P. 1
Ghidul gastronomic al Romaniei.pdf

Ghidul gastronomic al Romaniei.pdf

|Views: 10|Likes:
Published by trantorele
ghid gastronomic
ghid gastronomic

More info:

Categories:Topics, Food & Wine
Published by: trantorele on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • Istoria buc`t`riei romåne[ti
 • M`m`liga
 • Sarea \n bucate
 • Ceapa [i usturoiul
 • Re]ete de fiecare zi
 • Buc`t`ria dietetic`
 • Re]ete pentru bolnavii de diabet
 • Re]ete pentru bolnavii de ulcer
 • Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi
 • Re]ete pentru bolnavii de hepatit`
 • Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale
 • Re]ete de Post
 • Re]ete pentru Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel
 • Bucate m`n`stire[ti
 • Preparate vegetariene
 • Produse conservate
 • Buc`t`ria galant`
 • INDEX de mare publicitate

Consilier de specialitate: Stelian Nistor, redactor [ef „Buc`t`ria pentru to]i“

© 2004 House of Guides Tel: (0040)21-222 66 20, Fax: 222 15 49, E-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro

© Toate drepturile apar]in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interzis` reproducerea integral` sau par]ial` a lucr`rii sub orice form`, f`r` permisiunea scris` a Editurii House of Guides.

© All rights reserved. Copyright by House of Guides. This book may not be reproduced in whole or in part without written permission of House of Guides.

ISBN 973-86412-0-9

Prefa]`
Ce a[ putea s` spun cuiva despre singura Elve]ie cu Delt` [i ie[ire la mare din lume? C` de fapt se nume[te Romånia? C`, uneori, e minunat`? C` uneori mi-a[ dori s` fie [i mai [i? C` nu numai uneori, ci de fapt tot timpul, Romånia e ]ara mea? A[a am sim]it eu s` \ncep aceast` introducere la un... ghid gastronomic. Poate prea afectuos, prea poetic, dar pur [i simplu a[a am sim]it, tocmai pentru c` e vorba de Ghidul gastronomic al Romåniei, adic` al ]`rii mele! {i apoi, ca s` mai glumim, eu sunt convins c` romånul s-a n`scut poet, dar, de fapt, nevasta l-a obligat s`-[i ia serviciu [i de asta a ajuns pån` la urm` inginer, profesor, gazetar sau actor! Un ghid r`måne \ns` un ghid, de orice fel ar fi, el are menirea s` te \ndrume, s` nu te lase s` te r`t`ce[ti. Mi-aduc aminte c` prima dat` cånd am fost la Paris, la \ntoarcere m-a adus un [ofer francez care nu mai mersese spre Romånia pån` atunci. Pre]ul ce-l aveam de pl`tit era s`-i fiu copilot, s` ]in drumul dup` harta rutier`, adic` dup` un...ghid. {i eu f`ceam asta pentru prima oar`, dar ghidul era atåt de bine f`cut, \ncåt pån` cånd am intrat \n Romånia, am mers [nur, f`r` nici cea mai mic` ezitare sau abatere. Cum am trecut \ns` de Oradea, ne-am cam r`t`cit un pic! Tot a[a [i un ghid gastronomic trebuie s` te ajute s` nimere[ti exact acolo unde ai gust s` ajungi, s`-]i fie foarte bine semnalate autostr`zile care poart`, de exemplu, numele Sarmalei; de acolo s` te conduc` pe drumurile cele mai bune pån` fix \n poarta celei mai potrivite solu]ii sau re]ete de \mbinare a c`rnii tocate cu varza, vi]a de vie ori foaia de hrean. |n copil`rie eram convins c`, de exemplu, aceea[i sarma e originar` din chiar satul bunicilor mei de pe lång` Suceava, puteam s` [i jur. Pe urm`, am aflat surprins c` vine din cu totul alt` parte, dar [i c`, din popasul f`cut pe la romåni, [i-a mai ad`ugat un plus de „farmec“! {i cåte [i mai cåte minun`]ii pe care ]i le poate dezv`lui un astfel de ghid, bun nu numai pentru str`inii c`l`tori prin gastronomia noastr` na]ional`, dar cu siguran]` [i pentru noi, tr`itorii de pe t`råmul fermecat al buc`t`riei bunicilor! Cånd zici „gastronomia Romåniei“ sun` ca [i „armata Romåniei“ sau chiar „independen]a Romåniei“, adic` ceva ce ne apar]ine temeinic [i, mai ales, ceva cu care ne måndrim [i care trebuie ap`rat. {i de ce n-ar fi a[a, c` de la daci \ncoace am tot adunat ce a fost mai bun de pe la cei ce-au poposit pe aici, a[a cum au f`cut de fapt toate popoarele lumii, ca s` le topim \ntr-o „oal` na]ional`“ \n care miroase cåte pu]in [i a Europa, [i a Balcani, [i a Asia, dar \ntr-un fel pe care, totu[i, numai la noi \l po]i g`si. Asta [i pentru c` numai la noi se g`te[te [i ca la munte, [i ca la [es, [i ca \n Delt`, [i ca la mare, \ntr-o singur` ]ar`, frumoas` ca Elve]ia de care vorbeam la \nceput. Cum, pe unde [i \n ce fel, afl`m exact din ghidul pe care tocmai \l ]ine]i \n mån`. Drum bun [i aten]ie la semnaliz`ri!

Cu drag, al Dumneavoastr` Stelian Nistor, \n calitate de redactor [ef al revistei „Buc`t`ria pentru to]i“

Toate \]i ies fragede [i bune

G`te[te rapid d` gust månc`rii \nva]` pas cu pas re]etele celebre \ncearc` bun`t`]ile str`bunicii descoper` trucurile gospodinelor des`vår[ite preg`te[te-te pentru s`rb`tori respect`-]i s`n`tatea afl` secretele profesioni[tilor gust` felurile str`inilor vezi ce m`nånc` personalit`]ile sf`tuie[te-te cu cititorii cå[tig` bani doar cu ce [tii tu s` faci \n buc`t`rie delecteaz`-te cu pove[tile [i istoriile despre oameni din trecut [i bucatele lor minunate Cump`r` \n fiecare lun` revista cu idei pentru toate zilele anului

Buc`t`ria pentru to]i
alint`-]i familia, bucur`-]i sim]urile, uime[te-]i prietenii

Cuprins
PREFA}~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istoria buc`t`riei române[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A MÂNCA {I A BEA ROMÂNE{TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M`m`liga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarea \n bucate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceapa [i usturoiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |nso]irea bucatelor cu b`utura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA TRADI}IONAL~ ROMÅNEASC~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Banat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Bucovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Dobrogea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Maramure[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Muntenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate din Oltenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUC~T~RIA ROMÅNEASC~ MODERN~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de fiecare zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria dietetic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de diabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii de hepatit` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]ete de Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Cr`ciunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Pa[telui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Adormirii Maicii Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucate m`n`stire[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preparate vegetariene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produse conservate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buc`t`ria galant` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 21 23 27 32 37 39 41 59 73 85 101 113 131 149 163 165 237 237 244 248 252 257 261 361 265 268 270 273 276 294 307

INDEX DE MARE PUBLICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 INDEX DE RE}ETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 5

SOCIETATEA ROMÅN~ PENTRU ASIGURAREA CALIT~}II este lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management
Dr. ing. Dan Grigore Stoichi]oiu Pre[edinte SRAC

SRAC este partener IQNet - cea mai prestigioas` organiza]ie interna]ional` de certificare

Reporter: Domnule Dan Stoichi]oiu, v` rog s` puncta]i cåteva elemente privind activitatea [i rezultatele SRAC, politica [i obiectivele sale, principalele realiz`ri [i locul pe care-l ocup` \n domeniul s`u de activitate. Dan Grigore Stoichi]oiu: A[a cum se [tie, SRAC este o asocia]ie profesional`, non-profit, care are ca principal obiect de activitate evaluarea conformit`]ii [i certificarea sistemelor de management [i a produselor. Politica noastr`, orientat` spre clien]i, este de a le oferi toate serviciile de evaluare de care au nevoie pe pia]` \n rela]iile comerciale [i cu autorit`]ile, la un grad \nalt de profesionalism, care s` le aduc` [i un plus de valoare ad`ugat` [i care s` le [i satisfac` toate exigen]ele, oferindu-le \ncredere, credibilitate [i recunoa[tere a certific`rilor. SRAC este partener IQNet, cea mai prestigioas` organiza]ie a organismelor de certificare din lume. Astfel, certificatele SRAC sunt \nso]ite de certificatele IQNet cu recunoa[tere interna]ional`. Putem spune c` prin num`rul organiza]iilor certificate (peste 1600 de certific`ri ISO 9001) [i prin domeniile de certificare promovate, SRAC de]ine pozi]ia de lider pe pia]a romåneasc` \n domeniul certific`rii sistemelor de management. Totodat`, SRAC s-a dovedit [i un deschiz`tor de drumuri pe pia]a romåneasc`, realizånd prima certificare \n domeniul siguran]ei [i igienei alimentare, respectiv certificarea HACCP (Hazard Analyses & Critical Control Points). Reporter: Ce reprezint` aceast` certificare HACCP? Dan Grigore Stoichi]oiu: HACCP este un sistem pentru siguran]a alimentelor bazat pe prevenire. Prin evaluarea riscurilor posibile, care pot afecta calitatea unui aliment sau procesul de ob]inere a acestuia, sistemul HACCP face posibil` prevenirea contamin`rilor [i/sau reducerea la un nivel acceptabil a poten]ialelor riscuri inerente diferitelor proces`ri ale alimentelor, care ar putea genera riscuri pentru consumatori. Conceptul HACCP sistematizeaz` toate prevederile de baz` ale inspec]iei sanitare, dovedindu-se o metod` simpl` [i eficient` a realiz`rii controlului [i autocontrolului pe linia igienei alimentelor. Sistemul HACCP \mpreun` cu un sistem de management al calit`]ii ISO 9001 formeaz` un foarte eficient sistem de management al siguran]ei alimentelor. Implementarea unui sistem de management al siguran]ei alimentelor reprezint` o abordare sistematic` pentru a preveni producerea alimentelor nesigure. Reporter: Care sunt firmele care au ob]inut certificarea HACCP din partea dumneavostr`? Dan Grigore Stoichi]oiu: Pån` \n prezent SRAC a eliberat 5 certificate HACCP. Prima organiza]ie care a reu[it acest lucru este SC MURFATLAR ROMÅNIA SA \n 2002. Celelalte sunt: SC HELVETICA MILK SRL, SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, SC AVE IMPEX SRL [i SC C+C SA.

.

.

Gorj. III d.–anul 1821) Influen]a occidental` (1821–1918) Buc`t`ria romåneasc` modern`: Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918–1950) Epoca re]etarului comunist (1950–1980) Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980–1989) Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990–pån` ast`zi) Structura editorial` Ghidul este structurat pe opt regiuni istorice. S`laj.) Influen]a migra]iunilor (sec.–sec. Bistri]a-N`s`ud. Harghita. Giurgiu.–sec.) Influen]a roman` (sec. Timi[ Bucovina: Boto[ani. Hunedoara. III d. Bihor. delimitate \n concordan]` cu specificul gastronomic al zonei. H.Istoria buc`t`riei romåne[ti Cronologie Buc`t`ria romåneasc` tradi]ional`: Buc`t`ria dacic` (sec. Tulcea Maramure[: Maramure[.H. Vålcea 9 . Bucovina [i Moldova. Cara[-Severin. Teleorman Oltenia: Dolj.) Influen]a oriental` (sec. H. Ialomi]a. Vaslui. Prahova. Gala]i. II d. Mure[. Ia[i. VI \. Olt.H. Mehedin]i. Dåmbovi]a. Satu Mare Moldova: Bac`u.H. Boto[ani [i Buz`u au fost incluse \n regiunile Banat. II d. Din acest motiv jude]ele Arad. Bra[ov. Ilfov. Suceava Dobrogea: Constan]a. XIII d.H.–sec. Ardeal: Alba. Cluj.H. C`l`ra[i. Covasna. Buz`u. Neam]. Sibiu Banat: Arad. XIII d. Br`ila. Vrancea Muntenia: Arge[.

.

.

deci. p`strat \n amfore. o serie de zemuri. prelucrarea uneltelor din fier [i folosirea ro]ii olarului au dezvoltat [i \mbun`t`]it masa str`mo[ilor no[tri. diversificarea alimenta]iei. simpl`.H.. trimis la Decebal \n anul 106 d. stors la rece. crupele fierte de hri[c` [i celebrul „gråu fiert“. Cu siguran]` \ns` \n Dacia a p`truns acum pl`cinta (lat. cea a st`pånilor.–sec. Pl`cinta roman` \n Dacia Influen]a roman` (sec.H. De[i cre[teau animale [i beau lapte (de oaie. Påinea. porumbei s`lbatici rumeni]i. {i din aceast` perspectiv`. bogat`. pescuitul. struguri cu bobul alb. dacii nu excelau \n prepararea brånze12 turilor. vas roman. |n pe[teri [i colibe de p`månt. ambasadorul Tiberius Flavius. spanacul. tari [i t`måioase. mai ales c` legiunile n-au transportat \n Dacia mesele opulente ale st`pånilor de la Roma. Ca buc`t`rie. mere ro[ii [i aurii.“ Jacques Yves Cousteau Cum måncau str`mo[ii no[tri Vestigiile arheologice scoase la lumin` \n ultimii 50 de ani dovedesc cu prisosin]` c` la sfår[itul secolului II d. II d. sunte]i foarte. |nc` de acum \ncepe polarizarea buc`t`riei romåne[ti: cea a ]`ranilor.H. mult mai tårzie. nu v` cunoa[te]i miracolele. o parte din preo]ime excludea carnea din hran`. romånii. nu cuno[teau untul [i nici småntåna. divers`. aluaturile umplute cu toc`turi diverse. ci simple re]ete de campanie. „placenta“). dateaz` tot din perioada st`pånirii romane. aceast` dihotomie s-a p`strat pån` ast`zi [i e vizibil` \n diferen]ele dintre masa zilnic` a ]`ranului romån [i cea a ora[eanului bogat. romanii ne considerau barbari. Pe lång` celelalte \ndeletniciri (cultivarea cerealelor. pere zemoase. de vac`). vinuri aromate. Cu toate acestea. cultura dacogetic` era pe deplin format` ca o cultur` de tip Late `ne. dacii nu cuno[teau ca preparate decåt fiertura de mei. uneori sofisticat`. atunci a[ spune nu numai c`.H. Din nefericire. p`strate \n fån. de[i ciorbele sunt o influen]` slav` din sud. poate asem`n`toare cu ciorbele de ast`zi. a obiceiurilor alimentare. De[i foloseau deja legumele (varza. cre[terea vitelor. ]esutul). un fel de oal` cu presiune). frugal`. precum [i folosirea uleiului de m`sline. de fapt. dar nici voi. care a permis coacerea [i fierberea [i. mu[tarul). foarte boga]i \n a[a-zisa voastr` s`r`cie. care se månca la mesele \mbel[ugate de la \nmormånt`ri (parastasul de azi) [i care a devenit renumita coliv`. introducånd un anume nivel de prelucrare [i conservare. str`mo[ii no[tri conservau produsele prin afumare [i prin s`rare (inclusiv saramur`). De[i dacii aveau „patimi prea mari“ pentru vin. III d. cel pu]in. lipie sau coptur`. este invitat la o mas` destul de frugal`: carne de vi]el fript` pe j`ratec. vånatul. roz [i negru.„Dac` ar fi s` m` iau dup` «tchiorba» aceasta extraordinar` [i dup` aceast` «tourta» de vis. Descoperirile arheologice ne relev` \ns` apari]ia ]estului (oal` de p`månt cu capac. . miere de albine. lumea nu [tie nimic despre Romånia.) Mul]i istorici consider` c` obiceiurile alimentare ale dacilor le-au \nvins pe cele ale romanilor cuceritori. chiar dac` romanii o luaser` de la greci. carne la ]epu[` (probabil vånat).

icre de fasole sunt tot atåtea moduri de a posti inspirat. salate. aduse de slavii din sudul Dun`rii. armeneasc`. ca pe vremea dacilor. \n care se aflau majoritatea m`n`stirilor. pentru c` biserica se \ndep`rtase de mul]i voievozi „fanariza]i“. Prin opozi]ie. a dulciurilor \nsiropate (baclava. adus` de negustorii vene]ieni de la Marea Neagr`. ferindu-se din calea numeroaselor hoarde de n`v`litori. III d. musacalei. dar cu siguran]` au g`tit [i au måncat. dar [i „gran turco“ (marele turc).H. numit a[a pentru c` l-am primit de la turci. la stån`. E cazul unor comunit`]i din Ha]eg. ro[ia. dar – prin aglutinare – are ast`zi consisten]a unei influen]e unice. aproape o mie de ani. saramur` de [tevie. a[a cum le mai g`sim ast`zi \n a[ez`rile din mun]i. sarailie). dar [i un efect de izolare. Vorbeam de opozi]ia psihologic` a romånilor fa]` de Poart`. indiferen]`. rubarb`). El ne-a influen]at stilul de via]` pån` ast`zi. era o måncare pe care Poarta nu ne-o zeciuia. potbal. tutunul. a multor popula]ii de daci liberi.) De atunci dateaz` expresia. chiftelu]e de vinete. a tuslamalelor. fezandate sub [a. n-au construit (cine [tie ce!). a bea cafea [i a fuma tutun“. E vremea intr`rii pilafurilor. obiceiul de „a månca. Dup` p`r`sirea Daciei de c`tre romani. mai bine de o mie de ani. pepenele. gutuile. „icre“ de post. |ncep s` se fac` [i la noi ghiveciuri [i zacusc`. ceapa. b`uturi aromate. bamele. acum se na[te [i se consolideaz` calendarul gastronomic al zilelor de post. ciulamalelor ([i a toc`ni]ei!). A[a am devenit. Pentru c` birul presupunea multe gråne. popula]ia autohton` a \nceput s` cultive porumbul. la fel ca [i italienii. Ceea ce e [i mai ciudat e c` ea a creat obiceiuri alimentare noi la popula]ia autohton`. dar [i fatalism. obiceiuri alimentare str`vechi. a c`rnurilor crude. Cu toate acestea. ardeiul. popula]iile autohtone n-au scris. prin raportare la st`pånii de la Poarta Otoman`. egoism. tr`ind mai ales prin mediul rural. urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]`. aproape o mie de ani. romånii au \nceput s` creasc` porci. Apuseni [i Maramure[. pe care turcii nu-l vroiau. [i tot acum apare \n casele st`pånilor autohtoni furculi]a cu doi din]i. Post [i ziafet Influen]a oriental` (sec. acum ne vin bor[urile cu legume [i carne. arab`. pentru c` turcii nu vroiau decåt carne de vit`. XIII–anul 1821) Intrarea Orientului \n buc`t`ria romåneasc` e consistent`. Intr` cafeaua [i narghileaua. De atunci avem „pomana porcului“.–sec. Tot astfel. ]elin` cu m`sline la cuptor. care nu e altul decåt porumbul. unde se mai m`nånc` ast`zi. |n acest mileniu s-au fundamentat obiceiurile alimentare ale romånilor. Aceasta a fost perioada influen]ei orientale: peste 200 de zile cre[tine \n post la ]`rani [i multe zile de ziafet la boieri [i domni. E epoca \n care influen]ele sudiste aduc \n Principate vinetele. Sarmale cu nuci \n cuiburi. popor de m`m`ligari. XIII d. dar foarte divers`. Ele ne-au l`sat multe toponimice. din vremurile \n care str`mo[ii no[tri måncau pe fug`. turc`. La acest aspect vom reveni. Apare un nou stil de via]` la cur]ile domne[ti: „ziafetul“ presupune 30-60 feluri de måncare. . E bizantin`. care [i-au conservat astfel. [i[13 kebab-ului.Måncare pe fug` Influen]a migra]iunilor (sec. toc`ni]` m`n`stireasc` cu ciuperci. greac`. pentru c` presupune tr`irea voluptuoas` a vie]ii.H. amintirea månc`rii ierburilor crude (m`cri[. A avut de cå[tigat buc`t`ria romåneasc`.

.

.

roadele atåt \n istoria „mare“ a Romåniei. p`truns de importan]a misiunii sale istorice. cåt [i \n istoria gastronomiei romåne[ti. Caragiale. Celebru [i absolut gr`itor este cazul culegerii intitulate 200 re]ete cercate de bucate. domeniul gastronomiei. considera el. adic` spre Vest. pe jum`tate ironic. delicioas` „dev`lm`[ie“ a gusturilor. abundånd \n schimb re]etele preten]ioase [i chiar simandicoase: sub pana celor doi autori. istoria buc`t`riei romåne[ti p`[e[te \n epoca ei cu adev`rat modern`. c`ci. L. iat`. nu existau „månc`ruri alese“. Tot acum. \n Romånia se månca ne\ngrijit. ca semn al acestei voin]e patriotice atåt de recuperare a trecutului na]ional. care dorea s` fie amintita culegere de re]ete [i care urma s` le aduc` celor doi autori „cea mai mare reputa]ie“. dou` personalit`]i. Dup` Marea Unire de la 1918. nu doar gurmand. ap`rut` \n 1841. buc`t`ria romåneasc` devine preten]ie de art`. de copii de boieri care-[i f`ceau studiile la Viena. dat fiind c` prefera „savoarea concentrat`“. atåt de acest diagnostic sever. I. Kog`lniceanu. Paris sau Berlin. se practicau. pån` azi. ci [i gurmet. de s`r`cia månc`rurilor din „tractirurile“ nem]e[ti. Kog`lniceanu [i C. deja. Cårciumile bucure[tene [i Casa Cap[a Buc`t`ria tuturor provinciilor romåne[ti (1918 . Semne ale dorin]ei de a se implica decisiv [i \n acest domeniu pot fi reg`site. Kog`lniceanu \i cerea surorii sale r`mase acas` re]ete de dulce]uri [i se plångea. de pild`. evocarea bor[urilor [i a ciorbelor. spunea el. din toate provinciile. era [i el. \ntr-o prim` privire de sintez`. pr`jituri [i alte trebi gospod`re[ti. recuperåndu-le al`turi de „invazia“ gastronomic` \n special francez`. \n alte scrieri ale celor doi autori moldoveni. ast`zi. aflat la Paris. \n ochii acestor doi oameni de cultur` romåni. care a activat [i ca pasionat restaurator „popular“. semn c` acestea existau. „Snobismul“ celor doi tineri occidentaliza]i era \n sensul vremurilor. se \ntoarce acas` cu dorin]a arz`toare de a \nscrie Principatele Romåne pe orbita Europei. Culegerea de re]ete a lui Kog`lniceanu [i Negruzzi este simptomul unui moment de r`scruce [i al unui conflict de genera]ii care 16 s-a manifestat [i [i-a ar`tat. Negruzzi. el vrea s` ajute buc`t`ria na]ional` s` fac` un salt. apoi. pe jum`tate serios. s` se constituie \ntr-un fond unitar. \ntorcåndu-se acas`. Din culegerea lor de re]ete lipse[te. Negruzzi formula un verdict foarte aspru: „buc`t`ria romåneasc` tradi]ional` e rudimentar`“. C`ci dac`. cåt [i de importan]a pe care o avea. anun]a \n „Iluzii pierdute“ „revolu]ia stra[nic` \n Moldova“.1950) Romånia Mare de dup` 1918 a permis tuturor re]etelor romåne[ti. \ncep s` apar` [i primele c`r]i de bucate \n limba romån`. |n nuvela „Alexandru L`pu[neanu“.Occidentalizarea blidului Influen]a occidental` (1821 . considerånd ca unul dintre principiile de baz` ale buc`t`riei romåne[ti felurile multe [i u[oare. Ne-am putea mira. de pild`. picant`. O \ntreag` genera]ie pa[optist`. [i care-i avea ca autori pe M. care include.1918) E vremea deschiderilor. la \ntåmplare. Nimic nou sub soare. M. cåt [i de deschidere spre modernitate. atåt felurile de måncare ale Evului Mediu autohton (mai cu seam` cele practicate la cur]ile domne[ti [i boiere[ti). \ntr-o dulce. aceea de „introduc`tori ai artei culinare \n Moldova“. La råndul s`u. . \ntemeietoare [i \n ceea ce prive[te istoria modern` a buc`t`riei romåne[ti.

delicios. Londra. cu brånzeturile de Ementhal sau de Olanda [i cu vinurile fran]uze[ti. \ntr-un adev`rat moment de triumf al buc`t`riei na]ionale. ele dovedeau interven]ia unei creativit`]i gastronomice debordante. dar [i din ]`rile germanice. cåt [i populare. elementare. \nfiin]at` de Grigore Cap[a. l`såndu-se furat de adev`ratul rai gastronomic bucure[tean. 17 turce[ti prin baclavalele [i [erbeturile lor. marcånd. creat` printr-o modificare a unei re]ete originale anume pentru banchetul oferit la Bucure[ti \n cinstea mare[alului Joseph Joffre. . care \ncep s` pre]uiasc` nu doar felurile de import. gr`tarele de tot felul [i ciorbele de „dres“. Sutele de re]ete introduse \n Romånia de Cap[a nu erau niciodat` imita]ii servile. „Pariziene prin fursecurile [i prin limba vorbit` aici. cofet`riile din Bucure[ti ofer` o recrea]ie de dulciuri. Petersburg. de preparare [i de conservare a legumelor [i a c`rnii. prin marile ora[e ale Europei: Paris. frugal`. urbane) se al`tur` influen]elor orientale [i. Pesta. Reunite \ntr-un acela[i stat. hotel). atåt de lux. din care nici o influen]` nu era exclus`. domne[ti. Grigore Cap[a efectua \n mod regulat a[a-numitele „taxiduri“. boiere[ti. care \ns`. Perioada regimului comunist nu a \ncurajat dezvoltarea buc`t`riei na]ionale. un regres al acesteia spre månc`rurile tradi]ionale rurale. A[a se face c` re]ete romåne[ti dintre cele mai vechi sunt reactivate [i cultivate cu asiduitate. cåt [i \n idei. La Cap[a. \n marmitele din buc`t`riile c`rora „oficiau“ atåt buc`tari anume adu[i din Occident. dimpotriv`. \n special francezi. premoderne. Mare parte a popula]iei s-a v`zut silit` s` revin` la economia domestic`. Un rol eminent \n stabilirea faimei de „Mic Paris“ a Capitalei noastre l-a avut Casa Cap[a. nu au f`cut decåt s`-[i consolideze prezen]a \n gastronomia romåneasc`. cu specificul lor gastronomic. formåndu-se treptat sub influen]a celor dintåi. alc`tuiesc acum o autentic` buc`t`rie na]ional`. scria \n anii ‘30 ai secolului XX Paul Morand. stabiliment total (cofet`rie. \n care tradi]iile culte autohtone (voievodale. regiunile ]`rii. ci. Inclusiv buc`t`ria s`rac`. Un fenomen important al urbaniz`rii buc`t`riei romåne[ti \l constituie interven]ia „livresc`“ a reprezentan]ilor elitelor culturale [i politico-financiare autohtone. ci [i pe cele neao[e sau rurale. de subzisten]`. precum sarmalele. occidentale. S-a p`strat \n memoria romånilor pr`jitura Joffre. atåt \n materii. Bizan]ul [i Rusia se \ntålneau. vieneze prin ale lor indianer krapfen (gogo[i indiene) [i [trudelul lor cu mere. de rezisten]`. reactivånd moduri str`vechi. p`strat` pån` azi. de fiecare dat`. autohtoni. se reune[te [i se omogenizeaz`: pl`cerea. a chefurilor cu l`utari \n localuri de mahala. ruse[ti prin pl`cintele calde cu carne tocat`. a s`teanului romån se al`tur` acum månc`rurilor de lux. exploatat` pentru a \mbog`]i „palatul“ savorilor na]ionale. fiind. restaurant.La sfår[itul secolului al XIX-lea. o halt` dulce“. mai nou. dimpotriv`. grece[ti prin dulce]urile lor. cåt [i. Lepzig (Lipsca). Puzderia de „locante“ care apar \n Romånia dup` R`zboiul de Independen]` de la 1877 [i pån` la primul r`zboi mondial nu fac decåt s` amplifice elaborarea intensiv` a unei adev`rate buc`t`rii romåne[ti unitare. cu care \]i \ncarci stomacul de diminea]`. c`l`torii de aprovizionare. aflat` \n pragul Marii Uniri. \n Bucure[ti [i \n marile ora[e ale ]`rii apare o adev`rat` re]ea de restaurante. Viena. \n felul acesta. Societatea romåneasc`.

.

.

Se na[te brusc. Este perioada cea mai neagr` a gastronomiei romåne[ti. Nu e numai foamete. asimilånd. care nu e accesibil` celor de la intern. str`mo[ii. ca \n perioada NEPului. locuri \n care reprezentan]ii clasei muncitoare chefuiesc grobian [i f`r` gust. ne afl`m. .pån` ast`zi) E vremea dictaturii proletariatului. decretat` de Ceau[escu. Ca toate lucrurile de atunci din Romånia. |n marile restaurante. Buc`t`ria romåneasc` [i-a reluat cu putere. Totodat`.Re]ete pentru noi. alteori liber alese. extinderea re]elelor de restaurante „fast-food“ nu face decåt s` sincronizeze gusturile romånilor cu cele ale contemporanilor lor de pe alte meridiane. iar apa intr` serios \n vin (vezi cazul {tef`nescu). Prin produsele artei gastronomice romåne[ti. a mitoc`nizat popula]ia urban` [i a transformat ]`ranul romån \ntr-o stru]oc`mil`. produsele buc`t`riei tradi]ionale. mai \n]elept [i mai direct. Apar [i separeurile. cele mai recente achizi]ii \n domeniu [i aliniindu-se tendin]elor „globalizatoare“. dar e [i psihoz`. re]ete pentru ei Epoca re]etarului comunist (1950 . romånul ar trebui s` fie fericit: e un \nving`tor. a omului truditor. Buc`t`ria romåneasc` reprezint` un triumf al istoriei. de la ]`ranul simplu pån` la boierul avut. restaura]ia securist`. a guvernelor comuniste care se bag` [i \n farfuria romånului. ca \n oricare alt domeniu. E vremea \n care Clubul Diplomatic devine un club tov`r`[esc (nu [i-a revenit cu totul nici azi). care mai supravie]uie[te [i ast`zi. Gr`tarul cu cartofi pai devine måncarea de lux a or`[eanului proletar. mai cu seam` gra]ie restaurantelor apar]inånd lan]urilor hoteliere. din punctul de vedere al gusturilor [i obiceiurilor gastronomice. de arta culinar` a aproape dou` mii de ani de tradi]ii [i influen]e. Doar pe Litoral [i la Poiana Bra[ov conducerea comunist` „accept`“ re]etele pentru turi[tii str`ini. vechi. [i din punct de vedere gastronomic. [i buc`t`ria are o sec]iune „de export“. 20 Romånia psihozei alimentare Epoca hr`nirii „ra]ionale“ (1980 . s` refacem paradisul gastronomic dinainte de cel de-al doilea r`zboi mondial. apar re]etele obligatorii. cea care a distrus leg`turile cu tradi]ia. pe ici. la o singur` mas`. stau al`turi de månc`rurile cele mai „culte“ [i mai cosmopolite. Restaurantele care mai rezist` sunt doar ale b`ie]ilor cu ochi alba[tri. pe colo.1990) |ncepe demen]a exporturilor. Dup` 1990. tendin]a secular` de interna]ionalizare.1980) Farfuria romånilor dup` Revolu]ie Rena[terea restaura]iei romåne[ti (1990 . \ncercånd. poate. uneori impuse. S`r`cesc resursele. Fie [i doar din acest punct de vedere. rurale. Ast`zi ne putem bucura. continuånd pån` \n actualitate tradi]ia hr`nirii frugale. Toat` lumea alearg` dup` måncare [i cånd g`se[te ceva bun m`nånc` acas`. \n plin` recuperare: re\nnod`m leg`turi \ntrerupte [i relu`m contacte pierdute. ne vorbesc mai clar. \n ace[ti ani. inclusiv a produselor alimentare. chiar [i \n condi]iile unei tranzi]ii anevoioase.

.

{i tot aici v` prezent`m forma de azi a unor obiceiuri str`vechi urbanizate. Dac` ad`ug`m [i faptul incontestabil c` Burebista n-a reu[it niciodat` s` ard` cu adev`rat toate viile dacilor. continuånd cu Tiberius Flavius. apoi pe to]i c`l`torii str`ini care au vizitat }`rile Romåne \ntre secolele XIV–XIX.. sfår[ind cu ai no[tri Negruzzi [i Kog`lniceanu. \n anul 106 d. noi [tim \nc` prea pu]ine despre fabuloasa buc`t`rie romåneasc`. Dintre toate ve[tile bune despre poporul romån cu a sa istorie agitat`. Buc`t`ria romåneasc` e. vom descoperi c` nu ne-a lipsit \n istorie nici paharul de vin de pe mas`. cånd lumea se schimb` cu viteza luminii. \n ciuda sfaturilor lui Deceneu. prin fondul s`u o buc`t`rie barbar` bazat` pe fum [i sare. vom avea o imagine tonic` a istoriei noastre.Pe urmele buc`t`riei str`mo[e[ti |ncepånd cu Strabon. Dispari]ia ]`r`nimii ne \ndep`rteaz` cu fiecare zi. ambasadorul roman care s-a \ntålnit [i a måncat cu Decebal. istoric francez care a scris despre ge]i. considerat` perioada tradi]ional`. s` red`m re]etele romåne[ti dintre anii 100 [i 1900. Ast`zi. cu P`storel Teodoreanu [i cu Radu Anton Roman. doar buc`t`ria ne mai ]ine lega]i de ritmurile originare ale naturii. De care e bine s` r`månem lega]i. {i cum nici de l`utari n-am dus lips`. una le \ntrece pe toate: noi am måncat excelent \ntotdeauna. neuitåndu-i pe to]i marii scriitori romåni de la Mihail Sadoveanu la Ion Marin Sadoveanu – \n ciuda acestei liste uria[e. |ncerc`m aici. tot mai mult. pe fierturi de mei [i apoi pe fierturi de m`lai.H. pe coacerea pe j`ratec [i pe mujdei \ndoit cu ap`. pe varz` [i ceap`. ad`ugåndu-l pe Camille Jullian. mai ales \n marile buc`t`rii ale restaurantelor romåne[ti. 22 . \n primul rånd. de izvoarele gastronomiei romåne[ti tradi]ionale.

apoi se t`v`lesc g`lu[tele prin acest amestec [i se rumenesc \n restul de unt \nfierbåntat. ca aperitiv.M`m`liga G`lu[te de m`m`ligu]` cu ciuperci 400 g m`lai 300 g unt 100 g ca[caval 400 g ciuperci 200 ml vin alb o ceap` mare o l`måie 50 ml lapte 2 g`lbenu[uri 100 g miez de påine sare. untul. se r`stoarn` pe un platou. amestecånd energic cu o lingur` de lemn cu coada lung`. 50 ml ulei o ceap` 2 linguri de f`in` 50 g småntån` sare Se toarn` laptele \ntr-o oal`. Ciupercile se taie feliu]e [i se fierb \ntr-un sos preparat din vin alb. Apoi. Se serve[te cald`. zah`rul M`runtaiele de miel se spal` bine \n mai multe ape. piper [i zeama de la o jum`tate de l`måie. se c`lesc. apoi se adaug` untul [i zah`rul. Se serve[te cald`. sare M`m`ligu]` cu brånz` [i småntån` 400 g m`lai 400 g brånz` 200 g småntån` Se face o m`m`ligu]` \n care se \ncorporeaz` 100 g de unt [i ca[cavalul ras. ou`le. piper [i sarea. dup` care se pun m`runtaiele. iar peste ea se toarn` småntåna. 23 . pe rånd. \nc`lzit \n prealabil. se scobe[te \n mijloc [i se toarn` m`runtaiele. iar \n alta se pun dou` linguri de pesmet. amestecånd continuu. se ia tigaia de pe foc [i se prepar` o m`m`ligu]` moale. Se serve[te ca aperitiv. Cånd m`m`ligu]a e gata. se umple cu sosul de ciuperci [i se acoper` tot cu m`m`lig`. Se taie \n felii [i se serve[te cu unt proasp`t. Se las` s` scad` la foc mic. atåt cåt cuprinde. Se adaug` ceapa t`iat` pe[ti[ori [i f`ina. ceapa tocat` [i c`lit` \n prealabil. Brånza se por]ioneaz` [i se taie \n feliu]e sub]iri. Se face o m`m`lig` ceva mai moale. se pune pe foc [i se toarn` m`laiul \n ploaie. o lingur` de ulei. Se poate orna cu fire de m`rar. \n farfurii adånci. se adaug` brånza ras` [i o lingur` de unt. g`lbenu[urile [i pu]in` sare. se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. se ia o lingur` mare de m`m`lig`. ca aperitiv. se bat bine. se adaug` o linguri]` de sare. |ntre timp. Se amestec` laptele cu miezul de påine. Se omogenizeaz` totul [i se pune \ntr-o tav`. Se las` la r`cit. apoi se omogenizeaz`. Cånd m`laiul este fiert [i compozi]ia se \ngroa[`. Dup` ce acestea s-au rumenit u[or. cu småntån`. Se las` s` fiarb`. f`ina. Sup` de m`lai 200 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 5 linguri]e de zah`r M`lai cu hri[c` 200 g m`lai 200 g f`in` de hri[c` 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o lingur` de zah`r o linguri]` de sare Se amestec` bine m`laiul cu f`ina de hri[c`. pån` cånd m`laiul \ncepe s` se umfle. se las` s` dea un clocot. se toarn` laptele. M`m`ligu]a se serve[te al`turi. Se servesc calzi. se scobe[te. se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se rumenesc. Papana[i de m`m`lig` 250 g m`lai 1 l lapte 200 g telemea de vac` 20 g unt 2 ou` 2 linguri de pesmet 100 g småntån` 100 ml ulei. |ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit`. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte. Se coace la foc iute. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. se tope[te untul. M`m`ligu]` cu m`runtaie de miel 400 g m`lai 600 g m`runtaie de miel 50 g unt. se modeleaz` papana[ii. uns` \n prealabil cu untul rece [i cu o lingur` de ulei. |n acel moment. sare. s` se \nmoaie. |ntr-o tigaie. se adaug` uleiul [i se \ncing bine. se adaug`. Se servesc calde. se a[az` \n farfurii. dup` care se toarn` peste ele laptele clocotit. se toarn` m`laiul \n ploaie. \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. Cu måna ud`. se toac` m`runt. pån` cånd se rumene[te [i face un pic de coaj`. amestecånd \n continuare. amestecånd cu grij`. pe ambele p`r]i. apoi se toarn` småntåna. se presar` cu sare [i se las` la rece. Dup` ce acest amestec s-a r`cit suficient. se bat ou`le spum` \ntr-o farfurie. fierbinte. iar untul se las` la c`ldur`. pe foc iute. ca aperitiv.

la micul dejun sau ca aperitiv la masa de prånz. \ntorcåndu-le pe toate p`r]ile. |ntre timp. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie [i se pun crochetele s` se rumeneasc`. Se las` pån` cånd se \ngroa[` ca o m`m`ligu]` mai moale. |ntr-un castron adånc. Se fierbe o m`m`ligu]` mai moale. Separat. Se serve[te cald`. Cånd sunt aproape gata. precum [i cu ou`le fierte tari [i pisate m`runt. din loc \n loc. la foc moderat. de vreo doi centimetri grosime. piper [i cimbru. \n ploaie. Se fierbe laptele. amestecånd permanent cu lingura de lemn sau cu telul. nici prea tare. Cånd s-a r`cit m`m`ligu]a. se omogenizeaz` cu brånza [i g`lbenu[ul. acoperindu-se cu un al treilea strat de m`m`lig`. ciupercile. Se unge gr`tarul cu untur`. Se potrive[te de sare [i piper [i se por]ioneaz`. cu un vårf de cu]it de sare. Ca[cavalul se d` pe r`z`toarea mic`. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. {unculi]a ]`r`neasc` [i ciolanul presat se taie \n felii cåt mai sub]iri. se toarn` m`laiul \n ploaie. Se a[terne uniform compozi]ia [i se d` la cuptor. cu latura de aproximativ 3 centimetri. Totul se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de vreo 20 de minute. piper. cåte un c`]el de usturoi. apoi se formeaz` crochetele. Cånd e gata s` dea \n clocot. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. dup` care se adaug` m`laiul. Peste acestea se mai \ntinde un strat de m`m`lig`. ca s` nu se formeze cocoloa[e. apoi se taie \n cuburi mai m`ri[oare. se \ncinge bine [i se pun frig`ruile. Se unge o crati]` cu unt. Se pune aproximativ un sfert de or` s` se r`ceasc`. amestecånd continuu cu f`c`le]ul sau cu lingura de lemn. se r`stoarn` \ntr-un vas [i se amestec` bine cu untul. se presar` cu sare. iar`[i unt [i buc`]ele de cårnat. 24 . servindu-se \n farfurii adånci. dar nici moale. pe frig`rui. Taci [i-nghite 400 g m`lai 1 l lapte 100 g unt 300 g brånz` de burduf sau ca[caval ras 4 ou` sare. m`slinele. Se cur`]` ciupercile. la foc potrivit. Se continu` fierberea timp de 10–15 minute. se bat ou`le spum`. Se prepar` o m`m`lig` mai tare. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. cu castrave]i mura]i. 45 de minute. se spal` [i se toac` m`runt. se amestec` m`m`ligu]a cu ou`le b`tute. un litru de ap` [i o linguri]` ras` de sare. Se face o m`m`lig` de consisten]` potrivit`. se separ` g`lbenu[ul de albu[ [i se amestec` bine cu brånza de vac`. apoi totul se \ncorporeaz` \n m`m`ligu]`. piper Frig`rui de m`m`lig` 200 g m`lai 200 g [unculi]` ]`r`neasc` 200 g ciolan presat 40 g untur` o c`p`]ån` de usturoi sare. sare Budinc` de m`lai cu ciuperci. din 250 g m`lai. Se \nf`[oar` cuburile de m`m`lig` \n felii de [unculi]` [i de ciolan. Se las` pån` se \ngroa[` [i cap`t` consisten]a unei m`m`ligu]e mai moi. ad`ugånd. ro[iile. dup` ce au fost t`v`lite bine prin 2 linguri de pesmet. sare [i piper dup` gust. cimbru Se fierbe laptele. Se pune untul \ntr-o tav` [i se tope[te. un sfert de or`. se spal` [i se toac` m`runt. Se ia de pe foc. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se toac` m`runt sau se dau pe r`z`toare. la foc potrivit. alternativ. iar cånd \ncepe s` dea \n clocot se adaug` m`laiul [i gri[ul. se las` pån` se r`ce[te. din 200 g m`lai. iar m`slinelor li se scot såmburii. lungi cam de 4 centimetri. amestecånd continuu. dup` care se \nfig. iar deasupra se pun buc`]ele de cårnat pr`jit. pån` se leag`. Se serve[te cu ro[ii t`iate \n feliu]e [i p`trunjel tocat deasupra. ciupercile se cur`]`. Se r`stoarn` m`m`liga \ntr-un castron. Se unge din nou cu unt. dup` care se ia cu lingura m`m`lig` [i se \ntinde \ntr-un strat uniform. se presar` deasupra restul de ca[caval [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. Se las` pu]in la r`cit. iar p`trunjelul se spal` [i se toac` foarte fin. dup` care se toac`. Se amestec` bine ciupercile cu jum`tate din cantitatea de ca[caval [i cu p`trunjelul. piper Crochete din m`lai 100 g m`lai 100 g gri[ 600 ml lapte un ou 100 g brånz` de vaci 2 linguri de pesmet 100 ml ulei M`m`lig` cu cårna]i 400 g m`lai 400 g cårna]i proaspe]i de porc 100 g unt 100 g ca[caval Laptele se fierbe \n clocot.Pl`cint` de m`lai cu ca[caval [i ciuperci 200 g m`lai 500 g ciuperci 300 g ca[caval 500 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. cu brånza sau cu ca[cavalul ras. ro[ii [i m`sline 250 g m`lai 50 g unt 200 g ciuperci 4 ou` 2–3 ro[ii 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare.

peste ea fiind \ntins` jum`tatea cealalt` de compozi]ie. se acoper` cu småntån` [i pu]in ca[caval ras. deasupra se r`stoarn` m`m`liga. Cånd e gata. de Jena) [i se amestec` bine cu untul [i cu brånza sf`råmat`.M`m`lig` cu jum`ri [i verde]uri 400 g m`lai. se scot. Se taie m`m`liga rece \n felii sub]iri. eventual cu o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. M`m`ligu]` cu lapte [i brånz` la cuptor 400 g m`lai 1 l lapte 150 g telemea 150 g ca[caval 5 ou` 150 g småntån` o linguri]` de sare. timp de aproximativ 10–15 minute. avånd grij` s` nu se ard` pe margini sau pe fund. |ntrun vas uns bine cu unt. eventual [i o linguri]` de o]et. brånza ras` sau sf`råmat` cu furculi]a. Ou`le se bat bine. Se ia de pe foc. pe ambele p`r]i. dup` care se d` la cuptor timp de 20 de minute. |ntr-o tigaie. lapte [i un praf de sare. piper o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Cam jum`tate din pasta rezultat` se pune pe fundul unui vas uns cu unt. se r`stoarn` \ntr-un vas termorezistent (de preferat. la foc m`ri[or. cu pu]in` ap`. Se potrive[te de sare [i piper [i se serve[te cald`. apoi se scot [i se scurg. M`m`lig` pr`jit` cu jum`ri sau cårna]i 4 felii de m`m`lig` rece (\nt`rit`) 40 g untur` 200 g jum`ri de porc 200 g cårna]i proaspe]i sau afuma]i o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et. se amestec`. depinde ce avem la dispozi]ie. feliile de m`m`lig`. Se d` la cuptor. cu unt proasp`t. fiecare dintre ele a[ezåndu-se pe cåte o felie de m`m`lig`. pe rånd. cimbru piseaz` [i se prepar` un mujdei. M`m`lig` pr`jit` cu legume 400 g m`m`lig` rece 2 ou` 200 g brånz` 100 g unt 100 g maz`re 100 g fasole verde un morcov o ]elin` mic` 100 g småntån` M`m`lig` gratinat` 400 g m`lai 100 g unt 300 g brånz` M`m`lig` cu unt [i ou` 400 g m`lai 4 ou` 100 g unt 50 g småntån` sare Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. sare [i piper. ca[cavalul t`iat \n buc`]ele cåt mai mici sau dat pe r`z`toare. apoi se pr`jesc jum`rile sau cårna]ii. peste untur`. Deasupra se a[terne un strat sub]ire de brånz` ras` sau. dup` care se amestec` \n ele jum`rile. Dup` ce s-a fiert. dup` preferin]`. apoi se amestec` bine. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. se r`stoarn` \ntr-un castron. se \ncinge untul. Se las` s` se topeasc`. ad`ugånd ap` [i sare dup` gust. Se cur`]` usturoiul. se cur`]` [i se piseaz` m`runt. sare M`m`lig` cu untur` [i usturoi 400 g m`lai 200 g untur` de porc o c`p`]ån` de usturoi M`m`ligu]a r`mas` din ziua precedent` poate fi transformat` \ntr-o måncare gustoas`. Se prepar` o m`m`ligu]` de consisten]` potrivit`. apoi se freac` bine cu untul. se poate ad`uga [i verdea]` tocat` m`runt sau cimbru. parmezan. t`iat` \n felii de m`rime potrivit`. morcov [i ]elin`. Cånd s-au rumenit. Dup` preferin]e. 50 g unt 200 g jum`ri de porc 4 ou` o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o salat` verde sare. Legumele se \n`bu[` \n unt. fasole. pån` cånd se formeaz` o crust` aurie. apoi se toarn` compozi]ia de mai sus. se scoate [i se taie felii. Se serve[te cald`. se scoate pe un platou [i se las` s` se r`ceasc`. dup` care se pr`je[te \n unt \ncins. |ntr-o tigaie. iar \n gr`simea \ncins` se pr`jesc. Cånd omleta este gata. Se potrive[te de sare [i piper. Se prepar` o m`m`ligu]` ceva mai moale. Se introduce la cuptor [i se las` vreo 20 de minute. Dup` preferin]e. se toarn` aceast` compozi]ie. 25 . astfel: se taie \n patru felii groase cam de cåte 2 centimetri fiecare. se t`v`le[te prin ou b`tut [i apoi prin brånza ras`. Se serve[te fierbinte. se topesc [i se \ncing 2 linguri de untur`. apoi se \ntoarce cu spumiera ca s` se pr`jeasc` [i pe partea cealalt`. acestea din urm` t`iate julien. se poate ad`uga [i småntån` proasp`t`. ceapa. ad`ugånd [i usturoiul pisat. se scurg [i se a[az` \n farfurii. piper. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` nici prea moale. pån` ce se rumene[te. Se las` s` se \nchege. la foc potrivit. se Se face o m`m`ligu]` mai moale din m`lai. Se fierb ou`le tari. nici prea tare. Se serve[te cu un soté preparat din maz`re. cu ou`le. Se serve[te cald`. Se poate orna cu frunze de salat` verde [i de p`trunjel.

La sfår[it. al`turi de o can` de ceai sau de lapte. Se toarn` m`laiul cåte pu]in. Se las` pån` cånd se \ncheag` albu[urile. sf`råmat` [i \ntins` uniform peste feliile de m`m`lig`. costi]a t`iat` \n feliu]e sub]iri. sf`råmat` [i amestecat` cu ou`le b`tute. Se ruleaz` \mpreun`. la foc moderat. Se servesc calde. |ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. cam de un deget grosime. Ou`le se bat bine \mpreun` cu laptele [i cu un praf de sare. Se continu` fierberea timp de aproximativ 15 minute. Se ia cåte o lingur` de m`m`lig`. peste care se pun feliu]e sub]iri de costi]` afumat`. cåt [i cel de sus. se unge o tav` cu unt. timp de aproximativ 15–20 de minute. la foc moderat. se fierb \n ap` clocotit` cu sare timp de vreo 15 minute. Se \nmoaie \n unt topit o lingur` [i. Eventual. Se piseaz` usturoiul [i se \ncorporeaz`. se \nf`[oar` \ntr-o feliu]` de costi]` [i se fixeaz` cu o scobitoare. M`m`lig` cu dovleac la cuptor 400 g m`lai 100 g f`in` 2 ou` 1 l lapte 100 g unt 2 linguri de ulei 25 g drojdie o linguri]` de zah`r o linguri]` de sare 400 g dovleac 100 g småntån` Rulouri de m`m`lig` cu omlet` [i costi]` 400 g m`lai 6 ou` 200 ml lapte 400 g costi]` afumat` 100 g m`sline. de aceea[i grosime ca [i cel de jos. peste care se toarn` småntåna. Se \ntinde un strat de m`m`ligu]`. amestecånd m`laiul cu f`ina. se pune \ntr-un vas adånc [i se op`re[te cu laptele fiert 26 . egale ca m`rime. s` fie de m`m`ligu]`. sare Papar` cu brånz` de burduf 400 g m`lai 300 g brånz` de burduf 100 g unt 4 ou` Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. l`sat s` se \nmoaie la aburi \n prealabil. Se pune vasul la cuptor [i se las` aproximativ 15 minute. astfel \ncåt atåt stratul de jos. Omleta se taie \n 16 buc`]i. \n care se pun cele patru ou`. \n vårful c`reia se \nfige o m`slin`. amestecånd energic cu lingura de lemn [i completånd cu apa \n care au fiert urzicile. Fursecuri din m`lai 100 g m`lai gri[at 2 linguri de f`in` 2 ou` 100 g unt 100 g zah`r pudr` 50 g stafide. Urmeaz` un nou strat de m`m`lig`. \n care se a[tern. se d` deasupra [i un praf de piper. Dup` ce se scoate omleta. cåt [i reci. Urmeaz` un nou strat de m`m`ligu]`. pe ambele p`r]i. Se serve[te cald`. un ou \ntreg [i g`lbenu[ul de la cel`lalt [i o linguri]` de sare. amestecånd pentru omogenizare. zah`rul pudr`. cu dosul ei. apoi se coc timp de o jum`tate de or`. Se \ncinge bine cuptorul. Se serve[te cald`. Se pot servi atåt calde. iar deasupra se pun cam 200 g de brånz`. ad`ugåndu-se pu]in` ap`. Se ia un vas termorezistent. iar peste ea se a[az` o bucat` din omlet`. cu ajutorul unui pahar. cur`]ate bine [i sp`late \n mai multe ape. la foc potrivit. se \ntinde bine cu dosul lingurii. acoperit la råndul s`u cu brånz` telemea sau de burduf. se freac` fundul acestuia cu un c`]el de usturoi [i apoi se unge cu unt. Urzicile. dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu unt M`laiul cernut. Se potrive[te de sare [i piper. se a[az` fursecurile. se \ncorporeaz` [i untul. se \n`bu[` urzicile. dup` care se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. gros cam de 3–4 centimetri. Se preg`te[te o m`m`ligu]` mai moale. iar g`lbenu[urile sunt \nc` moi. se unge uniform cu unt pe fund [i pe margini. \ncins. Se unge cu unt o tav`. cu brånz` ras` [i unt deasupra. Se prepar` aluatul.M`m`ligu]` cu ochiuri [i brånz` 400 g m`lai 200 g brånz` 100 g unt 4 ou` sare 60 g småntån` sare. piper Se preg`te[te o m`m`ligu]` moale. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. se pr`je[te u[or. Totul se acoper` cu \nc` un strat de m`m`lig`. apoi se introduce tava \n cuptorul \ncins.5 kg urzici proaspete 100 g m`lai 100 ml ulei 2 c`]ei de usturoi o ceap` sare. Se taie cercule]e. se pune pe platou. alternativ. se fac \n stratul de deasupra patru gropi]e rotunde. \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. untul [i restul de brånz`. piper M`m`ligu]` \mp`nat` 400 g m`m`lig` rece 200 g costi]` afumat` 200 g brånz` telemea sau de burduf 100 g unt un c`]el de usturoi M`m`liga rece se taie \n felii sub]iri. Se d` la cuptor. Se a[terne un strat de feliu]e de m`m`lig`. se orneaz` fiecare cu cåte o stafid` \n vårf. sare Pilaf de urzici cu m`lai 1. Se serve[te cald`. straturi de m`m`ligu]` [i de brånz`. Se ia un vas. Se scurg bine [i se toac` m`runt.

Se leag` borcanul la gur` cu hårtie de pergament. punånd peste ei c`]ei de usturoi [i boabe de piper. pån` se ob]ine consisten]a unei småntåni. pån` cånd se ajunge la consisten]a dorit`. o fierbem \n dou` rånduri \n ap` clocotit`. 27 . apoi se mut` la r`coare. Fasole verde conservat` \n sare 5 kg fasole alb` gras` sau verde fidelu]` 1 kg sare o lingur` de zah`r (la un borcan de 8 l) Se aleg castrave]ii proaspe]i. \n farfurii adånci. ochiuri sau omlet`. a[ezate \n cruce. Se fierbe o saramur`. cårna]i. Nu trebuie sp`lat`. Sarea \n bucate Castrave]i \n saramur` 5 kg castrave]i 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 20 g piper 4 leg`turi de m`rar (la un borcan de 8 l) Conopid` [i morcovi \n saramur` 3 kg conopid` 2 kg morcovi 3 l ap` 150 g sare grunjoas` 4 leg`turi de m`rar frunze de ]elin` 20 g piper (la un borcan de 8 l) soare pån` se limpeze[te. Se serve[te cald`. dup` care se taie \n felii [i se serve[te. se spal` bine [i se taie \n buche]ele mici. fripturi. Merele. iahnie de fasole. \n cruce. fragezi. se las` un pic la r`cit. Apoi se scoate [i se las` la r`cit. dup` care se toarn` compozi]ia ob]inut`. Cånd dorim s` folosim fasolea conservat` astfel la måncare. eventual se pun [i boabe de piper. Se presar` boabe de piper. M`m`ligu]` pripit` 400 g m`lai 1 l ap` o linguri]` de sare Turt` de m`lai cu mere 400 g m`lai 400 g mere 50 g unt |ntr-un ceaun cu ap` rece \n care am dizolvat o linguri]` cu vårf de sare. Cei care sunt mai gro[i. A doua zi se completeaz` borcanul cu straturi alternative de fasole [i de sare cu zah`r. iar la suprafa]` se acoper` cu frunze de ]elin` [i m`rar. se spal` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ 5 mm. varz` cu carne. drojdia [i sarea. Se introduce \n cuptorul bine \ncins [i se las` cam o jum`tate de or`. tochituri. |n borcan se aranjeaz` castrave]ii uniform. saramuri. Se pun sub borcan dou` cu]ite. Cånd m`m`ligu]a \ncepe s` clocoteasc`. Se unge o tav` cu unt. pentru a nu se forma cocoloa[e. la foc potrivit. cu o lingur` de småntån` deasupra. un amestec dintr-un kg de sare cu o lingur` de zah`r. Se las` la soare timp de 2–3 zile. Se las` s` fiarb` \nc` vreo cinci minute la foc potrivit. Dup` ce clocote[te. f`ina. jum`ri. Se ia o tav`. se mai adaug` cåteva måini de m`lai. se unge cu unt. apoi se toarn` \n borcan. se fierb bine \n pu]in` ap`. vreme \n care se våntur` zeama. Dup` ce clocote[te. pe[te pr`jit. pån` devine c`ldu]`. astfel \ncåt fasolea s` fie acoperit` de zeama pe care a l`sat-o. timp de o jum`tate de or`. amestecånd permanent cu un f`c`le] sau cu o lingur` de lemn. \ntr-un vas. Se serve[te fierbinte. se amestec` pån` se \ncorporeaz` [i se las` la r`cit. dup` care se r`stoarn` pe un fund de lemn. Se acoper` cu hårtie de pergament [i se las` la Se alege fasolea tån`r` [i f`r` a]e. Morcovii se cur`]`. dup` care se toarn` apa cu sare fierbinte. amestecånd energic. cu brånz` [i småntån`. se toarn` m`laiul \n ploaie. Se pun buche]elele de conopid` [i morcovii. apoi se duce la loc \ntunecos [i r`coros.\n clocot. cu dou` linguri de sare la un litru de ap`. untul. respectånd propor]ia de dou` linguri rase de sare la un litru de ap`. uleiul. Se preg`te[te. se cresteaz` pe lungime. continuånd amestecarea. toc`ni]e. cur`]ate de coaj` [i cotor [i t`iate \n felii. zah`rul. Se amestec` piureul rezultat cu m`laiul. Se preseaz` totul cu dou` scåndurele. \n borcan. Se fierbe apa cu sarea. apoi se toarn` pasta \n ea [i se d` la cuptor. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se pune la loc r`coros [i uscat. formåndu-se o past` groas`. dup` care se paseaz`. un strat de fasole [i unul de sare cu zah`r. Se adaug` apoi ou`le. sarmale. varz` c`lit`. La suprafa]` se pun crengu]e de m`rar. Se cur`]` conopida. Se spal` cu ap` rece [i se taie capetele. se ia de pe foc [i se las` la limpezit. Se pune. ciorbe sau bor[uri. care se \mp`neaz` cu dovleac t`iat cubule]e de m`rime potrivit`. Pe fundul borcanului se a[tern frunze de ]elin` [i crengu]e de m`rar.

se a[az` pe un platou. se t`v`lesc prin sare grunjoas`.Frunze de vi]` \n saramur` frunze de vi]` ap` sare frunze de ment` salicilat Se aleg frunze de vi]` fragede. se taie \n jum`t`]i [i se servesc calzi. se pot pres`ra frunze de ment`. 28 . f`r` s` se preseze. Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` la gur`. \ntorcåndu-i din cånd \n cånd. [i se las` s` se coac` la foc potrivit. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag`. Dup` ce s-a scurs de ap`. \n cuptor. peste care se pune o piatr`. se spal` [i se las` la scurs. Se pun \n borcane. La fel se pot conserva [i p`trunjelul sau leu[teanul. trebuie s` le sp`l`m bine \n mai multe ape [i le l`s`m timp de dou` ore s` stea cu felii de cartof crud printre ele. \n patru buc`]i. La suprafa]`. se pun \ntr-un vas cu 500 ml sup` de pas`re [i se fierb \mpreun` cam un sfert de or`. se scoate \ntr-o tav`. vinetele se scurg. ca s` se des`reze. care se scot cu vårful cu]itului. la des`rat. Cånd este gata. Se a[az` pe plit`. Se spal`. cånd m`rarul [i-a l`sat zeama [i a mai sc`zut \n volum. \n prealabil. tocat fin. se pun \n borcan [i se toarn` peste ele saramura r`cit`. Frunzele de vi]` vor fi presate cu o bucat` de lemn. ca de o crust`. \n mai multe ape. \ntorcånd-o din timp \n timp. se unge cu ulei [i se frige pe gr`tar. Se acoper` borcanele cu celofan. se leag` stråns [i se fierb aproximativ o or` \n bain-marie. se d` cu sare [i cu piper. la foc potrivit. \n teancuri. se scot din lighean [i se introduc \n borcane. Se p`streaz` \n loc r`coros. Se introduc \n borcane mai mici. Se p`streaz` la loc r`coros [i \ntunecos. pån` ce zeama acoper` complet m`rarul. Cartofi \n coaj` cu crust` de sare 800 g cartofi noi 100 g sare grunjoas` 70 g unt o leg`tur` de p`trunjel Vinete \n saramur` 5 kg vinete 3 l ap` o linguri]` de sare (la un borcan de 8 l) Ghebe \n saramur` 6 kg ghebe 300 g sare grunjoas` ap` Se spal` bine ghebele \n mai multe ape [i se cur`]` de toate punctele negre. sare [i 100 ml sup` de pas`re) [i cu m`m`ligu]` cald` [i se orneaz` cu frunze de p`trunjel. Dup` 24 de ore. Borcanul se acoper` cu celofan [i se p`streaz` la rece. turnånd peste ele saramura \n care se dizolv`. Se aleg cartofi s`n`to[i. Ca s` aib` o arom` mai pl`cut`. se [terg cu un [ervet curat [i se \n]eap` din loc \n loc cu un ac. ardeiul gras [i ardeiul iute. se spal` bine. Apoi. pres`rånd sare peste el. apoi se adaug` sarea [i se amestec` bine. Cånd le scoatem. aproximativ 20 de minute. Se serve[te cu mujdei (usturoiul pisat. cu grij` s` nu fi fost stropite cu substan]e chimice. dup` care se a[az` \ntr-un lighean de plastic. |i \ncerc`m cu cu]itul [i. un praf de salicilat. Se spal`. Se p`streaz` la rece. Dup` ce s-au fript. Se spal` cu grij`. Se scot. f`cut` cu 50 g de sare la un litru de ap`. Peste ele. piper o leg`tur` de p`trunjel 600 ml sup` de pas`re Ro[ii \n saramur` ro[ii sare ap` M`rar conservat \n sare m`rar verde sare M`rarul se alege. Peste ele se toarn` saramura. se umple borcanul cu alte crengu]e verzi de m`rar. Saramur` de pui 600 g carne de pui (f`r` cap sau gheare) 2 linguri de ulei 2 ro[ii un ardei gras verde un ardei iute sare. cånd acesta intr` u[or \n ei. \n mai multe ape. astfel \ncåt s` nu mai r`mån` praf sau noroi pe ei. Vinetele se aleg numai dintre cele tinere [i sub]irele. se pune \n borcane Ro[iile trebuie s` fie coapte. presåndu-le cu dou` scåndurele a[ezate \n cruce [i cu o piatr` \nf`[urat` \n tifon deasupra. se op`resc vinetele. astfel \ncåt s` fie acoperi]i uniform. Se pune pe foc un vas cu ap` rece [i sare. Dup` aproximativ 15 minute. apoi se cur`]` de coaj` [i de cotoare. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i orna]i cu p`trunjel verde. \nseamn` c` sunt cop]i. ad`ugånd [i sare. se spal` [i se por]ioneaz`. dar tari. de un kilogram. Se d` totul la cuptor. Nu e bine s` fie unele mai mari [i altele mai mici. iar cånd clocote[te. |nc` uzi. Se fierb \n cåteva clocote. de sticl` mici. Se taie de-a lungul. Se acoper` borcanul cu hårtie de pergament [i se leag` cu sfoar` sau elastic. Verdea]a astfel conservat` se poate folosi la prepararea månc`rurilor dup` ce e l`sat` vreo dou` ore \n ap` rece. Pe gr`tar se pun ro[iile. de m`rime potrivit`. din loc \n loc. se toarn` o solu]ie de 40 g de sare la un litru de ap`. ferit de umezeal`. se preseaz` cu dou` scåndurele puse \n cruce. Dup` aceea. Carnea se cur`]`. dup` care se scot [i se paseaz` peste carnea din tav`.

Ciupercile se cur`]`. Se unge bine pe dinafar` cu restul de miere [i se d` prin sare grunjoas`. \ntorcåndu-l pe ambele p`r]i. ardeiul gras. se unge bine cu toat` cantitatea de unt. Se freac` apoi cu jum`tate din cantitatea de sare grunjoas` [i se las` cåteva ore s` se p`trund`. Organele se pr`jesc \n pu]in unt. dup` gust. cu mujdei separat. Se ia o tav`. Se las` la cuptor circa 30-40 de minute. care se dau prin ma[ina de tocat. Se potrive[te. Dup` care se prinde cu multe scobitori. se cur`]` [i se scurge pe un platou. Verdea]a se taie m`runt. ardeiul gras [i cel iute. m`slinele [i ciupercile [i se umple puiul cu aceast` compozi]ie. boia iute o leg`tur` de p`trunjel Pe[te \n crust` de sare 1 kg [al`u proasp`t o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 300 g sare grunjoas` 100 g unt Pui umplut \n crust` de sare un pui \ntreg 200 g miere de albine 300 g sare grunjoas` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 200 g ciuperci proaspete 100 g m`sline. care se unge bine cu untur` de porc. turnånd totul \n tav`. |ntr-un vas cu ap` rece. un ardei iute o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri]e de sare. \ntorcåndu-se pe toate p`r]ile. apoi se strecoar` zeama [i se paseaz` legumele. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. iar m`slinele se separ` de såmburi. apoi se t`v`le[te prin verdea]` [i se a[az` \n tav`. 150 g unt 100 ml sos tomat Se spal` [i se cur`]` pe[tele. Cånd e gata.Saramur` de crap 600 g crap (f`r` cap) 3–4 ro[ii 2–3 ardei gra[i. Se coc. pentru cine dore[te. pentru a prinde o crust` frumoas`. Se serve[te fierbinte. se spal` [i se ung cu pu]in unt. [i se coc circa 20 de minute. apoi se pun pe gr`tar \ntregi. apoi se amestec` cu jum`tate din verdea]`. piper [i boia. tot pe gr`tar sau pe plit`. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. ardeiul iute [i usturoiul pisat. la foc potrivit. Se serve[te cu m`m`ligu]` [i. Pe[tele se presar` cu restul de sare. Se 29 . {al`ul se spal` bine \n mai multe ape. cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra [i m`m`ligu]` cald`. Puiul se spal` [i i se scot organele. cu sare. 50 ml ulei piper. Cuptorul se \ncinge la 180°. ro[iile. se fierb sarea cu uleiul. Se introduce tava la cuptor [i se las` \nc` un sfert de or`. P`trunjelul verde se spal`. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tarul \ncins sau pe plit`. Puiul se unge \n interior cu jum`tate din cantitatea de miere [i se las` 30 de minute s` se p`trund`. se pune \ntr-o tav`. apoi se pun ro[iile. peste buc`]ile de pe[te.

o piatr` \nvelit` \n tifon. f`r` s` i se scoat` m`runtaiele. Se acoper` borcanul cu celofan [i se leag` stråns la gur`. Carnea se \nfige \ntr-o ]epu[` [i se preg`te[te pentru afumat. Se adaug` restul de verdea]` [i sosul tomat. pe care se a[az` 4–5 lemne lungi [i sub]iri. Prin aceast` compozi]ie se t`v`le[te apoi curcanul. se toarn` saramura r`cit`. mu[tar. l`sånd 10–15 minute s` se p`trund`. brånz` dulce de vaci. Deasupra. Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. Cånd este destul de afumat`. Se face focul. dup` care se depoziteaz` la rece. c`reia i s-au scos \n prealabil a]ele. Se face o past` omogen` din ou`le b`tute bine cu furculi]a. ungåndu-l din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n unt topit. cimbru [i restul de sare. Se unge o tav` cu untur` de porc [i se \ncinge cuptorul. ap` Se prepar` o saramur`. Se serve[te cu feliu]e de l`måie sau ceap`. Se ia curcanul [i se spal` bine \n ap` rece.las` apoi la cuptor 40 de minute. pån` este aproape fiart`. cånd se afum` \nc` o dat`. piper [i verdea]`. doar cåt s-o acopere. f`in`. \n form` de piramid`. curcanul se presar` cu toat` cantitatea de sare. 30 . se pune o farfuriu]`. se alc`tuie[te un sos din småntån`. 3 linguri de f`in` 50 g brånz` des`rat` o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g untur` de porc 50 g unt proasp`t 300 g sare grunjoas`. prin care se t`v`le[te bine jambonul. |nainte de a se a[eza \n tav`. avånd grij` s` se prind` bine. iar peste ea. Apoi se cur`]` \n interior. mu[tar. Cånd lemnele au ars. cam \n propor]ie de 50 g sare la 1 l de ap`. Peste sl`nina afumat`. Se las` atårnat \n pivni]` sau la frigider pån` a doua zi. se d` carnea la fum un timp cåt mai \ndelungat. fierbånd ap` cu sare. Apoi se pune la fiert \n ap` cu 100 g de sare. Jambon \n crust` de sare o pulp` de porc 100 g småntån` Se alege o pulp` de porc din spate. care se spal` [i se pune la macerat \n vin 3–4 ore. 100 g cimbru 400 g sare 300 ml vin alb demisec o l`måie \ntreag` sau o ceap` Curcan \n crust` de sare un curcan 2 ou`. cu cåteva cubule]e de unt deasupra. \ntorcåndu-l pe o parte [i pe alta. piper Sl`nin` afumat` \n sare sl`nin` afumat` sare grunjoas`.

