mai treac` iu]eala. f`ina dizolvat` \n ap` rece. Se las` la cuptor. c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii. se scot pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjelul tocat. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]ile de praz. piper boabe Ceapa se cur`]`.40 de minute. la ciolan de porc sau la chiftele. iar mujdeiul \n sosier`. Se amestec` mereu. |ntre timp. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel o lingur` de sare. apoi se scot.Pan` de somn cu usturoi 1 kg somn (f`r` cap) un morcov. iar cu pasta rezultat` se umplu buc`]elele de praz. Se folosesc p`r]ile laterale de la burt` [i dinspre coad`. Se servesc calzi. se spal` din nou de mai multe ori. una de sare [i una de o]et. piper boabe foi de dafin 2 leg`turi de p`trunjel jum`tate de or`. Cånd s-a \ng`lbenit pu]in. se s`reaz` [i se ]in la rece peste noapte. cu lingura de lemn sau cu telul. Se pune capacul [i se mai las` s` fiarb` \n`bu[it 50–60 de minute. boiaua. sarea [i o]etul. cu mujdei de usturoi [i cu p`trunjel tocat fin [i pres`rat peste ei. ca s` nu se pr`jeasc`. ci doar s` se \nmoaie. Praz umplut cu brånz` de vaci 500 g praz 300 g brånz` dulce de vac` 100 g m`sline 50 g unt. se adaug` pe[tele [i se mai las` la fiert \nc` vreo jum`tate de or`. apoi se c`le[te pu]in \n ulei [i se toarn` \n sos. Dup` un sfert de or`. o ceap` 2 linguri]e de o]et de 9° 2 linguri de ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. sare. m`slinele [i se completeaz` cu ap`. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat [i pu]in` ap`. |ntre timp. Se cur`]` [i se spal` prazul. pres`råndu-se deasupra parmezan ras [i verdea]` fin tocat`. Se freac` brånza cu jum`tate din verdea]a tocat` m`runt. Se \nfierbånt` dou` linguri de ulei \ntr-o crati]`. se scurg. zeam` vreo 10 minute. se adaug` ap` fiart`. Dac` nu e suficient` sup` ca s` acopere bine racii. pån` se rumene[te prazul. se taie \n buc`]ele de cåte 4–5 cm [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. se stinge cu un pahar de vin alb dulce [i \nc` unul de ap` c`ldu]`. Se adaug` trei linguri]e de zah`r. pe[tele pe platou. se toac` [i se adaug` \n crati]`. 2 ou` 100 g parmezan o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se mic[oreaz` focul aproape de minimum [i se pune ceapa. piper. |ntre timp. foi de dafin. Se bat bine ou`le [i se toarn` deasupra. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel. 200 g m`sline o lingur` de f`in`. Se fierb timp de un sfert de or`. apoi se d` tava la cuptor timp de 30 . Se s`reaz` [i se amestec`.

se stinge Arpagic cu miere 600 g arpagic 100 g miere poliflor` o leg`tur` de p`trunjel. ad`ugånd [i cåteva frunze de p`trunjel \ntregi. pån` cånd arpagicul se rumene[te u[or. se mai trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. Ceapa se cur`]`. chiftelu]e. Mierea se toarn` \ntr-o crati]`. apoi se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. unde se las`. sare Arpagicul se spal`. se adaug` zah`rul [i f`ina [i se las` s` se rumeneasc`. Se serve[te ca garnitur` la fripturi. Cånd aceasta devine transparent`. ca s` nu se formeze cocoloa[e.Sos de ceap` 3 cepe 60 g unt o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r un g`lbenu[ de ou cu ap` fierbinte [i se drege cu un g`lbenu[. Se folose[te la preparate pe baz` de paste [i la diferite månc`ruri cu carne sau cu legume. se tope[te untul [i se pune ceapa la c`lit. se spal` [i se toac` m`runt. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Cånd s-a rumenit. se las` la r`cit. Se scoate. la foc mic. apoi se cur`]` de foile de la suprafa]`. . sp`late bine. iar peste ea se pune arpagicul. pe[te pr`jit sau sufleuri de legume. |ntr-o crati]`. f`r` a amesteca. amestecånd bine pentru omogenizare. Se presar` un praf de sare [i se introduce totul la cuptor.

din nefericire. puternic. oarecum. ca s` ne putem bucura din plin de reu[ita unei mese. Este foarte important s` [tim cum se asorteaz` b`uturile cu fiecare gen de preparate culinare \n parte. din soiurile Chardonnay. dac` nu sunt \nso]ite de o cup` cu un vin spumant de bun` calitate! O importan]` deosebit` are [i modul \n care sunt servite b`uturile.|nso]irea bucatelor cu b`utura Adeseori. S` \ncepem cu aperitivele. o vi[inat` sau chiar un whisky. cu atåt vinul trebuie s` fie mai acid. cu ghea]` din bel[ug. un gin sau un vermut trebuie s` fie servite reci. trebuie s` mai a[tept`m pån` la servirea felului de baz`. o votc`. Månc`rurile cu sos de ro[ii sau preparatele specifice buc`t`riilor asiatice se asorteaz` cel mai bine cu un Pinot Noir sau un Burgund. de asemenea. unde op]iunile sunt mult mai diversificate. nu la fel se procedeaz` \n cazul coniacului. se recomand` vinurile ro[ii. rachiuri fine de fructe. Numai c`. Pentru preparatele din fructe de mare. Acel ceva poate fi un suc natural. parfumate [i licoroase. aproape la fel de mul]i oameni consider` c` „merge“ orice fel de b`utur`. la care s-ar putea servi [i un vin alb. contrar credin]ei unora. soiurile Sauvignon. Temperatura conteaz` foarte mult.. care trebuie servit la temperatura mediului ambiant. cu buchet. La cafea. eventual. mult` lume se gånde[te la o b`utur` mai mult sau mai pu]in alcoolizat`.. \n timp ce carnea ro[ie cere un vin ro[u. Dac` un whisky. m`sline [i altele. nici b`uturile cu un con]inut ridicat de alcool nu sunt binevenite. Cu condi]ia. Preparatele pe baz` de vånat vor fi \nso]ite de vinuri vechi [i seci. alegerea unui vin mai u[or – spre exemplu. dar. T`måioas`. indiferent care ar fi preparatele culinare din componen]a meniului. Preparatele pe baz` de ciuperci merg foarte bine cu un vin demisec. despre care tradi]ia spune c` se potrivesc cel mai bine cu berea. |n schimb. \n mod obligatoriu se va servi acela[i vin \n timpul mesei. Unii prefer` s` \nceap` o mas` cu „ceva tare“: o ]uic`. coniac. Traminer. |n schimb. Månc`rurile din legume impun. dac` avem de-a face cu pr`jituri cu ciocolat` sau cu fructe. vinul e preferabil s` fie unul alb. fine (Cabernet Sauvignon sau B`beasc`) \n cazul vånatului cu pene. Nici vinurile. 37 . sau tari (Feteasc` Neagr`. sec [i tare. o votc`. |n acest scop. recomand`rile merg c`tre b`uturile care influen]eaz` \n mod favorabil digestia: lichioruri fine. |n ceea ce prive[te desertul. |n nici un caz nu se va alege ]uica! O b`utur` care se admite s` se serveasc` la o mas` de la aperitiv pån` la desert este [ampania. contribuind la cre[terea apetitului [i t`ind. supele. o mas` bun` este considerat` incomplet`. efectul produs de preparatele mai grele. o b`utur` gre[it aleas` are efectul contrar. el trebuie \nso]it de vinuri dulci. o ap` mineral` sau plat`. vinuri cu gust [i buchet caracteristic. vinurile nu sunt deloc potrivite. Galben` de Odobe[ti. rosé. iar unele specialit`]i se potrivesc cu un vin rosé. nici berea. Excep]ie fac doar unele ciorbe concentrate din pe[te sau crustacee. acela[i gust. cremele sau bor[urile nu prea „rimeaz`“ cu vinul. brånz`. dac` se serve[te o gustare tradi]ional`. s` trecem \n revist` cåteva principii de baz` \n ceea ce prive[te asortarea b`uturilor cu månc`rurile. din soiuri ca Muscat Ottonel. totu[i. Carnea fript` la gr`tar se supune acelora[i reguli. De exemplu. Ajungem acum la felul de baz`. f`r` un pahar de. cu excep]ia mititeilor. asortimentul e cu atåt mai reu[it. Riesling Italian sau Pinot Gris sunt cele mai potrivite. ceva. |n schimb. Muscatel. parc`. Feteasc` Alb`. Dar. |n cazul \n care vinul a f`cut parte din ingredientele folosite la prepararea unui fel de måncare. Tartinele cu caviar sau icre de Manciuria nu au. Cu cåt pe[tele care intr` \n componen]a felului de måncare respectiv este mai gras. brånzeturile sau preparatele \n care brånzeturile joac` un rol important vor trebui \nso]ite de vinuri albe sau. ca licoarea s` fie natural`. Oricåt ne-am dori s` degust`m mai repede un pahar de vin. un p`h`rel de ]uic` poate fi binevenit. Nimic mai fals decåt acest „merge orice“! E foarte adev`rat faptul c` o måncare gustoas` poate fi pus` mai bine \n valoare de licoarea potrivit`. de regul`. mai u[or. Dac` provin din aceea[i regiune ca [i brånza. Gras` sau Fråncu[`. salate sau legume. Ciorbele. pentru vånatul cu blan`. aperitivele pot fi \nso]ite [i de un pahar cu vin. |n general. cu mezeluri. Busuioac` sau Cadarc`). Dac` måncarea este pe baz` de carne alb`. Gras` de Cotnari sau Aligoté. cånd e vorba s` se bea ceva la mas`.

la fel [i spumantele. cu atåt el trebuie s` fie mai rece. De asemenea. niciodat` nu trebuie servit un vin ro[u \nainte de unul alb. Vinurile ro[ii vor fi servite \ntotdeauna la temperatura camerei. el ar p`rea acru dac` este b`ut imediat dup` un pahar de vin dulce [i aromat. Acela[i lucru este valabil [i \n ceea ce prive[te vinurile dulci. b`uturi care vor trebui ]inute la frigider [i r`cite cum se cuvine. \nainte de a fi servite. Alt` regul` de baz` care func]ioneaz` \n privin]a servirii vinurilor spune c` vinul sec se serve[te \ntotdeauna numai \naintea unuia demisec sau dulce. Din punctul de vedere al vechimii. se impune ca vinurile albe s` fie cåt mai bine r`cite \nainte de a fi aduse la mas`. pentru a-[i putea regla temperatura. regula difer`. Cu cåt vechimea vinului este mai mare.Berea cald` nu face deloc o impresie favorabil`. niciodat` invers. pentru a pune \n valoare calit`]ile unui meniu. \naintea celor vechi. vor trebui aduse \n camer` cu cåteva ore \nainte de mas`. Pentru vinuri. mai \ntåi unul alb [i abia apoi unul ro[u. oricåt de bun ar fi un vin sec. . s` se serveasc` dou` vinuri. f`r` excep]ie. Este recomandabil ca. trebuie [tiut faptul c` vinurile noi se servesc. licoroase sau spumante. locuri mai r`coroase. Este evident faptul c`. \n func]ie de culoare. iar \n cazul \n care sunt depozitate \n pivni]` sau \n beci. |n schimb.

.

.

.

horinc`. Cånd se bea vin \n Transilvania. cårna]ii afuma]i sau proaspe]i. cu sapa. dar [i cu vånturile reci [i aspre de iarn`. vår[li iu]i de Ha]eg sau varz` ca la Cluj. jum`rile reci sau fierbin]i.Hran` pentru cå[tigat o påine Ardelenii sunt cei mai nem]i dintre romåni: m`nånc` mult. toc`tur` [i alte månc`ruri. paprica[ul. Tot obicei nem]esc este [i f`cutul påinii din f`in` de gråu [i cartofi. bor[ din carne de porc cu rånta[ (sau sup` de g`lu[te). ori gogo[ari. Steinlinger sau Jidvei. acela n-a \n]eles ce vrea s` spun` ardeleanul prin expresia „s` cå[tigi o påine“. cu multe calorii. ciorba de fasole cu tarhon. supele se fac cu g`lu[te de gri[ sau cu t`i]ei de cas`. Sunt \nv`]a]i cu coasa. Cine n-a t`iat cu bri[ca (cu]it mic) o felie uria[` de påine. ciorba de salat` cu jum`ri de ou [i costi]`. [vabilor [i ungurilor din Ardeal. vinars sau jinars [i sunt toate rachiuri dublu distilate din prune amestecate cu mere sau pere. ardeleanca sacrific` o g`in` gras` din care face vestita sup` cu t`i]ei de cas`. untura care e prezent` de la ciorbe pån` la pr`jituri. 42 . Hrana celor din Transilvania este conceput` pentru a munci mult [i bine. Se pun al`turi mur`turi reci (aduse din beci) ori castrave]i. dar [i cu småntån`. Dac` e duminic`. tot dup` obiceiul nem]esc. Pentru desert. apoi pog`cei sau v`rz`ri. Dac` e o zi obi[nuit` de munc` grea. El d` jambonul afumat. Totul cu multe condimente. dar [i muncesc de rup. buc`t`ria ardeleanului a fost influen]at` temeinic de obiceiurile gastronomice ale sa[ilor. de[i e un derivat al acestuia. cu zilele de ar[i]` din var`. Sunt apreciate supele gula[. precum [i renumitul [ni]el de porc care a \nvins [ni]elul vienez de vi]el. sl`nina \n saramur` sau afumat`. de asemenea. ardeleanul m`nånc` sl`nin` cu ceap` ro[ie. Regele c`rnurilor ardelene este porcul. Rånta[ul de untur` [i ceap` (i se spune [i \ngro[al`) se reg`se[te. sångeretele [i toba (preparate cu sånge de porc). se g`tesc mai ales pr`jituri cu nuc` sau cu crem`. B`uturile Ardealului se numesc palinc`. chi[ca (cu orez sau crupe). {ni]elul de porc cu cartofi pai se face la minut cånd familia se \ntoarce de la biseric` [i se m`nånc` fierbinte tare. \n toate ciorbele – care aici se mai cheam` [i z`muri. se bea Riesling de Tårnave. Ciorbele se aromeaz` cu tarhon. De altfel. chis`tura (sl`nin` afumat` t`iat` m`runt [i amestecat` cu ceap`) care se adaug` \n ciorb`.

.

festival de prim`var` – a doua duminic` din aprilie C`ianul Mare |nstru]atul boului – 3 iunie Dealu Festivalul narciselor – luna mai Maieru Ie[itul plugului întâi – aprilie Miercurea Ciuc |ntâlnirea a 1 000 de fete secuiene . M`gura Priei Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Z`u de Cåmpie Tårgul pe[telui – iulie Bihor Dragoteni Oul de Pa[ti – aprilie S`laj Buciumi Serbare câmpeneasc` – august Oradea Târgul palincarilor – septembrie Festivalul vinului – octombrie Covasna Vârghi[ Festivalul narciselor – prim`vara Cizer M`suri[ul oilor – mai Vadu Cri[ului Târgul de la Vama S`rii – iunie Varstag Culesul zmeurei – 5 august Sânmihaiu Alma[ului M`suri[ul laptelui – mai Bistri]a-N`s`ud Beclean Culesul cire[elor – iunie Harghita Borsec Zilele Borsecului – 20 august Sibiu Avrig Florile Oltului. serbare câmpeneasc` – mai Boul împ`nat – iunie Pa[tele Blajinilor – a patra zi dup` Pa[ti Prânzul Pa[telor. M`derat. Valea Nirajului Valea lui Mihai: Valea lui Mihai. Arad R`te[ti: T`[nad 44 Sebe[-Apold: Sebe[.Festivaluri gastronomice Alba Avram Iancu (M-tele G`ina) Târgul de fete – 19-23 iulie Com`na Plugarul – aprilie Cununa – vara S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. {am[ud Tårnave: Blaj. Media[. Ighiu Diosig: Diosig. Triteni Alba: Alba-Iulia. serbare câmpeneasc` – a doua zi de Pa[ti {irnea M`suratul laptelui – mai R`v`[itul oilor – octombrie Mure[ Brâncovene[ti Târgul cire[elor – iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie Dr`gaica – 24 iunie Ilia Dr`gaica – 24 iunie Reghin Culesul cire[elor – iulie Cluj Huedin. Teaca. Oradea. Såniob-Marghita Lechin]a: Lechin]a. Sanisl`u . Bistri]a. Jidvei. Zag`r.1 iulie Târgul olarilor – 11-12 august Prundu Bârg`ului S`rb`toarea ]apinarilor – octombrie Jina Sus pe muntele din Jina – iulie M`rginimea Sibiului Colindele de Ispas – Ziua de |n`l]are Praid Festivalul sarmalelor – septembrie Bra[ov Bran Zilele Branului – 4-6 octombrie M`suratul laptelui – martie {iclod Culesul cire[elor – iunie Sibiu Festivalul na]ional al tradi]iei populare – 12-20 iulie Festivalul pomilor în floare – mai Zilele toamnei sibiene – 19-21 octombrie Bra[ov ({chei) Junii Bra[ovului – a doua duminic` dup` Pa[ti Hunedoara Deva C`lu[arul transilv`nean – ianuarie Podgorii [i centre viticole Aiud: Aiud. Turda. Zal`u. Apold Silvania: {imleul Silvaniei. Bato[ Mini[: Mini[.

sub]ire. Acestea se ung bine cu unt. la foc potrivit. Se d` Se fr`månt` f`ina cu un g`lbenu[. ca[cavalul dat pe r`z`toare. Ciupercile se cur`]`. sp`lat` [i tocat` m`runt. se condimenteaz` cu piper [i cimbru [i se pune s` se c`leasc` la foc mic \ntro tigaie de teflon. se toac` m`runt. apoi se \ntinde a doua [i se lipe[te peste prima. se adaug` ceapa cur`]at`. piperul [i sarea. dar ad`uga]i o lingur` de ulei [i tot atåta ap`. se \ntinde pe plan[et`. coaja ras` de l`måie. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare.Ca[caval la cuptor 100 g unt 100 g småntån` 400 g ca[caval 600 ml lapte 4 linguri de pesmet. inclusiv deasupra. se spal` sub un jet de ap` rece. Se toarn` peste ciuperci. sare Cartofii se fierb. ca pentru piure. Compozi]ia se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` la cuptor pentru 30-40 de minute. Pl`cint` cu carne [i cartofi 400 g carne tocat` 400 g cartofi 2 ou`. se scot \ntr-un vas \nc`lzit \n prealabil. a[ezåndu-se \ntr-o tav` uns` [i ea cu ulei. se \ntinde. Ciuperci la gr`tar cu sl`nin` [i brånz` 500 g ciuperci 200 g sl`nin` 200 g telemea de oi 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. ap` rece [i sare. care se \mparte \n p`trate de cåte 10 centimetri pe fiecare latur`. sau se toarn` un mujdei preparat din usturoi pisat. Se c`lesc cåteva minute. dup` gust. cu laptele. se ia o sfer`. carnea se amestec` bine cu ou`le. 100 ml lapte 100 g brånz` de burduf. cimbru F`ina se c`le[te \n untul \ncins [i se stinge cu laptele cald. \n coaj`. pu]in` esen]` de rom [i un praf de sare. se usuc` \ntr-un [ervet curat [i se s`reaz`. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. ou`le b`tute spum` cu furculi]a. Dac` se \ntåmpl` acest lucru. o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom. 45 . se lipesc bine [i se pun la pr`jit \n ulei pe ambele p`r]i. care se \ntind \n foi. apoi se cur`]` [i se piseaz`. verific`m compozi]ia cu un vårf de cu]it. Dup` aceea. Se prepar` un aluat din f`in`. s` se odihneasc`. Dac` nu dispune]i de a[a ceva. se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de 20 de minute. cu p`trunjel verde tocat fin. |ntre timp. iar peste ele se rade telemeaua de oi proasp`t`. piper. dup` care se \ntind \ntr-o singur` foaie. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se las` la cald timp de o jum`tate de or`. Se amestec` telemeaua ras` cu gri[. ca[caval [i sl`nin` 500 g ciuperci 50 g sl`nin` afumat` 4 ou`. se spal` [i se pun s` se op`reasc` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se \mparte \n opt buc`]i. la foc potrivit. |ntr-o tigaie. unse cu ulei. Dup` aceea. Se taie sl`nina \n cubule]e. se acoper` cu celelalte dou`. cu ceapa [i cu verdea]a tocate m`runt. Se introduce la cuptor. Carnea se s`reaz`. apoi ciupercile. Se dau la rece pentru 20 de minute. sare Omlet` cu ciuperci. se toarn` laptele. 200 ml lapte 250 g ca[caval o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se serve[te pres`rat` cu verdea]` tocat`. 2 ou`. cam o jum`tate de or`. småntån` [i zah`r vanilat. se pune sl`nina t`iat` \n buc`]ele mici. Se adaug` pesmetul c`lit \n unt. Se scoate din cuptor. Se \ntind dou` foi duble. iar compozi]ia se pune \ntr-un castron. Se amestec` brånza cu un g`lbenu[ [i se \ntinde uniform pe p`tratele de aluat. Ou`le se bat spum`. se s`reaz` [i se pipereaz`. unse la råndul lor. apoi se amestec` bine. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. spre a vedea dac` nu s-a lipit. dup` care se pun la fript ciupercile. la foc potrivit. sare Ciupercile se cur`]`. Pl`cinte moc`ne[ti 150 g f`in` 60 g unt. Se las` la fiert într-o oal` de 2 l pån` se \ngroa[`. piper Pl`cint` cu brånz` 200 g f`in` 3 ou`. 3 ou` 200 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel verde piper. Se \mparte aluatul \n patru buc`]i. se suprapun [i se las` o or`. 100 ml ulei 2 ou`. un ou [i pu]in` sare. 150 ml ulei 300 g brånz` telemea 2 linguri de gri[ 50 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat. Dup` ce s-au r`cit. Identic se procedeaz` cu celelalte. cu sl`nina \n sus. apoi se las` la scurs. se a[terne umplutura. se \ndep`rteaz` picioru[ele. apoi acestea se \ndoaie \n form` triunghiular`. Dup` ce s-au fript. se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte. apoi se ia tigaia de pe foc. pe fiecare p`l`rie de ciuperc` punåndu-se cåteva buc`]ele de slanin`. piper la cuptor. se unge cu ulei sau cu untur`. se unge cu ulei. formåndu-se patru foi mari. putem ad`uga pu]in unt deasupra. pån` se rumene[te. cånd s-a r`cit. unde se las`. Se \ncinge bine gr`tarul. dup` care se scurg [i se servesc calde. Se unge o tav` cu ulei [i se a[terne compozi]ia \n mod uniform. 2 ceape. pute]i folosi [i o tigaie normal`.

Se las` s` dospeasc` o or`. apoi se fierbe separat. piper Bor[ cu chi[c` (caltabo[) 1 l bor[. Cånd s-au fiert toate. Se amestec` bine cu uleiul [i o ceap` ras`. se \n`bu[` \n ulei \ncins [i pu]in` ap`. apoi. piper Ciorb` de salat` verde 1 kg salat` verde 200 ml lapte prins 200 g sl`nin` afumat` 200 g cårnat afumat 0. Se adaug` la fiert loboda [i orezul. Se pune apoi la afumat [i se folose[te cum s-a ar`tat mai sus. se \nchid [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. Se serve[te cu p`trunjel tocat m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. 1 l bor[ sare. se fr`månt` ad`ugånd 100 g untur`. o ]elin` mic` 100 g småntån`. 12 ml o]et o lingur` de f`in`. cimbru. Se alege [i se spal` orezul. albitura [i ]elina. cånd celelalte legume sunt aproape fierte. o lingur` de f`in` 2 cepe mici. sare. 100 g småntån` o lingur` de orez. Cånd chi[ca este fiart`. ]elina [i ceapa verde se cur`]`. Se cur`]`. p`trunjel Bor[ transilv`nean cu l`[cu]e (t`i]ei de form` p`trat`) un ciolan afumat de porc 600 g t`i]ei. apoi se toac` \n cubule]e. se toac` m`runt tarhonul [i se amestec` småntåna cu 2 g`lbenu[uri [i o linguri]` de o]et. timp \n care se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile [i cu småntåna. care au fost t`ia]i \n form` de p`trate. Se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile de la ou`. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierbe un sfert de or`. se pipereaz` [i se pune la c`lit \n untur`. Cånd clocote[te. se coase [i se fierbe. 150 g småntån` o c`p`]ån` mic` de usturoi un morcov. Sl`nina se taie feliu]e. apoi se adaug` toate \n ciorb` [i se mai las` la fiert 10 minute. se s`reaz`. Se potrive[te din sare [i piper [i se serve[te cu p`trunjel tocat pres`rat deasupra. se ridic` col]urile. mici [i se ]ine la cald. Se pune compozi]ia \n ciorb`. Se amestec` f`ina cu oul [i drojdia diluat` \n lapte. p`trunjelul [i se mai ]ine pu]in pe foc. Se las` la fiert un sfert de or`. Fiecare bucat` se umple cu varza c`lit`. se adaug` sare [i piper [i se mai las` 10 minute. Se spal` carnea [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se serve[te cu småntån`. dup` ce se spumeaz` carnea. Ciorb` cu rasol de porc 400 g rasol de porc 2 morcovi. se amestec` cu p`sat. Se taie carnea de la gåtul porcului \n buc`]ele. Loboda se spal` \n mai multe ape [i se taie fidelu]`. morcovul. Se las` pe foc pån` se p`trund t`i]eii. 3 ou` o lingur` de orez o lingur` de f`in` o lingur` de o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t sare. se freac` cu sare [i cu cimbru. apoi se fierb \ntr-o oal` cu un litru de sup` de oase. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat. 2 ou` 2 linguri de orez. Dup` ce s-a fiert. p`trunjel. compozi]ia ob]inut turnåndu-se \n ciorb` \mpreun` cu o]etul. apoi se scoate \n farfurie. Ciorb` ardeleneasc` de lobod` 600 g lobod`. sare. o rad`cin` de albitur` o ceap`. Se umple stomacul cu acest amestec. se rade pe interior. Dup` ce se adun` spuma. se spal` [i se toac` m`runt morcovii. Varza se taie fidelu]`. o linguri]` boia de ardei 2 linguri de ulei m`rar. o ]elin` 2 ou`. Se toac` m`runt tarhonul [i se presar` \n oal`.V`rz`ri 300 g f`in` un ou. leu[tean. albitura [i ceapa uscat`. o]etul [i tarhonul t`iat m`runt. piper. se spal` [i se toac` m`runt. se adaug` \n oal` zarzavaturile. Din 3 ou` se pr`je[te o 46 . se scoate rasolul. Se alege [i se spal` orezul. se adaug` t`i]eii. Orezul se alege [i se spal`. se pune bor[ul deja dat \n clocot. un ou 300 g småntån` 400 g stomac de porc 200 g p`sat (porumb m`cinat mai mare) sare.5 l zer de la brånza de vaci 4 ou`. piper Ciorb` de miel 400 g carne de miel 2 leg`turi de ceap` verde o ceap` 2 morcovi. o ceap` o leg`tur` de ceap` verde un morcov. se pr`je[te. sare. \mpreun` cu orezul [i ceapa verde tocat` m`runt. piper Ciolanul se pune la fiert \n ap` rece [i se adun` spuma din cånd \n Se spal` rasolul [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Chi[ca se preg`te[te astfel: se spal` stomacul de porc cu ap` mult`. cu småntåna. p`trunjel Se pune ap` la fiert cu sare. piper. |n farfurii. o ]elin` o r`d`cin` de albitur`. se adaug` la ciorb`. se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. se taie \n buc`]ele F`ina se rumene[te \ntr-o crati]` la foc mic. Se \ntinde aluatul \n foaie de 3–4 mm grosime [i se taie p`trate de cam 15 cm l`]ime. 200 g untur` 100 ml lapte o lingur` de drojdie 1 kg varz` sare [i piper cånd. 25 ml ulei 100 g småntån`. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. 12 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. se pune rasolul. se adaug` chi[ca [i se continu` fierberea. se spal` din nou. Ceapa. se toarn` ciorba [i se presar` p`trunjel tocat m`runt. dup` care se toarn` bor[ul fiert separat. Se cur`]` [i se spal` morcovii. Ceapa se cur`]`. ]elina.

Cårna]ii se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n sup`. Se adun` spuma de mai multe ori [i. Ciorba se drege cu oul r`mas. se adaug` zarzavaturile. un morcov 2 r`d`cini de albitur`. s` r`mån` alb. eventual [i cu cimbru. piper. o ceap` 2 linguri de f`in`. 2 morcovi o r`d`cin` de albitur`. piper 1 kg oase de porc sau de vit` 500 g cartofi. |n momentul \n care acestea sunt aproape fierte. se pune [i varza. buc`]ile de carne prin f`in`. Se a[az` måncarea de cartofi pe mijlocul unei farfurii \ntinse. omleta [i usturoiul frecat cu boia. \n acest din urm` caz ad`ugåndu-se [i sos de ro[ii. dup` care se adaug` cartofii. l`sånd s` fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. tocat` fin. se pipereaz` [i se continu` fierberea \nc` 10 minute. Dup` \nc` 10 minute. piper. 4 linguri de pesmet 100 ml ulei. Antricot de vi]el pané 400 g antricot de vi]el 2 linguri rase de f`in` 2 ou`. pe rånd. se drege cu småntån`. 4 ou` usturoi. \mpreun` cu cårnatul t`iat cåt mai m`runt. s` fiarb` se ia de pe foc. piper Frunzele de gulii [i varza se op`resc. Se dau. Cånd se ia de pe foc. se s`reaz`. Dup` 45 de minute se adaug` f`ina cu ceapa [i uleiul. piper. 47 . La sfår[it se ad`ug` m`rarul [i usturoiul frecat cu sare [i lapte acru. se spal`. 2 cepe 100 g ]elin`. Cu cea de-a doua lingur` de untur` se pr`je[te f`ina. apoi. Se serve[te cald`. se las` s` se scurg` [i se taie \n patru por]ii. cu o lingur` de untur` \ncins`. Se servesc cu feliile de sl`nin` al`turi [i verdea]` tocat` m`runt. 100 ml vin 100 g frunze de salat` verde 3–4 ro[ii proaspete de gr`din` o leg`tur` de verdea]`. Se pune la fiert salata t`iat` m`runt \n 2 l ap`. sare. pr`ji]i sau piure. cimbru Sup` de cartofi cu cårna]i 500 g cartofi o ceap`. Cånd s-au fiert cartofii. \n oala cu ciorb` clocotit`. Cånd \ncepe. iar cånd se ia de pe foc se presar` p`trunjel tocat. cånd nu mai las` spum`. Se cur`]` cartofii. se presar` cu sare [i piper. boia iute Carnea se cur`]`. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie [i se pr`jesc antricoatele. se spal` [i se taie \n få[iu]e. se adaug` boiaua. se stinge cu dou` c`ni de sup` de carne [i se fierbe un sfert de or`. sare. Se adaug` f`ina. Separat se bat ou`le cu 2 linguri de f`in` pån` iese o past`. dup` care se toarn` zeama de varz`. se stinge cu vin \ndoit cu ap` cald` [i se presar` sare [i piper. Se las` pån` cånd [i aceasta este fiart` suficient. sare Sup` ]`r`neasc` de Covasna Ciorb` transilv`nean` 400 g carne afumat` 100 g sl`nin` afumat` 400 g frunze de gulii [i varz` amestecate 2 linguri untur` de porc 6 linguri de f`in`. usturoiul [i ardeii. Ciorb` de vi]el cu varz` 500 g carne de vi]el 500 g varz` dulce o ceap`. sl`nina pr`jit`. se s`reaz` [i se presar` verdea]a. Se \nfierbånt` uleiul [i se pun s` se \n`bu[e ceapa. care se orneaz` cu frunze de salat` verde [i feliu]e de ro[ii de gr`din`. ardeiul [i fideaua. se spal` [i se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. frecat cu småntåna. fiart` separat [i strecurat`.omlet` \n gr`simea de la sl`nin`. 2 morcovi 100 g ]elin`. se spal`. laptele acru [i zerul. apoi se toac` m`runt. Se amestec` cu restul de ciorb` clocotind. Se adaug` cartofii t`ia]i felii [i se fierb aproximativ 20 de minute. Oasele se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. morcovii [i albitura se pun la fiert \n ap` cu sare. cånd apa clocote[te. sare. se spal` [i se toac` m`runt. care se stinge cu zeama din fiertur` [i se toarn` peste ceapa [i frunzele op`rite. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se las` 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. Ceapa [i usturoiul se cur`]` [i se toac` m`runt. \ncet-\ncet. dup` care se servesc cu garnitur` de cartofi natur. Sl`nina se taie felii [i se pr`je[te pe ambele p`r]i. iar ceapa. sare. se adaug` supa de oase. Se bat antricoatele cu ciocanul pentru [ni]ele. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. }elina. Ardeii se cur`]`. 100 ml ulei sare. o ceap` o leg`tur` de m`rar 250 ml lapte acru. 2 ardei capia 150 g cårna]i afuma]i 2 c`]ei de usturoi. se potrive[te de sare [i piper [i se drege cu småntåna b`tut` cu un g`lbenu[. piper Carnea [i sl`nina se pun la fiert \n 2 l ap` [i se las` s` fiarb` o or`. morcovul [i cealalt` ceap` rase. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc pu]in ceapa [i ardeiul. se adaug` cartofii. se s`reaz` [i se vor turna. Cartofi cu sl`nin` afumat` 800 g cartofi 200 g sl`nin` afumat` 2 linguri de untur`. morcovii [i ]elina se cur`]`. Antricoatele se cur`]`. Osul se cur`]` \n partea f`r` carne. se presar` verdea]a. varza se spal` [i se taie fidelu]`. 200 g småntån` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. pe ambele p`r]i. Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \n untur` \mpreun` cu albitura [i morcovii t`ia]i felii. se taie fidelu]` [i se pr`jesc cu ceapa tocat` \ntr-o crati]`. un ou 200 g småntån` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. ceapa. 2 ardei gra[i 200 g fidea. |ntre timp. ou b`tut [i pesmet. |ntr-o tigaie. Se spal` [i se cur`]` legumele [i zarzavaturile.

.

.

Acest preparat se serve[te cald. Se alege orezul. se spal` [i se las` la \nmuiat cu o sear` \nainte. apoi se ia de pe foc. |n paralel. se taie \n buc`]ele [i se adaug` \n crati]` cu carnea. Se amestec` cu cartofii cur`]a]i [i ra[i. Se pune la fiert. piper m`cinat. care se op`resc \n ap` clocotit` [i se spal`. cu m`m`ligu]` al`turi [i ad`ugånd deasupra ceap` pr`jit` \n untdelemn \ncins. Gåsc` pe varz` c`lit` 600 g carne de gåsc` o varz` murat` mijlocie o lingur` de bulion 100 g ulei. piper. sare Se cur`]` ceapa [i se op`re[te. cånd clocote[te se arunc` apa [i se schimb`. Puiul se cur`]`. tocate m`runt. cånd se fierbe cu o linguri]` de sare. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n 50 g de untur`. o ceap` o lingur` de untur` p`trunjel. \ntr-o tav` rezistent`. 2 cepe mari o linguri]` de boia de ardei 400 g m`m`lig` cald`. Dup` ce a fiert circa un sfert de or`. cotoarele de ciuperci [i verdea]a. piper. 200 ml vin alb sec 3 ro[ii. se strecoar`. apoi se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or`. de cotoare [i de semin]e. Se mai las` 3–4 minute. sare. Chiftelu]ele se servesc fierbin]i. p`trunjel verde sare. cimbru [i boia iute. boia de ardei. Bulionul se dizolv` \n vin [i se adaug`. Se cur`]` ciolanul. se trece prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se adaug` boiaua [i se stinge cu småntåna [i zeam` de carne sau lapte. apoi se adaug` orezul. tarhon Ciuperci umplute 400 g ciuperci 300 g carne porc 2 linguri de f`in` 2 linguri de orez 150 g småntån`. Se adaug` cåteva foi de dafin. se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. Ceapa tocat` se c`le[te \n untur`. Se cur`]` ciupercile. Se potrive[te gustul cu sare. Sosul se face din f`in` c`lit` \n untur` [i stins` cu småntån`. Se umplu ciupercile cu aceast` compozi]ie. Se serve[te cald. se adaug` treptat carnea trecut` prin ma[ina de tocat. o ceap` o lingur` de bulion 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. sarea. piper. Apoi se adaug` orezul fiert separat. se mai pune \nc` o dat` la fiert. o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri de bulion. verdea]a t`iat` m`runt [i codi]ele tocate de la ciuperci. sare. se por]ioneaz` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. p`trunjelul verde t`iat m`runt. piper Carnea se cur`]`. se fierbe [i se cl`te[te cu ap` rece. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. opera]ie care se repet` de dou` ori. la foc mic. Seara se pune fasolea \n ap` s` se \nmoaie [i se las` pån` a doua zi diminea]a. iar usturoiul se piseaz`. Se umplu ciupercile cu compozi]ia rezultat` [i se dau la cuptor. Chiftelu]ele se pun \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. Compozi]ia ob]inut` se modeleaz` \n form` rotund` folosind f`ina. piperul. apoi se toarn` peste fasole. boia iute de ardei Fasolea se alege. piperul. Friptur` de pui ca \n Bra[ov un pui de aproximativ 1 kg 2 linguri de f`in`. apoi se pun la fiert. cu verdea]` tocat` m`runt. 50 . Cånd s-a rumenit pe toate p`r]ile. \nc` un sfert de or`. Se mai las` s` fiarb` \n`bu[it. oul. Deasupra se toarn` småntåna. foi de dafin. Ceapa se taie \n feliu]e. o jum`tate de or`. cimbru [i usturoi pisat.Chiftelu]e cu tarhon [i sos de småntån` 400 g carne de vac` 200 g carne de porc o lingur` de f`in`. se scoate. cimbru boia iute de ardei Ciuperci umplute \n sos alb Ciolan afumat cu fasole 1 kg ciolan de porc afumat 250 g fasole uscat` 60 ml ulei. apoi se adaug` \n crati]`. Se pune [i carnea. sare. piper. la råndul lui. cimbru 500 g ciuperci 100 g carne macr` de porc o lingur` de orez. apoi se scoate din oal` [i se paseaz` piure care se freac` cu 150 ml ulei. piper Fasole f`c`luit` 400 g fasole boabe 250 ml ulei. Se c`lesc bine. se spal` [i se tran[eaz`. apoi se adaug` peste ea carnea. Ciupercile se servesc cu sosul fierbinte turnat deasupra. se spal` [i se separ` p`l`riile de cotoare. se taie carnea \n buc`]i. bine uns` cu untur`. se pun \ntr-o tav` uns` cu untur` [i se dau la cuptor. 100 ml ulei o ceap`. Se c`le[te f`ina \n untura r`mas`. apoi se d` cu sare. Tarhonul se adaug` cu 10 minute \nainte de a se scoate tava din cuptor. Ceapa se cur`]`. 200 g cartofi 2 ou` o ceap` mic` 400 g småntån` o]et. Ceapa se taie feliu]e sub]iri [i se pr`je[te \n uleiul frecat cu boia. dup` care se cur`]` de coaj`. se spal`. o ceap` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` 100 g untur` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. sarea. piper. cu diferite garnituri. sare. Carnea se spal` [i se toac` \mpreun` cu ceapa. un praf de sare [i de piper. se spal` [i se \n`bu[` \n ulei cu o lingur` de ap`.

Cånd s-a \nmuiat ceapa. apoi se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. 100 ml ulei sare. un morcov un p`stårnac. Se stinge cu ap` c`ldu]` sau cu sup` de carne. t`iat` \n cuburi mici. se toarn` peste ele bulionul. se spal`. Se omogenizeaz` bine [i se las` s` se \nt`reasc`. apoi se introduce vasul la cuptor [i se las` cam trei sferturi de or` s` se fiarb` toate legumele [i s` scad` sosul. apoi se sting cu ap` [i se adaug` cartofii t`ia]i \n rondele. la foc mic. Rasolul se cur`]`. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n crati]`. Cartofii se cur`]`. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. se spal` [i se c`le[te separat. piper boia de ardei dulce Se rumene[te ciolanul \n ulei \ncins. o ceap` 750 g cartofi. iar cånd s-a topit se adaug` m`cri[ul. p`trunjel sare. se spal` [i se fierbe \n`bu[it apoi se scurge [i se r`ce[te. Se adaug` ciupercile t`iate \n lame [i ceapa tocat` m`runt. se scoate. Se stinge cu dou` c`ni de zeam` de carne [i se fierbe o jum`tate de or`. 200 g ciuperci 500 g cartofi. se stinge cu o can` de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. se s`reaz`. 100 g ulei o lingur` de bulion o c`p`]ån` de usturoi 50 ml vin alb. supa de oase [i se las` s` fiarb` la foc mic. Se las` 10 minute la foc mic. [i se toarn` peste m`cri[. |ntr-un castron mare se bat ou`le bine. cimbrul [i boiaua. Ardeii se taie \n patru [i se c`lesc \n 50 ml ulei. Costi]a pr`jit` [i t`iat` cuburi se amestec` cu carnea. Se serve[te cald. la foc potrivit. pentru o jum`tate de or`. 100 g unt. iar carnea se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte. Paprica[ din carne de porc 400 g carne de porc o ceap`. se spal`. pres`rat` cu sare. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. Se mai amestec` pu]in. sosul de ciuperci [i vinul. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se pr`je[te un pic \n untur`. Dup` ce s-a fiert. se ia de pe foc [i se mai d` la cuptor. o conopid` 100 g fasole verde 100 g maz`re o ceap`. dup` care se potrive[te de sare [i piper. Re amestec` rasolul de vi]el cu sl`nina [i orezul. Se pune unt \ntr-o tigaie. Dup` aceea. piper. piper Ghiveci cu ciolan de porc un ciolan de porc 2 vinete. l`såndu-se 15 minute la cuptor. se dezoseaz`. se adaug` f`ina [i se las` \nc` 10 minute la fiert. o lingur` f`in` 8 ou`. Zarzavatul se cur`]`. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare [i unt.iar \n locul ei se c`le[te varza stoars` de zeam` [i t`iat` fidelu]`. 200 g småntån` 200 ml sup` de oase 100 ml ulei. apoi se adaug` ceapa tocat` m`runt. se pune ciolanul \mpreun` cu ceapa. Carnea se por]ioneaz` [i se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i pu]in` ap`. pån` se \nmoaie carnea. piper Se cur`]` ciupercile. Orezul se alege. piperul. cimbru boia de ardei dulce Måncare de m`cri[ 800 g m`cri[ 2 linguri de småntån` 100 g unt. Paprica[ cu ciuperci [i småntån` 500 g ciuperci 500 g cartofi. apoi se pun \ntr-o tav` cu carnea. bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. cu måna ud`. se spal` bine [i se taie fidelu]`. se pr`je[te \n ulei \ncins [i cånd s-a rumenit se ad`ug` carnea b`tut`. dup` care se combin` cu f`ina [i småntåna. 100 g f`in` 30 g unt. boia iute de ardei Pere imitate un rasol de vi]el cam de 1 kg 250 g sl`nin` afumat` 150 g orez ou`. sare [i piper. Se r`ce[te pu]in. apoi se pun [i ciupercile. avånd grij` s` se amestece din cånd \n cånd. Se adaug` cartofii t`ia]i felii. Apoi se r`cesc sub jet de ap` rece [i se ad`ug` \n vasul cu carne o dat` cu småntåna. sare Ceapa se taie m`runt. se spal` bine \n mai multe ape. o ceap` 4 linguri de småntån` o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 ardei gra[i o leg`tur` de p`trunjel sare. Se ia un vas de sticl` termorezistent`. Se adaug` bulionul. se toarn` småntåna [i se presar` deasupra m`rarul [i p`trunjelul. G`lu[tele se preg`tesc astfel: cånd apa \ncepe s` fiarb` se ad`ug` f`ina toat` o dat` [i se amestec` 5 minute pån` cånd se omogenizeaz`. piper. 2 ou`. o ]elin` 2 linguri de bulion. G`lu[tele se las` s` fiarb` pån` se ridic` la suprafa]a apei. Se cur`]` ceapa. cu grij` s` nu se fac` cocoloa[e. Se fierb 30 de minute. piper. sarea. boia de ardei [i trecut` prin f`in`. 12 pere 51 . M`cri[ul se alege. Se continu` fierberea \nc` vreo jum`tate de or`. se omogenizeaz` bine. Se serve[te cald`. se adaug` usturoiul t`iat felii. apoi se ad`ug` ou`le [i p`trunjelul. sare. la foc potrivit. apoi se pun la loc [i buc`]ile de carne. se adaug` zarzavaturile [i legumele t`iate \n buc`]ele mici. tocate m`runt. se spal` [i se taie lame. dup` care se modeleaz`. sub]iat cu ap`. Se adaug` o can` de ap` [i se continu` fierberea. 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet 100 g untur` o leg`tur` de p`trunjel. cu m`m`ligu]` [i ardei iute. Gula[ ardelenesc 750 g carne de vac` 250 g costi]` de porc afumat` 2 linguri de bulion. se pipereaz`.

apoi se adaug` orezul. omlet` [i varz` tocat`. [i cu cåte o crengu]` de p`trunjel. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. Se servesc cu orez al`turi. Se umplu foile de varz` cu aceast` compozi]ie. apoi se pune la fiert \n ap` clocotit` [i un vårf de linguri]` de sare. apoi se c`lesc \n uleiul \ncins \n prealabil. ]elin` [i conopid` 60 g varz` ro[ie. apoi se dau la cuptor s` scad`. ad`ugånd [i pu]in` ap`. 50 ml ulei 2 linguri de bulion. apoi unul de sarmale [i a[a mai departe. \ntr-un castron. Se \ncorporeaz` f`ina. Guliile se cur`]`. 120 g småntån` un ou. Carnea se cur`]`. se scoate. piper Sufleu de gulii cu mac 250 g gulii 250 g de unt 80 g de småntån` 50 g semin]e de mac 2 linguri de f`in` 3 ro[ii proaspete 2 ou`. se spal`. piper [i jum`tate din bulion. se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. se acoper` oala [i se pune la foc mic. un plicule] praf de copt o linguri]` de praf de bicarbonat piper. se spal`. special` pentru tarte. Se p`streaz` opt foi mari pentru umplut. orezul ales [i sp`lat. iaurtul. apoi se pune orezul. se spal` [i se dau pe r`z`toare. formåndu-se s`rm`lu]ele. cåt s` le cuprind`. Se iau de pe foc [i se las` la r`cit. \mpreun` cu uleiul. piperul [i cimbrul. Dup` aproximativ un sfert de or`. piper 400 g varz` dulce 100 g orez 100 g ciuperci 4 ou`. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` pulpa legat` cu o sfoar` rezistent`. cimbru. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. sare. apoi se amestec` bine cu ceapa. se strope[te puiul cu zeama din tav`. Varza r`mas` se toac` fidelu]`. Se servesc cu m`m`ligu]` cald` [i ardei iute. Se serve[te cald. Carnea se taie \n buc`]i cåt mai m`runte. \n aceast` ordine. sare. o l`måie Organele de vit` se toac` m`runt [i se pr`jesc \ntr-o tigaie \n care s-a \ncins ulei. cu un sote ‘ din legume [i p`trunjel verde tocat fin deasupra. se spal`. [i piper. 200 g orez 2 cepe. punåndu-se la fiert cam un sfert de or`. usturoi. sare Varza se las` o or` la des`rat \n ap` rece. se scurge bine [i se amestec`. Cam din 10 \n 10 minute. se toarn` vinul. Deasupra va fi un strat de varz`. sare. 100 g [orici 1 kg varz` murat`. Cånd orezul este pe jum`tate fiert. apoi se amestec` \n sosul de småntån`. cu ciupercile. Se prepar` o omlet` [i se m`run]e[te. sare. Se alege orezul. apoi se iau foile mai mari [i se \mpacheteaz` \n ele cåte trei s`rm`lu]e. brånza ras`. dup` care se rumenesc \n untura \ncins`. Rulouri de varz` Pui cu sos de småntån` un pui de aproximativ 1 kg 100 ml ulei 100 ml vin alb 3–4 ro[ii. un morcovi. Se tapeteaz` o crati]` cu feliu]e de sl`nin`. cu cåte o feliu]` de costi]` \ntre ele. ceapa. bulionul. se paseaz` [i se fierb cåteva minute. 200 g brånz` telemea 50 g unt S`rm`lu]e \n cuib 500 g carne de porc 500 g carne de vit` 500 g costi]` afumat` o varz` murat`. ou [i pesmet. se ruleaz`. pres`rånd printre ele feliu]e de sl`nin` [i de [orici. sare [i piper. vreo dou` ore. Restul de varz` se toac` fidelu]` [i se presar` \n oal`. printre cuiburile de s`rm`lu]e. Ciupercile se cur`]`. Brånza se d` pe r`z`toarea fin`. o lingur` de bulion 20 g untur`. la foc potrivit. se spal`. Perele se dau prin f`in`. semin]ele de mac. Se umplu foile de varz` cu compozi]ia. Se toarn` restul de bulion [i ap` cald` cåt s` le acopere. Se adaug` ceapa cur`]at` [i tocat` m`runt. se desface \n foi [i se spal` \n mai multe ape. apoi se r`stoarn` 52 . apoi se desface varza \n foi [i se preg`tesc sarmalele. Cånd este gata. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. g`lbenu[urile de ou b`tute spum`. 50 g dovlecei cruzi o ro[ii. piper. Pulpa de vi]el se spal` [i se bate cu ciocanul pentru [ni]ele. apoi morcovul t`iat cubule]e. Se las` circa 40 de minute [i se serve[te cald`. piperul [i bicarbonatul stins cu zeama de l`måie stoars` cu ajutorul storc`torului de citrice. cimbru Puiul se cur`]`. se taie [i se pune al`turi de celelalte ingrediente. iar \n zeama l`sat` se adaug` småntåna. sarea. Se unge bine cu unt o tav` rotund`. se t`v`le[te prin sare [i se a[az` \ntr-o tav`. iar restul se toac`. cu m`rar tocat m`runt pres`rat deasupra. apoi se taie \n form` de lame [i se c`lesc \n unt \ncins. Se omogenizeaz`. 100 g orez 2 cepe. apoi se umple cu aceast` compozi]ie. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. se fierb 2 ore la foc mic. m`rar Sarmale ardelene[ti 600 g carne de porc 200 g sl`nin`. se a[terne un strat de varz` tocat`. Ceapa se cur`]`. se cur`]` de coaj` [i de semin]e. pån` dau \n clocot. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se mai pune \n tav` pu]in` ap`. se scoate puiul [i se por]ioneaz`. s` se rumeneasc`.din aceast` compozi]ie. 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar. Se introduce la cuptor. s` fiarb` \n`bu[it. M`rarul se spal`. ales [i sp`lat. piper. 3 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Pulp` de vi]el cu organe 400 g pulp` de vi]el 200 g organe. apoi se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se mai \n`bu[` 10 minute. Varza se cur`]`. Se adaug` ap`.

Se serve[te cald. Se adaug` pasta de tomate. rasol de vit` sau mici. Se adaug` p`trunjelul sp`lat [i tocat foarte fin. Varz` „a la Cluj“ Tocan` ardeleneasc` de porc 600 g carne de porc 150 g untur` 3 cepe un ardei gras 300 g f`in`. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap` \mpreun` cu ceapa [i ardeiul t`ia]i m`runt. piper m`cinat varza t`iat` fidelu]` [i se d` la cuptor. apoi se adaug` bulionul. dup` care se adaug` ro[iile. alternativ cu straturi de carne. Se presar` sare [i piper. l`såndu-se s` fiarb` \nc` o or`. se spal` [i se por]ioneaz`. sare 53 . care dup` ce se \nmoaie se scoate din vas [i se pune \n straturi pe fundul unui alt vas.sufleul. se op`re[te \n ap` clocotit`. avånd grij` ca ultimul s` fie de varz`. sarea [i supa de oase [i se las` la fiert 20 minute. care se s`reaz` [i se pipereaz`. ou [i pu]in` ap`. se fierb \n ap` cu sare [i se adaug` peste carne. cam o jum`tate de or`. se taie julien [i se \n`bu[` separat. Dup` fierbere. cu småntån`. Ciupercile se cur`]` [i se spal`. apoi se rade. Pasta de ro[ii se pr`je[te \n untur` cu boiaua de ardei [i se stinge cu zeam` de varz`. Tocan` ardeleneasc` de vi]el 400 g carne de vi]el 3 cepe. Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit`. \ntre timp. 100 g maz`re 100 ml ulei. Se ob]ine o past` omogen`. cartofii natur [i de cåte o lingur` de småntån` deasupra. \n acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`. Past` de ciuperci pentru umplut ro[ii [i cl`tite 500 g ciuperci 100 g sl`nin` afumat` 200 g småntån` 200 g telemea de vac` o leg`tur` de p`trunjel sare. cur`]a]i. Se mai fierb 10 minute. au fost op`rite cu ap` clocotit`. dup` gust. Ro[iile se servesc ornate cu frunzuli]e de p`trunjel. piper. telemeaua dat` pe r`z`toare [i småntåna. Ceapa [i morcovii se cur`]`. din care se modeleaz` fitile cu diametrul de 1 cm. Deasupra se adaug` sosul r`mas de la c`lirea pastei de ro[ii [i se d` la cuptor. Se las` s` fiarb` cam 2 ore. piper. piper Carnea se por]ioneaz`. Se \ncinge cuptorul la 180° [i se coace la foc potrivit circa 30–40 de minute. Se ia de pe foc [i se omogenizeaz`. 100 g småntån` sare. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat deasupra. Tocana se serve[te cald`. l`såndu-se \nc` 10 minute. sare. se pun la loc buc`]ile de carne. se spal`. se ad`ug` varza. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \mpreun` \ntr-o crati]` cu unt fierbinte. Compozi]ia ob]inut` se folose[te pentru umplerea ro[iilor sau a cl`titelor. boiaua de ardei. care se taie \n buc`]i scurte de 2 cm. zeama de varz` [i condimentele. crenvur[ti. Dup` ce s-a \n`bu[it. sare 450 g carne de porc 2 linguri de orez. se spal`. la foc potrivit. se pun buc`]ile de carne [i maz`rea. \nso]it` de Ciolanul se cur`]`. Varza se cur`]`. porc sau pui. sp`la]i [i t`ia]i \n cubule]e. 100 g småntån` 400 ml sup` de oase sare. Se serve[te fierbinte. |ntre timp. Se condimenteaz` cu sare. boia dulce Varz` cu ciolan de porc 1 kg ciolan de porc 1 kg varz` murat` 500 ml zeam` de varz` 3–4 ro[i 2 cepe 60 ml ulei o lingur` de bulion sare. o ceap` 1 1/4 kg varz` acr` 30 g sl`nin` afumat` o lingur` de past` de ro[ii. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. se spal`. Cånd s-au fiert legumele. Se freac` bine cu småntåna. cimbru boia de ardei dulce Hrean ardelenesc 6 linguri de hrean ras 3 linguri de miere 200 g småntån` o linguri]` de sare. ornat cu feliu]e de ro[ii. care. 100 g untur` boia de ardei. l`såndu-se la fiert \nc` un sfert de or`. piper [i boia [i se stinge cu restul de sup`. 2 ou` o lingur` de past` de tomate boia de ardei dulce 500 ml sup` de oase p`trunjel verde piper m`cinat. \n ap` cu sare. La nevoie se mai pune ap` sau zeam` de varz`. apoi se d` cu sare [i se \n`bu[` \n ulei cu o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. se taie \n buc`]i [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei [i pu]in` sup` de oase. 500 g cartofi 2 morcovi. apoi se amestec` cu orezul. dup` care se adaug` o]etul. mierea [i sarea. Se fr`månt` un aluat din f`in`. piperul. o lingur` de o]et Carnea se cur`]`. Piure ardelenesc de cartofi 800 g cartofi un pahar mare de lapte 50 g margarin` 150 g brånz` proasp`t` de vaci 2 linguri de zah`r. Se serve[te cu gr`tar de vit`. Dup` aceea. se fierb cartofii. apoi se las` la r`cit. iar cl`titele cu pu]in ca[caval ras sau cu cåte o linguri]` de småntån` deasupra. se adaug` Hreanul se cur`]` bine. Ceapa se c`le[te \ntr-un vas cu untur` \ncins`. se stoarce [i se taie få[ii sub]iri. ceapa la fel. se scoate carnea [i se pune ceapa tocat` m`runt.

se adaug` la sos [i se fierbe cam 20 de minute la foc domol. apoi se scot. precum [i feliu]e de castrave]i. amestecånd. 100 g småntån`. pe farfurii mici. verificånd din cånd \n cånd. Umplutur` de carne cu ciuperci pentru foitaje Ardeal 400 g ciuperci 300 g carne macr` de porc de vit` sau de pas`re 2 cepe 100 ml ulei sau untur` un ou. c`lindu-se \n ulei \ncins. de coaj` [i taie buc`]i.Se fierb cartofii \n coaj`. rondele fine. Cånd aceasta devine albicioas`. ]inåndu-se \ntr-o crati]` la foc moderat numai pu]in. sare Sl`nina se taie felii sub]iri [i se pune \ntr-o tigaie \ntins`. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. ]inånd vasul la foc mic circa 20 de minute [i amestecånd mereu. Cånd se rumene[te. tocate m`runt. timp \n care se toac` usturoiul cu un cu]it bine ascu]it \n feliu]e foarte sub]iri. la foc potrivit. iar amestecul rezultat se toarn` peste f`in`. avånd grij` s` se amestece. Carnea se taie \n buc`]i. spre a se evita formarea de cocoloa[e. iar castrave]ii. se adaug` f`ina [i se c`le[te f`r` a se rumeni. zah`rul [i margarina frecat` cu brånz` de vaci [i pu]in lapte. Se serve[te cu p`trunjel verde. Preparatul se serve[te cald. Spre ornare. piperul [i sarea. Se adaug` mu[tarul [i sarea [i se las` s` fiarb` la foc domol timp de 20 de minute. se cur`]` de coji [i se taie pe[ti[ori sub]iri. Se mai fierbe 10 minute. omogenizånd cu o lingur` de lemn. special create pentru salate de tot felul. se mai ]ine pu]in pe foc [i se stinge totul cu småntån`. s` nu se lipeasc`. t`iat fin [i crutoane de påine pr`jit`. 100 g f`in` 50 g migdale sau nuci m`cinate [i cernute 200 g ciocolat` de cas` 500 g fri[c`. cu p`trunjel verde ad`ugat deasupra. se spal` [i se c`lesc \n ulei fierbinte. f`r` a se rumeni. apoi se adaug` amidonul de cartofi. Sos ardelenesc de mu[tar 50 g unt 2 linguri de f`in` 400 g småntån` 50 ml o]et o linguri]` de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de mu[tar. sare [i piper dup` gust. se taie buc`]i [i se tope[te la bain-marie. de mai multe ori. Se pune apoi margarina. apoi se toac` la ma[in`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Ceapa se cur`]`. Se \nc`lze[te untul [i se adaug` f`ina. ad`ugånd o]etul [i sarea. se adaug` carnea. Cånd este gata. se ia de pe foc [i se las` 10-20 de minute s` se r`ceasc`. Se combin` småntåna cu o]et [i ap`. eventual cu småntån`. sau \n salatiere. piper Sos de conopid` 200 g conopid` 50 ml lapte 100 ml sup` de oase 25 g margarin` o linguri]` de amidon de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g crutoane de påine pr`jit` piper. cump`rat` din comer]. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. se dau pe r`z`toare [i se tescuiesc. Conopida se spal` \n ap` rece. se ia de pe foc. Se freac` ou`le cu 300 g zah`r pån` se ob]ine o crem`. t`iate få[iu]e sub]iri [i a[ezate \n salatier`. sfecla fiart` se cur`]`. Se amestec` cu laptele fiert. Se stinge cu småntåna amestecat` cu o]et [i ap`. Se ad`ug` f`ina [i migdalele. la fel. ro[ii sau m`sline (acestora din urm` li se scot cu grij` såmburii. pentru \ngro[are. |n tava uns` cu unt se pun cu linguri]a din 54 . se las` la r`cit. Toate ingredientele astfel preg`tite se amestec` cu chimen [i maionez` din bel[ug. pån` se cur`]` bine. se amestec` [i se las` s` se r`ceasc`. m`rar 40 ml o]et. Acestea se servesc calde. astfel \ncåt s` nu apar` cocoloa[e [i se las` sosul pe foc. sare Ciocolata vrac. amestecåndu-se continuu. se adaug` f`ina. unt Sos de hrean 200 g hrean 2 linguri de f`in` 200 g småntån` 50 ml o]et 50 g unt. se adaug` din nou maionez`. Se omogenizeaz` bine totul. sare Salat` verde cu usturoi 4 salate verzi 3 c`]ei de usturoi 40 ml ulei 100 g sl`nin` afumat` o lingur` f`in`. Se rade hreanul pe r`z`toare. Apoi se a[az` la fiert \n supa de oase [i lapte. Cånd s-a topit. Se las` la fiert 5 minute. se spal`. se r`cesc [i se dau prin ma[ina de tocat. La sfår[it se s`reaz`. sare Salat` de sfecl` 4–5 sfecle ro[ii 2 cepe 10 castrave]i mura]i un praf de chimen 200 g maionez` Se spal` ceapa. Se \nfierbånt` untul. sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se folose[te pentru umplerea pateurilor sau pl`cintelor. Sosul rezultat se toarn` peste frunzele de salat` sp`late bine \n mai multe ape. f`r` a strica \ns` forma m`slinelor). apoi se adaug` \n amestecul ob]inut \n prealabil. Cornete cu fri[c` 3 ou` 400 g zah`r. cu sarea. se cur`]`. m`rarul [i p`trunjelul. Ciupercile se cur`]`. Se serve[te imediat. se adaug` oul.

.

Merele se cur`]`. Aceast` compozi]ie se a[terne \ntre cele dou` foi. apoi se \ntinde o foaie groas` de 3–4 milimetri. cu småntåna. 2 ou`. se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. pån` se rumenesc. Se \mparte \n 3 por]ii egale [i se \ntinde \n foi ovale groase de 0. Se adaug` maiaua [i se fr`månt` cu restul de f`in`. o ceap` mic` 2 ou`. apoi se acoper` cu c`p`celele. apoi se ruleaz` pe diagonal` [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in` margarin`. 200 g nuci un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt o l`måie. Ceapa se rade [i se amestec` cu brånza ras`. esen]` de rom o l`måie. Se scoate atunci cånd se prepar` pl`cint` cu carne sau cu brånz`. 2 ou` 150 g zah`r tos. 100 g zah`r 250 g marmelad` (dulcea]`. se \mp`turesc \n dou`. un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. 100 ml vin 100 ml sifon Cornule]e ca la Cluj 200 g margarin` 200 g f`in`. iar pe a treia dou` linguri de pesmet. 2 linguri de f`in` 80 ml ulei. 100 ml lapte 2 linguri de zah`r tos. la care se adaug` o lingur` de o]et. Se las` a[a cel pu]in dou` ore. se \ntinde \ntr-o foaie care se \mparte \n dou`. praful de copt. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie. se dau pe r`z`toare. l`såndu-se cam 10 minute s` se coac`. Pun foile \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. o]etul. se preseaz` marginile [i se las` s` creasc` cam 30 de minute.compozi]ie ronduri cåt mai sub]iri. pe rånd. ou [i pesmet. se spal` [i se pun \ntr-un castron. prin f`in`. un ou 2 linguri de pesmet. pe a doua un ou b`tut spum`. miere. 56 . Se \ntorc \n form` de cornet [i se introduc \n cornete de tabl` ca s`-[i p`streze forma. Se a[terne pe fiecare bucat` de aluat cåte pu]in miez de nuc`. Se umplu cu vi[ine [i zah`r. Se las` pu]in s` se odihneasc`. zah`rul tos [i cel vanilat.5 cm. foc potrivit circa 30-40 de minute. 10 ml o]et 500 g mere (sau 500 g brånz` dulce de vaci) 2 ou`. \mpreun` cu zah`rul. coaj` de l`måie ras`. sare Cornule]e de Ha]eg 300 g f`in` un ou. dou` de ulei [i pu]in` ap`. apoi se freac` bine cu margarina. se cur`]`. f`ina. 20 ml o]et 40 ml ulei. Zah`rul se freac` bine cu oul. pe prima turnåndu-se dou` linguri de f`in`. sare Nucile se pun pe plita cuptorului \ncins. cu diametrul de 7–8 cm. pres`rate cu zah`r pudr`. Se unge foaia cu amestecul de margarin` cu f`in`. Se pune umplutura peste foi. Buc`]ile de aluat se umplu cu marmelad` sau alte ingrediente dulci. se ruleaz` [i se introduce [i ea la frigider. un g`lbenu[ de ou 200 g unt. se \mbrac` pe dinafar` \n ciocolat`. dup` ce se mai r`cesc. Se fr`månt` aluatul. ou`. Se cur`]` merele de coaj`. aceasta se amestec` bine cu stafidele. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. Mere umplute 8 mere de m`rime potrivit` 200 g vi[ine. 100 g zah`r 2 linguri de f`in`. Pl`cint` cu mere sau brånz` Lango[i 250 g f`in` 15 g drojdie 150 g brånz` telemea. |n cazul \n care pl`cinta se face cu brånz`. Se iau trei farfurioare. o lingur` de zah`r. zah`r. 100 g stafide. pån` se coc bine. Se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc fierbin]i. Se ]in la Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. Se amestec` f`ina cu praful de copt. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. Se dau la foc mijlociu [i se scot din tav` pe m`sur` ce se rumenesc. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scoate cotorul. apoi se c`lesc un pic \n unt fierbinte [i se adaug` zah`r. se fr`månt` un aluat. Se amestec` cu 30 g f`in` [i se ob]ine o maia peste care se mai presar` pu]in` f`in` [i se las` la dospit. Aluatul rezultat se las` la dospit cam 40 de minute. rahat) 3 linguri de zah`r pudr` Se fr`månt` un aluat din f`in`. din care se \ntinde o foaie groas` de 2 milimetri. apoi se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie triunghiuri. dup` care se introduce la frigider pentru o or`. din care se taie p`trate cu latura de 5 centimetri. se fr`månt` [i se \ntind dou` foi groase de cåte 5 milimetri fiecare. Margarina se amestec` bine cu 2 linguri de f`in`. 50 g unt 2 linguri de zah`r pudr` Foi de pl`cint` cu margarin` 250 g margarin` 300 g f`in`. Se servesc calde. småntån` [i un praf de sare. Dup` ce se r`cesc. iar \n`untru se umplu cu fri[ca b`tut` cu restul de zah`r. coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. 50 g unt [i drojdia dizolvat` \n lapte. 2 ou` [i pu]in` f`in`. apoi se rumenesc \ntr-o tigaie \n care s-au \nfierbåntat 2 linguri de unt. dåndu-se la cuptor \nc` un sfert de or`. sare 500 g f`in` 150 g unt. scor]i[oar` [i esen]` de rom. apoi se scot [i. Oul se amestec` cu sare [i cam 100 ml ap` c`ldu]` \ndulcit` cu o linguri]` de zah`r. Din restul de f`in`. zah`r [i unt. Merele se dau. Vi[inele se cur`]` de codi]e. Se ruleaz` \n form` de cornule]e [i se dau la cuptor. a[ternåndu-se umplutura \ntre cele dou` jum`t`]i.

.

500 g vi[ine 100 g migdale dulci. Untul se freac` spum`. se unge bine cu unt. cu linguri]a. la foc moderat. Se presar`. laptele [i småntåna. f`ina. se tapeteaz` cu f`in`. sarea [i bicarbonatul. 50 g unt Se amestec` f`ina cu zah`rul. coaja ras` de la cele dou` l`måi. la foc potrivit. se adaug` apoi g`lbenu[urile. Se amestec` pån` se omogenizeaz` [i se formeaz` bilu]e de m`rimea unei nuci. Se las` o jum`tate de or` la cuptor. dizolvat \n pu]in lapte. pån` se omogenizeaz`. Se d` tava la cuptor. timp de cel mult o jum`tate de or`. apoi se pun. 2 l`måi Urechiu[e 4 ou` 250 g fri[c` b`tut` 200 g f`in`. untul.Pr`jiturele pentru ceai 250 g f`in` 2 linguri de zah`r 50 g unt sare 100 ml lapte o linguri]` de småntån` o linguri]` de bicarbonat alimentar Tart` cu vi[ine 150 g f`in` 300 g zah`r pudr` 8 ou`. l`såndu-se. Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum`. unul cåte unul. se bat cu telul timp de o or`. care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. apoi se scot [i se preseaz` \ntre degete unul dintre capete. Se adaug` f`ina. la foc moderat. unde se las`. fri[ca [i un g`lbenu[. Toate aceste ingrediente se amestec` bine. dup` care se toarn` [i albu[urile. pån` se coc pe jum`tate. vi[inele cur`]ate de codi]e. amestecåndu-se bine. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet. modelånd forma unei urechiu[e. b`tute spum`. Se adaug` apoi. care \n prealabil au fost pisate cåt mai fin posibil. Se dau din nou la cuptor [i se las` s` se rumeneasc`. . Se ia o tav` de dimensiuni potrivite. migdalele. pu]in cåte pu]in. buc`]ele din compozi]ia ob]inut`. deasupra.

.

care sunt apreciate. Cum tot influen]` trebuie s` fie [i mai rara polenti]`. \mbun`t`]ite cu småntån`. zon` de puternice confluen]e culturale. italiene[ti [i franceze. nem]i [i sårbi: romånilor le-a r`mas. dar [i legume pr`jite [i \n`bu[ite. ou [i småntån`. cimbru. Månc`rurile b`n`]ene se caracterizeaz` prin sosurile ob]inute din rånta[ f`cut din f`in` \ncins` care se stinge cu sup` de oase sau sup` de zarzavat. boia de ardei [i chimen. nuc`.Creuzet de influen]e |n trecut. ast`zi. Din t`i]eii de cas` se fac renumitele „iofca“ cu varz`. Speciale sunt [i pl`cintele b`n`]ene de ceap` [i de varz`. o mo[tenire de influen]e pe care. sunt mari. pizza pe pat de m`m`lig`. a[adar. dar [i influen]e slave venite de la sårbi. lapte [i mac. B`n`]enii m`nånc` [i ei mult` carne de porc. Se consum` multe supe [i ciorbe dulci. restaurantele Timi[oarei o vånd cu succes. Dac` \n Ardeal se face påinea cu cartofi. semn c` italienii au måncat ceva vreme \n Banat. dar e cu siguran]` o influen]` italian`. Pentru acritul ciorbelor se utilizeaz` cu prec`dere sarea de l`måie sau o]etul. ca [i \n Ardeal. Se reg`sesc [i aici preparate caracteristice buc`t`riei maghiare [i germane. Sarmalele b`n`]ene. con]in adesea legume pr`jite. aici se face påinea cu lapte. a månc`rurilor. dar apar mai rar \n meniul b`n`]enilor. |n Banat este preferat` carnea de porc [i de pas`re celei de vit` [i de pe[te. iar uneori sunt u[or legate cu rånta[uri. grece[ti. condimentate cu piper. \nvelit` \n foaie de pl`cint` coapt` \n cuptor. Ceapa umplut` este [i ea specific` Banatului. La Lugoj se face o pl`cint` gustoas` cu brånz` [i carne. cåt [i unele influen]e mai \ndep`rtate. Tot \n Banat se prepar` „varga bele[“. brånz`. ci [i o buc`t`rie bogat`. sunt foarte apreciate supele cu t`i]ei de cas`. Banatul nu \nseamn` numai un ]inut \mbel[ugat [i elegant. o budinc` din t`i]ei de cas` cu brånz` de vaci [i stafide. al`turi de unguri. cu unele particularit`]i \ns`: sosuri [i ciorbe \ndulcite. cåt [i la ob]inerea dulciurilor. cu cl`diri frumoase [i tradi]ii str`vechi. {i aici. preparate din carne tocat` cu satårul. margine de imperii [i acum. \ndulcit` cu fructe. fripturi savante [i pilafuri drese cu verzituri [i paprika. supele gula[ [i ciorbele cu tarhon. 60 . spre deosebire de cele moldovene[ti. bogate. inven]ie a morarilor [i pietrarilor italieni adu[i \n Banat de \mp`r`teasa Maria Tereza. ca \n Toscana. de ]ar`. T`i]eii se folosesc atåt la prepararea gust`rilor. asem`n`toare celei transilv`nene. Ciorbele [i månc`rurile de aici sunt grase. neacrite.

.

Jamu Mare. Ilie de la Izvor – 20 iulie V`liug Hramul schitului Sf. Oravi]a. serbare câmpeneasc` – mai Timi[ {emlacu Mic Hramul Schimbarea la fa]` – 6 august Cara[-Severin Berzovia Podgorii [i centre viticole Banat: Moldova Nou`.Buzia[. Teremia. Festivalul vinului – septembrie Re[i]a Alaiul prim`verii – aprilie H`lmagiu Nedeia de la H`lmagiu – a doua duminic` din iulie Târgul s`rutului – martie Târgul Florilor – prim`vara Turnu Ruieni S`rb`toarea narciselor – mai Vasiova-Boc[a Hramul schitului Sf. Ilie – 20 iulie Cântecul Bârzavei – august Moneasa Festivalul cl`titelor – 27-28 iunie Sebi[ S`rb`toarea druscelor – aprilie Zerve[ti S`rb`toarea narciselor – mai Vinga Festivalul liliacului – 7 mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i S`rb`toarea liliacului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden.Festivaluri gastronomice Arad Alma[ Paparudele – vara S`rb`toarea prim`verii – martie. aprilie Borlova M`suri[ul laptelui – aprilie Arad Surechiul. Tirol 62 . Reca[. Silagiu .

Separat se c`le[te ceapa. se presar` ca[caval ras peste ele [i se dau la cuptor. o ceap` 150 g brånz` telemea. se fr`månt` bine [i se bate cu maiul timp de 10 minute. sp`lat [i t`iat cuburi. sare de l`måie Drob de vinete 2 vinete 4 cepe. o ]elin` mic` un cartof mare un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. dup` care se toarn` peste ele un ou b`tut \n 100 ml lapte. apoi se ia de pe foc. sarea [i piperul. dac` este necesar. sare Brånza se trece prin sit`. 40 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de p`stårnac 2 cartofi un ardei gras 40 ml ulei. la foc mic. Se adaug` jum`tate din cantitatea de pesmet [i sarea necesar`. m`rarul [i p`trunjelul tocate. apoi se \ntinde pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`. sare. verdea]a tocat`. decojite [i t`iate sferturi. iar umplutur`. fierbinte. 2 ro[ii 40 g varz` alb` o lingur` de past` de tomate leu[tean. Ciupercile se cur`]`. 150 g conopid` 150 g praz. Pl`cint` cu ceap` 400 g f`in` 0. se amestec` bine. 2 ou` 150 g miez de påine alb` 3 linguri de pesmet 3 linguri de f`in` 5 linguri de ulei piper m`cinat. Se cur`]` vinetele de coaj`. Se d` la cuptor \ncins. apoi ceapa tocat` m`runt. se taie cubule]e. Legumele [i zarzavaturile se cur`]`.Bo]i de scoac` (g`lu[te cu brånz` de vaci) 800 g brånz` de vaci 3 ou`. Pasta de tomate se sub]iaz` cu ap`. Din acest amestec se formeaz` bo]uri rotunde. se adaug` leu[teanul t`iat m`runt. Cånd se ia de pe foc. sare. se ad`ug` ciupercile [i ficatul. m`rar. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. cånd s-a \nmuiat. Se s`reaz`. Se adaug` zarzavatul cur`]at. Cånd sunt gata. acest sos ad`ugåndu-se \n tigaia cu ciuperci atunci cånd zeama din ea scade aproape de tot. piper Chiftele din legume 2 cartofi 150 g varz`. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat. ceap` c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. iar vasul de pe foc trebuie s` fie neap`rat acoperit pe trei sferturi din suprafa]` cu un capac. ou`le. spumånd din cånd \n cånd. piper Ciorb` de legume cu carne de vit` 300 g carne de vit` un morcov. Ultimul Carnea se cur`]`. care se unge bine cu ulei. strat e de aluat. timp de 10 minute. Ceapa tocat` se c`le[te \n unt [i se amestec` cu vinetele stoarse. sare. o lingur` de untur` 4 linguri pesmet. cu dou` g`lbenu[uri [i un ou \ntreg. se fierb \n ap` cu sare [i se scurg \n sit`. se scurg [i se dau prin pesmet pr`jit \n untur`. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat m`runt. 80 g fasole verde 80 g spanac. care se fierb \n ap` clocotit`. 100 g f`in` o lingur` de pesmet. piper Se spal` carnea. Se fierbe.4 l ap` cald`. Se adaug` brånza ras`. Chifle umplute cu ciuperci [i ca[caval 8 chifle de m`rime potrivit` 500 g ciuperci 50 g ca[caval 3 ou`. sare de l`måie [i ro[iile op`rite. Se pun \ntr-o tav` curat`. o lingur` de bulion 1 l bor[. Restul de unt se amestec` bine cu f`ina dizolvat` \n 150 ml lapte. se t`v`lesc prin pesmet. 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. f`ina. Ciorb` de batal cu legume 800 g carne de batal cu os un morcov o ceap`. se pune \ntr-un castron [i se amestec` cu jum`tate din untur`. se toac` m`runt [i se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu o lingur` de unt Se amestec` treptat f`ina cu apa. Compozi]ia se a[az` \n form` de chec uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. piper Se taie cåte un capac din partea superioar` a chiflelor [i se scoate miezul. Se las` s` fiarb` la foc moderat. se tran[eaz` \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se fierbe \n ap` cu un praf de sare. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. 63 . p`trunjel verde sare. 2 cepe 200 g ciuperci 200 g fic`]ei de pui o leg`tur` de m`rar 1 1/2 pahar de ulei. apoi un strat de umplutur`. Se strope[te cu restul de unt topit [i se d` la cuptor. Se amestec` pån` la omogenizare [i se umplu chiflele cu aceast` compozi]ie. se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. se spal` [i se taie m`runt. piperul. la foc mic. cartoful ras. uleiul [i sarea. pres`rat deasupra. iar la sfår[it se combin` cu albu[urile b`tute spum`. ou`le b`tute. iar foaie. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. 2 linguri de f`in` sare. de preferat din inox. se adaug` dou` ou` [i se presar` sare [i piper. Se modeleaz` cu måna chiftele rotunde [i plate. apoi prin f`in` [i iar prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei. Preparatul se fierbe \n acest fel circa trei sferturi de or`. se spal`. se spal` [i se taie \n buc`]i. un cartof 3 ou`. 100 g unt 150 ml lapte. p`trunjel Se trec prin ma[ina de tocat legumele fierte.

se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece. se tran[eaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune s` fiarb` \n ap` clocotit` cu sare. leu[teanul tocat. Se adun` spuma. ca[cavalul. pe lung [i li se scoate miezul. ou [i sare se prepar` un aluat din care se por]ioneaz` g`lu[te cu lingura [i se pun \n sup`. se pun \ntr-un vas de Jena [i se mai dau la cuptor un sfert de or`. se spal` [i se taie \n sferturi. 200 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii. apoi se adaug` zarzavaturile. 4 cartofi 2 linguri de past` de tomate 20 ml ulei. brånza. la foc potrivit. Chis`tura se adaug` peste fasole \mpreun` cu ro[iile [i p`trunjelul tocat. se cur`]`. Ciuperci umplute la gr`tar 1 kg ciuperci 150 g unt. morcovii [i albitura se cur`]`. pån` se fierb suficient ca s` se \nmoaie. se amestec` s` se dizolve. care se prepar` fierbånd laptele cu untul [i amestecånd f`ina. apoi se toarn` ro[iile. dup` care se adaug` legumele. apoi se taie \n jum`t`]i. se scote [i se poate folosi la alte månc`ruri. Dup` ce se fierbe carnea. cu p`trunjel tocat deasupra. Se aleg cå]iva cartofi frumo[i. o can` de iaurt Sup` de pui cu g`lu[te 600 g carne de pui o ceap`. cu grij` s` se evite formarea cocoloa[elor. o ceap` potrivit` o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. ou`le b`tute spum` [i småntåna. 2–3 linguri de småntån` zer. dac` nu cumva e destul de s`rat` brånza. \mpreun` cu ceapa [i p`trunjelul. se stropesc cu untul topit [i se dau la cuptor. Cartofii se spal` bine. ]elina. se separ` g`lbenu[urile. se pun \ntr-un castron de inox [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. pres`rat \n farfurii. se adaug` bulionul. piper Budinc` de varz` o varz` (500 g) 100 g telemea de oaie 100 g småntån`. chimen m`cinat boia de ardei dulce p`trunjel verde. Cartofii se folosesc ca [i garnitur`. iar \n final se adaug` [i albu[urile. un morcov 100 g albitur` (p`stårnac [i p`trunjel r`d`cin`) 100 g ]elin`. se las` pu]in s` se r`ceasc`. iar picioru[ele se toac` m`runt [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. cu p`trunjel tocat m`runt. g`lu[tele se mai pun cåteva minute s` fiarb` \n sup`. se adaug` chimenul [i boiaua de ardei. ]elina. Pasta de tomate se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. Se servesc calzi. Se adaug` ceapa t`iat` \n jum`t`]i. chimen [i un praf de sare. Se umplu cartofii cu aceast` compozi]ie. Cånd sunt gata. albitura. piper Se spal` carnea. Cånd clocote[te. se desfac primele foi. o c`p`]ån` de usturoi sare. Ceapa. Se s`reaz`. o leg`tur` de p`trunjel sare. Varza se op`re[te \n ap` cu sare. Foile de varz` r`mase se a[az` \ntr-o crati]` [i se umplu cu compozi]ia preg`tit`. Cartofi umplu]i cu brånz` [i chimen 8 cartofi 100 g telemea de oaie 150 g unt. morcovul. sare Fasolea cur`]at` [i sp`lat` se rupe buc`]i [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. Budinca se serve[te cald` cu sos de ro[ii sau de småntån` cu m`rar sau ca[caval ras. sare Sup` de fasole verde cu chis`tur` 400 g fasole verde o ceap`. |ntre timp se prepar` chis`tura preg`tit` astfel: sl`nina se taie m`runt [i se amestec` cu ceapa tocat` pån` se ob]ine o past`. apoi se coc \n cuptorul \ncins. se bat bine. chimen 350 ml lapte. cu un sos alb. se separ` p`l`riile de picioru[e. b`tute spum`. dup` ce au fost cur`]a]i [i sp`la]i. Dup` aceea. o lingur` de f`in` sare. iar miezul se taie fidelu]` [i se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. |ntre timp. apoi se omogenizeaz` cu gri[ul [i pu]in` sare. Dup` ce s-au fiert. Se pune la fiert. se acre[te cu zer [i se mai dau cåteva clocote. Acesta se amestec`. bor[ul fiert separat [i strecurat. Preparatul se mai fierbe un timp [i se serve[te acrit cu iaurt. 64 .Se pune la fiert carnea \n ap` rece cu sare. cartofii. apoi cartofii t`ia]i cubule]e. Se las`. 4 linguri de f`in` un ou. Se potrive[te sosul de sare [i piper [i se las` pån` se \ngroa[`. Se serve[te fierbinte. se scot. \ntr-un castron. iar cartofii se scot cu spumiera. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 3–4 cartofi mari 2 cårna]i afuma]i. Se serve[te cald`. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n sup`. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. se aduna spuma. care. se spal`. 100 g gri[ 2 ou`. Dup` aceea. zeama \n care au fiert se strecoar`. \n urm`toarea ordine: ceapa. sare [i piper. 75 g unt 50 g ca[caval ras Ciupercile se cur`]`. telemeaua ras`. 50 ml lapte. 2 ou` 2 felii de påine alb` Sup` gula[ 400 g carne de vac` o ceap`. iar zeama se pune din nou la fiert. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. se adaug` zarzavatul t`iat m`runt [i cårna]ii cur`]a]i de membran` [i t`ia]i feliu]e. piper Zam` cu cårnat o ceap`. Din f`in`. p`trunjel verde. cu 100 g unt.

piper. |ntre timp. apoi se pun pe o tav` [i se dau la cuptor. 2 ro[ii o ceap`. Carnea de porc se trece prin ma[ina de tocat cu sit` fin`. se s`reaz`. sare. Castanele se coc \n tav`. Dup` ce s-au scurs. i se coase pieptul cu a]`. introducånd vasul la cuptor. se cur`]` ciupercile [i ceapa. apoi se a[az` \ntr-o tav` care se d` la cuptor. costi]a afumat` t`iat` felii. boiaua. Cotlet de porc b`n`]ean 600 g cotlet de porc 1. Se fierbe \n cam 400 ml ap` \mpreun` cu f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. se spal` [i se toac` m`runt. Drob de vinete cu ciuperci 1 kg vinete 250 g ciuperci 2 cepe. Buc`]ile de pe[te se a[az` peste legume cu cåte o felie de ro[ie deasupra [i se d` iar la cuptor. se bate pu]in. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin. Curcan umplut cu castane 800 g carne de curcan 250 carne de porc. piperul [i nuc[oara ras` [i se coace \n unt la cuptor. se spal`. Se mai fierbe 15 minute. småntåna. 1/2 l`måie sare. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. 250 ml lapte o ceap`. Se serve[te cald. Se adaug` pasta de tomate. piper. 3 linguri de småntån` Curcanul se cur`]` [i i se scoate pieptul cu os cu tot. boiaua de ardei. piper m`cinat Se cur`]` pe[tele. Cartofii.sp`late [i tocate m`runt. cu garnitur` de cartofi pai. cimbru. Curcanul se serve[te cald. timp de un sfert de or`. se toarn` 1 l de ap`. cåt s` se rumeneasc` pu]in. 2 linguri]e de f`in`. se amestec` cu sarea. apoi se paseaz` [i se adaug` laptele. se unge cu untur` [i se d` la cuptor \n tava tapetat` cu untur`. 40 g untur` 25 g unt.2 kg cartofi. se pipereaz` [i se las` la fiert la foc potrivit. dup` care se pun buc`]ile de carne [i se toarn` bulionul. piperul [i cam 150 ml ap`. se scoate din cuptor. piper Ciolan de porc cu cartofi natur 1 kg ciolan de porc 500 g cartofi. Apoi se amestec` cu piureul de castane. p`trunjel verde boia de ardei. 150 g gri[ 3 ou`. o lingur` de margarin` o leg`tur` de m`rar. Cartofii se cur`]`. 100 g untur` 600 g cartofi sare. se las` s` se r`ceasc`. cu mujdei de usturoi sau cu zeam` de l`måie. cimbru Cotletul se taie felii. sare. apoi se cur`]` [i se las` s` se scurg`. cu cartofi [i p`trunjel tocat. untul [i sarea. Cartofii se taie pai [i se pr`jesc \n untur`. se las` vreo 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. se taie buc`]i. ceapa [i ardeiul se taie felii [i se \n`bu[` \n jum`tate din cantitatea de ulei \ndoit cu ap`. Ceapa se taie julien. sare [i piper dup` gust. nuc[oar`. sarea. o lingur` de past` de tomate un ardei gras 3 linguri de småntån` 80 ml ulei. apoi se spal`. se taie carnea \n buc`]i potrivite ca m`rime. Ciolanul se cur`]`. se taie \n felii [i se fierb. Se servesc calde. vinetele se toac` [i se amestec` 65 . Sosul rezultat se paseaz` [i se toarn` peste cotlet. cimbrul. dup` care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap`. se s`reaz` [i se unge cu ulei. cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. boia de ardei dulce Crap cu costi]` afumat` [i småntån` 1 kg crap f`r` cap 40 g costi]` afumat` 600 g cartofi. 2 cepe 50 ml ulei. Ciolanul se serve[te cald. piper Vinetele se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. apoi se adaug` småntåna. Se amestec` bine. Cu aceast` compozi]ie se umple curcanul. iar cu compozi]ia ob]inut` se umplu p`l`riile de ciuperci. Dup` 15–20 de minute. Se adaug` ro[iile. sarea [i piperul. se op`resc \n ap` clocotit`. se cur`]` de coaj` [i se trec prin ma[ina de tocat. 100 g ro[ii \n bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. Cartofii cur`]a]i se fierb \n ap` cu sare. Cotletul se serve[te fierbinte cu sos [i piure de cartofi [i se decoreaz` cu felii de l`måie. 1 kg castane 60 g unt.

\n care se pun la c`lit ceapa [i carnea. 2 gulii mici 100 g fasole verde 100 g maz`re verde 200 ml ulei m`rar. Se pr`jesc jum`rile [i se servesc a[ezate peste vinete. ienibaharul [i cåte o lingur` de ap`. Se unge o tav` cu margarin`. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` legumele [i se potrivesc \mpreun` cu feliile de ro[ii. 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de tarhon 150 ml vin alb dulce 100 ml bulion de ro[ii 4 c`]ei de usturoi 2 foi de dafin boia de ardei past` de ardei. se scot. Se amestec` u[or cu spumiera. 4 ro[ii o tulpin` rubarb`. l`såndu-se pån` se \nmoaie. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. Se scot. apoi se stinge cu pu]in` ap`. unde se las` s` se rumeneasc`.bine cu ou`le. se spal` [i se taie \n buc`]i. morcovul [i ardeiul ra[i. Se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb` \ncet. o lingur` de f`in` o ceap`. s` nu se lipeasc` de fundul sau de pere]ii oalei. tocat`. pe lung. piper boabe. Dup` ce s-au fiert. Vinetele se spal`. Iahnie de fasole cu carne afumat` 400 g fasole alb` 150 g pastram` afumat` de gåsc` 100 g cårna]i afuma]i de porc 100 g costi]` afumat` 300 ciolan afumat de porc o lingur` de m`duv` o lingur` de untur` de gåsc` un ardei gras. cu brånz` ras` deasupra. Omlet` cu crutoane 8 ou` 4 felii de påine uscat` 100 g unt. din cånd \n cånd. ceapa. gri[ul [i cåte un praf de sare [i piper. se presar` cu pesmet. piper Macaroanele se pun la fiert. Se adaug` ceapa. la foc mic. piper boabe Jum`ri cu vinete umplute 8 ou` 4 vinete mijlocii 4 ro[ii 2 cepe 400 g carne macr` o l`måie. Se servesc calde. 66 . se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se introduc \n cuptorul \ncins. ro[ii. m`rarul. se adaug` macaroanele [i telemeaua ras` [i se d` la cuptor. Ciupercile se cur`]`. dup` care se \mp`neaz` cu feliu]e de unt. Ciolanul se dezoseaz`. p`trunjel. piper Fasolea \nmuiat` de cu sear` \n ap` rece se fierbe \mpreun` cu ciolanul. Ro[iile se op`resc [i se decojesc. ciupercile. se spal`. |ntre timp. sare. småntåna [i zeama r`mas` de la fiert [i se d` la cuptor. Se dau din nou la cuptor 10 minute. Ceapa se cur`]`. se spal` [i se fierbe \n ap` rece cu sare. sare Iepure cu småntån` Banat Gr`dinuc` la cuptor 4 morcovi o ]elin` mic`. se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. apoi se introduce la cuptor. Se \ncinge un sfert din cantitatea de unt \ntr-o tigaie [i se rumenesc cubule]ele ob]inute dintr-o felie de påine. F`ina se dizolv` \n småntån` [i se adaug` \n crati]` cånd se \nmoaie carnea. pastrama. se taie lame [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` cu unt [i pu]in` ap`. ienibahar Toate legumele se cur`]`. iar buc`]ile de carne se pun \n fasole. Se las` s` se rumeneasc` omleta. se toarn` compozi]ia. la foc potrivit. se scobesc de miez [i se umplu cu un amestec din carnea Påinea uscat` se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. se spal`. sau pres`rate cu verdea]` tocat`. se taie \n jum`t`]i. ad`ugånd boabele de piper. apoi se dau pe r`z`toare. cårna]ii [i costi]a t`iate buc`]i. un p`stårnac 4 cartofi. untura de gåsc`. apoi se scoate [i se d` prin ma[ina de tocat. 2 linguri de untur` sare. se \nfierbånt` dou` linguri de untur`. Carnea se cur`]`. Se pun la fiert \n ap` cu sare [i dup` ce se \nmoaie pu]in se strecoar`. apoi se trec sub un jet de ap` rece [i unul de ap` c`ldu]` [i se las` s` se usuce. La fel se procedeaz` [i pentru celelalte trei por]ii. Se ia crati]a de pe foc. Se las` pån` se \nmoaie. un morcov o ceap`. ca s` completeze zeama evaporat`. Se adaug` piperul. ceap`. Macaroane cu brånz` [i ciuperci 400 g macaroane 400 g ciuperci 200 g telemea de vac` 50 g unt. sare. piperul [i boiaua \n 3 l ap`. Apoi se adaug` la fiert cårn`ciorii [i bulionul. cu salat` de ro[ii. Carnea se cur`]`. sare. se spal` [i se taie cubule]e. Se presar` deasupra m`rarul tocat [i se serve[te fierbinte. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. Ro[iile se taie felii. Se las` pån` cånd ceapa devine sticloas`. usturoiul [i tarhonul pisate. dar cu grij` s` nu se sf`råme. apoi se presar` cu sare [i se las` un sfert de or`. |ntr-o crati]`. apoi se toarn` peste crutoanele de påine. piper 1 kg carne de iepure 200 g småntån`. p`stråndu-se zeama. pasta de ardei [i vinul. pe foc domol. Se \n`bu[` \n continuare. se bat bine dou` ou` \ntr-o farfurie. dup` preferin]e. timp de 20 de minute. miezul de la vinete [i zeama stoars` de la o l`måie. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. iar apa se evapor` complet. se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n unt. Ceapa se cur`]`. unde se ]ine. se spal` [i se toac` m`runt. m`duva. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. \ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare.

|n final. ardeii [i dovlecelul se toac` m`runt. Se omogenizeaz` carnea tocat` cu ou`le. se las` pe o bucat` de sugativ`.Limb` cu m`sline 600 g limb` de porc 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de f`in` 100 ml ulei 100 ml vin alb 200 g m`sline o l`måie. sare. Cånd e fiart` bine. apoi se ruleaz`. la foc mic. Ardeii [i gogo[arul se cur`]` de cotoare [i semin]e. Se adaug` bulionul. Bulionul [i f`ina se dizolv` \ntr-o can` de zeam` \n care a fiert limba [i se toarn` peste ceap`. se presar` cu cimbru [i piper. m`rar p`trunjel. se amestec`. Se d` la cuptorul \ncins. tocat` m`runt [i c`lit` \n untur` \ncins`. 67 . verdea]a tocat`. Sarmale cu varz` dulce o varz` de 2 kg 750 g carne macr`. Ceapa ro[ie. Se servesc calde. bor[ul [i o lingur` de untur`. pe ambele p`r]i. sarea [i supa. sare la foc moale. se las` s` creasc`. 2 linguri de ulei 2–3 c`]ei de usturoi 1 l sup` de carne. piperul. Se sf`råm` brånza sau se d` pe r`z`toare. Se pune \n crati]` un strat de sarmale. se strope[te cu zeam` de l`måie [i se potrive[te de sare [i piper. se potrivesc la gust cu sare [i piper. Carnea se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. eventual cu cåte o lingur` de småntån` deasupra sau al`turi. Se amestec` pån` \ncepe s` clocoteasc`. Se a[terne pe fiecare dintre omlete cåte o parte din piure. Se pun toate peste pr`jeal` [i se ad`ug` orezul. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. apoi se pun la pr`jit scovergile. la foc moale. o ceap` ro[ie o ]elin` mic`. \ntr-un castron adånc. apoi se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. piper Omlet` umplut` cu piure de maz`re 9 ou` 200 g boabe de maz`re verde 50 g unt. o lingur` de pesmet 3 ro[ii. se dau la cuptor s` scad` [i se servesc calde. vån`ta. dup` care se scot. \mpreun` cu påinea [i o ceap` cur`]at` [i sp`lat`. Se prepar` patru omlete din cåte dou` ou` b`tute bine. se taie \n buc`]i \n lungime de cåte cinci centimetri fiecare. apoi se stoarce bine. piper. ales [i sp`lat. gogo[arul. apoi se scoate. Deasupra se presar` verdea]a tocat` m`runt. ob]inånd un piure. dup` care se rumenesc \n unt \nfierbåntat. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. \ntr-o tigaie cu diametrul mai mare. se mai pune un rånd de sarmale [i tot a[a. Dup` ce se scoate. 50 ml ulei 100 g småntån` Varza se cur`]`. Carnea se cur`]`. foile de dafin. apoi carne [i a[a mai departe. piper Limba se cur`]`. boabele de piper [i vinul. 3 linguri de untur` o lingur` de bulion 1 l bor[. Se prepar` aluatul din f`in`. se fierb o jum`tate de or` la foc domol. se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`. Musaca de varz` 600 g carne de porc 1 kg varz` dulce. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte s` se c`leasc`. se acoper` [i se mai las` o jum`tate de or` la dospit. apoi fiecare bucat` se \ntinde. sare. apoi unul de ro[ii. se a[terne umplutura. se scurge bine [i se piseaz`. se las` un sfert de or`. 3 ro[ii 100 g småntån`. se toac` [i se pun la pr`jit. Usturoiul se taie felii minuscule. sare. se introduce 10 minute la cuptor. 4 cepe 2 linguri de orez. cam o jum`tate de ora. dup` care se fr`månt` pe o plan[et` tapetat` cu f`in`. drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` c`ldu]` [i o linguri]` de sare. foi de dafin. Se cur`]` ceapa. se acoper` cu varz` tocat` [i cu feliu]e sub]iri de ro[ii. pån` se termin` cu un strat de ro[ii. Pe fundul unui vas termorezistent se a[terne un strat de varz`. sare [i piper. apoi se adaug` limba. un morcov o ro[ie. o vån`t` un ardei gras galben. s` se scurg` bine uleiul din ele. se spal` [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat [i pu]in` ap`. deasupra un strat de toc`tur`. Orezul se alege [i se spal`. m`slinele. piper [i restul de ceap`. 2 ou` 2 linguri de orez. din nou varz`. Se toarn` 200 ml de ap`. apoi se desprind cu grij` foile [i se umplu cu toc`tura. Ro[iile se taie \n feliu]e sub]iri. Se amestec`. Se servesc calde. \ncheind cu un strat de ro[ii. cimbru Pilaf b`n`]ean 200 g orez un gogo[ar ro[u. cu salat` de ro[ii proaspete. se scoate [i se por]ioneaz`. Se op`re[te varza cu bor[ colcotit. Verdea]a se toac` m`runt. orezul. se acoper` [i se pune la fiert. piper Scovergi cu telemea 1 kg f`in` 300 g telemea de vac` un ou. care se dau prin ou b`tut [i prin pesmet. jum`tate din verdea]`. }elina [i morcovul se cur`]`. Se cur`]` maz`rea. astfel \ncåt omletele s` ias` cåt mai sub]iri. se spal` [i se toac` m`runt. se toac` [i se presar` cu sare. cu orezul. sare. ro[ia. un dovlecel o ceap` alb`. Se amestec` toate. cu småntån`. 3–4 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se taie aluatul \n opt buc`]i egale. 25 g drojdie sare. Ceapa alb` se taie m`runt [i se pune la rumenit \n ulei. Varza r`mas` se taie fidelu]`. piper boabe piper m`cinat. apoi se amestec` bine cu oul. Se d` la cuptor o jum`tate de or`.

.

.

P`l`riile se s`reaz` [i se pipereaz`. sl`nina t`iat` felii sub]iri. Se fierb. un p`h`rel de vin 2 linguri de untur` o foaie de [orici de 20-30/40-30 cm2 3 linguri de varz` tocat` (murat` sau crud`) 1 kg carne de la cap [i limb` tocat` sare. se stinge cu ro[iile \n bulion. se r`ce[te [i se amestec` cu varza. o ceap` ro[ie m`rar. 5 cepe 3 morcovi. aproximativ 10 minute. se spal` \n mai multe ape. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar ulei. lång` friptur`. se a[az` \ntr-un vas de Jena. boiaua [i cimbrul. pasta de ro[ii. vinul. piper. Sosul se serve[te rece. sarea. un rånd de buc`]i de carne Se spal` frunzele de m`cri[. Picioru[ele ciupercilor se taie \n feliu]e foarte fine. se toarn` peste ele jum`tate din sos. Se scoate vasul de la cuptor [i se adaug` spanacul cu sos. Se stropesc cu ulei. p`trunjelul ales [i f`cut past`. separat. o leg`tur` de p`trunjel sare. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se pr`je[te \n ulei. Se potrive[te sosul de sare [i piper. P`p`die b`n`]ean` 800 g cartofi 2 farfurii de frunze de p`p`die 80 g unt. |n acest timp. ou`. Ou`le fierte se scot. 2 linguri de o]et 80 ml ulei. apoi se rade ca[cavalul deasupra. apoi se rup picioru[ele. piper Se spal` ciupercile bine. de porc. Dup` ce s-a rumenit se ad`ug` carnea [i se las` la pr`jit cam 30 de minute. se pipereaz`. se spal`. de jos \n sus. piper. apoi se pune la fiert. 70 . 100 g carne afumat` 50 g sl`nin` afumat` o lingur` de untur`. boia [i se acoper` cu varz`. ou`le. 2 linguri de past` de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi. se scurge [i se bate bine cu lingura de lemn. ou`le. sare [i pu]in` ap` se prepar` o coc` din care se rup buc`]ele de m`rimea unei alune care se rotunjesc \ntre palme [i se fierb \mpreun` cu tocana cel pu]in 30 de minute. m`rar verde Castrave]ii se ]in \n ap` cåteva ore. se cur`]` de coaj`. se amestec` cu p`p`dia sp`lat` [i t`iat` \n få[ii. care se va amesteca \n sosul r`mas. se amestec` \ncet [i se stinge cu sup`. dup` gust. Se introduce vasul la cuptor. o]et Sos de m`cri[ 400 g frunze verzi de m`cri[ 4 linguri de unt 4 linguri de f`in` 2 pahare de småntån` 2 c`ni de sup` sare dup` gust {orici umplut 800 g carne macr` tocat` 5 ou`. piper. Se pune f`ina \n ploaie. 40 g unt 200 ml lapte. Se umple vasul cu sup` de oase. m`rar. ceap`. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` un rånd de varz`. Ceapa se taie felii sub]iri [i se pr`je[te \n untur`. apoi se ia crati]a de pe foc. Cånd frunzele au fiert bine. se piseaz` past` [i se amestec` cu ou`le b`tute. se taie \n dou`. buc`]i de carne de vit` op`rite. Din f`in`. |n uleiul r`mas se c`le[te ceapa. se amestec` småntåna cu f`ina dizolvat` \n lapte. 400 g f`in` 40 g ca[caval sare. {ni]el de ciuperci 800 g ciuperci cu p`l`rie mare 2 ou`. Pasta rezultat` se pune \n [oriciul cusut pung` care se \nchide [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu untur`. Se pun buc`]ile de carne \n sos [i se fierbe \n continuare la foc domol. Peste carne se pun morcovul ras [i usturoiul tocat. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n unt. piper Spanacul se cur`]`. se taie \n felii [i se pun la fiert. apoi un rånd de varz`. Sosul se toarn` peste salat` [i abia dup` ce s-a r`cit se serve[te. 200 g f`in`. sosul este gata. pån` se ob]ine un piure. Varz` cu carne 800 g varz` 200 g carne de porc 200 g carne vit`. 2 ou` o linguri]` de boia dulce de ardei o leg`tur` de verdea]` sare. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe 10 minute. se taie \n felii sub]iri [i se pun straturi \ntr-un castron. |ntre timp. Se prepar` un sos din untul \ncins amestecat cu ulei [i o]et. boia.Spanac cu ou` [i sos alb 4 ou` 400 g spanac 100 g småntån`. Carnea se taie \n buc`]i mici. se adaug` mierea [i se amestec` u[or cu o furculi]`. Cu pasta rezultat` se umplu p`l`riile [i se mai ]in la pr`jit la foc mic. se s`reaz` [i se fierbe 2 ore \n vas acoperit. se adaug` boia. sarea. spanacul se scoate din oal`. piperul [i boiaua. sare [i ap` [i se las` s` fiarb`. o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` sare. Salat` de castrave]i 8 castraveciori mura]i 4 linguri de miere 4 linguri de ulei piper m`cinat. cimbru Varza t`iat` felii [i cur`]at` de cotor se op`re[te \n ap` clocotit` [i s`rat` [i se las` la scurs. 200 g ro[ii \n bulion 175 ml ulei. piperul. Se las` s` fiarb` la foc mic. cu m`rar tocat \ntre ele. piper Se cur`]` cartofii. m`rar. Se servesc fierbin]i cu m`rar tocat pres`rat deasupra. Salata se serve[te imediat. care au fost trecute printr-o sit`. Cånd toat` compozi]ia s-a \nmuiat [i s-a colorat. se trec prin ou [i se pun la pr`jit. Dup` ce se \nmoaie. boia de ardei Tocan` b`n`]ean` cu carne de porc [i g`lu[te 750 g carne de porc 2 cepe. la foc potrivit. sare.

timp de aproximativ 30 de minute. Se face un aluat din f`in` [i jum`tate din cantitatea de lapte. romburi sau cercule]e. zah`rul vanilat. s` se omogenizeze. Drojdia se dizolv` \n pu]in lapte [i se amestec` bine cu un ou. Se omogenizeaz`. Se \ncorporeaz` [i margarina. Se omogenizeaz` toate [i se adaug` treptat f`ina. Se freac` untul cu g`lbenu[urile [i jum`tate din zah`r pån` se ob]ine o past`. 25 g drojdie 150 g margarin`. dreptunghiuri. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute. 71 . 150 g f`in` sare Cozonac cu stafide 500 g stafide 6 ou`. se \ntinde o foaie de aluat groas` de aproximativ o jum`tate de centimetru. la fel [i prazul. Apoi se scoate de la cuptor [i se las` \n tav` s` se r`ceasc`. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute. restul de lapte [i de f`in`. pe rånd. condimentele [i brånza de burduf f`råmi]at`. zah`rul vanilat. 60 ml ulei o l`måie. Se fierb t`i]eii \n ap` cu sare. Se amestec` f`ina cu zah`rul. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 150 g morcov 300 g småntån` 200 g praz 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. amestecånd s` nu se formeze cocoloa[e. care \n prealabil a fost pisat cåt mai m`runt posibil. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de un centimetru. gri[ul fiert \n lapte. L`måia se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Aceast` compozi]ie se amestec` cu t`i]eii. T`vile se tapeteaz` cu hårtie uns` cu unt. zah`r vanilat Se pune o can` de lapte la fiert. spre a nu se lipi de tav` [i pentru a se r`sturna mai u[or. \ntregi.Biscui]i cu lapte 500 g f`in` 250 g unt 150 g zah`r 50 ml lapte. punånd dedesubt un prosop umed. Se amestec` bine. o portocal` un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. laptele. se pune aluatul [i se dau la cuptor. Morcovii se cur`]`. 5 ou` [i stafide. un g`lbenu[ [i o can` de lapte \nc`lzit. cåte pu]in. ad`ugåndu-se f`ina [i amestecånd. \n care s-a dizolvat praful de copt. oul b`tut. Dup` aceea. apoi se omogenizeaz` cu f`ina [i se las` din nou s` creasc`. Albu[urile se bat spum` cu restul de zah`r. se \ntinde o foaie de pl`cint` care se a[az` \n tav`. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. se unge cu albu[ b`tut [i se d` la cuptor. 300 g unt 300 g zah`r 2 linguri de miez de nuc` m`cinat 100 g stafide coaja de la o l`måie praf de copt. timp \n care se verific` s` se rumeneasc` bine pe toate p`r]ile. s` se odihneasc`. Se bat restul de g`lbenu[uri crude cu pu]in` sare. 4 linguri de gri[ 150 ml lapte 80 g unt 150 g zah`r tos 5 ou` coaja ras` de la o l`m`ie un plic de zah`r vanilat 70 g stafide. Se poate servi cu fructe proaspete [i fri[c` al`turi. apoi se toarn` compozi]ia [i se \nvele[te cu o alt` foaie. Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. pentru 45-50 de minute. Se fr`månt` energic timp de 45 de minute. sare Se freac` untul cu zah`rul. Se decupeaz` aluatul \n diverse forme. iar cånd d` \n clocot se adaug` f`ina. Tava se d` la cuptor. dup` care se las` s` se odihneasc` timp de o or`. \n sens circular. apoi se toarn` peste aluat. apoi se pun fursecurile \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. pu]in \nc`lzit. piper Chec cu stafide 1 kg f`in` 8 ou`. esen]a de rom [i stafidele. zah`rul. iar la sfår[it f`ina. zah`rul vanilat. nuca [i stafidele. ad`ugånd zah`rul. Se adaug` coaja de l`måie. untul. apoi coaja ras` de l`måie [i de portocal`. pån` se rumenesc. Brånza de vaci se amestec` cu småntåna. Se omogenizeaz` acest amestec [i se las`. la foc moderat. [i uleiul. 200 g zah`r 500 ml lapte. Fursecuri cu scor]i[oar` 400 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt. coaja de l`måie. o l`måie un ou o linguri]` de scor]i[oar` Se freac` \ntr-un vas untul cu sare. Se ia de pe foc cånd se \ngroa[`. apoi ou`le b`tute cu småntåna. cu coaja ras` [i zeama de l`måie [i cu scor]i[oara. praful de copt dizolvat \n rom. Se unge o tav` cu ulei. pån` se fac spum`. care se pun la copt \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. la c`ldur`. l`såndu-se pån` ce biscui]ii se rumenesc [i devin crocan]i. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. Se las` s` creasc`. un ou un plicule] de praf de copt esen]` de vanilie Budinc` de t`i]ei cu brånz` de vaci 200 g t`i]ei 200 g brånz` de vaci 150 g småntån`. esen]a de vanilie. apoi se adaug`. cu untul. se fr`månt`. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel are. se taie \n p`tr`]ele. Se pune \n tav`. la foc moderat.

Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. apoi se d` la cuptor la foc potrivit. se freac` bine. Se adaug` restul de f`in` [i uleiul [i se \ntinde o foaie de 1. apoi se omogenizeaz`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru chec. 6 ou` Umplutur` cu miere pentru pl`cinte 200 g miere 2 linguri de zah`r 250 g miez de nuc` 250 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. sare Nucile se coc pe plita cuptorului timp de 10 –12 minute. |ntr-un vas. sare Pl`cint` de mere 5 mere 400 g påine neagr` 200 g zah`r 100 g unt. Se preseaz` la suprafa]`. pån` se termin` ingredientele. iar \n sucul ei se dizolv` bicarbonatul. 4 linguri de zah`r 2 ou`. se pun cåteva feliu]e de unt. se las` s` creasc`. b`tute spum`. vanilie [i coaj` de l`måie. se a[terne un strat de påine. amestecånd permanent. Se \ncorporeaz` f`ina. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` uns` [i tapetat` cu f`in`. 2 ou` 200 g nuci 400 g iaurt 350 g f`in` un plicule] de praf de copt Pr`jitur` cu bere 350 g miere 400 g f`in` 150 g unt 2 ou` 50 ml bere o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un vårf de cu]it de bicarbonat Se freac` untura cu zah`rul [i g`lbenu[urile puse pe rånd. se tapeteaz` cu f`in`. pe rånd. din nou un strat de påine [i a[a mai departe. dup` care se adaug` la compozi]ie. Påine c`lug`reasc` 150 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt 300 g nuci. pån` se coace. apoi se iau de pe foc [i se las` pån` se r`cesc. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. Untul se taie \n feliu]e sub]iri. se adaug` nucile t`iate m`runt. Compozi]ia ob]inut` se poate folosi. iar deasupra Se pune \ntr-o crati]`. se taie \n feliu]e sub]iri [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`. dup` ce s-au r`cit. la foc domol. se taie \n patru. l`sat \n prealabil s` se \nmoaie. o linguri]` de zah`r.Melci cu nuc` 100 g f`in` 400 ml lapte 10 g drojdie. apoi se introduce tava la cuptor. Se serve[te cald`. apoi se adaug` zah`rul.5 centimetri grosime. Miezul de nuc` se bate cu un ou. o linguri]` de zah`r [i cåte jum`tate din zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. mierea. Se d` la cuptor. Melcii se vor cufunda \n acest sirop \nainte de a fi servi]i. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. |n cel mult o jum`tate de or` este gata. laptele [i un vårf de linguri]` de sare. ad`ugånd cåte pu]in unt. la foc potrivit. praful de copt. apoi un de mere. |ntr-o tav` uns` cu unt. 72 . f`ina [i albu[urile b`tute spum`. miezul de nuc`. turnat` cåte pu]in. se amestec` un ou. dup` care se d` focul mai m`ri[or. pesmet [i scor]i[oar`. la diverse preparate de patiserie. pe foc mic. apoi se \ntinde pe foaie. apoi se adaug`. Foaia se ruleaz`. Se face un sirop din restul de zah`r. se las` pu]in s` se \nc`lzeasc`. scor]i[oar`. Se freac` mierea cu ou`le. Se bat spum`. ca s` nu r`mån` goluri. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. Dup` ce se stinge focul. apoi se scot [i. iaurtul. l`såndu-se la foc mic s` creasc`. se \ntinde bine peste tot glazura ob]inut` din miere [i bere. Se introduce tava la cuptor. Se taie \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. Se unge o tav` cu unt. peste care se a[az` alte feliu]e de unt. cu gem de fructe sau cu fri[c` [i cu sos de ciocolat`. Se las` vreo dou` clocote. cu pu]in` ap`. Pr`jitur` cu nuc` 100 g untur` 750 g zah`r. l`måie 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o lingur` de pesmet un plicule] de zah`r vanilat 12 ml ulei. Se stoarce l`måia. r`cit`. se cur`]` de coaj`. scor]i[oar` Se amestec` 40 g de f`in` cu laptele [i drojdia [i se las` la dospit. miezul de nuc` pisat m`runt. Se amestec` zah`rul cu g`lbenu[urile. se sparg. apoi se iau [i se omogenizeaz` cu aluatul de mai sus. pe foc mic. untul. Se fierb 50 g de miere \mpreun` cu berea. se a[terne compozi]ia. se presar` [i zah`rul vanilat. se las` un clocot. apoi se d` prin ma[ina de tocat. f`ina [i albu[urile. apoi se d` la cuptor. l`såndu-se pån` se rumene[te.

.

precum [i cornule]e de cas` „made in Vienne“. tot anul. Dac` mai socotim c` aici se \nchistresc cel mai frumos ou`le de Pa[ti. Au måncat al`turi de bucovineni [i le-au l`sat acestora. de vit`. legume pe cåmp. p`str`v fiert \n småntån`. una le bate pe toate de-a lungul \ntregului an: zacusca de legume [i ciuperci. la Siret [i I]cani. Patrie a m`n`stirilor. s`rm`lu]e cu urd` la Sucevi]a. c` aici se m`nånc` \n oale uria[e de Marginea [i R`d`u]i. Dup` o vreme. El face. \ncåt de fiecare dat` cånd d` peste o trufanda. armata austriac` a readus aceea[i pr`jitur`. \nc` de pe timpurile lui {tefan. de vi]el [i de oaie. påine ce se cheam` [i colac. osta[ii lui Napoleon [i-au lins r`nile dup` e[ecul din Rusia vreme de vreo dou` luni. fructe \n livezi. Bucovina are cele mai minunate månc`ruri m`n`stire[ti [i de post: cårnat de legume la Putna. Cum din lapte ia na[tere småntåna. bine\n]eles – iat` deliciile Bucovinei reg`site al`turi de delicatesele vånatului: cårnat de urs. de porc. fierbe kaiserul \n bere [i m`nånc` pr`jitur` polonez` cu bere. e faptul c` \n Bucovina aceast` pr`jitur` o fac [i ]`r`ncile care [tiu s` coac` cele mai frumoase påini ale Romåniei din f`in` (de 6 nule). Ce este unic. E deseori hulpav. ne-o spun [i supravie]uitorii armatei lui Napoleon. lapte [i småntån`. c` laptele acru (zis [i chi[leag) se face \n doni]e (butoia[e) de lemn de cinci kile [i se m`nånc` direct de acolo cu lingura de lemn – o s` ne facem o idee despre pofta de måncare a bucovineanului. ornat` cu p`s`ri. de aceea e mai ro[u \n obraz [i mai burtos. M`m`lig` rece cu povidl` (magiun de prune). de ast` dat`. t`tari. cu småntån` se m`nånc` toate c`rnurile tocate. De vin` trebuie s` fie neasemuita bog`]ie \n resurse de hran` a Bucovinei: vaci [i vi]ei gra[i ca la Sadova pe p`[uni verzi opt luni pe an. dar o småntån` gras` ca untul [i tare. de asemenea. dar e muncitor [i se respect`. fiecare cu umplutura ei: de pui. måncat tot cu m`m`lig`. rege e leu[teanul. de la mistre]i la ur[i. capre ca la Dorna. de la sarmale la chiftele marinate. zice cam a[a: „ia. dintre care cel mai tare r`måne bor[ul polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie. o re]et` de pr`jitur` care se mai nume[te [i azi „turta lui Napoleon“. Bucovina e patria småntånii. Cu småntån` se m`nånc` toate bor[urile. iar mai recent. de polonezi. pe rånd. acelea[i ]`r`nci [tiu s` fac` cei mai buni cozonaci ai zonei. dintre månc`rurile de post. m`m`lig` cu fragi [i småntån`. \ncåt regiunea a fost jinduit`. måncat` rece cu m`m`lig` fierbinte [i stropit` cu vin de Fråncu[` de la Cotnari. P`storel Teodoreanu. cånd vorbe[te de p`str`vul afumat \n hårzob (teac`) de brad. pe[ti. ne-o spune [i Mihail Sadoveanu vorbind despre vremea Duc`i-Vod`. de nem]i.Bucate noi \n gur` veche Dintre to]i romånii. frunza de potbal (un fel de brusture) \n care se pun cåte cinci sarmale. toc`ni]` de ciuperci cu småntån`. tot din aluat. Dintre legume. gur` veche. iepure cu småntån` [i ceap`. c` abia o tai cu cu]itul. ca s` nu mai vorbim de cei care nu au cucerit-o niciodat`: huni. cu mac. clean [i mrean`. 74 . de legume [i fructe. \ncåt oamenii locului m`nånc` diminea]a m`m`lig` rece uns` cu småntån`. dar [i \n mur`turi. oi cornute [i miei ca pe la Frasin. pus \n bor[. Ne-o spun [i cronicarii moldoveni. E a[a o bog`]ie de animale domestice [i s`lbatice. coco[ de munte [i g`in` s`lbatic`. bucate noi“. sub alt nume: „crem[nit“. de austrieci. g`ini cu pene str`lucitoare ca pe la Siret. bere de cas`. de la lostri]` (interzis acum a se pescui) la p`str`v. de ierburi aromate [i r`d`cini. c`prioare. de departe cei mai gurmanzi sunt bucovinenii. pl`cint` cu ciuperci la Dragomirna – toate savuroase [i gustoase. Dar. vånat \n toate p`durile regiunii. dup` obiceiul nem]esc. coco[ de munte pe jar. de ru[i. prin ofi]erii s`i). nuc` [i rahat. pulp` de c`prioar` cu afine (a[a månca armata austriac`. |ntr-atåt e de \ndr`gostit de måncarea bun`. Pån` \ntr-acolo merge nebunia småntånii. cartofi albi [i roz sub p`månt. cu småntån` se \nfulec` [i tocineii (chiftele de cartofi pr`jite \n ulei). |n retragere prin Bucovina. de turci. \n retragere prin Bucovina. cumani.

.

Probota (restul centrelor podgoriei se afl` \n Moldova) 76 . serbare câmpeneasc` – mai Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Retezatul stupilor – 20 iulie Marginea Festivalul olarilor – mai Putna Podgorii [i centre viticole Cotnari: Hlipiceni.Festivaluri gastronomice Boto[ani Baisa Holda de Aur – iunie Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august R`d`u]i Ochi de p`un. Gheorghe al M`n`stirii Vorone] – 23 aprilie S`rbatori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. festival al olarilor – august Cop`l`u Festivalul usturoiului – 30 august Râ[ca Hramul Sf. Arhangheli Mihail [i Gavril al M`n`stirii Sl`tioara – 8 noiembrie Iepureni Cânt [i joc pe Valea Jijiei – 15 august Slatina Hramul Schimbarea la fa]` al M`n`stirii Slatina – 6 august Sârbi-Vl`sine[ti Hramul Sf. Dumitru – 26 octombrie Vârful Câmpului Laleaua pestri]` – mai Straja Festivalul obiceiurilor de nunt` bucovinene – iunie Vorona Hramul Na[terea Maicii Domnului al M`n`stirii Vorona – 8 septembrie Serb`rile p`durii – 8 septembrie Suceava Babele – 6 martie Târgul olarilor – iulie Sucevi]a Suceava Câmpulung Moldovenesc Întâlniri bucovinene – 27-30 iulie Festivalul laptelui – august Hramul Învierea Domnului al M`n`stirii Sucevi]a – de Pa[ti Vatra Dornei Festivalul obiceiurilor de iarn` – 29 decembrie Fundu Moldovei Încondeiatul ou`lor – 25 martie Vatra Moldovi]ei Hramul Bunavestire al M`n`stirii Moldovi]a – 25 martie Gura Humorului Hramul Sf.

salat` verde o leg`tur` de p`trunjel. cui[oare. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. se t`v`lesc prin f`in` [i se pr`jesc \n untura \ncins`. se scurg [i se dau [i ele prin ma[ina de tocat. care se coase [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. vinul. \n ap` clocotit` cu sare. g`lbenu[urile de la dou` ou`.5 l sup` de oase piper. \n dou` reprize. apoi. ou`le. Cånd a \nceput s` dea \n clocot.Balmo[ de Bucovina 500 g m`lai 1 l småntån` 250 g brånz` telemea 200 g unt |ntr-un vas se pune jum`tate din cantitatea de unt. se scurge. se taie \n cercule]e. Ciupercile se cur`]`. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat [i umplutur`. Cånd s-a fiert bine. Se \ntinde aluatul pe o plan[et` tapetat` cu f`in` [i se formeaz` o foaie de form` dreptunghiular`.5 l ap` cald` 2 cepe. se presar` condimentele. cu cåteva cui[oare \nfipte \n ea. piper. splina [i ficatul. iar caltabo[ii se op`resc 30 de minute \n ap` fiart`. Se modeleaz` chiftelu]ele.5 pahar de ulei. Se amestec` cu orez sau crupe de mei. Pog`cele cu jum`ri 250 g jum`ri de porc 250 g f`in`. cu legumele. care se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i se las` o or` la dospit. se spal` [i se fierb. 15 g drojdie 3 ou`. uleiul [i sarea [i se fr`månt` bine. ceap` pr`jit`. care se unge bine cu ulei. apoi se ung cu un g`lbenu[ [i se dau la cuptor. dup` care se amestec`. cu ajutorul unui pahar. laptele. Salat` de creier 600 g creier de vit` 100 ml ulei 100 g påine alb` 100 ml lapte o l`måie. dup` gust. 2 linguri de f`in` sare. amestecåndu-se continuu. f`ina. Se \nmoaie drojdia \ntr-o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]`. Se umplu ma]ele. se spal`. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. Dup` ce capul de porc a fiert. se omogenizeaz` [i se umple stomacul de porc. pu]in cåte pu]in. 100 ml lapte sare. se scoate. \n care s-au ad`ugat cåteva boabe de piper [i foi de dafin. Se a[teapt` s` se \ngroa[e compozi]ia. orezul sau crupele de mei se fierb \n supa de oase. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se amestec` apoi cu carnea tocat`. ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. brånza. l`såndu-se la rece un sfert de or`. sare [i condimente m`cinate. la foc potrivit. Cånd sunt gata. pres`rat` cu f`in`. 200 g ciuperci 100 g costi]` afumat` o leg`tur` de m`rar 1. Se s`reaz`. se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. Se \ntinde foaia din nou. \ntr-un castron. sare [i piper. se scot. se dezoseaz` [i carnea respectiv` se d` prin ma[ina de tocat \mpreun` cu [oriciul. Cånd s-a \nmuiat se ad`ug` ciupercile [i costi]a t`iat` buc`]ele. sare Se amestec` treptat f`ina cu apa. se spal`. se las` pån` se r`ce[te. morcovii. se spal` bine \n mai multe ape. Restul c`rnii se d` prin ma[ina de tocat. ficatul se taie \n buc`]i [i se op`re[te. Ultimul strat e de aluat. se adaug` [i jum`rile [i. \ntregi. ienibahar. 50 g brånz` 2 linguri de untur`. Dup` ce se omogenizeaz`. Apoi se \ntinde pe o plan[et` Se cur`]` creierul de pieli]e. piper Pl`cint` cu ciuperci Chiftele de legume cu ciuperci 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. cam de un centimetru [i jum`tate grosime. apoi se scoate. piper Chi[c` de Bucovina 1 kg pulp` de porc 150 g sl`nin` afumat` un stomac de porc o ceap`. se toac` m`runt [i se pune \ntr-un castron. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. piper 500 g f`in` 0. se las` la r`cit. sare. apoi småntåna [i se las` pån` \ncepe s` fiarb`. se adaug` treptat m`laiul. dar [i o ceap` cur`]at` [i coapt`. sare piper m`cinat piper boabe foi de dafin coriandru. moment \n care se adaug` brånza ras` [i se amestec` bine. apoi pere]ii s`i se tapeteaz` cu felii de carne. nuc[oar` Caltabo[ cu orez sau crupe de mei 200 g ficat de porc 400 g cap de porc 150 g [orici 400 g splin` 200 g orez sau crupe de mei o ceap` mic` 150 g untur` 1. dup` care se prepar` aluatul ad`ugånd f`ina. pån` se rumenesc. sarea [i piperul. Dup` aceea. se scurge [i se d` la fum. care se unge cu ulei [i se \mp`ture[te \n patru. Separat se c`le[te ceapa. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat \n lapte timp de o 77 . Cartofii. Stomacul se cur`]`. se taie \n felii. 100 ml ulei 100 ml vin alb. sare ma]e sub]iri de vit` Capul de porc se fierbe cu [oriciul [i splina. Se r`stoarn` pe un platou [i se serve[te cu ca[ ras [i buc`]ele de unt deasupra. \n aceea[i zeam`. 200 g ciuperci 2 ou`. se taie \n felii [i se pr`jesc \n untur`. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. Carnea se cur`]` de pieli]e [i zgårciuri.

se c`le[te. Cånd sunt fierte toate. apoi se umplu col]una[ii cu aceast` compozi]ie. apoi se adaug` celelalte legume [i sfecla. sare. sare \nmoaie. Se freac` bine cu o lingur` de lemn. Se pune sare [i piper dup` gust [i se mai las` la fiert 30 de minute la foc mic. r`d`cinile de praz [i cele de p`trunjel. c`ruia i s-a scos o parte din gr`sime [i i s-a ad`ugat o lingur` de zeam` de l`måie. f`r` a se rumeni. cimbru Ciulama de hribi 800 g ciuperci proaspete 200 g unt 100 g f`in` 350 ml lapte 500 g småntån` 150 g ca[caval verdea]`. Carnea se toac`. Dup` ce au dat \n fiert se pune fideaua. Se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. iar \nainte de a se servi se drege cu un ou b`tut \n småntån`. servindu-se pe foi de salat` verde [i ornat cu frunzuli]e de p`trunjel. ad`ugåndu-se peste creier. se strope[te cu zeama stoars` de la o l`måie. mujdeiul de usturoi. se taie [i se pun la fiert \n ap` cu sare [i boabe de ienibahar. Ceapa se c`le[te [i se adaug` la bor[. 78 . Se potrive[te de sare [i piper. ]elina. Bor[ polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie 800 g carne 300 g sfecl` ro[ie 2 cepe mijlocii 2 morcovi o ]elin` mic` 2 r`d`cini de praz 2 r`d`cini de p`trunjel 1/4 c`p`]ån` de varz` dulce 4 cartofi 100 g maz`re [i fasole verde cåteva ro[ii sau bulion un ou. se adaug` varza. sfecla ro[ie t`iat` m`runt. care apoi se pun la ciorb`. pån` se ob]ine un fel de crem`. Bor[ de sfecl` ro[ie 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` o ceap` 400 g sfecl` ro[ie 3 cartofi 100 g maz`re 100 g fasole verde 250 g småntån` 1. |n alt vas se pun la fiert \n`bu[it \n unt cepele. Ciorb` de fasole alb` cu afum`turi 300 g fasole alb` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o ceap` 2 c`]ei de usturoi 100 g fidea 3–4 ro[ii 50 ml o]et 350 g cårna]i afuma]i 100 g costi]` afumat`. 100 g småntån` 1 l bor[. Cånd este gata.jum`tate de or`. Se stinge cu lapte [i se fierbe la foc mic 15 minute. apoi se scot carnea [i zarzavaturile. La sfår[it se adaug` verdea]a. Coco[ de munte pe jar un coco[ de munte cåteva felii de sl`nin` pu]in unt. se cur`]` de coaj`. pu]in cåte pu]in. se fierbe \n bor[.5 l bor[. \n ultima punåndu-se [i sare. ro[iile sau bulionul. toate t`iate cåt mai sub]ire. sare Se fierbe fasolea \n 3-4 ape. cimbrul [i ro[iile pasate. boabele de maz`re [i fasolea verde. Dup` 30 de minute se pun cartofii t`ia]i m`runt. cu p`trunjel tocat. Se strope[te din cånd \n cånd cu unt. se cur`]`. piper Se pune carnea la fiert cu sare. se taie [i se c`lesc \n unt. pån` se Se cur`]`. Se aduna spuma. maz`rea [i fasolea se fierb separat [i se adaug` [i ele. Cånd carnea e aproape gata. sare Morcovii [i albitura se spal`. se \ntinde [i se taie \n p`trate cu latura de 5 centimetri. iar dup` un timp. amestecånd continuu. p`trunjel verde. Se serve[te cald`. l`måie sare Sup` de pui cu col]una[i 600 g carne de pui 2 morcovi o ]elin` mic` 2 ardei gra[i 2 ou`. Separat. piper [i pu]in p`trunjel. Costi]a se taie. Se adaug` småntåna. se leag` \n jurul lui feliu]e de sl`nin` [i se pune pe frigare. Se adaug` morcovii [i albitura rase. se lipesc la margini [i se mai fierb 10 minute \n sup`. 100 g unt m`rar. iar zeama se strecoar`. cartofii t`ia]i \n cuburi m`ri[oare. se adaug` cårna]ii felia]i. se ia oala de pe foc [i se las` pån` se mai r`core[te. ad`ugånd uleiul. Se pune sub frigare o tav`. se amestec` bine cu un ou. se c`le[te f`ina \n unt. \mpreun` cu morcovii. Se acre[te ciorba cu o]et [i sare dup` gust. ca[cavalul [i ciupercile. Se cur`]` coco[ul bine. ardeiul [i ]elina. La sfår[it se pun småntåna. bor[ul [i sare dup` dorin]`. bor[ul fiert separat [i sare dup` gust. 100 ml ulei ienibahar. 200 g f`in` o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de de p`trunjel. s` se adune sosul. Se preg`te[te un aluat din f`in`. Separat. se taie [i se pune la bor[. se strope[te cu zeam` de l`måie [i saramur` pe dinafar` [i \n`untru. Ciupercile se spal`. se spal` [i se tran[eaz` carnea. morcovii. un ou [i sare. Sfecla se fierbe separat. apoi se pune la fiert. dup` care se stoarce [i se m`run]e[te. ceapa tocat`. t`iate \n få[iu]e [i c`]eii de usturoi \ntregi. piper. sare. se serve[te cu sosul adunat \n tav`. la foc nu prea iute.

|n foile de varz` op`rite se rotunjesc s`rm`lu]e mici. dåndu-se la cuptor. p`trunjel 2 ro[ii. Se cur`]` puiul. carnea de g`in` cu ou. Se taie carnea felii. Se leag` fiecare cuib cu a]` [i \n oal` se acoper` cu varz`. Fiecare bucat` de carne se unge cu compozi]ia astfel rezultat`. orez. Cånd este aproape gata. p`trunjel tocat. piper. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. jum`tate din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. Se coase puiul [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. Cånd s-a p`truns bine carnea. amestecånd mereu. carnea de porc cu sl`nina afumat`. Cånd devine sticloas`. piper [i pu]in p`trunjel tocat m`runt. se leag` cu a]` [i se a[az` \n tav` peste feliile de ceap` [i de morcovi [i peste frunzele de ]elin` tocate. se descoase [i se serve[te la mas`. boia. Rulad` cu carne de vi]el 800 g pulp` de vi]el 100 g sl`nin`. se spal`. sare P`str`v fiert \n småntån` 8 p`str`vi proaspe]i de m`rime potrivit` 6 linguri de småntån` gras` m`rar proasp`t Se cur`]` p`str`vii bine de solzi [i de m`runtaie. se adaug` orezul. ceap`. sare. carnea se scoate din vas [i peste ceapa r`mas` se adaug` f`ina [i se mai ]ine vasul pe foc s` se c`leasc` \mpreun`. gr`simea de g`in`. carnea de curcan cu restul de miez de påine \nmuiat \n lapte [i stors. se amestec` bine [i se presar` sare [i piper. Din cånd \n cånd. zeam` de varz` [i vin. sare. m`rar. zeam` de varz` vin. 50 g påine alb` p`trunjel verde. sare [i piper. care se cur`]` bine [i se toac` m`runt. se bate [i se taie marginile astfel \ncåt s` se ob]in` dreptunghiuri egale. foi de dafin [i cimbru. o ceap` 150 g småntån` 2 linguri de f`in`. se ruleaz`. apoi se \ntorc [i Puiul se spal` bine. f`r` a se rumeni. apoi se las` la r`cit. se \nfierbånt` untul [i se rumene[te pesmetul. se spal` [i se scot m`runtaiele. Se pune la fiert cu bor[. Se stropesc cu ulei [i se dau la cuptor. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei. ]elin`. 20 g unt 2 c`]ei de usturoi. Se ung cu ulei. Se ia de pe foc [i se d` la cuptor. cu pesmetul. se strope[te cu sosul din tav`. 79 . bor[. se scurg [i se taie \n feliu]e. ceap`. piper [i cimbru. |n cuiburi de foi mari de varz` se pune cåte o s`rm`lu]` din fiecare fel. Se stinge cu småntåna [i cam 400 ml ap`. se stinge cu zeam` din cea \n care au fiert ace[tia. Se fierb 10 minute pe o parte. ceap`. sare. dup` care se scot. iar zeama scade aproape de tot. cimbru foi de dafin se mai fierb \nc` 10 minute pe cealalt` parte. sare [i piper. Se amestec` m`runtaiele cu ou`le. un ou 2 cepe. Se scot a]ele [i se servesc fierbin]i cu garnitur` de ]elin` cu ro[ii. past` de ro[ii. Orezul se alege. Se ob]ine un sos care se strecoar` peste carne [i se pune la fiert \nc` 10 minute. Pui fript umplut un pui de aproximativ 1 kg 2 ou`. orez. la foc potrivit. se presar` cu sare [i piper [i se dau la rece puse unele peste altele. piper Pui cu småntån` 800 g carne de pui 80 ml ulei. Se servesc cu småntån`. unde se las` pån` cånd se \nmoaie orezul. 50 g småntån` o leg`tur` de de m`rar o leg`tur` de de p`trunjel. Apoi se adaug` vinul \ndoit cu zeam` de carne. de vi]el cåte 250 g carne de curcan [i de g`in` 20 g pastram` afumat` de gåsc` 20 g sl`nin` afumat` de porc 20 g sl`nin` de porc crud` 20 g gr`sime crud` de g`in` 20 g untur` de gåsc` 2 cepe. |ntr-o tigaie. se acoper` [i se d` iar la cuptor. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. ceap`. se spal` [i se las` la scurs. se spal` [i se freac` cu sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umple puiul cu ea. 1/2 ardei 150 g miez påine o lingura de orez past` ro[ii. s` nu se ard`. iar la primul clocot se pun [i p`str`vii. 50 ml vin alb 50 ml lapte. Ceapa se cur`]`. ou. sare. carnea de vi]el cu sl`nina crud`. cu m`rar tocat pres`rat deasupra. La sfår[it se presar` deasupra m`rarul tocat m`runt. Se las` 5 minute pe foc mic. unt. se pune la c`lit cu ceapa tocat` m`runt. småntåna. sare. pu]in ou. 2 linguri de pesmet 40 g unt. i se scot m`runtaiele. untura de gåsc`. se scoate. sare. m`rar 2 ou`. usturoiul. piper Pilaf de hribi 300 g hribi proaspe]i 200 g orez o ceap` 60 ml ulei o leg`tur` de de m`rar sare. sare. pån` se rumene[te. Hribii se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu sare. Se adaug` hribii. orez. piper Se toac` toat` carnea [i se preg`te[te astfel: carnea de gåsc` se amestec` cu pastrama de gåsc`. ceap`. \n p`r]i egale. Se las` la fiert cam 15 minute. boia. piper. un morcov 50 ml ulei. felii de ro[ii. Pilaful de hribi se serve[te dup` ce s-a r`cit. sare [i piper. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Resturile de carne se trec prin ma[ina de tocat \mpreun` cu sl`nina [i påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars` [i se amestec` cu ou. Dup` un timp. Se toarn` småntåna \n tigaie [i se ]ine la foc mic.Cuiburi de cinci 200 g varz` cåte 100 g carne de gåsc` de porc. piper. ardeiul gras. Se serve[te cald.

