Consilier de specialitate: Stelian Nistor, redactor [ef „Buc`t`ria pentru to]i“

© 2004 House of Guides Tel: (0040)21-222 66 20, Fax: 222 15 49, E-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro

© Toate drepturile apar]in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interzis` reproducerea integral` sau par]ial` a lucr`rii sub orice form`, f`r` permisiunea scris` a Editurii House of Guides.

© All rights reserved. Copyright by House of Guides. This book may not be reproduced in whole or in part without written permission of House of Guides.

ISBN 973-86412-0-9

Prefa]`
Ce a[ putea s` spun cuiva despre singura Elve]ie cu Delt` [i ie[ire la mare din lume? C` de fapt se nume[te Romånia? C`, uneori, e minunat`? C` uneori mi-a[ dori s` fie [i mai [i? C` nu numai uneori, ci de fapt tot timpul, Romånia e ]ara mea? A[a am sim]it eu s` \ncep aceast` introducere la un... ghid gastronomic. Poate prea afectuos, prea poetic, dar pur [i simplu a[a am sim]it, tocmai pentru c` e vorba de Ghidul gastronomic al Romåniei, adic` al ]`rii mele! {i apoi, ca s` mai glumim, eu sunt convins c` romånul s-a n`scut poet, dar, de fapt, nevasta l-a obligat s`-[i ia serviciu [i de asta a ajuns pån` la urm` inginer, profesor, gazetar sau actor! Un ghid r`måne \ns` un ghid, de orice fel ar fi, el are menirea s` te \ndrume, s` nu te lase s` te r`t`ce[ti. Mi-aduc aminte c` prima dat` cånd am fost la Paris, la \ntoarcere m-a adus un [ofer francez care nu mai mersese spre Romånia pån` atunci. Pre]ul ce-l aveam de pl`tit era s`-i fiu copilot, s` ]in drumul dup` harta rutier`, adic` dup` un...ghid. {i eu f`ceam asta pentru prima oar`, dar ghidul era atåt de bine f`cut, \ncåt pån` cånd am intrat \n Romånia, am mers [nur, f`r` nici cea mai mic` ezitare sau abatere. Cum am trecut \ns` de Oradea, ne-am cam r`t`cit un pic! Tot a[a [i un ghid gastronomic trebuie s` te ajute s` nimere[ti exact acolo unde ai gust s` ajungi, s`-]i fie foarte bine semnalate autostr`zile care poart`, de exemplu, numele Sarmalei; de acolo s` te conduc` pe drumurile cele mai bune pån` fix \n poarta celei mai potrivite solu]ii sau re]ete de \mbinare a c`rnii tocate cu varza, vi]a de vie ori foaia de hrean. |n copil`rie eram convins c`, de exemplu, aceea[i sarma e originar` din chiar satul bunicilor mei de pe lång` Suceava, puteam s` [i jur. Pe urm`, am aflat surprins c` vine din cu totul alt` parte, dar [i c`, din popasul f`cut pe la romåni, [i-a mai ad`ugat un plus de „farmec“! {i cåte [i mai cåte minun`]ii pe care ]i le poate dezv`lui un astfel de ghid, bun nu numai pentru str`inii c`l`tori prin gastronomia noastr` na]ional`, dar cu siguran]` [i pentru noi, tr`itorii de pe t`råmul fermecat al buc`t`riei bunicilor! Cånd zici „gastronomia Romåniei“ sun` ca [i „armata Romåniei“ sau chiar „independen]a Romåniei“, adic` ceva ce ne apar]ine temeinic [i, mai ales, ceva cu care ne måndrim [i care trebuie ap`rat. {i de ce n-ar fi a[a, c` de la daci \ncoace am tot adunat ce a fost mai bun de pe la cei ce-au poposit pe aici, a[a cum au f`cut de fapt toate popoarele lumii, ca s` le topim \ntr-o „oal` na]ional`“ \n care miroase cåte pu]in [i a Europa, [i a Balcani, [i a Asia, dar \ntr-un fel pe care, totu[i, numai la noi \l po]i g`si. Asta [i pentru c` numai la noi se g`te[te [i ca la munte, [i ca la [es, [i ca \n Delt`, [i ca la mare, \ntr-o singur` ]ar`, frumoas` ca Elve]ia de care vorbeam la \nceput. Cum, pe unde [i \n ce fel, afl`m exact din ghidul pe care tocmai \l ]ine]i \n mån`. Drum bun [i aten]ie la semnaliz`ri!

Cu drag, al Dumneavoastr` Stelian Nistor, \n calitate de redactor [ef al revistei „Buc`t`ria pentru to]i“

Toate \]i ies fragede [i bune

G`te[te rapid d` gust månc`rii \nva]` pas cu pas re]etele celebre \ncearc` bun`t`]ile str`bunicii descoper` trucurile gospodinelor des`vår[ite preg`te[te-te pentru s`rb`tori respect`-]i s`n`tatea afl` secretele profesioni[tilor gust` felurile str`inilor vezi ce m`nånc` personalit`]ile sf`tuie[te-te cu cititorii cå[tig` bani doar cu ce [tii tu s` faci \n buc`t`rie delecteaz`-te cu pove[tile [i istoriile despre oameni din trecut [i bucatele lor minunate Cump`r` \n fiecare lun` revista cu idei pentru toate zilele anului

Buc`t`ria pentru to]i
alint`-]i familia, bucur`-]i sim]urile, uime[te-]i prietenii

Cuprins
PREFA}~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istoria buc`t`riei române[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A MÂNCA {I A BEA ROMÂNE{TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M`m`liga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarea \n bucate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceapa [i usturoiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |nso]irea bucatelor cu b`utura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA TRADI}IONAL~ ROMÅNEASC~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Banat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Bucovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Dobrogea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Maramure[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Muntenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Oltenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA ROMÅNEASC~ MODERN~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de fiecare zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria dietetic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de diabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de hepatit` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Cr`ciunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Pa[telui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Adormirii Maicii Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate m`n`stire[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preparate vegetariene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produse conservate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria galant` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 21 23 27 32 37 39 41 59 73 85 101 113 131 149 163 165 237 237 244 248 252 257 261 361 265 268 270 273 276 294 307

INDEX DE MARE PUBLICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 INDEX DE RE}ETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 5

SOCIETATEA ROMÅN~ PENTRU ASIGURAREA CALIT~}II este lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management
Dr. ing. Dan Grigore Stoichi]oiu Pre[edinte SRAC

SRAC este partener IQNet - cea mai prestigioas` organiza]ie interna]ional` de certificare

Reporter: Domnule Dan Stoichi]oiu, v` rog s` puncta]i cåteva elemente privind activitatea [i rezultatele SRAC, politica [i obiectivele sale, principalele realiz`ri [i locul pe care-l ocup` \n domeniul s`u de activitate. Dan Grigore Stoichi]oiu: A[a cum se [tie, SRAC este o asocia]ie profesional`, non-profit, care are ca principal obiect de activitate evaluarea conformit`]ii [i certificarea sistemelor de management [i a produselor. Politica noastr`, orientat` spre clien]i, este de a le oferi toate serviciile de evaluare de care au nevoie pe pia]` \n rela]iile comerciale [i cu autorit`]ile, la un grad \nalt de profesionalism, care s` le aduc` [i un plus de valoare ad`ugat` [i care s` le [i satisfac` toate exigen]ele, oferindu-le \ncredere, credibilitate [i recunoa[tere a certific`rilor. SRAC este partener IQNet, cea mai prestigioas` organiza]ie a organismelor de certificare din lume. Astfel, certificatele SRAC sunt \nso]ite de certificatele IQNet cu recunoa[tere interna]ional`. Putem spune c` prin num`rul organiza]iilor certificate (peste 1600 de certific`ri ISO 9001) [i prin domeniile de certificare promovate, SRAC de]ine pozi]ia de lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management. Totodat`, SRAC s-a dovedit [i un deschiz`tor de drumuri pe pia]a romåneasc`, realizånd prima certificare \n domeniul siguran]ei [i igienei alimentare, respectiv certificarea HACCP (Hazard Analyses & Critical Control Points). Reporter: Ce reprezint` aceast` certificare HACCP? Dan Grigore Stoichi]oiu: HACCP este un sistem pentru siguran]a alimentelor bazat pe prevenire. Prin evaluarea riscurilor posibile, care pot afecta calitatea unui aliment sau procesul de ob]inere a acestuia, sistemul HACCP face posibil` prevenirea contamin`rilor [i/sau reducerea la un nivel acceptabil a poten]ialelor riscuri inerente diferitelor proces`ri ale alimentelor, care ar putea genera riscuri pentru consumatori. Conceptul HACCP sistematizeaz` toate prevederile de baz` ale inspec]iei sanitare, dovedindu-se o metod` simpl` [i eficient` a realiz`rii controlului [i autocontrolului pe linia igienei alimentelor. Sistemul HACCP \mpreun` cu un sistem de management al calit`]ii ISO 9001 formeaz` un foarte eficient sistem de management al siguran]ei alimentelor. Implementarea unui sistem de management al siguran]ei alimentelor reprezint` o abordare sistematic` pentru a preveni producerea alimentelor nesigure. Reporter: Care sunt firmele care au ob]inut certificarea HACCP din partea dumneavostr`? Dan Grigore Stoichi]oiu: Pån` \n prezent SRAC a eliberat 5 certificate HACCP. Prima organiza]ie care a reu[it acest lucru este SC MURFATLAR ROMÅNIA SA \n 2002. Celelalte sunt: SC HELVETICA MILK SRL, SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, SC AVE IMPEX SRL [i SC C+C SA.

.

.

H. Sibiu Banat: Arad. II d.–sec.–anul 1821) Influen]a occidental` (1821–1918) Buc`t`ria romåneasc` modern`: Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918–1950) Epoca re]etarului comunist (1950–1980) Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980–1989) Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990–pån` ast`zi) Structura editorial` Ghidul este structurat pe opt regiuni istorice. Bihor.) Influen]a roman` (sec.) Influen]a migra]iunilor (sec. Buz`u.–sec. Br`ila. H. Gorj. Bistri]a-N`s`ud.H. Ardeal: Alba. Tulcea Maramure[: Maramure[. Din acest motiv jude]ele Arad. XIII d. C`l`ra[i. Timi[ Bucovina: Boto[ani.) Influen]a oriental` (sec. Giurgiu. Satu Mare Moldova: Bac`u.H. Cluj.–sec. Gala]i. VI \. Vaslui. III d. Ilfov. Hunedoara. Mure[.H. III d. Suceava Dobrogea: Constan]a. Cara[-Severin. Covasna.H. Neam]. Ialomi]a.Istoria buc`t`riei romåne[ti Cronologie Buc`t`ria romåneasc` tradi]ional`: Buc`t`ria dacic` (sec. S`laj. Vrancea Muntenia: Arge[. Mehedin]i. Bra[ov. Bucovina [i Moldova. Ia[i. Olt. Dåmbovi]a. II d. Prahova. Teleorman Oltenia: Dolj. Harghita. delimitate \n concordan]` cu specificul gastronomic al zonei.H. Vålcea 9 . Boto[ani [i Buz`u au fost incluse \n regiunile Banat. XIII d.

.

.

De[i dacii aveau „patimi prea mari“ pentru vin. mu[tarul). de fapt.. o serie de zemuri. care a permis coacerea [i fierberea [i. tari [i t`måioase.H. frugal`. De[i cre[teau animale [i beau lapte (de oaie. ci simple re]ete de campanie. lipie sau coptur`. foarte boga]i \n a[a-zisa voastr` s`r`cie. uneori sofisticat`. vånatul. cel pu]in.H. mult mai tårzie. romånii. Pl`cinta roman` \n Dacia Influen]a roman` (sec. Pe lång` celelalte \ndeletniciri (cultivarea cerealelor. divers`. aluaturile umplute cu toc`turi diverse. III d. Påinea. prelucrarea uneltelor din fier [i folosirea ro]ii olarului au dezvoltat [i \mbun`t`]it masa str`mo[ilor no[tri. De[i foloseau deja legumele (varza. Cu toate acestea. mai ales c` legiunile n-au transportat \n Dacia mesele opulente ale st`pånilor de la Roma. este invitat la o mas` destul de frugal`: carne de vi]el fript` pe j`ratec. aceast` dihotomie s-a p`strat pån` ast`zi [i e vizibil` \n diferen]ele dintre masa zilnic` a ]`ranului romån [i cea a ora[eanului bogat. |nc` de acum \ncepe polarizarea buc`t`riei romåne[ti: cea a ]`ranilor. crupele fierte de hri[c` [i celebrul „gråu fiert“. Descoperirile arheologice ne relev` \ns` apari]ia ]estului (oal` de p`månt cu capac.H. II d.„Dac` ar fi s` m` iau dup` «tchiorba» aceasta extraordinar` [i dup` aceast` «tourta» de vis. Din nefericire. dar nici voi. un fel de oal` cu presiune). cre[terea vitelor.–sec.) Mul]i istorici consider` c` obiceiurile alimentare ale dacilor le-au \nvins pe cele ale romanilor cuceritori. dacii nu cuno[teau ca preparate decåt fiertura de mei. miere de albine. pescuitul. lumea nu [tie nimic despre Romånia. sunte]i foarte. {i din aceast` perspectiv`. de vac`). Cu siguran]` \ns` \n Dacia a p`truns acum pl`cinta (lat. vinuri aromate. cultura dacogetic` era pe deplin format` ca o cultur` de tip Late `ne. dacii nu excelau \n prepararea brånze12 turilor. deci. roz [i negru. p`strate \n fån. diversificarea alimenta]iei. nu v` cunoa[te]i miracolele. nu cuno[teau untul [i nici småntåna. mere ro[ii [i aurii. p`strat \n amfore. precum [i folosirea uleiului de m`sline. o parte din preo]ime excludea carnea din hran`. trimis la Decebal \n anul 106 d. „placenta“). dateaz` tot din perioada st`pånirii romane. ambasadorul Tiberius Flavius. a obiceiurilor alimentare.H. de[i ciorbele sunt o influen]` slav` din sud. porumbei s`lbatici rumeni]i. poate asem`n`toare cu ciorbele de ast`zi. str`mo[ii no[tri conservau produsele prin afumare [i prin s`rare (inclusiv saramur`). pere zemoase. atunci a[ spune nu numai c`. romanii ne considerau barbari. spanacul. ]esutul). vas roman. stors la rece. carne la ]epu[` (probabil vånat). chiar dac` romanii o luaser` de la greci. simpl`. cea a st`pånilor. introducånd un anume nivel de prelucrare [i conservare. .“ Jacques Yves Cousteau Cum måncau str`mo[ii no[tri Vestigiile arheologice scoase la lumin` \n ultimii 50 de ani dovedesc cu prisosin]` c` la sfår[itul secolului II d. care se månca la mesele \mbel[ugate de la \nmormånt`ri (parastasul de azi) [i care a devenit renumita coliv`. struguri cu bobul alb. bogat`. |n pe[teri [i colibe de p`månt. Ca buc`t`rie.

A avut de cå[tigat buc`t`ria romåneasc`. Prin opozi]ie. La acest aspect vom reveni. rubarb`). A[a am devenit. \n care se aflau majoritatea m`n`stirilor. aduse de slavii din sudul Dun`rii.) De atunci dateaz` expresia. popula]iile autohtone n-au scris. bamele. III d. Sarmale cu nuci \n cuiburi. |ncep s` se fac` [i la noi ghiveciuri [i zacusc`. prin raportare la st`pånii de la Poarta Otoman`. era o måncare pe care Poarta nu ne-o zeciuia.H. Cu toate acestea. „icre“ de post. dar – prin aglutinare – are ast`zi consisten]a unei influen]e unice. la stån`. ro[ia. dar cu siguran]` au g`tit [i au måncat. egoism. acum ne vin bor[urile cu legume [i carne. n-au construit (cine [tie ce!). urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]`. gutuile. Apuseni [i Maramure[. dar [i „gran turco“ (marele turc). dar [i un efect de izolare. care nu e altul decåt porumbul. b`uturi aromate. ceapa. obiceiul de „a månca. turc`. popor de m`m`ligari. XIII d. E vremea intr`rii pilafurilor. Intr` cafeaua [i narghileaua.Måncare pe fug` Influen]a migra]iunilor (sec. adus` de negustorii vene]ieni de la Marea Neagr`. popula]ia autohton` a \nceput s` cultive porumbul. pepenele. . care [i-au conservat astfel. pentru c` presupune tr`irea voluptuoas` a vie]ii. a c`rnurilor crude. greac`. Post [i ziafet Influen]a oriental` (sec. dar foarte divers`. icre de fasole sunt tot atåtea moduri de a posti inspirat. a[a cum le mai g`sim ast`zi \n a[ez`rile din mun]i. musacalei. El ne-a influen]at stilul de via]` pån` ast`zi. Vorbeam de opozi]ia psihologic` a romånilor fa]` de Poart`. a tuslamalelor. potbal. aproape o mie de ani. pe care turcii nu-l vroiau. arab`. E epoca \n care influen]ele sudiste aduc \n Principate vinetele. a multor popula]ii de daci liberi. ferindu-se din calea numeroaselor hoarde de n`v`litori. din vremurile \n care str`mo[ii no[tri måncau pe fug`. fezandate sub [a. XIII–anul 1821) Intrarea Orientului \n buc`t`ria romåneasc` e consistent`. salate. numit a[a pentru c` l-am primit de la turci. aproape o mie de ani. ardeiul. |n acest mileniu s-au fundamentat obiceiurile alimentare ale romånilor. Pentru c` birul presupunea multe gråne. unde se mai m`nånc` ast`zi. Tot astfel. a bea cafea [i a fuma tutun“. acum se na[te [i se consolideaz` calendarul gastronomic al zilelor de post. [i[13 kebab-ului. ciulamalelor ([i a toc`ni]ei!). mai bine de o mie de ani. sarailie). saramur` de [tevie. Ele ne-au l`sat multe toponimice. romånii au \nceput s` creasc` porci. Apare un nou stil de via]` la cur]ile domne[ti: „ziafetul“ presupune 30-60 feluri de måncare. Ceea ce e [i mai ciudat e c` ea a creat obiceiuri alimentare noi la popula]ia autohton`. De atunci avem „pomana porcului“. toc`ni]` m`n`stireasc` cu ciuperci.–sec. la fel ca [i italienii. ]elin` cu m`sline la cuptor. pentru c` turcii nu vroiau decåt carne de vit`. Dup` p`r`sirea Daciei de c`tre romani. E cazul unor comunit`]i din Ha]eg. Aceasta a fost perioada influen]ei orientale: peste 200 de zile cre[tine \n post la ]`rani [i multe zile de ziafet la boieri [i domni. E bizantin`. chiftelu]e de vinete. indiferen]`.H. amintirea månc`rii ierburilor crude (m`cri[. pentru c` biserica se \ndep`rtase de mul]i voievozi „fanariza]i“. tr`ind mai ales prin mediul rural. a dulciurilor \nsiropate (baclava. tutunul. ca pe vremea dacilor. [i tot acum apare \n casele st`pånilor autohtoni furculi]a cu doi din]i. obiceiuri alimentare str`vechi. armeneasc`. dar [i fatalism.

.

.

\ntr-o dulce. el vrea s` ajute buc`t`ria na]ional` s` fac` un salt. p`truns de importan]a misiunii sale istorice. anun]a \n „Iluzii pierdute“ „revolu]ia stra[nic` \n Moldova“. \ntorcåndu-se acas`. de pild`. C`ci dac`. recuperåndu-le al`turi de „invazia“ gastronomic` \n special francez`. atåt de acest diagnostic sever. picant`. adic` spre Vest. la \ntåmplare. Paris sau Berlin. aflat la Paris. dou` personalit`]i. pr`jituri [i alte trebi gospod`re[ti. era [i el. se \ntoarce acas` cu dorin]a arz`toare de a \nscrie Principatele Romåne pe orbita Europei.1918) E vremea deschiderilor. Kog`lniceanu [i C. [i care-i avea ca autori pe M. Nimic nou sub soare. ca semn al acestei voin]e patriotice atåt de recuperare a trecutului na]ional. de copii de boieri care-[i f`ceau studiile la Viena. aceea de „introduc`tori ai artei culinare \n Moldova“. buc`t`ria romåneasc` devine preten]ie de art`. Kog`lniceanu. Semne ale dorin]ei de a se implica decisiv [i \n acest domeniu pot fi reg`site. considera el. delicioas` „dev`lm`[ie“ a gusturilor. O \ntreag` genera]ie pa[optist`. deja. roadele atåt \n istoria „mare“ a Romåniei. Culegerea de re]ete a lui Kog`lniceanu [i Negruzzi este simptomul unui moment de r`scruce [i al unui conflict de genera]ii care 16 s-a manifestat [i [i-a ar`tat. pe jum`tate serios.Occidentalizarea blidului Influen]a occidental` (1821 . evocarea bor[urilor [i a ciorbelor. M. Dup` Marea Unire de la 1918. \ncep s` apar` [i primele c`r]i de bucate \n limba romån`. \ntemeietoare [i \n ceea ce prive[te istoria modern` a buc`t`riei romåne[ti. L. iat`. de s`r`cia månc`rurilor din „tractirurile“ nem]e[ti. . abundånd \n schimb re]etele preten]ioase [i chiar simandicoase: sub pana celor doi autori. ap`rut` \n 1841. Negruzzi formula un verdict foarte aspru: „buc`t`ria romåneasc` tradi]ional` e rudimentar`“. Din culegerea lor de re]ete lipse[te. nu existau „månc`ruri alese“. nu doar gurmand. cåt [i de deschidere spre modernitate. care include. Tot acum. cåt [i \n istoria gastronomiei romåne[ti. domeniul gastronomiei. din toate provinciile. I. Cårciumile bucure[tene [i Casa Cap[a Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918 .1950) Romånia Mare de dup` 1918 a permis tuturor re]etelor romåne[ti. \n alte scrieri ale celor doi autori moldoveni. s` se constituie \ntr-un fond unitar. \n Romånia se månca ne\ngrijit. Celebru [i absolut gr`itor este cazul culegerii intitulate 200 re]ete cercate de bucate. de pild`. care dorea s` fie amintita culegere de re]ete [i care urma s` le aduc` celor doi autori „cea mai mare reputa]ie“. spunea el. apoi. Kog`lniceanu \i cerea surorii sale r`mase acas` re]ete de dulce]uri [i se plångea. \ntr-o prim` privire de sintez`. istoria buc`t`riei romåne[ti p`[e[te \n epoca ei cu adev`rat modern`. atåt felurile de måncare ale Evului Mediu autohton (mai cu seam` cele practicate la cur]ile domne[ti [i boiere[ti). Ne-am putea mira. „Snobismul“ celor doi tineri occidentaliza]i era \n sensul vremurilor. \n ochii acestor doi oameni de cultur` romåni. |n nuvela „Alexandru L`pu[neanu“. dat fiind c` prefera „savoarea concentrat`“. semn c` acestea existau. Negruzzi. pån` azi. Caragiale. La råndul s`u. cåt [i de importan]a pe care o avea. ci [i gurmet. ast`zi. considerånd ca unul dintre principiile de baz` ale buc`t`riei romåne[ti felurile multe [i u[oare. care a activat [i ca pasionat restaurator „popular“. c`ci. se practicau. pe jum`tate ironic.

din care nici o influen]` nu era exclus`. restaurant. Petersburg. La Cap[a. alc`tuiesc acum o autentic` buc`t`rie na]ional`. \n Bucure[ti [i \n marile ora[e ale ]`rii apare o adev`rat` re]ea de restaurante. Societatea romåneasc`. care \ncep s` pre]uiasc` nu doar felurile de import. Sutele de re]ete introduse \n Romånia de Cap[a nu erau niciodat` imita]ii servile. aflat` \n pragul Marii Uniri. Viena. A[a se face c` re]ete romåne[ti dintre cele mai vechi sunt reactivate [i cultivate cu asiduitate. Un fenomen important al urbaniz`rii buc`t`riei romåne[ti \l constituie interven]ia „livresc`“ a reprezentan]ilor elitelor culturale [i politico-financiare autohtone. precum sarmalele. vieneze prin ale lor indianer krapfen (gogo[i indiene) [i [trudelul lor cu mere. domne[ti. l`såndu-se furat de adev`ratul rai gastronomic bucure[tean. boiere[ti. 17 turce[ti prin baclavalele [i [erbeturile lor. o halt` dulce“. creat` printr-o modificare a unei re]ete originale anume pentru banchetul oferit la Bucure[ti \n cinstea mare[alului Joseph Joffre. de preparare [i de conservare a legumelor [i a c`rnii. exploatat` pentru a \mbog`]i „palatul“ savorilor na]ionale. urbane) se al`tur` influen]elor orientale [i. \ntr-un adev`rat moment de triumf al buc`t`riei na]ionale. \n marmitele din buc`t`riile c`rora „oficiau“ atåt buc`tari anume adu[i din Occident. atåt de lux. c`l`torii de aprovizionare. Bizan]ul [i Rusia se \ntålneau. ele dovedeau interven]ia unei creativit`]i gastronomice debordante. reactivånd moduri str`vechi. cåt [i populare. care \ns`. un regres al acesteia spre månc`rurile tradi]ionale rurale. \n care tradi]iile culte autohtone (voievodale. \n special francezi. frugal`. „Pariziene prin fursecurile [i prin limba vorbit` aici. Puzderia de „locante“ care apar \n Romånia dup` R`zboiul de Independen]` de la 1877 [i pån` la primul r`zboi mondial nu fac decåt s` amplifice elaborarea intensiv` a unei adev`rate buc`t`rii romåne[ti unitare.La sfår[itul secolului al XIX-lea. occidentale. dimpotriv`. gr`tarele de tot felul [i ciorbele de „dres“. Mare parte a popula]iei s-a v`zut silit` s` revin` la economia domestic`. prin marile ora[e ale Europei: Paris. cåt [i \n idei. cu brånzeturile de Ementhal sau de Olanda [i cu vinurile fran]uze[ti. ci. a chefurilor cu l`utari \n localuri de mahala. scria \n anii ‘30 ai secolului XX Paul Morand. . delicios. mai nou. de subzisten]`. grece[ti prin dulce]urile lor. a s`teanului romån se al`tur` acum månc`rurilor de lux. cåt [i. \nfiin]at` de Grigore Cap[a. regiunile ]`rii. se reune[te [i se omogenizeaz`: pl`cerea. p`strat` pån` azi. S-a p`strat \n memoria romånilor pr`jitura Joffre. cofet`riile din Bucure[ti ofer` o recrea]ie de dulciuri. ruse[ti prin pl`cintele calde cu carne tocat`. de fiecare dat`. \n felul acesta. ci [i pe cele neao[e sau rurale. Reunite \ntr-un acela[i stat. formåndu-se treptat sub influen]a celor dintåi. Perioada regimului comunist nu a \ncurajat dezvoltarea buc`t`riei na]ionale. stabiliment total (cofet`rie. Grigore Cap[a efectua \n mod regulat a[a-numitele „taxiduri“. Un rol eminent \n stabilirea faimei de „Mic Paris“ a Capitalei noastre l-a avut Casa Cap[a. atåt \n materii. dar [i din ]`rile germanice. Londra. de rezisten]`. Inclusiv buc`t`ria s`rac`. marcånd. autohtoni. Pesta. fiind. nu au f`cut decåt s`-[i consolideze prezen]a \n gastronomia romåneasc`. premoderne. elementare. hotel). dimpotriv`. cu care \]i \ncarci stomacul de diminea]`. cu specificul lor gastronomic. Lepzig (Lipsca).

.

.

Ast`zi ne putem bucura. vechi. apar re]etele obligatorii. . [i din punct de vedere gastronomic. din punctul de vedere al gusturilor [i obiceiurilor gastronomice. Este perioada cea mai neagr` a gastronomiei romåne[ti. inclusiv a produselor alimentare. Toat` lumea alearg` dup` måncare [i cånd g`se[te ceva bun m`nånc` acas`. a mitoc`nizat popula]ia urban` [i a transformat ]`ranul romån \ntr-o stru]oc`mil`. [i buc`t`ria are o sec]iune „de export“. pe colo. decretat` de Ceau[escu. mai cu seam` gra]ie restaurantelor apar]inånd lan]urilor hoteliere. ca \n oricare alt domeniu. locuri \n care reprezentan]ii clasei muncitoare chefuiesc grobian [i f`r` gust. uneori impuse. ne vorbesc mai clar. \n plin` recuperare: re\nnod`m leg`turi \ntrerupte [i relu`m contacte pierdute. s` refacem paradisul gastronomic dinainte de cel de-al doilea r`zboi mondial. care nu e accesibil` celor de la intern. la o singur` mas`. dar e [i psihoz`. extinderea re]elelor de restaurante „fast-food“ nu face decåt s` sincronizeze gusturile romånilor cu cele ale contemporanilor lor de pe alte meridiane. E vremea \n care Clubul Diplomatic devine un club tov`r`[esc (nu [i-a revenit cu totul nici azi). Fie [i doar din acest punct de vedere. \n ace[ti ani.pån` ast`zi) E vremea dictaturii proletariatului. Buc`t`ria romåneasc` reprezint` un triumf al istoriei. ca \n perioada NEPului. S`r`cesc resursele. cea care a distrus leg`turile cu tradi]ia.1980) Farfuria romånilor dup` Revolu]ie Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990 . Ca toate lucrurile de atunci din Romånia.1990) |ncepe demen]a exporturilor. Se na[te brusc. romånul ar trebui s` fie fericit: e un \nving`tor. continuånd pån` \n actualitate tradi]ia hr`nirii frugale. a omului truditor. ne afl`m. Dup` 1990. Nu e numai foamete. \ncercånd. restaura]ia securist`. produsele buc`t`riei tradi]ionale. care mai supravie]uie[te [i ast`zi. alteori liber alese. Gr`tarul cu cartofi pai devine måncarea de lux a or`[eanului proletar. mai \n]elept [i mai direct. de la ]`ranul simplu pån` la boierul avut. poate. Restaurantele care mai rezist` sunt doar ale b`ie]ilor cu ochi alba[tri. Apar [i separeurile. iar apa intr` serios \n vin (vezi cazul {tef`nescu). pe ici. str`mo[ii. Prin produsele artei gastronomice romåne[ti. rurale. Buc`t`ria romåneasc` [i-a reluat cu putere. cele mai recente achizi]ii \n domeniu [i aliniindu-se tendin]elor „globalizatoare“. re]ete pentru ei Epoca re]etarului comunist (1950 . tendin]a secular` de interna]ionalizare. asimilånd. a guvernelor comuniste care se bag` [i \n farfuria romånului. stau al`turi de månc`rurile cele mai „culte“ [i mai cosmopolite. 20 Romånia psihozei alimentare Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980 .Re]ete pentru noi. Doar pe Litoral [i la Poiana Bra[ov conducerea comunist` „accept`“ re]etele pentru turi[tii str`ini. de arta culinar` a aproape dou` mii de ani de tradi]ii [i influen]e. Totodat`. chiar [i \n condi]iile unei tranzi]ii anevoioase. |n marile restaurante.

.

pe varz` [i ceap`. pe fierturi de mei [i apoi pe fierturi de m`lai. Ast`zi. \n primul rånd. noi [tim \nc` prea pu]ine despre fabuloasa buc`t`rie romåneasc`. tot mai mult. vom descoperi c` nu ne-a lipsit \n istorie nici paharul de vin de pe mas`. 22 . s` red`m re]etele romåne[ti dintre anii 100 [i 1900. Buc`t`ria romåneasc` e. pe coacerea pe j`ratec [i pe mujdei \ndoit cu ap`. \n ciuda sfaturilor lui Deceneu. De care e bine s` r`månem lega]i.H. ambasadorul roman care s-a \ntålnit [i a måncat cu Decebal. istoric francez care a scris despre ge]i. doar buc`t`ria ne mai ]ine lega]i de ritmurile originare ale naturii. {i tot aici v` prezent`m forma de azi a unor obiceiuri str`vechi urbanizate. apoi pe to]i c`l`torii str`ini care au vizitat }`rile Romåne \ntre secolele XIV–XIX. vom avea o imagine tonic` a istoriei noastre. mai ales \n marile buc`t`rii ale restaurantelor romåne[ti. \n anul 106 d. de izvoarele gastronomiei romåne[ti tradi]ionale.Pe urmele buc`t`riei str`mo[e[ti |ncepånd cu Strabon. {i cum nici de l`utari n-am dus lips`.. Dac` ad`ug`m [i faptul incontestabil c` Burebista n-a reu[it niciodat` s` ard` cu adev`rat toate viile dacilor. |ncerc`m aici. considerat` perioada tradi]ional`. Dispari]ia ]`r`nimii ne \ndep`rteaz` cu fiecare zi. prin fondul s`u o buc`t`rie barbar` bazat` pe fum [i sare. Dintre toate ve[tile bune despre poporul romån cu a sa istorie agitat`. cånd lumea se schimb` cu viteza luminii. cu P`storel Teodoreanu [i cu Radu Anton Roman. neuitåndu-i pe to]i marii scriitori romåni de la Mihail Sadoveanu la Ion Marin Sadoveanu – \n ciuda acestei liste uria[e. una le \ntrece pe toate: noi am måncat excelent \ntotdeauna. ad`ugåndu-l pe Camille Jullian. sfår[ind cu ai no[tri Negruzzi [i Kog`lniceanu. continuånd cu Tiberius Flavius.

amestecånd continuu. iar \n alta se pun dou` linguri de pesmet. se bat ou`le spum` \ntr-o farfurie. Brånza se por]ioneaz` [i se taie \n feliu]e sub]iri. apoi se toarn` småntåna. 50 ml ulei o ceap` 2 linguri de f`in` 50 g småntån` sare Se toarn` laptele \ntr-o oal`. dup` care se pun m`runtaiele. apoi se omogenizeaz`. Se amestec` laptele cu miezul de påine. Dup` ce acest amestec s-a r`cit suficient. apoi se t`v`lesc g`lu[tele prin acest amestec [i se rumenesc \n restul de unt \nfierbåntat. se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. 23 . pentru a se evita formarea cocoloa[elor. se ia o lingur` mare de m`m`lig`. Apoi. Cånd m`m`ligu]a e gata. iar untul se las` la c`ldur`. piper [i zeama de la o jum`tate de l`måie. |n acel moment. Cu måna ud`. se adaug` o linguri]` de sare. amestecånd energic cu o lingur` de lemn cu coada lung`. se bat bine. ca aperitiv. Se servesc calzi. untul. Se poate orna cu fire de m`rar. amestecånd cu grij`. Se serve[te ca aperitiv. o lingur` de ulei. |ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit`. Se omogenizeaz` totul [i se pune \ntr-o tav`. Cånd m`laiul este fiert [i compozi]ia se \ngroa[`. Se las` s` fiarb`. se adaug`. iar peste ea se toarn` småntåna. M`m`ligu]a se serve[te al`turi. se c`lesc. cu småntån`. piper [i sarea. uns` \n prealabil cu untul rece [i cu o lingur` de ulei. apoi se adaug` untul [i zah`rul. |ntr-o tigaie. amestecånd \n continuare. se pune pe foc [i se toarn` m`laiul \n ploaie. M`m`ligu]` cu m`runtaie de miel 400 g m`lai 600 g m`runtaie de miel 50 g unt. se toarn` laptele. se scobe[te. se adaug` brånza ras` [i o lingur` de unt. se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se rumenesc. se tope[te untul. s` se \nmoaie. Se adaug` ceapa t`iat` pe[ti[ori [i f`ina. Se face o m`m`lig` ceva mai moale. pån` cånd se rumene[te [i face un pic de coaj`. \n farfurii adånci. se presar` cu sare [i se las` la rece. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. Ciupercile se taie feliu]e [i se fierb \ntr-un sos preparat din vin alb. se scobe[te \n mijloc [i se toarn` m`runtaiele. atåt cåt cuprinde. se las` s` dea un clocot. se modeleaz` papana[ii. ceapa tocat` [i c`lit` \n prealabil. pe rånd. Se las` s` scad` la foc mic. Dup` ce acestea s-au rumenit u[or. |ntre timp. ca aperitiv. se adaug` uleiul [i se \ncing bine. sare M`m`ligu]` cu brånz` [i småntån` 400 g m`lai 400 g brånz` 200 g småntån` Se face o m`m`ligu]` \n care se \ncorporeaz` 100 g de unt [i ca[cavalul ras. se ia tigaia de pe foc [i se prepar` o m`m`ligu]` moale. Sup` de m`lai 200 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 5 linguri]e de zah`r M`lai cu hri[c` 200 g m`lai 200 g f`in` de hri[c` 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o lingur` de zah`r o linguri]` de sare Se amestec` bine m`laiul cu f`ina de hri[c`. Se serve[te cald`. Se coace la foc iute. sare. se a[az` \n farfurii. Se serve[te cald`. \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. pe foc iute. zah`rul M`runtaiele de miel se spal` bine \n mai multe ape. pe ambele p`r]i. se r`stoarn` pe un platou. Se las` la r`cit. \nc`lzit \n prealabil. se toac` m`runt. g`lbenu[urile [i pu]in` sare. Se taie \n felii [i se serve[te cu unt proasp`t.M`m`liga G`lu[te de m`m`ligu]` cu ciuperci 400 g m`lai 300 g unt 100 g ca[caval 400 g ciuperci 200 ml vin alb o ceap` mare o l`måie 50 ml lapte 2 g`lbenu[uri 100 g miez de påine sare. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte. dup` care se toarn` peste ele laptele clocotit. Papana[i de m`m`lig` 250 g m`lai 1 l lapte 200 g telemea de vac` 20 g unt 2 ou` 2 linguri de pesmet 100 g småntån` 100 ml ulei. Se servesc calde. fierbinte. f`ina. se toarn` m`laiul \n ploaie. ou`le. se umple cu sosul de ciuperci [i se acoper` tot cu m`m`lig`. ca aperitiv. pån` cånd m`laiul \ncepe s` se umfle.

cu castrave]i mura]i. cu latura de aproximativ 3 centimetri. de vreo doi centimetri grosime. iar cånd \ncepe s` dea \n clocot se adaug` m`laiul [i gri[ul. cu un vårf de cu]it de sare. Se las` pån` se \ngroa[` [i cap`t` consisten]a unei m`m`ligu]e mai moi. se separ` g`lbenu[ul de albu[ [i se amestec` bine cu brånza de vac`. Se fierbe laptele. amestecånd continuu cu f`c`le]ul sau cu lingura de lemn. m`slinele. iar`[i unt [i buc`]ele de cårnat. ciupercile se cur`]`. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. din 200 g m`lai. dup` ce au fost t`v`lite bine prin 2 linguri de pesmet. din loc \n loc. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. \ntorcåndu-le pe toate p`r]ile. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Se pune aproximativ un sfert de or` s` se r`ceasc`. servindu-se \n farfurii adånci. apoi se formeaz` crochetele. Se r`stoarn` m`m`liga \ntr-un castron. Taci [i-nghite 400 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 300 g brånz` de burduf sau ca[caval ras 4 ou` sare. ad`ugånd. 24 . |ntre timp. la micul dejun sau ca aperitiv la masa de prånz. iar deasupra se pun buc`]ele de cårnat pr`jit. Se amestec` bine ciupercile cu jum`tate din cantitatea de ca[caval [i cu p`trunjelul. cu brånza sau cu ca[cavalul ras. Se serve[te cu ro[ii t`iate \n feliu]e [i p`trunjel tocat deasupra. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. |ntr-un castron adånc. apoi se taie \n cuburi mai m`ri[oare. cåte un c`]el de usturoi. Cånd sunt aproape gata. ro[ii [i m`sline 250 g m`lai 50 g unt 200 g ciuperci 4 ou` 2–3 ro[ii 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare. alternativ. sare Budinc` de m`lai cu ciuperci. sare [i piper dup` gust. Totul se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de vreo 20 de minute. Peste acestea se mai \ntinde un strat de m`m`lig`. nici prea tare. piper Crochete din m`lai 100 g m`lai 100 g gri[ 600 ml lapte un ou 100 g brånz` de vaci 2 linguri de pesmet 100 ml ulei M`m`lig` cu cårna]i 400 g m`lai 400 g cårna]i proaspe]i de porc 100 g unt 100 g ca[caval Laptele se fierbe \n clocot. Se continu` fierberea timp de 10–15 minute. pe frig`rui. cimbru Se fierbe laptele. se presar` cu sare. se toarn` m`laiul \n ploaie. Se ia de pe foc. Separat. Se face o m`m`lig` de consisten]` potrivit`. Se potrive[te de sare [i piper [i se por]ioneaz`. se r`stoarn` \ntr-un vas [i se amestec` bine cu untul.Pl`cint` de m`lai cu ca[caval [i ciuperci 200 g m`lai 500 g ciuperci 300 g ca[caval 500 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. \n ploaie. dup` care se adaug` m`laiul. dar nici moale. Se fierbe o m`m`ligu]` mai moale. apoi totul se \ncorporeaz` \n m`m`ligu]`. dup` care se ia cu lingura m`m`lig` [i se \ntinde \ntr-un strat uniform. precum [i cu ou`le fierte tari [i pisate m`runt. un sfert de or`. se bat ou`le spum`. la foc potrivit. Se \nf`[oar` cuburile de m`m`lig` \n felii de [unculi]` [i de ciolan. piper [i cimbru. amestecånd permanent cu lingura de lemn sau cu telul. se \ncinge bine [i se pun frig`ruile. Se serve[te cald`. se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. la foc potrivit. Se unge din nou cu unt. Cånd e gata s` dea \n clocot. Se prepar` o m`m`lig` mai tare. iar m`slinelor li se scot såmburii. {unculi]a ]`r`neasc` [i ciolanul presat se taie \n felii cåt mai sub]iri. Se las` pån` cånd se \ngroa[` ca o m`m`ligu]` mai moale. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie [i se pun crochetele s` se rumeneasc`. dup` care se toac`. Se las` pu]in la r`cit. amestecånd continuu. piper. piper Frig`rui de m`m`lig` 200 g m`lai 200 g [unculi]` ]`r`neasc` 200 g ciolan presat 40 g untur` o c`p`]ån` de usturoi sare. Se pune untul \ntr-o tav` [i se tope[te. dup` care se \nfig. lungi cam de 4 centimetri. Cånd s-a r`cit m`m`ligu]a. Se unge o crati]` cu unt. se amestec` m`m`ligu]a cu ou`le b`tute. ciupercile. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se toac` m`runt sau se dau pe r`z`toare. acoperindu-se cu un al treilea strat de m`m`lig`. din 250 g m`lai. se omogenizeaz` cu brånza [i g`lbenu[ul. Se unge gr`tarul cu untur`. pån` se leag`. Ca[cavalul se d` pe r`z`toarea mic`. la foc moderat. 45 de minute. se las` pån` se r`ce[te. ca s` nu se formeze cocoloa[e. Se cur`]` ciupercile. se presar` deasupra restul de ca[caval [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. Se a[terne uniform compozi]ia [i se d` la cuptor. iar p`trunjelul se spal` [i se toac` foarte fin. ro[iile.

apoi se \ntoarce cu spumiera ca s` se pr`jeasc` [i pe partea cealalt`. M`m`ligu]` cu lapte [i brånz` la cuptor 400 g m`lai 1 l lapte 150 g telemea 150 g ca[caval 5 ou` 150 g småntån` o linguri]` de sare. nici prea tare. ad`ugånd ap` [i sare dup` gust. Se cur`]` usturoiul. fasole. t`iat` \n felii de m`rime potrivit`. fiecare dintre ele a[ezåndu-se pe cåte o felie de m`m`lig`. sare [i piper. Legumele se \n`bu[` \n unt. Se las` s` se topeasc`. 25 . Cam jum`tate din pasta rezultat` se pune pe fundul unui vas uns cu unt. se scoate pe un platou [i se las` s` se r`ceasc`. peste ea fiind \ntins` jum`tatea cealalt` de compozi]ie. brånza ras` sau sf`råmat` cu furculi]a. se r`stoarn` \ntr-un castron. sare M`m`lig` cu untur` [i usturoi 400 g m`lai 200 g untur` de porc o c`p`]ån` de usturoi M`m`ligu]a r`mas` din ziua precedent` poate fi transformat` \ntr-o måncare gustoas`. Cånd s-au rumenit. astfel: se taie \n patru felii groase cam de cåte 2 centimetri fiecare. se scoate [i se taie felii. M`m`lig` pr`jit` cu legume 400 g m`m`lig` rece 2 ou` 200 g brånz` 100 g unt 100 g maz`re 100 g fasole verde un morcov o ]elin` mic` 100 g småntån` M`m`lig` gratinat` 400 g m`lai 100 g unt 300 g brånz` M`m`lig` cu unt [i ou` 400 g m`lai 4 ou` 100 g unt 50 g småntån` sare Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. apoi se toarn` compozi]ia de mai sus. cu unt proasp`t. Se serve[te fierbinte.M`m`lig` cu jum`ri [i verde]uri 400 g m`lai. pe rånd. iar \n gr`simea \ncins` se pr`jesc. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` nici prea moale. Se las` s` se \nchege. se scot. de Jena) [i se amestec` bine cu untul [i cu brånza sf`råmat`. acestea din urm` t`iate julien. se cur`]` [i se piseaz` m`runt. Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. apoi se freac` bine cu untul. se poate ad`uga [i verdea]` tocat` m`runt sau cimbru. feliile de m`m`lig`. Se potrive[te de sare [i piper [i se serve[te cald`. dup` care se amestec` \n ele jum`rile. timp de aproximativ 10–15 minute. se poate ad`uga [i småntån` proasp`t`. apoi se amestec` bine. dup` care se d` la cuptor timp de 20 de minute. cimbru piseaz` [i se prepar` un mujdei. eventual cu o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. |ntr-o tigaie. se amestec`. Dup` preferin]e. morcov [i ]elin`. deasupra se r`stoarn` m`m`liga. 50 g unt 200 g jum`ri de porc 4 ou` o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o salat` verde sare. ad`ugånd [i usturoiul pisat. eventual [i o linguri]` de o]et. Ou`le se bat bine. depinde ce avem la dispozi]ie. ca[cavalul t`iat \n buc`]ele cåt mai mici sau dat pe r`z`toare. se acoper` cu småntån` [i pu]in ca[caval ras. se \ncinge untul. Se serve[te cald`. Cånd e gata. Se introduce la cuptor [i se las` vreo 20 de minute. se topesc [i se \ncing 2 linguri de untur`. se t`v`le[te prin ou b`tut [i apoi prin brånza ras`. avånd grij` s` nu se ard` pe margini sau pe fund. Dup` preferin]e. pe ambele p`r]i. M`m`lig` pr`jit` cu jum`ri sau cårna]i 4 felii de m`m`lig` rece (\nt`rit`) 40 g untur` 200 g jum`ri de porc 200 g cårna]i proaspe]i sau afuma]i o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et. Deasupra se a[terne un strat sub]ire de brånz` ras` sau. Se prepar` o m`m`ligu]` ceva mai moale. Se serve[te cu un soté preparat din maz`re. apoi se pr`jesc jum`rile sau cårna]ii. ceapa. se scurg [i se a[az` \n farfurii. se toarn` aceast` compozi]ie. la foc potrivit. cu pu]in` ap`. dup` care se pr`je[te \n unt \ncins. Se poate orna cu frunze de salat` verde [i de p`trunjel. se Se face o m`m`ligu]` mai moale din m`lai. Se d` la cuptor. Se taie m`m`liga rece \n felii sub]iri. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Se potrive[te de sare [i piper. cu ou`le. se r`stoarn` \ntr-un vas termorezistent (de preferat. Dup` ce s-a fiert. pån` cånd se formeaz` o crust` aurie. Se fierb ou`le tari. pån` ce se rumene[te. piper o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. |ntrun vas uns bine cu unt. apoi se scot [i se scurg. |ntr-o tigaie. piper. Se ia de pe foc. Se serve[te cald`. dup` preferin]`. lapte [i un praf de sare. parmezan. peste untur`. la foc m`ri[or. Cånd omleta este gata.

Se servesc calde. Se ia cåte o lingur` de m`m`lig`. amestecånd pentru omogenizare. peste care se toarn` småntåna. cur`]ate bine [i sp`late \n mai multe ape. Se ruleaz` \mpreun`. Se potrive[te de sare [i piper. Se prepar` aluatul. de aceea[i grosime ca [i cel de jos. la foc moderat. Se ia un vas termorezistent. Se serve[te cald`. se unge uniform cu unt pe fund [i pe margini. astfel \ncåt atåt stratul de jos. Se scurg bine [i se toac` m`runt. Se d` la cuptor. se pr`je[te u[or. cu dosul ei. \ncins. Totul se acoper` cu \nc` un strat de m`m`lig`. sare Papar` cu brånz` de burduf 400 g m`lai 300 g brånz` de burduf 100 g unt 4 ou` Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. la foc moderat. zah`rul pudr`. se unge o tav` cu unt. egale ca m`rime. \n vårful c`reia se \nfige o m`slin`. l`sat s` se \nmoaie la aburi \n prealabil. Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. Se toarn` m`laiul cåte pu]in. M`m`lig` cu dovleac la cuptor 400 g m`lai 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o linguri]` de zah`r o linguri]` de sare 400 g dovleac 100 g småntån` Rulouri de m`m`lig` cu omlet` [i costi]` 400 g m`lai 6 ou` 200 ml lapte 400 g costi]` afumat` 100 g m`sline. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. dup` care se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. Eventual. Se a[terne un strat de feliu]e de m`m`lig`. alternativ. Se ia un vas. Se las` pån` cånd se \ncheag` albu[urile.M`m`ligu]` cu ochiuri [i brånz` 400 g m`lai 200 g brånz` 100 g unt 4 ou` sare 60 g småntån` sare. Se unge cu unt o tav`. se a[az` fursecurile. straturi de m`m`ligu]` [i de brånz`. amestecånd m`laiul cu f`ina. se pune pe platou. Urzicile. timp de aproximativ 15–20 de minute. un ou \ntreg [i g`lbenu[ul de la cel`lalt [i o linguri]` de sare. amestecånd energic cu lingura de lemn [i completånd cu apa \n care au fiert urzicile. se freac` fundul acestuia cu un c`]el de usturoi [i apoi se unge cu unt. Ou`le se bat bine \mpreun` cu laptele [i cu un praf de sare. |ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. cam de un deget grosime. costi]a t`iat` \n feliu]e sub]iri. Se piseaz` usturoiul [i se \ncorporeaz`. Se serve[te cald`. \n care se pun cele patru ou`. Urmeaz` un nou strat de m`m`ligu]`.5 kg urzici proaspete 100 g m`lai 100 ml ulei 2 c`]ei de usturoi o ceap` sare. cåt [i cel de sus. piper M`m`ligu]` \mp`nat` 400 g m`m`lig` rece 200 g costi]` afumat` 200 g brånz` telemea sau de burduf 100 g unt un c`]el de usturoi M`m`liga rece se taie \n felii sub]iri. la foc potrivit. se fierb \n ap` clocotit` cu sare timp de vreo 15 minute. Se serve[te cald`. cu brånz` ras` [i unt deasupra. iar deasupra se pun cam 200 g de brånz`. iar g`lbenu[urile sunt \nc` moi. apoi se introduce tava \n cuptorul \ncins. se \n`bu[` urzicile. Se \nmoaie \n unt topit o lingur` [i. Omleta se taie \n 16 buc`]i. al`turi de o can` de ceai sau de lapte. Urmeaz` un nou strat de m`m`lig`. Se continu` fierberea timp de aproximativ 15 minute. iar peste ea se a[az` o bucat` din omlet`. se d` deasupra [i un praf de piper. gros cam de 3–4 centimetri. sf`råmat` [i \ntins` uniform peste feliile de m`m`lig`. Se pot servi atåt calde. La sfår[it. se orneaz` fiecare cu cåte o stafid` \n vårf. ad`ugåndu-se pu]in` ap`. cu ajutorul unui pahar. Fursecuri din m`lai 100 g m`lai gri[at 2 linguri de f`in` 2 ou` 100 g unt 100 g zah`r pudr` 50 g stafide. apoi se coc timp de o jum`tate de or`. acoperit la råndul s`u cu brånz` telemea sau de burduf. Se \ncinge bine cuptorul. Se taie cercule]e. Se \ntinde un strat de m`m`ligu]`. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` moale. \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. pe ambele p`r]i. se \nf`[oar` \ntr-o feliu]` de costi]` [i se fixeaz` cu o scobitoare. s` fie de m`m`ligu]`. cåt [i reci. Dup` ce se scoate omleta. se pune \ntr-un vas adånc [i se op`re[te cu laptele fiert 26 . peste care se pun feliu]e sub]iri de costi]` afumat`. se fac \n stratul de deasupra patru gropi]e rotunde. dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu unt M`laiul cernut. Se pune vasul la cuptor [i se las` aproximativ 15 minute. sare Pilaf de urzici cu m`lai 1. se \ntinde bine cu dosul lingurii. se \ncorporeaz` [i untul. sf`råmat` [i amestecat` cu ou`le b`tute. untul [i restul de brånz`. \n care se a[tern.

saramuri. Se presar` boabe de piper. pån` cånd se ajunge la consisten]a dorit`. |n borcan se aranjeaz` castrave]ii uniform. zah`rul.\n clocot. Se adaug` apoi ou`le. \ntr-un vas. Se serve[te cald`. dup` care se r`stoarn` pe un fund de lemn. vreme \n care se våntur` zeama. se amestec` pån` se \ncorporeaz` [i se las` la r`cit. uleiul. dup` care se toarn` compozi]ia ob]inut`. Se introduce \n cuptorul bine \ncins [i se las` cam o jum`tate de or`. Sarea \n bucate Castrave]i \n saramur` 5 kg castrave]i 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 20 g piper 4 leg`turi de m`rar (la un borcan de 8 l) Conopid` [i morcovi \n saramur` 3 kg conopid` 2 kg morcovi 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 4 leg`turi de m`rar frunze de ]elin` 20 g piper (la un borcan de 8 l) soare pån` se limpeze[te. astfel \ncåt fasolea s` fie acoperit` de zeama pe care a l`sat-o. se spal` bine [i se taie \n buche]ele mici. o fierbem \n dou` rånduri \n ap` clocotit`. \n borcan. pån` se ob]ine consisten]a unei småntåni. Se ia o tav`. iahnie de fasole. Morcovii se cur`]`. a[ezate \n cruce. Cånd m`m`ligu]a \ncepe s` clocoteasc`. Se amestec` piureul rezultat cu m`laiul. sarmale. \n farfurii adånci. pån` devine c`ldu]`. Se serve[te fierbinte. Se leag` borcanul la gur` cu hårtie de pergament. cu o lingur` de småntån` deasupra. \n cruce. Cei care sunt mai gro[i. formåndu-se o past` groas`. ochiuri sau omlet`. Fasole verde conservat` \n sare 5 kg fasole alb` gras` sau verde fidelu]` 1 kg sare o lingur` de zah`r (la un borcan de 8 l) Se aleg castrave]ii proaspe]i. eventual se pun [i boabe de piper. cårna]i. Apoi se scoate [i se las` la r`cit. Pe fundul borcanului se a[tern frunze de ]elin` [i crengu]e de m`rar. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se pune la loc r`coros [i uscat. se ia de pe foc [i se las` la limpezit. Se acoper` cu hårtie de pergament [i se las` la Se alege fasolea tån`r` [i f`r` a]e. toc`ni]e. varz` c`lit`. Se cur`]` conopida. amestecånd energic. tochituri. care se \mp`neaz` cu dovleac t`iat cubule]e de m`rime potrivit`. se las` un pic la r`cit. M`m`ligu]` pripit` 400 g m`lai 1 l ap` o linguri]` de sare Turt` de m`lai cu mere 400 g m`lai 400 g mere 50 g unt |ntr-un ceaun cu ap` rece \n care am dizolvat o linguri]` cu vårf de sare. timp de o jum`tate de or`. se unge cu unt. Se unge o tav` cu unt. Se las` la soare timp de 2–3 zile. ciorbe sau bor[uri. Se pun sub borcan dou` cu]ite. iar la suprafa]` se acoper` cu frunze de ]elin` [i m`rar. Se fierbe o saramur`. fragezi. dup` care se taie \n felii [i se serve[te. cu brånz` [i småntån`. f`ina. se fierb bine \n pu]in` ap`. pe[te pr`jit. Cånd dorim s` folosim fasolea conservat` astfel la måncare. Se pune. amestecånd permanent cu un f`c`le] sau cu o lingur` de lemn. punånd peste ei c`]ei de usturoi [i boabe de piper. jum`ri. dup` care se paseaz`. pentru a nu se forma cocoloa[e. se cresteaz` pe lungime. Se pun buche]elele de conopid` [i morcovii. 27 . untul. La suprafa]` se pun crengu]e de m`rar. continuånd amestecarea. un amestec dintr-un kg de sare cu o lingur` de zah`r. Dup` ce clocote[te. apoi se toarn` \n borcan. Se fierbe apa cu sarea. un strat de fasole [i unul de sare cu zah`r. drojdia [i sarea. apoi se toarn` pasta \n ea [i se d` la cuptor. Se preg`te[te. se toarn` m`laiul \n ploaie. Se las` s` fiarb` \nc` vreo cinci minute la foc potrivit. A doua zi se completeaz` borcanul cu straturi alternative de fasole [i de sare cu zah`r. Merele. Dup` ce clocote[te. Se spal` cu ap` rece [i se taie capetele. dup` care se toarn` apa cu sare fierbinte. respectånd propor]ia de dou` linguri rase de sare la un litru de ap`. se mai adaug` cåteva måini de m`lai. fripturi. cur`]ate de coaj` [i cotor [i t`iate \n felii. varz` cu carne. la foc potrivit. Se preseaz` totul cu dou` scåndurele. cu dou` linguri de sare la un litru de ap`. apoi se duce la loc \ntunecos [i r`coros. apoi se mut` la r`coare. Nu trebuie sp`lat`. se spal` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ 5 mm.

Se p`streaz` la loc r`coros [i \ntunecos. Apoi. dar tari. Se a[az` pe plit`. se a[az` pe un platou. se pot pres`ra frunze de ment`. La suprafa]`. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag`. sare [i 100 ml sup` de pas`re) [i cu m`m`ligu]` cald` [i se orneaz` cu frunze de p`trunjel. \n patru buc`]i. se spal` bine. Se spal`. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i orna]i cu p`trunjel verde. dup` care se a[az` \ntr-un lighean de plastic. apoi se adaug` sarea [i se amestec` bine. Dup` aproximativ 15 minute. \ntorcånd-o din timp \n timp. un praf de salicilat. vinetele se scurg. iar cånd clocote[te.Frunze de vi]` \n saramur` frunze de vi]` ap` sare frunze de ment` salicilat Se aleg frunze de vi]` fragede. Peste ele se toarn` saramura. Pe gr`tar se pun ro[iile. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag` cu sfoar` sau elastic. se preseaz` cu dou` scåndurele puse \n cruce. de sticl` mici. dup` care se scot [i se paseaz` peste carnea din tav`. de m`rime potrivit`. Saramur` de pui 600 g carne de pui (f`r` cap sau gheare) 2 linguri de ulei 2 ro[ii un ardei gras verde un ardei iute sare. ca s` se des`reze. peste care se pune o piatr`. ferit de umezeal`. ca de o crust`. Dup` ce s-a scurs de ap`. se op`resc vinetele. care se scot cu vårful cu]itului. turnånd peste ele saramura \n care se dizolv`. Carnea se cur`]`. tocat fin. se leag` stråns [i se fierb aproximativ o or` \n bain-marie. se toarn` o solu]ie de 40 g de sare la un litru de ap`. Nu e bine s` fie unele mai mari [i altele mai mici. Se taie de-a lungul. Se p`streaz` la rece. Se introduc \n borcane mai mici. \ntorcåndu-i din cånd \n cånd. se spal` [i se por]ioneaz`. \n cuptor. se umple borcanul cu alte crengu]e verzi de m`rar. \n prealabil. aproximativ 20 de minute. Se pune pe foc un vas cu ap` rece [i sare. cånd acesta intr` u[or \n ei. Cånd este gata. la foc potrivit. \nseamn` c` sunt cop]i. [i se las` s` se coac` la foc potrivit. cånd m`rarul [i-a l`sat zeama [i a mai sc`zut \n volum. apoi se cur`]` de coaj` [i de cotoare. astfel \ncåt s` fie acoperi]i uniform. se scot din lighean [i se introduc \n borcane. Ca s` aib` o arom` mai pl`cut`. se unge cu ulei [i se frige pe gr`tar. Se spal`. pån` ce zeama acoper` complet m`rarul. Cånd le scoatem. Se acoper` borcanele cu celofan. din loc \n loc. Se pun \n borcane. Peste ele. \n mai multe ape. Se fierb \n cåteva clocote. \n teancuri. Se serve[te cu mujdei (usturoiul pisat. f`r` s` se preseze. \n mai multe ape. Cartofi \n coaj` cu crust` de sare 800 g cartofi noi 100 g sare grunjoas` 70 g unt o leg`tur` de p`trunjel Vinete \n saramur` 5 kg vinete 3 l ap` o linguri]` de sare (la un borcan de 8 l) Ghebe \n saramur` 6 kg ghebe 300 g sare grunjoas` ap` Se spal` bine ghebele \n mai multe ape [i se cur`]` de toate punctele negre. ardeiul gras [i ardeiul iute. la des`rat. Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` la gur`. de un kilogram. |i \ncerc`m cu cu]itul [i. Dup` ce s-au fript. ad`ugånd [i sare. Se spal` cu grij`. se pun \n borcan [i se toarn` peste ele saramura r`cit`. Se aleg cartofi s`n`to[i. cu grij` s` nu fi fost stropite cu substan]e chimice. Se p`streaz` \n loc r`coros. se d` cu sare [i cu piper. f`cut` cu 50 g de sare la un litru de ap`. se spal` [i se las` la scurs. se pune \n borcane Ro[iile trebuie s` fie coapte. astfel \ncåt s` nu mai r`mån` praf sau noroi pe ei. se taie \n jum`t`]i [i se servesc calzi. 28 . piper o leg`tur` de p`trunjel 600 ml sup` de pas`re Ro[ii \n saramur` ro[ii sare ap` M`rar conservat \n sare m`rar verde sare M`rarul se alege. se scoate \ntr-o tav`. Verdea]a astfel conservat` se poate folosi la prepararea månc`rurilor dup` ce e l`sat` vreo dou` ore \n ap` rece. Se d` totul la cuptor. pres`rånd sare peste el. La fel se pot conserva [i p`trunjelul sau leu[teanul. Frunzele de vi]` vor fi presate cu o bucat` de lemn. se t`v`lesc prin sare grunjoas`. se pun \ntr-un vas cu 500 ml sup` de pas`re [i se fierb \mpreun` cam un sfert de or`. trebuie s` le sp`l`m bine \n mai multe ape [i le l`s`m timp de dou` ore s` stea cu felii de cartof crud printre ele. Se scot. Vinetele se aleg numai dintre cele tinere [i sub]irele. se [terg cu un [ervet curat [i se \n]eap` din loc \n loc cu un ac. presåndu-le cu dou` scåndurele a[ezate \n cruce [i cu o piatr` \nf`[urat` \n tifon deasupra. |nc` uzi. Dup` aceea. Borcanul se acoper` cu celofan [i se p`streaz` la rece. Dup` 24 de ore.

Se 29 . \ntorcåndu-l pe ambele p`r]i. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. iar m`slinele se separ` de såmburi. se fierb sarea cu uleiul. ardeiul gras [i cel iute. dup` gust. apoi se pun ro[iile. ardeiul gras. Se serve[te cu m`m`ligu]` [i. se pune \ntr-o tav`. ro[iile. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. care se unge bine cu untur` de porc. apoi se amestec` cu jum`tate din verdea]`. Verdea]a se taie m`runt. cu sare. pentru cine dore[te. Puiul se unge \n interior cu jum`tate din cantitatea de miere [i se las` 30 de minute s` se p`trund`. cu mujdei separat. apoi se t`v`le[te prin verdea]` [i se a[az` \n tav`. tot pe gr`tar sau pe plit`.Saramur` de crap 600 g crap (f`r` cap) 3–4 ro[ii 2–3 ardei gra[i. la foc potrivit. Cånd e gata. P`trunjelul verde se spal`. Ciupercile se cur`]`. Cuptorul se \ncinge la 180°. turnånd totul \n tav`. un ardei iute o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri]e de sare. boia iute o leg`tur` de p`trunjel Pe[te \n crust` de sare 1 kg [al`u proasp`t o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 300 g sare grunjoas` 100 g unt Pui umplut \n crust` de sare un pui \ntreg 200 g miere de albine 300 g sare grunjoas` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 200 g ciuperci proaspete 100 g m`sline. ardeiul iute [i usturoiul pisat. care se dau prin ma[ina de tocat. Se potrive[te. Se introduce tava la cuptor [i se las` \nc` un sfert de or`. Organele se pr`jesc \n pu]in unt. m`slinele [i ciupercile [i se umple puiul cu aceast` compozi]ie. Puiul se spal` [i i se scot organele. Se ia o tav`. Se las` la cuptor circa 30-40 de minute. pentru a prinde o crust` frumoas`. 50 ml ulei piper. [i se coc circa 20 de minute. Se coc. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tarul \ncins sau pe plit`. peste buc`]ile de pe[te. Pe[tele se presar` cu restul de sare. piper [i boia. se spal` [i se ung cu pu]in unt. se unge bine cu toat` cantitatea de unt. {al`ul se spal` bine \n mai multe ape. |ntr-un vas cu ap` rece. Se serve[te fierbinte. se cur`]` [i se scurge pe un platou. Dup` care se prinde cu multe scobitori. apoi se strecoar` zeama [i se paseaz` legumele. 150 g unt 100 ml sos tomat Se spal` [i se cur`]` pe[tele. Se freac` apoi cu jum`tate din cantitatea de sare grunjoas` [i se las` cåteva ore s` se p`trund`. \ntorcåndu-se pe toate p`r]ile. apoi se pun pe gr`tar \ntregi. cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra [i m`m`ligu]` cald`. Se unge bine pe dinafar` cu restul de miere [i se d` prin sare grunjoas`.

o piatr` \nvelit` \n tifon. mu[tar. cånd se afum` \nc` o dat`. iar peste ea. fierbånd ap` cu sare. se pune o farfuriu]`. Se las` atårnat \n pivni]` sau la frigider pån` a doua zi. Se unge o tav` cu untur` de porc [i se \ncinge cuptorul. Apoi se pune la fiert \n ap` cu 100 g de sare. \n form` de piramid`. cu cåteva cubule]e de unt deasupra. f`r` s` i se scoat` m`runtaiele. Jambon \n crust` de sare o pulp` de porc 100 g småntån` Se alege o pulp` de porc din spate. cimbru [i restul de sare. Cånd este destul de afumat`. pe care se a[az` 4–5 lemne lungi [i sub]iri. prin care se t`v`le[te bine jambonul. mu[tar. l`sånd 10–15 minute s` se p`trund`. Se adaug` restul de verdea]` [i sosul tomat. avånd grij` s` se prind` bine. piper [i verdea]`. 3 linguri de f`in` 50 g brånz` des`rat` o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 50 g unt proasp`t 300 g sare grunjoas`. Deasupra. Se ia curcanul [i se spal` bine \n ap` rece. dup` care se depoziteaz` la rece. ungåndu-l din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n unt topit. Se face o past` omogen` din ou`le b`tute bine cu furculi]a. se toarn` saramura r`cit`. Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. doar cåt s-o acopere. curcanul se presar` cu toat` cantitatea de sare. Carnea se \nfige \ntr-o ]epu[` [i se preg`te[te pentru afumat. Peste sl`nina afumat`. f`in`. 100 g cimbru 400 g sare 300 ml vin alb demisec o l`måie \ntreag` sau o ceap` Curcan \n crust` de sare un curcan 2 ou`. \ntorcåndu-l pe o parte [i pe alta.las` apoi la cuptor 40 de minute. ap` Se prepar` o saramur`. Se face focul. se d` carnea la fum un timp cåt mai \ndelungat. pån` este aproape fiart`. brånz` dulce de vaci. Se serve[te cu feliu]e de l`måie sau ceap`. |nainte de a se a[eza \n tav`. c`reia i s-au scos \n prealabil a]ele. cam \n propor]ie de 50 g sare la 1 l de ap`. care se spal` [i se pune la macerat \n vin 3–4 ore. Cånd lemnele au ars. Apoi se cur`]` \n interior. Prin aceast` compozi]ie se t`v`le[te apoi curcanul. se alc`tuie[te un sos din småntån`. piper Sl`nin` afumat` \n sare sl`nin` afumat` sare grunjoas`. 30 . Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` stråns la gur`.

.

se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. se pune cåte o felie de ceap`. reconstituind forma pe[telui. sare. Se unge o tav` cu ulei. Peste fiecare buc`]ic`. iar ca[cavalul se d` pe r`z`toarea fin`. eventual. Se continu` fierberea. s`rate). piper [i. [i. Totul se prinde cu cåte o scobitoare. unde se ]in cam un sfert de or`. apoi se amestec` bine cu brånza. Dup` aceea. s` creasc`. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele. pån` devine crocant`. apoi se amestec` bine cu pasta de creier rezultat`. Se prepar` aluatul. Ceapa se cur`]`. la foc potrivit. Scrumbiile se cresteaz` de-a lungul bur]ii. sare. ou`le [i restul de unt. pe care se a[terne un strat de ceap` [i Tart` de ceap` cu ca[caval 2 cepe 200 g f`in` 100 g unt 4 ou` 100 g ca[caval 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel sare. |ntre timp. piper. Se presar` piper. se spal` [i se toac` m`runt. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna [i ca[cavalul ras. småntåna. se a[terne un strat de ceap`. cu zeama de l`måie sau o]etul. se spal` din nou. apoi se jupoaie pielea. Restul de f`in` se pune \ntr-un castron. la c`ldur`. amestecånd mereu. se scot. Se \ntinde aluatul [i se \mparte \n opt dreptunghiuri. iar deasupra cåte o m`slin`. se spal` [i se taie pe[ti[ori. Se ia un platou lunguie]. se cur`]` ceapa. Se pune la fiert \n ap` c`ldu]` cu sare. astfel: drojdia. se a[az` pl`cintele [i se introduc \n cuptorul \ncins. piper boabe. piper un strat din compozi]ia ob]inut` mai devreme. amestecånd f`ina cu trei linguri de unt. se fr`månt` bine. Se fr`månt` f`ina cu drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. Aluatul se \ntinde \ntr-o foaie groas` de 2 centimetri. eventual. lap]ii sau icrele. pe care se aranjeaz` buc`]elele de scrumbie lipite unele de altele. se spal` [i se taie \n feliu]e foarte sub]iri. 4 ou` 100 g småntån`. ca pentru maionez`.Ceapa [i usturoiul Creier cu ceap` 600 g creier de vit` o ceap` 100 ml ulei 25 ml o]et (sau zeam` de l`måie) o leg`tur` de p`trunjel sare. Se las` la c`ldur` s` creasc`. nu mai mari de 3 centimetri. se amestec` bine cu o lingur` de f`in` [i se las` 10 minute la dospit. Dup` cel mult o jum`tate de or`. ad`ugånd sare [i piper dup` gust. sare (dar nu trebuie exagerat. Se pune crati]a \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. aflat` pe foc. piper Pl`cint` cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 80 g unt o linguri]` de zah`r pudr` 2 cepe 100 g [unc` 100 g brånz` de vaci 2 ou` 100 g småntån` 30 ml ulei. se toarn` sosul. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. Pån` s` se \nchege ou`le. 4 cepe 100 g ca[caval 50 g unt. se adaug` o linguri]` de sare. M`slinele se ]in o or` \n ap` rece. Cånd se leag` jum`rile. Ceapa se cur`]`. ornate cu crengu]e de p`trunjel. \n care se pune drojdia [i se toarn` uleiul. {unca se taie m`runt. foi de dafin. dac` este cazul. apoi se c`le[te pu]in \n ulei \ncins. apoi se las`. cu p`trunjel tocat deasupra. 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Deasupra se toarn` ulei [i o]et. se cur`]`. la råndul lor. foi de dafin Pizza cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 50 ml ulei. dup` gust. cånd e fiert. cimbru Se prepar` aluatul. ca[cavalul ras [i o lingur` de mu[tar. apoi se spal` din nou [i se cur`]` de pieli]e. turnåndu-se uleiul. Salat` de scrumbii s`rate cu ceap` 400 g scrumbii 2 cepe 100 g m`sline 50 ml ulei 50 ml o]et Ou` jum`ri cu usturoi 8 ou` 3 c`]ei de usturoi 100 g ca[caval o lingur` de mu[tar. se scoate [i se d` printr-o sit` fin`. se iau de pe foc [i se repartizeaz` \n farfurii. un ou [i pu]in` sare. Se serve[te cald. piper Se bat toate ou`le \ntr-un vas adånc [i se toarn` \ntr-o crati]` \n care sau topit dou` linguri de unt. se face o gropi]` \n mijloc. dou` linguri de unt [i o linguri]` de zah`r pudr`. apoi se c`le[te \n unt \ncins. apoi se las` la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece minimum 6 ore. pu]in cåte pu]in. timp \n care se amestec` energic. dinspre cap \nspre coad`. \ntrucåt ca[cavalul [i mu[tarul sunt. Se las` timp de o 32 . Se cur`]` usturoiul [i se piseaz`. apoi se d` la cuptor o jum`tate de or`. se adaug` usturoiul pisat. Ceapa se cur`]`. apoi li se scot såmburii. Creierul se las` timp de o or` \n ap` rece.

se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n acest sos. |ntr-un alt vas. acoperit cu un [ervet curat. la foc moderat. se scot heringii. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. Zarzavaturile se cur`]`. se scoate. se spal`. se scurge. se spal` [i se taie \n felii de m`rime potrivit`. cu crutoane. la foc mic. 50 ml vin alb o lingura de bulion. Dup` aceea. dar merge [i rece. amestecånd mereu. se amestec` [i se las` la rece tot trei ore. cald`. apoi se pun cartofii [i ceapa. toac` \n få[ii sub]iri. Se las` acolo timp de trei ore. se cur`]`. piper o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de sare Se cur`]` cartofii. piper [i cimbru \n dozele preferate. la foc potrivit. Se serve[te fierbinte. Se introduce tava la cuptor. Se strecoar` [i se toarn` cåte pu]in peste ceap`. Se mai fierbe. ca[cavalul ras [i småntåna. sare Se cur`]` heringii de piele [i de intestine. Se scoate. se spal` [i se c`le[te. timp \n care se mai adaug`. Se amestec` energic [i se las` flac`ra cåt mai mic`. Cartofi cu ceap` 500 g cartofi 50 ml ulei. din cånd \n cånd. Heringi cu ceap` 600 g heringi 600 g ceap` 60 ml o]et 20 ml ulei boabe de mu[tar boabe de piper ienibahar. cu lingura. apoi se c`le[te \n restul de unt. se taie \n buc`]ele mici [i se fierb \n ap` cu sare. cam 20 de minute. astfel \ncåt s` se rumeneasc` uniform. se toarn` uleiul. cåte o lingur` de sup` de oase. se spal`. Se serve[te. iar platoul se poate orna cu feliu]e de l`måie [i crengu]e de p`trunjel. se spal` [i se pun la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. pres`rånd sare. se potrive[te de sare. amestecånd cu lingura de lemn pentru a se evita formarea cocoloa[elor. \ntreag`. 60 g miere 30 ml o]et. se adaug` bulionul. ro[iile t`iate \n feliu]e mici [i frunzele de ]elin` tocate m`runt. |ntre timp. Dup` cåteva minute. dup` care se ]in \ntr-un vas cu ap` rece timp de aproximativ 5 minute. Dup` alte cåteva minute.or` s` se odihneasc`. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ceap` 3 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. apoi se toarn` sosul. apoi se introduce la cuptor. Dup` preferin]e. se poate stropi cu zeam` de l`måie. Dup` aceea. se c`le[te \n ulei pån` devine transparent`. de preferin]`. Ceapa se rånduie[te pe marginile platoului. |n momentul \n care ceapa cap`t` o culoare castanie. Ceap` cu sos de miere 4 cepe potrivite 60 ml ulei. se d` focul mai mare [i se adaug` usturoiul pisat. Ceapa se cur`]`. se toarn` umplutura [i se d` din nou la cuptor. l`såndu-se un sfert de or` la foc iute. se s`reaz` [i se pipereaz`. sare. se stinge cu o]et [i cu vin. 33 . 2–3 ro[ii 4 c`]ei de usturoi frunze de ]elin`. pe toate p`r]ile. apoi se amestec` \ntr-un vas cu celelalte trei ou`. cam 20 de minute. l`såndu-se pån` se rumenesc cartofii (cam o jum`tate de or`). Se \ntinde aluatul \ntr-o form` rotund`. se cur`]` ceapa [i se Se alege ceap` mai m`runt`. se toarn` uleiul [i o]etul. Se servesc calzi. piper Se cur`]` ceapa. Se \ntoarce. se adaug` mierea. |ntr-o tav`. o ceap` 300 ml sup` de oase. dup` care se adaug` ienibaharul [i boabele de mu[tar [i de piper. dup` care se adaug` 2–3 linguri de sup` de oase. Ceapa se cur`]`. \n ulei \ncins. se scurg [i se aranjeaz` pe un platou oval. pentru vreo 5 minute. Se adaug` f`ina. Se potrive[te de sare [i piper [i se d` focul mare. se spal` [i se taie pe[ti[ori.

piper Ostropel de vac` 500 g carne de vac` 50 ml ulei o ceap`. se paseaz` [i se toarn` peste carne. 2 cepe 100 g unt. Se c`lesc \n ulei arpagicul [i ceapa. se c`le[te f`ina. se spal` [i se toac`.Ceap` umplut` cu ciuperci 8 cepe mari 200 g ciuperci. Carnea se spal`. se toarn` deasupra bulionul. \nc` vreo zece minute. cu miezul de nuc` pisat. se scot g`lbenu[urile. piper Ceapa se cur`]` [i se fierbe \n ap` cu sare. La råndul ei. Ciupercile se cur`]`. Se servesc cu crutoane. piper Ceap` umplut` cu orez 8 cepe mari 150 g orez 50 ml ulei. Se serve[te cald`. un morcov 30 g p`stårnac. se stinge cu bulionul diluat \n pu]in` ap`. Se rumene[te f`ina \n dou` linguri de ulei. sau rece. sarea [i restul de sup` [i se las` la fiert cam un sfert de or`. dar \ntregi. la foc moale. sare [i piper dup` gust. Se servesc calde. se adaug` f`ina. Pe m`sur` ce fierbe carnea. 200 g franzel` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. piper Ou` cu ceap` [i sos de vin 4 ou`. Atunci cånd arpagicul e fiert cam pe trei sferturi. la foc mic. f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. Sosul rezultat se strecoar` \ntr-un vas. Se las` cel mult 10 minute. se adaug` cåte pu]in` sup`. la foc potrivit. sub]iat cu ap` [i pu]in ulei. Cu compozi]ia rezultat`. piper Se cur`]` cepele. se spal` \n mai multe ape [i se c`le[te \n pu]in ulei. se spal`. apoi se stinge cu o jum`tate de pahar de vin. apoi se scoate miezul. se s`reaz` [i se pipereaz`. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. dåndu-se la cuptor. ceapa [i p`stårnacul. se toac` m`runt. Orezul se alege. se adaug` ap` [i se las` la fiert pån` se umfl` bobul. Se cur`]` cartofii. usturoiul. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. s` se rumeneasc` la foc moderat. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. Se las` la cuptor. Se fierbe. se \n`bu[` morcovii. o lingur` de f`in` 100 ml vin alb. se adaug` m`slinele [i l`måia t`iat` \n feliu]e sub]iri. 2 leg`turi de p`trunjel 400 ml sup` de oase o linguri]` de sare Se fierb cepele. Se adaug` bulionul. se las` pån` se rumene[te pu]in. se d` cu sare [i se \n`bu[` \n 25 ml ulei cu pu]in` sup` de oase. Se las` s` se r`ceasc`. cur`]ate. Måncare de arpagic 500 g arpagic o ceap` 100 g m`sline o lingur` de bulion 30 ml ulei 1/2 linguri]` de f`in` o l`måie mic` sare. pån` \ncep s` se \nmoaie. din franzela t`iat` \n cubule]e [i rumenit` \n unt. se presar` verdea]a tocat`. Dup` ce au fiert zarzavaturile. timp \n care se potrive[te de sare [i piper. se adaug` o lingur` de bulion [i o linguri]` de zah`r [i se mai las` la fiert 10 minute. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` timp de 15–20 de minute. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. Se stinge cu bulionul sub]iat cu ap`. o lingur` de f`in` 2 linguri de bulion o c`p`]ån` de usturoi 500 g cartofi. m`rarul tocat m`runt [i un vårf de cu]it de sare. care se toac` m`runt [i se amestec`. Se pun cepele \ntr-o tav`. sare. Ceapa se cur`]`. se mai presar` un pic de sare [i piper [i se fierbe. dup` care se servesc imediat. se spal`. iar cånd aceasta s-a rumenit. la foc mic. Cånd se ia de pe foc. 10 minute. Cånd s-a rumenit u[or. \n ap` cu sare. pån` devine u[or transparent`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu o cantitate egal` de ap` [i un praf de sare. Se adaug` albu[urile tocate [i g`lbenu[urile \ntregi. ca s` nu se formeze cocoloa[e. cu p`trunjel tocat deasupra. se umplu cepele. \ntr-un castron. sare. 34 . \n care se pun [i cepele. se las` \n ap` rece o jum`tate de or` [i apoi se cur`]`. tocat. Arpagicul se spal`. peste ele se strecoar` sosul [i se introduc la cuptor. sarea [i piperul. Se adaug` f`ina. iar albu[urile se taie \n få[ii sub]irele. amestecånd cu lingura de lemn. verdea]a tocat`. cu m`m`ligu]`. dup` care se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. amestecånd bine. apoi se pune s` se rumeneasc` \ntr-o tigaie cu unt \ncins. cu o lingur`. o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. un sfert de or`. pån` devin aurii. |n alt vas. Ou`le se fierb astfel \ncåt s` fie cåt mai tari. Se serve[te cald. o lingura de bulion o leg`tur` de m`rar sare. dup` care se scot pe un platou [i li se scobe[te miezul. Se mai las` la fiert pån` clocote[te. t`iate rondele. 2 linguri de f`in` o lingur` de bulion. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu cepele cu ea. se spal` \n mai multe ape. Se adaug` p`trunjelul tocat. apoi se cur`]`. Se amestec` miezul de ceap`. 80 ml ulei 2 linguri de f`in`. Ceap` umplut` cu nuci 8 cepe m`ri[oare 100 g miez de nuc` 40 ml ulei. cu 25 ml ulei. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` cu sare. la foc potrivit. cu ciupercile. se cur`]` de pieli]e [i se por]ioneaz`. ceapa se cur`]`.

sarea [i o]etul. i se scot intestinele [i urechile [i se spal` bine cu ap` rece. iar mujdeiul \n sosier`. se adaug` ap` fiart`. la foc moderat. Se face un sos din o]et. cu lingura de lemn sau cu telul. Se adaug` trei linguri]e de zah`r. Se cur`]` [i se piseaz` usturoiul. Se serve[te cald. foile de dafin. se stinge cu un pahar de vin alb dulce [i \nc` unul de ap` c`ldu]`. Dup` ce s-au fiert. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel o lingur` de sare. pån` se rumene[te prazul. boiaua. o ceap` 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. Se taie \n por]ii egale. se poate ad`uga [i o]et. Praz umplut cu brånz` de vaci 500 g praz 300 g brånz` dulce de vac` 100 g m`sline 50 g unt. apoi se scot. se spal` din nou de mai multe ori. se spal` [i se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. iar cu pasta rezultat` se umplu buc`]elele de praz. apoi se taie \n buc`]i lungi de aproximativ 10 cm [i i se scoate miezul. Se serve[te cald. m`slinele [i se completeaz` cu ap`. Se freac` brånza cu jum`tate din verdea]a tocat` m`runt. diluat \n prealabil. Se las` la cuptor. Ceapa [i morcovii se cur`]`. se scoate aripioara din mijlocul cozii \mpreun` cu intestinul gros. Se preg`te[te [i mujdeiul. Dup` gust. se adaug` pe[tele [i se mai las` la fiert \nc` vreo jum`tate de or`. Se amestec` bine [i se las` la fiert cam o Zarzavatul se cur`]`. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel. se scurg. se cur`]` ceapa [i se toac` m`runt. f`r` s` se rumeneasc`. piperul. Se \nfierbånt` dou` linguri de ulei \ntr-o crati]`. Se servesc separat. se toac` [i se adaug` \n crati]`. |ntre timp. Se ia oala de pe foc [i se mai las` racii s` stea \n Se c`le[te f`ina \n uleiul \nfierbåntat. se s`reaz` [i se ]in la rece peste noapte. Se bat bine ou`le [i se toarn` deasupra. |ntre timp. f`ina dizolvat` \n ap` rece. Dup` un sfert de or`. pres`råndu-se deasupra parmezan ras [i verdea]` fin tocat`. Praz cu m`sline 1 kg praz 50 ml ulei. Racii sunt fier]i suficient atunci cånd observ`m c` apare o cr`p`tur` \ntre gåt [i carapace. apoi se mic[oreaz` focul aproape de minimum [i se pune ceapa. ulei [i zeama \n care a fiert somnul [i se toarn` deasupra. ci doar s` se \nmoaie. apoi se adaug` prazul. s`-i mai treac` iu]eala. una de sare [i una de o]et. 35 . la ciolan de porc sau la chiftele. iar deasupra lor se pun m`slinele. |ntre timp. apoi se d` tava la cuptor timp de 30 . c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii. cu mujdei de usturoi [i cu p`trunjel tocat fin [i pres`rat peste ei. apoi se pun \n supa de zarzavat care clocote[te. Se amestec` mereu. se spal` bine racii \n mai multe ape. Se pune capacul [i se mai las` s` fiarb` \n`bu[it 50–60 de minute. apoi se c`le[te pu]in \n ulei [i se toarn` \n sos. Sos cald de usturoi 300 g usturoi 200 g f`in` 200 ml ulei 50 ml o]et de 9° 2 linguri de sare (pentru 1 kg de sos) Se cur`]` [i se spal` prazul. ornat cu felii de l`måie [i p`trunjel tocat. Dac` nu e suficient` sup` ca s` acopere bine racii. sare. l`sånd s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. Se fierb timp de un sfert de or`. piper boabe Ceapa se cur`]`. pe[tele pe platou. se taie felii [i se pun la fiert \n ap` rece cu piperul [i foile de dafin.40 de minute.Pan` de somn cu usturoi 1 kg somn (f`r` cap) un morcov. pentru omogenizare. o ceap` 2 linguri]e de o]et de 9° 2 linguri de ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat [i pu]in` ap`. Se servesc calzi. se taie \n buc`]ele de cåte 4–5 cm [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. boia de ardei dulce Raci cu usturoi 30 de raci vii un morcov mare. 200 g m`sline o lingur` de f`in`. foi de dafin. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]ile de praz. Se stinge cu zeam` de oase sau cu ap`. Se s`reaz` [i se amestec`. Cånd s-a \ng`lbenit pu]in. piper boabe foi de dafin 2 leg`turi de p`trunjel jum`tate de or`. stafidele se pun la \nmuiat \ntr-un vas cu ap` rece. Se folosesc p`r]ile laterale de la burt` [i dinspre coad`. o lingur` de bulion o linguri]` de o]et o ceap`. zeam` vreo 10 minute. se spal`. se taie \n felii [i se pune la fiert \n ap` cu sare [i cu piperul boabe. Se cur`]` [i se spal` prazul. piper Marmelad` de ceap` 500 g ceap` 40 ml ulei 200 ml vin alb dulce 2 linguri]e de zahar zah`r o linguri]` de o]et 50 g stafide sare Pe[tele se cur`]` de solzi. Se fierbe la foc mic timp de o jum`tate de or`. pu]in ulei [i ap`. ca s` nu se pr`jeasc`. 2 ou` 100 g parmezan o leg`tur` de p`trunjel sare. dup` care se scurge. piper. Se serve[te la rasoluri de vit` sau de pe[te. Se las` la fiert cam o or`. Se adaug` bulionul. din usturoiul pisat. se scot pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjelul tocat.

se mai trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. ad`ugånd [i cåteva frunze de p`trunjel \ntregi. Se serve[te ca garnitur` la fripturi. sare Arpagicul se spal`. chiftelu]e. Se folose[te la preparate pe baz` de paste [i la diferite månc`ruri cu carne sau cu legume. la foc mic. iar peste ea se pune arpagicul. se spal` [i se toac` m`runt. se stinge Arpagic cu miere 600 g arpagic 100 g miere poliflor` o leg`tur` de p`trunjel. unde se las`. amestecånd bine pentru omogenizare. Cånd s-a rumenit. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Mierea se toarn` \ntr-o crati]`. apoi se cur`]` de foile de la suprafa]`. . pån` cånd arpagicul se rumene[te u[or. |ntr-o crati]`. ca s` nu se formeze cocoloa[e. sp`late bine.Sos de ceap` 3 cepe 60 g unt o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r un g`lbenu[ de ou cu ap` fierbinte [i se drege cu un g`lbenu[. Se scoate. Ceapa se cur`]`. se adaug` zah`rul [i f`ina [i se las` s` se rumeneasc`. se las` la r`cit. f`r` a amesteca. pe[te pr`jit sau sufleuri de legume. se tope[te untul [i se pune ceapa la c`lit. Cånd aceasta devine transparent`. Se presar` un praf de sare [i se introduce totul la cuptor. apoi se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare.

cu atåt vinul trebuie s` fie mai acid. la care s-ar putea servi [i un vin alb. brånzeturile sau preparatele \n care brånzeturile joac` un rol important vor trebui \nso]ite de vinuri albe sau. Dar. |n nici un caz nu se va alege ]uica! O b`utur` care se admite s` se serveasc` la o mas` de la aperitiv pån` la desert este [ampania. dar. Dac` måncarea este pe baz` de carne alb`. fine (Cabernet Sauvignon sau B`beasc`) \n cazul vånatului cu pene. vinuri cu gust [i buchet caracteristic. o vi[inat` sau chiar un whisky. Excep]ie fac doar unele ciorbe concentrate din pe[te sau crustacee. Dac` provin din aceea[i regiune ca [i brånza. iar unele specialit`]i se potrivesc cu un vin rosé. el trebuie \nso]it de vinuri dulci. din soiuri ca Muscat Ottonel. vinul e preferabil s` fie unul alb. contribuind la cre[terea apetitului [i t`ind. Tartinele cu caviar sau icre de Manciuria nu au. se recomand` vinurile ro[ii. eventual. Månc`rurile cu sos de ro[ii sau preparatele specifice buc`t`riilor asiatice se asorteaz` cel mai bine cu un Pinot Noir sau un Burgund. |n schimb. o ap` mineral` sau plat`. din nefericire. parc`. unde op]iunile sunt mult mai diversificate. brånz`. de regul`. Preparatele pe baz` de ciuperci merg foarte bine cu un vin demisec. 37 . indiferent care ar fi preparatele culinare din componen]a meniului. Preparatele pe baz` de vånat vor fi \nso]ite de vinuri vechi [i seci. \n mod obligatoriu se va servi acela[i vin \n timpul mesei.. nici berea. S` \ncepem cu aperitivele. Cu cåt pe[tele care intr` \n componen]a felului de måncare respectiv este mai gras. Ciorbele. Dac` un whisky. Nimic mai fals decåt acest „merge orice“! E foarte adev`rat faptul c` o måncare gustoas` poate fi pus` mai bine \n valoare de licoarea potrivit`. Busuioac` sau Cadarc`). o mas` bun` este considerat` incomplet`. Temperatura conteaz` foarte mult. Pentru preparatele din fructe de mare. o votc`. rachiuri fine de fructe.. |n general. f`r` un pahar de. |n schimb. trebuie s` mai a[tept`m pån` la servirea felului de baz`. contrar credin]ei unora. Muscatel. Cu condi]ia. dac` nu sunt \nso]ite de o cup` cu un vin spumant de bun` calitate! O importan]` deosebit` are [i modul \n care sunt servite b`uturile. oarecum. rosé. mai u[or. Numai c`. |n cazul \n care vinul a f`cut parte din ingredientele folosite la prepararea unui fel de måncare. Carnea fript` la gr`tar se supune acelora[i reguli. Traminer. asortimentul e cu atåt mai reu[it. care trebuie servit la temperatura mediului ambiant. acela[i gust. Gras` sau Fråncu[`. pentru vånatul cu blan`. soiurile Sauvignon. despre care tradi]ia spune c` se potrivesc cel mai bine cu berea. o b`utur` gre[it aleas` are efectul contrar. coniac. un p`h`rel de ]uic` poate fi binevenit. \n timp ce carnea ro[ie cere un vin ro[u. supele. Feteasc` Alb`. vinurile nu sunt deloc potrivite. dac` avem de-a face cu pr`jituri cu ciocolat` sau cu fructe. recomand`rile merg c`tre b`uturile care influen]eaz` \n mod favorabil digestia: lichioruri fine. |n schimb. ca licoarea s` fie natural`. efectul produs de preparatele mai grele. o votc`.|nso]irea bucatelor cu b`utura Adeseori. Nici vinurile. |n acest scop. sec [i tare. sau tari (Feteasc` Neagr`. salate sau legume. ceva. alegerea unui vin mai u[or – spre exemplu. din soiurile Chardonnay. parfumate [i licoroase. aperitivele pot fi \nso]ite [i de un pahar cu vin. cånd e vorba s` se bea ceva la mas`. puternic. cremele sau bor[urile nu prea „rimeaz`“ cu vinul. Gras` de Cotnari sau Aligoté. totu[i. Oricåt ne-am dori s` degust`m mai repede un pahar de vin. cu ghea]` din bel[ug. m`sline [i altele. aproape la fel de mul]i oameni consider` c` „merge“ orice fel de b`utur`. T`måioas`. mult` lume se gånde[te la o b`utur` mai mult sau mai pu]in alcoolizat`. Ajungem acum la felul de baz`. nu la fel se procedeaz` \n cazul coniacului. cu excep]ia mititeilor. Acel ceva poate fi un suc natural. dac` se serve[te o gustare tradi]ional`. s` trecem \n revist` cåteva principii de baz` \n ceea ce prive[te asortarea b`uturilor cu månc`rurile. ca s` ne putem bucura din plin de reu[ita unei mese. un gin sau un vermut trebuie s` fie servite reci. cu mezeluri. La cafea. Este foarte important s` [tim cum se asorteaz` b`uturile cu fiecare gen de preparate culinare \n parte. de asemenea. Riesling Italian sau Pinot Gris sunt cele mai potrivite. De exemplu. Månc`rurile din legume impun. nici b`uturile cu un con]inut ridicat de alcool nu sunt binevenite. cu buchet. Galben` de Odobe[ti. |n ceea ce prive[te desertul. Unii prefer` s` \nceap` o mas` cu „ceva tare“: o ]uic`.

b`uturi care vor trebui ]inute la frigider [i r`cite cum se cuvine. Este evident faptul c`. \naintea celor vechi. oricåt de bun ar fi un vin sec. Vinurile ro[ii vor fi servite \ntotdeauna la temperatura camerei. el ar p`rea acru dac` este b`ut imediat dup` un pahar de vin dulce [i aromat. f`r` excep]ie. |n schimb. Acela[i lucru este valabil [i \n ceea ce prive[te vinurile dulci. locuri mai r`coroase. trebuie [tiut faptul c` vinurile noi se servesc. la fel [i spumantele. \n func]ie de culoare. Cu cåt vechimea vinului este mai mare. . Alt` regul` de baz` care func]ioneaz` \n privin]a servirii vinurilor spune c` vinul sec se serve[te \ntotdeauna numai \naintea unuia demisec sau dulce. vor trebui aduse \n camer` cu cåteva ore \nainte de mas`. pentru a-[i putea regla temperatura. \nainte de a fi servite. pentru a pune \n valoare calit`]ile unui meniu. cu atåt el trebuie s` fie mai rece. regula difer`. licoroase sau spumante. mai \ntåi unul alb [i abia apoi unul ro[u. Din punctul de vedere al vechimii. iar \n cazul \n care sunt depozitate \n pivni]` sau \n beci. Este recomandabil ca.Berea cald` nu face deloc o impresie favorabil`. Pentru vinuri. niciodat` invers. De asemenea. s` se serveasc` dou` vinuri. niciodat` nu trebuie servit un vin ro[u \nainte de unul alb. se impune ca vinurile albe s` fie cåt mai bine r`cite \nainte de a fi aduse la mas`.

.

.

.

{ni]elul de porc cu cartofi pai se face la minut cånd familia se \ntoarce de la biseric` [i se m`nånc` fierbinte tare. Rånta[ul de untur` [i ceap` (i se spune [i \ngro[al`) se reg`se[te. jum`rile reci sau fierbin]i. ciorba de salat` cu jum`ri de ou [i costi]`. dar [i muncesc de rup. Sunt apreciate supele gula[. ardeleanca sacrific` o g`in` gras` din care face vestita sup` cu t`i]ei de cas`. untura care e prezent` de la ciorbe pån` la pr`jituri. se bea Riesling de Tårnave. acela n-a \n]eles ce vrea s` spun` ardeleanul prin expresia „s` cå[tigi o påine“. vinars sau jinars [i sunt toate rachiuri dublu distilate din prune amestecate cu mere sau pere. de asemenea. dar [i cu vånturile reci [i aspre de iarn`. Hrana celor din Transilvania este conceput` pentru a munci mult [i bine. Tot obicei nem]esc este [i f`cutul påinii din f`in` de gråu [i cartofi. Pentru desert. precum [i renumitul [ni]el de porc care a \nvins [ni]elul vienez de vi]el. supele se fac cu g`lu[te de gri[ sau cu t`i]ei de cas`. 42 . toc`tur` [i alte månc`ruri. B`uturile Ardealului se numesc palinc`. Cine n-a t`iat cu bri[ca (cu]it mic) o felie uria[` de påine. dar [i cu småntån`. \n toate ciorbele – care aici se mai cheam` [i z`muri. Se pun al`turi mur`turi reci (aduse din beci) ori castrave]i. tot dup` obiceiul nem]esc. Dac` e o zi obi[nuit` de munc` grea. buc`t`ria ardeleanului a fost influen]at` temeinic de obiceiurile gastronomice ale sa[ilor. bor[ din carne de porc cu rånta[ (sau sup` de g`lu[te). chi[ca (cu orez sau crupe). cårna]ii afuma]i sau proaspe]i. Regele c`rnurilor ardelene este porcul. de[i e un derivat al acestuia. vår[li iu]i de Ha]eg sau varz` ca la Cluj. sl`nina \n saramur` sau afumat`. cu sapa. cu multe calorii. De altfel. Dac` e duminic`. Sunt \nv`]a]i cu coasa. paprica[ul.Hran` pentru cå[tigat o påine Ardelenii sunt cei mai nem]i dintre romåni: m`nånc` mult. chis`tura (sl`nin` afumat` t`iat` m`runt [i amestecat` cu ceap`) care se adaug` \n ciorb`. Steinlinger sau Jidvei. ardeleanul m`nånc` sl`nin` cu ceap` ro[ie. cu zilele de ar[i]` din var`. ciorba de fasole cu tarhon. El d` jambonul afumat. sångeretele [i toba (preparate cu sånge de porc). Totul cu multe condimente. Cånd se bea vin \n Transilvania. se g`tesc mai ales pr`jituri cu nuc` sau cu crem`. horinc`. [vabilor [i ungurilor din Ardeal. Ciorbele se aromeaz` cu tarhon. ori gogo[ari. apoi pog`cei sau v`rz`ri.

.

Såniob-Marghita Lechin]a: Lechin]a. Jidvei. festival de prim`var` – a doua duminic` din aprilie C`ianul Mare |nstru]atul boului – 3 iunie Dealu Festivalul narciselor – luna mai Maieru Ie[itul plugului întâi – aprilie Miercurea Ciuc |ntâlnirea a 1 000 de fete secuiene . M`derat. Oradea. Turda. Apold Silvania: {imleul Silvaniei. {am[ud Tårnave: Blaj. Zal`u. serbare câmpeneasc` – mai Boul împ`nat – iunie Pa[tele Blajinilor – a patra zi dup` Pa[ti Prânzul Pa[telor. Sanisl`u . Valea Nirajului Valea lui Mihai: Valea lui Mihai. Arad R`te[ti: T`[nad 44 Sebe[-Apold: Sebe[. Bato[ Mini[: Mini[. Triteni Alba: Alba-Iulia. Zag`r. Teaca. Bistri]a. serbare câmpeneasc` – a doua zi de Pa[ti {irnea M`suratul laptelui – mai R`v`[itul oilor – octombrie Mure[ Brâncovene[ti Târgul cire[elor – iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie Dr`gaica – 24 iunie Ilia Dr`gaica – 24 iunie Reghin Culesul cire[elor – iulie Cluj Huedin. Ighiu Diosig: Diosig.Festivaluri gastronomice Alba Avram Iancu (M-tele G`ina) Târgul de fete – 19-23 iulie Com`na Plugarul – aprilie Cununa – vara S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. Media[.1 iulie Târgul olarilor – 11-12 august Prundu Bârg`ului S`rb`toarea ]apinarilor – octombrie Jina Sus pe muntele din Jina – iulie M`rginimea Sibiului Colindele de Ispas – Ziua de |n`l]are Praid Festivalul sarmalelor – septembrie Bra[ov Bran Zilele Branului – 4-6 octombrie M`suratul laptelui – martie {iclod Culesul cire[elor – iunie Sibiu Festivalul na]ional al tradi]iei populare – 12-20 iulie Festivalul pomilor în floare – mai Zilele toamnei sibiene – 19-21 octombrie Bra[ov ({chei) Junii Bra[ovului – a doua duminic` dup` Pa[ti Hunedoara Deva C`lu[arul transilv`nean – ianuarie Podgorii [i centre viticole Aiud: Aiud. M`gura Priei Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Z`u de Cåmpie Tårgul pe[telui – iulie Bihor Dragoteni Oul de Pa[ti – aprilie S`laj Buciumi Serbare câmpeneasc` – august Oradea Târgul palincarilor – septembrie Festivalul vinului – octombrie Covasna Vârghi[ Festivalul narciselor – prim`vara Cizer M`suri[ul oilor – mai Vadu Cri[ului Târgul de la Vama S`rii – iunie Varstag Culesul zmeurei – 5 august Sânmihaiu Alma[ului M`suri[ul laptelui – mai Bistri]a-N`s`ud Beclean Culesul cire[elor – iunie Harghita Borsec Zilele Borsecului – 20 august Sibiu Avrig Florile Oltului.

100 ml ulei 2 ou`. apoi se las` la scurs. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se unge cu ulei sau cu untur`. Ciuperci la gr`tar cu sl`nin` [i brånz` 500 g ciuperci 200 g sl`nin` 200 g telemea de oi 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. se \ndep`rteaz` picioru[ele. piper la cuptor. s` se odihneasc`. verific`m compozi]ia cu un vårf de cu]it. se acoper` cu celelalte dou`. se toac` m`runt. Se taie sl`nina \n cubule]e. pute]i folosi [i o tigaie normal`. Se \ntind dou` foi duble. Dup` aceea. sub]ire. 3 ou` 200 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel verde piper. iar peste ele se rade telemeaua de oi proasp`t`. se pune sl`nina t`iat` \n buc`]ele mici. ca[caval [i sl`nin` 500 g ciuperci 50 g sl`nin` afumat` 4 ou`. se ia o sfer`. la foc potrivit. Pl`cinte moc`ne[ti 150 g f`in` 60 g unt. apoi se \ntinde a doua [i se lipe[te peste prima. Se adaug` pesmetul c`lit \n unt. se \mparte \n opt buc`]i. Se las` la fiert într-o oal` de 2 l pån` se \ngroa[`. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. se toarn` laptele. care se \mparte \n p`trate de cåte 10 centimetri pe fiecare latur`. \n coaj`. se \ntinde pe plan[et`. Se amestec` telemeaua ras` cu gri[. sp`lat` [i tocat` m`runt. sare Omlet` cu ciuperci. Se d` Se fr`månt` f`ina cu un g`lbenu[. apoi se amestec` bine. carnea se amestec` bine cu ou`le. Ou`le se bat spum`. sare Ciupercile se cur`]`. o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom. Carnea se s`reaz`. coaja ras` de l`måie.Ca[caval la cuptor 100 g unt 100 g småntån` 400 g ca[caval 600 ml lapte 4 linguri de pesmet. se adaug` ceapa cur`]at`. la foc potrivit. Se prepar` un aluat din f`in`. Dup` ce s-au r`cit. putem ad`uga pu]in unt deasupra. 200 ml lapte 250 g ca[caval o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte. Identic se procedeaz` cu celelalte. la foc potrivit. Se serve[te pres`rat` cu verdea]` tocat`. dup` care se \ntind \ntr-o singur` foaie. se usuc` \ntr-un [ervet curat [i se s`reaz`. apoi acestea se \ndoaie \n form` triunghiular`. Dup` ce s-au fript. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se las` la cald timp de o jum`tate de or`. sau se toarn` un mujdei preparat din usturoi pisat. piperul [i sarea. dup` care se pun la fript ciupercile. 45 . se lipesc bine [i se pun la pr`jit \n ulei pe ambele p`r]i. se suprapun [i se las` o or`. apoi se cur`]` [i se piseaz`. Dup` aceea. se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de 20 de minute. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu sl`nina \n sus. unde se las`. ou`le b`tute spum` cu furculi]a. se \ntinde. cimbru F`ina se c`le[te \n untul \ncins [i se stinge cu laptele cald. Se unge o tav` cu ulei [i se a[terne compozi]ia \n mod uniform. 150 ml ulei 300 g brånz` telemea 2 linguri de gri[ 50 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat. formåndu-se patru foi mari. spre a vedea dac` nu s-a lipit. cu p`trunjel verde tocat fin. 2 ou`. unse la råndul lor. 2 ceape. cu ceapa [i cu verdea]a tocate m`runt. Se introduce la cuptor. dup` care se scurg [i se servesc calde. cam o jum`tate de or`. care se \ntind \n foi. Se toarn` peste ciuperci. iar compozi]ia se pune \ntr-un castron. Pl`cint` cu carne [i cartofi 400 g carne tocat` 400 g cartofi 2 ou`. Acestea se ung bine cu unt. pu]in` esen]` de rom [i un praf de sare. Dac` se \ntåmpl` acest lucru. ca pentru piure. Se scoate din cuptor. se unge cu ulei. piper Pl`cint` cu brånz` 200 g f`in` 3 ou`. ca[cavalul dat pe r`z`toare. |ntre timp. Se amestec` brånza cu un g`lbenu[ [i se \ntinde uniform pe p`tratele de aluat. Compozi]ia se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` la cuptor pentru 30-40 de minute. 100 ml lapte 100 g brånz` de burduf. pe fiecare p`l`rie de ciuperc` punåndu-se cåteva buc`]ele de slanin`. cu laptele. |ntr-o tigaie. ap` rece [i sare. se s`reaz` [i se pipereaz`. piper. se a[terne umplutura. se scot \ntr-un vas \nc`lzit \n prealabil. se condimenteaz` cu piper [i cimbru [i se pune s` se c`leasc` la foc mic \ntro tigaie de teflon. Dac` nu dispune]i de a[a ceva. se spal` [i se pun s` se op`reasc` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. dup` gust. se spal` sub un jet de ap` rece. apoi se ia tigaia de pe foc. apoi ciupercile. småntån` [i zah`r vanilat. Ciupercile se cur`]`. pån` se rumene[te. a[ezåndu-se \ntr-o tav` uns` [i ea cu ulei. dar ad`uga]i o lingur` de ulei [i tot atåta ap`. unse cu ulei. inclusiv deasupra. Se c`lesc cåteva minute. Se \mparte aluatul \n patru buc`]i. un ou [i pu]in` sare. Se \ncinge bine gr`tarul. cånd s-a r`cit. sare Cartofii se fierb. Se dau la rece pentru 20 de minute.

apoi se fierb \ntr-o oal` cu un litru de sup` de oase. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierbe un sfert de or`. Se las` pe foc pån` se p`trund t`i]eii. Se alege [i se spal` orezul. Ceapa se cur`]`. 150 g småntån` o c`p`]ån` mic` de usturoi un morcov. apoi se adaug` toate \n ciorb` [i se mai las` la fiert 10 minute. o rad`cin` de albitur` o ceap`. o linguri]` boia de ardei 2 linguri de ulei m`rar. se pune rasolul. Se \ntinde aluatul \n foaie de 3–4 mm grosime [i se taie p`trate de cam 15 cm l`]ime. Se amestec` f`ina cu oul [i drojdia diluat` \n lapte. Se las` la fiert un sfert de or`. Se amestec` bine cu uleiul [i o ceap` ras`. Orezul se alege [i se spal`. Cånd chi[ca este fiart`. se freac` cu sare [i cu cimbru. Ciorb` ardeleneasc` de lobod` 600 g lobod`. se adaug` \n oal` zarzavaturile. p`trunjel Se pune ap` la fiert cu sare. cimbru. compozi]ia ob]inut turnåndu-se \n ciorb` \mpreun` cu o]etul. se adaug` t`i]eii. Se umple stomacul cu acest amestec. Ciorb` cu rasol de porc 400 g rasol de porc 2 morcovi. piper Bor[ cu chi[c` (caltabo[) 1 l bor[. piper Ciorb` de salat` verde 1 kg salat` verde 200 ml lapte prins 200 g sl`nin` afumat` 200 g cårnat afumat 0. se \n`bu[` \n ulei \ncins [i pu]in` ap`. Se adaug` la fiert loboda [i orezul. o]etul [i tarhonul t`iat m`runt. 1 l bor[ sare. sare. o ]elin` o r`d`cin` de albitur`. Ceapa. Sl`nina se taie feliu]e. p`trunjel Bor[ transilv`nean cu l`[cu]e (t`i]ei de form` p`trat`) un ciolan afumat de porc 600 g t`i]ei. Loboda se spal` \n mai multe ape [i se taie fidelu]`. Se toac` m`runt tarhonul [i se presar` \n oal`. Varza se taie fidelu]`. 12 ml o]et o lingur` de f`in`. se adaug` sare [i piper [i se mai las` 10 minute. o ]elin` mic` 100 g småntån`. p`trunjelul [i se mai ]ine pu]in pe foc.5 l zer de la brånza de vaci 4 ou`. se scoate rasolul. se adaug` chi[ca [i se continu` fierberea. 2 ou` 2 linguri de orez. ]elina. Dup` ce se adun` spuma. morcovul. se spal` [i se toac` m`runt. se rade pe interior. piper Ciolanul se pune la fiert \n ap` rece [i se adun` spuma din cånd \n Se spal` rasolul [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se cur`]` [i se spal` morcovii. o ]elin` 2 ou`. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. albitura [i ]elina. Se las` s` dospeasc` o or`. se pr`je[te. Se alege [i se spal` orezul. piper Ciorb` de miel 400 g carne de miel 2 leg`turi de ceap` verde o ceap` 2 morcovi. care au fost t`ia]i \n form` de p`trate. se amestec` cu p`sat. ]elina [i ceapa verde se cur`]`. se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. timp \n care se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile [i cu småntåna. apoi se fierbe separat. se ridic` col]urile. se \nchid [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. se s`reaz`. se spal` din nou. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat. Se potrive[te din sare [i piper [i se serve[te cu p`trunjel tocat pres`rat deasupra. Din 3 ou` se pr`je[te o 46 . apoi se scoate \n farfurie. se adaug` la ciorb`. dup` ce se spumeaz` carnea. cånd celelalte legume sunt aproape fierte. p`trunjel. Fiecare bucat` se umple cu varza c`lit`. se spal` [i se toac` m`runt morcovii. mici [i se ]ine la cald. se spal` [i se toac` m`runt. se fr`månt` ad`ugånd 100 g untur`. piper. Se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile de la ou`. Cånd s-au fiert toate. un ou 300 g småntån` 400 g stomac de porc 200 g p`sat (porumb m`cinat mai mare) sare. se taie \n buc`]ele F`ina se rumene[te \ntr-o crati]` la foc mic. cu småntåna. Se spal` carnea [i se pune la fiert \n ap` cu sare. piper. se toac` m`runt tarhonul [i se amestec` småntåna cu 2 g`lbenu[uri [i o linguri]` de o]et. Se taie carnea de la gåtul porcului \n buc`]ele. Se serve[te cu p`trunjel tocat m`runt. leu[tean.V`rz`ri 300 g f`in` un ou. |n farfurii. Chi[ca se preg`te[te astfel: se spal` stomacul de porc cu ap` mult`. 200 g untur` 100 ml lapte o lingur` de drojdie 1 kg varz` sare [i piper cånd. Se serve[te cu småntån`. se pipereaz` [i se pune la c`lit \n untur`. Se pune compozi]ia \n ciorb`. o lingur` de f`in` 2 cepe mici. sare. se coase [i se fierbe. sare. \mpreun` cu orezul [i ceapa verde tocat` m`runt. 100 g småntån` o lingur` de orez. albitura [i ceapa uscat`. o ceap` o leg`tur` de ceap` verde un morcov. apoi. Se cur`]`. 25 ml ulei 100 g småntån`. Dup` ce s-a fiert. Se pune apoi la afumat [i se folose[te cum s-a ar`tat mai sus. se pune bor[ul deja dat \n clocot. dup` care se toarn` bor[ul fiert separat. se toarn` ciorba [i se presar` p`trunjel tocat m`runt. Cånd clocote[te. 12 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. apoi se toac` \n cubule]e. 3 ou` o lingur` de orez o lingur` de f`in` o lingur` de o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t sare.

2 morcovi o r`d`cin` de albitur`. 2 morcovi 100 g ]elin`. se adaug` supa de oase. dup` care se servesc cu garnitur` de cartofi natur. varza se spal` [i se taie fidelu]`. sare. se adaug` zarzavaturile. dup` care se adaug` cartofii. se adaug` cartofii. Cårna]ii se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n sup`. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se las` 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. s` fiarb` se ia de pe foc. Se pune la fiert salata t`iat` m`runt \n 2 l ap`. Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \n untur` \mpreun` cu albitura [i morcovii t`ia]i felii. pe rånd. boia iute Carnea se cur`]`. Se cur`]` cartofii. ou b`tut [i pesmet. iar cånd se ia de pe foc se presar` p`trunjel tocat. morcovii [i ]elina se cur`]`. sare. se spal`. sare. se s`reaz` [i se presar` verdea]a. Se adaug` f`ina. piper. Dup` \nc` 10 minute. sare Sup` ]`r`neasc` de Covasna Ciorb` transilv`nean` 400 g carne afumat` 100 g sl`nin` afumat` 400 g frunze de gulii [i varz` amestecate 2 linguri untur` de porc 6 linguri de f`in`. ceapa. Se amestec` cu restul de ciorb` clocotind. eventual [i cu cimbru. care se orneaz` cu frunze de salat` verde [i feliu]e de ro[ii de gr`din`. Ardeii se cur`]`. care se stinge cu zeama din fiertur` [i se toarn` peste ceapa [i frunzele op`rite. 2 cepe 100 g ]elin`. Cartofi cu sl`nin` afumat` 800 g cartofi 200 g sl`nin` afumat` 2 linguri de untur`. omleta [i usturoiul frecat cu boia. Dup` 45 de minute se adaug` f`ina cu ceapa [i uleiul. un morcov 2 r`d`cini de albitur`. 200 g småntån` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Oasele se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Cånd \ncepe. piper 1 kg oase de porc sau de vit` 500 g cartofi. un ou 200 g småntån` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. se adaug` boiaua. Separat se bat ou`le cu 2 linguri de f`in` pån` iese o past`. \n oala cu ciorb` clocotit`. 4 ou` usturoi. se stinge cu vin \ndoit cu ap` cald` [i se presar` sare [i piper. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie [i se pr`jesc antricoatele. tocat` fin. buc`]ile de carne prin f`in`. se presar` cu sare [i piper. iar ceapa. se s`reaz`. fiart` separat [i strecurat`. 100 ml ulei sare. sare. pr`ji]i sau piure. dup` care se toarn` zeama de varz`. 4 linguri de pesmet 100 ml ulei. |ntre timp. \mpreun` cu cårnatul t`iat cåt mai m`runt. Antricoatele se cur`]`. Ciorba se drege cu oul r`mas. o ceap` 2 linguri de f`in`. Se adun` spuma de mai multe ori [i. piper Carnea [i sl`nina se pun la fiert \n 2 l ap` [i se las` s` fiarb` o or`. piper. Se servesc cu feliile de sl`nin` al`turi [i verdea]` tocat` m`runt. se taie fidelu]` [i se pr`jesc cu ceapa tocat` \ntr-o crati]`. 100 ml vin 100 g frunze de salat` verde 3–4 ro[ii proaspete de gr`din` o leg`tur` de verdea]`. se drege cu småntån`. piper. }elina. cånd apa clocote[te. 2 ardei gra[i 200 g fidea. \n acest din urm` caz ad`ugåndu-se [i sos de ro[ii. |ntr-o tigaie. Se las` pån` cånd [i aceasta este fiart` suficient. La sfår[it se ad`ug` m`rarul [i usturoiul frecat cu sare [i lapte acru. Se bat antricoatele cu ciocanul pentru [ni]ele. sl`nina pr`jit`. morcovul [i cealalt` ceap` rase. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc pu]in ceapa [i ardeiul. Se spal` [i se cur`]` legumele [i zarzavaturile. se pipereaz` [i se continu` fierberea \nc` 10 minute. cu o lingur` de untur` \ncins`. cimbru Sup` de cartofi cu cårna]i 500 g cartofi o ceap`. Cånd se ia de pe foc. \ncet-\ncet. 2 ardei capia 150 g cårna]i afuma]i 2 c`]ei de usturoi. apoi se toac` m`runt. Ceapa [i usturoiul se cur`]` [i se toac` m`runt. se pune [i varza. piper Frunzele de gulii [i varza se op`resc. se potrive[te de sare [i piper [i se drege cu småntåna b`tut` cu un g`lbenu[. 47 . pe ambele p`r]i. Se a[az` måncarea de cartofi pe mijlocul unei farfurii \ntinse. laptele acru [i zerul. se presar` verdea]a. se spal` [i se toac` m`runt. ardeiul [i fideaua. Ciorb` de vi]el cu varz` 500 g carne de vi]el 500 g varz` dulce o ceap`. Se adaug` cartofii t`ia]i felii [i se fierb aproximativ 20 de minute. se spal`. s` r`mån` alb. Se dau. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. l`sånd s` fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. se s`reaz` [i se vor turna. o ceap` o leg`tur` de m`rar 250 ml lapte acru. Antricot de vi]el pané 400 g antricot de vi]el 2 linguri rase de f`in` 2 ou`. se spal` [i se taie \n få[iu]e. Osul se cur`]` \n partea f`r` carne. Se \nfierbånt` uleiul [i se pun s` se \n`bu[e ceapa. |n momentul \n care acestea sunt aproape fierte. se spal` [i se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. morcovii [i albitura se pun la fiert \n ap` cu sare. apoi. Cånd s-au fiert cartofii. Se serve[te cald`. Sl`nina se taie felii [i se pr`je[te pe ambele p`r]i. frecat cu småntåna. cånd nu mai las` spum`.omlet` \n gr`simea de la sl`nin`. se stinge cu dou` c`ni de sup` de carne [i se fierbe un sfert de or`. Cu cea de-a doua lingur` de untur` se pr`je[te f`ina. se las` s` se scurg` [i se taie \n patru por]ii. usturoiul [i ardeii.

.

.

tocate m`runt. boia iute de ardei Fasolea se alege. apoi se adaug` orezul. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. piper. Cånd s-a rumenit pe toate p`r]ile. |n paralel. apoi se pun la fiert. cimbru boia iute de ardei Ciuperci umplute \n sos alb Ciolan afumat cu fasole 1 kg ciolan de porc afumat 250 g fasole uscat` 60 ml ulei. se strecoar`. se por]ioneaz` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se scoate. se taie \n buc`]ele [i se adaug` \n crati]` cu carnea. sare Se cur`]` ceapa [i se op`re[te. Sosul se face din f`in` c`lit` \n untur` [i stins` cu småntån`. Seara se pune fasolea \n ap` s` se \nmoaie [i se las` pån` a doua zi diminea]a. Se umplu ciupercile cu aceast` compozi]ie. Se amestec` cu cartofii cur`]a]i [i ra[i. oul. 200 g cartofi 2 ou` o ceap` mic` 400 g småntån` o]et. Acest preparat se serve[te cald. cu m`m`ligu]` al`turi [i ad`ugånd deasupra ceap` pr`jit` \n untdelemn \ncins. 2 cepe mari o linguri]` de boia de ardei 400 g m`m`lig` cald`. o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri de bulion. se adaug` treptat carnea trecut` prin ma[ina de tocat. piper. Se pune la fiert. apoi se adaug` \n crati]`. Ceapa tocat` se c`le[te \n untur`. o jum`tate de or`. se pun \ntr-o tav` uns` cu untur` [i se dau la cuptor. Deasupra se toarn` småntåna. se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi se d` cu sare. piper Carnea se cur`]`. Friptur` de pui ca \n Bra[ov un pui de aproximativ 1 kg 2 linguri de f`in`. Ceapa se taie \n feliu]e. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. se adaug` boiaua [i se stinge cu småntåna [i zeam` de carne sau lapte. \nc` un sfert de or`. o ceap` o lingur` de bulion 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. la foc mic. Compozi]ia ob]inut` se modeleaz` \n form` rotund` folosind f`ina. cotoarele de ciuperci [i verdea]a. piper Fasole f`c`luit` 400 g fasole boabe 250 ml ulei. Ceapa se cur`]`. sare. Chiftelu]ele se pun \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. piper. Se cur`]` ciupercile. Ceapa se taie feliu]e sub]iri [i se pr`je[te \n uleiul frecat cu boia. Se alege orezul. care se op`resc \n ap` clocotit` [i se spal`. o ceap` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` 100 g untur` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. boia de ardei. cimbru [i usturoi pisat. piper m`cinat. Se c`le[te f`ina \n untura r`mas`. cu diferite garnituri. Se pune [i carnea. 50 . piper. 200 ml vin alb sec 3 ro[ii. Apoi se adaug` orezul fiert separat.Chiftelu]e cu tarhon [i sos de småntån` 400 g carne de vac` 200 g carne de porc o lingur` de f`in`. foi de dafin. se trece prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. tarhon Ciuperci umplute 400 g ciuperci 300 g carne porc 2 linguri de f`in` 2 linguri de orez 150 g småntån`. Se mai las` 3–4 minute. la råndul lui. piperul. de cotoare [i de semin]e. sarea. Se potrive[te gustul cu sare. se taie carnea \n buc`]i. cånd clocote[te se arunc` apa [i se schimb`. Se mai las` s` fiarb` \n`bu[it. iar usturoiul se piseaz`. Bulionul se dizolv` \n vin [i se adaug`. apoi se toarn` peste fasole. cånd se fierbe cu o linguri]` de sare. bine uns` cu untur`. sare. verdea]a t`iat` m`runt [i codi]ele tocate de la ciuperci. apoi se scoate din oal` [i se paseaz` piure care se freac` cu 150 ml ulei. dup` care se cur`]` de coaj`. Gåsc` pe varz` c`lit` 600 g carne de gåsc` o varz` murat` mijlocie o lingur` de bulion 100 g ulei. opera]ie care se repet` de dou` ori. piperul. \ntr-o tav` rezistent`. apoi se ia de pe foc. Se adaug` cåteva foi de dafin. se spal` [i se \n`bu[` \n ulei cu o lingur` de ap`. Carnea se spal` [i se toac` \mpreun` cu ceapa. cu verdea]` tocat` m`runt. cimbru 500 g ciuperci 100 g carne macr` de porc o lingur` de orez. piper. se spal`. se mai pune \nc` o dat` la fiert. Se cur`]` ciolanul. Tarhonul se adaug` cu 10 minute \nainte de a se scoate tava din cuptor. apoi se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or`. apoi se adaug` peste ea carnea. se spal` [i se tran[eaz`. o ceap` o lingur` de untur` p`trunjel. sare. Se serve[te cald. Ciupercile se servesc cu sosul fierbinte turnat deasupra. se spal` [i se las` la \nmuiat cu o sear` \nainte. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n 50 g de untur`. Puiul se cur`]`. p`trunjelul verde t`iat m`runt. se fierbe [i se cl`te[te cu ap` rece. 100 ml ulei o ceap`. sare. sarea. cimbru [i boia iute. un praf de sare [i de piper. p`trunjel verde sare. Dup` ce a fiert circa un sfert de or`. se spal` [i se separ` p`l`riile de cotoare. Se c`lesc bine. Se umplu ciupercile cu compozi]ia rezultat` [i se dau la cuptor. Chiftelu]ele se servesc fierbin]i.

se spal` bine \n mai multe ape. la foc potrivit. o ceap` 750 g cartofi. Dup` aceea. se adaug` usturoiul t`iat felii. Cartofii se cur`]`. Orezul se alege. sare [i piper. apoi se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. piper. se omogenizeaz` bine. piper. dup` care se modeleaz`. Paprica[ cu ciuperci [i småntån` 500 g ciuperci 500 g cartofi. cimbru boia de ardei dulce Måncare de m`cri[ 800 g m`cri[ 2 linguri de småntån` 100 g unt. la foc potrivit. se toarn` peste ele bulionul. se spal`. sarea. apoi se pun [i ciupercile. Se mai amestec` pu]in. Se ia un vas de sticl` termorezistent`. piper Ghiveci cu ciolan de porc un ciolan de porc 2 vinete. Se stinge cu ap` c`ldu]` sau cu sup` de carne. bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. o ]elin` 2 linguri de bulion. iar carnea se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte. Se adaug` o can` de ap` [i se continu` fierberea. Paprica[ din carne de porc 400 g carne de porc o ceap`. se scoate. 100 ml ulei sare. se toarn` småntåna [i se presar` deasupra m`rarul [i p`trunjelul. boia de ardei [i trecut` prin f`in`. Se serve[te cald. o ceap` 4 linguri de småntån` o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se adaug` ciupercile t`iate \n lame [i ceapa tocat` m`runt. t`iat` \n cuburi mici. M`cri[ul se alege. se spal` [i se c`le[te separat. se spal` [i se fierbe \n`bu[it apoi se scurge [i se r`ce[te. Cånd s-a \nmuiat ceapa. 200 g ciuperci 500 g cartofi.iar \n locul ei se c`le[te varza stoars` de zeam` [i t`iat` fidelu]`. |ntr-un castron mare se bat ou`le bine. sosul de ciuperci [i vinul. se spal` bine [i se taie fidelu]`. pentru o jum`tate de or`. sare Ceapa se taie m`runt. avånd grij` s` se amestece din cånd \n cånd. iar cånd s-a topit se adaug` m`cri[ul. se spal`. un morcov un p`stårnac. 100 g ulei o lingur` de bulion o c`p`]ån` de usturoi 50 ml vin alb. apoi se introduce vasul la cuptor [i se las` cam trei sferturi de or` s` se fiarb` toate legumele [i s` scad` sosul. o conopid` 100 g fasole verde 100 g maz`re o ceap`. pån` se \nmoaie carnea. Ardeii se taie \n patru [i se c`lesc \n 50 ml ulei. Dup` ce s-a fiert. la foc mic. apoi se pun la loc [i buc`]ile de carne. cu grij` s` nu se fac` cocoloa[e. [i se toarn` peste m`cri[. piper. Zarzavatul se cur`]`. se pipereaz`. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se pr`je[te un pic \n untur`. 100 g f`in` 30 g unt. se stinge cu o can` de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. se ia de pe foc [i se mai d` la cuptor. pres`rat` cu sare. 2 ou`. Se adaug` cartofii t`ia]i felii. Se stinge cu dou` c`ni de zeam` de carne [i se fierbe o jum`tate de or`. se pune ciolanul \mpreun` cu ceapa. sare. Se serve[te cald`. 100 g unt. 200 g småntån` 200 ml sup` de oase 100 ml ulei. p`trunjel sare. dup` care se potrive[te de sare [i piper. se adaug` zarzavaturile [i legumele t`iate \n buc`]ele mici. se dezoseaz`. apoi se sting cu ap` [i se adaug` cartofii t`ia]i \n rondele. apoi se adaug` ceapa tocat` m`runt. se spal` [i se taie lame. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n crati]`. 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet 100 g untur` o leg`tur` de p`trunjel. 2 ardei gra[i o leg`tur` de p`trunjel sare. Se continu` fierberea \nc` vreo jum`tate de or`. cu m`m`ligu]` [i ardei iute. piper boia de ardei dulce Se rumene[te ciolanul \n ulei \ncins. piperul. cu måna ud`. o lingur` f`in` 8 ou`. cimbrul [i boiaua. Carnea se por]ioneaz` [i se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i pu]in` ap`. G`lu[tele se las` s` fiarb` pån` se ridic` la suprafa]a apei. supa de oase [i se las` s` fiarb` la foc mic. 12 pere 51 . Se r`ce[te pu]in. apoi se pun \ntr-o tav` cu carnea. Re amestec` rasolul de vi]el cu sl`nina [i orezul. Se pune unt \ntr-o tigaie. se adaug` f`ina [i se las` \nc` 10 minute la fiert. Se adaug` bulionul. G`lu[tele se preg`tesc astfel: cånd apa \ncepe s` fiarb` se ad`ug` f`ina toat` o dat` [i se amestec` 5 minute pån` cånd se omogenizeaz`. Gula[ ardelenesc 750 g carne de vac` 250 g costi]` de porc afumat` 2 linguri de bulion. sub]iat cu ap`. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. dup` care se combin` cu f`ina [i småntåna. boia iute de ardei Pere imitate un rasol de vi]el cam de 1 kg 250 g sl`nin` afumat` 150 g orez ou`. se s`reaz`. Costi]a pr`jit` [i t`iat` cuburi se amestec` cu carnea. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare [i unt. Se las` 10 minute la foc mic. Se cur`]` ceapa. Se fierb 30 de minute. piper Se cur`]` ciupercile. Rasolul se cur`]`. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. Apoi se r`cesc sub jet de ap` rece [i se ad`ug` \n vasul cu carne o dat` cu småntåna. apoi se ad`ug` ou`le [i p`trunjelul. tocate m`runt. l`såndu-se 15 minute la cuptor. se pr`je[te \n ulei \ncins [i cånd s-a rumenit se ad`ug` carnea b`tut`. Se omogenizeaz` bine [i se las` s` se \nt`reasc`.

se a[terne un strat de varz` tocat`. apoi morcovul t`iat cubule]e. se desface \n foi [i se spal` \n mai multe ape. [i piper. se spal`. Se toarn` restul de bulion [i ap` cald` cåt s` le acopere. Cam din 10 \n 10 minute. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se prepar` o omlet` [i se m`run]e[te. se paseaz` [i se fierb cåteva minute. se fierb 2 ore la foc mic. iaurtul. [i cu cåte o crengu]` de p`trunjel. 200 g brånz` telemea 50 g unt S`rm`lu]e \n cuib 500 g carne de porc 500 g carne de vit` 500 g costi]` afumat` o varz` murat`. 100 g [orici 1 kg varz` murat`. punåndu-se la fiert cam un sfert de or`. se acoper` oala [i se pune la foc mic. Se servesc cu orez al`turi. Perele se dau prin f`in`. Se omogenizeaz`. brånza ras`. se scoate. piper. piperul [i bicarbonatul stins cu zeama de l`måie stoars` cu ajutorul storc`torului de citrice. apoi se iau foile mai mari [i se \mpacheteaz` \n ele cåte trei s`rm`lu]e. se ruleaz`. Varza r`mas` se toac` fidelu]`. printre cuiburile de s`rm`lu]e. apoi se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se mai \n`bu[` 10 minute. ceapa. se toarn` vinul. un morcovi. Se p`streaz` opt foi mari pentru umplut. vreo dou` ore. Se mai pune \n tav` pu]in` ap`. piper [i jum`tate din bulion. s` se rumeneasc`. formåndu-se s`rm`lu]ele. dup` care se rumenesc \n untura \ncins`. apoi se pune orezul. apoi se taie \n form` de lame [i se c`lesc \n unt \ncins. 50 ml ulei 2 linguri de bulion. bulionul. cu m`rar tocat m`runt pres`rat deasupra. se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. ad`ugånd [i pu]in` ap`. usturoi. pån` dau \n clocot. apoi se desface varza \n foi [i se preg`tesc sarmalele. se spal`. cu ciupercile. Se las` circa 40 de minute [i se serve[te cald`. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. semin]ele de mac. apoi se dau la cuptor s` scad`. 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar. omlet` [i varz` tocat`. sare. \ntr-un castron. se t`v`le[te prin sare [i se a[az` \ntr-o tav`. iar \n zeama l`sat` se adaug` småntåna. 100 g orez 2 cepe. sare. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` pulpa legat` cu o sfoar` rezistent`. M`rarul se spal`. Brånza se d` pe r`z`toarea fin`. apoi se r`stoarn` 52 . iar restul se toac`. Carnea se taie \n buc`]i cåt mai m`runte. piper Sufleu de gulii cu mac 250 g gulii 250 g de unt 80 g de småntån` 50 g semin]e de mac 2 linguri de f`in` 3 ro[ii proaspete 2 ou`. ]elin` [i conopid` 60 g varz` ro[ie. 3 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. se spal` [i se dau pe r`z`toare. m`rar Sarmale ardelene[ti 600 g carne de porc 200 g sl`nin`. \mpreun` cu uleiul. Ciupercile se cur`]`. s` fiarb` \n`bu[it. Cånd este gata. 120 g småntån` un ou. apoi unul de sarmale [i a[a mai departe. cu un sote ‘ din legume [i p`trunjel verde tocat fin deasupra. Dup` aproximativ un sfert de or`. piper. se taie [i se pune al`turi de celelalte ingrediente. Se \ncorporeaz` f`ina. g`lbenu[urile de ou b`tute spum`. Se adaug` ap`. 200 g orez 2 cepe. apoi se c`lesc \n uleiul \ncins \n prealabil. apoi se amestec` \n sosul de småntån`. piper 400 g varz` dulce 100 g orez 100 g ciuperci 4 ou`. Guliile se cur`]`. Pulpa de vi]el se spal` [i se bate cu ciocanul pentru [ni]ele. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. ales [i sp`lat. pres`rånd printre ele feliu]e de sl`nin` [i de [orici. Ceapa se cur`]`. la foc potrivit. orezul ales [i sp`lat. Se alege orezul. cåt s` le cuprind`. se spal`. sare [i piper. Se umplu foile de varz` cu aceast` compozi]ie. special` pentru tarte. sare. 50 g dovlecei cruzi o ro[ii. cu cåte o feliu]` de costi]` \ntre ele. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se introduce la cuptor. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. sarea.din aceast` compozi]ie. Se umplu foile de varz` cu compozi]ia. se strope[te puiul cu zeama din tav`. \n aceast` ordine. ou [i pesmet. se scurge bine [i se amestec`. Se adaug` ceapa cur`]at` [i tocat` m`runt. se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Restul de varz` se toac` fidelu]` [i se presar` \n oal`. o l`måie Organele de vit` se toac` m`runt [i se pr`jesc \ntr-o tigaie \n care s-a \ncins ulei. Carnea se cur`]`. piperul [i cimbrul. Se tapeteaz` o crati]` cu feliu]e de sl`nin`. Pulp` de vi]el cu organe 400 g pulp` de vi]el 200 g organe. Varza se cur`]`. Cånd orezul este pe jum`tate fiert. Se unge bine cu unt o tav` rotund`. cimbru. Se servesc cu m`m`ligu]` cald` [i ardei iute. apoi se adaug` orezul. apoi se pune la fiert \n ap` clocotit` [i un vårf de linguri]` de sare. Se serve[te cald. Rulouri de varz` Pui cu sos de småntån` un pui de aproximativ 1 kg 100 ml ulei 100 ml vin alb 3–4 ro[ii. un plicule] praf de copt o linguri]` de praf de bicarbonat piper. cimbru Puiul se cur`]`. se spal`. Deasupra va fi un strat de varz`. sare Varza se las` o or` la des`rat \n ap` rece. apoi se amestec` bine cu ceapa. se scoate puiul [i se por]ioneaz`. o lingur` de bulion 20 g untur`. sare. apoi se umple cu aceast` compozi]ie. Se iau de pe foc [i se las` la r`cit.

Ro[iile se servesc ornate cu frunzuli]e de p`trunjel. l`såndu-se la fiert \nc` un sfert de or`. Ceapa [i morcovii se cur`]`. Piure ardelenesc de cartofi 800 g cartofi un pahar mare de lapte 50 g margarin` 150 g brånz` proasp`t` de vaci 2 linguri de zah`r. o ceap` 1 1/4 kg varz` acr` 30 g sl`nin` afumat` o lingur` de past` de ro[ii. se taie julien [i se \n`bu[` separat. Cånd s-au fiert legumele. Varza se cur`]`. Se mai fierb 10 minute. se fierb cartofii. piper. 500 g cartofi 2 morcovi. se taie \n buc`]i [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei [i pu]in` sup` de oase. crenvur[ti. cur`]a]i. apoi se rade. dup` care se adaug` ro[iile. se op`re[te \n ap` clocotit`. Dup` ce s-a \n`bu[it. cu småntån`. l`såndu-se \nc` 10 minute. sare 53 . 100 g småntån` sare. \ntre timp. Dup` fierbere. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap` \mpreun` cu ceapa [i ardeiul t`ia]i m`runt. l`såndu-se s` fiarb` \nc` o or`. Se las` s` fiarb` cam 2 ore. care se taie \n buc`]i scurte de 2 cm. apoi se d` cu sare [i se \n`bu[` \n ulei cu o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. cimbru boia de ardei dulce Hrean ardelenesc 6 linguri de hrean ras 3 linguri de miere 200 g småntån` o linguri]` de sare. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat deasupra. boiaua de ardei. care dup` ce se \nmoaie se scoate din vas [i se pune \n straturi pe fundul unui alt vas. se fierb \n ap` cu sare [i se adaug` peste carne. au fost op`rite cu ap` clocotit`. sarea [i supa de oase [i se las` la fiert 20 minute. Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit`. Se serve[te fierbinte. se pun buc`]ile de carne [i maz`rea. Dup` aceea. Tocan` ardeleneasc` de vi]el 400 g carne de vi]el 3 cepe. Se condimenteaz` cu sare. apoi se adaug` bulionul. mierea [i sarea. avånd grij` ca ultimul s` fie de varz`. se adaug` Hreanul se cur`]` bine. La nevoie se mai pune ap` sau zeam` de varz`. se ad`ug` varza. Se \ncinge cuptorul la 180° [i se coace la foc potrivit circa 30–40 de minute. care. Ceapa se c`le[te \ntr-un vas cu untur` \ncins`. telemeaua dat` pe r`z`toare [i småntåna. 100 g untur` boia de ardei. se spal` [i se por]ioneaz`. \n ap` cu sare. Se presar` sare [i piper. rasol de vit` sau mici. din care se modeleaz` fitile cu diametrul de 1 cm. la foc potrivit. Tocana se serve[te cald`.sufleul. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \mpreun` \ntr-o crati]` cu unt fierbinte. 100 g maz`re 100 ml ulei. Pasta de ro[ii se pr`je[te \n untur` cu boiaua de ardei [i se stinge cu zeam` de varz`. piper [i boia [i se stinge cu restul de sup`. Past` de ciuperci pentru umplut ro[ii [i cl`tite 500 g ciuperci 100 g sl`nin` afumat` 200 g småntån` 200 g telemea de vac` o leg`tur` de p`trunjel sare. ceapa la fel. piper m`cinat varza t`iat` fidelu]` [i se d` la cuptor. Se adaug` p`trunjelul sp`lat [i tocat foarte fin. Se adaug` pasta de tomate. Se ob]ine o past` omogen`. ou [i pu]in` ap`. sare. Se serve[te cald. Se serve[te cu gr`tar de vit`. se spal`. se scoate carnea [i se pune ceapa tocat` m`runt. 100 g småntån` 400 ml sup` de oase sare. care se s`reaz` [i se pipereaz`. 2 ou` o lingur` de past` de tomate boia de ardei dulce 500 ml sup` de oase p`trunjel verde piper m`cinat. dup` gust. o lingur` de o]et Carnea se cur`]`. Deasupra se adaug` sosul r`mas de la c`lirea pastei de ro[ii [i se d` la cuptor. sare 450 g carne de porc 2 linguri de orez. alternativ cu straturi de carne. cartofii natur [i de cåte o lingur` de småntån` deasupra. se spal`. \n acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`. sp`la]i [i t`ia]i \n cubule]e. Varz` „a la Cluj“ Tocan` ardeleneasc` de porc 600 g carne de porc 150 g untur` 3 cepe un ardei gras 300 g f`in`. Compozi]ia ob]inut` se folose[te pentru umplerea ro[iilor sau a cl`titelor. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. piperul. apoi se amestec` cu orezul. Se ia de pe foc [i se omogenizeaz`. iar cl`titele cu pu]in ca[caval ras sau cu cåte o linguri]` de småntån` deasupra. Se freac` bine cu småntåna. Se fr`månt` un aluat din f`in`. |ntre timp. se spal`. piper Carnea se por]ioneaz`. piper. dup` care se adaug` o]etul. se stoarce [i se taie få[ii sub]iri. ornat cu feliu]e de ro[ii. cam o jum`tate de or`. porc sau pui. \nso]it` de Ciolanul se cur`]`. se pun la loc buc`]ile de carne. boia dulce Varz` cu ciolan de porc 1 kg ciolan de porc 1 kg varz` murat` 500 ml zeam` de varz` 3–4 ro[i 2 cepe 60 ml ulei o lingur` de bulion sare. zeama de varz` [i condimentele. apoi se las` la r`cit. Ciupercile se cur`]` [i se spal`.

Se mai fierbe 10 minute. Se pune apoi margarina. cump`rat` din comer]. 100 g f`in` 50 g migdale sau nuci m`cinate [i cernute 200 g ciocolat` de cas` 500 g fri[c`. 100 g småntån`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal` [i se c`lesc \n ulei fierbinte. se adaug` la sos [i se fierbe cam 20 de minute la foc domol. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. se ia de pe foc. avånd grij` s` se amestece. se mai ]ine pu]in pe foc [i se stinge totul cu småntån`. de coaj` [i taie buc`]i. omogenizånd cu o lingur` de lemn. cu sarea. timp \n care se toac` usturoiul cu un cu]it bine ascu]it \n feliu]e foarte sub]iri. apoi se adaug` amidonul de cartofi. Conopida se spal` \n ap` rece. se adaug` f`ina. apoi se scot. precum [i feliu]e de castrave]i. piperul [i sarea. f`r` a se rumeni. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. Cånd aceasta devine albicioas`. c`lindu-se \n ulei \ncins. Se freac` ou`le cu 300 g zah`r pån` se ob]ine o crem`. pån` se cur`]` bine. se adaug` din nou maionez`. cu p`trunjel verde ad`ugat deasupra. verificånd din cånd \n cånd. Umplutur` de carne cu ciuperci pentru foitaje Ardeal 400 g ciuperci 300 g carne macr` de porc de vit` sau de pas`re 2 cepe 100 ml ulei sau untur` un ou. Cånd s-a topit. Cånd este gata. pentru \ngro[are. Sosul rezultat se toarn` peste frunzele de salat` sp`late bine \n mai multe ape. se spal`. |n tava uns` cu unt se pun cu linguri]a din 54 . t`iate få[iu]e sub]iri [i a[ezate \n salatier`. f`r` a strica \ns` forma m`slinelor). tocate m`runt. se amestec` [i se las` s` se r`ceasc`. sare Salat` verde cu usturoi 4 salate verzi 3 c`]ei de usturoi 40 ml ulei 100 g sl`nin` afumat` o lingur` f`in`. m`rar 40 ml o]et. Apoi se a[az` la fiert \n supa de oase [i lapte. ro[ii sau m`sline (acestora din urm` li se scot cu grij` såmburii. Se serve[te imediat. sare. unt Sos de hrean 200 g hrean 2 linguri de f`in` 200 g småntån` 50 ml o]et 50 g unt. Se \nc`lze[te untul [i se adaug` f`ina. s` nu se lipeasc`. eventual cu småntån`. de mai multe ori. Cornete cu fri[c` 3 ou` 400 g zah`r. se adaug` oul. m`rarul [i p`trunjelul. pe farfurii mici. piper Sos de conopid` 200 g conopid` 50 ml lapte 100 ml sup` de oase 25 g margarin` o linguri]` de amidon de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g crutoane de påine pr`jit` piper. sare [i piper dup` gust. special create pentru salate de tot felul. Ceapa se cur`]`. se r`cesc [i se dau prin ma[ina de tocat. Sos ardelenesc de mu[tar 50 g unt 2 linguri de f`in` 400 g småntån` 50 ml o]et o linguri]` de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de mu[tar. ad`ugånd o]etul [i sarea. zah`rul [i margarina frecat` cu brånz` de vaci [i pu]in lapte. Se serve[te cu p`trunjel verde. la foc potrivit. se ia de pe foc [i se las` 10-20 de minute s` se r`ceasc`. iar amestecul rezultat se toarn` peste f`in`. Toate ingredientele astfel preg`tite se amestec` cu chimen [i maionez` din bel[ug. sare Salat` de sfecl` 4–5 sfecle ro[ii 2 cepe 10 castrave]i mura]i un praf de chimen 200 g maionez` Se spal` ceapa. ]inåndu-se \ntr-o crati]` la foc moderat numai pu]in. Se las` la fiert 5 minute. Se rade hreanul pe r`z`toare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se folose[te pentru umplerea pateurilor sau pl`cintelor. Spre ornare. amestecåndu-se continuu. t`iat fin [i crutoane de påine pr`jit`. Se omogenizeaz` bine totul.Se fierb cartofii \n coaj`. apoi se adaug` \n amestecul ob]inut \n prealabil. Carnea se taie \n buc`]i. se cur`]` de coji [i se taie pe[ti[ori sub]iri. se dau pe r`z`toare [i se tescuiesc. astfel \ncåt s` nu apar` cocoloa[e [i se las` sosul pe foc. apoi se toac` la ma[in`. iar castrave]ii. spre a se evita formarea de cocoloa[e. amestecånd. se taie buc`]i [i se tope[te la bain-marie. sfecla fiart` se cur`]`. se cur`]`. sau \n salatiere. Preparatul se serve[te cald. Acestea se servesc calde. Se adaug` mu[tarul [i sarea [i se las` s` fiarb` la foc domol timp de 20 de minute. Se combin` småntåna cu o]et [i ap`. Se \nfierbånt` untul. la fel. rondele fine. se adaug` carnea. sare Ciocolata vrac. Se ad`ug` f`ina [i migdalele. se adaug` f`ina [i se c`le[te f`r` a se rumeni. ]inånd vasul la foc mic circa 20 de minute [i amestecånd mereu. Se amestec` cu laptele fiert. Cånd se rumene[te. se las` la r`cit. sare Sl`nina se taie felii sub]iri [i se pune \ntr-o tigaie \ntins`. La sfår[it se s`reaz`. Se stinge cu småntåna amestecat` cu o]et [i ap`. Ciupercile se cur`]`.

.