.

se spal` [i se toac` m`runt. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele. apoi li se scot såmburii. piper Se bat toate ou`le \ntr-un vas adånc [i se toarn` \ntr-o crati]` \n care sau topit dou` linguri de unt. astfel: drojdia. dou` linguri de unt [i o linguri]` de zah`r pudr`. dup` gust. Aluatul se \ntinde \ntr-o foaie groas` de 2 centimetri. Se cur`]` usturoiul [i se piseaz`. se iau de pe foc [i se repartizeaz` \n farfurii. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. aflat` pe foc. se spal` [i se taie pe[ti[ori. dinspre cap \nspre coad`. se a[terne un strat de ceap`. Salat` de scrumbii s`rate cu ceap` 400 g scrumbii 2 cepe 100 g m`sline 50 ml ulei 50 ml o]et Ou` jum`ri cu usturoi 8 ou` 3 c`]ei de usturoi 100 g ca[caval o lingur` de mu[tar. s`rate). se toarn` sosul. Totul se prinde cu cåte o scobitoare. 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Se \ntinde aluatul [i se \mparte \n opt dreptunghiuri. Se presar` piper. apoi se d` la cuptor o jum`tate de or`. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna [i ca[cavalul ras. piper [i. se pune cåte o felie de ceap`. pu]in cåte pu]in. ca pentru maionez`. ad`ugånd sare [i piper dup` gust. se adaug` usturoiul pisat. ornate cu crengu]e de p`trunjel. Scrumbiile se cresteaz` de-a lungul bur]ii. foi de dafin Pizza cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 50 ml ulei. unde se ]in cam un sfert de or`. cu p`trunjel tocat deasupra. cånd e fiert. Deasupra se toarn` ulei [i o]et. sare. se scoate [i se d` printr-o sit` fin`. piper boabe. Dup` cel mult o jum`tate de or`. småntåna. reconstituind forma pe[telui. piper. apoi se las` la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece minimum 6 ore. \n care se pune drojdia [i se toarn` uleiul. cu zeama de l`måie sau o]etul. se face o gropi]` \n mijloc. sare (dar nu trebuie exagerat. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. se cur`]`. M`slinele se ]in o or` \n ap` rece. se fr`månt` bine. se amestec` bine cu o lingur` de f`in` [i se las` 10 minute la dospit. iar ca[cavalul se d` pe r`z`toarea fin`. eventual. cimbru Se prepar` aluatul. se scot.Ceapa [i usturoiul Creier cu ceap` 600 g creier de vit` o ceap` 100 ml ulei 25 ml o]et (sau zeam` de l`måie) o leg`tur` de p`trunjel sare. Ceapa se cur`]`. foi de dafin. iar deasupra cåte o m`slin`. Se unge o tav` cu ulei. Pån` s` se \nchege ou`le. amestecånd mereu. Cånd se leag` jum`rile. |ntre timp. amestecånd f`ina cu trei linguri de unt. apoi se spal` din nou [i se cur`]` de pieli]e. nu mai mari de 3 centimetri. apoi se amestec` bine cu pasta de creier rezultat`. Restul de f`in` se pune \ntr-un castron. la c`ldur`. Ceapa se cur`]`. Se fr`månt` f`ina cu drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. \ntrucåt ca[cavalul [i mu[tarul sunt. piper un strat din compozi]ia ob]inut` mai devreme. Se las` la c`ldur` s` creasc`. Creierul se las` timp de o or` \n ap` rece. apoi se c`le[te pu]in \n ulei \ncins. 4 cepe 100 g ca[caval 50 g unt. se adaug` o linguri]` de sare. se spal` din nou. la råndul lor. ca[cavalul ras [i o lingur` de mu[tar. Se prepar` aluatul. se spal` [i se taie \n feliu]e foarte sub]iri. 4 ou` 100 g småntån`. piper Pl`cint` cu ceap` 200 g f`in` 20 g drojdie 80 g unt o linguri]` de zah`r pudr` 2 cepe 100 g [unc` 100 g brånz` de vaci 2 ou` 100 g småntån` 30 ml ulei. turnåndu-se uleiul. Peste fiecare buc`]ic`. un ou [i pu]in` sare. se cur`]` ceapa. sare. pe care se aranjeaz` buc`]elele de scrumbie lipite unele de altele. Se las` timp de o 32 . {unca se taie m`runt. apoi se jupoaie pielea. Se ia un platou lunguie]. lap]ii sau icrele. dac` este cazul. pån` devine crocant`. la foc potrivit. apoi se c`le[te \n unt \ncins. Se serve[te cald. apoi se las`. ou`le [i restul de unt. [i. eventual. apoi se amestec` bine cu brånza. Se continu` fierberea. s` creasc`. se a[az` pl`cintele [i se introduc \n cuptorul \ncins. timp \n care se amestec` energic. Se pune la fiert \n ap` c`ldu]` cu sare. Ceapa se cur`]`. Dup` aceea. pe care se a[terne un strat de ceap` [i Tart` de ceap` cu ca[caval 2 cepe 200 g f`in` 100 g unt 4 ou` 100 g ca[caval 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel sare. Se pune crati]a \ntr-o oal` cu ap` clocotit`.

apoi se c`le[te \n restul de unt. din cånd \n cånd. Dup` preferin]e. o ceap` 300 ml sup` de oase. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. Dup` cåteva minute. Se \ntoarce. se scurg [i se aranjeaz` pe un platou oval. dup` care se ]in \ntr-un vas cu ap` rece timp de aproximativ 5 minute. Se servesc calzi. ca[cavalul ras [i småntåna. apoi se pun cartofii [i ceapa. \n ulei \ncins. acoperit cu un [ervet curat. apoi se amestec` \ntr-un vas cu celelalte trei ou`. se spal`. Se mai fierbe. Se las` acolo timp de trei ore. |n momentul \n care ceapa cap`t` o culoare castanie. cald`. |ntr-o tav`. dup` care se adaug` 2–3 linguri de sup` de oase. Se scoate. Ceapa se cur`]`. se toarn` uleiul [i o]etul. dup` care se adaug` ienibaharul [i boabele de mu[tar [i de piper. se c`le[te \n ulei pån` devine transparent`. cam 20 de minute. se scot heringii. la foc moderat. se spal` [i se taie pe[ti[ori. se cur`]`. se toarn` umplutura [i se d` din nou la cuptor. |ntr-un alt vas. Dup` aceea. se taie \n buc`]ele mici [i se fierb \n ap` cu sare. cam 20 de minute. 50 ml vin alb o lingura de bulion. se spal` [i se taie \n felii de m`rime potrivit`. piper o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de sare Se cur`]` cartofii. Dup` alte cåteva minute. piper [i cimbru \n dozele preferate. iar platoul se poate orna cu feliu]e de l`måie [i crengu]e de p`trunjel. |ntre timp. Se adaug` f`ina. piper Se cur`]` ceapa. se poate stropi cu zeam` de l`måie. se potrive[te de sare. apoi se introduce la cuptor. astfel \ncåt s` se rumeneasc` uniform. Se \ntinde aluatul \ntr-o form` rotund`. pe toate p`r]ile. la foc potrivit.or` s` se odihneasc`. cåte o lingur` de sup` de oase. Se amestec` energic [i se las` flac`ra cåt mai mic`. 2–3 ro[ii 4 c`]ei de usturoi frunze de ]elin`. se d` focul mai mare [i se adaug` usturoiul pisat. Ceapa se rånduie[te pe marginile platoului. de preferin]`. se spal` [i se c`le[te. toac` \n få[ii sub]iri. cu crutoane. Se strecoar` [i se toarn` cåte pu]in peste ceap`. 33 . Ceapa se cur`]`. se adaug` bulionul. timp \n care se mai adaug`. se scoate. Cartofi cu ceap` 500 g cartofi 50 ml ulei. se stinge cu o]et [i cu vin. la foc mic. Se serve[te. apoi se toarn` sosul. sare. se spal` [i se pun la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. Dup` aceea. amestecånd mereu. se scurge. ro[iile t`iate \n feliu]e mici [i frunzele de ]elin` tocate m`runt. cu lingura. Ceap` cu sos de miere 4 cepe potrivite 60 ml ulei. amestecånd cu lingura de lemn pentru a se evita formarea cocoloa[elor. pres`rånd sare. \ntreag`. Se serve[te fierbinte. sare Se cur`]` heringii de piele [i de intestine. se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n acest sos. Heringi cu ceap` 600 g heringi 600 g ceap` 60 ml o]et 20 ml ulei boabe de mu[tar boabe de piper ienibahar. se s`reaz` [i se pipereaz`. Se potrive[te de sare [i piper [i se d` focul mare. l`såndu-se pån` se rumenesc cartofii (cam o jum`tate de or`). l`såndu-se un sfert de or` la foc iute. Zarzavaturile se cur`]`. 60 g miere 30 ml o]et. Se introduce tava la cuptor. se cur`]` ceapa [i se Se alege ceap` mai m`runt`. se spal`. pentru vreo 5 minute. dar merge [i rece. se toarn` uleiul. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ceap` 3 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. se adaug` mierea. se spal` [i se toac` m`runt. se amestec` [i se las` la rece tot trei ore.

Se pun cepele \ntr-o tav`. ca s` nu se formeze cocoloa[e. Se c`lesc \n ulei arpagicul [i ceapa. 10 minute. Dup` ce au fiert zarzavaturile. dup` care se servesc imediat. un morcov 30 g p`stårnac. Orezul se alege. sau rece. pån` devin aurii. amestecånd bine. piper Ceap` umplut` cu orez 8 cepe mari 150 g orez 50 ml ulei. \nc` vreo zece minute. Ceapa se cur`]`. Ciupercile se cur`]`. Ou`le se fierb astfel \ncåt s` fie cåt mai tari. piper Ostropel de vac` 500 g carne de vac` 50 ml ulei o ceap`. un sfert de or`. se paseaz` [i se toarn` peste carne. cu miezul de nuc` pisat. Se fierbe. La råndul ei. Se adaug` bulionul. peste ele se strecoar` sosul [i se introduc la cuptor. Cu compozi]ia rezultat`. dåndu-se la cuptor. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. ceapa [i p`stårnacul. la foc potrivit. Se serve[te cald. Se las` la cuptor. se spal` [i se toac`. 2 leg`turi de p`trunjel 400 ml sup` de oase o linguri]` de sare Se fierb cepele. se cur`]` de pieli]e [i se por]ioneaz`. Se rumene[te f`ina \n dou` linguri de ulei. Se serve[te cald`. cu m`m`ligu]`. Carnea se spal`. Se stinge cu bulionul sub]iat cu ap`. se adaug` cåte pu]in` sup`. se stinge cu bulionul diluat \n pu]in` ap`. \n care se pun [i cepele. t`iate rondele. cu 25 ml ulei. apoi se stinge cu o jum`tate de pahar de vin. timp \n care se potrive[te de sare [i piper. 2 cepe 100 g unt. Måncare de arpagic 500 g arpagic o ceap` 100 g m`sline o lingur` de bulion 30 ml ulei 1/2 linguri]` de f`in` o l`måie mic` sare. cu p`trunjel tocat deasupra. 2 linguri de f`in` o lingur` de bulion. se d` cu sare [i se \n`bu[` \n 25 ml ulei cu pu]in` sup` de oase. Se adaug` p`trunjelul tocat. Se servesc calde. iar cånd aceasta s-a rumenit. Se cur`]` cartofii. |n alt vas. o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu cepele cu ea. se presar` verdea]a tocat`. Se las` cel mult 10 minute. o lingur` de f`in` 100 ml vin alb. se adaug` o lingur` de bulion [i o linguri]` de zah`r [i se mai las` la fiert 10 minute. Se servesc cu crutoane. f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. pån` \ncep s` se \nmoaie. apoi se scoate miezul. la foc mic. piper Ceapa se cur`]` [i se fierbe \n ap` cu sare. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` timp de 15–20 de minute. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` cu sare. dup` care se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. Pe m`sur` ce fierbe carnea. Arpagicul se spal`. Se adaug` albu[urile tocate [i g`lbenu[urile \ntregi. cu ciupercile. Cånd se ia de pe foc. \ntr-un castron. pån` devine u[or transparent`. sarea [i piperul. la foc mic. 80 ml ulei 2 linguri de f`in`.Ceap` umplut` cu ciuperci 8 cepe mari 200 g ciuperci. se adaug` m`slinele [i l`måia t`iat` \n feliu]e sub]iri. 200 g franzel` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cånd s-a rumenit u[or. piper Ou` cu ceap` [i sos de vin 4 ou`. se spal`. din franzela t`iat` \n cubule]e [i rumenit` \n unt. se toarn` deasupra bulionul. se las` pån` se rumene[te pu]in. Se adaug` f`ina. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. piper Se cur`]` cepele. dup` care se scot pe un platou [i li se scobe[te miezul. Sosul rezultat se strecoar` \ntr-un vas. ceapa se cur`]`. se mai presar` un pic de sare [i piper [i se fierbe. Ceap` umplut` cu nuci 8 cepe m`ri[oare 100 g miez de nuc` 40 ml ulei. se c`le[te f`ina. se umplu cepele. tocat. 34 . sare. sare. se \n`bu[` morcovii. sare [i piper dup` gust. s` se rumeneasc` la foc moderat. usturoiul. Atunci cånd arpagicul e fiert cam pe trei sferturi. se toac` m`runt. m`rarul tocat m`runt [i un vårf de cu]it de sare. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. sub]iat cu ap` [i pu]in ulei. apoi se pune s` se rumeneasc` \ntr-o tigaie cu unt \ncins. \n ap` cu sare. o lingura de bulion o leg`tur` de m`rar sare. se spal` \n mai multe ape. Se amestec` miezul de ceap`. o lingur` de f`in` 2 linguri de bulion o c`p`]ån` de usturoi 500 g cartofi. se adaug` f`ina. se spal`. verdea]a tocat`. apoi se cur`]`. Se las` s` se r`ceasc`. care se toac` m`runt [i se amestec`. se las` \n ap` rece o jum`tate de or` [i apoi se cur`]`. cu o lingur`. la foc moale. la foc potrivit. Se mai las` la fiert pån` clocote[te. se adaug` ap` [i se las` la fiert pån` se umfl` bobul. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu o cantitate egal` de ap` [i un praf de sare. sarea [i restul de sup` [i se las` la fiert cam un sfert de or`. se spal` \n mai multe ape [i se c`le[te \n pu]in ulei. amestecånd cu lingura de lemn. cur`]ate. dar \ntregi. se s`reaz` [i se pipereaz`. iar albu[urile se taie \n få[ii sub]irele. se scot g`lbenu[urile.

|ntre timp. Se serve[te cald. apoi se scot. pe[tele pe platou. se scurg. sare. ci doar s` se \nmoaie. 200 g m`sline o lingur` de f`in`. Se adaug` trei linguri]e de zah`r. se spal` din nou de mai multe ori. o ceap` 2 linguri]e de o]et de 9° 2 linguri de ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. pu]in ulei [i ap`. iar cu pasta rezultat` se umplu buc`]elele de praz. foile de dafin. se cur`]` ceapa [i se toac` m`runt. Praz umplut cu brånz` de vaci 500 g praz 300 g brånz` dulce de vac` 100 g m`sline 50 g unt. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]ile de praz. se spal` [i se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. iar mujdeiul \n sosier`. Se servesc separat. Dup` gust. ulei [i zeama \n care a fiert somnul [i se toarn` deasupra. apoi se d` tava la cuptor timp de 30 . Se amestec` bine [i se las` la fiert cam o Zarzavatul se cur`]`. pentru omogenizare. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat [i pu]in` ap`. Se folosesc p`r]ile laterale de la burt` [i dinspre coad`. diluat \n prealabil. foi de dafin. se spal` bine racii \n mai multe ape. una de sare [i una de o]et. cu lingura de lemn sau cu telul. piper boabe foi de dafin 2 leg`turi de p`trunjel jum`tate de or`. Se freac` brånza cu jum`tate din verdea]a tocat` m`runt. se adaug` ap` fiart`. ornat cu felii de l`måie [i p`trunjel tocat. apoi se mic[oreaz` focul aproape de minimum [i se pune ceapa.Pan` de somn cu usturoi 1 kg somn (f`r` cap) un morcov. 2 ou` 100 g parmezan o leg`tur` de p`trunjel sare. Se preg`te[te [i mujdeiul. la ciolan de porc sau la chiftele. boia de ardei dulce Raci cu usturoi 30 de raci vii un morcov mare. Se servesc calzi. ca s` nu se pr`jeasc`. |ntre timp. se scot pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjelul tocat. o lingur` de bulion o linguri]` de o]et o ceap`. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel. Se ia oala de pe foc [i se mai las` racii s` stea \n Se c`le[te f`ina \n uleiul \nfierbåntat. se taie felii [i se pun la fiert \n ap` rece cu piperul [i foile de dafin. apoi se c`le[te pu]in \n ulei [i se toarn` \n sos. se taie \n buc`]ele de cåte 4–5 cm [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. pres`råndu-se deasupra parmezan ras [i verdea]` fin tocat`. Racii sunt fier]i suficient atunci cånd observ`m c` apare o cr`p`tur` \ntre gåt [i carapace. apoi se adaug` prazul. Se las` la cuptor. l`sånd s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. Se cur`]` [i se spal` prazul. se toac` [i se adaug` \n crati]`. se spal`. m`slinele [i se completeaz` cu ap`. Se taie \n por]ii egale. apoi se taie \n buc`]i lungi de aproximativ 10 cm [i i se scoate miezul. Se fierbe la foc mic timp de o jum`tate de or`. Sos cald de usturoi 300 g usturoi 200 g f`in` 200 ml ulei 50 ml o]et de 9° 2 linguri de sare (pentru 1 kg de sos) Se cur`]` [i se spal` prazul.40 de minute. se poate ad`uga [i o]et. Se bat bine ou`le [i se toarn` deasupra. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel o lingur` de sare. iar deasupra lor se pun m`slinele. dup` care se scurge. |ntre timp. Se \nfierbånt` dou` linguri de ulei \ntr-o crati]`. piper Marmelad` de ceap` 500 g ceap` 40 ml ulei 200 ml vin alb dulce 2 linguri]e de zahar zah`r o linguri]` de o]et 50 g stafide sare Pe[tele se cur`]` de solzi. Se adaug` bulionul. Se face un sos din o]et. f`r` s` se rumeneasc`. Dac` nu e suficient` sup` ca s` acopere bine racii. Praz cu m`sline 1 kg praz 50 ml ulei. Se las` la fiert cam o or`. zeam` vreo 10 minute. apoi se pun \n supa de zarzavat care clocote[te. i se scot intestinele [i urechile [i se spal` bine cu ap` rece. f`ina dizolvat` \n ap` rece. Cånd s-a \ng`lbenit pu]in. s`-i mai treac` iu]eala. la foc moderat. 35 . sarea [i o]etul. se stinge cu un pahar de vin alb dulce [i \nc` unul de ap` c`ldu]`. Se serve[te la rasoluri de vit` sau de pe[te. piperul. Ceapa [i morcovii se cur`]`. Dup` ce s-au fiert. boiaua. pån` se rumene[te prazul. Dup` un sfert de or`. Se stinge cu zeam` de oase sau cu ap`. Se amestec` mereu. piper boabe Ceapa se cur`]`. se s`reaz` [i se ]in la rece peste noapte. Se fierb timp de un sfert de or`. stafidele se pun la \nmuiat \ntr-un vas cu ap` rece. se taie \n felii [i se pune la fiert \n ap` cu sare [i cu piperul boabe. se scoate aripioara din mijlocul cozii \mpreun` cu intestinul gros. piper. Se cur`]` [i se piseaz` usturoiul. cu mujdei de usturoi [i cu p`trunjel tocat fin [i pres`rat peste ei. se adaug` pe[tele [i se mai las` la fiert \nc` vreo jum`tate de or`. Se s`reaz` [i se amestec`. c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii. din usturoiul pisat. Se serve[te cald. Se pune capacul [i se mai las` s` fiarb` \n`bu[it 50–60 de minute. o ceap` 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare.

Se serve[te ca garnitur` la fripturi. Se scoate. se stinge Arpagic cu miere 600 g arpagic 100 g miere poliflor` o leg`tur` de p`trunjel. chiftelu]e. sp`late bine. .Sos de ceap` 3 cepe 60 g unt o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r un g`lbenu[ de ou cu ap` fierbinte [i se drege cu un g`lbenu[. ad`ugånd [i cåteva frunze de p`trunjel \ntregi. f`r` a amesteca. se adaug` zah`rul [i f`ina [i se las` s` se rumeneasc`. Cånd s-a rumenit. ca s` nu se formeze cocoloa[e. se las` la r`cit. iar peste ea se pune arpagicul. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Cånd aceasta devine transparent`. pe[te pr`jit sau sufleuri de legume. se tope[te untul [i se pune ceapa la c`lit. sare Arpagicul se spal`. se mai trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. se spal` [i se toac` m`runt. unde se las`. apoi se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. amestecånd bine pentru omogenizare. |ntr-o crati]`. Se folose[te la preparate pe baz` de paste [i la diferite månc`ruri cu carne sau cu legume. la foc mic. Ceapa se cur`]`. Mierea se toarn` \ntr-o crati]`. pån` cånd arpagicul se rumene[te u[or. Se presar` un praf de sare [i se introduce totul la cuptor. apoi se cur`]` de foile de la suprafa]`.

vinul e preferabil s` fie unul alb. iar unele specialit`]i se potrivesc cu un vin rosé. soiurile Sauvignon. Traminer. La cafea. m`sline [i altele. Dac` provin din aceea[i regiune ca [i brånza. |n cazul \n care vinul a f`cut parte din ingredientele folosite la prepararea unui fel de måncare. de regul`. Gras` de Cotnari sau Aligoté. Muscatel. cu buchet. sec [i tare. dac` nu sunt \nso]ite de o cup` cu un vin spumant de bun` calitate! O importan]` deosebit` are [i modul \n care sunt servite b`uturile. eventual. f`r` un pahar de. o vi[inat` sau chiar un whisky. o b`utur` gre[it aleas` are efectul contrar. cu ghea]` din bel[ug. pentru vånatul cu blan`. Ciorbele. s` trecem \n revist` cåteva principii de baz` \n ceea ce prive[te asortarea b`uturilor cu månc`rurile. se recomand` vinurile ro[ii. Este foarte important s` [tim cum se asorteaz` b`uturile cu fiecare gen de preparate culinare \n parte. nu la fel se procedeaz` \n cazul coniacului. parc`. Ajungem acum la felul de baz`. Preparatele pe baz` de vånat vor fi \nso]ite de vinuri vechi [i seci. T`måioas`. o votc`. cremele sau bor[urile nu prea „rimeaz`“ cu vinul. fine (Cabernet Sauvignon sau B`beasc`) \n cazul vånatului cu pene. Temperatura conteaz` foarte mult. Nimic mai fals decåt acest „merge orice“! E foarte adev`rat faptul c` o måncare gustoas` poate fi pus` mai bine \n valoare de licoarea potrivit`. sau tari (Feteasc` Neagr`. aproape la fel de mul]i oameni consider` c` „merge“ orice fel de b`utur`. |n nici un caz nu se va alege ]uica! O b`utur` care se admite s` se serveasc` la o mas` de la aperitiv pån` la desert este [ampania. vinurile nu sunt deloc potrivite. contribuind la cre[terea apetitului [i t`ind. asortimentul e cu atåt mai reu[it. |n ceea ce prive[te desertul. Cu condi]ia. aperitivele pot fi \nso]ite [i de un pahar cu vin. ceva. brånz`. |n general. parfumate [i licoroase. Cu cåt pe[tele care intr` \n componen]a felului de måncare respectiv este mai gras. totu[i. |n schimb.|nso]irea bucatelor cu b`utura Adeseori. Excep]ie fac doar unele ciorbe concentrate din pe[te sau crustacee. De exemplu. salate sau legume. vinuri cu gust [i buchet caracteristic. o mas` bun` este considerat` incomplet`. oarecum. despre care tradi]ia spune c` se potrivesc cel mai bine cu berea. |n acest scop.. contrar credin]ei unora. nici berea. unde op]iunile sunt mult mai diversificate. Dar. mai u[or. brånzeturile sau preparatele \n care brånzeturile joac` un rol important vor trebui \nso]ite de vinuri albe sau. Gras` sau Fråncu[`. el trebuie \nso]it de vinuri dulci. Dac` måncarea este pe baz` de carne alb`. Oricåt ne-am dori s` degust`m mai repede un pahar de vin. \n mod obligatoriu se va servi acela[i vin \n timpul mesei. cånd e vorba s` se bea ceva la mas`. Riesling Italian sau Pinot Gris sunt cele mai potrivite. mult` lume se gånde[te la o b`utur` mai mult sau mai pu]in alcoolizat`. Carnea fript` la gr`tar se supune acelora[i reguli. Månc`rurile din legume impun. Nici vinurile. dar. din soiurile Chardonnay. supele. dac` avem de-a face cu pr`jituri cu ciocolat` sau cu fructe. |n schimb. din soiuri ca Muscat Ottonel. Acel ceva poate fi un suc natural. cu excep]ia mititeilor. o ap` mineral` sau plat`. Tartinele cu caviar sau icre de Manciuria nu au. rosé. dac` se serve[te o gustare tradi]ional`.. acela[i gust. Dac` un whisky. de asemenea. indiferent care ar fi preparatele culinare din componen]a meniului. o votc`. rachiuri fine de fructe. din nefericire. care trebuie servit la temperatura mediului ambiant. S` \ncepem cu aperitivele. 37 . Busuioac` sau Cadarc`). ca licoarea s` fie natural`. ca s` ne putem bucura din plin de reu[ita unei mese. cu atåt vinul trebuie s` fie mai acid. Pentru preparatele din fructe de mare. efectul produs de preparatele mai grele. \n timp ce carnea ro[ie cere un vin ro[u. Månc`rurile cu sos de ro[ii sau preparatele specifice buc`t`riilor asiatice se asorteaz` cel mai bine cu un Pinot Noir sau un Burgund. recomand`rile merg c`tre b`uturile care influen]eaz` \n mod favorabil digestia: lichioruri fine. coniac. nici b`uturile cu un con]inut ridicat de alcool nu sunt binevenite. trebuie s` mai a[tept`m pån` la servirea felului de baz`. puternic. un p`h`rel de ]uic` poate fi binevenit. alegerea unui vin mai u[or – spre exemplu. Preparatele pe baz` de ciuperci merg foarte bine cu un vin demisec. Unii prefer` s` \nceap` o mas` cu „ceva tare“: o ]uic`. Numai c`. un gin sau un vermut trebuie s` fie servite reci. Feteasc` Alb`. Galben` de Odobe[ti. la care s-ar putea servi [i un vin alb. cu mezeluri. |n schimb.

se impune ca vinurile albe s` fie cåt mai bine r`cite \nainte de a fi aduse la mas`. licoroase sau spumante. . niciodat` invers. Este recomandabil ca. f`r` excep]ie. oricåt de bun ar fi un vin sec. Vinurile ro[ii vor fi servite \ntotdeauna la temperatura camerei. s` se serveasc` dou` vinuri. mai \ntåi unul alb [i abia apoi unul ro[u.Berea cald` nu face deloc o impresie favorabil`. cu atåt el trebuie s` fie mai rece. \n func]ie de culoare. la fel [i spumantele. \naintea celor vechi. iar \n cazul \n care sunt depozitate \n pivni]` sau \n beci. \nainte de a fi servite. b`uturi care vor trebui ]inute la frigider [i r`cite cum se cuvine. vor trebui aduse \n camer` cu cåteva ore \nainte de mas`. niciodat` nu trebuie servit un vin ro[u \nainte de unul alb. Cu cåt vechimea vinului este mai mare. Pentru vinuri. pentru a pune \n valoare calit`]ile unui meniu. De asemenea. pentru a-[i putea regla temperatura. Alt` regul` de baz` care func]ioneaz` \n privin]a servirii vinurilor spune c` vinul sec se serve[te \ntotdeauna numai \naintea unuia demisec sau dulce. regula difer`. Este evident faptul c`. locuri mai r`coroase. Acela[i lucru este valabil [i \n ceea ce prive[te vinurile dulci. trebuie [tiut faptul c` vinurile noi se servesc. |n schimb. el ar p`rea acru dac` este b`ut imediat dup` un pahar de vin dulce [i aromat. Din punctul de vedere al vechimii.

.

.

.

Sunt \nv`]a]i cu coasa. Ciorbele se aromeaz` cu tarhon. Pentru desert. ciorba de fasole cu tarhon. dar [i muncesc de rup. dar [i cu vånturile reci [i aspre de iarn`. {ni]elul de porc cu cartofi pai se face la minut cånd familia se \ntoarce de la biseric` [i se m`nånc` fierbinte tare. Hrana celor din Transilvania este conceput` pentru a munci mult [i bine. apoi pog`cei sau v`rz`ri. ori gogo[ari. chi[ca (cu orez sau crupe). Steinlinger sau Jidvei. \n toate ciorbele – care aici se mai cheam` [i z`muri. De altfel. tot dup` obiceiul nem]esc. de asemenea. cu zilele de ar[i]` din var`. acela n-a \n]eles ce vrea s` spun` ardeleanul prin expresia „s` cå[tigi o påine“. sl`nina \n saramur` sau afumat`. ciorba de salat` cu jum`ri de ou [i costi]`. untura care e prezent` de la ciorbe pån` la pr`jituri. Dac` e duminic`. buc`t`ria ardeleanului a fost influen]at` temeinic de obiceiurile gastronomice ale sa[ilor. [vabilor [i ungurilor din Ardeal. vinars sau jinars [i sunt toate rachiuri dublu distilate din prune amestecate cu mere sau pere. Dac` e o zi obi[nuit` de munc` grea. cu multe calorii. ardeleanul m`nånc` sl`nin` cu ceap` ro[ie. Cine n-a t`iat cu bri[ca (cu]it mic) o felie uria[` de påine. se bea Riesling de Tårnave. cårna]ii afuma]i sau proaspe]i. de[i e un derivat al acestuia. paprica[ul. horinc`. Cånd se bea vin \n Transilvania. Tot obicei nem]esc este [i f`cutul påinii din f`in` de gråu [i cartofi. Totul cu multe condimente. toc`tur` [i alte månc`ruri. Sunt apreciate supele gula[. 42 . cu sapa. jum`rile reci sau fierbin]i. Regele c`rnurilor ardelene este porcul. El d` jambonul afumat. precum [i renumitul [ni]el de porc care a \nvins [ni]elul vienez de vi]el. supele se fac cu g`lu[te de gri[ sau cu t`i]ei de cas`. Se pun al`turi mur`turi reci (aduse din beci) ori castrave]i. Rånta[ul de untur` [i ceap` (i se spune [i \ngro[al`) se reg`se[te. se g`tesc mai ales pr`jituri cu nuc` sau cu crem`. bor[ din carne de porc cu rånta[ (sau sup` de g`lu[te). vår[li iu]i de Ha]eg sau varz` ca la Cluj. B`uturile Ardealului se numesc palinc`. ardeleanca sacrific` o g`in` gras` din care face vestita sup` cu t`i]ei de cas`. dar [i cu småntån`.Hran` pentru cå[tigat o påine Ardelenii sunt cei mai nem]i dintre romåni: m`nånc` mult. sångeretele [i toba (preparate cu sånge de porc). chis`tura (sl`nin` afumat` t`iat` m`runt [i amestecat` cu ceap`) care se adaug` \n ciorb`.

.

Triteni Alba: Alba-Iulia. Såniob-Marghita Lechin]a: Lechin]a. Media[. M`gura Priei Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Z`u de Cåmpie Tårgul pe[telui – iulie Bihor Dragoteni Oul de Pa[ti – aprilie S`laj Buciumi Serbare câmpeneasc` – august Oradea Târgul palincarilor – septembrie Festivalul vinului – octombrie Covasna Vârghi[ Festivalul narciselor – prim`vara Cizer M`suri[ul oilor – mai Vadu Cri[ului Târgul de la Vama S`rii – iunie Varstag Culesul zmeurei – 5 august Sânmihaiu Alma[ului M`suri[ul laptelui – mai Bistri]a-N`s`ud Beclean Culesul cire[elor – iunie Harghita Borsec Zilele Borsecului – 20 august Sibiu Avrig Florile Oltului. Turda. Arad R`te[ti: T`[nad 44 Sebe[-Apold: Sebe[. Bato[ Mini[: Mini[.1 iulie Târgul olarilor – 11-12 august Prundu Bârg`ului S`rb`toarea ]apinarilor – octombrie Jina Sus pe muntele din Jina – iulie M`rginimea Sibiului Colindele de Ispas – Ziua de |n`l]are Praid Festivalul sarmalelor – septembrie Bra[ov Bran Zilele Branului – 4-6 octombrie M`suratul laptelui – martie {iclod Culesul cire[elor – iunie Sibiu Festivalul na]ional al tradi]iei populare – 12-20 iulie Festivalul pomilor în floare – mai Zilele toamnei sibiene – 19-21 octombrie Bra[ov ({chei) Junii Bra[ovului – a doua duminic` dup` Pa[ti Hunedoara Deva C`lu[arul transilv`nean – ianuarie Podgorii [i centre viticole Aiud: Aiud. Teaca. Oradea. Zal`u. Apold Silvania: {imleul Silvaniei. Bistri]a. M`derat. serbare câmpeneasc` – mai Boul împ`nat – iunie Pa[tele Blajinilor – a patra zi dup` Pa[ti Prânzul Pa[telor. serbare câmpeneasc` – a doua zi de Pa[ti {irnea M`suratul laptelui – mai R`v`[itul oilor – octombrie Mure[ Brâncovene[ti Târgul cire[elor – iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie Dr`gaica – 24 iunie Ilia Dr`gaica – 24 iunie Reghin Culesul cire[elor – iulie Cluj Huedin.Festivaluri gastronomice Alba Avram Iancu (M-tele G`ina) Târgul de fete – 19-23 iulie Com`na Plugarul – aprilie Cununa – vara S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Boul împ`nat – iunie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. Ighiu Diosig: Diosig. {am[ud Tårnave: Blaj. Sanisl`u . Valea Nirajului Valea lui Mihai: Valea lui Mihai. Jidvei. Zag`r. festival de prim`var` – a doua duminic` din aprilie C`ianul Mare |nstru]atul boului – 3 iunie Dealu Festivalul narciselor – luna mai Maieru Ie[itul plugului întâi – aprilie Miercurea Ciuc |ntâlnirea a 1 000 de fete secuiene .

se toarn` laptele. se spal` [i se pun s` se op`reasc` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Acestea se ung bine cu unt. pute]i folosi [i o tigaie normal`. se presar` cu ca[caval ras [i se d` la cuptor timp de 20 de minute. se pune sl`nina t`iat` \n buc`]ele mici. dup` gust. ca[cavalul dat pe r`z`toare. 100 ml lapte 100 g brånz` de burduf. Dac` nu dispune]i de a[a ceva. Se \mparte aluatul \n patru buc`]i. se \mparte \n opt buc`]i. apoi se \ntinde a doua [i se lipe[te peste prima. un ou [i pu]in` sare. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se las` la cald timp de o jum`tate de or`. se lipesc bine [i se pun la pr`jit \n ulei pe ambele p`r]i. apoi ciupercile. se scot \ntr-un vas \nc`lzit \n prealabil. Dup` aceea. apoi se amestec` bine. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se condimenteaz` cu piper [i cimbru [i se pune s` se c`leasc` la foc mic \ntro tigaie de teflon. ca pentru piure. sp`lat` [i tocat` m`runt. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare.Ca[caval la cuptor 100 g unt 100 g småntån` 400 g ca[caval 600 ml lapte 4 linguri de pesmet. cu laptele. Se prepar` un aluat din f`in`. ap` rece [i sare. Compozi]ia se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` la cuptor pentru 30-40 de minute. ou`le b`tute spum` cu furculi]a. \n coaj`. apoi se ia tigaia de pe foc. unse cu ulei. piperul [i sarea. unse la råndul lor. inclusiv deasupra. cånd s-a r`cit. sare Omlet` cu ciuperci. småntån` [i zah`r vanilat. Ciuperci la gr`tar cu sl`nin` [i brånz` 500 g ciuperci 200 g sl`nin` 200 g telemea de oi 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. cu p`trunjel verde tocat fin. 2 ou`. sau se toarn` un mujdei preparat din usturoi pisat. se adaug` ceapa cur`]at`. piper la cuptor. se ia o sfer`. Ou`le se bat spum`. Se unge o tav` cu ulei [i se a[terne compozi]ia \n mod uniform. 200 ml lapte 250 g ca[caval o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte. verific`m compozi]ia cu un vårf de cu]it. |ntre timp. dup` care se \ntind \ntr-o singur` foaie. se \ntinde pe plan[et`. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. coaja ras` de l`måie. se toac` m`runt. Se taie sl`nina \n cubule]e. s` se odihneasc`. Se las` la fiert într-o oal` de 2 l pån` se \ngroa[`. putem ad`uga pu]in unt deasupra. ca[caval [i sl`nin` 500 g ciuperci 50 g sl`nin` afumat` 4 ou`. la foc potrivit. 2 ceape. Se c`lesc cåteva minute. Se \ncinge bine gr`tarul. Pl`cint` cu carne [i cartofi 400 g carne tocat` 400 g cartofi 2 ou`. Identic se procedeaz` cu celelalte. 100 ml ulei 2 ou`. 45 . Dup` aceea. sub]ire. Dup` ce s-au fript. iar compozi]ia se pune \ntr-un castron. Se d` Se fr`månt` f`ina cu un g`lbenu[. se s`reaz` [i se pipereaz`. Se amestec` brånza cu un g`lbenu[ [i se \ntinde uniform pe p`tratele de aluat. se unge cu ulei. se unge cu ulei sau cu untur`. spre a vedea dac` nu s-a lipit. cimbru F`ina se c`le[te \n untul \ncins [i se stinge cu laptele cald. la foc potrivit. 150 ml ulei 300 g brånz` telemea 2 linguri de gri[ 50 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat. pån` se rumene[te. unde se las`. Se adaug` pesmetul c`lit \n unt. se suprapun [i se las` o or`. Se scoate din cuptor. |ntr-o tigaie. Pl`cinte moc`ne[ti 150 g f`in` 60 g unt. dar ad`uga]i o lingur` de ulei [i tot atåta ap`. cu ceapa [i cu verdea]a tocate m`runt. apoi acestea se \ndoaie \n form` triunghiular`. Se toarn` peste ciuperci. se acoper` cu celelalte dou`. Se \ntind dou` foi duble. formåndu-se patru foi mari. Se serve[te pres`rat` cu verdea]` tocat`. cam o jum`tate de or`. 3 ou` 200 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel verde piper. a[ezåndu-se \ntr-o tav` uns` [i ea cu ulei. sare Ciupercile se cur`]`. se usuc` \ntr-un [ervet curat [i se s`reaz`. se \ndep`rteaz` picioru[ele. se a[terne umplutura. pu]in` esen]` de rom [i un praf de sare. piper. sare Cartofii se fierb. o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom. dup` care se pun la fript ciupercile. care se \mparte \n p`trate de cåte 10 centimetri pe fiecare latur`. se \ntinde. care se \ntind \n foi. Se dau la rece pentru 20 de minute. Ciupercile se cur`]`. Se amestec` telemeaua ras` cu gri[. Carnea se s`reaz`. iar peste ele se rade telemeaua de oi proasp`t`. carnea se amestec` bine cu ou`le. apoi se las` la scurs. apoi se cur`]` [i se piseaz`. piper Pl`cint` cu brånz` 200 g f`in` 3 ou`. la foc potrivit. cu sl`nina \n sus. Dac` se \ntåmpl` acest lucru. Dup` ce s-au r`cit. dup` care se scurg [i se servesc calde. pe fiecare p`l`rie de ciuperc` punåndu-se cåteva buc`]ele de slanin`. Se introduce la cuptor. se spal` sub un jet de ap` rece.

timp \n care se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile [i cu småntåna. se scoate rasolul. Se umple stomacul cu acest amestec. se ridic` col]urile. se rade pe interior. Orezul se alege [i se spal`. compozi]ia ob]inut turnåndu-se \n ciorb` \mpreun` cu o]etul. 3 ou` o lingur` de orez o lingur` de f`in` o lingur` de o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t sare. p`trunjel Se pune ap` la fiert cu sare. se adaug` la ciorb`. cånd celelalte legume sunt aproape fierte. Cånd clocote[te. cu småntåna. se fr`månt` ad`ugånd 100 g untur`. sare. o ]elin` 2 ou`. \mpreun` cu orezul [i ceapa verde tocat` m`runt. piper. albitura [i ceapa uscat`. Se serve[te cu p`trunjel tocat m`runt. p`trunjelul [i se mai ]ine pu]in pe foc. se spal` [i se toac` m`runt. se spal` [i se toac` m`runt morcovii. Se pune compozi]ia \n ciorb`. Se spal` carnea [i se pune la fiert \n ap` cu sare. o ]elin` mic` 100 g småntån`. Chi[ca se preg`te[te astfel: se spal` stomacul de porc cu ap` mult`. o lingur` de f`in` 2 cepe mici. Varza se taie fidelu]`. Fiecare bucat` se umple cu varza c`lit`. albitura [i ]elina. se freac` cu sare [i cu cimbru. un ou 300 g småntån` 400 g stomac de porc 200 g p`sat (porumb m`cinat mai mare) sare. Ceapa. Ciorb` ardeleneasc` de lobod` 600 g lobod`. o]etul [i tarhonul t`iat m`runt. Ceapa se cur`]`. cimbru. 200 g untur` 100 ml lapte o lingur` de drojdie 1 kg varz` sare [i piper cånd. se taie \n buc`]ele F`ina se rumene[te \ntr-o crati]` la foc mic. piper Ciorb` de miel 400 g carne de miel 2 leg`turi de ceap` verde o ceap` 2 morcovi. Se serve[te cu småntån`. dup` care se toarn` bor[ul fiert separat. Se potrive[te din sare [i piper [i se serve[te cu p`trunjel tocat pres`rat deasupra. se adaug` chi[ca [i se continu` fierberea. Cånd s-au fiert toate. ]elina. Se las` la fiert un sfert de or`. Se toac` m`runt tarhonul [i se presar` \n oal`. 2 ou` 2 linguri de orez. se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. Cånd chi[ca este fiart`.5 l zer de la brånza de vaci 4 ou`. care au fost t`ia]i \n form` de p`trate. o ]elin` o r`d`cin` de albitur`. Dup` ce se adun` spuma. se toac` m`runt tarhonul [i se amestec` småntåna cu 2 g`lbenu[uri [i o linguri]` de o]et. Se pune apoi la afumat [i se folose[te cum s-a ar`tat mai sus. Dup` ce s-a fiert. Ciorb` cu rasol de porc 400 g rasol de porc 2 morcovi. Se amestec` f`ina cu oul [i drojdia diluat` \n lapte. Loboda se spal` \n mai multe ape [i se taie fidelu]`. piper. se \nchid [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierbe un sfert de or`. apoi se scoate \n farfurie.V`rz`ri 300 g f`in` un ou. Se cur`]` [i se spal` morcovii. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. Se las` pe foc pån` se p`trund t`i]eii. 1 l bor[ sare. o rad`cin` de albitur` o ceap`. Se cur`]`. se pune bor[ul deja dat \n clocot. o linguri]` boia de ardei 2 linguri de ulei m`rar. piper Ciorb` de salat` verde 1 kg salat` verde 200 ml lapte prins 200 g sl`nin` afumat` 200 g cårnat afumat 0. morcovul. p`trunjel Bor[ transilv`nean cu l`[cu]e (t`i]ei de form` p`trat`) un ciolan afumat de porc 600 g t`i]ei. apoi. 25 ml ulei 100 g småntån`. |n farfurii. se adaug` sare [i piper [i se mai las` 10 minute. apoi se adaug` toate \n ciorb` [i se mai las` la fiert 10 minute. Din 3 ou` se pr`je[te o 46 . apoi se fierbe separat. Se alege [i se spal` orezul. piper Ciolanul se pune la fiert \n ap` rece [i se adun` spuma din cånd \n Se spal` rasolul [i se pune la fiert \n ap` cu sare. apoi se fierb \ntr-o oal` cu un litru de sup` de oase. o ceap` o leg`tur` de ceap` verde un morcov. se coase [i se fierbe. leu[tean. se \n`bu[` \n ulei \ncins [i pu]in` ap`. ]elina [i ceapa verde se cur`]`. se pune rasolul. se amestec` cu p`sat. se spal` din nou. se adaug` \n oal` zarzavaturile. p`trunjel. se pr`je[te. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat. se s`reaz`. Sl`nina se taie feliu]e. Se adaug` la fiert loboda [i orezul. se adaug` t`i]eii. se toarn` ciorba [i se presar` p`trunjel tocat m`runt. sare. sare. 150 g småntån` o c`p`]ån` mic` de usturoi un morcov. Se \ntinde aluatul \n foaie de 3–4 mm grosime [i se taie p`trate de cam 15 cm l`]ime. 100 g småntån` o lingur` de orez. apoi se toac` \n cubule]e. 12 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. mici [i se ]ine la cald. Se amestec` f`ina cu g`lbenu[urile de la ou`. Se alege [i se spal` orezul. Se taie carnea de la gåtul porcului \n buc`]ele. Se amestec` bine cu uleiul [i o ceap` ras`. piper Bor[ cu chi[c` (caltabo[) 1 l bor[. Se las` s` dospeasc` o or`. se spal` [i se toac` m`runt. dup` ce se spumeaz` carnea. 12 ml o]et o lingur` de f`in`. se pipereaz` [i se pune la c`lit \n untur`.

sare Sup` ]`r`neasc` de Covasna Ciorb` transilv`nean` 400 g carne afumat` 100 g sl`nin` afumat` 400 g frunze de gulii [i varz` amestecate 2 linguri untur` de porc 6 linguri de f`in`. Antricoatele se cur`]`. se spal`. 2 ardei capia 150 g cårna]i afuma]i 2 c`]ei de usturoi. Sl`nina se taie felii [i se pr`je[te pe ambele p`r]i. Oasele se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. iar ceapa. sare. se drege cu småntån`. 2 ardei gra[i 200 g fidea. Se serve[te cald`. se pipereaz` [i se continu` fierberea \nc` 10 minute. ceapa. |ntre timp. morcovii [i albitura se pun la fiert \n ap` cu sare. se spal` [i se toac` m`runt. Osul se cur`]` \n partea f`r` carne. Ceapa [i usturoiul se cur`]` [i se toac` m`runt. cånd nu mai las` spum`. pe rånd. Se las` pån` cånd [i aceasta este fiart` suficient. care se orneaz` cu frunze de salat` verde [i feliu]e de ro[ii de gr`din`.omlet` \n gr`simea de la sl`nin`. ou b`tut [i pesmet. se adaug` supa de oase. se las` s` se scurg` [i se taie \n patru por]ii. se presar` cu sare [i piper. piper Frunzele de gulii [i varza se op`resc. o ceap` o leg`tur` de m`rar 250 ml lapte acru. 4 ou` usturoi. cimbru Sup` de cartofi cu cårna]i 500 g cartofi o ceap`. o ceap` 2 linguri de f`in`. eventual [i cu cimbru. care se stinge cu zeama din fiertur` [i se toarn` peste ceapa [i frunzele op`rite. Cånd se ia de pe foc. }elina. sl`nina pr`jit`. l`sånd s` fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. La sfår[it se ad`ug` m`rarul [i usturoiul frecat cu sare [i lapte acru. 2 cepe 100 g ]elin`. apoi se toac` m`runt. Separat se bat ou`le cu 2 linguri de f`in` pån` iese o past`. se taie fidelu]` [i se pr`jesc cu ceapa tocat` \ntr-o crati]`. Dup` \nc` 10 minute. Antricot de vi]el pané 400 g antricot de vi]el 2 linguri rase de f`in` 2 ou`. tocat` fin. se potrive[te de sare [i piper [i se drege cu småntåna b`tut` cu un g`lbenu[. se spal` [i se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. iar cånd se ia de pe foc se presar` p`trunjel tocat. se s`reaz` [i se presar` verdea]a. se stinge cu vin \ndoit cu ap` cald` [i se presar` sare [i piper. se pune [i varza. piper. dup` care se adaug` cartofii. 2 morcovi 100 g ]elin`. piper. Se cur`]` cartofii. \ncet-\ncet. laptele acru [i zerul. Cu cea de-a doua lingur` de untur` se pr`je[te f`ina. Se servesc cu feliile de sl`nin` al`turi [i verdea]` tocat` m`runt. Se dau. \n oala cu ciorb` clocotit`. s` r`mån` alb. se presar` verdea]a. se s`reaz`. frecat cu småntåna. morcovul [i cealalt` ceap` rase. un morcov 2 r`d`cini de albitur`. se stinge cu dou` c`ni de sup` de carne [i se fierbe un sfert de or`. pr`ji]i sau piure. Se adaug` cartofii t`ia]i felii [i se fierb aproximativ 20 de minute. se adaug` zarzavaturile. morcovii [i ]elina se cur`]`. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc pu]in ceapa [i ardeiul. |n momentul \n care acestea sunt aproape fierte. dup` care se toarn` zeama de varz`. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie [i se pr`jesc antricoatele. Se a[az` måncarea de cartofi pe mijlocul unei farfurii \ntinse. buc`]ile de carne prin f`in`. 100 ml ulei sare. Se adun` spuma de mai multe ori [i. 4 linguri de pesmet 100 ml ulei. varza se spal` [i se taie fidelu]`. piper Carnea [i sl`nina se pun la fiert \n 2 l ap` [i se las` s` fiarb` o or`. Ardeii se cur`]`. sare. Se adaug` f`ina. Se amestec` cu restul de ciorb` clocotind. 200 g småntån` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. cu o lingur` de untur` \ncins`. piper. sare. Cånd s-au fiert cartofii. usturoiul [i ardeii. omleta [i usturoiul frecat cu boia. \mpreun` cu cårnatul t`iat cåt mai m`runt. Cartofi cu sl`nin` afumat` 800 g cartofi 200 g sl`nin` afumat` 2 linguri de untur`. s` fiarb` se ia de pe foc. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. ardeiul [i fideaua. boia iute Carnea se cur`]`. 47 . 100 ml vin 100 g frunze de salat` verde 3–4 ro[ii proaspete de gr`din` o leg`tur` de verdea]`. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se las` 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. fiart` separat [i strecurat`. Se pune la fiert salata t`iat` m`runt \n 2 l ap`. Se \nfierbånt` uleiul [i se pun s` se \n`bu[e ceapa. \n acest din urm` caz ad`ugåndu-se [i sos de ro[ii. un ou 200 g småntån` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. sare. dup` care se servesc cu garnitur` de cartofi natur. Cånd \ncepe. se s`reaz` [i se vor turna. Se bat antricoatele cu ciocanul pentru [ni]ele. |ntr-o tigaie. se adaug` cartofii. se spal` [i se taie \n få[iu]e. apoi. se spal`. Ciorb` de vi]el cu varz` 500 g carne de vi]el 500 g varz` dulce o ceap`. Se spal` [i se cur`]` legumele [i zarzavaturile. 2 morcovi o r`d`cin` de albitur`. cånd apa clocote[te. se adaug` boiaua. piper 1 kg oase de porc sau de vit` 500 g cartofi. pe ambele p`r]i. Dup` 45 de minute se adaug` f`ina cu ceapa [i uleiul. Ciorba se drege cu oul r`mas. Cårna]ii se taie \n rondele sub]iri [i se adaug` \n sup`. Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \n untur` \mpreun` cu albitura [i morcovii t`ia]i felii.

.

.

foi de dafin. se trece prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se alege orezul. cimbru [i usturoi pisat. apoi se ia de pe foc. la råndul lui. o ceap` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` 100 g untur` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cu verdea]` tocat` m`runt. se fierbe [i se cl`te[te cu ap` rece. cimbru [i boia iute. boia de ardei. apoi se pun la fiert. Gåsc` pe varz` c`lit` 600 g carne de gåsc` o varz` murat` mijlocie o lingur` de bulion 100 g ulei. o c`p`]ån` de usturoi 2 linguri de bulion. se adaug` boiaua [i se stinge cu småntåna [i zeam` de carne sau lapte. sarea. apoi se toarn` peste fasole. iar usturoiul se piseaz`. se scoate. sarea. Compozi]ia ob]inut` se modeleaz` \n form` rotund` folosind f`ina. piperul. Chiftelu]ele se pun \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. boia iute de ardei Fasolea se alege. de cotoare [i de semin]e. Acest preparat se serve[te cald. o ceap` o lingur` de bulion 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. piper. Se potrive[te gustul cu sare. opera]ie care se repet` de dou` ori. tocate m`runt. Se umplu ciupercile cu aceast` compozi]ie. Sosul se face din f`in` c`lit` \n untur` [i stins` cu småntån`. se spal` [i se las` la \nmuiat cu o sear` \nainte. Ceapa se taie feliu]e sub]iri [i se pr`je[te \n uleiul frecat cu boia. Ciupercile se servesc cu sosul fierbinte turnat deasupra. se adaug` treptat carnea trecut` prin ma[ina de tocat. oul. Carnea se spal` [i se toac` \mpreun` cu ceapa. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Seara se pune fasolea \n ap` s` se \nmoaie [i se las` pån` a doua zi diminea]a. piper m`cinat. 100 ml ulei o ceap`. se mai pune \nc` o dat` la fiert. Cånd s-a rumenit pe toate p`r]ile. 200 g cartofi 2 ou` o ceap` mic` 400 g småntån` o]et. apoi se scoate din oal` [i se paseaz` piure care se freac` cu 150 ml ulei. se taie \n buc`]ele [i se adaug` \n crati]` cu carnea. sare. Tarhonul se adaug` cu 10 minute \nainte de a se scoate tava din cuptor. Bulionul se dizolv` \n vin [i se adaug`. Se cur`]` ciolanul. se spal`. cånd clocote[te se arunc` apa [i se schimb`. piper. cimbru 500 g ciuperci 100 g carne macr` de porc o lingur` de orez. Se c`lesc bine. Apoi se adaug` orezul fiert separat. piper Carnea se cur`]`. Chiftelu]ele se servesc fierbin]i. Ceapa se cur`]`.Chiftelu]e cu tarhon [i sos de småntån` 400 g carne de vac` 200 g carne de porc o lingur` de f`in`. Se umplu ciupercile cu compozi]ia rezultat` [i se dau la cuptor. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n 50 g de untur`. Ceapa se taie \n feliu]e. o jum`tate de or`. cimbru boia iute de ardei Ciuperci umplute \n sos alb Ciolan afumat cu fasole 1 kg ciolan de porc afumat 250 g fasole uscat` 60 ml ulei. 200 ml vin alb sec 3 ro[ii. cånd se fierbe cu o linguri]` de sare. verdea]a t`iat` m`runt [i codi]ele tocate de la ciuperci. p`trunjelul verde t`iat m`runt. se strecoar`. 50 . se por]ioneaz` [i se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Deasupra se toarn` småntåna. care se op`resc \n ap` clocotit` [i se spal`. Ceapa tocat` se c`le[te \n untur`. dup` care se cur`]` de coaj`. \ntr-o tav` rezistent`. se spal` [i se separ` p`l`riile de cotoare. piper. apoi se adaug` peste ea carnea. sare. piper. \nc` un sfert de or`. un praf de sare [i de piper. se pun \ntr-o tav` uns` cu untur` [i se dau la cuptor. |n paralel. Puiul se cur`]`. bine uns` cu untur`. Se pune [i carnea. Se serve[te cald. cotoarele de ciuperci [i verdea]a. piper Fasole f`c`luit` 400 g fasole boabe 250 ml ulei. Se pune la fiert. Se mai las` 3–4 minute. o ceap` o lingur` de untur` p`trunjel. apoi se adaug` \n crati]`. 2 cepe mari o linguri]` de boia de ardei 400 g m`m`lig` cald`. Dup` ce a fiert circa un sfert de or`. se spal` [i se \n`bu[` \n ulei cu o lingur` de ap`. se taie carnea \n buc`]i. Se adaug` cåteva foi de dafin. Se c`le[te f`ina \n untura r`mas`. Se cur`]` ciupercile. se spal` [i se tran[eaz`. cu diferite garnituri. Friptur` de pui ca \n Bra[ov un pui de aproximativ 1 kg 2 linguri de f`in`. cu m`m`ligu]` al`turi [i ad`ugånd deasupra ceap` pr`jit` \n untdelemn \ncins. sare Se cur`]` ceapa [i se op`re[te. l`såndu-se s` fiarb` un sfert de or`. apoi se adaug` orezul. apoi se d` cu sare. p`trunjel verde sare. tarhon Ciuperci umplute 400 g ciuperci 300 g carne porc 2 linguri de f`in` 2 linguri de orez 150 g småntån`. sare. sare. la foc mic. apoi se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or`. piperul. Se mai las` s` fiarb` \n`bu[it. Se amestec` cu cartofii cur`]a]i [i ra[i. piper.

p`trunjel sare. cu grij` s` nu se fac` cocoloa[e. sare Ceapa se taie m`runt. apoi se pun [i ciupercile. Dup` ce s-a fiert. 100 ml ulei sare. Se ia un vas de sticl` termorezistent`. Cånd s-a \nmuiat ceapa. Se pune unt \ntr-o tigaie. dup` care se modeleaz`. apoi se introduce vasul la cuptor [i se las` cam trei sferturi de or` s` se fiarb` toate legumele [i s` scad` sosul. Paprica[ din carne de porc 400 g carne de porc o ceap`. Rasolul se cur`]`. 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet 100 g untur` o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. se dezoseaz`. Se serve[te cald`. o conopid` 100 g fasole verde 100 g maz`re o ceap`.iar \n locul ei se c`le[te varza stoars` de zeam` [i t`iat` fidelu]`. piper boia de ardei dulce Se rumene[te ciolanul \n ulei \ncins. se adaug` f`ina [i se las` \nc` 10 minute la fiert. Paprica[ cu ciuperci [i småntån` 500 g ciuperci 500 g cartofi. 200 g småntån` 200 ml sup` de oase 100 ml ulei. Dup` aceea. avånd grij` s` se amestece din cånd \n cånd. apoi se ad`ug` ou`le [i p`trunjelul. se spal` bine [i se taie fidelu]`. se pune ciolanul \mpreun` cu ceapa. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. se pr`je[te \n ulei \ncins [i cånd s-a rumenit se ad`ug` carnea b`tut`. se adaug` zarzavaturile [i legumele t`iate \n buc`]ele mici. se toarn` småntåna [i se presar` deasupra m`rarul [i p`trunjelul. pån` se \nmoaie carnea. tocate m`runt. G`lu[tele se preg`tesc astfel: cånd apa \ncepe s` fiarb` se ad`ug` f`ina toat` o dat` [i se amestec` 5 minute pån` cånd se omogenizeaz`. sarea. o ceap` 750 g cartofi. iar carnea se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte. o ceap` 4 linguri de småntån` o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` peste ele bulionul. o ]elin` 2 linguri de bulion. 2 ardei gra[i o leg`tur` de p`trunjel sare. Re amestec` rasolul de vi]el cu sl`nina [i orezul. Se fierb 30 de minute. bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. 100 g f`in` 30 g unt. 100 g unt. Apoi se r`cesc sub jet de ap` rece [i se ad`ug` \n vasul cu carne o dat` cu småntåna. 12 pere 51 . apoi se sting cu ap` [i se adaug` cartofii t`ia]i \n rondele. Se las` 10 minute la foc mic. Se stinge cu ap` c`ldu]` sau cu sup` de carne. se spal` [i se taie lame. Se adaug` ciupercile t`iate \n lame [i ceapa tocat` m`runt. Carnea se por]ioneaz` [i se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i pu]in` ap`. cu m`m`ligu]` [i ardei iute. Gula[ ardelenesc 750 g carne de vac` 250 g costi]` de porc afumat` 2 linguri de bulion. apoi se adaug` ceapa tocat` m`runt. apoi se pun \ntr-o tav` cu carnea. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n crati]`. Se mai amestec` pu]in. t`iat` \n cuburi mici. boia de ardei [i trecut` prin f`in`. supa de oase [i se las` s` fiarb` la foc mic. Se adaug` cartofii t`ia]i felii. se stinge cu o can` de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. G`lu[tele se las` s` fiarb` pån` se ridic` la suprafa]a apei. piperul. la foc potrivit. Se omogenizeaz` bine [i se las` s` se \nt`reasc`. Se adaug` o can` de ap` [i se continu` fierberea. piper. se pipereaz`. |ntr-un castron mare se bat ou`le bine. se spal` bine \n mai multe ape. l`såndu-se 15 minute la cuptor. piper Se cur`]` ciupercile. Se adaug` bulionul. o lingur` f`in` 8 ou`. se omogenizeaz` bine. boia iute de ardei Pere imitate un rasol de vi]el cam de 1 kg 250 g sl`nin` afumat` 150 g orez ou`. 2 ou`. Se cur`]` ceapa. Ardeii se taie \n patru [i se c`lesc \n 50 ml ulei. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. piper Ghiveci cu ciolan de porc un ciolan de porc 2 vinete. pres`rat` cu sare. Cartofii se cur`]`. 100 g ulei o lingur` de bulion o c`p`]ån` de usturoi 50 ml vin alb. dup` care se potrive[te de sare [i piper. Se serve[te cald. cimbru boia de ardei dulce Måncare de m`cri[ 800 g m`cri[ 2 linguri de småntån` 100 g unt. iar cånd s-a topit se adaug` m`cri[ul. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare [i unt. un morcov un p`stårnac. piper. la foc potrivit. cimbrul [i boiaua. piper. Costi]a pr`jit` [i t`iat` cuburi se amestec` cu carnea. sare [i piper. Se r`ce[te pu]in. sub]iat cu ap`. pentru o jum`tate de or`. Se stinge cu dou` c`ni de zeam` de carne [i se fierbe o jum`tate de or`. cu måna ud`. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se pr`je[te un pic \n untur`. M`cri[ul se alege. la foc mic. Zarzavatul se cur`]`. Orezul se alege. apoi se pun la loc [i buc`]ile de carne. se adaug` usturoiul t`iat felii. 200 g ciuperci 500 g cartofi. apoi se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. sare. se spal` [i se c`le[te separat. [i se toarn` peste m`cri[. sosul de ciuperci [i vinul. Se continu` fierberea \nc` vreo jum`tate de or`. dup` care se combin` cu f`ina [i småntåna. se ia de pe foc [i se mai d` la cuptor. se s`reaz`. se spal`. se spal` [i se fierbe \n`bu[it apoi se scurge [i se r`ce[te. se scoate.

se fierb 2 ore la foc mic. Se adaug` ap`. Ceapa se cur`]`. se spal`. cu ciupercile. Pulpa de vi]el se spal` [i se bate cu ciocanul pentru [ni]ele. ceapa. printre cuiburile de s`rm`lu]e. Se umplu foile de varz` cu aceast` compozi]ie. 120 g småntån` un ou. Carnea se cur`]`. piper [i jum`tate din bulion. apoi se r`stoarn` 52 . formåndu-se s`rm`lu]ele. [i piper. Rulouri de varz` Pui cu sos de småntån` un pui de aproximativ 1 kg 100 ml ulei 100 ml vin alb 3–4 ro[ii. apoi se pune orezul. piperul [i cimbrul. Se umplu foile de varz` cu compozi]ia. apoi se iau foile mai mari [i se \mpacheteaz` \n ele cåte trei s`rm`lu]e. [i cu cåte o crengu]` de p`trunjel. orezul ales [i sp`lat. Se omogenizeaz`. \n aceast` ordine. apoi se c`lesc \n uleiul \ncins \n prealabil. dup` care se rumenesc \n untura \ncins`. se spal` [i se dau pe r`z`toare. Se servesc cu m`m`ligu]` cald` [i ardei iute. apoi se dau la cuptor s` scad`. pån` dau \n clocot.din aceast` compozi]ie. Pulp` de vi]el cu organe 400 g pulp` de vi]el 200 g organe. sare. Varza r`mas` se toac` fidelu]`. ]elin` [i conopid` 60 g varz` ro[ie. se toarn` vinul. Varza se cur`]`. se acoper` oala [i se pune la foc mic. piper. Se toarn` restul de bulion [i ap` cald` cåt s` le acopere. Dup` aproximativ un sfert de or`. special` pentru tarte. iar restul se toac`. piper 400 g varz` dulce 100 g orez 100 g ciuperci 4 ou`. \mpreun` cu uleiul. cu cåte o feliu]` de costi]` \ntre ele. se scoate. se desface \n foi [i se spal` \n mai multe ape. se spal`. Guliile se cur`]`. apoi se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se mai \n`bu[` 10 minute. 50 ml ulei 2 linguri de bulion. se taie [i se pune al`turi de celelalte ingrediente. o l`måie Organele de vit` se toac` m`runt [i se pr`jesc \ntr-o tigaie \n care s-a \ncins ulei. se t`v`le[te prin sare [i se a[az` \ntr-o tav`. Ciupercile se cur`]`. omlet` [i varz` tocat`. Carnea se taie \n buc`]i cåt mai m`runte. un plicule] praf de copt o linguri]` de praf de bicarbonat piper. apoi se desface varza \n foi [i se preg`tesc sarmalele. apoi se taie \n form` de lame [i se c`lesc \n unt \ncins. apoi se adaug` orezul. Brånza se d` pe r`z`toarea fin`. un morcovi. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. sare Varza se las` o or` la des`rat \n ap` rece. M`rarul se spal`. brånza ras`. 50 g dovlecei cruzi o ro[ii. m`rar Sarmale ardelene[ti 600 g carne de porc 200 g sl`nin`. \ntr-un castron. s` fiarb` \n`bu[it. iaurtul. Restul de varz` se toac` fidelu]` [i se presar` \n oal`. iar \n zeama l`sat` se adaug` småntåna. cimbru Puiul se cur`]`. Cånd este gata. piper Sufleu de gulii cu mac 250 g gulii 250 g de unt 80 g de småntån` 50 g semin]e de mac 2 linguri de f`in` 3 ro[ii proaspete 2 ou`. apoi morcovul t`iat cubule]e. Se adaug` ceapa cur`]at` [i tocat` m`runt. 200 g brånz` telemea 50 g unt S`rm`lu]e \n cuib 500 g carne de porc 500 g carne de vit` 500 g costi]` afumat` o varz` murat`. piperul [i bicarbonatul stins cu zeama de l`måie stoars` cu ajutorul storc`torului de citrice. Se \ncorporeaz` f`ina. Se servesc cu orez al`turi. Se alege orezul. 200 g orez 2 cepe. se a[terne un strat de varz` tocat`. Deasupra va fi un strat de varz`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. piper. apoi se amestec` \n sosul de småntån`. ad`ugånd [i pu]in` ap`. cimbru. ou [i pesmet. bulionul. se spal`. la foc potrivit. cu un sote ‘ din legume [i p`trunjel verde tocat fin deasupra. Cånd orezul este pe jum`tate fiert. Se prepar` o omlet` [i se m`run]e[te. apoi unul de sarmale [i a[a mai departe. semin]ele de mac. sarea. Se unge bine cu unt o tav` rotund`. sare. vreo dou` ore. usturoi. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se serve[te cald. cu m`rar tocat m`runt pres`rat deasupra. se cur`]` de coaj` [i de semin]e. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. se spal`. se ruleaz`. Se mai pune \n tav` pu]in` ap`. Se iau de pe foc [i se las` la r`cit. apoi se umple cu aceast` compozi]ie. Se tapeteaz` o crati]` cu feliu]e de sl`nin`. apoi se amestec` bine cu ceapa. 100 g orez 2 cepe. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar. se strope[te puiul cu zeama din tav`. Cam din 10 \n 10 minute. ales [i sp`lat. punåndu-se la fiert cam un sfert de or`. 3 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. g`lbenu[urile de ou b`tute spum`. 100 g [orici 1 kg varz` murat`. Se las` circa 40 de minute [i se serve[te cald`. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` pulpa legat` cu o sfoar` rezistent`. o lingur` de bulion 20 g untur`. se scoate puiul [i se por]ioneaz`. sare [i piper. s` se rumeneasc`. se paseaz` [i se fierb cåteva minute. Perele se dau prin f`in`. Se p`streaz` opt foi mari pentru umplut. sare. sare. Se introduce la cuptor. cåt s` le cuprind`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. apoi se pune la fiert \n ap` clocotit` [i un vårf de linguri]` de sare. se scurge bine [i se amestec`. pres`rånd printre ele feliu]e de sl`nin` [i de [orici.

alternativ cu straturi de carne. Se serve[te cald. Dup` ce s-a \n`bu[it. care se s`reaz` [i se pipereaz`. sare. rasol de vit` sau mici. care. Se mai fierb 10 minute. 100 g untur` boia de ardei. Deasupra se adaug` sosul r`mas de la c`lirea pastei de ro[ii [i se d` la cuptor. piper m`cinat varza t`iat` fidelu]` [i se d` la cuptor. \nso]it` de Ciolanul se cur`]`. ornat cu feliu]e de ro[ii. se pun buc`]ile de carne [i maz`rea. \n acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`. Past` de ciuperci pentru umplut ro[ii [i cl`tite 500 g ciuperci 100 g sl`nin` afumat` 200 g småntån` 200 g telemea de vac` o leg`tur` de p`trunjel sare. Se ob]ine o past` omogen`. apoi se adaug` bulionul. cimbru boia de ardei dulce Hrean ardelenesc 6 linguri de hrean ras 3 linguri de miere 200 g småntån` o linguri]` de sare. piper. apoi se d` cu sare [i se \n`bu[` \n ulei cu o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. sare 53 . Compozi]ia ob]inut` se folose[te pentru umplerea ro[iilor sau a cl`titelor. se adaug` Hreanul se cur`]` bine. ou [i pu]in` ap`. |ntre timp. care dup` ce se \nmoaie se scoate din vas [i se pune \n straturi pe fundul unui alt vas. Tocana se serve[te cald`. dup` care se adaug` ro[iile. piperul. l`såndu-se s` fiarb` \nc` o or`. se taie \n buc`]i [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei [i pu]in` sup` de oase. Se las` s` fiarb` cam 2 ore. \ntre timp. Tocan` ardeleneasc` de vi]el 400 g carne de vi]el 3 cepe. Dup` fierbere. Se adaug` pasta de tomate. la foc potrivit. sarea [i supa de oase [i se las` la fiert 20 minute. Se presar` sare [i piper. Se \ncinge cuptorul la 180° [i se coace la foc potrivit circa 30–40 de minute. se fierb cartofii. piper Carnea se por]ioneaz`. se fierb \n ap` cu sare [i se adaug` peste carne. Se fr`månt` un aluat din f`in`. apoi se amestec` cu orezul. cartofii natur [i de cåte o lingur` de småntån` deasupra. sp`la]i [i t`ia]i \n cubule]e. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. 2 ou` o lingur` de past` de tomate boia de ardei dulce 500 ml sup` de oase p`trunjel verde piper m`cinat. Se serve[te cu gr`tar de vit`. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat deasupra. se op`re[te \n ap` clocotit`. 100 g småntån` sare. 100 g småntån` 400 ml sup` de oase sare. se spal`. piper. cur`]a]i. se spal` [i se por]ioneaz`. se pun la loc buc`]ile de carne. se spal`.sufleul. Pasta de ro[ii se pr`je[te \n untur` cu boiaua de ardei [i se stinge cu zeam` de varz`. Cånd s-au fiert legumele. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap` \mpreun` cu ceapa [i ardeiul t`ia]i m`runt. La nevoie se mai pune ap` sau zeam` de varz`. telemeaua dat` pe r`z`toare [i småntåna. o ceap` 1 1/4 kg varz` acr` 30 g sl`nin` afumat` o lingur` de past` de ro[ii. cu småntån`. iar cl`titele cu pu]in ca[caval ras sau cu cåte o linguri]` de småntån` deasupra. se scoate carnea [i se pune ceapa tocat` m`runt. din care se modeleaz` fitile cu diametrul de 1 cm. \n ap` cu sare. care se taie \n buc`]i scurte de 2 cm. Varza se cur`]`. avånd grij` ca ultimul s` fie de varz`. se ad`ug` varza. l`såndu-se \nc` 10 minute. Ceapa [i morcovii se cur`]`. zeama de varz` [i condimentele. se stoarce [i se taie få[ii sub]iri. au fost op`rite cu ap` clocotit`. Ro[iile se servesc ornate cu frunzuli]e de p`trunjel. l`såndu-se la fiert \nc` un sfert de or`. boia dulce Varz` cu ciolan de porc 1 kg ciolan de porc 1 kg varz` murat` 500 ml zeam` de varz` 3–4 ro[i 2 cepe 60 ml ulei o lingur` de bulion sare. Se serve[te fierbinte. porc sau pui. cam o jum`tate de or`. se spal`. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \mpreun` \ntr-o crati]` cu unt fierbinte. apoi se las` la r`cit. o lingur` de o]et Carnea se cur`]`. Ciupercile se cur`]` [i se spal`. dup` gust. mierea [i sarea. Dup` aceea. Se adaug` p`trunjelul sp`lat [i tocat foarte fin. Varz` „a la Cluj“ Tocan` ardeleneasc` de porc 600 g carne de porc 150 g untur` 3 cepe un ardei gras 300 g f`in`. se taie julien [i se \n`bu[` separat. ceapa la fel. 100 g maz`re 100 ml ulei. dup` care se adaug` o]etul. Piure ardelenesc de cartofi 800 g cartofi un pahar mare de lapte 50 g margarin` 150 g brånz` proasp`t` de vaci 2 linguri de zah`r. Se freac` bine cu småntåna. Se ia de pe foc [i se omogenizeaz`. crenvur[ti. Ceapa se c`le[te \ntr-un vas cu untur` \ncins`. Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit`. apoi se rade. sare 450 g carne de porc 2 linguri de orez. boiaua de ardei. piper [i boia [i se stinge cu restul de sup`. 500 g cartofi 2 morcovi. Se condimenteaz` cu sare.