.

.

ulei. condimente Salat` de legume cu usturoi 1/2 varz` (alb` sau ro[ie) 6 ro[ii. pån` este gata. sare. se adaug` t`i]eii. Cånd sunt gata. se fierb 20 de minute sub capac [i se paseaz` printr-o sit`. se presar` sare [i piper [i se mai las` cåteva minute. sare [i o]et dup` preferin]e. Cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. 2 ardei gra[i 2 morcovi.T`i]ei cu varz` 500 g varz` dulce 500 g f`in`. sare Toc`ni]` de hribi proaspe]i 300 g hribi 2 cepe. se strope[te cu vin [i se las` la rumenit. Ardeii capia se coc [i se cur`]` de semin]e [i de coaj`. iar verdea]a se toac` m`runt. se paseaz` [i se freac` cu brånza. Se adaug` cimbrul. amestecånd continuu. 2 cepe 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. 2 linguri de f`in` 250 ml sup` de oase cimbru. Se amestec` totul [i se adaug` ulei. cu p`trunjel tocat m`runt deasupra. dup` gust. sare [i piper. se scot cu spumiera [i se scurg. apoi se taie \n feliu]e. amestecånd permanent cu lingura de lemn. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie sub]ire. piper o lingur` de f`in`. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. Separat se preg`te[te m`m`liga pripit` (moale). cam de m`rimea unei nuci. se adaug` f`ina. amestecåndu-se continuu. se \ncorporeaz` f`ina [i se stinge cu ro[iile [i supa de oase. Se serve[te rece. \n mai multe rånduri. Pulpa. La sfår[it se pun costi]a c`lit`. Salat` de hribi 800 g hribi fier]i 800 g ardei capia. Se adaug` m`laiul. amestecånd din cånd \n cånd. vinul [i småntåna [i. 2 cepe 100 ml ulei. ou`. Se mai las` la fiert 15 minute. apoi se introduce crati]a la cuptor. T`i]eii se pun la fiert \n ap` clocotit`. se spal` [i se taie \n cuburi. piper Se prepar` un aluat din f`in`. pentru t`i]ei. Varza se cur`]`. 2 ou` 100 ml ulei. se mai ]in pu]in pe foc. se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se c`le[te [i se stinge cu bulion. p`trunjel. 100 g bulion 100 g costi]` 2 ardei gra[i 2–3 ro[ii. peste care se a[az` carnea fript` (\mpreun` cu sucul propriu). Bulionul se sub]iaz` cu ap` rece [i se adaug` \n crati]` \n momentul \n care hribii sunt fier]i suficient. Cånd s-a \nmuiat \ndeajuns. Se adaug` ciupercile. Cånd devine transparent`. piper Carnea de vac` [i cea de porc se taie \n buc`]i care se s`reaz` [i se pr`jesc \n ulei. Se pot servi atåt calzi. \n pu]in` untur` \ncins`. la foc mic. se stinge cu ap` c`ldu]` [i se continu` fierberea. oul pr`jit [i brånza de burduf. se stoarce de ap` [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. Ceapa se cur`]`. Dup` un sfert de or`. sare. ro[iile – felii. apoi se condimenteaz`. Sos de p`tl`gele ro[ii 500 g ro[ii 50 g unt. 2 mere sare. Se potrive[te de sare [i piper. se serve[te cu salat` de varz`. sare. Se mai las` s` fiarb`. o]et Tocan` sucevean` cu carne de vac` [i porc 200 g carne de vac` 200 g carne de porc 3–4 cepe. se adaug` cea de porc [i se mai fierbe \nc` 30 de minute. lungi de 4–5 centimetri. sare M`m`lig` de cartofi 4–5 cartofi 250 g m`lai 100 g brånz` de vaci. s` se cure]e de p`månt [i nisip. se c`lesc cepele \n ulei [i se sting cu vin. se las` la fiert 30 de minute [i se paseaz`. ca s` nu se ard`. Se amestec` bine. 100 g bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. Cånd s-au \nmuiat. pu]in. costi]a [i cårna]ii se taie \n buc`]ele mici. ceapa [i usturoiul se taie \n feliu]e foarte sub]iri. morcovii [i merele se rad. p`trunjelul verde [i sarea [i se fierbe 30 de minute. 82 . sare [i dou` linguri de ap` c`ldu]`. Se pune carnea de vac` la fiert. 100 ml vin o frunz` de dafin. Dup` preferin]`. ardeii – rondele. piper Se fierb hribii [i se taie \n feliu]e sub]iri. l`såndu-se pån` scade sosul. 2 c`]ei de usturoi 200 ml ulei. Se serve[te cu tochitur`. de obicei de tuci. cimbru. Se adaug` hribii [i ardeii \n vasul \n care se c`le[te ceapa. ardeii [i ro[iile t`iate. 100 ml ulei Cartofii se cur`]`. Se \nc`lze[te untul. Se strecoar` \nainte de a se servi. usturoiul tocat. Se taie varza fidelu]`. se s`reaz` pu]in [i se pun \ntr-o crati]`. vin. cåt [i reci. 100 ml vin 300 g småntån` cimbru. Se taie \n få[iu]e. Se spal` hribii \n ap` rece. pu]in cåte Se zdrobesc ro[iile. se toac` fidelu]` se presar` cu sare [i se fr`månt` cu måna. la foc mic. Tochitur` bucovinean` 400 g carne de pulp` de porc 200 g costi]` de porc 4 cårna]i afuma]i de porc m`m`ligu]` brånz` de burduf un ou. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare.

un baton de vanilie 8 ou`. 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o lingur` de bicarbonat alimentar o sticlu]` cu esen]` de migdale Fursecuri cu crem` de ciocolat` [i alune Cozonac bucovinean 400 g f`in` 200 g miez de nuc` 100 g stafide. \ntr-o tav` uns` cu ulei. laptele amestecat cu zah`rul. 100 g f`in` Alivenci 6 ou` 250 g småntån` 150 g f`in`. 200 g unt 100 ml lapte. nizeaz` cu alunele [i cu untul r`mas. Cånd se scot se ung cu miere \ndoit` cu ap`. g`lbenu[uri [i f`in` [i se ]ine la foc mic pån` se leag`. se taie pr`jitura \n p`trate [i se serve[te. trei linguri de zah`r. l`såndu-se s` se \ngroa[e. 1/2 can` lapte. 83 . dou` ou`. 10 ml ulei. 3 ou` un pahar de zah`r o linguri]` de drojdie 3 linguri de unt. apoi se \ntind trei foi care se coc. Se adaug` treptat m`laiul frecat cu f`ina [i apoi albu[urile b`tute spum`. se ia de pe foc. se acoper` cu foile r`mase. se unge cu oul r`mas [i se d` la cuptor. cu aceast` crem`. pån` se ob]ine un aluat uniform. se ad`ug` aromele. trei linguri de unt. se adaug` untul. se adaug` f`ina [i se c`le[te. Apoi se las` la Alunele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. dou` cåte dou`. Fursecurile se vor lipi. pån` se rumenesc fursecurile. Se fr`månt` pån` la omogenizare. se \ntinde o foaie \n form` dreptunghiular`. o lingur` de bicarbonat dizolvat \n dou` linguri de lapte [i cu zah`rul vanilat. |ntre timp. drojdie. se strecoar` [i se pune sare dup` gust. zah`rul vanilat [i coaja de l`måie. care se taie \n buc`]i.Sos de småntån` pentru vånat 100 g unt 200 g f`in` 200 g småntån` 200 g mu[tar 200 ml jiu de la friptur`. una cåte una. la foc potrivit. Se ung cele trei foi cu crema ob]inut` (un strat de crem` va fi la suprafa]`). 275 g zah`r 150 ml lapte. Cånd se leag` aluatul. o can` de zah`r. Se pune \n tava uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet [i se d` la cuptor. care a fost \n prealabil acoperit` cu o coal` de hårtie pentru copt. Se las` la r`cit \n t`vi. peste care se toarn` småntåna [i se pun untul [i sarea. Se unge cu unt o tav` de cozonac. se a[az` \nvårtita. de zah`r [i de f`in` se amestec`. 350 g zah`r 2 linguri de zah`r pudr`. sare Crem[nit Pentru aluat: 500 g unt. 10 ou` 25 g drojdie. la foc mare. ulei [i dou` linguri de unt. se umple cu nuca tocat` [i amestecat` cu miere. se ruleaz` [i se a[az` \n t`vi unse cu unt [i tapetate cu f`in`. pe foc mic. apoi cele 5 albu[uri b`tute spum`. se taie pr`jitura \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. Se \ncinge cuptorul [i se introduce tava. cu grosimea de 5 mm. se macin` macul [i se pune la fiert. 25 g unt [i laptele. l`såndu-se. albu[urile b`tute [i g`lbenu[urile frecate cu zah`r. laptele [i zah`rul r`mas. Separat. 2 plicuri de zah`r vanilat coaja de la o l`måie esen]` de rom. un ou 260 g unt. se bate cu telul. se las` o jum`tate de or` s` stea. sare 250 g zah`r 250 g f`in`. 250 ml lapte 100 g pesmet fin o linguri]` de sare 1 kg brånz` de vaci Se separ` g`lbenu[urile [i se freac` cu brånza pån` se ob]ine o past`. 500 g f`in`. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul [i esen]a de migdale. cu småntån`. Aluatul rezultat se las` la dospit 2–3 ore. Se \ntinde o foaie de aluat groas` de 1 cm. Se omogenizeaz` bine compozi]ia. 250 g alune 50 g ciocolat` menaj Se fr`månt` un aluat din f`in`. apoi se ung cu g`lbenu[ de ou [i se dau la cuptor. |nvårtit` cu mac 3 ce[ti de f`in` o can` de lapte. sare Pentru crem`: 1 l lapte. \n care se a[az` umplutura [i se \nvårte foaia. esen]a de rom. Se amestec` zah`rul cu f`ina. stafidele. Se adaug` mu[tarul. crescut. se toarn` mici gr`m`joare din acest aluat \ntr-o tav`. Cånd s-a \nchegat. apoi se toarn` pu]in cåte pu]in peste o compozi]ie din zah`r. 75 g unt. 3 linguri de ulei 500 g semin]e de mac zah`r vanilat sau vanilie coaja ras` de la o l`måie. se adaug` albu[urile [i se mai amestec` pån` se omogenizeaz`. se tope[te ciocolata [i se omoge- Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. Se las` iar s` creasc`. Se prepar` aluatul. 100 ml lapte 5 ou`. 150 g zah`r un pahar cu miere. 200 g m`lai 50 g unt. Restul de lapte. P`trate cu crem` 400 g f`in`. pe dimensiunea t`vilor. Se fr`månt` un aluat vårtos din f`in`. Cu ajutorul unui cornet. sare Se \nfierbånt` untul. Se fr`månt` bine. se \n]eap` cu furculi]a \n mai multe locuri [i se coace la foc potrivit. Se stinge cu småntåna amestecat` cu jiul de friptur` [i pu]in` ap` [i se las` s` fiarb` 30 de minute. Dup` cåteva minute se mic[oreaz` focul [i se las` s` se rumeneasc`. Crema: se fierbe laptele cu vanilia. Se serve[te t`iat` felii. ca s` creasc`. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte c`ldu]. Aluatul se \ntinde foaie groas`. amestecånd \n continuare. apoi se a[az` pe jum`tate din foi crema de vanilie.

o lingur` de unt [i o linguri]` de sare. restul de unt [i romul. stafidele [i coaja de l`måie. Se \ntinde. 100 ml lapte 4 ou`. se presar` cu zah`r [i se d` iar la cuptor. apoi se las` la rece cåteva ore. Se ob]ine un aluat fraged. alunele m`cinate. zah`rul. Se prepar` crema. Se d` la cuptor. Se las` la c`ldur` timp de o jum`tate de or`. Se coc foile pe ambele p`r]i \ntr-o tav`. dup` ce se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. småntåna. f`ina [i zah`rul vanilat se amestec`. amestecånd. Se ung opt dintre foi cu crema ob]inut`. formånd un aluat cu densitatea potrivit`. iar cea de-a noua foaie se m`run]e[te [i se presar` deasupra. la foc potrivit. pe dimensiunile formei pentru tort. se amestec` [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. Se freac` untul cu f`ina [i cu 2 linguri de zah`r. se toarn` crema fierbinte [i se las` pån` se \nt`re[te. se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. apoi se \ntinde din nou o foaie sub]ire. Cånd aluatul e pe jum`tate copt. care se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. apoi se taie \n dou` buc`]i egale. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n tav` [i se ]ine la cuptor o or` [i jum`tate. Se tope[te untul [i se \ntinde pe foaie. se ruleaz` [i se a[az` \ntr-o tav`. care. . uns` bine cu unt. laptele cu zah`rul pudr`. Tortul se d` la rece pån` a doua zi. cu dou` linguri de zah`r [i dou` g`lbenu[uri. sare. 4 ou` 4 ou`. 150 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` l`måie. se adaug` zah`rul caramelizat. Se amestec` zah`rul cu apa [i margarina. cam 30 de Småntåna. apoi se a[terne umplutura. scor]i[oara. Zah`rul se caramelizeaz` \ntr-o crati]` pus` pe foc mic. se scoate. Se amestec`. se adaug` 2 g`lbenu[uri [i pu]in` ap` rece. care se fr`månt` bine. 300 g brånz` de vaci 50 g stafide. Se las` pån` se \ngroa[`. apoi se ia de pe foc. 200 g f`in` 200 g småntån` 125 g zah`r. Tort caramel 200 g småntån` 300 g unt 300 g f`in` 150 g zah`r tos. Apoi. iar cånd \ncep s` fiarb`. t`iat` \n felii [i pres`rat` cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. \n alt vas pus la foc. Se \ntind buc`]ile de aluat \n nou` foi. Se serve[te cald`. la foc mic. 250 ml lapte 150 g zah`r pudr` 50 ml rom (sau esen]`) un plicule] de zah`r vanilat Rulad` cu brånz` de vaci [i stafide 300 g f`in` 100 g unt. se \ntinde o foaie groas` de 2 centimetri. Se cur`]` piersicile de coaj`. Se amestec` brånza cu ou`le. scor]i[oar` Pr`jitur` polonez` cu bere 4 linguri de ap` 4 c`ni de zah`r 4 c`ni de f`in` 2 c`ni de margarin` Se prepar` aluatul din f`in` dizolvat` \n lapte. stafidele [i berea. se \mparte \n nou`. 3 c`ni de alune 4 c`ni de bere 2 linguri]e de scor]i[oar` 2 c`ni de stafide minute.Pl`cint` cu piersici [i crem` 4 piersici mari 100 g unt. Se adaug` ou`le b`tute spum`. jum`tate din cantitatea de unt. apoi se ia de pe foc. se a[az` jum`t`]ile de piersici. Cånd e gata. Se rade l`måia de coaj`.

.

turce[ti. ceap` ro[ie [i o]et. De la baclava la [erbet. de ap`. crap. pe[tele e fie din apa dulce a Deltei. cea mai complex` måncare a regiunii. ocazie cu care descånt` un oblete viu pe care apoi \l m`nånc`. Vremurile noi au readus chebabul \n aten]ie. vit` – prin puterea focului. direct pe lemnul mesei pescarului. totul t`iat fie foarte m`runt. s` nu cad` greu. pescarii din Delt` se laud` c` m`nånc` un singur fel de måncare pe zi. lipovenii din Delt` s`rb`toresc ziua pe[telui – s`rb`toarea bog`]iilor apei. f`r` grij`. usturoi. |ntre timp. a[ezat` pe dou` picioare. de regul` oaie. \n ritmul muzicii. care se serve[te cu iaurt rece \n timp ce ea frige. Al doilea picior. v`duvi]`. pui. rahat sau stafide. f`ceau deliciul turi[tilor prin anii ‘70. 86 . råuri de unt topit ungeau carnea care se frigea f`r` contact direct cu focul. ro[ii. Buc`t`ria dobrogean`. ca s` prind` puteri [i s` aib` noroc la pescuit. Nu se poate face f`r` caracud`. de diminea]`. preg`tit` turce[te. g`se[ti de toate la o gospodin` din Mangalia. |ntåi se pun legume felurite: ro[ii. caras [i biban. pesc`re[te: chis`tur` de usturoi amestecat` cu sup` de pe[te. Iese o past` nu prea iute care se \ntinde pe bucata de pe[te.Mas` bogat` cu dou` picioare De la exilatul poet Ovidiu [i pån` ast`zi. Buc`]ile de pe[te se pun mari. de fapt. {tiuca umplut`. Mujdeiul se face special. obi[nuit aici toamna [i iarna. inclusiv paharul cu ap` rece. cu sos de tomate sau de maionez`. t`t`r`[ti. care e amestecat` cu vinete. morcovi. dobrogeanul m`nånc` gogo[i fierbin]i cu kefir: gogo[ile astea de Constan]a. El se m`nånc` [i cu o lingur` de chefir. aceste c`rnuri de baz` au n`scut o varietate de feluri de måncare care poate dobor\ orice turist. [i somn pentru gr`sime. pe oaie [i pe[te. sarmalele de pe[te sau chiftelele de pe[te sunt månc`ruri mig`loase de f`cut. gogo[ari. cartofi [i diverse mirodenii: ca [i alte månc`ruri ale regiunii. ceap`. un pic de maionez`. Apa se ia din Dun`re. gospod`re[te: un calup de unt rece se \nfigea \n capul suli]ei. pl`tic`. obi[nuite doar la s`rb`tori. fie din apa s`rat` a M`rii Negre. ardei. Dintre månc`rurile vechi ale Dobrogei pe baz` de carne de oaie. E vorba de renumita pl`cint` dobrogean` cu brånz` de oi. umplute oriental cu dulcea]`. cu siguran]` c` batalul la pro]ap n-are egal. De regul`. dup` ce ciorba a dat \n clocot [i legumele \nc` nu s-au fiert de tot. a[a crud. se scot buc`]ile de pe[te fiert din ciorb`. buc`t`ria dobrogean` st` pe dou` picioare: pe oaie [i pe pe[te. La fel ca vånatul (li[i]e umplute. Doar \n perioada interbelic` el se g`tea a[ezat. Se m`nånc` \ntåi dou` blide de zeam` fierbinte. de departe. \ntre dou` felii de påine. Se acre[te cu bor[ sau cu o]et. dup` straturi de c`rnuri felurite. Pe 17 martie. Un vin alb de Sarica face un asemenea prånz delicios. al buc`t`riei dobrogene \l face pe[tele. [tiuc`. vit` sau porc se folose[te [i la musacaua dobrogean`. fie mare. c` fierbe bine. care se m`nånc` precum un hamburger. se serve[te cu iaurt rece. Oaia e de pe p`månt. Toc`tura de oaie. Bor[ul de pe[te din Delt` e. Vase cu mujdei de usturoi [i o m`m`lig` fierbinte \nso]esc lucrarea. lipovene[ti [i cåte or mai fi fost. |nvårtite de influen]e felurite. [i la el se bea un pahar de Murfatlar [i se pune capac mesei cu un desert care se face dansånd geamparale. o mas` \mp`r`teasc` deosebit de s`n`toas`. din foi \ntinse prin \nvårtire \n jurul capului. Cånd e gr`bit. are [i o mic` anex` care nu trebuie uitat`: dulciurile turce[ti. grece[ti. ]elin`. dar ciorba de pe[te e. sp`lat bine. la bog`]ie mare de pe[te merge [i morun. ro[ioar`. chiftele de mistre]).

.

Medgidia.Festivaluri gastronomice Constan]a Constan]a Hramul Sf.Babadag: Babadag. Istria Murfatlar: Murfatlar. Tulcea.Niculi]el : Niculi]el. Constantin [i Elena – 21 mai Ziua Marinei – 15 august Hâr[ova Boboteaza – 6 ianuarie Masa s`racilor – 25 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Serbare câmpeneasc` – 1 mai Tulcea Niculi]el Hramul Sf. Oltina. Andrei – 30 noiembrie Ziua pescarului – septembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Ziua pe[telui – 17 martie Podgorii [i centre viticole Sarica . Valea Nucarilor. Treime – a doua zi dup` Rusalii Ostrov Hramul Cuv. B`neasa. Parascheva al M`n`stirii Dervent – 14 octombrie Tulcea S`rb`toare de Sf. Cernavod` Ostrov: Ostrov. Aliman 88 . M`cin Istria .

2 leg`turi de verdea]` (m`rar. apoi se \ntinde compozi]ia pe p`tratele de aluat. 5 linguri de pesmet Brånzoaice 200 g f`in` 200 g brånz` dulce de vaci 200 g telemea de vac` 200 g brånz` de burduf 200 g unt. Se pot servi atåt calde. se tapeteaz` cu pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. un morcov 2 cartofi potrivi]i. cåt [i reci. Se pune compozi]ia \n form`. apoi se amestec`. cimbrul. se amestec` cu pasta de pe[te. Se umplu ma]ele cu aceast` compozi]ie. se spal` [i se pun la uscat \ntr-un [ervet. b`tute spum`. o lingur` de pesmet o leg`tur` de de p`trunjel. apoi se \ncorporeaz` f`ina. frunze de ]elin`) 1/2 linguri]` sare. sarea necesar` [i ou`le b`tute. la foc potrivit. se scot fileuri. Se cur`]` ciupercile. 3 cepe 2 linguri de ulei. se presar` cu sare [i se las` un sfert de or` pe un platou. 3 ou` verdea]`. 100 ml ulei. dup` gust. sare Se spal` p`tl`gelele. mujdeiul de usturoi [i ou`le b`tute. care mai \nainte a fost \n`bu[it` bine cu dou` linguri de ap` [i un praf de sare. 4 ou` Chilc` cu ceap` 800 g chilc` (pe[te mic de ap` s`rat`) 20 ml o]et de mere 30 ml ulei de m`sline 3 cepe ro[ii. piper ma]e de vac`. [i se ]ine \n cuptor. stors [i m`run]it. Se amestec` apoi cu verde]urile t`iate m`runt. se taie \n jum`t`]i. Cånd s-au \nmuiat. Se dau prin ma[ina de tocat. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 10 centimetri. o l`måie 100 g m`sline. zeama de la o l`måie [i miezul de påine \nmuiat. apoi se scobesc de miez [i se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Drob de ciuperci 1 kg de ciuperci 6 ou`. o jum`tate de or`. \ntr-un castron. apoi se ung cu g`lbenu[urile r`mase. dup` care se scoate [i se \ntinde o foaie sub]ire. p`trunjel Se freac` brånza dulce cu untul. osånza [i sl`nina se dau prin ma[ina de tocat. 89 . Se fac chiftelu]e. \ntr-o tav` curat`. cu frunzuli]e de p`trunjel tocate deasupra. cu verdea]a tocat`. de burduf [i cu dou` ou`. se leag` ghiudemul ob]inut [i se pune la vånt trei zile. Se adaug` m`slinele [i feliile de l`måie [i se toarn` o]etul [i uleiul. sare Carnea. Se servesc fierbin]i. 4 linguri de pesmet. Telemeaua se rade [i se amestec`. ]inåndu-se cåteva ore. cu dou` linguri de ulei. sare Chiftele de pe[te 1 kg pe[te 2 cepe. 1/2 l vin chimen. Se cur`]` pe[tele. care a fost tapetat` cu ulei [i pesmet. Pasta ob]inut` se freac` cu sare [i condimente [i se \nmoaie \n vin. la foc potrivit. Se piseaz` miezul de nuc` [i se freac` bine cu icrele. \mpreun` cu ceapa. o dat` cu morcovii [i cartofii. Se toac` ceapa [i verdea]a. Se limpezesc apoi de mai multe ori cu ap` rece [i se scurg bine. ca aperitiv. cimbru. un fir de usturoi 100 g f`in`. cu brånza Se taie capetele pe[tilor. Acestea se ruleaz` [i se lipesc la capete cu albu[urile de la celelalte dou` ou`. Se coc la cuptor. usturoi. Se m`nånc` uscat. se scot [i se storc de zeam`. apoi se presar` peste capetele de pe[te.P`tl`gele umplute cu icre 8 p`tl`gele de m`rime potrivit` 400 g icre de crap 100 g miez de nuc`. Se umplu p`tl`gelele cu aceast` compozi]ie. se spal` \n multe ape [i se fierb \n ap` s`rat`. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei. Se presar` sare. se ung cu ulei. Se c`le[te ceapa \n ulei. 100 ml ulei 200 g miez de påine o l`måie. Ghiudem 400 g carne de vac` 400 g carne de vier 100 g sl`nin` crud` 100 g osånz`. se omogenizeaz` [i se d` la rece.

Crochete de carne cu ciuperci
300 g pulp` de porc 150 g [unc` presat` o ceap` 4 ciuperci mijlocii o lingur` de unt, 3 ou` 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` 150 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Piftie de crap
1 kg crap 4 cepe potrivite un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 4 c`]ei de usturoi foi de dafin, sare, piper boabe piper m`cinat

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. {unca se taie \n cubule]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. Se amestec` \mpreun` carnea cu [unca [i ceapa, se presar` sare [i piper, dup` gust, se adaug` ciupercile, 2 ou` [i verdea]a tocat`. Se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` crochetele, de dimensiunile degetului mare, se dau, pe rånd, prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat.

Crapul se cur`]` [i se spal`, dup` care se por]ioneaz`. Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt [i se fierbe \n ap` cu pu]in` sare, apoi se scoate cu spumiera [i se paseaz`. Morcovul [i p`trunjelul se cur`]`, se spal` [i se pun s` fiarb`, \ntregi, \n aceea[i ap`, \mpreun` cu cåteva foi de dafin [i boabe de piper. Dup` aproximativ un sfert de or`, se pun s` fiarb` [i buc`]ile de crap. Cånd s-au fiert, se strecoar` zeama \ntr-un castron \nc`p`tor, se amestec` \n ea pasta de ceap` [i usturoiul pisat, se adaug` sare [i piper, dup` gust, se pun buc`]ile de crap [i se introduce totul la frigider, unde se las` pån` se \ncheag`.

zeama. Se cur`]` ciupercile, se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Cånd devine sticloas`, se adaug` ciupercile [i se mai las` un sfert de or` pe foc mic, dup` care se adaug` oul b`tut \n prealabil [i se presar` m`rarul tocat, pesmetul, sare [i piper. Se omogenizeaz` [i se umplu ro[iile, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` cu ulei, o jum`tate de or`.

Tart` cu pe[te [i dovlecei
400 g pe[te alb 3 dovlecei mici, 2 ou` 3 linguri de småntån`, 150 g f`in` 2 linguri]e de amidon, 150 g unt o linguri]` de o]et aromat, zah`r cimbru, sare, piper

Pl`cint` de miel
1 kg carne de miel 1,5 l lapte, 1 kg f`in` nuc[oar`, 250 g småntån` 3 ro[ii, piper, sare

Gogo[i cu ca[caval
100 g unt 150 g f`in` 200 ml lapte 200 g ca[caval 4 ou`, sare

Se amestec` untul cu laptele, se pune un praf de sare [i se pun la fiert, pe foc mic. Cånd clocote[te, se toarn` f`ina \n ploaie, amestecånd cu lingura de lemn [i l`sånd s` mai fiarb` cåteva minute. Dup` aceea, se ia de pe foc, se amestec` \n compozi]ie, pe rånd, ou`le, apoi o parte din ca[cavalul ras, se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` sfere cåt o minge de ping-pong, care se t`v`lesc prin restul de ca[caval [i se las`, timp de o or`, s` se odihneasc`. Se face cåte o crest`tur` la mijlocul fiec`rei gogo[i, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` uscat`, pån` se rumenesc.

Carnea de miel se d` prin ma[ina de tocat [i se fr`månt` la fel ca un aluat. Separat se face o coc` din f`in`, lapte, unt, piper, sare, nuc[oar`, bulion [i småntån`. Se \ntinde o foaie din aceast` coc`, se unge cu toc`tur` [i se bag` la cuptor. Se ]ine la foc mic pån` se rumene[te.

Se prepar` un aluat din f`ina amestecat` cu amidonul, sarea, zah`rul [i untul. Se ad`ug` un g`lbenu[, o]etul [i pu]in` ap`. Aluatul rezultat se pune \ntr-o form` de tart` uns` cu unt, se d` 10 minute la frigider [i alte 10 minute la cuptor. Se toarn` deasupra ou`le b`tute cu småntåna [i cimbrul. Peste sos se a[az` felii sub]iri de dovlecei, t`iate pe lungime [i op`rite \n ap` s`rat`, intercalate cu felii sub]iri de pe[te, pres`rate cu sare [i piper. Se adaug` cimbru, sare [i piper dup` gust [i se d` la cuptor.

Ciorb` de berbec
500 g pulp` de berbec 2 ro[ii, 200 g cartofi un morcov, o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac, 2 ou` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Ro[ii umplute cu ciuperci
8 ro[ii de m`rime medie 300 g ciuperci, 2 cepe 2 linguri de pesmet, 50 ml ulei un ou, o leg`tur` de m`rar sare, piper

Ro[iile se spal`, se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scobesc de miez, a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n jos, s` se scurg`

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n ap` rece cu sare. |ntre timp, se cur`]` cartofii, ceapa, r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n

90

alt` oal` cu ap` clocotit`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. Zeama de varz` se fierbe pån` clocote[te, apoi se strecoar`. Se aduna spuma carnea ori de cåtre ori e cazul, apoi se pun zarzavaturile [i, cånd acestea sunt aproape fierte, se adaug` ro[iile [i zeama de varz`. Se mai las` cåteva clocote, apoi se drege cu ou`le b`tute. Se serve[te fierbinte, cu m`rar [i p`trunjel tocat deasupra.

un sos din f`in`, småntån`, g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i zeama stoars` de la o l`måie. Cånd sunt fierte legumele, se adaug` \n ciorb` acest sos, se potrive[te gustul cu sare [i piper, se mai las` pe foc vreo 5 minute, iar cånd este gata, se presar` verdea]a tocat` m`runt.

un morcov mic, un ardei iute 20 ml o]et p`trunjel, leu[tean, ]elin`, sare

Ciorb` de peri[oare de pe[te
1 kg pe[te alb 1 l bor[, 4 ou` 200 g miez påine, 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de leu[tean, 3 ardei gra[i 150 g ]elin`, 2 morcovi 100 g p`stårnac, 4 ro[ii 100 g f`in`, sare, piper m`cinat

Ciorb` de crap
500 g crap proasp`t 2–3 ro[ii, un morcov un p`stårnac, o ceap` 1 l bor[, o lingur` de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean, sare, piper

Ceapa, cartofii, morcovii [i ardeiul iute se cur`]`, se spal` [i se taie cubule]e, care se pun la fiert \mpreun` cu pe[tele. Dup` o jum`tate de or` se adaug` sarea [i o]etul [i se mai las` pe foc cåteva minute, dup` care se presar` verdea]a tocat`. Legumele [i buc`]ile de pe[te se a[az` pe un platou, iar zeama se amestec` cu usturoi pisat [i o]et [i se ofer` \n castron.

Cotlet dobrogean de porc
400 g cotlet de porc 60 ml ulei 400 ml sup` de oase 2 linguri de f`in`, 200 ml lapte 50 g unt, un ou, 2 linguri de bulion o lingur` de pesmet, 500 g cartofi sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal` [i se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. Se cur`]` morcovul, p`stårnacul [i ceapa, se spal`, se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. Ro[iile se spal`, se taie \n felii [i se cur`]` de cotor. Bor[ul se fierbe separat, \ntr-o alt` oal`, se las` pån` d` cåteva clocote, apoi se ia de pe foc, se las` pån` se mai r`ce[te un pic, apoi se strecoar`. Dup` ce zarzavatul d` cåteva clocote, se adaug` buc`]ile de pe[te, ro[iile [i bor[ul, l`sånd s` mai fiarb` \mpreun` o jum`tate de or`. Cånd se ia de pe foc, se adaug` verdea]a tocat`, sare [i piper.

Se pun la fiert ardeii, ceapa, ro[iile t`iate buc`]ele [i morcovul, ]elina [i p`stårnacul rase. Se dezoseaz` pe[tele, se fierb oasele, iar zeama rezultat` se adaug` peste cea de legume [i se toarn` [i bor[ul. Carnea se toac` o dat` cu påinea [i se amestec` cu restul de ceap` ras`, ou`le, f`ina, sarea, piperul [i m`rarul. Se formeaz` peri[oare [i se pun la fiert \n ciorb`. Se adaug` leu[tean tocat m`runt.

Ciorb` de pe[te cu zeam` de varz`
800 g pe[te 2 morcovi, 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 2 l zeam` de varz`, sare

Ciorb` de m`runtaie de pui
400 g m`runtaie de pui (pipote inimi, gåturi), o ceap` un morcov, o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de albitur`, 100 g småntån` o lingur` de f`in`, 2 ou` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` m`runtaiele, se cur`]` [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. Ceapa, morcovii, ]elina [i albitura se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Dup` ce se aduna spuma, se adaug` zarzavaturile [i se mai fierb o jum`tate de or`. Se prepar`

Se cur`]` [i se spal` morcovii [i cepele, apoi se toac` m`runt [i se pun s` fiarb` \n zeama de varz`. Se cur`]` bine pe[tele, iar dac` este mai mare se taie \n buc`]i potrivite, apoi se pun la fiert \n oala cu legume. Dup` ce s-au \nmuiat, atåt legumele, cåt [i pe[tele, se presar` sarea [i p`trunjelul tocat m`runt.

Carnea se taie \n patru, se bate cu ciocanul, se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se \n`bu[` \n ulei [i pu]in` ap`. Se stinge cu supa de oase [i se las`, la foc mic, cam 45 de minute, dup` care se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb`. F`ina se dizolv` \n 50 ml lapte rece, apoi se \n`bu[` \n pu]in unt topit, se stinge cu restul de lapte [i se mai las`, la foc mic, 15 minute, dup` care se adaug` oul. Cartofii se fierb \n coaj`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet, se pun cartofii cu sosul [i se coc o jum`tate de or`, la foc potrivit. Se por]ioneaz` [i se servesc cu cotletul.

Cotlete de berbec la tav`
1 kg cotlet de berbec sare, piper, untur`

Ciorb` din cap de crap
1 kg cap de crap o ceap`, 2 cartofi

Cotletul se taie felii care se bat [i se pun \n tav` cu untur`. Se adaug` pu]in` ap`, sare [i piper. Se serve[te cu garnitur` de fasole boabe.

91

Creier marin`resc
400 g creier de porc 150 ml ulei, 200 g arpagic 200 g ciuperci 200 ml vin ro[u 4 felii de påine alb` sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se fierbe \n trei c`ni de zeam` de carne (sau ap`), \n care s-a turnat un pahar de vin ro[u. Dup` ce s-a fiert, se scurge, se taie \n felii, apoi se \n`bu[` \n 100 ml ulei, \mpreun` cu arpagicul [i cu ciupercile, t`iate lame. Se potrive[te de sare [i piper, dup` preferin]e. Cånd este gata, se freac` bine creierul cu 50 ml ulei [i se serve[te, \mpreun` cu crutoane de påine pr`jit` \n ulei.

Gåsca se cur`]`, se taie buc`]i, se freac` cu piper [i usturoi [i se frige \n unt amestecat cu untur`. Se adaug` ceapa [i usturoiul tocate m`runt, apoi vinul sec \nc`lzit. Ro[iile se toac` [i se pun la fiertur` cu m`rarul, cimbrul, p`trunjelul, leu[teanul, sarea [i piperul. Se d` la cuptor 4–5 ore la foc mic, apoi se degreseaz`, se scot m`rarul, cimbrul, p`trunjelul [i leu[teanul, se adaug` vinul dulce [i se mai d` pu]in la cuptor.

Legume umplute
10 ro[ii sau 6 dovlecei sau 6 vinete 500 g carne tocat`, o ceap` un ou, o leg`tur` de m`rar o felie påine, 100 ml lapte 2 linguri orez, 250 ml sup` de carne 200 ml bulion de ro[ii, 100 ml vin 200 g småntån`, 100 g ca[caval cimbru, piper, o linguri]` de sare

Frig`rui de berbecu]
800 g carne de berbec f`r` os 2 cepe, 2–3 ardei gra[i 3 ro[ii, unt sau seu de rinichi sare, piper, cimbru, foi de dafin

Crem` de cartofi
1 kg cartofi 150 ml lapte 150 g småntån` 50 g unt, un ou o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` bine cartofii, apoi se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd \ncep s` se crape, \nseamn` c` sunt fier]i. Se scot, se las` cåteva minute s` se r`coreasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil, dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul, pån` se omogenizeaz`. Separat, se freac` småntåna cu un g`lbenu[, apoi se amestec` \n piureul de cartofi. Se potrive[te de sare [i piper, se omogenizeaz` din nou [i se serve[te cu p`trunjel fin tocat pres`rat deasupra.

Se taie carnea buc`]i sub]iri [i se presar` cu sare, piper [i cimbru. Ceapa se desface foi, ro[iile se taie felii groase, iar ardeii, p`tr`]ele late de 2–3 cm. Pe o ]epu[` de lemn se \n[ir` buc`]i de carne alternånd cu ro[ii, ardei, ceap` [i foi de dafin. Se unge frig`ruia cu unt sau seu de rinichi [i se pune pe jar. Se \ntorc pe toate p`r]ile, pentru a se rumeni bine.

Ceapa se c`le[te, apoi se adaug` peste ea orezul [i carnea [i se stinge totul cu pu]in` sup`. Se amestec` cu m`rarul pisat, oul b`tut, påinea \nmuiat` \n lapte, cimbrul, sarea, piperul. Se prepar` un sos fiert din zah`rul ars, stins cu bulion [i ap`, peste care se adaug` vinul. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ro[iile scobite, se acoper` cu c`p`celul t`iat, iar miezul se amestec` cu sosul care se toarn` peste ele \n oal`. Dovleceii se taie \n dou`, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii [i se dau la cuptor \n tav` cu sos. Vinetele se cur`]` de cozi, se crap` pe lung, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii, se toarn` sosul peste ele, se acoper` cu ca[caval ras [i se dau la cuptor. Ro[iile [i dovleceii se servesc cu småntån`.

Frig`rui de pe[te
1 kg pe[te 100 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii, 2 cepe o l`måie, o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Macrou marinat
1 kg macrou 2 linguri de f`in`, 2 cepe 100 ml ulei, 100 ml vin alb sec 50 ml o]et, o lingur` de bulion piper boabe, foi de dafin

Gåsc` s`lbatic` la cuptor
o gåsc` (1-2 kg) 500 g ro[ii, 500 g ceap` 100 g untur` gåsc`, 100 g unt o c`p`]ån` de usturoi 500 ml vin alb sec 120 ml vin alb dulce, m`rar cimbru, p`trunjel, leu[tean sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se s`reaz`, se pipereaz`, apoi se freac` bine cu l`måia, t`iat` \n dou`, se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele \n lungime de aproximativ 4–5 centimetri. Sl`nina se taie \n feliu]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se taie \n rondele. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. Se \nfig buc`]ile de pe[te \n frig`rui, alternånd cu feliu]e de ro[ii, de sl`nin` [i de ceap`. Se frig pe toate p`r]ile pe gr`tarul bine \ncins. Se servesc stropite cu zeam` de l`måie [i pres`rate cu p`trunjel tocat.

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se por]ioneaz` [i se presar` cu pu]in` sare, apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu 2 linguri de ulei \ncins. Se cur`]` [i se spal` ceapa, se toac` m`runt, dup` care se c`le[te \n restul de ulei. Se adaug` f`ina, amestecånd cu aten]ie [i, cånd aceasta devine aurie, se toarn` bulionul dizolvat \n vin, o]etul, apoi se pun 2–3 foi de dafin [i vreo 10–15 boabe de piper. Se fierbe, la foc mic, pån` d` cåteva clocote, dup` care se ia de pe foc [i se toarn` peste buc`]ile de pe[te. Se las` la rece \nainte de a fi servit.

94

Musaca
5 cartofi 400 g carne macr`, un morcov 3–4 cepe, un ou 2 linguri de småntån` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de bulion, ulei sare, piper, verdea]`

Se poate preg`ti cu cartofii cruzi sau fier]i. Cartofii cruzi se cur`]`, se taie felii groase [i se pr`jesc pu]in pe ambele p`r]i. Carnea se d` prin ma[ina de tocat, \mpreun` cu morcovul [i doi cartofi cruzi. Se rumene[te \mpreun` cu ceapa, apoi se las` s` se r`ceasc`. Se adaug` oul, småntåna, sarea, piperul [i verdea]a tocat` m`runt. Se unge o crati]` [i se tapeteaz` cu pesmet, apoi se a[az` alternativ cåte un rånd de cartofi [i unul de carne, ultimul fiind de cartofi. Se toarn` zeama de carne amestecat` cu bulionul [i se ]ine la cuptor pån` scade.

crati]` cu trei linguri de ulei \nfierbåntat. Orezul se alege, se spal` \n mai multe ape, se scurge bine [i se pune la c`lit, peste ceap`. Se las` cåteva minute, amestecånd permanent, ca s` nu se ard`, apoi se adaug` bulionul, se amestec` [i se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. Se mai las` cam un sfert de or` s` fiarb`, ad`ugånd cåte pu]in` ap` cald`, la nevoie, timp \n care se cur`]` pe[tele, se spal` [i se por]ioneaz`. Cånd orezul este fiert, se adaug` buc`]ile de crap, se toarn` deasupra o lingur` de ulei, se s`reaz`, se pipereaz`, se acoper` cu capacul [i se introduce la cuptor timp de un sfert de or`, la foc potrivit.

se cur`]` [i se taie \n felii. Dup` ce s-a \n`bu[it carnea, se pun \n crati]` varza [i bulionul diluat cu pu]in` ap`, l`såndu-se s` mai fiarb` o jum`tate de or`, apoi se adaug` condimentele, se completeaz` cu ap`, se acoper` crati]a [i se d` la cuptor, la foc potrivit, cam dou` ore. Cånd e aproape gata, se adaug` ro[iile. Se serve[te cald`.

Pulp` de berbec umplut`
1 kg pulp` de berbec 200 g ciuperci, 2 linguri de orez 200 ml ulei, 200 ml lapte o ceap`, o felie de franzel` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Proboi
1 kg cap de nisetru sau morun 1/3 m`runtaiele de morun o ceap`, un morcov 2 ro[ii, 20 ml o]et p`trunjel, piper, sare

Ou` marin`re[ti
4 ou` 3 cepe, 2 linguri de f`in` 50 g unt, 100 ml vin ro[u 2 felii de påine alb`, sare, piper

Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Cånd devine transparent`, se adaug` f`ina, amestecånd continuu. |n momentul \n care aceasta \ncepe s` se rumeneasc`, se stinge cu vinul. Se potrive[te de sare [i piper [i se continu` fierberea \nc` vreo 15 minute. |ntre timp, se fierb ou`le tari, se cur`]`, se taie \n felii, dup` care se adaug` \n sos, l`såndu-se \nc` vreo dou` minute. Se servesc calde, cu crutoane de påine pr`jit`.

Se taie capul de pe[te \n buc`]i mici care se pun la fiert \ntr-un litru de ap` cu o linguri]` de sare, ceapa, morcovul [i ro[iile t`iate cubule]e. M`runtaiele se spal` bine \n cåteva ape, se taie buc`]ele [i se adaug` peste fiertur` \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e. Se mai ]ine 30 de minute la fiert, apoi se adaug` sarea, piperul [i o]etul, iar cånd se ia de pe foc se presar` cu verdea]`.

Pulp` de berbec cu varz`
600 g pulp` de berbec 1 kg varz` murat` 100 g untur`, o ceap` o lingur` de bulion, 3 ro[ii sare, foi de dafin, cimbru piper boabe, boia dulce de ardei

Pulpa se cur`]`, se spal`, dup` care se tran[eaz` [i se dezoseaz`. Se taie l`måia \n dou`, iar cu jum`t`]ile ei se freac` bine carnea, peste tot. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie lame, iar ceapa cur`]at` [i sp`lat` se toac` m`runt. Se pun ciupercile [i ceapa s` se \n`bu[e \n ulei, se adaug` m`rarul [i p`trunjelul, tocate fin, sare [i piper. Se ia de pe foc [i adaug` felia de franzel` \nmuiat` \n lapte, stoars` bine [i m`run]it`. Se amestec` bine, pån` se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se umple pulpa de berbec cu ea, se leag`, se unge cu ulei [i se d` la cuptor aproximativ 2 ore, stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`.

Rotogoale de berbec
500 g rotogoale de berbec 125 g carne de oaie 50 g sl`nin` afumat` untur`, usturoi, cimbru, piper boia de ardei, sare

Pilaf de crap
600 g crap 300 g orez, 100 ml ulei 2 linguri]e de bulion, 2 cepe sare, piper

Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt, apoi se pune la c`lit \ntr-o

Se cur`]` pulpa de berbec, se spal`, se por]ioneaz`, se op`re[te \n ap` clocotit`, se d` printr-un jet de ap` rece [i se presar` cu sare, apoi se \n`bu[` \n untura \ncins`, cu dou` linguri de ap`. Varza se spal`, se cur`]` [i se taie fidelu]`. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`,

Se spal` bine rotogoalele [i se \mp`neaz` cu sl`nin` afumat`, carne [i usturoi. Usturoiul r`mas se piseaz` [i se amestec` cu sare, piper, boia [i pu]in` ap`. Rotogoalele se pun \n tigaia cu untur` [i se stropesc cu zeama de condimente pån` se frig.

95

Se serve[te cu mujdei de usturoi. se pun buc`]ile de carne. piper o leg`tur` de p`trunjel 3 c`]ei de usturoi. Se adaug` ou`le b`tute cu miezul de ro[ii. apoi se dau prin sare. Dup` ce scade zeama. 3 ro[ii o cea[c` de ulei sare. Pielea de [tiuc` se usuc`. usturoiul [i verdea]a. Dup` un sfert de or`. \n care se \mbib` cu sarea. f`r` a se f`råma pe[tele. piper Scrumbie fript` pe c`rbuni 1 kg scrumbii. Se coace \n`bu[it timp de un sfert de or`. Se dezoseaz` ambii pe[ti. 500 g m`lai 2 l ap`. Cånd este gata. Se cresteaz` longitudinal. Se adaug` pu]in` ap` [i se mai ]ine un timp la foc mic. \mpreun` cu carnea. Se astup` cu un capac dintr-o felie sub]ire de cartof fixat` cu trei be]i[oare trecute prin piele. 96 . sare Scrumbie cu legume 400 g scrumbie 2 ro[ii 2 ardei gra[i un morcov o leg`tur` de ceap` verde 100 ml suc de ro[ii o leg`tur` de m`rar 100 ml ulei. pun oasele [i capetele la fiert. sare. Se taie m`runtaiele [i carnea [i se s`reaz`.Pulp` de vit` cu orez [i m`sline 400 g pulp` de vit` 50 g ardei gras 100 g m`sline. sare. iar pe[tele se cur`]` de cap [i de coad`. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. dup` care se scot. 2 linguri de bulion un morcov. 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de m`rar 4 c`]ei de usturoi 100 ml ulei. unde se toarn` sfåråiala. Se \nmoaie pu]in \n ulei ceapa r`mas` cu morcovul feliu]e. sare dup` gust Pe[tele se las` la dezghe]at (dac` este congelat). pån` se rumenesc. piper 500 g carne de miel 4 cartofi 3 ardei gra[i 3–4 ro[ii. un ou 200 ml sos chinezesc o leg`tur` de m`rar 100 g ciuperci proaspete 100 g unt. se freac` cu sare [i se taie feliu]e lungi. vinul. Dup` ce s-au rumenit. se d` cu sare [i piper. ungåndu-se bine o tav`. Cånd sunt gata pe trei sferturi. Se ia o coal` de pergament. Legumele se spal` [i se taie \n feliu]e. Cartofii se cur`]` [i se taie cuburi [i se adaug` \n vas \mpreun` cu pe[tele [i se las` s` fiarb`. Se fierbe o m`m`lig` t`ri[oar`. se desface hårtia de pergament. Se \ncinge cuptorul la 180° apoi se pun \n tav` carnea. M`slinele se separ` de såmburi. se cur`]` [i se toac` m`runt. pe spinare. Se serve[te cu suc de ro[ii. Ardeiul gras [i ciupercile se spal` [i se taie la fel. se coase fin [i se umple cu compozi]ia rezultat`. Se tope[te tot untul. apoi se taie \n buc`]ele. ceapa. sare [i condimente [i se las` s` scad`. Scrumbiile se cur`]`. Se ]ine la copt circa 30–40 de minute. Apoi se adaug` småntåna. ca \ntr-o farfurie. rozmarin Se cur`]` [tiuca [i se jupoaie de piele. se d` la cuptor. |ntr-o crati]`. se adaug` usturoiul pisat [i condimentele. cimbru ienibahar. apoi se pune \n spuza r`mas` dup` topirea jarului. Ceapa [i ardeii se spal`. se ung cu ulei pe toate p`r]ile. Toc`ni]` de ceg` 1 kg ceg` 2 kg cartofi. cimbru Carnea de vit` se spal`. se cur`]` pe cåt posibil de tendoane. se scot buc`]ile de pe[te [i \n acela[i ulei se c`lesc cepele tocate \n felii sub]iri [i ardeii toca]i m`runt. se d` la mas` cu m`sline al`turi. sos chinezesc [i verdea]` t`iat` fin. se scoate scheletul. apoi se spal` cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se cur`]` de solzi. iar verdea]a se toac` m`runt. se unge [i ea cu ulei [i se \nf`[oar` pe[tele. Pe[tele se pr`je[te \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel sare. dup` care se pune pe platou [i se condimenteaz`. Se serve[te fierbinte cu m`rar verde pres`rat deasupra. Ceapa se toac` [i se pune la pr`jit \n unt. se Se spal` [i se cur`]` carnea. Toc`ni]` de miel cu cartofi {tiuc` umplut` o [tiuc` (1 kg) o scrumbie 2 ou`. dup` gust. se adaug` pe[tele deasupra [i se toarn` bulionul. se las` s` se usuce. Se cur`]` [i se taie cega \n buc`]i de 4-5 cm care se rumenesc \n ulei. 3 cepe 4 ardei gra[i. sare [i piper. 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. |n acela[i ulei se pr`jesc legumele r`mase cu 50 ml suc de ro[ii. iar carnea se trece prin ma[ina de tocat \mpreun` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. 100 ml vin alb. condimente Sfåråial` dobrogean` 400 g m`runtaie de miel [i carne de la coad` sau gåt 3 linguri de unt un polonic de småntån` 2 cepe. apoi se d` la mas`. se spal` cu ap` rece. Se adaug` ro[iile date pe r`z`toare. legumele deasupra [i se condimenteaz`. Se serve[te fierbinte. supa de pe[te. o ceap` 200 g miez de påine alb` 2 ro[ii. piper. se \ndep`rteaz` intestinele [i urechile. zeama de la ro[ii. Sosul astfel format se pune pe platou [i se presar` cu verdea]` [i condimente. pe un platou alungit. piper. M`m`liga se \ntinde pe un fund de lemn [i se scobe[te la mijloc.

o r`d`cin` de albitur` 80 g ]elin`. 120 ml vin alb 2 linguri de past` de tomate o foaie de dafin. sp`lat` \n mai multe ape [i tocat` m`runt. sare. Verdea]a se toac` m`runt. foile de dafin [i se mai fierbe o or`. sare. 2 ou`. Se cur`]` pe[tele. piper adaug` sare [i ulei [i se amestec` u[or. castrave]ii se cur`]`. 250 g castrave]i mura]i 80 g m`sline. se taie m`runt [i se pun peste salat`. ardeiul [i ro[iile. Se op`resc. Se omogenizeaz`. \n opt. se spal`. Cartofii se cur`]`. Se fierbe un ou tare. apoi se scot [i se a[az` \n crati]` cu carnea [i celelalte.2 kg crap f`r` cap 3 morcovi. Salat` pesc`reasc` 400 g pe[te 100 ml ulei. un pahar de ap` [i un praf de rozmarin. ceapa. Se serve[te cu telemea ras`. frunze de verdea]` tarhon. Salat` dobrogean` de legume 500 g ro[ii 4–5 castrave]i verzi o ceap`. Apoi se taie \n cubule]e burta [i carnea de pe picior. se spal` din nou. se cur`]` [i se pun la fiert. se adaug` pu]in` ap` [i se las` la fiert. 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. ceapa se taie pe[ti[ori. sau. Deasupra se a[az` buc`]ile de pe[te. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n bain-marie. cimbru ienibahar. se cur`]` de såmburi. 2 ro[ii o ceap`.ceapa. tocat m`runt. apoi se amestec` \n sos. dac` sunt mai mari. Se Usturoiul se piseaz` bine \mpreun` cu sarea [i se freac` cu uleiul pån` se ob]ine o past`. Se stinge totul cu pasta de tomate [i vinul. 97 . 2 ro[ii 200 g arpagic. Sarmuzac (mujdei) 2 c`p`]åni de usturoi 100 ml ulei. se cur`]` de coaj` [i de såmburi. se spal`. La sfår[it se pune sare. Se adaug` foaia de dafin. 10 ml o]et o salat` verde. sare Burta [i piciorul de vac` se spal` bine [i se freac` cu sare pån` se albesc. Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. de asemenea fin tocat`. se s`reaz` [i se pr`je[te \n ulei. dup` care se adaug` salata verde. 2 ardei gra[i 50 ml ulei. Dup` 3 ore de fiert se pun 200 g morcovi. cimbrul. se taie \n felii sub]iri. ]elina [i arpagicul t`iate felii. se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se toac` m`runt [i se adaug` peste legume \mpreun` cu buc`]ile de pe[te [i se d` la cuptor. se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se presar` p`trunjel tocat m`runt. 2 cepe 3 foi de dafin. t`ia]i felii [i des`ra]i. o linguri]` de o]et. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. Se mai fierbe 30 de minute. sare Ro[iile se taie felii. precum [i restul de verdea]`. o]etul. piperul m`cinat [i castrave]ii mura]i cur`]a]i de coaj` [i semin]e. sare [i piper. Se des`reaz` m`slinele. Se prepar` un sos vinegret din mu[tar. o l`måie o leg`tur` de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. Morcovii r`ma[i se rad [i se c`lesc \n ulei. se taie buc`]i. Se taie ardeii \n dou`. Se adaug` la sos g`lbenu[urile de ou. o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. se toarn` peste carne [i se mai fierbe 10 minute. se taie \n sferturi. piper Tuslama de burt` 400 g burt` de vac` 1 kg picior de vac` 3–4 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel 200 g ]elin`. se las` la r`cit [i se strecoar`. se scot semin]ele [i se taie \n felii. albitura. ienibaharul. p`trunjelul. se amestec`. |n acela[i ulei se c`lesc ceapa. Se serve[te cald` sau rece cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. verdea]` Pe[tele se cur`]`. un ou o lingur` de mu[tar. Se orneaz` cu frunzuli]e de verdea]` [i se folose[te \n special la pe[te. ad`ugånd uleiul [i jum`tate din cantitatea de p`trunjel. ornate cu feliu]e de l`måie. 30 ml o]et. Zacusc` de crap 1. Se acoper` cu capacul [i se las` s` fiarb`. 75 g telemea sare. morcovul. ]elina. se cur`]` [i se zdrobe[te cu furculi]a. se adaug` f`ina [i se stinge cu zeama \n care a fiert burta.

se cur`]` de frunze [i codi]e. apoi se \ncorporeaz`. 5 ou` 100 g zah`r tos 50 g unt. zah`rul vanilat. coaja ras` de la o l`måie. Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. |ntr-o tav` uns` cu unt. se adaug` småntåna [i se las` la fiert pån` cånd se \ngroa[`. Ciocolata se d` pe r`z`toare. apoi se acoper` cu foile r`mase. apoi se pun la fiert \n ap`. Se freac` bine untul cu zah`rul. se a[az` jum`tate din cantitatea de foi. Albu[urile se bat spum`. f`ina. Brånza dulce se amestec` bine cu småntåna. la foc moderat. se op`resc. se presar` cu dou` linguri de zah`r [i se las` la rece vreo dou` ore. apoi se las` s` se odihneasc` o jum`tate de or`. se c`lesc \n 50 g unt [i se las` s` fiarb` \n zeam`. se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit`. unde se las` o or`. coaja ras` de l`måie [i albu[urile. Merele se cur`]` de coaj` [i c`su]a cu semin]e.Sos de ciuperci pentru pe[te 100 g unt 3 linguri de f`in`. care se unge cu unt \nainte [i se adaug` peste foi amestecul de migdale cu zah`r. Prima jum`tate se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. o buc`]ic` de unt cåt o nuc` [i ap` cåt \nghite. ciocolata [i migdalele. se scot. 500 g migdale 1. s` se coac`. Se unge cu ulei [i se d` la cuptor. \n cupe. Se stinge cu supa de oase. Albu[urile se bat spum`. peste care se toarn` restul de umplutur`. Se amestec` migdalele cur`]ate [i pisate m`runt cu vanilia [i 250 g zah`r pudr`. Se taie aluatul \n 30–40 buc`]i. dup` care se dau pe r`z`toare. g`lbenu[urile. Se d` la cuptor cam 40 de minute. iar deasupra se acoper` cu cealalt` jum`tate. apoi se las` la r`cit. iaurtul. se adaug` stafi- Cire[ele. Se taie \n formele dorite. Se introduce tava la cuptor. ad`ugate \n aceast` ordine. peste ea se pun cire[ele cu zah`r. la foc moderat. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n dou`. la foc iute. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat 100 g stafide Chec cu smochine 250 g zah`r 350 g f`in` 150 g unt 4 ou`. smochinele. formånd o past` omogen`. G`lbenu[urile se bat cu restul de zah`r. untdelemn. se piseaz` pån` se ob]ine o past`. Se \ntinde o foaie groas` de 2-3 mm care se umple cåte pu]in cu past` de flori [i se ruleaz` pe m`sur` ce se umple.5 kg zah`r vanilie. Pl`cint` din flori de salcåm 1 kg flori de salcåm o cea[c` de miez de nuc` m`cinat` 100 ml ap` un ou. p`strånd doar vreo 4 linguri. sare Crem` de morcovi cu miere Baclava 1. vinul. Restul de unt se \ncinge. se adaug` ciupercile. Cånd se \nmoaie. se \ntind dup` m`rimea t`vii. 3/4 l ap` [i ap` de flori. 250 g smochine 250 g miez de nuc`. Se fr`månt` un aluat din f`in`. zah`rul vanilat [i albu[urile. Se introduce din nou \n cuptor pentru un minut. dele [i cåteva cubule]e de unt. pe rånd. Separat se bate albu[ul [i se amestec` cu miezul de nuc`. la care se adaug` pu]in` sare. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Smochinele se cur`]`. se pune f`ina [i se c`le[te. se adaug` pesmetul. f`r` såmburi. se acoper` cu aproape toat` compozi]ia. Se las` s` fiarb` 20 de minute. Pl`cint` neagr` cu cire[e 200 g cire[e 200 g zah`r. 200 g ciuperci 300 ml sup` de oase 200 g småntån`. L`måia se d` pe r`z`toare. 6 ou` 150 g pesmet 100 g ciocolat` menaj 50 g migdale 50 g unt Pl`cint` cu iaurt 400 g foi de pl`cint` 300 g iaurt. sare Se taie ciupercile. Cånd sunt fierte. se scurg. Compozi]ia se omogenizeaz` [i se serve[te la mas` rece. se presar` zah`rul vanilat. se las` s` se \nmoaie timp de o or` \n ap` rece. tocat. Se cur`]` morcovii. apoi [i albu[urile. 98 . sarea [i m`rarul. Se op`re[te cu tot untul [i se d` la cuptor pån` se coace pe jum`tate. Se bate aluatul de mas` de cåteva ori. 500 g f`in` un pahar de ulei o cea[c` de ap` cald`. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri [i se bat spum`. apoi se toarn` peste past`.250 kg zah`r. Florile se spal`. dup` care se dau prin ma[ina de Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Se scoate din cuptor [i se pune deasupra un sirop preparat din 1. Se d` la cuptor. pån` se formeaz` o crem` spumoas`.250 kg f`in` de bun` calitate un ou. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. apa cald` [i g`lbenu[ul de ou. 2 linguri de vin 500 g unt. ap` de flori 500 g morcovi 200 g miere 2 mere 150 g brånz` dulce de vaci 150 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat F`ina se fr`månt` cu oul. iar la sfår[it se adaug` morcovii [i merele rase. Migdalele se piseaz` m`runt. apoi se dau [i ele pe r`z`toare. m`rar verde. \n care se pune mierea. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu pu]in unt. se las` pån` se r`cesc.

.

200 g brånz` de vaci un ou. se amestec` bine cu uleiul. apoi se acoper` cu glazura de migdale pr`jite [i zah`r caramelizat. pån` se rumenesc. pres`rate cu zah`r pudr`. 2 linguri de zah`r tos o lingur` de pesmet 3 linguri]e de zah`r pudr` Se dizolv` drojdia \n zeama stoars` de la cele dou` l`måi. se a[terne uniform compozi]ia. l`såndu-se pe foc pån` ce apa scade aproape complet. Se omogenizeaz` [i se fr`månt` bine. dup` care se ruleaz` [i se taie \n buc`]i de cåte 5–6 centimetri lungime. eventual [i \n alte forme. |ntr-o crati]` pus` pe foc mic. dou` g`lbenu[uri [i coaja ras` de l`måie. Cånd zah`rul \ncepe s` capete o culoare maronie. apoi se piseaz` m`runt. se amestec` f`ina cu restul de zah`r. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. dup` care se toarn`. cu zah`rul tos [i cu coaja ras` de l`måie. Rulourile se dau la cuptor. se stinge cu o lingur` de ap` [i se amestec`. Separat. pu]in cåte pu]in. Migdalele se cur`]` [i se pr`jesc pu]in pe plit`. 2 ou` 50 g migdale dulci o l`måie. f`ina. Se amestec` zah`rul caramelizat cu migdalele. \ntr-o tav` uscat`. 20 g drojdie 2 l`måi. cel pu]in un sfert de or`. Rulouri cu brånz` de vaci 400 g f`in` 100 ml ulei. Se taie \n p`tr`]ele. se pun dou` linguri de zah`r s` se caramelizeze. Brånza se scurge de ap` [i se amestec`. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. Se omogenizeaz` [i se las` un sfert de or` la crescut. \ntr-un castron. 100 . sare L`måia se d` pe r`z`toarea mic`. Se presar` foaia cu pesmet. apoi se servesc calde.Pr`jituri pentru cafea 250 g f`in` 200 g zah`r.

.

consumat` simplu sau \n diverse combina]ii. de „tånjaua plugului“ [i este udat cu ap` „d`t`toare de via]`“. [i g`ina uns` cu untur` de porc [i pus` pe jar. O alt` s`rb`toare la care maramure[enii petrec [i se osp`teaz` este Tånjaua. Un deliciu \n Maramu’ e.Månc`ruri de oieri [i plugari Enclav` istoric` [i vatr` a istoriei romånilor. cl`tite cu brånz` de vac` [i småntån`. preg`tit` \n straturi [i care se serve[te fierbinte. o måncare care seam`n` cu paella spaniol`: m`m`lig` sub]ire \n care gospodina azvårle buc`]i de brånz` sf`råmat`. foarte gustos [i u[or de preparat. Buc`t`ria maramure[ean` nu este nici ardeleneasc`. dar umplut` cu ficat [i legume. care se pun la cuptor. dou`-trei ou`. Prim`vara. bor[urile [i majoritatea supelor sunt preg`tite cu rånta[ [i drese cu småntån`. ca [i \n Ardeal. iar ca desert. desert or`[enesc. simbolic. \l serbeaz` pe cel mai harnic gospodar al satului care a ie[it la arat cu plugul. bulzul maramure[ean e de g`sit \n multe restaurante romåne[ti. preluat de la Viena. udat` cu horinc`. lapte [i småntån`: iese ceva de te lingi pe degete. mai nou. \n acordurile unei muzici folclorice cu ecouri ancestrale. uneori untura fiind \nlocuit` cu sl`nin` afumat` sau costi]` t`iat` m`runt [i topit`. ciorbe. unde to]i participan]ii sunt servi]i cu månc`ruri [i b`uturi din bel[ug. de cårn`ciori de cas` usca]i. pe Valea Izei. este m`maliga cu brånz` [i jum`ri. ci maramure[ean`. Ciorbele. nici bucovinean`. se serbeaz` ståna maramure[ean`. |n Maramure[ se g`te[te cu mult` untur` de porc. Se m`nånc` sarmale cu småntån`. de preferat cu ceap` verde [i. El este purtat \n mod s`rb`toresc. Ast`zi. Evenimentul se petrece pe dealurile din jurul satelor. Maramure[ul vine la osp`]ul buc`t`riei romåne[ti cu bucate arhaice. doar \n casele gospodarilor vechi. cånd se formeaz` turmele de oi care vor pleca la p`[unatul alpin. pe cåt de simple. Mai rar ve]i g`si. Obiceiul continu` cu osp`tatul la casa s`rb`toritului. Atunci se \ntind la iarb` verde mese cu månc`ruri [i b`uturi tradi]ionale. fripturi. cole[e (m`m`lig`) cu brånz`. Nelipsite de pe mesele maramure[enilor sunt [i ]uica fiart` cu miere de albine sau horinca de prune. care e la fel de bun` [i rece. care se practic` [i \n zilele noastre \n satele de pe Valea Marei. dar udat` cu ceva horinc`. supe. Obiceiul. Voia-bun` [i dansul continu` pån` noaptea tårziu la casa baciului. Omniprezent` e brånza. pe atåt de ingenioase. bine\n]eles. 102 . caracteristice civiliza]iei p`store[ti. un amestec bizar de tradi]ii [i influen]e p`strate pån` ast`zi. Un alt fel de måncare specific }`rii Maramure[ului. la fel ca [i cl`titele cu brånz` de vaci [i småntån`. |n zon` se m`nånc` [i piure de castane cu fri[c`.

.

Halmeu 104 .Festivaluri gastronomice Maramure[ Asuajul de Sus Târgul cepelor – septembrie Târgul cire[elor – iunie Festivalul Obiceiurilor laice de iarn` – decembrie Stoiceni Festivalul obiceiurilor din }ara L`pu[ului – iulie {omcu]a Mare Stejarul . festival folcloric – prima duminic` din mai Moisei Târg de Sânt`m`rie – 15 august Satu Mare C`line[ti-Oa[ Serbarea c`p[unelor – iunie Ocna {ugatag Tânjaua – aprilie Chilia Festival codrenesc – august Prislop-Bor[a Hora de la Prislop – 13 august Huta Certeze Sâmbra oilor – mai Satulung Festivalul obiceiurilor din }ara Chioarului – iulie Pasul Hu]a Sâmbra oilor – prima duminic` din iunie Sighetu Marma]iei Podgorii [i centre viticole Centre independente: Seini.festivalul verii – prima duminic` din iulie Baia Mare Festivalul castanelor – toamna Bogdan Vod` Ruptul sterpelor – mai Vadu Izei Nunta – 23-25 iulie Bor[a Sânzienele – 19-20 iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[ti Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Hoteni Tânjaua.

Chiftelu]e din m`runtaie de porc 200 g ficat de porc 600 g pl`måni de porc 200 g limb` de porc 100 ml ulei 2 linguri de f`in` o ceap`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei [i una de ap`. oul. ca aperitiv. |ntr-un castron se prepar` sosul din småntån` [i mu[tar. la foc potrivit. p`trunjel Se cur`]` ficatul. Se las` aproape o or` [i se adun` spuma cånd e cazul. |ntre timp. se pun feliu]ele de sl`nin`. Ceapa se cur`]`. se omogenizeaz` bine. Se c`lesc cåteva minute. Rulad` din sl`nin` 400 g sl`ninu]` foi de dafin. pres`rånd pu]in ca[caval ras. sare. care se pun la fiert cu mirodenii [i sare. la fel [i ceapa. piper Cårna]ii se taie feliu]e. Se modeleaz` bilu]e. Se amestec` acest piure cu laptele. se modeleaz` g`lu[te. apoi se scot din coaj`. piper Cl`tite cu cårna]i 12 foi de cl`tite 200 g cårna]i de casa sau cabanos 200 g [unc` presat` 200 g ca[caval 200 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare. o or`. Cartofii se spal` [i se fierb. Jum`t`]ile de ou se a[az` pe frunze de salat` [i se pune pe fiecare cåte o lingur` de sos [i p`trunjel tocat. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat. Din aceast` compozi]ie. apoi se scot. se las` pån` se r`ce[te. pån` se ob]ine o past` omogen`. se las` pån` se topesc pu]in. se prepar` patru omlete: se bat cåte dou` ou`. Se pun ro[iile s` fiarb` \n sucul lor. pl`månii [i limba [i se spal`. apoi se adaug` 2 ou`. Pl`cin]ele de cartofi 600 g cartofi 200 ml lapte un ou. cur`]at de coaj`. un praf de piper [i m`rar tocat m`runt. Se amestec` bine toate aceste ingrediente. 100 g sl`nin` 2 linguri de f`in`. se scot. se \ndoaie [i se pune din nou la pr`jit. apoi se adaug` ceapa. se pipereaz` [i se rumenesc pe ambele p`r]i \n ulei fierbinte. |n acest timp. Se ia crati]a de pe foc. apoi se pun la fiert \n ap` rece [i pu]in` sare. care se amestec` bine. se scot. \n coaj`. Dup` ce se \nmoaie. ciupercile [i p`trunjelul. sare Ou` cu sos de småntån` 6 ou` 500 g småntån` 5 linguri de mu[tar o salat` verde. se presar` boia dulce peste ele [i se ruleaz`. 3 ou` 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel sare. Se adaug` o lingur` de ulei [i se las` s` fiarb`. se scoate. Dup` ce s-au r`cit. se scurge [i se pune la fiert peste ro[ii. piper [i verdea]` tocat` m`runt. se pot t`ia. Se servesc calde. Se leag` apoi cu o sfoar` pentru a se fixa. \n lapte. Se fierb ou`le pån` se fac tari [i se taie \n jum`t`]i. se amestec` \ntr-un castron cu ciupercile. f`ina [i pu]in` sare. [unca se taie \n cubule]e mici. dåndu-le forma unor pl`cinte. cu cåte o linguri]` de småntån` sau iaurt deasupra. Pe[tele se ]ine timp de cåteva ore la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. |ntr-o tigaie. apoi se \mparte compozi]ia \n 16 buc`]i (cåte patru pentru fiecare por]ie). piper un c`]el de usturoi boia dulce Se taie få[iu]e sub]iri de sl`ninu]`. se spal`. la foc mic. piper G`lu[te de ciuperci 1 kg ciuperci proaspete 2 cepe. care se turtesc. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. 200 g påine alb` 200 ml lapte. se presar` restul de ca[caval ras [i se introduc la cuptor. Se servesc cu sosul de ro[ii. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. apoi se adaug` m`runtaiele [i se mai las` un sfert de or`. Se scoate pe[tele. 105 . cånd omleta este rumenit` pe jum`tate. Se servesc calde. ro[iile se op`resc bine \n ap` clocotit`. se spal` [i se toac` m`runt. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. pån` ce acesta se \ngroa[`. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. se d` pe r`z`toare. piper Omlet` cu pe[te uscat 8 ou` 4 ro[ii 400 g pe[te uscat 100 ml ulei sare. o linguri]` de sare. apoi se stoarce [i se m`run]e[te. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. se las` pån` se r`cesc. se dau prin pesmet [i se rumenesc \ntr-o tigaie cu unt topit [i \nfierbåntat.0 Ciupercile se cur`]`. se scot. se las` la r`cit. De fiecare dat`. dup` care se pun \ntr-un vas. apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz`. iar ca[cavalul. o leg`tur` de p`trunjel. m`rarul se spal` [i se toac` m`runt. se \mp`neaz` cu usturoi. apoi se umplu cl`titele [i se ruleaz`. apoi se scot. 100 g unt 100 g småntån` (sau iaurt) o leg`tur` de m`rar sare. se toarn` småntåna deasupra lor. 2 linguri de pesmet. se a[az` \n centrul ei cåte o por]ie de pe[te. care se pun la fiert un sfert de or` \n ap` cu sare [i se op`resc cu unt \ncins. se s`reaz`. Cånd sunt gata. se las` pån` se mai r`coresc. unde se las` cam un sfert de or`. care se dau prin f`in` [i ou b`tut. un ou 50 g unt. un ou. ca pentru piure. se las` la r`cit.

.

.

2 ou`. m`lai 2 ou`. Se cur`]` [i se spal` bine zarzavaturile [i varza. Ca[` din crupe de hri[c` 500 g crupe de hri[c` 75 g unt. Dup` ce s-au rumenit. 15 g usturoi 40 ml o]et. cånd a fiert. sare. pån` se rumenesc. 100 g stafide 2 linguri]e de zah`r pudr` 400 ml compot de fructe. Se omogenizeaz`. care se ]in pe foc pån` se rumenesc. Se face o m`m`lig` potrivit`. la fel [i capul. iar peste cea de deasupra se pune o greutate. Cånd carnea este pe jum`tate fiart`. se scot. o inim` de porc 100 g [orici de porc sare. se d` prin zah`r pudr`. piper [i alte condimente. Stomacul se cur`]` [i se spal`. Dup` aceea. ap` [i sare. din m`lai. cimbrul. \n bain-marie. apoi restul de m`m`ligu]` [i se acoper` din nou cu brånz` [i cårn`ciori. apoi scurse [i tocate m`runt). o]etul [i sarea. sare Carnea de porc se taie \n buc`]i [i se pune la fiert.5 l lapte. se a[az` \ntre dou` buc`]i de lemn. Dup` 20 de minute se pune fideaua fiart` separat [i se mai las` pe foc pån` este gata. se introduce \n ea crati]a cu aluatul [i se las` s` fiarb`. o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. iar cånd aceasta clocote[te. sare Se aleg crupele de hri[c`. piper m`cinat foi de dafin. se presar` deasupra brånza ras` [i se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. deasupra se pun cårna]ii [i brånza. 3–4 ro[ii 100 g fidea. ienibahar 2 cepe. verdea]a tocat`. se scoate. apoi se adaug` cårna]ii t`ia]i felii. se adaug` sarea [i. dup` preferin]e. Se pune la cuptorul \ncins 15 minute. uns` bine cu unt. Se pune pe foc o oal` cu ap`. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. toate tocate m`runt. mujdeiul de usturoi. apoi. Se unge cu gr`sime un vas de p`månt. Se pun \ntr-un castron. 3 ou` 2 linguri de bulion 20 g unt. se coase [i se pune la fiert. \nmuiat` \n lapte [i stoars`. inima [i [oriciul. laptele. Chiftele cu sos de ro[ii 500 g carne de porc sau de vit` o felie de påine. apoi se pun la fiert. amestecånd \nc` 10 minute la foc mic. 200 g varz` murat` Se pune laptele la fiert. se Carnea se spal`. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i foi de dafin. se pun \n ciorb`. 100 ml ulei 100 ml lapte. stafidele (]inute \n prealabil timp de o or` \n ap` rece. Cårna]i de cas` cu brånz` [i m`m`ligu]` 500 g cårna]i afuma]i 300 g brånz` de burduf. cimbru. Dup` o or`. sare Ciorb` cu afum`tur` maramure[ean` 500 g carne de porc 100 ml ulei. Se r`stoarn` balmo[ul pe un fund de lemn [i se taie cuburi care se umplu cu brånz` amestecat` cu jum`tate din cantitatea de unt. 100 g småntån`. piper Bulz 400 g m`lai 1. Aluatul ob]inut se a[terne uniform \ntr-o crati]`. sare [i piper. piper boabe. Se pune jum`tate din m`m`ligu]` pe fundul t`vii. Se fr`månt` f`ina cu 100 g unt. Se las` pån` se r`ce[te [i se \ncheag`. o lingur` de zah`r [i un vårf de linguri]` de sare. Cånd sunt pe jum`tate fierte. cu måna ud`. limba. ulei. ro[iile trecute prin sit`. 300 g brånz` 200 g unt. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. se pun s` fiarb` urechea. cimbru. \n aceea[i zeam`. se las` la r`cit. buc`]ile grase de la cap. sare Bolovan de f`in` 500 g f`in` 125 g unt 500 ml lapte 50 g drojdie. se cur`]` [i se d` prin ma[ina de tocat. se c`le[te ceapa \n ulei. Cårna]ii se taie feliu]e [i se pr`jesc \ntr-o form` uns` cu gr`sime. se toarn` \n el compozi]ia. se formeaz` chiftelele. 100 g småntån` Ciorb` cu cårna]i [i zeam` de varz` 500 g cårna]i afuma]i 2 morcovi. [oriciul [i organele. o ceap` 2 morcovi. bulionul se dilueaz` cu ap` [i småntån` [i se adaug` toate la ciorb`. sare. timp de aproximativ dou` ore. dup` care se taie \n felii groase. Se umple stomacul cu aceast` compozi]ie. cu pu]in` zeam` de la fiert. 3 ou` 2 linguri]e de zah`r tos. cu småntån`. Se serve[te cald. sare. se pun zarzavatul \n ciorb`. Se adaug` nucile rase [i untul rumenit. Se rotunjesc buc`]elele de balmo[. apoi se taie \n cubule]e. Ceapa se c`le[te \n ulei. se por]ioneaz` [i se serve[te cald. se pune m`laiul. care se pr`jesc 108 . drojdia. se spal` [i se fierb \n ap` cu sare. se adaug` zarzavatul ras [i se c`le[te \nc` 10 minute. se scoate aluatul. se ung cu unt. 2 linguri de bulion 2 l zeam` de varz` pun \ntr-o tav` tapetat` cu unt [i se pun la cuptor. 50 g brånz` 50 g nuci. apoi se amestec` bine cu påinea.Tob` un cap de porc un stomac de porc o limb` de porc. |ntr-o oal` cu ap` rece. Zeama de varz` se fierbe separat. dup` care se toarn` ou`le b`tute cu småntån` [i se mai las` 5 minute. ou`le. cu compot de fructe. 100 ml ulei 200 g småntån`.

.

se adaug` f`ina [i se amestec` bine. m`m`lig`. piper Ciuperci ]`r`ne[ti 750 g ciuperci o ceap`. se op`resc \n ap` clocotit` [i se c`lesc \n unt. ultimul fiind de m`m`lig`. o foaie de dafin „Lapte de bou“ 4 ce[ti cu semin]e de dovleac 1 l lapte. ro[iile [i ciupercile se cur`]`. 25 g margarin`. Se ia crati]a de pe foc. 2 linguri de lapte Ciulama de ro[ii 800 g ro[ii o ceap` mare un gogo[ar sau un ardei 2–3 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de småntån` 2 linguri de f`in`. pån` ce sosul scade aproape complet. iar mai tårziu maz`rea. 200 g brånz` de burduf 200 g ca[caval. se s`reaz`. 75 ml ulei Se pune laptele la fiert cu pu]in` sare. Se rade telemeaua deasupra. o linguri]` de sare [i boia. timp de aproximativ o or`. unul de brånz` [i unul de unt. se adaug` margarina [i se las`. sare. se pipereaz` [i se toarn` \n crati]`. 200 g brånz` 100 g unt. Se pun apoi straturi – telemea. Se cur`]` [i se spal` ceapa. Se amestec` mereu. mai sub]ire de m`m`lig`. M`m`ligu]` \n p`turi 1 kg m`lai 3 l ap`. Se amestec` pån` se ob]ine o past` groas`. Cånd se ia de pe foc se pune småntåna. 2 ou`. se pun sarea [i m`laiul. dup` gust. Dup` ce este gata. se scurge bine. apoi se c`le[te \n ulei \nfierbåntat. Cånd \ncep s` se pr`jeasc`. se stinge cu o can` de ap` rece. ca la o m`m`lig` obi[nuit`. apoi se desprind de cochilii [i se pun la fiert cu morcovul [i ceapa. se taie felii. ap` [i sare o m`m`lig` moale. Deasupra se pune un strat de ca[ [i altul. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. se ad`ug` peste ceap` [i gogo[ar \mpreun` cu o can` de ap` [i se las` la fiert. apoi se adaug` chiftelele. m`m`lig`. apoi se adaug` bulionul. apoi se presar` pu]in` brånz` [i se pune la cuptor pån` se rumene[te. |ntr-o crati]` cu unt \ncins. se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei un strat de m`m`lig`. s` nu se lipeasc`. Se servesc pres`rate cu m`rar [i p`trunjel. gros de cel mult 2 cm. se toac` m`runt. Se bat ou`le cu lapte [i sare [i se toarn` peste m`m`lig`. Se unge bine crati]a cu unt [i se d` la \ncins. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se las` s` se \n`bu[e. tot la foc mic. Se pr`jesc semin]ele [i se macin` f`ina care se adaug` peste laptele dat \n clocot. Se servesc cu påine pr`jit`. se sting cu småntåna. apoi usturoiul pisat [i p`trunjelul tocat m`runt. Din cånd \n cånd. apoi se preg`te[te separat sosul din usturoiul pisat cu sare [i o]et. unul de unt [i apoi iar`[i un strat de m`m`lig`. apoi se pune capacul [i se las` s` se \n`bu[e cåteva minute. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. Ro[iile se op`resc. cur`]at`. tocate m`runt. m`m`lig`. la foc domol. brånza de burduf. acoperind vasul cu un capac. piper. se pun s` se c`leasc` \ntåi cartofii. \mpreun` cu ceapa. sare Jum`ri cåmpene[ti 8 ou` 2–3 cartofi. 100 g unt. apoi unul de brånz`. piper [i o linguri]` de zah`r. Se d` focul mic [i se mai las` pu]in. Se scot pe un platou. ap` Ceapa [i gogo[arul se taie m`runt [i se c`lesc \n ulei. 25 ml o]et sare.\n ulei \ncins. se adaug` \n crati]` [i se s`reaz`. Sosul se toarn` peste melcii sco[i pe un platou. Maz`rea se cur`]` [i se spal`. Se m`nånc` cu m`m`lig`. Cånd apa \ncepe s` fiarb`. o ceap` un morcov. Separat. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. 3 ro[ii 100 g ciuperci. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Melci rasol cu mujdei de usturoi 80 de melci 3 c`]ei de usturoi. Melcii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Dup` ce untul s-a topit. boia iute de ardei M`m`ligu]` cu brånz` la cuptor 400 g m`lai o lingur` de sare. se las` un clocot. 200 g urd` 200 g ca[. sare Gula[ de maz`re 1 kg maz`re 2 cepe. se spal` \n mai multe ape. Atunci cånd maz`rea e fiart`. pu]in ulei. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` 10 minute. sp`lat` [i tocat` m`runt. se adaug` ro[iile [i ciupercile. p`trunjel sare. se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se d` la cuptor. 110 . Deasupra se pune ca[cavalul frecat cu småntån` [i se d` la cuptor la foc mic. Se face din m`lai. apoi. 80 g unt 100 g maz`re 100 g telemea de vac` sare. 20 g unt 200 g småntån`. se toarn` primul strat de m`m`lig`. Ou`le se bat. |nainte de a \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. o linguri]` de zah`r sare. sare. Cartofii. care s-au t`iat \nainte \n feliu]e sub]iri. cånd ace[tia \ncep s` se pr`jeasc`. se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. la foc moale. 200 g småntån` 200 g brånz` telemea. dac` zeama scade prea mult. apoi se taie lame. apoi se adaug` \n tigaia \n care este ceapa. Se amestec` f`ina cu \nc` o can` de ap`. urd`. piper Ciupercile se cur`]`.

Se fierb. 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. Acestea se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. \ntr-o tigaie cu untur` \ncins`. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. apoi se amestec` bine cu stafidele tocate m`runt [i cu mierea. 3–4 ro[ii 500 ml ulei. p`trunjel Gutui umplute 4 gutui de m`rime medie 100 g miez de nuc`. piper. cåteva minute. apoi se procedeaz` la fel cu toate celelalte legume. apoi se pune \n borcane uscate [i \nc`lzite. piperul [i pu]in zah`r. cartofii [i varza [i se presar` cimbru. se pipereaz`. Piure de cartofi cu m`rar 1 kg cartofi un pahar de lapte. 2 linguri de rom 3 foi de gelatin`. Se serve[te garnisit` cu ciocolat` ras` [i fri[c`. Se spal` bine gutuile. apoi se \mparte \n opt p`r]i egale. se Se cresteaz` coaja castanelor [i se pun la fiert cu ap` rece. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se scoate pe un platou. Pe platou se aranjeaz` lång` carne. paprika Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]` [i se pune f`ina la c`lit. Se stinge cu lapte. se s`reaz`. 4 cepe 250 g ciuperci. 111 . se spal`. sau cu soté de legume. se pune cåte o feliu]` de rahat. Nucile se pr`jesc pe plit`. Se dau [ni]elele prin pesmet [i se pr`jesc. Nu trebuie l`sate s` se \nnegreasc`! Se servesc calde. piure sau natur. Cornule]e cu rahat vanilate 250 g unt 200 g småntån` 100 g zah`r pudr` 600 g f`in`. fri[ca [i foile de gelatin` \nmuiate \n ap` clocotit`. Se prepar` un sirop din zah`r [i 1/2 pahar ap` [i se fierbe cu castanele pån` se \ngroa[`. Ciupercile se pun la fiert cu pu]in` sare. se taie felii [i se pun la pr`jit \n untur`. se [terge cu grij` puful. Se ad`ug` prunele ]inute dou` ore \n ap` la \nmuiat [i se d` la cuptor la foc mic. o c`p`]ån` de usturoi 3 linguri de untur`. Se spal` toate legumele foarte bine. Se servesc calde. precum [i cu diverse salate. cimbru. zah`r Orezul se rumene[te \n ulei [i se stinge cu ap` fierbinte. care se taie \n p`trate cu laturile de cåte 5 centimetri. piper Carnea se cur`]`. Se toac` varza fidelu]` [i se freac` cu boia [i ulei. se ]ine o jum`tate de or`. |ntr-o crati]` mare se pune ceapa la c`lit. 400 g rahat 4 plicule]e de zah`r vanilat Carnea [i costi]a se taie buc`]i [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. care se turtesc \n form` de [ni]ele. |n untura \ncins` se r`stoarn` varza [i se c`le[te u[or. 2 linguri de miere 50 g stafide. la foc potrivit. se toarn` \ntr-o form` umezit` [i se las` dou`-trei ore la congelator. apoi se piseaz` sau se dau prin ma[in`. Cånd cartofii sunt aproape gata. 100 g pesmet sare. drojdia. apoi se taie un c`p`cel \n partea superioar` a fiec`reia [i se scoate o parte din miez. Carnea fiind rumenit`. M`rarul tocat m`runt se pune \n piure. sare Piure de castane 40 de castane 300 g zah`r. ulei. Se mai ]ine amestecul o jum`tate de or` pe foc. sare. Se amestec`. pudrate din abunden]` cu zah`r vanilat. ceapa se taie pe[ti[ori. sarea. 125 g fri[c` Tocan` de purcel 400 g cartofi 300 g varz` murat`. care se a[az` \ntr-o oal` mare cu ap` [i se mai fierb o jum`tate de or`. 200 ml lapte 300 g småntån`. Se adaug` småntåna [i se amestec` bine. zah`rul pudr` [i f`ina. Pe fiecare dintre ele. se toarn` usturoiul. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. o lingur` de ulei sare. pe ambele p`r]i. Zacusc` de ciuperci 3 gogo[ari ro[ii 3 ardei verzi. iar dup` ce se \nmoaie se decojesc [i se paseaz`. se scot [i se servesc calde. Se adaug` romul. groase cam de un centimetru. \mpreun` cu ceapa. Sos alb cu småntån` 50 g unt 2 linguri de f`in`. {ni]el din carne tocat` 800 g carne de porc sau de vit` 40 g untur`. \mpreun` cu cotorul. orez. apoi prin sit`. iar usturoiul se piseaz`. l`sånd totu[i pere]ii suficient de gro[i ca s` nu se sparg` la copt. s` nu fac` cocoloa[e. Zah`rul se ad`ug` la sfår[it. apoi se taie \n buc`]i foarte mici. Dup` 15 minute se cur`]` u[or de coaj`. Se amestec` untul cu småntåna. pudrate cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. piper.Pilaf cu prune uscate prune uscate. Dup` ce s-au copt. Se adaug` untul [i laptele [i se freac` bine. dup` gust. 4 linguri de unt 2 leg`turi de m`rar verde cur`]`. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie de o jum`tate de centimetru grosime. apoi se ruleaz` [i se dau la cuptor. se trec prin ma[ina de tocat. \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. La sfår[it se amestec`. s` se coac`. se adaug` ro[iile date prin ma[in`. Se las` la fiert 20 de minute [i se pune sare dup` gust. Cartofii se pun la fiert \n coaj`. apoi se bate spum` pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. Celelalte legume se toac` foarte m`runt [i se pun \n vase separate. 3-4 cepe 400 g carne gras` de purcel 200 g costi]`. se mai las` cåteva clocote. cu garnitur` de cartofi pr`ji]i.

se unge cu unt [i se aranjeaz` cire[ele [i vi[inele cu zah`r. {trudel de cire[e [i vi[ine 100 g cire[e 100 g vi[ine. \ntre care se pun nucile. 400 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Se amestec` f`ina cu laptele. Se d` o jum`tate de or` la cuptor. se omogenizeaz`. se \ntinde bine \ntr-o foaie sub]ire. \mpreun` cu zah`rul vanilat. apoi se cur`]` de coji [i se dau prin ma[ina de tocat. Nucile se coc \n cuptorul \ncins. 112 . un vårf de cu]it de sare [i o lingur` de ap` cald`. 50 g unt sare. cu 50 g unt [i un vårf de linguri]` de sare. pres`rat` cu f`in`. Restul de zah`r se dizolv`. se \mparte \n dou` foi. se fr`månt` [i se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se serve[te pudrat cu zah`r. Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. pån` \ncepe s` fac` b`[icu]e. Se ruleaz`. Se fr`månt` energic. stropindu-se foaia de deasupra cu unt fierbinte. \n ap` fierbinte. acoperindu-se cu o farfurie \nc`lzit`.Pl`cint` cu nuci 500 g f`in` 200 ml lapte. Se strope[te aluatul cu ap` cald`. Dup` aceea. l`såndu-le la rece dou` ore. l`såndu-se pe foc mic pån` se leag` siropul. Se \ntinde aluatul. apoi se presar` cu 100 g zah`r [i se amestec`. 100 g zah`r tos 350 g f`in`. apoi se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. un ou. Se serve[te t`iat` \n p`trate sau \n romburi. li se scot såmburii [i se pre- sar` cu zah`r. 2 linguri de zah`r pudr` Cire[ele [i vi[inele se cur`]` de codi]e. se unge din nou cu unt la suprafa]` [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. apoi se toarn` siropul fierbinte deasupra. 100 g unt 500 g nuci. apoi se pune pe plan[eta de fr`måntat. la c`ldur`.

.

{i asta. }`ranii \[i luau traista la spinare. ei \n[i[i mari gurmanzi. Aici este ]ara alivencilor. mai ales a celui s`rac. Moldova \nseamn` [i crå[me celebre f`r` de care o vizit` pe drumul spre Ia[i n-are haz. care se dau de poman` hr`marilor. Nu a neglijat niciodat` \ns` pomenile [i nu a s`rit peste posturi. umplut cu toc`tur` de carne. Cum e [i firesc.chis`li]`. |n ziua t`ierii porcului moldovenii fac o tochitur` cu m`m`ligu]` mai vårtoas`. c`ci \n rest.}ara sarmalelor. folosind drept combustibil hripca (corzile rezultate de la cur`]atul viei). brånza. din vi[ine fierte . ceap`. pl`cinte. Festivalul usturoiului (la Cop`l`u-Boto[ani). preferate \n Moldova sunt laptele [i brånza. a pl`cintelor „poale-n bråu“. Nici pe departe s` se \n]eleag` c` moldoveanul este lacom sau gurmand. brånz`. sarmale moldovene[ti [i ni[te pårjoale s` te lingi pe degete. numai aici gospodinele g`tesc ciorbe de potroace aromate cu leu[tean. Cele mai importante sunt: Festivalul pl`cintelor (la Bac`u). småntån`. un cårnat de porc f`cut din intestinul gros. M`m`liga este servit` cu jum`ri. natura le-a \nzestrat ogr`zile cu de toate: p`s`ri. al lanurilor de gråu [i secar`. noaptea nu se doarme. cu cåntece [i jocuri. divinitate [i str`mo[i. pl`cintelor [i vinului Moldova este ]inutul marilor posibilit`]i naturale: al oilor multe. Tot un prilej de bun` dispozi]ie [i veselie sunt [i festivalurile gastronomice organizate \n fiecare an \n aceast` regiune. [i colaci \mpleti]i. din aceste bog`]ii s-a n`scut \ntreaga buc`t`rie moldoveneasc` – o buc`t`rie cu tradi]ii str`vechi [i obiceiuri inconfundabile. „ciute [i cornute“. care se ]in la zvåntat \n c`mar`. de la Cotnari. el a måncat \ntotdeauna simplu. orez sau crupe. sarailii cu fructe [i altele. ou` preparate vårtos sau scrob [i plecau la cåmp. din Ia[i. sc`ldat \n moare. Negruzzi. Preg`tirile pentru hramuri se fac de obicei cu o s`pt`mån` \nainte. Podgoriile Moldovei le-au dus moldovenilor [i faima de b`utori. P`storel Teodoreanu. Kog`lniceanu. Despre vinuri. pentru c` moldovenii sunt. convins fiind c` månc`rurile pe care le sfin]e[te \n biseric` \l vor ajuta s` men]in` echilibrul \ntre cei vii. \n toate casele moldovene[ti se fac pl`cinte cu brånz` [i se petrece. legume [i fructe din bel[ug. \n general. Masa de s`rb`toare \n Moldova este cu gust \mpodobit` cu bucate delicioase f`cute din f`in` de gråu: \nvårtite. sl`nina. Festivalul viei [i al vinului (\n Vrancea). eventual. al ogoarelor [i livezilor pline de roade. pån` la Buz`u. lipsit de preten]ii – doar atåt cåt \i trebuia s` tr`iasc`. oameni gospodari – gospodar \nsemnånd s` aib` p`pu[oi \n hambar. de sufletul r`posa]ilor. |n trecut. Dintre produsele lactate. fripturi. Dintre bucatele care fac deliciul s`rb`torilor de iarn` face parte [i pl`cinta cu cighir sau cårna]i din carne tocat` cu securea. f`in` [i sl`nin` \n pod [i credin]` \n Dumnezeu. moldovenii s`rb`toresc „Såmb`ta brånzei“. dreas` cu un ardei iute. o toarn` pe un fund de lemn. o ceap` [i. Nu. dar e numai din cauza vinurilor minunate. Buc`t`ria moldoveneasc` e ilustrat` ast`zi de numeroase tradi]ii livre[ti. se coc påinea de cas` [i cozonacii \n cuptorul de p`månt. Ca pe nic`ieri. introduse \n zon` de marii scriitori moldoveni: Alecsandri. porci. al podgoriilor uria[e. |n aceast` zi. Azi. Cu o zi \nainte de L`sata Secului la brånz`. ce s` mai vorbim. cum \i place gospodarului s` m`nånce. ca s` nu vorbim de Creang` [i Eminescu. Se taie p`s`ri. a pårjoalelor [i a celor mai faimoase bor[uri. Sadoveanu. cu o lumånare. iar vara. Sunt celebrele Hanul Ancu]ei (de la Roman). numai bune de måncat. Ast`zi. 114 . \n care-[i puneau m`m`liga. friptura [i bor[ul de g`in` se vedeau rar pe masa ]`ranului din Moldova. vite. Trei sarmale ori Pe lång` plopii f`r` so]. al`turi de oalele cu lapte prins. r`cituri sau t`i]ei cu carne de pas`re. Toamna fac povidl` din perjele (prunele) coapte [i brumate. ci se privegheaz` pe lång` focuri mari f`cute-n uli]`. nici o s`rb`toare tradi]ional` nu se petrece f`r` sarmale. al`turi de o strachin` de curechi (varz`) acru. La fel chi[ca.

.

Bohotin Nicore[ti: Nicore[ti. Ru[e]u 116 . Covasna. T`t`rani Ia[i: Copou-{orogani. Oancea. Mucenic Antim – 3 septembrie Odobe[ti Festivalul vinului [i al recoltei – ultima duminic` din septembrie Podgorii [i centre viticole Colinele Tutovei: Iana-Puie[ti. Z`rne[ti. Smårdan. T`n`soaia. Bucium. Dealu Morii. Tome[ti. Murgeni Hu[i: Hu[i. sat Cucuie]i Teatru popular cu 120 personaje – 31 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arezanul viilor – 1 februarie Retezatul stupilor – 20 iulie Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[te Pr`je[ti M`t`h`lile – 1 martie Buz`u Berca Bâlci – august Neam] R`zboieni S`rb`toarea r`zboienilor – iulie Buz`u Dr`gaica – iunie V`ratic P`durea de argint – mai Lop`tari Festivalul Sl`nicului – iunie Vrancea Foc[ani Hramul Intrarea Maicii Domnului în Biseric` – 21 noiembrie P`târlage Târgul coco[ului – 6 mai Gala]i Gala]i Hramul Sf. Pechea Dealu Mare: Zore[ti. Jari[tea. Hårl`u. Avere[ti. Tutova-Bårlad. Bolote[ti Panciu: Panciu. Scånteie[ti. Zeletin.Festivaluri gastronomice Bac`u Bac`u Festivalul Interna]ional al Pl`cintelor – 26 octombrie Ia[i Hârl`u }apul – 31 decembrie Ia[i Festivalul vinului – 12-13 octombrie Dofteana. Pietroasa (restul centrelor podgoriei se afla \n Muntenia) Dealurile Bujorului: Bujoru. Galata. P`une[ti Zeletin: Parincea. Cote[ti. Merei. }ife[ti. Bere[ti. Cårligele. Smul]i Dealurile Buz`ului: Greab`nu-Råmnicu S`rat. Plugari Covurlui: B`leni. Gohor Centre independente: Råmnicelu. Cern`te[ti Dealurile F`lciului: Vutcani. Uricani. Cotnari. Buciumeni Odobe[ti: Odobe[ti. Frumu[ani. Comarna. Tåmboie[ti Cotnari: Cucuteni. B`l`b`ne[ti Cote[ti: Vårtescoi.

Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. un plic zah`r vanilat. din carnea de pui. omletele se vor face pe rånd. se spal` [i se op`re[te.dou` s`pt`måni la vånt s` se usuce. Bu[euri cu ciuperci 250 g f`in` 250 g margarin` 500 g ciuperci 2 ou` o linguri]` de o]et. |n cazul \n care nu dispunem de o tigaie atåt de \nc`p`toare. Se las` 2–3 zile la macerat. apoi se d` la rece. Restul de margarin` se fr`månt` pån` se \nmoaie [i se scurge apa din ea. se scurg [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. peste ele se pun cele mici [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. sare 600 g ma]e Cl`tite cu brånz` de vaci 600 g f`in` 8 ou` 1. se scoate mijlocul cercule]elor mai mici. 4 ro[ii 100 g sl`nin` 100 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. spanac. Cercule]ele mari se ung cu ou b`tut. Sl`nina se taie \n felii sub]iri. trebuie \ntoars`. se \mp`ture[te [i se \ntinde o foaie de un centimetru grosime. Se dau la cuptor un sfert de or` la foc potrivit. apoi se taie \n cubule]e mici. apoi se toac` m`runt. a[a c` atunci cånd \ncepe s` se pr`jeasc` pe o parte. Se cur`]` ca[cavalul de coaj`. Apoi se umple ma]ul cu compozi]ia rezultat`. ulei [i pu]in` sare. un praf de sare. 2 ou` [i o linguri]` de sare se prepar` un aluat [i se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. se lipesc [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. dup` care se toarn` ou`le. la frigider. b`tute \n prealabil \n lapte [i pres`rate cu sare [i piper. 50 g zah`r. sare [i piper. piper Carnea se taie buc`]i. Se prepar` umplutura.6 l lapte 750 g brånz` de vaci 300 g zah`r 2 plicuri de zah`r vanilat 200 ml ulei 100 g zah`r pudr` småntån` sare 3 ou` 300 g f`in` sare. Se umplu cl`titele imediat cu urda frecat` cu m`rar [i se pun \ntr-un vas de ceramic` \n cuptorul abia stins. Dup` ce se \nt`re[te. Se face un aluat din f`in`. zah`r. Cånd se scot. lapte. apoi se mai ]ine una. sare Cl`tite cu urd` [i m`rar 100 g f`in` 3 ou` 300 ml lapte 250 g urd` 2. Se por]ioneaz` [i se serve[te cald`. ou`. un ou. o linguri]` de o]et [i o jum`tate de can` de ap` rece. apoi se unge o tigaie cu pu]in ulei [i se toarn` cu polonicul din aluat. avånd grij` s` se \ntind` uniform pe suprafa]a tig`ii. se leag` la capete [i se pune 2–3 s`pt`måni la vånt. sarea [i piperul. care se \ndoaie \n form` de triunghi. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin.Babic 250 g carne de vac` 250 g carne de porc boia de ardei dulce boia de ardei iute piper. 2 ou` [i un plic de zah`r vanilat. apoi se \ntinde pe buc`]ile de aluat. Se fr`månt` bine aluatul. se acoper` [i se d` la rece o jum`tate de or`. Se prepar` o coc` din f`in`. se d` pe r`z`toare [i se presar` peste col]una[i. Omlet` surpriz` 8 ou`. se a[az` \n mijloc margarina. se \ntoarce. Se preseaz` \ntre dou` plan[ete timp de 24 de ore. care se las` apoi la r`cit 30 de minute. se umplu cu compozi]ia de brånz`. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor 10 minute. se cur`]` de cotoare [i se taie \n cubule]e. 117 . se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se amestec` pån` la omogenizare cu boiaua. cu cåte un sfert din fiecare ingredient. se servesc cu småntån`. Se scot. Carnea de pui se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 4–5 centimetri. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie mare [i se pun toate acestea s` se c`leasc` pu]in. Se fac foi de cl`tite. piper Se freac` f`ina cu o lingur` de margarin`. apoi foaia se taie. sare. dup` care se afum` la rece unadou` zile. Se repet` mi[carea de 4 ori. Se servesc cu småntån`. Se omogenizeaz`. Spanacul se cur`]`. cu ajutorul a dou` pahare cu diametre diferite.5 linguri de m`rar tocat fin o lingur` de ulei sare Din f`in`. rumenindu-se pu]in [i pe cealalt` parte. se \mp`turesc \n patru. Omleta trebuie s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. \n cercule]e. Cu un p`h`ru] de ]uic`. apoi se umplu cu ciupercile tocate [i \n`bu[ite. ou`. Col]una[i cu carne de pui 200 g carne de pui 200 g spanac 60 g unt 20 g ca[caval Ro[iile se spal`.

cånd carnea se desprinde de pe os [i se ia oala de pe foc. 40 ml lapte [i o linguri]` de ulei. ad`ugånd sucul de l`måie [i p`trunjel tocat. apoi se pune la fiert \mpreun` cu 2 cepe. care se taie \n patru cercule]e. pu]in` sare [i pu]in` ap`. Se las` la rece pån` se \ncheag`. se scoate. Se toarn` zeama peste ea. se toarn` bor[ul. apoi se fr`månt` cu restul de f`in`. Se mai ]ine pu]in pe foc. care se serve[te cald`. \ntorcåndu-le pe ambele fe]e. se spal`. al`turi de [oriciul fript [i sosiera cu mujdei. Capul de vi]el se cur`]`. poate picura [i cå]iva stropi de o]et. Din m`lai. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. Zah`rul tos se amestec` \n 60 ml lapte cu pu]in` sare. se \ntinde foaie. apoi se spal` din nou [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare. o ceap` un morcov. Se amestec` bine. sare Zarzavatul [i legumele se cur`]`. cåt s` le acopere. se las` din nou la uscat. ou. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. dup` ce se \nmoaie. 118 . \n ap` rece. Se dizolv` o lingur` de f`in` [i drojdia \ntr-o linguri]` de lapte c`ldu] [i se las` la c`ldur`. un ou. se taie få[ii lungi care se adaug` \n oal` cånd a fiert carnea. sare Toci moldovenesc 5 cartofi 3 ou`. se cur`]` usturoiul. eventual se pårle[te. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. \n care s-a \ncins untura \nainte. dup` care se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune \ntr-o tigaie. Se desprinde carnea de pe oase. se taie \n buc`]ele [i se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. Se toarn` \ntr-un vas zeam`. iar zeama se strecoar`. p`strånd doar o jum`tate de litru. dup` gust. Bor[ cu chitici (pe[ti mici) 1 kg pe[ti mici 1 l bor[. cimbru {orici fript pe gr`tar 1 kg [orici proasp`t de porc o c`p`]ån` de usturoi 200 g m`lai. fiert separat. bicarbonatul. apoi se taie \n få[ii. s` dospeasc`. se spal` [i se pun \n oal`. se adaug` pe[tii. apoi se pune la fiert. cam de 2 centimetri. Se prepar` un aluat din f`in`. \mpreun` cu rasolul de vi]el. [i un praf de sare. Se \ncinge bine gr`tarul [i se pun buc`]ile de [orici la fript. bicarbonat Coco[ul se tran[eaz`. apoi se rad [i se amestec` cu ou`le. ca s` nu mai r`mån` nici o urm` de p`r. ardeiul \n få[ii. se spumeaz` ori de cåte ori este cazul. Se fierbe la foc mic. 2 ro[ii o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de p`stårnac o leg`tur` de leu[tean. Cine dore[te. piper boabe cui[oare. se preg`te[te o m`m`ligu]` pripit`. Se servesc calde. Se las` la rece pån` se prinde. se fierbe o linguri]` de gri[. apoi se omogenizeaz` cu brånza ras` [i cu zah`rul vanilat. Cånd s-a \nmuiat suficient. |n laptele r`mas. {oriciul se spal`. Se \ntinde o foaie. La sfår[it se presar` deasupra leu[tean tocat. un ardei gras 2 cartofi. un ou 4 g drojdie. 40 g untur` sare. Se cur`]` cepele. Cartofii se cur`]`. dup` ce se \ncheag` se pune un strat de felii de ou fiert tare. pres`rate cu zah`r pudr`. un ou verdea]`. sare. dup` care se pun la fiert \n ap` cu sare. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i cui[oare. r`d`cina de p`trunjel. un morcov. 50 g småntån` o ceap`. Cånd carnea se desprinde de pe os. se scoate [i se las` \ntr-un vas cu ap` rece. Se s`reaz`. 2 linguri de zah`r tos 50 ml ulei. t`iat` \n felii. cu pu]in` sare [i ap` rece cåt` trebuie. 100 g f`in`. se adaug` zarzavatul t`iat buc`]i mari. |ntre timp. se spal`. Cånd s-au \nmuiat. se pune la fiert rasolul. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oal`. t`iat` m`runt. Aceast` compozi]ie se \ntinde pe cercule]ele de aluat. 60 g telemea o linguri]` de gri[ un plicule] de zah`r vanilat o linguri]` de zah`r pudr`. sare. |n locul s`u. se mai toarn` zeam` [i. s` fiarb` \ntregi \mpreun` cu carnea. [i dup` primul clocot se adaug` småntåna b`tut` cu ou [i verdea]a tocat` m`runt.Piftie de coco[ un coco[ matur un rasol de vi]el 2 cepe mari o c`p`]ån` de usturoi. se spal` [i se taie \n buc`]i. se pipereaz`. piper. se pune la fiert [i. Bor[ cu tocm`gei (t`i]ei) 1/2 g`in` 500 ml bor[. apoi se adaug` bor[ul. apoi se taie: ceapa feliu]e. morcovul [i r`d`cinile \n cuburi mici. se scurge. m`rarul tocat m`runt. peste ea. ap` [i sare. sarea [i piperul. Se las` pån` se fierbe carnea. Se serve[te fierbinte. se r`zuie bine gr`simea. Usturoiul se cur`]`. formånd semicercuri. piper Piftie de vi]el 1 kg cap de vi]el un rasol de vi]el 2 cepe o l`måie o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel sare. carnea. se pun \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte [i se las` pån` se rumenesc. piper G`ina se taie buc`]i. Se serve[te cu m`m`lig`. ad`ugånd ap` rece [i sare. care se \ndoaie. se las` la r`cit. m`rar verde. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. pu]in cimbru [i coaja ras` de la o l`måie. Se pr`je[te fiecare bucat` de compozi]ie pe ambele p`r]i \n untur` fierbinte. 4 ou` Piro[ti cu brånz` 150 g f`in` 100 ml lapte.

p`stårnacul [i ]elina. se spal`. sare. iar cånd sunt gata. o leg`tur` mare de lobod` un ou. se las` pån` d` vreo 2–3 clocote. 50 g ]elin` 100 g cartofi. Oasele se spal` bine. 2 linguri de orez 1. \n momentul \n care orezul este fiert. Se pun la fiert \n ap` rece. Se omoge- Se pun la fiert macaroanele \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. cu grij` s` nu r`mån` a[chii. La sfår[it se pun zeama de varz` fiart` \nainte. Se amestec` macaroanele cu brånza. se adaug` ceap` t`iat` m`runt [i zarzavatul de sup` t`iat \n patru. Se cur`]` morcovul. cartofii [i ceapa se spal`. s` ia aer. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. se taie \n cubule]e. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. Se fierbe zeama de varz`. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`. Se las` s` clocoteasc` 10 minute. piper Bor[ ]`r`nesc 600 g carne de vac` o ceap`. albitura. un morcov un p`stårnac. cu verdea]a tocat` m`runt pres`rat` \n farfurii [i cu ardei iute. 2–3 linguri de f`in`. ro[iile [i ardeiul gras. trecåndu-le sub un jet de ap`. se adaug` ou`le. apoi se scurg [i se las` la uscat. 119 . apoi se presar` verdea]a tocat`. Se fierbe g`ina t`iat` \n buc`]i cu ceapa \n 2 l ap`. loboda t`iat` få[ii [i t`i]eii. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat. Se mai las` cåteva clocote. nizeaz` cu fiertura. Se serve[te fierbinte. ou. morcovul. Dup` ce se fierbe. se potrive[te de sare [i piper. se ad`ug` bor[ul. continuånd fierberea timp de aproximativ dou` ore. Se paseaz` cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. apoi se adaug` \n oal`. 2 ou` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. legumele se scot cu spumiera pe o farfurie. un morcov o ceap`. Oasele se spal` [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece. piper Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i. cu påine pr`jit`. dup` ce se aduna spuma carnea. 1 l bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. se pun dou` linguri de orez. Se \ntinde o foaie cåt mai sub]ire [i din ea se fac t`i]ei. sare. se toac` fin [i se pun la fiert. o ceap` 2 morcovi. cele dou` g`lbenu[uri. un praf de sare [i pu]in` ap` c`ldu]`. Se cur`]` cartofii. Se aduna spuma din cånd \n cånd. apoi se ia de pe foc. pentru cine dore[te. amestecånd u[or. 200 g cartofi 100 g f`in`. dup` care se las` focul mic. piper Ciorb` de oase de porc 1 kg oase de porc 100 g orez. r`d`cina de p`trunjel. un morcov 50 g albitur`. ceapa. Albu[urile se bat spum` cu dou` linguri de zah`r. Se mai d` un clocot [i e serve[te fierbinte. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`. apoi se fierbe. \mpreun` cu orezul. Orezul se alege. apoi se fierb \n ap` rece cu sare. Sup` cu t`i]ei de cas` 1 kg oase de vit` cu m`duv` o ]elin` mic` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. sare [i piper. M`runtaiele se spal` bine. se taie \n få[iu]e. Se mai fierbe 10 minute. Se cur`]` cartofii. se spal` [i se las` s` se usuce. cu verdea]` tocat` m`runt [i ardei iute. apoi se adaug` \n oal`. piper Budinc` de macaroane cu brånz` de vaci 300 g macaroane 300 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos.5 l zeam` de varz` p`trunjel. dup` care se ruleaz`. apoi se pune \n oal`. aluatul ob]inut l`såndu-se un sfert de or`. sare Ciorb` de potroace cu leu[tean m`runtaiele de la o pas`re 2 cepe. 25 g unt o lingur` de pesmet. leu[tean }elina. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. apoi se potrive[te de sare [i piper. ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin` \ntregi. o ]elin` mic` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. sare. apoi se s`reaz`. se pipereaz` [i se presar` leu[teanul tocat m`runt. dup` ce se ia spuma. Se r`cesc. Se mai las` cåteva minute. Se aduna spuma. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. sare. brånza [i småntåna. Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 1 kg cartofi 400 g de ]elin`. 2–3 cepe 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar 100 g frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. apoi se sparg \n buc`]i. apoi se pun [i ele la fiert.Bor[ moldovenesc de g`in` o g`in` 1 l bor[. Bor[ul se fierbe separat. ]elina [i ceapa. p`trunjelul verde [i leu[teanul tocate m`runt. Se fr`månt` bine. Dup` cåteva clocote. Cånd sunt aproape fierte. 2 ro[ii un ardei gras. se cur`]`. se taie \n sferturi [i se pun la fiert cu oasele. Dup` pu]in timp. Se mai las` s` dea vreo cåteva clocote. se toac` m`runt. Se serve[te fierbinte. nu de tot. se cur`]` [i se taie \n buc`]i potrivite. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. leu[tean sare. se spal` [i se toac` m`runt. Se cerne f`ina. Zarzavaturile se cur`]`.

.

.

apoi se las` focul mic. se las` o jum`tate de or` \n ap` rece cu o]et. se tapeteaz` cu o lingur` de pesmet. sare. Se cur`]` cartofii [i se fierb \n ap` cu sare. cimbru 1 kg cartofi 100 g f`in` 2 ou` 100 ml lapte 100 ml ulei o ceap`. Se aduna spuma. pe foc mic. 122 . Se adaug` m`runtaiele [i o can` de ap` fiart` [i se las`. piper [i cimbru. un ou [i sare. sare Vinul se fierbe cu piperul. Se las` pån` se rumene[te. apoi se mai sub]iaz` cu o can` de ap` cald`. buc`]ile de carne se \ntorc pe partea cealalt` [i se stropesc cu zeama din tav`. o leg`tur` de p`trunjel sare. 25 g unt 100 g f`in` o ceap` mic` 2 morcovi. o jum`tate de or`. Se adaug` rinichii [i se mai fierb o jum`tate de or`. cimbru Bujeni]` de iepure spinarea [i pulpele din spate de la un iepure 1 l vin. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu un vårf de cu]it de sare. dar [i cu garnitur` de orez. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se unge o crati]` cu unt. fiecare bucat` se umple cu compozi]ia de cartofi [i ceap`. se acoper` cu vinul fiert [i condimentat [i se pune la frigider. Drojdia se amestec` cu laptele cald [i cu pu]in` f`in` [i se las` 10 minute. dup` care se adaug` ro[iile t`iate \n buc`]ele mici [i verdea]a tocat`. se condimenteaz` [i se introduce la cuptor pentru o jum`tate de or`. Se amestec` permanent cu lingura de lemn. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper boabe. Se serve[te cu sosul propriu. la foc potrivit. pån` se rumene[te carnea. F`ina se dizolv` \n tot atåta ap`. se spal`. 100 ml lapte 50 g miez de påine. se adaug` vinul [i se presar` p`trunjelul. Aluatul se taie \n 10 buc`]i egale.restul de zah`r tos. piper. sare. foile de dafin. Dup` ce au fiert se paseaz`. se mai ]ine o zi la vånt [i o zi la fum cald. care se toac` m`runt. de cartofi natur sau pr`ji]i. \nc` o jum`tate de or`. Se pun s` fiarb`. \nvelit \n coc`. inima [i ficatul. se taie \n buc`]i [i se pune din nou la fiert. Se las` la macerat 5 zile. Apoi se fr`månt` maiaua cu restul de f`in`. la foc potrivit. se spal` \n mai multe ape. tocat m`runt. se cur`]`. 2 linguri de ulei [i verdea]a tocat`. jum`tate din cantitatea de cartofi. Cap de porc cu varz` acr` 1 kg cap de porc 1 kg varz` murat` 3 ro[ii. apoi se extrag pipota. Guguluful se pune \ntr-o tav`. se cur`]` [i se spal`. se spal`. Ceapa. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. iar. se taie \n sferturi. \n ap` cu pu]in` sare. Oul se bate spum` [i se omogenizeaz` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte. Carnea se cur`]`. piper Gåsc` umplut` o gåsc` de aproximativ 1 kg o ceap`. morcovii [i ]elina se cur`]`. cui[oarele [i sarea. dup` care se op`resc \n ap` clocotit` [i se taie m`runt. se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu 2 linguri de ulei [i pu]in` zeam` de carne. se scoate. unde se las`. se adaug` la fiert. dup` ce s-au spumat rinichii. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat deasupra [i m`m`ligu]` al`turi. un ou. sare. se por]ioneaz` [i se condimenteaz` cu sare. Se toarn` peste ea o can` de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. iar jum`tate din cantitate se amestec` cu ceap` c`lit` [i cu piperul. cimbru Guguluf moldovenesc Friptur` de pui la tav` 1 kg carne de pui 25 g unt 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. Gåsca se op`re[te \n ap` clocotit`. Se scoate carnea. soté de legume sau paste. Cånd e aproape gata. Se serve[te cald`. apoi se pune \ntr-o tav` \n care s-a turnat untul topit. 50 g ]elin` 5 ml o]et. Se toarn` [i albu[urile. continuånd fierberea pån` cånd carnea \ncepe s` se desprind` de pe oase. cui[oare. la foc mic. se pune \ntr-un vas. Se spal` [i se cur`]` rinichii. apoi se adaug` \n crati]`. se omogenizeaz`. Carnea de iepure. Ciulama de rinichi cu m`m`ligu]` 400 g rinichi de porc 60 ml ulei. apoi se ia de pe foc. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. piper Capul de porc se pårle[te la flac`r`. dup` ce a fost scoas` din bai]. 10 g drojdie bicarbonat. foi de dafin. ienibaharul. se toarn` compozi]ia [i se d` totul la cuptor. Se poate månca t`iat felii sau copt la cuptor. bicarbonat. Se las` la fiert aproximativ o or`. se unge cu ou deasupra [i se las` la cuptor pån` se rumene[te. Ceapa se toac` m`runt. piper. Se umple cu compozi]ia ob]inut` gåsca. piper. apoi se pune la fiert cu ap` rece. \n zeama strecurat` \n prealabil \mpreun` cu varza t`iat` fidelu]`. piper foi de dafin ienibahar. aproximativ o or`. piper m`cinat sare. Din cånd \n cånd.

f`ina. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul [i se taie p`trate mici. sare Se spal` prunele \n mai multe ape. r`månånd doar cåt s` acopere prunele. cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. Bamele se cur`]` de cozi. o ceap` mic` 120 g påine alb`. 100 g unt 200 g ro[ii. se scoate [i se trece prin sit`. tocate m`runt [i pres`rate deasupra. se scurg. se strecoar`. dup` care se \n`bu[` \n unt topit cu pu]in` ap`. piper m`cinat Pårjoale moldovene[ti 600 g carne de vac` 150 g untur`. amestecånd cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. se adaug` [i coaja ras` de l`måie [i cåteva boabe de piper. Separat. se completeaz` cu pu]in` ap` fiart` [i se las` pe foc potrivit. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. ca s` nu se am`rasc`) [i se serve[te cu garnitur` de cartofi natur [i zeam` de l`måie stoars` deasupra. 40 g f`in` 2 linguri]e de småntån`. amestecånd mereu. |n gr`simea r`mas` \n crati]`. se cur`]` eventualele zone arse. 2 linguri de f`in` o l`måie. småntåna [i piperul m`cinat. apoi se taie \n buc`]i de 2–3 centimetri lungime. un p`stårnac 100 g unt. primele cinci pres`råndu-se cu brånz`. se spal` [i se s`reaz`. Ceapa [i morcovii se taie \n rondele. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n unt. op`rindu-i sau pårlindu-i la flac`r`. r`zuind dinspre coad` spre cap. Se cur`]` [i se spal` carnea. se \ncearc` cu o furculi]` dac` s-au \nmuiat. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Sosul ob]inut se adaug` \n oala cu prune. Se pune [i carnea. sarea [i piperul. |n vasul \n care se afl` pasta de cartofi se adaug` ou`le. apoi se adaug` ceapa. piper boabe. piper [i cimbru. se adaug` porumbeii. Se adaug` ceapa. se unge cu pu]in` gr`sime [i se pune pe[tele la fript. se stinge cu pu]in` zeam` de carne [i cu sucul stors de la o l`måie. 150 ml lapte 3 ou`. 2 linguri de småntån` sare. Dup` aceea. apoi se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. de ceap` [i de morcovi. se rumene[te f`ina. 2 cepe 2 morcovi. se scoate [i se serve[te cald. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]a tocat`. brånza. ca s` se frig` pe ambele p`r]i. apoi ro[iile. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \ngroa[`. 100 g brånz` 3 linguri de f`in`. sare Måncare de prune uscate 600 g prune uscate o lingur` de zah`r o linguri]` de f`in`. Se servesc calde cu garnitur` de piure sau maz`re. apoi se d` la cuptor pån` scade zeama. cimbru p`trunjel verde. Se scoate pe un platou \nc`lzit. cimbrul. se \n`bu[` ceapa. Cånd s-a fiert orezul. se spal`. 123 . |n momentul \n care sunt aproape fierte. cimbru pesmet [i se pr`jesc \n untur`. Se alege orezul. Porumbei \n`bu[i]i 2 porumbei 50 g sl`nin`. se a[az` feliu]ele de sl`nin`. se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` c`ldu]` [i un vårf de linguri]` de sare. apoi se las` o jum`tate de or` s` stea \ntr-un castron cu ap` rece. Se \n`bu[`. Se adaug` f`ina. apoi se stinge cu cåteva linguri de zeam` de carne. Nisetrul se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. |ntr-o crati]` curat`. Se ia de pe foc. dup` gust (nu se condimenteaz` \n timpul frigerii. Carnea se cur`]`. se spal` [i se las` la uscat. Se \ncinge gr`tarul.Måncare de bame cu carne de pui 600 g carne de pui 400 g bame 1 l bor[. apoi se scoate [i se cur`]` de solzi cu un cu]it. cu m`rar [i p`trunjel. stingåndu-l cu 2–3 linguri de ap` din cea \n care fierb prunele. se spal`. o l`måie sare. se cl`tesc cu ap` rece. o ceap` un morcov. la foc mic. Se fierb cartofii \n coaj`. se adaug` sare [i piper. morcovul [i p`stårnacul. Pasta rezultat` se modeleaz` \n opt chiftele lunguie]e care se trec prin f`in`. usturoi piper m`cinat. dup` care se c`le[te \n unt \ncins timp de cåteva minute. Se adaug` bamele. se amestec` bine [i se las` pån` clocote[te de cåteva ori. 4 linguri de pesmet. \ntr-o alt` crati]` se pune zah`rul s` se caramelizeze. fierte [i pasate. Cånd devine transparent`. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. piper. Pilaf de pas`re 600 g carne de pas`re 400 g orez. sare Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. Se pr`jesc \n ulei [i se a[az` unul peste altul cåte [ase. se amestec` cu 2 ou` b`tute. p`trunjelul [i usturoiul tocat m`runt. se acoper` [i se introduce la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. sare. småntåna. piper P`turi moldovene[ti 1 kg cartofi 2 ou`. Se las` pe foc pån` scade. piper Nisetru la gr`tar 1 kg nisetru proasp`t. apoi se scot. fierbåndu-se \nc` o jum`tate de or`. apoi se presar` cu sare. sare. se las` s` se usuce. cur`]ate [i tocate m`runt. pån` se rumenesc. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. tocat` m`runt. care se rumene[te pu]in. sarea [i se amestec` bine. apoi se op`resc \n bor[ clocotit. iar deasupra se pun porumbeii \ntregi. apoi prin oul b`tut [i prin Se cur`]` bine porumbeii.

La sfår[it. se condimenteaz`. oul. se acoper` crati]a cu o coal` de hårtie mai groas` [i cu capacul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. pe un platou ornat cu diferite garnituri [i salate. p`trunjel. un m`r sare. 250 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. t`iate \n cubule]e mici. Cånd este gata. se spintec`. se scoate [i se las` cåteva minute s` se mai r`coreasc`. se spal` [i se taie \n rondele. verdea]a. Ceapa se cur`]`. se spal` [i se freac` peste tot cu sare. sub ele punåndu-se buc`]ele de lemn. se spal` [i se por]ioneaz`. Se serve[te \mpreun` cu sosul pe care l-a l`sat \n tav`. cimbru Pulp` de porc la tav` 1 kg pulp` de porc sare. piper. 250 ml vin alb sare. se tapeteaz` fundul cu feliu]e de sl`nin`. sare. la foc puternic. bulion. Se serve[te \ntreg. cu salat` de ro[ii [i castrave]i sau de varz`. apoi se introduce \n cuptor. Ra]` pe varz` o ra]` potrivit` ca m`rime o varz` murat`. apoi se introduce la cuptor. sarea [i piperul. Ciupercile se cur`]`. dup` care se adaug` \n crati]a cu rinichii. Se presar` cu sare. Dac` acesta scade prea mult. Se taie varza få[ii sub]iri [i se pune un strat pe fundul vasului uns cu unt [i untur`. Cel mai bine merge cu m`m`ligu]` [i cu ardei iute. se condimenteaz` dup` gust. cimbru Se cur`]` carnea. stropindu-l periodic cu sosul din tav`. Se adaug` sosul [i se mai fierbe cel pu]in o jum`tate de or`. Cånd s-a fiert carnea. cimbru Pulpa se spal`. se adaug` bulionul diluat \n pu]in` ap` [i vinul. ca s` nu ating` tava. piper [i cimbru. se completeaz` cu cåte pu]in` ap`. |ntr-o crati]` uscat`. 20 g unt o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu o]et. Cånd se scoate. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. apoi se strope[te cu sosul din tav` [i se rumene[te \n continuare. sare. m`rar. se scot m`runtaiele. felii de mu[chi afumat. apoi se las` pån` este gata. se spal` [i se toac` m`runt. 50 g unt. cimbru o lingur` de f`in` o lingur` de bulion o ceap`.varz`. Se prepar` un sos din bor[. se adaug` untul [i se completeaz` cu o can` de sup` de carne sau cu ap` cald`. 50 g untur` 50 g sl`nin` afumat` 250 ml zeam` de carne 250 ml bor[. astfel \ncåt ultimul s` fie de varz` acoperit` cu felii de ro[ii. Rinichi de vit` cu sos de ciuperci 600 g rinichi de vit` 250 g ciuperci. piper. piper m`cinat piper boabe Purcel de lapte la tav` un purcel de lapte de 6 s`pt`måni 50 g unt. Se por]ioneaz` cånd se serve[te. apoi se taie \n felii. piper. Purcelul se cur`]`. Varza se stoarce de zeam` [i se taie fidelu]`. Se mai toarn` o lingur` de ulei deasupra [i se las` pån` se p`trunde bine. un ardei gras un ou. apoi se pune \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se introduce \n cuptorul care a fost \ncins \n prealabil. Se servesc cu småntån` [i ardei iute. piper. dar se las` \ntreag`. Cånd cap`t` aspect sticlos. Se las` pån` cap`t` o culoare aurie. zeam` de carne. Se presar` cu sare [i piper. se pun rinichii. piper boabe [i cimbru. apoi se pune la \n`bu[it \n pu]in` ap` cu sare. Se ]ine. sare piper. se toarn` o jum`tate de can` de sup` de carne sau de ap` c`ldu]`. \ntr-o tigaie se rumene[te f`ina (f`r` gr`sime). buc`]i de ardei gras. cu garnitur` de cartofi natur sau pr`ji]i. la foc mic. 150 ml vin alb 50 ml o]et. piper [i cimbru. la foc moale. apoi se a[terne peste ra]`. Apoi se a[az` felii de ro[ii. ceap` pr`jit` \n unt. |n gur` i se introduce un m`r ro[u. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. ad`ugånd ro[iile [i ardeiul gras. Picioarele se \ndoaie \nspre interior. care trebuie s` fie \ncins zdrav`n. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. Morcovul. Periodic. pån` se p`trunde bine. se scoate [i se serve[te cu zeama [i zarzavaturile date prin sit` [i cu ciuperci tocate \n`bu[ite \n unt. apoi se a[az` \ntr-o tav`. se acoper` cu rondele de zarzavat. 2 ro[ii. Separat. Se las` o jum`tate de or` s` se impregneze condimentele. lapte [i vin alb [i se toarn` peste sarmale. se unge peste tot cu pu]in unt topit. dar [i cu un vin alb demisec. 150 g miez påine alb` o ceap`. Ra]a se cur`]`. un morcov 200 g ciuperci. Se toarn` \n tav` un p`h`rel de ap`. se spal` [i se presar` cu sare. sau cu mur`turi. 4 ro[ii 2 ardei gra[i. Cu compozi]ia rezultat` se umplu foile de varz` op`rite \n bor[ [i se ruleaz`. cimbru Sarmale moldovene[ti 1/2 varz` 250 g carne de porc 150 g mu[chi de porc afumat 250 g carne de vi]el. se las` o jum`tate de or`. iar peste toate se pune \nc` un strat de sl`nin`. se strope[te cu sosul format \n tav`. se pun puii deasupra.Pui \n`bu[i]i 800 g carne de pui 200 g sl`nin`. \ntr-o tav` \n care s-a turnat o lingur` de ulei. Rinichii se cur`]`. 124 . se taie \n feliu]e. Se las` s` se rumeneasc`. 100 g unt Carnea tocat` se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. |n momentul \n care \ncepe s` se rumeneasc`. Se a[az` straturi sarmale . apoi se d` la cuptor. adic` \ntre dou` [i trei ore. 50 ml ulei.

2 linguri de f`in` 125 g ca[caval. verde]uri [i brânz` [i se bag` la cuptor timp de 20 de minute. Se bat ou`le bine. Se ia o coal` mare de pergament. se las` s` se scurg` de ap`. piper Somn la pro]ap cu mujdei [i m`m`ligu]` 2 kg somn 400 g m`lai. p`strånd doar partea cu coada. apoi se adaug` verde]urile tocate. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` 125 . 4 cepe mijlocii 2 linguri de f`in`. Cealalt` jum`tate se poate folosi pentru ciorb` sau saramur`. Buc`]ile de carne se presar` cu sare. ca s` se p`trund` mai bine carnea. pe ambele p`r]i. ap` [i o linguri]` de sare. Se toac` ceapa. 2 linguri untur` usturoi. sare fac cåteva crest`turi \n buc`]ile de pe[te. În compozitia ob]inut` punem sare. Se serve[te cu o m`m`ligu]`. 50 g unt 20 ml o]et. pe alocuri. 100 g ficat 150 g cårna]i afuma]i 200 g ciuperci murate. Cånd s-a \nmuiat. piper dup` gust. 50 ml vin dulce 2 linguri de småntån` 50 ml sup` de oase un ardei gras. }elin` umplut` cu carne 8 ]eline m`ri[oare 500 g carne tocat` 100 g unt. sare. se c`le[te \n untur` [i se stinge cu sup` de oase. piper Carnea se cur`]`. fiecare dintre ele ungåndu-se bine cu unt. sare. se pipereaz`. piper [i se las` la frigider pentru 15 minute. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. ciupercile [i vinul. cu ciocanul de [ni]ele. sare Pe[tele se cur`]`. cu ap` rece [i pu]in` sare. piper. omogenizându-se totul. Se taie toat` carnea buc`]ele [i se pun la rumenit \n untur`. sare. apoi se adaug` usturoiul. apoi se scoate miezul cu o lingur` de inox. preparat` din m`lai. Se stropesc apoi cu zeama de l`mâie. dup` care se bate bine. Se spal` fileurile de pe[te. avånd grij` s` se \mp`tureasc` marginile ca s` nu curg` zeama. 2 linguri]e de sos picant zeama de la o jum`tate de l`mâie un praf de nuc[oar` o legatur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper alb m`cinat. Se s`reaz`. piper. se d` prin presa de usturoi. apoi se adaug` carnea. cu sosul picant. se spal`. cimbru Tochitur` moldoveneasc` 250 g carne de porc 125 g ficat de porc un rinichi de porc 125 g cårna]i afuma]i 150 g brånz` telemea de oaie 4 ou`. la foc iute. cimbru Tocan` r`z`[easc` 250 g carne de vi]el 100 g inim`. o c`p`]ån` de usturoi 20 ml ulei. cu o]et. 2 cepe 10 g untur`. p`trunjel. se taie un c`p`cel. Se unge un vas de Jena cu unt [i se a[az` fileurile de pe[te peste care se toarn` compozi]ia de oua. se decoreaz` cu cåte un ou ochi romånesc deasupra [i se \mbrac` \n brånz` ras`. apoi legumele t`iate marunt [i sarea. Dup` 30 de minute se adaug` ficatul t`iat. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd [i stropindu-se cu mujdei. inima [i cårna]ii t`ia]i cubule]e. se \mparte \n patru buc`]i. 3 ro[ii. Se pune la pro]ap. |n fiecare bucat` de pergament se \nf`[oar` bine cåte una de carne. se adaug` f`ina [i ca[cavalul ras. piper [i cimbru. amestecåndu-se apoi cu o lingur` de ulei. Se serve[te cald`. se scoate. sare. Se a[az` \ntr-o tav` [i se dau la cuptor timp de o jum`tate de or`. f`cåndu-se un mujdei. se pune \n farfurii. Se }elina se cur`]` [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. {ni]el \n pergament 600 g carne macr` de porc sau de vit` o coal` mare de pergament 50 g de unt.Pe[te alb în c`ma[` de brânz` 800 g fileuri de [al`u 4 oua. se taie \n patru felii aproximativ egale ca m`rime. Se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. Se cur`]` usturoiul. 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare.

Castrave]ii verzi se cur`]` de coaj` [i se taie felii sub]iri. Se serve[te cald. untul [i o can` de zeam` de la ]elin`. 25 g usturoi. Cånd bobul e fiert. sare Sos vån`toresc 2–3 ro[ii 100 g ciuperci. o]et [i sare [i se mai las` cåteva clocote. sare Umplutur` de carne 250 g carne macr` de porc 50 g costi]` afumat` 50 ml ulei. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar. se iau de pe foc [i se adaug` la sosul de ro[ii. Se paseaz` miezul [i se amestec`. cånd se ia crati]a de pe foc. Se pune untul \ntr-o tigaie la topit. piper. musacale [i altele. se stinge cu småntån`. \ntr-un castron. O]etul se dilueaz` cu ap` [i se pune la fiert. Cånd s-au \nmuiat. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. se adaug` supa de carne [i se continu` fierberea pån` cånd sosul \ncepe s` se \ngroa[e. ienibahar. sare. apoi se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tigaie curat`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. piper. 50 g unt 400 ml sup` de carne 100 ml vin ro[u dulce sare. rulade. sp`lat` [i tocat` m`runt. Se adaug` uleiul. se stoarce. o ceap` 2 ou`. sare Zbårciogii se spal` bine \n ap` rece. dup` care se stoarce zeama bine. Påinea se cur`]` de coaj`. Se prepar` un sos din 2 cepe tocate m`runt [i \n`bu[ite \n pu]in` ap` cu sare. 3 linguri de småntån` 20 ml o]et. \mpreun` cu vinul. un praf de piper [i unul de cimbru. sare. 75 ml o]et. jum`tate din cantitatea de ulei. o]etul [i sarea [i se amestec` cu sfecla. Dup` ce legumele s-au \nmuiat. se taie ceapa m`runt [i se c`lesc \mpreun`. ienibahar. f`ina rumenit` \ntr-o tigaie uscat`. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. Ciupercile se cur`]`. amestecånd la r`stimpuri. småntåna. verdea]a [i 2 cepe tocate m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. piper Se taie varz` ro[ie \n felii sub]iri. se Carnea se cur`]`. apoi se cur`]` de pieli]e. Se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` pån` se \nmoaie. cimbru Zbårciogi cu sos de småntån` 1 kg zbårciogi proaspe]i 200 g småntån`. schimbåndu-se apa de mai multe ori. Se potrivesc de sare [i piper [i. se \nmoaie \n lapte. se spal` [i se pune la \nmuiat o noapte. se spal`. 200 ml lapte. cånd se adaug` småntåna. cu diferite preparate din vånat. sare Se rade zarzavatul de sup`. apoi se taie \n sferturi [i se c`lesc \n unt \nfierbåntat. 126 . se presar` deasupra m`rarul. amestecåndu-se la sfår[it cu bobul. 100 ml ulei 30 g usturoi. piper [i sare [i se las` 30 de minute la fiert. se toac` m`runt [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. o lingur` de bulion cimbru. se adaug` carnea [i se continu` \n`bu[irea cam un sfert de or`. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. se stinge cu bulion [i sup` de oase amestecat` cu vin. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. pune f`ina. cu carnea tocat`. o ceap` 100 g unt. Sfecla se spal` bine [i se fierbe \n ap` cu sare. sare. la foc mic. s` se \n`bu[e \n propria zeam`. piper [i cimbru. Se toarn` sosul \n tav` [i se d` la cuptor o or`. piper Se alege bobul. se pres`r` cu sare [i se las` o or`. Sos de vin un morcov o ]elin`. o]etul. apoi se adaug` la toc`tur`. A doua zi se fierbe o or`. se adaug` f`ina [i 2 linguri de arpagic t`iat m`runt. sare Salat` de castrave]i verzi cu småntån` 500 g castrave]i verzi 25 ml ulei. bulionul. pe foc. 6 linguri de f`in` 4 linguri de arpagic 4 linguri de småntån` 50 ml o]et. 200 g nuci 200 g miez de påine. iar dup` ce s-a r`cit se taie felii sub]iri. Sfecl` cu sos scordolea 400 g sfecl` ro[ie. Miezul de påine se \nmoaie \n ap`. \n mai multe rånduri. 50 g unt o ceap`. Ceapa se cur`]`. \n care s-a dizolvat o linguri]` de f`in`. sarea [i piperul [i se amestec` bine. costi]a t`iat` \n cubule]e mici. dup` care se ia de pe foc. se spal`. sare 500 g unt. Se adaug` mujdeiul de usturoi. se pune mujdeiul de usturoi. Cånd devine sticloas`. \mpreun` cu ou`le. Se poate folosi la pl`cinte. |n ultima ap` se pune sare. 40 ml o]et. 2 linguri de f`in` 200 ml sup` de oase 150 ml vin alb.de un centimetru. 175 ml ulei 4–5 cepe. Ceapa se taie pe[ti[ori [i se c`le[te. sare. sare [i piper dup` gust. Dup` ce se \nmoaie. se d` prin ma[ina de tocat. piper. Salat` de varz` ro[ie 1 kg varz` ro[ie 150 ml ulei. Sos de arpagic pentru rasol Bob b`tut 500 g bob. se toarn` peste varz` [i se amestec` cåteva minute. ca s` se cure]e de toate impurit`]ile. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile s` se \n`bu[e. Se umplu ]elinele cu aceast` compozi]ie [i se pun \ntr-o tav`. se stoarce [i se amestec` cu nucile t`iate. La sfår[it se adaug` uleiul. Se toarn` uleiul pån` se ob]ine o past`. tocat foarte fin. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se pune cimbru.