100 g zah`r 2 linguri de f`in`. se ruleaz` [i se introduce [i ea la frigider. 100 ml vin 100 ml sifon Cornule]e ca la Cluj 200 g margarin` 200 g f`in`. un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. 2 ou` 150 g zah`r tos. sare 500 g f`in` 150 g unt. se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scoate cotorul. 56 . dup` ce se mai r`cesc. apoi se scot [i. Se fr`månt` aluatul. se cur`]`. apoi se c`lesc un pic \n unt fierbinte [i se adaug` zah`r.5 cm. rahat) 3 linguri de zah`r pudr` Se fr`månt` un aluat din f`in`. apoi se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie triunghiuri. 2 linguri de f`in` 80 ml ulei. un ou 2 linguri de pesmet. apoi se \ntinde o foaie groas` de 3–4 milimetri. cu småntåna. apoi se ruleaz` pe diagonal` [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in` margarin`. o lingur` de zah`r. pån` se rumenesc. pe rånd. Se las` a[a cel pu]in dou` ore. Merele se cur`]`. din care se \ntinde o foaie groas` de 2 milimetri. praful de copt. se fr`månt` [i se \ntind dou` foi groase de cåte 5 milimetri fiecare. Se unge foaia cu amestecul de margarin` cu f`in`. se spal` [i se pun \ntr-un castron. pe a doua un ou b`tut spum`.compozi]ie ronduri cåt mai sub]iri. cu diametrul de 7–8 cm. prin f`in`. apoi se acoper` cu c`p`celele. Se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc fierbin]i. un g`lbenu[ de ou 200 g unt. Aluatul rezultat se las` la dospit cam 40 de minute. iar \n`untru se umplu cu fri[ca b`tut` cu restul de zah`r. Zah`rul se freac` bine cu oul. Vi[inele se cur`]` de codi]e. esen]` de rom o l`måie. 100 g stafide. foc potrivit circa 30-40 de minute. Merele se dau. Din restul de f`in`. iar pe a treia dou` linguri de pesmet. coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. 2 ou` [i pu]in` f`in`. f`ina. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. l`såndu-se cam 10 minute s` se coac`. Se amestec` f`ina cu praful de copt. Pun foile \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. coaj` de l`måie ras`. Oul se amestec` cu sare [i cam 100 ml ap` c`ldu]` \ndulcit` cu o linguri]` de zah`r. se \ntinde \ntr-o foaie care se \mparte \n dou`. \mpreun` cu zah`rul. 100 g zah`r 250 g marmelad` (dulcea]`. Aceast` compozi]ie se a[terne \ntre cele dou` foi. 50 g unt 2 linguri de zah`r pudr` Foi de pl`cint` cu margarin` 250 g margarin` 300 g f`in`. Se amestec` cu 30 g f`in` [i se ob]ine o maia peste care se mai presar` pu]in` f`in` [i se las` la dospit. 10 ml o]et 500 g mere (sau 500 g brånz` dulce de vaci) 2 ou`. Dup` ce se r`cesc. Se ]in la Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. apoi se freac` bine cu margarina. Mere umplute 8 mere de m`rime potrivit` 200 g vi[ine. ou`. Se dau la foc mijlociu [i se scot din tav` pe m`sur` ce se rumenesc. apoi se rumenesc \ntr-o tigaie \n care s-au \nfierbåntat 2 linguri de unt. pån` se coc bine. dup` care se introduce la frigider pentru o or`. a[ternåndu-se umplutura \ntre cele dou` jum`t`]i. småntån` [i un praf de sare. pres`rate cu zah`r pudr`. Se adaug` maiaua [i se fr`månt` cu restul de f`in`. Se umplu cu vi[ine [i zah`r. zah`r [i unt. Ceapa se rade [i se amestec` cu brånza ras`. |n cazul \n care pl`cinta se face cu brånz`. Se scoate atunci cånd se prepar` pl`cint` cu carne sau cu brånz`. miere. sare Cornule]e de Ha]eg 300 g f`in` un ou. Se pune umplutura peste foi. se dau pe r`z`toare. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. din care se taie p`trate cu latura de 5 centimetri. Se \ntorc \n form` de cornet [i se introduc \n cornete de tabl` ca s`-[i p`streze forma. se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se a[terne pe fiecare bucat` de aluat cåte pu]in miez de nuc`. Se iau trei farfurioare. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie. zah`rul tos [i cel vanilat. aceasta se amestec` bine cu stafidele. zah`r. ou [i pesmet. la care se adaug` o lingur` de o]et. pe prima turnåndu-se dou` linguri de f`in`. 100 ml lapte 2 linguri de zah`r tos. 20 ml o]et 40 ml ulei. Buc`]ile de aluat se umplu cu marmelad` sau alte ingrediente dulci. Se cur`]` merele de coaj`. Se \mparte \n 3 por]ii egale [i se \ntinde \n foi ovale groase de 0. Pl`cint` cu mere sau brånz` Lango[i 250 g f`in` 15 g drojdie 150 g brånz` telemea. 50 g unt [i drojdia dizolvat` \n lapte. scor]i[oar` [i esen]` de rom. 2 ou`. 200 g nuci un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt o l`måie. sare Nucile se pun pe plita cuptorului \ncins. se fr`månt` un aluat. o]etul. o ceap` mic` 2 ou`. se preseaz` marginile [i se las` s` creasc` cam 30 de minute. Se ruleaz` \n form` de cornule]e [i se dau la cuptor. Se servesc calde. Margarina se amestec` bine cu 2 linguri de f`in`. Se las` pu]in s` se odihneasc`. dåndu-se la cuptor \nc` un sfert de or`. se \mbrac` pe dinafar` \n ciocolat`. se \mp`turesc \n dou`. dou` de ulei [i pu]in` ap`.

.

50 g unt Se amestec` f`ina cu zah`rul. modelånd forma unei urechiu[e. care \n prealabil au fost pisate cåt mai fin posibil. pu]in cåte pu]in. pån` se omogenizeaz`. Se d` tava la cuptor. unul cåte unul. Toate aceste ingrediente se amestec` bine. laptele [i småntåna. 500 g vi[ine 100 g migdale dulci. dizolvat \n pu]in lapte. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet.Pr`jiturele pentru ceai 250 g f`in` 2 linguri de zah`r 50 g unt sare 100 ml lapte o linguri]` de småntån` o linguri]` de bicarbonat alimentar Tart` cu vi[ine 150 g f`in` 300 g zah`r pudr` 8 ou`. se adaug` apoi g`lbenu[urile. 2 l`måi Urechiu[e 4 ou` 250 g fri[c` b`tut` 200 g f`in`. cu linguri]a. . amestecåndu-se bine. migdalele. Se ia o tav` de dimensiuni potrivite. f`ina. apoi se scot [i se preseaz` \ntre degete unul dintre capete. coaja ras` de la cele dou` l`måi. la foc moderat. Se adaug` f`ina. se bat cu telul timp de o or`. b`tute spum`. fri[ca [i un g`lbenu[. se unge bine cu unt. Se presar`. untul. Se amestec` pån` se omogenizeaz` [i se formeaz` bilu]e de m`rimea unei nuci. sarea [i bicarbonatul. vi[inele cur`]ate de codi]e. dup` care se toarn` [i albu[urile. l`såndu-se. la foc potrivit. deasupra. se tapeteaz` cu f`in`. care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. unde se las`. Se las` o jum`tate de or` la cuptor. timp de cel mult o jum`tate de or`. apoi se pun. Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum`. Untul se freac` spum`. la foc moderat. Se dau din nou la cuptor [i se las` s` se rumeneasc`. Se adaug` apoi. pån` se coc pe jum`tate. buc`]ele din compozi]ia ob]inut`.

.

al`turi de unguri. Se reg`sesc [i aici preparate caracteristice buc`t`riei maghiare [i germane. iar uneori sunt u[or legate cu rånta[uri. a[adar. con]in adesea legume pr`jite. \nvelit` \n foaie de pl`cint` coapt` \n cuptor. dar [i legume pr`jite [i \n`bu[ite. Sarmalele b`n`]ene. o budinc` din t`i]ei de cas` cu brånz` de vaci [i stafide. nem]i [i sårbi: romånilor le-a r`mas. boia de ardei [i chimen. lapte [i mac. cu unele particularit`]i \ns`: sosuri [i ciorbe \ndulcite. zon` de puternice confluen]e culturale. sunt mari. Månc`rurile b`n`]ene se caracterizeaz` prin sosurile ob]inute din rånta[ f`cut din f`in` \ncins` care se stinge cu sup` de oase sau sup` de zarzavat. La Lugoj se face o pl`cint` gustoas` cu brånz` [i carne. {i aici. neacrite. Ciorbele [i månc`rurile de aici sunt grase. sunt foarte apreciate supele cu t`i]ei de cas`. supele gula[ [i ciorbele cu tarhon. ou [i småntån`. Ceapa umplut` este [i ea specific` Banatului.Creuzet de influen]e |n trecut. dar apar mai rar \n meniul b`n`]enilor. condimentate cu piper. italiene[ti [i franceze. ca [i \n Ardeal. Tot \n Banat se prepar` „varga bele[“. brånz`. cåt [i unele influen]e mai \ndep`rtate. fripturi savante [i pilafuri drese cu verzituri [i paprika. grece[ti. inven]ie a morarilor [i pietrarilor italieni adu[i \n Banat de \mp`r`teasa Maria Tereza. Dac` \n Ardeal se face påinea cu cartofi. ast`zi. \ndulcit` cu fructe. |n Banat este preferat` carnea de porc [i de pas`re celei de vit` [i de pe[te. Banatul nu \nseamn` numai un ]inut \mbel[ugat [i elegant. ca \n Toscana. pizza pe pat de m`m`lig`. asem`n`toare celei transilv`nene. Cum tot influen]` trebuie s` fie [i mai rara polenti]`. care sunt apreciate. bogate. semn c` italienii au måncat ceva vreme \n Banat. preparate din carne tocat` cu satårul. cåt [i la ob]inerea dulciurilor. Pentru acritul ciorbelor se utilizeaz` cu prec`dere sarea de l`måie sau o]etul. Speciale sunt [i pl`cintele b`n`]ene de ceap` [i de varz`. de ]ar`. cu cl`diri frumoase [i tradi]ii str`vechi. aici se face påinea cu lapte. ci [i o buc`t`rie bogat`. dar e cu siguran]` o influen]` italian`. Se consum` multe supe [i ciorbe dulci. spre deosebire de cele moldovene[ti. Din t`i]eii de cas` se fac renumitele „iofca“ cu varz`. \mbun`t`]ite cu småntån`. dar [i influen]e slave venite de la sårbi. nuc`. cimbru. 60 . B`n`]enii m`nånc` [i ei mult` carne de porc. T`i]eii se folosesc atåt la prepararea gust`rilor. a månc`rurilor. o mo[tenire de influen]e pe care. restaurantele Timi[oarei o vånd cu succes. margine de imperii [i acum.

.

Teremia. aprilie Borlova M`suri[ul laptelui – aprilie Arad Surechiul. Ilie – 20 iulie Cântecul Bârzavei – august Moneasa Festivalul cl`titelor – 27-28 iunie Sebi[ S`rb`toarea druscelor – aprilie Zerve[ti S`rb`toarea narciselor – mai Vinga Festivalul liliacului – 7 mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i S`rb`toarea liliacului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. Tirol 62 . Jamu Mare. Reca[.Buzia[. Oravi]a. Silagiu . Festivalul vinului – septembrie Re[i]a Alaiul prim`verii – aprilie H`lmagiu Nedeia de la H`lmagiu – a doua duminic` din iulie Târgul s`rutului – martie Târgul Florilor – prim`vara Turnu Ruieni S`rb`toarea narciselor – mai Vasiova-Boc[a Hramul schitului Sf. serbare câmpeneasc` – mai Timi[ {emlacu Mic Hramul Schimbarea la fa]` – 6 august Cara[-Severin Berzovia Podgorii [i centre viticole Banat: Moldova Nou`. Ilie de la Izvor – 20 iulie V`liug Hramul schitului Sf.Festivaluri gastronomice Arad Alma[ Paparudele – vara S`rb`toarea prim`verii – martie.

Se adaug` jum`tate din cantitatea de pesmet [i sarea necesar`. Din acest amestec se formeaz` bo]uri rotunde. se spal` [i se taie \n buc`]i. 2 ou` 150 g miez de påine alb` 3 linguri de pesmet 3 linguri de f`in` 5 linguri de ulei piper m`cinat. 80 g fasole verde 80 g spanac. pres`rat deasupra. 63 . decojite [i t`iate sferturi. se ad`ug` ciupercile [i ficatul. Se fierbe. m`rar. apoi ceapa tocat` m`runt. la foc mic. Pl`cint` cu ceap` 400 g f`in` 0. se taie cubule]e. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. ou`le b`tute. Restul de unt se amestec` bine cu f`ina dizolvat` \n 150 ml lapte. apoi se \ntinde pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat. sare. Se modeleaz` cu måna chiftele rotunde [i plate. sare. iar foaie. de preferat din inox. Chifle umplute cu ciuperci [i ca[caval 8 chifle de m`rime potrivit` 500 g ciuperci 50 g ca[caval 3 ou`. se adaug` leu[teanul t`iat m`runt. Se adaug` brånza ras`. Legumele [i zarzavaturile se cur`]`. ceap` c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. se presar` ca[caval ras peste ele [i se dau la cuptor. Pasta de tomate se sub]iaz` cu ap`. cu dou` g`lbenu[uri [i un ou \ntreg. se fierb \n ap` cu sare [i se scurg \n sit`. se amestec` bine. Se d` la cuptor \ncins. o ceap` 150 g brånz` telemea. iar vasul de pe foc trebuie s` fie neap`rat acoperit pe trei sferturi din suprafa]` cu un capac. uleiul [i sarea. se scurg [i se dau prin pesmet pr`jit \n untur`. Se s`reaz`. o ]elin` mic` un cartof mare un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. 2 linguri de f`in` sare. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. sarea [i piperul. apoi prin f`in` [i iar prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei. 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. p`trunjel verde sare. m`rarul [i p`trunjelul tocate. Se cur`]` vinetele de coaj`. fierbinte. iar la sfår[it se combin` cu albu[urile b`tute spum`.4 l ap` cald`. acest sos ad`ugåndu-se \n tigaia cu ciuperci atunci cånd zeama din ea scade aproape de tot. se spal`. se adaug` dou` ou` [i se presar` sare [i piper. verdea]a tocat`. dup` care se toarn` peste ele un ou b`tut \n 100 ml lapte. Se strope[te cu restul de unt topit [i se d` la cuptor. un cartof 3 ou`. piper Ciorb` de legume cu carne de vit` 300 g carne de vit` un morcov. 100 g unt 150 ml lapte. 40 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de p`stårnac 2 cartofi un ardei gras 40 ml ulei. se t`v`lesc prin pesmet. timp de 10 minute. piperul. se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. 2 cepe 200 g ciuperci 200 g fic`]ei de pui o leg`tur` de m`rar 1 1/2 pahar de ulei. cånd s-a \nmuiat. 2 ro[ii 40 g varz` alb` o lingur` de past` de tomate leu[tean. apoi se ia de pe foc. la foc mic. f`ina. Separat se c`le[te ceapa. p`trunjel Se trec prin ma[ina de tocat legumele fierte. piper Se spal` carnea. sp`lat [i t`iat cuburi. sare. strat e de aluat. dac` este necesar. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat m`runt. se tran[eaz` \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se fierbe \n ap` cu un praf de sare. o lingur` de bulion 1 l bor[. sare de l`måie [i ro[iile op`rite. piper Se taie cåte un capac din partea superioar` a chiflelor [i se scoate miezul. Preparatul se fierbe \n acest fel circa trei sferturi de or`. Ceapa tocat` se c`le[te \n unt [i se amestec` cu vinetele stoarse. Se amestec` pån` la omogenizare [i se umplu chiflele cu aceast` compozi]ie. spumånd din cånd \n cånd. apoi un strat de umplutur`. cartoful ras. Cånd sunt gata. iar umplutur`. Compozi]ia se a[az` \n form` de chec uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Cånd se ia de pe foc. Ciupercile se cur`]`. sare de l`måie Drob de vinete 2 vinete 4 cepe. Se adaug` zarzavatul cur`]at. o lingur` de untur` 4 linguri pesmet. Se pun \ntr-o tav` curat`. 150 g conopid` 150 g praz.Bo]i de scoac` (g`lu[te cu brånz` de vaci) 800 g brånz` de vaci 3 ou`. se pune \ntr-un castron [i se amestec` cu jum`tate din untur`. Se las` s` fiarb` la foc moderat. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. sare Brånza se trece prin sit`. Ciorb` de batal cu legume 800 g carne de batal cu os un morcov o ceap`. se spal` [i se taie m`runt. 100 g f`in` o lingur` de pesmet. se toac` m`runt [i se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu o lingur` de unt Se amestec` treptat f`ina cu apa. ou`le. Ultimul Carnea se cur`]`. care se unge bine cu ulei. piper Chiftele din legume 2 cartofi 150 g varz`. care se fierb \n ap` clocotit`. se fr`månt` bine [i se bate cu maiul timp de 10 minute.

Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. b`tute spum`. care se prepar` fierbånd laptele cu untul [i amestecånd f`ina. cu 100 g unt. cu p`trunjel tocat deasupra. Se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune s` fiarb` \n ap` clocotit` cu sare. brånza. apoi se omogenizeaz` cu gri[ul [i pu]in` sare. Cartofi umplu]i cu brånz` [i chimen 8 cartofi 100 g telemea de oaie 150 g unt. cartofii. Pasta de tomate se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. apoi cartofii t`ia]i cubule]e. Cånd clocote[te. se spal` [i se taie \n sferturi. se scot. apoi se toarn` ro[iile. sare [i piper. p`trunjel verde. o c`p`]ån` de usturoi sare. Dup` ce s-au fiert. cu un sos alb. cu grij` s` se evite formarea cocoloa[elor. o can` de iaurt Sup` de pui cu g`lu[te 600 g carne de pui o ceap`. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n sup`. Se adun` spuma. Se pune la fiert. \mpreun` cu ceapa [i p`trunjelul. zeama \n care au fiert se strecoar`. se amestec` s` se dizolve. piper Budinc` de varz` o varz` (500 g) 100 g telemea de oaie 100 g småntån`. 4 cartofi 2 linguri de past` de tomate 20 ml ulei. se adaug` zarzavatul t`iat m`runt [i cårna]ii cur`]a]i de membran` [i t`ia]i feliu]e. ca[cavalul. 4 linguri de f`in` un ou. 64 . piper Zam` cu cårnat o ceap`. Dup` aceea. Cånd sunt gata. |ntre timp. se adaug` bulionul. g`lu[tele se mai pun cåteva minute s` fiarb` \n sup`. iar miezul se taie fidelu]` [i se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. Acesta se amestec`. pån` se fierb suficient ca s` se \nmoaie. pres`rat \n farfurii. apoi se taie \n jum`t`]i. Cartofii se folosesc ca [i garnitur`. se pun \ntr-un vas de Jena [i se mai dau la cuptor un sfert de or`. se stropesc cu untul topit [i se dau la cuptor. se separ` p`l`riile de picioru[e. |ntre timp se prepar` chis`tura preg`tit` astfel: sl`nina se taie m`runt [i se amestec` cu ceapa tocat` pån` se ob]ine o past`. se cur`]`. Chis`tura se adaug` peste fasole \mpreun` cu ro[iile [i p`trunjelul tocat. Dup` aceea. Se las`. se separ` g`lbenu[urile. o lingur` de f`in` sare. Ciuperci umplute la gr`tar 1 kg ciuperci 150 g unt. Se s`reaz`. o leg`tur` de p`trunjel sare. chimen m`cinat boia de ardei dulce p`trunjel verde. se spal`. ou [i sare se prepar` un aluat din care se por]ioneaz` g`lu[te cu lingura [i se pun \n sup`. se desfac primele foi. ]elina. Foile de varz` r`mase se a[az` \ntr-o crati]` [i se umplu cu compozi]ia preg`tit`. dup` care se adaug` legumele. cu p`trunjel tocat m`runt. se acre[te cu zer [i se mai dau cåteva clocote. Se serve[te cald`. pe lung [i li se scoate miezul. ou`le b`tute spum` [i småntåna. se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece. iar cartofii se scot cu spumiera. 2 ou` 2 felii de påine alb` Sup` gula[ 400 g carne de vac` o ceap`. 100 g gri[ 2 ou`. sare Sup` de fasole verde cu chis`tur` 400 g fasole verde o ceap`. o ceap` potrivit` o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. albitura. piper Se spal` carnea. \n urm`toarea ordine: ceapa. Din f`in`. se scote [i se poate folosi la alte månc`ruri. 75 g unt 50 g ca[caval ras Ciupercile se cur`]`. Se umplu cartofii cu aceast` compozi]ie. Dup` ce se fierbe carnea. sare Fasolea cur`]at` [i sp`lat` se rupe buc`]i [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. se adaug` chimenul [i boiaua de ardei. Varza se op`re[te \n ap` cu sare. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. Se servesc calzi. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 3–4 cartofi mari 2 cårna]i afuma]i. dac` nu cumva e destul de s`rat` brånza. Cartofii se spal` bine. apoi se adaug` zarzavaturile. iar \n final se adaug` [i albu[urile. bor[ul fiert separat [i strecurat. Se potrive[te sosul de sare [i piper [i se las` pån` se \ngroa[`.Se pune la fiert carnea \n ap` rece cu sare. iar picioru[ele se toac` m`runt [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Se adaug` ceapa t`iat` \n jum`t`]i. Preparatul se mai fierbe un timp [i se serve[te acrit cu iaurt. Se aleg cå]iva cartofi frumo[i. Se serve[te fierbinte. Budinca se serve[te cald` cu sos de ro[ii sau de småntån` cu m`rar sau ca[caval ras. telemeaua ras`. apoi se coc \n cuptorul \ncins. dup` ce au fost cur`]a]i [i sp`la]i. morcovii [i albitura se cur`]`. \ntr-un castron. leu[teanul tocat. morcovul. se pun \ntr-un castron de inox [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. 50 ml lapte. Ceapa. 200 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii. chimen [i un praf de sare. iar zeama se pune din nou la fiert. un morcov 100 g albitur` (p`stårnac [i p`trunjel r`d`cin`) 100 g ]elin`. se aduna spuma. se bat bine. chimen 350 ml lapte. se las` pu]in s` se r`ceasc`. care. la foc potrivit. 2–3 linguri de småntån` zer. se tran[eaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. ]elina.

2 linguri]e de f`in`. p`trunjel verde boia de ardei. Curcanul se serve[te cald. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. Buc`]ile de pe[te se a[az` peste legume cu cåte o felie de ro[ie deasupra [i se d` iar la cuptor. piper. Se fierbe \n cam 400 ml ap` \mpreun` cu f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. Se amestec` bine. apoi se adaug` småntåna. se scoate din cuptor. se s`reaz` [i se unge cu ulei. cimbru. Carnea de porc se trece prin ma[ina de tocat cu sit` fin`. Cotletul se serve[te fierbinte cu sos [i piure de cartofi [i se decoreaz` cu felii de l`måie. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap`. Ciolanul se serve[te cald. piper m`cinat Se cur`]` pe[tele. |ntre timp.2 kg cartofi. o lingur` de past` de tomate un ardei gras 3 linguri de småntån` 80 ml ulei. se las` vreo 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. apoi se a[az` \ntr-o tav` care se d` la cuptor. 1 kg castane 60 g unt. piper Vinetele se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. se toarn` 1 l de ap`. 1/2 l`måie sare. dup` care se pun buc`]ile de carne [i se toarn` bulionul. Dup` 15–20 de minute. se unge cu untur` [i se d` la cuptor \n tava tapetat` cu untur`.sp`late [i tocate m`runt. Se servesc calde. Apoi se amestec` cu piureul de castane. 100 g ro[ii \n bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. Castanele se coc \n tav`. se taie buc`]i. piper Ciolan de porc cu cartofi natur 1 kg ciolan de porc 500 g cartofi. apoi se pun pe o tav` [i se dau la cuptor. boiaua de ardei. se spal` [i se toac` m`runt. cimbrul. apoi se cur`]` [i se las` s` se scurg`. iar cu compozi]ia ob]inut` se umplu p`l`riile de ciuperci. cimbru Cotletul se taie felii. timp de un sfert de or`. 2 ro[ii o ceap`. sarea. se s`reaz`. 2 cepe 50 ml ulei. Cartofii se taie pai [i se pr`jesc \n untur`. cåt s` se rumeneasc` pu]in. piper. cu mujdei de usturoi sau cu zeam` de l`måie. piperul [i cam 150 ml ap`. se cur`]` ciupercile [i ceapa. sare [i piper dup` gust. sare. apoi se spal`. boiaua. vinetele se toac` [i se amestec` 65 . introducånd vasul la cuptor. sare. sarea [i piperul. cu cartofi [i p`trunjel tocat. Dup` ce s-au scurs. småntåna. se spal`. Se adaug` ro[iile. se bate pu]in. Cotlet de porc b`n`]ean 600 g cotlet de porc 1. Ciolanul se cur`]`. Cartofii cur`]a]i se fierb \n ap` cu sare. piperul [i nuc[oara ras` [i se coace \n unt la cuptor. se op`resc \n ap` clocotit`. untul [i sarea. Sosul rezultat se paseaz` [i se toarn` peste cotlet. Se adaug` pasta de tomate. se taie carnea \n buc`]i potrivite ca m`rime. Curcan umplut cu castane 800 g carne de curcan 250 carne de porc. boia de ardei dulce Crap cu costi]` afumat` [i småntån` 1 kg crap f`r` cap 40 g costi]` afumat` 600 g cartofi. ceapa [i ardeiul se taie felii [i se \n`bu[` \n jum`tate din cantitatea de ulei \ndoit cu ap`. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin. costi]a afumat` t`iat` felii. Drob de vinete cu ciuperci 1 kg vinete 250 g ciuperci 2 cepe. i se coase pieptul cu a]`. 250 ml lapte o ceap`. Se mai fierbe 15 minute. nuc[oar`. apoi se paseaz` [i se adaug` laptele. Se serve[te cald. 150 g gri[ 3 ou`. Cartofii se cur`]`. 100 g untur` 600 g cartofi sare. se taie \n felii [i se fierb. Cu aceast` compozi]ie se umple curcanul. Cartofii. se cur`]` de coaj` [i se trec prin ma[ina de tocat. o lingur` de margarin` o leg`tur` de m`rar. 40 g untur` 25 g unt. cu garnitur` de cartofi pai. cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. dup` care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins. Ceapa se taie julien. se pipereaz` [i se las` la fiert la foc potrivit. se las` s` se r`ceasc`. se amestec` cu sarea. 3 linguri de småntån` Curcanul se cur`]` [i i se scoate pieptul cu os cu tot.

4 ro[ii o tulpin` rubarb`. miezul de la vinete [i zeama stoars` de la o l`måie. la foc mic. m`duva. pastrama. Se \n`bu[` \n continuare. pe foc domol. pe lung. se taie lame [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` cu unt [i pu]in` ap`. p`stråndu-se zeama. ad`ugånd boabele de piper. Se unge o tav` cu margarin`. 66 . Ciupercile se cur`]`. \n care se pun la c`lit ceapa [i carnea. Apoi se adaug` la fiert cårn`ciorii [i bulionul. Carnea se cur`]`. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. sare. s` nu se lipeasc` de fundul sau de pere]ii oalei. gri[ul [i cåte un praf de sare [i piper. 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de tarhon 150 ml vin alb dulce 100 ml bulion de ro[ii 4 c`]ei de usturoi 2 foi de dafin boia de ardei past` de ardei. se spal` [i se fierbe \n ap` rece cu sare. ro[ii. Omlet` cu crutoane 8 ou` 4 felii de påine uscat` 100 g unt. 2 gulii mici 100 g fasole verde 100 g maz`re verde 200 ml ulei m`rar. |ntr-o crati]`. unde se ]ine. piper boabe. apoi se presar` cu sare [i se las` un sfert de or`. sare. iar buc`]ile de carne se pun \n fasole. se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n unt. apoi se stinge cu pu]in` ap`. Ciolanul se dezoseaz`. Se adaug` ceapa. se spal`. Ro[iile se taie felii. Se amestec` u[or cu spumiera.bine cu ou`le. apoi se toarn` peste crutoanele de påine. usturoiul [i tarhonul pisate. ca s` completeze zeama evaporat`. morcovul [i ardeiul ra[i. dup` preferin]e. un morcov o ceap`. småntåna [i zeama r`mas` de la fiert [i se d` la cuptor. ceapa. se spal`. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` legumele [i se potrivesc \mpreun` cu feliile de ro[ii. apoi se scoate [i se d` prin ma[ina de tocat. se bat bine dou` ou` \ntr-o farfurie. Se las` pån` cånd ceapa devine sticloas`. Carnea se cur`]`. dup` care se \mp`neaz` cu feliu]e de unt. dar cu grij` s` nu se sf`råme. Se pr`jesc jum`rile [i se servesc a[ezate peste vinete. piper Fasolea \nmuiat` de cu sear` \n ap` rece se fierbe \mpreun` cu ciolanul. untura de gåsc`. piperul [i boiaua \n 3 l ap`. F`ina se dizolv` \n småntån` [i se adaug` \n crati]` cånd se \nmoaie carnea. se presar` cu pesmet. 2 linguri de untur` sare. se toarn` compozi]ia. un p`stårnac 4 cartofi. se spal` [i se taie \n buc`]i. ienibahar Toate legumele se cur`]`. ceap`. la foc potrivit. timp de 20 de minute. Se dau din nou la cuptor 10 minute. Se servesc calde. din cånd \n cånd. Ro[iile se op`resc [i se decojesc. \ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. Vinetele se spal`. cårna]ii [i costi]a t`iate buc`]i. se scobesc de miez [i se umplu cu un amestec din carnea Påinea uscat` se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. piper 1 kg carne de iepure 200 g småntån`. pasta de ardei [i vinul. Se pun la fiert \n ap` cu sare [i dup` ce se \nmoaie pu]in se strecoar`. se adaug` macaroanele [i telemeaua ras` [i se d` la cuptor. Se \ncinge un sfert din cantitatea de unt \ntr-o tigaie [i se rumenesc cubule]ele ob]inute dintr-o felie de påine. cu brånz` ras` deasupra. sau pres`rate cu verdea]` tocat`. p`trunjel. Se scot. Ceapa se cur`]`. unde se las` s` se rumeneasc`. iar apa se evapor` complet. Se las` pån` se \nmoaie. se taie \n jum`t`]i. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. apoi se trec sub un jet de ap` rece [i unul de ap` c`ldu]` [i se las` s` se usuce. se spal` [i se taie cubule]e. sare. apoi se dau pe r`z`toare. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. cu salat` de ro[ii. apoi se introduce la cuptor. Dup` ce s-au fiert. Se adaug` piperul. l`såndu-se pån` se \nmoaie. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. Macaroane cu brånz` [i ciuperci 400 g macaroane 400 g ciuperci 200 g telemea de vac` 50 g unt. se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se introduc \n cuptorul \ncins. tocat`. ciupercile. Se las` s` se rumeneasc` omleta. o lingur` de f`in` o ceap`. ienibaharul [i cåte o lingur` de ap`. La fel se procedeaz` [i pentru celelalte trei por]ii. Se ia crati]a de pe foc. Se presar` deasupra m`rarul tocat [i se serve[te fierbinte. |ntre timp. se scot. m`rarul. Se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb` \ncet. se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. sare Iepure cu småntån` Banat Gr`dinuc` la cuptor 4 morcovi o ]elin` mic`. se \nfierbånt` dou` linguri de untur`. piper boabe Jum`ri cu vinete umplute 8 ou` 4 vinete mijlocii 4 ro[ii 2 cepe 400 g carne macr` o l`måie. se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`. piper Macaroanele se pun la fiert. Iahnie de fasole cu carne afumat` 400 g fasole alb` 150 g pastram` afumat` de gåsc` 100 g cårna]i afuma]i de porc 100 g costi]` afumat` 300 ciolan afumat de porc o lingur` de m`duv` o lingur` de untur` de gåsc` un ardei gras.

se introduce 10 minute la cuptor. la foc mic. din nou varz`. dup` care se scot. orezul. boabele de piper [i vinul. cimbru Pilaf b`n`]ean 200 g orez un gogo[ar ro[u. Musaca de varz` 600 g carne de porc 1 kg varz` dulce. Ro[iile se taie \n feliu]e sub]iri. se acoper` cu varz` tocat` [i cu feliu]e sub]iri de ro[ii. piper boabe piper m`cinat. piper [i restul de ceap`. Se servesc calde. Sarmale cu varz` dulce o varz` de 2 kg 750 g carne macr`. apoi se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. \ntr-un castron adånc. apoi se pun la pr`jit scovergile. un dovlecel o ceap` alb`. se potrivesc la gust cu sare [i piper. se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`. se presar` cu cimbru [i piper. astfel \ncåt omletele s` ias` cåt mai sub]iri. foi de dafin. 3 ro[ii 100 g småntån`. Carnea se cur`]`. piper. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. verdea]a tocat`. }elina [i morcovul se cur`]`. se acoper` [i se pune la fiert. se las` s` creasc`. Se toarn` 200 ml de ap`. sarea [i supa. piper Omlet` umplut` cu piure de maz`re 9 ou` 200 g boabe de maz`re verde 50 g unt. 50 ml ulei 100 g småntån` Varza se cur`]`. piper Scovergi cu telemea 1 kg f`in` 300 g telemea de vac` un ou. un morcov o ro[ie. se a[terne umplutura. drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` c`ldu]` [i o linguri]` de sare. Se pun toate peste pr`jeal` [i se ad`ug` orezul. Varza r`mas` se taie fidelu]`. dup` care se rumenesc \n unt \nfierbåntat. Verdea]a se toac` m`runt. ob]inånd un piure. Pe fundul unui vas termorezistent se a[terne un strat de varz`. pe ambele p`r]i. Se d` la cuptorul \ncins. Se omogenizeaz` carnea tocat` cu ou`le. 3–4 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Orezul se alege [i se spal`. Se cur`]` ceapa. dup` care se fr`månt` pe o plan[et` tapetat` cu f`in`. apoi se desprind cu grij` foile [i se umplu cu toc`tura. sare. m`rar p`trunjel. ales [i sp`lat. se las` pe o bucat` de sugativ`. s` se scurg` bine uleiul din ele. Se cur`]` maz`rea. se acoper` [i se mai las` o jum`tate de or` la dospit. cam o jum`tate de ora. jum`tate din verdea]`. \mpreun` cu påinea [i o ceap` cur`]at` [i sp`lat`. \ncheind cu un strat de ro[ii. o lingur` de pesmet 3 ro[ii. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. sare. 2 linguri de ulei 2–3 c`]ei de usturoi 1 l sup` de carne. piper Limba se cur`]`. 67 . Se prepar` patru omlete din cåte dou` ou` b`tute bine. se taie \n buc`]i \n lungime de cåte cinci centimetri fiecare. se dau la cuptor s` scad` [i se servesc calde. piperul. m`slinele. Dup` ce se scoate. apoi se ruleaz`. foile de dafin. Carnea se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. Se pune \n crati]` un strat de sarmale. apoi carne [i a[a mai departe. se las` un sfert de or`. tocat` m`runt [i c`lit` \n untur` \ncins`. o vån`t` un ardei gras galben. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se scoate. se amestec`. gogo[arul. apoi fiecare bucat` se \ntinde. Usturoiul se taie felii minuscule. 2 ou` 2 linguri de orez. cu salat` de ro[ii proaspete. apoi se stoarce bine. Se taie aluatul \n opt buc`]i egale. cu orezul. apoi se amestec` bine cu oul. care se dau prin ou b`tut [i prin pesmet. se toac` [i se presar` cu sare. Ceapa ro[ie. ro[ia. 25 g drojdie sare. sare. pån` se termin` cu un strat de ro[ii. se strope[te cu zeam` de l`måie [i se potrive[te de sare [i piper. cu småntån`. Deasupra se presar` verdea]a tocat` m`runt. Se amestec`. 3 linguri de untur` o lingur` de bulion 1 l bor[. Se sf`råm` brånza sau se d` pe r`z`toare. Se a[terne pe fiecare dintre omlete cåte o parte din piure. ardeii [i dovlecelul se toac` m`runt. Se op`re[te varza cu bor[ colcotit. se spal` [i se toac` m`runt. vån`ta. deasupra un strat de toc`tur`. Ardeii [i gogo[arul se cur`]` de cotoare [i semin]e. Se amestec` pån` \ncepe s` clocoteasc`. se toac` [i se pun la pr`jit. 4 cepe 2 linguri de orez. Cånd e fiart` bine. sare la foc moale. eventual cu cåte o lingur` de småntån` deasupra sau al`turi. bor[ul [i o lingur` de untur`. Ceapa alb` se taie m`runt [i se pune la rumenit \n ulei. \ntr-o tigaie cu diametrul mai mare.Limb` cu m`sline 600 g limb` de porc 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de f`in` 100 ml ulei 100 ml vin alb 200 g m`sline o l`måie. Bulionul [i f`ina se dizolv` \ntr-o can` de zeam` \n care a fiert limba [i se toarn` peste ceap`. apoi unul de ro[ii. la foc moale. |n final. se fierb o jum`tate de or` la foc domol. sare [i piper. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte s` se c`leasc`. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. Se servesc calde. apoi se adaug` limba. Se adaug` bulionul. sare. se mai pune un rånd de sarmale [i tot a[a. Se amestec` toate. se scoate [i se por]ioneaz`. o ceap` ro[ie o ]elin` mic`. se scurge bine [i se piseaz`. Se prepar` aluatul din f`in`. se spal` [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat [i pu]in` ap`.

.

.

o leg`tur` de p`trunjel sare. la foc potrivit. piper Se cur`]` cartofii. se trec prin ou [i se pun la pr`jit. piper Se spal` ciupercile bine. se adaug` mierea [i se amestec` u[or cu o furculi]`. Cånd frunzele au fiert bine. Dup` ce se \nmoaie. 400 g f`in` 40 g ca[caval sare. lång` friptur`. care se va amesteca \n sosul r`mas. apoi se rade ca[cavalul deasupra. Din f`in`. Ceapa se taie felii sub]iri [i se pr`je[te \n untur`. o ceap` ro[ie m`rar. |n uleiul r`mas se c`le[te ceapa. pasta de ro[ii. boia de ardei Tocan` b`n`]ean` cu carne de porc [i g`lu[te 750 g carne de porc 2 cepe. piper. apoi se ia crati]a de pe foc. 200 g f`in`. piper. vinul. sare. separat. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe 10 minute. {ni]el de ciuperci 800 g ciuperci cu p`l`rie mare 2 ou`. se adaug` boia. de porc. ceap`. cu m`rar tocat \ntre ele. m`rar. Varz` cu carne 800 g varz` 200 g carne de porc 200 g carne vit`. boiaua [i cimbrul. |n acest timp. 2 linguri de o]et 80 ml ulei. Dup` ce s-a rumenit se ad`ug` carnea [i se las` la pr`jit cam 30 de minute. apoi se pune la fiert. piper Spanacul se cur`]`. se toarn` peste ele jum`tate din sos. p`trunjelul ales [i f`cut past`. Pasta rezultat` se pune \n [oriciul cusut pung` care se \nchide [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu untur`. Se introduce vasul la cuptor. 200 g ro[ii \n bulion 175 ml ulei. apoi un rånd de varz`. se taie \n dou`. se pipereaz`. Cånd toat` compozi]ia s-a \nmuiat [i s-a colorat. se amestec` småntåna cu f`ina dizolvat` \n lapte. ou`le. aproximativ 10 minute. se spal`. Cu pasta rezultat` se umplu p`l`riile [i se mai ]in la pr`jit la foc mic. 40 g unt 200 ml lapte. Se servesc fierbin]i cu m`rar tocat pres`rat deasupra. 70 . piperul [i boiaua. P`p`die b`n`]ean` 800 g cartofi 2 farfurii de frunze de p`p`die 80 g unt. de jos \n sus. se cur`]` de coaj`. Picioru[ele ciupercilor se taie \n feliu]e foarte fine. care au fost trecute printr-o sit`. sosul este gata. sare [i ap` [i se las` s` fiarb`. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar ulei. se r`ce[te [i se amestec` cu varza. Ou`le fierte se scot. dup` gust. |ntre timp. Se potrive[te sosul de sare [i piper. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se pr`je[te \n ulei. Salata se serve[te imediat. sarea. Se umple vasul cu sup` de oase. o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` sare. Se prepar` un sos din untul \ncins amestecat cu ulei [i o]et. se piseaz` past` [i se amestec` cu ou`le b`tute. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` un rånd de varz`. Salat` de castrave]i 8 castraveciori mura]i 4 linguri de miere 4 linguri de ulei piper m`cinat. o]et Sos de m`cri[ 400 g frunze verzi de m`cri[ 4 linguri de unt 4 linguri de f`in` 2 pahare de småntån` 2 c`ni de sup` sare dup` gust {orici umplut 800 g carne macr` tocat` 5 ou`. se taie \n felii [i se pun la fiert. 2 linguri de past` de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi. se amestec` cu p`p`dia sp`lat` [i t`iat` \n få[ii. spanacul se scoate din oal`. boia. piperul. buc`]i de carne de vit` op`rite. m`rar. un p`h`rel de vin 2 linguri de untur` o foaie de [orici de 20-30/40-30 cm2 3 linguri de varz` tocat` (murat` sau crud`) 1 kg carne de la cap [i limb` tocat` sare. 100 g carne afumat` 50 g sl`nin` afumat` o lingur` de untur`. se taie \n felii sub]iri [i se pun straturi \ntr-un castron. P`l`riile se s`reaz` [i se pipereaz`. Se pun buc`]ile de carne \n sos [i se fierbe \n continuare la foc domol. Carnea se taie \n buc`]i mici. sl`nina t`iat` felii sub]iri. 5 cepe 3 morcovi. sarea. Se pune f`ina \n ploaie. Se stropesc cu ulei. piper. pån` se ob]ine un piure. cimbru Varza t`iat` felii [i cur`]at` de cotor se op`re[te \n ap` clocotit` [i s`rat` [i se las` la scurs. Se fierb. sare [i pu]in` ap` se prepar` o coc` din care se rup buc`]ele de m`rimea unei alune care se rotunjesc \ntre palme [i se fierb \mpreun` cu tocana cel pu]in 30 de minute. Peste carne se pun morcovul ras [i usturoiul tocat. se scurge [i se bate bine cu lingura de lemn. Sosul se toarn` peste salat` [i abia dup` ce s-a r`cit se serve[te. m`rar verde Castrave]ii se ]in \n ap` cåteva ore. 2 ou` o linguri]` de boia dulce de ardei o leg`tur` de verdea]` sare. boia [i se acoper` cu varz`. un rånd de buc`]i de carne Se spal` frunzele de m`cri[. ou`le. se s`reaz` [i se fierbe 2 ore \n vas acoperit.Spanac cu ou` [i sos alb 4 ou` 400 g spanac 100 g småntån`. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n unt. se a[az` \ntr-un vas de Jena. ou`. Se las` s` fiarb` la foc mic. apoi se rup picioru[ele. Se scoate vasul de la cuptor [i se adaug` spanacul cu sos. se spal` \n mai multe ape. Sosul se serve[te rece. se stinge cu ro[iile \n bulion. se amestec` \ncet [i se stinge cu sup`.

coaja de l`måie. Se decupeaz` aluatul \n diverse forme. piper Chec cu stafide 1 kg f`in` 8 ou`. dup` care se las` s` se odihneasc` timp de o or`. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 150 g morcov 300 g småntån` 200 g praz 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. Albu[urile se bat spum` cu restul de zah`r. 5 ou` [i stafide. apoi se omogenizeaz` cu f`ina [i se las` din nou s` creasc`. zah`rul vanilat. 71 . condimentele [i brånza de burduf f`råmi]at`. un g`lbenu[ [i o can` de lapte \nc`lzit. care se pun la copt \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. 60 ml ulei o l`måie. zah`r vanilat Se pune o can` de lapte la fiert. Dup` aceea. esen]a de rom [i stafidele. spre a nu se lipi de tav` [i pentru a se r`sturna mai u[or. apoi se toarn` compozi]ia [i se \nvele[te cu o alt` foaie. se pune aluatul [i se dau la cuptor. timp \n care se verific` s` se rumeneasc` bine pe toate p`r]ile. Brånza de vaci se amestec` cu småntåna. Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. L`måia se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. s` se odihneasc`. la foc moderat. Se fierb t`i]eii \n ap` cu sare. Se omogenizeaz` acest amestec [i se las`. zah`rul vanilat. dreptunghiuri. amestecånd s` nu se formeze cocoloa[e. cåte pu]in. Se omogenizeaz`. Se bat restul de g`lbenu[uri crude cu pu]in` sare. untul. gri[ul fiert \n lapte. 150 g f`in` sare Cozonac cu stafide 500 g stafide 6 ou`. romburi sau cercule]e. 200 g zah`r 500 ml lapte. zah`rul. \ntregi. o l`måie un ou o linguri]` de scor]i[oar` Se freac` \ntr-un vas untul cu sare. pe rånd. se \ntinde o foaie de aluat groas` de aproximativ o jum`tate de centimetru. Se fr`månt` energic timp de 45 de minute. Aceast` compozi]ie se amestec` cu t`i]eii. zah`rul vanilat. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute. ad`ugånd zah`rul. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. apoi ou`le b`tute cu småntåna. Apoi se scoate de la cuptor [i se las` \n tav` s` se r`ceasc`. Se omogenizeaz` toate [i se adaug` treptat f`ina. se taie \n p`tr`]ele. timp de aproximativ 30 de minute. Se amestec` f`ina cu zah`rul. 25 g drojdie 150 g margarin`. Morcovii se cur`]`. nuca [i stafidele. s` se omogenizeze. Se pune \n tav`. pu]in \nc`lzit. Drojdia se dizolv` \n pu]in lapte [i se amestec` bine cu un ou. praful de copt dizolvat \n rom. cu coaja ras` [i zeama de l`måie [i cu scor]i[oara. Se adaug` coaja de l`måie. l`såndu-se pån` ce biscui]ii se rumenesc [i devin crocan]i. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de un centimetru. se unge cu albu[ b`tut [i se d` la cuptor. un ou un plicule] de praf de copt esen]` de vanilie Budinc` de t`i]ei cu brånz` de vaci 200 g t`i]ei 200 g brånz` de vaci 150 g småntån`. apoi se adaug`. Se amestec` bine. 4 linguri de gri[ 150 ml lapte 80 g unt 150 g zah`r tos 5 ou` coaja ras` de la o l`m`ie un plic de zah`r vanilat 70 g stafide. la c`ldur`. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel are. o portocal` un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. se \ntinde o foaie de pl`cint` care se a[az` \n tav`. iar cånd d` \n clocot se adaug` f`ina. Fursecuri cu scor]i[oar` 400 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt. iar la sfår[it f`ina. cu untul. esen]a de vanilie. apoi coaja ras` de l`måie [i de portocal`. pån` se rumenesc. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. pentru 45-50 de minute. se fr`månt`. 300 g unt 300 g zah`r 2 linguri de miez de nuc` m`cinat 100 g stafide coaja de la o l`måie praf de copt. \n care s-a dizolvat praful de copt. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute. pån` se fac spum`. Se poate servi cu fructe proaspete [i fri[c` al`turi. Tava se d` la cuptor. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. la foc moderat. Se ia de pe foc cånd se \ngroa[`. sare Se freac` untul cu zah`rul. \n sens circular. restul de lapte [i de f`in`.Biscui]i cu lapte 500 g f`in` 250 g unt 150 g zah`r 50 ml lapte. ad`ugåndu-se f`ina [i amestecånd. la fel [i prazul. Se face un aluat din f`in` [i jum`tate din cantitatea de lapte. apoi se pun fursecurile \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. Se unge o tav` cu ulei. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. oul b`tut. laptele. care \n prealabil a fost pisat cåt mai m`runt posibil. Se freac` untul cu g`lbenu[urile [i jum`tate din zah`r pån` se ob]ine o past`. punånd dedesubt un prosop umed. T`vile se tapeteaz` cu hårtie uns` cu unt. [i uleiul. Se las` s` creasc`. Se \ncorporeaz` [i margarina. apoi se toarn` peste aluat.

Se unge o tav` cu unt. se a[terne un strat de påine. amestecånd permanent. cu pu]in` ap`. se \ntinde bine peste tot glazura ob]inut` din miere [i bere. se freac` bine. apoi se d` la cuptor. Untul se taie \n feliu]e sub]iri. la diverse preparate de patiserie. vanilie [i coaj` de l`måie. Se freac` mierea cu ou`le. apoi se omogenizeaz`. se cur`]` de coaj`. Se preseaz` la suprafa]`.5 centimetri grosime. miezul de nuc`. Se adaug` restul de f`in` [i uleiul [i se \ntinde o foaie de 1. Se d` la cuptor. Compozi]ia ob]inut` se poate folosi. pe foc mic. iar deasupra Se pune \ntr-o crati]`. l`såndu-se pån` se rumene[te. dup` care se d` focul mai m`ri[or. Dup` ce se stinge focul. Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. |ntr-un vas. apoi se adaug` zah`rul. Melcii se vor cufunda \n acest sirop \nainte de a fi servi]i. o linguri]` de zah`r [i cåte jum`tate din zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. 2 ou` 200 g nuci 400 g iaurt 350 g f`in` un plicule] de praf de copt Pr`jitur` cu bere 350 g miere 400 g f`in` 150 g unt 2 ou` 50 ml bere o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un vårf de cu]it de bicarbonat Se freac` untura cu zah`rul [i g`lbenu[urile puse pe rånd. o linguri]` de zah`r. apoi un de mere. se pun cåteva feliu]e de unt. miezul de nuc` pisat m`runt. pesmet [i scor]i[oar`. Se stoarce l`måia. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. l`måie 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o lingur` de pesmet un plicule] de zah`r vanilat 12 ml ulei. se presar` [i zah`rul vanilat. ad`ugånd cåte pu]in unt. 72 . turnat` cåte pu]in. Se amestec` zah`rul cu g`lbenu[urile. se las` pu]in s` se \nc`lzeasc`. Se fierb 50 g de miere \mpreun` cu berea. pe rånd. peste care se a[az` alte feliu]e de unt. Se \ncorporeaz` f`ina. la foc domol. apoi se d` la cuptor la foc potrivit. r`cit`. Pr`jitur` cu nuc` 100 g untur` 750 g zah`r. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` uns` [i tapetat` cu f`in`. se las` un clocot. apoi se adaug`. cu gem de fructe sau cu fri[c` [i cu sos de ciocolat`. se taie \n feliu]e sub]iri [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`. apoi se \ntinde pe foaie. f`ina [i albu[urile. 6 ou` Umplutur` cu miere pentru pl`cinte 200 g miere 2 linguri de zah`r 250 g miez de nuc` 250 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. iar \n sucul ei se dizolv` bicarbonatul. se adaug` nucile t`iate m`runt.Melci cu nuc` 100 g f`in` 400 ml lapte 10 g drojdie. f`ina [i albu[urile b`tute spum`. se taie \n patru. se las` s` creasc`. |n cel mult o jum`tate de or` este gata. scor]i[oar` Se amestec` 40 g de f`in` cu laptele [i drojdia [i se las` la dospit. praful de copt. din nou un strat de påine [i a[a mai departe. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru chec. Foaia se ruleaz`. mierea. apoi se introduce tava la cuptor. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. laptele [i un vårf de linguri]` de sare. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. untul. 4 linguri de zah`r 2 ou`. dup` care se adaug` la compozi]ie. apoi se d` prin ma[ina de tocat. se sparg. dup` ce s-au r`cit. pe foc mic. apoi se iau [i se omogenizeaz` cu aluatul de mai sus. scor]i[oar`. b`tute spum`. |ntr-o tav` uns` cu unt. se tapeteaz` cu f`in`. l`såndu-se la foc mic s` creasc`. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. pån` se termin` ingredientele. Se face un sirop din restul de zah`r. apoi se scot [i. l`sat \n prealabil s` se \nmoaie. ca s` nu r`mån` goluri. Miezul de nuc` se bate cu un ou. pån` se coace. se a[terne compozi]ia. se amestec` un ou. Se taie \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. iaurtul. Se serve[te cald`. la foc potrivit. Se introduce tava la cuptor. Se bat spum`. apoi se iau de pe foc [i se las` pån` se r`cesc. sare Nucile se coc pe plita cuptorului timp de 10 –12 minute. Se las` vreo dou` clocote. Påine c`lug`reasc` 150 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt 300 g nuci. sare Pl`cint` de mere 5 mere 400 g påine neagr` 200 g zah`r 100 g unt.

.

Patrie a m`n`stirilor. o re]et` de pr`jitur` care se mai nume[te [i azi „turta lui Napoleon“. una le bate pe toate de-a lungul \ntregului an: zacusca de legume [i ciuperci. capre ca la Dorna. Cu småntån` se m`nånc` toate bor[urile. de turci. \ncåt oamenii locului m`nånc` diminea]a m`m`lig` rece uns` cu småntån`. tot din aluat. cartofi albi [i roz sub p`månt. lapte [i småntån`.Bucate noi \n gur` veche Dintre to]i romånii. cu mac. de legume [i fructe. armata austriac` a readus aceea[i pr`jitur`. pl`cint` cu ciuperci la Dragomirna – toate savuroase [i gustoase. måncat` rece cu m`m`lig` fierbinte [i stropit` cu vin de Fråncu[` de la Cotnari. de la mistre]i la ur[i. sub alt nume: „crem[nit“. de porc. de departe cei mai gurmanzi sunt bucovinenii. ne-o spun [i supravie]uitorii armatei lui Napoleon. cumani. \nc` de pe timpurile lui {tefan. |n retragere prin Bucovina. tot anul. coco[ de munte [i g`in` s`lbatic`. de la lostri]` (interzis acum a se pescui) la p`str`v. de la sarmale la chiftele marinate. s`rm`lu]e cu urd` la Sucevi]a. Bucovina are cele mai minunate månc`ruri m`n`stire[ti [i de post: cårnat de legume la Putna. zice cam a[a: „ia. ne-o spune [i Mihail Sadoveanu vorbind despre vremea Duc`i-Vod`. 74 . g`ini cu pene str`lucitoare ca pe la Siret. pe[ti. E deseori hulpav. Dar. frunza de potbal (un fel de brusture) \n care se pun cåte cinci sarmale. p`str`v fiert \n småntån`. c` laptele acru (zis [i chi[leag) se face \n doni]e (butoia[e) de lemn de cinci kile [i se m`nånc` direct de acolo cu lingura de lemn – o s` ne facem o idee despre pofta de måncare a bucovineanului. c` aici se m`nånc` \n oale uria[e de Marginea [i R`d`u]i. Bucovina e patria småntånii. fiecare cu umplutura ei: de pui. de ast` dat`. dar [i \n mur`turi. Dup` o vreme. coco[ de munte pe jar. \ncåt regiunea a fost jinduit`. la Siret [i I]cani. clean [i mrean`. rege e leu[teanul. precum [i cornule]e de cas` „made in Vienne“. de asemenea. cånd vorbe[te de p`str`vul afumat \n hårzob (teac`) de brad. Cum din lapte ia na[tere småntåna. de austrieci. påine ce se cheam` [i colac. \n retragere prin Bucovina. m`m`lig` cu fragi [i småntån`. P`storel Teodoreanu. M`m`lig` rece cu povidl` (magiun de prune). acelea[i ]`r`nci [tiu s` fac` cei mai buni cozonaci ai zonei. cu småntån` se \nfulec` [i tocineii (chiftele de cartofi pr`jite \n ulei). c`prioare. iepure cu småntån` [i ceap`. iar mai recent. Au måncat al`turi de bucovineni [i le-au l`sat acestora. pus \n bor[. |ntr-atåt e de \ndr`gostit de måncarea bun`. nuc` [i rahat. bucate noi“. dar e muncitor [i se respect`. c` abia o tai cu cu]itul. måncat tot cu m`m`lig`. dup` obiceiul nem]esc. oi cornute [i miei ca pe la Frasin. toc`ni]` de ciuperci cu småntån`. bine\n]eles – iat` deliciile Bucovinei reg`site al`turi de delicatesele vånatului: cårnat de urs. pe rånd. dintre månc`rurile de post. El face. fructe \n livezi. osta[ii lui Napoleon [i-au lins r`nile dup` e[ecul din Rusia vreme de vreo dou` luni. dar o småntån` gras` ca untul [i tare. prin ofi]erii s`i). de ierburi aromate [i r`d`cini. bere de cas`. de polonezi. \ncåt de fiecare dat` cånd d` peste o trufanda. de aceea e mai ro[u \n obraz [i mai burtos. gur` veche. Pån` \ntr-acolo merge nebunia småntånii. Dac` mai socotim c` aici se \nchistresc cel mai frumos ou`le de Pa[ti. E a[a o bog`]ie de animale domestice [i s`lbatice. ornat` cu p`s`ri. e faptul c` \n Bucovina aceast` pr`jitur` o fac [i ]`r`ncile care [tiu s` coac` cele mai frumoase påini ale Romåniei din f`in` (de 6 nule). dintre care cel mai tare r`måne bor[ul polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie. de ru[i. t`tari. de nem]i. De vin` trebuie s` fie neasemuita bog`]ie \n resurse de hran` a Bucovinei: vaci [i vi]ei gra[i ca la Sadova pe p`[uni verzi opt luni pe an. de vit`. legume pe cåmp. Dintre legume. vånat \n toate p`durile regiunii. Ne-o spun [i cronicarii moldoveni. cu småntån` se m`nånc` toate c`rnurile tocate. de vi]el [i de oaie. Ce este unic. ca s` nu mai vorbim de cei care nu au cucerit-o niciodat`: huni. pulp` de c`prioar` cu afine (a[a månca armata austriac`. fierbe kaiserul \n bere [i m`nånc` pr`jitur` polonez` cu bere.

.

Dumitru – 26 octombrie Vârful Câmpului Laleaua pestri]` – mai Straja Festivalul obiceiurilor de nunt` bucovinene – iunie Vorona Hramul Na[terea Maicii Domnului al M`n`stirii Vorona – 8 septembrie Serb`rile p`durii – 8 septembrie Suceava Babele – 6 martie Târgul olarilor – iulie Sucevi]a Suceava Câmpulung Moldovenesc Întâlniri bucovinene – 27-30 iulie Festivalul laptelui – august Hramul Învierea Domnului al M`n`stirii Sucevi]a – de Pa[ti Vatra Dornei Festivalul obiceiurilor de iarn` – 29 decembrie Fundu Moldovei Încondeiatul ou`lor – 25 martie Vatra Moldovi]ei Hramul Bunavestire al M`n`stirii Moldovi]a – 25 martie Gura Humorului Hramul Sf. festival al olarilor – august Cop`l`u Festivalul usturoiului – 30 august Râ[ca Hramul Sf. serbare câmpeneasc` – mai Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Retezatul stupilor – 20 iulie Marginea Festivalul olarilor – mai Putna Podgorii [i centre viticole Cotnari: Hlipiceni. Probota (restul centrelor podgoriei se afl` \n Moldova) 76 . Gheorghe al M`n`stirii Vorone] – 23 aprilie S`rbatori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. Arhangheli Mihail [i Gavril al M`n`stirii Sl`tioara – 8 noiembrie Iepureni Cânt [i joc pe Valea Jijiei – 15 august Slatina Hramul Schimbarea la fa]` al M`n`stirii Slatina – 6 august Sârbi-Vl`sine[ti Hramul Sf.Festivaluri gastronomice Boto[ani Baisa Holda de Aur – iunie Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august R`d`u]i Ochi de p`un.

se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. uleiul [i sarea [i se fr`månt` bine. dup` gust. se las` pån` se r`ce[te. l`såndu-se la rece un sfert de or`. se dezoseaz` [i carnea respectiv` se d` prin ma[ina de tocat \mpreun` cu [oriciul. 15 g drojdie 3 ou`. Ciupercile se cur`]`. ienibahar. piper Pl`cint` cu ciuperci Chiftele de legume cu ciuperci 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. cu legumele. Se modeleaz` chiftelu]ele. cui[oare. splina [i ficatul. pån` se rumenesc. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. se scurge [i se d` la fum. piper Chi[c` de Bucovina 1 kg pulp` de porc 150 g sl`nin` afumat` un stomac de porc o ceap`. ceap` pr`jit`. sarea [i piperul. se presar` condimentele. sare [i piper.5 l ap` cald` 2 cepe. 50 g brånz` 2 linguri de untur`. apoi pere]ii s`i se tapeteaz` cu felii de carne. f`ina. Cånd sunt gata. Separat se c`le[te ceapa.5 pahar de ulei. amestecåndu-se continuu. se adaug` [i jum`rile [i. se scot. se spal` bine \n mai multe ape. Cartofii. \n dou` reprize. 200 g ciuperci 2 ou`. Se \nmoaie drojdia \ntr-o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]`. se taie \n felii. vinul. cu cåteva cui[oare \nfipte \n ea. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se amestec` apoi cu carnea tocat`. Dup` ce se omogenizeaz`. se las` la r`cit. cam de un centimetru [i jum`tate grosime. se scurg [i se dau [i ele prin ma[ina de tocat. pres`rat` cu f`in`. la foc potrivit. Pog`cele cu jum`ri 250 g jum`ri de porc 250 g f`in`. Se \ntinde foaia din nou. g`lbenu[urile de la dou` ou`. apoi. Cånd s-a fiert bine. Se r`stoarn` pe un platou [i se serve[te cu ca[ ras [i buc`]ele de unt deasupra. ou`le. \ntregi. se taie \n felii [i se pr`jesc \n untur`. Carnea se cur`]` de pieli]e [i zgårciuri. sare. piper 500 g f`in` 0. sare piper m`cinat piper boabe foi de dafin coriandru. brånza. Se \ntinde aluatul pe o plan[et` tapetat` cu f`in` [i se formeaz` o foaie de form` dreptunghiular`. care se coase [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. sare Se amestec` treptat f`ina cu apa. 200 g ciuperci 100 g costi]` afumat` o leg`tur` de m`rar 1. 2 linguri de f`in` sare. care se unge cu ulei [i se \mp`ture[te \n patru. Dup` aceea. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. nuc[oar` Caltabo[ cu orez sau crupe de mei 200 g ficat de porc 400 g cap de porc 150 g [orici 400 g splin` 200 g orez sau crupe de mei o ceap` mic` 150 g untur` 1. apoi se ung cu un g`lbenu[ [i se dau la cuptor. Se s`reaz`. Dup` ce capul de porc a fiert. Apoi se \ntinde pe o plan[et` Se cur`]` creierul de pieli]e. se scoate. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat \n lapte timp de o 77 . se scurge.5 l sup` de oase piper. Salat` de creier 600 g creier de vit` 100 ml ulei 100 g påine alb` 100 ml lapte o l`måie. dup` care se prepar` aluatul ad`ugånd f`ina. \n ap` clocotit` cu sare. care se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i se las` o or` la dospit. Restul c`rnii se d` prin ma[ina de tocat. Cånd a \nceput s` dea \n clocot. laptele. piper. dup` care se amestec`. \n aceea[i zeam`. dar [i o ceap` cur`]at` [i coapt`. ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. se toac` m`runt [i se pune \ntr-un castron. sare ma]e sub]iri de vit` Capul de porc se fierbe cu [oriciul [i splina. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. 100 ml ulei 100 ml vin alb. se taie \n cercule]e. \ntr-un castron. iar caltabo[ii se op`resc 30 de minute \n ap` fiart`. se spal` [i se fierb. se t`v`lesc prin f`in` [i se pr`jesc \n untura \ncins`. Se a[teapt` s` se \ngroa[e compozi]ia. 100 ml lapte sare. Se umplu ma]ele. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat [i umplutur`. orezul sau crupele de mei se fierb \n supa de oase. \n care s-au ad`ugat cåteva boabe de piper [i foi de dafin. apoi se scoate. sare [i condimente m`cinate. se spal`. Ultimul strat e de aluat. morcovii. apoi småntåna [i se las` pån` \ncepe s` fiarb`. moment \n care se adaug` brånza ras` [i se amestec` bine. cu ajutorul unui pahar. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. se adaug` treptat m`laiul. pu]in cåte pu]in. ficatul se taie \n buc`]i [i se op`re[te. salat` verde o leg`tur` de p`trunjel.Balmo[ de Bucovina 500 g m`lai 1 l småntån` 250 g brånz` telemea 200 g unt |ntr-un vas se pune jum`tate din cantitatea de unt. se spal`. care se unge bine cu ulei. se omogenizeaz` [i se umple stomacul de porc. Cånd s-a \nmuiat se ad`ug` ciupercile [i costi]a t`iat` buc`]ele. Stomacul se cur`]`. Se amestec` cu orez sau crupe de mei.

morcovii. Se acre[te ciorba cu o]et [i sare dup` gust. 100 ml ulei ienibahar. sfecla ro[ie t`iat` m`runt. dup` care se stoarce [i se m`run]e[te. un ou [i sare. maz`rea [i fasolea se fierb separat [i se adaug` [i ele. servindu-se pe foi de salat` verde [i ornat cu frunzuli]e de p`trunjel. Se serve[te cald`. Se cur`]` coco[ul bine. cimbrul [i ro[iile pasate. sare. bor[ul [i sare dup` dorin]`. la foc nu prea iute. se spal` [i se tran[eaz` carnea. care apoi se pun la ciorb`. \n ultima punåndu-se [i sare. apoi se umplu col]una[ii cu aceast` compozi]ie. toate t`iate cåt mai sub]ire. p`trunjel verde. se strope[te cu zeam` de l`måie [i saramur` pe dinafar` [i \n`untru. sare \nmoaie. Se adaug` morcovii [i albitura rase. sare. 100 g unt m`rar. Dup` ce au dat \n fiert se pune fideaua. se taie [i se pune la bor[. La sfår[it se pun småntåna. iar zeama se strecoar`. apoi se pune la fiert. Se potrive[te de sare [i piper. Se adaug` småntåna. t`iate \n få[iu]e [i c`]eii de usturoi \ntregi. se \ntinde [i se taie \n p`trate cu latura de 5 centimetri. Bor[ polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie 800 g carne 300 g sfecl` ro[ie 2 cepe mijlocii 2 morcovi o ]elin` mic` 2 r`d`cini de praz 2 r`d`cini de p`trunjel 1/4 c`p`]ån` de varz` dulce 4 cartofi 100 g maz`re [i fasole verde cåteva ro[ii sau bulion un ou. 78 . se taie [i se pun la fiert \n ap` cu sare [i boabe de ienibahar. s` se adune sosul.5 l bor[. piper Se pune carnea la fiert cu sare. apoi se adaug` celelalte legume [i sfecla. se taie [i se c`lesc \n unt. iar \nainte de a se servi se drege cu un ou b`tut \n småntån`. Se freac` bine cu o lingur` de lemn. Ceapa se c`le[te [i se adaug` la bor[. se serve[te cu sosul adunat \n tav`. se leag` \n jurul lui feliu]e de sl`nin` [i se pune pe frigare. se adaug` varza. 100 g småntån` 1 l bor[. Cånd sunt fierte toate. se adaug` cårna]ii felia]i. piper. se strope[te cu zeama stoars` de la o l`måie. se lipesc la margini [i se mai fierb 10 minute \n sup`. Se stinge cu lapte [i se fierbe la foc mic 15 minute. Coco[ de munte pe jar un coco[ de munte cåteva felii de sl`nin` pu]in unt. Se pune sare [i piper dup` gust [i se mai las` la fiert 30 de minute la foc mic. Se preg`te[te un aluat din f`in`. ceapa tocat`. Sfecla se fierbe separat. se c`le[te f`ina \n unt. se amestec` bine cu un ou. |n alt vas se pun la fiert \n`bu[it \n unt cepele. apoi se scot carnea [i zarzavaturile. pu]in cåte pu]in. 200 g f`in` o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de de p`trunjel. pån` se ob]ine un fel de crem`. Ciorb` de fasole alb` cu afum`turi 300 g fasole alb` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o ceap` 2 c`]ei de usturoi 100 g fidea 3–4 ro[ii 50 ml o]et 350 g cårna]i afuma]i 100 g costi]` afumat`. ardeiul [i ]elina. pån` se Se cur`]`. ca[cavalul [i ciupercile. sare Se fierbe fasolea \n 3-4 ape. Bor[ de sfecl` ro[ie 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` o ceap` 400 g sfecl` ro[ie 3 cartofi 100 g maz`re 100 g fasole verde 250 g småntån` 1. Cånd carnea e aproape gata. cimbru Ciulama de hribi 800 g ciuperci proaspete 200 g unt 100 g f`in` 350 ml lapte 500 g småntån` 150 g ca[caval verdea]`. Costi]a se taie. cu p`trunjel tocat. bor[ul fiert separat [i sare dup` gust. Separat. Carnea se toac`. se c`le[te. boabele de maz`re [i fasolea verde. Separat. se cur`]` de coaj`. Se strope[te din cånd \n cånd cu unt. Cånd este gata. sare Morcovii [i albitura se spal`. piper [i pu]in p`trunjel. ad`ugåndu-se peste creier. Se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. iar dup` un timp. Se pune sub frigare o tav`. mujdeiul de usturoi. l`måie sare Sup` de pui cu col]una[i 600 g carne de pui 2 morcovi o ]elin` mic` 2 ardei gra[i 2 ou`. r`d`cinile de praz [i cele de p`trunjel.jum`tate de or`. Se aduna spuma. se cur`]`. c`ruia i s-a scos o parte din gr`sime [i i s-a ad`ugat o lingur` de zeam` de l`måie. Dup` 30 de minute se pun cartofii t`ia]i m`runt. se fierbe \n bor[. se ia oala de pe foc [i se las` pån` se mai r`core[te. Ciupercile se spal`. ad`ugånd uleiul. ro[iile sau bulionul. f`r` a se rumeni. ]elina. cartofii t`ia]i \n cuburi m`ri[oare. La sfår[it se adaug` verdea]a. amestecånd continuu. \mpreun` cu morcovii.

p`trunjel 2 ro[ii. felii de ro[ii. Cånd este aproape gata. apoi se \ntorc [i Puiul se spal` bine. sare. Hribii se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu sare. 50 ml vin alb 50 ml lapte. Se servesc cu småntån`. carnea de porc cu sl`nina afumat`. piper. Se adaug` hribii. se strope[te cu sosul din tav`. piper. carnea se scoate din vas [i peste ceapa r`mas` se adaug` f`ina [i se mai ]ine vasul pe foc s` se c`leasc` \mpreun`. dup` care se scot. cu m`rar tocat pres`rat deasupra. |n cuiburi de foi mari de varz` se pune cåte o s`rm`lu]` din fiecare fel. piper [i pu]in p`trunjel tocat m`runt. 2 linguri de pesmet 40 g unt. Se fierb 10 minute pe o parte. care se cur`]` bine [i se toac` m`runt. zeam` de varz` vin. sare [i piper. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei. orez. sare. unt. cu pesmetul. se scurg [i se taie \n feliu]e. piper Pilaf de hribi 300 g hribi proaspe]i 200 g orez o ceap` 60 ml ulei o leg`tur` de de m`rar sare. piper [i cimbru. \n p`r]i egale. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. boia. f`r` a se rumeni. apoi se las` la r`cit. se stinge cu zeam` din cea \n care au fiert ace[tia. Se leag` fiecare cuib cu a]` [i \n oal` se acoper` cu varz`. orez. se \nfierbånt` untul [i se rumene[te pesmetul. se leag` cu a]` [i se a[az` \n tav` peste feliile de ceap` [i de morcovi [i peste frunzele de ]elin` tocate. dåndu-se la cuptor. Se las` la fiert cam 15 minute. sare [i piper. piper. ou. sare P`str`v fiert \n småntån` 8 p`str`vi proaspe]i de m`rime potrivit` 6 linguri de småntån` gras` m`rar proasp`t Se cur`]` p`str`vii bine de solzi [i de m`runtaie. Cånd s-a p`truns bine carnea. un morcov 50 ml ulei. se amestec` bine [i se presar` sare [i piper. jum`tate din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. ardeiul gras. ceap`. Se amestec` m`runtaiele cu ou`le. boia. s` nu se ard`. Se ob]ine un sos care se strecoar` peste carne [i se pune la fiert \nc` 10 minute. 1/2 ardei 150 g miez påine o lingura de orez past` ro[ii. Pui fript umplut un pui de aproximativ 1 kg 2 ou`. Se ung cu ulei. se pune la c`lit cu ceapa tocat` m`runt. Se stinge cu småntåna [i cam 400 ml ap`. pån` se rumene[te. piper Pui cu småntån` 800 g carne de pui 80 ml ulei. zeam` de varz` [i vin. småntåna. orez. sare. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. ceap`. o ceap` 150 g småntån` 2 linguri de f`in`. m`rar 2 ou`. sare. usturoiul. ceap`. Se stropesc cu ulei [i se dau la cuptor. se spal` [i se freac` cu sare. m`rar. se spal` [i se las` la scurs. se scoate. past` de ro[ii. Fiecare bucat` de carne se unge cu compozi]ia astfel rezultat`. piper Se toac` toat` carnea [i se preg`te[te astfel: carnea de gåsc` se amestec` cu pastrama de gåsc`. iar zeama scade aproape de tot. Ceapa se cur`]`. p`trunjel tocat. sare. unde se las` pån` cånd se \nmoaie orezul. Apoi se adaug` vinul \ndoit cu zeam` de carne. gr`simea de g`in`. se bate [i se taie marginile astfel \ncåt s` se ob]in` dreptunghiuri egale. carnea de curcan cu restul de miez de påine \nmuiat \n lapte [i stors. bor[. carnea de vi]el cu sl`nina crud`. |n foile de varz` op`rite se rotunjesc s`rm`lu]e mici. se spal` [i se scot m`runtaiele. Se coase puiul [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. 50 g småntån` o leg`tur` de de m`rar o leg`tur` de de p`trunjel. 50 g påine alb` p`trunjel verde. Se taie carnea felii. sare [i piper. se adaug` orezul. 20 g unt 2 c`]ei de usturoi. se ruleaz`. Se scot a]ele [i se servesc fierbin]i cu garnitur` de ]elin` cu ro[ii. 79 . La sfår[it se presar` deasupra m`rarul tocat m`runt. |ntr-o tigaie. la foc potrivit. Se ia de pe foc [i se d` la cuptor. Se toarn` småntåna \n tigaie [i se ]ine la foc mic. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. foi de dafin [i cimbru. se descoase [i se serve[te la mas`. sare. ceap`. ]elin`. iar la primul clocot se pun [i p`str`vii. cimbru foi de dafin se mai fierb \nc` 10 minute pe cealalt` parte. Rulad` cu carne de vi]el 800 g pulp` de vi]el 100 g sl`nin`. Resturile de carne se trec prin ma[ina de tocat \mpreun` cu sl`nina [i påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars` [i se amestec` cu ou. carnea de g`in` cu ou.Cuiburi de cinci 200 g varz` cåte 100 g carne de gåsc` de porc. se acoper` [i se d` iar la cuptor. i se scot m`runtaiele. Se pune la fiert cu bor[. Se las` 5 minute pe foc mic. Se serve[te cald. pu]in ou. Cånd devine sticloas`. se presar` cu sare [i piper [i se dau la rece puse unele peste altele. Pilaful de hribi se serve[te dup` ce s-a r`cit. Se cur`]` puiul. Dup` un timp. se spal`. Orezul se alege. ceap`. Din cånd \n cånd. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umple puiul cu ea. un ou 2 cepe. untura de gåsc`. sare. de vi]el cåte 250 g carne de curcan [i de g`in` 20 g pastram` afumat` de gåsc` 20 g sl`nin` afumat` de porc 20 g sl`nin` de porc crud` 20 g gr`sime crud` de g`in` 20 g untur` de gåsc` 2 cepe. amestecånd mereu.

.

.

amestecånd permanent cu lingura de lemn. Se potrive[te de sare [i piper. se stinge cu ap` c`ldu]` [i se continu` fierberea. Ceapa se cur`]`. se scot cu spumiera [i se scurg. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. 100 g bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. ca s` nu se ard`. cu p`trunjel tocat m`runt deasupra. apoi se condimenteaz`. Pulpa. l`såndu-se pån` scade sosul. se serve[te cu salat` de varz`. pu]in cåte Se zdrobesc ro[iile. Se amestec` bine. 100 ml ulei Cartofii se cur`]`. 2 cepe 100 ml ulei. 2 ardei gra[i 2 morcovi. amestecånd continuu. 100 g bulion 100 g costi]` 2 ardei gra[i 2–3 ro[ii. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. Se adaug` hribii [i ardeii \n vasul \n care se c`le[te ceapa. se toac` fidelu]` se presar` cu sare [i se fr`månt` cu måna. oul pr`jit [i brånza de burduf. p`trunjel. Cånd sunt gata. lungi de 4–5 centimetri. Ardeii capia se coc [i se cur`]` de semin]e [i de coaj`. \n mai multe rånduri. Se pune carnea de vac` la fiert. se mai ]in pu]in pe foc. pentru t`i]ei. cam de m`rimea unei nuci. 82 . Sos de p`tl`gele ro[ii 500 g ro[ii 50 g unt. ardeii [i ro[iile t`iate. Se adaug` ciupercile. Se adaug` m`laiul. morcovii [i merele se rad. 100 ml vin o frunz` de dafin. Cånd s-au \nmuiat. Cånd s-a \nmuiat \ndeajuns. sare. Se taie \n få[iu]e. apoi se introduce crati]a la cuptor. usturoiul tocat. se stoarce de ap` [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. de obicei de tuci. 100 ml vin 300 g småntån` cimbru. p`trunjelul verde [i sarea [i se fierbe 30 de minute. sare [i o]et dup` preferin]e. amestecåndu-se continuu. Cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se adaug` t`i]eii. Varza se cur`]`. Salat` de hribi 800 g hribi fier]i 800 g ardei capia. Cånd devine transparent`. Se amestec` totul [i se adaug` ulei. Se taie varza fidelu]`. Se adaug` cimbrul. o]et Tocan` sucevean` cu carne de vac` [i porc 200 g carne de vac` 200 g carne de porc 3–4 cepe. se las` la fiert 30 de minute [i se paseaz`. amestecånd din cånd \n cånd. Bulionul se sub]iaz` cu ap` rece [i se adaug` \n crati]` \n momentul \n care hribii sunt fier]i suficient. se adaug` f`ina. se spal` [i se taie \n cuburi. la foc mic. piper Se prepar` un aluat din f`in`. costi]a [i cårna]ii se taie \n buc`]ele mici. Se mai las` la fiert 15 minute. pån` este gata. 2 linguri de f`in` 250 ml sup` de oase cimbru. se spal` [i se toac` m`runt. s` se cure]e de p`månt [i nisip. se c`lesc cepele \n ulei [i se sting cu vin. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare. cåt [i reci. sare [i piper.T`i]ei cu varz` 500 g varz` dulce 500 g f`in`. Se spal` hribii \n ap` rece. ulei. sare [i dou` linguri de ap` c`ldu]`. pu]in. sare Toc`ni]` de hribi proaspe]i 300 g hribi 2 cepe. ou`. ardeii – rondele. Separat se preg`te[te m`m`liga pripit` (moale). Se mai las` s` fiarb`. vinul [i småntåna [i. La sfår[it se pun costi]a c`lit`. sare. Se strecoar` \nainte de a se servi. ro[iile – felii. Se pot servi atåt calzi. apoi se taie \n feliu]e. 2 mere sare. se adaug` cea de porc [i se mai fierbe \nc` 30 de minute. se strope[te cu vin [i se las` la rumenit. iar verdea]a se toac` m`runt. 2 ou` 100 ml ulei. Se \nc`lze[te untul. se fierb 20 de minute sub capac [i se paseaz` printr-o sit`. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie sub]ire. piper o lingur` de f`in`. la foc mic. piper Se fierb hribii [i se taie \n feliu]e sub]iri. cimbru. Se serve[te cu tochitur`. se paseaz` [i se freac` cu brånza. Dup` un sfert de or`. Ceapa se c`le[te [i se stinge cu bulion. sare. se s`reaz` pu]in [i se pun \ntr-o crati]`. se \ncorporeaz` f`ina [i se stinge cu ro[iile [i supa de oase. peste care se a[az` carnea fript` (\mpreun` cu sucul propriu). 2 cepe 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. piper Carnea de vac` [i cea de porc se taie \n buc`]i care se s`reaz` [i se pr`jesc \n ulei. se presar` sare [i piper [i se mai las` cåteva minute. ceapa [i usturoiul se taie \n feliu]e foarte sub]iri. vin. sare M`m`lig` de cartofi 4–5 cartofi 250 g m`lai 100 g brånz` de vaci. Tochitur` bucovinean` 400 g carne de pulp` de porc 200 g costi]` de porc 4 cårna]i afuma]i de porc m`m`ligu]` brånz` de burduf un ou. Se serve[te rece. T`i]eii se pun la fiert \n ap` clocotit`. \n pu]in` untur` \ncins`. condimente Salat` de legume cu usturoi 1/2 varz` (alb` sau ro[ie) 6 ro[ii. 2 c`]ei de usturoi 200 ml ulei. Dup` preferin]`. dup` gust.

100 ml lapte 5 ou`. se \n]eap` cu furculi]a \n mai multe locuri [i se coace la foc potrivit. un baton de vanilie 8 ou`. Se pune \n tava uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet [i se d` la cuptor. sare Se \nfierbånt` untul. 250 g alune 50 g ciocolat` menaj Se fr`månt` un aluat din f`in`. se adaug` albu[urile [i se mai amestec` pån` se omogenizeaz`. se umple cu nuca tocat` [i amestecat` cu miere. Se \ncinge cuptorul [i se introduce tava. crescut. 10 ou` 25 g drojdie. peste care se toarn` småntåna [i se pun untul [i sarea. una cåte una. Se stinge cu småntåna amestecat` cu jiul de friptur` [i pu]in` ap` [i se las` s` fiarb` 30 de minute. laptele amestecat cu zah`rul. P`trate cu crem` 400 g f`in`.Sos de småntån` pentru vånat 100 g unt 200 g f`in` 200 g småntån` 200 g mu[tar 200 ml jiu de la friptur`. 2 plicuri de zah`r vanilat coaja de la o l`måie esen]` de rom. cu aceast` crem`. Se adaug` treptat m`laiul frecat cu f`ina [i apoi albu[urile b`tute spum`. se unge cu oul r`mas [i se d` la cuptor. 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o lingur` de bicarbonat alimentar o sticlu]` cu esen]` de migdale Fursecuri cu crem` de ciocolat` [i alune Cozonac bucovinean 400 g f`in` 200 g miez de nuc` 100 g stafide. l`såndu-se s` se \ngroa[e. dou` ou`. Fursecurile se vor lipi. 200 g m`lai 50 g unt. dou` cåte dou`. 275 g zah`r 150 ml lapte. pån` se rumenesc fursecurile. drojdie. Se fr`månt` un aluat vårtos din f`in`. Se fr`månt` bine. Restul de lapte. nizeaz` cu alunele [i cu untul r`mas. un ou 260 g unt. Cånd s-a \nchegat. la foc potrivit. se bate cu telul. Se prepar` aluatul. o can` de zah`r. |nvårtit` cu mac 3 ce[ti de f`in` o can` de lapte. se las` o jum`tate de or` s` stea. l`såndu-se. Cånd se scot se ung cu miere \ndoit` cu ap`. la foc mare. se ia de pe foc. Se omogenizeaz` bine compozi]ia. zah`rul vanilat [i coaja de l`måie. ulei [i dou` linguri de unt. Se fr`månt` pån` la omogenizare. cu grosimea de 5 mm. se tope[te ciocolata [i se omoge- Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. esen]a de rom. 3 ou` un pahar de zah`r o linguri]` de drojdie 3 linguri de unt. Se las` iar s` creasc`. apoi se \ntind trei foi care se coc. apoi se a[az` pe jum`tate din foi crema de vanilie. Aluatul se \ntinde foaie groas`. trei linguri de zah`r. Apoi se las` la Alunele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. Cu ajutorul unui cornet. pe dimensiunea t`vilor. Se \ntinde o foaie de aluat groas` de 1 cm. Crema: se fierbe laptele cu vanilia. cu småntån`. se adaug` untul. Se serve[te t`iat` felii. g`lbenu[uri [i f`in` [i se ]ine la foc mic pån` se leag`. pån` se ob]ine un aluat uniform. apoi se ung cu g`lbenu[ de ou [i se dau la cuptor. apoi cele 5 albu[uri b`tute spum`. se ad`ug` aromele. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte c`ldu]. 3 linguri de ulei 500 g semin]e de mac zah`r vanilat sau vanilie coaja ras` de la o l`måie. sare Pentru crem`: 1 l lapte. trei linguri de unt. 83 . Separat. se a[az` \nvårtita. se strecoar` [i se pune sare dup` gust. 100 g f`in` Alivenci 6 ou` 250 g småntån` 150 g f`in`. se taie pr`jitura \n p`trate [i se serve[te. pe foc mic. o lingur` de bicarbonat dizolvat \n dou` linguri de lapte [i cu zah`rul vanilat. 500 g f`in`. Dup` cåteva minute se mic[oreaz` focul [i se las` s` se rumeneasc`. albu[urile b`tute [i g`lbenu[urile frecate cu zah`r. 200 g unt 100 ml lapte. 25 g unt [i laptele. se macin` macul [i se pune la fiert. se adaug` f`ina [i se c`le[te. |ntre timp. sare Crem[nit Pentru aluat: 500 g unt. \n care se a[az` umplutura [i se \nvårte foaia. Se las` la r`cit \n t`vi. laptele [i zah`rul r`mas. se toarn` mici gr`m`joare din acest aluat \ntr-o tav`. amestecånd \n continuare. Aluatul rezultat se las` la dospit 2–3 ore. 250 ml lapte 100 g pesmet fin o linguri]` de sare 1 kg brånz` de vaci Se separ` g`lbenu[urile [i se freac` cu brånza pån` se ob]ine o past`. Se unge cu unt o tav` de cozonac. stafidele. care a fost \n prealabil acoperit` cu o coal` de hårtie pentru copt. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul [i esen]a de migdale. Se adaug` mu[tarul. Cånd se leag` aluatul. 1/2 can` lapte. se acoper` cu foile r`mase. care se taie \n buc`]i. de zah`r [i de f`in` se amestec`. 10 ml ulei. se taie pr`jitura \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. 350 g zah`r 2 linguri de zah`r pudr`. se \ntinde o foaie \n form` dreptunghiular`. 75 g unt. Se ung cele trei foi cu crema ob]inut` (un strat de crem` va fi la suprafa]`). sare 250 g zah`r 250 g f`in`. ca s` creasc`. 150 g zah`r un pahar cu miere. \ntr-o tav` uns` cu ulei. Se amestec` zah`rul cu f`ina. se ruleaz` [i se a[az` \n t`vi unse cu unt [i tapetate cu f`in`. apoi se toarn` pu]in cåte pu]in peste o compozi]ie din zah`r.

Cånd aluatul e pe jum`tate copt. Tort caramel 200 g småntån` 300 g unt 300 g f`in` 150 g zah`r tos. pe dimensiunile formei pentru tort. Se rade l`måia de coaj`. 200 g f`in` 200 g småntån` 125 g zah`r. Se ob]ine un aluat fraged. care se fr`månt` bine. stafidele [i berea. Se d` la cuptor. 3 c`ni de alune 4 c`ni de bere 2 linguri]e de scor]i[oar` 2 c`ni de stafide minute. cu dou` linguri de zah`r [i dou` g`lbenu[uri. uns` bine cu unt. Se serve[te cald`. Se amestec` brånza cu ou`le. . se \mparte \n nou`. apoi se ia de pe foc. se amestec` [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. zah`rul. f`ina [i zah`rul vanilat se amestec`. apoi se ia de pe foc. 250 ml lapte 150 g zah`r pudr` 50 ml rom (sau esen]`) un plicule] de zah`r vanilat Rulad` cu brånz` de vaci [i stafide 300 g f`in` 100 g unt. jum`tate din cantitatea de unt. o lingur` de unt [i o linguri]` de sare. se adaug` 2 g`lbenu[uri [i pu]in` ap` rece. se scoate. alunele m`cinate. Se amestec` zah`rul cu apa [i margarina. apoi se las` la rece cåteva ore. 150 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` l`måie. se toarn` crema fierbinte [i se las` pån` se \nt`re[te. Tortul se d` la rece pån` a doua zi. laptele cu zah`rul pudr`. se presar` cu zah`r [i se d` iar la cuptor. Se prepar` crema. Se adaug` ou`le b`tute spum`. iar cånd \ncep s` fiarb`. småntåna. 100 ml lapte 4 ou`. Se las` la c`ldur` timp de o jum`tate de or`. 300 g brånz` de vaci 50 g stafide. iar cea de-a noua foaie se m`run]e[te [i se presar` deasupra. \n alt vas pus la foc. scor]i[oar` Pr`jitur` polonez` cu bere 4 linguri de ap` 4 c`ni de zah`r 4 c`ni de f`in` 2 c`ni de margarin` Se prepar` aluatul din f`in` dizolvat` \n lapte. Apoi. se a[az` jum`t`]ile de piersici. Se ung opt dintre foi cu crema ob]inut`. t`iat` \n felii [i pres`rat` cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. Se amestec`. se adaug` zah`rul caramelizat. Se tope[te untul [i se \ntinde pe foaie. Se \ntind buc`]ile de aluat \n nou` foi.Pl`cint` cu piersici [i crem` 4 piersici mari 100 g unt. amestecånd. Se coc foile pe ambele p`r]i \ntr-o tav`. la foc mic. Se cur`]` piersicile de coaj`. care se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n tav` [i se ]ine la cuptor o or` [i jum`tate. stafidele [i coaja de l`måie. scor]i[oara. Se las` pån` se \ngroa[`. apoi se a[terne umplutura. apoi se \ntinde din nou o foaie sub]ire. Zah`rul se caramelizeaz` \ntr-o crati]` pus` pe foc mic. formånd un aluat cu densitatea potrivit`. se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. Se \ntinde. se ruleaz` [i se a[az` \ntr-o tav`. care. apoi se taie \n dou` buc`]i egale. se \ntinde o foaie groas` de 2 centimetri. cam 30 de Småntåna. restul de unt [i romul. sare. Cånd e gata. dup` ce se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se freac` untul cu f`ina [i cu 2 linguri de zah`r. la foc potrivit. 4 ou` 4 ou`.

.

umplute oriental cu dulcea]`. cea mai complex` måncare a regiunii. Cånd e gr`bit. c` fierbe bine. grece[ti. dup` straturi de c`rnuri felurite. f`r` grij`. pui. preg`tit` turce[te. buc`t`ria dobrogean` st` pe dou` picioare: pe oaie [i pe pe[te. caras [i biban. dar ciorba de pe[te e. De la baclava la [erbet. de diminea]`. vit` sau porc se folose[te [i la musacaua dobrogean`. pesc`re[te: chis`tur` de usturoi amestecat` cu sup` de pe[te. de ap`. gogo[ari. care se m`nånc` precum un hamburger. Vase cu mujdei de usturoi [i o m`m`lig` fierbinte \nso]esc lucrarea. dobrogeanul m`nånc` gogo[i fierbin]i cu kefir: gogo[ile astea de Constan]a. La fel ca vånatul (li[i]e umplute. de regul` oaie. råuri de unt topit ungeau carnea care se frigea f`r` contact direct cu focul. are [i o mic` anex` care nu trebuie uitat`: dulciurile turce[ti. t`t`r`[ti. [tiuc`. |ntåi se pun legume felurite: ro[ii. |ntre timp. ceap`. pescarii din Delt` se laud` c` m`nånc` un singur fel de måncare pe zi. Doar \n perioada interbelic` el se g`tea a[ezat. \n ritmul muzicii. ceap` ro[ie [i o]et.Mas` bogat` cu dou` picioare De la exilatul poet Ovidiu [i pån` ast`zi. Mujdeiul se face special. v`duvi]`. cartofi [i diverse mirodenii: ca [i alte månc`ruri ale regiunii. Dintre månc`rurile vechi ale Dobrogei pe baz` de carne de oaie. o mas` \mp`r`teasc` deosebit de s`n`toas`. |nvårtite de influen]e felurite. sarmalele de pe[te sau chiftelele de pe[te sunt månc`ruri mig`loase de f`cut. al buc`t`riei dobrogene \l face pe[tele. Nu se poate face f`r` caracud`. Se m`nånc` \ntåi dou` blide de zeam` fierbinte. ro[ioar`. care e amestecat` cu vinete. la bog`]ie mare de pe[te merge [i morun. [i somn pentru gr`sime. pe[tele e fie din apa dulce a Deltei. Pe 17 martie. din foi \ntinse prin \nvårtire \n jurul capului. a[ezat` pe dou` picioare. inclusiv paharul cu ap` rece. {tiuca umplut`. fie din apa s`rat` a M`rii Negre. f`ceau deliciul turi[tilor prin anii ‘70. chiftele de mistre]). cu sos de tomate sau de maionez`. Se acre[te cu bor[ sau cu o]et. Bor[ul de pe[te din Delt` e. obi[nuite doar la s`rb`tori. Toc`tura de oaie. ]elin`. Iese o past` nu prea iute care se \ntinde pe bucata de pe[te. [i la el se bea un pahar de Murfatlar [i se pune capac mesei cu un desert care se face dansånd geamparale. Vremurile noi au readus chebabul \n aten]ie. un pic de maionez`. pe oaie [i pe[te. se serve[te cu iaurt rece. s` nu cad` greu. El se m`nånc` [i cu o lingur` de chefir. ro[ii. turce[ti. ardei. Oaia e de pe p`månt. ocazie cu care descånt` un oblete viu pe care apoi \l m`nånc`. lipovenii din Delt` s`rb`toresc ziua pe[telui – s`rb`toarea bog`]iilor apei. sp`lat bine. ca s` prind` puteri [i s` aib` noroc la pescuit. g`se[ti de toate la o gospodin` din Mangalia. aceste c`rnuri de baz` au n`scut o varietate de feluri de måncare care poate dobor\ orice turist. cu siguran]` c` batalul la pro]ap n-are egal. pl`tic`. fie mare. Al doilea picior. morcovi. gospod`re[te: un calup de unt rece se \nfigea \n capul suli]ei. a[a crud. de departe. Un vin alb de Sarica face un asemenea prånz delicios. 86 . de fapt. direct pe lemnul mesei pescarului. dup` ce ciorba a dat \n clocot [i legumele \nc` nu s-au fiert de tot. Buc`]ile de pe[te se pun mari. usturoi. lipovene[ti [i cåte or mai fi fost. vit` – prin puterea focului. \ntre dou` felii de påine. De regul`. totul t`iat fie foarte m`runt. crap. Buc`t`ria dobrogean`. Apa se ia din Dun`re. E vorba de renumita pl`cint` dobrogean` cu brånz` de oi. obi[nuit aici toamna [i iarna. se scot buc`]ile de pe[te fiert din ciorb`. rahat sau stafide. care se serve[te cu iaurt rece \n timp ce ea frige.

.

Babadag: Babadag. M`cin Istria . Valea Nucarilor.Festivaluri gastronomice Constan]a Constan]a Hramul Sf.Niculi]el : Niculi]el. Cernavod` Ostrov: Ostrov. Parascheva al M`n`stirii Dervent – 14 octombrie Tulcea S`rb`toare de Sf. Andrei – 30 noiembrie Ziua pescarului – septembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Ziua pe[telui – 17 martie Podgorii [i centre viticole Sarica . B`neasa. Istria Murfatlar: Murfatlar. Tulcea. Treime – a doua zi dup` Rusalii Ostrov Hramul Cuv. Medgidia. Aliman 88 . Constantin [i Elena – 21 mai Ziua Marinei – 15 august Hâr[ova Boboteaza – 6 ianuarie Masa s`racilor – 25 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Serbare câmpeneasc` – 1 mai Tulcea Niculi]el Hramul Sf. Oltina.

la foc potrivit. Se pune compozi]ia \n form`. se tapeteaz` cu pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. cimbru. usturoi. apoi se presar` peste capetele de pe[te. apoi se amestec`. Se umplu p`tl`gelele cu aceast` compozi]ie. cimbrul. 100 ml ulei 200 g miez de påine o l`måie. sarea necesar` [i ou`le b`tute. o lingur` de pesmet o leg`tur` de de p`trunjel. care mai \nainte a fost \n`bu[it` bine cu dou` linguri de ap` [i un praf de sare. o dat` cu morcovii [i cartofii. la foc potrivit. Se limpezesc apoi de mai multe ori cu ap` rece [i se scurg bine. se omogenizeaz` [i se d` la rece. Acestea se ruleaz` [i se lipesc la capete cu albu[urile de la celelalte dou` ou`. p`trunjel Se freac` brånza dulce cu untul. Se cur`]` pe[tele. zeama de la o l`måie [i miezul de påine \nmuiat. Se servesc fierbin]i. 2 leg`turi de verdea]` (m`rar. Se umplu ma]ele cu aceast` compozi]ie. Se piseaz` miezul de nuc` [i se freac` bine cu icrele. se scot fileuri. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 10 centimetri. 4 ou` Chilc` cu ceap` 800 g chilc` (pe[te mic de ap` s`rat`) 20 ml o]et de mere 30 ml ulei de m`sline 3 cepe ro[ii. cu brånza Se taie capetele pe[tilor. Drob de ciuperci 1 kg de ciuperci 6 ou`. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei. Se cur`]` ciupercile. se scot [i se storc de zeam`. o jum`tate de or`. sare Carnea. se presar` cu sare [i se las` un sfert de or` pe un platou. frunze de ]elin`) 1/2 linguri]` sare. un morcov 2 cartofi potrivi]i. Se m`nånc` uscat. 89 . se amestec` cu pasta de pe[te. 3 cepe 2 linguri de ulei. 4 linguri de pesmet. sare Chiftele de pe[te 1 kg pe[te 2 cepe. Ghiudem 400 g carne de vac` 400 g carne de vier 100 g sl`nin` crud` 100 g osånz`. \ntr-o tav` curat`. apoi se \ntinde compozi]ia pe p`tratele de aluat. ca aperitiv. Se c`le[te ceapa \n ulei. 100 ml ulei. se taie \n jum`t`]i. un fir de usturoi 100 g f`in`. Se coc la cuptor.P`tl`gele umplute cu icre 8 p`tl`gele de m`rime potrivit` 400 g icre de crap 100 g miez de nuc`. 3 ou` verdea]`. mujdeiul de usturoi [i ou`le b`tute. osånza [i sl`nina se dau prin ma[ina de tocat. sare Se spal` p`tl`gelele. dup` care se scoate [i se \ntinde o foaie sub]ire. Se fac chiftelu]e. Se pot servi atåt calde. o l`måie 100 g m`sline. care a fost tapetat` cu ulei [i pesmet. ]inåndu-se cåteva ore. Se adaug` m`slinele [i feliile de l`måie [i se toarn` o]etul [i uleiul. Se presar` sare. b`tute spum`. cu dou` linguri de ulei. apoi se scobesc de miez [i se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. piper ma]e de vac`. stors [i m`run]it. Se amestec` apoi cu verde]urile t`iate m`runt. se spal` [i se pun la uscat \ntr-un [ervet. de burduf [i cu dou` ou`. \ntr-un castron. 1/2 l vin chimen. Se dau prin ma[ina de tocat. se spal` \n multe ape [i se fierb \n ap` s`rat`. [i se ]ine \n cuptor. cu frunzuli]e de p`trunjel tocate deasupra. se leag` ghiudemul ob]inut [i se pune la vånt trei zile. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. Se toac` ceapa [i verdea]a. Pasta ob]inut` se freac` cu sare [i condimente [i se \nmoaie \n vin. \mpreun` cu ceapa. Cånd s-au \nmuiat. dup` gust. apoi se \ncorporeaz` f`ina. apoi se ung cu g`lbenu[urile r`mase. cu verdea]a tocat`. se ung cu ulei. 5 linguri de pesmet Brånzoaice 200 g f`in` 200 g brånz` dulce de vaci 200 g telemea de vac` 200 g brånz` de burduf 200 g unt. cåt [i reci. Telemeaua se rade [i se amestec`.

Crochete de carne cu ciuperci
300 g pulp` de porc 150 g [unc` presat` o ceap` 4 ciuperci mijlocii o lingur` de unt, 3 ou` 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` 150 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Piftie de crap
1 kg crap 4 cepe potrivite un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 4 c`]ei de usturoi foi de dafin, sare, piper boabe piper m`cinat

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. {unca se taie \n cubule]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. Se amestec` \mpreun` carnea cu [unca [i ceapa, se presar` sare [i piper, dup` gust, se adaug` ciupercile, 2 ou` [i verdea]a tocat`. Se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` crochetele, de dimensiunile degetului mare, se dau, pe rånd, prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat.

Crapul se cur`]` [i se spal`, dup` care se por]ioneaz`. Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt [i se fierbe \n ap` cu pu]in` sare, apoi se scoate cu spumiera [i se paseaz`. Morcovul [i p`trunjelul se cur`]`, se spal` [i se pun s` fiarb`, \ntregi, \n aceea[i ap`, \mpreun` cu cåteva foi de dafin [i boabe de piper. Dup` aproximativ un sfert de or`, se pun s` fiarb` [i buc`]ile de crap. Cånd s-au fiert, se strecoar` zeama \ntr-un castron \nc`p`tor, se amestec` \n ea pasta de ceap` [i usturoiul pisat, se adaug` sare [i piper, dup` gust, se pun buc`]ile de crap [i se introduce totul la frigider, unde se las` pån` se \ncheag`.

zeama. Se cur`]` ciupercile, se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Cånd devine sticloas`, se adaug` ciupercile [i se mai las` un sfert de or` pe foc mic, dup` care se adaug` oul b`tut \n prealabil [i se presar` m`rarul tocat, pesmetul, sare [i piper. Se omogenizeaz` [i se umplu ro[iile, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` cu ulei, o jum`tate de or`.

Tart` cu pe[te [i dovlecei
400 g pe[te alb 3 dovlecei mici, 2 ou` 3 linguri de småntån`, 150 g f`in` 2 linguri]e de amidon, 150 g unt o linguri]` de o]et aromat, zah`r cimbru, sare, piper

Pl`cint` de miel
1 kg carne de miel 1,5 l lapte, 1 kg f`in` nuc[oar`, 250 g småntån` 3 ro[ii, piper, sare

Gogo[i cu ca[caval
100 g unt 150 g f`in` 200 ml lapte 200 g ca[caval 4 ou`, sare

Se amestec` untul cu laptele, se pune un praf de sare [i se pun la fiert, pe foc mic. Cånd clocote[te, se toarn` f`ina \n ploaie, amestecånd cu lingura de lemn [i l`sånd s` mai fiarb` cåteva minute. Dup` aceea, se ia de pe foc, se amestec` \n compozi]ie, pe rånd, ou`le, apoi o parte din ca[cavalul ras, se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` sfere cåt o minge de ping-pong, care se t`v`lesc prin restul de ca[caval [i se las`, timp de o or`, s` se odihneasc`. Se face cåte o crest`tur` la mijlocul fiec`rei gogo[i, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` uscat`, pån` se rumenesc.

Carnea de miel se d` prin ma[ina de tocat [i se fr`månt` la fel ca un aluat. Separat se face o coc` din f`in`, lapte, unt, piper, sare, nuc[oar`, bulion [i småntån`. Se \ntinde o foaie din aceast` coc`, se unge cu toc`tur` [i se bag` la cuptor. Se ]ine la foc mic pån` se rumene[te.

Se prepar` un aluat din f`ina amestecat` cu amidonul, sarea, zah`rul [i untul. Se ad`ug` un g`lbenu[, o]etul [i pu]in` ap`. Aluatul rezultat se pune \ntr-o form` de tart` uns` cu unt, se d` 10 minute la frigider [i alte 10 minute la cuptor. Se toarn` deasupra ou`le b`tute cu småntåna [i cimbrul. Peste sos se a[az` felii sub]iri de dovlecei, t`iate pe lungime [i op`rite \n ap` s`rat`, intercalate cu felii sub]iri de pe[te, pres`rate cu sare [i piper. Se adaug` cimbru, sare [i piper dup` gust [i se d` la cuptor.

Ciorb` de berbec
500 g pulp` de berbec 2 ro[ii, 200 g cartofi un morcov, o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac, 2 ou` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Ro[ii umplute cu ciuperci
8 ro[ii de m`rime medie 300 g ciuperci, 2 cepe 2 linguri de pesmet, 50 ml ulei un ou, o leg`tur` de m`rar sare, piper

Ro[iile se spal`, se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scobesc de miez, a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n jos, s` se scurg`

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n ap` rece cu sare. |ntre timp, se cur`]` cartofii, ceapa, r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n

90

alt` oal` cu ap` clocotit`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. Zeama de varz` se fierbe pån` clocote[te, apoi se strecoar`. Se aduna spuma carnea ori de cåtre ori e cazul, apoi se pun zarzavaturile [i, cånd acestea sunt aproape fierte, se adaug` ro[iile [i zeama de varz`. Se mai las` cåteva clocote, apoi se drege cu ou`le b`tute. Se serve[te fierbinte, cu m`rar [i p`trunjel tocat deasupra.

un sos din f`in`, småntån`, g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i zeama stoars` de la o l`måie. Cånd sunt fierte legumele, se adaug` \n ciorb` acest sos, se potrive[te gustul cu sare [i piper, se mai las` pe foc vreo 5 minute, iar cånd este gata, se presar` verdea]a tocat` m`runt.

un morcov mic, un ardei iute 20 ml o]et p`trunjel, leu[tean, ]elin`, sare

Ciorb` de peri[oare de pe[te
1 kg pe[te alb 1 l bor[, 4 ou` 200 g miez påine, 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de leu[tean, 3 ardei gra[i 150 g ]elin`, 2 morcovi 100 g p`stårnac, 4 ro[ii 100 g f`in`, sare, piper m`cinat

Ciorb` de crap
500 g crap proasp`t 2–3 ro[ii, un morcov un p`stårnac, o ceap` 1 l bor[, o lingur` de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean, sare, piper

Ceapa, cartofii, morcovii [i ardeiul iute se cur`]`, se spal` [i se taie cubule]e, care se pun la fiert \mpreun` cu pe[tele. Dup` o jum`tate de or` se adaug` sarea [i o]etul [i se mai las` pe foc cåteva minute, dup` care se presar` verdea]a tocat`. Legumele [i buc`]ile de pe[te se a[az` pe un platou, iar zeama se amestec` cu usturoi pisat [i o]et [i se ofer` \n castron.

Cotlet dobrogean de porc
400 g cotlet de porc 60 ml ulei 400 ml sup` de oase 2 linguri de f`in`, 200 ml lapte 50 g unt, un ou, 2 linguri de bulion o lingur` de pesmet, 500 g cartofi sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal` [i se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. Se cur`]` morcovul, p`stårnacul [i ceapa, se spal`, se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. Ro[iile se spal`, se taie \n felii [i se cur`]` de cotor. Bor[ul se fierbe separat, \ntr-o alt` oal`, se las` pån` d` cåteva clocote, apoi se ia de pe foc, se las` pån` se mai r`ce[te un pic, apoi se strecoar`. Dup` ce zarzavatul d` cåteva clocote, se adaug` buc`]ile de pe[te, ro[iile [i bor[ul, l`sånd s` mai fiarb` \mpreun` o jum`tate de or`. Cånd se ia de pe foc, se adaug` verdea]a tocat`, sare [i piper.

Se pun la fiert ardeii, ceapa, ro[iile t`iate buc`]ele [i morcovul, ]elina [i p`stårnacul rase. Se dezoseaz` pe[tele, se fierb oasele, iar zeama rezultat` se adaug` peste cea de legume [i se toarn` [i bor[ul. Carnea se toac` o dat` cu påinea [i se amestec` cu restul de ceap` ras`, ou`le, f`ina, sarea, piperul [i m`rarul. Se formeaz` peri[oare [i se pun la fiert \n ciorb`. Se adaug` leu[tean tocat m`runt.

Ciorb` de pe[te cu zeam` de varz`
800 g pe[te 2 morcovi, 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 2 l zeam` de varz`, sare

Ciorb` de m`runtaie de pui
400 g m`runtaie de pui (pipote inimi, gåturi), o ceap` un morcov, o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de albitur`, 100 g småntån` o lingur` de f`in`, 2 ou` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` m`runtaiele, se cur`]` [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. Ceapa, morcovii, ]elina [i albitura se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Dup` ce se aduna spuma, se adaug` zarzavaturile [i se mai fierb o jum`tate de or`. Se prepar`

Se cur`]` [i se spal` morcovii [i cepele, apoi se toac` m`runt [i se pun s` fiarb` \n zeama de varz`. Se cur`]` bine pe[tele, iar dac` este mai mare se taie \n buc`]i potrivite, apoi se pun la fiert \n oala cu legume. Dup` ce s-au \nmuiat, atåt legumele, cåt [i pe[tele, se presar` sarea [i p`trunjelul tocat m`runt.

Carnea se taie \n patru, se bate cu ciocanul, se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se \n`bu[` \n ulei [i pu]in` ap`. Se stinge cu supa de oase [i se las`, la foc mic, cam 45 de minute, dup` care se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb`. F`ina se dizolv` \n 50 ml lapte rece, apoi se \n`bu[` \n pu]in unt topit, se stinge cu restul de lapte [i se mai las`, la foc mic, 15 minute, dup` care se adaug` oul. Cartofii se fierb \n coaj`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet, se pun cartofii cu sosul [i se coc o jum`tate de or`, la foc potrivit. Se por]ioneaz` [i se servesc cu cotletul.

Cotlete de berbec la tav`
1 kg cotlet de berbec sare, piper, untur`

Ciorb` din cap de crap
1 kg cap de crap o ceap`, 2 cartofi

Cotletul se taie felii care se bat [i se pun \n tav` cu untur`. Se adaug` pu]in` ap`, sare [i piper. Se serve[te cu garnitur` de fasole boabe.

91

Creier marin`resc
400 g creier de porc 150 ml ulei, 200 g arpagic 200 g ciuperci 200 ml vin ro[u 4 felii de påine alb` sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se fierbe \n trei c`ni de zeam` de carne (sau ap`), \n care s-a turnat un pahar de vin ro[u. Dup` ce s-a fiert, se scurge, se taie \n felii, apoi se \n`bu[` \n 100 ml ulei, \mpreun` cu arpagicul [i cu ciupercile, t`iate lame. Se potrive[te de sare [i piper, dup` preferin]e. Cånd este gata, se freac` bine creierul cu 50 ml ulei [i se serve[te, \mpreun` cu crutoane de påine pr`jit` \n ulei.

Gåsca se cur`]`, se taie buc`]i, se freac` cu piper [i usturoi [i se frige \n unt amestecat cu untur`. Se adaug` ceapa [i usturoiul tocate m`runt, apoi vinul sec \nc`lzit. Ro[iile se toac` [i se pun la fiertur` cu m`rarul, cimbrul, p`trunjelul, leu[teanul, sarea [i piperul. Se d` la cuptor 4–5 ore la foc mic, apoi se degreseaz`, se scot m`rarul, cimbrul, p`trunjelul [i leu[teanul, se adaug` vinul dulce [i se mai d` pu]in la cuptor.

Legume umplute
10 ro[ii sau 6 dovlecei sau 6 vinete 500 g carne tocat`, o ceap` un ou, o leg`tur` de m`rar o felie påine, 100 ml lapte 2 linguri orez, 250 ml sup` de carne 200 ml bulion de ro[ii, 100 ml vin 200 g småntån`, 100 g ca[caval cimbru, piper, o linguri]` de sare

Frig`rui de berbecu]
800 g carne de berbec f`r` os 2 cepe, 2–3 ardei gra[i 3 ro[ii, unt sau seu de rinichi sare, piper, cimbru, foi de dafin

Crem` de cartofi
1 kg cartofi 150 ml lapte 150 g småntån` 50 g unt, un ou o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` bine cartofii, apoi se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd \ncep s` se crape, \nseamn` c` sunt fier]i. Se scot, se las` cåteva minute s` se r`coreasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil, dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul, pån` se omogenizeaz`. Separat, se freac` småntåna cu un g`lbenu[, apoi se amestec` \n piureul de cartofi. Se potrive[te de sare [i piper, se omogenizeaz` din nou [i se serve[te cu p`trunjel fin tocat pres`rat deasupra.

Se taie carnea buc`]i sub]iri [i se presar` cu sare, piper [i cimbru. Ceapa se desface foi, ro[iile se taie felii groase, iar ardeii, p`tr`]ele late de 2–3 cm. Pe o ]epu[` de lemn se \n[ir` buc`]i de carne alternånd cu ro[ii, ardei, ceap` [i foi de dafin. Se unge frig`ruia cu unt sau seu de rinichi [i se pune pe jar. Se \ntorc pe toate p`r]ile, pentru a se rumeni bine.

Ceapa se c`le[te, apoi se adaug` peste ea orezul [i carnea [i se stinge totul cu pu]in` sup`. Se amestec` cu m`rarul pisat, oul b`tut, påinea \nmuiat` \n lapte, cimbrul, sarea, piperul. Se prepar` un sos fiert din zah`rul ars, stins cu bulion [i ap`, peste care se adaug` vinul. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ro[iile scobite, se acoper` cu c`p`celul t`iat, iar miezul se amestec` cu sosul care se toarn` peste ele \n oal`. Dovleceii se taie \n dou`, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii [i se dau la cuptor \n tav` cu sos. Vinetele se cur`]` de cozi, se crap` pe lung, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii, se toarn` sosul peste ele, se acoper` cu ca[caval ras [i se dau la cuptor. Ro[iile [i dovleceii se servesc cu småntån`.

Frig`rui de pe[te
1 kg pe[te 100 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii, 2 cepe o l`måie, o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Macrou marinat
1 kg macrou 2 linguri de f`in`, 2 cepe 100 ml ulei, 100 ml vin alb sec 50 ml o]et, o lingur` de bulion piper boabe, foi de dafin

Gåsc` s`lbatic` la cuptor
o gåsc` (1-2 kg) 500 g ro[ii, 500 g ceap` 100 g untur` gåsc`, 100 g unt o c`p`]ån` de usturoi 500 ml vin alb sec 120 ml vin alb dulce, m`rar cimbru, p`trunjel, leu[tean sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se s`reaz`, se pipereaz`, apoi se freac` bine cu l`måia, t`iat` \n dou`, se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele \n lungime de aproximativ 4–5 centimetri. Sl`nina se taie \n feliu]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se taie \n rondele. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. Se \nfig buc`]ile de pe[te \n frig`rui, alternånd cu feliu]e de ro[ii, de sl`nin` [i de ceap`. Se frig pe toate p`r]ile pe gr`tarul bine \ncins. Se servesc stropite cu zeam` de l`måie [i pres`rate cu p`trunjel tocat.

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se por]ioneaz` [i se presar` cu pu]in` sare, apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu 2 linguri de ulei \ncins. Se cur`]` [i se spal` ceapa, se toac` m`runt, dup` care se c`le[te \n restul de ulei. Se adaug` f`ina, amestecånd cu aten]ie [i, cånd aceasta devine aurie, se toarn` bulionul dizolvat \n vin, o]etul, apoi se pun 2–3 foi de dafin [i vreo 10–15 boabe de piper. Se fierbe, la foc mic, pån` d` cåteva clocote, dup` care se ia de pe foc [i se toarn` peste buc`]ile de pe[te. Se las` la rece \nainte de a fi servit.

94

Musaca
5 cartofi 400 g carne macr`, un morcov 3–4 cepe, un ou 2 linguri de småntån` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de bulion, ulei sare, piper, verdea]`

Se poate preg`ti cu cartofii cruzi sau fier]i. Cartofii cruzi se cur`]`, se taie felii groase [i se pr`jesc pu]in pe ambele p`r]i. Carnea se d` prin ma[ina de tocat, \mpreun` cu morcovul [i doi cartofi cruzi. Se rumene[te \mpreun` cu ceapa, apoi se las` s` se r`ceasc`. Se adaug` oul, småntåna, sarea, piperul [i verdea]a tocat` m`runt. Se unge o crati]` [i se tapeteaz` cu pesmet, apoi se a[az` alternativ cåte un rånd de cartofi [i unul de carne, ultimul fiind de cartofi. Se toarn` zeama de carne amestecat` cu bulionul [i se ]ine la cuptor pån` scade.

crati]` cu trei linguri de ulei \nfierbåntat. Orezul se alege, se spal` \n mai multe ape, se scurge bine [i se pune la c`lit, peste ceap`. Se las` cåteva minute, amestecånd permanent, ca s` nu se ard`, apoi se adaug` bulionul, se amestec` [i se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. Se mai las` cam un sfert de or` s` fiarb`, ad`ugånd cåte pu]in` ap` cald`, la nevoie, timp \n care se cur`]` pe[tele, se spal` [i se por]ioneaz`. Cånd orezul este fiert, se adaug` buc`]ile de crap, se toarn` deasupra o lingur` de ulei, se s`reaz`, se pipereaz`, se acoper` cu capacul [i se introduce la cuptor timp de un sfert de or`, la foc potrivit.

se cur`]` [i se taie \n felii. Dup` ce s-a \n`bu[it carnea, se pun \n crati]` varza [i bulionul diluat cu pu]in` ap`, l`såndu-se s` mai fiarb` o jum`tate de or`, apoi se adaug` condimentele, se completeaz` cu ap`, se acoper` crati]a [i se d` la cuptor, la foc potrivit, cam dou` ore. Cånd e aproape gata, se adaug` ro[iile. Se serve[te cald`.

Pulp` de berbec umplut`
1 kg pulp` de berbec 200 g ciuperci, 2 linguri de orez 200 ml ulei, 200 ml lapte o ceap`, o felie de franzel` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Proboi
1 kg cap de nisetru sau morun 1/3 m`runtaiele de morun o ceap`, un morcov 2 ro[ii, 20 ml o]et p`trunjel, piper, sare

Ou` marin`re[ti
4 ou` 3 cepe, 2 linguri de f`in` 50 g unt, 100 ml vin ro[u 2 felii de påine alb`, sare, piper

Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Cånd devine transparent`, se adaug` f`ina, amestecånd continuu. |n momentul \n care aceasta \ncepe s` se rumeneasc`, se stinge cu vinul. Se potrive[te de sare [i piper [i se continu` fierberea \nc` vreo 15 minute. |ntre timp, se fierb ou`le tari, se cur`]`, se taie \n felii, dup` care se adaug` \n sos, l`såndu-se \nc` vreo dou` minute. Se servesc calde, cu crutoane de påine pr`jit`.

Se taie capul de pe[te \n buc`]i mici care se pun la fiert \ntr-un litru de ap` cu o linguri]` de sare, ceapa, morcovul [i ro[iile t`iate cubule]e. M`runtaiele se spal` bine \n cåteva ape, se taie buc`]ele [i se adaug` peste fiertur` \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e. Se mai ]ine 30 de minute la fiert, apoi se adaug` sarea, piperul [i o]etul, iar cånd se ia de pe foc se presar` cu verdea]`.

Pulp` de berbec cu varz`
600 g pulp` de berbec 1 kg varz` murat` 100 g untur`, o ceap` o lingur` de bulion, 3 ro[ii sare, foi de dafin, cimbru piper boabe, boia dulce de ardei

Pulpa se cur`]`, se spal`, dup` care se tran[eaz` [i se dezoseaz`. Se taie l`måia \n dou`, iar cu jum`t`]ile ei se freac` bine carnea, peste tot. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie lame, iar ceapa cur`]at` [i sp`lat` se toac` m`runt. Se pun ciupercile [i ceapa s` se \n`bu[e \n ulei, se adaug` m`rarul [i p`trunjelul, tocate fin, sare [i piper. Se ia de pe foc [i adaug` felia de franzel` \nmuiat` \n lapte, stoars` bine [i m`run]it`. Se amestec` bine, pån` se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se umple pulpa de berbec cu ea, se leag`, se unge cu ulei [i se d` la cuptor aproximativ 2 ore, stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`.

Rotogoale de berbec
500 g rotogoale de berbec 125 g carne de oaie 50 g sl`nin` afumat` untur`, usturoi, cimbru, piper boia de ardei, sare

Pilaf de crap
600 g crap 300 g orez, 100 ml ulei 2 linguri]e de bulion, 2 cepe sare, piper

Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt, apoi se pune la c`lit \ntr-o

Se cur`]` pulpa de berbec, se spal`, se por]ioneaz`, se op`re[te \n ap` clocotit`, se d` printr-un jet de ap` rece [i se presar` cu sare, apoi se \n`bu[` \n untura \ncins`, cu dou` linguri de ap`. Varza se spal`, se cur`]` [i se taie fidelu]`. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`,

Se spal` bine rotogoalele [i se \mp`neaz` cu sl`nin` afumat`, carne [i usturoi. Usturoiul r`mas se piseaz` [i se amestec` cu sare, piper, boia [i pu]in` ap`. Rotogoalele se pun \n tigaia cu untur` [i se stropesc cu zeama de condimente pån` se frig.

95

96 . dup` gust. ca \ntr-o farfurie. se adaug` usturoiul pisat [i condimentele. Se serve[te fierbinte cu m`rar verde pres`rat deasupra. Dup` ce scade zeama. Dup` un sfert de or`. Ceapa se toac` [i se pune la pr`jit \n unt. Se ]ine la copt circa 30–40 de minute. condimente Sfåråial` dobrogean` 400 g m`runtaie de miel [i carne de la coad` sau gåt 3 linguri de unt un polonic de småntån` 2 cepe. M`slinele se separ` de såmburi. Se \nmoaie pu]in \n ulei ceapa r`mas` cu morcovul feliu]e. cimbru ienibahar. se Se spal` [i se cur`]` carnea. Toc`ni]` de ceg` 1 kg ceg` 2 kg cartofi. Se serve[te cu mujdei de usturoi. Dup` ce s-au rumenit. Apoi se adaug` småntåna. 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de m`rar 4 c`]ei de usturoi 100 ml ulei. se ung cu ulei pe toate p`r]ile. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. iar pe[tele se cur`]` de cap [i de coad`. |n acela[i ulei se pr`jesc legumele r`mase cu 50 ml suc de ro[ii. se adaug` pe[tele deasupra [i se toarn` bulionul. Se astup` cu un capac dintr-o felie sub]ire de cartof fixat` cu trei be]i[oare trecute prin piele. dup` care se scot. Se dezoseaz` ambii pe[ti. Se serve[te fierbinte. Se adaug` ro[iile date pe r`z`toare. se d` la cuptor. se las` s` se usuce. piper. Cånd este gata. 3 ro[ii o cea[c` de ulei sare. Ceapa [i ardeii se spal`. Se ia o coal` de pergament.Pulp` de vit` cu orez [i m`sline 400 g pulp` de vit` 50 g ardei gras 100 g m`sline. apoi se dau prin sare. M`m`liga se \ntinde pe un fund de lemn [i se scobe[te la mijloc. supa de pe[te. se cur`]` pe cåt posibil de tendoane. Pielea de [tiuc` se usuc`. 500 g m`lai 2 l ap`. sare [i condimente [i se las` s` scad`. se desface hårtia de pergament. Se taie m`runtaiele [i carnea [i se s`reaz`. 100 ml vin alb. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel sare. cimbru Carnea de vit` se spal`. Se cur`]` [i se taie cega \n buc`]i de 4-5 cm care se rumenesc \n ulei. Se cresteaz` longitudinal. 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. se scoate scheletul. Ardeiul gras [i ciupercile se spal` [i se taie la fel. unde se toarn` sfåråiala. un ou 200 ml sos chinezesc o leg`tur` de m`rar 100 g ciuperci proaspete 100 g unt. sare. Legumele se spal` [i se taie \n feliu]e. se spal` cu ap` rece. Se \ncinge cuptorul la 180° apoi se pun \n tav` carnea. apoi se taie \n buc`]ele. apoi se spal` cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se cur`]` de solzi. Cånd sunt gata pe trei sferturi. apoi se pune \n spuza r`mas` dup` topirea jarului. sos chinezesc [i verdea]` t`iat` fin. 2 linguri de bulion un morcov. Pe[tele se pr`je[te \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Sosul astfel format se pune pe platou [i se presar` cu verdea]` [i condimente. \n care se \mbib` cu sarea. pe un platou alungit. legumele deasupra [i se condimenteaz`. pe spinare. Toc`ni]` de miel cu cartofi {tiuc` umplut` o [tiuc` (1 kg) o scrumbie 2 ou`. zeama de la ro[ii. Se adaug` pu]in` ap` [i se mai ]ine un timp la foc mic. ceapa. iar verdea]a se toac` m`runt. iar carnea se trece prin ma[ina de tocat \mpreun` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. pun oasele [i capetele la fiert. piper 500 g carne de miel 4 cartofi 3 ardei gra[i 3–4 ro[ii. Cartofii se cur`]` [i se taie cuburi [i se adaug` \n vas \mpreun` cu pe[tele [i se las` s` fiarb`. Se fierbe o m`m`lig` t`ri[oar`. Se tope[te tot untul. Se coace \n`bu[it timp de un sfert de or`. |ntr-o crati]`. Se adaug` ou`le b`tute cu miezul de ro[ii. sare [i piper. piper o leg`tur` de p`trunjel 3 c`]ei de usturoi. piper. se \ndep`rteaz` intestinele [i urechile. rozmarin Se cur`]` [tiuca [i se jupoaie de piele. se coase fin [i se umple cu compozi]ia rezultat`. se d` cu sare [i piper. vinul. se pun buc`]ile de carne. se scot buc`]ile de pe[te [i \n acela[i ulei se c`lesc cepele tocate \n felii sub]iri [i ardeii toca]i m`runt. \mpreun` cu carnea. se unge [i ea cu ulei [i se \nf`[oar` pe[tele. sare Scrumbie cu legume 400 g scrumbie 2 ro[ii 2 ardei gra[i un morcov o leg`tur` de ceap` verde 100 ml suc de ro[ii o leg`tur` de m`rar 100 ml ulei. sare. Se serve[te cu suc de ro[ii. 3 cepe 4 ardei gra[i. usturoiul [i verdea]a. ungåndu-se bine o tav`. dup` care se pune pe platou [i se condimenteaz`. Scrumbiile se cur`]`. piper Scrumbie fript` pe c`rbuni 1 kg scrumbii. se freac` cu sare [i se taie feliu]e lungi. se cur`]` [i se toac` m`runt. f`r` a se f`råma pe[tele. o ceap` 200 g miez de påine alb` 2 ro[ii. se d` la mas` cu m`sline al`turi. apoi se d` la mas`. pån` se rumenesc. sare dup` gust Pe[tele se las` la dezghe]at (dac` este congelat).

Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. sare. foile de dafin [i se mai fierbe o or`. tocat m`runt. Se adaug` la sos g`lbenu[urile de ou. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. cimbrul. se cur`]` de såmburi. Se omogenizeaz`. verdea]` Pe[tele se cur`]`. un ou o lingur` de mu[tar. sare Burta [i piciorul de vac` se spal` bine [i se freac` cu sare pån` se albesc. apoi se scot [i se a[az` \n crati]` cu carnea [i celelalte. 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. o r`d`cin` de albitur` 80 g ]elin`. precum [i restul de verdea]`. Morcovii r`ma[i se rad [i se c`lesc \n ulei. se adaug` pu]in` ap` [i se las` la fiert. piper adaug` sare [i ulei [i se amestec` u[or. |n acela[i ulei se c`lesc ceapa. Se prepar` un sos vinegret din mu[tar. Deasupra se a[az` buc`]ile de pe[te. ]elina. t`ia]i felii [i des`ra]i. Dup` 3 ore de fiert se pun 200 g morcovi. se taie buc`]i. sare [i piper. se s`reaz` [i se pr`je[te \n ulei. apoi se amestec` \n sos. dup` care se adaug` salata verde. 2 cepe 3 foi de dafin. dac` sunt mai mari. Zacusc` de crap 1. 2 ro[ii 200 g arpagic. piperul m`cinat [i castrave]ii mura]i cur`]a]i de coaj` [i semin]e. Se serve[te cald` sau rece cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra.2 kg crap f`r` cap 3 morcovi. Se adaug` foaia de dafin. ienibaharul. cimbru ienibahar. 250 g castrave]i mura]i 80 g m`sline. se toac` m`runt [i se adaug` peste legume \mpreun` cu buc`]ile de pe[te [i se d` la cuptor. se toarn` peste carne [i se mai fierbe 10 minute. La sfår[it se pune sare. o l`måie o leg`tur` de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. se cur`]` de coaj` [i de såmburi. ardeiul [i ro[iile. morcovul. ornate cu feliu]e de l`måie. Verdea]a se toac` m`runt. Se acoper` cu capacul [i se las` s` fiarb`. Salat` dobrogean` de legume 500 g ro[ii 4–5 castrave]i verzi o ceap`. 2 ardei gra[i 50 ml ulei. se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se presar` p`trunjel tocat m`runt. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n bain-marie. ceapa. 30 ml o]et. ]elina [i arpagicul t`iate felii. 75 g telemea sare. p`trunjelul. 120 ml vin alb 2 linguri de past` de tomate o foaie de dafin. se amestec`. se cur`]` [i se zdrobe[te cu furculi]a. Sarmuzac (mujdei) 2 c`p`]åni de usturoi 100 ml ulei. ceapa se taie pe[ti[ori. Se fierbe un ou tare. Se Usturoiul se piseaz` bine \mpreun` cu sarea [i se freac` cu uleiul pån` se ob]ine o past`. 2 ou`. se taie \n felii sub]iri. se taie \n sferturi. se scot semin]ele [i se taie \n felii. Se orneaz` cu frunzuli]e de verdea]` [i se folose[te \n special la pe[te. Apoi se taie \n cubule]e burta [i carnea de pe picior. se adaug` f`ina [i se stinge cu zeama \n care a fiert burta. de asemenea fin tocat`. se las` la r`cit [i se strecoar`. Se des`reaz` m`slinele. Se serve[te cu telemea ras`. se cur`]` [i se pun la fiert. se spal`. 2 ro[ii o ceap`. o]etul. sau. Se mai fierbe 30 de minute. castrave]ii se cur`]`. 10 ml o]et o salat` verde. sare Ro[iile se taie felii. Se stinge totul cu pasta de tomate [i vinul. piper Tuslama de burt` 400 g burt` de vac` 1 kg picior de vac` 3–4 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel 200 g ]elin`. se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare.ceapa. ad`ugånd uleiul [i jum`tate din cantitatea de p`trunjel. un pahar de ap` [i un praf de rozmarin. 97 . se taie m`runt [i se pun peste salat`. Se cur`]` pe[tele. Salat` pesc`reasc` 400 g pe[te 100 ml ulei. sp`lat` \n mai multe ape [i tocat` m`runt. se spal` din nou. Se taie ardeii \n dou`. se spal`. o linguri]` de o]et. frunze de verdea]` tarhon. o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. Se op`resc. albitura. sare. \n opt. Cartofii se cur`]`.

Se introduce din nou \n cuptor pentru un minut. se las` s` se \nmoaie timp de o or` \n ap` rece. Migdalele se piseaz` m`runt. \n care se pune mierea. 500 g f`in` un pahar de ulei o cea[c` de ap` cald`. apoi se dau [i ele pe r`z`toare. se c`lesc \n 50 g unt [i se las` s` fiarb` \n zeam`. Se unge cu ulei [i se d` la cuptor. peste care se toarn` restul de umplutur`. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n dou`. zah`rul vanilat [i albu[urile. Se amestec` migdalele cur`]ate [i pisate m`runt cu vanilia [i 250 g zah`r pudr`. apoi [i albu[urile. dup` care se dau prin ma[ina de Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri.250 kg zah`r. la foc iute. se adaug` småntåna [i se las` la fiert pån` cånd se \ngroa[`. Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. se pune f`ina [i se c`le[te. L`måia se d` pe r`z`toare. Se scoate din cuptor [i se pune deasupra un sirop preparat din 1. Compozi]ia se omogenizeaz` [i se serve[te la mas` rece. zah`rul vanilat.Sos de ciuperci pentru pe[te 100 g unt 3 linguri de f`in`. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat 100 g stafide Chec cu smochine 250 g zah`r 350 g f`in` 150 g unt 4 ou`. Se fr`månt` un aluat din f`in`. iar deasupra se acoper` cu cealalt` jum`tate. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te. 200 g ciuperci 300 ml sup` de oase 200 g småntån`. Ciocolata se d` pe r`z`toare. Se \ntinde o foaie groas` de 2-3 mm care se umple cåte pu]in cu past` de flori [i se ruleaz` pe m`sur` ce se umple. 6 ou` 150 g pesmet 100 g ciocolat` menaj 50 g migdale 50 g unt Pl`cint` cu iaurt 400 g foi de pl`cint` 300 g iaurt. 3/4 l ap` [i ap` de flori. se presar` cu dou` linguri de zah`r [i se las` la rece vreo dou` ore. se presar` zah`rul vanilat. pe rånd. coaja ras` de l`måie [i albu[urile. apoi se acoper` cu foile r`mase. Se taie \n formele dorite. dele [i cåteva cubule]e de unt. s` se coac`. 2 linguri de vin 500 g unt. se cur`]` de frunze [i codi]e. formånd o past` omogen`. dup` care se dau pe r`z`toare. f`ina. Se freac` bine untul cu zah`rul. f`r` såmburi. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu pu]in unt. se adaug` pesmetul. sare Se taie ciupercile. G`lbenu[urile se bat cu restul de zah`r. Merele se cur`]` de coaj` [i c`su]a cu semin]e. Se introduce tava la cuptor. tocat. coaja ras` de la o l`måie. unde se las` o or`. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Smochinele se cur`]`. se piseaz` pån` se ob]ine o past`. Restul de unt se \ncinge. ap` de flori 500 g morcovi 200 g miere 2 mere 150 g brånz` dulce de vaci 150 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat F`ina se fr`månt` cu oul. Pl`cint` neagr` cu cire[e 200 g cire[e 200 g zah`r. peste ea se pun cire[ele cu zah`r. untdelemn. Se stinge cu supa de oase. apa cald` [i g`lbenu[ul de ou. smochinele. sarea [i m`rarul. g`lbenu[urile. se adaug` stafi- Cire[ele. care se unge cu unt \nainte [i se adaug` peste foi amestecul de migdale cu zah`r. Cånd sunt fierte. |ntr-o tav` uns` cu unt. Pl`cint` din flori de salcåm 1 kg flori de salcåm o cea[c` de miez de nuc` m`cinat` 100 ml ap` un ou.5 kg zah`r vanilie. se \ntind dup` m`rimea t`vii. Se op`re[te cu tot untul [i se d` la cuptor pån` se coace pe jum`tate. Prima jum`tate se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. la care se adaug` pu]in` sare. Se d` la cuptor cam 40 de minute. o buc`]ic` de unt cåt o nuc` [i ap` cåt \nghite. se adaug` ciupercile. se a[az` jum`tate din cantitatea de foi. se scurg. iaurtul. 250 g smochine 250 g miez de nuc`. se scot. m`rar verde. apoi se \ncorporeaz`. Se las` s` fiarb` 20 de minute. la foc moderat. sare Crem` de morcovi cu miere Baclava 1. Albu[urile se bat spum`. p`strånd doar vreo 4 linguri. Se bate aluatul de mas` de cåteva ori. Se cur`]` morcovii. 5 ou` 100 g zah`r tos 50 g unt. apoi se pun la fiert \n ap`. 98 . vinul. ad`ugate \n aceast` ordine. Se taie aluatul \n 30–40 buc`]i. Separat se bate albu[ul [i se amestec` cu miezul de nuc`. apoi se toarn` peste past`. apoi se las` la r`cit. ciocolata [i migdalele. la foc moderat. iar la sfår[it se adaug` morcovii [i merele rase. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri [i se bat spum`. \n cupe. Cånd se \nmoaie. 500 g migdale 1.250 kg f`in` de bun` calitate un ou. se las` pån` se r`cesc. Florile se spal`. Se d` la cuptor. se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit`. apoi se las` s` se odihneasc` o jum`tate de or`. se op`resc. Albu[urile se bat spum`. Brånza dulce se amestec` bine cu småntåna. pån` se formeaz` o crem` spumoas`. se acoper` cu aproape toat` compozi]ia.

.

Migdalele se cur`]` [i se pr`jesc pu]in pe plit`. 200 g brånz` de vaci un ou. dou` g`lbenu[uri [i coaja ras` de l`måie. l`såndu-se pe foc pån` ce apa scade aproape complet. dup` care se toarn`. apoi se piseaz` m`runt. dup` care se ruleaz` [i se taie \n buc`]i de cåte 5–6 centimetri lungime. cu zah`rul tos [i cu coaja ras` de l`måie. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. eventual [i \n alte forme. pu]in cåte pu]in.Pr`jituri pentru cafea 250 g f`in` 200 g zah`r. \ntr-o tav` uscat`. f`ina. se amestec` bine cu uleiul. se pun dou` linguri de zah`r s` se caramelizeze. Brånza se scurge de ap` [i se amestec`. se a[terne uniform compozi]ia. 20 g drojdie 2 l`måi. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. Cånd zah`rul \ncepe s` capete o culoare maronie. Se presar` foaia cu pesmet. 100 . Se amestec` zah`rul caramelizat cu migdalele. Se omogenizeaz` [i se fr`månt` bine. se amestec` f`ina cu restul de zah`r. Se taie \n p`tr`]ele. Rulouri cu brånz` de vaci 400 g f`in` 100 ml ulei. pres`rate cu zah`r pudr`. \ntr-un castron. Separat. Se omogenizeaz` [i se las` un sfert de or` la crescut. apoi se servesc calde. apoi se acoper` cu glazura de migdale pr`jite [i zah`r caramelizat. 2 linguri de zah`r tos o lingur` de pesmet 3 linguri]e de zah`r pudr` Se dizolv` drojdia \n zeama stoars` de la cele dou` l`måi. 2 ou` 50 g migdale dulci o l`måie. Rulourile se dau la cuptor. se stinge cu o lingur` de ap` [i se amestec`. cel pu]in un sfert de or`. pån` se rumenesc. |ntr-o crati]` pus` pe foc mic. sare L`måia se d` pe r`z`toarea mic`.

.

la fel ca [i cl`titele cu brånz` de vaci [i småntån`. |n Maramure[ se g`te[te cu mult` untur` de porc. \n acordurile unei muzici folclorice cu ecouri ancestrale. udat` cu horinc`. simbolic. Maramure[ul vine la osp`]ul buc`t`riei romåne[ti cu bucate arhaice. bulzul maramure[ean e de g`sit \n multe restaurante romåne[ti. ciorbe. desert or`[enesc. Obiceiul. de „tånjaua plugului“ [i este udat cu ap` „d`t`toare de via]`“. iar ca desert. dar umplut` cu ficat [i legume. Voia-bun` [i dansul continu` pån` noaptea tårziu la casa baciului. El este purtat \n mod s`rb`toresc. de cårn`ciori de cas` usca]i. Buc`t`ria maramure[ean` nu este nici ardeleneasc`. pe atåt de ingenioase.Månc`ruri de oieri [i plugari Enclav` istoric` [i vatr` a istoriei romånilor. cl`tite cu brånz` de vac` [i småntån`. Nelipsite de pe mesele maramure[enilor sunt [i ]uica fiart` cu miere de albine sau horinca de prune. care e la fel de bun` [i rece. Obiceiul continu` cu osp`tatul la casa s`rb`toritului. Omniprezent` e brånza. foarte gustos [i u[or de preparat. care se practic` [i \n zilele noastre \n satele de pe Valea Marei. bor[urile [i majoritatea supelor sunt preg`tite cu rånta[ [i drese cu småntån`. preg`tit` \n straturi [i care se serve[te fierbinte. pe cåt de simple. dou`-trei ou`. se serbeaz` ståna maramure[ean`. Prim`vara. Atunci se \ntind la iarb` verde mese cu månc`ruri [i b`uturi tradi]ionale. unde to]i participan]ii sunt servi]i cu månc`ruri [i b`uturi din bel[ug. ci maramure[ean`. o måncare care seam`n` cu paella spaniol`: m`m`lig` sub]ire \n care gospodina azvårle buc`]i de brånz` sf`råmat`. Ciorbele. \l serbeaz` pe cel mai harnic gospodar al satului care a ie[it la arat cu plugul. Un alt fel de måncare specific }`rii Maramure[ului. mai nou. un amestec bizar de tradi]ii [i influen]e p`strate pån` ast`zi. Un deliciu \n Maramu’ e. ca [i \n Ardeal. care se pun la cuptor. Se m`nånc` sarmale cu småntån`. supe. Ast`zi. fripturi. lapte [i småntån`: iese ceva de te lingi pe degete. |n zon` se m`nånc` [i piure de castane cu fri[c`. este m`maliga cu brånz` [i jum`ri. Evenimentul se petrece pe dealurile din jurul satelor. pe Valea Izei. O alt` s`rb`toare la care maramure[enii petrec [i se osp`teaz` este Tånjaua. [i g`ina uns` cu untur` de porc [i pus` pe jar. uneori untura fiind \nlocuit` cu sl`nin` afumat` sau costi]` t`iat` m`runt [i topit`. doar \n casele gospodarilor vechi. cånd se formeaz` turmele de oi care vor pleca la p`[unatul alpin. bine\n]eles. dar udat` cu ceva horinc`. cole[e (m`m`lig`) cu brånz`. consumat` simplu sau \n diverse combina]ii. nici bucovinean`. preluat de la Viena. caracteristice civiliza]iei p`store[ti. 102 . Mai rar ve]i g`si. de preferat cu ceap` verde [i.

.

Halmeu 104 .festivalul verii – prima duminic` din iulie Baia Mare Festivalul castanelor – toamna Bogdan Vod` Ruptul sterpelor – mai Vadu Izei Nunta – 23-25 iulie Bor[a Sânzienele – 19-20 iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[ti Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Hoteni Tânjaua.Festivaluri gastronomice Maramure[ Asuajul de Sus Târgul cepelor – septembrie Târgul cire[elor – iunie Festivalul Obiceiurilor laice de iarn` – decembrie Stoiceni Festivalul obiceiurilor din }ara L`pu[ului – iulie {omcu]a Mare Stejarul . festival folcloric – prima duminic` din mai Moisei Târg de Sânt`m`rie – 15 august Satu Mare C`line[ti-Oa[ Serbarea c`p[unelor – iunie Ocna {ugatag Tânjaua – aprilie Chilia Festival codrenesc – august Prislop-Bor[a Hora de la Prislop – 13 august Huta Certeze Sâmbra oilor – mai Satulung Festivalul obiceiurilor din }ara Chioarului – iulie Pasul Hu]a Sâmbra oilor – prima duminic` din iunie Sighetu Marma]iei Podgorii [i centre viticole Centre independente: Seini.

se scot. o leg`tur` de p`trunjel. se dau prin pesmet [i se rumenesc \ntr-o tigaie cu unt topit [i \nfierbåntat. 3 ou` 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel sare. apoi se scot. sare Ou` cu sos de småntån` 6 ou` 500 g småntån` 5 linguri de mu[tar o salat` verde. se omogenizeaz` bine. 200 g påine alb` 200 ml lapte. apoi se adaug` ceapa. se \ndoaie [i se pune din nou la pr`jit. apoi se pun la fiert \n ap` rece [i pu]in` sare. |ntre timp. p`trunjel Se cur`]` ficatul. Rulad` din sl`nin` 400 g sl`ninu]` foi de dafin. Cånd sunt gata. ca aperitiv. pån` se ob]ine o past` omogen`. Se fierb ou`le pån` se fac tari [i se taie \n jum`t`]i. ca pentru piure. piper G`lu[te de ciuperci 1 kg ciuperci proaspete 2 cepe. 100 g sl`nin` 2 linguri de f`in`.Chiftelu]e din m`runtaie de porc 200 g ficat de porc 600 g pl`måni de porc 200 g limb` de porc 100 ml ulei 2 linguri de f`in` o ceap`. se las` pån` se r`cesc. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. dup` care se pun \ntr-un vas. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. care se turtesc. apoi se scot. la foc potrivit. Ceapa se cur`]`. se prepar` patru omlete: se bat cåte dou` ou`. o linguri]` de sare. piper [i verdea]` tocat` m`runt. apoi se adaug` m`runtaiele [i se mai las` un sfert de or`. f`ina [i pu]in` sare. pl`månii [i limba [i se spal`. [unca se taie \n cubule]e mici. pån` ce acesta se \ngroa[`. care se amestec` bine. apoi se stoarce [i se m`run]e[te. un ou. se scot. piper un c`]el de usturoi boia dulce Se taie få[iu]e sub]iri de sl`ninu]`. Se ia crati]a de pe foc. se toarn` småntåna deasupra lor. se amestec` \ntr-un castron cu ciupercile. apoi se \mparte compozi]ia \n 16 buc`]i (cåte patru pentru fiecare por]ie). Dup` ce se \nmoaie. Se scoate pe[tele. se pipereaz` [i se rumenesc pe ambele p`r]i \n ulei fierbinte. \n coaj`. piper Cårna]ii se taie feliu]e. un ou 50 g unt. apoi se adaug` 2 ou`. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. 105 . se spal`. se scurge [i se pune la fiert peste ro[ii. iar ca[cavalul. piper Omlet` cu pe[te uscat 8 ou` 4 ro[ii 400 g pe[te uscat 100 ml ulei sare. la fel [i ceapa. |ntr-o tigaie. apoi se scot din coaj`. o or`. sare. apoi se umplu cl`titele [i se ruleaz`. se a[az` \n centrul ei cåte o por]ie de pe[te. se las` la r`cit. pres`rånd pu]in ca[caval ras. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei [i una de ap`. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. Pe[tele se ]ine timp de cåteva ore la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. Dup` ce s-au r`cit. Se pun ro[iile s` fiarb` \n sucul lor. Pl`cin]ele de cartofi 600 g cartofi 200 ml lapte un ou. se pot t`ia. Din aceast` compozi]ie. se \mp`neaz` cu usturoi. Se las` aproape o or` [i se adun` spuma cånd e cazul. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat. care se pun la fiert cu mirodenii [i sare. cu cåte o linguri]` de småntån` sau iaurt deasupra. \n lapte. se scot. De fiecare dat`. unde se las` cam un sfert de or`.0 Ciupercile se cur`]`. care se dau prin f`in` [i ou b`tut. Se c`lesc cåteva minute. se modeleaz` g`lu[te. dåndu-le forma unor pl`cinte. se las` pån` se r`ce[te. se pun feliu]ele de sl`nin`. se d` pe r`z`toare. Se modeleaz` bilu]e. |n acest timp. apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz`. Se servesc cu sosul de ro[ii. se presar` restul de ca[caval ras [i se introduc la cuptor. 2 linguri de pesmet. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se s`reaz`. se las` la r`cit. care se pun la fiert un sfert de or` \n ap` cu sare [i se op`resc cu unt \ncins. se spal` [i se toac` m`runt. m`rarul se spal` [i se toac` m`runt. Se leag` apoi cu o sfoar` pentru a se fixa. Se adaug` o lingur` de ulei [i se las` s` fiarb`. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. la foc mic. 100 g unt 100 g småntån` (sau iaurt) o leg`tur` de m`rar sare. se presar` boia dulce peste ele [i se ruleaz`. un praf de piper [i m`rar tocat m`runt. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. Se amestec` acest piure cu laptele. Se amestec` bine toate aceste ingrediente. Jum`t`]ile de ou se a[az` pe frunze de salat` [i se pune pe fiecare cåte o lingur` de sos [i p`trunjel tocat. ro[iile se op`resc bine \n ap` clocotit`. se scoate. cånd omleta este rumenit` pe jum`tate. ciupercile [i p`trunjelul. Se servesc calde. se las` pån` se mai r`coresc. cur`]at de coaj`. Se servesc calde. se las` pån` se topesc pu]in. piper Cl`tite cu cårna]i 12 foi de cl`tite 200 g cårna]i de casa sau cabanos 200 g [unc` presat` 200 g ca[caval 200 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare. oul. |ntr-un castron se prepar` sosul din småntån` [i mu[tar. Cartofii se spal` [i se fierb.

.

.