Se serve[te cu p`trunjel verde. Cånd se rumene[te. La sfår[it se s`reaz`. sare. cu sarea. amestecåndu-se continuu. se cur`]` de coji [i se taie pe[ti[ori sub]iri. apoi se adaug` amidonul de cartofi. pentru \ngro[are. ad`ugånd o]etul [i sarea. Sos ardelenesc de mu[tar 50 g unt 2 linguri de f`in` 400 g småntån` 50 ml o]et o linguri]` de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de mu[tar. se amestec` [i se las` s` se r`ceasc`. Preparatul se serve[te cald. Se mai fierbe 10 minute. se adaug` din nou maionez`. 100 g småntån`. unt Sos de hrean 200 g hrean 2 linguri de f`in` 200 g småntån` 50 ml o]et 50 g unt. de mai multe ori. Ceapa se cur`]`. rondele fine. Ciupercile se cur`]`. Se combin` småntåna cu o]et [i ap`. iar amestecul rezultat se toarn` peste f`in`. Conopida se spal` \n ap` rece. pe farfurii mici. f`r` a strica \ns` forma m`slinelor). se spal` [i se c`lesc \n ulei fierbinte. se r`cesc [i se dau prin ma[ina de tocat. Se \nfierbånt` untul. sare [i piper dup` gust. Se ad`ug` f`ina [i migdalele. astfel \ncåt s` nu apar` cocoloa[e [i se las` sosul pe foc. iar castrave]ii. se ia de pe foc [i se las` 10-20 de minute s` se r`ceasc`. apoi se scot. se spal`. se dau pe r`z`toare [i se tescuiesc. ro[ii sau m`sline (acestora din urm` li se scot cu grij` såmburii. se cur`]`. se taie buc`]i [i se tope[te la bain-marie. Se \nc`lze[te untul [i se adaug` f`ina. se adaug` f`ina. precum [i feliu]e de castrave]i. Se rade hreanul pe r`z`toare. spre a se evita formarea de cocoloa[e. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. m`rar 40 ml o]et. sare Ciocolata vrac. apoi se adaug` \n amestecul ob]inut \n prealabil. cu p`trunjel verde ad`ugat deasupra. Cånd este gata. ]inåndu-se \ntr-o crati]` la foc moderat numai pu]in. tocate m`runt. Toate ingredientele astfel preg`tite se amestec` cu chimen [i maionez` din bel[ug. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. apoi se toac` la ma[in`. se adaug` carnea. Se freac` ou`le cu 300 g zah`r pån` se ob]ine o crem`. Umplutur` de carne cu ciuperci pentru foitaje Ardeal 400 g ciuperci 300 g carne macr` de porc de vit` sau de pas`re 2 cepe 100 ml ulei sau untur` un ou. eventual cu småntån`. Acestea se servesc calde. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se stinge cu småntåna amestecat` cu o]et [i ap`. piper Sos de conopid` 200 g conopid` 50 ml lapte 100 ml sup` de oase 25 g margarin` o linguri]` de amidon de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g crutoane de påine pr`jit` piper. la foc potrivit. sare Sl`nina se taie felii sub]iri [i se pune \ntr-o tigaie \ntins`. Se las` la fiert 5 minute. se adaug` oul. Spre ornare. se mai ]ine pu]in pe foc [i se stinge totul cu småntån`. Se adaug` mu[tarul [i sarea [i se las` s` fiarb` la foc domol timp de 20 de minute. sare Salat` verde cu usturoi 4 salate verzi 3 c`]ei de usturoi 40 ml ulei 100 g sl`nin` afumat` o lingur` f`in`. Se serve[te imediat. Carnea se taie \n buc`]i. Cånd s-a topit. zah`rul [i margarina frecat` cu brånz` de vaci [i pu]in lapte. se adaug` la sos [i se fierbe cam 20 de minute la foc domol. cump`rat` din comer]. m`rarul [i p`trunjelul. t`iate få[iu]e sub]iri [i a[ezate \n salatier`. de coaj` [i taie buc`]i. special create pentru salate de tot felul. Se amestec` cu laptele fiert. se las` la r`cit. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se folose[te pentru umplerea pateurilor sau pl`cintelor. ]inånd vasul la foc mic circa 20 de minute [i amestecånd mereu. Se omogenizeaz` bine totul. t`iat fin [i crutoane de påine pr`jit`. Se pune apoi margarina. f`r` a se rumeni. se adaug` f`ina [i se c`le[te f`r` a se rumeni. 100 g f`in` 50 g migdale sau nuci m`cinate [i cernute 200 g ciocolat` de cas` 500 g fri[c`. sau \n salatiere. pån` se cur`]` bine. Cånd aceasta devine albicioas`.Se fierb cartofii \n coaj`. verificånd din cånd \n cånd. amestecånd. Cornete cu fri[c` 3 ou` 400 g zah`r. omogenizånd cu o lingur` de lemn. timp \n care se toac` usturoiul cu un cu]it bine ascu]it \n feliu]e foarte sub]iri. sare Salat` de sfecl` 4–5 sfecle ro[ii 2 cepe 10 castrave]i mura]i un praf de chimen 200 g maionez` Se spal` ceapa. |n tava uns` cu unt se pun cu linguri]a din 54 . avånd grij` s` se amestece. se ia de pe foc. la fel. piperul [i sarea. c`lindu-se \n ulei \ncins. s` nu se lipeasc`. Sosul rezultat se toarn` peste frunzele de salat` sp`late bine \n mai multe ape. Apoi se a[az` la fiert \n supa de oase [i lapte. sfecla fiart` se cur`]`.

.

iar pe a treia dou` linguri de pesmet. Se adaug` maiaua [i se fr`månt` cu restul de f`in`. praful de copt. pe rånd. Se \ntorc \n form` de cornet [i se introduc \n cornete de tabl` ca s`-[i p`streze forma. se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. 2 ou`. Se dau la foc mijlociu [i se scot din tav` pe m`sur` ce se rumenesc. o ceap` mic` 2 ou`. se preseaz` marginile [i se las` s` creasc` cam 30 de minute. cu småntåna. se \mp`turesc \n dou`. apoi se scot [i. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie. 100 g stafide. din care se taie p`trate cu latura de 5 centimetri. prin f`in`. apoi se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie triunghiuri. iar \n`untru se umplu cu fri[ca b`tut` cu restul de zah`r. se fr`månt` [i se \ntind dou` foi groase de cåte 5 milimetri fiecare. miere. 100 g zah`r 250 g marmelad` (dulcea]`. Se ruleaz` \n form` de cornule]e [i se dau la cuptor. apoi se freac` bine cu margarina. Se \mparte \n 3 por]ii egale [i se \ntinde \n foi ovale groase de 0. aceasta se amestec` bine cu stafidele. Oul se amestec` cu sare [i cam 100 ml ap` c`ldu]` \ndulcit` cu o linguri]` de zah`r. 100 ml vin 100 ml sifon Cornule]e ca la Cluj 200 g margarin` 200 g f`in`. se cur`]`. dup` care se introduce la frigider pentru o or`. 50 g unt 2 linguri de zah`r pudr` Foi de pl`cint` cu margarin` 250 g margarin` 300 g f`in`. 50 g unt [i drojdia dizolvat` \n lapte. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. ou`. 56 . Se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc fierbin]i. se ruleaz` [i se introduce [i ea la frigider. \mpreun` cu zah`rul. Margarina se amestec` bine cu 2 linguri de f`in`. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. Vi[inele se cur`]` de codi]e. se \ntinde \ntr-o foaie care se \mparte \n dou`. un g`lbenu[ de ou 200 g unt. Se umplu cu vi[ine [i zah`r. Se unge foaia cu amestecul de margarin` cu f`in`. se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scoate cotorul.5 cm. Din restul de f`in`. Se scoate atunci cånd se prepar` pl`cint` cu carne sau cu brånz`. apoi se ruleaz` pe diagonal` [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in` margarin`. sare Nucile se pun pe plita cuptorului \ncins. pe prima turnåndu-se dou` linguri de f`in`. la care se adaug` o lingur` de o]et. Se amestec` cu 30 g f`in` [i se ob]ine o maia peste care se mai presar` pu]in` f`in` [i se las` la dospit. småntån` [i un praf de sare. sare Cornule]e de Ha]eg 300 g f`in` un ou. se fr`månt` un aluat. Se cur`]` merele de coaj`. Se fr`månt` aluatul. coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. Pun foile \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau la cuptor. apoi se rumenesc \ntr-o tigaie \n care s-au \nfierbåntat 2 linguri de unt. Se ]in la Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. zah`r [i unt. din care se \ntinde o foaie groas` de 2 milimetri.compozi]ie ronduri cåt mai sub]iri. 20 ml o]et 40 ml ulei. 2 ou` [i pu]in` f`in`. Se amestec` f`ina cu praful de copt. Se a[terne pe fiecare bucat` de aluat cåte pu]in miez de nuc`. dåndu-se la cuptor \nc` un sfert de or`. 2 linguri de f`in` 80 ml ulei. dup` ce se mai r`cesc. se spal` [i se pun \ntr-un castron. se \mbrac` pe dinafar` \n ciocolat`. esen]` de rom o l`måie. foc potrivit circa 30-40 de minute. 100 ml lapte 2 linguri de zah`r tos. 200 g nuci un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt o l`måie. cu diametrul de 7–8 cm. Dup` ce se r`cesc. 2 ou` 150 g zah`r tos. sare 500 g f`in` 150 g unt. Merele se cur`]`. un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. Se servesc calde. Se las` pu]in s` se odihneasc`. a[ternåndu-se umplutura \ntre cele dou` jum`t`]i. pres`rate cu zah`r pudr`. rahat) 3 linguri de zah`r pudr` Se fr`månt` un aluat din f`in`. Se las` a[a cel pu]in dou` ore. Mere umplute 8 mere de m`rime potrivit` 200 g vi[ine. Se pune umplutura peste foi. Merele se dau. se dau pe r`z`toare. un ou 2 linguri de pesmet. zah`r. apoi se \ntinde o foaie groas` de 3–4 milimetri. scor]i[oar` [i esen]` de rom. pe a doua un ou b`tut spum`. ou [i pesmet. 100 g zah`r 2 linguri de f`in`. Buc`]ile de aluat se umplu cu marmelad` sau alte ingrediente dulci. 10 ml o]et 500 g mere (sau 500 g brånz` dulce de vaci) 2 ou`. Zah`rul se freac` bine cu oul. Aceast` compozi]ie se a[terne \ntre cele dou` foi. Aluatul rezultat se las` la dospit cam 40 de minute. Pl`cint` cu mere sau brånz` Lango[i 250 g f`in` 15 g drojdie 150 g brånz` telemea. pån` se rumenesc. zah`rul tos [i cel vanilat. apoi se c`lesc un pic \n unt fierbinte [i se adaug` zah`r. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. |n cazul \n care pl`cinta se face cu brånz`. pån` se coc bine. dou` de ulei [i pu]in` ap`. f`ina. o lingur` de zah`r. l`såndu-se cam 10 minute s` se coac`. Se iau trei farfurioare. apoi se acoper` cu c`p`celele. coaj` de l`måie ras`. Ceapa se rade [i se amestec` cu brånza ras`. o]etul.

.

se unge bine cu unt. 50 g unt Se amestec` f`ina cu zah`rul. 500 g vi[ine 100 g migdale dulci. care \n prealabil au fost pisate cåt mai fin posibil. Toate aceste ingrediente se amestec` bine. apoi se pun. dizolvat \n pu]in lapte. la foc moderat. Untul se freac` spum`. deasupra. Se dau din nou la cuptor [i se las` s` se rumeneasc`. laptele [i småntåna. . care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. f`ina. b`tute spum`. Se amestec` pån` se omogenizeaz` [i se formeaz` bilu]e de m`rimea unei nuci. Se presar`. pu]in cåte pu]in. se adaug` apoi g`lbenu[urile. coaja ras` de la cele dou` l`måi. unul cåte unul. Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum`. 2 l`måi Urechiu[e 4 ou` 250 g fri[c` b`tut` 200 g f`in`. Se adaug` apoi. l`såndu-se. vi[inele cur`]ate de codi]e. la foc moderat. sarea [i bicarbonatul.Pr`jiturele pentru ceai 250 g f`in` 2 linguri de zah`r 50 g unt sare 100 ml lapte o linguri]` de småntån` o linguri]` de bicarbonat alimentar Tart` cu vi[ine 150 g f`in` 300 g zah`r pudr` 8 ou`. dup` care se toarn` [i albu[urile. apoi se scot [i se preseaz` \ntre degete unul dintre capete. Se adaug` f`ina. timp de cel mult o jum`tate de or`. fri[ca [i un g`lbenu[. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet. Se las` o jum`tate de or` la cuptor. Se d` tava la cuptor. Se ia o tav` de dimensiuni potrivite. se tapeteaz` cu f`in`. cu linguri]a. la foc potrivit. migdalele. unde se las`. modelånd forma unei urechiu[e. buc`]ele din compozi]ia ob]inut`. amestecåndu-se bine. pån` se coc pe jum`tate. pån` se omogenizeaz`. untul. se bat cu telul timp de o or`.

.

o mo[tenire de influen]e pe care.Creuzet de influen]e |n trecut. cåt [i unele influen]e mai \ndep`rtate. Sarmalele b`n`]ene. cu unele particularit`]i \ns`: sosuri [i ciorbe \ndulcite. zon` de puternice confluen]e culturale. brånz`. nem]i [i sårbi: romånilor le-a r`mas. grece[ti. dar e cu siguran]` o influen]` italian`. cimbru. B`n`]enii m`nånc` [i ei mult` carne de porc. 60 . Dac` \n Ardeal se face påinea cu cartofi. al`turi de unguri. restaurantele Timi[oarei o vånd cu succes. Speciale sunt [i pl`cintele b`n`]ene de ceap` [i de varz`. Tot \n Banat se prepar` „varga bele[“. nuc`. Ceapa umplut` este [i ea specific` Banatului. cu cl`diri frumoase [i tradi]ii str`vechi. italiene[ti [i franceze. ou [i småntån`. {i aici. fripturi savante [i pilafuri drese cu verzituri [i paprika. a[adar. semn c` italienii au måncat ceva vreme \n Banat. supele gula[ [i ciorbele cu tarhon. Månc`rurile b`n`]ene se caracterizeaz` prin sosurile ob]inute din rånta[ f`cut din f`in` \ncins` care se stinge cu sup` de oase sau sup` de zarzavat. margine de imperii [i acum. spre deosebire de cele moldovene[ti. neacrite. ca [i \n Ardeal. dar [i legume pr`jite [i \n`bu[ite. inven]ie a morarilor [i pietrarilor italieni adu[i \n Banat de \mp`r`teasa Maria Tereza. Se consum` multe supe [i ciorbe dulci. Cum tot influen]` trebuie s` fie [i mai rara polenti]`. boia de ardei [i chimen. bogate. sunt foarte apreciate supele cu t`i]ei de cas`. |n Banat este preferat` carnea de porc [i de pas`re celei de vit` [i de pe[te. lapte [i mac. \mbun`t`]ite cu småntån`. dar [i influen]e slave venite de la sårbi. \nvelit` \n foaie de pl`cint` coapt` \n cuptor. a månc`rurilor. ci [i o buc`t`rie bogat`. Banatul nu \nseamn` numai un ]inut \mbel[ugat [i elegant. La Lugoj se face o pl`cint` gustoas` cu brånz` [i carne. cåt [i la ob]inerea dulciurilor. dar apar mai rar \n meniul b`n`]enilor. ca \n Toscana. con]in adesea legume pr`jite. Din t`i]eii de cas` se fac renumitele „iofca“ cu varz`. preparate din carne tocat` cu satårul. de ]ar`. sunt mari. condimentate cu piper. iar uneori sunt u[or legate cu rånta[uri. T`i]eii se folosesc atåt la prepararea gust`rilor. pizza pe pat de m`m`lig`. asem`n`toare celei transilv`nene. ast`zi. Se reg`sesc [i aici preparate caracteristice buc`t`riei maghiare [i germane. \ndulcit` cu fructe. Pentru acritul ciorbelor se utilizeaz` cu prec`dere sarea de l`måie sau o]etul. Ciorbele [i månc`rurile de aici sunt grase. aici se face påinea cu lapte. o budinc` din t`i]ei de cas` cu brånz` de vaci [i stafide. care sunt apreciate.

.

Reca[. Tirol 62 . Teremia. aprilie Borlova M`suri[ul laptelui – aprilie Arad Surechiul. Ilie – 20 iulie Cântecul Bârzavei – august Moneasa Festivalul cl`titelor – 27-28 iunie Sebi[ S`rb`toarea druscelor – aprilie Zerve[ti S`rb`toarea narciselor – mai Vinga Festivalul liliacului – 7 mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i S`rb`toarea liliacului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. Jamu Mare. Festivalul vinului – septembrie Re[i]a Alaiul prim`verii – aprilie H`lmagiu Nedeia de la H`lmagiu – a doua duminic` din iulie Târgul s`rutului – martie Târgul Florilor – prim`vara Turnu Ruieni S`rb`toarea narciselor – mai Vasiova-Boc[a Hramul schitului Sf.Buzia[. Silagiu . Oravi]a. serbare câmpeneasc` – mai Timi[ {emlacu Mic Hramul Schimbarea la fa]` – 6 august Cara[-Severin Berzovia Podgorii [i centre viticole Banat: Moldova Nou`. Ilie de la Izvor – 20 iulie V`liug Hramul schitului Sf.Festivaluri gastronomice Arad Alma[ Paparudele – vara S`rb`toarea prim`verii – martie.

Compozi]ia se a[az` \n form` de chec uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet.Bo]i de scoac` (g`lu[te cu brånz` de vaci) 800 g brånz` de vaci 3 ou`. o ceap` 150 g brånz` telemea. se t`v`lesc prin pesmet. f`ina. cartoful ras. un cartof 3 ou`. 2 ro[ii 40 g varz` alb` o lingur` de past` de tomate leu[tean. la foc mic. timp de 10 minute. se scurg [i se dau prin pesmet pr`jit \n untur`. Se adaug` jum`tate din cantitatea de pesmet [i sarea necesar`. 63 . Din acest amestec se formeaz` bo]uri rotunde. sare de l`måie [i ro[iile op`rite. Ciupercile se cur`]`.4 l ap` cald`. spumånd din cånd \n cånd. dup` care se toarn` peste ele un ou b`tut \n 100 ml lapte. se pune \ntr-un castron [i se amestec` cu jum`tate din untur`. Se modeleaz` cu måna chiftele rotunde [i plate. sare. Pasta de tomate se sub]iaz` cu ap`. Se adaug` brånza ras`. se spal` [i se taie \n buc`]i. se toac` m`runt [i se pun la c`lit \ntr-o tigaie cu o lingur` de unt Se amestec` treptat f`ina cu apa. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Se pun \ntr-o tav` curat`. 2 cepe 200 g ciuperci 200 g fic`]ei de pui o leg`tur` de m`rar 1 1/2 pahar de ulei. 150 g conopid` 150 g praz. Se adaug` zarzavatul cur`]at. pres`rat deasupra. iar vasul de pe foc trebuie s` fie neap`rat acoperit pe trei sferturi din suprafa]` cu un capac. Se cur`]` vinetele de coaj`. ou`le b`tute. Cånd se ia de pe foc. apoi prin f`in` [i iar prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei. care se fierb \n ap` clocotit`. se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. acest sos ad`ugåndu-se \n tigaia cu ciuperci atunci cånd zeama din ea scade aproape de tot. se presar` ca[caval ras peste ele [i se dau la cuptor. ceap` c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. Se strope[te cu restul de unt topit [i se d` la cuptor. Ciorb` de batal cu legume 800 g carne de batal cu os un morcov o ceap`. fierbinte. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde tocat m`runt. de preferat din inox. dac` este necesar. se fr`månt` bine [i se bate cu maiul timp de 10 minute. apoi un strat de umplutur`. p`trunjel Se trec prin ma[ina de tocat legumele fierte. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se amestec` pån` la omogenizare [i se umplu chiflele cu aceast` compozi]ie. 100 g unt 150 ml lapte. 2 ou` 150 g miez de påine alb` 3 linguri de pesmet 3 linguri de f`in` 5 linguri de ulei piper m`cinat. se amestec` bine. Separat se c`le[te ceapa. Se d` la cuptor \ncins. piper Chiftele din legume 2 cartofi 150 g varz`. cånd s-a \nmuiat. apoi se ia de pe foc. piper Se taie cåte un capac din partea superioar` a chiflelor [i se scoate miezul. se spal` [i se taie m`runt. Legumele [i zarzavaturile se cur`]`. p`trunjel verde sare. se adaug` leu[teanul t`iat m`runt. uleiul [i sarea. apoi ceapa tocat` m`runt. decojite [i t`iate sferturi. sare. Ceapa tocat` se c`le[te \n unt [i se amestec` cu vinetele stoarse. sare Brånza se trece prin sit`. la foc mic. iar la sfår[it se combin` cu albu[urile b`tute spum`. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat. 100 g f`in` o lingur` de pesmet. sare. 40 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de p`stårnac 2 cartofi un ardei gras 40 ml ulei. piperul. se adaug` dou` ou` [i se presar` sare [i piper. o lingur` de untur` 4 linguri pesmet. ou`le. piper Ciorb` de legume cu carne de vit` 300 g carne de vit` un morcov. apoi se \ntinde pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`. care se unge bine cu ulei. se taie cubule]e. Se fierbe. Se s`reaz`. sarea [i piperul. Se las` s` fiarb` la foc moderat. sare de l`måie Drob de vinete 2 vinete 4 cepe. Chifle umplute cu ciuperci [i ca[caval 8 chifle de m`rime potrivit` 500 g ciuperci 50 g ca[caval 3 ou`. 80 g fasole verde 80 g spanac. se fierb \n ap` cu sare [i se scurg \n sit`. iar foaie. verdea]a tocat`. se ad`ug` ciupercile [i ficatul. Restul de unt se amestec` bine cu f`ina dizolvat` \n 150 ml lapte. se spal`. strat e de aluat. se tran[eaz` \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se fierbe \n ap` cu un praf de sare. piper Se spal` carnea. 2 linguri de f`in` sare. Preparatul se fierbe \n acest fel circa trei sferturi de or`. m`rar. m`rarul [i p`trunjelul tocate. 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. sp`lat [i t`iat cuburi. o ]elin` mic` un cartof mare un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. iar umplutur`. o lingur` de bulion 1 l bor[. Pl`cint` cu ceap` 400 g f`in` 0. o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. cu dou` g`lbenu[uri [i un ou \ntreg. Cånd sunt gata. Ultimul Carnea se cur`]`.

se pun la fiert \ntr-un vas cu ap` rece. Preparatul se mai fierbe un timp [i se serve[te acrit cu iaurt. Se servesc calzi. o can` de iaurt Sup` de pui cu g`lu[te 600 g carne de pui o ceap`. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n sup`. Acesta se amestec`. Se pune la fiert. se scote [i se poate folosi la alte månc`ruri. Dup` ce se fierbe carnea. se pun \ntr-un castron de inox [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. Se adun` spuma. Se s`reaz`. se pun \ntr-un vas de Jena [i se mai dau la cuptor un sfert de or`. chimen [i un praf de sare. \n urm`toarea ordine: ceapa. piper Se spal` carnea. iar cartofii se scot cu spumiera. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. un morcov 100 g albitur` (p`stårnac [i p`trunjel r`d`cin`) 100 g ]elin`. iar zeama se pune din nou la fiert. se aduna spuma. sare Fasolea cur`]at` [i sp`lat` se rupe buc`]i [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Se aleg cå]iva cartofi frumo[i. se spal` [i se taie \n sferturi. 50 ml lapte. se amestec` s` se dizolve. se acre[te cu zer [i se mai dau cåteva clocote. care. bor[ul fiert separat [i strecurat. 64 . g`lu[tele se mai pun cåteva minute s` fiarb` \n sup`. Cånd sunt gata. piper Zam` cu cårnat o ceap`. Se serve[te cald`. \mpreun` cu ceapa [i p`trunjelul. Se umplu cartofii cu aceast` compozi]ie. Se adaug` ceapa t`iat` \n jum`t`]i. Se serve[te fierbinte. Cartofi umplu]i cu brånz` [i chimen 8 cartofi 100 g telemea de oaie 150 g unt. Dup` ce s-au fiert. zeama \n care au fiert se strecoar`. ]elina. dac` nu cumva e destul de s`rat` brånza. o ceap` potrivit` o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. b`tute spum`. 200 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii. Dup` aceea. Se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune s` fiarb` \n ap` clocotit` cu sare. morcovul. apoi cartofii t`ia]i cubule]e. o lingur` de f`in` sare.Se pune la fiert carnea \n ap` rece cu sare. apoi se toarn` ro[iile. se stropesc cu untul topit [i se dau la cuptor. cartofii. se tran[eaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. iar \n final se adaug` [i albu[urile. ca[cavalul. pe lung [i li se scoate miezul. apoi se adaug` zarzavaturile. chimen 350 ml lapte. iar miezul se taie fidelu]` [i se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 3–4 cartofi mari 2 cårna]i afuma]i. se separ` g`lbenu[urile. se adaug` bulionul. |ntre timp. apoi se coc \n cuptorul \ncins. se cur`]`. Budinca se serve[te cald` cu sos de ro[ii sau de småntån` cu m`rar sau ca[caval ras. Pasta de tomate se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. ou`le b`tute spum` [i småntåna. 4 linguri de f`in` un ou. Varza se op`re[te \n ap` cu sare. Ciuperci umplute la gr`tar 1 kg ciuperci 150 g unt. Cartofii se spal` bine. albitura. se bat bine. se spal`. o c`p`]ån` de usturoi sare. sare [i piper. sare Sup` de fasole verde cu chis`tur` 400 g fasole verde o ceap`. morcovii [i albitura se cur`]`. apoi se taie \n jum`t`]i. cu grij` s` se evite formarea cocoloa[elor. dup` care se adaug` legumele. brånza. pån` se fierb suficient ca s` se \nmoaie. Cånd clocote[te. se adaug` zarzavatul t`iat m`runt [i cårna]ii cur`]a]i de membran` [i t`ia]i feliu]e. |ntre timp se prepar` chis`tura preg`tit` astfel: sl`nina se taie m`runt [i se amestec` cu ceapa tocat` pån` se ob]ine o past`. Cartofii se folosesc ca [i garnitur`. chimen m`cinat boia de ardei dulce p`trunjel verde. 4 cartofi 2 linguri de past` de tomate 20 ml ulei. p`trunjel verde. dup` ce au fost cur`]a]i [i sp`la]i. Dup` aceea. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. care se prepar` fierbånd laptele cu untul [i amestecånd f`ina. se adaug` chimenul [i boiaua de ardei. ou [i sare se prepar` un aluat din care se por]ioneaz` g`lu[te cu lingura [i se pun \n sup`. \ntr-un castron. Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. 2 ou` 2 felii de påine alb` Sup` gula[ 400 g carne de vac` o ceap`. 100 g gri[ 2 ou`. Chis`tura se adaug` peste fasole \mpreun` cu ro[iile [i p`trunjelul tocat. iar picioru[ele se toac` m`runt [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Se las`. Foile de varz` r`mase se a[az` \ntr-o crati]` [i se umplu cu compozi]ia preg`tit`. cu 100 g unt. Ceapa. o leg`tur` de p`trunjel sare. ]elina. cu un sos alb. Se potrive[te sosul de sare [i piper [i se las` pån` se \ngroa[`. cu p`trunjel tocat deasupra. telemeaua ras`. leu[teanul tocat. la foc potrivit. se desfac primele foi. se las` pu]in s` se r`ceasc`. se separ` p`l`riile de picioru[e. 2–3 linguri de småntån` zer. pres`rat \n farfurii. apoi se omogenizeaz` cu gri[ul [i pu]in` sare. cu p`trunjel tocat m`runt. 75 g unt 50 g ca[caval ras Ciupercile se cur`]`. Din f`in`. se scot. piper Budinc` de varz` o varz` (500 g) 100 g telemea de oaie 100 g småntån`.

40 g untur` 25 g unt. boiaua. cåt s` se rumeneasc` pu]in. 2 linguri]e de f`in`.sp`late [i tocate m`runt. ceapa [i ardeiul se taie felii [i se \n`bu[` \n jum`tate din cantitatea de ulei \ndoit cu ap`. se bate pu]in. se op`resc \n ap` clocotit`. Carnea de porc se trece prin ma[ina de tocat cu sit` fin`. cimbru Cotletul se taie felii. Dup` 15–20 de minute. cimbrul. boia de ardei dulce Crap cu costi]` afumat` [i småntån` 1 kg crap f`r` cap 40 g costi]` afumat` 600 g cartofi. piperul [i nuc[oara ras` [i se coace \n unt la cuptor. dup` care se pun buc`]ile de carne [i se toarn` bulionul. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. sarea. Se adaug` ro[iile. se pipereaz` [i se las` la fiert la foc potrivit. se cur`]` ciupercile [i ceapa. cu cartofi [i p`trunjel tocat. se unge cu untur` [i se d` la cuptor \n tava tapetat` cu untur`. sare [i piper dup` gust. Cartofii se cur`]`. p`trunjel verde boia de ardei. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin. Ceapa se taie julien. boiaua de ardei. se taie \n felii [i se fierb. Dup` ce s-au scurs. 3 linguri de småntån` Curcanul se cur`]` [i i se scoate pieptul cu os cu tot. Se mai fierbe 15 minute. Ciolanul se serve[te cald. Se amestec` bine. |ntre timp. Se adaug` pasta de tomate. se las` vreo 10 minute s` fiarb` \n`bu[it. sare. 1/2 l`måie sare. se s`reaz`. Drob de vinete cu ciuperci 1 kg vinete 250 g ciuperci 2 cepe. o lingur` de past` de tomate un ardei gras 3 linguri de småntån` 80 ml ulei. cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. se las` s` se r`ceasc`. piper m`cinat Se cur`]` pe[tele. se s`reaz` [i se \n`bu[` \n untur` cu pu]in` ap`.2 kg cartofi. apoi se a[az` \ntr-o tav` care se d` la cuptor. iar cu compozi]ia ob]inut` se umplu p`l`riile de ciuperci. Se serve[te cald. Sosul rezultat se paseaz` [i se toarn` peste cotlet. se taie buc`]i. sare. cimbru. 100 g untur` 600 g cartofi sare. 1 kg castane 60 g unt. Castanele se coc \n tav`. se taie carnea \n buc`]i potrivite ca m`rime. se spal` [i se toac` m`runt. se spal`. Cu aceast` compozi]ie se umple curcanul. apoi se pun pe o tav` [i se dau la cuptor. cu mujdei de usturoi sau cu zeam` de l`måie. piper. se scoate din cuptor. piper. apoi se cur`]` [i se las` s` se scurg`. 2 cepe 50 ml ulei. se cur`]` de coaj` [i se trec prin ma[ina de tocat. Se fierbe \n cam 400 ml ap` \mpreun` cu f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. Se servesc calde. Cotlet de porc b`n`]ean 600 g cotlet de porc 1. cu garnitur` de cartofi pai. Ciolanul se cur`]`. nuc[oar`. se amestec` cu sarea. Apoi se amestec` cu piureul de castane. vinetele se toac` [i se amestec` 65 . Cotletul se serve[te fierbinte cu sos [i piure de cartofi [i se decoreaz` cu felii de l`måie. piper Ciolan de porc cu cartofi natur 1 kg ciolan de porc 500 g cartofi. piper Vinetele se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. o lingur` de margarin` o leg`tur` de m`rar. piperul [i cam 150 ml ap`. Buc`]ile de pe[te se a[az` peste legume cu cåte o felie de ro[ie deasupra [i se d` iar la cuptor. timp de un sfert de or`. apoi se spal`. i se coase pieptul cu a]`. Cartofii. sarea [i piperul. Curcan umplut cu castane 800 g carne de curcan 250 carne de porc. introducånd vasul la cuptor. untul [i sarea. apoi se paseaz` [i se adaug` laptele. Cartofii se taie pai [i se pr`jesc \n untur`. 150 g gri[ 3 ou`. Cartofii cur`]a]i se fierb \n ap` cu sare. dup` care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins. 250 ml lapte o ceap`. 2 ro[ii o ceap`. apoi se adaug` småntåna. se s`reaz` [i se unge cu ulei. Curcanul se serve[te cald. costi]a afumat` t`iat` felii. 100 g ro[ii \n bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. se toarn` 1 l de ap`. småntåna.

timp de 20 de minute. usturoiul [i tarhonul pisate. pe foc domol. piper Macaroanele se pun la fiert. cårna]ii [i costi]a t`iate buc`]i. sare. se \nfierbånt` dou` linguri de untur`. ca s` completeze zeama evaporat`. |ntr-o crati]`. p`trunjel. se presar` cu pesmet. piper boabe. pe lung. se scot. ad`ugånd boabele de piper. ro[ii. 2 gulii mici 100 g fasole verde 100 g maz`re verde 200 ml ulei m`rar. 66 . Se dau din nou la cuptor 10 minute. \n care se pun la c`lit ceapa [i carnea. Ciolanul se dezoseaz`. Ro[iile se taie felii. apoi se dau pe r`z`toare. Ciupercile se cur`]`. Vinetele se spal`. piper 1 kg carne de iepure 200 g småntån`. ienibaharul [i cåte o lingur` de ap`. se taie lame [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` cu unt [i pu]in` ap`. se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se introduc \n cuptorul \ncins. se toarn` compozi]ia. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. la foc potrivit. apoi se scoate [i se d` prin ma[ina de tocat. se spal` [i se taie \n buc`]i. m`duva. sau pres`rate cu verdea]` tocat`. la foc mic. Carnea se cur`]`. Se las` pån` se \nmoaie. Se ia crati]a de pe foc. 2 linguri de untur` sare. se spal`. ienibahar Toate legumele se cur`]`. se adaug` macaroanele [i telemeaua ras` [i se d` la cuptor. un morcov o ceap`. |ntre timp. se bat bine dou` ou` \ntr-o farfurie. dar cu grij` s` nu se sf`råme. apoi se introduce la cuptor. piper boabe Jum`ri cu vinete umplute 8 ou` 4 vinete mijlocii 4 ro[ii 2 cepe 400 g carne macr` o l`måie. \ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. piperul [i boiaua \n 3 l ap`. unde se las` s` se rumeneasc`. Macaroane cu brånz` [i ciuperci 400 g macaroane 400 g ciuperci 200 g telemea de vac` 50 g unt. Se presar` deasupra m`rarul tocat [i se serve[te fierbinte. Se las` s` se rumeneasc` omleta. 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de tarhon 150 ml vin alb dulce 100 ml bulion de ro[ii 4 c`]ei de usturoi 2 foi de dafin boia de ardei past` de ardei. o lingur` de f`in` o ceap`. se spal`. se scobesc de miez [i se umplu cu un amestec din carnea Påinea uscat` se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. din cånd \n cånd. se spal` [i se taie cubule]e. Se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb` \ncet. sare Iepure cu småntån` Banat Gr`dinuc` la cuptor 4 morcovi o ]elin` mic`. Se amestec` u[or cu spumiera. ceapa. Se scot. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` legumele [i se potrivesc \mpreun` cu feliile de ro[ii. apoi se presar` cu sare [i se las` un sfert de or`. Omlet` cu crutoane 8 ou` 4 felii de påine uscat` 100 g unt. cu brånz` ras` deasupra. Se adaug` piperul. Se \ncinge un sfert din cantitatea de unt \ntr-o tigaie [i se rumenesc cubule]ele ob]inute dintr-o felie de påine. miezul de la vinete [i zeama stoars` de la o l`måie. iar apa se evapor` complet. se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. unde se ]ine. Se pun la fiert \n ap` cu sare [i dup` ce se \nmoaie pu]in se strecoar`. Ceapa se cur`]`. untura de gåsc`. Se las` pån` cånd ceapa devine sticloas`. gri[ul [i cåte un praf de sare [i piper. Se pr`jesc jum`rile [i se servesc a[ezate peste vinete. pastrama. un p`stårnac 4 cartofi. Dup` ce s-au fiert. Ceapa se cur`]`. apoi se toarn` peste crutoanele de påine. cu salat` de ro[ii.bine cu ou`le. se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n unt. m`rarul. piper Fasolea \nmuiat` de cu sear` \n ap` rece se fierbe \mpreun` cu ciolanul. se taie \n jum`t`]i. Se adaug` ceapa. ceap`. pasta de ardei [i vinul. Se servesc calde. apoi se trec sub un jet de ap` rece [i unul de ap` c`ldu]` [i se las` s` se usuce. sare. morcovul [i ardeiul ra[i. dup` preferin]e. Apoi se adaug` la fiert cårn`ciorii [i bulionul. p`stråndu-se zeama. ciupercile. se spal` [i se fierbe \n ap` rece cu sare. Telemeaua se spal` [i se d` pe r`z`toare. l`såndu-se pån` se \nmoaie. Carnea se cur`]`. se spal` [i se toac` m`runt. sare. Iahnie de fasole cu carne afumat` 400 g fasole alb` 150 g pastram` afumat` de gåsc` 100 g cårna]i afuma]i de porc 100 g costi]` afumat` 300 ciolan afumat de porc o lingur` de m`duv` o lingur` de untur` de gåsc` un ardei gras. småntåna [i zeama r`mas` de la fiert [i se d` la cuptor. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. iar buc`]ile de carne se pun \n fasole. La fel se procedeaz` [i pentru celelalte trei por]ii. 4 ro[ii o tulpin` rubarb`. dup` care se \mp`neaz` cu feliu]e de unt. Ro[iile se op`resc [i se decojesc. apoi se stinge cu pu]in` ap`. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. Se unge o tav` cu margarin`. Se \n`bu[` \n continuare. tocat`. s` nu se lipeasc` de fundul sau de pere]ii oalei. F`ina se dizolv` \n småntån` [i se adaug` \n crati]` cånd se \nmoaie carnea.

67 . foi de dafin. piper [i restul de ceap`. gogo[arul. se amestec`. 50 ml ulei 100 g småntån` Varza se cur`]`. dup` care se scot. eventual cu cåte o lingur` de småntån` deasupra sau al`turi. apoi se adaug` limba. se fierb o jum`tate de or` la foc domol. pån` se termin` cu un strat de ro[ii. se scurge bine [i se piseaz`. se toac` [i se pun la pr`jit. deasupra un strat de toc`tur`. Pe fundul unui vas termorezistent se a[terne un strat de varz`. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o tigaie. Ceapa ro[ie. apoi se scoate. se potrivesc la gust cu sare [i piper. dup` care se rumenesc \n unt \nfierbåntat. pe ambele p`r]i. un morcov o ro[ie. |n final. sare [i piper. se acoper` cu varz` tocat` [i cu feliu]e sub]iri de ro[ii. o vån`t` un ardei gras galben. Se taie aluatul \n opt buc`]i egale. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte s` se c`leasc`. la foc moale. apoi se stoarce bine. din nou varz`. se acoper` [i se mai las` o jum`tate de or` la dospit. Varza r`mas` se taie fidelu]`. ob]inånd un piure. Se servesc calde. 4 cepe 2 linguri de orez. m`rar p`trunjel. se spal` [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat [i pu]in` ap`. ardeii [i dovlecelul se toac` m`runt. apoi se desprind cu grij` foile [i se umplu cu toc`tura. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. foile de dafin. 2 ou` 2 linguri de orez. Ardeii [i gogo[arul se cur`]` de cotoare [i semin]e. se presar` cu cimbru [i piper. piper Limba se cur`]`. Ro[iile se taie \n feliu]e sub]iri. 3 linguri de untur` o lingur` de bulion 1 l bor[. Cånd e fiart` bine. Usturoiul se taie felii minuscule. se taie \n buc`]i \n lungime de cåte cinci centimetri fiecare. drojdia dizolvat` \n pu]in` ap` c`ldu]` [i o linguri]` de sare. }elina [i morcovul se cur`]`. \ntr-o tigaie cu diametrul mai mare. se introduce 10 minute la cuptor. Bulionul [i f`ina se dizolv` \ntr-o can` de zeam` \n care a fiert limba [i se toarn` peste ceap`. apoi se ruleaz`. jum`tate din verdea]`. un dovlecel o ceap` alb`. ales [i sp`lat. piper Scovergi cu telemea 1 kg f`in` 300 g telemea de vac` un ou. se strope[te cu zeam` de l`måie [i se potrive[te de sare [i piper. se dau la cuptor s` scad` [i se servesc calde. \ncheind cu un strat de ro[ii. se acoper` [i se pune la fiert. 2 linguri de ulei 2–3 c`]ei de usturoi 1 l sup` de carne. dup` care se fr`månt` pe o plan[et` tapetat` cu f`in`. Carnea se cur`]`. apoi se pun la pr`jit scovergile. Se sf`råm` brånza sau se d` pe r`z`toare. Se adaug` bulionul. se spal` [i se toac` m`runt. bor[ul [i o lingur` de untur`. ro[ia. Se pun toate peste pr`jeal` [i se ad`ug` orezul. se toac` [i se presar` cu sare. 3 ro[ii 100 g småntån`. se las` un sfert de or`. Se d` la cuptorul \ncins. se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`. apoi carne [i a[a mai departe. Musaca de varz` 600 g carne de porc 1 kg varz` dulce. apoi se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. piper. 25 g drojdie sare. verdea]a tocat`. cu orezul. Orezul se alege [i se spal`. \mpreun` cu påinea [i o ceap` cur`]at` [i sp`lat`. \ntr-un castron adånc. Verdea]a se toac` m`runt.Limb` cu m`sline 600 g limb` de porc 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de f`in` 100 ml ulei 100 ml vin alb 200 g m`sline o l`måie. se las` s` creasc`. Se amestec`. se a[terne umplutura. cimbru Pilaf b`n`]ean 200 g orez un gogo[ar ro[u. apoi se amestec` bine cu oul. Se servesc calde. sare. sare. piperul. Sarmale cu varz` dulce o varz` de 2 kg 750 g carne macr`. piper boabe piper m`cinat. orezul. tocat` m`runt [i c`lit` \n untur` \ncins`. Se cur`]` maz`rea. o lingur` de pesmet 3 ro[ii. Se cur`]` ceapa. Ceapa alb` se taie m`runt [i se pune la rumenit \n ulei. sare. Dup` ce se scoate. Carnea se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. m`slinele. o ceap` ro[ie o ]elin` mic`. Se prepar` patru omlete din cåte dou` ou` b`tute bine. Se toarn` 200 ml de ap`. Se pune \n crati]` un strat de sarmale. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. Deasupra se presar` verdea]a tocat` m`runt. astfel \ncåt omletele s` ias` cåt mai sub]iri. se scoate [i se por]ioneaz`. Se amestec` toate. vån`ta. boabele de piper [i vinul. cam o jum`tate de ora. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. cu småntån`. apoi fiecare bucat` se \ntinde. Se omogenizeaz` carnea tocat` cu ou`le. Se amestec` pån` \ncepe s` clocoteasc`. se las` pe o bucat` de sugativ`. sare. Se a[terne pe fiecare dintre omlete cåte o parte din piure. sarea [i supa. care se dau prin ou b`tut [i prin pesmet. s` se scurg` bine uleiul din ele. sare la foc moale. se mai pune un rånd de sarmale [i tot a[a. piper Omlet` umplut` cu piure de maz`re 9 ou` 200 g boabe de maz`re verde 50 g unt. cu salat` de ro[ii proaspete. Se prepar` aluatul din f`in`. apoi unul de ro[ii. la foc mic. Se op`re[te varza cu bor[ colcotit. 3–4 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare.

.

.

pasta de ro[ii. se toarn` peste ele jum`tate din sos. Sosul se serve[te rece. m`rar verde Castrave]ii se ]in \n ap` cåteva ore. sare [i pu]in` ap` se prepar` o coc` din care se rup buc`]ele de m`rimea unei alune care se rotunjesc \ntre palme [i se fierb \mpreun` cu tocana cel pu]in 30 de minute. la foc potrivit. o leg`tur` de p`trunjel sare. se taie \n dou`. Cånd frunzele au fiert bine. sl`nina t`iat` felii sub]iri. aproximativ 10 minute. dup` gust. lång` friptur`. boia. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar ulei. m`rar. apoi un rånd de varz`. Din f`in`. un rånd de buc`]i de carne Se spal` frunzele de m`cri[. care au fost trecute printr-o sit`. p`trunjelul ales [i f`cut past`. se spal`. Se las` s` fiarb` la foc mic. sare [i ap` [i se las` s` fiarb`. de jos \n sus. care se va amesteca \n sosul r`mas. o]et Sos de m`cri[ 400 g frunze verzi de m`cri[ 4 linguri de unt 4 linguri de f`in` 2 pahare de småntån` 2 c`ni de sup` sare dup` gust {orici umplut 800 g carne macr` tocat` 5 ou`. vinul. o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` sare. piperul. se trec prin ou [i se pun la pr`jit. Dup` ce s-a rumenit se ad`ug` carnea [i se las` la pr`jit cam 30 de minute. o ceap` ro[ie m`rar. 2 ou` o linguri]` de boia dulce de ardei o leg`tur` de verdea]` sare. se s`reaz` [i se fierbe 2 ore \n vas acoperit. se amestec` \ncet [i se stinge cu sup`. Se umple vasul cu sup` de oase. Se prepar` un sos din untul \ncins amestecat cu ulei [i o]et. Dup` ce se \nmoaie. 40 g unt 200 ml lapte. {ni]el de ciuperci 800 g ciuperci cu p`l`rie mare 2 ou`. |n uleiul r`mas se c`le[te ceapa. Cu pasta rezultat` se umplu p`l`riile [i se mai ]in la pr`jit la foc mic. se amestec` cu p`p`dia sp`lat` [i t`iat` \n få[ii. spanacul se scoate din oal`. ceap`. Ou`le fierte se scot. piper. separat. Picioru[ele ciupercilor se taie \n feliu]e foarte fine. |ntre timp. se a[az` \ntr-un vas de Jena. piper Se cur`]` cartofii. Se potrive[te sosul de sare [i piper. Cånd toat` compozi]ia s-a \nmuiat [i s-a colorat. P`p`die b`n`]ean` 800 g cartofi 2 farfurii de frunze de p`p`die 80 g unt. Se scoate vasul de la cuptor [i se adaug` spanacul cu sos. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se pr`je[te \n ulei. Salata se serve[te imediat. Ceapa se taie felii sub]iri [i se pr`je[te \n untur`. se piseaz` past` [i se amestec` cu ou`le b`tute. |ntr-o crati]` uns` cu untur` se a[az` un rånd de varz`. boia [i se acoper` cu varz`. se cur`]` de coaj`. ou`le. 5 cepe 3 morcovi. 2 linguri de o]et 80 ml ulei. Pasta rezultat` se pune \n [oriciul cusut pung` care se \nchide [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu untur`. de porc. piper Spanacul se cur`]`. se scurge [i se bate bine cu lingura de lemn. ou`le. piperul [i boiaua. cu m`rar tocat \ntre ele. |n acest timp. Se pun buc`]ile de carne \n sos [i se fierbe \n continuare la foc domol. se taie \n felii [i se pun la fiert. 200 g ro[ii \n bulion 175 ml ulei. apoi se ia crati]a de pe foc. un p`h`rel de vin 2 linguri de untur` o foaie de [orici de 20-30/40-30 cm2 3 linguri de varz` tocat` (murat` sau crud`) 1 kg carne de la cap [i limb` tocat` sare. 70 . Peste carne se pun morcovul ras [i usturoiul tocat. Carnea se taie \n buc`]i mici. Se introduce vasul la cuptor. buc`]i de carne de vit` op`rite. se adaug` boia. sarea. apoi se rup picioru[ele. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n unt. se amestec` småntåna cu f`ina dizolvat` \n lapte. Se fierb.Spanac cu ou` [i sos alb 4 ou` 400 g spanac 100 g småntån`. piper. apoi se pune la fiert. se adaug` mierea [i se amestec` u[or cu o furculi]`. 100 g carne afumat` 50 g sl`nin` afumat` o lingur` de untur`. piper Se spal` ciupercile bine. Varz` cu carne 800 g varz` 200 g carne de porc 200 g carne vit`. Salat` de castrave]i 8 castraveciori mura]i 4 linguri de miere 4 linguri de ulei piper m`cinat. Sosul se toarn` peste salat` [i abia dup` ce s-a r`cit se serve[te. m`rar. se taie \n felii sub]iri [i se pun straturi \ntr-un castron. se r`ce[te [i se amestec` cu varza. pån` se ob]ine un piure. sosul este gata. 400 g f`in` 40 g ca[caval sare. Se servesc fierbin]i cu m`rar tocat pres`rat deasupra. apoi se rade ca[cavalul deasupra. Se stropesc cu ulei. se stinge cu ro[iile \n bulion. sare. 2 linguri de past` de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi. se pipereaz`. Se pune f`ina \n ploaie. P`l`riile se s`reaz` [i se pipereaz`. se spal` \n mai multe ape. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe 10 minute. ou`. cimbru Varza t`iat` felii [i cur`]at` de cotor se op`re[te \n ap` clocotit` [i s`rat` [i se las` la scurs. piper. sarea. 200 g f`in`. boia de ardei Tocan` b`n`]ean` cu carne de porc [i g`lu[te 750 g carne de porc 2 cepe. boiaua [i cimbrul.

ad`ugåndu-se f`ina [i amestecånd. laptele. punånd dedesubt un prosop umed. Drojdia se dizolv` \n pu]in lapte [i se amestec` bine cu un ou. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. Albu[urile se bat spum` cu restul de zah`r. se fr`månt`. [i uleiul. zah`rul vanilat. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. \ntregi. o l`måie un ou o linguri]` de scor]i[oar` Se freac` \ntr-un vas untul cu sare. se \ntinde o foaie de pl`cint` care se a[az` \n tav`. condimentele [i brånza de burduf f`råmi]at`. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 150 g morcov 300 g småntån` 200 g praz 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. s` se odihneasc`. un ou un plicule] de praf de copt esen]` de vanilie Budinc` de t`i]ei cu brånz` de vaci 200 g t`i]ei 200 g brånz` de vaci 150 g småntån`. apoi se omogenizeaz` cu f`ina [i se las` din nou s` creasc`. l`såndu-se pån` ce biscui]ii se rumenesc [i devin crocan]i. 71 . sare Se freac` untul cu zah`rul. Se omogenizeaz` acest amestec [i se las`. \n care s-a dizolvat praful de copt. pån` se fac spum`. esen]a de vanilie. care se pun la copt \ntr-o tav` uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de un centimetru. Se \ncorporeaz` [i margarina. 25 g drojdie 150 g margarin`. T`vile se tapeteaz` cu hårtie uns` cu unt. 4 linguri de gri[ 150 ml lapte 80 g unt 150 g zah`r tos 5 ou` coaja ras` de la o l`m`ie un plic de zah`r vanilat 70 g stafide. coaja de l`måie. cu untul. 150 g f`in` sare Cozonac cu stafide 500 g stafide 6 ou`. romburi sau cercule]e. Se omogenizeaz`. Se adaug` coaja de l`måie. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute. la fel [i prazul. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. 300 g unt 300 g zah`r 2 linguri de miez de nuc` m`cinat 100 g stafide coaja de la o l`måie praf de copt. restul de lapte [i de f`in`. \n sens circular. care \n prealabil a fost pisat cåt mai m`runt posibil. Morcovii se cur`]`. zah`rul vanilat. dreptunghiuri. Se face un aluat din f`in` [i jum`tate din cantitatea de lapte. Brånza de vaci se amestec` cu småntåna. Se las` s` creasc`. Se poate servi cu fructe proaspete [i fri[c` al`turi. apoi se pun fursecurile \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. praful de copt dizolvat \n rom. pu]in \nc`lzit. Dup` aceea. Se amestec` f`ina cu zah`rul. zah`rul vanilat. la foc moderat. cu coaja ras` [i zeama de l`måie [i cu scor]i[oara. un g`lbenu[ [i o can` de lapte \nc`lzit. piper Chec cu stafide 1 kg f`in` 8 ou`. se \ntinde o foaie de aluat groas` de aproximativ o jum`tate de centimetru. apoi se toarn` peste aluat. la foc moderat. gri[ul fiert \n lapte. zah`r vanilat Se pune o can` de lapte la fiert. esen]a de rom [i stafidele. Se pune \n tav`. Aceast` compozi]ie se amestec` cu t`i]eii. 60 ml ulei o l`måie. se pune aluatul [i se dau la cuptor. cåte pu]in. pe rånd. Tava se d` la cuptor. apoi coaja ras` de l`måie [i de portocal`. amestecånd s` nu se formeze cocoloa[e. apoi se adaug`. nuca [i stafidele. Se fr`månt` energic timp de 45 de minute. Se amestec` bine. timp \n care se verific` s` se rumeneasc` bine pe toate p`r]ile. la c`ldur`. Se unge o tav` cu ulei. Apoi se scoate de la cuptor [i se las` \n tav` s` se r`ceasc`. s` se omogenizeze.Biscui]i cu lapte 500 g f`in` 250 g unt 150 g zah`r 50 ml lapte. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel are. dup` care se las` s` se odihneasc` timp de o or`. 200 g zah`r 500 ml lapte. se unge cu albu[ b`tut [i se d` la cuptor. Se bat restul de g`lbenu[uri crude cu pu]in` sare. timp de aproximativ 30 de minute. 5 ou` [i stafide. Se omogenizeaz` toate [i se adaug` treptat f`ina. apoi se toarn` compozi]ia [i se \nvele[te cu o alt` foaie. spre a nu se lipi de tav` [i pentru a se r`sturna mai u[or. Se fierb t`i]eii \n ap` cu sare. se taie \n p`tr`]ele. Se decupeaz` aluatul \n diverse forme. pentru 45-50 de minute. o portocal` un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. ad`ugånd zah`rul. iar la sfår[it f`ina. apoi ou`le b`tute cu småntåna. Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. untul. oul b`tut. iar cånd d` \n clocot se adaug` f`ina. zah`rul. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. Fursecuri cu scor]i[oar` 400 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt. Se ia de pe foc cånd se \ngroa[`. L`måia se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Se freac` untul cu g`lbenu[urile [i jum`tate din zah`r pån` se ob]ine o past`. pån` se rumenesc. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute.

Se amestec` zah`rul cu g`lbenu[urile. amestecånd permanent. apoi se iau [i se omogenizeaz` cu aluatul de mai sus. Se adaug` restul de f`in` [i uleiul [i se \ntinde o foaie de 1. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` uns` [i tapetat` cu f`in`. praful de copt. miezul de nuc`. se pun cåteva feliu]e de unt. Se preseaz` la suprafa]`. se a[terne un strat de påine. apoi se scot [i. miezul de nuc` pisat m`runt. pe foc mic. pesmet [i scor]i[oar`. iaurtul. vanilie [i coaj` de l`måie. se taie \n feliu]e sub]iri [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`. ca s` nu r`mån` goluri. l`sat \n prealabil s` se \nmoaie. l`såndu-se la foc mic s` creasc`. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. apoi se iau de pe foc [i se las` pån` se r`cesc. se adaug` nucile t`iate m`runt. r`cit`. sare Nucile se coc pe plita cuptorului timp de 10 –12 minute. Se taie \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. apoi se adaug`. se freac` bine. apoi se introduce tava la cuptor. |ntr-un vas. l`måie 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o lingur` de pesmet un plicule] de zah`r vanilat 12 ml ulei. iar \n sucul ei se dizolv` bicarbonatul. Se serve[te cald`. Compozi]ia ob]inut` se poate folosi. Melcii se vor cufunda \n acest sirop \nainte de a fi servi]i. Se stoarce l`måia. din nou un strat de påine [i a[a mai departe. ad`ugånd cåte pu]in unt. laptele [i un vårf de linguri]` de sare. se cur`]` de coaj`. untul. f`ina [i albu[urile b`tute spum`. cu gem de fructe sau cu fri[c` [i cu sos de ciocolat`. o linguri]` de zah`r. la foc potrivit. |n cel mult o jum`tate de or` este gata. pe foc mic. Dup` ce se stinge focul. la foc domol. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. turnat` cåte pu]in. Se las` vreo dou` clocote. apoi se d` la cuptor. apoi se d` la cuptor la foc potrivit. Se d` la cuptor. apoi se \ntinde pe foaie. 6 ou` Umplutur` cu miere pentru pl`cinte 200 g miere 2 linguri de zah`r 250 g miez de nuc` 250 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. o linguri]` de zah`r [i cåte jum`tate din zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. pe rånd. Se \ncorporeaz` f`ina. se tapeteaz` cu f`in`. apoi un de mere. Se face un sirop din restul de zah`r. se amestec` un ou. mierea. peste care se a[az` alte feliu]e de unt. 72 . scor]i[oar` Se amestec` 40 g de f`in` cu laptele [i drojdia [i se las` la dospit. Se unge o tav` cu unt. dup` ce s-au r`cit. Påine c`lug`reasc` 150 g f`in` 150 g zah`r tos 150 g unt 300 g nuci. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. pån` se coace. l`såndu-se pån` se rumene[te. scor]i[oar`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. sare Pl`cint` de mere 5 mere 400 g påine neagr` 200 g zah`r 100 g unt. dup` care se d` focul mai m`ri[or. Untul se taie \n feliu]e sub]iri. apoi se adaug` zah`rul. se las` s` creasc`.Melci cu nuc` 100 g f`in` 400 ml lapte 10 g drojdie. se sparg. se a[terne compozi]ia. pån` se termin` ingredientele. Se freac` mierea cu ou`le. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. Se fierb 50 g de miere \mpreun` cu berea. f`ina [i albu[urile. se taie \n patru. Pr`jitur` cu nuc` 100 g untur` 750 g zah`r. se \ntinde bine peste tot glazura ob]inut` din miere [i bere. cu pu]in` ap`. Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. iar deasupra Se pune \ntr-o crati]`. apoi se omogenizeaz`. la diverse preparate de patiserie. se presar` [i zah`rul vanilat.5 centimetri grosime. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru chec. 4 linguri de zah`r 2 ou`. 2 ou` 200 g nuci 400 g iaurt 350 g f`in` un plicule] de praf de copt Pr`jitur` cu bere 350 g miere 400 g f`in` 150 g unt 2 ou` 50 ml bere o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un vårf de cu]it de bicarbonat Se freac` untura cu zah`rul [i g`lbenu[urile puse pe rånd. b`tute spum`. se las` pu]in s` se \nc`lzeasc`. se las` un clocot. Se introduce tava la cuptor. |ntr-o tav` uns` cu unt. Foaia se ruleaz`. Se bat spum`. Miezul de nuc` se bate cu un ou. dup` care se adaug` la compozi]ie.

.

de vit`. o re]et` de pr`jitur` care se mai nume[te [i azi „turta lui Napoleon“. måncat tot cu m`m`lig`. clean [i mrean`. lapte [i småntån`. p`str`v fiert \n småntån`. legume pe cåmp. Patrie a m`n`stirilor. iar mai recent. iepure cu småntån` [i ceap`. de departe cei mai gurmanzi sunt bucovinenii. zice cam a[a: „ia. De vin` trebuie s` fie neasemuita bog`]ie \n resurse de hran` a Bucovinei: vaci [i vi]ei gra[i ca la Sadova pe p`[uni verzi opt luni pe an. fierbe kaiserul \n bere [i m`nånc` pr`jitur` polonez` cu bere. m`m`lig` cu fragi [i småntån`. capre ca la Dorna. de austrieci. Bucovina e patria småntånii. oi cornute [i miei ca pe la Frasin. coco[ de munte [i g`in` s`lbatic`. tot anul. acelea[i ]`r`nci [tiu s` fac` cei mai buni cozonaci ai zonei. toc`ni]` de ciuperci cu småntån`. tot din aluat. Ne-o spun [i cronicarii moldoveni. de aceea e mai ro[u \n obraz [i mai burtos. de la sarmale la chiftele marinate. bine\n]eles – iat` deliciile Bucovinei reg`site al`turi de delicatesele vånatului: cårnat de urs. dintre care cel mai tare r`måne bor[ul polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie. pl`cint` cu ciuperci la Dragomirna – toate savuroase [i gustoase. osta[ii lui Napoleon [i-au lins r`nile dup` e[ecul din Rusia vreme de vreo dou` luni. Dintre legume. Ce este unic. t`tari. una le bate pe toate de-a lungul \ntregului an: zacusca de legume [i ciuperci. de polonezi. c` abia o tai cu cu]itul. dar [i \n mur`turi. \ncåt de fiecare dat` cånd d` peste o trufanda. frunza de potbal (un fel de brusture) \n care se pun cåte cinci sarmale. cu småntån` se m`nånc` toate c`rnurile tocate. Cum din lapte ia na[tere småntåna. dar e muncitor [i se respect`. de porc. c`prioare. bere de cas`. \ncåt oamenii locului m`nånc` diminea]a m`m`lig` rece uns` cu småntån`. fructe \n livezi. gur` veche. fiecare cu umplutura ei: de pui. dintre månc`rurile de post. cånd vorbe[te de p`str`vul afumat \n hårzob (teac`) de brad. |ntr-atåt e de \ndr`gostit de måncarea bun`. \n retragere prin Bucovina. cumani. de asemenea. cartofi albi [i roz sub p`månt. de turci. prin ofi]erii s`i).Bucate noi \n gur` veche Dintre to]i romånii. |n retragere prin Bucovina. precum [i cornule]e de cas` „made in Vienne“. M`m`lig` rece cu povidl` (magiun de prune). de vi]el [i de oaie. Bucovina are cele mai minunate månc`ruri m`n`stire[ti [i de post: cårnat de legume la Putna. g`ini cu pene str`lucitoare ca pe la Siret. armata austriac` a readus aceea[i pr`jitur`. de la lostri]` (interzis acum a se pescui) la p`str`v. Au måncat al`turi de bucovineni [i le-au l`sat acestora. ne-o spun [i supravie]uitorii armatei lui Napoleon. \ncåt regiunea a fost jinduit`. c` laptele acru (zis [i chi[leag) se face \n doni]e (butoia[e) de lemn de cinci kile [i se m`nånc` direct de acolo cu lingura de lemn – o s` ne facem o idee despre pofta de måncare a bucovineanului. rege e leu[teanul. påine ce se cheam` [i colac. E deseori hulpav. Dar. de legume [i fructe. Dup` o vreme. cu mac. Dac` mai socotim c` aici se \nchistresc cel mai frumos ou`le de Pa[ti. vånat \n toate p`durile regiunii. E a[a o bog`]ie de animale domestice [i s`lbatice. de ru[i. Cu småntån` se m`nånc` toate bor[urile. s`rm`lu]e cu urd` la Sucevi]a. pus \n bor[. 74 . El face. pe[ti. c` aici se m`nånc` \n oale uria[e de Marginea [i R`d`u]i. la Siret [i I]cani. ne-o spune [i Mihail Sadoveanu vorbind despre vremea Duc`i-Vod`. de nem]i. P`storel Teodoreanu. de la mistre]i la ur[i. nuc` [i rahat. ornat` cu p`s`ri. cu småntån` se \nfulec` [i tocineii (chiftele de cartofi pr`jite \n ulei). de ierburi aromate [i r`d`cini. dup` obiceiul nem]esc. de ast` dat`. coco[ de munte pe jar. sub alt nume: „crem[nit“. Pån` \ntr-acolo merge nebunia småntånii. bucate noi“. \nc` de pe timpurile lui {tefan. e faptul c` \n Bucovina aceast` pr`jitur` o fac [i ]`r`ncile care [tiu s` coac` cele mai frumoase påini ale Romåniei din f`in` (de 6 nule). pulp` de c`prioar` cu afine (a[a månca armata austriac`. måncat` rece cu m`m`lig` fierbinte [i stropit` cu vin de Fråncu[` de la Cotnari. dar o småntån` gras` ca untul [i tare. pe rånd. ca s` nu mai vorbim de cei care nu au cucerit-o niciodat`: huni.

.