.

unt migdale. Deasupra se presar` miez de nuc`. preparat` din nuci pisate. Apa fiart` din vasul de dedesubt trebuie s` fie cam pån` la trei sferturi din \n`l]imea crati]ei cu crem`. Se tapeteaz` o crati]` cu restul de zah`r. amestecånd continuu. apoi se ]in \n cuptor la foc potrivit pån` se rumenesc u[or. albu[uri b`tute spum` [i zah`r. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. Se serve[te rece. o cea[c` de f`in`. zah`rul [i zah`rul vanilat. se adaug` \n vårf de linguri]` de sare [i se toarn`. f`ina [i un praf de sare. se presar` un praf de sare. la foc moale. Se fr`månt` aluatul [i se taie \n dou`. se adaug` zah`rul [i uleiul. se pune pe fiecare cåte o migdal` aleas` [i se d` la cuptor. apoi se ia de pe foc. Se serve[te pudrat cu zah`r [i se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit. o cea[c` de ap` c`ldu]` [i pu]in` sare. Din aluat se \ntinde o foaie sub]ire. iar miezul se taie \n sferturi. laptele [i albu[urile. cu g`lbenu[urile. Ou`le se bat spum` cu 100 g zah`r. Se iau buc`]i din aluat. praful de copt. se ung cu unt [i se presar` cu zah`r. scor]i[oara [i coaja ras` de l`måie. 200 g unt Zah`rul vanilat se dizolv` \n laptele rece [i se pun s` fiarb` \mpreun`. cam o or`. nici vårtos. Cånd clocote[te. |n prima parte. \n cuptorul \ncins. sare Se prepar` aluatul astfel: se amestec` bine untul. unt. se acoper` cu un strat de gråu fiert \n ap` cu sare [i se adaug` sirop. se amestec` lapte cu cacao. sare Se amestec` zah`rul cu cele 6 ou` [i cele 2 g`lbenu[uri pån` se \ngroa[`. scuturåndu-se crati]a ca s` se prind` tot zah`rul. pe ambele p`r]i. unt [i sare. zah`rul vanilat [i un praf de sare [i se fr`månt`. Cånd s-a \ng`lbenit. dizolvåndu-se. Nucile se coc. 2 g`lbenu[uri 150 g f`in`. se toarn` crema. Se \ntinde o foaie din aluatul ob]inut [i din ea se taie buc`]i \n forma Se face un aluat din lapte. pån` se face nici moale. sare dorit`. 128 . se ia de pe foc [i se acoper`. 100 ml lapte un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g zah`r pudr` Se amestec` f`ina cu laptele. Din aceste få[ii se taie triunghiuri \n care se pune cåte o linguri]` de umplutur`. 250 ml ulei 400 g f`in` un plicule] de praf de copt o l`måie. se a[az` biscui]ii. Se freac` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. pu]in` sare 2 ce[ti de zah`r 2 linguri]e de scor]i[oar` coaja ras` de la o l`måie 1/2 cea[c` miez de nuc` m`cinat B`rcu]e un pachet de unt 3 pahare de zah`r pudr` un plic de zah`r vanilat 2 ou`. 3 linguri de cacao. sare Biscui]i 200 g zah`r un plic de zah`r vanilat 6 ou`. 5 ou` 500 g nuci. f`ina. Se amestec` bine. Cozonac cu cacao [i nuci 500 g zah`r tos 500 f`in`. s` se men]in` cald. Crem` de zah`r ars 4 ou` 150 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. Se servesc pudrate cu zah`r. se r`cesc [i se cur`]` de coaj`. frecåndu-se pån` ajunge s` aib` consisten]a asem`n`toare cu a unei småntåni mai groase. care \n prealabil au fost b`tute spum`. Se \ntinde pe plan[et` [i se taie foaia \n få[ii late de trei degete. „C`m`[ile lui Iisus“ 2 ce[ti de f`in` 2 ce[ti de gråu. Se preg`te[te un sirop din zah`rul fiert cu trei ce[ti ap` \n care se adaug` nuca. Se unge cu unt o tav`. Se las` o jum`tate de or`. f`in`. se adaug` f`ina. se taie p`trate care se coc pe plit`. se adaug` un ou \ntreg [i un g`lbenu[. sare Cornule]e cu nuci 2 ce[ti de lapte 2 ce[ti de f`in`. apoi se scot. cam cåt o nuc`. Se a[az` \n castronele straturi de turte. iar \n cea de-a doua se \ncorporeaz` miezul de nuc`. Se fr`månt` bine aluatul. Praful de copt se dizolv` \n zeama stoars` de la o l`måie [i se adaug` peste f`in`. iar dup` un timp. Apoi se r`stoarn` pe o plan[et` tapetat` cu zah`r. pån` se tope[te complet. Se servesc \n Ajunul Cr`ciunului.Aluat pentru pasc` 300 g zah`r tos 300 ml lapte. apoi se omogenizeaz` compozi]ia. Se pun jum`t`]ile una peste alta [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. dåndu-se la cuptor timp de 90 de minute. Se rumene[te \n cuptor [i se pudreaz` cu zah`r. se acoper` crati]a [i se pune s` fiarb` \n bain-marie. se \ntind bine \n palm`. Se fr`månt` un aluat tare din f`in`. 100 g unt 500 g nuci 4 albu[uri 3–6 linguri de zah`r. se aduce la punctul de fierbere. Se r`sucesc col]urile triunghiurilor [i se fac cornule]e care se a[az` apoi \ntr-o tav` neuns`. \ncet. Se pune din nou laptele pe foc. se pune pe foc mic [i se las` s` se caramelizeze. peste ou`le frecate. timp de 10 minute.

Cire[ele se cur`]` de codi]e. Se strång [i se lipesc col]urile buc`]ii de aluat.5 l lapte 2 linguri de zah`r 15 g drojdie. 1 kg vi[ine 100 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` 50 g unt. 2 ou` Pesme]i dulci un pahar de lapte b`tut 2 linguri de ulei o lingur` de zah`r un plic de zah`r vanilat o linguri]` de bicarbonat f`in` cåt cuprinde. f`r` zeam`. se amestec` apoi cu zah`rul [i se las` la crescut. Din aluatul ob]inut se fac g`lu[te care se g`uresc cu degetul [i se pun la pr`jit \n untur` \ncins`. care a fost \nc`lzit \n prealabil. apoi se \nmoaie pl`cintele \n ou [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. la c`ldur`. 200 g unt. pres`rate cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. amestecånd laptele cu f`ina [i cu un praf de sare. care se taie \n p`trate cu latura cåt lungimea palmei. se adaug` drojdia dizolvat` \n lapte. l`såndu-se a[a timp de o or`. Dup` aceea. la foc moderat. Pl`cint` cu vi[ine 200 g f`in` 200 g lapte. F`ina se fr`månt` cu untul [i cu zah`rul. Se serve[te. se spal`. ad`ugånd. 2 ou` 400 g brånz` de vaci sare. Dup` aceea. Se \ntinde pe plan[et` o foaie groas` de 5 mm. se \ntind dou` foi groase cam de cåte un centimetru fiecare. apoi se presar` cu zah`r [i se dau la rece. g`lbenu[urile. se pun \n tava uns` cu unt [i se dau la cuptor la foc potrivit. apoi se ung cu albu[. Se servesc pudrate cu zah`r. apoi se \ntinde o foaie de grosime potrivit`. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. Se fierbe laptele cu zah`r. unul cåte unul. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de napolitane. t`iat \n sferturi. se ung cu albu[urile b`tute spum`. Se face apoi sul [i se taie buc`]i. se las` pån` \ncepe s` se topeasc` [i se adaug` miezul de nuc`. sare Se toarn` jum`tate din cantitatea de miere pe fundul unui vas [i se pune la foc mic. se unge cu unt.Cuib de viespi 250 g f`in` 20 g drojdie 1 l lapte 300 g zah`r 2 ou`. presånd u[or ca s` se lipeasc` mai bine. se ad`ug` albu[urile b`tute spum` [i se mai amestec` pu]in. 3 g`lbenu[uri. la foc puternic. Se fr`månt` bine [i se ad`ug` untul topit. Se d` tava la cuptor. Cånd nucile se rumenesc. Se taie forme diferite. g`lbenu[urile [i un praf de sare. Pe plan[eta de fr`måntat se presar` f`in`. Se amestec` mereu. rumeninduse la cuptor. Vi[inele se spal`. gri[ul [i pu]in` sare. pentru a se \ntinde uniform umplutura. l`sånd s` se rumeneasc` bine amestecul. Peste restul de f`in` se toarn` drojdia. se \ncinge untul \mpreun` cu mierea r`mas`. dup` ce s-a r`cit. sare 500 g f`in` 500 g brånz` de burduf 5 ou`. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. Pl`cint` „poale-n bråu“ Pl`cint` cu cire[e 500 g cire[e 200 g zah`r 500 g f`in` 100 g unt. Se bat ou`le bine. l`såndu-se s` se r`ceasc`. se umplu Se dilueaz` drojdia cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se amestec` cu o lingur` de f`in` [i o linguri]` de zah`r. 2 ou` 10 g drojdie 100 ml lapte 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar`. Se las` s` creasc` cam 30 minute. sarea [i zah`rul. apoi se \ndoiesc col]urile \nspre mijloc. 50 g unt o l`måie Papana[i 2 linguri de gri[ 2 linguri de f`in`. Se \ntinde fiecare bucat` de aluat [i se umple cu cåte o lingur` de brånz` frecata cu restul de ou`. Se prepar` aluatul. Dup` o jum`tate de or`. Se acoper` [i se las` s` creasc` 1-2 ore. t`iat` \n buc`]i. se ia vasul de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Brånza se freac` cu g`lbenu[urile. Drojdia se dizolv` \ntr-o jum`tate de can` de lapte. Peste fiecare p`trat se a[az` cåteva vi[ine. Se servesc calde sau reci. acoperindu-se cu un [ervet curat. sare Nuga moldoveneasc` 2 foi de napolitane 150 g miez de nuc` 250 g miere 150 g unt 4 ou` un plicule] de zah`r vanilat Se fr`månt` un aluat din toate ingredientele. untur` pentru pr`jit cu cire[ele scurse de zeam` [i se dau la cuptor. f`ina. apoi se las` la crescut. care se a[az` apoi \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coc la foc potrivit. la c`ldur`. apoi se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. presånd-o u[or pe cea de deasupra. se amestec` bine cu f`ina. |n alt` crati]`. 129 . se fr`månt` bine. 0. li se scot såmburii. treptat. miezul de nuc` [i zah`rul vanilat. se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii. iar cånd e gata se presar` coaja ras` de la o l`måie [i se toarn` peste pr`jiturele. ou`le [i restul de lapte. Se fr`månt` bine [i se las` \nc` o jum`tate de or` s` creasc`. a[a \ncåt s` nu se ating` \ntre ele. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]elele de aluat. apoi se pun \ntr-un vas [i se presar` cu zah`r. dup` dorin]`. se piseaz` fin nucile. s`-[i lase zeama. se ruleaz` [i se taie \n buc`]ele de 3 – 4 centimetri lungime. Se servesc cu zah`r [i småntån`. laptele c`ldu].

sare Rulouri cu marmelad` 150 g f`in` 150 g unt 150 g brånz` de vaci 150 g zah`r tos 200 g marmelad` 50 g zah`r pudr` 2 ou`. Se \ntind patru foi. se freac` mierea cu ou`le. pån` se ob]ine un aluat mai moale. se freac` mai departe. dizolvat` \n pu]in` ap`. pån` se rumenesc. 300 g miere 200 g migdale dulci. dup` care se toarn` treptat f`ina. peste ea se pune un strat de marmelad`. se taie \n buc`]i [i se serve[te pudrat` cu zah`r. Prima se a[terne \n tava uns` cu pu]in unt. la foc moderat. 2 ou` 3 linguri de zah`r pudr` 20 g drojdie 125 g zah`r tos 250 g miez de nuc` 200 g marmelad` un plicule] de zah`r vanilat. fr`måntånd energic. care se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. la foc moderat. Se d` tava la cuptor. Se amestec` brånza. dup` care se taie \n få[ii cåt degetul. pån` la a patra foaie. Compozi]ia se toarn` \ntro t`vi]` pentru chec. se \ntinde aceea[i umplutur` [i tot a[a. se a[terne marmelada \ntr-un strat cåt mai uniform. care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. pudrate cu zah`r. se amestec` cu zah`rul tos. s` se rumeneasc` la foc domol. se freac` \mpreun` cu untul [i zah`rul pudr`. migdalele pisate [i zeama stoars` de la o l`måie. care se introduce la cuptor. se ruleaz`. se las` la rece pån` a doua zi. Usc`]ele pentru ceai 300 g f`in` 8 ou`. \nc` vreo 15 minute. pån` se rumene[te pr`jitura. un vårf de cu]it de bicarbonat [i un praf de sare. se presar` cu nuca amestecat` cu zah`rul farin [i se d` la cuptor. se omogenizeaz`. zah`rul vanilat [i. Se scoate. dup` care se \mparte \n patru buc`]i. Se fr`månt` bine. Drojdia. apoi se unge cu ou`le b`tute bine. pu]in` sare. Acestea se dau la cuptor. la foc potrivit. Se las`. Se a[az` compozi]ia \n tav` de teflon. f`ina. bicarbonat alimentar. Se serve[te simpl` sau cu dulcea]`. se acoper` cu a doua foaie. se adaug` g`lbenu[ul [i f`ina. vreme de 30 de minute. ad`ugånd treptat ou`le. sare Albu[ul se bate spum`. la urm`. se taie \n buc`]ele de 5–6 centimetri lungime. apoi se adaug` f`ina. untul. |ntr-un castron adånc.Pr`jitur` cu marmelad` 500 g f`in` 200 g unt. o l`måie Scoar]` 4 linguri de f`in` 4 linguri de miez de nuc` m`cinat 3 linguri de zah`r tos 2 linguri de zah`r farin. Se continu` amestecarea. apoi se presar` cam a treia parte din cantitatea de zah`r tos [i din cea de nuc` pisat`. mereu \n acela[i sens. Se amestec` apoi zah`rul tos. care se las` timp de 30 de minute s` stea. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie mai groas`. \ntr-o tav`. pån` se coace. apoi se servesc calde sau reci. 130 . care nu se mai unge. un ou Migdalele se cur`]` [i se piseaz` sau se trec prin ma[ina de tocat. Se scoate. Dup` ce s-a \ncorporat toat`.

.

ad`ugate pentru arom` \n compozi]ia unor preparate. \n afar` de „}ara }uicii“. cele acrite cu bor[. din legume. cele mai \ndr`gite preparate de felul \ntåi sunt ciorbele [i. cea greceasc` [i. buc`t`ria clasic` francez` au fost [i sunt foarte apreciate. p`duri. este. numit` azim`. ciuperci. corcodu[e). fripturi la gr`tar [i pe[te. Consilierul italian al lui Petru Cercel (1583-1585). ostropel din carne de pas`re. \n special. fran]uze[ti. Månc`rurile sunt f`cute din carne [i legume sau numai din legume proaspete sau conservate. livezi [i podgorii uria[e.De la zaiafet la petrecere Zon` de dealuri [i mun]i. pilafuri. scria: „Muntenii obi[nuiesc mult s` fac` mese mari cu mult` måncare [i b`utur` [i la banchetele lor e mult` muzic`. Ciorba ]`r`neasc` de v`cu]`. dac` e s-o spunem pe cea dreapt`. Aici \ntålnim mititei. agurid`. calit`]i \mprumutate de la buc`t`riile str`ine. cum i se mai spune. dulciuri de cofet`rie cu fri[c` [i ciocolat`. Urmeaz` \n ordinea preferin]elor ciorbele de legume. ciorbele de pe[te. ingeniozitate [i delicate]e. trebuie remarcat faptul c`. mai ales. ca o turt`. |n Muntenia. porc [i.“ |n ceea ce prive[te supele [i ciorbele. principele (Petru Cercel) obi[nuia s` m`nånce totdeauna feluri g`tite italiene[ti [i ]inea \n acest scop servitori italieni [i francezi. Se observ`. ca nic`ieri \n Romånia. g`lu[te de gri[ [i supe creme. Cheful. la fel ca [i \n cazul buc`t`riei moldovene[ti. 132 . descoperim budinci gratinate. genovezul Franco Sivori. grece[ti. [i ]ara celor care g`tesc o påine special`. multe preparate originare din aceste ]`ri fiind preluate [i uneori adaptate gustului [i stilului autohton. este o inven]ie a perioadei interbelice \n restaurantele Bucure[tiului. garnituri din legume [i cartofi. Buc`t`ria italieneasc`. Acrirea ciorbelor se face cu bor[ [i numai \n lipsa acestuia se recurge la folosirea s`rii de l`måie sau a o]etului. de asemenea. Månc`rurile lor sunt alese [i bine g`tite: cu toate acestea. influen]a oriental`. dulciuri din aluaturi fine etc. mult mai rar. cu t`i]ei de cas`. preparate cu untdelemn sau cu untur` \n timpul iernii. A[a se face c` al`turi de ciorbele cu carne sau cele de legume. Sosurile sunt de obicei colorate [i se ob]in din ro[ii vara [i din bulion \n timpul iernii. Ceva mai rar se g`tesc supe de pas`re sau v`cu]`. de preparate simple din legume [i månc`ruri din carne tocat`. ciulama [i altele. compoturi de fructe. Muntenia sau Valahia. nenum`ratele influen]e (orientale. nem]e[ti) au n`scut o buc`t`rie special` [i o atmosfer` special`. altoit` pe zaiafetul oriental. Pentru prepararea ciorbelor se folose[te cel mai adesea carnea de pas`re sau de v`cu]`. toc`ni]e. prin: musaca. Buc`t`ria munteneasc` \nseamn` mai \ntåi de toate diversitate. acrite cu verzituri (maz`re. precum crema de ciuperci sau crema de legume. turce[ti. ciorba de peri[oare sau ciorba de burt` sunt doar cåteva dintre cele mai cunoscute [i mai cerute preparate de aici. dup` obiceiul mai curånd barbar decåt altminteri.

.

Droboteasa {tef`ne[ti-Arge[: {tef`ne[ti. Bolde[ti Greaca: Greaca Såmbure[ti: Såmbure[ti. Urziceni. Ulmu. Valea C`lug`reasc`. Sudi]i. Fete[ti. Mare Mucenic Dimitrie – 26-27 Teleorman S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Gurbanul – 1 februarie Podgorii [i centre viticole Dealu Mare: Breaza. Topoloveni.Festivaluri gastronomice Arge[ Fundata Nedeia mun]ilor – ultima duminic` din iulie octombrie Serbare de 1 Mai Serbare de 1 Decembrie Strada de var` – august Tårgul påinii (sector 2) – 9 septembrie Vinuri boiere[ti \n Bucure[ti (sector 3) – 1-3 noiembrie Ziua recoltei (\n fiecare sector) – octombrie Albe[ti P`mânteni Culesul c`p[unilor – iunie Câmpulung Bâlciul de Sântilie – 20 iulie Curtea de Arge[ Bâlci – 15 august Bâlci – 26 octombrie Dâmbovi]a Aninoasa Târgul Dr`gaicei – 24 iunie Domne[ti Bâlci – 25 martie Bâlci – 6 august Mu[`te[ti Târg Târg Târg Târg – – – – 23 aprilie 21 mai 6 decembrie 14 decembrie Fieni Bâlciul de Sândumitru – 26 octombrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Dr`gaica – 24 iunie S`l`truc Nedeia Topologului – iunie Giurgiu Bolintin Vale Bâlci de Sfântul Dumitru – 26 octombrie Topoloveni Târgul Ispasului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Tårcolitul viilor – 2 februarie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Mi]uitul mieilor – iulie Mo[ii de Sântilie – 19 iulie Prahova V`lenii de Munte Festivalul ]uicii – 5 octombrie Bucure[ti S`rb`toarea cet`]ii lui Bucur (Restaurantul Bucur) – 19 septembrieS`rb`toarea hramului Catedralei Patriarhale Sf. |nsur`]ei. Giurgiu. Gornet-Cricov. Cote[ti Centre independente: Zimnicea. Valea Mare. Jirl`u 134 . Urla]i-Ceptura. Tohani.

Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de lapte cald.Aspic de pas`re 300 g spin`ri de pas`re 200 g m`runtaie de pas`re un rasol de vi]el 300 g pulp` de vac` un morcov. Se fierb col]una[ii un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. se pun capacele. ca s` nu ias` umplutura. \ntr-o tav` curat`. se dizolv` cåteva foi de gelatin` \n ap` fiart` [i se adaug` \n zeam`. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel verde 100 g småntån` 100 g costi]` 30 g usturoi sare. se scoate. |ntr-un bol. se dilueaz` cu zeam` din fiertur` [i se adaug` peste carne. Se pune carnea la fiert. Pacele muntene[ti 400 g picioare [i urechi de porc o ceap` mic`. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. chimen. se ung cu unt pe deasupra [i se las` la cuptor 15 minute. Se pun din nou la cuptor. Se amestec` apoi cu usturoiul pisat cu sare. frunze de ]elin` foi de gelatin` sare. margarina [i un pic de sare. ad`ugånd albu[urile de ou. Se servesc cu costi]` pr`jit` [i småntåna a[ezat` al`turi. Se scoate carnea. se presar` cu usturoi pisat. Se taie la fiecare chifl` cåte un capac. b`tut bine. dup` care se toarn` u[or peste castronul \n care s-a pus f`ina. se pune cåte o lingur` de compozi]ie. Se \nc`lze[te pu]in laptele. care se preg`tesc cu tot cu coaj`. apoi se scurg. se dau prin oul r`mas. Se servesc cu mujdei de usturoi. se presar` cu chimen [i susan [i se dau la cuptor. 40 g usturoi. se strecoar` [i se las` la scurs. apoi se \ndoaie foaia \n forma a dou` triunghiuri suprapuse [i se preseaz` pe laterale. småntåna [i oul. Dup` aceea. Se scot oasele [i urechile din fiertur`. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. 100 ml lapte 200 g f`in` sare. 50 g unt o leg`tur` de m`rar. apoi se las` pe plan[et` \nc` un sfert de or`. se face o mic` adåncitur` \n mijloc [i se adaug` drojdia. se scot. Se pune din nou zeama pe foc mic. se amestec` cu brånza de vaci. un ou Se op`re[te toat` carnea \n ap` clocotit`. Pe fiecare p`tr`]el de aluat. la foc moale. condimentele [i uleiul. piper Col]una[i cu brånz` 3 ou` 25 ml ulei. untul. gri[ul [i 150 g de f`in`. Se adun` spuma. se Se preg`te[te un aluat. care se introduce la congelator. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. miezul de chifl` stors. iar zeama se strecoar`. un morcov 25 g ]elin`. cu suprafa]a t`iat` \n jos. se toarn` småntåna peste ei [i se las` la cuptor 10 minute. sare [i piper [i se las` vreo patru ore. Se ia o lingur` de zeam` [i se toarn` \ntr-o farfuriu]`. se rupe \n dou` sau \n trei [i se pune \n ap` cu sare la fiert. Se spal` [i se taie \n lung. La final. Zarzavatul se cur`]`. se taie p`tr`]ele [i se pun pe platou. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]i. se modeleaz` covrigei. se adaug` ceapa [i morcovul. f`r` s` se fiarb`. Se fr`månt` bine timp de cåteva minute. se adaug` un praf de sare. Usturoiul se piseaz` cu sare. la \nmuiat \n lapte. 20 ml o]et sare. se cur`]` de codi]e. Dup` ce s-a \nmuiat. pån` ce carnea este foarte bine fiart`. cu doi litri de ap` rece. Fasolea se fierbe. Covrigei cu chimen [i susan 5 ou` 100 g margarin` 10 g drojdie. Se strecoar` din nou [i se d` la rece. susan Chifle umplute cu brånz` 10 chifle 1 kg brånz` telemea [i de vaci 100 g unt 200 g småntån`. piper Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. amestecånd 2 ou` cu uleiul. \ntr-o oal` acoperit`. apoi se fr`månt` bine [i se las` 30 de minute s` creasc`. restul de f`in` [i m`rarul. Peste cinci minute. Se omogenizeaz` aluatul. se scoate miezul [i se pune \ntr-un castron. dup` care se \ntinde cu f`c`le]ul [i se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. uleiul [i o]etul. tocat m`runt. Fasole p`st`i cu mujdei de usturoi 1 kg fasole verde 10 c`]ei de usturoi 20 ml ulei. Se serve[te ca aperitiv. se scobesc pu]in. Brånza se omogenizeaz` cu un ou. Brånza telemea se fr`månt`. l`såndu-se pån` devin crocan]i. 175 g f`in` 2 linguri de gri[ 250 g brånz` de vaci 200 g småntån`. Se amestec` bine pån` se ob]ine o past` omogen` cu care se umplu chiflele. apoi se cl`te[te cu un jet puternic de ap` rece. 135 . se spal`. o ceap` 2 ou`. se omogenizeaz` ca[cavalul cu verdea]a. piper boabe piper m`cinat dau prin amestecul de mai sus. Cånd cartofii s-au copt pe ambele p`r]i. se spal` [i se adaug` \ntreg. Restul de lapte se bate cu 4 ou`. sare Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g ca[caval 100 ml ulei. Dac` nu s-a \nchegat. sare Picioarele [i urechile pårlite [i op`rite se fierb \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. frunzele de ]elin` [i boabele de piper.

2 cepe 2 morcovi. |n castroane adånci. se spal` [i se taie \n sferturi. sare. Usturoiul pisat se freac` cu o lingur` de sare. Dup` trei ore se scoate [i se taie felii sub]iri [i se pune iar la fiert \mpreun` cu celelalte felii de zgårciuri. Se las` pån` ce orezul se umfl`. Atunci cånd carnea se desprinde de pe os. \ntr-un castron. 1 felie de påine alb` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 2 ou`. care se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie cu unt fierbinte. Se serve[te cu ardei iute [i se ofer` mujdei de usturoi. g`lbenu[urile. Salat` de ciuperci cu maionez` 400 g ciuperci 3 ou`. s` se \mbibe cu unt. orezul cu ciupercile [i cu albu[urile [i g`lbenu[urile. Cånd se servesc. o cea[c` de lapte b`tut Se face un aluat din ap` [i f`in`. Toate se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. tr`gånd tot lichidul. cånd e fiert pe jum`tate. la fel [i [oriciul. se op`resc sau se pårlesc dac` e cazul. apoi se toarn` maioneza ob]inut` peste ciuperci [i se presar` cu m`rar fin tocat. Se amestec`. se cur`]` [i se p`streaz` Ceapa. b`tute separat. apoi se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. iar peste ele se toarn` zeama. t`indu-se felii sub]iri. m`rarul [i p`trun- Ciupercile se cur`]` [i se spal` \n ap` rece. se scurg. småntån` [i o]et. apoi se scurg [i se pun la fiert. morcovii [i ]elina se cur`]`. Ciupercile se cur`]`. se rade brånza peste ei. se a[az` propor]ional buc`]ile de carne [i [orici. timp de un sfert de or`. piper Peri[oare cu småntån` 700 g carne o ceap`. turnat pic`tur` cu pic`tur`. \n care s-a ad`ugat o lingur` de o]et. Capul [i pulpa se cur`]` [i se taie \n buc`]ele. cu o linguri]` de bicarbonat. se spal` [i se taie \n sferturi. Piftie de porc 500 g cap de porc un rasol de porc 200 g pulp` de porc 100 g [orici de porc o ceap`. Se fierbe un ou tare. \n ap` rece [i zeama stoars` de la o jum`tate de l`måie. Se \mparte fiecare foaie [i se \ntinde iar cåt tava. Piciorul [i [oriciul se pårlesc la flac`r`. Se amestec` [i zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. Compozi]ia ob]inut` se toarn` peste ciorb`. un morcov o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 g`lbenu[uri 200 g småntån`. se las` la scurs. la foc domol. Felia de franzel` se pune la \nmuiat \n lapte. se spal`. se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt \ncins. cu o]et [i zarzavatul tocat. cu mu[tarul [i cu uleiul. un cartof. se adaug` [i o lingur` de unt. sare Orezul se alege. apoi se spal` din nou [i se pun la 136 . Se \mparte [i se \ntinde pe cele 4 foi. jelul. cartofii. g`lbenu[ul. se rade brånza [i se freac` cu ou`. se pipereaz` [i se presar` leu[tean. Cånd s-au \nmuiat. feliu]e de morcov [i frunze de p`trunjel tocate. se spal`. Separat. |n mijlocul fiec`rei foi se pune o lingur` de untur`. Diminea]a se pune burta la fiert \n apa \n care au fiert oasele [i se completeaz` pån` la 5 l. Se ia de pe foc [i se las` la r`cit. sare Se pun la fiert cioc`nelele [i picioarele sparte. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]` [i se freac` cu m`lai [i o]et. Se pune \n ap` rece de seara pån` diminea]a. Se presar` un praf de sare [i. iar cånd s-au mai r`corit se taie \n feliu]e sub]iri. påinea [i verdea]a. sare [i piper. care se freac` \mpreun` cu celelalte dou` g`lbenu[uri crude. 2 p`stårnaci leu[tean. se potrivesc pl`cintele. se scot. strecurat`. Se spal` burta. dup` gust. Ceapa [i morcovii se cur`]`. 50 g unt 200 g telemea de vac`. se taie buc`]i. sare. 2 morcovi o ]elin`. Se dau prin ma[ina de tocat ceapa. la fel [i ceapa. Picioarele de porc se spal` bine. Se ia cu lingura din compozi]ie [i se modeleaz` mici gr`m`joare rotunde care se pr`jesc. \n 5 l de ap`. dup` care se iau de pe foc [i se pun deoparte. Se unge tava. piper Ciorb` de burt` 400 g burt` de vac` sau de vi]el 600 g cioc`nele [i picioare de vac` o c`p`]ån` mare de usturoi 100 ml o]et. piper Papana[i de orez cu ciuperci 500 g ciuperci proaspete 400 g orez 1 l lapte dulce 2 ou`. Se las` s` fiarb` pån` scad cam 3 l de ap`. småntåna [i pu]in` zeam` r`cit` din ciorb`. Se bat laptele prins [i oul peste pl`cint` [i se las` la cuptor ca s` se rumeneasc`. 200 g småntån` 50 ml o]et.Pl`cint` crea]` 400 g f`in` 5 linguri de untur` 200 g brånz` telemea 6 ou`. 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar o lingur` de o]et. 4 c`]ei de usturoi 4 ou`. care se \mp`turesc. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte [i tot atåta ap`. cartofii. r`cit` [i amestecat` cu usturoiul tocat. Ciorb` de cioc`nele 4 picioare de porc o ceap`. se scoate [i se taie \n buc`]i. Se \mparte aluatul \n 4 buc`]i [i se \ntind 4 foi. o l`måie o leg`tur` de m`rar. Dup` trei ore se scot [i se dezoseaz`. se adaug` o lingur` de ulei. ulei Carnea se taie buc`]i. Se formeaz` papana[ii. Se ]in la frigider pån` se \ncheag` suficient. ou`le.

Se ad`ug` ro[iile t`iate felii [i se d` vasul la cuptor pentru \nc` 15 minute. apoi se toac` fidelu]`. o ]elin`. [i se pipereaz`. Se modeleaz` peri[oare [i se fierb \n ciorba din care s-au scos oasele. |ntr-un vas. 4 ou` 8 felii de franzel` 50 g unt. se spal`. un ou 2 linguri de f`in` 100 g bulion. sarea. cu garnitur` de legume [i hrean ras. Se recomand` s` se serveasc` \mpreun` cu cåte o por]ie de m`m`ligu]` [i cu ardei iute. una cåte una. l`sånduse pån` se \ncheag`. p`stårnacul. usturoiul pisat. se d` prin sit` [i se pune dup` ce a fiert carnea. Se adaug` buc`]elele de carne. se scoate carnea. \mpreun` cu zarzavaturile. dup` ce s-au fiert. un ardei gras o ro[ie. se toarn` o can` de ap` [i o linguri]` de o]et. un ou sare. La sfår[it se adaug` p`trunjelul verde. zarzavatul dat prin r`z`toare [i f`ina se c`lesc \n ulei. Se toac` carnea. 100 g småntån` 2 linguri de orez 2 linguri de f`in` un ou. apoi se spal` [i se scurge. ]elina. dac` este necesar. piper pe toate p`r]ile \n ulei [i se a[az` \ntr-o crati]`. se pune un ou. Se cur`]` de cotor. Sup` de vit` cu ou` 400 g carne de vit` 2 morcovi. Se toarn` acest sos peste ardei [i se fierb cam 45 de minute. cimbru Se bate brånza cu oul. se cur`]` carnea. Ciorb` de peri[oare 400 g oase vi]el 250 g carne de vi]el 1 l bor[. toate tocate m`runt. Se pune \n fiecare farfurie cåte un ochi. peste el se toarn` supa strecurat` [i se presar` sare. cimbrul. op`re[te. Se acoper` cu felii de ro[ii. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. 300 g ro[ii 300 g småntån` 2 leg`turi de p`trunjel piper. Restul de ceap`. cånd \ncepe s` clocoteasc`. piperul [i verdea]a tocat` [i se amestec` bine. iar la sfår[it se presar` leu[teanul tocat [i se adaug` småntåna b`tut` cu g`lbenu[ul de ou. f`ina. Carnea se cur`]`. piper Se fierb \n ap` cu sare oasele sparte \mpreun` cu morcovul. ro[ia [i ardeiul. Se adaug` oul. småntåna [i g`lbenu[ul de ou b`tut. 50 g unt sare. sp`lat` [i t`iat` buc`]i se fierbe \n 1. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \n oala cu carne. Ou`le se bat cu småntåna [i se toarn` \ncet peste zeam`. prazul. Cårna]i cu varz` c`lit` 400 g cårna]i afuma]i 1 kg varz` murat` 150 ml ulei o lingur` de bulion sare. iar zeama se strecoar`. Cartofi muntene[ti 150 g brånz` de vaci 100 g brånz` telemea de vac` 4 cartofi. se desfac foile. la foc mic.5 l ap` rece. sarea. acoperindu-se cu capacul. 20 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel sare. care a fost tocat` [i c`lit` \n ulei. Cånd sunt toate fierte. \n ap` rece cu sare. orezul. sare. se amestec` cu restul de ceap` ras`. s` se mai des`reze. ]elina. sare. p`trunjel verde 100 g småntån` Carnea cur`]at`. sare Ciorb` ]`r`neasc` de v`cu]` 500 g carne de vac` 300 g agurid` 1/4 varz` alb` o ceap`. Cånd s-a \nmuiat varza. se pr`jesc Varza se ]ine o jum`tate de or` \n ap` c`ldu]`. La servit se adaug` småntån` [i verdea]`. 137 . p`stårnacul. piper [i o]et dup` gust.fiert. Se adaug` bor[ul. Morcovii. un praz 2–3 cartofi. sare [i piper. albu[ul de ou. l`såndu-se s` fiarb` cåteva ore. iar deasupra se a[az` un strat de felii de telemea [i se d` la cuptor. Se scot picioarele. pån` ce carnea \ncepe s` se desprind` de pe os. se pun [i cartofii t`ia]i cuburi. Cårna]ii se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit` [i se pr`jesc \n ulei sau se frig pe gr`tar. piper. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. se \nfierbånt` uleiul. o leg`tur` de leu[tean o leg`tur` de m`rar. s` se c`leasc`. piper [i p`trunjel tocat. ceapa [i ]elina se cur`]`. varza alb`. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu carnea. piper Ardei umplu]i cu carne 300 g carne de vit` 200 g carne de porc 2 kg ardei gra[i 100 g orez 200 ml ulei o ceap`. piper. toate t`iate m`runt [i. se spal`. [i o jum`tate de ceap`. Se aduna spuma. Se pune pe foc [i. dizolvat \ntr-o lingur` de ap` cald`. |ntr-un vas. Se adaug` morcovul. un morcov un p`stårnac o ]elin` mic` o ceap`. se taie \n buc`]ele. p`trunjel un morcov un p`stårnac. se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz` printr-o sit`. un ou 3 ro[ii. Se umplu ardeii cu compozi]ia de carne. se pune bulionul. se sting cu bulion amestecat cu ap`. iar supa se strecoar`. Agurida se Carnea se trece de dou` ori prin ma[ina de tocat \mpreun` cu o ceap`. se mai adaug` sare. Carnea fiart` se serve[te separat. sarea [i piperul [i se adaug` cartofii fier]i [i ra[i. 2 cepe o ]elin` mic`. apoi se las`. se pune varza. m`rarul.

.

.

sarea [i piperul. Carnea de curcan se cur`]`. piper. Se toac` ceapa. Se omogenizeaz` compozi]ia [i. 2 cepe 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel. sare. Sl`nina [i [unca se taie \n felii. l`såndu-se s` se \n`bu[e. se taie lame [i se c`lesc \ntr-o crati]` dou` linguri de unt \nfierbåntat. peste ele buc`]ile de curcan [i feliile de [unc`. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. Ciupercile se cur`]`. sare [i piper. se tope[te jum`tate din cantitatea de unt. cu o lingur` de ap`. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. apoi se toarn` restul de lapte. continuånd fierberea \nc` un sfert de or`. apoi se adaug` carnea [i ciupercile. o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. piperul [i foile de dafin. Ciupercile se cur`]`. piper [i m`rar tocat m`runt. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat fin deasupra. apoi se toarn` peste carne. rondelele de ceap` [i morcov. oul crud. piper Ciulama 1 kg carne de pui 250 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel 300 g unt. un rasol de vi]el un morcov. Se servesc cu sos de ro[ii sau cu diverse garnituri. 2 c`]ei de usturoi m`rar. o linguri]` de zah`r un morcov. se taie \n buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. sare. se spal`. \nmuiat` \n ap` rece [i stoars`. dup` care se presar` sare. Ciulama de ciuperci cu carne de pas`re 500 g ciuperci 600 g carne de pas`re 100 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de småntån` o ceap` sare. Dup` un sfert de or`. Se adaug` usturoiul tocat past`. sare.Chiftele marinate 250 g carne de vi]el 125 g carne de miel 125 g carne de porc 50 g miez påine alb` 100 g untur` 100 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. piper Se cur`]` carnea. iar supa se strecoar`. Ciulama de ciuperci 400 g ciuperci 100 g f`in` 600 ml lapte 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel. o ceap` un ou. Se mai fierbe aproape o jum`tate de or`. se modeleaz` chiftelu]e rotunde. rasolul de vi]el. se spal` [i se tran[eaz`. Se amestec` mereu. cu usturoiul pisat. piper Chiftelu]e din carne de porc 500 g carne macr` de porc 200 g franzel`. Se mai ]ine pe foc s` dea cåteva clocote. Se fierbe bulionul cu o]etul. \n alt vas se fierbe laptele. Cånd e fiart`. eventual cu m`m`ligu]`. oul. verdea]a tocat` m`runt. påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. Verdea]a tocat` se presar` deasupra. se adaug` untul r`mas [i f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. \ntr-un castron. Se serve[te cald`. se spal` [i se taie \n rondele. se spal` bine \n mai multe ape. amestecånd continuu. al`turi de ceapa cur`]at`. Se toarn` småntåna. se spal`. sare [i piper. piper Curcan \n aspic 1 kg carne de curcan 200 g sl`nin` afumat` 150 g [unc`. tocat m`runt. se toarn` sosul peste chiftele [i se mai d` un clocot. sare. \ntr-o crati]` se \ncinge restul de unt. un cartof 2 foi de dafin. se taie lame [i se c`lesc \n jum`tate din cantitatea de unt. Se serve[te cu m`m`lig`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. cu måna ud`. se adaug` ciupercile [i se potrive[te de sare [i piper. Separat. se rumene[te u[or f`ina. se \nfierbånt` [i se pun ciupercile s` se \n`bu[e. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. care se dau prin f`in` [i se rumenesc \n uleiul fierbinte. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se presar` cu sare [i piper. \mpreun` cu franzela. piper Ciulama de ciuperci cu småntån` 600 g ciuperci 100 g unt 500 ml lapte 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. dup` care se adaug` ciupercile [i se presar` m`rarul. morcovul. Se 140 . unt [i f`in` [i se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se serve[te cald`. se dizolv` f`ina \n 100 ml de lapte rece [i se pune \ntr-o crati]` cu o lingur` de unt \nfierbåntat. Dup` ce scade cantitatea de ap` la jum`tate. |n zeama r`mas` se adaug` pu]in piper. 2 linguri de f`in` 30 ml o]et. zah`rul. se las` pån` se \ngroa[`. se trec prin f`in` [i se pr`jesc \n untur`. |ntr-un vas \nc`p`tor. |ntre timp. sare Se cur`]` carnea. sarea. Separat. p`trunjelul tocat m`runt. carnea se scoate. |ntr-o tigaie. Morcovul [i ceapa se cur`]`. cartoful [i m`rarul [i se amestec` cu carnea tocat`. se spal`. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` un sfert de or`. Se modeleaz` chiftele turtite. Carnea tocat` [i miezul de påine se amestec`. Ciupercile se cur`]`. se stinge cu pu]in` sup` de carne [i se fierbe. apoi se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. sare. piper Se fierbe carnea \n ap` cu sare. un ou 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. se scoate carnea fiart` [i se a[az` pe un platou. se pun pe fund feliile de sl`nin`.

cam o or`. se strope[te cu zeama din tav`. cartofii [i ciupercile sotate separat. Se \mpletesc [uvi]ele de carne. apoi se introduce la cuptor. \mpreun` cu sosul. apoi un strat de carne. sare. Se scot [i se c`lesc legumele t`iate cubule]e. Se presar` verdea]` [i se serve[te cu m`m`ligu]` cald`. pån` se fr`geze[te carnea. zeama se strecoar` [i se d` la rece. Se serve[te cu garnitur` [i sos. se cur`]` [i se taie \n felii. Legume asortate la gr`tar 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 2 cartofi o ceap` mic` 100 ml ulei 1 l sup` de oase 50 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii un ardei gras sare. 200 g morcovi o ]elin`. Varza se toac` fin. apoi se pun la c`lit \n untul \nfierbåntat. se spal` bine [i se taie \n form` de lame. iar al`turi se pun feliu]ele de carne. momi]ele [i m`duvele se taie buc`]i. 60 ml vin ro[u 80 g unt. vinul [i zah`rul. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. se taie buc`]i [i se garnise[te cu merele. apoi se pipereaz` [i se pun la gr`tar. Cånd s-a \nchegat. se adaug` sare [i piper [i se d` la cuptor \n tava cu unt [i pu]in` sup` de oase. Se amestec` maz`rea [i fasolea fierte cu restul legumelor. un fir de praz. Tot \n aceea[i gr`sime se c`le[te ceapa. astfel \ncåt. amestecåndu-se cu restul. se adaug` ap` c`ldu]`. Se adaug` f`ina. 500 g ro[ii o leg`tur` de frunze de ]elin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 150 g bulion ro[ii 120 ml vin alb. Inim` de vi]el cu småntån` 500 g inim` de vi]el 150 g småntån` o ceap` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. piper Carnea. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar. La sfår[it se toarn` vinul. sare Inima se spal`. |n momentul \n care ceapa \ncepe s` se \nmoaie. Din timp \n timp. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. Cånd e gata. sare. salat` verde sare. Jum`tate se a[az` \n ceaun. se unge cu unt. se strope[te cu sup` de oase. o vån`t`. Friptur` de bibilic` la cuptor o bibilic` de 1 kg 120 g costi]` afumat` 400 g ciuperci 3–4 cartofi noi un m`r. Se adaug` f`ina dizolvat` \n lapte [i se las` s` fiarb` \n`bu[it un sfert de or`. Se adaug` costi]a t`iat` cubule]e [i op`rit`. ca s` aib` få[iile de ce se ]ine. se bat.toarn` un litru de zeam` de carne [i un pahar de vin alb. se acoper` vasul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. unde se las`. cu ulei [i ceap` cur`]at` [i tocat` m`runt. 300 ml sup` de oase zah`r. piper |mpletitur` de Muscel 400 g mu[chi de porc 400 g mu[chi de vi]el. la foc mic. Bibilica se scoate. |n timp ce se frige. se s`reaz`. se poate servi la mas`. dup` \nc` vreo cinci minute de fierbere domoal`. se spal`. dup` care se pune la \n`bu[it \ntr-o crati]` acoperit`. Cam la fiecare zece minute. se amestec` bine. o ceap` o gulie. Se r`stoarn` compozi]ia introdus` la cuptor pe un platou. \nso]it` de salat` verde. se taie \n cuburi mai mari [i se serve[te pe farfurii lång` buc`]ile de carne de curcan. pres`råndu-se p`trunjel tocat deasupra. Se taie mu[chiule]ele få[ii. dup` care se pune småntåna. piper Curcan la tav` cu sos de ciuperci 600 g carne de curcan 30 ml ulei 300 g ciuperci 50 g unt. se cur`]` ciupercile. Se s`reaz`. o lingur` de f`in` 50 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. momi]e [i m`duve [i iar legumele r`mase. la fiecare dintre capete s` stea banda net`iat` de mu[chiule]. Ceapa [i cartofii se taie rondele. sare. se stinge cu bulionul [i se adaug` sare [i piper. se scurge bine [i se presar` cu sare [i piper. pe lungime. Curcanul se a[az` pe un platou. cåt s` acopere totul. piper Bibilica se cur`]`. se pipereaz` [i. sferturile de mere cur`]ate de coaj`. pån` se p`trunde bine [i se rumene[te la suprafa]`. 200 g de fasole verde 200 g maz`re verde. Ghiveci m`cel`resc 125 g piept de vit` 125 g momi]e de vi]el 125 g gåt de berbec 125 g m`duvioare 80 g piept de porc 100 g m`duv` os mare 3 linguri de untur` de la rinichi 300 g cartofi. o conopid` mic` 1/2 varz`. un dovlecel 2 ardei gra[i. dup` care se unge cu ulei [i se pune \ntr-o tav` uns`. 141 . se s`reaz` [i pipereaz` [i se rumene[te \n untur`. Se las` pe foc pån` cånd inima este fiart` suficient. ceapa cu sosul de ro[ii [i jum`t`]i de ro[ii. cartofii fier]i pe jum`tate. se strope[te cu pu]in ulei [i i se adaug` condimente. dar se las` la cap`tul cel`lalt o band` de 12 cm. la foc potrivit. verdea]a tocat` [i se d` un clocot [i se trece \n cuptor. \n care se mai toarn` o jum`tate de pahar de ap`. Carnea se cur`]`. se condimenteaz`. ardei gras [i ro[ii. piper Carnea se cur`]`.

o l`måie. se presar` cu sare [i piper [i se pr`jesc \n restul de ulei. apoi se toarn` \nceti[or \ntr-o crati]` cu ap` clocotit`. Cånd este aproape gata. amestecånd permanent cu lingura de lemn. piper m`cinat. piperul [i mu[tarul. Ou`le se sparg. 5 ardei gra[i 4–5 ro[ii. piper Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. sare. ciupercile tocate fin. o]et [i sare. se cur`]` bine. se cur`]`. Se toarn` supa [i småntåna [i se d` la cuptor. se taie \n cubule]e [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. 10 ml o]et 20 g unt. p`trunjelul tocat m`runt. dup` gust. Limba se spal` \n mai multe ape. Se amestec` tot timpul cu furculi]a. se \ncinge untul [i se rumenesc. |ntre timp. Ceapa. se scurge. Cånd limba este fiart` suficient. se scot cu spumiera [i se pun peste spanac. sarea [i piperul. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. dup` care se pune din nou s` fiarb`. altul de varz`. apoi se pune spanacul. Cånd este fiert suficient. apoi un strat de carne. piper Ou`le se bat \mpreun` cu f`ina. piper [i zeam` de l`måie dup` gust. cu piure de cartofi al`turi. sare. Se serve[te fierbinte. iar deasupra se toarn` sosul [i se presar` p`trunjelul tocat . se taie felii [i se pune la fiert cu morcovii. tarhonul [i p`trunjelul t`iate m`runt. \n care s-a dizolvat o lingur` de sare. cur`]at` de a]e [i sp`lat`. apoi feliu]ele de sl`nin` [i ou`le. se acoper` cu cåte o por]ie de jum`ri. se tran[eaz` \n buc`]ele mici [i se adaug` la pr`jeal`. 400 g maionez` 3 castrave]i mura]i. se taie \n felii [i se a[az` pe un platou. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. apoi pasta de ro[ii [i ardei. Dup` 5–7 minute. 1 kg spanac. se las` pån` se r`ce[te. se c`le[te usturoiul. adaug` fasolea verde. se spal` \n mai multe ape. 100 g småntån` 100 ml sup` de carne 100 ml ulei o linguri]` de past` de ro[ii o linguri]` past` de ardei cimbru. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. feliile de franzel`. ciupercile se cur`]`. se stinge cu pu]in` ap`. astfel \ncåt ultimul s` fie de varz`. se scoate. iar deasupra se toarn` sosul de maionez`. Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. Se pun felii de ro[ii [i ardei [i un strat de varz` tocat` \n crati]a uns` cu ulei. Se serve[te rece cu frunze de salat` verde. Måncare de varz` la cuptor 500 g carne de porc o varz`. ardei [i ro[ii. sare. Se \nfierbånt` 50 ml de ulei \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile. 3 ro[ii 8 felii de franzel` 50 g unt. s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. sare. se scoate. piper. dup` care se potrive[te sosul de sare [i piper [i se ia de pe foc. se adaug` ca[cavalul ras. piper Jum`ri romåne[ti 8 ou` 200 g unt 100 g sl`nin` afumat` 100 g ca[caval.Jum`ri cu sos de ro[ii 8 ou` 100 ml ulei. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei. cam zece minute. |ntr-o crati]`. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. timp de un sfert de or`. se adaug` orezul fiert. o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 ou` 2 linguri de mu[tar 2 p`trunjel verde o]et. pån` se \ncheag` ou`le. |n alt` tigaie. se spal` [i se taie \n sferturi. Apoi se Se cur`]` spanacul. Ou`le se bat bine. 142 . se \nfierbånt` uleiul. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. morcovul. pe rånd. piper Måncare de fasole verde cu carne 250 g carne de vit` 300 g fasole verde 50 ml ulei de floarea soarelui 2 cepe. Se fierb pån` se \ncheag` albu[ul. apoi se toac` m`runt. Se toac` cepele [i carnea. Maioneza se amestec` treptat cu castrave]ii cur`]a]i de coaj` [i semin]e [i t`ia]i m`runt. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i cu salat` de ro[ii sau de varz` alb`.tarhon |ntr-o tigaie \ncins` se c`le[te ceapa cur`]at` [i tocat` \n pu]in untdelemn. Dup` o jum`tate de or`. Acestea se pun fiecare pe cåte o farfurie. pe o farfurioar`. o ceap` o r`d`cin` de ]elin` 40 g salat` verde. ciupercile aranjåndu-se de jur-\mprejur. ceapa [i ]elina t`iate felii. Ochiuri romåne[ti cu spanac 8 ou`. pe ambele p`r]i. Se servesc calde. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. cu o buc`]ic` de unt deasupra. sare [i piper. sarea [i piperul. 25 ml ulei 4 c`]ei de usturoi. Limba se fierbe \n ap` cu sare. sare. 3 linguri de bulion 200 g de ciuperci o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g piure de cartofi. Se presar` sare [i piper. sare Limb` cu sos 600 g limb` de vac` f`r` [lung un morcov. dup` care se adaug` \n oala \n care fierbe limba. o]etul. 2 linguri de orez 2 cepe. Se adaug` bulionul. amestecånd mereu. Feliile de limb` se pun pe platou. pån` se leag`. crati]a se d` pentru 10–15 minute la cuptor. Carnea se spal`. piper Limb` cu soté de ciuperci 800 g limb` de vac` 500 g ciuperci. sare. apoi se c`lesc \n 30 ml ulei. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri.

s` fiarb` \n`bu[it. m`rar p`trunjel. se stinge cu o]etul [i se toarn` peste carne. cam o or`. peste fiecare din ele punåndu-se cåte o felie de ro[ie [i p`trunjel tocat. |ntre timp. cu sosul. Dup` aceea. Se omogenizeaz`. apoi se scot. Usturoiul se toac`. boia [i usturoi pisat. Se a[az` pulpa \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. Carnea se toac`. timp de un sfert de or`. pu]in ienibahar [i coaja de la o l`måie. Se \ndep`rteaz` codi]ele. cu compozi]ia rezultat`. sare. se spal`. o ceap`. 50 ml vin alb o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. Se las`. la foc potrivit. se spal` bine \n mai multe ape. Pulp` de porc cu verde]uri 800 g pulp` de porc 100 g costi]`. jum`tate din ceapa tocat`. tocate m`runt. m`rar [i p`trunjel. din cånd \n cånd. Ostropel de pui 800 g carne de pui un morcov. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul. apoi se omogenizeaz` cu un ou. untul. se adaug` ro[iile. \mpreun` cu costi]a. l`såndu-se. Se prepar` o marinat`. se cur`]` [i se paseaz`. cu cåteva linguri de marinat` [i o lingur` de småntån`. piper Se toac` m`runt o ceap`. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. nu din cele mari. piper. se piseaz` usturoiul [i se pun. Se mai las`. astfel \ncåt s` se ob]in` cam 800 ml sup` de oase. foi de dafin ienibahar Se aleg frunze de vi]` potrivite ca m`rime. sare. tocate m`runt. o ceap` 200 ml ulei. Se poate servi atåt cald`. cåteva boabe de piper. Se adaug` bulionul. la foc mic. 100 g untur` o lingur` de f`in`. mu[tarul. 2 cepe 2 ro[ii. se taie \n felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. piper boabe piper m`cinat. Se d` tava la cuptor. sare [i 143 . Se cur`]` ceapa [i ardeiul. apoi se stinge cu vinul [i se condimenteaz` cu sare. restul de ceap` [i verdea]a. o l`måie sare. t`iat` \n buc`]ele. 60 g bulion 100 ml ulei.Plachie de crap 600 g crap proasp`t 2 cepe. timp de dou` zile. stropindu-se. piper Se taie puiul buc`]i care se rumenesc \n untur`. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. S`rm`lu]e \n foi de vi]` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 250 g frunze de vi]` fragede un ou. la foc moale. apoi se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. se pune ra]a \ntr-o tav`. cåt [i rece. boia dulce c`le[te \n untur`. Se c`le[te f`ina \n untura de la pui. fierbånd o]etul \mpreun` cu o can` de ap`. Atunci cånd ra]a este rumenit`. t`iat` m`runt. piper Se cur`]` [i se spal` pe[tele. Cånd pulpa \ncepe s` se rumeneasc`. se Ra]` s`lbatic` fript` o ra]` s`lbatic` de m`rime potrivit` 100 g sl`nin` 50 ml o]et o lingur` de småntån`. se ia de pe foc [i se toarn` peste ra]`. piper. se adaug` morcovul [i ceapa tocate. cåteva foi de dafin. pres`rånd sare [i piper dup` gust. se unge bucata de pulp` de porc. la foc moderat. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. 3 ro[ii 2ardei gra[i. 10 ml o]et o c`p`]ån` de usturoi. dup` care. pentru c` se fierb foarte greu. Se toarn` acest sos \ntr-o tav`. Se d` la cuptor. l`sånd-o astfel. Ra]a se cur`]` bine. Se adaug` sare [i piper. oasele se fierb \ntrun litru de ap`. iar la sfår[it se presar` deasupra verdea]a tocat`. 4 linguri de orez. s` se c`leasc` \n ulei \ncins. se scurg [i se amestec` bine cu oul. se stinge cu sup` [i se las` s` fiarb`. un sfert de or`. se a[az` buc`]ile de crap. Cånd d` \n clocot. s` se fezandeze. cimbru. se scoate [i se serve[te \mpreun` cu sosul din tav`. 25 g unt o lingur` de mu[tar 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. la foc potrivit. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 4 c`]ei de usturoi 50 ml ulei. cu sucul l`sat. cimbru. orezul ales [i sp`lat.

se spal`. Ceapa se cur`]`. se adaug` f`ina. luånd cåte o mån`. cu ro[iile felii [i zeama de carne [i f`ina rumenit` [i se pune totul peste zarzavat. se taie \n rondele [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. se taie \n felii [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. ceapa. piper Cartofii se fierb \n coaj` 30–40 de minute. Ceapa uscat` se c`le[te \n untur`. Ceapa [i ardeiul se cur`]`. Urzicile se cur`]`. t`iat` \n få[ii. Carnea se taie \n få[ii. o leg`tur` de m`rar sare. o lingur` de unt 3 linguri de småntån` un ou. o ceap` 100 ml ulei.piper. Se fierbe 2–3 ore. se fierb. Dup` acest interval de timp. dup` gust. se spal`. sarea [i zeama r`mas`. s` se \nmoaie. Se serve[te cu hrean. Compozi]ia se bate pån` devine pufoas` [i se adaug` m`rarul tocat m`runt. apoi se adaug` peste legume [i rasol. bulionul. p`stårnacul [i pu]in p`trunjel. piperul [i cimbrul. Separat. pe rånd. apoi se las` cam 30 de minute. Carnea de miel se op`re[te. Se umplu foile de vi]` cu toc`tura [i se pun \ntr-o crati]`. piper boabe. Se adaug` sosul [i se las` s` fiarb` cam 1 or`. o foaie de dafin. t`iate buc`]i. cimbru Se cur`]` varza de foile ve[tede de la suprafa]`. se cur`]` cartofii. se spal` [i se toac` m`runt. Se toarn` peste sarmale. se spal`. ardeiul. 2 linguri de f`in` 2–3 ro[ii. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se sting cu o]et. precum [i 10–15 boabe de piper. aproximativ o jum`tate de or`. Cånd devine transparent`. se scurg [i se re]ine pu]in` zeam`. Se \n`bu[` \n untur` prazul [i 3/4 din cantit`]ile de morcov. se spal`. cu p`trunjel tocat deasupra. Se presar` cu sare. Se completeaz` cu o jum`tate de can` de ap` cald` [i se las` pån` fierbe varza. se face un sos din ceap` tocat` [i f`in`. se mai condimenteaz` cu sare [i piper. Se bate oul cu småntåna. aproximativ o or`. se fr`månt` bine cu måna. se adaug` la carne [i se mai fierb cam 20 de minute. \n ap` rece [i pu]in` sare. sare. se paseaz` prin strecur`toare. fin tocat. piper m`cinat Stufat de miel 200 g carne de miel 2 cepe verde 100 g untur` 30 g usturoi uscat ceap` uscat` usturoi verde. se completeaz` cu ap` c`ldu]` [i se las`. se pun carnea. piper 20 ml o]et 300 g rasol de vac` 2 linguri de untur` de porc un fir de praz un morcov o ]elin`. piper Varz` c`lit` 1 kg varz` dulce 4–5 ro[ii. Cånd tocana este gata. amestecånd mereu. se adaug` varza. sare Cartofii se cur`]`. un p`stårnac cimbru. iar deasupra se pun feliu]ele de ro[ii. sp`late [i t`iate \n felii. pe foc potrivit. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. Se taie sl`nina [i se pune la pr`jit \n unt cu restul de morcovi. Se adaug` ceapa. o ceap` de ap` 2 gogo[ari mura]i 50 g m`sline verzi 10 ml ulei. se completeaz` cu ap` [i se las` la cuptor s` scad`. Se fierbe pån` r`måne 1 l zeam`. se amestec` [i se ia de pe foc. cu 3 l ap`. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. apoi se fierbe separat. cartofii. o ceap`. Oasele se ]in la cuptor. se adaug` vinul. Piure de urzici 1 kg urzici o r`d`cin` de hrean o leg`tur` de m`rar verde o ceap` 2 linguri de f`in` 1/2 cea[c` ulei. \n`bu[ite \n ulei cu pu]in` ap`. apoi se pun ro[iile. un cui[or 40 g sl`nin` de porc 15 g unt. la foc potrivit. Se d` vasul la cuptor. se adaug` sare [i piper. |ntre timp. Se sting cu 30 ml vin. sp`lat` [i t`iat` \n feliu]e. |ntr-un vas de sticl` termorezistent`. se taie buc`]i [i se pr`je[te \n untur`. Spre sfår[it. apoi se scot [i se las` la 144 . se las` cåteva minute. Tocan` m`cel`reasc` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 50 g costi]` afumat` 500 g cartofi 60 ml ulei o lingur` de bulion 2 cepe 50 ml vin alb 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. Cånd s-a \nmuiat. 10 ml o]et 100 g maionez` o leg`tur` de p`trunjel verde sare. se taie \n buc`]i mici [i se presar` cu sare. usturoiul pisat. sarea. cur`]at`. sare Sufleu de cartofi cu carne de vit` 400 g cartofi 200 g pulp` de vit` Carnea se cur`]`. un ardei gras o ro[ie. apoi se \n`bu[` \n unt \ncins [i o lingur` de ap`. dup` gust. Se pr`jesc \n ulei la foc mic. fiind folosi]i ca garnitur`. ceap` [i ]elin`. se strecoar` [i se r`ce[te. [i se presar` m`rarul. se stoarce. se spal` [i se taie fidelu]`. piper. Se adaug` rasolul de vac` \n buc`]i mici. se toarn` sosul de småntån`. apoi se adaug` ceapa verde [i usturoiul. Salat` preparat` iarna 3–4 cartofi 3 castrave]i mura]i 2 ou`. se adaug` costi]a. ceap` [i ]elin`.

.

se spal`. Se cur`]` apoi de coaj` [i se toac` \n form` de p`tr`]ele mici. se adaug` ceapa tocat` m`runt [i se mai c`lesc \mpreun` cåteva minute. sare Castanele se coc \n cuptorul bine \ncins. Se toarn` \ntr-un bol [i se d` 2–3 ore la frigider. praful de copt. se dau prin pesmet [i se pun \ntr-o tigaie. Se serve[te t`iat \n felii dup` ce s-a l`sat la r`cit. 2 ou`. Se potrive[te gustul de sare [i se paseaz` sosul prin sit`. cu zah`rul vanilat. se adaug` dou` linguri de zah`r [i f`ina. se presar` cu sare [i se las` 20 de minute acoperi]i cu un capac. 2 cepe 2 linguri de orez. Se formeaz` un sos care se folose[te la salate. sare Carnea se d` prin ma[ina de tocat. amestecånd mereu. se zvånt` [i se pun la foc pe o tav` \ncins`. apoi. unul cåte unul. f`ina. orezul.r`cit. Se fierbe cåteva minute. sare. carnea cu ciupercile. Dup` ce s-au \nnegrit. apoi se toarn` compozi]ia pe o plan[et` uns` cu unt [i se las` pån` se r`ce[te. apoi se pun \ntr-un castron. ceapa. ciupercile se cur`]`. o or` [i ceva. Toate aceste ingrediente se omogenizeaz` cu maioneza. f`cånd un piure. Se stinge cu bulion. Cire[ele se spal`. se dau prin sit` [i se pun \ntr-un castron. 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cozonac cu cire[e 400 g f`in` 300 g zah`r tos 100 g unt 2 ou` 3 linguri de cacao 100 ml lapte 500 g cire[e pietroase un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat. dac` se folose[te pentru a umple ro[ii. La råndul lor. se \nfierbånt` o lingur` de unt. se scot såmburii. se adaug` ro[iile t`iate sferturi [i ap` [i se las` s` fiarb` o or`. se fr`månt` bine [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. \ntr-un castron. Se sting cu o jum`tate de can` de ap` rece. Restul de castane se \mbrac` \n acest aluat. se scot [i se cur`]`. apoi se scot. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. apoi Zah`rul se bate cu uleiul [i se adaug` bicarbonatul dizolvat \n zeama de l`måie. se scot g`lbenu[urile. Se freac` untul cu restul de zah`r tos. iar deasupra se presar` cire[ele. sare Se spal` ardeii. Castane pr`jite 40 castane 100 g unt. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. piper [i. amestecånd bine. pres`rate cu 200 g zah`r. dup` ce a fost cur`]at`. dup` care se toac` la ma[in`. Se amestec`. se pun \ntr-o crati]`. Castrave]ii [i gogo[arii se toac`. Se adaug` sarea [i sucul de l`måie. se las` pån` se r`cesc. albu[urile b`tute spum` [i un praf de sare. Ceapa se cur`]` de coaj`. Sos de tarhon 2 leg`turi frunze de tarhon 2 g`lbenu[uri de ou 100 ml ulei sucul de la o l`måie o lingur` de ap`. pus` la foc mic. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile. |ntr-o tigaie. se ad`ug` nucile [i f`ina. 146 . se scurg. Se c`le[te f`ina \n ulei. cu o lingur` de unt. ceap` sau praz. 100 g f`in` 2 linguri de zah`r tos. Se ob]ine un aluat moale din care se modeleaz` cornule]ele cu måna. Dup` un timp. cånd se \nmoaie. sare Salat` de ardei cop]i 1 kg ardei gras 100 ml ulei 50 ml o]et. Apoi se cur`]` de coaj`. Umplutur` de ciuperci cu carne pentru legume 400 g ciuperci 600 g carne macr` de porc vit` sau pas`re. \ntorcåndu-se pe toate fe]ele. frunzele de tarhon tocate m`runt [i apa. o]et [i sare dup` gust. ad`ugånd treptat uleiul. o]etul. sarea [i piperul. Se omogenizeaz`. Jum`tate din ele se piseaz` bine [i se amestec`. ou`le b`tute. uleiul. Cor`bioare 2 ce[ti de ulei 4 linguri de zah`r 250 g nuci sau migdale m`cinate zeama de la o jum`tate de l`måie o linguri]` de bicarbonat 1 kg f`in` 300 g zah`r pudr` Sos muntenesc 2 linguri de f`in` o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de past` de tomate 5 ro[ii. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. 6 ou` o lingur` de pesmet 2 linguri de zah`r pudr` Se fierb ou`le tari. verdea]a tocat`. M`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. piper piureul de castane. se adaug` ulei. \nf`[urat \ntr-un [ervet curat. de asemenea. apoi se las` s` fiarb` \n`bu[it pån` se umfl` orezul. Se d` la cuptor. \mpreun` cu orezul ales [i sp`lat \n mai multe ape. se spal`. g`lbenu[urile. Se dau la cuptor. se spal` [i se toac` m`runt. se pudreaz` abundent cu zah`r pudr`. pån` se coace. Ceapa se cur`]`. apoi se serve[te. la foc moderat. scurse de zeam`. Ou`le se fierb tari [i cånd s-au r`cit se paseaz` cu furculi]a. se las` la scurs. sare. se a[az` \ntr-un castron. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn. \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. Verdea]a se spal` si se toac` fin. Se toarn` g`lbenu[urile. iar cånd se scot.

se omogenizeaz` [i se fr`månt`. T`i]eii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se adaug` zah`rul \n ap` [i se fierbe un sirop. s` se rumeneasc` la foc potrivit. iar la sfår[it se toarn` un sfert de pahar de sifon sau de ap` mineral` [i se omogenizeaz`. Cånd se scot. Dovleacul se d` pe r`z`toare. se omogenizeaz`. pån` cap`t` o consisten]` nici moale. apoi se \ntinde o foaie de grosimea degetului [i se taie. ad`ugåndu-se apoi petalele frecate cu sare de l`måie. care a fost \n prealabil uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu f`in`. se taie \n felii de cåte 5 milimetri grosime care se dau prin compozi]ia de cl`tite ob]inut` mai devreme [i se pr`jesc Se freac` margarina cu f`ina. Crati]a se bag` \n cuptor 15–20 de minute. se toarn` \ntr-o tav`. Din apa cu care s-au op`rit se pun 750 ml la fiert cu zah`rul. Fursecuri cu rom 100 g zah`r pudr` 100 g f`in` 150 g miere 150 g miez de nuc` 2 ou`. se taie felii [i se trec prin compozi]ia de mai sus. se toarn` romul. apoi se acoper` cu cealalt` foaie. ca s` prind` aer. se a[az` \n ea un rånd de t`i]ei. altul de magiun. care se sub]iaz` cu lapte. cu nuci pisate sau fri[c` pe deasupra. apoi se d` la rece pentru 5–6 ore. se scurg [i se spal` cu ap` c`ldu]`.Dulcea]` de trandafiri 300 g zah`r 150 g petale de trandafiri pentru dulcea]` sare de l`måie Lictar cu magiun 400 g t`i]ei o cea[c` mare de magiun o lingur` de untur` sau unt pe ambele fe]e \n tigaia cu ulei \ncins. care se pun la fiert \n 1. 50 ml rom un plicule] de praf de copt Din f`in`. pe toate p`r]ile. li se scot semin]ele. Se pune zeama de l`måie. Fier]i. Se amestec` bine [i. cu zah`rul. sare Mere \n aluat de cl`tite 8 mere mijlocii 100 g zah`r pudr` 100 ml ulei 100 g f`in` 2 ou`. un vårf de linguri]` de bicarbonat [i unul de sare. apoi se adaug` laptele. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se pun \n farfuriu]e. se a[terne umplutura. Pl`cint` cu dovleac 500 g f`in` 200 g margarin` 20 ml o]et 20 g pesmet 1 kg dovleac 100 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat. Se unge o tav` cu margarin`. Se amestec` f`ina cu ou`le [i un praf de sare. cu gura unui p`h`ru]. sare Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in. f`r` a le strivi. se \ntinde o foaie. iar la sfår[it se toarn` [i albu[urile. 147 . Cånd magiunul este prea tare se sub]iaz` cu pu]in` ap`. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. Se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. se \ntinde [i se \mp`ture[te de cåte dou` ori. ou`.5 l ap`. dup` care se adaug` [i miezul de nuc` [i f`ina. cur`]ate [i sp`late. Se continu` fierberea pån` ce siropul este bine legat [i se pune \n borcane. Se serve[te simplu. se freac` cu sarea de l`måie. se fr`månt` bine aluatul ob]inut. pe plit`. se pune deoparte pentru 30 de minute ca s`-[i lase zeama. se las` un sfert de or` s` stea. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. se mai dau cåteva clocote [i se toarn` \n borcane. Se coc cl`titele pe ambele p`r]i. sare Se taie coaja de pepene cubule]e. \ntr-un castron \nc`p`tor. Mierea se amestec` bine cu zah`rul [i cu ou`le. la foc moderat. pu]in cåte pu]in. Se op`resc \ntr-un litru de ap` [i se pun \ntr-un tifon ca s` se scurg`. [i o]etul se presar` un pic de sare. cånd s-a omogenizat. 300 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat sifon. apoi se bate aluatul de mas`. nici tare. Se d` la cuptor. g`lbenu[urile. b`tute spum`. se \ncorporeaz` [i praful de copt. Se pr`jesc \n uleiul fierbinte. Påine pentru ceai 250 g f`in` 150 g zah`r 3 ou` 100 ml lapte 20 g unt bicarbonat alimentar. apoi se scot la scurs. apoi se scurge [i se amestec` bine cu zah`rul vanilat. se presar` cu pesmet [i se d` la cuptorul \ncins. zah`r [i sare se prepar` o coc` de cl`tite. sare Dulcea]` din coaj` de pepene 200 g coaj` groas` de pepene verde 200 g zah`r 2 linguri de zeam` l`måie Mere „\nc`l]ate“ 1 kg mere 250 g f`in` 4 ou` 250 ml lapte 125 ml ulei 3 linguri de zah`r 100 g zah`r pudr`. La servire se presar` cu zah`r pudr`. Se cur`]` merele. Se adaug` cojile [i se las` iar`[i la fiert. Petalele. se presar` cu zah`r [i un praf de sare. Se pune pe foc o crati]` uns` cu untur`. terminånd deasupra cu t`i]ei. F`ina se dizolv` \n lapte [i se amestec`. se acoper` cu o hårtie de copt. Dup` ce se omogenizeaz` din nou. apoi se d` prin ma[ina de tocat.

un ou. iar la sfår[it se pun albu[urile b`tute spum` [i se ob]ine o compozi]ie omogen`. aproximativ 90 de minute. ob]inånd o crem` care se \ntinde \ntre cele dou` foi. 148 . se las` la r`cit. apoi una din p`r]i se taie \n dou`. \ncorporåndu-se \n final f`ina. apoi se pudreaz` cu zah`r farin. se fac bilu]e cåt nuca. Se omogenizeaz` compozi]ia cu 50 g cacao. la foc moderat. ob]inånd un aluat sf`råmicios. iar 150 g zah`r se freac`. 100 g unt o lingur` de f`in` Pr`jitur` cu ciocolat` alb` 110 ml ap` 60 g gelatin` 250 g ciocolat` alb` 830 ml fri[c` din comer] 600 g zah`r 12 ou` 280 ml lapte 100 g feliu]e de portocal` 100 g feliu]e de kiwi un plicule] de zah`r vanilat 200 g f`in`. Gelatina se pune \ntr-un vas cu ap` [i se las` pån` ia o form` moale. 100 g unt. ad`ugånd g`lbenu[urile b`tute spum` cu furculi]a. cu 3 ou` \ntregi. topite \ntr-un vas la foc potrivit [i r`cite. Se unge o tav` cu unt. Dup` aceea. 6 g`lbenu[uri. Se dizolv` bicarbonatul \n pu]in suc de portocale. Se bag` \n cuptor la foc potrivit. se toarn` brånza amestecat` cu ou`le r`mase [i zah`rul tos [i se acoper` cu a doua foaie stropit` cu unt. Se las` la c`ldur` un sfert de or`. se scot [i se las` pu]in s` se r`ceasc`. Se amestec` din cånd \n cånd. dup` care se toarn` f`ina. se freac` spum` 225 g unt. un praf de copt 120 ml ulei Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. |ntre timp. s` fie limpede. dup` care se adaug`. Dup` aceea. |ntre timp. care se \ntinde uniform peste pr`jitur`. 50 g unt o linguri]` de bicarbonat alimentar Se freac` zah`rul cu drojdia. Se unge o tav` cu ulei [i se coc pe rånd dou` p`r]i de blat. precum [i restul sucului de portocale. \ntr-o gropi]` f`cut` \n mijloc. Cånd sunt gata. Se d` la cuptor. dup` care se las` s` se r`ceasc`. Se amestec` bine \n vasul cu c`p[uni. iar deasupra se Se freac` spum` 125 g unt cu 125 g zah`r. cu zah`rul [i cu mierea. umplåndu-se cu o crem` din 100 ml fri[c` [i ciocolat` alb`. |ntre timp. Se adaug` untul. cacaua [i zah`rul r`mase. s` creasc`. se face glazura.Pl`cint` pripit` 500 g f`in` 500 g brånz` de vaci 100 g unt 100 g zah`r farin 2 linguri de zah`r tos 150 g untur` 4 ou`. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Se servesc stropite cu miere. o portocal` 2 linguri de miere sare. \n ploaie. se acoper` cu un prosop ud [i se las` 90 de minute la c`ldur`. p`stråndu-se sucul. se pune pe plan[et`. se presar` cu stafide [i coaj` ras` de portocal`. separat. se acoper` cu o coal` de hårtie. laptele c`ldu]. care se strecoar`. \n alt castron se amestec` f`ina cu un praf de sare [i pu]in` scor]i[oar` m`cinat`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. omogenizåndu-se. dup` care se d` la cuptor. dup` care se pun \ntr-un vas cu 1/3 din cantitatea de zah`r [i se las` pe foc. solu]ia de drojdie. 200 g f`in` 9 ou`. un ou 75 g stafide. amestecat cu 3 ou` [i 300 g de zah`r. se \ntind foi de m`rimea t`vii [i se ung cu unt. circa 40 de minute fiecare. l`såndu-se s` se \nt`reasc`. Sufleu de c`p[une 300 g c`p[uni 300 g zah`r 7 ou`. apoi se pun foile [i se coc. apoi se bat cu 200 g zah`r. Se decoreaz` cu feliu]e de portocal` [i kiwi [i se d` la rece. la foc moale. se \mparte aluatul \n dou`. pu]in cåte pu]in. se cur`]` de codi]e. [i peste ultima foaie ad`ugat` se toarn` restul de fri[c` printr-un cornet confec]ionat din celofan. scor]i[oar` Turt` dulce cu suc de portocale 250 g f`in` 500 g zah`r 125 g miere 2 portocale zemoase. sare [i o]et. Se amestec`. se pun g`lbenu[urile \ntr-un castron \mpreun` cu zah`rul. Pr`jiturele cu glazur` de cacao 400 g unt 400 g zah`r. Se a[terne prima foaie \n tava uns` cu unt. Pr`jiturele pentru ceai 400 g f`in` 15 g drojdie 100 g zah`r pudr` 150 ml lapte 50 g unt. Se amestec` cu 300 g de fri[c`. puse s` fiarb` pe foc m`ri[or cu pu]in` ap`. Blatul pe care s-a ad`ugat crema de ciocolat` alb` se pune pe o tav` rotund`. Se pune f`ina \n ploaie. amestecånd. 100 g de zah`r [i zah`rul vanilat. Se toarn`. se amestec`. Din untul. untul [i f`ina [i se freac` pån` se ob]ine o crem` pufoas`. rånd pe rånd. Aceasta se pune \ntr-o crem` format` din lapte fiert. l`såndu-se pe foc pån` se formeaz` o past`. apoi se fr`månt` bine [i se Portocalele se storc. untur`. Se spal` c`p[unele. apoi. o linguri]` de o]et o linguri]` de sare adaug` o nou` foaie [i se \ntinde crema cu lapte. unde se las`. apoi se \ntinde \n dou` foi. se ung cu ou b`tut [i se dau la cuptor un sfert de or`. Se adaug` 3 linguri de cacao [i apoi untul. 200 g cacao trece \ntr-un castron uns cu unt. apoi se adaug`.

.

piersici. ciorba de pas`re cu legume. de s`rb`toarea Sfin]ilor Mihail [i Gavril. de [tevie. cire[e. leu[teanul. mere. Deliciul preparatelor din carne este \ns` „oaia la groap`“. vi[ine. care se prepar` cu un anumit dichis. un comentator al buc`t`riei romåne[ti afirma c` \ncercarea månc`rurilor oltene[ti este un act de curaj. se \nvårte pe frigare/ {i g`lu[tele cu clocot \n ulcele se sf`desc“. la ]est „}esturile“ de lut (oale de p`månt) folosite \n Oltenia dateaz` \nc` de pe vremea romanilor. tochitura olteneasc`. tot o mo[tenire roman`. loboda. \ncet cu lene. Datorit` acestui fapt. |n buc`t`ria olteneasc` se prepar` foarte multe ciorbe de pui. durata de gesta]ie a ovinelor. nu \n ultimul rånd. un procedeu de frigere a c`rnii \ntålnit numai \n Oltenia. gospodinele \[i stabileau o zi \n care f`ceau ]esturi pentru tot anul. gutui. 150 . care se asorteaz` foarte bine cu vinurile din regiunea Dr`g`[ani. numele ei derivånd din „placenta“. Tr`s`tura caracteristic` a buc`t`riei din aceast` zon` este condimentarea excesiv`. Ca desert. \n care predomin` ardeiul iute. prazul umplut. ele cred c` au dreptul s` se poarte brutal cu b`rba]ii. |n aceast` zi. |n aceast` zi. brånz` [i legume. se folose[te adesea carnea de porc sau pe[te [i ceva mai rar carnea de vit` [i vånatul. Pl`cinta este. Pentru a afla dac` le va fi bine sau r`u oilor peste aproximativ 21 de s`pt`måni. corcodu[e.Måncare iute. Un alt deliciu. deci. redat cu m`iestrie \n folclorul local: „Mielul gras. Sunt apreciate ciorbele acrite cu zeam` de varz` sau suc de ro[ii. pe[te. ro[iile umplute cu orez. f`r` usturoi. saramura de pe[te [i. este m`m`liga pe paturi de fructe [i turta arie]ilor – o coptur` de m`lai sau f`in` preparat` \n ziua de 8 noiembrie. Måncarea este servit` \n str`chini sm`l]uite al`turi de ulcioare pline cu rachiu. Foarte apreciat` \n aceast` zon` este carnea de oaie. denumit` simbolic Ziua ]`stelor sau Ropotinul ]`stelor. frunzele de potbal [i p`p`dia. iar verde]urile folosite cu predilec]ie sunt p`trunjelul. despre care se spune c` \[i preg`teau \n acest fel pl`cintele cu diverse umpluturi . Modul de preparare este simplu. praz. Månc`ruri frecvent preparate mai sunt: ciorbele de praz. lobod` sau [tevie. se prepar` diverse dulce]uri [i [erbeturi de fructe – de nuci verzi. preg`tit \n special de c`tre c`lug`rii de la m`n`stiri. ciobanii aruncau turta \n mijlocul turmei [i f`ceau pronosticul: turta c`zut` cu fa]a \n sus era semn bun. [tevia. Deoarece erau extrem de fragile [i se sp`rgeau u[or. legume. prune. de agurid`.cu carne. cårn`ciorii oltene[ti. prazul. [tirul. ciulamaua de pui. cånd are loc \mperecherea oilor cu berbecii. turta c`zut` cu fa]a \n jos era semn r`u. Aceast` credin]` se mai p`streaz` [i ast`zi \n unele sate din Oltenia. adesea rezumåndu-se numai la fierbere. care \nseamn` „pung` umplut`“. femeile petrec [i se osp`teaz` din bel[ug cu måncare [i b`utur` [i stropesc ]estul cu vin. de caise. struguri [i altele. Ciorba de burt` este preferat` aici cu hrean [i o]et.

.

Iancu Jianu. Ciuperceni. D`buleni. Izvoarele. Brabova. jocului [i portului popular – 15 august Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august Slatina C`lu[ul românesc – august S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Rusaliile. Cru[e]u. Târgu Jiu Dr`g`[ani: Am`r`[ti. Segarcea. Poiana Mare Dacilor: Jiana. Treime – a doua zi dup` Rusalii S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Oltenii [i restul lumii – 10-11 octombrie Drumul Pe[telui Drumul Vinului Drumul Vr`jitoarelor Drumul Haiducilor Olteni La vân`toare în p`durile [i b`l]ile oltene[ti Horezu Târgul olarilor – iulie Hramul Sf. Potelu Severinului: Halânga (Dealu Viilor). Br`de[ti. C`lu[ari – 18 iunie Tåcolitul viilor – 2 februarie Ropotinul ]`stelor – de |n`l]are Dolj Cleanov S`rb`toarea teiului – mijlocul lui iunie Vâlcea Cozia Hramul Sf. sat Lunca Nedeie de ]ar` – august Polovraci Nedeia de la Polovraci – a treia duminic` din iulie Runcu Hramul Na[terea Maicii Domnului – 8 septembrie Târgu Jiu Izvoare fermecate – a treia duminic` din februarie Tismana Olt Bal[ Festivalul rapsozilor – august Caracal Bâlci de prim`var` – mai Festivalul liliacului – mai Festivalul cântului. Corcova Centre independente: Dr`g`ne[ti-Olt 152 .Festivaluri gastronomice Mehedin]i Baia de Aram` S`rb`toarea liliacului – mai Festivalul zaib`rului [i al mujdeiului – toamna Gorj Bumbe[ti Jiu Cântecul mun]ilor – începutul lui august Drobeta Festivalul Obiceiurilor mehedin]ene – iulie Novaci Urcatul oilor la munte – a treia duminic` din mai Marga. Cerna. Oravi]a-Vânju Mare. Împ`ra]i Constantin [i Elena – 21 mai Podgorii [i centre viticole Calafat: Cetate. Pleni]a Sadova-Corabia: Tâmbure[ti. Vra]a Dealurile Craiovei: Banu M`r`cine. Dr`g`[ani Plaiurile Drâncei: Drâncea-Scorila.

t`iate \n jum`t`]i. se spal`. 150 ml ulei 4–5 castrave]i mura]i o lingur` de mu[tar. se fierb \n ap` clocotit` cu sare legumele cur`]ate. care se \ntind \n foi groase de 5 milimetri fiecare. Ceapa se cur`]`. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n ulei. se pune [i restul de unt. dup` care se pune \ntr-o tav` la cuptor. m`runt. sp`late [i tocate m`runt. Friganelele se servesc cu soté-ul de legume. ca[cavalul ras [i vin. pu]in cåte pu]in.Ca[ de potårniche o potårniche 250 g unt. cu celelalte 4 g`lbenu[uri. Separat. se las` s` se r`ceasc`. se spal`. se pune [i carnea. pres`rånd deasupra m`rar tocat. se freac` bine cu mu[tarul. Se serve[te fierbinte. sare [i piper. frunze de ]elin`. cu untul. piper Friganele cu soté de legume 400 g franzel` 3 ou`. iar apoi se pune \ntr-o form` de chec [i se las` la rece. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu albu[urile cu ea. iar cånd s-au \nmuiat. f`r` a o cur`]a de coaj`. piper 10 ou` 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare. Se amestec` un ou cu pu]in` sare. Se servesc cu maionez` [i ornate cu salat` verde. sp`late [i t`iate \n buc`]ele. \n care s-a \nfierbåntat untul. \n care se afl` ou`le b`tute spum`. se scurge [i se taie fidelu]`. Dup` frigere se las` la r`cit. Cånd sunt bine fierte. m`rarul [i p`trunjelul. tocate Se aleg ro[ii de aceea[i m`rime. o salat` verde sare. sare [i piper dup` gust. Se fr`månt` aluatul. i se scot intestinele [i se spal` bine. dup` gust. Ou`le umplute se ung bine cu albu[urile b`tute spum`. sare [i piper. Se presar` cu sare [i piper. sare. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. apoi se scot. småntåna [i drojdia dizolvat` \n lapte. Se umple pl`cinta cu aceast` compozi]ie [i se d` la cuptor. Se tope[te margarina \ntr-o tigaie. cu 2 g`lbenu[uri crude [i un praf de sare. sare. 30 ml o]et 75 ml ulei p`trunjel. feliile de franzel` s` se \nmoaie \n lapte. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. dup` care se trec \n alt castron. la foc potrivit. apoi se scot g`lbenu[urile. Ou` umplute cu verdea]` Omlet` ]`r`neasc` 8 ou` 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de [tevie 100 g unt. se taie c`p`cele [i se scobesc cu o 153 . pån` se leag` maioneza. apoi se pr`jesc \ntr-o tigaie. Ceapa se cur`]`. se spal`. piper Ou` umplute cu past` de ciuperci 10 ou` 400 g ciuperci 100 g unt. b`tute bine \n prealabil. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 100 g dovlecei un morcov o leg`tur` de m`rar. Se servesc calde. se scurg [i se \n`bu[` cåteva minute \n margarin` cu pu]in` zeam`. se cur`]`. Se fierb 8 ou` tari. dup` preferin]e. piper Se taie franzela \n felii ceva mai groase. iar cu compozi]ia respectiv` se umplu albu[urile. apoi se toarn` \ntr-un castron adånc. amestecånd bine. cu salat` de ro[ii [i telemea ras` deasupra. apoi se \ntoarce. apoi se astup` la loc cu vårfurile t`iate. sare. \ntr-o tav` uns` cu unt. Pl`cint` din aluat fraged cu carne 500 g f`in` 150 g unt 3 ou`. se taie \n dou` p`r]i egale. Se pun. t`iat` \n buc`]i. Se las` s` se rumeneasc`. apoi se omogenizeaz` cu dou` ou`. sare Se fierb 8 ou` tari. sarea. \mpreun` cu ou`le. apoi se scurg [i se amestec`. pe rånd. piper Ro[ii umplute cu morcovi [i varz` alb` 4–5 g ro[ii 2 morcovi 100 g varz` alb` 2 ou`. Patru dintre ele se paseaz`. Celelalte dou` ou` se sparg [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. se toac` m`runt [i se pune la \n`bu[it \n pu]in ulei \ndoit cu ap`. piper [i verdea]` tocat`. {tevia se spal` \n mai multe ape. 100 ml ulei 150 g ca[caval 150 ml vin alb. pe fiecare parte. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie 100 ml lapte 400 g carne. apoi se toarn` toate peste f`in`. 100 ml lapte 100 g margarin` 100 g fasole verde 100 g maz`re. piper Potårnichea se cur`]`. apoi se toarn` uleiul. Se adaug` [i [tevia. care se piseaz` [i se amestec` bine cu m`rarul [i p`trunjelul. apoi se rumenesc feliile de påine. Cånd devine sticloas`. Ciupercile se cur`]`. \ntr-un castron. 3 ro[ii 100 g telemea de vac` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu castrave]ii toca]i m`runt [i cu pu]in` maionez`. Se \nc`lze[te pu]in laptele. amestecånd permanent cu o lingur` de lemn. Se amestec` bine cu untul. se taie la vårfuri [i se scot g`lbenu[urile. se dezoseaz` [i se d` prin ma[ina de tocat. se pårle[te.

se taie \n cubule]e mici [i se c`lesc \n ulei. Aluatul se \mparte \n dou` . Acestea nu trebuie s` intre \n contact direct cu tava. \mpreun` cu uleiul. Se bat ou`le cu ca[cavalul ras [i zeama de l`måie. piperul. Ciupercile se cur`]`. apoi se amestec` cu ciupercile. se pune fideaua [i se mai las` 20 de minute. Se omogenizeaz` apoi g`lbenu[urile. F`ina se rumene[te cu restul de ulei. Se ad`ug` zeama de varz` fiart` separat. cu o]et. Se adaug` prazul. Ciorb` olteneasc` de v`cu]` 2 oase mari 400 g carne de v`cu]` 2 cepe. cimbru Budinc` de ciuperci 400 g ciuperci 4 ou`. piper Sup` de g`in` cu zdren]e 400 g carne de pas`re un morcov o r`d`cin` de p`stårnac 60 g ]elin` 2 linguri]e de hrean ras 40 ml zeam` de l`måie 2 ou` 120 g ca[caval p`trunjel verde zah`r. Se sparg oasele [i se pun la fiert \n 2 l de ap`. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. Se stinge cu ap` [i se pune la fiert. dup` care se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. Peste el se pune zarzavatul t`iat [i se mai las` cåteva minute.partea mai mare se \ntinde [i se pune \n tav`. [i se strecoar` zeama. sare. Se adaug` g`lbenu[urile r`mase. t`iat` felii. pe care se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. Se potrive[te sosul de sare [i piper. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. Cu aceasta compozi]ie se umplu ro[iile. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`. se a[az` cåteva nuielu[e de-a latul. Cånd zarzavatul este fiert. b`tute cu småntån`. Peste ele. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. Se mai las` pu]in s` fiarb`. 2 linguri de småntån` 200 g påine. 30 g usturoi sare. dup` care se introduce tava la cuptor. apoi se toarn` fir sub]ire \n sup`. piper m`cinat ardei iute. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. 2 linguri de f`in` 150 ml ulei 1 l zeam` de varz` verdea]`. apoi se c`lesc 10 minute \n unt cu sare [i piper. se \nmoaie \n lapte. peste care se \ntinde a doua foaie de aluat [i se lipesc marginile celor dou` foi cu pu]in` ap`. 2 ro[ii 100 g f`in` 200 ml ulei. apoi se adaug` sarea [i piperul. Se las` o or` la rece. piper Ciorb` olteneasc` de praz cu zeam` de varz` 2–3 fire de praz 2 ro[ii un morcov o r`d`cin` de albitur` 100 g fidea. varza alb` se taie m`runt. care se coace 45 de minute la foc potrivit. cimbrul. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz` \mpreun` cu småntåna. Se taie prazul \n buc`]i de 2-3 cm [i se fierbe 10 minute \n ap` s`rat`. varza [i verde]urile cu g`lbenu[urile de ou fierte. Se d` la cuptor pån` se rumene[te. sare Prazul tocat m`runt se c`le[te. sare. Se scoate carnea. Se adaug` legumele cur`]ate [i t`iate sferturi. ardeiul iute tocat m`runt [i zeama de la mujdeiul de usturoi. se spal`. Dup` o jum`tate de or` se ad`ug` cartofii t`ia]i cubule]e.linguri]` [i se las` apoi cu gura \n jos la scurs. se spal`. 125 g unt. Se trece prin ma[ina cu sit` fin`. Se serve[te cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` compozi]ia. Dup` fierbere se cur`]` carnea de pe ele [i se pune \napoi la fiert \mpreun` cu carnea t`iat` buc`]ele. Totul se pune peste ciuperci. care poate fi folosit` rasol cu hrean [i zah`r. |ntr-o tav`. pentru un sfert de or`. se toarn` sosul de ciuperci. la sfår[it punåndu-se sarea [i verdea]a tocat`. Morcovii se rad pe r`z`toare. Se toac` toat` verzitura [i se pune la fiert. un g`lbenu[. sare Turt` cu praz 250 g f`in` 175 g unt 3 g`lbenu[uri de ou 800 g praz o cea[c` de småntån` sare. Caras cu sos de ciuperci 1 kg caras proasp`t 500 g ciuperci. piper Carnea se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se las` o zi la rece. se stinge cu ro[ii [i se ad`ug` la ciorb`. iar frunzele de ]elin` [i p`trunjel se toac`. \mpreun` cu ro[iile tocate m`runt. Cårn`ciori oltene[ti la gr`tar 1 m ma]e de oaie 100 g carne de vac` 200 g carne de porc 100 g sl`nin` de porc. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. sarea [i piperul. formånd un fel de gr`tar. Cu aceast` compozi]ie se umplu ma]ele sp`late 154 . Ciupercile se cur`]`. Se s`reaz`. o ]elin` mic` o r`d`cin` p`trunjel un fir praz un cotor de varz` dulce 4 cartofi o leg`tur` de leu[tean un pahar de småntån`. Se amestec` morcovii. ulei [i sare. un morcov un p`stårnac. sare [i pu]in` ap`. se amestec` cu sl`nina cubule]e. Pas`rea cur`]at` se pune \ntreag` la fiert \n ap` cu sare. 40 ml ulei o ceap`. Pe[tele se cur`]`. se presar` verdea]` [i se drege cu småntån`. sare. Påinea.

Peste ea. Legumele c`lite se sting cu ap` [i dup` ce au fiert se pun [i buc`]ile de pe[te. orez. Arpagicul cur`]at se pune [i el \n tav`. se strope[te cu o]et. se scoate. Se pune crati]a la ]est [i se las` s` scad` pån` cånd carnea este fiart`. se scurge bine [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu ulei. se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se s`reaz`. piper Jigou de berbec 800 g pulp` de berbec 25 g usturoi. Dovlecei umplu]i 400 g dovlecei 250 g carne de vi]el 2 ou`. sare. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Ghiveci de pe[te 700 g pe[te 100 g ]elin`. Se pune apoi la cuptor pentru 20 de minute. Ceapa [i ro[iile t`iate feliu]e se c`lesc în ulei încins. F`ina se dizolv` \n cåteva linguri de småntån`. se a[az` ro[iile t`iate felii. sare. [i se bag` la cuptor. Pulpa de berbec se serve[te cu arpagic. se adaug` ou`le b`tute [i se presar` verdea]a. se spal` [i se rup \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. Dovleceii se cur`]` de coaj`. se scobesc. se umplu cu compozi]ia rezultat`. se spal`. 2 ou` 3–4 ro[ii. piper Fasole verde cu småntån` 800 g småntån` 40 ml ulei. 100 ml ulei piper. r`d`cina de p`trunjel t`iate rondele. 2 cepe o r`d`cin` de p`trunjel 100 g fasole verde 100 g mazare. unt topit [i verdea]`. se adaug` miezul de dovlecel [i 2 ro[ii tocate cubule]e. 2 ore la afumat. Se servesc cu cartofi pai [i salat`. Ceapa r`mas` se rumene[te \n unt. o leg`tur` de m`rar sare. Se adaug` oul crud. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. P`st`ile de fasole verde se cur`]`. 200 ml ulei. 2 linguri de bulion 75 g unt. Peste ele se pune carnea crud` t`iat` buc`]i [i se stinge cu 3 ce[ti de ap` clocotit`. 200 g småntån` o linguri]` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`. Apoi se adaug` morcovul. p`trunjel Se cur`]` pe[tele. se \mp`neaz` cu usturoi. se toarn` sosul de småntån`. sp`lat [i scurs bine. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. 155 . sarea [i piperul dup` gust. Se serve[te rece cu verdea]` tocat` deasupra. la foc moderat. Cånd s-a fiert fasolea. Se s`reaz` [i se condimentez` dup` gust. sare. apoi 18 ore la zvåntat. Ghiveci la ]est cu carne de porc 400 g carne 2 cepe 2 linguri de untur` o can` [i jum`tate cu orez 2 linguri de bulion verdea]` sare. sare [i piper. Apoi se adaug` småntåna [i se presar` m`rar tocat deasupra. Se taie cårna]ii \n opt p`r]i egale [i se pun pe gr`tarul \ncins [i uns cu ulei. unde se las` timp de 15–20 de minute. 3 ro[ii 80 g unt. toate tocate m`runt. al`turi de piper. se spal`. m`rar. fasolea verde [i maz`rea. se ad`ug` orezul [i se stinge cu bulion fierbånd \nc` 30 de minute la cuptor. Sosul rezultat se toarn` peste dovlecei cu ap` cåt s`-i acopere [i se dau la cuptor. 100 g småntån` o ceap`. 400 g arpagic 3 ardei gra[i 100 g orez. Cånd e gata se scoate. piper Se \n`bu[` carnea tocat` \n unt [i se amestec` cu un ou fiert [i jum`tate din ceap` [i m`rar. Se introduce vasul la cuptor. se acoper` cu felii de ro[ii [i se rånduiesc \n crati]a uns` cu unt. Se cur`]` pulpa. Cårna]ii rezulta]i se ]in 2 ore la rece. 40 ml o]et p`trunjel. 4-5 ro[ii un morcov. piper |ntr-o crati]` se c`le[te ceapa [i se adaug` orezul.[i ]inute la rece. Deasupra se toarn` restul de småntån`. Se adaug` bulionul. Ardeii gra[i se taie [i se c`lesc \n ulei.

cu piure de cartofi. miel. o ceap` 150 g ciuperci. ardeii se cur`]` [i se taie felii sub]iri. piper 156 . tarhon Se cur`]` pe[tele. Se toac` ceapa [i se pune la c`lit \n gr`sime. vinetele se pun la pr`jit \n 100 g unt. se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte. Carnea rumenit` se stinge cu ap`. piper Ceapa. piper se adaug` f`ina cu sare. se adaug` ro[iile [i ardeii. sare. Se potrive[te de sare [i piper. piperul [i tarhonul. apoi se [terge cu un prosop curat. amestecånd u[or cu furculi]a. |n sos. se scot [i se a[az` pe o farfurie. se scoate [i se las` deoparte. apoi se adaug` carnea. Se pun s` fiarb` ardeii [i ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul creat [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra. se mai las` 30 de minute pe foc. se cur`]` [i se toac` m`runt. Se t`v`le[te prin f`in`. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 3040 de minute la cuptorul bine \ncins \n prealabil. vinul ro[u. Se amestec` apoi cu cårn`ciorii. apoi se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu unt \ncins. \mpreun` cu maz`rea. Ceapa se cur`]`. Apa trebuie s` fie doar cåt s` acopere legumele. piper. cu piper [i cimbru. se taie cuburi [i se pun \n måncare. se spal` [i se taie pe[ti[ori. apoi se c`lesc \n ulei. månzat) 3 linguri de bulion 3 cepe. pån` se \ncheag`. Måncare de lin cu sos de ciuperci 1 kg lin 100 g unt. apoi se presar` m`rarul. Cånd se \nmoaie se toarn` bulionul. o lingur` de f`in` 200 ml vin alb un ou. se spal`. Se spal` castrave]ii. o ro[ie 1/2 conopid` 1/2 ardei gras 1/2 ardei capia 50 g maz`re 20 ml ulei. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. Se taie vinetele. boiaua. se preg`tesc jum`rile: se bat ou`le cu cåte un praf de sare [i de piper. Peste carne se toarn` sosul romånesc. Oaie la groap` o oaie unt proasp`t 750 ml vin alb sare. 4 ro[ii 200 g ca[caval 100 ml ulei sare. iar ciupercile la fel. Måncare olteneasc` de vinete 500 g carne de vit` 6 vinete un pachet de unt sau o cea[c` de ulei 500 g ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar. apoi se adaug` pe[tele. Se las` o jum`tate de or`. se pune sucul de ro[ii [i se d` la fiert pån` se ob]ine o past`. 3 ou` 100 g småntån` sare. se presar` ca[cavalul dat pe r`z`toare. piper Se taie carnea \n buc`]i [i se pune la pr`jit \n 100 g unt. pus` pe foc mic. iar cånd sunt gata. Se bat ou`le cu småntåna. apoi ceapa t`iat` m`runt. Se ad`ug` peste carne. Spre sfår[it. se \ncorporeaz` un g`lbenu[. turnånd peste ele vinul \ndoit cu ap`. Ro[iile se spal`. Carnea t`iat` buc`]i se pr`je[te \n 100 g unt [i se stinge cu ap`. se reteaz` capetele [i cozile. se s`reaz` [i se las` s` se scurg` un sfert de or`. 20 g boia iute 80 ml ulei. Separat se prepar` sosul romånesc: se \ncinge untul [i Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n untdelemn \ncins. se spal` [i se taie \n cubule]e. se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n untul \n care s-a pr`jit pe[tele. Vinetele t`iate cubule]e se scurg [i se pun la pr`jit \n 100 g unt. Cånd s-a rumenit. |ntre timp. Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi file 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. Mu[chiul file se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. Cånd sunt gata. l`sånd s` se rumeneasc` bine. 100 g ciuperci 50 g m`sline.Jum`ri cu ardei gras [i ro[ii 8 ou` 4 ardei gra[i. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. sare o cea[c` de sos romånesc Måncare de castrave]i mura]i 6–7 castrave]i mura]i 400 g carne (porc. Cånd se rumene[te se stinge cu ap` cald` [i se las` la fiert \nc` 30 minute. piper Ardeii se cur`]`. 2 linguri de untur` o crengu]` de cimbru uscat m`rar. Legume la cuptor 2 morcovi 2 cartofi. dup` care se spal` [i se presar` cu sare. se presar` m`rar tocat [i se d` la cuptor s` scad`. morcovii. sare [i piper. Se serve[te cald`. legåndu-se cu scobitori. cånd s-au rumenit se sting cu sup` [i se las` s` fiarb` pån` se leag`. iar compozi]ia rezultat` se amestec` cu legumele [i se d` la cuptor. sarea. 2 cepe un dovlecel mic o vån`t` mic`. pån` se rumenesc [i fac coaj`. Se s`reaz`. dåndu-se la cuptor o jum`tate de or`. \mpreun` cu ro[iile t`iate felii [i usturoiul tocat. Se adaug` celelalte legume t`iate cubule]e [i se mai ]in pu]in pe foc. M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. pån` se rumenesc. iar ca garnitur`. se scoate scheletul.

dup` care se scoate sfoara. care se coase cu mare aten]ie. se a[az` oaia \n groap`. Se umplu buc`]ile de praz cu compozi]ia rezultat`. \n ulei. l`såndu-se doar 2-3 foi. tocate m`runt. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se scurge [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu dou` linguri de unt. pe ambele p`r]i. Morcovii [i albitura se cur`]` [i se spal`. se pr`jesc pu]in. 100 ml ulei 5 castrave]i mura]i o leg`tur` de m`rar sare. Ou`le se pr`jesc.Se cur`]` oaia bine [i se d` cu sare. piper Praz umplut 750 g praz 250 g carne vi]el 250 ml sup` de vit` un ou. Se preg`te[te o groap` \n care se aprind lemne de vi]`-de-vie [i. Se potrive[te de sare [i piper [i se las` pån` scade zeama. piper Ochiuri cu cårna]i [i ca[caval 8 ou` 400 g cårna]i oltene[ti 5 ro[ii. s` nu r`mån` nici un loc neuns. Miezul se toac`. se pun s` fiarb` \n`bu[it \n zeama lor. apoi se scot [i. se controleaz` [i interiorul dac` este f`cut. dup` ce s-au mai r`corit. Se spal` ficatul. Dup` aceea. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se \mbrac` oaia \n pielea ei. ardei [i miere. atåt \n exterior. pentru 10 minute. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. piper Cårna]ii se taie \n buc`]ele de cåte 3–4 centimetri lungime. Se bat ou`le [i se Carnea se cur`]`. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. se alege orezul. apoi se taie \n cubule]e [i. Separat. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se pun pe gr`tarul \ncins [i se pr`jesc pe toate p`r]ile. |ntre timp. se c`lesc ciupercile. pres`ra]i cu m`rar tocat. Carnea se cur`]`. se presar` cu un praf de sare [i se rumene[te \n 50 g de unt. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. un morcov un p`stårnac. ad`ugånd morcovul. 100 ml ulei sare. ]inåndu-se acolo pån` cånd pielea este rumen`. cu verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. Se adaug` carnea fiart`. Se servesc cu salat` de castrave]i mura]i. turnåndu-se totodat` [i vinul. Pui cu ciuperci [i sos alb 800 g carne de pui 100 g unt 4 linguri de f`in` 200 g småntån` 500 g ciuperci 250 ml lapte 2 cepe mijlocii. ap` [i sare [i se serve[te cu m`m`lig` cald`. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. se freac` cu carnea. se taie \n buc`]i mici. Pilaf cu carne de vit` 400 g carne de vit` 300 g orez 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. amestec` bine cu legumele. apoi se pun \ntr-o alt` crati]` [i se \n`bu[`. se spal`. piper P`pu[ele de dragovei 1 kg frunze de [tevie un ardei iute o c`p`]ån` usturoi Frunzele de [tevie se spal`. apoi se scoate [i se scurge. Se las` cåteva minute. Se unge cu unt proasp`t cu mare grij`. feliile de jambon. se taie \n buc`]ele. se scoate miezul. se adaug` la fiert \n oal`. apoi se stinge cu pu]in` sup` de legume sau ap` c`ldu]` [i se mai las` un sfert de or` s` se \n`bu[e. cåt [i \n interior. Se las` o or` la fiert. Se a[az` \n strachin` [i se adaug` un ardei iute t`iat Ardeii se pun la copt pe plita \ncins`. sare Piperad` 8 ro[ii mijlocii 4 ardei gra[i o ceap` 4 c`]ei de usturoi 400 g jambon 8 ou`. se pun \n farfurii. Sosul se strecoar` [i se adaug` carnea. Cånd s-au legat ou`le. sarea [i piperul. oul. Peste ele se toarn` o saramur` f`cut` din usturoi. \n cuptorul \ncins. se spal`. cur`]ate [i tocate m`runt. Se taie prazul buc`]i de 5-6 cm. buc`]i. la foc mic. p`stårnacul [i cepele. dup` ce se spumeaz` carnea. se por]ioneaz`. cu feliile de jambon. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. apoi se rumenesc \n unt [i se sting cu supa fierbinte de vit` [i cu vin alb amestecat cu piureul de ro[ii. s` nu r`sufle. 50 g unt 100 ml vin alb sec 2 linguri de piure de ardei gras [i ro[ii un vårf de linguri]` de miere sare. cu o lingur` de ulei. sare [i piper [i se umple oaia cu ele. sare. scoase din crati]` [i scurse bine. se presar` ca[caval ras [i se introduc. Ceapa se cur`]`. separat. se \ntorc pe toate p`r]ile. sare [i piper dup` gust. Se dilueaz` f`ina \n cåteva linguri de lapte [i se \n`bu[` \n crati]a \n care s-a pr`jit carnea. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. |n untul r`mas. Se adaug` ardeii. Se r`stoarn` \n crati]a cu carne [i se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. apoi ro[iile [i usturoiul. se unge cu unt. Se serve[te cald. se spal`. cånd r`måne j`ratecul. apoi se dau la cuptor 10 minute. se toarn` sosul de ro[ii. Ochiurile [i cårna]ii se pun \ntr-un vas de Jena. se [terg [i se ruleaz` legåndu-se cu sfoar` sub]ire. dup` care se mai toarn` o can` de sup` [i se las` pån` fierbe. se spal`. 157 . apoi se toarn` laptele [i småntåna [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`.

.

.

boia de ardei Racii se las` s` stea cåteva ore \ntr-un vas cu ap` rece. iar \n supa r`mas` se pun s` fiarb` racii. s` scad`. eventual cu pu]in o]et. s` se rumeneasc`. Dup` ce se fierb. småntåna [i albu[urile. se spal`. piper. se op`re[te [i se las` la r`cit. Ciupercile se cur`]`. apoi se adaug` [i ea. se spal` [i se por]ioneaz`. completånd cu pu]in` ap` dac` este cazul. sare. se d` prin ma[ina de tocat. s` nu se lipeasc`. umplånd foile de spanac cu compozi]ia rezultat`. Cånd amestecul cap`t` o consisten]` cremoas`. cur`]at`. ace[tia se las` s` se r`ceasc` \n sup`. ciupercile. sp`la]i cu grij`. boia [i piper [i se stinge cu sup`. cu pu]in` ap`. Cånd zarzavaturile sunt fierte. orezul ales [i sp`lat. sare. se toarn` dou` linguri de ap` [i se las` la \n`bu[it un sfert de or`. se adaug` brånza. Se serve[te cald.Pulp` de purcel cu ciuperci 1 kg pulp` de purcel 300 g ciuperci 20 g unt. eventual. se c`le[te cu pu]in morcov ras. amestecånd. \ntr-un castron \nc`p`tor. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. cur`]at` [i sp`lat`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. se spal` [i se \n`bu[` \n uleiul r`mas. se taie lame [i se adaug` \n crati]`. cu untul. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. se \n`bu[` restul de ceap` \n ulei fierbinte [i pu]in` ap`. 200 ml ulei o lingur` de f`in` 400 ml bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Telemeaua se d` pe r`z`toare. la foc mic. se presar` verdea]a tocat` [i se potrive[te de sare [i piper. se pun [i ciupercile. sarea [i piperul. se spal` [i se taie \n cuburi mai m`ri[oare. Se toac` m`runt ceapa. piper S`rm`lu]e \n foi de spanac sau [tevie 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 1 kg spanac (sau [tevie) un ou. se scot. se spal`. Ciuperci cu sfecl` din Oltenia 400 g ciuperci 400 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 20 g usturoi 160 . timp de 15 – 20 de minute. Morcovul. pasta de ro[ii [i sarea. apoi se scot pe un platou. piper Spanacul se cur`]`. Dup` ce s-au rumenit. Dup` cåteva minute. Se fierbe. se spal`. se adaug` m`slinele [i arpagicul. Varz` cu m`rar Sufleu de ciuperci cu brånz` 200 g ciuperci proaspete 200 g brånz` telemea de vac` 6 ou`. dup` care se adaug` bulionul. o ceap` o linguri]` de f`in` 200 g småntån` 200 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et o leg`tur` de p`trunjel. apoi se toac` fidelu]`. se spal`. se spal`. se toarn` f`ina. Se formeaz` sarmalele. se las` un minut. se presar` sare [i piper [i se d` la cuptor s` scad` vreo 10 minute. 100 g unt 3 linguri de småntån` 2 linguri de pesmet. amestecåndu-l cu ap` rece [i sare. se taie \n sferturi. Se d` la cuptor pån` mai scade sosul. dup` care se stinge cu o can` de ap`. sub]iat cu pu]in` ap`. La sfår[it se adaug` iaurtul [i deasupra se presar` m`rarul tocat m`runt. Carnea. oul. apoi se adaug` f`ina. M`slinele se op`resc \n ap` clocotit`. apoi se toarn` småntåna. dizolvat` \n ap`. apoi se amestec` bine cu jum`tate din ceapa tocat`. Albu[urile se bat spum`. la foc moderat. |ntr-o crati]`. un pahar de vin. apoi se las` s` se r`ceasc`. verdea]a tocat`. apoi se toarn` peste sarmale [i se d` totul la cuptor o or`. sare. o leg`tur` de m`rar o lingur` de past` de tomate sare. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. G`lbenu[urile se freac`. sare [i piper. o jum`tate de or`. r`d`cina de p`trunjel. Se mai fierb o jum`tate de or`. ad`ugånd. se \n`bu[` cåteva minute. [i vinul. Se adaug` carnea t`iat` cubule]e. Ciupercile se cur`]`. apoi se stinge cu bor[ul. piper 300 g varz` 100 g carne de pui 100 ml sup` de pas`re 100 g iaurt. Arpagicul se cur`]`. ]elina [i ceapa se cur`]`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Rasol de raci cu mujdei de usturoi 20 de raci un morcov. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se cur`]` usturoiul. 15 ml ulei un morcov. p`stårnacul. apoi se rumene[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. Se unge o crati]` cu unt. 2 linguri de orez o ceap`. Ciupercile se cur`]`. Varza se cur`]` de frunzele de la suprafa]`. t`iat` \n buc`]i. se presar` cu verdea]` tocat` m`runt [i se servesc cu mujdeiul de usturoi. piper Tocan` de ciuperci cu m`sline [i arpagic 300 g ciuperci 200 g m`sline negre 300 g arpagic 2–3 cepe 150 ml ulei 3 linguri de bulion 50 ml vin alb sec sare. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care sau \nfierbåntat trei linguri de ulei. Ceapa se cur`]`. se tapeteaz` cu pesmet. piper Se cur`]` carnea. Cånd ceapa \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. sare.

5 g vanilie Cornule]e umplute cu gem de fructe 600 g f`in` 200 g småntån` 200 g unt. se pun \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. 200 ml suc de ro[ii 2 linguri de f`in`. Se ia o form` de copt pentru budinc`. Se serve[te de obicei cald. Oricum. sare Col]una[i cu gem 250 g f`in`. \ncepånd de la un col] spre latura Se cur`]` foarte delicat nucile de coaj`. Se spal` nucile \n trei ape (sau mai multe). m`rar Se cur`]` lacherda de piele [i oase. Laptele se pune s` fiarb`. se aranjeaz` pe un platou. se presar` zah`rul vanilat [i cubule]e de unt. ceapa c`lit` \n ulei se adaug` la ciuperci \mpreun` cu sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se mai c`lesc \mpreun` cinci minute. Sfecla se fierbe [i se d` prin r`z`toare. Deasupra. \nainte de a se strecura. apoi \nc` trei linguri de gri[. ceea ce \nseamn` c` s-a copt suficient. ulei. Se decoreaz` cu felii de ro[ii [i m`rar tocat. Dovleac copt cu miere 800 g dovleac 3 linguri de zah`r o lingur` de miere Sos de m`cri[ o farfurie de m`cri[ 2 linguri de f`in` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de unt 2 linguri de småntån`. piper [i sare. Se toarn` \n borcane. un sfert de or` la cuptorul bine \ncins \n prealabil. Se introduce forma la cuptor [i se las`. Se las` la fiert pån` se ob]ine consisten]a dorit`. apoi se introduc la cuptor. Apoi se taie pe[ti[ori [i se fierb \n ap` cu sare. dup` care se scot [i se ung cu miere. Se servesc pudrate cu zah`r. Se pune ulei \ntr-o tigaie [i se pr`je[te carnea. dar este la fel de gustos [i rece. Carnea de vit` [i porc se spal` bine [i se taie \n buc`]ele de m`rime medie. pån` se rumene[te budinca. sare. sare [i ou. 2 ou` 2 linguri]e de pesmet. se dau cornule]ele prin el. potrivite ca m`rime.Ciupercile se spal` \n mai multe ape. Se t`v`lesc buc`]elele de dovleac prin zah`r. untul [i f`ina. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. tocat` m`runt. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de cl`tite. 20 g usturoi 8 foi de cl`tite o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. buc`]elele r`mase mai pot fi \nc`lzite. Se fr`månt` bine. restul merelor [i gri[ul r`mas. se taie \n felii potrivite [i se amestec` cu ceapa t`iat` pe[ti[ori. se spal` bine [i se taie \n buc`]ele. cåte un sfert de or`. la foc moderat. Dulcea]` de nuci 20 nuci mici 400 g zah`r albu[ul unui ou o l`måie. Se servesc cu pesmet pr`jit \n unt [i zah`r pudr`. dizolvåndu-se \n el mierea. se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate mici care se umplu cu gem. Peste toate. care se taie \n mai multe triunghiuri. Se pune pe plan[et`. care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau pentru 10 minute. Se cur`]` dovleacul. 300 g gem 4 linguri de zah`r pudr`. unde se las`. se introduc nucile. Se \nmoaie zah`rul \n trei sferturi de litru de ap`. se adaug` f`ina [i småntåna. sare Se toac` m`cri[ul [i se pr`je[te \n unt. se adaug` vanilia [i. se pun jum`tate din merele rase. apoi se ]ine la rece 10 minute. se s`reaz` [i se las` la fiert pån` scade. dup` care se toarn` pe ele cåte pu]in` miere de albine. iar marginile se \nnegresc u[or. Pe mijlocul fiec`ruia se pune cåte pu]in gem. introducåndu-le la cuptor timp de aproximativ 10 minute. Drojdia se fr`månt` cu småntåna. Se scot buc`]elele de dovleac. Salat` de lacherd` 600 g lacherd` 3 cepe 80 ml ulei 2–3 ro[ii o l`måie. Se bate un ou spum`. la foc moderat. piper. Se pune zeama de carne. iar spre final se adaug` zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. Cånd sunt gata. sare [i piper. se \mpart \n por]ii egale [i se presar` cu småntån` [i suc de ro[ii. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu trei linguri de gri[. Se adaug` usturoi. la foc potrivit. se spal` [i se dau pe r`z`toare. 100 g zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]`. ca mai sus. ca s` se cure]e bine de nisip. se toarn` laptele cu miere. de fiecare dat` fiind l`sate \n ap` fierbinte cåte 10 minute. cånd \ncepe a se lega. Ou`le se omogenizeaz` cu f`ina [i se adaug` verdea]a. dac` nu s-a consumat tot. apoi se ruleaz`. pån` se \nmoaie miezul. Budinc` de gri[ cu mere 250 g gri[ 400 ml lapte 400 g miere 1 kg mere 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se face un aluat din f`in`. 161 . piper opus` a triunghiului de aluat. se cur`]` cu albu[ul unui ou [i zeama de la o jum`tate de l`måie. apoi se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. se lipesc cu måna [i se fierb \n ap` cu sare 15 minute. 100 ml lapte 60 g unt. zeama de l`måie. Se pune pe foc amestecul. iar apoi se op`resc de trei ori. Cl`tite cu carne amestecat` 150 g carne de vit` 150 g carne de porc 3 ou`. pån` devin u[or crocante. 10 g drojdie 100 g gem de fructe un ou. lapte.

pentru ca acesta s` se prind` mai bine de ele. din care se decupeaz` diverse forme. Turt` cu nuc` 500 g f`in` 250 g miez de nuc` 300 g zah`r coaja ras` de la o l`måie zah`r vanilat. Se amestec` pån` se omo genizeaz`. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i Se amestec` un g`lbenu[ cu zah`rul. \n func]ie de instrumentele de care dispune fiecare. ap` [i sare se face o coc` tare din care se \ntind foi care se coc pe rånd la cuptor. o l`måie 15 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat. amestecånd permanent. sare Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. un praf de sare [i 30 g unt. \ntre ele se adaug` siropul [i nucile m`cinate amestecate cu zah`r. f`ina. Salat` de c`p[une 800 g c`p[une coapte 300 g zah`r pudr` 200 ml vin ro[u 50 ml coniac 100 g fri[c` Gogo[ele cu mere 800 g mere 4 ou` 100 g zah`r 200 g f`in` 100 g zah`r pudr` zah`r vanilat 100 ml ulei. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. Se omogenizeaz`. s` se coac`. precum [i coaja ras` de la o l`måie. se t`v`lesc prin zah`r vanilat. prin zah`r pudr` [i se pun \ntr-un castron adånc.). Cånd se rumenesc. apoi se cur`]` de codi]e [i se las` la scurs. f`ina [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. småntåna. se toarn` restul de zah`r pudr`. afine. dup` care se introduce la cuptor. care se \nnoad` la mijloc. Din aceast` compozi]ie se fac gogo[ele care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se dau cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat. Fursecurile se vor da la cuptor \ntr-o tav` f`r` gr`sime [i se vor l`sa. Din f`in`. |ntr-o crati]` \nc`p`toare. astfel \ncåt ele s` pluteasc` la suprafa]`. Minciunele 150 g f`in` 200 g unt 2 linguri de småntån` o lingur` de zah`r tos 3 ou`. pentru a se \ncorpora. Se unge o tav` cu ulei. boabe de struguri. sare Se prepar` un aluat din f`in`. småntån`. una cåte una. apoi se \ntinde o foaie foarte sub]ire. o l`måie un praf de copt 50 ml coniac 2 plicule]e de zah`r vanilat. esen]` de rom esen]` de vanilie 2 pache]ele de zah`r vanilat. apoi se t`v`lesc. se scot. la foc moale. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` \n prealabil. zah`r tos. Dup` preferin]e. ca o fundi]`. Se toarn`. se scurg bine de gr`sime. se adaug` f`ina [i praful de copt dizolvat \n coniac. \mpreun` cu zah`rul [i cu un vårf de linguri]` de sare. se fr`månt` bine. Se las` cel pu]in 4 ore \n frigider. sare Pi[coturi foarte fine 200 g unt 100 g småntån` un ou. apoi se toarn` compozi]ia. sare Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri.2 l ap` se face un sirop care se ]ine pe foc 15 minute. pu]in cåte pu]in. Se serve[te \n cupe. apoi se adaug` oul. 150 g zah`r pudr` 150 g f`in`. g`lbenu[urile. amestecånd din cånd \n cånd fructele. se pun \ntr-o tav` pe fundul c`reia a fost a[ezat` o coal` de hårtie pentru copt [i se dau la cuptor. Din zah`r. sare coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. coaj` de l`måie [i 1. 3 g`lbenu[uri.Fursecuri aromate 250 g unt 350 g f`in` 150 g zah`r pudr` un ou 2 l`måi Se amestec` zah`rul pudr` cu untul. pån` se rumenesc. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se servesc fierbin]i. sarea. Se amestec` bine coniacul cu vinul [i se toarn` \n castron. Se omogenizeaz`. cire[e. \ntinzåndu-se o foaie. Foile se pun pe o tav` una cåte una. dup` care se d` la rece. se bat spum` g`lbenu[urile. se tope[te [i se \nfierbånt` restul de unt (se poate folosi [i margarin`) [i se pun la pr`jit buc`]elele de aluat. |ntr-un vas adånc. ornat` cu fri[c`. lungi de 15. se tapeteaz` pere]ii [i fundul cu f`in`. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. Se spal` c`p[unele \n ap` rece. 162 . se taie pi[coturile. Imediat dup` ce se scot. esen]ele de rom [i de vanilie. pån` se coace. prune etc. Cu ajutorul formei speciale. Peste ele. se fr`månt` bine. se amestec` cu zah`rul. la foc potrivit. Pandi[pan 100 g zah`r 100 g f`in` 4 ou`. cu grij` s` nu se zdrobeasc`. apoi se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. f`ina [i la sfår[it cu albu[urile b`tute spum`. Se omogenizeaz` aluatul ob]inut astfel. \n compozi]ia pandi[panului se pot \ncorpora diverse fructe (vi[ine. la foc potrivit.

.

Re]ete de fiecare zi
Alivenci
1 1/2 kg brânz` de vac` 3 ou`, 200 g lapte 3 linguri de f`in` o lingur` de m`lai, 50 g unt sare, 200 g småntån`

Brånza se sf`råm` cu furculi]a sau se d` prin sit`, pån` devine o crem`. Se amestec` ou`le, m`laiul, f`ina, 100 g småntån` [i untul. La urm` se adaug` laptele. Aceast` compozi]ie se toarn` \ntr-o tav` bine uns` [i pres`rat` cu f`ina. Se coace la cuptor, la foc potrivit. Se taie \n buc`]i [i se serve[te fierbinte cu restul de småntån`.

dup` care se las` s` mai fiarb`, la foc moale, pån` cap`t` consisten]`. Se amestec` \n permanen]` cu lingura de lemn. Dup` ce se ia de pe foc, se presar` 200 g ca[caval dat pe r`z`toarea fin` [i se amestec` bine, apoi se adaug` oul \ntreg [i se omogenizeaz`. |n fine, se adaug` [i restul de ca[caval, de asemenea, dat pe r`z`toare. Cu måna umed`, se modeleaz` sfere de m`rimea unei nuci, care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins.

Cartofi umplu]i cu creier
8 cartofi mari 250 g creier 50 g [unc`, 4 ou` o lingur` de f`in`, 250 ml lapte 150 ml ulei, 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cartofi cop]i cu mere [i iaurt
600 g cartofi 3 mere 25 g frunze de p`p`die 200 ml sup` de oase 3 linguri de iaurt de fructe

Be]i[oare cu ca[caval [i chimen
100 g ca[caval 250 ml ulei, o lingur` de småntån` 100 g f`in`, 2 ou` sare, chimen

Se fierbe uleiul cu o can` de ap` [i o linguri]` de sare, timp de aproximativ 30 de minute. Dup` ce se r`ce[te, se adaug` ca[cavalul ras [i småntåna, apoi se \ncorporeaz` f`ina. Se omogenizeaz` [i se fr`månt`, apoi se \ntinde o foaie groas` cam de 5 milimetri. Se bat ou`le spum` [i se unge foaia cu ele, apoi se presar` chimen peste tot. Se taie aluatul \n buc`]ele de dimensiunile unui creion. Acestea se dau la cuptor, \ntr-o tav` neuns`, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Se spal` cartofii, se taie jum`t`]i [i se a[eaz` pe o tav` cu o suprafa]` t`iat`. Se coc circa 20 de minute. Se golesc cartofii [i miezul t`iat cuburi se amestec` cu 150 g cuburi de mere [i 25 g frunze de p`p`die tocat`, 200 ml sup`, 3 linguri de iaurt de fructe. Se umplu jum`t`]ile de cartofi [i se servesc.

Se cur`]` creierul, se spal`, se scurge [i se \n`bu[` \n ulei. Se prepar` un sos punånd la fiert laptele cu untul \ntr-o crati]`. F`ina se dizolv` \n ap` rece [i se toarn` \n laptele clocotit, amestecånd \n permanen]` ca s` se evite formarea cocoloa[elor. Se las` la fiert un sfert de or` [i se potrive[te de sare [i piper. |n acest sos, se adaug` [unca [i p`trunjelul, tocate m`runt, precum [i g`lbenu[urile de la cele patru ou`. Cartofii, fier]i \ntre timp \n ap` clocotit` cu sare, se cur`]`, se scobesc [i se pun \ntr-o crati]` uns` cu ulei [i o jum`tate de pahar de ap`. Se d` la cuptor, acoperit` cu capacul. Cånd se coc, se scot [i se umplu cu creierul amestecat cu sos.

Ca[caval la capac
400 g ca[caval 50 g unt, 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel, piper, sare

Cartofi pané
8 cartofi mari 100 ml ulei 2 ou`, 2 linguri de pesmet sare, piper

Bulete de ca[caval
400 g ca[caval 2 linguri de pesmet, 2 linguri de f`in` 200 ml lapte, 100 ml ulei 50 g unt, un ou, sare, piper

Se \ncinge untul \ntr-o crati]` [i se pun dou` linguri de f`in` s` se rumeneasc` u[or, apoi se sting cu laptele, se s`reaz`, se pipereaz`,

Cartofii, dup` ce se spal`, se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i sare. Cånd sunt fier]i suficient, se scot, se las` pu]in s` se r`ceasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele ceva mai groase. Acestea se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins, pe ambele p`r]i. Se servesc calzi, ca aperitiv.

Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n patru felii pe cåt se poate de egale (de 100 g fiecare). {i untul se \mparte \n patru buc`]ele. |ntr-o tig`i]` de teflon, cu diametru mai mic, se tope[te o buc`]ic` de unt. Cånd s-a \nfierbåntat suficient, se pune o felie de ca[caval [i se las` s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i, la foc moderat, \ntorcånd-o din timp \n timp, spre a nu se lipi. Se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte, decorat cu feliu]e de ro[ii [i frunze de p`trunjel, condimentat cu piper [i sare. Dup` gust, se pot ad`uga [i legume fierte: maz`re, morcov, broccoli.

165

Ca[caval pané
400 g ca[caval 2 ou`, 2 linguri de f`in` 200 g pesmet, 100 ml ulei 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar frunze de salat` verde o leg`tur` de ridichi de lun`

nizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` chiftelele cu måna ud`, se dau prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e de parmezan ras
4 ou` 20 ml lapte proasp`t fiert 400 g parmezan 8 felii de påine alb` integral` 150 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde o ro[ie, sare piper negru m`cinat

Chiftelu]e cu [unc` [i brånz`
500 g [unc` presat` 3 linguri de f`in` 300 g de brånz` ras` 4 ou`, 150 ml ulei o lingur` de småntån` 2 ro[ii salat` verde pentru ornat

Se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se por]ioneaz`. De obicei, se pun cåte dou` feliu]e a 50 g fiecare la o por]ie. Buc`]elele de ca[caval se dau, pe rånd, prin f`in`, ou [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins, \ntorcåndu-se la r`stimpuri, pentru a se rumeni pe ambele p`r]i. Se servesc fierbin]i, pe un platou ornat cu frunze de salat` verde [i ridichi de lun`. De asemenea, este binevenit` o salat` de ro[ii cu piper m`cinat [i frunzuli]e de p`trunjel [i m`rar.

Chifle umplute cu brånz`
4 chifle proaspete 500 telemea de vac` un ou, 200 ml lapte 50 g unt, sare

Se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` a chiflelor, se scoate miezul, se toarn` cåteva pic`turi de unt topit \n scobitur`, apoi se umplu cu telemeaua ras` amestecat` cu oul b`tut, sare [i piper. Se dau la cuptor, timp de cel mult un sfert de or`, s` se rumeneasc`.

{unca presat` se pune pe un capac de lemn [i se toac` m`runt, ad`ugåndu-se ou`le b`tute, brånza ras` (se poate folosi [i brånza de burduf) [i f`ina \n ploaie, amestecånd pentru omogenizare. |ntr-o tigaie se \nfierbånt` uleiul, apoi se ia din compozi]ie cu polonicul (ca la cl`tite) gr`m`joare, care se dau la pr`jit, la foc moderat. Se las` pe aragaz pån` cap`t` o crust` aurie, apoi se scurg de ulei [i se servesc calde. De preferin]`, pentru a ar`ta frumos, se a[az` pe un platou \ntins. Se poate ad`uga småntån` deasupra, pentru ornat. Se consum` al`turi de ro[ii [i salat` verde.

Ou`le se bat bine cu furculi]a [i se \ncorporeaz` cu laptele [i jum`tate din cantit`]ile de verdea]`, sare [i piper. Parmezanul se rade [i se omogenizeaz`, de asemenea, \n aceast` compozi]ie. Feliile de påine se dau prin amestecul mai sus descris, apoi se pr`jesc cu grij` \n untul \ncins. Cånd sunt bine rumenite pe ambele p`r]i, se fac por]ii de cåte dou` [i se pun la mas`. Farfuria astfel preg`tit` se orneaz` cu ro[ii t`iate rondele [i p`trunjel verde tocat fin.

Chiftelu]e de porc cu usturoi [i susan
800 g carne de porc 4 c`p`]åni de usturoi un plicule] de semin]e de susan 200 g miez de påine f`råmi]at cimbru, piper 2 ou`, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel tartine, margarin`, sare

Chiftelu]e de cartofi umplute cu brånz`
500 g cartofi 2 linguri de f`in` 150 g telemea de oaie 50 ml ulei, 2 ou` sare, piper

Chiftele de raci
40 de raci 200 g påine alb` 200 ml lapte, o ceap` 100 ml ulei, o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar, sare, piper

Carnea de porc se d` prin ma[ina de tocat, iar usturoiul se piseaz`. Se amestec` påinea f`råmi]at`, carnea, semin]ele de susan, ou`le b`tute, verdea]a tocat` fin, cimbru piper [i sare [i se ob]in chiftelu]ele. Acestea se modeleaz` [i se bat cu latul palmei pe orizontal`. Se pr`jesc \n ulei \ncins. Se las` cåteva ore la frigider [i se servesc cu tartine cu margarin`.

Se fierb bine racii, se cur`]`, iar carnea se d` prin ma[ina de tocat, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu påinea, cur`]at` de coaj`, \nmuiat` \n lapte, stoars` [i m`run]it`, ceapa cur`]at`, sp`lat` [i dat` pe r`z`toare, ad`ugånd [i dou` linguri de ulei. Se omoge-

Cartofii se fierb, \n coaj`, \n ap` clocotit` cu sare, apoi se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se pun \ntr-un castron, se adaug` f`ina, un praf de sare, piper, ou`le b`tute, amestecånd pentru omogenizare. Brånza se d` pe r`z`toare, apoi din ea se modeleaz` opt sfere, care se \nvelesc cu compozi]ia de cartofi [i se rumenesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e din ciuperci cu ca[caval
300 g ciuperci 300 g ca[caval 4 ou`, 50 g unt, 100 ml ulei 100 g småntån`, sare

Se cur`]` [i se spal` ciupercile, apoi se toac` [i se las` s` se \n`bu[e bine \n unt, ad`ugånd [i un praf de

166

sare. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se amestec` bine cu cele patru albu[uri b`tute spum` [i cu ca[cavalul ras. Se omogenizeaz` compozi]ia [i, cu måna ud`, se modeleaz` chiftelele. Acestea se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc cu småntån`.

Ciuperci umplute cu creier
1 kg ciuperci 500 g creier de vi]el 100 ml ulei 100 g ca[caval 20 g unt, o ceap` sare, piper

\ntinde pe o plan[et` [i se \mparte \n 8. Foile de cl`tit` se rumenesc pe ambele p`r]i \ntr-o tigaie cu o lingur` de ulei \nfierbåntat. Se adaug` compozi]ia de carne [i se ruleaz`. Cl`titele se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduc la cuptor 1015 minute, la foc potrivit. Se servesc fierbin]i, cu småntån` deasupra.

crenvur[tilor. Se \nf`[oar` crenvur[tii \n buc`]ile de aluat, marginile fiind lipite cu albu[ de ou, iar partea superioar` se unge cu g`lbenu[. Se pun \ntr-o tav` uscat`, f`r` gr`sime, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Crochete de ciuperci
250 g ciuperci 2 ou`, 250 g orez 100 g unt, 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cl`tite cu ciuperci
200 g ciuperci proaspete o ceap` 200 g f`in`, 2 ou` 250 ml lapte 100 ml ulei, 50 g unt 100 ml småntån` 100 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar piper, sare

Se scot picioru[ele ciupercilor, iar p`l`riile se spal`, se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Picioru[ele de la ciuperci se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in unt, l`såndu-se pån` devin moi. Cånd sunt gata, se scot, se scurg, iar \n zeama r`mas` se \n`bu[` ceapa. Creierul se cur`]`, se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`, apoi se toac` [i se amestec` bine cu ceapa, picioru[ele tocate, sare [i piper. Se umplu p`l`riile cu aceast` compozi]ie [i se dau la cuptor pån` se fr`gezesc. Se servesc pres`rate cu ca[caval ras.