3 ou` 2 linguri]e de zah`r tos. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. apoi restul de m`m`ligu]` [i se acoper` din nou cu brånz` [i cårn`ciori. 300 g brånz` 200 g unt. cu pu]in` zeam` de la fiert. 100 g stafide 2 linguri]e de zah`r pudr` 400 ml compot de fructe. ienibahar 2 cepe. sare. se presar` deasupra brånza ras` [i se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. ulei. se por]ioneaz` [i se serve[te cald. ou`le. la fel [i capul. uns` bine cu unt. 200 g varz` murat` Se pune laptele la fiert. Se omogenizeaz`. o ceap` 2 morcovi. buc`]ile grase de la cap. se pun \n ciorb`. apoi se pun la fiert. Se cur`]` [i se spal` bine zarzavaturile [i varza. apoi se amestec` bine cu påinea. Se pune pe foc o oal` cu ap`. sare. se d` prin zah`r pudr`. \n aceea[i zeam`. o lingur` de zah`r [i un vårf de linguri]` de sare. o inim` de porc 100 g [orici de porc sare. Dup` aceea. 50 g brånz` 50 g nuci. piper [i alte condimente. iar cånd aceasta clocote[te. sare Se aleg crupele de hri[c`. se pun s` fiarb` urechea. Se unge cu gr`sime un vas de p`månt. 100 g småntån`. se formeaz` chiftelele. 100 ml ulei 100 ml lapte. Se rotunjesc buc`]elele de balmo[. sare Carnea de porc se taie \n buc`]i [i se pune la fiert. se adaug` zarzavatul ras [i se c`le[te \nc` 10 minute. Se pune la cuptorul \ncins 15 minute. se pun zarzavatul \n ciorb`. inima [i [oriciul. 3 ou` 2 linguri de bulion 20 g unt. drojdia. sare Ciorb` cu afum`tur` maramure[ean` 500 g carne de porc 100 ml ulei. Cånd sunt pe jum`tate fierte. timp de aproximativ dou` ore. se las` la r`cit. Ceapa se c`le[te \n ulei. [oriciul [i organele. Se face o m`m`lig` potrivit`. sare [i piper. se Carnea se spal`. Stomacul se cur`]` [i se spal`. apoi scurse [i tocate m`runt). care se pr`jesc 108 . |ntr-o oal` cu ap` rece. cu måna ud`. care se ]in pe foc pån` se rumenesc. sare Bolovan de f`in` 500 g f`in` 125 g unt 500 ml lapte 50 g drojdie. dup` preferin]e. stafidele (]inute \n prealabil timp de o or` \n ap` rece.Tob` un cap de porc un stomac de porc o limb` de porc. m`lai 2 ou`. Dup` 20 de minute se pune fideaua fiart` separat [i se mai las` pe foc pån` este gata. Se serve[te cald. se spal` [i se fierb \n ap` cu sare. Cårna]ii se taie feliu]e [i se pr`jesc \ntr-o form` uns` cu gr`sime. mujdeiul de usturoi. 2 linguri de bulion 2 l zeam` de varz` pun \ntr-o tav` tapetat` cu unt [i se pun la cuptor. o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 100 ml ulei 200 g småntån`. deasupra se pun cårna]ii [i brånza. apoi se adaug` cårna]ii t`ia]i felii. \nmuiat` \n lapte [i stoars`. dup` care se taie \n felii groase. piper boabe. cimbru. cu compot de fructe. ap` [i sare. Se fr`månt` f`ina cu 100 g unt. se coase [i se pune la fiert. Ca[` din crupe de hri[c` 500 g crupe de hri[c` 75 g unt. \n bain-marie. 100 g småntån` Ciorb` cu cårna]i [i zeam` de varz` 500 g cårna]i afuma]i 2 morcovi. Aluatul ob]inut se a[terne uniform \ntr-o crati]`. cimbru. verdea]a tocat`. Se las` pån` se r`ce[te [i se \ncheag`. o]etul [i sarea. 3–4 ro[ii 100 g fidea. laptele. apoi. se c`le[te ceapa \n ulei. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. 15 g usturoi 40 ml o]et. Dup` o or`. Cånd carnea este pe jum`tate fiart`. se toarn` \n el compozi]ia. Zeama de varz` se fierbe separat. amestecånd \nc` 10 minute la foc mic. se scot. cimbrul. Se r`stoarn` balmo[ul pe un fund de lemn [i se taie cuburi care se umplu cu brånz` amestecat` cu jum`tate din cantitatea de unt. Se adaug` nucile rase [i untul rumenit. pån` se rumenesc. sare. piper Bulz 400 g m`lai 1. Chiftele cu sos de ro[ii 500 g carne de porc sau de vit` o felie de påine. iar peste cea de deasupra se pune o greutate. apoi se taie \n cubule]e. se pune m`laiul. ro[iile trecute prin sit`. 2 ou`. se ung cu unt. toate tocate m`runt.5 l lapte. Se pune jum`tate din m`m`ligu]` pe fundul t`vii. dup` care se toarn` ou`le b`tute cu småntån` [i se mai las` 5 minute. se a[az` \ntre dou` buc`]i de lemn. se scoate aluatul. se cur`]` [i se d` prin ma[ina de tocat. cånd a fiert. Cårna]i de cas` cu brånz` [i m`m`ligu]` 500 g cårna]i afuma]i 300 g brånz` de burduf. se introduce \n ea crati]a cu aluatul [i se las` s` fiarb`. bulionul se dilueaz` cu ap` [i småntån` [i se adaug` toate la ciorb`. Se umple stomacul cu aceast` compozi]ie. Se pun \ntr-un castron. limba. din m`lai. cu småntån`. se scoate. se adaug` sarea [i. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i foi de dafin. piper m`cinat foi de dafin. Dup` ce s-au rumenit.

.

care s-au t`iat \nainte \n feliu]e sub]iri. Melcii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se servesc pres`rate cu m`rar [i p`trunjel. apoi se preg`te[te separat sosul din usturoiul pisat cu sare [i o]et. timp de aproximativ o or`. tocate m`runt. M`m`ligu]` \n p`turi 1 kg m`lai 3 l ap`. piper [i o linguri]` de zah`r. mai sub]ire de m`m`lig`. m`m`lig`. se pipereaz` [i se toarn` \n crati]`. apoi unul de brånz`. Deasupra se pune ca[cavalul frecat cu småntån` [i se d` la cuptor la foc mic. Se pun apoi straturi – telemea. o ceap` un morcov. ro[iile [i ciupercile se cur`]`. unul de brånz` [i unul de unt. se scurge bine. 20 g unt 200 g småntån`. acoperind vasul cu un capac. se pun s` se c`leasc` \ntåi cartofii. Se unge bine crati]a cu unt [i se d` la \ncins. ca la o m`m`lig` obi[nuit`. |nainte de a \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se adaug` margarina [i se las`. dac` zeama scade prea mult. Se amestec` f`ina cu \nc` o can` de ap`. 110 . 25 ml o]et sare. ap` [i sare o m`m`lig` moale. Cartofii. 3 ro[ii 100 g ciuperci. sare. 80 g unt 100 g maz`re 100 g telemea de vac` sare. 2 linguri de lapte Ciulama de ro[ii 800 g ro[ii o ceap` mare un gogo[ar sau un ardei 2–3 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de småntån` 2 linguri de f`in`. iar mai tårziu maz`rea. Se ia crati]a de pe foc. s` nu se lipeasc`. tot la foc mic. piper Ciupercile se cur`]`. Se servesc cu påine pr`jit`. apoi se adaug` chiftelele. se taie felii. Se face din m`lai. o linguri]` de zah`r sare. Maz`rea se cur`]` [i se spal`. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. Se d` focul mic [i se mai las` pu]in. se pun sarea [i m`laiul. se toac` m`runt. se ad`ug` peste ceap` [i gogo[ar \mpreun` cu o can` de ap` [i se las` la fiert. 2 ou`. se s`reaz`. m`m`lig`. pu]in ulei. unul de unt [i apoi iar`[i un strat de m`m`lig`. se spal` \n mai multe ape. 200 g brånz` de burduf 200 g ca[caval. se sting cu småntåna. Se amestec` pån` se ob]ine o past` groas`. Atunci cånd maz`rea e fiart`. apoi se adaug` \n tigaia \n care este ceapa. se adaug` ro[iile [i ciupercile. ultimul fiind de m`m`lig`. Ro[iile se op`resc. |ntr-o crati]` cu unt \ncins. Deasupra se pune un strat de ca[ [i altul. ap` Ceapa [i gogo[arul se taie m`runt [i se c`lesc \n ulei. apoi. Sosul se toarn` peste melcii sco[i pe un platou. Se scot pe un platou. Dup` ce este gata. p`trunjel sare. Se bat ou`le cu lapte [i sare [i se toarn` peste m`m`lig`. apoi se desprind de cochilii [i se pun la fiert cu morcovul [i ceapa. pån` ce sosul scade aproape complet. se stinge cu o can` de ap` rece. Cånd se ia de pe foc se pune småntåna. sp`lat` [i tocat` m`runt. se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei un strat de m`m`lig`. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se las` s` se \n`bu[e. apoi se taie lame. o linguri]` de sare [i boia. piper. Cånd apa \ncepe s` fiarb`. se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se d` la cuptor. brånza de burduf. dup` gust. Se pr`jesc semin]ele [i se macin` f`ina care se adaug` peste laptele dat \n clocot. sare Gula[ de maz`re 1 kg maz`re 2 cepe. apoi se pune capacul [i se las` s` se \n`bu[e cåteva minute. Din cånd \n cånd. \mpreun` cu ceapa. 75 ml ulei Se pune laptele la fiert cu pu]in` sare. Dup` ce untul s-a topit. la foc domol. 100 g unt. gros de cel mult 2 cm. Melci rasol cu mujdei de usturoi 80 de melci 3 c`]ei de usturoi. se adaug` \n crati]` [i se s`reaz`. o foaie de dafin „Lapte de bou“ 4 ce[ti cu semin]e de dovleac 1 l lapte. apoi se c`le[te \n ulei \nfierbåntat. cånd ace[tia \ncep s` se pr`jeasc`. se op`resc \n ap` clocotit` [i se c`lesc \n unt. se adaug` f`ina [i se amestec` bine. la foc moale. se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. 200 g brånz` 100 g unt. se las` un clocot. Se amestec` mereu. Ou`le se bat. m`m`lig`. 200 g urd` 200 g ca[. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` 10 minute. sare Jum`ri cåmpene[ti 8 ou` 2–3 cartofi.\n ulei \ncins. cur`]at`. piper Ciuperci ]`r`ne[ti 750 g ciuperci o ceap`. se toarn` primul strat de m`m`lig`. Cånd \ncep s` se pr`jeasc`. Se m`nånc` cu m`m`lig`. apoi se presar` pu]in` brånz` [i se pune la cuptor pån` se rumene[te. urd`. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. boia iute de ardei M`m`ligu]` cu brånz` la cuptor 400 g m`lai o lingur` de sare. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. Se rade telemeaua deasupra. sare. 200 g småntån` 200 g brånz` telemea. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi usturoiul pisat [i p`trunjelul tocat m`runt. Se cur`]` [i se spal` ceapa. apoi se adaug` bulionul. Separat. 25 g margarin`.

Zah`rul se ad`ug` la sfår[it. 125 g fri[c` Tocan` de purcel 400 g cartofi 300 g varz` murat`. Se stinge cu lapte. Zacusc` de ciuperci 3 gogo[ari ro[ii 3 ardei verzi. Se prepar` un sirop din zah`r [i 1/2 pahar ap` [i se fierbe cu castanele pån` se \ngroa[`. apoi se taie \n buc`]i foarte mici. care se taie \n p`trate cu laturile de cåte 5 centimetri. Nucile se pr`jesc pe plit`. p`trunjel Gutui umplute 4 gutui de m`rime medie 100 g miez de nuc`. |n untura \ncins` se r`stoarn` varza [i se c`le[te u[or. 400 g rahat 4 plicule]e de zah`r vanilat Carnea [i costi]a se taie buc`]i [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. o c`p`]ån` de usturoi 3 linguri de untur`. 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. 3-4 cepe 400 g carne gras` de purcel 200 g costi]`. Se amestec`. Ciupercile se pun la fiert cu pu]in` sare. piperul [i pu]in zah`r. \ntr-o tigaie cu untur` \ncins`. Cånd cartofii sunt aproape gata. Se servesc calde. \mpreun` cu cotorul. Dup` 15 minute se cur`]` u[or de coaj`. \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. Se spal` bine gutuile. sau cu soté de legume. iar dup` ce se \nmoaie se decojesc [i se paseaz`. 3–4 ro[ii 500 ml ulei. piper. s` nu fac` cocoloa[e. se toarn` \ntr-o form` umezit` [i se las` dou`-trei ore la congelator. se Se cresteaz` coaja castanelor [i se pun la fiert cu ap` rece. groase cam de un centimetru. l`sånd totu[i pere]ii suficient de gro[i ca s` nu se sparg` la copt. se [terge cu grij` puful. Sos alb cu småntån` 50 g unt 2 linguri de f`in`. Se adaug` småntåna [i se amestec` bine. pudrate din abunden]` cu zah`r vanilat. se trec prin ma[ina de tocat. apoi se ruleaz` [i se dau la cuptor. cåteva minute. se ]ine o jum`tate de or`. Se amestec` untul cu småntåna. fri[ca [i foile de gelatin` \nmuiate \n ap` clocotit`. zah`rul pudr` [i f`ina. Cartofii se pun la fiert \n coaj`. orez. 200 ml lapte 300 g småntån`. Pe fiecare dintre ele. Cornule]e cu rahat vanilate 250 g unt 200 g småntån` 100 g zah`r pudr` 600 g f`in`. 4 linguri de unt 2 leg`turi de m`rar verde cur`]`. cu garnitur` de cartofi pr`ji]i. Se mai ]ine amestecul o jum`tate de or` pe foc. M`rarul tocat m`runt se pune \n piure. se mai las` cåteva clocote. pudrate cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie de o jum`tate de centimetru grosime. apoi se bate spum` pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. dup` gust. Se dau [ni]elele prin pesmet [i se pr`jesc. sare. se taie felii [i se pun la pr`jit \n untur`. se pipereaz`. piure sau natur. Se toac` varza fidelu]` [i se freac` cu boia [i ulei. sarea. 2 linguri de miere 50 g stafide. se spal`. care se a[az` \ntr-o oal` mare cu ap` [i se mai fierb o jum`tate de or`. apoi se taie un c`p`cel \n partea superioar` a fiec`reia [i se scoate o parte din miez. o lingur` de ulei sare. apoi se pune \n borcane uscate [i \nc`lzite. piper. apoi se procedeaz` la fel cu toate celelalte legume.Pilaf cu prune uscate prune uscate. Dup` ce s-au copt. care se turtesc \n form` de [ni]ele. \mpreun` cu ceapa. drojdia. apoi prin sit`. Nu trebuie l`sate s` se \nnegreasc`! Se servesc calde. se scot [i se servesc calde. la foc potrivit. Piure de cartofi cu m`rar 1 kg cartofi un pahar de lapte. piper Carnea se cur`]`. 4 cepe 250 g ciuperci. cimbru. se s`reaz`. se toarn` usturoiul. precum [i cu diverse salate. Se serve[te garnisit` cu ciocolat` ras` [i fri[c`. Carnea fiind rumenit`. se pune cåte o feliu]` de rahat. Se adaug` romul. zah`r Orezul se rumene[te \n ulei [i se stinge cu ap` fierbinte. ceapa se taie pe[ti[ori. Se adaug` untul [i laptele [i se freac` bine. se adaug` ro[iile date prin ma[in`. 100 g pesmet sare. paprika Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]` [i se pune f`ina la c`lit. 111 . Se ad`ug` prunele ]inute dou` ore \n ap` la \nmuiat [i se d` la cuptor la foc mic. |ntr-o crati]` mare se pune ceapa la c`lit. 2 linguri de rom 3 foi de gelatin`. Celelalte legume se toac` foarte m`runt [i se pun \n vase separate. s` se coac`. Se fierb. apoi se \mparte \n opt p`r]i egale. Acestea se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. cartofii [i varza [i se presar` cimbru. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. ulei. Se spal` toate legumele foarte bine. sare Piure de castane 40 de castane 300 g zah`r. pe ambele p`r]i. La sfår[it se amestec`. iar usturoiul se piseaz`. Se las` la fiert 20 de minute [i se pune sare dup` gust. apoi se amestec` bine cu stafidele tocate m`runt [i cu mierea. Pe platou se aranjeaz` lång` carne. {ni]el din carne tocat` 800 g carne de porc sau de vit` 40 g untur`. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se scoate pe un platou. apoi se piseaz` sau se dau prin ma[in`.

112 . Nucile se coc \n cuptorul \ncins. Se serve[te pudrat cu zah`r. un ou. Se strope[te aluatul cu ap` cald`. un vårf de cu]it de sare [i o lingur` de ap` cald`. apoi se cur`]` de coji [i se dau prin ma[ina de tocat. se unge cu unt [i se aranjeaz` cire[ele [i vi[inele cu zah`r. Restul de zah`r se dizolv`. apoi se presar` cu 100 g zah`r [i se amestec`. stropindu-se foaia de deasupra cu unt fierbinte. se \ntinde bine \ntr-o foaie sub]ire.Pl`cint` cu nuci 500 g f`in` 200 ml lapte. 400 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Se amestec` f`ina cu laptele. la c`ldur`. 100 g zah`r tos 350 g f`in`. pres`rat` cu f`in`. se \mparte \n dou` foi. \mpreun` cu zah`rul vanilat. pån` \ncepe s` fac` b`[icu]e. \ntre care se pun nucile. cu 50 g unt [i un vårf de linguri]` de sare. 2 linguri de zah`r pudr` Cire[ele [i vi[inele se cur`]` de codi]e. Dup` aceea. se unge din nou cu unt la suprafa]` [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. 50 g unt sare. l`såndu-le la rece dou` ore. Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. li se scot såmburii [i se pre- sar` cu zah`r. apoi se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se \ntinde aluatul. Se fr`månt` energic. apoi se pune pe plan[eta de fr`måntat. l`såndu-se pe foc mic pån` se leag` siropul. se omogenizeaz`. Se serve[te t`iat` \n p`trate sau \n romburi. \n ap` fierbinte. acoperindu-se cu o farfurie \nc`lzit`. Se d` o jum`tate de or` la cuptor. se fr`månt` [i se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. 100 g unt 500 g nuci. Se ruleaz`. apoi se toarn` siropul fierbinte deasupra. {trudel de cire[e [i vi[ine 100 g cire[e 100 g vi[ine.

.

\n toate casele moldovene[ti se fac pl`cinte cu brånz` [i se petrece. un cårnat de porc f`cut din intestinul gros. Festivalul viei [i al vinului (\n Vrancea). pentru c` moldovenii sunt. ce s` mai vorbim. La fel chi[ca. o toarn` pe un fund de lemn. cum \i place gospodarului s` m`nånce. cu cåntece [i jocuri. al`turi de o strachin` de curechi (varz`) acru. Ast`zi. ceap`. pl`cintelor [i vinului Moldova este ]inutul marilor posibilit`]i naturale: al oilor multe. al podgoriilor uria[e. divinitate [i str`mo[i. noaptea nu se doarme. din Ia[i. de la Cotnari. |n trecut. r`cituri sau t`i]ei cu carne de pas`re.chis`li]`. pl`cinte. Masa de s`rb`toare \n Moldova este cu gust \mpodobit` cu bucate delicioase f`cute din f`in` de gråu: \nvårtite. iar vara. din vi[ine fierte . natura le-a \nzestrat ogr`zile cu de toate: p`s`ri. convins fiind c` månc`rurile pe care le sfin]e[te \n biseric` \l vor ajuta s` men]in` echilibrul \ntre cei vii. ca s` nu vorbim de Creang` [i Eminescu. Dintre bucatele care fac deliciul s`rb`torilor de iarn` face parte [i pl`cinta cu cighir sau cårna]i din carne tocat` cu securea. Buc`t`ria moldoveneasc` e ilustrat` ast`zi de numeroase tradi]ii livre[ti. 114 . Moldova \nseamn` [i crå[me celebre f`r` de care o vizit` pe drumul spre Ia[i n-are haz. [i colaci \mpleti]i. al lanurilor de gråu [i secar`. dreas` cu un ardei iute. Nu. Dintre produsele lactate. ci se privegheaz` pe lång` focuri mari f`cute-n uli]`. a pårjoalelor [i a celor mai faimoase bor[uri. preferate \n Moldova sunt laptele [i brånza. sarmale moldovene[ti [i ni[te pårjoale s` te lingi pe degete. el a måncat \ntotdeauna simplu. }`ranii \[i luau traista la spinare. Azi. ou` preparate vårtos sau scrob [i plecau la cåmp. al ogoarelor [i livezilor pline de roade.}ara sarmalelor. sl`nina. dar e numai din cauza vinurilor minunate. „ciute [i cornute“. P`storel Teodoreanu. Toamna fac povidl` din perjele (prunele) coapte [i brumate. Ca pe nic`ieri. Negruzzi. numai aici gospodinele g`tesc ciorbe de potroace aromate cu leu[tean. sc`ldat \n moare. ei \n[i[i mari gurmanzi. friptura [i bor[ul de g`in` se vedeau rar pe masa ]`ranului din Moldova. oameni gospodari – gospodar \nsemnånd s` aib` p`pu[oi \n hambar. Cum e [i firesc. nici o s`rb`toare tradi]ional` nu se petrece f`r` sarmale. brånz`. Cele mai importante sunt: Festivalul pl`cintelor (la Bac`u). småntån`. cu o lumånare. a pl`cintelor „poale-n bråu“. care se ]in la zvåntat \n c`mar`. \n general. Sadoveanu. Despre vinuri. se coc påinea de cas` [i cozonacii \n cuptorul de p`månt. \n care-[i puneau m`m`liga. care se dau de poman` hr`marilor. Kog`lniceanu. brånza. |n aceast` zi. moldovenii s`rb`toresc „Såmb`ta brånzei“. din aceste bog`]ii s-a n`scut \ntreaga buc`t`rie moldoveneasc` – o buc`t`rie cu tradi]ii str`vechi [i obiceiuri inconfundabile. Preg`tirile pentru hramuri se fac de obicei cu o s`pt`mån` \nainte. porci. M`m`liga este servit` cu jum`ri. legume [i fructe din bel[ug. mai ales a celui s`rac. fripturi. f`in` [i sl`nin` \n pod [i credin]` \n Dumnezeu. Podgoriile Moldovei le-au dus moldovenilor [i faima de b`utori. o ceap` [i. Nici pe departe s` se \n]eleag` c` moldoveanul este lacom sau gurmand. al`turi de oalele cu lapte prins. sarailii cu fructe [i altele. eventual. |n ziua t`ierii porcului moldovenii fac o tochitur` cu m`m`ligu]` mai vårtoas`. Aici este ]ara alivencilor. Se taie p`s`ri. numai bune de måncat. orez sau crupe. Sunt celebrele Hanul Ancu]ei (de la Roman). Festivalul usturoiului (la Cop`l`u-Boto[ani). de sufletul r`posa]ilor. pån` la Buz`u. Tot un prilej de bun` dispozi]ie [i veselie sunt [i festivalurile gastronomice organizate \n fiecare an \n aceast` regiune. Cu o zi \nainte de L`sata Secului la brånz`. vite. folosind drept combustibil hripca (corzile rezultate de la cur`]atul viei). c`ci \n rest. umplut cu toc`tur` de carne. lipsit de preten]ii – doar atåt cåt \i trebuia s` tr`iasc`. {i asta. Trei sarmale ori Pe lång` plopii f`r` so]. introduse \n zon` de marii scriitori moldoveni: Alecsandri. Nu a neglijat niciodat` \ns` pomenile [i nu a s`rit peste posturi.

.

Gohor Centre independente: Råmnicelu. Z`rne[ti. B`l`b`ne[ti Cote[ti: Vårtescoi. Cårligele. Cern`te[ti Dealurile F`lciului: Vutcani. Bucium. Bohotin Nicore[ti: Nicore[ti. Pechea Dealu Mare: Zore[ti. Plugari Covurlui: B`leni. Avere[ti. Bolote[ti Panciu: Panciu. Dealu Morii. Uricani. Murgeni Hu[i: Hu[i. Frumu[ani. Tåmboie[ti Cotnari: Cucuteni. Zeletin. Covasna. Scånteie[ti. Cotnari. T`n`soaia. Buciumeni Odobe[ti: Odobe[ti. Oancea. Galata. Pietroasa (restul centrelor podgoriei se afla \n Muntenia) Dealurile Bujorului: Bujoru. Ru[e]u 116 . Smårdan. Comarna. Hårl`u. Jari[tea. }ife[ti. Smul]i Dealurile Buz`ului: Greab`nu-Råmnicu S`rat. Merei. Mucenic Antim – 3 septembrie Odobe[ti Festivalul vinului [i al recoltei – ultima duminic` din septembrie Podgorii [i centre viticole Colinele Tutovei: Iana-Puie[ti. P`une[ti Zeletin: Parincea. Tome[ti. sat Cucuie]i Teatru popular cu 120 personaje – 31 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arezanul viilor – 1 februarie Retezatul stupilor – 20 iulie Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[te Pr`je[ti M`t`h`lile – 1 martie Buz`u Berca Bâlci – august Neam] R`zboieni S`rb`toarea r`zboienilor – iulie Buz`u Dr`gaica – iunie V`ratic P`durea de argint – mai Lop`tari Festivalul Sl`nicului – iunie Vrancea Foc[ani Hramul Intrarea Maicii Domnului în Biseric` – 21 noiembrie P`târlage Târgul coco[ului – 6 mai Gala]i Gala]i Hramul Sf. Cote[ti.Festivaluri gastronomice Bac`u Bac`u Festivalul Interna]ional al Pl`cintelor – 26 octombrie Ia[i Hârl`u }apul – 31 decembrie Ia[i Festivalul vinului – 12-13 octombrie Dofteana. Tutova-Bårlad. T`t`rani Ia[i: Copou-{orogani. Bere[ti.

Se las` 2–3 zile la macerat. cu cåte un sfert din fiecare ingredient. Omleta trebuie s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. Se por]ioneaz` [i se serve[te cald`. apoi se taie \n cubule]e mici. se d` pe r`z`toare [i se presar` peste col]una[i. apoi se \ntinde pe buc`]ile de aluat. se spal` [i se op`re[te. ulei [i pu]in` sare. lapte. trebuie \ntoars`. Se face un aluat din f`in`. sare Cl`tite cu urd` [i m`rar 100 g f`in` 3 ou` 300 ml lapte 250 g urd` 2. se lipesc [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. avånd grij` s` se \ntind` uniform pe suprafa]a tig`ii. Se repet` mi[carea de 4 ori. Se umplu cl`titele imediat cu urda frecat` cu m`rar [i se pun \ntr-un vas de ceramic` \n cuptorul abia stins.6 l lapte 750 g brånz` de vaci 300 g zah`r 2 plicuri de zah`r vanilat 200 ml ulei 100 g zah`r pudr` småntån` sare 3 ou` 300 g f`in` sare. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor 10 minute. apoi se unge o tigaie cu pu]in ulei [i se toarn` cu polonicul din aluat. 117 . se servesc cu småntån`. se a[az` \n mijloc margarina. Cu un p`h`ru] de ]uic`. se umplu cu compozi]ia de brånz`. 50 g zah`r. Se prepar` umplutura. sare 600 g ma]e Cl`tite cu brånz` de vaci 600 g f`in` 8 ou` 1. sare. apoi se umplu cu ciupercile tocate [i \n`bu[ite. apoi se mai ]ine una. ou`. apoi foaia se taie. omletele se vor face pe rånd. Se preseaz` \ntre dou` plan[ete timp de 24 de ore. ou`. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie mare [i se pun toate acestea s` se c`leasc` pu]in.5 linguri de m`rar tocat fin o lingur` de ulei sare Din f`in`. se \mp`turesc \n patru. un praf de sare. Se omogenizeaz`. piper Carnea se taie buc`]i. dup` care se afum` la rece unadou` zile. b`tute \n prealabil \n lapte [i pres`rate cu sare [i piper.Babic 250 g carne de vac` 250 g carne de porc boia de ardei dulce boia de ardei iute piper. cu ajutorul a dou` pahare cu diametre diferite. |n cazul \n care nu dispunem de o tigaie atåt de \nc`p`toare. dup` care se toarn` ou`le. Omlet` surpriz` 8 ou`. un plic zah`r vanilat. se scoate mijlocul cercule]elor mai mici. Se prepar` o coc` din f`in`. la frigider. Bu[euri cu ciuperci 250 g f`in` 250 g margarin` 500 g ciuperci 2 ou` o linguri]` de o]et. 4 ro[ii 100 g sl`nin` 100 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se \ntoarce. Se scot. un ou. care se las` apoi la r`cit 30 de minute. Se cur`]` ca[cavalul de coaj`. spanac. \n cercule]e. 2 ou` [i un plic de zah`r vanilat. Restul de margarin` se fr`månt` pån` se \nmoaie [i se scurge apa din ea. se leag` la capete [i se pune 2–3 s`pt`måni la vånt. zah`r. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin. care se \ndoaie \n form` de triunghi. Se servesc cu småntån`. din carnea de pui. se cur`]` de cotoare [i se taie \n cubule]e. 2 ou` [i o linguri]` de sare se prepar` un aluat [i se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. Apoi se umple ma]ul cu compozi]ia rezultat`. Se fr`månt` bine aluatul. apoi se toac` m`runt. se acoper` [i se d` la rece o jum`tate de or`. Cånd se scot. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 4–5 centimetri. Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. Sl`nina se taie \n felii sub]iri. peste ele se pun cele mici [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. rumenindu-se pu]in [i pe cealalt` parte. sare [i piper.dou` s`pt`måni la vånt s` se usuce. apoi se d` la rece. piper Se freac` f`ina cu o lingur` de margarin`. Dup` ce se \nt`re[te. Spanacul se cur`]`. Col]una[i cu carne de pui 200 g carne de pui 200 g spanac 60 g unt 20 g ca[caval Ro[iile se spal`. Se dau la cuptor un sfert de or` la foc potrivit. Cercule]ele mari se ung cu ou b`tut. Se fac foi de cl`tite. sarea [i piperul. a[a c` atunci cånd \ncepe s` se pr`jeasc` pe o parte. o linguri]` de o]et [i o jum`tate de can` de ap` rece. se scurg [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se amestec` pån` la omogenizare cu boiaua. se \mp`ture[te [i se \ntinde o foaie de un centimetru grosime. Carnea de pui se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare.

un morcov. poate picura [i cå]iva stropi de o]et. Se las` la rece pån` se \ncheag`. Bor[ cu chitici (pe[ti mici) 1 kg pe[ti mici 1 l bor[. Se s`reaz`. se las` la r`cit. fiert separat. apoi se adaug` bor[ul. dup` care se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune \ntr-o tigaie. se toarn` bor[ul. se spal`. piper boabe cui[oare. bicarbonat Coco[ul se tran[eaz`. se las` din nou la uscat. 40 ml lapte [i o linguri]` de ulei. se taie få[ii lungi care se adaug` \n oal` cånd a fiert carnea. \n ap` rece. |ntre timp. Din m`lai. Usturoiul se cur`]`. pres`rate cu zah`r pudr`. piper Piftie de vi]el 1 kg cap de vi]el un rasol de vi]el 2 cepe o l`måie o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel sare. Zah`rul tos se amestec` \n 60 ml lapte cu pu]in` sare. apoi se taie: ceapa feliu]e. apoi se omogenizeaz` cu brånza ras` [i cu zah`rul vanilat. m`rarul tocat m`runt. se pun \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte [i se las` pån` se rumenesc. p`strånd doar o jum`tate de litru. sare. se spal` [i se pun \n oal`. sare Zarzavatul [i legumele se cur`]`. un ou. Se serve[te fierbinte. apoi se taie \n få[ii. Se cur`]` cepele. apoi se rad [i se amestec` cu ou`le. se scoate. [i un praf de sare. Se mai ]ine pu]in pe foc. se spumeaz` ori de cåte ori este cazul. Se las` la rece pån` se prinde. apoi se pune la fiert \mpreun` cu 2 cepe. sare Toci moldovenesc 5 cartofi 3 ou`. ou. un ardei gras 2 cartofi. se scurge. Se las` pån` se fierbe carnea. Se serve[te cu m`m`lig`. care se \ndoaie. pu]in cimbru [i coaja ras` de la o l`måie. Cartofii se cur`]`. Se servesc calde. Se amestec` bine. apoi se fr`månt` cu restul de f`in`. La sfår[it se presar` deasupra leu[tean tocat. Bor[ cu tocm`gei (t`i]ei) 1/2 g`in` 500 ml bor[. [i dup` primul clocot se adaug` småntåna b`tut` cu ou [i verdea]a tocat` m`runt. 4 ou` Piro[ti cu brånz` 150 g f`in` 100 ml lapte. Cine dore[te. cåt s` le acopere. se pune la fiert rasolul. sare. t`iat` \n felii. dup` care se pun la fiert \n ap` cu sare. cånd carnea se desprinde de pe os [i se ia oala de pe foc. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oal`. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. s` fiarb` \ntregi \mpreun` cu carnea. Se fierbe la foc mic. dup` ce se \nmoaie. morcovul [i r`d`cinile \n cuburi mici. Se pr`je[te fiecare bucat` de compozi]ie pe ambele p`r]i \n untur` fierbinte. se spal` [i se taie \n buc`]i. ardeiul \n få[ii. se mai toarn` zeam` [i. se fierbe o linguri]` de gri[. cimbru {orici fript pe gr`tar 1 kg [orici proasp`t de porc o c`p`]ån` de usturoi 200 g m`lai. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i cui[oare. iar zeama se strecoar`. se adaug` pe[tii. se adaug` zarzavatul t`iat buc`]i mari. se scoate [i se las` \ntr-un vas cu ap` rece. care se taie \n patru cercule]e. 2 ro[ii o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de p`stårnac o leg`tur` de leu[tean. apoi se pune la fiert. t`iat` m`runt. |n locul s`u. Cånd s-au \nmuiat. ca s` nu mai r`mån` nici o urm` de p`r. cu pu]in` sare [i ap` rece cåt` trebuie. Capul de vi]el se cur`]`. Cånd carnea se desprinde de pe os. m`rar verde. se preg`te[te o m`m`ligu]` pripit`. ap` [i sare. apoi se spal` din nou [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare. care se serve[te cald`. |n laptele r`mas. formånd semicercuri. dup` ce se \ncheag` se pune un strat de felii de ou fiert tare. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. se spal`. dup` gust. carnea. \ntorcåndu-le pe ambele fe]e. Se toarn` \ntr-un vas zeam`. 40 g untur` sare. piper. {oriciul se spal`. 60 g telemea o linguri]` de gri[ un plicule] de zah`r vanilat o linguri]` de zah`r pudr`. se cur`]` usturoiul. se pune la fiert [i. pu]in` sare [i pu]in` ap`. 50 g småntån` o ceap`. Se \ncinge bine gr`tarul [i se pun buc`]ile de [orici la fript. \n care s-a \ncins untura \nainte. sarea [i piperul. bicarbonatul. se taie \n buc`]ele [i se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. se r`zuie bine gr`simea. ad`ugånd ap` rece [i sare. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. Cånd s-a \nmuiat suficient. 118 . un ou 4 g drojdie. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`.Piftie de coco[ un coco[ matur un rasol de vi]el 2 cepe mari o c`p`]ån` de usturoi. Se toarn` zeama peste ea. 100 g f`in`. se \ntinde foaie. r`d`cina de p`trunjel. cam de 2 centimetri. \mpreun` cu rasolul de vi]el. peste ea. al`turi de [oriciul fript [i sosiera cu mujdei. Se \ntinde o foaie. Se prepar` un aluat din f`in`. Aceast` compozi]ie se \ntinde pe cercule]ele de aluat. eventual se pårle[te. un ou verdea]`. piper G`ina se taie buc`]i. s` dospeasc`. Se dizolv` o lingur` de f`in` [i drojdia \ntr-o linguri]` de lapte c`ldu] [i se las` la c`ldur`. 2 linguri de zah`r tos 50 ml ulei. Se desprinde carnea de pe oase. ad`ugånd sucul de l`måie [i p`trunjel tocat. o ceap` un morcov. se pipereaz`.

se adaug` ou`le. Se fierbe zeama de varz`. s` ia aer. sare. apoi se potrive[te de sare [i piper. dup` care se ruleaz`. 200 g cartofi 100 g f`in`. iar cånd sunt gata. piper Budinc` de macaroane cu brånz` de vaci 300 g macaroane 300 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos. se cur`]` [i se taie \n buc`]i potrivite. amestecånd u[or. sare Ciorb` de potroace cu leu[tean m`runtaiele de la o pas`re 2 cepe. Se r`cesc. se ad`ug` bor[ul. apoi se pun [i ele la fiert. 2 ro[ii un ardei gras. un morcov o ceap`. Dup` cåteva clocote. M`runtaiele se spal` bine. Se mai las` cåteva minute. se las` pån` d` vreo 2–3 clocote. trecåndu-le sub un jet de ap`. Se paseaz` cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. se spal`. Se cur`]` cartofii. se taie \n få[iu]e. se toac` m`runt. Se cerne f`ina. cu grij` s` nu r`mån` a[chii. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin` \ntregi. se taie \n sferturi [i se pun la fiert cu oasele. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`. p`trunjelul verde [i leu[teanul tocate m`runt. sare. Se aduna spuma. Se cur`]` cartofii. apoi se presar` verdea]a tocat`. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat. sare. apoi se sparg \n buc`]i. sare [i piper. 2–3 linguri de f`in`. 1 l bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. continuånd fierberea timp de aproximativ dou` ore. Orezul se alege. morcovul. piper Bor[ ]`r`nesc 600 g carne de vac` o ceap`. nu de tot. se spal` [i se las` s` se usuce. Sup` cu t`i]ei de cas` 1 kg oase de vit` cu m`duv` o ]elin` mic` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. La sfår[it se pun zeama de varz` fiart` \nainte. Cånd sunt aproape fierte. dup` ce se aduna spuma carnea. se taie \n cubule]e. Se serve[te fierbinte. 25 g unt o lingur` de pesmet. legumele se scot cu spumiera pe o farfurie. brånza [i småntåna. albitura. cu verdea]a tocat` m`runt pres`rat` \n farfurii [i cu ardei iute. o ]elin` mic` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. 2 ou` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. ro[iile [i ardeiul gras.5 l zeam` de varz` p`trunjel. Dup` ce se fierbe. ou. p`stårnacul [i ]elina. sare. apoi se fierbe. Se fr`månt` bine. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. 50 g ]elin` 100 g cartofi. Se aduna spuma din cånd \n cånd.Bor[ moldovenesc de g`in` o g`in` 1 l bor[. Se las` s` clocoteasc` 10 minute. o leg`tur` mare de lobod` un ou. un praf de sare [i pu]in` ap` c`ldu]`. cu verdea]` tocat` m`runt [i ardei iute. piper Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i. dup` care se las` focul mic. Se mai las` cåteva clocote. Se amestec` macaroanele cu brånza. cu påine pr`jit`. un morcov 50 g albitur`. Se cur`]` morcovul. Oasele se spal` bine. apoi se s`reaz`. leu[tean }elina. apoi se ia de pe foc. Se mai d` un clocot [i e serve[te fierbinte. apoi se pune \n oal`. apoi se adaug` \n oal`. 2–3 cepe 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar 100 g frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. 2 linguri de orez 1. apoi se scurg [i se las` la uscat. ]elina [i ceapa. Se mai las` s` dea vreo cåteva clocote. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`. aluatul ob]inut l`såndu-se un sfert de or`. \n momentul \n care orezul este fiert. ceapa. loboda t`iat` få[ii [i t`i]eii. Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 1 kg cartofi 400 g de ]elin`. r`d`cina de p`trunjel. Se \ntinde o foaie cåt mai sub]ire [i din ea se fac t`i]ei. se pun dou` linguri de orez. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Zarzavaturile se cur`]`. apoi se adaug` \n oal`. nizeaz` cu fiertura. \mpreun` cu orezul. cele dou` g`lbenu[uri. apoi se fierb \n ap` rece cu sare. Dup` pu]in timp. o ceap` 2 morcovi. se potrive[te de sare [i piper. Se serve[te fierbinte. pentru cine dore[te. 119 . se spal` [i se toac` m`runt. Albu[urile se bat spum` cu dou` linguri de zah`r. se toac` fin [i se pun la fiert. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. se cur`]`. dup` ce se ia spuma. cartofii [i ceapa se spal`. Bor[ul se fierbe separat. se adaug` ceap` t`iat` m`runt [i zarzavatul de sup` t`iat \n patru. leu[tean sare. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. piper Ciorb` de oase de porc 1 kg oase de porc 100 g orez. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. Se fierbe g`ina t`iat` \n buc`]i cu ceapa \n 2 l ap`. se pipereaz` [i se presar` leu[teanul tocat m`runt. Oasele se spal` [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece. Se pun la fiert \n ap` rece. un morcov un p`stårnac. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`. Se mai fierbe 10 minute. Se omoge- Se pun la fiert macaroanele \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare.

.

.

Se toarn` [i albu[urile. la foc potrivit. Se serve[te cald`. Ceapa. 2 linguri de ulei [i verdea]a tocat`. bicarbonat. cui[oarele [i sarea. 100 ml lapte 50 g miez de påine. 25 g unt 100 g f`in` o ceap` mic` 2 morcovi. dar [i cu garnitur` de orez. Cap de porc cu varz` acr` 1 kg cap de porc 1 kg varz` murat` 3 ro[ii. Se umple cu compozi]ia ob]inut` gåsca. Cånd e aproape gata. morcovii [i ]elina se cur`]`. la foc potrivit. pån` se rumene[te carnea. Ciulama de rinichi cu m`m`ligu]` 400 g rinichi de porc 60 ml ulei. Se unge o crati]` cu unt. apoi se pune la fiert cu ap` rece. Se aduna spuma. apoi se ia de pe foc. se cur`]` [i se spal`. unde se las`. Se las` pån` se rumene[te. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper boabe. Guguluful se pune \ntr-o tav`. piper. 50 g ]elin` 5 ml o]et. Dup` ce au fiert se paseaz`. Gåsca se op`re[te \n ap` clocotit`. Se pun s` fiarb`. 122 . se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu 2 linguri de ulei [i pu]in` zeam` de carne. Se cur`]` cartofii [i se fierb \n ap` cu sare. \n zeama strecurat` \n prealabil \mpreun` cu varza t`iat` fidelu]`. Carnea de iepure. apoi se mai sub]iaz` cu o can` de ap` cald`. Se serve[te cu sosul propriu. dup` ce a fost scoas` din bai]. soté de legume sau paste. cimbru Bujeni]` de iepure spinarea [i pulpele din spate de la un iepure 1 l vin. se adaug` vinul [i se presar` p`trunjelul. aproximativ o or`. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. cui[oare. dup` care se op`resc \n ap` clocotit` [i se taie m`runt. Se spal` [i se cur`]` rinichii. se condimenteaz` [i se introduce la cuptor pentru o jum`tate de or`. se por]ioneaz` [i se condimenteaz` cu sare. Aluatul se taie \n 10 buc`]i egale. apoi se las` focul mic. dup` care se adaug` ro[iile t`iate \n buc`]ele mici [i verdea]a tocat`. se acoper` cu vinul fiert [i condimentat [i se pune la frigider. Se toarn` peste ea o can` de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. Se adaug` rinichii [i se mai fierb o jum`tate de or`. Apoi se fr`månt` maiaua cu restul de f`in`. fiecare bucat` se umple cu compozi]ia de cartofi [i ceap`. un ou. sare. se taie \n sferturi. care se toac` m`runt. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se unge cu ou deasupra [i se las` la cuptor pån` se rumene[te. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat deasupra [i m`m`ligu]` al`turi. se pune \ntr-un vas. Oul se bate spum` [i se omogenizeaz` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte. se scoate. buc`]ile de carne se \ntorc pe partea cealalt` [i se stropesc cu zeama din tav`. apoi se adaug` \n crati]`. se taie \n buc`]i [i se pune din nou la fiert. cimbru 1 kg cartofi 100 g f`in` 2 ou` 100 ml lapte 100 ml ulei o ceap`. se toarn` compozi]ia [i se d` totul la cuptor. de cartofi natur sau pr`ji]i. Se las` la fiert aproximativ o or`. Se poate månca t`iat felii sau copt la cuptor. Se scoate carnea. se cur`]`. se mai ]ine o zi la vånt [i o zi la fum cald. continuånd fierberea pån` cånd carnea \ncepe s` se desprind` de pe oase. se spal` \n mai multe ape. iar jum`tate din cantitate se amestec` cu ceap` c`lit` [i cu piperul. cimbru Guguluf moldovenesc Friptur` de pui la tav` 1 kg carne de pui 25 g unt 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. piper Gåsc` umplut` o gåsc` de aproximativ 1 kg o ceap`. apoi se pune \ntr-o tav` \n care s-a turnat untul topit. se tapeteaz` cu o lingur` de pesmet. se las` o jum`tate de or` \n ap` rece cu o]et. Se adaug` m`runtaiele [i o can` de ap` fiart` [i se las`. \n ap` cu pu]in` sare. Carnea se cur`]`. \nc` o jum`tate de or`. piper Capul de porc se pårle[te la flac`r`. sare. \nvelit \n coc`. o leg`tur` de p`trunjel sare. pe foc mic. piper. dup` ce s-au spumat rinichii. apoi se extrag pipota. sare Vinul se fierbe cu piperul. foi de dafin. iar. jum`tate din cantitatea de cartofi. Se las` la macerat 5 zile. un ou [i sare. 10 g drojdie bicarbonat. la foc mic. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. Din cånd \n cånd. piper foi de dafin ienibahar.restul de zah`r tos. se omogenizeaz`. foile de dafin. se spal`. sare. Drojdia se amestec` cu laptele cald [i cu pu]in` f`in` [i se las` 10 minute. piper. piper m`cinat sare. inima [i ficatul. se adaug` la fiert. F`ina se dizolv` \n tot atåta ap`. tocat m`runt. ienibaharul. o jum`tate de or`. se spal`. piper [i cimbru. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu un vårf de cu]it de sare. Ceapa se toac` m`runt. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` permanent cu lingura de lemn.

Ceapa [i morcovii se taie \n rondele. Se las` pe foc pån` scade. sare Se spal` prunele \n mai multe ape. apoi se las` o jum`tate de or` s` stea \ntr-un castron cu ap` rece. piper Nisetru la gr`tar 1 kg nisetru proasp`t. Sosul ob]inut se adaug` \n oala cu prune. se scurg. o ceap` mic` 120 g påine alb`. Se \ncinge gr`tarul. se completeaz` cu pu]in` ap` fiart` [i se las` pe foc potrivit. se adaug` [i coaja ras` de l`måie [i cåteva boabe de piper. Bamele se cur`]` de cozi. småntåna [i piperul m`cinat. apoi ro[iile. usturoi piper m`cinat. cimbrul. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \ngroa[`. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n unt. iar deasupra se pun porumbeii \ntregi. sare. se spal`. se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` c`ldu]` [i un vårf de linguri]` de sare. se las` s` se usuce. sare Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. se unge cu pu]in` gr`sime [i se pune pe[tele la fript. cu m`rar [i p`trunjel. 150 ml lapte 3 ou`. se cl`tesc cu ap` rece. de ceap` [i de morcovi. piper m`cinat Pårjoale moldovene[ti 600 g carne de vac` 150 g untur`. Dup` aceea. 2 cepe 2 morcovi. se adaug` sare [i piper. un p`stårnac 100 g unt. |n vasul \n care se afl` pasta de cartofi se adaug` ou`le. Cånd s-a fiert orezul. ca s` se frig` pe ambele p`r]i. Separat. se adaug` porumbeii. dup` gust (nu se condimenteaz` \n timpul frigerii. apoi se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. se amestec` bine [i se las` pån` clocote[te de cåteva ori. Se servesc calde cu garnitur` de piure sau maz`re. amestecånd mereu. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. sare Måncare de prune uscate 600 g prune uscate o lingur` de zah`r o linguri]` de f`in`. r`månånd doar cåt s` acopere prunele. Cånd devine transparent`. Se ia de pe foc. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se taie \n buc`]i de 2–3 centimetri lungime. se spal` [i se las` la uscat. Se adaug` f`ina. |ntr-o crati]` curat`. piper. 123 . Pasta rezultat` se modeleaz` \n opt chiftele lunguie]e care se trec prin f`in`. apoi se scot. apoi prin oul b`tut [i prin Se cur`]` bine porumbeii. 100 g unt 200 g ro[ii. dup` care se \n`bu[` \n unt topit cu pu]in` ap`. stingåndu-l cu 2–3 linguri de ap` din cea \n care fierb prunele. 40 g f`in` 2 linguri]e de småntån`. piper boabe. Se pune [i carnea. la foc mic. cimbru pesmet [i se pr`jesc \n untur`. p`trunjelul [i usturoiul tocat m`runt. ca s` nu se am`rasc`) [i se serve[te cu garnitur` de cartofi natur [i zeam` de l`måie stoars` deasupra. f`ina. Se fierb cartofii \n coaj`. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. r`zuind dinspre coad` spre cap. se scoate [i se serve[te cald. se amestec` cu 2 ou` b`tute. brånza. dup` care se c`le[te \n unt \ncins timp de cåteva minute. apoi se scoate [i se cur`]` de solzi cu un cu]it. cimbru p`trunjel verde. pån` se rumenesc. op`rindu-i sau pårlindu-i la flac`r`. sare. se strecoar`. se stinge cu pu]in` zeam` de carne [i cu sucul stors de la o l`måie. 2 linguri de f`in` o l`måie. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]a tocat`. o ceap` un morcov. \ntr-o alt` crati]` se pune zah`rul s` se caramelizeze. sarea [i se amestec` bine. Carnea se cur`]`. se spal` [i se s`reaz`. primele cinci pres`råndu-se cu brånz`. se \ncearc` cu o furculi]` dac` s-au \nmuiat. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se scoate pe un platou \nc`lzit. cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. piper P`turi moldovene[ti 1 kg cartofi 2 ou`. Pilaf de pas`re 600 g carne de pas`re 400 g orez. o l`måie sare. |n momentul \n care sunt aproape fierte. tocate m`runt [i pres`rate deasupra. sarea [i piperul. Se adaug` bamele. småntåna. fierte [i pasate. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul [i se taie p`trate mici. apoi se adaug` ceapa. apoi se d` la cuptor pån` scade zeama. Se pr`jesc \n ulei [i se a[az` unul peste altul cåte [ase. 100 g brånz` 3 linguri de f`in`. apoi se op`resc \n bor[ clocotit. se a[az` feliu]ele de sl`nin`. Se cur`]` [i se spal` carnea. se \n`bu[` ceapa. se scoate [i se trece prin sit`. se cur`]` eventualele zone arse. piper [i cimbru. apoi se stinge cu cåteva linguri de zeam` de carne. Se alege orezul. se acoper` [i se introduce la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. cur`]ate [i tocate m`runt. amestecånd cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. 2 linguri de småntån` sare. 4 linguri de pesmet. tocat` m`runt.Måncare de bame cu carne de pui 600 g carne de pui 400 g bame 1 l bor[. se spal`. Nisetrul se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se \n`bu[`. morcovul [i p`stårnacul. care se rumene[te pu]in. apoi se presar` cu sare. fierbåndu-se \nc` o jum`tate de or`. se rumene[te f`ina. |n gr`simea r`mas` \n crati]`. Porumbei \n`bu[i]i 2 porumbei 50 g sl`nin`. Se adaug` ceapa.

lapte [i vin alb [i se toarn` peste sarmale. oul. Ciupercile se cur`]`. cu garnitur` de cartofi natur sau pr`ji]i. se pun puii deasupra. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se introduce \n cuptor. se las` o jum`tate de or`. se condimenteaz`. sare piper. Se servesc cu småntån` [i ardei iute. Cel mai bine merge cu m`m`ligu]` [i cu ardei iute. piper. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu o]et. 4 ro[ii 2 ardei gra[i. se acoper` cu rondele de zarzavat. 124 . Varza se stoarce de zeam` [i se taie fidelu]`. Se presar` cu sare [i piper. Se prepar` un sos din bor[. \ntr-o tigaie se rumene[te f`ina (f`r` gr`sime). piper. |n momentul \n care \ncepe s` se rumeneasc`. 150 g miez påine alb` o ceap`. cimbru Sarmale moldovene[ti 1/2 varz` 250 g carne de porc 150 g mu[chi de porc afumat 250 g carne de vi]el. cimbru Pulp` de porc la tav` 1 kg pulp` de porc sare. se spal` [i se presar` cu sare. Rinichi de vit` cu sos de ciuperci 600 g rinichi de vit` 250 g ciuperci. se spintec`. Se ]ine. dup` care se adaug` \n crati]a cu rinichii. se spal` [i se por]ioneaz`.Pui \n`bu[i]i 800 g carne de pui 200 g sl`nin`. piper boabe [i cimbru. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. dar se las` \ntreag`. Cu compozi]ia rezultat` se umplu foile de varz` op`rite \n bor[ [i se ruleaz`. p`trunjel. sare. Se toarn` \n tav` un p`h`rel de ap`. iar peste toate se pune \nc` un strat de sl`nin`. se spal` [i se taie \n rondele. pån` se p`trunde bine. se adaug` bulionul diluat \n pu]in` ap` [i vinul. Cånd este gata. ad`ugånd ro[iile [i ardeiul gras. ceap` pr`jit` \n unt. apoi se las` pån` este gata. se scoate [i se serve[te cu zeama [i zarzavaturile date prin sit` [i cu ciuperci tocate \n`bu[ite \n unt. Apoi se a[az` felii de ro[ii. piper. apoi se a[terne peste ra]`. Se las` o jum`tate de or` s` se impregneze condimentele. m`rar. adic` \ntre dou` [i trei ore. cimbru Se cur`]` carnea. 100 g unt Carnea tocat` se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. 2 ro[ii. se scoate [i se las` cåteva minute s` se mai r`coreasc`. se tapeteaz` fundul cu feliu]e de sl`nin`. Se presar` cu sare. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. Periodic. Rinichii se cur`]`. un m`r sare. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. la foc mic. |n gur` i se introduce un m`r ro[u. apoi se introduce la cuptor. se acoper` crati]a cu o coal` de hårtie mai groas` [i cu capacul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. 50 ml ulei. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. buc`]i de ardei gras. Dac` acesta scade prea mult. Separat. ca s` nu ating` tava. Cånd se scoate. 50 g unt. Se por]ioneaz` cånd se serve[te. Se serve[te \mpreun` cu sosul pe care l-a l`sat \n tav`. Morcovul. piper [i cimbru. verdea]a. apoi se taie \n felii. 50 g untur` 50 g sl`nin` afumat` 250 ml zeam` de carne 250 ml bor[. se spal` [i se freac` peste tot cu sare. t`iate \n cubule]e mici. un ardei gras un ou. Se las` pån` cap`t` o culoare aurie. apoi se pune \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se introduce \n cuptorul care a fost \ncins \n prealabil. Se taie varza få[ii sub]iri [i se pune un strat pe fundul vasului uns cu unt [i untur`. se adaug` untul [i se completeaz` cu o can` de sup` de carne sau cu ap` cald`. se toarn` o jum`tate de can` de sup` de carne sau de ap` c`ldu]`. cu salat` de ro[ii [i castrave]i sau de varz`. 150 ml vin alb 50 ml o]et. Cånd cap`t` aspect sticlos. zeam` de carne. Se a[az` straturi sarmale . apoi se pune la \n`bu[it \n pu]in` ap` cu sare. se unge peste tot cu pu]in unt topit. Picioarele se \ndoaie \nspre interior. se pun rinichii. piper [i cimbru. 250 ml vin alb sare. bulion. stropindu-l periodic cu sosul din tav`. apoi se a[az` \ntr-o tav`. cimbru o lingur` de f`in` o lingur` de bulion o ceap`. Cånd s-a fiert carnea. care trebuie s` fie \ncins zdrav`n. Ra]` pe varz` o ra]` potrivit` ca m`rime o varz` murat`. se taie \n feliu]e. sub ele punåndu-se buc`]ele de lemn. piper. astfel \ncåt ultimul s` fie de varz` acoperit` cu felii de ro[ii. piper m`cinat piper boabe Purcel de lapte la tav` un purcel de lapte de 6 s`pt`måni 50 g unt. se completeaz` cu cåte pu]in` ap`. sau cu mur`turi. 250 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. dar [i cu un vin alb demisec. apoi se strope[te cu sosul din tav` [i se rumene[te \n continuare. apoi se d` la cuptor. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri.varz`. Purcelul se cur`]`. sare. \ntr-o tav` \n care s-a turnat o lingur` de ulei. cimbru Pulpa se spal`. Ra]a se cur`]`. la foc moale. se scot m`runtaiele. se condimenteaz` dup` gust. sarea [i piperul. 20 g unt o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. Se mai toarn` o lingur` de ulei deasupra [i se las` pån` se p`trunde bine. |ntr-o crati]` uscat`. Se adaug` sosul [i se mai fierbe cel pu]in o jum`tate de or`. pe un platou ornat cu diferite garnituri [i salate. felii de mu[chi afumat. se strope[te cu sosul format \n tav`. la foc puternic. Se serve[te \ntreg. Se las` s` se rumeneasc`. La sfår[it. Ceapa se cur`]`. un morcov 200 g ciuperci.

Se s`reaz`. Se taie toat` carnea buc`]ele [i se pun la rumenit \n untur`. piper [i cimbru. cimbru Tochitur` moldoveneasc` 250 g carne de porc 125 g ficat de porc un rinichi de porc 125 g cårna]i afuma]i 150 g brånz` telemea de oaie 4 ou`. sare fac cåteva crest`turi \n buc`]ile de pe[te. Se unge un vas de Jena cu unt [i se a[az` fileurile de pe[te peste care se toarn` compozi]ia de oua. apoi se scoate miezul cu o lingur` de inox. p`strånd doar partea cu coada. dup` care se bate bine. În compozitia ob]inut` punem sare. 50 g unt 20 ml o]et. 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu ciocanul de [ni]ele. 4 cepe mijlocii 2 linguri de f`in`. Se a[az` \ntr-o tav` [i se dau la cuptor timp de o jum`tate de or`. piper. la foc iute. Dup` 30 de minute se adaug` ficatul t`iat. f`cåndu-se un mujdei. se c`le[te \n untur` [i se stinge cu sup` de oase. ap` [i o linguri]` de sare. verde]uri [i brânz` [i se bag` la cuptor timp de 20 de minute. preparat` din m`lai. o c`p`]ån` de usturoi 20 ml ulei. apoi se adaug` usturoiul. 100 g ficat 150 g cårna]i afuma]i 200 g ciuperci murate. fiecare dintre ele ungåndu-se bine cu unt. }elin` umplut` cu carne 8 ]eline m`ri[oare 500 g carne tocat` 100 g unt. 2 cepe 10 g untur`. cu sosul picant. piper dup` gust. 50 ml vin dulce 2 linguri de småntån` 50 ml sup` de oase un ardei gras. p`trunjel. sare. sare. Se cur`]` usturoiul. |n fiecare bucat` de pergament se \nf`[oar` bine cåte una de carne. inima [i cårna]ii t`ia]i cubule]e. apoi se adaug` verde]urile tocate. ciupercile [i vinul. pe ambele p`r]i. se pipereaz`. se las` s` se scurg` de ap`. piper Somn la pro]ap cu mujdei [i m`m`ligu]` 2 kg somn 400 g m`lai. Se serve[te cald`. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` 125 . se \mparte \n patru buc`]i. amestecåndu-se apoi cu o lingur` de ulei. pe alocuri. Cealalt` jum`tate se poate folosi pentru ciorb` sau saramur`. Se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. Se bat ou`le bine. apoi se adaug` carnea. Cånd s-a \nmuiat. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. se decoreaz` cu cåte un ou ochi romånesc deasupra [i se \mbrac` \n brånz` ras`. Se }elina se cur`]` [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. avånd grij` s` se \mp`tureasc` marginile ca s` nu curg` zeama. se spal`. Se ia o coal` mare de pergament. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd [i stropindu-se cu mujdei. sare. 2 linguri]e de sos picant zeama de la o jum`tate de l`mâie un praf de nuc[oar` o legatur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper alb m`cinat. omogenizându-se totul. Se spal` fileurile de pe[te. sare Pe[tele se cur`]`. se scoate. apoi legumele t`iate marunt [i sarea. se pune \n farfurii. se adaug` f`ina [i ca[cavalul ras. cu ap` rece [i pu]in` sare. piper Carnea se cur`]`. Se pune la pro]ap. cu o]et. ca s` se p`trund` mai bine carnea. 2 linguri de f`in` 125 g ca[caval. {ni]el \n pergament 600 g carne macr` de porc sau de vit` o coal` mare de pergament 50 g de unt. 3 ro[ii. Se toac` ceapa. Se serve[te cu o m`m`ligu]`. Buc`]ile de carne se presar` cu sare. cimbru Tocan` r`z`[easc` 250 g carne de vi]el 100 g inim`. se taie un c`p`cel. 2 linguri untur` usturoi. se taie \n patru felii aproximativ egale ca m`rime. piper. se d` prin presa de usturoi.Pe[te alb în c`ma[` de brânz` 800 g fileuri de [al`u 4 oua. piper [i se las` la frigider pentru 15 minute. Se stropesc apoi cu zeama de l`mâie. sare.

piper [i cimbru.de un centimetru. Salat` de varz` ro[ie 1 kg varz` ro[ie 150 ml ulei. sare. 126 . 175 ml ulei 4–5 cepe. se adaug` f`ina [i 2 linguri de arpagic t`iat m`runt. se adaug` supa de carne [i se continu` fierberea pån` cånd sosul \ncepe s` se \ngroa[e. Se serve[te cald. se toac` m`runt [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Se toarn` sosul \n tav` [i se d` la cuptor o or`. apoi se adaug` la toc`tur`. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. sare Sos vån`toresc 2–3 ro[ii 100 g ciuperci. s` se \n`bu[e \n propria zeam`. Dup` ce legumele s-au \nmuiat. pe foc. 100 ml ulei 30 g usturoi. o]etul. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. Sos de arpagic pentru rasol Bob b`tut 500 g bob. \mpreun` cu vinul. \ntr-un castron. cimbru Zbårciogi cu sos de småntån` 1 kg zbårciogi proaspe]i 200 g småntån`. Cånd bobul e fiert. Se paseaz` miezul [i se amestec`. untul [i o can` de zeam` de la ]elin`. Ceapa se taie pe[ti[ori [i se c`le[te. A doua zi se fierbe o or`. 25 g usturoi. Sfecl` cu sos scordolea 400 g sfecl` ro[ie. dup` care se stoarce zeama bine. se spal` [i se toac` m`runt. amestecåndu-se la sfår[it cu bobul. amestecånd la r`stimpuri. sare Salat` de castrave]i verzi cu småntån` 500 g castrave]i verzi 25 ml ulei. se \nmoaie \n lapte. Se adaug` mujdeiul de usturoi. o ceap` 2 ou`. o]etul [i sarea [i se amestec` cu sfecla. O]etul se dilueaz` cu ap` [i se pune la fiert. se Carnea se cur`]`. bulionul. sarea [i piperul [i se amestec` bine. |n ultima ap` se pune sare. iar dup` ce s-a r`cit se taie felii sub]iri. verdea]a [i 2 cepe tocate m`runt. se presar` deasupra m`rarul. \mpreun` cu ou`le. piper [i sare [i se las` 30 de minute la fiert. cu carnea tocat`. piper. musacale [i altele. Se umplu ]elinele cu aceast` compozi]ie [i se pun \ntr-o tav`. apoi se taie \n sferturi [i se c`lesc \n unt \nfierbåntat. sare. sare. 200 ml lapte. 75 ml o]et. se iau de pe foc [i se adaug` la sosul de ro[ii. se spal`. se stinge cu bulion [i sup` de oase amestecat` cu vin. Castrave]ii verzi se cur`]` de coaj` [i se taie felii sub]iri. sare [i piper dup` gust. småntåna. 50 g unt o ceap`. cu diferite preparate din vånat. se spal` [i se pune la \nmuiat o noapte. se pune mujdeiul de usturoi. Se poate folosi la pl`cinte. schimbåndu-se apa de mai multe ori. Ceapa se cur`]`. o lingur` de bulion cimbru. se adaug` carnea [i se continu` \n`bu[irea cam un sfert de or`. \n care s-a dizolvat o linguri]` de f`in`. dup` care se ia de pe foc. Se potrivesc de sare [i piper [i. piper. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. Se pune untul \ntr-o tigaie la topit. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. ienibahar. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare Zbårciogii se spal` bine \n ap` rece. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar. piper Se taie varz` ro[ie \n felii sub]iri. se pres`r` cu sare [i se las` o or`. Ciupercile se cur`]`. apoi se cur`]` de pieli]e. ca s` se cure]e de toate impurit`]ile. se stoarce [i se amestec` cu nucile t`iate. un praf de piper [i unul de cimbru. tocat foarte fin. 40 ml o]et. 6 linguri de f`in` 4 linguri de arpagic 4 linguri de småntån` 50 ml o]et. 2 linguri de f`in` 200 ml sup` de oase 150 ml vin alb. piper. sp`lat` [i tocat` m`runt. sare Se rade zarzavatul de sup`. cånd se ia crati]a de pe foc. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile s` se \n`bu[e. Cånd devine sticloas`. sare Umplutur` de carne 250 g carne macr` de porc 50 g costi]` afumat` 50 ml ulei. la foc mic. Se pune cimbru. rulade. costi]a t`iat` \n cubule]e mici. La sfår[it se adaug` uleiul. Se adaug` uleiul. se toarn` peste varz` [i se amestec` cåteva minute. ienibahar. Se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` pån` se \nmoaie. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Sos de vin un morcov o ]elin`. 50 g unt 400 ml sup` de carne 100 ml vin ro[u dulce sare. pune f`ina. Cånd s-au \nmuiat. sare. Se toarn` uleiul pån` se ob]ine o past`. apoi se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tigaie curat`. Dup` ce se \nmoaie. piper Se alege bobul. se stoarce. 200 g nuci 200 g miez de påine. f`ina rumenit` \ntr-o tigaie uscat`. Sfecla se spal` bine [i se fierbe \n ap` cu sare. \n mai multe rånduri. Se prepar` un sos din 2 cepe tocate m`runt [i \n`bu[ite \n pu]in` ap` cu sare. jum`tate din cantitatea de ulei. apoi se d` prin ma[ina de tocat. se d` prin ma[ina de tocat. cånd se adaug` småntåna. se taie ceapa m`runt [i se c`lesc \mpreun`. se spal`. se stinge cu småntån`. Påinea se cur`]` de coaj`. o ceap` 100 g unt. sare 500 g unt. 3 linguri de småntån` 20 ml o]et. o]et [i sare [i se mai las` cåteva clocote. Miezul de påine se \nmoaie \n ap`.

.

f`ina [i un praf de sare. |n prima parte. zah`rul [i zah`rul vanilat. Se pun jum`t`]ile una peste alta [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. se adaug` zah`rul [i uleiul. Se amestec` bine. cu g`lbenu[urile. o cea[c` de f`in`. unt [i sare. preparat` din nuci pisate. se acoper` crati]a [i se pune s` fiarb` \n bain-marie. Se serve[te pudrat cu zah`r [i se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit. \n cuptorul \ncins. praful de copt. se taie p`trate care se coc pe plit`. f`in`. Se servesc pudrate cu zah`r. Nucile se coc. Se \ntinde o foaie din aluatul ob]inut [i din ea se taie buc`]i \n forma Se face un aluat din lapte. o cea[c` de ap` c`ldu]` [i pu]in` sare. se presar` un praf de sare. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. care \n prealabil au fost b`tute spum`. Se pune din nou laptele pe foc. Cånd s-a \ng`lbenit. 2 g`lbenu[uri 150 g f`in`. 128 . apoi se omogenizeaz` compozi]ia. apoi se ]in \n cuptor la foc potrivit pån` se rumenesc u[or. nici vårtos. se a[az` biscui]ii. apoi se scot. Cånd clocote[te. Se rumene[te \n cuptor [i se pudreaz` cu zah`r. pån` se tope[te complet. pu]in` sare 2 ce[ti de zah`r 2 linguri]e de scor]i[oar` coaja ras` de la o l`måie 1/2 cea[c` miez de nuc` m`cinat B`rcu]e un pachet de unt 3 pahare de zah`r pudr` un plic de zah`r vanilat 2 ou`. laptele [i albu[urile. Din aluat se \ntinde o foaie sub]ire. peste ou`le frecate. Se fr`månt` un aluat tare din f`in`. Se servesc \n Ajunul Cr`ciunului. se adaug` un ou \ntreg [i un g`lbenu[. Se r`sucesc col]urile triunghiurilor [i se fac cornule]e care se a[az` apoi \ntr-o tav` neuns`. dåndu-se la cuptor timp de 90 de minute. amestecånd continuu. se \ntind bine \n palm`. iar dup` un timp. Se tapeteaz` o crati]` cu restul de zah`r. 3 linguri de cacao. apoi se ia de pe foc. f`ina. sare dorit`. se adaug` \n vårf de linguri]` de sare [i se toarn`. albu[uri b`tute spum` [i zah`r. se r`cesc [i se cur`]` de coaj`. Se a[az` \n castronele straturi de turte. Din aceste få[ii se taie triunghiuri \n care se pune cåte o linguri]` de umplutur`. zah`rul vanilat [i un praf de sare [i se fr`månt`. se ia de pe foc [i se acoper`. Se iau buc`]i din aluat. scor]i[oara [i coaja ras` de l`måie. 5 ou` 500 g nuci. se pune pe fiecare cåte o migdal` aleas` [i se d` la cuptor. Se preg`te[te un sirop din zah`rul fiert cu trei ce[ti ap` \n care se adaug` nuca. frecåndu-se pån` ajunge s` aib` consisten]a asem`n`toare cu a unei småntåni mai groase. unt. s` se men]in` cald. Se \ntinde pe plan[et` [i se taie foaia \n få[ii late de trei degete. se toarn` crema. se amestec` lapte cu cacao. Crem` de zah`r ars 4 ou` 150 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. sare Se prepar` aluatul astfel: se amestec` bine untul. se adaug` f`ina. sare Cornule]e cu nuci 2 ce[ti de lapte 2 ce[ti de f`in`. unt migdale. Se freac` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. 250 ml ulei 400 g f`in` un plicule] de praf de copt o l`måie. Apa fiart` din vasul de dedesubt trebuie s` fie cam pån` la trei sferturi din \n`l]imea crati]ei cu crem`. Se fr`månt` aluatul [i se taie \n dou`. Se unge cu unt o tav`. Se las` o jum`tate de or`. se pune pe foc mic [i se las` s` se caramelizeze. scuturåndu-se crati]a ca s` se prind` tot zah`rul. „C`m`[ile lui Iisus“ 2 ce[ti de f`in` 2 ce[ti de gråu. Ou`le se bat spum` cu 100 g zah`r. se acoper` cu un strat de gråu fiert \n ap` cu sare [i se adaug` sirop. cam o or`. dizolvåndu-se. pe ambele p`r]i. iar \n cea de-a doua se \ncorporeaz` miezul de nuc`.Aluat pentru pasc` 300 g zah`r tos 300 ml lapte. iar miezul se taie \n sferturi. Cozonac cu cacao [i nuci 500 g zah`r tos 500 f`in`. 100 g unt 500 g nuci 4 albu[uri 3–6 linguri de zah`r. sare Biscui]i 200 g zah`r un plic de zah`r vanilat 6 ou`. 100 ml lapte un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g zah`r pudr` Se amestec` f`ina cu laptele. Se serve[te rece. Deasupra se presar` miez de nuc`. pån` se face nici moale. la foc moale. Se fr`månt` bine aluatul. sare Se amestec` zah`rul cu cele 6 ou` [i cele 2 g`lbenu[uri pån` se \ngroa[`. 200 g unt Zah`rul vanilat se dizolv` \n laptele rece [i se pun s` fiarb` \mpreun`. timp de 10 minute. \ncet. cam cåt o nuc`. Apoi se r`stoarn` pe o plan[et` tapetat` cu zah`r. Praful de copt se dizolv` \n zeama stoars` de la o l`måie [i se adaug` peste f`in`. se aduce la punctul de fierbere. se ung cu unt [i se presar` cu zah`r.

2 ou` 10 g drojdie 100 ml lapte 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar`. g`lbenu[urile. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. Cånd nucile se rumenesc. ad`ugånd. la c`ldur`. Se face apoi sul [i se taie buc`]i. laptele c`ldu]. apoi se \ntinde o foaie de grosime potrivit`. Pl`cint` „poale-n bråu“ Pl`cint` cu cire[e 500 g cire[e 200 g zah`r 500 g f`in` 100 g unt. 2 ou` Pesme]i dulci un pahar de lapte b`tut 2 linguri de ulei o lingur` de zah`r un plic de zah`r vanilat o linguri]` de bicarbonat f`in` cåt cuprinde.5 l lapte 2 linguri de zah`r 15 g drojdie. Peste restul de f`in` se toarn` drojdia. se ia vasul de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Se acoper` [i se las` s` creasc` 1-2 ore. se adaug` drojdia dizolvat` \n lapte. se ung cu albu[urile b`tute spum`. f`r` zeam`. care se taie \n p`trate cu latura cåt lungimea palmei. la c`ldur`. apoi se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. se fr`månt` bine. s`-[i lase zeama. ou`le [i restul de lapte. apoi se las` la crescut. se spal`. Pe plan[eta de fr`måntat se presar` f`in`. Se fr`månt` bine [i se ad`ug` untul topit. Se taie forme diferite. se umplu Se dilueaz` drojdia cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se amestec` cu o lingur` de f`in` [i o linguri]` de zah`r. Pl`cint` cu vi[ine 200 g f`in` 200 g lapte. g`lbenu[urile [i un praf de sare. la foc puternic. se ad`ug` albu[urile b`tute spum` [i se mai amestec` pu]in. se ruleaz` [i se taie \n buc`]ele de 3 – 4 centimetri lungime. Se prepar` aluatul. unul cåte unul. Peste fiecare p`trat se a[az` cåteva vi[ine. gri[ul [i pu]in` sare. Se amestec` mereu. Se bat ou`le bine. treptat. dup` dorin]`. t`iat` \n buc`]i. Se las` s` creasc` cam 30 minute. Se servesc pudrate cu zah`r. 1 kg vi[ine 100 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` 50 g unt. Cire[ele se cur`]` de codi]e. se unge cu unt. amestecånd laptele cu f`ina [i cu un praf de sare. se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii. presånd-o u[or pe cea de deasupra. |n alt` crati]`. miezul de nuc` [i zah`rul vanilat. Dup` o jum`tate de or`. t`iat \n sferturi. sarea [i zah`rul. Din aluatul ob]inut se fac g`lu[te care se g`uresc cu degetul [i se pun la pr`jit \n untur` \ncins`. rumeninduse la cuptor. Se servesc cu zah`r [i småntån`. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. sare 500 g f`in` 500 g brånz` de burduf 5 ou`. apoi se \ndoiesc col]urile \nspre mijloc. Dup` aceea. care se a[az` apoi \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coc la foc potrivit. 200 g unt. apoi se ung cu albu[. 3 g`lbenu[uri. Se \ntinde fiecare bucat` de aluat [i se umple cu cåte o lingur` de brånz` frecata cu restul de ou`. iar cånd e gata se presar` coaja ras` de la o l`måie [i se toarn` peste pr`jiturele. apoi se pun \ntr-un vas [i se presar` cu zah`r. 129 . Dup` aceea. acoperindu-se cu un [ervet curat. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de napolitane. sare Se toarn` jum`tate din cantitatea de miere pe fundul unui vas [i se pune la foc mic. se las` pån` \ncepe s` se topeasc` [i se adaug` miezul de nuc`. Se fr`månt` bine [i se las` \nc` o jum`tate de or` s` creasc`. Se servesc calde sau reci. apoi se \nmoaie pl`cintele \n ou [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. dup` ce s-a r`cit. sare Nuga moldoveneasc` 2 foi de napolitane 150 g miez de nuc` 250 g miere 150 g unt 4 ou` un plicule] de zah`r vanilat Se fr`månt` un aluat din toate ingredientele.Cuib de viespi 250 g f`in` 20 g drojdie 1 l lapte 300 g zah`r 2 ou`. pres`rate cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. 50 g unt o l`måie Papana[i 2 linguri de gri[ 2 linguri de f`in`. se pun \n tava uns` cu unt [i se dau la cuptor la foc potrivit. pentru a se \ntinde uniform umplutura. se amestec` bine cu f`ina. l`sånd s` se rumeneasc` bine amestecul. care a fost \nc`lzit \n prealabil. l`såndu-se a[a timp de o or`. se amestec` apoi cu zah`rul [i se las` la crescut. la foc moderat. f`ina. Se d` tava la cuptor. se \ncinge untul \mpreun` cu mierea r`mas`. apoi se presar` cu zah`r [i se dau la rece. a[a \ncåt s` nu se ating` \ntre ele. untur` pentru pr`jit cu cire[ele scurse de zeam` [i se dau la cuptor. Se \ntinde pe plan[et` o foaie groas` de 5 mm. Drojdia se dizolv` \ntr-o jum`tate de can` de lapte. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]elele de aluat. Se strång [i se lipesc col]urile buc`]ii de aluat. li se scot såmburii. Se fierbe laptele cu zah`r. Brånza se freac` cu g`lbenu[urile. presånd u[or ca s` se lipeasc` mai bine. se \ntind dou` foi groase cam de cåte un centimetru fiecare. F`ina se fr`månt` cu untul [i cu zah`rul. 0. Vi[inele se spal`. Se serve[te. 2 ou` 400 g brånz` de vaci sare. l`såndu-se s` se r`ceasc`. se piseaz` fin nucile.

pån` se ob]ine un aluat mai moale. untul. pån` la a patra foaie. se adaug` g`lbenu[ul [i f`ina. Se scoate. o l`måie Scoar]` 4 linguri de f`in` 4 linguri de miez de nuc` m`cinat 3 linguri de zah`r tos 2 linguri de zah`r farin. Acestea se dau la cuptor. se acoper` cu a doua foaie. s` se rumeneasc` la foc domol. un ou Migdalele se cur`]` [i se piseaz` sau se trec prin ma[ina de tocat. Se las`. Dup` ce s-a \ncorporat toat`. Usc`]ele pentru ceai 300 g f`in` 8 ou`. Se amestec` apoi zah`rul tos. Prima se a[terne \n tava uns` cu pu]in unt. la foc potrivit. care se introduce la cuptor. la foc moderat. Se a[az` compozi]ia \n tav` de teflon. se \ntinde aceea[i umplutur` [i tot a[a. |ntr-un castron adånc. se freac` \mpreun` cu untul [i zah`rul pudr`. mereu \n acela[i sens. Compozi]ia se toarn` \ntro t`vi]` pentru chec. se taie \n buc`]ele de 5–6 centimetri lungime. se presar` cu nuca amestecat` cu zah`rul farin [i se d` la cuptor.Pr`jitur` cu marmelad` 500 g f`in` 200 g unt. \ntr-o tav`. Se amestec` brånza. dup` care se \mparte \n patru buc`]i. Se \ntind patru foi. dup` care se taie \n få[ii cåt degetul. care se las` timp de 30 de minute s` stea. se las` la rece pån` a doua zi. ad`ugånd treptat ou`le. la urm`. dizolvat` \n pu]in` ap`. f`ina. pudrate cu zah`r. se amestec` cu zah`rul tos. 2 ou` 3 linguri de zah`r pudr` 20 g drojdie 125 g zah`r tos 250 g miez de nuc` 200 g marmelad` un plicule] de zah`r vanilat. bicarbonat alimentar. sare Rulouri cu marmelad` 150 g f`in` 150 g unt 150 g brånz` de vaci 150 g zah`r tos 200 g marmelad` 50 g zah`r pudr` 2 ou`. zah`rul vanilat [i. sare Albu[ul se bate spum`. 300 g miere 200 g migdale dulci. se ruleaz`. la foc moderat. Se scoate. se taie \n buc`]i [i se serve[te pudrat` cu zah`r. dup` care se toarn` treptat f`ina. care nu se mai unge. vreme de 30 de minute. un vårf de cu]it de bicarbonat [i un praf de sare. apoi se servesc calde sau reci. 130 . fr`måntånd energic. se omogenizeaz`. apoi se presar` cam a treia parte din cantitatea de zah`r tos [i din cea de nuc` pisat`. pån` se coace. pu]in` sare. peste ea se pune un strat de marmelad`. se a[terne marmelada \ntr-un strat cåt mai uniform. migdalele pisate [i zeama stoars` de la o l`måie. pån` se rumenesc. Se continu` amestecarea. Drojdia. Se fr`månt` bine. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie mai groas`. pån` se rumene[te pr`jitura. \nc` vreo 15 minute. Se serve[te simpl` sau cu dulcea]`. care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. care se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. Se d` tava la cuptor. apoi se unge cu ou`le b`tute bine. se freac` mai departe. apoi se adaug` f`ina. se freac` mierea cu ou`le.

.

altoit` pe zaiafetul oriental. Urmeaz` \n ordinea preferin]elor ciorbele de legume. nem]e[ti) au n`scut o buc`t`rie special` [i o atmosfer` special`. Ceva mai rar se g`tesc supe de pas`re sau v`cu]`. ciulama [i altele. ciorbele de pe[te. pilafuri. cea greceasc` [i. din legume. grece[ti. fran]uze[ti. ciorba de peri[oare sau ciorba de burt` sunt doar cåteva dintre cele mai cunoscute [i mai cerute preparate de aici. Consilierul italian al lui Petru Cercel (1583-1585). dup` obiceiul mai curånd barbar decåt altminteri. dulciuri din aluaturi fine etc. ad`ugate pentru arom` \n compozi]ia unor preparate. scria: „Muntenii obi[nuiesc mult s` fac` mese mari cu mult` måncare [i b`utur` [i la banchetele lor e mult` muzic`. porc [i. Ciorba ]`r`neasc` de v`cu]`. este. compoturi de fructe. mai ales. agurid`. de preparate simple din legume [i månc`ruri din carne tocat`. Pentru prepararea ciorbelor se folose[te cel mai adesea carnea de pas`re sau de v`cu]`. ca nic`ieri \n Romånia. cum i se mai spune. Aici \ntålnim mititei. fripturi la gr`tar [i pe[te. principele (Petru Cercel) obi[nuia s` m`nånce totdeauna feluri g`tite italiene[ti [i ]inea \n acest scop servitori italieni [i francezi. multe preparate originare din aceste ]`ri fiind preluate [i uneori adaptate gustului [i stilului autohton. toc`ni]e. descoperim budinci gratinate. g`lu[te de gri[ [i supe creme. de asemenea. corcodu[e). calit`]i \mprumutate de la buc`t`riile str`ine. Buc`t`ria italieneasc`. ca o turt`. dulciuri de cofet`rie cu fri[c` [i ciocolat`. trebuie remarcat faptul c`. turce[ti. ingeniozitate [i delicate]e. cu t`i]ei de cas`. buc`t`ria clasic` francez` au fost [i sunt foarte apreciate. acrite cu verzituri (maz`re. cele mai \ndr`gite preparate de felul \ntåi sunt ciorbele [i. A[a se face c` al`turi de ciorbele cu carne sau cele de legume. influen]a oriental`. ciuperci. livezi [i podgorii uria[e. Månc`rurile sunt f`cute din carne [i legume sau numai din legume proaspete sau conservate. Sosurile sunt de obicei colorate [i se ob]in din ro[ii vara [i din bulion \n timpul iernii.De la zaiafet la petrecere Zon` de dealuri [i mun]i. Månc`rurile lor sunt alese [i bine g`tite: cu toate acestea. \n afar` de „}ara }uicii“. p`duri. numit` azim`. Se observ`. [i ]ara celor care g`tesc o påine special`. la fel ca [i \n cazul buc`t`riei moldovene[ti. precum crema de ciuperci sau crema de legume. genovezul Franco Sivori. Muntenia sau Valahia. Acrirea ciorbelor se face cu bor[ [i numai \n lipsa acestuia se recurge la folosirea s`rii de l`måie sau a o]etului. prin: musaca. dac` e s-o spunem pe cea dreapt`.“ |n ceea ce prive[te supele [i ciorbele. Cheful. ostropel din carne de pas`re. \n special. 132 . nenum`ratele influen]e (orientale. Buc`t`ria munteneasc` \nseamn` mai \ntåi de toate diversitate. preparate cu untdelemn sau cu untur` \n timpul iernii. mult mai rar. |n Muntenia. cele acrite cu bor[. garnituri din legume [i cartofi. este o inven]ie a perioadei interbelice \n restaurantele Bucure[tiului.

.

Gornet-Cricov. Valea Mare. Giurgiu. Topoloveni. Droboteasa {tef`ne[ti-Arge[: {tef`ne[ti. Mare Mucenic Dimitrie – 26-27 Teleorman S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Gurbanul – 1 februarie Podgorii [i centre viticole Dealu Mare: Breaza. Fete[ti. Cote[ti Centre independente: Zimnicea. Ulmu. Valea C`lug`reasc`. Tohani. Bolde[ti Greaca: Greaca Såmbure[ti: Såmbure[ti. Jirl`u 134 . Sudi]i. |nsur`]ei. Urla]i-Ceptura.Festivaluri gastronomice Arge[ Fundata Nedeia mun]ilor – ultima duminic` din iulie octombrie Serbare de 1 Mai Serbare de 1 Decembrie Strada de var` – august Tårgul påinii (sector 2) – 9 septembrie Vinuri boiere[ti \n Bucure[ti (sector 3) – 1-3 noiembrie Ziua recoltei (\n fiecare sector) – octombrie Albe[ti P`mânteni Culesul c`p[unilor – iunie Câmpulung Bâlciul de Sântilie – 20 iulie Curtea de Arge[ Bâlci – 15 august Bâlci – 26 octombrie Dâmbovi]a Aninoasa Târgul Dr`gaicei – 24 iunie Domne[ti Bâlci – 25 martie Bâlci – 6 august Mu[`te[ti Târg Târg Târg Târg – – – – 23 aprilie 21 mai 6 decembrie 14 decembrie Fieni Bâlciul de Sândumitru – 26 octombrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Dr`gaica – 24 iunie S`l`truc Nedeia Topologului – iunie Giurgiu Bolintin Vale Bâlci de Sfântul Dumitru – 26 octombrie Topoloveni Târgul Ispasului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Tårcolitul viilor – 2 februarie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Mi]uitul mieilor – iulie Mo[ii de Sântilie – 19 iulie Prahova V`lenii de Munte Festivalul ]uicii – 5 octombrie Bucure[ti S`rb`toarea cet`]ii lui Bucur (Restaurantul Bucur) – 19 septembrieS`rb`toarea hramului Catedralei Patriarhale Sf. Urziceni.

La final. se taie p`tr`]ele [i se pun pe platou. \ntr-o tav` curat`. Peste cinci minute. Restul de lapte se bate cu 4 ou`. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]i. f`r` s` se fiarb`. ad`ugånd albu[urile de ou. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. condimentele [i uleiul. cu doi litri de ap` rece. la \nmuiat \n lapte. piper boabe piper m`cinat dau prin amestecul de mai sus. Se amestec` apoi cu usturoiul pisat cu sare. Covrigei cu chimen [i susan 5 ou` 100 g margarin` 10 g drojdie. se strecoar` [i se las` la scurs. susan Chifle umplute cu brånz` 10 chifle 1 kg brånz` telemea [i de vaci 100 g unt 200 g småntån`. Brånza se omogenizeaz` cu un ou. l`såndu-se pån` devin crocan]i. se scoate miezul [i se pune \ntr-un castron. 50 g unt o leg`tur` de m`rar. Fasolea se fierbe. dup` care se toarn` u[or peste castronul \n care s-a pus f`ina. se scobesc pu]in. apoi se fr`månt` bine [i se las` 30 de minute s` creasc`. o ceap` 2 ou`. se Se preg`te[te un aluat. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. Se fierb col]una[ii un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. miezul de chifl` stors. se modeleaz` covrigei. se amestec` cu brånza de vaci. småntåna [i oul. se adaug` ceapa [i morcovul. apoi se las` pe plan[et` \nc` un sfert de or`. restul de f`in` [i m`rarul. se dau prin oul r`mas. Se omogenizeaz` aluatul. Se servesc cu costi]` pr`jit` [i småntåna a[ezat` al`turi. care se preg`tesc cu tot cu coaj`. b`tut bine. Se pune carnea la fiert. Se taie la fiecare chifl` cåte un capac. frunzele de ]elin` [i boabele de piper. Dup` ce s-a \nmuiat. Dac` nu s-a \nchegat. un ou Se op`re[te toat` carnea \n ap` clocotit`. Pe fiecare p`tr`]el de aluat. se presar` cu chimen [i susan [i se dau la cuptor. Se adun` spuma. se cur`]` de codi]e. Se scoate carnea. piper Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. un morcov 25 g ]elin`. se rupe \n dou` sau \n trei [i se pune \n ap` cu sare la fiert. sare Picioarele [i urechile pårlite [i op`rite se fierb \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. Se ia o lingur` de zeam` [i se toarn` \ntr-o farfuriu]`. iar zeama se strecoar`. Se serve[te ca aperitiv. cu suprafa]a t`iat` \n jos. |ntr-un bol. Zarzavatul se cur`]`. se spal` [i se adaug` \ntreg. se pun capacele. untul. ca s` nu ias` umplutura. se toarn` småntåna peste ei [i se las` la cuptor 10 minute. sare Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g ca[caval 100 ml ulei. chimen. pån` ce carnea este foarte bine fiart`. Usturoiul se piseaz` cu sare. se dilueaz` cu zeam` din fiertur` [i se adaug` peste carne. apoi se scurg. Se scot oasele [i urechile din fiertur`. dup` care se \ntinde cu f`c`le]ul [i se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. se omogenizeaz` ca[cavalul cu verdea]a. Cånd cartofii s-au copt pe ambele p`r]i. frunze de ]elin` foi de gelatin` sare. sare [i piper [i se las` vreo patru ore. tocat m`runt. se adaug` un praf de sare. Se servesc cu mujdei de usturoi. piper Col]una[i cu brånz` 3 ou` 25 ml ulei. se presar` cu usturoi pisat. 175 g f`in` 2 linguri de gri[ 250 g brånz` de vaci 200 g småntån`. la foc moale. Pacele muntene[ti 400 g picioare [i urechi de porc o ceap` mic`. Dup` aceea. se face o mic` adåncitur` \n mijloc [i se adaug` drojdia. se scot. Brånza telemea se fr`månt`. 135 . Se \nc`lze[te pu]in laptele. apoi se \ndoaie foaia \n forma a dou` triunghiuri suprapuse [i se preseaz` pe laterale. Se strecoar` din nou [i se d` la rece. gri[ul [i 150 g de f`in`. 100 ml lapte 200 g f`in` sare. amestecånd 2 ou` cu uleiul. se dizolv` cåteva foi de gelatin` \n ap` fiart` [i se adaug` \n zeam`. se spal`. se ung cu unt pe deasupra [i se las` la cuptor 15 minute. Se pune din nou zeama pe foc mic. apoi se cl`te[te cu un jet puternic de ap` rece. Se pun din nou la cuptor. margarina [i un pic de sare. \ntr-o oal` acoperit`. Se fr`månt` bine timp de cåteva minute. uleiul [i o]etul. Se amestec` bine pån` se ob]ine o past` omogen` cu care se umplu chiflele. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel verde 100 g småntån` 100 g costi]` 30 g usturoi sare. Fasole p`st`i cu mujdei de usturoi 1 kg fasole verde 10 c`]ei de usturoi 20 ml ulei.Aspic de pas`re 300 g spin`ri de pas`re 200 g m`runtaie de pas`re un rasol de vi]el 300 g pulp` de vac` un morcov. se scoate. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de lapte cald. care se introduce la congelator. Se spal` [i se taie \n lung. 20 ml o]et sare. se pune cåte o lingur` de compozi]ie. 40 g usturoi.

Se bat laptele prins [i oul peste pl`cint` [i se las` la cuptor ca s` se rumeneasc`. Dup` trei ore se scot [i se dezoseaz`. apoi se scurg [i se pun la fiert. iar cånd s-au mai r`corit se taie \n feliu]e sub]iri. se scoate [i se taie \n buc`]i. o cea[c` de lapte b`tut Se face un aluat din ap` [i f`in`. Se amestec`. |n mijlocul fiec`rei foi se pune o lingur` de untur`. Se dau prin ma[ina de tocat ceapa. cartofii. cu mu[tarul [i cu uleiul. \n care s-a ad`ugat o lingur` de o]et. morcovii [i ]elina se cur`]`. Ceapa [i morcovii se cur`]`. orezul cu ciupercile [i cu albu[urile [i g`lbenu[urile. b`tute separat. sare Orezul se alege. sare. 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar o lingur` de o]et. småntån` [i o]et. 2 cepe 2 morcovi. Se serve[te cu ardei iute [i se ofer` mujdei de usturoi. se taie buc`]i. se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt \ncins. dup` gust. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte [i tot atåta ap`. cånd e fiert pe jum`tate. r`cit` [i amestecat` cu usturoiul tocat. Se ]in la frigider pån` se \ncheag` suficient.Pl`cint` crea]` 400 g f`in` 5 linguri de untur` 200 g brånz` telemea 6 ou`. se scurg. se pipereaz` [i se presar` leu[tean. g`lbenu[ul. dup` care se iau de pe foc [i se pun deoparte. påinea [i verdea]a. Cånd se servesc. Atunci cånd carnea se desprinde de pe os. 50 g unt 200 g telemea de vac`. turnat pic`tur` cu pic`tur`. un cartof. Diminea]a se pune burta la fiert \n apa \n care au fiert oasele [i se completeaz` pån` la 5 l. Se \mparte fiecare foaie [i se \ntinde iar cåt tava. Salat` de ciuperci cu maionez` 400 g ciuperci 3 ou`. se rade brånza [i se freac` cu ou`. apoi se spal` din nou [i se pun la 136 . Separat. la fel [i [oriciul. Se \mparte aluatul \n 4 buc`]i [i se \ntind 4 foi. sare [i piper. apoi se toarn` maioneza ob]inut` peste ciuperci [i se presar` cu m`rar fin tocat. Felia de franzel` se pune la \nmuiat \n lapte. 4 c`]ei de usturoi 4 ou`. piper Papana[i de orez cu ciuperci 500 g ciuperci proaspete 400 g orez 1 l lapte dulce 2 ou`. \n 5 l de ap`. sare Se pun la fiert cioc`nelele [i picioarele sparte. se op`resc sau se pårlesc dac` e cazul. piper Ciorb` de burt` 400 g burt` de vac` sau de vi]el 600 g cioc`nele [i picioare de vac` o c`p`]ån` mare de usturoi 100 ml o]et. se spal` [i se taie \n sferturi. iar peste ele se toarn` zeama. Piftie de porc 500 g cap de porc un rasol de porc 200 g pulp` de porc 100 g [orici de porc o ceap`. cu o linguri]` de bicarbonat. \n ap` rece [i zeama stoars` de la o jum`tate de l`måie. se cur`]` [i se p`streaz` Ceapa. care se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie cu unt fierbinte. se adaug` [i o lingur` de unt. o l`måie o leg`tur` de m`rar. feliu]e de morcov [i frunze de p`trunjel tocate. strecurat`. Se las` pån` ce orezul se umfl`. Ciupercile se cur`]`. se rade brånza peste ei. jelul. ou`le. |n castroane adånci. un morcov o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 g`lbenu[uri 200 g småntån`. se spal` [i se taie \n sferturi. cu o]et [i zarzavatul tocat. Toate se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. \ntr-un castron. småntåna [i pu]in` zeam` r`cit` din ciorb`. g`lbenu[urile. timp de un sfert de or`. tr`gånd tot lichidul. se las` la scurs. Se unge tava. Se presar` un praf de sare [i. se adaug` o lingur` de ulei. Se ia cu lingura din compozi]ie [i se modeleaz` mici gr`m`joare rotunde care se pr`jesc. se spal`. 200 g småntån` 50 ml o]et. Capul [i pulpa se cur`]` [i se taie \n buc`]ele. se scot. Se amestec` [i zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. care se freac` \mpreun` cu celelalte dou` g`lbenu[uri crude. m`rarul [i p`trun- Ciupercile se cur`]` [i se spal` \n ap` rece. cartofii. Piciorul [i [oriciul se pårlesc la flac`r`. se a[az` propor]ional buc`]ile de carne [i [orici. Cånd s-au \nmuiat. Se las` s` fiarb` pån` scad cam 3 l de ap`. Picioarele de porc se spal` bine. apoi se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. Se \mparte [i se \ntinde pe cele 4 foi. Compozi]ia ob]inut` se toarn` peste ciorb`. la foc domol. sare. ulei Carnea se taie buc`]i. Se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Usturoiul pisat se freac` cu o lingur` de sare. 2 p`stårnaci leu[tean. Ciorb` de cioc`nele 4 picioare de porc o ceap`. se potrivesc pl`cintele. t`indu-se felii sub]iri. care se \mp`turesc. piper Peri[oare cu småntån` 700 g carne o ceap`. 1 felie de påine alb` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 2 ou`. se spal`. Se spal` burta. s` se \mbibe cu unt. Se fierbe un ou tare. Se pune \n ap` rece de seara pån` diminea]a. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]` [i se freac` cu m`lai [i o]et. Dup` trei ore se scoate [i se taie felii sub]iri [i se pune iar la fiert \mpreun` cu celelalte felii de zgårciuri. la fel [i ceapa. 2 morcovi o ]elin`. Se formeaz` papana[ii.

peste el se toarn` supa strecurat` [i se presar` sare. Cånd s-a \nmuiat varza. dup` ce s-au fiert. se scoate carnea. Cårna]ii se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit` [i se pr`jesc \n ulei sau se frig pe gr`tar. [i o jum`tate de ceap`. ceapa [i ]elina se cur`]`. albu[ul de ou. piper. iar deasupra se a[az` un strat de felii de telemea [i se d` la cuptor. un praz 2–3 cartofi. Se recomand` s` se serveasc` \mpreun` cu cåte o por]ie de m`m`ligu]` [i cu ardei iute. se cur`]` carnea. un ou sare. piper [i o]et dup` gust. 100 g småntån` 2 linguri de orez 2 linguri de f`in` un ou. Ciorb` de peri[oare 400 g oase vi]el 250 g carne de vi]el 1 l bor[. orezul. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. varza alb`. se pune un ou. iar supa se strecoar`. toate tocate m`runt. Se aduna spuma. Se cur`]` de cotor. småntåna [i g`lbenu[ul de ou b`tut. \mpreun` cu zarzavaturile. apoi se spal` [i se scurge. Se adaug` bor[ul. 4 ou` 8 felii de franzel` 50 g unt. dac` este necesar. zarzavatul dat prin r`z`toare [i f`ina se c`lesc \n ulei. sare Ciorb` ]`r`neasc` de v`cu]` 500 g carne de vac` 300 g agurid` 1/4 varz` alb` o ceap`. cimbru Se bate brånza cu oul. \n ap` rece cu sare. Se pune pe foc [i. sare [i piper. Se toac` carnea. o leg`tur` de leu[tean o leg`tur` de m`rar. 300 g ro[ii 300 g småntån` 2 leg`turi de p`trunjel piper. apoi se toac` fidelu]`. un ou 3 ro[ii. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \n oala cu carne.fiert. cu garnitur` de legume [i hrean ras. piper [i p`trunjel tocat. s` se mai des`reze. Se adaug` buc`]elele de carne. Se modeleaz` peri[oare [i se fierb \n ciorba din care s-au scos oasele. Se adaug` oul. se taie \n buc`]ele. Agurida se Carnea se trece de dou` ori prin ma[ina de tocat \mpreun` cu o ceap`. |ntr-un vas. m`rarul. Se pune \n fiecare farfurie cåte un ochi. piper Ardei umplu]i cu carne 300 g carne de vit` 200 g carne de porc 2 kg ardei gra[i 100 g orez 200 ml ulei o ceap`. sarea [i piperul [i se adaug` cartofii fier]i [i ra[i. acoperindu-se cu capacul. sp`lat` [i t`iat` buc`]i se fierbe \n 1. piper pe toate p`r]ile \n ulei [i se a[az` \ntr-o crati]`. sare. p`trunjel verde 100 g småntån` Carnea cur`]at`. cånd \ncepe s` clocoteasc`. iar la sfår[it se presar` leu[teanul tocat [i se adaug` småntåna b`tut` cu g`lbenu[ul de ou. cimbrul. un ou 2 linguri de f`in` 100 g bulion. Se toarn` acest sos peste ardei [i se fierb cam 45 de minute. se sting cu bulion amestecat cu ap`. La sfår[it se adaug` p`trunjelul verde. se pun [i cartofii t`ia]i cuburi. Cårna]i cu varz` c`lit` 400 g cårna]i afuma]i 1 kg varz` murat` 150 ml ulei o lingur` de bulion sare. dizolvat \ntr-o lingur` de ap` cald`. 137 . usturoiul pisat. p`stårnacul. f`ina. o ]elin`. sarea. se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz` printr-o sit`. care a fost tocat` [i c`lit` \n ulei. op`re[te. Restul de ceap`. Carnea fiart` se serve[te separat. 2 cepe o ]elin` mic`. s` se c`leasc`. Se ad`ug` ro[iile t`iate felii [i se d` vasul la cuptor pentru \nc` 15 minute. Cånd sunt toate fierte. p`trunjel un morcov un p`stårnac. p`stårnacul. se toarn` o can` de ap` [i o linguri]` de o]et. Morcovii. sarea. piperul [i verdea]a tocat` [i se amestec` bine. Se scot picioarele. 20 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel sare. toate t`iate m`runt [i. se spal`. piper Se fierb \n ap` cu sare oasele sparte \mpreun` cu morcovul. la foc mic. Ou`le se bat cu småntåna [i se toarn` \ncet peste zeam`. sare. se pune bulionul. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu carnea. apoi se las`. Cartofi muntene[ti 150 g brånz` de vaci 100 g brånz` telemea de vac` 4 cartofi. se \nfierbånt` uleiul. piper. [i se pipereaz`. Se adaug` morcovul. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. se amestec` cu restul de ceap` ras`. |ntr-un vas. pån` ce carnea \ncepe s` se desprind` de pe os. Se acoper` cu felii de ro[ii.5 l ap` rece. Carnea se cur`]`. Se umplu ardeii cu compozi]ia de carne. se pr`jesc Varza se ]ine o jum`tate de or` \n ap` c`ldu]`. 50 g unt sare. se pune varza. iar zeama se strecoar`. una cåte una. prazul. un morcov un p`stårnac o ]elin` mic` o ceap`. La servit se adaug` småntån` [i verdea]`. ro[ia [i ardeiul. se mai adaug` sare. ]elina. un ardei gras o ro[ie. se d` prin sit` [i se pune dup` ce a fiert carnea. ]elina. Sup` de vit` cu ou` 400 g carne de vit` 2 morcovi. l`såndu-se s` fiarb` cåteva ore. se desfac foile. se spal`. l`sånduse pån` se \ncheag`.

.

.

peste ele buc`]ile de curcan [i feliile de [unc`. Se servesc cu sos de ro[ii sau cu diverse garnituri. Se 140 . sare. Se toarn` småntåna. p`trunjelul tocat m`runt. Separat. cartoful [i m`rarul [i se amestec` cu carnea tocat`. Se amestec` mereu. Ciulama de ciuperci 400 g ciuperci 100 g f`in` 600 ml lapte 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel. Se adaug` usturoiul tocat past`. Sl`nina [i [unca se taie \n felii. tocat m`runt. sarea [i piperul. |n zeama r`mas` se adaug` pu]in piper. se pun pe fund feliile de sl`nin`. un ou 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. cu usturoiul pisat. \ntr-o crati]` se \ncinge restul de unt. |ntr-o tigaie. Ciupercile se cur`]`. oul. se rumene[te u[or f`ina. Se modeleaz` chiftele turtite. se spal` [i se taie \n rondele. \mpreun` cu franzela. verdea]a tocat` m`runt. Se serve[te cald`. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat fin deasupra. Morcovul [i ceapa se cur`]`. Se toac` ceapa. oul crud. sare. Separat. Se serve[te cald`. se toarn` sosul peste chiftele [i se mai d` un clocot. Se serve[te cu m`m`lig`. rondelele de ceap` [i morcov. iar supa se strecoar`. o ceap` un ou. sare [i piper. dup` care se presar` sare. piper Se cur`]` carnea. Carnea tocat` [i miezul de påine se amestec`. apoi se adaug` carnea [i ciupercile. dup` care se adaug` ciupercile [i se presar` m`rarul. Dup` un sfert de or`. \n alt vas se fierbe laptele. se taie lame [i se c`lesc \ntr-o crati]` dou` linguri de unt \nfierbåntat. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` un sfert de or`. apoi se toarn` peste carne. un cartof 2 foi de dafin. \nmuiat` \n ap` rece [i stoars`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Carnea de curcan se cur`]`. eventual cu m`m`ligu]`. carnea se scoate. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. Ciulama de ciuperci cu carne de pas`re 500 g ciuperci 600 g carne de pas`re 100 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de småntån` o ceap` sare. se spal`. se adaug` ciupercile [i se potrive[te de sare [i piper.Chiftele marinate 250 g carne de vi]el 125 g carne de miel 125 g carne de porc 50 g miez påine alb` 100 g untur` 100 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. |ntre timp. cu o lingur` de ap`. se \nfierbånt` [i se pun ciupercile s` se \n`bu[e. se spal`. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. |ntr-un vas \nc`p`tor. piper Ciulama de ciuperci cu småntån` 600 g ciuperci 100 g unt 500 ml lapte 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. rasolul de vi]el. se trec prin f`in` [i se pr`jesc \n untur`. zah`rul. l`såndu-se s` se \n`bu[e. Se fierbe bulionul cu o]etul. sare. 2 linguri de f`in` 30 ml o]et. påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. se adaug` untul r`mas [i f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. se spal` bine \n mai multe ape. continuånd fierberea \nc` un sfert de or`. se spal` [i se tran[eaz`. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se presar` cu sare [i piper. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. Ciupercile se cur`]`. Se mai fierbe aproape o jum`tate de or`. o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Dup` ce scade cantitatea de ap` la jum`tate. Se omogenizeaz` compozi]ia [i. piper [i m`rar tocat m`runt. se spal`. Verdea]a tocat` se presar` deasupra. Ciupercile se cur`]`. se las` pån` se \ngroa[`. piper Ciulama 1 kg carne de pui 250 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel 300 g unt. amestecånd continuu. se tope[te jum`tate din cantitatea de unt. sare. apoi se toarn` restul de lapte. Cånd e fiart`. o linguri]` de zah`r un morcov. piperul [i foile de dafin. piper Curcan \n aspic 1 kg carne de curcan 200 g sl`nin` afumat` 150 g [unc`. 2 cepe 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. sare [i piper. se dizolv` f`ina \n 100 ml de lapte rece [i se pune \ntr-o crati]` cu o lingur` de unt \nfierbåntat. \ntr-un castron. piper Se fierbe carnea \n ap` cu sare. morcovul. Se mai ]ine pe foc s` dea cåteva clocote. piper Chiftelu]e din carne de porc 500 g carne macr` de porc 200 g franzel`. se spal`. se scoate carnea fiart` [i se a[az` pe un platou. sare. 2 c`]ei de usturoi m`rar. se stinge cu pu]in` sup` de carne [i se fierbe. al`turi de ceapa cur`]at`. un rasol de vi]el un morcov. cu måna ud`. se taie lame [i se c`lesc \n jum`tate din cantitatea de unt. se modeleaz` chiftelu]e rotunde. unt [i f`in` [i se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. care se dau prin f`in` [i se rumenesc \n uleiul fierbinte. sarea. piper. apoi se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. sare Se cur`]` carnea.

se condimenteaz`. Varza se toac` fin. se spal` bine [i se taie \n form` de lame. Inim` de vi]el cu småntån` 500 g inim` de vi]el 150 g småntån` o ceap` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. se adaug` ap` c`ldu]`. se spal`. se scurge bine [i se presar` cu sare [i piper. pres`råndu-se p`trunjel tocat deasupra. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. apoi se introduce la cuptor. un dovlecel 2 ardei gra[i. se adaug` sare [i piper [i se d` la cuptor \n tava cu unt [i pu]in` sup` de oase. Se amestec` maz`rea [i fasolea fierte cu restul legumelor. zeama se strecoar` [i se d` la rece. Friptur` de bibilic` la cuptor o bibilic` de 1 kg 120 g costi]` afumat` 400 g ciuperci 3–4 cartofi noi un m`r. sare. 300 ml sup` de oase zah`r. Carnea se cur`]`. se strope[te cu sup` de oase. la foc potrivit. se pipereaz` [i. salat` verde sare. \nso]it` de salat` verde. se cur`]` [i se taie \n felii. Se \mpletesc [uvi]ele de carne. se bat. Se adaug` costi]a t`iat` cubule]e [i op`rit`. iar al`turi se pun feliu]ele de carne. se taie buc`]i [i se garnise[te cu merele. apoi se pipereaz` [i se pun la gr`tar. 141 . pån` se fr`geze[te carnea. Se s`reaz`. o lingur` de f`in` 50 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. piper Bibilica se cur`]`. Se adaug` f`ina. sare. o ceap` o gulie. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. se taie \n cuburi mai mari [i se serve[te pe farfurii lång` buc`]ile de carne de curcan. apoi un strat de carne. Ceapa [i cartofii se taie rondele. Legume asortate la gr`tar 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 2 cartofi o ceap` mic` 100 ml ulei 1 l sup` de oase 50 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii un ardei gras sare. piper |mpletitur` de Muscel 400 g mu[chi de porc 400 g mu[chi de vi]el. Se r`stoarn` compozi]ia introdus` la cuptor pe un platou. se strope[te cu pu]in ulei [i i se adaug` condimente. piper Carnea. Se las` pe foc pån` cånd inima este fiart` suficient. momi]ele [i m`duvele se taie buc`]i.toarn` un litru de zeam` de carne [i un pahar de vin alb. piper Curcan la tav` cu sos de ciuperci 600 g carne de curcan 30 ml ulei 300 g ciuperci 50 g unt. \mpreun` cu sosul. dar se las` la cap`tul cel`lalt o band` de 12 cm. o vån`t`. dup` care se unge cu ulei [i se pune \ntr-o tav` uns`. |n momentul \n care ceapa \ncepe s` se \nmoaie. Se serve[te cu garnitur` [i sos. Cånd s-a \nchegat. astfel \ncåt. un fir de praz. Din timp \n timp. se strope[te cu zeama din tav`. Se presar` verdea]` [i se serve[te cu m`m`ligu]` cald`. Curcanul se a[az` pe un platou. la foc mic. verdea]a tocat` [i se d` un clocot [i se trece \n cuptor. vinul [i zah`rul. Se taie mu[chiule]ele få[ii. sare Inima se spal`. 200 g de fasole verde 200 g maz`re verde. cartofii [i ciupercile sotate separat. Se adaug` f`ina dizolvat` \n lapte [i se las` s` fiarb` \n`bu[it un sfert de or`. pån` se p`trunde bine [i se rumene[te la suprafa]`. se poate servi la mas`. se cur`]` ciupercile. |n timp ce se frige. se s`reaz` [i pipereaz` [i se rumene[te \n untur`. 200 g morcovi o ]elin`. cartofii fier]i pe jum`tate. se acoper` vasul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. se amestec` bine. pe lungime. ceapa cu sosul de ro[ii [i jum`t`]i de ro[ii. Tot \n aceea[i gr`sime se c`le[te ceapa. Jum`tate se a[az` \n ceaun. sferturile de mere cur`]ate de coaj`. dup` care se pune la \n`bu[it \ntr-o crati]` acoperit`. Bibilica se scoate. ca s` aib` få[iile de ce se ]ine. Cam la fiecare zece minute. \n care se mai toarn` o jum`tate de pahar de ap`. Se scot [i se c`lesc legumele t`iate cubule]e. 60 ml vin ro[u 80 g unt. amestecåndu-se cu restul. se unge cu unt. La sfår[it se toarn` vinul. la fiecare dintre capete s` stea banda net`iat` de mu[chiule]. apoi se pun la c`lit \n untul \nfierbåntat. dup` care se pune småntåna. unde se las`. momi]e [i m`duve [i iar legumele r`mase. dup` \nc` vreo cinci minute de fierbere domoal`. piper Carnea se cur`]`. cam o or`. ardei gras [i ro[ii. se s`reaz`. Ghiveci m`cel`resc 125 g piept de vit` 125 g momi]e de vi]el 125 g gåt de berbec 125 g m`duvioare 80 g piept de porc 100 g m`duv` os mare 3 linguri de untur` de la rinichi 300 g cartofi. sare. Cånd e gata. se stinge cu bulionul [i se adaug` sare [i piper. cu ulei [i ceap` cur`]at` [i tocat` m`runt. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar. 500 g ro[ii o leg`tur` de frunze de ]elin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 150 g bulion ro[ii 120 ml vin alb. o conopid` mic` 1/2 varz`. cåt s` acopere totul.

piper m`cinat. apoi un strat de carne. 5 ardei gra[i 4–5 ro[ii. p`trunjelul tocat m`runt. 2 linguri de orez 2 cepe. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Acestea se pun fiecare pe cåte o farfurie. Limba se fierbe \n ap` cu sare. se \nfierbånt` uleiul. sare Limb` cu sos 600 g limb` de vac` f`r` [lung un morcov. piper Måncare de fasole verde cu carne 250 g carne de vit` 300 g fasole verde 50 ml ulei de floarea soarelui 2 cepe. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i cu salat` de ro[ii sau de varz` alb`. piper [i zeam` de l`måie dup` gust. o ceap` o r`d`cin` de ]elin` 40 g salat` verde. sare. 1 kg spanac. ciupercile tocate fin. crati]a se d` pentru 10–15 minute la cuptor. dup` gust. 400 g maionez` 3 castrave]i mura]i. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. piper Limb` cu soté de ciuperci 800 g limb` de vac` 500 g ciuperci. o l`måie. Se presar` sare [i piper. sare. dup` care se adaug` \n oala \n care fierbe limba. Dup` 5–7 minute. ciupercile aranjåndu-se de jur-\mprejur. apoi se c`lesc \n 30 ml ulei. apoi se toac` m`runt. altul de varz`. Se toac` cepele [i carnea. sare. se presar` cu sare [i piper [i se pr`jesc \n restul de ulei. 3 ro[ii 8 felii de franzel` 50 g unt. piper Ou`le se bat \mpreun` cu f`ina. Se \nfierbånt` 50 ml de ulei \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile. iar deasupra se toarn` sosul de maionez`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. |ntr-o crati]`. apoi pasta de ro[ii [i ardei. o]et [i sare. pån` se leag`. se taie felii [i se pune la fiert cu morcovii. se cur`]`. se las` pån` se r`ce[te. piper. ciupercile se cur`]`. Feliile de limb` se pun pe platou. Ceapa. se c`le[te usturoiul. 100 g småntån` 100 ml sup` de carne 100 ml ulei o linguri]` de past` de ro[ii o linguri]` past` de ardei cimbru. dup` care se potrive[te sosul de sare [i piper [i se ia de pe foc. Se adaug` bulionul. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. se \ncinge untul [i se rumenesc. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei. timp de un sfert de or`. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. se acoper` cu cåte o por]ie de jum`ri. feliile de franzel`. s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. Ou`le se sparg. pån` se \ncheag` ou`le. apoi se pune spanacul. Cånd este aproape gata. se spal` \n mai multe ape. Se pun felii de ro[ii [i ardei [i un strat de varz` tocat` \n crati]a uns` cu ulei. Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. iar deasupra se toarn` sosul [i se presar` p`trunjelul tocat . 10 ml o]et 20 g unt. 2 ou` 2 linguri de mu[tar 2 p`trunjel verde o]et. se taie \n felii [i se a[az` pe un platou. sarea [i piperul. cam zece minute. Måncare de varz` la cuptor 500 g carne de porc o varz`. Ou`le se bat bine. cur`]at` de a]e [i sp`lat`. se adaug` ca[cavalul ras. astfel \ncåt ultimul s` fie de varz`. morcovul. sare. se scurge. se scoate. Se servesc calde. piperul [i mu[tarul. amestecånd mereu. se stinge cu pu]in` ap`. 3 linguri de bulion 200 g de ciuperci o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g piure de cartofi. sare. cu o buc`]ic` de unt deasupra.Jum`ri cu sos de ro[ii 8 ou` 100 ml ulei. cu piure de cartofi al`turi. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. sarea [i piperul. dup` care se pune din nou s` fiarb`. se taie \n cubule]e [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. Se serve[te fierbinte. Se serve[te rece cu frunze de salat` verde. piper Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. piper Jum`ri romåne[ti 8 ou` 200 g unt 100 g sl`nin` afumat` 100 g ca[caval. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi feliu]ele de sl`nin` [i ou`le. apoi se toarn` \nceti[or \ntr-o crati]` cu ap` clocotit`. sare. pe ambele p`r]i. Se fierb pån` se \ncheag` albu[ul. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. 25 ml ulei 4 c`]ei de usturoi. se adaug` orezul fiert. se scoate. ardei [i ro[ii. adaug` fasolea verde. Cånd este fiert suficient. Maioneza se amestec` treptat cu castrave]ii cur`]a]i de coaj` [i semin]e [i t`ia]i m`runt. se scot cu spumiera [i se pun peste spanac.tarhon |ntr-o tigaie \ncins` se c`le[te ceapa cur`]at` [i tocat` \n pu]in untdelemn. tarhonul [i p`trunjelul t`iate m`runt. |ntre timp. ceapa [i ]elina t`iate felii. |n alt` tigaie. se cur`]` bine. pe rånd. pe o farfurioar`. Apoi se Se cur`]` spanacul. o]etul. sare [i piper. se spal` [i se taie \n sferturi. 142 . Se toarn` supa [i småntåna [i se d` la cuptor. Carnea se spal`. se tran[eaz` \n buc`]ele mici [i se adaug` la pr`jeal`. Ochiuri romåne[ti cu spanac 8 ou`. Limba se spal` \n mai multe ape. Se amestec` tot timpul cu furculi]a. Cånd limba este fiart` suficient. \n care s-a dizolvat o lingur` de sare. Dup` o jum`tate de or`.

Cånd d` \n clocot. se cur`]` [i se paseaz`. cåteva boabe de piper. Cånd pulpa \ncepe s` se rumeneasc`. l`såndu-se. fierbånd o]etul \mpreun` cu o can` de ap`. piper Se toac` m`runt o ceap`. sare. din cånd \n cånd. piper. la foc mic. se spal`. untul. cu cåteva linguri de marinat` [i o lingur` de småntån`. oasele se fierb \ntrun litru de ap`. Se a[az` pulpa \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. pres`rånd sare [i piper dup` gust. cu compozi]ia rezultat`. Se \ndep`rteaz` codi]ele. cimbru. se piseaz` usturoiul [i se pun. 4 linguri de orez. s` se fezandeze. se Ra]` s`lbatic` fript` o ra]` s`lbatic` de m`rime potrivit` 100 g sl`nin` 50 ml o]et o lingur` de småntån`. Dup` aceea. piper Se taie puiul buc`]i care se rumenesc \n untur`. Se prepar` o marinat`. se unge bucata de pulp` de porc. 10 ml o]et o c`p`]ån` de usturoi. apoi se omogenizeaz` cu un ou. Se c`le[te f`ina \n untura de la pui. jum`tate din ceapa tocat`. tocate m`runt. tocate m`runt. Se adaug` bulionul. foi de dafin ienibahar Se aleg frunze de vi]` potrivite ca m`rime. se adaug` ro[iile. Pulp` de porc cu verde]uri 800 g pulp` de porc 100 g costi]`. se scoate [i se serve[te \mpreun` cu sosul din tav`. o ceap` 200 ml ulei. 60 g bulion 100 ml ulei. 3 ro[ii 2ardei gra[i. Se d` tava la cuptor. S`rm`lu]e \n foi de vi]` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 250 g frunze de vi]` fragede un ou. pentru c` se fierb foarte greu. se spal` bine \n mai multe ape. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Carnea se toac`. cu sucul l`sat. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul. Atunci cånd ra]a este rumenit`. mu[tarul. la foc moderat. Se d` la cuptor. 50 ml vin alb o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. peste fiecare din ele punåndu-se cåte o felie de ro[ie [i p`trunjel tocat. cu sosul. astfel \ncåt s` se ob]in` cam 800 ml sup` de oase. Se omogenizeaz`. Se adaug` sare [i piper. se pune ra]a \ntr-o tav`. sare. apoi se stinge cu vinul [i se condimenteaz` cu sare. se a[az` buc`]ile de crap. \mpreun` cu costi]a. restul de ceap` [i verdea]a. 4 c`]ei de usturoi 50 ml ulei. se scurg [i se amestec` bine cu oul. |ntre timp. s` fiarb` \n`bu[it. o ceap`. m`rar p`trunjel. orezul ales [i sp`lat. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. pu]in ienibahar [i coaja de la o l`måie. Se las`. Ra]a se cur`]` bine. cimbru. se stinge cu sup` [i se las` s` fiarb`. Se poate servi atåt cald`. sare [i 143 . Se cur`]` ceapa [i ardeiul. cåt [i rece. piper boabe piper m`cinat. se adaug` morcovul [i ceapa tocate. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. se taie \n felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. se ia de pe foc [i se toarn` peste ra]`. timp de un sfert de or`. un sfert de or`. piper. iar la sfår[it se presar` deasupra verdea]a tocat`. t`iat` \n buc`]ele. Se toarn` acest sos \ntr-o tav`. se stinge cu o]etul [i se toarn` peste carne. piper Se cur`]` [i se spal` pe[tele. la foc moale. l`sånd-o astfel. boia dulce c`le[te \n untur`. stropindu-se. m`rar [i p`trunjel. 100 g untur` o lingur` de f`in`. Se mai las`. 25 g unt o lingur` de mu[tar 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. cam o or`. la foc potrivit. 2 cepe 2 ro[ii. dup` care. t`iat` m`runt. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. Ostropel de pui 800 g carne de pui un morcov. s` se c`leasc` \n ulei \ncins. timp de dou` zile. cåteva foi de dafin. Usturoiul se toac`. apoi se scot. nu din cele mari. o l`måie sare. la foc potrivit. boia [i usturoi pisat.Plachie de crap 600 g crap proasp`t 2 cepe.

Se umplu foile de vi]` cu toc`tura [i se pun \ntr-o crati]`. luånd cåte o mån`. apoi se adaug` peste legume [i rasol. ceap` [i ]elin`. Salat` preparat` iarna 3–4 cartofi 3 castrave]i mura]i 2 ou`. cu ro[iile felii [i zeama de carne [i f`ina rumenit` [i se pune totul peste zarzavat. sp`late [i t`iate \n felii. un p`stårnac cimbru. dup` gust. p`stårnacul [i pu]in p`trunjel. se taie \n rondele [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. cimbru Se cur`]` varza de foile ve[tede de la suprafa]`. se strecoar` [i se r`ce[te. o lingur` de unt 3 linguri de småntån` un ou. Se toarn` peste sarmale. se adaug` vinul. Se sting cu o]et. Cånd tocana este gata. aproximativ o jum`tate de or`.piper. sare Cartofii se cur`]`. se adaug` la carne [i se mai fierb cam 20 de minute. Carnea de miel se op`re[te. se toarn` sosul de småntån`. cartofii. Compozi]ia se bate pån` devine pufoas` [i se adaug` m`rarul tocat m`runt. Se fierbe 2–3 ore. se amestec` [i se ia de pe foc. sp`lat` [i t`iat` \n feliu]e. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. o ceap` 100 ml ulei. s` se \nmoaie. amestecånd mereu. Se taie sl`nina [i se pune la pr`jit \n unt cu restul de morcovi. Se pr`jesc \n ulei la foc mic. se spal`. se adaug` costi]a. se adaug` f`ina. se taie \n buc`]i mici [i se presar` cu sare. sarea [i zeama r`mas`. Ceapa [i ardeiul se cur`]`. apoi se pun ro[iile. se completeaz` cu ap` c`ldu]` [i se las`. \n ap` rece [i pu]in` sare. t`iat` \n få[ii. precum [i 10–15 boabe de piper. apoi se scot [i se las` la 144 . Piure de urzici 1 kg urzici o r`d`cin` de hrean o leg`tur` de m`rar verde o ceap` 2 linguri de f`in` 1/2 cea[c` ulei. Se bate oul cu småntåna. Se completeaz` cu o jum`tate de can` de ap` cald` [i se las` pån` fierbe varza. dup` gust. piper boabe. \n`bu[ite \n ulei cu pu]in` ap`. pe rånd. se pun carnea. se las` cåteva minute. cu 3 l ap`. se spal`. Se d` vasul la cuptor. se adaug` varza. usturoiul pisat. Se adaug` sosul [i se las` s` fiarb` cam 1 or`. se fierb. Se sting cu 30 ml vin. se paseaz` prin strecur`toare. Carnea se taie \n få[ii. apoi se fierbe separat. [i se presar` m`rarul. aproximativ o or`. Tocan` m`cel`reasc` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 50 g costi]` afumat` 500 g cartofi 60 ml ulei o lingur` de bulion 2 cepe 50 ml vin alb 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. piperul [i cimbrul. piper 20 ml o]et 300 g rasol de vac` 2 linguri de untur` de porc un fir de praz un morcov o ]elin`. la foc potrivit. o leg`tur` de m`rar sare. se adaug` sare [i piper. piper m`cinat Stufat de miel 200 g carne de miel 2 cepe verde 100 g untur` 30 g usturoi uscat ceap` uscat` usturoi verde. cur`]at`. 2 linguri de f`in` 2–3 ro[ii. Cånd devine transparent`. apoi se \n`bu[` \n unt \ncins [i o lingur` de ap`. Oasele se ]in la cuptor. se cur`]` cartofii. sare Sufleu de cartofi cu carne de vit` 400 g cartofi 200 g pulp` de vit` Carnea se cur`]`. ardeiul. un cui[or 40 g sl`nin` de porc 15 g unt. ceap` [i ]elin`. fin tocat. se taie \n felii [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Spre sfår[it. piper. o ceap`. se scurg [i se re]ine pu]in` zeam`. iar deasupra se pun feliu]ele de ro[ii. piper Varz` c`lit` 1 kg varz` dulce 4–5 ro[ii. apoi se adaug` ceapa verde [i usturoiul. piper Cartofii se fierb \n coaj` 30–40 de minute. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. o ceap` de ap` 2 gogo[ari mura]i 50 g m`sline verzi 10 ml ulei. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se fierbe pån` r`måne 1 l zeam`. pe foc potrivit. Separat. Se serve[te cu hrean. o foaie de dafin. se spal` [i se toac` m`runt. fiind folosi]i ca garnitur`. 10 ml o]et 100 g maionez` o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Cånd s-a \nmuiat. se spal` [i se taie fidelu]`. sarea. se taie buc`]i [i se pr`je[te \n untur`. bulionul. ceapa. se completeaz` cu ap` [i se las` la cuptor s` scad`. apoi se las` cam 30 de minute. se spal`. se face un sos din ceap` tocat` [i f`in`. Se presar` cu sare. t`iate buc`]i. Dup` acest interval de timp. un ardei gras o ro[ie. se spal`. se mai condimenteaz` cu sare [i piper. se stoarce. se fr`månt` bine cu måna. Ceapa se cur`]`. cu p`trunjel tocat deasupra. Se adaug` rasolul de vac` \n buc`]i mici. Se \n`bu[` \n untur` prazul [i 3/4 din cantit`]ile de morcov. |ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Ceapa uscat` se c`le[te \n untur`. sare. |ntre timp. Urzicile se cur`]`. Se adaug` ceapa.

.

f`ina. apoi se pun \ntr-un castron. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. se dau prin sit` [i se pun \ntr-un castron. \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. apoi se scot. se presar` cu sare [i se las` 20 de minute acoperi]i cu un capac. g`lbenu[urile. se scot [i se cur`]`. carnea cu ciupercile. se scurg. 146 . orezul. apoi se toarn` compozi]ia pe o plan[et` uns` cu unt [i se las` pån` se r`ce[te. amestecånd bine. unul cåte unul. sare. 2 cepe 2 linguri de orez. La råndul lor. \ntr-un castron. se las` pån` se r`cesc. |ntr-o tigaie. Castrave]ii [i gogo[arii se toac`. o or` [i ceva. cu zah`rul vanilat. f`cånd un piure. Se potrive[te gustul de sare [i se paseaz` sosul prin sit`. sare Salat` de ardei cop]i 1 kg ardei gras 100 ml ulei 50 ml o]et. se adaug` ro[iile t`iate sferturi [i ap` [i se las` s` fiarb` o or`. la foc moderat. apoi Zah`rul se bate cu uleiul [i se adaug` bicarbonatul dizolvat \n zeama de l`måie. sare Se spal` ardeii. \mpreun` cu orezul ales [i sp`lat \n mai multe ape. Se amestec`. Se stinge cu bulion. se zvånt` [i se pun la foc pe o tav` \ncins`. se adaug` ulei. ciupercile se cur`]`. piper piureul de castane. ad`ugånd treptat uleiul. praful de copt. Cor`bioare 2 ce[ti de ulei 4 linguri de zah`r 250 g nuci sau migdale m`cinate zeama de la o jum`tate de l`måie o linguri]` de bicarbonat 1 kg f`in` 300 g zah`r pudr` Sos muntenesc 2 linguri de f`in` o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de past` de tomate 5 ro[ii. Se dau la cuptor. sare Carnea se d` prin ma[ina de tocat. Ceapa se cur`]`. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn. pus` la foc mic. M`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. apoi. de asemenea. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. verdea]a tocat`. pres`rate cu 200 g zah`r. Jum`tate din ele se piseaz` bine [i se amestec`. se \nfierbånt` o lingur` de unt. se scot g`lbenu[urile. cu o lingur` de unt. 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel.r`cit. dup` care se toac` la ma[in`. Ou`le se fierb tari [i cånd s-au r`cit se paseaz` cu furculi]a. 6 ou` o lingur` de pesmet 2 linguri de zah`r pudr` Se fierb ou`le tari. Apoi se cur`]` de coaj`. ceap` sau praz. Se sting cu o jum`tate de can` de ap` rece. Se serve[te t`iat \n felii dup` ce s-a l`sat la r`cit. se scot såmburii. \ntorcåndu-se pe toate fe]ele. apoi se serve[te. Castane pr`jite 40 castane 100 g unt. Ceapa se cur`]` de coaj`. se adaug` dou` linguri de zah`r [i f`ina. se spal`. apoi se las` s` fiarb` \n`bu[it pån` se umfl` orezul. ou`le b`tute. amestecånd mereu. sarea [i piperul. Se ob]ine un aluat moale din care se modeleaz` cornule]ele cu måna. se fr`månt` bine [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. Se c`le[te f`ina \n ulei. se ad`ug` nucile [i f`ina. Sos de tarhon 2 leg`turi frunze de tarhon 2 g`lbenu[uri de ou 100 ml ulei sucul de la o l`måie o lingur` de ap`. dac` se folose[te pentru a umple ro[ii. iar deasupra se presar` cire[ele. Se adaug` sarea [i sucul de l`måie. iar cånd se scot. Se freac` untul cu restul de zah`r tos. Cire[ele se spal`. albu[urile b`tute spum` [i un praf de sare. dup` ce a fost cur`]at`. o]etul. Verdea]a se spal` si se toac` fin. se spal`. Se toarn` \ntr-un bol [i se d` 2–3 ore la frigider. se las` la scurs. se spal` [i se toac` m`runt. Toate aceste ingrediente se omogenizeaz` cu maioneza. scurse de zeam`. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. 2 ou`. se adaug` ceapa tocat` m`runt [i se mai c`lesc \mpreun` cåteva minute. Se formeaz` un sos care se folose[te la salate. Dup` un timp. pån` se coace. \nf`[urat \ntr-un [ervet curat. Dup` ce s-au \nnegrit. Se fierbe cåteva minute. Umplutur` de ciuperci cu carne pentru legume 400 g ciuperci 600 g carne macr` de porc vit` sau pas`re. se pudreaz` abundent cu zah`r pudr`. Se cur`]` apoi de coaj` [i se toac` \n form` de p`tr`]ele mici. piper [i. sare Castanele se coc \n cuptorul bine \ncins. Se d` la cuptor. Se toarn` g`lbenu[urile. sare. cånd se \nmoaie. Se omogenizeaz`. se pun \ntr-o crati]`. o]et [i sare dup` gust. se a[az` \ntr-un castron. frunzele de tarhon tocate m`runt [i apa. Restul de castane se \mbrac` \n acest aluat. Cozonac cu cire[e 400 g f`in` 300 g zah`r tos 100 g unt 2 ou` 3 linguri de cacao 100 ml lapte 500 g cire[e pietroase un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat. se dau prin pesmet [i se pun \ntr-o tigaie. 100 g f`in` 2 linguri de zah`r tos. uleiul. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile. ceapa.

Se pune zeama de l`måie. se toarn` romul. Mierea se amestec` bine cu zah`rul [i cu ou`le. Petalele. pån` cap`t` o consisten]` nici moale. un vårf de linguri]` de bicarbonat [i unul de sare. [i o]etul se presar` un pic de sare. se presar` cu zah`r [i un praf de sare. 300 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat sifon. \ntr-un castron \nc`p`tor. ou`. Se adaug` cojile [i se las` iar`[i la fiert. care a fost \n prealabil uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu f`in`. se a[terne umplutura. care se sub]iaz` cu lapte. ca s` prind` aer. Se continu` fierberea pån` ce siropul este bine legat [i se pune \n borcane. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se pun \n farfuriu]e. apoi se scot la scurs. Dup` ce se omogenizeaz` din nou. dup` care se adaug` [i miezul de nuc` [i f`ina. Pl`cint` cu dovleac 500 g f`in` 200 g margarin` 20 ml o]et 20 g pesmet 1 kg dovleac 100 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat. Fier]i. sare Mere \n aluat de cl`tite 8 mere mijlocii 100 g zah`r pudr` 100 ml ulei 100 g f`in` 2 ou`. apoi se \ntinde o foaie de grosimea degetului [i se taie. se acoper` cu o hårtie de copt. Se cur`]` merele. se taie felii [i se trec prin compozi]ia de mai sus. Se pune pe foc o crati]` uns` cu untur`. T`i]eii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se coc cl`titele pe ambele p`r]i. se omogenizeaz` [i se fr`månt`. se las` un sfert de or` s` stea. se scurg [i se spal` cu ap` c`ldu]`. apoi se scurge [i se amestec` bine cu zah`rul vanilat. pe plit`. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. ad`ugåndu-se apoi petalele frecate cu sare de l`måie. Fursecuri cu rom 100 g zah`r pudr` 100 g f`in` 150 g miere 150 g miez de nuc` 2 ou`. apoi se acoper` cu cealalt` foaie. se \ncorporeaz` [i praful de copt. sare Dulcea]` din coaj` de pepene 200 g coaj` groas` de pepene verde 200 g zah`r 2 linguri de zeam` l`måie Mere „\nc`l]ate“ 1 kg mere 250 g f`in` 4 ou` 250 ml lapte 125 ml ulei 3 linguri de zah`r 100 g zah`r pudr`. La servire se presar` cu zah`r pudr`. se \ntinde [i se \mp`ture[te de cåte dou` ori. se pune deoparte pentru 30 de minute ca s`-[i lase zeama. se mai dau cåteva clocote [i se toarn` \n borcane. iar la sfår[it se toarn` un sfert de pahar de sifon sau de ap` mineral` [i se omogenizeaz`. Cånd se scot. Se serve[te simplu. Dovleacul se d` pe r`z`toare. Se adaug` zah`rul \n ap` [i se fierbe un sirop. Se d` la cuptor. la foc moderat. Påine pentru ceai 250 g f`in` 150 g zah`r 3 ou` 100 ml lapte 20 g unt bicarbonat alimentar. Se amestec` bine [i. iar la sfår[it se toarn` [i albu[urile. nici tare. apoi se d` prin ma[ina de tocat. cu nuci pisate sau fri[c` pe deasupra. care se pun la fiert \n 1. b`tute spum`. se a[az` \n ea un rånd de t`i]ei. cu gura unui p`h`ru]. Crati]a se bag` \n cuptor 15–20 de minute. se freac` cu sarea de l`måie. terminånd deasupra cu t`i]ei. sare Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in. cånd s-a omogenizat. Se amestec` f`ina cu ou`le [i un praf de sare. 50 ml rom un plicule] de praf de copt Din f`in`. apoi se bate aluatul de mas`. Din apa cu care s-au op`rit se pun 750 ml la fiert cu zah`rul. se toarn` \ntr-o tav`. Se unge o tav` cu margarin`. F`ina se dizolv` \n lapte [i se amestec`. cu zah`rul. apoi se d` la rece pentru 5–6 ore. Cånd magiunul este prea tare se sub]iaz` cu pu]in` ap`. Se op`resc \ntr-un litru de ap` [i se pun \ntr-un tifon ca s` se scurg`. apoi se adaug` laptele. Se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. f`r` a le strivi. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. sare Se taie coaja de pepene cubule]e. Se pr`jesc \n uleiul fierbinte. pe toate p`r]ile. pu]in cåte pu]in. 147 . altul de magiun. cur`]ate [i sp`late. se omogenizeaz`. zah`r [i sare se prepar` o coc` de cl`tite. g`lbenu[urile. se taie \n felii de cåte 5 milimetri grosime care se dau prin compozi]ia de cl`tite ob]inut` mai devreme [i se pr`jesc Se freac` margarina cu f`ina. se presar` cu pesmet [i se d` la cuptorul \ncins.Dulcea]` de trandafiri 300 g zah`r 150 g petale de trandafiri pentru dulcea]` sare de l`måie Lictar cu magiun 400 g t`i]ei o cea[c` mare de magiun o lingur` de untur` sau unt pe ambele fe]e \n tigaia cu ulei \ncins.5 l ap`. li se scot semin]ele. s` se rumeneasc` la foc potrivit. se fr`månt` bine aluatul ob]inut. se \ntinde o foaie.

la foc moale. topite \ntr-un vas la foc potrivit [i r`cite. apoi se fr`månt` bine [i se Portocalele se storc. se acoper` cu o coal` de hårtie. Pr`jiturele cu glazur` de cacao 400 g unt 400 g zah`r. Gelatina se pune \ntr-un vas cu ap` [i se las` pån` ia o form` moale. se \mparte aluatul \n dou`. solu]ia de drojdie. iar la sfår[it se pun albu[urile b`tute spum` [i se ob]ine o compozi]ie omogen`. Din untul. un ou. apoi se pun foile [i se coc. |ntre timp. se pun g`lbenu[urile \ntr-un castron \mpreun` cu zah`rul.Pl`cint` pripit` 500 g f`in` 500 g brånz` de vaci 100 g unt 100 g zah`r farin 2 linguri de zah`r tos 150 g untur` 4 ou`. Se bag` \n cuptor la foc potrivit. Se servesc stropite cu miere. 148 . Aceasta se pune \ntr-o crem` format` din lapte fiert. Se pune f`ina \n ploaie. se \ntind foi de m`rimea t`vii [i se ung cu unt. untul [i f`ina [i se freac` pån` se ob]ine o crem` pufoas`. Se adaug` 3 linguri de cacao [i apoi untul. Se a[terne prima foaie \n tava uns` cu unt. cu 3 ou` \ntregi. ad`ugånd g`lbenu[urile b`tute spum` cu furculi]a. cu zah`rul [i cu mierea. o portocal` 2 linguri de miere sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. se scot [i se las` pu]in s` se r`ceasc`. dup` care se pun \ntr-un vas cu 1/3 din cantitatea de zah`r [i se las` pe foc. Se unge o tav` cu ulei [i se coc pe rånd dou` p`r]i de blat. 50 g unt o linguri]` de bicarbonat alimentar Se freac` zah`rul cu drojdia. s` creasc`. Se spal` c`p[unele. pu]in cåte pu]in. omogenizåndu-se. l`såndu-se pe foc pån` se formeaz` o past`. Se las` la c`ldur` un sfert de or`. 6 g`lbenu[uri. Pr`jiturele pentru ceai 400 g f`in` 15 g drojdie 100 g zah`r pudr` 150 ml lapte 50 g unt. un praf de copt 120 ml ulei Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. p`stråndu-se sucul. Se dizolv` bicarbonatul \n pu]in suc de portocale. un ou 75 g stafide. Se amestec`. la foc moderat. Sufleu de c`p[une 300 g c`p[uni 300 g zah`r 7 ou`. apoi se \ntinde \n dou` foi. 200 g cacao trece \ntr-un castron uns cu unt. ob]inånd o crem` care se \ntinde \ntre cele dou` foi. se pune pe plan[et`. ob]inånd un aluat sf`råmicios. aproximativ 90 de minute. iar deasupra se Se freac` spum` 125 g unt cu 125 g zah`r. se amestec`. dup` care se d` la cuptor. |ntre timp. puse s` fiarb` pe foc m`ri[or cu pu]in` ap`. laptele c`ldu]. circa 40 de minute fiecare. cacaua [i zah`rul r`mase. \ntr-o gropi]` f`cut` \n mijloc. |ntre timp. care se \ntinde uniform peste pr`jitur`. amestecat cu 3 ou` [i 300 g de zah`r. Dup` aceea. dup` care se adaug`. Se decoreaz` cu feliu]e de portocal` [i kiwi [i se d` la rece. Se unge o tav` cu unt. 100 g de zah`r [i zah`rul vanilat. Se amestec` din cånd \n cånd. 100 g unt o lingur` de f`in` Pr`jitur` cu ciocolat` alb` 110 ml ap` 60 g gelatin` 250 g ciocolat` alb` 830 ml fri[c` din comer] 600 g zah`r 12 ou` 280 ml lapte 100 g feliu]e de portocal` 100 g feliu]e de kiwi un plicule] de zah`r vanilat 200 g f`in`. scor]i[oar` Turt` dulce cu suc de portocale 250 g f`in` 500 g zah`r 125 g miere 2 portocale zemoase. \n alt castron se amestec` f`ina cu un praf de sare [i pu]in` scor]i[oar` m`cinat`. s` fie limpede. umplåndu-se cu o crem` din 100 ml fri[c` [i ciocolat` alb`. apoi una din p`r]i se taie \n dou`. \n ploaie. precum [i restul sucului de portocale. \ncorporåndu-se \n final f`ina. 100 g unt. se ung cu ou b`tut [i se dau la cuptor un sfert de or`. separat. apoi se adaug`. se presar` cu stafide [i coaj` ras` de portocal`. care se strecoar`. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Se omogenizeaz` compozi]ia cu 50 g cacao. amestecånd. se las` la r`cit. rånd pe rånd. se acoper` cu un prosop ud [i se las` 90 de minute la c`ldur`. apoi se pudreaz` cu zah`r farin. sare [i o]et. Se amestec` cu 300 g de fri[c`. l`såndu-se s` se \nt`reasc`. unde se las`. iar 150 g zah`r se freac`. dup` care se toarn` f`ina. dup` care se las` s` se r`ceasc`. o linguri]` de o]et o linguri]` de sare adaug` o nou` foaie [i se \ntinde crema cu lapte. se cur`]` de codi]e. Dup` aceea. untur`. se toarn` brånza amestecat` cu ou`le r`mase [i zah`rul tos [i se acoper` cu a doua foaie stropit` cu unt. apoi se bat cu 200 g zah`r. se face glazura. Blatul pe care s-a ad`ugat crema de ciocolat` alb` se pune pe o tav` rotund`. Se toarn`. [i peste ultima foaie ad`ugat` se toarn` restul de fri[c` printr-un cornet confec]ionat din celofan. 200 g f`in` 9 ou`. Se adaug` untul. se fac bilu]e cåt nuca. apoi. Se amestec` bine \n vasul cu c`p[uni. se freac` spum` 225 g unt. Se d` la cuptor. Cånd sunt gata.

.

numele ei derivånd din „placenta“. Månc`ruri frecvent preparate mai sunt: ciorbele de praz. la ]est „}esturile“ de lut (oale de p`månt) folosite \n Oltenia dateaz` \nc` de pe vremea romanilor. deci. ciobanii aruncau turta \n mijlocul turmei [i f`ceau pronosticul: turta c`zut` cu fa]a \n sus era semn bun. f`r` usturoi. Pentru a afla dac` le va fi bine sau r`u oilor peste aproximativ 21 de s`pt`måni. Datorit` acestui fapt. cårn`ciorii oltene[ti. gutui. se folose[te adesea carnea de porc sau pe[te [i ceva mai rar carnea de vit` [i vånatul. lobod` sau [tevie. durata de gesta]ie a ovinelor. corcodu[e. struguri [i altele. Ciorba de burt` este preferat` aici cu hrean [i o]et. mere. Modul de preparare este simplu. de s`rb`toarea Sfin]ilor Mihail [i Gavril. care se prepar` cu un anumit dichis. ciorba de pas`re cu legume. Pl`cinta este. femeile petrec [i se osp`teaz` din bel[ug cu måncare [i b`utur` [i stropesc ]estul cu vin. tot o mo[tenire roman`. iar verde]urile folosite cu predilec]ie sunt p`trunjelul. Aceast` credin]` se mai p`streaz` [i ast`zi \n unele sate din Oltenia. ro[iile umplute cu orez. [tevia. Foarte apreciat` \n aceast` zon` este carnea de oaie. pe[te. vi[ine. \ncet cu lene. ciulamaua de pui. un procedeu de frigere a c`rnii \ntålnit numai \n Oltenia. de caise. care se asorteaz` foarte bine cu vinurile din regiunea Dr`g`[ani. legume. [tirul. saramura de pe[te [i. \n care predomin` ardeiul iute. gospodinele \[i stabileau o zi \n care f`ceau ]esturi pentru tot anul. ele cred c` au dreptul s` se poarte brutal cu b`rba]ii. este m`m`liga pe paturi de fructe [i turta arie]ilor – o coptur` de m`lai sau f`in` preparat` \n ziua de 8 noiembrie. piersici. turta c`zut` cu fa]a \n jos era semn r`u. loboda. |n aceast` zi. un comentator al buc`t`riei romåne[ti afirma c` \ncercarea månc`rurilor oltene[ti este un act de curaj.cu carne. cire[e. Deoarece erau extrem de fragile [i se sp`rgeau u[or. preg`tit \n special de c`tre c`lug`rii de la m`n`stiri. care \nseamn` „pung` umplut`“. Deliciul preparatelor din carne este \ns` „oaia la groap`“. se \nvårte pe frigare/ {i g`lu[tele cu clocot \n ulcele se sf`desc“. prazul umplut. 150 . redat cu m`iestrie \n folclorul local: „Mielul gras. adesea rezumåndu-se numai la fierbere. Måncarea este servit` \n str`chini sm`l]uite al`turi de ulcioare pline cu rachiu. prune. denumit` simbolic Ziua ]`stelor sau Ropotinul ]`stelor. prazul. de agurid`. Ca desert. frunzele de potbal [i p`p`dia. nu \n ultimul rånd. Tr`s`tura caracteristic` a buc`t`riei din aceast` zon` este condimentarea excesiv`. brånz` [i legume. de [tevie. cånd are loc \mperecherea oilor cu berbecii. Sunt apreciate ciorbele acrite cu zeam` de varz` sau suc de ro[ii.Måncare iute. |n buc`t`ria olteneasc` se prepar` foarte multe ciorbe de pui. |n aceast` zi. se prepar` diverse dulce]uri [i [erbeturi de fructe – de nuci verzi. Un alt deliciu. despre care se spune c` \[i preg`teau \n acest fel pl`cintele cu diverse umpluturi . tochitura olteneasc`. praz. leu[teanul.

.