Festivaluri gastronomice Boto[ani Baisa Holda de Aur – iunie Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august R`d`u]i Ochi de p`un. Gheorghe al M`n`stirii Vorone] – 23 aprilie S`rbatori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arminden. festival al olarilor – august Cop`l`u Festivalul usturoiului – 30 august Râ[ca Hramul Sf. Arhangheli Mihail [i Gavril al M`n`stirii Sl`tioara – 8 noiembrie Iepureni Cânt [i joc pe Valea Jijiei – 15 august Slatina Hramul Schimbarea la fa]` al M`n`stirii Slatina – 6 august Sârbi-Vl`sine[ti Hramul Sf. Probota (restul centrelor podgoriei se afl` \n Moldova) 76 . serbare câmpeneasc` – mai Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Retezatul stupilor – 20 iulie Marginea Festivalul olarilor – mai Putna Podgorii [i centre viticole Cotnari: Hlipiceni. Dumitru – 26 octombrie Vârful Câmpului Laleaua pestri]` – mai Straja Festivalul obiceiurilor de nunt` bucovinene – iunie Vorona Hramul Na[terea Maicii Domnului al M`n`stirii Vorona – 8 septembrie Serb`rile p`durii – 8 septembrie Suceava Babele – 6 martie Târgul olarilor – iulie Sucevi]a Suceava Câmpulung Moldovenesc Întâlniri bucovinene – 27-30 iulie Festivalul laptelui – august Hramul Învierea Domnului al M`n`stirii Sucevi]a – de Pa[ti Vatra Dornei Festivalul obiceiurilor de iarn` – 29 decembrie Fundu Moldovei Încondeiatul ou`lor – 25 martie Vatra Moldovi]ei Hramul Bunavestire al M`n`stirii Moldovi]a – 25 martie Gura Humorului Hramul Sf.

apoi se scoate. 200 g ciuperci 100 g costi]` afumat` o leg`tur` de m`rar 1. ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n untur`. dar [i o ceap` cur`]at` [i coapt`. \n aceea[i zeam`. \n care s-au ad`ugat cåteva boabe de piper [i foi de dafin. Pog`cele cu jum`ri 250 g jum`ri de porc 250 g f`in`. care se coase [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat \n lapte timp de o 77 . ceap` pr`jit`. se las` pån` se r`ce[te. Cånd sunt gata. pres`rat` cu f`in`. Apoi se \ntinde pe o plan[et` Se cur`]` creierul de pieli]e. se taie \n cercule]e. se presar` condimentele. apoi se ung cu un g`lbenu[ [i se dau la cuptor. Ultimul strat e de aluat. l`såndu-se la rece un sfert de or`. se taie \n felii [i se pr`jesc \n untur`. cam de un centimetru [i jum`tate grosime. sare ma]e sub]iri de vit` Capul de porc se fierbe cu [oriciul [i splina. Restul c`rnii se d` prin ma[ina de tocat. se spal`. sare [i condimente m`cinate. uleiul [i sarea [i se fr`månt` bine. se scurge [i se d` la fum. Ciupercile se cur`]`. Se modeleaz` chiftelu]ele. apoi. salat` verde o leg`tur` de p`trunjel. Cartofii. sarea [i piperul. \n ap` clocotit` cu sare. cu cåteva cui[oare \nfipte \n ea. sare. \ntr-un castron. brånza. Carnea se cur`]` de pieli]e [i zgårciuri. se toac` m`runt [i se pune \ntr-un castron. se las` la r`cit. 50 g brånz` 2 linguri de untur`. 200 g ciuperci 2 ou`.Balmo[ de Bucovina 500 g m`lai 1 l småntån` 250 g brånz` telemea 200 g unt |ntr-un vas se pune jum`tate din cantitatea de unt. se scurge. se adaug` [i jum`rile [i. care se unge bine cu ulei. dup` care se amestec`.5 l sup` de oase piper. se spal` bine \n mai multe ape. cu legumele. laptele. apoi småntåna [i se las` pån` \ncepe s` fiarb`. se scot. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. nuc[oar` Caltabo[ cu orez sau crupe de mei 200 g ficat de porc 400 g cap de porc 150 g [orici 400 g splin` 200 g orez sau crupe de mei o ceap` mic` 150 g untur` 1. sare [i piper. se dezoseaz` [i carnea respectiv` se d` prin ma[ina de tocat \mpreun` cu [oriciul. apoi pere]ii s`i se tapeteaz` cu felii de carne.5 pahar de ulei. Se a[teapt` s` se \ngroa[e compozi]ia. Se r`stoarn` pe un platou [i se serve[te cu ca[ ras [i buc`]ele de unt deasupra.5 l ap` cald` 2 cepe. piper. cu ajutorul unui pahar. se pipereaz` [i se amestec` cu m`rarul tocat. Stomacul se cur`]`. Separat se c`le[te ceapa. se scoate. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. 15 g drojdie 3 ou`. \ntregi. se t`v`lesc prin f`in` [i se pr`jesc \n untura \ncins`. pån` se rumenesc. \n dou` reprize. 2 linguri de f`in` sare. f`ina. piper 500 g f`in` 0. sare Se amestec` treptat f`ina cu apa. Dup` aceea. Cånd s-a \nmuiat se ad`ug` ciupercile [i costi]a t`iat` buc`]ele. piper Chi[c` de Bucovina 1 kg pulp` de porc 150 g sl`nin` afumat` un stomac de porc o ceap`. se adaug` treptat m`laiul. se spal`. splina [i ficatul. care se unge cu ulei [i se \mp`ture[te \n patru. la foc potrivit. care se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i se las` o or` la dospit. pu]in cåte pu]in. moment \n care se adaug` brånza ras` [i se amestec` bine. Se \ntinde foaia din nou. ficatul se taie \n buc`]i [i se op`re[te. g`lbenu[urile de la dou` ou`. Dup` ce capul de porc a fiert. Se umplu ma]ele. ou`le. Sl`nina se taie \n cubule]e [i se amestec` apoi cu carnea tocat`. morcovii. Se unge o tav` cu ulei \n care se a[terne o foaie de aluat [i umplutur`. 100 ml lapte sare. Se \ntinde aluatul pe o plan[et` tapetat` cu f`in` [i se formeaz` o foaie de form` dreptunghiular`. se omogenizeaz` [i se umple stomacul de porc. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. ienibahar. amestecåndu-se continuu. Dup` ce se omogenizeaz`. se taie \n felii. iar caltabo[ii se op`resc 30 de minute \n ap` fiart`. se scurg [i se dau [i ele prin ma[ina de tocat. se spal` [i se fierb. cui[oare. Cånd s-a fiert bine. 100 ml ulei 100 ml vin alb. Se s`reaz`. dup` gust. Se \nmoaie drojdia \ntr-o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]`. piper Pl`cint` cu ciuperci Chiftele de legume cu ciuperci 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. Se amestec` cu orez sau crupe de mei. Salat` de creier 600 g creier de vit` 100 ml ulei 100 g påine alb` 100 ml lapte o l`måie. vinul. Cånd a \nceput s` dea \n clocot. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. orezul sau crupele de mei se fierb \n supa de oase. dup` care se prepar` aluatul ad`ugånd f`ina. sare piper m`cinat piper boabe foi de dafin coriandru.

apoi se umplu col]una[ii cu aceast` compozi]ie. c`ruia i s-a scos o parte din gr`sime [i i s-a ad`ugat o lingur` de zeam` de l`måie. f`r` a se rumeni. sare.jum`tate de or`. bor[ul fiert separat [i sare dup` gust. sare Se fierbe fasolea \n 3-4 ape. Se acre[te ciorba cu o]et [i sare dup` gust. se lipesc la margini [i se mai fierb 10 minute \n sup`. se amestec` bine cu un ou. Sfecla se fierbe separat. Se pune sare [i piper dup` gust [i se mai las` la fiert 30 de minute la foc mic. Cånd sunt fierte toate. se fierbe \n bor[. Se adaug` morcovii [i albitura rase. Se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. se cur`]` de coaj`. se ia oala de pe foc [i se las` pån` se mai r`core[te. cimbru Ciulama de hribi 800 g ciuperci proaspete 200 g unt 100 g f`in` 350 ml lapte 500 g småntån` 150 g ca[caval verdea]`. \n ultima punåndu-se [i sare. toate t`iate cåt mai sub]ire. sare. Separat. Costi]a se taie. bor[ul [i sare dup` dorin]`. maz`rea [i fasolea se fierb separat [i se adaug` [i ele. iar \nainte de a se servi se drege cu un ou b`tut \n småntån`. piper Se pune carnea la fiert cu sare. l`måie sare Sup` de pui cu col]una[i 600 g carne de pui 2 morcovi o ]elin` mic` 2 ardei gra[i 2 ou`. sare \nmoaie. Coco[ de munte pe jar un coco[ de munte cåteva felii de sl`nin` pu]in unt. pån` se Se cur`]`. Ceapa se c`le[te [i se adaug` la bor[. se adaug` varza. apoi se adaug` celelalte legume [i sfecla. La sfår[it se adaug` verdea]a. Se freac` bine cu o lingur` de lemn. Se preg`te[te un aluat din f`in`. apoi se pune la fiert. 100 ml ulei ienibahar. Cånd este gata. piper. Dup` ce au dat \n fiert se pune fideaua. Se strope[te din cånd \n cånd cu unt. se adaug` cårna]ii felia]i. se strope[te cu zeama stoars` de la o l`måie. Ciupercile se spal`. s` se adune sosul. Se serve[te cald`. cu p`trunjel tocat. sare Morcovii [i albitura se spal`. ardeiul [i ]elina. Bor[ de sfecl` ro[ie 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` o ceap` 400 g sfecl` ro[ie 3 cartofi 100 g maz`re 100 g fasole verde 250 g småntån` 1. Carnea se toac`. se strope[te cu zeam` de l`måie [i saramur` pe dinafar` [i \n`untru. ca[cavalul [i ciupercile. Se potrive[te de sare [i piper. 78 . 200 g f`in` o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de de p`trunjel. se taie [i se pun la fiert \n ap` cu sare [i boabe de ienibahar. ad`ugånd uleiul. se cur`]`. cartofii t`ia]i \n cuburi m`ri[oare.5 l bor[. Ciorb` de fasole alb` cu afum`turi 300 g fasole alb` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o ceap` 2 c`]ei de usturoi 100 g fidea 3–4 ro[ii 50 ml o]et 350 g cårna]i afuma]i 100 g costi]` afumat`. \mpreun` cu morcovii. Cånd carnea e aproape gata. se \ntinde [i se taie \n p`trate cu latura de 5 centimetri. amestecånd continuu. pån` se ob]ine un fel de crem`. pu]in cåte pu]in. se leag` \n jurul lui feliu]e de sl`nin` [i se pune pe frigare. |n alt vas se pun la fiert \n`bu[it \n unt cepele. care apoi se pun la ciorb`. apoi se scot carnea [i zarzavaturile. se spal` [i se tran[eaz` carnea. ceapa tocat`. se serve[te cu sosul adunat \n tav`. t`iate \n få[iu]e [i c`]eii de usturoi \ntregi. iar zeama se strecoar`. un ou [i sare. Separat. 100 g småntån` 1 l bor[. se c`le[te. Se adaug` småntåna. Dup` 30 de minute se pun cartofii t`ia]i m`runt. Se pune sub frigare o tav`. cimbrul [i ro[iile pasate. morcovii. se taie [i se c`lesc \n unt. ]elina. piper [i pu]in p`trunjel. ro[iile sau bulionul. Se aduna spuma. p`trunjel verde. Se stinge cu lapte [i se fierbe la foc mic 15 minute. Bor[ polonez cu cartofi [i sfecl` ro[ie 800 g carne 300 g sfecl` ro[ie 2 cepe mijlocii 2 morcovi o ]elin` mic` 2 r`d`cini de praz 2 r`d`cini de p`trunjel 1/4 c`p`]ån` de varz` dulce 4 cartofi 100 g maz`re [i fasole verde cåteva ro[ii sau bulion un ou. se taie [i se pune la bor[. 100 g unt m`rar. sfecla ro[ie t`iat` m`runt. boabele de maz`re [i fasolea verde. mujdeiul de usturoi. La sfår[it se pun småntåna. servindu-se pe foi de salat` verde [i ornat cu frunzuli]e de p`trunjel. r`d`cinile de praz [i cele de p`trunjel. se c`le[te f`ina \n unt. la foc nu prea iute. Se cur`]` coco[ul bine. iar dup` un timp. dup` care se stoarce [i se m`run]e[te. ad`ugåndu-se peste creier.

Cånd s-a p`truns bine carnea. m`rar 2 ou`. orez. se spal` [i se las` la scurs. 79 . p`trunjel tocat. se scoate. sare. 50 g småntån` o leg`tur` de de m`rar o leg`tur` de de p`trunjel. Se stropesc cu ulei [i se dau la cuptor. se adaug` orezul. Se taie carnea felii. 50 ml vin alb 50 ml lapte. piper Se toac` toat` carnea [i se preg`te[te astfel: carnea de gåsc` se amestec` cu pastrama de gåsc`. ceap`. sare P`str`v fiert \n småntån` 8 p`str`vi proaspe]i de m`rime potrivit` 6 linguri de småntån` gras` m`rar proasp`t Se cur`]` p`str`vii bine de solzi [i de m`runtaie. Se las` 5 minute pe foc mic. dup` care se scot. carnea de vi]el cu sl`nina crud`. se amestec` bine [i se presar` sare [i piper. se pune la c`lit cu ceapa tocat` m`runt. Se scot a]ele [i se servesc fierbin]i cu garnitur` de ]elin` cu ro[ii. se spal` [i se scot m`runtaiele. care se cur`]` bine [i se toac` m`runt. i se scot m`runtaiele. ceap`. felii de ro[ii. piper [i pu]in p`trunjel tocat m`runt. se scurg [i se taie \n feliu]e. 20 g unt 2 c`]ei de usturoi. gr`simea de g`in`. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Se toarn` småntåna \n tigaie [i se ]ine la foc mic. se spal` [i se freac` cu sare. 1/2 ardei 150 g miez påine o lingura de orez past` ro[ii. s` nu se ard`. ]elin`. piper. orez. piper. piper. se acoper` [i se d` iar la cuptor. Se leag` fiecare cuib cu a]` [i \n oal` se acoper` cu varz`. la foc potrivit. Se ung cu ulei. |n cuiburi de foi mari de varz` se pune cåte o s`rm`lu]` din fiecare fel. carnea de porc cu sl`nina afumat`. de vi]el cåte 250 g carne de curcan [i de g`in` 20 g pastram` afumat` de gåsc` 20 g sl`nin` afumat` de porc 20 g sl`nin` de porc crud` 20 g gr`sime crud` de g`in` 20 g untur` de gåsc` 2 cepe. Se coase puiul [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. cu pesmetul. sare [i piper. Apoi se adaug` vinul \ndoit cu zeam` de carne. Se amestec` m`runtaiele cu ou`le. piper [i cimbru. apoi se \ntorc [i Puiul se spal` bine. Pui fript umplut un pui de aproximativ 1 kg 2 ou`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. småntåna. Pilaful de hribi se serve[te dup` ce s-a r`cit.Cuiburi de cinci 200 g varz` cåte 100 g carne de gåsc` de porc. orez. ou. amestecånd mereu. iar la primul clocot se pun [i p`str`vii. Se fierb 10 minute pe o parte. foi de dafin [i cimbru. Rulad` cu carne de vi]el 800 g pulp` de vi]el 100 g sl`nin`. se stinge cu zeam` din cea \n care au fiert ace[tia. o ceap` 150 g småntån` 2 linguri de f`in`. piper Pui cu småntån` 800 g carne de pui 80 ml ulei. |n foile de varz` op`rite se rotunjesc s`rm`lu]e mici. pu]in ou. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. \n p`r]i egale. se presar` cu sare [i piper [i se dau la rece puse unele peste altele. f`r` a se rumeni. untura de gåsc`. jum`tate din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. se \nfierbånt` untul [i se rumene[te pesmetul. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei. Se servesc cu småntån`. sare [i piper. se spal`. Se cur`]` puiul. zeam` de varz` vin. bor[. past` de ro[ii. |ntr-o tigaie. cu m`rar tocat pres`rat deasupra. La sfår[it se presar` deasupra m`rarul tocat m`runt. Orezul se alege. zeam` de varz` [i vin. Se las` la fiert cam 15 minute. se strope[te cu sosul din tav`. iar zeama scade aproape de tot. se bate [i se taie marginile astfel \ncåt s` se ob]in` dreptunghiuri egale. Cånd devine sticloas`. pån` se rumene[te. boia. un morcov 50 ml ulei. sare. sare. apoi se las` la r`cit. 50 g påine alb` p`trunjel verde. unde se las` pån` cånd se \nmoaie orezul. unt. se ruleaz`. Dup` un timp. boia. dåndu-se la cuptor. Se stinge cu småntåna [i cam 400 ml ap`. ceap`. Se adaug` hribii. carnea de g`in` cu ou. carnea de curcan cu restul de miez de påine \nmuiat \n lapte [i stors. ceap`. sare. Cånd este aproape gata. usturoiul. sare. sare. ceap`. cimbru foi de dafin se mai fierb \nc` 10 minute pe cealalt` parte. 2 linguri de pesmet 40 g unt. Fiecare bucat` de carne se unge cu compozi]ia astfel rezultat`. carnea se scoate din vas [i peste ceapa r`mas` se adaug` f`ina [i se mai ]ine vasul pe foc s` se c`leasc` \mpreun`. Se ob]ine un sos care se strecoar` peste carne [i se pune la fiert \nc` 10 minute. Ceapa se cur`]`. se leag` cu a]` [i se a[az` \n tav` peste feliile de ceap` [i de morcovi [i peste frunzele de ]elin` tocate. Se serve[te cald. m`rar. sare [i piper. Se pune la fiert cu bor[. Din cånd \n cånd. un ou 2 cepe. sare. ardeiul gras. Hribii se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu sare. piper Pilaf de hribi 300 g hribi proaspe]i 200 g orez o ceap` 60 ml ulei o leg`tur` de de m`rar sare. Resturile de carne se trec prin ma[ina de tocat \mpreun` cu sl`nina [i påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars` [i se amestec` cu ou. p`trunjel 2 ro[ii. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umple puiul cu ea. se descoase [i se serve[te la mas`. Se ia de pe foc [i se d` la cuptor.

.

.

Ceapa se cur`]`. se mai ]in pu]in pe foc. Cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. Se adaug` ciupercile. lungi de 4–5 centimetri. la foc mic. 2 mere sare. Cånd s-au \nmuiat. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Varza se cur`]`. usturoiul tocat. \n pu]in` untur` \ncins`. morcovii [i merele se rad. ou`. se adaug` t`i]eii. Se mai las` la fiert 15 minute. cimbru. ardeii [i ro[iile t`iate. piper Se prepar` un aluat din f`in`. se las` la fiert 30 de minute [i se paseaz`. vinul [i småntåna [i. sare Toc`ni]` de hribi proaspe]i 300 g hribi 2 cepe. 2 cepe 2 c`p`]åni de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. Se mai las` s` fiarb`. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. Dup` un sfert de or`. se spal` [i se taie \n cuburi.T`i]ei cu varz` 500 g varz` dulce 500 g f`in`. Pulpa. Bulionul se sub]iaz` cu ap` rece [i se adaug` \n crati]` \n momentul \n care hribii sunt fier]i suficient. piper Carnea de vac` [i cea de porc se taie \n buc`]i care se s`reaz` [i se pr`jesc \n ulei. La sfår[it se pun costi]a c`lit`. Se strecoar` \nainte de a se servi. Ceapa se c`le[te [i se stinge cu bulion. oul pr`jit [i brånza de burduf. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare. peste care se a[az` carnea fript` (\mpreun` cu sucul propriu). 2 ardei gra[i 2 morcovi. la foc mic. se fierb 20 de minute sub capac [i se paseaz` printr-o sit`. 100 ml ulei Cartofii se cur`]`. sare. sare. Ardeii capia se coc [i se cur`]` de semin]e [i de coaj`. Se adaug` cimbrul. Se taie \n få[iu]e. Cånd sunt gata. 2 c`]ei de usturoi 200 ml ulei. se strope[te cu vin [i se las` la rumenit. p`trunjelul verde [i sarea [i se fierbe 30 de minute. sare [i piper. 2 ou` 100 ml ulei. 100 g bulion 100 g costi]` 2 ardei gra[i 2–3 ro[ii. Dup` preferin]`. piper o lingur` de f`in`. Salat` de hribi 800 g hribi fier]i 800 g ardei capia. amestecånd continuu. \n mai multe rånduri. Cånd s-a \nmuiat \ndeajuns. Se taie varza fidelu]`. piper Se fierb hribii [i se taie \n feliu]e sub]iri. iar verdea]a se toac` m`runt. se presar` sare [i piper [i se mai las` cåteva minute. se adaug` f`ina. ceapa [i usturoiul se taie \n feliu]e foarte sub]iri. apoi se introduce crati]a la cuptor. o]et Tocan` sucevean` cu carne de vac` [i porc 200 g carne de vac` 200 g carne de porc 3–4 cepe. Se adaug` m`laiul. Se amestec` bine. cam de m`rimea unei nuci. cu p`trunjel tocat m`runt deasupra. amestecåndu-se continuu. ca s` nu se ard`. ulei. dup` gust. 100 ml vin o frunz` de dafin. sare [i dou` linguri de ap` c`ldu]`. Sos de p`tl`gele ro[ii 500 g ro[ii 50 g unt. pu]in cåte Se zdrobesc ro[iile. condimente Salat` de legume cu usturoi 1/2 varz` (alb` sau ro[ie) 6 ro[ii. Cånd devine transparent`. Se spal` hribii \n ap` rece. pentru t`i]ei. Se serve[te cu tochitur`. Tochitur` bucovinean` 400 g carne de pulp` de porc 200 g costi]` de porc 4 cårna]i afuma]i de porc m`m`ligu]` brånz` de burduf un ou. Se potrive[te de sare [i piper. apoi se taie \n feliu]e. se c`lesc cepele \n ulei [i se sting cu vin. apoi se condimenteaz`. Se \nc`lze[te untul. p`trunjel. s` se cure]e de p`månt [i nisip. se s`reaz` pu]in [i se pun \ntr-o crati]`. vin. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. ardeii – rondele. 2 cepe 100 ml ulei. T`i]eii se pun la fiert \n ap` clocotit`. se paseaz` [i se freac` cu brånza. Se serve[te rece. se adaug` cea de porc [i se mai fierbe \nc` 30 de minute. Se pot servi atåt calzi. 100 g bulion o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` totul [i se adaug` ulei. se scot cu spumiera [i se scurg. pu]in. se stinge cu ap` c`ldu]` [i se continu` fierberea. sare M`m`lig` de cartofi 4–5 cartofi 250 g m`lai 100 g brånz` de vaci. cåt [i reci. se stoarce de ap` [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. ro[iile – felii. 2 linguri de f`in` 250 ml sup` de oase cimbru. costi]a [i cårna]ii se taie \n buc`]ele mici. pån` este gata. l`såndu-se pån` scade sosul. 82 . 100 ml vin 300 g småntån` cimbru. Se adaug` hribii [i ardeii \n vasul \n care se c`le[te ceapa. sare. amestecånd din cånd \n cånd. se \ncorporeaz` f`ina [i se stinge cu ro[iile [i supa de oase. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie sub]ire. se spal` [i se toac` m`runt. sare [i o]et dup` preferin]e. Se pune carnea de vac` la fiert. Separat se preg`te[te m`m`liga pripit` (moale). de obicei de tuci. se toac` fidelu]` se presar` cu sare [i se fr`månt` cu måna. se serve[te cu salat` de varz`.

Cånd s-a \nchegat. se adaug` untul.Sos de småntån` pentru vånat 100 g unt 200 g f`in` 200 g småntån` 200 g mu[tar 200 ml jiu de la friptur`. ulei [i dou` linguri de unt. 350 g zah`r 2 linguri de zah`r pudr`. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul [i esen]a de migdale. 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o lingur` de bicarbonat alimentar o sticlu]` cu esen]` de migdale Fursecuri cu crem` de ciocolat` [i alune Cozonac bucovinean 400 g f`in` 200 g miez de nuc` 100 g stafide. sare 250 g zah`r 250 g f`in`. un baton de vanilie 8 ou`. Se fr`månt` un aluat vårtos din f`in`. una cåte una. Se unge cu unt o tav` de cozonac. P`trate cu crem` 400 g f`in`. care se taie \n buc`]i. crescut. 250 g alune 50 g ciocolat` menaj Se fr`månt` un aluat din f`in`. \n care se a[az` umplutura [i se \nvårte foaia. se las` o jum`tate de or` s` stea. Apoi se las` la Alunele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. drojdia dizolvat` \n pu]in lapte c`ldu]. se taie pr`jitura \n p`trate [i se serve[te. Se adaug` mu[tarul. cu småntån`. |ntre timp. laptele amestecat cu zah`rul. Restul de lapte. \ntr-o tav` uns` cu ulei. dou` ou`. cu aceast` crem`. Se fr`månt` bine. apoi se \ntind trei foi care se coc. pån` se rumenesc fursecurile. Se fr`månt` pån` la omogenizare. zah`rul vanilat [i coaja de l`måie. 100 g f`in` Alivenci 6 ou` 250 g småntån` 150 g f`in`. 500 g f`in`. se tope[te ciocolata [i se omoge- Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. Se serve[te t`iat` felii. l`såndu-se. cu grosimea de 5 mm. se \ntinde o foaie \n form` dreptunghiular`. Crema: se fierbe laptele cu vanilia. se ia de pe foc. pe foc mic. 75 g unt. de zah`r [i de f`in` se amestec`. Separat. drojdie. ca s` creasc`. albu[urile b`tute [i g`lbenu[urile frecate cu zah`r. care a fost \n prealabil acoperit` cu o coal` de hårtie pentru copt. |nvårtit` cu mac 3 ce[ti de f`in` o can` de lapte. sare Crem[nit Pentru aluat: 500 g unt. la foc mare. se adaug` albu[urile [i se mai amestec` pån` se omogenizeaz`. o can` de zah`r. Se pune \n tava uns` cu unt [i pres`rat` cu pesmet [i se d` la cuptor. se toarn` mici gr`m`joare din acest aluat \ntr-o tav`. 200 g unt 100 ml lapte. Se \ncinge cuptorul [i se introduce tava. Se prepar` aluatul. 250 ml lapte 100 g pesmet fin o linguri]` de sare 1 kg brånz` de vaci Se separ` g`lbenu[urile [i se freac` cu brånza pån` se ob]ine o past`. Se \ntinde o foaie de aluat groas` de 1 cm. Se adaug` treptat m`laiul frecat cu f`ina [i apoi albu[urile b`tute spum`. 1/2 can` lapte. Cånd se scot se ung cu miere \ndoit` cu ap`. amestecånd \n continuare. 25 g unt [i laptele. se \n]eap` cu furculi]a \n mai multe locuri [i se coace la foc potrivit. apoi cele 5 albu[uri b`tute spum`. Se stinge cu småntåna amestecat` cu jiul de friptur` [i pu]in` ap` [i se las` s` fiarb` 30 de minute. se acoper` cu foile r`mase. pån` se ob]ine un aluat uniform. se taie pr`jitura \n p`trate [i se pudreaz` cu zah`r. Se amestec` zah`rul cu f`ina. stafidele. Cånd se leag` aluatul. 3 linguri de ulei 500 g semin]e de mac zah`r vanilat sau vanilie coaja ras` de la o l`måie. pe dimensiunea t`vilor. Se ung cele trei foi cu crema ob]inut` (un strat de crem` va fi la suprafa]`). laptele [i zah`rul r`mas. Se las` la r`cit \n t`vi. 2 plicuri de zah`r vanilat coaja de la o l`måie esen]` de rom. nizeaz` cu alunele [i cu untul r`mas. 10 ou` 25 g drojdie. se adaug` f`ina [i se c`le[te. se unge cu oul r`mas [i se d` la cuptor. dou` cåte dou`. 3 ou` un pahar de zah`r o linguri]` de drojdie 3 linguri de unt. apoi se ung cu g`lbenu[ de ou [i se dau la cuptor. trei linguri de unt. Se las` iar s` creasc`. Aluatul se \ntinde foaie groas`. 83 . se ad`ug` aromele. 100 ml lapte 5 ou`. la foc potrivit. se ruleaz` [i se a[az` \n t`vi unse cu unt [i tapetate cu f`in`. Se omogenizeaz` bine compozi]ia. peste care se toarn` småntåna [i se pun untul [i sarea. o lingur` de bicarbonat dizolvat \n dou` linguri de lapte [i cu zah`rul vanilat. 200 g m`lai 50 g unt. se strecoar` [i se pune sare dup` gust. se a[az` \nvårtita. esen]a de rom. Cu ajutorul unui cornet. 150 g zah`r un pahar cu miere. g`lbenu[uri [i f`in` [i se ]ine la foc mic pån` se leag`. se bate cu telul. un ou 260 g unt. se umple cu nuca tocat` [i amestecat` cu miere. Fursecurile se vor lipi. sare Pentru crem`: 1 l lapte. Aluatul rezultat se las` la dospit 2–3 ore. apoi se a[az` pe jum`tate din foi crema de vanilie. apoi se toarn` pu]in cåte pu]in peste o compozi]ie din zah`r. 10 ml ulei. l`såndu-se s` se \ngroa[e. trei linguri de zah`r. se macin` macul [i se pune la fiert. sare Se \nfierbånt` untul. Dup` cåteva minute se mic[oreaz` focul [i se las` s` se rumeneasc`. 275 g zah`r 150 ml lapte.

la foc potrivit. sare. apoi se ia de pe foc. \n alt vas pus la foc. 300 g brånz` de vaci 50 g stafide. apoi se \ntinde din nou o foaie sub]ire. Zah`rul se caramelizeaz` \ntr-o crati]` pus` pe foc mic. se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. amestecånd. cam 30 de Småntåna. se scoate. apoi se ia de pe foc. formånd un aluat cu densitatea potrivit`. se \ntinde o foaie groas` de 2 centimetri. Se ung opt dintre foi cu crema ob]inut`. se a[az` jum`t`]ile de piersici. Se d` la cuptor. Se serve[te cald`. Se amestec` zah`rul cu apa [i margarina. Se las` la c`ldur` timp de o jum`tate de or`. care se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. Cånd e gata. 3 c`ni de alune 4 c`ni de bere 2 linguri]e de scor]i[oar` 2 c`ni de stafide minute. alunele m`cinate. Se cur`]` piersicile de coaj`. f`ina [i zah`rul vanilat se amestec`. uns` bine cu unt. la foc mic. se ruleaz` [i se a[az` \ntr-o tav`. . stafidele [i berea. cu dou` linguri de zah`r [i dou` g`lbenu[uri. Se las` pån` se \ngroa[`. Apoi. Se \ntinde. Se \ntind buc`]ile de aluat \n nou` foi. Compozi]ia rezultat` se toarn` \n tav` [i se ]ine la cuptor o or` [i jum`tate. apoi se las` la rece cåteva ore. se adaug` zah`rul caramelizat. laptele cu zah`rul pudr`. Cånd aluatul e pe jum`tate copt. restul de unt [i romul. se presar` cu zah`r [i se d` iar la cuptor. iar cea de-a noua foaie se m`run]e[te [i se presar` deasupra. Se rade l`måia de coaj`. Se prepar` crema. Se freac` untul cu f`ina [i cu 2 linguri de zah`r. Se adaug` ou`le b`tute spum`. jum`tate din cantitatea de unt. scor]i[oara. Se amestec`. se adaug` 2 g`lbenu[uri [i pu]in` ap` rece. care. småntåna. Se coc foile pe ambele p`r]i \ntr-o tav`. 4 ou` 4 ou`. Tort caramel 200 g småntån` 300 g unt 300 g f`in` 150 g zah`r tos. se toarn` crema fierbinte [i se las` pån` se \nt`re[te. apoi se a[terne umplutura. iar cånd \ncep s` fiarb`. Se ob]ine un aluat fraged. t`iat` \n felii [i pres`rat` cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. apoi se taie \n dou` buc`]i egale. scor]i[oar` Pr`jitur` polonez` cu bere 4 linguri de ap` 4 c`ni de zah`r 4 c`ni de f`in` 2 c`ni de margarin` Se prepar` aluatul din f`in` dizolvat` \n lapte. se amestec` [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. care se fr`månt` bine. stafidele [i coaja de l`måie. pe dimensiunile formei pentru tort. o lingur` de unt [i o linguri]` de sare. 250 ml lapte 150 g zah`r pudr` 50 ml rom (sau esen]`) un plicule] de zah`r vanilat Rulad` cu brånz` de vaci [i stafide 300 g f`in` 100 g unt. Tortul se d` la rece pån` a doua zi.Pl`cint` cu piersici [i crem` 4 piersici mari 100 g unt. zah`rul. 100 ml lapte 4 ou`. Se tope[te untul [i se \ntinde pe foaie. Se amestec` brånza cu ou`le. dup` ce se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. se \mparte \n nou`. 200 g f`in` 200 g småntån` 125 g zah`r. 150 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` l`måie.

.

o mas` \mp`r`teasc` deosebit de s`n`toas`. E vorba de renumita pl`cint` dobrogean` cu brånz` de oi. Bor[ul de pe[te din Delt` e. Iese o past` nu prea iute care se \ntinde pe bucata de pe[te. se serve[te cu iaurt rece. de diminea]`. umplute oriental cu dulcea]`. dobrogeanul m`nånc` gogo[i fierbin]i cu kefir: gogo[ile astea de Constan]a. Mujdeiul se face special. Al doilea picior. gogo[ari.Mas` bogat` cu dou` picioare De la exilatul poet Ovidiu [i pån` ast`zi. vit` – prin puterea focului. Nu se poate face f`r` caracud`. Cånd e gr`bit. din foi \ntinse prin \nvårtire \n jurul capului. Buc`t`ria dobrogean`. un pic de maionez`. ceap` ro[ie [i o]et. ]elin`. Toc`tura de oaie. dup` straturi de c`rnuri felurite. de regul` oaie. Dintre månc`rurile vechi ale Dobrogei pe baz` de carne de oaie. lipovene[ti [i cåte or mai fi fost. are [i o mic` anex` care nu trebuie uitat`: dulciurile turce[ti. fie din apa s`rat` a M`rii Negre. pui. ceap`. sarmalele de pe[te sau chiftelele de pe[te sunt månc`ruri mig`loase de f`cut. Oaia e de pe p`månt. obi[nuit aici toamna [i iarna. f`r` grij`. inclusiv paharul cu ap` rece. al buc`t`riei dobrogene \l face pe[tele. cea mai complex` måncare a regiunii. Doar \n perioada interbelic` el se g`tea a[ezat. Se acre[te cu bor[ sau cu o]et. Vase cu mujdei de usturoi [i o m`m`lig` fierbinte \nso]esc lucrarea. 86 . morcovi. pe[tele e fie din apa dulce a Deltei. de ap`. |nvårtite de influen]e felurite. rahat sau stafide. s` nu cad` greu. grece[ti. chiftele de mistre]). gospod`re[te: un calup de unt rece se \nfigea \n capul suli]ei. cartofi [i diverse mirodenii: ca [i alte månc`ruri ale regiunii. obi[nuite doar la s`rb`tori. dup` ce ciorba a dat \n clocot [i legumele \nc` nu s-au fiert de tot. de fapt. |ntåi se pun legume felurite: ro[ii. de departe. lipovenii din Delt` s`rb`toresc ziua pe[telui – s`rb`toarea bog`]iilor apei. La fel ca vånatul (li[i]e umplute. \ntre dou` felii de påine. \n ritmul muzicii. c` fierbe bine. [i somn pentru gr`sime. ro[ioar`. De la baclava la [erbet. ro[ii. fie mare. a[ezat` pe dou` picioare. Apa se ia din Dun`re. cu sos de tomate sau de maionez`. la bog`]ie mare de pe[te merge [i morun. care e amestecat` cu vinete. vit` sau porc se folose[te [i la musacaua dobrogean`. pescarii din Delt` se laud` c` m`nånc` un singur fel de måncare pe zi. pl`tic`. aceste c`rnuri de baz` au n`scut o varietate de feluri de måncare care poate dobor\ orice turist. totul t`iat fie foarte m`runt. cu siguran]` c` batalul la pro]ap n-are egal. [i la el se bea un pahar de Murfatlar [i se pune capac mesei cu un desert care se face dansånd geamparale. |ntre timp. preg`tit` turce[te. care se m`nånc` precum un hamburger. Buc`]ile de pe[te se pun mari. ca s` prind` puteri [i s` aib` noroc la pescuit. usturoi. t`t`r`[ti. pe oaie [i pe[te. Un vin alb de Sarica face un asemenea prånz delicios. De regul`. caras [i biban. pesc`re[te: chis`tur` de usturoi amestecat` cu sup` de pe[te. sp`lat bine. Se m`nånc` \ntåi dou` blide de zeam` fierbinte. direct pe lemnul mesei pescarului. [tiuc`. {tiuca umplut`. f`ceau deliciul turi[tilor prin anii ‘70. crap. se scot buc`]ile de pe[te fiert din ciorb`. a[a crud. ardei. dar ciorba de pe[te e. Vremurile noi au readus chebabul \n aten]ie. ocazie cu care descånt` un oblete viu pe care apoi \l m`nånc`. Pe 17 martie. råuri de unt topit ungeau carnea care se frigea f`r` contact direct cu focul. g`se[ti de toate la o gospodin` din Mangalia. buc`t`ria dobrogean` st` pe dou` picioare: pe oaie [i pe pe[te. turce[ti. v`duvi]`. El se m`nånc` [i cu o lingur` de chefir. care se serve[te cu iaurt rece \n timp ce ea frige.

.

Niculi]el : Niculi]el. Tulcea. Treime – a doua zi dup` Rusalii Ostrov Hramul Cuv. Valea Nucarilor. Parascheva al M`n`stirii Dervent – 14 octombrie Tulcea S`rb`toare de Sf. Constantin [i Elena – 21 mai Ziua Marinei – 15 august Hâr[ova Boboteaza – 6 ianuarie Masa s`racilor – 25 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – patru zile dup` Pa[te Serbare câmpeneasc` – 1 mai Tulcea Niculi]el Hramul Sf. Aliman 88 . Andrei – 30 noiembrie Ziua pescarului – septembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Ziua pe[telui – 17 martie Podgorii [i centre viticole Sarica . Cernavod` Ostrov: Ostrov. B`neasa.Festivaluri gastronomice Constan]a Constan]a Hramul Sf. Medgidia. M`cin Istria . Istria Murfatlar: Murfatlar.Babadag: Babadag. Oltina.

cu frunzuli]e de p`trunjel tocate deasupra. care a fost tapetat` cu ulei [i pesmet. \ntr-un castron. o lingur` de pesmet o leg`tur` de de p`trunjel. sare Se spal` p`tl`gelele. Acestea se ruleaz` [i se lipesc la capete cu albu[urile de la celelalte dou` ou`. apoi se amestec`. apoi se scobesc de miez [i se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. cu dou` linguri de ulei. o dat` cu morcovii [i cartofii. 1/2 l vin chimen. cåt [i reci. 5 linguri de pesmet Brånzoaice 200 g f`in` 200 g brånz` dulce de vaci 200 g telemea de vac` 200 g brånz` de burduf 200 g unt. Cånd s-au \nmuiat. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. dup` care se scoate [i se \ntinde o foaie sub]ire. o jum`tate de or`. la foc potrivit. cimbru. 3 ou` verdea]`.P`tl`gele umplute cu icre 8 p`tl`gele de m`rime potrivit` 400 g icre de crap 100 g miez de nuc`. sarea necesar` [i ou`le b`tute. la foc potrivit. Se pune compozi]ia \n form`. apoi se ung cu g`lbenu[urile r`mase. \ntr-o tav` curat`. Se amestec` apoi cu verde]urile t`iate m`runt. apoi se \ncorporeaz` f`ina. piper ma]e de vac`. se tapeteaz` cu pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. se omogenizeaz` [i se d` la rece. 4 linguri de pesmet. b`tute spum`. Se c`le[te ceapa \n ulei. sare Chiftele de pe[te 1 kg pe[te 2 cepe. se leag` ghiudemul ob]inut [i se pune la vånt trei zile. [i se ]ine \n cuptor. 2 leg`turi de verdea]` (m`rar. Se pot servi atåt calde. dup` gust. p`trunjel Se freac` brånza dulce cu untul. se scot [i se storc de zeam`. stors [i m`run]it. Se limpezesc apoi de mai multe ori cu ap` rece [i se scurg bine. Se cur`]` ciupercile. cu verdea]a tocat`. mujdeiul de usturoi [i ou`le b`tute. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei. \mpreun` cu ceapa. se ung cu ulei. se scot fileuri. se amestec` cu pasta de pe[te. Telemeaua se rade [i se amestec`. Se presar` sare. Se cur`]` pe[tele. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 10 centimetri. Se dau prin ma[ina de tocat. ]inåndu-se cåteva ore. se presar` cu sare [i se las` un sfert de or` pe un platou. 100 ml ulei 200 g miez de påine o l`måie. care mai \nainte a fost \n`bu[it` bine cu dou` linguri de ap` [i un praf de sare. de burduf [i cu dou` ou`. sare Carnea. se spal` \n multe ape [i se fierb \n ap` s`rat`. Ghiudem 400 g carne de vac` 400 g carne de vier 100 g sl`nin` crud` 100 g osånz`. Se toac` ceapa [i verdea]a. o l`måie 100 g m`sline. Se coc la cuptor. 4 ou` Chilc` cu ceap` 800 g chilc` (pe[te mic de ap` s`rat`) 20 ml o]et de mere 30 ml ulei de m`sline 3 cepe ro[ii. usturoi. zeama de la o l`måie [i miezul de påine \nmuiat. ca aperitiv. apoi se presar` peste capetele de pe[te. se taie \n jum`t`]i. Se piseaz` miezul de nuc` [i se freac` bine cu icrele. cu brånza Se taie capetele pe[tilor. apoi se \ntinde compozi]ia pe p`tratele de aluat. 100 ml ulei. osånza [i sl`nina se dau prin ma[ina de tocat. Se adaug` m`slinele [i feliile de l`måie [i se toarn` o]etul [i uleiul. Se servesc fierbin]i. Se umplu p`tl`gelele cu aceast` compozi]ie. un fir de usturoi 100 g f`in`. Drob de ciuperci 1 kg de ciuperci 6 ou`. frunze de ]elin`) 1/2 linguri]` sare. 89 . un morcov 2 cartofi potrivi]i. 3 cepe 2 linguri de ulei. cimbrul. Se m`nånc` uscat. se spal` [i se pun la uscat \ntr-un [ervet. Pasta ob]inut` se freac` cu sare [i condimente [i se \nmoaie \n vin. Se fac chiftelu]e. Se umplu ma]ele cu aceast` compozi]ie.

Crochete de carne cu ciuperci
300 g pulp` de porc 150 g [unc` presat` o ceap` 4 ciuperci mijlocii o lingur` de unt, 3 ou` 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` 150 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Piftie de crap
1 kg crap 4 cepe potrivite un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 4 c`]ei de usturoi foi de dafin, sare, piper boabe piper m`cinat

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. {unca se taie \n cubule]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. Se amestec` \mpreun` carnea cu [unca [i ceapa, se presar` sare [i piper, dup` gust, se adaug` ciupercile, 2 ou` [i verdea]a tocat`. Se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` crochetele, de dimensiunile degetului mare, se dau, pe rånd, prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat.

Crapul se cur`]` [i se spal`, dup` care se por]ioneaz`. Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt [i se fierbe \n ap` cu pu]in` sare, apoi se scoate cu spumiera [i se paseaz`. Morcovul [i p`trunjelul se cur`]`, se spal` [i se pun s` fiarb`, \ntregi, \n aceea[i ap`, \mpreun` cu cåteva foi de dafin [i boabe de piper. Dup` aproximativ un sfert de or`, se pun s` fiarb` [i buc`]ile de crap. Cånd s-au fiert, se strecoar` zeama \ntr-un castron \nc`p`tor, se amestec` \n ea pasta de ceap` [i usturoiul pisat, se adaug` sare [i piper, dup` gust, se pun buc`]ile de crap [i se introduce totul la frigider, unde se las` pån` se \ncheag`.

zeama. Se cur`]` ciupercile, se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Cånd devine sticloas`, se adaug` ciupercile [i se mai las` un sfert de or` pe foc mic, dup` care se adaug` oul b`tut \n prealabil [i se presar` m`rarul tocat, pesmetul, sare [i piper. Se omogenizeaz` [i se umplu ro[iile, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` cu ulei, o jum`tate de or`.

Tart` cu pe[te [i dovlecei
400 g pe[te alb 3 dovlecei mici, 2 ou` 3 linguri de småntån`, 150 g f`in` 2 linguri]e de amidon, 150 g unt o linguri]` de o]et aromat, zah`r cimbru, sare, piper

Pl`cint` de miel
1 kg carne de miel 1,5 l lapte, 1 kg f`in` nuc[oar`, 250 g småntån` 3 ro[ii, piper, sare

Gogo[i cu ca[caval
100 g unt 150 g f`in` 200 ml lapte 200 g ca[caval 4 ou`, sare

Se amestec` untul cu laptele, se pune un praf de sare [i se pun la fiert, pe foc mic. Cånd clocote[te, se toarn` f`ina \n ploaie, amestecånd cu lingura de lemn [i l`sånd s` mai fiarb` cåteva minute. Dup` aceea, se ia de pe foc, se amestec` \n compozi]ie, pe rånd, ou`le, apoi o parte din ca[cavalul ras, se omogenizeaz`, apoi se modeleaz` sfere cåt o minge de ping-pong, care se t`v`lesc prin restul de ca[caval [i se las`, timp de o or`, s` se odihneasc`. Se face cåte o crest`tur` la mijlocul fiec`rei gogo[i, apoi se dau la cuptor, \ntr-o tav` uscat`, pån` se rumenesc.

Carnea de miel se d` prin ma[ina de tocat [i se fr`månt` la fel ca un aluat. Separat se face o coc` din f`in`, lapte, unt, piper, sare, nuc[oar`, bulion [i småntån`. Se \ntinde o foaie din aceast` coc`, se unge cu toc`tur` [i se bag` la cuptor. Se ]ine la foc mic pån` se rumene[te.

Se prepar` un aluat din f`ina amestecat` cu amidonul, sarea, zah`rul [i untul. Se ad`ug` un g`lbenu[, o]etul [i pu]in` ap`. Aluatul rezultat se pune \ntr-o form` de tart` uns` cu unt, se d` 10 minute la frigider [i alte 10 minute la cuptor. Se toarn` deasupra ou`le b`tute cu småntåna [i cimbrul. Peste sos se a[az` felii sub]iri de dovlecei, t`iate pe lungime [i op`rite \n ap` s`rat`, intercalate cu felii sub]iri de pe[te, pres`rate cu sare [i piper. Se adaug` cimbru, sare [i piper dup` gust [i se d` la cuptor.

Ciorb` de berbec
500 g pulp` de berbec 2 ro[ii, 200 g cartofi un morcov, o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac, 2 ou` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Ro[ii umplute cu ciuperci
8 ro[ii de m`rime medie 300 g ciuperci, 2 cepe 2 linguri de pesmet, 50 ml ulei un ou, o leg`tur` de m`rar sare, piper

Ro[iile se spal`, se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` [i se scobesc de miez, a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n jos, s` se scurg`

Carnea se cur`]`, se spal`, se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n ap` rece cu sare. |ntre timp, se cur`]` cartofii, ceapa, r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n

90

alt` oal` cu ap` clocotit`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. Zeama de varz` se fierbe pån` clocote[te, apoi se strecoar`. Se aduna spuma carnea ori de cåtre ori e cazul, apoi se pun zarzavaturile [i, cånd acestea sunt aproape fierte, se adaug` ro[iile [i zeama de varz`. Se mai las` cåteva clocote, apoi se drege cu ou`le b`tute. Se serve[te fierbinte, cu m`rar [i p`trunjel tocat deasupra.

un sos din f`in`, småntån`, g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i zeama stoars` de la o l`måie. Cånd sunt fierte legumele, se adaug` \n ciorb` acest sos, se potrive[te gustul cu sare [i piper, se mai las` pe foc vreo 5 minute, iar cånd este gata, se presar` verdea]a tocat` m`runt.

un morcov mic, un ardei iute 20 ml o]et p`trunjel, leu[tean, ]elin`, sare

Ciorb` de peri[oare de pe[te
1 kg pe[te alb 1 l bor[, 4 ou` 200 g miez påine, 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de leu[tean, 3 ardei gra[i 150 g ]elin`, 2 morcovi 100 g p`stårnac, 4 ro[ii 100 g f`in`, sare, piper m`cinat

Ciorb` de crap
500 g crap proasp`t 2–3 ro[ii, un morcov un p`stårnac, o ceap` 1 l bor[, o lingur` de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean, sare, piper

Ceapa, cartofii, morcovii [i ardeiul iute se cur`]`, se spal` [i se taie cubule]e, care se pun la fiert \mpreun` cu pe[tele. Dup` o jum`tate de or` se adaug` sarea [i o]etul [i se mai las` pe foc cåteva minute, dup` care se presar` verdea]a tocat`. Legumele [i buc`]ile de pe[te se a[az` pe un platou, iar zeama se amestec` cu usturoi pisat [i o]et [i se ofer` \n castron.

Cotlet dobrogean de porc
400 g cotlet de porc 60 ml ulei 400 ml sup` de oase 2 linguri de f`in`, 200 ml lapte 50 g unt, un ou, 2 linguri de bulion o lingur` de pesmet, 500 g cartofi sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal` [i se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. Se cur`]` morcovul, p`stårnacul [i ceapa, se spal`, se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. Ro[iile se spal`, se taie \n felii [i se cur`]` de cotor. Bor[ul se fierbe separat, \ntr-o alt` oal`, se las` pån` d` cåteva clocote, apoi se ia de pe foc, se las` pån` se mai r`ce[te un pic, apoi se strecoar`. Dup` ce zarzavatul d` cåteva clocote, se adaug` buc`]ile de pe[te, ro[iile [i bor[ul, l`sånd s` mai fiarb` \mpreun` o jum`tate de or`. Cånd se ia de pe foc, se adaug` verdea]a tocat`, sare [i piper.

Se pun la fiert ardeii, ceapa, ro[iile t`iate buc`]ele [i morcovul, ]elina [i p`stårnacul rase. Se dezoseaz` pe[tele, se fierb oasele, iar zeama rezultat` se adaug` peste cea de legume [i se toarn` [i bor[ul. Carnea se toac` o dat` cu påinea [i se amestec` cu restul de ceap` ras`, ou`le, f`ina, sarea, piperul [i m`rarul. Se formeaz` peri[oare [i se pun la fiert \n ciorb`. Se adaug` leu[tean tocat m`runt.

Ciorb` de pe[te cu zeam` de varz`
800 g pe[te 2 morcovi, 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 2 l zeam` de varz`, sare

Ciorb` de m`runtaie de pui
400 g m`runtaie de pui (pipote inimi, gåturi), o ceap` un morcov, o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de albitur`, 100 g småntån` o lingur` de f`in`, 2 ou` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` m`runtaiele, se cur`]` [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. Ceapa, morcovii, ]elina [i albitura se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Dup` ce se aduna spuma, se adaug` zarzavaturile [i se mai fierb o jum`tate de or`. Se prepar`

Se cur`]` [i se spal` morcovii [i cepele, apoi se toac` m`runt [i se pun s` fiarb` \n zeama de varz`. Se cur`]` bine pe[tele, iar dac` este mai mare se taie \n buc`]i potrivite, apoi se pun la fiert \n oala cu legume. Dup` ce s-au \nmuiat, atåt legumele, cåt [i pe[tele, se presar` sarea [i p`trunjelul tocat m`runt.

Carnea se taie \n patru, se bate cu ciocanul, se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se \n`bu[` \n ulei [i pu]in` ap`. Se stinge cu supa de oase [i se las`, la foc mic, cam 45 de minute, dup` care se adaug` bulionul [i se mai las` un sfert de or` s` fiarb`. F`ina se dizolv` \n 50 ml lapte rece, apoi se \n`bu[` \n pu]in unt topit, se stinge cu restul de lapte [i se mai las`, la foc mic, 15 minute, dup` care se adaug` oul. Cartofii se fierb \n coaj`, apoi se cur`]` [i se taie \n felii. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet, se pun cartofii cu sosul [i se coc o jum`tate de or`, la foc potrivit. Se por]ioneaz` [i se servesc cu cotletul.

Cotlete de berbec la tav`
1 kg cotlet de berbec sare, piper, untur`

Ciorb` din cap de crap
1 kg cap de crap o ceap`, 2 cartofi

Cotletul se taie felii care se bat [i se pun \n tav` cu untur`. Se adaug` pu]in` ap`, sare [i piper. Se serve[te cu garnitur` de fasole boabe.

91

Creier marin`resc
400 g creier de porc 150 ml ulei, 200 g arpagic 200 g ciuperci 200 ml vin ro[u 4 felii de påine alb` sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se fierbe \n trei c`ni de zeam` de carne (sau ap`), \n care s-a turnat un pahar de vin ro[u. Dup` ce s-a fiert, se scurge, se taie \n felii, apoi se \n`bu[` \n 100 ml ulei, \mpreun` cu arpagicul [i cu ciupercile, t`iate lame. Se potrive[te de sare [i piper, dup` preferin]e. Cånd este gata, se freac` bine creierul cu 50 ml ulei [i se serve[te, \mpreun` cu crutoane de påine pr`jit` \n ulei.

Gåsca se cur`]`, se taie buc`]i, se freac` cu piper [i usturoi [i se frige \n unt amestecat cu untur`. Se adaug` ceapa [i usturoiul tocate m`runt, apoi vinul sec \nc`lzit. Ro[iile se toac` [i se pun la fiertur` cu m`rarul, cimbrul, p`trunjelul, leu[teanul, sarea [i piperul. Se d` la cuptor 4–5 ore la foc mic, apoi se degreseaz`, se scot m`rarul, cimbrul, p`trunjelul [i leu[teanul, se adaug` vinul dulce [i se mai d` pu]in la cuptor.

Legume umplute
10 ro[ii sau 6 dovlecei sau 6 vinete 500 g carne tocat`, o ceap` un ou, o leg`tur` de m`rar o felie påine, 100 ml lapte 2 linguri orez, 250 ml sup` de carne 200 ml bulion de ro[ii, 100 ml vin 200 g småntån`, 100 g ca[caval cimbru, piper, o linguri]` de sare

Frig`rui de berbecu]
800 g carne de berbec f`r` os 2 cepe, 2–3 ardei gra[i 3 ro[ii, unt sau seu de rinichi sare, piper, cimbru, foi de dafin

Crem` de cartofi
1 kg cartofi 150 ml lapte 150 g småntån` 50 g unt, un ou o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Se spal` bine cartofii, apoi se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd \ncep s` se crape, \nseamn` c` sunt fier]i. Se scot, se las` cåteva minute s` se r`coreasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil, dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul, pån` se omogenizeaz`. Separat, se freac` småntåna cu un g`lbenu[, apoi se amestec` \n piureul de cartofi. Se potrive[te de sare [i piper, se omogenizeaz` din nou [i se serve[te cu p`trunjel fin tocat pres`rat deasupra.

Se taie carnea buc`]i sub]iri [i se presar` cu sare, piper [i cimbru. Ceapa se desface foi, ro[iile se taie felii groase, iar ardeii, p`tr`]ele late de 2–3 cm. Pe o ]epu[` de lemn se \n[ir` buc`]i de carne alternånd cu ro[ii, ardei, ceap` [i foi de dafin. Se unge frig`ruia cu unt sau seu de rinichi [i se pune pe jar. Se \ntorc pe toate p`r]ile, pentru a se rumeni bine.

Ceapa se c`le[te, apoi se adaug` peste ea orezul [i carnea [i se stinge totul cu pu]in` sup`. Se amestec` cu m`rarul pisat, oul b`tut, påinea \nmuiat` \n lapte, cimbrul, sarea, piperul. Se prepar` un sos fiert din zah`rul ars, stins cu bulion [i ap`, peste care se adaug` vinul. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ro[iile scobite, se acoper` cu c`p`celul t`iat, iar miezul se amestec` cu sosul care se toarn` peste ele \n oal`. Dovleceii se taie \n dou`, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii [i se dau la cuptor \n tav` cu sos. Vinetele se cur`]` de cozi, se crap` pe lung, se scobesc, se umplu, se acoper` cu felii de ro[ii, se toarn` sosul peste ele, se acoper` cu ca[caval ras [i se dau la cuptor. Ro[iile [i dovleceii se servesc cu småntån`.

Frig`rui de pe[te
1 kg pe[te 100 g sl`nin` afumat` 2 ro[ii, 2 cepe o l`måie, o leg`tur` de p`trunjel sare, piper

Macrou marinat
1 kg macrou 2 linguri de f`in`, 2 cepe 100 ml ulei, 100 ml vin alb sec 50 ml o]et, o lingur` de bulion piper boabe, foi de dafin

Gåsc` s`lbatic` la cuptor
o gåsc` (1-2 kg) 500 g ro[ii, 500 g ceap` 100 g untur` gåsc`, 100 g unt o c`p`]ån` de usturoi 500 ml vin alb sec 120 ml vin alb dulce, m`rar cimbru, p`trunjel, leu[tean sare, piper

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se s`reaz`, se pipereaz`, apoi se freac` bine cu l`måia, t`iat` \n dou`, se dezoseaz` [i se taie \n buc`]ele \n lungime de aproximativ 4–5 centimetri. Sl`nina se taie \n feliu]e. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se taie \n rondele. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. Se \nfig buc`]ile de pe[te \n frig`rui, alternånd cu feliu]e de ro[ii, de sl`nin` [i de ceap`. Se frig pe toate p`r]ile pe gr`tarul bine \ncins. Se servesc stropite cu zeam` de l`måie [i pres`rate cu p`trunjel tocat.

Pe[tele se cur`]`, se spal`, se por]ioneaz` [i se presar` cu pu]in` sare, apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu 2 linguri de ulei \ncins. Se cur`]` [i se spal` ceapa, se toac` m`runt, dup` care se c`le[te \n restul de ulei. Se adaug` f`ina, amestecånd cu aten]ie [i, cånd aceasta devine aurie, se toarn` bulionul dizolvat \n vin, o]etul, apoi se pun 2–3 foi de dafin [i vreo 10–15 boabe de piper. Se fierbe, la foc mic, pån` d` cåteva clocote, dup` care se ia de pe foc [i se toarn` peste buc`]ile de pe[te. Se las` la rece \nainte de a fi servit.

94

Musaca
5 cartofi 400 g carne macr`, un morcov 3–4 cepe, un ou 2 linguri de småntån` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de bulion, ulei sare, piper, verdea]`

Se poate preg`ti cu cartofii cruzi sau fier]i. Cartofii cruzi se cur`]`, se taie felii groase [i se pr`jesc pu]in pe ambele p`r]i. Carnea se d` prin ma[ina de tocat, \mpreun` cu morcovul [i doi cartofi cruzi. Se rumene[te \mpreun` cu ceapa, apoi se las` s` se r`ceasc`. Se adaug` oul, småntåna, sarea, piperul [i verdea]a tocat` m`runt. Se unge o crati]` [i se tapeteaz` cu pesmet, apoi se a[az` alternativ cåte un rånd de cartofi [i unul de carne, ultimul fiind de cartofi. Se toarn` zeama de carne amestecat` cu bulionul [i se ]ine la cuptor pån` scade.

crati]` cu trei linguri de ulei \nfierbåntat. Orezul se alege, se spal` \n mai multe ape, se scurge bine [i se pune la c`lit, peste ceap`. Se las` cåteva minute, amestecånd permanent, ca s` nu se ard`, apoi se adaug` bulionul, se amestec` [i se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. Se mai las` cam un sfert de or` s` fiarb`, ad`ugånd cåte pu]in` ap` cald`, la nevoie, timp \n care se cur`]` pe[tele, se spal` [i se por]ioneaz`. Cånd orezul este fiert, se adaug` buc`]ile de crap, se toarn` deasupra o lingur` de ulei, se s`reaz`, se pipereaz`, se acoper` cu capacul [i se introduce la cuptor timp de un sfert de or`, la foc potrivit.

se cur`]` [i se taie \n felii. Dup` ce s-a \n`bu[it carnea, se pun \n crati]` varza [i bulionul diluat cu pu]in` ap`, l`såndu-se s` mai fiarb` o jum`tate de or`, apoi se adaug` condimentele, se completeaz` cu ap`, se acoper` crati]a [i se d` la cuptor, la foc potrivit, cam dou` ore. Cånd e aproape gata, se adaug` ro[iile. Se serve[te cald`.

Pulp` de berbec umplut`
1 kg pulp` de berbec 200 g ciuperci, 2 linguri de orez 200 ml ulei, 200 ml lapte o ceap`, o felie de franzel` o l`måie, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Proboi
1 kg cap de nisetru sau morun 1/3 m`runtaiele de morun o ceap`, un morcov 2 ro[ii, 20 ml o]et p`trunjel, piper, sare

Ou` marin`re[ti
4 ou` 3 cepe, 2 linguri de f`in` 50 g unt, 100 ml vin ro[u 2 felii de påine alb`, sare, piper

Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Cånd devine transparent`, se adaug` f`ina, amestecånd continuu. |n momentul \n care aceasta \ncepe s` se rumeneasc`, se stinge cu vinul. Se potrive[te de sare [i piper [i se continu` fierberea \nc` vreo 15 minute. |ntre timp, se fierb ou`le tari, se cur`]`, se taie \n felii, dup` care se adaug` \n sos, l`såndu-se \nc` vreo dou` minute. Se servesc calde, cu crutoane de påine pr`jit`.

Se taie capul de pe[te \n buc`]i mici care se pun la fiert \ntr-un litru de ap` cu o linguri]` de sare, ceapa, morcovul [i ro[iile t`iate cubule]e. M`runtaiele se spal` bine \n cåteva ape, se taie buc`]ele [i se adaug` peste fiertur` \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e. Se mai ]ine 30 de minute la fiert, apoi se adaug` sarea, piperul [i o]etul, iar cånd se ia de pe foc se presar` cu verdea]`.

Pulp` de berbec cu varz`
600 g pulp` de berbec 1 kg varz` murat` 100 g untur`, o ceap` o lingur` de bulion, 3 ro[ii sare, foi de dafin, cimbru piper boabe, boia dulce de ardei

Pulpa se cur`]`, se spal`, dup` care se tran[eaz` [i se dezoseaz`. Se taie l`måia \n dou`, iar cu jum`t`]ile ei se freac` bine carnea, peste tot. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie lame, iar ceapa cur`]at` [i sp`lat` se toac` m`runt. Se pun ciupercile [i ceapa s` se \n`bu[e \n ulei, se adaug` m`rarul [i p`trunjelul, tocate fin, sare [i piper. Se ia de pe foc [i adaug` felia de franzel` \nmuiat` \n lapte, stoars` bine [i m`run]it`. Se amestec` bine, pån` se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se umple pulpa de berbec cu ea, se leag`, se unge cu ulei [i se d` la cuptor aproximativ 2 ore, stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`.

Rotogoale de berbec
500 g rotogoale de berbec 125 g carne de oaie 50 g sl`nin` afumat` untur`, usturoi, cimbru, piper boia de ardei, sare

Pilaf de crap
600 g crap 300 g orez, 100 ml ulei 2 linguri]e de bulion, 2 cepe sare, piper

Se cur`]` ceapa, se spal`, se toac` m`runt, apoi se pune la c`lit \ntr-o

Se cur`]` pulpa de berbec, se spal`, se por]ioneaz`, se op`re[te \n ap` clocotit`, se d` printr-un jet de ap` rece [i se presar` cu sare, apoi se \n`bu[` \n untura \ncins`, cu dou` linguri de ap`. Varza se spal`, se cur`]` [i se taie fidelu]`. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`,

Se spal` bine rotogoalele [i se \mp`neaz` cu sl`nin` afumat`, carne [i usturoi. Usturoiul r`mas se piseaz` [i se amestec` cu sare, piper, boia [i pu]in` ap`. Rotogoalele se pun \n tigaia cu untur` [i se stropesc cu zeama de condimente pån` se frig.

95

se Se spal` [i se cur`]` carnea. Se adaug` ro[iile date pe r`z`toare. pe spinare. se unge [i ea cu ulei [i se \nf`[oar` pe[tele. apoi se d` la mas`. ca \ntr-o farfurie. Se ]ine la copt circa 30–40 de minute. apoi se taie \n buc`]ele. se pun buc`]ile de carne. Toc`ni]` de ceg` 1 kg ceg` 2 kg cartofi. se cur`]` [i se toac` m`runt. Se dezoseaz` ambii pe[ti. M`slinele se separ` de såmburi. pån` se rumenesc. se scoate scheletul. Se tope[te tot untul. iar carnea se trece prin ma[ina de tocat \mpreun` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte [i stors. cimbru Carnea de vit` se spal`. Se taie m`runtaiele [i carnea [i se s`reaz`. Dup` un sfert de or`. |ntr-o crati]`. Se ia o coal` de pergament. condimente Sfåråial` dobrogean` 400 g m`runtaie de miel [i carne de la coad` sau gåt 3 linguri de unt un polonic de småntån` 2 cepe. dup` care se scot. Sosul astfel format se pune pe platou [i se presar` cu verdea]` [i condimente. rozmarin Se cur`]` [tiuca [i se jupoaie de piele. se cur`]` pe cåt posibil de tendoane. sare Scrumbie cu legume 400 g scrumbie 2 ro[ii 2 ardei gra[i un morcov o leg`tur` de ceap` verde 100 ml suc de ro[ii o leg`tur` de m`rar 100 ml ulei. Se \nmoaie pu]in \n ulei ceapa r`mas` cu morcovul feliu]e. Toc`ni]` de miel cu cartofi {tiuc` umplut` o [tiuc` (1 kg) o scrumbie 2 ou`. Ceapa se toac` [i se pune la pr`jit \n unt. 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi sare. se desface hårtia de pergament. Se serve[te fierbinte cu m`rar verde pres`rat deasupra. Dup` ce scade zeama. sare. 96 . dup` care se pune pe platou [i se condimenteaz`. Se cresteaz` longitudinal. sos chinezesc [i verdea]` t`iat` fin. Pe[tele se pr`je[te \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. 2 linguri de bulion un morcov. ceapa. apoi se dau prin sare. Dup` ce s-au rumenit. piper 500 g carne de miel 4 cartofi 3 ardei gra[i 3–4 ro[ii. Scrumbiile se cur`]`. piper o leg`tur` de p`trunjel 3 c`]ei de usturoi. 3 cepe 4 ardei gra[i. apoi se spal` cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se cur`]` de solzi. Se adaug` ou`le b`tute cu miezul de ro[ii. se freac` cu sare [i se taie feliu]e lungi. Cånd sunt gata pe trei sferturi. 500 g m`lai 2 l ap`. cimbru ienibahar. \mpreun` cu carnea. dup` gust. sare. Cånd este gata. sare [i condimente [i se las` s` scad`. o ceap` 200 g miez de påine alb` 2 ro[ii. iar pe[tele se cur`]` de cap [i de coad`. sare [i piper. se scot buc`]ile de pe[te [i \n acela[i ulei se c`lesc cepele tocate \n felii sub]iri [i ardeii toca]i m`runt. ungåndu-se bine o tav`. Ardeiul gras [i ciupercile se spal` [i se taie la fel. unde se toarn` sfåråiala. se \ndep`rteaz` intestinele [i urechile. f`r` a se f`råma pe[tele. zeama de la ro[ii. 3 ro[ii o cea[c` de ulei sare. pun oasele [i capetele la fiert. Pielea de [tiuc` se usuc`. Se cur`]` [i se taie cega \n buc`]i de 4-5 cm care se rumenesc \n ulei. piper Scrumbie fript` pe c`rbuni 1 kg scrumbii. legumele deasupra [i se condimenteaz`. Cartofii se cur`]` [i se taie cuburi [i se adaug` \n vas \mpreun` cu pe[tele [i se las` s` fiarb`. piper. piper. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel sare. 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de m`rar 4 c`]ei de usturoi 100 ml ulei. se las` s` se usuce. Legumele se spal` [i se taie \n feliu]e.Pulp` de vit` cu orez [i m`sline 400 g pulp` de vit` 50 g ardei gras 100 g m`sline. sare dup` gust Pe[tele se las` la dezghe]at (dac` este congelat). Se astup` cu un capac dintr-o felie sub]ire de cartof fixat` cu trei be]i[oare trecute prin piele. \n care se \mbib` cu sarea. se adaug` pe[tele deasupra [i se toarn` bulionul. se spal` cu ap` rece. supa de pe[te. Se serve[te cu mujdei de usturoi. 100 ml vin alb. se d` la cuptor. se adaug` usturoiul pisat [i condimentele. pe un platou alungit. Se adaug` pu]in` ap` [i se mai ]ine un timp la foc mic. Se serve[te cu suc de ro[ii. Se \ncinge cuptorul la 180° apoi se pun \n tav` carnea. Ceapa [i ardeii se spal`. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e. se ung cu ulei pe toate p`r]ile. vinul. Apoi se adaug` småntåna. se coase fin [i se umple cu compozi]ia rezultat`. M`m`liga se \ntinde pe un fund de lemn [i se scobe[te la mijloc. se d` cu sare [i piper. usturoiul [i verdea]a. se d` la mas` cu m`sline al`turi. Se serve[te fierbinte. Se fierbe o m`m`lig` t`ri[oar`. apoi se pune \n spuza r`mas` dup` topirea jarului. iar verdea]a se toac` m`runt. |n acela[i ulei se pr`jesc legumele r`mase cu 50 ml suc de ro[ii. un ou 200 ml sos chinezesc o leg`tur` de m`rar 100 g ciuperci proaspete 100 g unt. Se coace \n`bu[it timp de un sfert de or`.

sp`lat` \n mai multe ape [i tocat` m`runt. se amestec`. sare Burta [i piciorul de vac` se spal` bine [i se freac` cu sare pån` se albesc. \n opt. se toarn` peste carne [i se mai fierbe 10 minute. Se cur`]` pe[tele. se toac` m`runt [i se adaug` peste legume \mpreun` cu buc`]ile de pe[te [i se d` la cuptor. Se serve[te cald` sau rece cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. foile de dafin [i se mai fierbe o or`. se las` la r`cit [i se strecoar`. 2 ro[ii 200 g arpagic. albitura. Morcovii r`ma[i se rad [i se c`lesc \n ulei. 120 ml vin alb 2 linguri de past` de tomate o foaie de dafin. 97 . dup` care se adaug` salata verde. se adaug` pu]in` ap` [i se las` la fiert. frunze de verdea]` tarhon. de asemenea fin tocat`. se spal` din nou. ceapa. se cur`]` de coaj` [i de såmburi. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n bain-marie. se scot semin]ele [i se taie \n felii. se adaug` f`ina [i se stinge cu zeama \n care a fiert burta. p`trunjelul. Sarmuzac (mujdei) 2 c`p`]åni de usturoi 100 ml ulei. Dup` 3 ore de fiert se pun 200 g morcovi. Cartofii se cur`]`. ornate cu feliu]e de l`måie. Salat` dobrogean` de legume 500 g ro[ii 4–5 castrave]i verzi o ceap`. o linguri]` de o]et. 10 ml o]et o salat` verde. sare Ro[iile se taie felii. 2 cepe 3 foi de dafin. Se stinge totul cu pasta de tomate [i vinul. un ou o lingur` de mu[tar. ]elina [i arpagicul t`iate felii. se taie \n felii sub]iri. cimbrul. ]elina. castrave]ii se cur`]`. t`ia]i felii [i des`ra]i. |n acela[i ulei se c`lesc ceapa. o l`måie o leg`tur` de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. sare. piperul m`cinat [i castrave]ii mura]i cur`]a]i de coaj` [i semin]e. dac` sunt mai mari. 250 g castrave]i mura]i 80 g m`sline. Se mai fierbe 30 de minute. se s`reaz` [i se pr`je[te \n ulei. se spal`. Se orneaz` cu frunzuli]e de verdea]` [i se folose[te \n special la pe[te. precum [i restul de verdea]`. Se des`reaz` m`slinele. se taie buc`]i. Se op`resc. apoi se scot [i se a[az` \n crati]` cu carnea [i celelalte. sare. Se taie ardeii \n dou`. se spal`. ardeiul [i ro[iile. un pahar de ap` [i un praf de rozmarin.ceapa. 2 ardei gra[i 50 ml ulei. piper adaug` sare [i ulei [i se amestec` u[or. piper Tuslama de burt` 400 g burt` de vac` 1 kg picior de vac` 3–4 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel 200 g ]elin`. Se adaug` la sos g`lbenu[urile de ou. 2 ro[ii o ceap`. Se adaug` foaia de dafin. se cur`]` [i se zdrobe[te cu furculi]a. Se serve[te cu telemea ras`. 30 ml o]et. se taie m`runt [i se pun peste salat`. Apoi se taie \n cubule]e burta [i carnea de pe picior. o r`d`cin` de albitur` 80 g ]elin`. verdea]` Pe[tele se cur`]`. Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. ad`ugånd uleiul [i jum`tate din cantitatea de p`trunjel. o]etul. Se prepar` un sos vinegret din mu[tar. Se omogenizeaz`. 2 ou`. Se fierbe un ou tare. cimbru ienibahar. Se acoper` cu capacul [i se las` s` fiarb`. sare [i piper. Deasupra se a[az` buc`]ile de pe[te. ienibaharul.2 kg crap f`r` cap 3 morcovi. se cur`]` de såmburi. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. se taie \n sferturi. Verdea]a se toac` m`runt. 75 g telemea sare. 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. sau. se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. se cur`]` [i se pun la fiert. Salat` pesc`reasc` 400 g pe[te 100 ml ulei. Zacusc` de crap 1. La sfår[it se pune sare. apoi se amestec` \n sos. tocat m`runt. Se Usturoiul se piseaz` bine \mpreun` cu sarea [i se freac` cu uleiul pån` se ob]ine o past`. morcovul. ceapa se taie pe[ti[ori. se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se presar` p`trunjel tocat m`runt.

peste care se toarn` restul de umplutur`. Compozi]ia se omogenizeaz` [i se serve[te la mas` rece. Se freac` bine untul cu zah`rul. apoi se las` s` se odihneasc` o jum`tate de or`. apa cald` [i g`lbenu[ul de ou. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. coaja ras` de la o l`måie. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Pl`cint` din flori de salcåm 1 kg flori de salcåm o cea[c` de miez de nuc` m`cinat` 100 ml ap` un ou. vinul. la foc moderat. se adaug` pesmetul. se a[az` jum`tate din cantitatea de foi. Se unge cu ulei [i se d` la cuptor. \n care se pune mierea. se op`resc. 2 linguri de vin 500 g unt. o buc`]ic` de unt cåt o nuc` [i ap` cåt \nghite. f`r` såmburi. apoi se dau [i ele pe r`z`toare. 98 . 3/4 l ap` [i ap` de flori. sare Se taie ciupercile. L`måia se d` pe r`z`toare. sare Crem` de morcovi cu miere Baclava 1. apoi se toarn` peste past`.5 kg zah`r vanilie. zah`rul vanilat. dup` care se dau pe r`z`toare. se adaug` ciupercile. smochinele. s` se coac`. se las` pån` se r`cesc. se presar` cu dou` linguri de zah`r [i se las` la rece vreo dou` ore.Sos de ciuperci pentru pe[te 100 g unt 3 linguri de f`in`. care se unge cu unt \nainte [i se adaug` peste foi amestecul de migdale cu zah`r. iar la sfår[it se adaug` morcovii [i merele rase. 500 g f`in` un pahar de ulei o cea[c` de ap` cald`. Ciocolata se d` pe r`z`toare. dup` care se dau prin ma[ina de Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Separat se bate albu[ul [i se amestec` cu miezul de nuc`. Prima jum`tate se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. unde se las` o or`. |ntr-o tav` uns` cu unt. Se d` la cuptor cam 40 de minute. Albu[urile se bat spum`. iar deasupra se acoper` cu cealalt` jum`tate. se las` s` se \nmoaie timp de o or` \n ap` rece. se acoper` cu aproape toat` compozi]ia. formånd o past` omogen`. 250 g smochine 250 g miez de nuc`. m`rar verde. iaurtul. f`ina. apoi se acoper` cu foile r`mase. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Smochinele se cur`]`. pe rånd. se cur`]` de frunze [i codi]e. se presar` zah`rul vanilat. Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. la care se adaug` pu]in` sare. Se op`re[te cu tot untul [i se d` la cuptor pån` se coace pe jum`tate. 5 ou` 100 g zah`r tos 50 g unt. peste ea se pun cire[ele cu zah`r. ciocolata [i migdalele. se pune f`ina [i se c`le[te. 500 g migdale 1. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n dou`. Se las` s` fiarb` 20 de minute. Restul de unt se \ncinge. sarea [i m`rarul. \n cupe.250 kg f`in` de bun` calitate un ou. Se introduce din nou \n cuptor pentru un minut. pån` se formeaz` o crem` spumoas`. dele [i cåteva cubule]e de unt. Brånza dulce se amestec` bine cu småntåna. tocat. 6 ou` 150 g pesmet 100 g ciocolat` menaj 50 g migdale 50 g unt Pl`cint` cu iaurt 400 g foi de pl`cint` 300 g iaurt. 200 g ciuperci 300 ml sup` de oase 200 g småntån`. se adaug` stafi- Cire[ele. zah`rul vanilat [i albu[urile. Se cur`]` morcovii. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu pu]in unt. Se bate aluatul de mas` de cåteva ori. Se \ntinde o foaie groas` de 2-3 mm care se umple cåte pu]in cu past` de flori [i se ruleaz` pe m`sur` ce se umple. se scurg. la foc iute. se spal` [i se pun la fiert \n ap` clocotit`. Cånd sunt fierte. Cånd se \nmoaie. G`lbenu[urile se bat cu restul de zah`r. Se stinge cu supa de oase. Florile se spal`. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat 100 g stafide Chec cu smochine 250 g zah`r 350 g f`in` 150 g unt 4 ou`.250 kg zah`r. Se taie aluatul \n 30–40 buc`]i. apoi se pun la fiert \n ap`. apoi [i albu[urile. se c`lesc \n 50 g unt [i se las` s` fiarb` \n zeam`. ad`ugate \n aceast` ordine. se piseaz` pån` se ob]ine o past`. Migdalele se piseaz` m`runt. g`lbenu[urile. Se taie \n formele dorite. ap` de flori 500 g morcovi 200 g miere 2 mere 150 g brånz` dulce de vaci 150 g småntån` un plicule] de zah`r vanilat F`ina se fr`månt` cu oul. apoi se \ncorporeaz`. Albu[urile se bat spum`. apoi se las` la r`cit. Se scoate din cuptor [i se pune deasupra un sirop preparat din 1. Se amestec` migdalele cur`]ate [i pisate m`runt cu vanilia [i 250 g zah`r pudr`. coaja ras` de l`måie [i albu[urile. se adaug` småntåna [i se las` la fiert pån` cånd se \ngroa[`. Merele se cur`]` de coaj` [i c`su]a cu semin]e. untdelemn. Se introduce tava la cuptor. Pl`cint` neagr` cu cire[e 200 g cire[e 200 g zah`r. p`strånd doar vreo 4 linguri. la foc moderat. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri [i se bat spum`. Se d` la cuptor. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te. se \ntind dup` m`rimea t`vii. se scot.