Cl`tite cu carne [i småntån`
300 g carne de vit` 200 g f`in` 300 ml lapte 3 ou`, 200 ml ulei 100 g småntån` o ceap`, sare usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, piper

Ciupercile se spal` \n mai multe ape, se cur`]` [i se taie \n feliu]e. Se cur`]` ceapa, se toac` fin, se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie [i se \n`bu[` ciupercile [i ceapa, apoi se adaug` sarea, m`rarul [i vinul. Se las` la r`cit, apoi se amestec` bine cu 50 ml småntån`. Se prepar` foile de cl`tit` din f`in`, ou` [i lapte, se rumenesc \n ulei, se umplu cu compozi]ia de mai sus, se ruleaz`, se astup` la capete [i se a[az` pe o tav`, care se las` 10 minute la cuptor, la foc potrivit. Se servesc imediat, cu cåte o lingur` de småntån` peste ele.

Se fierbe orezul pån` se \nmoaie [i \[i dubleaz` volumul. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Se amestec` \mpreun`, se s`reaz`, se pipereaz`, ad`ugånd [i p`trunjelul tocat foarte fin. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` crochetele, care se dau prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, apoi se rumenesc \n unt fierbinte.

Crochete de creier
500 g creier de vi]el o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet 3 ou` 100 g unt, sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se pune la fiert, apoi se scurge [i se toac` m`runt, ad`ugånd dou` ou` [i o lingur` de f`in`, sare [i piper. Se modeleaz` crochetele, care se t`v`lesc prin ou b`tut [i prin pesmet, apoi se pr`jesc uniform \n untul \ncins.

Crenvur[ti \n aluat
600 g crenvur[ti 200 g f`in` 200 g unt 100 g småntån` un ou, sare

Crochete din småntån`
250 g småntån` 100 g unt, un ou o lingur` de f`in`, sare

Se cur`]` ceapa, se spal` [i se toac` m`runt, dup` care se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i o lingur` de ap`. Se adaug` carnea tocat` [i se las` cam un sfert de or`. Se las` la r`cit, apoi se adaug` un ou, 25 ml småntån`, verdea]a tocat` m`runt, usturoiul pisat, sarea [i piperul, amestecånd ca s` se omogenizeze. Se prepar` un aluat din 2 ou`, f`in` [i lapte, se

Se freac` f`ina cu untul, småntåna [i un praf de sare, pån` se ob]ine un aluat. Se strånge \n form` sferic` [i se las` la rece, pentru vreo cåteva ore. Dup` aceea, se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie \n dreptunghiuri cu lungimea mai mare decåt cea a

Se amestec` småntåna cu oul \ntreg, apoi [i cu f`ina [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz` bine, se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat moale. Se fac crochete din acest aluat [i se pr`jesc imediat \n uleiul \ncins din tigaie.

167

Dup` ce s-a omo- Ou`le se fierb \n ap` clocotit` 4 minute [i apoi se scufund` \ntr-un castron cu ap` rece ca s` se poat` cur`]a u[or de coaj`. Din piureul ob]inut. piper Pe[tele se scurge bine de zeam` [i se piseaz` cu dosul furculi]ei. Cånd s-au rumenit. se pune \n mijloc cåte o por]ie de past` de ton [i se \mp`ture[te. busuioc ghimbir. Se fierb cartofii \n coaj`. felii de castraveciori \n o]et. p`stråndu-[i forma. Se pr`jesc hamburgerii [i se servesc cu sos mexican (cåte o lingur` de sos pe cåte un hamburger) [i cu cartofi pr`ji]i. Iofca cu brånz` de vaci 250 g f`in` 200 g brånz` de vaci 2 ou`. plus sarea [i piperul trebuincioase. se bat ou`le [i se pr`jesc omletele \n unt. \n ap` clocotit`. piper genizat. Se picur` aspic ne\nt`rit [i se las` s` se \nchege. ob]inåndu-se un aluat ca pentru t`i]ei. småntåna [i un g`lbenu[. cu brånza de vaci. piper [i verdea]`. ienibahar. al`turi de crochete. dup` care se toarn` pu]in ulei. se ia cu måna ud` cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` hamburgerii. Se introduc la cuptor [i se las` pån` se rumenesc. Cånd sunt fier]i. sare Jum`ri cu crochete de cartofi 8 ou` 5 cartofi 100 g unt 100 ml lapte. Gogo[i de cartofi cu [unc` 5 cartofi 200 g f`in` 2 ou` 200 ml lapte 200 g [unc` 300 ml ulei 10 g drojdie. apoi se toarn` totul \ntr-un vas mic. piper Se amestec` f`ina cu ou`le [i pu]in` sare. pån` le acoper`. se scurg. Se scurge bine de ulei [i se pr`je[te cald`. Se servesc calde. Dup` aceea. se \ncinge bine tigaia. amestecat cu sare. |ntre timp. Se bat cele 4 ou` cu verdea]a tocat` m`runt [i se adaug` fructele de mare. ghimbir [i sare. \ntr-un vas de Jena. se toac` [i se amestec` bine cu 2 ou`. piper 500 g de mu[chi de vit` se cur`]`. Preparatul se d` la rece [i dup` cåteva ore se poate r`sturna u[or. Creierul se spal` [i se cur`]` de pieli]e [i de cheagurile de sånge \ntr-o crati]` cu ap` rece. din care se taie romburi cu latura de 2 centimetri. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. cu ro[ii proaspete t`iate \n feliu]e sub]iri. sare [i piper. se cur`]` [i se zdrobesc cu furculi]a. Jum`rile se prepar` dup` re]eta cunoscut` [i se servesc calde. Cånd s-au rumenit \ndeajuns. sepie. se scurg [i se amestec`. sare. apoi se presar` cu verdea]` tocat` fin. care se ung cu creierul m`run]it. Apoi totul se d` prin pesmet. se dau prin ma[ina de tocat. caracati]`. |ntre timp. sare Omlet` cu ton 8 ou` 200 g ton (din conserv`) 50 g unt 2 linguri de småntån`. Ou` cleioase \n aspic 2–3 ou`. creve]i. un ou o lingur` de småntån` 2 linguri de pesmet. albu[ de ou tare. care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n unt. Se presar` un praf de sare [i se mai las` la crescut timp de o or`. apoi se amestec` bine cu laptele. Påinea se taie \n felii sub]iri. cimbru. Se taie [unca \n buc`]ele m`runte [i se amestec` \n compozi]ie. pe ambele p`r]i. care se pune la fiert cåteva minute \n bainmarie. se modeleaz` crochete. Se pun romburile de aluat s` fiarb`. se a[az` feliile pe un platou [i se orneaz` cu mult` verdea]`. Se toarn` un strat cam de 1 cm de aspic c`ldu] \n castrona[e de compot [i dup` ce s-a \nchegat se face garnitura din morcov t`iat felii.Friganele cu creier 600 g creier 800 g påine 3 ou` 200 g pesmet 300 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde 3–4 ro[ii proaspete sare. apoi se scot. cu feliu]e proaspete de ro[ii. se cur`]`. o lingur` sau dou` de unt. Se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n untul \ncins. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii proaspete. cåt s` acopere fundul tig`ii. se presar` cu sare [i piper dup` gust [i se acre[te cu zeama de l`måie. 170 . ienibahar cimbru. sare. Omlet` cu fructe de mare o pung` de fructe de mare congelate 4 ou`. Se adaug` ou`le cur`]ate de coaj` [i din ou se toarn` aspic. apoi se amestec` bine cu drojdia desf`cut` \n lapte [i cu f`ina. [i se las` s` se dezghe]e \n ap` c`ldu]`. 1/2 kg aspic Garnitura: 2 morcovi 2 castraveciori \n o]et albu[ul de la un ou fiert tare Hamburger cu sos mexican 500 g mu[chi de vit` 2 ou`. Se ia o pung` cu fructe de mare congelate variate: surimi de homar. se fac gogo[ile [i se pun s` se rumeneasc` \n ulei \ncins. sare. dup` preferin]e. scoici etc. busuioc. \n coaj`. Feliile astfel preg`tite se dau prin ou b`tut. sare Se spal` bine cartofii [i se pun s` fiarb`. Se omogenizeaz` totul bine [i se pr`je[te \n ulei \ncins.

adus` la temperatura camerei. oul crud. apoi se scoate. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n patru. castraveciori sau gogo[ari. Farfuria pe care se a[az` ou`le poate fi \mbr`cat` cu frunze de salat` verde sp`late. se dezleag` [i se aranjeaz` pe platou \n jurul ou`lor cur`]ate de coaj`. piper. se pune maioneza. piper [i cimbru. Se fierb 4 ou` foarte tari [i se cur`]`. usturoiul. timp de 10 minute. \ntregi sau jum`t`]i. se toac` m`runt [i se c`lesc \n unt. Ou` fierte moi 8 ou`. dup` ce se scot se pun \n ap` rece. Se presar` cu sare. Sparanghelul se cur`]`. mu[tar. sare. |n ea se a[az` felii sub]iri de franzelu]` [i pe fiecare dintre ele cåte o felioar` de Se fierb ou`le moi. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. sare Se spal` ou`le [i se pun \ntr-un vas cu ap`. \ntr-un castron. Pentru orice eventualitate. Ou`le se introduc \ntr-o cantitate mare de ap` clocotit` (3 litri ap` la 10 ou`) [i se fierb cu clocot puternic timp de 3–3. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. se face un sos care se toarn` deasupra. se cur`]` de coaj`. se spal` [i se leag` \n m`nunchiuri. diluate cu vin. piper Pentru ornament: salat` verde [i m`sline Ou` fran]uze[ti 8 ou` 25 g unt 1/2 franzel` 100 g ca[caval maz`re sau piure de spanac Se fierb ou`le tari. \n a[a fel \ncåt lichidul s` le acopere complet. o linguri]` de m`rar tocat. iar g`lbenu[urile se pun s` fiarb` \ntregi. Ceapa se cur`]`. Se las` la fiert pån` se \ngroa[` sosul. Ou`le se fierb tari. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. Se dau chiftelele prin pesmet [i se rumenesc \n ulei fierbinte. verdea]a.5–5. Se umplu ou`le. Pe fiecare ou se a[eaz` un firicel de p`trunjel verde sau m`rar. 171 . carnea tocat` cu miezul de påine. se spal`. ca[caval.5 minute ca ou`le s` fie moi [i 4. Se fierb 2–3 minute \n ap` clocotit`. Se adaug` sare [i se servesc. Påinea se taie \n felii. Separat \ntr-o sosier`. Ou` \mbr`cate 5 ou` 250 g carne de vi]el 250 g carne de miel o ceap` påine alb` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu untdelemn [i o]et. se spal` [i se d` pe r`z`toare. cam 30 de minute. Se amestec`. se a[az` pe o farfurie \ntins`. dup` gust. albu[urile se toac`. Se adaug` f`ina [i bulionul. piper. Deasupra se toarn` maionez` sub]iat` cu pu]in o]et de vin. \mpreun` cu usturoiul cur`]at [i pisat. piper devenind o past` la care se adaug` castraveciorul t`iat foarte m`runt. iar din restul de umplutur`. fiecare parte de compozi]ie \mbr`cånd cåte un ou fiert. ceapa. m`sline t`iate m`runt.Ou` cu ciuperci [i usturoi 8 ou` 200 g ciuperci o ceap` 3 c`]ei de usturoi 50 g unt o lingur` de f`in` o lingur` de bulion 200 ml vin alb sare. Carnea se cur`]`. care se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. iar miezul se \nmoaie \n lapte. Se servesc cu o buc`]ic` de unt. Ou` fierte cleioase 8 ou` sare Ou`le sp`late se fierb \n ap` clocotit` timp de 4–5 minute. Farfuria se garnise[te cu felii de ro[ii. se d` focul mic [i se mai las` vreo 30 de minute. Ca ornament pot fi folosite [i cåteva m`sline.5 minute pentru ca ou`le s` fie cleioase. sare. Se servesc calde. se cur`]` de coaj`. \n sos. Ou` fierte dietetice 8 ou` 40 g unt Ou` cu maionez` 8 ou` maionez` ro[ii verdea]` m`sline castraveciori gogo[ari Se fierb ou`le tari. Cånd \ncep s` fiarb`. se stoarce [i se m`run]e[te. peste care se sparge un ou. Se scot din ap` cu o spumier`. se cur`]`. Ou` moi cu sparanghel 8 ou` 200 g sparanghel 100 g maionez` Ou` cu sos tartar 6 ou` un castravecior \n o]et m`rar tocat o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o linguri]` de mu[tar sare. Se las` la cuptor pån` se \ncheag` ou`le. cimbru Ceapa [i ciupercile se cur`]`. Se scot g`lbenu[urile [i se f`råmi]eaz` Tigaia \n care se vor prepara ou`le se unge cu unt. ca s` nu se \nt`reasc`. cu albu[ul pisat pres`rat deasupra.

Fiecare jum`tate se pune \n cåte o ro[ie din care s-a scos miezul. Cu compozi]ia ob]inut`. se las` s` se r`ceasc`. Sosul se prepar` \ntr-o cea[c` de småntån` cu pu]in` sare [i f`in`. caz \n care se taie oul \n dou` [i se aranjeaz` pe salat` verde sau pe o salat` de cartofi cu maionez`. Dup` aceea. \n 3 felii egale (se taie pu]in din cele 2 capete rotunjite ca s` se poat` aranja pe tartine). past` de brånz`. piper boabe. Fiecare felie din care a fost scos g`lbenu[ul se umple. 8 ro[ii 100 g maionez` 50 g an[oa salat` verde [i m`sline Se fierb ou`le tari. cu o lingur` se fac adåncituri \n care se d` drumul g`lbenu[urilor. se cur`]` [i se taie \n dou` pe lat. ca un soclu. cu diferite compozi]ii: past` de g`lbenu[ fiert. Oul se acoper` cu maionez` [i se garnise[te cu fileul de an[oa sau cu an[oa. sarea. frecat cu unt [i pu]in` sare. Se poate servi pe foi de salat`. pu]in piper. Cånd s-au r`cit se taie \n dou` [i se scot g`lbenu[urile. cu m`sline. piper Pentru sos: o cea[c` de småntån` o linguri]` de f`in`. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i pe lungime. timp de 3–4 ore. se scot boabele de piper [i foile de dafin [i se freac` energic cu o lingur` de lemn. Ou` umplute pentru tartine ou`. Pe platou se pune un strat de [unc`. se adaug` uleiul. sare [i Se fierb ou`le tari. Se serve[te ca aperitiv. din care s-a scos såmburele. la care se adaug` frunze de p`trunjel tocat fin [i mu[tar dup` gust. cu care se umplu jum`t`]ile de ou r`scopt. Se decoreaz` cu salat` verde. sare. cu ajutorul unui cornet. pe felii de påine pr`jit` sau simpl`. |n felia din mijloc. salate paste. Jum`t`]ile de ou se umplu cu acest amestec [i se garnisesc cu fire de p`trunjel sau ardei gras t`iat få[ii. Preparatul este gata atunci cånd g`lbenu[urile cap`t` consisten]`. p`trunjel. piper [i sare. iar ce r`måne se pune sub albu[uri. Compozi]ia trebuie s` fie ca o småntån` groas`. Ou`le umplute pentru tartine se preg`tesc \n felul urm`tor: oul fiert tare se taie \n zig-zag. Ou`le umplute se pot servi [i ca aperitiv. se amestec` [i se las` s` fiarb`. sare Ou`le proaspete se spal` [i se pun \ntr-o cr`ticioar` (sau ibric) cu ap`.Ou` moi \n aspic 4 ou` 200 g [unc`. salat` de carne sau salat` de legume amestecat` cu maionez`. Cånd s-a \nt`rit pu]in. {unca fiart` se taie \n felii. o linguri]` de småntån`. g`lbenu[urile. m`sline. cu mu[tar. crem` de [unc`. Se a[az` ou`le pe platou [i \mprejurul lor se toarn` sosul fierbinte. Ou` umplute cu brånz` 4 ou` un g`lbenu[ o lingur` de brånz` o lingur` de småntån` o linguri]` de unt sare. pån` se ob]ine o past` omogen`. Se scot g`lbenu[urile. fileurile de an[oa. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` cu ca[caval ras. past` de g`lbenu[ dat prin sit` [i amestecat cu o past` de sardele. peste [unc` se toarn` aspicul c`ldu] [i apoi se a[az` ou`le \ntregi. sare Se fierb ou`le foarte tari [i se taie \n jum`t`]i. sp`lat bine [i l`sat s` se scurg`. piper Ou` tari 8 ou`. Separat se freac` pateul de ficat cu Se pune pe[tele. \ntr-o crati]`. Fiecare ou umplut se orneaz` cu cåte o jum`tate de m`slin`. sare. Cånd sunt gata trebuie scufundate \n ap` rece pentru a se cur`]a u[or de coaj`. Peste ou`le umplute se presar` brånz` ras` [i sunt date la cuptor la foc iute. cleioase [i se cur`]` de coaj`. la foc moale [i cu capacul pus. \ntr-o tav` uns` cu unt. se las` s` fiarb` 8 minute \n ap` clocotit`. se umplu jum`t`]ile de albu[. creme Ou` vene]iene 6–8 ou` 100 g ca[caval. 20 g unt Ou` ruse[ti 4 ou`. Ou` umplute cu fileuri de an[oa 8 ou` 100 g fileuri de an[oa 50 g unt 8 m`sline. Past` de pe[te 1 kg pe[te m`runt f`r` cap 150 ml ulei o lingur` de o]et sare. sare [i piper. ornate cu rondele de castrave]i 172 . se pune o felie sub]ire de cartof fiert. Compozi]ia se toarn` \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. crem` de pe[te. 300 g aspic salat` verde 50 g m`sline Se fierb ou`le moi. Se adaug` m`sline tocate [i se amestec` mai departe. se piseaz` [i se freac` bine cu untul. ardei gras Se fierb ou`le tari. foi de dafin Ou` umplute cu pateu de ficat 8 ou` o cutie de pateu de ficat o linguri]` de mu[tar 50 g m`sline piper. o]etul. brånza ras`. G`lbenu[urile scoase se freac` \ntr-un castron cu g`lbenu[ul crud.

se scoate [i se taie \n cubule]e. Cånd e gata. m`rul cur`]at [i dat pe r`z`toare. Se d` la cuptor. sp`lat` [i tocat` m`runt. piper Pateu de ficat de porc 250 g ficat de porc 250 g carne de porc o ceap`. 250 g småntån` 20 g unt. fraged. sare. spre a se face o past`. o jum`tate de or` la foc slab. 173 . Ceapa se cur`]`. La aceast` compozi]ie se adaug` untul [i småntåna. feliu]e sub]iri de l`måie t`iate \n jum`t`]i sau \n sferturi. se spal` [i se toac` m`runt. oul [i un vårf de cu]it de sare. Apoi putem ad`uga ficatul. Se op`resc ro[iile. apoi se pune s` se fiarb` \ntr-o oal` cu ap` rece. Se adaug` la toc`tur` zeama de l`måie. apoi se ia de pe foc. se scurg [i se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. condimentele. 200 g f`in`. apoi se d` la cuptor. cu capacul pus. apoi cu untul. presåndu-se col]urile. un vårf de cu]it de sare [i pu]in` ap`. Se \ntinde o foaie de grosimea unui deget. 100 g unt sare. t`iat feliu]e sub]iri. se adaug` ceapa. se dezoseaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. 50 ml ulei Se amestec` margarina cu f`ina. un m`r un ou. 200 g unt condimente dup` gust sare. Se pun pateurile \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. se presar` cu f`in` [i se d` la rece timp de cåteva ore. se unge cu pu]in ulei. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n jum`t`]i. apoi ardei gras (få[ii). f`r` s` se ard`. dup` care se scot ambele buc`]i. apoi se \ntinde o foaie. Se bat bine ou`le cu småntåna. se freac` bine pån` se omogenizeaz`. piper Pizza cu fileuri de an[oa [i m`sline 400 g f`in` 150 g margarin` un ou. la foc iute. 50 g ca[caval 150 g f`in`. piper o linguri]` de oregano 50 g ro[ii \n bulion pasate 100 ml ulei o linguri]` de sos Worchester o linguri]` de zah`r. pres`rate cu sare [i piper. apoi [unca presat` (tocat`). se potrivesc de sare [i piper. se a[az` feliile de påine. Pizza cu oregano Påine cu costi]` [i ceap` la cuptor 200 g costi]` afumat` o ceap` mare 8 felii de franzel` 100 g telemea de vac` 3 ou`. se a[az` jum`t`]ile de ro[ii. 100 g ro[ii 100 g m`sline 200 g fileuri de an[oa o lingur` de ulei. pe o farfurie mare. patru linguri de unt \nmuiat la aburi. f`in` 10 g drojdie un blat de pizza 200 g ciuperci 50 g m`sline un ardei gras 30 g ca[caval 10 ml ulei de m`sline sare. \n final. Aceast` past` este mai bun` servit` rece. care se taie \n p`trate cu latura de 7–8 centimetri. ad`ugånd [i ap` pentru a fierbe la foc mic. se pune la fiert [i ceapa. pån` ce aluatul devine crocant. un ou fiert moale. Se las` dou` ore s` se odihneasc`. ciuperci file. Cånd se rumene[te. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Peste blatul din aluat punem 2–3 linguri din sos. piper Se spal` [i se cur`]` carnea. sare. apoi peste ele se pun fileurile de an[oa. sau ca umplutur` pentru diferite rulade din carne sau mezeluri. m`sline f`r` såmburi tocate. Se d` la cuptor. se pune [i ficatul. Se pune cåte o feliu]` de costi]` pe fiecare p`trat de aluat. pån` cap`t` consisten]a unei creme. s` se lipeasc`. sare. |mpreun` cu ea. care se pr`jesc \ntr-o tigaie. precum [i sarea. ceapa. iar peste ele se pun costi]a. dup` care se toarn` sosul. Se unge un vas de Jena cu unt. care se las` doar vreo 10 minute. pe plit` sau \n toaster. apoi se c`le[te \n untul r`mas. sp`lat` [i tocat` m`runt. pån` devine sticloas`. o l`måie. brånza ras`. piper Pateuri cu costi]` 200 g costi]` afumat` 100 g småntån` 2 ou`. cur`]at`. Ca[cavalul ras pe deasupra (sau mozarella). Pizza cu piept de pui 500 g piept de pui o ceap`. \ntindem peste tot blatul. |n momentul \n care carnea este gata fiart`. cur`]at`. Se presar` m`slinele c`rora li s-au scos såmburii. iar p`trunjelul se toac` m`runt. Feliile de påine se pr`jesc. apoi acesta se \mp`ture[te ca un plic. cam 20 de minute. F`ina se amestec` mai \ntåi cu o lingur` de ulei. Pe foaia de aluat. 2 linguri de bulion 100 g unt. Dup` ce sunt gata. Costi]a se taie \n buc`]ele mici. fr`måntånd pån` se ob]ine un aluat Carnea se cur`]` de pieli]` [i de gr`sime. sare [i piper. piper Pateu de ficat de vi]el 1. verdea]` Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \mpreun` cu ciupercile t`iate lame \n ulei \ncins. Se pot fierbe \mpreun` pån` scade de tot apa. se dau prin ma[ina de tocat. Telemeaua se d` pe r`z`toare. Se freac` energic.5 kg ficat de vi]el 300 g de ciuperci 150 ml ulei 150 g småntån` 3 cepe. sare. Costi]a se taie \n felii sub]iri [i nu prea late.mura]i. Se c`le[te cåteva minute.

care se dilueaz` cu o can` [i jum`tate de lapte. se modeleaz` \n form` cubic` [i se d` la rece. verdea]a. Dup` vreo 4–5 minute. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n ulei \ncins. apoi se pune bucata mare de unt \n mijloc. piper spanacul. se scoate [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici sau se d` prin ma[ina de tocat. fr`månt`. timp \n care se amestec` permanent. se c`le[te \n ulei [i se amestec` bine cu g`lbenu[urile. apoi se presar` peste aluat. m`rarul tocat. sare. Dup` ce s-au \nmuiat. apoi se ia de pe foc [i se omogenizeaz` cu ou`le b`tute. apoi se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. se adaug` un vårf de cu]it de sare [i se amestec` bine cu cinci linguri de f`in`. se omogenizeaz` [i se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat elastic. apoi se completeaz` cu restul de foi r`mase. se toarn` sosul deasupra. Aluatul se \ntinde uniform \n tava de copt. Pl`cint` la cuptor cu umplutur` de spanac 1 kg spanac un pachet de foi de pl`cint` 70 g unt. Se serve[te cu buc`]ele de unt. Se rumene[te bine pe toate p`r]ile circa o or`. Se fierb cartofii \n coaj`. 6 ou` 70 g brånz` gras` de oaie 2 linguri de pesmet sare. Se d` la cuptor. se c`le[te pu]in Ciupercile se cur`]`. dup` care se \ntind dou` foi. se taie \n por]ii.moment \n care se adaug` bulionul. sare. Carnea se cur`]`. l`såndu-se s` fiarb` \n`bu[it. Se amestec` f`ina cu untul p`strat. se pune \n tava uns`. Carnea se toac`. Se mai las` pu]in. Se bat spum` 5 ou`. la foc iute. 2 linguri de småntån` 50 ml ulei. Foile pot trece pu]in de marginile t`vii. se adaug` carnea [i småntåna. Se umplu foile. se unge la suprafa]` cu albu[ b`tut. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in unt. Se acoper` cu un [ervet ud [i se las` un sfert de or`. apoi se d` la cuptor. småntåna. 500 g carne 2 ou`. La unul din capete. se unge cu unt [i se a[az` o parte din foile de pl`cint`. se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se d` pe r`z`toare. g`lbenu[urile. apoi se d` la cuptor. opera]ie care se repet` de mai multe or. sare [i piper. se pun pe o plan[et` [i se Ciupercile se cur`]`. apoi se d` la cuptor s` se rumeneasc`. apoi se scoate [i se ruleaz`. Se mai las` dou` minute s` se topeasc` pu]in ca[cavalul. apoi se scot. piper m`cinat 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel Rulad` de cartofi 5 cartofi 200 g unt 200 g f`in` 100 g småntån` 100 g ciuperci 4 ou`. Rulad` de ou cu carne [i ciuperci 8 ou` 200 g carne 200 g ciuperci 100 g småntån` 100 g ca[caval o lingur` de f`in`. Dup` vreo 2–3 minute. iar cånd se \ncheag` se adaug` ciupercile [i carnea. piper Rulad` cu ca[caval 5 ou` 5 linguri de f`in` o can` de lapte 200 g ca[caval. 150 g ca[caval 150 g ciuperci 2 ro[ii. se presar` cu sare [i piper. apoi se cur`]` de coaj`. se stinge cu pu]in` ap`. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se d` prin ou`le b`tute. sare Se pune deoparte o lingur` de unt. se toac` [i se c`lesc \n unt. se pune amestecul de ciuperci [i småntån`. o l`måie o leg`tur` de m`rar. dup` care se fr`månt` iar. Se serve[te cu småntån` pe deasupra [i ornat` cu p`trunjel verde tocat fin. brånza. sare. apoi se amestec` bine cu småntåna. Cånd e gata. la foc iute. Se \ntinde toc`tura \ntre cele dou` foi [i se coace \n cuptorul \ncins. un praf de sare [i pu]in` zeam` de l`måie. piper Rulouri cu ciuperci [i ca[caval 800 g piept de pui dezosat 2 ou`. un praf de sare. se spal`. se cur`]` [i se op`re[te. Se ruleaz`. l`såndu-se s` mai fiarb` alte 5 minute. |ntre timp. dup` care se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i \ncins`. se taie lame [i se c`lesc \n ulei \ncins. se ruleaz`. dup` care se scoate din cuptor. sare [i piper. Pl`cint` cu carne [i aluat fran]uzesc 250 g f`in` 250 g unt. iar restul se fr`månt`. lapte. 50 ml lapte 50 g unt. [i se servesc cu ca[caval ras deasupra. \ncepånd de la acel cap`t. pentru a se coace mai bine compozi]ia. se spal`. ungåndu-se cu mult unt. Carnea de pui se por]ioneaz`. se presar` cubule]ele de carne [i ca[cavalul ras. Se taie \n por]ii. ob]inåndu-se o past`. Se ia o tav` de copt din teflon. Ciupercile se cur`]`. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul. Se omogenizeaz` compozi]ia. \n ap` clocotit` cu sare. Se \ncinge untul \n tigaie. l`såndu-se timp de un sfert de or` s` se rumeneasc`. Se adaug` untul. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. pesmetul. dup` care se toac` m`runt. Ciupercile se condimenteaz` cu sare 174 . se \mp`ture[te aluatul [i se \ntinde cu sucitorul. piper Se spal` spanacul \n mai multe ape. sare [i piper. e gata. apoi f`ina. Ou`le se bat cu f`in`.

apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. 100 g varz` alb` murat` un castravete \n saramur` 2 morcovi fier]i 2 cutii de maz`re fin`. Se fierb ou`le tari. piper. Se freac` cu o lingur` de lemn [i se adaug` mu[tar. Se pr`jesc \n ulei \ncins pån` ce cap`t` o crust` aurie. se scot. ad`ugånd o]et. o l`måie Ou`le se fierb. piper Salat` cu m`sline [i cårna]i 200 g m`sline 200 g cårn`ciori oltene[ti cruzi 200 g vinete 200 ml ulei de m`sline 3 ro[ii. Vinetele se dau apoi prin f`in` [i se pr`jesc pån` ce cap`t` o culoare aurie. la fel [i ca[cavalul. se scurg. [i se adaug` maionez`. zeam` de l`måie [i sare. se fierb un sfert de or` \n ap` clocotit` cu pu]in o]et. Totul se omogenizeaz` cu maioneza. piper Salat` de dovlecei cu sos de iaurt 800 g dovlecei 200 g iaurt. 3–4 cartofi 100 g ciuperci fripte pe gr`tar 50 g m`sline. cubule]e [i se amestec` \ntr-un castron mare. ]elin` [i ca[caval 400 g ciuperci 4 ou`. iar deasupra se orneaz` cu feliile de ou fiert [i cu restul de ca[caval. tocat. cu ca[caval ras deasupra [i feliu]e de ro[ii proaspete. la fel [i cårna]ii. piper [i verdea]`. 175 . se spal` \n mai multe ape. iar celelalte ingrediente se toac` m`runt. Apoi se Dovleceii se cur`]` [i se taie felii. cu ou`le. Se orneaz` cu un strat de maionez` pe care se fac diverse desene din ardei gras. Se serve[te fierbinte. Se decoreaz` cu frunze de p`trunjel verde. 20 ml o]et o lingur` de f`in` p`trunjel verde boia. Se omogenizeaz` bine. apoi se cur`]`. Salat` amestecat` cu pui 200 g ]elin` 2 mere 200 g piept de pui 200 g småntån` 100 g struguri albi 200 g castrave]i 2 linguri de maionez` o leg`tur` de p`trunjel. castrave]ii. Cånd s-au \nmuiat dovleceii. }elina. ]elina se cur`]`. Trei dintre ele se toac` m`runt. \ntr-un castron de salat`. apoi se introduce tava la cuptor. piper Salat` amestecat` 200 g brånz` 200 g [unc` de Praga 300 g carne de porc pr`jit` 4 ro[ii. albu[ de ou fiert [i p`trunjel verde frunze. Ciupercile se cur`]`. piper [i m`rar tocat. ulei de m`sline. Totul se amestec` [i se pune \ntr-o salatier`. carnea pr`jit`. cu m`rar tocat m`runt [i chimen. se spal`. se pune [i untul r`mas. se toac` m`runt. se presar` cu ca[cavalul dat pe r`z`toare. Compozi]ia se a[az` \ntr-o salatier` Vinetele se spal` [i se por]ioneaz` \n feliu]e lungi. o ]elin`. piper negru boabe. dup` gust.[i piper [i se amestec` cu verdea]a tocat` m`runt. Ciupercile se amestec`. 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. jum`tate din cantitatea de ca[caval. apoi se acoper` cu sosul de iaurt. småntån`. Merele se cur`]` de coaj` [i se m`run]esc. Se scurg. Se umplu rulourile cu aceast` compozi]ie [i se leag` cu scobitori. se las` s` se r`ceasc`. Varza. iar al patrulea se taie \n felii sub]iri. la care se adaug` ulei [i celelalte g`lbenu[uri separate de albu[ cu ulei. zeam` de l`måie. potrivind de sare. sare. Cartofii se fierb. omogenizåndu-se bine. sare. sare. Ro[iile [i m`slinele se spal` [i se taie feliu]e lungi. morcovii. apoi se a[az` peste feliile de [unc` [i se ruleaz`. Se amestec` bine. ad`ugånd pu]in ulei \ndoit cu zeam` de la ciuperci. sare. apoi se scot. sare. morcov fiert. sare. Rulouri de andive cu [unc` la cuptor 500 g andive 100 g ca[caval 200 g [unc` presat`. chimen Pieptul de pui se spal`. Castrave]ii se taie \n dreptunghiuri de aproximativ 4 cm [i se a[az` de jur \mprejurul salatei. se las` pån` se r`cesc. legumele rase. Se adaug` uleiul. Se serve[te dup` ce a stat cåteva ore la frigider. se scurg [i se taie \n cubule]e. o lingur` de mu[tar sare. ap`sånd u[or. Se dau cu sare [i se las` 2–3 ore s` se p`trund`. dup` care se op`resc cåteva minute \n ap` cu sare. s` se \ncing` bine. sare Salat` cu maionez` [i carne de porc 400 g carne de porc pr`jit` o l`måie. un ardei \n o]et cåteva boabe de piper p`trunjel verde [terg cu un [ervet aspru. Se unge o tav` cu unt. sare. un morcov o leg`tur` de m`rar ulei. |n timp ce fierb. se fierbe [i se taie cubule]e fine. 5 ou` 200 g m`sline 150 g varz` alb` 2 ardei. Andivele se cur`]`. sare. se fierbe [i se toac` m`runt. morcovul [i ceapa se dau pe r`z`toare. se taie p`trate [i se adaug` amestecului. ardeiul [i ciupercile fripte se toac` m`runt. se aranjeaz` rulourile. Se ia o crati]` \n care se pune ulei de m`sline l`sånd focul mic. o]et. Salat` de ciuperci cu ou`. 5 ou` 100 ml ulei. Se face maioneza cu un ou fiert. 20 ml ulei. 100 g ca[caval o ceap`. l`såndu-se pån` se rumenesc rulourile. se prepar` sosul de iaurt. pr`ji]i \n prealabil [i pres`ra]i cu boia.

.

.

Se decoreaz` cu felii de ou fiert tare [i ro[ii felii. salata. o]et. sare Salat` de orez cu ardei 150 g de orez o ro[ie. apoi tonul. piper [i verdea]` tocat` m`runt. o leg`tur` de m`rar sare. se las` s` se r`ceasc`. datorit` con]inutului de suc de l`måie. suc de 178 . M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. sare. sare. Se adaug`. se limpeze[te cu ap` rece. sare [i piper. apoi se taie \n form` de lame [i se pun la fiert \n pu]in` ap`. Se amestec` toate acestea. piper Salat` de mån`t`rci 500 g mån`t`rci 2 ou`. p`trunjel. apoi se d` pu]in la frigider. iar acestea se fierb \n pu]in` ap`. Aceast` salat` trebuie servit` imediat. eventual se mai pune ulei. P`trunjelul verde se spal`. se pipereaz` [i se las` la rece o or` \nainte de a se servi. sare. Somonul se feliaz`. \mpreun` cu sosul remoulade. tocate m`runt. Toate ingredientele se amestec` cu maionez`. se spal` [i se toac` m`runt. Ciupercile se cur`]`. dup` care se \mpr`[tie \ntr-un castron \nc`p`tor. se scurg [i se pun \n castron cu racii. iar peste ele se toarn` un sos din ulei. Cånd e gata. amestecåndu-se cu ciupercile. Somon cu avocado un avocado 100 g somon fumat 200 g maionez` 50 g suc de l`måie 200 g ciuperci o leg`tur` de p`trunjel. apoi se omogenizeaz` cu orezul. o]et. zeama de la o l`måie. Salat` de raci 40 de raci proaspe]i 500 g ciuperci ulei. ardeiul [i ceapa. o l`måie 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. 400 g macrou o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. piper Salat` mediteranean` 4 ou` 400 g maz`re boabe 3–4 ro[ii 2 castrave]i 100 g fileuri de an[oa 50 g m`sline 60 ml ulei de m`sline 25 ml o]et. ulei. ro[iile [i ardeiul [i se omogenizeaz` cu suc de l`måie. Ou`le se fierb tari. Se fierb bine racii [i se aleg cozile. se spal` \n mai multe ape. Cånd e gata. o ceap` ulei. iar cånd se \nmoaie se scot. se spal`. Se taie ceapa fidelu]`. 2 linguri de ulei o lingur` de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap`. Ou`le se fierb tari. piper. piper Salat` de ton 2 conserve de ton 2–3 ou`. avocado se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e [i se amestec`. se scurg [i se toac` m`runt. sare. o]et. 2–3 c`]ei de usturoi un cub sup` de pui 20 ml ulei. p`trunjel sare. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. se s`reaz`. 3 castrave]i verzi un ardei gras. Se scot såmburii de la m`sline. Ceapa se cur`]`. Se pune orezul [i piperul. precum [i verdea]` tocat` m`runt. se taie lame [i se fierb \n ap` cu pu]in` sare. cu feliile de ou. o]et. m`rar.Salat` de macrou cu verde]uri 500 g cartofi 2 castrave]i proaspe]i 2 leg`turi de ceap` verde 200 g sos remoulade 200 g m`sline. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. deoarece nu rezist` mult. se scurge [i se pune la fiert \n ap` cu sare. sare. se scurge. o]et. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. un vårf de cu]it piper [i foarte pu]in` sare. se cur`]`. care se cur`]` [i se pun \ntr-un castron. Salat` de orez cu m`sline 200 g orez 100 g m`sline o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de p`trunjel ulei. Castrave]ii [i ceapa verde se toac` m`runt. se spal` \n mai multe ape [i se las` s` stea o jum`tate de or` \ntr-un castron cu ap` rece \n care s-a amestecat o lingur` de o]et. ro[ii Ciupercile se cur`]`. sare. M`slinele. piper Se cur`]` mån`t`rcile. \n cantit`]ile dorite. Se amestec` bine. se cur`]` de codi]e [i se m`run]e[te. Orezul se pune la fiert \ntr-un vas. m`rar. Usturoiul se piseaz` [i se adaug` acestui amestec. piper Orezul se alege. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. se las` pån` dau un clocot. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. Dup` aceea. se pun la fiert \n ap` cu sare. apoi se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. Se toarn` peste salat` [i se amestec` din nou. o linguri]` de mu[tar [i o linguri]` de o]et. piper Pe[tele se cur`]`. se scot. 100 ml ap` 20 ml suc de l`måie 100 g m`sline negre. se taie \n cåte patru buc`]i [i se pun peste salat`. se taie \n jum`t`]i [i li se scot såmburii. Maz`rea se alege. sare [i piper. ]inute cel pu]in 2–3 ore \n ap` rece la des`rat. Cånd s-au \nmuiat. se scoate [i se taie \n cubule]e. apoi se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. Se face sosul cu uleiul de la ton. se scoate. apoi se pune pe platou. sare. mu[tarul. 2 ardei gra[i o ceap`. \ntr-o oal` acoperit` cu capacul. \mpreun` cu apa [i cubul de pui. ulei [i m`sline negre tocate fin. \mpreun` cu fileurile de an[oa [i m`slinele. Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. Se pun castrave]ii. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. ceapa tocat` m`runt. Se amestec` toate ingredientele \ntr-un castron.

Se amestec` f`ina cu un praf de sare. piper Scoicile se spal` bine. Ciupercile se cur`]`. apoi se adaug` usturoiul [i m`rarul. apoi se d` iar la cuptor. tocat m`runt. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. piper Se cur`]` [i se spal` ciupercile. pe ambele p`r]i. bulionul [i ciupercile. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie mai groas` [i se pune \n tav`. [i se pun la fiert cu tot cu cochilie. se spal`. peste ele a[ezåndu-se feliu]e Castrave]i se cur`]` de coaj` [i se taie. apoi se adaug` ro[ia. un ou [i pu]in` sare. 200 g småntån` 40 g unt o leg`tur` de m`rar 2 c`]ei de usturoi sare. se adaug` oul b`tut [i se fr`månt` un aluat. l`såndu-se pån` ce zeama scade aproape complet. se s`reaz` [i se pipereaz`. sare. sub un jet de ap` rece. Sosul ob]inut se toarn` peste tartine. se toac` m`runt. s` le acopere. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii sub]iri. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi. Tartine cu pe[te 8 felii de påine pr`jit` 160 g sardele. Se amestec` f`ina cu praful de copt. \n func]ie de m`rimea feliei de påine. Cånd se desface cochilia. apoi se scot. se scurg. se las` s` se scurg`. se pun cåte 2–3 scoici. se scoate. apoi se stropesc cu zeam` de l`måie. Tart` cu ciuperci 500 g ciuperci 250 g f`in` 250 g unt. ad`ugåndu-se p`trunjelul tocat. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se spal`. Se scot. se scurg de ulei [i se a[az` \n farfurii \n form` de gr`m`joare. se spal`. 50 ml ulei 200 g maionez` o leg`tur` de m`rar sare. sau cu mujdei de usturoi. o l`måie Tartine cu ca[caval [i ciuperci 8 felii de påine alb` 200 g ca[caval 100 g ciuperci champignon 4 ou`. se taie \n form` de lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna. din conserv`. cur`]at` de coaj`.l`måie [i se potrive[te de sare. Cånd s-a copt. Bulionul se dizolv` \ntr-o lingur` de ap`. aproximativ o jum`tate de or`. se a[terne compozi]ia de ciuperci [i se introduce din nou la cuptor pentru cåteva minute. \nseamn` c` sunt fierte. Ciupercile se cur`]`. sare. |ntr-o tav` uns` cu unt. dup` care tava se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. care se las` s` stea la r`coare timp de o or`. f`r` såmburi. apoi se r`zuie cu lama cu]itului p`r]ile arse. apoi se cur`]` de miez. iar peste ele se pun felii de ca[caval [i de ciuperci. se pr`je[te pe plit` sau la flac`r`. apoi se cur`]`. apoi se scoate. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. piper Vapora[e cu sardele 8 ou` 2 castrave]i mari 2 linguri de maionez` 200 g sardele din conserv` o l`måie. Se pune la cuptor s` se coac`. se pipereaz`. care se \ntinde pe feliile de påine pr`jit`. apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc pu]in \n ulei \nfierbåntat. sare [i piper. Se pr`je[te påinea pe plit`. se c`le[te ceapa. se a[az` feliile de påine. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt topit. pres`rate cu piper. 100 ml lapte 3 linguri de småntån` un plicule] de praf de copt sare. Se pune la copt \ntr-o form`. la foc potrivit. iar la suprafa]` se \ntinde un amestec din småntån` [i un ou b`tut. la alegere. Se s`reaz`. la foc moderat. Se freac` bine acest amestec pån` devine o past` omogen`. apoi cu laptele. 20 g unt 50 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. Se las` un sfert de or` s` se \n`bu[e bine. apoi se toarn` maioneza deasupra. Stridii cu maionez` 400 g stridii 2 linguri de f`in`. apoi se ia de pe foc. un ou o leg`tur` de p`trunjel sare. Se presar` cu m`rar. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt. precum [i frunzuli]e de p`trunjel. 150 g unt 2 ou`. se scurg bine de ulei [i se a[az` pe feliile de påine unse cu unt. \n jum`t`]i. Sardelele. sub]iri de l`måie [i jum`t`]i de m`sline. Se las` cåteva ore la frigider [i se serve[te rece. se piseaz` cu 179 . apoi se unge cu unt. Ro[ia se spal` [i se taie \n cubule]e. Sardelele se scurg bine de ulei. apoi se scot [i se scurg. pe lungime. piper Tartine cu past` de ciuperci 500 g ciuperci 100 g unt o ceap` o ro[ie o linguri]` de bulion 8 felii de påine pr`jit` sare. piper Stridiile se spal` bine. sau \n toaster. se pun ciupercile. piper Tort de ciuperci 800 g ciuperci 250 g f`in`. pe ambele p`r]i. piper Påinea. Tartine cu scoici 20 scoici proaspete 8 felii de franzel` 20 g unt.

[i ou`. o dat` cu leu[teanul. se spal`. 4 felii de påine alb` 100 ml ulei. o ]elin` o lingur` de orez 200 ml ulei. Cånd sunt gata fierte. se aromeaz` cu cimbru [i verdea]` tocat` [i se acre[te. ad`ugåndu-se \n ciorb` spre sfår[it. apoi condimentele [i sarea de l`måie. Se serve[te fierbinte. se pun la fiert \ntr-o oal` mare. sare. apoi se adaug` \n oal`. Se mai d` un clocot. 180 . m`rar. Se d` un clocot.furculi]a. dup` preferin]e. dup` care se omogenizeaz` cu maioneza. 100 g orez 100 g iaurt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se face un rånta[ din f`in`. p`stårnacul. apoi se sting cu 3 litri de ap` [i se las` o or` la fiert. fierte tari [i pisate m`runt. Ciorb` de peri[oare de [tiuc` 1 kg [tiuc` 3 cepe. Bor[ul se fierbe separat. Se adun` spuma din cånd \n cånd. ales. Costi]a se taie \n buc`]ele mici [i se c`le[te \n ulei \ncins. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` peri[oarele. cu parmezan ras [i mult` verdea]` deasupra. se adun` spuma. se s`reaz` [i se pipereaz`. care se adaug` la måncare. Cånd sunt pe jum`tate fierte. Se potrive[te de sare [i piper. t`iate \n cubule]e. Se adaug` ou`le. |n ultima ap`. 4 ou` \ntregi [i 4 albu[uri. A doua zi. Se adaug` la fasole cånd aceasta e aproape fiart`. . Se mai las` 2–3 clocote [i se serve[te. Se pune [i ceapa. dup` care se adaug` småntåna. Se servesc reci. precum [i orezul. tocate fin. Orezul. Bure]ii se adaug` dup` aproximativ 30 de minute. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. Ceapa se taie \n patru [i se adaug` [i ea. fiert [i strecurat. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` zarzavatul tocat. zeama de l`måie. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert o dat` cu zarzavatul. Se adaug` morcovii. sare de l`måie sau ro[ii. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. dres cu småntån`. sare. se adaug` zarzavaturile. småntån` Fasolea. se spal` [i se toac` m`runt. se spal`. sare [i piper dup` gust. 600 ml bor[ o leg`tur` de leu[tean. o dat` cu bor[ul. apoi se \nlocuie[te apa. o lingur` de f`in` o leg`tur` de leu[tean sare. 100 g orez 100 g småntån` 2 ou`. p`trunjel Ciorb` de urzici 600 g urzici o leg`tur` de ceap` verde un morcov. sp`lat [i t`iat \n cubule]e. se adaug` iaurtul. se las` un clocot. sp`late [i t`iate m`runt. ro[iile cur`]ate [i date pe r`z`toare. Morcovul. Ceapa r`mas` se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o oal` cu ulei \ncins. se spal` [i se dezoseaz`. 2 ou` piper. sare. sp`lat [i fiert separat. apoi se d` de dou` ori prin ma[ina de tocat. apoi se stinge cu bulionul diluat cu pu]in` ap`. Dup` vreo 30 de minute. apoi se adaug` la fiert. \mpreun` cu dou` cepe [i cu påinea \nmuiat` \n ap` [i stoars`. la foc potrivit. dup` care se adaug` peri[oarele. opera]ie care se repet` de trei ori. ]elina [i ceapa se cur`]`. piper Se cur`]` carnea. Se serve[te cu leu[tean tocat. Dovleceii se spal` [i se taie \n cubule]e. cur`]ate [i sp`late. dup` ce se cur`]` [i se spal`. apoi se pun la fiert \n doi litri de ap` cu sare [i ulei. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. se adaug` la sfår[it. cåte o leg`tur` de p`trunjel [i de leu[tean. se adaug` orezul ales [i sp`lat. Ciorb` de bure]i cu småntån` 200 g småntån` 700 g bure]i un morcov 70 g ]elin` sare de l`måie o lingur` ras` de f`in` o ceap` mic` 50 ml ulei 70 g parmezan. piper. Ciorb` de fasole cu costi]` 200 g fasole boabe 100 g costi]` afumat` o ceap` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. aleas` [i sp`lat` \n mai multe ape. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean. tocat` m`runt. fiert \n prealabil. Compozi]ia ob]inut` se \ntinde pe jum`t`]ile de castravete. piper Ciorb` de dovlecei cu iaurt 2 dovlecei tineri un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. cimbru {tiuca se cur`]`. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` [i se fierbe vreo cinci minute. cur`]ate. se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. cur`]at`. se las` la \nmuiat o zi \n ap` rece. Se mai las` pe foc 20 de minute. 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. cur`]at. se pune la fiert. se toac` m`runt [i se op`resc \n ap` clocotit`. se adaug` urzicile [i ceapa verde. piper [i restul de verdea]` tocat`. sare Legumele. precum [i cu zeama stoars` de la o l`måie. cu o]et. Morcovul. piper Bor[ de iepure 1 kg carne de iepure 500 ml bor[ 100 g småntån` un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. Urzicile se cur`]`. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina.

se Spanacul se cur`]`. Dup` ce s-au fiert. Cartofii [i morcovii se cur`]`. se toac` m`runt. sarea [i piperul. fierbåndu-se \nc` 10 minute. cur`]at`. se spal` bine. Se paseaz` m`runt cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. se paseaz` separat [i se adaug` puiul cånd sunt fierte. apoi se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` sup` de oase. se spal` [i se taie \n rondele. spanacul [i ceapa se paseaz`. Se cur`]` [i se spal` dovleceii. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. se scurg. apoi se potrive[te de sare [i piper [i se adaug` untul. piper Sup` – crem` de morcovi Sup` – crem` de ciuperci cu cartofi [i ceap` 500 g ciuperci 3 cartofi. ceapa [i zarzavaturile. Se scot [i li se adaug` ap` rece [i usturoiul pisat. sare. Se potrive[te de sare [i de piper. piper 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Se mai las` la fiert 10 minute. se scot [i se dau prin ma[ina de tocat toate legumele. Påinea se m`run]e[te [i se pune \n ap` rece. se amestec` g`lbenu[ul de ou cu småntåna [i se toarn` \ncet \n oala cu sup`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. se cur`]` de impurit`]i. dup` care se amestec` \ncet cu cåte pu]in ulei. o lingur` de f`in` sare. F`ina se dizolv` \n pu]in` sup` de oase [i se adaug` \n oal`. Piureul ob]inut se sub]iaz` cu supa strecurat` [i se pune din nou la fiert. Ardeiul iute se toac` m`runt [i se adaug` \n sup`. apoi se adaug` peste ele un litru de sup` de oase [i o compozi]ie f`cut` din småntån` [i un g`lbenu[. Se fierbe spanacul. \mpreun` cu untul. Sup` – crem` de spanac 500 g spanac o ceap`. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat deasupra [i cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. legumele se dau prin sit`. 3–4 ro[ii 3 c`]ei de usturoi 2 castrave]i 200 g påine. sare. Se adun` spuma din cånd \n cånd. un p`stårnac un morcov. apoi se pune la scurs. se las` s` se r`ceasc`. piper 500 g dovlecei o ]elin`. Se serve[te cu crutoane. Cånd sunt fierte. apoi se pun \n oal` cu un litru de sup` de oase. spre a se \nmuia. Toate legumele se pun \n mixer [i se omogenizeaz` bine. se scot [i se trec prin sit`. \mpreun` cu ceapa. se potrive[te de sare [i piper. apoi se toac` m`runt. se scot cu spumiera pe o farfurie. Se serve[te cu crutoane de påine. se spal`. Ardeiul dulce. 100 g småntån` un ardei mic iute o leg`tur` p`trunjel verde sare. 100 ml ulei 200 g påine alb` 400 g morcovi o ceap`. 30 g unt 100 g småntån` un ou. se taie \n buc`]i mici [i se pun la fiert \n ap` cu sare. Se mai d` un clocot [i se serve[te fierbinte. o ceap` 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. 181 . \ntregi. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` cald` [i se adaug` \n oala cu legume. timp de o jum`tate de or`. o lingur` de unt sare. piper Carnea de pui se fierbe [i se s`reaz`. 2 ou`.Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 5 cartofi 200 g ]elin`. iar cånd sunt gata. Se omogenizeaz` cu fiertura brånza [i småntåna. piper Se cur`]` morcovii. sp`lat` [i t`iat` pe[ti[ori. dup` care se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. 100 g småntån` o lingur` de f`in` o lingur` de unt. Se face o compozi]ie din småntån` [i dou` g`lbenu[uri [i se adaug` la sup`. Sup` – crem` de pui cu legume o jum`tate de pui 150 g zarzavat de sup` 2 linguri de småntån` o leg`tur` de verdea]`. \mpreun` cu o]etul. Ciupercile se cur`]`. |ntre timp. Ceapa se cur`]`. cur`]at`. Se serve[te rece. piper }elina. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. ceapa [i castravetele se spal` [i se cur`]`. apoi se mai pune totul pe foc 10 minute. ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin`. dup` care se adaug` untul [i se ia de pe foc. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. sp`lat` [i tocat` m`runt. Separat se fierb 150 g zarzavat sup`. cartofii [i ceapa se spal`. 2 morcovi 2 cepe. sare Sup` – crem` de dovlecei Gazpacho un ardei ro[u un ardei verde 2 cepe. spal`. cu pu]in` småntån` [i p`trunjel verde tocat m`runt. Cånd sunt fierte. o ceap` 100 g småntån` o lingur` de f`in` 2 felii de påine alb` un ou. Se \n`bu[` morcovii [i ceapa \n unt cu pu]in` ap`. \n ap` cu sare. Cånd sunt gata. apoi se fierb un sfert de or` \n ap` rece cu sare. Se orneaz` cu verdea]`. Se mai las` la fiert circa 10 minute dup` care se adaug` 2 linguri de småntån`. 20 ml o]et 20 ml ulei. Se las` la fiert \nc` 10 minute. se toac` fin [i se pun la fiert. Se scot. cu påine pr`jit`. \mpreun` cu ceapa. amestecånd u[or. se spal` \n mai multe ape.

Carnea se cur`]`. sare Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se strecoar` supa [i se pune la fiert \n ea orezul. Morcovul. apoi se stinge cu sup` de carne sau cu ap` c`ldu]`. \ncåt se sf`råm` u[or. pån` se \ngroa[`. se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` \n ea orezul ales [i sp`lat mai \nainte. se toac` m`runt [i se adaug` la fiert cånd s-au \nmuiat pe jum`tate ciupercile. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu zarzavaturile. Cånd legumele sunt fierte suficient. \n zeama de carne. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 2 linguri de orez 2 ou`. 2 cepe 200 g orez 2 ou`. Sup` de praz cu cartofi 600 g praz 4–5 cartofi 4 felii de franzel` 50 g ca[caval 60 g unt. se iau de pe foc [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. piper [i p`trunjel tocat. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert. se spal` \n mai multe ape. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe la foc mic \nc` 10 minute. 2 ou` 250 g småntån`. se ia de pe foc [i se presar` verdea]a tocat`. se spal`. cåt s` le cuprind`. piper Se cur`]` ciupercile. piper Se taie 2–3 gulii feliu]e [i se fierb \mpreun` cu morcovii [i ceapa t`iate rondele \ntr-un litru de ap`. se cur`]`. Se las` pån` se fierb suficient. piper }elina [i ceapa se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. Apa trebuie s` fie doar Se cur`]` carnea. sare [i piper. Se adaug` condimentele [i margarina. apoi se pune la fiert. 200 ml lapte 3 cartofi 70 g margarin` vegetal` 3 l zeam` de carne 100 g småntån` m`rar proasp`t sare. Sup` de pui a la grec Sup` de gulii cu småntån` 7–8 gulii 4 morcovi. Dup` ce se fierb. sare. morcovii. 2 cepe 2 ce[ti de småntån` 1 kg carne de pui un morcov. Se las` pån` fierbe bine. sare Sup` de g`in` cu t`i]ei 100 g t`i]ei 1. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. apoi. apoi se pun din nou pe foc. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu pu]in p`trunjel tocat. Se adaug` t`i]eii. se omogenizeaz` [i se ia cåte o lingur` din compozi]ie. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel pres`rat deasupra. piper Sup` de limb` cu zarzavat 1 kg limb` de vit` un morcov o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o ]elin`. r`d`cina de p`trunjel. adunånd spuma cånd e cazul. Se bat ou`le [i se dilueaz` cu dou` linguri de sup` r`cit`. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. o ceap` o ]elin`. Cånd se fierb legumele [i carnea. supa se strecoar` [i se pune din nou la fiert. se scot. Limba se op`re[te cu ap` clocotit`. amestecånd continuu. Dup` un clocot. Cånd sunt gata. Cartofii se cur`]`. se taie lame [i se fierb \n ap` cu sare. Se adun` spuma. Se adaug` zeama de l`måie. ales [i sp`lat \ntre timp. se taie m`runt [i se c`le[te \n untul \ncins. apoi cånd e gata se scoate. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. zeam` de l`måie. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt [i t`v`lit` prin ca[caval ras. Se s`reaz` [i se presar` cu p`trunjel tocat fin. sare. ceapa [i albitura se cur`]`. cur`]ate. cåt [i zarzavaturile se taie \n cubule]e. 2 morcovi.Sup` – crem` de ]elin` 6 ]eline potrivite o ceap`. ad`ugåndu-se [i cartofii. Ceapa se cur`]`. l`sate \ntregi. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. se spal`. se completeaz` cu sup` de carne sau cu ap` cald` [i se las` la fiert \n continuare. apoi se potrive[te de sare [i piper. Acum. atåt carnea. se adaug` \n sup` dou` g`lbenu[uri. Se presar` verdea]` tocat`. Se pun \mpreun` la fiert. sare. sare. supa este gata! Se d` la mas` cu mult` småntån` [i m`rar proasp`t deasupra. apoi se ia de pe foc. pentru c` las` [i ele zeam`. ]elina. ]elina. Se adaug` ceapa t`iat` [i zarzavatul tocat. se scot.2 kg carne de g`in` o ceap`. La acest fel de måncare este preferat` påinea pr`jit` sau crutoanele. se spal` [i se taie \n buc`]i. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n oala \n care fierbe prazul. sare Sup` cle[tar 300 g carne de vi]el 2 cartofi. un morcov 2 r`d`cini de p`stårnac 2 r`d`cini de ]elin` 80 g praz. cufundåndu-se u[or \n supa clocotit`. sp`late [i l`sate \ntregi. se spal`. apoi se adaug` cartofii. se taie \n cubule]e [i se adaug` la fiert dup` ce se spumeaz` carnea. p`stårnacul [i ceapa. apoi se toarn` \n oal`. ca la piure. se potrive[te de sare [i piper. Sup` de ciuperci cu g`lu[te 1 kg ciuperci 250 g f`in`. p`trunjel verde. Se cur`]` [i se spal` prazul. se spal`. 182 . cånd se ia de pe foc. La sfår[it. G`lu[tele se fierb cam 10 minute.

sare [i piper. \ncet. s` nu se tulbure. se adun` spuma. Påinea se taie cubule]e [i se pr`je[te separat. Ceapa [i ]elina se toac` m`runt [i se c`lesc 5–6 minute. se omogenizeaz` [i se toarn` peste carne. se spal` [i se fierbe. 250 g småntån`. strecurat` printr-o sit` curat`. \n supa de oase. \mpreun` cu legumele. 200 g påine verdea]`. Aceast` sup` se serve[te fierbinte. t`ia]i \n cubule]e. sare. Ro[iile se cur`]` [i se fierb separat. o lingur` de f`in` o påine \ntreag` 200 g småntån` 4 ardei iu]i Sup` de ro[ii cu crutoane 1 l suc de ro[ii 70 g kaiser o ceap`. l`såndu-se \nc` vreo dou` clocote. cur`]ate. se pun la fiert \n aceea[i oal` morcovii [i ceapa. sp`late [i t`iate \n sferturi. \n zeama \n care au fiert racii [i se fierbe \n continuare. 20 g unt o l`måie. Gr`simea oprit` se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu o lingur` de f`in` [i se las` s` se umfle. p`trunjel verde [i feliu]e de l`måie. sare. o ceap` 120 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel sare. se spal` bine [i se pun la fiert \n zeam` de carne de pui. apoi restul de sup`. dizolvat` \n prealabil. sarea. cur`]ate. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. ulei. 40 g ]elin` 50 g usturoi. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. iar zeama se toarn` deasupra. cu acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`.Sup` de raci 16 raci 4 l zeam` de pui fiart` 200 g unt. tocat` m`runt. se adaug` ingredientele pr`jite. 80 ml ulei o lingur` de zah`r. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. cimbrul [i vinul. \n`bu[ite \n unt. piper Anghemacht de pui 600 g carne de pui 50 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 2 linguri de f`in` 4 cartofi. Se pun oasele la fiert \n ap` cu sare. Sup` rece de castrave]i 500 g oase (sau 2 l sup` de oase) 2 castrave]i. ad`ugåndu-se peste kaiser. iar cozile se pun la loc. Carnea se spal`. iar zeama se strecoar`. Se c`le[te f`ina \n ulei [i se stinge cu pu]in` zeam` de la fiert. apoi se amestec` bine cu småntåna [i se adaug` castrave]ii. Apoi se scot pe o farfurie [i se opresc cozile [i carnea de la picioare. crutoane de påine [i verdea]` din bel[ug. se strecoar` atåt supa de oase. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierb 10 minute. Dup` ce se adun` spuma. Dup` aceea se taie o påine felii [i se pr`je[te. Sup` de tomate cu g`lu[te 1 kg ro[ii o ceap` 2 ou. Sosul rezultat se strecoar`. Cozile se piseaz` [i se pr`jesc \n unt \nfierbåntat. sare. sp`late [i t`iate \n sferturi. Antricot de vit` cu ciuperci [i småntån` 400 g antricot de vac` f`r` os 400 ml sup` de oase 100 ml småntån` o ceap` 500 g ciuperci proaspete 2 linguri de f`in` 600 g cartofi 100 ml ulei. cåt [i cea de ro[ii. carnea. se por]ioneaz` [i se bate cu ciocanul. 2 morcovi 2 cepe. apoi se ia de pe foc. ]elina [i ceapa. Kaiserul se taie feliu]e lungi [i sub]iri [i se pr`je[te \n pu]in ulei \ncins. timp \n care se potrive[te de sare [i piper. se taie \n buc`]i. Se serve[te rece. piper Se iau 16 raci. piper. Se adaug` f`ina. Apoi se toarn` zeama \n care au fiert racii. Påinea pr`jit` se pune \ntr-o crati]`. småntåna. Dup` aceea. cartofii. 40 ml småntån` verdea]a. Se potrive[te de sare [i piper. Se amestec` cu zah`r. se \n`bu[` \n alt vas. Se mai d` \n clocot [i se presar` verdea]a. dup` care se adaug` morcovul. Se poate servi cu garnitur` de cartofi natur. dup` care se pun la fiert morcovii. Se serve[te cu ca[caval ras direct deasupra farfuriei. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu 50 ml ulei [i tot atåta sup` de oase. se toarn` supa \n alt vas. l`såndu-se la rece pån` a doua zi. 100 g gri[ Carnea se cur`]`. peste ea a[ezåndu-se codi]ele [i picioarele racilor. se adaug` ciupercile. 183 . p`stårnacul. fierbåndu-se la foc potrivit un sfert de or`. Se strecoar` apoi gr`simea. dup` care se pun ro[iile la fiert. Se d` la mas` cu småntån` [i ardei iute. cimbru o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ro[ii cu ca[caval 1 kg oase de vit` cu m`duv` 4 ro[ii 2 morcovi 2 cartofi un p`stårnac o ]elin`. piperul. piper Se fierb oasele \n ap` rece. Se adaug` compozi]ia cu o linguri]`. Se las` din nou la fiert. Cånd sunt gata. se scoate. \n sup`. usturoi pisat. p`trunjelul [i ceapa. se \ndep`rteaz` gr`simea de la suprafa]`. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. se las` s` se r`ceasc` [i se strecoar`. Dup` ce s-a fiert carnea. piper Se fierb ceapa [i ro[iile t`iate cubule]e apoi se adaug` 500 ml sup` de zarzavat [i se d` iar \n clocot. Se presar` deasupra buc`]ele de unt. servite separat. Separat se bate oul cu småntåna [i gri[ul. Ceapa. 50 g unt o l`måie 100 ml vin alb sare. |ntr-o oal` se a[az` la foc mic un litru de ap` cu sucul de ro[ii. Cånd fiertura d` \n clocot. Se aduna spuma.

sarea [i piperul. se fixeaz` cu scobitori [i se \n`bu[` \n ulei \ncins cam un sfert de or`. Deasupra. apoi se a[terne umplutura peste buc`]ile de antricot. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. Se fierbe vreo 10 minute. Se fierbe \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. 3 ou` 50 g unt. piper sare dup` gust Carnea de vit` crud` se d` prin ma[ina de tocat. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. se a[az` peste antricoate [i se mai las` la fiert \nc` 10–15 minute. la mijloc. Dup` aceast` opera]iune. albu[uri b`tute spum`. Se freac` untul spum`. sarea [i piperul. Se prepar` sosul. scurs. Se coace 45 de minute la foc potrivit. o lingur` de bulion 100 g ciuperci. se pune oul crud separat de coaj`. care se va fierbe \n bain-marie. f`in` [i bulion. se omogenizeaz` cu untul [i condimentele de mai sus. \mpreun` cu uleiul. 2 linguri de f`in` o lingur` de orez. t`iat` felii. apoi se unge o tav` cu margarin` (de preferin]` vegetal`). se pune pe o farfurie [i se las` cåteva minute la Se spal` conopida [i se cur`]` de impurit`]i. ad`ugånd vinul [i potrivind de sare. cu albu[urile b`tute spum`. iar \n uleiul r`mas se pr`jesc ochiurile. se tapeteaz` cu pesmet. care se ruleaz`. Ciupercile se cur`]`. Se scurge bine [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. sare. Biftec tartar 1 kg mu[chi de vit` un ou. Se a[az` pe un platou alungit. Se omogenizeaz` g`lbenu[urile. Se pune sare. m`rar cimbru. iar \ntr-o parte vor sta castrave]ii mura]i. apoi se pr`jesc \n ulei. 2 castrave]i mura]i 30 g unt. circa 25 de minute. se scurge [i se las` la r`cit. din ulei. \nmuiat \n lapte [i stors. oul fiert tare [i m`run]it. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. se trec prin f`in`. Budinc` de fasole verde 500 g fasole verde 150 ml lapte 150 g franzel`. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 3 morcovi 300 ml småntån` 200 g praz. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` amestecul. 150 g småntån` 30 g ca[caval ras 100 g margarin` 2 linguri de f`in`. Se toac` la ma[in` [i miezul de franzel`. apoi se \n`bu[` \n unt. Carnea se por]ioneaz`. t`ia]i \n få[iu]e sub]iri. |n farfurii. o lingur` de bulion o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. p`trunjelul fin tocat. Påinea. un ou 20 g ca[caval. piper. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. se combin` cu miezul de franzel`. se spal`. Se amestec` [i fasolea fiart`. De jur \mprejur se strope[te cu sosul picant. o ceap` 100 g småntån`. sare. 40 ml ulei o ceap`. se r`ce[te [i se d` prin ma[ina de tocat. Cu acest sos se \ncorporeaz` conopida. verdea]` Ficatul [i costi]a se dau prin ma[ina de tocat de cåte trei ori. 40 ml ulei 20 g unt. piper Biftec cu ou 1 kg mu[chi de vit` 4 ou`. piper Carnea se cur`]`. sare. Totul se pune peste ciuperci. sare. dup` care se scurge. apoi se amestec` cu ciupercile. se condimenteaz`.Antricot de vit` umplut 400 g antricot de vac` f`r` os 100 ml ulei. dup` care se unge o tav` cu unt. iar deasupra se pune cåte un cubule] de unt. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. stors [i m`run]it. ca[cavalul ras. apoi se cur`]` ceapa. 100 ml ulei 20 g unt. cu g`lbenu[urile. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz`. \mpreun` cu småntåna. verificånd din cånd \n cånd. la aceast` compozi]ie. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. ochiurile se a[az` cåte unul pe cåte o bucat` de biftec. 20 ml vin alb 10 g unt. Se adaug` piper din bel[ug. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Dup` ce s-au rumenit pe ambele p`r]i. Se presar` cu verdea]` tocat` fin [i se d` la mas`. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. Se prepar` un sos alb din småntån`. stingånd cu ap`. \nmuiat \n lapte. se amestec` \ntr-un vas cu orezul. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se s`reaz`. Budinc` de ficat 500 g ficat 100 g costi]` afumat` 100 g franzel` 2 ou`. ad`ugånd pu]in` ap`. sare. g`lbenu[uri. apoi se d` la cuptor. 40 ml lapte un praf de sare. sare. Dup` ce s-au r`cit. se \nmoaie \n lapte. piper 184 . piper 2 leg`turi de p`trunjel Orezul se fierbe. Se unge o form` cu unt [i se toarn` compozi]ia. piper Budinc` de conopid` cu sos de småntån` 1 kg conopid` 3 ou`. 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. 2 linguri de sos picant p`trunjel. iar la sfår[it. se scot. se toarn` amestecul [i se d` la cuptor. verdea]` tocat` fin [i se serve[te. se spal` [i se taie \n patru buc`]i. Fasolea se cur`]`. sare. 50 g småntån` 200 g påine. Ciupercile se toac` m`runt. ca[caval ras. se taie \n buc`]i mici. piper Budinc` de ciuperci 400 g de ciuperci 4 ou`.

dup` care se scoate tava. apoi se pune la cuptor. se adaug` f`ina. Se fierb cartofii \n coaj`. 100 g ca[caval o lingur` de f`in` o lingur` de pesmet. \nc` unul de cartofi [i. apoi se pun [i cartofii. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. se zdrobesc cu furculi]a sau se dau prin ma[ina de tocat. se cur`]` [i se taie \n rondele sub]iri cam de 5 mm. carnea de la cle[ti [i gåturile. 150 g unt 200 g maz`re. sare [i piper. La final se adaug` un praf de sare. 7 ou` cåteva fire de sparanghel sare. Se servesc cu kaiser pr`jit [i småntån`. 150 ml lapte 2 ou`. 50 g ca[caval ras [i ou`le. sare. Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. Usturoiul se cur`]` [i cu el se freac` bine o tav`. potrivind de sare [i piper. iar deasupra \nc` un strat de piure. piper Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g mozarella 100 ml ulei. piper Pesmetul se pune la \nmuiat \n lapte. apoi unul de feliu]e de kaiser. p`strånd cozile. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g småntån` 100 g kaiser. sare [i piper. Ceapa se cur`]`. cur`]at [i t`iat m`runt. cu suprafa]a t`iat` \n jos.Se freac` \ntr-un vas untul cu sare [i se adaug` f`ina. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. sare Budinc` de raci 40 de raci 100 g pesmet 200 ml lapte. Se ia de pe foc. piper. condimente [i brånz` de burduf f`råmi]at`. Se spal` [i se taie \n lung. iar la sfår[it se toarn` cele cinci albu[uri. peste toate. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. La acest piure se mai adaug` dou` g`lbenu[uri [i cele trei albu[uri b`tute spum`. 2–3 c`]ei de usturoi sare. Cånd s-au copt pe ambele p`r]i. Dup` ce s-au fiert. \n sens circular. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. l`såndu-se s` scad` bine. Se unge o form` cu unt. apoi se c`le[te \n unt \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. care se preg`tesc \n coaj`. peste care se adaug` restul de ca[caval ras [i untul r`mas. se omogenizeaz` mozarella cu verdea]a. dup` care se ia de pe foc [i cånd se r`ce[te se amestec` bine cu verdea]a tocat`. \n ap` cu sare. la foc potrivit. apoi se presar` cu usturoi pisat. se taie compozi]ia \n patru por]ii egale [i se serve[te cald`. Se topesc 40 g unt \ntr-un vas. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. \n ap` clocotit`. apoi se scot. 50 g unt 100 g kaiser 350 ml lapte o c`p`]ån` de usturoi sare. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. Se amestec`. apoi se cur`]`. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute. 200 g unt 3 ou`. apoi ou`le b`tute cu småntån`. se mestec` bine s` nu se formeze cocoloa[e. Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. \ntr-o alt` crati]` cu ap` clocotit`. sare. Carnea se toac` la ma[in`. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. condimentele [i uleiul. pres`rånd cåteva fire de sparanghel op`rit. piper Cartofi cu småntån` 800 g cartofi 2 linguri de ulei. se scobesc pu]in [i se dau prin amestecul de mai sus. frecat \n prealabil. se fierb \n coaj`. se scot. sosul preparat amestecånd untul cu f`ina. pe care se a[terne un strat de cartofi. laptele. \ntr-un castron. apoi se scot [i se cur`]`. apoi se amestec` bine cu 50 g unt. se scot cartofii. se toarn` f`ina dizolvat` \n lapte [i se fierbe la foc mic o jum`tate de or`. carnea de la raci cu dou` ou` \ntregi [i cu g`lbenu[urile de la celelalte cinci. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. s` fiarb` timp de o or`. Se unge cu unt o tav`. se pune un strat de piure. Racii se Cartofii se cur`]`. amestecåndu-se pentru omogenizare. apoi se pune carnea. la fel se procedeaz` [i cu prazul. dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul. se pune compozi]ia de mai sus. Cartofi cu usturoi la cuptor 1 kg cartofi o lingur` de f`in`. \n coaj`. 185 . Se dau din nou la cuptor. se Cartofii. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. bine sp`la]i. Cartofi gratina]i cu ca[caval 1 kg cartofi 60 g unt. o ceap` o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. se las` s` se r`ceasc`. apoi se pun cartofii. op`resc \n ap` clocotit`. piper Budinc` de piure de cartofi 1 kg cartofi 150 ml lapte 400 g carne. spal` [i se toac` m`runt. apoi se adaug` maz`rea. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. b`tute spum`. frecat` bine ca s` ias` un piure. ad`ugånd un praf de sare. \ntregi. |ntr-un bol. se toarn` compozi]ia. Morcovii se cur`]`. Maz`rea se \n`bu[` \n 50 g unt [i pu]in` ap`. Cartofii se spal` bine [i se pun la fiert. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. Cånd sunt aproape gata. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute. se toarn` småntåna [i se presar` m`rarul tocat. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. se spal` [i se taie \n cubule]e. un praf de sare [i piper.

sare. se adaug` f`ina [i se c`le[te. apoi se toarn` restul de lapte [i se fierbe pån` se \ngroa[`. 2 linguri de f`in` 75 g unt. piper C`prioar` cu m`sline 800 g carne de c`prioar` 100 ml ulei. nu mai mult de 15 minute. can` de zeam` de carne [i se continu` fierberea pån` ce carnea devine fraged`. piper Chiftelu]e cu m`rar [i sos de ro[ii 400 g carne 5–6 ro[ii. \mpreun` cu aceast` maionez` [i chifle cu susan sau mac. 2 linguri de bulion 250 ml vin ro[u o ]elin` mic`. Se unge o tav` rezistent` [i se r`stoarn` compozi]ia. 186 . ciupercile se taie \n form` de lame. se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or`. apoi cealalt` jum`tate a compozi]iei. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. Se adaug` p`trun- Chiflele se \nmoaie bine \n lapte c`ldu]. chiftelu]ele. servindu-se cu cartofi pr`ji]i [i ro[ii proaspete t`iate rondele. Din ro[ii. Se serve[te \mpreun` cu buc`]ile de carne [i cu cåte o buc`]ic` de unt deasupra. 250 g arpagic 150 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. F`ina se dizolv` \n dou` linguri de lapte [i se \n`bu[` \n unt \ncins. 250 ml o]et. Ciulama de prepeli]` 600 g carne de prepeli]` 100 g unt. bulionul dizolvat \n vin [i se las` pån` scade. Al`turi. 4 ou` 500 g ciuperci. Ca[a de ou` se poate servi cu garnitura de piure de cartofi sau cu conopid`. Separat. apoi se potrive[te de sare. 80 g unt 2 linguri de f`in`. \mpreun` cu ]elina. l`såndu-se la cuptor circa 40 de minute. sare. Se toarn` f`ina. amestecåndu-se apoi cu ou`le. peste ea se aranjeaz` feliile de ou fiert. Se adaug` arpagicul. piper [i m`rar tocat m`runt. 400 g ciuperci proaspete o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g maionez`. boabe de piper [i cimbru. apoi se pune la fiert. ca s` nu se usuce. deoarece se \nt`re[te. franzela \nmuiat`. Se adaug` cartofii [i småntåna. la foc potrivit. cånd se potrive[te de sare [i piper [i se presar` cu verdea]` tocat`. 20 g unt Se amestec` ou`le cu lapte [i o buc`]ica de unt. Ca[aua se p`streaz` pe marmit` (60 grade). de ast` dat` tocat mai m`ri[or. se pune \ntr-un castron cu ap` [i pu]in` sare. piper Cioc`nele cu maionez` [i ciuperci 8 cioc`nele potrivite 100 ml ulei. Dup` ce se r`cesc. cu måna ud`. un morcov o ]elin`. piper Ca[` de ou dietetic` 8 ou` 150 ml lapte. 200 g m`sline o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. se acoper` cu ap` [i se pun s` fiarb` cu capacul pus. Carnea se cur`]`. 60 ml ulei 100 g franzel`. a[ezåndu-se \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. 500 ml vin alb. 100 g småntån` 250 ml lapte. sp`late [i t`iate \n sferturi. Dup` aceea. ]elina. la foc potrivit. se cur`]` [i se taie \n felii. Se \mparte compozi]ia \n dou`: prima jum`tate se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. se adaug` sare. sare Carnea se ]ine timp de o zi \ntr-o marinat` ob]inut` fierbånd \mpreun` 250 ml ulei. f`in` [i ulei se face un sos care se toarn` peste chiftelu]e. se bat ou`le [i se toac` m`runt verdea]a. zarzavat de sup`. se stinge cu zeama de carne. t`iat` cubule]e.Cartofi parizieni 1 kg cartofi 4 ou`. Ciuperci cu ou` la cuptor 300 g chifle 150 ml lapte. foi de dafin. stoars` [i m`run]it`. apoi se stinge cu o Cioc`nelele de pui se spal` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. se scoate [i se presar` cu verdea]`. apoi se freac` energic cu pu]in unt. sare Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit` cu sare. \ntorcånd tava din cånd \n cånd. sare. Se introduc din nou la cuptor chiftelu]ele [i se mai las` un sfert de or`. se pun carnea [i m`slinele. se las` pån` \ncepe s` se rumeneasc`. se spal` [i se por]ioneaz` (cåte dou` buc`]ele pentru fiecare por]ie). |ntr-o crati]`. 2 linguri de f`in` 60 g småntån` 2 leg`turi de m`rar. Cånd s-a fiert carnea. l`såndu-se pån` prind coaj`. amestecånd cu lingura de lemn. pres`råndu-se cu m`rar. Cånd måncarea este bine rumenit`. cur`]ate. se por]ioneaz` [i se pune la \n`bu[it \n ulei. Se las` s` fiarb` timp de aproximativ o jum`tate de or`. condimentånd cu sare [i piper dup` gust. Dup` ce s-a cur`]at [i s-a sp`lat. iar cånd devine aurie. Se amestec` totul. morcovul [i ]elina. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. carnea se d` prin ma[ina de tocat. se face un sos din maionez` (preparat` \n cas` sau din comer]) cu ciuperci proaspete pr`jite sau fripte [i o c`p`]ån` mare de usturoi pisat. 100 g f`in` o ceap`. se scoate. Se servesc cu småntån`. sare. Se dau la cuptor. Se potrive[te de sare [i piper. iar zeama se strecoar`. jelul [i m`rarul sp`late bine sub jet de ap` [i tocate fin. Se tope[te untul \ntr-o crati]`. Se modeleaz`. se toarn` \n tav` [i se fierbe amestecånd continuu pån` se ob]ine o compozi]ie ca pentru omlet`. l`såndu-se la fiert pån` se \ngroa[` sosul. \mpreun` cu ceapa. apoi se a[az` pe o farfurie. Cioc`nelele se servesc calde. Arpagicul se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt topit.

dup` care se scot.Crap cu småntån` umplut cu ciuperci 1 kg crap 500 g ciuperci 100 ml ulei. Se serve[te cald`. piper Se cur`]` morcovii [i ceapa. se spal`. apoi se adaug` laptele r`mas [i se mai fierbe vreo 20 de minute. se spal`. ca[cavalul ras [i piperul. Se las` s` fiarb` la foc mic 10 minute amestecånd permanent. dup` care se fierb \n ap` cu sare. sare [i piper. pån` cap`t` o consisten]` de småntån` groas`. cur`]at. se scurg [i se amestec` bine cu p`trunjelul tocat. sare. sp`lat [i por]ionat. se por]ioneaz`. se cresteaz` pe burt` [i i se scot intestinele. Cånd s-a rumenit pe[tele. dup` gust. cåt s-o acopere. Se umple crapul cu compozi]ia ob]inut`. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` cu sare. se spal`. F`ina se dizolv` \n pu]in lapte [i se pune \ntr-o crati]` \n care s-au topit 50 g unt. Se ia de pe foc. Cånd s-a fiert. cimbru Spanacul se cur`]`. se aranjeaz` cartofii [i morcovii. \ntreg. se adaug` småntåna [i vinul [i se mai las` un sfert de or`. 100 g ca[caval 2 linguri de f`in`. Se cur`]` apoi. apoi se spal`. iar buc`]ile se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. restul de pesmet [i de unt. sare. sare [i piper. 187 . se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei \ncins. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. se spal` [i Se cur`]` conopida. frecånd energic pån` se ob]ine un piure. se toarn` jum`tate din sosul rezultat. Cotletul de miel se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. peste care se strope[te cu unt topit [i se orneaz` cu p`trunjel tocat m`runt. |n jurul acestora. Se scoate. astfel \ncåt s` devin` sub]iri [i mai late. piper. Conopida se ]ine timp de o or` \n ap` rece. 2 ro[ii 100 g småntån`. Pe un platou. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. se taie \n felii sub]iri [i se fierb. la foc potrivit. iar deasupra se pune restul de sos. piper Cod rasol cu sos de vin 1 kg cod f`r` cap un morcov o ceap` 50 g unt 500 g cartofi o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. Se presar` cu sare. se adaug` pe[tele. se adaug` conopida. se scurge [i se m`run]e[te cu lingura de lemn. ornåndu-se cu feliu]e sub]iri de l`måie. Cotlet de miel umplut cu spanac 1 kg cotlet de miel 1 kg spanac 100 ml ulei sare. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se ]ine pån` se rumene[te frumos. sare. se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu ulei. sare. Se cur`]` cartofii. Se serve[te cald. se adaug` sare [i g`lbenu[urile separate de albu[uri [i se omogenizeaz`. se a[az` buc`]ile de pe[te. timp de 10 minute. se spal`. 100 ml vin alb o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. se scurge [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i tapetat cu pesmet. piper Conopid` gratinat` 1 kg conopid` 60 g unt 200 ml lapte 2 ou`. piper [i cimbru. Cånd legumele sunt gata fierte. se spal`. fierbåndu-se la foc mic \nc` un sfert de or`. se zvånt` [i se presar` cu sare. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. iar peste ea se adaug` ca[cavalul ras. Se gratineaz` la cuptor. piper Pe[tele. amestecat` cu zeama de la o l`måie. \n care s-au ad`ugat felii de ro[ii. Conopid` la cuptor 1 kg conopid` 100 g unt 100 g ca[caval o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet o l`måie. se scoate. se taie \n buc`]i de forma feliu]elor de portocal`.

Pe[tele se cur`]`. se introduce la cuptor [i se las`. se spal` [i se taie \n forma feliilor de portocal`. piper Cotlete de morun 1 kg morun proasp`t 2 cepe. din timp \n timp. Pe[tele se a[az` peste legume. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul din tav`. 100 g småntån` 20 g castravete 2–3 c`]ei de usturoi. cimbru Morunul se cur`]`. 2 l`måi o leg`tur` de p`trunjel. piper Se cur`]` pe[tele. Se ia. 2 linguri de f`in` 2 ou`. dup` care se pune \ntr-o tav` \n care s-au turnat uleiul [i zeama de la cealalt` l`måie. o linguri]` de o]et sare. cu sosul strecurat [i cu p`trunjel tocat deasupra. p`trunjel [i piper. se spal`. pe rånd. maz`re. pe foc mic. cåte o lingur` de sos [i se strope[te crapul. Cånd e gata. cånd ceapa [i usturoiul s-au fiert destul. la foc potrivit. Se s`reaz`. cur`]at [i t`iat m`runt. pe marginile farfuriilor \n care se serve[te. se spal`. 50 g unt 100 ml ulei. porumb. Crap rasol cu hrean 1 kg crap 2 cepe un c`]el de usturoi o r`d`cin` de hrean o l`måie. Fileurile de pe[te se taie m`runt. Se pun rulourile ob]inute \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. se pipereaz`. Se potrive[te de sare [i piper [i se completeaz` cu ap`. Se stropesc cu unt topit [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. se taie \n buc`]i. o jum`tate de or`. Cånd sunt fier]i suficient. piper Ceapa se cur`]`. iar deasupra se toarn` sosul de småntån`. \nmuiat` \n patru linguri de ulei [i dou` de vin. 30 g unt. iar p`trunjelul verde se spal` [i se toac`. Se serve[te cald. Se prepar` un sos din ulei. se toac` m`runt. sare. se toac` m`runt. se spal`. 200 g påine alb` 2 linguri]e de pesmet. Crap cu soté de ciuperci 1 kg crap (f`r` cap [i coad`) 500 g ciuperci. Se presar` cu sare. s` se r`ceasc`. o l`måie. castravete verde. Se fierbe \n`bu[it. pån` se rumene[te. se aranjeaz` buc`]ile de pe[te pe un platou ca [i cum ar fi \ntreg. se spal`. |n mijloc. se las` o or` s`-l p`trund` condimentele. piper Crap pané cu cartofi natur 600 g crap (f`r` cap) 500 g cartofi. sare [i piper. prin f`in`. se presar` cu sare [i se las` o or` s` se p`trund`. 200 ml ulei 30 ml vin. se r`stoarn` \ntr-o strecur`toare [i se stropesc cu ulei (1–2 linguri). dup` care se pr`jesc pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. se ruleaz` [i se leag`. sare. sare piper. se dau. se scot [i se a[az` circular. cur`]ate. zeam` de l`måie. se pr`je[te pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins. sp`late [i t`iate \n sferturi. rolul osului fiind jucat de cåte o coaj` de påine. ou b`tut [i pesmet. se amestec` bine cu påinea. cåt trebuie s` cuprind` pe[tele. se aranjeaz` de jur-\mprejur ciupercile [i se presar` cu piper [i p`trunjel tocat. sare [i cåteva foi de dafin. conopid`. pentru a se rumeni pe toate p`r]ile. se dezoseaz` [i se taie \n patru buc`]i. cåte dou` de fiecare parte a scheletului. Se cur`]` de coaj` o l`måie [i se taie feliu]e sub]iri. Se cur`]` pe[tele. broccoli). Sosul ob]inut se toarn` peste crap. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu o l`måie cur`]at` de coaj` [i t`iat` felii. apoi se fierbe. sare [i piper. piper [i cimbru. se scoate [i se las` deoparte. Fileul se trece prin ou [i pesmet. dup` care se pune la fiert \n ap` cåt s`-l acopere. Garnitur` – legume fierte (morcov. Se amestec` \ntr-un castron 188 . cur`]at` de coaj`. foi de dafin. Cotletele rezultate se dau prin pesmet [i se pr`jesc pe ambele p`r]i \n ulei. se spal`. conform instruc]iunilor de pe pachet. apoi se pune \n crati]` atunci Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. m`rar. se toarn` zeama strecurat` [i se serve[te cu hrean ras [i cu felii de l`måie. m`rar p`trunjel. \ntorcåndu-le de cåteva ori ca s` se p`trund`. Se omogenizeaz`. se spal`. Cuiburi de spaghete cu pe[te 400 g spaghete 150 ml ulei de m`sline 2 l`måi mai mici 5 fileuri de pe[te 1/2 leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de capere (scurse) piper proasp`t m`cinat 2 linguri]e de mu[tar iute sare Se cur`]` pe[tele. o leg`tur` de p`trunjel sare Crap cu sos de l`måie 1 kg crap 100 ml ulei. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n jum`t`]i [i se pune la fiert \mpreun` cu usturoiul. se a[az` pe[tele. Ciupercile se cur`]`. apoi stoars` [i m`run]it`. sare. 100 g pesmet o l`måie. Se cur`]` cartofii.apoi se pune la mijloc cåte o lingur` de spanac. pån` se rumenesc. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. Se orneaz` cu felii de l`måie. la foc potrivit. ornat cu o feliu]` sub]ire de l`måie. apoi se scoate. fasole verde. {al`u pané cu sos 500 g file de [al`u un ou. diluat dup` gust cu zeam` din cea \n care a fiert crapul. Dup` aceea. 100 g legume fierte 2 felii l`måie. sare. 100 g pesmet 100 ml ulei. Se face un sos din småntån`. 2–3 c`]ei de usturoi. care se netezesc luånd forma unor cotlete. se \mparte toc`tura \n patru p`r]i egale. se presar` cu sare. \mpreun` cu dou` cepe.

Se las` cam jum`tate de or`. 50 ml lapte 100 g ca[caval ras 500 g de ciuperci o leg`tur` de p`trunjel verde Creierul se cur`]` de pieli]e [i se spal` de sånge \n ap` rece. se spal`. Portocalele se cur`]` de coaj` [i se toac` \n buc`]ele m`runte. apoi se c`lesc \n unt \nfierbåntat [i se adaug` amestecului de mai sus. Se toarn` spaghetele [i sosul \n castron. se stinge cu zeam` de ciuperci. se cur`]` [i i se scot intestinele. Cu aceast` compozi]ie se umple crapul. sare [i piper dup` gust. 75 g unt 3 linguri de f`in`. Se spal` din nou [i se las` la scurs. o l`måie. se poate servi ornat cu p`trunjel verde. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. creierul r`mas se omogenizeaz` cu unt topit [i se adaug` \n vasul de Jena. ciupercile. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. Se face un amestec din brånz` topit`.l`måia cu feliile de pe[te. ad`ugånd 50 g kiwi tocate m`runt. zeama stoars` de la o l`måie. 150 g miere [i stafide. Acestea se a[az` pe farfurii si se stropesc cu pu]in sos. lapte. stropindu-se din cånd \n cånd cu vin [i cu sucul pe care-l las`. Se ia crati]a de pe foc [i se pun nucile pisate. piper Creierul se cur`]`. sare. care se pune \ntr-un vas de Jena [i se d` 10 minute la cuptor. Crap umplut cu nuci [i stafide 1 kg crap (f`r` cap) 100 g icre de crap 3 cepe 100 g miez de nuc` 20 g stafide. portocale. Se adaug` icrele [i se las` cam 10 minute s` se pr`jeasc`. ciupercile. Se unge \n interior cu un amestec din unt [i 20 g de miere. Cånd este gata. \ntr-o tav` uns` cu ulei. prin partea de jos a abdomenului. 100 g småntån` o ceap`. stafidele. cu care se umple curcanul. se spal` [i se pune la fiert \n ap` rece. sare. Separat. 40 g unt piper. formånd un fel de cuiburi. care se coase [i se leag` bine. piper Creier cu sos de ciuperci 500 g creier de vi]el 250 g ciuperci. De asemenea. iar \ntr-un bol se prepar` un sos din zeama stoars` de la cealalt` l`måie. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. Se cur`]` crapul. apoi se taie \n buc`]ele cam de un deget. piper [i mu[tar. fiert. Compozi]ia astfel preparat` se las` la rumenit circa jum`tate de or`. sare. pån` devine transparent`. se spal` de impurit`]i. 150 ml ulei 100 ml vin alb. Se pune uleiul \ntr-o tav` special`. unt. se taie de-a lungul bur]ii [i se scot scheletul [i viscerele. ou`le. Curcan la tav` cu portocale 1 kg portocale un curcan micu] o lingur` de bulion 20 g unt. dup` care se introduce la cuptor. 20 g sare 2 linguri de f`in`. g`lbenu[uri. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. s` nu se ard`. Se serve[te cu cårn`ciori pr`ji]i [i felii de kiwi al`turi. amestecånd permanent. se taie lame [i se pun [i ele la Curcanul se spal`. albu[uri b`tute [i o parte din creier. Sosul ob]inut se toarn` peste creierul t`iat \n buc`]ele. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n ulei. uleiul r`mas. apoi se a[az` curcanul. chimen 100 ml ulei 200 g miere 150 g brånz` topit` 100 g cårn`ciori 150 g kiwi. Se c`le[te f`ina \n untul \ncins. sare. |n acela[i timp. se poate ad`uga un soté de morcovi. iar dup` ce se scoate. cu sosul aferent. 2 ou`. Apoi se prinde despic`tura cu mai multe scobitori. Ciupercile se cur`]` de coaj`. Se preg`te[te un sos alb din f`in`. Se fierb \mpreun` un sfert de or`. sarea [i piperul. apoi se adaug` småntåna. piper Creier cu ca[caval la cuptor 500 g creier 5 ou`. se amestec` bine [i se \nvårt cu o furculi]`. 189 . Se las` la copt circa 40 de minute. p`trunjelul tocat [i caperele scurse. se unge cu miere [i se d` la mas`.

la foc potrivit. apoi se scoate pe un platou 190 . sare. se spal`. iar la sfår[it se sting toate cu ro[ia [i zeama ei. se presar` cu restul de verdea]` [i se serve[te fierbinte. Se unge o tav` cu unt. Ciupercile se frig pe gr`tar [i se adaug` \n compozi]ie. apoi se servesc ca garnitur` la fic`]ei. se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. Se cur`]` carnea. se bate [i se taie felii. dup` care se ia de pe foc [i se presar` cu verdea]` tocat`. se taie lame. se toac` m`runt [i se presar` direct \n farfuriile \n care se serve[te. se spal`. iar caperele se spal`. Se serve[te imediat. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. Fic`]ei la tav` 800 g fic`]ei de pui 200 g conopid` 2 ro[ii proaspete ienibahar o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g unt 400 g m`m`ligu]` cald` sare. piper. ro[ii m`run]ite. Se spal` fic`]eii [i se a[az` \n tava uns` cu unt. se s`reaz` [i se pipereaz`. 250 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. Cånd este gata. se presar` cu sare [i piper. 4 linguri de past` de tomate 2–3 c`]ei de usturoi o linguri]` de mu[tar sare. cu m`m`ligu]` cald`. sosul astfel format [i se d` la cuptor. se scoate pe un platou [i se orneaz` cu frunze de salat` verde [i verdea]` din bel[ug. apoi se adaug` morcovul [i ]elina. mu[tarul. piper Escalop de miel cu ciuperci 1 kg pulp` de miel f`r` os 1 kg ciuperci. morcovul. Se adaug` apoi conopida cu gr`simea \n tav`. De la påine se opre[te doar miezul. Se amestec` pasta de tomate cu usturoiul pisat. Se servesc fierbin]i. piper Se cur`]` carnea. dup` care se trec \ntr-o crati]` \n care s-a turnat småntåna [i se fierb la foc mic. sare [i piper. piper Creierul se cur`]` de pieli]e [i cheaguri de sånge \n ap` rece. Se toarn` \n crati]a \n care sunt escalopurile [i se fierbe totul timp de o jum`tate de or`. piper Fic`]eii se fierb \n ap` cåt s`-i acopere. apoi se pun la fiert \n unt cu pu]in` ap`. Carnea se spal`. apoi se c`lesc \n uleiul r`mas de la carne. apoi se scot. ienibahar Ficat de porc cu ananas 1 kg ficat de porc 250 g ananas din compot [i suc fri[c` Filé de porc cu ciuperci 800 g filé de porc 400 g ciuperci 50 g unt o l`måie 200 g småntån` Ficatul de porc se pr`je[te \n ulei \ncins. Escalop de porc cu ciuperci 1 kg carne de porc 70 g unt de mas` 2 linguri de f`in`. se spal`. Ciupercile se cur`]`.Creier la tav` cu capere 400 g creier de porc 100 g capere 100 g unt o ceap` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar sare. Cånd este gata. apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins [i pe o parte. pe care \l putem folosi cu \ncredere. Ro[ia se op`re[te. se pune carnea. se pipereaz`. jum`tate din cantitatea de verdea]`. Legumele se cur`]` [i se spal`. alc`tuindu-se un sos acri[or-picant. se scurg [i se p`streaz` la cald. se tran[eaz`. Se cur`]` ciupercile. ]elina [i ardeiul se taie \n cubule]e. apoi se adaug` småntåna. Cånd se \nmoaie. 500 g ciuperci 2 ou`. piperul [i ienibaharul. verdea]` tocat`. Se pune untul la topit \ntr-o tav` de teflon [i se adaug` ceapa. Fic`]ei de pui cu legume 400 g fic`]ei de pui un morcov o ]elin` un ardei gras o ro[ie o ceap` 50 g unt sare. 200 ml ulei 100 g f`in`. Verdea]a se taie fin. punåndu-se ienibahar. ungånd carnea cu sosul \n care fierbe [i verificånd \ntre timp s` nu se frig` prea tare. [i se orneaz` cu ananas din compot [i fri[c`. apoi se toarn` \n crati]a cu carne [i se adaug` vinul. Verdea]a se spal`. se taie \n felii groase cåt degetul. caperele. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n unt \ncins. apoi buc`]ile se fr`gezesc cu ciocanul de [ni]ele. Ceapa se taie pe[ti[ori. Conopida se desface \n buche]ele [i se pr`je[te \n unt \ncins. Buc`]ile de carne se dau prin ou [i f`in`. se c`le[te ceapa. Tava se las` la cuptor circa o jum`tate de or`. se s`reaz`. pe foc mic. piper Escalop de vi]el cu ciuperci 1 kg pulp` de vi]el 1 kg ciuperci 250 g unt 200 g småntån` 3 linguri de f`in` 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt. Se las` s` se coac` la foc moderat cam 35–40 de minute. buc`]ile de creier. [i pe cealalt`. Ceapa se cur`]` [i se toac` m`runt. la foc domol. Se continu` fierberea \nc` 10 minute. Se fierb \n`bu[it o jum`tate de or`. urmeaz` ardeiul gras. sare [i piper.

ca s` se formeze crust`. Se scurge o parte din uleiul care a fost \n crati]`. Ardeiul se cur`]`. cåteva boabe de piper [i cåteva foi de dafin. cimbru Friptur` de porc cu sos de mu[tar 800 g carne de porc 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar f`in` zah`r. se amestec` repede [i se stinge cu o can` de ap` c`ldu]`.o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se prepar` un sos din usturoi pisat. Ro[iile se taie felii sub]iri. pån` cånd aceasta este aproape fript`. sare [i piper. Se \ntorc din timp \n timp. apoi se taie \n cubule]e. Se scoate carnea. iar ciupercile se separ` de codi]e. cam dup` vreo or` de cånd s-a introdus carnea. un ardei gras. o]et. stropind-o din cånd \n cånd cu sosul din tav`. Friptur` de vit` cu paste [i sos de ro[ii 1 kg carne de vit` 2 cepe. piper [i cimbru. Ciupercile se cur`]` [i se spal`. de ceap`. la foc potrivit. 2 ro[ii un ardei gras. verdea]a tocat`. 20 g unt 250 g spaghete sau macaroane piper. se unge cu untur`. Carnea se tran[eaz` \n buc`]ele mici. l`sånd doar cåt s` acopere fundul acesteia. Curcanul este fript atunci cånd intr` furculi]a u[or \n el. se por]ioneaz`. Frig`rui de curc` [i ciuperci cu l`måie 400 g piept de curc` 2 c`]ei de usturoi ienibahar 200 g ciuperci zeam` de l`måie o ceap` 50 ml ulei de m`sline 2 ro[ii o leg`tur` de ceap` verde 400 g m`m`ligu]` pripit` o leg`tur` de p`trunjel cimbru. sare. apoi 191 . Carnea se taie \n felii groase de 5–6 milimetri. Se tope[te untul [i se amestec` bine cu romul. se spal` [i se rumene[te \ntr-o crati]` cu ulei. Ciupercile se cur`]`. o feliu]` de ro[ie. felii de ceap`. piper boabe piper m`cinat. se taie \n felii. 20 ml ulei 100 ml vin. Se adaug` ciupercile. 1 l ap` o ceap`. apoi se pun frig`ruile. ad`ugånd zah`rul [i sarea. dac` mai este nevoie. Dup` ce s-a f`cut pe amåndou` p`r]ile. se taie lame [i se pun \n tav`. apoi se adaug` mu[tarul. o foaie de ceap` uscat`. circa 2 ore. Frig`rui de berbecu] 500 g carne de berbecu] 100 ml o]et. Se cur`]` [i se spal` ceapa. pe ambele p`r]i. sare [i piper. apoi se presar` sare [i piper peste tot [i se las` o or`. pe rånd. ardei gras. apoi se servesc. Se \ncinge bine gr`tarul [i se unge cu untur` sau cu ulei. zeam` de l`måie [i ulei de m`sline. Se las` s` mai fiarb` pån` dau un clocot. sare Frig`rui cu ciuperci 400 g ciuperci champignon 400 g mu[chi de porc 200 g ficat de porc o ceap`. o codi]` de ciuperc` [i o bucat` de ceap` verde. ciuperci. Se iau patru frig`rui din o]el inoxidabil [i se \nfig \n ele. carnea. se c`lesc pu]in [i se sting cu cåteva linguri de småntån`. 100 ml ulei 2 linguri de bulion. stropindu-se cu vin. de ro[ii [i ardei. dup` care se las` peste noapte \ntr-un vas cu ap`. se spal`. ca s` se p`trund` bine pe toate p`r]ile. Se frig bine pe toate p`r]ile. repetånd opera]iunea. apoi se Se cur`]` carnea de pieli]e. se spal`. Se c`le[te pu]in f`ina \n acest ulei. felii de ceap`. se spal` [i se taie \n buc`]ele. o p`l`rie de ciuperc`. \nfigånd alternativ buc`]i de carne. la fel [i ficatul. se las` s` se scurg` bine. se presar` cu sare. se spal`. se spal` [i se taie \n rondele mai groase. moment \ncepånd cu care nu se mai unge. Se las` s` fiarb` \n continuare. Se pun \n frig`rui o bucat` de carne. buc`]ele de carne. condimente. se spal` [i se taie \n få[ii late de 2 centimetri. s` se p`trund`. apoi se pr`je[te \n ulei \ncins. se stinge cu ap` cald` [i se las` s` se \n`bu[e timp de vreo 2 ore. felii de ro[ii. apoi se pr`jesc \n untul \ncins. ardeiul [i ro[iile. Ceapa uscat` se cur`]` [i se scot foile separat. buc`]i de ficat. Se dau la gr`tar [i se servesc cu sosul de usturoi [i m`m`ligu]` cald`. se spal`. sare foi de dafin. Carnea de curc` se pune la macerat \n acest sos \mpreun` cu ciupercile. Cånd sunt aproape gata. Se \ncinge gr`tarul. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. apoi se prepar` frig`ruile. Cu aceast` solu]ie se va unge. Se serve[te cu sosul de ciuperci [i cu diferite garnituri sau salate. piper Ciupercile se cur`]`. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduce la cuptor. piper pune \ntr-o tav` cu o jum`tate de pahar de ap` [i se d` la cuptor. Carnea se cur`]`. Se adaug` småntåna r`mas`. Ro[iile se spal` [i Se cur`]` carnea. sare Se cur`]` carnea. iar cea verde se taie \n få[iu]e. Se las` un sfert de or`. din cånd \n cånd. dup` care se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. care se bat bine cu ciocanul de [ni]ele [i se condimenteaz`. o ro[ie Curcan la cuptor 1 kg curcan 500 g ciuperci 150 g unt 100 ml rom sare. Carnea se cur`]`. piper Ceapa se cur`]`.

piper alb m`cinat [i ap` cåt cuprinde. precum [i påinea. se r`cesc \n ap`. se pun pe farfurii [i se acoper` cu un sos ob]inut din småntåna sub]iat` \n sup`. acoperindu-se cu capacul. se spal` [i se taie \n cubule]e. Se leag` cu a]` [i se pun s` se pr`jeasc` \n ulei \ncins. Ou`le se fierb foarte tari. Se amestec` toate \ntr-un castron. Carnea. 2 linguri de f`in` piper alb m`cinat 400 g m`m`ligu]` 100 g unt. se strope[te cu sup` de oase. o ceap` 100 ml ulei. punåndu-se toate s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. cimbru sare. apoi se d` prin ma[ina de tocat. 50 ml ulei sare. sare. iar zarzavaturile se paseaz`. ]elin`. o lingur` de f`in`. piper Carnea. se spal` [i se dezoseaz`. foi de dafin. se cur`]`. Se r`stoarn` compozi]ia pe un platou [i al`turi se pun feliu]e de carne. Morcovul. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar. Fasolea uscat` se pune la \nmuiat \n ap` rece din ziua precedent`. Cånd devine transparent`. Dup` o or`. se adaug` fasolea uscat` [i cea verde. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. Se omogenizeaz` [i se formeaz` g`lu[tele. se pipereaz` [i se adaug` un sos de ro[ii. Cånd s-au rumenit. fierte \n ap` cu sare [i r`cite. cu capacul pus. apoi vinul [i zeama de la marinat [i se fierbe timp de o or`. Se presar` sare. Din timp \n timp. cur`]at` [i sp`lat`. morcovii (tocate m`runt). cartofii se cur`]`. se toac` m`runt. se recomand` m`m`ligu]a cald`. o felie de påine 200 ml lapte. 3 ro[ii 2 linguri de bulion. piper [i boia. i se adaug` pu]in ulei [i se presar` cu sare [i piper. ]elina. boia iute de ardei Friptur` \nvårtit` 800 g carne macr` de porc 8 ou`. se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. Varza se toac` fin. Se pune pe farfurie [i se serve[te fierbinte. la care se adaug` f`ina \n ploaie. Sosul se las` s` fiarb` la foc mic aproximativ 40 de minute. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. G`lu[te de [tiuc` 1 kg [tiuc` 250 ml småntån` 500 g cartofi. Dup` ce s-au fiert [i ele. Se op`resc m`slinele. sare Gula[ de fasole 500 g pulp` de vi]el 400 g fasole uscat` 400 g fasole verde 2 cepe. cu ficatul [i carnea de gåsc` al`turi. apoi se adaug` bulionul. cur`]at` [i sp`lat`. se adaug` zeam` de l`måie. se toarn` vinul. se s`reaz`. \nmuiat` \n lapte [i stoars`. morcovi. piper. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. Se strecoar` sosul peste carne. 150 ml ulei sare. sare Carnea [i ficatul de gåsc` se spal`. un morcov o ]elin`. Dup` preferin]e. Se face un sos alb din ceapa tocat` m`runt c`lit` \n untul \ncins. Se adaug` bulionul. cimbru. \n supa r`mas` fierbåndu-se g`lu[tele. Ca garnitur`. Iepure cu m`sline 600 g carne de iepure un morcov 50 g ]elin` o ceap` 500 ml o]et 150 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 100 ml vin ro[u 2 linguri de bulion 100 g m`sline o l`måie foi de dafin. se spal` [i se taie \n sferturi. Se dizolv` bulionul \n pu]in` ap`. 2 ou` o lingur` de f`in`. 400 g [unc` de Praga 100 ml vin alb sec 200 ml sos de ro[ii 200 g ciuperci 100 g m`sline. piper Friptur` de gåsc` 800 g carne de gåsc` 100 g ficat de gåsc` o ceap`. Ceapa [i cartofii se taie rondele. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. usturoiul pisat [i cåteva foi de dafin. ardei gras [i ro[ii. Carnea se cur`]`. Se mai las` s` fiarb`. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. ]elina [i ceapa se cur`]`. se fierbe \n ap` cu sare. sp`lat` bine [i cur`]at`. 1 l sup` de oase 200 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii. Se las` o zi la marinat. se pune \ntr-un vas cu o]et. se condimenteaz`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. piper m`cinat. Se serve[te cu verdea]` [i m`m`ligu]` cald`. sare [i piper dup` gust. se scoate carnea [i se pun la pr`jit ceapa. o ceap`. apoi se strecoar` peste carne. piper. piper boabe [i sare. apoi se scot pe un toc`tor de lemn.se scoate. s` se l`]easc`. Ceapa se cur`]`. Cånd e gata. se spal`. 192 . \nc` 30 de minute la foc mic. vreo 90 de minute. piper Frig`rui cu legume 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 3 cartofi. \mpreun` cu ou`le. l`sånd totul la fiert \nc` un sfert de or`. {tiuca. se scot. un ardei gras sare. {unca se taie \n opt feliu]e sub]iri. Ro[iile se spal`. se adaug` carnea cur`]at`. Se serve[te cu paste. p`trunjelul tocat m`runt. f`r` cap [i coad`. Se dau prin ma[in` [i ceapa. se toarn` \n tav` [i se las` pån` d` cåteva clocote. se por]ioneaz` [i se pr`jesc la foc domol pe gr`tarul \ncins. se taie \n felii [i se pun \n crati]` spre sfår[it. se taie \n buc`]ele [i se pr`je[te \n ulei. se cur`]` [i se \nf`[oar` cu cåte o felie de [unc` [i una de carne. apoi se scoate [i se taie \n opt felii. apoi se adaug` \n vas. Cånd s-au fiert.

Se tope[te untul \ntr-o tigaie. salat` verde. La servire. se spal`. ]elina. Cånd \ncep ou`le s` se prind`. Se adaug` ou`le b`tute bine. apoi se ruleaz`. Lap]i cu ciuperci 1 kg lap]i proaspe]i 400 g ciuperci 100 ml ulei 100 g unt o ceap` 3 linguri de bulion 2 linguri de f`in` 100 ml vin alb. 25 g unt verdea]` Ro[iile se fierb \n unt pån` ce scade apa. se adaug` lapte. piper |ntr-un castron se bat ou`le. Verdea]a se toac` m`runt. Jum`ri cu brånz` 8 ou` 100 g brånz` 40 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. |n loc de ficat se poate prepara cu rinichi. Se amestec` cu furculi]a.Imambaiald\ 4 vinete 4 ro[ii. Buc`]elele se fr`månt` \n måini. Cånd s-a rumenit pe o parte. Ceapa se toac` m`runt pe un fund de lemn [i se pune s` se rumeneasc` \n gr`simea \ncins`. se presar` cu verdea]`. sare Jum`ri moldovene[ti 6–8 ou` 50 g unt 3 linguri lapte. sare. peste gr`simea \ncins`. ro[ii Ou`le se toarn` \ntr-o tav` cu unt fierbinte. Ceapa se cur`]`. apoi se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. se toac` m`runt [i se c`le[te. ou b`tut [i pesmet [i se pr`jesc \n ulei. o jum`tate de or`. feliile se dau prin oul r`mas de la pané [i se rumenesc \n ulei. bine fier]i [i \n`bu[i]i \nainte. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice alt fel de salat`. Se bat ou`le \ntr-un castron. se r`stoarn` [i se serve[te la mas` cu garnitura de ro[ii. \mpreun` cu f`ina. atunci se adaug` ou`le b`tute [i verdea]a tocat`. usturoiul pisat [i piperul. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. \n 193 . piper. Compozi]ia – la care se poate ad`uga dup` gust verdea]a tocat` – se pune \n gr`simea \ncins` din tigaia cu coad`. Jum`ri cu ro[ii 4–8 ou` 3–4 ro[ii. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. sare. ardeiul t`iate julien. Pe aceste felii de påine se vor servi rulourile de pui. se dau toate prin f`in`. Jum`rile se servesc moi. apoi se scot [i se scurg. 2 cepe un morcov. Se mai \n`bu[`. Se adaug` creierul fiert ca pentru rasol [i t`iat buc`]ele mici. Deasupra se poate pune unt proasp`t. Compozi]ia se toarn` \n untul \ncins din tigaie. presåndu-le cu o greutate. piper Jum`ri cu creier 8–10 ou` 250 g creier o leg`tur` de p`trunjel gr`sime. se adaug` sare [i compozi]ia ob]inut` se pune \n tigaia cu coad`. se \ntoarce pe cealalt` parte cu ajutorul unui cu]it. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. ro[ii Se bat ou`le cu laptele. astfel \ncåt s` se \nmoaie [i se taie \n patru. Separat se bat ou`le. sare. Pieptul de pui se cur`]` de piele [i de oase. Se umplu vinetele. se s`reaz` [i se dau prin f`in`. Se adaug` morcovul. Dup` ce s-au scos. sarea [i piperul m`cinat. dup` care se bate cu ciocanul pentru [ni]ele [i se condimenteaz` cu sare [i piper. sare 1 kg piept de pui 150 g unt 2 linguri de f`in` 3 ou` 100 g pesmet 150 ml ulei 300 g franzel`. se presar` cu brånz` ras` prin r`z`toare [i se pr`jesc la cuptor. dåndu-le o form` cilindric`. se por]ioneaz`. Se toarn` peste untul fierbinte [i se amestec` cu furculi]a pån` ce \ncep s` se lege. se s`reaz`. apoi se taie \n trei sau \n dou` aproape trei sferturi din lungimea lor. Ou`le se bat cu sare. sare Vinetele se cur`]` de cozi. Kievskaia de pui Jum`ri cu ficat 8 ou` 200 g ficat o linguri]` de gr`sime. Jum`ri cu ceap` [i ro[ii 8 ou` o ceap` 40 g unt sau gr`sime sare. Pe fiecare bucat` de piept se a[az` cåte un cilindru. se cur`]` franzela de coaj`. Se \nc`lze[te untul. Se amestec` cu sare [i piper [i cu ou`le b`tute. o ]elin` un ardei gras o c`p`]ån` de usturoi 100 ml ulei. se a[az` \ntr-o crati]` [i se toarn` peste ele un sos de ro[ii cu pu]in` f`in` [i ulei. piper. Se servesc cu o garnitur` de cartofi pr`ji]i. Se pun la fiert. lap]ii se scurg. sare. piper Jum`ri cu lapte [i verdea]` 8 ou` 50 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare. Dup` ce s-au sp`lat \n mai multe ape reci. Se amestec`. Ceapa se cur`]`. piper Ficatul se pr`je[te [i se taie \n buc`]i. la foc mic.

l`sånd s` fiarb` \n continuare. Se unge cu unt o tav` [i se pune la cuptor. Se pune apoi la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproximativ 30 de minute. Limb` fiart` cu småntån` 1 kg limb` 2 cepe un morcov o lingur` de f`in`. apoi se fierbe \n ap` clocotit`. spre a se cur`]a mai bine. |ntr-o crati]` cu ulei. Se pune apoi la fiert. apoi se a[az` pe un platou \mpreun` cu sosul \n care s-au pr`jit. se taie \n rondele. se toarn` un sos preparat din ro[iile op`rite. Se ia alt` crati]`. 100 g pesmet 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Limba de vit` se spal` bine \n ap` rece [i se las` la macerat \n ap` cu o]et 2–3 ore. Castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. \ntr-o oal` mare. se spal`. Se pr`jesc \n ulei \ncins \mpreun` cu m`slinele. Ceapa se toac` m`runt. se c`le[te \n unt. Ciupercile se cur`]`. Se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. Se spal` limba de mai multe ori \ntr-o solu]ie format` din o]et [i m`lai. Se face un sos din ceap` pr`jit` [i f`in`. se pune un nou strat de sos. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt topit. 200 g m`sline 3–4 castraveciori mura]i 2 ou`. piper Limb` cu rizoto [i m`sline 600 g limb` de porc 400 g orez 100 g unt 50 g ca[caval. 2 ro[ii t`iate felii [i 150 g maz`re din borcan. date pe r`z`toare [i fierte \n`bu[it un sfert de or` \mpreun` cu ceapa c`lit` \n pu]in unt. care se scot acum foarte u[or. se acoper` cu felii de limb`. sare. ad`ugånd o parte din zeama \n care a fiert limba. 4–5 ro[ii 200 g m`sline. sare [i piper. o ceap` mic` t`iat` m`runt. se scoate. Macaroane cu ficat 500 g macaroane 300 g ficat de porc un morcov o ]elin` 2 cepe 194 . apoi se \n`bu[` pån` se \nmoaie legumele. o dat` cu vinul. se cl`te[te cu ap` rece. condimentele. Se cur`]` de pieli]e. Se dilueaz` bulionul cu pu]in` ap` fierbinte [i se toarn` \n crati]`. Se servesc cu småntån`. Limba se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` [i sare. Macaroane cu ciuperci [i ca[caval 500 g macaroane 400 g ciuperci 100 g unt. o lingur` de m`lai o leg`tur` de p`trunjel 200 g småntån` 30 g unt.uleiul r`mas. pån` sus. Peste ele. se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. apoi se poate servi. piper Legume la cuptor cu småntån` 100 g unt 2 cartofi 100 g vinete conservate o ceap` 2 ro[ii 150 g maz`re conservat` 50 ml ulei 100 g småntån` |ntr-o tav` uns` cu unt se pun 100 g cartofi fier]i t`ia]i cubule]e. se cur`]` de pieli]`. piper [i verdea]a tocat` [i se dau buc`]ile de limb` prin aceast` compozi]ie [i apoi prin pesmet. apoi se presar` ca[caval ras [i se pune \n farfurii. apoi se toarn` peste sos. la fel [i p`trunjelul. apoi se scoate. Cånd este gata pe trei sferturi. iar`[i felii de limb` [i tot a[a. Se adun` spuma [i se adaug` zarzavatul. Se serve[te cu castraveciori mura]i. cur`]ate. 100 g ca[caval. 2 cepe sare. castrave]ii. sare 20 ml o]et de mere piper dup` gust 200 g m`sline negre Limb` pané cu m`sline 400 g limb` de vit` 20 ml o]et. apoi se s`reaz`. sare Limb` la cuptor 800 g limb` de porc 100 ml ulei 2 cepe 3–4 castrave]i mura]i 250 ml vin alb 2 linguri]e de pesmet o leg`tur` de p`trunjel. apoi se scurge [i se amestec` bine cu untul. Se mai las` pe foc 10 minute. Ou`le se bat cu sare. ad`ugånd [i lap]ii. Se adaug` macaroanele. se adaug` ciupercile care au fost fierte [i t`iate \n få[ii [i se c`lesc \mpreun`. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. se pun ceapa. Se rup macaroanele \n dou`. cåteva linguri de zeam` \n care au fiert ciupercile [i untul r`mas [i se mai ]in pe foc cåteva minute. Se fierbe orezul \n ap` clocotit` cu sare. Cånd s-a \nmuiat. se spal`. La final se presar` cu verdea]` tocat` m`runt. sare. Se adaug` småntåna [i m`slinele [i se toarn` \n tav`. La servit se presar` ca[caval ras pe fiecare por]ie. se a[terne un strat din aceast` compozi]ie. se cur`]` [i se taie felii nu prea groase. dup` care se scoate [i se r`ce[te. lång` feliile de limb`. Ceapa se cur`]`. apoi se scoate [i se r`zuie bine. Se toarn` vinul [i cåteva linguri de zeam` din cea \n care a fiert limba [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. 150 g vinete din conserv`. ad`ugånd sare [i piper dup` gust [i l`sånd s` fiarb` la foc mic pån` se \ngroa[` sosul. se scurge [i se taie \n felii. o ceap` 3–4 ro[ii. conform instruc]iunilor de pe pachet. p`trunjelul. unde se presar` dou` linguri de pesmet. Se sting cu ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e. Se stropesc cu ulei [i se coc la cuptor circa 15 minute la 220° C. piper Se spal` limba.

Din cånd \n cånd. Dup` ce s-au fr`gezit. se dau prin f`in` [i prin pesmet. Separat. sare Marinat` de midii 400 g midii 2 linguri de f`in`. verdea]a [i condimentele. zah`rul. se face pr`jeala cu ceap` [i bulion. 195 . Se alege spanacul [i se spal` \n mai multe ape. se adaug` peste pe[te. Medalion de miel cu soté de ciuperci 600 g carne de miel 300 g ciuperci o lingur` de unt o lingur` de ulei 100 ml vin alb sec 100 ml småntån` sare. sare Se fierbe pe[tele. Puiul se cur`]`. se spal`. piper [i oregano [i se las` s` scad`. dup` care se pune la fiert cu pu]in` sare. Se dau la cuptor 15 minute. se spal` [i se taie buc`]i. Sosul se pune pe macaroane direct cånd se servesc. se desfac. 350 ml lapte 100 g ca[caval. sarea [i se las` la fiert 30 minute. piper. Se potrive[te gustul cu sare [i nuc[oar`. Se adaug` bulionul. se scurge [i se toac` m`runt. apoi se pun g`lu[tele. 150 g unt 2 linguri de f`in`. apoi se rumenesc pu]in. conform instruc]iunilor de pe pachet. Se spal` castrave]ii [i se cur`]` de coaj`. se c`le[te. care se soteaz` \n untul topit. apoi se \n`bu[` \n crati]a acoperit`. Se taie felii jum`tate din zarzavat [i se c`le[te \n ulei. se pun castrave]ii. nuc[oar`. se pune f`in` [i se stinge cu pu]in` Se cur`]` ciupercile. Cånd sunt gata. se adaug` ciupercile [i småntåna. 100 ml ulei cimbru o lingur` de zah`r. 3 linguri de pesmet 60 ml ulei. Carnea se cur`]`. |n crati]` se toarn` vinul. iar \n uleiul r`mas se adaug` o]etul. 100 ml ulei o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de bulion. se spal` cu ap` rece [i se scurg bine. apoi se adaug` carnea [i se fierb \mpreun` pån` la primul clocot. Se toac` ceapa [i se c`le[te \mpreun` cu untul [i ardei gras. apoi se scurg. se scurg bine. la fel [i morcovul. se cur`]` [i se toac` fin. se fierbe puiul tran[at. apoi se toarn` marinata peste midii. Se \nc`lze[te untul (doar 100 g). apoi se scurg. piper. rozmarin. care se rumenesc \n ulei pe ambele p`r]i. piper Macaroanele se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. se taie \n cubule]e. se adaug` \n oal` [i se las` s` scad` la foc mic. apoi se pun \ntr-o oal` cu ap` rece. Se mai las` cåteva clocote. ca s` nu se usuce. 3 ro[ii 2 ardei gras o ceap`. piper Måncare de pui cu castrave]i 800 g pui 4–5 castrave]i o ceap` 40 g oregano 100 ml ulei 2 ardei gra[i 2 linguri de f`in` p`trunjel verde sare. pe ambele p`r]i. \n care s-au turnat 50 ml ap`. sare. Restul de ceap` se toac` m`runt. m`rar p`trunjel. se stinge cu lapte. care se d` la cuptor pentru gratinare. Se spal` bine midiile. apoi se fac g`lu[te din gri[ [i ou`. dup` care se pune la fiert timp de 10 minute. piper Se fierb macaroanele. Se adaug` la fiert \mpreun` cu puiul. se adun` spuma. gem 2 linguri de margarin` Måncare de pe[te cu g`lu[te 1 kg pe[te (crap sau cod) 200 g gri[ 2 ou`. sare. se adaug` f`ina. sare. se scot. ]inåndu-se pe foc pån` se \nmoaie. o lingur` de f`in` rumenit` \n prealabil \n pu]in ulei. se adaug` ardeiul tocat få[ii. piper Macaroanele se fierb. plus cåteva frunze de rozmarin m`run]ite. se taie \n patru felii. se presar` cu sare [i piper. Se serve[te cald`. zeam` de la pui. se trece apoi amestecul prin ma[ina de tocat [i se adaug` la sos.6–7 ro[ii. un morcov sare. Måncare de pui cu linte un pui \ntreg 300 g linte. usturoiul pisat. Se amestec` cu macaroanele [i se toarn` \ntr-un vas. 30 ml o]et 2 c`]ei de usturoi 2 l`måi. sare. se scot [i se ]in la cald. Se mai d` \n clocot 10 minute [i se pune verdea]a. Se amestec` \ntr-un castron cu gem [i margarin`. se las` s` fiarb`. Se serve[te cald`. se pune apoi spanacul [i se mai fierb \mpreun` 5 minute. Se pune uleiul la \ncins [i se c`lesc legumele. Cånd sunt gata. piper Macaroane cu mac. Ardeiul. \n ulei \ncins. Macaroane cu spanac [i nuc[oar` 500 g macaroane 1 kg spanac. apoi se adaug` ro[iile t`iate \n patru. ceapa [i ro[iile se spal`. gem [i zah`r un pachet macaroane mac. cimbrul. se spal`. se las` s` mai scad`. se c`le[te \n ulei [i se adaug` ficatul t`iat buc`]i. cu care se mai fierbe \nc` 10 minute. Se adaug` lintea [i se fierbe pån` se \nmoaie. verdea]`. un borcan de bulion 2 ardei gra[i 2 cepe. l`måile cur`]ate de coaj` [i t`iate \n sferturi.

apoi se a[tern straturi alternative de macaroane [i de ciuperci. se pipereaz`. precum [i p`trunjel verde tocat fin. se adaug` f`ina. se toarn` jum`tate din cantitatea de sos. Separat. Apoi se scot pe o farfurie [i se las` la r`cit. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. Carnea se las` pån` se \nmoaie. condimenta]i dup` gust. dup` gust. Deasupra. pu[i \ntr-un co[ule] \nchis pentru a elimina toxinele care le dau un gust amar. se fierb pån` se \ngroa[`. Carnea se cur`]`. 196 . un p`h`ru] de f`in` 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. apoi se stinge cu pu]in` ap`. Preparatul se poate da la mas` cu o garnitur` din legume sau avånd al`turi un sos de maionez` [i usturoi pisat. La final. din care s-au scos såmburii. Se fierb macaroanele \n ap` cu sare. se s`reaz`. |ntr-un vas de Jena uns cu unt. se omogenizeaz` [i se ia de pe foc. amestecånd continuu. ad`ugånd sosul de ro[ii amestecat cu verdea]` [i cimbru. dar trebuie s` fie ]inu]i timp de 15 zile \ntr-un loc r`coros. se scot din carapace. apoi se scot. Se scoate pe un platou. se fierbe conopida \n ap` clocotit` cu sare. la foc potrivit. pentru a se cur`]a complet. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se las` aproape jum`tate de or`. iar la urm` se presar` ca[caval [i buc`]ele de unt. 100 g unt o lingur` de f`in`. condimentånd buc`]ile de miel cum se cuvine. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt \ncins. se a[terne un rånd de cartofi. se desparte \n buchete [i se op`re[te cu unt. un pahar de lapte 2 linguri de ca[caval ras o conopid`. Melcii sunt foarte buni de consumat [i vara. piper Midii cu sos de maionez` 500 g midii 50 g unt. totul se a[az` pe un platou \ntins de por]elan. apoi se adaug` oul b`tut [i brånza de burduf. sare. se tope[te restul de unt. zeam` de l`måie [i un pahar de vin ro[u al`turi. Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit`. turnåndu-se peste ei o solu]ie din o]et [i sare. se cur`]` de impurit`]i. iar carapacea se desprinde cu un cu]it ascu]it la vårf. pån` ce aceasta devine aurie. se cl`tesc sub un jet de ap` rece [i se las` la scurs \ntr-o strecur`toare. Se pun apoi \ntr-un vas mare. apoi se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. apoi se toarn` peste musaca. Se unge o crati]` cu unt. se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. iar deasupra se toarn` restul de sos [i se presar` m`slinele. Se spal` apoi \n mai multe ape. Se \ncinge gr`simea \ntr-o tigaie [i se d` la foc potrivit. Musaca de macaroane cu ciuperci Musaca de cartofi cu ou` 200 g carne de vac` 500 g cartofi. se spal`. condimentate cu un praf de sare [i piper. unul de carne [i a[a mai departe. pån` ce aceasta scade aproape de tot. 4 ou` 3–4 ro[ii 250 ml lapte 100 g telemea de vac` o lingur` de unt o lingur` de f`in` sare. un ou 150 g sos de ro[ii sare dup` gust. Ciupercile se cur`]`. sare dup` gust Se spal` midiile [i se pun la fiert \ntr-o crati]` \nc`p`toare. Separat. Se amestec` laptele cu untul [i f`ina. cimbru. Ou`le se fierb tari. piper 500 g macaroane 500 g ciuperci 125 g unt. deasupra fiind cartofi. unul de ou. ad`ugånd [i sarea. se spal`. se scurge. 50 g usturoi zeama de la o jum`tate de l`måie piper. Se preg`te[te un sos de maionez` [i usturoi pisat. nepl`cut. Se servesc calzi. Ro[iile se spal` [i se taie \n felii. Se coace la cuptor 30 minute. Se scoate [i se arunc` pe gr`tarul \ncins.Melci fier]i cu sos de chili 1 kg melci 100 g o]et o ceap` mic` 2–3 c`]ei de usturoi un morcov piper. se toarn` zeama de l`måie. iar ciupercile se \mbib` cu untul topit. Cånd \ncep s` clocoteasc`. piper p`trunjel verde Musaca de macaroane cu conopid` 250 g macaroane 100 g brånz` de vaci 2 ou`. Se introduce vasul \n cuptorul \nc`lzit [i se las`. pentru 15 minute. ornåndu-se cu sosul de maionez` [i usturoi. Ciupercile se c`lesc \n unt. piper [i p`trunjel tocat. un rånd de conopid`. Se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. unul de ro[ii pres`rate cu sare [i piper. apoi se las` s` se \n`bu[e \n zeama lor. Se ]in \n acest mod 3-4 ore. cam trei sferturi de or`. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` un rånd de macaroane. sare. se tran[eaz` [i se s`reaz`. cu sos de chili. Carnea se spal`. pesmet Melcii se pot consuma \ncepånd cu a doua jum`tate a lunii octombrie [i pån` \n prima jum`tate a lunii martie. Se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \mpreun` cu zarzavatul. 400 g ciuperci 40 g p`trunjel verde tocat maionez` light. se fierbe \n ap` cu sare [i se d` prin ma[ina de tocat. ad`ugånd sare. sare 100 g sos de chili Miel la frigare 600 g carne de miel (de preferat f`r` gr`sime) 200 g brånz` de burduf 2 linguri de untur`. Se rup macaroanele \n dou`. pres`råndu-se deasupra brånz` ras`. apoi se toarn` \ntr-o form` [i se dau \mpreun` cu midiile la cuptor.