Potelu Severinului: Halânga (Dealu Viilor). Poiana Mare Dacilor: Jiana.Festivaluri gastronomice Mehedin]i Baia de Aram` S`rb`toarea liliacului – mai Festivalul zaib`rului [i al mujdeiului – toamna Gorj Bumbe[ti Jiu Cântecul mun]ilor – începutul lui august Drobeta Festivalul Obiceiurilor mehedin]ene – iulie Novaci Urcatul oilor la munte – a treia duminic` din mai Marga. Corcova Centre independente: Dr`g`ne[ti-Olt 152 . Iancu Jianu. Segarcea. Vra]a Dealurile Craiovei: Banu M`r`cine. jocului [i portului popular – 15 august Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august Slatina C`lu[ul românesc – august S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Rusaliile. Dr`g`[ani Plaiurile Drâncei: Drâncea-Scorila. Treime – a doua zi dup` Rusalii S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Oltenii [i restul lumii – 10-11 octombrie Drumul Pe[telui Drumul Vinului Drumul Vr`jitoarelor Drumul Haiducilor Olteni La vân`toare în p`durile [i b`l]ile oltene[ti Horezu Târgul olarilor – iulie Hramul Sf. Împ`ra]i Constantin [i Elena – 21 mai Podgorii [i centre viticole Calafat: Cetate. Oravi]a-Vânju Mare. Târgu Jiu Dr`g`[ani: Am`r`[ti. Brabova. Pleni]a Sadova-Corabia: Tâmbure[ti. Izvoarele. D`buleni. Cerna. sat Lunca Nedeie de ]ar` – august Polovraci Nedeia de la Polovraci – a treia duminic` din iulie Runcu Hramul Na[terea Maicii Domnului – 8 septembrie Târgu Jiu Izvoare fermecate – a treia duminic` din februarie Tismana Olt Bal[ Festivalul rapsozilor – august Caracal Bâlci de prim`var` – mai Festivalul liliacului – mai Festivalul cântului. Br`de[ti. Cru[e]u. C`lu[ari – 18 iunie Tåcolitul viilor – 2 februarie Ropotinul ]`stelor – de |n`l]are Dolj Cleanov S`rb`toarea teiului – mijlocul lui iunie Vâlcea Cozia Hramul Sf. Ciuperceni.

Se serve[te fierbinte. 100 ml ulei 150 g ca[caval 150 ml vin alb. apoi se rumenesc feliile de påine. pu]in cåte pu]in. Se tope[te margarina \ntr-o tigaie. pån` se leag` maioneza. cu castrave]ii toca]i m`runt [i cu pu]in` maionez`. se taie \n dou` p`r]i egale. la foc potrivit. Separat. se freac` bine cu mu[tarul. 150 ml ulei 4–5 castrave]i mura]i o lingur` de mu[tar. 100 ml lapte 100 g margarin` 100 g fasole verde 100 g maz`re. se pune [i carnea. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie 100 ml lapte 400 g carne. se spal`. dup` care se pune \ntr-o tav` la cuptor. m`runt. \ntr-un castron. Se umple pl`cinta cu aceast` compozi]ie [i se d` la cuptor. Se amestec` bine cu untul. Se presar` cu sare [i piper. iar apoi se pune \ntr-o form` de chec [i se las` la rece. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Friganelele se servesc cu soté-ul de legume. piper 10 ou` 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare. ca[cavalul ras [i vin. se scurg [i se \n`bu[` cåteva minute \n margarin` cu pu]in` zeam`. Se amestec` un ou cu pu]in` sare. pres`rånd deasupra m`rar tocat. sare. cu untul. se spal`. \mpreun` cu ou`le. \n care s-a \nfierbåntat untul. se scurge [i se taie fidelu]`. apoi se toarn` \ntr-un castron adånc. care se piseaz` [i se amestec` bine cu m`rarul [i p`trunjelul. se toac` m`runt [i se pune la \n`bu[it \n pu]in ulei \ndoit cu ap`. Celelalte dou` ou` se sparg [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. apoi se pr`jesc \ntr-o tigaie. apoi se toarn` uleiul. småntåna [i drojdia dizolvat` \n lapte. piper Friganele cu soté de legume 400 g franzel` 3 ou`. {tevia se spal` \n mai multe ape. se dezoseaz` [i se d` prin ma[ina de tocat. \n care se afl` ou`le b`tute spum`. cu celelalte 4 g`lbenu[uri. se pårle[te. 100 g dovlecei un morcov o leg`tur` de m`rar. pe fiecare parte. iar cu compozi]ia respectiv` se umplu albu[urile. Ou`le umplute se ung bine cu albu[urile b`tute spum`. piper Potårnichea se cur`]`. sarea. apoi se \ntoarce. \ntr-o tav` uns` cu unt. piper Ou` umplute cu past` de ciuperci 10 ou` 400 g ciuperci 100 g unt. f`r` a o cur`]a de coaj`. Dup` frigere se las` la r`cit. sare. se taie c`p`cele [i se scobesc cu o 153 . pe rånd. 3 ro[ii 100 g telemea de vac` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se servesc cu maionez` [i ornate cu salat` verde. Se fr`månt` aluatul. sare [i piper dup` gust. apoi se scurg [i se amestec`. Ceapa se cur`]`. piper Ro[ii umplute cu morcovi [i varz` alb` 4–5 g ro[ii 2 morcovi 100 g varz` alb` 2 ou`. b`tute bine \n prealabil. Cånd devine sticloas`. sare [i piper. tocate Se aleg ro[ii de aceea[i m`rime. 30 ml o]et 75 ml ulei p`trunjel. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. amestecånd bine. amestecånd permanent cu o lingur` de lemn. se taie la vårfuri [i se scot g`lbenu[urile. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu albu[urile cu ea. se fierb \n ap` clocotit` cu sare legumele cur`]ate. i se scot intestinele [i se spal` bine. care se \ntind \n foi groase de 5 milimetri fiecare. sp`late [i tocate m`runt. Pl`cint` din aluat fraged cu carne 500 g f`in` 150 g unt 3 ou`. piper [i verdea]` tocat`. se cur`]`. cu salat` de ro[ii [i telemea ras` deasupra. t`iat` \n buc`]i. Ciupercile se cur`]`. Ou` umplute cu verdea]` Omlet` ]`r`neasc` 8 ou` 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de [tevie 100 g unt. m`rarul [i p`trunjelul. dup` care se trec \n alt castron. Se \nc`lze[te pu]in laptele. apoi se omogenizeaz` cu dou` ou`. t`iate \n jum`t`]i. feliile de franzel` s` se \nmoaie \n lapte. frunze de ]elin`. se spal`. dup` preferin]e. sare [i piper. sp`late [i t`iate \n buc`]ele. Se adaug` [i [tevia. apoi se toarn` toate peste f`in`. apoi se astup` la loc cu vårfurile t`iate. Se fierb 8 ou` tari. iar cånd s-au \nmuiat. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n ulei. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. apoi se scot g`lbenu[urile. cu 2 g`lbenu[uri crude [i un praf de sare. o salat` verde sare. apoi se scot. Se las` s` se rumeneasc`. se pune [i restul de unt. piper Se taie franzela \n felii ceva mai groase. Se pun. sare. Cånd sunt bine fierte. Se servesc calde. Ceapa se cur`]`. sare Se fierb 8 ou` tari. Patru dintre ele se paseaz`. se las` s` se r`ceasc`.Ca[ de potårniche o potårniche 250 g unt. dup` gust.

dup` care se introduce tava la cuptor. formånd un fel de gr`tar. un morcov un p`stårnac. Se serve[te cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. Ciupercile se cur`]`. varza alb` se taie m`runt. Se scoate carnea. dup` care se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. se amestec` cu sl`nina cubule]e. piperul. 125 g unt. se toarn` sosul de ciuperci. Se adaug` legumele cur`]ate [i t`iate sferturi. apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. piper Sup` de g`in` cu zdren]e 400 g carne de pas`re un morcov o r`d`cin` de p`stårnac 60 g ]elin` 2 linguri]e de hrean ras 40 ml zeam` de l`måie 2 ou` 120 g ca[caval p`trunjel verde zah`r. piper Ciorb` olteneasc` de praz cu zeam` de varz` 2–3 fire de praz 2 ro[ii un morcov o r`d`cin` de albitur` 100 g fidea. 2 linguri de småntån` 200 g påine. Peste el se pune zarzavatul t`iat [i se mai las` cåteva minute. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` compozi]ia. sare. cimbru Budinc` de ciuperci 400 g ciuperci 4 ou`. apoi se amestec` cu ciupercile. Se ad`ug` zeama de varz` fiart` separat. varza [i verde]urile cu g`lbenu[urile de ou fierte. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz` \mpreun` cu småntåna. Se mai las` pu]in s` fiarb`. sare. Caras cu sos de ciuperci 1 kg caras proasp`t 500 g ciuperci. se a[az` cåteva nuielu[e de-a latul. Dup` fierbere se cur`]` carnea de pe ele [i se pune \napoi la fiert \mpreun` cu carnea t`iat` buc`]ele. Morcovii se rad pe r`z`toare. se spal`. \mpreun` cu ro[iile tocate m`runt. 30 g usturoi sare. se spal`. 2 ro[ii 100 g f`in` 200 ml ulei. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. Se omogenizeaz` apoi g`lbenu[urile. care poate fi folosit` rasol cu hrean [i zah`r. Ciorb` olteneasc` de v`cu]` 2 oase mari 400 g carne de v`cu]` 2 cepe. Aluatul se \mparte \n dou` . Cu aceast` compozi]ie se umplu ma]ele sp`late 154 . 2 linguri de f`in` 150 ml ulei 1 l zeam` de varz` verdea]`. Cårn`ciori oltene[ti la gr`tar 1 m ma]e de oaie 100 g carne de vac` 200 g carne de porc 100 g sl`nin` de porc. Ciupercile se cur`]`. Totul se pune peste ciuperci. t`iat` felii. ulei [i sare. |ntr-o tav`. se pune fideaua [i se mai las` 20 de minute. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. Cu aceasta compozi]ie se umplu ro[iile. piper m`cinat ardei iute. cu o]et. Se d` la cuptor pån` se rumene[te. Cånd zarzavatul este fiert. piper Carnea se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se las` o zi la rece. Se amestec` morcovii. 40 ml ulei o ceap`. ardeiul iute tocat m`runt [i zeama de la mujdeiul de usturoi. se presar` verdea]` [i se drege cu småntån`. cimbrul. sare Turt` cu praz 250 g f`in` 175 g unt 3 g`lbenu[uri de ou 800 g praz o cea[c` de småntån` sare. pe care se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. sare Prazul tocat m`runt se c`le[te. un g`lbenu[. Se sparg oasele [i se pun la fiert \n 2 l de ap`. Se stinge cu ap` [i se pune la fiert. apoi se toarn` fir sub]ire \n sup`. Se potrive[te sosul de sare [i piper. peste care se \ntinde a doua foaie de aluat [i se lipesc marginile celor dou` foi cu pu]in` ap`. [i se strecoar` zeama. Se adaug` prazul. \mpreun` cu uleiul. Se toac` toat` verzitura [i se pune la fiert. Se trece prin ma[ina cu sit` fin`. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. se stinge cu ro[ii [i se ad`ug` la ciorb`. se taie \n cubule]e mici [i se c`lesc \n ulei.linguri]` [i se las` apoi cu gura \n jos la scurs. Peste ele. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. pentru un sfert de or`. b`tute cu småntån`. Se adaug` g`lbenu[urile r`mase. Dup` o jum`tate de or` se ad`ug` cartofii t`ia]i cubule]e. Se s`reaz`. sare [i pu]in` ap`. Acestea nu trebuie s` intre \n contact direct cu tava. Se bat ou`le cu ca[cavalul ras [i zeama de l`måie. la sfår[it punåndu-se sarea [i verdea]a tocat`. Se las` o or` la rece. sare. apoi se c`lesc 10 minute \n unt cu sare [i piper. iar frunzele de ]elin` [i p`trunjel se toac`. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`. care se coace 45 de minute la foc potrivit. o ]elin` mic` o r`d`cin` p`trunjel un fir praz un cotor de varz` dulce 4 cartofi o leg`tur` de leu[tean un pahar de småntån`.partea mai mare se \ntinde [i se pune \n tav`. F`ina se rumene[te cu restul de ulei. Pe[tele se cur`]`. apoi se adaug` sarea [i piperul. Påinea. sarea [i piperul. Se taie prazul \n buc`]i de 2-3 cm [i se fierbe 10 minute \n ap` s`rat`. Pas`rea cur`]at` se pune \ntreag` la fiert \n ap` cu sare. se \nmoaie \n lapte.

200 g småntån` o linguri]` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`. Cånd s-a fiert fasolea. se spal`. P`st`ile de fasole verde se cur`]`. se a[az` ro[iile t`iate felii. Pulpa de berbec se serve[te cu arpagic. Sosul rezultat se toarn` peste dovlecei cu ap` cåt s`-i acopere [i se dau la cuptor. apoi 18 ore la zvåntat. Legumele c`lite se sting cu ap` [i dup` ce au fiert se pun [i buc`]ile de pe[te. sare [i piper. Peste ea. Cårna]ii rezulta]i se ]in 2 ore la rece. 3 ro[ii 80 g unt. Dovlecei umplu]i 400 g dovlecei 250 g carne de vi]el 2 ou`. 2 cepe o r`d`cin` de p`trunjel 100 g fasole verde 100 g mazare. Apoi se adaug` morcovul. se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se s`reaz`. se acoper` cu felii de ro[ii [i se rånduiesc \n crati]a uns` cu unt. piper |ntr-o crati]` se c`le[te ceapa [i se adaug` orezul. F`ina se dizolv` \n cåteva linguri de småntån`. 2 ou` 3–4 ro[ii. se scurge bine [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu ulei. la foc moderat. se adaug` ou`le b`tute [i se presar` verdea]a. sp`lat [i scurs bine. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. 2 ore la afumat. Se introduce vasul la cuptor. piper Se \n`bu[` carnea tocat` \n unt [i se amestec` cu un ou fiert [i jum`tate din ceap` [i m`rar. se umplu cu compozi]ia rezultat`. Peste ele se pune carnea crud` t`iat` buc`]i [i se stinge cu 3 ce[ti de ap` clocotit`.[i ]inute la rece. Ceapa r`mas` se rumene[te \n unt. se strope[te cu o]et. sare. Se cur`]` pulpa. se scobesc. 4-5 ro[ii un morcov. al`turi de piper. Ardeii gra[i se taie [i se c`lesc \n ulei. Apoi se adaug` småntåna [i se presar` m`rar tocat deasupra. fasolea verde [i maz`rea. 100 g småntån` o ceap`. se toarn` sosul de småntån`. 2 linguri de bulion 75 g unt. 155 . se scoate. Se s`reaz` [i se condimentez` dup` gust. piper Fasole verde cu småntån` 800 g småntån` 40 ml ulei. se spal` [i se rup \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. se adaug` miezul de dovlecel [i 2 ro[ii tocate cubule]e. Ghiveci la ]est cu carne de porc 400 g carne 2 cepe 2 linguri de untur` o can` [i jum`tate cu orez 2 linguri de bulion verdea]` sare. Ceapa [i ro[iile t`iate feliu]e se c`lesc în ulei încins. r`d`cina de p`trunjel t`iate rondele. sare. p`trunjel Se cur`]` pe[tele. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. toate tocate m`runt. [i se bag` la cuptor. se ad`ug` orezul [i se stinge cu bulion fierbånd \nc` 30 de minute la cuptor. Dovleceii se cur`]` de coaj`. 200 ml ulei. piper Jigou de berbec 800 g pulp` de berbec 25 g usturoi. Deasupra se toarn` restul de småntån`. Ghiveci de pe[te 700 g pe[te 100 g ]elin`. sare. se \mp`neaz` cu usturoi. Se servesc cu cartofi pai [i salat`. 40 ml o]et p`trunjel. Arpagicul cur`]at se pune [i el \n tav`. sarea [i piperul dup` gust. Se serve[te rece cu verdea]` tocat` deasupra. unde se las` timp de 15–20 de minute. Se adaug` oul crud. se spal`. 100 ml ulei piper. 400 g arpagic 3 ardei gra[i 100 g orez. unt topit [i verdea]`. m`rar. o leg`tur` de m`rar sare. Se pune crati]a la ]est [i se las` s` scad` pån` cånd carnea este fiart`. Se taie cårna]ii \n opt p`r]i egale [i se pun pe gr`tarul \ncins [i uns cu ulei. Cånd e gata se scoate. orez. Se pune apoi la cuptor pentru 20 de minute. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se adaug` bulionul.

iar ciupercile la fel. pån` se \ncheag`. pus` pe foc mic. cu piure de cartofi. l`sånd s` se rumeneasc` bine. iar compozi]ia rezultat` se amestec` cu legumele [i se d` la cuptor. Se s`reaz`. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. Vinetele t`iate cubule]e se scurg [i se pun la pr`jit \n 100 g unt. se reteaz` capetele [i cozile. pån` se rumenesc. se scoate [i se las` deoparte. Cånd se rumene[te se stinge cu ap` cald` [i se las` la fiert \nc` 30 minute. cu piper [i cimbru. M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. Spre sfår[it. Legume la cuptor 2 morcovi 2 cartofi. 4 ro[ii 200 g ca[caval 100 ml ulei sare. morcovii. Carnea rumenit` se stinge cu ap`. Se potrive[te de sare [i piper. Se pun s` fiarb` ardeii [i ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Cånd sunt gata. miel. apoi se [terge cu un prosop curat. apoi se adaug` carnea. se spal` [i se taie pe[ti[ori. iar ca garnitur`. månzat) 3 linguri de bulion 3 cepe. |n sos. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. Ceapa se cur`]`. Se bat ou`le cu småntåna. 20 g boia iute 80 ml ulei. se mai las` 30 de minute pe foc. piper se adaug` f`ina cu sare. se scoate scheletul. Måncare de lin cu sos de ciuperci 1 kg lin 100 g unt. se scot [i se a[az` pe o farfurie. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 3040 de minute la cuptorul bine \ncins \n prealabil.Jum`ri cu ardei gras [i ro[ii 8 ou` 4 ardei gra[i. se presar` ca[cavalul dat pe r`z`toare. Se amestec` apoi cu cårn`ciorii. legåndu-se cu scobitori. se pune sucul de ro[ii [i se d` la fiert pån` se ob]ine o past`. apoi se adaug` pe[tele. Cånd s-a rumenit. amestecånd u[or cu furculi]a. piper 156 . piper Ceapa. apoi se c`lesc \n ulei. Se adaug` celelalte legume t`iate cubule]e [i se mai ]in pu]in pe foc. Se serve[te cald`. sarea. Se toac` ceapa [i se pune la c`lit \n gr`sime. se presar` m`rar tocat [i se d` la cuptor s` scad`. \mpreun` cu maz`rea. se cur`]` [i se toac` m`runt. sare. vinetele se pun la pr`jit \n 100 g unt. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. dup` care se spal` [i se presar` cu sare. o lingur` de f`in` 200 ml vin alb un ou. se spal` [i se taie \n cubule]e. Se las` o jum`tate de or`. Se t`v`le[te prin f`in`. 2 cepe un dovlecel mic o vån`t` mic`. |ntre timp. ardeii se cur`]` [i se taie felii sub]iri. dåndu-se la cuptor o jum`tate de or`. Se spal` castrave]ii. piper Ardeii se cur`]`. 3 ou` 100 g småntån` sare. piper. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul creat [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra. iar cånd sunt gata. Cånd se \nmoaie se toarn` bulionul. turnånd peste ele vinul \ndoit cu ap`. boiaua. se \ncorporeaz` un g`lbenu[. Separat se prepar` sosul romånesc: se \ncinge untul [i Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n untdelemn \ncins. pån` se rumenesc [i fac coaj`. Carnea t`iat` buc`]i se pr`je[te \n 100 g unt [i se stinge cu ap`. sare [i piper. 2 linguri de untur` o crengu]` de cimbru uscat m`rar. 100 g ciuperci 50 g m`sline. Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi file 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. Apa trebuie s` fie doar cåt s` acopere legumele. Måncare olteneasc` de vinete 500 g carne de vit` 6 vinete un pachet de unt sau o cea[c` de ulei 500 g ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar. o ceap` 150 g ciuperci. apoi se presar` m`rarul. vinul ro[u. se spal`. se taie cuburi [i se pun \n måncare. Se taie vinetele. apoi ceapa t`iat` m`runt. se preg`tesc jum`rile: se bat ou`le cu cåte un praf de sare [i de piper. \mpreun` cu ro[iile t`iate felii [i usturoiul tocat. se s`reaz` [i se las` s` se scurg` un sfert de or`. Se ad`ug` peste carne. Mu[chiul file se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. apoi se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu unt \ncins. sare o cea[c` de sos romånesc Måncare de castrave]i mura]i 6–7 castrave]i mura]i 400 g carne (porc. piperul [i tarhonul. piper Se taie carnea \n buc`]i [i se pune la pr`jit \n 100 g unt. Oaie la groap` o oaie unt proasp`t 750 ml vin alb sare. o ro[ie 1/2 conopid` 1/2 ardei gras 1/2 ardei capia 50 g maz`re 20 ml ulei. se adaug` ro[iile [i ardeii. se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte. tarhon Se cur`]` pe[tele. se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n untul \n care s-a pr`jit pe[tele. cånd s-au rumenit se sting cu sup` [i se las` s` fiarb` pån` se leag`. Ro[iile se spal`. Peste carne se toarn` sosul romånesc.

piper Praz umplut 750 g praz 250 g carne vi]el 250 ml sup` de vit` un ou. 50 g unt 100 ml vin alb sec 2 linguri de piure de ardei gras [i ro[ii un vårf de linguri]` de miere sare. Se a[az` \n strachin` [i se adaug` un ardei iute t`iat Ardeii se pun la copt pe plita \ncins`. Sosul se strecoar` [i se adaug` carnea. |n untul r`mas. piper P`pu[ele de dragovei 1 kg frunze de [tevie un ardei iute o c`p`]ån` usturoi Frunzele de [tevie se spal`. apoi se pun \ntr-o alt` crati]` [i se \n`bu[`. sare [i piper dup` gust. Se dilueaz` f`ina \n cåteva linguri de lapte [i se \n`bu[` \n crati]a \n care s-a pr`jit carnea. dup` care se scoate sfoara. apoi se rumenesc \n unt [i se sting cu supa fierbinte de vit` [i cu vin alb amestecat cu piureul de ro[ii. se [terg [i se ruleaz` legåndu-se cu sfoar` sub]ire. apoi se toarn` laptele [i småntåna [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`. Se pun pe gr`tarul \ncins [i se pr`jesc pe toate p`r]ile. ad`ugånd morcovul. Ceapa se cur`]`. Se spal` ficatul. Se unge cu unt proasp`t cu mare grij`. se taie \n buc`]i mici. Separat. sarea [i piperul. Pilaf cu carne de vit` 400 g carne de vit` 300 g orez 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. apoi se scoate [i se scurge. apoi ro[iile [i usturoiul. apoi se taie \n cubule]e [i. turnåndu-se totodat` [i vinul. Se servesc cu salat` de castrave]i mura]i. pe ambele p`r]i. Peste ele se toarn` o saramur` f`cut` din usturoi. dup` ce se spumeaz` carnea. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se scurge [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu dou` linguri de unt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. dup` ce s-au mai r`corit. Pui cu ciuperci [i sos alb 800 g carne de pui 100 g unt 4 linguri de f`in` 200 g småntån` 500 g ciuperci 250 ml lapte 2 cepe mijlocii. \n ulei. apoi se scot [i. |ntre timp. Se potrive[te de sare [i piper [i se las` pån` scade zeama. Ou`le se pr`jesc. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. Se adaug` carnea fiart`.Se cur`]` oaia bine [i se d` cu sare. se spal`. Morcovii [i albitura se cur`]` [i se spal`. sare. se spal`. feliile de jambon. Se serve[te cald. dup` care se mai toarn` o can` de sup` [i se las` pån` fierbe. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. se por]ioneaz`. Se umplu buc`]ile de praz cu compozi]ia rezultat`. atåt \n exterior. Se las` cåteva minute. se toarn` sosul de ro[ii. se presar` cu un praf de sare [i se rumene[te \n 50 g de unt. se pr`jesc pu]in. oul. Se adaug` ardeii. Se \mbrac` oaia \n pielea ei. la foc mic. ardei [i miere. Se bat ou`le [i se Carnea se cur`]`. l`såndu-se doar 2-3 foi. 100 ml ulei 5 castrave]i mura]i o leg`tur` de m`rar sare. se presar` ca[caval ras [i se introduc. s` nu r`mån` nici un loc neuns. amestec` bine cu legumele. se freac` cu carnea. apoi se dau la cuptor 10 minute. se spal`. \n cuptorul \ncins. se scoate miezul. Se r`stoarn` \n crati]a cu carne [i se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. cåt [i \n interior. Miezul se toac`. se a[az` oaia \n groap`. se alege orezul. Cånd s-au legat ou`le. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. ap` [i sare [i se serve[te cu m`m`lig` cald`. Se las` o or` la fiert. piper Cårna]ii se taie \n buc`]ele de cåte 3–4 centimetri lungime. 100 ml ulei sare. piper Ochiuri cu cårna]i [i ca[caval 8 ou` 400 g cårna]i oltene[ti 5 ro[ii. sare Piperad` 8 ro[ii mijlocii 4 ardei gra[i o ceap` 4 c`]ei de usturoi 400 g jambon 8 ou`. se spal`. tocate m`runt. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Se preg`te[te o groap` \n care se aprind lemne de vi]`-de-vie [i. Carnea se cur`]`. buc`]i. se pun \n farfurii. apoi se stinge cu pu]in` sup` de legume sau ap` c`ldu]` [i se mai las` un sfert de or` s` se \n`bu[e. se pun s` fiarb` \n`bu[it \n zeama lor. p`stårnacul [i cepele. se c`lesc ciupercile. Ochiurile [i cårna]ii se pun \ntr-un vas de Jena. cu verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. un morcov un p`stårnac. sare [i piper [i se umple oaia cu ele. separat. cu o lingur` de ulei. Se taie prazul buc`]i de 5-6 cm. se controleaz` [i interiorul dac` este f`cut. se unge cu unt. pres`ra]i cu m`rar tocat. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. pentru 10 minute. 157 . scoase din crati]` [i scurse bine. se adaug` la fiert \n oal`. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. care se coase cu mare aten]ie. se taie \n buc`]ele. ]inåndu-se acolo pån` cånd pielea este rumen`. cånd r`måne j`ratecul. cur`]ate [i tocate m`runt. cu feliile de jambon. Dup` aceea. se \ntorc pe toate p`r]ile. s` nu r`sufle.

.

.

dizolvat` \n ap`. se spal`. se toarn` dou` linguri de ap` [i se las` la \n`bu[it un sfert de or`. se c`le[te cu pu]in morcov ras. s` nu se lipeasc`. se las` un minut. completånd cu pu]in` ap` dac` este cazul. la foc mic. iar \n supa r`mas` se pun s` fiarb` racii. småntåna [i albu[urile. sare. [i vinul. M`slinele se op`resc \n ap` clocotit`. Dup` ce s-au rumenit. Carnea. se presar` verdea]a tocat` [i se potrive[te de sare [i piper. dup` care se stinge cu o can` de ap`. cu untul. Dup` cåteva minute. Se unge o crati]` cu unt. se scot. Cånd zarzavaturile sunt fierte. p`stårnacul. Ciupercile se cur`]`. piper Se cur`]` carnea. pasta de ro[ii [i sarea. amestecåndu-l cu ap` rece [i sare. cu pu]in` ap`. Ciupercile se cur`]`. Albu[urile se bat spum`. apoi se stinge cu bor[ul. La sfår[it se adaug` iaurtul [i deasupra se presar` m`rarul tocat m`runt. verdea]a tocat`. Se mai fierb o jum`tate de or`. Ciupercile se cur`]`. se adaug` brånza. se spal`. s` scad`. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. apoi se adaug` f`ina. la foc moderat. Se formeaz` sarmalele. apoi se adaug` [i ea. boia de ardei Racii se las` s` stea cåteva ore \ntr-un vas cu ap` rece. sare [i piper. sare. Cånd ceapa \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se spal`. Morcovul. Rasol de raci cu mujdei de usturoi 20 de raci un morcov. se presar` cu verdea]` tocat` m`runt [i se servesc cu mujdeiul de usturoi. se taie \n sferturi. apoi se las` s` se r`ceasc`. umplånd foile de spanac cu compozi]ia rezultat`. se spal` [i se \n`bu[` \n uleiul r`mas. Telemeaua se d` pe r`z`toare. 200 ml ulei o lingur` de f`in` 400 ml bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se \n`bu[` restul de ceap` \n ulei fierbinte [i pu]in` ap`. sare. apoi se rumene[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. apoi se toac` fidelu]`. 2 linguri de orez o ceap`. |ntr-o crati]`. o jum`tate de or`. Varz` cu m`rar Sufleu de ciuperci cu brånz` 200 g ciuperci proaspete 200 g brånz` telemea de vac` 6 ou`. Se adaug` carnea t`iat` cubule]e. apoi se scot pe un platou. Se fierbe. Se serve[te cald. t`iat` \n buc`]i. se presar` sare [i piper [i se d` la cuptor s` scad` vreo 10 minute. se op`re[te [i se las` la r`cit. piper S`rm`lu]e \n foi de spanac sau [tevie 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 1 kg spanac (sau [tevie) un ou. G`lbenu[urile se freac`. ciupercile. boia [i piper [i se stinge cu sup`. s` se rumeneasc`. sare. r`d`cina de p`trunjel. ad`ugånd. orezul ales [i sp`lat. Ceapa se cur`]`. \ntr-un castron \nc`p`tor. cur`]at`. oul. o ceap` o linguri]` de f`in` 200 g småntån` 200 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sub]iat cu pu]in` ap`. se spal` [i se por]ioneaz`. amestecånd. apoi se toarn` småntåna. se pun [i ciupercile. eventual cu pu]in o]et. dup` care se adaug` bulionul. se spal`. eventual. timp de 15 – 20 de minute. piper Spanacul se cur`]`. 15 ml ulei un morcov. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. ace[tia se las` s` se r`ceasc` \n sup`. Varza se cur`]` de frunzele de la suprafa]`. se d` prin ma[ina de tocat. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care sau \nfierbåntat trei linguri de ulei. piper Tocan` de ciuperci cu m`sline [i arpagic 300 g ciuperci 200 g m`sline negre 300 g arpagic 2–3 cepe 150 ml ulei 3 linguri de bulion 50 ml vin alb sec sare. cur`]at` [i sp`lat`. apoi se amestec` bine cu jum`tate din ceapa tocat`. Dup` ce se fierb. Se cur`]` usturoiul. un pahar de vin. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. sarea [i piperul. o leg`tur` de m`rar o lingur` de past` de tomate sare. se taie lame [i se adaug` \n crati]`. sp`la]i cu grij`.Pulp` de purcel cu ciuperci 1 kg pulp` de purcel 300 g ciuperci 20 g unt. se tapeteaz` cu pesmet. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et o leg`tur` de p`trunjel. piper. Arpagicul se cur`]`. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. se spal`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. piper 300 g varz` 100 g carne de pui 100 ml sup` de pas`re 100 g iaurt. se spal` [i se taie \n cuburi mai m`ri[oare. Se toac` m`runt ceapa. se \n`bu[` cåteva minute. se toarn` f`ina. se adaug` m`slinele [i arpagicul. ]elina [i ceapa se cur`]`. Se d` la cuptor pån` mai scade sosul. Ciuperci cu sfecl` din Oltenia 400 g ciuperci 400 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 20 g usturoi 160 . apoi se toarn` peste sarmale [i se d` totul la cuptor o or`. 100 g unt 3 linguri de småntån` 2 linguri de pesmet. Cånd amestecul cap`t` o consisten]` cremoas`.

apoi se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate mici care se umplu cu gem. piper [i sare. apoi se ]ine la rece 10 minute. Ou`le se omogenizeaz` cu f`ina [i se adaug` verdea]a. Se ia o form` de copt pentru budinc`. 100 ml lapte 60 g unt. Se pune zeama de carne. care se taie \n mai multe triunghiuri. Budinc` de gri[ cu mere 250 g gri[ 400 ml lapte 400 g miere 1 kg mere 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se face un aluat din f`in`. cånd \ncepe a se lega. potrivite ca m`rime. Pe mijlocul fiec`ruia se pune cåte pu]in gem. ca mai sus. se pun jum`tate din merele rase. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de cl`tite. Cl`tite cu carne amestecat` 150 g carne de vit` 150 g carne de porc 3 ou`. iar apoi se op`resc de trei ori. Se serve[te de obicei cald. Se adaug` usturoi. Se decoreaz` cu felii de ro[ii [i m`rar tocat. introducåndu-le la cuptor timp de aproximativ 10 minute. 10 g drojdie 100 g gem de fructe un ou. care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau pentru 10 minute. iar spre final se adaug` zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. se adaug` vanilia [i. Se pune pe foc amestecul. tocat` m`runt. Se toarn` \n borcane. lapte. dup` care se scot [i se ung cu miere. sare. se lipesc cu måna [i se fierb \n ap` cu sare 15 minute. Se fr`månt` bine. Deasupra. \ncepånd de la un col] spre latura Se cur`]` foarte delicat nucile de coaj`. Se las` la fiert pån` se ob]ine consisten]a dorit`. Sfecla se fierbe [i se d` prin r`z`toare. se introduc nucile. sare [i piper. se toarn` laptele cu miere. Peste toate. 200 ml suc de ro[ii 2 linguri de f`in`. se \mpart \n por]ii egale [i se presar` cu småntån` [i suc de ro[ii. se cur`]` cu albu[ul unui ou [i zeama de la o jum`tate de l`måie. untul [i f`ina. ca s` se cure]e bine de nisip. dup` care se toarn` pe ele cåte pu]in` miere de albine. Salat` de lacherd` 600 g lacherd` 3 cepe 80 ml ulei 2–3 ro[ii o l`måie. Apoi se taie pe[ti[ori [i se fierb \n ap` cu sare. Se servesc pudrate cu zah`r. ceea ce \nseamn` c` s-a copt suficient. sare Se toac` m`cri[ul [i se pr`je[te \n unt. se spal` bine [i se taie \n buc`]ele. 2 ou` 2 linguri]e de pesmet. piper. dizolvåndu-se \n el mierea. 5 g vanilie Cornule]e umplute cu gem de fructe 600 g f`in` 200 g småntån` 200 g unt. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu trei linguri de gri[. se taie \n felii potrivite [i se amestec` cu ceapa t`iat` pe[ti[ori. Se \nmoaie zah`rul \n trei sferturi de litru de ap`. 20 g usturoi 8 foi de cl`tite o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. un sfert de or` la cuptorul bine \ncins \n prealabil. ceapa c`lit` \n ulei se adaug` la ciuperci \mpreun` cu sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se mai c`lesc \mpreun` cinci minute. dac` nu s-a consumat tot. Se servesc cu pesmet pr`jit \n unt [i zah`r pudr`. ulei. se spal` [i se dau pe r`z`toare. buc`]elele r`mase mai pot fi \nc`lzite. \nainte de a se strecura. Se cur`]` dovleacul. 300 g gem 4 linguri de zah`r pudr`. se dau cornule]ele prin el. cåte un sfert de or`. Oricum. la foc potrivit. sare Col]una[i cu gem 250 g f`in`. de fiecare dat` fiind l`sate \n ap` fierbinte cåte 10 minute. sare. pån` se rumene[te budinca. apoi se introduc la cuptor. iar marginile se \nnegresc u[or. 100 g zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]`. Se t`v`lesc buc`]elele de dovleac prin zah`r. Se pune ulei \ntr-o tigaie [i se pr`je[te carnea. piper opus` a triunghiului de aluat. Drojdia se fr`månt` cu småntåna. restul merelor [i gri[ul r`mas. zeama de l`måie. se adaug` f`ina [i småntåna. Se bate un ou spum`. Cånd sunt gata. pån` devin u[or crocante. apoi se ruleaz`. se aranjeaz` pe un platou. se pun \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. la foc moderat. se presar` zah`rul vanilat [i cubule]e de unt. Se pune pe plan[et`. unde se las`. sare [i ou. Se introduce forma la cuptor [i se las`. Dovleac copt cu miere 800 g dovleac 3 linguri de zah`r o lingur` de miere Sos de m`cri[ o farfurie de m`cri[ 2 linguri de f`in` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de unt 2 linguri de småntån`. pån` se \nmoaie miezul.Ciupercile se spal` \n mai multe ape. Dulcea]` de nuci 20 nuci mici 400 g zah`r albu[ul unui ou o l`måie. 161 . dar este la fel de gustos [i rece. Se scot buc`]elele de dovleac. Carnea de vit` [i porc se spal` bine [i se taie \n buc`]ele de m`rime medie. apoi \nc` trei linguri de gri[. Se spal` nucile \n trei ape (sau mai multe). se s`reaz` [i se las` la fiert pån` scade. la foc moderat. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. m`rar Se cur`]` lacherda de piele [i oase. Laptele se pune s` fiarb`.

afine. Pandi[pan 100 g zah`r 100 g f`in` 4 ou`. precum [i coaja ras` de la o l`måie.Fursecuri aromate 250 g unt 350 g f`in` 150 g zah`r pudr` un ou 2 l`måi Se amestec` zah`rul pudr` cu untul. sare Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. se scot. boabe de struguri. Se serve[te \n cupe. Din f`in`. sare coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. astfel \ncåt ele s` pluteasc` la suprafa]`. se bat spum` g`lbenu[urile. la foc potrivit. Se omogenizeaz`. s` se coac`. pentru ca acesta s` se prind` mai bine de ele. sare Se prepar` un aluat din f`in`. sarea. coaj` de l`måie [i 1. cu grij` s` nu se zdrobeasc`. \mpreun` cu zah`rul [i cu un vårf de linguri]` de sare. amestecånd din cånd \n cånd fructele. se fr`månt` bine. din care se decupeaz` diverse forme. Peste ele. Din aceast` compozi]ie se fac gogo[ele care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se dau cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat. se toarn` restul de zah`r pudr`. f`ina [i la sfår[it cu albu[urile b`tute spum`. prune etc. ca o fundi]`. se adaug` f`ina [i praful de copt dizolvat \n coniac. la foc moale. \ntre ele se adaug` siropul [i nucile m`cinate amestecate cu zah`r. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i Se amestec` un g`lbenu[ cu zah`rul. Cu ajutorul formei speciale. Se spal` c`p[unele \n ap` rece. 150 g zah`r pudr` 150 g f`in`. Se amestec` pån` se omo genizeaz`. pån` se rumenesc. apoi se \ntinde o foaie foarte sub]ire. Foile se pun pe o tav` una cåte una. Imediat dup` ce se scot. Se amestec` bine coniacul cu vinul [i se toarn` \n castron. sare Pi[coturi foarte fine 200 g unt 100 g småntån` un ou. |ntr-o crati]` \nc`p`toare. \n compozi]ia pandi[panului se pot \ncorpora diverse fructe (vi[ine. pentru a se \ncorpora. apoi se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. se tope[te [i se \nfierbånt` restul de unt (se poate folosi [i margarin`) [i se pun la pr`jit buc`]elele de aluat. prin zah`r pudr` [i se pun \ntr-un castron adånc. la foc potrivit. Cånd se rumenesc. \n func]ie de instrumentele de care dispune fiecare. Minciunele 150 g f`in` 200 g unt 2 linguri de småntån` o lingur` de zah`r tos 3 ou`. ap` [i sare se face o coc` tare din care se \ntind foi care se coc pe rånd la cuptor. care se \nnoad` la mijloc. Din zah`r. Se toarn`. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. una cåte una. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` \n prealabil. un praf de sare [i 30 g unt. cire[e. amestecånd permanent. Se las` cel pu]in 4 ore \n frigider. apoi se t`v`lesc. 162 . esen]ele de rom [i de vanilie. o l`måie un praf de copt 50 ml coniac 2 plicule]e de zah`r vanilat. apoi se cur`]` de codi]e [i se las` la scurs. se scurg bine de gr`sime. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. se pun \ntr-o tav` pe fundul c`reia a fost a[ezat` o coal` de hårtie pentru copt [i se dau la cuptor. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se servesc fierbin]i. dup` care se introduce la cuptor. Salat` de c`p[une 800 g c`p[une coapte 300 g zah`r pudr` 200 ml vin ro[u 50 ml coniac 100 g fri[c` Gogo[ele cu mere 800 g mere 4 ou` 100 g zah`r 200 g f`in` 100 g zah`r pudr` zah`r vanilat 100 ml ulei. Turt` cu nuc` 500 g f`in` 250 g miez de nuc` 300 g zah`r coaja ras` de la o l`måie zah`r vanilat. apoi se adaug` oul. g`lbenu[urile. Se unge o tav` cu ulei. dup` care se d` la rece. Fursecurile se vor da la cuptor \ntr-o tav` f`r` gr`sime [i se vor l`sa.). småntåna.2 l ap` se face un sirop care se ]ine pe foc 15 minute. zah`r tos. se t`v`lesc prin zah`r vanilat. |ntr-un vas adånc. se amestec` cu zah`rul. f`ina [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. apoi se toarn` compozi]ia. 3 g`lbenu[uri. lungi de 15. ornat` cu fri[c`. se taie pi[coturile. o l`måie 15 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat. f`ina. Se omogenizeaz` aluatul ob]inut astfel. pån` se coace. småntån`. sare Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. pu]in cåte pu]in. Dup` preferin]e. Se omogenizeaz`. \ntinzåndu-se o foaie. esen]` de rom esen]` de vanilie 2 pache]ele de zah`r vanilat. se fr`månt` bine. se tapeteaz` pere]ii [i fundul cu f`in`.

.

Re]ete de fiecare zi
Alivenci
1 1/2 kg brânz` de vac` 3 ou`, 200 g lapte 3 linguri de f`in` o lingur` de m`lai, 50 g unt sare, 200 g småntån`

Brånza se sf`råm` cu furculi]a sau se d` prin sit`, pån` devine o crem`. Se amestec` ou`le, m`laiul, f`ina, 100 g småntån` [i untul. La urm` se adaug` laptele. Aceast` compozi]ie se toarn` \ntr-o tav` bine uns` [i pres`rat` cu f`ina. Se coace la cuptor, la foc potrivit. Se taie \n buc`]i [i se serve[te fierbinte cu restul de småntån`.

dup` care se las` s` mai fiarb`, la foc moale, pån` cap`t` consisten]`. Se amestec` \n permanen]` cu lingura de lemn. Dup` ce se ia de pe foc, se presar` 200 g ca[caval dat pe r`z`toarea fin` [i se amestec` bine, apoi se adaug` oul \ntreg [i se omogenizeaz`. |n fine, se adaug` [i restul de ca[caval, de asemenea, dat pe r`z`toare. Cu måna umed`, se modeleaz` sfere de m`rimea unei nuci, care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins.

Cartofi umplu]i cu creier
8 cartofi mari 250 g creier 50 g [unc`, 4 ou` o lingur` de f`in`, 250 ml lapte 150 ml ulei, 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cartofi cop]i cu mere [i iaurt
600 g cartofi 3 mere 25 g frunze de p`p`die 200 ml sup` de oase 3 linguri de iaurt de fructe

Be]i[oare cu ca[caval [i chimen
100 g ca[caval 250 ml ulei, o lingur` de småntån` 100 g f`in`, 2 ou` sare, chimen

Se fierbe uleiul cu o can` de ap` [i o linguri]` de sare, timp de aproximativ 30 de minute. Dup` ce se r`ce[te, se adaug` ca[cavalul ras [i småntåna, apoi se \ncorporeaz` f`ina. Se omogenizeaz` [i se fr`månt`, apoi se \ntinde o foaie groas` cam de 5 milimetri. Se bat ou`le spum` [i se unge foaia cu ele, apoi se presar` chimen peste tot. Se taie aluatul \n buc`]ele de dimensiunile unui creion. Acestea se dau la cuptor, \ntr-o tav` neuns`, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Se spal` cartofii, se taie jum`t`]i [i se a[eaz` pe o tav` cu o suprafa]` t`iat`. Se coc circa 20 de minute. Se golesc cartofii [i miezul t`iat cuburi se amestec` cu 150 g cuburi de mere [i 25 g frunze de p`p`die tocat`, 200 ml sup`, 3 linguri de iaurt de fructe. Se umplu jum`t`]ile de cartofi [i se servesc.

Se cur`]` creierul, se spal`, se scurge [i se \n`bu[` \n ulei. Se prepar` un sos punånd la fiert laptele cu untul \ntr-o crati]`. F`ina se dizolv` \n ap` rece [i se toarn` \n laptele clocotit, amestecånd \n permanen]` ca s` se evite formarea cocoloa[elor. Se las` la fiert un sfert de or` [i se potrive[te de sare [i piper. |n acest sos, se adaug` [unca [i p`trunjelul, tocate m`runt, precum [i g`lbenu[urile de la cele patru ou`. Cartofii, fier]i \ntre timp \n ap` clocotit` cu sare, se cur`]`, se scobesc [i se pun \ntr-o crati]` uns` cu ulei [i o jum`tate de pahar de ap`. Se d` la cuptor, acoperit` cu capacul. Cånd se coc, se scot [i se umplu cu creierul amestecat cu sos.

Ca[caval la capac
400 g ca[caval 50 g unt, 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel, piper, sare

Cartofi pané
8 cartofi mari 100 ml ulei 2 ou`, 2 linguri de pesmet sare, piper

Bulete de ca[caval
400 g ca[caval 2 linguri de pesmet, 2 linguri de f`in` 200 ml lapte, 100 ml ulei 50 g unt, un ou, sare, piper

Se \ncinge untul \ntr-o crati]` [i se pun dou` linguri de f`in` s` se rumeneasc` u[or, apoi se sting cu laptele, se s`reaz`, se pipereaz`,

Cartofii, dup` ce se spal`, se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i sare. Cånd sunt fier]i suficient, se scot, se las` pu]in s` se r`ceasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele ceva mai groase. Acestea se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins, pe ambele p`r]i. Se servesc calzi, ca aperitiv.

Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n patru felii pe cåt se poate de egale (de 100 g fiecare). {i untul se \mparte \n patru buc`]ele. |ntr-o tig`i]` de teflon, cu diametru mai mic, se tope[te o buc`]ic` de unt. Cånd s-a \nfierbåntat suficient, se pune o felie de ca[caval [i se las` s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i, la foc moderat, \ntorcånd-o din timp \n timp, spre a nu se lipi. Se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte, decorat cu feliu]e de ro[ii [i frunze de p`trunjel, condimentat cu piper [i sare. Dup` gust, se pot ad`uga [i legume fierte: maz`re, morcov, broccoli.

165

Ca[caval pané
400 g ca[caval 2 ou`, 2 linguri de f`in` 200 g pesmet, 100 ml ulei 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar frunze de salat` verde o leg`tur` de ridichi de lun`

nizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` chiftelele cu måna ud`, se dau prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e de parmezan ras
4 ou` 20 ml lapte proasp`t fiert 400 g parmezan 8 felii de påine alb` integral` 150 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde o ro[ie, sare piper negru m`cinat

Chiftelu]e cu [unc` [i brånz`
500 g [unc` presat` 3 linguri de f`in` 300 g de brånz` ras` 4 ou`, 150 ml ulei o lingur` de småntån` 2 ro[ii salat` verde pentru ornat

Se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se por]ioneaz`. De obicei, se pun cåte dou` feliu]e a 50 g fiecare la o por]ie. Buc`]elele de ca[caval se dau, pe rånd, prin f`in`, ou [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins, \ntorcåndu-se la r`stimpuri, pentru a se rumeni pe ambele p`r]i. Se servesc fierbin]i, pe un platou ornat cu frunze de salat` verde [i ridichi de lun`. De asemenea, este binevenit` o salat` de ro[ii cu piper m`cinat [i frunzuli]e de p`trunjel [i m`rar.

Chifle umplute cu brånz`
4 chifle proaspete 500 telemea de vac` un ou, 200 ml lapte 50 g unt, sare

Se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` a chiflelor, se scoate miezul, se toarn` cåteva pic`turi de unt topit \n scobitur`, apoi se umplu cu telemeaua ras` amestecat` cu oul b`tut, sare [i piper. Se dau la cuptor, timp de cel mult un sfert de or`, s` se rumeneasc`.

{unca presat` se pune pe un capac de lemn [i se toac` m`runt, ad`ugåndu-se ou`le b`tute, brånza ras` (se poate folosi [i brånza de burduf) [i f`ina \n ploaie, amestecånd pentru omogenizare. |ntr-o tigaie se \nfierbånt` uleiul, apoi se ia din compozi]ie cu polonicul (ca la cl`tite) gr`m`joare, care se dau la pr`jit, la foc moderat. Se las` pe aragaz pån` cap`t` o crust` aurie, apoi se scurg de ulei [i se servesc calde. De preferin]`, pentru a ar`ta frumos, se a[az` pe un platou \ntins. Se poate ad`uga småntån` deasupra, pentru ornat. Se consum` al`turi de ro[ii [i salat` verde.

Ou`le se bat bine cu furculi]a [i se \ncorporeaz` cu laptele [i jum`tate din cantit`]ile de verdea]`, sare [i piper. Parmezanul se rade [i se omogenizeaz`, de asemenea, \n aceast` compozi]ie. Feliile de påine se dau prin amestecul mai sus descris, apoi se pr`jesc cu grij` \n untul \ncins. Cånd sunt bine rumenite pe ambele p`r]i, se fac por]ii de cåte dou` [i se pun la mas`. Farfuria astfel preg`tit` se orneaz` cu ro[ii t`iate rondele [i p`trunjel verde tocat fin.

Chiftelu]e de porc cu usturoi [i susan
800 g carne de porc 4 c`p`]åni de usturoi un plicule] de semin]e de susan 200 g miez de påine f`råmi]at cimbru, piper 2 ou`, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel tartine, margarin`, sare

Chiftelu]e de cartofi umplute cu brånz`
500 g cartofi 2 linguri de f`in` 150 g telemea de oaie 50 ml ulei, 2 ou` sare, piper

Chiftele de raci
40 de raci 200 g påine alb` 200 ml lapte, o ceap` 100 ml ulei, o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar, sare, piper

Carnea de porc se d` prin ma[ina de tocat, iar usturoiul se piseaz`. Se amestec` påinea f`råmi]at`, carnea, semin]ele de susan, ou`le b`tute, verdea]a tocat` fin, cimbru piper [i sare [i se ob]in chiftelu]ele. Acestea se modeleaz` [i se bat cu latul palmei pe orizontal`. Se pr`jesc \n ulei \ncins. Se las` cåteva ore la frigider [i se servesc cu tartine cu margarin`.

Se fierb bine racii, se cur`]`, iar carnea se d` prin ma[ina de tocat, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu påinea, cur`]at` de coaj`, \nmuiat` \n lapte, stoars` [i m`run]it`, ceapa cur`]at`, sp`lat` [i dat` pe r`z`toare, ad`ugånd [i dou` linguri de ulei. Se omoge-

Cartofii se fierb, \n coaj`, \n ap` clocotit` cu sare, apoi se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se pun \ntr-un castron, se adaug` f`ina, un praf de sare, piper, ou`le b`tute, amestecånd pentru omogenizare. Brånza se d` pe r`z`toare, apoi din ea se modeleaz` opt sfere, care se \nvelesc cu compozi]ia de cartofi [i se rumenesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e din ciuperci cu ca[caval
300 g ciuperci 300 g ca[caval 4 ou`, 50 g unt, 100 ml ulei 100 g småntån`, sare

Se cur`]` [i se spal` ciupercile, apoi se toac` [i se las` s` se \n`bu[e bine \n unt, ad`ugånd [i un praf de

166

sare. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se amestec` bine cu cele patru albu[uri b`tute spum` [i cu ca[cavalul ras. Se omogenizeaz` compozi]ia [i, cu måna ud`, se modeleaz` chiftelele. Acestea se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc cu småntån`.

Ciuperci umplute cu creier
1 kg ciuperci 500 g creier de vi]el 100 ml ulei 100 g ca[caval 20 g unt, o ceap` sare, piper

\ntinde pe o plan[et` [i se \mparte \n 8. Foile de cl`tit` se rumenesc pe ambele p`r]i \ntr-o tigaie cu o lingur` de ulei \nfierbåntat. Se adaug` compozi]ia de carne [i se ruleaz`. Cl`titele se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduc la cuptor 1015 minute, la foc potrivit. Se servesc fierbin]i, cu småntån` deasupra.

crenvur[tilor. Se \nf`[oar` crenvur[tii \n buc`]ile de aluat, marginile fiind lipite cu albu[ de ou, iar partea superioar` se unge cu g`lbenu[. Se pun \ntr-o tav` uscat`, f`r` gr`sime, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Crochete de ciuperci
250 g ciuperci 2 ou`, 250 g orez 100 g unt, 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cl`tite cu ciuperci
200 g ciuperci proaspete o ceap` 200 g f`in`, 2 ou` 250 ml lapte 100 ml ulei, 50 g unt 100 ml småntån` 100 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar piper, sare

Se scot picioru[ele ciupercilor, iar p`l`riile se spal`, se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Picioru[ele de la ciuperci se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in unt, l`såndu-se pån` devin moi. Cånd sunt gata, se scot, se scurg, iar \n zeama r`mas` se \n`bu[` ceapa. Creierul se cur`]`, se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`, apoi se toac` [i se amestec` bine cu ceapa, picioru[ele tocate, sare [i piper. Se umplu p`l`riile cu aceast` compozi]ie [i se dau la cuptor pån` se fr`gezesc. Se servesc pres`rate cu ca[caval ras.

Cl`tite cu carne [i småntån`
300 g carne de vit` 200 g f`in` 300 ml lapte 3 ou`, 200 ml ulei 100 g småntån` o ceap`, sare usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, piper

Ciupercile se spal` \n mai multe ape, se cur`]` [i se taie \n feliu]e. Se cur`]` ceapa, se toac` fin, se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie [i se \n`bu[` ciupercile [i ceapa, apoi se adaug` sarea, m`rarul [i vinul. Se las` la r`cit, apoi se amestec` bine cu 50 ml småntån`. Se prepar` foile de cl`tit` din f`in`, ou` [i lapte, se rumenesc \n ulei, se umplu cu compozi]ia de mai sus, se ruleaz`, se astup` la capete [i se a[az` pe o tav`, care se las` 10 minute la cuptor, la foc potrivit. Se servesc imediat, cu cåte o lingur` de småntån` peste ele.

Se fierbe orezul pån` se \nmoaie [i \[i dubleaz` volumul. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Se amestec` \mpreun`, se s`reaz`, se pipereaz`, ad`ugånd [i p`trunjelul tocat foarte fin. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` crochetele, care se dau prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, apoi se rumenesc \n unt fierbinte.

Crochete de creier
500 g creier de vi]el o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet 3 ou` 100 g unt, sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se pune la fiert, apoi se scurge [i se toac` m`runt, ad`ugånd dou` ou` [i o lingur` de f`in`, sare [i piper. Se modeleaz` crochetele, care se t`v`lesc prin ou b`tut [i prin pesmet, apoi se pr`jesc uniform \n untul \ncins.

Crenvur[ti \n aluat
600 g crenvur[ti 200 g f`in` 200 g unt 100 g småntån` un ou, sare

Crochete din småntån`
250 g småntån` 100 g unt, un ou o lingur` de f`in`, sare

Se cur`]` ceapa, se spal` [i se toac` m`runt, dup` care se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i o lingur` de ap`. Se adaug` carnea tocat` [i se las` cam un sfert de or`. Se las` la r`cit, apoi se adaug` un ou, 25 ml småntån`, verdea]a tocat` m`runt, usturoiul pisat, sarea [i piperul, amestecånd ca s` se omogenizeze. Se prepar` un aluat din 2 ou`, f`in` [i lapte, se

Se freac` f`ina cu untul, småntåna [i un praf de sare, pån` se ob]ine un aluat. Se strånge \n form` sferic` [i se las` la rece, pentru vreo cåteva ore. Dup` aceea, se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie \n dreptunghiuri cu lungimea mai mare decåt cea a

Se amestec` småntåna cu oul \ntreg, apoi [i cu f`ina [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz` bine, se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat moale. Se fac crochete din acest aluat [i se pr`jesc imediat \n uleiul \ncins din tigaie.

167

pe ambele p`r]i. sare Omlet` cu ton 8 ou` 200 g ton (din conserv`) 50 g unt 2 linguri de småntån`. Omlet` cu fructe de mare o pung` de fructe de mare congelate 4 ou`. scoici etc. apoi se toarn` totul \ntr-un vas mic. \n ap` clocotit`. sare. ienibahar cimbru. un ou o lingur` de småntån` 2 linguri de pesmet. \ntr-un vas de Jena. apoi se amestec` bine cu drojdia desf`cut` \n lapte [i cu f`ina. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii proaspete. småntåna [i un g`lbenu[. Ou` cleioase \n aspic 2–3 ou`. 1/2 kg aspic Garnitura: 2 morcovi 2 castraveciori \n o]et albu[ul de la un ou fiert tare Hamburger cu sos mexican 500 g mu[chi de vit` 2 ou`. Jum`rile se prepar` dup` re]eta cunoscut` [i se servesc calde. dup` preferin]e. Din piureul ob]inut. [i se las` s` se dezghe]e \n ap` c`ldu]`. Cånd s-au rumenit. Apoi totul se d` prin pesmet. din care se taie romburi cu latura de 2 centimetri. Se presar` un praf de sare [i se mai las` la crescut timp de o or`. sare. se scurg. apoi se scot. Se adaug` ou`le cur`]ate de coaj` [i din ou se toarn` aspic. care se ung cu creierul m`run]it. piper 500 g de mu[chi de vit` se cur`]`. piper Se amestec` f`ina cu ou`le [i pu]in` sare. 170 . Gogo[i de cartofi cu [unc` 5 cartofi 200 g f`in` 2 ou` 200 ml lapte 200 g [unc` 300 ml ulei 10 g drojdie. piper genizat. p`stråndu-[i forma. se presar` cu sare [i piper dup` gust [i se acre[te cu zeama de l`måie. Cånd s-au rumenit \ndeajuns. sare [i piper. care se pune la fiert cåteva minute \n bainmarie. \n coaj`. se bat ou`le [i se pr`jesc omletele \n unt. se ia cu måna ud` cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` hamburgerii. cåt s` acopere fundul tig`ii. |ntre timp. se \ncinge bine tigaia. Dup` ce s-a omo- Ou`le se fierb \n ap` clocotit` 4 minute [i apoi se scufund` \ntr-un castron cu ap` rece ca s` se poat` cur`]a u[or de coaj`.Friganele cu creier 600 g creier 800 g påine 3 ou` 200 g pesmet 300 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde 3–4 ro[ii proaspete sare. piper Pe[tele se scurge bine de zeam` [i se piseaz` cu dosul furculi]ei. Se ia o pung` cu fructe de mare congelate variate: surimi de homar. Se pun romburile de aluat s` fiarb`. sepie. Dup` aceea. dup` care se toarn` pu]in ulei. se toac` [i se amestec` bine cu 2 ou`. apoi se amestec` bine cu laptele. |ntre timp. Cånd sunt fier]i. creve]i. Se picur` aspic ne\nt`rit [i se las` s` se \nchege. cu feliu]e proaspete de ro[ii. se cur`]`. plus sarea [i piperul trebuincioase. Creierul se spal` [i se cur`]` de pieli]e [i de cheagurile de sånge \ntr-o crati]` cu ap` rece. busuioc. Se taie [unca \n buc`]ele m`runte [i se amestec` \n compozi]ie. Se scurge bine de ulei [i se pr`je[te cald`. se pune \n mijloc cåte o por]ie de past` de ton [i se \mp`ture[te. Preparatul se d` la rece [i dup` cåteva ore se poate r`sturna u[or. se fac gogo[ile [i se pun s` se rumeneasc` \n ulei \ncins. caracati]`. Se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n untul \ncins. busuioc ghimbir. cu brånza de vaci. se scurg [i se amestec`. ghimbir [i sare. Se toarn` un strat cam de 1 cm de aspic c`ldu] \n castrona[e de compot [i dup` ce s-a \nchegat se face garnitura din morcov t`iat felii. al`turi de crochete. Se omogenizeaz` totul bine [i se pr`je[te \n ulei \ncins. se modeleaz` crochete. se cur`]` [i se zdrobesc cu furculi]a. cu ro[ii proaspete t`iate \n feliu]e sub]iri. Se pr`jesc hamburgerii [i se servesc cu sos mexican (cåte o lingur` de sos pe cåte un hamburger) [i cu cartofi pr`ji]i. Feliile astfel preg`tite se dau prin ou b`tut. felii de castraveciori \n o]et. Se fierb cartofii \n coaj`. se dau prin ma[ina de tocat. Iofca cu brånz` de vaci 250 g f`in` 200 g brånz` de vaci 2 ou`. ob]inåndu-se un aluat ca pentru t`i]ei. sare Se spal` bine cartofii [i se pun s` fiarb`. o lingur` sau dou` de unt. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. ienibahar. pån` le acoper`. care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n unt. albu[ de ou tare. Påinea se taie \n felii sub]iri. Se introduc la cuptor [i se las` pån` se rumenesc. Se bat cele 4 ou` cu verdea]a tocat` m`runt [i se adaug` fructele de mare. sare Jum`ri cu crochete de cartofi 8 ou` 5 cartofi 100 g unt 100 ml lapte. sare. amestecat cu sare. Se servesc calde. apoi se presar` cu verdea]` tocat` fin. cimbru. se a[az` feliile pe un platou [i se orneaz` cu mult` verdea]`. piper [i verdea]`.

Ou` fierte cleioase 8 ou` sare Ou`le sp`late se fierb \n ap` clocotit` timp de 4–5 minute. Se servesc cu o buc`]ic` de unt. Ou` moi cu sparanghel 8 ou` 200 g sparanghel 100 g maionez` Ou` cu sos tartar 6 ou` un castravecior \n o]et m`rar tocat o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o linguri]` de mu[tar sare. se d` focul mic [i se mai las` vreo 30 de minute. Pe fiecare ou se a[eaz` un firicel de p`trunjel verde sau m`rar. \n sos. se toac` m`runt [i se c`lesc \n unt. se dezleag` [i se aranjeaz` pe platou \n jurul ou`lor cur`]ate de coaj`. Se las` la cuptor pån` se \ncheag` ou`le. apoi se scoate. Farfuria pe care se a[az` ou`le poate fi \mbr`cat` cu frunze de salat` verde sp`late. se stoarce [i se m`run]e[te. Se dau chiftelele prin pesmet [i se rumenesc \n ulei fierbinte. Ou` fierte moi 8 ou`. se spal` [i se leag` \n m`nunchiuri.5 minute pentru ca ou`le s` fie cleioase. piper [i cimbru. Ou`le se introduc \ntr-o cantitate mare de ap` clocotit` (3 litri ap` la 10 ou`) [i se fierb cu clocot puternic timp de 3–3. Se fierb 2–3 minute \n ap` clocotit`. adus` la temperatura camerei. Cånd \ncep s` fiarb`. Se adaug` f`ina [i bulionul. castraveciori sau gogo[ari. cam 30 de minute. se spal` [i se d` pe r`z`toare. fiecare parte de compozi]ie \mbr`cånd cåte un ou fiert. piper. Se fierb 4 ou` foarte tari [i se cur`]`. |n ea se a[az` felii sub]iri de franzelu]` [i pe fiecare dintre ele cåte o felioar` de Se fierb ou`le moi. iar miezul se \nmoaie \n lapte. se face un sos care se toarn` deasupra. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n patru. carnea tocat` cu miezul de påine. Sparanghelul se cur`]`.Ou` cu ciuperci [i usturoi 8 ou` 200 g ciuperci o ceap` 3 c`]ei de usturoi 50 g unt o lingur` de f`in` o lingur` de bulion 200 ml vin alb sare. usturoiul. Ou` \mbr`cate 5 ou` 250 g carne de vi]el 250 g carne de miel o ceap` påine alb` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. \n a[a fel \ncåt lichidul s` le acopere complet. cu albu[ul pisat pres`rat deasupra. Pentru orice eventualitate. se pune maioneza. Se servesc calde. iar din restul de umplutur`. Deasupra se toarn` maionez` sub]iat` cu pu]in o]et de vin. Se amestec`. Se scot din ap` cu o spumier`. Se scot g`lbenu[urile [i se f`råmi]eaz` Tigaia \n care se vor prepara ou`le se unge cu unt. Separat \ntr-o sosier`. cu untdelemn [i o]et. Påinea se taie \n felii. iar g`lbenu[urile se pun s` fiarb` \ntregi. Carnea se cur`]`. Ou` fierte dietetice 8 ou` 40 g unt Ou` cu maionez` 8 ou` maionez` ro[ii verdea]` m`sline castraveciori gogo[ari Se fierb ou`le tari. m`sline t`iate m`runt. ca s` nu se \nt`reasc`. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. se a[az` pe o farfurie \ntins`.5 minute ca ou`le s` fie moi [i 4. piper devenind o past` la care se adaug` castraveciorul t`iat foarte m`runt. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. sare. care se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. piper. mu[tar. piper Pentru ornament: salat` verde [i m`sline Ou` fran]uze[ti 8 ou` 25 g unt 1/2 franzel` 100 g ca[caval maz`re sau piure de spanac Se fierb ou`le tari. o linguri]` de m`rar tocat. cimbru Ceapa [i ciupercile se cur`]`. Farfuria se garnise[te cu felii de ro[ii. se spal`. sare. se cur`]`. sare Se spal` ou`le [i se pun \ntr-un vas cu ap`. timp de 10 minute. Ca ornament pot fi folosite [i cåteva m`sline. oul crud. Se presar` cu sare. \ntregi sau jum`t`]i. verdea]a. 171 . Se adaug` sare [i se servesc. Ou`le se fierb tari. ca[caval.5–5. dup` gust. Se las` la fiert pån` se \ngroa[` sosul. albu[urile se toac`. \ntr-un castron. dup` ce se scot se pun \n ap` rece. Se umplu ou`le. se cur`]` de coaj`. \mpreun` cu usturoiul cur`]at [i pisat. Ceapa se cur`]`. peste care se sparge un ou. diluate cu vin. ceapa. se cur`]` de coaj`.

cu ajutorul unui cornet. o]etul. p`trunjel. se umplu jum`t`]ile de albu[. cleioase [i se cur`]` de coaj`. Compozi]ia trebuie s` fie ca o småntån` groas`. sp`lat bine [i l`sat s` se scurg`. brånza ras`. Fiecare ou umplut se orneaz` cu cåte o jum`tate de m`slin`. Compozi]ia se toarn` \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. se adaug` uleiul. Ou` umplute pentru tartine ou`. Peste ou`le umplute se presar` brånz` ras` [i sunt date la cuptor la foc iute. cu o lingur` se fac adåncituri \n care se d` drumul g`lbenu[urilor. ca un soclu. salat` de carne sau salat` de legume amestecat` cu maionez`. se piseaz` [i se freac` bine cu untul. Ou` umplute cu fileuri de an[oa 8 ou` 100 g fileuri de an[oa 50 g unt 8 m`sline. la foc moale [i cu capacul pus. crem` de pe[te. Pe platou se pune un strat de [unc`. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` cu ca[caval ras. sare [i piper. sare Ou`le proaspete se spal` [i se pun \ntr-o cr`ticioar` (sau ibric) cu ap`. sarea. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. Past` de pe[te 1 kg pe[te m`runt f`r` cap 150 ml ulei o lingur` de o]et sare. o linguri]` de småntån`. m`sline. la care se adaug` frunze de p`trunjel tocat fin [i mu[tar dup` gust. pu]in piper. Cånd s-a \nt`rit pu]in. Oul se acoper` cu maionez` [i se garnise[te cu fileul de an[oa sau cu an[oa. Cånd sunt gata trebuie scufundate \n ap` rece pentru a se cur`]a u[or de coaj`. Cånd s-au r`cit se taie \n dou` [i se scot g`lbenu[urile. se amestec` [i se las` s` fiarb`. iar ce r`måne se pune sub albu[uri. Cu compozi]ia ob]inut`. G`lbenu[urile scoase se freac` \ntr-un castron cu g`lbenu[ul crud. peste [unc` se toarn` aspicul c`ldu] [i apoi se a[az` ou`le \ntregi. past` de brånz`. timp de 3–4 ore.Ou` moi \n aspic 4 ou` 200 g [unc`. creme Ou` vene]iene 6–8 ou` 100 g ca[caval. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i pe lungime. piper boabe. caz \n care se taie oul \n dou` [i se aranjeaz` pe salat` verde sau pe o salat` de cartofi cu maionez`. piper [i sare. Jum`t`]ile de ou se umplu cu acest amestec [i se garnisesc cu fire de p`trunjel sau ardei gras t`iat få[ii. sare [i Se fierb ou`le tari. \n 3 felii egale (se taie pu]in din cele 2 capete rotunjite ca s` se poat` aranja pe tartine). \ntr-o tav` uns` cu unt. Ou`le umplute pentru tartine se preg`tesc \n felul urm`tor: oul fiert tare se taie \n zig-zag. Se poate servi pe foi de salat`. Se scot g`lbenu[urile. \ntr-o crati]`. Se a[az` ou`le pe platou [i \mprejurul lor se toarn` sosul fierbinte. Dup` aceea. Se decoreaz` cu salat` verde. Fiecare jum`tate se pune \n cåte o ro[ie din care s-a scos miezul. cu care se umplu jum`t`]ile de ou r`scopt. Sosul se prepar` \ntr-o cea[c` de småntån` cu pu]in` sare [i f`in`. Fiecare felie din care a fost scos g`lbenu[ul se umple. |n felia din mijloc. {unca fiart` se taie \n felii. 20 g unt Ou` ruse[ti 4 ou`. cu mu[tar. ornate cu rondele de castrave]i 172 . se pune o felie sub]ire de cartof fiert. Preparatul este gata atunci cånd g`lbenu[urile cap`t` consisten]`. din care s-a scos såmburele. piper Pentru sos: o cea[c` de småntån` o linguri]` de f`in`. pån` se ob]ine o past` omogen`. crem` de [unc`. g`lbenu[urile. fileurile de an[oa. ardei gras Se fierb ou`le tari. Ou`le umplute se pot servi [i ca aperitiv. sare. 300 g aspic salat` verde 50 g m`sline Se fierb ou`le moi. se las` s` se r`ceasc`. 8 ro[ii 100 g maionez` 50 g an[oa salat` verde [i m`sline Se fierb ou`le tari. cu m`sline. foi de dafin Ou` umplute cu pateu de ficat 8 ou` o cutie de pateu de ficat o linguri]` de mu[tar 50 g m`sline piper. Se serve[te ca aperitiv. past` de g`lbenu[ dat prin sit` [i amestecat cu o past` de sardele. sare. pe felii de påine pr`jit` sau simpl`. Separat se freac` pateul de ficat cu Se pune pe[tele. salate paste. sare Se fierb ou`le foarte tari [i se taie \n jum`t`]i. cu diferite compozi]ii: past` de g`lbenu[ fiert. Ou` umplute cu brånz` 4 ou` un g`lbenu[ o lingur` de brånz` o lingur` de småntån` o linguri]` de unt sare. se scot boabele de piper [i foile de dafin [i se freac` energic cu o lingur` de lemn. Se adaug` m`sline tocate [i se amestec` mai departe. piper Ou` tari 8 ou`. se las` s` fiarb` 8 minute \n ap` clocotit`. se cur`]` [i se taie \n dou` pe lat. frecat cu unt [i pu]in` sare.

F`ina se amestec` mai \ntåi cu o lingur` de ulei. Aceast` past` este mai bun` servit` rece. f`in` 10 g drojdie un blat de pizza 200 g ciuperci 50 g m`sline un ardei gras 30 g ca[caval 10 ml ulei de m`sline sare. 100 g ro[ii 100 g m`sline 200 g fileuri de an[oa o lingur` de ulei. Se las` dou` ore s` se odihneasc`. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n jum`t`]i. |mpreun` cu ea. apoi cu untul. s` se lipeasc`. Se freac` energic. se dezoseaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. iar p`trunjelul se toac` m`runt. sare. oul [i un vårf de cu]it de sare. \n final. piper Pateuri cu costi]` 200 g costi]` afumat` 100 g småntån` 2 ou`. o jum`tate de or` la foc slab. Costi]a se taie \n buc`]ele mici. precum [i sarea. Se \ntinde o foaie de grosimea unui deget. 200 g unt condimente dup` gust sare. care se pr`jesc \ntr-o tigaie. \ntindem peste tot blatul. sp`lat` [i tocat` m`runt. patru linguri de unt \nmuiat la aburi. cur`]at`. Costi]a se taie \n felii sub]iri [i nu prea late. se a[az` jum`t`]ile de ro[ii. Se unge un vas de Jena cu unt. Se d` la cuptor. se pune [i ficatul. o l`måie. un vårf de cu]it de sare [i pu]in` ap`. Pe foaia de aluat. ciuperci file. dup` care se scot ambele buc`]i. 50 ml ulei Se amestec` margarina cu f`ina. piper Pateu de ficat de vi]el 1. Ceapa se cur`]`. se scoate [i se taie \n cubule]e. sp`lat` [i tocat` m`runt. un m`r un ou. Se presar` m`slinele c`rora li s-au scos såmburii. Se bat bine ou`le cu småntåna. sare. Pizza cu oregano Påine cu costi]` [i ceap` la cuptor 200 g costi]` afumat` o ceap` mare 8 felii de franzel` 100 g telemea de vac` 3 ou`. Cånd se rumene[te. Se op`resc ro[iile. fraged. apoi se c`le[te \n untul r`mas. se scurg [i se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. pe plit` sau \n toaster. se spal` [i se toac` m`runt. iar peste ele se pun costi]a. dup` care se toarn` sosul. |n momentul \n care carnea este gata fiart`. se presar` cu f`in` [i se d` la rece timp de cåteva ore. apoi se \ntinde o foaie. f`r` s` se ard`. spre a se face o past`. pres`rate cu sare [i piper. 100 g unt sare. Se d` la cuptor. piper Se spal` [i se cur`]` carnea. 173 . se freac` bine pån` se omogenizeaz`. Se adaug` la toc`tur` zeama de l`måie. cur`]at`. sare. 50 g ca[caval 150 g f`in`. Cånd e gata. se pune la fiert [i ceapa. apoi acesta se \mp`ture[te ca un plic. sare [i piper. apoi se pune s` se fiarb` \ntr-o oal` cu ap` rece. m`sline f`r` såmburi tocate. sare. brånza ras`. pe o farfurie mare. presåndu-se col]urile. cu capacul pus. pån` ce aluatul devine crocant. Peste blatul din aluat punem 2–3 linguri din sos. Dup` ce sunt gata. t`iat feliu]e sub]iri. Pizza cu piept de pui 500 g piept de pui o ceap`. se a[az` feliile de påine. care se las` doar vreo 10 minute. condimentele. Se pot fierbe \mpreun` pån` scade de tot apa. 2 linguri de bulion 100 g unt. cam 20 de minute. verdea]` Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \mpreun` cu ciupercile t`iate lame \n ulei \ncins. sau ca umplutur` pentru diferite rulade din carne sau mezeluri. care se taie \n p`trate cu latura de 7–8 centimetri. Se pun pateurile \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. apoi se d` la cuptor. piper Pateu de ficat de porc 250 g ficat de porc 250 g carne de porc o ceap`. feliu]e sub]iri de l`måie t`iate \n jum`t`]i sau \n sferturi. ceapa. La aceast` compozi]ie se adaug` untul [i småntåna. Feliile de påine se pr`jesc. piper Pizza cu fileuri de an[oa [i m`sline 400 g f`in` 150 g margarin` un ou. la foc iute. fr`måntånd pån` se ob]ine un aluat Carnea se cur`]` de pieli]` [i de gr`sime. Se pune cåte o feliu]` de costi]` pe fiecare p`trat de aluat. se adaug` ceapa. un ou fiert moale. ad`ugånd [i ap` pentru a fierbe la foc mic.5 kg ficat de vi]el 300 g de ciuperci 150 ml ulei 150 g småntån` 3 cepe. apoi se ia de pe foc.mura]i. apoi peste ele se pun fileurile de an[oa. apoi [unca presat` (tocat`). se potrivesc de sare [i piper. Se c`le[te cåteva minute. se dau prin ma[ina de tocat. Telemeaua se d` pe r`z`toare. piper o linguri]` de oregano 50 g ro[ii \n bulion pasate 100 ml ulei o linguri]` de sos Worchester o linguri]` de zah`r. pån` devine sticloas`. se unge cu pu]in ulei. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Ca[cavalul ras pe deasupra (sau mozarella). apoi ardei gras (få[ii). Apoi putem ad`uga ficatul. pån` cap`t` consisten]a unei creme. m`rul cur`]at [i dat pe r`z`toare. 250 g småntån` 20 g unt. 200 g f`in`.

se adaug` carnea [i småntåna. l`såndu-se timp de un sfert de or` s` se rumeneasc`. Se serve[te cu småntån` pe deasupra [i ornat` cu p`trunjel verde tocat fin. Aluatul se \ntinde uniform \n tava de copt. g`lbenu[urile. la foc iute. se c`le[te \n ulei [i se amestec` bine cu g`lbenu[urile. l`såndu-se s` mai fiarb` alte 5 minute. Foile pot trece pu]in de marginile t`vii. apoi se presar` peste aluat. se spal`. se spal`. Se amestec` f`ina cu untul p`strat. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. sare. se modeleaz` \n form` cubic` [i se d` la rece. dup` care se scoate din cuptor. Pl`cint` cu carne [i aluat fran]uzesc 250 g f`in` 250 g unt. e gata. dup` care se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i \ncins`. piper m`cinat 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel Rulad` de cartofi 5 cartofi 200 g unt 200 g f`in` 100 g småntån` 100 g ciuperci 4 ou`. Rulad` de ou cu carne [i ciuperci 8 ou` 200 g carne 200 g ciuperci 100 g småntån` 100 g ca[caval o lingur` de f`in`. fr`månt`. se omogenizeaz` [i se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat elastic. se \mp`ture[te aluatul [i se \ntinde cu sucitorul. sare. Ciupercile se cur`]`. 50 ml lapte 50 g unt. se pune \n tava uns`. Dup` ce s-au \nmuiat. sare [i piper. Se acoper` cu un [ervet ud [i se las` un sfert de or`. Se omogenizeaz` compozi]ia. apoi se cur`]` de coaj`. Se fierb cartofii \n coaj`. iar restul se fr`månt`. opera]ie care se repet` de mai multe or. apoi se ia de pe foc [i se omogenizeaz` cu ou`le b`tute.moment \n care se adaug` bulionul. se pun pe o plan[et` [i se Ciupercile se cur`]`. \n ap` clocotit` cu sare. Se d` la cuptor. se c`le[te pu]in Ciupercile se cur`]`. piper Rulouri cu ciuperci [i ca[caval 800 g piept de pui dezosat 2 ou`. småntåna. Carnea de pui se por]ioneaz`. pentru a se coace mai bine compozi]ia. o l`måie o leg`tur` de m`rar. apoi se amestec` bine cu småntåna. un praf de sare [i pu]in` zeam` de l`måie. Se bat spum` 5 ou`. 500 g carne 2 ou`. se stinge cu pu]in` ap`. apoi se scoate [i se ruleaz`. Se serve[te cu buc`]ele de unt. apoi se scot. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n ulei \ncins. se toac` [i se c`lesc \n unt. Se mai las` dou` minute s` se topeasc` pu]in ca[cavalul. 2 linguri de småntån` 50 ml ulei. Carnea se toac`. lapte. dup` care se fr`månt` iar. apoi f`ina. Se umplu foile. Pl`cint` la cuptor cu umplutur` de spanac 1 kg spanac un pachet de foi de pl`cint` 70 g unt. |ntre timp. 6 ou` 70 g brånz` gras` de oaie 2 linguri de pesmet sare. Se ruleaz`. Se mai las` pu]in. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in unt. la foc iute. iar cånd se \ncheag` se adaug` ciupercile [i carnea. Cånd e gata. piper Rulad` cu ca[caval 5 ou` 5 linguri de f`in` o can` de lapte 200 g ca[caval. sare Se pune deoparte o lingur` de unt. piper Se spal` spanacul \n mai multe ape. pesmetul. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul. Se \ntinde toc`tura \ntre cele dou` foi [i se coace \n cuptorul \ncins. La unul din capete. se presar` cu sare [i piper. se adaug` un vårf de cu]it de sare [i se amestec` bine cu cinci linguri de f`in`. se toarn` sosul deasupra. piper spanacul. Se adaug` untul. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se d` prin ou`le b`tute. \ncepånd de la acel cap`t. sare. ob]inåndu-se o past`. apoi se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. sare [i piper. se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se d` pe r`z`toare. ungåndu-se cu mult unt. se taie lame [i se c`lesc \n ulei \ncins. se unge cu unt [i se a[az` o parte din foile de pl`cint`. timp \n care se amestec` permanent. Se \ncinge untul \n tigaie. Carnea se cur`]`. Dup` vreo 2–3 minute. apoi se pune bucata mare de unt \n mijloc. 150 g ca[caval 150 g ciuperci 2 ro[ii. sare [i piper. se ruleaz`. verdea]a. apoi se completeaz` cu restul de foi r`mase. m`rarul tocat. care se dilueaz` cu o can` [i jum`tate de lapte. Ou`le se bat cu f`in`. Se taie \n por]ii. Se rumene[te bine pe toate p`r]ile circa o or`. se scoate [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici sau se d` prin ma[ina de tocat. Ciupercile se condimenteaz` cu sare 174 . dup` care se toac` m`runt. apoi se d` la cuptor. se pune amestecul de ciuperci [i småntån`. se unge la suprafa]` cu albu[ b`tut. Se ia o tav` de copt din teflon. brånza. Dup` vreo 4–5 minute. se taie \n por]ii. se cur`]` [i se op`re[te. l`såndu-se s` fiarb` \n`bu[it. apoi se d` la cuptor. apoi se d` la cuptor s` se rumeneasc`. dup` care se \ntind dou` foi. un praf de sare. se presar` cubule]ele de carne [i ca[cavalul ras. [i se servesc cu ca[caval ras deasupra.

2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. 20 ml o]et o lingur` de f`in` p`trunjel verde boia. piper Salat` amestecat` 200 g brånz` 200 g [unc` de Praga 300 g carne de porc pr`jit` 4 ro[ii. Salat` amestecat` cu pui 200 g ]elin` 2 mere 200 g piept de pui 200 g småntån` 100 g struguri albi 200 g castrave]i 2 linguri de maionez` o leg`tur` de p`trunjel. Trei dintre ele se toac` m`runt. Salat` de ciuperci cu ou`. se prepar` sosul de iaurt. Apoi se Dovleceii se cur`]` [i se taie felii. Andivele se cur`]`. apoi se introduce tava la cuptor. se taie p`trate [i se adaug` amestecului. dup` care se op`resc cåteva minute \n ap` cu sare. o l`måie Ou`le se fierb. l`såndu-se pån` se rumenesc rulourile. castrave]ii. Cånd s-au \nmuiat dovleceii. o]et. dup` gust. Se serve[te fierbinte. legumele rase. se scurg [i se taie \n cubule]e. cu ca[caval ras deasupra [i feliu]e de ro[ii proaspete. Compozi]ia se a[az` \ntr-o salatier` Vinetele se spal` [i se por]ioneaz` \n feliu]e lungi. la fel [i ca[cavalul. se aranjeaz` rulourile. Ciupercile se amestec`. Se decoreaz` cu frunze de p`trunjel verde. 100 g ca[caval o ceap`. Se amestec` bine. o ]elin`. omogenizåndu-se bine. albu[ de ou fiert [i p`trunjel verde frunze. Se face maioneza cu un ou fiert. se spal` \n mai multe ape. 5 ou` 100 ml ulei. sare. zeam` de l`måie [i sare. sare. Vinetele se dau apoi prin f`in` [i se pr`jesc pån` ce cap`t` o culoare aurie. Ro[iile [i m`slinele se spal` [i se taie feliu]e lungi. piper [i verdea]`. iar deasupra se orneaz` cu feliile de ou fiert [i cu restul de ca[caval. ap`sånd u[or. ulei de m`sline. piper Salat` de dovlecei cu sos de iaurt 800 g dovlecei 200 g iaurt. un morcov o leg`tur` de m`rar ulei. |n timp ce fierb. se presar` cu ca[cavalul dat pe r`z`toare. Totul se omogenizeaz` cu maioneza. potrivind de sare. ad`ugånd o]et. carnea pr`jit`. piper. un ardei \n o]et cåteva boabe de piper p`trunjel verde [terg cu un [ervet aspru. se fierbe [i se toac` m`runt. se las` pån` se r`cesc. zeam` de l`måie. piper [i m`rar tocat. tocat. Se scurg. se pune [i untul r`mas. Se fierb ou`le tari. se fierbe [i se taie cubule]e fine. se scurg. sare. sare. sare Salat` cu maionez` [i carne de porc 400 g carne de porc pr`jit` o l`måie. jum`tate din cantitatea de ca[caval. Se orneaz` cu un strat de maionez` pe care se fac diverse desene din ardei gras. apoi se acoper` cu sosul de iaurt. 100 g varz` alb` murat` un castravete \n saramur` 2 morcovi fier]i 2 cutii de maz`re fin`. se toac` m`runt. Varza. Se adaug` uleiul. småntån`. Cartofii se fierb. apoi se a[az` peste feliile de [unc` [i se ruleaz`. iar celelalte ingrediente se toac` m`runt. s` se \ncing` bine.[i piper [i se amestec` cu verdea]a tocat` m`runt. ]elin` [i ca[caval 400 g ciuperci 4 ou`. se fierb un sfert de or` \n ap` clocotit` cu pu]in o]et. morcovul [i ceapa se dau pe r`z`toare. se scot. piper negru boabe. Ciupercile se cur`]`. 5 ou` 200 g m`sline 150 g varz` alb` 2 ardei. piper Salat` cu m`sline [i cårna]i 200 g m`sline 200 g cårn`ciori oltene[ti cruzi 200 g vinete 200 ml ulei de m`sline 3 ro[ii. ardeiul [i ciupercile fripte se toac` m`runt. pr`ji]i \n prealabil [i pres`ra]i cu boia. sare. cu ou`le. Se dau cu sare [i se las` 2–3 ore s` se p`trund`. \ntr-un castron de salat`. morcov fiert. apoi se scot. Se unge o tav` cu unt. Merele se cur`]` de coaj` [i se m`run]esc. morcovii. [i se adaug` maionez`. 175 . cu m`rar tocat m`runt [i chimen. se spal`. Totul se amestec` [i se pune \ntr-o salatier`. Se ia o crati]` \n care se pune ulei de m`sline l`sånd focul mic. iar al patrulea se taie \n felii sub]iri. la care se adaug` ulei [i celelalte g`lbenu[uri separate de albu[ cu ulei. apoi se cur`]`. Castrave]ii se taie \n dreptunghiuri de aproximativ 4 cm [i se a[az` de jur \mprejurul salatei. sare. 3–4 cartofi 100 g ciuperci fripte pe gr`tar 50 g m`sline. cubule]e [i se amestec` \ntr-un castron mare. Se pr`jesc \n ulei \ncins pån` ce cap`t` o crust` aurie. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. ad`ugånd pu]in ulei \ndoit cu zeam` de la ciuperci. Se umplu rulourile cu aceast` compozi]ie [i se leag` cu scobitori. o lingur` de mu[tar sare. }elina. Se serve[te dup` ce a stat cåteva ore la frigider. sare. chimen Pieptul de pui se spal`. Rulouri de andive cu [unc` la cuptor 500 g andive 100 g ca[caval 200 g [unc` presat`. Se freac` cu o lingur` de lemn [i se adaug` mu[tar. se las` s` se r`ceasc`. 20 ml ulei. ]elina se cur`]`. sare. la fel [i cårna]ii. Se omogenizeaz` bine.

.

.

400 g macrou o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se cur`]` de codi]e [i se m`run]e[te. apoi se pune pe platou. Se pun castrave]ii. sare. iar acestea se fierb \n pu]in` ap`. o linguri]` de mu[tar [i o linguri]` de o]et. se cur`]`. ro[ii Ciupercile se cur`]`. Se amestec` toate ingredientele \ntr-un castron. deoarece nu rezist` mult. ardeiul [i ceapa. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. 2 linguri de ulei o lingur` de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap`. Se decoreaz` cu felii de ou fiert tare [i ro[ii felii. sare [i piper. m`rar. Somonul se feliaz`. apoi se omogenizeaz` cu orezul. se scot. Cånd s-au \nmuiat. Usturoiul se piseaz` [i se adaug` acestui amestec. apoi tonul. suc de 178 . \n cantit`]ile dorite. piper Orezul se alege. 2–3 c`]ei de usturoi un cub sup` de pui 20 ml ulei. \ntr-o oal` acoperit` cu capacul. iar peste ele se toarn` un sos din ulei. o]et. ro[iile [i ardeiul [i se omogenizeaz` cu suc de l`måie. o]et. se spal` \n mai multe ape. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. un vårf de cu]it piper [i foarte pu]in` sare. tocate m`runt. piper Salat` mediteranean` 4 ou` 400 g maz`re boabe 3–4 ro[ii 2 castrave]i 100 g fileuri de an[oa 50 g m`sline 60 ml ulei de m`sline 25 ml o]et. sare Salat` de orez cu ardei 150 g de orez o ro[ie. 2 ardei gra[i o ceap`. se pipereaz` [i se las` la rece o or` \nainte de a se servi. se taie \n jum`t`]i [i li se scot såmburii. Salat` de raci 40 de raci proaspe]i 500 g ciuperci ulei. piper Salat` de ton 2 conserve de ton 2–3 ou`. dup` care se \mpr`[tie \ntr-un castron \nc`p`tor. sare. M`slinele. zeama de la o l`måie. Ciupercile se cur`]`. o]et. Se amestec` toate acestea. o]et. sare. se scurg [i se pun \n castron cu racii. eventual se mai pune ulei. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. se spal` \n mai multe ape [i se las` s` stea o jum`tate de or` \ntr-un castron cu ap` rece \n care s-a amestecat o lingur` de o]et. Se pune orezul [i piperul. sare. p`trunjel sare. sare. se scoate [i se taie \n cubule]e. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. ceapa tocat` m`runt. \mpreun` cu apa [i cubul de pui. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. apoi se taie \n form` de lame [i se pun la fiert \n pu]in` ap`. 3 castrave]i verzi un ardei gras. Somon cu avocado un avocado 100 g somon fumat 200 g maionez` 50 g suc de l`måie 200 g ciuperci o leg`tur` de p`trunjel. cu feliile de ou. apoi se d` pu]in la frigider. piper Salat` de mån`t`rci 500 g mån`t`rci 2 ou`. se scurge. Orezul se pune la fiert \ntr-un vas. Toate ingredientele se amestec` cu maionez`. se taie lame [i se fierb \n ap` cu pu]in` sare. Ou`le se fierb tari. Ou`le se fierb tari. Castrave]ii [i ceapa verde se toac` m`runt. o]et. salata. ulei [i m`sline negre tocate fin.Salat` de macrou cu verde]uri 500 g cartofi 2 castrave]i proaspe]i 2 leg`turi de ceap` verde 200 g sos remoulade 200 g m`sline. se spal`. Salat` de orez cu m`sline 200 g orez 100 g m`sline o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de p`trunjel ulei. Ceapa se cur`]`. 100 ml ap` 20 ml suc de l`måie 100 g m`sline negre. Se amestec` bine. amestecåndu-se cu ciupercile. piper Pe[tele se cur`]`. se taie \n cåte patru buc`]i [i se pun peste salat`. ulei. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. m`rar. se las` pån` dau un clocot. se scurge [i se pune la fiert \n ap` cu sare. o l`måie 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. Dup` aceea. o leg`tur` de m`rar sare. se scoate. \mpreun` cu fileurile de an[oa [i m`slinele. se pun la fiert \n ap` cu sare. apoi se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. se limpeze[te cu ap` rece. piper. Se taie ceapa fidelu]`. Se adaug`. Cånd e gata. mu[tarul. Se fierb bine racii [i se aleg cozile. care se cur`]` [i se pun \ntr-un castron. sare. \mpreun` cu sosul remoulade. Se face sosul cu uleiul de la ton. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. apoi se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. o ceap` ulei. sare. se s`reaz`. sare. piper [i verdea]` tocat` m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. p`trunjel. avocado se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e [i se amestec`. piper Se cur`]` mån`t`rcile. ]inute cel pu]in 2–3 ore \n ap` rece la des`rat. iar cånd se \nmoaie se scot. Se scot såmburii de la m`sline. P`trunjelul verde se spal`. se scurg [i se toac` m`runt. precum [i verdea]` tocat` m`runt. Aceast` salat` trebuie servit` imediat. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. datorit` con]inutului de suc de l`måie. Cånd e gata. se las` s` se r`ceasc`. Maz`rea se alege. Se toarn` peste salat` [i se amestec` din nou. sare [i piper.

Cånd se desface cochilia. l`såndu-se pån` ce zeama scade aproape complet. se piseaz` cu 179 . apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc pu]in \n ulei \nfierbåntat. se scurg bine de ulei [i se a[az` pe feliile de påine unse cu unt. sare. se scoate. \nseamn` c` sunt fierte. Ciupercile se cur`]`. Tartine cu scoici 20 scoici proaspete 8 felii de franzel` 20 g unt. care se las` s` stea la r`coare timp de o or`. la foc moderat. Sosul ob]inut se toarn` peste tartine. se a[terne compozi]ia de ciuperci [i se introduce din nou la cuptor pentru cåteva minute. Sardelele. f`r` såmburi. Se scot. Se freac` bine acest amestec pån` devine o past` omogen`. un ou [i pu]in` sare. din conserv`. se adaug` oul b`tut [i se fr`månt` un aluat. se toac` m`runt. Cånd s-a copt. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi. la foc potrivit. pe ambele p`r]i. sub]iri de l`måie [i jum`t`]i de m`sline. care se \ntinde pe feliile de påine pr`jit`. apoi se adaug` ro[ia. sau \n toaster.l`måie [i se potrive[te de sare. apoi se adaug` usturoiul [i m`rarul. se s`reaz` [i se pipereaz`. se spal`. Stridii cu maionez` 400 g stridii 2 linguri de f`in`. 20 g unt 50 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. apoi se scot. apoi se stropesc cu zeam` de l`måie. peste ele a[ezåndu-se feliu]e Castrave]i se cur`]` de coaj` [i se taie. iar peste ele se pun felii de ca[caval [i de ciuperci. se pun ciupercile. tocat m`runt. apoi se scot [i se scurg. se c`le[te ceapa. 150 g unt 2 ou`. sare [i piper. piper Scoicile se spal` bine. sare. Se pr`je[te påinea pe plit`. la alegere. apoi se scoate. apoi se d` iar la cuptor. iar la suprafa]` se \ntinde un amestec din småntån` [i un ou b`tut. bulionul [i ciupercile. Se amestec` f`ina cu praful de copt. pres`rate cu piper. Se amestec` f`ina cu un praf de sare. 200 g småntån` 40 g unt o leg`tur` de m`rar 2 c`]ei de usturoi sare. pe ambele p`r]i. apoi se toarn` maioneza deasupra. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. cur`]at` de coaj`. apoi se cur`]`. Bulionul se dizolv` \ntr-o lingur` de ap`. apoi se ia de pe foc. piper Stridiile se spal` bine. precum [i frunzuli]e de p`trunjel. se a[az` feliile de påine. \n jum`t`]i. Se pune la copt \ntr-o form`. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. piper Påinea. Tartine cu pe[te 8 felii de påine pr`jit` 160 g sardele. sub un jet de ap` rece. Se pune la cuptor s` se coac`. piper Vapora[e cu sardele 8 ou` 2 castrave]i mari 2 linguri de maionez` 200 g sardele din conserv` o l`måie. se scurg de ulei [i se a[az` \n farfurii \n form` de gr`m`joare. Sardelele se scurg bine de ulei. |ntr-o tav` uns` cu unt. Ciupercile se cur`]`. [i se pun la fiert cu tot cu cochilie. dup` care tava se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. piper Se cur`]` [i se spal` ciupercile. 100 ml lapte 3 linguri de småntån` un plicule] de praf de copt sare. se taie \n form` de lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. 50 ml ulei 200 g maionez` o leg`tur` de m`rar sare. se pun cåte 2–3 scoici. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna. piper Tartine cu past` de ciuperci 500 g ciuperci 100 g unt o ceap` o ro[ie o linguri]` de bulion 8 felii de påine pr`jit` sare. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. piper Tort de ciuperci 800 g ciuperci 250 g f`in`. s` le acopere. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt. se las` s` se scurg`. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie mai groas` [i se pune \n tav`. Ro[ia se spal` [i se taie \n cubule]e. apoi se unge cu unt. o l`måie Tartine cu ca[caval [i ciuperci 8 felii de påine alb` 200 g ca[caval 100 g ciuperci champignon 4 ou`. apoi se cur`]` de miez. se spal`. aproximativ o jum`tate de or`. apoi cu laptele. se scurg. un ou o leg`tur` de p`trunjel sare. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii sub]iri. pe lungime. Se las` un sfert de or` s` se \n`bu[e bine. Se las` cåteva ore la frigider [i se serve[te rece. Se s`reaz`. Tart` cu ciuperci 500 g ciuperci 250 g f`in` 250 g unt. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se spal`. ad`ugåndu-se p`trunjelul tocat. se pr`je[te pe plit` sau la flac`r`. Se presar` cu m`rar. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt topit. apoi se r`zuie cu lama cu]itului p`r]ile arse. \n func]ie de m`rimea feliei de påine. sau cu mujdei de usturoi. se pipereaz`.

Ceapa se taie \n patru [i se adaug` [i ea. piper Se cur`]` carnea. cur`]at. cur`]ate [i sp`late. sp`lat [i fiert separat. . 4 felii de påine alb` 100 ml ulei. se aromeaz` cu cimbru [i verdea]` tocat` [i se acre[te. Se serve[te cu leu[tean tocat. se adaug` la sfår[it.furculi]a. [i ou`. cåte o leg`tur` de p`trunjel [i de leu[tean. Se servesc reci. o lingur` de f`in` o leg`tur` de leu[tean sare. se spal` [i se dezoseaz`. se adaug` orezul ales [i sp`lat. Compozi]ia ob]inut` se \ntinde pe jum`t`]ile de castravete. precum [i orezul. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean. fierte tari [i pisate m`runt. Se mai las` 2–3 clocote [i se serve[te. 100 g orez 100 g iaurt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` [i se fierbe vreo cinci minute. 100 g orez 100 g småntån` 2 ou`. Ceapa r`mas` se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o oal` cu ulei \ncins. 180 . fiert [i strecurat. sp`late [i t`iate m`runt. ]elina [i ceapa se cur`]`. se pun la fiert \ntr-o oal` mare. Se potrive[te de sare [i piper. piper Bor[ de iepure 1 kg carne de iepure 500 ml bor[ 100 g småntån` un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. dup` ce se cur`]` [i se spal`. cu o]et. cu parmezan ras [i mult` verdea]` deasupra. se las` la \nmuiat o zi \n ap` rece. sare. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina. la foc potrivit. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. apoi se adaug` la fiert. care se adaug` la måncare. apoi se face un rånta[ din f`in`. se las` un clocot. Se adaug` morcovii. Se adun` spuma din cånd \n cånd. Urzicile se cur`]`. opera]ie care se repet` de trei ori. ales. p`trunjel Ciorb` de urzici 600 g urzici o leg`tur` de ceap` verde un morcov. se adaug` zarzavaturile. tocat` m`runt. o dat` cu leu[teanul. Morcovul. se adaug` urzicile [i ceapa verde. Cånd sunt pe jum`tate fierte. apoi se \nlocuie[te apa. 4 ou` \ntregi [i 4 albu[uri. m`rar. se s`reaz` [i se pipereaz`. piper Ciorb` de dovlecei cu iaurt 2 dovlecei tineri un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. Se pune [i ceapa. sare de l`måie sau ro[ii. Costi]a se taie \n buc`]ele mici [i se c`le[te \n ulei \ncins. Se d` un clocot. ro[iile cur`]ate [i date pe r`z`toare. o ]elin` o lingur` de orez 200 ml ulei. Ciorb` de peri[oare de [tiuc` 1 kg [tiuc` 3 cepe. Orezul. apoi se stinge cu bulionul diluat cu pu]in` ap`. cimbru {tiuca se cur`]`. Se mai d` un clocot. apoi se d` de dou` ori prin ma[ina de tocat. se adaug` iaurtul. Ciorb` de bure]i cu småntån` 200 g småntån` 700 g bure]i un morcov 70 g ]elin` sare de l`måie o lingur` ras` de f`in` o ceap` mic` 50 ml ulei 70 g parmezan. se spal`. cur`]at`. |n ultima ap`. p`stårnacul. tocate fin. 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. zeama de l`måie. sare [i piper dup` gust. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert o dat` cu zarzavatul. se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. aleas` [i sp`lat` \n mai multe ape. Ciorb` de fasole cu costi]` 200 g fasole boabe 100 g costi]` afumat` o ceap` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. dup` preferin]e. småntån` Fasolea. sare. apoi se sting cu 3 litri de ap` [i se las` o or` la fiert. Dovleceii se spal` [i se taie \n cubule]e. Bor[ul se fierbe separat. Dup` vreo 30 de minute. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. A doua zi. se toac` m`runt [i se op`resc \n ap` clocotit`. se spal`. Bure]ii se adaug` dup` aproximativ 30 de minute. apoi se pun la fiert \n doi litri de ap` cu sare [i ulei. sare Legumele. se pune la fiert. Se adaug` ou`le. Se mai las` pe foc 20 de minute. sp`lat [i t`iat \n cubule]e. cur`]ate. \mpreun` cu dou` cepe [i cu påinea \nmuiat` \n ap` [i stoars`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. piper [i restul de verdea]` tocat`. Se serve[te fierbinte. 600 ml bor[ o leg`tur` de leu[tean. sare. 2 ou` piper. se spal` [i se toac` m`runt. Morcovul. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` zarzavatul tocat. ad`ugåndu-se \n ciorb` spre sfår[it. t`iate \n cubule]e. dup` care se adaug` peri[oarele. precum [i cu zeama stoars` de la o l`måie. dup` care se omogenizeaz` cu maioneza. se adun` spuma. fiert \n prealabil. dres cu småntån`. Cånd sunt gata fierte. piper. Se adaug` la fasole cånd aceasta e aproape fiart`. o dat` cu bor[ul. apoi condimentele [i sarea de l`måie. apoi se adaug` \n oal`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` peri[oarele. dup` care se adaug` småntåna.

\n ap` cu sare. cu pu]in` småntån` [i p`trunjel verde tocat m`runt. Se serve[te cu crutoane de påine. 3–4 ro[ii 3 c`]ei de usturoi 2 castrave]i 200 g påine. Se cur`]` [i se spal` dovleceii. Ardeiul dulce. se taie \n buc`]i mici [i se pun la fiert \n ap` cu sare. \mpreun` cu untul. cur`]at`. spanacul [i ceapa se paseaz`. se scurg. Påinea se m`run]e[te [i se pune \n ap` rece. se scot [i se trec prin sit`. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. Se mai las` la fiert 10 minute. 2 ou`. se paseaz` separat [i se adaug` puiul cånd sunt fierte. cur`]at`. se spal` \n mai multe ape. piper Se cur`]` morcovii. Se \n`bu[` morcovii [i ceapa \n unt cu pu]in` ap`. Sup` – crem` de pui cu legume o jum`tate de pui 150 g zarzavat de sup` 2 linguri de småntån` o leg`tur` de verdea]`. se spal` bine. \mpreun` cu o]etul. Cartofii [i morcovii se cur`]`. Ceapa se cur`]`. dup` care se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. Se mai las` la fiert circa 10 minute dup` care se adaug` 2 linguri de småntån`. Se adun` spuma din cånd \n cånd. dup` care se adaug` untul [i se ia de pe foc. 100 g småntån` un ardei mic iute o leg`tur` p`trunjel verde sare. piper 500 g dovlecei o ]elin`. Se scot. 100 g småntån` o lingur` de f`in` o lingur` de unt. Dup` ce s-au fiert.Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 5 cartofi 200 g ]elin`. Se fierbe spanacul. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat deasupra [i cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. Se las` la fiert \nc` 10 minute. un p`stårnac un morcov. se cur`]` de impurit`]i. 2 morcovi 2 cepe. apoi se pun \n oal` cu un litru de sup` de oase. se scot [i se dau prin ma[ina de tocat toate legumele. \mpreun` cu ceapa. \mpreun` cu ceapa. o ceap` 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. 181 . amestecånd u[or. Piureul ob]inut se sub]iaz` cu supa strecurat` [i se pune din nou la fiert. Toate legumele se pun \n mixer [i se omogenizeaz` bine. se spal`. cartofii [i ceapa se spal`. Se scot [i li se adaug` ap` rece [i usturoiul pisat. piper Carnea de pui se fierbe [i se s`reaz`. se Spanacul se cur`]`. ceapa [i zarzavaturile. F`ina se dizolv` \n pu]in` sup` de oase [i se adaug` \n oal`. sare. Se potrive[te de sare [i de piper. Se omogenizeaz` cu fiertura brånza [i småntåna. Ciupercile se cur`]`. Se face o compozi]ie din småntån` [i dou` g`lbenu[uri [i se adaug` la sup`. sp`lat` [i t`iat` pe[ti[ori. fierbåndu-se \nc` 10 minute. \ntregi. se spal` [i se taie \n rondele. apoi se pune la scurs. iar cånd sunt gata. dup` care se amestec` \ncet cu cåte pu]in ulei. o lingur` de f`in` sare. ceapa [i castravetele se spal` [i se cur`]`. sarea [i piperul. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. legumele se dau prin sit`. 20 ml o]et 20 ml ulei. ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin`. Cånd sunt gata. Se orneaz` cu verdea]`. apoi se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` sup` de oase. se toac` m`runt. |ntre timp. se toac` fin [i se pun la fiert. piper Sup` – crem` de morcovi Sup` – crem` de ciuperci cu cartofi [i ceap` 500 g ciuperci 3 cartofi. cu påine pr`jit`. spre a se \nmuia. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. o lingur` de unt sare. sare. apoi se potrive[te de sare [i piper [i se adaug` untul. apoi se toac` m`runt. Se serve[te rece. Ardeiul iute se toac` m`runt [i se adaug` \n sup`. sp`lat` [i tocat` m`runt. Separat se fierb 150 g zarzavat sup`. piper }elina. se potrive[te de sare [i piper. se las` s` se r`ceasc`. timp de o jum`tate de or`. apoi se mai pune totul pe foc 10 minute. Se paseaz` m`runt cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. 30 g unt 100 g småntån` un ou. apoi se adaug` peste ele un litru de sup` de oase [i o compozi]ie f`cut` din småntån` [i un g`lbenu[. se scot cu spumiera pe o farfurie. 100 ml ulei 200 g påine alb` 400 g morcovi o ceap`. Cånd sunt fierte. Cånd sunt fierte. Se mai d` un clocot [i se serve[te fierbinte. Sup` – crem` de spanac 500 g spanac o ceap`. spal`. apoi se fierb un sfert de or` \n ap` rece cu sare. se amestec` g`lbenu[ul de ou cu småntåna [i se toarn` \ncet \n oala cu sup`. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` cald` [i se adaug` \n oala cu legume. sare Sup` – crem` de dovlecei Gazpacho un ardei ro[u un ardei verde 2 cepe. piper 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. Se serve[te cu crutoane. o ceap` 100 g småntån` o lingur` de f`in` 2 felii de påine alb` un ou.

se scot. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 2 linguri de orez 2 ou`. sare. ceapa [i albitura se cur`]`. cur`]ate. sp`late [i l`sate \ntregi. piper Se cur`]` ciupercile. apoi se potrive[te de sare [i piper. un morcov 2 r`d`cini de p`stårnac 2 r`d`cini de ]elin` 80 g praz. sare [i piper. Se adaug` t`i]eii. 2 morcovi. Apa trebuie s` fie doar Se cur`]` carnea. La sfår[it. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. \ncåt se sf`råm` u[or.Sup` – crem` de ]elin` 6 ]eline potrivite o ceap`.2 kg carne de g`in` o ceap`. Se bat ou`le [i se dilueaz` cu dou` linguri de sup` r`cit`. Se cur`]` [i se spal` prazul. apoi se pun din nou pe foc. apoi cånd e gata se scoate. Se adaug` ceapa t`iat` [i zarzavatul tocat. se toac` m`runt [i se adaug` la fiert cånd s-au \nmuiat pe jum`tate ciupercile. o ceap` o ]elin`. Sup` de praz cu cartofi 600 g praz 4–5 cartofi 4 felii de franzel` 50 g ca[caval 60 g unt. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu zarzavaturile. 2 cepe 200 g orez 2 ou`. Cartofii se cur`]`. Se s`reaz` [i se presar` cu p`trunjel tocat fin. cånd se ia de pe foc. 200 ml lapte 3 cartofi 70 g margarin` vegetal` 3 l zeam` de carne 100 g småntån` m`rar proasp`t sare. se adaug` \n sup` dou` g`lbenu[uri. apoi se adaug` cartofii. Dup` un clocot. Acum. 2 cepe 2 ce[ti de småntån` 1 kg carne de pui un morcov. piper Sup` de limb` cu zarzavat 1 kg limb` de vit` un morcov o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o ]elin`. ]elina. Se las` pån` se fierb suficient. supa se strecoar` [i se pune din nou la fiert. apoi. apoi se pune la fiert. Cånd legumele sunt fierte suficient. Sup` de ciuperci cu g`lu[te 1 kg ciuperci 250 g f`in`. piper }elina [i ceapa se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. apoi se ia de pe foc. atåt carnea. 182 . zeam` de l`måie. se completeaz` cu sup` de carne sau cu ap` cald` [i se las` la fiert \n continuare. Se adun` spuma. Cånd se fierb legumele [i carnea. cåt [i zarzavaturile se taie \n cubule]e. Se pun \mpreun` la fiert. p`trunjel verde. sare Sup` cle[tar 300 g carne de vi]el 2 cartofi. se iau de pe foc [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. se omogenizeaz` [i se ia cåte o lingur` din compozi]ie. morcovii. ca la piure. p`stårnacul [i ceapa. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Se presar` verdea]` tocat`. se taie lame [i se fierb \n ap` cu sare. se potrive[te de sare [i piper. ales [i sp`lat \ntre timp. ]elina. se spal`. Se adaug` zeama de l`måie. Se las` pån` fierbe bine. piper Se taie 2–3 gulii feliu]e [i se fierb \mpreun` cu morcovii [i ceapa t`iate rondele \ntr-un litru de ap`. se scot. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel pres`rat deasupra. sare. 2 ou` 250 g småntån`. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Cånd sunt gata. se taie \n cubule]e [i se adaug` la fiert dup` ce se spumeaz` carnea. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n oala \n care fierbe prazul. La acest fel de måncare este preferat` påinea pr`jit` sau crutoanele. se taie m`runt [i se c`le[te \n untul \ncins. apoi se toarn` \n oal`. se cur`]`. piper [i p`trunjel tocat. cufundåndu-se u[or \n supa clocotit`. Se adaug` condimentele [i margarina. se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` \n ea orezul ales [i sp`lat mai \nainte. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. se strecoar` supa [i se pune la fiert \n ea orezul. amestecånd continuu. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu pu]in p`trunjel tocat. Carnea se cur`]`. Sup` de pui a la grec Sup` de gulii cu småntån` 7–8 gulii 4 morcovi. adunånd spuma cånd e cazul. apoi se stinge cu sup` de carne sau cu ap` c`ldu]`. sare. Dup` ce se fierb. Morcovul. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert. pån` se \ngroa[`. se spal`. sare. supa este gata! Se d` la mas` cu mult` småntån` [i m`rar proasp`t deasupra. G`lu[tele se fierb cam 10 minute. 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. r`d`cina de p`trunjel. pentru c` las` [i ele zeam`. ad`ugåndu-se [i cartofii. Ceapa se cur`]`. se spal`. se ia de pe foc [i se presar` verdea]a tocat`. \n zeama de carne. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt [i t`v`lit` prin ca[caval ras. sare Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. se spal`. se spal` [i se taie \n buc`]i. cåt s` le cuprind`. l`sate \ntregi. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe la foc mic \nc` 10 minute. Limba se op`re[te cu ap` clocotit`. sare Sup` de g`in` cu t`i]ei 100 g t`i]ei 1. se spal` \n mai multe ape.

timp \n care se potrive[te de sare [i piper. fierbåndu-se la foc potrivit un sfert de or`. Se las` din nou la fiert. Dup` ce s-a fiert carnea. 40 ml småntån` verdea]a. p`trunjel verde [i feliu]e de l`måie. apoi restul de sup`. Antricot de vit` cu ciuperci [i småntån` 400 g antricot de vac` f`r` os 400 ml sup` de oase 100 ml småntån` o ceap` 500 g ciuperci proaspete 2 linguri de f`in` 600 g cartofi 100 ml ulei. iar zeama se strecoar`. sare [i piper. apoi se ia de pe foc. Se c`le[te f`ina \n ulei [i se stinge cu pu]in` zeam` de la fiert. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. Sosul rezultat se strecoar`. Se strecoar` apoi gr`simea. 20 g unt o l`måie. Separat se bate oul cu småntåna [i gri[ul. p`stårnacul. 50 g unt o l`måie 100 ml vin alb sare. cimbru o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ro[ii cu ca[caval 1 kg oase de vit` cu m`duv` 4 ro[ii 2 morcovi 2 cartofi un p`stårnac o ]elin`. se taie \n buc`]i. se pun la fiert \n aceea[i oal` morcovii [i ceapa. piper Se fierb oasele \n ap` rece. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu 50 ml ulei [i tot atåta sup` de oase. sp`late [i t`iate \n sferturi. Sup` rece de castrave]i 500 g oase (sau 2 l sup` de oase) 2 castrave]i. sp`late [i t`iate \n sferturi. ad`ugåndu-se peste kaiser. iar zeama se toarn` deasupra. Se serve[te cu ca[caval ras direct deasupra farfuriei. |ntr-o oal` se a[az` la foc mic un litru de ap` cu sucul de ro[ii. 200 g påine verdea]`. Carnea se spal`. Sup` de tomate cu g`lu[te 1 kg ro[ii o ceap` 2 ou. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. se \n`bu[` \n alt vas. tocat` m`runt.Sup` de raci 16 raci 4 l zeam` de pui fiart` 200 g unt. \n supa de oase. 100 g gri[ Carnea se cur`]`. strecurat` printr-o sit` curat`. se strecoar` atåt supa de oase. sare. l`såndu-se la rece pån` a doua zi. Se adaug` compozi]ia cu o linguri]`. o ceap` 120 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel sare. Se potrive[te de sare [i piper. cimbrul [i vinul. Se amestec` cu zah`r. 2 morcovi 2 cepe. Ceapa. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. 40 g ]elin` 50 g usturoi. p`trunjelul [i ceapa. se spal` bine [i se pun la fiert \n zeam` de carne de pui. se adun` spuma. Se mai d` \n clocot [i se presar` verdea]a. Se adaug` f`ina. cartofii. Ro[iile se cur`]` [i se fierb separat. \ncet. s` nu se tulbure. Se presar` deasupra buc`]ele de unt. Ceapa [i ]elina se toac` m`runt [i se c`lesc 5–6 minute. Cånd sunt gata. Kaiserul se taie feliu]e lungi [i sub]iri [i se pr`je[te \n pu]in ulei \ncins. se por]ioneaz` [i se bate cu ciocanul. se toarn` supa \n alt vas. usturoi pisat. o lingur` de f`in` o påine \ntreag` 200 g småntån` 4 ardei iu]i Sup` de ro[ii cu crutoane 1 l suc de ro[ii 70 g kaiser o ceap`. 80 ml ulei o lingur` de zah`r. Dup` ce se adun` spuma. se adaug` ciupercile. se \ndep`rteaz` gr`simea de la suprafa]`. Se aduna spuma. se scoate. sarea. Apoi se scot pe o farfurie [i se opresc cozile [i carnea de la picioare. dup` care se pun ro[iile la fiert. apoi se amestec` bine cu småntåna [i se adaug` castrave]ii. l`såndu-se \nc` vreo dou` clocote. sare. Apoi se toarn` zeama \n care au fiert racii. cur`]ate. 183 . peste ea a[ezåndu-se codi]ele [i picioarele racilor. piper Se fierb ceapa [i ro[iile t`iate cubule]e apoi se adaug` 500 ml sup` de zarzavat [i se d` iar \n clocot. servite separat. \n sup`. carnea. Se d` la mas` cu småntån` [i ardei iute. \n`bu[ite \n unt. piper Se iau 16 raci. se spal` [i se fierbe. Se pun oasele la fiert \n ap` cu sare. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierb 10 minute. cu acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`. småntåna. iar cozile se pun la loc. 250 g småntån`. Se serve[te rece. piper. Se poate servi cu garnitur` de cartofi natur. sare. cur`]ate. Cånd fiertura d` \n clocot. \mpreun` cu legumele. t`ia]i \n cubule]e. piperul. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. dup` care se pun la fiert morcovii. dizolvat` \n prealabil. Dup` aceea. Cozile se piseaz` [i se pr`jesc \n unt \nfierbåntat. dup` care se adaug` morcovul. ]elina [i ceapa. Gr`simea oprit` se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu o lingur` de f`in` [i se las` s` se umfle. se adaug` ingredientele pr`jite. Dup` aceea se taie o påine felii [i se pr`je[te. crutoane de påine [i verdea]` din bel[ug. ulei. se las` s` se r`ceasc` [i se strecoar`. Aceast` sup` se serve[te fierbinte. Påinea se taie cubule]e [i se pr`je[te separat. \n zeama \n care au fiert racii [i se fierbe \n continuare. piper Anghemacht de pui 600 g carne de pui 50 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 2 linguri de f`in` 4 cartofi. cåt [i cea de ro[ii. Påinea pr`jit` se pune \ntr-o crati]`. se omogenizeaz` [i se toarn` peste carne.

apoi se cur`]` ceapa. o lingur` de bulion o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n buc`]i mici. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se s`reaz`. apoi se \n`bu[` \n unt. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. sarea [i piperul. Se unge o form` cu unt [i se toarn` compozi]ia. Se prepar` sosul. verificånd din cånd \n cånd. iar deasupra se pune cåte un cubule] de unt. se amestec` \ntr-un vas cu orezul. circa 25 de minute. albu[uri b`tute spum`. sare. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. la mijloc. f`in` [i bulion. piper 2 leg`turi de p`trunjel Orezul se fierbe. care se va fierbe \n bain-marie. t`iat` felii. 2 linguri de sos picant p`trunjel. iar \n uleiul r`mas se pr`jesc ochiurile. Se omogenizeaz` g`lbenu[urile. se scot. apoi se amestec` cu ciupercile. m`rar cimbru. se a[az` peste antricoate [i se mai las` la fiert \nc` 10–15 minute. Se toac` la ma[in` [i miezul de franzel`. Budinc` de fasole verde 500 g fasole verde 150 ml lapte 150 g franzel`. care se ruleaz`. iar \ntr-o parte vor sta castrave]ii mura]i. Biftec tartar 1 kg mu[chi de vit` un ou. se spal` [i se taie \n patru buc`]i. Se freac` untul spum`. \mpreun` cu uleiul. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` amestecul. 40 ml lapte un praf de sare. cu albu[urile b`tute spum`. dup` care se scurge. piper Budinc` de ciuperci 400 g de ciuperci 4 ou`. apoi se pr`jesc \n ulei. Se a[az` pe un platou alungit. Se scurge bine [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. piper Biftec cu ou 1 kg mu[chi de vit` 4 ou`. se omogenizeaz` cu untul [i condimentele de mai sus. oul fiert tare [i m`run]it. p`trunjelul fin tocat. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. se pune pe o farfurie [i se las` cåteva minute la Se spal` conopida [i se cur`]` de impurit`]i. 2 linguri de f`in` o lingur` de orez. 100 ml ulei 20 g unt. iar la sfår[it. se tapeteaz` cu pesmet. Carnea se por]ioneaz`. Se prepar` un sos alb din småntån`. ca[caval ras. sare. piper 184 . 150 g småntån` 30 g ca[caval ras 100 g margarin` 2 linguri de f`in`. dup` care se unge o tav` cu unt. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. Cu acest sos se \ncorporeaz` conopida. din ulei. apoi se a[terne umplutura peste buc`]ile de antricot. stors [i m`run]it. ad`ugånd pu]in` ap`. Dup` ce s-au r`cit. un ou 20 g ca[caval. se toarn` amestecul [i se d` la cuptor. se spal`. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz`. ca[cavalul ras. scurs. se \nmoaie \n lapte. ad`ugånd vinul [i potrivind de sare. se scurge [i se las` la r`cit. 40 ml ulei 20 g unt. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. t`ia]i \n få[iu]e sub]iri. cu g`lbenu[urile. se pune oul crud separat de coaj`. Se pune sare. Dup` ce s-au rumenit pe ambele p`r]i. piper sare dup` gust Carnea de vit` crud` se d` prin ma[ina de tocat. 40 ml ulei o ceap`. 20 ml vin alb 10 g unt. se combin` cu miezul de franzel`. sarea [i piperul. 3 ou` 50 g unt. se trec prin f`in`. la aceast` compozi]ie. sare. Deasupra. Ciupercile se toac` m`runt. sare. Budinc` de ficat 500 g ficat 100 g costi]` afumat` 100 g franzel` 2 ou`. o lingur` de bulion 100 g ciuperci. 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. Se coace 45 de minute la foc potrivit. apoi se d` la cuptor. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. stingånd cu ap`. Se fierbe \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. |n farfurii. Dup` aceast` opera]iune. Ciupercile se cur`]`. piper Budinc` de conopid` cu sos de småntån` 1 kg conopid` 3 ou`. Se adaug` piper din bel[ug. Se amestec` [i fasolea fiart`. \mpreun` cu småntåna. se fixeaz` cu scobitori [i se \n`bu[` \n ulei \ncins cam un sfert de or`. Fasolea se cur`]`. \nmuiat \n lapte. verdea]` Ficatul [i costi]a se dau prin ma[ina de tocat de cåte trei ori. sare.Antricot de vit` umplut 400 g antricot de vac` f`r` os 100 ml ulei. o ceap` 100 g småntån`. 50 g småntån` 200 g påine. Se fierbe vreo 10 minute. \nmuiat \n lapte [i stors. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. sare. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 3 morcovi 300 ml småntån` 200 g praz. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. sare. apoi se unge o tav` cu margarin` (de preferin]` vegetal`). g`lbenu[uri. verdea]` tocat` fin [i se serve[te. Totul se pune peste ciuperci. ochiurile se a[az` cåte unul pe cåte o bucat` de biftec. De jur \mprejur se strope[te cu sosul picant. se r`ce[te [i se d` prin ma[ina de tocat. piper. Se presar` cu verdea]` tocat` fin [i se d` la mas`. Påinea. piper Carnea se cur`]`. se condimenteaz`. 2 castrave]i mura]i 30 g unt.

\ntr-o alt` crati]` cu ap` clocotit`. Se amestec`. cu suprafa]a t`iat` \n jos. condimente [i brånz` de burduf f`råmi]at`. apoi se amestec` bine cu 50 g unt. bine sp`la]i. \n ap` clocotit`. 50 g unt 100 g kaiser 350 ml lapte o c`p`]ån` de usturoi sare. dup` care se scoate tava. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. la fel se procedeaz` [i cu prazul. Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. La acest piure se mai adaug` dou` g`lbenu[uri [i cele trei albu[uri b`tute spum`. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. 2–3 c`]ei de usturoi sare. carnea de la raci cu dou` ou` \ntregi [i cu g`lbenu[urile de la celelalte cinci. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute. peste toate. sare [i piper. Usturoiul se cur`]` [i cu el se freac` bine o tav`. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. s` fiarb` timp de o or`. Cartofi gratina]i cu ca[caval 1 kg cartofi 60 g unt. apoi se pun [i cartofii. piper Budinc` de piure de cartofi 1 kg cartofi 150 ml lapte 400 g carne. piper Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g mozarella 100 ml ulei. Se fierb cartofii \n coaj`. piper Cartofi cu småntån` 800 g cartofi 2 linguri de ulei. apoi se scot [i se cur`]`. apoi se pune carnea. apoi se pun cartofii. ad`ugånd un praf de sare. l`såndu-se s` scad` bine. la foc potrivit. Cånd s-au copt pe ambele p`r]i. 7 ou` cåteva fire de sparanghel sare. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. sare. apoi se cur`]`. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute.Se freac` \ntr-un vas untul cu sare [i se adaug` f`ina. 50 g ca[caval ras [i ou`le. o ceap` o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. peste care se adaug` restul de ca[caval ras [i untul r`mas. Carnea se toac` la ma[in`. se las` s` se r`ceasc`. sare. apoi se c`le[te \n unt \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. dup` care se ia de pe foc [i cånd se r`ce[te se amestec` bine cu verdea]a tocat`. Ceapa se cur`]`. se scobesc pu]in [i se dau prin amestecul de mai sus. Se topesc 40 g unt \ntr-un vas. potrivind de sare [i piper. apoi unul de feliu]e de kaiser. Cånd sunt aproape gata. p`strånd cozile. dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul. iar la sfår[it se toarn` cele cinci albu[uri. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. Cartofi cu usturoi la cuptor 1 kg cartofi o lingur` de f`in`. condimentele [i uleiul. \n ap` cu sare. |ntr-un bol. Se ia de pe foc. se adaug` f`ina. se fierb \n coaj`. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. cur`]at [i t`iat m`runt. Morcovii se cur`]`. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g småntån` 100 g kaiser. Maz`rea se \n`bu[` \n 50 g unt [i pu]in` ap`. carnea de la cle[ti [i gåturile. frecat` bine ca s` ias` un piure. un praf de sare [i piper. spal` [i se toac` m`runt. 150 g unt 200 g maz`re. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. Se dau din nou la cuptor. Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. \ntregi. pres`rånd cåteva fire de sparanghel op`rit. laptele. iar deasupra \nc` un strat de piure. sosul preparat amestecånd untul cu f`ina. Se servesc cu kaiser pr`jit [i småntån`. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. care se preg`tesc \n coaj`. Dup` ce s-au fiert. apoi ou`le b`tute cu småntån`. Racii se Cartofii se cur`]`. apoi se adaug` maz`rea. piper Pesmetul se pune la \nmuiat \n lapte. apoi se presar` cu usturoi pisat. b`tute spum`. frecat \n prealabil. se spal` [i se taie \n cubule]e. La final se adaug` un praf de sare. 200 g unt 3 ou`. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. apoi se pune la cuptor. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. 100 g ca[caval o lingur` de f`in` o lingur` de pesmet. \nc` unul de cartofi [i. se pune un strat de piure. sare Budinc` de raci 40 de raci 100 g pesmet 200 ml lapte. \n coaj`. se toarn` compozi]ia. apoi se scot. se pune compozi]ia de mai sus. 185 . Se unge cu unt o tav`. se zdrobesc cu furculi]a sau se dau prin ma[ina de tocat. pe care se a[terne un strat de cartofi. se toarn` småntåna [i se presar` m`rarul tocat. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. se toarn` f`ina dizolvat` \n lapte [i se fierbe la foc mic o jum`tate de or`. se scot cartofii. 150 ml lapte 2 ou`. Se unge o form` cu unt. \n sens circular. \ntr-un castron. se scot. Se spal` [i se taie \n lung. se taie compozi]ia \n patru por]ii egale [i se serve[te cald`. sare [i piper. se mestec` bine s` nu se formeze cocoloa[e. se omogenizeaz` mozarella cu verdea]a. amestecåndu-se pentru omogenizare. Cartofii se spal` bine [i se pun la fiert. se Cartofii. op`resc \n ap` clocotit`. piper. se cur`]` [i se taie \n rondele sub]iri cam de 5 mm.

cur`]ate. Cånd måncarea este bine rumenit`. ]elina. 2 linguri de bulion 250 ml vin ro[u o ]elin` mic`. un morcov o ]elin`. boabe de piper [i cimbru. se pun carnea [i m`slinele. f`in` [i ulei se face un sos care se toarn` peste chiftelu]e. apoi se a[az` pe o farfurie. la foc potrivit. 250 g arpagic 150 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. franzela \nmuiat`. amestecånd cu lingura de lemn.Cartofi parizieni 1 kg cartofi 4 ou`. Carnea se cur`]`. iar zeama se strecoar`. apoi se potrive[te de sare. deoarece se \nt`re[te. se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or`. Ca[aua se p`streaz` pe marmit` (60 grade). \ntorcånd tava din cånd \n cånd. |ntr-o crati]`. Se serve[te \mpreun` cu buc`]ile de carne [i cu cåte o buc`]ic` de unt deasupra. can` de zeam` de carne [i se continu` fierberea pån` ce carnea devine fraged`. sare. piper Ca[` de ou dietetic` 8 ou` 150 ml lapte. piper Chiftelu]e cu m`rar [i sos de ro[ii 400 g carne 5–6 ro[ii. l`såndu-se la cuptor circa 40 de minute. Se unge o tav` rezistent` [i se r`stoarn` compozi]ia. 2 linguri de f`in` 60 g småntån` 2 leg`turi de m`rar. sare Carnea se ]ine timp de o zi \ntr-o marinat` ob]inut` fierbånd \mpreun` 250 ml ulei. condimentånd cu sare [i piper dup` gust. Se las` s` fiarb` timp de aproximativ o jum`tate de or`. cu måna ud`. jelul [i m`rarul sp`late bine sub jet de ap` [i tocate fin. piper [i m`rar tocat m`runt. 60 ml ulei 100 g franzel`. sp`late [i t`iate \n sferturi. l`såndu-se pån` prind coaj`. Cånd s-a fiert carnea. Separat. Se toarn` f`ina. 100 g småntån` 250 ml lapte. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. 80 g unt 2 linguri de f`in`. Dup` aceea. la foc potrivit. 4 ou` 500 g ciuperci. Cioc`nelele se servesc calde. a[ezåndu-se \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. 200 g m`sline o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. iar cånd devine aurie. Se \mparte compozi]ia \n dou`: prima jum`tate se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. Se tope[te untul \ntr-o crati]`. sare Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit` cu sare. l`såndu-se la fiert pån` se \ngroa[` sosul. piper Cioc`nele cu maionez` [i ciuperci 8 cioc`nele potrivite 100 ml ulei. foi de dafin. Se adaug` cartofii [i småntåna. sare. F`ina se dizolv` \n dou` linguri de lapte [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Ciulama de prepeli]` 600 g carne de prepeli]` 100 g unt. se acoper` cu ap` [i se pun s` fiarb` cu capacul pus. morcovul [i ]elina. 2 linguri de f`in` 75 g unt. 250 ml o]et. pres`råndu-se cu m`rar. \mpreun` cu ]elina. Din ro[ii. se spal` [i se por]ioneaz` (cåte dou` buc`]ele pentru fiecare por]ie). 186 . ciupercile se taie \n form` de lame. Ca[a de ou` se poate servi cu garnitura de piure de cartofi sau cu conopid`. apoi se toarn` restul de lapte [i se fierbe pån` se \ngroa[`. chiftelu]ele. apoi se pune la fiert. \mpreun` cu ceapa. Se potrive[te de sare [i piper. sare. se cur`]` [i se taie \n felii. se por]ioneaz` [i se pune la \n`bu[it \n ulei. Se adaug` p`trun- Chiflele se \nmoaie bine \n lapte c`ldu]. bulionul dizolvat \n vin [i se las` pån` scade. 20 g unt Se amestec` ou`le cu lapte [i o buc`]ica de unt. se bat ou`le [i se toac` m`runt verdea]a. 500 ml vin alb. se stinge cu zeama de carne. carnea se d` prin ma[ina de tocat. Dup` ce se r`cesc. Se dau la cuptor. se toarn` \n tav` [i se fierbe amestecånd continuu pån` se ob]ine o compozi]ie ca pentru omlet`. apoi se stinge cu o Cioc`nelele de pui se spal` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. amestecåndu-se apoi cu ou`le. ca s` nu se usuce. Ciuperci cu ou` la cuptor 300 g chifle 150 ml lapte. 400 g ciuperci proaspete o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g maionez`. Se modeleaz`. se pune \ntr-un castron cu ap` [i pu]in` sare. Al`turi. servindu-se cu cartofi pr`ji]i [i ro[ii proaspete t`iate rondele. sare. Se servesc cu småntån`. 100 g f`in` o ceap`. Se amestec` totul. apoi se freac` energic cu pu]in unt. apoi cealalt` jum`tate a compozi]iei. cånd se potrive[te de sare [i piper [i se presar` cu verdea]` tocat`. se scoate [i se presar` cu verdea]`. peste ea se aranjeaz` feliile de ou fiert. de ast` dat` tocat mai m`ri[or. Arpagicul se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt topit. t`iat` cubule]e. se las` pån` \ncepe s` se rumeneasc`. se adaug` f`ina [i se c`le[te. se scoate. stoars` [i m`run]it`. nu mai mult de 15 minute. se face un sos din maionez` (preparat` \n cas` sau din comer]) cu ciuperci proaspete pr`jite sau fripte [i o c`p`]ån` mare de usturoi pisat. Se introduc din nou la cuptor chiftelu]ele [i se mai las` un sfert de or`. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. zarzavat de sup`. piper C`prioar` cu m`sline 800 g carne de c`prioar` 100 ml ulei. \mpreun` cu aceast` maionez` [i chifle cu susan sau mac. se adaug` sare. Se adaug` arpagicul. Dup` ce s-a cur`]at [i s-a sp`lat. sare.

fierbåndu-se la foc mic \nc` un sfert de or`. cimbru Spanacul se cur`]`. sare [i piper. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. Cånd s-a fiert. timp de 10 minute. pån` cap`t` o consisten]` de småntån` groas`. piper Conopid` gratinat` 1 kg conopid` 60 g unt 200 ml lapte 2 ou`. se adaug` småntåna [i vinul [i se mai las` un sfert de or`. se adaug` pe[tele. sare. dup` gust. peste care se strope[te cu unt topit [i se orneaz` cu p`trunjel tocat m`runt. Se scoate. se adaug` sare [i g`lbenu[urile separate de albu[uri [i se omogenizeaz`. se spal`. iar peste ea se adaug` ca[cavalul ras. 100 g ca[caval 2 linguri de f`in`. restul de pesmet [i de unt. ca[cavalul ras [i piperul. iar deasupra se pune restul de sos. se scurge [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i tapetat cu pesmet. Conopid` la cuptor 1 kg conopid` 100 g unt 100 g ca[caval o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet o l`måie. se taie \n buc`]i de forma feliu]elor de portocal`. se spal`. Cånd s-a rumenit pe[tele. iar buc`]ile se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` cu sare. se scurge [i se m`run]e[te cu lingura de lemn. se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu ulei. sare [i piper. Se gratineaz` la cuptor. se spal`. Se umple crapul cu compozi]ia ob]inut`. se taie \n felii sub]iri [i se fierb. Se las` s` fiarb` la foc mic 10 minute amestecånd permanent. Se cur`]` cartofii. apoi se adaug` laptele r`mas [i se mai fierbe vreo 20 de minute. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se ]ine pån` se rumene[te frumos. cåt s-o acopere. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Se serve[te cald`. la foc potrivit. \n care s-au ad`ugat felii de ro[ii. piper. piper Se cur`]` morcovii [i ceapa. se scurg [i se amestec` bine cu p`trunjelul tocat. se spal`. apoi se spal`. se toarn` jum`tate din sosul rezultat. Conopida se ]ine timp de o or` \n ap` rece. se a[az` buc`]ile de pe[te. se scoate. dup` care se scot. sp`lat [i por]ionat. se aranjeaz` cartofii [i morcovii. sare. Cotlet de miel umplut cu spanac 1 kg cotlet de miel 1 kg spanac 100 ml ulei sare.Crap cu småntån` umplut cu ciuperci 1 kg crap 500 g ciuperci 100 ml ulei. 187 . piper Pe[tele. astfel \ncåt s` devin` sub]iri [i mai late. F`ina se dizolv` \n pu]in lapte [i se pune \ntr-o crati]` \n care s-au topit 50 g unt. |n jurul acestora. sare. Pe un platou. Se ia de pe foc. 2 ro[ii 100 g småntån`. cur`]at. \ntreg. piper [i cimbru. 100 ml vin alb o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` conopida. Cotletul de miel se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. Se presar` cu sare. ornåndu-se cu feliu]e sub]iri de l`måie. sare. frecånd energic pån` se ob]ine un piure. Cånd legumele sunt gata fierte. se spal` [i Se cur`]` conopida. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei \ncins. se cresteaz` pe burt` [i i se scot intestinele. piper Cod rasol cu sos de vin 1 kg cod f`r` cap un morcov o ceap` 50 g unt 500 g cartofi o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. se zvånt` [i se presar` cu sare. Se serve[te cald. se spal`. amestecat` cu zeama de la o l`måie. se por]ioneaz`. dup` care se fierb \n ap` cu sare. Se cur`]` apoi.

apoi stoars` [i m`run]it`. se introduce la cuptor [i se las`. Se serve[te cald. 200 ml ulei 30 ml vin. se aranjeaz` de jur-\mprejur ciupercile [i se presar` cu piper [i p`trunjel tocat. pån` se rumenesc. Se presar` cu sare. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. cur`]at [i t`iat m`runt. se spal` [i se taie \n forma feliilor de portocal`. se pr`je[te pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins. \ntorcåndu-le de cåteva ori ca s` se p`trund`. conopid`. |n mijloc. se spal`. Cånd e gata. Se omogenizeaz`. o linguri]` de o]et sare. se aranjeaz` buc`]ile de pe[te pe un platou ca [i cum ar fi \ntreg. se toac` m`runt. o jum`tate de or`. cåte o lingur` de sos [i se strope[te crapul. Se s`reaz`. Cånd sunt fier]i suficient. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. apoi se fierbe. 200 g påine alb` 2 linguri]e de pesmet. sare [i piper. 100 g legume fierte 2 felii l`måie. o l`måie. din timp \n timp. 100 g pesmet 100 ml ulei. Se amestec` \ntr-un castron 188 . 2 l`måi o leg`tur` de p`trunjel. Cotletele rezultate se dau prin pesmet [i se pr`jesc pe ambele p`r]i \n ulei. cåt trebuie s` cuprind` pe[tele. se a[az` pe[tele. 2–3 c`]ei de usturoi. Se potrive[te de sare [i piper [i se completeaz` cu ap`. pentru a se rumeni pe toate p`r]ile. Se orneaz` cu felii de l`måie. \mpreun` cu dou` cepe. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. sp`late [i t`iate \n sferturi. se scot [i se a[az` circular. Cuiburi de spaghete cu pe[te 400 g spaghete 150 ml ulei de m`sline 2 l`måi mai mici 5 fileuri de pe[te 1/2 leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de capere (scurse) piper proasp`t m`cinat 2 linguri]e de mu[tar iute sare Se cur`]` pe[tele. se spal`. pe marginile farfuriilor \n care se serve[te. sare [i piper. sare. apoi se scoate. se las` o or` s`-l p`trund` condimentele. piper Cotlete de morun 1 kg morun proasp`t 2 cepe. se pipereaz`. Se pun rulourile ob]inute \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. Fileurile de pe[te se taie m`runt. p`trunjel [i piper. se dezoseaz` [i se taie \n patru buc`]i. foi de dafin. piper Se cur`]` pe[tele. m`rar. sare piper. 30 g unt. Crap cu soté de ciuperci 1 kg crap (f`r` cap [i coad`) 500 g ciuperci. castravete verde. Pe[tele se a[az` peste legume.apoi se pune la mijloc cåte o lingur` de spanac. sare. 2 linguri de f`in` 2 ou`. sare. 100 g småntån` 20 g castravete 2–3 c`]ei de usturoi. se spal`. cåte dou` de fiecare parte a scheletului. se taie \n buc`]i. m`rar p`trunjel. Garnitur` – legume fierte (morcov. Se fierbe \n`bu[it. se r`stoarn` \ntr-o strecur`toare [i se stropesc cu ulei (1–2 linguri). la foc potrivit. cu sosul strecurat [i cu p`trunjel tocat deasupra. 100 g pesmet o l`måie. dup` care se pr`jesc pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins. se amestec` bine cu påinea. se spal`. cur`]ate. se toarn` zeama strecurat` [i se serve[te cu hrean ras [i cu felii de l`måie. s` se r`ceasc`. dup` care se pune \ntr-o tav` \n care s-au turnat uleiul [i zeama de la cealalt` l`måie. cånd ceapa [i usturoiul s-au fiert destul. Se prepar` un sos din ulei. fasole verde. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu o l`måie cur`]at` de coaj` [i t`iat` felii. sare. piper [i cimbru. pån` se rumene[te. care se netezesc luånd forma unor cotlete. se scoate [i se las` deoparte. se presar` cu sare. Fileul se trece prin ou [i pesmet. pe foc mic. Se face un sos din småntån`. o leg`tur` de p`trunjel sare Crap cu sos de l`måie 1 kg crap 100 ml ulei. apoi se pune \n crati]` atunci Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. piper Ceapa se cur`]`. se ruleaz` [i se leag`. Se cur`]` cartofii. se toac` m`runt. zeam` de l`måie. se spal`. prin f`in`. cimbru Morunul se cur`]`. Se stropesc cu unt topit [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. piper Crap pané cu cartofi natur 600 g crap (f`r` cap) 500 g cartofi. \nmuiat` \n patru linguri de ulei [i dou` de vin. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul din tav`. 50 g unt 100 ml ulei. conform instruc]iunilor de pe pachet. Se ia. rolul osului fiind jucat de cåte o coaj` de påine. se taie \n jum`t`]i [i se pune la fiert \mpreun` cu usturoiul. Dup` aceea. se spal`. iar p`trunjelul verde se spal` [i se toac`. se \mparte toc`tura \n patru p`r]i egale. maz`re. Sosul ob]inut se toarn` peste crap. Pe[tele se cur`]`. cur`]at` de coaj`. broccoli). pe rånd. porumb. dup` care se pune la fiert \n ap` cåt s`-l acopere. Se cur`]` de coaj` o l`måie [i se taie feliu]e sub]iri. ornat cu o feliu]` sub]ire de l`måie. la foc potrivit. ou b`tut [i pesmet. diluat dup` gust cu zeam` din cea \n care a fiert crapul. se presar` cu sare [i se las` o or` s` se p`trund`. Ciupercile se cur`]`. se dau. Se cur`]` pe[tele. {al`u pané cu sos 500 g file de [al`u un ou. iar deasupra se toarn` sosul de småntån`. Crap rasol cu hrean 1 kg crap 2 cepe un c`]el de usturoi o r`d`cin` de hrean o l`måie. sare [i cåteva foi de dafin.

creierul r`mas se omogenizeaz` cu unt topit [i se adaug` \n vasul de Jena. Se pune uleiul \ntr-o tav` special`. apoi se a[az` curcanul. Se las` cam jum`tate de or`. o l`måie. portocale. Cu aceast` compozi]ie se umple crapul. sare. apoi se c`lesc \n unt \nfierbåntat [i se adaug` amestecului de mai sus. formånd un fel de cuiburi. 100 g småntån` o ceap`. care se coase [i se leag` bine. |n acela[i timp. pån` devine transparent`. Cånd este gata. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. Compozi]ia astfel preparat` se las` la rumenit circa jum`tate de or`. se poate ad`uga un soté de morcovi. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n ulei. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. Se serve[te cu cårn`ciori pr`ji]i [i felii de kiwi al`turi. se spal` de impurit`]i. 20 g sare 2 linguri de f`in`. apoi se taie \n buc`]ele cam de un deget. Se face un amestec din brånz` topit`. cu sosul aferent. Se preg`te[te un sos alb din f`in`. Curcan la tav` cu portocale 1 kg portocale un curcan micu] o lingur` de bulion 20 g unt. sare [i piper dup` gust. stropindu-se din cånd \n cånd cu vin [i cu sucul pe care-l las`. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. Se las` la copt circa 40 de minute. cu care se umple curcanul. Apoi se prinde despic`tura cu mai multe scobitori. piper Creier cu ca[caval la cuptor 500 g creier 5 ou`. se taie lame [i se pun [i ele la Curcanul se spal`. 189 . 75 g unt 3 linguri de f`in`. se cur`]` [i i se scot intestinele. ciupercile. sarea [i piperul. Se toarn` spaghetele [i sosul \n castron. Se ia crati]a de pe foc [i se pun nucile pisate. sare. Acestea se a[az` pe farfurii si se stropesc cu pu]in sos. se stinge cu zeam` de ciuperci. Crap umplut cu nuci [i stafide 1 kg crap (f`r` cap) 100 g icre de crap 3 cepe 100 g miez de nuc` 20 g stafide. stafidele. sare. Ciupercile se cur`]` de coaj`. ad`ugånd 50 g kiwi tocate m`runt. se poate servi ornat cu p`trunjel verde. Se adaug` icrele [i se las` cam 10 minute s` se pr`jeasc`. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. iar \ntr-un bol se prepar` un sos din zeama stoars` de la cealalt` l`måie. 150 g miere [i stafide. unt. se spal` [i se pune la fiert \n ap` rece. 40 g unt piper. ou`le. prin partea de jos a abdomenului. uleiul r`mas. De asemenea. s` nu se ard`. chimen 100 ml ulei 200 g miere 150 g brånz` topit` 100 g cårn`ciori 150 g kiwi. piper Creierul se cur`]`. 2 ou`. Se c`le[te f`ina \n untul \ncins. fiert. g`lbenu[uri. Se fierb \mpreun` un sfert de or`. Sosul ob]inut se toarn` peste creierul t`iat \n buc`]ele. Separat. p`trunjelul tocat [i caperele scurse. 150 ml ulei 100 ml vin alb. piper [i mu[tar. sare. \ntr-o tav` uns` cu ulei. se amestec` bine [i se \nvårt cu o furculi]`. dup` care se introduce la cuptor. Se unge \n interior cu un amestec din unt [i 20 g de miere. albu[uri b`tute [i o parte din creier. se spal`. Se cur`]` crapul. care se pune \ntr-un vas de Jena [i se d` 10 minute la cuptor. Portocalele se cur`]` de coaj` [i se toac` \n buc`]ele m`runte.l`måia cu feliile de pe[te. 50 ml lapte 100 g ca[caval ras 500 g de ciuperci o leg`tur` de p`trunjel verde Creierul se cur`]` de pieli]e [i se spal` de sånge \n ap` rece. lapte. iar dup` ce se scoate. Se spal` din nou [i se las` la scurs. amestecånd permanent. apoi se adaug` småntåna. ciupercile. zeama stoars` de la o l`måie. se taie de-a lungul bur]ii [i se scot scheletul [i viscerele. se unge cu miere [i se d` la mas`. piper Creier cu sos de ciuperci 500 g creier de vi]el 250 g ciuperci.