.

20 g drojdie 2 l`måi. dup` care se toarn`. l`såndu-se pe foc pån` ce apa scade aproape complet. apoi se servesc calde. Migdalele se cur`]` [i se pr`jesc pu]in pe plit`. dup` care se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. |ntr-o crati]` pus` pe foc mic. apoi se piseaz` m`runt. \ntr-un castron. Rulourile se dau la cuptor. cu zah`rul tos [i cu coaja ras` de l`måie. Se taie \n p`tr`]ele. eventual [i \n alte forme. se stinge cu o lingur` de ap` [i se amestec`. 200 g brånz` de vaci un ou. dou` g`lbenu[uri [i coaja ras` de l`måie. Se omogenizeaz` [i se fr`månt` bine. Brånza se scurge de ap` [i se amestec`. se pun dou` linguri de zah`r s` se caramelizeze. 100 . 2 ou` 50 g migdale dulci o l`måie. pres`rate cu zah`r pudr`. se amestec` f`ina cu restul de zah`r. pu]in cåte pu]in. Separat. apoi se acoper` cu glazura de migdale pr`jite [i zah`r caramelizat. Se amestec` zah`rul caramelizat cu migdalele. pån` se rumenesc. Rulouri cu brånz` de vaci 400 g f`in` 100 ml ulei. dup` care se ruleaz` [i se taie \n buc`]i de cåte 5–6 centimetri lungime. se a[terne uniform compozi]ia. se amestec` bine cu uleiul. Cånd zah`rul \ncepe s` capete o culoare maronie. sare L`måia se d` pe r`z`toarea mic`.Pr`jituri pentru cafea 250 g f`in` 200 g zah`r. f`ina. Se omogenizeaz` [i se las` un sfert de or` la crescut. Se presar` foaia cu pesmet. \ntr-o tav` uscat`. 2 linguri de zah`r tos o lingur` de pesmet 3 linguri]e de zah`r pudr` Se dizolv` drojdia \n zeama stoars` de la cele dou` l`måi. cel pu]in un sfert de or`.

.

bine\n]eles. Ciorbele. care se pun la cuptor. \n acordurile unei muzici folclorice cu ecouri ancestrale. El este purtat \n mod s`rb`toresc. care e la fel de bun` [i rece. udat` cu horinc`. cånd se formeaz` turmele de oi care vor pleca la p`[unatul alpin. ciorbe. dar umplut` cu ficat [i legume. lapte [i småntån`: iese ceva de te lingi pe degete. Nelipsite de pe mesele maramure[enilor sunt [i ]uica fiart` cu miere de albine sau horinca de prune. O alt` s`rb`toare la care maramure[enii petrec [i se osp`teaz` este Tånjaua. Un alt fel de måncare specific }`rii Maramure[ului. |n Maramure[ se g`te[te cu mult` untur` de porc. Evenimentul se petrece pe dealurile din jurul satelor. dar udat` cu ceva horinc`. o måncare care seam`n` cu paella spaniol`: m`m`lig` sub]ire \n care gospodina azvårle buc`]i de brånz` sf`råmat`. bulzul maramure[ean e de g`sit \n multe restaurante romåne[ti. dou`-trei ou`. \l serbeaz` pe cel mai harnic gospodar al satului care a ie[it la arat cu plugul. la fel ca [i cl`titele cu brånz` de vaci [i småntån`. fripturi. caracteristice civiliza]iei p`store[ti. cole[e (m`m`lig`) cu brånz`. simbolic. de preferat cu ceap` verde [i. preg`tit` \n straturi [i care se serve[te fierbinte. Buc`t`ria maramure[ean` nu este nici ardeleneasc`. Obiceiul. unde to]i participan]ii sunt servi]i cu månc`ruri [i b`uturi din bel[ug. se serbeaz` ståna maramure[ean`.Månc`ruri de oieri [i plugari Enclav` istoric` [i vatr` a istoriei romånilor. de „tånjaua plugului“ [i este udat cu ap` „d`t`toare de via]`“. desert or`[enesc. care se practic` [i \n zilele noastre \n satele de pe Valea Marei. este m`maliga cu brånz` [i jum`ri. bor[urile [i majoritatea supelor sunt preg`tite cu rånta[ [i drese cu småntån`. pe cåt de simple. |n zon` se m`nånc` [i piure de castane cu fri[c`. ci maramure[ean`. mai nou. Omniprezent` e brånza. ca [i \n Ardeal. doar \n casele gospodarilor vechi. Prim`vara. Voia-bun` [i dansul continu` pån` noaptea tårziu la casa baciului. uneori untura fiind \nlocuit` cu sl`nin` afumat` sau costi]` t`iat` m`runt [i topit`. cl`tite cu brånz` de vac` [i småntån`. 102 . Ast`zi. Maramure[ul vine la osp`]ul buc`t`riei romåne[ti cu bucate arhaice. pe atåt de ingenioase. pe Valea Izei. [i g`ina uns` cu untur` de porc [i pus` pe jar. iar ca desert. un amestec bizar de tradi]ii [i influen]e p`strate pån` ast`zi. Un deliciu \n Maramu’ e. nici bucovinean`. supe. Mai rar ve]i g`si. consumat` simplu sau \n diverse combina]ii. Obiceiul continu` cu osp`tatul la casa s`rb`toritului. foarte gustos [i u[or de preparat. preluat de la Viena. de cårn`ciori de cas` usca]i. Atunci se \ntind la iarb` verde mese cu månc`ruri [i b`uturi tradi]ionale. Se m`nånc` sarmale cu småntån`.

.

Festivaluri gastronomice Maramure[ Asuajul de Sus Târgul cepelor – septembrie Târgul cire[elor – iunie Festivalul Obiceiurilor laice de iarn` – decembrie Stoiceni Festivalul obiceiurilor din }ara L`pu[ului – iulie {omcu]a Mare Stejarul . Halmeu 104 .festivalul verii – prima duminic` din iulie Baia Mare Festivalul castanelor – toamna Bogdan Vod` Ruptul sterpelor – mai Vadu Izei Nunta – 23-25 iulie Bor[a Sânzienele – 19-20 iulie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[ti Sâmbra oilor – prima duminic` din mai Hoteni Tânjaua. festival folcloric – prima duminic` din mai Moisei Târg de Sânt`m`rie – 15 august Satu Mare C`line[ti-Oa[ Serbarea c`p[unelor – iunie Ocna {ugatag Tânjaua – aprilie Chilia Festival codrenesc – august Prislop-Bor[a Hora de la Prislop – 13 august Huta Certeze Sâmbra oilor – mai Satulung Festivalul obiceiurilor din }ara Chioarului – iulie Pasul Hu]a Sâmbra oilor – prima duminic` din iunie Sighetu Marma]iei Podgorii [i centre viticole Centre independente: Seini.

se dau prin pesmet [i se rumenesc \ntr-o tigaie cu unt topit [i \nfierbåntat. oul. se las` la r`cit. se scoate. un ou. Pl`cin]ele de cartofi 600 g cartofi 200 ml lapte un ou. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. ro[iile se op`resc bine \n ap` clocotit`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei [i una de ap`. pån` se ob]ine o past` omogen`. |n acest timp. se las` pån` se mai r`coresc. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. ciupercile [i p`trunjelul. p`trunjel Se cur`]` ficatul. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. se presar` boia dulce peste ele [i se ruleaz`. 105 . ca pentru piure. Jum`t`]ile de ou se a[az` pe frunze de salat` [i se pune pe fiecare cåte o lingur` de sos [i p`trunjel tocat. Se modeleaz` bilu]e. dåndu-le forma unor pl`cinte. piper Omlet` cu pe[te uscat 8 ou` 4 ro[ii 400 g pe[te uscat 100 ml ulei sare. Pe[tele se ]ine timp de cåteva ore la des`rat \ntr-un vas cu ap` rece. un praf de piper [i m`rar tocat m`runt. care se amestec` bine. m`rarul se spal` [i se toac` m`runt. Se scoate pe[tele. piper Cl`tite cu cårna]i 12 foi de cl`tite 200 g cårna]i de casa sau cabanos 200 g [unc` presat` 200 g ca[caval 200 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare. 200 g påine alb` 200 ml lapte. se pot t`ia. se las` pån` se topesc pu]in. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. Se las` aproape o or` [i se adun` spuma cånd e cazul. se presar` restul de ca[caval ras [i se introduc la cuptor. apoi se umplu cl`titele [i se ruleaz`. De fiecare dat`. Dup` ce se \nmoaie. Se ia crati]a de pe foc. Dup` ce s-au r`cit. se \mp`neaz` cu usturoi. apoi se \mparte compozi]ia \n 16 buc`]i (cåte patru pentru fiecare por]ie). dup` care se dau prin ma[ina de tocat. se amestec` \ntr-un castron cu ciupercile. se pun feliu]ele de sl`nin`. Ceapa se cur`]`. apoi se scot. 3 ou` 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel sare. cånd omleta este rumenit` pe jum`tate. piper G`lu[te de ciuperci 1 kg ciuperci proaspete 2 cepe. se omogenizeaz` bine. se scurge [i se pune la fiert peste ro[ii. Se servesc calde. pl`månii [i limba [i se spal`. apoi se adaug` ceapa. apoi se adaug` m`runtaiele [i se mai las` un sfert de or`. Se amestec` bine toate aceste ingrediente. Cånd sunt gata. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. se d` pe r`z`toare. Se servesc cu sosul de ro[ii. |ntre timp. sare Ou` cu sos de småntån` 6 ou` 500 g småntån` 5 linguri de mu[tar o salat` verde. iar ca[cavalul. se modeleaz` g`lu[te. unde se las` cam un sfert de or`. \n coaj`. Se c`lesc cåteva minute. se a[az` \n centrul ei cåte o por]ie de pe[te. se pipereaz` [i se rumenesc pe ambele p`r]i \n ulei fierbinte. se scot. Påinea se taie \n felii [i se las` la \nmuiat. piper [i verdea]` tocat` m`runt. apoi se scot.0 Ciupercile se cur`]`. \n lapte. sare. 100 g unt 100 g småntån` (sau iaurt) o leg`tur` de m`rar sare. o linguri]` de sare. se las` pån` se r`ce[te. se las` la r`cit. un ou 50 g unt. apoi se stoarce [i se m`run]e[te. se spal` [i se toac` m`runt. se spal`. se las` pån` se r`cesc. la fel [i ceapa. care se pun la fiert cu mirodenii [i sare. apoi se pun la fiert \n ap` rece [i pu]in` sare. Se servesc calde. se scot. la foc mic. se \ndoaie [i se pune din nou la pr`jit. P`trunjelul se spal` [i se toac` fin. apoi se cur`]` de coaj` [i se piseaz`. cu cåte o linguri]` de småntån` sau iaurt deasupra. |ntr-o tigaie. ca aperitiv. cur`]at de coaj`. Se adaug` o lingur` de ulei [i se las` s` fiarb`. 2 linguri de pesmet. care se dau prin f`in` [i ou b`tut. care se pun la fiert un sfert de or` \n ap` cu sare [i se op`resc cu unt \ncins. piper Cårna]ii se taie feliu]e. piper un c`]el de usturoi boia dulce Se taie få[iu]e sub]iri de sl`ninu]`. Se pun ro[iile s` fiarb` \n sucul lor. se prepar` patru omlete: se bat cåte dou` ou`. Cartofii se spal` [i se fierb. Din aceast` compozi]ie. Se fierb ou`le pån` se fac tari [i se taie \n jum`t`]i. se s`reaz`. care se turtesc. pån` ce acesta se \ngroa[`. se toarn` småntåna deasupra lor. dup` care se pun \ntr-un vas. |ntr-un castron se prepar` sosul din småntån` [i mu[tar. pres`rånd pu]in ca[caval ras. f`ina [i pu]in` sare. apoi se scot din coaj`. o leg`tur` de p`trunjel.Chiftelu]e din m`runtaie de porc 200 g ficat de porc 600 g pl`måni de porc 200 g limb` de porc 100 ml ulei 2 linguri de f`in` o ceap`. Se amestec` acest piure cu laptele. se scot. o or`. Rulad` din sl`nin` 400 g sl`ninu]` foi de dafin. la foc potrivit. Se leag` apoi cu o sfoar` pentru a se fixa. apoi se adaug` 2 ou`. [unca se taie \n cubule]e mici. 100 g sl`nin` 2 linguri de f`in`.

.

.

100 g småntån` Ciorb` cu cårna]i [i zeam` de varz` 500 g cårna]i afuma]i 2 morcovi. sare Carnea de porc se taie \n buc`]i [i se pune la fiert. verdea]a tocat`. m`lai 2 ou`. piper Bulz 400 g m`lai 1. inima [i [oriciul. din m`lai. Dup` aceea. se d` prin zah`r pudr`. 15 g usturoi 40 ml o]et. Dup` 20 de minute se pune fideaua fiart` separat [i se mai las` pe foc pån` este gata. ulei. cimbru. 100 g småntån`. Se pune la cuptorul \ncins 15 minute. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. se Carnea se spal`. care se ]in pe foc pån` se rumenesc. |ntr-o oal` cu ap` rece. se pune m`laiul. o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. cimbrul. piper boabe. o ceap` 2 morcovi. apoi se taie \n cubule]e. Cånd sunt pe jum`tate fierte. se coase [i se pune la fiert. care se pr`jesc 108 . cu måna ud`. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i foi de dafin. cimbru. 100 ml ulei 100 ml lapte. se spal` [i se fierb \n ap` cu sare. \n bain-marie. se adaug` sarea [i. piper m`cinat foi de dafin. limba. Cårna]i de cas` cu brånz` [i m`m`ligu]` 500 g cårna]i afuma]i 300 g brånz` de burduf. Ca[` din crupe de hri[c` 500 g crupe de hri[c` 75 g unt. 50 g brånz` 50 g nuci. se ung cu unt. cu småntån`. bulionul se dilueaz` cu ap` [i småntån` [i se adaug` toate la ciorb`. Se omogenizeaz`. [oriciul [i organele. buc`]ile grase de la cap. se pun \n ciorb`. Aluatul ob]inut se a[terne uniform \ntr-o crati]`. Se adaug` nucile rase [i untul rumenit. sare. apoi se pun la fiert. se toarn` \n el compozi]ia. se presar` deasupra brånza ras` [i se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. Se unge cu gr`sime un vas de p`månt. ou`le. apoi se adaug` cårna]ii t`ia]i felii. se cur`]` [i se d` prin ma[ina de tocat. iar peste cea de deasupra se pune o greutate. sare. cu compot de fructe. 3 ou` 2 linguri de bulion 20 g unt. Zeama de varz` se fierbe separat. toate tocate m`runt. ro[iile trecute prin sit`. 300 g brånz` 200 g unt. sare. apoi scurse [i tocate m`runt). se scot. la fel [i capul. o lingur` de f`in` o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. o lingur` de zah`r [i un vårf de linguri]` de sare. 100 g stafide 2 linguri]e de zah`r pudr` 400 ml compot de fructe. Dup` o or`.Tob` un cap de porc un stomac de porc o limb` de porc. Se umple stomacul cu aceast` compozi]ie. 2 ou`. amestecånd \nc` 10 minute la foc mic. dup` care se toarn` ou`le b`tute cu småntån` [i se mai las` 5 minute. 200 g varz` murat` Se pune laptele la fiert. Se fr`månt` f`ina cu 100 g unt. ap` [i sare. Dup` ce s-au rumenit. se pun zarzavatul \n ciorb`. o]etul [i sarea. sare Bolovan de f`in` 500 g f`in` 125 g unt 500 ml lapte 50 g drojdie. 2 linguri de bulion 2 l zeam` de varz` pun \ntr-o tav` tapetat` cu unt [i se pun la cuptor. Se pune jum`tate din m`m`ligu]` pe fundul t`vii. Se cur`]` [i se spal` bine zarzavaturile [i varza. se a[az` \ntre dou` buc`]i de lemn. ienibahar 2 cepe. 3 ou` 2 linguri]e de zah`r tos. Se pune pe foc o oal` cu ap`. dup` care se taie \n felii groase. se c`le[te ceapa \n ulei. apoi restul de m`m`ligu]` [i se acoper` din nou cu brånz` [i cårn`ciori. Se las` pån` se r`ce[te [i se \ncheag`. sare Se aleg crupele de hri[c`. se formeaz` chiftelele. stafidele (]inute \n prealabil timp de o or` \n ap` rece. se pun s` fiarb` urechea. se scoate. laptele. Se serve[te cald. mujdeiul de usturoi. Stomacul se cur`]` [i se spal`. se por]ioneaz` [i se serve[te cald. sare Ciorb` cu afum`tur` maramure[ean` 500 g carne de porc 100 ml ulei. apoi se amestec` bine cu påinea. se las` la r`cit. uns` bine cu unt. Ceapa se c`le[te \n ulei. dup` preferin]e. se introduce \n ea crati]a cu aluatul [i se las` s` fiarb`. Se pun \ntr-un castron.5 l lapte. 3–4 ro[ii 100 g fidea. \n aceea[i zeam`. se scoate aluatul. Se face o m`m`lig` potrivit`. Se rotunjesc buc`]elele de balmo[. Se r`stoarn` balmo[ul pe un fund de lemn [i se taie cuburi care se umplu cu brånz` amestecat` cu jum`tate din cantitatea de unt. cånd a fiert. pån` se rumenesc. apoi. sare [i piper. Chiftele cu sos de ro[ii 500 g carne de porc sau de vit` o felie de påine. piper [i alte condimente. se adaug` zarzavatul ras [i se c`le[te \nc` 10 minute. deasupra se pun cårna]ii [i brånza. cu pu]in` zeam` de la fiert. Cårna]ii se taie feliu]e [i se pr`jesc \ntr-o form` uns` cu gr`sime. drojdia. 100 ml ulei 200 g småntån`. o inim` de porc 100 g [orici de porc sare. iar cånd aceasta clocote[te. Cånd carnea este pe jum`tate fiart`. timp de aproximativ dou` ore. \nmuiat` \n lapte [i stoars`.

.

se potrive[te gustul cu sare [i piper [i se d` la cuptor. Melcii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se ia crati]a de pe foc. ap` [i sare o m`m`lig` moale. Maz`rea se cur`]` [i se spal`. Dup` ce untul s-a topit. unul de unt [i apoi iar`[i un strat de m`m`lig`. ro[iile [i ciupercile se cur`]`. m`m`lig`. unul de brånz` [i unul de unt. se adaug` \n crati]` [i se s`reaz`. se pun sarea [i m`laiul. Se rade telemeaua deasupra. apoi unul de brånz`. apoi se taie lame. Dup` ce este gata. cånd ace[tia \ncep s` se pr`jeasc`. 25 g margarin`. 3 ro[ii 100 g ciuperci. se op`resc \n ap` clocotit` [i se c`lesc \n unt. Ou`le se bat. 200 g brånz` de burduf 200 g ca[caval. 200 g småntån` 200 g brånz` telemea. apoi se preg`te[te separat sosul din usturoiul pisat cu sare [i o]et. 200 g urd` 200 g ca[. |ntr-o crati]` cu unt \ncins. apoi se adaug` chiftelele. Cånd apa \ncepe s` fiarb`. la foc moale. piper. o foaie de dafin „Lapte de bou“ 4 ce[ti cu semin]e de dovleac 1 l lapte. l`såndu-le s` fiarb` \mpreun` 10 minute. boia iute de ardei M`m`ligu]` cu brånz` la cuptor 400 g m`lai o lingur` de sare. Deasupra se pune un strat de ca[ [i altul. la foc domol. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. se adaug` f`ina [i se amestec` bine. Se servesc cu påine pr`jit`. ultimul fiind de m`m`lig`. 110 . pu]in ulei. Se amestec` mereu. |nainte de a \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. Melci rasol cu mujdei de usturoi 80 de melci 3 c`]ei de usturoi. se taie felii. ca la o m`m`lig` obi[nuit`. dup` gust. se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. se stinge cu o can` de ap` rece. Cånd \ncep s` se pr`jeasc`. \mpreun` cu un vårf de linguri]` de zah`r. 100 g unt. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. mai sub]ire de m`m`lig`.\n ulei \ncins. sare Gula[ de maz`re 1 kg maz`re 2 cepe. apoi. Sosul se toarn` peste melcii sco[i pe un platou. s` nu se lipeasc`. 2 linguri de lapte Ciulama de ro[ii 800 g ro[ii o ceap` mare un gogo[ar sau un ardei 2–3 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de småntån` 2 linguri de f`in`. care s-au t`iat \nainte \n feliu]e sub]iri. se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei un strat de m`m`lig`. Se pr`jesc semin]ele [i se macin` f`ina care se adaug` peste laptele dat \n clocot. apoi se adaug` \n tigaia \n care este ceapa. 20 g unt 200 g småntån`. se sting cu småntåna. Se m`nånc` cu m`m`lig`. Se unge bine crati]a cu unt [i se d` la \ncins. gros de cel mult 2 cm. se toarn` primul strat de m`m`lig`. timp de aproximativ o or`. se s`reaz`. sare. m`m`lig`. tocate m`runt. apoi usturoiul pisat [i p`trunjelul tocat m`runt. Se amestec` pån` se ob]ine o past` groas`. apoi se presar` pu]in` brånz` [i se pune la cuptor pån` se rumene[te. apoi se desprind de cochilii [i se pun la fiert cu morcovul [i ceapa. Cånd se ia de pe foc se pune småntåna. piper Ciuperci ]`r`ne[ti 750 g ciuperci o ceap`. acoperind vasul cu un capac. se ad`ug` peste ceap` [i gogo[ar \mpreun` cu o can` de ap` [i se las` la fiert. iar mai tårziu maz`rea. se toac` m`runt. Cartofii. Atunci cånd maz`rea e fiart`. brånza de burduf. tot la foc mic. Se servesc pres`rate cu m`rar [i p`trunjel. Se scot pe un platou. Se amestec` f`ina cu \nc` o can` de ap`. m`m`lig`. cur`]at`. \mpreun` cu ceapa. apoi se c`le[te \n ulei \nfierbåntat. piper [i o linguri]` de zah`r. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se las` s` se \n`bu[e. sare Jum`ri cåmpene[ti 8 ou` 2–3 cartofi. piper Ciupercile se cur`]`. apoi se adaug` bulionul. se las` un clocot. se pun s` se c`leasc` \ntåi cartofii. o linguri]` de sare [i boia. se spal` \n mai multe ape. dac` zeama scade prea mult. p`trunjel sare. 25 ml o]et sare. Deasupra se pune ca[cavalul frecat cu småntån` [i se d` la cuptor la foc mic. 200 g brånz` 100 g unt. sare. se adaug` ro[iile [i ciupercile. sp`lat` [i tocat` m`runt. Se cur`]` [i se spal` ceapa. 2 ou`. 80 g unt 100 g maz`re 100 g telemea de vac` sare. urd`. o ceap` un morcov. se pipereaz` [i se toarn` \n crati]`. M`m`ligu]` \n p`turi 1 kg m`lai 3 l ap`. Se pun apoi straturi – telemea. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. Se bat ou`le cu lapte [i sare [i se toarn` peste m`m`lig`. Ro[iile se op`resc. apoi se pune capacul [i se las` s` se \n`bu[e cåteva minute. se scurge bine. Se face din m`lai. ap` Ceapa [i gogo[arul se taie m`runt [i se c`lesc \n ulei. se adaug` margarina [i se las`. Se d` focul mic [i se mai las` pu]in. o linguri]` de zah`r sare. pån` ce sosul scade aproape complet. Separat. 75 ml ulei Se pune laptele la fiert cu pu]in` sare. Din cånd \n cånd.

La sfår[it se amestec`. paprika Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]` [i se pune f`ina la c`lit. Se servesc calde. 2 linguri de miere 50 g stafide. cartofii [i varza [i se presar` cimbru. apoi se procedeaz` la fel cu toate celelalte legume. apoi se ruleaz` [i se dau la cuptor. Dup` ce s-au copt. Dup` 15 minute se cur`]` u[or de coaj`. s` se coac`. cåteva minute. Se adaug` untul [i laptele [i se freac` bine. Se dau [ni]elele prin pesmet [i se pr`jesc. 3–4 ro[ii 500 ml ulei.Pilaf cu prune uscate prune uscate. groase cam de un centimetru. Se spal` toate legumele foarte bine. Cånd cartofii sunt aproape gata. iar usturoiul se piseaz`. Se adaug` romul. pudrate din abunden]` cu zah`r vanilat. orez. apoi se bate spum` pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. Celelalte legume se toac` foarte m`runt [i se pun \n vase separate. iar dup` ce se \nmoaie se decojesc [i se paseaz`. apoi se taie \n buc`]i foarte mici. Piure de cartofi cu m`rar 1 kg cartofi un pahar de lapte. Pe fiecare dintre ele. zah`r Orezul se rumene[te \n ulei [i se stinge cu ap` fierbinte. dup` gust. ceapa se taie pe[ti[ori. ulei. Se spal` bine gutuile. piper. apoi se amestec` bine cu stafidele tocate m`runt [i cu mierea. la foc potrivit. sau cu soté de legume. apoi se pune \n borcane uscate [i \nc`lzite. 4 linguri de unt 2 leg`turi de m`rar verde cur`]`. \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. Zah`rul se ad`ug` la sfår[it. Nucile se pr`jesc pe plit`. 400 g rahat 4 plicule]e de zah`r vanilat Carnea [i costi]a se taie buc`]i [i se pr`jesc \n untur` \ncins`. |n untura \ncins` se r`stoarn` varza [i se c`le[te u[or. Se serve[te garnisit` cu ciocolat` ras` [i fri[c`. care se turtesc \n form` de [ni]ele. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. Cornule]e cu rahat vanilate 250 g unt 200 g småntån` 100 g zah`r pudr` 600 g f`in`. apoi prin sit`. se toarn` \ntr-o form` umezit` [i se las` dou`-trei ore la congelator. apoi se taie un c`p`cel \n partea superioar` a fiec`reia [i se scoate o parte din miez. cimbru. apoi se piseaz` sau se dau prin ma[in`. se pune cåte o feliu]` de rahat. Carnea fiind rumenit`. pe ambele p`r]i. sarea. apoi se \mparte \n opt p`r]i egale. Cartofii se pun la fiert \n coaj`. se toarn` usturoiul. \ntr-o tigaie cu untur` \ncins`. Se ad`ug` prunele ]inute dou` ore \n ap` la \nmuiat [i se d` la cuptor la foc mic. se Se cresteaz` coaja castanelor [i se pun la fiert cu ap` rece. 4 cepe 250 g ciuperci. Se toac` varza fidelu]` [i se freac` cu boia [i ulei. se adaug` ro[iile date prin ma[in`. Sos alb cu småntån` 50 g unt 2 linguri de f`in`. Se stinge cu lapte. Pe platou se aranjeaz` lång` carne. {ni]el din carne tocat` 800 g carne de porc sau de vit` 40 g untur`. s` nu fac` cocoloa[e. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se scoate pe un platou. Ciupercile se pun la fiert cu pu]in` sare. 2 linguri de rom 3 foi de gelatin`. se scot [i se servesc calde. precum [i cu diverse salate. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie de o jum`tate de centimetru grosime. piper. 3-4 cepe 400 g carne gras` de purcel 200 g costi]`. M`rarul tocat m`runt se pune \n piure. se [terge cu grij` puful. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. se spal`. Nu trebuie l`sate s` se \nnegreasc`! Se servesc calde. zah`rul pudr` [i f`ina. \mpreun` cu ceapa. 200 ml lapte 300 g småntån`. care se taie \n p`trate cu laturile de cåte 5 centimetri. Se prepar` un sirop din zah`r [i 1/2 pahar ap` [i se fierbe cu castanele pån` se \ngroa[`. 125 g fri[c` Tocan` de purcel 400 g cartofi 300 g varz` murat`. Se las` la fiert 20 de minute [i se pune sare dup` gust. se s`reaz`. pudrate cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. piper Carnea se cur`]`. l`sånd totu[i pere]ii suficient de gro[i ca s` nu se sparg` la copt. Zacusc` de ciuperci 3 gogo[ari ro[ii 3 ardei verzi. |ntr-o crati]` mare se pune ceapa la c`lit. p`trunjel Gutui umplute 4 gutui de m`rime medie 100 g miez de nuc`. se taie felii [i se pun la pr`jit \n untur`. sare. piperul [i pu]in zah`r. o lingur` de ulei sare. cu garnitur` de cartofi pr`ji]i. se mai las` cåteva clocote. Se amestec` untul cu småntåna. care se a[az` \ntr-o oal` mare cu ap` [i se mai fierb o jum`tate de or`. \mpreun` cu cotorul. se pipereaz`. se ]ine o jum`tate de or`. 100 g pesmet sare. Se fierb. piure sau natur. drojdia. Se mai ]ine amestecul o jum`tate de or` pe foc. 111 . o c`p`]ån` de usturoi 3 linguri de untur`. sare Piure de castane 40 de castane 300 g zah`r. Acestea se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. Se amestec`. se trec prin ma[ina de tocat. fri[ca [i foile de gelatin` \nmuiate \n ap` clocotit`. Se adaug` småntåna [i se amestec` bine.

acoperindu-se cu o farfurie \nc`lzit`. 100 g zah`r tos 350 g f`in`. se \ntinde bine \ntr-o foaie sub]ire. Restul de zah`r se dizolv`. apoi se presar` cu 100 g zah`r [i se amestec`. se unge din nou cu unt la suprafa]` [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. 100 g unt 500 g nuci. cu 50 g unt [i un vårf de linguri]` de sare. l`såndu-le la rece dou` ore. Se fr`månt` energic. l`såndu-se pe foc mic pån` se leag` siropul. un ou. 400 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Se amestec` f`ina cu laptele. Se d` o jum`tate de or` la cuptor. 2 linguri de zah`r pudr` Cire[ele [i vi[inele se cur`]` de codi]e. Nucile se coc \n cuptorul \ncins. {trudel de cire[e [i vi[ine 100 g cire[e 100 g vi[ine. se unge cu unt [i se aranjeaz` cire[ele [i vi[inele cu zah`r. apoi se cur`]` de coji [i se dau prin ma[ina de tocat. li se scot såmburii [i se pre- sar` cu zah`r. Dup` aceea. Se serve[te pudrat cu zah`r. 112 . 50 g unt sare. pån` \ncepe s` fac` b`[icu]e. se omogenizeaz`. pres`rat` cu f`in`. apoi se pune pe plan[eta de fr`måntat. stropindu-se foaia de deasupra cu unt fierbinte.Pl`cint` cu nuci 500 g f`in` 200 ml lapte. \ntre care se pun nucile. Se amestec` 300 g f`in` cu un ou. \mpreun` cu zah`rul vanilat. se \mparte \n dou` foi. se fr`månt` [i se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Se \ntinde aluatul. la c`ldur`. apoi se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. \n ap` fierbinte. apoi se toarn` siropul fierbinte deasupra. Se serve[te t`iat` \n p`trate sau \n romburi. un vårf de cu]it de sare [i o lingur` de ap` cald`. Se ruleaz`. Se strope[te aluatul cu ap` cald`.

.

chis`li]`. preferate \n Moldova sunt laptele [i brånza. natura le-a \nzestrat ogr`zile cu de toate: p`s`ri. vite. „ciute [i cornute“. [i colaci \mpleti]i. din aceste bog`]ii s-a n`scut \ntreaga buc`t`rie moldoveneasc` – o buc`t`rie cu tradi]ii str`vechi [i obiceiuri inconfundabile. care se ]in la zvåntat \n c`mar`. ceap`. a pl`cintelor „poale-n bråu“. Ast`zi. sl`nina. pl`cintelor [i vinului Moldova este ]inutul marilor posibilit`]i naturale: al oilor multe. cum \i place gospodarului s` m`nånce. Tot un prilej de bun` dispozi]ie [i veselie sunt [i festivalurile gastronomice organizate \n fiecare an \n aceast` regiune. iar vara. mai ales a celui s`rac. 114 . divinitate [i str`mo[i. un cårnat de porc f`cut din intestinul gros. convins fiind c` månc`rurile pe care le sfin]e[te \n biseric` \l vor ajuta s` men]in` echilibrul \ntre cei vii. o toarn` pe un fund de lemn. Kog`lniceanu. |n ziua t`ierii porcului moldovenii fac o tochitur` cu m`m`ligu]` mai vårtoas`. Cele mai importante sunt: Festivalul pl`cintelor (la Bac`u). moldovenii s`rb`toresc „Såmb`ta brånzei“. \n general. din vi[ine fierte . Cum e [i firesc. al podgoriilor uria[e. sarailii cu fructe [i altele. el a måncat \ntotdeauna simplu.}ara sarmalelor. al`turi de o strachin` de curechi (varz`) acru. pån` la Buz`u. Buc`t`ria moldoveneasc` e ilustrat` ast`zi de numeroase tradi]ii livre[ti. brånza. pentru c` moldovenii sunt. de sufletul r`posa]ilor. Azi. La fel chi[ca. Masa de s`rb`toare \n Moldova este cu gust \mpodobit` cu bucate delicioase f`cute din f`in` de gråu: \nvårtite. folosind drept combustibil hripca (corzile rezultate de la cur`]atul viei). numai aici gospodinele g`tesc ciorbe de potroace aromate cu leu[tean. al`turi de oalele cu lapte prins. sarmale moldovene[ti [i ni[te pårjoale s` te lingi pe degete. fripturi. Nici pe departe s` se \n]eleag` c` moldoveanul este lacom sau gurmand. al ogoarelor [i livezilor pline de roade. |n aceast` zi. M`m`liga este servit` cu jum`ri. se coc påinea de cas` [i cozonacii \n cuptorul de p`månt. r`cituri sau t`i]ei cu carne de pas`re. porci. \n care-[i puneau m`m`liga. c`ci \n rest. Nu a neglijat niciodat` \ns` pomenile [i nu a s`rit peste posturi. nici o s`rb`toare tradi]ional` nu se petrece f`r` sarmale. Podgoriile Moldovei le-au dus moldovenilor [i faima de b`utori. ou` preparate vårtos sau scrob [i plecau la cåmp. Ca pe nic`ieri. oameni gospodari – gospodar \nsemnånd s` aib` p`pu[oi \n hambar. friptura [i bor[ul de g`in` se vedeau rar pe masa ]`ranului din Moldova. lipsit de preten]ii – doar atåt cåt \i trebuia s` tr`iasc`. o ceap` [i. legume [i fructe din bel[ug. Festivalul usturoiului (la Cop`l`u-Boto[ani). din Ia[i. eventual. ca s` nu vorbim de Creang` [i Eminescu. ci se privegheaz` pe lång` focuri mari f`cute-n uli]`. Cu o zi \nainte de L`sata Secului la brånz`. Aici este ]ara alivencilor. Moldova \nseamn` [i crå[me celebre f`r` de care o vizit` pe drumul spre Ia[i n-are haz. cu cåntece [i jocuri. Preg`tirile pentru hramuri se fac de obicei cu o s`pt`mån` \nainte. {i asta. Dintre bucatele care fac deliciul s`rb`torilor de iarn` face parte [i pl`cinta cu cighir sau cårna]i din carne tocat` cu securea. \n toate casele moldovene[ti se fac pl`cinte cu brånz` [i se petrece. al lanurilor de gråu [i secar`. noaptea nu se doarme. Negruzzi. Nu. orez sau crupe. de la Cotnari. Festivalul viei [i al vinului (\n Vrancea). Sadoveanu. ei \n[i[i mari gurmanzi. dreas` cu un ardei iute. Dintre produsele lactate. ce s` mai vorbim. a pårjoalelor [i a celor mai faimoase bor[uri. numai bune de måncat. umplut cu toc`tur` de carne. Trei sarmale ori Pe lång` plopii f`r` so]. dar e numai din cauza vinurilor minunate. Toamna fac povidl` din perjele (prunele) coapte [i brumate. sc`ldat \n moare. pl`cinte. småntån`. f`in` [i sl`nin` \n pod [i credin]` \n Dumnezeu. introduse \n zon` de marii scriitori moldoveni: Alecsandri. Se taie p`s`ri. cu o lumånare. P`storel Teodoreanu. care se dau de poman` hr`marilor. Despre vinuri. Sunt celebrele Hanul Ancu]ei (de la Roman). brånz`. }`ranii \[i luau traista la spinare. |n trecut.

.

Frumu[ani. }ife[ti. Avere[ti. T`n`soaia. Tåmboie[ti Cotnari: Cucuteni. Bolote[ti Panciu: Panciu. Cårligele. Tutova-Bårlad. Covasna. B`l`b`ne[ti Cote[ti: Vårtescoi. Plugari Covurlui: B`leni. Mucenic Antim – 3 septembrie Odobe[ti Festivalul vinului [i al recoltei – ultima duminic` din septembrie Podgorii [i centre viticole Colinele Tutovei: Iana-Puie[ti. Zeletin. P`une[ti Zeletin: Parincea. Ru[e]u 116 . Cotnari. sat Cucuie]i Teatru popular cu 120 personaje – 31 decembrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Arezanul viilor – 1 februarie Retezatul stupilor – 20 iulie Pa[tele Blajinilor – a IV-a zi dup` Pa[te Pr`je[ti M`t`h`lile – 1 martie Buz`u Berca Bâlci – august Neam] R`zboieni S`rb`toarea r`zboienilor – iulie Buz`u Dr`gaica – iunie V`ratic P`durea de argint – mai Lop`tari Festivalul Sl`nicului – iunie Vrancea Foc[ani Hramul Intrarea Maicii Domnului în Biseric` – 21 noiembrie P`târlage Târgul coco[ului – 6 mai Gala]i Gala]i Hramul Sf. Uricani. Hårl`u. Gohor Centre independente: Råmnicelu. Bere[ti. Jari[tea. Murgeni Hu[i: Hu[i. Cern`te[ti Dealurile F`lciului: Vutcani. Pechea Dealu Mare: Zore[ti. Smul]i Dealurile Buz`ului: Greab`nu-Råmnicu S`rat. Bohotin Nicore[ti: Nicore[ti. Z`rne[ti. Dealu Morii. Smårdan. T`t`rani Ia[i: Copou-{orogani.Festivaluri gastronomice Bac`u Bac`u Festivalul Interna]ional al Pl`cintelor – 26 octombrie Ia[i Hârl`u }apul – 31 decembrie Ia[i Festivalul vinului – 12-13 octombrie Dofteana. Oancea. Pietroasa (restul centrelor podgoriei se afla \n Muntenia) Dealurile Bujorului: Bujoru. Galata. Merei. Buciumeni Odobe[ti: Odobe[ti. Comarna. Cote[ti. Scånteie[ti. Tome[ti. Bucium.

Sl`nina se taie \n felii sub]iri. Se fr`månt` bine aluatul. se \ntoarce. avånd grij` s` se \ntind` uniform pe suprafa]a tig`ii. se umplu cu compozi]ia de brånz`. a[a c` atunci cånd \ncepe s` se pr`jeasc` pe o parte. trebuie \ntoars`. apoi se unge o tigaie cu pu]in ulei [i se toarn` cu polonicul din aluat. dup` care se afum` la rece unadou` zile. sare [i piper. se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se amestec` pån` la omogenizare cu boiaua. se \mp`ture[te [i se \ntinde o foaie de un centimetru grosime. 117 . 4 ro[ii 100 g sl`nin` 100 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se cur`]` de cotoare [i se taie \n cubule]e. apoi se d` la rece.Babic 250 g carne de vac` 250 g carne de porc boia de ardei dulce boia de ardei iute piper. se leag` la capete [i se pune 2–3 s`pt`måni la vånt. piper Se freac` f`ina cu o lingur` de margarin`. omletele se vor face pe rånd. Cu un p`h`ru] de ]uic`. Se dau la cuptor un sfert de or` la foc potrivit. apoi se mai ]ine una. apoi se toac` m`runt. peste ele se pun cele mici [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. sare Cl`tite cu urd` [i m`rar 100 g f`in` 3 ou` 300 ml lapte 250 g urd` 2. 2 ou` [i un plic de zah`r vanilat. Dup` ce se \nt`re[te. care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 4–5 centimetri. se lipesc [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. |n cazul \n care nu dispunem de o tigaie atåt de \nc`p`toare. Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. dup` care se toarn` ou`le. se servesc cu småntån`. Col]una[i cu carne de pui 200 g carne de pui 200 g spanac 60 g unt 20 g ca[caval Ro[iile se spal`. Cånd se scot. spanac.5 linguri de m`rar tocat fin o lingur` de ulei sare Din f`in`. sarea [i piperul. zah`r. Omleta trebuie s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. Spanacul se cur`]`. Se prepar` o coc` din f`in`. Restul de margarin` se fr`månt` pån` se \nmoaie [i se scurge apa din ea. se scoate mijlocul cercule]elor mai mici. Se preseaz` \ntre dou` plan[ete timp de 24 de ore. b`tute \n prealabil \n lapte [i pres`rate cu sare [i piper. Se servesc cu småntån`. M`rarul se spal` [i se toac` foarte fin. Se omogenizeaz`. se acoper` [i se d` la rece o jum`tate de or`.6 l lapte 750 g brånz` de vaci 300 g zah`r 2 plicuri de zah`r vanilat 200 ml ulei 100 g zah`r pudr` småntån` sare 3 ou` 300 g f`in` sare. se spal` [i se op`re[te. Se por]ioneaz` [i se serve[te cald`. Se cur`]` ca[cavalul de coaj`. sare. 2 ou` [i o linguri]` de sare se prepar` un aluat [i se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. un plic zah`r vanilat. lapte. 50 g zah`r. rumenindu-se pu]in [i pe cealalt` parte. apoi foaia se taie. \n cercule]e. se scurg [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. se a[az` \n mijloc margarina. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie mare [i se pun toate acestea s` se c`leasc` pu]in. ou`. Se face un aluat din f`in`. un praf de sare. cu ajutorul a dou` pahare cu diametre diferite. Cercule]ele mari se ung cu ou b`tut. ou`. Se umplu cl`titele imediat cu urda frecat` cu m`rar [i se pun \ntr-un vas de ceramic` \n cuptorul abia stins. la frigider. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor 10 minute. cu cåte un sfert din fiecare ingredient. Bu[euri cu ciuperci 250 g f`in` 250 g margarin` 500 g ciuperci 2 ou` o linguri]` de o]et. Apoi se umple ma]ul cu compozi]ia rezultat`. Se las` 2–3 zile la macerat. Se repet` mi[carea de 4 ori. o linguri]` de o]et [i o jum`tate de can` de ap` rece.dou` s`pt`måni la vånt s` se usuce. Carnea de pui se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare. Se scot. ulei [i pu]in` sare. se d` pe r`z`toare [i se presar` peste col]una[i. se \mp`turesc \n patru. apoi se \ntinde pe buc`]ile de aluat. un ou. din carnea de pui. Se fac foi de cl`tite. apoi se umplu cu ciupercile tocate [i \n`bu[ite. care se las` apoi la r`cit 30 de minute. Omlet` surpriz` 8 ou`. sare 600 g ma]e Cl`tite cu brånz` de vaci 600 g f`in` 8 ou` 1. care se \ndoaie \n form` de triunghi. apoi se taie \n cubule]e mici. piper Carnea se taie buc`]i. Se prepar` umplutura.

se taie \n buc`]ele [i se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. dup` gust. 4 ou` Piro[ti cu brånz` 150 g f`in` 100 ml lapte. o ceap` un morcov. Se toarn` \ntr-un vas zeam`. \mpreun` cu rasolul de vi]el. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. apoi se adaug` bor[ul. 50 g småntån` o ceap`. se spal`. care se serve[te cald`. cam de 2 centimetri. pu]in cimbru [i coaja ras` de la o l`måie. cu pu]in` sare [i ap` rece cåt` trebuie. |n locul s`u. 40 ml lapte [i o linguri]` de ulei. Se las` la rece pån` se \ncheag`. {oriciul se spal`. apoi se omogenizeaz` cu brånza ras` [i cu zah`rul vanilat. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oal`. se adaug` zarzavatul t`iat buc`]i mari. 2 ro[ii o r`d`cin` de p`trunjel o r`d`cin` de ]elin` o r`d`cin` de p`stårnac o leg`tur` de leu[tean. p`strånd doar o jum`tate de litru. cimbru {orici fript pe gr`tar 1 kg [orici proasp`t de porc o c`p`]ån` de usturoi 200 g m`lai. 100 g f`in`. se mai toarn` zeam` [i. ap` [i sare. ou. apoi se pune la fiert. se spal` [i se pun \n oal`. cåt s` le acopere. un ou verdea]`. Se \ncinge bine gr`tarul [i se pun buc`]ile de [orici la fript. dup` care se pun la fiert \n ap` cu sare. Se s`reaz`. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. m`rarul tocat m`runt. Din m`lai. Bor[ cu chitici (pe[ti mici) 1 kg pe[ti mici 1 l bor[. fiert separat. Se serve[te fierbinte. ad`ugånd sucul de l`måie [i p`trunjel tocat. Cånd carnea se desprinde de pe os. dup` ce se \ncheag` se pune un strat de felii de ou fiert tare. se taie få[ii lungi care se adaug` \n oal` cånd a fiert carnea. \n ap` rece. 118 .Piftie de coco[ un coco[ matur un rasol de vi]el 2 cepe mari o c`p`]ån` de usturoi. care se \ndoaie. se spal`. ad`ugånd cåteva boabe de piper [i cui[oare. formånd semicercuri. Se \ntinde o foaie. s` fiarb` \ntregi \mpreun` cu carnea. Se prepar` un aluat din f`in`. se cur`]` usturoiul. se pun \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte [i se las` pån` se rumenesc. bicarbonat Coco[ul se tran[eaz`. se scoate. apoi se fr`månt` cu restul de f`in`. se pipereaz`. dup` ce se \nmoaie. un ou. Capul de vi]el se cur`]`. 40 g untur` sare. cånd carnea se desprinde de pe os [i se ia oala de pe foc. se las` la r`cit. Cånd s-au \nmuiat. un ou 4 g drojdie. bicarbonatul. peste ea. apoi se spal` din nou [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in` sare. un ardei gras 2 cartofi. eventual se pårle[te. Se desprinde carnea de pe oase. piper. carnea. piper G`ina se taie buc`]i. se toarn` bor[ul. Se mai ]ine pu]in pe foc. se spumeaz` ori de cåte ori este cazul. ad`ugånd ap` rece [i sare. Se fierbe la foc mic. poate picura [i cå]iva stropi de o]et. t`iat` \n felii. se r`zuie bine gr`simea. sare Toci moldovenesc 5 cartofi 3 ou`. Bor[ cu tocm`gei (t`i]ei) 1/2 g`in` 500 ml bor[. [i un praf de sare. pres`rate cu zah`r pudr`. care se taie \n patru cercule]e. se scurge. \ntorcåndu-le pe ambele fe]e. La sfår[it se presar` deasupra leu[tean tocat. \n care s-a \ncins untura \nainte. ca s` nu mai r`mån` nici o urm` de p`r. Se dizolv` o lingur` de f`in` [i drojdia \ntr-o linguri]` de lapte c`ldu] [i se las` la c`ldur`. sarea [i piperul. m`rar verde. se las` din nou la uscat. se fierbe o linguri]` de gri[. t`iat` m`runt. piper Piftie de vi]el 1 kg cap de vi]el un rasol de vi]el 2 cepe o l`måie o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel sare. ardeiul \n få[ii. un morcov. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. se adaug` pe[tii. Cånd s-a \nmuiat suficient. Se las` la rece pån` se prinde. [i dup` primul clocot se adaug` småntåna b`tut` cu ou [i verdea]a tocat` m`runt. Se toarn` zeama peste ea. se scoate [i se las` \ntr-un vas cu ap` rece. pu]in` sare [i pu]in` ap`. Zah`rul tos se amestec` \n 60 ml lapte cu pu]in` sare. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. se pune la fiert rasolul. |ntre timp. sare Zarzavatul [i legumele se cur`]`. piper boabe cui[oare. 60 g telemea o linguri]` de gri[ un plicule] de zah`r vanilat o linguri]` de zah`r pudr`. se \ntinde foaie. sare. al`turi de [oriciul fript [i sosiera cu mujdei. Aceast` compozi]ie se \ntinde pe cercule]ele de aluat. dup` care se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se pune \ntr-o tigaie. |n laptele r`mas. r`d`cina de p`trunjel. Se cur`]` cepele. apoi se taie \n få[ii. Cartofii se cur`]`. sare. Cine dore[te. Se pr`je[te fiecare bucat` de compozi]ie pe ambele p`r]i \n untur` fierbinte. se spal` [i se taie \n buc`]i. Se las` pån` se fierbe carnea. 2 linguri de zah`r tos 50 ml ulei. apoi se rad [i se amestec` cu ou`le. apoi se pune la fiert \mpreun` cu 2 cepe. Se servesc calde. Se amestec` bine. Usturoiul se cur`]`. s` dospeasc`. se pune la fiert [i. apoi se taie: ceapa feliu]e. iar zeama se strecoar`. Se serve[te cu m`m`lig`. morcovul [i r`d`cinile \n cuburi mici. se preg`te[te o m`m`ligu]` pripit`.

ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin` \ntregi. sare. leu[tean sare. piper Ciorb` de oase de porc 1 kg oase de porc 100 g orez.Bor[ moldovenesc de g`in` o g`in` 1 l bor[. se taie \n sferturi [i se pun la fiert cu oasele. Dup` pu]in timp. se adaug` ou`le. ceapa. Se cur`]` cartofii. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. Oasele se spal` [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece. amestecånd u[or. piper Bor[ ]`r`nesc 600 g carne de vac` o ceap`. Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 1 kg cartofi 400 g de ]elin`. piper Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i. apoi se presar` verdea]a tocat`. un praf de sare [i pu]in` ap` c`ldu]`. se pun dou` linguri de orez. Se serve[te fierbinte. 2 ro[ii un ardei gras. ou. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`.5 l zeam` de varz` p`trunjel. p`stårnacul [i ]elina. se pipereaz` [i se presar` leu[teanul tocat m`runt. Se \ntinde o foaie cåt mai sub]ire [i din ea se fac t`i]ei. piper Budinc` de macaroane cu brånz` de vaci 300 g macaroane 300 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos. La sfår[it se pun zeama de varz` fiart` \nainte. apoi se s`reaz`. 2 ou` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. sare [i piper. iar cånd sunt gata. 2–3 linguri de f`in`. cartofii [i ceapa se spal`. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. legumele se scot cu spumiera pe o farfurie. Se cerne f`ina. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. apoi se adaug` \n oal`. un morcov o ceap`. 25 g unt o lingur` de pesmet. Se aduna spuma din cånd \n cånd. Se paseaz` cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. nu de tot. apoi se ia de pe foc. Bor[ul se fierbe separat. dup` care se ruleaz`. Se mai las` s` dea vreo cåteva clocote. sare. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Zarzavaturile se cur`]`. un morcov 50 g albitur`. apoi se fierbe. Dup` cåteva clocote. 2–3 cepe 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar 100 g frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. Se las` s` clocoteasc` 10 minute. Se fierbe g`ina t`iat` \n buc`]i cu ceapa \n 2 l ap`. se cur`]`. se adaug` ceap` t`iat` m`runt [i zarzavatul de sup` t`iat \n patru. brånza [i småntåna. 200 g cartofi 100 g f`in`. Se pun la fiert \n ap` rece. un morcov un p`stårnac. ]elina [i ceapa. 50 g ]elin` 100 g cartofi. se potrive[te de sare [i piper. M`runtaiele se spal` bine. \n momentul \n care orezul este fiert. se taie \n få[iu]e. se spal` [i se las` s` se usuce. albitura. dup` ce se aduna spuma carnea. continuånd fierberea timp de aproximativ dou` ore. Se mai las` cåteva minute. dup` ce se ia spuma. cu grij` s` nu r`mån` a[chii. s` ia aer. se toac` fin [i se pun la fiert. apoi se potrive[te de sare [i piper. Dup` ce se fierbe. o ceap` 2 morcovi. pentru cine dore[te. Se omoge- Se pun la fiert macaroanele \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. cu verdea]` tocat` m`runt [i ardei iute. se ad`ug` bor[ul. r`d`cina de p`trunjel. se las` pån` d` vreo 2–3 clocote. p`trunjelul verde [i leu[teanul tocate m`runt. se cur`]` [i se taie \n buc`]i potrivite. 2 linguri de orez 1. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`. cu verdea]a tocat` m`runt pres`rat` \n farfurii [i cu ardei iute. morcovul. trecåndu-le sub un jet de ap`. Se aduna spuma. apoi se scurg [i se las` la uscat. Se fierbe zeama de varz`. nizeaz` cu fiertura. Se fr`månt` bine. se strecoar` [i se toarn` \n ciorb`. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se pun [i ele la fiert. Se mai fierbe 10 minute. Sup` cu t`i]ei de cas` 1 kg oase de vit` cu m`duv` o ]elin` mic` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. o ]elin` mic` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. loboda t`iat` få[ii [i t`i]eii. \mpreun` cu orezul. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. cele dou` g`lbenu[uri. apoi se adaug` \n oal`. Oasele se spal` bine. Se mai las` cåteva clocote. Albu[urile se bat spum` cu dou` linguri de zah`r. se spal`. Se cur`]` cartofii. Se amestec` macaroanele cu brånza. Se r`cesc. Orezul se alege. sare Ciorb` de potroace cu leu[tean m`runtaiele de la o pas`re 2 cepe. 119 . sare. dup` care se las` focul mic. apoi se fierb \n ap` rece cu sare. apoi se pune \n oal`. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat. Cånd sunt aproape fierte. o leg`tur` mare de lobod` un ou. cu påine pr`jit`. se toac` m`runt. leu[tean }elina. Se serve[te fierbinte. ro[iile [i ardeiul gras. Se cur`]` morcovul. aluatul ob]inut l`såndu-se un sfert de or`. se taie \n cubule]e. Se mai d` un clocot [i e serve[te fierbinte. apoi se sparg \n buc`]i. 1 l bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean.

.

.

tocat m`runt. se spal`. pån` se rumene[te carnea. Se adaug` m`runtaiele [i o can` de ap` fiart` [i se las`. piper foi de dafin ienibahar. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat deasupra [i m`m`ligu]` al`turi. \nc` o jum`tate de or`. 10 g drojdie bicarbonat. ienibaharul. apoi se las` focul mic. Se amestec` permanent cu lingura de lemn. cui[oare. se tapeteaz` cu o lingur` de pesmet. apoi se pune la fiert cu ap` rece. sare. se pune \ntr-un vas. Se pun s` fiarb`. bicarbonat. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se omogenizeaz`. unde se las`. sare. Drojdia se amestec` cu laptele cald [i cu pu]in` f`in` [i se las` 10 minute. dup` care se op`resc \n ap` clocotit` [i se taie m`runt. \n zeama strecurat` \n prealabil \mpreun` cu varza t`iat` fidelu]`. Ceapa. cimbru 1 kg cartofi 100 g f`in` 2 ou` 100 ml lapte 100 ml ulei o ceap`. Se toarn` [i albu[urile. cui[oarele [i sarea. Cap de porc cu varz` acr` 1 kg cap de porc 1 kg varz` murat` 3 ro[ii. 100 ml lapte 50 g miez de påine. apoi se pune \ntr-o tav` \n care s-a turnat untul topit. \nvelit \n coc`. sare Vinul se fierbe cu piperul. iar. Se toarn` peste ea o can` de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. Guguluful se pune \ntr-o tav`.restul de zah`r tos. o leg`tur` de p`trunjel sare. morcovii [i ]elina se cur`]`. cimbru Guguluf moldovenesc Friptur` de pui la tav` 1 kg carne de pui 25 g unt 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. inima [i ficatul. se spal`. se scoate. Se adaug` rinichii [i se mai fierb o jum`tate de or`. dup` care se adaug` ro[iile t`iate \n buc`]ele mici [i verdea]a tocat`. piper [i cimbru. se taie \n buc`]i [i se pune din nou la fiert. dup` ce a fost scoas` din bai]. dar [i cu garnitur` de orez. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. care se toac` m`runt. continuånd fierberea pån` cånd carnea \ncepe s` se desprind` de pe oase. se spal` \n mai multe ape. se condimenteaz` [i se introduce la cuptor pentru o jum`tate de or`. piper. 2 linguri de ulei [i verdea]a tocat`. se acoper` cu vinul fiert [i condimentat [i se pune la frigider. Se cur`]` cartofii [i se fierb \n ap` cu sare. piper Gåsc` umplut` o gåsc` de aproximativ 1 kg o ceap`. Se scoate carnea. iar jum`tate din cantitate se amestec` cu ceap` c`lit` [i cu piperul. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper boabe. Gåsca se op`re[te \n ap` clocotit`. o jum`tate de or`. Carnea de iepure. piper m`cinat sare. Se poate månca t`iat felii sau copt la cuptor. fiecare bucat` se umple cu compozi]ia de cartofi [i ceap`. F`ina se dizolv` \n tot atåta ap`. se adaug` la fiert. la foc potrivit. foi de dafin. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu un vårf de cu]it de sare. 25 g unt 100 g f`in` o ceap` mic` 2 morcovi. un ou [i sare. Aluatul se taie \n 10 buc`]i egale. un ou. cimbru Bujeni]` de iepure spinarea [i pulpele din spate de la un iepure 1 l vin. se unge cu ou deasupra [i se las` la cuptor pån` se rumene[te. Se unge o crati]` cu unt. pe foc mic. aproximativ o or`. de cartofi natur sau pr`ji]i. apoi se ia de pe foc. se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu 2 linguri de ulei [i pu]in` zeam` de carne. se adaug` vinul [i se presar` p`trunjelul. Se umple cu compozi]ia ob]inut` gåsca. se taie \n sferturi. apoi se mai sub]iaz` cu o can` de ap` cald`. dup` ce s-au spumat rinichii. la foc potrivit. Apoi se fr`månt` maiaua cu restul de f`in`. jum`tate din cantitatea de cartofi. foile de dafin. se toarn` compozi]ia [i se d` totul la cuptor. se por]ioneaz` [i se condimenteaz` cu sare. Ceapa se toac` m`runt. Se aduna spuma. piper. Oul se bate spum` [i se omogenizeaz` cu miezul de påine \nmuiat \n lapte. Se las` la macerat 5 zile. la foc mic. Cånd e aproape gata. Se las` pån` se rumene[te. Ciulama de rinichi cu m`m`ligu]` 400 g rinichi de porc 60 ml ulei. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. se cur`]`. Se spal` [i se cur`]` rinichii. piper Capul de porc se pårle[te la flac`r`. se cur`]` [i se spal`. Din cånd \n cånd. se las` o jum`tate de or` \n ap` rece cu o]et. Dup` ce au fiert se paseaz`. Carnea se cur`]`. buc`]ile de carne se \ntorc pe partea cealalt` [i se stropesc cu zeama din tav`. apoi se adaug` \n crati]`. 122 . 50 g ]elin` 5 ml o]et. Se serve[te cald`. apoi se extrag pipota. piper. soté de legume sau paste. Se serve[te cu sosul propriu. \n ap` cu pu]in` sare. Se las` la fiert aproximativ o or`. sare. se mai ]ine o zi la vånt [i o zi la fum cald. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins.

se adaug` sare [i piper. se \ncearc` cu o furculi]` dac` s-au \nmuiat. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]a tocat`. sarea [i piperul. se stinge cu pu]in` zeam` de carne [i cu sucul stors de la o l`måie. se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` c`ldu]` [i un vårf de linguri]` de sare. Cånd s-a fiert orezul. Nisetrul se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se adaug` f`ina. cur`]ate [i tocate m`runt. Se pr`jesc \n ulei [i se a[az` unul peste altul cåte [ase. piper P`turi moldovene[ti 1 kg cartofi 2 ou`. 2 cepe 2 morcovi. Se scoate pe un platou \nc`lzit. se scoate [i se serve[te cald. Se servesc calde cu garnitur` de piure sau maz`re. la foc mic. se spal`. se \n`bu[` ceapa. Sosul ob]inut se adaug` \n oala cu prune. Se alege orezul. Ceapa [i morcovii se taie \n rondele. Cånd devine transparent`. piper. |ntr-o crati]` curat`. apoi ro[iile. sare Carnea se toac` \mpreun` cu ceapa c`lit` [i påinea \nmuiat` \n lapte. 2 linguri de småntån` sare. Se pune [i carnea. se completeaz` cu pu]in` ap` fiart` [i se las` pe foc potrivit. f`ina. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. apoi se fierbe \ntr-o oal` cu ap` rece. tocat` m`runt. morcovul [i p`stårnacul. Se fierb cartofii \n coaj`. r`zuind dinspre coad` spre cap. apoi se d` la cuptor pån` scade zeama. se adaug` porumbeii. p`trunjelul [i usturoiul tocat m`runt. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \ngroa[`. småntåna [i piperul m`cinat. amestecånd cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. brånza. Se cur`]` [i se spal` carnea. 100 g brånz` 3 linguri de f`in`. un p`stårnac 100 g unt. se amestec` bine [i se las` pån` clocote[te de cåteva ori. Porumbei \n`bu[i]i 2 porumbei 50 g sl`nin`. fierte [i pasate. Pasta rezultat` se modeleaz` \n opt chiftele lunguie]e care se trec prin f`in`. småntåna. se cl`tesc cu ap` rece. Bamele se cur`]` de cozi. sare Måncare de prune uscate 600 g prune uscate o lingur` de zah`r o linguri]` de f`in`. se scurg. iar deasupra se pun porumbeii \ntregi. piper m`cinat Pårjoale moldovene[ti 600 g carne de vac` 150 g untur`. se spal` [i se s`reaz`. Separat. dup` care se c`le[te \n unt \ncins timp de cåteva minute. apoi se scoate [i se cur`]` de solzi cu un cu]it. se scoate [i se trece prin sit`. Se adaug` ceapa. se acoper` [i se introduce la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n unt. sare Se spal` prunele \n mai multe ape. o l`måie sare. apoi se op`resc \n bor[ clocotit. 150 ml lapte 3 ou`. se adaug` [i coaja ras` de l`måie [i cåteva boabe de piper. piper Nisetru la gr`tar 1 kg nisetru proasp`t. de ceap` [i de morcovi. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul [i se taie p`trate mici. se cur`]` eventualele zone arse. se las` s` se usuce. dup` gust (nu se condimenteaz` \n timpul frigerii. 100 g unt 200 g ro[ii. 2 linguri de f`in` o l`måie. apoi se presar` cu sare. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. o ceap` un morcov. cu m`rar [i p`trunjel. Dup` aceea. pån` se rumenesc. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri.Måncare de bame cu carne de pui 600 g carne de pui 400 g bame 1 l bor[. amestecånd mereu. Se \n`bu[`. apoi se scot. sare. r`månånd doar cåt s` acopere prunele. op`rindu-i sau pårlindu-i la flac`r`. tocate m`runt [i pres`rate deasupra. 123 . se spal`. se strecoar`. Se adaug` bamele. se rumene[te f`ina. |n momentul \n care sunt aproape fierte. se unge cu pu]in` gr`sime [i se pune pe[tele la fript. care se rumene[te pu]in. |n gr`simea r`mas` \n crati]`. dup` care se \n`bu[` \n unt topit cu pu]in` ap`. usturoi piper m`cinat. 40 g f`in` 2 linguri]e de småntån`. apoi se taie \n buc`]i de 2–3 centimetri lungime. 4 linguri de pesmet. stingåndu-l cu 2–3 linguri de ap` din cea \n care fierb prunele. piper [i cimbru. sare. ca s` nu se am`rasc`) [i se serve[te cu garnitur` de cartofi natur [i zeam` de l`måie stoars` deasupra. o ceap` mic` 120 g påine alb`. \ntr-o alt` crati]` se pune zah`rul s` se caramelizeze. se amestec` cu 2 ou` b`tute. apoi se stinge cu cåteva linguri de zeam` de carne. Pilaf de pas`re 600 g carne de pas`re 400 g orez. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se adaug` ceapa. piper boabe. ca s` se frig` pe ambele p`r]i. cimbrul. sarea [i se amestec` bine. apoi se las` o jum`tate de or` s` stea \ntr-un castron cu ap` rece. Se \ncinge gr`tarul. Se ia de pe foc. apoi prin oul b`tut [i prin Se cur`]` bine porumbeii. se a[az` feliu]ele de sl`nin`. primele cinci pres`råndu-se cu brånz`. se spal` [i se las` la uscat. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. cimbru p`trunjel verde. Carnea se cur`]`. fierbåndu-se \nc` o jum`tate de or`. cimbru pesmet [i se pr`jesc \n untur`. |n vasul \n care se afl` pasta de cartofi se adaug` ou`le. Se las` pe foc pån` scade.

piper boabe [i cimbru. se scoate [i se serve[te cu zeama [i zarzavaturile date prin sit` [i cu ciuperci tocate \n`bu[ite \n unt. Cånd se scoate. se condimenteaz` dup` gust. apoi se a[az` \ntr-o tav`. Apoi se a[az` felii de ro[ii. apoi se las` pån` este gata. La sfår[it. un morcov 200 g ciuperci. se las` o jum`tate de or`. piper [i cimbru. se strope[te cu sosul format \n tav`. Dac` acesta scade prea mult. se scoate [i se las` cåteva minute s` se mai r`coreasc`. bulion. Morcovul. \ntr-o tigaie se rumene[te f`ina (f`r` gr`sime). piper. 250 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. Se toarn` \n tav` un p`h`rel de ap`. sarea [i piperul. se pun puii deasupra. se acoper` cu rondele de zarzavat. dar [i cu un vin alb demisec. Ra]a se cur`]`. Se taie varza få[ii sub]iri [i se pune un strat pe fundul vasului uns cu unt [i untur`. un m`r sare. oul. m`rar. Ciupercile se cur`]`. felii de mu[chi afumat. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. se spal` [i se toac` m`runt. 100 g unt Carnea tocat` se amestec` cu påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. Se por]ioneaz` cånd se serve[te. 2 ro[ii. la foc puternic. la foc moale. piper m`cinat piper boabe Purcel de lapte la tav` un purcel de lapte de 6 s`pt`måni 50 g unt. Se presar` cu sare [i piper. sub ele punåndu-se buc`]ele de lemn. pån` se p`trunde bine. se scot m`runtaiele. se spal` [i se freac` peste tot cu sare. la foc mic. se pun rinichii. 150 g miez påine alb` o ceap`. Se ]ine. Cel mai bine merge cu m`m`ligu]` [i cu ardei iute. Se las` o jum`tate de or` s` se impregneze condimentele. 50 g untur` 50 g sl`nin` afumat` 250 ml zeam` de carne 250 ml bor[. Cånd s-a fiert carnea. Cu compozi]ia rezultat` se umplu foile de varz` op`rite \n bor[ [i se ruleaz`. buc`]i de ardei gras. Cånd este gata. iar peste toate se pune \nc` un strat de sl`nin`. piper. apoi se pune \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se introduce \n cuptorul care a fost \ncins \n prealabil. Se serve[te \ntreg. ad`ugånd ro[iile [i ardeiul gras. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. se adaug` untul [i se completeaz` cu o can` de sup` de carne sau cu ap` cald`. Cånd cap`t` aspect sticlos. piper. apoi se introduce \n cuptor. cimbru Se cur`]` carnea. se adaug` bulionul diluat \n pu]in` ap` [i vinul. p`trunjel. \ntr-o tav` \n care s-a turnat o lingur` de ulei. se tapeteaz` fundul cu feliu]e de sl`nin`. 150 ml vin alb 50 ml o]et. se unge peste tot cu pu]in unt topit.Pui \n`bu[i]i 800 g carne de pui 200 g sl`nin`. 124 . 50 ml ulei. Ceapa se cur`]`. apoi se d` la cuptor. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu o]et. se spal` [i se taie \n rondele. |ntr-o crati]` uscat`. piper. apoi se taie \n felii. Ra]` pe varz` o ra]` potrivit` ca m`rime o varz` murat`. cu salat` de ro[ii [i castrave]i sau de varz`. se completeaz` cu cåte pu]in` ap`.varz`. sau cu mur`turi. |n momentul \n care \ncepe s` se rumeneasc`. se spal` [i se por]ioneaz`. t`iate \n cubule]e mici. adic` \ntre dou` [i trei ore. pe un platou ornat cu diferite garnituri [i salate. se condimenteaz`. Se las` s` se rumeneasc`. se spintec`. Periodic. Separat. lapte [i vin alb [i se toarn` peste sarmale. sare. apoi se a[terne peste ra]`. ceap` pr`jit` \n unt. se acoper` crati]a cu o coal` de hårtie mai groas` [i cu capacul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. piper [i cimbru. cimbru Pulp` de porc la tav` 1 kg pulp` de porc sare. Purcelul se cur`]`. care trebuie s` fie \ncins zdrav`n. 4 ro[ii 2 ardei gra[i. |n gur` i se introduce un m`r ro[u. Se serve[te \mpreun` cu sosul pe care l-a l`sat \n tav`. Picioarele se \ndoaie \nspre interior. stropindu-l periodic cu sosul din tav`. Se servesc cu småntån` [i ardei iute. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. apoi se introduce la cuptor. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. Se mai toarn` o lingur` de ulei deasupra [i se las` pån` se p`trunde bine. Se a[az` straturi sarmale . astfel \ncåt ultimul s` fie de varz` acoperit` cu felii de ro[ii. un ardei gras un ou. 20 g unt o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. ca s` nu ating` tava. sare. Se las` pån` cap`t` o culoare aurie. apoi se pune la \n`bu[it \n pu]in` ap` cu sare. verdea]a. Se adaug` sosul [i se mai fierbe cel pu]in o jum`tate de or`. 50 g unt. Se prepar` un sos din bor[. cimbru o lingur` de f`in` o lingur` de bulion o ceap`. Se presar` cu sare. Rinichii se cur`]`. se taie \n feliu]e. se spal` [i se presar` cu sare. Rinichi de vit` cu sos de ciuperci 600 g rinichi de vit` 250 g ciuperci. apoi se strope[te cu sosul din tav` [i se rumene[te \n continuare. dar se las` \ntreag`. cimbru Pulpa se spal`. sare piper. 250 ml vin alb sare. cu garnitur` de cartofi natur sau pr`ji]i. cimbru Sarmale moldovene[ti 1/2 varz` 250 g carne de porc 150 g mu[chi de porc afumat 250 g carne de vi]el. dup` care se adaug` \n crati]a cu rinichii. zeam` de carne. se toarn` o jum`tate de can` de sup` de carne sau de ap` c`ldu]`. Varza se stoarce de zeam` [i se taie fidelu]`.

se las` s` se scurg` de ap`. se \mparte \n patru buc`]i. 100 g ficat 150 g cårna]i afuma]i 200 g ciuperci murate. Se a[az` \ntr-o tav` [i se dau la cuptor timp de o jum`tate de or`. apoi legumele t`iate marunt [i sarea. Se ia o coal` mare de pergament. 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se decoreaz` cu cåte un ou ochi romånesc deasupra [i se \mbrac` \n brånz` ras`. apoi se adaug` verde]urile tocate. fiecare dintre ele ungåndu-se bine cu unt. Se bat ou`le bine. Se pune la pro]ap. Buc`]ile de carne se presar` cu sare. cu ap` rece [i pu]in` sare. Se serve[te cald`. p`strånd doar partea cu coada. sare. ca s` se p`trund` mai bine carnea. dup` care se bate bine. pe ambele p`r]i. Se unge un vas de Jena cu unt [i se a[az` fileurile de pe[te peste care se toarn` compozi]ia de oua. sare. verde]uri [i brânz` [i se bag` la cuptor timp de 20 de minute. 50 ml vin dulce 2 linguri de småntån` 50 ml sup` de oase un ardei gras. Se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. se pune \n farfurii. sare Pe[tele se cur`]`. se taie un c`p`cel. Cealalt` jum`tate se poate folosi pentru ciorb` sau saramur`.Pe[te alb în c`ma[` de brânz` 800 g fileuri de [al`u 4 oua. piper dup` gust. piper [i se las` la frigider pentru 15 minute. se taie \n patru felii aproximativ egale ca m`rime. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. apoi se scoate miezul cu o lingur` de inox. sare. 4 cepe mijlocii 2 linguri de f`in`. se c`le[te \n untur` [i se stinge cu sup` de oase. În compozitia ob]inut` punem sare. piper Somn la pro]ap cu mujdei [i m`m`ligu]` 2 kg somn 400 g m`lai. Se toac` ceapa. la foc iute. inima [i cårna]ii t`ia]i cubule]e. piper. avånd grij` s` se \mp`tureasc` marginile ca s` nu curg` zeama. Se s`reaz`. f`cåndu-se un mujdei. piper [i cimbru. apoi se adaug` usturoiul. 2 linguri]e de sos picant zeama de la o jum`tate de l`mâie un praf de nuc[oar` o legatur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel piper alb m`cinat. piper. cimbru Tochitur` moldoveneasc` 250 g carne de porc 125 g ficat de porc un rinichi de porc 125 g cårna]i afuma]i 150 g brånz` telemea de oaie 4 ou`. se pipereaz`. 50 g unt 20 ml o]et. Cånd s-a \nmuiat. se scoate. Se taie toat` carnea buc`]ele [i se pun la rumenit \n untur`. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` 125 . \ntorcåndu-se din cånd \n cånd [i stropindu-se cu mujdei. 2 linguri de f`in` 125 g ca[caval. piper Carnea se cur`]`. Dup` 30 de minute se adaug` ficatul t`iat. Se serve[te cu o m`m`ligu]`. pe alocuri. cu o]et. o c`p`]ån` de usturoi 20 ml ulei. cu sosul picant. cimbru Tocan` r`z`[easc` 250 g carne de vi]el 100 g inim`. se d` prin presa de usturoi. cu ciocanul de [ni]ele. preparat` din m`lai. se spal`. 2 linguri untur` usturoi. }elin` umplut` cu carne 8 ]eline m`ri[oare 500 g carne tocat` 100 g unt. apoi se adaug` carnea. 2 cepe 10 g untur`. Se cur`]` usturoiul. ap` [i o linguri]` de sare. |n fiecare bucat` de pergament se \nf`[oar` bine cåte una de carne. Se }elina se cur`]` [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. p`trunjel. {ni]el \n pergament 600 g carne macr` de porc sau de vit` o coal` mare de pergament 50 g de unt. Se spal` fileurile de pe[te. sare. 3 ro[ii. amestecåndu-se apoi cu o lingur` de ulei. ciupercile [i vinul. sare fac cåteva crest`turi \n buc`]ile de pe[te. se adaug` f`ina [i ca[cavalul ras. omogenizându-se totul. Se stropesc apoi cu zeama de l`mâie.