Mu[chiul se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. iar \n gr`simea r`mas` se c`le[te ceapa. Ochiurile se pr`jesc \n unt \ncins. tigaie [i atunci cånd se rotunjesc ca ni[te castrona[e se sparge \n fiecare din ele cåte un ou. Se servesc astfel: orezul se pune \n farfuria \nc`lzit`. un vårf de cu]it de sare [i o felioar` de [unc` u[or rumenit`. se adaug` ro[iile [i se fierb \mpreun` un sfert de or`. se limpezesc cu ap` rece. punåndu-se \n fiecare ro[ie o buc`]ic` de unt cåt o alun`. Ceapa se cur`]`. piper Se pr`je[te \n ulei carnea tocat` [i amestecat` cu ceapa t`iat` m`runt. se scoate miezul [i sunt l`sate s` se scurg`. Se prepar` sosul alb din: unt. deasupra se presar` brånz` ras` [i totul se d` la cuptor. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. boia iute 80 ml ulei. Se coace la cuptor 25-30 Orezul se alege. apoi se scurge. Cånd untul s-a topit se sparg cu grij` ou`le [i se presar` sare numai pe albu[. iar ciupercile la fel. se toac` m`runt. se spal` [i se taie pe[ti[ori. peste el se toarn` sosul de ro[ii. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. legåndu-se cu scobitori. atunci cånd ochiurile sunt aproape gata. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul [i se presar` cu verdea]`.Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi filé 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. Ochiuri cu brånz` [i praz 4 ou` 50 g unt o linguri]` de f`in` 300 ml lapte. se scot [i se a[az` pe o farfurie. Deasupra se presar` sare [i se adaug` cåte o buc`]ic` de unt de m`rimea unei alune. iar deasupra se pun ochiurile. felia ia forma unui cuib. Sosul se toarn` peste ou`. f`in` [i praz t`iat m`runt ca fideaua. Se amestec` apoi cu boiaua. se a[az` \n fiecare din ele cåte un ou bine scurs de ap`. Se mai las` \n cuptor \nc` 3–4 minute [i se servesc pe foi de salat` sau cu cåte 2–3 m`sline al`turi. se spal`. Apoi se a[az` \ntr-o tav` uns`. 100 g usturoi 50 g m`sline. apoi se scot. Este bine s` fie preparate la foc mic. Cånd sunt gata. 197 . ardei iute sare. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se adaug` ou`le. Se servesc imediat. se serve[te cu piure de cartofi. Musaca de spaghete 250 g spaghete 300 g carne moale 150 g unt o ceap` 50 ml ulei un ou o lingur` de pesmet sos de ro[ii sau småntån` sare. cårn`ciorii. la foc iute. 3–4 ro[ii 50 g unt. La acest preparat se serve[te un vin de buturug`. Deasupra se toarn` sosul de ro[ii. c`ci numai a[a pieli]a din jur strångåndu-se. se scurg [i se toarn` peste ele unt topit. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` straturi alternative de carne [i de macaroane. Ca garnitur`. Se preg`tesc ochiuri romåne[ti [i se a[az` pe cåte o felie de påine rumenit` \n unt. Ca garnitur` se pot folosi gogo[ari t`ia]i felii. \ntr-un vas rezistent la foc. Se servesc cu ardei iute. sarea [i piperul. Separat se preg`tesc ochiurile \n ap` [i se las` s` se scurg`. piper Se pune o tigaie de ochiuri pe foc [i \n fiecare adåncitur` se a[az` o buc`]ic` de unt proasp`t de m`rimea unei alune. l`sånd s` se rumeneasc`. Ochiuri la capac 8 ou` 50 g unt sare Ochiuri cu orez [i sos tomat 8 ou` 200 g orez o ceap`. sarea [i piperul. Tava se d` la cuptor la foc iute [i cånd se \nfierbånt` ro[iile. Sosul de ro[ii se poate \nlocui cu småntån`. Ochiuri cu ro[ii 4 ou` 4 ro[ii 50 g unt 50 g [unc` frunze de salat` verde m`sline. pentru 3–4 minute. vinul ro[u. conform instruc]iunilor de pe pachet. Sunt gata atunci cånd albu[ul devine l`ptos. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 30–40 de minute la cuptorul bine \ncins. gogo[ari Feliile de parizer necur`]ate de coaj` se pun \n untul \ncins din Ro[iile alese trebuie s` fie mari [i netede. Ceapa se cur`]`. sare Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n ulei \ncins. piper de minute. un fir de praz 1/2 franzel` 25 g brånz`. se stinge cu lapte. Feliile de parizer trebuie s` fie \ntregi. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. sare Ochiuri cu parizer 8 ou` 100 g parizer 50 g unt sare. Li se taie capacul.

un sfert de or`. Se presar` cu sare. la foc repede. Ochiuri \n cuib de m`m`ligu]` 4–8 ou` 1–2 l lapte 1/2 kg m`lai. se acoper` cu ochiurile fierte \n ap` [i cu sosul [i se introduce la cuptor. piper Ochiuri cu sos de ro[ii 4 ou` 50 g unt. apoi se scurge. sare 4–8 ou` 100 g [unc`. Spanacul se cur`]`. l`sånduse s` fiarb` pån` se \ngroa[`. se fac patru movili]e din aceast` compozi]ie [i se \nf`[oar` \n cåte o feliu]` sub]ire de [unculi]`. piper [i p`trunjel tocat m`runt. Se sparg ou`le \n tigaia \n care clocote[te småntåna [i se pune un vårf de cu]it de sare. se adaug` restul de unt. se aranjeaz` feliile de franzel`. 50 g unt 2 linguri de småntån` Ochiuri cu [unc` [i piure de cartofi 4 ou` 4 cartofi 200 g [unc` de Praga 100 g [unculi]` ]`r`neasc` 100 ml lapte 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Cånd \ncepe s` se topeasc` se sparg cu grij` ou`le deasupra. |n alt` variant`. Cånd se \nfierbånt` se sparg ou`le. Ochiuri cu spanac [i parmezan 8 ou` 500 g spanac 200 g parmezan 250 ml lapte. dat pe r`z`toare. apoi se adaug` parmezanul ras. t`iate buc`]i [i apoi strecurate. Dup` ce a fiert se adaug` 2 linguri unt [i 2 linguri småntån` [i se amestec`. Ochiurile se fac \n ap` fiart` [i se a[az` peste fiecare movili]`. se spal` [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. Se d` vasul la cuptor 5 minute pån` cånd se \nt`re[te albu[ul. Preparatul se serve[te foarte fierbinte. 198 . se toarn` småntåna amestecat` cu un vårf de cu]it de sare [i se d` la foc iute pentru 4–5 minute. Se toarn` sosul de ro[ii f`cut Cartofii se spal` bine [i se fierb. pån` s-a \ngro[at suficient. Se servesc la mas` imediat ce s-a \nchegat albu[ul. sare [i piper. piper Ochiuri cu sl`ninu]` 8 ou` 50 g sl`ninu]`. sare Småntåna se pune pe foc [i se las` s` clocoteasc`. Untul r`mas se toarn` deasupra. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. prins` cu o scobitoare. sare amestecåndu-se apoi cu untul [i laptele. {unca se taie \n cubule]e [i se amestec` \n piureul de cartofi. la care s-au ad`ugat amestecånd tot timpul. \n coaj`. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. se scot. se pot preg`ti ochiuri la capac [i astfel: cånd \ncepe s` se prind` albu[ul. apoi se scot [i se pr`jesc pe ambele p`r]i feliile de påine. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se ]ine. 50 g unt. Ap`sånd din loc \n loc cu o lingur`. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las`. 50 g [vai]er 50 g unt 2 linguri de småntån` salat` verde sau castraveciori. |ntr-o crati]` uns` din bel[ug cu unt. zah`rul [i sarea. se toarn` deasupra småntåna [i se presar` un vårf de cu]it de sare. \n farfurii. Se pun imediat la cuptor. Ochiuri gratinate 8 ou` 8 felii de franzel` 100 g småntån` 100 g ca[caval. Se pr`jesc ochiurile \n unt \ncins. se pr`jesc \n unt (20 g). sare Se prepar` ochiuri la capac \n unt incins. dup` care se trece \ntr-un vas termorezistent. Compozi]ia se a[az` \n vasul care merge la cuptor.Ochiuri cu ro[ii [i verdea]` 8 ou` 3–4 ro[ii 50 g unt verdea]` din ro[ii fierte. Ro[iile se taie m`runt. La servire se presar` verdea]`. M`m`ligu]a pripit` moale se poate prepara [i cu lapte sau numai cu ap`. la foc mediu. Se c`le[te f`ina \n o lingur` de unt \ncins [i se stinge cu lapte. se fac cuiburi \n care se pune pu]in unt [i deasupra se sparge cåte un ou \n fiecare adåncitur`. apoi se toarn` småntåna [i se presar` ca[cavalul. 3–4 ro[ii o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. cu cåte un ochi deasupra. o l`måie sare. 50 g unt o lingur` de f`in`. se s`reaz` [i se pr`jesc \n cuptor. fiecare ou pe cåte o felie. Se serve[te cu garnitur` de salat` verde sau castraveciori. pån` se gratineaz`. Se pune sare. Cånd sunt gata. Feliile de [unc` se pun \n tigaia cu untul pu]in \nc`lzit. plus sare [i piper. |ntr-o tav` uns`. turnåndu-se deasupra restul de unt [i de småntån`. se toac` [i se amestec` bine cu untul r`mas [i zeama de la o l`måie. se toarn` \n tigaie ou`le. la foc moderat. Se serve[te imediat. pentru 5 minute. dup` gust. f`ina. |n forma uns` cu unt se pune sl`nina t`iat` felii sub]iri [i peste aceasta se a[az` felii sub]iri de [vai]er sau de ca[caval uscat. se cur`]` de coaj` [i se zdrobesc cu furculi]a. piper Ochiuri cu [unc` Ochiuri cu småntån` 4–8 ou` 100 g småntån`.

se scoate. piper. peste ele turnåndu-se f`ina dizolvat` \n småntån`. sare. Feliile de påine pr`jit` se ung cu unt [i cu amestecul de ca[caval cu lapte. se scurge. Se \ntoarce omleta. se scurg bine [i se p`streaz` la c`ldur`. 125 g f`in` 1/2 pahar cu lapte o lingur` de zah`r sare marmelad`. apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` |ntr-o crati]`. acoperit` cu capacul. sare. Se amestec` cu g`lbenu[urile. ochiurile fiind acoperite de sos [i \nconjurate de firele de sparanghel. pe ambele p`r]i. cu pu]in unt. se bat ou`le [i se pun s` se pr`jeasc` \ntro tigaie cu ulei. Se \mp`ture[te omleta. apoi se scot. se amestec` maz`rea cu småntåna. Din aceast` compozi]ie ies trei omlete. se ung cu unt. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` la sfår[it. Se fierb cartofii cu coaj`. se las` pån` se r`ce[te. \n ap` clocotit` cu sare. Ro[iile se taie \n jum`t`]i. se spal`. Ochiurile romåne[ti. laptele. Deasupra se toarn` unt fierbinte. se cur`]` [i se zdrobesc fierbin]i cu furculi]a. dup` re]eta cunoscut`. Se bat ou`le. piper Se prepar` opt ochiuri romåne[ti. se spal` [i se fierbe un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. piper Se bat ou`le. se acoper` cu creierul [i cu sosul de ro[ii. Parmezanul se rade [i se amestec` \n lapte. Sparanghelul se cur`]`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. cam un sfert de or`. Acestea se presar` cu ca[caval ras [i se servesc cu maz`rea [i småntåna. apoi se \n`bu[` \n unt [i se presar` cu sare [i piper. zah`r vanilat Omlet` cu brånz` de oaie sau ca[caval 6 ou` o lingur` de ulei 100 g brånz` sau ca[caval sare. se pune pe o farfurie [i se serve[te imediat. apoi se scoate. se pipereaz` [i se prepar` omleta. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. s` se rumeneasc` frumos pe ambele p`r]i. piper Ochiuri romåne[ti cu sparanghel [i sos alb 8 ou` 200 g småntån` 100 g sparanghel 40 g unt. se s`reaz`. |ntre timp. Creierul se cur`]`. la foc potrivit. Ou`le se sparg \n ap` [i se las` s` se \nchege albu[ul. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. Se pudreaz` cu zah`r vanilat. Se coace \n gr`simea \ncins`. iar crati]a se trage de pe foc pentru ca s` \nceteze clocotul. sare Omlet` cu cartofi 4 cartofi 3 ou` o lingur` de untur` sare. Påinea se cur`]` de coaj` [i se pr`je[te pe plit`. dup` care se taie \n feliu]e. apoi se scoate. sare [i la urm` albu[urile spum`. Omlet` cu maz`re [i småntån` 6 ou` 100 ml ulei 200 g maz`re (din conserv`) 100 g småntån` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel. se s`reaz` [i se pipereaz`. Se unge fiecare cånd este cald` cu marmelad` sub]ire [i se ruleaz` repede. se s`reaz` [i se coc cåteva minute pe plita cuptorului. Se pot servi cu m`m`ligu]` sau cu un piure (piure de spanac). apoi se fierbe. se scurge [i se taie \n få[ii sub]iri cam de doi centimetri. piper Ciupercile se cur`]`. Din aceast` compozi]ie se toarn` cåte un polonic \ntr-o tigaie. preparate dup` re]eta cunoscut`. se ruleaz` [i se mai pune pu]in la pr`jit. se adaug` sarea [i piperul. Se toarn` \n tigaia cu ulei [i cånd \ncepe s` se \nt`reasc` se presar` pe deasupra brånz` sau ca[caval ras. se adaug` untul. piper Se bat g`lbenu[urile cu zah`rul. o dat` cu sarea [i piperul. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai pune la fiert cel mult 10 minute. alternativ cu f`ina. se scurge. Omlet` cu marmelad` 4 ou` 25 g unt. |ntr-un vas se pun 2–3 degete de ap` s` fiarb`. apoi se gratineaz` \ntr-o tav` la cuptor. Se pune s` fiarb`. se scurg de ap` [i se a[az` pe cåte o felie de franzel` [i se servesc cu garnitura de legume. 2 linguri de f`in` sare. Se servesc pe un platou. Cånd e gata. la foc \ncet. se scurg. sare. Cånd d` \n clocot se adaug` cam jum`tate de linguri]` de o]et [i un vårf de cu]it de sare. se toarn` jum`tate din cantitatea de ulei [i se presar` sare. se spal` [i se toac`. piper [i p`trunjel t`iat fin. \n care am \ncins pu]in ulei. Ochiuri romåne[ti 8 ou` 40 g unt pu]in o]et. 199 . Omlet` cu creier de vi]el 500 g creier de vi]el 8 ou` 2–3 ro[ii 50 g unt. Se rumene[te foaia pe ambele p`r]i [i cånd este gata se scoate pe un fund cu lama unui cu]it lat.Ochiuri „pe canapea“ 4 ou` 4 felii de franzel` 3 ro[ii 100 g ciuperci 100 g parmezan 100 ml lapte 50 g unt. Se scot cu o spumier` [i se a[az` pe o farfurie cald`.

Se strecoar` prin tifon. se amestec` cu ou`le b`tute [i cu restul de lapte [i se s`reaz`. 200 . Omleta se serve[te cu m`m`ligu]` f`cut` din m`lai [i gri[. Apoi se adaug` f`ina sub]iat` cu laptele rece turnat cåte pu]in [i se d` la rece pentru o or`. Se taie merele felii sub]iri. 4 ou` 100 g unt 2 mere 1/3 pahar zah`r un praf de sare Omlet` la abur 8 ou` 100 ml lapte 40 g unt. Se ruleaz`. se pun deasupra ciupercile trase \n unt. Se pune la r`cit. piper. se \mparte \n patru por]ii. Se d` la cuptor. Se pr`jesc omletele \n unt pe ambele p`r]i. Omlet` cu cartofi [i parmezan 8 ou` 2 cartofi 100 g parmezan 100 g småntån` 50 g unt 2–3 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se ruleaz` cald` [i se serve[te pudrat` cu mult zah`r. pres`rat` cu verdea]` tocat`. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. se r`stoarn` pe farfurie. Se presar` cu zah`r pudr` [i se taie felii cånd este rece. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. se trec prin sit`.Omlet` cu mere 150 g f`in` 50 ml lapte. b`tut` la sfår[it cu 20 g unt. Dup` ce ou`le s-au rumenit dedesubt. Se unge omleta cåt este cald` cu aceast` crem`. Omlet` cu crem` caramel 4 ou` 4 linguri de zah`r pudr` 4 linguri]e pline cu f`in` Crema: 4 linguri de zah`r 2 g`lbenu[uri 70 g unt Omlet` cu småntån` 8 ou` 40 g unt 100 g småntån` salat` verde 20 ml ap` Ou`le crude se amestec` cu småntån`. |ntre timp se caramelizeaz` 4 linguri de zah`r [i se sting cu pu]in` ap`. Se adaug` 2 g`lbenu[uri bine b`tute [i se \ngroa[` pe foc. 2 linguri de gri[ Se prepar` omleta. Cartofii se cur`]`. Separat se \n`bu[` ciupercile \n unt. t`ia]i \n buc`]ele mici. verdea]` Se bat bine ou`le. se adaug` 2 linguri de unt. Omleta poate fi. Omlet` la abur cu morcovi 8 ou` 80 ml lapte un morcov 20 g unt Ou`le b`tute bine se pun \n untul \ncins. Se ruleaz`. Cånd se serve[te. apoi \n fiecare dintre ele se pun cartofii pr`ji]i [i se presar` parmezanul ras. neamestecåndu-se deloc. apoi se sting cu vin. verdea]` Omlet` cu ciuperci 8 ou` 50 g unt 1/2 kg ciuperci sare. Se bat bine ou`le cu småntån`. se pun \n unt sau se rumenesc pe o parte [i apoi pe partea cealalt` ca o omlet`. Se bat. Omlet` cu fic`]ei de pui 8 ou` 200 g fic`]ei de pui 100 g småntån` 100 g unt 100 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. piper Se bat albu[urile de ou cu 2 linguri de ap` [i sare [i se amestec` cu telul. se toarn` deasupra unt topit [i se presar` cu verdea]`. se presar` cu sare [i piper [i se las` \nc` vreo 5 minute s` se \n`bu[e pe foc mic. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. Fic`]eii. tocate m`runt. Se fierbe 10 minute. Cånd se serve[te. verdea]`. apoi se rumenesc \n unt fierbinte. se amestec`. ad`ugåndu-se sare [i piper dup` gust. [i la care s-au ad`ugat: sare. Se las` s` se prind`. Se adaug` 20 g unt [i se toarn` compozi]ia \ntr-o form` u[or uns` care se a[az` \ntr-un vas cu ap`. Se pune compozi]ia \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierbe \n abur. Ou`le se bat. de asemenea. Morcovii se taie m`runt. Cånd s-a r`cit. piper Omlet` de albu[ cu brånz` de vaci [i m`m`ligu]` 8 albu[uri 40 g unt 200 g brånz` de vaci 200 g m`lai. pr`jit` la tigaie. se scurg bine de gr`sime [i se servesc cu cåte o lingur` de småntån` [i cu salat` de ro[ii. apoi se scot. se \n`bu[` \n lapte (50 g) pån` sunt gata. Se presar` cu verdea]` m`runt tocat`. ap` rece [i sare. se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierb \n vasul de abur. Se las` s` fiarb` pån` se tope[te tot zah`rul. Ou`le se amestec` cu laptele [i se adaug` sarea. se trec prin sit`. Se bate compozi]ia bine [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt. se amestec` cu zah`rul [i cu sarea. Se serve[te fierbinte. piper. Cånd se serve[te. se presar` cu sare [i piper. Se pune peste omlet` brånz` de vaci [i se d` la cuptor \nc` 5 minute. se rumenesc \n unt \ncins.

cu sosul alb strecurat peste ea [i garnisit` cu ciuperci. un pahar de vin. se pr`jesc \n unt \ncins pe ambele p`r]i. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice salat`. 201 . Se serve[te la mas` cu un sos tomat. se spal`. Ceapa cur`]at`. Omleta se serve[te fierbinte. se scurge bine de gr`sime. ro[iile [i brånza t`iate \n felii. Se cur`]` frunze de p`trunjel. dar este [i mai gustoas` cu urm`torul [odou: din 2 g`lbenu[uri. Se bat ou`le [i se adaug` f`ina. Omleta se umple cu compozi]ia amintit` [i se serve[te cald`. ro[iile se op`resc \n ap`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. se c`le[te f`ina \n unt. t`iat` m`runt. Se acoper` cu capacul [i dup` ce s-a rumenit pe o parte se \ntoarce pe partea cealalt`.Se prepar` omleta. Cånd este \ncins` gr`simea. Omlet` economic` 4 ou` 2 linguri de f`in` 150 g lapte sau ap` 10 g drojdie 1/2 lingur` de gr`sime sare. dup` regulile cunoscute. Peste ea. sos tomat Se toarn` compozi]ia de omlet` simpl` \n untdelemn \ncins. piper Se bat ou`le [i li se adaug` laptele [i sarea. sarea [i piperul.continuånd s` se amestece. \ntr-o tigaie cu gr`sime \ncins`. Omlet` cu [unc` [i ciuperci 8 ou` 200 g [unc` presat` 200 g ciuperci 100 g unt. F`ina se desface cu lapte sau cu ap` rece. se a[az` [unca. piper. Se coace omleta \ntr-o tav` uns`. se cur`]` de pieli]`. se pipereaz` [i se prepar` o omlet`. m`rarul tocat. cu sarea [i cu piperul se adaug` \n vasul cu ceap` [i se pr`jesc pån` scad. dup` care se \mp`turesc [i se presar` cu verdea]` tocat`. sare. Se pune capacul [i se introduce la cuptor. piper Omlet` cu [odou de vin 4 ou` 4 linguri de zah`r un pache]el de zah`r vanilat 2 linguri de f`in` marmelad` {odoul: 2 g`lbenu[uri un pahar de vin 100 g zah`r o linguri]` de f`in` Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. cu småntåna. |ntre timp. Compozi]ia se toarn` \n tigaie peste gr`simea \ncins`. se bate pe foc un [odou. se stinge cu lapte [i se mai las` s` fiarb` pån` se \ngroa[`. Ciupercile se cur`]`. care se ia de pe foc cu pu]in \nainte de a se rumeni. Ardeii gra[i se spal`. amestecånd continuu. se taie \n felii sub]iri. Se toarn` cald peste omlet` s` se \mbibe bine [i se ]ine la rece. Se scoate pe un [ervet umezit [i cåt este cald` se unge repede cu marmelad` [i se r`suce[te. iar drojdia se \nmoaie cu pu]in lapte sau ap`. se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se acoper` cu [unca t`iat` \n cubule]e. Se strope[te cu unt topit. 2 linguri de f`in` 200 ml lapte 100 ml vin alb dulce sare. pe fiecare dintre ele punåndu-se cåte o por]ie de fic`]ei. Se bat ou`le. se scurg. |n aceast` omlet` se pune compozi]ia preparat` [i se ruleaz`. Separat se face omleta de ou`. piper. |mpreun` cu verdea]a tocat` m`runt. m`rar [i cozi de ceap` verde [i se adaug` la compozi]ia preg`tit`. sarea. se adaug` f`ina. Se poate servi simpl`. se pr`je[te \n gr`sime. Omlet` gen pizza 8 ou` 100 g telemea de vac` 100 g [unc` presat` 2–3 ro[ii 200 ml ketchup picant 50 g unt o leg`tur` de m`rar. verdea]` Garnitura: salat` de ro[ii Omlet` cu verde]uri 6 ou` 3 linguri de lapte sau sifon o lingur` de unt sau untur` o lingur` de ulei. se scot cu spumiera. iar cånd \ncep s` se rumeneasc`. apoi albu[urile spum` [i zah`rul vanilat. piperul . trecåndu-se \ntr-un vas de Jena. turnåndu-se [i vinul. piper Omlet` de toamn` 8 ou` 100 ml ulei 4 ardei gra[i o ceap` 5–6 ro[ii o leg`tur` de verdea]` sare. Se introduce vasul la cuptor [i se las` la gratinat. o linguri]` de f`in`. zah`r dup` plac (aproximativ 100 g). Se bat ou`le cu sare [i piper. Umplutura se preg`te[te amestecånd [unca t`iat` p`tr`]ele m`runte [i verdea]a tocat`. drojdia. sare Omlet` cu [unc` 8 ou` 80 ml untdelemn o lingur` de lapte 20 g [unc` o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de småntån` sare. dup` care se toarn` sosul de ro[ii. se toarn` \n tigaie [i se las` s` se coac`. se s`reaz`. verdea]a tocat` m`runt. se \mparte \n patru buc`]i egale. \ns` f`r` s` se ard`. s` se \n`bu[e vreo 10 minute. apoi se scoate. se taie \n dou` [i se toac`. t`iat` \n felii sub]iri.

f`in` [i småntån`. altfel omleta nu va fi pufoas`. Carnea se tran[eaz` [i se presar` cu un praf de sare [i piper. din unt. amestecate [i fierte la foc mic pån` cap`t` consisten]`. Compozi]ia de mai sus se toarn` \n gr`sime \ncins`. Cånd este gata. apoi se dau pe r`z`toare. Se amestec` pån` cånd se c`lesc toate ingredientele. Peste omlet` se toarn` un sos alb preparat pe loc. peste care se toarn` uleiul r`mas. Cu o linguri]` se toarn` småntåna peste fiecare ou umplut din „cuibul“ de salat`. Apoi se pune \ntr-o tigaie. verdea]`. piper Orez cu muguri de bambus 150 g orez 2 ardei gra[i ro[ii 150 g ciuperci 50 g muguri de bambus un ou 150 g carne de pui. G`lbenu[urile se scot [i se amestec` \n cantitate egal` cu [vai]er ras. potrivindu-se de sare. piper. piper Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. Fiecare dintre ele se a[az` pe o foaie de salat` verde [i se \nconjoar` cu salat` verde tocat` m`runt. piper Ou`le se spal` [i se fierb tari. se poate preg`ti maz`re verde soté. Pentru garnitur`. Deasupra. usturoi. Peste el se pune orezul. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel piper. terminånd cu orezul r`mas. Cånd \ncepe s` se rumeneasc`. apoi se pr`je[te \n unt \ncins o omlet` obi[nuit`. \mpreun` cu mugurii de bambus. pån` se gratineaz`. Toate acestea se adaug` peste ou. verdea]`. la foc puternic. pu]in piper [i se amestec` \mpreun`. Dup` ce s-au \nmuiat [tevia [i ceapa. Ardeii se spal`. pres`rat [i el cu verdea]` [i condimente. piper. carnea de pui fiart` [i ciupercile. apoi se \ntoarce. se cur`]` de coaj` [i semin]e. Se \nmoaie \mpreun` cu ceapa [i pu]in` gr`sime \ncins`.Omlet` gratinat` 8 ou` 100 g unt 2 linguri de småntån` 2 linguri de f`in` 100 g telemea de vac` sare. apoi jum`tate din orez. apoi se taie \n cubule]e. Se adaug` lapte. uns bine cu unt. timp de o or`. se presar` usturoiul. Usturoiul se cur`]` [i se taie \n felii. apoi se amestec` bine cu m`slinele [i cu pu]in` verdea]`. Orez picant cu carne de vit` 300 g orez un ardei iute 400 g carne de vi]el 100 g unt o ceap` o ro[ie. se trece \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Omlet` ]`r`neasc` cu unt [i [tevie 4–6 ou` 1/2 kg [tevie o ceap`. 2 castraveciori sare. Ou` cu brånz` [i småntån` 4–6 ou` 100 g [vai]er 2 linguri de småntån` nuc[oar`. la foc potrivit. fiert \n prealabil. Se cur`]` de coaj`. Se pune sare. Apoi se ia o tigaie [i se pune carnea la pr`jit \n toat` cantitatea de unt. piper [i verdea]`. se spal`. sare {tevia se spal` [i se taie lat` de 1–2 cm. Se toarn` ap` cåt s` acopere [i se d` 20 de minute la cuptor. la foc domol. ca s` alunece mai u[or \n farfuria preg`tit`. restul de ro[ii. Se toac` ardeiul gras. 50 g unt o linguri]` de f`in` bulion. sare [i piper. Omlet` piperat` 8 ou` 2 linguri de ulei o lingur` de lapte sare. sare cåt` trebuie. Focul trebuie s` fie iute. se presar` telemeaua dat` pe r`z`toare. ardeiul. Cånd se prinde de margini se desprinde cu un cu]it lat [i se \ntorc marginile c`tre mijloc. Se serve[te cald. nuc[oar` [i se umplu cu aceast` compozi]ie albu[urile. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i \n lung. Se bate oul spum` cu pu]in` sare. 2–3 salate sare. piper ou`le b`tute. sare. se a[az` pe un platou [i se decoreaz` cu småntån`. Orezul se alege. Vasul se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. Ou`le se bat bine. ro[ia. Se unge o tav` cu ulei. se scot. Se taie \n sferturi. Omleta se rumene[te pe o parte. Poate fi umplut` cu diferite compozi]ii. 200 g ciuperci 2 linguri de småntån` p`trunjel verde. 202 . ardeiul iute m`run]it [i ceapa t`iat` fin. 30 g piper Orez cu ro[ii la cuptor 4–5 ro[ii 400 g orez 2 ardei gra[i 50 ml ulei 100 g m`sline o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` jum`tate din cantitatea de ro[ii. se \ndep`rteaz` cotoarele [i semin]ele. din dou` p`r]i opuse. sare [i piper. ardei. sare Ou`le se bat bine. se adaug` Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se fierb ou`le tari. piper [i p`trunjel verde tocat. Se d` la cuptor. Separat se bat ou`le cu sare. Ou` cu ceap` [i sos picant 8 ou` 2 cepe. Se adaug` ciupercile sp`late [i tocate.

Ou` cu t`i]ei [i sos tomat 8 ou` 200 g sos tomat 200 g t`i]ei 50 g ca[caval. apoi se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. f`in` [i lapte. piper pr`jit` pe plita \ncins`. piper Piureul de spanac se prepar` din spanacul fiert [i tras \n unt [i f`in`. piper o franzel` 1/2 kg brånz` de vac` 4 ou`. se spal`. piper). pres`rate cu sare [i piper. se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. la foc potrivit. cur`]a]i de semin]e [i t`ia]i \n få[ii. apoi se serve[te. Se fierb ou`le cleioase. se cur`]` [i se taie \n rondele mai mari. apoi se introduce vasul la cuptor. Se mai las`. Se prepar` un sos din unt. tot pe foc mic. apoi se adaug` ro[iile [i se fierb un sfert de or` la foc moale. Ou`le se fierb tari. \n care se pun ou`le crude. sare Ou` cu sos mentolat 4 ou` 500 g ro[ii 2–3 ardei gra[i 2 cepe 100 ml ulei 4 c`]ei de usturoi frunze de ment` sare. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n ulei. Se gratineaz` cåteva minute dup` ce preparatul a fost stropit cu unt topit. sare. la foc puternic. Separat. Ou`le se fierb tari. Con]inutul \[i m`re[te volumul. sare. piper Orezul se fierbe [i se pune \ntr-o form` uns`. ultimul strat fiind de brånz`. se cur`]` [i se a[az` cåte unul peste o felie de påine pr`jit`. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las` pån` se \ncheag` ou`le. se taie \n dou` [i se a[az` pe orez cu partea t`iat` \n sus [i se s`reaz`. sare [i piper. Se toarn` sosul [i se acoper` totul cu costi]` t`iat` \n felii sub]iri [i Se taie franzela felii. Ca[cavalul se rade [i se presar` deasupra. sp`late [i m`run]ite. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`.se a[az` pe farfurie [i se toarn` deasupra sos picant (preg`tit din 2 cepe tocate m`runt. Ou` pe orez 4 ou` 1/2 kg orez 100 g ca[caval 25 g unt. l`såndu-se. aproximativ o or`. dup` care se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un vas de Jena. uns cu unt. Separat se pr`jesc \n unt feliile de påine. piper Ou`le se fierb tari. apoi se sparg deasupra tig`ii ou`le. Ou`le pot fi fierte ca ou` romåne[ti \n ap` cu sare [i o]et. acoperindu-le. Ou`le sunt gata pr`jite atunci cånd s-a \nt`rit albu[ul. apoi se scurg [i se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt. Ou`le se prepar` ca ochiuri romåne[ti [i se a[eaz` cåte unul pe fiecare felie de påine. se toarn` sosul [i se rade ca[cavalul. la care se adaug` verdea]a [i spanacul. se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare. un rånd de brånz`. Feliile de påine se pr`jesc \n unt [i dup` ce sunt scoase pe o farfurie se toarn` deasupra lor sosul verde. pu]in bulion. Se bat 2 ou` cu sare [i se adaug` laptele. a[a \ncåt crati]a nu trebuie s` fie plin`. unul cåte unul. castraveciori \n o]et. pu]in` f`in`. precum [i o mån` de frunze de ment`. Ou` cu sos verde 8 ou` 50 g unt o lingur` de f`in` 100 g lapte 500 g spanac o leg`tur` de verdea]` franzel` Papar` Ou` fierte cu costi]` 8 ou` 100 g costi]` afumat` o ceap` 2–3 ro[ii 40 g unt. se freac` brånza cu un ou. Se presar` sare [i piper numai pe albu[ (pe g`lbenu[ r`mån pete albe care dau un aspect nepl`cut). Ceapa se cur`]`. aproximativ 10 minute. Se d` la cuptor. 203 . Ou` cu spanac 8 ou` 1 kg spanac 25 g unt 1/2 linguri]` de f`in` 4 felii påine. fierbinte. Se serve[te imediat ca s` nu se lase. continuånd fierberea vreo cinci minute. se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. apoi se adaug` ardeii. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. la fel [i pu]in spanac fiert. Ceapa se cur`]`. T`i]eii se pun la fiert \n ap` cu sare. stins \n zeama \n care a fiert. Deasupra se toarn` piureul de spanac. Ou` pr`jite \n ulei 8 ou` 100 ml ulei sare. se spal`. se presar` cu sare [i piper dup` gust. Se adaug` peste ei rondelele de ou fiert. Se fac patru gropi]e. 2 linguri de unt. Se pune uleiul la \ncins. 10 minute. 40 g unt sare. apoi se adaug` ro[iile. Deasupra se toarn` laptele r`mas [i unt [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. \n modul urm`tor: un rånd de franzel`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n unt \ncins. sare. lapte o lingur` de unt Verdea]a se toac` m`runt. Se \nmoaie bine feliile \n compozi]ia preparat` [i se a[az` \n crati]a uns`.

orez. apoi se scurge de ap` [i se adaug` \n tav`. piper. t`iat. dup` vreo 5 minute. se scot. sare. Feliile de portocal` se a[az` pe o farfurie \ntins`. apoi småntåna. Se d` pentru 30 de minute la cuptor. Se unge o tav` cu ulei. Se stinge. amestec`nd mereu. amestecånd s` nu se ard`. cu ap` fiart`. Se adaug` dou` c`ni de ap` fiart`. piper [i cimbru. apoi se a[az` racii. se spal` [i se toac` m`runt. se las` cåteva minute [i se stinge cu pu]in` sup` sau ap` c`ldu]`. se adun` spuma. Cånd prepeli]ele \ncep s` se rumeneasc`. 20 g unt 40 g zah`r. se pune \n tigaie la foc puternic. Se condimenteaz` dup` gust. piper Se cur`]` p`str`vii. foi de dafin Piept de pui cu portocale 500 g piept de pui 2 cuburi sup` de pui un morcov o ]elin` 2 portocale o ceap` verde o l`måie. \n`bu[it. se pudreaz` cu zah`r farin. apoi se pun s` se c`leasc` \n unt \ncins. apoi se r`stoarn` pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. Se cur`]` prepeli]ele. Se pune la fiert [i se ]ine pe ma[ina de g`tit pån` scade.P`str`v la cuptor 1 kg p`str`vi 250 ml vin alb. merele de jur \mprejur. cur`]ate de coaj` [i de miez. se scot. Se las` la cuptor cam jum`tate de or`. Se adaug` coaja ras` de portocal`. Cånd se pun la fiert. \mpreun` cu vinul fiert \n clocot. Zah`rul se caramelizeaz` \mpreun` cu untul. ciupercile t`iate (ghebe. Pilaf de raci la cuptor 20 de raci mijlocii 4 l ap` 4 c`]ei de usturoi piper m`cinat. sare. se amestec` bine \n tigaie. care se acoper` cu capacul [i se las` s` se \n`bu[e la foc mic. cu feliu]e de portocal` deasupra. Din cånd \n cånd. se s`reaz`. eventual ardei iute. condimenta]i cu sare [i piper m`cinat. Se serve[te cu ca[caval ras [i o buc`]ic` de unt deasupra. piper. ciupercile t`iate lame [i mierea. 4 mere mari 2 linguri de zah`r pudr`. varz` de Bruxelles. se pune sare [i piper. se mai las` s` fiarb` alte 5 minute. pån` se \nmoaie carnea. Pieptul de pui se a[az` \n mijlocul farfuriei. iar racii sunt fier]i cånd s-au \nro[it. ardei iute Pieptul de pui. De asemenea. bure]i negri) se amestec` bine. sp`lat` [i t`iat` \n felii. se pune p`trunjel deasupra. ceapa cur`]at`. Cuburile de sup` se pun la fiert cu 1l de ap`. Mere caramelizate: unt \ncins. broccoli. sare. se spal` [i se pun \ntr-o crati]`. se orneaz` cu salat` verde. dup` 2 minute se pune zeama de ciuperci. la foc mic. l`såndu-se s` fiarb`. \mpreun` cu o lingur` de sare. 204 . sare Piept de pui cu mere caramelizate 600 g piept de pui 200 g ciuperci. pe lungime. Pilaf de prepeli]` 2 prepeli]e 150 g orez 60 g unt o ceap` sare. f`r` s` se rumeneasc` (10 minute). Se presar` sare [i piper. Se adaug` o foaie de dafin [i cåteva boabe de piper. Apa trebuie s` dea mai multe clocote. se las` 10 minute s` fiarb` la foc potrivit. vreo 20 de minute. se adaug` carnea [i se las` la fiert. Ad`ug`m sare. piper. amestecåndu-se cu racii. Se serve[te fierbinte. apoi se adaug` orezul. cu zeam` de l`måie deasupra. precum [i cu zeam` de l`måie. mere t`iate rondele. \n unt. Se dau la foc mic. racii trebuie s` fie vii. iar coaja se d` pe r`z`toare. Se serve[te cald. Separat. garnitura – cartofi fier]i. t`iate \n jum`t`]i. se flambeaz`. 2 linguri de småntån` 2 cepe. apoi se pun \ntr-o crati]` cu unt \ncins. Se stoarce l`måia [i se adaug` sucul rezultat. cu capac. piper Piept de pui cu miere [i ciuperci 600 g piept de pui 300 g miere 200 g ciuperci Pieptul t`iat julien se c`le[te \n unt. Se mai d` la cuptor. se pr`jesc pe ambele p`r]i la foc puternic. o ceap` 100 g unt. se spal` [i se adaug` \n crati]`. piper. Cånd s-au fiert p`str`vii. sare zeama de la o jum`tate de l`måie 50 ml ulei de floarea soarelui 100 g orez o leg`tur` de p`trunjel verde Pilaf cu ciuperci [i ca[caval 350 g orez 500 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g unt o ceap`. apoi se pun prepeli]ele. s` se rumeneasc` \mpreun` [i s` scad` zeama. se amestec` [i se las` pån` fierbe. tocat` m`runt. se spal`. iar \n untul r`mas se c`le[te ceapa tocata m`runt. a[ezånduse \ntr-o oal` \nc`p`toare. apoi se introduce crati]a la cuptor. orezul se spal` \n mai multe ape [i se fierbe cam 20 de minute. 100 g unt sare. morcovi. Se alege orezul. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel cimbru. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. usturoiul cur`]at [i pisat se pune peste compozi]ie. se scurg de zeam` [i se servesc cu p`trunjel tocat m`runt [i cåte o buc`]ic` de unt deasupra. spre a o fr`gezi. apoi se d` la cuptor cam o jum`tate de or`. ungånd din cånd \n cånd carnea cu buc`]ele de unt. Ceapa.

Se Carnea se unge bine cu ulei [i cimbru [i se a[eaz` \ntr-o tav` cu ap` [i se ]ine la cuptor 30 de minute. se unge cu unt [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Se leag`. care a fost \ncins \n prealabil. Se trece carnea prin ma[ina de tocat. se a[az` \ntr-o crati]` cu unt \ncins [i se las` s` se rumeneasc`. care a fost fiart` separat cu o linguri]` de zah`r. se toarn` vinul [i coniacul. \mpreun` cu ceapa t`iat` m`runt. apoi se scot intestinele [i pl`månii. apoi se \nf`[oar` fiecare prepeli]` cu cåte o felie sub]ire de sl`nin`. se spal` [i se scurge. urmat de unul de carne [i iar un rånd de macaroane. se scutur` crati]a. Carnea se cur`]`. Se adaug` ceapa cur`]at`. Cånd sunt gata. cimbru 2 c`ni de ap` Prepeli]` la gr`tar 2 prepeli]e 100 g sl`nin` 30 g unt 4 felii de påine alb` piper. Se servesc t`iate \n jum`t`]i. sp`lat` [i tocat` m`runt. Merele cur`]ate [i t`iate felii sau date prin r`z`toare. Se \ntorc din cånd \n cånd. precum [i m`rarul tocat m`runt. prepeli]ele se taie \n jum`t`]i. sare. Se preg`te[te sosul. apoi se pun s` se frig` pe gr`tarul bine \ncins. apoi se dau la cuptor. apoi soté-ul ob]inut se toarn` \n crati]a \n care sunt prepeli]ele. Din cånd \n cånd. Se pune o foaie de pl`cint` deasupra. ro[iile cur`]ate de pieli]e [i date pe r`z`toare. Se adaug` f`ina [i bulionul. Se \mbrac` o form` de copt cu foi de pl`cint`. apoi se s`reaz` [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o crati]` cu unt \ncins. l`såndu-se pån` se rumene[te pu]in ceapa. Prepeli]` la tav` 2 prepeli]e 50 g unt 200 ml vin 25 ml coniac sare Prepeli]` cu soté de maz`re 1 kg carne de prepeli]` 600 g maz`re boabe 100 g unt 2–3 ro[ii o ceap` un pah`ru] de f`in` 2 linguri de bulion o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. se d` la o parte sl`nina [i se taie \n jum`t`]i. iar buc`]ile de carne se \ntorc pe ambele p`r]i. Se presar` cu sare [i piper. cåteva boabe de piper. amestecat` cu mu[tarul [i cu g`lbenu[ul de ou [i se ia de pe foc.Pl`cint` de macaroane cu carne de vit` 500 g macaroane 1 kg carne de vit` 75 g unt o ceap` 200 g ciuperci o ceap` o lingur` de mu[tar o l`måie sare. s`reaz` [i se pipereaz`. \ntr-o tav` uns` cu unt. piper boabe Se fierb macaroanele conform instruc]iunilor de pe pachet. Se las` aproape o jum`tate de or`. se a[eaz` un rånd de macaroane. Se potrive[te de sare [i se mai fierbe 5 minute. sare Prepeli]` cu sos de småntån` [i ciuperci 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingura de f`in`. zeama de l`måie [i o can` de sup` de oase l`såndu-se s` mai fiarb` vreo 10 minute. t`iat` [i ea \n felii sub]iri. Pui cu sos de mere 1 kg piept de pui 4 mere acri[oare ulei sau margarin` sare. cur`]ate. apoi se adaug` småntåna. se adaug` din cånd \n cånd pu]in` ap`. apoi se scurg. Se cur`]` prepeli]ele. l`såndu-se s` mai fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. iar peste ele se toarn` sosul. se presar` cu sare. pe lungime. ca s` se p`trund` pe toate p`r]ile. numai c` se adaug` ciupercile. cu garnitur` de orez fiert sau de cartofi natur. se spal` bine. ca s` nu se lipeasc`. Se adaug` f`ina. Se serve[te cu sos de ro[ii. s` scad`. Modul de preparare este aproape identic cu cel de la re]eta anterioar`. \mpreun` cu o ceap` mijlocie. 205 . se pårlesc la flac`r`. sp`late. Spre sfår[it. apoi se rumene[te \n unt. se las` s` scad` zeama pe care au l`sat-o ciupercile. Se adaug` maz`rea. se fierb pån` se fac ca un sos. Feliile de påine se taie \n cuburi [i se rumenesc \n unt fierbinte. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. se dezleag`. piper boabe Dup` ce se cur`]` [i se spal`. t`iate lame [i c`lite \n unt. un ou Prepeli]ele se jumulesc. Dup` ce se scot prepeli]ele din tav`. se spal` foarte bine. Se serve[te cåte o jum`tate de prepeli]` la fiecare por]ie. se scot m`runtaiele. Cånd carnea este gata se toarn` peste ea sosul [i se dau 2–3 minute la cuptor. piper Prepeli]` cu sos de småntån` 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingur` de f`in` un ou o lingur` de mu[tar o l`måie sare. a[ezat` pe crutoanele de påine. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul care s-a format \n tav`. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \nmoaie carnea. sosul se mai las` la cuptor.

apoi picioarele de broasc` se dau prin ou [i pesmet [i se pr`jesc \ntr-o tav` cu restul de ulei bine \ncins. se strope[te puiul cu sosul format. Se ia de pe foc. Pulp` de porc \mp`nat` cu cartofi 1 kg pulp` de porc 200 g costi]` afumat` o c`p`]ån` de usturoi 4 cartofi. se spal`.Pui de balt` cu maionez` 20 broa[te 3 linguri de pesmet. cu care se umple puiul. ungånd puiul cu uleiul r`mas. piper. apoi se pun \ntr-o tav` cu o lingur` de ulei un sfert de can` de ap`. ceapa [i ro[iile tocate. Din cånd \n cånd. preg`tim un piure de cartofi. Pulpele de pui se servesc cu aceast` garnitur`. Dup` un sfert de or`. sp`late [i tocate m`runt. pres`ra]i cu p`trunjel tocat [i cu buc`]ele de unt. cimbru Puiul se cur`]`. a[ezåndu-se \ntr-o tav` care se d` la cuptor [i se las`. \ntr-o tav`. sare [i piper. Dup` aceea. Se omogenizeaz` amestecul [i se umplu cu el puii. verdea]a tocat`. cimbru [i scor]i[oar`. din maionez` [i usturoi pisat. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. 40 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. |nc`lzim bine cuptorul. piper. Se scoate. restul se arunc`. chimen. se spal`. sare. timp de aproximativ 2 ore. turnånd deasupra o parte din cantitatea de zeam` de l`måie. cam Pulpa se cur`]`. se adaug` ciupercile. sare. cåt [i \n interior. se ia o tav` de teflon sau un vas de Jena. Se scoate de la cuptor [i se preg`te[te un pané. 100 g maionez` 4–5 c`]ei de usturoi o jum`tate de or`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in ulei. \n zeama pe care o las` ciupercile. \n care se pun pulpele de pui cu 70 ml ulei. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. cimbru De la broa[te nu sunt bune de måncat decåt picioarele de dinapoi. Maz`rea se alege [i se spal`. verific`m s` prind` o crust` aurie. Se las` cåteva ore s` se p`trund` bine. Acesta se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se d` la cuptor. Separat. amestecate \n prealabil pentru a se repartiza uniform pe toat` suprafa]a c`rnii. usturoiul pisat. se adaug` bulionul. se unge peste tot cu un strat de miere [i se \nvele[te \ntr-o folie de aluminiu. la foc moderat. Pulpe de pui \n vin ro[u 8 pulpe de pui 2 cepe 100 ml ulei 4–5 ro[ii proaspete 4–5 c`]ei de usturoi 200 ml vin ro[u demidulce o leg`tur` de p`trunjel 2–3 cartofi chimen. piper. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Creierul se cur`]` de pieli]e [i de eventualele buc`]ele de os. pån` ce aceasta scade aproape de tot. Se dau la cuptor s` se rumeneasc`. 206 . Se las` s` fiarb` \n`bu[it \n continuare. Se preg`te[te un vas de Jena. sare 100 g zeam` de l`måie 3 ou`. piper Se cur`]` puii. apoi se presar` cu sare. Preparatul se a[az` pe un platou [i se serve[te cu un sos alb. astfel: ou`le se bat cu condimente. apoi se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. Se spal` \n mai multe ape. iar dup` un sfert de or` se toarn` peste el [i vinul. 40 ml ulei ienibahar. Dup` aceea. |ntre timp. 2 linguri de bulion 50 ml ulei. |n ultimele 10 minute turn`m vinul ro[u [i l`s`m s` se p`trund` bine. pån` se ob]ine un fel de piure. Pui umplut cu past` de creier 2 pui un creier de vi]el 200 g ciuperci 20 g unt. Usturoiul se cur`]`. unde se toarn` pu]in ulei. se spal`. ad`ugånd deasupra usturoi pisat [i p`trunjel verde. sub]iat cu trei linguri de ap` [i se mai las` un sfert de or`. li se scot m`runtaiele [i se spal` bine. se unge cu ulei [i se presar` cu sare. s` nu se ard`. sare. cur`]ate. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. piper Pulp` de miel cu glazur` de miere 1 kg pulp` de miel 40 ml ulei 150 g miere 4 c`]ei de usturoi scor]i[oar`. apoi se s`reaz` [i se condimenteaz`. Ciupercile se cur`]`. sare. Dup` aceea. Se \mp`neaz` pulpa cu buc`]ile de sl`nin` [i c`]eii de usturoi. se pipereaz` [i se freac` bine cu lingura. Carnea se cur`]`. 50 ml ulei 50 g unt. Costi]a se taie \n feliu]e \nguste [i ceva mai groase. se spal`. amestecånd mereu. se spal` cu grij` s` nu r`mån` urme de sånge. se m`run]e[te [i se freac` bine cu o lingur` de unt. la foc moderat. i se scot m`runtaiele [i se freac` bine cu sare atåt \n afar`. se s`reaz`. pentru a se p`trunde mai bine cu condimentele. Dup` cåteva minute. apoi introducem måncarea pentru 45 de minute. Se r`stoarn` buc`]ile de carne [i se pune totul la cuptor pentru 15 minute. apoi se cresteaz` adånc \n cåteva locuri. piper Pui umplut cu maz`re [i ciuperci un pui de 1 kg 400 g maz`re boabe 400 g ciuperci 100 ml vin alb sec. se adaug` ciupercile. se fierbe pån` se \nmoaie. sare [i piper. se unge cu ulei [i se d` la cuptor. piper [i cimbru. Se las` s` stea o or`. ad`ugånd pu]in` sup` din vasul de Jena.

sare Raci fier]i \n vin 16 raci o ceap` un morcov o ]elin`. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. sare Rinichii se spal` \n ap` cu o]et [i se tran[eaz`. o jum`tate de or`. piper Ravioli cu spanac 400 g spanac 250 g f`in` 2 ou` 40 g unt 50 g ca[caval 250 g sos de ro[ii. frunze de ]elin` piper. se scurge [i se toac` m`runt. piper Racii se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se stinge cu bulionul. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. apoi se las` s` stea un sfert de or`. se presar` ca[caval ras [i se d` un sfert de or` la cuptor. Ra]` cu m`sline 1 kg carne de ra]` 200 g m`sline. Se adaug` carnea [i m`slinele [i se mai \n`bu[` vreo 10 minute. se acoper` [i se \n`bu[`. formånd dou` triunghiuri suprapuse. deasupra fiind pres`rat` telemeaua ras`. timp \n care se fierb ochiurile \n ap` clocotit`. sare. Se las` vreo 5 minute. cimbru sare. se toarn` deasupra sosul de ro[ii. se spal` \n mai multe ape. piper [i se mai d` un clocot. Se continu` fierberea \nc` 20 de minute. Cånd s-a rumenit. piper Spanacul se cur`]`. Se taie buc`]ele suficient de mari. Se fr`månt`. dup` care se cur`]` de sångele r`mas. se scurge [i se pune \n crati]` cånd a sc`zut zeama. apoi se c`lesc \n pu]in ulei fierbinte [i se presar` cu sare [i piper. Cånd se rumene[te. un praf de sare [i cåteva linguri de ap`. Pe fiecare se pune cåte pu]in spanac. Creierul se separ` de pieli]e \n ap` rece. Se fierb aceste ravioli \n ap` clocotit` cu sare. se spal` [i se las` la scurs. Se condimenteaz`. cur`]ate. apoi se tran[eaz`. Rizoto cu [unc` [i ochiuri 200 g orez o ceap` 100 g ciuperci 2 ro[ii 2 ardei gra[i. dup` care se \ntinde \n foi. apoi se omogenizeaz`. cånd se \nro[esc. \n sos se adaug` m`slinele (c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii). se condimenteaz` cu sare [i piper. pr`jindu-se uniform. Orezul se alege. 2 morcovi o ]elin`. Legumele se cur`]`.Raci cu sos picant 40 raci 2 linguri de ulei 2 linguri de o]et 2 linguri de bulion 4 c`]ei mari de usturoi boia iute de ardei. o lingur` de bulion 200 g [unc` presat` 200 g telemea de vac` sare. se pipereaz` [i se pune la Ciupercile [i ceapa se cur`]`. se cur`]` [i se las` la cald. Se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]` [i se las` la fiert. Carnea se cur`]`. La final se adaug` cimbru. pe o parte [i pe cealalt`. se spal`. cimbru 3 l vin alb demidulce p`trunjel verde. usturoiul pisat [i creierul. 4 ou` 20 ml ulei. apoi se \ndoaie. morcovii [i ]elina. 10 minute. p`trunjel verde tocat m`runt. se c`le[te usturoiul pisat. Se ung dou` laturi al`turate ale fiec`rui p`trat cu ou. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa. se amestec` f`ina cu un ou. l`såndu-se pe foc \nc` vreo cinci minute. pe foc moale. Cånd s-au rumenit cum se cuvine. iar laturile unse cu ou se lipesc. 207 . Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se pr`jesc rinichii. se scoate. apoi. la foc moale. Cånd e gata. sare. dup` care se \n`bu[` \n o lingur` de unt \ncins. t`iate \n cubule]e. dup` care se adaug` [unca [i ardeiul gras. La final. pentru a nu se sf`råma. Se serve[te ornat` cu feliu]e de l`måie. se taie felii [i se pun la fiert \mpreun` cu vinul. piper Rinichi cu creier [i m`sline 500 g de rinichi 500 g creier 200 g m`sline 150 ml ulei 150 g usturoi M`slinele se pun cu dou` ore \nainte la des`rat \n ap` rece. Se adun` spuma din cånd \n cånd. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se presar` cu frunze de ]elin` t`iate fin. Acest preparat se poate servi cu o garnitur` de cartofi natur [i un sos de småntån` cu mult m`rar. apoi se adaug` racii [i condimentele. apoi se pun \ntr-o tav` uns`. 100 ml ulei 2 cepe. Se las` s` se r`ceasc` [i se dau la frigider pentru cel pu]in o zi. sp`late [i t`iate m`runt. Dup` 20 de minute de cånd au \nceput s` fiarb`. pr`jit \n ulei. Dup` aceea. se spal`. se scot. cåt` e necesar` ca s` ias` un aluat tare. iar legumele se dau prin sit` [i se amestec` din nou \n sos. sare. iar dup` aceea se serve[te. diluat cu vinul. 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion. se scoate. se s`reaz`. apoi se adaug` bulionul diluat cu pu]in` ap`. Orezul cu legumele se pun \n farfurii acoperite de ochiuri. amestecånd continuu. Se las` pe ma[ina de g`tit pån` se \nro[esc. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie. verificånd cu furculi]a consisten]a c`rnii. amestecåndu-se pån` se rumene[te pu]in. se adaug` racii vii. Separat. care se taie \n p`trate. se strecoar` sosul. 100 ml vin ro[u o l`måie. apoi se toarn` f`ina. se stinge cu bulionul dizolvat \n o]et. Cånd sunt gata pe trei sferturi. se las` s` fiarb` vreo 10 minute. foi de dafin.

Ceapa se taie [i se pune la c`lit. 50 ml ulei sare. Soté de porc cu m`sline 800 g pulp` de porc 50 g m`sline verzi 50 g m`sline negre 4 c`]ei de usturoi 50 ml o]et. Carnea se taie \n opt felii. care se spal` una cåte una sub un jet de ap` rece. verdea]a. se acoper` cu cåte o feliu]` sub]ire de [unc` [i cu o lingur` din compozi]ia de ciuperci. Creierul se cur`]`. pres`rat cu verdea]` [i garnitur` de orez. piper. se adaug` pu]in` ap` [i restul de usturoi pisat. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. dup` care se adaug` m`slinele. care se pun apoi \n interiorul ei. Se s`reaz`. la foc mic. dup` care se d` la cuptor. 100 ml vin ro[u 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel sare. Ro[ia se op`re[te \n ap` clocotit`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Salatele se cur`]`. \nc` un sfert de or`. Cånd este gata se a[az` pe un platou. Feliile de somon se spal` bine sub jet de ap` [i se usuc`. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. 100 ml ulei o lingur` de bulion. a[ezåndu-se rulada \n`untru. cimbru Rinichii se ]in cåteva ore \n ap` rece cu o]et. Se servesc cu småntån` proasp`t`. \mpreun` cu 40 ml ulei. se op`resc. Se tapeteaz` o crati]` cu foi de salat`. dar separat. 100 ml vin sare. se t`v`lesc prin pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. Se pun buc`]ile de pe[te pe gr`tarul bine \ncins [i se las` la fript. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu ceapa [i praful de scor]i[oar`. [i cu feliu]e de costi]`. Cånd \ncepe s` se 208 . Se las` focul mic [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. la foc moale. se condimenteaz` cu piper [i sare [i se serve[te cald. cimbru S`rm`lu]e cu creier \n foi de salat` verde 500 g creier de vit` 150 g costi]` afumat` 100 ml ulei. Carnea se cur`]`. preg`tit` ca pentru [ni]ele. 200 g småntån` 50 ml o]et. apoi se pun s` se \n`bu[e \n ulei. ardeiul. Soté de rinichi 800 g rinichi de porc 2 cepe. se adaug` feliile de l`måie pe fiecare bucat` de somon. separåndu-se de oase. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. Se adaug` trei sferturi din usturoiul pisat. se omogenizeaz` [i se umplu foile de salat`. Orezul se alege. Se adaug` sucul de portocale. t`iate \n få[ii. Se aranjeaz` sarmalele [i se toarn` zeama \n care a fiert creierul. Puiul astfel preparat se d` 45 de minute la cuptor. Dup` ce s-a rumenit. apoi se toac`. sare [i piper. se pipereaz`. 80 ml ulei 100 ml suc de portocale 2 ardei gra[i 200 g orez. se adaug` p`trunjelul tocat. 100 g m`sline verzi o leg`tur` de p`trunjel verde 4 cartofi 100 g broccoli. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare [i o]et. se desfac \n foi. Se \ncinge uleiul de m`sline cu condimentele [i m`slinele tocate fin. apoi se toarn` vinul [i ro[iile. sare [i piper. o jum`tate de or`. se presar` cu sare. se cur`]` [i se pune la fiert. apoi se pot servi la mas` cu salat` de ro[ii. Se \n`bu[`. putånd fi condimentat cu hrean din bel[ug [i ardei iute dup` gust. apoi se scurge. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. sare. Se unge cu ulei o tav`. Ceapa se cur`]`. se taie \n feliu]e sub]iri. sare [i piper. Se strope[te cu 20 ml de ulei \nfierbåntat. dar [i cu sos de chili. apoi se adaug` usturoiul pisat. 100 g stafide un plicule] de scor]i[oar`. piper Se cur`]` [i se spal` ceapa [i ciupercile. cimbrul [i o]etul. O l`måie se taie felii. se ruleaz` [i se leag` de jur \mprejur cu o sfoar`. apoi se pr`je[te u[or \n ulei. o ceap` o ro[ie. o lingur` de ulei. Este un fel de måncare foarte apetisant. se cur`]`. cu zeama lor cu tot. se presar` cu chimen [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. sare. apoi se \nfig scobitori \n aceast` rulad`. piper. piper dup` gust Salat` de pui cu orez [i stafide un pui 2 cepe 50 g vi[ine. vi[inele [i stafidele. Se amestec` orezul cu creierul. se spal`. Dup` aceea. Sosul astfel ob]inut se amestec` cu f`ina [i se toarn` peste rulad`. se spal`. piper Somon special 100 ml ulei de m`sline 800 g filé de somon 2 l`måi. sare. Se a[az` pe platou [i se condimenteaz`. piper Carnea. ad`ugånd sare [i piper. piper [i cimbru. se spal` [i se fierbe. Puiul se taie \n buc`]ele mici. Se scot [i se scurg. Se orneaz` cu frunze de p`trunjel verde. Cånd sunt aproape gata. servindu-se cu sos de m`sline verzi [i piure de cartofi [i broccoli. 400 g orez 4 salate fragede. piper. Puiul se spal`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` [i ea.Rulad` de carne cu sl`ninu]` 700 g carne de porc o lingur` de maionez` 2 c`p`]åni de usturoi 100 g sl`nin` afumat` 30 ml ulei de floarea-soarelui o lingur` de f`in` sare. se spal` [i se fierbe pe jum`tate. amestecånd cu grij`. cimbru Rulad` din carne de vit` 800 g carne de vit` 200 g [unc` 200 g ciuperci 100 g unt. Se pune capacul [i se fierbe. se unge cu buc`]elele de sl`ninu]` afumat`. se spal` [i se taie \n cubule]e. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. se ruleaz`. s` se fr`gezeasc`. chimen o leg`tur` de verdea]`.

iar \n farfurii se presar` deasupra ca[caval ras. ]elina [i ceapa se cur`]`. Se servesc cu parmezan ras pres`rat deasupra. apoi se pun \n sos. spal`. se rade ca[cavalul. 200 g småntån` 100 g parmezan 50 g unt. Se scurg fasolea [i pastele. se adaug` \n crati]` rinichii. Spaghetele. piper. Se spal` [i se cur`]` fasolea verde [i se fierbe 20 minute. cu capac. oregano. dup` ce s-a scos jambonul. se amestec` bine [i se introduce vasul \n cuptorul \ncins. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se toarn` sosul peste ele. \mpreun` cu ele. se mai scurteaz` din picioru[e [i se taie \n patru sau \n opt. Se servesc fierbin]i cu sosul de ciuperci [i ro[ii [i se servesc cu parmezan ras. se amestec` bine cu usturoiul pisat. unde se las`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Se amestec` spaghetele Se fierb spaghetele. ca[caval. Se condimenteaz` cu cimbru. se r`stoarn` \ntr-un castron. Spaghete cu legume 300 g spaghete 2 ardei gra[i ro[ii un ardei verde [i un ardei galben 50 g jambon feliat o lingur` de unt 150 ml zeam` de carne 50 ml vin alb sec p`trunjel. fierte \n ap` cu sare. Se amestec` totul cu pastele. se adaug` [i pastele. Dup` primele 10 minute. se adaug` [i cartofii [i se presar` piper. apoi sare. ca[caval [i sos de ro[ii 600 g spaghete 300 g ciuperci. Pasta de ro[ii se dilueaz` cu vin [i cu zeama de carne [i se toarn` peste carne. 3 linguri de bulion 50 ml ulei. busuioc cu ciupercile. \ntr-o crati]`. se toac` m`runt [i se fierb \n pu]in` ap`. piper proasp`t m`cinat Spaghete cu fasole verde 200 g spaghete 3 cartofi. sare Se pr`je[te carnea \n ulei. se c`lesc [i ardeii 3 minute \n acela[i vas. Ceapa verde [i morcovul se taie cubule]e [i se amestec` cu carnea. piper Se op`resc ro[iile. Spaghete cu ciuperci. se r`cesc [i se pun la zvåntat \n strecur`toare. Se c`lesc spaghetele \n unt. sare. Ardeii se cur`]` de cotor [i semin]e. 80 g ca[caval zeam` de l`måie 8 linguri de ulei de m`sline. se taie \n 8 [i se fierb \n ap` cu sare cam 8-10 minute. 150 g ca[caval 200 g margarin` 2 morcovi. 300 g fasole verde 2 leg`turi de busuioc 2 c`]ei de usturoi. se ]in sub un jet de ap` rece [i se cur`]` de pieli]`. Spaghete cu ciuperci [i ro[ii 500 g spaghete 4–5 ro[ii. pån` ce se \nmoaie. Apoi se taie \n dou`. Se gust` de sare [i piper. Ciupercile se cur`]`. se taie lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. se spal`. 500 g ciuperci 2–3 c`]ei de usturoi 76 g parmezan (sau ca[caval) o leg`tur` de p`trunjel verde 6 linguri de ulei de m`sline sare. sare. Usturoiul cur`]at se taie feliu]e sub]iri. Se mai fierb \mpreun` cåteva minute. se presar` ca[cavalul ras. Ciupercile se cur`]`. |ntre timp. se condimenteaz`. se stinge cu vin [i zeama de carne [i se mai fierbe 7 minute. se toarn` untul. piper. Jambonul se c`le[te \n unt. oregano sare. se c`lesc mai \ntåi ciupercile. se taie \n cubule]e [i se c`lesc \n ulei \ncins. se pun \ntr-un castron mare. Morcovul. apoi. p`trunjelul se toac`. Se \ncinge uleiul. se spal`. Se cur`]` cartofii. sare. se acoper` [i se las` aproximativ 20 de minute s` fiarb`. usturoiul. apoi se iau de pe foc. se adaug` småntåna. la foc mic. dup` ce se mai fierb pu]in. se taie \n få[ii. Ciupercile se cur`]`. la foc potrivit. pån` devine crocant. apoi spre sfår[it se adaug` [i p`trunjelul [i jambonul.\ng`lbeneasc`. se adaug` ro[iile [i p`trunjelul verde tocat si se las` s` fiarb` \ncet. apoi se r`cesc sub un jet de ap` [i se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. Spaghete cu carne de porc 200 g de spaghete 2 linguri de ulei 125 g carne de porc tocat` un c`]el de usturoi 2 cepe verzi. apoi se sting cu bulionul dizolvat \ntr-o can` de ap` [i se las` \n continuare s` fiarb` \n`bu[it. ad`ugånd sare [i piper. apoi se scurg. apoi se toarn` sosul de ro[ii peste ele [i. Se presar` cu ca[caval ras [i busuioc t`iat m`runt. conform instruc]iunilor de pe pachet. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. piper m`cinat. un morcov 4 linguri de past` de ro[ii 75 ml de vin ro[u 75 ml zeam` de carne 4 linguri de ca[caval ras cimbru. o ]elin` o ceap`. se Spaghete cu småntån` [i ciuperci 300 g spaghete 300 g ciuperci. se fierb spaghetele \n ap` s`rat`. piper [i cimbru dup` gust. iar ro[iile (scurse) se taie cubule]e. Se ia de pe foc. topit \n prealabil. Se zdrobe[te usturoiul [i se pune peste carne. Dup` ce s-au fiert. parmezanul se d` pe r`z`toarea mare. sare. cu busuiocul tocat m`runt. 209 . cu zeama de l`måie [i se freac` totul cu ulei. se scot semin]ele [i se las` s` se scurg` cu t`ietura \n jos pe hårtie absorbant`. vreo 10 minute. [i apoi scurse. sare [i piper dup` gust. se strecoar` [i se fierbe iar. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. bulionul diluat \n vin.

cur`]at`. se acoper` cu foaia p`strat`. apoi se c`le[te totul circa 2 minute. sare Spanac cu carne de miel 600 g carne de miel 1 kg spanac. cur`]at. piper. piper Spaghete cu maz`re [i morcovi 500 g spaghete o ceap`. se adaug` usturoiul. Spanacul se spal`. sare [i se \mbrac` o form`. bulionul. se scoate. apoi spaghetele [i se amestec` totul. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare [i o linguri]` de margarin`. sare [i piper. ap`. Se pune ca[cavalul ras deasupra [i p`trunjel tocat. Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. conform instruc]iunilor de pe pachet. de f`in` [i un ou. sare [i piper. Spaghete cu suc de portocale [i piept de pui 400 g spaghete 4 linguri de ulei 500 g piept de pui (sau pulpe) 2 linguri de unt 200 ml suc de portocal` 10 caise uscate. se taie \n buc`]i. piper [i boia. m`slinele din care s-au scos såmburii.Spaghete cu legume [i ro[ii 4–5 ro[ii o ceap` 4 c`]ei de usturoi 4 morcovi 400 g spaghete. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Stufat de pe[te 1 kg pe[te alb 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 ml ulei. Se condimenteaz` dup` gust. M`slinele se taie \n buc`]i mici. ad`ugånd spanacul [i punånd iar la fiert. apoi se c`lesc \n ulei \ncins. Se c`lesc ceapa. 2 morcovi 100 g maz`re 200 g småntån` 50 g ca[caval ras. Se toarn` deasupra sucul de portocal` [i se adaug` caisele t`iate buc`]ele. care se lipe[te pe margini cu ap` rece [i se coace la cuptor o jum`tate de or`. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. se adaug` buc`]ile de pe[te. Se pr`je[te ceapa \n unt. morcovii t`iate m`runt. capera [i usturoiul Se prepar` un aluat din f`in`. se spal`. Se condimenteaz` totul cu sare. 3 linguri miere 4 linguri de zeam` de l`måie 2 linguri]e de boia (sau alt condiment iute) o leg`tur` de coriandru (sau alt` verdea]` aromat`). apoi se strecoar` peste carne. cl`tinåndu-le ca s` p`trund` peste tot. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. se amestec` cu legumele c`lite [i se servesc. conform indica]iilor de pe ambalaj. usturoiul. se rumene[te \n ulei pe ambele p`r]i. sare 250 g spaghete 300 g f`in`. sp`lat` [i tocat` m`runt. se spal` [i se taie \n felii sub]iri [i lungi. se adaug` morcovii [i maz`rea. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi sare. se adaug` verdea]a tocat` [i se ia de pe foc. Cånd carnea e fiart` de ajuns. o cea[c` de ap` o lingur` de unt cåteva ciuperci 2–3 felii de [unc` Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` \mpreun` cu ceapa. o ceap` 2 linguri de bulion. se opre[te o foaie de aluat pentru capac. se adaug` m`slinele [i capera. |ntre timp. Se fierb spaghetele conform instruc]iunilor de pe pachet. piper Spaghete cu unt [i ciuperci Spaghete cu m`sline 200 g spaghete 16 m`sline f`r` såmburi o caper` mic` 2 c`]ei de usturoi 2 linguri de ulei de m`sline piper alb proasp`t m`cinat boia de ardei. apoi se las` totul s` mai fiarb` \nc` 5 minute. pentru \nc` un sfert de or`. Se sting cu vinul. Apoi se toarn` peste spaghete [i se amestec` bine. o lingur` Pe[tele. Se a[az` amestecul \n forma cu aluat. Se acoper` tigaia cu un capac. 210 . se cur`]` de pieli]` pieptul de pui. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. se potrive[te de sare [i se \ncorporeaz` coriandrul sp`lat [i tocat m`runt.100 g m`sline 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se serve[te cu ca[caval pres`rat deasupra. 125 g untur` 2 ou`. Carnea se cur`]`. Dup` ce fierb \mpreun` un sfert de or`. p`trunjel sare. untur`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Se scurg. un g`lbenu[. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se las` \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. Se pune \ntr-o tigaie uleiul la \ncins [i se pr`je[te usturoiul. se taie cubule]e [i se rumene[te \n untul \ncins. cur`]at [i pisat. Se cur`]` [i se toac` ceapa. se amestec` cu sosul [i pastele. ca[caval. Se stinge cu småntåna. se spal` [i se taie nu prea m`runt. se scurg printr-o strecur`toare [i se picur` peste ele uleiul. se las` s` se rumeneasc` circa 8 minute. Se adaug` ro[iile [i se amestec` circa 3 minute. sare se taie m`runt. se op`re[te \n ap` clocotit` [i se m`run]e[te. Se prepar` un sos potrivit de legat din unt. sp`lat [i por]ionat. Morcovii se cur`]`. uleiul [i dou` pahare de ap`. mierea [i boiaua. se cur`]`. Se amestec` cu spaghetele [i cu ciupercile \n`bu[ite \n unt [i feliile de [unc`.

cåteva boabe de piper [i se potrive[te de sare. se taie \n buc`]ele mici. b`tute spum`. 100 g f`in` 500 ml lapte. uns cu unt. cånd se r`ce[te sosul. se tapeteaz` cu pesmet. sare [i piper. Se unge o tav` cu unt. apoi se \ncorporeaz`. se \ncorporeaz` g`lbenu[urile. 200 ml lapte sare Sufleu de ciuperci cu ca[caval [i sos alb 400 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g f`in`. se spal`. amestecånd continuu. Se fierb cartofii. Pe[tele se cur`]`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Cånd e gata. iar \n final se amestec` [i albu[urile. Sufleul se va coace. amestecånd mereu. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. piper Sufleu de creier cu hribi 500 g creier de vi]el 300 g hribi proaspe]i 4 ou`. Se dizolv` f`ina \n lapte [i se amestec` bine cu trei linguri de unt \nmuiat la c`ldur`. cu ap` clocotit`. se presar` cu sare [i piper [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. unt [i lapte. Se pun toate \ntr-un vas de Jena. se adaug` 50 g unt. ornat cu maionez`. 250 ml lapte 150 g unt. cu ap` clocotit`. l`såndu-se \n zeama \n care a fiert pån` se r`ce[te. se adaug` creierul tocat [i hribii pr`ji]i [i t`ia]i \n cubule]e. F`ina [i o parte din unt se amestec` bine cu laptele.Sufleu de ca[caval 250 g ca[caval 400 ml lapte. 100 ml vin alb 100 g f`in`. piper Sufleu de pe[te 400 g pe[te 3 ou`. creierul se cur`]`. 211 . 200 ml lapte o lingur` de pesmet. Acest piureu se aranjeaz` pe marginea platoului [i se d` la cuptor 20 de minute. sp`late [i tocate \n prealabil. \mpreun`. Se adaug` piureul de spanac [i [unca. la foc potrivit. Pe[tele se cur`]`. ad`ugånd un g`lbenu[ [i pu]in lapte. se spal` [i se pune la fiert. 100 g ciuperci 100 g ca[caval 3 cartofi sare. Se adaug` sare [i piper [i se ia vasul de pe foc. se fierb Spanacul se cur`]`. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel o foaie de dafin piper boabe. unul cåte unul. se adaug` f`ina [i se las` pe foc mic. se scoate. se \n`bu[` ciupercile. 100 g unt. apoi se scoate [i se a[teapt` pån` se r`ce[te. p`trunjel tocat [i feliu]e sub]iri de l`måie. la aburi. apoi se toarn` restul de sos [i se adaug` ciupercile tocate [i c`lite \n unt [i ca[cavalul ras. Se las` 10 minute la foc moderat. dup` care se pune pe un platou oval. Dup` ce se scoate. sare Sufleu de spanac [i [unc` 8 ou` 150 g unt. punåndu-se \ntr-un alt vas. Cånd s-a fiert. t`iat` \n cubule]e. 2 ou`. iar \n zeama ob]inut` se toarn` o]etul. dup` care se pune [i pe[tele \ntreg. Se ia de pe foc. Se toarn` totul \ntr-o tav` uns` cu unt. se spal` bine \n mai multe ape. Se face un sos din f`in`. se spal` [i se taie \n cubule]e. 300 g maionez` o lingur` de o]et. {al`u cu maionez` 1 kg [al`u un morcov. ca[cavalul ras [i ciupercile. {al`u „bonne femme“ 500 g [al`u o ceap`. pån` d` \n clocot. cele 8 g`lbenu[uri. amestecånd mereu. care se amestec` apoi cu g`lbenu[urile de la cele trei ou`. 50 ml vin [i un g`lbenu[. 20 g unt o lingur` de f`in`. \n aproximativ o jum`tate de or`. 100 g unt 2 linguri de f`in`. se cl`te[te [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in o]et. apoi se fierbe la foc mic. 40 g unt 2 linguri de f`in`. a[ezåndu-se pe o alt` oal`. 5 ou` sare. apoi se ia vasul de pe foc [i. Se ia de pe foc. l`såndu-se s` fiarb` timp de aproximativ 15 minute. apoi cele trei albu[uri. 250 ml lapte 150 g unt. pån` dau \n clocot. un p`stårnac o ceap`. 25 ml o]et sare. l`såndu-se cam trei sferturi de or`. Cu sosul rezultat se unge un platou de Jena. pån` se \ngroa[`. småntån`. Se presar` ca[cavalul ras [i apoi albu[urile b`tute spum`. care au fost cur`]ate. albu[urile spum`. rånd pe rånd. se scoate. Se face un sos alb din f`in`. b`tute spum`. b`tute spum`. dup` care se toarn` albu[urile. 2 linguri de småntån` 2 ou`. pe rånd. apoi g`lbenu[urile. care se introduce la cuptor. lapte. piper Dup` ce se las` o or` \n ap` rece. sare Se fierbe laptele. care se fierbe 10 minute la foc potrivit. se presar` deasupra ca[caval ras [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. se taie \n patru buc`]i egale. \mpreun` cu ceapa tocat` [i 50 ml vin. Se trece \ntreaga compozi]ie \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. F`ina se dizolv` \n lapte. Se d` totul la cuptor. Se adaug` pe[tele. se cur`]` [i se paseaz`. 1 kg spanac 200 g [unc` presat` sare. ob]inånd un sos alb. se scurge [i se piseaz` cu lingura de lemn. Se cur`]` zarzavatul. cur`]at [i sp`lat. Dup` ce s-a mai r`cit. se pun buc`]ile de pe[te. care se introduce la cuptor. piper |ntr-o crati]` cu unt \ncins. \nconjurat de zarzavaturile fierte. se adaug` foaia de dafin.

se rade ca[cavalul. se scot intestinele [i capul. se spal` [i se tran[eaz` \n opt feliu]e sub]iri. se dezoseaz` [i se por]ioneaz`. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. dup` care se pun la pr`jit [ni]elele. Se pune pe un platou [i se presar` cu verdea]`. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc` se stinge cu småntåna. Se mai las` pe foc mic pån` d` \n clocot. pån` devin aurii. 200 g f`in`. sare. apoi se spal`. piper Carnea de porc se spal`. 2 ro[ii 40 g unt. Ro[iile [i conopida se taie fin [i se pun pe platou. se cur`]` de pieli]e [i se s`reaz`. Apoi se ]ine cam jum`tate de zi \ntr-un vas cu ap` [i o]et (200 ml o]et la 1 kg de ap`). Dup` ce sunt gata rumenite pe ambele p`r]i. 150 g parmezan ras 3 linguri de pesmet 2 linguri]e de f`in` o leg`tur` p`trunjel piper. 250 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. 2 ou` o ceap`. Se ia o tigaie (preferabil de teflon) [i se \ncinge bine uleiul. Cånd au devenit ca o past`. Se ruleaz` [i se fixeaz` cu scobitori. sare. sare. Peste ele. Se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. spre a-[i pierde mirosul. Se d` la cuptor vreo 10 minute. se d` prin sare. se taie \n felii [i se bate ca pentru [ni]ele. apoi se pr`jesc \n uleiul r`mas. o ceap` 300 g spaghete. Dup` ce se scot. piper [i cimbru. sp`lat` [i tocat` m`runt. 100 g maz`re o ro[ie. se spal`. pe ambele p`r]i. piper {al`ul se taie \n dou`. \mpreun` cu m`slinele [i condimentele r`mase. o dat` cu buc`]ile de [al`u. o leg`tur` de verdea]` o linguri]` de zah`r. se a[az` pe un platou rotund. Ciupercile se cur`]`. Carnea se bate cu ciocanul de [ni]ele. f`in` [i pesmet.{al`u cu småntån` 800 g [al`u 50 g zeam` de l`måie o lingur` de ulei 100 g orez. {ni]el de porc \n sos alb 1 kg pulp` de porc 100 ml ulei. cur`]at`. la fel [i maz`rea bine scurs`. Se condimenteaz` [i se scot pe un platou. de ro[ii [i frunze de salat` verde. piper {ni]el de miel cu parmezan ras 1 kg carne macr` de miel 100 ml ulei. ob]inåndu-se un sos alb. Maz`rea se cur`]` de p`st`i [i se fierbe cu o linguri]` de zah`r. Carnea se s`reaz` [i se pipereaz`. ornåndu-se cu feliu]e de l`måie. 2 linguri de f`in` 150 g pesmet. apoi [ni]elele se dau prin f`in`. se presar` cu sare. cimbru {al`u gratinat cu ciuperci 1 kg [al`u 250 g ciuperci. 100 g f`in` 100 g småntån`. un ou sare. pe lungime. pån` se gratineaz`. se iau ingredientele de pe foc [i se umplu [ni]elele. Se adaug` spanacul stors de ap` [i o parte din condimente. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. iar ou`le se bat spum` cu furculi]a. Se servesc cu garnitur` de morcovi [i maz`re fiart`. 50 ml ulei 50 g margarin`. Se pr`jesc la foc moderat. peste [ni]ele. piper. Acestea se scurg bine de ap` [i se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. apoi se pun \n crati]a cu sos. piper. Se servesc cu spaghetti fierte c`lite \n unt. Pesmetul [i f`ina se a[az` \n boluri separate. apoi se dat prin ou b`tut [i prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. apoi se ia sosul [i se toarn` \n farfurii. se scot buc`]ile de pe[te [i se scurg. 100 g legume fierte o lingur` de småntån` o leg`tur` de p`trunjel verde 800 g [al`u se strope[te cu l`måie [i se pr`je[te \ntr-o lingur` de ulei vreo 3–4 minute. Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. Se orneaz` cu frunze de salat` verde [i p`trunjel proasp`t t`iat m`runt. ou b`tut [i f`in` [i se pr`je[te \n ulei \ncins. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se orneaz` cu o linguri]` de småntån` [i verdea]`. Feliile astfel preg`tite se condimenteaz` [i se dau prin ou. 150 ml vin alb 100 g ca[caval. {ni]el de vit` cu garnitur` de legume 800 g carne de vit` 3 ou`. Apoi se bate carnea cu ciocanul pentru [ni]ele. o salat` verde sare. la foc viu. vinul [i un praf de sare. 200 g conopid` 200 g maz`re. Se c`le[te u[or f`ina. 212 . g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i pu]in` sare. cur`]at de coaj`. 100 g f`in` 100 g unt. Ceapa se cur`]`. ulei. verde {ni]el cu ca[caval [i spanac 70 ml ulei 200 g spanac 800 g filé de porc. cu grij` s` se prind` bine. Dup` un sfert de or`. Parmezanul se Se alege carne de vit` proasp`t`. Se amestec` f`ina cu laptele. \n uleiul folosit pentru pr`jit se pun dou` linguri de f`in`. sare [i piper. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \mpreun` cu ceapa. piper {ni]el de miel cu legume asortate 800 g pulp` de miel 2 ou`. sare. d` pe r`z`toare [i se presar` deasupra. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel 2 morcovi. Margarina [i uleiul se pun \ntr-o tigaie bine \ncins`. Ca[cavalul se toac` m`runt [i se pune \n tigaie. ou [i pesmet. o leg`tur` de p`trunjel 100 g m`sline. se spal` [i se taie \n felii. Se s`reaz` [i se serve[te cu garnitur` de orez [i legume fierte. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n pu]in Carnea se spal` \n mai multe ape. 2–3 ro[ii. Se presar` cu verdea]`.

200 g m`sline 80 g unt. Cånd este gata. Concentrat de usturoi o c`p`]ån` de usturoi 250 ml vin alb sec Usturoiul se cur`]`. l`såndu-se pån` scade zeama. apoi se piseaz` m`runt [i se pune s` fiarb` \n vin. iar la sfår[it se presar` p`trunjelul tocat [i sarea. apoi se toac` [i se amestec` bine cu untul. apoi se pune la fiert \n ap` rece cåt s`-l cuprind`. Se c`lesc ceapa [i usturoiul. G`lu[te din creier de vi]el 250 g creier de vi]el 50 g unt. verdea]a tocat`. G`lu[te de ca[caval 300 g ca[caval 6 ou`. Cånd e fiert suficient. 100 g ca[caval 100 ml ulei. amestecat cu småntåna. 3 ou` 3 linguri de småntån`. piper Tart` cu pateu de ciuperci 1 kg ciuperci 500 g f`in`. 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. se spal` [i se taie lame. un ou o ceap`. 200 g f`in` 100 g unt sare. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. pesmetul. apoi se presar` cu sare [i se pr`je[te \n untul topit. apoi se adaug` verdea]a tocat` [i ciupercile. piper Se face un aluat dintr-un ou. se toarn` compozi]ia [i se acoper` cu cealalt` foaie. se taie \n rondele. Se adaug` fic`]eii. Untul se freac` spum`. Se ia de pe foc [i. 2 linguri de bulion 40 ml ulei. 200 g f`in` 50 g unt. apoi se adaug` \n castron. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. piper Se prepar` pentru a da un gust mai deosebit supelor de carne sau de legume. dup` care se adaug` [i cele 6 albu[uri. astfel \ncåt s` ias` toat` zeama din usturoi. un sfert de or`. Se toarn` vinul [i se mai las` 3 . Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. Ciupercile se cur`]` [i se toac` feliu]e.{tiuc` cu ciuperci [i m`sline 800 g [tiuc` 200 g ciuperci. Se ia cåte o lingur` din aceast` compozi]ie [i se cufund` \n supa care clocote[te. de urmele de sånge [i de buc`]elele de os. zeama de la o l`måie 3 linguri de ulei de m`sline un ardei iute cåteva frunze de salat` verde sare. ficatul. b`tute spum` \ntr-un alt vas. apoi se \n`bu[` \n ulei. t`iat \n buc`]i. apoi se scurg. \nainte de a se \ncepe prepararea. uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. apoi se amestec` cu m`slinele. sare [i piper. Se omogenizeaz`. se amestec` bine cu zeama de l`måie [i se \n`bu[` un sfert de or` la foc mic. un c`]el de usturoi 50 ml vin. se taie lame. tocate m`runt. se scoate. Ciupercile se cur`]`. pe foc slab. f`ina [i un vårf de cu]it de sare. ca[cavalul ras. t`ia]i m`runt. oul. sare [i piper dup` gust. ceapa t`iat` solzi[ori [i ardeiul iute tocat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se iau. cånd s-a r`cit. care se pune \ntr-o form` de tart`. apoi se adaug` bulionul [i. \ntr-o crati]` acoperit`. Pe[tele se spal` [i se cur`]` de impurit`]i. Tart` cu fic`]ei de pui [i ciuperci 300 g fic`]ei de pui 600 g ciuperci.4 minute. Dup` aceea. oul b`tut [i pu]in` sare. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se s`reaz`. se spal`. dup` care se c`lesc \n ulei \ncins. 3 linguri de unt o lingur` de ulei. untul. \ntr-un castron adånc. apoi se stinge cu vinul. 213 . condimentåndu-se. Se \ntinde compozi]ia peste aluat [i se rumene[te la cuptor. se spal`. piper Ciupercile se cur`]`. Ceapa se cur`]`. g`lu[tele. piper Toc`ni]` de ficat 500 g ficat de porc 3 cepe. se adaug` celelalte dou` ou`. se scoate. \mpreun` cu f`ina. un ou 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` sare. Se \n`bu[`. Atunci cånd vinul a r`mas doar la un sfert din volumul s`u ini]ial. Se \n`bu[` \n continuare cam un sfert de or`. la fel [i ceapa. Se unge o tav` [i se a[az` pe[tele [i restul ingredientelor. dup` cåteva minute. punåndu-se s` fiarb` \n supa clocotit`. frunze de salat` verde [i zeam` de l`måie. f`ina. Se pune la p`strare \ntr-o sticlu]` \nchis`. presånd energic. cu lingura. cu g`lbenu[urile de la cele 6 ou`. Se las` a[a pån` se fierbe ceapa. Se c`lesc apoi 10 minute \n uleiul de m`sline. se las` pu]in s` se r`coreasc`. piper ia de pe foc [i se strecoar` printr-o bucat` de tifon curat. se pipereaz`. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` bine compozi]ia pån` se omogenizeaz`. Se \ntinde o foaie de aluat \ntr-o tav`. se serve[te cu buc`]ele de unt deasupra. la foc mic. se spal` [i se cur`]` de pieli]e. Se amestec` f`ina cu untul. continuånd pån` se termin`. dåndu-se la cuptor cam trei sferturi de or`. se pipereaz`. se omogenizeaz` [i se \ntinde \n dou` foi sub]iri. ad`ugånd ap`. ad`ugånduse la sosurile preparate de-acum \ncolo. \n ulei. se Creierul se las` \ntr-un vas cu ap` rece timp de o jum`tate de or`. pån` scade zeama de tot.

cåt dore[te fiecare s` picure. dup` care se introduc oasele. Se amestec` toate acestea cu orezul [i se potrive[te de sare [i piper. Se fierbe unul dintre ou` tare. Se las` s` fiarb` bine. dup` care se scot. pe[te. apoi se pune s` fiarb`. Ro[iile. ceapa [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. dup` care se toarn` supa de carne [i se \ncorporeaz` untul. Dup` cåteva minute. care se prepar` dup` cum pute]i citi \n re]eta corespunz`toare. Dup` ce se ia de pe foc. Cånd f`ina e fiart` suficient. apoi se cur`]` [i se scoate g`lbenu[ul. turnånd apoi zeama de l`måie. Se amestec` pån` se \ngroa[` din nou. o l`måie sare. carne de pas`re. Se amestec` toate. f`r` s` se cure]e de coaj`. se adaug` ulei [i zeam` de l`måie. o lingur` de f`in` 2 linguri de småntån`. Se s`reaz`. Aceast` salat` poate fi servit` ca garnitur` la preparate din carne sau pe[te. se adaug` usturoiul. se s`reaz`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Cånd s-a terminat de ad`ugat uleiul. Sfecla se coace \n cuptor. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. dup` care se combin` cu iaurtul [i cu uleiul. piper Salat` de orez 200 g orez 4 ardei gra[i. cånd se \ngroa[` se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert racii. apoi se amestec` bine cu hreanul dat pe r`z`toare. 4 ro[ii mari 4 cepe. se las` pån` se r`core[te. Se potrive[te gustul de sare [i piper [i se acre[te pu]in cu zeam` de l`måie. apoi se pun s` se \n`bu[e cu ulei [i pu]in` ap`. apoi se las` pån` se \ngroa[` din nou. sare Dup` ce s-au fiert [i scurs. parizerul [i castrave]ii \n cuburi. macaroanele se taie \n buc`]i de 3–4 cm. Sos pentru vånat 500 g oase un morcov. piper m`rarul se toac` m`runt. ad`ugånd apoi esen]a. sare Se c`le[te f`ina \n untul \ncins [i se stinge cu o can` de sup` de carne. dup` care se strecoar`. se ia de pe foc. Sos rusesc 2 ou` o r`d`cin` de hrean 300 ml ulei. Cånd s-a \nmuiat [i a crescut \n volum. o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel 2 c`]ei de usturoi 40 g unt. Sos cu esen]` de ciuperci 200 g f`in` 200 g unt. amestecånd energic cu lingura de lemn. apoi se cur`]` de pieli]e [i se toac` m`runt. sau la pateuri [i pl`cinte. Ardeii se spal` [i se coc pe plita \ncins`. f`r` gr`sime.Salat` de cartofi cu sfecl` 400 g cartofi 200 g sfecl`. se scurg. iar sosul se \ngroa[`. Se serve[te cu preparate din legume. piper Sos de iaurt 400 g iaurt 20 ml ulei. cu diverse preparate din carne. se spal`. Se \ncorporeaz` uleiul. c`p`tånd consisten]a unei småntåni. o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o leg`tur` de m`rar sare. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Se utilizeaz` la preparatele din vånat. la foc potrivit. se scoate [i se scurge bine de ap`. Se amestec` bine. pe toate p`r]ile. piper Orezul se alege. apoi se cur`]` [i se taie \n felii. se presar` cu sare [i m`rar tocat foarte fin. esen]` de ciuperci sup` de carne Salat` de macaroane cu parizer pr`jit 500 g macaroane 250 g parizer pr`jit 2 morcovi. apoi se amestec` bine cu g`lbenu[urile [i pu]in piper. o l`måie sare. dup` ce au fost cur`]ate [i sp`late. \n ap` clocotit` cu sare. apoi se pune la fiert \n apa cu sare. o]etul [i sarea. iar gogo[arii. se adaug` maioneza [i se a[az` pe un platou. se taie \n sferturi. Se las` la fiert pån` se dizolv` complet f`ina. 40 ml ulei o l`måie. ou` sau legume. Se iau dou` linguri din cantitatea de unt [i se topesc la aburi. apoi se strecoar`. dup` gust. 40 ml ulei 40 ml o]et. Sos olandez 150 g unt 3 ou`. Acest sos se folose[te la diverse preparate din vånat. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. pån` se \ngroa[` compozi]ia. Se las` focul mic [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`. Fasolea se taie \n buc`]i. piper Sos de raci 500 ml zeam` \n care au fiert racii 100 g unt. Morcovul. Se serve[te fierbinte. 214 . se cur`]` [i se taie \n rondele. mereu \n aceea[i direc]ie. 100 g ]elin` 200 g maz`re verde 200 g fasole verde 200 g gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et 500 g maionez`. 150 ml sup` de carne o l`måie. Deasupra legumelor. care se freac` bine cu g`lbenu[ul crud. piper Cartofii se spal` [i se fierb. sare. apoi f`ina [i vinul. F`ina se desface cu pu]in` ap` rece. amestecånd \n permanen]`. ceapa [i Se face un sos alb cu f`ina c`lit` \n unt \ncins [i stins` cu småntån`. o lingur` de f`in` 100 ml vin ro[u. Maz`rea [i fasolea se fierb. turnat pic`tur` cu pic`tur`. se presar` verdea]a tocat` m`runt. se pipereaz`. se spal` \n mai multe ape. se pipereaz`. se toarn` zeama de l`måie pic`tur` cu pic`tur`.

o]et. Dup` vreo 20 de minute. 215 . coaja ras` [i zeama de l`måie timp de aproximativ 30 de minute. la foc moderat pån` ce batoanele cap`t` o culoare aurie. se toarn` \ncet \n compozi]ie. apoi se \ncorporeaz` treptat f`ina. un ou o r`d`cin` de hrean sare. cånd \ncepe s` se rumeneasc`. Se strecoar`. apoi se poate servi. apoi se adaug` migdalele pisate. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. cu [unca. apoi se ia de pe foc. cu ceapa t`iat` \n rondele sub]iri. Dup` ce s-a copt. p`stråndu-se pe foc pån` scade. ]elina. apoi se pune s` fiarb` separat. sare [i piper. påinea se \nmoaie \n lapte. se s`reaz` [i se pipereaz`. pe foc mic. r`månånd o esen]` concentrat` care se combin` cu supa [i cu sosul alb. morcovul [i maz`rea se fierb. se scoate. zarzavaturile fierte. o ]elin` o ceap`. Dup` aceea. Se las` s` fiarb`. Creierul se spal` [i se cur`]` cu grij`. pu]in cimbru. cu untul frecat. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. cartofii. {unca se taie \n cubule]e mici. tocate m`runt. sare Umplutur` de creier 250 g creier 50 g unt. Batoane cu l`måie 200 g unt 200 g f`in` 200 g zah`r. Sos vienez cu hrean 40 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion 25 ml o]et. se toac` [i se amestec`. Ciupercile se cur`]`. piper o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se pune amestecul pe foc pån` scade suficient. unul dintre ou` se fierbe foarte tare. t`iat \n feliu]e sub]iri. 200 g ciuperci 100 g fri[c` cimbru. apoi. oul fiert [i alte dou` ou` crude. Primele trei se taie \n felii cåt mai sub]iri. fiecare separat. o ceap` 50 g maz`re sau fasole boabe 3 linguri de ulei. ]elina [i ceapa. Se fierb m`runtaiele de pas`re cu morcovul. piper fel. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. Se presar` sare [i piper. Be]i[oare cu migdale [i ciocolat` 120 g unt 120 g zah`r pudr` 4 ou` 100 g migdale dulci 3 linguri de f`in` 100 g ciocolat` un plicule] de zah`r vanilat Vinegret` 4 cartofi un morcov o sfecl` ro[ie mic` un castravete murat 2 ou`. sare [i piper. \n ap` rece. se scurge. Se freac` bine compozi]ia timp de 30 de minute. sare. ad`ugate pe rånd. cåteva foi de dafin. se stinge cu bulionul. Se amestec` [i se las` timp de o or` ca s` se \mbibe cu sare. dup` care se amestec` bine cu un g`lbenu[ de ou [i se presar` cu hrean ras. se spal`. piper Se c`le[te pu]in f`ina \ntr-o tigaie cu unt \ncins. \n func]ie de cåt de iute vrem s` fie sosul. \n formele dorite. Se mai las` un clocot. Se toarn` uleiul. Acest sos se folose[te la preparatele din carne [i din pe[te. cånd s-a r`cit. Se amestec` untul cu miezul de påine. cur`]ate. se dizolv` \n dou` linguri de ap` [i se pune la fiert cåteva minute. apoi se adaug` fri[ca. Se ia de pe foc [i. piper G`lbenu[urile de la cele patru ou` se freac` \mpreun` cu zah`rul. apoi se toarn` o]etul. ou`le fierte foarte tari [i castravetele. Se folose[te pentru a umple diverse legume sau preparate din carne. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` \n ea batoane modelate din aluatul ob]inut. iar untul se freac` spum`. Supa ob]inut` se amestec` bine cu f`ina [i cu jum`tate din cantitatea de unt. \n cantitatea dorit`. apoi se amestec` bine cu maz`rea. se freac` untul spum` [i se adaug` \n compozi]ie. o]et dup` gust. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` [i f`ina. scurse de ap` [i r`cite. Se omogenizeaz` [i se \ntinde \ntr-o foaie care se presar` cu zah`r [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. Morcovii. amestecånd permanent. apoi se las` pån` se r`cesc. sare. 100 g [unc` 2 linguri de småntån`. se spal`. foi de dafin. se las` 3–4 minute s` se r`ceasc`. pe foc mic. amestecånd energic vreo 5 minute. se stoarce [i se m`run]e[te. Se d` la cuptor. ulei [i o]et. Se omogenizeaz`. \nc` vreo cåteva minute. \ntr-un castron. apoi cu untul frecat spum`. se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt. 2 morcovi o ]elin`. 4 ou` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Umplutur` de [unc` 200 g [unc` o felie de franzel` 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`. [unca [i verdea]a. småntåna. un p`stårnac Sfecla. apoi se \n`bu[` \n zeama pe care [i-o las`. sare la Se amestec` zah`rul pudr` cu cel vanilat.Sos suprem 100 g f`in` 100 g unt 400 g m`runtaie de pas`re un morcov. sp`late [i tocate m`runt. cu g`lbenu[urile. diluat cu o linguri]` de ap`.

pån` cånd se ob]ine o spum` \nt`rit`. zah`rul vanilat [i fri[ca. Se freac` zah`rul cu cele patru g`lbenu[uri. cåt s` se fluidizeze. b`tute spum` \ntre timp. apoi se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat de consisten]` potrivit`. treptat. pån` se \nt`resc. cu o lingur` de lemn. \ntro tav` uns` cu unt o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. sare Biscui]i cu susan 200 g f`in` 100 g zah`r 80 g unt 2 ou` semin]e de susan pr`jite Bezele cu nuc` 500 g zah`r 8 ou` 200 g miez de nuc` o l`måie 20 g unt Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. zeama [i coaja ras` de l`måie. turnånd cåte o linguri]` din compozi]ie \n tava uns` cu pu]in unt. Se omogenizeaz` ambele compozi]ii. Albu[urile. timp de un sfert de or`. care se pun \ntr-o tav` uns` [i se mai las` o jum`tate de or` s` creasc`. zah`rul [i laptele. pån` se rumene[te pu]in. Peste cåteva ore. Se d` la cuptor. Se a[terne \ntr-o tav` o coal` de hårtie pentru copt. 2 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat Biscui]i cu nuc` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g miez de nuc` 4 ou` Bezele cu miere 250 g miere 8 ou`. se \ntinde. f`ina. apoi se adaug`. ou`le b`tute. se [terg bine de puf. iar \n cel de-al doilea zah`r vanilat. [i se presar` peste tot cu semin]ele de susan. timp \n care. Se omogenizeaz` compozi]ia. clocotit`. 200 g f`in` 200 g miez de nuc` o l`måie Zah`rul se freac` \mpreun` cu mierea. Se fr`månt` din nou. 216 . care se taie \n forme diferite. Se introduce castronul la frigider pentru cåteva ore. Se fr`månt` [i se las` pån`-[i dubleaz` volumul. dup` ce s-a \nt`rit. o l`måie 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat Albu[urile. la foc slab. se garnise[te cu fri[c` [i cu feliu]e de piersici. pån` se rumenesc. \mpreun` cu zah`rul. se scot såmburii. separat. f`r` s` se scurg`. se unge bine cu ulei. cu cacaua [i zah`rul. dup` care se presar` [i miezul de nuc` pisat sau dat prin ma[in`. un ou 200 g stafide. Se \ncinge bine cuptorul. care se taie \n diverse forme. Se d` la cuptor. la cuptor. se d` focul mic [i se introduce tava. continuånd frecarea timp de trei sferturi de or`. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc` la rece. Se \mparte compozi]ia \n dou` castroane. apoi se amestec` bine cu mierea \nc`lzit` pu]in. coaja ad`ugåndu-se la compozi]ie. Se amestec` [i se formeaz` brio[ele. la foc potrivit. pe foc mic. Se amestec` pån` se dizolv` toate [i se ia de pe foc \nainte de a \ncepe s` fiarb`. separate de g`lbenu[uri. \ntr-o tav` uns`. Se dau la cuptor. restul de f`in` se amestec` bine cu un praf de sare.Be]i[oare cu nuci [i miere 200 g zah`r o lingur` de miere 4 ou`. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. miezul de nuc` pisat. se \ncorporeaz`. apoi se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. pån` \ncep s` se rumeneasc`. la foc moderat. f`ina. Se dau biscui]ii Se amestec` dou` linguri de f`in` cu drojdia. apoi se scoate. Se bate \n continuare. se bat spum`. se las` la cald un sfert de or`. Cånd s-a mai r`cit. apoi se serve[te. se unge cu albu[urile. apoi cu compozi]ia de mai sus. se taie \n jum`t`]i. se bat bine cu telul \ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` Se freac` zah`rul cu untul [i cu f`ina. apoi se \ntinde o foaie care se unge cu unt [i se presar` cu stafide. Se dizolv` gelatina \n cafeaua fierbinte. apoi se pun s` fiarb`. apoi se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau trecut prin ma[ina de tocat. \n func]ie de imagina]ia fiec`ruia. untul [i oul b`tut. se adaug` piersicile. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. pån` se omogenizeaz`. apoi se stoarce [i zeama. apoi se taie \n buc`]ele mici. se scoate. Brio[e cu stafide 250 g f`in` 15 g drojdie 100 ml lapte o lingur` de unt o linguri]` de zah`r pudr` 50 g unt. se presar` miezul de nuc` m`run]it [i se formeaz` bezelele. apoi se ia din fiecare compozi]ie cåte o linguri]` cu vårf [i se pune \n tav`. |n primul se adaug` coaj` ras` de l`måie. Se rade l`måia. pe rånd. o lingur` de cacao o lingur` de miez de nuc` m`cinat 50 g fri[c`. \ntr-un castron stropit cu ap` rece. Se adaug`. amestecånd bine. care r`måne lipit` de tel. Bomb` cu piersici [i cafea 500 g piersici 150 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r. dup` care se introduc \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`. Piersicile se spal`. pu]in cåte pu]in.

la foc domol. Se las` pån` ce tot laptele este absorbit de påine. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` tapetat` cu unt [i se d` la cuptor. Se ung Franzela se taie \n felii sub]iri [i se \nmoaie bine \ntr-un amestec de lapte cu ou. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Cånd s-au \nmuiat. se adaug`. Straturile alterneaz`. Budinc` de fragi 1 kg fragi proaspe]i 300 g zah`r 8 ou`. Untul se freac` bine cu mierea. påinea \nmuiat` \n lapte. ultimul fiind de påine. Se toarn` compozi]ia ob]inut` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. apoi se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un castron. amestecånd pån` la omogenizare. Gutuile se spal`. Budinc` de migdale [i fistic 200 g migdale dulci 250 g unt 10 ou` 100 g fistic 200 g zah`r 2 linguri de pesmet Ou`le se bat spum`. dup` care se \ncorporeaz` restul de zah`r [i coaja ras` de l`måie. apoi se adaug` cafeaua [i se omogenizeaz`.Budinc` de cafea 250 g cafea m`cinat` 250 ml lapte 2 linguri de f`in` 60 g unt 8 ou` 200 g zah`r cl`titele cu aceast` compozi]ie [i se pun una peste alta. coaja ras` [i zeama de l`måie. f`r` s` se ruleze. peste care se adaug` untul t`iat \n cubule]e. Se d` la cuptor. amestecånd s` nu se ard`. continuånd amestecarea. sucul rezultat punåndu-se la fiert cu o can` de zah`r [i una de ap`. dup` care se serve[te imediat. \n care se toarn` compozi]ia. o jum`tate de or`. amestecånduse apoi cu sifonul [i un vårf de cu]it de sare. Se amestec` permanent. cele 8 g`lbenu[uri [i zah`rul. Budinc` de cl`tite 1 l lapte 200 g f`in` 3 linguri de miere 60 g unt 100 g semin]e de susan 3 linguri de miez de nuc` pisat 50 g stafide 3 ou` 100 ml sifon 20 ml ulei o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare Fragii se cur`]` de codi]e. apoi se adaug` f`ina [i laptele rece. Se unge o tav` cu unt. turnate unul cåte unul. amestecånd continuu. cåteva minute. stafidele tocate. susanul pr`jit. iar ultima foaie se las` neuns`. nuca pisat`. amestecat cu mierea r`mas`. dup` care se a[az` feliile cåt mai uniform \ntr-un vas de Jena uns cu unt. apoi se amestec` bine cu migdalele pisate. Se d` la cuptor. pic`tur` cu pic`tur`. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. unul cåte unul. Budinc` de franzel` cu vi[ine 400 g franzel` 400 ml lapte 2 ou` 150 g zah`r 200 g miere 80 g unt 500 g vi[ine un plicule] de zah`r vanilat Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. 217 . s` se r`ceasc`. stoars` [i m`run]it`. se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. se amestec` bine cu untul \nmuiat la c`ldur` [i frecat spum`. zah`rul [i [ase albu[uri b`tute spum`. amestecul de gutui [i migdale. Se toarn` peste ele zeama de l`måie. Dup` ce se r`ce[te. Se \ncinge bine o tigaie cu cåteva pic`turi de ulei. cele 10 g`lbenu[uri. apoi se d` la cuptor. s` se rumeneasc` la foc mode- Migdalele [i fisticul se cur`]` [i se piseaz` m`runt de tot. apoi se pune la fiert pån` se \ngroa[` pu]in. rat. se spal` bine [i se dau prin sit`. unul cåte unul. pån` se omogenizeaz`. Se serve[te stropit` cu sucul l`sat de vi[ine. \ntinzåndu-se pe toat` suprafa]a tig`ii. F`ina se dizolv` \n laptele rece. se tapeteaz` cu pesmet [i se toarn` compozi]ia. timp de o jum`tate de or`. se freac` timp de o or`. la foc potrivit. 125 g miere [i zah`r vanilat. Se las` pe foc pån` se ob]ine un sirop sub]ire. la foc potrivit. o l`måie 50 g unt Budinc` de gutui 8 gutui de m`rime potrivit` 100 g migdale dulci 50 g unt 12 ou` 200 g påine alb` 200 ml lapte o l`måie 250 g zah`r pudr` 2 linguri]e de pesmet Cafeaua se pune \ntr-un vas cu o can` de ap` clocotit` [i se las` o jum`tate de or` s` se infuzeze. albu[urile b`tåndu-se spum` \n alt castron. Se freac` energic compozi]ia. Se amestec` bine migdalele cu 200 g unt frecat. \ntre dou` straturi de påine pres`råndu-se vi[inele. Se pr`jesc cl`titele pe ambele p`r]i. Se bat spum` 6 albu[uri [i se unge cu ele o form` rotund`. pån` se rumene[te bine. dup` care se adaug` fisticul [i zah`rul. la foc potrivit. apoi se amestec` bine cu 12 g`lbenu[uri. zeama [i coaja ras` de la o jum`tate de l`måie. se [terg de puf. se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn`. dup` care se adaug`. Se freac` untul spum`. Se coace timp de o or`. apoi sucul de fragi. din care s-au scos såmburii.

Se ia de pe foc [i se r`ce[te. untul. \n bain-marie. Dup` 3 . uns [i el cu dulcea]`. \n final. Pe rånd. apoi g`lbenu[urile [i. din care s-au scos såmburii. se a[terne o parte din compozi]ie. Se serve[te cu cåte un p`h`rel de vi[inat`. pres`rate cu zah`r. s`-[i lase zeama. coaja ras` de l`måie. coaja ras` de portocal`. La patru dintre ou`. pe rånd. apoi se pun \ntrun castron. Se freac` restul de unt [i zah`r cu cacaua [i esen]a de rom. se 218 . Peste pi[coturi se \ntinde pu]in` dulcea]`. se scot. apoi se a[az` un strat pe fundul unui vas termorezistent. jum`tate din cantitatea de ciocolat` ras` [i g`lbenu[urile de la trei ou`. Dup` aceea. cånd se va servi \mpreun` cu un sirop f`cut din restul de zah`r [i miere. apoi se adaug`. modelåndu-se \n form` de cartofi. Se ia vasul de pe foc. li se scot såmburii. se las` pån` se r`cesc. Se amestec`. coaja ras` de l`måie. Se intro- Ciocolata ras` se pune la topit \ntr-un vas pe aragaz. apoi se acoper` cu partea r`mas` din compozi]ie. se spal`. se presar` vi[inele. Dup` aceea. se adaug` un praf de sare [i se pune la fiert. Apoi se adaug` untul. se \ncorporeaz` esen]a de rom [i zah`rul vanilat. laptele [i romul. patru ou` \ntregi. untul [i g`lbenu[urile. L`måile se rad de coaj`. se coace. la foc moale. pån` ce devine o past` omogen`. Se prepar` un sirop din trei linguri de miere. dup` care se pune \nc` un rånd de pi[coturi. Se acoper` vasul cu capacul [i se pune la fiert. rom [i o jum`tate de pahar de ap`. De asemenea. amestecånd continuu. \ntr-un castron adånc. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` \n crati]` atunci cånd compozi]ia s-a r`cit. care se dau prin zah`r pudr`. 50 g unt 2 linguri de pesmet 2 plicule]e de zah`r vanilat duce tava la cuptor. apoi se presar` cu vi[ine [i se toarn` restul. amestecånd continuu. p`strånd \n acest caz numai coaja. la fel [i miezul de nuc`. o jum`tate de or`. Se amestec` biscui]ii cu miezul de nuc`. continuånd pån` la ultimul strat de pi[coturi. din care se iau cu måna buc`]i. Se \nmoaie pi[coturile \n acest sirop. apoi se cresteaz` la mijloc [i se scobesc de miez. praful de copt. se tapeteaz` cu pesmet. 25 ml lapte 100 ml rom sau o sticlu]` de esen]` o portocal` Budinc` de vi[ine din vi[inat` 150 g vi[ine din vi[inat` 200 g f`in` 300 ml lapte 200 g zah`r 150 g unt 8 ou`. zah`rul. 2 l`måi 400 g vi[ine. se mai toarn` o treime de compozi]ie. ca desert. se las` pån` se r`ce[te. se adaug` zah`rul. Se omogenizeaz`. Se coace iar [i se serve[te pudrat` cu zah`r. Se freac` bine timp de aproape o or`. se freac` energic pån` se ob]ine o past` omogen`. se presar` vi[inele scurse de zeam`. 500 g f`in` 2 linguri de cacao un plicule] de praf de copt o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom Budinc` din pi[coturi de [ampanie 250 g pi[coturi 4 linguri de miere 80 g zah`r tos 100 g unt 3 linguri de dulcea]` 50 ml rom Vi[inele se cur`]` de codi]e. sare Se amestec` f`ina cu 100 g zah`r. 200 g unt [i f`ina. ca s` nu se formeze cocoloa[e. Biscui]ii se piseaz` cåt mai m`runt. Se toarn` a treia parte din compozi]ie [i se d` la cuptor. Portocala se d` pe r`z`toare. iar cu crema ob]inut` se umplu caisele. 4 ou` 25 g unt. Se unge o tav` cu unt. migdalele pisate cu zah`rul. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt.Budinc` de vi[ine cu migdale 150 g migdale dulci 100 g zah`r tos 8 ou`. Apoi. Se amestec` la foc mic. se fr`månt` [i se modeleaz` sfere de forma unei caise. albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. cu pu]in` ap`. zah`rul [i g`lbenu[urile. Se unge o tav` cu unt. unul cåte unul. „Cenu[`reasa“ 100 g f`in` 150 g zah`r pudr` 100 g ciocolat`. l`såndu-se cam o or` la foc moderat. aproximativ 90 de minute. dou` de zah`r. sare Bulete de ciocolat` 200 g ciocolat` de menaj 120 g zah`r pudr` 100 g unt 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom un plicule] zah`r vanilat F`ina se dizolv` \n lapte rece. albu[urile. frecåndu-se spum`. care nu se mai unge. apoi se d` la frigider. Se freac` ou`le \ntregi cu 250 g zah`r. se tapeteaz` cu f`in`.4 ore se a[az` pe mas` [i se formeaz` din aceast` compozi]ie rotocoale de 4 cm diametru. Acestea se pun \ntr-o tav` uns` [i se coc. Cartofi dulci 200 g biscui]i 200 g miez de nuc` 200 g zah`r pudr` 2 linguri de cacao 100 g unt. separat. Ace[tia se dau prin cacao [i se servesc la mas`. \n schimb se acoper` cu cubule]e de unt. Caise umplute 3 ou` 400 g zah`r 400 g unt.

Se ia o tav` specific` pentru chec. la foc moderat. nu trebuie deschis` u[a cuptorului. \n cuptorul \ncins. Se serve[te rece. turnate unul cåte unul. dup` ce se bat spum`. Se pun Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. apoi se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se d` la cuptor. La sfår[it se adaug` nuca pisat`. Chec cu nuc` [i rahat 250 g zah`r 250 g f`in` 250 g småntån` 4 ou`. putånd fi servit cu fri[c` [i feliu]e de fructe proaspete. la foc potrivit. Introducem tava la cuptor. \ncorporånd simultan f`ina [i laptele. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. Untul se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. 40 g unt 200 g miez de nuc` 100 g stafide. date prin ma[ina de tocat. dizolvat \ntr-un strop de zeam` de l`måie sau o]et. Compozi]ia ob]inut` se pune \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. iar restul oprit se omogenizeaz` cu cacaua. Se omogenizeaz` compozi]ia. Se piseaz` o parte din miezul de nuc` [i se adaug` \n compozi]ie. unde se las` pån` se coace. apoi se pune rahatul. miezul de nuc` pisat. unde va r`måne aproximativ 60 de minute. picurat cåte pu]in. apoi se adaug` f`ina [i l`måia (zeama stoars`. 3 linguri de cacao un plicule] de praf de copt Se freac` zah`rul cu untul [i cu trei g`lbenu[uri. apoi se adaug` småntåna. t`iat \n cubule]e. Se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit [i se serve[te pudrat cu zah`r. amestecånd permanent. Checul se taie \n felii cånd este rece. Dou` ou` \ntregi se bat \mpreun` cu 200 g zah`r. 7 ou` 2 linguri de miez de nuc` macinat |ntr-un vas de inox sau por]elan. Chec cu l`måie 200 g f`in` 200 g unt 300 g zah`r pudr` 2 l`måi \ntregi (200 g) 8 albu[uri un g`lbenu[ 14 nuci Chec brun 100 g unt 4 ou` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g ciocolat` o l`måie 100 g miez de nuc` un praf de copt Chec cu cacao. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` pentru chec. b`tute spum`. Albu[urile se bat cu telul. Se las` la cuptor la foc potrivit 60–80 de minute. nuci [i stafide 250 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr` 250 g f`in` 4 ou`. Se adaug` trei albu[uri. Se adaug` apoi cu uleiul. Se toarn` amestecul de mai sus \n tav`. ciocolata topit` [i nucile. 219 . Se coace \ntr-o form` uns` cu unt. se omogenizeaz` g`lbenu[urile cu zah`rul pudr`. praful de copt. la foc potrivit. frecat [i el \n prealabil. care a fost mai \ntåi topit`. cu \nghe]at` de l`måie ori fructe confiate. Se d` la cuptor. amestecånd. dup` care se pune pe chec cånd acesta e aproape copt. verificånd \ntre timp s` nu se ard`. o l`måie 100 g miez de nuc` 100 g rahat. pentru aproximativ o jum`tate de or`. l`såndu-se pån` aceasta devine maronie. se freac` bine cu zah`rul. Se coace. dup` care se adaug` ou`le. la urm`. la cuptor. ungåndu-se cu g`lbenu[ de ou. f`ina \mpreun` cu praful de copt.omogenizeaz` [i se fr`månt`. stafidele. Cånd e gata. f`ina [i. coaja ras` de l`måie. se amestec` bine cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r. Untul se omogenizeaz` cu zah`rul pudr`. se scoate. Se d`. untul. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Chec cu cacao 8 g`lbenu[uri 350 g zah`r pudr` 280 ml lapte 600 g f`in` 250 ml ulei 3 linguri de cacao sare vanilin` 20 g unt un praf de copt Chec cu ciocolat` 150 g zah`r 150 g f`in` 150 g unt 150 g ciocolat`. iar dup` aceea se \ncorporeaz`. trei albu[uri b`tute spum`. Albu[urile. Trei sferturi din compozi]ie se toarn` \n forma uns` cu unt. pu]in cåte pu]in. turnåndu-se deasupra [i nivelånd. Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. iar peste el vine restul de compozi]ie. Restul miezului de nuc` se las` \ntreg. Tava se \ntoarce de pe o parte pe alta. praful de copt. \ntreg. la foc moderat. se taie \n felii late de dou` degete [i lungi cåt jum`tate de palm` [i se lipesc dou` cåte dou` cu crema ob]inut` amestecånd ciocolata [i zah`rul r`mase cu un albu[ b`tut spum`. cu ciocolat` ras` deasupra. la un interval de 15 minute. ciocolata. amestecånd mereu [i praful de copt. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. cacaua [i f`ina. Dup` ce se omogenizeaz`. apoi se adaug` al patrulea ou. iar checul se poate felia numai dup` ce s-a r`cit. f`ina [i nucile. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`. deoparte 5 linguri din aceast` compozi]ie. |n prima jum`tate de or`. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. unul cåte unul. se adaug`. iar coaja dat` pe r`z`toare).

Chec cu portocale
200 g zah`r 150 g f`in` 125 g unt 3 ou`, o portocal` un plicule] de praf de copt

Portocala se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Untul se freac` spum`, mai \ntåi singur, apoi cu zah`rul, dup` care se adaug`, unul cåte unul, cele trei g`lbenu[uri, coaja [i zeama de portocal`. Albu[urile se bat spum`, dup` care se adaug` \n compozi]ie, pe rånd, cåte o lingur` de f`in` amestecat` cu praf de copt [i una de albu[. Se d` la cuptor \ntro tav` uns`, la foc moderat.

energic cu lingura de lemn ca s` se dizolve [i s` nu formeze cocoloa[e. Se pune iar vasul pe foc mic, amestecånd pån` se \ngroa[` [i se dezlipe[te de pere]ii vasului, moment \n care se ia de pe foc, continuånd amestecarea pån` se r`ce[te. Se adaug`, pe rånd, ou`le, se omogenizeaz`, apoi se fac sfere din aluat de m`rimea unei piersici, care se pun \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor, la foc puternic, 20 de minute, dup` care se las` focul mai mic pentru \nc` 20 de minute. Dup` ce s-au r`cit, se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se umplu cu fri[c`. Se servesc pudrate cu zah`r.

Cor`bioare cu migdale
300 g zah`r tos 250 g unt, 200 g f`in` 12 migdale dulci, 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat

Untul se \nmoaie la aburi, apoi se freac` bine, amestecåndu-se cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se toarn` apoi cele dou` g`lbenu[uri, unul cåte unul, un albu[ b`tut spum` [i, treptat, f`ina. Se amestec` \n continuare, timp de o or`, pån` cånd compozi]ia devine suficient de consistent`. Se \mparte \n patru buc`]i, care se modeleaz` cu måna \n form` de cor`bioare, deasupra fiec`reia aliniindu-se cåte trei migdale. Se dau la cuptor, \ntr-o tav`.

Chec cu småntån` [i dulcea]`
250 g f`in` 250 g zah`r 250 g småntån` 4 ou`, 100 g miez de nuc` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt fructe din dulcea]`

Cl`tite cu piersici la cuptor
1 l lapte 2 ou`, 3 c`ni de f`in` zah`r, vanilie 3 ce[ti de småntån` piersici din compot

Cornule]e cu cire[e
500 g cire[e 100 g zah`r tos un ou, 2 linguri de pesmet 20 g unt, 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar`

Se freac` dou` ou` \ntregi cu 200 g zah`r, apoi se adaug` småntåna, f`ina amestecat` cu praful de copt, coaja ras` de l`måie [i o parte din miezul de nuc` pisat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i trei sferturi din ea se toarn` \n forma de chec, peste ele se \ntinde dulcea]a, apoi se acoper` cu compozi]ia r`mas`. Se d` la cuptor, iar cånd este aproape gata, se a[az`, \n partea de sus, restul miezului de nuc`, l`sat \ntreg [i amestecat cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r.

Se amestec` laptele cu ou`le [i f`ina [i zah`rul [i vanilia pån` cånd devin o past`. Se toarn` compozi]ia cu un polonic \ntr-o tigaie \ncins` [i se coc cl`titele pe fiecare parte. Cånd sunt gata se umplu cu gem acri[or [i cu piersicile t`iate \n felii sub]iri. Se ruleaz` [i se a[az` \ntr-un vas rezistent. Se toarn` peste ele småntåna [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. Se servesc calde cu zah`r pudr` pe deasupra.

Cor`bioare cu ciocolat`
120 g zah`r pudr` 200 g unt, 250 g f`in` un ou, o l`måie 50 g ciocolat`

Cire[ele se cur`]` de codi]e, li se scot såmburii, apoi se pun la fiert \n ap` rece. Dup` ce s-au fiert suficient, se scot [i se scurg bine. Apoi se amestec`, \ntr-un castron, cu zah`rul, oul, o lingur` de pesmet [i un praf de scor]i[oar`, dup` gust. Se modeleaz` cornule]e din aceast` compozi]ie, se t`v`lesc prin pesmet [i se dau la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat.

Covrigei cu coniac
300 g f`in` 100 g unt, 200 g zah`r 4 ou`, o l`måie, 50 ml coniac un plicule] de praf de copt scor]i[oar`

Choux-a-la-creme
150 mg f`in` 100 g unt, 4 ou` 200 g fri[c` 2 linguri de zah`r pudr`

Se tope[te untul \n o jum`tate de litru de ap` aflat` pe foc. Cånd \ncepe s` fiarb` apa, se stinge focul [i se adaug` f`ina, amestecånd

Zah`rul se amestec` bine cu oul, cu untul frecat spum` [i cu coaja ras` de l`måie, dup` care se \ncorporeaz`, pu]in cåte pu]in, f`ina. Se freac` \n continuare pån` se omogenizeaz` [i \[i spore[te consisten]a. Se modeleaz`, cu måna, forma unor cor`bioare, care se stropesc cu ciocolat` topit` [i se dau la cuptor, \ntr-o tav`, s` se coac` la foc domol.

Se freac` trei dintre ou` cu untul [i cu zah`rul, timp de aproximativ o jum`tate de or`. Dup` acest interval, se adaug` f`ina amestecat` cu praful de copt, pu]in` coaj` ras` de l`måie, un praf de scor]i[oar` [i

220

coniacul. Se fr`månt` bine aluatul, se taie \n få[ii cåt un creion, care se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, formånd covrigeii. Ace[tia se ung cu un g`lbenu[ b`tut [i diluat cu pu]in` ap`, apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` pån` se rumenesc auriu.

\ncorporeaz` f`ina. Se pune compozi]ia s` fiarb` pe foc moale, b`tåndu-se pån` se \ngroa[`, moment \n care se toarn` romul [i cafeaua, fiart` foarte concentrat` [i strecurat`. Se continu` fierberea \nc` dou` minute, apoi se ia de pe foc, se toarn` \n cupe [i se d` la rece. Se serve[te ornat` cu fri[c`.

Covrigei de ciocolat`
200 g f`in` 100 g unt, 50 g zah`r un ou, 100 ml lapte 2 linguri de cacao

Crem` de cacao cu nuci [i pi[coturi
un pachet de margarin` 200 g cacao 500 g nuci 100 g ciocolat` ras` 200 g c`p[uni 300 g pi[coturi pentru [ampanie

Se freac` bine f`ina cu margarina, zah`rul, laptele [i cacaua, amestecånd energic pån` se omogenizeaz`. Se fr`månt` un aluat fraged, care se \mparte \n få[iu]e de dimensiunile unui creion. Se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, ob]inåndu-se forma covrigeilor. Ace[tia se coc la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt.

Se fierbe trei sferturi din cantitatea de lapte cu zah`rul, ad`ugånd petalele de trandafir [i migdalele pisate. F`ina se omogenizeaz` cu pu]in lapte, apoi se toarn` \n crati]`. Cu o furculi]` sau cu telul se bat g`lbenu[urile cu lapte, apoi se adaug`, la fel, amestecului de pe ma[ina de g`tit. Vasul se ]ine pe foc pån` ce compozi]ia \ncepe s` se \ngroa[e, amestecånd continuu. Apoi, crema este gata. |n loc de petale de trandafir (cel ro[u, special pentru dulcea]`) se pot folosi flori de liliac. Se a[az` \ntr-un vas de por]elan [i se d` la frigider, fiind mai bun` rece.

Crem` de ananas
o cutie de compot de ananas de 500 g o cea[c` de musli zaharin`, 3 ce[ti de ap` un plic de jeleu de ananas (praf)

Se freac` margarina cu cacao, apoi se adaug` nucile m`run]ite. Se pune cu fri[c`, ciocolat` ras`, apoi se adaug` c`p[unele, sp`late [i cur`]ate de impurit`]i [i codi]e. Se serve[te cu pi[coturi pentru [ampanie, a[ezate \n cerc, pe marginea salatierei.

Fructe umplute cu crem` de ciocolat`
2 banane 2 portocale 4 kiwi un pepene galben mic 4 linguri de zah`r 200 g ciocolat` de menaj 2 plicule]e de zah`r vanilat 2 ou` \ntregi 2 g`lbenu[uri o sticlu]` esen]` de rom 200 g fri[c`

Crem` de l`måie
200 g unt 300 g zah`r, 400 ml lapte 2 linguri de f`in`, o l`måie

Se strecoar` ananasul [i se p`streaz` zeama. Se p`streaz` 2 rondele \ntregi de ananas, iar restul se taie \n buc`]ele mici. |ntr-o oal` de amestec` musli, zaharina dup` gust [i apa, se fierb, pån` cånd se leag` un sos. Amestecånd se adaug` pe rånd zeama de la compot, jeleul [i ananasul. Se r`stoarn` \ntr-o compozi]ie [i se las` la frigider circa 2 ore. Se scoate crema pe un platou [i se orneaz` cu feliile de ananas.

Crem` de cafea
8 ou` 100 g zah`r, 300 ml lapte 2 linguri de f`in`, 50 ml rom 2 linguri]e de cafea m`cinat` 150 g fri[c`, sare

Untul, \nmuiat la aburi, se freac` bine cu zah`rul, pån` se ob]ine o spum` destul de consistent`. Se dizolv` f`ina \n lapte, apoi se pun la fiert, pe foc moale, amestecånd mereu ca s` nu se ard` f`ina sau s` se formeze cocoloa[e. Cånd d` \n clocot, se ia de pe foc, se las` pån` se r`ce[te, dup` care se adaug` coaja ras` [i zeama de la o l`måie. Se amestec`, apoi, cu untul [i zah`rul [i se omogenizeaz`.

Crem` de trandafiri
800 ml lapte 100 g zah`r 200 g petale de trandafir 50 g migdale 3 linguri de f`in` 5 g`lbenu[uri

G`lbenu[urile de la cele 8 ou` se freac` spum` cu zah`rul [i un praf de sare, apoi se toarn` laptele [i se

Coaja de portocal` se d` pe r`z`toare [i se amestec` cu g`lbenu[urile b`tute [i ou`le \ntregi. Se adaug` zah`rul, ciocolata de menaj topit` [i zeama de la o portocal`. Fri[ca se omogenizeaz` cu esen]a de rom [i zah`rul vanilat. De preferin]`, aceast` opera]iune ar trebui efectuat` cu mixerul. Crema de ciocolat` se a[az` \n vase rezistente [i se d` 4 ore la rece. Dup` ce s-a \nchegat suficient, fructele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i. Pepenelui galben i se scot cu grij` semin]ele, iar bananele [i portocalele se scobesc la mijloc. Fructele se umplu apoi cu crema de ciocolat` [i se orneaz` cu fri[c`. Acest desert se poate servi cu pi[coturi pentru [ampanie sau limbi de pisic` preparate \n cas`.

221

Fursecuri cu l`måie [i dulcea]`
200 g unt 120 g zah`r un ou, o l`måie dulcea]` de l`måie sau de portocale

Se freac` untul cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul, pån` se ob]ine o consisten]` spumoas`, apoi se adaug` coaja ras` [i zeama de l`måie. Se continu` frecarea, ajungånd la o past` omogen` care se \ntinde \ntr-o foaie groas` de un centimetru. Cu ajutorul unui p`h`ru], se decupeaz` cercule]e din aceast` foaie, a[ezåndu-se \ntr-o tav` tapetat` cu hårtie pentru copt. Se d` tava la cuptor, cam 20 de minute, la foc potrivit. Fursecurile se vor lipi, dou` cåte dou`, cu dulcea]` de l`måie.

de copt [i concentratul de ment`, amestecånd bine. Se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in. Se pune cu linguri]a din aceast` compozi]ie \ntr-o tav` uns` cu unt, apoi se d` la cuptor, unde se ]ine, la foc moderat, pån` se rumenesc fursecurile.

Fursecuri din migdale cu nuci
150 g f`in` 100 g unt 200 g zah`r, un ou 100 g migdale 100 g miez de nuc` 50 ml lapte 50 ml rom 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt, sare

Fursecuri cu nuci [i ciocolat`
100 g zah`r pudr` 100 g miez de nuc` 100 g ciocolat` 200 g unt 300 g f`in` 2 linguri de pesmet un ou, o l`måie

Fursecuri cu mac
250 g mac 200 g f`in`, 100 g unt 150 g zah`r, 100 g småntån` 150 ml lapte, un ou 2 linguri de untur`, o l`måie un plicule] de praf de copt sare, scor]i[oar`

Untul, \mpreun` cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul se freac` spum`, dup` care se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau dat prin ma[in`, ciocolata ras`, coaja de l`måie ras` [i f`ina. Se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` cu måna, din acest aluat, bilu]e cåt cirea[a, care se turtesc cu dosul palmei [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu pesmet. Se introduce tava \n cuptorul \ncins [i se coc fursecurile, la foc potrivit.

Se freac` untul cu oul \ntreg, f`ina amestecat` cu praful de copt, migdalele cur`]ate [i pisate, jum`tate din cantitatea de zah`r, laptele, jum`tate din zah`rul vanilat [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz`, se fr`månt` [i se \ntinde \ntr-o foaie groas` de aproximativ 5 milimetri. Se a[terne \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. Pån` se coace, se prepar` crema, din miezul de nuc` pisat, restul de zah`r tos [i de zah`r vanilat, dou` linguri de ap` [i romul. Se omogenizeaz`. Cånd se scoate aluatul din cuptor, se taie \n p`tr`]ele, care se lipesc, dou` cåte dou`, cu crema.

Se amestec` f`ina cu praful de copt, apoi cu untul, dou` linguri de zah`r, småntåna, un g`lbenu[ [i un praf de sare. Se fr`månt` aluatul [i se \ntinde \ntr-o foaie care se taie \n cercule]e cu gura unui p`h`rel. Semin]ele de mac se pr`jesc \n untur` \ncins`, dup` care se adaug` laptele, zah`rul r`mas, coaja ras` de l`måie [i un praf de scor]i[oar`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i cu ea se lipesc fursecurile, dou` cåte dou`, apoi se pun \ntr-o tav` uns` [i se introduc \n cuptorul bine \ncins.

Fursecuri pentru ceai
200 g f`in` 60 ml ulei 100 g miere, 2 ou` o lingur` de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat sare, bicarbonat, scor]i[oar`

Fursecuri cu vi[ine
100 g zah`r 4 ou`, 3 linguri de pesmet vi[ine

Fursecuri cu ment`
200 g f`in` 150 ml ulei, 150 g miere 2 ou`, un plicule] de praf de copt 50 ml ceai concentrat de ment`

Mierea se bate bine cu ou`le pån` se ob]ine o spum`, \n care se toarn` uleiul, apoi se adaug` praful

Vi[inele se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii, apoi se pun \ntr-un castron [i se presar` cu zah`r, dåndu-se la rece pentru vreo dou` ore, ca s` se lase zeama. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, dup` care se bat spum` fiecare dintre ele. Se amestec` albu[urile [i g`lbenu[urile b`tute cu vi[inele [i zah`rul, scurse de zeam`. Se freac` bine pån` se ob]ine o compozi]ie omogen` [i suficient de consistent`. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie de copt [i se pune pe ea cåte o linguri]` din compozi]ie, pån` se termin`. Se coc la foc potrivit, \n cuptorul \ncins \n prealabil.

Mierea se freac` spum` cu zah`rul pudr` [i cu ou`le \ntregi, apoi se presar` o lingur` de scor]i[oar` [i se toarn` uleiul, se adaug` o jum`tate de linguri]` de bicarbonat [i un vårf de linguri]` de sare. Dup` ce se omogenizeaz`, se \ncorporeaz` f`ina. Se fr`månt` aluatul, se acoper` cu un prosop [i se las` deoparte un sfert de or`, apoi se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri, din care se taie cercule]e, cu gura unui p`h`rel. Se pun fursecurile \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i se dau la cuptor, la foc moderat. Se servesc pudrate cu zah`r vanilat.

222

Gogo[i cu iaurt
250 g iaurt 3 ou`, 3 linguri de ulei o can` de zah`r f`in` cåt cuprinde o linguri]` de bicarbonat zah`r pudr`

se amestec` \n compozi]ie o lingur` de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. Se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru \nghe]at` [i se las` la congelator.

Se bat bine ou`le cu zah`rul, se adaug` o linguri]` de bicarbonat stins \n pu]in iaurt, apoi tot iaurtul [i se \ncorporeaz` f`ina, cåt cuprinde ca s` ias` un aluat potrivit de moale. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se modeleaz` gogo[ile, apoi se pr`jesc bine \n ulei \ncins. Se servesc pudrate cu zah`r.

|nghe]at` din suc de morcovi
300 g de zah`r pudr` 800 ml lapte nefiert 500 g suc de morcov 100 g l`måie 2 plicuri de zah`r vanilat

amestec` pån` la omogenizare. Se \nc`lze[te pu]in o tav`, \n ea punåndu-se cu ajutorul unui cornet få[ii din compozi]ie, lungi cam de 10 centimetri [i \nguste. Se introduce tava la cuptor [i se las`, la foc iute, pån` ce buc`]ile de aluat \ncep s` se \ng`lbeneasc` pe margini.

Madlene cu l`måie
150 g zah`r 150 g unt 150 g f`in` 4 ou` o l`måie

|nghe]at` de ciocolat` cu ienup`r
600 g de ciocolat` de menaj 450 g zah`r pudr` 350 ml lapte 50 g pulbere de ienup`r 300 g fri[c` 2 linguri de sos de vi[ine

Ciocolata se d` pe o r`z`toare de sticl` [i i se adaug` laptele cald [i zah`rul, amestecånd bine s` se topeasc`. Se las` peste noapte la congelator a[ezat` \n forme speciale, iar a doua zi se d` la mas`. Fri[ca este ]inut` [i ea toat` noaptea la congelator, iar acum se \ncorporeaz` cu restul compozi]iei. Preparatul se pune \n forme de \nghe]at` [i se d` la mas`, decorat cu mai mult` fri[c` [i sos de vi[ine. Ca o excentricitate, se poate servi cu banane flambate.

Zah`rul pudr` se omogenizeaz` cu g`lbenu[urile, pån` cånd devin o spum` bine legat`. Se adaug` laptele treptat, amestecånd continuu cu lingura de lemn. Coaja de l`måie se rade [i se pune la compozi]ie, ca [i zah`rul vanilat. Din morcov se ob]ine suc, acesta amestecåndu-se cu restul ingredientelor. Preparatul se r`stoarn` \ntr-un vas special [i se d` la congelator. Cånd este \nghe]at, se a[az` \n cupe [i se orneaz` cu sos de ciocolat` (ciocolat` amar` ras`, topit` la foc mic, amestecat` cu unt [i zah`r), fri[c` [i diverse fructe (zmeur`, cire[e, kiwi sau pepene galben).

Ou`le \ntregi se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. Separat se freac` spum` untul, dup` care se omogenizeaz` cu compozi]ia. Se mai adaug` coaja ras` de l`måie, apoi, pu]in cåte pu]in, se \ncorporeaz` f`ina. Se amestec` bine pån` se formeaz` un aluat omogen. Se folosesc forme speciale, de dimensiuni mici, care se ung bine cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`. Se coc, \n cuptorul bine \ncins, la foc potrivit.

Jeleu de portocale [i mere
25 g portocale 25 g mere rase 3 g gelatin`, 150 ml ap` 5 linguri de zah`r 150 ml suc de portocale

Madlene cu migdale
150 g zah`r 200 g f`in` 200 g unt 3 ou` 10 g drojdie de bere un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de migdale

Se fierbe apa, se d` pe foc [i se adaug` coaja de portocale [i se las` 5–6 minute la foc. Se adaug` suc de portocale, fructele t`iate buc`]ele, gelatina. Se serve[te de preferin]` rece.

|nghe]at` de l`måie
180 g zah`r 3 l`måi, 2 ou`

Limbi de pisic`
200 g zah`r pudr` 200 g f`in`, 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`

Se fierb 150 g de zah`r \n 300 ml ap`, la foc mic, amestecåndu-se \n permanen]`, ca s` nu se lipeasc`. Cånd \ncepe s` se lege siropul, se adaug` coaja ras` de la o l`måie [i zeama a trei l`måi. Cånd \ncepe s` clocoteasc`, se ia de pe foc [i se las` o or`, s` se r`ceasc`, dup` care

Se freac` spum` untul cu zah`rul, apoi se \ncorporeaz` f`ina [i albu[urile de la cele trei ou`, f`r` s` fie b`tute. Se toarn` laptele [i se

Ou`le se bat spum` \mpreun` cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Drojdia se sub]iaz` cu pu]in` ap`, se amestec` bine cu f`ina, apoi cu ou`le [i zah`rul, turnånd [i esen]a de migdale. Se omogenizeaz`, apoi se adaug` untul, care a fost \n prealabil \nmuiat la aburi, frecat spum` [i r`cit. Formele pentru madlene se ung bine cu unt, se presar` cu f`in`, apoi se toarn` compozi]ia [i se dau la cuptor, cel mult un sfert de or`.

223

Melanj de fructe proaspete
2 mere 3 pere zemoase 12 prune coapte un pahar de boabe de struguri albi un pahar de boabe de struguri negri 2 felii de pepene galben o l`måie, 2 pahare vin alb un pahar zah`r pudr`

Merele [i perele se cur`]` de coaj` [i de såmburi, apoi se taie \n feliu]e sub]iri. Prunele se cur`]` de coaj`, li se scot såmburii [i se taie \n sferturi. Pepenele galben se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Se amestec` fructele cu vinul, zah`rul [i zeama de l`måie, apoi se d` la rece. Se serve[te \n cupe, cu cåte un pi[cot de fiecare.

Zah`rul se toarn` \ntr-o crati]` [i se pune la foc mic, s` se caramelizeze, apoi se stinge cu o can` de ap` [i se mai fierbe pu]in, cåt s` se dizolve. Nucile se piseaz` m`runt, amestecåndu-se cu margarina, cu cacaua [i cu o can` de ap`. Se toarn` acest amestec \n oala cu zah`r [i se pune s` fiarb`, pe foc mic, pån` se \ngroa[`. Se umplu foile de napolitan` cu compozi]ia ob]inut` [i se preseaz` cu un obiect greu, ca s` se a[eze uniform umplutura. Se taie \n buc`]i doar cånd se servesc.

Nuci
250 g margarin` 100 g zah`r 4 linguri]e de miez de nuc` m`cinat o lingur` de cacao 14 linguri de f`in` o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat

genizat, se toarn` \ntr-o form` de tort uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. Se coace \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`, f`r` s` se deschid` u[a \ntre timp. Se las` pån` se r`ce[te, apoi se taie \n dou`, la mijlocul \n`l]imii. Se freac` trei ou` \ntregi cu 150 g zah`r, apoi se adaug` ciocolata topit` [i untul, dup` care se d` la rece o jum`tate de or`. |ntre timp, se fierb 100 g zah`r \n 200 ml ap`, ad`ugånd [i restul de rom cånd s-a topit zah`rul. Se ia de pe foc cånd e legat [i se \nsiropeaz` blatul, apoi se ung jum`t`]ile de blat cu crema de ciocolat` [i se suprapun. Se orneaz` cu fulgi de cocos.

Mere \n foitaj
250 g f`in` 120 g margarin` 120 g unt, sare 7 ml o]et 2 linguri de f`in` 120 ml ap`, un g`lbenu[ 1 kg mere, 100 g zah`r 50 g stafide, vanilin`

Orez cu fructe confiate
100 g orez 200 g fructe confiate un plicule] de scor]i[oar` 2 mere

Se aleg mere la aceea[i m`rime, se cur`]` [i li se scot såmburii. Se umple locul r`mas dintr-o crem` din zah`r, vanilin` [i stafide. Aluatul se preg`te[te pe o plan[` de lemn, punånd \ntåi f`ina [i \n mijlocul ei apa [i sarea. Aluatul se fr`månt`. Se las` 20 de minute la frigider, dup` care se \ntinde, pres`rånd \n prealabil f`in` pe mas`. Se \ntinde o foaie de aluat, care se taie \n atåtea p`trate cåte mere avem. Merele se pun \n mijlocul p`tratelor, apoi ungem marginile foii cu g`lbenu[ de ou, spre a le uni. Se coc la foc potrivit, 40 de minute. La final se pudreaz` cu zah`r.

Se freac` margarina cu zah`rul pån` se ob]ine o spum`. Se adaug` miezul de nuc`, apoi cacaua, f`ina, turnat` pu]in cåte pu]in. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`, dup` care se fr`månt` insistent pån` se ob]ine un aluat moale. Se modeleaz` forme de nuci, care se dau la cuptor \ntr-o tav` bine uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Crema se prepar` din 250 g margarin`, dou` linguri de cacao, dou` linguri de ap`, 5–6 linguri de zah`r. Se freac` bine toate acestea, iar cu crema se umplu nucile, t`iate \n dou` la mijloc.