la foc potrivit. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n unt \ncins. Fic`]ei la tav` 800 g fic`]ei de pui 200 g conopid` 2 ro[ii proaspete ienibahar o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g unt 400 g m`m`ligu]` cald` sare. verdea]` tocat`. Ciupercile se frig pe gr`tar [i se adaug` \n compozi]ie. se presar` cu restul de verdea]` [i se serve[te fierbinte. la foc domol. se spal`. se spal`. Se las` s` se coac` la foc moderat cam 35–40 de minute. Se adaug` apoi conopida cu gr`simea \n tav`. se presar` cu sare [i piper. piper Escalop de vi]el cu ciuperci 1 kg pulp` de vi]el 1 kg ciuperci 250 g unt 200 g småntån` 3 linguri de f`in` 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. punåndu-se ienibahar. Cånd se \nmoaie. se c`le[te ceapa. apoi se servesc ca garnitur` la fic`]ei. Ro[ia se op`re[te. sare. pe care \l putem folosi cu \ncredere. Legumele se cur`]` [i se spal`. se tran[eaz`. Cånd este gata. se scoate pe un platou [i se orneaz` cu frunze de salat` verde [i verdea]` din bel[ug. se bate [i se taie felii. 4 linguri de past` de tomate 2–3 c`]ei de usturoi o linguri]` de mu[tar sare. Se amestec` pasta de tomate cu usturoiul pisat. Carnea se spal`. apoi se pun la fiert \n unt cu pu]in` ap`. apoi buc`]ile se fr`gezesc cu ciocanul de [ni]ele. Tava se las` la cuptor circa o jum`tate de or`. iar la sfår[it se sting toate cu ro[ia [i zeama ei. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. piper. Se serve[te imediat. Fic`]ei de pui cu legume 400 g fic`]ei de pui un morcov o ]elin` un ardei gras o ro[ie o ceap` 50 g unt sare. pe foc mic. piperul [i ienibaharul. iar caperele se spal`. [i se orneaz` cu ananas din compot [i fri[c`. jum`tate din cantitatea de verdea]`. apoi se c`lesc \n uleiul r`mas de la carne. Se cur`]` carnea. morcovul. Verdea]a se spal`. se spal`. De la påine se opre[te doar miezul. Ciupercile se cur`]`. se s`reaz`. mu[tarul. apoi se adaug` småntåna. piper Escalop de miel cu ciuperci 1 kg pulp` de miel f`r` os 1 kg ciuperci. ]elina [i ardeiul se taie \n cubule]e. ro[ii m`run]ite. dup` care se ia de pe foc [i se presar` cu verdea]` tocat`. dup` care se trec \ntr-o crati]` \n care s-a turnat småntåna [i se fierb la foc mic. Verdea]a se taie fin. Se cur`]` ciupercile. Se toarn` \n crati]a \n care sunt escalopurile [i se fierbe totul timp de o jum`tate de or`. Se pune untul la topit \ntr-o tav` de teflon [i se adaug` ceapa. alc`tuindu-se un sos acri[or-picant. Se continu` fierberea \nc` 10 minute. se taie \n felii groase cåt degetul. se pune carnea. Ceapa se cur`]` [i se toac` m`runt. Conopida se desface \n buche]ele [i se pr`je[te \n unt \ncins. urmeaz` ardeiul gras. se taie lame. sare [i piper. Se fierb \n`bu[it o jum`tate de or`. 250 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Ceapa se taie pe[ti[ori. se toac` m`runt [i se presar` direct \n farfuriile \n care se serve[te. se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. se pipereaz`. 500 g ciuperci 2 ou`. cu m`m`ligu]` cald`. ungånd carnea cu sosul \n care fierbe [i verificånd \ntre timp s` nu se frig` prea tare. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. caperele. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt. piper Fic`]eii se fierb \n ap` cåt s`-i acopere. Se servesc fierbin]i. apoi se scot. se s`reaz` [i se pipereaz`. Cånd este gata. se spal`. apoi se toarn` \n crati]a cu carne [i se adaug` vinul. [i pe cealalt`. Se unge o tav` cu unt. se scurg [i se p`streaz` la cald.Creier la tav` cu capere 400 g creier de porc 100 g capere 100 g unt o ceap` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar sare. piper Creierul se cur`]` de pieli]e [i cheaguri de sånge \n ap` rece. sosul astfel format [i se d` la cuptor. apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins [i pe o parte. piper Se cur`]` carnea. buc`]ile de creier. apoi se scoate pe un platou 190 . ienibahar Ficat de porc cu ananas 1 kg ficat de porc 250 g ananas din compot [i suc fri[c` Filé de porc cu ciuperci 800 g filé de porc 400 g ciuperci 50 g unt o l`måie 200 g småntån` Ficatul de porc se pr`je[te \n ulei \ncins. apoi se adaug` morcovul [i ]elina. Escalop de porc cu ciuperci 1 kg carne de porc 70 g unt de mas` 2 linguri de f`in`. 200 ml ulei 100 g f`in`. Buc`]ile de carne se dau prin ou [i f`in`. Se spal` fic`]eii [i se a[az` \n tava uns` cu unt. sare [i piper.

sare foi de dafin. se spal` [i se taie \n buc`]ele. \nfigånd alternativ buc`]i de carne. Se adaug` småntåna r`mas`. Carnea de curc` se pune la macerat \n acest sos \mpreun` cu ciupercile. o foaie de ceap` uscat`. carnea. sare [i piper. se taie \n felii. 2 ro[ii un ardei gras. se por]ioneaz`. circa 2 ore. apoi se Se cur`]` carnea de pieli]e. 20 g unt 250 g spaghete sau macaroane piper. verdea]a tocat`. piper pune \ntr-o tav` cu o jum`tate de pahar de ap` [i se d` la cuptor. Se las` s` mai fiarb` pån` dau un clocot. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduce la cuptor. ca s` se formeze crust`. Se \ncinge bine gr`tarul [i se unge cu untur` sau cu ulei.o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. la fel [i ficatul. apoi se pr`jesc \n untul \ncins. o codi]` de ciuperc` [i o bucat` de ceap` verde. s` se p`trund`. piper boabe piper m`cinat. Dup` ce s-a f`cut pe amåndou` p`r]ile. Carnea se cur`]`. apoi se servesc. care se bat bine cu ciocanul de [ni]ele [i se condimenteaz`. Frig`rui de curc` [i ciuperci cu l`måie 400 g piept de curc` 2 c`]ei de usturoi ienibahar 200 g ciuperci zeam` de l`måie o ceap` 50 ml ulei de m`sline 2 ro[ii o leg`tur` de ceap` verde 400 g m`m`ligu]` pripit` o leg`tur` de p`trunjel cimbru. sare Se cur`]` carnea. Friptur` de vit` cu paste [i sos de ro[ii 1 kg carne de vit` 2 cepe. se spal`. Se prepar` un sos din usturoi pisat. la foc potrivit. se spal` [i se taie \n få[ii late de 2 centimetri. apoi se taie \n cubule]e. Se scoate carnea. apoi se adaug` mu[tarul. felii de ceap`. Curcanul este fript atunci cånd intr` furculi]a u[or \n el. se spal` [i se taie \n rondele mai groase. de ro[ii [i ardei. se taie lame [i se pun \n tav`. se spal`. Se frig bine pe toate p`r]ile. stropind-o din cånd \n cånd cu sosul din tav`. apoi se prepar` frig`ruile. pån` cånd aceasta este aproape fript`. o feliu]` de ro[ie. dup` care se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. se amestec` repede [i se stinge cu o can` de ap` c`ldu]`. o]et. Se c`le[te pu]in f`ina \n acest ulei. iar ciupercile se separ` de codi]e. se c`lesc pu]in [i se sting cu cåteva linguri de småntån`. Se adaug` ciupercile. piper [i cimbru. Ardeiul se cur`]`. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. Se tope[te untul [i se amestec` bine cu romul. pe ambele p`r]i. apoi se presar` sare [i piper peste tot [i se las` o or`. se stinge cu ap` cald` [i se las` s` se \n`bu[e timp de vreo 2 ore. se presar` cu sare. stropindu-se cu vin. repetånd opera]iunea. Se las` un sfert de or`. ardeiul [i ro[iile. Cu aceast` solu]ie se va unge. Se cur`]` [i se spal` ceapa. 100 ml ulei 2 linguri de bulion. Carnea se cur`]`. pe rånd. se spal` [i se rumene[te \ntr-o crati]` cu ulei. Se iau patru frig`rui din o]el inoxidabil [i se \nfig \n ele. moment \ncepånd cu care nu se mai unge. Se serve[te cu sosul de ciuperci [i cu diferite garnituri sau salate. Se scurge o parte din uleiul care a fost \n crati]`. Ceapa uscat` se cur`]` [i se scot foile separat. dac` mai este nevoie. sare [i piper. Ciupercile se cur`]` [i se spal`. apoi se pun frig`ruile. se spal`. se las` s` se scurg` bine. apoi 191 . un ardei gras. Carnea se taie \n felii groase de 5–6 milimetri. din cånd \n cånd. Ro[iile se taie felii sub]iri. piper Ciupercile se cur`]`. de ceap`. Se las` s` fiarb` \n continuare. sare Frig`rui cu ciuperci 400 g ciuperci champignon 400 g mu[chi de porc 200 g ficat de porc o ceap`. l`sånd doar cåt s` acopere fundul acesteia. Ro[iile se spal` [i Se cur`]` carnea. cåteva boabe de piper [i cåteva foi de dafin. felii de ceap`. Carnea se tran[eaz` \n buc`]ele mici. Se \ntorc din timp \n timp. Se \ncinge gr`tarul. Ciupercile se cur`]`. cam dup` vreo or` de cånd s-a introdus carnea. zeam` de l`måie [i ulei de m`sline. ciuperci. buc`]ele de carne. Frig`rui de berbecu] 500 g carne de berbecu] 100 ml o]et. dup` care se las` peste noapte \ntr-un vas cu ap`. sare. apoi se pr`je[te \n ulei \ncins. Cånd sunt aproape gata. buc`]i de ficat. iar cea verde se taie \n få[iu]e. condimente. o p`l`rie de ciuperc`. ca s` se p`trund` bine pe toate p`r]ile. Se pun \n frig`rui o bucat` de carne. Se dau la gr`tar [i se servesc cu sosul de usturoi [i m`m`ligu]` cald`. ad`ugånd zah`rul [i sarea. 20 ml ulei 100 ml vin. o ro[ie Curcan la cuptor 1 kg curcan 500 g ciuperci 150 g unt 100 ml rom sare. piper Ceapa se cur`]`. se spal`. ardei gras. se unge cu untur`. 1 l ap` o ceap`. cimbru Friptur` de porc cu sos de mu[tar 800 g carne de porc 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar f`in` zah`r. felii de ro[ii.

se por]ioneaz` [i se pr`jesc la foc domol pe gr`tarul \ncins. se taie \n buc`]ele [i se pr`je[te \n ulei. se spal` [i se taie \n sferturi. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. se spal`. piper Frig`rui cu legume 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 3 cartofi. Dup` o or`. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar. boia iute de ardei Friptur` \nvårtit` 800 g carne macr` de porc 8 ou`. o felie de påine 200 ml lapte. un morcov o ]elin`. Cånd s-au rumenit. morcovii (tocate m`runt). i se adaug` pu]in ulei [i se presar` cu sare [i piper. 2 ou` o lingur` de f`in`. Cånd devine transparent`. cur`]at` [i sp`lat`. iar zarzavaturile se paseaz`. se scoate carnea [i se pun la pr`jit ceapa. se pipereaz` [i se adaug` un sos de ro[ii. Fasolea uscat` se pune la \nmuiat \n ap` rece din ziua precedent`. 50 ml ulei sare. Carnea. Iepure cu m`sline 600 g carne de iepure un morcov 50 g ]elin` o ceap` 500 ml o]et 150 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 100 ml vin ro[u 2 linguri de bulion 100 g m`sline o l`måie foi de dafin. foi de dafin. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. se s`reaz`. Dup` preferin]e. 3 ro[ii 2 linguri de bulion. se toarn` vinul. ]elin`. punåndu-se toate s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. Se amestec` toate \ntr-un castron. ]elina. o ceap` 100 ml ulei. Cånd s-au fiert. Se serve[te cu verdea]` [i m`m`ligu]` cald`. Morcovul. piper Carnea. Se pune pe farfurie [i se serve[te fierbinte. ardei gras [i ro[ii. apoi se adaug` bulionul.se scoate. {tiuca. piper alb m`cinat [i ap` cåt cuprinde. Se las` o zi la marinat. Sosul se las` s` fiarb` la foc mic aproximativ 40 de minute. morcovi. Se adaug` bulionul. se adaug` zeam` de l`måie. se scot. 192 . cu capacul pus. se cur`]` [i se \nf`[oar` cu cåte o felie de [unc` [i una de carne. Se face un sos alb din ceapa tocat` m`runt c`lit` \n untul \ncins. Ca garnitur`. piper boabe [i sare. apoi se d` prin ma[ina de tocat. se fierbe \n ap` cu sare. sp`lat` bine [i cur`]at`. Se omogenizeaz` [i se formeaz` g`lu[tele. o ceap`. apoi se scoate [i se taie \n opt felii. se adaug` carnea cur`]at`. precum [i påinea. Se leag` cu a]` [i se pun s` se pr`jeasc` \n ulei \ncins. Se presar` sare. apoi se scot pe un toc`tor de lemn. fierte \n ap` cu sare [i r`cite. piper. piper. la care se adaug` f`ina \n ploaie. se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. Dup` ce s-au fiert [i ele. apoi se adaug` \n vas. se cur`]`. Se mai las` s` fiarb`. se toac` m`runt. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. Se r`stoarn` compozi]ia pe un platou [i al`turi se pun feliu]e de carne. Cånd e gata. Ceapa se cur`]`. 1 l sup` de oase 200 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii. se recomand` m`m`ligu]a cald`. s` se l`]easc`. cur`]at` [i sp`lat`. un ardei gras sare. Din timp \n timp. vreo 90 de minute. usturoiul pisat [i cåteva foi de dafin. Se op`resc m`slinele. se spal` [i se taie \n cubule]e. 400 g [unc` de Praga 100 ml vin alb sec 200 ml sos de ro[ii 200 g ciuperci 100 g m`sline. sare. piper m`cinat. Se dau prin ma[in` [i ceapa. o lingur` de f`in`. {unca se taie \n opt feliu]e sub]iri. se r`cesc \n ap`. Se strecoar` sosul peste carne. sare Carnea [i ficatul de gåsc` se spal`. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. sare [i piper dup` gust. Ceapa [i cartofii se taie rondele. cu ficatul [i carnea de gåsc` al`turi. se spal` [i se dezoseaz`. p`trunjelul tocat m`runt. Se serve[te cu paste. cartofii se cur`]`. Ro[iile se spal`. 2 linguri de f`in` piper alb m`cinat 400 g m`m`ligu]` 100 g unt. G`lu[te de [tiuc` 1 kg [tiuc` 250 ml småntån` 500 g cartofi. f`r` cap [i coad`. acoperindu-se cu capacul. cimbru sare. \nmuiat` \n lapte [i stoars`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` fasolea uscat` [i cea verde. l`sånd totul la fiert \nc` un sfert de or`. Carnea se cur`]`. piper Friptur` de gåsc` 800 g carne de gåsc` 100 g ficat de gåsc` o ceap`. se pun pe farfurii [i se acoper` cu un sos ob]inut din småntåna sub]iat` \n sup`. \nc` 30 de minute la foc mic. se condimenteaz`. apoi se strecoar` peste carne. Ou`le se fierb foarte tari. se toarn` \n tav` [i se las` pån` d` cåteva clocote. Varza se toac` fin. 150 ml ulei sare. \n supa r`mas` fierbåndu-se g`lu[tele. sare Gula[ de fasole 500 g pulp` de vi]el 400 g fasole uscat` 400 g fasole verde 2 cepe. apoi vinul [i zeama de la marinat [i se fierbe timp de o or`. Se dizolv` bulionul \n pu]in` ap`. ]elina [i ceapa se cur`]`. \mpreun` cu ou`le. se taie \n felii [i se pun \n crati]` spre sfår[it. se strope[te cu sup` de oase. piper [i boia. cimbru. se pune \ntr-un vas cu o]et.

se toac` m`runt [i se c`le[te. sare. Pe fiecare bucat` de piept se a[az` cåte un cilindru. Ceapa se toac` m`runt pe un fund de lemn [i se pune s` se rumeneasc` \n gr`simea \ncins`. Se adaug` creierul fiert ca pentru rasol [i t`iat buc`]ele mici. sare. sare Vinetele se cur`]` de cozi. 2 cepe un morcov. dåndu-le o form` cilindric`. piper Ficatul se pr`je[te [i se taie \n buc`]i. piper. se presar` cu brånz` ras` prin r`z`toare [i se pr`jesc la cuptor. piper Jum`ri cu creier 8–10 ou` 250 g creier o leg`tur` de p`trunjel gr`sime. Compozi]ia se toarn` \n untul \ncins din tigaie. se spal`. se por]ioneaz`. ]elina. |n loc de ficat se poate prepara cu rinichi. Ceapa se cur`]`. Se bat ou`le \ntr-un castron. se presar` cu verdea]`. Dup` ce s-au sp`lat \n mai multe ape reci. Se servesc cu o garnitur` de cartofi pr`ji]i. apoi se scot [i se scurg. \n 193 . se spal`. Jum`ri cu ro[ii 4–8 ou` 3–4 ro[ii. Jum`ri cu brånz` 8 ou` 100 g brånz` 40 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Kievskaia de pui Jum`ri cu ficat 8 ou` 200 g ficat o linguri]` de gr`sime. o ]elin` un ardei gras o c`p`]ån` de usturoi 100 ml ulei. usturoiul pisat [i piperul. Se tope[te untul \ntr-o tigaie. piper Jum`ri cu lapte [i verdea]` 8 ou` 50 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare. se \ntoarce pe cealalt` parte cu ajutorul unui cu]it. salat` verde. se r`stoarn` [i se serve[te la mas` cu garnitura de ro[ii. sare. dup` care se bate cu ciocanul pentru [ni]ele [i se condimenteaz` cu sare [i piper. Pe aceste felii de påine se vor servi rulourile de pui. sare Jum`ri moldovene[ti 6–8 ou` 50 g unt 3 linguri lapte. se a[az` \ntr-o crati]` [i se toarn` peste ele un sos de ro[ii cu pu]in` f`in` [i ulei. astfel \ncåt s` se \nmoaie [i se taie \n patru. atunci se adaug` ou`le b`tute [i verdea]a tocat`. Jum`ri cu ceap` [i ro[ii 8 ou` o ceap` 40 g unt sau gr`sime sare. se cur`]` franzela de coaj`. Se mai \n`bu[`. Se toarn` peste untul fierbinte [i se amestec` cu furculi]a pån` ce \ncep s` se lege. Ceapa se cur`]`. Separat se bat ou`le. Se \nc`lze[te untul. Compozi]ia – la care se poate ad`uga dup` gust verdea]a tocat` – se pune \n gr`simea \ncins` din tigaia cu coad`. se s`reaz` [i se dau prin f`in`. \mpreun` cu f`ina. Se amestec` cu sare [i piper [i cu ou`le b`tute. sarea [i piperul m`cinat. Lap]i cu ciuperci 1 kg lap]i proaspe]i 400 g ciuperci 100 ml ulei 100 g unt o ceap` 3 linguri de bulion 2 linguri de f`in` 100 ml vin alb. ou b`tut [i pesmet [i se pr`jesc \n ulei. Cånd s-a rumenit pe o parte. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Jum`rile se servesc moi. ro[ii Ou`le se toarn` \ntr-o tav` cu unt fierbinte. la foc mic. se dau toate prin f`in`. Se amestec`. o jum`tate de or`. ro[ii Se bat ou`le cu laptele. Se adaug` morcovul. Se pun la fiert. Se umplu vinetele. Ou`le se bat cu sare. piper |ntr-un castron se bat ou`le.Imambaiald\ 4 vinete 4 ro[ii. Pieptul de pui se cur`]` de piele [i de oase. presåndu-le cu o greutate. Deasupra se poate pune unt proasp`t. Se amestec` cu furculi]a. Dup` ce s-au scos. piper. se adaug` lapte. Verdea]a se toac` m`runt. Buc`]elele se fr`månt` \n måini. feliile se dau prin oul r`mas de la pané [i se rumenesc \n ulei. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice alt fel de salat`. lap]ii se scurg. peste gr`simea \ncins`. se adaug` sare [i compozi]ia ob]inut` se pune \n tigaia cu coad`. La servire. 25 g unt verdea]` Ro[iile se fierb \n unt pån` ce scade apa. apoi se ruleaz`. sare. sare 1 kg piept de pui 150 g unt 2 linguri de f`in` 3 ou` 100 g pesmet 150 ml ulei 300 g franzel`. apoi se taie \n trei sau \n dou` aproape trei sferturi din lungimea lor. se s`reaz`. apoi se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. bine fier]i [i \n`bu[i]i \nainte. Se adaug` ou`le b`tute bine. Cånd \ncep ou`le s` se prind`. ardeiul t`iate julien. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei.

se adaug` ciupercile care au fost fierte [i t`iate \n få[ii [i se c`lesc \mpreun`. apoi se scurge [i se amestec` bine cu untul. unde se presar` dou` linguri de pesmet. Se dilueaz` bulionul cu pu]in` ap` fierbinte [i se toarn` \n crati]`. piper Limb` cu rizoto [i m`sline 600 g limb` de porc 400 g orez 100 g unt 50 g ca[caval. se scurge [i se taie \n felii. se taie \n rondele. Se rup macaroanele \n dou`. apoi se poate servi. Ciupercile se cur`]`. Peste ele. piper [i verdea]a tocat` [i se dau buc`]ile de limb` prin aceast` compozi]ie [i apoi prin pesmet. Se ia alt` crati]`. se cur`]` [i se taie felii nu prea groase. apoi se fierbe \n ap` clocotit`. sare. Castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. o ceap` mic` t`iat` m`runt. Macaroane cu ficat 500 g macaroane 300 g ficat de porc un morcov o ]elin` 2 cepe 194 . dup` care se scoate [i se r`ce[te. Ou`le se bat cu sare. apoi se a[az` pe un platou \mpreun` cu sosul \n care s-au pr`jit. apoi se \n`bu[` pån` se \nmoaie legumele. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt topit. Ceapa se toac` m`runt. 2 ro[ii t`iate felii [i 150 g maz`re din borcan. se c`le[te \n unt. sare 20 ml o]et de mere piper dup` gust 200 g m`sline negre Limb` pané cu m`sline 400 g limb` de vit` 20 ml o]et. La servit se presar` ca[caval ras pe fiecare por]ie. o lingur` de m`lai o leg`tur` de p`trunjel 200 g småntån` 30 g unt. Se pr`jesc \n ulei \ncins \mpreun` cu m`slinele. Cånd este gata pe trei sferturi. pån` sus. o ceap` 3–4 ro[ii. Ceapa se cur`]`. Se adun` spuma [i se adaug` zarzavatul. 2 cepe sare. 4–5 ro[ii 200 g m`sline. date pe r`z`toare [i fierte \n`bu[it un sfert de or` \mpreun` cu ceapa c`lit` \n pu]in unt. Cånd s-a \nmuiat. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Limba de vit` se spal` bine \n ap` rece [i se las` la macerat \n ap` cu o]et 2–3 ore. se toarn` un sos preparat din ro[iile op`rite. Se cur`]` de pieli]e. cur`]ate. Se adaug` macaroanele. se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. ad`ugånd o parte din zeama \n care a fiert limba. lång` feliile de limb`. Se stropesc cu ulei [i se coc la cuptor circa 15 minute la 220° C. se spal`. Limba se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` [i sare. sare [i piper. Se servesc cu småntån`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Se pune apoi la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproximativ 30 de minute. Se fierbe orezul \n ap` clocotit` cu sare. se cl`te[te cu ap` rece. apoi se toarn` peste sos. spre a se cur`]a mai bine. Se spal` limba de mai multe ori \ntr-o solu]ie format` din o]et [i m`lai. Macaroane cu ciuperci [i ca[caval 500 g macaroane 400 g ciuperci 100 g unt. sare Limb` la cuptor 800 g limb` de porc 100 ml ulei 2 cepe 3–4 castrave]i mura]i 250 ml vin alb 2 linguri]e de pesmet o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. |ntr-o crati]` cu ulei. Se pune apoi la fiert. sare. piper Se spal` limba. Limb` fiart` cu småntån` 1 kg limb` 2 cepe un morcov o lingur` de f`in`. piper Legume la cuptor cu småntån` 100 g unt 2 cartofi 100 g vinete conservate o ceap` 2 ro[ii 150 g maz`re conservat` 50 ml ulei 100 g småntån` |ntr-o tav` uns` cu unt se pun 100 g cartofi fier]i t`ia]i cubule]e. 100 g pesmet 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. se pune un nou strat de sos. se a[terne un strat din aceast` compozi]ie. Se sting cu ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e. apoi se scoate. 200 g m`sline 3–4 castraveciori mura]i 2 ou`. cåteva linguri de zeam` \n care au fiert ciupercile [i untul r`mas [i se mai ]in pe foc cåteva minute. o dat` cu vinul. La final se presar` cu verdea]` tocat` m`runt. Se toarn` vinul [i cåteva linguri de zeam` din cea \n care a fiert limba [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. la fel [i p`trunjelul. condimentele. apoi se scoate [i se r`zuie bine. apoi se s`reaz`. 150 g vinete din conserv`. se acoper` cu felii de limb`. Se face un sos din ceap` pr`jit` [i f`in`. se scoate. se pun ceapa. iar`[i felii de limb` [i tot a[a. castrave]ii. ad`ugånd [i lap]ii. ad`ugånd sare [i piper dup` gust [i l`sånd s` fiarb` la foc mic pån` se \ngroa[` sosul. l`sånd s` fiarb` \n continuare. Se adaug` småntåna [i m`slinele [i se toarn` \n tav`. Se unge cu unt o tav` [i se pune la cuptor. Se serve[te cu castraveciori mura]i. \ntr-o oal` mare. se cur`]` de pieli]`. Se mai las` pe foc 10 minute. apoi se presar` ca[caval ras [i se pune \n farfurii. care se scot acum foarte u[or. p`trunjelul. Se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. 100 g ca[caval.uleiul r`mas.

30 ml o]et 2 c`]ei de usturoi 2 l`måi. \n ulei \ncins. Ardeiul. sarea [i se las` la fiert 30 minute. 350 ml lapte 100 g ca[caval. se adaug` ardeiul tocat få[ii. se scurge [i se toac` m`runt. 150 g unt 2 linguri de f`in`. Måncare de pui cu linte un pui \ntreg 300 g linte. ca s` nu se usuce. Puiul se cur`]`. rozmarin. se spal` cu ap` rece [i se scurg bine. Se mai las` cåteva clocote. zeam` de la pui. se cur`]` [i se toac` fin. sare Se fierbe pe[tele. 195 . apoi se adaug` carnea [i se fierb \mpreun` pån` la primul clocot. nuc[oar`. cimbrul. plus cåteva frunze de rozmarin m`run]ite. 100 ml ulei o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de bulion. Macaroane cu spanac [i nuc[oar` 500 g macaroane 1 kg spanac. Se serve[te cald`. care se rumenesc \n ulei pe ambele p`r]i. Carnea se cur`]`. se c`le[te. conform instruc]iunilor de pe pachet. se adaug` \n oal` [i se las` s` scad` la foc mic. se las` s` mai scad`. ]inåndu-se pe foc pån` se \nmoaie. Se adaug` bulionul. Se pune uleiul la \ncins [i se c`lesc legumele. se adaug` ciupercile [i småntåna. sare Marinat` de midii 400 g midii 2 linguri de f`in`. Se amestec` cu macaroanele [i se toarn` \ntr-un vas. Se adaug` la fiert \mpreun` cu puiul. se face pr`jeala cu ceap` [i bulion. se las` s` fiarb`. Se spal` bine midiile. se scurg bine. 3 linguri de pesmet 60 ml ulei. se spal`. dup` care se pune la fiert timp de 10 minute. se c`le[te \n ulei [i se adaug` ficatul t`iat buc`]i.6–7 ro[ii. sare. gem [i zah`r un pachet macaroane mac. se presar` cu sare [i piper. se stinge cu lapte. pe ambele p`r]i. Se serve[te cald`. verdea]a [i condimentele. Se toac` ceapa [i se c`le[te \mpreun` cu untul [i ardei gras. la fel [i morcovul. se pun castrave]ii. se dau prin f`in` [i prin pesmet. se trece apoi amestecul prin ma[ina de tocat [i se adaug` la sos. Se \nc`lze[te untul (doar 100 g). se taie \n patru felii. se adaug` peste pe[te. l`måile cur`]ate de coaj` [i t`iate \n sferturi. Restul de ceap` se toac` m`runt. se pune f`in` [i se stinge cu pu]in` Se cur`]` ciupercile. Se taie felii jum`tate din zarzavat [i se c`le[te \n ulei. Se dau la cuptor 15 minute. apoi se pun \ntr-o oal` cu ap` rece. se adaug` f`ina. se scot. un borcan de bulion 2 ardei gra[i 2 cepe. apoi se scurg. Cånd sunt gata. piper [i oregano [i se las` s` scad`. Se spal` castrave]ii [i se cur`]` de coaj`. apoi se \n`bu[` \n crati]a acoperit`. iar \n uleiul r`mas se adaug` o]etul. Se amestec` \ntr-un castron cu gem [i margarin`. cu care se mai fierbe \nc` 10 minute. apoi se fac g`lu[te din gri[ [i ou`. verdea]`. sare. sare. Dup` ce s-au fr`gezit. piper Måncare de pui cu castrave]i 800 g pui 4–5 castrave]i o ceap` 40 g oregano 100 ml ulei 2 ardei gra[i 2 linguri de f`in` p`trunjel verde sare. sare. se fierbe puiul tran[at. apoi se toarn` marinata peste midii. se desfac. usturoiul pisat. se adun` spuma. \n care s-au turnat 50 ml ap`. m`rar p`trunjel. apoi se adaug` ro[iile t`iate \n patru. ceapa [i ro[iile se spal`. piper Macaroanele se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. se taie \n cubule]e. Separat. gem 2 linguri de margarin` Måncare de pe[te cu g`lu[te 1 kg pe[te (crap sau cod) 200 g gri[ 2 ou`. se spal`. Cånd sunt gata. piper Macaroane cu mac. 100 ml ulei cimbru o lingur` de zah`r. piper Macaroanele se fierb. Medalion de miel cu soté de ciuperci 600 g carne de miel 300 g ciuperci o lingur` de unt o lingur` de ulei 100 ml vin alb sec 100 ml småntån` sare. |n crati]` se toarn` vinul. se pune apoi spanacul [i se mai fierb \mpreun` 5 minute. un morcov sare. se scot [i se ]in la cald. apoi se scurg. apoi se pun g`lu[tele. Se potrive[te gustul cu sare [i nuc[oar`. apoi se rumenesc pu]in. Se alege spanacul [i se spal` \n mai multe ape. 3 ro[ii 2 ardei gras o ceap`. Se mai d` \n clocot 10 minute [i se pune verdea]a. piper. care se d` la cuptor pentru gratinare. piper. care se soteaz` \n untul topit. o lingur` de f`in` rumenit` \n prealabil \n pu]in ulei. Se adaug` lintea [i se fierbe pån` se \nmoaie. zah`rul. dup` care se pune la fiert cu pu]in` sare. Sosul se pune pe macaroane direct cånd se servesc. Din cånd \n cånd. se spal` [i se taie buc`]i. piper Se fierb macaroanele.

piper Midii cu sos de maionez` 500 g midii 50 g unt. se scurge. apoi se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. totul se a[az` pe un platou \ntins de por]elan. Se spal` apoi \n mai multe ape. se a[terne un rånd de cartofi. pentru 15 minute. |ntr-un vas de Jena uns cu unt. iar ciupercile se \mbib` cu untul topit. condimentånd buc`]ile de miel cum se cuvine. se cur`]` de impurit`]i. piper p`trunjel verde Musaca de macaroane cu conopid` 250 g macaroane 100 g brånz` de vaci 2 ou`. pesmet Melcii se pot consuma \ncepånd cu a doua jum`tate a lunii octombrie [i pån` \n prima jum`tate a lunii martie. apoi se a[tern straturi alternative de macaroane [i de ciuperci. 196 . se fierbe \n ap` cu sare [i se d` prin ma[ina de tocat. din care s-au scos såmburii. Se preg`te[te un sos de maionez` [i usturoi pisat. precum [i p`trunjel verde tocat fin. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se las` aproape jum`tate de or`. apoi se toarn` peste musaca. se omogenizeaz` [i se ia de pe foc. apoi se adaug` oul b`tut [i brånza de burduf. Ciupercile se cur`]`. Ou`le se fierb tari. condimentate cu un praf de sare [i piper. iar la urm` se presar` ca[caval [i buc`]ele de unt. sare. pån` ce aceasta scade aproape de tot. Se ]in \n acest mod 3-4 ore. turnåndu-se peste ei o solu]ie din o]et [i sare. La final. un ou 150 g sos de ro[ii sare dup` gust. se cl`tesc sub un jet de ap` rece [i se las` la scurs \ntr-o strecur`toare. la foc potrivit. sare. Se \ncinge gr`simea \ntr-o tigaie [i se d` la foc potrivit. 100 g unt o lingur` de f`in`. se toarn` zeama de l`måie. Se introduce vasul \n cuptorul \nc`lzit [i se las`. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` un rånd de macaroane. dar trebuie s` fie ]inu]i timp de 15 zile \ntr-un loc r`coros. apoi se las` s` se \n`bu[e \n zeama lor. Musaca de macaroane cu ciuperci Musaca de cartofi cu ou` 200 g carne de vac` 500 g cartofi. Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit`. Se pun apoi \ntr-un vas mare. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt \ncins. nepl`cut. Se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \mpreun` cu zarzavatul. Se unge o crati]` cu unt. Se scoate pe un platou. iar deasupra se toarn` restul de sos [i se presar` m`slinele. se pipereaz`. ad`ugånd [i sarea. ad`ugånd sosul de ro[ii amestecat cu verdea]` [i cimbru. ad`ugånd sare. Melcii sunt foarte buni de consumat [i vara. Se fierb macaroanele \n ap` cu sare. amestecånd continuu. se desparte \n buchete [i se op`re[te cu unt. Separat. 400 g ciuperci 40 g p`trunjel verde tocat maionez` light. ornåndu-se cu sosul de maionez` [i usturoi. piper [i p`trunjel tocat. sare dup` gust Se spal` midiile [i se pun la fiert \ntr-o crati]` \nc`p`toare. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare.Melci fier]i cu sos de chili 1 kg melci 100 g o]et o ceap` mic` 2–3 c`]ei de usturoi un morcov piper. se spal`. se spal`. Se amestec` laptele cu untul [i f`ina. Preparatul se poate da la mas` cu o garnitur` din legume sau avånd al`turi un sos de maionez` [i usturoi pisat. Se servesc calzi. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. deasupra fiind cartofi. unul de ou. un pahar de lapte 2 linguri de ca[caval ras o conopid`. cimbru. se adaug` f`ina. se tope[te restul de unt. Cånd \ncep s` clocoteasc`. se toarn` jum`tate din cantitatea de sos. Se scoate [i se arunc` pe gr`tarul \ncins. unul de ro[ii pres`rate cu sare [i piper. pres`råndu-se deasupra brånz` ras`. Carnea se las` pån` se \nmoaie. Deasupra. cu sos de chili. condimenta]i dup` gust. un p`h`ru] de f`in` 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. Separat. se fierb pån` se \ngroa[`. Se rup macaroanele \n dou`. piper 500 g macaroane 500 g ciuperci 125 g unt. Carnea se cur`]`. Ciupercile se c`lesc \n unt. se tran[eaz` [i se s`reaz`. apoi se scot. 50 g usturoi zeama de la o jum`tate de l`måie piper. dup` gust. Carnea se spal`. sare 100 g sos de chili Miel la frigare 600 g carne de miel (de preferat f`r` gr`sime) 200 g brånz` de burduf 2 linguri de untur`. se fierbe conopida \n ap` clocotit` cu sare. pån` ce aceasta devine aurie. un rånd de conopid`. apoi se stinge cu pu]in` ap`. Apoi se scot pe o farfurie [i se las` la r`cit. Se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. 4 ou` 3–4 ro[ii 250 ml lapte 100 g telemea de vac` o lingur` de unt o lingur` de f`in` sare. zeam` de l`måie [i un pahar de vin ro[u al`turi. se scot din carapace. iar carapacea se desprinde cu un cu]it ascu]it la vårf. unul de carne [i a[a mai departe. cam trei sferturi de or`. Ro[iile se spal` [i se taie \n felii. se s`reaz`. apoi se toarn` \ntr-o form` [i se dau \mpreun` cu midiile la cuptor. Se coace la cuptor 30 minute. se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. pu[i \ntr-un co[ule] \nchis pentru a elimina toxinele care le dau un gust amar. pentru a se cur`]a complet.

se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` straturi alternative de carne [i de macaroane. Mu[chiul se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. deasupra se presar` brånz` ras` [i totul se d` la cuptor. Se servesc cu ardei iute. Ca garnitur` se pot folosi gogo[ari t`ia]i felii. Ceapa se cur`]`. Deasupra se presar` sare [i se adaug` cåte o buc`]ic` de unt de m`rimea unei alune. legåndu-se cu scobitori. boia iute 80 ml ulei. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 30–40 de minute la cuptorul bine \ncins. c`ci numai a[a pieli]a din jur strångåndu-se. 100 g usturoi 50 g m`sline. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. Li se taie capacul. Se mai las` \n cuptor \nc` 3–4 minute [i se servesc pe foi de salat` sau cu cåte 2–3 m`sline al`turi. tigaie [i atunci cånd se rotunjesc ca ni[te castrona[e se sparge \n fiecare din ele cåte un ou. se spal` [i se taie pe[ti[ori. sare Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n ulei \ncins.Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi filé 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. Apoi se a[az` \ntr-o tav` uns`. 3–4 ro[ii 50 g unt. M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. un vårf de cu]it de sare [i o felioar` de [unc` u[or rumenit`. sarea [i piperul. f`in` [i praz t`iat m`runt ca fideaua. se stinge cu lapte. gogo[ari Feliile de parizer necur`]ate de coaj` se pun \n untul \ncins din Ro[iile alese trebuie s` fie mari [i netede. piper Se pune o tigaie de ochiuri pe foc [i \n fiecare adåncitur` se a[az` o buc`]ic` de unt proasp`t de m`rimea unei alune. apoi se scot. Ochiurile se pr`jesc \n unt \ncins. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. Se prepar` sosul alb din: unt. Sosul de ro[ii se poate \nlocui cu småntån`. Se servesc astfel: orezul se pune \n farfuria \nc`lzit`. 197 . iar deasupra se pun ochiurile. felia ia forma unui cuib. se scot [i se a[az` pe o farfurie. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul [i se presar` cu verdea]`. se serve[te cu piure de cartofi. Se servesc imediat. sarea [i piperul. Ceapa se cur`]`. Ochiuri cu brånz` [i praz 4 ou` 50 g unt o linguri]` de f`in` 300 ml lapte. Este bine s` fie preparate la foc mic. apoi se scurge. iar ciupercile la fel. Sosul se toarn` peste ou`. vinul ro[u. Feliile de parizer trebuie s` fie \ntregi. se adaug` ro[iile [i se fierb \mpreun` un sfert de or`. peste el se toarn` sosul de ro[ii. Tava se d` la cuptor la foc iute [i cånd se \nfierbånt` ro[iile. pentru 3–4 minute. Ochiuri cu ro[ii 4 ou` 4 ro[ii 50 g unt 50 g [unc` frunze de salat` verde m`sline. l`sånd s` se rumeneasc`. se spal`. La acest preparat se serve[te un vin de buturug`. Ca garnitur`. Sunt gata atunci cånd albu[ul devine l`ptos. Separat se preg`tesc ochiurile \n ap` [i se las` s` se scurg`. ardei iute sare. punåndu-se \n fiecare ro[ie o buc`]ic` de unt cåt o alun`. Se amestec` apoi cu boiaua. se scurg [i se toarn` peste ele unt topit. piper Se pr`je[te \n ulei carnea tocat` [i amestecat` cu ceapa t`iat` m`runt. un fir de praz 1/2 franzel` 25 g brånz`. se toac` m`runt. se a[az` \n fiecare din ele cåte un ou bine scurs de ap`. \ntr-un vas rezistent la foc. Deasupra se toarn` sosul de ro[ii. Cånd untul s-a topit se sparg cu grij` ou`le [i se presar` sare numai pe albu[. conform instruc]iunilor de pe pachet. Musaca de spaghete 250 g spaghete 300 g carne moale 150 g unt o ceap` 50 ml ulei un ou o lingur` de pesmet sos de ro[ii sau småntån` sare. se limpezesc cu ap` rece. Cånd sunt gata. cårn`ciorii. se scoate miezul [i sunt l`sate s` se scurg`. piper de minute. atunci cånd ochiurile sunt aproape gata. Se coace la cuptor 25-30 Orezul se alege. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` cu sare. Se preg`tesc ochiuri romåne[ti [i se a[az` pe cåte o felie de påine rumenit` \n unt. Se adaug` ou`le. sare Ochiuri cu parizer 8 ou` 100 g parizer 50 g unt sare. la foc iute. iar \n gr`simea r`mas` se c`le[te ceapa. Ochiuri la capac 8 ou` 50 g unt sare Ochiuri cu orez [i sos tomat 8 ou` 200 g orez o ceap`.

cu cåte un ochi deasupra. 198 . Ochiuri gratinate 8 ou` 8 felii de franzel` 100 g småntån` 100 g ca[caval. o l`måie sare. zah`rul [i sarea. Ro[iile se taie m`runt. la foc mediu. un sfert de or`. se toarn` småntåna amestecat` cu un vårf de cu]it de sare [i se d` la foc iute pentru 4–5 minute. Se toarn` sosul de ro[ii f`cut Cartofii se spal` bine [i se fierb. Se pr`jesc ochiurile \n unt \ncins. sare Se prepar` ochiuri la capac \n unt incins. f`ina. \n farfurii. Ochiurile se fac \n ap` fiart` [i se a[az` peste fiecare movili]`.Ochiuri cu ro[ii [i verdea]` 8 ou` 3–4 ro[ii 50 g unt verdea]` din ro[ii fierte. Cånd \ncepe s` se topeasc` se sparg cu grij` ou`le deasupra. la foc repede. apoi se toarn` småntåna [i se presar` ca[cavalul. Ochiuri cu spanac [i parmezan 8 ou` 500 g spanac 200 g parmezan 250 ml lapte. se scot. |n alt` variant`. {unca se taie \n cubule]e [i se amestec` \n piureul de cartofi. Se servesc la mas` imediat ce s-a \nchegat albu[ul. dat pe r`z`toare. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. dup` care se trece \ntr-un vas termorezistent. se fac patru movili]e din aceast` compozi]ie [i se \nf`[oar` \n cåte o feliu]` sub]ire de [unculi]`. se toarn` \n tigaie ou`le. apoi se scurge. Ochiuri \n cuib de m`m`ligu]` 4–8 ou` 1–2 l lapte 1/2 kg m`lai. se aranjeaz` feliile de franzel`. |ntr-o crati]` uns` din bel[ug cu unt. 50 g unt. 3–4 ro[ii o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. Se pun imediat la cuptor. Cånd se \nfierbånt` se sparg ou`le. Spanacul se cur`]`. pån` se gratineaz`. Untul r`mas se toarn` deasupra. se acoper` cu ochiurile fierte \n ap` [i cu sosul [i se introduce la cuptor. Se d` vasul la cuptor 5 minute pån` cånd se \nt`re[te albu[ul. Dup` ce a fiert se adaug` 2 linguri unt [i 2 linguri småntån` [i se amestec`. Se serve[te cu garnitur` de salat` verde sau castraveciori. |ntr-o tav` uns`. |n forma uns` cu unt se pune sl`nina t`iat` felii sub]iri [i peste aceasta se a[az` felii sub]iri de [vai]er sau de ca[caval uscat. Cånd sunt gata. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. se fac cuiburi \n care se pune pu]in unt [i deasupra se sparge cåte un ou \n fiecare adåncitur`. Se sparg ou`le \n tigaia \n care clocote[te småntåna [i se pune un vårf de cu]it de sare. pentru 5 minute. se toarn` deasupra småntåna [i se presar` un vårf de cu]it de sare. \n coaj`. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las`. 50 g [vai]er 50 g unt 2 linguri de småntån` salat` verde sau castraveciori. Se presar` cu sare. La servire se presar` verdea]`. sare amestecåndu-se apoi cu untul [i laptele. la foc moderat. Ap`sånd din loc \n loc cu o lingur`. sare [i piper. fiecare ou pe cåte o felie. se s`reaz` [i se pr`jesc \n cuptor. pån` s-a \ngro[at suficient. l`sånduse s` fiarb` pån` se \ngroa[`. se pr`jesc \n unt (20 g). apoi se scot [i se pr`jesc pe ambele p`r]i feliile de påine. Preparatul se serve[te foarte fierbinte. piper Ochiuri cu sl`ninu]` 8 ou` 50 g sl`ninu]`. dup` gust. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se ]ine. Compozi]ia se a[az` \n vasul care merge la cuptor. 50 g unt 2 linguri de småntån` Ochiuri cu [unc` [i piure de cartofi 4 ou` 4 cartofi 200 g [unc` de Praga 100 g [unculi]` ]`r`neasc` 100 ml lapte 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. se adaug` restul de unt. Feliile de [unc` se pun \n tigaia cu untul pu]in \nc`lzit. sare Småntåna se pune pe foc [i se las` s` clocoteasc`. M`m`ligu]a pripit` moale se poate prepara [i cu lapte sau numai cu ap`. se spal` [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. prins` cu o scobitoare. turnåndu-se deasupra restul de unt [i de småntån`. piper [i p`trunjel tocat m`runt. 50 g unt o lingur` de f`in`. Se serve[te imediat. piper Ochiuri cu [unc` Ochiuri cu småntån` 4–8 ou` 100 g småntån`. Se pune sare. se pot preg`ti ochiuri la capac [i astfel: cånd \ncepe s` se prind` albu[ul. Se c`le[te f`ina \n o lingur` de unt \ncins [i se stinge cu lapte. se toac` [i se amestec` bine cu untul r`mas [i zeama de la o l`måie. sare 4–8 ou` 100 g [unc`. plus sare [i piper. apoi se adaug` parmezanul ras. t`iate buc`]i [i apoi strecurate. la care s-au ad`ugat amestecånd tot timpul. se cur`]` de coaj` [i se zdrobesc cu furculi]a. piper Ochiuri cu sos de ro[ii 4 ou` 50 g unt.

apoi se scot. se acoper` cu creierul [i cu sosul de ro[ii. se spal` [i se toac`. Se fierb cartofii cu coaj`. Cånd d` \n clocot se adaug` cam jum`tate de linguri]` de o]et [i un vårf de cu]it de sare. pe ambele p`r]i. Ro[iile se taie \n jum`t`]i. o dat` cu sarea [i piperul. Ochiuri romåne[ti 8 ou` 40 g unt pu]in o]et. se scurg de ap` [i se a[az` pe cåte o felie de franzel` [i se servesc cu garnitura de legume. iar crati]a se trage de pe foc pentru ca s` \nceteze clocotul. se ung cu unt. Se coace \n gr`simea \ncins`. se bat ou`le [i se pun s` se pr`jeasc` \ntro tigaie cu ulei. Se pune s` fiarb`. Ou`le se sparg \n ap` [i se las` s` se \nchege albu[ul. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` la sfår[it. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. piper Se bat ou`le. cu pu]in unt. cam un sfert de or`. se adaug` untul. Din aceast` compozi]ie se toarn` cåte un polonic \ntr-o tigaie. Cånd e gata. zah`r vanilat Omlet` cu brånz` de oaie sau ca[caval 6 ou` o lingur` de ulei 100 g brånz` sau ca[caval sare. ochiurile fiind acoperite de sos [i \nconjurate de firele de sparanghel. sare. Omlet` cu marmelad` 4 ou` 25 g unt. piper. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. Se unge fiecare cånd este cald` cu marmelad` sub]ire [i se ruleaz` repede. 125 g f`in` 1/2 pahar cu lapte o lingur` de zah`r sare marmelad`. Påinea se cur`]` de coaj` [i se pr`je[te pe plit`. 199 . se amestec` maz`rea cu småntåna. la foc potrivit. se scoate. Acestea se presar` cu ca[caval ras [i se servesc cu maz`rea [i småntåna. piper [i p`trunjel t`iat fin. se s`reaz` [i se pipereaz`. \n ap` clocotit` cu sare. se adaug` sarea [i piperul. la foc \ncet. apoi se fierbe. Se \ntoarce omleta. se scurg bine [i se p`streaz` la c`ldur`. Feliile de påine pr`jit` se ung cu unt [i cu amestecul de ca[caval cu lapte. dup` care se taie \n feliu]e. preparate dup` re]eta cunoscut`. |ntre timp. piper Se prepar` opt ochiuri romåne[ti. 2 linguri de f`in` sare.Ochiuri „pe canapea“ 4 ou` 4 felii de franzel` 3 ro[ii 100 g ciuperci 100 g parmezan 100 ml lapte 50 g unt. sare Omlet` cu cartofi 4 cartofi 3 ou` o lingur` de untur` sare. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai pune la fiert cel mult 10 minute. sare. se pipereaz` [i se prepar` omleta. s` se rumeneasc` frumos pe ambele p`r]i. apoi se \n`bu[` \n unt [i se presar` cu sare [i piper. se scurg. Se amestec` cu g`lbenu[urile. Se servesc pe un platou. acoperit` cu capacul. Se bat ou`le. Parmezanul se rade [i se amestec` \n lapte. Deasupra se toarn` unt fierbinte. Se toarn` \n tigaia cu ulei [i cånd \ncepe s` se \nt`reasc` se presar` pe deasupra brånz` sau ca[caval ras. Omlet` cu creier de vi]el 500 g creier de vi]el 8 ou` 2–3 ro[ii 50 g unt. Se pot servi cu m`m`ligu]` sau cu un piure (piure de spanac). apoi se scoate. se las` pån` se r`ce[te. se s`reaz` [i se coc cåteva minute pe plita cuptorului. sare. se scurge. piper Ochiuri romåne[ti cu sparanghel [i sos alb 8 ou` 200 g småntån` 100 g sparanghel 40 g unt. se s`reaz`. laptele. Din aceast` compozi]ie ies trei omlete. peste ele turnåndu-se f`ina dizolvat` \n småntån`. Se pudreaz` cu zah`r vanilat. se pune pe o farfurie [i se serve[te imediat. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. apoi se scoate. dup` re]eta cunoscut`. Se scot cu o spumier` [i se a[az` pe o farfurie cald`. \n care am \ncins pu]in ulei. sare [i la urm` albu[urile spum`. Se \mp`ture[te omleta. se scurge. alternativ cu f`ina. se spal`. piper Ciupercile se cur`]`. se cur`]` [i se zdrobesc fierbin]i cu furculi]a. Creierul se cur`]`. |ntr-un vas se pun 2–3 degete de ap` s` fiarb`. se spal` [i se fierbe un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. se scurge [i se taie \n få[ii sub]iri cam de doi centimetri. apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` |ntr-o crati]`. Sparanghelul se cur`]`. se ruleaz` [i se mai pune pu]in la pr`jit. Se rumene[te foaia pe ambele p`r]i [i cånd este gata se scoate pe un fund cu lama unui cu]it lat. piper Se bat g`lbenu[urile cu zah`rul. Ochiurile romåne[ti. Omlet` cu maz`re [i småntån` 6 ou` 100 ml ulei 200 g maz`re (din conserv`) 100 g småntån` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel. se toarn` jum`tate din cantitatea de ulei [i se presar` sare. apoi se gratineaz` \ntr-o tav` la cuptor.

de asemenea. Ou`le se bat.Omlet` cu mere 150 g f`in` 50 ml lapte. se trec prin sit`. apoi se scot. Apoi se adaug` f`ina sub]iat` cu laptele rece turnat cåte pu]in [i se d` la rece pentru o or`. Se pr`jesc omletele \n unt pe ambele p`r]i. Cartofii se cur`]`. 4 ou` 100 g unt 2 mere 1/3 pahar zah`r un praf de sare Omlet` la abur 8 ou` 100 ml lapte 40 g unt. Se presar` cu zah`r pudr` [i se taie felii cånd este rece. |ntre timp se caramelizeaz` 4 linguri de zah`r [i se sting cu pu]in` ap`. piper. Se pune compozi]ia \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierbe \n abur. se r`stoarn` pe farfurie. Omlet` cu crem` caramel 4 ou` 4 linguri de zah`r pudr` 4 linguri]e pline cu f`in` Crema: 4 linguri de zah`r 2 g`lbenu[uri 70 g unt Omlet` cu småntån` 8 ou` 40 g unt 100 g småntån` salat` verde 20 ml ap` Ou`le crude se amestec` cu småntån`. se scurg bine de gr`sime [i se servesc cu cåte o lingur` de småntån` [i cu salat` de ro[ii. apoi \n fiecare dintre ele se pun cartofii pr`ji]i [i se presar` parmezanul ras. Se fierbe 10 minute. Se bat bine ou`le cu småntån`. piper Se bat albu[urile de ou cu 2 linguri de ap` [i sare [i se amestec` cu telul. se ruleaz` cald` [i se serve[te pudrat` cu mult zah`r. se \mparte \n patru por]ii. se \n`bu[` \n lapte (50 g) pån` sunt gata. se presar` cu sare [i piper [i se las` \nc` vreo 5 minute s` se \n`bu[e pe foc mic. tocate m`runt. verdea]` Se bat bine ou`le. piper Omlet` de albu[ cu brånz` de vaci [i m`m`ligu]` 8 albu[uri 40 g unt 200 g brånz` de vaci 200 g m`lai. Cånd se serve[te. apoi se sting cu vin. Fic`]eii. Se las` s` se prind`. Cånd se serve[te. Omlet` cu cartofi [i parmezan 8 ou` 2 cartofi 100 g parmezan 100 g småntån` 50 g unt 2–3 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se ruleaz`. se amestec` cu ou`le b`tute [i cu restul de lapte [i se s`reaz`. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. Se bat. [i la care s-au ad`ugat: sare. se amestec`. Se presar` cu verdea]` m`runt tocat`. Se d` la cuptor. Se adaug` 20 g unt [i se toarn` compozi]ia \ntr-o form` u[or uns` care se a[az` \ntr-un vas cu ap`. Ou`le se amestec` cu laptele [i se adaug` sarea. Omleta se serve[te cu m`m`ligu]` f`cut` din m`lai [i gri[. Morcovii se taie m`runt. verdea]` Omlet` cu ciuperci 8 ou` 50 g unt 1/2 kg ciuperci sare. apoi se rumenesc \n unt fierbinte. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. ad`ugåndu-se sare [i piper dup` gust. se pun \n unt sau se rumenesc pe o parte [i apoi pe partea cealalt` ca o omlet`. Cånd s-a r`cit. se pun deasupra ciupercile trase \n unt. Se strecoar` prin tifon. se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierb \n vasul de abur. Separat se \n`bu[` ciupercile \n unt. Cånd se serve[te. pr`jit` la tigaie. neamestecåndu-se deloc. Dup` ce ou`le s-au rumenit dedesubt. ap` rece [i sare. Se pune la r`cit. 200 . Omlet` cu fic`]ei de pui 8 ou` 200 g fic`]ei de pui 100 g småntån` 100 g unt 100 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. pres`rat` cu verdea]` tocat`. Omleta poate fi. Se bate compozi]ia bine [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt. t`ia]i \n buc`]ele mici. 2 linguri de gri[ Se prepar` omleta. verdea]`. Se serve[te fierbinte. se presar` cu sare [i piper. se toarn` deasupra unt topit [i se presar` cu verdea]`. piper. se adaug` 2 linguri de unt. Se pune peste omlet` brånz` de vaci [i se d` la cuptor \nc` 5 minute. se rumenesc \n unt \ncins. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. Se adaug` 2 g`lbenu[uri bine b`tute [i se \ngroa[` pe foc. Se las` s` fiarb` pån` se tope[te tot zah`rul. b`tut` la sfår[it cu 20 g unt. se trec prin sit`. Omlet` la abur cu morcovi 8 ou` 80 ml lapte un morcov 20 g unt Ou`le b`tute bine se pun \n untul \ncins. Se ruleaz`. Se unge omleta cåt este cald` cu aceast` crem`. se amestec` cu zah`rul [i cu sarea. Se taie merele felii sub]iri.

sarea [i piperul. piperul . iar drojdia se \nmoaie cu pu]in lapte sau ap`. Se introduce vasul la cuptor [i se las` la gratinat. Se poate servi simpl`. Omlet` cu [unc` [i ciuperci 8 ou` 200 g [unc` presat` 200 g ciuperci 100 g unt. sarea. dar este [i mai gustoas` cu urm`torul [odou: din 2 g`lbenu[uri. se pipereaz` [i se prepar` o omlet`. dup` care se \mp`turesc [i se presar` cu verdea]` tocat`. verdea]a tocat` m`runt. Se coace omleta \ntr-o tav` uns`. drojdia. Omlet` economic` 4 ou` 2 linguri de f`in` 150 g lapte sau ap` 10 g drojdie 1/2 lingur` de gr`sime sare. Se scoate pe un [ervet umezit [i cåt este cald` se unge repede cu marmelad` [i se r`suce[te. se s`reaz`. se taie \n felii sub]iri. verdea]` Garnitura: salat` de ro[ii Omlet` cu verde]uri 6 ou` 3 linguri de lapte sau sifon o lingur` de unt sau untur` o lingur` de ulei. se \mparte \n patru buc`]i egale. se stinge cu lapte [i se mai las` s` fiarb` pån` se \ngroa[`. Se acoper` cu capacul [i dup` ce s-a rumenit pe o parte se \ntoarce pe partea cealalt`. sos tomat Se toarn` compozi]ia de omlet` simpl` \n untdelemn \ncins. se scot cu spumiera. s` se \n`bu[e vreo 10 minute. trecåndu-se \ntr-un vas de Jena. 201 . Umplutura se preg`te[te amestecånd [unca t`iat` p`tr`]ele m`runte [i verdea]a tocat`. se cur`]` de pieli]`. pe fiecare dintre ele punåndu-se cåte o por]ie de fic`]ei. 2 linguri de f`in` 200 ml lapte 100 ml vin alb dulce sare. Se bat ou`le cu sare [i piper. piper Omlet` cu [odou de vin 4 ou` 4 linguri de zah`r un pache]el de zah`r vanilat 2 linguri de f`in` marmelad` {odoul: 2 g`lbenu[uri un pahar de vin 100 g zah`r o linguri]` de f`in` Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. se a[az` [unca. dup` regulile cunoscute. t`iat` m`runt. Omleta se serve[te fierbinte. se pr`jesc \n unt \ncins pe ambele p`r]i. se spal`. Ciupercile se cur`]`. Se pune capacul [i se introduce la cuptor. t`iat` \n felii sub]iri. o linguri]` de f`in`. piper Se bat ou`le [i li se adaug` laptele [i sarea. se taie \n dou` [i se toac`. Omleta se umple cu compozi]ia amintit` [i se serve[te cald`. un pahar de vin. piper. iar cånd \ncep s` se rumeneasc`. se bate pe foc un [odou. m`rarul tocat. se scurg. cu sarea [i cu piperul se adaug` \n vasul cu ceap` [i se pr`jesc pån` scad. Ceapa cur`]at`. turnåndu-se [i vinul. cu småntåna. F`ina se desface cu lapte sau cu ap` rece. ro[iile [i brånza t`iate \n felii.continuånd s` se amestece. Se bat ou`le [i se adaug` f`ina. piper. se adaug` f`ina. |mpreun` cu verdea]a tocat` m`runt. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice salat`. Peste ea. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. Cånd este \ncins` gr`simea. piper Omlet` de toamn` 8 ou` 100 ml ulei 4 ardei gra[i o ceap` 5–6 ro[ii o leg`tur` de verdea]` sare. \ntr-o tigaie cu gr`sime \ncins`. sare Omlet` cu [unc` 8 ou` 80 ml untdelemn o lingur` de lapte 20 g [unc` o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de småntån` sare. m`rar [i cozi de ceap` verde [i se adaug` la compozi]ia preg`tit`. Ardeii gra[i se spal`. zah`r dup` plac (aproximativ 100 g). amestecånd continuu. |ntre timp. sare. cu sosul alb strecurat peste ea [i garnisit` cu ciuperci.Se prepar` omleta. \ns` f`r` s` se ard`. care se ia de pe foc cu pu]in \nainte de a se rumeni. Se toarn` cald peste omlet` s` se \mbibe bine [i se ]ine la rece. Se serve[te la mas` cu un sos tomat. se c`le[te f`ina \n unt. apoi albu[urile spum` [i zah`rul vanilat. Se strope[te cu unt topit. Separat se face omleta de ou`. se pr`je[te \n gr`sime. se toarn` \n tigaie [i se las` s` se coac`. dup` care se toarn` sosul de ro[ii. |n aceast` omlet` se pune compozi]ia preparat` [i se ruleaz`. Omlet` gen pizza 8 ou` 100 g telemea de vac` 100 g [unc` presat` 2–3 ro[ii 200 ml ketchup picant 50 g unt o leg`tur` de m`rar. ro[iile se op`resc \n ap`. Compozi]ia se toarn` \n tigaie peste gr`simea \ncins`. se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se acoper` cu [unca t`iat` \n cubule]e. Se bat ou`le. apoi se scoate. Se cur`]` frunze de p`trunjel. se scurge bine de gr`sime.

din dou` p`r]i opuse. Se \nmoaie \mpreun` cu ceapa [i pu]in` gr`sime \ncins`. amestecate [i fierte la foc mic pån` cap`t` consisten]`. Cånd \ncepe s` se rumeneasc`. se presar` telemeaua dat` pe r`z`toare. peste care se toarn` uleiul r`mas. Cu o linguri]` se toarn` småntåna peste fiecare ou umplut din „cuibul“ de salat`. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. apoi se dau pe r`z`toare. sare [i piper. se trece \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Carnea se tran[eaz` [i se presar` cu un praf de sare [i piper. 30 g piper Orez cu ro[ii la cuptor 4–5 ro[ii 400 g orez 2 ardei gra[i 50 ml ulei 100 g m`sline o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Ardeii se spal`. Ou`le se bat bine. G`lbenu[urile se scot [i se amestec` \n cantitate egal` cu [vai]er ras. Se toarn` ap` cåt s` acopere [i se d` 20 de minute la cuptor. Vasul se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. ardeiul iute m`run]it [i ceapa t`iat` fin. Se serve[te cald. 2–3 salate sare. piper. piper [i p`trunjel verde tocat. Peste omlet` se toarn` un sos alb preparat pe loc. Deasupra. la foc puternic. usturoi. Se adaug` ciupercile sp`late [i tocate. se adaug` Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. restul de ro[ii. se poate preg`ti maz`re verde soté. Separat se bat ou`le cu sare. verdea]`. potrivindu-se de sare. Peste el se pune orezul. din unt. altfel omleta nu va fi pufoas`. Se bate oul spum` cu pu]in` sare. Se taie \n sferturi. timp de o or`. piper. piper [i verdea]`. Se pune sare. ardei. Apoi se pune \ntr-o tigaie. Cånd se prinde de margini se desprinde cu un cu]it lat [i se \ntorc marginile c`tre mijloc. pres`rat [i el cu verdea]` [i condimente. Orezul se alege. piper Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. Se fierb ou`le tari. Se d` la cuptor. 200 g ciuperci 2 linguri de småntån` p`trunjel verde. fiert \n prealabil. nuc[oar` [i se umplu cu aceast` compozi]ie albu[urile. se scot. Dup` ce s-au \nmuiat [tevia [i ceapa. Se amestec` pån` cånd se c`lesc toate ingredientele. 2 castraveciori sare. Apoi se ia o tigaie [i se pune carnea la pr`jit \n toat` cantitatea de unt. ardeiul. Se cur`]` de coaj`. Se toac` ardeiul gras. apoi se pr`je[te \n unt \ncins o omlet` obi[nuit`. Poate fi umplut` cu diferite compozi]ii. apoi se amestec` bine cu m`slinele [i cu pu]in` verdea]`. Omleta se rumene[te pe o parte. la foc potrivit. se a[az` pe un platou [i se decoreaz` cu småntån`. Omlet` ]`r`neasc` cu unt [i [tevie 4–6 ou` 1/2 kg [tevie o ceap`. piper ou`le b`tute. piper Orez cu muguri de bambus 150 g orez 2 ardei gra[i ro[ii 150 g ciuperci 50 g muguri de bambus un ou 150 g carne de pui. se \ndep`rteaz` cotoarele [i semin]ele. la foc domol. Ou` cu ceap` [i sos picant 8 ou` 2 cepe. se spal`. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i \n lung. Omlet` piperat` 8 ou` 2 linguri de ulei o lingur` de lapte sare. sare. carnea de pui fiart` [i ciupercile. Se unge o tav` cu ulei. Focul trebuie s` fie iute. sare cåt` trebuie. Se adaug` lapte. Usturoiul se cur`]` [i se taie \n felii. Fiecare dintre ele se a[az` pe o foaie de salat` verde [i se \nconjoar` cu salat` verde tocat` m`runt. Orez picant cu carne de vit` 300 g orez un ardei iute 400 g carne de vi]el 100 g unt o ceap` o ro[ie. Cånd este gata. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel piper. Compozi]ia de mai sus se toarn` \n gr`sime \ncins`. pu]in piper [i se amestec` \mpreun`. sare {tevia se spal` [i se taie lat` de 1–2 cm. apoi se \ntoarce. se cur`]` de coaj` [i semin]e. apoi se taie \n cubule]e. se presar` usturoiul. pån` se gratineaz`. piper Ou`le se spal` [i se fierb tari. verdea]`. uns bine cu unt. \mpreun` cu mugurii de bambus.Omlet` gratinat` 8 ou` 100 g unt 2 linguri de småntån` 2 linguri de f`in` 100 g telemea de vac` sare. Ou` cu brånz` [i småntån` 4–6 ou` 100 g [vai]er 2 linguri de småntån` nuc[oar`. terminånd cu orezul r`mas. sare Ou`le se bat bine. 202 . Pentru garnitur`. Toate acestea se adaug` peste ou. apoi jum`tate din orez. ro[ia. sare [i piper. f`in` [i småntån`. 50 g unt o linguri]` de f`in` bulion. ca s` alunece mai u[or \n farfuria preg`tit`. se toarn` jum`tate din cantitatea de ro[ii.

se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. pres`rate cu sare [i piper. piper o franzel` 1/2 kg brånz` de vac` 4 ou`. Se adaug` peste ei rondelele de ou fiert. sare. sare. la foc potrivit. Se mai las`. Separat se pr`jesc \n unt feliile de påine. la foc puternic. se toarn` sosul [i se rade ca[cavalul. ultimul strat fiind de brånz`. sare Ou` cu sos mentolat 4 ou` 500 g ro[ii 2–3 ardei gra[i 2 cepe 100 ml ulei 4 c`]ei de usturoi frunze de ment` sare. Ca[cavalul se rade [i se presar` deasupra. a[a \ncåt crati]a nu trebuie s` fie plin`. apoi se adaug` ardeii. fierbinte. se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare.se a[az` pe farfurie [i se toarn` deasupra sos picant (preg`tit din 2 cepe tocate m`runt. Se prepar` un sos din unt. se cur`]` [i se taie \n rondele mai mari. apoi se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Se fac patru gropi]e. apoi se scurg [i se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt. Se gratineaz` cåteva minute dup` ce preparatul a fost stropit cu unt topit. 40 g unt sare. Ou`le sunt gata pr`jite atunci cånd s-a \nt`rit albu[ul. continuånd fierberea vreo cinci minute. Ou` cu sos verde 8 ou` 50 g unt o lingur` de f`in` 100 g lapte 500 g spanac o leg`tur` de verdea]` franzel` Papar` Ou` fierte cu costi]` 8 ou` 100 g costi]` afumat` o ceap` 2–3 ro[ii 40 g unt. Se \nmoaie bine feliile \n compozi]ia preparat` [i se a[az` \n crati]a uns`. castraveciori \n o]et. sp`late [i m`run]ite. Ou` cu spanac 8 ou` 1 kg spanac 25 g unt 1/2 linguri]` de f`in` 4 felii påine. apoi se sparg deasupra tig`ii ou`le. la fel [i pu]in spanac fiert. tot pe foc mic. Separat. aproximativ 10 minute. la care se adaug` verdea]a [i spanacul. apoi se adaug` ro[iile. Ou`le se fierb tari. piper Ou`le se fierb tari. Se d` la cuptor. se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. l`såndu-se. se spal`. Deasupra se toarn` piureul de spanac. stins \n zeama \n care a fiert. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. lapte o lingur` de unt Verdea]a se toac` m`runt. 203 . unul cåte unul. dup` care se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un vas de Jena. Se fierb ou`le cleioase. Ou` pe orez 4 ou` 1/2 kg orez 100 g ca[caval 25 g unt. Se toarn` sosul [i se acoper` totul cu costi]` t`iat` \n felii sub]iri [i Se taie franzela felii. piper). Ou`le pot fi fierte ca ou` romåne[ti \n ap` cu sare [i o]et. pu]in` f`in`. uns cu unt. T`i]eii se pun la fiert \n ap` cu sare. Ou`le se fierb tari. se spal`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n unt \ncins. precum [i o mån` de frunze de ment`. pu]in bulion. \n care se pun ou`le crude. apoi se introduce vasul la cuptor. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n ulei. cur`]a]i de semin]e [i t`ia]i \n få[ii. Feliile de påine se pr`jesc \n unt [i dup` ce sunt scoase pe o farfurie se toarn` deasupra lor sosul verde. Deasupra se toarn` laptele r`mas [i unt [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. piper Piureul de spanac se prepar` din spanacul fiert [i tras \n unt [i f`in`. Ou` cu t`i]ei [i sos tomat 8 ou` 200 g sos tomat 200 g t`i]ei 50 g ca[caval. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las` pån` se \ncheag` ou`le. Se pune uleiul la \ncins. se presar` cu sare [i piper dup` gust. aproximativ o or`. 10 minute. Ou`le se prepar` ca ochiuri romåne[ti [i se a[eaz` cåte unul pe fiecare felie de påine. sare [i piper. piper pr`jit` pe plita \ncins`. Se serve[te imediat ca s` nu se lase. Con]inutul \[i m`re[te volumul. Ou` pr`jite \n ulei 8 ou` 100 ml ulei sare. f`in` [i lapte. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. acoperindu-le. Ceapa se cur`]`. \n modul urm`tor: un rånd de franzel`. Ceapa se cur`]`. apoi se adaug` ro[iile [i se fierb un sfert de or` la foc moale. se freac` brånza cu un ou. 2 linguri de unt. se taie \n dou` [i se a[az` pe orez cu partea t`iat` \n sus [i se s`reaz`. piper Orezul se fierbe [i se pune \ntr-o form` uns`. sare. apoi se serve[te. Se bat 2 ou` cu sare [i se adaug` laptele. un rånd de brånz`. se cur`]` [i se a[az` cåte unul peste o felie de påine pr`jit`. Se presar` sare [i piper numai pe albu[ (pe g`lbenu[ r`mån pete albe care dau un aspect nepl`cut).

se mai las` s` fiarb` alte 5 minute. Feliile de portocal` se a[az` pe o farfurie \ntins`. Se stoarce l`måia [i se adaug` sucul rezultat. Se adaug` o foaie de dafin [i cåteva boabe de piper. \mpreun` cu o lingur` de sare. mere t`iate rondele. sare. eventual ardei iute. amestecåndu-se cu racii. Cånd s-au fiert p`str`vii. apoi se pun s` se c`leasc` \n unt \ncins. iar racii sunt fier]i cånd s-au \nro[it. Se unge o tav` cu ulei. Pilaf de prepeli]` 2 prepeli]e 150 g orez 60 g unt o ceap` sare. tocat` m`runt. orez. varz` de Bruxelles. \n`bu[it. apoi se scurge de ap` [i se adaug` \n tav`.P`str`v la cuptor 1 kg p`str`vi 250 ml vin alb. s` se rumeneasc` \mpreun` [i s` scad` zeama. cu ap` fiart`. Se pune la fiert [i se ]ine pe ma[ina de g`tit pån` scade. 4 mere mari 2 linguri de zah`r pudr`. se pune \n tigaie la foc puternic. se scot. 20 g unt 40 g zah`r. dup` vreo 5 minute. apoi se introduce crati]a la cuptor. se pune sare [i piper. ardei iute Pieptul de pui. Cånd se pun la fiert. se scot. Din cånd \n cånd. Cuburile de sup` se pun la fiert cu 1l de ap`. Se dau la foc mic. orezul se spal` \n mai multe ape [i se fierbe cam 20 de minute. sp`lat` [i t`iat` \n felii. cur`]ate de coaj` [i de miez. Se d` pentru 30 de minute la cuptor. cu feliu]e de portocal` deasupra. iar coaja se d` pe r`z`toare. iar \n untul r`mas se c`le[te ceapa tocata m`runt. \n unt. se spal` [i se adaug` \n crati]`. foi de dafin Piept de pui cu portocale 500 g piept de pui 2 cuburi sup` de pui un morcov o ]elin` 2 portocale o ceap` verde o l`måie. piper Se cur`]` p`str`vii. piper. se amestec` [i se las` pån` fierbe. De asemenea. Separat. Se adaug` dou` c`ni de ap` fiart`. care se acoper` cu capacul [i se las` s` se \n`bu[e la foc mic. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel cimbru. apoi se d` la cuptor cam o jum`tate de or`. \mpreun` cu vinul fiert \n clocot. spre a o fr`gezi. piper. apoi se pun \ntr-o crati]` cu unt \ncins. Se cur`]` prepeli]ele. ceapa cur`]at`. se las` cåteva minute [i se stinge cu pu]in` sup` sau ap` c`ldu]`. la foc mic. se spal` [i se toac` m`runt. se flambeaz`. 2 linguri de småntån` 2 cepe. ciupercile t`iate (ghebe. condimenta]i cu sare [i piper m`cinat. piper Piept de pui cu miere [i ciuperci 600 g piept de pui 300 g miere 200 g ciuperci Pieptul t`iat julien se c`le[te \n unt. se spal` [i se pun \ntr-o crati]`. f`r` s` se rumeneasc` (10 minute). t`iate \n jum`t`]i. Se serve[te fierbinte. garnitura – cartofi fier]i. Se stinge. sare Piept de pui cu mere caramelizate 600 g piept de pui 200 g ciuperci. l`såndu-se s` fiarb`. se pudreaz` cu zah`r farin. apoi se r`stoarn` pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. piper [i cimbru. pe lungime. se amestec` bine \n tigaie. amestecånd s` nu se ard`. Se alege orezul. cu zeam` de l`måie deasupra. 100 g unt sare. dup` 2 minute se pune zeama de ciuperci. apoi se adaug` orezul. Zah`rul se caramelizeaz` \mpreun` cu untul. broccoli. sare. Se mai d` la cuptor. Se las` la cuptor cam jum`tate de or`. se spal`. Ceapa. apoi småntåna. bure]i negri) se amestec` bine. sare. vreo 20 de minute. se adun` spuma. ungånd din cånd \n cånd carnea cu buc`]ele de unt. sare zeama de la o jum`tate de l`måie 50 ml ulei de floarea soarelui 100 g orez o leg`tur` de p`trunjel verde Pilaf cu ciuperci [i ca[caval 350 g orez 500 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g unt o ceap`. Pieptul de pui se a[az` \n mijlocul farfuriei. merele de jur \mprejur. se s`reaz`. Mere caramelizate: unt \ncins. piper. Se presar` sare [i piper. Cånd prepeli]ele \ncep s` se rumeneasc`. morcovi. t`iat. a[ezånduse \ntr-o oal` \nc`p`toare. Se condimenteaz` dup` gust. Pilaf de raci la cuptor 20 de raci mijlocii 4 l ap` 4 c`]ei de usturoi piper m`cinat. se adaug` carnea [i se las` la fiert. Se serve[te cald. amestec`nd mereu. se las` 10 minute s` fiarb` la foc potrivit. piper. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. Apa trebuie s` dea mai multe clocote. apoi se pun prepeli]ele. apoi se a[az` racii. Ad`ug`m sare. racii trebuie s` fie vii. cu capac. ciupercile t`iate lame [i mierea. o ceap` 100 g unt. se scurg de zeam` [i se servesc cu p`trunjel tocat m`runt [i cåte o buc`]ic` de unt deasupra. precum [i cu zeam` de l`måie. se orneaz` cu salat` verde. Se adaug` coaja ras` de portocal`. se pune p`trunjel deasupra. 204 . Se serve[te cu ca[caval ras [i o buc`]ic` de unt deasupra. pån` se \nmoaie carnea. se pr`jesc pe ambele p`r]i la foc puternic. usturoiul cur`]at [i pisat se pune peste compozi]ie.

Dup` ce se scot prepeli]ele din tav`. piper boabe Dup` ce se cur`]` [i se spal`. t`iate lame [i c`lite \n unt. Din cånd \n cånd. se las` s` scad` zeama pe care au l`sat-o ciupercile. Se serve[te cu sos de ro[ii. numai c` se adaug` ciupercile. se unge cu unt [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. care a fost fiart` separat cu o linguri]` de zah`r. Cånd carnea este gata se toarn` peste ea sosul [i se dau 2–3 minute la cuptor. Modul de preparare este aproape identic cu cel de la re]eta anterioar`. un ou Prepeli]ele se jumulesc. apoi soté-ul ob]inut se toarn` \n crati]a \n care sunt prepeli]ele. se toarn` vinul [i coniacul. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. zeama de l`måie [i o can` de sup` de oase l`såndu-se s` mai fiarb` vreo 10 minute. apoi se dau la cuptor. se spal` [i se scurge. Carnea se cur`]`. se a[az` \ntr-o crati]` cu unt \ncins [i se las` s` se rumeneasc`. iar peste ele se toarn` sosul. Prepeli]` la tav` 2 prepeli]e 50 g unt 200 ml vin 25 ml coniac sare Prepeli]` cu soté de maz`re 1 kg carne de prepeli]` 600 g maz`re boabe 100 g unt 2–3 ro[ii o ceap` un pah`ru] de f`in` 2 linguri de bulion o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. apoi se pun s` se frig` pe gr`tarul bine \ncins. Se trece carnea prin ma[ina de tocat. t`iat` [i ea \n felii sub]iri. apoi se s`reaz` [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o crati]` cu unt \ncins. iar buc`]ile de carne se \ntorc pe ambele p`r]i. se dezleag`. Se pune o foaie de pl`cint` deasupra. se fierb pån` se fac ca un sos. se scot m`runtaiele.Pl`cint` de macaroane cu carne de vit` 500 g macaroane 1 kg carne de vit` 75 g unt o ceap` 200 g ciuperci o ceap` o lingur` de mu[tar o l`måie sare. piper Prepeli]` cu sos de småntån` 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingur` de f`in` un ou o lingur` de mu[tar o l`måie sare. \mpreun` cu o ceap` mijlocie. prepeli]ele se taie \n jum`t`]i. l`såndu-se s` mai fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. se adaug` din cånd \n cånd pu]in` ap`. apoi se adaug` småntåna. sare Prepeli]` cu sos de småntån` [i ciuperci 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingura de f`in`. Se adaug` ceapa cur`]at`. se d` la o parte sl`nina [i se taie \n jum`t`]i. se spal` bine. Se presar` cu sare [i piper. se a[eaz` un rånd de macaroane. ca s` se p`trund` pe toate p`r]ile. cu garnitur` de orez fiert sau de cartofi natur. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \nmoaie carnea. \ntr-o tav` uns` cu unt. Se \mbrac` o form` de copt cu foi de pl`cint`. care a fost \ncins \n prealabil. Se cur`]` prepeli]ele. Cånd sunt gata. s` scad`. Se servesc t`iate \n jum`t`]i. apoi se rumene[te \n unt. a[ezat` pe crutoanele de påine. ca s` nu se lipeasc`. pe lungime. se scutur` crati]a. 205 . cåteva boabe de piper. sp`lat` [i tocat` m`runt. piper boabe Se fierb macaroanele conform instruc]iunilor de pe pachet. se presar` cu sare. apoi se scot intestinele [i pl`månii. Pui cu sos de mere 1 kg piept de pui 4 mere acri[oare ulei sau margarin` sare. Se adaug` maz`rea. Se las` aproape o jum`tate de or`. Se potrive[te de sare [i se mai fierbe 5 minute. urmat de unul de carne [i iar un rånd de macaroane. sare. cur`]ate. ro[iile cur`]ate de pieli]e [i date pe r`z`toare. amestecat` cu mu[tarul [i cu g`lbenu[ul de ou [i se ia de pe foc. cimbru 2 c`ni de ap` Prepeli]` la gr`tar 2 prepeli]e 100 g sl`nin` 30 g unt 4 felii de påine alb` piper. Feliile de påine se taie \n cuburi [i se rumenesc \n unt fierbinte. \mpreun` cu ceapa t`iat` m`runt. l`såndu-se pån` se rumene[te pu]in ceapa. Se adaug` f`ina [i bulionul. Se leag`. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul care s-a format \n tav`. Spre sfår[it. se pårlesc la flac`r`. apoi se \nf`[oar` fiecare prepeli]` cu cåte o felie sub]ire de sl`nin`. s`reaz` [i se pipereaz`. Se preg`te[te sosul. precum [i m`rarul tocat m`runt. Merele cur`]ate [i t`iate felii sau date prin r`z`toare. Se Carnea se unge bine cu ulei [i cimbru [i se a[eaz` \ntr-o tav` cu ap` [i se ]ine la cuptor 30 de minute. Se \ntorc din cånd \n cånd. apoi se scurg. Se adaug` f`ina. se spal` foarte bine. sosul se mai las` la cuptor. Se serve[te cåte o jum`tate de prepeli]` la fiecare por]ie. sp`late.

ad`ugånd deasupra usturoi pisat [i p`trunjel verde. Se \mp`neaz` pulpa cu buc`]ile de sl`nin` [i c`]eii de usturoi. pentru a se p`trunde mai bine cu condimentele. se spal` cu grij` s` nu r`mån` urme de sånge. \ntr-o tav`. cur`]ate. apoi introducem måncarea pentru 45 de minute. iar dup` un sfert de or` se toarn` peste el [i vinul. cimbru [i scor]i[oar`. apoi se presar` cu sare. sare. Separat. cimbru De la broa[te nu sunt bune de måncat decåt picioarele de dinapoi. Se las` cåteva ore s` se p`trund` bine. Dup` aceea. Pulpele de pui se servesc cu aceast` garnitur`. Creierul se cur`]` de pieli]e [i de eventualele buc`]ele de os. din maionez` [i usturoi pisat. sare. Se scoate. |n ultimele 10 minute turn`m vinul ro[u [i l`s`m s` se p`trund` bine. piper. Se preg`te[te un vas de Jena. s` nu se ard`. piper. amestecånd mereu. preg`tim un piure de cartofi. sare. Pui umplut cu past` de creier 2 pui un creier de vi]el 200 g ciuperci 20 g unt. cu care se umple puiul. se strope[te puiul cu sosul format. piper Pulp` de miel cu glazur` de miere 1 kg pulp` de miel 40 ml ulei 150 g miere 4 c`]ei de usturoi scor]i[oar`. |ntre timp. Dup` aceea. pån` se ob]ine un fel de piure. se s`reaz`. se pipereaz` [i se freac` bine cu lingura. 100 g maionez` 4–5 c`]ei de usturoi o jum`tate de or`. se spal`. cam Pulpa se cur`]`. \n zeama pe care o las` ciupercile. ad`ugånd pu]in` sup` din vasul de Jena. piper Se cur`]` puii. se adaug` ciupercile. Dup` cåteva minute. usturoiul pisat. Ciupercile se cur`]`. Se scoate de la cuptor [i se preg`te[te un pané. 40 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 40 ml ulei ienibahar. Se r`stoarn` buc`]ile de carne [i se pune totul la cuptor pentru 15 minute. chimen. se ia o tav` de teflon sau un vas de Jena. se spal`. Dup` aceea. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. Se ia de pe foc. sare 100 g zeam` de l`måie 3 ou`. i se scot m`runtaiele [i se freac` bine cu sare atåt \n afar`. \n care se pun pulpele de pui cu 70 ml ulei. a[ezåndu-se \ntr-o tav` care se d` la cuptor [i se las`. se adaug` bulionul. se unge peste tot cu un strat de miere [i se \nvele[te \ntr-o folie de aluminiu. Se dau la cuptor s` se rumeneasc`. 50 ml ulei 50 g unt. apoi se s`reaz` [i se condimenteaz`. 2 linguri de bulion 50 ml ulei. unde se toarn` pu]in ulei. piper Pui umplut cu maz`re [i ciuperci un pui de 1 kg 400 g maz`re boabe 400 g ciuperci 100 ml vin alb sec. sare. Se las` s` fiarb` \n`bu[it \n continuare. Preparatul se a[az` pe un platou [i se serve[te cu un sos alb. ungånd puiul cu uleiul r`mas. se spal`. Usturoiul se cur`]`. Dup` un sfert de or`. Pulpe de pui \n vin ro[u 8 pulpe de pui 2 cepe 100 ml ulei 4–5 ro[ii proaspete 4–5 c`]ei de usturoi 200 ml vin ro[u demidulce o leg`tur` de p`trunjel 2–3 cartofi chimen. apoi picioarele de broasc` se dau prin ou [i pesmet [i se pr`jesc \ntr-o tav` cu restul de ulei bine \ncins. se unge cu ulei [i se d` la cuptor. se fierbe pån` se \nmoaie. piper. la foc moderat. sare [i piper. pres`ra]i cu p`trunjel tocat [i cu buc`]ele de unt. ceapa [i ro[iile tocate. Acesta se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se d` la cuptor. verdea]a tocat`. piper [i cimbru. |nc`lzim bine cuptorul. amestecate \n prealabil pentru a se repartiza uniform pe toat` suprafa]a c`rnii. timp de aproximativ 2 ore. se adaug` ciupercile. Pulp` de porc \mp`nat` cu cartofi 1 kg pulp` de porc 200 g costi]` afumat` o c`p`]ån` de usturoi 4 cartofi. cåt [i \n interior. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in ulei. sp`late [i tocate m`runt. Se las` s` stea o or`. apoi se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. se spal`. se m`run]e[te [i se freac` bine cu o lingur` de unt. sub]iat cu trei linguri de ap` [i se mai las` un sfert de or`. restul se arunc`. sare [i piper. Carnea se cur`]`. Se spal` \n mai multe ape. Costi]a se taie \n feliu]e \nguste [i ceva mai groase. verific`m s` prind` o crust` aurie. li se scot m`runtaiele [i se spal` bine. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel.Pui de balt` cu maionez` 20 broa[te 3 linguri de pesmet. Maz`rea se alege [i se spal`. Din cånd \n cånd. Se omogenizeaz` amestecul [i se umplu cu el puii. astfel: ou`le se bat cu condimente. apoi se pun \ntr-o tav` cu o lingur` de ulei un sfert de can` de ap`. cimbru Puiul se cur`]`. turnånd deasupra o parte din cantitatea de zeam` de l`måie. la foc moderat. 206 . se unge cu ulei [i se presar` cu sare. pån` ce aceasta scade aproape de tot. apoi se cresteaz` adånc \n cåteva locuri.

piper [i se mai d` un clocot. se pipereaz` [i se pune la Ciupercile [i ceapa se cur`]`. cåt` e necesar` ca s` ias` un aluat tare. Dup` aceea. sare Rinichii se spal` \n ap` cu o]et [i se tran[eaz`. apoi se toarn` f`ina. un praf de sare [i cåteva linguri de ap`. Acest preparat se poate servi cu o garnitur` de cartofi natur [i un sos de småntån` cu mult m`rar. Dup` 20 de minute de cånd au \nceput s` fiarb`. pr`jindu-se uniform. cimbru sare. pe foc moale. dup` care se adaug` [unca [i ardeiul gras. formånd dou` triunghiuri suprapuse. cimbru 3 l vin alb demidulce p`trunjel verde. sare. apoi se c`lesc \n pu]in ulei fierbinte [i se presar` cu sare [i piper. se s`reaz`. l`såndu-se pe foc \nc` vreo cinci minute. se amestec` f`ina cu un ou. \n sos se adaug` m`slinele (c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii). piper Rinichi cu creier [i m`sline 500 g de rinichi 500 g creier 200 g m`sline 150 ml ulei 150 g usturoi M`slinele se pun cu dou` ore \nainte la des`rat \n ap` rece. o jum`tate de or`. se taie felii [i se pun la fiert \mpreun` cu vinul. apoi. Se ung dou` laturi al`turate ale fiec`rui p`trat cu ou. iar dup` aceea se serve[te. se spal`. apoi se adaug` bulionul diluat cu pu]in` ap`. se spal` \n mai multe ape. apoi se omogenizeaz`. apoi se tran[eaz`. se scurge [i se toac` m`runt. sare. Cånd s-au rumenit cum se cuvine. se presar` cu frunze de ]elin` t`iate fin. la foc moale. Se adun` spuma din cånd \n cånd. 10 minute. pe o parte [i pe cealalt`. Se las` vreo 5 minute. se scoate. piper Spanacul se cur`]`. se stinge cu bulionul. apoi se pun \ntr-o tav` uns`. Pe fiecare se pune cåte pu]in spanac. timp \n care se fierb ochiurile \n ap` clocotit`. se scot. se c`le[te usturoiul pisat. se spal` [i se las` la scurs. foi de dafin. 100 ml vin ro[u o l`måie. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie.Raci cu sos picant 40 raci 2 linguri de ulei 2 linguri de o]et 2 linguri de bulion 4 c`]ei mari de usturoi boia iute de ardei. se adaug` racii vii. Creierul se separ` de pieli]e \n ap` rece. Se condimenteaz`. o lingur` de bulion 200 g [unc` presat` 200 g telemea de vac` sare. t`iate \n cubule]e. dup` care se cur`]` de sångele r`mas. 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion. dup` care se \ntinde \n foi. deasupra fiind pres`rat` telemeaua ras`. 4 ou` 20 ml ulei. verificånd cu furculi]a consisten]a c`rnii. Se serve[te ornat` cu feliu]e de l`måie. amestecånd continuu. sare Raci fier]i \n vin 16 raci o ceap` un morcov o ]elin`. Orezul cu legumele se pun \n farfurii acoperite de ochiuri. Se fierb aceste ravioli \n ap` clocotit` cu sare. se scoate. Cånd sunt gata pe trei sferturi. piper Racii se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. sare. pr`jit \n ulei. Se las` pe ma[ina de g`tit pån` se \nro[esc. piper Ravioli cu spanac 400 g spanac 250 g f`in` 2 ou` 40 g unt 50 g ca[caval 250 g sos de ro[ii. se presar` ca[caval ras [i se d` un sfert de or` la cuptor. se strecoar` sosul. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa. se scurge [i se pune \n crati]` cånd a sc`zut zeama. se toarn` deasupra sosul de ro[ii. se las` s` fiarb` vreo 10 minute. Legumele se cur`]`. p`trunjel verde tocat m`runt. iar legumele se dau prin sit` [i se amestec` din nou \n sos. Se las` s` se r`ceasc` [i se dau la frigider pentru cel pu]in o zi. Se adaug` carnea [i m`slinele [i se mai \n`bu[` vreo 10 minute. Se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]` [i se las` la fiert. Carnea se cur`]`. 100 ml ulei 2 cepe. se condimenteaz` cu sare [i piper. Se fr`månt`. amestecåndu-se pån` se rumene[te pu]in. Cånd se rumene[te. Ra]` cu m`sline 1 kg carne de ra]` 200 g m`sline. frunze de ]elin` piper. Rizoto cu [unc` [i ochiuri 200 g orez o ceap` 100 g ciuperci 2 ro[ii 2 ardei gra[i. se stinge cu bulionul dizolvat \n o]et. Orezul se alege. Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se pr`jesc rinichii. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. cånd se \nro[esc. apoi se \ndoaie. apoi se adaug` racii [i condimentele. 207 . se cur`]` [i se las` la cald. Cånd e gata. usturoiul pisat [i creierul. cur`]ate. se acoper` [i se \n`bu[`. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. se spal`. care se taie \n p`trate. La final se adaug` cimbru. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Cånd s-a rumenit. diluat cu vinul. morcovii [i ]elina. dup` care se \n`bu[` \n o lingur` de unt \ncins. iar laturile unse cu ou se lipesc. Separat. 2 morcovi o ]elin`. La final. sp`late [i t`iate m`runt. pentru a nu se sf`råma. Se taie buc`]ele suficient de mari. Se continu` fierberea \nc` 20 de minute. apoi se las` s` stea un sfert de or`.

Feliile de somon se spal` bine sub jet de ap` [i se usuc`. \mpreun` cu 40 ml ulei. Carnea se cur`]`. cimbru S`rm`lu]e cu creier \n foi de salat` verde 500 g creier de vit` 150 g costi]` afumat` 100 ml ulei. sare [i piper. Se orneaz` cu frunze de p`trunjel verde. apoi se scurge. Cånd este gata se a[az` pe un platou. cimbrul [i o]etul. ad`ugånd sare [i piper. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. sare [i piper. 400 g orez 4 salate fragede. se spal` [i se taie \n cubule]e. piper. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. la foc moale. Puiul astfel preparat se d` 45 de minute la cuptor. se omogenizeaz` [i se umplu foile de salat`. vi[inele [i stafidele. Se aranjeaz` sarmalele [i se toarn` zeama \n care a fiert creierul. s` se fr`gezeasc`. piper Carnea. Se adaug` trei sferturi din usturoiul pisat. Se unge cu ulei o tav`. se ruleaz`. putånd fi condimentat cu hrean din bel[ug [i ardei iute dup` gust. dup` care se d` la cuptor. Se \ncinge uleiul de m`sline cu condimentele [i m`slinele tocate fin. cimbru Rinichii se ]in cåteva ore \n ap` rece cu o]et. piper Se cur`]` [i se spal` ceapa [i ciupercile. Cånd \ncepe s` se 208 . Se \n`bu[`. cimbru Rulad` din carne de vit` 800 g carne de vit` 200 g [unc` 200 g ciuperci 100 g unt. se spal` [i se fierbe. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare [i o]et. apoi se pun s` se \n`bu[e \n ulei. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. 100 ml vin ro[u 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel sare. se presar` cu chimen [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. amestecånd cu grij`. [i cu feliu]e de costi]`. Orezul se alege. apoi se toac`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` [i ea. se spal`. pres`rat cu verdea]` [i garnitur` de orez. t`iate \n få[ii. se op`resc. care se spal` una cåte una sub un jet de ap` rece. se adaug` pu]in` ap` [i restul de usturoi pisat. 80 ml ulei 100 ml suc de portocale 2 ardei gra[i 200 g orez. care se pun apoi \n interiorul ei. Creierul se cur`]`. preg`tit` ca pentru [ni]ele. se presar` cu sare. Cånd sunt aproape gata. 100 g stafide un plicule] de scor]i[oar`. se spal` [i se fierbe pe jum`tate. Puiul se taie \n buc`]ele mici. Sosul astfel ob]inut se amestec` cu f`ina [i se toarn` peste rulad`. Salatele se cur`]`. a[ezåndu-se rulada \n`untru. apoi se toarn` vinul [i ro[iile. Soté de rinichi 800 g rinichi de porc 2 cepe. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se adaug` sucul de portocale. Se scot [i se scurg. se acoper` cu cåte o feliu]` sub]ire de [unc` [i cu o lingur` din compozi]ia de ciuperci. se spal`. Dup` ce s-a rumenit. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu ceapa [i praful de scor]i[oar`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. piper dup` gust Salat` de pui cu orez [i stafide un pui 2 cepe 50 g vi[ine. servindu-se cu sos de m`sline verzi [i piure de cartofi [i broccoli. Se strope[te cu 20 ml de ulei \nfierbåntat. se adaug` p`trunjelul tocat. la foc mic. piper. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. 100 ml ulei o lingur` de bulion. verdea]a. Ceapa se taie [i se pune la c`lit. se pipereaz`. Se pune capacul [i se fierbe. piper Somon special 100 ml ulei de m`sline 800 g filé de somon 2 l`måi. se cur`]`. dar separat. Se servesc cu småntån` proasp`t`. 200 g småntån` 50 ml o]et. Dup` aceea. Se s`reaz`. Ro[ia se op`re[te \n ap` clocotit`. Se amestec` orezul cu creierul. se condimenteaz` cu piper [i sare [i se serve[te cald. 100 g m`sline verzi o leg`tur` de p`trunjel verde 4 cartofi 100 g broccoli. se ruleaz` [i se leag` de jur \mprejur cu o sfoar`. apoi se pot servi la mas` cu salat` de ro[ii. Este un fel de måncare foarte apetisant. apoi se adaug` usturoiul pisat. 50 ml ulei sare. cu zeama lor cu tot. sare. se adaug` feliile de l`måie pe fiecare bucat` de somon. Se a[az` pe platou [i se condimenteaz`. chimen o leg`tur` de verdea]`. Se las` focul mic [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. se taie \n feliu]e sub]iri. O l`måie se taie felii. o ceap` o ro[ie. o jum`tate de or`. se desfac \n foi. apoi se pr`je[te u[or \n ulei. apoi se \nfig scobitori \n aceast` rulad`. piper. dar [i cu sos de chili. se unge cu buc`]elele de sl`ninu]` afumat`. Soté de porc cu m`sline 800 g pulp` de porc 50 g m`sline verzi 50 g m`sline negre 4 c`]ei de usturoi 50 ml o]et. Se pun buc`]ile de pe[te pe gr`tarul bine \ncins [i se las` la fript. \nc` un sfert de or`. Puiul se spal`. se t`v`lesc prin pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. sare. Se tapeteaz` o crati]` cu foi de salat`. separåndu-se de oase.Rulad` de carne cu sl`ninu]` 700 g carne de porc o lingur` de maionez` 2 c`p`]åni de usturoi 100 g sl`nin` afumat` 30 ml ulei de floarea-soarelui o lingur` de f`in` sare. 100 ml vin sare. se cur`]` [i se pune la fiert. o lingur` de ulei. Carnea se taie \n opt felii. sare [i piper. Ceapa se cur`]`. sare. piper [i cimbru. dup` care se adaug` m`slinele. ardeiul.

Se amestec` totul cu pastele. se toac` m`runt [i se fierb \n pu]in` ap`. ad`ugånd sare [i piper. unde se las`. |ntre timp. Se scurg fasolea [i pastele. apoi spre sfår[it se adaug` [i p`trunjelul [i jambonul. Se condimenteaz` cu cimbru. spal`. iar ro[iile (scurse) se taie cubule]e. Spaghete cu carne de porc 200 g de spaghete 2 linguri de ulei 125 g carne de porc tocat` un c`]el de usturoi 2 cepe verzi. pån` devine crocant. busuioc cu ciupercile. piper. se r`stoarn` \ntr-un castron. oregano sare. se rade ca[cavalul. 200 g småntån` 100 g parmezan 50 g unt. se mai scurteaz` din picioru[e [i se taie \n patru sau \n opt. se taie \n cubule]e [i se c`lesc \n ulei \ncins. se adaug` [i cartofii [i se presar` piper. se scot semin]ele [i se las` s` se scurg` cu t`ietura \n jos pe hårtie absorbant`. apoi. Se zdrobe[te usturoiul [i se pune peste carne. se presar` ca[cavalul ras. Se presar` cu ca[caval ras [i busuioc t`iat m`runt. se condimenteaz`. se adaug` ro[iile [i p`trunjelul verde tocat si se las` s` fiarb` \ncet. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Se mai fierb \mpreun` cåteva minute. se taie lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. Pasta de ro[ii se dilueaz` cu vin [i cu zeama de carne [i se toarn` peste carne. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Se gust` de sare [i piper. se ]in sub un jet de ap` rece [i se cur`]` de pieli]`. se amestec` bine cu usturoiul pisat. conform instruc]iunilor de pe pachet. dup` ce s-a scos jambonul. o ]elin` o ceap`. dup` ce se mai fierb pu]in. se adaug` [i pastele. Se servesc cu parmezan ras pres`rat deasupra. Se servesc fierbin]i cu sosul de ciuperci [i ro[ii [i se servesc cu parmezan ras. se r`cesc [i se pun la zvåntat \n strecur`toare. Dup` primele 10 minute. se c`lesc [i ardeii 3 minute \n acela[i vas. Spaghete cu legume 300 g spaghete 2 ardei gra[i ro[ii un ardei verde [i un ardei galben 50 g jambon feliat o lingur` de unt 150 ml zeam` de carne 50 ml vin alb sec p`trunjel. topit \n prealabil. Se amestec` spaghetele Se fierb spaghetele. apoi se scurg. \ntr-o crati]`. [i apoi scurse. Dup` ce s-au fiert. Ciupercile se cur`]`. 150 g ca[caval 200 g margarin` 2 morcovi. apoi se iau de pe foc. sare. se taie \n 8 [i se fierb \n ap` cu sare cam 8-10 minute. Usturoiul cur`]at se taie feliu]e sub]iri. Se spal` [i se cur`]` fasolea verde [i se fierbe 20 minute.\ng`lbeneasc`. piper Se op`resc ro[iile. p`trunjelul se toac`. cu capac. iar \n farfurii se presar` deasupra ca[caval ras. se c`lesc mai \ntåi ciupercile. Se \ncinge uleiul. 3 linguri de bulion 50 ml ulei. Spaghete cu ciuperci [i ro[ii 500 g spaghete 4–5 ro[ii. sare. piper [i cimbru dup` gust. sare Se pr`je[te carnea \n ulei. Ciupercile se cur`]`. ]elina [i ceapa se cur`]`. sare. Spaghete cu ciuperci. Jambonul se c`le[te \n unt. cu zeama de l`måie [i se freac` totul cu ulei. apoi se toarn` sosul de ro[ii peste ele [i. \mpreun` cu ele. fierte \n ap` cu sare. 500 g ciuperci 2–3 c`]ei de usturoi 76 g parmezan (sau ca[caval) o leg`tur` de p`trunjel verde 6 linguri de ulei de m`sline sare. se acoper` [i se las` aproximativ 20 de minute s` fiarb`. apoi sare. Morcovul. 300 g fasole verde 2 leg`turi de busuioc 2 c`]ei de usturoi. Se cur`]` cartofii. 80 g ca[caval zeam` de l`måie 8 linguri de ulei de m`sline. Ardeii se cur`]` de cotor [i semin]e. se adaug` \n crati]` rinichii. usturoiul. sare. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se toarn` sosul peste ele. Ceapa verde [i morcovul se taie cubule]e [i se amestec` cu carnea. ca[caval. oregano. un morcov 4 linguri de past` de ro[ii 75 ml de vin ro[u 75 ml zeam` de carne 4 linguri de ca[caval ras cimbru. apoi se r`cesc sub un jet de ap` [i se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. piper m`cinat. apoi se pun \n sos. se spal`. se Spaghete cu småntån` [i ciuperci 300 g spaghete 300 g ciuperci. la foc mic. piper. cu busuiocul tocat m`runt. se toarn` untul. sare [i piper dup` gust. se adaug` småntåna. pån` ce se \nmoaie. Apoi se taie \n dou`. se pun \ntr-un castron mare. ca[caval [i sos de ro[ii 600 g spaghete 300 g ciuperci. la foc potrivit. 209 . piper proasp`t m`cinat Spaghete cu fasole verde 200 g spaghete 3 cartofi. Se ia de pe foc. apoi se sting cu bulionul dizolvat \ntr-o can` de ap` [i se las` \n continuare s` fiarb` \n`bu[it. se strecoar` [i se fierbe iar. se stinge cu vin [i zeama de carne [i se mai fierbe 7 minute. Se c`lesc spaghetele \n unt. se fierb spaghetele \n ap` s`rat`. vreo 10 minute. Ciupercile se cur`]`. se taie \n få[ii. parmezanul se d` pe r`z`toarea mare. se amestec` bine [i se introduce vasul \n cuptorul \ncins. bulionul diluat \n vin. conform instruc]iunilor de pe pachet. se spal`. Spaghetele.

Apoi se toarn` peste spaghete [i se amestec` bine. se spal` [i se taie nu prea m`runt. se acoper` cu foaia p`strat`. se cur`]`. piper. cur`]at. M`slinele se taie \n buc`]i mici. pentru \nc` un sfert de or`. o lingur` Pe[tele. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Carnea se cur`]`. sare [i piper. se amestec` cu sosul [i pastele. se adaug` usturoiul. piper Spaghete cu unt [i ciuperci Spaghete cu m`sline 200 g spaghete 16 m`sline f`r` såmburi o caper` mic` 2 c`]ei de usturoi 2 linguri de ulei de m`sline piper alb proasp`t m`cinat boia de ardei. ad`ugånd spanacul [i punånd iar la fiert. apoi se c`lesc \n ulei \ncins. se adaug` buc`]ile de pe[te. un g`lbenu[. Se adaug` ro[iile [i se amestec` circa 3 minute. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi sare. apoi se strecoar` peste carne. apoi spaghetele [i se amestec` totul. conform instruc]iunilor de pe pachet. se scurg printr-o strecur`toare [i se picur` peste ele uleiul. Se fierb spaghetele conform instruc]iunilor de pe pachet. 210 .Spaghete cu legume [i ro[ii 4–5 ro[ii o ceap` 4 c`]ei de usturoi 4 morcovi 400 g spaghete. 3 linguri miere 4 linguri de zeam` de l`måie 2 linguri]e de boia (sau alt condiment iute) o leg`tur` de coriandru (sau alt` verdea]` aromat`). Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. morcovii t`iate m`runt. conform instruc]iunilor de pe pachet. de f`in` [i un ou. se potrive[te de sare [i se \ncorporeaz` coriandrul sp`lat [i tocat m`runt. piper [i boia. sare Spanac cu carne de miel 600 g carne de miel 1 kg spanac. cur`]at`. p`trunjel sare. Se sting cu vinul. Morcovii se cur`]`. se taie cubule]e [i se rumene[te \n untul \ncins. Se acoper` tigaia cu un capac. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` \mpreun` cu ceapa. Spaghete cu suc de portocale [i piept de pui 400 g spaghete 4 linguri de ulei 500 g piept de pui (sau pulpe) 2 linguri de unt 200 ml suc de portocal` 10 caise uscate. capera [i usturoiul Se prepar` un aluat din f`in`. 125 g untur` 2 ou`. usturoiul. sare [i se \mbrac` o form`.100 g m`sline 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 morcovi 100 g maz`re 200 g småntån` 50 g ca[caval ras. sp`lat` [i tocat` m`runt. Se condimenteaz` totul cu sare. Se a[az` amestecul \n forma cu aluat. untur`. sare 250 g spaghete 300 g f`in`. mierea [i boiaua. sare [i piper. se scoate. conform indica]iilor de pe ambalaj. cl`tinåndu-le ca s` p`trund` peste tot. Se pune \ntr-o tigaie uleiul la \ncins [i se pr`je[te usturoiul. care se lipe[te pe margini cu ap` rece [i se coace la cuptor o jum`tate de or`. Se pr`je[te ceapa \n unt. apoi se las` totul s` mai fiarb` \nc` 5 minute. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare [i o linguri]` de margarin`. Se prepar` un sos potrivit de legat din unt. apoi se c`le[te totul circa 2 minute. Cånd carnea e fiart` de ajuns. Se pune ca[cavalul ras deasupra [i p`trunjel tocat. Se scurg. cur`]at [i pisat. ap`. se rumene[te \n ulei pe ambele p`r]i. o cea[c` de ap` o lingur` de unt cåteva ciuperci 2–3 felii de [unc` Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. Spanacul se spal`. se spal`. |ntre timp. se op`re[te \n ap` clocotit` [i se m`run]e[te. Se stinge cu småntåna. Se amestec` cu spaghetele [i cu ciupercile \n`bu[ite \n unt [i feliile de [unc`. se amestec` cu legumele c`lite [i se servesc. o ceap` 2 linguri de bulion. Dup` ce fierb \mpreun` un sfert de or`. Stufat de pe[te 1 kg pe[te alb 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 ml ulei. sp`lat [i por]ionat. Se c`lesc ceapa. se adaug` m`slinele [i capera. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. piper Spaghete cu maz`re [i morcovi 500 g spaghete o ceap`. Se toarn` deasupra sucul de portocal` [i se adaug` caisele t`iate buc`]ele. m`slinele din care s-au scos såmburii. se opre[te o foaie de aluat pentru capac. se spal` [i se taie \n felii sub]iri [i lungi. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. Se serve[te cu ca[caval pres`rat deasupra. bulionul. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se las` \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. uleiul [i dou` pahare de ap`. se adaug` verdea]a tocat` [i se ia de pe foc. se cur`]` de pieli]` pieptul de pui. Se cur`]` [i se toac` ceapa. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. se adaug` morcovii [i maz`rea. sare se taie m`runt. ca[caval. se las` s` se rumeneasc` circa 8 minute. Se condimenteaz` dup` gust. se taie \n buc`]i.

dup` care se pune [i pe[tele \ntreg. la aburi. Se trece \ntreaga compozi]ie \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. 100 g unt. apoi g`lbenu[urile. care se amestec` apoi cu g`lbenu[urile de la cele trei ou`. pån` d` \n clocot. \n aproximativ o jum`tate de or`. se taie \n patru buc`]i egale. Se cur`]` zarzavatul. unul cåte unul. pe rånd. piper Dup` ce se las` o or` \n ap` rece. se \n`bu[` ciupercile. 5 ou` sare. se tapeteaz` cu pesmet. apoi cele trei albu[uri. apoi se scoate [i se a[teapt` pån` se r`ce[te. care se introduce la cuptor. se \ncorporeaz` g`lbenu[urile. se presar` cu sare [i piper [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. l`såndu-se \n zeama \n care a fiert pån` se r`ce[te. Pe[tele se cur`]`. se cur`]` [i se paseaz`. cånd se r`ce[te sosul. se fierb Spanacul se cur`]`. se spal` bine \n mai multe ape. ob]inånd un sos alb. amestecånd continuu. Se ia de pe foc. care se fierbe 10 minute la foc potrivit. iar \n zeama ob]inut` se toarn` o]etul. t`iat` \n cubule]e. Se dizolv` f`ina \n lapte [i se amestec` bine cu trei linguri de unt \nmuiat la c`ldur`. creierul se cur`]`. rånd pe rånd. apoi se toarn` restul de sos [i se adaug` ciupercile tocate [i c`lite \n unt [i ca[cavalul ras. 100 g unt 2 linguri de f`in`. amestecånd mereu. sp`late [i tocate \n prealabil. Se face un sos alb din f`in`. 100 g f`in` 500 ml lapte. sare [i piper. Cu sosul rezultat se unge un platou de Jena. \mpreun`. piper Sufleu de pe[te 400 g pe[te 3 ou`. cele 8 g`lbenu[uri. b`tute spum`. {al`u cu maionez` 1 kg [al`u un morcov. \mpreun` cu ceapa tocat` [i 50 ml vin. Se unge o tav` cu unt. 211 . Dup` ce s-a mai r`cit. unt [i lapte. 250 ml lapte 150 g unt. Acest piureu se aranjeaz` pe marginea platoului [i se d` la cuptor 20 de minute. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. se scurge [i se piseaz` cu lingura de lemn. 250 ml lapte 150 g unt. cåteva boabe de piper [i se potrive[te de sare. Pe[tele se cur`]`. piper |ntr-o crati]` cu unt \ncins. la foc potrivit. 1 kg spanac 200 g [unc` presat` sare. ca[cavalul ras [i ciupercile. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. iar \n final se amestec` [i albu[urile. apoi se ia vasul de pe foc [i. cu ap` clocotit`. se spal` [i se pune la fiert. 200 ml lapte sare Sufleu de ciuperci cu ca[caval [i sos alb 400 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g f`in`. b`tute spum`. pån` dau \n clocot. 2 ou`. se pun buc`]ile de pe[te. Se presar` ca[cavalul ras [i apoi albu[urile b`tute spum`. Cånd s-a fiert. 50 ml vin [i un g`lbenu[. care se introduce la cuptor. Se adaug` sare [i piper [i se ia vasul de pe foc. Se adaug` pe[tele. se adaug` creierul tocat [i hribii pr`ji]i [i t`ia]i \n cubule]e. albu[urile spum`. {al`u „bonne femme“ 500 g [al`u o ceap`. småntån`. F`ina [i o parte din unt se amestec` bine cu laptele. se adaug` f`ina [i se las` pe foc mic. un p`stårnac o ceap`. 2 linguri de småntån` 2 ou`. se presar` deasupra ca[caval ras [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. p`trunjel tocat [i feliu]e sub]iri de l`måie. Se pun toate \ntr-un vas de Jena. Se face un sos din f`in`. a[ezåndu-se pe o alt` oal`. lapte. 40 g unt 2 linguri de f`in`. se scoate. se taie \n buc`]ele mici. 200 ml lapte o lingur` de pesmet. piper Sufleu de creier cu hribi 500 g creier de vi]el 300 g hribi proaspe]i 4 ou`. pån` se \ngroa[`. apoi se fierbe la foc mic. b`tute spum`. l`såndu-se s` fiarb` timp de aproximativ 15 minute. punåndu-se \ntr-un alt vas. Se adaug` piureul de spanac [i [unca. 20 g unt o lingur` de f`in`. sare Se fierbe laptele. Se las` 10 minute la foc moderat. 300 g maionez` o lingur` de o]et. dup` care se toarn` albu[urile. se spal` [i se taie \n cubule]e. ad`ugånd un g`lbenu[ [i pu]in lapte. amestecånd mereu.Sufleu de ca[caval 250 g ca[caval 400 ml lapte. 100 g ciuperci 100 g ca[caval 3 cartofi sare. se adaug` 50 g unt. l`såndu-se cam trei sferturi de or`. se scoate. Se d` totul la cuptor. se adaug` foaia de dafin. 100 ml vin alb 100 g f`in`. F`ina se dizolv` \n lapte. 25 ml o]et sare. cur`]at [i sp`lat. care au fost cur`]ate. Dup` ce se scoate. cu ap` clocotit`. Sufleul se va coace. Se fierb cartofii. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel o foaie de dafin piper boabe. Se ia de pe foc. uns cu unt. se cl`te[te [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in o]et. ornat cu maionez`. dup` care se pune pe un platou oval. sare Sufleu de spanac [i [unc` 8 ou` 150 g unt. apoi se \ncorporeaz`. Cånd e gata. Se toarn` totul \ntr-o tav` uns` cu unt. \nconjurat de zarzavaturile fierte. se spal`.

ob]inåndu-se un sos alb. 100 g maz`re o ro[ie. cimbru {al`u gratinat cu ciuperci 1 kg [al`u 250 g ciuperci. Ceapa se cur`]`. {ni]el de vit` cu garnitur` de legume 800 g carne de vit` 3 ou`. g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i pu]in` sare. 212 . Peste ele. verde {ni]el cu ca[caval [i spanac 70 ml ulei 200 g spanac 800 g filé de porc. un ou sare. 100 g legume fierte o lingur` de småntån` o leg`tur` de p`trunjel verde 800 g [al`u se strope[te cu l`måie [i se pr`je[te \ntr-o lingur` de ulei vreo 3–4 minute. se d` prin sare. dup` care se pun la pr`jit [ni]elele. Dup` ce se scot. se taie \n felii [i se bate ca pentru [ni]ele. Margarina [i uleiul se pun \ntr-o tigaie bine \ncins`. Se servesc cu garnitur` de morcovi [i maz`re fiart`. apoi se ia sosul [i se toarn` \n farfurii. ou [i pesmet. cur`]at`. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel 2 morcovi. d` pe r`z`toare [i se presar` deasupra. Dup` ce sunt gata rumenite pe ambele p`r]i. o leg`tur` de p`trunjel 100 g m`sline. la foc viu. Cånd au devenit ca o past`. Apoi se bate carnea cu ciocanul pentru [ni]ele. sare. Ca[cavalul se toac` m`runt [i se pune \n tigaie. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. se spal`. 250 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. Apoi se ]ine cam jum`tate de zi \ntr-un vas cu ap` [i o]et (200 ml o]et la 1 kg de ap`). 200 g f`in`. 2 ro[ii 40 g unt. piper [i cimbru. pe ambele p`r]i. {ni]el de porc \n sos alb 1 kg pulp` de porc 100 ml ulei. Se amestec` f`ina cu laptele. o dat` cu buc`]ile de [al`u. se a[az` pe un platou rotund. Acestea se scurg bine de ap` [i se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. se cur`]` de pieli]e [i se s`reaz`. 2–3 ro[ii. 100 g f`in` 100 g unt. Se d` la cuptor vreo 10 minute. spre a-[i pierde mirosul. apoi [ni]elele se dau prin f`in`. apoi se pun \n crati]a cu sos. se scot intestinele [i capul. vinul [i un praf de sare. 200 g conopid` 200 g maz`re. pe lungime. ornåndu-se cu feliu]e de l`måie. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \mpreun` cu ceapa. pån` devin aurii. ulei. peste [ni]ele. Se c`le[te u[or f`ina. se spal` [i se taie \n felii. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc` se stinge cu småntåna. pån` se gratineaz`. sare. piper {ni]el de miel cu legume asortate 800 g pulp` de miel 2 ou`. de ro[ii [i frunze de salat` verde. se rade ca[cavalul. 2 ou` o ceap`. Maz`rea se cur`]` de p`st`i [i se fierbe cu o linguri]` de zah`r. Carnea se s`reaz` [i se pipereaz`. se dezoseaz` [i se por]ioneaz`. Se s`reaz` [i se serve[te cu garnitur` de orez [i legume fierte. cu grij` s` se prind` bine. piper {al`ul se taie \n dou`. Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. o ceap` 300 g spaghete. Se ia o tigaie (preferabil de teflon) [i se \ncinge bine uleiul. 150 g parmezan ras 3 linguri de pesmet 2 linguri]e de f`in` o leg`tur` p`trunjel piper. apoi se pr`jesc \n uleiul r`mas. 2 linguri de f`in` 150 g pesmet. f`in` [i pesmet. Se presar` cu verdea]`. se scot buc`]ile de pe[te [i se scurg. \mpreun` cu m`slinele [i condimentele r`mase. cur`]at de coaj`. iar ou`le se bat spum` cu furculi]a. se iau ingredientele de pe foc [i se umplu [ni]elele. o salat` verde sare. se presar` cu sare. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Parmezanul se Se alege carne de vit` proasp`t`. apoi se dat prin ou b`tut [i prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. Se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. Se mai las` pe foc mic pån` d` \n clocot. Se orneaz` cu frunze de salat` verde [i p`trunjel proasp`t t`iat m`runt. 50 ml ulei 50 g margarin`. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n pu]in Carnea se spal` \n mai multe ape. Dup` un sfert de or`. sp`lat` [i tocat` m`runt. Se ruleaz` [i se fixeaz` cu scobitori. se spal` [i se tran[eaz` \n opt feliu]e sub]iri. Se condimenteaz` [i se scot pe un platou. la fel [i maz`rea bine scurs`. piper. Pesmetul [i f`ina se a[az` \n boluri separate. piper. piper Carnea de porc se spal`. Se adaug` spanacul stors de ap` [i o parte din condimente. Ro[iile [i conopida se taie fin [i se pun pe platou. Carnea se bate cu ciocanul de [ni]ele. ou b`tut [i f`in` [i se pr`je[te \n ulei \ncins. Se pr`jesc la foc moderat. Feliile astfel preg`tite se condimenteaz` [i se dau prin ou. Ciupercile se cur`]`. piper {ni]el de miel cu parmezan ras 1 kg carne macr` de miel 100 ml ulei. Se servesc cu spaghetti fierte c`lite \n unt. Se pune pe un platou [i se presar` cu verdea]`. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. sare [i piper.{al`u cu småntån` 800 g [al`u 50 g zeam` de l`måie o lingur` de ulei 100 g orez. apoi se spal`. sare. o leg`tur` de verdea]` o linguri]` de zah`r. 150 ml vin alb 100 g ca[caval. Se orneaz` cu o linguri]` de småntån` [i verdea]`. sare. 100 g f`in` 100 g småntån`. \n uleiul folosit pentru pr`jit se pun dou` linguri de f`in`.

t`ia]i m`runt. G`lu[te de ca[caval 300 g ca[caval 6 ou`. presånd energic. l`såndu-se pån` scade zeama. Se c`lesc ceapa [i usturoiul. f`ina [i un vårf de cu]it de sare. sare [i piper. Ceapa se cur`]`. Se c`lesc apoi 10 minute \n uleiul de m`sline. uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. dåndu-se la cuptor cam trei sferturi de or`. apoi se toac` [i se amestec` bine cu untul. frunze de salat` verde [i zeam` de l`måie. punåndu-se s` fiarb` \n supa clocotit`. se pipereaz`. un c`]el de usturoi 50 ml vin. 200 g f`in` 50 g unt. se spal`. condimentåndu-se. sare [i piper dup` gust. se scoate. Ciupercile se cur`]` [i se toac` feliu]e. Se pune la p`strare \ntr-o sticlu]` \nchis`. se spal` [i se taie lame. \nainte de a se \ncepe prepararea. ca[cavalul ras. dup` cåteva minute. oul. tocate m`runt. Atunci cånd vinul a r`mas doar la un sfert din volumul s`u ini]ial. Tart` cu fic`]ei de pui [i ciuperci 300 g fic`]ei de pui 600 g ciuperci. Se \ntinde o foaie de aluat \ntr-o tav`. cånd s-a r`cit. iar la sfår[it se presar` p`trunjelul tocat [i sarea. 200 g f`in` 100 g unt sare. se spal`. apoi se adaug` bulionul [i. g`lu[tele. Se s`reaz`. piper Tart` cu pateu de ciuperci 1 kg ciuperci 500 g f`in`. Se \n`bu[`. care se pune \ntr-o form` de tart`. piper ia de pe foc [i se strecoar` printr-o bucat` de tifon curat. Se amestec` bine compozi]ia pån` se omogenizeaz`. un sfert de or`. pån` scade zeama de tot. \ntr-o crati]` acoperit`. se spal` [i se cur`]` de pieli]e. apoi se adaug` \n castron. ad`ugånd ap`. apoi se adaug` verdea]a tocat` [i ciupercile.4 minute. se Creierul se las` \ntr-un vas cu ap` rece timp de o jum`tate de or`. un ou o ceap`. cu lingura. Se \ntinde compozi]ia peste aluat [i se rumene[te la cuptor. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. la fel [i ceapa. un ou 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` sare. apoi se stinge cu vinul. se adaug` celelalte dou` ou`. Se \n`bu[` \n continuare cam un sfert de or`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se iau. oul b`tut [i pu]in` sare. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. se taie \n rondele. la foc mic. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Untul se freac` spum`. dup` care se c`lesc \n ulei \ncins. ficatul. se taie lame. astfel \ncåt s` ias` toat` zeama din usturoi. cu g`lbenu[urile de la cele 6 ou`. se scoate. dup` care se adaug` [i cele 6 albu[uri. se pipereaz`. se omogenizeaz` [i se \ntinde \n dou` foi sub]iri. Se las` a[a pån` se fierbe ceapa. zeama de la o l`måie 3 linguri de ulei de m`sline un ardei iute cåteva frunze de salat` verde sare. se las` pu]in s` se r`coreasc`. apoi se amestec` cu m`slinele. Cånd este gata. amestecat cu småntåna. piper Se prepar` pentru a da un gust mai deosebit supelor de carne sau de legume. Cånd e fiert suficient. 100 g ca[caval 100 ml ulei. f`ina. 200 g m`sline 80 g unt. \mpreun` cu f`ina. G`lu[te din creier de vi]el 250 g creier de vi]el 50 g unt. Pe[tele se spal` [i se cur`]` de impurit`]i. se serve[te cu buc`]ele de unt deasupra. 213 . 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` compozi]ia [i se acoper` cu cealalt` foaie. verdea]a tocat`. b`tute spum` \ntr-un alt vas. Ciupercile se cur`]`. Se ia de pe foc [i. ad`ugånduse la sosurile preparate de-acum \ncolo. piper Se face un aluat dintr-un ou. apoi se scurg. \n ulei. Se adaug` fic`]eii. apoi se presar` cu sare [i se pr`je[te \n untul topit. 3 ou` 3 linguri de småntån`. Se ia cåte o lingur` din aceast` compozi]ie [i se cufund` \n supa care clocote[te. Se unge o tav` [i se a[az` pe[tele [i restul ingredientelor. Se omogenizeaz`. de urmele de sånge [i de buc`]elele de os. \ntr-un castron adånc. 3 linguri de unt o lingur` de ulei. Dup` aceea. ceapa t`iat` solzi[ori [i ardeiul iute tocat. untul. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` f`ina cu untul. Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. pe foc slab. se amestec` bine cu zeama de l`måie [i se \n`bu[` un sfert de or` la foc mic.{tiuc` cu ciuperci [i m`sline 800 g [tiuc` 200 g ciuperci. pesmetul. apoi se piseaz` m`runt [i se pune s` fiarb` \n vin. continuånd pån` se termin`. Concentrat de usturoi o c`p`]ån` de usturoi 250 ml vin alb sec Usturoiul se cur`]`. apoi se \n`bu[` \n ulei. t`iat \n buc`]i. piper Toc`ni]` de ficat 500 g ficat de porc 3 cepe. 2 linguri de bulion 40 ml ulei. piper Ciupercile se cur`]`. Se toarn` vinul [i se mai las` 3 . apoi se pune la fiert \n ap` rece cåt s`-l cuprind`.

se cur`]` [i se taie \n rondele. apoi se pun s` se \n`bu[e cu ulei [i pu]in` ap`. apoi se amestec` bine cu g`lbenu[urile [i pu]in piper. apoi se cur`]` de pieli]e [i se toac` m`runt. la foc potrivit. se spal` \n mai multe ape. parizerul [i castrave]ii \n cuburi. Se amestec` pån` se \ngroa[` din nou. sare Dup` ce s-au fiert [i scurs. 4 ro[ii mari 4 cepe. se adaug` maioneza [i se a[az` pe un platou. \n ap` clocotit` cu sare. se scurg. Ro[iile. se pipereaz`. Sfecla se coace \n cuptor. Se potrive[te gustul de sare [i piper [i se acre[te pu]in cu zeam` de l`måie. pån` se \ngroa[` compozi]ia. Deasupra legumelor. amestecånd energic cu lingura de lemn. turnat pic`tur` cu pic`tur`. ou` sau legume. se taie \n sferturi. Se fierbe unul dintre ou` tare. se spal`. Fasolea se taie \n buc`]i. 40 ml ulei o l`måie. amestecånd \n permanen]`. piper Salat` de orez 200 g orez 4 ardei gra[i. dup` care se introduc oasele. Se serve[te cu preparate din legume. Se las` s` fiarb` bine. piper Orezul se alege. pe toate p`r]ile. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. carne de pas`re. apoi se cur`]` [i se scoate g`lbenu[ul. dup` gust.Salat` de cartofi cu sfecl` 400 g cartofi 200 g sfecl`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Morcovul. se pipereaz`. o lingur` de f`in` 100 ml vin ro[u. turnånd apoi zeama de l`måie. o l`måie sare. iar sosul se \ngroa[`. se adaug` usturoiul. Se iau dou` linguri din cantitatea de unt [i se topesc la aburi. dup` care se strecoar`. 40 ml ulei 40 ml o]et. iar gogo[arii. cånd se \ngroa[` se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert racii. care se prepar` dup` cum pute]i citi \n re]eta corespunz`toare. apoi se pune la fiert \n apa cu sare. Sos olandez 150 g unt 3 ou`. care se freac` bine cu g`lbenu[ul crud. cu diverse preparate din carne. ad`ugånd apoi esen]a. ceapa [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. Cånd f`ina e fiart` suficient. 100 g ]elin` 200 g maz`re verde 200 g fasole verde 200 g gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et 500 g maionez`. se presar` verdea]a tocat` m`runt. Se amestec` bine. o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o leg`tur` de m`rar sare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se adaug` ulei [i zeam` de l`måie. apoi se strecoar`. f`r` s` se cure]e de coaj`. apoi se amestec` bine cu hreanul dat pe r`z`toare. apoi se cur`]` [i se taie \n felii. 214 . piper m`rarul se toac` m`runt. Sos pentru vånat 500 g oase un morcov. Sos cu esen]` de ciuperci 200 g f`in` 200 g unt. Sos rusesc 2 ou` o r`d`cin` de hrean 300 ml ulei. piper Sos de iaurt 400 g iaurt 20 ml ulei. Se amestec` toate acestea cu orezul [i se potrive[te de sare [i piper. esen]` de ciuperci sup` de carne Salat` de macaroane cu parizer pr`jit 500 g macaroane 250 g parizer pr`jit 2 morcovi. dup` care se toarn` supa de carne [i se \ncorporeaz` untul. dup` care se scot. Se utilizeaz` la preparatele din vånat. o lingur` de f`in` 2 linguri de småntån`. piper Sos de raci 500 ml zeam` \n care au fiert racii 100 g unt. cåt dore[te fiecare s` picure. se toarn` zeama de l`måie pic`tur` cu pic`tur`. se presar` cu sare [i m`rar tocat foarte fin. sare. dup` care se combin` cu iaurtul [i cu uleiul. apoi se pune s` fiarb`. se las` pån` se r`core[te. mereu \n aceea[i direc]ie. Se s`reaz`. 150 ml sup` de carne o l`måie. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Dup` cåteva minute. F`ina se desface cu pu]in` ap` rece. Dup` ce se ia de pe foc. Cånd s-a terminat de ad`ugat uleiul. Acest sos se folose[te la diverse preparate din vånat. o l`måie sare. dup` ce au fost cur`]ate [i sp`late. ceapa [i Se face un sos alb cu f`ina c`lit` \n unt \ncins [i stins` cu småntån`. o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel 2 c`]ei de usturoi 40 g unt. Se las` focul mic [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`. pe[te. Se amestec` toate. f`r` gr`sime. apoi se las` pån` se \ngroa[` din nou. Se serve[te fierbinte. se scoate [i se scurge bine de ap`. Se \ncorporeaz` uleiul. Se las` la fiert pån` se dizolv` complet f`ina. macaroanele se taie \n buc`]i de 3–4 cm. Maz`rea [i fasolea se fierb. piper Cartofii se spal` [i se fierb. Ardeii se spal` [i se coc pe plita \ncins`. o]etul [i sarea. sau la pateuri [i pl`cinte. se s`reaz`. Cånd s-a \nmuiat [i a crescut \n volum. c`p`tånd consisten]a unei småntåni. apoi f`ina [i vinul. Aceast` salat` poate fi servit` ca garnitur` la preparate din carne sau pe[te. sare Se c`le[te f`ina \n untul \ncins [i se stinge cu o can` de sup` de carne. se ia de pe foc.

se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt. cu g`lbenu[urile. un p`stårnac Sfecla. morcovul [i maz`rea se fierb. ou`le fierte foarte tari [i castravetele. dup` care se amestec` bine cu un g`lbenu[ de ou [i se presar` cu hrean ras. 2 morcovi o ]elin`. se scurge. cur`]ate. unul dintre ou` se fierbe foarte tare. piper G`lbenu[urile de la cele patru ou` se freac` \mpreun` cu zah`rul. se stinge cu bulionul. se stoarce [i se m`run]e[te. sare [i piper. {unca se taie \n cubule]e mici. cånd \ncepe s` se rumeneasc`. se toac` [i se amestec`. 200 g ciuperci 100 g fri[c` cimbru. apoi se pune s` fiarb` separat. sare Umplutur` de creier 250 g creier 50 g unt. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` \n ea batoane modelate din aluatul ob]inut. Se pune amestecul pe foc pån` scade suficient. Supa ob]inut` se amestec` bine cu f`ina [i cu jum`tate din cantitatea de unt. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. sare. apoi se \n`bu[` \n zeama pe care [i-o las`. t`iat \n feliu]e sub]iri. \ntr-un castron. Se d` la cuptor. o ]elin` o ceap`. pe foc mic. \n func]ie de cåt de iute vrem s` fie sosul. Se omogenizeaz`. Se omogenizeaz` [i se \ntinde \ntr-o foaie care se presar` cu zah`r [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. sare. ]elina. \n formele dorite. Dup` aceea. Se fierb m`runtaiele de pas`re cu morcovul. sare la Se amestec` zah`rul pudr` cu cel vanilat. \n ap` rece. iar untul se freac` spum`. apoi. Batoane cu l`måie 200 g unt 200 g f`in` 200 g zah`r. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. un ou o r`d`cin` de hrean sare. o]et dup` gust. \nc` vreo cåteva minute. Se presar` sare [i piper. Se strecoar`. foi de dafin. Se folose[te pentru a umple diverse legume sau preparate din carne. 4 ou` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Umplutur` de [unc` 200 g [unc` o felie de franzel` 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`. apoi se poate servi. cåteva foi de dafin. apoi se adaug` fri[ca. Se amestec` untul cu miezul de påine. se las` 3–4 minute s` se r`ceasc`. sp`late [i tocate m`runt. piper fel. pu]in cimbru. Se mai las` un clocot. scurse de ap` [i r`cite. cu [unca. cu ceapa t`iat` \n rondele sub]iri. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Creierul se spal` [i se cur`]` cu grij`. se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. diluat cu o linguri]` de ap`. Ciupercile se cur`]`. amestecånd permanent. p`stråndu-se pe foc pån` scade. 100 g [unc` 2 linguri de småntån`. se s`reaz` [i se pipereaz`. piper o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. småntåna. o]et. Se las` s` fiarb`. påinea se \nmoaie \n lapte. se spal`. apoi cu untul frecat spum`. se dizolv` \n dou` linguri de ap` [i se pune la fiert cåteva minute. \n cantitatea dorit`. cu untul frecat. Se freac` bine compozi]ia timp de 30 de minute. se freac` untul spum` [i se adaug` \n compozi]ie. apoi se amestec` bine cu maz`rea. 215 . Dup` ce s-a copt. Se ia de pe foc [i. sare [i piper. se scoate. [unca [i verdea]a. se spal`. cånd s-a r`cit. Se amestec` [i se las` timp de o or` ca s` se \mbibe cu sare. ulei [i o]et. Dup` vreo 20 de minute. ad`ugate pe rånd. se toarn` \ncet \n compozi]ie. Be]i[oare cu migdale [i ciocolat` 120 g unt 120 g zah`r pudr` 4 ou` 100 g migdale dulci 3 linguri de f`in` 100 g ciocolat` un plicule] de zah`r vanilat Vinegret` 4 cartofi un morcov o sfecl` ro[ie mic` un castravete murat 2 ou`. zarzavaturile fierte. tocate m`runt. o ceap` 50 g maz`re sau fasole boabe 3 linguri de ulei. ]elina [i ceapa.Sos suprem 100 g f`in` 100 g unt 400 g m`runtaie de pas`re un morcov. apoi se adaug` migdalele pisate. Sos vienez cu hrean 40 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion 25 ml o]et. Morcovii. r`månånd o esen]` concentrat` care se combin` cu supa [i cu sosul alb. pe foc mic. piper Se c`le[te pu]in f`ina \ntr-o tigaie cu unt \ncins. apoi se las` pån` se r`cesc. apoi se ia de pe foc. Acest sos se folose[te la preparatele din carne [i din pe[te. apoi se \ncorporeaz` treptat f`ina. la foc moderat pån` ce batoanele cap`t` o culoare aurie. Primele trei se taie \n felii cåt mai sub]iri. apoi se toarn` o]etul. coaja ras` [i zeama de l`måie timp de aproximativ 30 de minute. Se toarn` uleiul. fiecare separat. oul fiert [i alte dou` ou` crude. cartofii. amestecånd energic vreo 5 minute. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` [i f`ina.

apoi se taie \n buc`]ele mici. dup` care se introduc \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`. Bomb` cu piersici [i cafea 500 g piersici 150 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r. Peste cåteva ore. o l`måie 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat Albu[urile. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. \ntro tav` uns` cu unt o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. se d` focul mic [i se introduce tava. care se taie \n diverse forme. ou`le b`tute. Se fr`månt` din nou. continuånd frecarea timp de trei sferturi de or`. Se dau la cuptor. apoi se serve[te. apoi se adaug`. se presar` miezul de nuc` m`run]it [i se formeaz` bezelele. separat. se garnise[te cu fri[c` [i cu feliu]e de piersici. Albu[urile. pån` se \nt`resc. |n primul se adaug` coaj` ras` de l`måie. Se amestec` [i se formeaz` brio[ele. pån` cånd se ob]ine o spum` \nt`rit`. b`tute spum` \ntre timp. Brio[e cu stafide 250 g f`in` 15 g drojdie 100 ml lapte o lingur` de unt o linguri]` de zah`r pudr` 50 g unt. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc` la rece. dup` ce s-a \nt`rit. separate de g`lbenu[uri. 200 g f`in` 200 g miez de nuc` o l`måie Zah`rul se freac` \mpreun` cu mierea. apoi se pun s` fiarb`. Se a[terne \ntr-o tav` o coal` de hårtie pentru copt. untul [i oul b`tut. apoi se ia din fiecare compozi]ie cåte o linguri]` cu vårf [i se pune \n tav`. f`r` s` se scurg`. pu]in cåte pu]in.Be]i[oare cu nuci [i miere 200 g zah`r o lingur` de miere 4 ou`. apoi se stoarce [i zeama. \ntr-o tav` uns`. Se introduce castronul la frigider pentru cåteva ore. treptat. 2 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat Biscui]i cu nuc` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g miez de nuc` 4 ou` Bezele cu miere 250 g miere 8 ou`. \ntr-un castron stropit cu ap` rece. Se amestec` pån` se dizolv` toate [i se ia de pe foc \nainte de a \ncepe s` fiarb`. zah`rul vanilat [i fri[ca. Se rade l`måia. care r`måne lipit` de tel. care se pun \ntr-o tav` uns` [i se mai las` o jum`tate de or` s` creasc`. timp de un sfert de or`. iar \n cel de-al doilea zah`r vanilat. Cånd s-a mai r`cit. Se d` la cuptor. la cuptor. o lingur` de cacao o lingur` de miez de nuc` m`cinat 50 g fri[c`. se unge cu albu[urile. amestecånd bine. f`ina. coaja ad`ugåndu-se la compozi]ie. se adaug` piersicile. Se dizolv` gelatina \n cafeaua fierbinte. la foc potrivit. Se bate \n continuare. se las` la cald un sfert de or`. se bat bine cu telul \ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` Se freac` zah`rul cu untul [i cu f`ina. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. pån` \ncep s` se rumeneasc`. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. se scoate. se \ncorporeaz`. 216 . restul de f`in` se amestec` bine cu un praf de sare. la foc slab. Se dau biscui]ii Se amestec` dou` linguri de f`in` cu drojdia. zeama [i coaja ras` de l`måie. apoi se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau trecut prin ma[ina de tocat. Se omogenizeaz` compozi]ia. se [terg bine de puf. Se \ncinge bine cuptorul. Se d` la cuptor. Se fr`månt` [i se las` pån`-[i dubleaz` volumul. cåt s` se fluidizeze. apoi se \ntinde o foaie care se unge cu unt [i se presar` cu stafide. zah`rul [i laptele. apoi cu compozi]ia de mai sus. la foc moderat. dup` care se presar` [i miezul de nuc` pisat sau dat prin ma[in`. pe foc mic. pån` se rumene[te pu]in. pe rånd. \n func]ie de imagina]ia fiec`ruia. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. sare Biscui]i cu susan 200 g f`in` 100 g zah`r 80 g unt 2 ou` semin]e de susan pr`jite Bezele cu nuc` 500 g zah`r 8 ou` 200 g miez de nuc` o l`måie 20 g unt Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. cu cacaua [i zah`rul. apoi se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. [i se presar` peste tot cu semin]ele de susan. se bat spum`. Se omogenizeaz` ambele compozi]ii. pån` se rumenesc. pån` se omogenizeaz`. miezul de nuc` pisat. Se adaug`. Piersicile se spal`. turnånd cåte o linguri]` din compozi]ie \n tava uns` cu pu]in unt. se taie \n jum`t`]i. Se freac` zah`rul cu cele patru g`lbenu[uri. un ou 200 g stafide. apoi se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat de consisten]` potrivit`. se scot såmburii. timp \n care. Se \mparte compozi]ia \n dou` castroane. apoi se amestec` bine cu mierea \nc`lzit` pu]in. care se taie \n forme diferite. cu o lingur` de lemn. f`ina. se unge bine cu ulei. se \ntinde. apoi se scoate. clocotit`. \mpreun` cu zah`rul.

turnate unul cåte unul. pån` se rumene[te bine. \ntre dou` straturi de påine pres`råndu-se vi[inele. Se toarn` compozi]ia ob]inut` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Gutuile se spal`. unul cåte unul. 125 g miere [i zah`r vanilat. se spal` bine [i se dau prin sit`. la foc potrivit. Dup` ce se r`ce[te. Se d` la cuptor. unul cåte unul. 217 . s` se r`ceasc`. stoars` [i m`run]it`. \n care se toarn` compozi]ia. Budinc` de fragi 1 kg fragi proaspe]i 300 g zah`r 8 ou`. sucul rezultat punåndu-se la fiert cu o can` de zah`r [i una de ap`. pic`tur` cu pic`tur`. zeama [i coaja ras` de la o jum`tate de l`måie. apoi se d` la cuptor.Budinc` de cafea 250 g cafea m`cinat` 250 ml lapte 2 linguri de f`in` 60 g unt 8 ou` 200 g zah`r cl`titele cu aceast` compozi]ie [i se pun una peste alta. f`r` s` se ruleze. apoi se amestec` bine cu 12 g`lbenu[uri. continuånd amestecarea. se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. la foc domol. Se ung Franzela se taie \n felii sub]iri [i se \nmoaie bine \ntr-un amestec de lapte cu ou. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se amestec` permanent. dup` care se a[az` feliile cåt mai uniform \ntr-un vas de Jena uns cu unt. din care s-au scos såmburii. timp de o jum`tate de or`. F`ina se dizolv` \n laptele rece. amestecånd pån` la omogenizare. rat. Se las` pe foc pån` se ob]ine un sirop sub]ire. apoi se adaug` f`ina [i laptele rece. Budinc` de migdale [i fistic 200 g migdale dulci 250 g unt 10 ou` 100 g fistic 200 g zah`r 2 linguri de pesmet Ou`le se bat spum`. apoi se pune la fiert pån` se \ngroa[` pu]in. Se freac` energic compozi]ia. apoi se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un castron. amestecul de gutui [i migdale. pån` se omogenizeaz`. Se toarn` peste ele zeama de l`måie. o l`måie 50 g unt Budinc` de gutui 8 gutui de m`rime potrivit` 100 g migdale dulci 50 g unt 12 ou` 200 g påine alb` 200 ml lapte o l`måie 250 g zah`r pudr` 2 linguri]e de pesmet Cafeaua se pune \ntr-un vas cu o can` de ap` clocotit` [i se las` o jum`tate de or` s` se infuzeze. apoi sucul de fragi. Se coace timp de o or`. dup` care se \ncorporeaz` restul de zah`r [i coaja ras` de l`måie. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` tapetat` cu unt [i se d` la cuptor. cåteva minute. peste care se adaug` untul t`iat \n cubule]e. Budinc` de cl`tite 1 l lapte 200 g f`in` 3 linguri de miere 60 g unt 100 g semin]e de susan 3 linguri de miez de nuc` pisat 50 g stafide 3 ou` 100 ml sifon 20 ml ulei o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare Fragii se cur`]` de codi]e. coaja ras` [i zeama de l`måie. albu[urile b`tåndu-se spum` \n alt castron. Se freac` untul spum`. o jum`tate de or`. dup` care se adaug`. Se d` la cuptor. iar ultima foaie se las` neuns`. Se las` pån` ce tot laptele este absorbit de påine. apoi se adaug` cafeaua [i se omogenizeaz`. s` se rumeneasc` la foc mode- Migdalele [i fisticul se cur`]` [i se piseaz` m`runt de tot. amestecånd s` nu se ard`. Se unge o tav` cu unt. amestecat cu mierea r`mas`. Untul se freac` bine cu mierea. la foc potrivit. cele 10 g`lbenu[uri. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. påinea \nmuiat` \n lapte. la foc potrivit. amestecånduse apoi cu sifonul [i un vårf de cu]it de sare. \ntinzåndu-se pe toat` suprafa]a tig`ii. apoi se amestec` bine cu migdalele pisate. Se amestec` bine migdalele cu 200 g unt frecat. nuca pisat`. Straturile alterneaz`. se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn`. susanul pr`jit. se amestec` bine cu untul \nmuiat la c`ldur` [i frecat spum`. amestecånd continuu. se adaug`. Budinc` de franzel` cu vi[ine 400 g franzel` 400 ml lapte 2 ou` 150 g zah`r 200 g miere 80 g unt 500 g vi[ine un plicule] de zah`r vanilat Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. cele 8 g`lbenu[uri [i zah`rul. se tapeteaz` cu pesmet [i se toarn` compozi]ia. Se \ncinge bine o tigaie cu cåteva pic`turi de ulei. dup` care se adaug` fisticul [i zah`rul. se [terg de puf. Cånd s-au \nmuiat. stafidele tocate. Se pr`jesc cl`titele pe ambele p`r]i. zah`rul [i [ase albu[uri b`tute spum`. dup` care se serve[te imediat. Se bat spum` 6 albu[uri [i se unge cu ele o form` rotund`. ultimul fiind de påine. se freac` timp de o or`. Se serve[te stropit` cu sucul l`sat de vi[ine.