O]etul se dilueaz` cu ap` [i se pune la fiert. piper. costi]a t`iat` \n cubule]e mici. Castrave]ii verzi se cur`]` de coaj` [i se taie felii sub]iri. 40 ml o]et. se stinge cu bulion [i sup` de oase amestecat` cu vin. sare. cimbru Zbårciogi cu sos de småntån` 1 kg zbårciogi proaspe]i 200 g småntån`. pe foc. Salat` de varz` ro[ie 1 kg varz` ro[ie 150 ml ulei. Se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` pån` se \nmoaie.de un centimetru. la foc mic. 50 g unt o ceap`. rulade. se pres`r` cu sare [i se las` o or`. 2 linguri de f`in` 200 ml sup` de oase 150 ml vin alb. ienibahar. untul [i o can` de zeam` de la ]elin`. dup` care se ia de pe foc. Dup` ce legumele s-au \nmuiat. piper [i cimbru. 6 linguri de f`in` 4 linguri de arpagic 4 linguri de småntån` 50 ml o]et. cånd se ia crati]a de pe foc. |n ultima ap` se pune sare. 200 ml lapte. Se adaug` mujdeiul de usturoi. Miezul de påine se \nmoaie \n ap`. o]et [i sare [i se mai las` cåteva clocote. Se serve[te cald. pune f`ina. sp`lat` [i tocat` m`runt. piper. o lingur` de bulion cimbru. Ceapa se taie pe[ti[ori [i se c`le[te. verdea]a [i 2 cepe tocate m`runt. Cånd devine sticloas`. 200 g nuci 200 g miez de påine. sarea [i piperul [i se amestec` bine. Påinea se cur`]` de coaj`. s` se \n`bu[e \n propria zeam`. musacale [i altele. apoi se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tigaie curat`. se taie ceapa m`runt [i se c`lesc \mpreun`. ca s` se cure]e de toate impurit`]ile. sare Sos vån`toresc 2–3 ro[ii 100 g ciuperci. piper Se taie varz` ro[ie \n felii sub]iri. f`ina rumenit` \ntr-o tigaie uscat`. cånd se adaug` småntåna. o]etul [i sarea [i se amestec` cu sfecla. se presar` deasupra m`rarul. apoi se taie \n sferturi [i se c`lesc \n unt \nfierbåntat. sare Umplutur` de carne 250 g carne macr` de porc 50 g costi]` afumat` 50 ml ulei. se stoarce [i se amestec` cu nucile t`iate. \mpreun` cu vinul. sare Salat` de castrave]i verzi cu småntån` 500 g castrave]i verzi 25 ml ulei. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. se stinge cu småntån`. dup` care se stoarce zeama bine. apoi se d` prin ma[ina de tocat. sare 500 g unt. o ceap` 2 ou`. amestecånd la r`stimpuri. jum`tate din cantitatea de ulei. \n care s-a dizolvat o linguri]` de f`in`. Se adaug` uleiul. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar. se toac` m`runt [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. cu carnea tocat`. schimbåndu-se apa de mai multe ori. se \nmoaie \n lapte. 25 g usturoi. sare. Dup` ce se \nmoaie. se adaug` carnea [i se continu` \n`bu[irea cam un sfert de or`. o ceap` 100 g unt. A doua zi se fierbe o or`. bulionul. Sos de vin un morcov o ]elin`. Se prepar` un sos din 2 cepe tocate m`runt [i \n`bu[ite \n pu]in` ap` cu sare. Se pune untul \ntr-o tigaie la topit. Sfecl` cu sos scordolea 400 g sfecl` ro[ie. apoi se cur`]` de pieli]e. apoi se adaug` la toc`tur`. sare. Se toarn` uleiul pån` se ob]ine o past`. 3 linguri de småntån` 20 ml o]et. 2 felii de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se d` prin ma[ina de tocat. 175 ml ulei 4–5 cepe. un praf de piper [i unul de cimbru. \mpreun` cu ou`le. Ciupercile se cur`]`. Se toarn` sosul \n tav` [i se d` la cuptor o or`. Se pune cimbru. se toarn` peste varz` [i se amestec` cåteva minute. iar dup` ce s-a r`cit se taie felii sub]iri. 75 ml o]et. Sfecla se spal` bine [i se fierbe \n ap` cu sare. se adaug` supa de carne [i se continu` fierberea pån` cånd sosul \ncepe s` se \ngroa[e. tocat foarte fin. o]etul. sare Zbårciogii se spal` bine \n ap` rece. se spal` [i se toac` m`runt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. 126 . se spal`. cu diferite preparate din vånat. Cånd bobul e fiert. piper. sare [i piper dup` gust. Se paseaz` miezul [i se amestec`. Sos de arpagic pentru rasol Bob b`tut 500 g bob. småntåna. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. se iau de pe foc [i se adaug` la sosul de ro[ii. Se poate folosi la pl`cinte. 100 ml ulei 30 g usturoi. \n mai multe rånduri. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile s` se \n`bu[e. Ceapa se cur`]`. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. 50 g unt 400 ml sup` de carne 100 ml vin ro[u dulce sare. piper [i sare [i se las` 30 de minute la fiert. Cånd s-au \nmuiat. ienibahar. se spal` [i se pune la \nmuiat o noapte. La sfår[it se adaug` uleiul. sare. se Carnea se cur`]`. se adaug` f`ina [i 2 linguri de arpagic t`iat m`runt. Se potrivesc de sare [i piper [i. se spal`. sare Se rade zarzavatul de sup`. se pune mujdeiul de usturoi. \ntr-un castron. piper Se alege bobul. amestecåndu-se la sfår[it cu bobul. se stoarce. Se umplu ]elinele cu aceast` compozi]ie [i se pun \ntr-o tav`.

.

se presar` un praf de sare. f`ina. se adaug` zah`rul [i uleiul. nici vårtos. zah`rul [i zah`rul vanilat. Se iau buc`]i din aluat. 250 ml ulei 400 g f`in` un plicule] de praf de copt o l`måie. apoi se omogenizeaz` compozi]ia. Se r`sucesc col]urile triunghiurilor [i se fac cornule]e care se a[az` apoi \ntr-o tav` neuns`. sare Cornule]e cu nuci 2 ce[ti de lapte 2 ce[ti de f`in`. praful de copt. se acoper` cu un strat de gråu fiert \n ap` cu sare [i se adaug` sirop. dizolvåndu-se. apoi se ia de pe foc. pu]in` sare 2 ce[ti de zah`r 2 linguri]e de scor]i[oar` coaja ras` de la o l`måie 1/2 cea[c` miez de nuc` m`cinat B`rcu]e un pachet de unt 3 pahare de zah`r pudr` un plic de zah`r vanilat 2 ou`. Se preg`te[te un sirop din zah`rul fiert cu trei ce[ti ap` \n care se adaug` nuca. se \ntind bine \n palm`. se aduce la punctul de fierbere. apoi se scot. 2 g`lbenu[uri 150 g f`in`. 3 linguri de cacao. cam o or`. preparat` din nuci pisate. Se fr`månt` bine aluatul. sare dorit`. Se freac` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se servesc pudrate cu zah`r. se acoper` crati]a [i se pune s` fiarb` \n bain-marie. pån` se face nici moale. Apa fiart` din vasul de dedesubt trebuie s` fie cam pån` la trei sferturi din \n`l]imea crati]ei cu crem`. timp de 10 minute. se adaug` \n vårf de linguri]` de sare [i se toarn`. amestecånd continuu. pe ambele p`r]i. Deasupra se presar` miez de nuc`. \n cuptorul \ncins. Se tapeteaz` o crati]` cu restul de zah`r. pån` se tope[te complet. se adaug` f`ina. sare Se prepar` aluatul astfel: se amestec` bine untul. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. unt. Se a[az` \n castronele straturi de turte. sare Se amestec` zah`rul cu cele 6 ou` [i cele 2 g`lbenu[uri pån` se \ngroa[`. Se las` o jum`tate de or`. laptele [i albu[urile. Crem` de zah`r ars 4 ou` 150 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat. f`in`. Se fr`månt` aluatul [i se taie \n dou`.Aluat pentru pasc` 300 g zah`r tos 300 ml lapte. „C`m`[ile lui Iisus“ 2 ce[ti de f`in` 2 ce[ti de gråu. Se unge cu unt o tav`. se pune pe foc mic [i se las` s` se caramelizeze. care \n prealabil au fost b`tute spum`. apoi se ]in \n cuptor la foc potrivit pån` se rumenesc u[or. scor]i[oara [i coaja ras` de l`måie. se adaug` un ou \ntreg [i un g`lbenu[. Apoi se r`stoarn` pe o plan[et` tapetat` cu zah`r. s` se men]in` cald. scuturåndu-se crati]a ca s` se prind` tot zah`rul. Se pun jum`t`]ile una peste alta [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. Se \ntinde o foaie din aluatul ob]inut [i din ea se taie buc`]i \n forma Se face un aluat din lapte. se pune pe fiecare cåte o migdal` aleas` [i se d` la cuptor. sare Biscui]i 200 g zah`r un plic de zah`r vanilat 6 ou`. Se fr`månt` un aluat tare din f`in`. se amestec` lapte cu cacao. o cea[c` de f`in`. frecåndu-se pån` ajunge s` aib` consisten]a asem`n`toare cu a unei småntåni mai groase. Nucile se coc. iar miezul se taie \n sferturi. Se amestec` bine. 200 g unt Zah`rul vanilat se dizolv` \n laptele rece [i se pun s` fiarb` \mpreun`. peste ou`le frecate. Se \ntinde pe plan[et` [i se taie foaia \n få[ii late de trei degete. 100 ml lapte un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g zah`r pudr` Se amestec` f`ina cu laptele. Se serve[te pudrat cu zah`r [i se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit. se ung cu unt [i se presar` cu zah`r. Cozonac cu cacao [i nuci 500 g zah`r tos 500 f`in`. unt migdale. Din aluat se \ntinde o foaie sub]ire. zah`rul vanilat [i un praf de sare [i se fr`månt`. Se serve[te rece. Se pune din nou laptele pe foc. cam cåt o nuc`. Se rumene[te \n cuptor [i se pudreaz` cu zah`r. cu g`lbenu[urile. Din aceste få[ii se taie triunghiuri \n care se pune cåte o linguri]` de umplutur`. iar \n cea de-a doua se \ncorporeaz` miezul de nuc`. 128 . unt [i sare. se toarn` crema. Cånd s-a \ng`lbenit. iar dup` un timp. la foc moale. se a[az` biscui]ii. \ncet. albu[uri b`tute spum` [i zah`r. o cea[c` de ap` c`ldu]` [i pu]in` sare. dåndu-se la cuptor timp de 90 de minute. Praful de copt se dizolv` \n zeama stoars` de la o l`måie [i se adaug` peste f`in`. Se servesc \n Ajunul Cr`ciunului. 100 g unt 500 g nuci 4 albu[uri 3–6 linguri de zah`r. se taie p`trate care se coc pe plit`. f`ina [i un praf de sare. Cånd clocote[te. 5 ou` 500 g nuci. |n prima parte. se r`cesc [i se cur`]` de coaj`. se ia de pe foc [i se acoper`. Ou`le se bat spum` cu 100 g zah`r.

Pl`cint` „poale-n bråu“ Pl`cint` cu cire[e 500 g cire[e 200 g zah`r 500 g f`in` 100 g unt. se ung cu albu[urile b`tute spum`. se \ncinge untul \mpreun` cu mierea r`mas`. Cånd nucile se rumenesc. Dup` o jum`tate de or`. Se taie forme diferite. care a fost \nc`lzit \n prealabil. sare Se toarn` jum`tate din cantitatea de miere pe fundul unui vas [i se pune la foc mic. se ia vasul de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. la foc moderat. 2 ou` 10 g drojdie 100 ml lapte 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar`. 200 g unt. Se serve[te. s`-[i lase zeama.Cuib de viespi 250 g f`in` 20 g drojdie 1 l lapte 300 g zah`r 2 ou`. Peste fiecare p`trat se a[az` cåteva vi[ine. la c`ldur`. presånd-o u[or pe cea de deasupra. g`lbenu[urile. Se \ntinde fiecare bucat` de aluat [i se umple cu cåte o lingur` de brånz` frecata cu restul de ou`. Pe plan[eta de fr`måntat se presar` f`in`. amestecånd laptele cu f`ina [i cu un praf de sare. presånd u[or ca s` se lipeasc` mai bine. dup` dorin]`. untur` pentru pr`jit cu cire[ele scurse de zeam` [i se dau la cuptor. Se servesc calde sau reci. Se fierbe laptele cu zah`r. l`såndu-se a[a timp de o or`. Pl`cint` cu vi[ine 200 g f`in` 200 g lapte. acoperindu-se cu un [ervet curat. se umplu Se dilueaz` drojdia cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se amestec` cu o lingur` de f`in` [i o linguri]` de zah`r. apoi se presar` cu zah`r [i se dau la rece. |n alt` crati]`. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. Vi[inele se spal`. Din aluatul ob]inut se fac g`lu[te care se g`uresc cu degetul [i se pun la pr`jit \n untur` \ncins`. t`iat \n sferturi. Se servesc cu zah`r [i småntån`. f`ina. Se las` s` creasc` cam 30 minute. Se \ntinde pe plan[et` o foaie groas` de 5 mm. sare Nuga moldoveneasc` 2 foi de napolitane 150 g miez de nuc` 250 g miere 150 g unt 4 ou` un plicule] de zah`r vanilat Se fr`månt` un aluat din toate ingredientele. l`såndu-se s` se r`ceasc`. Drojdia se dizolv` \ntr-o jum`tate de can` de lapte. sarea [i zah`rul. li se scot såmburii. 0. t`iat` \n buc`]i. l`sånd s` se rumeneasc` bine amestecul. sare 500 g f`in` 500 g brånz` de burduf 5 ou`. Se fr`månt` bine [i se ad`ug` untul topit. Brånza se freac` cu g`lbenu[urile. la c`ldur`. pres`rate cu zah`r pudr` [i scor]i[oar`. g`lbenu[urile [i un praf de sare. se ruleaz` [i se taie \n buc`]ele de 3 – 4 centimetri lungime. Se amestec` mereu. laptele c`ldu]. apoi se ung cu albu[. unul cåte unul. dup` ce s-a r`cit. se amestec` apoi cu zah`rul [i se las` la crescut. apoi se \ntinde o foaie de grosime potrivit`. treptat. Se prepar` aluatul. se las` pån` \ncepe s` se topeasc` [i se adaug` miezul de nuc`. Se d` tava la cuptor. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de napolitane. 3 g`lbenu[uri. se fr`månt` bine. miezul de nuc` [i zah`rul vanilat. se spal`. pentru a se \ntinde uniform umplutura. se piseaz` fin nucile. care se a[az` apoi \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coc la foc potrivit. apoi se las` la crescut. 2 ou` 400 g brånz` de vaci sare. Se face apoi sul [i se taie buc`]i. ad`ugånd. apoi se \ndoiesc col]urile \nspre mijloc. Dup` aceea. se pun \n tava uns` cu unt [i se dau la cuptor la foc potrivit. care se taie \n p`trate cu latura cåt lungimea palmei. iar cånd e gata se presar` coaja ras` de la o l`måie [i se toarn` peste pr`jiturele. apoi se \nmoaie pl`cintele \n ou [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt.5 l lapte 2 linguri de zah`r 15 g drojdie. Se bat ou`le bine. se \ntind dou` foi groase cam de cåte un centimetru fiecare. 50 g unt o l`måie Papana[i 2 linguri de gri[ 2 linguri de f`in`. Dup` aceea. Dup` ce s-a ob]inut o compozi]ie omogen`. se adaug` drojdia dizolvat` \n lapte. Se strång [i se lipesc col]urile buc`]ii de aluat. apoi se pun \ntr-un vas [i se presar` cu zah`r. 1 kg vi[ine 100 g zah`r tos 100 g zah`r pudr` 50 g unt. se unge cu unt. f`r` zeam`. se amestec` bine cu f`ina. F`ina se fr`månt` cu untul [i cu zah`rul. gri[ul [i pu]in` sare. Se fr`månt` bine [i se las` \nc` o jum`tate de or` s` creasc`. la foc puternic. ou`le [i restul de lapte. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` buc`]elele de aluat. Peste restul de f`in` se toarn` drojdia. 129 . se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii. 2 ou` Pesme]i dulci un pahar de lapte b`tut 2 linguri de ulei o lingur` de zah`r un plic de zah`r vanilat o linguri]` de bicarbonat f`in` cåt cuprinde. Se acoper` [i se las` s` creasc` 1-2 ore. Se servesc pudrate cu zah`r. a[a \ncåt s` nu se ating` \ntre ele. apoi se \ntinde aluatul \ntr-o foaie. rumeninduse la cuptor. Cire[ele se cur`]` de codi]e. se ad`ug` albu[urile b`tute spum` [i se mai amestec` pu]in.

sare Albu[ul se bate spum`. |ntr-un castron adånc. pu]in` sare. se a[terne marmelada \ntr-un strat cåt mai uniform. Acestea se dau la cuptor. Drojdia. Se las`. se taie \n buc`]i [i se serve[te pudrat` cu zah`r. care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. 300 g miere 200 g migdale dulci. un ou Migdalele se cur`]` [i se piseaz` sau se trec prin ma[ina de tocat. Prima se a[terne \n tava uns` cu pu]in unt. sare Rulouri cu marmelad` 150 g f`in` 150 g unt 150 g brånz` de vaci 150 g zah`r tos 200 g marmelad` 50 g zah`r pudr` 2 ou`. migdalele pisate [i zeama stoars` de la o l`måie. dizolvat` \n pu]in` ap`. se acoper` cu a doua foaie. Se d` tava la cuptor. vreme de 30 de minute. mereu \n acela[i sens. Se continu` amestecarea. se presar` cu nuca amestecat` cu zah`rul farin [i se d` la cuptor. \ntr-o tav`. se omogenizeaz`. care se introduce la cuptor. Se scoate. care se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. bicarbonat alimentar. la foc potrivit. pudrate cu zah`r. un vårf de cu]it de bicarbonat [i un praf de sare. la urm`. fr`måntånd energic. care nu se mai unge. pån` la a patra foaie. Se \ntind patru foi. apoi se adaug` f`ina. se ruleaz`. pån` se rumenesc. Dup` ce s-a \ncorporat toat`. o l`måie Scoar]` 4 linguri de f`in` 4 linguri de miez de nuc` m`cinat 3 linguri de zah`r tos 2 linguri de zah`r farin. zah`rul vanilat [i. pån` se rumene[te pr`jitura. Compozi]ia se toarn` \ntro t`vi]` pentru chec. peste ea se pune un strat de marmelad`. f`ina.Pr`jitur` cu marmelad` 500 g f`in` 200 g unt. 130 . se freac` mierea cu ou`le. s` se rumeneasc` la foc domol. 2 ou` 3 linguri de zah`r pudr` 20 g drojdie 125 g zah`r tos 250 g miez de nuc` 200 g marmelad` un plicule] de zah`r vanilat. care se las` timp de 30 de minute s` stea. se las` la rece pån` a doua zi. dup` care se toarn` treptat f`ina. se freac` mai departe. se freac` \mpreun` cu untul [i zah`rul pudr`. Usc`]ele pentru ceai 300 g f`in` 8 ou`. dup` care se \mparte \n patru buc`]i. ad`ugånd treptat ou`le. se amestec` cu zah`rul tos. apoi se servesc calde sau reci. pån` se ob]ine un aluat mai moale. la foc moderat. pån` se coace. se taie \n buc`]ele de 5–6 centimetri lungime. Se amestec` apoi zah`rul tos. se adaug` g`lbenu[ul [i f`ina. apoi se presar` cam a treia parte din cantitatea de zah`r tos [i din cea de nuc` pisat`. Se serve[te simpl` sau cu dulcea]`. Se amestec` brånza. Se fr`månt` bine. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie mai groas`. \nc` vreo 15 minute. la foc moderat. dup` care se taie \n få[ii cåt degetul. Se a[az` compozi]ia \n tav` de teflon. se \ntinde aceea[i umplutur` [i tot a[a. Se scoate. untul. apoi se unge cu ou`le b`tute bine.

.

nenum`ratele influen]e (orientale. descoperim budinci gratinate. numit` azim`. \n afar` de „}ara }uicii“. A[a se face c` al`turi de ciorbele cu carne sau cele de legume. Månc`rurile lor sunt alese [i bine g`tite: cu toate acestea. influen]a oriental`. Urmeaz` \n ordinea preferin]elor ciorbele de legume. 132 . garnituri din legume [i cartofi. Cheful. Buc`t`ria italieneasc`. Ceva mai rar se g`tesc supe de pas`re sau v`cu]`. [i ]ara celor care g`tesc o påine special`. dulciuri din aluaturi fine etc. dac` e s-o spunem pe cea dreapt`. ca nic`ieri \n Romånia. nem]e[ti) au n`scut o buc`t`rie special` [i o atmosfer` special`. ciuperci. g`lu[te de gri[ [i supe creme. Consilierul italian al lui Petru Cercel (1583-1585). ca o turt`. principele (Petru Cercel) obi[nuia s` m`nånce totdeauna feluri g`tite italiene[ti [i ]inea \n acest scop servitori italieni [i francezi. Månc`rurile sunt f`cute din carne [i legume sau numai din legume proaspete sau conservate. fripturi la gr`tar [i pe[te. \n special. dulciuri de cofet`rie cu fri[c` [i ciocolat`. ostropel din carne de pas`re. livezi [i podgorii uria[e. Se observ`. turce[ti. Acrirea ciorbelor se face cu bor[ [i numai \n lipsa acestuia se recurge la folosirea s`rii de l`måie sau a o]etului. porc [i. Sosurile sunt de obicei colorate [i se ob]in din ro[ii vara [i din bulion \n timpul iernii. scria: „Muntenii obi[nuiesc mult s` fac` mese mari cu mult` måncare [i b`utur` [i la banchetele lor e mult` muzic`. dup` obiceiul mai curånd barbar decåt altminteri. ciorba de peri[oare sau ciorba de burt` sunt doar cåteva dintre cele mai cunoscute [i mai cerute preparate de aici. Pentru prepararea ciorbelor se folose[te cel mai adesea carnea de pas`re sau de v`cu]`. ingeniozitate [i delicate]e. cu t`i]ei de cas`. de preparate simple din legume [i månc`ruri din carne tocat`. la fel ca [i \n cazul buc`t`riei moldovene[ti.De la zaiafet la petrecere Zon` de dealuri [i mun]i. este. Aici \ntålnim mititei. genovezul Franco Sivori. cea greceasc` [i. corcodu[e).“ |n ceea ce prive[te supele [i ciorbele. |n Muntenia. mai ales. pilafuri. Buc`t`ria munteneasc` \nseamn` mai \ntåi de toate diversitate. din legume. acrite cu verzituri (maz`re. ciulama [i altele. prin: musaca. Muntenia sau Valahia. precum crema de ciuperci sau crema de legume. toc`ni]e. altoit` pe zaiafetul oriental. trebuie remarcat faptul c`. mult mai rar. compoturi de fructe. este o inven]ie a perioadei interbelice \n restaurantele Bucure[tiului. fran]uze[ti. agurid`. preparate cu untdelemn sau cu untur` \n timpul iernii. ciorbele de pe[te. multe preparate originare din aceste ]`ri fiind preluate [i uneori adaptate gustului [i stilului autohton. cele mai \ndr`gite preparate de felul \ntåi sunt ciorbele [i. grece[ti. p`duri. ad`ugate pentru arom` \n compozi]ia unor preparate. buc`t`ria clasic` francez` au fost [i sunt foarte apreciate. calit`]i \mprumutate de la buc`t`riile str`ine. cele acrite cu bor[. Ciorba ]`r`neasc` de v`cu]`. de asemenea. cum i se mai spune.

.

|nsur`]ei. Giurgiu. Sudi]i. Bolde[ti Greaca: Greaca Såmbure[ti: Såmbure[ti. Urziceni. Mare Mucenic Dimitrie – 26-27 Teleorman S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Gurbanul – 1 februarie Podgorii [i centre viticole Dealu Mare: Breaza. Urla]i-Ceptura.Festivaluri gastronomice Arge[ Fundata Nedeia mun]ilor – ultima duminic` din iulie octombrie Serbare de 1 Mai Serbare de 1 Decembrie Strada de var` – august Tårgul påinii (sector 2) – 9 septembrie Vinuri boiere[ti \n Bucure[ti (sector 3) – 1-3 noiembrie Ziua recoltei (\n fiecare sector) – octombrie Albe[ti P`mânteni Culesul c`p[unilor – iunie Câmpulung Bâlciul de Sântilie – 20 iulie Curtea de Arge[ Bâlci – 15 august Bâlci – 26 octombrie Dâmbovi]a Aninoasa Târgul Dr`gaicei – 24 iunie Domne[ti Bâlci – 25 martie Bâlci – 6 august Mu[`te[ti Târg Târg Târg Târg – – – – 23 aprilie 21 mai 6 decembrie 14 decembrie Fieni Bâlciul de Sândumitru – 26 octombrie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Dr`gaica – 24 iunie S`l`truc Nedeia Topologului – iunie Giurgiu Bolintin Vale Bâlci de Sfântul Dumitru – 26 octombrie Topoloveni Târgul Ispasului – mai S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Tårcolitul viilor – 2 februarie S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Mi]uitul mieilor – iulie Mo[ii de Sântilie – 19 iulie Prahova V`lenii de Munte Festivalul ]uicii – 5 octombrie Bucure[ti S`rb`toarea cet`]ii lui Bucur (Restaurantul Bucur) – 19 septembrieS`rb`toarea hramului Catedralei Patriarhale Sf. Tohani. Fete[ti. Droboteasa {tef`ne[ti-Arge[: {tef`ne[ti. Valea Mare. Gornet-Cricov. Jirl`u 134 . Cote[ti Centre independente: Zimnicea. Topoloveni. Valea C`lug`reasc`. Ulmu.

|ntr-un bol. Se \nc`lze[te pu]in laptele. susan Chifle umplute cu brånz` 10 chifle 1 kg brånz` telemea [i de vaci 100 g unt 200 g småntån`. Se scot oasele [i urechile din fiertur`. Se amestec` bine pån` se ob]ine o past` omogen` cu care se umplu chiflele. Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de lapte cald. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel verde 100 g småntån` 100 g costi]` 30 g usturoi sare. miezul de chifl` stors. se dau prin oul r`mas. se pune cåte o lingur` de compozi]ie. gri[ul [i 150 g de f`in`. se scoate miezul [i se pune \ntr-un castron. l`såndu-se pån` devin crocan]i. sare [i piper [i se las` vreo patru ore. frunzele de ]elin` [i boabele de piper. se rupe \n dou` sau \n trei [i se pune \n ap` cu sare la fiert. Pe fiecare p`tr`]el de aluat. Fasole p`st`i cu mujdei de usturoi 1 kg fasole verde 10 c`]ei de usturoi 20 ml ulei. f`r` s` se fiarb`. apoi se las` pe plan[et` \nc` un sfert de or`. se adaug` un praf de sare. Se pun din nou la cuptor. cu doi litri de ap` rece. Fasolea se fierbe. apoi se \ndoaie foaia \n forma a dou` triunghiuri suprapuse [i se preseaz` pe laterale. dup` care se toarn` u[or peste castronul \n care s-a pus f`ina. amestecånd 2 ou` cu uleiul. se scoate. Se fierb col]una[ii un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. restul de f`in` [i m`rarul. Se servesc cu costi]` pr`jit` [i småntåna a[ezat` al`turi. margarina [i un pic de sare. se omogenizeaz` ca[cavalul cu verdea]a. b`tut bine. Se pune din nou zeama pe foc mic. Cånd cartofii s-au copt pe ambele p`r]i. frunze de ]elin` foi de gelatin` sare. se taie p`tr`]ele [i se pun pe platou. apoi se fr`månt` bine [i se las` 30 de minute s` creasc`. Peste cinci minute. se scot. untul. se presar` cu chimen [i susan [i se dau la cuptor. ca s` nu ias` umplutura. \ntr-o oal` acoperit`. Se serve[te ca aperitiv. Dup` aceea. Brånza telemea se fr`månt`. se pun capacele. \ntr-o tav` curat`. 50 g unt o leg`tur` de m`rar. se dilueaz` cu zeam` din fiertur` [i se adaug` peste carne. se modeleaz` covrigei. pån` ce carnea este foarte bine fiart`. chimen. Se omogenizeaz` aluatul. se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. care se preg`tesc cu tot cu coaj`. piper Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. se dizolv` cåteva foi de gelatin` \n ap` fiart` [i se adaug` \n zeam`. apoi se cl`te[te cu un jet puternic de ap` rece. se Se preg`te[te un aluat. un ou Se op`re[te toat` carnea \n ap` clocotit`. un morcov 25 g ]elin`. Se scoate carnea. 20 ml o]et sare. se presar` cu usturoi pisat. se dezoseaz` [i se taie \n buc`]i. la \nmuiat \n lapte. sare Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g ca[caval 100 ml ulei. Brånza se omogenizeaz` cu un ou. La final. Se amestec` apoi cu usturoiul pisat cu sare. 175 g f`in` 2 linguri de gri[ 250 g brånz` de vaci 200 g småntån`. se cur`]` de codi]e. apoi se scurg. Restul de lapte se bate cu 4 ou`. Covrigei cu chimen [i susan 5 ou` 100 g margarin` 10 g drojdie. Se ia o lingur` de zeam` [i se toarn` \ntr-o farfuriu]`. se scobesc pu]in. Se strecoar` din nou [i se d` la rece. dup` care se \ntinde cu f`c`le]ul [i se taie \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. 40 g usturoi. la foc moale. piper boabe piper m`cinat dau prin amestecul de mai sus. tocat m`runt. cu suprafa]a t`iat` \n jos. se adaug` ceapa [i morcovul. care se introduce la congelator. condimentele [i uleiul. se spal`. Se adun` spuma. se strecoar` [i se las` la scurs. Usturoiul se piseaz` cu sare. 135 . se face o mic` adåncitur` \n mijloc [i se adaug` drojdia. Zarzavatul se cur`]`. o ceap` 2 ou`. Se pune carnea la fiert. småntåna [i oul. se amestec` cu brånza de vaci. Dac` nu s-a \nchegat. Pacele muntene[ti 400 g picioare [i urechi de porc o ceap` mic`. se spal` [i se adaug` \ntreg. Se fr`månt` bine timp de cåteva minute. Se taie la fiecare chifl` cåte un capac. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. piper Col]una[i cu brånz` 3 ou` 25 ml ulei. se toarn` småntåna peste ei [i se las` la cuptor 10 minute. ad`ugånd albu[urile de ou. Se servesc cu mujdei de usturoi. iar zeama se strecoar`.Aspic de pas`re 300 g spin`ri de pas`re 200 g m`runtaie de pas`re un rasol de vi]el 300 g pulp` de vac` un morcov. 100 ml lapte 200 g f`in` sare. se ung cu unt pe deasupra [i se las` la cuptor 15 minute. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. Dup` ce s-a \nmuiat. sare Picioarele [i urechile pårlite [i op`rite se fierb \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. Se spal` [i se taie \n lung. uleiul [i o]etul.

cartofii. Cånd se servesc. r`cit` [i amestecat` cu usturoiul tocat. småntån` [i o]et. Dup` trei ore se scoate [i se taie felii sub]iri [i se pune iar la fiert \mpreun` cu celelalte felii de zgårciuri. se cur`]` de gr`sime [i de pieli]` [i se freac` cu m`lai [i o]et. sare. piper Peri[oare cu småntån` 700 g carne o ceap`. se adaug` [i o lingur` de unt. \ntr-un castron. 200 g småntån` 50 ml o]et. Se \mparte fiecare foaie [i se \ntinde iar cåt tava. la fel [i ceapa. Se las` s` fiarb` pån` scad cam 3 l de ap`. morcovii [i ]elina se cur`]`. se potrivesc pl`cintele. b`tute separat. tr`gånd tot lichidul. sare [i piper. Piftie de porc 500 g cap de porc un rasol de porc 200 g pulp` de porc 100 g [orici de porc o ceap`. timp de un sfert de or`. påinea [i verdea]a. sare Orezul se alege. iar peste ele se toarn` zeama. se rade brånza [i se freac` cu ou`. piper Ciorb` de burt` 400 g burt` de vac` sau de vi]el 600 g cioc`nele [i picioare de vac` o c`p`]ån` mare de usturoi 100 ml o]et. |n mijlocul fiec`rei foi se pune o lingur` de untur`. Se presar` un praf de sare [i. cu o]et [i zarzavatul tocat. Atunci cånd carnea se desprinde de pe os. apoi se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. Se fierbe un ou tare. sare. se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt \ncins. strecurat`. s` se \mbibe cu unt. Se unge tava. dup` care se iau de pe foc [i se pun deoparte. care se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie cu unt fierbinte. se pipereaz` [i se presar` leu[tean. Se spal` burta. Felia de franzel` se pune la \nmuiat \n lapte. Salat` de ciuperci cu maionez` 400 g ciuperci 3 ou`. care se \mp`turesc. dup` gust. piper Papana[i de orez cu ciuperci 500 g ciuperci proaspete 400 g orez 1 l lapte dulce 2 ou`. se rade brånza peste ei. Se bat laptele prins [i oul peste pl`cint` [i se las` la cuptor ca s` se rumeneasc`. Separat. 2 p`stårnaci leu[tean. Picioarele de porc se spal` bine. se adaug` o lingur` de ulei. apoi se toarn` maioneza ob]inut` peste ciuperci [i se presar` cu m`rar fin tocat. feliu]e de morcov [i frunze de p`trunjel tocate. småntåna [i pu]in` zeam` r`cit` din ciorb`. se scoate [i se taie \n buc`]i. se spal` [i se taie \n sferturi. se op`resc sau se pårlesc dac` e cazul. 4 c`]ei de usturoi 4 ou`. care se freac` \mpreun` cu celelalte dou` g`lbenu[uri crude. un morcov o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. la foc domol. 1 felie de påine alb` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 2 ou`. g`lbenu[ul. Se \mparte [i se \ntinde pe cele 4 foi. jelul. \n care s-a ad`ugat o lingur` de o]et. iar cånd s-au mai r`corit se taie \n feliu]e sub]iri. 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar o lingur` de o]et. se scurg. Capul [i pulpa se cur`]` [i se taie \n buc`]ele. Ciupercile se cur`]`. Usturoiul pisat se freac` cu o lingur` de sare. se spal` [i se taie \n sferturi. 2 cepe 2 morcovi. 2 morcovi o ]elin`. Se ia cu lingura din compozi]ie [i se modeleaz` mici gr`m`joare rotunde care se pr`jesc. |n castroane adånci. Compozi]ia ob]inut` se toarn` peste ciorb`. Ciorb` de cioc`nele 4 picioare de porc o ceap`.Pl`cint` crea]` 400 g f`in` 5 linguri de untur` 200 g brånz` telemea 6 ou`. Se las` pån` ce orezul se umfl`. sare Se pun la fiert cioc`nelele [i picioarele sparte. cu mu[tarul [i cu uleiul. o cea[c` de lapte b`tut Se face un aluat din ap` [i f`in`. se spal`. Piciorul [i [oriciul se pårlesc la flac`r`. Se dau prin ma[ina de tocat ceapa. cånd e fiert pe jum`tate. la fel [i [oriciul. Diminea]a se pune burta la fiert \n apa \n care au fiert oasele [i se completeaz` pån` la 5 l. Ceapa [i morcovii se cur`]`. se cur`]` [i se p`streaz` Ceapa. apoi se spal` din nou [i se pun la 136 . 50 g unt 200 g telemea de vac`. Se amestec`. Se formeaz` papana[ii. Cånd s-au \nmuiat. Dup` trei ore se scot [i se dezoseaz`. t`indu-se felii sub]iri. \n ap` rece [i zeama stoars` de la o jum`tate de l`måie. se las` la scurs. se taie buc`]i. orezul cu ciupercile [i cu albu[urile [i g`lbenu[urile. turnat pic`tur` cu pic`tur`. ulei Carnea se taie buc`]i. Toate se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. Se pune \n ap` rece de seara pån` diminea]a. Se \mparte aluatul \n 4 buc`]i [i se \ntind 4 foi. se spal`. ou`le. o l`måie o leg`tur` de m`rar. se a[az` propor]ional buc`]ile de carne [i [orici. g`lbenu[urile. 2 g`lbenu[uri 200 g småntån`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte [i tot atåta ap`. cartofii. \n 5 l de ap`. se scot. un cartof. Se amestec` [i zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. Se ]in la frigider pån` se \ncheag` suficient. apoi se scurg [i se pun la fiert. cu o linguri]` de bicarbonat. m`rarul [i p`trun- Ciupercile se cur`]` [i se spal` \n ap` rece. Se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Se serve[te cu ardei iute [i se ofer` mujdei de usturoi.

s` se mai des`reze. f`ina. ceapa [i ]elina se cur`]`. op`re[te. 137 . toate tocate m`runt. zarzavatul dat prin r`z`toare [i f`ina se c`lesc \n ulei. dup` ce s-au fiert. [i o jum`tate de ceap`. piper [i p`trunjel tocat. Ciorb` de peri[oare 400 g oase vi]el 250 g carne de vi]el 1 l bor[.5 l ap` rece. sare. piper [i o]et dup` gust. 20 ml o]et o leg`tur` de p`trunjel sare. \mpreun` cu zarzavaturile. un ardei gras o ro[ie. usturoiul pisat. Se aduna spuma. Carnea fiart` se serve[te separat. Restul de ceap`. acoperindu-se cu capacul. toate t`iate m`runt [i. Se toarn` acest sos peste ardei [i se fierb cam 45 de minute. se spal`. sarea [i piperul [i se adaug` cartofii fier]i [i ra[i. se pune un ou. Se cur`]` de cotor. sp`lat` [i t`iat` buc`]i se fierbe \n 1. piper pe toate p`r]ile \n ulei [i se a[az` \ntr-o crati]`. o ]elin`. Se adaug` buc`]elele de carne. l`sånduse pån` se \ncheag`. una cåte una. cimbrul. småntåna [i g`lbenu[ul de ou b`tut. se pune varza. un ou 3 ro[ii. apoi se las`. La sfår[it se adaug` p`trunjelul verde. un praz 2–3 cartofi. Cånd sunt toate fierte. cimbru Se bate brånza cu oul. apoi se spal` [i se scurge. Cånd s-a \nmuiat varza. Cartofi muntene[ti 150 g brånz` de vaci 100 g brånz` telemea de vac` 4 cartofi. dac` este necesar. se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz` printr-o sit`. p`stårnacul. Sup` de vit` cu ou` 400 g carne de vit` 2 morcovi. Se adaug` oul. 2 cepe o ]elin` mic`. se scoate carnea. un morcov un p`stårnac o ]elin` mic` o ceap`. piper. iar la sfår[it se presar` leu[teanul tocat [i se adaug` småntåna b`tut` cu g`lbenu[ul de ou. cu garnitur` de legume [i hrean ras. un ou sare. iar zeama se strecoar`. 50 g unt sare. sare Ciorb` ]`r`neasc` de v`cu]` 500 g carne de vac` 300 g agurid` 1/4 varz` alb` o ceap`. pån` ce carnea \ncepe s` se desprind` de pe os. dizolvat \ntr-o lingur` de ap` cald`. 4 ou` 8 felii de franzel` 50 g unt. ]elina. |ntr-un vas. se pune bulionul. piper Ardei umplu]i cu carne 300 g carne de vit` 200 g carne de porc 2 kg ardei gra[i 100 g orez 200 ml ulei o ceap`. Ou`le se bat cu småntåna [i se toarn` \ncet peste zeam`. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. Se modeleaz` peri[oare [i se fierb \n ciorba din care s-au scos oasele. iar deasupra se a[az` un strat de felii de telemea [i se d` la cuptor. se pr`jesc Varza se ]ine o jum`tate de or` \n ap` c`ldu]`. |ntr-un vas. piper Se fierb \n ap` cu sare oasele sparte \mpreun` cu morcovul. Se pune pe foc [i. Se adaug` bor[ul. p`stårnacul. p`trunjel un morcov un p`stårnac. s` se c`leasc`. \n ap` rece cu sare. se pun [i cartofii t`ia]i cuburi. l`såndu-se s` fiarb` cåteva ore. m`rarul. sare [i piper. la foc mic. sare. 300 g ro[ii 300 g småntån` 2 leg`turi de p`trunjel piper. albu[ul de ou. se sting cu bulion amestecat cu ap`. un ou 2 linguri de f`in` 100 g bulion. se taie \n buc`]ele. Carnea se cur`]`. Se acoper` cu felii de ro[ii. sarea. p`trunjel verde 100 g småntån` Carnea cur`]at`. se cur`]` carnea. Se ad`ug` ro[iile t`iate felii [i se d` vasul la cuptor pentru \nc` 15 minute. se amestec` cu restul de ceap` ras`. 100 g småntån` 2 linguri de orez 2 linguri de f`in` un ou. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \n oala cu carne. se d` prin sit` [i se pune dup` ce a fiert carnea. varza alb`. sarea. peste el se toarn` supa strecurat` [i se presar` sare. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu carnea. se desfac foile. se spal`. Cårna]i cu varz` c`lit` 400 g cårna]i afuma]i 1 kg varz` murat` 150 ml ulei o lingur` de bulion sare. [i se pipereaz`. apoi se toac` fidelu]`. Se adaug` morcovul. Se scot picioarele. Morcovii. Se recomand` s` se serveasc` \mpreun` cu cåte o por]ie de m`m`ligu]` [i cu ardei iute. se toarn` o can` de ap` [i o linguri]` de o]et. Se umplu ardeii cu compozi]ia de carne. o leg`tur` de leu[tean o leg`tur` de m`rar. piper. Se pune \n fiecare farfurie cåte un ochi.fiert. prazul. La servit se adaug` småntån` [i verdea]`. Se toac` carnea. care a fost tocat` [i c`lit` \n ulei. Agurida se Carnea se trece de dou` ori prin ma[ina de tocat \mpreun` cu o ceap`. se \nfierbånt` uleiul. Cårna]ii se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit` [i se pr`jesc \n ulei sau se frig pe gr`tar. piperul [i verdea]a tocat` [i se amestec` bine. ro[ia [i ardeiul. iar supa se strecoar`. ]elina. cånd \ncepe s` clocoteasc`. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. se mai adaug` sare. orezul.

.

.

continuånd fierberea \nc` un sfert de or`. se scoate carnea fiart` [i se a[az` pe un platou. se spal`. Cånd e fiart`. Se 140 . 2 linguri de f`in` 30 ml o]et. unt [i f`in` [i se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Dup` un sfert de or`. apoi se toarn` restul de lapte. Se serve[te cald`. apoi se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. se rumene[te u[or f`ina. verdea]a tocat` m`runt. Se toarn` småntåna. Ciupercile se cur`]`. un rasol de vi]el un morcov. sare. Se amestec` mereu. \ntr-o crati]` se \ncinge restul de unt. Ciupercile se cur`]`. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. l`såndu-se s` se \n`bu[e. Ciulama de ciuperci 400 g ciuperci 100 g f`in` 600 ml lapte 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel. piper Se fierbe carnea \n ap` cu sare. care se dau prin f`in` [i se rumenesc \n uleiul fierbinte. cu o lingur` de unt [i p`trunjel tocat fin deasupra. \n alt vas se fierbe laptele. se pun pe fund feliile de sl`nin`. cu måna ud`. Se mai ]ine pe foc s` dea cåteva clocote. se adaug` ciupercile [i se potrive[te de sare [i piper. Se fierbe bulionul cu o]etul. piper Se cur`]` carnea. se spal` [i se tran[eaz`. Ciupercile se cur`]`. sare Se cur`]` carnea. se modeleaz` chiftelu]e rotunde. \mpreun` cu franzela. o linguri]` de zah`r un morcov. piper Ciulama de ciuperci cu småntån` 600 g ciuperci 100 g unt 500 ml lapte 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. tocat m`runt. piper Chiftelu]e din carne de porc 500 g carne macr` de porc 200 g franzel`. |ntr-o tigaie. Se mai fierbe aproape o jum`tate de or`. se las` pån` se \ngroa[`. piper. apoi se toarn` peste carne. o ceap` un ou. se tope[te jum`tate din cantitatea de unt. se spal`. Dup` ce scade cantitatea de ap` la jum`tate. Ciulama de ciuperci cu carne de pas`re 500 g ciuperci 600 g carne de pas`re 100 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de småntån` o ceap` sare. sarea [i piperul. cartoful [i m`rarul [i se amestec` cu carnea tocat`. zah`rul. se taie lame [i se c`lesc \ntr-o crati]` dou` linguri de unt \nfierbåntat. cu o lingur` de ap`. iar supa se strecoar`.Chiftele marinate 250 g carne de vi]el 125 g carne de miel 125 g carne de porc 50 g miez påine alb` 100 g untur` 100 ml bulion ro[ii 50 ml lapte. Se serve[te cu m`m`lig`. 2 c`]ei de usturoi m`rar. Se adaug` usturoiul tocat past`. piper [i m`rar tocat m`runt. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` un sfert de or`. carnea se scoate. se taie lame [i se c`lesc \n jum`tate din cantitatea de unt. Se omogenizeaz` compozi]ia [i. Carnea tocat` [i miezul de påine se amestec`. sare [i piper. un cartof 2 foi de dafin. al`turi de ceapa cur`]at`. apoi se adaug` carnea [i ciupercile. sarea. sare. se taie \n buc`]i [i se d` prin ma[ina de tocat. se spal`. |n zeama r`mas` se adaug` pu]in piper. apoi se sting cu pu]in` ap` [i se presar` cu sare [i piper. 2 cepe 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel. |ntre timp. sare. o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se stinge cu pu]in` sup` de carne [i se fierbe. piperul [i foile de dafin. morcovul. Se toac` ceapa. un ou 2 linguri de f`in` 100 ml ulei. se \nfierbånt` [i se pun ciupercile s` se \n`bu[e. Se modeleaz` chiftele turtite. amestecånd continuu. peste ele buc`]ile de curcan [i feliile de [unc`. se adaug` untul r`mas [i f`ina dizolvat` \n pu]in` ap` rece. oul crud. piper Curcan \n aspic 1 kg carne de curcan 200 g sl`nin` afumat` 150 g [unc`. Separat. sare. Se serve[te cald`. rasolul de vi]el. eventual cu m`m`ligu]`. Separat. \ntr-un castron. påinea \nmuiat` \n lapte [i stoars`. se trec prin f`in` [i se pr`jesc \n untur`. piper Ciulama 1 kg carne de pui 250 g f`in` o leg`tur` de p`trunjel 300 g unt. Verdea]a tocat` se presar` deasupra. p`trunjelul tocat m`runt. sare [i piper. se spal` bine \n mai multe ape. Sl`nina [i [unca se taie \n felii. se dizolv` f`ina \n 100 ml de lapte rece [i se pune \ntr-o crati]` cu o lingur` de unt \nfierbåntat. dup` care se presar` sare. Morcovul [i ceapa se cur`]`. se spal` [i se taie \n rondele. se taie \n buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. se spal`. se toarn` sosul peste chiftele [i se mai d` un clocot. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. Se servesc cu sos de ro[ii sau cu diverse garnituri. dup` care se adaug` ciupercile [i se presar` m`rarul. rondelele de ceap` [i morcov. \nmuiat` \n ap` rece [i stoars`. cu usturoiul pisat. oul. se potrive[te de sare [i piper [i se ia de pe foc. sare. |ntr-un vas \nc`p`tor. Carnea de curcan se cur`]`.

un dovlecel 2 ardei gra[i. piper Bibilica se cur`]`. Se adaug` costi]a t`iat` cubule]e [i op`rit`. |n timp ce se frige. \mpreun` cu sosul. amestecåndu-se cu restul. unde se las`. Friptur` de bibilic` la cuptor o bibilic` de 1 kg 120 g costi]` afumat` 400 g ciuperci 3–4 cartofi noi un m`r. se adaug` sare [i piper [i se d` la cuptor \n tava cu unt [i pu]in` sup` de oase. Curcanul se a[az` pe un platou. Se scot [i se c`lesc legumele t`iate cubule]e. dup` \nc` vreo cinci minute de fierbere domoal`. pres`råndu-se p`trunjel tocat deasupra. 141 . se pipereaz` [i. ceapa cu sosul de ro[ii [i jum`t`]i de ro[ii. piper Carnea. dup` care se pune småntåna. se adaug` ap` c`ldu]`. Carnea se cur`]`. astfel \ncåt. se strope[te cu pu]in ulei [i i se adaug` condimente. Se presar` verdea]` [i se serve[te cu m`m`ligu]` cald`. se stinge cu bulionul [i se adaug` sare [i piper. zeama se strecoar` [i se d` la rece. Cånd s-a \nchegat. cartofii fier]i pe jum`tate. cu ulei [i ceap` cur`]at` [i tocat` m`runt. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar. piper Curcan la tav` cu sos de ciuperci 600 g carne de curcan 30 ml ulei 300 g ciuperci 50 g unt. se s`reaz`. Tot \n aceea[i gr`sime se c`le[te ceapa. se strope[te cu zeama din tav`. ca s` aib` få[iile de ce se ]ine. sare. Se s`reaz`. se strope[te cu sup` de oase. Se adaug` f`ina dizolvat` \n lapte [i se las` s` fiarb` \n`bu[it un sfert de or`. o vån`t`. sferturile de mere cur`]ate de coaj`. se cur`]` ciupercile. cartofii [i ciupercile sotate separat. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. se cur`]` [i se taie \n felii. se taie \n cuburi mai mari [i se serve[te pe farfurii lång` buc`]ile de carne de curcan. la fiecare dintre capete s` stea banda net`iat` de mu[chiule]. se unge cu unt. sare. se taie buc`]i [i se garnise[te cu merele. verdea]a tocat` [i se d` un clocot [i se trece \n cuptor. \n care se mai toarn` o jum`tate de pahar de ap`. dup` care se unge cu ulei [i se pune \ntr-o tav` uns`. Cånd e gata. ardei gras [i ro[ii. o ceap` o gulie. momi]ele [i m`duvele se taie buc`]i. Bibilica se scoate. La sfår[it se toarn` vinul. apoi se introduce la cuptor. Din timp \n timp. Inim` de vi]el cu småntån` 500 g inim` de vi]el 150 g småntån` o ceap` 75 ml ulei o lingur` de f`in`. o lingur` de f`in` 50 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. vinul [i zah`rul. o conopid` mic` 1/2 varz`. Se taie mu[chiule]ele få[ii. |n momentul \n care ceapa \ncepe s` se \nmoaie. 200 g morcovi o ]elin`. Legume asortate la gr`tar 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 2 cartofi o ceap` mic` 100 ml ulei 1 l sup` de oase 50 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii un ardei gras sare. Se las` pe foc pån` cånd inima este fiart` suficient. la foc mic. 200 g de fasole verde 200 g maz`re verde. se poate servi la mas`. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. apoi se pipereaz` [i se pun la gr`tar. se spal` bine [i se taie \n form` de lame. sare. 300 ml sup` de oase zah`r. Se serve[te cu garnitur` [i sos. cam o or`. dar se las` la cap`tul cel`lalt o band` de 12 cm. un fir de praz. pån` se p`trunde bine [i se rumene[te la suprafa]`. apoi se pun la c`lit \n untul \nfierbåntat. 60 ml vin ro[u 80 g unt. Se r`stoarn` compozi]ia introdus` la cuptor pe un platou. se amestec` bine. \nso]it` de salat` verde. cåt s` acopere totul. Ghiveci m`cel`resc 125 g piept de vit` 125 g momi]e de vi]el 125 g gåt de berbec 125 g m`duvioare 80 g piept de porc 100 g m`duv` os mare 3 linguri de untur` de la rinichi 300 g cartofi. pe lungime. Se adaug` f`ina. Ceapa [i cartofii se taie rondele. la foc potrivit. apoi un strat de carne. Cam la fiecare zece minute. momi]e [i m`duve [i iar legumele r`mase. Varza se toac` fin. salat` verde sare. sare Inima se spal`. se spal`. se s`reaz` [i pipereaz` [i se rumene[te \n untur`. piper Carnea se cur`]`. 500 g ro[ii o leg`tur` de frunze de ]elin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 150 g bulion ro[ii 120 ml vin alb.toarn` un litru de zeam` de carne [i un pahar de vin alb. se condimenteaz`. se acoper` vasul [i se pune s` fiarb` \n`bu[it. dup` care se pune la \n`bu[it \ntr-o crati]` acoperit`. iar al`turi se pun feliu]ele de carne. se bat. Se \mpletesc [uvi]ele de carne. Se amestec` maz`rea [i fasolea fierte cu restul legumelor. piper |mpletitur` de Muscel 400 g mu[chi de porc 400 g mu[chi de vi]el. pån` se fr`geze[te carnea. se scurge bine [i se presar` cu sare [i piper. Jum`tate se a[az` \n ceaun.

Feliile de limb` se pun pe platou. sare. Cånd limba este fiart` suficient. 100 g småntån` 100 ml sup` de carne 100 ml ulei o linguri]` de past` de ro[ii o linguri]` past` de ardei cimbru. dup` gust. piperul [i mu[tarul. sare. apoi un strat de carne. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. se taie \n felii [i se a[az` pe un platou. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. se spal` [i se taie \n sferturi. Cånd este fiert suficient. o]et [i sare. dup` care se pune din nou s` fiarb`. Dup` 5–7 minute. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei. 2 ou` 2 linguri de mu[tar 2 p`trunjel verde o]et. Maioneza se amestec` treptat cu castrave]ii cur`]a]i de coaj` [i semin]e [i t`ia]i m`runt. Ceapa. pån` se \ncheag` ou`le. piper m`cinat. se acoper` cu cåte o por]ie de jum`ri. iar deasupra se toarn` sosul de maionez`. altul de varz`. piper Jum`ri romåne[ti 8 ou` 200 g unt 100 g sl`nin` afumat` 100 g ca[caval. ciupercile se cur`]`. ciupercile aranjåndu-se de jur-\mprejur. 10 ml o]et 20 g unt. se \nfierbånt` uleiul. |n alt` tigaie. Acestea se pun fiecare pe cåte o farfurie. sare. pe rånd. piper Limb` cu soté de ciuperci 800 g limb` de vac` 500 g ciuperci. se scoate. Se \nfierbånt` untul \ntr-o crati]`. morcovul. Se amestec` tot timpul cu furculi]a. Se presar` sare [i piper. Dup` o jum`tate de or`. se spal` \n mai multe ape. se adaug` orezul fiert. s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. 142 . cu piure de cartofi al`turi. apoi se toac` m`runt. Ochiuri romåne[ti cu spanac 8 ou`. se scoate. |ntre timp. piper [i zeam` de l`måie dup` gust. 25 ml ulei 4 c`]ei de usturoi. cur`]at` de a]e [i sp`lat`. apoi se pune spanacul. pe ambele p`r]i. ceapa [i ]elina t`iate felii. se tran[eaz` \n buc`]ele mici [i se adaug` la pr`jeal`. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. iar deasupra se toarn` sosul [i se presar` p`trunjelul tocat . Ou`le se bat bine. p`trunjelul tocat m`runt. dup` care se adaug` \n oala \n care fierbe limba. piper. pe o farfurioar`. apoi se c`lesc \n 30 ml ulei. Sl`nina se taie \n feliu]e sub]iri. Se servesc calde. cu o buc`]ic` de unt deasupra. se taie \n cubule]e [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`.Jum`ri cu sos de ro[ii 8 ou` 100 ml ulei. adaug` fasolea verde. Se pun felii de ro[ii [i ardei [i un strat de varz` tocat` \n crati]a uns` cu ulei. pån` se leag`. o leg`tur` de p`trunjel sare. astfel \ncåt ultimul s` fie de varz`. se adaug` ca[cavalul ras. se scot cu spumiera [i se pun peste spanac. Måncare de varz` la cuptor 500 g carne de porc o varz`. Limba se spal` \n mai multe ape. o l`måie. tarhonul [i p`trunjelul t`iate m`runt. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. se scurge. piper Ou`le se bat \mpreun` cu f`ina. \n care s-a dizolvat o lingur` de sare. 3 linguri de bulion 200 g de ciuperci o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g piure de cartofi. sare [i piper. piper Måncare de fasole verde cu carne 250 g carne de vit` 300 g fasole verde 50 ml ulei de floarea soarelui 2 cepe. sare. Cånd este aproape gata. o]etul. se \ncinge untul [i se rumenesc. feliile de franzel`. Se \nfierbånt` 50 ml de ulei \ntr-o tigaie [i se pun ro[iile. apoi feliu]ele de sl`nin` [i ou`le. Apoi se Se cur`]` spanacul. Se fierb pån` se \ncheag` albu[ul. cam zece minute. dup` care se potrive[te sosul de sare [i piper [i se ia de pe foc. Se adaug` bulionul. sarea [i piperul. se taie felii [i se pune la fiert cu morcovii. sarea [i piperul. Ou`le se sparg. se las` pån` se r`ce[te. sare Limb` cu sos 600 g limb` de vac` f`r` [lung un morcov. amestecånd mereu. 2 linguri de orez 2 cepe. Limba se fierbe \n ap` cu sare. o ceap` o r`d`cin` de ]elin` 40 g salat` verde. Se serve[te fierbinte. se cur`]` bine. crati]a se d` pentru 10–15 minute la cuptor. apoi se toarn` \nceti[or \ntr-o crati]` cu ap` clocotit`.tarhon |ntr-o tigaie \ncins` se c`le[te ceapa cur`]at` [i tocat` \n pu]in untdelemn. amestecånd permanent cu lingura de lemn. apoi pasta de ro[ii [i ardei. Se serve[te rece cu frunze de salat` verde. 1 kg spanac. se cur`]`. sare. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. sare. timp de un sfert de or`. se presar` cu sare [i piper [i se pr`jesc \n restul de ulei. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. se stinge cu pu]in` ap`. Carnea se spal`. 400 g maionez` 3 castrave]i mura]i. 5 ardei gra[i 4–5 ro[ii. ardei [i ro[ii. Se toarn` supa [i småntåna [i se d` la cuptor. Se toac` cepele [i carnea. 3 ro[ii 8 felii de franzel` 50 g unt. apoi se cur`]` de pieli]e [i se dau pe r`z`toare. se c`le[te usturoiul. ciupercile tocate fin. cu cåte un cubule] de unt deasupra [i cu salat` de ro[ii sau de varz` alb`. |ntr-o crati]`. piper Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`.

pu]in ienibahar [i coaja de la o l`måie. se a[az` buc`]ile de crap. se scurg [i se amestec` bine cu oul. mu[tarul. S`rm`lu]e \n foi de vi]` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 250 g frunze de vi]` fragede un ou. Pulp` de porc cu verde]uri 800 g pulp` de porc 100 g costi]`. Se cur`]` ceapa [i ardeiul. Se poate servi atåt cald`. o ceap` 200 ml ulei. stropindu-se. cu sucul l`sat. m`rar [i p`trunjel. sare. se pune ra]a \ntr-o tav`. nu din cele mari. piper Se cur`]` [i se spal` pe[tele. la foc potrivit. Se prepar` o marinat`. 4 linguri de orez. piper Se taie puiul buc`]i care se rumenesc \n untur`. se scoate [i se serve[te \mpreun` cu sosul din tav`. apoi se stinge cu vinul [i se condimenteaz` cu sare. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. sare [i 143 .Plachie de crap 600 g crap proasp`t 2 cepe. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. timp de un sfert de or`. Se las`. la foc moale. dup` care. Se toarn` acest sos \ntr-o tav`. o ceap`. iar la sfår[it se presar` deasupra verdea]a tocat`. cimbru. Ostropel de pui 800 g carne de pui un morcov. l`sånd-o astfel. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se adaug` ro[iile. tocate m`runt. piper boabe piper m`cinat. Se \ndep`rteaz` codi]ele. Se mai las`. s` fiarb` \n`bu[it. cåt [i rece. untul. cåteva foi de dafin. 60 g bulion 100 ml ulei. se Ra]` s`lbatic` fript` o ra]` s`lbatic` de m`rime potrivit` 100 g sl`nin` 50 ml o]et o lingur` de småntån`. t`iat` \n buc`]ele. |ntre timp. Cånd d` \n clocot. 2 cepe 2 ro[ii. din cånd \n cånd. Se a[az` pulpa \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. Usturoiul se toac`. o l`måie sare. apoi se scot. la foc moderat. s` se c`leasc` \n ulei \ncins. m`rar p`trunjel. se stinge cu o]etul [i se toarn` peste carne. foi de dafin ienibahar Se aleg frunze de vi]` potrivite ca m`rime. Carnea se toac`. Ra]a se cur`]` bine. la foc potrivit. cu compozi]ia rezultat`. Se omogenizeaz`. 25 g unt o lingur` de mu[tar 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. jum`tate din ceapa tocat`. piper. t`iat` m`runt. cu sosul. apoi se pune \ntr-un vas \nc`p`tor. \mpreun` cu costi]a. boia dulce c`le[te \n untur`. s` se fezandeze. 50 ml vin alb o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. peste fiecare din ele punåndu-se cåte o felie de ro[ie [i p`trunjel tocat. se adaug` morcovul [i ceapa tocate. cimbru. Se d` tava la cuptor. se taie \n felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. 100 g untur` o lingur` de f`in`. piper. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. orezul ales [i sp`lat. se spal` bine \n mai multe ape. cåteva boabe de piper. se piseaz` usturoiul [i se pun. cam o or`. se unge bucata de pulp` de porc. 10 ml o]et o c`p`]ån` de usturoi. sare. Se adaug` bulionul. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul. se ia de pe foc [i se toarn` peste ra]`. piper Se toac` m`runt o ceap`. se cur`]` [i se paseaz`. se spal`. 3 ro[ii 2ardei gra[i. la foc mic. Cånd pulpa \ncepe s` se rumeneasc`. timp de dou` zile. Se d` la cuptor. un sfert de or`. Se c`le[te f`ina \n untura de la pui. cu cåteva linguri de marinat` [i o lingur` de småntån`. Dup` aceea. se stinge cu sup` [i se las` s` fiarb`. fierbånd o]etul \mpreun` cu o can` de ap`. astfel \ncåt s` se ob]in` cam 800 ml sup` de oase. restul de ceap` [i verdea]a. tocate m`runt. 4 c`]ei de usturoi 50 ml ulei. apoi se omogenizeaz` cu un ou. Atunci cånd ra]a este rumenit`. boia [i usturoi pisat. pres`rånd sare [i piper dup` gust. pentru c` se fierb foarte greu. l`såndu-se. Se adaug` sare [i piper. oasele se fierb \ntrun litru de ap`.

se taie buc`]i [i se pr`je[te \n untur`. Se d` vasul la cuptor. dup` gust. Piure de urzici 1 kg urzici o r`d`cin` de hrean o leg`tur` de m`rar verde o ceap` 2 linguri de f`in` 1/2 cea[c` ulei. Se fierbe 2–3 ore. aproximativ o jum`tate de or`. sarea [i zeama r`mas`. 2 linguri de f`in` 2–3 ro[ii. se spal`. se spal`. Carnea de miel se op`re[te. sare. pe rånd. se scurg [i se re]ine pu]in` zeam`. apoi se las` cam 30 de minute. se adaug` costi]a. Separat. o lingur` de unt 3 linguri de småntån` un ou. Se adaug` sosul [i se las` s` fiarb` cam 1 or`. Se adaug` ceapa. se adaug` sare [i piper. sare Cartofii se cur`]`. fiind folosi]i ca garnitur`. Se bate oul cu småntåna. Spre sfår[it. apoi se adaug` peste legume [i rasol. se strecoar` [i se r`ce[te. Ro[iile se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. Salat` preparat` iarna 3–4 cartofi 3 castrave]i mura]i 2 ou`. 10 ml o]et 100 g maionez` o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Ceapa [i ardeiul se cur`]`. Se sting cu 30 ml vin. sp`lat` [i t`iat` \n feliu]e. Se \n`bu[` \n untur` prazul [i 3/4 din cantit`]ile de morcov. piper. o ceap`. Urzicile se cur`]`. Se serve[te cu hrean. se adaug` varza. ardeiul. se spal`. la foc potrivit. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. cu p`trunjel tocat deasupra. cu 3 l ap`. apoi se \n`bu[` \n unt \ncins [i o lingur` de ap`. usturoiul pisat. t`iat` \n få[ii. cu ro[iile felii [i zeama de carne [i f`ina rumenit` [i se pune totul peste zarzavat. [i se presar` m`rarul. bulionul. apoi se pun ro[iile. se adaug` f`ina. Se presar` cu sare. se spal`. Se taie sl`nina [i se pune la pr`jit \n unt cu restul de morcovi. se spal` [i se taie fidelu]`. Se toarn` peste sarmale. Dup` acest interval de timp. se las` cåteva minute. apoi se adaug` ceapa verde [i usturoiul. Se sting cu o]et. se toarn` sosul de småntån`. se stoarce. precum [i 10–15 boabe de piper. ceap` [i ]elin`. Compozi]ia se bate pån` devine pufoas` [i se adaug` m`rarul tocat m`runt. piper boabe. se pun carnea. ceap` [i ]elin`. apoi se \n`bu[` \n ulei \ncins cu pu]in` ap`. se completeaz` cu ap` c`ldu]` [i se las`. o ceap` de ap` 2 gogo[ari mura]i 50 g m`sline verzi 10 ml ulei. Oasele se ]in la cuptor. fin tocat. se taie \n buc`]i mici [i se presar` cu sare. Se completeaz` cu o jum`tate de can` de ap` cald` [i se las` pån` fierbe varza. se fierb.piper. s` se \nmoaie. un ardei gras o ro[ie. iar deasupra se pun feliu]ele de ro[ii. Se adaug` rasolul de vac` \n buc`]i mici. ceapa. piper Cartofii se fierb \n coaj` 30–40 de minute. pe foc potrivit. |ntr-un vas de sticl` termorezistent`. |ntre timp. piper m`cinat Stufat de miel 200 g carne de miel 2 cepe verde 100 g untur` 30 g usturoi uscat ceap` uscat` usturoi verde. amestecånd mereu. dup` gust. un cui[or 40 g sl`nin` de porc 15 g unt. se spal` [i se toac` m`runt. cartofii. se paseaz` prin strecur`toare. se taie \n felii [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Ceapa uscat` se c`le[te \n untur`. piper Varz` c`lit` 1 kg varz` dulce 4–5 ro[ii. se cur`]` cartofii. p`stårnacul [i pu]in p`trunjel. se fr`månt` bine cu måna. t`iate buc`]i. Carnea se taie \n få[ii. Se pr`jesc \n ulei la foc mic. se taie \n rondele [i se fierb \n ap` clocotit` cu sare. apoi se fierbe separat. Se fierbe pån` r`måne 1 l zeam`. Cånd devine transparent`. cur`]at`. piperul [i cimbrul. Ceapa se cur`]`. se adaug` la carne [i se mai fierb cam 20 de minute. Cånd s-a \nmuiat. se mai condimenteaz` cu sare [i piper. Se umplu foile de vi]` cu toc`tura [i se pun \ntr-o crati]`. aproximativ o or`. \n`bu[ite \n ulei cu pu]in` ap`. o ceap` 100 ml ulei. se amestec` [i se ia de pe foc. piper 20 ml o]et 300 g rasol de vac` 2 linguri de untur` de porc un fir de praz un morcov o ]elin`. cimbru Se cur`]` varza de foile ve[tede de la suprafa]`. se completeaz` cu ap` [i se las` la cuptor s` scad`. sarea. sp`late [i t`iate \n felii. apoi se scot [i se las` la 144 . o foaie de dafin. Cånd tocana este gata. \n ap` rece [i pu]in` sare. luånd cåte o mån`. se adaug` vinul. o leg`tur` de m`rar sare. se face un sos din ceap` tocat` [i f`in`. Tocan` m`cel`reasc` 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 50 g costi]` afumat` 500 g cartofi 60 ml ulei o lingur` de bulion 2 cepe 50 ml vin alb 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel sare. un p`stårnac cimbru. sare Sufleu de cartofi cu carne de vit` 400 g cartofi 200 g pulp` de vit` Carnea se cur`]`.