Se amestec` 100 g de orez fiert cu 200 g fructe confiate (cire[e, afine, caise, piersici) [i mere rase. Se adaug` scor]i[oar` [i vi[ine din dulcea]` pentru ornament. Se adaug` cacao [i zah`r pudr`, [i se serve[te cald sau rece, dup` preferin]`.

Orez cu lapte [i fructe
200 g orez 2 plicule]e de zah`r vanilat 300 ml lapte, 40 g fri[c` 100 g zah`r, 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom, 40 g unt 300 g fructe de sezon de preferat cele zemoase

Negres`
10 ou` 400 g zah`r 120 g f`in`, o lingur` de cacao 100 g ciocolat` 100 ml rom, 250 g unt fulgi de nuc` de cocos

Napolitane cu crem` de nuci [i cacao
200 g margarin` 250 g zah`r 100 g miez de nuc` o lingur` de cacao un pachet de foi de napolitane

Se bat spum` albu[urile de la [apte ou` cu 150 g zah`r [i o lingur` de rom, apoi se adaug`, unul cåte unul, cele [apte g`lbenu[uri, cacaua [i f`ina. Dup` ce s-a omo-

Se fierb 200 ml lapte cu orezul \ntr-un vas de inox, spre a nu se lipi, ad`ugånd zah`rul. Cånd este aproape fiert, se las` la r`cit [i se \ncorporeaz` g`lbenu[urile [i esen]a de rom. Se adaug` zah`rul vanilat [i restul de lapte. Se cur`]` fructele de coaj` [i se por]ioneaz` \n feliu]e mici. Acestea se omogenizeaz` cu compozi]ia de mai sus [i se d` totul la frigider cåteva ore. Cånd este gata, se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu fri[c` [i buc`]ele de

224

fructe proaspete. Se poate pudra cu un praf de cacao [i scor]i[oar`, pentru impresia estetic`.

Påine de ciocolat`
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g unt 150 g ciocolat` 6 ou`, un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu crem` de ciocolat`
350 g zah`r 150 g f`in`, 8 ou` 200 g unt, 200 ml lapte 100 g ciocolat`

Se freac` [ase g`lbenu[uri spum` cu 150 g zah`r, ad`ugånd apoi, rånd pe rånd, cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[ b`tut spum`, amestecåndu-se de fiecare dat`. Se unge o tav` dreptunghiular` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia, apoi se d` la cuptor, la foc moderat, pån` se coace. Dup` aceea, se scoate, se las` s` se r`ceasc`, apoi se taie \n buc`]i. Zah`rul r`mas se freac`, \ntre timp, cu g`lbenu[urile de la celelalte dou` ou`, cu ciocolata topit` [i laptele. Se pun s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, amestecånd permanent. Se las` pån` se \ngroa[`, apoi se ia de pe foc [i se continu` amestecarea, pån` se r`ce[te, apoi se combin` cu untul frecat. Crema ob]inut` se \ntinde \ntre dou` felii de pandi[pan.

Se freac` \mpreun` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, apoi se freac` [i unele [i altele. G`lbenu[urile se adaug` la compozi]ie, dup` care se toarn` cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[, amestecånd cu grij` [i continuånd \n mod identic pån` se termin` ingredientele. Laptele se \nc`lze[te pu]in [i se tope[te ciocolata \n el, apoi se adaug` [i \n compozi]ie, care se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se ]ine la foc mic.

toarea ordine: migdalele, fisticul [i alunele, cur`]ate [i pisate m`runt sau tocate la ma[in`, curmalele [i smochinele t`iate m`runt, apoi stafidele. La sfår[it, se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in, amestecånd mereu. Se omogenizeaz` aluatul, se modeleaz` \n form` de franzele, care se ung cu g`lbenu[urile b`tute [i se pun la copt \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. Se las` la cuptor, la foc moale, timp de o or`.

Pepene galben cu profiterol
2 pepeni galbeni de cåte 1 kg fiecare 200 g fri[c` 200 g \nghe]at` asortat` 100 g alune 8 limbi de pisic`, 2 kiwi

Påine de nuc`
3 ou` un pahar de zah`r pudr` 2 linguri de ulei un praf de copt un pahar de nuc` m`cinat` un pahar cu f`in` o l`måie

Se taie un capac la fiecare pepene, apoi se despic` \n dou` [i se \ndep`rteaz` semin]ele. Pepenii se umplu cu \nghe]ata, alunele pisate, fri[ca [i limbile de pisic`, apoi se orneaz` cu felii de kiwi [i sos de ciocolate.

Pepene galben umplut
un pepene galben mare o par`, un m`r 2–3 piersici, 2–3 prune un pahar boabe de struguri un pahar de vin, 2 p`h`rele de rom un pahar de zah`r, 3 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu vi[ine
200 g zah`r 200 g f`in` 5 ou`, 50 ml ulei 600 g vi[ine o l`måie, un plicule] de zah`r vanilat

Ou`le se bat bine cu zah`rul, apoi se adaug` uleiul, praful de copt stins \n zeama de l`måie, f`ina, turnat` \n ploaie, plus nuca m`cinat`, amestecåndu-se pån` ce se ob]ine un aluat elastic. Se unge o tav` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se d` la cuptor, s` se coac`, la foc moderat, cam o jum`tate de or`. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te.

Albu[urile se bat spum` cu zah`rul, apoi se toarn`, unul cåte unul, g`lbenu[urile, amestecånd de fiecare dat`. Se adaug` uleiul, coaja ras` de l`måie, zah`rul vanilat [i f`ina, apoi se omogenizeaz`. |ntr-o form` de chec, tapetat` cu hårtie pentru copt, se \ntinde cåte un strat de compozi]ie [i unul de vi[ine, continuåndu-se tot a[a pån` se umple forma. Se coace la foc mic.

Påinea sultanului
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g migdale 100 g fistic, 100 g alune 100 g curmale 100 g smochine 100 g stafide, 8 ou`

Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum` cu zah`rul, dup` care se adaug` fructele, \n urm`-

M`rul, para, prunele [i piersicile se cur`]` de coji [i de såmburi, apoi se taie \n cubule]e [i, \mpreun` cu strugurii, se pun \ntr-un castron \n care se presar` zah`rul. Se taie un c`p`cel din pepenele galben, se scot semin]ele [i se umple pepenele cu fructele celelalte. Se amestec`, pe foc mic, vinul cu zah`rul, apoi [i cu gelatina. Se iau de pe foc atunci cånd s-au dizolvat \n vin, se strecoar`, apoi se adaug` romul [i zah`rul vanilat. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se toarn` \n pepene, care se d` la rece.

225

un ou o l`måie. se ]in la frigider cel pu]in o or`. apoi zah`rul vanilat. 2 linguri de zah`r pudr` gem de caise Pesme]i de ciocolat` [i migdale 200 g migdale 200 g zah`r pudr` 50 g ciocolat` o lingur` de f`in`. Se introduce tava la cuptor [i se las` pån` \ncep s` se rumeneasc` pi[coturile. prin intermediul unui cornet. |n scobitura creat` se pune cåte o linguri]` de zah`r sau miere [i stafide cåt \ncap. Acestea se pot servi lipite. la foc potrivit. care se toac` m`runt [i se p`streaz`. Se amestec` migdalele. continuånd fierberea pån` se 226 . se fierbe zah`rul cu apa. Aluatul se face b`tånd bine ou`le \ntregi. amestecånd permanent. Se d` la cuptor [i se las` s` scad` pån` cånd sunt bune rumenite. Se scot pe un platou de por]elan. scor]i[oar` Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. Caisele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i. cu fri[c` deasupra. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. Albu[ul se separ` de g`lbenu[. Miezul de nuc` se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. Crema: 4 pahare de zah`r 6 pahare de ap`. din care se taie få[ii. nici prea tare. se a[tern pi[coturi. iar compozi]ia s-a \ngro[at. zah`rul. pån` se rumene[te pu]in. sco]åndu-se såmburii. Se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. Se tapeteaz` o tav` cu o coal` de hårtie pentru copt [i. se r`cesc [i se dau cåteva ore la frigider. se scoate [i se taie \n buc`]i p`trate. Cånd s-au topit ciocolata [i zah`rul. se ia de pe foc. dup` care se las` s` creasc`. se fr`månt`. la foc potrivit. 150 g fri[c` 150 g miez de nuc` o lingur` de cacao Pl`cint` cu caise 500 g caise 500 g f`in` 200 g unt 2 ou` 10 g drojdie de bere 100 ml lapte 200 g zah`r sare Se iau trei gutui coapte bine [i cinci pere bergamote. \nainte de a se aventura spre alte re]ete. coaja de l`måie [i un praf de scor]i[oar` cu trei linguri de ap` c`ldu]`. pån` se omogenizeaz`. cu zah`rul [i cu miezul de nuc` pisat m`runt sau tocat la ma[in`. Acestea se modeleaz` cu måna. L`måia se rade de coaj`. Printre ele se pun cotoarele cu tot cu semin]e.Pere [i gutui la tav` cu fri[c` 3 gutui 5 pere bergamote 50 g margarin` 2 linguri de zah`r 2 linguri de miere 200 g stafide. uleiul [i f`ina. Cu crema ob]inut` se umplu jum`t`]ile de piersic`. apoi se amestec` bine cu mierea [i cacaua. apoi se fr`månt` aluatul [i se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. care se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se coace. Se spal` piersicile. ciocolata. apoi se \ntinde o foaie groas` de un deget. pån` la omogenizare. \n lipsa unor forme speciale. se presar` cu zah`r [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. Se \ntinde \ntr-o foaie groas`. Albu[urile se bat spum`. dou` cåte dou`. punåndu-se la copt \ntr-o tav` uns` cu unt. care se presar` cu zah`r pudr`. ob]inåndu-se un aluat de consisten]` nici prea moale. cu trei linguri de zah`r. Este o pr`jitur` pe care o poate \ncerca oricine. Se d` la cuptor. Se cur`]` de cotoare. Pr`jitura debutan]ilor Aluat: 6 ou` 11 linguri de zah`r 11 linguri de f`in` 11 linguri de ulei un vårf de cu]it de praf de copt. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i lungi de 5–6. |n tav` se mai toarn` o can` de ap` [i restul de stafide. Se omogenizeaz` compozi]ia. frecat spum` \n prealabil. Se amestec` f`ina cu untul. punåndu-se \mpreun` la fiert. \nmuiat la aburi \n prealabil. Se cur`]` migdalele [i se piseaz`. pu]in cåte pu]in. la foc potrivit. Se omogenizeaz`. pe foc mic. se acoper` cu jum`t`]ile de caise pres`rate cu zah`r. apoi se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. 200 g fri[c` Piersici umplute 8 piersici 150 g miere. drojdia dizolvat` \n laptele c`ldu]. se amestec` o lingur` de f`in`. Se servesc reci. care se ung cu albu[ul b`tut. cu zah`rul dup` care se adaug` praful de copt. ornåndu-se cu fri[c`. se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt. un ou \ntreg [i un g`lbenu[. Se taie \n jum`t`]i [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu margarin`. Pentru crem`. apoi se amestec` bine cu migdalele [i cu zah`rul. pres`råndu-se cu zah`r. |nainte de a se servi la mas`. iar cånd se rumene[te. se tope[te margarina. un pachet de margarin` 7 linguri de f`in` un plicule] de zah`r vanilat cacao Pi[coturi din nuci 300 g f`in` 80 g unt 200 g zah`r 100 g miez de nuc` Se amestec` bine f`ina cu untul. sau se dau prin ma[ina de tocat. se adaug` cacaua. Pi[coturi cu migdale 200 g migdale 300 g zah`r tos 6 ou`. cur`]ånd bine tot puful. cu gem de caise.

Se fr`månt` bine. numai dup` ce s-a r`cit. \n ploaie. romburi sau dreptunghiuri. dup` care se acoper` cu ea pr`jitura. Se toarn`. se toarn` compozi]ia. se las` s` se r`ceasc` [i se unge cu glazura. Pr`jitur` cu c`p[une 500 g c`p[une 200 g unt 200 g zah`r pudr` 4 ou`. iar separat se amestec` mierea cu cele dou` g`lbenu[uri. Se \ncorporeaz` apoi \n restul compozi]iei. iar \n final se adaug` [i albu[urile. a[ezåndu-se pe tava uns` cu unt [i pudrat` cu f`in`. t`iat` \n buc`]i. Ingredientele se toarn` \ntr-o form` tapetat` cu hårtie de pergament [i se d` cåteva ore la frigider. apoi se adaug` restul de zah`r. se las` s` se usuce [i se piseaz`. apoi. Trei g`lbenu[uri se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. Pr`jitur` cu migdale [i cafea 200 g migdale dulci 150 g cafea m`cinat` 6 ou` 250 g zah`r pudr` 175 g unt Gri[ul se op`re[te \n laptele \n clocot. Se freac` 150 g zah`r cu untul [i zah`rul vanilat. \ntre care se \ntinde crema. se toac` [i se adaug` amestecului. care se \ntind \n foi [i se coc pe rånd \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. sare Pr`jitur` cu mac 200 g f`in` 350 g zah`r pudr` 2 ou` 150 g miere 200 g semin]e de mac o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Se tope[te ciocolata de ment` la bain-marie. care se face frecånd albu[ul cu zah`rul r`mas. apoi se \ncorporeaz` [i praful de copt. \mpreun` cu ciocolata cu lapte m`run]it`. pån` se \ngroa[` crema. Biscui]ii se f`råmi]eaz` [i se las` la \nmuiat \n rom. cur`]ate de codi]e. cu lingura de lemn. f`ina. iar deasupra se aranjeaz` c`p[unele. Se ia de pe foc [i se adaug` albu[urile [i nucile pisate. Deasupra se presar` nuci m`cinate. 2 albu[uri 100 g nuci pr`jite 2 linguri]e de zah`r o esen]` de rom 200 g biscui]i de ciocolat` Pr`jitur` cu gri[ o can` de gri[ o can` de miez de nuc` m`cinat o can` de zah`r o can` de lapte o linguri]` de bicarbonat 3 ou`. 200 g f`in` Se freac` untul. semin]ele de mac [i f`ina. unul cåte unul. cele patru g`lbenu[uri. bicarbonatul stins \n pu]in lapte. Se d` la cuptor s` se coac` bine [i se serve[te. care se \ntinde \ntr-o foaie. care poate avea diverse arome. miezul de nuc`. Se taie aluatul \n dou` p`r]i. punåndu-se \ntr-o tav` uns` [i se coace la foc moderat. se tapeteaz` cu f`in`. Dup` ce se scoate. ou`le. \mpreun` cu zah`rul [i untul. se op`resc \n ap` clocotit`. Se amestec` pån` la omogenizare. timp de cinci minute. apoi se las` la frigider. Se las` o zi la rece s` se \nt`reasc` glazura. frecånd spum` trei albu[uri cu zah`rul pudr` care a mai r`mas [i cu restul de cafea. Mierea se \nc`lze[te pån` devine fluid`. Se mixeaz` cele dou` creme ob]inute. Dup` ce s-a copt. Se unge o tav` cu unt. pudrat` cu zah`r. b`tute spum`. Se d` la cuptor [i. se prepar` un sirop de zah`r ars. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul. Se \ntinde \ntr-o foaie. apoi se las` s` se r`ceasc`. Se toarn` zah`rul. 5 ou` 200 ml cafea concentrat` o l`måie bicarbonat l`måie. f`ina. se \mparte \n patru buc`]i. 227 . se scoate [i se las` \n tav` pån` se r`ce[te. apoi se acoper` [i se las` la crescut pån` a doua zi. amestecånd permanent. Pr`jitur` cu ment` 300 g ciocolat` cu lapte 100 g ciocolat` de ment` 100 g frunze proaspete de ment` 200 g unt. sp`late [i scurse bine. apoi se amestec` bine cu 100 g cafea [i 3 ou`. t`iat` \n felii. se suprapun foile [i se taie pr`jitura \n p`trate. se d` compozi]ia prin sit` [i apoi se freac` \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de zah`r [i cu 150 g unt topit. \n timp ce se coace. apoi se poate servi. Apoi. apoi se scurg [i se toac` la ma[in`. Se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. dou` ou` \ntregi. se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu biscui]i. la foc moderat. f`ina r`mas` [i o linguri]` de bicarbonat dizolvat \n zeama de l`måie. Se \ntinde crema pe fiecare foaie. Se face glazura. frecåndu-se pån` se r`ce[te. se adaug` zah`rul. se fr`månt` pån` iese un aluat suficient de moale. Se scoate.\ngroa[` crema. Pr`jitur` cu crem` de cafea 400 g f`in` 300 g zah`r 150 g miere 400 g unt Semin]ele de mac se pun \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i se las` pe foc \nc` vreo trei clocote. Frunzele de ment` se spal`. cu esen]` de rom [i zeam` de Migdalele se cur`]`. Se amestec` [i se pune s` fiarb` la foc mic. Dup` aceea. se amestec`. ad`ugånd apoi trei linguri de f`in` [i cafeaua.

se pune o coal` de hårtie mai mare. 50 g migdale 50 g stafide. Se face umplutura. \n care se adaug` cele trei albu[uri. Jum`tate din cantitatea de miere se amestec` bine cu uleiul. sare Pr`jitur` cu struguri 200 g unt 300 g zah`r pudr` 300 g f`in`. Se omogenizeaz`. se omogenizeaz`. Se freac` pån` se ob]ine o crem`. lapte. Se las` pån` a doua zi. peste ea se a[az` blatul. precum [i cu trei g`lbenu[uri crude. l`såndu-se pån` mai cre[te. una dintre ele se a[terne \ntr-o tav` uns` [i se las` la crescut un sfert de or`. stins cu zeama de l`måie. De fiecare dat` cånd se ia cåte o linguri]` din aluat. se presar` uniform boabele de struguri. un sfert de can` de lapte [i dou` linguri de f`in`. Se freac` ou`le cu zah`rul \ntr-un castron a[ezat peste o oal` cu ap` clocotit`. pån` se rumene[te. apoi se toarn` restul de lapte [i maiaua. untul. Se unge o tav` cu pu]in unt. Peste ea. Deasupra. apoi se las` la crescut. se trece linguri]a prin ulei. se \n]eap` din loc \n loc [i se toarn` siropul. se omogenizeaz` [i se fr`månt`. la foc potrivit. Separat. apoi se amestec` bine cu dou` g`lbenu[uri fierte. apoi se scoate [i se las` pån` se r`ce[te. se acoper` cu foaia cealalt` [i se rumene[te \n cuptorul \ncins. Dup` ce se fr`månt`. mierea r`mas`. ulei. amestecate \mpreun` \n aceast` ordine. Se \ntind dou` foi. se amestec` bine cu f`ina [i praful de copt. Cånd se leag` siropul. se freac` spum` albu[urile [i se adaug` la compozi]ie. Se amestec` 300 g zah`r cu untul. din g`lbenu[urile amestecate. scurse de zeam`. apoi sunt pres`rate cu zah`r [i scor]i[oar`. precum [i migdalele cur`]ate [i pisate. miezul de nuc` pisat. Se las` o or` la foc moderat. se fr`månt` bine [i se \ntinde \ntr-o foaie \n tava uns` cu unt. cacao. la foc moderat. acoperindu-se cu un [ervet. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. apoi se d` la cuptor. puse s` fiarb` la foc domol. apoi se pune umplutura. pu]in` sare [i zah`rul. Pr`jitur` cu zmeur` 500 g zmeur` 5 ou`. se ia de pe foc [i se toarn` romul. Se las` o or` deoparte. Se freac` untul cu zah`rul. dup` care se las` o jum`tate de or` s` mai creasc`. Se d` la cuptor. Se adaug` bicarbonatul. Se amestec` småntåna cu dou` g`lbenu[uri. zah`r. se face un sirop din zah`rul r`mas [i 200 ml de ap`. Se adaug`. pån` s` se r`ceasc`. 50 g unt 250 g brånz` de vaci sare. se \nc`lze[te cuptorul. care se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu ulei. apoi se toarn` peste pr`jitur`. praf de copt. Se orneaz` cu miezul de nuc`. la foc moderat. Se adaug`. la foc moderat. zah`rul vanilat [i albu[urile b`tute spum`. 4 ou` 2 plicule]e de praf de copt 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o sticlu]` de esen]` de vanilie. f`ina [i trei g`lbenu[uri. stafidele \nmuiate \n ap` rece [i tocate. un vårf de cu]it de sare. b`tute spum`. coaja ras` de l`måie [i un praf de sare. restul de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. unul cåte unul. se \ntinde o foaie groas` cåt degetul. Se d` la cuptor. Mierea se fierbe. pån` se ob]ine o past` fin`. Din f`in`. pe rånd. se pun prunele. care se pune \ntr-o tav` uns`.Pr`jitur` cu nuci 200 ml lapte 350 g miere 250 ml ulei o l`måie o lingur` de zah`r 10 g drojdie 2 linguri de f`in` 4 ou` 200 g miez de nuc` un plicule] de zah`r vanilat. esen]` de vanilie [i 2 albu[uri b`tute spum`. cui[oare Prunele se cur`]` de pieli]e [i såmburi. apoi. 50 g unt un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. 150 g zah`r. se ia o linguri]` din compozi]ie [i se pune pe tav`. s` se rumeneasc`. 6 ou` un pahar cu boabe de struguri Se prepar` o maia din drojdie. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav`. |n tava \n care s-a copt blatul. apoi se \ncorporeaz` f`ina. 1 kg prune scor]i[oar` Pr`jitur` cu stafide [i nuci 3 ou` 3 ce[ti de zah`r 6 ce[ti de f`in` 100 g stafide 100 g nuci o l`måie bicarbonat Brånza de vaci se d` prin sit`. sare Pr`jitur` cu rom 150 g f`in` 250 g zah`r 2 linguri de cacao 120 ml ulei 150 ml lapte 100 ml rom 250 g fri[c`. l`sånd focul moderat. cånd se amestec` 2 albu[uri b`tute spum` cu fri[ca [i se toarn` peste blat. apoi se \ncorporeaz` f`ina turnat` \n ploaie. dup` preferin]e. |ntre timp. dup` care se adaug` untul. date [i ele prin sit`. 228 . 2 g`lbenu[uri. pån` se tope[te. Pr`jitur` oriental` 400 g miere 200 g f`in`. se face un aluat potrivit de moale. g`lbenu[urile. cåte un praf de scor]i[oar` [i de cui[oare. zah`r Pr`jitur` cu prune 300 g f`in` 150 g unt 400 g zah`r pudr` 2 linguri de småntån` 5 ou`.

dup` ce se toarn` peste ea restul de unt topit [i se presar` zah`r pudr`. Se \nc`lze[te pu]in laptele. Se bat spum` albu[urile de la celelalte cinci ou`. aproximativ 30 de minute. se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. se \ntinde crema pe el. cacaua. timp de 15 minute. se amestec` apoi cu zah`rul [i cu albu[urile b`tute spum` [i se pun toate la fiert. Se freac` spum` 100 g unt. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se piseaz` miezul de nuc`. ca s` stea la aburi. se taie \n form` de romburi. timp de 30 de minute. se toarn` \ntr-o tav` acoperit` cu hårtie pentru copt [i se d` la cuptor. Rulad` cu crem` de nuci 200 g f`in` 200 g småntån` 250 g zah`r 250 ml lapte 2 ou` 200 g miez de nuc` o lingur` de unt o l`måie un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Romburi de susan 200 g zah`r 200 g semin]e de susan Semin]ele de susan se rumenesc pe plita cuptorului. Compozi]ia. dup` care se trec prin sit`. romul [i f`in` cåt cuprinde. se scoate. apoi se r`stoarn` pe un fund de lemn umezit. Se taie imediat \n form` de romburi. cånd se amestec` [i cu untul frecat spum`. la foc moderat. Dup` ce s-a copt. ad`ugånd pu]in` esen]` de rom. se las` cåteva minute. se \mparte \n trei buc`]i. coaj` de l`måie. Crema ob]inut` se d` la rece. 2 linguri de f`in` o linguri]` de coniac Rulad` de cacao cu fri[c` 400 g zah`r pudr` 2 linguri de f`in` 100 g cacao 7 ou` 200 g unt 50 ml lapte 100 g fri[c` o sticlu]` de esen]` de rom Se bat dou` ou` \ntregi cu jum`tate din cantitatea de zah`r. se a[az` deasupra tava \n care s-a copt. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor s` se coac`. la foc moderat. un albu[ [i ciocolata dat` pe r`z`toarea fin`. unt [i esen]` de rom. Cacaua se dizolv` \n laptele c`ldu]. apoi se pune deoparte. amestecånd \n permanen]`. Se pun apoi zah`rul. Se freac` energic. apoi se dau la cuptor. Romburi cu rom 200 g f`in` 200 g unt 100 g zah`r 4 ou` 100 ml rom. apoi se ruleaz`. Cånd e gata blatul. dåndu-se la cuptor. Cånd s-a copt. |ntre timp. se freac` untul spum` cu oul r`mas. Se toarn` \ntr-o tav` \nvelit` cu hårtie alb` bilu]ele de aluat. Ce r`måne.Pr`jiturele din nuci cu crem` 250 g zah`r 150 g unt 3 linguri de f`in` 2 linguri de cacao 100 g miez de nuc` 7 ou` Pricomigdale din nuci [i coniac 200 g zah`r pudr` 150 g miez de nuc` 4 ou`. se strope[te cu esen]` de rom. se amestec` apoi cu 200 g zah`r. Se unge o tav` cu unt. iar la urm` se \ncorporeaz` f`ina. la foc moderat. continuånd amestecarea. |n momentul \n care compozi]ia s-a r`cit. Cånd d` \n fiert. Cåt e cald`. pån` se ob]ine o crem` consistent`. Aluatul ob]inut se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. apoi se adaug` un sfert din cantitatea de cacao cu lapte [i f`ina. cu miezul de nuc` pisat. Se freac` [ase ou` cu 150 g zah`r. se dau prin ma[ina de tocat. s` se rumeneasc` auriu. se las` pån` se r`ce[te. se tapeteaz` cu f`in` [i se pun bilu]e cåt nuca din compozi]ia ob]inut`. apoi se adaug` f`ina [i coaja ras` de l`måie. miezul de nuc` dat prin ma[ina de tocat. Se bat ou`le cu småntåna. pån` se \ngroa[`. restul de cacao cu lapte [i un pahar de zah`r. apoi se toarn` ou`le. dup` ce s-a omogenizat. un vårf de cu]it de sare. g`lbenu[urile b`tute \mpreun`. ca s` nu se \nt`reasc`. Se amestec` de cåteva ori. \ntr-un castron pus pe o oal` cu ap` clocotit`. \ntre care se \ntinde crema. se adaug` coniacul [i f`ina [i se omogenizeaz` cåt mai bine. Se caramelizeaz` u[or zah`rul \ntr-o oal`. care se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` repede la cuptor. dup` care se adaug` restul de zah`r. la foc moderat. apoi se unge cu crem`. unul cåte unul. apoi se amestec` [i ele \n compozi]ie. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor. se ruleaz` [i se garnise[te cu fri[c`. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie. omogenizåndu-se de fiecare dat`. blatul se scoate pe un prosop umezit. pån` se coace. Celelalte trei albu[uri se bat spum` cu zah`rul r`mas. iar cånd \ncepe s` se coloreze se toarn` peste el semin]ele de susan. se amestec` apoi cu zah`rul. 229 . sare Pricomigdale cu ciocolat` 100 g ciocolat` 250 g migdale dulci 250 g zah`r 4 ou` 30 g unt 2 linguri de f`in` Migdalele se cur`]`. se scoate pe o coal` mare de hårtie.

\ntr-o tav` uns`. se adaug` ananasul. Se serve[te \n cupe. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. apoi se amestec` bine cu restul de miere [i de zah`r vanilat. ornåndu-se cu fri[c` [i cacao sau ciocolat` ras`. la cald. stafidele [i esen]a de vanilie. aproximativ 6–7 ore. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu zah`rul. l`sånd s` se dospeasc`. dizolvat` \n lapte. mandarinele. C`p[unele [i zmeura se spal` [i se cur`]`. Dup` aceea se \ntinde o foaie sub]ire din aceast` compozi]ie. 100 g stafide 150 ml lapte. dup` care se \ncorporeaz` f`ina [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te de mån`. Toate fructele se las` la macerat \n sucul propriu \mpreun` cu coniacul la frigider. dup` care se taie cubule]e. 6 ou` o lingur` de pesmet 100 g dulcea]` de vi[ine Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Se cur`]` portocalele. pu]in zah`r vanilat [i un praf de sare. amestecate cu zah`rul. iar deasupra se pun merele cur`]ate de coaj` [i date pe r`z`toare. Se serve[te rece. Salat` de portocale cu miere 2 portocale o lingur` de miere zeama de la o l`måie 2 mere |ntr-un castron se amestec` portocalele [i merele t`iate cubule]e dup` ce au fost decojite. Se las` la c`ldur` s` mai creasc`. sare se pune \ntr-o form` bine uns` cu unt [i se d` la cuptor. stafidele op`rite \n ap` clocotit` [i miezul de nuc` pisat. se umple cu dulcea]a [i se ruleaz`. Semin]ele de susan se pr`jesc pe plita \ncins`. ad`ugånd pu]in` sare. scor]i[oara. Aluatul se \ntinde \n dou` foi. Se adaug` atunci trei sferturi de pahar de ap` c`ldu]`. se \ncorporeaz` f`ina [i pesmetul. Se las` cam 40 de minute. merele cur`]ate de coaj` [i såmburi [i t`iate \n cubule]e. ornat` cu fri[c` din bel[ug. ornat` din abunden]` cu fri[c` [i pres`rat` cu ciocolat` ras`. Rulad` de vi[ine 150 g zah`r 100 g f`in`. apoi se adaug` vanilia. lapte [i ou. care se ruleaz` [i se d` la cuptor. l`såndu-se pån` \[i dubleaz` volumul. apoi Se dizolv` drojdia \n lapte.Rulad` cu susan 200 g f`in` 100 ml ulei 50 g drojdie de bere 200 g miere 200 g semin]e de susan o linguri]` de zah`r un plicule] de zah`r vanilat. se \ncorporeaz` f`in` cåt cuprinde pentru a ob]ine un aluat potrivit de moale. se amestec` apoi cu zah`rul [i uleiul. apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. Compozi]ia se fr`månt` bine [i se \ntinde cu f`c`le]ul de m`m`lig` pe o plan[et` din lemn. verificånd din cånd \n cånd. se omogenizeaz`. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. la foc moderat. rodiile [i kiwi. jum`tate din cantitatea de miere. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Cånd se scoate. apoi se las` o or` la crescut. se freac` untul cu zah`rul. Se scot apoi [i se a[az` \ntr-o salatier`. 50 g stafide 200 g fri[c` 50 g ciocolat` Drojdia se \nmoaie \ntr-o linguri]` de ap`. se scoate pe un prosop \nmuiat \n ap`. Se amestec` bine totul [i se d` la rece cåteva ore. apoi se amestec` bine cu o linguri]` de zah`r [i una de f`in`. Se serve[te rece. apoi se toarn` albu[urile b`tute spum`. Se d` la cuptor. Se \ntinde crema peste foaia de aluat. sare o esen]` de vanilie 100 g zah`r pudr` 200 g fri[c` Rulouri cu vanilie Aluatul: 200 ml lapte 100 ml ulei 150 mg zah`r drojdie de bere cåt o nuc` f`in` cåt cuprinde Crema: 200 g unt 150 g zah`r pudr` 2 batoane de vanilie 100 ml lapte Se preg`te[te aluatul pentru rulad`. pån` se tope[te complet. zeama de la o l`måie [i se las` s` stea cel 230 . Salat` de fructe special` 200 g portocale 200 g mandarine 2 rodii o piersic` 100 g c`p[une 100 g zmeur` 50 ml coniac 300 g fri[c` o lingur` de cacao o lingur` de ciocolat` ras` Rulad` de mere cu scor]i[oar` [i fri[c` 700 g mere 350 g f`in` 150 g zah`r 120 g unt 50 g scor]i[oar` un ou. se tapeteaz` cu zah`r farin [i se pune pe un platou. Dup` aceea. Portocala se cur`]`. Foaia astfel preg`tit` se ruleaz` avånd grij` la capete. apoi se a[az` sub un prosop de buc`t`rie. Piersica se spal` [i se toac`. Salat` de fructe de iarn` 2 portocale 200 g zah`r pudr` o cutie de compot de ananas felii 2 linguri de miez de nuc` pisat 2 mere. se desface \n felii care se taie fiecare \n cåte trei buc`]i. apoi se presar` cu zah`r. Cånd e gata. care se ung cu umplutura [i se ruleaz`. din f`in` amestecat` cu o cincime din cantitatea de unt.

restul de zah`r [i esen]a de trandafiri. se despic` pe mijloc [i se umplu cu fri[c`. ad`ugåndu-se apoi pesmetul [i albu[urile. Se r`stoarn` pe un platou [i se presar` cu un sirop din ciocolat` [i unt. Se coace. Savarin` cu fri[c` 4 ou` 4 linguri de pesmet 4 linguri cu vårf de zah`r 50 g unt 200 g fri[c` 2 linguri de dulcea]` de fructe o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat Sufleu de castane 8 ou` 400 g piure de castane 300 ml lapte 300 g zah`r pudr` 100 g unt 50 ml coniac. pe rånd. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. apoi se dau printr-o strecur`toare. se adaug` zah`rul vanilat [i romul. Fragii se spal` cu grij` [i se cur`]` de impurit`]i. La \nceput. Spum` de mere 300 g mere un albu[ 2 linguri de zah`r un vårf de cu]it de zah`r vanilat {arlot` cu ciocolat` [i nuci m`cinate 250 g unt 350 g zah`r 150 g nuci 150 g pi[coturi de [ampanie 250 ml lapte 2 g`lbenu[uri 2 esen]e de trandafiri 150 g ciocolat` de menaj Savarin` cu piersici 4 ou` 150 g zah`r 3 linguri de pesmet 20 g unt 50 ml rom 2 piersici 100 g fri[c` Se freac` g`lbenu[urile cu dou` linguri de zah`r. apoi se toarn` peste ea albu[urile. Se scot savarinele. \ntorcånd tava. la foc moale. |ntre timp. Se alege o form` pentru [arlot` [i se tapeteaz` cu pi[coturi. \mp`r]it` \n patru gr`m`joare. g`lbenu[urile. Atunci se amestec` fri[ca. Se orneaz` cu fri[c`. dup` care se amestec`. Se preg`te[te o crem` din lapte. maximum o jum`tate de or`. pentru a nu se \nnegri pe margini. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. uns` cu unt \nc`lzit. pån` se \ngroa[` compozi]ia. Se toarn` \ntr-un vas care se pune s` fiarb`. Cånd se scoate de la cuptor. apoi se adaug`. l`såndu-se. Se unge o tav` cu pu]in unt [i se d` la copt. Aceasta se amestec` cu ingredientele de mai sus. Apoi se las` o zi la rece. Spum` de miere cu fri[c` 300 g miere 300 g fri[c` 4 ou` Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. turnånd cåte pu]in. apoi se \mparte compozi]ia \n patru sfere turtite [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. Se orneaz` cu ciocolat` ras` [i miez de nuc` \ntreg. care se ]in cåteva ore la frigider \nainte de a fi servite la mas`. G`lbenu[urile se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. 231 . pentru 15–20 de minute. sare Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. la foc moale. Spum` de fragi cu migdale 500 g fragi 20 ml zeam` de l`måie 200 g zah`r 2 ou` \ntregi 3 albu[uri. Se adaug` albu[ul b`tut spum` [i zah`rul [i apoi se bat \mpreun` pån` cånd compozi]ia devine spumoas`. Se trec prin sit` dup` ce s-au copt. se orneaz` cu ciocolat` ras`. se a[terne \n ea compozi]ia. \ndep`rtåndu-se såmburii. la foc mic. se \nsiropeaz`. se adaug` pesmetul [i albu[urile b`tute spum`. Zah`rul se amestec` bine cu cele dou` ou`. \nsiropate \ntr-o solu]ie format` din zah`r [i ap`. laptele. Piersicile se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. Se a[eaz` merele separat \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se dau la cuptor. 30 g unt 30 g ciocolat` de menaj se omogenizeaz` bine [i se \mparte \n cupe. iar albu[urile se bat spum`. ad`ugat` cåte pu]in. pentru a da un colorit mai frumos desertului. copt \n prealabil. dup` care se ia deoparte [i se las` pån` se r`ce[te.pu]in o or` \nainte de a fi servit`. Se unge cu unt o tav`. apoi se taie la mijloc [i se umplu cu fri[c` [i felii de piersici. se fierbe restul de zah`r cu 50 ml ap` [i. Piureul de castane se freac` \mpreun` cu untul. apoi se freac` g`lbenu[urile cu mierea. 30 de minute. amestecånd de fiecare dat`. o jum`tate de or`. b`tute spum` la råndul lor. cånd se leag`. Semin]ele sunt foarte tari [i stric` frumuse]ea preparatului. Se toarn` compozi]ia \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. se omogenizeaz` untul cu jum`tate din cantitatea de zah`r. g`lbenu[uri. care este fin. Savarinele se \nsiropeaz`. pentru a se separa de semin]e. [i se d` la cuptor. b`tute spum`. Restul de zah`r se pune la fiert \n 400 ml ap`. l`såndu-se pån` se leag` pu]in. se adaug` romul [i se mai las` cåteva minute. Se serve[te imediat ornat` cu cire[e din dulcea]`. Se toarn` coniacul. la foc foarte \ncet. Se las` s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile. Crema de mai sus se r`stoarn` deasupra [i se acoper` cu alt strat de pi[coturi. ad`ugånd nucile cur`]ate de coaj` [i pisate. Se adaug` zeama de l`måie.

sare Tart` cu c`p[une 300 g zah`r 150 g f`in` 100 g unt. f`r` s` se fr`månte. \ntr-un castron 232 . Se r`stoarn` [i se las` la r`cit. cåt intr` \ntr-o can`. 100 g zah`r. un ou 200 g c`p[une Untul se taie \n cubule]e [i se amestec` bine cu f`ina. Blatul se las` la cuptor 20 de minute. C`p[unele se cur`]` de codi]e. Se prepar` crema. se \nmoaie ad`ugånd cafeaua [i se \ntinde jum`tate din crem`. pe grilajul din mijloc. o linguri]` de scor]i[oar` cåteva cui[oare [i un praf de sare. E las` aluatul ob]inut s` se odihneasc`. cu hårtie de copt. 2 ou` 250 ml lapte 100 g zah`r o l`måie. dup` care se \ncorporeaz` f`ina. apoi se adaug` coaja de la l`måia ras`. se adaug` albu[urile b`tute spum`. Se acoper` cu o coal` alb` de hårtie. \nainte de servire. F`ina se amestec` bine Albu[urile de la [apte ou` se bat spum` cu 200 g zah`r tos [i cu zah`rul vanilat. Tiramisu 150 g de miere o l`måie. o lingur` de ulei [i pu]in` sare. vreo dou` ore. Se omogenizeaz` totul [i se pune compozi]ia \n tav`. 250 g unt 200 g nuci 4 linguri de zah`r pudr` 50 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Stafidele se pun \ntr-o can` [i se toarn` peste ele romul. La sfår[it. apoi se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. Se presar` cacao deasupra [i se las` cåteva ore la frigider. 150 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` scor]i[oar`. Se las` la rece o or`. 150 g unt 20 ml ulei. un g`lbenu[. la foc potrivit. mascarpone [i lichidul de migdale. crem`. apoi se adaug` fri[ca. Se taie doar dup` ce se r`ce[te. Se d` din nou la cuptor [i se las`. amestecånd 200 g zah`r cu zah`rul vanilat. ca s` trag` umezeala. zah`rul [i un praf de sare. cu untul. trei linguri de zah`r [i un vårf de linguri]` de zah`r. \n]epåndu-se din loc \n loc. Se spal` dovleacul. Se toarn` \ntr-o form`. iar miezul se sf`råm` [i se amestec` bine cu laptele cald. Tart` cu mere [i stafide 200 g mere 100 g stafide 100 g migdale. G`lbenu[urile se freac` cu 130 g miere la baie de aburi. 200 g f`in` 100 g unt. iar cånd e pe jum`tate coapt` se \ndep`rteaz` fasolea [i hårtia. Se d` din nou la cuptor [i se las` s` se coac` bine. apoi se pune restul de blat [i din nou. Acestea se umplu cu o crem` f`cut` din fri[c`. jeleu de fragi. se omogenizeaz` [i se toarn` peste tart`. Prima parte din blat se pune \n form`. Albu[urile se bat [i se amestec` cu f`ina. apoi se taie \n dou`. Se toarn` deasupra mierea \nc`lzit` [i se presar` migdalele pisate. 100 g cacao Tart` cu fragi [i mure 800 g pandi[pan 200 g fri[c` 100 g zah`r 100 g jeleu de fragi 150 g unt 200 g fragi [i mure 150 ml lapte o esen]` de vanilie o lingur` de amidon de cartofi 150 g ciocolat` cu lapte Tart` cu dovleac 1 kg dovleac 250 g f`in`. se unge cu ulei [i se tapeteaz` cu f`in`. la foc mic. Dup` ce s-a copt pe jum`tate. Se orneaz` cu cire[e. Se prepar` un pandi[pan [i se coace \ntr-o form` rotund`. se scoate [i se acoper` cu spuma ob]inut` frecånd bine c`p[unele cu zah`rul [i un albu[. Se ia o tav` de copt. apoi se adaug` un g`lbenu[ [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te aluatul de mån`. apoi se \ntinde o foaie [i se a[az` \n forma de tart`. Se las` 2–3 ore la rece [i se serve[te cu ciocolat` ras` deasupra. apoi se presar` cu zah`r. Se d` la cuptor. un ou 2 linguri de zah`r. Toate acestea se omogenizeaz` [i se a[az` o parte pe prima foaie [i restul pe cea de-a doua. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se a[terne pe foaia de aluat [i se las` o or`. l`såndu-se a[a o or`. f`ina cu 100 g unt. Se las` s` se odihneasc` [i se \mparte \n dou`. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. 5 ou` 50 ml ulei 160 g f`in` de gråu 150 g cafea 60 ml lichior de migdale 500 g crem` mascarpone 250 g fri[c`. la foc domol. peste care se presar` cåteva boabe de fasole uscat`. pres`rate cu stafide. Se \ncorporeaz` fri[ca cu småntåna. 5 ou` 200 g cire[e. 150 g fructe m`run]ite. scor]i[oar` cui[oare. 50 g unt. se presar` cu scor]i[oar` [i zah`r. 2 linguri de miere 50 ml rom. Se freac` untul cu zah`rul r`mas [i un g`lbenu[. dou` g`lbenu[uri [i dou` ou` \ntregi. Se cur`]` merele. se taie \n felii [i se pun peste aluat. zah`r. Se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` de tart`. se fierbe. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coace \n cuptorul \ncins. esen]` de vanilie [i pu]in amidon. unt. apoi se cur`]` de coaj`.Tart` cu cire[e 300 g f`in` 100 g unt 300 g zah`r pudr`. sare Se amestec`. se spal`. sare Tort bezea 450 g zah`r tos 7 ou`. restul de miere. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. l`såndu-se la rece. lapte.

Se decupeaz` trei cercuri din hårtie alb`.a[ezat peste un vas cu ap` \n clocot. ciocolat` ras` [i migdale. Afinele se spal`. Cånd devin aurii. se fr`månt` [i se las` la rece. Se \ncorporeaz` f`ina [i 30 g migdale pisate. Se fierbe 100 g compot de piersici. p`strånd o parte pentru ornare [i se dau prin ma[ina de tocat. Se \nmoaie gelatina \n sucul de ananas. pisate fin. de m`rimea unui tort. ciocolat` ras`. se caramelizeaz` 250 g zah`r. 24 de ore. se scot. Se scoate inelul [i se orneaz` cu fri[c`. se \mparte aluatul \n trei buc`]i. zah`rul vanilat [i restul de nuc` pisat`. Se r`stoarn` iaurtul peste tort [i se orneaz` cu piersicile din compot. zeama de l`måie [i 100 g de miez de nuc` pisat. G`lbenu[urile se bat spum` cu 80 g zah`r [i cu 2 linguri de ap` fierbinte. Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu hårtie groas`. se dizolv`. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. apoi se amestec` bine cu cele opt g`lbenu[uri. Tort cu crem` de nuci 350 g zah`r pudr` 300 g f`in` 350 g miere 300 g miez de nuc` 200 g fri[c` 2 ou`. turnat \n ploaie. cu lingura de lemn. apoi se r`ce[te. cånd acesta se \ng`lbene[te pu]in. pån` se ob]ine o crem` care se \ntinde \ntre buc`]ile de blat. timp de 20 de minute. la foc moderat. apoi se d` la cuptor. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. ca o past`. Tort de ciocolat` Tort cu iaurt [i fructe un plic de gelatin` 500 g iaurt degresat 2 linguri de zeam` de l`måie 4 linguri de suc de ananas [i buc`]i de ananas Blatul: 8 ou` 200 g zah`r pudr` 100 g ciocolat` 150 g f`in` Crema: 100 g ciocolat` 50 g unt 200 g miez de nuc` Mierea se bate cu g`lbenu[urile de la [apte ou`. Se omogenizeaz` [i se trece \ntr-o form` pentru tort. apoi se toarn` f`ina \n ploaie. Se completeaz` cu restul de crem` [i se d` la frigider 2–3 ore. pe rånd. Se serve[te rece. frecåndu-se \mpreun`. precum [i cu zah`rul. Se ung blaturile cu aceast` crem` [i se \mbrac` tortul. scor]i[oar` [i esen]` de vanilie. ob]inut` prin frecarea untului cu zah`rul [i un albu[. dup` care se adaug` o parte din nuci. s` se coac` la foc mic. Pe primul blat se pune jum`tate din crem`. Se adaug` [apte albu[uri b`tute spum` [i pesmetul. Se dau. se las` la r`cit. pr`jite pe plit` [i date prin ma[ina de tocat. se amestec` \mpreun` cu iaurtul [i zeama de l`måie [i cu buc`]ile de ananas. ad`ugånd zah`r vanilat. Zah`rul r`mas se bate cu fri[ca. afine. apoi aluatul astfel preparat. dup` care se toarn` \nceti[or cafeaua [i se omogenizeaz`. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Tort cu crem` de cafea 200 g miere 200 g pesmet 150 g migdale 8 ou` 250 g unt 200 g zah`r pudr` 100 ml cafea concentrat` o l`måie scor]i[oar` cui[oare Mierea se fierbe cu 200 g zah`r [i cu coaja de l`måie. dup` care se mic[oreaz` flac`ra. Se coace la cuptor. Se toarn` \ntr-o form` [i se las` 60 de minute la frigider. Se unge fiecare cu ulei. se pune pe dosul unei t`vi [i se unge cu cåte o treime din albu[urile b`tute. pu]in` scor]i[oar` [i cåteva cui[oare. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` u[or \n compozi]ie. 233 . |ntr-o crati]`. Se serve[te ornat cu fri[c` [i buc`]ele de fructe proaspete sau din compot. se scoate. dup` care se adaug` migdalele cur`]ate [i pisate. Dup` ce d` \n clocot. Se freac` pån` se \ngroa[` [i se \nt`re[te. Tort de afine cu fri[c` 100 g f`in` 3 ou` sare 180 g zah`r 100 g migdale 600 g afine 700 ml fri[c` zah`r vanilat 100 g ciocolat` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. l`såndu-se s` se \mbrace \n zah`r ars. Dup` aceea. iar. Se las` pån` se r`cesc. se ia. se las` pån` se r`ce[te [i se umple cu cream ob]inut` frecånd untul spum` [i amestecånd cu ciocolata ras` [i cu nucile. iar cu nucile r`mase se orneaz`. apoi se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se a[terne \ntre cele dou` buc`]i umplutura. Blatul se taie \n dou` [i se fixeaz` un inel de tort pe partea de jos. se las` pån` se r`ce[te. apoi se adaug` amestecului de mai sus. Restul de zah`r se freac` bine cu fri[ca. Se \ncorporeaz` f`ina. Se coace 30 de minute. apoi se scoate. Albu[urile se bat spum` cu sarea. a[ezånd deasupra cel`lalt blat. Se ia o form` de tort [i se a[az` hårtie de copt. se adaug` nucile. Se freac` bine untul cu zah`rul pudr` [i cu romul. care se coc pe rånd \n forma uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Dup` ce s-a copt blatul. migdalele [i fructele. l`såndu-se s` se r`ceasc`. pån` cre[te. coaja ras` de l`måie. acoperit. apoi se adaug` ou`le b`tute spum`.

praful de copt [i zah`rul vanilat. G`lbenu[urile se omogenizeaz` cu pu]in pesmet. Se amestec` fri[ca. 6 ou` 2 linguri]e de nes 10 ml lapte 2 linguri de f`in` 100 g fri[c` Tort de mere cu fri[c` 4 ou` 800 g mere golden 50 g unt 2 linguri de zah`r 100 ml ap` un plicule] praf de copt 100 g f`in` 400 g fri[c` coaja ras` de la o portocal` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. praf de copt [i zah`rul vanilat. iar cealalt` se pune peste. rånd pe rånd. Se coace 30 de minute. se adaug` apa c`ldu]`. pe urm` proced`m la fel [i cu celelalte. Se a[terne. apoi se op`resc cu cafeaua. Cånd s-a r`cit se orneaz` cu fri[c` din bel[ug. Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` pentru tort. vinul [i amidonul dizolvat \n ap` rece. Tort de pi[coturi cu fri[c` 32 pi[coturi 500 g fri[c` 100 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r pudr` o lingur` de nes 50 ml rom Se fierbe o cafea foarte concentrat`. \mpreun` cu laptele fiert. Albu[urile se bat spum` cu 200 g zah`r. unse cu unt rece [i pres`rate cu pesmet. g`lbenu[urile. se adaug`. Se coace la cuptor. f`in`. nuci. Aceast` past` se \mparte \n trei buc`]i. la foc potrivit. se bat 6 albu[uri. nuc`. Pentru pandi[pan. Tort de nuci cu crem` de cacao 6 ou` 2 linguri de f`in` 40 g pesmet 30 g cacao 100 g zah`r pudr` 200 g nuci pisate un praf de copt 2 esen]e de rom 50 ml rom 200 g unt 60 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat Tort de migdale 500 g migdale 10 ou`. cu o lingur` de nes [i cu romul. Se va a[eza pe un platou rotund prima foaie de tort [i apoi un strat de crem`. unt. pr`jit pe plit` [i pisat. Se adaug` jeleu de kiwi [i se decoreaz` cu zmeur`. cacao. coaja de portocal` ras`. iar cånd s-a r`cit se \ncorporeaz` untul. Se aranjeaz` pi[coturile pe un platou. dup` care se adaug` merele r`mase. Crema se prepar` din lapte. ornat cu fri[c`. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. fiecare fiind coapt` separat \n forme speciale. Se unge cu crema ob]inut` fiecare felie de blat. f`ina. Sosul se a[az` \n por]ii pe farfuriu]e. amestecat cu ap` [i rom. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Compozi]ia se coace \ntr-o form` rotund`. se paseaz` zmeura [i se adaug` untul topit. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. apoi se scoate [i. g`lbenu[urile. apoi nesul. apoi amestec`m bine. zah`rul. apoi se adaug` o treime din zah`r [i o esen]` de rom. Se unge o form` cu unt [i se tapeteaz` cu pesmet. esen]a de rom r`mas` [i zah`r. dac` acesta este \ntors cu fa]a \n jos. dup` ce au fost t`iate feliu]e sub]iri. apoi se adaug` f`ina [i miezul de nuc`. Se bat albu[urile cu zah`rul.Tort de kiwi cu sos de zmeur` 200 g kiwi 200 g zmeur` 300 g fri[c` 8 ou` 250 g zah`r 250 g f`in` 5 linguri de ulei 100 g jeleu de kiwi 200 ml lapte 150 g zah`r 100 g unt 40 ml vin ro[u 50 g stabilizator de fri[c` amidon esen]` de vanilie Merele se pr`jesc \n unt pe o parte [i pe alta. apoi se amestec` cu 250 g zah`r [i 250 g f`in`. 50 g unt 2 linguri de pesmet Fructele de kiwi se m`run]esc cu o lingur` de lemn [i se omogenizeaz` cu fri[ca [i stabilizatorul. Foile se \nsiropeaz` cu o solu]ie alc`tuit` din 60 g de zah`r ars. totul ad`ugåndu-se la albu[. pe un platou. Albu[urile se bat spum`. ad`ugånd zah`rul. Se serve[te rece. Peste prima se toarn` amestecul de fri[c`. \ntr-un castron adånc. Tort de nes 350 g zah`r 250 g miez de nuc` 200 g unt. Pentru sos. g`lbenu[urile. 5 g`lbenu[uri [i 5 linguri de ulei. Foaia de pandi[pan se taie \n 2 p`r]i. pån` se ob]ine o crem` consistent`. \ndulcit` cu dou` linguri de zah`r. ad`ugånd cåte o bucat` de tort t`iat` (dup` ce tortul a stat destul timp la rece). Se omogenizeaz` [i se d` deoparte. Se bat cinci ou` \ntregi cu cinci g`lbenu[uri. tapetat` cu hårtie [i uns` cu unt. Se amestec` apoi migdalele \n compozi]ie. dåndu-se la cuptor s` se coac`. 500 g zah`r 2 l`måi. Tortul se orneaz` cu mult` crem` [i cu nuc` m`cinat`. se taie \n trei discuri. se freac` restul de zah`r cu laptele. frecånd energic timp de 30 de minute. la foc mic. apoi se adaug` o parte din mere [i blatul. un sfert din cantitatea de 234 . dup` ce s-a r`cit. dup` care se toarn` totul \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Se serve[te cu felii proaspete de kiwi [i zmeur` al`turi. amestecånd pån` nu se desprinde de pe pere]ii vasului.

iar greutatea lor va determina cantit`]ile \n care vor fi prezente ingredientele celelalte (\n medie. cu jeleuri sau cu figurine din ciocolat`. Se a[az` feliile una peste cealalt`. gemuri sau dulce]uri. Deasupra. se ia de pe Se cånt`resc ou`le cu tot cu coaj`. fri[ca r`mas` fiind folosit` pentru a \mbr`ca [i a orna tortul. Urmeaz` un nou strat de fri[c` [i restul de pi[coturi. Se dau la cuptor. se acoper` cu diverse creme. Tort de pi[coturi cu [arlot` de alune 200 g zah`r pudr` 750 ml lapte 200 g alune 500 g fri[c` 10 ou`. a[ezånd deasupra jum`tate din pi[coturi. sare crem`. pu]in cåte pu]in. iar`[i un ou. \nmuiate \n rom. fiecare dintre ele ungåndu-se cu compozi]ia ob]inut`. \n ordine descresc`toare a m`rimii. alternativ. avånd \ntre ele cåte un strat de crem`. pån` se termin`. Se taie din hårtie opt cercule]e cu diametre diferite. Se ]ine la frigider cåteva ore \nainte de a se da la mas`. iar`[i pu]in zah`r. 2 linguri de f`in` 12 foi de gelatin` 200 ml rom 300 g pi[coturi un plicule] de zah`r vanilat. iar dup` ce s-au copt. Pi[coturile. un ou normal are cam 50 g). cåte pu]in zah`r. se a[az` pe un platou \n straturi. dizolvat` \n dou` linguri de ap` c`ldu]`. Dup` ce s-a r`cit. \n care se \ncorporeaz`. se orneaz` cu fri[c`. la foc potrivit. cea mai mare fiind baza piramidei. f`ina. din dulcea]` sau compot. Se ob]ine o 235 . Tort piramid` 8 ou` 400 g zah`r 400 g unt 400 g f`in` Tort` de alune cu crem` de vanilie 200 g unt 8 ou` 250 g zah`r 5 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat 350 g alune 2 linguri de amidon de cartofi zeama de la o jum`tate de l`måie 4 linguri de f`in` 3 linguri de cacao G`lbenu[urile.fri[c`. Se freac` untul [i se adaug`. se poate orna cu fructe proaspete. Deasupra. amestecånd permanent. foc [i se pune gelatina. f`ina [i un praf de sare. apoi un ou \ntreg. frecate cu zah`rul. Cånd se \ngroa[`. se pun pe foc moale \mpreun` cu laptele [i zah`rul vanilat. precum [i fri[ca. se adaug` alunele pr`jite [i tocate la ma[in`.

iar la cel de-al patrulea se separ` g`lbenu[ul de albu[. Se las` cam jum`tate de or` fiecare parte. Se omogenizeaz` [i se modeleaz` mici sfere. se \ncorporeaz` [i cele trei g`lbenu[uri fierte. vanilia [i 200 g alune pisate. cu care se vor umple p`r]ile coapte. apoi se adaug` f`ina. |n cealalt` jum`tate. Se face o crem` din cacao. unt. zah`r pudr` [i restul de alune pisate. Se d` la cuptor pån` se rumene[te [i se taie \n felii dup` ce s-a r`cit. care se t`v`lesc prin cacao [i se pun la p`strare \n forme speciale din hårtie. Se unge o form` de chec cu unt. 200 g miez de nuc` 20 g unt. apoi se adaug` cafeaua concentrat` [i strecurat`. unul cåte unul. Apoi se \ncorporeaz` zah`rul. se adaug` cacaua. Deasupra. G`lbenu[ul se freac` bine cu zah`rul [i cu untul. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plita \ncins`. amestecat` cu praful de copt [i cu zah`rul vanilat. 250 g unt cacao Se fierb trei ou` foarte tari. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` jum`tate din compozi]ie. |n fine. iar apoi se adaug` 7 g`lbenu[uri. un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Trufe 50 ml cafea foarte concentrat` 4 ou` 250 g zah`r pudr` „Zi [i noapte“ 250 ml ulei 350 g zah`r 450 g f`in` 100 g cacao Se freac` zah`rul cu uleiul [i cu 350 ml ap`. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. \ncorporånd f`ina [i amidonul. Albu[urile se bat spum`. zeama de l`måie. Se ]in la rece. se presar` din loc \n loc miezul de nuc` r`mas. \ntr-o form` bine uns` cu unt. .Se freac` 150 g de unt cu un ou. Se amestec` totul [i se fac dou` foi care se dau la cuptor. dup` care jum`tate din el se d` prin ma[ina de tocat. apoi se adaug` la compozi]ie. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` peste cea din form`.

dup` care se s`reaz` [i se pun deoparte pentru o or`. se spal` \n mai multe ape. cåte trei ro[ii umplute la fiecare por]ie. piper Ciupercile se cur`]`. Past` de pui 600 g piept de pui dezosat 150 ml lapte 100 g unt 100 g småntån` 100 g miez de påine alb` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Usturoiul se cur`]`. pres`råndu-se \n fiecare buc`]ele de ardei gras [i m`rar tocat cåt mai fin. se cur`]` de semin]e [i li se scoate miezul. se \nmoaie gelatina \ntr-un vas cu pu]in` ap` rece. |ntre timp. iar deasupra se presar` restul de m`rar. se adaug` småntåna. Se cur`]` pe[tele. se scoate [i se las` s` se r`ceasc`. unde se amestec`. s`-[i lase zeama. sare [i piper dup` preferin]e. se d` prin presa de usturoi. Cånd pe[tele [i zarzavaturile sunt fierte. chimen Ro[ii umplute cu crevete 12 ro[ii mijlocii 200 g crevete 200 g maionez` dietetic` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se taie \n dou`. ornat` cu feliu]e de ardei gras sau de gogo[ar proasp`t [i cu frunzuli]e de p`trunjel. Se amestec` maioneza cu ciupercile [i se presar` cu un praf de piper [i m`rarul tocat m`runt. [i se amestec` din nou. piper Salat` de castrave]i cu iaurt 2 castrave]i proaspe]i de m`rime potrivit` un ardei gras 4 c`]ei de usturoi 400 g iaurt 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar sare. Ardeii se spal`. se stoarce bine. dup` care se d` prin ma[ina de tocat o dat` cu carnea. Se scurg bine [i se las` la r`cit pe un platou. se spal` [i se taie \n rondele. cu iaurtul [i usturoiul frecat cu ulei. pe rånd. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. apoi se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu ro[iile. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` de cel pu]in o jum`tate de centimetru. dup` care se toac` m`runt [i se amestec` bine cu brånza dulce [i cu cea de burduf. se a[az` buc`]ile de pe[te deasupra. se presar` sare [i piper. dup` gust putåndu-se ad`uga piper sau chimen. se a[terne un strat de zarzavaturi. Se servesc reci. Ardeiul se cur`]`. se \nmoaie miezul de påine \n lapte. turnånd câte pu]in ulei. piper Castrave]i umplu]i cu brånz` 4 castrave]i mici proaspe]i 50 g brånz` dulce de vaci 50 g brånz` de burduf 30 g unt 2 ardei gra[i o leg`tur` de m`rar piper. apoi se pun la fiert. ornate cu maioneza r`mas`. cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu frunzuli]e de p`trunjel. apoi se scoate g`lbenu[ul (albu[ul nu se folose[te). iar zeama se strecoar` peste gelatin`. Se sub]iaz` cu zeam` de l`måie [i se adaug` sare. formåndu-se o past`. Se cur`]` carnea de pieli]` [i de gr`sime. 237 . Se serve[te rece. Se serve[te rece. care se freac` bine cu pu]in ulei. se cur`]` de cotoare [i de semin]e. Untul se freac` spum`. foi de dafin Morcovii. Dup` ce s-au omogenizat. se omogenizeaz` bine. se taie \n feliute sub]iri (lame) [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. Se servesc reci. se por]ioneaz` [i se pune \n aceea[i oal`. se spal` [i se taie m`runt. Se las` la rece s` se \nchege. Se spal` castrave]ii. Ro[iile se spal` [i se scobesc. ca aperitiv. m`rarul tocat cåt se poate de fin. tocat foarte fin. Dup` ce s-a fiert carnea. Se storc castrave]ii de ap` [i se trec \ntr-un castron curat. piper Aspic de pe[te 600 g pe[te alb f`r` oase 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 40 g gelatin` piper boabe. fin tocat. atunci cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. Se toac` m`runt crevetele [i se amestec` bine cu maioneza dietetic` [i cu m`rarul. peste toate acestea turnåndu-se zeama cu gelatina. Castrave]ii se cur`]` de coaj`. dup` preferin]e. Cu aceast` compozi]ie se umplu jum`t`]ile de castravete. apoi se amestec` \n toc`tur`. ornate cu frunze de salat` verde [i feliu]e de l`måie. Se repartizeaz` compozi]ia pe por]ii. se dau pe r`z`toare. tocat m`runt. pentru ca ro[iile s` nu se sparg` la umplut. Se s`reaz` [i se pipereaz`.Buc`t`ria dietetic` Re]ete pentru bolnavii de diabet Aperitiv de ciuperci cu maionez` dietetic` 200 g ciuperci un ou o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar salat` verde sare. |ntre timp. \ndep`rtåndu-se miezul. pe lungime. se spal`. se strope[te cu pu]in` ap`. Se adaug` mu[tarul. se scot. Se fierbe oul tare. se adaug` untul [i cea mai mare parte din m`rar. Se ia o tav`. apoi se amestec` bine cu ulei. dup` gust. Se serve[te \n cupe. \n boluri.

loboda [i [tevia se cur`]`. t`iat \n buc`]ele. tocat m`runt. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i. Morcovul [i ]elina se cur`]`. se adaug` jum`tate din frunzele de p`p`die. Se serve[te cald` sau rece. se scurg [i se toac`. se pipereaz` [i se presar` p`trunjelul. Salatele se cur`]`. precum [i frunzele de ]elin`. piper Sup` de linte 500 g linte 2 cepe un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 25 ml ulei 25 ml o]et 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare piper cimbru Frunzele de p`p`die se cur`]`. tocat` fin. frunze de ]elin` sare. Orezul se alege [i se spal`. se scurg [i se taie \n buc`]ele mici. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. se spal` [i se toac` \n cubule]e mici. ceapa. piper [i cimbru.Ciorb` de verde]uri 4 leg`turi de lobod` 4 leg`turi de [tevie 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean frunze de ]elin` 1 l bor[ 50 ml ulei 100 g orez un ou 2 linguri de småntån` sare piper cåteva clocote. la foc potrivit. dup` care se adaug` orezul. dup` care se c`lesc \n pu]in ulei. p`stårnacul [i ceapa se cur`]`. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. piper de fierte ca s` se sf`råme. La sfår[it. se spal` [i se taie \n sferturi. dup` care se presar` deasupra verdea]a tocat` m`runt. |nainte de a lua oala de pe foc. apoi se spal` \ndelung sub un jet puternic de ap` rece. se toarn` småntåna. piper Ro[iile se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. se fierbe bor[ul [i se strecoar`. pån` sunt suficient Andivele se cur`]` de cozi [i de foile ve[tede. apoi se adaug` [i zarzavaturile pasate [i se mai las` cåteva minute s` fiarb` \mpreun`. apoi se c`lesc \n uleiul \ncins. se toac` m`runt [i se c`le[te \n margarin`. Cånd devine transparent`. Sup` de ro[ii cu usturoi 600 g ro[ii o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` o c`p`]ån` de usturoi 100 g orez. usturoiul cur`]at [i pisat. sare. tocate m`runt. cu ap` c`ldu]`). se adaug` lintea [i se las` s` dea Ceapa. se toac` m`runt [i se adaug` \n oal`. |ntr-o oal` cu 2 litri de ap` fierbinte. se adaug` restul de frunze de p`p`die [i se las` pån` d` cåteva clocote. amestecånd mereu. Cånd verde]urile sunt aproape fierte. morcovul [i ]elina. nu prea m`runt. Se las` pån` ce [i orezul este bine fiert. Se scot cu spumiera. tocat fin. cam 30 de minute. se potrive[te gustul cu ulei. p`trunjel [i leu[tean. se spal` [i se toac` julien. dup` care se adaug` usturoiul. se pun ro[iile. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` acoperit`. |ntre timp. precum [i frunzele de ]elin`. Se unge fundul unui vas. cånd se ia de pe foc. se spal`. Cånd sunt pe jum`tate fierte. Se adaug` ap`. p`trunjelul r`d`cin`. se spal` \n mai multe ape. Se fierbe. se spal` bine. o]et. \n lipsa acesteia. se amestec` bine. frunz` cu frunz`. se spal` [i se toac`. 238 . Se s`reaz`. la foc potrivit. se scurg bine de ap` [i se paseaz`. morcovii. Morcovii. iar dup` vreo dou` minute se pune [i brånza de vaci. apoi se cur`]` [i se paseaz`. Cånd aceasta se transform` \ntr-o past`. Se stinge cu supa de zarzavat. se spal` \n mai multe ape [i se pune la \nmuiat cel pu]in [ase ore. Andive \n`bu[ite la cuptor 600 g andive 50 g unt o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare Lintea se alege. Se poate servi [i rece. l`såndu-se s` fiarb` la foc moale cam o jum`tate de or`. ales [i sp`lat. Sup` de p`p`die 300 g frunze de p`p`die o ceap` 300 g brånz` de vaci degresat` 20 g margarin` 500 ml sup` de legume o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare. Sup` de salat` verde 2 salate verzi o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac 50 ml ulei 2 linguri de småntån` 200 g påine o leg`tur` de p`trunjel sare. Cozile de m`rar. Se las`. se drege cu ou b`tut [i småntån` [i se presar` cu verdea]a. Ceapa se cur`]`. se adaug` bor[ul [i orezul [i se las` vreo cåteva clocote. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit`. se presar` p`trunjelul. eventual acrit` cu zeam` de l`måie. Ceapa verde. se stinge cu supa de legume (sau. Ceapa se cur`]`. apoi se scurge. apoi se potrive[te gustul cu sare [i piper.

apoi se bate cu lingura pån` se ob]ine un piure. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. o jum`tate de or`. se f`råmi]eaz` [i se amestec` \n toc`tur`. Albu[ul se bate spum` cu untul. se op`re[te \n ap` clocotit`. Se las` s` fiarb` aproximativ o jum`tate de or`. stropindu-le cu zeama de la o l`måie [i pres`råndu-le cu pu]in` sare. apoi se aranjeaz` uniform \n el andivele. dup` care se ia de pe foc [i se amestec` \n måncare iaurtul [i m`rarul tocat. Se servesc calde. ceapa tocat` m`runt. Se serve[te cald`. la foc mic. la foc potrivit. se toac` m`runt. |ntr-o crati]`. sare [i piper. apoi se adaug` \n compozi]ie [i se omogenizeaz`. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu unt. apoi se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. aproximativ o jum`tate de or`. care se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. se \n`bu[` \n ulei. piper Ciulama de sfecl` ro[ie 400 g sfecl` ro[ie 400 ml lapte 2 linguri de f`in` 30 g unt 2 ou` o leg`tur` de p`trunjel sare Guliile se aleg astfel \ncåt s` nu fie trecute sau prea tari. se scot. Ciupercile se cur`]`. unde se las`. la foc potrivit. p`trunjelul tocat fin. se rumene[te auriu f`ina [i se stinge cu laptele rece. 100 g spanac 2 cepe 50 ml ulei 50 ml iaurt 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. se spal` [i se toac` m`runt. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. servindu-se imediat la mas`. un praf de sare [i pu]in piper. usturoiul pisat. se spal`. se mai a[terne cåte pu]in unt. apoi se d` prin ma[ina de tocat. se stoarce bine. Toc`tura se presar` cu sare [i piper. Budinc` din carne de vit` 500 g carne macr` de vit` 200 ml lapte 100 g unt 2 ou` 2 felii de påine alb` 100 g småntån` 100 ml suc de ro[ii sare. Se umplu guliile. Se adaug` o can` de ap` fiart` [i se pune vasul pe foc puternic. Se spal` \n mai multe ape. timp de aproximativ o or`. o oal` sub presiune). la foc moderat. se adaug` dou` linguri de ap` c`ldu]` [i se \n`bu[` ceapa. se amestec` bine. Cånd s-a \nmuiat bine. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 100 g miez de påine 100 ml lapte 2 linguri de pesmet sare. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. se scurg [i se scobesc la mijloc. Carnea se cur`]` de pieli]e. ciupercile tocate m`runt [i fierte \n ap` cu sare. Se mai las`. \mpreun` cu ceapa. pesmetul. piper Gulii umplute 500 g gulii 50 g unt 2 ou` 200 g ciuperci. cånd s-a r`cit. se taie \n buc`]i. Se ia de pe foc. dup` care se toarn` acest sos peste feliu]ele de sfecl`. cu p`trunjel fin tocat deasupra. Se las` s` fiarb` pe foc potrivit. Se unge cu unt o crati]`. iar deasupra se pune parmezanul ras. se spal` [i se taie lame. Måncare de ciuperci cu ]elin` 400 g ciuperci 200 g ]elin` Vinetele se cur`]`. piper }elina se cur`]`. ou`le b`tute [i amestecate cu untul. cam o jum`tate de or`. de tendoane [i de gr`sime. dup` care se ia de pe foc [i. Musaca de vinete 1 kg vinete 400 g carne de vit` un ou 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 150 g parmezan o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i.potrivit ca m`rime. dup` care se adaug` piureul de spanac. Ceapa se cur`]`. Se las` s` clocoteasc` vreo cåteva minute. piper Se spal` sfecla. se scoate. Se coace. Se presar` un praf de sare. se stropesc cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert [i se coc. Spanacul se cur`]`. bine acoperit. apoi se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. ciupercile [i ]elina. sare [i piper dup` gust. Se unge o crati]` cu ulei [i se a[tern straturi succesive de vinete [i toc`tur`. apoi se introduce vasul la cuptor. Se continu` fierberea \nc` 10 minute. Ceapa se cur`]`. 239 . eventual cu cåte o lingur` de småntån` sau cu suc de ro[ii deasupra. \mpreun` cu g`lbenu[ul. \n bain-marie. Cånd sunt pe jum`tate fierte. se cur`]`. cu un cu]it ascu]it. se cur`]` [i se pun la fiert \n ap` cåt s` le acopere. Peste andive. cu unt. scurs` bine. se toarn` compozi]ia. se d` iar prin ma[in`. aproximativ un sfert de or`. Se prepar` umplutura din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i apoi stors. Påinea se \nmoaie \n lapte. se spal` [i se d` pe r`z`toarea fin`. se taie \n rondele. l`såndu-se s` scad`. se taie \n feliu]e sub]iri de 4–5 milimetri. se taie \n buc`]i [i se fierbe \ntr-o oal` acoperit` (de preferat. La compozi]ie se adaug` verdea]a tocat` [i oul b`tut. se \nfierbånt` uleiul. omogenizåndu-se. iar \n momentul \n care \ncepe s` scoat` aburi. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se pune s` fiarb`. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins.

.

.

amestecåndu-se \n maionez`. se adaug` doar cu cåteva minute \nainte de a lua oala de pe foc. se adaug` [unca [i un praf de sare. Sos remoulade 4 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 242 . Pulp` de miel cu rozmarin 1 kg pulp` de miel 100 g ulei. dup` care se trec prin sit`. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. tocat m`runt. se cresteaz` din loc \n loc [i se \mp`neaz` cu feliu]e de usturoi. un praf de sare. |ntre timp. se iau de pe foc. continuånd fierberea. se spal`. Se las` la r`cit. amestecånd mereu. apoi se amestec` g`lbenu[ul. timp de aproximativ o jum`tate de or`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. Se adaug` f`ina. se tapeteaz` cu pesmet. Carnea se cur`]`. 3 linguri de bulion 200 ml vin ro[u 20 g rozmarin o leg`tur` de m`rar. apoi se presar` verdea]a tocat`.Piept de pui cu ciuperci 600 g piept de pui 400 g ciuperci 800 g ro[ii 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 50 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se picur` [i uleiul. se adaug` untul [i. se pune [i ea la fiert. turnåndu-se peste carne. iar \n final se adaug` albu[ul b`tut spum`. Se pun la fiert ciupercile \n pu]in` ap`. Se adaug` sare. pe gr`tar. se s`reaz`. \n ap` clocotit` cu sare. \n bain-marie. Se adaug` f`ina. Dac` maz`rea este proasp`t`. Se dizolv` f`ina \n lapte. dup` un clocot. piper [i rozmarin. piper Sos de ro[ii dietetic Sufleu de ciuperci cu [unc` 400 g ciuperci 200 g [unc` de Praga 100 g småntån` 80 g unt 200 ml lapte o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet un ou. se toarn` sosul de ro[ii. ad`ugate unul cåte unul. sare. l`sånd s` mai fiarb` 10 minute. pe un platou. piper Pulpe de pui cu maionez` [i usturoi 4 pulpe de pui (sau 8 cioc`nele) 6 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 100 ml ulei 200 g ciuperci o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se dizolv` pastila de zaharin` \ntr-o linguri]` de ap` [i se adaug` la sos atunci cånd acesta este fiert suficient. Se presar` cu sare. sare }elin` cu m`sline 400 g ]elin` 2 morcovi un cartof 100 g maz`re 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o l`måie 200 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare. se pun s` fiarb`. Se scurg legumele [i se pun peste rånta[. unde se las`. Ciupercile se cur`]`. apoi se scot [i se paseaz`. |n sucul r`mas se adaug` uleiul. urmånd a fi por]ionat` dup` preferin]e. {unca se taie \n cubule]e. se por]ioneaz` [i se pune la rumenit \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei. Se unge o crati]` cu unt. Se mai fierbe 10 minute. se cur`]` ceapa. se spal` [i se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. zeam` de l`måie [i p`trunjel tocat. Se pune totul pe foc mic. dup` care se a[az` \ntr-o tav` sau \ntr-un vas de Jena. Dac` e gata fiart`. se pipereaz` [i se toarn` peste carne. Se fierbe un ou tare. apoi se omogenizeaz`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se strope[te cu ulei [i cu zeama pe care a l`sat-o. se presar` m`rarul. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. Se adaug` dou` linguri]e de mu[tar [i zeama stoars` de la o l`måie. piper Ro[iile se taie \n felii [i se \n`bu[` \n 500 ml ap` cu o lingur` de ulei. se taie \n feliu]e sub]iri [i se c`lesc \n uleiul r`mas. sau. pu]in cåte pu]in. se cur`]`. dizolvat` \n pu]in` ap` rece. Ciupercile se cur`]`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. piper [i frunzele de ]elin`. se spal` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu pu]in ulei \ncins. \mpreun` cu ciupercile. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. se opre[te g`lbenu[ul. care se freac` bine cu celelalte g`lbenu[uri crude. piper Carnea se spal`. Se dizolv` bulionul \n vinul ro[u. dac` exist` posibilitatea. Se serve[te \ntreag`. }elina [i cartofii se cur`]`. la foc potrivit. Se mic[oreaz` focul [i se mai las` timp de 15–20 de minute. se spal`. sare. \mpreun` cu uleiul. Morcovii se cur`]` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi. La final. Se folose[te la preparatele din paste. Carnea se cur`]`. aproximativ o jum`tate de or`. apoi se sting cu vinul. sp`late [i l`sate \ntregi. Se pun legumele la fiert. apoi se pune totul la fiert \nc` 20 de minute. se dau pe r`z`toare. Se introduce la cuptor. Ciupercile se cur`]`. Din cånd \n cånd. se rumene[te pu]in [i se stinge cu zeam` de la legume. se spal` [i se taie lame. la cele cu carne sau pe baz` de legume. Dup` ce s-a rumenit pe toate p`r]ile. l`såndu-se s` scad` [i s` capete consisten]`. piper. \mpreun` cu m`slinele. Se serve[te cald. sare 400 g ro[ii 40 ml ulei o pastil` de zaharin` frunze de ]elin` sare.

pe[te. Se d` totul la rece pentru o jum`tate de or`. se a[teapt` o jum`tate de or` pån` \[i las` zeam`. se spal` [i se dau pe r`z`toarea mare. Se adaug` [i cacaua [i se pun s` fiarb`. ]elina. dup` care se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. l`sånd pån` cap`t` consisten]`. Se stoarce o portocal`. Se serve[te \n cupe. dizolvate la råndul lor. Se omogenizeaz` [i se d` din nou la rece. |ntre timp. cu dou` linguri]e de mu[tar. G`lbenu[ul se bate spum`. Se cur`]` de coaj` fructele de kiwi [i se taie \n cubule]e. dou` linguri de ulei [i zeama stoars` de la o l`måie. |ntre timp. Se ia compozi]ia de pe foc [i se toarn` \ntr-o form` special` pentru \nghe]at`. Se amestec` maioneza ob]inut` mai devreme cu g`lbenu[ul [i cele dou` albu[uri fierte r`mase. Se sparg ou`le crude. amestecåndu-se apoi cu g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i cu un vårf de cu]it de sare.40 ml ulei un castravete murat o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. Gelatina se las` la \nmuiat timp de 30 de minute \n pu]in` ap` rece. Se serve[te \n cupe. burii [i se taie \n buc`]ele mici. Se serve[te rece. dizolvate la råndul lor \n pu]in` ap`. Castravetele se cur`]` de coaj` [i se taie cåt mai m`runt posibil. Pastilele de zaharin` se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. dup` care se dizolv` zaharina. apoi se cur`]`. dup` care se tope[te cu o lingur` de ap` fiart`. sau se dau prin ma[ina de tocat. pe foc moale. Spum` de portocale 4 portocale 4 ou` 6 pastile de zaharin` Salat` de crudit`]i special` 2 mere 2 morcovi o ]elin` o banan`. Se freac` un g`lbenu[ fiert cu dou` crude. se rade l`måia. eventual [i cu pu]in` sare. \ntr-un castron. Se serve[te cu cåte o linguri]` de fri[c` deasupra. cu o linguri]` de mu[tar. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. pån` se ob]ine o consisten]` cremoas`. Se amestec`. Se las` la rece m`car o or` \nainte de a fi servit`. Portocalele se decojesc. sare 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat 6 pastile de zaharin` Se fierb dou` ou` tari. por]ionat`. 60 g fri[c` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. la preparate din ou`. foile de gelatin` se pun la \nmuiat \n pu]in` ap` rece. Se d` salata la rece minimum o or`. M`rarul. dup` care se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såm- Se coc nucile \n cuptorul bine \ncins \n prealabil. Se serve[te ornat` cu fri[c`. apoi se adaug` zaharina dizolvat`. la foc potrivit. Se pune la foc potrivit. apoi se cur`]` [i se piseaz` m`runt. pui sau legume fierte. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. merele. se toarn` peste el laptele. timp de aproximativ 10–12 minute. se las` cam o jum`tate de or`. Merele. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. se las` s` se r`ceasc`. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. {arlot` de nuci 1 kg nuci 100 g fri[c` 20 g gelatin` 4 pastile de zaharin` o l`måie Salat` de mere. se scot. la compozi]ie. Portocalele se dau pe r`z`toarea fin`. \mpreun` cu dou` linguri de fri[c`. Se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. coaja ad`ugåndu-se. Albu[urile se bat spum`. Se scot. \n cupe. se las` pu]in s` se r`coreasc`. Banana se decoje[te [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici. Cånd sunt gata. portocale [i kiwi 4 mere mari. apoi se taie \n cubule]e mici. ornat` cu fri[c` dietetic` [i cu feliu]e sub]iri de l`måie. separånd g`lbenu[urile de albu[uri. se las` pån` se r`cesc. un vårf de linguri]` de sare. 243 . dup` care se introduce la congelator. 4 portocale 4 kiwi 4 pastile de zaharin` o l`måie fri[c` dietetic` Parfait de cacao 300 ml lapte 100 g cacao. Nucile se coc \n cuptorul \ncins. se amestec` bine. apoi totul se adaug` \n cafeaua fierbinte. la foc potrivit. morcovii. 400 g nuci o l`måie fri[c` dietetic` Crem` de cafea cu lapte 400 ml cafea concentrat` 200 ml lapte 100 g fri[c` dietetic` un ou 6 pastile de zaharin` un plicule] de zah`r vanilat 4 foi de gelatin` Se separ` g`lbenu[ul de albu[. Se presar` coaja de la portocale peste albu[ul b`tut. morcovii [i ]elina se cur`]`. dup` care se serve[te. castravetele [i verdea]a. \mpreun` cu zah`rul vanilat. se adaug` gelatina [i pastilele de zaharin`. ornat` cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu cåte o linguri]` de fri[c` dietetic`. amestecånd continuu. banana [i miezul de nuc`. se amestec` bine. dizolvåndu-se \n sucul ob]inut pastilele de zaharin`. Se amestec` toate fructele \ntr-un castron. Se amestec` miezul de nuc` pisat cu gelatina [i cu pastilele de zaharin`. Cånd s-a legat crema. cånd se adaug` fri[ca. timp de 10–12 minute. Zah`rul vanilat se dizolv` \n lapte [i se toarn` peste celelalte. p`trunjelul [i tarhonul se spal` [i se toac` m`runt.

iar supa se strecoar`. Se cur`]` morcovii [i ceapa. cånd se ia de pe foc. apoi li se scoate miezul. se scot. o lingur` de pesmet. cu m`rar [i p`trunjel. [i cu crutoane de påine pr`jit` \n restul de unt. Peste g`lbenu[. se toarn` aproximativ 2 litri de ap` fiart` [i se mai las` pe foc \nc` vreo 15–20 de minute. se ruleaz` totul. o leg`tur` de m`rar 2 linguri]e de småntån` degresat` 50 g unt. Orezul se fierbe separat \n ap` cu sare. Se potrive[te de sare [i se las` pe foc pån` cap`t` consisten]a dorit`. pån` se rumenesc. sare Dovleceii se cur`]` de coaj`. cu småntån` proasp`t` deasupra. se \nfierbånt` [i se pune spanacul s` se \n`bu[e. apoi se toac` m`runt. \nc` un sfert de or`. unde se las` pån` devin moi. Dup` ce au fiert bine. 50 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi albu[urile. pe lungime. pe felii de påine pr`jit`. morcovii. se las` pån` se r`ce[te. Dup` aceea. Se freac` bine acest amestec. s` se m`run]easc` mai bine. apoi se d` prin ma[ina de tocat de dou`–trei ori. untul [i m`rarul tocat foarte fin. Se serve[te rece. ornate cu feliu]e sub]iri de ro[ii sau de l`måie. apoi se umplu cu pasta [i se introduc la cuptor. se amestec` bine cu ficatul. se presar` deasupra p`trunjel tocat m`runt. se c`le[te pu]in f`ina. Se serve[te fierbinte. o poate acri cu pu]in` zeam` de l`måie. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel. Pasta ob]inut` se a[terne uniform peste omlet`. cur`]at [i sp`lat. iar cånd se ia de pe foc. t`iat` \n felii. 50 g unt 100 ml lapte 100 g småntån`. Dup` ce e gata. Se potrive[te de sare [i. sare Ciorb` de pui cu ro[ii 600 g carne de pui 3 ro[ii. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. ca aperitiv. punåndu-se s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. Se adun` spuma. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. pån` se m`run]e[te suficient. Cine dore[te. dup` care se scurge. 2 morcovi 50 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 2 linguri de orez. apoi se scurge [i se r`ce[te. fragezi. Se bate bine oul [i se amestec` apoi cu pesmetul [i cu brånza dat` pe r`z`toarea mic`. sare Sup` – crem` de morcovi 500 g morcovi 100 g margarin`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se pun dovleceii [i se \ntorc pe toate fe]ele. se spal`. ca aperitiv. Se las` din nou la scurs. |n pasta ob]inut`. ad`ugånd pu]in` ap` cald`. deasupra. se frige pe gr`tar sau se fierbe \n pu]in` ap` cu sare. Carnea se cur`]`. Orezul se alege. sare o l`måie Pateu de ficat dietetic 100 g ficat de porc un ou. morcovii se dau prin sit`.Re]ete pentru bolnavii de ulcer Dovlecei umplu]i cu brånz` de vaci 4 dovlecei tineri 100 g brånz` de vaci un ou. cåte pu]in pesmet. pån` se omogenizeaz` [i cap`t` consisten]a unei creme. sare Ficatul. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu 2 litri de ap`. amestecåndu-se apoi cu laptele. la foc potrivit. se spal`. se scurge [i se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. |ntr-un alt vas. apoi se d` prin ma[ina de tocat de trei ori. Rulad` de carne cu ou` 600 g carne de vit` 4 ou`. se spal` bine \n mai multe ape. tocate m`runt. 250 ml lapte un ou. }elina. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tigaie din teflon. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. sare Se aleg morcovi tineri. Sup` de spanac 1 kg spanac 100 g unt. Carnea se cur`]`. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. Se potrive[te gustul cu sare. se amestec` orezul. se spal`. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. iar albu[urile se bat spum`. se spal` [i se fierbe \n pu]in` ap`. o ceap` mijlocie o lingur` de f`in` 4 felii de påine alb` Sup` de zarzavat cu peri[oare 3 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 3 cartofi 3 ro[ii 244 . se taie \n jum`t`]i. verdea]a tocat` [i sare. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu untul [i pu]in` sare. småntåna. ca o omlet`. se adaug` piureul de morcovi [i se stinge cu laptele [i cu pu]in` sup`. Se las` cam un sfert de or`. se adaug` f`ina. Spanacul se cur`]`. amestecånd mereu [i pres`rånd. 100 g pesmet o leg`tur` de p`trunjel. se fierbe. servindu-se rece. Se adaug` orezul [i legumele \n oala cu carne [i se mai las`. din timp \n timp. apoi se fierbe la foc mic \nc` o jum`tate de or`. Se pun cam trei linguri de margarin` pe fundul unei oale. |ntr-o tigaie cu pu]in unt. se taie \n buc`]ele [i se \n`bu[` \n unt cu pu]in` zeam` de carne. Se ia g`lbenu[ul de la un ou crud. se tope[te untul.

unde se mai las` 5 minute.250 g carne de vit` o lingur` de orez. se t`v`lesc prin f`in` [i se a[az` \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. se sting cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e \nc` un sfert de or`. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o lingur` de sare. Se \nmoaie påinea \n ap`. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert \n oala cu carne. se adaug` sare. l`såndu-se s` fiarb` o jum`tate de or`. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. \n cuptorul bine \ncins. pe rånd. Din cånd \n cånd. |n momentul \n care s-au fiert toate. dup` care. sco]åndu-se miezul. apoi se amestec`. Se prepar` sosul. r`d`cina de p`trunjel. Se ia de pe foc [i se 245 . cu laptele fiert [i cu telemeaua ras`. apoi se modeleaz` chiftelu]ele. Cartofii se coc. cimbru Morcovii [i albitura se cur`]`. Se introduc ardeii. Separat. se scot [i se las` cåteva minute s` se mai r`ceasc`. care se sf`råm` cu furculi]a [i se omogenizeaz` cu untul. |ntre timp. Se serve[te fierbinte. Cånd s-au fiert suficient. apoi se piseaz`. se ia oala de pe foc. care se introduc din nou la cuptor. se spal`. c`lind restul de ceap` \n ulei [i ad`ugånd bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cu furculi]a. Se serve[te cald`. la foc mic. se cur`]`. pån` se rumenesc. se adaug` ro[iile tocate m`runt. la foc potrivit. sare Chiftelu]e dietetice cu soté de morcovi 400 g carne de vit` 100 g påine alb` un ou. timp de aproximativ o or`. l`såndu-l pån` se umfl`. Cartofii cop]i se scobesc. se tapeteaz` cu f`in`. unde se las` o jum`tate de or`. f`r` a fi cur`]a]i. cu verdea]` tocat`. 50 ml ulei 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. Carnea se spal`. se spal` [i se dau pe r`z`toarea mic`. se \ntorc. ca pentru piure. Morcovul. ca ni[te bilu]e cu diametrul de 3 centimetri. dup` caz. la foc potrivit. pentru a se coace pe toate p`r]ile. continuånd fierberea. b`tute \mpreun` cu småntåna. apoi se c`lesc \n ulei. Cu aceast` compozi]ie. se scoate carnea pe o farfurie. se fierbe laptele. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. o linguri]` de sare [i o lingur` de ulei. Se pun peri[oarele la fiert \n sup` [i. Se alege orezul. Zarzavaturile se trec prin sit`. Se introduc la cuptor [i se las`. cu orezul. Se dilueaz` f`ina \n laptele rece. se fierb \n ap` clocotit` cu sare. se cur`]` morcovii. Cartofii se cur`]` [i se taie \n cubule]e. se stoarce. Se adaug` sare. verdea]a [i oul cu carnea. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat. Se amestec` påinea. cu måna ud`. se amestec` 30 g de margarin` cu g`lbenu[urile de la 2 ou`. cånd sunt gata. Cånd sunt gata. p`stårnacul [i ]elina se cur`]`. Ardei umplut cu orez [i cartofi 400 g ardei gras 100 g orez 3 cartofi un morcov 50 g ]elin` 2 cepe 50 ml ulei o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` sare [i cimbru. Se amestec` orezul [i legumele. ]elina [i jum`tate din ceap`. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n 2 litri de ap` cu pu]in` sare. sau cu laptele. apoi se pune \ntr-un vas. iar zeama se strecoar`. se spal`. la foc potrivit. |n func]ie de preferin]e. Se servesc calzi. Cartofii se cur`]`. se scot. Se omogenizeaz` compozi]ia. sare Se cur`]` morcovii. se poate \nlocui telemeaua cu parmezan sau laptele cu småntån`. Se spal` ardeii. jum`tate din cantitatea de verdea]` tocat`. \mpreun` cu sosul. se modeleaz` peri[oarele. la cuptor. \n coaj`. se taie \n få[iu]e lungi de 3–4 centimetri. se spal` [i se adaug` peste legume. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. ad`ugåndu-se \n oal` cånd zarzavaturile au fiert pe jum`tate. sare Budinc` de cartofi 600 g cartofi 2 ou` 40 g margarin` 100 g småntån` (sau 200 ml lapte) o lingur` de f`in`. dup` care se adaug` untul. se spal`. Se unge o tav` cu margarin`. se spal`. |ntre timp. se cur`]` [i se umplu cu compozi]ia rezultat`. P`trunjelul se toac` m`runt. cu cartofii [i verdea]a. precum [i albu[urile. se umplu cartofii. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. 2 linguri de f`in` 40 ml ulei 500 g morcovi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. l`såndu-se cam o jum`tate de or` s` se coac`. sare Cartofii se spal` [i se pun la fiert. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. Cartofi cop]i umplu]i 1 kg cartofi 200 ml lapte 50 g unt 100 g brånz` telemea Ciulama dietetic` de pui 500 g carne de pui 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 200 ml lapte 2 linguri de f`in` 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. eventual cu småntån` deasupra.

dup` gust. p`trunjelul r`d`cin` [i p`stårnacul. ca s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile [i s` se p`trund`. Musaca de dovlecei cu carne de vit` 1 kg dovlecei 400 g carne de vit` 2 ro[ii 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. un ou o lingur` de pesmet 250 g brånz` de vaci degresat` 100 ml småntån` o leg`tur` de m`rar. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat. cu cåte o lingur` de småntån` deasupra. se a[tern straturi succesive de dovlecei [i toc`tur`. pu]in` sare [i o lingur` de ap` c`ldu]`. pentru garnitur`. sare Dovlecei gratina]i 600 g dovlecei 250 ml lapte 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. pån` cånd bobul de orez se umfl`. ad`ugånd sare. se scurg [i se coc pe toate p`r]ile. Se pune sucul de ro[ii la fiert. dup` care se scot. 246 . la foc potrivit. apoi se las` la scurs. Morcovii. la foc potrivit. Cu måna ud`. |ntr-un vas. dup` gust. se spal` [i se taie \n få[ii. ca s` \ntre aerul \n ea [i s` devin` mai pufoas`. Dac` zeama scade prea mult. se amestec` dovleceii. pres`rat cu sare. Se serve[te fierbinte. Se mai las` cåteva clocote. cu oul. se trece pe un fund din lemn [i se bate zdrav`n timp de aproximativ 10 minute. Cånd s-au fiert zarzavaturile. Se cur`]` [i se spal` bine rasolul. [i cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra. unde se las`. Se serve[te cald. untul [i o jum`tate din cantitatea de m`rar tocat. Spre sfår[it. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. Dovleceii se cur`]` de coaj`. ad`ugånd sare. apoi se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. \ntr-un castron. se spal` ardeii. Se las` \n continuare. [i cu salat` de ardei cop]i. Dup` ce se r`ce[te. apoi se adaug` orezul. Dovleceii se cur`]`. deasupra \ntinzåndu-se restul de brånz`. la foc potrivit. se scot cu spumiera. se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. se ia cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` mititeii. Se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`.serve[te cu buc`]ile de carne [i cu p`trunjel tocat deasupra. pe[te sau legume fierte. iar cånd clocote[te. Se fierbe laptele. se taie \n rondele [i se adaug` \n oal` \n momentul \n care carnea este cam pe jum`tate fiart`. Pilaf cu dovlecei [i urd` 200 g orez 500 g dovlecei 500 g suc de ro[ii 20 g unt 100 g urd` o leg`tur` de m`rar. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. pres`rånd deasupra urd` [i restul de m`rar tocat. Se toarn` uleiul [i cåteva linguri de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. se spal`. apoi se introduce la cuptor. sare [i cimbru. se cur`]` de coaj` [i se a[az` \ntr-un castron. Carnea se cur`]`. la foc potrivit. se spal` [i se taie \n feliu]e rotunde. se spal`. M`rarul se spal`. unde se las` cam o jum`tate de or`. Apoi. dup` gust. se amestec`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. |ntre timp. se a[az` un strat de felii sub]iri de ro[ii. apoi se d` prin ma[ina de tocat [i se amestec` bine cu verdea]a tocat` m`runt. Se servesc calzi. \n supa r`mas` punåndu-se s` fiarb` orezul. pån` se fierb toate. sare Dovleceii se cur`]`. se spal`. dup` gust. Dup` ce s-a omogenizat. pån` scade sosul cåt trebuie. stropinduse cu o jum`tate de lingur` de ulei [i cu zeama stoars` de la o l`måie. pe plita \ncins`. Rasolul se serve[te cu zarzavaturile fierte. care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins [i uns cu pu]in ulei sau pe o plit` \nfierbåntat`. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. dovleceii. se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i tapetat` cu pesmet. sare Mititei dietetici 400 g carne macr` de vit` un ou 20 ml ulei. Se cur`]` morcovul. se scurg [i se taie \n feliu]e de aproximativ 4-5 milimetri grosime. se spumeaz`. Se poate servi ca fel de baz` sau ca garnitur` la fripturi. Se las`. oul [i 150 g brånz` de vaci. cimbru Pilaf dietetic 300 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 20 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Peste acestea. sare Rasol de vit` cu ardei cop]i 500 g rasol de vit` 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 8 ardei 10 ml ulei o l`måie. sare Carnea se cur`]` de tendoane [i pieli]e. Cånd sucul de ro[ii \ncepe s` clocoteasc`. \n dou` rånduri. Se introduce la cuptor. pe foc potrivit. pe lungime. \nc` aproximativ o jum`tate de or`. se fierbe \n ap` cu sare pån` se fr`geze[te. Dup` ce s-au r`cit. pån` se \nmoaie dovleceii. se presar` m`rarul tocat fin. se cur`]` [i se toac` m`runt. |ntre timp.

Cånd d` \n clocot. sare {ni]el de vit` cu cartofi natur 500 g carne de vit` 500 g cartofi 2 ro[ii. Se amestec` piureul de dovlecei cu restul de unt [i cu urda. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. bine b`tute. Dup` ce s-au fiert. se d` prin sit` [i se adaug` o lingur` de unt. apoi se t`v`le[te prin f`in` pe ambele p`r]i [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. se toarn` f`ina [i uleiul. se spal`. Cånd e fiart` bine. se taie \n buc`]i. \ntre cele dou` jum`t`]i a[ternåndu-se un strat de fri[c`. \nghi]ind toat` supa. Se las` pe foc \nc` vreo 5 minute. 100 g f`in` 50 ml ulei 200 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat. dup` care se adaug`. Ecler cu fri[c` 3 ou`. Cånd sunt fierte pe jum`tate. l`sånduse s` se coac`. se toarn` gri[ul. dup` care se adaug` ou`le b`tute spum`. Se unge o crati]` cu unt. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n pu]in lapte rece. Gri[ cu lapte 1 l lapte 100 g gri[ 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` gem sau dulcea]` Crem` caramel 800 ml lapte. apoi se amestec` bine cu piureul de ]elin`. apoi se scoate cu spumiera. dizolvåndu-se \n el zah`rul vanilat [i 60 g de zah`r Se pune laptele la fiert. Separat. ou`le. Atunci cånd \ncepe s` clocoteasc`. se pune \ntr-un vas uns cu unt. Cånd zah`rul cap`t` o culoare maronie. se las` pu]in s` se r`ceasc`. Se fierb patru linguri de gri[ \n supa de carne r`mas`. amestecånd pån` se omogenizeaz`. cu sirop de zah`r caramelizat. sare Sufleu de ]elin` 600 g ]elin` 40 g unt o lingur` de f`in` 400 ml lapte 150 g småntån` 4 ou`.Sufleu de dovlecei cu urd` 1 kg dovlecei 100 g urd` proasp`t` 100 g unt 3 ou` o lingur` de f`in` 500 ml lapte. din acest aluat. Cartofii se cur`]`. Se presar` cu sare. batona[e lungi de 6–7 centimetri. l`såndu-se s` se caramelizeze. dup` gust. 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. la foc m`ri[or. se stinge cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. sare Se cur`]` [i se spal` ]elina. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. \mpreun` cu zah`rul. 4 ou` 150 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat Laptele se pune la fiert. cu g`lbenu[urile. se las` s` se r`ceasc`. sare Sufleu din piept de pui 500 g piept de pui f`r` os 40 g unt. \n bain-marie. Se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. Se serve[te fierbinte. ca s` nu se formeze cocoloa[e. de`sf`cut` \n pu]in` ap` rece. apoi se d` prin ma[ina de tocat. dup` care se adaug` vreo dou` linguri]e de unt [i se omogenizeaz`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. se scurg bine [i se paseaz`. Se unge o crati]` cu unt. Se ia de pe foc. |ntr-o oal` cu 100 ml de ap` clocotit`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i un vårf de cu]it de sare. se fierb ro[iile. se ia de pe foc. Se las` la cuptor maximum 10 minute. ad`ugate unul cåte unul. se scot. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i un praf de sare. Cånd se scot. iar cånd clocote[te se adaug` f`ina. la foc mic. Se cur`]` carnea. pudrate cu zah`r vanilat. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. omogenizåndu-se. se adaug` [i [ni]elele. sp`late [i t`iate \n felii. Se servesc reci. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se toarn`. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. se las` pån` se r`ce[te. Se introduc la cuptor. se toarn` deasupra sosul ob]inut mai devreme [i albu[urile de ou. Cu ajutorul unui cornet din hårtie. Se servesc cu cartofi natur. la foc mic. l`såndu-se pån` se coaguleaz` crema. tos. apoi se taie \n cubule]e [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. care nu se mai lipe[te de lingur`. pe rånd. Cånd d` \n clocot. dup` care se omogenizeaz` cu carnea tocat` [i cu albu[urile. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i småntåna. se taie \n dou`. morcovii [i ]elina. pu]in cåte pu]in. amestecånd \n perma- 247 . se scoate. cu ajutorul unei linguri de lemn. \n bain-marie. pe lungime. Restul de zah`r se pune pe fundul unei crati]e uscate. Se serve[te rece. 2 morcovi 50 g ]elin`. pentru a se fr`gezi. Se serve[te cald. \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. unde se las` o jum`tate de or` \n bain-marie. Cånd gri[ul se umfl`. se taie \n felii de m`rime potrivit`. sare Se cur`]` dovleceii. iar restul de lapte se pune la fiert. Se las` pån` \ncepe s` capete consisten]a unui aluat. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se amestec` bine. pres`rat cu sare. Se las` pu]in s` se r`coreasc`. cur`]ate. ad`ugånd [i un vårf de cu]it de sare. Se pune laptele la fiert. 4 ou` 3 linguri de gri[. se spal`. se taie \n buc`]ele [i se bate bine cu ciocanul pentru [ni]ele.

ca aperitiv. Se toarn` o can` de ap` \ntr-o tav`. merele se cur`]` de coaj` [i cotor. Tort de mere cu biscui]i 400 g mere 200 g biscui]i 100 g miez de nuc` 50 g stafide 2 linguri de zah`r pudr` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` esen]` de rom Salat` de portocale cu miere 4 portocale coapte 2 mere golden 2 linguri]e de miere o l`måie 50 g fri[c` Past` de mere coapte 1 kg mere 100 g biscui]i 100 g zah`r 50 g unt o l`måie scor]i[oar` Se spal` merele. Se continu` fierberea aproximativ 10 minute. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. se \nfierbånt` untul [i se pun cartofii. la foc potrivit. tocat fin. |n func]ie de preferin]ele fiec`ruia. cåt [i rece. Se toarn` \n farfurii adånci cåt e \nc` fierbinte. pån` se omogenizeaz` [i devine spumoas`. Se adaug` pu]in` sare. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ardeii [i se a[az` \n farfurii. Se las` la loc r`coros (dar nu \n frigider!) timp de cel Stafidele se pun \ntr-o can` cu ap` c`ldu]` [i se las` cel pu]in o jum`tate de or`. se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såmburii. \n cubule]e. |ntr-un castron de por]elan. pe care se d` compozi]iei forma unui tort. tocat m`runt. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. l`såndu-se \n rest \ntregi. stafidele. Se a[az` cu gura \n jos. pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. se amestec` portocalele cu merele [i cu mierea. pres`rat` cu scor]i[oar` pisat`. se pun merele [i se dau la cuptor. Se serve[te \n cupe. coaja de l`måie. pån` scade la jum`tate.nen]`. dup` care se iau de pe foc [i se servesc imediat. ca s` se scurg`. pentru c` altfel se \nt`re[te. continuånd amestecarea. Ardeii se spal`. se spal` [i se dau pe r`z`toare. Se poate servi ornat cu fri[c` proasp`t`. cur`]a]i [i sp`la]i. pån` se \nmoaie. Cartofi noi cu småntån` 600 g cartofi noi 50 g unt 150 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare Cånd sunt gata. Se serve[te rece. Ciuperci umplute cu ro[ii 600 g ciuperci 5–6 ro[ii Se pun la fiert cartofii. Se pot servi orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel. Biscui]ii. Se rade coaja de la l`måie. se pune cåte o buc`]ic` de unt. |ntr-o crati]`. Se amestec`. \n ap` clocotit` cu sare. cu feliu]e de ro[ii sau \n alte moduri. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. cu lingura de lemn. apoi se taie \n cubule]e mici. sau se \ntinde la suprafa]` un strat sub]ire de gem sau de dulcea]`. Biscui]ii se m`run]esc. diluat` \n prealabil cu zeama stoars` de la o l`måie. Se freac` mai departe compozi]ia. se presar` cu zah`r vanilat sau cu scor]i[oar`. ca s` se \nmoaie. Untul se las` pu]in la c`ldur`. astfel \ncåt s` fie p`trun[i de untul fierbinte pe toate p`r]ile. apoi se op`resc cu siropul fierbinte [i se amestec` bine cu merele rase. scor]i[oara [i cåteva pic`turi de esen]` de rom. apoi se scobesc \n dreptul codi]ei [i se scoate cotorul. Se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se introduce la frigider. dup` gust. la råndul lor. apoi se cur`]` de cotoare [i de semin]e. Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi Ardei umplu]i cu brånz` dulce [i m`rar 8 ardei gra[i m`ri[ori 250 g brånz` dulce de vaci 40 g unt o leg`tur` de m`rar sare pentru omogenizare. cåt sunt fierbin]i. se presar` m`rarul. |ntre timp. ornat` cu fri[c`. Se ia un platou rotund. dulci. dup` care se toarn` småntåna. nucile [i stafidele se trec prin ma[ina de tocat. \ntr-un castron. apoi se amestec`. precum [i un praf de sare. Se poate servi atåt cald. Cånd e aproape gata. s` se \nmoaie. Portocalele se decojesc. Se amestec` din nou. cu brånza dulce [i cu m`rarul. Atunci se scot. 248 . miezul de nuc`. Se prepar` un sirop. |n locul acestuia. Se amestec` merele rase cu biscui]ii. se cur`]` coaja [i se dau pe r`z`toare. pu]in o or` \nainte de a fi servit`. se scot [i se scurg bine. cåte doi la o por]ie. Se las` la fiert \nc` aproximativ 10 minute. dup` care se taie. fierbånd zah`rul \n 200 ml ap` [i l`sånd Se aleg portocale [i mere coapte.

apoi se dau pe r`z`toare. sare Ciupercile se cur`]`. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. Se ia de pe foc [i se adaug` p`trunjelul tocat m`runt. piper boabe Sup` de mere Ciorb` de fasole verde 600 g fasole verde 3 ro[ii o lingur` de bulion o lingur` de f`in` 50 ml ulei 200 g småntån` degresat` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare 600 g mere ionatane o lingur` de amidon. ad`ugånd [i uleiul. o lingur` de zah`r 200 g påine alb`. Cånd este aproape gata. apoi se toarn` \n oal`.100 ml vin alb 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare Sup` – crem` de [tiuc` 400 g [tiuc` 3 morcovi. foi de dafin sau crengu]e de busuioc. e presar` cu p`trunjel tocat m`runt. Cartofi natur 1 kg cartofi 50 ml ulei 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. iar supa se strecoar` peste toc`tura de pe[te. se spal` [i li se scot såmburii. Cånd s-au \nmuiat. cu p`trunjel tocat deasupra [i. se adaug` amidonul. albitura [i ceapa. se poate ad`uga verdea]` tocat` m`runt. se \ndep`rteaz` semin]ele. Se cur`]` pe[tele. de aceast` dat` doar cu un litru de ap`. Cånd cartofii sunt aproape fier]i. timp de 5 minute. småntåna. se adaug` prunele. apoi se scoate. apoi se \n`bu[` cu o lingur` de ulei. \n care se toarn` dou` linguri 249 . Se serve[te cald`. se cur`]` de piele [i de oase [i se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. iar cine dore[te poate pres`ra deasupra un praf de scor]i[oar`. amestecånd ca s` se \mpr`[tie \n oal`. dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. La final. Prunele se aleg. se adaug`. acrit` cu pu]in` zeam` de l`måie. Se pun din nou cartofii la fiert. se toac` m`runt [i se presar` \n farfurii atunci cånd se serve[te. se las` pån` se r`cesc pu]in. busuioc. sare Cartofii se cur`]`. iar pulpa se mai d` o dat` prin sit`. apoi se adaug` fideaua. la dorin]`. Se spal` p`trunjelul [i leu[teanul. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. cu crutoane de påine pr`jit` pe plit`. småntåna [i zah`rul. se spal` cu grij`. apoi se taie \n sferturi [i se adaug` la ciorb`. se dau pe r`z`toare. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Merele se cur`]` de coaj`. dup` care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. Se omogenizeaz` [i se las` pe foc pån` d` cåteva clocote. sare foi de dafin. cu crutoane de påine pr`jit`. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. s` nu fie stricate. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` [i pu]in` sare. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. pån` se \nmoaie ciupercile [i se rumenesc ro[iile. de cotoare [i codi]e. se adaug` sucul de ro[ii. cu sosul din tav`. |n func]ie de preferin]e. apoi se pun la fiert \ntro oal` cu doi litri de ap` clocotit` [i Cartofii se cur`]` de coaj`. se taie \n cubule]e. Se potrive[te de sare [i. un morcov un p`stårnac. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. |ntre timp. apoi se spal`. Se cur`]` cartofii. 2 r`d`cini de albitur` o ceap`. apoi se adaug` \n oala de pe foc. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 600 g prune 2 linguri de småntån` degresat` 2 linguri de zah`r. Se las` un sfert de or` la fiert. se spal`. Se scot zarzavaturile din oal`. se spal` bine [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. |ntr-o tigaie uscat`. se toac` m`runt. Se pune din nou la fiert. stingåndu-se cu dou` linguri din zeama de fasole. se pot pune la fiert boabe de piper. apoi se trec prin sit`. Se servesc ca aperitiv. Se fierb pe foc potrivit pån` cånd se pot sf`råma cu u[urin]`. la foc potrivit. Cartofi cu prune 400 g cartofi. se potrive[te de sare [i se serve[te imediat. o jum`tate de linguri]` de sare. la foc mic. Se amestec` ro[iile cu compozi]ia de mai sus [i se umplu p`l`riile de ciuperci. nu cåt s` se sf`råme. se las` s` mai dea vreo 2–3 clocote. Acestea din urm` se toac` m`runt. zah`rul [i aproximativ 2 litri de ap`. f`r` gr`sime. Cånd sunt aproape fier]i. scor]i[oar` Fasolea se cur`]`. cånd se ia de pe foc. Se las` pe foc pån` se fierb suficient de bine \ncåt s` se sf`råme cu u[urin]`. se spal`. apoi se separ` p`l`riile de picioru[e. se zdrobesc cu furculi]a. se cur`]` de pieli]e. Se serve[te fierbinte. se spal` [i se taie \n cubule]e m`runte. se rumene[te auriu f`ina. m`run]it`. s` scad`. 200 g fidea o leg`tur` de p`trunjel. se toarn` vinul [i se mai las` cåteva minute. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu sare. pu]in cåte pu]in. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. sare Sup` de ro[ii cu crutoane 500 g ro[ii 2 cartofi. se scot cu spumiera [i se las` s` se scurg`. Piureul rezultat se pune \ntr-o oal`. Se scot merele. Se cur`]` [i se spal` morcovii. Se scot [i se introduc \ntr-un vas de Jena. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece.

Se introduce tava la cuptor. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc gogo[arii [i ceapa. tocat m`runt. Se toarn` sosul peste chiftelu]e [i se mai las` la cuptor un sfert de or`. Pieptul de pui. plus verdea]` tocat` m`runt. se s`reaz`. 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. sare Carnea se cur`]`. se scoate. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. Fasolea verde se cur`]`. Se adaug` bulionul. ad`ugånd apoi brånza de vaci [i g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se spal` [i se taie \n cuburi de m`rime mijlocie. dup` care se adaug` ro[iile sp`late [i t`iate \n felii. apoi se a[az` fiecare pe cåte o bucat` de carne fript`. Ceapa se cur`]`. Se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert legumele. Atunci cånd carnea este f`cut`. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se dau prin p`trunjelul tocat. se stinge cu pu]in` ap` [i se las` la fiert cåteva minute. \mpreun` cu oul [i un praf de sare. se presar` cu sare. se presar` m`rarul [i p`trunjelul fin tocate [i se adaug` ou`le.de ulei. ca s` nu se lipeasc`. t`i]ei sau g`lu[te. Se potrive[te de sare. se domole[te focul. |ntr-o crati]`. Cånd fasolea este fiart`. ca garnitur` la diverse preparate la gr`tar sau la pe[te pr`jit. Acestea se \ntorc din timp \n timp. unde se las`. 60 ml ulei 100 g miez de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Acestea se dau prin f`in` [i se pun \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. Morcovii. |ntre timp. apoi se d` prin ma[ina de tocat. Se amestec` mereu. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. iar la sfår[it se adaug` p`trunjelul. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. un ou 2 linguri de f`in`. Cu måna ud`. 2 morcovi 200 g dovlecei. cu ciocanul pentru [ni]ele. sare 100 g fasole verde 200 g brånz` de vaci 2 ou`. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. se taie \n buc`]ele mici [i se pune [i el la c`lit. sare Chiftelu]e de carne de vit` cu sos de ro[ii 500 g carne de vit` 5 ro[ii. care se pune pe foc mic s` scad`. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. la foc potrivit. Carnea. se f`råm` [i se pune \n toc`tur`. pentru a se p`trunde carnea mai bine. pres`råndu-se deasupra p`trunjel [i. servindu-se ca fel de sine st`t`tor. 3 cepe 25 ml ulei 100 g bulion 4 ou`. se stropesc cu zeam` de l`måie [i se orneaz` cu Gogo[arii se spal`. frunzuli]e de p`trunjel. Se pun legumele la fiert. Cånd se ia crati]a de pe foc. se modeleaz` chiftelu]ele. pe ambele p`r]i. se presar` cu sare [i cimbru [i se ia de pe gr`tar. |ntre timp. se taie \n buc`]i. Se servesc calzi. ca s` se rumeneasc` suficient peste tot. se aromeaz` cu busuioc. Se amestec` margarina cu f`ina [i laptele. se cur`]` de semin]e [i se taie julien. busuioc Mu[chi de vit` la gr`tar 800 g mu[chi de vit` 20 g unt. Se \ncinge bine gr`tarul. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. Se adun` spuma ori de cåte ori este cazul. introducåndu-se crati]a la cuptor. cartofii [i zarzavaturile se scot pe un platou. La supa r`mas` se pot ad`uga fidea. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se potrive[te gustul cu sare [i se introduce vasul la cuptor. cu cåte o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. \n momentul \n care carnea este fiart` cam pe jum`tate. cartofii se taie \n feliu]e. se spal` [i se taie \n få[ii sub]iri. Se cur`]` [i se spal` carnea. cimbru Mu[chiul se cur`]`. Morcovii se cur`]`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. cur`]at de pieli]` [i de oase. s` se rumeneasc`. se s`reaz`. tarhon. Untul se taie \n patru feliu]e. se scot cu spumiera [i se pun \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se spal` [i se toac` m`runt. \n ap` clocotit` cu sare. Dup` cåteva minute. Sufleu de fasole verde Piept de pui cu orez [i legume 400 g piept de pui 3 cartofi. Se cur`]` cartofii. timp de vreo jum`tate de or`. pån` cånd cartofii devin u[or crocan]i. se scurge. se por]ioneaz` [i se bate bine. se unge cu pu]in ulei. se pune \ntr-o crati]` curat` [i se toarn` peste ea sosul ob]inut. 2 linguri de orez 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Dovleceii se cur`]` [i se taie \n rondele. aproximativ 20 de minute. Se serve[te cald`. se stoarce. la foc potrivit. Toc`ni]` de gogo[ari Rasol de vit` 500 g carne de vit` 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. apoi se pun s` se frig` buc`]ile de carne. se fierb ou`le tari. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` peste fasole. Cånd \ncep s` se \nmoaie legumele. sare 800 g gogo[ari proaspe]i 5 ro[ii. 100 ml lapte 100 g småntån`. 250 . apoi se toarn` \ntr-o oal`. pe lungime. la foc moderat. 50 g margarin` o lingur` de f`in`. se spal`. apoi se adaug` \n oal`. se spal` [i se taie julien. se alege [i se spal` orezul. ad`ugåndu-se orezul. dup` preferin]e.

Se introduce tava la cuptor. se toarn` zah`rul [i amidonul. 50 g unt. un morcov un ardei gras. se cur`]` cartofii. o l`måie 2 leg`turi de m`rar. cu cåte o lingur` de ap` cald`. se spal`. se toarn` peste el bulionul amestecat cu ulei [i se adaug` feliile de ro[ii. pån` se rumene[te. cåteva boabe de piper [i foaia de dafin. Deasupra lor se pun buc`]ile de pe[te. amestecånd continuu. turnånd [i uleiul. Se amestec` legumele. Se mai las` un sfert de or`. pe foi de salat` verde. 250 ml lapte 2 linguri de gri[. \n coaj`. se fierbe morcovul. dup` gust. |n restul de ulei. |n jurul lor se pun cartofii. aproximativ o jum`tate de or`. s` nu se prind`. piper boabe. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. apoi se unge cu ulei pe toate p`r]ile. t`iat pe lung. stropite cu zeam` de l`måie. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu restul de m`rar. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`.Crap rasol cu legume 600 g crap f`r` cap [i coad` 3 cartofi. avånd grij` ca marginile colii de pergament s` fie ridicate. Se ia de pe foc. se taie \n felii de forma celor de portocal`. apoi se cur`]` [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. iar restul se pune s` fiarb` \n 100 ml de ap`. se amestec` \n crema ob]inut` [i untul. cimbru Cod \n pergament cu cartofi natur 800 g cod (f`r` cap [i coad`) 50 ml ulei 500 g cartofi. dup` care se poate servi. La sfår[it. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. sare [i jum`tate din m`rarul tocat. Ro[ia [i ardeiul se spal`. se adaug` gri[ul. amestecånd mereu [i completånd. Cånd pe[tele \ncepe s` se p`trund`. O can` plin` cu lapte se toarn` \ntrun ibric [i se pune la fiert. Se p`streaz` dou` linguri de zeam`. \n ap` clocotit`. Se las` pån` cånd gri[ul absoarbe aproape tot laptele [i se omogenizeaz` cu pasta de morcovi. 20 ml ulei o foaie de dafin. se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. se spal`. se las` 251 . sare Crap cu ro[ii la cuptor 800 g crap f`r` cap [i coad` 5 ro[ii 20 g bulion 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. se a[tern legumele. Crem` de morcovi 1 kg morcovi o lingur` de zah`r. Morcovii se cur`]`. Pe un platou lunguie]. Crem` de zmeur` 400 g zmeur` 2 linguri de zah`r o lingur` de amidon Zmeura se cur`]`. timp. apoi se taie \n sferturi. zeam` de l`måie. Cånd clocote[te. Se spal` bine cartofii [i se pun la fiert. Separat. |ntre timp. ca s` nu curg` zeama. apoi se \nf`[oar` \ntr-o coal` de pergament. l`sånd totul \nc` 4–5 minute pe foc mic. Se amestec` bine [i se las` s` mai fiarb` timp de aproximativ 10 minute. se a[az` cåteva nuielu[e. se spal`. se amestec` bulionul [i p`trunjelul tocat. la foc potrivit. iar \n jurul lor. turnånd deasupra zeama pe care au l`sat-o \n tav`. sare Codul se cur`]` [i se spal` bine. se scot cu spumiera [i se dau prin sit`. dac` scade prea mult. |ntr-o tav`. o l`måie sare. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se a[az` \ntr-o tav`. i se scoate coloana vertebral` [i se taie \n patru buc`]i. uns` \n prealabil cu ulei. Se presar` sare. Se \n`bu[`. acesta din urm` dizolvat \n pu]in` ap` rece. se a[az` buc`]ile de pe[te. Pe un platou lunguie]. se taie \n rondele sub]iri. pe foc mic. Se las` la cuptor. |ntre Pe[tele se cur`]`. \n ploaie. salat` verde Pe[tele se cur`]`. dup` gust. \n få[ii sub]iri. apoi se d` prin sit`. se cur`]` [i se taie \n feliu]e sub]iri. se spal`. Dup` aceea. astfel \ncåt s` formeze un fel de gr`tar. o ro[ie. |n momentul \n care \ncepe s` clocoteasc`. la foc moale. pres`rate cu sare [i cimbru. ad`ugånd [i dou` linguri de zah`r.

Se prepar` aluatul din f`in`. Nucile se introduc \n cuptorul bine \ncins. amestecånd pån` se dizolv` [i l`sånd s` fiarb` pån` cånd se ob]ine un sirop sub]ire. Dup` vreo or`. apoi albu[urile b`tute spum`. l`såndu-se la foc moderat timp de o jum`tate de or`. cu partea t`iat` \n sus. se las` pu]in s` se r`coreasc`. eventual pres`rat` cu scor]i[oar`. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. apoi se a[az` peste aluat. apoi se scoate miezul cu o linguri]` [i se paseaz`. la dimensiunile t`vii. Se serve[te rece. o jum`tate din cantitatea de praf de copt [i din cea de zah`r vanilat. 50 g zah`r pudr` frecat cu margarina. apoi se toarn` sucul pus deoparte [i se amestec`. iar miezul se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. amestecånd mereu. se taie \n jum`t`]i [i se introduc \n cuptorul \ncins. f`ina. Re]ete pentru bolnavii de hepatit` Ciuperci \n untdelemn 400 g ciuperci 50 ml ulei 200 ml lapte o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. dup` care se omogenizeaz` cu 50 g zah`r pudr`. 100 g f`in` 100 g zah`r. 200 g nuci Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. pu]in cåte pu]in. amestecate cu p`trunjel tocat fin [i cu pu]in` sare. mare. Pesmetul se pune la fiert \n acest sirop. Se picur` pe fiecare ciu- perc` un strop de ulei. Se las`. apoi se pun la fiert cu o can` de lapte [i un vårf de linguri]` de sare. se las` pu]in s` se r`coreasc`. o jum`tate de or`. Se omogenizeaz`. cu zah`rul vanilat [i scor]i[oara. Se serve[te pudrat` cu zah`r vanilat. 2 ou` 20 ml ulei. sare Ciupercile se cur`]`. la foc m`ri[or. g`lbenu[urile cu zah`rul. Se \ncorporeaz`. timp de aproximativ 10–12 minute. 4 linguri]e de 252 . Se las` pån` \ncep s` se \nmoaie. apoi se d` tava la cuptor. diluate cu zeam` de l`måie. Se servesc merele amestecate cu fri[ca. Se introduce tava la cuptor. sco]åndu-se såmburii. Se serve[te cald`. \ntr-un castron. la foc moderat. P`l`riile ciupercilor se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu ulei. Pr`jitur` cu caise 200 g caise. pån` se coc suficient. \n care s-au a[ezat \n prealabil mai multe nuielu[e sub]iri. Se unge tava cu pu]in` margarin`. se ia de pe foc [i se amestec` bine cu merele rase. formånd un fel de gr`tar. Dup` ce s-a fiert. se \ntinde prima foaie. 40 g unt scor]i[oar` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. ad`ugånd apoi [i untul [i omogenizånd compozi]ia. se \mparte aluatul \n dou` buc`]i [i se \ntind foile. Se servesc calde. se umplu cu picioru[ele tocate. se acoper` cu cealalt` foaie [i se d` la cuptor. care se toac` m`runt. la foc moderat. apoi se las` la crescut. unde se las`. \n cupe. Se serve[te pudrat` cu zah`r. Fri[ca se bate \mpreun` cu zah`rul [i se amestec` bine cu merele rase. apoi se dau pe r`z`toare. Zah`rul se pune la fiert \ntr-un ibric cu 200 ml ap`. Caisele se spal` [i se taie \n jum`t`]i. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i pres`rat` cu f`in`. se mai las` cåteva minute \n cuptorul \nchis. apoi se dau pe r`z`toarea Merele se spal` [i se rad. pe foc mic. \ntr-un castron. Dup` ce se opre[te focul. Se scot. Frunzele de p`p`die se spal` [i se toac` m`runt. vinul [i o jum`tate de pahar de ap` cald`. Mere cu fri[c` dietetic` 600 g mere 100 g fri[c` dietetic` 2 linguri de zah`r. apoi se scot. pres`rate cu miez de nuc`. apoi Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n sus. coaja ras` de la o l`måie. pentru 3–4 minute. 20 ml vin alb un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Mere rase cu pesmet [i margarin` 1 kg mere 100 g pesmet 100 g zah`r. cu tot cu coaj`. 150 g zah`r pudr` 100 g margarin`. la c`ldur`. pe plit`. Se amestec`. dup` care se introduce la frigider. apoi se dau pe r`z`toare. la foc m`ri[or. Se amestec`. peste ea se a[terne compozi]ia.pån` se r`ce[te. praful de copt. Se fr`månt` energic timp de un sfert de or`. se cur`]`. 50 ml sup` de legume o leg`tur` de p`trunjel Cartofi cop]i cu mere [i iaurt 4 cartofi 3 mere 50 g frunze de p`p`die 2 linguri de iaurt Cartofii se spal` bine. miezul de cartof cu merele rase. dup` care se scot. se toarn` zeama stoars` de la o l`måie deasupra [i se introduc iar la cuptor. frunzele tocate de p`p`die. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Pl`cint` cu mere 500 g mere 100 g f`in`. se spal` \n mai multe ape [i se separ` picioru[ele.

amestecåndu-se cu zeama de oase [i punåndu-se iar pe foc. sare Se spal` urzicile \n mai multe ape. suficient cåt s` se \nmoaie. l`såndu-se s` fiarb` \nc` 10 minute. Se adaug` orezul [i leu[teanul tocat [i se mai las` s` fiarb` \mpreun` Morcovii. eventual cu garnitur` de piure de legume. tocate fin. sare Oasele se pun la fiert \n ap` rece. ro[iile [i ardeii \n supa de oase ob]inut` [i. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. iar \n zeama r`mas` se pune la fiert pe[tele. se spal` [i se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit`. sare Se fierb fic`]eii [i se dau prin ma[ina de tocat. \n få[ii sub]iri. \ntr-un alt vas cu ap` clocotit` [i sare. dup` care se amestec` bine cu fic`]eii. cu untul [i cu cåteva frunze de p`trunjel. se scot cu spumiera. Varza se cur`]`. se spal`. Se serve[te fierbinte. Ciorb` de urzici 400 g urzici o leg`tur` de ceap` verde 400 ml bor[ 2 linguri de orez 50 ml ulei 800 ml sup` de legume o leg`tur` de leu[tean. se scurg [i se toac` m`runt. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. uleiul. m`rarul tocat foarte m`runt [i pu]in` sare. Se adaug` Morcovii. se scot [i se strecoar` zeama. cu p`trunjel tocat m`runt. ad`ugåndu-se la fiert dup` ce se ia spuma. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. timp de aproximativ o jum`tate de or`. franzela. dup` care se op`resc \n ap` clocotit`. cånd sunt gata. se op`re[te \n aceea[i ap`. Cod rasol cu legume 800 g cod. se fierbe fideaua. La sfår[it. Påinea se taie \n felii potrivite ca m`rime. p`stårnacul. cu måna ud`. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]` [i se taie \n sferturi. Sup` cu fidea G`lu[te de ficat 200 g fic`]ei de pui 150 g franzel` 100 ml lapte. ceapa verde. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se las` cam un sfert de or`. 2 ou` 2 linguri de gri[ o leg`tur` de p`trunjel. iar cånd se serve[te. se spal` [i se taie pe lungime. Cånd s-au \nmuiat. \ntr-o oal` cu ap` \n clocot. Se scot. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. Se pun s` fiarb` morcovii. Se freac` untul pån` se alifiaz`. dup` care se strecoar`. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. vreo 10 minute. se toac` julien. Se modeleaz`. se presar` cu sare grunjoas`. dup` care se scoate [i se aranjeaz` pe un platou. Orezul se fierbe \n pu]in` ap`. se umplu cartofii [i se servesc. Oasele se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. se trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. Morcovii [i ardeii se cur`]`. sare 1 kg oase de vit` 100 g fidea 2 morcovi 2 ardei gra[i 2 ro[ii 2 leg`turi de p`trunjel. Ceapa verde se cur`]`. punåndu-se s` fiarb` timp de cåteva minute \n ap` clocotit` cu sare. se las` a[a vreo jum`tate de or`. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu un vårf de cu]it de sare. se las` la \nmuiat \n lapte rece. amestecånd ou`le b`tute spum` cu gri[ul. sare Sup` de ro[ii cu zdren]e 1 kg oase de vi]el cu m`duv` 200 g cartofi 500 g ro[ii. prin ma[ina de tocat. se spal`. pres`rat deasupra. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oala cu urzici cånd acestea sunt fierte deja. se pun s` fiarb` urzicile. Dup` ce au fiert legumele. se adaug` fideaua [i se s`reaz` cu modera]ie. se presar` \n farfurii p`trunjel tocat. 2 ou` 100 g unt o leg`tur` de m`rar. apoi se toac`. sare Sup` de legume cu g`lu[te 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 100 g ]elin` 200 g varz` 100 g maz`re verde 60 g unt. \n sup`. 4 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. g`lu[te mici din aceast` compozi]ie. 40 g unt o l`måie. cu cåte o 253 . Ro[iile se op`resc. se fierbe bor[ul pån` d` \n clocot. apoi se pun s` fiarb`. Se servesc calde. ca aperitiv. Cånd s-a fiert suficient. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. Se omogenizeaz`. 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin`. iar compozi]ia ob]inut` se strecoar` \n oala cu sup`. supa de legume [i un praf de sare. la råndul ei. \ntr-o oal` cu un litru de ap`. Cartofii se cur`]`. 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un ou. dup` care se stoarce bine. se scoate cu spumiera. se pune [i o linguri]` de zah`r. apoi se stoarce [i se d`. se adaug` maz`rea cur`]at` [i sp`lat`. p`stårnacul. Cartofii. Se pun toate la fiert. se taie \n feliu]e de forma celor de portocal` [i se pun [i ei la fiert \mpreun` cu zarzavaturile. potrivind de sare [i pres`rånd restul de p`trunjel tocat. Pån` se fierb legumele. Separat. se prepar` g`lu[tele. Se serve[te cald`.iaurt [i 2 linguri de sup` de legume. Separat. orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel.

Restul de lapte se pune la fiert [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. la foc moale. apoi se trec prin sit` [i se amestec` bine cu o lingur` de unt [i o jum`tate de can` de lapte cald. se fierb cojile de m`r. Se adaug` f`ina. Se taie \n sferturi. Se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. cam un sfert de or`. pres`rånduse \n crati]a cu carne. se taie \n felii [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere [i pu]in` sare. Buc`]ile de carne se servesc cu piureul al`turi. \mpreun` cu buc`]elele de carne. dup` care se stinge cu lapte rece. sare Måncare de pui cu verdea]` 800 g carne de pui o ceap` 60 ml ulei o linguri]` de f`in` 6 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. Cånd s-au fiert suficient \ncåt s` se sf`råme u[or. se mai las` cåteva clocote. un sfert de can` de ap` [i un vårf de cu]it de sare. sare Se aleg ro[ii de gr`din`. se cur`]` de coaj` [i de cotor. Se rumene[te carnea pe toate p`r]ile. M`rarul [i p`trunjelul se spal`. Cele mai bune sunt perele pergamute. se scoate. o feliu]` de l`måie [i verdea]` tocat` deasupra. se \nfierbånt`. apoi se pune la fiert \ntr-un litru de ap` clocotit`. la foc potrivit. pentru a nu da un gust acru cremei. pres`rat deasupra. se scot. Friptur` de pui cu piure de cartofi 600 g carne de pui 600 g cartofi 100 ml lapte 20 g unt 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. M`rarul se spal`. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se serve[te cald`. Se acoper` complet crati]a cu un capac [i se fierbe \n`bu[it. Se aleg pere cåt mai coapte [i zemoase. se toac` m`runt. apoi se presar` peste fasole. se toac` m`runt [i se pune \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. apoi se ia de pe foc. Se acoper` crati]a [i se las` s` fiarb` \n`bu[it cam trei sferturi de or`. bine coapte. \n care s-a dizolvat \n prealabil zah`rul. [i se mai las` pån` d` \n clocot. se presar` p`trunjelul. se taie \n buc`]i. sare Fasolea verde se cur`]`. pån` sunt fierte cam pe trei sferturi. ad`ugånd sare cåt` trebuie. Merele se cur`]` [i se taie \n felii. se spal` [i se taie \n buc`]ele. apoi se toarn` ro[iile pasate. Måncare de pere 600 g pere 2 linguri de zah`r o lingur` de f`in` 50 g unt 100 ml lapte Piept de pui cu mere 600 g piept de pui f`r` os 600 g mere 30 ml ulei 20 g unt o linguri]` de zah`r o linguri]` de f`in` 2 leg`turi de p`trunjel. s` se c`leasc`. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare. tocat m`runt. Din cånd \n cånd. f`r` stric`ciuni. se scurge [i se amestec` \n sosul de småntån`. cu tot cu zeama pe care au l`sat-o. cu telemea m`run]it` [i m`rar tocat m`runt. Se prepar` sosul. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte. se spal`. Se serve[te \n boluri. apoi se d` la cuptor. codi]e [i cotoare. O lingur` de f`in` se dizolv` \n pu]in lapte rece. Se las`. se scurge [i se taie \n buc`]i. Se cur`]` cartofii. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se amestec` \n el f`ina. Cånd \ncep s` se rumeneasc`. |ntre timp. la foc moderat. Se pune sare dup` gust [i se omogenizeaz`. se spal`. apoi se pune f`ina. ca s` nu se ard`. se cur`]` de coaj`. se strope[te cu zeama din tav`. apoi se stinge cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e. astfel: \ntr-o tigaie. dup` care se scot. lemn. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se toac` m`runt. Se toarn` sosul ob]inut peste pere [i se mai fierb \mpreun`. se tope[te untul. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se presar` pu]in` sare. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. iar zeama se stre- 254 . aproximativ o jum`tate de or`. apoi se adaug` o lingur` de unt [i småntåna. se zdrobesc cu furculi]a. pån` se rumene[te.buc`]ic` de unt. \n jurul lor fiind a[eza]i cartofii. Crem` de ro[ii 1 kg ro[ii 100 g unt 200 g telemea de vac` des`rat` o leg`tur` de m`rar 4 crengu]e de busuioc. ad`ugåndu-se peste carne atunci cånd aceasta este fiart` pe trei sferturi. amestecånd permanent cu lingura de Pieptul de pui se cur`]` de piele. Cånd fasolea este fiart` suficient. se rupe \n buc`]ele lungi de 2–3 centimetri. peste care se presar` p`trunjel tocat. Dup` aceea. se cur`]` de cozi [i se toac` mai mare. sare Måncare de fasole verde cu sos de småntån` 600 g fasole verde 20 g unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` busuiocul tocat fin [i se potrive[te gustul cu sare. |ntr-o crati]`. se spal`. \ntr-o tav` uns` cu ulei. se \nfierbånt` untul. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. orna]i cu firi[oare de m`rar. Se omogenizeaz`. Se las` pån` se rumene[te pu]in. Ceapa se cur`]`.