4 ou` 25 g unt. se mai toarn` o treime de compozi]ie. la foc moale. se presar` vi[inele. se tapeteaz` cu pesmet. ca desert. se freac` energic pån` se ob]ine o past` omogen`. „Cenu[`reasa“ 100 g f`in` 150 g zah`r pudr` 100 g ciocolat`. unul cåte unul. Se unge o tav` cu unt. Dup` 3 . \n schimb se acoper` cu cubule]e de unt. dup` care se pune \nc` un rånd de pi[coturi. separat. \n final. se tapeteaz` cu f`in`. Apoi. patru ou` \ntregi. Se ia de pe foc [i se r`ce[te. aproximativ 90 de minute. p`strånd \n acest caz numai coaja. sare Bulete de ciocolat` 200 g ciocolat` de menaj 120 g zah`r pudr` 100 g unt 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom un plicule] zah`r vanilat F`ina se dizolv` \n lapte rece. praful de copt. Dup` aceea. care nu se mai unge. \ntr-un castron adånc. se 218 . jum`tate din cantitatea de ciocolat` ras` [i g`lbenu[urile de la trei ou`. Dup` aceea. Se freac` restul de unt [i zah`r cu cacaua [i esen]a de rom. ca s` nu se formeze cocoloa[e. rom [i o jum`tate de pahar de ap`. Caise umplute 3 ou` 400 g zah`r 400 g unt.Budinc` de vi[ine cu migdale 150 g migdale dulci 100 g zah`r tos 8 ou`. apoi se a[az` un strat pe fundul unui vas termorezistent. Portocala se d` pe r`z`toare. Apoi se adaug` untul. sare Se amestec` f`ina cu 100 g zah`r. apoi se pun \ntrun castron. 50 g unt 2 linguri de pesmet 2 plicule]e de zah`r vanilat duce tava la cuptor. pres`rate cu zah`r. Se toarn` a treia parte din compozi]ie [i se d` la cuptor. Pe rånd. coaja ras` de portocal`. se \ncorporeaz` esen]a de rom [i zah`rul vanilat. se a[terne o parte din compozi]ie. Se amestec` la foc mic. 25 ml lapte 100 ml rom sau o sticlu]` de esen]` o portocal` Budinc` de vi[ine din vi[inat` 150 g vi[ine din vi[inat` 200 g f`in` 300 ml lapte 200 g zah`r 150 g unt 8 ou`. iar cu crema ob]inut` se umplu caisele. frecåndu-se spum`. se coace. o jum`tate de or`. Se prepar` un sirop din trei linguri de miere. untul. apoi se presar` cu vi[ine [i se toarn` restul. se fr`månt` [i se modeleaz` sfere de forma unei caise. se las` pån` se r`cesc. zah`rul [i g`lbenu[urile. Se acoper` vasul cu capacul [i se pune la fiert. Peste pi[coturi se \ntinde pu]in` dulcea]`. untul [i g`lbenu[urile. se adaug` un praf de sare [i se pune la fiert. laptele [i romul. se adaug` zah`rul. apoi se adaug`. Se omogenizeaz`. cånd se va servi \mpreun` cu un sirop f`cut din restul de zah`r [i miere. pe rånd. albu[urile. De asemenea. Se freac` ou`le \ntregi cu 250 g zah`r. la fel [i miezul de nuc`. continuånd pån` la ultimul strat de pi[coturi. 2 l`måi 400 g vi[ine. Se amestec` biscui]ii cu miezul de nuc`. s`-[i lase zeama. uns [i el cu dulcea]`. Se intro- Ciocolata ras` se pune la topit \ntr-un vas pe aragaz. l`såndu-se cam o or` la foc moderat. se spal`. albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. Se unge o tav` cu unt. care se dau prin zah`r pudr`. amestecånd continuu. amestecånd continuu. migdalele pisate cu zah`rul. se presar` vi[inele scurse de zeam`. Se freac` bine timp de aproape o or`. se las` pån` se r`ce[te. Se amestec`. apoi g`lbenu[urile [i. Biscui]ii se piseaz` cåt mai m`runt. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` \n crati]` atunci cånd compozi]ia s-a r`cit. Se coace iar [i se serve[te pudrat` cu zah`r. pån` ce devine o past` omogen`. Acestea se pun \ntr-o tav` uns` [i se coc. La patru dintre ou`. coaja ras` de l`måie. li se scot såmburii. cu pu]in` ap`. 500 g f`in` 2 linguri de cacao un plicule] de praf de copt o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom Budinc` din pi[coturi de [ampanie 250 g pi[coturi 4 linguri de miere 80 g zah`r tos 100 g unt 3 linguri de dulcea]` 50 ml rom Vi[inele se cur`]` de codi]e. modelåndu-se \n form` de cartofi.4 ore se a[az` pe mas` [i se formeaz` din aceast` compozi]ie rotocoale de 4 cm diametru. din care s-au scos såmburii. Se serve[te cu cåte un p`h`rel de vi[inat`. Se \nmoaie pi[coturile \n acest sirop. Se ia vasul de pe foc. Cartofi dulci 200 g biscui]i 200 g miez de nuc` 200 g zah`r pudr` 2 linguri de cacao 100 g unt. dou` de zah`r. apoi se acoper` cu partea r`mas` din compozi]ie. apoi se d` la frigider. zah`rul. din care se iau cu måna buc`]i. \n bain-marie. se scot. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt. Ace[tia se dau prin cacao [i se servesc la mas`. 200 g unt [i f`ina. coaja ras` de l`måie. L`måile se rad de coaj`. apoi se cresteaz` la mijloc [i se scobesc de miez.

apoi se adaug` al patrulea ou. \ntreg. turnate unul cåte unul. pu]in cåte pu]in. la urm`. pentru aproximativ o jum`tate de or`. cu ciocolat` ras` deasupra. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` pentru chec. Untul se omogenizeaz` cu zah`rul pudr`. date prin ma[ina de tocat. Se adaug` apoi cu uleiul. t`iat \n cubule]e. amestecånd. deoparte 5 linguri din aceast` compozi]ie. Checul se taie \n felii cånd este rece. Dup` ce se omogenizeaz`. ungåndu-se cu g`lbenu[ de ou. \ncorporånd simultan f`ina [i laptele. unde se las` pån` se coace. Introducem tava la cuptor. apoi se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se d` la cuptor. Chec cu nuc` [i rahat 250 g zah`r 250 g f`in` 250 g småntån` 4 ou`. Tava se \ntoarce de pe o parte pe alta. Se serve[te rece. Se piseaz` o parte din miezul de nuc` [i se adaug` \n compozi]ie. Se adaug` trei albu[uri. Se coace \ntr-o form` uns` cu unt. verificånd \ntre timp s` nu se ard`. Albu[urile se bat cu telul. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Chec cu cacao 8 g`lbenu[uri 350 g zah`r pudr` 280 ml lapte 600 g f`in` 250 ml ulei 3 linguri de cacao sare vanilin` 20 g unt un praf de copt Chec cu ciocolat` 150 g zah`r 150 g f`in` 150 g unt 150 g ciocolat`. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`.omogenizeaz` [i se fr`månt`. amestecånd mereu [i praful de copt. turnåndu-se deasupra [i nivelånd. l`såndu-se pån` aceasta devine maronie. \n cuptorul \ncins. La sfår[it se adaug` nuca pisat`. Se toarn` amestecul de mai sus \n tav`. frecat [i el \n prealabil. dizolvat \ntr-un strop de zeam` de l`måie sau o]et. Se d`. la cuptor. Chec cu l`måie 200 g f`in` 200 g unt 300 g zah`r pudr` 2 l`måi \ntregi (200 g) 8 albu[uri un g`lbenu[ 14 nuci Chec brun 100 g unt 4 ou` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g ciocolat` o l`måie 100 g miez de nuc` un praf de copt Chec cu cacao. amestecånd permanent. ciocolata topit` [i nucile. Dou` ou` \ntregi se bat \mpreun` cu 200 g zah`r. se scoate. care a fost mai \ntåi topit`. Se omogenizeaz` compozi]ia. la un interval de 15 minute. b`tute spum`. Compozi]ia ob]inut` se pune \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. nuci [i stafide 250 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr` 250 g f`in` 4 ou`. |n prima jum`tate de or`. se taie \n felii late de dou` degete [i lungi cåt jum`tate de palm` [i se lipesc dou` cåte dou` cu crema ob]inut` amestecånd ciocolata [i zah`rul r`mase cu un albu[ b`tut spum`. Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. f`ina [i. f`ina \mpreun` cu praful de copt. nu trebuie deschis` u[a cuptorului. trei albu[uri b`tute spum`. iar checul se poate felia numai dup` ce s-a r`cit. Restul miezului de nuc` se las` \ntreg. iar dup` aceea se \ncorporeaz`. f`ina [i nucile. apoi se adaug` f`ina [i l`måia (zeama stoars`. iar coaja dat` pe r`z`toare). Untul se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. la foc moderat. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. dup` care se pune pe chec cånd acesta e aproape copt. praful de copt. se omogenizeaz` g`lbenu[urile cu zah`rul pudr`. 40 g unt 200 g miez de nuc` 100 g stafide. untul. 7 ou` 2 linguri de miez de nuc` macinat |ntr-un vas de inox sau por]elan. Se d` la cuptor. iar restul oprit se omogenizeaz` cu cacaua. se adaug`. dup` care se adaug` ou`le. se amestec` bine cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r. Se pun Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. miezul de nuc` pisat. Albu[urile. se freac` bine cu zah`rul. Se coace. la foc moderat. o l`måie 100 g miez de nuc` 100 g rahat. iar peste el vine restul de compozi]ie. Se ia o tav` specific` pentru chec. cacaua [i f`ina. 3 linguri de cacao un plicule] de praf de copt Se freac` zah`rul cu untul [i cu trei g`lbenu[uri. praful de copt. dup` ce se bat spum`. apoi se pune rahatul. unul cåte unul. coaja ras` de l`måie. putånd fi servit cu fri[c` [i feliu]e de fructe proaspete. Se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit [i se serve[te pudrat cu zah`r. Cånd e gata. stafidele. unde va r`måne aproximativ 60 de minute. picurat cåte pu]in. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. Trei sferturi din compozi]ie se toarn` \n forma uns` cu unt. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. 219 . la foc potrivit. apoi se adaug` småntåna. la foc potrivit. ciocolata. Se las` la cuptor la foc potrivit 60–80 de minute. cu \nghe]at` de l`måie ori fructe confiate.

Chec cu portocale
200 g zah`r 150 g f`in` 125 g unt 3 ou`, o portocal` un plicule] de praf de copt

Portocala se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Untul se freac` spum`, mai \ntåi singur, apoi cu zah`rul, dup` care se adaug`, unul cåte unul, cele trei g`lbenu[uri, coaja [i zeama de portocal`. Albu[urile se bat spum`, dup` care se adaug` \n compozi]ie, pe rånd, cåte o lingur` de f`in` amestecat` cu praf de copt [i una de albu[. Se d` la cuptor \ntro tav` uns`, la foc moderat.

energic cu lingura de lemn ca s` se dizolve [i s` nu formeze cocoloa[e. Se pune iar vasul pe foc mic, amestecånd pån` se \ngroa[` [i se dezlipe[te de pere]ii vasului, moment \n care se ia de pe foc, continuånd amestecarea pån` se r`ce[te. Se adaug`, pe rånd, ou`le, se omogenizeaz`, apoi se fac sfere din aluat de m`rimea unei piersici, care se pun \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor, la foc puternic, 20 de minute, dup` care se las` focul mai mic pentru \nc` 20 de minute. Dup` ce s-au r`cit, se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se umplu cu fri[c`. Se servesc pudrate cu zah`r.

Cor`bioare cu migdale
300 g zah`r tos 250 g unt, 200 g f`in` 12 migdale dulci, 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat

Untul se \nmoaie la aburi, apoi se freac` bine, amestecåndu-se cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se toarn` apoi cele dou` g`lbenu[uri, unul cåte unul, un albu[ b`tut spum` [i, treptat, f`ina. Se amestec` \n continuare, timp de o or`, pån` cånd compozi]ia devine suficient de consistent`. Se \mparte \n patru buc`]i, care se modeleaz` cu måna \n form` de cor`bioare, deasupra fiec`reia aliniindu-se cåte trei migdale. Se dau la cuptor, \ntr-o tav`.

Chec cu småntån` [i dulcea]`
250 g f`in` 250 g zah`r 250 g småntån` 4 ou`, 100 g miez de nuc` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt fructe din dulcea]`

Cl`tite cu piersici la cuptor
1 l lapte 2 ou`, 3 c`ni de f`in` zah`r, vanilie 3 ce[ti de småntån` piersici din compot

Cornule]e cu cire[e
500 g cire[e 100 g zah`r tos un ou, 2 linguri de pesmet 20 g unt, 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar`

Se freac` dou` ou` \ntregi cu 200 g zah`r, apoi se adaug` småntåna, f`ina amestecat` cu praful de copt, coaja ras` de l`måie [i o parte din miezul de nuc` pisat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i trei sferturi din ea se toarn` \n forma de chec, peste ele se \ntinde dulcea]a, apoi se acoper` cu compozi]ia r`mas`. Se d` la cuptor, iar cånd este aproape gata, se a[az`, \n partea de sus, restul miezului de nuc`, l`sat \ntreg [i amestecat cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r.

Se amestec` laptele cu ou`le [i f`ina [i zah`rul [i vanilia pån` cånd devin o past`. Se toarn` compozi]ia cu un polonic \ntr-o tigaie \ncins` [i se coc cl`titele pe fiecare parte. Cånd sunt gata se umplu cu gem acri[or [i cu piersicile t`iate \n felii sub]iri. Se ruleaz` [i se a[az` \ntr-un vas rezistent. Se toarn` peste ele småntåna [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. Se servesc calde cu zah`r pudr` pe deasupra.

Cor`bioare cu ciocolat`
120 g zah`r pudr` 200 g unt, 250 g f`in` un ou, o l`måie 50 g ciocolat`

Cire[ele se cur`]` de codi]e, li se scot såmburii, apoi se pun la fiert \n ap` rece. Dup` ce s-au fiert suficient, se scot [i se scurg bine. Apoi se amestec`, \ntr-un castron, cu zah`rul, oul, o lingur` de pesmet [i un praf de scor]i[oar`, dup` gust. Se modeleaz` cornule]e din aceast` compozi]ie, se t`v`lesc prin pesmet [i se dau la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat.

Covrigei cu coniac
300 g f`in` 100 g unt, 200 g zah`r 4 ou`, o l`måie, 50 ml coniac un plicule] de praf de copt scor]i[oar`

Choux-a-la-creme
150 mg f`in` 100 g unt, 4 ou` 200 g fri[c` 2 linguri de zah`r pudr`

Se tope[te untul \n o jum`tate de litru de ap` aflat` pe foc. Cånd \ncepe s` fiarb` apa, se stinge focul [i se adaug` f`ina, amestecånd

Zah`rul se amestec` bine cu oul, cu untul frecat spum` [i cu coaja ras` de l`måie, dup` care se \ncorporeaz`, pu]in cåte pu]in, f`ina. Se freac` \n continuare pån` se omogenizeaz` [i \[i spore[te consisten]a. Se modeleaz`, cu måna, forma unor cor`bioare, care se stropesc cu ciocolat` topit` [i se dau la cuptor, \ntr-o tav`, s` se coac` la foc domol.

Se freac` trei dintre ou` cu untul [i cu zah`rul, timp de aproximativ o jum`tate de or`. Dup` acest interval, se adaug` f`ina amestecat` cu praful de copt, pu]in` coaj` ras` de l`måie, un praf de scor]i[oar` [i

220

coniacul. Se fr`månt` bine aluatul, se taie \n få[ii cåt un creion, care se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, formånd covrigeii. Ace[tia se ung cu un g`lbenu[ b`tut [i diluat cu pu]in` ap`, apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` pån` se rumenesc auriu.

\ncorporeaz` f`ina. Se pune compozi]ia s` fiarb` pe foc moale, b`tåndu-se pån` se \ngroa[`, moment \n care se toarn` romul [i cafeaua, fiart` foarte concentrat` [i strecurat`. Se continu` fierberea \nc` dou` minute, apoi se ia de pe foc, se toarn` \n cupe [i se d` la rece. Se serve[te ornat` cu fri[c`.

Covrigei de ciocolat`
200 g f`in` 100 g unt, 50 g zah`r un ou, 100 ml lapte 2 linguri de cacao

Crem` de cacao cu nuci [i pi[coturi
un pachet de margarin` 200 g cacao 500 g nuci 100 g ciocolat` ras` 200 g c`p[uni 300 g pi[coturi pentru [ampanie

Se freac` bine f`ina cu margarina, zah`rul, laptele [i cacaua, amestecånd energic pån` se omogenizeaz`. Se fr`månt` un aluat fraged, care se \mparte \n få[iu]e de dimensiunile unui creion. Se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, ob]inåndu-se forma covrigeilor. Ace[tia se coc la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt.

Se fierbe trei sferturi din cantitatea de lapte cu zah`rul, ad`ugånd petalele de trandafir [i migdalele pisate. F`ina se omogenizeaz` cu pu]in lapte, apoi se toarn` \n crati]`. Cu o furculi]` sau cu telul se bat g`lbenu[urile cu lapte, apoi se adaug`, la fel, amestecului de pe ma[ina de g`tit. Vasul se ]ine pe foc pån` ce compozi]ia \ncepe s` se \ngroa[e, amestecånd continuu. Apoi, crema este gata. |n loc de petale de trandafir (cel ro[u, special pentru dulcea]`) se pot folosi flori de liliac. Se a[az` \ntr-un vas de por]elan [i se d` la frigider, fiind mai bun` rece.

Crem` de ananas
o cutie de compot de ananas de 500 g o cea[c` de musli zaharin`, 3 ce[ti de ap` un plic de jeleu de ananas (praf)

Se freac` margarina cu cacao, apoi se adaug` nucile m`run]ite. Se pune cu fri[c`, ciocolat` ras`, apoi se adaug` c`p[unele, sp`late [i cur`]ate de impurit`]i [i codi]e. Se serve[te cu pi[coturi pentru [ampanie, a[ezate \n cerc, pe marginea salatierei.

Fructe umplute cu crem` de ciocolat`
2 banane 2 portocale 4 kiwi un pepene galben mic 4 linguri de zah`r 200 g ciocolat` de menaj 2 plicule]e de zah`r vanilat 2 ou` \ntregi 2 g`lbenu[uri o sticlu]` esen]` de rom 200 g fri[c`

Crem` de l`måie
200 g unt 300 g zah`r, 400 ml lapte 2 linguri de f`in`, o l`måie

Se strecoar` ananasul [i se p`streaz` zeama. Se p`streaz` 2 rondele \ntregi de ananas, iar restul se taie \n buc`]ele mici. |ntr-o oal` de amestec` musli, zaharina dup` gust [i apa, se fierb, pån` cånd se leag` un sos. Amestecånd se adaug` pe rånd zeama de la compot, jeleul [i ananasul. Se r`stoarn` \ntr-o compozi]ie [i se las` la frigider circa 2 ore. Se scoate crema pe un platou [i se orneaz` cu feliile de ananas.

Crem` de cafea
8 ou` 100 g zah`r, 300 ml lapte 2 linguri de f`in`, 50 ml rom 2 linguri]e de cafea m`cinat` 150 g fri[c`, sare

Untul, \nmuiat la aburi, se freac` bine cu zah`rul, pån` se ob]ine o spum` destul de consistent`. Se dizolv` f`ina \n lapte, apoi se pun la fiert, pe foc moale, amestecånd mereu ca s` nu se ard` f`ina sau s` se formeze cocoloa[e. Cånd d` \n clocot, se ia de pe foc, se las` pån` se r`ce[te, dup` care se adaug` coaja ras` [i zeama de la o l`måie. Se amestec`, apoi, cu untul [i zah`rul [i se omogenizeaz`.

Crem` de trandafiri
800 ml lapte 100 g zah`r 200 g petale de trandafir 50 g migdale 3 linguri de f`in` 5 g`lbenu[uri

G`lbenu[urile de la cele 8 ou` se freac` spum` cu zah`rul [i un praf de sare, apoi se toarn` laptele [i se

Coaja de portocal` se d` pe r`z`toare [i se amestec` cu g`lbenu[urile b`tute [i ou`le \ntregi. Se adaug` zah`rul, ciocolata de menaj topit` [i zeama de la o portocal`. Fri[ca se omogenizeaz` cu esen]a de rom [i zah`rul vanilat. De preferin]`, aceast` opera]iune ar trebui efectuat` cu mixerul. Crema de ciocolat` se a[az` \n vase rezistente [i se d` 4 ore la rece. Dup` ce s-a \nchegat suficient, fructele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i. Pepenelui galben i se scot cu grij` semin]ele, iar bananele [i portocalele se scobesc la mijloc. Fructele se umplu apoi cu crema de ciocolat` [i se orneaz` cu fri[c`. Acest desert se poate servi cu pi[coturi pentru [ampanie sau limbi de pisic` preparate \n cas`.

221

Fursecuri cu l`måie [i dulcea]`
200 g unt 120 g zah`r un ou, o l`måie dulcea]` de l`måie sau de portocale

Se freac` untul cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul, pån` se ob]ine o consisten]` spumoas`, apoi se adaug` coaja ras` [i zeama de l`måie. Se continu` frecarea, ajungånd la o past` omogen` care se \ntinde \ntr-o foaie groas` de un centimetru. Cu ajutorul unui p`h`ru], se decupeaz` cercule]e din aceast` foaie, a[ezåndu-se \ntr-o tav` tapetat` cu hårtie pentru copt. Se d` tava la cuptor, cam 20 de minute, la foc potrivit. Fursecurile se vor lipi, dou` cåte dou`, cu dulcea]` de l`måie.

de copt [i concentratul de ment`, amestecånd bine. Se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in. Se pune cu linguri]a din aceast` compozi]ie \ntr-o tav` uns` cu unt, apoi se d` la cuptor, unde se ]ine, la foc moderat, pån` se rumenesc fursecurile.

Fursecuri din migdale cu nuci
150 g f`in` 100 g unt 200 g zah`r, un ou 100 g migdale 100 g miez de nuc` 50 ml lapte 50 ml rom 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt, sare

Fursecuri cu nuci [i ciocolat`
100 g zah`r pudr` 100 g miez de nuc` 100 g ciocolat` 200 g unt 300 g f`in` 2 linguri de pesmet un ou, o l`måie

Fursecuri cu mac
250 g mac 200 g f`in`, 100 g unt 150 g zah`r, 100 g småntån` 150 ml lapte, un ou 2 linguri de untur`, o l`måie un plicule] de praf de copt sare, scor]i[oar`

Untul, \mpreun` cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul se freac` spum`, dup` care se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau dat prin ma[in`, ciocolata ras`, coaja de l`måie ras` [i f`ina. Se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` cu måna, din acest aluat, bilu]e cåt cirea[a, care se turtesc cu dosul palmei [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu pesmet. Se introduce tava \n cuptorul \ncins [i se coc fursecurile, la foc potrivit.

Se freac` untul cu oul \ntreg, f`ina amestecat` cu praful de copt, migdalele cur`]ate [i pisate, jum`tate din cantitatea de zah`r, laptele, jum`tate din zah`rul vanilat [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz`, se fr`månt` [i se \ntinde \ntr-o foaie groas` de aproximativ 5 milimetri. Se a[terne \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. Pån` se coace, se prepar` crema, din miezul de nuc` pisat, restul de zah`r tos [i de zah`r vanilat, dou` linguri de ap` [i romul. Se omogenizeaz`. Cånd se scoate aluatul din cuptor, se taie \n p`tr`]ele, care se lipesc, dou` cåte dou`, cu crema.

Se amestec` f`ina cu praful de copt, apoi cu untul, dou` linguri de zah`r, småntåna, un g`lbenu[ [i un praf de sare. Se fr`månt` aluatul [i se \ntinde \ntr-o foaie care se taie \n cercule]e cu gura unui p`h`rel. Semin]ele de mac se pr`jesc \n untur` \ncins`, dup` care se adaug` laptele, zah`rul r`mas, coaja ras` de l`måie [i un praf de scor]i[oar`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i cu ea se lipesc fursecurile, dou` cåte dou`, apoi se pun \ntr-o tav` uns` [i se introduc \n cuptorul bine \ncins.

Fursecuri pentru ceai
200 g f`in` 60 ml ulei 100 g miere, 2 ou` o lingur` de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat sare, bicarbonat, scor]i[oar`

Fursecuri cu vi[ine
100 g zah`r 4 ou`, 3 linguri de pesmet vi[ine

Fursecuri cu ment`
200 g f`in` 150 ml ulei, 150 g miere 2 ou`, un plicule] de praf de copt 50 ml ceai concentrat de ment`

Mierea se bate bine cu ou`le pån` se ob]ine o spum`, \n care se toarn` uleiul, apoi se adaug` praful

Vi[inele se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii, apoi se pun \ntr-un castron [i se presar` cu zah`r, dåndu-se la rece pentru vreo dou` ore, ca s` se lase zeama. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, dup` care se bat spum` fiecare dintre ele. Se amestec` albu[urile [i g`lbenu[urile b`tute cu vi[inele [i zah`rul, scurse de zeam`. Se freac` bine pån` se ob]ine o compozi]ie omogen` [i suficient de consistent`. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie de copt [i se pune pe ea cåte o linguri]` din compozi]ie, pån` se termin`. Se coc la foc potrivit, \n cuptorul \ncins \n prealabil.

Mierea se freac` spum` cu zah`rul pudr` [i cu ou`le \ntregi, apoi se presar` o lingur` de scor]i[oar` [i se toarn` uleiul, se adaug` o jum`tate de linguri]` de bicarbonat [i un vårf de linguri]` de sare. Dup` ce se omogenizeaz`, se \ncorporeaz` f`ina. Se fr`månt` aluatul, se acoper` cu un prosop [i se las` deoparte un sfert de or`, apoi se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri, din care se taie cercule]e, cu gura unui p`h`rel. Se pun fursecurile \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i se dau la cuptor, la foc moderat. Se servesc pudrate cu zah`r vanilat.

222

Gogo[i cu iaurt
250 g iaurt 3 ou`, 3 linguri de ulei o can` de zah`r f`in` cåt cuprinde o linguri]` de bicarbonat zah`r pudr`

se amestec` \n compozi]ie o lingur` de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. Se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru \nghe]at` [i se las` la congelator.

Se bat bine ou`le cu zah`rul, se adaug` o linguri]` de bicarbonat stins \n pu]in iaurt, apoi tot iaurtul [i se \ncorporeaz` f`ina, cåt cuprinde ca s` ias` un aluat potrivit de moale. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se modeleaz` gogo[ile, apoi se pr`jesc bine \n ulei \ncins. Se servesc pudrate cu zah`r.

|nghe]at` din suc de morcovi
300 g de zah`r pudr` 800 ml lapte nefiert 500 g suc de morcov 100 g l`måie 2 plicuri de zah`r vanilat

amestec` pån` la omogenizare. Se \nc`lze[te pu]in o tav`, \n ea punåndu-se cu ajutorul unui cornet få[ii din compozi]ie, lungi cam de 10 centimetri [i \nguste. Se introduce tava la cuptor [i se las`, la foc iute, pån` ce buc`]ile de aluat \ncep s` se \ng`lbeneasc` pe margini.

Madlene cu l`måie
150 g zah`r 150 g unt 150 g f`in` 4 ou` o l`måie

|nghe]at` de ciocolat` cu ienup`r
600 g de ciocolat` de menaj 450 g zah`r pudr` 350 ml lapte 50 g pulbere de ienup`r 300 g fri[c` 2 linguri de sos de vi[ine

Ciocolata se d` pe o r`z`toare de sticl` [i i se adaug` laptele cald [i zah`rul, amestecånd bine s` se topeasc`. Se las` peste noapte la congelator a[ezat` \n forme speciale, iar a doua zi se d` la mas`. Fri[ca este ]inut` [i ea toat` noaptea la congelator, iar acum se \ncorporeaz` cu restul compozi]iei. Preparatul se pune \n forme de \nghe]at` [i se d` la mas`, decorat cu mai mult` fri[c` [i sos de vi[ine. Ca o excentricitate, se poate servi cu banane flambate.

Zah`rul pudr` se omogenizeaz` cu g`lbenu[urile, pån` cånd devin o spum` bine legat`. Se adaug` laptele treptat, amestecånd continuu cu lingura de lemn. Coaja de l`måie se rade [i se pune la compozi]ie, ca [i zah`rul vanilat. Din morcov se ob]ine suc, acesta amestecåndu-se cu restul ingredientelor. Preparatul se r`stoarn` \ntr-un vas special [i se d` la congelator. Cånd este \nghe]at, se a[az` \n cupe [i se orneaz` cu sos de ciocolat` (ciocolat` amar` ras`, topit` la foc mic, amestecat` cu unt [i zah`r), fri[c` [i diverse fructe (zmeur`, cire[e, kiwi sau pepene galben).

Ou`le \ntregi se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. Separat se freac` spum` untul, dup` care se omogenizeaz` cu compozi]ia. Se mai adaug` coaja ras` de l`måie, apoi, pu]in cåte pu]in, se \ncorporeaz` f`ina. Se amestec` bine pån` se formeaz` un aluat omogen. Se folosesc forme speciale, de dimensiuni mici, care se ung bine cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`. Se coc, \n cuptorul bine \ncins, la foc potrivit.

Jeleu de portocale [i mere
25 g portocale 25 g mere rase 3 g gelatin`, 150 ml ap` 5 linguri de zah`r 150 ml suc de portocale

Madlene cu migdale
150 g zah`r 200 g f`in` 200 g unt 3 ou` 10 g drojdie de bere un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de migdale

Se fierbe apa, se d` pe foc [i se adaug` coaja de portocale [i se las` 5–6 minute la foc. Se adaug` suc de portocale, fructele t`iate buc`]ele, gelatina. Se serve[te de preferin]` rece.

|nghe]at` de l`måie
180 g zah`r 3 l`måi, 2 ou`

Limbi de pisic`
200 g zah`r pudr` 200 g f`in`, 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`

Se fierb 150 g de zah`r \n 300 ml ap`, la foc mic, amestecåndu-se \n permanen]`, ca s` nu se lipeasc`. Cånd \ncepe s` se lege siropul, se adaug` coaja ras` de la o l`måie [i zeama a trei l`måi. Cånd \ncepe s` clocoteasc`, se ia de pe foc [i se las` o or`, s` se r`ceasc`, dup` care

Se freac` spum` untul cu zah`rul, apoi se \ncorporeaz` f`ina [i albu[urile de la cele trei ou`, f`r` s` fie b`tute. Se toarn` laptele [i se

Ou`le se bat spum` \mpreun` cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Drojdia se sub]iaz` cu pu]in` ap`, se amestec` bine cu f`ina, apoi cu ou`le [i zah`rul, turnånd [i esen]a de migdale. Se omogenizeaz`, apoi se adaug` untul, care a fost \n prealabil \nmuiat la aburi, frecat spum` [i r`cit. Formele pentru madlene se ung bine cu unt, se presar` cu f`in`, apoi se toarn` compozi]ia [i se dau la cuptor, cel mult un sfert de or`.

223

Melanj de fructe proaspete
2 mere 3 pere zemoase 12 prune coapte un pahar de boabe de struguri albi un pahar de boabe de struguri negri 2 felii de pepene galben o l`måie, 2 pahare vin alb un pahar zah`r pudr`

Merele [i perele se cur`]` de coaj` [i de såmburi, apoi se taie \n feliu]e sub]iri. Prunele se cur`]` de coaj`, li se scot såmburii [i se taie \n sferturi. Pepenele galben se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Se amestec` fructele cu vinul, zah`rul [i zeama de l`måie, apoi se d` la rece. Se serve[te \n cupe, cu cåte un pi[cot de fiecare.

Zah`rul se toarn` \ntr-o crati]` [i se pune la foc mic, s` se caramelizeze, apoi se stinge cu o can` de ap` [i se mai fierbe pu]in, cåt s` se dizolve. Nucile se piseaz` m`runt, amestecåndu-se cu margarina, cu cacaua [i cu o can` de ap`. Se toarn` acest amestec \n oala cu zah`r [i se pune s` fiarb`, pe foc mic, pån` se \ngroa[`. Se umplu foile de napolitan` cu compozi]ia ob]inut` [i se preseaz` cu un obiect greu, ca s` se a[eze uniform umplutura. Se taie \n buc`]i doar cånd se servesc.

Nuci
250 g margarin` 100 g zah`r 4 linguri]e de miez de nuc` m`cinat o lingur` de cacao 14 linguri de f`in` o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat

genizat, se toarn` \ntr-o form` de tort uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. Se coace \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`, f`r` s` se deschid` u[a \ntre timp. Se las` pån` se r`ce[te, apoi se taie \n dou`, la mijlocul \n`l]imii. Se freac` trei ou` \ntregi cu 150 g zah`r, apoi se adaug` ciocolata topit` [i untul, dup` care se d` la rece o jum`tate de or`. |ntre timp, se fierb 100 g zah`r \n 200 ml ap`, ad`ugånd [i restul de rom cånd s-a topit zah`rul. Se ia de pe foc cånd e legat [i se \nsiropeaz` blatul, apoi se ung jum`t`]ile de blat cu crema de ciocolat` [i se suprapun. Se orneaz` cu fulgi de cocos.

Mere \n foitaj
250 g f`in` 120 g margarin` 120 g unt, sare 7 ml o]et 2 linguri de f`in` 120 ml ap`, un g`lbenu[ 1 kg mere, 100 g zah`r 50 g stafide, vanilin`

Orez cu fructe confiate
100 g orez 200 g fructe confiate un plicule] de scor]i[oar` 2 mere

Se aleg mere la aceea[i m`rime, se cur`]` [i li se scot såmburii. Se umple locul r`mas dintr-o crem` din zah`r, vanilin` [i stafide. Aluatul se preg`te[te pe o plan[` de lemn, punånd \ntåi f`ina [i \n mijlocul ei apa [i sarea. Aluatul se fr`månt`. Se las` 20 de minute la frigider, dup` care se \ntinde, pres`rånd \n prealabil f`in` pe mas`. Se \ntinde o foaie de aluat, care se taie \n atåtea p`trate cåte mere avem. Merele se pun \n mijlocul p`tratelor, apoi ungem marginile foii cu g`lbenu[ de ou, spre a le uni. Se coc la foc potrivit, 40 de minute. La final se pudreaz` cu zah`r.

Se freac` margarina cu zah`rul pån` se ob]ine o spum`. Se adaug` miezul de nuc`, apoi cacaua, f`ina, turnat` pu]in cåte pu]in. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`, dup` care se fr`månt` insistent pån` se ob]ine un aluat moale. Se modeleaz` forme de nuci, care se dau la cuptor \ntr-o tav` bine uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Crema se prepar` din 250 g margarin`, dou` linguri de cacao, dou` linguri de ap`, 5–6 linguri de zah`r. Se freac` bine toate acestea, iar cu crema se umplu nucile, t`iate \n dou` la mijloc.

Se amestec` 100 g de orez fiert cu 200 g fructe confiate (cire[e, afine, caise, piersici) [i mere rase. Se adaug` scor]i[oar` [i vi[ine din dulcea]` pentru ornament. Se adaug` cacao [i zah`r pudr`, [i se serve[te cald sau rece, dup` preferin]`.

Orez cu lapte [i fructe
200 g orez 2 plicule]e de zah`r vanilat 300 ml lapte, 40 g fri[c` 100 g zah`r, 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom, 40 g unt 300 g fructe de sezon de preferat cele zemoase

Negres`
10 ou` 400 g zah`r 120 g f`in`, o lingur` de cacao 100 g ciocolat` 100 ml rom, 250 g unt fulgi de nuc` de cocos

Napolitane cu crem` de nuci [i cacao
200 g margarin` 250 g zah`r 100 g miez de nuc` o lingur` de cacao un pachet de foi de napolitane

Se bat spum` albu[urile de la [apte ou` cu 150 g zah`r [i o lingur` de rom, apoi se adaug`, unul cåte unul, cele [apte g`lbenu[uri, cacaua [i f`ina. Dup` ce s-a omo-

Se fierb 200 ml lapte cu orezul \ntr-un vas de inox, spre a nu se lipi, ad`ugånd zah`rul. Cånd este aproape fiert, se las` la r`cit [i se \ncorporeaz` g`lbenu[urile [i esen]a de rom. Se adaug` zah`rul vanilat [i restul de lapte. Se cur`]` fructele de coaj` [i se por]ioneaz` \n feliu]e mici. Acestea se omogenizeaz` cu compozi]ia de mai sus [i se d` totul la frigider cåteva ore. Cånd este gata, se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu fri[c` [i buc`]ele de

224

fructe proaspete. Se poate pudra cu un praf de cacao [i scor]i[oar`, pentru impresia estetic`.

Påine de ciocolat`
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g unt 150 g ciocolat` 6 ou`, un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu crem` de ciocolat`
350 g zah`r 150 g f`in`, 8 ou` 200 g unt, 200 ml lapte 100 g ciocolat`

Se freac` [ase g`lbenu[uri spum` cu 150 g zah`r, ad`ugånd apoi, rånd pe rånd, cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[ b`tut spum`, amestecåndu-se de fiecare dat`. Se unge o tav` dreptunghiular` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia, apoi se d` la cuptor, la foc moderat, pån` se coace. Dup` aceea, se scoate, se las` s` se r`ceasc`, apoi se taie \n buc`]i. Zah`rul r`mas se freac`, \ntre timp, cu g`lbenu[urile de la celelalte dou` ou`, cu ciocolata topit` [i laptele. Se pun s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, amestecånd permanent. Se las` pån` se \ngroa[`, apoi se ia de pe foc [i se continu` amestecarea, pån` se r`ce[te, apoi se combin` cu untul frecat. Crema ob]inut` se \ntinde \ntre dou` felii de pandi[pan.

Se freac` \mpreun` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, apoi se freac` [i unele [i altele. G`lbenu[urile se adaug` la compozi]ie, dup` care se toarn` cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[, amestecånd cu grij` [i continuånd \n mod identic pån` se termin` ingredientele. Laptele se \nc`lze[te pu]in [i se tope[te ciocolata \n el, apoi se adaug` [i \n compozi]ie, care se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se ]ine la foc mic.

toarea ordine: migdalele, fisticul [i alunele, cur`]ate [i pisate m`runt sau tocate la ma[in`, curmalele [i smochinele t`iate m`runt, apoi stafidele. La sfår[it, se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in, amestecånd mereu. Se omogenizeaz` aluatul, se modeleaz` \n form` de franzele, care se ung cu g`lbenu[urile b`tute [i se pun la copt \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. Se las` la cuptor, la foc moale, timp de o or`.

Pepene galben cu profiterol
2 pepeni galbeni de cåte 1 kg fiecare 200 g fri[c` 200 g \nghe]at` asortat` 100 g alune 8 limbi de pisic`, 2 kiwi

Påine de nuc`
3 ou` un pahar de zah`r pudr` 2 linguri de ulei un praf de copt un pahar de nuc` m`cinat` un pahar cu f`in` o l`måie

Se taie un capac la fiecare pepene, apoi se despic` \n dou` [i se \ndep`rteaz` semin]ele. Pepenii se umplu cu \nghe]ata, alunele pisate, fri[ca [i limbile de pisic`, apoi se orneaz` cu felii de kiwi [i sos de ciocolate.

Pepene galben umplut
un pepene galben mare o par`, un m`r 2–3 piersici, 2–3 prune un pahar boabe de struguri un pahar de vin, 2 p`h`rele de rom un pahar de zah`r, 3 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu vi[ine
200 g zah`r 200 g f`in` 5 ou`, 50 ml ulei 600 g vi[ine o l`måie, un plicule] de zah`r vanilat

Ou`le se bat bine cu zah`rul, apoi se adaug` uleiul, praful de copt stins \n zeama de l`måie, f`ina, turnat` \n ploaie, plus nuca m`cinat`, amestecåndu-se pån` ce se ob]ine un aluat elastic. Se unge o tav` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se d` la cuptor, s` se coac`, la foc moderat, cam o jum`tate de or`. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te.

Albu[urile se bat spum` cu zah`rul, apoi se toarn`, unul cåte unul, g`lbenu[urile, amestecånd de fiecare dat`. Se adaug` uleiul, coaja ras` de l`måie, zah`rul vanilat [i f`ina, apoi se omogenizeaz`. |ntr-o form` de chec, tapetat` cu hårtie pentru copt, se \ntinde cåte un strat de compozi]ie [i unul de vi[ine, continuåndu-se tot a[a pån` se umple forma. Se coace la foc mic.

Påinea sultanului
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g migdale 100 g fistic, 100 g alune 100 g curmale 100 g smochine 100 g stafide, 8 ou`

Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum` cu zah`rul, dup` care se adaug` fructele, \n urm`-

M`rul, para, prunele [i piersicile se cur`]` de coji [i de såmburi, apoi se taie \n cubule]e [i, \mpreun` cu strugurii, se pun \ntr-un castron \n care se presar` zah`rul. Se taie un c`p`cel din pepenele galben, se scot semin]ele [i se umple pepenele cu fructele celelalte. Se amestec`, pe foc mic, vinul cu zah`rul, apoi [i cu gelatina. Se iau de pe foc atunci cånd s-au dizolvat \n vin, se strecoar`, apoi se adaug` romul [i zah`rul vanilat. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se toarn` \n pepene, care se d` la rece.

225

zah`rul. Printre ele se pun cotoarele cu tot cu semin]e. punåndu-se \mpreun` la fiert. cu fri[c` deasupra. se adaug` cacaua. cu trei linguri de zah`r. Se servesc reci. apoi zah`rul vanilat. Se \ntinde \ntr-o foaie groas`. Albu[urile se bat spum`. pån` se rumene[te pu]in. |nainte de a se servi la mas`. Se tapeteaz` o tav` cu o coal` de hårtie pentru copt [i. se a[tern pi[coturi. uleiul [i f`ina. Se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. care se toac` m`runt [i se p`streaz`. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i lungi de 5–6. \nainte de a se aventura spre alte re]ete. Se d` la cuptor [i se las` s` scad` pån` cånd sunt bune rumenite. Acestea se modeleaz` cu måna. ob]inåndu-se un aluat de consisten]` nici prea moale. se tope[te margarina. amestecånd permanent. Caisele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i. Se omogenizeaz`. din care se taie få[ii. apoi se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. se fr`månt`. \nmuiat la aburi \n prealabil. continuånd fierberea pån` se 226 . se presar` cu zah`r [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. Se cur`]` migdalele [i se piseaz`. Se spal` piersicile. se amestec` o lingur` de f`in`. care se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se coace. se scoate [i se taie \n buc`]i p`trate. Se taie \n jum`t`]i [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu margarin`. |n scobitura creat` se pune cåte o linguri]` de zah`r sau miere [i stafide cåt \ncap. ciocolata. un ou o l`måie. nici prea tare. dou` cåte dou`. ornåndu-se cu fri[c`. pu]in cåte pu]in. se acoper` cu jum`t`]ile de caise pres`rate cu zah`r. Crema: 4 pahare de zah`r 6 pahare de ap`. Se introduce tava la cuptor [i se las` pån` \ncep s` se rumeneasc` pi[coturile. Albu[ul se separ` de g`lbenu[. apoi se \ntinde o foaie groas` de un deget. la foc potrivit. apoi se fr`månt` aluatul [i se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. L`måia se rade de coaj`. dup` care se las` s` creasc`. care se ung cu albu[ul b`tut. iar cånd se rumene[te. Se cur`]` de cotoare. se ]in la frigider cel pu]in o or`. cu zah`rul dup` care se adaug` praful de copt. Se scot pe un platou de por]elan. un ou \ntreg [i un g`lbenu[. pres`råndu-se cu zah`r. apoi se amestec` bine cu migdalele [i cu zah`rul. prin intermediul unui cornet. Miezul de nuc` se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. Pi[coturi cu migdale 200 g migdale 300 g zah`r tos 6 ou`. pe foc mic. |n tav` se mai toarn` o can` de ap` [i restul de stafide. 200 g fri[c` Piersici umplute 8 piersici 150 g miere. drojdia dizolvat` \n laptele c`ldu]. pån` se omogenizeaz`. la foc potrivit. Cånd s-au topit ciocolata [i zah`rul. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. Acestea se pot servi lipite. Pentru crem`. se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt. 150 g fri[c` 150 g miez de nuc` o lingur` de cacao Pl`cint` cu caise 500 g caise 500 g f`in` 200 g unt 2 ou` 10 g drojdie de bere 100 ml lapte 200 g zah`r sare Se iau trei gutui coapte bine [i cinci pere bergamote. apoi se amestec` bine cu mierea [i cacaua. la foc potrivit. iar compozi]ia s-a \ngro[at. se r`cesc [i se dau cåteva ore la frigider. Se amestec` f`ina cu untul. se ia de pe foc. sau se dau prin ma[ina de tocat. Se amestec` migdalele. pån` la omogenizare. 2 linguri de zah`r pudr` gem de caise Pesme]i de ciocolat` [i migdale 200 g migdale 200 g zah`r pudr` 50 g ciocolat` o lingur` de f`in`. punåndu-se la copt \ntr-o tav` uns` cu unt. coaja de l`måie [i un praf de scor]i[oar` cu trei linguri de ap` c`ldu]`. care se presar` cu zah`r pudr`.Pere [i gutui la tav` cu fri[c` 3 gutui 5 pere bergamote 50 g margarin` 2 linguri de zah`r 2 linguri de miere 200 g stafide. se fierbe zah`rul cu apa. scor]i[oar` Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. frecat spum` \n prealabil. Este o pr`jitur` pe care o poate \ncerca oricine. Aluatul se face b`tånd bine ou`le \ntregi. cu gem de caise. Se omogenizeaz` compozi]ia. Cu crema ob]inut` se umplu jum`t`]ile de piersic`. cu zah`rul [i cu miezul de nuc` pisat m`runt sau tocat la ma[in`. Se d` la cuptor. \n lipsa unor forme speciale. cur`]ånd bine tot puful. un pachet de margarin` 7 linguri de f`in` un plicule] de zah`r vanilat cacao Pi[coturi din nuci 300 g f`in` 80 g unt 200 g zah`r 100 g miez de nuc` Se amestec` bine f`ina cu untul. sco]åndu-se såmburii. Pr`jitura debutan]ilor Aluat: 6 ou` 11 linguri de zah`r 11 linguri de f`in` 11 linguri de ulei un vårf de cu]it de praf de copt.

apoi se las` la frigider. Dup` aceea. Deasupra se presar` nuci m`cinate. \ntre care se \ntinde crema. Se ia de pe foc [i se adaug` albu[urile [i nucile pisate. unul cåte unul. t`iat` \n buc`]i. cele patru g`lbenu[uri. Se mixeaz` cele dou` creme ob]inute. ou`le. pån` se \ngroa[` crema. se prepar` un sirop de zah`r ars. care se \ntinde \ntr-o foaie. punåndu-se \ntr-o tav` uns` [i se coace la foc moderat. se fr`månt` pån` iese un aluat suficient de moale. care se \ntind \n foi [i se coc pe rånd \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. \mpreun` cu ciocolata cu lapte m`run]it`. miezul de nuc`. Se d` la cuptor [i. Pr`jitur` cu migdale [i cafea 200 g migdale dulci 150 g cafea m`cinat` 6 ou` 250 g zah`r pudr` 175 g unt Gri[ul se op`re[te \n laptele \n clocot. \n timp ce se coace. pudrat` cu zah`r. se \mparte \n patru buc`]i. Se \ntinde \ntr-o foaie. sare Pr`jitur` cu mac 200 g f`in` 350 g zah`r pudr` 2 ou` 150 g miere 200 g semin]e de mac o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Se tope[te ciocolata de ment` la bain-marie. apoi se \ncorporeaz` [i praful de copt. apoi se las` s` se r`ceasc`. 2 albu[uri 100 g nuci pr`jite 2 linguri]e de zah`r o esen]` de rom 200 g biscui]i de ciocolat` Pr`jitur` cu gri[ o can` de gri[ o can` de miez de nuc` m`cinat o can` de zah`r o can` de lapte o linguri]` de bicarbonat 3 ou`. cu lingura de lemn. se las` s` se r`ceasc` [i se unge cu glazura. Se freac` 150 g zah`r cu untul [i zah`rul vanilat. Se scoate. bicarbonatul stins \n pu]in lapte. timp de cinci minute. apoi. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul. sp`late [i scurse bine. se op`resc \n ap` clocotit`. Se toarn`. Mierea se \nc`lze[te pån` devine fluid`. Ingredientele se toarn` \ntr-o form` tapetat` cu hårtie de pergament [i se d` cåteva ore la frigider. se suprapun foile [i se taie pr`jitura \n p`trate. iar deasupra se aranjeaz` c`p[unele. apoi se scurg [i se toac` la ma[in`. Se unge o tav` cu unt. semin]ele de mac [i f`ina. a[ezåndu-se pe tava uns` cu unt [i pudrat` cu f`in`. Frunzele de ment` se spal`. Se face glazura. b`tute spum`. Biscui]ii se f`råmi]eaz` [i se las` la \nmuiat \n rom. f`ina. 227 . frecånd spum` trei albu[uri cu zah`rul pudr` care a mai r`mas [i cu restul de cafea. ad`ugånd apoi trei linguri de f`in` [i cafeaua. Se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. Se toarn` zah`rul. apoi se poate servi. Pr`jitur` cu crem` de cafea 400 g f`in` 300 g zah`r 150 g miere 400 g unt Semin]ele de mac se pun \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i se las` pe foc \nc` vreo trei clocote. care se face frecånd albu[ul cu zah`rul r`mas. Trei g`lbenu[uri se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. apoi se adaug` restul de zah`r. 200 g f`in` Se freac` untul. se scoate [i se las` \n tav` pån` se r`ce[te. \n ploaie. se d` compozi]ia prin sit` [i apoi se freac` \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de zah`r [i cu 150 g unt topit. iar \n final se adaug` [i albu[urile. Se d` la cuptor s` se coac` bine [i se serve[te. Se amestec` pån` la omogenizare. se las` s` se usuce [i se piseaz`. frecåndu-se pån` se r`ce[te. Pr`jitur` cu ment` 300 g ciocolat` cu lapte 100 g ciocolat` de ment` 100 g frunze proaspete de ment` 200 g unt. romburi sau dreptunghiuri. t`iat` \n felii. cu esen]` de rom [i zeam` de Migdalele se cur`]`. se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu biscui]i. Se taie aluatul \n dou` p`r]i.\ngroa[` crema. Se \ncorporeaz` apoi \n restul compozi]iei. se tapeteaz` cu f`in`. numai dup` ce s-a r`cit. Se \ntinde crema pe fiecare foaie. dup` care se acoper` cu ea pr`jitura. Pr`jitur` cu c`p[une 500 g c`p[une 200 g unt 200 g zah`r pudr` 4 ou`. amestecånd permanent. iar separat se amestec` mierea cu cele dou` g`lbenu[uri. la foc moderat. Se las` o zi la rece s` se \nt`reasc` glazura. se adaug` zah`rul. f`ina. apoi se amestec` bine cu 100 g cafea [i 3 ou`. se toarn` compozi]ia. apoi se acoper` [i se las` la crescut pån` a doua zi. Apoi. cur`]ate de codi]e. dou` ou` \ntregi. Se amestec` [i se pune s` fiarb` la foc mic. Dup` ce s-a copt. care poate avea diverse arome. se amestec`. Dup` ce se scoate. se toac` [i se adaug` amestecului. f`ina r`mas` [i o linguri]` de bicarbonat dizolvat \n zeama de l`måie. \mpreun` cu zah`rul [i untul. 5 ou` 200 ml cafea concentrat` o l`måie bicarbonat l`måie. Se fr`månt` bine.

mierea r`mas`. una dintre ele se a[terne \ntr-o tav` uns` [i se las` la crescut un sfert de or`. se face un aluat potrivit de moale. stins cu zeama de l`måie. la foc moderat. dup` care se adaug` untul. s` se rumeneasc`. se acoper` cu foaia cealalt` [i se rumene[te \n cuptorul \ncins. 6 ou` un pahar cu boabe de struguri Se prepar` o maia din drojdie. 50 g unt un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. apoi se las` la crescut. sare Pr`jitur` cu rom 150 g f`in` 250 g zah`r 2 linguri de cacao 120 ml ulei 150 ml lapte 100 ml rom 250 g fri[c`. apoi se \ncorporeaz` f`ina. dup` preferin]e. apoi se d` la cuptor. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav`. restul de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. care se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu ulei. se omogenizeaz`. Se las` pån` a doua zi. pån` se tope[te. \n care se adaug` cele trei albu[uri. l`sånd focul moderat. zah`r Pr`jitur` cu prune 300 g f`in` 150 g unt 400 g zah`r pudr` 2 linguri de småntån` 5 ou`. Dup` ce se fr`månt`. se \nc`lze[te cuptorul. Se orneaz` cu miezul de nuc`. miezul de nuc` pisat. se \n]eap` din loc \n loc [i se toarn` siropul. Din f`in`. Peste ea. Se freac` untul cu zah`rul. l`såndu-se pån` mai cre[te. apoi se toarn` peste pr`jitur`. Separat. un sfert de can` de lapte [i dou` linguri de f`in`. pån` se ob]ine o past` fin`. se \ntinde o foaie groas` cåt degetul. 1 kg prune scor]i[oar` Pr`jitur` cu stafide [i nuci 3 ou` 3 ce[ti de zah`r 6 ce[ti de f`in` 100 g stafide 100 g nuci o l`måie bicarbonat Brånza de vaci se d` prin sit`. se amestec` bine cu f`ina [i praful de copt. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. f`ina [i trei g`lbenu[uri. date [i ele prin sit`. se presar` uniform boabele de struguri. zah`rul vanilat [i albu[urile b`tute spum`. se pune o coal` de hårtie mai mare. puse s` fiarb` la foc domol. pu]in` sare [i zah`rul. Mierea se fierbe. Se freac` pån` se ob]ine o crem`. b`tute spum`. apoi se toarn` restul de lapte [i maiaua. se fr`månt` bine [i se \ntinde \ntr-o foaie \n tava uns` cu unt. |n tava \n care s-a copt blatul. un vårf de cu]it de sare. Se adaug`. cacao. la foc moderat. ulei. coaja ras` de l`måie [i un praf de sare. praf de copt. peste ea se a[az` blatul. Cånd se leag` siropul. Se las` o or` la foc moderat. dup` care se las` o jum`tate de or` s` mai creasc`. Se \ntind dou` foi. Se d` la cuptor. De fiecare dat` cånd se ia cåte o linguri]` din aluat. precum [i migdalele cur`]ate [i pisate. Se unge o tav` cu pu]in unt. se pun prunele. sare Pr`jitur` cu struguri 200 g unt 300 g zah`r pudr` 300 g f`in`.Pr`jitur` cu nuci 200 ml lapte 350 g miere 250 ml ulei o l`måie o lingur` de zah`r 10 g drojdie 2 linguri de f`in` 4 ou` 200 g miez de nuc` un plicule] de zah`r vanilat. cui[oare Prunele se cur`]` de pieli]e [i såmburi. 2 g`lbenu[uri. Se adaug`. Se las` o or` deoparte. Pr`jitur` cu zmeur` 500 g zmeur` 5 ou`. 150 g zah`r. se ia de pe foc [i se toarn` romul. Se freac` ou`le cu zah`rul \ntr-un castron a[ezat peste o oal` cu ap` clocotit`. Pr`jitur` oriental` 400 g miere 200 g f`in`. 50 g migdale 50 g stafide. se face un sirop din zah`rul r`mas [i 200 ml de ap`. se ia o linguri]` din compozi]ie [i se pune pe tav`. Se amestec` 300 g zah`r cu untul. care se pune \ntr-o tav` uns`. cånd se amestec` 2 albu[uri b`tute spum` cu fri[ca [i se toarn` peste blat. din g`lbenu[urile amestecate. 50 g unt 250 g brånz` de vaci sare. Se omogenizeaz`. apoi se pune umplutura. lapte. scurse de zeam`. Se face umplutura. cåte un praf de scor]i[oar` [i de cui[oare. amestecate \mpreun` \n aceast` ordine. untul. la foc moderat. stafidele \nmuiate \n ap` rece [i tocate. Jum`tate din cantitatea de miere se amestec` bine cu uleiul. pån` se rumene[te. apoi. unul cåte unul. precum [i cu trei g`lbenu[uri crude. apoi sunt pres`rate cu zah`r [i scor]i[oar`. esen]` de vanilie [i 2 albu[uri b`tute spum`. acoperindu-se cu un [ervet. se freac` spum` albu[urile [i se adaug` la compozi]ie. 228 . se trece linguri]a prin ulei. Se d` la cuptor. apoi se \ncorporeaz` f`ina turnat` \n ploaie. se omogenizeaz` [i se fr`månt`. 4 ou` 2 plicule]e de praf de copt 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o sticlu]` de esen]` de vanilie. Deasupra. g`lbenu[urile. pe rånd. apoi se amestec` bine cu dou` g`lbenu[uri fierte. apoi se scoate [i se las` pån` se r`ce[te. pån` s` se r`ceasc`. Se adaug` bicarbonatul. la foc potrivit. Se amestec` småntåna cu dou` g`lbenu[uri. zah`r. |ntre timp.

se taie \n form` de romburi. unt [i esen]` de rom. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor. romul [i f`in` cåt cuprinde. Cånd s-a copt. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor s` se coac`. apoi se dau la cuptor. Compozi]ia. dup` ce se toarn` peste ea restul de unt topit [i se presar` zah`r pudr`. timp de 15 minute. se toarn` \ntr-o tav` acoperit` cu hårtie pentru copt [i se d` la cuptor. un albu[ [i ciocolata dat` pe r`z`toarea fin`. restul de cacao cu lapte [i un pahar de zah`r. care se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` repede la cuptor. unul cåte unul. apoi se r`stoarn` pe un fund de lemn umezit. se amestec` apoi cu zah`rul. cånd se amestec` [i cu untul frecat spum`. cu miezul de nuc` pisat. Cåt e cald`. apoi se amestec` [i ele \n compozi]ie. se ruleaz` [i se garnise[te cu fri[c`. Se toarn` \ntr-o tav` \nvelit` cu hårtie alb` bilu]ele de aluat. Se freac` [ase ou` cu 150 g zah`r. iar cånd \ncepe s` se coloreze se toarn` peste el semin]ele de susan. la foc moderat. Cacaua se dizolv` \n laptele c`ldu]. Se \nc`lze[te pu]in laptele. continuånd amestecarea. se dau prin ma[ina de tocat. Se freac` energic. la foc moderat. Se unge o tav` cu unt. iar la urm` se \ncorporeaz` f`ina. Se caramelizeaz` u[or zah`rul \ntr-o oal`. apoi se adaug` f`ina [i coaja ras` de l`måie. miezul de nuc` dat prin ma[ina de tocat. pån` se ob]ine o crem` consistent`. Cånd d` \n fiert. apoi se unge cu crem`. g`lbenu[urile b`tute \mpreun`. apoi se ruleaz`. cacaua. 229 . Dup` ce s-a copt. se \ntinde crema pe el. coaj` de l`måie.Pr`jiturele din nuci cu crem` 250 g zah`r 150 g unt 3 linguri de f`in` 2 linguri de cacao 100 g miez de nuc` 7 ou` Pricomigdale din nuci [i coniac 200 g zah`r pudr` 150 g miez de nuc` 4 ou`. Romburi cu rom 200 g f`in` 200 g unt 100 g zah`r 4 ou` 100 ml rom. dup` ce s-a omogenizat. apoi se adaug` un sfert din cantitatea de cacao cu lapte [i f`ina. |n momentul \n care compozi]ia s-a r`cit. Celelalte trei albu[uri se bat spum` cu zah`rul r`mas. Aluatul ob]inut se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. blatul se scoate pe un prosop umezit. se scoate. Crema ob]inut` se d` la rece. Cånd e gata blatul. sare Pricomigdale cu ciocolat` 100 g ciocolat` 250 g migdale dulci 250 g zah`r 4 ou` 30 g unt 2 linguri de f`in` Migdalele se cur`]`. timp de 30 de minute. se strope[te cu esen]` de rom. Ce r`måne. \ntre care se \ntinde crema. Se amestec` de cåteva ori. dåndu-se la cuptor. ca s` nu se \nt`reasc`. Se freac` spum` 100 g unt. se \mparte \n trei buc`]i. omogenizåndu-se de fiecare dat`. pån` se \ngroa[`. s` se rumeneasc` auriu. Se taie imediat \n form` de romburi. ca s` stea la aburi. se scoate pe o coal` mare de hårtie. 2 linguri de f`in` o linguri]` de coniac Rulad` de cacao cu fri[c` 400 g zah`r pudr` 2 linguri de f`in` 100 g cacao 7 ou` 200 g unt 50 ml lapte 100 g fri[c` o sticlu]` de esen]` de rom Se bat dou` ou` \ntregi cu jum`tate din cantitatea de zah`r. ad`ugånd pu]in` esen]` de rom. dup` care se adaug` restul de zah`r. Se bat spum` albu[urile de la celelalte cinci ou`. apoi se pune deoparte. dup` care se trec prin sit`. |ntre timp. se freac` untul spum` cu oul r`mas. se las` pån` se r`ce[te. se amestec` apoi cu 200 g zah`r. \ntr-un castron pus pe o oal` cu ap` clocotit`. aproximativ 30 de minute. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie. Rulad` cu crem` de nuci 200 g f`in` 200 g småntån` 250 g zah`r 250 ml lapte 2 ou` 200 g miez de nuc` o lingur` de unt o l`måie un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Romburi de susan 200 g zah`r 200 g semin]e de susan Semin]ele de susan se rumenesc pe plita cuptorului. amestecånd \n permanen]`. se a[az` deasupra tava \n care s-a copt. se adaug` coniacul [i f`ina [i se omogenizeaz` cåt mai bine. se amestec` apoi cu zah`rul [i cu albu[urile b`tute spum` [i se pun toate la fiert. se tapeteaz` cu f`in` [i se pun bilu]e cåt nuca din compozi]ia ob]inut`. un vårf de cu]it de sare. Se bat ou`le cu småntåna. la foc moderat. Se pun apoi zah`rul. se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. la foc moderat. se las` cåteva minute. apoi se toarn` ou`le. pån` se coace. Se piseaz` miezul de nuc`.

l`såndu-se pån` \[i dubleaz` volumul. se umple cu dulcea]a [i se ruleaz`. lapte [i ou. se freac` untul cu zah`rul. se omogenizeaz`. zeama de la o l`måie [i se las` s` stea cel 230 . apoi se amestec` bine cu o linguri]` de zah`r [i una de f`in`. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. se adaug` ananasul. \ntr-o tav` uns`. 50 g stafide 200 g fri[c` 50 g ciocolat` Drojdia se \nmoaie \ntr-o linguri]` de ap`. pu]in zah`r vanilat [i un praf de sare. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. apoi se adaug` vanilia. Se amestec` bine totul [i se d` la rece cåteva ore. Se las` la c`ldur` s` mai creasc`. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu zah`rul. apoi se las` o or` la crescut. care se ung cu umplutura [i se ruleaz`. 6 ou` o lingur` de pesmet 100 g dulcea]` de vi[ine Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Salat` de fructe special` 200 g portocale 200 g mandarine 2 rodii o piersic` 100 g c`p[une 100 g zmeur` 50 ml coniac 300 g fri[c` o lingur` de cacao o lingur` de ciocolat` ras` Rulad` de mere cu scor]i[oar` [i fri[c` 700 g mere 350 g f`in` 150 g zah`r 120 g unt 50 g scor]i[oar` un ou. ornat` din abunden]` cu fri[c` [i pres`rat` cu ciocolat` ras`. scor]i[oara. jum`tate din cantitatea de miere. Semin]ele de susan se pr`jesc pe plita \ncins`. verificånd din cånd \n cånd. se scoate pe un prosop \nmuiat \n ap`. Se scot apoi [i se a[az` \ntr-o salatier`. sare o esen]` de vanilie 100 g zah`r pudr` 200 g fri[c` Rulouri cu vanilie Aluatul: 200 ml lapte 100 ml ulei 150 mg zah`r drojdie de bere cåt o nuc` f`in` cåt cuprinde Crema: 200 g unt 150 g zah`r pudr` 2 batoane de vanilie 100 ml lapte Se preg`te[te aluatul pentru rulad`. Cånd se scoate. Se serve[te \n cupe. apoi se presar` cu zah`r. dizolvat` \n lapte. se desface \n felii care se taie fiecare \n cåte trei buc`]i. Piersica se spal` [i se toac`. Se adaug` atunci trei sferturi de pahar de ap` c`ldu]`. mandarinele. dup` care se taie cubule]e. stafidele [i esen]a de vanilie. apoi se toarn` albu[urile b`tute spum`. sare se pune \ntr-o form` bine uns` cu unt [i se d` la cuptor. Cånd e gata. Foaia astfel preg`tit` se ruleaz` avånd grij` la capete. Rulad` de vi[ine 150 g zah`r 100 g f`in`. apoi se amestec` bine cu restul de miere [i de zah`r vanilat. la foc moderat. ornåndu-se cu fri[c` [i cacao sau ciocolat` ras`. Salat` de portocale cu miere 2 portocale o lingur` de miere zeama de la o l`måie 2 mere |ntr-un castron se amestec` portocalele [i merele t`iate cubule]e dup` ce au fost decojite. din f`in` amestecat` cu o cincime din cantitatea de unt. apoi Se dizolv` drojdia \n lapte. stafidele op`rite \n ap` clocotit` [i miezul de nuc` pisat.Rulad` cu susan 200 g f`in` 100 ml ulei 50 g drojdie de bere 200 g miere 200 g semin]e de susan o linguri]` de zah`r un plicule] de zah`r vanilat. iar deasupra se pun merele cur`]ate de coaj` [i date pe r`z`toare. Toate fructele se las` la macerat \n sucul propriu \mpreun` cu coniacul la frigider. Se serve[te rece. Dup` aceea se \ntinde o foaie sub]ire din aceast` compozi]ie. apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. Portocala se cur`]`. Se las` cam 40 de minute. aproximativ 6–7 ore. Salat` de fructe de iarn` 2 portocale 200 g zah`r pudr` o cutie de compot de ananas felii 2 linguri de miez de nuc` pisat 2 mere. Dup` aceea. se amestec` apoi cu zah`rul [i uleiul. Compozi]ia se fr`månt` bine [i se \ntinde cu f`c`le]ul de m`m`lig` pe o plan[et` din lemn. l`sånd s` se dospeasc`. amestecate cu zah`rul. care se ruleaz` [i se d` la cuptor. apoi se a[az` sub un prosop de buc`t`rie. se \ncorporeaz` f`in` cåt cuprinde pentru a ob]ine un aluat potrivit de moale. C`p[unele [i zmeura se spal` [i se cur`]`. Aluatul se \ntinde \n dou` foi. la cald. dup` care se \ncorporeaz` f`ina [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te de mån`. ornat` cu fri[c` din bel[ug. Se cur`]` portocalele. 100 g stafide 150 ml lapte. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se serve[te rece. rodiile [i kiwi. Se d` la cuptor. se tapeteaz` cu zah`r farin [i se pune pe un platou. merele cur`]ate de coaj` [i såmburi [i t`iate \n cubule]e. ad`ugånd pu]in` sare. Se \ntinde crema peste foaia de aluat. se \ncorporeaz` f`ina [i pesmetul. pån` se tope[te complet.

apoi se \mparte compozi]ia \n patru sfere turtite [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. se orneaz` cu ciocolat` ras`. \ntorcånd tava. Apoi se las` o zi la rece. g`lbenu[urile. ad`ugat` cåte pu]in. se despic` pe mijloc [i se umplu cu fri[c`. 30 de minute. cånd se leag`. Se preg`te[te o crem` din lapte. iar albu[urile se bat spum`. Atunci se amestec` fri[ca. \ndep`rtåndu-se såmburii. se adaug` pesmetul [i albu[urile b`tute spum`. Piersicile se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. b`tute spum` la råndul lor. Se alege o form` pentru [arlot` [i se tapeteaz` cu pi[coturi. \mp`r]it` \n patru gr`m`joare. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. amestecånd de fiecare dat`. sare Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri.pu]in o or` \nainte de a fi servit`. laptele. ad`ugåndu-se apoi pesmetul [i albu[urile. Semin]ele sunt foarte tari [i stric` frumuse]ea preparatului. g`lbenu[uri. Spum` de mere 300 g mere un albu[ 2 linguri de zah`r un vårf de cu]it de zah`r vanilat {arlot` cu ciocolat` [i nuci m`cinate 250 g unt 350 g zah`r 150 g nuci 150 g pi[coturi de [ampanie 250 ml lapte 2 g`lbenu[uri 2 esen]e de trandafiri 150 g ciocolat` de menaj Savarin` cu piersici 4 ou` 150 g zah`r 3 linguri de pesmet 20 g unt 50 ml rom 2 piersici 100 g fri[c` Se freac` g`lbenu[urile cu dou` linguri de zah`r. Savarinele se \nsiropeaz`. la foc moale. Se adaug` zeama de l`måie. restul de zah`r [i esen]a de trandafiri. Piureul de castane se freac` \mpreun` cu untul. Fragii se spal` cu grij` [i se cur`]` de impurit`]i. uns` cu unt \nc`lzit. l`såndu-se pån` se leag` pu]in. se omogenizeaz` untul cu jum`tate din cantitatea de zah`r. la foc moale. Se las` s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile. copt \n prealabil. apoi se dau printr-o strecur`toare. Se toarn` \ntr-un vas care se pune s` fiarb`. G`lbenu[urile se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. apoi se adaug`. se a[terne \n ea compozi]ia. 231 . \nsiropate \ntr-o solu]ie format` din zah`r [i ap`. Se toarn` compozi]ia \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Se coace. Se orneaz` cu fri[c`. maximum o jum`tate de or`. Se scot savarinele. apoi se taie la mijloc [i se umplu cu fri[c` [i felii de piersici. apoi se freac` g`lbenu[urile cu mierea. La \nceput. ad`ugånd nucile cur`]ate de coaj` [i pisate. Zah`rul se amestec` bine cu cele dou` ou`. Aceasta se amestec` cu ingredientele de mai sus. se adaug` zah`rul vanilat [i romul. o jum`tate de or`. Cånd se scoate de la cuptor. Se unge o tav` cu pu]in unt [i se d` la copt. Restul de zah`r se pune la fiert \n 400 ml ap`. Se serve[te imediat ornat` cu cire[e din dulcea]`. la foc mic. Savarin` cu fri[c` 4 ou` 4 linguri de pesmet 4 linguri cu vårf de zah`r 50 g unt 200 g fri[c` 2 linguri de dulcea]` de fructe o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat Sufleu de castane 8 ou` 400 g piure de castane 300 ml lapte 300 g zah`r pudr` 100 g unt 50 ml coniac. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. Se adaug` albu[ul b`tut spum` [i zah`rul [i apoi se bat \mpreun` pån` cånd compozi]ia devine spumoas`. pentru a da un colorit mai frumos desertului. Crema de mai sus se r`stoarn` deasupra [i se acoper` cu alt strat de pi[coturi. l`såndu-se. Spum` de miere cu fri[c` 300 g miere 300 g fri[c` 4 ou` Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. dup` care se ia deoparte [i se las` pån` se r`ce[te. turnånd cåte pu]in. apoi se toarn` peste ea albu[urile. la foc foarte \ncet. Se unge cu unt o tav`. pån` se \ngroa[` compozi]ia. [i se d` la cuptor. Se a[eaz` merele separat \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se dau la cuptor. care este fin. Spum` de fragi cu migdale 500 g fragi 20 ml zeam` de l`måie 200 g zah`r 2 ou` \ntregi 3 albu[uri. se adaug` romul [i se mai las` cåteva minute. dup` care se amestec`. 30 g unt 30 g ciocolat` de menaj se omogenizeaz` bine [i se \mparte \n cupe. Se orneaz` cu ciocolat` ras` [i miez de nuc` \ntreg. pe rånd. se fierbe restul de zah`r cu 50 ml ap` [i. Se trec prin sit` dup` ce s-au copt. b`tute spum`. pentru a se separa de semin]e. pentru 15–20 de minute. |ntre timp. Se r`stoarn` pe un platou [i se presar` cu un sirop din ciocolat` [i unt. se \nsiropeaz`. Se toarn` coniacul. pentru a nu se \nnegri pe margini. care se ]in cåteva ore la frigider \nainte de a fi servite la mas`.

apoi se adaug` fri[ca. zah`rul [i un praf de sare. trei linguri de zah`r [i un vårf de linguri]` de zah`r. Se orneaz` cu cire[e. 2 ou` 250 ml lapte 100 g zah`r o l`måie. Acestea se umplu cu o crem` f`cut` din fri[c`. 150 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` scor]i[oar`. cu hårtie de copt. \nainte de servire. un g`lbenu[. sare Tort bezea 450 g zah`r tos 7 ou`. apoi se adaug` coaja de la l`måia ras`. 100 g zah`r. Se ia o tav` de copt. crem`. La sfår[it. ca s` trag` umezeala. cåt intr` \ntr-o can`. pe grilajul din mijloc. Tart` cu mere [i stafide 200 g mere 100 g stafide 100 g migdale. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. se fierbe. se omogenizeaz` [i se toarn` peste tart`. Se presar` cacao deasupra [i se las` cåteva ore la frigider. Se las` s` se odihneasc` [i se \mparte \n dou`. vreo dou` ore. 250 g unt 200 g nuci 4 linguri de zah`r pudr` 50 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Stafidele se pun \ntr-o can` [i se toarn` peste ele romul. Se acoper` cu o coal` alb` de hårtie. apoi se presar` cu zah`r. Se r`stoarn` [i se las` la r`cit. Se prepar` crema. un ou 2 linguri de zah`r. dup` care se \ncorporeaz` f`ina. apoi se taie \n dou`. Se toarn` deasupra mierea \nc`lzit` [i se presar` migdalele pisate. zah`r. f`r` s` se fr`månte. Se omogenizeaz` totul [i se pune compozi]ia \n tav`. Toate acestea se omogenizeaz` [i se a[az` o parte pe prima foaie [i restul pe cea de-a doua. 5 ou` 50 ml ulei 160 g f`in` de gråu 150 g cafea 60 ml lichior de migdale 500 g crem` mascarpone 250 g fri[c`. la foc domol. peste care se presar` cåteva boabe de fasole uscat`. Se las` 2–3 ore la rece [i se serve[te cu ciocolat` ras` deasupra. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se a[terne pe foaia de aluat [i se las` o or`. 150 g fructe m`run]ite. se taie \n felii [i se pun peste aluat. f`ina cu 100 g unt. Albu[urile se bat [i se amestec` cu f`ina. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coace \n cuptorul \ncins. unt. 100 g cacao Tart` cu fragi [i mure 800 g pandi[pan 200 g fri[c` 100 g zah`r 100 g jeleu de fragi 150 g unt 200 g fragi [i mure 150 ml lapte o esen]` de vanilie o lingur` de amidon de cartofi 150 g ciocolat` cu lapte Tart` cu dovleac 1 kg dovleac 250 g f`in`. Prima parte din blat se pune \n form`. l`såndu-se a[a o or`. sare Se amestec`. Tiramisu 150 g de miere o l`måie. \n]epåndu-se din loc \n loc. 50 g unt. esen]` de vanilie [i pu]in amidon. o lingur` de ulei [i pu]in` sare. 5 ou` 200 g cire[e. F`ina se amestec` bine Albu[urile de la [apte ou` se bat spum` cu 200 g zah`r tos [i cu zah`rul vanilat. mascarpone [i lichidul de migdale. dou` g`lbenu[uri [i dou` ou` \ntregi. iar cånd e pe jum`tate coapt` se \ndep`rteaz` fasolea [i hårtia. Se d` la cuptor. se \nmoaie ad`ugånd cafeaua [i se \ntinde jum`tate din crem`. sare Tart` cu c`p[une 300 g zah`r 150 g f`in` 100 g unt. o linguri]` de scor]i[oar` cåteva cui[oare [i un praf de sare. se presar` cu scor]i[oar` [i zah`r. Se \ncorporeaz` fri[ca cu småntåna. Se toarn` \ntr-o form`.Tart` cu cire[e 300 g f`in` 100 g unt 300 g zah`r pudr`. Se taie doar dup` ce se r`ce[te. scor]i[oar` cui[oare. Blatul se las` la cuptor 20 de minute. 2 linguri de miere 50 ml rom. apoi se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. apoi se adaug` un g`lbenu[ [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te aluatul de mån`. C`p[unele se cur`]` de codi]e. apoi se cur`]` de coaj`. se scoate [i se acoper` cu spuma ob]inut` frecånd bine c`p[unele cu zah`rul [i un albu[. lapte. amestecånd 200 g zah`r cu zah`rul vanilat. la foc mic. Se spal` dovleacul. 200 g f`in` 100 g unt. se spal`. Se las` la rece o or`. se adaug` albu[urile b`tute spum`. iar miezul se sf`råm` [i se amestec` bine cu laptele cald. E las` aluatul ob]inut s` se odihneasc`. G`lbenu[urile se freac` cu 130 g miere la baie de aburi. l`såndu-se la rece. restul de miere. Se prepar` un pandi[pan [i se coace \ntr-o form` rotund`. cu untul. se unge cu ulei [i se tapeteaz` cu f`in`. un ou 200 g c`p[une Untul se taie \n cubule]e [i se amestec` bine cu f`ina. Dup` ce s-a copt pe jum`tate. Se cur`]` merele. Se d` din nou la cuptor [i se las` s` se coac` bine. jeleu de fragi. pres`rate cu stafide. 150 g unt 20 ml ulei. apoi se pune restul de blat [i din nou. Se freac` untul cu zah`rul r`mas [i un g`lbenu[. apoi se \ntinde o foaie [i se a[az` \n forma de tart`. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. la foc potrivit. Se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` de tart`. \ntr-un castron 232 . Se d` din nou la cuptor [i se las`.

Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu hårtie groas`. se las` la r`cit. ciocolat` ras`. se scot. Dup` ce s-a copt blatul. Se \nmoaie gelatina \n sucul de ananas. Se omogenizeaz` [i se trece \ntr-o form` pentru tort. turnat \n ploaie. Dup` ce d` \n clocot. Se serve[te ornat cu fri[c` [i buc`]ele de fructe proaspete sau din compot. iar cu nucile r`mase se orneaz`. Se completeaz` cu restul de crem` [i se d` la frigider 2–3 ore. Se \ncorporeaz` f`ina. Se freac` pån` se \ngroa[` [i se \nt`re[te. apoi aluatul astfel preparat. Se decupeaz` trei cercuri din hårtie alb`. cånd acesta se \ng`lbene[te pu]in. pe rånd. Tort de afine cu fri[c` 100 g f`in` 3 ou` sare 180 g zah`r 100 g migdale 600 g afine 700 ml fri[c` zah`r vanilat 100 g ciocolat` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. apoi se adaug` ou`le b`tute spum`. pu]in` scor]i[oar` [i cåteva cui[oare. zeama de l`måie [i 100 g de miez de nuc` pisat. se scoate. ca o past`. coaja ras` de l`måie. apoi se r`ce[te. Cånd devin aurii. se \mparte aluatul \n trei buc`]i. Dup` aceea. l`såndu-se s` se \mbrace \n zah`r ars. se pune pe dosul unei t`vi [i se unge cu cåte o treime din albu[urile b`tute. Tort cu crem` de nuci 350 g zah`r pudr` 300 g f`in` 350 g miere 300 g miez de nuc` 200 g fri[c` 2 ou`. ad`ugånd zah`r vanilat. dup` care se adaug` migdalele cur`]ate [i pisate. ob]inut` prin frecarea untului cu zah`rul [i un albu[. 24 de ore. dup` care se adaug` o parte din nuci. Se las` pån` se r`cesc. apoi se d` la cuptor. la foc moderat. apoi se scoate. se dizolv`. Se scoate inelul [i se orneaz` cu fri[c`. Se dau. apoi se toarn` f`ina \n ploaie. cu lingura de lemn. se adaug` nucile. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. scor]i[oar` [i esen]` de vanilie. |ntr-o crati]`. Se coace 30 de minute. se fr`månt` [i se las` la rece. Afinele se spal`. Zah`rul r`mas se bate cu fri[ca. a[ezånd deasupra cel`lalt blat. Blatul se taie \n dou` [i se fixeaz` un inel de tort pe partea de jos. dup` care se toarn` \nceti[or cafeaua [i se omogenizeaz`. se amestec` \mpreun` cu iaurtul [i zeama de l`måie [i cu buc`]ile de ananas. Se r`stoarn` iaurtul peste tort [i se orneaz` cu piersicile din compot. s` se coac` la foc mic. Se serve[te rece. Se toarn` \ntr-o form` [i se las` 60 de minute la frigider. se las` pån` se r`ce[te [i se umple cu cream ob]inut` frecånd untul spum` [i amestecånd cu ciocolata ras` [i cu nucile. Se ung blaturile cu aceast` crem` [i se \mbrac` tortul. pr`jite pe plit` [i date prin ma[ina de tocat. p`strånd o parte pentru ornare [i se dau prin ma[ina de tocat. Se coace la cuptor. apoi se amestec` bine cu cele opt g`lbenu[uri. afine. pisate fin. apoi se adaug` amestecului de mai sus. Pe primul blat se pune jum`tate din crem`. se las` pån` se r`ce[te. Se ia o form` de tort [i se a[az` hårtie de copt. Albu[urile se bat spum` cu sarea. zah`rul vanilat [i restul de nuc` pisat`. iar. de m`rimea unui tort. care se coc pe rånd \n forma uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. acoperit. Se unge fiecare cu ulei. se caramelizeaz` 250 g zah`r. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` u[or \n compozi]ie. Tort de ciocolat` Tort cu iaurt [i fructe un plic de gelatin` 500 g iaurt degresat 2 linguri de zeam` de l`måie 4 linguri de suc de ananas [i buc`]i de ananas Blatul: 8 ou` 200 g zah`r pudr` 100 g ciocolat` 150 g f`in` Crema: 100 g ciocolat` 50 g unt 200 g miez de nuc` Mierea se bate cu g`lbenu[urile de la [apte ou`. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se adaug` [apte albu[uri b`tute spum` [i pesmetul. precum [i cu zah`rul. frecåndu-se \mpreun`. se ia. timp de 20 de minute. l`såndu-se s` se r`ceasc`.a[ezat peste un vas cu ap` \n clocot. Se freac` bine untul cu zah`rul pudr` [i cu romul. pån` se ob]ine o crem` care se \ntinde \ntre buc`]ile de blat. G`lbenu[urile se bat spum` cu 80 g zah`r [i cu 2 linguri de ap` fierbinte. dup` care se mic[oreaz` flac`ra. ciocolat` ras` [i migdale. apoi se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se a[terne \ntre cele dou` buc`]i umplutura. migdalele [i fructele. Restul de zah`r se freac` bine cu fri[ca. 233 . Se fierbe 100 g compot de piersici. Se \ncorporeaz` f`ina [i 30 g migdale pisate. pån` cre[te. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Tort cu crem` de cafea 200 g miere 200 g pesmet 150 g migdale 8 ou` 250 g unt 200 g zah`r pudr` 100 ml cafea concentrat` o l`måie scor]i[oar` cui[oare Mierea se fierbe cu 200 g zah`r [i cu coaja de l`måie.

dup` ce au fost t`iate feliu]e sub]iri. dup` ce s-a r`cit. un sfert din cantitatea de 234 . Se adaug` jeleu de kiwi [i se decoreaz` cu zmeur`. Pentru sos. se adaug` apa c`ldu]`. \ndulcit` cu dou` linguri de zah`r. Tort de nuci cu crem` de cacao 6 ou` 2 linguri de f`in` 40 g pesmet 30 g cacao 100 g zah`r pudr` 200 g nuci pisate un praf de copt 2 esen]e de rom 50 ml rom 200 g unt 60 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat Tort de migdale 500 g migdale 10 ou`. Tort de nes 350 g zah`r 250 g miez de nuc` 200 g unt. fiecare fiind coapt` separat \n forme speciale. Albu[urile se bat spum` cu 200 g zah`r. Se aranjeaz` pi[coturile pe un platou. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. pån` se ob]ine o crem` consistent`. dup` care se adaug` merele r`mase. \ntr-un castron adånc. ornat cu fri[c`. apoi se scoate [i. Se va a[eza pe un platou rotund prima foaie de tort [i apoi un strat de crem`. se freac` restul de zah`r cu laptele. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. Cånd s-a r`cit se orneaz` cu fri[c` din bel[ug. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. unt. vinul [i amidonul dizolvat \n ap` rece. 6 ou` 2 linguri]e de nes 10 ml lapte 2 linguri de f`in` 100 g fri[c` Tort de mere cu fri[c` 4 ou` 800 g mere golden 50 g unt 2 linguri de zah`r 100 ml ap` un plicule] praf de copt 100 g f`in` 400 g fri[c` coaja ras` de la o portocal` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. tapetat` cu hårtie [i uns` cu unt. frecånd energic timp de 30 de minute. nuc`. pr`jit pe plit` [i pisat. f`ina. pe urm` proced`m la fel [i cu celelalte. Se unge o form` cu unt [i se tapeteaz` cu pesmet. \mpreun` cu laptele fiert. cu o lingur` de nes [i cu romul. esen]a de rom r`mas` [i zah`r. rånd pe rånd. Pentru pandi[pan. Se serve[te cu felii proaspete de kiwi [i zmeur` al`turi. g`lbenu[urile. Foile se \nsiropeaz` cu o solu]ie alc`tuit` din 60 g de zah`r ars. cacao. apoi amestec`m bine. Foaia de pandi[pan se taie \n 2 p`r]i. Compozi]ia se coace \ntr-o form` rotund`. Se a[terne. g`lbenu[urile. zah`rul. la foc potrivit. f`in`. G`lbenu[urile se omogenizeaz` cu pu]in pesmet. Se bat albu[urile cu zah`rul. Tort de pi[coturi cu fri[c` 32 pi[coturi 500 g fri[c` 100 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r pudr` o lingur` de nes 50 ml rom Se fierbe o cafea foarte concentrat`. praful de copt [i zah`rul vanilat. 500 g zah`r 2 l`måi. apoi se adaug` o treime din zah`r [i o esen]` de rom.Tort de kiwi cu sos de zmeur` 200 g kiwi 200 g zmeur` 300 g fri[c` 8 ou` 250 g zah`r 250 g f`in` 5 linguri de ulei 100 g jeleu de kiwi 200 ml lapte 150 g zah`r 100 g unt 40 ml vin ro[u 50 g stabilizator de fri[c` amidon esen]` de vanilie Merele se pr`jesc \n unt pe o parte [i pe alta. iar cånd s-a r`cit se \ncorporeaz` untul. dac` acesta este \ntors cu fa]a \n jos. ad`ugånd zah`rul. Se amestec` apoi migdalele \n compozi]ie. apoi nesul. 5 g`lbenu[uri [i 5 linguri de ulei. apoi se amestec` cu 250 g zah`r [i 250 g f`in`. se bat 6 albu[uri. Crema se prepar` din lapte. Albu[urile se bat spum`. Se serve[te rece. apoi se adaug` f`ina [i miezul de nuc`. unse cu unt rece [i pres`rate cu pesmet. 50 g unt 2 linguri de pesmet Fructele de kiwi se m`run]esc cu o lingur` de lemn [i se omogenizeaz` cu fri[ca [i stabilizatorul. totul ad`ugåndu-se la albu[. Se bat cinci ou` \ntregi cu cinci g`lbenu[uri. Peste prima se toarn` amestecul de fri[c`. amestecat cu ap` [i rom. nuci. praf de copt [i zah`rul vanilat. dup` care se toarn` totul \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Sosul se a[az` \n por]ii pe farfuriu]e. apoi se adaug` o parte din mere [i blatul. se taie \n trei discuri. Se omogenizeaz` [i se d` deoparte. ad`ugånd cåte o bucat` de tort t`iat` (dup` ce tortul a stat destul timp la rece). Se coace la cuptor. iar cealalt` se pune peste. Se amestec` fri[ca. amestecånd pån` nu se desprinde de pe pere]ii vasului. g`lbenu[urile. coaja de portocal` ras`. Se unge cu crema ob]inut` fiecare felie de blat. apoi se op`resc cu cafeaua. Aceast` past` se \mparte \n trei buc`]i. pe un platou. la foc mic. Tortul se orneaz` cu mult` crem` [i cu nuc` m`cinat`. se adaug`. dåndu-se la cuptor s` se coac`. Se coace 30 de minute. se paseaz` zmeura [i se adaug` untul topit. Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` pentru tort.

\n care se \ncorporeaz`. cu jeleuri sau cu figurine din ciocolat`. se a[az` pe un platou \n straturi. pån` se termin`. Tort piramid` 8 ou` 400 g zah`r 400 g unt 400 g f`in` Tort` de alune cu crem` de vanilie 200 g unt 8 ou` 250 g zah`r 5 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat 350 g alune 2 linguri de amidon de cartofi zeama de la o jum`tate de l`måie 4 linguri de f`in` 3 linguri de cacao G`lbenu[urile. f`ina [i un praf de sare. cåte pu]in zah`r. Se ]ine la frigider cåteva ore \nainte de a se da la mas`. iar`[i un ou. frecate cu zah`rul. \nmuiate \n rom. Urmeaz` un nou strat de fri[c` [i restul de pi[coturi. un ou normal are cam 50 g). se adaug` alunele pr`jite [i tocate la ma[in`. gemuri sau dulce]uri. Dup` ce s-a r`cit. sare crem`. \n ordine descresc`toare a m`rimii. Se a[az` feliile una peste cealalt`. se pun pe foc moale \mpreun` cu laptele [i zah`rul vanilat. se acoper` cu diverse creme. iar dup` ce s-au copt. fiecare dintre ele ungåndu-se cu compozi]ia ob]inut`. iar`[i pu]in zah`r. iar greutatea lor va determina cantit`]ile \n care vor fi prezente ingredientele celelalte (\n medie. pu]in cåte pu]in. Deasupra. avånd \ntre ele cåte un strat de crem`. Se dau la cuptor. Se taie din hårtie opt cercule]e cu diametre diferite. apoi un ou \ntreg. din dulcea]` sau compot. precum [i fri[ca. foc [i se pune gelatina. cea mai mare fiind baza piramidei. Deasupra. dizolvat` \n dou` linguri de ap` c`ldu]`. Se ob]ine o 235 . se poate orna cu fructe proaspete. a[ezånd deasupra jum`tate din pi[coturi. f`ina. Pi[coturile. Se freac` untul [i se adaug`. se ia de pe Se cånt`resc ou`le cu tot cu coaj`. Cånd se \ngroa[`. 2 linguri de f`in` 12 foi de gelatin` 200 ml rom 300 g pi[coturi un plicule] de zah`r vanilat. fri[ca r`mas` fiind folosit` pentru a \mbr`ca [i a orna tortul. alternativ.fri[c`. amestecånd permanent. se orneaz` cu fri[c`. la foc potrivit. Tort de pi[coturi cu [arlot` de alune 200 g zah`r pudr` 750 ml lapte 200 g alune 500 g fri[c` 10 ou`.

G`lbenu[ul se freac` bine cu zah`rul [i cu untul. Se face o crem` din cacao. dup` care jum`tate din el se d` prin ma[ina de tocat. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. unt. Se omogenizeaz` [i se modeleaz` mici sfere. iar apoi se adaug` 7 g`lbenu[uri. Se amestec` totul [i se fac dou` foi care se dau la cuptor. 250 g unt cacao Se fierb trei ou` foarte tari. . Deasupra. un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Trufe 50 ml cafea foarte concentrat` 4 ou` 250 g zah`r pudr` „Zi [i noapte“ 250 ml ulei 350 g zah`r 450 g f`in` 100 g cacao Se freac` zah`rul cu uleiul [i cu 350 ml ap`. Se ]in la rece. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` jum`tate din compozi]ie. Apoi se \ncorporeaz` zah`rul. iar la cel de-al patrulea se separ` g`lbenu[ul de albu[. |n cealalt` jum`tate. Se las` cam jum`tate de or` fiecare parte. Albu[urile se bat spum`. \ncorporånd f`ina [i amidonul. vanilia [i 200 g alune pisate. zah`r pudr` [i restul de alune pisate. unul cåte unul. apoi se adaug` cafeaua concentrat` [i strecurat`. se adaug` cacaua. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plita \ncins`. cu care se vor umple p`r]ile coapte. Se unge o form` de chec cu unt. se \ncorporeaz` [i cele trei g`lbenu[uri fierte. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` peste cea din form`. 200 g miez de nuc` 20 g unt. apoi se adaug` la compozi]ie. Se d` la cuptor pån` se rumene[te [i se taie \n felii dup` ce s-a r`cit.Se freac` 150 g de unt cu un ou. se presar` din loc \n loc miezul de nuc` r`mas. zeama de l`måie. \ntr-o form` bine uns` cu unt. care se t`v`lesc prin cacao [i se pun la p`strare \n forme speciale din hårtie. apoi se adaug` f`ina. |n fine. amestecat` cu praful de copt [i cu zah`rul vanilat.

foi de dafin Morcovii. apoi se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu ro[iile. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` de cel pu]in o jum`tate de centimetru. s`-[i lase zeama. \ndep`rtåndu-se miezul. se scot. piper Salat` de castrave]i cu iaurt 2 castrave]i proaspe]i de m`rime potrivit` un ardei gras 4 c`]ei de usturoi 400 g iaurt 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar sare. Se s`reaz` [i se pipereaz`. Castrave]ii se cur`]` de coaj`. Se las` la rece s` se \nchege. apoi se amestec` \n toc`tur`. Se toac` m`runt crevetele [i se amestec` bine cu maioneza dietetic` [i cu m`rarul. pe lungime. Ardeii se spal`. ca aperitiv. se taie \n feliute sub]iri (lame) [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. se spal`. Cånd pe[tele [i zarzavaturile sunt fierte.Buc`t`ria dietetic` Re]ete pentru bolnavii de diabet Aperitiv de ciuperci cu maionez` dietetic` 200 g ciuperci un ou o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar salat` verde sare. pe rånd. se presar` sare [i piper. apoi se amestec` bine cu ulei. se a[terne un strat de zarzavaturi. Se ia o tav`. Usturoiul se cur`]`. unde se amestec`. se a[az` buc`]ile de pe[te deasupra. dup` preferin]e. piper Ciupercile se cur`]`. Se spal` castrave]ii. Dup` ce s-au omogenizat. ornat` cu feliu]e de ardei gras sau de gogo[ar proasp`t [i cu frunzuli]e de p`trunjel. \n boluri. Se sub]iaz` cu zeam` de l`måie [i se adaug` sare. Se servesc reci. Ro[iile se spal` [i se scobesc. se spal` \n mai multe ape. ornate cu maioneza r`mas`. turnånd câte pu]in ulei. sare [i piper dup` preferin]e. [i se amestec` din nou. |ntre timp. Past` de pui 600 g piept de pui dezosat 150 ml lapte 100 g unt 100 g småntån` 100 g miez de påine alb` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` maioneza cu ciupercile [i se presar` cu un praf de piper [i m`rarul tocat m`runt. m`rarul tocat cåt se poate de fin. se cur`]` de cotoare [i de semin]e. atunci cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. Se cur`]` pe[tele. se \nmoaie gelatina \ntr-un vas cu pu]in` ap` rece. Se serve[te rece. Dup` ce s-a fiert carnea. chimen Ro[ii umplute cu crevete 12 ro[ii mijlocii 200 g crevete 200 g maionez` dietetic` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. fin tocat. se spal` [i se taie \n rondele. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. Se repartizeaz` compozi]ia pe por]ii. dup` gust. se adaug` untul [i cea mai mare parte din m`rar. Se servesc reci. se cur`]` de semin]e [i li se scoate miezul. Se adaug` mu[tarul. |ntre timp. piper Castrave]i umplu]i cu brånz` 4 castrave]i mici proaspe]i 50 g brånz` dulce de vaci 50 g brånz` de burduf 30 g unt 2 ardei gra[i o leg`tur` de m`rar piper. apoi se scoate g`lbenu[ul (albu[ul nu se folose[te). cåte trei ro[ii umplute la fiecare por]ie. Se serve[te rece. iar deasupra se presar` restul de m`rar. dup` care se d` prin ma[ina de tocat o dat` cu carnea. dup` gust putåndu-se ad`uga piper sau chimen. cu iaurtul [i usturoiul frecat cu ulei. Se storc castrave]ii de ap` [i se trec \ntr-un castron curat. care se freac` bine cu pu]in ulei. apoi se pun la fiert. se taie \n dou`. cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu frunzuli]e de p`trunjel. se omogenizeaz` bine. tocat foarte fin. Cu aceast` compozi]ie se umplu jum`t`]ile de castravete. Se scurg bine [i se las` la r`cit pe un platou. Ardeiul se cur`]`. ornate cu frunze de salat` verde [i feliu]e de l`måie. dup` care se toac` m`runt [i se amestec` bine cu brånza dulce [i cu cea de burduf. tocat m`runt. se strope[te cu pu]in` ap`. se spal` [i se taie m`runt. se \nmoaie miezul de påine \n lapte. dup` care se s`reaz` [i se pun deoparte pentru o or`. Se cur`]` carnea de pieli]` [i de gr`sime. iar zeama se strecoar` peste gelatin`. pres`råndu-se \n fiecare buc`]ele de ardei gras [i m`rar tocat cåt mai fin. se d` prin presa de usturoi. se stoarce bine. pentru ca ro[iile s` nu se sparg` la umplut. se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. peste toate acestea turnåndu-se zeama cu gelatina. Se fierbe oul tare. 237 . piper Aspic de pe[te 600 g pe[te alb f`r` oase 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 40 g gelatin` piper boabe. se scoate [i se las` s` se r`ceasc`. se adaug` småntåna. Untul se freac` spum`. se dau pe r`z`toare. formåndu-se o past`. Se serve[te \n cupe. se por]ioneaz` [i se pune \n aceea[i oal`.

Sup` de salat` verde 2 salate verzi o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac 50 ml ulei 2 linguri de småntån` 200 g påine o leg`tur` de p`trunjel sare. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. se pun ro[iile. se toac` m`runt [i se c`le[te \n margarin`. se adaug` bor[ul [i orezul [i se las` vreo cåteva clocote. 238 . apoi se pun la fiert \ntr-o oal` acoperit`. piper Ro[iile se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. piper [i cimbru. apoi se scurge. Cånd sunt pe jum`tate fierte. dup` care se presar` deasupra verdea]a tocat` m`runt. apoi se potrive[te gustul cu sare [i piper. precum [i frunzele de ]elin`. Se fierbe.Ciorb` de verde]uri 4 leg`turi de lobod` 4 leg`turi de [tevie 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean frunze de ]elin` 1 l bor[ 50 ml ulei 100 g orez un ou 2 linguri de småntån` sare piper cåteva clocote. p`trunjelul r`d`cin`. Andive \n`bu[ite la cuptor 600 g andive 50 g unt o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare Lintea se alege. se stinge cu supa de legume (sau. Se s`reaz`. frunz` cu frunz`. dup` care se c`lesc \n pu]in ulei. se spal`. Morcovii. tocat fin. se spal` [i se toac` julien. Se scot cu spumiera. la foc potrivit. apoi se adaug` [i zarzavaturile pasate [i se mai las` cåteva minute s` fiarb` \mpreun`. la foc potrivit. cam 30 de minute. apoi se c`lesc \n uleiul \ncins. se adaug` restul de frunze de p`p`die [i se las` pån` d` cåteva clocote. morcovul [i ]elina. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit`. se scurg [i se toac`. Sup` de ro[ii cu usturoi 600 g ro[ii o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` o c`p`]ån` de usturoi 100 g orez. Sup` de p`p`die 300 g frunze de p`p`die o ceap` 300 g brånz` de vaci degresat` 20 g margarin` 500 ml sup` de legume o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare. cu ap` c`ldu]`). se spal` [i se toac` \n cubule]e mici. piper de fierte ca s` se sf`råme. tocat m`runt. morcovii. p`stårnacul [i ceapa se cur`]`. se scurg [i se taie \n buc`]ele mici. piper Sup` de linte 500 g linte 2 cepe un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 25 ml ulei 25 ml o]et 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare piper cimbru Frunzele de p`p`die se cur`]`. cånd se ia de pe foc. se adaug` jum`tate din frunzele de p`p`die. sare. tocate m`runt. precum [i frunzele de ]elin`. se potrive[te gustul cu ulei. La sfår[it. pån` sunt suficient Andivele se cur`]` de cozi [i de foile ve[tede. amestecånd mereu. |ntre timp. Ceapa verde. dup` care se adaug` usturoiul. Se las` pån` ce [i orezul este bine fiert. Se poate servi [i rece. Orezul se alege [i se spal`. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. usturoiul cur`]at [i pisat. se drege cu ou b`tut [i småntån` [i se presar` cu verdea]a. ales [i sp`lat. Ceapa se cur`]`. se fierbe bor[ul [i se strecoar`. o]et. Se las`. Cånd verde]urile sunt aproape fierte. |ntr-o oal` cu 2 litri de ap` fierbinte. apoi se cur`]` [i se paseaz`. |nainte de a lua oala de pe foc. t`iat \n buc`]ele. Cånd devine transparent`. frunze de ]elin` sare. se scurg bine de ap` [i se paseaz`. Se adaug` ap`. se spal` [i se toac`. se presar` p`trunjelul. l`såndu-se s` fiarb` la foc moale cam o jum`tate de or`. \n lipsa acesteia. nu prea m`runt. eventual acrit` cu zeam` de l`måie. se spal` \n mai multe ape. se pipereaz` [i se presar` p`trunjelul. ceapa. Cånd aceasta se transform` \ntr-o past`. tocat` fin. se amestec` bine. se spal` bine. se toarn` småntåna. se spal` [i se taie \n sferturi. Ceapa se cur`]`. se adaug` lintea [i se las` s` dea Ceapa. Morcovul [i ]elina se cur`]`. Se stinge cu supa de zarzavat. apoi se spal` \ndelung sub un jet puternic de ap` rece. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. p`trunjel [i leu[tean. iar dup` vreo dou` minute se pune [i brånza de vaci. se spal` \n mai multe ape [i se pune la \nmuiat cel pu]in [ase ore. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i. loboda [i [tevia se cur`]`. dup` care se adaug` orezul. Cozile de m`rar. Se unge fundul unui vas. Se serve[te cald` sau rece. Salatele se cur`]`. se toac` m`runt [i se adaug` \n oal`.

cu un cu]it ascu]it. piper Se spal` sfecla. la foc mic. Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i. o jum`tate de or`. care se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. aproximativ o jum`tate de or`. se taie \n rondele. cu unt. Påinea se \nmoaie \n lapte. se mai a[terne cåte pu]in unt. dup` care se adaug` piureul de spanac. omogenizåndu-se. piper }elina se cur`]`. l`såndu-se s` scad`. se stropesc cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert [i se coc. cu p`trunjel fin tocat deasupra. apoi se adaug` \n compozi]ie [i se omogenizeaz`. iar \n momentul \n care \ncepe s` scoat` aburi. sare [i piper. servindu-se imediat la mas`. cånd s-a r`cit. apoi se introduce vasul la cuptor. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. Se las` s` clocoteasc` vreo cåteva minute. apoi se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. Måncare de ciuperci cu ]elin` 400 g ciuperci 200 g ]elin` Vinetele se cur`]`. se \nfierbånt` uleiul. Se adaug` o can` de ap` fiart` [i se pune vasul pe foc puternic. Ceapa se cur`]`. bine acoperit. Ciupercile se cur`]`. la foc moderat. timp de aproximativ o or`. ou`le b`tute [i amestecate cu untul. Se presar` un praf de sare. |ntr-o crati]`. Spanacul se cur`]`. unde se las`. se stoarce bine. apoi se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. stropindu-le cu zeama de la o l`måie [i pres`råndu-le cu pu]in` sare. aproximativ un sfert de or`. apoi se bate cu lingura pån` se ob]ine un piure. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. cam o jum`tate de or`. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins. Ceapa se cur`]`. se spal` [i se taie lame. se toac` m`runt. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. Se spal` \n mai multe ape. se d` iar prin ma[in`. o oal` sub presiune). Se coace. ciupercile [i ]elina.potrivit ca m`rime. \mpreun` cu g`lbenu[ul. la foc potrivit. un praf de sare [i pu]in piper. se scot. Se las` s` fiarb` pe foc potrivit. Musaca de vinete 1 kg vinete 400 g carne de vit` un ou 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 150 g parmezan o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. \n bain-marie. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. se taie \n feliu]e sub]iri de 4–5 milimetri. ceapa tocat` m`runt. Budinc` din carne de vit` 500 g carne macr` de vit` 200 ml lapte 100 g unt 2 ou` 2 felii de påine alb` 100 g småntån` 100 ml suc de ro[ii sare. dup` care se ia de pe foc [i se amestec` \n måncare iaurtul [i m`rarul tocat. Se mai las`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu unt. se taie \n buc`]i. se \n`bu[` \n ulei. apoi se aranjeaz` uniform \n el andivele. Cånd sunt pe jum`tate fierte. dup` care se toarn` acest sos peste feliu]ele de sfecl`. se f`råmi]eaz` [i se amestec` \n toc`tur`. La compozi]ie se adaug` verdea]a tocat` [i oul b`tut. se scoate. se cur`]`. se cur`]` [i se pun la fiert \n ap` cåt s` le acopere. Cånd s-a \nmuiat bine. se toarn` compozi]ia. piper Gulii umplute 500 g gulii 50 g unt 2 ou` 200 g ciuperci. iar deasupra se pune parmezanul ras. ciupercile tocate m`runt [i fierte \n ap` cu sare. Se ia de pe foc. Carnea se cur`]` de pieli]e. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se pune s` fiarb`. Se las` s` fiarb` aproximativ o jum`tate de or`. usturoiul pisat. pesmetul. Se prepar` umplutura din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i apoi stors. piper Ciulama de sfecl` ro[ie 400 g sfecl` ro[ie 400 ml lapte 2 linguri de f`in` 30 g unt 2 ou` o leg`tur` de p`trunjel sare Guliile se aleg astfel \ncåt s` nu fie trecute sau prea tari. Se servesc calde. se adaug` dou` linguri de ap` c`ldu]` [i se \n`bu[` ceapa. Toc`tura se presar` cu sare [i piper. Peste andive. se op`re[te \n ap` clocotit`. se rumene[te auriu f`ina [i se stinge cu laptele rece. la foc potrivit. se taie \n buc`]i [i se fierbe \ntr-o oal` acoperit` (de preferat. 239 . Se continu` fierberea \nc` 10 minute. 100 g spanac 2 cepe 50 ml ulei 50 ml iaurt 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. Albu[ul se bate spum` cu untul. Se unge cu unt o crati]`. \mpreun` cu ceapa. dup` care se ia de pe foc [i. scurs` bine. Se serve[te cald`. de tendoane [i de gr`sime. Se unge o crati]` cu ulei [i se a[tern straturi succesive de vinete [i toc`tur`. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 100 g miez de påine 100 ml lapte 2 linguri de pesmet sare. p`trunjelul tocat fin. se amestec` bine. eventual cu cåte o lingur` de småntån` sau cu suc de ro[ii deasupra. se spal`. se scurg [i se scobesc la mijloc. sare [i piper dup` gust. se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se d` pe r`z`toarea fin`. Se umplu guliile.

.

.

Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Sos remoulade 4 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 242 . Se mai fierbe 10 minute. Din cånd \n cånd. Se adaug` f`ina. piper Ro[iile se taie \n felii [i se \n`bu[` \n 500 ml ap` cu o lingur` de ulei. piper. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. pu]in cåte pu]in. sare 400 g ro[ii 40 ml ulei o pastil` de zaharin` frunze de ]elin` sare. apoi se amestec` g`lbenu[ul. apoi se scot [i se paseaz`. se cur`]` ceapa. sare. Se picur` [i uleiul. Ciupercile se cur`]`. unde se las`. se spal` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu pu]in ulei \ncins. se pipereaz` [i se toarn` peste carne. se cresteaz` din loc \n loc [i se \mp`neaz` cu feliu]e de usturoi. se pun s` fiarb`. piper [i rozmarin. Se presar` cu sare. Se dizolv` f`ina \n lapte. zeam` de l`måie [i p`trunjel tocat. Se pun legumele la fiert. piper [i frunzele de ]elin`. \mpreun` cu ciupercile. se presar` m`rarul. se taie \n feliu]e sub]iri [i se c`lesc \n uleiul r`mas. Se unge o crati]` cu unt. Dac` e gata fiart`. Se dizolv` bulionul \n vinul ro[u. dup` care se trec prin sit`. Se introduce la cuptor. piper Sos de ro[ii dietetic Sufleu de ciuperci cu [unc` 400 g ciuperci 200 g [unc` de Praga 100 g småntån` 80 g unt 200 ml lapte o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet un ou. \n ap` clocotit` cu sare. se opre[te g`lbenu[ul. \n bain-marie. se cur`]`. {unca se taie \n cubule]e. dup` un clocot. turnåndu-se peste carne. piper Pulpe de pui cu maionez` [i usturoi 4 pulpe de pui (sau 8 cioc`nele) 6 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 100 ml ulei 200 g ciuperci o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. l`sånd s` mai fiarb` 10 minute. 3 linguri de bulion 200 ml vin ro[u 20 g rozmarin o leg`tur` de m`rar. \mpreun` cu m`slinele. dizolvat` \n pu]in` ap` rece. amestecåndu-se \n maionez`. se tapeteaz` cu pesmet. La final. timp de aproximativ o jum`tate de or`. se strope[te cu ulei [i cu zeama pe care a l`sat-o. piper Carnea se spal`. aproximativ o jum`tate de or`. urmånd a fi por]ionat` dup` preferin]e. amestecånd mereu. la foc potrivit. Dup` ce s-a rumenit pe toate p`r]ile. dup` care se a[az` \ntr-o tav` sau \ntr-un vas de Jena. se adaug` untul [i. Carnea se cur`]`. sp`late [i l`sate \ntregi. se adaug` doar cu cåteva minute \nainte de a lua oala de pe foc. Se fierbe un ou tare. pe un platou. Se adaug` dou` linguri]e de mu[tar [i zeama stoars` de la o l`måie. iar \n final se adaug` albu[ul b`tut spum`. |n sucul r`mas se adaug` uleiul. Se adaug` f`ina. se spal` [i se taie lame. se dau pe r`z`toare. sare }elin` cu m`sline 400 g ]elin` 2 morcovi un cartof 100 g maz`re 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o l`måie 200 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare. Se folose[te la preparatele din paste. continuånd fierberea. apoi se pune totul la fiert \nc` 20 de minute. Morcovii se cur`]` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi. Se las` la r`cit. Se pune totul pe foc mic. Dac` maz`rea este proasp`t`. se toarn` sosul de ro[ii. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se por]ioneaz` [i se pune la rumenit \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei. Carnea se cur`]`. se spal` [i se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. Ciupercile se cur`]`. }elina [i cartofii se cur`]`. Se adaug` sare.Piept de pui cu ciuperci 600 g piept de pui 400 g ciuperci 800 g ro[ii 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 50 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se pun la fiert ciupercile \n pu]in` ap`. pe gr`tar. |ntre timp. tocat m`runt. Se serve[te \ntreag`. \mpreun` cu uleiul. un praf de sare. sare. dac` exist` posibilitatea. se adaug` [unca [i un praf de sare. se iau de pe foc. apoi se sting cu vinul. ad`ugate unul cåte unul. Se mic[oreaz` focul [i se mai las` timp de 15–20 de minute. se rumene[te pu]in [i se stinge cu zeam` de la legume. l`såndu-se s` scad` [i s` capete consisten]`. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. Ciupercile se cur`]`. apoi se omogenizeaz`. Se serve[te cald. se spal`. care se freac` bine cu celelalte g`lbenu[uri crude. sau. Se dizolv` pastila de zaharin` \ntr-o linguri]` de ap` [i se adaug` la sos atunci cånd acesta este fiert suficient. se pune [i ea la fiert. se s`reaz`. Pulp` de miel cu rozmarin 1 kg pulp` de miel 100 g ulei. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. la cele cu carne sau pe baz` de legume. apoi se presar` verdea]a tocat`. Se scurg legumele [i se pun peste rånta[.

pui sau legume fierte. la compozi]ie. Se amestec` toate fructele \ntr-un castron. Se scot. apoi se adaug` zaharina dizolvat`. Portocalele se dau pe r`z`toarea fin`. dou` linguri de ulei [i zeama stoars` de la o l`måie. sare 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat 6 pastile de zaharin` Se fierb dou` ou` tari. la foc potrivit. portocale [i kiwi 4 mere mari. Albu[urile se bat spum`. dup` care se dizolv` zaharina. morcovii [i ]elina se cur`]`. Se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. amestecånd continuu. Se serve[te \n cupe. dizolvåndu-se \n sucul ob]inut pastilele de zaharin`. Se serve[te cu cåte o linguri]` de fri[c` deasupra. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. Cånd s-a legat crema. pe foc moale. Spum` de portocale 4 portocale 4 ou` 6 pastile de zaharin` Salat` de crudit`]i special` 2 mere 2 morcovi o ]elin` o banan`. se toarn` peste el laptele. Zah`rul vanilat se dizolv` \n lapte [i se toarn` peste celelalte. se las` pu]in s` se r`coreasc`. |ntre timp. foile de gelatin` se pun la \nmuiat \n pu]in` ap` rece. Se cur`]` de coaj` fructele de kiwi [i se taie \n cubule]e. Se sparg ou`le crude. Cånd sunt gata. dizolvate la råndul lor \n pu]in` ap`. Se pune la foc potrivit. Se d` salata la rece minimum o or`. 60 g fri[c` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Se ia compozi]ia de pe foc [i se toarn` \ntr-o form` special` pentru \nghe]at`. Se adaug` [i cacaua [i se pun s` fiarb`. 400 g nuci o l`måie fri[c` dietetic` Crem` de cafea cu lapte 400 ml cafea concentrat` 200 ml lapte 100 g fri[c` dietetic` un ou 6 pastile de zaharin` un plicule] de zah`r vanilat 4 foi de gelatin` Se separ` g`lbenu[ul de albu[. se las` s` se r`ceasc`. Nucile se coc \n cuptorul \ncins. un vårf de linguri]` de sare. Se serve[te \n cupe. ]elina. la foc potrivit. separånd g`lbenu[urile de albu[uri. \mpreun` cu dou` linguri de fri[c`. Se amestec`. coaja ad`ugåndu-se. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. se las` pån` se r`cesc. M`rarul. dup` care se tope[te cu o lingur` de ap` fiart`. Se presar` coaja de la portocale peste albu[ul b`tut. 4 portocale 4 kiwi 4 pastile de zaharin` o l`måie fri[c` dietetic` Parfait de cacao 300 ml lapte 100 g cacao. amestecåndu-se apoi cu g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i cu un vårf de cu]it de sare. sau se dau prin ma[ina de tocat. por]ionat`. dup` care se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såm- Se coc nucile \n cuptorul bine \ncins \n prealabil. \ntr-un castron. dup` care se introduce la congelator. cu o linguri]` de mu[tar. burii [i se taie \n buc`]ele mici. se amestec` bine. \mpreun` cu zah`rul vanilat. timp de 10–12 minute. dizolvate la råndul lor. Se omogenizeaz` [i se d` din nou la rece. pe[te. se rade l`måia. {arlot` de nuci 1 kg nuci 100 g fri[c` 20 g gelatin` 4 pastile de zaharin` o l`måie Salat` de mere. morcovii. Se serve[te rece. Castravetele se cur`]` de coaj` [i se taie cåt mai m`runt posibil. dup` care se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. |ntre timp. p`trunjelul [i tarhonul se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se dau pe r`z`toarea mare. Banana se decoje[te [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici. l`sånd pån` cap`t` consisten]`. Se las` la rece m`car o or` \nainte de a fi servit`. castravetele [i verdea]a. ornat` cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu cåte o linguri]` de fri[c` dietetic`. se adaug` gelatina [i pastilele de zaharin`. se a[teapt` o jum`tate de or` pån` \[i las` zeam`. apoi se cur`]`. se scot. eventual [i cu pu]in` sare. apoi se cur`]` [i se piseaz` m`runt. pån` se ob]ine o consisten]` cremoas`. banana [i miezul de nuc`. Se serve[te ornat` cu fri[c`. ornat` cu fri[c` dietetic` [i cu feliu]e sub]iri de l`måie. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se freac` un g`lbenu[ fiert cu dou` crude. Pastilele de zaharin` se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. cu dou` linguri]e de mu[tar. cånd se adaug` fri[ca. Se stoarce o portocal`. merele.40 ml ulei un castravete murat o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. Gelatina se las` la \nmuiat timp de 30 de minute \n pu]in` ap` rece. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. Portocalele se decojesc. apoi se taie \n cubule]e mici. se las` cam o jum`tate de or`. se amestec` bine. 243 . G`lbenu[ul se bate spum`. Merele. Se amestec` miezul de nuc` pisat cu gelatina [i cu pastilele de zaharin`. Se d` totul la rece pentru o jum`tate de or`. apoi totul se adaug` \n cafeaua fierbinte. timp de aproximativ 10–12 minute. \n cupe. Se amestec` maioneza ob]inut` mai devreme cu g`lbenu[ul [i cele dou` albu[uri fierte r`mase. dup` care se serve[te. la preparate din ou`.

r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. se spal`. sare Se aleg morcovi tineri. Se bate bine oul [i se amestec` apoi cu pesmetul [i cu brånza dat` pe r`z`toarea mic`. Rulad` de carne cu ou` 600 g carne de vit` 4 ou`. Dup` ce e gata. morcovii se dau prin sit`. untul [i m`rarul tocat foarte fin. Se potrive[te de sare [i. pe lungime. }elina. 250 ml lapte un ou. apoi li se scoate miezul. se c`le[te pu]in f`ina. servindu-se rece. verdea]a tocat` [i sare. Cine dore[te. cåte pu]in pesmet. se amestec` bine cu ficatul. pån` se m`run]e[te suficient. Se cur`]` morcovii [i ceapa. Se potrive[te de sare [i se las` pe foc pån` cap`t` consisten]a dorit`. apoi se d` prin ma[ina de tocat de dou`–trei ori. fragezi. Se adaug` orezul [i legumele \n oala cu carne [i se mai las`. se amestec` orezul. Dup` ce au fiert bine. Orezul se fierbe separat \n ap` cu sare. s` se m`run]easc` mai bine. tocate m`runt. se spal`. Se adun` spuma. Se freac` bine acest amestec. 50 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. |ntr-un alt vas. se adaug` piureul de morcovi [i se stinge cu laptele [i cu pu]in` sup`. cu m`rar [i p`trunjel. Carnea se cur`]`. se scurge [i se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se toarn` aproximativ 2 litri de ap` fiart` [i se mai las` pe foc \nc` vreo 15–20 de minute. cånd se ia de pe foc. se tope[te untul. cur`]at [i sp`lat. se taie \n buc`]ele [i se \n`bu[` \n unt cu pu]in` zeam` de carne. se fierbe. cu småntån` proasp`t` deasupra. se frige pe gr`tar sau se fierbe \n pu]in` ap` cu sare. pån` se omogenizeaz` [i cap`t` consisten]a unei creme. Spanacul se cur`]`. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel. ca o omlet`. iar albu[urile se bat spum`. se presar` deasupra p`trunjel tocat m`runt. iar supa se strecoar`. ornate cu feliu]e sub]iri de ro[ii sau de l`måie. 50 g unt 100 ml lapte 100 g småntån`. apoi se toac` m`runt. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. ca aperitiv. o poate acri cu pu]in` zeam` de l`måie. se ruleaz` totul. småntåna. Se potrive[te gustul cu sare. |n pasta ob]inut`. amestecåndu-se apoi cu laptele. o leg`tur` de m`rar 2 linguri]e de småntån` degresat` 50 g unt. apoi se d` prin ma[ina de tocat de trei ori. pe felii de påine pr`jit`. ad`ugånd pu]in` ap` cald`. se \nfierbånt` [i se pune spanacul s` se \n`bu[e. 100 g pesmet o leg`tur` de p`trunjel. Carnea se cur`]`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tigaie din teflon. sare Sup` – crem` de morcovi 500 g morcovi 100 g margarin`. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se pun dovleceii [i se \ntorc pe toate fe]ele. din timp \n timp. se spal`. sare Dovleceii se cur`]` de coaj`. o lingur` de pesmet. Sup` de spanac 1 kg spanac 100 g unt. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. Peste g`lbenu[. pån` se rumenesc. se taie \n jum`t`]i. Dup` aceea. amestecånd mereu [i pres`rånd. unde se las` pån` devin moi. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se umplu cu pasta [i se introduc la cuptor. Pasta ob]inut` se a[terne uniform peste omlet`. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu untul [i pu]in` sare. Orezul se alege. apoi se scurge [i se r`ce[te. [i cu crutoane de påine pr`jit` \n restul de unt. Se pun cam trei linguri de margarin` pe fundul unei oale. t`iat` \n felii. Se las` din nou la scurs. deasupra. ca aperitiv.Re]ete pentru bolnavii de ulcer Dovlecei umplu]i cu brånz` de vaci 4 dovlecei tineri 100 g brånz` de vaci un ou. Se ia g`lbenu[ul de la un ou crud. la foc potrivit. punåndu-se s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. iar cånd se ia de pe foc. sare Ficatul. |ntr-o tigaie cu pu]in unt. sare Ciorb` de pui cu ro[ii 600 g carne de pui 3 ro[ii. dup` care se scurge. se scot. \nc` un sfert de or`. Se serve[te fierbinte. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. o ceap` mijlocie o lingur` de f`in` 4 felii de påine alb` Sup` de zarzavat cu peri[oare 3 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 3 cartofi 3 ro[ii 244 . se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu 2 litri de ap`. Se serve[te rece. sare o l`måie Pateu de ficat dietetic 100 g ficat de porc un ou. se las` pån` se r`ce[te. se spal` bine \n mai multe ape. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Se las` cam un sfert de or`. apoi se fierbe la foc mic \nc` o jum`tate de or`. apoi albu[urile. morcovii. 2 morcovi 50 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 2 linguri de orez. se spal` [i se fierbe \n pu]in` ap`. se adaug` f`ina.

la foc mic. se spal` [i se dau pe r`z`toarea mic`. la foc potrivit. p`stårnacul [i ]elina se cur`]`. \mpreun` cu sosul. Se alege orezul. |ntre timp. se t`v`lesc prin f`in` [i se a[az` \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. la foc potrivit. se \ntorc. apoi se pune \ntr-un vas. Se omogenizeaz` compozi]ia. se scot [i se las` cåteva minute s` se mai r`ceasc`. Se amestec` påinea. Se ia de pe foc [i se 245 . se stoarce. Se serve[te cald`. 50 ml ulei 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. l`såndu-l pån` se umfl`. Se \nmoaie påinea \n ap`. apoi se piseaz`. se amestec` 30 g de margarin` cu g`lbenu[urile de la 2 ou`. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o lingur` de sare. sare Chiftelu]e dietetice cu soté de morcovi 400 g carne de vit` 100 g påine alb` un ou. care se introduc din nou la cuptor. pån` se rumenesc. cu laptele fiert [i cu telemeaua ras`. Cu aceast` compozi]ie. Se introduc ardeii. Se serve[te fierbinte. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. ca ni[te bilu]e cu diametrul de 3 centimetri. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert \n oala cu carne. |ntre timp. dup` caz. jum`tate din cantitatea de verdea]` tocat`. o linguri]` de sare [i o lingur` de ulei. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n 2 litri de ap` cu pu]in` sare. precum [i albu[urile. eventual cu småntån` deasupra. se sting cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e \nc` un sfert de or`. Se introduc la cuptor [i se las`. P`trunjelul se toac` m`runt. se taie \n få[iu]e lungi de 3–4 centimetri. se adaug` sare. Se amestec` orezul [i legumele. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat. sare Cartofii se spal` [i se pun la fiert. ]elina [i jum`tate din ceap`. se spal`. Se pun peri[oarele la fiert \n sup` [i. ca pentru piure. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. Se spal` ardeii. se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se adaug` sare. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cu furculi]a. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. se spal`. cimbru Morcovii [i albitura se cur`]`. se spal`. Din cånd \n cånd.250 g carne de vit` o lingur` de orez. Cartofi cop]i umplu]i 1 kg cartofi 200 ml lapte 50 g unt 100 g brånz` telemea Ciulama dietetic` de pui 500 g carne de pui 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 200 ml lapte 2 linguri de f`in` 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. sare Se cur`]` morcovii. f`r` a fi cur`]a]i. se modeleaz` peri[oarele. sco]åndu-se miezul. cu måna ud`. se poate \nlocui telemeaua cu parmezan sau laptele cu småntån`. apoi se modeleaz` chiftelu]ele. Cartofii se cur`]`. cu cartofii [i verdea]a. Se prepar` sosul. se spal` [i se adaug` peste legume. se ia oala de pe foc. r`d`cina de p`trunjel. unde se las` o jum`tate de or`. |n func]ie de preferin]e. cu verdea]` tocat`. dup` care se adaug` untul. care se sf`råm` cu furculi]a [i se omogenizeaz` cu untul. Se dilueaz` f`ina \n laptele rece. Cartofii cop]i se scobesc. la cuptor. se scoate carnea pe o farfurie. c`lind restul de ceap` \n ulei [i ad`ugånd bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. se umplu cartofii. continuånd fierberea. Se servesc calzi. se adaug` sare [i cimbru. Cånd sunt gata. verdea]a [i oul cu carnea. Morcovul. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. sau cu laptele. timp de aproximativ o or`. unde se mai las` 5 minute. Zarzavaturile se trec prin sit`. cånd sunt gata. se scot. pentru a se coace pe toate p`r]ile. se cur`]` [i se umplu cu compozi]ia rezultat`. dup` care. apoi se amestec`. iar zeama se strecoar`. l`såndu-se s` fiarb` o jum`tate de or`. la foc potrivit. l`såndu-se cam o jum`tate de or` s` se coac`. \n coaj`. cu orezul. Separat. Ardei umplut cu orez [i cartofi 400 g ardei gras 100 g orez 3 cartofi un morcov 50 g ]elin` 2 cepe 50 ml ulei o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel. sare Budinc` de cartofi 600 g cartofi 2 ou` 40 g margarin` 100 g småntån` (sau 200 ml lapte) o lingur` de f`in`. apoi se c`lesc \n ulei. ad`ugåndu-se \n oal` cånd zarzavaturile au fiert pe jum`tate. 2 linguri de f`in` 40 ml ulei 500 g morcovi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. \n cuptorul bine \ncins. Cånd s-au fiert suficient. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. Carnea se spal`. pe rånd. se cur`]`. Se unge o tav` cu margarin`. se tapeteaz` cu f`in`. se cur`]` morcovii. |n momentul \n care s-au fiert toate. se adaug` ro[iile tocate m`runt. se fierbe laptele. Cartofii se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Cartofii se coc. b`tute \mpreun` cu småntåna.

se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. dup` gust. apoi se las` la scurs. se cur`]` de coaj` [i se a[az` \ntr-un castron. pres`rat cu sare. se spal`. se spal` [i se taie \n få[ii. sare Carnea se cur`]` de tendoane [i pieli]e. se presar` m`rarul tocat fin. stropinduse cu o jum`tate de lingur` de ulei [i cu zeama stoars` de la o l`måie. se spal`. apoi se d` prin ma[ina de tocat [i se amestec` bine cu verdea]a tocat` m`runt. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. Se pune sucul de ro[ii la fiert. la foc potrivit. Cånd s-au fiert zarzavaturile. pån` se fierb toate. se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. dovleceii. se trece pe un fund din lemn [i se bate zdrav`n timp de aproximativ 10 minute. Carnea se cur`]`. cu cåte o lingur` de småntån` deasupra. se scurg [i se coc pe toate p`r]ile. \ntr-un castron. Musaca de dovlecei cu carne de vit` 1 kg dovlecei 400 g carne de vit` 2 ro[ii 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. p`trunjelul r`d`cin` [i p`stårnacul. pentru garnitur`. \nc` aproximativ o jum`tate de or`. 246 . oul [i 150 g brånz` de vaci. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. Dac` zeama scade prea mult. la foc potrivit. care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins [i uns cu pu]in ulei sau pe o plit` \nfierbåntat`. se ia cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` mititeii. se amestec` dovleceii. sare Dovlecei gratina]i 600 g dovlecei 250 ml lapte 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. \n supa r`mas` punåndu-se s` fiarb` orezul. pe foc potrivit. pres`rånd deasupra urd` [i restul de m`rar tocat. pu]in` sare [i o lingur` de ap` c`ldu]`. Se cur`]` [i se spal` bine rasolul. pån` scade sosul cåt trebuie. Pilaf cu dovlecei [i urd` 200 g orez 500 g dovlecei 500 g suc de ro[ii 20 g unt 100 g urd` o leg`tur` de m`rar. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. la foc potrivit. sare Dovleceii se cur`]`.serve[te cu buc`]ile de carne [i cu p`trunjel tocat deasupra. Apoi. unde se las`. se a[az` un strat de felii sub]iri de ro[ii. Se serve[te cald. apoi se adaug` orezul. se taie \n rondele [i se adaug` \n oal` \n momentul \n care carnea este cam pe jum`tate fiart`. sare [i cimbru. Se mai las` cåteva clocote. Se las` \n continuare. Se poate servi ca fel de baz` sau ca garnitur` la fripturi. se scot cu spumiera. se amestec`. se spumeaz`. pe plita \ncins`. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. pån` se \nmoaie dovleceii. Se serve[te fierbinte. Peste acestea. Se toarn` uleiul [i cåteva linguri de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. [i cu salat` de ardei cop]i. \n dou` rånduri. Dup` ce s-au r`cit. |ntr-un vas. Dup` ce se r`ce[te. Dovleceii se cur`]` de coaj`. pe lungime. Se fierbe laptele. pe[te sau legume fierte. se fierbe \n ap` cu sare pån` se fr`geze[te. dup` gust. sare Rasol de vit` cu ardei cop]i 500 g rasol de vit` 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 8 ardei 10 ml ulei o l`måie. pån` cånd bobul de orez se umfl`. un ou o lingur` de pesmet 250 g brånz` de vaci degresat` 100 ml småntån` o leg`tur` de m`rar. la foc potrivit. cu oul. unde se las` cam o jum`tate de or`. sare Mititei dietetici 400 g carne macr` de vit` un ou 20 ml ulei. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i tapetat` cu pesmet. Dovleceii se cur`]`. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat. cimbru Pilaf dietetic 300 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 20 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. ad`ugånd sare. deasupra \ntinzåndu-se restul de brånz`. Se introduce la cuptor. Se servesc calzi. Morcovii. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. se spal` ardeii. Rasolul se serve[te cu zarzavaturile fierte. apoi se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. ad`ugånd sare. |ntre timp. se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. iar cånd clocote[te. Se las`. Dup` ce s-a omogenizat. ca s` \ntre aerul \n ea [i s` devin` mai pufoas`. Se cur`]` morcovul. [i cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra. Se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. Spre sfår[it. dup` gust. Cånd sucul de ro[ii \ncepe s` clocoteasc`. |ntre timp. se spal` [i se taie \n feliu]e rotunde. untul [i o jum`tate din cantitatea de m`rar tocat. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. se a[tern straturi succesive de dovlecei [i toc`tur`. se scurg [i se taie \n feliu]e de aproximativ 4-5 milimetri grosime. dup` care se scot. M`rarul se spal`. ca s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile [i s` se p`trund`. apoi se introduce la cuptor. se spal`. dup` gust. Cu måna ud`. se cur`]` [i se toac` m`runt.

\mpreun` cu zah`rul. apoi se taie \n cubule]e [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. se taie \n buc`]i. Separat. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se serve[te cald. ad`ugånd [i un vårf de cu]it de sare. Cånd sunt fierte pe jum`tate. morcovii [i ]elina. ou`le. se toarn` gri[ul. Cartofii se cur`]`. Ecler cu fri[c` 3 ou`. de`sf`cut` \n pu]in` ap` rece. se ia de pe foc. cu sirop de zah`r caramelizat. se taie \n dou`. Se las` pe foc \nc` vreo 5 minute. la foc m`ri[or. Se servesc cu cartofi natur. bine b`tute. Cånd e fiart` bine. Cånd zah`rul cap`t` o culoare maronie. sare {ni]el de vit` cu cartofi natur 500 g carne de vit` 500 g cartofi 2 ro[ii. sp`late [i t`iate \n felii. Se las` la cuptor maximum 10 minute. Se amestec` bine. dizolvåndu-se \n el zah`rul vanilat [i 60 g de zah`r Se pune laptele la fiert. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i un praf de sare. se adaug` [i [ni]elele. Cu ajutorul unui cornet din hårtie. se taie \n felii de m`rime potrivit`. ca s` nu se formeze cocoloa[e. se las` pån` se r`ce[te. Se cur`]` carnea. se toarn` deasupra sosul ob]inut mai devreme [i albu[urile de ou. pe rånd. se stinge cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. 4 ou` 3 linguri de gri[. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. dup` care se adaug`. cu g`lbenu[urile. pudrate cu zah`r vanilat. Se las` pu]in s` se r`coreasc`. sare Se cur`]` [i se spal` ]elina. la foc mic. apoi se t`v`le[te prin f`in` pe ambele p`r]i [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. \n bain-marie. se fierb ro[iile. Se serve[te rece. sare Se cur`]` dovleceii. 4 ou` 150 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat Laptele se pune la fiert. \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. Se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. Se servesc reci. Atunci cånd \ncepe s` clocoteasc`. apoi se amestec` bine cu piureul de ]elin`. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i småntåna. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. tos. Se las` pån` \ncepe s` capete consisten]a unui aluat. pe lungime. se scoate. se las` s` se r`ceasc`. pu]in cåte pu]in. pres`rat cu sare. l`såndu-se s` se caramelizeze. dup` care se adaug` vreo dou` linguri]e de unt [i se omogenizeaz`. Restul de zah`r se pune pe fundul unei crati]e uscate. se spal`. sare Sufleu de ]elin` 600 g ]elin` 40 g unt o lingur` de f`in` 400 ml lapte 150 g småntån` 4 ou`. batona[e lungi de 6–7 centimetri. dup` care se omogenizeaz` cu carnea tocat` [i cu albu[urile. Se fierb patru linguri de gri[ \n supa de carne r`mas`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. amestecånd pån` se omogenizeaz`. se d` prin sit` [i se adaug` o lingur` de unt. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. \n bain-marie. l`såndu-se pån` se coaguleaz` crema. din acest aluat. cur`]ate. dup` care se adaug` ou`le b`tute spum`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Dup` ce s-au fiert. l`sånduse s` se coac`. se scot. Gri[ cu lapte 1 l lapte 100 g gri[ 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` gem sau dulcea]` Crem` caramel 800 ml lapte. la foc mic. Se unge o crati]` cu unt. \ntre cele dou` jum`t`]i a[ternåndu-se un strat de fri[c`. se scurg bine [i se paseaz`. se spal`. Cånd d` \n clocot. Se serve[te fierbinte. |ntr-o oal` cu 100 ml de ap` clocotit`. se pune \ntr-un vas uns cu unt. Se ia de pe foc. \nghi]ind toat` supa. 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Se amestec` piureul de dovlecei cu restul de unt [i cu urda. Se introduc la cuptor. 100 g f`in` 50 ml ulei 200 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat. Cånd se scot.Sufleu de dovlecei cu urd` 1 kg dovlecei 100 g urd` proasp`t` 100 g unt 3 ou` o lingur` de f`in` 500 ml lapte. iar cånd clocote[te se adaug` f`ina. dup` gust. Se pune laptele la fiert. se las` pu]in s` se r`ceasc`. sare Sufleu din piept de pui 500 g piept de pui f`r` os 40 g unt. cu ajutorul unei linguri de lemn. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i un vårf de cu]it de sare. unde se las` o jum`tate de or` \n bain-marie. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. amestecånd \n perma- 247 . Cånd d` \n clocot. Se presar` cu sare. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n pu]in lapte rece. se toarn`. 2 morcovi 50 g ]elin`. pentru a se fr`gezi. ad`ugate unul cåte unul. apoi se scoate cu spumiera. se taie \n buc`]ele [i se bate bine cu ciocanul pentru [ni]ele. care nu se mai lipe[te de lingur`. omogenizåndu-se. se toarn` f`ina [i uleiul. Se unge o crati]` cu unt. Cånd gri[ul se umfl`. iar restul de lapte se pune la fiert.

Se pot servi orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel. Se prepar` un sirop. se scot [i se scurg bine. Se las` la fiert \nc` aproximativ 10 minute. pentru c` altfel se \nt`re[te. apoi se op`resc cu siropul fierbinte [i se amestec` bine cu merele rase. precum [i un praf de sare. Cartofi noi cu småntån` 600 g cartofi noi 50 g unt 150 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare Cånd sunt gata. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. |n func]ie de preferin]ele fiec`ruia. se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såmburii. pu]in o or` \nainte de a fi servit`. dup` care se iau de pe foc [i se servesc imediat. Se amestec`. Se serve[te rece. pres`rat` cu scor]i[oar` pisat`. apoi se taie \n cubule]e mici. dup` care se toarn` småntåna. la foc potrivit. Se toarn` o can` de ap` \ntr-o tav`. Se adaug` pu]in` sare. pån` se omogenizeaz` [i devine spumoas`. \ntr-un castron. scor]i[oara [i cåteva pic`turi de esen]` de rom. Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi Ardei umplu]i cu brånz` dulce [i m`rar 8 ardei gra[i m`ri[ori 250 g brånz` dulce de vaci 40 g unt o leg`tur` de m`rar sare pentru omogenizare. |n locul acestuia. Biscui]ii. pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. \n cubule]e. se cur`]` coaja [i se dau pe r`z`toare. Tort de mere cu biscui]i 400 g mere 200 g biscui]i 100 g miez de nuc` 50 g stafide 2 linguri de zah`r pudr` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` esen]` de rom Salat` de portocale cu miere 4 portocale coapte 2 mere golden 2 linguri]e de miere o l`måie 50 g fri[c` Past` de mere coapte 1 kg mere 100 g biscui]i 100 g zah`r 50 g unt o l`måie scor]i[oar` Se spal` merele. Ardeii se spal`. Se ia un platou rotund. cåt [i rece.nen]`. cur`]a]i [i sp`la]i. Ciuperci umplute cu ro[ii 600 g ciuperci 5–6 ro[ii Se pun la fiert cartofii. cu brånza dulce [i cu m`rarul. cu lingura de lemn. tocat m`runt. se pun merele [i se dau la cuptor. \n ap` clocotit` cu sare. stafidele. Se toarn` \n farfurii adånci cåt e \nc` fierbinte. merele se cur`]` de coaj` [i cotor. Biscui]ii se m`run]esc. ca s` se \nmoaie. miezul de nuc`. Se las` la loc r`coros (dar nu \n frigider!) timp de cel Stafidele se pun \ntr-o can` cu ap` c`ldu]` [i se las` cel pu]in o jum`tate de or`. se presar` m`rarul. apoi se cur`]` de cotoare [i de semin]e. Se rade coaja de la l`måie. cåt sunt fierbin]i. cåte doi la o por]ie. Se amestec` merele rase cu biscui]ii. Se poate servi atåt cald. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. l`såndu-se \n rest \ntregi. la råndul lor. coaja de l`måie. apoi se amestec`. sau se \ntinde la suprafa]` un strat sub]ire de gem sau de dulcea]`. Portocalele se decojesc. s` se \nmoaie. astfel \ncåt s` fie p`trun[i de untul fierbinte pe toate p`r]ile. cu feliu]e de ro[ii sau \n alte moduri. dulci. pån` se \nmoaie. dup` gust. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ardeii [i se a[az` \n farfurii. se presar` cu zah`r vanilat sau cu scor]i[oar`. Atunci se scot. Untul se las` pu]in la c`ldur`. dup` care se taie. Se continu` fierberea aproximativ 10 minute. |ntre timp. se spal` [i se dau pe r`z`toare. Se a[az` cu gura \n jos. Se serve[te \n cupe. Se freac` mai departe compozi]ia. |ntr-o crati]`. tocat fin. diluat` \n prealabil cu zeama stoars` de la o l`måie. 248 . se \nfierbånt` untul [i se pun cartofii. fierbånd zah`rul \n 200 ml ap` [i l`sånd Se aleg portocale [i mere coapte. continuånd amestecarea. apoi se scobesc \n dreptul codi]ei [i se scoate cotorul. ornat` cu fri[c`. Cånd e aproape gata. Se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se introduce la frigider. se amestec` portocalele cu merele [i cu mierea. ca s` se scurg`. pe care se d` compozi]iei forma unui tort. Se amestec` din nou. se pune cåte o buc`]ic` de unt. pån` scade la jum`tate. Se poate servi ornat cu fri[c` proasp`t`. nucile [i stafidele se trec prin ma[ina de tocat. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. ca aperitiv. |ntr-un castron de por]elan.

Cånd cartofii sunt aproape fier]i. se spal` [i se taie \n cubule]e m`runte. apoi se adaug` \n oala de pe foc. Se omogenizeaz` [i se las` pe foc pån` d` cåteva clocote. Acestea din urm` se toac` m`runt. iar cine dore[te poate pres`ra deasupra un praf de scor]i[oar`. la foc potrivit. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se potrive[te de sare [i. Prunele se aleg. Se serve[te cald`. stingåndu-se cu dou` linguri din zeama de fasole. Se cur`]` cartofii. |n func]ie de preferin]e. se toarn` vinul [i se mai las` cåteva minute. Se serve[te fierbinte. se spal`. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu sare. la dorin]`. 200 g fidea o leg`tur` de p`trunjel. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. Piureul rezultat se pune \ntr-o oal`. se poate ad`uga verdea]` tocat` m`runt. Se pun din nou cartofii la fiert. apoi se dau pe r`z`toare. cu crutoane de påine pr`jit`. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. La final. Se scot zarzavaturile din oal`. pu]in cåte pu]in. de aceast` dat` doar cu un litru de ap`. dup` care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. Se pune din nou la fiert. Merele se cur`]` de coaj`. foi de dafin sau crengu]e de busuioc. Se servesc ca aperitiv. Se scot [i se introduc \ntr-un vas de Jena. Cånd s-au \nmuiat. apoi se separ` p`l`riile de picioru[e. apoi se spal`. Cartofi cu prune 400 g cartofi. o jum`tate de linguri]` de sare. sare Sup` de ro[ii cu crutoane 500 g ro[ii 2 cartofi. se taie \n cubule]e. busuioc. |ntre timp. piper boabe Sup` de mere Ciorb` de fasole verde 600 g fasole verde 3 ro[ii o lingur` de bulion o lingur` de f`in` 50 ml ulei 200 g småntån` degresat` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare 600 g mere ionatane o lingur` de amidon. Se amestec` ro[iile cu compozi]ia de mai sus [i se umplu p`l`riile de ciuperci.100 ml vin alb 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare Sup` – crem` de [tiuc` 400 g [tiuc` 3 morcovi. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. se spal` cu grij`. la foc mic. Cånd sunt aproape fier]i. timp de 5 minute. cånd se ia de pe foc. Se las` un sfert de or` la fiert. \n care se toarn` dou` linguri 249 . apoi se pun la fiert \ntro oal` cu doi litri de ap` clocotit` [i Cartofii se cur`]` de coaj`. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. cu p`trunjel tocat deasupra [i. m`run]it`. Cartofi natur 1 kg cartofi 50 ml ulei 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. se zdrobesc cu furculi]a. se spal`. nu cåt s` se sf`råme. Se ia de pe foc [i se adaug` p`trunjelul tocat m`runt. apoi se \n`bu[` cu o lingur` de ulei. iar supa se strecoar` peste toc`tura de pe[te. cu sosul din tav`. zah`rul [i aproximativ 2 litri de ap`. apoi se scoate. se toac` m`runt [i se presar` \n farfurii atunci cånd se serve[te. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se rumene[te auriu f`ina. e presar` cu p`trunjel tocat m`runt. se adaug`. Se cur`]` [i se spal` morcovii. un morcov un p`stårnac. se cur`]` de pieli]e. Se las` pe foc pån` se fierb suficient de bine \ncåt s` se sf`råme cu u[urin]`. se toac` m`runt. amestecånd ca s` se \mpr`[tie \n oal`. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. de cotoare [i codi]e. s` scad`. se las` pån` se r`cesc pu]in. f`r` gr`sime. |ntr-o tigaie uscat`. sare Ciupercile se cur`]`. s` nu fie stricate. apoi se trec prin sit`. se las` s` mai dea vreo 2–3 clocote. se dau pe r`z`toare. o lingur` de zah`r 200 g påine alb`. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. cu crutoane de påine pr`jit` pe plit`. se potrive[te de sare [i se serve[te imediat. se spal` bine [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. acrit` cu pu]in` zeam` de l`måie. se pot pune la fiert boabe de piper. ad`ugånd [i uleiul. se spal` [i li se scot såmburii. småntåna [i zah`rul. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cånd este aproape gata. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` [i pu]in` sare. pån` se \nmoaie ciupercile [i se rumenesc ro[iile. sare Cartofii se cur`]`. 2 r`d`cini de albitur` o ceap`. sare foi de dafin. Se cur`]` pe[tele. scor]i[oar` Fasolea se cur`]`. Se scot merele. se adaug` prunele. apoi se adaug` fideaua. se cur`]` de piele [i de oase [i se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. se adaug` amidonul. 600 g prune 2 linguri de småntån` degresat` 2 linguri de zah`r. se adaug` sucul de ro[ii. apoi se taie \n sferturi [i se adaug` la ciorb`. se \ndep`rteaz` semin]ele. apoi se toarn` \n oal`. se scot cu spumiera [i se las` s` se scurg`. småntåna. albitura [i ceapa. Se spal` p`trunjelul [i leu[teanul. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. Se fierb pe foc potrivit pån` cånd se pot sf`råma cu u[urin]`. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. iar pulpa se mai d` o dat` prin sit`.

se spal` [i se toac` m`runt. 50 g margarin` o lingur` de f`in`. Se amestec` mereu. pån` cånd cartofii devin u[or crocan]i. Ceapa se cur`]`. Dup` cåteva minute. Se toarn` sosul peste chiftelu]e [i se mai las` la cuptor un sfert de or`. Se introduce tava la cuptor. \n ap` clocotit` cu sare. se modeleaz` chiftelu]ele. Fasolea verde se cur`]`. se scot cu spumiera [i se pun \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se pun legumele la fiert. \n momentul \n care carnea este fiart` cam pe jum`tate. pe ambele p`r]i. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. sare Chiftelu]e de carne de vit` cu sos de ro[ii 500 g carne de vit` 5 ro[ii. Toc`ni]` de gogo[ari Rasol de vit` 500 g carne de vit` 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Se servesc calzi. Atunci cånd carnea este f`cut`. timp de vreo jum`tate de or`. se presar` m`rarul [i p`trunjelul fin tocate [i se adaug` ou`le. Cånd \ncep s` se \nmoaie legumele. Se adaug` bulionul. tocat m`runt. cu cåte o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. sare 100 g fasole verde 200 g brånz` de vaci 2 ou`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se stropesc cu zeam` de l`måie [i se orneaz` cu Gogo[arii se spal`. 60 ml ulei 100 g miez de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se \ncinge bine gr`tarul. se presar` cu sare [i cimbru [i se ia de pe gr`tar. |ntre timp. Se adun` spuma ori de cåte ori este cazul. 100 ml lapte 100 g småntån`. pe lungime. Carnea. se taie \n buc`]i. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se dau prin p`trunjelul tocat. se cur`]` de semin]e [i se taie julien. Se cur`]` [i se spal` carnea. pres`råndu-se deasupra p`trunjel [i. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. se pune \ntr-o crati]` curat` [i se toarn` peste ea sosul ob]inut. t`i]ei sau g`lu[te. tarhon. busuioc Mu[chi de vit` la gr`tar 800 g mu[chi de vit` 20 g unt. Acestea se \ntorc din timp \n timp. cur`]at de pieli]` [i de oase. Sufleu de fasole verde Piept de pui cu orez [i legume 400 g piept de pui 3 cartofi. se s`reaz`. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. |ntre timp. la foc potrivit. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` peste fasole. se spal`. sare Carnea se cur`]`. ca s` nu se lipeasc`. se aromeaz` cu busuioc. se scurge. se spal` [i se taie \n cuburi de m`rime mijlocie. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. Se potrive[te de sare. 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. s` se rumeneasc`. cu ciocanul pentru [ni]ele. Cånd fasolea este fiart`. \mpreun` cu oul [i un praf de sare. Morcovii. se spal` [i se taie \n få[ii sub]iri. dup` preferin]e. Se cur`]` cartofii. 2 linguri de orez 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. 2 morcovi 200 g dovlecei. Pieptul de pui. se fierb ou`le tari. Cu måna ud`. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. 3 cepe 25 ml ulei 100 g bulion 4 ou`. se f`råm` [i se pune \n toc`tur`. cartofii [i zarzavaturile se scot pe un platou. apoi se pun s` se frig` buc`]ile de carne. ca garnitur` la diverse preparate la gr`tar sau la pe[te pr`jit. se unge cu pu]in ulei. cimbru Mu[chiul se cur`]`. se presar` cu sare. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. la foc moderat. dup` care se adaug` ro[iile sp`late [i t`iate \n felii. se s`reaz`. apoi se adaug` \n oal`. Acestea se dau prin f`in` [i se pun \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. care se pune pe foc mic s` scad`. aproximativ 20 de minute. se stinge cu pu]in` ap` [i se las` la fiert cåteva minute. Se amestec` margarina cu f`ina [i laptele. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. iar la sfår[it se adaug` p`trunjelul. se por]ioneaz` [i se bate bine. Se potrive[te gustul cu sare [i se introduce vasul la cuptor. servindu-se ca fel de sine st`t`tor. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. sare 800 g gogo[ari proaspe]i 5 ro[ii. Cånd se ia crati]a de pe foc. |ntr-o crati]`. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc gogo[arii [i ceapa. se domole[te focul. Untul se taie \n patru feliu]e. se scoate.de ulei. la foc potrivit. se spal` [i se taie julien. plus verdea]` tocat` m`runt. unde se las`. apoi se a[az` fiecare pe cåte o bucat` de carne fript`. apoi se toarn` \ntr-o oal`. Se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert legumele. Morcovii se cur`]`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. ca s` se rumeneasc` suficient peste tot. 250 . se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Se serve[te cald`. La supa r`mas` se pot ad`uga fidea. introducåndu-se crati]a la cuptor. ad`ugånd apoi brånza de vaci [i g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. ad`ugåndu-se orezul. se taie \n buc`]ele mici [i se pune [i el la c`lit. frunzuli]e de p`trunjel. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. Dovleceii se cur`]` [i se taie \n rondele. se alege [i se spal` orezul. un ou 2 linguri de f`in`. pentru a se p`trunde carnea mai bine. cartofii se taie \n feliu]e. se stoarce.