.

sare. piper piureul de castane. se spal`. Restul de castane se \mbrac` \n acest aluat. carnea cu ciupercile. iar cånd se scot. apoi se pun \ntr-un castron. scurse de zeam`. sare Carnea se d` prin ma[ina de tocat.r`cit. g`lbenu[urile. 100 g f`in` 2 linguri de zah`r tos. Ou`le se fierb tari [i cånd s-au r`cit se paseaz` cu furculi]a. se scot [i se cur`]`. Se d` la cuptor. apoi se toarn` compozi]ia pe o plan[et` uns` cu unt [i se las` pån` se r`ce[te. \nf`[urat \ntr-un [ervet curat. Se fierbe cåteva minute. ceap` sau praz. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. f`cånd un piure. se adaug` ulei. iar deasupra se presar` cire[ele. 146 . sare Se spal` ardeii. se scot såmburii. apoi Zah`rul se bate cu uleiul [i se adaug` bicarbonatul dizolvat \n zeama de l`måie. se presar` cu sare [i se las` 20 de minute acoperi]i cu un capac. pus` la foc mic. Dup` ce s-au \nnegrit. Cozonac cu cire[e 400 g f`in` 300 g zah`r tos 100 g unt 2 ou` 3 linguri de cacao 100 ml lapte 500 g cire[e pietroase un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat. apoi se scot. pres`rate cu 200 g zah`r. \ntr-un castron. Jum`tate din ele se piseaz` bine [i se amestec`. piper [i. Se cur`]` apoi de coaj` [i se toac` \n form` de p`tr`]ele mici. ciupercile se cur`]`. \ntorcåndu-se pe toate fe]ele. Se stinge cu bulion. o]etul. Se serve[te t`iat \n felii dup` ce s-a l`sat la r`cit. 6 ou` o lingur` de pesmet 2 linguri de zah`r pudr` Se fierb ou`le tari. se fr`månt` bine [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. la foc moderat. albu[urile b`tute spum` [i un praf de sare. Toate aceste ingrediente se omogenizeaz` cu maioneza. Se omogenizeaz`. se spal` [i se toac` m`runt. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn. Cor`bioare 2 ce[ti de ulei 4 linguri de zah`r 250 g nuci sau migdale m`cinate zeama de la o jum`tate de l`måie o linguri]` de bicarbonat 1 kg f`in` 300 g zah`r pudr` Sos muntenesc 2 linguri de f`in` o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de past` de tomate 5 ro[ii. ceapa. Se sting cu o jum`tate de can` de ap` rece. se las` la scurs. amestecånd mereu. praful de copt. ad`ugånd treptat uleiul. Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile. se adaug` ro[iile t`iate sferturi [i ap` [i se las` s` fiarb` o or`. verdea]a tocat`. uleiul. Umplutur` de ciuperci cu carne pentru legume 400 g ciuperci 600 g carne macr` de porc vit` sau pas`re. La råndul lor. se pun \ntr-o crati]`. apoi se las` s` fiarb` \n`bu[it pån` se umfl` orezul. dup` ce a fost cur`]at`. Apoi se cur`]` de coaj`. Sos de tarhon 2 leg`turi frunze de tarhon 2 g`lbenu[uri de ou 100 ml ulei sucul de la o l`måie o lingur` de ap`. 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 2 cepe 2 linguri de orez. ou`le b`tute. cu zah`rul vanilat. 2 ou`. orezul. M`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. se scurg. se zvånt` [i se pun la foc pe o tav` \ncins`. Castrave]ii [i gogo[arii se toac`. Se c`le[te f`ina \n ulei. apoi. apoi se serve[te. cånd se \nmoaie. Castane pr`jite 40 castane 100 g unt. se adaug` dou` linguri de zah`r [i f`ina. sare Salat` de ardei cop]i 1 kg ardei gras 100 ml ulei 50 ml o]et. se pudreaz` abundent cu zah`r pudr`. Se ob]ine un aluat moale din care se modeleaz` cornule]ele cu måna. Cire[ele se spal`. Verdea]a se spal` si se toac` fin. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr`. \mpreun` cu orezul ales [i sp`lat \n mai multe ape. se a[az` \ntr-un castron. sare Castanele se coc \n cuptorul bine \ncins. Se formeaz` un sos care se folose[te la salate. Se dau la cuptor. \n care s-a \nfierbåntat restul de unt. sarea [i piperul. Se adaug` sarea [i sucul de l`måie. se spal`. amestecånd bine. se dau prin pesmet [i se pun \ntr-o tigaie. Ceapa se cur`]` de coaj`. sare. se scot g`lbenu[urile. Se amestec`. se ad`ug` nucile [i f`ina. se adaug` ceapa tocat` m`runt [i se mai c`lesc \mpreun` cåteva minute. f`ina. frunzele de tarhon tocate m`runt [i apa. unul cåte unul. Dup` un timp. de asemenea. Se potrive[te gustul de sare [i se paseaz` sosul prin sit`. o]et [i sare dup` gust. dac` se folose[te pentru a umple ro[ii. se \nfierbånt` o lingur` de unt. Se freac` untul cu restul de zah`r tos. o or` [i ceva. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. dup` care se toac` la ma[in`. pån` se coace. Ceapa se cur`]`. Se toarn` \ntr-un bol [i se d` 2–3 ore la frigider. se dau prin sit` [i se pun \ntr-un castron. |ntr-o tigaie. Se toarn` g`lbenu[urile. cu o lingur` de unt. se las` pån` se r`cesc.

300 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat sifon. se presar` cu zah`r [i un praf de sare. Se cur`]` merele. Din apa cu care s-au op`rit se pun 750 ml la fiert cu zah`rul. apoi se \ntinde o foaie de grosimea degetului [i se taie. se acoper` cu o hårtie de copt. se presar` cu pesmet [i se d` la cuptorul \ncins. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se pun \n farfuriu]e. apoi se d` la rece pentru 5–6 ore. iar la sfår[it se toarn` un sfert de pahar de sifon sau de ap` mineral` [i se omogenizeaz`. cu gura unui p`h`ru].Dulcea]` de trandafiri 300 g zah`r 150 g petale de trandafiri pentru dulcea]` sare de l`måie Lictar cu magiun 400 g t`i]ei o cea[c` mare de magiun o lingur` de untur` sau unt pe ambele fe]e \n tigaia cu ulei \ncins. La servire se presar` cu zah`r pudr`. Se continu` fierberea pån` ce siropul este bine legat [i se pune \n borcane. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. se mai dau cåteva clocote [i se toarn` \n borcane. Se op`resc \ntr-un litru de ap` [i se pun \ntr-un tifon ca s` se scurg`. T`i]eii se fierb \n ap` clocotit` cu sare. Se pune zeama de l`måie. se taie felii [i se trec prin compozi]ia de mai sus. care se sub]iaz` cu lapte. cu zah`rul. Se pun \ntr-o tav` uscat` [i se dau la cuptor. un vårf de linguri]` de bicarbonat [i unul de sare. se fr`månt` bine aluatul ob]inut. Se d` la cuptor. cu nuci pisate sau fri[c` pe deasupra. terminånd deasupra cu t`i]ei. se \ntinde [i se \mp`ture[te de cåte dou` ori. zah`r [i sare se prepar` o coc` de cl`tite. se taie \n felii de cåte 5 milimetri grosime care se dau prin compozi]ia de cl`tite ob]inut` mai devreme [i se pr`jesc Se freac` margarina cu f`ina. Dup` ce se omogenizeaz` din nou. apoi se scot la scurs. se pune deoparte pentru 30 de minute ca s`-[i lase zeama. apoi se acoper` cu cealalt` foaie.5 l ap`. dup` care se adaug` [i miezul de nuc` [i f`ina. se \ncorporeaz` [i praful de copt. 50 ml rom un plicule] de praf de copt Din f`in`. se las` un sfert de or` s` stea. [i o]etul se presar` un pic de sare. sare Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in. \ntr-un castron \nc`p`tor. Crati]a se bag` \n cuptor 15–20 de minute. altul de magiun. Se pr`jesc \n uleiul fierbinte. se a[az` \n ea un rånd de t`i]ei. b`tute spum`. se \ntinde o foaie. apoi se adaug` laptele. se a[terne umplutura. se omogenizeaz` [i se fr`månt`. se scurg [i se spal` cu ap` c`ldu]`. Se adaug` cojile [i se las` iar`[i la fiert. li se scot semin]ele. iar la sfår[it se toarn` [i albu[urile. care se pun la fiert \n 1. se freac` cu sarea de l`måie. Se coc cl`titele pe ambele p`r]i. la foc moderat. Petalele. se toarn` romul. se toarn` \ntr-o tav`. s` se rumeneasc` la foc potrivit. Cånd magiunul este prea tare se sub]iaz` cu pu]in` ap`. 147 . Se unge o tav` cu margarin`. F`ina se dizolv` \n lapte [i se amestec`. Se adaug` zah`rul \n ap` [i se fierbe un sirop. pu]in cåte pu]in. Pl`cint` cu dovleac 500 g f`in` 200 g margarin` 20 ml o]et 20 g pesmet 1 kg dovleac 100 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat. ou`. cur`]ate [i sp`late. Fursecuri cu rom 100 g zah`r pudr` 100 g f`in` 150 g miere 150 g miez de nuc` 2 ou`. ad`ugåndu-se apoi petalele frecate cu sare de l`måie. nici tare. pe plit`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. Cånd se scot. Mierea se amestec` bine cu zah`rul [i cu ou`le. sare Mere \n aluat de cl`tite 8 mere mijlocii 100 g zah`r pudr` 100 ml ulei 100 g f`in` 2 ou`. Se amestec` f`ina cu ou`le [i un praf de sare. sare Dulcea]` din coaj` de pepene 200 g coaj` groas` de pepene verde 200 g zah`r 2 linguri de zeam` l`måie Mere „\nc`l]ate“ 1 kg mere 250 g f`in` 4 ou` 250 ml lapte 125 ml ulei 3 linguri de zah`r 100 g zah`r pudr`. f`r` a le strivi. Se serve[te simplu. Fier]i. ca s` prind` aer. se omogenizeaz`. pe toate p`r]ile. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. Se pune pe foc o crati]` uns` cu untur`. apoi se scurge [i se amestec` bine cu zah`rul vanilat. care a fost \n prealabil uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu f`in`. Dovleacul se d` pe r`z`toare. sare Se taie coaja de pepene cubule]e. pån` cap`t` o consisten]` nici moale. g`lbenu[urile. Se amestec` bine [i. cånd s-a omogenizat. apoi se bate aluatul de mas`. Påine pentru ceai 250 g f`in` 150 g zah`r 3 ou` 100 ml lapte 20 g unt bicarbonat alimentar.

la foc moale. un ou 75 g stafide. scor]i[oar` Turt` dulce cu suc de portocale 250 g f`in` 500 g zah`r 125 g miere 2 portocale zemoase. amestecat cu 3 ou` [i 300 g de zah`r. Se omogenizeaz` compozi]ia cu 50 g cacao. se freac` spum` 225 g unt. Se bag` \n cuptor la foc potrivit. s` fie limpede. se face glazura. puse s` fiarb` pe foc m`ri[or cu pu]in` ap`. un praf de copt 120 ml ulei Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. iar la sfår[it se pun albu[urile b`tute spum` [i se ob]ine o compozi]ie omogen`. apoi se adaug`. dup` care se las` s` se r`ceasc`. iar deasupra se Se freac` spum` 125 g unt cu 125 g zah`r. se las` la r`cit. amestecånd. sare [i o]et. Pr`jiturele cu glazur` de cacao 400 g unt 400 g zah`r. se acoper` cu un prosop ud [i se las` 90 de minute la c`ldur`. solu]ia de drojdie. se cur`]` de codi]e. Se las` la c`ldur` un sfert de or`. se acoper` cu o coal` de hårtie. untul [i f`ina [i se freac` pån` se ob]ine o crem` pufoas`. Blatul pe care s-a ad`ugat crema de ciocolat` alb` se pune pe o tav` rotund`. omogenizåndu-se. Se amestec` din cånd \n cånd. care se \ntinde uniform peste pr`jitur`. Pr`jiturele pentru ceai 400 g f`in` 15 g drojdie 100 g zah`r pudr` 150 ml lapte 50 g unt. ad`ugånd g`lbenu[urile b`tute spum` cu furculi]a. Se pune f`ina \n ploaie. Dup` aceea. untur`. cacaua [i zah`rul r`mase. rånd pe rånd. Se a[terne prima foaie \n tava uns` cu unt. se toarn` brånza amestecat` cu ou`le r`mase [i zah`rul tos [i se acoper` cu a doua foaie stropit` cu unt. ob]inånd o crem` care se \ntinde \ntre cele dou` foi. se scot [i se las` pu]in s` se r`ceasc`. o linguri]` de o]et o linguri]` de sare adaug` o nou` foaie [i se \ntinde crema cu lapte. Se d` la cuptor. aproximativ 90 de minute. se presar` cu stafide [i coaj` ras` de portocal`. Se spal` c`p[unele. |ntre timp. se pune pe plan[et`. apoi se bat cu 200 g zah`r. Gelatina se pune \ntr-un vas cu ap` [i se las` pån` ia o form` moale. l`såndu-se pe foc pån` se formeaz` o past`. se amestec`. se fac bilu]e cåt nuca. Se adaug` untul. dup` care se d` la cuptor. Se fr`månt` un aluat din f`in`. Se dizolv` bicarbonatul \n pu]in suc de portocale. apoi se \ntinde \n dou` foi. Se unge o tav` cu ulei [i se coc pe rånd dou` p`r]i de blat. \n alt castron se amestec` f`ina cu un praf de sare [i pu]in` scor]i[oar` m`cinat`. apoi se fr`månt` bine [i se Portocalele se storc. Sufleu de c`p[une 300 g c`p[uni 300 g zah`r 7 ou`. s` creasc`. l`såndu-se s` se \nt`reasc`. Se toarn`. Se servesc stropite cu miere. Se amestec`. Se amestec` cu 300 g de fri[c`. care se strecoar`. 148 . circa 40 de minute fiecare. laptele c`ldu]. umplåndu-se cu o crem` din 100 ml fri[c` [i ciocolat` alb`. se ung cu ou b`tut [i se dau la cuptor un sfert de or`. precum [i restul sucului de portocale. \ntr-o gropi]` f`cut` \n mijloc. p`stråndu-se sucul. se \mparte aluatul \n dou`. separat.Pl`cint` pripit` 500 g f`in` 500 g brånz` de vaci 100 g unt 100 g zah`r farin 2 linguri de zah`r tos 150 g untur` 4 ou`. 50 g unt o linguri]` de bicarbonat alimentar Se freac` zah`rul cu drojdia. cu 3 ou` \ntregi. un ou. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. \ncorporåndu-se \n final f`ina. apoi una din p`r]i se taie \n dou`. apoi. apoi se pun foile [i se coc. Se amestec` bine \n vasul cu c`p[uni. 100 g de zah`r [i zah`rul vanilat. dup` care se toarn` f`ina. [i peste ultima foaie ad`ugat` se toarn` restul de fri[c` printr-un cornet confec]ionat din celofan. dup` care se adaug`. Din untul. 6 g`lbenu[uri. se \ntind foi de m`rimea t`vii [i se ung cu unt. Aceasta se pune \ntr-o crem` format` din lapte fiert. Cånd sunt gata. o portocal` 2 linguri de miere sare. iar 150 g zah`r se freac`. |ntre timp. topite \ntr-un vas la foc potrivit [i r`cite. 100 g unt o lingur` de f`in` Pr`jitur` cu ciocolat` alb` 110 ml ap` 60 g gelatin` 250 g ciocolat` alb` 830 ml fri[c` din comer] 600 g zah`r 12 ou` 280 ml lapte 100 g feliu]e de portocal` 100 g feliu]e de kiwi un plicule] de zah`r vanilat 200 g f`in`. cu zah`rul [i cu mierea. |ntre timp. ob]inånd un aluat sf`råmicios. Se adaug` 3 linguri de cacao [i apoi untul. 200 g f`in` 9 ou`. pu]in cåte pu]in. unde se las`. \n ploaie. 100 g unt. Se decoreaz` cu feliu]e de portocal` [i kiwi [i se d` la rece. la foc moderat. se pun g`lbenu[urile \ntr-un castron \mpreun` cu zah`rul. dup` care se pun \ntr-un vas cu 1/3 din cantitatea de zah`r [i se las` pe foc. 200 g cacao trece \ntr-un castron uns cu unt. apoi se pudreaz` cu zah`r farin. Se unge o tav` cu unt. Dup` aceea.

.

Un alt deliciu. |n buc`t`ria olteneasc` se prepar` foarte multe ciorbe de pui. ciulamaua de pui. turta c`zut` cu fa]a \n jos era semn r`u. 150 . |n aceast` zi. deci. de agurid`. denumit` simbolic Ziua ]`stelor sau Ropotinul ]`stelor.Måncare iute. mere. Deliciul preparatelor din carne este \ns` „oaia la groap`“. corcodu[e. adesea rezumåndu-se numai la fierbere. \ncet cu lene. preg`tit \n special de c`tre c`lug`rii de la m`n`stiri. un comentator al buc`t`riei romåne[ti afirma c` \ncercarea månc`rurilor oltene[ti este un act de curaj. f`r` usturoi. este m`m`liga pe paturi de fructe [i turta arie]ilor – o coptur` de m`lai sau f`in` preparat` \n ziua de 8 noiembrie. cårn`ciorii oltene[ti. Deoarece erau extrem de fragile [i se sp`rgeau u[or. struguri [i altele. Aceast` credin]` se mai p`streaz` [i ast`zi \n unele sate din Oltenia. femeile petrec [i se osp`teaz` din bel[ug cu måncare [i b`utur` [i stropesc ]estul cu vin. legume. saramura de pe[te [i. Tr`s`tura caracteristic` a buc`t`riei din aceast` zon` este condimentarea excesiv`. ele cred c` au dreptul s` se poarte brutal cu b`rba]ii. de caise. se folose[te adesea carnea de porc sau pe[te [i ceva mai rar carnea de vit` [i vånatul. cånd are loc \mperecherea oilor cu berbecii. frunzele de potbal [i p`p`dia. |n aceast` zi. Ca desert. [tirul. se prepar` diverse dulce]uri [i [erbeturi de fructe – de nuci verzi. Modul de preparare este simplu.cu carne. Ciorba de burt` este preferat` aici cu hrean [i o]et. vi[ine. loboda. prazul umplut. durata de gesta]ie a ovinelor. se \nvårte pe frigare/ {i g`lu[tele cu clocot \n ulcele se sf`desc“. ciobanii aruncau turta \n mijlocul turmei [i f`ceau pronosticul: turta c`zut` cu fa]a \n sus era semn bun. lobod` sau [tevie. Datorit` acestui fapt. Pentru a afla dac` le va fi bine sau r`u oilor peste aproximativ 21 de s`pt`måni. prune. de s`rb`toarea Sfin]ilor Mihail [i Gavril. care se prepar` cu un anumit dichis. numele ei derivånd din „placenta“. nu \n ultimul rånd. care se asorteaz` foarte bine cu vinurile din regiunea Dr`g`[ani. gospodinele \[i stabileau o zi \n care f`ceau ]esturi pentru tot anul. gutui. ciorba de pas`re cu legume. un procedeu de frigere a c`rnii \ntålnit numai \n Oltenia. Sunt apreciate ciorbele acrite cu zeam` de varz` sau suc de ro[ii. \n care predomin` ardeiul iute. Foarte apreciat` \n aceast` zon` este carnea de oaie. tot o mo[tenire roman`. la ]est „}esturile“ de lut (oale de p`månt) folosite \n Oltenia dateaz` \nc` de pe vremea romanilor. tochitura olteneasc`. Månc`ruri frecvent preparate mai sunt: ciorbele de praz. praz. despre care se spune c` \[i preg`teau \n acest fel pl`cintele cu diverse umpluturi . iar verde]urile folosite cu predilec]ie sunt p`trunjelul. Måncarea este servit` \n str`chini sm`l]uite al`turi de ulcioare pline cu rachiu. care \nseamn` „pung` umplut`“. brånz` [i legume. de [tevie. leu[teanul. piersici. prazul. ro[iile umplute cu orez. cire[e. redat cu m`iestrie \n folclorul local: „Mielul gras. pe[te. [tevia. Pl`cinta este.

.

sat Lunca Nedeie de ]ar` – august Polovraci Nedeia de la Polovraci – a treia duminic` din iulie Runcu Hramul Na[terea Maicii Domnului – 8 septembrie Târgu Jiu Izvoare fermecate – a treia duminic` din februarie Tismana Olt Bal[ Festivalul rapsozilor – august Caracal Bâlci de prim`var` – mai Festivalul liliacului – mai Festivalul cântului.Festivaluri gastronomice Mehedin]i Baia de Aram` S`rb`toarea liliacului – mai Festivalul zaib`rului [i al mujdeiului – toamna Gorj Bumbe[ti Jiu Cântecul mun]ilor – începutul lui august Drobeta Festivalul Obiceiurilor mehedin]ene – iulie Novaci Urcatul oilor la munte – a treia duminic` din mai Marga. Cerna. Dr`g`[ani Plaiurile Drâncei: Drâncea-Scorila. jocului [i portului popular – 15 august Hramul Adormirea Maicii Domnului – 15 august Slatina C`lu[ul românesc – august S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Rusaliile. D`buleni. Corcova Centre independente: Dr`g`ne[ti-Olt 152 . Treime – a doua zi dup` Rusalii S`rb`tori desf`[urate \n mai multe localit`]i Oltenii [i restul lumii – 10-11 octombrie Drumul Pe[telui Drumul Vinului Drumul Vr`jitoarelor Drumul Haiducilor Olteni La vân`toare în p`durile [i b`l]ile oltene[ti Horezu Târgul olarilor – iulie Hramul Sf. Iancu Jianu. Segarcea. Târgu Jiu Dr`g`[ani: Am`r`[ti. Poiana Mare Dacilor: Jiana. Br`de[ti. Izvoarele. Vra]a Dealurile Craiovei: Banu M`r`cine. Oravi]a-Vânju Mare. Cru[e]u. Împ`ra]i Constantin [i Elena – 21 mai Podgorii [i centre viticole Calafat: Cetate. Brabova. C`lu[ari – 18 iunie Tåcolitul viilor – 2 februarie Ropotinul ]`stelor – de |n`l]are Dolj Cleanov S`rb`toarea teiului – mijlocul lui iunie Vâlcea Cozia Hramul Sf. Pleni]a Sadova-Corabia: Tâmbure[ti. Potelu Severinului: Halânga (Dealu Viilor). Ciuperceni.

se spal`. 150 ml ulei 4–5 castrave]i mura]i o lingur` de mu[tar. sare Se fierb 8 ou` tari. Ou`le umplute se ung bine cu albu[urile b`tute spum`. pe fiecare parte. se cur`]`. apoi se \ntoarce. apoi se toarn` toate peste f`in`. Se presar` cu sare [i piper. se toac` m`runt [i se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu 50 g de unt \ncins. \ntr-un castron. se toac` m`runt [i se pr`jesc \n ulei. o salat` verde sare. \ntr-o tav` uns` cu unt. 30 ml o]et 75 ml ulei p`trunjel. dup` care se pune \ntr-o tav` la cuptor. t`iat` \n buc`]i. m`runt. pres`rånd deasupra m`rar tocat. amestecånd bine. piper Friganele cu soté de legume 400 g franzel` 3 ou`. apoi se toarn` uleiul. apoi se rumenesc feliile de påine. dup` care se trec \n alt castron. m`rarul [i p`trunjelul. cu salat` de ro[ii [i telemea ras` deasupra. se pune [i carnea. sare. Se servesc cu maionez` [i ornate cu salat` verde. apoi se omogenizeaz` cu dou` ou`. pån` se leag` maioneza. Se umple pl`cinta cu aceast` compozi]ie [i se d` la cuptor. Ceapa se cur`]`. Cånd sunt bine fierte. dup` gust. t`iate \n jum`t`]i. b`tute bine \n prealabil. Friganelele se servesc cu soté-ul de legume. Ou` umplute cu verdea]` Omlet` ]`r`neasc` 8 ou` 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de [tevie 100 g unt. se fierb \n ap` clocotit` cu sare legumele cur`]ate. 100 g dovlecei un morcov o leg`tur` de m`rar. 2 linguri de småntån` 10 g drojdie 100 ml lapte 400 g carne. cu 2 g`lbenu[uri crude [i un praf de sare. tocate Se aleg ro[ii de aceea[i m`rime. Se servesc calde. feliile de franzel` s` se \nmoaie \n lapte. apoi se astup` la loc cu vårfurile t`iate. Ciupercile se cur`]`. iar apoi se pune \ntr-o form` de chec [i se las` la rece. frunze de ]elin`. Ceapa se cur`]`. Se adaug` [i [tevia. Patru dintre ele se paseaz`. piper Se taie franzela \n felii ceva mai groase. se spal`. se toac` m`runt [i se pune la \n`bu[it \n pu]in ulei \ndoit cu ap`. Se tope[te margarina \ntr-o tigaie. apoi se scot g`lbenu[urile. apoi se pr`jesc \ntr-o tigaie. Se amestec` bine cu untul. amestecånd permanent cu o lingur` de lemn. se scurge [i se taie fidelu]`. se las` s` se r`ceasc`. piper [i verdea]` tocat`. sp`late [i t`iate \n buc`]ele. piper Ou` umplute cu past` de ciuperci 10 ou` 400 g ciuperci 100 g unt. Pl`cint` din aluat fraged cu carne 500 g f`in` 150 g unt 3 ou`. iar cånd s-au \nmuiat. se taie \n dou` p`r]i egale. se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. sare [i piper dup` gust. sare [i piper. \n care s-a \nfierbåntat untul. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. la foc potrivit. sare [i piper. f`r` a o cur`]a de coaj`. Celelalte dou` ou` se sparg [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. 3 ro[ii 100 g telemea de vac` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se fierb 8 ou` tari. Se amestec` un ou cu pu]in` sare. se dezoseaz` [i se d` prin ma[ina de tocat. Se serve[te fierbinte. se taie la vårfuri [i se scot g`lbenu[urile. se pune [i restul de unt. cu celelalte 4 g`lbenu[uri. apoi se scot. \n care se afl` ou`le b`tute spum`. ca[cavalul ras [i vin. dup` preferin]e. Se las` s` se rumeneasc`. {tevia se spal` \n mai multe ape. sp`late [i tocate m`runt. 100 ml ulei 150 g ca[caval 150 ml vin alb. Se pun. apoi se toarn` \ntr-un castron adånc. se freac` bine cu mu[tarul. Separat. care se \ntind \n foi groase de 5 milimetri fiecare. Dup` frigere se las` la r`cit. care se piseaz` [i se amestec` bine cu m`rarul [i p`trunjelul. piper Potårnichea se cur`]`. Cånd devine sticloas`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu albu[urile cu ea. sare. apoi se scurg [i se amestec`. se pårle[te. pe rånd. se taie c`p`cele [i se scobesc cu o 153 . iar cu compozi]ia respectiv` se umplu albu[urile. sarea. se spal`. 100 ml lapte 100 g margarin` 100 g fasole verde 100 g maz`re. Se fr`månt` aluatul. cu untul. sare. se scurg [i se \n`bu[` cåteva minute \n margarin` cu pu]in` zeam`. \mpreun` cu ou`le. piper 10 ou` 80 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare.Ca[ de potårniche o potårniche 250 g unt. cu castrave]ii toca]i m`runt [i cu pu]in` maionez`. i se scot intestinele [i se spal` bine. piper Ro[ii umplute cu morcovi [i varz` alb` 4–5 g ro[ii 2 morcovi 100 g varz` alb` 2 ou`. Se \nc`lze[te pu]in laptele. pu]in cåte pu]in. småntåna [i drojdia dizolvat` \n lapte.

30 g usturoi sare. Dup` fierbere se cur`]` carnea de pe ele [i se pune \napoi la fiert \mpreun` cu carnea t`iat` buc`]ele. 2 ro[ii 100 g f`in` 200 ml ulei. Se ad`ug` zeama de varz` fiart` separat. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. Se potrive[te sosul de sare [i piper. Aluatul se \mparte \n dou` . ardeiul iute tocat m`runt [i zeama de la mujdeiul de usturoi. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. Caras cu sos de ciuperci 1 kg caras proasp`t 500 g ciuperci. Pe[tele se cur`]`. Peste el se pune zarzavatul t`iat [i se mai las` cåteva minute. se pune fideaua [i se mai las` 20 de minute. apoi se c`lesc 10 minute \n unt cu sare [i piper. Se adaug` g`lbenu[urile r`mase. apoi se t`v`le[te prin f`in` [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. Se bat ou`le cu ca[cavalul ras [i zeama de l`måie. varza [i verde]urile cu g`lbenu[urile de ou fierte. se \nmoaie \n lapte. peste care se \ntinde a doua foaie de aluat [i se lipesc marginile celor dou` foi cu pu]in` ap`. Cånd zarzavatul este fiert. sare. 2 linguri de småntån` 200 g påine. formånd un fel de gr`tar. se a[az` cåteva nuielu[e de-a latul. F`ina se rumene[te cu restul de ulei. Se mai las` pu]in s` fiarb`. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz` \mpreun` cu småntåna. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` compozi]ia. t`iat` felii. iar frunzele de ]elin` [i p`trunjel se toac`. ulei [i sare. care se coace 45 de minute la foc potrivit. Se stinge cu ap` [i se pune la fiert. se toarn` sosul de ciuperci. Peste ele. Ciupercile se cur`]`. se spal`. Se trece prin ma[ina cu sit` fin`. cimbrul. se taie \n cubule]e mici [i se c`lesc \n ulei. un g`lbenu[. piper Carnea se trece prin ma[ina de tocat cu sit` mare [i se las` o zi la rece. Se d` la cuptor pån` se rumene[te.linguri]` [i se las` apoi cu gura \n jos la scurs. Se scoate carnea. cu o]et. care poate fi folosit` rasol cu hrean [i zah`r. Se adaug` legumele cur`]ate [i t`iate sferturi. Se taie prazul \n buc`]i de 2-3 cm [i se fierbe 10 minute \n ap` s`rat`. la sfår[it punåndu-se sarea [i verdea]a tocat`. Se toac` toat` verzitura [i se pune la fiert. Cu aceasta compozi]ie se umplu ro[iile. sarea [i piperul. se stinge cu ro[ii [i se ad`ug` la ciorb`. cimbru Budinc` de ciuperci 400 g ciuperci 4 ou`. Cu aceast` compozi]ie se umplu ma]ele sp`late 154 . Se sparg oasele [i se pun la fiert \n 2 l de ap`. o ]elin` mic` o r`d`cin` p`trunjel un fir praz un cotor de varz` dulce 4 cartofi o leg`tur` de leu[tean un pahar de småntån`. [i se strecoar` zeama. \mpreun` cu uleiul. dup` care se introduce tava la cuptor. Se las` o or` la rece. Se s`reaz`. Se omogenizeaz` apoi g`lbenu[urile. sare. Ciorb` olteneasc` de v`cu]` 2 oase mari 400 g carne de v`cu]` 2 cepe. \mpreun` cu ro[iile tocate m`runt. Totul se pune peste ciuperci. Se serve[te cu p`trunjel verde tocat pres`rat deasupra. apoi se toarn` fir sub]ire \n sup`. apoi se amestec` cu ciupercile. piper Ciorb` olteneasc` de praz cu zeam` de varz` 2–3 fire de praz 2 ro[ii un morcov o r`d`cin` de albitur` 100 g fidea. un morcov un p`stårnac. Ciupercile se cur`]`. sare Turt` cu praz 250 g f`in` 175 g unt 3 g`lbenu[uri de ou 800 g praz o cea[c` de småntån` sare. dup` care se sting cu pu]in` ap` [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. apoi se adaug` sarea [i piperul. Dup` o jum`tate de or` se ad`ug` cartofii t`ia]i cubule]e. piperul. pe care se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. 125 g unt. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. sare [i pu]in` ap`. piper m`cinat ardei iute. Påinea. pentru un sfert de or`. Se adaug` prazul. sare. se amestec` cu sl`nina cubule]e. 2 linguri de f`in` 150 ml ulei 1 l zeam` de varz` verdea]`. |ntr-o tav`. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. Se amestec` morcovii. Acestea nu trebuie s` intre \n contact direct cu tava. se presar` verdea]` [i se drege cu småntån`. varza alb` se taie m`runt. Cårn`ciori oltene[ti la gr`tar 1 m ma]e de oaie 100 g carne de vac` 200 g carne de porc 100 g sl`nin` de porc. sare Prazul tocat m`runt se c`le[te. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. piper Se fr`månt` un aluat din f`in`.partea mai mare se \ntinde [i se pune \n tav`. piper Sup` de g`in` cu zdren]e 400 g carne de pas`re un morcov o r`d`cin` de p`stårnac 60 g ]elin` 2 linguri]e de hrean ras 40 ml zeam` de l`måie 2 ou` 120 g ca[caval p`trunjel verde zah`r. Pas`rea cur`]at` se pune \ntreag` la fiert \n ap` cu sare. 40 ml ulei o ceap`. b`tute cu småntån`. Morcovii se rad pe r`z`toare.

p`trunjel Se cur`]` pe[tele. Cårna]ii rezulta]i se ]in 2 ore la rece. unde se las` timp de 15–20 de minute. Se taie cårna]ii \n opt p`r]i egale [i se pun pe gr`tarul \ncins [i uns cu ulei. sp`lat [i scurs bine. se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se s`reaz`. apoi 18 ore la zvåntat. 2 ore la afumat. se spal`. 2 cepe o r`d`cin` de p`trunjel 100 g fasole verde 100 g mazare. piper Jigou de berbec 800 g pulp` de berbec 25 g usturoi. se ad`ug` orezul [i se stinge cu bulion fierbånd \nc` 30 de minute la cuptor. P`st`ile de fasole verde se cur`]`. se umplu cu compozi]ia rezultat`. r`d`cina de p`trunjel t`iate rondele. o leg`tur` de m`rar sare. Dovleceii se cur`]` de coaj`. Peste ea. Deasupra se toarn` restul de småntån`. Dovlecei umplu]i 400 g dovlecei 250 g carne de vi]el 2 ou`. F`ina se dizolv` \n cåteva linguri de småntån`. Legumele c`lite se sting cu ap` [i dup` ce au fiert se pun [i buc`]ile de pe[te. sare. Peste ele se pune carnea crud` t`iat` buc`]i [i se stinge cu 3 ce[ti de ap` clocotit`. Ghiveci la ]est cu carne de porc 400 g carne 2 cepe 2 linguri de untur` o can` [i jum`tate cu orez 2 linguri de bulion verdea]` sare. Se adaug` bulionul. Se pune apoi la cuptor pentru 20 de minute. Se cur`]` pulpa. se spal`. Se introduce vasul la cuptor. sare. Ceapa r`mas` se rumene[te \n unt. se spal` [i se rup \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. piper |ntr-o crati]` se c`le[te ceapa [i se adaug` orezul. Ceapa [i ro[iile t`iate feliu]e se c`lesc în ulei încins. 400 g arpagic 3 ardei gra[i 100 g orez. se scobesc. 2 linguri de bulion 75 g unt. Ardeii gra[i se taie [i se c`lesc \n ulei. Arpagicul cur`]at se pune [i el \n tav`. sare. Cånd s-a fiert fasolea. la foc moderat. sare [i piper. se scoate. sarea [i piperul dup` gust. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. 100 ml ulei piper. piper Se \n`bu[` carnea tocat` \n unt [i se amestec` cu un ou fiert [i jum`tate din ceap` [i m`rar. fasolea verde [i maz`rea. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. se a[az` ro[iile t`iate felii. se adaug` ou`le b`tute [i se presar` verdea]a. 2 ou` 3–4 ro[ii. al`turi de piper. 3 ro[ii 80 g unt. se por]ioneaz` [i se s`reaz`. Ghiveci de pe[te 700 g pe[te 100 g ]elin`. orez. Apoi se adaug` småntåna [i se presar` m`rar tocat deasupra. 200 ml ulei. 40 ml o]et p`trunjel. se acoper` cu felii de ro[ii [i se rånduiesc \n crati]a uns` cu unt. unt topit [i verdea]`. Cånd e gata se scoate. Se servesc cu cartofi pai [i salat`. Se serve[te rece cu verdea]` tocat` deasupra. m`rar. se scurge bine [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu ulei. Pulpa de berbec se serve[te cu arpagic. Se adaug` oul crud. 155 .[i ]inute la rece. 4-5 ro[ii un morcov. se \mp`neaz` cu usturoi. [i se bag` la cuptor. toate tocate m`runt. Sosul rezultat se toarn` peste dovlecei cu ap` cåt s`-i acopere [i se dau la cuptor. se toarn` sosul de småntån`. Se pune crati]a la ]est [i se las` s` scad` pån` cånd carnea este fiart`. se adaug` miezul de dovlecel [i 2 ro[ii tocate cubule]e. 200 g småntån` o linguri]` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`. Se s`reaz` [i se condimentez` dup` gust. 100 g småntån` o ceap`. se strope[te cu o]et. Apoi se adaug` morcovul. piper Fasole verde cu småntån` 800 g småntån` 40 ml ulei.

se s`reaz` [i se las` s` se scurg` un sfert de or`. piperul [i tarhonul. se mai las` 30 de minute pe foc. se presar` ca[cavalul dat pe r`z`toare. Ro[iile se spal`. sare. apoi se presar` m`rarul. cu piure de cartofi. legåndu-se cu scobitori. piper Ceapa. Se pun s` fiarb` ardeii [i ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se cur`]` [i se toac` m`runt. Cånd se rumene[te se stinge cu ap` cald` [i se las` la fiert \nc` 30 minute. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. se scoate scheletul. iar cånd sunt gata. 4 ro[ii 200 g ca[caval 100 ml ulei sare. Carnea rumenit` se stinge cu ap`. miel. se spal` [i se taie \n cubule]e. Måncare de lin cu sos de ciuperci 1 kg lin 100 g unt. vinetele se pun la pr`jit \n 100 g unt. se preg`tesc jum`rile: se bat ou`le cu cåte un praf de sare [i de piper. se spal`. |ntre timp. iar ca garnitur`. vinul ro[u. Se s`reaz`. 100 g ciuperci 50 g m`sline. Se taie vinetele. l`sånd s` se rumeneasc` bine. Cånd sunt gata. Spre sfår[it. Vinetele t`iate cubule]e se scurg [i se pun la pr`jit \n 100 g unt. apoi se adaug` carnea. pån` se rumenesc. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul creat [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra. M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. \mpreun` cu ro[iile t`iate felii [i usturoiul tocat. amestecånd u[or cu furculi]a. se spal` [i se taie pe[ti[ori. cånd s-au rumenit se sting cu sup` [i se las` s` fiarb` pån` se leag`. turnånd peste ele vinul \ndoit cu ap`. Se ad`ug` peste carne. iar compozi]ia rezultat` se amestec` cu legumele [i se d` la cuptor. piper Se taie carnea \n buc`]i [i se pune la pr`jit \n 100 g unt. Se bat ou`le cu småntåna.Jum`ri cu ardei gras [i ro[ii 8 ou` 4 ardei gra[i. boiaua. dup` care se spal` [i se presar` cu sare. Se toac` ceapa [i se pune la c`lit \n gr`sime. se scot [i se a[az` pe o farfurie. dåndu-se la cuptor o jum`tate de or`. cu piper [i cimbru. pus` pe foc mic. apoi se c`lesc \n ulei. se reteaz` capetele [i cozile. Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi file 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. Se potrive[te de sare [i piper. apoi se [terge cu un prosop curat. sare o cea[c` de sos romånesc Måncare de castrave]i mura]i 6–7 castrave]i mura]i 400 g carne (porc. apoi se adaug` pe[tele. piper se adaug` f`ina cu sare. Apa trebuie s` fie doar cåt s` acopere legumele. Se serve[te cald`. 20 g boia iute 80 ml ulei. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 3040 de minute la cuptorul bine \ncins \n prealabil. o ro[ie 1/2 conopid` 1/2 ardei gras 1/2 ardei capia 50 g maz`re 20 ml ulei. piper 156 . Peste carne se toarn` sosul romånesc. se taie cuburi [i se pun \n måncare. Se t`v`le[te prin f`in`. Ceapa se cur`]`. piper. pån` se \ncheag`. o lingur` de f`in` 200 ml vin alb un ou. 3 ou` 100 g småntån` sare. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. Legume la cuptor 2 morcovi 2 cartofi. iar ciupercile la fel. se adaug` ro[iile [i ardeii. 2 linguri de untur` o crengu]` de cimbru uscat m`rar. Cånd se \nmoaie se toarn` bulionul. morcovii. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. se scoate [i se las` deoparte. se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei fierbinte. Separat se prepar` sosul romånesc: se \ncinge untul [i Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n untdelemn \ncins. 2 cepe un dovlecel mic o vån`t` mic`. Mu[chiul file se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. se \ncorporeaz` un g`lbenu[. \mpreun` cu maz`rea. Oaie la groap` o oaie unt proasp`t 750 ml vin alb sare. ardeii se cur`]` [i se taie felii sub]iri. sarea. se presar` m`rar tocat [i se d` la cuptor s` scad`. Carnea t`iat` buc`]i se pr`je[te \n 100 g unt [i se stinge cu ap`. |n sos. Se adaug` celelalte legume t`iate cubule]e [i se mai ]in pu]in pe foc. pån` se rumenesc [i fac coaj`. Se spal` castrave]ii. o ceap` 150 g ciuperci. apoi ceapa t`iat` m`runt. månzat) 3 linguri de bulion 3 cepe. Måncare olteneasc` de vinete 500 g carne de vit` 6 vinete un pachet de unt sau o cea[c` de ulei 500 g ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar. se pune sucul de ro[ii [i se d` la fiert pån` se ob]ine o past`. Se las` o jum`tate de or`. Cånd s-a rumenit. tarhon Se cur`]` pe[tele. piper Ardeii se cur`]`. apoi se pune la pr`jit \ntr-o crati]` cu unt \ncins. Se amestec` apoi cu cårn`ciorii. sare [i piper. se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n untul \n care s-a pr`jit pe[tele.

apoi se scoate [i se scurge. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se spal`. se \ntorc pe toate p`r]ile. l`såndu-se doar 2-3 foi. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. se spal`. se pun s` fiarb` \n`bu[it \n zeama lor. la foc mic. un morcov un p`stårnac. se spal`. piper Cårna]ii se taie \n buc`]ele de cåte 3–4 centimetri lungime. apoi se rumenesc \n unt [i se sting cu supa fierbinte de vit` [i cu vin alb amestecat cu piureul de ro[ii. Pilaf cu carne de vit` 400 g carne de vit` 300 g orez 2 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar. ap` [i sare [i se serve[te cu m`m`lig` cald`. Morcovii [i albitura se cur`]` [i se spal`. buc`]i. piper Ochiuri cu cårna]i [i ca[caval 8 ou` 400 g cårna]i oltene[ti 5 ro[ii. Se adaug` ardeii. cu o lingur` de ulei. se presar` cu un praf de sare [i se rumene[te \n 50 g de unt. Se las` o or` la fiert. ]inåndu-se acolo pån` cånd pielea este rumen`. Peste ele se toarn` o saramur` f`cut` din usturoi. apoi se taie \n cubule]e [i. ad`ugånd morcovul. scoase din crati]` [i scurse bine. se freac` cu carnea. tocate m`runt. se scoate miezul. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. \n ulei. apoi se pun \ntr-o alt` crati]` [i se \n`bu[`. sare [i piper [i se umple oaia cu ele. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. 100 ml ulei sare. atåt \n exterior. se por]ioneaz`. se toarn` sosul de ro[ii. se c`lesc ciupercile. Se taie prazul buc`]i de 5-6 cm. Carnea se cur`]`. dup` care se mai toarn` o can` de sup` [i se las` pån` fierbe. Se preg`te[te o groap` \n care se aprind lemne de vi]`-de-vie [i. se pun \n farfurii. apoi ro[iile [i usturoiul. apoi se rumenesc \n ulei \ncins. se alege orezul. feliile de jambon. Se serve[te cald. cu feliile de jambon. se presar` ca[caval ras [i se introduc. Se servesc cu salat` de castrave]i mura]i. Dup` aceea. se adaug` la fiert \n oal`. piper P`pu[ele de dragovei 1 kg frunze de [tevie un ardei iute o c`p`]ån` usturoi Frunzele de [tevie se spal`. pentru 10 minute. cu verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. sare Piperad` 8 ro[ii mijlocii 4 ardei gra[i o ceap` 4 c`]ei de usturoi 400 g jambon 8 ou`. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. dup` ce se spumeaz` carnea. Se pun pe gr`tarul \ncins [i se pr`jesc pe toate p`r]ile. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Cånd s-au legat ou`le. dup` ce s-au mai r`corit. apoi se toarn` laptele [i småntåna [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`. pres`ra]i cu m`rar tocat.Se cur`]` oaia bine [i se d` cu sare. se spal`. Se las` cåteva minute. Ochiurile [i cårna]ii se pun \ntr-un vas de Jena. se decojesc [i se dau pe r`z`toare. se a[az` oaia \n groap`. s` nu r`sufle. apoi se scot [i. Pui cu ciuperci [i sos alb 800 g carne de pui 100 g unt 4 linguri de f`in` 200 g småntån` 500 g ciuperci 250 ml lapte 2 cepe mijlocii. amestec` bine cu legumele. Se unge cu unt proasp`t cu mare grij`. apoi se dau la cuptor 10 minute. se pr`jesc pu]in. Se adaug` carnea fiart`. cur`]ate [i tocate m`runt. Sosul se strecoar` [i se adaug` carnea. Se umplu buc`]ile de praz cu compozi]ia rezultat`. Se potrive[te de sare [i piper [i se las` pån` scade zeama. sare. pe ambele p`r]i. turnåndu-se totodat` [i vinul. sarea [i piperul. sare [i piper dup` gust. s` nu r`mån` nici un loc neuns. |n untul r`mas. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. \n cuptorul \ncins. p`stårnacul [i cepele. Se \mbrac` oaia \n pielea ei. se unge cu unt. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. Se a[az` \n strachin` [i se adaug` un ardei iute t`iat Ardeii se pun la copt pe plita \ncins`. 157 . se taie \n buc`]i mici. separat. cånd r`måne j`ratecul. 100 ml ulei 5 castrave]i mura]i o leg`tur` de m`rar sare. piper Praz umplut 750 g praz 250 g carne vi]el 250 ml sup` de vit` un ou. Separat. oul. se [terg [i se ruleaz` legåndu-se cu sfoar` sub]ire. se controleaz` [i interiorul dac` este f`cut. Se spal` ficatul. Se r`stoarn` \n crati]a cu carne [i se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. Ceapa se cur`]`. dup` care se scoate sfoara. se scurge [i se c`le[te \ntr-o tigaie cu dou` linguri de unt. Ou`le se pr`jesc. 50 g unt 100 ml vin alb sec 2 linguri de piure de ardei gras [i ro[ii un vårf de linguri]` de miere sare. cåt [i \n interior. ardei [i miere. Miezul se toac`. care se coase cu mare aten]ie. Se dilueaz` f`ina \n cåteva linguri de lapte [i se \n`bu[` \n crati]a \n care s-a pr`jit carnea. se taie \n buc`]ele. |ntre timp. Se bat ou`le [i se Carnea se cur`]`. apoi se stinge cu pu]in` sup` de legume sau ap` c`ldu]` [i se mai las` un sfert de or` s` se \n`bu[e.

.

.

se spal`. o leg`tur` de m`rar o lingur` de past` de tomate sare. apoi se scot pe un platou. se toarn` dou` linguri de ap` [i se las` la \n`bu[it un sfert de or`. Albu[urile se bat spum`. se toarn` f`ina. se adaug` brånza. ad`ugånd. se spal` [i se \n`bu[` \n uleiul r`mas. Se adaug` carnea t`iat` cubule]e. apoi se stinge cu bor[ul. sare. apoi se adaug` f`ina. se spal`. pasta de ro[ii [i sarea. Rasol de raci cu mujdei de usturoi 20 de raci un morcov. boia [i piper [i se stinge cu sup`. dup` care se adaug` bulionul. Arpagicul se cur`]`. la foc mic. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Cånd zarzavaturile sunt fierte. se spal`. 200 ml ulei o lingur` de f`in` 400 ml bor[ o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sp`la]i cu grij`. Cånd amestecul cap`t` o consisten]` cremoas`. dup` care se stinge cu o can` de ap`. se \n`bu[` cåteva minute. se tapeteaz` cu pesmet. Telemeaua se d` pe r`z`toare. apoi se las` s` se r`ceasc`. se spal` [i se por]ioneaz`. amestecåndu-l cu ap` rece [i sare.Pulp` de purcel cu ciuperci 1 kg pulp` de purcel 300 g ciuperci 20 g unt. sare. piper Spanacul se cur`]`. s` se rumeneasc`. la foc moderat. se scot. timp de 15 – 20 de minute. Carnea. se taie lame [i se adaug` \n crati]`. se spal`. \ntr-un castron \nc`p`tor. piper 300 g varz` 100 g carne de pui 100 ml sup` de pas`re 100 g iaurt. 15 ml ulei un morcov. apoi se toac` fidelu]`. se spal` [i se taie \n cuburi mai m`ri[oare. Ciuperci cu sfecl` din Oltenia 400 g ciuperci 400 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 20 g usturoi 160 . ]elina [i ceapa se cur`]`. Se serve[te cald. 100 g unt 3 linguri de småntån` 2 linguri de pesmet. p`stårnacul. s` nu se lipeasc`. se d` prin ma[ina de tocat. eventual. se piseaz` [i se prepar` un mujdei. se las` un minut. se pun [i ciupercile. Dup` ce s-au rumenit. se presar` sare [i piper [i se d` la cuptor s` scad` vreo 10 minute. |ntr-o crati]`. ace[tia se las` s` se r`ceasc` \n sup`. Cånd ceapa \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. r`d`cina de p`trunjel. sarea [i piperul. se presar` cu verdea]` tocat` m`runt [i se servesc cu mujdeiul de usturoi. [i vinul. se presar` verdea]a tocat` [i se potrive[te de sare [i piper. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi o linguri]` de o]et o leg`tur` de p`trunjel. amestecånd. cur`]at` [i sp`lat`. apoi se amestec` bine cu jum`tate din ceapa tocat`. Se toac` m`runt ceapa. Varza se cur`]` de frunzele de la suprafa]`. sare. iar \n supa r`mas` se pun s` fiarb` racii. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. Ceapa se cur`]`. se spal`. un pahar de vin. t`iat` \n buc`]i. Dup` cåteva minute. se \n`bu[` restul de ceap` \n ulei fierbinte [i pu]in` ap`. sub]iat cu pu]in` ap`. 2 linguri de orez o ceap`. piper. sare. oul. apoi se toarn` peste sarmale [i se d` totul la cuptor o or`. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. småntåna [i albu[urile. apoi se rumene[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. se taie \n sferturi. verdea]a tocat`. Varz` cu m`rar Sufleu de ciuperci cu brånz` 200 g ciuperci proaspete 200 g brånz` telemea de vac` 6 ou`. apoi se toarn` småntåna. piper S`rm`lu]e \n foi de spanac sau [tevie 200 g carne de porc 200 g carne de vit` 1 kg spanac (sau [tevie) un ou. Se cur`]` usturoiul. Se formeaz` sarmalele. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin` mic`. cu pu]in` ap`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. Ciupercile se cur`]`. se c`le[te cu pu]in morcov ras. orezul ales [i sp`lat. se adaug` m`slinele [i arpagicul. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` \n care sau \nfierbåntat trei linguri de ulei. s` scad`. G`lbenu[urile se freac`. umplånd foile de spanac cu compozi]ia rezultat`. Ciupercile se cur`]`. Morcovul. La sfår[it se adaug` iaurtul [i deasupra se presar` m`rarul tocat m`runt. Se fierbe. ciupercile. cu untul. dizolvat` \n ap`. M`slinele se op`resc \n ap` clocotit`. se op`re[te [i se las` la r`cit. apoi se adaug` [i ea. Se unge o crati]` cu unt. sare [i piper. piper Se cur`]` carnea. Se mai fierb o jum`tate de or`. boia de ardei Racii se las` s` stea cåteva ore \ntr-un vas cu ap` rece. eventual cu pu]in o]et. cur`]at`. Ciupercile se cur`]`. Dup` ce se fierb. Se d` la cuptor pån` mai scade sosul. piper Tocan` de ciuperci cu m`sline [i arpagic 300 g ciuperci 200 g m`sline negre 300 g arpagic 2–3 cepe 150 ml ulei 3 linguri de bulion 50 ml vin alb sec sare. o jum`tate de or`. completånd cu pu]in` ap` dac` este cazul. o ceap` o linguri]` de f`in` 200 g småntån` 200 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel.

sare [i ou. dup` care se toarn` pe ele cåte pu]in` miere de albine. Se adaug` usturoi. se \mpart \n por]ii egale [i se presar` cu småntån` [i suc de ro[ii. Se las` la fiert pån` se ob]ine consisten]a dorit`. 5 g vanilie Cornule]e umplute cu gem de fructe 600 g f`in` 200 g småntån` 200 g unt. Pe mijlocul fiec`ruia se pune cåte pu]in gem. dar este la fel de gustos [i rece. se pun jum`tate din merele rase. Dulcea]` de nuci 20 nuci mici 400 g zah`r albu[ul unui ou o l`måie. Apoi se taie pe[ti[ori [i se fierb \n ap` cu sare.Ciupercile se spal` \n mai multe ape. dup` care se scot [i se ung cu miere. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu trei linguri de gri[. dizolvåndu-se \n el mierea. se presar` zah`rul vanilat [i cubule]e de unt. se introduc nucile. Cu aceast` compozi]ie se umplu foile de cl`tite. se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate mici care se umplu cu gem. se toarn` laptele cu miere. se aranjeaz` pe un platou. dac` nu s-a consumat tot. Se fr`månt` bine. Peste toate. piper opus` a triunghiului de aluat. sare. piper. zeama de l`måie. introducåndu-le la cuptor timp de aproximativ 10 minute. dup` care se dau prin ma[ina de tocat. Laptele se pune s` fiarb`. Se serve[te de obicei cald. restul merelor [i gri[ul r`mas. Se cur`]` dovleacul. Oricum. se s`reaz` [i se las` la fiert pån` scade. ceapa c`lit` \n ulei se adaug` la ciuperci \mpreun` cu sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se mai c`lesc \mpreun` cinci minute. pån` se \nmoaie miezul. se spal` [i se dau pe r`z`toare. 100 ml lapte 60 g unt. Se pune pe plan[et`. tocat` m`runt. Se pune zeama de carne. 10 g drojdie 100 g gem de fructe un ou. piper [i sare. apoi \nc` trei linguri de gri[. ulei. Se scot buc`]elele de dovleac. 300 g gem 4 linguri de zah`r pudr`. la foc moderat. se adaug` vanilia [i. Se ia o form` de copt pentru budinc`. m`rar Se cur`]` lacherda de piele [i oase. ca s` se cure]e bine de nisip. Se pune ulei \ntr-o tigaie [i se pr`je[te carnea. Drojdia se fr`månt` cu småntåna. iar apoi se op`resc de trei ori. Se \nmoaie zah`rul \n trei sferturi de litru de ap`. se lipesc cu måna [i se fierb \n ap` cu sare 15 minute. sare Se toac` m`cri[ul [i se pr`je[te \n unt. apoi se ]ine la rece 10 minute. Se servesc cu pesmet pr`jit \n unt [i zah`r pudr`. un sfert de or` la cuptorul bine \ncins \n prealabil. ceea ce \nseamn` c` s-a copt suficient. 100 g zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]`. iar spre final se adaug` zeama de la cealalt` jum`tate de l`måie. \nainte de a se strecura. Sfecla se fierbe [i se d` prin r`z`toare. Salat` de lacherd` 600 g lacherd` 3 cepe 80 ml ulei 2–3 ro[ii o l`måie. unde se las`. Se pune pe foc amestecul. Deasupra. sare Col]una[i cu gem 250 g f`in`. untul [i f`ina. Cl`tite cu carne amestecat` 150 g carne de vit` 150 g carne de porc 3 ou`. Cånd sunt gata. se taie \n felii potrivite [i se amestec` cu ceapa t`iat` pe[ti[ori. se cur`]` cu albu[ul unui ou [i zeama de la o jum`tate de l`måie. Ou`le se omogenizeaz` cu f`ina [i se adaug` verdea]a. Se servesc pudrate cu zah`r. \ncepånd de la un col] spre latura Se cur`]` foarte delicat nucile de coaj`. la foc moderat. sare [i piper. pån` se rumene[te budinca. Se spal` nucile \n trei ape (sau mai multe). Se t`v`lesc buc`]elele de dovleac prin zah`r. ca mai sus. care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se dau pentru 10 minute. Se introduce forma la cuptor [i se las`. potrivite ca m`rime. se spal` bine [i se taie \n buc`]ele. cåte un sfert de or`. se pun \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau la cuptor. sare. Se toarn` \n borcane. cånd \ncepe a se lega. pån` devin u[or crocante. apoi se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. la foc potrivit. apoi se ruleaz`. 20 g usturoi 8 foi de cl`tite o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. de fiecare dat` fiind l`sate \n ap` fierbinte cåte 10 minute. Dovleac copt cu miere 800 g dovleac 3 linguri de zah`r o lingur` de miere Sos de m`cri[ o farfurie de m`cri[ 2 linguri de f`in` o cea[c` cu zeam` de carne o lingur` de unt 2 linguri de småntån`. 2 ou` 2 linguri]e de pesmet. apoi se introduc la cuptor. 200 ml suc de ro[ii 2 linguri de f`in`. Se decoreaz` cu felii de ro[ii [i m`rar tocat. Budinc` de gri[ cu mere 250 g gri[ 400 ml lapte 400 g miere 1 kg mere 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se face un aluat din f`in`. Se bate un ou spum`. Carnea de vit` [i porc se spal` bine [i se taie \n buc`]ele de m`rime medie. se dau cornule]ele prin el. iar marginile se \nnegresc u[or. buc`]elele r`mase mai pot fi \nc`lzite. se adaug` f`ina [i småntåna. 161 . care se taie \n mai multe triunghiuri. lapte.

Foile se pun pe o tav` una cåte una. amestecånd permanent. Salat` de c`p[une 800 g c`p[une coapte 300 g zah`r pudr` 200 ml vin ro[u 50 ml coniac 100 g fri[c` Gogo[ele cu mere 800 g mere 4 ou` 100 g zah`r 200 g f`in` 100 g zah`r pudr` zah`r vanilat 100 ml ulei. se amestec` cu zah`rul. 162 . Se omogenizeaz` aluatul ob]inut astfel. apoi se toarn` compozi]ia. cire[e. Se toarn`. se fr`månt` bine.Fursecuri aromate 250 g unt 350 g f`in` 150 g zah`r pudr` un ou 2 l`måi Se amestec` zah`rul pudr` cu untul. pentru ca acesta s` se prind` mai bine de ele. Se las` cel pu]in 4 ore \n frigider. \n func]ie de instrumentele de care dispune fiecare. esen]` de rom esen]` de vanilie 2 pache]ele de zah`r vanilat. Peste ele. se tapeteaz` pere]ii [i fundul cu f`in`. la foc potrivit. se t`v`lesc prin zah`r vanilat. la foc moale. Se omogenizeaz`. Se spal` c`p[unele \n ap` rece. Dup` preferin]e. Din aceast` compozi]ie se fac gogo[ele care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se dau cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat. Se omogenizeaz`. se scot. apoi se \ntinde o foaie foarte sub]ire. Se amestec` bine coniacul cu vinul [i se toarn` \n castron. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` \n prealabil. Din zah`r. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i Se amestec` un g`lbenu[ cu zah`rul. pån` se rumenesc. se neteze[te la suprafa]` cu lama unui cu]it. pån` se coace. precum [i coaja ras` de la o l`måie. esen]ele de rom [i de vanilie. 3 g`lbenu[uri. dup` care se d` la rece. Se serve[te \n cupe. småntåna. \n compozi]ia pandi[panului se pot \ncorpora diverse fructe (vi[ine. Cu ajutorul formei speciale. Se amestec` pån` se omo genizeaz`. care se \nnoad` la mijloc. ca o fundi]`. Se ]ine la cuptor pån` se rumene[te. ap` [i sare se face o coc` tare din care se \ntind foi care se coc pe rånd la cuptor. sare Pi[coturi foarte fine 200 g unt 100 g småntån` un ou. |ntr-o crati]` \nc`p`toare. Minciunele 150 g f`in` 200 g unt 2 linguri de småntån` o lingur` de zah`r tos 3 ou`. lungi de 15. prin zah`r pudr` [i se pun \ntr-un castron adånc. pu]in cåte pu]in. småntån`. se bat spum` g`lbenu[urile. sare Se sparg ou`le [i se separ` g`lbenu[urile de albu[uri.). sare Se prepar` un aluat din f`in`. f`ina [i la sfår[it cu albu[urile b`tute spum`. se fr`månt` bine. Se unge o tav` cu ulei. \ntre ele se adaug` siropul [i nucile m`cinate amestecate cu zah`r. Turt` cu nuc` 500 g f`in` 250 g miez de nuc` 300 g zah`r coaja ras` de la o l`måie zah`r vanilat. Pandi[pan 100 g zah`r 100 g f`in` 4 ou`. \ntinzåndu-se o foaie. 150 g zah`r pudr` 150 g f`in`. se tope[te [i se \nfierbånt` restul de unt (se poate folosi [i margarin`) [i se pun la pr`jit buc`]elele de aluat. se toarn` restul de zah`r pudr`. g`lbenu[urile. din care se decupeaz` diverse forme. pentru a se \ncorpora.2 l ap` se face un sirop care se ]ine pe foc 15 minute. Cånd se rumenesc. cu grij` s` nu se zdrobeasc`. afine. una cåte una. sare Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. zah`r tos. f`ina. amestecånd din cånd \n cånd fructele. se pun \ntr-o tav` pe fundul c`reia a fost a[ezat` o coal` de hårtie pentru copt [i se dau la cuptor. prune etc. Din f`in`. apoi se cur`]` de codi]e [i se las` la scurs. se scurg bine de gr`sime. \mpreun` cu zah`rul [i cu un vårf de linguri]` de sare. boabe de struguri. ornat` cu fri[c`. |ntr-un vas adånc. se adaug` f`ina [i praful de copt dizolvat \n coniac. se taie pi[coturile. sare coaja ras` de la o l`måie [i un vårf de cu]it de sare. Imediat dup` ce se scot. apoi se adaug` oul. o l`måie un praf de copt 50 ml coniac 2 plicule]e de zah`r vanilat. un praf de sare [i 30 g unt. apoi se t`v`lesc. la foc potrivit. Fursecurile se vor da la cuptor \ntr-o tav` f`r` gr`sime [i se vor l`sa. dup` care se introduce la cuptor. s` se coac`. sarea. se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se servesc fierbin]i. coaj` de l`måie [i 1. f`ina [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. apoi se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. o l`måie 15 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat. astfel \ncåt ele s` pluteasc` la suprafa]`.

.

Re]ete de fiecare zi
Alivenci
1 1/2 kg brânz` de vac` 3 ou`, 200 g lapte 3 linguri de f`in` o lingur` de m`lai, 50 g unt sare, 200 g småntån`

Brånza se sf`råm` cu furculi]a sau se d` prin sit`, pån` devine o crem`. Se amestec` ou`le, m`laiul, f`ina, 100 g småntån` [i untul. La urm` se adaug` laptele. Aceast` compozi]ie se toarn` \ntr-o tav` bine uns` [i pres`rat` cu f`ina. Se coace la cuptor, la foc potrivit. Se taie \n buc`]i [i se serve[te fierbinte cu restul de småntån`.

dup` care se las` s` mai fiarb`, la foc moale, pån` cap`t` consisten]`. Se amestec` \n permanen]` cu lingura de lemn. Dup` ce se ia de pe foc, se presar` 200 g ca[caval dat pe r`z`toarea fin` [i se amestec` bine, apoi se adaug` oul \ntreg [i se omogenizeaz`. |n fine, se adaug` [i restul de ca[caval, de asemenea, dat pe r`z`toare. Cu måna umed`, se modeleaz` sfere de m`rimea unei nuci, care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins.

Cartofi umplu]i cu creier
8 cartofi mari 250 g creier 50 g [unc`, 4 ou` o lingur` de f`in`, 250 ml lapte 150 ml ulei, 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cartofi cop]i cu mere [i iaurt
600 g cartofi 3 mere 25 g frunze de p`p`die 200 ml sup` de oase 3 linguri de iaurt de fructe

Be]i[oare cu ca[caval [i chimen
100 g ca[caval 250 ml ulei, o lingur` de småntån` 100 g f`in`, 2 ou` sare, chimen

Se fierbe uleiul cu o can` de ap` [i o linguri]` de sare, timp de aproximativ 30 de minute. Dup` ce se r`ce[te, se adaug` ca[cavalul ras [i småntåna, apoi se \ncorporeaz` f`ina. Se omogenizeaz` [i se fr`månt`, apoi se \ntinde o foaie groas` cam de 5 milimetri. Se bat ou`le spum` [i se unge foaia cu ele, apoi se presar` chimen peste tot. Se taie aluatul \n buc`]ele de dimensiunile unui creion. Acestea se dau la cuptor, \ntr-o tav` neuns`, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Se spal` cartofii, se taie jum`t`]i [i se a[eaz` pe o tav` cu o suprafa]` t`iat`. Se coc circa 20 de minute. Se golesc cartofii [i miezul t`iat cuburi se amestec` cu 150 g cuburi de mere [i 25 g frunze de p`p`die tocat`, 200 ml sup`, 3 linguri de iaurt de fructe. Se umplu jum`t`]ile de cartofi [i se servesc.