Se amestec` laptele. se presar` un pic de sare. se toarn` gri[ul. se caramelizeaz` [i se stinge cu zeam` de la cojile de m`r. Budinc` de gri[ cu mere 400 g mere o lingur` de gri[ 400 ml lapte 100 g zah`r tos 40 g unt 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat sare Pulp` de vi]el \mp`nat` cu legume 600 g pulp` de vi]el 2 cartofi 3 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel. apoi se bate bine cu ou`le. Se pune compozi]ia peste mere [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. se fierbe 5 minute [i se toarn` peste pui. unul cåte unul. l`såndu-se un sfert de or`. cu o lingur`. se spal` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi. g`lbenu[urile. dup` care se taie \n feliu]e. iar apa r`måne doar cåt s` le 255 . fript` sau pr`jit`. scoici sau \n componen]a a diverse sosuri reci. Se las` pån` cånd corcodu[ele sunt suficient de fierte ca s` se sf`råme cu u[urin]`. Se spal` bine \n mai multe ape. s` se scurg` zeama. Cartofii. stingåndu-se cu lapte c`ldu]. ad`ugånd [i pu]in` sare. Se las` pu]in s` se r`ceasc`. se las` s` se r`ceasc`. sare Se spal` ro[iile. dup` care se scoate. sare Chis`li]` de corcodu[e 800 g corcodu[e 200 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Cartofii se cur`]`. preparate din ou`. se scot cu spumiera [i se las` pån` se scurg de toat` zeama. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat [i pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. \nc`lzit pu]in. Se serve[te cu p`trunjel tocat. apoi se adaug` un albu[. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se \ntind dou` linguri de unt pe fundul unui vas. introducånd \n crest`turile respective få[iile de legume. se cur`]` de cotoare. Se ia de pe foc [i. se mai las` vreo cåteva clocote. \mpreun` cu buc`]ile de legume r`mase. Se pune o oal` cu ap` rece pe foc. Se spal` bine [i se las` la scurs. la foc potrivit. Se pune carnea la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. se pune brånza. se a[az` \n ea ro[iile. amestecånd \n el zah`rul vanilat [i un praf de sare. sare Sufleu de ro[ii cu brånz` dulce 500 g ro[ii 100 g brånz` dulce 100 ml lapte 4 ou` 2 linguri]e de f`in` 30 g unt. dåndu-se la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. Cånd s-a fiert carnea. legume crude sau fierte. iar la sfår[it se adaug` albu[urile. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i tendoane. se omogenizeaz`. care pot fi galbene sau ro[ii. Fasolea verde se cur`]`. Peste acestea. dup` care se toarn` uleiul. se umplu ro[iile cu pasta ob]inut`. se spal` [i se taie julien. pic`tur` cu pic`tur`. raci. Maionez` dietetic` 2 ou` o lingur` de ulei o linguri]` de f`in` 200 ml lapte o l`måie. Se serve[te rece. Se cur`]` merele de coaj` [i de semin]e. Cånd sunt fierte suficient. apoi se adaug` fasolea.coar`. dar important este s` fie bine coapte [i s`n`toase. amestecånd permanent. amestecånd cu lingura de lemn. Soté de legume 2 cartofi 200 g fasole verde 200 g maz`re 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. se spumeaz`. se rumene[te pu]in f`ina. iar atunci cånd apa \ncepe s` clocoteasc`. Zah`rul se pune pe foc \ntr-o tigaie uscat`. Se fierbe laptele. carne slab` fiart`. Se scot såmburii. se presar` zah`rul deasupra. se taie \n jum`t`]i [i li se scoate miezul. se spal` [i se rupe \n buc`]ele lungi de 3-4 centimetri. maz`rea [i zarzavaturile. Se unge o tav` cu pu]in unt. se scoate [i se a[az` pe un platou. se spal` [i se taie \n cubule]e. se ia de pe foc. s` nu se prind`. Se stoarce zeama de la l`måie [i se amestec` [i ea \n maioneza ob]inut`. se stinge cu sosul de zah`r. \n combina]ie cu Se aleg corcodu[ele. se amestec`. Zarzavaturile se cur`]`. apoi se toarn`. cu f`ina [i cu un pahar de ap` c`ldu]`. |n momentul \n care gri[ul absoarbe aproape tot laptele. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. Se cresteaz` pulpa de vi]el din loc \n loc. dup` care se potrive[te de sare. apoi se aranjeaz` feliile de m`r. \nconjurat` de legumele fierte. care \n prealabil au fost b`tute spum`. se pun s` fiarb` corcodu[ele cu zah`rul. Cånd \ncepe s` clocoteasc`. l`såndu-se \ntreag`. Se presar` p`trunjel tocat [i se d` la cuptor un sfert de or`. se pun s` fiarb` mai \ntåi cartofii. apoi se \ntorc cu scobitura \n jos. cur`]åndu-se de codi]e [i de orice impurit`]i. pe[te rasol. Se c`le[te pu]in f`ina \n unt.

dup` care se omogenizeaz` cu vi[inele [i zah`rul. se scobe[te miezul. 256 . dup` ce se r`ce[te. Pe fiecare dintre acestea. Se aleg mere mari [i s`n`toase. dup` care se ia de pe foc. la foc potrivit. Portocalele se decojesc. se toarn` \n boluri. Se amestec` bine. se amestec`. iar cånd clocote[te. \n ap` numai cåt s` le acopere. Sufleu de vi[ine 1 kg vi[ine 200 g zah`r tos 4 ou` 20 g unt 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Spum` de gri[ cu dulcea]` Mere umplute cu dulcea]` 8 mere de m`rime potrivit` 100 g dulcea]` de gutui scor]i[oar` un plicule] de zah`r vanilat 100 g gri[ 100 g zah`r o l`måie 2 linguri de dulcea]` Se cur`]` merele de coaj` [i li se scoate miezul. Se las` s` fiarb` pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. apoi se aranjeaz` merele. se rade coaja de la l`måie [i se stoarce de zeam`. Se serve[te pudrat cu zah`r. l`såndu-se. Se introduce tava la cuptor. zah`rul vanilat [i coaja de portocal` ras`. la frigider. la foc moderat. se acoper` cu dulcea]` [i se introduce Se cur`]` vi[inele de cozi. aproximativ o jum`tate de or`. |n momentul \n care acesta \ncepe s` se umfle. apoi se pun la fiert. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. dup` gust. se adaug` orezul. care se turtesc cu palma. amestecånd energic. la foc moderat. pån` scade zeama la jum`tate. se adaug` restul de zah`r tos. iar la sfår[it sucul de portocale. se toarn` albu[urile. poate picura [i esen]` de rom. Se scot din tav` [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a fi servite. la foc moderat. Albu[urile se bat spum`. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. or`. cel mult o jum`tate de Se prepar` un sirop din zah`r [i o can` de ap`. 30 g unt 4 ou`. cu sucul de portocal` [i de l`måie. ales [i sp`lat \n prealabil. se adaug` gri[ul. Dup` cåteva minute. se \ncorporeaz` untul [i g`lbenu[urile. se spal`. |ntre timp. pres`rånd. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. pån` cånd merele se \nmoaie pu]in. pu]in cåte pu]in. semn c` e aproape fiert. \ntr-un castron. coaja se d` pe r`z`toare. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. Se amestec`. se aranjeaz` fursecurile pe ea [i se introduce la cuptor. apoi se stoarce. laptele cu o linguri]` [i jum`tate de f`in`. iar pulpa se stoarce de zeam`. Se umplu merele cu aceast` compozi]ie [i se las` la rece. Se spal`. unde se las` cel pu]in o or` \nainte de a fi servit`. Imediat. Compozi]ia se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se rumene[te la cuptor. pu]in` scor]i[oar` sau un praf de zah`r vanilat. se toarn` peste ele dou` dintre g`lbenu[uri. |ntr-o tav`. Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n bilu]e de m`rimea unei nuci. Cånd s-au omogenizat. Se stinge focul. se toarn` o can` de ap` c`ldu]`. zah`rul vanilat [i coaja ras` de portocal`. l`sate s` fiarb` la foc potrivit. unde se las`. Mere umplute cu orez Fursecuri dietetice 300 g f`in` 150 g margarin` 150 g zah`r tos o portocal` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat 100 g miez de nuc` o sticlu]` de esen]` de rom 1 kg mere 200 g orez 100 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat coaja de la o portocal` esen]` de rom Sufleu de portocale 2 portocale mari [i coapte 200 ml lapte. Se amestec` bine [i. se scobesc de såmburi [i se fierb timp de 10 minute. Se las` 2–3 minute. punåndu-se la foc mic pån` se \ngroa[`. Se amestec` bine margarina cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se pune cåte o linguri]` cu vårf de dulcea]` \n fiecare m`r. timp de aproximativ un sfert de or`. Cånd ajunge \n punctul de fierbere. Se unge o tav` cu pu]in` margarin`. dup` care se dau prin sit`. poate amesteca pu]in zah`r vanilat. se pune laptele la fiert \n alt` oal`. pu]in cåte pu]in. l`sånd pere]ii cam de un centimetru grosime. se toarn` 3 linguri de zah`r tos. ambele ad`ugåndu-se peste gri[. \mpreun` cu l`måia.acopere. la foc moderat. b`tute spum`. 3 linguri de zah`r tos o lingur` de f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se rade portocala de coaj`. Cine dore[te. fierbåndu-se iar`[i. amestecånd continuu cu o lingur` de lemn. se adaug`. unul cåte unul. pån` cånd merele \ncep s` se \nmoaie. Se unge o tav` cu unt. se a[az` cåte o buc`]ic` de miez de nuc`. iar cine dore[te s` ob]in` o arom` mai puternic`. cu esen]a de rom [i cu coaja ras` de portocal`. Se serve[te rece. pån` nu se \nt`re[te. f`ina. apoi se toarn` \ntr-un ibric. avånd grij` s` nu se r`stoarne [i s` curg` umplutura. se adaug` vreo dou` linguri de zah`r [i se continu` fierberea. pån` se omogenizeaz` [i \ncepe s` capete consisten]a unei spume. \ndep`rtånd cotorul.

se bat ou`le spum`. 80 g urd` o leg`tur` de p`trunjel. \n partea superioar`. dizolvånd f`ina \n lapte [i amestecånd-o cu untul. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert. sare clocote[te o dat`. se topesc 50 g margarin`. \ntr-un vas. ca aperitiv. t`iat` \n felii. Se serve[te fierbinte. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. apoi se pun la cuptor. pe plit`. |ntre timp. se stinge cu ap` c`ldu]`. Se servesc calde. se cur`]` [i se trec prin sit`. Se dizolv` f`ina \n lapte. se \n`bu[` 10 minute. dup` care se \ntoarce pe partea cealalt`.Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale Cartofi umplu]i cu [unc` presat` 8 cartofi de m`rime medie 160 g [unc` presat` 40 g unt. Supa trebuie s` scad` suficient pentru a avea o con- 257 . apoi se toarn` compozi]ia [i se las` s` se rumeneasc`. brånza de vaci [i un praf de sare. \mpreun` cu ro[iile. la foc potrivit. sare Morcovii. Din aceast` compozi]ie. tocat` m`runt. Ciupercile se cur`]`. se las` pån` clocote[te. se aranjeaz` \ntr-o crati]`. Ardeii se spal`. cu verdea]` tocat`. cu cåte o lingur` de småntån` al`turi. Cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. l`såndu-se s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. Acestea se t`v`lesc prin f`in`. Sup` de m`cri[ 400 g m`cri[ 100 g margarin` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` degresat` sau iaurt 100 g påine alb`. prin pesmet. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` [i p`trunjel tocat. pe unde se scoate miezul cu ajutorul unei linguri]e. verdea]a tocat` [i pu]in` sare. se las` pån` fierb. se modeleaz` un baton lunguie]. ad`ugåndu-se \n ciorb` la sfår[it. se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie mai larg`. Se servesc calzi. Piureul ob]inut se amestec` bine cu un g`lbenu[. care se taie \n buc`]ele lungi de aproximativ 5 centimetri. Se serve[te cald`. o r`d`cin` de albitur` o ceap` mic`. Dup` ce se r`cesc. se spal` [i se toac` m`runt. ardeii. Se umplu cartofii cu compozi]ia ob]inut`. se stropesc cu unt topit [i se introduc la cuptor pentru cinci minute. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. apoi se adaug` f`ina. dup` gust. apoi se adaug` ro[iile. se spal`. |ntr-un castron \nc`p`tor. albitura. un mic capac. se adaug` legumele \n`bu[ite. sare Omlet` cu ro[ii [i ardei 6 ou` 4 ro[ii 2 ardei gra[i 100 g brånz` de vaci 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cånd sau \nmuiat. dup` care se strecoar`. se scot. se spumeaz` [i se mic[oreaz` focul. apoi se omogenizeaz`. \n ap` clocotit`. f`ina. ceapa [i ardeiul gras. 200 g fasole verde 2 morcovi. Se adaug` restul de sup` [i de ciuperci. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se fierbe bor[ul. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. M`rarul [i p`trunjelul se spal` bine. ca aperitiv. apoi se scot. iar zeama se strecoar`. \nc` un sfert de or`. t`iate \n patru. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. se presar` cu urd`. apoi se cur`]` de pieli]e. Se prepar` un sos. 2 ardei gra[i 400 ml bor[. \n care se c`le[te pu]in m`cri[ul. Crem` de ciuperci 600 g ciuperci 2 morcovi un p`stårnac o ]elin` mic` un ou 2 linguri de unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine alb`. se toarn` \ntr-o crati]`. apoi se toac` m`runt. se completeaz` cu pu]in` sup` de zarzavat [i se las` cåteva clocote. brånza. sare Se fierb cartofii \n coaj`. sare Ciorb` ]`r`neasc` de pui 500 g carne de pui 5 ro[ii. Se omogenizeaz` [i se mai las` s` fiarb`. Cånd f`ina \ncepe s` se rumeneasc`. Se fierbe carnea \n ap` rece cu pu]in` sare. apoi se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. Se omogenizeaz`. Acest sos se amestec` bine cu miezul pisat de cartofi [i cu [unca. sare Se cur`]` cartofii. Crochete de cartofi cu brånz` de vaci 400 g cartofi 60 g brånz` de vaci 2 ou` 3 linguri de f`in` 2 linguri]e de pesmet 100 g småntån` 30 g unt. \n cele din urm`. Se las` pån` mai M`cri[ul se spal`. se cur`]` [i se toac` foarte m`runt. se presar` un praf de sare [i se las` \nc` un sfert de or` pe foc. o linguri]` de f`in` 80 ml lapte. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. amestecånd permanent cu lingura de lemn. apoi prin ou b`tut [i. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. se cur`]` [i se taie \n cubule]e mici. s` se coac`. se spal`. ca aperitiv. punåndu-se s` se pr`jeasc` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat. morcovii. se taie. apoi se adaug` jum`tate din ciuperci.

258 . Se unge o tav` cu o lingur` de unt. Cartofii se spal` cu grij`. apoi se paseaz`. Se serve[te fierbinte. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. sare Sup` de ro[ii cu orez 500 g ro[ii 100 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Se spumeaz` carnea. apoi se mai d` la cuptor. pr`jit` \n restul de margarin`. la foc potrivit. pån` scade sosul. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. cu cåte o lingur` de småntån` sau de iaurt amestecat` \n fiecare farfurie. o lingur` de zah`r tos [i o linguri]` ras` de sare. cu småntån`. 2 morcovi 60 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. verdea]a tocat` m`runt [i pu]in` sare. se mai pune pu]in` sare. se presar` p`trunjelul tocat. se spal` [i se taie \n få[iu]e. s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. se toarn` albu[urile b`tute [i se omogenizeaz`. apoi se amestec` bine cu un g`lbenu[. |n momentul \n care s-au fiert destul. se amestec` migdalele pisate. sare Filé de [al`u cu orez [i legume 600 g filé de [al`u 200 g orez. sare Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt sau se trec prin ma[ina de tocat. Måncare verde 200 g carne de vit` 3 ro[ii. apoi se dau pe r`z`toare. 2 ardei gra[i 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. se spal`. cele dou` albu[uri. se ia de pe foc. tea se \mp`turesc \n dou` triunghiuri suprapuse. Morcovii. Se serve[te cald`. aranjåndu-se al`turi garnitura de orez cu ro[ii [i ardei [i pres`rånd deasupra p`trunjel fin tocat. ad`ugånd o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. [i se presar` verdea]a. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se pun col]una[ii la fiert \n ap` cu sare. precum [i cu crutoane de påine. punåndu-se la copt \n bain-marie. se spal`. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. Dup` preferin]e. ca pentru piure. Cånd s-a rumenit. sare Ro[iile se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se potrive[te gustul cu sare [i se mai las` 10 minute s` fiarb` \mpreun`. Se las`. sfår[it. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. se adaug` ro[iile [i zarzavatul. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. f`r` s` se cure]e de coaj`. cåt s` o acopere [i un vårf de cu]it de sare. se las` pu]in s` se mai r`coreasc` [i se cur`]` de pieli]e [i semin]e. se taie \n cubule]e [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. Budinc` de cartofi cu ca[caval Sup` de migdale cu lapte 2 l lapte 2 ou` 100 g migdale o lingur` de zah`r tos. dup` care se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. cu telul. Pe[tele se spal`. Cånd s-au \nmuiat. se scot. sare un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` 500 g cartofi 100 ml lapte 40 g unt 2 ou` o lingur` de f`in` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel. apoi se cur`]` [i se paseaz`. se toarn` compozi]ia [i se presar` cu p`trunjel tocat. Se pune oala s` fiarb`. La Se cur`]` carnea. se por]ioneaz`. se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert zarzavaturile [i se fierbe \n`bu[it mai departe. se adaug` orezul [i se las` pån` scade zeama. \n final ad`ugåndu-se albu[ul b`tut. se scot pe un platou. apoi se scurg [i se stropesc cu unt fierbinte. \ntr-un castron. Orezul se alege. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. Morcovii se cur`]`. se cur`]`. apoi se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate cu latura de aproximativ 10 centimetri. la foc mic. \mpreun` cu morcovii. dac` este nevoie. Ardeiul gras se cur`]` de semin]e. |ntre timp. La sfår[it. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n lapte rece. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. |ntr-o oal`. lipindu-le bine la margini. Se fr`månt` aluatul. amestecånd \n permanen]`. la foc potrivit. Se servesc calzi. Albu[urile se bat spum`. cu ca[cavalul [i cu g`lbenu[urile. se bat spum`. tocat` m`runt. apoi se pune la fiert. Se a[az` cåte o lingur` de compozi]ie pe fiecare p`trat. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. Cånd se ia de pe foc. cu buc`]ele de unt deasupra. se spal` \n mai multe ape. Celelalte dou` ou` se omogenizeaz` cu f`ina. se spal`. Orezul se alege. Ardeii [i ro[iile se cur`]`. apoi aces- Carnea se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. 200 g f`in` 40 g unt 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel. Cånd sunt suficient de fier]i ca s` se sf`råme u[or. apoi se amestec`. Atunci cånd laptele \ncepe s` clocoteasc`.sisten]` groas`. se spal` [i se taie \n rondele. se toarn` laptele rece. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. 3 ro[ii 3 ardei gra[i. sare Col]una[i fier]i cu carne tocat` 400 g carne de vit` 3 ou`. dup` care se adaug` ro[iile [i ardeiul. \n farfurii se poate pres`ra scor]i[oar` sau zah`r vanilat.

dup` ce acestea vor fi scoase de la cuptor. Se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn` \ntr-o tigaie \ncins`. |ntre timp. Se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se scot såmburii. se scoate. Pesmetul se va turna peste buc`]ile de dovleac. se spal` [i se taie \n cuburi cu latura de aproximativ 5 centimetri. Se ia o tav` \ntins`. se c`lesc \n unt feliu]ele de fructe. Separat. peste care se rade parmezanul [i se adaug` sare. se scurge. Se pune la fiert pentru vreo 5 minute \n ap` clocotit` \n care s-a dizolvat pu]in` sare. se stoarce [i se m`run]e[te. Se scoate cu spumiera [i se scurge bine de ap`. se unge bine cu unt. se ruleaz` [i se fierb la foc potrivit aproximativ o or`. apoi se sub]iaz` cu zeama de la sparanghel [i se drege cu dou` g`lbenu[uri b`tute \n lapte. se taie \n jum`t`]i. dup` gust. cimbru Sparanghelul se cur`]`. Se amestec`. pere. orezul. cu 50 g unt. astfel: \ntr-o tigaie. se rumene[te pesmetul [i se t`v`le[te sparanghelul prin el. 259 . apoi se adaug` ardeiul. Gutui coapte 8 gutui de m`rime mijlocie 200 g nuci 100 g zah`r pudr` 20 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se bat ou`le spum`. legåndu-se cu a]`. se adaug` pu]in zah`r. Dovleac copt cu parmezan 1 kg dovleac 100 g unt 100 g parmezan 2 linguri de pesmet sare Se aleg foi de vi]` tinere. Se servesc cu cåte o linguri]` de iaurt deasupra. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. unde se las` pån` se rumene[te dovleacul. pån` se omogenizeaz`. sare Pieptul de pui se cur`]` de pieli]` [i oase. Påinea se \nmoaie \n pu]in` ap`. apoi se amestec` bine cu laptele [i f`ina. se \ncinge restul de unt \ntr-o tigaie. se strope[te cu zeam` de l`måie. se spal` [i se taie \n patru felii. S`rm`lu]e dietetice \n foi de vi]` 400 g carne macr` de vit` 24 foi de vi]` o lingur` de orez 2 felii de påine 50 ml ulei 2 linguri de iaurt o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Cl`tite cu piersici la cuptor 1 l lapte 2 ou` 500 g f`in` 100 g zah`r pudr` 40 ml ulei 2 piersici mari [i coapte 100 g gem de piersici 200 g småntån` Dovleacul se cur`]`.) 50 g unt 2 linguri de småntån` degresat` 50 g ca[caval. se \ncing 50 g de unt. apoi se scot [i se las` s` se r`ceasc`. cu o pic`tur` de ulei. Se servesc ornate cu feliu]e de ro[ii. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. sare carnea cu miezul de påine. Se mai adaug` \n acest aluat o lingur` de ulei. Se umplu foile de vi]` cu toc`tura. se dezleag` [i se taie \n buc`]ele de 3-4 centimetri lungime. se spal` [i se fierbe pe jum`tate \n ap` cu sare. |ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat. se adaug` f`ina. Sparanghel cu sos alb 600 g sparanghel o lingur` de f`in` 100 g unt o l`måie o lingur` de zah`r 2 ou` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet. Se omogenizeaz`. se adaug` ardei [i fructe. se spal` [i se toac` m`runt. \ntr-un vas uns cu unt. amestecånd mereu. Se ung cl`titele cu pu]in gem de piersici [i se a[az` cåte o feliu]` de piersic`. Separat. la foc potrivit. Se servesc pudrate cu zah`r. apoi se toarn` sosul [i se s`reaz`. Se introduce tava la cuptor. pr`jindu-se pe ambele p`r]i. cåte o linguri]` de småntån` [i ca[caval ras. se presar` sare. Se cur`]` carnea. se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[e \nc` vreo zece minute. la foc potrivit. de m`rime potrivit`. Se spal` bine [i se op`resc \n ap` clocotit` \n care s-a turnat zeama stoars` de la o l`måie. se prepar` un sos alb. \ntr-un castron. se ruleaz` [i se introduc la cuptor. dup` care se aranjeaz` buc`]elele de dovleac. piersici etc. se spal` [i se grupeaz` \n buche]ele de mai multe fire. se spal` [i se trece prin ma[ina de tocat. Pe fiecare bucat` de carne.Rulad` din piept de pui cu fructe 600 g piept de pui 2 ardei gra[i 2 ro[ii 200 g fructe din compot (ananas. Cånd s-a fiert. verdea]a tocat`. se adaug` pesmetul [i se las` pån` se rumene[te. cimbru [i sare. apoi se toarn` småntåna peste ele [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. |n alt vas. Piersicile se spal` bine de puf. Orezul se alege. se ruleaz` [i se aranjeaz` \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Ardeiul se cur`]`. se las` pån` se rumene[te pu]in. ca s` nu se lipeasc` la pr`jit. se c`lesc buc`]ile de piept.

apoi se las` la rece. la foc mic. Se d` la cuptor. apoi se adaug` coaja ras` de portocale [i se omogenizeaz`. pån` se \nmoaie. Se strecoar` printro bucat` de tifon. Se spal` bine. iar sucul ob]inut se amestec`. Portocalele se decojesc [i se storc de zeam`. Nucile se pun pe plit`. sau. scor]i[oar` Se prepar` un sirop legat. se amestec` bine pån` cånd acestea se dizolv` complet. se spal`. fierbånd zah`rul \n o jum`tate de litru de ap`. Se unge o tav` cu unt. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte. Se amestec` laptele cu pasta de zmeur`. f`r` p`r]i stricate sau g`unoase. se paseaz` cu Margarina se las` s` se \nmoaie pu]in. Se pune laptele la fiert. se omogenizeaz` bine. s` se \nchege. \n cuptorul bine \ncins. dou` linguri de zah`r tos [i un praf de scor]i[oar`. [i mai bine. pasta ob]inut` amestecåndu-se cu zeama de l`måie. acoperindu-se cu cealalt` foaie. apoi se piseaz` m`runt sau se dau prin ma[ina de tocat. la foc mic. se zdrobesc cu furculi]a. care se \ntind \n foi dup` dimensiunile t`vii. iar coaja se d` pe r`z`toarea fin`. Piureul ob]inut se serve[te \n cupe de \nghe]at`. L`måia se stoarce. se las` un pic s` se r`coreasc` [i se cur`]`. s` se \nchege. se \ntinde compozi]ia de mere. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare.Se aleg gutui s`n`toase. Se las` pån` \ncepe s` dea \n clocot. Pentru a-i da o arom` mai deosebit`. ornat` cu fructe din compot sau cu sos de ciocolat`. Brånza de vaci se freac` bine cu un ou. se a[az` gutuile [i se dau la cuptor. se amestec` bine. cu cåte o lingur` de fri[c` proasp`t` [i cu ciocolat` ras` deasupra. apoi se toarn` \n cupe [i se introduce \n congelator. |nghe]at` de zmeur` 400 g zmeur` 150 g zah`r tos 150 ml lapte o l`måie un plicule] de zah`r vanilat mixerul. Zmeura se d` prin sita deas`. amestecåndu-se apoi cu coaja ras` de l`måie. Se amestec` miezul de nuc` tocat cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. l`såndu-le cam 10 minute la foc viu. Se toarn` sucul de citrice \n sirop. unde exist` posibilitatea. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. apoi cea de brånz`. s` se coac`. apoi se trec prin sit`. Pe prima foaie. amestecåndu-se apoi cu 100 ml ap` c`ldu]`. apoi se scot cotoarele. Dup` ce s-au fiert bine. Se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. foarte bine r`cit`. |nghe]at` de portocale 2 portocale mari [i coapte o l`måie 100 g zah`r Se stoarce l`måia. \ntr-un castron. apoi se [terg cu un [ervet uscat. dou` linguri de zah`r tos [i zah`rul vanilat. cu cel de portocale. Pl`cint` cu mere [i brånz` de vaci 200 g margarin` 300 g f`in` 500 g mere 200 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos un ou o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare. amestecånd \n el zah`rul tos [i cel vanilat. dup` care se scot. Se scobesc \n partea superioar`. 260 . apoi se toarn` \ntr-o form` [i se introduce la congelator. Se servesc calde. pudrate cu zah`r. se poate stropi cu cåteva pic`turi de esen]` de rom. \ndep`rtåndu-se tot puful de la suprafa]`. apoi se taie \n dou` buc`]i. turnat` pu]in cåte pu]in. apoi se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Se serve[te Piure de castane cu fri[c` 500 g castane 1 l lapte 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` proasp`t` 20 g ciocolat` de menaj esen]` de rom Castanele se cur`]`. \n tava uscat`. un vårf de cu]it de sare [i cu f`ina. pån` se rumene[te.

Se modeleaz` chiftelu]ele. |ntr-un castron ceva mai \nc`p`tor se omogenizeaz` ciupercile. Se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz`. se spal` [i se taie solzi[ori. se cur`]` [i se taie feliu]e. Se servesc cu verdea]` pres`rat` deasupra [i un sote de fasole verde cu mujdei de usturoi. Salata se orneaz` cu gogo[ari t`ia]i \n diferite forme [i p`trunjel verde. dup` gust. se scurge [i se amestec` cu cartofii. Se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul. 40 ml o]et 100 g m`sline p`trunjel verde. se pr`je[te \n ulei. Dup` fierbere se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` de coaj`. f`ina. Cartofii se fierb \n coaj` circa trei sferturi de or`. se cur`]` de coaj` [i semin]e [i se taie cubule]e. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. condimentele cu pu]in ulei. ceapa fin tocat`. frecåndu-se cu lingura de lemn sau cu mixerul pån` se \ncorporeaz` tot uleiul. Se scurg mai \ntåi boabele de fasole [i se pun \ntro farfurie adånc`. 2 cepe verzi un ardei iute 10 m`sline verzi umplute cu ardei o crengu]` de m`rar sau ment` verde Se pune orezul la fiert \n ap` cu pu]in` sare apoi. m`rar p`trunjel. se amestec` [i se aranjeaz` pe un platou. care se pr`jesc \n ulei \ncins. piper Sucul de ro[ii se pune \ntr-o crati]` \nc`p`toare la foc mic s` clocoteasc`. piper Cartofii se fierb \n ap` cu sare. se stinge cu bulionul amestecat cu f`in` [i 350 ml ap`. piper Pateuri cu cartofi 800 g cartofi 350 g f`in` 150 g margarin`. |ntr-un vas se omogenizeaz` f`ina cu sarea. dup` ce \n prealabil au fost scurse. cimbru sare. 100 ml ulei 4 linguri de zah`r farin. se scot pateurile pe un platou [i se presar` cu zah`r. La sfår[it se adaug`. sarea [i m`slinele. se adaug` sare. Ceapa [i usturoiul se cur`]` de coji. Salat` dobrogean` de iarn` 5–6 cartofi 3 cepe 4 castrave]i mura]i 50 ml ulei. Ceapa se cur`]`. \ntr-o alt` oal`. scurs [i r`cit. uleiul. Arpagic cu m`sline 400 g arpagic 150 ml ulei. se pr`je[te \n ulei [i se pune \n sos. apoi se \ntinde din nou [i se repet` opera]ia de cåteva ori. \n ap` cu sare. m`rarul tocat ori frunzele de ment` m`run]ite. o]et [i sare se face un sos care se toarn` peste salat`. M`slinele se fierb separat 45 de minute [i se adaug` la arpagic. se fierb boabele de fasole. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. sarea [i piperul. Dup` ce sunt gata. Din acest aluat se \ntinde o foaie pe suprafa]a c`reia se \ntinde margarina. o parte din usturoi. o ceap` 2 linguri de bulion. sare Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. Se adaug` orezul fiert. dup` gust. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. fr`måntåndu-se bine. se las` o jum`tate de or` la macerat. 50 ml o]et 150 g m`sline. se \mp`ture[te foaia [i se pune la rece timp de 30 de minute. amestecånd cu grij` pentru a se ob]ine o past` moale. Se serve[te cu piure de cartofi [i frunze de p`trunjel verde. Apoi se taie felii. 261 . sare Salat` de cartofi 800 g cartofi 150 g ceap` 75 ml ulei. Cartofii se amestec` cu ceapa. se pun felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se bag` la cuptor pentru 15-20 de minute. Se spal` cu ap` rece. Se adaug` \n ploaie gri[ul [i se amestec` cu grij` pån` cånd acesta se umfl`. Din ulei. „Icre“ de post 4 ce[ti de gri[ 8 ce[ti de suc dulce de ro[ii 2–3 cepe o cea[c` de ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. sare dele. Se adaug` o]etul.Re]ete de Post Re]ete pentru Postul Cr`ciunului Chiftele din ciuperci 400 g ciuperci o ceap` potrivit` 6 c`]ei de usturoi 4 linguri de f`in` o linguri]` de praf de copt ulei. Se potrive[te de sare [i piper. ardeiul t`iat solzi[ori fini [i se orneaz` cu m`slinele c`rora li s-au scos \n prealabil såmburii [i au fost t`iate rondele. Se ia de pe foc [i se las` s` se r`coreasc`. o lingur` de f`in` 200 g m`sline. Castrave]ii se spal`. La sfår[it se taie \n dreptunghiuri de m`rime potrivit`. 50 g l`måie 100 g piure de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Salat` de fasole cu orez 250 g boabe de fasole neagr` (din conserv`) o cea[c` de orez fiert. praful de copt. Se pot servi cu påine pr`jit` [i verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. ceapa. verdea]a. castrave]ii [i m`slinele des`rate. Ciupercile se cur`]` de pieli]e. Apoi se taie ceapa solzi[ori. ceapa t`iat` ron- Se cur`]` [i se toac` ceapa. Arpagicul se cur`]`.

.

.

Se adaug` cartofii cur`]a]i [i t`ia]i \n patru. Se desfac foile de varz`. Se scoate de la cuptor [i se a[az` pe un platou. se d` la o parte de pe foc [i. aurie. Pentru a prinde o crust` frumoas`. sare Ceapa. Separat. cur`]at` [i sp`lat`. piperul [i sarea [i se c`lesc un timp \mpreun`. se taie felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu pu]in ulei. cu aceast` compozi]ie urmånd a se stinge ceapa pr`jit`. Apoi se a[az` sarmalele \n oal`. apoi se c`le[te \n ulei. Se potrive[te gustul cu zah`r [i sare. sare Sarmale cu orez 2 ce[ti de orez 2–3 cepe 5–6 linguri de ulei 2–3 linguri de bulion un morcov o varz` acr` o crengu]` de cimbru sare. Se toac` ceapa. piper. se arde zah`rul [i se stinge cu o can` de ap`. se stinge cu 1/2 cea[c` de ap`. Apoi se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i se d` la cuptor 15 minute. o cea[c` de ulei o cea[c` de suc de ro[ii piper m`cinat. se spal` [i se toac` m`runt. Se adaug` orezul ales. Separat se preg`te[te umplutura. Se c`lesc \n ulei morcovul [i ]elina date prin r`z`toarea mic`. se adaug` ap` fierbinte [i se d` pilaful la cuptor pentru 30 de minute. sare Se cur`]` morcovul [i se d` pe r`z`toare. Cånd morcovul s-a \nmuiat. apoi se dau pentru un sfert de or` la cuptor. Prunele se spal`. Se adaug` morcovii ra[i. se formeaz` s`rm`lu]e mici care se \mpacheteaz` cåte patru \ntr-o foaie de varz` mai mare. piper Se taie castrave]ii \n dou` jum`t`]i. se adaug` orezul care a fost ales. Se stinge cu vin [i se ia de pe foc. se spal` [i se toac` m`runt. se cur`]` de semin]e [i se pun la scurs. sp`lat \n mai multe ape [i [ters cu un [ervet ud. Cånd a sc`zut apa. cimbrul [i foile de dafin [i se fierbe sub capac circa 30 de minute. sp`lat [i scurs [i se c`lesc \mpreun` cam 20 de minute la foc potrivit. sare Pilaf cu prune uscate 400 g prune uscate 200 g orez 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri]e de zah`r 4 linguri de zah`r pudr` un tub de fri[c` vegetal`. o ]elin` 100 g maz`re o lingur` de f`in`. decoråndu-se cu m`slinele cur`]ate de såmburi [i tocate m`runt. sare Måncare de morcovi 800 g morcovi o cea[c` de ulei o lingur` de zah`r 50 g margarin`. }elin` cu m`sline la cuptor 400 g ]elin` 2 cepe. dup` aceast` opera]iune urmånd a fi c`lit` \n uleiul r`mas. se las` cåteva ore \n ap` ca s` se des`reze. 100 ml ulei 100 g bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 foi de dafin. o lingur` de bulion. se c`le[te \n ulei. se op`resc bine. precum [i morcovul ras. se toarn` deasupra restul de sos de ro[ii amestecat cu restul de vin [i ap`. se fierbe cam 30 de minute [i apoi se d` vasul la cuptor. Jum`t`]ile de castrave]i se umplu cu o lingur` din umplutur` [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. Cånd este gata. se adaug` orezul [i se c`lesc \mpreun` 20 de minute. Se adaug` f`in`. se adaug` 3–4 linguri de ap` clocotit`. se toarn` apa clocotit`. se a[az` deasupra felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se d` vasul la cuptor pentru circa 20 de minute. se pudreaz` cu zah`r [i se decoreaz` cu fri[c` vegetal`. Ceapa se cur`]` de coaj`. stingåndu-se din cånd \n cånd cu suc de ro[ii amestecat cu ap`. Se serve[te cu verdea]` tocat` fin. se scurg [i se pun peste orezul astfel preparat. Bulionul se dilueaz` cu ap` [i se toarn` peste cartofi. Se ]in la cuptor 40 de minute [i se servesc fierbin]i. se umplu foile de varz` acr` cu aceast` compozi]ie. Se fierb la foc potrivit circa 40 de minute. cånd s-a r`cit. Dup` ce s-au a[ezat to]i castrave]ii se toarn` deasupra sucul de ro[ii \n care s-a ad`ugat piperul m`cinat. se adaug` peste morcov [i se las` la foc mic pån` scade. nuca m`cinat`. Sarmale cu nuci \n cuiburi 800 g varz` murat` 100 ml ulei 200 g orez 300 g miez de nuc` 2 morcovi 50 ml suc de ro[ii 200 ml vin alb piper. sare Ceapa se cur`]` de foi. Se adaug` sarea. apoi se c`le[te \n ulei. se c`le[te \n ulei. se \n`bu[` \n uleiul fierbinte. amestecånd u[or cu lingura de lemn. se adaug` maz`rea [i sarea. cimbru.Castrave]i mura]i umplu]i 10 castrave]i mura]i de m`rime medie un morcov. Iahnie de cartofi 800 g cartofi 3 cepe. Se a[az` sarmalele \ntr-o oal`. Se potrive[te cu sare. 150 ml ulei 2 linguri de bulion 200 g m`sline o l`måie. \ncins \n prealabil. se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`. sarmalele trebuie unse din cånd \n cånd cu zeama lor. 264 . Se cur`]` ]elina. stingåndu-se din cånd \n cånd cu ap` fiart`. bulionul r`mas [i crengu]a de cimbru. spre gratinare. Pasta de tomate se dilueaz` cu pu]in` ap`. sare.

Macul se rå[ne[te [i se pune la fiert \n 1. omogenizånd bine. Se cur`]`. una cåte una. uleiul [i coaja ras` de portocal`.Varz` acr` cu orez 800 g varz` murat` 200 g orez o ceap` 200 ml ulei 80 g bulion. ungåndu-le pe fiecare cu ulei. se a[az` \n t`vi [i se coc la cuptor. [i se amestec` \mpreun` cu o lingur` de lemn pån` se \ncorporeaz`. se adaug` orezul r`cit [i scurs de ap`.2 l ap`. usturoiul ras. sucul de portocale. Se stinge cu bulionul de ro[ii amestecat cu pu]in` ap`. Se amestec` \ntr-un castron Din f`in`. Cånd sunt fierte pe jum`tate. Se bate zah`rul cu uleiul [i se adaug` pe rånd nuca m`cinat`. Turte cu mac 400 g f`in` 300 g mac 250 g zah`r 30 g coaj` de l`måie un plic de zah`r vanilat. La sfår[it se omogenizeaz` treptat f`ina. sare. unse fiecare cu ulei. piper dup` gust [i usturoi pisat m`runt. piper sarea. Se \nmoaie miezul de påine \ntr-un vas cu mult` ap`. la mijloc se \ntinde umplutura. Orezul se sf`råm` cu mixerul \n buc`]ele mici [i se \ncorporeaz` \n umplutur`. circa 40 de minute. la foc potrivit. sare. Dup` ce foile s-au a[ezat. Se unge apoi o tav` cu ulei [i se coace la cuptor. m`rarul [i p`trunjelul. ap` [i pu]in` sare se prepar` o coc` tare. Se adaug` varz` [i se las` la fiert pån` se \nmoaie. iar deasupra restul de foi. sare Sos de mu[tar cu usturoi 10 linguri]e de mu[tar 300 ml ulei 100 g usturoi o]et. zah`rul [i zah`rul vanilat [i se las` s` fiarb` cam 30 de minute la foc mic. Compozi]ia se amestec` bine cu o lingur` de lemn sau cu mixerul. [tevie. Loboda [i ceapa se spal` de asemenea [i se cur`]`. pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. se adaug` verde]urile. urzici. 265 . [tir crud 1 1/4 cea[c` ulei 8 fire de ceap` verde t`iat` m`runt 2 fire de praz t`iat m`runt 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 3 linguri de orez. \n [uvoi sub]ire. Apoi se c`lesc ceapa [i prazul. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se adaug` sare. Se unge o tav` cu pu]in ulei [i se fac turti]e mici. f`r` a se rumeni. frunze de sfecl` de zah`r. care se dau la cuptor pentru 15 minute s` se rumeneasc`. dup` care se pune la fiert. spanac. se spal` [i se taie nu prea m`runt verde]urile. se fr`månt` [i se storc cu måna ca s` se elimine surplusul de zeam`. Se pune dup` gust sare [i piper [i se mai las` la foc mic 20 de minute. Re]ete pentru Postul Pa[telui Pl`cint` de prim`var` 1/2 kg foi de pl`cint` 1 kg verde]uri asortate: p`p`die. Separat se cur`]` [i se taie ceapa solzi[ori. Se freac`. sare Se amestec` mu[tarul cu uleiul. Cam \n 20 de minute este gata [i se poate scoate cu spumiera sau cu o palet` mai lat`. se desfac foile [i se taie fidelu]`. avånd grij` s` se sub]ieze cu o lingur` de o]et. nuca [i miezul de påine. Se servesc calde. turnånd [i pu]in` ap`. Bor[ de lobod` 2 farfurii adånci de lobod` 2 leg`turi de ceap` verde 6-8 linguri de orez Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se spal` \n mai multe ape. Se poate consuma [i rece. Se adaug` sarea. se taie \n por]ii [i se mai adaug` la fiecare cåte pu]in sirop. turnånd pe fiecare foaie cåte pu]in sirop de mac. uleiul. piper. piperul. tocånduse m`runt. cånd se pune orezul cur`]at [i sp`lat \nainte. Se a[az` apoi \ntr-o oal` cu ap` rece. dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. scor]i[oara. |n tava tapetat` cu ulei se pun jum`tate din foile de pl`cint`. se spal`. din care se \ntind foi de m`rimea unei farfurii. o]etul [i uleiul. se amestec` bine [i se iau de pe foc. piper Scordolea din miez de påine [i nuci 200 g miez de påine o cea[c` de nuci pisate 3–4 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de o]et o cea[c` de ulei. \n care s-au amestecat praful de copt [i bicarbonatul stins \n o]et. apoi se stoarce bine. Pe o tav` mare se a[az` foile. se dau cu sare. piperul. Bor[ul se fierbe separat [i se adaug` fierturii. piper Chec cu nuci 8 ce[ti de f`in` 6 ce[ti de zah`r. Se adaug` coaj` ras` de la o l`måie. Se d` la cuptor la foc potrivit. aproape o or`. sare. Uleiul trebuie turnat pu]in cåte pu]in. 2 ce[ti de ulei 3 ce[ti de nuc` m`cinat` 5 ce[ti suc de portocale 2 linguri de scor]i[oar` o lingur` de coaj` de portocal` un plic de praf de copt o linguri]` de bicarbonat Se cur`]` varza.

apoi se las` s` fiarb` 15 minute la foc mic. se ia vasul de pe foc. Se mai fierbe \nc` 20 de minute. se fierbe \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e [i ceapa verde. Se serve[te cald. se adaug` sarea. dup` care se pune \ntr-o oal` cu ap` la fiert. Se cur`]` urzicile [i se spal` bine \n mai multe ape. se pun \n alt vas. apoi se pun sarea [i usturoiul pisat. \n care s-a pus o lingur` de f`in` [i s-a stins cu pu]in` ap`. sare Fasole verde cu suc de ro[ii [i usturoi 800 g fasole verde 5 c`]ei de usturoi 5 ro[ii ulei. m`rar 400 g m`m`ligu]`. pentru 20 de minute. se adaug` urzicile [i orezul fierte separat. se amestec` f`ina cu uleiul pån` se face o past` care se adaug` \n supa clocotit`. Zarzavatul se d` prin r`z`toare. se storc [i se taie m`runt. Bor[ul se fierbe separat pån` d` \n clocot. 266 . cu m`m`ligu]` cald`. apoi pe[tele [i se fierb toate ingredientele \nc` 15 minute. dup` care se trec prin sit` [i se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. punånd ceapa la pr`jit. dup` care se r`cesc.5 l ap`. O dat` f`ina rumenit`. Måncare de maz`re 800 g maz`re verde (din conserv`) 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de zah`r. care a fost fiart` separat. Cånd s-a \nmuiat se adaug` urzicile [i se las` s` fiarb` la foc potrivit. Se cur`]` fasolea. sarea [i verdea]a [i se mai las` pu]in la foc mic. piperul [i boiaua de ardei. Dup` ce au fiert bine. 1 l bor[. se pun sucul de ro[ii. ceapa se cur`]`. se toarn` bulionul [i bor[ul fiert. ap`. Ceapa se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. Se pune \n sos maz`rea. Cånd uleiul s-a \ncins. Se amestec` bine. ulei 2 linguri]e de zah`r. Cånd orezul s-a fiert. Se c`lesc \ntr-o crati]` cu ulei. se taie \n buc`]i [i se presar` cu sare. sarea. Urzicile. Se adaug` m`rarul tocat [i se potrive[te cu zah`r [i sare. se adaug` ceapa cur`]at`. Måncare de urzici cu orez 800 g urzici 100 g orez 2 linguri de f`in` 75 ml ulei o ceap` mic` boia de ardei usturoi. Se las` pån` se \nmoaie. sare Bor[ de [tevie 6-8 leg`turi de [tevie 4 cartofi 4 leg`turi de ceap` verde o ceap` uscat` 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` 1 l bor[ 1–2 leg`turi de leu[tean. Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se \ncinge. Se adaug` bor[ul. tocat` [i pr`jit` \n ulei \ncins \n prealabil. ad`ugånd bulionul [i stingånd cu ap`. sare Sup` de urzici 500 g urzici 2 cepe mijlocii 75 g ulei un hrean o lingur` de f`in` 2 c`]ei de usturoi 1. Se pune vasul pe foc [i se las` s` fiarb`. Separat se pune ulei \ntr-o crati]` [i se las` pe foc. apoi se strecoar`. Se ia o tigaie [i se \ncinge uleiul. piper. La sfår[it se pune leu[teanul tocat m`runt. usturoiul pisat [i sarea. f`in` [i ceapa cur`]at` [i t`iat` fidelu]`. Se serve[te fierbinte. se cur`]`. sare Se aleg gulii tinere. Dup` ce s-a fiert. apoi se adaug` guliile [i se las` pe foc pån` se rumenesc. La sfår[it se adaug` zah`rul. iar ceapa se toac` m`runt. se spal` [i se taie m`runt. Apoi se pune fasolea fiart`. f`r` capac. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Peste gulii se adaug` bulionul sub]iat cu ap` [i se pun pe foc. se stinge cu zeam` de urzici [i se las` la fiert 10 minute. iar \n uleiul \n care s-au pr`jit ele se pune ceapa t`iat` m`runt. se strecoar` zeama \n alt vas. Separat. 10 minute. Zarzavatul [i legumele se pun \ntr-o oal` cu ap` fiart`. sare Se cur`]` pe[tele. se scurge [i se pune \ntr-un castron. se spal`. |n final se adaug` usturoiul cur`]at [i pisat. |n alt` oal`. iar cånd se \nmoaie se adaug` orezul. se stinge cu o cea[c` din zeama \n care a fiert fasolea [i se las` s` dea cåteva clocote. Cånd sunt gata pr`jite. sare {tevia. se spal` [i se taie felii de 1 cm. se las` s` clocoteasc`. cur`]at` [i sp`lat` \n mai multe ape. Se adaug` f`ina [i se amestec` totul bine. Dup` un sfert de or`. se op`resc \n ap` clocotit` cu sare. apoi se bag` la cuptor [i se las` pån` scade. fierbånd \n continuare 10 minute. sare Måncare de gulii 8 gulii mijlocii o ceap` o lingur` de bulion o cea[c` de ap`. Se a[az` \ntr-o tav` [i se d` la cuptorul \ncins.Bor[ de pe[te (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 2 cepe o lingur` de bulion 2 linguri de orez leu[tean. apoi ia de pe foc [i se strecoar`. se fierbe bor[ul.

2 foi de dafin. Cånd este complet fiert. se trece prin pres`. cum li se mai zice \n Oltenia. se m`run]esc [i se amestec` bine cu ulei [i zeam` de l`måie. Apoi se ruleaz` [i se leag` cu pu]in` sfoar` sub]ire. se zbicesc [i se [terg bine cu un prosop curat. 267 . cu dosul unei linguri de lemn pe marginea oalei. Urzicile se servesc cu mujdeiul de usturoi [i m`m`ligu]`. se cur`]` usturoiul. se spal` [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. sare Praz a la grec 800 g praz 100 ml ulei 100 ml vin alb o cea[c` de ap` 3 cepe piper. uleiul. \n ap` fiart`. Se bag` crati]a la cup- Frunzele tinere de p`p`die se spal` bine \n mai multe ape. se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. Se adaug` la praz uleiul. apoi se las` s` se r`coreasc`. sarea [i foarte pu]in din zeama \n care s-au fiert urzicile. apoi se scurg bine. se scoate pe platou. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare. vinul. sare Se taie partea alb` a prazului cur`]at [i t`iat \n buc`]i de 6 cm lungime [i se op`re[te cåteva minute \n ap` cu sare. o cea[c` de ap`. ad`ugånd [i un ardei iute t`iat buc`]i. dup` gust. se strecoar`. dizolvånd cåteva linguri de sare. se freac` bine pån` se ob]ine o past`. ceapa t`iat`. se toarn` deasupra mujdeiul de usturoi [i se serve[te cu m`m`ligu]` tare. Apoi se a[az` \n strachina de p`månt. piperul. Se prepar` o saramur`. Se s`reaz`. se adaug` uleiul. se \ndep`rteaz` capetele [i se pune \ntr-o crati]`. unde se las` pån` se rumene[te pe[tele. Se adaug` f`ina. \n func]ie de cåt de concentrat` vrem s` fie. piperul boabe [i ienibaharul. Frunzele tinere de [tevie se spal`. foile de dafin [i sarea. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 400 g m`m`ligu]` Saramur` de [tevie 1 kg de [tevie 2 ardei iu]i sare tor. amestecåndu-l cu ap` rece [i pu]in` sare. Se cur`]` pe[tele. sare Se aleg urzicile. se dilueaz` cu pu]in` ap` rece [i se presar` un praf de sare. dup` care se scurge. o]etul. Usturoiul se cur`]`. sare Stavrizi la cuptor (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g stavrizi un pahar de o]et 4 linguri de ulei 2 foi de dafin piper boabe ienibahar boabe ap`. Se adaug` ap` pån` cånd se acoper`. ob]inånd un mujdei. Se pun pe gr`tarul \ncins (f`r` a se unge cu ulei) [i se frig pe toate p`r]ile. Dup` ce s-a fiert. se adaug` pe[tele des`rat [i se fierbe la foc \ncet timp de aproximativ o jum`tate de or`. Se serve[te cu m`m`ligu]`. se toarn` saramura. se d` prin pres` [i se prepar` un mujdei. Salat` de p`p`die 1 kg p`p`die zeama de la o l`måie 2 linguri de ulei de m`sline.Pe[te s`rat cu mujdei (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te o c`p`]ån` de usturoi o]et. Peste aceste p`pu[ele. Se fierb toate la foc mic pån` cånd sosul scade aproape complet. se spal`. Se serve[te rece. Urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]` 1 kg urzici tinere 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` o c`p`]ån` de usturoi m`m`ligu]`. dup` care se pun la fiert timp de aproximativ 10 minute \n ap` cu sare. Se pun \ntr-o oal` [i. Zarzavatul se cur`]`. |ntre timp.

se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n uleiul \ncins. Se adaug` Se tope[te zah`rul \n pu]in` ap`. Sosul se stinge cu o cea[c` de ap` clocotit` [i se adaug` bamele. Se ruleaz` formånd cornule]e. apoi se pun la scurs. sp`late [i date pe r`z`toare. cur`]ate. 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 4 linguri de orez. sarea. coniacul. se pot umple cu varz`. sare Cl`tite de post 400 g f`in` 300 ml ap` mineral` 100 ml ulei. Se 268 . 50 g zah`r. sare Zarzavaturile se cur`]`. toca]i m`runt [i cur`]a]i de semin]e. Covrigei cu coniac o cea[c` de ulei o cea[c` de zah`r zeama de la o l`måie 1/2 cea[c` de coniac o lingur` de bicarbonat 2 plicule]e de zah`r vanilat f`in` cåt cuprinde. cartofii se cur`]`. 3 cepe o cea[c` de ulei 5 c`]ei de usturoi zeama de la o l`måie m`rar. fasolea verde cur`]at` [i rupt` \n buc`]i. se adaug` f`ina. se ia din compozi]ia din castron [i se fac chiftele. \n care s-au ad`ugat dou` linguri de ulei. Cornule]e cu aluat dospit un pahar de ulei 1/2 pahar bor[. La cl`titele de post. lipsa oului face ca foaia s` se rup` u[or. f`ina. piper Sup` de maz`re cu cartofi noi 3 cartofi noi 200 g maz`re un morcov. Apoi se adaug` ro[iile t`iate m`runt [i f`r` coaj`. ro[iile f`r` coji [i semin]e. r`d`cina de p`trunjel [i morcovul. dup` care se las` la crescut o or`. Ca aperitiv. Se s`reaz` dup` gust. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se pun \ntr-un castron. \mpreun` cu uleiul. Ca desert. sare [i piper dup` gust. Dup` ce s-au fiert toate. se pot umple cu magiun sau dulcea]`. Se amestec` toate ingredientele [i se bat bine pån` se ob]ine o past` de consisten]a unei småntåni sub]iri. se scurg [i se amestec` \ntrun castron. cur`]at` [i desf`cut` \n buche]ele. vanilia. se spal` [i se taie \n cubule]e. cu lingura. zeama de l`måie \n care s-a dizolvat bicarbonatul. ad`ugånd castrave]ii mura]i. 100 g p`stårnac piper. se fr`månt` aluatul 20 de minute.Salat` de legume 100 g cartofi 80 g maz`re 100 g conopid`. se adaug` uleiul. La råndul lor. gem de portocale Se pune drojdia \ntr-un castron. dup` ce au fost t`ia]i \n felii rotunde. se adaug` orezul care se fierbe 15 minute. se pun orezul [i verdea]a tocat` m`runt. Se coc \ntr-o tigaie. dup` care se adaug` legumele [i uleiul [i se las` Se spal` bamele. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa t`iat`. se op`resc cu bor[ [i se las` la scurs. se spal`. Cånd zarzavatul este aproape fiert. 2 cepe o ro[ie. Dup` fiecare cl`tit` se unge fundul tig`ii cu ulei. precum [i conopida. p`trunjelul verde [i se amestec` bine. se pun pe o tav` uns` cu ulei [i se las` la cuptor 30 de minute. piperul. f`ina. 100 g fasole verde 100 g ]elin`. se pun sarea. p`trunjel sare. Re]ete pentru Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel Chiftele de dovlecei 4 dovlecei 2 linguri de f`in` ulei. |ntr-o oal` cu ap` cald` se pune la fiert zarzavatul. iar \n mijlocul fiec`rui p`trat se pune o linguri]` de gem. Cånd sunt aproape fier]i. sare 18. [i se fr`månt` bine. spanac etc. se fac mai groase. \n ap` clocotit` cu sare. mirodeniile [i se amestec`. 20 g drojdie de bere 200 g f`in`. se scot. morcovul [i ceapa se toac` m`runt. Se modeleaz` covrigeii. De aceea. bor[ul. urzici. Se cl`tesc cu ap` rece [i se las` la scurs din nou. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Apoi se \ntind foi sub]iri care se taie p`trate. iar apoi dovleceii cur`]a]i [i t`ia]i \n cuburi. se adaug` maz`rea. sare Ciorb` de dovlecei 800 g dovlecei 2 r`d`cini de p`trunjel un morcov 3 linguri de orez 40 ml ulei sare. punåndu-se la fiert separat. Separat se pune ulei la \ncins \ntr-o crati]` [i. se presar` cu mac [i se coc la foc potrivit. Se scot din crati]`. coaj` de l`måie vanilie. f`r` s` se lipeasc`. Cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. sare. la fiert pån` se \nmoaie. Se pun la c`lit \n ulei \ncins cam 3 minute. se toac` m`runt. piper p`trunjel verde Se fierb dovleceii. Bame cu ro[ii 400 g bame 800 g ro[ii. 80 g castrave]i acri 100 g morcovi. verdea]` Se cur`]` cartofii [i se taie cubule]e. Se toac`.

se adaug` ceapa. Separat se preg`te[te un sos tomat din zeama \n care au fiert ro[iile. se spal` [i se taie \n buc`]i de 2–3 cm lungime. ap` Se cur`]` conopida. se ia de pe foc [i se amestec` cu verdea]a. Se pun dovleceii \n sos. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. dup` ce a \nflorit. Salat` de ghebe cu usturoi 800 g ghebe 100 ml ulei usturoi. se potrive[te de sare [i piper [i se d` vasul la cuptor. usturoiul verde tocat. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. se pr`jesc \n ulei. Se cur`]` usturoiul. se toac` ceapa [i se c`le[te \n ulei. }elina se pr`je[te \n pu]in ulei. cånd sunt aproape gata. se scurg [i se [terg cu un prosop curat. Se stinge cu pu]in` ap`. l`sånd-o s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. Se cur`]` fasolea. se taie \n felii rotunde. Ro[iile se taie buc`]i. piper. Se pr`jesc u[or pe toate p`r]ile. 269 . se fierb \n ap` [i se paseaz`. se c`le[te \n ulei. 5 ro[ii piper. Conopid` cu sos tomat 400 g conopid` 4 ro[ii 120 g f`in` 30 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel verdea]`. Sosul se toarn` peste conopida fiart` [i se bag` la cuptor ca s` scad`. sare o leg`tur` de p`trunjel verde. Iahnie de dovlecei 3 dovlecei 4 ro[ii o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de f`in` piper. sare Dovlecei umplu]i cu orez 800 g dovlecei 60 ml ulei o ceap` o ro[ie 150 g orez o lingur` de f`in` p`trunjel. Ceapa se toac` m`runt. |n uleiul r`mas. Se pune uleiul la \ncins \ntr-o crati]` [i se c`le[te pu]in fasolea. se pun ro[iile op`rite \n ap` clocotit` [i cur`]ate de coaj` [i semin]e. Cånd s-a \nmuiat. se piseaz` [i se prepar` un mujdei cu ap` rece [i un praf de sare. La sfår[it se adaug` verdea]`. sare [i piper Soté din fasole verde 1 kg fasole verde 150 ml ulei. p`trunjel l`måie. se stinge cu ro[iile [i se las` s` fiarb` cåteva minute. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. Se umplu dovleceii [i se pun la cuptor cu restul de ulei. Vinetele se cur`]` de coaj`. apoi. zeama de l`måie [i usturoiul tocat. Se adaug` verdea]a tocat`. dup` care se mai d` un clocot. se adaug` f`ina. sucul de ro[ii. se toarn` peste vinete [i se presar` cu verdea]`. piperul. ciupercile [i se \n`bu[` 8–10 minute. sare Se cur`]` dovleceii. Vinete a la grec 800 g vinete 5 ro[ii. sare }elin` cu ciuperci [i m`sline 2 ]eline t`iate cuburi o ceap` t`iat` m`runt Ciupercile sp`late \n mai multe ape – numai p`l`riile \ntregi – sunt l`sate s` se marineze dou` ore \n ulei cu sare [i usturoi pisat. m`slinele. Apoi se pune vasul cu ciupercile la foc mic [i se adaug`. se desface \n buche]ele [i se pune la fiert \n ap` rece. timp de 20 de minute. sare Dovleceii. sarea [i piperul. orezul. ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e [i vinul [i se las` s` mai dea un clocot. p`trunjelul. mujdeiul de usturoi [i se las` s` fiarb` 30 de minute. se adaug` p`trunjelul tocat [i se s`reaz` dup` gust. Se mai fierb 10 minute [i se pun la cuptor pån` se leag`. Se adaug` f`ina dizolvat` \n ap`. Se fierbe aproximativ 20 de minute la foc mic. Apoi se pr`jesc \n ulei [i se scot pe un platou. se adaug` ro[ia t`iat`. se taie \n lung [i se scobesc cu o linguri]`. strecurat` [i \ngro[at` cu f`in`. dup` ce se las` s` stea cåteva minute. morcovul. apoi se adaug` vinul. cur`]a]i [i sp`la]i. 200 g m`sline f`r` såmburi 200 g ciuperci t`iate felii o lingur` de f`in` o cea[c` de vin 150 ml suc de ro[ii o l`måie o linguri]` de zah`r o foaie de dafin. m`rar. pu]in p`trunjel tocat [i zeama de l`måie. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se las` s` fiarb` cam 20 de minute. Separat se c`le[te ceapa. sare Ciupercile se taie felii. care. La sfår[it se adaug` verdea]a tocat`. zah`rul [i condimentele. sare Toc`ni]` m`n`stireasc` de ciuperci 800 g ciuperci proaspete 4 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 2 leg`turi de p`trunjel 200 ml ulei 75 ml vin.pun sare. Se serve[te rece sau cald cu l`måie. sarea. la care s-a ad`ugat ulei. se taie \n cuburi [i se s`reaz`. Se paseaz` sosul. 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de verdea]`. care se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare.

piper. Se presar` fiecare p`tr`]el de aluat cu miez de nuc`. Se amestec` uleiul cu o]etul. se scurg [i se a[az` \ntr-o crati]` uns` cu ulei. Se \ntinde restul de aluat peste compozi]ie [i se coace la foc potrivit. sare amestec` cu ceap`. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. dup` care se scot. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. sarea. o cea[c` de zah`r o lingur` de f`in` 4 linguri de nuci m`cinate 2 linguri de margarin` Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. Se \nl`tur` semin]ele cu o lingur`. Se garnise[te apoi cu ceapa. I se d` forma unei påini- Se fierb cartofii \n coaj`. se pun \ntr-un castron. Tart` cu vi[ine Pentru aluat: 2 ce[ti de f`in`. Se adaug` verdea]a [i usturoiul verde tocate m`runt. apoi se Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n dou` jum`t`]i. se \ncorporeaz` f`ina pu]in cåte pu]in. la cuptor. se fierbe. Se frige \n ulei. se \ncorporeaz` f`ina. sare [i piper. piper. sare Cornule]e cu nuci 200 g margarin` 400 g nuci 280 g zah`r pudr` 350 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. Biscui]i de post 100 g zah`r pudr` 200 g margarin`. m`rar fin tocat 2 ardei cop]i [i t`ia]i feliu]e 2 ro[ii. Re]ete pentru Postul Adormirii Maicii Domnului Chiftelu]e de vinete 800 g vinete 2 linguri de f`in` piper sare Drob de ciuperci 800 g ciuperci 2 cepe 2 leg`turi de p`trunjel verde o leg`tur` de usturoi verde 150 ml ulei 100 g f`in`. ardeiul gras. G`lu[te de cartofi 800 g cartofi. apoi se presar` cu sare. 270 . cam 10 minute. castrave]ii. apoi se ruleaz` pe diagonal`. apoi se fr`månt`. Se \ntinde deasupra gemul [i se a[az` pe toat` suprafa]a vi[inele stoarse \n prealabil. cartofii se Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. iar castrave]ii. cur`]a]i de coaj` [i semin]e. 2 castrave]i 2 ardei gra[i. iar apoi se tapeteaz` cu pesmet pr`jit. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. ro[iile rondele. 200 g margarin` 1/2 cea[c` de zah`r 2 linguri de ap` rece Pentru umplutur`: 4–5 linguri de gem de vi[ine 1/2 kg vi[ine. piper [i sare. Dup` ce s-au c`lit se dau prin ma[ina de tocat. se cur`]`. m`slinele [i jum`tate din cantitatea de ro[ii. Ceapa se taie solzi[ori. Se a[az` cornule]ele \n tava uns` cu margarin` [i se coc la foc potrivit. 300 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat \ntinde o foaie care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 5–6 centimetri. piperul. amestecånd bine. Peste aceast` salat` se toarn` un sos f`cut din ulei. 50 g m`sline 4 ro[ii. Se pun la cuptor cåteva minute. se las` pån` se r`coresc. se taie \n forme diferite [i se a[az` pe tav`.Salat` de fasole verde 800 g fasole p`st`i 1/2 cea[c` de ulei. Ardeiul se taie [i el felii. se cur`]` [i se taie felii. O parte se \ntinde [i se a[az` \n forma bine uns` cu ulei. se taie felii. piper [i sare [i se amestec`. Se \ntinde pe o plan[et` o foaie de grosimea muchiei de cu]it. o]et. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. ca s` se scurg`. se cur`]` [i se paseaz`. piper. ardeiul. Se coc nucile \n cuptorul \ncins. 2 linguri de f`in` ulei. sarea [i piperul. se cur`]` [i se d` miezul prin ma[ina de tocat. se spal`. \n ap` cu sare. se taie julien [i se fierb \n ap` cu sare. 50 ml ulei 30 ml o]et. apoi se las` la scurs. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. Ceapa se taie m`runt [i se c`le[te \n ulei. 2 linguri de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap` t`iat` feliu]e 2 c`]ei de usturoi. Apoi se presar` zah`rul. dup` care se a[az` pe un fund de lemn \nclinat. Se coace la foc potrivit. apoi se scurg. Dup` 10 minute se scot. se amestec` bine [i se fr`månt`. Salata se decoreaz` cu cealalt` jum`tate din cantitatea de ro[ii [i p`trunjel. Se iau cu lingura chiftelu]e [i se pr`jesc \n ulei \ncins. m`rarul [i ro[iile t`iate felii. p`trunjel verde piper. f`in` [i nuca. sare [oare rotunde [i se t`v`le[te prin f`in`. Dup` cam 15 minute se toac`. Se amestec` cu dou` linguri de f`in`. usturoiul pisat [i mu[tarul [i se toarn` peste fasolea p`st`i. Se cur`]` ciupercile. Se modeleaz` g`lu[te rotunde. Salat` de var` 800 g cartofi o ceap` mic`. Dup` ce s-au r`cit. se adaug` dou` linguri de f`in`. sare Se coc vinetele.

„Icre“ de fasole
350 g fasole uscat` 100 ml ulei suc de l`måie o ceap`, m`sline p`trunjel verde, sare

Bame gratinate
800 g bame 3 cepe 1 kg ro[ii 200 ml ulei 75 ml o]et 2 leg`turi de m`rar verde, sare

cu maz`rea sp`lat` se pun s` fiarb` direct \n cuptor cu ap` cåt s` le acopere [i ulei. Se las` la cuptor pån` scad.

Hribi la cuptor
800 g hribi ulei, p`trunjel verde piper, sare

Se spal` fasolea [i se las` la \nmuiat pån` a doua zi. Diminea]a se cl`te[te cu ap` cald` [i se pune la fiert. Dup` ce a fiert, se scurge de zeam` [i se paseaz` cu telul, se adaug` sare, se pune ulei [i se amestec` pån` se albe[te. Dup` ce s-a r`cit, se pune suc de l`måie [i ceapa tocat` m`runt. Se pune \ntr-un castron [i se orneaz` cu m`sline [i p`trunjel.

Bor[ de varz` dulce cu m`rar
o varz` potrivit` ca m`rime 4 linguri de ulei 3 cepe, un morcov o leg`tur` de m`rar o cea[c` de orez 1 l bor[ ap`, sare

Se cur`]` bamele [i se pun \n o]et amestecat cu ap` [i sare. Dup` 30 de minute se scot, se spal` [i se scurg. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se pune \ntr-un vas un strat de ceap` pr`jit`, deasupra se pune un strat de bame, iar peste stratul de bame se a[az` un strat de felii de ro[ii [i se continu`. Se presar` cu sare [i m`rar tocat [i se toarn` deasupra ulei [i ap`. Se fierb bamele la foc mic, iar cånd sunt aproape gata se pun 20 de minute la cuptor.

Se aleg ciuperci mari [i c`rnoase, li se taie picioru[ul, se spal` [i se scurg de ap`, apoi se presar` pe suprafa]a p`l`riei sare. Se toac` m`runt picioru[ele [i resturile de ciuperci sf`råmate, se adaug` p`trunjel verde tocat, sare [i piper. Se scobesc pu]in p`l`riile [i se umplu cu toc`tura preg`tit`, apoi se a[az` \ntr-o tav` emailat`, uns` cu ulei. Se stropesc ciupercile cu ulei [i se las` la cuptor cam 25–30 minute.

Ciuperci cu sfecl`
250 g ciuperci 250 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 2–3 c`]ei de usturoi

Måncare de dovlecei
800 g dovlecei 100 ml ulei, 2 cepe 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare

Se cur`]` varza, se spal` [i se taie få[ii. Se cur`]` morcovul [i ceapa, se spal` [i se taie m`runt. |ntr-o oal` se pune ap` la fiert \n care se adaug` varza [i zarzavatul. Cånd au fiert pe jum`tate, se pune orezul sp`lat [i cur`]at [i se adaug` m`rarul t`iat m`runt. Cånd sunt gata fierte, se pune bor[ul [i se s`reaz`. Se las` s` fiarb` cåteva clocote.

Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie solzi[ori [i se fierb \n ap` cu sare. Sfecla se fierbe, se cur`]` de coaj` [i se d` prin r`z`toare. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei, se adaug` ciupercile, sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se c`lesc \mpreun` \nc` 2–3 minute.

Crem` de conopid`
800 g conopid` un pahar de f`in` 100 ml ulei, sare

Ghiveci de legume
2 morcovi 2 cartofi un dovlecel 100 g maz`re 50 g fasole verde 100 g conopid` un p`stårnac verdea]`, ulei, sare

Se cur`]` ceapa, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \mpreun` cu f`ina. Se stinge cu bulion diluat cu ap` [i se las` la fiert 15 minute. Se cur`]` dovleceii, se taie cuburi, se op`resc cåteva minute, se scurg [i se pun \n sos. Se adaug` verdea]a tocat` [i sare dup` gust. Se mai ]ine vasul la cuptor 20 de minute.

Paste cu sos de vinete
2 vinete 250 g macaroane o ce[cu]` de ulei 2 c`]ei de usturoi 1 kg ro[ii 2 linguri de bulion o leg`tur` de busuioc, piper, sare

Se cur`]` conopida, se rupe \n buche]ele mici [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. Dup` ce a fiert se adaug` un rånta[ din ulei [i f`in`. Se mai d` \n cåteva clocote, apoi se paseaz` cu zeam` cu tot. Se pune din nou pe foc, se s`reaz` [i se mai d` \n cåteva clocote.

Zarzavaturile, cur`]ate [i sp`late, morcovul t`iat rondele, cartofii \n cubule]e, fasolea verde [i dovleceii \n buc`]i, \mpreun` cu p`stårnacul cur`]at, sp`lat [i t`iat \n cubule]e [i

Se taie vinetele cuburi mici, se s`reaz` [i se las` o or` \n stre-

271

cur`toare. Apoi se spal` de sare [i se scurg. Se pr`jesc u[or \n ulei. |ntr-o oal` se c`le[te usturoiul t`iat, se adaug` ro[iile t`iate m`runt, f`r` coji [i semin]e. Se las` la foc mic pån` scade sosul. Se adaug` condimentele [i verdea]a tocat` [i se mai las` cåteva minute la foc. Macaroanele se fierb \n ap` s`rat` cu dou` linguri de ulei [i se scurg. Se servesc calde, cu mult sos.

se aranjeaz` \n tav`, se pun 2–3 linguri de ulei, pulpa scoas` de la ro[ii, fiart` [i dat` prin sita, o cea[c` de ap` [i o linguri]` de zah`r. Se pun la cuptor pån` cånd fierbe orezul [i scade sosul.

Salat` de macaroane
400 g macaroane de post 2 morcovi, 100 g ]elin` 200 g maz`re, 150 g fasole verde 2 gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et, sare

uleiul fierbinte se adaug` f`ina, care se stinge cu zeama de la ro[iile fierte. Se adaug` sarea necesar`, zah`r dup` gust [i frunze de ]elin`, care la servit se \nl`tur`. Se las` s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, \nc` vreo cåteva minute, pån` se \ngroa[` sosul.

G`lu[te cu prune
800 g cartofi 100 g f`in` 100 g pesmet 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar` m`cinat` 500 g prune 150 g margarin`, sare

Pilaf de post
100 ml ulei 2 cepe un morcov 100 g ]elin` 300 g orez 2 ardei gra[i 4–5 ro[ii, piper, sare

Se c`le[te ceapa t`iat` m`runt, se adaug` ardeii gra[i t`ia]i cubule]e [i orezul [i se c`lesc cam 15 minute. Se adaug` un litru de ap`, piperul boabe [i sarea. Se pune vasul la cuptor timp de 20 de minute, apoi se scoate [i se a[az` deasupra ro[iile t`iate \n dou`. Se bag` din nou la cuptor pentru 10 minute.

Macaroanele se fierb \n ap` cu sare, apoi se cl`tesc \n ap` rece [i se taie buc`]i mici. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Maz`rea se fierbe [i se las` la scurs. Fasolea se fierbe [i se taie cu gogo[arii [i castrave]ii. Se amestec` toate ingredientele [i se aranjeaz` salata pe un platou.

Salat` olteneasc` de cartofi [i verde]uri
600 g cartofi 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 g fasole verde, 100 g ridichi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 125 ml ulei, 50 ml o]et, sare

Ro[ii umplute cu orez
6–7 ro[ii o ceap`, o ce[cu]` de orez 2 morcovi, 2 p`stårnaci p`trunjel verde, o linguri]` de zah`r o cea[c` cu ap`, piper, sare

Se aleg ro[iile tari, se spal`, apoi se taie un c`p`cel \n partea de sus [i se golesc \n interior de semin]e cu o linguri]`. Se presar` \n interior sare [i, dup` zece minute, se a[az` cu partea scobit` \n jos pentru a se scurge apa. Pentru umplutur` se \n`bu[` cu ulei o ceap` tocat`, se adaug` orez [i se stinge cu ap`. Dup` ce a \nflorit orezul se ia de pe foc, se pun morcovul [i p`stårnacul t`iate [i \n`bu[ite separat \n ulei, \mpreun` cu p`trunjelul verde, piperul [i sarea. Se amestec`, se umplu ro[iile cu aceast` compozi]ie, apoi

Se fierb cartofii \n ap` cu sare, se cur`]` [i se taie cubule]e. Fasolea se taie buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. Ceapa, usturoiul, p`trunjelul [i m`rarul se toac` m`runt. Ridichile se toac` feliu]e, se amestec` totul [i se adaug` sare, ulei [i o]et.

Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`, \n ap` cu sare. Dup` fierbere se scot, se cur`]` de coaj`, se toac`, apoi se amestec` cu f`in` [i sare. Se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat care se \ntinde pe plan[eta pres`rat` cu f`in` \n foaie groas` de 1 centimetru [i se taie \n p`trate. Separat se spal` prunele, se scot såmburii, iar \n locul lor se pune zah`r. |n fiecare p`trat de aluat se a[az` cåte o prun`, se \nvele[te [i se modeleaz` rotund. G`lu[tele se pun la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproape 15 minute. Dup` fierbere se trec prin pesmetul rumenit \n margarin` [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`.

Tort din biscui]i la rece
400 g biscui]i de post o cea[c` mare de cafea concentrat` 150 g zah`r un plic de zah`r vanilat

Sos de ro[ii
800 g ro[ii 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` zah`r foi de ]elin`, sare

Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`, se scot, se cur`]` de pieli]e [i de semin]e, apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` un sfert de or`. |n

Se a[az` biscui]ii pe o tav` [i se stropesc u[or cu cafeaua \n care s-a dizolvat zah`rul [i praful vanilat. Pe un platou se a[az` biscui]ii pe dou` rånduri, se ung cu crema de cacao (ob]inut` din pudra de cacao cu margarin` [i zah`r) [i se continu` cu alt rånd de biscui]i pån` cånd totul a fost \mbr`cat cu crem`.

272

Bucate m`n`stire[ti
Sfin]i[ori
400 g f`in` 250 g margarin` 400 g zah`r 200 ml lapte 200 g miez de nuc` un plicule] de praf de copt scor]i[oar`, sare

Artos
600 g f`in` 40 g drojdie 100 g zah`r 1/2 l ap` 100 ml ulei 2 linguri]e de coaj` de l`måie 2 linguri]e de sare

Coliv`
300 g arpaca[ 1,2 l ap` 200 g zah`r 200 g biscui]i pisa]i coaja ras` de la o l`måie coaja ras` de la o portocal` 300 g miez de nuc` sare

Din f`in`, lapte, praf de copt, zeam` de l`måie, margarin` [i jum`tate din cantitatea de zah`r se prepar` un aluat, care se fr`månt` bine, se las` la dospit o or`, apoi se ia [i se mai fr`månt`, dup` care se \mparte \n mai multe buc`]i, care se \mpletesc \n forma cifrei 8 [i se dau la cuptor, s` se coac` bine. Se fierbe restul de zah`r cu 100 ml ap` [i se face un sirop foarte bine legat. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plit` [i se piseaz` m`runt. Col`ceii se dau prin sirop, apoi prin miezul de nuc`, dup` care se presar` cu pu]in` scor]i[oar`.

Se dizolv` drojdia \n 1/2 cea[c` de ap` cald`, se adaug` zah`rul [i sarea, se amestec` s` se dizolve [i se adaug` restul de ap`, coaja de l`måie [i f`ina. Pe m`sur` ce se fr`månt`, se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul c`ldu]. Se modeleaz` artosele [i se a[az` \ntr-o tav` cald`, uns` cu ulei. Se acoper` cu o pånz` curat` [i se las` s` creasc` cam o ora, apoi se bag` \n cuptorul \nc`lzit. Cånd se r`cesc se ung deasupra cu ap` \ndulcit` [i se pudreaz` cu zah`r farin.

Se alege gråul sau arpaca[ul de impurit`]i [i se pune la fiert \n 1,2 l ap` rece cu sare. Se adaug` zah`rul [i se amestec` bine. Dup` fierbere se ia vasul de pe foc [i se las` la rece. Cånd s-a r`cit suficient, se amestec` cu måna, se adaug` miezul de nuc` pisat, coaja de l`måie [i de portocal` ras`, esen]a de rom sau vanilie, amestecånd \n continuare pån` la omogenizare. Apoi se modeleaz` pe un platou, se tapeteaz` cu zah`r farin [i biscui]i pisa]i [i se realizeaz` un decor cu semnul crucii, ob]inut din bomboane colorate, cafea sau ciocolat`.

Colaci Turti]e
250 g margarin` 2 linguri de f`in` 250 g zah`r 14 ou` 250 g migdale dulci 2 l`måi 800 g f`in` 30 g drojdie de bere sare

Se fr`månt` f`ina cu margarina, apoi se adaug`, unul cåte unul, [ase g`lbenu[uri, migdalele cur`]ate [i pisate, zah`rul [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. Se omogenizeaz`, dup` care se \ncorporeaz`, tot pe rånd, \nc` opt g`lbenu[uri, fr`måntåndu-se bine timp de o or`. Se formeaz` turti]e rotunde din acest aluat, se presar` cu zah`r [i se coc la cuptor, la foc mai degrab` moale.

Din toate aceste ingrediente se face o coc` consistent`, care se las` la dospit. Dup` ce a crescut suficient, se taie buc`]i pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`, se fac cåte dou` suluri sub]iri care se \mpletesc \ntre ele [i se unesc, astfel \ncåt s` capete forma unui rotund. Cu un alt sul, ner`sucit, se prind marginile colacului. Se coc \n cuptor [i se dau de poman` cu un pahar de vin [i o lumånare aprins`.

Gråu fiert cu miere
500 g gråu 100 g nuci pisate 2 linguri de miere scor]i[oar`

Se spal` gråul \n mai multe ape [i se pune la fiert, la foc mic, pe marginea unei plite. Cånd este fiert, la foc fiind, se adaug` mierea, nucile [i scor]i[oara. Se acoper` [i se las` astfel 1–2 ore.

273

Preparate vegetariene
Ardei umplu]i cu salat` de vinete
600 g ardei gras 1 kg vinete, 2 cepe 2 ro[ii, 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`, sare, piper

Pl`cint` cu soia
4 foi de pl`cint` 200 g boabe de soia, 200 g ceap` 200 g ciuperci, 100 ml ulei o lingur` de pesmet o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar, sare

Salat` de anghinare cu ulei
500 g anghinare 100 ml ulei o l`måie, sare

Vinetele se coc pe plit` pe toate p`r]ile, se las` s` se r`ceasc`, dup` care se cur`]` [i se las` la scurs, \ntr-o tav` a[ezat` \n pozi]ie \nclinat`. Cånd s-au scurs suficient, se toac` m`runt, cel mai bine cu un satår din lemn. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` fin sau se d` pe r`z`toare. Se amestec` bine, cu o lingur` de lemn, vinetele, ceapa [i uleiul, se adaug` sare [i piper dup` gust. Ardeii se spal` bine, se cur`]` de cotoare [i semin]e, f`r` a se despica, dup` care se umplu cu salata de vinete. Se acoper` cu c`p`cele f`cute din feliu]e de ro[ii. Se servesc reci, ornate cu frunze de p`trunjel sau de ]elin`.

Ciuperci umplute la gr`tar
400 g ciuperci 100 g margarin` o lingur` de f`in`, l`måie o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Boabele de soia se pun la \nmuiat \n ap` cald`. Dup` un sfert de or`, se scot [i se scurg. Bulionul se dizolv` \n pu]in` zeam` de la soia. Ceapa se d` prin r`z`toare, apoi se c`le[te \n ulei. Se adaug` soia, ciupercile t`iate lame, bulionul [i pesmetul, se mic[oreaz` focul [i se las` s` scad`. Cånd e gata, se adaug` m`rarul, tocat foarte fin. |ntr-o tav` uns` bine cu ulei, se a[tern dou` foi de pl`cint`, unse [i ele. Deasupra lor, se \ntinde uniform compozi]ia, apoi se acoper` cu celelalte dou` foi, de asemenea unse. Se cresteaz`, din loc \n loc, cu cu]itul, ca s` se p`trund` mai bine. Se rumene[te la cuptor, la foc potrivit, cam o or`.

Se cur`]` anghinarea [i se desface \n foi. Fiecare foaie, pe rånd, se spal` \n mai multe ape. Se taie \n dou` o l`måie [i, cu una dintre jum`t`]i, se freac` energic foile de anghinare, ca s` nu se \nnegreasc`. Se pune anghinarea \ntr-un vas cu ap` rece, \n care se stoarce cealalt` jum`tate de l`måie, [i se las` vreo zece minute. Dup` aceea, se scot, se cl`tesc cu ap` rece [i se pun \ntr-un alt vas, cu ap` cåt s` le acopere (cam 200 ml), ulei [i sare. Se pune s` fiarb` pe foc iute cam un sfert de or`, dup` care se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Se serve[te rece, \n cupele pentru salat`.

Salat` de ciuperci cu verde]uri
500 g ciuperci proaspete 25 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare, piper boabe [i m`cinat salat` verde

Salat` de andive fierte
500 g andive o ceap` 30 g miez de nuc` 25 ml o]et 25 ml ulei, sare, piper

Se aleg ciuperci din cele cu p`l`ria mai mare. Se cur`]` de pieli]e, se scot cozile, dup` care se spal` \ntr-o oal` cu doi litri de ap` \n care s-a stors zeama de la o l`måie. Se scurg, dup` care se pun la fript pe gr`tarul \ncins, timp de aproximativ 10 minute. Cozile de la ciuperci se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu 100 g margarin`, cu f`ina, p`trunjelul tocat m`runt, plus sare [i piper dup` gust. |ntr-o tigaie, se tope[te [i se \ncinge o lingur` de margarin`, apoi se toarn` compozi]ia ob]inut`, se stinge cu o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]` [i se las` o jum`tate de or` s` se \n`bu[e. Se umplu ciupercile cu acest amestec [i se servesc calde.

Se cur`]` andivele, se desfac foile, cu grij` s` nu se rup`, dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare. Cånd devin moi, se scot, se trec sub un jet de ap` rece, se las` la scurs, apoi se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt, iar miezul de nuc` se piseaz` cåt mai fin. |ntr-un castron de por]elan, se amestec` andivele cu ceapa [i miezul de nuc` pisat, se adaug` o]etul [i uleiul, se potrive[te de sare [i piper, dup` care se omogenizeaz`. Se serve[te rece.

Se spal` \n mai multe ape [i se cur`]` ciupercile, apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu sare [i cåteva boabe de piper. Atunci cånd sunt fierte suficient, se scot, se trec sub un jet de ap` c`ldu]`, se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. Se pun \ntr-un castron de por]elan [i se adaug` uleiul, sare [i piper dup` gust [i verdea]a tocat` cåt mai m`runt. Se serve[te cald`, \n cupe, stropit` cu zeam` de l`måie [i ornat` cu frunze de salat` verde.

Salat` de conopid`
500 g conopid` 50 ml ulei, 25 ml o]et o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t

276

unde se las` cel pu]in dou` ore \nainte de a se servi. Se serve[te rece. |n acest sos. amestecånd uleiul cu zeama stoars` de la o l`måie. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. care se Cartofii se spal` bine [i se fierb \n coaj`. se toarn` uleiul. se spal` bine [i se op`re[te \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. zeama stoars` de la o l`måie mai mare [i frunzele de ment`. sp`late bine [i m`run]ite. Se serve[te rece. se spal`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Portocala. Cånd s-a fiert. se adaug` uleiul. Se las` pån` se r`ce[te. sare. \n cupe ornate cu salat` verde [i frunzuli]e de p`trunjel. dup` care se d` pe r`z`toarea fin`. Se prepar` un sos. amestecånd \ntr-un castron iaurtul cu uleiul. mandarina [i grapefruit-ul se decojesc. p`trunjelul tocat. se adaug` sfecla ras` [i buc`]elele de fructe. dup` care se amestec` bine cu sosul [i cu conopida. sare [i piper. \n farfuriu]e speciale pentru salat`. sare. iar deasupra unul de l`måie. p`trunjelul [i tarhonul se toac` m`runt. Ardeii se spal`. Se preg`te[te un sos din ulei. Deasupra. zeam` de l`måie. dup` care se adun` \n cåteva buche]ele. apoi se adaug` morcovii. piper Se cur`]` conopida. la r`cit. o leg`tur` de p`trunjel salat` verde Morcovii [i m`rul se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. 50 ml ulei 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel. Salat` de ]elin` cu ciuperci 200 g ]elin` 200 g ciuperci. ca s` nu mai r`mån` sare pe ele. se spal` [i se d` pe r`z`toare. dup` gust. piper Se spal` m`slinele cu ap` c`ldu]`. tocat` foarte fin. apoi se taie \n cubule]e.(sau 20 g la plic) o l`måie. tocat. un ardei gras o ceap`. se dau prin ma[ina de Se cur`]` sparanghelul. ca aperitiv. se scurge bine [i se las` pe un platou. Se amestec` iaurtul cu alunele [i cu zeama stoars` de la o l`måie. sare [i piper. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n feliu]e. se presar` verdea]a. se taie \n sferturi. ulei. ca aperitiv. L`måia se d` pe r`z`toare. Ciupercile se cur`]`. fiecare por]ie fiind a[ezat` pe cåte o foaie de salat` verde. Sfecla se cur`]`. 277 . Salat` mixt` 3–4 cartofi 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i 3–4 castraveciori tineri o ceap` 20 ml ulei. sare. Se prepar` un sos din mu[tar. apoi se taie \n buche]ele. iar cånd s-a \ndep`rtat coaja. piper [i foaia de dafin m`run]it`. sare [i piper. apoi se piseaz` m`runt. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. dar f`r` ou`. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. toarn` peste sparanghel. piper Salat` de sfecl` cu citrice 400 g sfecl` ro[ie o portocal`. apoi se taie \n buc`]ele cåt mai mici. se amestec` bine [i se introduce la frigider. o portocal` 100 g alune pr`jite 2 linguri de iaurt. Portocala se decoje[te. f`r` a se desface. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar cimbru o foaie de dafin. apoi se taie \n cubule]e m`runte. se las` s` se usuce. |n acest sos. se spal`. Se serve[te rece. piper cåteva foi de salat` verde Salat` de sparanghel 500 g sparanghel 50 ml ulei o lingur` de mu[tar. o l`måie cåteva frunze de ment` Salat` de m`sline 300 g m`sline o ceap` o l`måie. ardeiul gras [i ceapa. ca un fel de maionez`. M`rarul. se cur`]` de cotoare [i semin]e. se stoarce de zeam` l`måia [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. Se amestec` totul. \ntr-un castron adånc. ca aperitiv. se presar` cimbru. Se serve[te rece. iar sparanghelul se taie \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri lungime [i se pune \n salatier`. M`rarul se spal`. o mandarin` un grapefruit. care se toarn` peste conopid`. Se prepar` un sos. Ceapa se cur`]` [i se taie pe[ti[ori. peste care se pune un strat de ceap`. se adaug` ]elina. ciupercile. care se leag` bine cu a]` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i o linguri]` de sare. dup` care se scurg bine [i se scot såmburii cu o agraf`. Ceapa se cur`]`. se toac` m`runt [i se presar` deasupra. se scot. se spal` [i se toac` m`runt. Stafidele. dup` ce au fost ]inute o or` \ntr-un vas cu ap` rece. 100 g iaurt 20 ml ulei. 50 g stafide o l`måie. sare. se a[terne un strat de m`sline. se dezleag` a]ele. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. cåt mai uniform cu putin]`. le las` cåteva ore s` se des`reze. o l`måie. Se poate orna cu feliu]e de l`måie. Printre ele. Se cur`]` ceapa. dup` care se taie \n buc`]ele m`runte. se spal` bine. Dup` aceea. inclusiv codi]ele mai sub]iri. Ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. Cånd s-au \nmuiat. m`rul [i portocala. usturoiul pisat. o l`måie o leg`tur` de m`rar. se omogenizeaz`. piper Salat` de morcovi 200 g morcovi un m`r. Peste toate acestea. Alunele se cur`]` de coaj`. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. se scoate cu spumiera. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. [i cu feliu]e de l`måie ca ornament. se scurg [i se toac` m`runt. cu zeam` de l`måie. }elina se cur`]`. o]et. se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel.

Cånd s-au fiert toate. Morcovii. zarzavaturile se scot. se las` \nc` 2–3 clocote. Se arunc` [i a doua ap` [i se adaug` alta. p`stårnacul [i ceapa \ntregi. 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine Se cur`]` cartofii [i se taie \n cubule]e. Ro[iile se op`resc \n alt` oal` cu ap` clocotit`. Cånd s-au fiert crupele. se stinge cu pu]in` zeam` de la urzici. apoi se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul. Dup` preferin]e. albitura [i ]elina se cur`]`. s` se \nmoaie. se toarn` zeama de varz`. tocate m`runt. Se adaug` orezul [i ardeiul gras. sare. cimbru Sup` – crem` de zarzavat 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin`. cånd cartofii sunt pe jum`tate fier]i. sare. se spal`. |ntre timp. piper apoi se ia de pe foc [i se potrive[te de sare [i piper. bulionul diluat \n prealabil. se toarn` zeama de varz`. Pasta ob]inut` se sub]iaz` cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. se cur`]` [i se pun s` fiarb` \n ap` cu sare. se spal` [i se toac` m`runt. uleiul. un p`stårnac 100 g ]elin`. piper. cu o linguri]` de sare. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se serve[te fierbinte. se fierbe zeama de varz`. Se pune ap` cåt s` le acopere [i se \n`bu[`. Separat. se decojesc. Crema rezultat` se sub]iaz` cu zeama \n care a fiert fasolea. apoi se pun \ntr-o oal` \mpreun` cu uleiul. se poate ad`uga usturoi pisat. se spumeaz`. Dup` cåteva clocote. se las` s` dea 2–3 clocote. Cånd sunt gata. leu[teanul. iar fasolea se strecoar` de zeam` [i se d` printr-o sit`. se spal`. \n 278 . se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. sare. apoi se mai adaug` doi litri de ap` [i se las` s` clocoteasc`. se cur`]` [i se taie m`runt. Se serve[te pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. p`trunjelul [i Cartofii. apoi ardeiul [i ro[iile. Ciorb` de zarzavat 200 g cartofi 2 morcovi. usturoi pisat. dup` gust. apoi se las` la \nmuiat vreo 12 ore. cur`]ate [i sp`late \n prealabil. tocate m`runt. 2 cepe 200 g ro[ii. se potrive[te de sare. t`iat solzi[ori. se toac` m`runt [i. Se pune pe foc \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare. se amestec` bine [i se fierbe \nc` 10 minute. morcovii. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust [i. Se poate ad`uga. |ntre timp. se las` pån` clocote[te. Fasolea se alege. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. Se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu dou` linguri de ulei. Se las` pån` clocote[te. Se adaug` cartofii t`ia]i \n cubule]e.Ciorb` de cartofi 600 g cartofi 2 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o lingur` de bulion 500 ml bor[ 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. se cur`]` ceapa. f`ina [i un praf de sare. ]elina. se scurg [i se trec prin sit`. se pun [i acestea \n oal`. Se adaug` morcovul. Cånd s-au fiert legumele [i zarzavaturile. piper Se rumene[te f`ina \ntr-o tigaie [i se stinge cu pu]in` ap` rece. Ceapa se cur`]`. se spumeaz` [i se strecoar` prin tifon. se separ` de semin]e [i se dau pe r`z`toare. ceapa [i varza se spal`. apoi se spal`. dup` preferin]e. iar fasolea se pune din nou la fiert \n ap` curat`. 2 ardei gra[i o ceap`. dup` vreo jum`tate de or`. apoi se ia de pe foc [i se strecoar` prin tifon. Bor[ul se fierbe separat. se mai las` 2–3 clocote. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. la foc mic. morcovii. sarea [i piperul. Ele vor fi ad`ugate \n oal` cånd zarzavaturile vor fi aproape fierte. se adaug` bor[ul. se adaug` usturoiul pisat [i verdea]a tocat` m`runt. tot fiart`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. p`stråndu-se la cald. apoi se arunc` apa. se scot zarzavaturile. apoi se fierb \n doi litri de ap` clocotit`. se adaug` rånta[ul [i bor[ul. Crupele (boabe de porumb m`cinate mai mare) se las` cåteva ore \n ap` rece. piper [i cimbru. dup` cinci minute. piper Urzicile se op`resc \n ap` clocotit`. un morcov un p`stårnac. sau o lingur` de ulei. se adaug` uleiul. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. p`stårnacul. Ciorb` de urzici 600 g urzici 100 g orez 2 cepe 2 ardei gra[i 50 ml ulei o lingur` de f`in` 500 ml bor[ 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. se cur`]` ceapa. Ciorb` din crupe de porumb 400 g crupe de porumb 1 l zeam` de varz` 4 c`]ei de usturoi 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. cu p`trunjel tocat [i crutoane de påine. 3–4 ro[ii 200 g varz` murat` 50 ml ulei 2 linguri de f`in` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean 4 c`]ei de usturoi. fierbinte. piper Sup` – crem` de fasole 500 g fasole o ceap`. Bor[ul se fierbe separat. Cånd s-au fiert orezul [i ardeiul. Se mai las` pe foc \nc` vreo zece minute. se scot.

Ceapa. pe foc potrivit. se prepar` un rånta[. sare. apoi se pune la fiert. piper Sup` cu g`lu[te din påine 200 g påine o ceap` 2 c`]ei de usturoi 20 g margarin` 2 ou`.) o linguri]` de amidon 10 ml o]et 25 g margarin` 2 linguri de zah`r Påinea se taie \n felii.func]ie de cåt de groas` dorim s` fie crema. Se mai fierbe un sfert de or`. Se adaug` un litru de ap`. dup` preferin]e. apoi se scot [i se trec prin sit`. cu crutoane. 100 g t`i]ei 40 ml ulei. Se las` pån` se \nmoaie de tot. Se serve[te atåt cald`. fin tocate. Morcovii se cur`]`. se cur`]` de codi]e [i se rup \n cåte dou` buc`]i. Cartofii se cur`]`. cu oala acoperit`. se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se adaug` \n oal`. |ntr-o tigaie. pere. sare. o lingur` de margarin` [i dou` de zah`r. |ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o lingur` de sare. Se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. albitura [i ]elina se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. Ceapa se toac` m`runt. apoi se cur`]` [i se rupe \n buc`]i. \ncingånd margarina [i c`lind f`ina. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. Se las` 10 minute la fiert. La sfår[it. se scurg [i se amestec` bine cu påinea. apoi se adaug` ou`le b`tute. apoi se adaug` maz`rea. piper [i pu]in` verdea]` tocat`. Sup` de morcovi 4–5 morcovi 3–4 cartofi. Se Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. cånd s-a \nfierbåntat. apoi se toarn` \n sup`. se amestec` bine. apoi se adaug` ro[iile [i cartofii. Cine dore[te. Se op`re[te [i fasolea verde. poate ad`uga crutoane de påine pr`jit` \n pu]in` margarin`. se adaug` f`ina. \mpreun` cu ceapa. dovleceii [i t`i]eii. Se adaug` ap` \n cantitate suficient` [i se fierbe o or`. amestecånd mereu cu lingura de lemn. se mai fierbe vreo 5 minute. Cånd aceasta \ncepe s` se rumeneasc`. 279 . se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]` tocat` m`runt. 25 g margarin` sare. cåt [i rece. se mai fierbe 10 minute [i se presar` verdea]a tocat`. cånd se ia de pe foc. amestecate. Cartofii. Sup` de maz`re 400 g maz`re p`st`i o ceap` 100 g orez o linguri]` de zah`r 40 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. E fierb g`lu[tele un sfert de or`. apoi se cur`]` de pieli]e. amestecånd \n continuare. Ceapa se cur`]`. Se scoate conopida cu spumiera [i se paseaz` jum`tate din ea. Ceapa se cur`]`. apoi se scot. apoi se adaug` orezul. Dup` aceea. cånd ace[tia sunt fier]i pe jum`tate. se spal` [i se toac` m`runt. Se c`le[te pu]in. adaug` conopida pasat`. Cånd s-au fiert legumele. apoi se presar` verdea]` tocat`. se pun la fiert \ntåi cartofii. piper [i p`trunjel tocat. Se mai fierbe 10 minute. caise. piper Sup` de fructe 1 kg fructe proaspete (mere. Se adaug` sare [i piper. piper Se spal` conopida \n mai multe ape. piper Sup` de conopid` 500 g conopid` 2 linguri de f`in`. apoi se stinge cu zeam` din cea \n care a fiert conopida. Se acoper` oala [i se mai las` pån` clocote[te. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se trece prin sit`. se adaug` fasolea. se spal` [i se dau pe r`z`toare. Usturoiul se piseaz`. apoi se pun [i buche]elele \ntregi. se spal` [i se taie \n cubule]e. se scoate. Se cur`]` de coaj` [i de såmburi. Dup` vreo 15–20 de minute. Se \ncinge margarina pe fundul unei oale [i se pune ceapa la c`lit. |ntr-o crati]`. apoi se toarn` \n piureul de fructe. apoi se pun la fiert \n ap` rece. cartofii. se stinge cu pu]in` zeam` de la legume. cånd conopida s-a \nmuiat. cotoare [i semin]e [i se taie m`runt sau se dau pe r`z`toare. Se las` pån` fierb toate suficient. 2 morcovi un dovlecel. apoi se pune s` fiarb`. piper Sup` de legume cu t`i]ei 100 g fasole verde 2 ro[ii. apoi se c`le[te. se cur`]` [i se desface \n buche]ele. Se dizolv` o linguri]` de amidon \n dou` linguri]e de o]et. se ia de pe foc. apoi se presar` sarea [i piperul. apoi. se stoarce [i se piseaz`. prune. Se serve[te cald`. Se spal` p`st`ile de maz`re. Fructele pot fi de un singur fel sau din mai multe. 2 cepe 50 g margarin` 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se pune la \nmuiat \n ap` rece. piersici etc. Se iau de pe foc \nainte de a se rumeni prea tare. se adaug` morcovii [i ceapa. aproximativ o jum`tate de or`. se tope[te margarina [i. \n margarin` \ncins`. morcovii [i dovleceii se cur`]`. se scurg [i se trec prin sit`. Se serve[te cald`. \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin` 2 cartofi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. Dup` o jum`tate de or`. [i se stinge cu ap` c`ldu]`. Se adaug` sare. o ceap` 2 cartofi. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se las` pån` devine transparent`. morcovii. se c`le[te pu]in. la foc potrivit.

.

.

tocate m`runt. apoi se dau pe r`z`toare. o l`måie. din cånd \n cånd. apoi se presar` sare [i verdea]a tocat`. se ia oala de pe foc. se strecoar` zeama. \n aceea[i ap` fierbåndu-se varza. ca s` se coac` uni- 282 . Cartofi cop]i cu chimen 600 g cartofi 50 ml ulei. se poate servi [i cu crutoane de påine pr`jit` \n margarin`. piper 1 kg spanac 2 linguri de bulion. sare. apoi se sting cu ro[iile. Se las`. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` pe foc potrivit pån` se fierbe [i orezul. sare. apoi se fierb \mpreun` \nc` un sfert de or`. Se cur`]` [i se spal` morcovii. Ciupercile se toac` m`runt [i se c`lesc \n ulei. se poate ad`uga zeama stoars` de la o l`måie. Se \ncinge margarina \ntr-o tigaie. apoi cåteva polonice de sup` fierbinte. 100 g margarin` 50 ml ulei. 3–4 ro[ii 100 g f`in`. se fierb \n ap` cu sare morcovul. apoi se adaug` f`ina. sare. Cånd legumele [i zarzavaturile sunt fierte suficient. Se scot doar codi]ele. stingåndu-se cu zeam` de la spanac. p`trunjelul [i p`stårnacul. se tope[te margarina. piper 250 g spaghete 250 g ciuperci. cur`]ate [i t`iate \n buc`]ele de m`rime potrivit`. Cånd se ia oala de pe foc. se scurge [i se bate cu lingura de lemn pån` devine ca un piure. piper Se spal` ro[iile. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. pån` nu mai r`måne nici o urm` de p`månt pe ei. Se serve[te punånd \n farfurii cåte o por]ie de sparanghel. aproximativ o or`. f`r` a se cur`]a de coaj`. la foc iute. dup` gust. zah`r. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n patru [i se pun la fiert \n ap` cu sare. 100 g pesmet 25 g margarin`. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. 2 ardei gra[i o ceap`. 20 ml o]et salat` verde. apoi se r`cesc. se presar` m`rarul [i p`trunjelul. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. |ntr-o tigaie. se c`lesc ceapa [i usturoiul. amestecånd mereu. se \ncinge bine. |ntr-o crati]`. se unge cu ulei. apoi se ia de pe foc [i se r`stoarn` compozi]ia \ntr-un vas uns cu margarin` [i tapetat cu pesmet. o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. Ro[iile se op`resc separat.Sup` de påine cu mere 600 g mere ionatane 200 g påine 50 g margarin` o l`måie. o lingur` de f`in` o l`måie. cimbru Se spal` cu grij` cartofii. Dup` preferin]e. se amestec` [i se las` pån` clocote[te. varza [i ardeii. se paseaz` merele [i påinea. se adaug` ro[iile [i orezul. se cur`]` [i se paseaz`. Dup` ce s-a fiert suficient. 100 g dovlecei 100 g varz` dulce. Se serve[te cald`. albitura. scor]i[oar` Merele se spal` bine sub un jet de ap` rece. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` s` clocoteasc` vreo cinci minute. se pun \n alt` oal`. apoi fiecare felie se taie \n sferturi. 2 ardei gra[i 100 g orez. Se serve[te cald`. [i ardeii. se spal` [i se pune la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. Se las` s` se c`leasc`. iar cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. piper [i cimbru. se \ncinge margarina [i se rumene[te f`ina. se adaug` f`ina [i apoi bulionul. Se mai fierbe cinci minute. unul de ciuperci [i tot a[a. Se adaug` [i spanacul. Separat. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. Se \ntorc. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se scot. apoi se stinge cu pu]in` ap`. se scot. dup` care se potrive[te la gust cu zah`r. Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. ceapa. se pune un strat de sos. se scot semin]ele. o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se stinge cu zeama \n care a fiert sparanghelul. Se mai fierb un sfert de or`. |n momentul \n care s-au fiert destul. \n cuptorul \nc`lzit \n prealabil. sare Budinc` de spaghete cu ciuperci Sup` de sparanghel 250 g sparanghel 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. Cånd merele sunt fierte suficient. ad`ugånd sare. sare. se decojesc. se cur`]` de coaj` [i cotoare. eventual. Påinea se taie \n felii de un centimetru grosime. cartofii. la foc moale. Cånd sunt fierte. pentru cine dore[te. apoi se taie m`runt [i se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. chimen. terminånd cu un strat de sos. se spal`. se scot [i se dau prin sit`. Se cur`]` spanacul. Se adaug` p`trunjelul tocat [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. amestecånd permanent cu lingura de lemn. sare. Budinc` de spanac Sup` de zarzavat 2–3 morcovi o r`d`cin` de albitur`. t`ia]i \n få[ii pe lungime. ]elina. t`iat` fidelu]`. se adaug` zarzavatul [i sucul de ro[ii. dovleceii. Se potrive[te de sare [i piper. piper. ad`ugånd margarina [i coaja ras` de la o l`måie. unul de spaghete. la foc potrivit. piper Sup` de ro[ii cu varz` 5–6 ro[ii 1 kg varz`. se pun la fiert merele [i påinea. se scoate cu spumiera \ntr-un castron adånc de por]elan. \n ap` clocotit`. dup` care se taie \n sferturi. Se ia o crati]` \nc`p`toare. 100 g ]elin` 2–3 cartofi. \n func]ie de preferin]ele fiec`ruia ad`ugåndu-se zeam` de l`måie sau scor]i[oar`. Sparanghelul se cur`]`. apoi se pun pe o plit`.

se spal`. se cur`]` [i se paseaz`. se spal` [i se toac` m`runt. Cånd compozi]ia \ncepe s` clocoteasc`. amestecånd energic cu lingura de lemn. se pipereaz` [i se mai las` vreo dou`-trei clocote. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 100 ml ulei 200 g m`lai. piperul [i cimbrul. Se mai fierbe Dovleceii se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. chimen sau alte mirodenii. 283 . dup` gust. cam o jum`tate de or`. piper. l`sånd s` se c`leasc` \nc` 7-8 minute. poate ad`uga cimbru. zah`rul [i foaia de dafin. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. iar zeama a sc`zut suficient. 2 morcovi un m`r. se taie \n rondele groase cam de un centimetru [i se pr`jesc pu]in \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. o l`måie 50 g tarhon. se spal`.form pe toate p`r]ile. foile de dafin [i sare [i piper. sare. Gulii de post 400 g gulii o ceap`. sare. morcovul [i p`trunjelul r`d`cin`. pe lungime. Cånd sunt gata. \mpreun` cu zeama stoars` din cele patru l`måi. se toarn` deasupra sosul de ro[ii [i se introduc la Guliile se cur`]`. se adaug` guliile [i se mai las` cåteva clocote. dup` care se scoate miezul [i se paseaz`. dup` preferin]e. unde se las` cam 30 de minute. se a[terne un strat de m`m`ligu]`. se presar` m`rarul [i p`trunjelul tocate fin. se prepar` o m`m`ligu]` moale. se ia de pe foc. se adaug` miezul de la dovlecei. 200 ml suc de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel foi de dafin. apoi se taie \n lame. apoi se adaug` f`ina. 4–5 ro[ii o lingur` de pesmet. Måncarea se serve[te. apoi se mai introduce la cuptor. piper Ciuperci cu m`m`ligu]` la cuptor 400 g ciuperci 2–3 cepe. se s`reaz`. cuptor. piper Dovlecei umplu]i cu tarhon 600 g dovlecei o ceap`. o foaie de dafin sare. Se adaug` celelalte legume. dup` care se sting cu ap` c`ldu]`. Ceapa [i morcovii se cur`]`. apoi unul de ciuperci [i a[a mai departe. Ceapa se cur`]`. se spal`. Cånd devine transparent`. se las` s` se topeasc` [i se amestec`. Ciupercile se cur`]`. se amestec` bine cu lingura de lemn. unde se las`. se scot. la foc potrivit. Dup` aceea. Se toarn` uleiul \ntr-o tav`. se las` s` se r`ceasc`. Din m`lai. \nc` un sfert de or`. apoi se ia tigaia de pe foc [i se adaug` m`rarul. se toac` m`runt. se adaug` usturoiul t`iat \n feliu]e sub]iri. la foc moderat. Se serve[te fierbinte. pån` scade zeama. tocate fin. se piseaz`. o l`måie 4 c`]ei de usturoi. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n pu]in` ap` cu sare. se spal`. Se cur`]` usturoiul. apoi se adaug` \n oala \n care fierb cartofii. zah`rul [i zeama de la o l`måie. o lingur` de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` ciupercile. |ntre timp. 50 ml ulei o linguri]` de zah`r. se ia crati]a de pe foc. se omogenizeaz` [i se las` la r`cit. Se servesc calzi. se spal`. se las` s` se \nfierbånte [i se c`le[te ceapa. tocat fin. se spal` \n mai multe ape. sucul de ro[ii. Se servesc calde. sare. sarea [i piperul. cu frunze de salat` verde tocate julien [i stropite cu pu]in o]et sau zeam` de l`måie. piper Se cur`]` cartofii. 100 g maz`re 100 g fasole verde. o leg`tur` de m`rar sare. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 50 g margarin`. Se tope[te margarina \ntr-o crati]`. Cine dore[te. dup` gust. se cur`]` ceapa. se presar` cu chimen [i sare. cu p`trunjel tocat deasupra. Cånd devine sticloas`. t`iate m`runt. pentru a nu se forma cocoloa[e. se aranjeaz` rondelele de cartofi. se umplu cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. 50 ml ulei o lingur` de f`in`. se taie \n rondele [i se c`lesc \n ulei. |n momentul \n care s-au \nmuiat guliile. cu p`trunjel tocat deasupra. cu mur`turi. sarea. Se introduce tava la cuptor. pån` cap`t` consisten]a småntånii. apoi se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. se stinge focul. unde se las` la foc potrivit. Dup` ce s-au rumenit. apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele sub]iri. se adaug` margarina. cimbru Se cur`]` cartofii. Ghiveci c`lug`resc 4–5 cartofi o ceap`. Se serve[te fierbinte. apoi se adaug` legumele. |ntre timp. la foc potrivit. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` pån` cånd cartofii \ncep s` se sf`råme. verdea]a tocat` m`runt. Se amestec` bine [i se introduce vasul la cuptor [i se las` s` scad` la foc mic. un castravete murat 100 ml ulei. Jum`t`]ile de dovlecei se a[az` \ntr-o tav`. ap` [i pu]in` sare. dup` care se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert cartofii. apoi se adaug` f`ina. apoi se adaug` zeama de l`måie. apoi se introduce tava la cuptor. rece. piper Ciulama de cartofi 500 g cartofi 2 cepe. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. pentru a se omogeniza. La final. iar \n uleiul din crati]` se pun la c`lit usturoiul [i ceapa. tarhonul [i pesmetul. de obicei. l`såndu-se s` fiarb` la foc potrivit timp de o jum`tate de or`. Se unge o tav` cu ulei. piper Cartofi cu sos de l`måie 500 g cartofi 2 l`måi mari [i zemoase 4 c`]ei de usturoi 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel sare. Se servesc calzi. se scot.

La fel [i conopida. Peste acesta. la foc mic. Se serve[te cald`. Se unge o crati]` cu margarin`. se scoate vasul [i se agit` u[or. ca s`-i ias` iu]eala. 50 ml ulei 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar sare. |ntr-o tigaie. sub]iri cam de 3–4 centimetri fiecare. se completeaz` cu aceea[i cantitate de ap`. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. cam o jum`tate de or`. Pe parcursul fierberii. Måncare de cartofi cu ciuperci 5-6 cartofi 200 g ciuperci 100 g margarin` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` cartofii. tocat m`runt. se scurg [i se las` pe un platou. se spal` bine [i se op`resc \ntr-o oal` cu bor[ clocotit. Macaroane la cuptor 400 g macaroane 400 g pesmet. se tope[te margarina. De asemenea. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se sf`råme. amestecånd mereu cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. Legume asortate 100 g fasole verde 100 g maz`re. Se fierb \n`bu[it. bamele [i ro[iile r`mase. iar jum`tate din ea se pune pe fundul unui vas de Jena. deasupra se mai toarn` o lingur` de unt topit. la dorin]`.Iahnie de bame 600 g bame 1 l bor[. \ntr-o crati]`. Cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. la foc moale. se adaug` bulionul. apoi se toarn` o can` de ap` fiart`. sare. se mai las` 2–3 minute. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se serve[te cald`. se spal`. care se stinge cu zeama \n care au fiert morcovii. ultimul strat fiind de pesmet. cam o jum`tate de or`. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor. guliile [i sparanghelul se cur`]`. se mic[oreaz` focul [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. |ntr-un vas. se spal`. apoi se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. iar cånd se ia de pe foc se adaug` p`trunjelul. Dac` sosul scade prea mult. Ciupercile se cur`]`. Se potrive[te gustul cu sare [i piper. apoi se adaug` celelalte legume. Dup` ce s-au fiert. Se scot. sare. 2 linguri de bulion o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n sferturi [i se las` timp de vreo dou` ore |ntr-un vas cu ap` rece. se spal` [i se las` 30 de minute \ntr-un vas cu 284 . 2 linguri de f`in` sare. fiecare separat. piper Bamele se cur`]`. se stinge cu pu]in` ap` fiart` ([i mai bune ar fi cu pu]in` sup` de zarzavaturi) [i se adaug` buc`]ile de ceap`. dup` care se pune s` se c`leasc` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se mai las` 10 minute s` fiarb`. sare ap` [i o]et. apoi se scurg [i se las` pån` se usuc`. Din cånd \n cånd. se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. piper Bamele se cur`]` de codi]e. apoi restul de ceap`. Måncare de bame la cuptor 600 g bame 3–4 ro[ii. piper Iahnie de ceap` 600 g ceap` 100 g margarin`. pån` se \nmoaie bine ceapa. desf`cut` \n buche]ele mici. cam 30 de minute. sare. \n ap` cu pu]in` sare. Se omogenizeaz` sosul. atunci cånd este suficient de \ncins`. apoi se scoate. la foc mic. cam 30 de minute. iar cine dore[te poate ad`uga pu]in` zeam` de l`måie. Cånd devine transparent`. piper Cartofii se cur`]`. morcovii. Fasolea. se scot. se amestec` u[or. se amestec` bine. completånd cu ap` c`ldu]`. ca s` ias` macaroanele mai fragede. se taie \n buc`]ele [i se fierb. Se toarn` vinul. ca s` nu se lipeasc`. Cånd s-au \nmuiat. se toac` m`runt. piper Måncare de cartofi cu orez 500 g cartofi 100 g orez. Maz`rea se spal`. apoi unul de pesmet. Pesmetul se rumene[te u[or \ntr-o tigaie cu o lingur` de margarin` fierbinte. \nc` unul de macaroane [i a[a mai departe. dac` scade prea mult. dup` care se adaug` bamele. se prepar` un rånta[ din margarin` [i f`in`. \n ea a[ezåndu-se un strat de macaroane. se pun ciupercile s` se c`leasc` pu]in. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt. apoi se presar` p`trunjel tocat fin. se completeaz` cu ap` fiart` sau sup`. se spal` \n mai multe ape. se a[az` un strat deasupra bamelor. se spal`. Se cur`]` ceapa. la foc mic. 2 morcovi 100 g conopid`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \nfierbåntat. ca s` nu se lipeasc` de fund. Apoi. 150 g margarin` 100 g ca[caval. se poate pres`ra ca[caval ras. Macaroanele se fierb \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. Se s`reaz`. se toac` fin m`rarul [i se presar` peste måncare. se scurge [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu margarin` [i pu]in` ap`. Se fierbe \n`bu[it. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. la foc moderat. apoi se adaug` peste legume. se \ncinge [i se adaug` f`ina. o ceap` 2 linguri de o]et. o ceap` 100 ml ulei. sare. se trec \ntr-un alt vas cu ap` rece. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. 2 gulii 100 g sparanghel. Peste ceap` se pune un strat de bame. se scurg [i se las` pe un platou. r`sfirate [i pres`rate cu pu]in` sare. Se las` la fiert. piper Ceapa se cur`]`. se tope[te margarina [i. Se las` la cuptor o jum`tate de or`. se pipereaz`. Spre sfår[it. Cånd se serve[te. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se spal` [i se taie \n rondele. Ceapa se cur`]`.

se cur`]` de coaj`. apoi se adaug` \n oala cu måncare [i se las` la fiert pån` mai scade. Se pun [i ele peste orez [i se adaug` cam trei c`ni mari de ap`. 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. iar orezul. o lingur` de f`in` 2 linguri de zah`r. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. se spal` [i se taie \n rondele groase de un centimetru. apoi se toarn` f`ina. cartofii [i ceapa au fiert suficient. usturoiul. apoi se \n`bu[` \nc` o jum`tate de or`. se adaug` o lingur` de zah`r. piper M`slinele se ]in cel pu]in o or` la des`rat \n ap` rece. Ceapa se cur`]`.Se alege orezul. se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. m`slinele se scot din apa rece [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Separat. cu m`rar [i p`trunjel tocate deasupra. continuånd fierberea aproximativ 10 minute. apoi sarea [i piperul. se cur`]` de codi]e. apoi se acoper` vasul [i se las` la foc mic pån` scade zeama. apoi se adaug` vinul alb. se adaug` bulionul. Måncare de maz`re cu m`sline 400 g maz`re 200 g m`sline. piper Måncare de fasole verde 500 g fasole verde 3–4 ro[ii. De asemenea. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se dau pe r`z`toare. sare. Se fierbe lintea. piper Måncare de gulii cu m`sline 400 g gulii 2–3 ro[ii. se adaug` zah`rul. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. apoi se pune la \n`bu[it \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. \n func]ie de gustul fiec`ruia. piper Måncare de linte 400 g linte 2 cepe. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu dou` linguri de margarin` Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se las` s` mai fiarb` cåteva minute. Se stinge cu pu]in` ap`. 2 cepe 100 g margarin`. o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. se tope[te margarina. aproape o or`. Se serve[te cald`. iar \n ulei se c`le[te ceapa tocat` m`runt. se c`le[te pu]in [i se stinge cu dou` c`ni de zeam` din cea \n care a fiert maz`rea. se spal` [i se toac` m`runt. Måncare de maz`re p`st`i 1 kg maz`re p`st`i 125 g margarin` o lingur` de zah`r o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se las` pån` se caramelizeaz`. iar ceapa. Se cur`]` guliile. se separ` de semin]e [i se paseaz`. 285 . Dup` ce se ia de pe foc. dup` care se rumenesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. dar se las` \ntregi. se spal` \n mai multe ape [i se scurge. pån` scade sosul. |ntre timp. |ntre timp. |ntr-un vas cu ap` clocotit`. se taie \n rondele. Se las` vreo cåteva clocote. se adaug` f`ina [i ro[iile pasate. Se scot [i se mut` \ntr-o crati]`. se rup \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri [i se pun la fiert \n ap` cu pu]in` sare. se spal` [i se toac` m`runt. sare. Cånd aceasta din urm` \ncepe s` se rumeneasc`. Cånd aceasta devine transparent`. se las` pån` se \nfierbånt`. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. peste gulii. din restul de margarin` [i o lingur` de f`in`. varz` acr` sau gogonele. sare. se scurg [i se pun. Se sting cu ap`. \ntr-o tigaie. Se potrive[te de sare [i piper. cur`]at` [i sp`lat`. Ceapa se cur`]`. dup` care se ia de pe foc [i se presar` m`rarul [i p`trunjelul. apoi se potrive[te de sare [i piper. Se presar` verdea]a tocat` m`runt [i se d` totul la cuptor. \mpreun` cu guliile. apoi se pune ceapa la c`lit. Restul de margarin` se pune \n alt` crati]`. se stinge cu pu]in` zeam` de la maz`re [i se toarn` peste aceasta. apoi se ia de pe foc. apoi se scot. piper Måncare de ro[ii cu ardei gras 6–7 ro[ii 2–3 ardei gras 2 cepe 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se pune pe foc un ibric cu zah`rul [i se las` pån` \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se poate servi cu salat` de castrave]i mura]i. se amestec` [i se toarn` peste ceap`. |ntre timp. gogo[ari. Se \nfierbånt` 100 g margarin` \ntr-o crati]` [i se pun p`st`ile la c`lit. se cur`]` ceapa. Ardeii se spal`. se cur`]` ceapa. se cur`]` de codi]e. \ncins` [i pu]in` ap`. se spal`. o lingur` de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. fin tocate. |ntr-o tigaie. 200 g m`sline o ceap`. se spal` [i se toac` m`runt. Dup` vreo 10 minute. se taie pe[ti[ori. \mpreun` cu sosul. se spal`. piper P`st`ile de fasole se spal` bine. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se fierb m`slinele. Se introduce crati]a la cuptor [i se las` la foc potrivit pån` scade sosul. Sosul rezultat se toarn` peste linte [i se las` s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. P`st`ile de maz`re se spal`. sare. se preg`te[te un rånta[. Maz`rea se fierbe [i se scurge. sare. apoi se stinge cu pu]in` ap`. se cur`]` [i se taie \n cubule]e m`runte. se tope[te. se adaug` verdea]a tocat` fin [i se toarn` totul \n crati]a cu fasole. Cartofii se cur`]`. sare. 2 linguri de bulion 50 ml ulei.

tocat` m`runt. se potrive[te gustul cu sare. o lingur` de f`in` 2 leg`turi de ceap` verde o leg`tur` de usturoi verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. apoi se stinge cu pu]in` zeam` de la ghebe. se fierb ghebele. se presar` p`trunjel fin tocat. dup` ce s-au sp`lat [i s-au cur`]at. ceapa [i ciupercile se cur`]`. \n ap` clocotit`. Dup` preferin]e. m`slinele. Se unge o crati]` cu margarin`. se las` pån` devine aurie. c`rora li s-au scos såmburii. iar cånd se ia de pe foc. Dup` 10 minute. apoi se pune la fiert. se adaug` usturoiul pisat. se spal` [i se toac` m`runt. dup` care se toarn` \n måncare. Dup` preferin]e. apoi se adaug` orezul.|ntr-o crati]`. apoi se adaug` \n crati]`. dup` care se spal` [i li se scot såmburii. se spal`. 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se pun [i ghebele \n crati]`. se toarn` ro[iile [i se condimenteaz` dup` gust. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se ard`. o leg`tur` de p`trunjel sare. ghebele se toac` m`runt. Se strope[te cu margarin` topit` [i se d` la cuptor un sfert de or`. La sfår[it. iar cartofii se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele. Usturoiul [i ceapa se cur`]`. se a[terne un strat de cartofi. ardeii [i morcovii. Pilaf cu maz`re [i ciuperci Måncare de [tevie 1 kg [tevie 100 ml ulei. dup` care se stinge cu un litru de ap` [i se adaug` ciupercile [i maz`rea. Måncare de ]elin` cu ciuperci [i m`sline 200 g ]elin` 200 g ciuperci. apoi se stinge cu zeam` de la [tevie. dup` care se adaug` orezul. Ardeii. unul de ghebe [i a[a mai departe. Ro[iile se op`resc \n 286 . se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. sare. se potrive[te de sare [i piper. \nc` 4–5 minute. amestecånd mereu. ad`ugånd o linguri]` de zah`r. Cånd ceapa este aproape fiart`. o linguri]` de zah`r o l`måie. Se fierbe \n`bu[it un sfert de or`. pån` scade zeama. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se spal` [i se toac` m`runt. Se \ncinge restul de ulei \ntr-o crati]`. piper Pilaf cu legume 200 g orez 50 ml ulei. {tevia se scurge. se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. Separat. Cånd sunt gata. Se adaug` ceapa. se scurge bine [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. Dup` un sfert de or`. Cånd devine sticloas`. se spal` \n mai multe ape. Se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[`. se presar` verdea]a tocat`. Se adaug` f`ina. foi de dafin ienibahar. piper Musaca de cartofi cu ghebe 4–5 cartofi 600 g ghebe. apoi se c`le[te \n ulei. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. dup` ce se ia de pe foc. se poate pune [i zeam` de l`måie. se presar` p`trunjelul fin tocat. Se adaug` f`ina. dac` scade prea mult. pe foc moale. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. sare [i piper dup` gust. se bate cu lingura de lemn pån` se ob]ine un fel de piure. Atunci cånd orezul este bine fiert. 100 ml ulei 100 ml vin alb. Cånd orezul s-a fiert. boia de ardei dulce Pilaf cu ro[ii la cuptor 400 g orez 4–5 ro[ii 2 ardei gras 100 g m`sline. se adun` spuma. [i se spal` ceapa. 2 linguri de f`in` sare. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi 100 g margarin`. se spal`. apoi se pun la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. iar cånd se ia de pe foc. se toac` m`runt [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fierbinte [i sare. Orezul se alege [i se spal`. Se adaug` ap`. piper. Se mai las` o jum`tate de or`. ciupercile cur`]ate [i t`iate lame [i Se alege orezul. apoi se ia de pe foc [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. se adaug` dou` c`ni de ap` [i se mai las` o jum`tate de or` s` fiarb`. apoi se las` la scurs. nuc[oar` Maz`rea se cur`]` [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei cu tot atåta ap`. se poate ad`uga zeam` de l`måie. la foc mic. piper [i boia de ardei dulce (cine dore[te s` ias` pilaful mai picant. se c`lesc ceapa [i ardeii. poate folosi boia iute) [i. se taie \n buc`]ele mici. se las` cåteva minute. o lingur` de f`in` o lingur` de bulion. \n coaj`. 150 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. la foc potrivit. se toac` m`runt. Cartofii se pun la fiert. completånd cu zeam`. Se dizolv` f`ina [i bulionul \n cåte o lingur` de ap`. o ceap` 2 ardei gra[i 2 morcovi o leg`tur` de p`trunjel sare. inclusiv frunzele. dac` scade prea mult. 500 g orez 200 g maz`re 200 g ciuperci 2 cepe un ardei gras 2–3 ro[ii. Se potrive[te de sare [i piper. se toarn` vinul [i se las` pån` clocote[te. se las` pån` se rumene[te pu]in. Se cur`]` ceapa. Se cur`]` M`slinele se ]in o or` la des`rat \n ap` rece. cimbru oregano. piper }elina se cur`]`. Se las` s` clocoteasc`. piper {tevia se spal` \n mai multe ape. se presar` sare [i piper [i se las`. sare. piper. 200 g m`sline o ceap`. se adaug` ardeiul [i ro[iile.

Se d` totul la cuptor. sp`la]i [i t`ia]i \n sferturi. Se cur`]` castrave]ii [i ardeii. cu ap` fierbinte [i pu]in` sare. usturoi [i verdea]`. Se las` pån` se rumene[te. se Se spal` bine ro[iile [i se op`resc \n ap` clocotit`. piper Suc de ro[ii cu legume 500 g ro[ii 2 ardei 2 castrave]i proaspe]i (corni[on) 2 cepe o c`p`]ån` de usturoi o l`måie. orezul [i morcovii. Se serve[te cald`. se separ` de Varza se spal`. Se serve[te cald. se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul tocat fin. dup` care se adaug` peste sucul de ro[ii. \n coaj`. dup` care se adaug` ciupercile. Se omogenizeaz`. |ntr-o crati]`. se taie pe[ti[ori. se spal` [i se taie \n cubule]e. sare. Soté de ciuperci cu m`rar 500 g ciuperci 100 g margarin` o ceap` 200 ml suc de ro[ii 2 leg`turi de m`rar. Sosul trebuie s` r`mån` doar atåt cåt s` acopere ciupercile. usturoiul. se spal` [i se toac`. la foc mic. o linguri]` de zah`r. sp`lat` [i cur`]at`. sare. ceapa. apoi se toac` m`runt. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` \nc` 10 minute s` fiarb`. Cartofii se cur`]`. Se serve[te ca fel \n sine sau ca garnitur` pentru ciuperci la gr`tar. pe foc potrivit. Se fierbe totul la foc mic timp de aproximativ 30 de minute. se adaug` spanacul. se \nfierbånt`. se spal` [i se taie \n cubule]e. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. Urmeaz` \nc` un strat de ro[ii. o linguri]` de zah`r 200 g påine. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. 100 g ulei o lingur` de bulion piper boabe 200 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar sare. se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd s-au fiert destul. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai bine cu furculi]a sau se trec prin sit`. se scurge bine. sare. dup` care se serve[te cu crutoane de påine. se scoate cu spumiera. se potrive[te de sare [i piper. \nfierbånt` [i se pune ceapa la c`lit. piper Piure de conopid` 600 g conopid` 2–3 cartofi 40 g margarin` 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar. se taie \n buc`]i. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. cur`]a]i. se pipereaz` [i se amestec` din nou. apoi se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare. se adaug` orezul ales [i sp`lat. \mpreun` cu castrave]ii [i ardeii. se amestec` bine cu margarina [i cu laptele din soia. Se las` pån` se fierb bine. se scot. ulei [i zeam` de l`måie dup` gust. se desface \n buche]ele [i se spal`. Cartofii se spal` bine. Se las` la rece. sare [i piper. Spanac cu pilaf 1 kg spanac 200 g orez 2 morcovi o ceap` mic` 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se las`. Piureul ob]inut se amestec` bine cu dou` linguri de margarin` [i o jum`tate de pahar de lapte c`ldu]. Cånd sunt pe jum`tate fierte. se tope[te margarina.ap` clocotit`. 50 ml vin alb 50 ml ulei. se spal` \n mai multe ape. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se pun la fiert conopida [i cartofii. apoi se presar` cu m`rar tocat m`runt. amestecat cu m`sline [i cu verdea]` tocat`. sarea [i piperul. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se cur`]` de cotor [i se desface \n foi. apoi se ia oala de pe foc. apoi se pun la fiert. Spanacul se spal` \n mai multe ape. unul de ardei. apoi se s`reaz`. apoi se \ncorporeaz` f`ina. Cånd s-au fiert \ntr-atåt \ncåt s` se f`råme cu u[urin]`. sare. La råndul ei. timp de o or`. apoi restul de orez cu m`sline. piper Conopida se cur`]`. se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se omogenizeaz`. Se amestec` bine. se scurg [i se trec prin sit`. Ardeiul se cur`]`. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. apoi se a[terne uniform compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. Sucul rezultat se toarn` \ntr-un castron sau \ntr-o salatier`. se cur`]`. piper Varz` cu ciuperci 600 g varz` murat` 200 g ciuperci. legume pr`jite sau chiftelu]e din soia. Dup` aceea. sare. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \ncins. apoi se bate energic cu lingura de lemn. piper Turt` de cartofi 600 g cartofi 50 g margarin` 100 ml lapte din soia 25 ml ulei o lingur` de f`in` 100 g småntån`. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. |ntr-o alt` oal`. ad`ugånd cåte pu]in` ap` dac` scade prea mult. sucul de ro[ii. se pun la fiert morcovii. Se iau cåte patrucinci foi o dat` [i se ruleaz`. pån` se formeaz` un piure. verdea]a tocat` m`runt. apoi se cur`]` de coaj`. se adaug` jum`tate din cantitatea de ro[ii. apoi se 287 . semin]e [i se paseaz`. pån` se umfl` orezul. apoi se scot. piper m`cinat Se cur`]` ciupercile. iar cine dore[te \i poate ad`uga o lingur` de småntån` deasupra. se spal` [i se toac` m`runt. Deasupra se pune o jum`tate din cantitatea de orez. potrivind de sare [i piper [i pres`rånd verdea]a fin tocat`. peste ele se pun ardeii. Se las` pån` devine transparent`.

Cine dore[te. Se mai las` 4–5 minute. se adaug` cåte o lingur` de ulei [i de o]et (cantit`]ile pot diferi \n func]ie de preferin]e). Se cur`]` ceapa. sare. Ulterior. o lingur` de bulion 2 leg`turi de p`trunjel. bulionul. se adaug` varza. Se cur`]` usturoiul. vinul. la foc potrivit. se toac` m`runt. s` nu se lipeasc`. boabele de piper [i un praf de sare. diluåndu-se cu ap` atåta cåt` trebuie pentru a ob]ine iu]eala dorit`. piper [i cimbru dup` gust. Vinete \mp`nate 1 kg vinete 500 g ceap`. uleiul. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o crati]`. ardeiul [i ceapa. sare. |n por]iunile cur`]ate. ardeiul [i ceapa se cur`]`. piper Zacusc` de toamn` 1 kg vinete 5–6 ardei 6–7 ro[ii 3 cepe mari 50 ml ulei foi de dafin. Salat` de ro[ii cu m`rar 4–5 ro[ii o ceap` 20 ml ulei 15 ml o]et 2 leg`turi de m`rar 2 c`]ei de usturoi. Se serve[te pres`rat` cu m`rar tocat fin. se piseaz`. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. cimbru Vinete pr`jite cu mujdei 1 kg vinete 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 20 ml o]et o leg`tur` de m`rar. dup` care se pun vinetele [i ardeii. \ntorcåndu-le pe ambele p`r]i. se adaug` o jum`tate de pahar de ap` [i un vårf de cu]it de sare. dup` preferin]e. Atunci cånd orezul se umfl`. [i se presar` m`rarul fin tocat. piper [i foi de dafin. la foc potrivit. se scurg bine [i se aranjeaz` pe un platou. urmånd ca fiecare s`-[i ia cu linguri]a cåt dore[te. se ia de pe foc. iar peste ea se pun vinetele. cam o jum`tate de or`. aproximativ dou` ore. se pun vinetele. Varz` ro[ie la cuptor 800 g varz` ro[ie o ceap`. unde se las`. Se las` pån` se \nmoaie. dup` care se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Ro[iile. se spal` [i se toac` m`runt. Mujdeiul rezultat se toarn` peste vinete sau se las` \n castron. Jum`tate din compozi]ie se a[terne \n tav`. apoi se presar` m`rarul fin tocat. se scoate cu spumiera. se spal` [i se toac` m`runt. cam un sfert de or`. se cur`]` [i se taie \n cubule]e. cam dou` c`ni. se op`resc \n ap` clocotit`. dup` care se stoarce bine de zeam`. sare. apoi se toarn` vinul [i se adaug` f`ina. l`såndu-se s` se \n`bu[e. 200 g ro[ii felii. dup` care se adaug` bulionul. se cur`]` [i se pun la scurs. Se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ o jum`tate de centimetru. se mai las` un sfert de or`. verdea]a tocat`. se las` s` se usuce. se mai pune sare [i piper. \mpreun` cu ardeiul t`iat \n få[ii. se taie fidelu]`. restul de usturoi. se adaug` ro[iile. iar zeama a sc`zut. |ntr-un castron de salat`. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se introduce la cuptor. La final. sarea [i m`rarul tocat. Se cur`]` ceapa. 2 c`p`]åni de usturoi 20 ml vin alb. Se condimenteaz` cu sare. Cånd devine transparent`. Cånd s-a \nmuiat. apoi se servesc. sare. dup` gust. Se presar` sare. piper Se alege orezul. Peste vinete se pun felii de ro[ii. \n form` de t`i]ei. apoi se presar` cu sare [i se las` o jum`tate de or`. care se \mp`neaz` cu restul compozi]iei. Cånd ceapa devine transparent`. dup` care se introduce vasul la cuptor. se spal` [i se taie \n form` de lame. apoi se scot cu spumiera. se toac` [i se c`le[te \n restul de ulei. pån` scade zeama. apoi se pun vinetele la pr`jit. alternånd partea cur`]at` cu coaja r`mas`. Vinetele [i ardeii se spal`. \ntr-un castron.taie m`runt. Se las` focul mic [i se continu` fierberea timp de aproximativ o jum`tate de or`. 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 200 ml vin ro[u o leg`tur` de m`rar sare. Se d` la cuptor. se spal` \n mai multe ape. la foc moderat. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu c`]ei de usturoi. poate ad`uga [i usturoi pisat. apoi se amestec`. \mpreun` cu varza. Se poate servi cald` sau rece. se amestec` bine [i se pune crati]a s` fiarb` la foc potrivit. Se amestec` mereu. apoi se pun \ntr-o crati]`. Se unge o tav` cu ulei. Ciupercile se cur`]`. r`månånd doar cåt s` le acopere. apoi se dau la cuptor. 2 ardei gra[i 3–4 ro[ii. Ceapa se cur`]`. sare [i piper dup` gust. piper Vinetele se cur`]` pe lungime. apoi se c`le[te pu]in \n uleiul \ncins. piper Varza se cur`]`. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. piper. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. Se completeaz` cu ap` rece. la foc potrivit. se amestec` orezul cu ro[iile. Vinetele se aleg \n a[a fel \ncåt s` fie mai sub]irele. Ro[iile 288 . cu o]etul. se s`reaz`. apoi se pune la fiert \ntro oal` cu ap` clocotit` \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. apoi se adaug` vinul. apoi se coc pe plit`. sare Salat` de orez 200 g orez 2–3 ardei gra[i 2–3 ro[ii 2 cepe 20 ml ulei 25 ml o]et 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. pån` se \nmoaie varza [i ciupercile.

la pizza. se |ntr-o oal`. ad`ugånd piperul. pl`cinte sau pilafuri. se stoarce bine. cartofi cop]i sau pr`ji]i. apoi se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. ca s`-[i lase zeama. boia de ardei dulce Sos picant 250 ml o]et piper 2 linguri de bulion 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. se poate folosi bor[ fiert. apoi se dau pe r`z`toare. fr`månt` pu]in. apoi se adaug` o linguri]` de sare [i zeama stoars` de la o l`måie. |n lipsa zerului. turnat pu]in cåte pu]in. avånd al`turi un bol cu sos. f`cånd \n mijloc o mic` groap`. \n alt castron se toarn` uleiul. ciulama. fierbåndu-se \mpreun` \nc` 10 minute. Se serve[te ca garnitur` la pilaf. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. piper Sparanghelul se cur`]` [i se spal`. apoi se pune deoparte pentru o jum`tate de or`. apoi se toac` julien. un vårf de linguri]` de sare [i coaja ras` de la o l`måie. sare Se cur`]` varza. Salata se serve[te r`cit` \n prealabil. fin tocat. se pune la fiert o]etul. soté-uri de legume [i altele. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. unde se adaug` drojdia. Se amestec` morcovii [i ]elina cu varza. sare Salat` de varz` alb` 600 kg varz` alb` 2 morcovi 100 g ]elin` 20 ml ulei. se adaug` [i m`rarul. Dup` vreo 10 minute. Dup` aceea. Se toarn` sosul peste salat` [i se presar` cu m`rar fin tocat. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i margarina. 2 cepe 100 g ]elin` 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. Se las` focul mare. piper Sos de ro[ii cu soia 400 g granule de soia 4–5 ro[ii. se toarn` uleiul [i o]etul. se sub]iaz` cu zeama stoars` de la o l`måie [i se condimenteaz` cu sare. dup` care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Granulele de soia se las` la \nmuiat un sfert de or` \ntr-un vas cu un litru de ap` c`ldu]`. 50 g de margarin`. iar dup` ce clocote[te. musacale. apoi se presar` m`rarul [i se potrive[te de sare [i piper. poate ad`uga [i usturoi cur`]at [i pisat. pån` cånd o]etul scade la jum`tate. dup` care se leag` \n buche]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. \ndep`rtåndu-se cu grij` cotoarele. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. pilaf. Se fr`månt` aluatul. la diverse supe [i creme. se toarn` \ntr-un castron. apoi se dau pe r`z`toare. se dezleag` [i se r`sfir` pe un prosop curat. preparate din paste. cartofi cop]i sau pr`ji]i. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. Se prepar` sosul. se spal` [i se toac` m`runt. sare [i piper dup` gust. se amestec` ro[iile [i ceapa tocat`. apoi se mut` \ntr-un castron curat. apoi se adaug` bulionul. 289 . strecurat prin tifon [i r`cit \n prealabil. piper [i boia dulce. se toarn` ro[iile. Se ia cåte o mån` de varz`. Se adaug` [i granulele de soia. F`ina se cerne. bine scurse. Se serve[te cald. se completeaz` cu un pahar de ap` [i se mic[oreaz` focul. Se servesc cu måncare de maz`re. se spal`. morcovii [i ]elina se cur`]` [i se spal`. Separat.Ro[iile se spal` [i se taie \n felii sub]iri. care se pr`jesc \n restul de margarin`. piper. se scot buche]elele cu spumiera. o l`måie o leg`tur` de m`rar sare. pe foc potrivit. månc`ruri cu sos [i altele. Aluat fraged cu zer 400 g f`in` 200 g margarin` 250 ml zer proasp`t. |ntr-un castron. De asemenea. Sparanghelul se serve[te \n farfurioare. cu varz` sau cu brånz`. frecånd mu[tarul cu ulei. amestecånd pån` cånd se omogenizeaz`. Se fr`månt` aluatul pån` cånd devine catifelat la pip`it. Se continu` fierberea \nc` un sfert de or`. ca s` se usuce complet. Se completeaz` cu o can` de ap` c`ldu]`. sau sub form` de crutoane (t`iate \n p`tr`]ele mai mici). usturoiul pisat. |ntre timp. Ceapa se cur`]`. Aluatul este potrivit pentru prepararea pl`cintelor cu spanac. Se presar` cu sare. se scurg. Cine dore[te s` dea salatei un gust mai deosebit. se mic[oreaz` flac`ra [i se mai las` o jum`tate de or`. de fasole verde sau de linte. se spal` [i se toac` m`runt. Aluat de friganele 200 g f`in` 20 g drojdie 150 g margarin` o l`måie. M`rarul se spal` [i se toac` marunt. zerul [i un vårf de linguri]` de sare. Dup` aceea. dup` care se amestec` bine cu margarina. Se serve[te cald. Ceapa [i ]elina se cur`]`. sare Salat` de sparanghel cu sos de mu[tar 500 g sparanghel o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar sare. Se las` s` fiarb`. cu paste. apoi se \ntinde \ntr-o foaie groas` cam de 2 centimetri [i se taie \n p`trate sau dreptunghiuri. al`turi de diverse månc`ruri cu sos. legume umplute. F`ina se cerne.