Se spal` bine cartofii [i se pun la fiert. cåteva boabe de piper [i foaia de dafin. timp. apoi se cur`]` [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. o l`måie 2 leg`turi de m`rar. se toarn` peste el bulionul amestecat cu ulei [i se adaug` feliile de ro[ii. acesta din urm` dizolvat \n pu]in` ap` rece. Se amestec` bine [i se las` s` mai fiarb` timp de aproximativ 10 minute. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu restul de m`rar. amestecånd mereu [i completånd. aproximativ o jum`tate de or`. se a[az` cåteva nuielu[e. apoi se taie \n sferturi. apoi se \nf`[oar` \ntr-o coal` de pergament. la foc potrivit. o l`måie sare. s` nu se prind`. Se ia de pe foc. se las` 251 . Se a[az` \ntr-o tav`. \n coaj`. Se p`streaz` dou` linguri de zeam`. Se las` pån` cånd gri[ul absoarbe aproape tot laptele [i se omogenizeaz` cu pasta de morcovi. turnånd [i uleiul. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. se spal`. stropite cu zeam` de l`måie. se taie \n rondele sub]iri. |ntre Pe[tele se cur`]`. La sfår[it. Cånd clocote[te. se a[tern legumele. la foc moale. se a[az` buc`]ile de pe[te. l`sånd totul \nc` 4–5 minute pe foc mic. astfel \ncåt s` formeze un fel de gr`tar. |ntre timp. se spal`. Pe un platou lunguie]. pe foi de salat` verde. se toarn` zah`rul [i amidonul. ca s` nu curg` zeama. 50 g unt. Separat. Se introduce tava la cuptor. |ntr-o tav`. pe foc mic. pån` se rumene[te. se amestec` \n crema ob]inut` [i untul. dup` care se poate servi. se amestec` bulionul [i p`trunjelul tocat. se spal`. Se mai las` un sfert de or`. |n momentul \n care \ncepe s` clocoteasc`. salat` verde Pe[tele se cur`]`. se cur`]` cartofii. cu cåte o lingur` de ap` cald`. se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. Se amestec` legumele. Se las` la cuptor. turnånd deasupra zeama pe care au l`sat-o \n tav`. o ro[ie. |n jurul lor se pun cartofii. \n ap` clocotit`. zeam` de l`måie. avånd grij` ca marginile colii de pergament s` fie ridicate. cimbru Cod \n pergament cu cartofi natur 800 g cod (f`r` cap [i coad`) 50 ml ulei 500 g cartofi. ad`ugånd [i dou` linguri de zah`r. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere. \n få[ii sub]iri. i se scoate coloana vertebral` [i se taie \n patru buc`]i. se spal`. Se presar` sare. pres`rate cu sare [i cimbru. sare Crap cu ro[ii la cuptor 800 g crap f`r` cap [i coad` 5 ro[ii 20 g bulion 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se unge cu ulei pe toate p`r]ile. 250 ml lapte 2 linguri de gri[. Se \n`bu[`. Pe un platou lunguie]. dup` gust. \n ploaie. se adaug` gri[ul. Crem` de zmeur` 400 g zmeur` 2 linguri de zah`r o lingur` de amidon Zmeura se cur`]`. sare Codul se cur`]` [i se spal` bine. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Morcovii se cur`]`. t`iat pe lung. |n restul de ulei. Deasupra lor se pun buc`]ile de pe[te. iar \n jurul lor. uns` \n prealabil cu ulei. un morcov un ardei gras. Crem` de morcovi 1 kg morcovi o lingur` de zah`r. apoi se d` prin sit`. amestecånd continuu. sare [i jum`tate din m`rarul tocat. dac` scade prea mult. iar restul se pune s` fiarb` \n 100 ml de ap`. se taie \n felii de forma celor de portocal`.Crap rasol cu legume 600 g crap f`r` cap [i coad` 3 cartofi. 20 ml ulei o foaie de dafin. piper boabe. se fierbe morcovul. Ro[ia [i ardeiul se spal`. se scot cu spumiera [i se dau prin sit`. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. Cånd pe[tele \ncepe s` se p`trund`. Dup` aceea. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. dup` gust. se cur`]` [i se taie \n feliu]e sub]iri. O can` plin` cu lapte se toarn` \ntrun ibric [i se pune la fiert.

Se serve[te pudrat` cu zah`r vanilat. o jum`tate din cantitatea de praf de copt [i din cea de zah`r vanilat. Pesmetul se pune la fiert \n acest sirop. P`l`riile ciupercilor se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu ulei. 50 g zah`r pudr` frecat cu margarina. care se toac` m`runt. pe plit`. pu]in cåte pu]in. 100 g f`in` 100 g zah`r. sare Ciupercile se cur`]`. Se amestec`. Se amestec`. 4 linguri]e de 252 . Re]ete pentru bolnavii de hepatit` Ciuperci \n untdelemn 400 g ciuperci 50 ml ulei 200 ml lapte o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. cu zah`rul vanilat [i scor]i[oara. se las` pu]in s` se r`coreasc`. 50 ml sup` de legume o leg`tur` de p`trunjel Cartofi cop]i cu mere [i iaurt 4 cartofi 3 mere 50 g frunze de p`p`die 2 linguri de iaurt Cartofii se spal` bine. \ntr-un castron. la foc m`ri[or. amestecate cu p`trunjel tocat fin [i cu pu]in` sare. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i pres`rat` cu f`in`. \n care s-au a[ezat \n prealabil mai multe nuielu[e sub]iri. apoi se scoate miezul cu o linguri]` [i se paseaz`. se \mparte aluatul \n dou` buc`]i [i se \ntind foile. se cur`]`. Se serve[te rece. apoi se dau pe r`z`toare. Se fr`månt` energic timp de un sfert de or`. l`såndu-se la foc moderat timp de o jum`tate de or`. cu tot cu coaj`. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Pl`cint` cu mere 500 g mere 100 g f`in`. sco]åndu-se såmburii. Zah`rul se pune la fiert \ntr-un ibric cu 200 ml ap`. apoi se dau pe r`z`toare. apoi se a[az` peste aluat. Dup` vreo or`. se toarn` zeama stoars` de la o l`måie deasupra [i se introduc iar la cuptor. apoi se pun la fiert cu o can` de lapte [i un vårf de linguri]` de sare. apoi se toarn` sucul pus deoparte [i se amestec`. dup` care se scot. pån` se coc suficient. Se picur` pe fiecare ciu- perc` un strop de ulei. 150 g zah`r pudr` 100 g margarin`. ad`ugånd apoi [i untul [i omogenizånd compozi]ia. formånd un fel de gr`tar. apoi se d` tava la cuptor. Pr`jitur` cu caise 200 g caise. Se scot. Se prepar` aluatul din f`in`. Mere cu fri[c` dietetic` 600 g mere 100 g fri[c` dietetic` 2 linguri de zah`r. praful de copt. apoi se scot. se ia de pe foc [i se amestec` bine cu merele rase. iar miezul se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. Nucile se introduc \n cuptorul bine \ncins. pentru 3–4 minute. amestecånd pån` se dizolv` [i l`sånd s` fiarb` pån` cånd se ob]ine un sirop sub]ire. Dup` ce s-a fiert. la dimensiunile t`vii. Se las`. o jum`tate de or`. apoi albu[urile b`tute spum`. Se servesc calde. Frunzele de p`p`die se spal` [i se toac` m`runt. unde se las`. 40 g unt scor]i[oar` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. dup` care se omogenizeaz` cu 50 g zah`r pudr`. dup` care se introduce la frigider. coaja ras` de la o l`måie. Se \ncorporeaz`. vinul [i o jum`tate de pahar de ap` cald`. apoi se las` la crescut. apoi se dau pe r`z`toarea Merele se spal` [i se rad. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Se serve[te cald`. la c`ldur`. la foc m`ri[or. Se introduce tava la cuptor. a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n sus. apoi Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. \n cupe. mare. cu partea t`iat` \n sus. Se unge tava cu pu]in` margarin`. la foc moderat. 200 g nuci Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. se las` pu]in s` se r`coreasc`. Se serve[te pudrat` cu zah`r. \ntr-un castron. frunzele tocate de p`p`die. 20 ml vin alb un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Mere rase cu pesmet [i margarin` 1 kg mere 100 g pesmet 100 g zah`r. pres`rate cu miez de nuc`.pån` se r`ce[te. 2 ou` 20 ml ulei. g`lbenu[urile cu zah`rul. se \ntinde prima foaie. pe foc mic. miezul de cartof cu merele rase. amestecånd mereu. timp de aproximativ 10–12 minute. se acoper` cu cealalt` foaie [i se d` la cuptor. Se servesc merele amestecate cu fri[ca. se spal` \n mai multe ape [i se separ` picioru[ele. f`ina. eventual pres`rat` cu scor]i[oar`. Caisele se spal` [i se taie \n jum`t`]i. se taie \n jum`t`]i [i se introduc \n cuptorul \ncins. Fri[ca se bate \mpreun` cu zah`rul [i se amestec` bine cu merele rase. Se omogenizeaz`. se umplu cu picioru[ele tocate. se mai las` cåteva minute \n cuptorul \nchis. diluate cu zeam` de l`måie. peste ea se a[terne compozi]ia. Se las` pån` \ncep s` se \nmoaie. Dup` ce se opre[te focul. la foc moderat.

se trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. Se adaug` orezul [i leu[teanul tocat [i se mai las` s` fiarb` \mpreun` Morcovii. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oala cu urzici cånd acestea sunt fierte deja. ceapa verde. tocate fin. Varza se cur`]`. sare Se spal` urzicile \n mai multe ape. suficient cåt s` se \nmoaie. amestecånd ou`le b`tute spum` cu gri[ul. la råndul ei. sare Sup` de legume cu g`lu[te 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 100 g ]elin` 200 g varz` 100 g maz`re verde 60 g unt. 2 ou` 100 g unt o leg`tur` de m`rar. dup` care se stoarce bine. orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel. p`stårnacul. se fierbe bor[ul pån` d` \n clocot. se presar` \n farfurii p`trunjel tocat. vreo 10 minute. iar cånd se serve[te. 2 ou` 2 linguri de gri[ o leg`tur` de p`trunjel. Ro[iile se op`resc. dup` care se strecoar`. apoi se stoarce [i se d`. p`stårnacul. se spal` [i se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit`. amestecåndu-se cu zeama de oase [i punåndu-se iar pe foc. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. se umplu cartofii [i se servesc. se scoate cu spumiera. Se pun toate la fiert. cu måna ud`. se taie \n feliu]e de forma celor de portocal` [i se pun [i ei la fiert \mpreun` cu zarzavaturile. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. \ntr-un alt vas cu ap` clocotit` [i sare. 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin`. Dup` ce au fiert legumele. Se serve[te cald`. potrivind de sare [i pres`rånd restul de p`trunjel tocat. Se modeleaz`. dup` care se amestec` bine cu fic`]eii. timp de aproximativ o jum`tate de or`. Cånd s-a fiert suficient. l`såndu-se s` fiarb` \nc` 10 minute. se op`re[te \n aceea[i ap`. se presar` cu sare grunjoas`. Påinea se taie \n felii potrivite ca m`rime. se spal`. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. Cartofii. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]` [i se taie \n sferturi. g`lu[te mici din aceast` compozi]ie. se toac` julien. iar compozi]ia ob]inut` se strecoar` \n oala cu sup`. sare Sup` de ro[ii cu zdren]e 1 kg oase de vi]el cu m`duv` 200 g cartofi 500 g ro[ii. apoi se toac`. se prepar` g`lu[tele. se las` a[a vreo jum`tate de or`. Cod rasol cu legume 800 g cod. pres`rat deasupra. Se adaug` Morcovii. cu p`trunjel tocat m`runt. se pun s` fiarb` urzicile. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. uleiul. se spal`. sare Oasele se pun la fiert \n ap` rece. Se serve[te fierbinte. Ciorb` de urzici 400 g urzici o leg`tur` de ceap` verde 400 ml bor[ 2 linguri de orez 50 ml ulei 800 ml sup` de legume o leg`tur` de leu[tean. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se pun s` fiarb` morcovii. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. punåndu-se s` fiarb` timp de cåteva minute \n ap` clocotit` cu sare. se adaug` maz`rea cur`]at` [i sp`lat`. Cånd s-au \nmuiat. Pån` se fierb legumele. se pune [i o linguri]` de zah`r. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. La sfår[it. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. ad`ugåndu-se la fiert dup` ce se ia spuma. franzela. 4 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. prin ma[ina de tocat. cu untul [i cu cåteva frunze de p`trunjel. ca aperitiv. se scot [i se strecoar` zeama. Se scot. se las` la \nmuiat \n lapte rece. eventual cu garnitur` de piure de legume.iaurt [i 2 linguri de sup` de legume. cånd sunt gata. Sup` cu fidea G`lu[te de ficat 200 g fic`]ei de pui 150 g franzel` 100 ml lapte. \n sup`. Se omogenizeaz`. Oasele se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. iar \n zeama r`mas` se pune la fiert pe[tele. sare 1 kg oase de vit` 100 g fidea 2 morcovi 2 ardei gra[i 2 ro[ii 2 leg`turi de p`trunjel. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu un vårf de cu]it de sare. dup` care se op`resc \n ap` clocotit`. Separat. cu cåte o 253 . m`rarul tocat foarte m`runt [i pu]in` sare. se spal` [i se taie pe lungime. se adaug` fideaua [i se s`reaz` cu modera]ie. Cartofii se cur`]`. Se servesc calde. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. Separat. apoi se pun s` fiarb`. supa de legume [i un praf de sare. Se las` cam un sfert de or`. se scot cu spumiera. Orezul se fierbe \n pu]in` ap`. Ceapa verde se cur`]`. dup` care se scoate [i se aranjeaz` pe un platou. \ntr-o oal` cu ap` \n clocot. 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un ou. 40 g unt o l`måie. Morcovii [i ardeii se cur`]`. sare Se fierb fic`]eii [i se dau prin ma[ina de tocat. \n få[ii sub]iri. se fierbe fideaua. se scurg [i se toac` m`runt. \ntr-o oal` cu un litru de ap`. ro[iile [i ardeii \n supa de oase ob]inut` [i. Se freac` untul pån` se alifiaz`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare.

se scoate. se \nfierbånt`. Din cånd \n cånd. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte. Se las` pån` se rumene[te pu]in. apoi se pune la fiert \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se taie \n sferturi. Merele se cur`]` [i se taie \n felii. apoi se presar` peste fasole.buc`]ic` de unt. se mai las` cåteva clocote. Se pune sare dup` gust [i se omogenizeaz`. Se rumene[te carnea pe toate p`r]ile. |ntre timp. la foc moderat. amestecånd permanent cu lingura de Pieptul de pui se cur`]` de piele. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. iar zeama se stre- 254 . dup` care se scot. peste care se presar` p`trunjel tocat. se cur`]` de cozi [i se toac` mai mare. o feliu]` de l`måie [i verdea]` tocat` deasupra. Ceapa se cur`]`. \mpreun` cu buc`]elele de carne. \n care s-a dizolvat \n prealabil zah`rul. Måncare de pere 600 g pere 2 linguri de zah`r o lingur` de f`in` 50 g unt 100 ml lapte Piept de pui cu mere 600 g piept de pui f`r` os 600 g mere 30 ml ulei 20 g unt o linguri]` de zah`r o linguri]` de f`in` 2 leg`turi de p`trunjel. apoi se adaug` o lingur` de unt [i småntåna. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. se cur`]` de coaj` [i de cotor. se adaug` busuiocul tocat fin [i se potrive[te gustul cu sare. apoi se pune f`ina. se scurge [i se taie \n buc`]i. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare. Dup` aceea. cu telemea m`run]it` [i m`rar tocat m`runt. cu tot cu zeama pe care au l`sat-o. se toac` m`runt. pån` se rumene[te. Cele mai bune sunt perele pergamute. Se serve[te \n boluri. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se presar` pu]in` sare. se spal` [i se taie \n buc`]ele. Cånd \ncep s` se rumeneasc`. Cånd s-au fiert suficient \ncåt s` se sf`råme u[or. Se aleg pere cåt mai coapte [i zemoase. aproximativ o jum`tate de or`. apoi se ia de pe foc. ad`ugåndu-se peste carne atunci cånd aceasta este fiart` pe trei sferturi. apoi se trec prin sit` [i se amestec` bine cu o lingur` de unt [i o jum`tate de can` de lapte cald. se cur`]` de coaj`. pentru a nu da un gust acru cremei. ad`ugånd sare cåt` trebuie. se spal`. cam un sfert de or`. Crem` de ro[ii 1 kg ro[ii 100 g unt 200 g telemea de vac` des`rat` o leg`tur` de m`rar 4 crengu]e de busuioc. apoi se d` la cuptor. pres`rat deasupra. se taie \n buc`]i. se fierb cojile de m`r. Se adaug` f`ina. sare Fasolea verde se cur`]`. pres`rånduse \n crati]a cu carne. \ntr-o tav` uns` cu ulei. Se omogenizeaz`. se presar` p`trunjelul. se spal`. Restul de lapte se pune la fiert [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. codi]e [i cotoare. se spal`. Friptur` de pui cu piure de cartofi 600 g carne de pui 600 g cartofi 100 ml lapte 20 g unt 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. lemn. la foc potrivit. tocat m`runt. Se toarn` sosul ob]inut peste pere [i se mai fierb \mpreun`. pån` sunt fierte cam pe trei sferturi. se tope[te untul. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. dup` care se stinge cu lapte rece. Se prepar` sosul. Buc`]ile de carne se servesc cu piureul al`turi. |ntr-o crati]`. orna]i cu firi[oare de m`rar. M`rarul [i p`trunjelul se spal`. apoi se toarn` ro[iile pasate. se \nfierbånt` untul. la foc moale. apoi se stinge cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e. Se las`. sare Måncare de pui cu verdea]` 800 g carne de pui o ceap` 60 ml ulei o linguri]` de f`in` 6 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. se taie \n felii [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere [i pu]in` sare. se rupe \n buc`]ele lungi de 2–3 centimetri. se scot. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. ca s` nu se ard`. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se toac` m`runt. Se amestec` \n el f`ina. bine coapte. se strope[te cu zeama din tav`. Se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd fasolea este fiart` suficient. se zdrobesc cu furculi]a. astfel: \ntr-o tigaie. \n jurul lor fiind a[eza]i cartofii. Se acoper` crati]a [i se las` s` fiarb` \n`bu[it cam trei sferturi de or`. Se cur`]` cartofii. Se acoper` complet crati]a cu un capac [i se fierbe \n`bu[it. [i se mai las` pån` d` \n clocot. sare Se aleg ro[ii de gr`din`. M`rarul se spal`. sare Måncare de fasole verde cu sos de småntån` 600 g fasole verde 20 g unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se scurge [i se amestec` \n sosul de småntån`. un sfert de can` de ap` [i un vårf de cu]it de sare. O lingur` de f`in` se dizolv` \n pu]in lapte rece. f`r` stric`ciuni. Se serve[te cald`. se toac` m`runt [i se pune \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. s` se c`leasc`.

amestecånd permanent. la foc potrivit. iar apa r`måne doar cåt s` le 255 . s` se scurg` zeama. Se scot såmburii.coar`. dåndu-se la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. se caramelizeaz` [i se stinge cu zeam` de la cojile de m`r. Maionez` dietetic` 2 ou` o lingur` de ulei o linguri]` de f`in` 200 ml lapte o l`måie. se pun s` fiarb` mai \ntåi cartofii. Se pune carnea la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. Soté de legume 2 cartofi 200 g fasole verde 200 g maz`re 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. care \n prealabil au fost b`tute spum`. se las` s` se r`ceasc`. se spal` [i se taie julien. se spal` [i se taie \n cubule]e. se taie \n jum`t`]i [i li se scoate miezul. se mai las` vreo cåteva clocote. se spal` [i se rupe \n buc`]ele lungi de 3-4 centimetri. iar atunci cånd apa \ncepe s` clocoteasc`. apoi se \ntorc cu scobitura \n jos. Se unge o tav` cu pu]in unt. Cånd \ncepe s` clocoteasc`. se fierbe 5 minute [i se toarn` peste pui. unul cåte unul. legume crude sau fierte. Peste acestea. Se cresteaz` pulpa de vi]el din loc \n loc. preparate din ou`. Se ia de pe foc [i. sare Chis`li]` de corcodu[e 800 g corcodu[e 200 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Cartofii se cur`]`. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se stinge cu sosul de zah`r. \mpreun` cu buc`]ile de legume r`mase. ad`ugånd [i pu]in` sare. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. se omogenizeaz`. Zarzavaturile se cur`]`. Se spal` bine \n mai multe ape. cu f`ina [i cu un pahar de ap` c`ldu]`. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat [i pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. Se serve[te cu p`trunjel tocat. se presar` zah`rul deasupra. dup` care se toarn` uleiul. s` nu se prind`. introducånd \n crest`turile respective få[iile de legume. Se presar` p`trunjel tocat [i se d` la cuptor un sfert de or`. care pot fi galbene sau ro[ii. Cånd s-a fiert carnea. se a[az` \n ea ro[iile. Se cur`]` merele de coaj` [i de semin]e. dup` care se potrive[te de sare. g`lbenu[urile. se pun s` fiarb` corcodu[ele cu zah`rul. se presar` un pic de sare. Se fierbe laptele. Se pune o oal` cu ap` rece pe foc. stingåndu-se cu lapte c`ldu]. sare Sufleu de ro[ii cu brånz` dulce 500 g ro[ii 100 g brånz` dulce 100 ml lapte 4 ou` 2 linguri]e de f`in` 30 g unt. Se stoarce zeama de la l`måie [i se amestec` [i ea \n maioneza ob]inut`. cur`]åndu-se de codi]e [i de orice impurit`]i. Budinc` de gri[ cu mere 400 g mere o lingur` de gri[ 400 ml lapte 100 g zah`r tos 40 g unt 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat sare Pulp` de vi]el \mp`nat` cu legume 600 g pulp` de vi]el 2 cartofi 3 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel. |n momentul \n care gri[ul absoarbe aproape tot laptele. Se \ntind dou` linguri de unt pe fundul unui vas. dup` care se scoate. sare Se spal` ro[iile. iar la sfår[it se adaug` albu[urile. \n combina]ie cu Se aleg corcodu[ele. dup` care se taie \n feliu]e. l`såndu-se \ntreag`. apoi se aranjeaz` feliile de m`r. apoi se bate bine cu ou`le. se umplu ro[iile cu pasta ob]inut`. maz`rea [i zarzavaturile. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. Se pune compozi]ia peste mere [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. scoici sau \n componen]a a diverse sosuri reci. Se amestec` laptele. se pune brånza. se spal` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi. se scot cu spumiera [i se las` pån` se scurg de toat` zeama. se rumene[te pu]in f`ina. carne slab` fiart`. Se las` pån` cånd corcodu[ele sunt suficient de fierte ca s` se sf`råme cu u[urin]`. se scoate [i se a[az` pe un platou. apoi se adaug` un albu[. apoi se adaug` fasolea. Se serve[te rece. pe[te rasol. amestecånd cu lingura de lemn. \nc`lzit pu]in. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. se amestec`. se cur`]` de cotoare. apoi se toarn`. pic`tur` cu pic`tur`. Se spal` bine [i se las` la scurs. fript` sau pr`jit`. Se c`le[te pu]in f`ina \n unt. amestecånd \n el zah`rul vanilat [i un praf de sare. Se las` pu]in s` se r`ceasc`. se spumeaz`. Zah`rul se pune pe foc \ntr-o tigaie uscat`. Cånd sunt fierte suficient. \nconjurat` de legumele fierte. raci. se ia de pe foc. se toarn` gri[ul. dar important este s` fie bine coapte [i s`n`toase. l`såndu-se un sfert de or`. cu o lingur`. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i tendoane. Fasolea verde se cur`]`. Cartofii.

\n ap` numai cåt s` le acopere. cu esen]a de rom [i cu coaja ras` de portocal`. coaja se d` pe r`z`toare. se rade coaja de la l`måie [i se stoarce de zeam`. se adaug` orezul. iar cånd clocote[te. aproximativ o jum`tate de or`. se scobe[te miezul.acopere. Se unge o tav` cu unt. cu sucul de portocal` [i de l`måie. ambele ad`ugåndu-se peste gri[. pu]in cåte pu]in. se a[az` cåte o buc`]ic` de miez de nuc`. se amestec`. dup` gust. pån` se omogenizeaz` [i \ncepe s` capete consisten]a unei spume. Sufleu de vi[ine 1 kg vi[ine 200 g zah`r tos 4 ou` 20 g unt 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Spum` de gri[ cu dulcea]` Mere umplute cu dulcea]` 8 mere de m`rime potrivit` 100 g dulcea]` de gutui scor]i[oar` un plicule] de zah`r vanilat 100 g gri[ 100 g zah`r o l`måie 2 linguri de dulcea]` Se cur`]` merele de coaj` [i li se scoate miezul. Cine dore[te. dup` care se ia de pe foc. l`sate s` fiarb` la foc potrivit. la foc moderat. amestecånd energic. fierbåndu-se iar`[i. iar pulpa se stoarce de zeam`. la foc moderat. pån` scade zeama la jum`tate. se scobesc de såmburi [i se fierb timp de 10 minute. se adaug`. Cånd s-au omogenizat. or`. se aranjeaz` fursecurile pe ea [i se introduce la cuptor. Se las` s` fiarb` pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. |n momentul \n care acesta \ncepe s` se umfle. Se las` 2–3 minute. unde se las` cel pu]in o or` \nainte de a fi servit`. Pe fiecare dintre acestea. b`tute spum`. se toarn` o can` de ap` c`ldu]`. cel mult o jum`tate de Se prepar` un sirop din zah`r [i o can` de ap`. Se amestec`. Dup` cåteva minute. se adaug` restul de zah`r tos. Se pune cåte o linguri]` cu vårf de dulcea]` \n fiecare m`r. Se aleg mere mari [i s`n`toase. avånd grij` s` nu se r`stoarne [i s` curg` umplutura. pres`rånd. dup` care se omogenizeaz` cu vi[inele [i zah`rul. unde se las`. f`ina. Se introduce tava la cuptor. punåndu-se la foc mic pån` se \ngroa[`. pu]in` scor]i[oar` sau un praf de zah`r vanilat. se acoper` cu dulcea]` [i se introduce Se cur`]` vi[inele de cozi. se spal`. Albu[urile se bat spum`. Mere umplute cu orez Fursecuri dietetice 300 g f`in` 150 g margarin` 150 g zah`r tos o portocal` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat 100 g miez de nuc` o sticlu]` de esen]` de rom 1 kg mere 200 g orez 100 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat coaja de la o portocal` esen]` de rom Sufleu de portocale 2 portocale mari [i coapte 200 ml lapte. apoi se toarn` \ntr-un ibric. Portocalele se decojesc. timp de aproximativ un sfert de or`. pån` nu se \nt`re[te. se \ncorporeaz` untul [i g`lbenu[urile. 256 . Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. \ndep`rtånd cotorul. iar la sfår[it sucul de portocale. zah`rul vanilat [i coaja ras` de portocal`. dup` care se dau prin sit`. laptele cu o linguri]` [i jum`tate de f`in`. Se unge o tav` cu pu]in` margarin`. Se serve[te pudrat cu zah`r. Se scot din tav` [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a fi servite. se pune laptele la fiert \n alt` oal`. poate picura [i esen]` de rom. se toarn` albu[urile. 30 g unt 4 ou`. Imediat. l`sånd pere]ii cam de un centimetru grosime. iar cine dore[te s` ob]in` o arom` mai puternic`. Se serve[te rece. \mpreun` cu l`måia. Compozi]ia se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se rumene[te la cuptor. Cånd ajunge \n punctul de fierbere. se adaug` gri[ul. la foc moderat. la frigider. amestecånd continuu cu o lingur` de lemn. se toarn` 3 linguri de zah`r tos. se adaug` vreo dou` linguri de zah`r [i se continu` fierberea. apoi se stoarce. Se amestec` bine margarina cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. apoi se aranjeaz` merele. Se umplu merele cu aceast` compozi]ie [i se las` la rece. zah`rul vanilat [i coaja de portocal` ras`. care se turtesc cu palma. Se stinge focul. pån` cånd merele se \nmoaie pu]in. Se amestec` bine. l`såndu-se. \ntr-un castron. Se spal`. Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n bilu]e de m`rimea unei nuci. Se amestec` bine [i. |ntre timp. unul cåte unul. poate amesteca pu]in zah`r vanilat. ales [i sp`lat \n prealabil. |ntr-o tav`. dup` ce se r`ce[te. se toarn` \n boluri. pu]in cåte pu]in. pån` cånd merele \ncep s` se \nmoaie. se toarn` peste ele dou` dintre g`lbenu[uri. apoi se pun la fiert. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. la foc moderat. semn c` e aproape fiert. 3 linguri de zah`r tos o lingur` de f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se rade portocala de coaj`. la foc potrivit.

se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie mai larg`. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` [i p`trunjel tocat. albitura. sare Omlet` cu ro[ii [i ardei 6 ou` 4 ro[ii 2 ardei gra[i 100 g brånz` de vaci 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. \n ap` clocotit`. |ntr-un castron \nc`p`tor. se modeleaz` un baton lunguie]. se bat ou`le spum`. se las` pån` fierb. apoi se cur`]` de pieli]e. ca aperitiv. apoi se toac` m`runt. Se omogenizeaz`. ca aperitiv. Se prepar` un sos. s` se coac`. ardeii. apoi se scot. se \n`bu[` 10 minute. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert. apoi se omogenizeaz`. Dup` ce se r`cesc. se completeaz` cu pu]in` sup` de zarzavat [i se las` cåteva clocote. apoi prin ou b`tut [i. |ntre timp. Se fierbe carnea \n ap` rece cu pu]in` sare. Crochete de cartofi cu brånz` de vaci 400 g cartofi 60 g brånz` de vaci 2 ou` 3 linguri de f`in` 2 linguri]e de pesmet 100 g småntån` 30 g unt. se presar` un praf de sare [i se las` \nc` un sfert de or` pe foc. sare Morcovii. ad`ugåndu-se \n ciorb` la sfår[it. se cur`]` [i se taie \n cubule]e mici. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. Cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. ceapa [i ardeiul gras. sare clocote[te o dat`. morcovii. apoi se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. verdea]a tocat` [i pu]in` sare. tocat` m`runt. Se servesc calde. t`iate \n patru. se spal`. t`iat` \n felii. sare Se fierb cartofii \n coaj`. se cur`]` [i se toac` foarte m`runt. Ciupercile se cur`]`. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. brånza. 200 g fasole verde 2 morcovi. se toarn` \ntr-o crati]`. se spal` [i se toac` m`runt. \n care se c`le[te pu]in m`cri[ul. \n cele din urm`. se taie. f`ina. un mic capac. Piureul ob]inut se amestec` bine cu un g`lbenu[. apoi se adaug` f`ina. \mpreun` cu ro[iile. Acest sos se amestec` bine cu miezul pisat de cartofi [i cu [unca. se stropesc cu unt topit [i se introduc la cuptor pentru cinci minute. cu cåte o lingur` de småntån` al`turi. dup` care se strecoar`. M`rarul [i p`trunjelul se spal` bine. Crem` de ciuperci 600 g ciuperci 2 morcovi un p`stårnac o ]elin` mic` un ou 2 linguri de unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine alb`. sare Se cur`]` cartofii. se cur`]` [i se trec prin sit`. apoi se adaug` ro[iile. \nc` un sfert de or`. se las` pån` clocote[te. l`såndu-se s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. se presar` cu urd`. Se omogenizeaz` [i se mai las` s` fiarb`. o linguri]` de f`in` 80 ml lapte. \ntr-un vas. dup` care se \ntoarce pe partea cealalt`. pe plit`. se spumeaz` [i se mic[oreaz` focul. Se dizolv` f`ina \n lapte. amestecånd permanent cu lingura de lemn. apoi se adaug` jum`tate din ciuperci. apoi se toarn` compozi]ia [i se las` s` se rumeneasc`. Cånd sau \nmuiat. apoi se pun la cuptor. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. dizolvånd f`ina \n lapte [i amestecånd-o cu untul. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. Din aceast` compozi]ie. se spal`. punåndu-se s` se pr`jeasc` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat. Se servesc calzi. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se adaug` legumele \n`bu[ite. se stinge cu ap` c`ldu]`. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. care se taie \n buc`]ele lungi de aproximativ 5 centimetri. Supa trebuie s` scad` suficient pentru a avea o con- 257 . se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. Se adaug` restul de sup` [i de ciuperci. dup` gust. Se las` pån` mai M`cri[ul se spal`. se topesc 50 g margarin`. Se umplu cartofii cu compozi]ia ob]inut`. cu verdea]` tocat`. iar zeama se strecoar`. Se serve[te cald`. 2 ardei gra[i 400 ml bor[. prin pesmet. se scot. brånza de vaci [i un praf de sare. Sup` de m`cri[ 400 g m`cri[ 100 g margarin` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` degresat` sau iaurt 100 g påine alb`. se aranjeaz` \ntr-o crati]`. Cånd f`ina \ncepe s` se rumeneasc`. Ardeii se spal`. \n partea superioar`.Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale Cartofi umplu]i cu [unc` presat` 8 cartofi de m`rime medie 160 g [unc` presat` 40 g unt. 80 g urd` o leg`tur` de p`trunjel. se fierbe bor[ul. sare Ciorb` ]`r`neasc` de pui 500 g carne de pui 5 ro[ii. Acestea se t`v`lesc prin f`in`. o r`d`cin` de albitur` o ceap` mic`. ca aperitiv. pe unde se scoate miezul cu ajutorul unei linguri]e. Se serve[te fierbinte. la foc potrivit.

p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. Cartofii se spal` cu grij`. se por]ioneaz`. Ardeiul gras se cur`]` de semin]e. se spal` \n mai multe ape. cele dou` albu[uri. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n lapte rece. apoi se scurg [i se stropesc cu unt fierbinte. tea se \mp`turesc \n dou` triunghiuri suprapuse. cu småntån`.sisten]` groas`. |n momentul \n care s-au fiert destul. se toarn` compozi]ia [i se presar` cu p`trunjel tocat. o lingur` de zah`r tos [i o linguri]` ras` de sare. apoi se mai d` la cuptor. \n farfurii se poate pres`ra scor]i[oar` sau zah`r vanilat. la foc mic. se ia de pe foc. Se pune oala s` fiarb`. Se serve[te cald`. lipindu-le bine la margini. sare Col]una[i fier]i cu carne tocat` 400 g carne de vit` 3 ou`. se spal` [i se taie \n rondele. sare un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` 500 g cartofi 100 ml lapte 40 g unt 2 ou` o lingur` de f`in` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel. \mpreun` cu morcovii. Se unge o tav` cu o lingur` de unt. apoi se dau pe r`z`toare. la foc potrivit. Se las`. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. la foc potrivit. se mai pune pu]in` sare. ca pentru piure. sare Filé de [al`u cu orez [i legume 600 g filé de [al`u 200 g orez. Se spumeaz` carnea. Morcovii. cu buc`]ele de unt deasupra. pr`jit` \n restul de margarin`. 258 . La sfår[it. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Budinc` de cartofi cu ca[caval Sup` de migdale cu lapte 2 l lapte 2 ou` 100 g migdale o lingur` de zah`r tos. apoi se amestec`. se presar` p`trunjelul tocat. \ntr-un castron. cu ca[cavalul [i cu g`lbenu[urile. apoi se cur`]` [i se paseaz`. 2 ardei gra[i 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. cu telul. apoi se paseaz`. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. se cur`]`. punåndu-se la copt \n bain-marie. Ardeii [i ro[iile se cur`]`. se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert zarzavaturile [i se fierbe \n`bu[it mai departe. se potrive[te gustul cu sare [i se mai las` 10 minute s` fiarb` \mpreun`. apoi se amestec` bine cu un g`lbenu[. Se fr`månt` aluatul. Orezul se alege. se scot. precum [i cu crutoane de påine. Cånd s-au \nmuiat. |ntre timp. cåt s` o acopere [i un vårf de cu]it de sare. Cånd s-a rumenit. se amestec` migdalele pisate. apoi se pune la fiert. Celelalte dou` ou` se omogenizeaz` cu f`ina. dup` care se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se serve[te fierbinte. Se pun col]una[ii la fiert \n ap` cu sare. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. Dup` preferin]e. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. Cånd se ia de pe foc. 200 g f`in` 40 g unt 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel. se bat spum`. sare Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt sau se trec prin ma[ina de tocat. Orezul se alege. se toarn` albu[urile b`tute [i se omogenizeaz`. 2 morcovi 60 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Atunci cånd laptele \ncepe s` clocoteasc`. se scot pe un platou. se spal`. sare Sup` de ro[ii cu orez 500 g ro[ii 100 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` orezul [i se las` pån` scade zeama. s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. tocat` m`runt. aranjåndu-se al`turi garnitura de orez cu ro[ii [i ardei [i pres`rånd deasupra p`trunjel fin tocat. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se adaug` ro[iile [i zarzavatul. se toarn` laptele rece. |ntr-o oal`. se taie \n cubule]e [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. Måncare verde 200 g carne de vit` 3 ro[ii. apoi se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate cu latura de aproximativ 10 centimetri. se spal` [i se taie \n få[iu]e. Cånd sunt suficient de fier]i ca s` se sf`råme u[or. Albu[urile se bat spum`. Se a[az` cåte o lingur` de compozi]ie pe fiecare p`trat. Se servesc calzi. f`r` s` se cure]e de coaj`. verdea]a tocat` m`runt [i pu]in` sare. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. pån` scade sosul. se spal`. dup` care se adaug` ro[iile [i ardeiul. cu cåte o lingur` de småntån` sau de iaurt amestecat` \n fiecare farfurie. sfår[it. [i se presar` verdea]a. dac` este nevoie. se las` pu]in s` se mai r`coreasc` [i se cur`]` de pieli]e [i semin]e. Pe[tele se spal`. Morcovii se cur`]`. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. 3 ro[ii 3 ardei gra[i. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. sare Ro[iile se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi aces- Carnea se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. La Se cur`]` carnea. se spal`. ad`ugånd o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. amestecånd \n permanen]`. \n final ad`ugåndu-se albu[ul b`tut.

Se umplu foile de vi]` cu toc`tura. cu 50 g unt. |n alt vas. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele.Rulad` din piept de pui cu fructe 600 g piept de pui 2 ardei gra[i 2 ro[ii 200 g fructe din compot (ananas. se strope[te cu zeam` de l`måie. se ruleaz` [i se fierb la foc potrivit aproximativ o or`. orezul. se spal` [i se trece prin ma[ina de tocat. de m`rime potrivit`. Se omogenizeaz`. se spal` [i se taie \n cuburi cu latura de aproximativ 5 centimetri. se spal` [i se taie \n patru felii. Se ung cl`titele cu pu]in gem de piersici [i se a[az` cåte o feliu]` de piersic`. se c`lesc \n unt feliu]ele de fructe. pr`jindu-se pe ambele p`r]i. se scot såmburii. dup` ce acestea vor fi scoase de la cuptor. Se ia o tav` \ntins`. apoi se toarn` småntåna peste ele [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. Se pune la fiert pentru vreo 5 minute \n ap` clocotit` \n care s-a dizolvat pu]in` sare. Pe fiecare bucat` de carne. apoi se toarn` sosul [i se s`reaz`. sare Pieptul de pui se cur`]` de pieli]` [i oase. se \ncinge restul de unt \ntr-o tigaie. Cånd s-a fiert. apoi se adaug` ardeiul. |ntre timp. Pesmetul se va turna peste buc`]ile de dovleac. se adaug` ardei [i fructe. amestecånd mereu. Se introduce tava la cuptor. se adaug` f`ina. dup` care se aranjeaz` buc`]elele de dovleac. 259 . se c`lesc buc`]ile de piept. Se cur`]` carnea. se adaug` pu]in zah`r. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se sub]iaz` cu zeama de la sparanghel [i se drege cu dou` g`lbenu[uri b`tute \n lapte. se las` pån` se rumene[te pu]in. se prepar` un sos alb. Separat. se adaug` pesmetul [i se las` pån` se rumene[te. Se mai adaug` \n acest aluat o lingur` de ulei. Ardeiul se cur`]`.) 50 g unt 2 linguri de småntån` degresat` 50 g ca[caval. Se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. piersici etc. Se spal` bine [i se op`resc \n ap` clocotit` \n care s-a turnat zeama stoars` de la o l`måie. se scoate. pere. se stoarce [i se m`run]e[te. \ntr-un vas uns cu unt. se ruleaz` [i se aranjeaz` \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Se servesc cu cåte o linguri]` de iaurt deasupra. la foc potrivit. se rumene[te pesmetul [i se t`v`le[te sparanghelul prin el. Separat. se \ncing 50 g de unt. Se scoate cu spumiera [i se scurge bine de ap`. astfel: \ntr-o tigaie. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. se unge bine cu unt. se ruleaz` [i se introduc la cuptor. ca s` nu se lipeasc` la pr`jit. legåndu-se cu a]`. Se servesc ornate cu feliu]e de ro[ii. Gutui coapte 8 gutui de m`rime mijlocie 200 g nuci 100 g zah`r pudr` 20 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se bat ou`le spum`. cimbru [i sare. Sparanghel cu sos alb 600 g sparanghel o lingur` de f`in` 100 g unt o l`måie o lingur` de zah`r 2 ou` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet. Dovleac copt cu parmezan 1 kg dovleac 100 g unt 100 g parmezan 2 linguri de pesmet sare Se aleg foi de vi]` tinere. unde se las` pån` se rumene[te dovleacul. apoi se scot [i se las` s` se r`ceasc`. se taie \n jum`t`]i. dup` gust. Se servesc pudrate cu zah`r. S`rm`lu]e dietetice \n foi de vi]` 400 g carne macr` de vit` 24 foi de vi]` o lingur` de orez 2 felii de påine 50 ml ulei 2 linguri de iaurt o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[e \nc` vreo zece minute. la foc potrivit. se scurge. cimbru Sparanghelul se cur`]`. cåte o linguri]` de småntån` [i ca[caval ras. Påinea se \nmoaie \n pu]in` ap`. pån` se omogenizeaz`. verdea]a tocat`. cu o pic`tur` de ulei. se dezleag` [i se taie \n buc`]ele de 3-4 centimetri lungime. |ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat. se spal` [i se grupeaz` \n buche]ele de mai multe fire. sare carnea cu miezul de påine. apoi se amestec` bine cu laptele [i f`ina. Se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn` \ntr-o tigaie \ncins`. se spal` [i se fierbe pe jum`tate \n ap` cu sare. Se amestec`. Cl`tite cu piersici la cuptor 1 l lapte 2 ou` 500 g f`in` 100 g zah`r pudr` 40 ml ulei 2 piersici mari [i coapte 100 g gem de piersici 200 g småntån` Dovleacul se cur`]`. Orezul se alege. Piersicile se spal` bine de puf. peste care se rade parmezanul [i se adaug` sare. \ntr-un castron. se presar` sare.

ornat` cu fructe din compot sau cu sos de ciocolat`. Brånza de vaci se freac` bine cu un ou. Se servesc calde. [i mai bine. se a[az` gutuile [i se dau la cuptor. Pentru a-i da o arom` mai deosebit`. Se toarn` sucul de citrice \n sirop. pasta ob]inut` amestecåndu-se cu zeama de l`måie. se amestec` bine. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte. s` se coac`. acoperindu-se cu cealalt` foaie. apoi se taie \n dou` buc`]i. Zmeura se d` prin sita deas`. apoi se [terg cu un [ervet uscat. amestecåndu-se apoi cu coaja ras` de l`måie. Se unge o tav` cu unt. se poate stropi cu cåteva pic`turi de esen]` de rom. pudrate cu zah`r. apoi se trec prin sit`. Se spal` bine. Pl`cint` cu mere [i brånz` de vaci 200 g margarin` 300 g f`in` 500 g mere 200 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos un ou o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare. foarte bine r`cit`. apoi se piseaz` m`runt sau se dau prin ma[ina de tocat. apoi se toarn` \ntr-o form` [i se introduce la congelator. se omogenizeaz` bine. amestecånd \n el zah`rul tos [i cel vanilat. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. se paseaz` cu Margarina se las` s` se \nmoaie pu]in. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. Portocalele se decojesc [i se storc de zeam`. care se \ntind \n foi dup` dimensiunile t`vii. apoi se scot cotoarele.Se aleg gutui s`n`toase. f`r` p`r]i stricate sau g`unoase. dou` linguri de zah`r tos [i zah`rul vanilat. Se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. Se scobesc \n partea superioar`. \n cuptorul bine \ncins. se amestec` bine pån` cånd acestea se dizolv` complet. turnat` pu]in cåte pu]in. unde exist` posibilitatea. pån` se \nmoaie. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. se las` un pic s` se r`coreasc` [i se cur`]`. la foc mic. se spal`. s` se \nchege. Se strecoar` printro bucat` de tifon. fierbånd zah`rul \n o jum`tate de litru de ap`. L`måia se stoarce. 260 . \n tava uscat`. dou` linguri de zah`r tos [i un praf de scor]i[oar`. un vårf de cu]it de sare [i cu f`ina. \ndep`rtåndu-se tot puful de la suprafa]`. pån` se rumene[te. Se amestec` miezul de nuc` tocat cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. Piureul ob]inut se serve[te \n cupe de \nghe]at`. apoi se adaug` coaja ras` de portocale [i se omogenizeaz`. iar sucul ob]inut se amestec`. iar coaja se d` pe r`z`toarea fin`. amestecåndu-se apoi cu 100 ml ap` c`ldu]`. cu cel de portocale. la foc mic. \ntr-un castron. s` se \nchege. Se pune laptele la fiert. |nghe]at` de zmeur` 400 g zmeur` 150 g zah`r tos 150 ml lapte o l`måie un plicule] de zah`r vanilat mixerul. apoi se las` la rece. Pe prima foaie. Dup` ce s-au fiert bine. dup` care se scot. l`såndu-le cam 10 minute la foc viu. apoi se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Se amestec` laptele cu pasta de zmeur`. |nghe]at` de portocale 2 portocale mari [i coapte o l`måie 100 g zah`r Se stoarce l`måia. Nucile se pun pe plit`. se \ntinde compozi]ia de mere. Se las` pån` \ncepe s` dea \n clocot. Se serve[te Piure de castane cu fri[c` 500 g castane 1 l lapte 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` proasp`t` 20 g ciocolat` de menaj esen]` de rom Castanele se cur`]`. apoi cea de brånz`. sau. Se d` la cuptor. cu cåte o lingur` de fri[c` proasp`t` [i cu ciocolat` ras` deasupra. apoi se toarn` \n cupe [i se introduce \n congelator. se zdrobesc cu furculi]a. scor]i[oar` Se prepar` un sirop legat.

Se modeleaz` chiftelu]ele. Cartofii se fierb \n coaj` circa trei sferturi de or`. sare Salat` de cartofi 800 g cartofi 150 g ceap` 75 ml ulei. praful de copt. sarea [i m`slinele. piper Sucul de ro[ii se pune \ntr-o crati]` \nc`p`toare la foc mic s` clocoteasc`. Arpagic cu m`sline 400 g arpagic 150 ml ulei. Salata se orneaz` cu gogo[ari t`ia]i \n diferite forme [i p`trunjel verde. m`rarul tocat ori frunzele de ment` m`run]ite. se pr`je[te \n ulei. |ntr-un vas se omogenizeaz` f`ina cu sarea. Arpagicul se cur`]`. piper Cartofii se fierb \n ap` cu sare. se las` o jum`tate de or` la macerat. 100 ml ulei 4 linguri de zah`r farin. 261 . ardeiul t`iat solzi[ori fini [i se orneaz` cu m`slinele c`rora li s-au scos \n prealabil såmburii [i au fost t`iate rondele. dup` ce \n prealabil au fost scurse. 50 g l`måie 100 g piure de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. |ntr-un castron ceva mai \nc`p`tor se omogenizeaz` ciupercile. dup` gust. Castrave]ii se spal`. Se servesc cu verdea]` pres`rat` deasupra [i un sote de fasole verde cu mujdei de usturoi. Se serve[te cu piure de cartofi [i frunze de p`trunjel verde. condimentele cu pu]in ulei. se fierb boabele de fasole. \n ap` cu sare. Ceapa [i usturoiul se cur`]` de coji. \ntr-o alt` oal`.Re]ete de Post Re]ete pentru Postul Cr`ciunului Chiftele din ciuperci 400 g ciuperci o ceap` potrivit` 6 c`]ei de usturoi 4 linguri de f`in` o linguri]` de praf de copt ulei. Se pot servi cu påine pr`jit` [i verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. ceapa t`iat` ron- Se cur`]` [i se toac` ceapa. frecåndu-se cu lingura de lemn sau cu mixerul pån` se \ncorporeaz` tot uleiul. se adaug` sare. ceapa fin tocat`. Dup` ce sunt gata. se pun felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se bag` la cuptor pentru 15-20 de minute. Din acest aluat se \ntinde o foaie pe suprafa]a c`reia se \ntinde margarina. o]et [i sare se face un sos care se toarn` peste salat`. m`rar p`trunjel. scurs [i r`cit. Din ulei. 50 ml o]et 150 g m`sline. Se adaug` o]etul. La sfår[it se adaug`. „Icre“ de post 4 ce[ti de gri[ 8 ce[ti de suc dulce de ro[ii 2–3 cepe o cea[c` de ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se scot pateurile pe un platou [i se presar` cu zah`r. se scurge [i se amestec` cu cartofii. Salat` dobrogean` de iarn` 5–6 cartofi 3 cepe 4 castrave]i mura]i 50 ml ulei. o lingur` de f`in` 200 g m`sline. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. 40 ml o]et 100 g m`sline p`trunjel verde. 2 cepe verzi un ardei iute 10 m`sline verzi umplute cu ardei o crengu]` de m`rar sau ment` verde Se pune orezul la fiert \n ap` cu pu]in` sare apoi. Se scurg mai \ntåi boabele de fasole [i se pun \ntro farfurie adånc`. se \mp`ture[te foaia [i se pune la rece timp de 30 de minute. amestecånd cu grij` pentru a se ob]ine o past` moale. se stinge cu bulionul amestecat cu f`in` [i 350 ml ap`. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. castrave]ii [i m`slinele des`rate. Apoi se taie felii. se pr`je[te \n ulei [i se pune \n sos. se amestec` [i se aranjeaz` pe un platou. Se potrive[te de sare [i piper. Apoi se taie ceapa solzi[ori. Se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul. ceapa. Se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz`. o parte din usturoi. cimbru sare. f`ina. care se pr`jesc \n ulei \ncins. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. M`slinele se fierb separat 45 de minute [i se adaug` la arpagic. Cartofii se amestec` cu ceapa. piper Pateuri cu cartofi 800 g cartofi 350 g f`in` 150 g margarin`. sare dele. se cur`]` [i se taie feliu]e. uleiul. Salat` de fasole cu orez 250 g boabe de fasole neagr` (din conserv`) o cea[c` de orez fiert. La sfår[it se taie \n dreptunghiuri de m`rime potrivit`. sare Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. dup` gust. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. Se adaug` \n ploaie gri[ul [i se amestec` cu grij` pån` cånd acesta se umfl`. Ceapa se cur`]`. se spal` [i se taie solzi[ori. Ciupercile se cur`]` de pieli]e. Se ia de pe foc [i se las` s` se r`coreasc`. sarea [i piperul. Dup` fierbere se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` de coaj`. verdea]a. se cur`]` de coaj` [i semin]e [i se taie cubule]e. apoi se \ntinde din nou [i se repet` opera]ia de cåteva ori. Se adaug` orezul fiert. fr`måntåndu-se bine. Se spal` cu ap` rece. o ceap` 2 linguri de bulion.

.

.

Se potrive[te cu sare. se adaug` peste morcov [i se las` la foc mic pån` scade. cimbru. o ]elin` 100 g maz`re o lingur` de f`in`. se c`le[te \n ulei. sp`lat \n mai multe ape [i [ters cu un [ervet ud. se las` cåteva ore \n ap` ca s` se des`reze. Dup` ce s-au a[ezat to]i castrave]ii se toarn` deasupra sucul de ro[ii \n care s-a ad`ugat piperul m`cinat. cu aceast` compozi]ie urmånd a se stinge ceapa pr`jit`. Se fierb la foc potrivit circa 40 de minute. 150 ml ulei 2 linguri de bulion 200 g m`sline o l`måie. Se a[az` sarmalele \ntr-o oal`. Apoi se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i se d` la cuptor 15 minute. bulionul r`mas [i crengu]a de cimbru. aurie. o cea[c` de ulei o cea[c` de suc de ro[ii piper m`cinat. o lingur` de bulion. Ceapa se cur`]`. spre gratinare. se fierbe cam 30 de minute [i apoi se d` vasul la cuptor. apoi se dau pentru un sfert de or` la cuptor. 100 ml ulei 100 g bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 foi de dafin. Se adaug` orezul ales. Pasta de tomate se dilueaz` cu pu]in` ap`. Se toac` ceapa. se spal` [i se toac` m`runt. se umplu foile de varz` acr` cu aceast` compozi]ie. se pudreaz` cu zah`r [i se decoreaz` cu fri[c` vegetal`. dup` aceast` opera]iune urmånd a fi c`lit` \n uleiul r`mas. Separat se preg`te[te umplutura. Pentru a prinde o crust` frumoas`. Se adaug` f`in`. cånd s-a r`cit. apoi se c`le[te \n ulei. apoi se c`le[te \n ulei. Cånd morcovul s-a \nmuiat. Prunele se spal`. 264 . nuca m`cinat`. se formeaz` s`rm`lu]e mici care se \mpacheteaz` cåte patru \ntr-o foaie de varz` mai mare. se adaug` 3–4 linguri de ap` clocotit`. Bulionul se dilueaz` cu ap` [i se toarn` peste cartofi. sare Ceapa. se a[az` deasupra felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se d` vasul la cuptor pentru circa 20 de minute. Se stinge cu vin [i se ia de pe foc. se spal` [i se toac` m`runt. Iahnie de cartofi 800 g cartofi 3 cepe. stingåndu-se din cånd \n cånd cu ap` fiart`. Jum`t`]ile de castrave]i se umplu cu o lingur` din umplutur` [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. Apoi se a[az` sarmalele \n oal`. se cur`]` de semin]e [i se pun la scurs. se d` la o parte de pe foc [i. piperul [i sarea [i se c`lesc un timp \mpreun`. Ceapa se cur`]` de coaj`. sare Ceapa se cur`]` de foi. Sarmale cu nuci \n cuiburi 800 g varz` murat` 100 ml ulei 200 g orez 300 g miez de nuc` 2 morcovi 50 ml suc de ro[ii 200 ml vin alb piper. Se desfac foile de varz`. Se potrive[te gustul cu zah`r [i sare. amestecånd u[or cu lingura de lemn. Se adaug` cartofii cur`]a]i [i t`ia]i \n patru. Separat. se adaug` ap` fierbinte [i se d` pilaful la cuptor pentru 30 de minute. se toarn` apa clocotit`. se taie felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu pu]in ulei. piper. sare Sarmale cu orez 2 ce[ti de orez 2–3 cepe 5–6 linguri de ulei 2–3 linguri de bulion un morcov o varz` acr` o crengu]` de cimbru sare. Cånd a sc`zut apa. Cånd este gata. sp`lat [i scurs [i se c`lesc \mpreun` cam 20 de minute la foc potrivit. se stinge cu 1/2 cea[c` de ap`. cimbrul [i foile de dafin [i se fierbe sub capac circa 30 de minute. \ncins \n prealabil. cur`]at` [i sp`lat`. se adaug` orezul [i se c`lesc \mpreun` 20 de minute. sare Se cur`]` morcovul [i se d` pe r`z`toare. se toarn` deasupra restul de sos de ro[ii amestecat cu restul de vin [i ap`. stingåndu-se din cånd \n cånd cu suc de ro[ii amestecat cu ap`. sare. sare Pilaf cu prune uscate 400 g prune uscate 200 g orez 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri]e de zah`r 4 linguri de zah`r pudr` un tub de fri[c` vegetal`.Castrave]i mura]i umplu]i 10 castrave]i mura]i de m`rime medie un morcov. Se serve[te cu verdea]` tocat` fin. se spal` [i se toac` m`runt. se adaug` maz`rea [i sarea. piper Se taie castrave]ii \n dou` jum`t`]i. }elin` cu m`sline la cuptor 400 g ]elin` 2 cepe. se scurg [i se pun peste orezul astfel preparat. Se c`lesc \n ulei morcovul [i ]elina date prin r`z`toarea mic`. precum [i morcovul ras. sarmalele trebuie unse din cånd \n cånd cu zeama lor. se c`le[te \n ulei. Se ]in la cuptor 40 de minute [i se servesc fierbin]i. Se scoate de la cuptor [i se a[az` pe un platou. se arde zah`rul [i se stinge cu o can` de ap`. Se adaug` morcovii ra[i. sare Måncare de morcovi 800 g morcovi o cea[c` de ulei o lingur` de zah`r 50 g margarin`. decoråndu-se cu m`slinele cur`]ate de såmburi [i tocate m`runt. se op`resc bine. Se cur`]` ]elina. Se adaug` sarea. se \n`bu[` \n uleiul fierbinte. se adaug` orezul care a fost ales.

la foc potrivit. Re]ete pentru Postul Pa[telui Pl`cint` de prim`var` 1/2 kg foi de pl`cint` 1 kg verde]uri asortate: p`p`die. Se unge o tav` cu pu]in ulei [i se fac turti]e mici. Se adaug` sare. sare Se amestec` mu[tarul cu uleiul. Se bate zah`rul cu uleiul [i se adaug` pe rånd nuca m`cinat`. scor]i[oara. uleiul [i coaja ras` de portocal`. ungåndu-le pe fiecare cu ulei. nuca [i miezul de påine. piperul. Cam \n 20 de minute este gata [i se poate scoate cu spumiera sau cu o palet` mai lat`. Compozi]ia se amestec` bine cu o lingur` de lemn sau cu mixerul. Se pune dup` gust sare [i piper [i se mai las` la foc mic 20 de minute.Varz` acr` cu orez 800 g varz` murat` 200 g orez o ceap` 200 ml ulei 80 g bulion. piperul. piper dup` gust [i usturoi pisat m`runt. dup` care se pune la fiert. Se amestec` \ntr-un castron Din f`in`. sare Sos de mu[tar cu usturoi 10 linguri]e de mu[tar 300 ml ulei 100 g usturoi o]et. sare. frunze de sfecl` de zah`r. se fr`månt` [i se storc cu måna ca s` se elimine surplusul de zeam`. Bor[ de lobod` 2 farfurii adånci de lobod` 2 leg`turi de ceap` verde 6-8 linguri de orez Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se spal` \n mai multe ape. Se \nmoaie miezul de påine \ntr-un vas cu mult` ap`. Macul se rå[ne[te [i se pune la fiert \n 1. Cånd sunt fierte pe jum`tate. Dup` ce foile s-au a[ezat. Separat se cur`]` [i se taie ceapa solzi[ori. [i se amestec` \mpreun` cu o lingur` de lemn pån` se \ncorporeaz`. Pe o tav` mare se a[az` foile. o]etul [i uleiul. La sfår[it se omogenizeaz` treptat f`ina. se taie \n por]ii [i se mai adaug` la fiecare cåte pu]in sirop. spanac. sare. turnånd [i pu]in` ap`. la mijloc se \ntinde umplutura. tocånduse m`runt. urzici. unse fiecare cu ulei. avånd grij` s` se sub]ieze cu o lingur` de o]et. pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. [tir crud 1 1/4 cea[c` ulei 8 fire de ceap` verde t`iat` m`runt 2 fire de praz t`iat m`runt 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 3 linguri de orez. Apoi se c`lesc ceapa [i prazul. aproape o or`. Se adaug` sarea. Uleiul trebuie turnat pu]in cåte pu]in. Bor[ul se fierbe separat [i se adaug` fierturii. piper sarea. circa 40 de minute. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. |n tava tapetat` cu ulei se pun jum`tate din foile de pl`cint`. Se d` la cuptor la foc potrivit. din care se \ntind foi de m`rimea unei farfurii. ap` [i pu]in` sare se prepar` o coc` tare. [tevie. care se dau la cuptor pentru 15 minute s` se rumeneasc`. Orezul se sf`råm` cu mixerul \n buc`]ele mici [i se \ncorporeaz` \n umplutur`. Se cur`]`. sucul de portocale. se dau cu sare. omogenizånd bine. piper Scordolea din miez de påine [i nuci 200 g miez de påine o cea[c` de nuci pisate 3–4 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de o]et o cea[c` de ulei. iar deasupra restul de foi. zah`rul [i zah`rul vanilat [i se las` s` fiarb` cam 30 de minute la foc mic. usturoiul ras. turnånd pe fiecare foaie cåte pu]in sirop de mac. se a[az` \n t`vi [i se coc la cuptor. uleiul. se desfac foile [i se taie fidelu]`. Se adaug` coaj` ras` de la o l`måie. apoi se stoarce bine. Se freac`. dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se a[az` apoi \ntr-o oal` cu ap` rece. Se adaug` varz` [i se las` la fiert pån` se \nmoaie. Se stinge cu bulionul de ro[ii amestecat cu pu]in` ap`.2 l ap`. Turte cu mac 400 g f`in` 300 g mac 250 g zah`r 30 g coaj` de l`måie un plic de zah`r vanilat. Se poate consuma [i rece. Se servesc calde. se spal` [i se taie nu prea m`runt verde]urile. m`rarul [i p`trunjelul. cånd se pune orezul cur`]at [i sp`lat \nainte. se adaug` orezul r`cit [i scurs de ap`. \n [uvoi sub]ire. Se unge apoi o tav` cu ulei [i se coace la cuptor. se amestec` bine [i se iau de pe foc. piper. f`r` a se rumeni. piper Chec cu nuci 8 ce[ti de f`in` 6 ce[ti de zah`r. 2 ce[ti de ulei 3 ce[ti de nuc` m`cinat` 5 ce[ti suc de portocale 2 linguri de scor]i[oar` o lingur` de coaj` de portocal` un plic de praf de copt o linguri]` de bicarbonat Se cur`]` varza. 265 . \n care s-au amestecat praful de copt [i bicarbonatul stins \n o]et. sare. una cåte una. Loboda [i ceapa se spal` de asemenea [i se cur`]`. se spal`. se adaug` verde]urile.

Se c`lesc \ntr-o crati]` cu ulei. se adaug` sarea. se ia vasul de pe foc. Urzicile. 266 . se spal`. se stinge cu o cea[c` din zeama \n care a fiert fasolea [i se las` s` dea cåteva clocote. Se pune \n sos maz`rea. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. Se pune vasul pe foc [i se las` s` fiarb`. Ceapa se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. sare {tevia. m`rar 400 g m`m`ligu]`. Se a[az` \ntr-o tav` [i se d` la cuptorul \ncins. pentru 20 de minute. Se adaug` bor[ul. Peste gulii se adaug` bulionul sub]iat cu ap` [i se pun pe foc. dup` care se trec prin sit` [i se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert. Cånd orezul s-a fiert. O dat` f`ina rumenit`. apoi ia de pe foc [i se strecoar`. apoi se bag` la cuptor [i se las` pån` scade. iar cånd se \nmoaie se adaug` orezul. Dup` ce s-a fiert. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Se serve[te fierbinte. ulei 2 linguri]e de zah`r. sarea. Separat se pune ulei \ntr-o crati]` [i se las` pe foc. usturoiul pisat [i sarea. sarea [i verdea]a [i se mai las` pu]in la foc mic. se storc [i se taie m`runt. se las` s` clocoteasc`. Se ia o tigaie [i se \ncinge uleiul. 10 minute. Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se \ncinge. se adaug` ceapa cur`]at`. dup` care se pune \ntr-o oal` cu ap` la fiert. Bor[ul se fierbe separat pån` d` \n clocot. se op`resc \n ap` clocotit` cu sare.5 l ap`. Se cur`]` fasolea. sare Fasole verde cu suc de ro[ii [i usturoi 800 g fasole verde 5 c`]ei de usturoi 5 ro[ii ulei. Separat. La sfår[it se adaug` zah`rul. Se cur`]` urzicile [i se spal` bine \n mai multe ape. Se adaug` f`ina [i se amestec` totul bine. Se las` pån` se \nmoaie. 1 l bor[. sare Sup` de urzici 500 g urzici 2 cepe mijlocii 75 g ulei un hrean o lingur` de f`in` 2 c`]ei de usturoi 1. f`in` [i ceapa cur`]at` [i t`iat` fidelu]`. se stinge cu zeam` de urzici [i se las` la fiert 10 minute. sare Måncare de gulii 8 gulii mijlocii o ceap` o lingur` de bulion o cea[c` de ap`. Cånd s-a \nmuiat se adaug` urzicile [i se las` s` fiarb` la foc potrivit. dup` care se r`cesc. Apoi se pune fasolea fiart`. ad`ugånd bulionul [i stingånd cu ap`. apoi pe[tele [i se fierb toate ingredientele \nc` 15 minute. se taie \n buc`]i [i se presar` cu sare. se toarn` bulionul [i bor[ul fiert. se adaug` urzicile [i orezul fierte separat. Zarzavatul [i legumele se pun \ntr-o oal` cu ap` fiart`. se scurge [i se pune \ntr-un castron. cu m`m`ligu]` cald`. se cur`]`. sare Bor[ de [tevie 6-8 leg`turi de [tevie 4 cartofi 4 leg`turi de ceap` verde o ceap` uscat` 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` 1 l bor[ 1–2 leg`turi de leu[tean. se amestec` f`ina cu uleiul pån` se face o past` care se adaug` \n supa clocotit`. cur`]at` [i sp`lat` \n mai multe ape. se spal` [i se taie m`runt. |n alt` oal`. Se amestec` bine. apoi se pun sarea [i usturoiul pisat. f`r` capac. apoi se strecoar`. Cånd uleiul s-a \ncins. apoi se las` s` fiarb` 15 minute la foc mic. \n care s-a pus o lingur` de f`in` [i s-a stins cu pu]in` ap`. iar ceapa se toac` m`runt.Bor[ de pe[te (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 2 cepe o lingur` de bulion 2 linguri de orez leu[tean. sare Se aleg gulii tinere. Zarzavatul se d` prin r`z`toare. ap`. Dup` un sfert de or`. |n final se adaug` usturoiul cur`]at [i pisat. tocat` [i pr`jit` \n ulei \ncins \n prealabil. se fierbe \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e [i ceapa verde. La sfår[it se pune leu[teanul tocat m`runt. se spal` [i se taie felii de 1 cm. Se adaug` m`rarul tocat [i se potrive[te cu zah`r [i sare. Se serve[te cald. iar \n uleiul \n care s-au pr`jit ele se pune ceapa t`iat` m`runt. Måncare de maz`re 800 g maz`re verde (din conserv`) 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de zah`r. ceapa se cur`]`. se pun sucul de ro[ii. se pun \n alt vas. Se mai fierbe \nc` 20 de minute. sare Se cur`]` pe[tele. se strecoar` zeama \n alt vas. fierbånd \n continuare 10 minute. care a fost fiart` separat. piper. punånd ceapa la pr`jit. se fierbe bor[ul. Cånd sunt gata pr`jite. apoi se adaug` guliile [i se las` pe foc pån` se rumenesc. Dup` ce au fiert bine. Måncare de urzici cu orez 800 g urzici 100 g orez 2 linguri de f`in` 75 ml ulei o ceap` mic` boia de ardei usturoi. piperul [i boiaua de ardei.

Frunzele tinere de [tevie se spal`. cu dosul unei linguri de lemn pe marginea oalei. Se cur`]` pe[tele. apoi se las` s` se r`coreasc`. Se serve[te rece. dup` care se pun la fiert timp de aproximativ 10 minute \n ap` cu sare. Se pun \ntr-o oal` [i. Peste aceste p`pu[ele. Se s`reaz`. Se adaug` f`ina. 267 . Salat` de p`p`die 1 kg p`p`die zeama de la o l`måie 2 linguri de ulei de m`sline. dup` care se scurge. \n ap` fiart`. |ntre timp. Urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]` 1 kg urzici tinere 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` o c`p`]ån` de usturoi m`m`ligu]`. Se serve[te cu m`m`ligu]`. sarea [i foarte pu]in din zeama \n care s-au fiert urzicile. vinul. Apoi se a[az` \n strachina de p`månt. se toarn` deasupra mujdeiul de usturoi [i se serve[te cu m`m`ligu]` tare. se scoate pe platou. se cur`]` usturoiul. Se adaug` ap` pån` cånd se acoper`. ob]inånd un mujdei. dup` gust. o]etul. Se pun pe gr`tarul \ncins (f`r` a se unge cu ulei) [i se frig pe toate p`r]ile. apoi se scurg bine. Dup` ce s-a fiert. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Apoi se ruleaz` [i se leag` cu pu]in` sfoar` sub]ire. uleiul. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 400 g m`m`ligu]` Saramur` de [tevie 1 kg de [tevie 2 ardei iu]i sare tor. sare Se taie partea alb` a prazului cur`]at [i t`iat \n buc`]i de 6 cm lungime [i se op`re[te cåteva minute \n ap` cu sare. se freac` bine pån` se ob]ine o past`. sare Se aleg urzicile. cum li se mai zice \n Oltenia. se adaug` pe[tele des`rat [i se fierbe la foc \ncet timp de aproximativ o jum`tate de or`. se m`run]esc [i se amestec` bine cu ulei [i zeam` de l`måie. piperul boabe [i ienibaharul. Se bag` crati]a la cup- Frunzele tinere de p`p`die se spal` bine \n mai multe ape. Usturoiul se cur`]`. ad`ugånd [i un ardei iute t`iat buc`]i. foile de dafin [i sarea. se spal` [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se strecoar`. sare Praz a la grec 800 g praz 100 ml ulei 100 ml vin alb o cea[c` de ap` 3 cepe piper. Se prepar` o saramur`. dizolvånd cåteva linguri de sare. Zarzavatul se cur`]`. o cea[c` de ap`. se adaug` uleiul. ceapa t`iat`. piperul. Cånd este complet fiert. 2 foi de dafin. Se fierb toate la foc mic pån` cånd sosul scade aproape complet.Pe[te s`rat cu mujdei (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te o c`p`]ån` de usturoi o]et. se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. se toarn` saramura. \n func]ie de cåt de concentrat` vrem s` fie. sare Stavrizi la cuptor (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g stavrizi un pahar de o]et 4 linguri de ulei 2 foi de dafin piper boabe ienibahar boabe ap`. amestecåndu-l cu ap` rece [i pu]in` sare. se dilueaz` cu pu]in` ap` rece [i se presar` un praf de sare. Urzicile se servesc cu mujdeiul de usturoi [i m`m`ligu]`. se trece prin pres`. Se adaug` la praz uleiul. se spal`. se \ndep`rteaz` capetele [i se pune \ntr-o crati]`. se d` prin pres` [i se prepar` un mujdei. se zbicesc [i se [terg bine cu un prosop curat. unde se las` pån` se rumene[te pe[tele.

[i se fr`månt` bine. sp`late [i date pe r`z`toare. se pun orezul [i verdea]a tocat` m`runt. La råndul lor. sare Cl`tite de post 400 g f`in` 300 ml ap` mineral` 100 ml ulei. se adaug` f`ina. |ntr-o oal` cu ap` cald` se pune la fiert zarzavatul. \n ap` clocotit` cu sare. Se s`reaz` dup` gust. se pun sarea. Separat se pune ulei la \ncins \ntr-o crati]` [i. iar apoi dovleceii cur`]a]i [i t`ia]i \n cuburi. La cl`titele de post. cartofii se cur`]`. apoi se pun la scurs. se adaug` orezul care se fierbe 15 minute. 80 g castrave]i acri 100 g morcovi. se toac` m`runt.Salat` de legume 100 g cartofi 80 g maz`re 100 g conopid`. 50 g zah`r. gem de portocale Se pune drojdia \ntr-un castron. \mpreun` cu uleiul. se fac mai groase. precum [i conopida. se scot. Cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa t`iat`. se adaug` maz`rea. se spal` [i se taie \n cubule]e. 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 4 linguri de orez. Se coc \ntr-o tigaie. 20 g drojdie de bere 200 g f`in`. dup` ce au fost t`ia]i \n felii rotunde. 100 g fasole verde 100 g ]elin`. Ca aperitiv. cur`]at` [i desf`cut` \n buche]ele. coniacul. se op`resc cu bor[ [i se las` la scurs. piper Sup` de maz`re cu cartofi noi 3 cartofi noi 200 g maz`re un morcov. cur`]ate. f`ina. dup` care se adaug` legumele [i uleiul [i se las` Se spal` bamele. sare 18. Ca desert. Re]ete pentru Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel Chiftele de dovlecei 4 dovlecei 2 linguri de f`in` ulei. Se adaug` Se tope[te zah`rul \n pu]in` ap`. 2 cepe o ro[ie. lipsa oului face ca foaia s` se rup` u[or. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. sarea. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se pun la c`lit \n ulei \ncins cam 3 minute. Covrigei cu coniac o cea[c` de ulei o cea[c` de zah`r zeama de la o l`måie 1/2 cea[c` de coniac o lingur` de bicarbonat 2 plicule]e de zah`r vanilat f`in` cåt cuprinde. Se modeleaz` covrigeii. Cånd sunt aproape fier]i. se scurg [i se amestec` \ntrun castron. fasolea verde cur`]at` [i rupt` \n buc`]i. sare. Se 268 . se spal`. Bame cu ro[ii 400 g bame 800 g ro[ii. se ia din compozi]ia din castron [i se fac chiftele. f`r` s` se lipeasc`. 100 g p`stårnac piper. sare Zarzavaturile se cur`]`. Se ruleaz` formånd cornule]e. p`trunjel sare. ad`ugånd castrave]ii mura]i. Dup` fiecare cl`tit` se unge fundul tig`ii cu ulei. iar \n mijlocul fiec`rui p`trat se pune o linguri]` de gem. Apoi se \ntind foi sub]iri care se taie p`trate. f`ina. mirodeniile [i se amestec`. piperul. \n care s-au ad`ugat dou` linguri de ulei. vanilia. Se amestec` toate ingredientele [i se bat bine pån` se ob]ine o past` de consisten]a unei småntåni sub]iri. Cornule]e cu aluat dospit un pahar de ulei 1/2 pahar bor[. Se cl`tesc cu ap` rece [i se las` la scurs din nou. se pun \ntr-un castron. Apoi se adaug` ro[iile t`iate m`runt [i f`r` coaj`. se presar` cu mac [i se coc la foc potrivit. sare [i piper dup` gust. cu lingura. punåndu-se la fiert separat. Cånd zarzavatul este aproape fiert. se pun pe o tav` uns` cu ulei [i se las` la cuptor 30 de minute. ro[iile f`r` coji [i semin]e. la fiert pån` se \nmoaie. spanac etc. sare Ciorb` de dovlecei 800 g dovlecei 2 r`d`cini de p`trunjel un morcov 3 linguri de orez 40 ml ulei sare. se adaug` uleiul. 3 cepe o cea[c` de ulei 5 c`]ei de usturoi zeama de la o l`måie m`rar. se pot umple cu magiun sau dulcea]`. se pot umple cu varz`. Se toac`. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n uleiul \ncins. dup` care se las` la crescut o or`. se fr`månt` aluatul 20 de minute. p`trunjelul verde [i se amestec` bine. verdea]` Se cur`]` cartofii [i se taie cubule]e. zeama de l`måie \n care s-a dizolvat bicarbonatul. bor[ul. piper p`trunjel verde Se fierb dovleceii. morcovul [i ceapa se toac` m`runt. toca]i m`runt [i cur`]a]i de semin]e. coaj` de l`måie vanilie. r`d`cina de p`trunjel [i morcovul. Dup` ce s-au fiert toate. Sosul se stinge cu o cea[c` de ap` clocotit` [i se adaug` bamele. urzici. Se scot din crati]`. De aceea.

sare Toc`ni]` m`n`stireasc` de ciuperci 800 g ciuperci proaspete 4 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 2 leg`turi de p`trunjel 200 ml ulei 75 ml vin. m`rar. orezul. Se fierbe aproximativ 20 de minute la foc mic. piper. Conopid` cu sos tomat 400 g conopid` 4 ro[ii 120 g f`in` 30 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel verdea]`. Se pune uleiul la \ncins \ntr-o crati]` [i se c`le[te pu]in fasolea. Iahnie de dovlecei 3 dovlecei 4 ro[ii o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de f`in` piper. Separat se c`le[te ceapa. Se pun dovleceii \n sos. pu]in p`trunjel tocat [i zeama de l`måie. Se cur`]` fasolea. timp de 20 de minute. se stinge cu ro[iile [i se las` s` fiarb` cåteva minute. se toac` ceapa [i se c`le[te \n ulei. sarea [i piperul. ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e [i vinul [i se las` s` mai dea un clocot. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se las` s` fiarb` cam 20 de minute. Se serve[te rece sau cald cu l`måie. }elina se pr`je[te \n pu]in ulei. Ro[iile se taie buc`]i. Salat` de ghebe cu usturoi 800 g ghebe 100 ml ulei usturoi. Se stinge cu pu]in` ap`. dup` ce a \nflorit. p`trunjel l`måie. se adaug` f`ina. sare [i piper Soté din fasole verde 1 kg fasole verde 150 ml ulei.pun sare. sare Ciupercile se taie felii. dup` care se mai d` un clocot. 5 ro[ii piper. Se adaug` verdea]a tocat`. morcovul. La sfår[it se adaug` verdea]`. Ceapa se toac` m`runt. Se pr`jesc u[or pe toate p`r]ile. se scurg [i se [terg cu un prosop curat. m`slinele. dup` ce se las` s` stea cåteva minute. ciupercile [i se \n`bu[` 8–10 minute. Apoi se pune vasul cu ciupercile la foc mic [i se adaug`. 269 . Se paseaz` sosul. Se mai fierb 10 minute [i se pun la cuptor pån` se leag`. Se cur`]` usturoiul. Sosul se toarn` peste conopida fiart` [i se bag` la cuptor ca s` scad`. Vinete a la grec 800 g vinete 5 ro[ii. mujdeiul de usturoi [i se las` s` fiarb` 30 de minute. apoi se adaug` vinul. care. se pr`jesc \n ulei. p`trunjelul. cur`]a]i [i sp`la]i. se adaug` ro[ia t`iat`. |n uleiul r`mas. Apoi se pr`jesc \n ulei [i se scot pe un platou. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. se c`le[te \n ulei. piperul. Separat se preg`te[te un sos tomat din zeama \n care au fiert ro[iile. apoi. ap` Se cur`]` conopida. se spal` [i se taie \n buc`]i de 2–3 cm lungime. La sfår[it se adaug` verdea]a tocat`. sare Se cur`]` dovleceii. se ia de pe foc [i se amestec` cu verdea]a. sare Dovleceii. cånd sunt aproape gata. se taie \n lung [i se scobesc cu o linguri]`. 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de verdea]`. se taie \n felii rotunde. se adaug` ceapa. Se umplu dovleceii [i se pun la cuptor cu restul de ulei. se piseaz` [i se prepar` un mujdei cu ap` rece [i un praf de sare. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. se pun ro[iile op`rite \n ap` clocotit` [i cur`]ate de coaj` [i semin]e. Cånd s-a \nmuiat. Se adaug` f`ina dizolvat` \n ap`. se potrive[te de sare [i piper [i se d` vasul la cuptor. sare Dovlecei umplu]i cu orez 800 g dovlecei 60 ml ulei o ceap` o ro[ie 150 g orez o lingur` de f`in` p`trunjel. usturoiul verde tocat. sare }elin` cu ciuperci [i m`sline 2 ]eline t`iate cuburi o ceap` t`iat` m`runt Ciupercile sp`late \n mai multe ape – numai p`l`riile \ntregi – sunt l`sate s` se marineze dou` ore \n ulei cu sare [i usturoi pisat. care se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. sucul de ro[ii. l`sånd-o s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. se adaug` p`trunjelul tocat [i se s`reaz` dup` gust. 200 g m`sline f`r` såmburi 200 g ciuperci t`iate felii o lingur` de f`in` o cea[c` de vin 150 ml suc de ro[ii o l`måie o linguri]` de zah`r o foaie de dafin. se toarn` peste vinete [i se presar` cu verdea]`. la care s-a ad`ugat ulei. se desface \n buche]ele [i se pune la fiert \n ap` rece. sare o leg`tur` de p`trunjel verde. zeama de l`måie [i usturoiul tocat. strecurat` [i \ngro[at` cu f`in`. se taie \n cuburi [i se s`reaz`. sarea. se fierb \n ap` [i se paseaz`. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. Vinetele se cur`]` de coaj`. zah`rul [i condimentele.

sare amestec` cu ceap`. apoi se fr`månt`. Se adaug` verdea]a [i usturoiul verde tocate m`runt. f`in` [i nuca. I se d` forma unei påini- Se fierb cartofii \n coaj`. se cur`]` [i se taie felii. Se \nl`tur` semin]ele cu o lingur`. \n ap` cu sare. Ceapa se taie m`runt [i se c`le[te \n ulei. 200 g margarin` 1/2 cea[c` de zah`r 2 linguri de ap` rece Pentru umplutur`: 4–5 linguri de gem de vi[ine 1/2 kg vi[ine. Salat` de var` 800 g cartofi o ceap` mic`. piper [i sare [i se amestec`. apoi se scurg. se cur`]`. se taie felii. piperul. Dup` cam 15 minute se toac`. 50 g m`sline 4 ro[ii. Se amestec` cu dou` linguri de f`in`. Apoi se presar` zah`rul. apoi se presar` cu sare. apoi se Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n dou` jum`t`]i. Se presar` fiecare p`tr`]el de aluat cu miez de nuc`. Biscui]i de post 100 g zah`r pudr` 200 g margarin`. iar castrave]ii. dup` care se a[az` pe un fund de lemn \nclinat. ardeiul. amestecånd bine. se adaug` dou` linguri de f`in`. Se garnise[te apoi cu ceapa. apoi se las` la scurs. sare [oare rotunde [i se t`v`le[te prin f`in`. m`rar fin tocat 2 ardei cop]i [i t`ia]i feliu]e 2 ro[ii. Ceapa se taie solzi[ori. sare Cornule]e cu nuci 200 g margarin` 400 g nuci 280 g zah`r pudr` 350 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. Se \ntinde restul de aluat peste compozi]ie [i se coace la foc potrivit. cam 10 minute. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. 2 castrave]i 2 ardei gra[i. se taie \n forme diferite [i se a[az` pe tav`. piper. G`lu[te de cartofi 800 g cartofi. Se modeleaz` g`lu[te rotunde. o]et. piper. se spal`. dup` care se scot. o cea[c` de zah`r o lingur` de f`in` 4 linguri de nuci m`cinate 2 linguri de margarin` Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. Se pun la cuptor cåteva minute. se \ncorporeaz` f`ina. sare Se coc vinetele. p`trunjel verde piper. piper [i sare. cartofii se Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. se scurg [i se a[az` \ntr-o crati]` uns` cu ulei. iar apoi se tapeteaz` cu pesmet pr`jit. usturoiul pisat [i mu[tarul [i se toarn` peste fasolea p`st`i. Tart` cu vi[ine Pentru aluat: 2 ce[ti de f`in`. O parte se \ntinde [i se a[az` \n forma bine uns` cu ulei. sare [i piper. se las` pån` se r`coresc. Se amestec` uleiul cu o]etul. ardeiul gras. m`slinele [i jum`tate din cantitatea de ro[ii. Se a[az` cornule]ele \n tava uns` cu margarin` [i se coc la foc potrivit. se pun \ntr-un castron. ro[iile rondele. Ardeiul se taie [i el felii. 270 .Salat` de fasole verde 800 g fasole p`st`i 1/2 cea[c` de ulei. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Dup` ce s-au r`cit. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. castrave]ii. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. se cur`]` [i se d` miezul prin ma[ina de tocat. 50 ml ulei 30 ml o]et. se taie julien [i se fierb \n ap` cu sare. Se coace la foc potrivit. m`rarul [i ro[iile t`iate felii. se amestec` bine [i se fr`månt`. Peste aceast` salat` se toarn` un sos f`cut din ulei. piper. Se \ntinde deasupra gemul [i se a[az` pe toat` suprafa]a vi[inele stoarse \n prealabil. Dup` 10 minute se scot. la cuptor. 2 linguri de f`in` ulei. Se frige \n ulei. sarea. se fierbe. Se iau cu lingura chiftelu]e [i se pr`jesc \n ulei \ncins. Se \ntinde pe o plan[et` o foaie de grosimea muchiei de cu]it. 300 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat \ntinde o foaie care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 5–6 centimetri. Salata se decoreaz` cu cealalt` jum`tate din cantitatea de ro[ii [i p`trunjel. apoi se ruleaz` pe diagonal`. cur`]a]i de coaj` [i semin]e. Re]ete pentru Postul Adormirii Maicii Domnului Chiftelu]e de vinete 800 g vinete 2 linguri de f`in` piper sare Drob de ciuperci 800 g ciuperci 2 cepe 2 leg`turi de p`trunjel verde o leg`tur` de usturoi verde 150 ml ulei 100 g f`in`. ca s` se scurg`. 2 linguri de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap` t`iat` feliu]e 2 c`]ei de usturoi. sarea [i piperul. se cur`]` [i se paseaz`. se \ncorporeaz` f`ina pu]in cåte pu]in. Se cur`]` ciupercile. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. Se coc nucile \n cuptorul \ncins. Dup` ce s-au c`lit se dau prin ma[ina de tocat.

„Icre“ de fasole
350 g fasole uscat` 100 ml ulei suc de l`måie o ceap`, m`sline p`trunjel verde, sare

Bame gratinate
800 g bame 3 cepe 1 kg ro[ii 200 ml ulei 75 ml o]et 2 leg`turi de m`rar verde, sare

cu maz`rea sp`lat` se pun s` fiarb` direct \n cuptor cu ap` cåt s` le acopere [i ulei. Se las` la cuptor pån` scad.

Hribi la cuptor
800 g hribi ulei, p`trunjel verde piper, sare

Se spal` fasolea [i se las` la \nmuiat pån` a doua zi. Diminea]a se cl`te[te cu ap` cald` [i se pune la fiert. Dup` ce a fiert, se scurge de zeam` [i se paseaz` cu telul, se adaug` sare, se pune ulei [i se amestec` pån` se albe[te. Dup` ce s-a r`cit, se pune suc de l`måie [i ceapa tocat` m`runt. Se pune \ntr-un castron [i se orneaz` cu m`sline [i p`trunjel.

Bor[ de varz` dulce cu m`rar
o varz` potrivit` ca m`rime 4 linguri de ulei 3 cepe, un morcov o leg`tur` de m`rar o cea[c` de orez 1 l bor[ ap`, sare

Se cur`]` bamele [i se pun \n o]et amestecat cu ap` [i sare. Dup` 30 de minute se scot, se spal` [i se scurg. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se pune \ntr-un vas un strat de ceap` pr`jit`, deasupra se pune un strat de bame, iar peste stratul de bame se a[az` un strat de felii de ro[ii [i se continu`. Se presar` cu sare [i m`rar tocat [i se toarn` deasupra ulei [i ap`. Se fierb bamele la foc mic, iar cånd sunt aproape gata se pun 20 de minute la cuptor.

Se aleg ciuperci mari [i c`rnoase, li se taie picioru[ul, se spal` [i se scurg de ap`, apoi se presar` pe suprafa]a p`l`riei sare. Se toac` m`runt picioru[ele [i resturile de ciuperci sf`råmate, se adaug` p`trunjel verde tocat, sare [i piper. Se scobesc pu]in p`l`riile [i se umplu cu toc`tura preg`tit`, apoi se a[az` \ntr-o tav` emailat`, uns` cu ulei. Se stropesc ciupercile cu ulei [i se las` la cuptor cam 25–30 minute.

Ciuperci cu sfecl`
250 g ciuperci 250 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 2–3 c`]ei de usturoi

Måncare de dovlecei
800 g dovlecei 100 ml ulei, 2 cepe 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare

Se cur`]` varza, se spal` [i se taie få[ii. Se cur`]` morcovul [i ceapa, se spal` [i se taie m`runt. |ntr-o oal` se pune ap` la fiert \n care se adaug` varza [i zarzavatul. Cånd au fiert pe jum`tate, se pune orezul sp`lat [i cur`]at [i se adaug` m`rarul t`iat m`runt. Cånd sunt gata fierte, se pune bor[ul [i se s`reaz`. Se las` s` fiarb` cåteva clocote.

Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie solzi[ori [i se fierb \n ap` cu sare. Sfecla se fierbe, se cur`]` de coaj` [i se d` prin r`z`toare. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei, se adaug` ciupercile, sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se c`lesc \mpreun` \nc` 2–3 minute.

Crem` de conopid`
800 g conopid` un pahar de f`in` 100 ml ulei, sare

Ghiveci de legume
2 morcovi 2 cartofi un dovlecel 100 g maz`re 50 g fasole verde 100 g conopid` un p`stårnac verdea]`, ulei, sare

Se cur`]` ceapa, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \mpreun` cu f`ina. Se stinge cu bulion diluat cu ap` [i se las` la fiert 15 minute. Se cur`]` dovleceii, se taie cuburi, se op`resc cåteva minute, se scurg [i se pun \n sos. Se adaug` verdea]a tocat` [i sare dup` gust. Se mai ]ine vasul la cuptor 20 de minute.

Paste cu sos de vinete
2 vinete 250 g macaroane o ce[cu]` de ulei 2 c`]ei de usturoi 1 kg ro[ii 2 linguri de bulion o leg`tur` de busuioc, piper, sare

Se cur`]` conopida, se rupe \n buche]ele mici [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. Dup` ce a fiert se adaug` un rånta[ din ulei [i f`in`. Se mai d` \n cåteva clocote, apoi se paseaz` cu zeam` cu tot. Se pune din nou pe foc, se s`reaz` [i se mai d` \n cåteva clocote.

Zarzavaturile, cur`]ate [i sp`late, morcovul t`iat rondele, cartofii \n cubule]e, fasolea verde [i dovleceii \n buc`]i, \mpreun` cu p`stårnacul cur`]at, sp`lat [i t`iat \n cubule]e [i

Se taie vinetele cuburi mici, se s`reaz` [i se las` o or` \n stre-

271

cur`toare. Apoi se spal` de sare [i se scurg. Se pr`jesc u[or \n ulei. |ntr-o oal` se c`le[te usturoiul t`iat, se adaug` ro[iile t`iate m`runt, f`r` coji [i semin]e. Se las` la foc mic pån` scade sosul. Se adaug` condimentele [i verdea]a tocat` [i se mai las` cåteva minute la foc. Macaroanele se fierb \n ap` s`rat` cu dou` linguri de ulei [i se scurg. Se servesc calde, cu mult sos.

se aranjeaz` \n tav`, se pun 2–3 linguri de ulei, pulpa scoas` de la ro[ii, fiart` [i dat` prin sita, o cea[c` de ap` [i o linguri]` de zah`r. Se pun la cuptor pån` cånd fierbe orezul [i scade sosul.

Salat` de macaroane
400 g macaroane de post 2 morcovi, 100 g ]elin` 200 g maz`re, 150 g fasole verde 2 gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et, sare

uleiul fierbinte se adaug` f`ina, care se stinge cu zeama de la ro[iile fierte. Se adaug` sarea necesar`, zah`r dup` gust [i frunze de ]elin`, care la servit se \nl`tur`. Se las` s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, \nc` vreo cåteva minute, pån` se \ngroa[` sosul.

G`lu[te cu prune
800 g cartofi 100 g f`in` 100 g pesmet 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar` m`cinat` 500 g prune 150 g margarin`, sare

Pilaf de post
100 ml ulei 2 cepe un morcov 100 g ]elin` 300 g orez 2 ardei gra[i 4–5 ro[ii, piper, sare

Se c`le[te ceapa t`iat` m`runt, se adaug` ardeii gra[i t`ia]i cubule]e [i orezul [i se c`lesc cam 15 minute. Se adaug` un litru de ap`, piperul boabe [i sarea. Se pune vasul la cuptor timp de 20 de minute, apoi se scoate [i se a[az` deasupra ro[iile t`iate \n dou`. Se bag` din nou la cuptor pentru 10 minute.

Macaroanele se fierb \n ap` cu sare, apoi se cl`tesc \n ap` rece [i se taie buc`]i mici. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Maz`rea se fierbe [i se las` la scurs. Fasolea se fierbe [i se taie cu gogo[arii [i castrave]ii. Se amestec` toate ingredientele [i se aranjeaz` salata pe un platou.

Salat` olteneasc` de cartofi [i verde]uri
600 g cartofi 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 g fasole verde, 100 g ridichi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 125 ml ulei, 50 ml o]et, sare

Ro[ii umplute cu orez
6–7 ro[ii o ceap`, o ce[cu]` de orez 2 morcovi, 2 p`stårnaci p`trunjel verde, o linguri]` de zah`r o cea[c` cu ap`, piper, sare

Se aleg ro[iile tari, se spal`, apoi se taie un c`p`cel \n partea de sus [i se golesc \n interior de semin]e cu o linguri]`. Se presar` \n interior sare [i, dup` zece minute, se a[az` cu partea scobit` \n jos pentru a se scurge apa. Pentru umplutur` se \n`bu[` cu ulei o ceap` tocat`, se adaug` orez [i se stinge cu ap`. Dup` ce a \nflorit orezul se ia de pe foc, se pun morcovul [i p`stårnacul t`iate [i \n`bu[ite separat \n ulei, \mpreun` cu p`trunjelul verde, piperul [i sarea. Se amestec`, se umplu ro[iile cu aceast` compozi]ie, apoi

Se fierb cartofii \n ap` cu sare, se cur`]` [i se taie cubule]e. Fasolea se taie buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. Ceapa, usturoiul, p`trunjelul [i m`rarul se toac` m`runt. Ridichile se toac` feliu]e, se amestec` totul [i se adaug` sare, ulei [i o]et.

Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`, \n ap` cu sare. Dup` fierbere se scot, se cur`]` de coaj`, se toac`, apoi se amestec` cu f`in` [i sare. Se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat care se \ntinde pe plan[eta pres`rat` cu f`in` \n foaie groas` de 1 centimetru [i se taie \n p`trate. Separat se spal` prunele, se scot såmburii, iar \n locul lor se pune zah`r. |n fiecare p`trat de aluat se a[az` cåte o prun`, se \nvele[te [i se modeleaz` rotund. G`lu[tele se pun la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproape 15 minute. Dup` fierbere se trec prin pesmetul rumenit \n margarin` [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`.

Tort din biscui]i la rece
400 g biscui]i de post o cea[c` mare de cafea concentrat` 150 g zah`r un plic de zah`r vanilat

Sos de ro[ii
800 g ro[ii 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` zah`r foi de ]elin`, sare

Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`, se scot, se cur`]` de pieli]e [i de semin]e, apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` un sfert de or`. |n

Se a[az` biscui]ii pe o tav` [i se stropesc u[or cu cafeaua \n care s-a dizolvat zah`rul [i praful vanilat. Pe un platou se a[az` biscui]ii pe dou` rånduri, se ung cu crema de cacao (ob]inut` din pudra de cacao cu margarin` [i zah`r) [i se continu` cu alt rånd de biscui]i pån` cånd totul a fost \mbr`cat cu crem`.

272

Bucate m`n`stire[ti
Sfin]i[ori
400 g f`in` 250 g margarin` 400 g zah`r 200 ml lapte 200 g miez de nuc` un plicule] de praf de copt scor]i[oar`, sare

Artos
600 g f`in` 40 g drojdie 100 g zah`r 1/2 l ap` 100 ml ulei 2 linguri]e de coaj` de l`måie 2 linguri]e de sare

Coliv`
300 g arpaca[ 1,2 l ap` 200 g zah`r 200 g biscui]i pisa]i coaja ras` de la o l`måie coaja ras` de la o portocal` 300 g miez de nuc` sare

Din f`in`, lapte, praf de copt, zeam` de l`måie, margarin` [i jum`tate din cantitatea de zah`r se prepar` un aluat, care se fr`månt` bine, se las` la dospit o or`, apoi se ia [i se mai fr`månt`, dup` care se \mparte \n mai multe buc`]i, care se \mpletesc \n forma cifrei 8 [i se dau la cuptor, s` se coac` bine. Se fierbe restul de zah`r cu 100 ml ap` [i se face un sirop foarte bine legat. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plit` [i se piseaz` m`runt. Col`ceii se dau prin sirop, apoi prin miezul de nuc`, dup` care se presar` cu pu]in` scor]i[oar`.

Se dizolv` drojdia \n 1/2 cea[c` de ap` cald`, se adaug` zah`rul [i sarea, se amestec` s` se dizolve [i se adaug` restul de ap`, coaja de l`måie [i f`ina. Pe m`sur` ce se fr`månt`, se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul c`ldu]. Se modeleaz` artosele [i se a[az` \ntr-o tav` cald`, uns` cu ulei. Se acoper` cu o pånz` curat` [i se las` s` creasc` cam o ora, apoi se bag` \n cuptorul \nc`lzit. Cånd se r`cesc se ung deasupra cu ap` \ndulcit` [i se pudreaz` cu zah`r farin.

Se alege gråul sau arpaca[ul de impurit`]i [i se pune la fiert \n 1,2 l ap` rece cu sare. Se adaug` zah`rul [i se amestec` bine. Dup` fierbere se ia vasul de pe foc [i se las` la rece. Cånd s-a r`cit suficient, se amestec` cu måna, se adaug` miezul de nuc` pisat, coaja de l`måie [i de portocal` ras`, esen]a de rom sau vanilie, amestecånd \n continuare pån` la omogenizare. Apoi se modeleaz` pe un platou, se tapeteaz` cu zah`r farin [i biscui]i pisa]i [i se realizeaz` un decor cu semnul crucii, ob]inut din bomboane colorate, cafea sau ciocolat`.

Colaci Turti]e
250 g margarin` 2 linguri de f`in` 250 g zah`r 14 ou` 250 g migdale dulci 2 l`måi 800 g f`in` 30 g drojdie de bere sare

Se fr`månt` f`ina cu margarina, apoi se adaug`, unul cåte unul, [ase g`lbenu[uri, migdalele cur`]ate [i pisate, zah`rul [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. Se omogenizeaz`, dup` care se \ncorporeaz`, tot pe rånd, \nc` opt g`lbenu[uri, fr`måntåndu-se bine timp de o or`. Se formeaz` turti]e rotunde din acest aluat, se presar` cu zah`r [i se coc la cuptor, la foc mai degrab` moale.

Din toate aceste ingrediente se face o coc` consistent`, care se las` la dospit. Dup` ce a crescut suficient, se taie buc`]i pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`, se fac cåte dou` suluri sub]iri care se \mpletesc \ntre ele [i se unesc, astfel \ncåt s` capete forma unui rotund. Cu un alt sul, ner`sucit, se prind marginile colacului. Se coc \n cuptor [i se dau de poman` cu un pahar de vin [i o lumånare aprins`.

Gråu fiert cu miere
500 g gråu 100 g nuci pisate 2 linguri de miere scor]i[oar`

Se spal` gråul \n mai multe ape [i se pune la fiert, la foc mic, pe marginea unei plite. Cånd este fiert, la foc fiind, se adaug` mierea, nucile [i scor]i[oara. Se acoper` [i se las` astfel 1–2 ore.

273

Preparate vegetariene
Ardei umplu]i cu salat` de vinete
600 g ardei gras 1 kg vinete, 2 cepe 2 ro[ii, 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`, sare, piper

Pl`cint` cu soia
4 foi de pl`cint` 200 g boabe de soia, 200 g ceap` 200 g ciuperci, 100 ml ulei o lingur` de pesmet o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar, sare

Salat` de anghinare cu ulei
500 g anghinare 100 ml ulei o l`måie, sare

Vinetele se coc pe plit` pe toate p`r]ile, se las` s` se r`ceasc`, dup` care se cur`]` [i se las` la scurs, \ntr-o tav` a[ezat` \n pozi]ie \nclinat`. Cånd s-au scurs suficient, se toac` m`runt, cel mai bine cu un satår din lemn. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` fin sau se d` pe r`z`toare. Se amestec` bine, cu o lingur` de lemn, vinetele, ceapa [i uleiul, se adaug` sare [i piper dup` gust. Ardeii se spal` bine, se cur`]` de cotoare [i semin]e, f`r` a se despica, dup` care se umplu cu salata de vinete. Se acoper` cu c`p`cele f`cute din feliu]e de ro[ii. Se servesc reci, ornate cu frunze de p`trunjel sau de ]elin`.

Ciuperci umplute la gr`tar
400 g ciuperci 100 g margarin` o lingur` de f`in`, l`måie o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Boabele de soia se pun la \nmuiat \n ap` cald`. Dup` un sfert de or`, se scot [i se scurg. Bulionul se dizolv` \n pu]in` zeam` de la soia. Ceapa se d` prin r`z`toare, apoi se c`le[te \n ulei. Se adaug` soia, ciupercile t`iate lame, bulionul [i pesmetul, se mic[oreaz` focul [i se las` s` scad`. Cånd e gata, se adaug` m`rarul, tocat foarte fin. |ntr-o tav` uns` bine cu ulei, se a[tern dou` foi de pl`cint`, unse [i ele. Deasupra lor, se \ntinde uniform compozi]ia, apoi se acoper` cu celelalte dou` foi, de asemenea unse. Se cresteaz`, din loc \n loc, cu cu]itul, ca s` se p`trund` mai bine. Se rumene[te la cuptor, la foc potrivit, cam o or`.

Se cur`]` anghinarea [i se desface \n foi. Fiecare foaie, pe rånd, se spal` \n mai multe ape. Se taie \n dou` o l`måie [i, cu una dintre jum`t`]i, se freac` energic foile de anghinare, ca s` nu se \nnegreasc`. Se pune anghinarea \ntr-un vas cu ap` rece, \n care se stoarce cealalt` jum`tate de l`måie, [i se las` vreo zece minute. Dup` aceea, se scot, se cl`tesc cu ap` rece [i se pun \ntr-un alt vas, cu ap` cåt s` le acopere (cam 200 ml), ulei [i sare. Se pune s` fiarb` pe foc iute cam un sfert de or`, dup` care se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Se serve[te rece, \n cupele pentru salat`.

Salat` de ciuperci cu verde]uri
500 g ciuperci proaspete 25 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare, piper boabe [i m`cinat salat` verde

Salat` de andive fierte
500 g andive o ceap` 30 g miez de nuc` 25 ml o]et 25 ml ulei, sare, piper

Se aleg ciuperci din cele cu p`l`ria mai mare. Se cur`]` de pieli]e, se scot cozile, dup` care se spal` \ntr-o oal` cu doi litri de ap` \n care s-a stors zeama de la o l`måie. Se scurg, dup` care se pun la fript pe gr`tarul \ncins, timp de aproximativ 10 minute. Cozile de la ciuperci se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu 100 g margarin`, cu f`ina, p`trunjelul tocat m`runt, plus sare [i piper dup` gust. |ntr-o tigaie, se tope[te [i se \ncinge o lingur` de margarin`, apoi se toarn` compozi]ia ob]inut`, se stinge cu o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]` [i se las` o jum`tate de or` s` se \n`bu[e. Se umplu ciupercile cu acest amestec [i se servesc calde.

Se cur`]` andivele, se desfac foile, cu grij` s` nu se rup`, dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare. Cånd devin moi, se scot, se trec sub un jet de ap` rece, se las` la scurs, apoi se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt, iar miezul de nuc` se piseaz` cåt mai fin. |ntr-un castron de por]elan, se amestec` andivele cu ceapa [i miezul de nuc` pisat, se adaug` o]etul [i uleiul, se potrive[te de sare [i piper, dup` care se omogenizeaz`. Se serve[te rece.

Se spal` \n mai multe ape [i se cur`]` ciupercile, apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu sare [i cåteva boabe de piper. Atunci cånd sunt fierte suficient, se scot, se trec sub un jet de ap` c`ldu]`, se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. Se pun \ntr-un castron de por]elan [i se adaug` uleiul, sare [i piper dup` gust [i verdea]a tocat` cåt mai m`runt. Se serve[te cald`, \n cupe, stropit` cu zeam` de l`måie [i ornat` cu frunze de salat` verde.

Salat` de conopid`
500 g conopid` 50 ml ulei, 25 ml o]et o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t

276

piper Se spal` m`slinele cu ap` c`ldu]`. Sfecla se cur`]`. o l`måie o leg`tur` de m`rar. sare [i piper. dup` care se taie \n buc`]ele m`runte. se spal`. dup` care se amestec` bine cu sosul [i cu conopida. Se prepar` un sos. se scot. se omogenizeaz`. Ciupercile se cur`]`. ca s` nu mai r`mån` sare pe ele. 50 ml ulei 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel. se las` s` se usuce. la r`cit. toarn` peste sparanghel. Se preg`te[te un sos din ulei. care se toarn` peste conopid`. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar cimbru o foaie de dafin. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. piper Salat` de sfecl` cu citrice 400 g sfecl` ro[ie o portocal`. Deasupra. cåt mai uniform cu putin]`. zeam` de l`måie. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se serve[te rece. Stafidele. dar f`r` ou`. se scoate cu spumiera. Cånd s-au \nmuiat. se adaug` ]elina. se spal` bine [i se op`re[te \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. sp`late bine [i m`run]ite. o l`måie cåteva frunze de ment` Salat` de m`sline 300 g m`sline o ceap` o l`måie. se toarn` uleiul. apoi se taie \n buc`]ele cåt mai mici. Cånd s-a fiert. [i cu feliu]e de l`måie ca ornament. p`trunjelul tocat. amestecånd \ntr-un castron iaurtul cu uleiul. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. se spal` [i se d` pe r`z`toare. p`trunjelul [i tarhonul se toac` m`runt. Se cur`]` ceapa. M`rarul. mandarina [i grapefruit-ul se decojesc. tocat. 50 g stafide o l`måie.(sau 20 g la plic) o l`måie. Dup` aceea. ca aperitiv. se cur`]` de cotoare [i semin]e. ciupercile. cu zeam` de l`måie. \n farfuriu]e speciale pentru salat`. se a[terne un strat de m`sline. o portocal` 100 g alune pr`jite 2 linguri de iaurt. dup` care se d` pe r`z`toarea fin`. amestecånd uleiul cu zeama stoars` de la o l`måie. |n acest sos. dup` ce au fost ]inute o or` \ntr-un vas cu ap` rece. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. ca aperitiv. inclusiv codi]ele mai sub]iri. }elina se cur`]`. dup` care se adun` \n cåteva buche]ele. se spal`. M`rarul se spal`. \ntr-un castron adånc. Ardeii se spal`. tocat` foarte fin. Se serve[te rece. se scurg [i se toac` m`runt. Se prepar` un sos. apoi se taie \n cubule]e. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n feliu]e. sare. ardeiul gras [i ceapa. m`rul [i portocala. sare [i piper. apoi se piseaz` m`runt. L`måia se d` pe r`z`toare. Portocala. Se amestec` totul. dup` care se scurg bine [i se scot såmburii cu o agraf`. se dezleag` a]ele. Ceapa se cur`]` [i se taie pe[ti[ori. se spal` bine. o leg`tur` de p`trunjel salat` verde Morcovii [i m`rul se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. \n cupe ornate cu salat` verde [i frunzuli]e de p`trunjel. Salat` mixt` 3–4 cartofi 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i 3–4 castraveciori tineri o ceap` 20 ml ulei. se spal` [i se toac` m`runt. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. ca un fel de maionez`. |n acest sos. zeama stoars` de la o l`måie mai mare [i frunzele de ment`. piper cåteva foi de salat` verde Salat` de sparanghel 500 g sparanghel 50 ml ulei o lingur` de mu[tar. Se las` pån` se r`ce[te. apoi se adaug` morcovii. 277 . Se serve[te rece. le las` cåteva ore s` se des`reze. piper Se cur`]` conopida. f`r` a se desface. se stoarce de zeam` l`måia [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. Se amestec` iaurtul cu alunele [i cu zeama stoars` de la o l`måie. se presar` cimbru. ca aperitiv. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. iar deasupra unul de l`måie. Printre ele. se toac` m`runt [i se presar` deasupra. unde se las` cel pu]in dou` ore \nainte de a se servi. iar sparanghelul se taie \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri lungime [i se pune \n salatier`. Se poate orna cu feliu]e de l`måie. o mandarin` un grapefruit. se adaug` uleiul. care se leag` bine cu a]` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i o linguri]` de sare. se amestec` bine [i se introduce la frigider. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. Portocala se decoje[te. dup` gust. 100 g iaurt 20 ml ulei. ulei. se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. peste care se pune un strat de ceap`. apoi se taie \n cubule]e m`runte. Se serve[te rece. sare. se scurge bine [i se las` pe un platou. se presar` verdea]a. Alunele se cur`]` de coaj`. Ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. apoi se taie \n buche]ele. se taie \n sferturi. se adaug` sfecla ras` [i buc`]elele de fructe. Ceapa se cur`]`. iar cånd s-a \ndep`rtat coaja. Salat` de ]elin` cu ciuperci 200 g ]elin` 200 g ciuperci. sare. care se Cartofii se spal` bine [i se fierb \n coaj`. fiecare por]ie fiind a[ezat` pe cåte o foaie de salat` verde. piper Salat` de morcovi 200 g morcovi un m`r. Peste toate acestea. sare. o]et. un ardei gras o ceap`. o l`måie. usturoiul pisat. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. Se prepar` un sos din mu[tar. piper [i foaia de dafin m`run]it`. sare [i piper. se dau prin ma[ina de Se cur`]` sparanghelul.

p`stårnacul [i ceapa \ntregi. dup` cinci minute. Dup` cåteva clocote. Crema rezultat` se sub]iaz` cu zeama \n care a fiert fasolea. cu o linguri]` de sare. cur`]ate [i sp`late \n prealabil. t`iat solzi[ori. se las` s` dea 2–3 clocote. dup` preferin]e. bulionul diluat \n prealabil. se adaug` rånta[ul [i bor[ul. piper apoi se ia de pe foc [i se potrive[te de sare [i piper. se las` pån` clocote[te. iar fasolea se pune din nou la fiert \n ap` curat`. piper Urzicile se op`resc \n ap` clocotit`. se separ` de semin]e [i se dau pe r`z`toare. se pun [i acestea \n oal`. morcovii. se spal`. cu p`trunjel tocat [i crutoane de påine. 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine Se cur`]` cartofii [i se taie \n cubule]e. piper. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se mai las` pe foc \nc` vreo zece minute. Bor[ul se fierbe separat. se scurg [i se trec prin sit`. se poate ad`uga usturoi pisat. ceapa [i varza se spal`. Se serve[te pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. se las` \nc` 2–3 clocote. se amestec` bine [i se fierbe \nc` 10 minute. apoi se pun \ntr-o oal` \mpreun` cu uleiul. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. la foc mic. f`ina [i un praf de sare. se toarn` zeama de varz`. Se las` pån` clocote[te. dup` vreo jum`tate de or`. tot fiart`. fierbinte. uleiul. se scot. se spal`. se cur`]` [i se taie m`runt. Se arunc` [i a doua ap` [i se adaug` alta. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. Ciorb` din crupe de porumb 400 g crupe de porumb 1 l zeam` de varz` 4 c`]ei de usturoi 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. \n 278 . Se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu dou` linguri de ulei. sare. Pasta ob]inut` se sub]iaz` cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. Se adaug` morcovul. cimbru Sup` – crem` de zarzavat 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin`. iar fasolea se strecoar` de zeam` [i se d` printr-o sit`. albitura [i ]elina se cur`]`. Separat. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. p`stårnacul. se adaug` usturoiul pisat [i verdea]a tocat` m`runt. Cånd sunt gata. tocate m`runt. se toarn` zeama de varz`. p`trunjelul [i Cartofii. 2 cepe 200 g ro[ii. Bor[ul se fierbe separat. apoi se las` la \nmuiat vreo 12 ore. se scot zarzavaturile. |ntre timp. se decojesc. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. ]elina. piper Se rumene[te f`ina \ntr-o tigaie [i se stinge cu pu]in` ap` rece. Se adaug` orezul [i ardeiul gras. 3–4 ro[ii 200 g varz` murat` 50 ml ulei 2 linguri de f`in` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean 4 c`]ei de usturoi. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Cånd s-au fiert toate. Ro[iile se op`resc \n alt` oal` cu ap` clocotit`. Cånd s-au fiert orezul [i ardeiul. tocate m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. se stinge cu pu]in` zeam` de la urzici. 2 ardei gra[i o ceap`. Cånd s-au fiert legumele [i zarzavaturile. se cur`]` ceapa. sare. Fasolea se alege. Ceapa se cur`]`. Se serve[te fierbinte. piper Sup` – crem` de fasole 500 g fasole o ceap`. Ciorb` de urzici 600 g urzici 100 g orez 2 cepe 2 ardei gra[i 50 ml ulei o lingur` de f`in` 500 ml bor[ 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. un p`stårnac 100 g ]elin`. se spumeaz`. apoi se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul. se adaug` uleiul. s` se \nmoaie. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust [i. Se poate ad`uga. Ciorb` de zarzavat 200 g cartofi 2 morcovi. un morcov un p`stårnac. se fierbe zeama de varz`. usturoi pisat. sau o lingur` de ulei. Crupele (boabe de porumb m`cinate mai mare) se las` cåteva ore \n ap` rece. Se adaug` cartofii t`ia]i \n cubule]e. se cur`]` ceapa. apoi ardeiul [i ro[iile. se toac` m`runt [i. Cånd s-au fiert crupele. apoi se mai adaug` doi litri de ap` [i se las` s` clocoteasc`. p`stråndu-se la cald. apoi se ia de pe foc [i se strecoar` prin tifon. |ntre timp. cånd cartofii sunt pe jum`tate fier]i. Morcovii. Ele vor fi ad`ugate \n oal` cånd zarzavaturile vor fi aproape fierte. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. sarea [i piperul. se spumeaz` [i se strecoar` prin tifon. Dup` preferin]e. se adaug` bor[ul. morcovii. se cur`]` [i se pun s` fiarb` \n ap` cu sare. se potrive[te de sare. dup` gust. sare. Se pune pe foc \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare.Ciorb` de cartofi 600 g cartofi 2 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o lingur` de bulion 500 ml bor[ 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. Se pune ap` cåt s` le acopere [i se \n`bu[`. zarzavaturile se scot. leu[teanul. piper [i cimbru. se mai las` 2–3 clocote. apoi se fierb \n doi litri de ap` clocotit`. apoi se arunc` apa. apoi se spal`.

piper Sup` de conopid` 500 g conopid` 2 linguri de f`in`. la foc potrivit. cånd s-a \nfierbåntat. Morcovii se cur`]`. dup` preferin]e. apoi se pune la \nmuiat \n ap` rece. La sfår[it. apoi se cur`]` de pieli]e. Se adaug` un litru de ap`. cu oala acoperit`. apoi se pune la fiert. caise. Ceapa. adaug` conopida pasat`. 100 g t`i]ei 40 ml ulei. Se adaug` sare [i piper. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se adaug` \n oal`. apoi se toarn` \n piureul de fructe. se c`le[te pu]in. piper Se spal` conopida \n mai multe ape. se tope[te margarina [i. amestecånd \n continuare. cåt [i rece. se mai fierbe vreo 5 minute. se scurg [i se amestec` bine cu påinea. piper Sup` cu g`lu[te din påine 200 g påine o ceap` 2 c`]ei de usturoi 20 g margarin` 2 ou`. Ceapa se cur`]`. amestecånd mereu cu lingura de lemn. Ceapa se cur`]`. Se serve[te atåt cald`. se spal` [i se toac` m`runt. Se mai fierbe 10 minute. o ceap` 2 cartofi. Se serve[te cald`. fin tocate. apoi se toarn` \n sup`. apoi se pun la fiert \n ap` rece. cartofii. \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. cånd conopida s-a \nmuiat. se spal` [i se taie \n cubule]e. Dup` vreo 15–20 de minute. \ncingånd margarina [i c`lind f`ina. apoi se stinge cu zeam` din cea \n care a fiert conopida. piersici etc. |ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o lingur` de sare. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. Sup` de morcovi 4–5 morcovi 3–4 cartofi. Cånd aceasta \ncepe s` se rumeneasc`. cånd ace[tia sunt fier]i pe jum`tate. Se mai fierbe un sfert de or`. \n margarin` \ncins`. Se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin` 2 cartofi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se pun [i buche]elele \ntregi. se cur`]` de codi]e [i se rup \n cåte dou` buc`]i. Se las` pån` se \nmoaie de tot. pe foc potrivit. apoi se cur`]` [i se rupe \n buc`]i. Cartofii. Se c`le[te pu]in. piper Sup` de legume cu t`i]ei 100 g fasole verde 2 ro[ii. pere. se adaug` f`ina.func]ie de cåt de groas` dorim s` fie crema. |ntr-o crati]`. piper [i pu]in` verdea]` tocat`. Fructele pot fi de un singur fel sau din mai multe. apoi se adaug` ou`le b`tute. Se serve[te cald`. apoi se trece prin sit`. apoi se c`le[te. se stinge cu pu]in` zeam` de la legume. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]` tocat` m`runt. apoi se scot. o lingur` de margarin` [i dou` de zah`r. cotoare [i semin]e [i se taie m`runt sau se dau pe r`z`toare. E fierb g`lu[tele un sfert de or`. poate ad`uga crutoane de påine pr`jit` \n pu]in` margarin`. piper Sup` de fructe 1 kg fructe proaspete (mere. Usturoiul se piseaz`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Ceapa se toac` m`runt. se ia de pe foc. Se las` 10 minute la fiert. Cånd s-au fiert legumele. se pun la fiert \ntåi cartofii. Dup` aceea. apoi se scot [i se trec prin sit`. 2 cepe 50 g margarin` 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se adaug` maz`rea. albitura [i ]elina se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. se prepar` un rånta[. cånd se ia de pe foc. |ntr-o tigaie. se adaug` fasolea. [i se stinge cu ap` c`ldu]`. apoi se presar` sarea [i piperul. se stoarce [i se piseaz`. Se scoate conopida cu spumiera [i se paseaz` jum`tate din ea. Se cur`]` de coaj` [i de såmburi. Se dizolv` o linguri]` de amidon \n dou` linguri]e de o]et. dovleceii [i t`i]eii. se scurg [i se trec prin sit`. morcovii [i dovleceii se cur`]`. Se Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. Se las` pån` fierb toate suficient. 279 . apoi se presar` verdea]` tocat`. Se \ncinge margarina pe fundul unei oale [i se pune ceapa la c`lit. Se adaug` sare. aproximativ o jum`tate de or`. Se op`re[te [i fasolea verde. se amestec` bine. 2 morcovi un dovlecel.) o linguri]` de amidon 10 ml o]et 25 g margarin` 2 linguri de zah`r Påinea se taie \n felii. prune. se cur`]` [i se desface \n buche]ele. apoi se pune s` fiarb`. 25 g margarin` sare. Se spal` p`st`ile de maz`re. Cartofii se cur`]`. sare. Sup` de maz`re 400 g maz`re p`st`i o ceap` 100 g orez o linguri]` de zah`r 40 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. morcovii. Se adaug` ap` \n cantitate suficient` [i se fierbe o or`. cu crutoane. Se las` pån` devine transparent`. apoi se adaug` orezul. se spal` [i se dau pe r`z`toare. amestecate. apoi se adaug` ro[iile [i cartofii. se spal` [i se toac` m`runt. Se iau de pe foc \nainte de a se rumeni prea tare. Se acoper` oala [i se mai las` pån` clocote[te. se adaug` morcovii [i ceapa. apoi. piper [i p`trunjel tocat. sare. Cine dore[te. se mai fierbe 10 minute [i se presar` verdea]a tocat`. Dup` o jum`tate de or`. se scoate. sare. \mpreun` cu ceapa.

.

.

Se d` la cuptor o jum`tate de or`. apoi fiecare felie se taie \n sferturi. Se las` s` se c`leasc`. Sparanghelul se cur`]`. Se adaug` p`trunjelul tocat [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. la foc iute. Cartofi cop]i cu chimen 600 g cartofi 50 ml ulei. Cånd merele sunt fierte suficient. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. |n momentul \n care s-au fiert destul. se paseaz` merele [i påinea. sare. apoi se taie m`runt [i se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se ia oala de pe foc. apoi se stinge cu pu]in` ap`. se adaug` f`ina [i apoi bulionul. Påinea se taie \n felii de un centimetru grosime. Se serve[te cald`. amestecånd mereu. f`r` a se cur`]a de coaj`. Cånd sunt fierte. se unge cu ulei. Ciupercile se toac` m`runt [i se c`lesc \n ulei. din cånd \n cånd. dup` care se potrive[te la gust cu zah`r. o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. se adaug` ro[iile [i orezul. Se scot. se poate servi [i cu crutoane de påine pr`jit` \n margarin`. Se cur`]` [i se spal` morcovii. apoi cåteva polonice de sup` fierbinte. ad`ugånd sare. o l`måie.Sup` de påine cu mere 600 g mere ionatane 200 g påine 50 g margarin` o l`måie. Se las`. amestecånd permanent cu lingura de lemn. 100 g pesmet 25 g margarin`. se pune un strat de sos. p`trunjelul [i p`stårnacul. apoi se r`cesc. se spal` [i se pune la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. apoi se adaug` f`ina. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` pe foc potrivit pån` se fierbe [i orezul. pentru cine dore[te. apoi se sting cu ro[iile. Separat. \n func]ie de preferin]ele fiec`ruia ad`ugåndu-se zeam` de l`måie sau scor]i[oar`. \n aceea[i ap` fierbåndu-se varza. apoi se ia de pe foc [i se r`stoarn` compozi]ia \ntr-un vas uns cu margarin` [i tapetat cu pesmet. Se mai fierb un sfert de or`. iar cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. la foc moale. sare. dup` care se taie \n sferturi. Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. apoi se fierb \mpreun` \nc` un sfert de or`. Se serve[te cald`. sare. 2 ardei gra[i o ceap`. se strecoar` zeama. |ntr-o crati]`. ad`ugånd margarina [i coaja ras` de la o l`måie. tocate m`runt. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se cur`]` [i se paseaz`. cur`]ate [i t`iate \n buc`]ele de m`rime potrivit`. Dup` ce s-a fiert suficient. 2 ardei gra[i 100 g orez. sare. scor]i[oar` Merele se spal` bine sub un jet de ap` rece. se stinge cu zeama \n care a fiert sparanghelul. [i ardeii. se amestec` [i se las` pån` clocote[te. se fierb \n ap` cu sare morcovul. \n ap` clocotit`. ceapa. 20 ml o]et salat` verde. se scot [i se dau prin sit`. Se \ncinge margarina \ntr-o tigaie. ]elina. se poate ad`uga zeama stoars` de la o l`måie. sare. Dup` preferin]e. unul de spaghete. se scot. Cånd se ia oala de pe foc. se cur`]` de coaj` [i cotoare. se decojesc. Se scot doar codi]ele. o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se serve[te punånd \n farfurii cåte o por]ie de sparanghel. se scot semin]ele. piper 1 kg spanac 2 linguri de bulion. apoi se presar` sare [i verdea]a tocat`. se presar` m`rarul [i p`trunjelul. piper Sup` de ro[ii cu varz` 5–6 ro[ii 1 kg varz`. Se mai fierbe cinci minute. apoi se dau pe r`z`toare. t`ia]i \n få[ii pe lungime. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel. piper 250 g spaghete 250 g ciuperci. piper [i cimbru. o lingur` de f`in` o l`måie. pån` nu mai r`måne nici o urm` de p`månt pe ei. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. 100 g margarin` 50 ml ulei. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. Ro[iile se op`resc separat. albitura. cimbru Se spal` cu grij` cartofii. Cånd legumele [i zarzavaturile sunt fierte suficient. la foc potrivit. stingåndu-se cu zeam` de la spanac. chimen. se pun la fiert merele [i påinea. Se ia o crati]` \nc`p`toare. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. piper. unul de ciuperci [i tot a[a. se tope[te margarina. sare Budinc` de spaghete cu ciuperci Sup` de sparanghel 250 g sparanghel 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. se scoate cu spumiera \ntr-un castron adånc de por]elan. se scurge [i se bate cu lingura de lemn pån` devine ca un piure. terminånd cu un strat de sos. Budinc` de spanac Sup` de zarzavat 2–3 morcovi o r`d`cin` de albitur`. cartofii. zah`r. se c`lesc ceapa [i usturoiul. aproximativ o or`. dup` gust. se adaug` zarzavatul [i sucul de ro[ii. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` s` clocoteasc` vreo cinci minute. Se cur`]` spanacul. apoi se pun pe o plit`. 100 g dovlecei 100 g varz` dulce. se spal`. se \ncinge margarina [i se rumene[te f`ina. \n cuptorul \nc`lzit \n prealabil. se taie \n patru [i se pun la fiert \n ap` cu sare. se \ncinge bine. Se potrive[te de sare [i piper. 100 g ]elin` 2–3 cartofi. |ntr-o tigaie. se pun \n alt` oal`. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. 3–4 ro[ii 100 g f`in`. eventual. Se adaug` [i spanacul. piper Se spal` ro[iile. ca s` se coac` uni- 282 . varza [i ardeii. dovleceii. t`iat` fidelu]`. Se \ntorc.

200 ml suc de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel foi de dafin. |ntre timp. iar \n uleiul din crati]` se pun la c`lit usturoiul [i ceapa. piper Ciuperci cu m`m`ligu]` la cuptor 400 g ciuperci 2–3 cepe. piper Cartofi cu sos de l`måie 500 g cartofi 2 l`måi mari [i zemoase 4 c`]ei de usturoi 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel sare. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. 4–5 ro[ii o lingur` de pesmet. se amestec` bine cu lingura de lemn. piper Se cur`]` cartofii. se cur`]` [i se paseaz`. Se adaug` celelalte legume. se scot. se adaug` miezul de la dovlecei. Din m`lai. Se introduce tava la cuptor. Se mai fierbe Dovleceii se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. pentru a nu se forma cocoloa[e. Cånd compozi]ia \ncepe s` clocoteasc`. Se servesc calde. apoi se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. o foaie de dafin sare. apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele sub]iri. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 50 g margarin`. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel.form pe toate p`r]ile. Se servesc calzi. se stinge focul. pån` cap`t` consisten]a småntånii. verdea]a tocat` m`runt. sare. sarea. se toarn` deasupra sosul de ro[ii [i se introduc la Guliile se cur`]`. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. unde se las` cam 30 de minute. 50 ml ulei o lingur` de f`in`. se taie \n rondele groase cam de un centimetru [i se pr`jesc pu]in \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. cu mur`turi. unde se las`. Se toarn` uleiul \ntr-o tav`. cu p`trunjel tocat deasupra. t`iate m`runt. piper. Cine dore[te. se umplu cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. \mpreun` cu zeama stoars` din cele patru l`måi. o leg`tur` de m`rar sare. se presar` m`rarul [i p`trunjelul tocate fin. apoi se mai introduce la cuptor. Gulii de post 400 g gulii o ceap`. se toac` m`runt. Se cur`]` usturoiul. Se unge o tav` cu ulei. \nc` un sfert de or`. iar zeama a sc`zut suficient. apoi se adaug` f`ina. Ghiveci c`lug`resc 4–5 cartofi o ceap`. 2 morcovi un m`r. se adaug` guliile [i se mai las` cåteva clocote. dup` preferin]e. dup` care se sting cu ap` c`ldu]`. poate ad`uga cimbru. se spal` [i se toac` m`runt. se ia de pe foc. tocat fin. se spal`. un castravete murat 100 ml ulei. Se amestec` bine [i se introduce vasul la cuptor [i se las` s` scad` la foc mic. se omogenizeaz` [i se las` la r`cit. sare. se spal`. se ia crati]a de pe foc. Se tope[te margarina \ntr-o crati]`. se s`reaz`. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` pån` cånd cartofii \ncep s` se sf`råme. cu p`trunjel tocat deasupra. se las` s` se topeasc` [i se amestec`. Se serve[te fierbinte. sucul de ro[ii. chimen sau alte mirodenii. Cånd devine transparent`. amestecånd energic cu lingura de lemn. |ntre timp. se pipereaz` [i se mai las` vreo dou`-trei clocote. rece. sare. se scot. 283 . zah`rul [i foaia de dafin. apoi unul de ciuperci [i a[a mai departe. se spal`. o l`måie 4 c`]ei de usturoi. cuptor. apoi se ia tigaia de pe foc [i se adaug` m`rarul. cu frunze de salat` verde tocate julien [i stropite cu pu]in o]et sau zeam` de l`måie. se cur`]` ceapa. o l`måie 50 g tarhon. se adaug` usturoiul t`iat \n feliu]e sub]iri. Dup` ce s-au rumenit. apoi se adaug` legumele. zah`rul [i zeama de la o l`måie. se las` s` se \nfierbånte [i se c`le[te ceapa. cam o jum`tate de or`. se spal` \n mai multe ape. 50 ml ulei o linguri]` de zah`r. Cånd sunt gata. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se spal`. tocate fin. se adaug` margarina. dup` gust. o lingur` de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. dup` gust. Ceapa [i morcovii se cur`]`. 100 g maz`re 100 g fasole verde. Ceapa se cur`]`. apoi se taie \n lame. apoi se adaug` \n oala \n care fierb cartofii. Se serve[te fierbinte. se piseaz`. la foc potrivit. dup` care se scoate miezul [i se paseaz`. la foc potrivit. foile de dafin [i sare [i piper. piper Ciulama de cartofi 500 g cartofi 2 cepe. se presar` cu chimen [i sare. se a[terne un strat de m`m`ligu]`. sarea [i piperul. se spal`. se las` s` se r`ceasc`. Cånd devine sticloas`. de obicei. Måncarea se serve[te. Jum`t`]ile de dovlecei se a[az` \ntr-o tav`. pån` scade zeama. unde se las` la foc potrivit. se taie \n rondele [i se c`lesc \n ulei. se prepar` o m`m`ligu]` moale. 100 ml ulei 200 g m`lai. l`sånd s` se c`leasc` \nc` 7-8 minute. cimbru Se cur`]` cartofii. se adaug` ciupercile. l`såndu-se s` fiarb` la foc potrivit timp de o jum`tate de or`. apoi se adaug` f`ina. piperul [i cimbrul. piper Dovlecei umplu]i cu tarhon 600 g dovlecei o ceap`. tarhonul [i pesmetul. dup` care se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert cartofii. Dup` aceea. morcovul [i p`trunjelul r`d`cin`. se aranjeaz` rondelele de cartofi. pe lungime. apoi se introduce tava la cuptor. |n momentul \n care s-au \nmuiat guliile. Ciupercile se cur`]`. La final. la foc moderat. apoi se adaug` zeama de l`måie. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n pu]in` ap` cu sare. Se servesc calzi. pentru a se omogeniza. ap` [i pu]in` sare.

se spal`. cam o jum`tate de or`. Se fierbe \n`bu[it. se spal` [i se las` 30 de minute \ntr-un vas cu 284 . Se las` la cuptor o jum`tate de or`. Ceapa se cur`]`. guliile [i sparanghelul se cur`]`. Se s`reaz`. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se serve[te cald`. Spre sfår[it. ca s` ias` macaroanele mai fragede. \ntr-o crati]`. |ntr-un vas. sare. o ceap` 2 linguri de o]et. Cånd se serve[te. \n ap` cu pu]in` sare. Se toarn` vinul. Macaroanele se fierb \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. atunci cånd este suficient de \ncins`. se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. desf`cut` \n buche]ele mici. 2 gulii 100 g sparanghel. se pipereaz`. se spal`. la foc mic. se a[az` un strat deasupra bamelor. Måncare de bame la cuptor 600 g bame 3–4 ro[ii. ultimul strat fiind de pesmet. la dorin]`. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. piper Bamele se cur`]` de codi]e. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt. fiecare separat. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se sf`råme. De asemenea. se amestec` bine. apoi se presar` p`trunjel tocat fin. la foc mic. se \ncinge [i se adaug` f`ina. tocat m`runt. Cånd s-au \nmuiat. care se stinge cu zeama \n care au fiert morcovii. apoi se adaug` celelalte legume. La fel [i conopida. la foc moderat. Se potrive[te gustul cu sare [i piper. se completeaz` cu aceea[i cantitate de ap`. piper Bamele se cur`]`. Legume asortate 100 g fasole verde 100 g maz`re. 2 linguri de bulion o leg`tur` de p`trunjel. Se omogenizeaz` sosul. 2 linguri de f`in` sare. apoi se adaug` peste legume. se taie \n buc`]ele [i se fierb. se spal` bine [i se op`resc \ntr-o oal` cu bor[ clocotit. sare. piper Måncare de cartofi cu orez 500 g cartofi 100 g orez. \nc` unul de macaroane [i a[a mai departe. Peste ceap` se pune un strat de bame. deasupra se mai toarn` o lingur` de unt topit. se spal`. Se cur`]` ceapa. se scoate vasul [i se agit` u[or. sare. Pesmetul se rumene[te u[or \ntr-o tigaie cu o lingur` de margarin` fierbinte. morcovii. bamele [i ro[iile r`mase. se adaug` cartofii. dup` care se pune s` se c`leasc` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. dup` care se adaug` bamele. Se unge o crati]` cu margarin`. sub]iri cam de 3–4 centimetri fiecare. Se scot. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se adaug` bulionul. \n ea a[ezåndu-se un strat de macaroane. se pun ciupercile s` se c`leasc` pu]in. piper Cartofii se cur`]`. la foc mic. cam 30 de minute. se taie \n sferturi [i se las` timp de vreo dou` ore |ntr-un vas cu ap` rece. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 50 ml ulei 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar sare. se toac` m`runt. Macaroane la cuptor 400 g macaroane 400 g pesmet. Pe parcursul fierberii. Maz`rea se spal`. completånd cu ap` c`ldu]`. Se las` la fiert. piper Ceapa se cur`]`. ca s` nu se lipeasc`. apoi restul de ceap`. sare ap` [i o]et. r`sfirate [i pres`rate cu pu]in` sare. 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. la foc moale. iar jum`tate din ea se pune pe fundul unui vas de Jena. apoi se scurg [i se las` pån` se usuc`. Peste acesta. se completeaz` cu ap` fiart` sau sup`. sare. 2 morcovi 100 g conopid`. se mic[oreaz` focul [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. ca s` nu se lipeasc` de fund. Apoi. Dac` sosul scade prea mult. apoi unul de pesmet. se trec \ntr-un alt vas cu ap` rece. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor. apoi se scoate. se toac` fin m`rarul [i se presar` peste måncare. se scurg [i se las` pe un platou. cam 30 de minute. Cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se scot. iar cånd se ia de pe foc se adaug` p`trunjelul. Ciupercile se cur`]`. 150 g margarin` 100 g ca[caval. dac` scade prea mult. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. se tope[te margarina [i. se scurge [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu margarin` [i pu]in` ap`. se stinge cu pu]in` ap` fiart` ([i mai bune ar fi cu pu]in` sup` de zarzavaturi) [i se adaug` buc`]ile de ceap`. iar cine dore[te poate ad`uga pu]in` zeam` de l`måie. cam o jum`tate de or`. se spal` \n mai multe ape. amestecånd mereu cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. se mai las` 10 minute s` fiarb`. Se fierb \n`bu[it. se spal` [i se taie \n rondele. ca s`-i ias` iu]eala. Dup` ce s-au fiert. se prepar` un rånta[ din margarin` [i f`in`. o ceap` 100 ml ulei. pån` se \nmoaie bine ceapa. se poate pres`ra ca[caval ras. Din cånd \n cånd. Cånd devine transparent`. se scurg [i se las` pe un platou. apoi se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. se mai las` 2–3 minute. se tope[te margarina.Iahnie de bame 600 g bame 1 l bor[. Fasolea. piper Iahnie de ceap` 600 g ceap` 100 g margarin`. Måncare de cartofi cu ciuperci 5-6 cartofi 200 g ciuperci 100 g margarin` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se serve[te cald`. |ntr-o tigaie. apoi se toarn` o can` de ap` fiart`. se amestec` u[or. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \nfierbåntat.

iar ceapa. Separat. 200 g m`sline o ceap`. se separ` de semin]e [i se paseaz`. piper Måncare de ro[ii cu ardei gras 6–7 ro[ii 2–3 ardei gras 2 cepe 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. se las` pån` se \nfierbånt`. Se presar` verdea]a tocat` m`runt [i se d` totul la cuptor. Se fierbe lintea. 2 cepe 100 g margarin`. se spal`. se cur`]` [i se taie \n cubule]e m`runte. \mpreun` cu sosul. iar orezul. se stinge cu pu]in` zeam` de la maz`re [i se toarn` peste aceasta. sare. se cur`]` de codi]e. apoi se scot. m`slinele se scot din apa rece [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. continuånd fierberea aproximativ 10 minute. Måncare de maz`re cu m`sline 400 g maz`re 200 g m`sline. |ntre timp. \n func]ie de gustul fiec`ruia. se spal` [i se taie \n rondele groase de un centimetru. \mpreun` cu guliile. se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se las` vreo cåteva clocote. se adaug` f`ina [i ro[iile pasate.Se alege orezul. piper Måncare de linte 400 g linte 2 cepe. 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. |ntre timp. se rup \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri [i se pun la fiert \n ap` cu pu]in` sare. se tope[te. apoi se potrive[te de sare [i piper. se las` s` mai fiarb` cåteva minute. Se cur`]` guliile. apoi se pune la \n`bu[it \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. Dup` ce se ia de pe foc. Se scot [i se mut` \ntr-o crati]`. Se pune pe foc un ibric cu zah`rul [i se las` pån` \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. Måncare de maz`re p`st`i 1 kg maz`re p`st`i 125 g margarin` o lingur` de zah`r o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` zah`rul. se preg`te[te un rånta[. varz` acr` sau gogonele. Se sting cu ap`. se amestec` [i se toarn` peste ceap`. cu m`rar [i p`trunjel tocate deasupra. sare. apoi sarea [i piperul. usturoiul. sare. 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se potrive[te de sare [i piper. Cartofii se cur`]`. gogo[ari. pån` scade sosul. piper Måncare de fasole verde 500 g fasole verde 3–4 ro[ii. Ceapa se cur`]`. cur`]at` [i sp`lat`. aproape o or`. fin tocate. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se dau pe r`z`toare. se poate servi cu salat` de castrave]i mura]i. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd aceasta din urm` \ncepe s` se rumeneasc`. |ntr-o tigaie. |ntre timp. Dup` vreo 10 minute. se adaug` bulionul. Se pun [i ele peste orez [i se adaug` cam trei c`ni mari de ap`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Sosul rezultat se toarn` peste linte [i se las` s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. apoi se adaug` \n oala cu måncare [i se las` la fiert pån` mai scade. dar se las` \ntregi. se fierb m`slinele. se adaug` verdea]a tocat` fin [i se toarn` totul \n crati]a cu fasole. iar \n ulei se c`le[te ceapa tocat` m`runt. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. se tope[te margarina. se spal` \n mai multe ape [i se scurge. Se introduce crati]a la cuptor [i se las` la foc potrivit pån` scade sosul. sare. Ardeii se spal`. cartofii [i ceapa au fiert suficient. Ceapa se cur`]`. De asemenea. o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. P`st`ile de maz`re se spal`. o lingur` de f`in` 2 linguri de zah`r. Se stinge cu pu]in` ap`. sare. |ntr-un vas cu ap` clocotit`. apoi se ia de pe foc. se las` pån` se caramelizeaz`. apoi se stinge cu pu]in` ap`. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se adaug` vinul alb. se adaug` o lingur` de zah`r. se c`le[te pu]in [i se stinge cu dou` c`ni de zeam` din cea \n care a fiert maz`rea. se cur`]` de codi]e. apoi se acoper` vasul [i se las` la foc mic pån` scade zeama. 285 . se taie \n rondele. \ntr-o tigaie. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. apoi se pune ceapa la c`lit. se cur`]` ceapa. se cur`]` de coaj`. piper Måncare de gulii cu m`sline 400 g gulii 2–3 ro[ii. se cur`]` ceapa. \ncins` [i pu]in` ap`. Maz`rea se fierbe [i se scurge. Cånd aceasta devine transparent`. piper M`slinele se ]in cel pu]in o or` la des`rat \n ap` rece. Restul de margarin` se pune \n alt` crati]`. se spal`. Se serve[te cald`. sare. o lingur` de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se \n`bu[` \nc` o jum`tate de or`. se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. 2 linguri de bulion 50 ml ulei. peste gulii. apoi se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu dou` linguri de margarin` Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. dup` care se rumenesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. se taie pe[ti[ori. din restul de margarin` [i o lingur` de f`in`. piper P`st`ile de fasole se spal` bine. se scurg [i se pun. dup` care se ia de pe foc [i se presar` m`rarul [i p`trunjelul. Se \nfierbånt` 100 g margarin` \ntr-o crati]` [i se pun p`st`ile la c`lit. apoi se toarn` f`ina.