Portocala se d` [i ea pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. 20 ml ulei sare. Se unge o form` de chec cu ulei. Chec cu morcovi [i mere 3 morcovi 2 mere. se face o mic` adåncitur`. se amestec` f`ina cu praful de copt. Se amestec` bine. Chec cu grapefruit 2 mere o portocal` un grapefruit 100 g miez de nuc` 100 g stafide 200 g f`in` 100 g zah`r 100 ml ulei un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. ]inute dou` ore \n ap` rece. \n care se toarn` amestecul ob]inut mai sus. se amestec` f`ina cu praful de copt [i un vårf de linguri]` de scor]i[oar`. se toarn` 350 g zah`r. Foi de pl`cint` 500 g f`in` 50 g drojdie de bere 100 ml ulei o lingur` de zah`r pudr` o l`måie scor]i[oar`. se cur`]` de pieli]e [i såmburi. scor]i[oar` esen]` de rom Chec cu glazur` 500 g zah`r tos 250 ml ulei 150 g cacao 400 g f`in` 100 g margarin` o linguri]` de bicarbonat Grapefruit-ul se taie \n dou` [i se stoarce. la foc moderat. Foile se vor \ntinde. timp de o jum`tate de or`. se toarn` \ntrun castron adånc. Portocalele se decojesc. stafidele. Se adaug` zah`rul. Se freac` zah`rul cu uleiul. Separat. bicarbonat [i 50 g cacao. apoi se adaug` la compozi]ie. apoi se toarn` uleiul. cånd va fi cazul. apoi se adaug` la compozi]ie. Se \ntinde \n a[a fel \ncåt s` capete forma t`vii \n care se va face pizza. se adaug` f`in` cåt cuprinde. zeama de l`måie. cåt [i pentru cele s`rate. La mijloc. Separat. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se fierbe pån` se dizolv` complet. apoi se a[terne foaia [i se las` aproximativ un sfert de or` s` mai creasc`. pån` se tope[te zah`rul. p`strånd sucul. portocalele [i sucul de grapefruit. cam 45 de minute. pudrat cu zah`r. apoi se adaug` la compozi]ie. pisat m`runt. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toarea mare. toate acestea amestecåndu-se cu f`ina. abia apoi t`indu-se \n felii [i servindu-se la mas`. se unge o tav` cu ulei. \mpreun` cu o lingur` de zah`r [i o linguri]` de sare. bine cernut`. abia apoi \ntinzåndu-se umplutura. se adaug` merele [i morcovii. Se d` la cuptor. la foc moderat. 100 g stafide o portocal` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. margarin` sau unt. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia.Aluat pentru pizza 500 g f`in` 20 g drojdie de bere o lingur` de zah`r. l`såndu-se aproximativ o jum`tate de or`. zah`rul vanilat [i o linguri]` de scor]i[oar`. apoi se las` s` se odihneasc`. cimbru o sticlu]` de esen]` de rom 10 g nuc` de cocos ras` Chec cu mere [i portocale 4 mere 2 portocale 400 g f`in` 100 g zah`r tos 100 ml ulei 200 g miez de nuc` 100 g stafide 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia. la foc potrivit. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom. Se pot folosi atåt pentru pl`cintele cu umplutur` dulce. Portocala se decoje[te [i se taie \n buc`]ele. dup` preferin]e. Se adaug` dou` linguri]e de cimbru. Se omogenizeaz`. se tapeteaz` cu f`in`. se adaug` stafidele. se tapeteaz` cu f`in`. apoi se adaug` stafidele [i miezul de nuc` pisat. merele. Se fr`månt` aluatul. Se las` s` se r`ceasc`. Se unge o form` cu ulei. se pudreaz` 290 . Se amestec` zah`rul cu uleiul. Se fr`månt` bine aluatul. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. 100 ml ulei 200 g f`in` un plicule] de praf de copt bicarbonat. pe plan[eta pres`rat` cu pu]in` f`in` [i se ung cu ulei. se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. iar la sfår[it se adaug` margarina [i se amestec`. F`ina. se bate de plan[et` din cånd \n cånd. sare |ntr-o crati]` mai larg`. Zah`rul se amestec` bine cu uleiul. se toarn` compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. Merele [i morcovii se cur`]`. apoi se taie m`runt. Se unge cu ulei o tav` pentru chec. Se fr`månt` acest aluat pån` cånd se \nmoaie suficient. apoi miezul de nuc`. Se toarn` compozi]ia peste checul r`cit [i se presar` nuca de cocos. Separat. Se feliaz` numai dup` ce s-a r`cit. merele [i portocalele. Se las` pån` se r`ce[te. se amestec` f`ina cu praful de copt [i cu bicarbonatul. apoi se dau pe r`z`toarea mare. |n fine. Tava se unge cu ulei. Se pune pe foc potrivit s` se caramelizeze. Se las`. Se fierbe restul de zah`r cu cacaua r`mas` \n 100 ml ap`. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocal`. pentru a fi mai fraged. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. apoi sucul [i coaja ras` de portocal`. coaja ras` a acesteia [i un praf de scor]i[oar`. Se taie \n felii dup` ce s-a r`cit.

brånza de vaci [i miezul de nuc`. o linguri]` de scor]i[oar` [i coaja de portocal`. stafidele [i esen]a de rom. Laptele se fierbe. trandafiri sau migdale). Se \ndep`rteaz` caimacul. iar miezul se piseaz` cåt mai fin sau se d` prin ma[ina de tocat. se las` la crescut o jum`tate de or`. |ntr-un castron \nc`p`tor. dup` preferin]e. Se fr`månt` aluatul. sau ca desert. Margarina se tope[te \ntr-o crati]`. esen]e Cornule]e fragede 200 g f`in` 200 g margarin`. Aceast` umplutur` se a[terne uniform pe fiecare foaie. se cur`]`. se introduc \n cuptorul \ncins [i se las` s` se coac`. pån` se ob]ine un aluat elastic. Se fr`månt` aluatul. apoi se piseaz` m`runt. iar la urm` compozi]ia de mai sus. Se fr`månt` bine. se amestec` restul de zah`r pudr` cu cel vanilat. aproximativ o or`. 200 g zah`r pudr` 2 plicule]e de zah`r vanilat 250 ml ulei. Se las` \nc` un sfert de or` la crescut. amestecånd permanent. se adaug` praful de copt. 291 . se amestec` margarina cu zah`rul. Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie cu grosimea de 2 milimetri. apoi se pun \n tav` [i se coc. la foc potrivit. se adaug`. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. \ntr-un vas cu o jum`tate de litru de ap` cald`. ad`ugånd [i o linguri]` de zah`r. o l`måie sare. zah`rul vanilat. Se serve[te pres`rat cu zah`r pudr`. t`ind cercuri cu gura unui pahar. coaja ras` de la o l`måie [i o jum`tate de litru de ap` c`ldu]`. sare Crem` de miere 100 g miere de albine 100 g brånz` de vaci 100 ml lapte 200 g nuci |ntr-un castron adånc.cu f`in`. Se servesc calde. Peste fiecare din acestea. Se serve[te la micul Se prepar` un sirop legat. apoi se ruleaz` [i se Nucile. zah`rul vanilat. Halva de cacao cu gri[ 200 g gri[ 400 g zah`r. p`strånd coaja. Se continu` fierberea pån` cånd compozi]ia devine consistent` [i nu se mai lipe[te de crati]`. care se taie cu cu]itul \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. timp de 10–12 minute. apoi se \ntinde foaia. 100 ml ulei 200 g miez de nuc`. pån` se ob]ine o crem`. la foc moderat. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. Se dizolv` drojdia \ntr-o lingur` de ap` cald`. Se dau la cuptor. Se toarn` f`ina. Se dau la cuptor. cel mult un sfert de or`. l`måie. apoi se sparg. la foc potrivit. \n coaj`. Se amestec` toate [i se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i tapetat` cu f`in`. se scot. t`iat` \n felii de grosimea unui deget. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocale. \ntinzånd 4 foi. se pune cu linguri]a cåte un pic de gem sau marmelad`. scor]i[oar`. 2 portocale un plicule] de praf de copt bicarbonat. la foc moderat. Se serve[te rece. se las` la crescut. la foc moderat. coaja ras` [i zeama de la o l`måie. apoi se adaug` la compozi]ie. o or`. Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. \n ploaie. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. se toarn` f`ina. se adaug` f`ina. miezul de nuc`. se adaug` sucul de portocale. c`p`tånd o consisten]` cremoas`. se tope[te zah`rul tos. apoi se toarn` compozi]ia. apoi se taie \n 4 buc`]i. \n care se adaug` mierea. Se amestec` gemul cu cacaua. marmelad` sau brånz`. Dup` aceea. Gogo[i rapide Cozonac vegetarian Chec cu nuc` 400 g f`in` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. gri[ul. apoi se toarn` \ntr-un castron. frecånd energic. Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de ap` c`ldu]`. 100 g stafide o l`måie un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn pån` se omogenizeaz`. dejun. Se pot umple cu gem. margarina. Separat. F`ina se amestec` separat cu praful de copt [i cu bicarbonatul. pe felii de påine pr`jit`. 200 g margarin` 200 g zah`r tos 200 g gem de fructe 2 linguri de cacao. cu biscui]i. Se acoper` crati]a cu un [ervet curat [i se a[teapt` pån` cånd gri[ul \[i va m`ri volumul. apoi siropul. sare 250 g f`in` 40 g drojdie. L`måia se d` pe r`z`toare. 100 g zah`r un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g gem sau marmelad` de fructe o l`måie. miezul de nuc` pisat [i o esen]`. vanilie. pudrate cu zah`r. iar una dintre ele se rade de coaj`. 50 ml ulei. fierbånd zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i l`såndu-l pån` se \ngroa[`. 200 g margarin` 200 g miez de nuc` 100 g cacao scor]i[oar`. apoi se \nfierbånt` restul de ulei [i se pun la pr`jit. Separat. Se d` la cuptor. cacaua. cu scor]i[oar` pres`rat` deasupra. dup` care se las` la r`cit. Se freac` bine zah`rul cu uleiul. drojdia. timp de o or`. apoi drojdia. scor]i[oar` Portocalele se storc de zeam`. Foile se ruleaz` [i se taie \n buc`]i lungi de cåte 5 centimetri. un vårf de cu]it de sare. scor]i[oar` 250 g f`in` 40 g drojdie. Checul se serve[te pres`rat cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. groas` de un centimetru. la alegere (de rom.

cu grij` s` nu se sf`råme prunele. Orezul se alege. pån` ce sosul ajunge s` aib` consisten]a dorit`. apoi se d` flac`ra mai mic` [i se las` s` se rumeneasc`. la fel [i miezul de nuc`. Partea scobit` se umple cu zah`r tos. la foc mic. Cealalt` jum`tate de aluat se \ntinde [i se taie \n få[ii de cåte un centimetru. 100 g zah`r [i o jum`tate de can` de ap` de la frigider. margarin`. ca s` nu se lipeasc`. Sos de stafide 400 g stafide 100 g migdale 50 g margarin` 2 linguri de f`in`. Se las` \nc` un clocot. cam o jum`tate de or`. cu lingura de lemn. Se las` pån` cap`t` consisten]a unui sirop. astfel \ncåt s` stea \n picioare. Se \ntinde compozi]ia pe o plan[et` tapetat` cu zah`r pudr` [i se modeleaz` \n forma unui salam. Se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. amestecat cu o lingur` de f`in` [i cu miezul de nuc` pisat.). Se ia de pe foc. \n cuptorul bine \ncins. Rahatul se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte [i se pune \ntr-un vas cu ap` fiart`. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. se tope[te margarina. t`iat` \n felii. sco]åndu-le cotorul [i semin]ele. |ntr-o tigaie. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. Una dintre jum`t`]i se \ntinde \ntr-o foaie [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. cui[oare Merele se spal` [i se scobesc. l`såndu-le pån` se tope[te rahatul. timp de 10–12 minute. se cur`]` de coaj`. Fiecare grup de foi se unge cu ulei. amestecånd. se adaug` margarina. Se las` pån` se rumene[te u[or. peste zah`rul din umplutur`. se cresteaz` [i se scot såmburii. Se unge o tav` cu ulei. pudråndu-se cu zah`r [i scor]i[oar`. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` merele \n ea. |n acel moment. iar prunele se \nmoaie. Se stinge cu pu]in` ap`. Pr`jitur` cu caise 275 g f`in` 250 g margarin` 200 g zah`r 100 g gem de caise 200 g caise 100 g miez de nuc` Salam din biscui]i 200 g biscui]i simpli 200 g rahat 400 g nuci 100 g margarin` 2 linguri de cacao 100 g zah`r pudr` o l`måie esen]` de rom sau de vanilie scor]i[oar` Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. la foc moderat. Peste ea. Stafidele se scurg. Cine dore[te ca merele s` fie mai aromate. se adaug` margarina. eventual pres`rånd scor]i[oar` deasupra. Se ruleaz` [i se taie \n cåte patru buc`]i. Vom [ti c` s-au fiert suficient cånd orezul se umfl` [i devine pufos. apoi se piseaz` m`runt [i se amestec` bine cu scor]i[oara [i cu o linguri]` de cui[oare. gutui etc. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom sau de vanilie.Mere coapte 4 mere mari 100 g zah`r tos o linguri]` de zah`r pudr` o lingur` de ulei scor]i[oar` o sticlu]` de esen]` de rom Prune cu orez 500 g prune 100 g orez 100 g zah`r 50 g margarin` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` Sarailie 500 g foi de pl`cint` 200 ml ulei 400 g miez de nuc` 200 g miere scor]i[oar` o l`måie. aproximativ o or`. apoi se cur`]`. Se spal` prunele. se cur`]` de codi]e [i se adaug` \n sos. apoi se a[terne deasupra un strat de miez de nuc`. pere. apoi se stoarce zeama de la o l`måie [i se las` \n continuare s` fiarb`. dup` care se adaug` f`ina. \ntorcåndu-le din cånd \n cånd. se \nfierbånt` bine. Nucile se coc. se fierbe mierea cu o can` de ap`. apoi se dau la cuptor. se las` 10 minute la foc viu. se spal` \n mai multe ape [i se las` la scurs. se pun s` fiarb` prunele [i orezul. Se fr`månt` bine. Se introduce tava la cuptor. Foile de pl`cint` se \mpart \n patru. dup` care se ia oala de pe foc [i se las` la r`cit. se a[terne gemul [i se aranjeaz` caisele. se a[az` rulourile. Se scot din tav` [i se a[az` pe un platou. Cånd sarailia e gata. \mpreun` cu migdalele cur`]ate [i pisate m`runt. t`iate \n dou` [i f`r` såmburi. |n timp ce se coc. care se aranjeaz` peste umplutur`. zah`rul tos [i cel vanilat. Stafidele se las` la \nmuiat timp de 2–3 ore \ntr-un vas cu ap` rece. se \ncorporeaz` biscui]ii. poate turna. se toarn` siropul r`cit peste ea [i se las` s` se p`trund`. s` nu se verse zah`rul. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi se taie \n dou`. Se serve[te rece. amestecånd mereu. la foc mare. cåteva pic`turi de esen]` de rom. Se adaug` restul de zah`r. stropite cu pu]in` ap` c`ldu]`. Se serve[te ca garnitur` la fructe coapte (mere. amestecånd u[or. Se introduce tava la cuptor [i se las`. Biscui]ii se dau [i ei prin ma[in`. Se adaug` miezul de nuc` [i cacaua. 292 . Se serve[te \n cupe de compot. o l`måie Se prepar` un aluat din dou` c`ni de f`in`.

care se toarn` peste tarta scoas` pe un platou rotund. Eventual. amestecånd mereu. apoi se adaug` [i coaja ras`. pe foc mic. Cånd acesta devine maroniu. miezul de nuc`. Dup` aceea. se stinge cu o can` de ap`. la foc potrivit. Se adaug` 200 g zah`r. se amestec` bine. iar zeama scade [i se \ngroa[`. pe foc mic. se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. unde se las` Portocalele se storc de zeam`. |ntre timp. ca s` se \nsiropeze mai bine. pån` se dizolv` complet. se cur`]` de coaj`. |ntr-o crati]` curat`. 200 g f`in` 200 g margarin` 100 g miez de nuc` 150 g cacao un plicule] de praf de copt scor]i[oar` cåteva ore \nainte de a fi servit`. praful de copt [i scor]i[oara. pere sau gutui coapte. 293 . cu ajutorul unui cu]ita[. cur`]ate de codi]e. pandi[panuri sau torturi. iar coaja se d` pe r`z`toarea mic`. l`såndu-le pån` se fierb. bine coapte [i s`n`toase. Umplutur` de cire[e 500 g cire[e pietroase 100 g zah`r Sos din suc de portocale 2 portocale mari [i zemoase 100 g zah`r 200 g amidon un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]` de coaj` [i cotoare. Aceast` compozi]ie se folose[te ca umplutur` la diverse checuri. se tapeteaz` cu f`in`. \mpreun` cu o jum`tate de litru de ap`. [i se scot såmburii. Se omogenizeaz` [i se p`streaz` la rece. Se introduce la frigider.Tart` cu mere 600 g mere ionatane 400 g zah`r. dar [i la mere. pån` se rumene[te. Acest sos. se pune zah`rul s` se caramelizeze. f`ina. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. Amidonul [i zah`rul se amestec` [i se pun la fiert. Se aleg cire[e mari. se adaug` [i zah`rul vanilat. l`såndu-se pån` \ncepe s` capete consisten]`. se fierbe restul de zah`r cu cacaua [i cu dou` pahare de ap`. \nc`lzit pu]in. pån` se ob]ine o past` omogen`. pandi[panuri sau checuri. apoi se rad [i se pun \ntrun castron. Se unge o form` de tart` cu margarin`. se poate folosi la gogo[i. dup` care se las` s` fiarb`. pe foc normal. |n acel moment. Se ia oala de pe foc [i se toarn` sucul de portocale. Mai \ntåi. se adaug` cire[ele. apoi se las` la r`cit. pån` se ob]ine un sirop bine legat.

Ardei iu]i \n o]et 400 g ardei iu]i 100 g hrean dat pe r`z`toare 50 ml o]et 1 l ap` 50 g sare grunjoas` f`r` impurit`]i Arpagic conservat Se conserv` cel mai bine arpagicul m`runt. o]et [i sare. Boabe de porumb murate Se alege porumb fraged. Se cur`]` u[or boabele. iar p`trunjelul [i ]elina se taie de asemenea [i se pun \ntrun vas frecåndu-se bine cu pu]in` sare. Borcanele se \nchid apoi ermetic cu capacul propriu sau se pune celofan [i se leag` stråns cu o sfoar` groas`. a[ezånd sare \ntre straturi. iar dac` nu avem la \ndemån`. Se pun apoi c`p`cele din frunz` de varz` sau felii de morcovi. pån` se umplu toate borcanele preg`tite pentru iarn`. Borcanele. dac` vrem s` fie zeama mai pu]in acr`. se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg` [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. dup` care se scot. Se iau ardei gra[i. un strat de sare. Varza alb` se toac` \n feliu]e lungi. Se adaug` peste ele un alt suc de ro[ii fierbinte. \n mai multe ape. se \n]eap` la vårf cu un ac [i se pun în borcan. pentru a nu respira. Peste ei. cam un sfert de or`. apoi se \nmoaie \n ap` cald` cu pu]in` sare. Se pun \n borcane \mpreun` cu frunze de ]elin`. apoi se pun \ntr-un borcan cåt mai \nc`p`tor. Bamele trebuiesc stropite cu o zeam` de sare de l`måie. Se pun \n pivni]` sau c`mar` [i se servesc peste iarn`. se spal`. eventual diluat cu ap`. \n straturi.Produse conservate Legume conservate [i mur`turi Ardei cop]i Se spal` bine ardeii. l`sat s` se r`ceasc` \n prealabil. Bame \n bulion Ardei umplu]i mura]i 400 g ardei gra[i 2 morcovi 100 g ]elin` o leg`tur` de p`trunjel 50 g varz` alb` sare 50 ml o]et 1 l ap` 1 kg bame 800 ml suc de ro[ii sare de l`måie Ardei gras uscat 2 kg ardei gra[i ro[ii [i verzi 500 g frunze de ]elin` 600 g sare Se aleg ardei f`r` stric`ciuni [i se spal` bine. de lapte. morcovul la fel. Se fierbe o]et. folosindu-se abia dup` o lun`. se a[az` ziare \ntre ele. Ardeii umplu]i se a[az` \n borcane [i se toarn` o solu]ie de sare \n propor]ie de 50 g sare la litru de ap` [i 50 ml de o]et. Ca s` nu se sparg` la fiert. Dup` fierbere se pun pe mas` pe un prosop curat [i se r`cesc. dup` care se cur`]` de semin]e. apoi se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. Aceast` umplutur` de legume se introduce \n interiorul ardeilor. Se acoper` Se aleg 400 g de ardei iu]i [i se spal` \n ap` rece. un strat de sare. se fierb \n bain-marie cam o or` [i 35 de minute. Se toarn` deasupra o]etul. care trebuie s` aib` \n compozi]ie pu]in` sare. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se pune deasupra hrean ras. dup` care se cur`]` de foi]ele de la suprafa]`. care se fierbe [i apoi se r`ce[te. se las` pån` se r`ce[te apa. l`sånd s` respire. Se pun \ntr-un ciur de plastic s` se scurg` bine. Se capseaz` cu un 294 . se las` s` se usuce. se toarn` un amestec de ulei. dup` care se scurge [i se pune \n borcane. Solu]ia se adaug` \n borcane dup` ce s-a r`cit. Boabele se pun \n borc`nele de sticl`. crude [i f`r` pete. Se alc`tuie[te o solu]ie din 50 ml o]et [i 50 g de sare la un litru de ap`. li se face \mprejurul codi]ei cåte un c`p`cel. apoi se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie feliu]e sub]iri. Se las` pån` se r`coresc. Aceasta se toarn` peste ingredientele din borcan. Se cl`te[te [i se fierbe \n o]et de vin. un strat de ]elin`. pentru a nu deveni moi. c`rora li se scot codi]ele [i se pun \ntr-un suc de ro[ii fiert [i strecurat \n prealabil. borcanele cu pergament sau cu celofan [i se leag` stråns la gur`. apoi se cur`]` de pieli]e. se toarn` peste ele o]etul r`cit [i se p`streaz` la rece [i \ntuneric. capac special. se presar` cåteva boabe de piper [i cui[oare. fierte \mpreun` pån` dau \n clocot. Se pune deci un strat de ardei gras. se pune celofan sau hårtie bine legate cu sfoar`. Se spal` foarte bine. cåt aluna. se adaug` cåte 50 g de sare la fiecare litru de o]et. s`n`to[i [i proaspe]i. dup` care se a[az` \n borcane. pres`rat cu crengu]e de m`rar [i cu rondele de hrean. vreo 10 minute. astupate cu celofan ori cu capace. Se iau bame de m`rime medie. cu grij` s` nu se zdrobeasc`.

semin]ele de mu[tar. Dup` aceea.marie o or` \ntreag`. o jum`tate de or`. f`r` t`ieturi sau pete. Se r`cesc [i se a[az` \n borcane cu floarea \n sus. |ntr-o oal` se prepar` solu]ia de o]et \n felul urm`tor: la 1 l de o]et de 9° se folosesc pentru dilu]ie 3 l de ap`. de frunze. Se r`cesc \n vasul \n care au fiert [i se p`streaz` \n loc r`coros [i uscat. 120 g de morcovi cur`]a]i [i t`ia]i buc`]ele. Se ]in la loc r`coros [i uscat. precum [i mirodeniile. iar zeama se strecoar` \n sticle. celofan sau se \nchid cu capace [i se pun la fiert \n bain . dup` care se fierb la aburi timp de 12–14 minute. peste fiecare strat ad`ugåndu-se cåteva feliu]e sub]iri de l`måie [i boabe de piper. se pun \ntr-o strecur`toare [i se storc bine. se toarn` ulei pån` sus. presåndu-se cu måna. Fasole verde P`st`ile de fasole se cur`]`. Sub fundul borcanelor se a[eaz` patru cu]ite \n cruce. esen]a trebuie sterilizat`. bine \nfundate. la care se adaug` zeama de l`måie [i vinul. ad`ugånd piperul [i ienibaharul. \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. Tot acum se pun [i rondelele de morcovi. Dac` se dore[te s` se foloseasc` imediat. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. se dau prin ulei [i se pun \n borcan \n straturi. se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \n ap` cu sare. se ia de pe foc. Zeama ob]inut` se pune la fiert. boabe de piper. s`-[i lase zeama. se toarn` \n sticle. care se fierb 10–12 minute. timp de trei zile. f`r` \ncre]ituri [i f`r` codi]e sau flori. Se fierbe zeama [i. se adaug` o lingur` ras` de sare (25 30 g) la un litru de solu]ie. Dup` aceea. 15 g semin]e de mu[tar. se toac` m`runt. Dup` ce se termin` umplerea borcanului. cånd este gata s` dea \n clocot. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. fierbånd sticlele timp de 30–35 de minute \ntr-o oal` cu ap` turnat` pån` la nivelul la care sunt gåturile sticlelor. Cånd se \nmoaie. 30 g de hrean ras. |ntr-o crati]` se prepar` o saramur`. se scot [i se \ntind pe o mas` curat`. pån` cånd devin moi. se presar` cu sare [i se pun deoparte. m`rarul verde. La 5 kg de castraveciori se pun 25 g de m`rar verde. Dup` vreo trei sferturi de or`. Se pun apoi \n borcane de m`rime medie. se reteaz` picioru[ele la jum`tate. ienibahar Ciuperci \n ulei Ciupercile se cur`]`. mici. iar acestea se mai fierb. boabe de piper. acoperindu-se cu ap` clocotit`. cu grosimea de circa 3 cm [i lungimea de 5–6 cm f`r` t`ieturi. |ntr-un vas se alc`tuie[te solu]ia dintr-un litru de o]et de 9° [i 3 l de ap`. c`rnoase. 100 g de sare.marie 60 de minute. deas`. se ia oala de pe foc. Se desface \n buche]ele [i se separ` de cotor [i cozile protectoare. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` rece. se pun pe un prosop absorbant. s` se scurg` pån` a doua zi. 10 g de piper boabe [i 1 l de o]et. spre a nu mai avea ap` deloc. se adaug` ciupercile. Se acoper` cu ap` clocotit` f`r` sare.Castraveciori \n o]et 5 kg castraveciori 25 g m`rar 120 g morcovi 15 g semin]e de mu[tar un ardei iute 30 g hrean 10 g piper 1 l o]et 10 g foi de dafin 150 g sare Castraveciorii se aleg din soiul corni[on. foile de dafin. ienibahar 400 ml vin alb sec o l`måie Conopid` conservat` \n ap` o conopid` 60 g sare 1200 ml ap` Ciuperci conservate \n ap` 800 g ciuperci de cultur` 1 l ap` 10 g sare Se iau ciuperci mari. Ciupercile se cur`]`. Se pune la fiert pån` cånd d` \n clocot [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. avånd urm`torul procentaj: 60 g sare la 1200 ml de ap` rece. cu o lingur` ras` de sare (25–30 g) la un litru de preparat. Dup` vreo trei sferturi de or`. Castraveciorii se spal` dup` aceea bine [i se adaug` cåt mai stråns \n borcane de 500 ml. s`n`toase. Se las` s` fiarb` pån` cånd clocote[te [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. Borcanele se leag` cu Ciupercile. f`r` pete maronii sau t`ieturi. pe foc mic. Se introduc buche]elele de conopid` \n zeama concentrat` de sare [i se las` la macerat circa 50–60 de minute. Se las` 295 . Borcanele se \nchid cu capace ori se leag` cu celofan [i o sfoar` din pånz` [i se fierb \n bain . Se pun apoi pe o farfurie [i se scurg. Sub borcanele astfel preg`tite se a[eaz` patru cu]ite sau linguri. Apoi. se spal`. Esen]` de ciuperci cu vin 2 kg ciuperci 100 g sare piper. spal` bine \ntr-o cantitate suficient` de ap` rece [i se separ` de picioru[e. tari [i cu semin]e fragede. Esen]` de ciuperci 2 kg ciuperci 100 g sare piper. |ntr-o oal` se alc`tuie[te o solu]ie cu 1 % sare (10 g la 1 l de ap`). un ardei iute mic. se spal` [i se rup \n buc`]ele de cåte 2–3 centimetri fiecare. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. se Se ia o conopid` alb`.

precum [i frunze de ]elin`. Pepeni verzi mura]i Pepenii verzi se spal` \n ap` rece [i se \n]eap`. apoi se strecoar` peste mere. care s` fie de m`rimi relativ apropiate. Se las` pån` se limpeze[te. s` nu se sparg` borcanele. Se prepar` un amestec din 1 kg t`rå]e. apoi se op`resc cåteva minute \n ap` clocotit`. fragede. \n`untrul lor introducåndu-se cåte un buche]el de conopid`. Se presar` peste ele pu]in zah`r [i se mai las` pe foc cåteva minute. apoi se pun \n borcane. 3 l o]et o c`p`]ån` de usturoi 400 g sare piper boabe foi de dafin. Gogo[ari cop]i \n o]et Se spal` bine gogo[arii. Morcovii. 50 g f`in`. Mai \ntåi. Se presar` feliu]e de ceap`. s`n`to[i [i m`ri[ori. peste gogo[ari. Dup` vreo zece zile sau dou` s`pt`måni. apoi se pune deasupra o piatr` \nvelit` \n tifon. Dup` ce se usuc`. Deasupra. Dup` aceea. se taie \n få[ii sub]iri. fierbinte. se leag` [i se p`streaz` la r`coare [i ferite de umezeal`. pres`rånd.pån` mai d` vreo 4–5 clocote. Legumele se spal` \n mai multe ape. Se las` o or`. se op`resc cu ap` clocotit`. pentru a se usca la fel. se spal` [i se cresteaz` \n cruce. se toarn` o saramur` preparat` cu 40 g sare la fiecare litru de ap`. apoi se toarn` peste gogo[ari. pån` \ncep s` se \nmoaie. apoi l`sate la zvåntat. printre ele. Temperatura cuptorului trebuie s` fie cel mult de 60° C. apoi se pun \n borcane [i se toarn` peste ele o]etul. fiert \mpreun` cu condimentele. se las` la scurs. t`iate rondele. alese s` fie cåt mai fragede. pe toate p`r]ile. se r`ce[te [i se toarn` la loc. apoi se strång \ntre buc`]i de lemn ca s` se scurg` am`r`ciunea din ele. se pun pe un gr`tar de sårm` [i se dau la cuptor. Cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se d` focul mai mic. P`st`ile de fasole se vor op`ri \n aceast` ap`. Se amestec` toate cu arpagicul cur`]at [i conopida desf`cut` \n buche]ele. frunze de ]elin`. se leag` bine borcanele [i se pun s` fiarb` o jum`tate de or` \ntr-o oal` cu ap` rece. apoi se leag` cu cozile de ]elin` op`rite. Borcanele se acoper` la gur` cu celofan. se scurge [i se \mpr`[tie pe masa curat`. o]etul se fierbe din nou. tocate m`runt. Se cur`]` de codi]e. Se pun cåte 30–40 g sare la 1 kg de zarzavaturi. Se scot. Vinete \mp`nate [i murate Vinetele. ca s` le preseze. Se a[az` \n borcane. pres`rånd printre ele frunze de ]elin`. Se umplu vinetele cu aceast` compozi]ie. ienibahar Fasole verde uscat` Se aleg p`st`i tinere. amestecånd mereu. se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie uscat`. l`såndu-se s` se usuce. o linguri]` de sare [i 10 l ap` cald`. Se aranjeaz` \n borcane. se scot. Maz`re verde boabe Boabele de maz`re. Gogo[arii [i ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. 2 kg conopid` 2 kg gogo[ari. se pun \ntr-un borcan de sticl` \nc`p`tor sau \ntr-un butoi din lemn de stejar. \nvelit` \ntr-o pånz` curat`. 1 kg arpagic 1 kg gogonele 296 . apoi se las` la r`cit. frunze de vi[in [i de coac`z negru. Morcovii cur`]a]i. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` bine de pieli]e. se las` cåteva clocote. crengu]e de busuioc. Se fierbe o]etul cu boabe de piper [i foi de dafin. se pune pe foc o oal` cu ap` [i se las` pån` clocote[te. Mur`turi picante \n o]et Pentru un borcan de 10 kg: 3 kg ardei gra[i. Se pun gogo[arii la loc. Pentru conservare. la foc mic. alese [i sp`late. ca s` p`trund` mai bine saramura \n ei. se cur`]` de codi]e [i de a]e. pentru fiecare litru de o]et ad`ugåndu-se la fiert cåte o lingur` cu vårf de sare grunjoas`. se cur`]`. iar la suprafa]` se toarn` pu]in ulei. timp de aproximativ 5 minute. se scurg. pres`råndu-se cu sare. se [terg cu un [ervet curat [i se coc pe plit`. printre ei a[ezåndu-se morcovi [i ]elin`. Gogo[ari \n o]et Se pun doar gogo[ari ro[ii. Se ia de pe foc [i se scoate maz`rea pe o bucat` de lemn curat`. de[i ar fi mai indicat s` alegem pentru conservare fasole verde nea]oas`. apoi se taie \n felii sub]iri. apoi se toarn`. Se acoper` cu o piatr` plat`. se cur`]` de cotoare [i de såmburi. 2 kg castrave]i 1 kg morcovi. Mere murate Se spal` bine merele. se toarn` ap` cåt s` le cuprind`. se spal` unul cåte unul sub un jet de ap` rece. Se las` pån` se r`cesc. cu frunze de hrean [i de ]elin` printre ei. m`rar [i p`trunjel. peste gogo[ari. p`trunjelul [i ]elina se spal`. p`st`ile de fasole se pun la p`strare \n s`cule]e de pånz`. apoi se scot gogo[arii. apoi se scoate. se scurg. Se las` s` se r`ceasc`. Se pun \n borcane. castraveciorii [i gogonelele se taie \n rondele sub]iri. Se fierbe o]et cåt trebuie ca s`-i acopere. dup` care se pune \n s`cule]i de pånz` [i se p`streaz` \n pivni]` sau \n c`mar`.

Se storc bine. se cur`]` [i se spal`. astfel \ncåt s` ajung` pån` la nivelul la care e zeama. pres`rate cu zah`r. ad`ugånd ziare \ntre borcane spre a nu cr`pa. f`r` nici un fel de stric`ciuni. se scot sticlele [i se pun la rece. Solu]ia se toarn` peste vi[ine. punem 50 g sare la un litru de ap`. ad`ugånd boabe de mu[tar [i cåte o lingur` de sare grunjoas` pentru fiecare litru de o]et. Se strecoar` printr-o strecur`toare [i se pun \nc` o dat` la fiert pån` ce devin o past` groas`. ad`ugånd sare grunjoas`. Usturoi verde conservat Usturoiul proasp`t. apoi se pun \ntr-un castron. cotoare [i semin]e. Sticlele trebuie s` stea \n picioare. punåndu-se dopuri cåt mai etan[. dup` ce acesta a fost \ncins bine. La suprafa]`. Se pune o]etul la fiert. Se d` cåteva cocote. Se taie pe jum`tate [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox sau sm`l]uit` circa o or`. dup` care se aranjeaz` \n borcan. la loc uscat. zemoase [i s`n`toase. cur`]at` [i sp`lat`. iar zeama se strecoar`. Bulionul de ardei se fierbe apoi \n bain-marie. Cei care doresc o acreal` mai moderat`. Dac` vrem ca varza s` fie mai acr`. Salat` de fasole gras`. crengu]e de m`rar. se pun cåteva scåndurele. 100 g sare 297 . Mai \ntåi. se r`cesc. se pune 1 kg de zah`r. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri lungime. Bulion din ardei gra[i [i gogo[ari 1 kg ardei gra[i ro[ii 1 kg gogo[ari 3 l ap`. s` fiarb`. se spal` [i se cur`]` de Fasolea. iar cånd d` \n clocot. \n form` de cruce. Dup` aceea. se \ndep`rteaz` spuma care s-a format la suprafa]` [i se toarn` zeama \n sticle. Se adaug` fasolea. Se p`streaz` \n borcane bine acoperite. iar cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se mic[oreaz` focul. l`såndu-se s` stea pån` a doua zi. Vi[ine conservate Se \ndep`rteaz` codi]ele vi[inelor. Se introduc sticlele \ntr-o oal` adånc` [i se toarn` ap` rece. acestea fiind presate de o piatr` grea. Dup` aceea. dar nu mai pu]in. Se pun \ntr-o tav` la gura cuptorului. f`r` s` se ard`. Se aranjeaz` verzele pe straturi. se cur`]` de coji [i se taie \n felii. Cånd s-a \nmuiat. l`såndu-se s` stea o zi \ncheiat`. apoi se toarn` \n borcanul cu usturoi. se cur`]` de frunzele uscate de la suprafa]`. Se ia de pe foc. Ro[iile se op`resc [i ele \n ap` clocotit`. Se iau ardeii ro[ii cop]i [i gogo[arii. \ntre ele punåndu-se boabe de porumb. apoi se reteaz` frunzele cam la jum`tate. apoi se toarn` \n borcane. dar nici prea mici. se spal` \n ap` rece de mai multe ori [i se separ` de cotoare [i semin]e. astfel \ncåt s` acopere verzele. neve[tejit. Se potrive[te de sare \n timp ce fierbe. sp`lat` [i t`iat` \n felii. r`d`cini de hrean [i cåte o gutuie. Se pune oala la fiert timp de o or`. bine sp`lat` \n prealabil. \n straturi. Se pune \n ap` cu sare. care va trebui sp`lat [i cl`tit foarte bine \nainte. Apoi. f`r` s` se acopere. Verzele trebuie s` fie toate de m`rime medie. Se toarn` \ntr-o oal` ap` rece atåt cåt avem nevoie. se ia o jum`tate de can` de zeam` [i se amestec` \n ea o lingur` de rom (sau cåteva pic`turi de esen]`) [i o linguri]` de salicilat. Sosuri Zeam` de l`måie conservat` Se aleg l`måi nu prea mari. Se p`streaz` \n cutii. se adaug` ro[iile [i se \n`bu[` \nc` 10–15 minute. \n care se presar` cåte pu]in` sare. se s`reaz` [i se continu` fierberea o jum`tate de or` la foc moale. l`såndu-i s` se usuce bine [i s` devin` sf`råmicio[i. Se p`streaz` la r`coare. conservat` Pentru un borcan de 5 kg: 5 kg fasole verde 3 kg ro[ii 2 kg ceap` 1 l ulei 2 leg`turi de p`trunjel verde Praf de ardei iu]i Ardeii iu]i se \n[ir` pe o sfoar` [i se pun s` se usuce la soare. Se presar` verdea]a tocat`. se las` pån` se r`ce[te.Varz` murat` Avem nevoie de un butoi din lemn de stejar sau din plastic. apoi se fac dou` crest`turi la cotor. se amestec` bine. se omogenizeaz` [i se toarn` fierbinte \n borcane. ca s` nu se crape sticlele. \n forma cifrei 8. La 3 kg de vi[ine. Se introduce castronul la frigider. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. se scoate [i se \nnoad` firele. pot pune 40 g la litru. Se toarn` saramura ob]inut` \n butoi. se piseaz` [i se dau prin sit`. Dup` aceea.

se scot [i se storc. se ]in 80 de minute. Se leag` sticlele la gur` [i se pun la p`strare la \ntuneric [i r`coare. se pun \n borcan [i se toarn` zeama fierbinte. Se prepar` un sirop. Dup` \nc` un clocot. 500 g piersici 250 g prune. Deasupra se pune mai mult zah`r [i se stoarce l`måia de zeam`. cu grij` s` nu se sf`råme miezul. f`r` pete sau stric`ciuni. Dup` ce se r`ce[te. alese numai dintre cele bine coapte. pe foc domol. hrean etc. apoi se strecoar` [i se toarn` \n sticle sau \n borcane. se fierb 50 de minute. Se las` pån` se \ngroa[`. Se leag` borcanul [i se p`streaz` la \ntuneric. sare. Dulce]uri [i gemuri Dulcea]` de caise 1 kg caise coapte 1 kg zah`r o l`måie. care se sterilizeaz` fierbåndu-se \n alt` oal` aflat` pe foc. se sparg. pres`rate cu zah`r. zemoase. atunci cånd le vine vremea. ad`ugånd ap`. Se face un sirop din 140 g zah`r [i 250 ml ap`. se taie \n sferturi. Spre sfår[it. dup` care se strecoar` peste buc`]ile de fructe. cire[ele se scot [i se pun \ntr-un borcan de 3 kg. Cånd apar vi[inele. pentru c` \i dau un gust deosebit. pån` se tope[te zah`rul [i se \nmoaie gutuile. iar dup` ce clocote[te. \ntr-un castron adånc. \n få[ii sub]iri care se repartizeaz` uniform \n sticle. apoi se pun \ntr-o oal` de inox. \n straturi. iar dac` sunt de un litru. 298 . pe foc mic. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. Dac` nu se cur`]` u[or. Hreanul se cur`]` [i se taie. Compot de piersici 700 g piersici 250 g zah`r Se fierbe zah`rul \ntr-o cantitate echivalent` de ap`. se spal` bine \n mai multe ape.Ketchup de ciuperci Se aleg ciuperci cu coaja neagr` [i iu]i la gust. Compoturi Compot asortat 250 g cire[e. De asemenea. iar såmburii se pun deoparte. Se repet` opera]ia pån` se leag` bine siropul. diverse condimente: boabe de piper. ferite de umezeal`. Se aleg piersici bine pårguite. Dac` recipientele sunt de 1/2 litru. apoi acestea se scot. Se cur`]` codi]ele. apoi se scot såmburii. apoi se scurg [i se pun la fiert. Suc de ro[ii cu hrean Ro[iile. ardei iute pisat sau tocat. Se scot. Cånd s-au \nmuiat. apoi se ia oala de pe foc [i se las` deoparte un sfert de or`. dup` preferin]e. se d` focul mai mare. se adaug` \n zeam` restul de rom. 250 g pere 500 g struguri negri 500 g zah`r. boabe de mu[tar. Se fierb. Se adun` spuma de fiecare dat` cånd e cazul. se spal` [i se \n`bu[` \n propria zeam`. Såmburii de caise. ad`ugånd. zeama se mai las` s` dea un clocot. borcanul se dezleag`. s`n`toase. se toarn` zeama \ntr-o oal` [i se pune la fiert. se pun cire[ele. se spal` [i se storc de zeam`. care se amestec` apoi cu pu]in` sare [i se pune la fiert. dup` ce s-au uscat. se adaug` caisele [i se las` cåteva minute. apoi se adaug` vi[inele [i se las` un clocot. cam cåte 60 g la fiecare. turnånd peste ele 50 ml de rom. apoi se a[az`. 250 g vi[ine 250 g caise. de m`rime medie. se cur`]` coaja lemnoas` [i pieli]ele. se ia spuma [i se las` pån` se leag` siropul. l`såndu-se s` fiarb`. Se cur`]`. ad`ugåndu-se [i såmburii. zah`r \n aceea[i cantitate cu cea a fructelor. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. dulcea]a se pune \n borcane de sticl` curate. La sfår[it. dup` care se a[az` \n borcane speciale. se pun \n ap` clocotit` [i se ]in minim un minut. dup` procedeul de decojire al ro[iilor. se scoate partea mai tare. Acestea se cur`]` de coaj` cu un cu]it bine ascu]it. Se por]ioneaz` apoi t`indu-se \n dou` p`r]i egale. se spumeaz`. se pot pune feliu]e sub]iri de l`måie. ca s` se elimine toat` zeama. Se pun gutuile \ntr-o oal` cu ap` rece cåt s` le cuprind`. care se toarn` \n sticle. se pune s` se topeasc` \n sirop un baton de vanilie [i se stoarce zeama de la l`måie. care sunt am`rui. Se las` vreo 12 ore la rece. Se scot [i se pun \n ap` rece. fierbånd 1 kg de zah`r \ntr-o jum`tate de litru de ap`. |n acel moment. Compot de gutui Gutuile se cur`]` de coaj`. pån` se tope[te complet zah`rul. Dulcea]` de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r o l`måie Fructele trebuie s` fie proaspete [i s`n`toase. acoperite cu hårtie de pergament [i legate la gur`. pe lungime. se ia oala de pe foc. un baton de vanilie Caisele se cur`]` de coaj`. dup` care se separ` de såmburi. 200 ml rom Acela[i lucru se face cu restul fructelor. Se fierb piersicile bine. Se pot ad`uga la dulcea]` ace[ti såmburi. care se pun la uscat. dup` care se pune din nou la fiert.

.

iar cine dore[te poate pune \n dulcea]` [i feliu]e sub]iri de l`måie. apoi se toarn` \n borcane. de cåteva ori. l`såndu-se o coji]` sub]ire. pus la foc mic. pentru a fi de aceea[i dimensiune. cu un cu]it ascu]it. se cur`]` coaja. Se adaug` zah`rul vanilat [i zeam` de l`måie. o l`måie un baton de vanilie 1 kg piersici 1 kg zah`r. Cel mai indicat soi de piersici pentru dulcea]` este acela cu fructele ro[ii. se spal` bine. Dulcea]` de pepene verde 1 kg coji de pepene verde 1 kg zah`r. pån` se leag` bine. o l`måie Fructele de soc. sau se las` \n jum`t`]i. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat Dup` ce se spal` bine [i se cur`]` de codi]e.Dulcea]` de cire[e albe 1 kg cire[e albe 1 kg zah`r un baton de vanilie o l`måie Cire[ele se spal`. dup` care se pune iar s` fiarb`. Cånd zah`rul s-a topit. se amestec` [i se adun` spuma. au un gust delicios. \mpreun` cu jum`tate din batonul de vanilie [i teama de l`måie. \n care se pune dup` ce s-a r`cit. zah`rul cu trei c`ni de ap`. se dau pe r`z`toare. care se cufund` \ntr-un vas cu ap` clocotit` [i se las` 5 minute. Dup` ce se tope[te. apoi se Pepenii ale[i trebuie s` aib` coaja groas`. se las` un sfert de or` s` se r`coreasc`. Se fierbe zah`rul cu trei c`ni de ap` \ntr-un vas de inox. Dup` ce se tope[te complet zah`rul. se scoate a]a [i se las` pån` se r`ce[te. l`sånd pe feliile de pepene doar stratul de culoare alb`. c`rora li se tund capetele cu foarfeca. iar acestea se taie \n cåte trei – patru buc`]i. la loc \ntunecos [i r`coros. ca s` nu se ard` cire[ele. care se desprinde cu u[urin]` de såmbure. Dup` ce se leag` bine. se adaug` m`nunchiurile de coji. s` le \nmoaie. Se scutur` oala. o l`måie zah`r vanilat Dulcea]` de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r. Dup` ce se tope[te zah`rul. de m`rime potrivit`. Cånd e bine \nchegat siropul. pe foc mic. iar cånd \ncepe s` se lege siropul se introduc gutuile. \n 500 ml ap`. Se scot [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. o l`måie Dulcea]` de fructe de soc 1 kg fructe de soc 1 kg zah`r. Se p`streaz` \n borcane de sticl`. o l`måie Dulcea]` de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. l`såndu-se a[a o or`. care se prind mai multe la un loc [i se r`sucesc. se d` focul mai mare. Se scoate miezul. Se fierbe zah`rul. mi[cånd oala din cånd \n cånd. se adaug` vanilia [i zeama de l`måie. Dulcea]` de piersici Dulcea]` de gutui 1 kg gutui 1 kg zah`r. Dup` aceea. Se fac mai multe astfel de m`nunchiuri. se m`re[te flac`ra [i se ia spuma de mai multe ori. dup` care se scurg. se d` focul mai mare. Se tope[te zah`rul \n 750 ml ap`. Se fierb la foc mic. apoi se a[az` \n alt vas cu Portocalele. Acestea. Se \ndep`rteaz` cotoarele. Se spal` bine gutuile. apoi se pun la macerat timp de dou` zile \ntr-un recipient cu ap` rece. Se adaug` fructele [i se mai las` un clocot. Se mai las` pån` cånd siropul se coaguleaz` foarte bine. Se fierbe. Atunci cånd siropul s-a legat cam pe trei sferturi. Se ia oala de pe foc cånd s-a legat bine siropul. apoi se m`re[te flac`ra [i se las` s` fiarb` pån` se leag` siropul. fiecare strat fiind pres`rat cu zah`r. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. ad`ugånd zeama stoars` de la o l`måie. cu pulpa tare. apoi se cl`tesc cu ap` rece [i se scurg. De-abia cånd \ncepe s` se \nchege. Se pun \ntr-un castron adånc [i se acoper` cu un [ervet umed. se pun piersicile [i se picur` zeama de l`måie. s` nu se lipeasc` de fund cire[ele. care se a[az` \ntr-un vas cu ap` clocotit`. bine \nsiropate. se toarn` \ntr-un castron adånc. pres`rate cu zah`r. se pun \ntr-un tifon. \ntr-o oal` de inox. pån` se tope[te tot zah`rul. pun s` se scurg` \ntr-o strecur`toare. apoi se ia oala de pe foc [i se ]ine deoparte un sfert de or`. cire[elor li se scot såmburii. se scot såmburii [i se pun \ntr-un vas de inox. apoi gutuile rase se pun imediat pe o bucat` mai mare de tifon. Se decojesc. Acesta se taie \n få[iu]e. se adun` spuma [i se a[teapt` s` se lege siropul. Se spumeaz`. se scot såmburii [i se taie \n felii. se m`re[te flac`ra. vanilia [i zeama de l`måie [i se las` pån` se leag` siropul. Se toarn` \n borcane doar atunci cånd se r`ce[te. alese \n a[a fel \ncåt s` fie numai dintre cele \ntregi [i s`n`toase. depinde cum prefer` fiecare. Dup` aceea. alese dintre cele cu coaja groas`. Se a[az` \ntr-o oal` de inox \n straturi. ap` fiart` [i se las` pe foc alte 5 minute. Se \n[ir` aceste m`nunchiuri pe o a]`. apoi se dau pe r`z`toare. Se aleg numai fructe s`n`toase. se ia oala de pe foc. la foc mic. ca [i cum ar forma o sfoar`. Se 300 . se pun la fiert [i se ]in pån` se \nmoaie. cu grij` s` nu se storceasc`. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. iar furculi]a intr` cu u[urin]` \n pulpa fructului. Se pune s` fiarb` pe foc molcom. pe foc mic. apoi se pune iar la fiert. se desfac \n felii.

Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap`. se d` flac`ra mare [i se continu` fierberea. ad`ugånd zeama de l`måie. se introduc portocalele [i. timp de vreo trei ore. se adaug` cåteva feliu]e de l`måie. l`såndu-se s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. Dulcea]` de smochine verzi 100 smochine 1 kg zah`r o l`måie Dulcea]` de prune 1 kg prune 1 kg zah`r o l`måie zah`r vanilat Se spal` prunele [i se \nf`[oar` \ntrun tifon curat. \mpreun` cu zah`rul. se stoarce [i l`måia. Nucile se scurg bine de ap` [i se introduc \n oala cu sirop cånd acesta e aproape \nchegat. se pune iar la fiert. acoperit cu un [ervet umed. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. zah`rul vanilat [i cåteva p`tr`]ele mici de coaj` de l`måie. pån` ce acesta se tope[te. se adun` spuma. Dup` ce s-a mai r`cit. 301 . dup` vreo 10 minute. zeam` de l`måie. se pun ro[iile. se spumeaz` [i se m`re[te flac`ra. Cånd s-a \nchegat siropul. Se spumeaz` de fiecare dat` cånd e cazul. pe foc mic. pe foc domol. se d` focul mare. Dup` ce s-a legat siropul. aflat` pe foc. pån` se r`ce[te. Dup` ce s-a r`cit. Spre final. Se las` la fiert. Cånd gemul cap`t` consisten]a dorit`. \ntr-o oal` de inox. |n acel moment. apoi se ia de pe foc. se ia de pe foc [i se r`stoarn` \ntr-un castron adånc. la foc moale. apoi se ia de pe foc. se \ndep`rteaz` spuma [i se toarn` \n borcane. dup` ce s-au l`sat 20 de minute s` se \mbibe cu siropul. stropit` cu Dup` ce se spal` bine. caisele se decojesc. Zmeura se cur`]`. Se cur`]` nucile de coaj` [i se introduc timp de 10 minute \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi se decojesc. Se tope[te zah`rul. se ia de pe foc [i se a[terne deasupra oalei un [ervet ud. cånd s` se ia de pe foc. legat` stråns. se m`re[te flac`ra. apoi se adaug` prunele [i vanilia. deasupra oalei \n care fierbe zah`rul cu o jum`tate de litru de ap`. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. Se cur`]` pieli]ele cu grij`. alese s` fie tari [i s`n`toase. Dup` ce se dizolv` complet. Dup` topirea complet` a zah`rului. Cånd \ncepe s` se lege siropul. apoi. se trece \n borcane curate. \n 750 ml ap`. se taie \n jum`t`]i [i se \ndep`rteaz` såmburii. fierbånd zah`rul cu 750 ml ap`. Se las` pån` mai d` un clocot. se op`resc \n ap` clocotit`. se scot såmburii cu un ac.scot såmburii. o l`måie Dulcea]` de struguri 1 kg struguri albi cu boabe mari 1 kg zah`r o l`måie un baton de vanilie Dulcea]` de ro[ii 1 kg ro[ii 750 g zah`r o l`måie 50 ml rom un plicule] de zah`r vanilat Ro[iile. Apoi. Se prepar` siropul. se adaug` cåteva pic`turi de zeam` de l`måie. amestecånd din cånd \n cånd. se ia de pe foc [i se adaug` zmeura. se spal` [i se pune \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. Dulcea]` neagr` de nuci 100 de nuci verzi fragede 1 kg zah`r. La sfår[it. La sfår[it. se adaug` smochinele. introducåndu-se \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se taie \n jum`t`]i [i se cur`]` semin]ele. ob]inånd un sirop legat. la foc moale. se r`stoarn` strugurii \n oal`. se toarn` romul. unde se las` pån` se r`ce[te. borcanele vor fi \nf`[urate la gur` cu hårtie de pergament. acoperindu-se iar cu [ervete bine umezite \n ap` rece. Dup` ce s-a topit zah`rul. pe foc mic. fierbånd zah`rul \n 500 ml ap`. cl`tindu-se de fiecare dat` cu ap` rece [i schimbånd apa fiart`. o l`måie Dulcea]` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r o l`måie Zah`rul se fierbe \n trei c`ni de ap`. apoi se pun s` fiarb`. se pune \n borcane. apoi se scot [i se trec \n alt recipient. Dup` ce s-a legat bine. se ia spuma. Smochinele. Gem de caise decojite 1 kg caise 600 g zah`r. apoi se pune din nou. dup` care se pune pulpa de strugure \ntr-o bucat` de tifon. ca s` nu se lipeasc`. iar cånd este aproape \nchegat siropul. Zah`rul se pune la fiert \n dou` c`ni de ap`. Se \ndep`rteaz` cojile [i såmburii. cu ap` rece. apoi se spal` [i se pun la scurs. alese numai dintre cele de m`rime medie [i s`n`toase. Se mai las` pån` se \ncheag`. \mpreun` cu vanilia [i zeama de l`måie. se pun din nou la fiert. s` nu se lipeasc` de fund. la foc viu. apoi se trage deoparte oala. amestecånd mereu. Se face un sirop. Apoi. Se culeg boabele de pe cotoare. Se las` un sfert de or`. se \n]eap` \n cåteva locuri cu un ac. se las` cåteva clocote. dar se acoper` [i se leag` abia dup` ce se formeaz` o pojghi]` la suprafa]`. peste care se pune un [ervet umezit. alegåndu-se numai cele tari [i s`n`toase. l`såndu-se pån` se leag` siropul. amestecånd cu lingura de lemn. Se op`resc a[a de trei ori la rånd.

Se las` la fiert. dup` ce se tope[te. acoperindu-se oala cu un [ervet curat. Se pun \ntr-un castron adånc. apoi se fierb cu pu]in` ap`. Se las` pån` se \nmoaie. f`r` ap`. Se toarn` \n borcane cåt e cald. s` nu se lipeasc`. zemoase. apoi se spal` sub un jet puternic de ap` rece. oal` acoperit`. peltea Magiun de legume Se cur`]` un dovleac de coaj` [i de semin]e. Dup` aceea. Se las` focul potrivit [i se a[teapt` pån` se leag`. apoi se taie \n buc`]i m`run]ele. punåndu-se la foc mic pån` se leag`. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i. se cur`]`. Magiun. bine legate. se d` prin sit` [i se pune iar la fiert. exact cåt` s` le acopere. cu tot cu coaj`. dup` care se introduc la frigider pån` a doua zi. se dau prin sit` [i se fierb iar. Jum`tate din cantitatea de piure ob]inut` se 302 . pån` ce acesta se tope[te. se las` s` se r`ceasc`. dar tari. se spal` bine. Apoi. apoi se scot. pån` se tope[te zah`rul. se spal`. \nmuiat bine \n ap` rece. amestecånd continuu. f`r` s` se cure]e. l`såndu-se s` se \nmoaie bine. dar f`r` ap`. se cur`]` de codi]e [i se spal` bine. aceea[i cantitate pe care o avea dovleacul \nainte de a se pune la fiert. Se cur`]` de coaj` [i de semin]e. pentru a vedea dac` are consisten]a potrivit`. cu capacul pus pe oal`. \mpreun` cu zah`rul. cu lingura de lemn. se cur`]` coaja [i cozile. se cur`]` coaja [i semin]ele. Se ia o lingur` de sirop [i se pune pe o farfurioar`. apoi se scurg [i se pun iar`[i pe foc. pe mai multe rånduri. se adaug` feliu]ele de portocale. 250 g c`p[une 250 g coac`ze. 1 kg zah`r Se cur`]` c`p[unele. se ia de pe foc. se scurg bine. apoi se presar` cu zah`r [i se fierb iar`[i. care se ]in timp de o zi \n cuptorul \nchis. se taie \n sferturi. apoi se pun \n borcane. Se las` pån` se \nmoaie prunele. dup` care se las` la scurs. zah`r vanilat Gem de pere 1 kg pere bergamote 300 g zah`r Se aleg pere s`n`toase. o l`måie Se spal` dovleacul. Se toarn` \n borcane dup` ce se r`ce[te pe jum`tate. marmelad`. dup` care se scot [i se ]in \n ap` rece pån` a doua zi.Gem de c`p[une 1 kg c`p[une 500 g zah`r. Dup` aceea. se scot. se r`stoarn` \ntr-o oal` de inox. Se iau apoi morcovi [i sfecl`. o l`måie Gem de fructe asortate 250 g vi[ine 250 g zmeur`. punåndu-se la foc mic. sco]ånd såmburii [i pieli]ele albe dintre felii. Dup` ce s-au \nmuiat. cåt s` le acopere. se toarn` \n borcane. la foc mic. \n acelea[i cantit`]i ca [i dovleacul. Magiun de prune Se aleg prune bine coapte. pån` se leag`. \ntr-o oal` acoperit`. dar cu zah`r. apoi se pun iar`[i la fiert. \ntr-o Se spal` prunele. se scurg [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox. se \ndep`rteaz` såmburii [i se fierb la foc mic. Se dau prin sit`. Se amestec` apoi cu dovleacul. apoi se pun s` fiarb` \n ap` rece. se adaug` un praf de zah`r vanilat [i se continu` fierberea. se taie \n cåte patru buc`]i [i se spal`. Gem de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r Gem de mere 1 kg mere ionatane. ca s` nu se lipeasc`. Se trece \n borcane dup` ce se r`core[te pu]in. se trec prin sit` [i se amestec` bine cu zah`rul. apoi se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n pu]in` ap`. care se pun la fiert \n ap` rece. Se ]in pån` s` se \nmoaie [i \[i las` zeama. se taie \n sferturi [i se fierb \n ap` rece cåt s` le cuprind`. se presar` cu zah`r [i se picur` zeama de l`måie. Portocalele. se r`cesc [i se dau prin sit`. alese dintre cele cu coaja groas`. Se fierbe pån` se leag` compozi]ia. amestecånd \n permanen]` cu o lingur` de lemn. Gem de prune 1 kg prune 250 g zah`r tos. r`månånd doar c`ldu]. s` prind` coaj` la suprafa]`. pån` devin moi. Fructele se cur`]` bine. Cånd se \nmoaie. Dac` s-a legat. Se taie \n form` de lame sub]iri. cur`]at` de såmburi [i tocat` m`runt. se iau de pe foc. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cåt s` le acopere. cre]e[ti sau domne[ti 600 g zah`r Gem de dovleac 1 kg dovleac cur`]at de coaj` [i semin]e 1 kg zah`r un baton de vanilie. sp`låndu-se \n mai multe ape. Dup` ce dau cåteva clocote. dup` care se pun la rece. dup` care se trece \n borcane de sticl` cåt e c`ldu]`. se dau prin sita mare [i se combin` cu zah`r. Se amestec`. Cånd se \nmoaie. ca s` nu se ard`. Se amestec`. apoi se m`re[te flac`ra [i se amestec` permanent cu o lingur` de lemn. se scot. se d` focul mare. amestecånd periodic. Se las` pån` e suficient de legat. Cånd s-a r`cit pe jum`tate. din cånd \n cånd. Se adaug` vanilia [i l`måia. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. pån` se leag` gemul. din cånd \n cånd. cu lingura de lemn. pån` ce gemul cap`t` consisten]`.

pe foc mic. se pune la fiert. se d` focul mare [i se las` pån` se \ncheag`. Dup` ce s-au \nmuiat. \n borcane. cu o cantitate dubl` de zah`r. pån` se leag`. Se pune pe foc mic pån` se tope[te zah`rul. Portocalele se taie \n dou` [i se storc de zeam`. \mpreun` cu zah`rul. apoi se scot [i se pun \ntr-o sit` s` se scurg`. Se toarn` cald \n borcane [i se p`streaz` la rece. pån` cånd r`måne lipit pe lingur`. care se leag` abia a doua zi. Peltea de agri[e 1 kg agri[e 250 g coac`ze 1 kg zah`r Marmelad` de gutui Gutuile.fierbe la foc m`ri[or. \nvelite \n cårpe ude [i cu cåte o lam` de cu]it a[ezat` dedesubt. adunånd spuma cånd e cazul. din cele pentru dulcea]`. se scot [i se pun \ntr-o sit`. f`r` a se \ndep`rta såmburii. presåndu-le pu]in din cånd \n cånd. se cur`]` de partea albicioas` [i se dau prin ma[ina de tocat. apoi se taie fiecare gutuie \n cåte opt buc`]i. Pasta ob]inut` se fierbe. sub ele punåndu-se cåte un cu]it. se taie \n sferturi [i se adaug` \n oal`. se adaug` restul [i se continu` fierberea. Se [terge bine tot puful de la suprafa]`. Se fierb merele \ntr-o cantitate egal` de ap`. amestecånd \ncet. Se toarn` \n borcane cåt e fierbinte. Se pune fierbinte. Marmelad` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Zmeura. Se pun la fiert \ntr-o cantitate dubl` de ap`. se d` focul mai mare [i se las` pån` se leag`. calculat la jum`tate din cantitatea ei. Gutuile trebuie s` fie s`n`toase [i coapte. Cånd e aproape gata. Dup` ce se tope[te zah`rul. Sucul ob]inut se fierbe \mpreun` cu zah`rul. care se pune la fiert \mpreun` cu zah`rul [i cu zeama de la mere. s` nu se ard`. se spumeaz` [i se las` pån` se leag`. Peltea de portocale 1 kg portocale 1 kg mere 1 kg zah`r Peltea de caise 1 kg caise 1 kg zah`r Se aleg petale \ntregi. care. se spal` sub un jet puternic de ap` rece. cur`]at`. f`r` s` se cure]e. Compozi]ia va fi turnat` fierbinte \n borcane curate [i uscate. apoi se adaug` petalele. Se las` a[a cam o jum`tate de or`. cu grij`. s` nu se lipeasc` de fundul oalei. s` nu se sparg`. se [terg cu grij` de tot puful. amestecånd continuu. Se las` un sfert de or` dup` ce dau \n clocot. Dup` vreo trei sferturi de or`. Se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece. la foc mic. pe foc moale. preferabil de dimensiuni mai mici. la foc mic. Peltea de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Peltea de gutui 1 kg gutui 250 g mere 1 kg zah`r Se spal` zmeura [i se stoarce. la foc mic. acestea fiind \nvelite \n [ervete \nmuiate \n ap` rece. se ia vasul de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te [i se limpeze[te zeama. cam o or`. f`r` s` se adauge ap`. Cånd se tope[te zah`rul. printr-o bucat` de tifon. Cånd a sc`zut la jum`tate. dup` ce se formeaz` o coaj` la suprafa]`. pån` ce acesta se tope[te. se dau prin sit`. Se cur`]` merele. Cånd se \nmoaie. Marmelad` de trandafiri 300 g petale de trandafiri 1 kg zah`r o l`måie Agri[ele [i coac`zele se spal` bine [i se pun s` fiarb` \mpreun`. dar nu prea mult. la foc mic. \nseamn` c` marmelada s-a legat suficient [i se poate lua de pe foc. Caisele nu trebuie s` fie coapte de-a binelea. Se a[teapt` pån` se limpeze[te zeama. Se fierbe zah`rul cu 400 ml ap`. se spumeaz` [i se las` s` se lege. 303 . fierbåndu-se \n continuare pån` se leag`. cam cinci c`ni. se spal`. Cånd s-au \nmuiat bine. ca s` trag` fierbin]eala [i s` nu se crape borcanele. sp`lat` [i l`sat` la scurs. se taie \n felii [i se pun la fiert. c`p`tånd o consisten]` gelatinoas`. \n propor]ie de 1 kg la un litru de zeam`. se strecoar` prin tifon sau etamin` [i se pune la fiert. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. Se adaug` [i cåteva coji de portocal`. dar acestea se vor scoate atunci cånd se leag` compozi]ia. cu zah`r. se adaug` zeama de l`måie. Dup` ce acesta se tope[te. dup` ce se spal` [i se taie \n cåte opt felii. Se strecoar` printr-o pånz` deas` [i se pune la fiert cu zah`rul. apoi se m`re[te flac`ra [i se continu` fierberea. apoi se d` focul mare. mai bune sunt pentru peltea cele pe jum`tate verzi. alese numai dintre cele s`n`toase [i bine coapte. s` se scurg` \ntr-un castron. Se pune fierbinte \n borcane. se iau de pe foc [i se las` o jum`tate de or` s` se limpezeasc` zeama. la foc mic. cu ap` cåt` trebuie s` le acopere. dup` aceea. p`strånd zeama. apoi se toarn` \ntr-o oal` de inox [i se adaug` zah`r. |n momentul \n care lingura st` dreapt` \n oal`. \n loc uscat. se d` focul mare.

agitåndu-se zilnic. Se adun` spuma cånd este cazul. se acoper` cu un prosop ud [i. se amestec` bine [i se mai las` alte 15 zile. se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii cu tifon. mereu \n aceea[i direc]ie. spumånd cånd e cazul. zah`r vanilat Caisele se pun la fiert. Se leag` borcanul la gur`. apoi se d` flac`ra Se spal` portocalele [i se taie fiecare \n cåte opt buc`]i. dup` care se strecoar`. Dup` ce se tope[te zah`rul. care se pune la fiert. cu un f`c`le]. B`uturi Lichior de cafea 100 g cafea m`cinat` 350 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r Se amestec`. dup` ce s-au r`cit. agitånd \n fiecare zi. fierte \mpreun` un sfert de or` la foc moderat. apoi se toarn` \n borcan. se acoper` cu un [ervet \mbibat cu ap`. precum [i pu]in` coaj` ras`. Dac` nu se dizolv` [i r`mån \nchegate. \ntr-o oal` de inox. se prepar` un sirop din ap` [i zah`r.{erbeturi {erbet de caise 1 kg caise 1 kg zah`r tos. Cånd s-a \ngro[at [i [i-a schimbat culoarea. se amestec`. o l`måie 200 g petale de trandafiri 250 g zah`r. apoi se \ncearc` siropul. timp de un sfert de or`. se las` s` se r`coreasc` pån` cånd se poate introduce degetul \n el. Se pune capacul peste oal` [i se las` la r`cit. dup` care se ia oala de pe foc. Se a[az` \n borcane curate. dup` care se pune la fiert cu zah`r. Dup` ce zah`rul s-a dizolvat. pe foc mic. pån` ce acesta se dizolv` complet. \mpreun` cu zah`rul. se storc prin tifon. aceea[i cantitate cu cea de fructe. cu zah`rul. pe foc moale. se d` focul mare [i se las` pån` se leag`. se amestec` bine cu un f`c`le]. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` de inox. \ntr-un borcan de sticl`. Atunci. f`r` s` se cure]e. Se las` zeama s` se limpezeasc`. care se pune la fiert. apoi se op`resc \n ap` clocotit`. o portocal` ro[ie 1 kg vi[ine. Dup` expirarea timpului. se scoate. Se adaug` [i un praf de zah`r vanilat. 1 kg zah`r C`p[unele se spal` bine. se ia oala de pe foc. se toarn` zeama de la o jum`tate de l`måie [i se las` pån` se r`ce[te. {erbet de trandafiri {erbet de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. apoi se toarn`. apoi se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` cu zah`rul. cafeaua m`cinat` [i alcoolul. apoi. frecåndu-se cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i \[i schimb` culoarea. Se las` s` se r`ceasc`. iar caisele. se trec printr-o sit` deas`. ad`ugånd treptat [i zeama de la portocala ro[ie. iar culoarea \ncepe s` bat` spre ro[u. Cånd se leag` compozi]ia. apoi se ia de la foc. {erbet de vi[ine {erbet de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r. apoi se m`re[te focul [i se las` s` se lege. ob]inåndu-se cam o jum`tate de can` de suc. apoi se ia de pe foc. Propor]ia este de 1 kg zah`r [i o jum`tate de can` de ap` la 150 ml suc de cire[e. se d` Vi[inele. focul mare. la foc mic. Se las` pån` ce apa scade la jum`tate. Se ]ine focul mic pån` se tope[te zah`rul. pån` \[i schimb` culoarea. Se amestec` bine cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i se \nro[e[te. se cur`]` de codi]e [i se storc printr-o bucat` de tifon. l`såndu-se s` se r`coreasc`. Trei c`ni pline cu astfel de zeam` se pun s` fiarb`. apoi se ia de pe foc. moment \n care se toarn` [i zeama de la o jum`tate de l`måie. Se freac` [erbetul cu f`c`le]ul dup` ce s-a r`corit pu]in. Se spumeaz` [i se verific` dac` are consisten]a necesar`. se m`re[te flac`ra [i se las` pån` se leag`. cur`]ate de cozi [i sp`late. se \nf`[oar` cu hårtie albastr` [i se las` la macerat timp de 15 zile. cu o can` de ap` [i cu zah`rul. mare. o l`måie Cire[ele se cur`]` de cozi. o l`måie {erbet de portocale 500 g portocale 1 kg zah`r. apoi se amestec` energic cu f`c`le]ul. Zeama se las` la limpezit. pån` ce \[i m`re[te consisten]a. pe foc moale. Dup` aceea. presånd ca s` nu r`mån` bule de aer. se acoper` cu un [ervet umed [i se las` s` se r`coreasc`. mereu \n acela[i sens. se r`core[te. cånd se mai r`core[te. \ntr-un litru de ap`. luånd cåteva pic`turi cu linguri]a [i turnåndu-le \ntr-o can` cu ap` de la frigider. zeama fiind l`sat` o jum`tate de or` la limpezit. propor]ia fiind de 1 kg zah`r la 250 ml de suc. cånd acesta s-a topit. Se fierb petalele de trandafiri cu un litru de ap`. apoi se ia de pe foc. se adaug` zeama de l`måie. 304 . se spal` [i se storc.

Rachiu de såmburi 50 de såmburi de caise 50 de såmburi de piersici 1 l alcool rafinat de 90° 125 g zah`r flori de portocal Lichior de vanilie 4 batoane de vanilie 500 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 500 ml ap` Se sparg cu cle[tele sau cu ciocanul 50 de såmburi de caise [i 50 de piersici. f`r` stric`ciuni. dup` care se stinge cu pu]in` ap` fierbinte. dup` ce se r`ce[te. Se acoper` [i se las` la fermentat timp de o lun` [i jum`tate. se amestec` bine. ca s` nu se tulbure. Dup` trecerea acestui termen. Dup` aceea. Coaja se d` pe r`z`toare [i se pune \ntr-un borcan. dar se las` coaja [i cotorul cu semin]e. Se adaug` smochinele. care dau mustului un parfum deosebit. Se amestec` \n fiecare zi. dup` care se completeaz` cu ap`. Se pune o linguri]` de zah`r \ntr-o tigaie [i se las` pe foc pån` se caramelizeaz`. t`iate \n felii. se adaug` 125 g zah`r. Lichior de ment` 500 g frunze de ment` 500 g zah`r 500 ml alcool rafinat de 90° 1 l ap` Frunzele de ment` se spal` bine [i se las` la uscat. agitåndu-se \n fiecare zi. agitåndu-se \n fiecare zi. La fel. Dup` ce s-a \ncheiat fermenta]ia. Se pun \ntr-un borcan cu un litru de alcool de 90°. cu vrana deschis`. vinul iese mai slab. Se las` la macerat timp de trei s`pt`måni. se mai poate prepara „måna a doua“. se toarn` peste cire[ele din borcan [i se mai las` \nc` dou` s`pt`måni. poate combina mai multe soiuri de mere. \nvelit` cu r`chit`. se scoate \n sticle. Din drojdia r`mas`. Vanilia se taie \n buc`]ele cåt mai mici. [i drojdia de bere. Se zdrobesc bine [i se pun \ntr-un butoi. fierbånd zah`rul cu apa cam 15 minute. dou` l`måi f`r` coaj` [i una cu coaj`. dup` care se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii \n care s-a pus o bucat` de tifon. la foc potrivit. Se astup` cu dopul [i se las` la limpezit. dup` care se adaug` un sirop sub]ire. Se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle. se toarn` peste frunzele de ment` macerate. {i mai bun e mustul dac` e l`sat vreo dou` sau chiar trei luni. se \nvele[te \n hårtie albastr` [i se las` la macerat. dup` care se m`run]esc. dar nu la temperaturi foarte sc`zute. care. se trage cu grij` \ntr-o damigean` de sticl`. Peste ea. Cånd e rece. se poate bea. se adaug` restul de esen]` [i de alcool. se toarn` 400 ml alcool. s`n`toase. de dou` s`pt`måni. la o temperatur` constant` de 20° C. se presar` deasupra flori de portocal. Se acoper` bine. se acoper` borcanul [i se las` la macerat timp Merele se aleg dintre cele coapte. se strecoar` \n sticle [i se las` la p`strare \n loc r`coros. dar merit`! 305 . Se las` la macerat timp de trei luni. Vin de smochine 1 kg smochine 3 kg zah`r 3 l`måi 30 g drojdie de bere 10 l ap` Must de mere 10 kg mere ionatane ap` Lichior de portocale 1 kg portocale 750 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 1 l ap` Portocalele se spal` bine [i se cur`]`. 10 l ap`.Lichior de cire[e amare 500 g cire[e amare 200 g såmburi de cire[e 1 l alcool rafinat de 90° 1 kg zah`r 500 ml ap` |ntr-un borcan de sticl`. Se amestec` [i se las` la soare \nc` dou` s`pt`måni. cu Se pun la fiert \ntr-o oal` mare. borcanul trebuie agitat \n fiecare zi. turnåndu-se alcoolul peste ele. la soare. pere pergamute. fierte timp de 15 minute la foc potrivit. folosind aceea[i metod`. Se \nf`[oar` \n hårtie albastr` [i se las` la cald timp de dou` s`pt`måni. Cånd e limpede. se pun cire[ele. se amestec` bine [i se strecoar` \n sticl` printr-o pålnie cu tifon. zah`rul. care se astup` bine cu dopuri de plut` op`rite [i se las` la rece. Se las`. timp de dou` s`pt`måni. la temperatura camerei. se las` la r`cit pån` ajunge la temperatura de 40° C. Dup` ce a fiert \n clocot. Din zah`r [i ap` se prepar` un sirop. Se toarn` zah`rul ars peste lichior. care se umple pån` sus. preparat din zah`r [i ap`. dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. Se pun \ntr-un borcan sau \ntr-o sticl` mai larg` la gåt. se preg`te[te un sirop mai sub]ire. Se adaug` jum`tate din esen]a de portocale ob]inut`. apoi se strecoar` \n sticle [i se p`streaz` la rece. Cine dore[te. cånd cap`t` un gust u[or acidulat. se scot cozile. se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea alcoolul. Se spal` bine. \mpreun` cu såmburii bine sf`råma]i [i cu alcoolul. Cånd devine acri[or. se ia de pe foc [i se las` la r`cit. timp de o lun`. se face un sirop din zah`r [i ap`.

se gust`. Abia apoi. Dac` dori]i ca b`utura s` aib` o arom` mai puternic`. Cånd se ajunge la gustul dorit. pute]i ad`uga cå]iva såmburi de vi[ine. prin agitarea butoiului sau suflånd printr-un furtun. se introduce un buchet de pelin uscat. cu \ntreaga cantitate de zah`r pres`rat` printre ele. Cånd s-a topit. \n toate direc]iile. Se mai las` cåteva zile. pån` se tope[te zah`rul.Vin pelin 20 l must de struguri 1 kg frunze de pelin |ntr-un butoi din lemn de dud. \n care se las` pån` se elimin` tot dioxidul de carbon. dup` care se strecoar` \n sticle. se leag` la gur` [i se las` la soare 3–4 zile. cam deo palm`. Se acoper` borcanul. plin cu must (trebuie s` r`mån`. legat cu sfoar`. Se p`streaz` la loc \ntunecos [i rece. . se spal` bine [i se pun \ntr-un borcan de sticl`. bine pisa]i. loc pån` la gura butoiului. se trage \n sticle. ca s` se poat` fermenta). Se trage cu furtunul \ntr-un alt butoi de lemn. se astup` [i se p`streaz` la rece. pån` se limpeze[te [i se depune drojdia la fund. se scoate pelinul [i se mai las` la fermentat. se adaug` alcoolul [i apa. De asemenea. pentru a observa momentul \n care cap`t` aroma [i am`reala potrivite. totu[i. Se las` la fermentat. \n propor]ia necesar` pentru a se ob]ine t`ria dorit`. Vi[inat` 1 kg vi[ine 400 g zah`r 1 l alcool rafinat de 90° 1 l ap` Vi[inele se cur`]`. r`scolind mustul cel pu]in o dat` pe zi.

Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. sare [i verdea]` tocat` fin. |n sosul astfel creat se pun crevetele fierte \n ap` cu o linguri]` de sare timp de 15–20 de minute. Se pr`je[te \n uleiul \ncins \ntorcåndu-se pe o parte [i pe alta cu spumiera sau cu o palet` special creat`. Homarul se spal` bine \n ap` rece [i se frige pe gr`tarul \ncins. Separat. piper Crevete cu sos de maionez` [i usturoi 400 g crevete 2 c`p`]åni de usturoi. 100 g ca[caval 2 plicule]e de zah`r vanilat coaja de la o portocal` 150 ml ulei G`lu[te de småntån` cu raci 800 g de raci 100 g unt 2 linguri de gri[ un ou. 200 ml ulei 5 ou`. se preg`tesc g`lu[tele. Se taie 307 . Se face un mujdei de usturoi. Se adaug` mu[tarul [i zeama de l`måie. pe platou [i se servesc cu restul de småntån` [i piper m`cinat deasupra. Se orneaz` cu m`sline negre. care a fost bine \ncins \n prealabil. sarea [i piperul dup` gust [i se las` la frigider pån` a doua zi. creierul [i legumele. untura [i piperul m`cinat. Racii se spal` [i se pun la fiert vii \n ap` clocotit` cu sare. foile de dafin. ienibahar. \mpreun` cu sosul creat. sare. |nainte de a se a[eza pe farfurie se scurge cu grij` de ulei. amestecånd bine [i sarea.Buc`t`ria galant` Creier \n aspic cu legume 1 kg creier 2 cepe 2 morcovi foi de dafin 40 ml o]et de 9° 50 g ]elin` 30 g mirodenii combinate 100 g carne de vit` cåteva foi de gelatin` 4 c`p`]åni de usturoi. se scot [i se pr`jesc \n toat` cantitatea de unt. nuc[oar`. piper Se pun la fiert \n ap` rece ]elina. ca[cavalul ras [i zah`rul vanilat. spre a nu strica forma omletei. pe rånd. celelalte g`lbenu[uri separate de albu[. o lingur` de mu[tar zeama de la o jum`tate de l`måie sare Se ia o pung` de crevete congelate din magazin [i se las` 30 de minute \n ap` c`ldu]`. Maioneza se omogenizeaz` cu ciupercile. pentru a nu mai r`måne urme de sånge. Se las` cam 35 de minute. Se adaug` creierul. la dezghe]at. Se \ncorporeaz` cu ou`le b`tute nucile. s` se \nchege. proaspete. Ou`le se bat bine cu furculi]a \ntr-un castron de inox. Ca[cavalul se taie buc`]i [i se d` pe r`z`toarea mare. Se fierbe \nc` 30–40 de minute. Se face o maionez` dintr-un g`lbenu[ de ou fiert tare [i amestecat cu ulei cu lingura de lemn. se cur`]` [i se frig. Se adaug` fica]ii \ntr-un vas cu ap` rece \n care punem buc`]ele de ghea]`. Se d` la rece pån` se \ncheag` suficient pentru a fi servit. Cånd sunt fier]i pe jum`tate. piper Ficat de gåsc` \n aspic 500 g ficat de gåsc` 600 g aspic o lingur` de untur` sare. sare. 3–4 ore. Cånd sunt gata. care se spal` bine \n ap` rece cu pu]in` sare. de asemenea. Se aleg ciuperci cu p`l`rii mari. care se cur`]` de coaj` [i se spal` bine. apoi ulei. usturoiul pisat. 200 ml småntån` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g m`sline sare. ceapa. din 2 linguri de gri[ amestecate cu un ou. |n mijloc se a[az` homarul [i se orneaz` cu feliu]e de ro[ii. se adaug` cåteva foi de gelatin` \nmuiate \n ap` rece. sare [i piper [i se pune pe un platou. Se strecoar`. iar zeama se strecoar`. Se serve[te rece. frumoase. piper foi de dafin o leg`tur` de verdea]` Homar cu maionez` vegetal` 400 g homar 200 g maionez` vegetal` 300 g ciuperci proaspete ienibahar nuc[oar` ras`. Se scot carnea. 400 g fri[c` 50 ml esen]` de rom un p`h`rel de coniac 100 g ciocolat` cu lapte Se aleg andive mari frumoase. la care se adaug`. Dac` fiertura nu este prea consistent`. Se adaug` creierul [i carnea de vit` [i se continu` fierberea. dup` care se adaug` aspicul [i verdea]a tocat` fin. se condimenteaz`. care se amestec` cu maioneza. Se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. morcovii. se pun lång` raci. 100 ml de småntån`. f`r` stric`ciuni. Se a[az` deoparte fica]i mari [i frumo[i. apoi se pune la fiert cu sarea. Coaja de portocal` se taie foarte fin cu un cu]it ascu]it. Se a[az` apoi pe un platou. Ciupercile se separ` de codi]e. Omlet` cu zah`r vanilat 8 ou` 200 g nuci. Salat` de andive cu fri[c` 800 g andive 6 portocale coapte. carnea de vit`. coaja de portocal`. nep`tate. mirodenii combinate [i se adun` spuma.

]elina. Carnea [i m`runtaiele se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. ro[iile se spal` [i se taie. chili [i g`lbenu[ul. {unca se taie \n buc`]ele cam de un centimetru grosime. fri[ca. \mpreun` cu vinul. Se scoate. Se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu frunze mari [i proaspete de salat` verde [i cu castraveciori din soiul corni[on t`ia]i \n feliu]e sub]iri [i lunguie]e. apoi se taie pe[ti[ori. Scoici umplute 16 scoici 100 g sl`nin` afumat` 100 g ciuperci din conserv` 100 ml ulei. se \ncinge uleiul \ntr-o Se aleg raci vii. piper Se pot alege fructe de mare congelate. piper Salat` de fructe de mare 100 g caracati]` 150 g surimi 100 g sepie 150 g crevete o leg`tur` de p`trunjel 10 ml o]et de mere 100 ml ulei 200 g piure de maz`re sare. zeama de l`måie. se scot scoicile. sare [i piper. Se las` la frigider s` se \nchege pån` a doua zi diminea]a. ciupercile. folosindu-se un cu]it bine ascu]it. verdea]a. Se pot servi cu un piure de maz`re. Ciupercile proaspete se cur`]` [i se spal`. iar de la cealalt` se stoarce doar zeama. |ntr-o salatier` se amestec` merele. un ou 100 ml sos picant o leg`tur` de p`trunjel sucul de la o jum`tate de l`måie sare. iar verdea]a se m`run]e[te. Ciupercile se c`lesc \n ulei. cimbrul [i pu]in` sare. L`måia se taie \n dou` p`r]i egale: o parte se taie cubule]e mici. condimentåndu-se cu sare [i piper. Se ia aspicul r`cit (se prepar` ca la „Pui \n aspic“) [i se adaug` [unca. rozmarin 3–4 castrave]i proaspe]i frunze de salat` verde sare. se spal` [i se tran[eaz`. care se dezghea]` \n ap` c`ldu]`. o]et. Scoicile se pun \n tigaie la foc mic. se cur`]` [i se toac` m`runt cu cu]itul. Merele se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. morcovul. 2 linguri]e de chili o leg`tur` de verdea]`. se spal` [i se d` pe r`z`toare. care este gata cam \n 10 minute. rozmarin. sare. crati]` [i se pr`jesc la foc mic aproximativ 20 de minute. 20 ml o]et o ceap`. Se amestec` sosul picant cu molu[tele [i sucul l`sat de ele. se separ` sucul [i se p`streaz` jum`tate din cochilii. verdea]` tocat` [i se potrive[te de sare. Se pune apoi totul pe un platou [i se amestec` cu pu]in ulei. sare Salat` de raci cu ciuperci 800 g raci vii 400 g ciuperci proaspete 80 ml ulei 10 ml o]et de legume cimbru.apoi feliu]e lungi [i se pun \n salatier`. Se umplu apoi scoicile cu aceast` compozi]ie [i se dau \ntr-o tav` la cuptor. Dup` ce aceast` opera]iune s-a \ncheiat. boia de ardei iute 100 ml vin alb chili. punåndu-se sare [i piper. piper Salat` de pui cu alune Salat` de crudit`]i cu porumb [i nuci 2–3 morcovi 200 g ]elin` 2 mere golden 200 g porumb fiert din conserv` frunze de ]elin` 300 g fri[c` 200 g nuci o l`måie \ntreag` zah`r pudr` dup` gust un pui \ntreg 300 g de maionez` 200 g alune nes`rate 100 ml ulei 200 g compot de ananas 2–3 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel sare. Se a[az` pe un platou [i se servesc fierbin]i. iar sl`nina se taie \n buc`]ele [i se adaug` la ciuperci. Nucile se sparg. cimbru. nucile. excep]ie f`cånd surimi de crab. Sup` de broa[te ]estoase 800 g carne de broasc` ]estoas` 2 ou`. Alunele se despic` \n dou`. t`indu-se lamele. care se taie pe jum`tate. Se amestec` totul cu fri[ca. Restul portocalelor se cur`]` de coaj` [i se despart feliu]ele. Puiul se cur`]`. o]et. ananasul se separ` de zeam` [i se taie \n buc`]i. se spal` \n mai multe ape [i apoi se fierb pån` ce se \nro[esc. cu suc de l`måie [i p`trunjel verde. Se orneaz` cu frunzuli]e de ]elin`. sco]åndu-se toat` carnea de pe oase. Toate ingredientele se amestec` cu puiul [i maioneza. Se las` la macerat la frigider. ciupercile. cu ciocolat` ras` deasupra. se stoarce zeama de la dou` portocale [i se adaug` peste andive. {unc` \n aspic 400 g [unc` de Praga 800 ml aspic de porc 300 g ciuperci din conserv` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel cimbru. de asemenea. esen]a de rom [i un p`h`rel de coniac. }elina se cur`]` de coaj` [i se rade. boabele de porumb [i se potrive[te de zah`r. Frunzele de ]elin` se spal` [i se separ` de codi]e. cånd se poate servi. l`måia. 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i. Ciupercile se scurg de apa din conserv` [i se spal` \n ap` rece. Se amestec` totul bine cu ulei. piper 308 . apoi se serve[te rece. se m`run]e[te bine cu o lingur` de lemn [i se amestec` cu maioneza. piper Morcovul se cur`]`. Cånd cochiliile se deschid. sl`nina.

m`runtaie [i legat cu mai multe scobitori. ardeiul gras. care se cur`]` \n interior [i se spal` bine. Carnea se pune la fiert \mpreun` cu legumele. se scot. Se face un rånta[ din 200 g de ceap` tocat` [i 2 linguri de bulion. apoi se dau pe r`z`toare. Se alege un boboc de ra]` de m`rime medie. P`trunjelul verde se spal` [i se cur`]` de cozi. verdea]a. 2 linguri de bulion 2 linguri de f`in`. Se las` la fiert aproximativ 60–80 de minute. apoi se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Se dau prin f`in`. Verdea]a se toac` fin. de asemenea. apoi Se alege o caracati]` de m`rime potrivit` [i se spal` bine. apoi se toac` fin. |ntre timp. se spal`. Untul r`mas se tope[te \ntr-o tav` [i se pune bobocul de ra]` umplut cu portocale. Se condimenteaz`. Past` de vinete cu caviar 4 vinete potrivite 100 ml ulei de m`sline o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g caviar o l`måie sare. se adaug` crevetele. Verdea]a se cur`]` [i se toac`. Se unge \n interior cu 30 g de unt [i 150 g de miere [i se las` o vreme s` se odihneasc`. Dup` ce s-au pr`jit bine. Se cur`]` de coaj`. 200 g unt Calamarii se cur`]`. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu garnitur` de cartofi pr`ji]i sau natur. caviarul [i se serve[te rece. Este gata \n 45 de minute [i se poate servi cu felii de portocal` proaspete. piper Pe[tele se pune la fiert \n ap` rece [i se las` 10–15 minute. o l`måie. |n acest r`stimp se cur`]` portocalele de coaj` [i se desprind feliu]e \ntregi. apoi se adun` spuma. apoi se pune la fiert \ntreag`. acestea se adaug` la måncare \mpreun` cu m`slinele. Ceapa se cur`]` [i se taie \n buc`]i mari [i ardeiul gras se taie \n få[ii lungi. precum [i cu crutoane de påine. 2 linguri de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Dup` ce s-au rumenit. sare. 30 g l`måie 30 g sl`nin` afumat` o ceap` mare frunze de ]elin` 300 g småntån`. Calamari 600 g calamari 3 linguri de f`in` 2 linguri de ulei. Ro[iile se separ` de pieli]e op`rinduse. Cånd s-au fiert destul. cu frunze \ntregi de ]elin` [i feliu]e de l`måie deasupra. apoi se servesc. se las` pu]in la scurs. ob]inåndu-se un suc concentrat. Boboc de ra]` cu portocale un boboc de ra]` 2 kg de portocale 200 g de miere. piper [i verdea]a. iar miezul se omogenizeaz` cu ulei de m`sline frecånd cu o lingur` de lemn. Se serve[te fierbinte. se adaug` sucul de l`måie. cu påine pr`jit`. Se las` s` 309 . un ardei gras un ardei iute mic 200 g crutoane de påine o leg`tur` de m`rar. pån` se ob]ine o past`. La final se drege cu ou`le b`tute [i se adaug` chili. se [terg cu un [ervet curat [i se coc la foc potrivit. dup` care se pun la scurs \ntr-o strecur`toare. spumånd. \n ap` clocotit`. la care se adaug` 2 linguri de f`in`. småntåna [i verdea]a. piper ungem puiul cu restul de miere. piper Vinetele se spal`. ardeiul iute [i se adaug` la fiert. o ceap` 80 ml ulei. sl`nina. dup` ce i s-au scos m`runtaiele. Caracati]` cu m`sline 800 g caracati]` 200 g m`sline negre 200 g småntån`. sare. Oprim cåteva feliu]e de portocal` pentru a le ad`uga la sosul din tav`.Carnea de broasc` ]estoas` se spal` bine [i se ]ine 3–4 ore la macerat \n 2 litri de ap` cu 20 ml de o]et. sare Sup` de morun cu crutoane 400 g morun 200 g crevete. adunånd spuma. ca s` nu sar`. se cur`]` [i se toac` m`runt ceapa. care se ]ine acoperit` cu capacul. l`sånd la foc moderat \nc` 10–15 minute.

Se scoate. \ntr-o tav` cu pu]in unt. 200 g de linte o c`p`]ån` de usturoi 150 ml ulei de m`sline 100 g m`sline. ornat` cu feliu]e de ananas proasp`t. apoi se adaug` ardeiul. zah`r. ardeii se spal` [i se taie julien. se cur`]` de pieli]e [i se pune \ntr-o tav` cu untul topit. timp de 40–50 de minute. 200 g småntån` 200 g compot de ananas Caracati]` la cuptor cu vin ro[u 600 g caracati]` 100 ml vin ro[u 200 g småntån` 100 ml ulei. ]inåndu-se \nc` 10–15 minute la abur. Se las` pån` cånd toate ingredientele sunt fierte bine. M`slinele se fierb \n ap` clocotit`. Se ob]ine un amestec din ou`le b`tute bine cu furculi]a sau cu telul. apoi se pune la fiert \ntreag`. Carnea de c`prioar` se spal`. piper Crabi \n sos cu miere 400 g crabi 200 g unt 2 linguri de miere. Cotletele se dau prin ketchup [i peste ele se a[az` feliile de ca[caval [i [unc`. 50 ml o]et 2 linguri de zah`r sare. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel verde piper alb m`cinat. Se s`reaz` [i se ia de pe foc cånd sunt gata. o]et. Se las` s` se coac` la cuptorul \ncins \n prealabil. 4 ou` 200 g pesmet. piper Se ia o caracati]` ceva mai mare [i se face o incizie cu cu]itul \n interior. se pun trufele. sarea [i piperul. care se adaug` \n tav`. 2 ou` 400 g m`m`ligu]` pripit` sare. 150 g unt proasp`t 3 plicule]e de zah`r vanilat 3 ou`. Se serve[te fierbinte. C`prioar` cu trufe la cuptor 800 g carne de c`prioar` 200 g trufe. se s`reaz` [i se pipereaz`. apoi se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. ro[iile se decojesc [i se dau pe r`z`toare. Separat. Se toac` m`runt [i se adaug` la måncare. cånd este c`lit se pun ciupercile. cu p`trunjel verde deasupra. amestecånd. stridiile. dup` care se omogenizeaz` småntåna. sare dup` gust Crapii se spal`. [i se toarn` deasupra legumele pr`jite. se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. Se pune ulei [i vin ro[u \ntr-o tav` [i se las` la cuptor \mpreun` cu feliile de caracati]` \nc` o jum`tate de or`. Apoi se pune mierea [i se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. se bate cu ciocanul de [ni]ele. apoi se leag` cu scobitori [i se pune la cuptor. apoi se pune la fiert \n bain-marie. zeama de la compotul de ananas [i jum`tate din fructe. cu sos picant. ou b`tut [i pesmet [i se rumenesc \n untdelemn \ncins. ro[iile [i l`måia. Se adaug` pu]in` ap`. Se adaug` ap` \n tigaie \mpreun` cu lintea [i se las` s` fiarb` 20 de minute. sare [i piper [i se umple caracati]a. timp \n care se strope[te cu sosul din tav`. iar verdea]a se m`run]e[te. \n ap` clocotit`. Se pun apoi crevetele. Ceapa se toac` fin [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie. Se condimenteaz` [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra [i m`m`ligu]` cald`. se adaug` f`ina [i se omogenizeaz`. sare. Se pune margarina \ntr-o tigaie s` se topeasc`. usturoiul pisat [i condimente. Se serve[te cald`. Se adaug` foi de dafin. untul. piper. se las` s` se r`ceasc` [i li se \ndep`rteaz` pieli]a [i såmburii. se por]ioneaz`. Se dau apoi prin f`in`. se cur`]`. piper [i se mai coace un sfert de or`. Crevete [i stridii cu sos de linte 400 g crevete 200 g stridii. Se scoate [i se serve[te cald`. condimentele [i verdea]a. cu småntån` deasupra. piper Cordon bleu 800 g cotlet de porc 300 g ca[caval. Cånd este c`lit` bine. pentru ca restul c`rnii s` se \mpacheteze peste. Sosul astfel ob]inut se toarn` peste crabi. Ceapa se c`le[te \mpreun` cu ardeiul \n ulei \ncins. Dup` 30 de minute se scoate [i se por]ioneaz`. \mpreun` cu C`]eii de usturoi se toac` m`runt [i se pun la pr`jit \n ulei \ncins. Orezul se fierbe \n ap` cu sare timp de 20–25 de minute. Crapul se spal` [i se cur`]`. 310 . o jum`tate de l`måie sare. cimbru. ro[iile [i \n final ou`le b`tute bine. De asemenea. sare. 200 g unt 3–4 c`]ei de usturoi 200 g sos picant sare. Crap cu ciuperci la abur un crap 300 g ciuperci din conserv` 100 g margarin`. Se scoate [i se serve[te cald`.scad` la foc mic. Se serve[te asortat cu feliu]e de ro[ii proaspete [i l`måie. piper Caracati]` umplut` cu sos picant o caracati]` 200 g de orez 100 g ceap` 4–5 ardei ro[ii [i verzi cimbru. 120 g ketchup 2 ro[ii. {unca se taie \n tot atåtea felii. cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. 3–4 ro[ii 2 ardei gra[i o leg`tur` de verdea]`. se cur`]` [i se pun la fiert pentru 30 de minute. foi de dafin Se alege o caracati]` de m`rime medie [i se spal` bine. Se las` astfel 45 de minute. Cotletul se spal`. småntån` [i zah`r vanilat. la fel [i ca[cavalul. Se adaug` sare [i piper [i se mai las` un sfert de or` la foc mic. pån` la jum`tatea suprafe]ei fiec`rei por]ii. Se amestec` orezul fiert cu ceapa [i ardeiul. Pe[tele se las` \ntr-un sfert din cantitatea de ap` \n care a fiert. 100 g [unc` de Praga 100 g f`in`.

.

.

.

.

Se pune uleiul la \ncins [i se adaug` ceapa. Ficatul de vi]el se spal` [i se pune \ntr-o tav` cu unt \ncins. Filé de somon cu icre de Manciuria 800 g filé de somon 200 g kiwi. sare [i piper. ungåndu-se din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n gr`sime. se spal` [i se toac` cubule]e m`runte. Se adaug` ananasul din compot m`run]it. Fazan la cuptor un fazan tån`r 200 g ciuperci o leg`tur` de verdea]` 100 g sl`ninu]` afumat` 200 g piure de maz`re 100 g unt. Cånd sunt gata se scot pe o farfurie [i se adaug` creierul \n aceea[i ap`. Apoi se spal`. se c`le[te. verdea]a m`run]it`. Se serve[te cu verdea]` m`run]it` [i condimente. ienibahar [i compotul de ananas. sare. care se pune pe un platou. se cur`]` [i se taie solzi[ori fini. 315 . se spal` bine. 30 ml o]et 100 ml ulei de m`sline 200 g ciuperci. Se face un sos din margarin` topit`. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. La final se adaug` p`trunjelul verde [i se serve[te fierbinte. se cur`]a [i se taie rondele. \mpreun` cu legumele asortate. Se coase cu o a]` rezistent` sau cu scobitori [i se introduce la cuptor. cu un piure de maz`re. sare. Morcovul se cur`]`. dup` care se completeaz` cu ap`. Se \ncinge uleiul [i se c`lesc ceapa. care se separ` de m`runtaie. Sardelele se scot din cutii [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. Dup` \nc` 30–40 de minute se scoate [i creierul. spre a-[i schimba mirosul. Morcovii se cur`]`. pån` se macereaz` bine. apoi se adaug` maz`rea. Dup` 30–40 de minute se scot [i se amestec` cu buc`]ile de pe[te pr`jit. Se fierb cu totul 50–60 de minute. Carnea de morun se pr`je[te \n ulei \ncins. piper Carnea de iepure se spal` [i se ]in 12 ore \n ap` cu o]et. piper Creierul se cur`]` de sånge [i pieli]e \n ap` rece. 2–3 cartofi o leg`tur` de verdea]`. Se las` 45 de minute. dup` care se scot pe o farfurie \ntins`. 2 morcovi 100 g maz`re. Se pun la fiert broccoli. ornat cu frunze de salat` verde din bel[ug. Peste filéurile de somon astfel preparate se a[az` amestecul de miere [i kiwi. Acestea se dau prin ma[ina de tocat [i se amestec` cu ciupercile tocate. se spal` [i se taie \n få[ii lungi. miere. se cur`]` \n interior [i se pune s` fiarb` \ntr-o crati]` acoperit pe trei sferturi cu un capac. Avocado se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. Iepure cu sardele \n sos 800 g carne de iepure 2 cutii de sardele 2 ardei gra[i 100 g ulei. sare. piper Ceapa se spal`. Filé de morun cu avocado 200 g avocado 800 g file de morun 100 g maionez`. se spal` [i se pr`jesc apoi \n untul \ncins. dup` o jum`tate de or`. \mpreun` cu zeama \n care a fost conservat. Se serve[te fierbinte. zeama stoars` de la l`måie. Ceapa ro[ie se toac` m`runt [i se adaug` [i ea amestecului. 2 linguri de småntån` o leg`tur` de p`trunjel un morcov. Fructele de kiwi se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e amestecåndu-se cu mierea. iar p`stårnacul la fel. apoi se adaug` peste fazan. 100 g unt 200 g icre de Manciuria 200 g miere Ficat de vi]el cu ananas 400 g ficat de vi]el 400 g ananas din compot 100 g miere. dup` care se poate servi. \ntr-o tav` uns` cu ulei \n prealabil. 150 g unt 300 g ciuperci proaspete Filéurile de somon se por]ioneaz`. morcovul [i ciupercile. Ciupercile se taie m`runt. Se umplu apoi cu icre de Manciuria [i se leag` cu scobitori. 100 ml ulei o ceap` mic` ro[ie. care se c`lesc 15 minute. iar cånd este gata se unge cu restul de miere [i se d` la mas`. Ardeiul gras se spal`. Se condimenteaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt. sare.Creier cu legume asortate 400 g creier proasp`t de porc 20 ml o]et. Se las` 45 de minute la fiert. Ceapa se spal` [i se taie solzi[ori. Se alege un fazan tån`r. 200 g miere o l`måie \ntreag` 100 g margarin`. sl`ninu]a afumat` tocat`. ardeiul [i ciupercile. 30 ml o]et 200 g ciuperci. Ceapa se spal`. piper Fazan \n`bu[it cu legume un fazan 2 cepe. sare. Broccoli se taie buc`]i mari. Se adaug` carnea de iepure. sp`late [i t`iate lame sub]iri. sare [i piper. apoi se las` la macerat \n ap` cu o]et. se taie cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. morcovul [i p`stårnacul \n ap` fierbinte. omogenizåndu-se cu restul ingredientelor [i cu maioneza. Ciupercile se taie lame. piper Se ia fazanul [i se las` la fezandat \n ap` cu o]et cåteva ore. Iepure cu sos de miere [i ananas 800 g carne de iepure 30 ml o]et. apoi se serve[te. Cartofii se cur`]`. Se serve[te fierbinte. Se las` la cuptor aproximativ 45–50 de minute. o ceap`. 100 g p`stårnac 100 g broccoli o leg`tur` de m`rar verde. ienibahar 200 g compot de ananas 400 g påine pr`jit` Carnea de iepure se las` \n ap` cu o]et. precum [i jum`tate din cantitatea de miere [i ciupercile cur`]ate.

Melcii se aleg vii [i. apoi se strecoar` printr-o pånz` deas`. ad`ugånd verdea]a tocat` fin [i morcovii. usturoi. cimbru. 50 g gelatin` 200 g ciuperci. Se spal` apoi cu ap` cu sare. p`stårnacul [i ]elina \ntregi. |ntr-o tigaie \ntins` se pune la topit untul. sare [i piper. sare o leg`tur` de p`trunjel verde.apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu gr`sime. o ceap` 100 g unt. cu zeam` de l`måie deasupra. Se stinge cu vin alb [i se adaug` sare [i piper. piper. Se umplu cochiliile pe jum`tate cu aceast` compozi]ie. Se mai d` un clocot. Cochiliile melcilor se spal` bine \n interior [i se scurg. care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se adaug` peste melci. piper [i verdea]`. Ceapa se cur`]` de foi. se taie \n 316 . Melci \n sos picant 1 kg melci 2 ardei iu]i coaja de la o portocal` cimbri[or frunze de ment` boia de ardei dulce rozmarin piper negru sare iodat` Midii cu sos de vin alb 400 g midii 3 linguri de f`in` 400 ml vin alb. menta. Se las` peste noapte s` se cure]e \ntr-un vas cu ap` acoperit cu un pietroi mare. apoi se pr`jesc \n unt \ncins. se spal` \n ap` rece [i se bate cu ciocanul de [ni]ele. se separ` carnea din cochilii [i se pr`je[te \n ulei \ncins \mpreun` cu usturoiul [i o ceap` tocate m`runt. cimbri[orul [i piperul negru m`cinat. pentru ca melcii s` nu ias` afar`. Melcii se cur`]` [i se fierb cum am mai ar`tat. pentru a se cur`]a intestinele. morcov. amestecånd continuu. pentru c` atunci sunt buni de consumat. apoi se introduce un melc [i se pune din nou past` de unt. sare [i piper. Se r`stoarn` totul \ntr-o tav`. Se adaug` ceapa. amestecånd cu o lingur` de lemn. cu zeam` de l`måie. Se spal` din nou [i se pun la fiert pentru 3 ore. piper Usturoiul se cur`]`. ]inåndu-se astfel cåteva ore. se spal` \n mai multe ape. Se pun \ntr-un vas de Jena cu 50 ml de vin stropi]i pe deasupra [i se servesc fierbin]i. Se ia mu[chiul de c`prioar`. apoi se pune peste ei o]etul cu 30 g sare. Dup` ce sunt fier]i. usturoi. Dup` ce lichidul scade. Se compune o past` din unt. p`trunjel tocat. 30 g nuc[oar` 3 ou`. Se las` s` se coac` pån` cånd sunt bune de måncat. un morcov cimbru. se adaug` midiile [i se completeaz` cu ap`. Se face un sos din ceap`. apoi se cl`tesc \n mult` ap` rece. se spal` [i se piseaz`. 100 g unt Se aleg melci din perioada octombrie (spre final) – martie (la \nceput). coaja de portocal`. dup` care se servesc fierbin]i. piper Lap]i orientali 400 g lap]i de pe[te 500 ml [ampanie de calitate 2 morcovi o jum`tate de ]elin` un p`stårnac mare 100 g verdea]` 600 g sup` de oase un ou. piper {ampania se fierbe la foc potrivit. Se \nvele[te fiecare bucat` \n prapur [i se d` prin ou [i pesmet. Se servesc fierbin]i. Se adaug` p`trunjelul verde. Se adaug` lap]ii de pe[te. ingredientele pr`jite. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. Cuptorul se \ncinge \n prealabil la 180°. P`str`vii se cur`]` de ma]e [i oase. piper 1 kg melci 100 ml ulei o ceap` usturoi 100 g unt cimbru o leg`tur` de p`trunjel 40 ml vin Mu[chi de c`prioar` \n prapur cu ciuperci fripte 8 buc`]i mu[chi de c`prioar` 8 buc`]i prapur de vi]el 300 g de ciuperci proaspete 4-5 ro[ii. pån` la nivelul ingredientelor. dup` care se serve[te fierbinte. Se pune apoi f`ina \n ploaie. pe cåt posibil. se spal` bine. Se pun la fiert ardeii iu]i. cu p`trunjel verde deasupra. sare [i piper [i se servesc fierbin]i. sare. |n tav` se adaug` buc`]ile de iepure tran[ate [i se las` s` se coac` 45 de minute. pån` se c`le[te. Se presar` cu sare. Se potrive[te måncarea de sare [i piper [i se serve[te c`ldu]`. zeam` de l`måie o leg`tur` de p`trunjel verde sare. se scot legumele [i se adaug` albu[ul de ou. piper [i sare. Melcii se spal` de mai multe ori \n ap` rece. \ntr-un recipient \nchis. Melci umplu]i Melci fier]i \n sos de vin 20 de melci 30 ml o]et 200 ml vin ro[u o ceap`. Se las` la fiert \nc` 35 de minute. Ideal este s` se ]in` 10 zile \ntr-un loc r`coros. P`trunjelul verde se spal`. rozmarinul. cimbru. boiaua dulce. Se \ncearc` din cånd \n cånd cu furculi]a [i se degust`. sare. cu påine pr`jit`. zeam` de l`måie o leg`tur` de verdea]` sare. P`str`vi cu ciuperci \n aspic 2 p`str`vi mari 2 c`p`]åni de usturoi. Cånd d` \n fiert se adaug` melcii \n cochilii [i se fierb o or` [i jum`tate. nuc[oar` [i verdea]` [i se servesc cu o garnitur` de ciuperci [i ro[ii fripte pe gr`tar. 100 g pesmet. tineri. extr`gånd melcii din cochilii cu o scobitoare [i \nmuindu-i \n sosul \n care au fiert. precum [i supa de oase. vin ro[u.

Se mai las` 10–15 minute. Pui de balt` cu sos de chili 400 g pui de balt` o l`måie. Cu acest amestec se umplu potårnichile [i se pun apoi \ntr-o tav` la cuptor. Se unge o tav` cu restul de unt [i se a[az` carnea. Se adaug` verdea]a tocat` m`runt [i anasonul [i se serve[te cald`. Dup` acest interval se adaug` stridiile [i piperul [i se continu` fierberea \nc` 10–15 minute. \n care se c`lesc m`runtaiele. Se servesc dup` 30 de minute. Piept de prepeli]e cu trufe [i ficat de gåsc` 2 prepeli]e tinere 200 g ficat de gåsc` 200 g ciuperci. cu restul de fructe proaspete ad`ugate deasupra [i crutoane de påine pr`jit`. condimente. sare. se tran[eaz` [i se pr`je[te \n 80 g de unt \ncins. Se las` 35 de minute la cuptor. Se iau potårnichile [i se spal`. dup` ce au fost bine legate cu scobitori. apoi se adaug` sosul de chili. Stridiile se spal` bine \n mai multe ape. 3–4 ro[ii 50 g sos de chili o leg`tur` de verdea]`. cånd sunt aproape gata. nuc[oara. apoi se serve[te cu verdea]` tocat` fin [i zeam` de l`måie. sare. Se las` 45 de minute la cuptorul \ncins [i se presar` cu verdea]` tocat` fin. cånd se serve[te rece. Se \nmoaie gelatina \n ap` rece [i se adaug` la fiertur`. Se serve[te cu garnitur` de morcovi fier]i [i gogo[ari \n o]et. piperul [i verdea]a. portocalele. Cånd s-au r`cit. 200 g rodii 200 g mandarine 200 g miere de salcåm 100 g unt proasp`t crutoane de påine pr`jit` Rodiile se cur`]` de coaj` [i li se scoate miezul din care se stoarce zeama. [i chimenul. Se tope[te untul [i se c`lesc ro[iile [i ardeii. iar ciupercile se m`run]esc. ad`ugåndu-se f`ina. Se face un sos din unt \ncins [i miere. apoi se pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. 100 g unt 4–5 ardei gra[i. Pieptul de ra]` se spal`. sarea [i piperul. care se taie \n dou`. Se pun la c`lit \n unt \ncins. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. 317 . se spal` [i se scurg pe un [ervet uscat. pe l`]ime. verdea]` [i ap` cåt s` acopere totul [i se scade la foc mic. se ia crati]a de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. iar ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie pe[ti[ori. sare. anason. Cånd sunt bine fierte. Se serve[te fierbinte. chimen Prepeli]ele se separ` de piele. gutuile [i ananasul. cånd se scoate [i se adaug` mierea. Ardeiul gras se spal`. Plachie de stridii 400 g stridii 3–4 ardei gra[i. Ro[iile se decojesc [i se taie lame sub]iri. care se spal` bine \n mai multe ape reci. ungåndu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`. se spal` [i se piseaz`. Apoi se taie p`trate ficatul de gåsc` [i trufele. se adaug` ciupercile. piper Prepeli]ele se spal` [i se cur`]`. cu m`m`ligu]` cald`. piper De la broa[te se folosesc doar picioarele din spate. Aceast` compozi]ie se pune \ntr-o tav` \mpreun` cu prepeli]ele por]ionate. piper. Portocalele [i gutuile se cur`]` [i se toac` m`runt. Se las` cam 30–35 de minute. Piept de ra]` cu fructe exotice 800 g piept de ra]` 200 g kiwi. Usturoiul se cur`]`. Dup` 35 de minute. apoi li se scot m`runtaiele [i se pr`jesc \n 50 g de unt \ncins. ad`ugåndu-se ap`. Verdea]a se taie m`runt. Se serve[te fierbinte. \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de fructe. cur`]ate [i sp`late. la care se adaug` o lingur` de bulion. Se las` la frigider pån` a doua zi. 100 g unt o lingur` de bulion o leg`tur` de verdea]` 400 g m`m`ligu]`. 100 g miere 100 g unt Carnea de vånat se d` prin ma[ina de tocat [i se pune la pr`jit \n ulei \ncins. \mpreun` cu boabele de soia. Se servesc cu m`m`ligu]` cald`. Mandarinele se cur`]` [i se despart feliu]ele. Se adaug` carnea de prepeli]`. anasonul. Ardeiul se pune \ntr-o crati]` la fiert cu usturoiul [i sere. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se taie cubule]e. se umplu prepeli]ele cu sosul format \n crati]` [i se introduc pentru 15 minute la cuptor. sare Prepeli]e cu m`sline [i condimente 2 prepeli]e 200 g m`sline ienibahar. sarea [i picioarele de pui de balt`. Potårnichi umplute cu fructe 4 potårnichi 2 portocale.buc`]i [i se pun la fiert \mpreun` cu sarea [i usturoiul pisat. 50 g ananas 2 gutui. piper [i sosul picant. Se adaug` m`slinele separate de såmburi [i tocate m`runt. piper Prepeli]e \n sos de vånat cu chimen 2 prepeli]e 300 g carne de vånat 200 g sos picant 30 g soia 2 morcovi 100 g gogo[ari \n o]et 100 ml ulei 2 linguri de f`in` sare. ap`sånd cu o lingur` de lemn. nuc[oar` 100 g margarin` o leg`tur` de m`rar proasp`t 400 g m`m`ligu]` sare. l`sånd circa 20 de minute. 200 g usturoi o leg`tur` de verdea]` 20 g anason. ienibaharul.

.

.

miere. Se adaug` apoi m`slinele [i ciupercile. Raci umplu]i cu orez 1 kg raci 200 g orez 100 g ciuperci 100 g m`sline 100 g unt sare. Carnea de porc se \mparte \n patru buc`]i egale. Se face un sos din unt topit. Sepiile se spal` [i se face o incizie \n interior. Se serve[te cu feliu]e proaspete de portocal`. Sl`ninu]a afumat` se taie m`runt. ornat cu frunze de salat` verde. scor]i[oara [i zah`rul vanilat. apoi se condimenteaz` [i se d` la mas`.Pui fiert cu miere [i scor]i[oar` un pui mare 200 g miere. Se scot [i se separ` carnea de la cozi. Ciupercile se taie lame. o esen]` de rom usturoi verde. chimen o jum`tate de pachet de unt o leg`tur` de p`trunjel 200 g sos de ro[ii proaspete 200 g ciuperci. Se adaug` gelatina [i se d` la rece. M`slinele se separ` de såmburi. Din aceast` compozi]ie se iau cu lingura por]ii [i se adaug` pe buc`]ile de carne. cimbri[or. zah`r vanilat [i coniac. s` se p`trund` bine. Astfel preg`tite. uleiul. Pulp` de c`prioar` cu condimente \n aspic o pulp` de c`prioar` 3 c`p`]åni de usturoi 20 ml o]et de mere 30 g nuc[oar` ras`. 200 g miere zeama de la o l`måie 100 g unt. Ra]a se spal` [i se tran[eaz` feliu]e sub]iri. verdea]a m`run]it`. l`sånd s` fiarb` pån` ce scade suficient. Se condimenteaz` [i se a[az` pe o farfurie. Apoi se s`reaz` [i se pipereaz`. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. 200 g nuci 40 g scor]i[oar` 100 ml coniac. piper Rulouri de carne cu ciuperci 400 g carne de porc 200 g m`sline un ou. se taie feliu]e. La final se pune coniacul. Se adaug` mierea. care se pune deoparte. chimen [i cimbri[or. scobindu-se spre a putea fi umplute. se amestec` cu mierea [i whisky-ul [i se c`lesc \n unt topit. Se pune totul \ntr-o tav` [i se d` 45 de minute la cuptor. cånd se pot servi. separåndu-se de pe oase. Se pune sare [i se las` s` se r`ceasc`. piper Se taie fileuri din carnea de raci [i se a[az` pe o farfurie. Sitari frip]i pe gr`tar 2 sitari 100 g sl`nin` 200 g ciuperci proaspete 200 g maz`re 200 g vinete sare. ad`ugåndu-se ap` cåt cuprinde. 30 g gelatin` 100 g sl`ninu]` afumat` 150 g ciuperci din conserv` sare. piper. Carnea se spal` [i se las` la macerat \n o]et. scor]i[oar` 100 ml ulei frunze de salat` verde 3 plicule]e de zah`r vanilat 200 ml coniac care se adaug` carnea de raci [i se pr`jesc \mpreun` 35 de minute la foc mic. Buc`]ile de raci se umplu cu orezul fiert amestecat cu ciuperci. zeam` de l`måie. iar cu acest amestec se umplu sepiile [i se dau la cuptor pentru 35–40 de minute. Se a[az` pe un platou. se unge cu \nc` dou` linguri]e de miere [i se serve[te fierbinte. curry. chimen Se ia puiul [i se spal`. care se ruleaz` [i se leag` bine cu scobitori. dup` care se pune \ntr-o crati]` s` fiarb` la foc potrivit. la foc potrivit. Portocalele se cur`]` de coaj`. Sepii umplute cu orez 2 sepii de m`rime potrivit` 200 g orez 200 g portocale 100 g unt 200 g miere 100 ml whisky Ra]` cu miere [i nuci pisate o ra]` de m`rime potrivit` 200 g miere. Se scot pe un platou [i se servesc cu sos de ro[ii condimentat. se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n unt \ncins. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. amestecånd continuu. miere. Raci cu curry 1 kg raci vii 30 g curry. esen]` de rom [i whisky la Sitarii se cur`]` [i se tran[eaz`. Orezul se fierbe \n ap` cu sare 20 de minute. cu pu]in usturoi verde tocat deasupra. Se serve[te a doua zi. Orezul se fierbe 20 de minute \n ap` cu sare. Se face un sos din unt \ncins. 30 ml whisky Nucile se cur`]` de coaj`. dup` care se adaug` ciupercile t`iate. se pr`jesc \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau prin ma[ina de tocat. Se adaug` orezul. 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. piper Racii se spal` bine [i se pun la fiert timp de 30 de minute. Se pr`jesc \n unt \ncins pån` ce carnea de raci se \nro[e[te. apoi se frig pe gr`tar \mpreun` cu vinetele t`iate få[ii [i ciupercile. sare. scor]i[oar`. iar gelatina se \nmoaie \n pu]in` ap` rece. Se adaug` sl`ninu]a feliat`. apoi se scurge [i se cl`te[te cu ap` rece. Se serve[te fierbinte. Oul se bate cu sare. pentru 10 minute. piper. iar ciupercile (de m`rime medie) se frig pe gr`tar. [i se las` 35–40 de minute. apoi se fierbe maz`rea un sfert de or` [i se paseaz` cu lingura de 320 . chimen [i m`sline [i se leag` cu scobitori. Toate acestea se pun la fiert \mpreun` cu nuc[oara ras` [i se las` cam 45 de minute.

.

.

.

.

pe lungime. Sos din miere cu scor]i[oar` 400 g miere 100 g unt 200 g scor]i[oar` 200 g nuci. {ni]el de iepure umplut cu ciuperci 800 g carne de iepure macr` 200 g m`sline negre 200 g pesmet 2 ou`. Cl`titele se pr`jesc la foc mic \ntr-o tigaie de teflon bine \ncins` \ntr-o pic`tur` de ulei. Stridiile se spal` [i se frig pe gr`tarul \ncins. Stridii fripte cu sos caramel 400 g stridii o l`måie. apoi se ]ine cåteva ore \n ap` cu o]et. 200 g kiwi de zmeur` [i pu]in ulei [i se face o past` omogen`. Cånd sunt gata. apoi se pr`jesc \n unt \ncins. Restul de portocale [i kiwi se cur`]` [i se taie feliu]e. \ncorporånd [i m`slinele. ciocolat` topit`. Dou` ou` se bat cu ciupercile. Totul se omogenizeaz` cu surimi de homar [i condimente. piper Bananele se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. Cu aceast` crem` se pot unge tartinele. 325 . mierea [i scor]i[oara. alc`tuindu-se un piure. Se serve[te rece. Se servesc cu caviar al`turi. ceap` tocat`. Se stinge turnånd deasupra mierea. se scot pe un platou. coniac [i 50 g kiwi m`run]ite [i c`lite \n toat` cantitatea de unt. Se alc`tuie[te o crem` din untul amestecat cu castrave]i mura]i t`ia]i fin. Se amestec` 350 g de miere cu 180 g de unt. 100 g kiwi Cl`tite cu lichior de zmeur` 800 ml lapte 400 g f`in` 40 ml lichior de zmeur` 1 kg fri[c` 400 g kiwi o lingur` de zah`r 100 ml ulei. 30 ml lichior. esen]` de rom. zah`r vanilat. Se pun la pr`jit \n unt. ienibahar [i cimbru. Se a[az` stridiile pe platoul special ales [i sosul caramel al`turi. iar sosul lor se adaug` separat. ornat cu feliu]e de fructe proaspete. sare. Bomboane din miere \n ciocolat` 400 g miere 200 g unt 200 g ciocolat` 200 g fulgi de nuc` de cocos un plicule] de zah`r vanilat 2 sticlu]e de esen]` de rom 30 ml lichior de portocale. verdea]a m`run]it`. Se dau prin oul r`mas [i pesmet. nucile. cimbru sare. Se fierb pån` ce devin un sos bine \nchegat. sare. 100 g miere 100 g ciocolat` de cas` 300 ml fri[c` Surimi de homar se toac` [i se folosesc la acest preparat \n stare natural`. Se pun la copt 15 minute \ntr-o tav` uns` cu restul de unt. Acesta se condimenteaz` [i se al`tur` sitarilor. zeama stoars` de la l`måie [i coniac. se dau prin restul de miere [i fulgi de cocos [i se dau la frigider pån` a doua zi. 100 g unt ienibahar. Dup` preferin]`. Se adaug` zah`rul [i se las` s` se caramelizeze. {ni]elele se umplu cu aceast` compozi]ie [i se leag` cu scobitori. 100 g zah`r 20 ml coniac 200 g salat` de ]elin` 200 g fri[c` se separ` de såmburi [i se m`run]esc. ca garnitur` pentru diverse månc`ruri mai preten]ioase sau diverse dulciuri mai sofisticate. se adaug` pu]in` zeam` de l`måie [i se amestec` cu fri[c`). Cl`tite cu sos de portocale 40 g unt 300 g portocale 8 foi de cl`tite 30 ml lichior 50 ml suc de l`måie. piper Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se umplu cl`titele cu fructele caramelizate. tocate [i pasate. sare [i piper. Banane flambate cu coniac 400 g banane 200 ml coniac 20 g unt. Cu aceast` crem` se umplu cl`titele [i se servesc dup` cåteva ore. lichior Se face un sos din 200 g portocale tocate. cånd s-au r`cit bine. apoi se adaug` fructele de kiwi. 30 ml coniac 100 g zah`r pudr`. Se serve[te fierbinte. Se face un sos din zah`rul ars la foc potrivit. Untul se pune \ntr-o crati]` la foc mic.lemn. lichior de portocale [i g`lbenu[urile separate de albu[. Se servesc reci. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se paseaz` bine cu o lingur` de lemn. cu salat` de ]elin` cu fri[c` (]elina se d` pe r`z`toare. spre a-[i pierde mirosul. se poate dilua cu lapte sau \ngro[a cu f`in`. Se serve[te imediat. suc de l`måie. Se serve[te rece. 200 g ciuperci 200 g caviar. zah`r. 3 ou` Surimi de homar cu crem` 400 g surimi de homar 200 g castrave]i mura]i o ceap` 200 g unt o leg`tur` de verdea]` sare. apoi se toarn` coniac [i se d` foc compozi]iei din tigaie. M`slinele Se amestec` laptele pu]in c`ldu] cu f`ina \n ploaie. sare Se ia carnea de iepure [i se tran[eaz` \n opt buc`]i egale. se r`cesc. Se dau la mas` [i se servesc c`ldu]e. apoi fri[ca [i ciocolata ras`. piper. Cånd sunt gata. se face o crem` din fri[c` [i fructele de kiwi cur`]ate.

200 g fri[c` Se \ncorporeaz` f`ina cu ou`. 100 g migdale 200 g \nghe]at` de vanilie sau asortat` 100 g ciocolat` ras` 200 g margarin` 50 ml esen]` de rom 200 g zah`r. pe cåt posibil. iar cånd se scot. 326 . f`ina. 100 g migdale o sticlu]` de esen]` de rom ore la frigider [i se servesc reci. zah`rul. dup` imagina]ia fiec`ruia. Se decoreaz` cu fri[c` [i cacao [i se las` 4–5 ore la rece. Nucile se sparg cu cle[tele special de nuci. fri[c` [i zah`r. pu]in unt [i sare. dup` care se taie \n dou` p`r]i egale [i i se scot semin]ele. Cu acest amestec se umplu co[ule]ele [i se serve[te dup` ce a stat cåteva ore la frigider. \n farfurioare speciale de pr`jituri. lichior de ment` [i ap`. praf de copt. 200 g kiwi 100 g ciocolat`. dup` care se scot [i se decoreaz` cu fri[c`. Se adaug` whisky. Se scot [i se las` la r`cit. sare Se scoate coaja de la portocale. esen]a de rom. apoi se amestec` cu ciocolata ras`. se dau prin cacao [i se servesc reci. cacao. pentru a se transforma \ntr-un co[ule]. nucile date prin ma[ina de tocat. Trufe de ciocolat` cu migdale 400 g cacao 100 g coniac. zah`rul [i fri[ca. migdalele [i esen]a de rom. apoi se pun la copt \ntr-o tav` uns` \n prealabil. Restul de unt se amestec` cu migdalele [i ciocolata ras`. Se por]ioneaz` [i se serve[te. Trufe de ciocolat` cu fri[c` 400 g cacao 100 g esen]` de rom 100 g gem de vi[ine 100 g coniac 200 g margarin` 200 g zah`r 100 g fri[c` Se amestec` ciocolata de menaj topit` cu margarina. Frunzele de ment` se piseaz` bine [i se amestec` cu mierea. laptele [i un plicule] praf de copt. 2 ou` 100 g cire[e din compot un plicule] de praf de copt 200 g migdale 200 g ciocolat` cu lapte 200 g fri[c`. Se pot p`stra la frigider \nc` 4–5 zile. Se fr`månt` bine [i se d` la frigider 2 ore. sunt gata \ntr-un sfert de or`. coniacul. Se las` cåteva Blatul de tort se taie \n dou` buc`]i egale. ad`ugåndu-se peste inimioarele de ciocolat`. lapte. Tort truf` cu lichior de ment` 600 g cacao 100 g whisky 100 g lichior de ment` un blat de tort 150 g nuci 200 g zah`r 200 g margarin` 400 g fri[c` 100 g fructe confiate Se amestec` margarina cu gemul de vi[ine. margarina. |ntre timp. Apoi se unge o form` de tart` [i se muleaz` compozi]ia. Pentru ornat. laptele. 100 ml lapte 200 g nuci.Co[ule]e din coaj` de portocale 800 g portocale 200 g fri[c`. 100 g unt proasp`t 200 g zah`r. Se dau la frigider pån` a doua zi. zah`r. 200 g zah`r 200 g margarin` 100 g fri[c` Tart` de ciocolat` cu fri[c` [i migdale 300 g f`in` 100 g unt. f`r` a se altera. cu care se ung blaturile de tort. 100 g fri[c` Trufe cu whisky [i nuci 400 g cacao 100 g whisky. se cur`]` [i se rumenesc \ntr-o tav` introdus` la cuptor. 3 ou`. Se amestec` apoi cu cacao. Dac` cuptorul este bine \ncins. coniacul [i fri[ca. se face un cornet din celofan \n care se introduce fri[ca [i se orneaz` trufele. Fructele de kiwi se cur`]` [i se taie feliu]e. Se servesc reci. Ou`le se bat cu zah`r [i se amestec` cu margarina. Inimioare de ciocolat` cu nuci 200 g margarin` 400 g ciocolat` de menaj un plicule] de praf de copt 300 g f`in`. margarin`. fructe confiate. Se face o crem` din cacao. esen]` de rom [i se dau prin fulgi de nuc` de cocos. 100 g coniac 150 g nuci Migdalele se dau prin ma[ina de tocat. margarin`. se formeaz` inimioare [i se a[az` \n tav`. iar cånd se scoate. Se las` la copt 30–40 de minute. Pepene galben cu fri[c` [i ment` un pepene galben de 2. coniac [i cacao. Se unge o tav` cu unt. Se d` pentru 30–40 de minute la cuptor.5 kg 50 g frunze de ment` 100 g bobi]e de rodii 400 g fri[c` 30 ml coniac. \ntreag` [i se fac t`ieturi cu cu]itul \n zig-zag. se las` s` se r`ceasc`. Nucile se cur`]` de coaj` [i se piseaz`. whisky. se adaug` bobi]ele de rodii. coniac. dup` care se por]ioneaz` [i se orneaz` cu cire[e din compot. ou`le. cånd se pot servi cu \nghe]at` de vanilie sau asortat` [i ciocolat` ras` deasupra. Ambele se \nsiropeaz` cu o solu]ie din 30 g zah`r ars. care se a[az` separat. fri[ca. Se las` la frigider pån` a doua zi. fri[c`. miere Se ia pepenele galben [i se cur`]` de coaj`.

251. 240–241 262–263. 133 127 6–7 235 299 312-313 324 327 . 33. 80–81. 125. 65. 280–281. 89. 97. 274–275. 138–139. 106–107 120–121. 267. 158–159. 176–177. 309 18–19. 92–93. 68–69. 189. 318–319 SC PRINCIPAL CONSTRUCT SRL SC REGAL SA SOCIETATEA ROMÅN~ PENTRU ASIGURAREA CALIT~}II SC STENYON COM SRL SC UNICOM DAN SRL SC ZEPTER INTERANTIONAL ROMANIA SC WEST AIR GROUP 43.INDEX de mare publicitate BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH SC IFANTIS ROMANIA SRL SC ALLSA INDUSTRIALS SRL SC BRENNTAG ROMANIA SRL SC COVALACT SA SC FRANKE ROMANIA SC GLOBAL SERVICES GROUP SRL SC KOTANYI CONDIMENTE SRL SC NEGRO 2000 SRL SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 334-335. 155. 143. 48–49. 187. 340-341 31 53 321 314 168–169 29.

.

165 Aluat de friganele 288 Aluat fraged cu zer 288 Aluat pentru pasc` 128 Aluat pentru pizza 290 Andive \n`bu[ite la cuptor 238 Anghemacht de pui 183 Antricot de vit` cu ciuperci [i småntån` 183 Antricot de vit` la gr`tar cu sos ]ig`nesc 158 Antricot de vit` umplut 184 Antricot de vi]el pané 46 Aperitiv de ciuperci cu maionez` dietetic` 237 Ardei cop]i 294 Ardei gras uscat 294 Ardei iu]i \n o]et 294 Ardei umplut cu orez [i cartofi 244 Ardei umplu]i cu brånz` dulce [i m`rar 248 Ardei umplu]i cu carne 137 Ardei umplu]i cu salat` de vinete 276 Ardei umplu]i mura]i 294 Arpagic conservat 294 Arpagic cu m`sline 261 Arpagic cu miere 36 Artos 273 Aspic de pas`re 135 Aspic de pe[te 237 Biscui]i cu susan 216 Biscui]i de post 270 Boabe de porumb murate 294 Bob b`tut 126 Boboc de ra]` cu portocale 309 Bolovan de f`in` 108 Bomb` cu piersici [i cafea 216 Bomboane din miere \n ciocolat` 325 Bor[ bucovinean 81 Bor[ cu carne afumat` 107 Bor[ cu chi[c` (cal