Cånd devine sticloas`. se las` pån` se rumene[te pu]in. la foc mic. Se las` s` clocoteasc`. piper [i boia de ardei dulce (cine dore[te s` ias` pilaful mai picant. iar cånd se ia de pe foc. dup` ce se ia de pe foc. sare. se spal` [i se toac` m`runt. Se potrive[te de sare [i piper. ghebele se toac` m`runt. dac` scade prea mult. 100 ml ulei 100 ml vin alb. se adun` spuma. Måncare de ]elin` cu ciuperci [i m`sline 200 g ]elin` 200 g ciuperci. 2 linguri de f`in` sare. se fierb ghebele. o linguri]` de zah`r o l`måie. apoi se c`le[te \n ulei. o lingur` de f`in` 2 leg`turi de ceap` verde o leg`tur` de usturoi verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. se bate cu lingura de lemn pån` se ob]ine un fel de piure. se spal`. apoi se pune la fiert. piper }elina se cur`]`. Se adaug` f`ina. sare. dup` care se adaug` orezul. cimbru oregano. Cånd orezul s-a fiert. sare [i piper dup` gust. Se adaug` f`ina. apoi se ia de pe foc [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. Ardeii. se las` pån` devine aurie. piper {tevia se spal` \n mai multe ape. c`rora li s-au scos såmburii. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. apoi se stinge cu pu]in` zeam` de la ghebe. 200 g m`sline o ceap`. amestecånd mereu. Dup` 10 minute. piper. se presar` p`trunjel fin tocat. Se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[`. se adaug` dou` c`ni de ap` [i se mai las` o jum`tate de or` s` fiarb`. Atunci cånd orezul este bine fiert. boia de ardei dulce Pilaf cu ro[ii la cuptor 400 g orez 4–5 ro[ii 2 ardei gras 100 g m`sline. Dup` preferin]e. m`slinele. Se adaug` ap`. se adaug` usturoiul pisat. se toarn` ro[iile [i se condimenteaz` dup` gust. dac` scade prea mult. pe foc moale. apoi se stinge cu zeam` de la [tevie. 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. \n ap` clocotit`. Dup` preferin]e. se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. o ceap` 2 ardei gra[i 2 morcovi o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` vinul [i se las` pån` clocote[te. apoi se adaug` orezul. se taie \n buc`]ele mici. ad`ugånd o linguri]` de zah`r. dup` ce s-au sp`lat [i s-au cur`]at. se presar` p`trunjelul fin tocat. poate folosi boia iute) [i. Se fierbe \n`bu[it un sfert de or`. Se dizolv` f`ina [i bulionul \n cåte o lingur` de ap`. Se cur`]` M`slinele se ]in o or` la des`rat \n ap` rece. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se ard`. pån` scade zeama. Se pun [i ghebele \n crati]`. se poate pune [i zeam` de l`måie. apoi se adaug` \n crati]`. piper Musaca de cartofi cu ghebe 4–5 cartofi 600 g ghebe. Cånd sunt gata.|ntr-o crati]`. Cartofii se pun la fiert. piper. Usturoiul [i ceapa se cur`]`. dup` care se toarn` \n måncare. inclusiv frunzele. se scurge bine [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. Orezul se alege [i se spal`. Ro[iile se op`resc \n 286 . se spal` [i se toac` m`runt. piper Pilaf cu legume 200 g orez 50 ml ulei. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi 100 g margarin`. apoi se pun la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. [i se spal` ceapa. iar cånd se ia de pe foc. completånd cu zeam`. Se strope[te cu margarin` topit` [i se d` la cuptor un sfert de or`. Separat. La sfår[it. foi de dafin ienibahar. se poate ad`uga zeam` de l`måie. Se cur`]` ceapa. dup` care se stinge cu un litru de ap` [i se adaug` ciupercile [i maz`rea. o lingur` de f`in` o lingur` de bulion. Se adaug` ceapa. apoi se las` la scurs. se spal`. Dup` un sfert de or`. Cånd ceapa este aproape fiart`. Pilaf cu maz`re [i ciuperci Måncare de [tevie 1 kg [tevie 100 ml ulei. se presar` verdea]a tocat`. se toac` m`runt [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fierbinte [i sare. ciupercile cur`]ate [i t`iate lame [i Se alege orezul. tocat` m`runt. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. se spal` \n mai multe ape. nuc[oar` Maz`rea se cur`]` [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei cu tot atåta ap`. Se mai las` o jum`tate de or`. unul de ghebe [i a[a mai departe. se adaug` ardeiul [i ro[iile. o leg`tur` de p`trunjel sare. se potrive[te de sare [i piper. se a[terne un strat de cartofi. ceapa [i ciupercile se cur`]`. se toac` m`runt. Se \ncinge restul de ulei \ntr-o crati]`. se potrive[te gustul cu sare. \n coaj`. 150 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. 500 g orez 200 g maz`re 200 g ciuperci 2 cepe un ardei gras 2–3 ro[ii. ardeii [i morcovii. iar cartofii se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele. Se unge o crati]` cu margarin`. {tevia se scurge. dup` care se spal` [i li se scot såmburii. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. la foc potrivit. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. se las` cåteva minute. se c`lesc ceapa [i ardeii. se presar` sare [i piper [i se las`. \nc` 4–5 minute.

|ntr-o crati]`. Deasupra se pune o jum`tate din cantitatea de orez. apoi se toac` m`runt. se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se spal` [i se toac`. unul de ardei. Cartofii se spal` bine. se Se spal` bine ro[iile [i se op`resc \n ap` clocotit`. sucul de ro[ii. piper Piure de conopid` 600 g conopid` 2–3 cartofi 40 g margarin` 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar. apoi se \ncorporeaz` f`ina. Sosul trebuie s` r`mån` doar atåt cåt s` acopere ciupercile. Se las` pån` se fierb bine. se cur`]` de cotor [i se desface \n foi. Urmeaz` \nc` un strat de ro[ii. sp`lat` [i cur`]at`. Se las` pån` devine transparent`. Dup` aceea. Se las`. se scot. Cånd sunt pe jum`tate fierte. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. piper m`cinat Se cur`]` ciupercile. sare. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` \nc` 10 minute s` fiarb`. cur`]a]i. Sucul rezultat se toarn` \ntr-un castron sau \ntr-o salatier`. pån` se formeaz` un piure. se potrive[te de sare [i piper. se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul tocat fin. se spal` [i se taie \n cubule]e. semin]e [i se paseaz`. Se amestec` bine. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. cu ap` fierbinte [i pu]in` sare. se tope[te margarina. 50 ml vin alb 50 ml ulei. Ardeiul se cur`]`. apoi se pun la fiert. se spal` [i se toac` m`runt. piper Conopida se cur`]`. 100 g ulei o lingur` de bulion piper boabe 200 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar sare. Se cur`]` castrave]ii [i ardeii. se separ` de Varza se spal`. dup` care se serve[te cu crutoane de påine. sare. usturoi [i verdea]`. apoi restul de orez cu m`sline. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. Se iau cåte patrucinci foi o dat` [i se ruleaz`. o linguri]` de zah`r 200 g påine. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. \mpreun` cu castrave]ii [i ardeii. \n coaj`. \nfierbånt` [i se pune ceapa la c`lit. Se d` totul la cuptor. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai bine cu furculi]a sau se trec prin sit`. se scurg [i se trec prin sit`. se pun la fiert conopida [i cartofii. Cånd s-au fiert destul. apoi se bate energic cu lingura de lemn. Se las` pån` se rumene[te. Se las` la rece. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \ncins. se spal` [i se taie \n cubule]e. se adaug` orezul ales [i sp`lat. se taie \n buc`]i. sare. Se serve[te cald. se amestec` bine cu margarina [i cu laptele din soia. sp`la]i [i t`ia]i \n sferturi. sare. pån` se umfl` orezul. Se omogenizeaz`. se adaug` spanacul. apoi se 287 . ulei [i zeam` de l`måie dup` gust. o linguri]` de zah`r. La råndul ei. pe foc potrivit. verdea]a tocat` m`runt. se cur`]`. se spal` \n mai multe ape. dup` care se adaug` ciupercile. amestecat cu m`sline [i cu verdea]` tocat`. dup` care se adaug` peste sucul de ro[ii. se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se omogenizeaz`. sare [i piper. se pun la fiert morcovii. Se serve[te ca fel \n sine sau ca garnitur` pentru ciuperci la gr`tar. Soté de ciuperci cu m`rar 500 g ciuperci 100 g margarin` o ceap` 200 ml suc de ro[ii 2 leg`turi de m`rar. piper Varz` cu ciuperci 600 g varz` murat` 200 g ciuperci. Se fierbe totul la foc mic timp de aproximativ 30 de minute. piper Suc de ro[ii cu legume 500 g ro[ii 2 ardei 2 castrave]i proaspe]i (corni[on) 2 cepe o c`p`]ån` de usturoi o l`måie. timp de o or`.ap` clocotit`. apoi se scot. Spanac cu pilaf 1 kg spanac 200 g orez 2 morcovi o ceap` mic` 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se scoate cu spumiera. se taie pe[ti[ori. piper Turt` de cartofi 600 g cartofi 50 g margarin` 100 ml lapte din soia 25 ml ulei o lingur` de f`in` 100 g småntån`. se desface \n buche]ele [i se spal`. Piureul ob]inut se amestec` bine cu dou` linguri de margarin` [i o jum`tate de pahar de lapte c`ldu]. ad`ugånd cåte pu]in` ap` dac` scade prea mult. la foc mic. |ntr-o alt` oal`. Cartofii se cur`]`. iar cine dore[te \i poate ad`uga o lingur` de småntån` deasupra. Cånd s-au fiert \ntr-atåt \ncåt s` se f`råme cu u[urin]`. Se serve[te cald`. apoi se presar` cu m`rar tocat m`runt. orezul [i morcovii. sare. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. se scurge bine. apoi se ia oala de pe foc. se adaug` jum`tate din cantitatea de ro[ii. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. apoi se s`reaz`. se \nfierbånt`. apoi se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare. ceapa. apoi se cur`]` de coaj`. sarea [i piperul. peste ele se pun ardeii. usturoiul. Spanacul se spal` \n mai multe ape. apoi se a[terne uniform compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. legume pr`jite sau chiftelu]e din soia. se pipereaz` [i se amestec` din nou. potrivind de sare [i piper [i pres`rånd verdea]a fin tocat`.

s` nu se lipeasc`. se mai pune sare [i piper. se amestec` bine [i se pune crati]a s` fiarb` la foc potrivit. Vinetele se aleg \n a[a fel \ncåt s` fie mai sub]irele. Vinete \mp`nate 1 kg vinete 500 g ceap`. Cånd devine transparent`. o lingur` de bulion 2 leg`turi de p`trunjel. boabele de piper [i un praf de sare. \ntorcåndu-le pe ambele p`r]i. alternånd partea cur`]at` cu coaja r`mas`. Vinetele [i ardeii se spal`. apoi se servesc. se adaug` varza. Se cur`]` ceapa. se cur`]` [i se pun la scurs. Atunci cånd orezul se umfl`. cu o]etul. se scurg bine [i se aranjeaz` pe un platou. aproximativ dou` ore. |ntr-un castron de salat`. dup` care se adaug` bulionul. apoi se coc pe plit`. piper Se alege orezul. cam dou` c`ni. se mai las` un sfert de or`. sare [i piper dup` gust. apoi se pun \ntr-o crati]`. Se d` la cuptor. se amestec` orezul cu ro[iile. diluåndu-se cu ap` atåta cåt` trebuie pentru a ob]ine iu]eala dorit`. r`månånd doar cåt s` le acopere. cam o jum`tate de or`. unde se las`. La final. Varz` ro[ie la cuptor 800 g varz` ro[ie o ceap`. se toac` m`runt. 200 g ro[ii felii. piper Vinetele se cur`]` pe lungime. 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 200 ml vin ro[u o leg`tur` de m`rar sare. Ulterior. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se introduce la cuptor. pån` se \nmoaie varza [i ciupercile. piper. Se completeaz` cu ap` rece. apoi se presar` cu sare [i se las` o jum`tate de or`. apoi se pune la fiert \ntro oal` cu ap` clocotit` \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. Cine dore[te. \mpreun` cu ardeiul t`iat \n få[ii. l`såndu-se s` se \n`bu[e. piper Zacusc` de toamn` 1 kg vinete 5–6 ardei 6–7 ro[ii 3 cepe mari 50 ml ulei foi de dafin. dup` preferin]e. se pun vinetele. Ro[iile 288 . se adaug` cåte o lingur` de ulei [i de o]et (cantit`]ile pot diferi \n func]ie de preferin]e). sare Salat` de orez 200 g orez 2–3 ardei gra[i 2–3 ro[ii 2 cepe 20 ml ulei 25 ml o]et 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. ardeiul [i ceapa. se piseaz`. cam un sfert de or`. Ceapa se cur`]`. cimbru Vinete pr`jite cu mujdei 1 kg vinete 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 20 ml o]et o leg`tur` de m`rar. apoi se pun vinetele la pr`jit. apoi se c`le[te pu]in \n uleiul \ncins. se spal` [i se toac` m`runt. Se poate servi cald` sau rece. Ro[iile. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. Cånd ceapa devine transparent`. se taie fidelu]`. se spal` \n mai multe ape. Se amestec` mereu. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se taie \n form` de lame. Se unge o tav` cu ulei. 2 ardei gra[i 3–4 ro[ii. Se presar` sare. se adaug` o jum`tate de pahar de ap` [i un vårf de cu]it de sare. apoi se presar` m`rarul fin tocat. dup` care se introduce vasul la cuptor. Se serve[te pres`rat` cu m`rar tocat fin. se scoate cu spumiera. se adaug` ro[iile. urmånd ca fiecare s`-[i ia cu linguri]a cåt dore[te. sarea [i m`rarul tocat. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu c`]ei de usturoi. apoi se dau la cuptor. se op`resc \n ap` clocotit`. apoi se scot cu spumiera. se s`reaz`. sare. 2 c`p`]åni de usturoi 20 ml vin alb. Peste vinete se pun felii de ro[ii. restul de usturoi. uleiul. dup` gust.taie m`runt. piper [i cimbru dup` gust. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. pån` scade zeama. bulionul. se toac` [i se c`le[te \n restul de ulei. se ia de pe foc. piper [i foi de dafin. Se mai las` 4–5 minute. |n por]iunile cur`]ate. Ciupercile se cur`]`. se spal` [i se toac` m`runt. care se \mp`neaz` cu restul compozi]iei. [i se presar` m`rarul fin tocat. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o crati]`. \n form` de t`i]ei. la foc moderat. Se las` pån` se \nmoaie. apoi se amestec`. se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ o jum`tate de centimetru. piper Varza se cur`]`. iar peste ea se pun vinetele. \ntr-un castron. vinul. la foc potrivit. la foc potrivit. Jum`tate din compozi]ie se a[terne \n tav`. poate ad`uga [i usturoi pisat. sare. Se cur`]` ceapa. Cånd s-a \nmuiat. se las` s` se usuce. sare. ardeiul [i ceapa se cur`]`. Se condimenteaz` cu sare. dup` care se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. \mpreun` cu varza. Mujdeiul rezultat se toarn` peste vinete sau se las` \n castron. sare. dup` care se stoarce bine de zeam`. la foc potrivit. dup` care se pun vinetele [i ardeii. iar zeama a sc`zut. verdea]a tocat`. Salat` de ro[ii cu m`rar 4–5 ro[ii o ceap` 20 ml ulei 15 ml o]et 2 leg`turi de m`rar 2 c`]ei de usturoi. Se cur`]` usturoiul. Se las` focul mic [i se continu` fierberea timp de aproximativ o jum`tate de or`. apoi se toarn` vinul [i se adaug` f`ina. apoi se adaug` vinul.

Cine dore[te s` dea salatei un gust mai deosebit. Se continu` fierberea \nc` un sfert de or`. bine scurse. fin tocat. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. Dup` aceea. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. se spal` [i se toac` m`runt.Ro[iile se spal` [i se taie \n felii sub]iri. Aluat fraged cu zer 400 g f`in` 200 g margarin` 250 ml zer proasp`t. avånd al`turi un bol cu sos. legume umplute. pe foc potrivit. dup` care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se completeaz` cu o can` de ap` c`ldu]`. care se pr`jesc \n restul de margarin`. Se prepar` sosul. apoi se pune deoparte pentru o jum`tate de or`. Se adaug` [i granulele de soia. sare Salat` de varz` alb` 600 kg varz` alb` 2 morcovi 100 g ]elin` 20 ml ulei. Granulele de soia se las` la \nmuiat un sfert de or` \ntr-un vas cu un litru de ap` c`ldu]`. de fasole verde sau de linte. strecurat prin tifon [i r`cit \n prealabil. se toarn` uleiul [i o]etul. boia de ardei dulce Sos picant 250 ml o]et piper 2 linguri de bulion 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. apoi se adaug` bulionul. iar dup` ce clocote[te. apoi se presar` m`rarul [i se potrive[te de sare [i piper. se amestec` ro[iile [i ceapa tocat`. apoi se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. \n alt castron se toarn` uleiul. se mic[oreaz` flac`ra [i se mai las` o jum`tate de or`. Se serve[te ca garnitur` la pilaf. usturoiul pisat. al`turi de diverse månc`ruri cu sos. Separat. amestecånd pån` cånd se omogenizeaz`. Sparanghelul se serve[te \n farfurioare. cartofi cop]i sau pr`ji]i. Se presar` cu sare. poate ad`uga [i usturoi cur`]at [i pisat. morcovii [i ]elina se cur`]` [i se spal`. unde se adaug` drojdia. se completeaz` cu un pahar de ap` [i se mic[oreaz` focul. dup` care se amestec` bine cu margarina. piper Sparanghelul se cur`]` [i se spal`. se stoarce bine. Ceapa [i ]elina se cur`]`. se spal`. sau sub form` de crutoane (t`iate \n p`tr`]ele mai mici). un vårf de linguri]` de sare [i coaja ras` de la o l`måie. se dezleag` [i se r`sfir` pe un prosop curat. cartofi cop]i sau pr`ji]i. \ndep`rtåndu-se cu grij` cotoarele. ad`ugånd piperul. Dup` vreo 10 minute. o l`måie o leg`tur` de m`rar sare. cu paste. se poate folosi bor[ fiert. se scurg. apoi se dau pe r`z`toare. 50 g de margarin`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. |ntr-un castron. Se serve[te cald. apoi se toac` julien. Se servesc cu måncare de maz`re. 289 . apoi se adaug` o linguri]` de sare [i zeama stoars` de la o l`måie. se scot buche]elele cu spumiera. Se fr`månt` aluatul. la diverse supe [i creme. fr`månt` pu]in. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i margarina. dup` care se leag` \n buche]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. piper Sos de ro[ii cu soia 400 g granule de soia 4–5 ro[ii. piper. cu varz` sau cu brånz`. pån` cånd o]etul scade la jum`tate. musacale. piper [i boia dulce. Dup` aceea. soté-uri de legume [i altele. pilaf. ciulama. apoi se dau pe r`z`toare. frecånd mu[tarul cu ulei. 2 cepe 100 g ]elin` 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. pl`cinte sau pilafuri. Aluat de friganele 200 g f`in` 20 g drojdie 150 g margarin` o l`måie. Se serve[te cald. sare [i piper dup` gust. Se toarn` sosul peste salat` [i se presar` cu m`rar fin tocat. Se fr`månt` aluatul pån` cånd devine catifelat la pip`it. ca s`-[i lase zeama. preparate din paste. se toarn` ro[iile. sare Se cur`]` varza. Se amestec` morcovii [i ]elina cu varza. se sub]iaz` cu zeama stoars` de la o l`måie [i se condimenteaz` cu sare. F`ina se cerne. se adaug` [i m`rarul. apoi se mut` \ntr-un castron curat. la pizza. |n lipsa zerului. se toarn` \ntr-un castron. månc`ruri cu sos [i altele. turnat pu]in cåte pu]in. Se las` s` fiarb`. Salata se serve[te r`cit` \n prealabil. se |ntr-o oal`. zerul [i un vårf de linguri]` de sare. se pune la fiert o]etul. M`rarul se spal` [i se toac` marunt. f`cånd \n mijloc o mic` groap`. Ceapa se cur`]`. F`ina se cerne. sare Salat` de sparanghel cu sos de mu[tar 500 g sparanghel o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar sare. Aluatul este potrivit pentru prepararea pl`cintelor cu spanac. |ntre timp. fierbåndu-se \mpreun` \nc` 10 minute. apoi se \ntinde \ntr-o foaie groas` cam de 2 centimetri [i se taie \n p`trate sau dreptunghiuri. Se las` focul mare. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. De asemenea. se spal` [i se toac` m`runt. ca s` se usuce complet. Se ia cåte o mån` de varz`.

Se fierbe restul de zah`r cu cacaua r`mas` \n 100 ml ap`. |n fine. apoi miezul de nuc`. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Se amestec` bine. \n care se toarn` amestecul ob]inut mai sus. zah`rul vanilat [i o linguri]` de scor]i[oar`. Se taie \n felii dup` ce s-a r`cit. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se fierbe pån` se dizolv` complet. coaja ras` a acesteia [i un praf de scor]i[oar`. la foc moderat. apoi se las` s` se odihneasc`. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia. l`såndu-se aproximativ o jum`tate de or`. pentru a fi mai fraged. Tava se unge cu ulei. Separat. 100 ml ulei 200 g f`in` un plicule] de praf de copt bicarbonat. zeama de l`måie. timp de o jum`tate de or`. Se feliaz` numai dup` ce s-a r`cit. Chec cu morcovi [i mere 3 morcovi 2 mere. se bate de plan[et` din cånd \n cånd. apoi se a[terne foaia [i se las` aproximativ un sfert de or` s` mai creasc`. abia apoi \ntinzåndu-se umplutura. Se pune pe foc potrivit s` se caramelizeze. la foc moderat. iar la sfår[it se adaug` margarina [i se amestec`. p`strånd sucul. se amestec` f`ina cu praful de copt. se toarn` 350 g zah`r. 20 ml ulei sare. abia apoi t`indu-se \n felii [i servindu-se la mas`. portocalele [i sucul de grapefruit. Se las`. se adaug` merele [i morcovii. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocal`. Se unge cu ulei o tav` pentru chec. bicarbonat [i 50 g cacao. se toarn` \ntrun castron adånc. Se d` la cuptor. bine cernut`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. apoi se dau pe r`z`toarea mare. Se fr`månt` acest aluat pån` cånd se \nmoaie suficient. la foc potrivit. Separat. Merele [i morcovii se cur`]`. margarin` sau unt. \mpreun` cu o lingur` de zah`r [i o linguri]` de sare. ]inute dou` ore \n ap` rece. Se omogenizeaz`. apoi se adaug` la compozi]ie. cimbru o sticlu]` de esen]` de rom 10 g nuc` de cocos ras` Chec cu mere [i portocale 4 mere 2 portocale 400 g f`in` 100 g zah`r tos 100 ml ulei 200 g miez de nuc` 100 g stafide 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia. cåt [i pentru cele s`rate. Portocala se decoje[te [i se taie \n buc`]ele. sare |ntr-o crati]` mai larg`. apoi se adaug` stafidele [i miezul de nuc` pisat. toate acestea amestecåndu-se cu f`ina. se adaug` stafidele. Se pot folosi atåt pentru pl`cintele cu umplutur` dulce. merele [i portocalele. se tapeteaz` cu f`in`. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom. se unge o tav` cu ulei. Se adaug` dou` linguri]e de cimbru. se amestec` f`ina cu praful de copt [i un vårf de linguri]` de scor]i[oar`. apoi se taie m`runt. Se fr`månt` bine aluatul. Separat. se pudreaz` 290 . se cur`]` de pieli]e [i såmburi. Portocala se d` [i ea pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. se face o mic` adåncitur`. apoi se adaug` la compozi]ie. scor]i[oar` esen]` de rom Chec cu glazur` 500 g zah`r tos 250 ml ulei 150 g cacao 400 g f`in` 100 g margarin` o linguri]` de bicarbonat Grapefruit-ul se taie \n dou` [i se stoarce. se toarn` compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. Se \ntinde \n a[a fel \ncåt s` capete forma t`vii \n care se va face pizza. pudrat cu zah`r. Foile se vor \ntinde. cam 45 de minute. se adaug` f`in` cåt cuprinde. apoi se adaug` la compozi]ie. Se adaug` zah`rul. stafidele. Se fr`månt` aluatul. pisat m`runt.Aluat pentru pizza 500 g f`in` 20 g drojdie de bere o lingur` de zah`r. Foi de pl`cint` 500 g f`in` 50 g drojdie de bere 100 ml ulei o lingur` de zah`r pudr` o l`måie scor]i[oar`. Se amestec` zah`rul cu uleiul. pån` se tope[te zah`rul. Se las` pån` se r`ce[te. Se las` s` se r`ceasc`. La mijloc. Chec cu grapefruit 2 mere o portocal` un grapefruit 100 g miez de nuc` 100 g stafide 200 g f`in` 100 g zah`r 100 ml ulei un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. F`ina. Se freac` zah`rul cu uleiul. Se toarn` compozi]ia peste checul r`cit [i se presar` nuca de cocos. se tapeteaz` cu f`in`. merele. Portocalele se decojesc. cånd va fi cazul. apoi sucul [i coaja ras` de portocal`. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toarea mare. 100 g stafide o portocal` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. Se unge o form` cu ulei. Zah`rul se amestec` bine cu uleiul. pe plan[eta pres`rat` cu pu]in` f`in` [i se ung cu ulei. apoi se toarn` uleiul. dup` preferin]e. se amestec` f`ina cu praful de copt [i cu bicarbonatul. Se unge o form` de chec cu ulei.

Se acoper` crati]a cu un [ervet curat [i se a[teapt` pån` cånd gri[ul \[i va m`ri volumul. 200 g margarin` 200 g zah`r tos 200 g gem de fructe 2 linguri de cacao. miezul de nuc` pisat [i o esen]`. care se taie cu cu]itul \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. apoi siropul. Se serve[te la micul Se prepar` un sirop legat. Foile se ruleaz` [i se taie \n buc`]i lungi de cåte 5 centimetri. Margarina se tope[te \ntr-o crati]`. margarina. se tope[te zah`rul tos. 291 . groas` de un centimetru. Se \ndep`rteaz` caimacul. gri[ul. Laptele se fierbe. coaja ras` de la o l`måie [i o jum`tate de litru de ap` c`ldu]`. cu scor]i[oar` pres`rat` deasupra. Se serve[te pres`rat cu zah`r pudr`. Se las` \nc` un sfert de or` la crescut. cel mult un sfert de or`. dup` preferin]e. se pune cu linguri]a cåte un pic de gem sau marmelad`. c`p`tånd o consisten]` cremoas`. timp de o or`. timp de 10–12 minute. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocale. pudrate cu zah`r. Aceast` umplutur` se a[terne uniform pe fiecare foaie. Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. iar la urm` compozi]ia de mai sus. frecånd energic. Se amestec` toate [i se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i tapetat` cu f`in`. L`måia se d` pe r`z`toare. se las` la crescut. Se fr`månt` aluatul. 200 g zah`r pudr` 2 plicule]e de zah`r vanilat 250 ml ulei. Halva de cacao cu gri[ 200 g gri[ 400 g zah`r. apoi se adaug` la compozi]ie. iar miezul se piseaz` cåt mai fin sau se d` prin ma[ina de tocat. se cur`]`. p`strånd coaja. Se servesc calde. apoi se toarn` compozi]ia. pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. coaja ras` [i zeama de la o l`måie. se scot. o l`måie sare. se adaug` f`ina. apoi se piseaz` m`runt. Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie cu grosimea de 2 milimetri. 100 g stafide o l`måie un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. se adaug` praful de copt. pån` se ob]ine un aluat elastic. t`iat` \n felii de grosimea unui deget. apoi se ruleaz` [i se Nucile. scor]i[oar` 250 g f`in` 40 g drojdie. amestecånd permanent. stafidele [i esen]a de rom. apoi se \nfierbånt` restul de ulei [i se pun la pr`jit. \ntr-un vas cu o jum`tate de litru de ap` cald`. o linguri]` de scor]i[oar` [i coaja de portocal`. Peste fiecare din acestea. |ntr-un castron \nc`p`tor. marmelad` sau brånz`. aproximativ o or`. ad`ugånd [i o linguri]` de zah`r. \n care se adaug` mierea. Se serve[te rece. Se fr`månt` aluatul. apoi se toarn` \ntr-un castron. cu biscui]i. Se freac` bine zah`rul cu uleiul. Se fr`månt` bine. 100 ml ulei 200 g miez de nuc`. \ntinzånd 4 foi. Separat. cacaua. la foc moderat. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. apoi se \ntinde foaia. zah`rul vanilat. pe felii de påine pr`jit`. Se amestec` gemul cu cacaua. Se toarn` f`ina.cu f`in`. miezul de nuc`. la foc moderat. F`ina se amestec` separat cu praful de copt [i cu bicarbonatul. iar una dintre ele se rade de coaj`. trandafiri sau migdale). \n coaj`. Dup` aceea. 200 g margarin` 200 g miez de nuc` 100 g cacao scor]i[oar`. se toarn` f`ina. apoi se pun \n tav` [i se coc. fierbånd zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i l`såndu-l pån` se \ngroa[`. se amestec` margarina cu zah`rul. Se dizolv` drojdia \ntr-o lingur` de ap` cald`. scor]i[oar`. se las` la crescut o jum`tate de or`. 100 g zah`r un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g gem sau marmelad` de fructe o l`måie. Se d` la cuptor. un vårf de cu]it de sare. sare 250 g f`in` 40 g drojdie. Gogo[i rapide Cozonac vegetarian Chec cu nuc` 400 g f`in` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. o or`. Se dau la cuptor. brånza de vaci [i miezul de nuc`. Se continu` fierberea pån` cånd compozi]ia devine consistent` [i nu se mai lipe[te de crati]`. pån` se ob]ine o crem`. apoi se taie \n 4 buc`]i. se amestec` restul de zah`r pudr` cu cel vanilat. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. esen]e Cornule]e fragede 200 g f`in` 200 g margarin`. la foc moderat. Checul se serve[te pres`rat cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. se adaug` sucul de portocale. apoi se sparg. sau ca desert. t`ind cercuri cu gura unui pahar. dejun. la foc potrivit. 2 portocale un plicule] de praf de copt bicarbonat. la alegere (de rom. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. zah`rul vanilat. l`måie. Separat. se introduc \n cuptorul \ncins [i se las` s` se coac`. drojdia. se adaug`. vanilie. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn pån` se omogenizeaz`. apoi drojdia. Se pot umple cu gem. Se dau la cuptor. \n ploaie. dup` care se las` la r`cit. la foc potrivit. Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de ap` c`ldu]`. sare Crem` de miere 100 g miere de albine 100 g brånz` de vaci 100 ml lapte 200 g nuci |ntr-un castron adånc. scor]i[oar` Portocalele se storc de zeam`. 50 ml ulei.

Se fr`månt` bine. se \ncorporeaz` biscui]ii. Se ia de pe foc. se tope[te margarina. 100 g zah`r [i o jum`tate de can` de ap` de la frigider. timp de 10–12 minute. Stafidele se scurg. |ntr-o tigaie. apoi se cur`]`. astfel \ncåt s` stea \n picioare. l`såndu-le pån` se tope[te rahatul. cåteva pic`turi de esen]` de rom. iar prunele se \nmoaie. se cur`]` de codi]e [i se adaug` \n sos. dup` care se adaug` f`ina. t`iate \n dou` [i f`r` såmburi. apoi se taie \n dou`. apoi se piseaz` m`runt [i se amestec` bine cu scor]i[oara [i cu o linguri]` de cui[oare. gutui etc. stropite cu pu]in` ap` c`ldu]`. Orezul se alege. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se serve[te \n cupe de compot. apoi se dau la cuptor. care se aranjeaz` peste umplutur`. Se las` pån` cap`t` consisten]a unui sirop. dup` care se ia oala de pe foc [i se las` la r`cit. se fierbe mierea cu o can` de ap`. Biscui]ii se dau [i ei prin ma[in`. Se stinge cu pu]in` ap`. \mpreun` cu migdalele cur`]ate [i pisate m`runt. cam o jum`tate de or`. Se adaug` miezul de nuc` [i cacaua. |n timp ce se coc. apoi se stoarce zeama de la o l`måie [i se las` \n continuare s` fiarb`. Se \ntinde compozi]ia pe o plan[et` tapetat` cu zah`r pudr` [i se modeleaz` \n forma unui salam. se adaug` margarina. la foc mare. cui[oare Merele se spal` [i se scobesc. se cur`]` de coaj`. apoi se a[terne deasupra un strat de miez de nuc`. Peste ea. apoi se d` flac`ra mai mic` [i se las` s` se rumeneasc`. Se adaug` restul de zah`r. amestecat cu o lingur` de f`in` [i cu miezul de nuc` pisat. zah`rul tos [i cel vanilat. se a[terne gemul [i se aranjeaz` caisele. Se las` pån` se rumene[te u[or. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom sau de vanilie. Sos de stafide 400 g stafide 100 g migdale 50 g margarin` 2 linguri de f`in`. cu lingura de lemn. se cresteaz` [i se scot såmburii.). poate turna. Se introduce tava la cuptor. Se unge o tav` cu ulei. 292 . Se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. ca s` nu se lipeasc`. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. pere. peste zah`rul din umplutur`. Nucile se coc. amestecånd mereu. la fel [i miezul de nuc`. Se ruleaz` [i se taie \n cåte patru buc`]i. pån` ce sosul ajunge s` aib` consisten]a dorit`. Se serve[te rece. la foc mic. Cealalt` jum`tate de aluat se \ntinde [i se taie \n få[ii de cåte un centimetru. Vom [ti c` s-au fiert suficient cånd orezul se umfl` [i devine pufos. se a[az` rulourile. sco]åndu-le cotorul [i semin]ele. Rahatul se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte [i se pune \ntr-un vas cu ap` fiart`. Stafidele se las` la \nmuiat timp de 2–3 ore \ntr-un vas cu ap` rece. se spal` \n mai multe ape [i se las` la scurs. margarin`. se \nfierbånt` bine. eventual pres`rånd scor]i[oar` deasupra. Se scot din tav` [i se a[az` pe un platou. \n cuptorul bine \ncins. Partea scobit` se umple cu zah`r tos. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. Cånd sarailia e gata. se pun s` fiarb` prunele [i orezul. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` merele \n ea. Foile de pl`cint` se \mpart \n patru. Se serve[te ca garnitur` la fructe coapte (mere.Mere coapte 4 mere mari 100 g zah`r tos o linguri]` de zah`r pudr` o lingur` de ulei scor]i[oar` o sticlu]` de esen]` de rom Prune cu orez 500 g prune 100 g orez 100 g zah`r 50 g margarin` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` Sarailie 500 g foi de pl`cint` 200 ml ulei 400 g miez de nuc` 200 g miere scor]i[oar` o l`måie. \ntorcåndu-le din cånd \n cånd. Una dintre jum`t`]i se \ntinde \ntr-o foaie [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. Pr`jitur` cu caise 275 g f`in` 250 g margarin` 200 g zah`r 100 g gem de caise 200 g caise 100 g miez de nuc` Salam din biscui]i 200 g biscui]i simpli 200 g rahat 400 g nuci 100 g margarin` 2 linguri de cacao 100 g zah`r pudr` o l`måie esen]` de rom sau de vanilie scor]i[oar` Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. la foc moderat. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. se toarn` siropul r`cit peste ea [i se las` s` se p`trund`. se las` 10 minute la foc viu. s` nu se verse zah`rul. aproximativ o or`. t`iat` \n felii. se adaug` margarina. Se spal` prunele. Se introduce tava la cuptor [i se las`. Fiecare grup de foi se unge cu ulei. cu grij` s` nu se sf`råme prunele. amestecånd. Cine dore[te ca merele s` fie mai aromate. pudråndu-se cu zah`r [i scor]i[oar`. o l`måie Se prepar` un aluat din dou` c`ni de f`in`. |n acel moment. Se las` \nc` un clocot. amestecånd u[or.

bine coapte [i s`n`toase. f`ina. Amidonul [i zah`rul se amestec` [i se pun la fiert. pe foc mic. pe foc mic. dup` care se las` s` fiarb`. dar [i la mere. unde se las` Portocalele se storc de zeam`. iar zeama scade [i se \ngroa[`. iar coaja se d` pe r`z`toarea mic`. l`såndu-le pån` se fierb. pån` se rumene[te. \mpreun` cu o jum`tate de litru de ap`. Se introduce la frigider. Umplutur` de cire[e 500 g cire[e pietroase 100 g zah`r Sos din suc de portocale 2 portocale mari [i zemoase 100 g zah`r 200 g amidon un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]` de coaj` [i cotoare. se tapeteaz` cu f`in`. la foc potrivit. se adaug` [i zah`rul vanilat. Aceast` compozi]ie se folose[te ca umplutur` la diverse checuri. cu ajutorul unui cu]ita[. \nc`lzit pu]in. pån` se dizolv` complet. |ntr-o crati]` curat`. Se unge o form` de tart` cu margarin`. se pune zah`rul s` se caramelizeze. Cånd acesta devine maroniu. Dup` aceea. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. pandi[panuri sau torturi. pån` se ob]ine o past` omogen`. Se aleg cire[e mari. |ntre timp. se stinge cu o can` de ap`. apoi se rad [i se pun \ntrun castron. Se omogenizeaz` [i se p`streaz` la rece. pån` se ob]ine un sirop bine legat. care se toarn` peste tarta scoas` pe un platou rotund. Mai \ntåi. l`såndu-se pån` \ncepe s` capete consisten]`. se poate folosi la gogo[i. praful de copt [i scor]i[oara.Tart` cu mere 600 g mere ionatane 400 g zah`r. se amestec` bine. apoi se adaug` [i coaja ras`. Acest sos. se adaug` cire[ele. miezul de nuc`. se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Eventual. [i se scot såmburii. Se ia oala de pe foc [i se toarn` sucul de portocale. 200 g f`in` 200 g margarin` 100 g miez de nuc` 150 g cacao un plicule] de praf de copt scor]i[oar` cåteva ore \nainte de a fi servit`. se cur`]` de coaj`. amestecånd mereu. 293 . pandi[panuri sau checuri. apoi se las` la r`cit. pe foc normal. Se adaug` 200 g zah`r. cur`]ate de codi]e. se fierbe restul de zah`r cu cacaua [i cu dou` pahare de ap`. |n acel moment. pere sau gutui coapte. ca s` se \nsiropeze mai bine.

s`n`to[i [i proaspe]i. se toarn` peste ele o]etul r`cit [i se p`streaz` la rece [i \ntuneric. li se face \mprejurul codi]ei cåte un c`p`cel. care se fierbe [i apoi se r`ce[te. de lapte. Ardei iu]i \n o]et 400 g ardei iu]i 100 g hrean dat pe r`z`toare 50 ml o]et 1 l ap` 50 g sare grunjoas` f`r` impurit`]i Arpagic conservat Se conserv` cel mai bine arpagicul m`runt. se toarn` un amestec de ulei. un strat de ]elin`. Bame \n bulion Ardei umplu]i mura]i 400 g ardei gra[i 2 morcovi 100 g ]elin` o leg`tur` de p`trunjel 50 g varz` alb` sare 50 ml o]et 1 l ap` 1 kg bame 800 ml suc de ro[ii sare de l`måie Ardei gras uscat 2 kg ardei gra[i ro[ii [i verzi 500 g frunze de ]elin` 600 g sare Se aleg ardei f`r` stric`ciuni [i se spal` bine. folosindu-se abia dup` o lun`. Se iau bame de m`rime medie. Boabe de porumb murate Se alege porumb fraged. Se pun \n pivni]` sau c`mar` [i se servesc peste iarn`. dup` care se a[az` \n borcane. se a[az` ziare \ntre ele. apoi se cur`]` de pieli]e. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. iar p`trunjelul [i ]elina se taie de asemenea [i se pun \ntrun vas frecåndu-se bine cu pu]in` sare. Se adaug` peste ele un alt suc de ro[ii fierbinte. se spal`. se las` pån` se r`ce[te apa. pentru a nu respira. apoi se \nmoaie \n ap` cald` cu pu]in` sare. fierte \mpreun` pån` dau \n clocot. dup` care se scot. Se toarn` deasupra o]etul. dup` care se cur`]` de foi]ele de la suprafa]`. apoi se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. apoi se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie feliu]e sub]iri. o]et [i sare. vreo 10 minute. borcanele cu pergament sau cu celofan [i se leag` stråns la gur`. Se cl`te[te [i se fierbe \n o]et de vin. astupate cu celofan ori cu capace. capac special. Se alc`tuie[te o solu]ie din 50 ml o]et [i 50 g de sare la un litru de ap`. se presar` cåteva boabe de piper [i cui[oare. pres`rat cu crengu]e de m`rar [i cu rondele de hrean. Varza alb` se toac` \n feliu]e lungi.Produse conservate Legume conservate [i mur`turi Ardei cop]i Se spal` bine ardeii. Peste ei. Solu]ia se adaug` \n borcane dup` ce s-a r`cit. se fierb \n bain-marie cam o or` [i 35 de minute. \n straturi. Aceasta se toarn` peste ingredientele din borcan. Borcanele. se las` s` se usuce. morcovul la fel. Borcanele se \nchid apoi ermetic cu capacul propriu sau se pune celofan [i se leag` stråns cu o sfoar` groas`. Bamele trebuiesc stropite cu o zeam` de sare de l`måie. pentru a nu deveni moi. Se pun \ntr-un ciur de plastic s` se scurg` bine. Ardeii umplu]i se a[az` \n borcane [i se toarn` o solu]ie de sare \n propor]ie de 50 g sare la litru de ap` [i 50 ml de o]et. un strat de sare. dac` vrem s` fie zeama mai pu]in acr`. Se pune deci un strat de ardei gras. Se pun apoi c`p`cele din frunz` de varz` sau felii de morcovi. \n mai multe ape. Se spal` foarte bine. care trebuie s` aib` \n compozi]ie pu]in` sare. l`sånd s` respire. se adaug` cåte 50 g de sare la fiecare litru de o]et. l`sat s` se r`ceasc` \n prealabil. dup` care se cur`]` de semin]e. se pune celofan sau hårtie bine legate cu sfoar`. un strat de sare. Aceast` umplutur` de legume se introduce \n interiorul ardeilor. Se iau ardei gra[i. eventual diluat cu ap`. Boabele se pun \n borc`nele de sticl`. Se las` pån` se r`coresc. Se pune deasupra hrean ras. cu grij` s` nu se zdrobeasc`. Dup` fierbere se pun pe mas` pe un prosop curat [i se r`cesc. dup` care se scurge [i se pune \n borcane. apoi se pun \ntr-un borcan cåt mai \nc`p`tor. c`rora li se scot codi]ele [i se pun \ntr-un suc de ro[ii fiert [i strecurat \n prealabil. pån` se umplu toate borcanele preg`tite pentru iarn`. cåt aluna. Se fierbe o]et. Se capseaz` cu un 294 . Ca s` nu se sparg` la fiert. Se cur`]` u[or boabele. cam un sfert de or`. iar dac` nu avem la \ndemån`. se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg` [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. Se acoper` Se aleg 400 g de ardei iu]i [i se spal` \n ap` rece. Se pun \n borcane \mpreun` cu frunze de ]elin`. a[ezånd sare \ntre straturi. se \n]eap` la vårf cu un ac [i se pun în borcan. crude [i f`r` pete.

peste fiecare strat ad`ugåndu-se cåteva feliu]e sub]iri de l`måie [i boabe de piper. Se ]in la loc r`coros [i uscat. se ia oala de pe foc.Castraveciori \n o]et 5 kg castraveciori 25 g m`rar 120 g morcovi 15 g semin]e de mu[tar un ardei iute 30 g hrean 10 g piper 1 l o]et 10 g foi de dafin 150 g sare Castraveciorii se aleg din soiul corni[on.marie o or` \ntreag`. celofan sau se \nchid cu capace [i se pun la fiert \n bain .marie 60 de minute. se spal` [i se rup \n buc`]ele de cåte 2–3 centimetri fiecare. Borcanele se leag` cu Ciupercile. Fasole verde P`st`ile de fasole se cur`]`. se spal`. Se acoper` cu ap` clocotit` f`r` sare. Dup` ce se termin` umplerea borcanului. iar zeama se strecoar` \n sticle. se pun pe un prosop absorbant. 30 g de hrean ras. Esen]` de ciuperci cu vin 2 kg ciuperci 100 g sare piper. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. iar acestea se mai fierb. s` se scurg` pån` a doua zi. Ciupercile se cur`]`. pån` cånd devin moi. acoperindu-se cu ap` clocotit`. cu o lingur` ras` de sare (25–30 g) la un litru de preparat. m`rarul verde. tari [i cu semin]e fragede. deas`. s`-[i lase zeama. timp de trei zile. precum [i mirodeniile. esen]a trebuie sterilizat`. presåndu-se cu måna. se reteaz` picioru[ele la jum`tate. Se introduc buche]elele de conopid` \n zeama concentrat` de sare [i se las` la macerat circa 50–60 de minute. s`n`toase. Dup` aceea. se pun \ntr-o strecur`toare [i se storc bine. 100 g de sare. se presar` cu sare [i se pun deoparte. se toac` m`runt. Tot acum se pun [i rondelele de morcovi. boabe de piper. Zeama ob]inut` se pune la fiert. Se las` 295 . Dac` se dore[te s` se foloseasc` imediat. spre a nu mai avea ap` deloc. Dup` vreo trei sferturi de or`. un ardei iute mic. Borcanele se \nchid cu capace ori se leag` cu celofan [i o sfoar` din pånz` [i se fierb \n bain . se toarn` ulei pån` sus. |ntr-o crati]` se prepar` o saramur`. ienibahar Ciuperci \n ulei Ciupercile se cur`]`. se dau prin ulei [i se pun \n borcan \n straturi. boabe de piper. Se r`cesc \n vasul \n care au fiert [i se p`streaz` \n loc r`coros [i uscat. ad`ugånd piperul [i ienibaharul. Castraveciorii se spal` dup` aceea bine [i se adaug` cåt mai stråns \n borcane de 500 ml. fierbånd sticlele timp de 30–35 de minute \ntr-o oal` cu ap` turnat` pån` la nivelul la care sunt gåturile sticlelor. Dup` vreo trei sferturi de or`. semin]ele de mu[tar. |ntr-o oal` se prepar` solu]ia de o]et \n felul urm`tor: la 1 l de o]et de 9° se folosesc pentru dilu]ie 3 l de ap`. se Se ia o conopid` alb`. 10 g de piper boabe [i 1 l de o]et. la care se adaug` zeama de l`måie [i vinul. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. Dup` aceea. Se desface \n buche]ele [i se separ` de cotor [i cozile protectoare. Apoi. cu grosimea de circa 3 cm [i lungimea de 5–6 cm f`r` t`ieturi. bine \nfundate. f`r` pete maronii sau t`ieturi. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. se adaug` o lingur` ras` de sare (25 30 g) la un litru de solu]ie. Se las` s` fiarb` pån` cånd clocote[te [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. o jum`tate de or`. mici. se scot [i se \ntind pe o mas` curat`. 120 g de morcovi cur`]a]i [i t`ia]i buc`]ele. |ntr-o oal` se alc`tuie[te o solu]ie cu 1 % sare (10 g la 1 l de ap`). Esen]` de ciuperci 2 kg ciuperci 100 g sare piper. Sub fundul borcanelor se a[eaz` patru cu]ite \n cruce. dup` care se fierb la aburi timp de 12–14 minute. se ia de pe foc. 15 g semin]e de mu[tar. Sub borcanele astfel preg`tite se a[eaz` patru cu]ite sau linguri. Se pune la fiert pån` cånd d` \n clocot [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. cånd este gata s` dea \n clocot. Se pun apoi \n borcane de m`rime medie. f`r` \ncre]ituri [i f`r` codi]e sau flori. ienibahar 400 ml vin alb sec o l`måie Conopid` conservat` \n ap` o conopid` 60 g sare 1200 ml ap` Ciuperci conservate \n ap` 800 g ciuperci de cultur` 1 l ap` 10 g sare Se iau ciuperci mari. Cånd se \nmoaie. spal` bine \ntr-o cantitate suficient` de ap` rece [i se separ` de picioru[e. La 5 kg de castraveciori se pun 25 g de m`rar verde. pe foc mic. se toarn` \n sticle. avånd urm`torul procentaj: 60 g sare la 1200 ml de ap` rece. c`rnoase. de frunze. Se r`cesc [i se a[az` \n borcane cu floarea \n sus. Se fierbe zeama [i. |ntr-un vas se alc`tuie[te solu]ia dintr-un litru de o]et de 9° [i 3 l de ap`. care se fierb 10–12 minute. se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \n ap` cu sare. Se pun apoi pe o farfurie [i se scurg. se adaug` ciupercile. foile de dafin. \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` rece. f`r` t`ieturi sau pete.

Se aranjeaz` \n borcane. apoi se strång \ntre buc`]i de lemn ca s` se scurg` am`r`ciunea din ele. se scurge [i se \mpr`[tie pe masa curat`. pres`rånd. se cur`]` de codi]e [i de a]e. Dup` aceea. precum [i frunze de ]elin`. Se presar` peste ele pu]in zah`r [i se mai las` pe foc cåteva minute. se toarn` o saramur` preparat` cu 40 g sare la fiecare litru de ap`. se r`ce[te [i se toarn` la loc.pån` mai d` vreo 4–5 clocote. pe toate p`r]ile. se taie \n få[ii sub]iri. Se prepar` un amestec din 1 kg t`rå]e. Se amestec` toate cu arpagicul cur`]at [i conopida desf`cut` \n buche]ele. se las` cåteva clocote. pres`rånd printre ele frunze de ]elin`. pentru fiecare litru de o]et ad`ugåndu-se la fiert cåte o lingur` cu vårf de sare grunjoas`. Vinete \mp`nate [i murate Vinetele. cu frunze de hrean [i de ]elin` printre ei. apoi se scoate. Se pun cåte 30–40 g sare la 1 kg de zarzavaturi. Se fierbe o]etul cu boabe de piper [i foi de dafin. Se cur`]` de codi]e. dup` care se pune \n s`cule]i de pånz` [i se p`streaz` \n pivni]` sau \n c`mar`. apoi se las` la r`cit. se cur`]` de cotoare [i de såmburi. Deasupra. Se scot. alese s` fie cåt mai fragede. se toarn` ap` cåt s` le cuprind`. apoi se op`resc cåteva minute \n ap` clocotit`. Se fierbe o]et cåt trebuie ca s`-i acopere. 3 l o]et o c`p`]ån` de usturoi 400 g sare piper boabe foi de dafin. Gogo[ari \n o]et Se pun doar gogo[ari ro[ii. 2 kg castrave]i 1 kg morcovi. Se las` pån` se r`cesc. Morcovii cur`]a]i. Se las` s` se r`ceasc`. la foc mic. Gogo[arii [i ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. apoi se taie \n felii sub]iri. frunze de vi[in [i de coac`z negru. apoi se pun \n borcane. crengu]e de busuioc. amestecånd mereu. se scurg. se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie uscat`. se spal` unul cåte unul sub un jet de ap` rece. Se las` o or`. Se las` pån` se limpeze[te. Se umplu vinetele cu aceast` compozi]ie. iar la suprafa]` se toarn` pu]in ulei. Gogo[ari cop]i \n o]et Se spal` bine gogo[arii. se pune pe foc o oal` cu ap` [i se las` pån` clocote[te. se pun pe un gr`tar de sårm` [i se dau la cuptor. P`st`ile de fasole se vor op`ri \n aceast` ap`. p`trunjelul [i ]elina se spal`. apoi se leag` cu cozile de ]elin` op`rite. apoi se toarn`. Se presar` feliu]e de ceap`. 1 kg arpagic 1 kg gogonele 296 . pentru a se usca la fel. Pentru conservare. Morcovii. castraveciorii [i gogonelele se taie \n rondele sub]iri. Mur`turi picante \n o]et Pentru un borcan de 10 kg: 3 kg ardei gra[i. apoi se pun \n borcane [i se toarn` peste ele o]etul. se [terg cu un [ervet curat [i se coc pe plit`. Se pun gogo[arii la loc. Dup` ce se usuc`. peste gogo[ari. de[i ar fi mai indicat s` alegem pentru conservare fasole verde nea]oas`. Mere murate Se spal` bine merele. apoi se pune deasupra o piatr` \nvelit` \n tifon. o linguri]` de sare [i 10 l ap` cald`. Temperatura cuptorului trebuie s` fie cel mult de 60° C. t`iate rondele. Legumele se spal` \n mai multe ape. apoi l`sate la zvåntat. se op`resc cu ap` clocotit`. pån` \ncep s` se \nmoaie. printre ele. ca s` p`trund` mai bine saramura \n ei. se las` la scurs. alese [i sp`late. apoi se strecoar` peste mere. pres`råndu-se cu sare. 2 kg conopid` 2 kg gogo[ari. \n`untrul lor introducåndu-se cåte un buche]el de conopid`. ienibahar Fasole verde uscat` Se aleg p`st`i tinere. s`n`to[i [i m`ri[ori. peste gogo[ari. \nvelit` \ntr-o pånz` curat`. Se acoper` cu o piatr` plat`. tocate m`runt. 50 g f`in`. apoi se toarn` peste gogo[ari. l`såndu-se s` se usuce. timp de aproximativ 5 minute. fierbinte. s` nu se sparg` borcanele. printre ei a[ezåndu-se morcovi [i ]elin`. se scurg. se leag` [i se p`streaz` la r`coare [i ferite de umezeal`. Mai \ntåi. Borcanele se acoper` la gur` cu celofan. frunze de ]elin`. fiert \mpreun` cu condimentele. fragede. Maz`re verde boabe Boabele de maz`re. Pepeni verzi mura]i Pepenii verzi se spal` \n ap` rece [i se \n]eap`. se pun \ntr-un borcan de sticl` \nc`p`tor sau \ntr-un butoi din lemn de stejar. apoi se scot gogo[arii. se leag` bine borcanele [i se pun s` fiarb` o jum`tate de or` \ntr-o oal` cu ap` rece. m`rar [i p`trunjel. care s` fie de m`rimi relativ apropiate. Dup` vreo zece zile sau dou` s`pt`måni. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` bine de pieli]e. se cur`]`. Se a[az` \n borcane. Se pun \n borcane. Cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se d` focul mai mic. p`st`ile de fasole se pun la p`strare \n s`cule]e de pånz`. ca s` le preseze. se scot. o]etul se fierbe din nou. se spal` [i se cresteaz` \n cruce. Se ia de pe foc [i se scoate maz`rea pe o bucat` de lemn curat`.

f`r` s` se acopere. ca s` nu se crape sticlele. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Apoi. apoi se fac dou` crest`turi la cotor. cur`]at` [i sp`lat`. acestea fiind presate de o piatr` grea. f`r` s` se ard`. se scoate [i se \nnoad` firele. se amestec` bine. l`såndu-se s` stea o zi \ncheiat`. se spal` [i se cur`]` de Fasolea. neve[tejit. f`r` nici un fel de stric`ciuni. se scot sticlele [i se pun la rece. La 3 kg de vi[ine. punem 50 g sare la un litru de ap`. Se aranjeaz` verzele pe straturi. Se presar` verdea]a tocat`. se cur`]` de frunzele uscate de la suprafa]`. Se pune o]etul la fiert. conservat` Pentru un borcan de 5 kg: 5 kg fasole verde 3 kg ro[ii 2 kg ceap` 1 l ulei 2 leg`turi de p`trunjel verde Praf de ardei iu]i Ardeii iu]i se \n[ir` pe o sfoar` [i se pun s` se usuce la soare. dar nici prea mici. cotoare [i semin]e. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri lungime. Se introduc sticlele \ntr-o oal` adånc` [i se toarn` ap` rece. se adaug` ro[iile [i se \n`bu[` \nc` 10–15 minute. ad`ugånd ziare \ntre borcane spre a nu cr`pa. l`såndu-i s` se usuce bine [i s` devin` sf`råmicio[i. Salat` de fasole gras`.Varz` murat` Avem nevoie de un butoi din lemn de stejar sau din plastic. Verzele trebuie s` fie toate de m`rime medie. Cei care doresc o acreal` mai moderat`. se spal` \n ap` rece de mai multe ori [i se separ` de cotoare [i semin]e. iar zeama se strecoar`. dup` ce acesta a fost \ncins bine. \n straturi. Vi[ine conservate Se \ndep`rteaz` codi]ele vi[inelor. astfel \ncåt s` ajung` pån` la nivelul la care e zeama. zemoase [i s`n`toase. Bulionul de ardei se fierbe apoi \n bain-marie. Se pune \n ap` cu sare. bine sp`lat` \n prealabil. \n form` de cruce. ad`ugånd boabe de mu[tar [i cåte o lingur` de sare grunjoas` pentru fiecare litru de o]et. La suprafa]`. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare. l`såndu-se s` stea pån` a doua zi. \ntre ele punåndu-se boabe de porumb. Usturoi verde conservat Usturoiul proasp`t. se pun cåteva scåndurele. Sticlele trebuie s` stea \n picioare. Solu]ia se toarn` peste vi[ine. pres`rate cu zah`r. Mai \ntåi. Se d` cåteva cocote. Se p`streaz` la r`coare. se cur`]` de coji [i se taie \n felii. apoi se toarn` \n borcanul cu usturoi. 100 g sare 297 . Dac` vrem ca varza s` fie mai acr`. care va trebui sp`lat [i cl`tit foarte bine \nainte. se piseaz` [i se dau prin sit`. s` fiarb`. crengu]e de m`rar. Se p`streaz` \n cutii. r`d`cini de hrean [i cåte o gutuie. ad`ugånd sare grunjoas`. Se introduce castronul la frigider. Se potrive[te de sare \n timp ce fierbe. se \ndep`rteaz` spuma care s-a format la suprafa]` [i se toarn` zeama \n sticle. sp`lat` [i t`iat` \n felii. se pune 1 kg de zah`r. Se strecoar` printr-o strecur`toare [i se pun \nc` o dat` la fiert pån` ce devin o past` groas`. se r`cesc. Se ia de pe foc. Se p`streaz` \n borcane bine acoperite. pot pune 40 g la litru. Dup` aceea. \n care se presar` cåte pu]in` sare. apoi se toarn` \n borcane. se omogenizeaz` [i se toarn` fierbinte \n borcane. Se pune oala la fiert timp de o or`. Se toarn` saramura ob]inut` \n butoi. Dup` aceea. dup` care se aranjeaz` \n borcan. se s`reaz` [i se continu` fierberea o jum`tate de or` la foc moale. iar cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se mic[oreaz` focul. apoi se reteaz` frunzele cam la jum`tate. Cånd s-a \nmuiat. se ia o jum`tate de can` de zeam` [i se amestec` \n ea o lingur` de rom (sau cåteva pic`turi de esen]`) [i o linguri]` de salicilat. Se storc bine. Se adaug` fasolea. iar cånd d` \n clocot. Se pun \ntr-o tav` la gura cuptorului. \n forma cifrei 8. Se iau ardeii ro[ii cop]i [i gogo[arii. Ro[iile se op`resc [i ele \n ap` clocotit`. Bulion din ardei gra[i [i gogo[ari 1 kg ardei gra[i ro[ii 1 kg gogo[ari 3 l ap`. se las` pån` se r`ce[te. astfel \ncåt s` acopere verzele. Dup` aceea. punåndu-se dopuri cåt mai etan[. dar nu mai pu]in. la loc uscat. Sosuri Zeam` de l`måie conservat` Se aleg l`måi nu prea mari. apoi se pun \ntr-un castron. se cur`]` [i se spal`. Se taie pe jum`tate [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox sau sm`l]uit` circa o or`. Se toarn` \ntr-o oal` ap` rece atåt cåt avem nevoie.

se taie \n sferturi. sare. zah`r \n aceea[i cantitate cu cea a fructelor. se pun cire[ele. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. care se toarn` \n sticle. Cånd apar vi[inele. Hreanul se cur`]` [i se taie. se ia oala de pe foc. Compoturi Compot asortat 250 g cire[e. Spre sfår[it. Se face un sirop din 140 g zah`r [i 250 ml ap`. ad`ugåndu-se [i såmburii. apoi se strecoar` [i se toarn` \n sticle sau \n borcane. pån` se tope[te zah`rul [i se \nmoaie gutuile. dup` care se pune din nou la fiert. apoi se pun \ntr-o oal` de inox. Se scot. apoi se a[az`. iar såmburii se pun deoparte. Se repet` opera]ia pån` se leag` bine siropul. dup` care se a[az` \n borcane speciale. se ]in 80 de minute. diverse condimente: boabe de piper. borcanul se dezleag`. Cånd s-au \nmuiat. un baton de vanilie Caisele se cur`]` de coaj`. Deasupra se pune mai mult zah`r [i se stoarce l`måia de zeam`. pe foc mic. Dac` nu se cur`]` u[or. se pune s` se topeasc` \n sirop un baton de vanilie [i se stoarce zeama de la l`måie. Dup` \nc` un clocot. Se cur`]`. se pun \n borcan [i se toarn` zeama fierbinte. Se las` pån` se \ngroa[`. Compot de gutui Gutuile se cur`]` de coaj`. Se scot [i se pun \n ap` rece. dup` procedeul de decojire al ro[iilor. Se prepar` un sirop. care se sterilizeaz` fierbåndu-se \n alt` oal` aflat` pe foc. \ntr-un castron adånc. pe foc domol. Se pot ad`uga la dulcea]` ace[ti såmburi. Dulce]uri [i gemuri Dulcea]` de caise 1 kg caise coapte 1 kg zah`r o l`måie. se spal` [i se storc de zeam`. dup` care se separ` de såmburi. f`r` pete sau stric`ciuni. Dulcea]` de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r o l`måie Fructele trebuie s` fie proaspete [i s`n`toase. ad`ugånd. dup` preferin]e. se adaug` caisele [i se las` cåteva minute.Ketchup de ciuperci Se aleg ciuperci cu coaja neagr` [i iu]i la gust. se sparg. turnånd peste ele 50 ml de rom. 250 g vi[ine 250 g caise. se adaug` \n zeam` restul de rom. Suc de ro[ii cu hrean Ro[iile. cire[ele se scot [i se pun \ntr-un borcan de 3 kg. Se cur`]` codi]ele. boabe de mu[tar. cu grij` s` nu se sf`råme miezul. de m`rime medie. 250 g pere 500 g struguri negri 500 g zah`r. Compot de piersici 700 g piersici 250 g zah`r Se fierbe zah`rul \ntr-o cantitate echivalent` de ap`. 298 . ca s` se elimine toat` zeama. Acestea se cur`]` de coaj` cu un cu]it bine ascu]it. Dup` ce se r`ce[te. se d` focul mai mare. care se amestec` apoi cu pu]in` sare [i se pune la fiert. De asemenea. Se fierb. iar dac` sunt de un litru. \n straturi. dup` ce s-au uscat. se scoate partea mai tare. se ia spuma [i se las` pån` se leag` siropul. se pun \n ap` clocotit` [i se ]in minim un minut. acoperite cu hårtie de pergament [i legate la gur`. ardei iute pisat sau tocat. pe lungime. pån` se tope[te complet zah`rul. Se aleg piersici bine pårguite. se spal` [i se \n`bu[` \n propria zeam`. dulcea]a se pune \n borcane de sticl` curate. se fierb 50 de minute. Se adun` spuma de fiecare dat` cånd e cazul. se scot [i se storc. care sunt am`rui. se spal` bine \n mai multe ape. hrean etc. La sfår[it. se spumeaz`. dup` care se strecoar` peste buc`]ile de fructe. 200 ml rom Acela[i lucru se face cu restul fructelor. se pot pune feliu]e sub]iri de l`måie. iar dup` ce clocote[te. Se fierb piersicile bine. Se leag` sticlele la gur` [i se pun la p`strare la \ntuneric [i r`coare. care se pun la uscat. apoi se scurg [i se pun la fiert. Se pun gutuile \ntr-o oal` cu ap` rece cåt s` le cuprind`. s`n`toase. \n få[ii sub]iri care se repartizeaz` uniform \n sticle. 500 g piersici 250 g prune. atunci cånd le vine vremea. zemoase. se cur`]` coaja lemnoas` [i pieli]ele. pentru c` \i dau un gust deosebit. apoi se scot såmburii. Se leag` borcanul [i se p`streaz` la \ntuneric. se toarn` zeama \ntr-o oal` [i se pune la fiert. ferite de umezeal`. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. cam cåte 60 g la fiecare. |n acel moment. fierbånd 1 kg de zah`r \ntr-o jum`tate de litru de ap`. Såmburii de caise. zeama se mai las` s` dea un clocot. Dac` recipientele sunt de 1/2 litru. apoi acestea se scot. apoi se adaug` vi[inele [i se las` un clocot. pres`rate cu zah`r. alese numai dintre cele bine coapte. apoi se ia oala de pe foc [i se las` deoparte un sfert de or`. Se por]ioneaz` apoi t`indu-se \n dou` p`r]i egale. ad`ugånd ap`. l`såndu-se s` fiarb`. Se las` vreo 12 ore la rece.

.

Dup` ce se tope[te complet zah`rul. Se decojesc. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. cu pulpa tare. Se 300 . pån` se tope[te tot zah`rul. Se mai las` pån` cånd siropul se coaguleaz` foarte bine. o l`måie Fructele de soc. \n care se pune dup` ce s-a r`cit. de cåteva ori. se adun` spuma [i se a[teapt` s` se lege siropul. zah`rul cu trei c`ni de ap`. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat Dup` ce se spal` bine [i se cur`]` de codi]e. Dup` aceea. se d` focul mai mare. Se spal` bine gutuile. l`såndu-se a[a o or`. dup` care se pune iar s` fiarb`. se cur`]` coaja. se scot såmburii [i se taie \n felii. Se \ndep`rteaz` cotoarele. Se p`streaz` \n borcane de sticl`. care se a[az` \ntr-un vas cu ap` clocotit`.Dulcea]` de cire[e albe 1 kg cire[e albe 1 kg zah`r un baton de vanilie o l`måie Cire[ele se spal`. dup` care se scurg. Cel mai indicat soi de piersici pentru dulcea]` este acela cu fructele ro[ii. o l`måie Dulcea]` de fructe de soc 1 kg fructe de soc 1 kg zah`r. o l`måie Dulcea]` de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. Cånd e bine \nchegat siropul. l`såndu-se o coji]` sub]ire. se toarn` \ntr-un castron adånc. Cånd zah`rul s-a topit. alese dintre cele cu coaja groas`. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. bine \nsiropate. se scoate a]a [i se las` pån` se r`ce[te. Se tope[te zah`rul \n 750 ml ap`. care se cufund` \ntr-un vas cu ap` clocotit` [i se las` 5 minute. \mpreun` cu jum`tate din batonul de vanilie [i teama de l`måie. Se adaug` fructele [i se mai las` un clocot. Se fac mai multe astfel de m`nunchiuri. Se \n[ir` aceste m`nunchiuri pe o a]`. pe foc mic. Dup` ce se tope[te zah`rul. Se fierbe zah`rul cu trei c`ni de ap` \ntr-un vas de inox. cire[elor li se scot såmburii. Se fierbe zah`rul. Acesta se taie \n få[iu]e. c`rora li se tund capetele cu foarfeca. apoi se m`re[te flac`ra [i se las` s` fiarb` pån` se leag` siropul. Se a[az` \ntr-o oal` de inox \n straturi. cu un cu]it ascu]it. iar cånd \ncepe s` se lege siropul se introduc gutuile. pus la foc mic. se m`re[te flac`ra [i se ia spuma de mai multe ori. mi[cånd oala din cånd \n cånd. pres`rate cu zah`r. vanilia [i zeama de l`måie [i se las` pån` se leag` siropul. se spal` bine. Se fierb la foc mic. se pun la fiert [i se ]in pån` se \nmoaie. apoi se dau pe r`z`toare. Se pune s` fiarb` pe foc molcom. se pun piersicile [i se picur` zeama de l`måie. ca [i cum ar forma o sfoar`. Se scot [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. se ia oala de pe foc. se pun \ntr-un tifon. Dulcea]` de piersici Dulcea]` de gutui 1 kg gutui 1 kg zah`r. au un gust delicios. o l`måie zah`r vanilat Dulcea]` de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r. ad`ugånd zeama stoars` de la o l`måie. se d` focul mai mare. pån` se leag` bine. Se pun \ntr-un castron adånc [i se acoper` cu un [ervet umed. pun s` se scurg` \ntr-o strecur`toare. \n 500 ml ap`. ap` fiart` [i se las` pe foc alte 5 minute. se las` un sfert de or` s` se r`coreasc`. pe foc mic. se adaug` vanilia [i zeama de l`måie. Acestea. la loc \ntunecos [i r`coros. apoi se pun la macerat timp de dou` zile \ntr-un recipient cu ap` rece. iar furculi]a intr` cu u[urin]` \n pulpa fructului. ca s` nu se ard` cire[ele. apoi se cl`tesc cu ap` rece [i se scurg. s` nu se lipeasc` de fund cire[ele. iar acestea se taie \n cåte trei – patru buc`]i. depinde cum prefer` fiecare. \ntr-o oal` de inox. alese \n a[a fel \ncåt s` fie numai dintre cele \ntregi [i s`n`toase. apoi se ia oala de pe foc [i se ]ine deoparte un sfert de or`. Se spumeaz`. apoi se pune iar la fiert. apoi se toarn` \n borcane. se scot såmburii [i se pun \ntr-un vas de inox. s` le \nmoaie. cu grij` s` nu se storceasc`. se dau pe r`z`toare. Se adaug` zah`rul vanilat [i zeam` de l`måie. se amestec` [i se adun` spuma. care se desprinde cu u[urin]` de såmbure. se m`re[te flac`ra. De-abia cånd \ncepe s` se \nchege. la foc mic. Se ia oala de pe foc cånd s-a legat bine siropul. Dup` ce se tope[te. iar cine dore[te poate pune \n dulcea]` [i feliu]e sub]iri de l`måie. sau se las` \n jum`t`]i. care se prind mai multe la un loc [i se r`sucesc. Dup` ce se leag` bine. de m`rime potrivit`. Se toarn` \n borcane doar atunci cånd se r`ce[te. fiecare strat fiind pres`rat cu zah`r. apoi gutuile rase se pun imediat pe o bucat` mai mare de tifon. Dup` aceea. apoi se a[az` \n alt vas cu Portocalele. Se scutur` oala. Se aleg numai fructe s`n`toase. se adaug` m`nunchiurile de coji. Atunci cånd siropul s-a legat cam pe trei sferturi. l`sånd pe feliile de pepene doar stratul de culoare alb`. pentru a fi de aceea[i dimensiune. Dulcea]` de pepene verde 1 kg coji de pepene verde 1 kg zah`r. Se fierbe. se desfac \n felii. o l`måie un baton de vanilie 1 kg piersici 1 kg zah`r. apoi se Pepenii ale[i trebuie s` aib` coaja groas`. Se scoate miezul.

apoi se decojesc. apoi se ia de pe foc. se scot såmburii cu un ac. La sfår[it. aflat` pe foc. se introduc portocalele [i. cl`tindu-se de fiecare dat` cu ap` rece [i schimbånd apa fiart`. \mpreun` cu vanilia [i zeama de l`måie. Se prepar` siropul. La sfår[it. Se cur`]` nucile de coaj` [i se introduc timp de 10 minute \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. |n acel moment. la foc viu. Zah`rul se pune la fiert \n dou` c`ni de ap`. Dup` ce s-a topit zah`rul. se r`stoarn` strugurii \n oal`. la foc moale. se adaug` smochinele. Se op`resc a[a de trei ori la rånd. se \n]eap` \n cåteva locuri cu un ac. o l`måie Dulcea]` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r o l`måie Zah`rul se fierbe \n trei c`ni de ap`. apoi se pune din nou. 301 . Dulcea]` de smochine verzi 100 smochine 1 kg zah`r o l`måie Dulcea]` de prune 1 kg prune 1 kg zah`r o l`måie zah`r vanilat Se spal` prunele [i se \nf`[oar` \ntrun tifon curat. Se culeg boabele de pe cotoare. se m`re[te flac`ra. Nucile se scurg bine de ap` [i se introduc \n oala cu sirop cånd acesta e aproape \nchegat. amestecånd cu lingura de lemn. fierbånd zah`rul \n 500 ml ap`. Dulcea]` neagr` de nuci 100 de nuci verzi fragede 1 kg zah`r. pån` se r`ce[te. se spal` [i se pune \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. se ia de pe foc [i se r`stoarn` \ntr-un castron adånc. pe foc mic. alese s` fie tari [i s`n`toase. l`såndu-se pån` se leag` siropul. se pune iar la fiert. l`såndu-se s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. pån` ce acesta se tope[te.scot såmburii. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. Spre final. Se face un sirop. se adaug` cåteva pic`turi de zeam` de l`måie. dup` ce s-au l`sat 20 de minute s` se \mbibe cu siropul. \n 750 ml ap`. Cånd s-a \nchegat siropul. se toarn` romul. se adun` spuma. se taie \n jum`t`]i [i se \ndep`rteaz` såmburii. timp de vreo trei ore. se ia de pe foc [i se adaug` zmeura. se d` flac`ra mare [i se continu` fierberea. Apoi. se pun ro[iile. apoi se spal` [i se pun la scurs. apoi se pun s` fiarb`. la foc moale. zah`rul vanilat [i cåteva p`tr`]ele mici de coaj` de l`måie. Dup` ce se dizolv` complet. cånd s` se ia de pe foc. Se spumeaz` de fiecare dat` cånd e cazul. unde se las` pån` se r`ce[te. pe foc mic. se spumeaz` [i se m`re[te flac`ra. se d` focul mare. dup` care se pune pulpa de strugure \ntr-o bucat` de tifon. Se tope[te zah`rul. zeam` de l`måie. pe foc domol. se stoarce [i l`måia. se taie \n jum`t`]i [i se cur`]` semin]ele. Dup` ce s-a legat siropul. Apoi. cu ap` rece. se ia de pe foc [i se a[terne deasupra oalei un [ervet ud. apoi se scot [i se trec \n alt recipient. ca s` nu se lipeasc`. o l`måie Dulcea]` de struguri 1 kg struguri albi cu boabe mari 1 kg zah`r o l`måie un baton de vanilie Dulcea]` de ro[ii 1 kg ro[ii 750 g zah`r o l`måie 50 ml rom un plicule] de zah`r vanilat Ro[iile. Dup` ce s-a mai r`cit. apoi. borcanele vor fi \nf`[urate la gur` cu hårtie de pergament. dup` vreo 10 minute. Dup` ce s-a legat bine. Gem de caise decojite 1 kg caise 600 g zah`r. Se las` pån` mai d` un clocot. Se mai las` pån` se \ncheag`. Smochinele. acoperit cu un [ervet umed. alegåndu-se numai cele tari [i s`n`toase. Cånd \ncepe s` se lege siropul. Zmeura se cur`]`. amestecånd mereu. apoi se trage deoparte oala. apoi se ia de pe foc. apoi se adaug` prunele [i vanilia. dar se acoper` [i se leag` abia dup` ce se formeaz` o pojghi]` la suprafa]`. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. \ntr-o oal` de inox. acoperindu-se iar cu [ervete bine umezite \n ap` rece. se ia spuma. Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap`. Se las` un sfert de or`. fierbånd zah`rul cu 750 ml ap`. se pun din nou la fiert. Dup` ce s-a r`cit. alese numai dintre cele de m`rime medie [i s`n`toase. ad`ugånd zeama de l`måie. ob]inånd un sirop legat. introducåndu-se \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se pune \n borcane. peste care se pune un [ervet umezit. se adaug` cåteva feliu]e de l`måie. Dup` topirea complet` a zah`rului. stropit` cu Dup` ce se spal` bine. caisele se decojesc. Se cur`]` pieli]ele cu grij`. iar cånd este aproape \nchegat siropul. se las` cåteva clocote. amestecånd din cånd \n cånd. Se \ndep`rteaz` cojile [i såmburii. s` nu se lipeasc` de fund. Se las` la fiert. se \ndep`rteaz` spuma [i se toarn` \n borcane. se op`resc \n ap` clocotit`. Cånd gemul cap`t` consisten]a dorit`. legat` stråns. \mpreun` cu zah`rul. se trece \n borcane curate. deasupra oalei \n care fierbe zah`rul cu o jum`tate de litru de ap`.

Gem de c`p[une 1 kg c`p[une 500 g zah`r. apoi se taie \n buc`]i m`run]ele. se scot. peltea Magiun de legume Se cur`]` un dovleac de coaj` [i de semin]e. Dup` ce s-au \nmuiat. zah`r vanilat Gem de pere 1 kg pere bergamote 300 g zah`r Se aleg pere s`n`toase. cu capacul pus pe oal`. \n acelea[i cantit`]i ca [i dovleacul. o l`måie Se spal` dovleacul. 250 g c`p[une 250 g coac`ze. Cånd s-a r`cit pe jum`tate. amestecånd continuu. apoi se fierb cu pu]in` ap`. pån` ce acesta se tope[te. o l`måie Gem de fructe asortate 250 g vi[ine 250 g zmeur`. Se taie \n form` de lame sub]iri. bine legate. pån` se leag` gemul. r`månånd doar c`ldu]. se las` s` se r`ceasc`. pe mai multe rånduri. dup` care se trece \n borcane de sticl` cåt e c`ldu]`. din cånd \n cånd. Dup` ce dau cåteva clocote. f`r` ap`. Se amestec` apoi cu dovleacul. care se pun la fiert \n ap` rece. care se ]in timp de o zi \n cuptorul \nchis. se cur`]` de codi]e [i se spal` bine. Gem de prune 1 kg prune 250 g zah`r tos. l`såndu-se s` se \nmoaie bine. se trec prin sit` [i se amestec` bine cu zah`rul. Dup` aceea. se scurg bine. se taie \n cåte patru buc`]i [i se spal`. dup` care se las` la scurs. se scot. pentru a vedea dac` are consisten]a potrivit`. \ntr-o oal` acoperit`. se scurg [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox. se spal`. Se las` pån` e suficient de legat. ca s` nu se ard`. Dac` s-a legat. se dau prin sit` [i se fierb iar. cu tot cu coaj`. apoi se pun iar`[i la fiert. Se toarn` \n borcane dup` ce se r`ce[te pe jum`tate. Gem de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r Gem de mere 1 kg mere ionatane. Se iau apoi morcovi [i sfecl`. Se ia o lingur` de sirop [i se pune pe o farfurioar`. Se amestec`. zemoase. Se pun \ntr-un castron adånc. se r`stoarn` \ntr-o oal` de inox. oal` acoperit`. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. se adaug` feliu]ele de portocale. pån` se tope[te zah`rul. ca s` nu se lipeasc`. s` prind` coaj` la suprafa]`. Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i. se taie \n sferturi [i se fierb \n ap` rece cåt s` le cuprind`. Se ]in pån` s` se \nmoaie [i \[i las` zeama. cur`]at` de såmburi [i tocat` m`runt. Se las` pån` se \nmoaie. apoi se scot. pån` se leag`. se \ndep`rteaz` såmburii [i se fierb la foc mic. apoi se pun s` fiarb` \n ap` rece. se cur`]`. dar f`r` ap`. Se las` focul potrivit [i se a[teapt` pån` se leag`. s` nu se lipeasc`. cu lingura de lemn. Cånd se \nmoaie. pån` ce gemul cap`t` consisten]`. sco]ånd såmburii [i pieli]ele albe dintre felii. dar cu zah`r. apoi se spal` sub un jet puternic de ap` rece. aceea[i cantitate pe care o avea dovleacul \nainte de a se pune la fiert. Apoi. apoi se pun \n borcane. se iau de pe foc. se toarn` \n borcane. se adaug` un praf de zah`r vanilat [i se continu` fierberea. Se las` la fiert. Se fierbe pån` se leag` compozi]ia. Se trece \n borcane dup` ce se r`core[te pu]in. se r`cesc [i se dau prin sit`. marmelad`. dar tari. se d` prin sit` [i se pune iar la fiert. se cur`]` coaja [i semin]ele. cre]e[ti sau domne[ti 600 g zah`r Gem de dovleac 1 kg dovleac cur`]at de coaj` [i semin]e 1 kg zah`r un baton de vanilie. la foc mic. Se las` pån` se \nmoaie prunele. din cånd \n cånd. Se amestec`. se d` focul mare. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cåt s` le acopere. se dau prin sita mare [i se combin` cu zah`r. Dup` aceea. Se dau prin sit`. Se toarn` \n borcane cåt e cald. dup` ce se tope[te. sp`låndu-se \n mai multe ape. Jum`tate din cantitatea de piure ob]inut` se 302 . punåndu-se la foc mic. alese dintre cele cu coaja groas`. apoi se m`re[te flac`ra [i se amestec` permanent cu o lingur` de lemn. cåt s` le acopere. acoperindu-se oala cu un [ervet curat. f`r` s` se cure]e. apoi se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n pu]in` ap`. se taie \n sferturi. dup` care se scot [i se ]in \n ap` rece pån` a doua zi. Magiun de prune Se aleg prune bine coapte. \mpreun` cu zah`rul. apoi se scurg [i se pun iar`[i pe foc. Se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Se adaug` vanilia [i l`måia. Cånd se \nmoaie. dup` care se pun la rece. apoi se presar` cu zah`r [i se fierb iar`[i. se spal` bine. cu lingura de lemn. Magiun. dup` care se introduc la frigider pån` a doua zi. se presar` cu zah`r [i se picur` zeama de l`måie. pån` devin moi. \nmuiat bine \n ap` rece. Fructele se cur`]` bine. se cur`]` coaja [i cozile. punåndu-se la foc mic pån` se leag`. Portocalele. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. exact cåt` s` le acopere. 1 kg zah`r Se cur`]` c`p[unele. se ia de pe foc. amestecånd periodic. \ntr-o Se spal` prunele. amestecånd \n permanen]` cu o lingur` de lemn.

\nseamn` c` marmelada s-a legat suficient [i se poate lua de pe foc. f`r` s` se adauge ap`. dup` aceea. printr-o bucat` de tifon. apoi se toarn` \ntr-o oal` de inox [i se adaug` zah`r. \n loc uscat. Peltea de portocale 1 kg portocale 1 kg mere 1 kg zah`r Peltea de caise 1 kg caise 1 kg zah`r Se aleg petale \ntregi. Se strecoar` printr-o pånz` deas` [i se pune la fiert cu zah`rul. Cånd e aproape gata. 303 . Se cur`]` merele. se dau prin sit`. se adaug` zeama de l`måie. Peltea de agri[e 1 kg agri[e 250 g coac`ze 1 kg zah`r Marmelad` de gutui Gutuile. mai bune sunt pentru peltea cele pe jum`tate verzi. sub ele punåndu-se cåte un cu]it. Cånd se tope[te zah`rul. Dup` ce s-au \nmuiat. preferabil de dimensiuni mai mici. alese numai dintre cele s`n`toase [i bine coapte. Se pun la fiert \ntr-o cantitate dubl` de ap`. Dup` vreo trei sferturi de or`. Dup` ce acesta se tope[te. se strecoar` prin tifon sau etamin` [i se pune la fiert. Pasta ob]inut` se fierbe. presåndu-le pu]in din cånd \n cånd. Cånd s-au \nmuiat bine. cur`]at`. dup` ce se spal` [i se taie \n cåte opt felii. Se pune pe foc mic pån` se tope[te zah`rul. s` nu se lipeasc` de fundul oalei. p`strånd zeama. se d` focul mare. s` se scurg` \ntr-un castron. se taie \n felii [i se pun la fiert. pån` ce acesta se tope[te. fierbåndu-se \n continuare pån` se leag`. ca s` trag` fierbin]eala [i s` nu se crape borcanele. pån` cånd r`måne lipit pe lingur`. care se pune la fiert \mpreun` cu zah`rul [i cu zeama de la mere. pån` se leag`. dar acestea se vor scoate atunci cånd se leag` compozi]ia. dar nu prea mult. apoi se scot [i se pun \ntr-o sit` s` se scurg`. Se a[teapt` pån` se limpeze[te zeama. apoi se adaug` petalele. \n borcane. c`p`tånd o consisten]` gelatinoas`. amestecånd continuu. cu ap` cåt` trebuie s` le acopere. la foc mic. apoi se d` focul mare.fierbe la foc m`ri[or. f`r` a se \ndep`rta såmburii. cam o or`. Dup` ce se tope[te zah`rul. care. adunånd spuma cånd e cazul. pe foc moale. f`r` s` se cure]e. se [terg cu grij` de tot puful. acestea fiind \nvelite \n [ervete \nmuiate \n ap` rece. se cur`]` de partea albicioas` [i se dau prin ma[ina de tocat. la foc mic. se spal` sub un jet puternic de ap` rece. s` nu se ard`. cam cinci c`ni. dup` ce se formeaz` o coaj` la suprafa]`. care se leag` abia a doua zi. se spumeaz` [i se las` pån` se leag`. Caisele nu trebuie s` fie coapte de-a binelea. Portocalele se taie \n dou` [i se storc de zeam`. se scot [i se pun \ntr-o sit`. calculat la jum`tate din cantitatea ei. Se [terge bine tot puful de la suprafa]`. sp`lat` [i l`sat` la scurs. s` nu se sparg`. |n momentul \n care lingura st` dreapt` \n oal`. Se pune fierbinte. se iau de pe foc [i se las` o jum`tate de or` s` se limpezeasc` zeama. Se las` un sfert de or` dup` ce dau \n clocot. Peltea de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Peltea de gutui 1 kg gutui 250 g mere 1 kg zah`r Se spal` zmeura [i se stoarce. Se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece. Gutuile trebuie s` fie s`n`toase [i coapte. se d` focul mare [i se las` pån` se \ncheag`. se d` focul mai mare [i se las` pån` se leag`. se spumeaz` [i se las` s` se lege. Se fierbe zah`rul cu 400 ml ap`. apoi se m`re[te flac`ra [i se continu` fierberea. la foc mic. Marmelad` de trandafiri 300 g petale de trandafiri 1 kg zah`r o l`måie Agri[ele [i coac`zele se spal` bine [i se pun s` fiarb` \mpreun`. pe foc mic. Se toarn` \n borcane cåt e fierbinte. din cele pentru dulcea]`. cu o cantitate dubl` de zah`r. Cånd se \nmoaie. \n propor]ie de 1 kg la un litru de zeam`. cu zah`r. Se las` a[a cam o jum`tate de or`. Compozi]ia va fi turnat` fierbinte \n borcane curate [i uscate. cu grij`. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. Marmelad` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Zmeura. \nvelite \n cårpe ude [i cu cåte o lam` de cu]it a[ezat` dedesubt. la foc mic. Sucul ob]inut se fierbe \mpreun` cu zah`rul. se spal`. Cånd a sc`zut la jum`tate. la foc mic. Se adaug` [i cåteva coji de portocal`. Se toarn` cald \n borcane [i se p`streaz` la rece. se taie \n sferturi [i se adaug` \n oal`. se ia vasul de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te [i se limpeze[te zeama. se adaug` restul [i se continu` fierberea. se pune la fiert. Se pune fierbinte \n borcane. Se fierb merele \ntr-o cantitate egal` de ap`. \mpreun` cu zah`rul. apoi se taie fiecare gutuie \n cåte opt buc`]i. amestecånd \ncet.

Se fierb petalele de trandafiri cu un litru de ap`. Dup` expirarea timpului. pe foc moale. se acoper` cu un [ervet \mbibat cu ap`. Dup` ce zah`rul s-a dizolvat. Se las` s` se r`ceasc`. pe foc mic. Se adun` spuma cånd este cazul. cu o can` de ap` [i cu zah`rul. \ntr-o oal` de inox. presånd ca s` nu r`mån` bule de aer. se scoate. l`såndu-se s` se r`coreasc`. Se las` zeama s` se limpezeasc`. mare. 1 kg zah`r C`p[unele se spal` bine. spumånd cånd e cazul. apoi. se amestec` bine [i se mai las` alte 15 zile. se prepar` un sirop din ap` [i zah`r. Cånd s-a \ngro[at [i [i-a schimbat culoarea. apoi se ia de pe foc. cur`]ate de cozi [i sp`late. se m`re[te flac`ra [i se las` pån` se leag`. B`uturi Lichior de cafea 100 g cafea m`cinat` 350 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r Se amestec`. Se las` pån` ce apa scade la jum`tate. focul mare. Dup` aceea. dup` care se strecoar`. cafeaua m`cinat` [i alcoolul. care se pune la fiert. apoi se m`re[te focul [i se las` s` se lege. frecåndu-se cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i \[i schimb` culoarea. fierte \mpreun` un sfert de or` la foc moderat. agitånd \n fiecare zi. se acoper` cu un prosop ud [i. apoi se toarn`. Cånd se leag` compozi]ia. \mpreun` cu zah`rul. apoi se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` cu zah`rul. \ntr-un litru de ap`. se d` focul mare [i se las` pån` se leag`. se las` s` se r`coreasc` pån` cånd se poate introduce degetul \n el. Se amestec` bine cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i se \nro[e[te. dup` care se pune la fiert cu zah`r. iar culoarea \ncepe s` bat` spre ro[u. \ntr-un borcan de sticl`. se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii cu tifon. luånd cåteva pic`turi cu linguri]a [i turnåndu-le \ntr-o can` cu ap` de la frigider. apoi se amestec` energic cu f`c`le]ul. o l`måie 200 g petale de trandafiri 250 g zah`r. mereu \n acela[i sens. cånd se mai r`core[te. o l`måie {erbet de portocale 500 g portocale 1 kg zah`r. ob]inåndu-se cam o jum`tate de can` de suc. se acoper` cu un [ervet umed [i se las` s` se r`coreasc`. se \nf`[oar` cu hårtie albastr` [i se las` la macerat timp de 15 zile. aceea[i cantitate cu cea de fructe. se cur`]` de codi]e [i se storc printr-o bucat` de tifon. o l`måie Cire[ele se cur`]` de cozi. zeama fiind l`sat` o jum`tate de or` la limpezit. care se pune la fiert. se storc prin tifon. se adaug` zeama de l`måie. Zeama se las` la limpezit. apoi se ia de pe foc. Trei c`ni pline cu astfel de zeam` se pun s` fiarb`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` de inox. se toarn` zeama de la o jum`tate de l`måie [i se las` pån` se r`ce[te. dup` care se ia oala de pe foc. Se adaug` [i un praf de zah`r vanilat. pån` \[i schimb` culoarea. Propor]ia este de 1 kg zah`r [i o jum`tate de can` de ap` la 150 ml suc de cire[e. Se leag` borcanul la gur`. apoi se op`resc \n ap` clocotit`. pån` ce \[i m`re[te consisten]a. o portocal` ro[ie 1 kg vi[ine. apoi se ia de la foc. f`r` s` se cure]e. pån` ce acesta se dizolv` complet. Dac` nu se dizolv` [i r`mån \nchegate. ad`ugånd treptat [i zeama de la portocala ro[ie.{erbeturi {erbet de caise 1 kg caise 1 kg zah`r tos. cu zah`rul. apoi se \ncearc` siropul. Se ]ine focul mic pån` se tope[te zah`rul. {erbet de trandafiri {erbet de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. Se freac` [erbetul cu f`c`le]ul dup` ce s-a r`corit pu]in. precum [i pu]in` coaj` ras`. Atunci. se trec printr-o sit` deas`. se ia oala de pe foc. apoi se toarn` \n borcan. propor]ia fiind de 1 kg zah`r la 250 ml de suc. moment \n care se toarn` [i zeama de la o jum`tate de l`måie. 304 . pe foc moale. iar caisele. apoi se ia de pe foc. {erbet de vi[ine {erbet de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r. Dup` ce se tope[te zah`rul. cu un f`c`le]. Se spumeaz` [i se verific` dac` are consisten]a necesar`. se amestec` bine cu un f`c`le]. se d` Vi[inele. apoi se d` flac`ra Se spal` portocalele [i se taie fiecare \n cåte opt buc`]i. mereu \n aceea[i direc]ie. agitåndu-se zilnic. zah`r vanilat Caisele se pun la fiert. dup` ce s-au r`cit. se r`core[te. se spal` [i se storc. se amestec`. Se a[az` \n borcane curate. timp de un sfert de or`. Se pune capacul peste oal` [i se las` la r`cit. cånd acesta s-a topit. la foc mic.

Din zah`r [i ap` se prepar` un sirop. Se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle. dup` care se adaug` un sirop sub]ire. dup` care se m`run]esc. \mpreun` cu såmburii bine sf`råma]i [i cu alcoolul. Se astup` cu dopul [i se las` la limpezit. Se acoper` bine. timp de dou` s`pt`måni. vinul iese mai slab. se scoate \n sticle. se presar` deasupra flori de portocal. Dup` aceea. {i mai bun e mustul dac` e l`sat vreo dou` sau chiar trei luni. se adaug` 125 g zah`r. Se toarn` zah`rul ars peste lichior. Cånd devine acri[or. dup` care se stinge cu pu]in` ap` fierbinte. Din drojdia r`mas`. care. dou` l`måi f`r` coaj` [i una cu coaj`. Se spal` bine. se amestec` bine [i se strecoar` \n sticl` printr-o pålnie cu tifon. apoi se strecoar` \n sticle [i se p`streaz` la rece. fierbånd zah`rul cu apa cam 15 minute. cånd cap`t` un gust u[or acidulat. Se pune o linguri]` de zah`r \ntr-o tigaie [i se las` pe foc pån` se caramelizeaz`. zah`rul. Lichior de ment` 500 g frunze de ment` 500 g zah`r 500 ml alcool rafinat de 90° 1 l ap` Frunzele de ment` se spal` bine [i se las` la uscat. poate combina mai multe soiuri de mere. pere pergamute. Cine dore[te. Cånd e limpede. Se amestec` [i se las` la soare \nc` dou` s`pt`måni. Coaja se d` pe r`z`toare [i se pune \ntr-un borcan. care dau mustului un parfum deosebit. Vanilia se taie \n buc`]ele cåt mai mici. se acoper` borcanul [i se las` la macerat timp Merele se aleg dintre cele coapte. Rachiu de såmburi 50 de såmburi de caise 50 de såmburi de piersici 1 l alcool rafinat de 90° 125 g zah`r flori de portocal Lichior de vanilie 4 batoane de vanilie 500 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 500 ml ap` Se sparg cu cle[tele sau cu ciocanul 50 de såmburi de caise [i 50 de piersici. se trage cu grij` \ntr-o damigean` de sticl`. cu Se pun la fiert \ntr-o oal` mare. se face un sirop din zah`r [i ap`. la o temperatur` constant` de 20° C. dup` ce se r`ce[te. se las` la r`cit pån` ajunge la temperatura de 40° C. de dou` s`pt`måni. fierte timp de 15 minute la foc potrivit. t`iate \n felii. se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea alcoolul. se amestec` bine. Se adaug` jum`tate din esen]a de portocale ob]inut`. preparat din zah`r [i ap`. Se las`. agitåndu-se \n fiecare zi. se pun cire[ele. f`r` stric`ciuni. Se adaug` smochinele. La fel. se toarn` 400 ml alcool. Cånd e rece. se preg`te[te un sirop mai sub]ire. [i drojdia de bere. dar merit`! 305 . dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. Se \nf`[oar` \n hårtie albastr` [i se las` la cald timp de dou` s`pt`måni. dar se las` coaja [i cotorul cu semin]e. se scot cozile. Se amestec` \n fiecare zi. Se las` la macerat timp de trei luni. se toarn` peste cire[ele din borcan [i se mai las` \nc` dou` s`pt`måni. Se pun \ntr-un borcan cu un litru de alcool de 90°. Dup` ce a fiert \n clocot. la soare. dup` care se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii \n care s-a pus o bucat` de tifon. s`n`toase. dup` care se completeaz` cu ap`. la foc potrivit. Se las` la macerat timp de trei s`pt`måni. Se zdrobesc bine [i se pun \ntr-un butoi. care se astup` bine cu dopuri de plut` op`rite [i se las` la rece. dar nu la temperaturi foarte sc`zute. 10 l ap`. se ia de pe foc [i se las` la r`cit. se mai poate prepara „måna a doua“. turnåndu-se alcoolul peste ele. se strecoar` \n sticle [i se las` la p`strare \n loc r`coros. timp de o lun`. se poate bea. la temperatura camerei. care se umple pån` sus.Lichior de cire[e amare 500 g cire[e amare 200 g såmburi de cire[e 1 l alcool rafinat de 90° 1 kg zah`r 500 ml ap` |ntr-un borcan de sticl`. Se pun \ntr-un borcan sau \ntr-o sticl` mai larg` la gåt. ca s` nu se tulbure. \nvelit` cu r`chit`. Vin de smochine 1 kg smochine 3 kg zah`r 3 l`måi 30 g drojdie de bere 10 l ap` Must de mere 10 kg mere ionatane ap` Lichior de portocale 1 kg portocale 750 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 1 l ap` Portocalele se spal` bine [i se cur`]`. folosind aceea[i metod`. se toarn` peste frunzele de ment` macerate. agitåndu-se \n fiecare zi. Dup` ce s-a \ncheiat fermenta]ia. se \nvele[te \n hårtie albastr` [i se las` la macerat. se adaug` restul de esen]` [i de alcool. Peste ea. Dup` trecerea acestui termen. borcanul trebuie agitat \n fiecare zi. cu vrana deschis`. Se acoper` [i se las` la fermentat timp de o lun` [i jum`tate.

Vi[inat` 1 kg vi[ine 400 g zah`r 1 l alcool rafinat de 90° 1 l ap` Vi[inele se cur`]`. \n care se las` pån` se elimin` tot dioxidul de carbon. Cånd se ajunge la gustul dorit. prin agitarea butoiului sau suflånd printr-un furtun. se astup` [i se p`streaz` la rece. De asemenea. . Cånd s-a topit. se gust`. pån` se limpeze[te [i se depune drojdia la fund. plin cu must (trebuie s` r`mån`. cu \ntreaga cantitate de zah`r pres`rat` printre ele. Se mai las` cåteva zile. ca s` se poat` fermenta). Abia apoi. cam deo palm`. se trage \n sticle. se leag` la gur` [i se las` la soare 3–4 zile. loc pån` la gura butoiului. pentru a observa momentul \n care cap`t` aroma [i am`reala potrivite. se introduce un buchet de pelin uscat. bine pisa]i. \n toate direc]iile. Se acoper` borcanul. Se trage cu furtunul \ntr-un alt butoi de lemn. Se las` la fermentat. Se p`streaz` la loc \ntunecos [i rece. Dac` dori]i ca b`utura s` aib` o arom` mai puternic`. r`scolind mustul cel pu]in o dat` pe zi. se adaug` alcoolul [i apa. pute]i ad`uga cå]iva såmburi de vi[ine. pån` se tope[te zah`rul. totu[i. se scoate pelinul [i se mai las` la fermentat.Vin pelin 20 l must de struguri 1 kg frunze de pelin |ntr-un butoi din lemn de dud. legat cu sfoar`. se spal` bine [i se pun \ntr-un borcan de sticl`. \n propor]ia necesar` pentru a se ob]ine t`ria dorit`. dup` care se strecoar` \n sticle.

400 g fri[c` 50 ml esen]` de rom un p`h`rel de coniac 100 g ciocolat` cu lapte Se aleg andive mari frumoase. coaja de portocal`. proaspete. foile de dafin. Se las` cam 35 de minute. Se a[az` deoparte fica]i mari [i frumo[i. morcovii. 100 ml de småntån`. din 2 linguri de gri[ amestecate cu un ou. Cånd sunt fier]i pe jum`tate. se preg`tesc g`lu[tele. apoi ulei. Se aleg ciuperci cu p`l`rii mari. pentru a nu mai r`måne urme de sånge. f`r` stric`ciuni. frumoase. se condimenteaz`. Se fierbe \nc` 30–40 de minute. Ciupercile se separ` de codi]e. untura [i piperul m`cinat. Se adaug` creierul [i carnea de vit` [i se continu` fierberea. |n mijloc se a[az` homarul [i se orneaz` cu feliu]e de ro[ii. sare [i piper [i se pune pe un platou. se pun lång` raci. 200 ml småntån` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g m`sline sare. Se serve[te rece. pe rånd. 200 ml ulei 5 ou`. la dezghe]at. Ca[cavalul se taie buc`]i [i se d` pe r`z`toarea mare. Se a[az` apoi pe un platou. piper Crevete cu sos de maionez` [i usturoi 400 g crevete 2 c`p`]åni de usturoi. Ou`le se bat bine cu furculi]a \ntr-un castron de inox. Racii se spal` [i se pun la fiert vii \n ap` clocotit` cu sare. Se scot carnea. Maioneza se omogenizeaz` cu ciupercile. Se pr`je[te \n uleiul \ncins \ntorcåndu-se pe o parte [i pe alta cu spumiera sau cu o palet` special creat`. apoi se pune la fiert cu sarea. usturoiul pisat. ceapa. se cur`]` [i se frig. sare. Dac` fiertura nu este prea consistent`. |nainte de a se a[eza pe farfurie se scurge cu grij` de ulei. Se orneaz` cu m`sline negre. Se face un mujdei de usturoi. Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se adaug` mu[tarul [i zeama de l`måie. Se adaug` creierul. Coaja de portocal` se taie foarte fin cu un cu]it ascu]it. care se amestec` cu maioneza. ienibahar. 100 g ca[caval 2 plicule]e de zah`r vanilat coaja de la o portocal` 150 ml ulei G`lu[te de småntån` cu raci 800 g de raci 100 g unt 2 linguri de gri[ un ou. care a fost bine \ncins \n prealabil. amestecånd bine [i sarea. Se \ncorporeaz` cu ou`le b`tute nucile.Buc`t`ria galant` Creier \n aspic cu legume 1 kg creier 2 cepe 2 morcovi foi de dafin 40 ml o]et de 9° 50 g ]elin` 30 g mirodenii combinate 100 g carne de vit` cåteva foi de gelatin` 4 c`p`]åni de usturoi. care se cur`]` de coaj` [i se spal` bine. ca[cavalul ras [i zah`rul vanilat. carnea de vit`. sare. se scot [i se pr`jesc \n toat` cantitatea de unt. Se adaug` fica]ii \ntr-un vas cu ap` rece \n care punem buc`]ele de ghea]`. Omlet` cu zah`r vanilat 8 ou` 200 g nuci. Cånd sunt gata. Se strecoar`. Salat` de andive cu fri[c` 800 g andive 6 portocale coapte. spre a nu strica forma omletei. Se d` la rece pån` se \ncheag` suficient pentru a fi servit. iar zeama se strecoar`. mirodenii combinate [i se adun` spuma. Separat. piper Se pun la fiert \n ap` rece ]elina. care se spal` bine \n ap` rece cu pu]in` sare. Se face o maionez` dintr-un g`lbenu[ de ou fiert tare [i amestecat cu ulei cu lingura de lemn. Homarul se spal` bine \n ap` rece [i se frige pe gr`tarul \ncins. sarea [i piperul dup` gust [i se las` la frigider pån` a doua zi. se adaug` cåteva foi de gelatin` \nmuiate \n ap` rece. nuc[oar`. 3–4 ore. Se taie 307 . nep`tate. \mpreun` cu sosul creat. pe platou [i se servesc cu restul de småntån` [i piper m`cinat deasupra. de asemenea. |n sosul astfel creat se pun crevetele fierte \n ap` cu o linguri]` de sare timp de 15–20 de minute. sare [i verdea]` tocat` fin. dup` care se adaug` aspicul [i verdea]a tocat` fin. piper Ficat de gåsc` \n aspic 500 g ficat de gåsc` 600 g aspic o lingur` de untur` sare. Se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. la care se adaug`. creierul [i legumele. celelalte g`lbenu[uri separate de albu[. s` se \nchege. o lingur` de mu[tar zeama de la o jum`tate de l`måie sare Se ia o pung` de crevete congelate din magazin [i se las` 30 de minute \n ap` c`ldu]`. piper foi de dafin o leg`tur` de verdea]` Homar cu maionez` vegetal` 400 g homar 200 g maionez` vegetal` 300 g ciuperci proaspete ienibahar nuc[oar` ras`.

Se orneaz` cu frunzuli]e de ]elin`. sco]åndu-se toat` carnea de pe oase. care se dezghea]` \n ap` c`ldu]`. sare. verdea]` tocat` [i se potrive[te de sare. Carnea [i m`runtaiele se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. esen]a de rom [i un p`h`rel de coniac. condimentåndu-se cu sare [i piper. Se scoate. se spal` \n mai multe ape [i apoi se fierb pån` ce se \nro[esc. se m`run]e[te bine cu o lingur` de lemn [i se amestec` cu maioneza. Se umplu apoi scoicile cu aceast` compozi]ie [i se dau \ntr-o tav` la cuptor. Se ia aspicul r`cit (se prepar` ca la „Pui \n aspic“) [i se adaug` [unca. Se las` la frigider s` se \nchege pån` a doua zi diminea]a. se separ` sucul [i se p`streaz` jum`tate din cochilii. iar sl`nina se taie \n buc`]ele [i se adaug` la ciuperci. Se amestec` totul cu fri[ca. se spal` [i se d` pe r`z`toare. Scoici umplute 16 scoici 100 g sl`nin` afumat` 100 g ciuperci din conserv` 100 ml ulei. boabele de porumb [i se potrive[te de zah`r. o]et.apoi feliu]e lungi [i se pun \n salatier`. sare [i piper. Toate ingredientele se amestec` cu puiul [i maioneza. \mpreun` cu vinul. Puiul se cur`]`. care se taie pe jum`tate. apoi se taie pe[ti[ori. crati]` [i se pr`jesc la foc mic aproximativ 20 de minute. cimbru. se \ncinge uleiul \ntr-o Se aleg raci vii. l`måia. Restul portocalelor se cur`]` de coaj` [i se despart feliu]ele. fri[ca. ciupercile. Se las` la macerat la frigider. ananasul se separ` de zeam` [i se taie \n buc`]i. excep]ie f`cånd surimi de crab. cu suc de l`måie [i p`trunjel verde. ]elina. rozmarin 3–4 castrave]i proaspe]i frunze de salat` verde sare. 20 ml o]et o ceap`. piper Morcovul se cur`]`. de asemenea. Alunele se despic` \n dou`. sl`nina. morcovul. {unc` \n aspic 400 g [unc` de Praga 800 ml aspic de porc 300 g ciuperci din conserv` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel cimbru. Se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu frunze mari [i proaspete de salat` verde [i cu castraveciori din soiul corni[on t`ia]i \n feliu]e sub]iri [i lunguie]e. un ou 100 ml sos picant o leg`tur` de p`trunjel sucul de la o jum`tate de l`måie sare. chili [i g`lbenu[ul. Dup` ce aceast` opera]iune s-a \ncheiat. piper Se pot alege fructe de mare congelate. Se amestec` sosul picant cu molu[tele [i sucul l`sat de ele. iar de la cealalt` se stoarce doar zeama. folosindu-se un cu]it bine ascu]it. piper 308 . Scoicile se pun \n tigaie la foc mic. se spal` [i se tran[eaz`. cånd se poate servi. 2 linguri]e de chili o leg`tur` de verdea]`. ciupercile. care este gata cam \n 10 minute. rozmarin. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i. Sup` de broa[te ]estoase 800 g carne de broasc` ]estoas` 2 ou`. Merele se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. piper Salat` de pui cu alune Salat` de crudit`]i cu porumb [i nuci 2–3 morcovi 200 g ]elin` 2 mere golden 200 g porumb fiert din conserv` frunze de ]elin` 300 g fri[c` 200 g nuci o l`måie \ntreag` zah`r pudr` dup` gust un pui \ntreg 300 g de maionez` 200 g alune nes`rate 100 ml ulei 200 g compot de ananas 2–3 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se serve[te rece. |ntr-o salatier` se amestec` merele. Nucile se sparg. punåndu-se sare [i piper. zeama de l`måie. se stoarce zeama de la dou` portocale [i se adaug` peste andive. Frunzele de ]elin` se spal` [i se separ` de codi]e. cimbrul [i pu]in` sare. o]et. Se a[az` pe un platou [i se servesc fierbin]i. nucile. Cånd cochiliile se deschid. Ciupercile se scurg de apa din conserv` [i se spal` \n ap` rece. se cur`]` [i se toac` m`runt cu cu]itul. iar verdea]a se m`run]e[te. Se pune apoi totul pe un platou [i se amestec` cu pu]in ulei. piper Salat` de fructe de mare 100 g caracati]` 150 g surimi 100 g sepie 150 g crevete o leg`tur` de p`trunjel 10 ml o]et de mere 100 ml ulei 200 g piure de maz`re sare. ro[iile se spal` [i se taie. Ciupercile se c`lesc \n ulei. boia de ardei iute 100 ml vin alb chili. t`indu-se lamele. }elina se cur`]` de coaj` [i se rade. cu ciocolat` ras` deasupra. L`måia se taie \n dou` p`r]i egale: o parte se taie cubule]e mici. Se pot servi cu un piure de maz`re. {unca se taie \n buc`]ele cam de un centimetru grosime. Ciupercile proaspete se cur`]` [i se spal`. sare Salat` de raci cu ciuperci 800 g raci vii 400 g ciuperci proaspete 80 ml ulei 10 ml o]et de legume cimbru. Se amestec` totul bine cu ulei. verdea]a. se scot scoicile.

caviarul [i se serve[te rece. Caracati]` cu m`sline 800 g caracati]` 200 g m`sline negre 200 g småntån`. Se alege un boboc de ra]` de m`rime medie. |ntre timp. Boboc de ra]` cu portocale un boboc de ra]` 2 kg de portocale 200 g de miere. Se condimenteaz`. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu garnitur` de cartofi pr`ji]i sau natur. Se las` la fiert aproximativ 60–80 de minute. care se cur`]` \n interior [i se spal` bine. sare. ardeiul gras. ca s` nu sar`. dup` ce i s-au scos m`runtaiele. Se face un rånta[ din 200 g de ceap` tocat` [i 2 linguri de bulion. Past` de vinete cu caviar 4 vinete potrivite 100 ml ulei de m`sline o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g caviar o l`måie sare.Carnea de broasc` ]estoas` se spal` bine [i se ]ine 3–4 ore la macerat \n 2 litri de ap` cu 20 ml de o]et. 2 linguri de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde sare. adunånd spuma. piper ungem puiul cu restul de miere. cu påine pr`jit`. Ceapa se cur`]` [i se taie \n buc`]i mari [i ardeiul gras se taie \n få[ii lungi. verdea]a. Calamari 600 g calamari 3 linguri de f`in` 2 linguri de ulei. care se ]ine acoperit` cu capacul. se spal`. sl`nina. se scot. 30 g l`måie 30 g sl`nin` afumat` o ceap` mare frunze de ]elin` 300 g småntån`. spumånd. Untul r`mas se tope[te \ntr-o tav` [i se pune bobocul de ra]` umplut cu portocale. Verdea]a se toac` fin. apoi se dau pe r`z`toare. Verdea]a se cur`]` [i se toac`. Dup` ce s-au rumenit. cu frunze \ntregi de ]elin` [i feliu]e de l`måie deasupra. iar miezul se omogenizeaz` cu ulei de m`sline frecånd cu o lingur` de lemn. de asemenea. piper Pe[tele se pune la fiert \n ap` rece [i se las` 10–15 minute. o l`måie. Se dau prin f`in`. apoi se servesc. apoi se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. småntåna [i verdea]a. precum [i cu crutoane de påine. la care se adaug` 2 linguri de f`in`. Se serve[te fierbinte. se las` pu]in la scurs. P`trunjelul verde se spal` [i se cur`]` de cozi. Ro[iile se separ` de pieli]e op`rinduse. m`runtaie [i legat cu mai multe scobitori. 200 g unt Calamarii se cur`]`. Se unge \n interior cu 30 g de unt [i 150 g de miere [i se las` o vreme s` se odihneasc`. La final se drege cu ou`le b`tute [i se adaug` chili. apoi se toac` fin. Se cur`]` de coaj`. acestea se adaug` la måncare \mpreun` cu m`slinele. se cur`]` [i se toac` m`runt ceapa. l`sånd la foc moderat \nc` 10–15 minute. dup` care se pun la scurs \ntr-o strecur`toare. |n acest r`stimp se cur`]` portocalele de coaj` [i se desprind feliu]e \ntregi. se [terg cu un [ervet curat [i se coc la foc potrivit. apoi se adun` spuma. Oprim cåteva feliu]e de portocal` pentru a le ad`uga la sosul din tav`. o ceap` 80 ml ulei. \n ap` clocotit`. ob]inåndu-se un suc concentrat. apoi se pune la fiert \ntreag`. 2 linguri de bulion 2 linguri de f`in`. piper Vinetele se spal`. apoi Se alege o caracati]` de m`rime potrivit` [i se spal` bine. sare. piper [i verdea]a. se adaug` crevetele. Dup` ce s-au pr`jit bine. Se las` s` 309 . un ardei gras un ardei iute mic 200 g crutoane de påine o leg`tur` de m`rar. Carnea se pune la fiert \mpreun` cu legumele. se adaug` sucul de l`måie. pån` se ob]ine o past`. sare Sup` de morun cu crutoane 400 g morun 200 g crevete. Cånd s-au fiert destul. ardeiul iute [i se adaug` la fiert. Este gata \n 45 de minute [i se poate servi cu felii de portocal` proaspete.

Se dau apoi prin f`in`. apoi se pune la fiert \ntreag`. Se adaug` ap` \n tigaie \mpreun` cu lintea [i se las` s` fiarb` 20 de minute. cu p`trunjel verde deasupra. Se condimenteaz` [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra [i m`m`ligu]` cald`. se bate cu ciocanul de [ni]ele. Pe[tele se las` \ntr-un sfert din cantitatea de ap` \n care a fiert. 150 g unt proasp`t 3 plicule]e de zah`r vanilat 3 ou`. se cur`]`. se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. zah`r. se las` s` se r`ceasc` [i li se \ndep`rteaz` pieli]a [i såmburii. piper Caracati]` umplut` cu sos picant o caracati]` 200 g de orez 100 g ceap` 4–5 ardei ro[ii [i verzi cimbru. Sosul astfel ob]inut se toarn` peste crabi. M`slinele se fierb \n ap` clocotit`. apoi se adaug` ardeiul. se cur`]` [i se pun la fiert pentru 30 de minute.scad` la foc mic. piper. se s`reaz` [i se pipereaz`. 200 g de linte o c`p`]ån` de usturoi 150 ml ulei de m`sline 100 g m`sline. Se serve[te fierbinte. sare [i piper [i se umple caracati]a. 3–4 ro[ii 2 ardei gra[i o leg`tur` de verdea]`. Se las` pån` cånd toate ingredientele sunt fierte bine. Orezul se fierbe \n ap` cu sare timp de 20–25 de minute. cu sos picant. [i se toarn` deasupra legumele pr`jite. Se scoate [i se serve[te cald`. untul. Dup` 30 de minute se scoate [i se por]ioneaz`. \ntr-o tav` cu pu]in unt. care se adaug` \n tav`. la fel [i ca[cavalul. Cånd este c`lit` bine. se por]ioneaz`. Se pune ulei [i vin ro[u \ntr-o tav` [i se las` la cuptor \mpreun` cu feliile de caracati]` \nc` o jum`tate de or`. apoi se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. cånd este c`lit se pun ciupercile. sare. Se adaug` pu]in` ap`. se cur`]` de pieli]e [i se pune \ntr-o tav` cu untul topit. ro[iile [i \n final ou`le b`tute bine. 120 g ketchup 2 ro[ii. ardeii se spal` [i se taie julien. 100 g [unc` de Praga 100 g f`in`. ro[iile se decojesc [i se dau pe r`z`toare. piper Se ia o caracati]` ceva mai mare [i se face o incizie cu cu]itul \n interior. 200 g småntån` 200 g compot de ananas Caracati]` la cuptor cu vin ro[u 600 g caracati]` 100 ml vin ro[u 200 g småntån` 100 ml ulei. Se las` astfel 45 de minute. se adaug` f`ina [i se omogenizeaz`. amestecånd. Se serve[te cald`. pån` la jum`tatea suprafe]ei fiec`rei por]ii. Cotletele se dau prin ketchup [i peste ele se a[az` feliile de ca[caval [i [unc`. pentru ca restul c`rnii s` se \mpacheteze peste. sarea [i piperul. usturoiul pisat [i condimente. Ceapa se toac` fin [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie. 2 ou` 400 g m`m`ligu]` pripit` sare. piper [i se mai coace un sfert de or`. Se pun apoi crevetele. Cotletul se spal`. \mpreun` cu C`]eii de usturoi se toac` m`runt [i se pun la pr`jit \n ulei \ncins. apoi se pune la fiert \n bain-marie. zeama de la compotul de ananas [i jum`tate din fructe. o jum`tate de l`måie sare. piper Cordon bleu 800 g cotlet de porc 300 g ca[caval. Se scoate [i se serve[te cald`. cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. timp de 40–50 de minute. Se adaug` sare [i piper [i se mai las` un sfert de or` la foc mic. se pun trufele. Crap cu ciuperci la abur un crap 300 g ciuperci din conserv` 100 g margarin`. 50 ml o]et 2 linguri de zah`r sare. småntån` [i zah`r vanilat. foi de dafin Se alege o caracati]` de m`rime medie [i se spal` bine. Crevete [i stridii cu sos de linte 400 g crevete 200 g stridii. Se s`reaz` [i se ia de pe foc cånd sunt gata. ro[iile [i l`måia. dup` care se omogenizeaz` småntåna. Se scoate. Ceapa se c`le[te \mpreun` cu ardeiul \n ulei \ncins. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel verde piper alb m`cinat. o]et. Se pune margarina \ntr-o tigaie s` se topeasc`. 310 . C`prioar` cu trufe la cuptor 800 g carne de c`prioar` 200 g trufe. Se toac` m`runt [i se adaug` la måncare. sare. {unca se taie \n tot atåtea felii. Carnea de c`prioar` se spal`. Se ob]ine un amestec din ou`le b`tute bine cu furculi]a sau cu telul. ou b`tut [i pesmet [i se rumenesc \n untdelemn \ncins. condimentele [i verdea]a. Se adaug` foi de dafin. \n ap` clocotit`. cimbru. stridiile. 4 ou` 200 g pesmet. Se serve[te asortat cu feliu]e de ro[ii proaspete [i l`måie. piper Crabi \n sos cu miere 400 g crabi 200 g unt 2 linguri de miere. ]inåndu-se \nc` 10–15 minute la abur. De asemenea. timp \n care se strope[te cu sosul din tav`. Crapul se spal` [i se cur`]`. cu småntån` deasupra. Separat. Se las` s` se coac` la cuptorul \ncins \n prealabil. ornat` cu feliu]e de ananas proasp`t. Se amestec` orezul fiert cu ceapa [i ardeiul. Apoi se pune mierea [i se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. 200 g unt 3–4 c`]ei de usturoi 200 g sos picant sare. iar verdea]a se m`run]e[te. sare dup` gust Crapii se spal`. apoi se leag` cu scobitori [i se pune la cuptor.

.

.

.

.

ienibahar [i compotul de ananas.Creier cu legume asortate 400 g creier proasp`t de porc 20 ml o]et. \ntr-o tav` uns` cu ulei \n prealabil. piper Ceapa se spal`. Se serve[te fierbinte. Carnea de morun se pr`je[te \n ulei \ncins. Morcovul se cur`]`. Cartofii se cur`]`. Se pun la fiert broccoli. iar p`stårnacul la fel. se cur`]` [i se taie solzi[ori fini. apoi se adaug` peste fazan. 315 . Se las` la cuptor aproximativ 45–50 de minute. care se separ` de m`runtaie. Se pune uleiul la \ncins [i se adaug` ceapa. Se serve[te cu verdea]` m`run]it` [i condimente. Se face un sos din margarin` topit`. Ceapa se spal`. Ardeiul gras se spal`. sare. 100 g p`stårnac 100 g broccoli o leg`tur` de m`rar verde. dup` o jum`tate de or`. Se serve[te fierbinte. ienibahar 200 g compot de ananas 400 g påine pr`jit` Carnea de iepure se las` \n ap` cu o]et. morcovul [i p`stårnacul \n ap` fierbinte. Sardelele se scot din cutii [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. ungåndu-se din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n gr`sime. dup` care se poate servi. Se \ncinge uleiul [i se c`lesc ceapa. Se fierb cu totul 50–60 de minute. Broccoli se taie buc`]i mari. Iepure cu sos de miere [i ananas 800 g carne de iepure 30 ml o]et. Se umplu apoi cu icre de Manciuria [i se leag` cu scobitori. se c`le[te. Filé de morun cu avocado 200 g avocado 800 g file de morun 100 g maionez`. cu un piure de maz`re. sl`ninu]a afumat` tocat`. Apoi se spal`. Dup` \nc` 30–40 de minute se scoate [i creierul. Peste filéurile de somon astfel preparate se a[az` amestecul de miere [i kiwi. Se adaug` carnea de iepure. pån` se macereaz` bine. sare. Ficatul de vi]el se spal` [i se pune \ntr-o tav` cu unt \ncins. La final se adaug` p`trunjelul verde [i se serve[te fierbinte. Se alege un fazan tån`r. se spal` [i se pr`jesc apoi \n untul \ncins. 200 g miere o l`måie \ntreag` 100 g margarin`. sare. se taie cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. piper Creierul se cur`]` de sånge [i pieli]e \n ap` rece. ornat cu frunze de salat` verde din bel[ug. Acestea se dau prin ma[ina de tocat [i se amestec` cu ciupercile tocate. ardeiul [i ciupercile. se cur`]a [i se taie rondele. Se adaug` ananasul din compot m`run]it. 150 g unt 300 g ciuperci proaspete Filéurile de somon se por]ioneaz`. Cånd sunt gata se scot pe o farfurie [i se adaug` creierul \n aceea[i ap`. Se las` 45 de minute la fiert. piper Fazan \n`bu[it cu legume un fazan 2 cepe. Se coase cu o a]` rezistent` sau cu scobitori [i se introduce la cuptor. Ciupercile se taie lame. sp`late [i t`iate lame sub]iri. \mpreun` cu zeama \n care a fost conservat. Avocado se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. Fazan la cuptor un fazan tån`r 200 g ciuperci o leg`tur` de verdea]` 100 g sl`ninu]` afumat` 200 g piure de maz`re 100 g unt. apoi se las` la macerat \n ap` cu o]et. verdea]a m`run]it`. 2 morcovi 100 g maz`re. apoi se serve[te. 100 g unt 200 g icre de Manciuria 200 g miere Ficat de vi]el cu ananas 400 g ficat de vi]el 400 g ananas din compot 100 g miere. miere. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. care se pune pe un platou. sare. spre a-[i schimba mirosul. 2–3 cartofi o leg`tur` de verdea]`. zeama stoars` de la l`måie. Dup` 30–40 de minute se scot [i se amestec` cu buc`]ile de pe[te pr`jit. 30 ml o]et 100 ml ulei de m`sline 200 g ciuperci. omogenizåndu-se cu restul ingredientelor [i cu maioneza. se spal` [i se taie \n få[ii lungi. sare [i piper. o ceap`. Filé de somon cu icre de Manciuria 800 g filé de somon 200 g kiwi. Ciupercile se taie m`runt. Fructele de kiwi se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e amestecåndu-se cu mierea. Ceapa se spal` [i se taie solzi[ori. Se las` 45 de minute. sare [i piper. piper Se ia fazanul [i se las` la fezandat \n ap` cu o]et cåteva ore. care se c`lesc 15 minute. piper Carnea de iepure se spal` [i se ]in 12 ore \n ap` cu o]et. dup` care se scot pe o farfurie \ntins`. morcovul [i ciupercile. sare. se spal` [i se toac` cubule]e m`runte. 100 ml ulei o ceap` mic` ro[ie. 30 ml o]et 200 g ciuperci. Ceapa ro[ie se toac` m`runt [i se adaug` [i ea amestecului. Morcovii se cur`]`. precum [i jum`tate din cantitatea de miere [i ciupercile cur`]ate. 2 linguri de småntån` o leg`tur` de p`trunjel un morcov. se cur`]` \n interior [i se pune s` fiarb` \ntr-o crati]` acoperit pe trei sferturi cu un capac. se spal` bine. iar cånd este gata se unge cu restul de miere [i se d` la mas`. \mpreun` cu legumele asortate. dup` care se completeaz` cu ap`. Iepure cu sardele \n sos 800 g carne de iepure 2 cutii de sardele 2 ardei gra[i 100 g ulei. apoi se adaug` maz`rea. Se condimenteaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt.

piper {ampania se fierbe la foc potrivit. apoi se introduce un melc [i se pune din nou past` de unt. Melcii se cur`]` [i se fierb cum am mai ar`tat. Se compune o past` din unt. |n tav` se adaug` buc`]ile de iepure tran[ate [i se las` s` se coac` 45 de minute. sare. dup` care se serve[te fierbinte. rozmarinul. cu påine pr`jit`. ad`ugånd verdea]a tocat` fin [i morcovii. pentru c` atunci sunt buni de consumat. pe cåt posibil. apoi se cl`tesc \n mult` ap` rece. cu zeam` de l`måie. Melcii se aleg vii [i. se spal` \n ap` rece [i se bate cu ciocanul de [ni]ele. Se spal` apoi cu ap` cu sare. Se presar` cu sare. Melci \n sos picant 1 kg melci 2 ardei iu]i coaja de la o portocal` cimbri[or frunze de ment` boia de ardei dulce rozmarin piper negru sare iodat` Midii cu sos de vin alb 400 g midii 3 linguri de f`in` 400 ml vin alb. sare [i piper. P`str`vi cu ciuperci \n aspic 2 p`str`vi mari 2 c`p`]åni de usturoi. boiaua dulce. se separ` carnea din cochilii [i se pr`je[te \n ulei \ncins \mpreun` cu usturoiul [i o ceap` tocate m`runt. P`str`vii se cur`]` de ma]e [i oase. Ideal este s` se ]in` 10 zile \ntr-un loc r`coros. sare. cu zeam` de l`måie deasupra. Dup` ce lichidul scade. Cochiliile melcilor se spal` bine \n interior [i se scurg. amestecånd continuu. tineri. apoi se strecoar` printr-o pånz` deas`. Se adaug` p`trunjelul verde. vin ro[u. Se mai d` un clocot. Dup` ce sunt fier]i. Se ia mu[chiul de c`prioar`. p`stårnacul [i ]elina \ntregi. cimbru. Ceapa se cur`]` de foi. Se face un sos din ceap`. cu p`trunjel verde deasupra. se spal` \n mai multe ape. Cånd d` \n fiert se adaug` melcii \n cochilii [i se fierb o or` [i jum`tate. piper [i verdea]`. care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se adaug` peste melci. Se stinge cu vin alb [i se adaug` sare [i piper. Se \nvele[te fiecare bucat` \n prapur [i se d` prin ou [i pesmet. Melci umplu]i Melci fier]i \n sos de vin 20 de melci 30 ml o]et 200 ml vin ro[u o ceap`. zeam` de l`måie o leg`tur` de verdea]` sare. Se \ncearc` din cånd \n cånd cu furculi]a [i se degust`. pentru a se cur`]a intestinele. coaja de portocal`. morcov. P`trunjelul verde se spal`. 100 g unt Se aleg melci din perioada octombrie (spre final) – martie (la \nceput). apoi se pune peste ei o]etul cu 30 g sare. usturoi. |ntr-o tigaie \ntins` se pune la topit untul. un morcov cimbru. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. se spal` bine. pån` se c`le[te. sare [i piper [i se servesc fierbin]i. cimbri[orul [i piperul negru m`cinat. piper. extr`gånd melcii din cochilii cu o scobitoare [i \nmuindu-i \n sosul \n care au fiert. Se adaug` ceapa. Se spal` din nou [i se pun la fiert pentru 3 ore. cimbru. ]inåndu-se astfel cåteva ore. se spal` [i se piseaz`. zeam` de l`måie o leg`tur` de p`trunjel verde sare. usturoi. Se las` la fiert \nc` 35 de minute.apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu gr`sime. p`trunjel tocat. \ntr-un recipient \nchis. piper 1 kg melci 100 ml ulei o ceap` usturoi 100 g unt cimbru o leg`tur` de p`trunjel 40 ml vin Mu[chi de c`prioar` \n prapur cu ciuperci fripte 8 buc`]i mu[chi de c`prioar` 8 buc`]i prapur de vi]el 300 g de ciuperci proaspete 4-5 ro[ii. pentru ca melcii s` nu ias` afar`. 50 g gelatin` 200 g ciuperci. piper [i sare. Se potrive[te måncarea de sare [i piper [i se serve[te c`ldu]`. piper Lap]i orientali 400 g lap]i de pe[te 500 ml [ampanie de calitate 2 morcovi o jum`tate de ]elin` un p`stårnac mare 100 g verdea]` 600 g sup` de oase un ou. Se adaug` lap]ii de pe[te. apoi se pr`jesc \n unt \ncins. Se pun \ntr-un vas de Jena cu 50 ml de vin stropi]i pe deasupra [i se servesc fierbin]i. menta. 100 g pesmet. pån` la nivelul ingredientelor. ingredientele pr`jite. Cuptorul se \ncinge \n prealabil la 180°. Se pun la fiert ardeii iu]i. Se las` s` se coac` pån` cånd sunt bune de måncat. Se r`stoarn` totul \ntr-o tav`. 30 g nuc[oar` 3 ou`. sare [i piper. se taie \n 316 . piper Usturoiul se cur`]`. dup` care se servesc fierbin]i. Se umplu cochiliile pe jum`tate cu aceast` compozi]ie. se scot legumele [i se adaug` albu[ul de ou. Se las` peste noapte s` se cure]e \ntr-un vas cu ap` acoperit cu un pietroi mare. Se pune apoi f`ina \n ploaie. nuc[oar` [i verdea]` [i se servesc cu o garnitur` de ciuperci [i ro[ii fripte pe gr`tar. amestecånd cu o lingur` de lemn. sare o leg`tur` de p`trunjel verde. o ceap` 100 g unt. Se servesc fierbin]i. precum [i supa de oase. Melcii se spal` de mai multe ori \n ap` rece. se adaug` midiile [i se completeaz` cu ap`.

Piept de prepeli]e cu trufe [i ficat de gåsc` 2 prepeli]e tinere 200 g ficat de gåsc` 200 g ciuperci. Se servesc cu m`m`ligu]` cald`. ap`sånd cu o lingur` de lemn. piper [i sosul picant. Se serve[te cu garnitur` de morcovi fier]i [i gogo[ari \n o]et. Potårnichi umplute cu fructe 4 potårnichi 2 portocale. cu restul de fructe proaspete ad`ugate deasupra [i crutoane de påine pr`jit`. Verdea]a se taie m`runt. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se taie cubule]e. Cånd s-au r`cit. se spal` [i se piseaz`. Se adaug` m`slinele separate de såmburi [i tocate m`runt. Pieptul de ra]` se spal`. care se taie \n dou`. apoi se serve[te cu verdea]` tocat` fin [i zeam` de l`måie. sare. Apoi se taie p`trate ficatul de gåsc` [i trufele. anason. iar ciupercile se m`run]esc. Se mai las` 10–15 minute. Piept de ra]` cu fructe exotice 800 g piept de ra]` 200 g kiwi. Aceast` compozi]ie se pune \ntr-o tav` \mpreun` cu prepeli]ele por]ionate. piper De la broa[te se folosesc doar picioarele din spate. Mandarinele se cur`]` [i se despart feliu]ele. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. dup` ce au fost bine legate cu scobitori. Cånd sunt bine fierte. ungåndu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`. care se spal` bine \n mai multe ape reci. Se face un sos din unt \ncins [i miere. portocalele. iar ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie pe[ti[ori. Se adaug` verdea]a tocat` m`runt [i anasonul [i se serve[te cald`. Se tope[te untul [i se c`lesc ro[iile [i ardeii. Dup` acest interval se adaug` stridiile [i piperul [i se continu` fierberea \nc` 10–15 minute. apoi se adaug` sosul de chili. Se las` 45 de minute la cuptorul \ncins [i se presar` cu verdea]` tocat` fin. l`sånd circa 20 de minute. ad`ugåndu-se ap`. Se adaug` carnea de prepeli]`. 200 g usturoi o leg`tur` de verdea]` 20 g anason. pe l`]ime. \mpreun` cu boabele de soia. sare. piper Prepeli]ele se spal` [i se cur`]`. 100 g unt o lingur` de bulion o leg`tur` de verdea]` 400 g m`m`ligu]`. \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de fructe. apoi se pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. se adaug` ciupercile. Se serve[te fierbinte. piperul [i verdea]a.buc`]i [i se pun la fiert \mpreun` cu sarea [i usturoiul pisat. cånd sunt aproape gata. la care se adaug` o lingur` de bulion. apoi li se scot m`runtaiele [i se pr`jesc \n 50 g de unt \ncins. Se pun la c`lit \n unt \ncins. verdea]` [i ap` cåt s` acopere totul [i se scade la foc mic. chimen Prepeli]ele se separ` de piele. sarea [i picioarele de pui de balt`. condimente. se spal` [i se scurg pe un [ervet uscat. Ardeiul gras se spal`. Ardeiul se pune \ntr-o crati]` la fiert cu usturoiul [i sere. Pui de balt` cu sos de chili 400 g pui de balt` o l`måie. Se serve[te fierbinte. cur`]ate [i sp`late. Cu acest amestec se umplu potårnichile [i se pun apoi \ntr-o tav` la cuptor. se tran[eaz` [i se pr`je[te \n 80 g de unt \ncins. [i chimenul. Se las` la frigider pån` a doua zi. 317 . sarea [i piperul. piper. sare. piper Prepeli]e \n sos de vånat cu chimen 2 prepeli]e 300 g carne de vånat 200 g sos picant 30 g soia 2 morcovi 100 g gogo[ari \n o]et 100 ml ulei 2 linguri de f`in` sare. Se las` cam 30–35 de minute. ienibaharul. 50 g ananas 2 gutui. nuc[oar` 100 g margarin` o leg`tur` de m`rar proasp`t 400 g m`m`ligu]` sare. 3–4 ro[ii 50 g sos de chili o leg`tur` de verdea]`. Se unge o tav` cu restul de unt [i se a[az` carnea. \n care se c`lesc m`runtaiele. Se servesc dup` 30 de minute. se umplu prepeli]ele cu sosul format \n crati]` [i se introduc pentru 15 minute la cuptor. Ro[iile se decojesc [i se taie lame sub]iri. 200 g rodii 200 g mandarine 200 g miere de salcåm 100 g unt proasp`t crutoane de påine pr`jit` Rodiile se cur`]` de coaj` [i li se scoate miezul din care se stoarce zeama. Portocalele [i gutuile se cur`]` [i se toac` m`runt. ad`ugåndu-se f`ina. 100 g miere 100 g unt Carnea de vånat se d` prin ma[ina de tocat [i se pune la pr`jit \n ulei \ncins. se ia crati]a de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Usturoiul se cur`]`. nuc[oara. gutuile [i ananasul. Se \nmoaie gelatina \n ap` rece [i se adaug` la fiertur`. anasonul. Plachie de stridii 400 g stridii 3–4 ardei gra[i. cu m`m`ligu]` cald`. 100 g unt 4–5 ardei gra[i. Dup` 35 de minute. Se las` 35 de minute la cuptor. Se iau potårnichile [i se spal`. sare Prepeli]e cu m`sline [i condimente 2 prepeli]e 200 g m`sline ienibahar. cånd se scoate [i se adaug` mierea. Stridiile se spal` bine \n mai multe ape. cånd se serve[te rece.

.

.

s` se p`trund` bine. iar cu acest amestec se umplu sepiile [i se dau la cuptor pentru 35–40 de minute. Se pr`jesc \n unt \ncins pån` ce carnea de raci se \nro[e[te. Se adaug` gelatina [i se d` la rece. Se serve[te a doua zi. Se adaug` apoi m`slinele [i ciupercile. verdea]a m`run]it`. Raci umplu]i cu orez 1 kg raci 200 g orez 100 g ciuperci 100 g m`sline 100 g unt sare. se pr`jesc \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau prin ma[ina de tocat. Orezul se fierbe \n ap` cu sare 20 de minute. Carnea de porc se \mparte \n patru buc`]i egale. cu pu]in usturoi verde tocat deasupra. 30 ml whisky Nucile se cur`]` de coaj`. cånd se pot servi. piper Se taie fileuri din carnea de raci [i se a[az` pe o farfurie. Carnea se spal` [i se las` la macerat \n o]et. ad`ugåndu-se ap` cåt cuprinde. Buc`]ile de raci se umplu cu orezul fiert amestecat cu ciuperci. miere. Sepii umplute cu orez 2 sepii de m`rime potrivit` 200 g orez 200 g portocale 100 g unt 200 g miere 100 ml whisky Ra]` cu miere [i nuci pisate o ra]` de m`rime potrivit` 200 g miere. Se serve[te cu feliu]e proaspete de portocal`. 200 g miere zeama de la o l`måie 100 g unt. Se adaug` mierea. se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n unt \ncins. sare. Toate acestea se pun la fiert \mpreun` cu nuc[oara ras` [i se las` cam 45 de minute. separåndu-se de pe oase. se taie feliu]e. chimen o jum`tate de pachet de unt o leg`tur` de p`trunjel 200 g sos de ro[ii proaspete 200 g ciuperci. scor]i[oara [i zah`rul vanilat. M`slinele se separ` de såmburi. chimen Se ia puiul [i se spal`. piper Rulouri de carne cu ciuperci 400 g carne de porc 200 g m`sline un ou. [i se las` 35–40 de minute. piper Racii se spal` bine [i se pun la fiert timp de 30 de minute. Se condimenteaz` [i se a[az` pe o farfurie. apoi se fierbe maz`rea un sfert de or` [i se paseaz` cu lingura de 320 .Pui fiert cu miere [i scor]i[oar` un pui mare 200 g miere. apoi se condimenteaz` [i se d` la mas`. Se face un sos din unt topit. Ciupercile se taie lame. uleiul. zah`r vanilat [i coniac. apoi se scurge [i se cl`te[te cu ap` rece. dup` care se pune \ntr-o crati]` s` fiarb` la foc potrivit. piper. Sl`ninu]a afumat` se taie m`runt. o esen]` de rom usturoi verde. iar gelatina se \nmoaie \n pu]in` ap` rece. iar ciupercile (de m`rime medie) se frig pe gr`tar. amestecånd continuu. Se a[az` pe un platou. l`sånd s` fiarb` pån` ce scade suficient. ornat cu frunze de salat` verde. Se serve[te fierbinte. la foc potrivit. se unge cu \nc` dou` linguri]e de miere [i se serve[te fierbinte. Raci cu curry 1 kg raci vii 30 g curry. Apoi se s`reaz` [i se pipereaz`. apoi se frig pe gr`tar \mpreun` cu vinetele t`iate få[ii [i ciupercile. piper. Se adaug` sl`ninu]a feliat`. Se scot pe un platou [i se servesc cu sos de ro[ii condimentat. chimen [i m`sline [i se leag` cu scobitori. Portocalele se cur`]` de coaj`. pentru 10 minute. Din aceast` compozi]ie se iau cu lingura por]ii [i se adaug` pe buc`]ile de carne. curry. 200 g nuci 40 g scor]i[oar` 100 ml coniac. Se pune sare [i se las` s` se r`ceasc`. Astfel preg`tite. 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se amestec` cu mierea [i whisky-ul [i se c`lesc \n unt topit. miere. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. Se pune totul \ntr-o tav` [i se d` 45 de minute la cuptor. scor]i[oar` 100 ml ulei frunze de salat` verde 3 plicule]e de zah`r vanilat 200 ml coniac care se adaug` carnea de raci [i se pr`jesc \mpreun` 35 de minute la foc mic. esen]` de rom [i whisky la Sitarii se cur`]` [i se tran[eaz`. care se pune deoparte. care se ruleaz` [i se leag` bine cu scobitori. Ra]a se spal` [i se tran[eaz` feliu]e sub]iri. Pulp` de c`prioar` cu condimente \n aspic o pulp` de c`prioar` 3 c`p`]åni de usturoi 20 ml o]et de mere 30 g nuc[oar` ras`. scobindu-se spre a putea fi umplute. chimen [i cimbri[or. Se face un sos din unt \ncins. La final se pune coniacul. Se scot [i se separ` carnea de la cozi. cimbri[or. dup` care se adaug` ciupercile t`iate. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. scor]i[oar`. Oul se bate cu sare. Se adaug` orezul. Sitari frip]i pe gr`tar 2 sitari 100 g sl`nin` 200 g ciuperci proaspete 200 g maz`re 200 g vinete sare. Sepiile se spal` [i se face o incizie \n interior. zeam` de l`måie. Orezul se fierbe 20 de minute \n ap` cu sare. 30 g gelatin` 100 g sl`ninu]` afumat` 150 g ciuperci din conserv` sare.

.

.

.

.

Sos din miere cu scor]i[oar` 400 g miere 100 g unt 200 g scor]i[oar` 200 g nuci. ornat cu feliu]e de fructe proaspete. ciocolat` topit`. zeama stoars` de la l`måie [i coniac. sare. M`slinele Se amestec` laptele pu]in c`ldu] cu f`ina \n ploaie. Se serve[te rece. piper. Cl`titele se pr`jesc la foc mic \ntr-o tigaie de teflon bine \ncins` \ntr-o pic`tur` de ulei. se adaug` pu]in` zeam` de l`måie [i se amestec` cu fri[c`). Dup` preferin]`. zah`r. Untul se pune \ntr-o crati]` la foc mic. Cl`tite cu sos de portocale 40 g unt 300 g portocale 8 foi de cl`tite 30 ml lichior 50 ml suc de l`måie. se poate dilua cu lapte sau \ngro[a cu f`in`. Se serve[te fierbinte. piper Bananele se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. 3 ou` Surimi de homar cu crem` 400 g surimi de homar 200 g castrave]i mura]i o ceap` 200 g unt o leg`tur` de verdea]` sare. esen]` de rom. Se a[az` stridiile pe platoul special ales [i sosul caramel al`turi. sare [i piper.lemn. coniac [i 50 g kiwi m`run]ite [i c`lite \n toat` cantitatea de unt. 30 ml lichior. verdea]a m`run]it`. se r`cesc. mierea [i scor]i[oara. 100 g unt ienibahar. Cu aceast` crem` se umplu cl`titele [i se servesc dup` cåteva ore. apoi se ]ine cåteva ore \n ap` cu o]et. tocate [i pasate. spre a-[i pierde mirosul. se face o crem` din fri[c` [i fructele de kiwi cur`]ate. apoi se adaug` fructele de kiwi. Se dau prin oul r`mas [i pesmet. Se pun la copt 15 minute \ntr-o tav` uns` cu restul de unt. apoi se toarn` coniac [i se d` foc compozi]iei din tigaie. Bomboane din miere \n ciocolat` 400 g miere 200 g unt 200 g ciocolat` 200 g fulgi de nuc` de cocos un plicule] de zah`r vanilat 2 sticlu]e de esen]` de rom 30 ml lichior de portocale. apoi fri[ca [i ciocolata ras`. 100 g zah`r 20 ml coniac 200 g salat` de ]elin` 200 g fri[c` se separ` de såmburi [i se m`run]esc. piper Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. se scot pe un platou. Restul de portocale [i kiwi se cur`]` [i se taie feliu]e. Se servesc cu caviar al`turi. zah`r vanilat. Stridiile se spal` [i se frig pe gr`tarul \ncins. Se amestec` 350 g de miere cu 180 g de unt. sare Se ia carnea de iepure [i se tran[eaz` \n opt buc`]i egale. 325 . se dau prin restul de miere [i fulgi de cocos [i se dau la frigider pån` a doua zi. Banane flambate cu coniac 400 g banane 200 ml coniac 20 g unt. Stridii fripte cu sos caramel 400 g stridii o l`måie. suc de l`måie. pe lungime. lichior Se face un sos din 200 g portocale tocate. Se face un sos din zah`rul ars la foc potrivit. Cånd sunt gata. Se adaug` zah`rul [i se las` s` se caramelizeze. Totul se omogenizeaz` cu surimi de homar [i condimente. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se paseaz` bine cu o lingur` de lemn. {ni]el de iepure umplut cu ciuperci 800 g carne de iepure macr` 200 g m`sline negre 200 g pesmet 2 ou`. Se servesc reci. nucile. ceap` tocat`. Acesta se condimenteaz` [i se al`tur` sitarilor. 200 g ciuperci 200 g caviar. 200 g kiwi de zmeur` [i pu]in ulei [i se face o past` omogen`. alc`tuindu-se un piure. cu salat` de ]elin` cu fri[c` (]elina se d` pe r`z`toare. cånd s-au r`cit bine. Se serve[te rece. Se umplu cl`titele cu fructele caramelizate. Cånd sunt gata. Se stinge turnånd deasupra mierea. {ni]elele se umplu cu aceast` compozi]ie [i se leag` cu scobitori. sare. Se alc`tuie[te o crem` din untul amestecat cu castrave]i mura]i t`ia]i fin. Se fierb pån` ce devin un sos bine \nchegat. cimbru sare. Se pun la pr`jit \n unt. Se dau la mas` [i se servesc c`ldu]e. 30 ml coniac 100 g zah`r pudr`. ienibahar [i cimbru. 100 g kiwi Cl`tite cu lichior de zmeur` 800 ml lapte 400 g f`in` 40 ml lichior de zmeur` 1 kg fri[c` 400 g kiwi o lingur` de zah`r 100 ml ulei. iar sosul lor se adaug` separat. apoi se pr`jesc \n unt \ncins. Se serve[te imediat. Dou` ou` se bat cu ciupercile. ca garnitur` pentru diverse månc`ruri mai preten]ioase sau diverse dulciuri mai sofisticate. \ncorporånd [i m`slinele. Cu aceast` crem` se pot unge tartinele. 100 g miere 100 g ciocolat` de cas` 300 ml fri[c` Surimi de homar se toac` [i se folosesc la acest preparat \n stare natural`. lichior de portocale [i g`lbenu[urile separate de albu[.

Nucile se cur`]` de coaj` [i se piseaz`.Co[ule]e din coaj` de portocale 800 g portocale 200 g fri[c`. sunt gata \ntr-un sfert de or`. care se a[az` separat. praf de copt. margarin`. cånd se pot servi cu \nghe]at` de vanilie sau asortat` [i ciocolat` ras` deasupra. margarina. 3 ou`. migdalele [i esen]a de rom. coniac [i cacao. zah`rul. laptele. Se d` pentru 30–40 de minute la cuptor. cu care se ung blaturile de tort. 100 g coniac 150 g nuci Migdalele se dau prin ma[ina de tocat. sare Se scoate coaja de la portocale. 200 g kiwi 100 g ciocolat`. whisky. pu]in unt [i sare. Se las` la copt 30–40 de minute. coniacul [i fri[ca. f`ina. 100 g unt proasp`t 200 g zah`r. Dac` cuptorul este bine \ncins. se face un cornet din celofan \n care se introduce fri[ca [i se orneaz` trufele. lichior de ment` [i ap`. lapte. Apoi se unge o form` de tart` [i se muleaz` compozi]ia. \n farfurioare speciale de pr`jituri. cacao. ad`ugåndu-se peste inimioarele de ciocolat`. Nucile se sparg cu cle[tele special de nuci. 100 g migdale o sticlu]` de esen]` de rom ore la frigider [i se servesc reci. fri[c`. margarin`. 326 . Se las` cåteva Blatul de tort se taie \n dou` buc`]i egale. 100 g migdale 200 g \nghe]at` de vanilie sau asortat` 100 g ciocolat` ras` 200 g margarin` 50 ml esen]` de rom 200 g zah`r. \ntreag` [i se fac t`ieturi cu cu]itul \n zig-zag. Se dau la frigider pån` a doua zi. se formeaz` inimioare [i se a[az` \n tav`. Fructele de kiwi se cur`]` [i se taie feliu]e. dup` imagina]ia fiec`ruia. 2 ou` 100 g cire[e din compot un plicule] de praf de copt 200 g migdale 200 g ciocolat` cu lapte 200 g fri[c`. Pentru ornat. se las` s` se r`ceasc`. Pepene galben cu fri[c` [i ment` un pepene galben de 2. coniac. ou`le. fructe confiate. zah`rul [i fri[ca. iar cånd se scoate. fri[ca. 100 ml lapte 200 g nuci. Se fr`månt` bine [i se d` la frigider 2 ore. nucile date prin ma[ina de tocat. miere Se ia pepenele galben [i se cur`]` de coaj`. Se scot [i se las` la r`cit. Se pot p`stra la frigider \nc` 4–5 zile. Tort truf` cu lichior de ment` 600 g cacao 100 g whisky 100 g lichior de ment` un blat de tort 150 g nuci 200 g zah`r 200 g margarin` 400 g fri[c` 100 g fructe confiate Se amestec` margarina cu gemul de vi[ine. dup` care se scot [i se decoreaz` cu fri[c`. dup` care se por]ioneaz` [i se orneaz` cu cire[e din compot. apoi se amestec` cu ciocolata ras`. apoi se pun la copt \ntr-o tav` uns` \n prealabil. Se servesc reci. se adaug` bobi]ele de rodii. zah`r. iar cånd se scot. laptele [i un plicule] praf de copt. f`r` a se altera. esen]` de rom [i se dau prin fulgi de nuc` de cocos. |ntre timp. Se amestec` apoi cu cacao. Se por]ioneaz` [i se serve[te. Trufe de ciocolat` cu fri[c` 400 g cacao 100 g esen]` de rom 100 g gem de vi[ine 100 g coniac 200 g margarin` 200 g zah`r 100 g fri[c` Se amestec` ciocolata de menaj topit` cu margarina. Se face o crem` din cacao. se dau prin cacao [i se servesc reci. coniacul. 100 g fri[c` Trufe cu whisky [i nuci 400 g cacao 100 g whisky. Restul de unt se amestec` cu migdalele [i ciocolata ras`. Ou`le se bat cu zah`r [i se amestec` cu margarina. esen]a de rom. pe cåt posibil. se cur`]` [i se rumenesc \ntr-o tav` introdus` la cuptor. Trufe de ciocolat` cu migdale 400 g cacao 100 g coniac. 200 g zah`r 200 g margarin` 100 g fri[c` Tart` de ciocolat` cu fri[c` [i migdale 300 g f`in` 100 g unt. Se decoreaz` cu fri[c` [i cacao [i se las` 4–5 ore la rece. Inimioare de ciocolat` cu nuci 200 g margarin` 400 g ciocolat` de menaj un plicule] de praf de copt 300 g f`in`. pentru a se transforma \ntr-un co[ule]. dup` care se taie \n dou` p`r]i egale [i i se scot semin]ele. Ambele se \nsiropeaz` cu o solu]ie din 30 g zah`r ars. Cu acest amestec se umplu co[ule]ele [i se serve[te dup` ce a stat cåteva ore la frigider. Frunzele de ment` se piseaz` bine [i se amestec` cu mierea.5 kg 50 g frunze de ment` 100 g bobi]e de rodii 400 g fri[c` 30 ml coniac. Se adaug` whisky. fri[c` [i zah`r. 200 g fri[c` Se \ncorporeaz` f`ina cu ou`. Se unge o tav` cu unt. Se las` la frigider pån` a doua zi.

187. 267. 97. 48–49. 33. 155. 143. 309 18–19. 158–159. 89.INDEX de mare publicitate BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH SC IFANTIS ROMANIA SRL SC ALLSA INDUSTRIALS SRL SC BRENNTAG ROMANIA SRL SC COVALACT SA SC FRANKE ROMANIA SC GLOBAL SERVICES GROUP SRL SC KOTANYI CONDIMENTE SRL SC NEGRO 2000 SRL SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 334-335. 92–93. 80–81. 65. 189. 280–281. 240–241 262–263. 125. 318–319 SC PRINCIPAL CONSTRUCT SRL SC REGAL SA SOCIETATEA ROMÅN~ PENTRU ASIGURAREA CALIT~}II SC STENYON COM SRL SC UNICOM DAN SRL SC ZEPTER INTERANTIONAL ROMANIA SC WEST AIR GROUP 43. 106–107 120–121. 274–275. 340-341 31 53 321 314 168–169 29. 133 127 6–7 235 299 312-313 324 327 . 176–177. 68–69. 251. 138–139.

.

INDEX de re]ete A Alivenci 83. ro[ii [i m`sline 24 Budinc` de migdale [i fistic 217 Budinc` de morcovi cu småntån` 184 Budinc` de piure de cartofi 185 Budinc` de raci 185 Budinc` de spaghete cu ciuperci 282 Budinc` de spanac 282 Budinc` de t`i]ei cu brånz` de vaci 71 Budinc` de varz` 64 Budinc` de vi[ine cu migdale 218 B Babic 117 Baclava 98 Balmo[ de Bucovina 77 Bame cu ro[ii 268 Bame gratinate 271 Bame \n bulion 294 Banane flambate cu coniac 325 Batal la pro]ap 93 Batoane cu l`måie 215 B`rcu]e 128 Be]i[oare cu ca[caval [i chimen 165 Be]i[oare cu migdale [i ciocolat` 215 Be]i[oare cu nuci [i miere 216 Bezele cu miere 216 Bezele cu nuc` 216 Biftec cu ou 184 Biftec tartar 184 Biscui]i 128 Biscui]i cu lapte 71 Biscui]i cu nuc` 216 329 . 165 Aluat de friganele 288 Aluat fraged cu zer 288 Aluat pentru pasc` 128 Aluat pentru pizza 290 Andive \n`bu[ite la cuptor 238 Anghemacht de pui 183 Antricot de vit` cu ciuperci [i småntån` 183 Antricot de vit` la gr`tar cu sos ]ig`nesc 158 Antricot de vit` umplut 184 Antricot de vi]el pané 46 Aperitiv de ciuperci cu maionez` dietetic` 237 Ardei cop]i 294 Ardei gras uscat 294 Ardei iu]i \n o]et 294 Ardei umplut cu orez [i cartofi 244 Ardei umplu]i cu brånz` dulce [i m`rar 248 Ardei umplu]i cu carne 137 Ardei umplu]i cu salat` de vinete 276 Ardei umplu]i mura]i 294 Arpagic conservat 294 Arpagic cu m`sline 261 Arpagic cu miere 36 Artos 273 Aspic de pas`re 135 Aspic de pe[te 237 Biscui]i cu susan 216 Biscui]i de post 270 Boabe de porumb murate 294 Bob b`tut 126 Boboc de ra]` cu portocale 309 Bolovan de f`in` 108 Bomb` cu piersici [i cafea 216 Bomboane din miere \n ciocolat` 325 Bor[ bucovinean 81 Bor[ cu carne afumat` 107 Bor[ cu chi[c` (caltabo[) 46 Bor[ cu chitici (pe[ti mici) 118 Bor[ cu tocm`gei (t`i]ei) 118 Bor[ de iepure 180 Bor[ de lobod` 265 Bor[ de pe[te (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 266 Bor[ de sfecl` ro[ie