Se cur`]` creierul, se spal`, se scurge [i se \n`bu[` \n ulei. Se prepar` un sos punånd la fiert laptele cu untul \ntr-o crati]`. F`ina se dizolv` \n ap` rece [i se toarn` \n laptele clocotit, amestecånd \n permanen]` ca s` se evite formarea cocoloa[elor. Se las` la fiert un sfert de or` [i se potrive[te de sare [i piper. |n acest sos, se adaug` [unca [i p`trunjelul, tocate m`runt, precum [i g`lbenu[urile de la cele patru ou`. Cartofii, fier]i \ntre timp \n ap` clocotit` cu sare, se cur`]`, se scobesc [i se pun \ntr-o crati]` uns` cu ulei [i o jum`tate de pahar de ap`. Se d` la cuptor, acoperit` cu capacul. Cånd se coc, se scot [i se umplu cu creierul amestecat cu sos.

Ca[caval la capac
400 g ca[caval 50 g unt, 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel, piper, sare

Cartofi pané
8 cartofi mari 100 ml ulei 2 ou`, 2 linguri de pesmet sare, piper

Bulete de ca[caval
400 g ca[caval 2 linguri de pesmet, 2 linguri de f`in` 200 ml lapte, 100 ml ulei 50 g unt, un ou, sare, piper

Se \ncinge untul \ntr-o crati]` [i se pun dou` linguri de f`in` s` se rumeneasc` u[or, apoi se sting cu laptele, se s`reaz`, se pipereaz`,

Cartofii, dup` ce se spal`, se pun la fiert, \n coaj`, \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i sare. Cånd sunt fier]i suficient, se scot, se las` pu]in s` se r`ceasc`, apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele ceva mai groase. Acestea se s`reaz` [i se pipereaz`, apoi se dau prin ou b`tut [i prin pesmet [i se pr`jesc \n uleiul \ncins, pe ambele p`r]i. Se servesc calzi, ca aperitiv.

Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n patru felii pe cåt se poate de egale (de 100 g fiecare). {i untul se \mparte \n patru buc`]ele. |ntr-o tig`i]` de teflon, cu diametru mai mic, se tope[te o buc`]ic` de unt. Cånd s-a \nfierbåntat suficient, se pune o felie de ca[caval [i se las` s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i, la foc moderat, \ntorcånd-o din timp \n timp, spre a nu se lipi. Se a[az` pe un platou [i se serve[te fierbinte, decorat cu feliu]e de ro[ii [i frunze de p`trunjel, condimentat cu piper [i sare. Dup` gust, se pot ad`uga [i legume fierte: maz`re, morcov, broccoli.

165

Ca[caval pané
400 g ca[caval 2 ou`, 2 linguri de f`in` 200 g pesmet, 100 ml ulei 3–4 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar frunze de salat` verde o leg`tur` de ridichi de lun`

nizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` chiftelele cu måna ud`, se dau prin pesmet [i se pr`jesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e de parmezan ras
4 ou` 20 ml lapte proasp`t fiert 400 g parmezan 8 felii de påine alb` integral` 150 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde o ro[ie, sare piper negru m`cinat

Chiftelu]e cu [unc` [i brånz`
500 g [unc` presat` 3 linguri de f`in` 300 g de brånz` ras` 4 ou`, 150 ml ulei o lingur` de småntån` 2 ro[ii salat` verde pentru ornat

Se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se por]ioneaz`. De obicei, se pun cåte dou` feliu]e a 50 g fiecare la o por]ie. Buc`]elele de ca[caval se dau, pe rånd, prin f`in`, ou [i pesmet, dup` care se pr`jesc \ntr-o tigaie cu ulei \ncins, \ntorcåndu-se la r`stimpuri, pentru a se rumeni pe ambele p`r]i. Se servesc fierbin]i, pe un platou ornat cu frunze de salat` verde [i ridichi de lun`. De asemenea, este binevenit` o salat` de ro[ii cu piper m`cinat [i frunzuli]e de p`trunjel [i m`rar.

Chifle umplute cu brånz`
4 chifle proaspete 500 telemea de vac` un ou, 200 ml lapte 50 g unt, sare

Se taie cåte un c`p`cel \n partea superioar` a chiflelor, se scoate miezul, se toarn` cåteva pic`turi de unt topit \n scobitur`, apoi se umplu cu telemeaua ras` amestecat` cu oul b`tut, sare [i piper. Se dau la cuptor, timp de cel mult un sfert de or`, s` se rumeneasc`.

{unca presat` se pune pe un capac de lemn [i se toac` m`runt, ad`ugåndu-se ou`le b`tute, brånza ras` (se poate folosi [i brånza de burduf) [i f`ina \n ploaie, amestecånd pentru omogenizare. |ntr-o tigaie se \nfierbånt` uleiul, apoi se ia din compozi]ie cu polonicul (ca la cl`tite) gr`m`joare, care se dau la pr`jit, la foc moderat. Se las` pe aragaz pån` cap`t` o crust` aurie, apoi se scurg de ulei [i se servesc calde. De preferin]`, pentru a ar`ta frumos, se a[az` pe un platou \ntins. Se poate ad`uga småntån` deasupra, pentru ornat. Se consum` al`turi de ro[ii [i salat` verde.

Ou`le se bat bine cu furculi]a [i se \ncorporeaz` cu laptele [i jum`tate din cantit`]ile de verdea]`, sare [i piper. Parmezanul se rade [i se omogenizeaz`, de asemenea, \n aceast` compozi]ie. Feliile de påine se dau prin amestecul mai sus descris, apoi se pr`jesc cu grij` \n untul \ncins. Cånd sunt bine rumenite pe ambele p`r]i, se fac por]ii de cåte dou` [i se pun la mas`. Farfuria astfel preg`tit` se orneaz` cu ro[ii t`iate rondele [i p`trunjel verde tocat fin.

Chiftelu]e de porc cu usturoi [i susan
800 g carne de porc 4 c`p`]åni de usturoi un plicule] de semin]e de susan 200 g miez de påine f`råmi]at cimbru, piper 2 ou`, o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel tartine, margarin`, sare

Chiftelu]e de cartofi umplute cu brånz`
500 g cartofi 2 linguri de f`in` 150 g telemea de oaie 50 ml ulei, 2 ou` sare, piper

Chiftele de raci
40 de raci 200 g påine alb` 200 ml lapte, o ceap` 100 ml ulei, o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar, sare, piper

Carnea de porc se d` prin ma[ina de tocat, iar usturoiul se piseaz`. Se amestec` påinea f`råmi]at`, carnea, semin]ele de susan, ou`le b`tute, verdea]a tocat` fin, cimbru piper [i sare [i se ob]in chiftelu]ele. Acestea se modeleaz` [i se bat cu latul palmei pe orizontal`. Se pr`jesc \n ulei \ncins. Se las` cåteva ore la frigider [i se servesc cu tartine cu margarin`.

Se fierb bine racii, se cur`]`, iar carnea se d` prin ma[ina de tocat, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu påinea, cur`]at` de coaj`, \nmuiat` \n lapte, stoars` [i m`run]it`, ceapa cur`]at`, sp`lat` [i dat` pe r`z`toare, ad`ugånd [i dou` linguri de ulei. Se omoge-

Cartofii se fierb, \n coaj`, \n ap` clocotit` cu sare, apoi se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se pun \ntr-un castron, se adaug` f`ina, un praf de sare, piper, ou`le b`tute, amestecånd pentru omogenizare. Brånza se d` pe r`z`toare, apoi din ea se modeleaz` opt sfere, care se \nvelesc cu compozi]ia de cartofi [i se rumenesc \n ulei \ncins.

Chiftelu]e din ciuperci cu ca[caval
300 g ciuperci 300 g ca[caval 4 ou`, 50 g unt, 100 ml ulei 100 g småntån`, sare

Se cur`]` [i se spal` ciupercile, apoi se toac` [i se las` s` se \n`bu[e bine \n unt, ad`ugånd [i un praf de

166

sare. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se amestec` bine cu cele patru albu[uri b`tute spum` [i cu ca[cavalul ras. Se omogenizeaz` compozi]ia [i, cu måna ud`, se modeleaz` chiftelele. Acestea se pr`jesc \n ulei \ncins [i se servesc cu småntån`.

Ciuperci umplute cu creier
1 kg ciuperci 500 g creier de vi]el 100 ml ulei 100 g ca[caval 20 g unt, o ceap` sare, piper

\ntinde pe o plan[et` [i se \mparte \n 8. Foile de cl`tit` se rumenesc pe ambele p`r]i \ntr-o tigaie cu o lingur` de ulei \nfierbåntat. Se adaug` compozi]ia de carne [i se ruleaz`. Cl`titele se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduc la cuptor 1015 minute, la foc potrivit. Se servesc fierbin]i, cu småntån` deasupra.

crenvur[tilor. Se \nf`[oar` crenvur[tii \n buc`]ile de aluat, marginile fiind lipite cu albu[ de ou, iar partea superioar` se unge cu g`lbenu[. Se pun \ntr-o tav` uscat`, f`r` gr`sime, l`såndu-se pån` se rumenesc.

Crochete de ciuperci
250 g ciuperci 2 ou`, 250 g orez 100 g unt, 2 linguri de f`in` 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Cl`tite cu ciuperci
200 g ciuperci proaspete o ceap` 200 g f`in`, 2 ou` 250 ml lapte 100 ml ulei, 50 g unt 100 ml småntån` 100 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar piper, sare

Se scot picioru[ele ciupercilor, iar p`l`riile se spal`, se presar` cu sare [i se pun \ntr-o tav` uns` cu unt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt. Picioru[ele de la ciuperci se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in unt, l`såndu-se pån` devin moi. Cånd sunt gata, se scot, se scurg, iar \n zeama r`mas` se \n`bu[` ceapa. Creierul se cur`]`, se spal` [i se op`re[te \n ap` clocotit`, apoi se toac` [i se amestec` bine cu ceapa, picioru[ele tocate, sare [i piper. Se umplu p`l`riile cu aceast` compozi]ie [i se dau la cuptor pån` se fr`gezesc. Se servesc pres`rate cu ca[caval ras.

Cl`tite cu carne [i småntån`
300 g carne de vit` 200 g f`in` 300 ml lapte 3 ou`, 200 ml ulei 100 g småntån` o ceap`, sare usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, piper

Ciupercile se spal` \n mai multe ape, se cur`]` [i se taie \n feliu]e. Se cur`]` ceapa, se toac` fin, se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie [i se \n`bu[` ciupercile [i ceapa, apoi se adaug` sarea, m`rarul [i vinul. Se las` la r`cit, apoi se amestec` bine cu 50 ml småntån`. Se prepar` foile de cl`tit` din f`in`, ou` [i lapte, se rumenesc \n ulei, se umplu cu compozi]ia de mai sus, se ruleaz`, se astup` la capete [i se a[az` pe o tav`, care se las` 10 minute la cuptor, la foc potrivit. Se servesc imediat, cu cåte o lingur` de småntån` peste ele.

Se fierbe orezul pån` se \nmoaie [i \[i dubleaz` volumul. Ciupercile se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt \ncins. Se amestec` \mpreun`, se s`reaz`, se pipereaz`, ad`ugånd [i p`trunjelul tocat foarte fin. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` crochetele, care se dau prin f`in`, ou b`tut [i pesmet, apoi se rumenesc \n unt fierbinte.

Crochete de creier
500 g creier de vi]el o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet 3 ou` 100 g unt, sare, piper

Creierul se cur`]`, se spal` [i se pune la fiert, apoi se scurge [i se toac` m`runt, ad`ugånd dou` ou` [i o lingur` de f`in`, sare [i piper. Se modeleaz` crochetele, care se t`v`lesc prin ou b`tut [i prin pesmet, apoi se pr`jesc uniform \n untul \ncins.

Crenvur[ti \n aluat
600 g crenvur[ti 200 g f`in` 200 g unt 100 g småntån` un ou, sare

Crochete din småntån`
250 g småntån` 100 g unt, un ou o lingur` de f`in`, sare

Se cur`]` ceapa, se spal` [i se toac` m`runt, dup` care se \n`bu[` \n 50 ml ulei [i o lingur` de ap`. Se adaug` carnea tocat` [i se las` cam un sfert de or`. Se las` la r`cit, apoi se adaug` un ou, 25 ml småntån`, verdea]a tocat` m`runt, usturoiul pisat, sarea [i piperul, amestecånd ca s` se omogenizeze. Se prepar` un aluat din 2 ou`, f`in` [i lapte, se

Se freac` f`ina cu untul, småntåna [i un praf de sare, pån` se ob]ine un aluat. Se strånge \n form` sferic` [i se las` la rece, pentru vreo cåteva ore. Dup` aceea, se \ntinde o foaie sub]ire [i se taie \n dreptunghiuri cu lungimea mai mare decåt cea a

Se amestec` småntåna cu oul \ntreg, apoi [i cu f`ina [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz` bine, se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat moale. Se fac crochete din acest aluat [i se pr`jesc imediat \n uleiul \ncins din tigaie.

167

Cånd s-au rumenit \ndeajuns. scoici etc. dup` care se toarn` pu]in ulei. Gogo[i de cartofi cu [unc` 5 cartofi 200 g f`in` 2 ou` 200 ml lapte 200 g [unc` 300 ml ulei 10 g drojdie. |ntre timp. sare. 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii proaspete. apoi se toarn` totul \ntr-un vas mic. sare. din care se taie romburi cu latura de 2 centimetri. Se introduc la cuptor [i se las` pån` se rumenesc. Iofca cu brånz` de vaci 250 g f`in` 200 g brånz` de vaci 2 ou`. Dup` aceea. Preparatul se d` la rece [i dup` cåteva ore se poate r`sturna u[or. care se pune la fiert cåteva minute \n bainmarie. sare. småntåna [i un g`lbenu[. Omlet` cu fructe de mare o pung` de fructe de mare congelate 4 ou`. |ntre timp. sare [i piper. se bat ou`le [i se pr`jesc omletele \n unt. se fac gogo[ile [i se pun s` se rumeneasc` \n ulei \ncins. sepie. busuioc. Se pun romburile de aluat s` fiarb`. cu feliu]e proaspete de ro[ii. se \ncinge bine tigaia. ienibahar. Se omogenizeaz` totul bine [i se pr`je[te \n ulei \ncins. Ou` cleioase \n aspic 2–3 ou`. se cur`]`. piper Pe[tele se scurge bine de zeam` [i se piseaz` cu dosul furculi]ei. Se ia o pung` cu fructe de mare congelate variate: surimi de homar. Se bat cele 4 ou` cu verdea]a tocat` m`runt [i se adaug` fructele de mare. Din piureul ob]inut. Se adaug` ou`le cur`]ate de coaj` [i din ou se toarn` aspic. \n ap` clocotit`. cu brånza de vaci. Se presar` un praf de sare [i se mai las` la crescut timp de o or`. apoi se presar` cu verdea]` tocat` fin. se modeleaz` crochete. se dau prin ma[ina de tocat. care se t`v`lesc prin pesmet [i se pr`jesc \n unt. 170 . Se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n untul \ncins. Se toarn` un strat cam de 1 cm de aspic c`ldu] \n castrona[e de compot [i dup` ce s-a \nchegat se face garnitura din morcov t`iat felii. piper genizat. \ntr-un vas de Jena. sare Jum`ri cu crochete de cartofi 8 ou` 5 cartofi 100 g unt 100 ml lapte. al`turi de crochete. un ou o lingur` de småntån` 2 linguri de pesmet. Se taie [unca \n buc`]ele m`runte [i se amestec` \n compozi]ie. creve]i. se scurg [i se amestec`. Se servesc calde.Friganele cu creier 600 g creier 800 g påine 3 ou` 200 g pesmet 300 g unt o leg`tur` de p`trunjel verde 3–4 ro[ii proaspete sare. o lingur` sau dou` de unt. cu ro[ii proaspete t`iate \n feliu]e sub]iri. Feliile astfel preg`tite se dau prin ou b`tut. Se picur` aspic ne\nt`rit [i se las` s` se \nchege. ienibahar cimbru. apoi se amestec` bine cu drojdia desf`cut` \n lapte [i cu f`ina. p`stråndu-[i forma. \n coaj`. Se fierb cartofii \n coaj`. Dup` ce s-a omo- Ou`le se fierb \n ap` clocotit` 4 minute [i apoi se scufund` \ntr-un castron cu ap` rece ca s` se poat` cur`]a u[or de coaj`. Apoi totul se d` prin pesmet. se a[az` feliile pe un platou [i se orneaz` cu mult` verdea]`. sare Se spal` bine cartofii [i se pun s` fiarb`. pån` le acoper`. albu[ de ou tare. piper [i verdea]`. Creierul se spal` [i se cur`]` de pieli]e [i de cheagurile de sånge \ntr-o crati]` cu ap` rece. se pune \n mijloc cåte o por]ie de past` de ton [i se \mp`ture[te. Cånd sunt fier]i. se scurg. se cur`]` [i se zdrobesc cu furculi]a. apoi se amestec` bine cu laptele. amestecat cu sare. Påinea se taie \n felii sub]iri. apoi se scot. felii de castraveciori \n o]et. Cånd s-au rumenit. piper Se amestec` f`ina cu ou`le [i pu]in` sare. dup` preferin]e. se presar` cu sare [i piper dup` gust [i se acre[te cu zeama de l`måie. plus sarea [i piperul trebuincioase. [i se las` s` se dezghe]e \n ap` c`ldu]`. 1/2 kg aspic Garnitura: 2 morcovi 2 castraveciori \n o]et albu[ul de la un ou fiert tare Hamburger cu sos mexican 500 g mu[chi de vit` 2 ou`. care se ung cu creierul m`run]it. se toac` [i se amestec` bine cu 2 ou`. sare Omlet` cu ton 8 ou` 200 g ton (din conserv`) 50 g unt 2 linguri de småntån`. ob]inåndu-se un aluat ca pentru t`i]ei. ghimbir [i sare. piper 500 g de mu[chi de vit` se cur`]`. busuioc ghimbir. caracati]`. cåt s` acopere fundul tig`ii. Se scurge bine de ulei [i se pr`je[te cald`. se ia cu måna ud` cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` hamburgerii. Jum`rile se prepar` dup` re]eta cunoscut` [i se servesc calde. pe ambele p`r]i. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Se pr`jesc hamburgerii [i se servesc cu sos mexican (cåte o lingur` de sos pe cåte un hamburger) [i cu cartofi pr`ji]i. cimbru.

care se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. piper [i cimbru. Se servesc calde. sare. Påinea se taie \n felii. Carnea se cur`]`. Se las` la fiert pån` se \ngroa[` sosul. se pune maioneza. castraveciori sau gogo[ari. o linguri]` de m`rar tocat. Se adaug` f`ina [i bulionul. se d` focul mic [i se mai las` vreo 30 de minute. Se fierb 4 ou` foarte tari [i se cur`]`. ca s` nu se \nt`reasc`.5 minute pentru ca ou`le s` fie cleioase. iar g`lbenu[urile se pun s` fiarb` \ntregi. sare. ca[caval.5 minute ca ou`le s` fie moi [i 4. Se scot din ap` cu o spumier`. se cur`]` de coaj`. se spal` [i se d` pe r`z`toare. se face un sos care se toarn` deasupra. sare Se spal` ou`le [i se pun \ntr-un vas cu ap`. \n a[a fel \ncåt lichidul s` le acopere complet. cu albu[ul pisat pres`rat deasupra. Ou` moi cu sparanghel 8 ou` 200 g sparanghel 100 g maionez` Ou` cu sos tartar 6 ou` un castravecior \n o]et m`rar tocat o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o linguri]` de mu[tar sare. albu[urile se toac`. Deasupra se toarn` maionez` sub]iat` cu pu]in o]et de vin. piper. Se presar` cu sare. 171 . cu untdelemn [i o]et. apoi se scoate. Se amestec`.5–5. se spal` [i se leag` \n m`nunchiuri. verdea]a. oul crud. adus` la temperatura camerei. mu[tar. cimbru Ceapa [i ciupercile se cur`]`. Ou` \mbr`cate 5 ou` 250 g carne de vi]el 250 g carne de miel o ceap` påine alb` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. m`sline t`iate m`runt. se dezleag` [i se aranjeaz` pe platou \n jurul ou`lor cur`]ate de coaj`. se cur`]` de coaj`.Ou` cu ciuperci [i usturoi 8 ou` 200 g ciuperci o ceap` 3 c`]ei de usturoi 50 g unt o lingur` de f`in` o lingur` de bulion 200 ml vin alb sare. dup` gust. Ou` fierte moi 8 ou`. se a[az` pe o farfurie \ntins`. Se servesc cu o buc`]ic` de unt. cam 30 de minute. |n ea se a[az` felii sub]iri de franzelu]` [i pe fiecare dintre ele cåte o felioar` de Se fierb ou`le moi. Ou` fierte cleioase 8 ou` sare Ou`le sp`late se fierb \n ap` clocotit` timp de 4–5 minute. \ntregi sau jum`t`]i. Se fierb 2–3 minute \n ap` clocotit`. iar miezul se \nmoaie \n lapte. fiecare parte de compozi]ie \mbr`cånd cåte un ou fiert. usturoiul. \mpreun` cu usturoiul cur`]at [i pisat. peste care se sparge un ou. Se dau chiftelele prin pesmet [i se rumenesc \n ulei fierbinte. Separat \ntr-o sosier`. piper. Ceapa se cur`]`. Ou` fierte dietetice 8 ou` 40 g unt Ou` cu maionez` 8 ou` maionez` ro[ii verdea]` m`sline castraveciori gogo[ari Se fierb ou`le tari. diluate cu vin. piper devenind o past` la care se adaug` castraveciorul t`iat foarte m`runt. Farfuria pe care se a[az` ou`le poate fi \mbr`cat` cu frunze de salat` verde sp`late. iar din restul de umplutur`. se spal`. Cånd \ncep s` fiarb`. Ou`le se introduc \ntr-o cantitate mare de ap` clocotit` (3 litri ap` la 10 ou`) [i se fierb cu clocot puternic timp de 3–3. Se scot g`lbenu[urile [i se f`råmi]eaz` Tigaia \n care se vor prepara ou`le se unge cu unt. Pe fiecare ou se a[eaz` un firicel de p`trunjel verde sau m`rar. carnea tocat` cu miezul de påine. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. Farfuria se garnise[te cu felii de ro[ii. Ca ornament pot fi folosite [i cåteva m`sline. se stoarce [i se m`run]e[te. ceapa. dup` ce se scot se pun \n ap` rece. Ou`le se fierb tari. Pentru orice eventualitate. piper Pentru ornament: salat` verde [i m`sline Ou` fran]uze[ti 8 ou` 25 g unt 1/2 franzel` 100 g ca[caval maz`re sau piure de spanac Se fierb ou`le tari. Se omogenizeaz` [i se \mparte \n patru. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Se umplu ou`le. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. \n sos. Se adaug` sare [i se servesc. Sparanghelul se cur`]`. se cur`]`. timp de 10 minute. Se las` la cuptor pån` se \ncheag` ou`le. \ntr-un castron. se toac` m`runt [i se c`lesc \n unt.

caz \n care se taie oul \n dou` [i se aranjeaz` pe salat` verde sau pe o salat` de cartofi cu maionez`. Pe platou se pune un strat de [unc`. peste [unc` se toarn` aspicul c`ldu] [i apoi se a[az` ou`le \ntregi. Cånd s-au r`cit se taie \n dou` [i se scot g`lbenu[urile. creme Ou` vene]iene 6–8 ou` 100 g ca[caval. o]etul. crem` de [unc`. Ou` umplute cu fileuri de an[oa 8 ou` 100 g fileuri de an[oa 50 g unt 8 m`sline. \ntr-o crati]`. cu o lingur` se fac adåncituri \n care se d` drumul g`lbenu[urilor. cu diferite compozi]ii: past` de g`lbenu[ fiert. pu]in piper. \ntr-o tav` uns` cu unt. se amestec` [i se las` s` fiarb`. Jum`t`]ile de ou se umplu cu acest amestec [i se garnisesc cu fire de p`trunjel sau ardei gras t`iat få[ii. Ou` umplute cu brånz` 4 ou` un g`lbenu[ o lingur` de brånz` o lingur` de småntån` o linguri]` de unt sare. sare. cu ajutorul unui cornet. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` cu ca[caval ras. g`lbenu[urile. piper [i sare. |n felia din mijloc. ardei gras Se fierb ou`le tari. m`sline. piper Pentru sos: o cea[c` de småntån` o linguri]` de f`in`. \n 3 felii egale (se taie pu]in din cele 2 capete rotunjite ca s` se poat` aranja pe tartine). past` de brånz`. se las` s` fiarb` 8 minute \n ap` clocotit`. Se decoreaz` cu salat` verde. cleioase [i se cur`]` de coaj`. Se a[az` ou`le pe platou [i \mprejurul lor se toarn` sosul fierbinte. Ou`le umplute se pot servi [i ca aperitiv. {unca fiart` se taie \n felii. Cånd s-a \nt`rit pu]in. past` de g`lbenu[ dat prin sit` [i amestecat cu o past` de sardele. Separat se freac` pateul de ficat cu Se pune pe[tele. sare Ou`le proaspete se spal` [i se pun \ntr-o cr`ticioar` (sau ibric) cu ap`. Compozi]ia se toarn` \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. cu mu[tar. frecat cu unt [i pu]in` sare. Fiecare ou umplut se orneaz` cu cåte o jum`tate de m`slin`. G`lbenu[urile scoase se freac` \ntr-un castron cu g`lbenu[ul crud. Ou` umplute pentru tartine ou`. piper boabe. sare. Se scot g`lbenu[urile. Ou`le umplute pentru tartine se preg`tesc \n felul urm`tor: oul fiert tare se taie \n zig-zag. Past` de pe[te 1 kg pe[te m`runt f`r` cap 150 ml ulei o lingur` de o]et sare. se piseaz` [i se freac` bine cu untul. Se serve[te ca aperitiv. 300 g aspic salat` verde 50 g m`sline Se fierb ou`le moi. Peste ou`le umplute se presar` brånz` ras` [i sunt date la cuptor la foc iute. se scot boabele de piper [i foile de dafin [i se freac` energic cu o lingur` de lemn. Fiecare jum`tate se pune \n cåte o ro[ie din care s-a scos miezul. pe felii de påine pr`jit` sau simpl`. o linguri]` de småntån`. la care se adaug` frunze de p`trunjel tocat fin [i mu[tar dup` gust. sare Se fierb ou`le foarte tari [i se taie \n jum`t`]i. se adaug` uleiul. sare [i Se fierb ou`le tari. piper Ou` tari 8 ou`. Dup` aceea. din care s-a scos såmburele. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i pe lungime. la foc moale [i cu capacul pus. Se poate servi pe foi de salat`. salat` de carne sau salat` de legume amestecat` cu maionez`. se pune o felie sub]ire de cartof fiert. se las` s` se r`ceasc`. Sosul se prepar` \ntr-o cea[c` de småntån` cu pu]in` sare [i f`in`. cu care se umplu jum`t`]ile de ou r`scopt. brånza ras`. sp`lat bine [i l`sat s` se scurg`. Fiecare felie din care a fost scos g`lbenu[ul se umple. 20 g unt Ou` ruse[ti 4 ou`. iar ce r`måne se pune sub albu[uri. se cur`]` [i se taie \n dou` pe lat. Cu compozi]ia ob]inut`. sare [i piper. p`trunjel. cåteva boabe de piper [i foi de dafin. cu m`sline.Ou` moi \n aspic 4 ou` 200 g [unc`. Compozi]ia trebuie s` fie ca o småntån` groas`. Cånd sunt gata trebuie scufundate \n ap` rece pentru a se cur`]a u[or de coaj`. Se adaug` m`sline tocate [i se amestec` mai departe. sarea. ca un soclu. salate paste. 8 ro[ii 100 g maionez` 50 g an[oa salat` verde [i m`sline Se fierb ou`le tari. se umplu jum`t`]ile de albu[. Preparatul este gata atunci cånd g`lbenu[urile cap`t` consisten]`. crem` de pe[te. ornate cu rondele de castrave]i 172 . timp de 3–4 ore. Oul se acoper` cu maionez` [i se garnise[te cu fileul de an[oa sau cu an[oa. foi de dafin Ou` umplute cu pateu de ficat 8 ou` o cutie de pateu de ficat o linguri]` de mu[tar 50 g m`sline piper. fileurile de an[oa. pån` se ob]ine o past` omogen`.

apoi se d` la cuptor. f`in` 10 g drojdie un blat de pizza 200 g ciuperci 50 g m`sline un ardei gras 30 g ca[caval 10 ml ulei de m`sline sare. se potrivesc de sare [i piper. 250 g småntån` 20 g unt. Ca[cavalul ras pe deasupra (sau mozarella). se scurg [i se dau prin ma[ina de tocat de dou` ori. Cånd e gata. se spal` [i se toac` m`runt. apoi [unca presat` (tocat`). sp`lat` [i tocat` m`runt. fraged. Apoi putem ad`uga ficatul. oul [i un vårf de cu]it de sare. Se presar` m`slinele c`rora li s-au scos såmburii. piper Se spal` [i se cur`]` carnea. Pe foaia de aluat. dup` care se toarn` sosul. condimentele. pe plit` sau \n toaster. apoi se \ntinde o foaie. dup` care se scot ambele buc`]i. apoi se c`le[te \n untul r`mas. se dezoseaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. iar p`trunjelul se toac` m`runt. verdea]` Ceapa tocat` m`runt se c`le[te \mpreun` cu ciupercile t`iate lame \n ulei \ncins. Aceast` past` este mai bun` servit` rece. |mpreun` cu ea. spre a se face o past`. Pizza cu piept de pui 500 g piept de pui o ceap`. sare. Pizza cu oregano Påine cu costi]` [i ceap` la cuptor 200 g costi]` afumat` o ceap` mare 8 felii de franzel` 100 g telemea de vac` 3 ou`. patru linguri de unt \nmuiat la aburi. Se freac` energic. la foc iute. sare. un ou fiert moale. iar peste ele se pun costi]a. sare. Se pot fierbe \mpreun` pån` scade de tot apa. 100 g ro[ii 100 g m`sline 200 g fileuri de an[oa o lingur` de ulei. care se taie \n p`trate cu latura de 7–8 centimetri. Se pune cåte o feliu]` de costi]` pe fiecare p`trat de aluat. cam 20 de minute. se freac` bine pån` se omogenizeaz`. piper Pizza cu fileuri de an[oa [i m`sline 400 g f`in` 150 g margarin` un ou. Se unge un vas de Jena cu unt. Costi]a se taie \n felii sub]iri [i nu prea late. piper Pateu de ficat de vi]el 1. cur`]at`. F`ina se amestec` mai \ntåi cu o lingur` de ulei. Telemeaua se d` pe r`z`toare. \ntindem peste tot blatul. se pune la fiert [i ceapa. 100 g unt sare. apoi acesta se \mp`ture[te ca un plic. cu capacul pus. se adaug` ceapa. Se \ntinde o foaie de grosimea unui deget. precum [i sarea. Se bat bine ou`le cu småntåna. s` se lipeasc`. se presar` cu f`in` [i se d` la rece timp de cåteva ore. care se pr`jesc \ntr-o tigaie. Se fr`månt` un aluat din f`in`. f`r` s` se ard`. La aceast` compozi]ie se adaug` untul [i småntåna. 200 g f`in`. o jum`tate de or` la foc slab. pån` cap`t` consisten]a unei creme. m`sline f`r` såmburi tocate. pån` devine sticloas`. \n final. apoi ardei gras (få[ii). 50 g ca[caval 150 g f`in`. Se las` dou` ore s` se odihneasc`. piper Pateu de ficat de porc 250 g ficat de porc 250 g carne de porc o ceap`. piper Pateuri cu costi]` 200 g costi]` afumat` 100 g småntån` 2 ou`. Cånd se rumene[te. |n momentul \n care carnea este gata fiart`. Se d` la cuptor. Se op`resc ro[iile. Se d` la cuptor. se dau prin ma[ina de tocat. ciuperci file. pres`rate cu sare [i piper. Costi]a se taie \n buc`]ele mici. Dup` ce sunt gata. sare [i piper. Peste blatul din aluat punem 2–3 linguri din sos. un vårf de cu]it de sare [i pu]in` ap`.mura]i. 200 g unt condimente dup` gust sare. ceapa. 173 . sare. m`rul cur`]at [i dat pe r`z`toare. se scoate [i se taie \n cubule]e. ad`ugånd [i ap` pentru a fierbe la foc mic. apoi se pune s` se fiarb` \ntr-o oal` cu ap` rece. pån` ce aluatul devine crocant. 2 linguri de bulion 100 g unt. un m`r un ou. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n jum`t`]i. apoi peste ele se pun fileurile de an[oa. cur`]at`. presåndu-se col]urile. brånza ras`. Se pun pateurile \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. Se adaug` la toc`tur` zeama de l`måie. fr`måntånd pån` se ob]ine un aluat Carnea se cur`]` de pieli]` [i de gr`sime. Ceapa se cur`]`. se pune [i ficatul.5 kg ficat de vi]el 300 g de ciuperci 150 ml ulei 150 g småntån` 3 cepe. piper o linguri]` de oregano 50 g ro[ii \n bulion pasate 100 ml ulei o linguri]` de sos Worchester o linguri]` de zah`r. se unge cu pu]in ulei. o l`måie. apoi se ia de pe foc. t`iat feliu]e sub]iri. sau ca umplutur` pentru diferite rulade din carne sau mezeluri. se a[az` jum`t`]ile de ro[ii. feliu]e sub]iri de l`måie t`iate \n jum`t`]i sau \n sferturi. 50 ml ulei Se amestec` margarina cu f`ina. sp`lat` [i tocat` m`runt. care se las` doar vreo 10 minute. Feliile de påine se pr`jesc. pe o farfurie mare. se a[az` feliile de påine. apoi cu untul. Se c`le[te cåteva minute.

un praf de sare. se cur`]` [i se op`re[te. Aluatul se \ntinde uniform \n tava de copt. apoi se completeaz` cu restul de foi r`mase. Foile pot trece pu]in de marginile t`vii. apoi se presar` peste aluat. Carnea se cur`]`. se adaug` carnea [i småntåna. Se \ncinge untul \n tigaie. se scoate [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici sau se d` prin ma[ina de tocat. se presar` cubule]ele de carne [i ca[cavalul ras. Carnea de pui se por]ioneaz`. Dup` vreo 2–3 minute. Ciupercile se condimenteaz` cu sare 174 . Dup` vreo 4–5 minute. apoi se amestec` bine cu småntåna. l`såndu-se s` mai fiarb` alte 5 minute. sare [i piper. se taie \n buc`]i [i se pr`je[te \n ulei \ncins. verdea]a. småntåna. 500 g carne 2 ou`. |ntre timp. l`såndu-se s` fiarb` \n`bu[it. la foc iute. se stinge cu pu]in` ap`. se toac` [i se c`lesc \n unt. sare [i piper. piper Rulad` cu ca[caval 5 ou` 5 linguri de f`in` o can` de lapte 200 g ca[caval. se taie lame [i se c`lesc \n ulei \ncins. piper m`cinat 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel Rulad` de cartofi 5 cartofi 200 g unt 200 g f`in` 100 g småntån` 100 g ciuperci 4 ou`. se c`le[te pu]in Ciupercile se cur`]`. Se rumene[te bine pe toate p`r]ile circa o or`. dup` care se \ntind dou` foi. se modeleaz` \n form` cubic` [i se d` la rece. Carnea se toac`. se ruleaz`. dup` care se scoate din cuptor. apoi se cur`]` de coaj`. sare. se unge cu unt [i se a[az` o parte din foile de pl`cint`. Se mai las` pu]in. 6 ou` 70 g brånz` gras` de oaie 2 linguri de pesmet sare. Se omogenizeaz` compozi]ia. apoi se d` la cuptor s` se rumeneasc`. se unge la suprafa]` cu albu[ b`tut. se spal` [i se \n`bu[` \n pu]in unt. Cånd e gata. Se mai las` dou` minute s` se topeasc` pu]in ca[cavalul. opera]ie care se repet` de mai multe or. Dup` ce s-au \nmuiat. apoi se d` la cuptor. se toarn` sosul deasupra. \n ap` clocotit` cu sare. piper Rulouri cu ciuperci [i ca[caval 800 g piept de pui dezosat 2 ou`. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se d` prin ou`le b`tute. Se d` la cuptor. se spal`. pentru a se coace mai bine compozi]ia. o l`måie o leg`tur` de m`rar. piper spanacul.moment \n care se adaug` bulionul. Se bat spum` 5 ou`. 2 linguri de småntån` 50 ml ulei. Ou`le se bat cu f`in`. Pl`cint` cu carne [i aluat fran]uzesc 250 g f`in` 250 g unt. timp \n care se amestec` permanent. dup` care se fr`månt` iar. lapte. iar cånd se \ncheag` se adaug` ciupercile [i carnea. se c`le[te \n ulei [i se amestec` bine cu g`lbenu[urile. Pl`cint` la cuptor cu umplutur` de spanac 1 kg spanac un pachet de foi de pl`cint` 70 g unt. apoi se pune bucata mare de unt \n mijloc. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Se amestec` f`ina cu untul p`strat. sare [i piper. m`rarul tocat. fr`månt`. [i se servesc cu ca[caval ras deasupra. se spal`. Se ia o tav` de copt din teflon. se cur`]` ca[cavalul de coaj` [i se d` pe r`z`toare. Se adaug` untul. se presar` cu sare [i piper. e gata. se adaug` un vårf de cu]it de sare [i se amestec` bine cu cinci linguri de f`in`. \ncepånd de la acel cap`t. Se fierb cartofii \n coaj`. apoi se scoate [i se ruleaz`. 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. sare. sare Se pune deoparte o lingur` de unt. Se serve[te cu småntån` pe deasupra [i ornat` cu p`trunjel verde tocat fin. dup` care se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i \ncins`. se taie \n por]ii. iar restul se fr`månt`. l`såndu-se timp de un sfert de or` s` se rumeneasc`. Se ruleaz`. Rulad` de ou cu carne [i ciuperci 8 ou` 200 g carne 200 g ciuperci 100 g småntån` 100 g ca[caval o lingur` de f`in`. dup` care se toac` m`runt. care se dilueaz` cu o can` [i jum`tate de lapte. la foc iute. brånza. se pune amestecul de ciuperci [i småntån`. g`lbenu[urile. se pune \n tava uns`. apoi se scot. se pun pe o plan[et` [i se Ciupercile se cur`]`. 50 ml lapte 50 g unt. sare. ob]inåndu-se o past`. apoi se toarn` \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. Ciupercile se cur`]`. ungåndu-se cu mult unt. piper Se spal` spanacul \n mai multe ape. Se serve[te cu buc`]ele de unt. se omogenizeaz` [i se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat elastic. se \mp`ture[te aluatul [i se \ntinde cu sucitorul. apoi f`ina. pesmetul. 150 g ca[caval 150 g ciuperci 2 ro[ii. Se taie \n por]ii. un praf de sare [i pu]in` zeam` de l`måie. Se acoper` cu un [ervet ud [i se las` un sfert de or`. Se umplu foile. apoi se ia de pe foc [i se omogenizeaz` cu ou`le b`tute. apoi se d` la cuptor. Se \ntinde toc`tura \ntre cele dou` foi [i se coace \n cuptorul \ncins. La unul din capete. Se \ntinde o foaie groas` cåt degetul.

omogenizåndu-se bine. o l`måie Ou`le se fierb. morcovul [i ceapa se dau pe r`z`toare. dup` care se op`resc cåteva minute \n ap` cu sare. sare. apoi se cur`]`. iar deasupra se orneaz` cu feliile de ou fiert [i cu restul de ca[caval. un ardei \n o]et cåteva boabe de piper p`trunjel verde [terg cu un [ervet aspru. Ciupercile se cur`]`. sare. 100 g ca[caval o ceap`. piper negru boabe. Se face maioneza cu un ou fiert. la fel [i cårna]ii. }elina. Salat` amestecat` cu pui 200 g ]elin` 2 mere 200 g piept de pui 200 g småntån` 100 g struguri albi 200 g castrave]i 2 linguri de maionez` o leg`tur` de p`trunjel. 175 . Cartofii se fierb. Se decoreaz` cu frunze de p`trunjel verde. o lingur` de mu[tar sare. se presar` cu ca[cavalul dat pe r`z`toare. Compozi]ia se a[az` \ntr-o salatier` Vinetele se spal` [i se por]ioneaz` \n feliu]e lungi. se toac` m`runt. piper [i verdea]`. Se fierb ou`le tari. morcovii. se pune [i untul r`mas. se fierbe [i se toac` m`runt. iar al patrulea se taie \n felii sub]iri. Se ia o crati]` \n care se pune ulei de m`sline l`sånd focul mic. Se umplu rulourile cu aceast` compozi]ie [i se leag` cu scobitori. piper [i m`rar tocat. Vinetele se dau apoi prin f`in` [i se pr`jesc pån` ce cap`t` o culoare aurie. 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. se las` pån` se r`cesc. apoi se scot. se prepar` sosul de iaurt. Se unge o tav` cu unt. jum`tate din cantitatea de ca[caval. se fierbe [i se taie cubule]e fine. se spal` \n mai multe ape. 100 g varz` alb` murat` un castravete \n saramur` 2 morcovi fier]i 2 cutii de maz`re fin`. cu ca[caval ras deasupra [i feliu]e de ro[ii proaspete. albu[ de ou fiert [i p`trunjel verde frunze. apoi se introduce tava la cuptor. Andivele se cur`]`. Merele se cur`]` de coaj` [i se m`run]esc. sare. Totul se omogenizeaz` cu maioneza. ap`sånd u[or. sare. la fel [i ca[cavalul. zeam` de l`måie [i sare. Ciupercile se amestec`. Trei dintre ele se toac` m`runt. apoi se a[az` peste feliile de [unc` [i se ruleaz`. cubule]e [i se amestec` \ntr-un castron mare. Se serve[te fierbinte. småntån`. Varza. l`såndu-se pån` se rumenesc rulourile. Se freac` cu o lingur` de lemn [i se adaug` mu[tar. 20 ml ulei. la care se adaug` ulei [i celelalte g`lbenu[uri separate de albu[ cu ulei. dup` gust. ulei de m`sline. Se pr`jesc \n ulei \ncins pån` ce cap`t` o crust` aurie. Se serve[te dup` ce a stat cåteva ore la frigider. ]elina se cur`]`. Se omogenizeaz` bine. piper Salat` de dovlecei cu sos de iaurt 800 g dovlecei 200 g iaurt. Salat` de ciuperci cu ou`. castrave]ii. ardeiul [i ciupercile fripte se toac` m`runt. se taie p`trate [i se adaug` amestecului. 5 ou` 200 g m`sline 150 g varz` alb` 2 ardei. tocat. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. un morcov o leg`tur` de m`rar ulei. piper Salat` amestecat` 200 g brånz` 200 g [unc` de Praga 300 g carne de porc pr`jit` 4 ro[ii. potrivind de sare. Se scurg. morcov fiert. o ]elin`. Se adaug` uleiul. Apoi se Dovleceii se cur`]` [i se taie felii. se spal`. chimen Pieptul de pui se spal`. sare. se scot. se scurg. Totul se amestec` [i se pune \ntr-o salatier`. piper Salat` cu m`sline [i cårna]i 200 g m`sline 200 g cårn`ciori oltene[ti cruzi 200 g vinete 200 ml ulei de m`sline 3 ro[ii. se fierb un sfert de or` \n ap` clocotit` cu pu]in o]et. \ntr-un castron de salat`. sare. se aranjeaz` rulourile. carnea pr`jit`. sare. se las` s` se r`ceasc`. sare. cu ou`le. legumele rase. cu m`rar tocat m`runt [i chimen. [i se adaug` maionez`. Se orneaz` cu un strat de maionez` pe care se fac diverse desene din ardei gras. apoi se acoper` cu sosul de iaurt. pr`ji]i \n prealabil [i pres`ra]i cu boia. ]elin` [i ca[caval 400 g ciuperci 4 ou`. Castrave]ii se taie \n dreptunghiuri de aproximativ 4 cm [i se a[az` de jur \mprejurul salatei. Rulouri de andive cu [unc` la cuptor 500 g andive 100 g ca[caval 200 g [unc` presat`. o]et. s` se \ncing` bine. sare Salat` cu maionez` [i carne de porc 400 g carne de porc pr`jit` o l`måie. ad`ugånd o]et. Ro[iile [i m`slinele se spal` [i se taie feliu]e lungi. zeam` de l`måie. 3–4 cartofi 100 g ciuperci fripte pe gr`tar 50 g m`sline. se scurg [i se taie \n cubule]e. Cånd s-au \nmuiat dovleceii. piper. |n timp ce fierb. Se amestec` bine. Se dau cu sare [i se las` 2–3 ore s` se p`trund`.[i piper [i se amestec` cu verdea]a tocat` m`runt. 5 ou` 100 ml ulei. iar celelalte ingrediente se toac` m`runt. ad`ugånd pu]in ulei \ndoit cu zeam` de la ciuperci. 20 ml o]et o lingur` de f`in` p`trunjel verde boia.

.

.

Se amestec` toate acestea. se scurge [i se pune la fiert \n ap` cu sare. 400 g macrou o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 3 castrave]i verzi un ardei gras. se s`reaz`. se las` pån` dau un clocot. sare. 2–3 c`]ei de usturoi un cub sup` de pui 20 ml ulei. sare. piper Salat` de mån`t`rci 500 g mån`t`rci 2 ou`. se pun la fiert \n ap` cu sare. sare [i piper. o linguri]` de mu[tar [i o linguri]` de o]et. o l`måie 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. Cånd e gata. tocate m`runt. dup` care se \mpr`[tie \ntr-un castron \nc`p`tor. sare. care se cur`]` [i se pun \ntr-un castron. Cånd e gata. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. apoi se d` pu]in la frigider. amestecåndu-se cu ciupercile. zeama de la o l`måie. se spal` \n mai multe ape. se taie \n cåte patru buc`]i [i se pun peste salat`. sare. Se fierb bine racii [i se aleg cozile. Se taie ceapa fidelu]`. se taie lame [i se fierb \n ap` cu pu]in` sare. apoi se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. sare. suc de 178 . Se face sosul cu uleiul de la ton. Se decoreaz` cu felii de ou fiert tare [i ro[ii felii. sare. iar cånd se \nmoaie se scot. o]et. precum [i verdea]` tocat` m`runt. se scoate. \n cantit`]ile dorite. Maz`rea se alege. ro[ii Ciupercile se cur`]`. piper Pe[tele se cur`]`. 2 ardei gra[i o ceap`. sare [i piper. un vårf de cu]it piper [i foarte pu]in` sare. Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. M`slinele. Somonul se feliaz`. piper Salat` de ton 2 conserve de ton 2–3 ou`. piper. iar acestea se fierb \n pu]in` ap`. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. apoi se omogenizeaz` cu orezul. piper Orezul se alege. datorit` con]inutului de suc de l`måie. mu[tarul. apoi se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. P`trunjelul verde se spal`. o]et. eventual se mai pune ulei. Orezul se pune la fiert \ntr-un vas. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. apoi se taie \n form` de lame [i se pun la fiert \n pu]in` ap`. piper Salat` mediteranean` 4 ou` 400 g maz`re boabe 3–4 ro[ii 2 castrave]i 100 g fileuri de an[oa 50 g m`sline 60 ml ulei de m`sline 25 ml o]et. Se pune orezul [i piperul. Se pun castrave]ii. se limpeze[te cu ap` rece. deoarece nu rezist` mult. se scurg [i se pun \n castron cu racii. se cur`]` de codi]e [i se m`run]e[te. se scot. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. o]et. Salat` de orez cu m`sline 200 g orez 100 g m`sline o leg`tur` de ceap` verde o leg`tur` de p`trunjel ulei. Se scot såmburii de la m`sline. Aceast` salat` trebuie servit` imediat. cu feliile de ou. piper Se cur`]` mån`t`rcile. se scurge. Se adaug`. Cånd s-au \nmuiat. Ciupercile se cur`]`.Salat` de macrou cu verde]uri 500 g cartofi 2 castrave]i proaspe]i 2 leg`turi de ceap` verde 200 g sos remoulade 200 g m`sline. se spal` [i se toac` m`runt. se cur`]`. Ou`le se fierb tari. sare. m`rar. se scurg [i se toac` m`runt. \mpreun` cu apa [i cubul de pui. piper [i verdea]` tocat` m`runt. Se amestec` bine. Salat` de raci 40 de raci proaspe]i 500 g ciuperci ulei. Toate ingredientele se amestec` cu maionez`. ro[iile [i ardeiul [i se omogenizeaz` cu suc de l`måie. ]inute cel pu]in 2–3 ore \n ap` rece la des`rat. se taie \n jum`t`]i [i li se scot såmburii. \mpreun` cu fileurile de an[oa [i m`slinele. Se amestec` toate ingredientele \ntr-un castron. Ou`le se fierb tari. Castrave]ii [i ceapa verde se toac` m`runt. Usturoiul se piseaz` [i se adaug` acestui amestec. iar peste ele se toarn` un sos din ulei. ulei. salata. se pipereaz` [i se las` la rece o or` \nainte de a se servi. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. se scoate [i se taie \n cubule]e. sare Salat` de orez cu ardei 150 g de orez o ro[ie. apoi se pune pe platou. ceapa tocat` m`runt. ardeiul [i ceapa. se spal` \n mai multe ape [i se las` s` stea o jum`tate de or` \ntr-un castron cu ap` rece \n care s-a amestecat o lingur` de o]et. sare. o]et. p`trunjel. p`trunjel sare. Somon cu avocado un avocado 100 g somon fumat 200 g maionez` 50 g suc de l`måie 200 g ciuperci o leg`tur` de p`trunjel. apoi tonul. o ceap` ulei. 100 ml ap` 20 ml suc de l`måie 100 g m`sline negre. Dup` aceea. o leg`tur` de m`rar sare. Se toarn` peste salat` [i se amestec` din nou. se las` s` se r`ceasc`. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. \ntr-o oal` acoperit` cu capacul. \mpreun` cu sosul remoulade. m`rar. o]et. 2 linguri de ulei o lingur` de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap`. ulei [i m`sline negre tocate fin. se spal` [i se fierbe \n ap` cu sare. se spal`. Ceapa se cur`]`. avocado se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e [i se amestec`. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt.

se scoate. 150 g unt 2 ou`. apoi se scot. se a[terne compozi]ia de ciuperci [i se introduce din nou la cuptor pentru cåteva minute. Ceapa [i ciupercile se cur`]`. se spal`. s` le acopere. un ou [i pu]in` sare. se pr`je[te pe plit` sau la flac`r`. aproximativ o jum`tate de or`. dup` care tava se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. \n jum`t`]i. Se pune la copt \ntr-o form`. Tartine cu scoici 20 scoici proaspete 8 felii de franzel` 20 g unt. apoi se r`zuie cu lama cu]itului p`r]ile arse. se c`le[te ceapa. l`såndu-se pån` ce zeama scade aproape complet. |ntr-o tav` uns` cu unt. Se scot. sau \n toaster. \n func]ie de m`rimea feliei de påine. sub]iri de l`måie [i jum`t`]i de m`sline. sare. piper Tartine cu past` de ciuperci 500 g ciuperci 100 g unt o ceap` o ro[ie o linguri]` de bulion 8 felii de påine pr`jit` sare. Stridii cu maionez` 400 g stridii 2 linguri de f`in`. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi. se a[az` feliile de påine. Se freac` bine acest amestec pån` devine o past` omogen`. se spal`. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust. Se amestec` f`ina cu praful de copt. Se las` un sfert de or` s` se \n`bu[e bine. care se \ntinde pe feliile de påine pr`jit`. \nseamn` c` sunt fierte. dup` care se \ntinde \ntr-o foaie mai groas` [i se pune \n tav`. se piseaz` cu 179 . Tartine cu pe[te 8 felii de påine pr`jit` 160 g sardele. Se s`reaz`. apoi se cur`]` de miez. Cånd s-a copt. 50 ml ulei 200 g maionez` o leg`tur` de m`rar sare. piper Scoicile se spal` bine. Se las` cåteva ore la frigider [i se serve[te rece. se scurg. din conserv`. 200 g småntån` 40 g unt o leg`tur` de m`rar 2 c`]ei de usturoi sare. apoi se adaug` usturoiul [i m`rarul. apoi se d` iar la cuptor. Sosul ob]inut se toarn` peste tartine. apoi se scot [i se scurg. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. pe ambele p`r]i. f`r` såmburi. Sardelele se scurg bine de ulei. se spal`. Se amestec` f`ina cu un praf de sare. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. un ou o leg`tur` de p`trunjel sare. piper Påinea. Se pune la cuptor s` se coac`. apoi se unge cu unt. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt. pe ambele p`r]i. Ro[ia se spal` [i se taie \n cubule]e. piper Tort de ciuperci 800 g ciuperci 250 g f`in`. precum [i frunzuli]e de p`trunjel. se s`reaz` [i se pipereaz`. la alegere. Sardelele. apoi cu laptele. se pipereaz`. Tart` cu ciuperci 500 g ciuperci 250 g f`in` 250 g unt. Se pr`je[te påinea pe plit`. se taie \n form` de lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. se adaug` oul b`tut [i se fr`månt` un aluat. se scurg bine de ulei [i se a[az` pe feliile de påine unse cu unt. se pun ciupercile. apoi se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt topit. cur`]at` de coaj`. se las` s` se scurg`.l`måie [i se potrive[te de sare. Se presar` cu m`rar. pres`rate cu piper. sare. Cånd se desface cochilia. piper Stridiile se spal` bine. Bulionul se dizolv` \ntr-o lingur` de ap`. [i se pun la fiert cu tot cu cochilie. apoi se adaug` ro[ia. la foc potrivit. 20 g unt 50 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. tocat m`runt. apoi se scoate. apoi se stropesc cu zeam` de l`måie. se scurg de ulei [i se a[az` \n farfurii \n form` de gr`m`joare. se pun cåte 2–3 scoici. apoi se cur`]`. iar la suprafa]` se \ntinde un amestec din småntån` [i un ou b`tut. iar peste ele se pun felii de ca[caval [i de ciuperci. piper Vapora[e cu sardele 8 ou` 2 castrave]i mari 2 linguri de maionez` 200 g sardele din conserv` o l`måie. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. se toac` m`runt. apoi se toarn` maioneza deasupra. Ciupercile se cur`]`. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii sub]iri. 100 ml lapte 3 linguri de småntån` un plicule] de praf de copt sare. sub un jet de ap` rece. ad`ugåndu-se p`trunjelul tocat. peste ele a[ezåndu-se feliu]e Castrave]i se cur`]` de coaj` [i se taie. care se las` s` stea la r`coare timp de o or`. sare [i piper. o l`måie Tartine cu ca[caval [i ciuperci 8 felii de påine alb` 200 g ca[caval 100 g ciuperci champignon 4 ou`. pe lungime. bulionul [i ciupercile. sau cu mujdei de usturoi. la foc moderat. Ou`le se bat \mpreun` cu småntåna. Ciupercile se cur`]`. apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc pu]in \n ulei \nfierbåntat. apoi se ia de pe foc. piper Se cur`]` [i se spal` ciupercile.

sare [i piper dup` gust. sare. ro[iile cur`]ate [i date pe r`z`toare. Dup` vreo 30 de minute. se adaug` orezul ales [i sp`lat. cu o]et. ad`ugåndu-se \n ciorb` spre sfår[it. care se adaug` la måncare. Dovleceii se spal` [i se taie \n cubule]e. Se mai las` 2–3 clocote [i se serve[te. cur`]at`. apoi se \nlocuie[te apa. o dat` cu bor[ul. la foc potrivit. småntån` Fasolea. cur`]ate [i sp`late. cimbru {tiuca se cur`]`. Morcovul. dup` ce se cur`]` [i se spal`. Orezul. Urzicile se cur`]`. 180 . se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Morcovul. Bor[ul se fierbe separat. Ceapa r`mas` se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o oal` cu ulei \ncins. Bure]ii se adaug` dup` aproximativ 30 de minute. tocate fin. fierte tari [i pisate m`runt. se s`reaz` [i se pipereaz`. 100 g orez 100 g småntån` 2 ou`. apoi se adaug` \n oal`. p`trunjel Ciorb` de urzici 600 g urzici o leg`tur` de ceap` verde un morcov. se pun la fiert \ntr-o oal` mare. o ]elin` o lingur` de orez 200 ml ulei. Cånd sunt gata fierte. 2 ou` piper. opera]ie care se repet` de trei ori. dup` care se adaug` peri[oarele. se spal`. apoi se d` de dou` ori prin ma[ina de tocat. sare Legumele. cur`]at. Se serve[te fierbinte. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina. m`rar. cåte o leg`tur` de p`trunjel [i de leu[tean. A doua zi. \mpreun` cu dou` cepe [i cu påinea \nmuiat` \n ap` [i stoars`. o l`måie 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean. se adun` spuma. apoi condimentele [i sarea de l`måie. se pune la fiert. |n ultima ap`. Se serve[te cu leu[tean tocat. se adaug` zarzavaturile. o lingur` de f`in` o leg`tur` de leu[tean sare. Se adaug` ou`le. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. Se servesc reci. aleas` [i sp`lat` \n mai multe ape. sp`lat [i t`iat \n cubule]e. Se adaug` la fasole cånd aceasta e aproape fiart`. se toac` m`runt [i se op`resc \n ap` clocotit`. dup` care se omogenizeaz` cu maioneza. 600 ml bor[ o leg`tur` de leu[tean. sare. precum [i orezul. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` [i se fierbe vreo cinci minute. o dat` cu leu[teanul. . piper Ciorb` de dovlecei cu iaurt 2 dovlecei tineri un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ]elin`. precum [i cu zeama stoars` de la o l`måie. apoi se sting cu 3 litri de ap` [i se las` o or` la fiert. apoi se stinge cu bulionul diluat cu pu]in` ap`. tocat` m`runt. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert o dat` cu zarzavatul. dup` preferin]e. Se d` un clocot. piper Se cur`]` carnea. 100 g orez 100 g iaurt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se modeleaz` peri[oarele. Se pune [i ceapa. Costi]a se taie \n buc`]ele mici [i se c`le[te \n ulei \ncins. sare de l`måie sau ro[ii. Se potrive[te de sare [i piper. apoi se adaug` la fiert. Cånd sunt pe jum`tate fierte. dres cu småntån`. piper Bor[ de iepure 1 kg carne de iepure 500 ml bor[ 100 g småntån` un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o ceap`. zeama de l`måie. se aromeaz` cu cimbru [i verdea]` tocat` [i se acre[te. sp`late [i t`iate m`runt. se spal` [i se dezoseaz`. piper [i restul de verdea]` tocat`. sare. Se mai las` pe foc 20 de minute. dup` care se adaug` småntåna. 4 ou` \ntregi [i 4 albu[uri. 4 felii de påine alb` 100 ml ulei. Ciorb` de peri[oare de [tiuc` 1 kg [tiuc` 3 cepe. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. Se adaug` morcovii. 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 4 ro[ii. sp`lat [i fiert separat. se spal`. ]elina [i ceapa se cur`]`. Se mai d` un clocot. fiert \n prealabil. Ciorb` de fasole cu costi]` 200 g fasole boabe 100 g costi]` afumat` o ceap` 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se adaug` la sfår[it. se las` un clocot. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se pun la fiert \n doi litri de ap` cu sare [i ulei. cur`]ate.furculi]a. piper. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` zarzavatul tocat. se adaug` urzicile [i ceapa verde. cu parmezan ras [i mult` verdea]` deasupra. fiert [i strecurat. Ceapa se taie \n patru [i se adaug` [i ea. Ciorb` de bure]i cu småntån` 200 g småntån` 700 g bure]i un morcov 70 g ]elin` sare de l`måie o lingur` ras` de f`in` o ceap` mic` 50 ml ulei 70 g parmezan. Compozi]ia ob]inut` se \ntinde pe jum`t`]ile de castravete. t`iate \n cubule]e. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. ales. [i ou`. p`stårnacul. apoi se face un rånta[ din f`in`. se las` la \nmuiat o zi \n ap` rece. se adaug` iaurtul. Se adun` spuma din cånd \n cånd.

Se mai d` un clocot [i se serve[te fierbinte. se spal`. \mpreun` cu untul. se toac` fin [i se pun la fiert. dup` care se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. piper 500 g dovlecei o ]elin`. Se face o compozi]ie din småntån` [i dou` g`lbenu[uri [i se adaug` la sup`. apoi se pune la scurs. cartofii [i ceapa se spal`. Ceapa se cur`]`. apoi se adaug` peste ele un litru de sup` de oase [i o compozi]ie f`cut` din småntån` [i un g`lbenu[. Se dizolv` f`ina \n pu]in` ap` cald` [i se adaug` \n oala cu legume. Se scot. apoi se fierb un sfert de or` \n ap` rece cu sare. legumele se dau prin sit`. F`ina se dizolv` \n pu]in` sup` de oase [i se adaug` \n oal`. ad`ugåndu-se p`trunjelul [i frunzele de ]elin`. amestecånd u[or. o lingur` de f`in` sare. \ntregi. Ardeiul iute se toac` m`runt [i se adaug` \n sup`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. 2 ou`. Dup` ce s-au fiert. Se cur`]` [i se spal` dovleceii. spre a se \nmuia. Ardeiul dulce. Se fierbe spanacul. se amestec` g`lbenu[ul de ou cu småntåna [i se toarn` \ncet \n oala cu sup`. Se serve[te rece. Se mai las` la fiert circa 10 minute dup` care se adaug` 2 linguri de småntån`. sarea [i piperul. o lingur` de unt sare. piper Carnea de pui se fierbe [i se s`reaz`. piper 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. piper }elina. cur`]at`. sare. La sfår[it se condimenteaz` cu sare [i piper. Cånd sunt fierte. \n ap` cu sare. dup` care se adaug` untul [i se ia de pe foc. apoi se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` sup` de oase. 3–4 ro[ii 3 c`]ei de usturoi 2 castrave]i 200 g påine. cu pu]in` småntån` [i p`trunjel verde tocat m`runt.Crem` de ]elin` cu cartofi [i ceap` 5 cartofi 200 g ]elin`. spanacul [i ceapa se paseaz`. cu påine pr`jit`. Se serve[te cu crutoane de påine. |ntre timp. fierbåndu-se \nc` 10 minute. Sup` – crem` de pui cu legume o jum`tate de pui 150 g zarzavat de sup` 2 linguri de småntån` o leg`tur` de verdea]`. Se potrive[te de sare [i de piper. apoi se mai pune totul pe foc 10 minute. Cånd sunt fierte. se toac` m`runt. o ceap` 50 g brånz` de vaci 2 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar frunze de ]elin` o leg`tur` de p`trunjel. 100 g småntån` o lingur` de f`in` o lingur` de unt. se scot [i se trec prin sit`. Se paseaz` m`runt cu o lingur` de lemn [i se adaug` din nou \n sup`. Se omogenizeaz` cu fiertura brånza [i småntåna. se potrive[te de sare [i piper. Påinea se m`run]e[te [i se pune \n ap` rece. cur`]at`. \mpreun` cu o]etul. 20 ml o]et 20 ml ulei. Cånd sunt gata. piper Sup` – crem` de morcovi Sup` – crem` de ciuperci cu cartofi [i ceap` 500 g ciuperci 3 cartofi. un p`stårnac un morcov. Toate legumele se pun \n mixer [i se omogenizeaz` bine. Ciupercile se cur`]`. 100 ml ulei 200 g påine alb` 400 g morcovi o ceap`. Se mai las` la fiert 10 minute. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. iar cånd sunt gata. dup` care se amestec` \ncet cu cåte pu]in ulei. sp`lat` [i tocat` m`runt. o ceap` 100 g småntån` o lingur` de f`in` 2 felii de påine alb` un ou. Piureul ob]inut se sub]iaz` cu supa strecurat` [i se pune din nou la fiert. apoi se pun \n oal` cu un litru de sup` de oase. Se serve[te cu p`trunjel fin tocat deasupra [i cu crutoane de påine pr`jit` \n unt. timp de o jum`tate de or`. piper Se cur`]` morcovii. sare. se scot [i se dau prin ma[ina de tocat toate legumele. Se orneaz` cu verdea]`. se las` s` se r`ceasc`. 30 g unt 100 g småntån` un ou. se spal` \n mai multe ape. Se \n`bu[` morcovii [i ceapa \n unt cu pu]in` ap`. 181 . se taie \n buc`]i mici [i se pun la fiert \n ap` cu sare. Se serve[te cu crutoane. ceapa [i zarzavaturile. se scot cu spumiera pe o farfurie. \mpreun` cu ceapa. se cur`]` de impurit`]i. Separat se fierb 150 g zarzavat sup`. Se scot [i li se adaug` ap` rece [i usturoiul pisat. 100 g småntån` un ardei mic iute o leg`tur` p`trunjel verde sare. apoi se potrive[te de sare [i piper [i se adaug` untul. Sup` – crem` de spanac 500 g spanac o ceap`. sare Sup` – crem` de dovlecei Gazpacho un ardei ro[u un ardei verde 2 cepe. se spal` bine. 2 morcovi 2 cepe. se scurg. \mpreun` cu ceapa. se Spanacul se cur`]`. Se las` la fiert \nc` 10 minute. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` [i se scurge. se spal` [i se taie \n rondele. ceapa [i castravetele se spal` [i se cur`]`. Cartofii [i morcovii se cur`]`. apoi se toac` m`runt. sp`lat` [i t`iat` pe[ti[ori. Se adun` spuma din cånd \n cånd. se paseaz` separat [i se adaug` puiul cånd sunt fierte. spal`.

Cånd se fierb legumele [i carnea. Se adaug` t`i]eii. se spal`. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu pu]in p`trunjel tocat. 200 ml lapte 3 cartofi 70 g margarin` vegetal` 3 l zeam` de carne 100 g småntån` m`rar proasp`t sare. se spal`.Sup` – crem` de ]elin` 6 ]eline potrivite o ceap`. sare. Se adaug` condimentele [i margarina. un morcov 2 r`d`cini de p`stårnac 2 r`d`cini de ]elin` 80 g praz. Sup` de pui a la grec Sup` de gulii cu småntån` 7–8 gulii 4 morcovi. Cånd sunt gata. Se adun` spuma. se iau de pe foc [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. sare. se omogenizeaz` [i se ia cåte o lingur` din compozi]ie. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. Se serve[te fierbinte cu p`trunjel pres`rat deasupra. l`sate \ntregi. se cur`]`. apoi se ia de pe foc. Se las` pån` se fierb suficient. sare. Se presar` verdea]` tocat`. sare Sup` de g`in` cu t`i]ei 100 g t`i]ei 1. apoi se potrive[te de sare [i piper. supa se strecoar` [i se pune din nou la fiert. apoi. Se adaug` zeama de l`måie. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert. Se adaug` småntåna [i se mai fierbe la foc mic \nc` 10 minute. se strecoar` supa [i se pune la fiert \n ea orezul. sare Sup` cle[tar 300 g carne de vi]el 2 cartofi. se taie m`runt [i se c`le[te \n untul \ncins. Se adaug` ceapa t`iat` [i zarzavatul tocat. apoi se toarn` \n oal`. pån` se \ngroa[`. Carnea se cur`]`. cåt s` le cuprind`. atåt carnea. 2 cepe o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cånd legumele sunt fierte suficient. Cartofii se cur`]`. \ncåt se sf`råm` u[or. piper Sup` de limb` cu zarzavat 1 kg limb` de vit` un morcov o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o ]elin`. o ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. zeam` de l`måie. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu zarzavaturile. sare. un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 2 linguri de orez 2 ou`. ales [i sp`lat \ntre timp. Se bat ou`le [i se dilueaz` cu dou` linguri de sup` r`cit`. piper Se cur`]` ciupercile. apoi cånd e gata se scoate. se adaug` \n sup` dou` g`lbenu[uri. sare Carnea se pune la fiert \n ap` cu sare. se taie \n cubule]e [i se adaug` la fiert dup` ce se spumeaz` carnea. se spal` [i se taie \n buc`]i. ad`ugåndu-se [i cartofii. se toac` m`runt [i se adaug` la fiert cånd s-au \nmuiat pe jum`tate ciupercile. sare [i piper. o ceap` o ]elin`. Morcovul. La sfår[it. se scot. piper [i p`trunjel tocat. ]elina. 2 cepe 200 g orez 2 ou`. se spal`. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. Sup` de ciuperci cu g`lu[te 1 kg ciuperci 250 g f`in`. sp`late [i l`sate \ntregi. apoi se stinge cu sup` de carne sau cu ap` c`ldu]`. 2 cepe 2 ce[ti de småntån` 1 kg carne de pui un morcov. apoi se pune la fiert. Ceapa se cur`]`. Acum. se potrive[te de sare [i piper. Apa trebuie s` fie doar Se cur`]` carnea. se taie \n cubule]e [i se adaug` \n oala \n care fierbe prazul. 2 morcovi. ]elina. apoi se pun din nou pe foc. se scot. p`stårnacul [i ceapa. ca la piure. cåt [i zarzavaturile se taie \n cubule]e. Se pun \mpreun` la fiert. Se las` pån` fierbe bine. piper Se taie 2–3 gulii feliu]e [i se fierb \mpreun` cu morcovii [i ceapa t`iate rondele \ntr-un litru de ap`. se spal` \n mai multe ape. piper }elina [i ceapa se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` \n ea orezul ales [i sp`lat mai \nainte. 2 ou` 250 g småntån`. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` \n unt [i t`v`lit` prin ca[caval ras. ceapa [i albitura se cur`]`. p`trunjel verde. cur`]ate. 182 . cånd se ia de pe foc. supa este gata! Se d` la mas` cu mult` småntån` [i m`rar proasp`t deasupra. amestecånd continuu. se completeaz` cu sup` de carne sau cu ap` cald` [i se las` la fiert \n continuare. Dup` ce se fierb. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Limba se op`re[te cu ap` clocotit`. r`d`cina de p`trunjel. Se cur`]` [i se spal` prazul. Se s`reaz` [i se presar` cu p`trunjel tocat fin. se ia de pe foc [i se presar` verdea]a tocat`. apoi se adaug` cartofii. pentru c` las` [i ele zeam`. Sup` de praz cu cartofi 600 g praz 4–5 cartofi 4 felii de franzel` 50 g ca[caval 60 g unt. Dup` un clocot. se taie lame [i se fierb \n ap` cu sare. \n zeama de carne. cufundåndu-se u[or \n supa clocotit`. G`lu[tele se fierb cam 10 minute. adunånd spuma cånd e cazul.2 kg carne de g`in` o ceap`. La acest fel de måncare este preferat` påinea pr`jit` sau crutoanele. morcovii. se spal`.

\n sup`. Se adaug` f`ina. cur`]ate [i t`iate \n sferturi. Se pun oasele la fiert \n ap` cu sare. dizolvat` \n prealabil. s` nu se tulbure. usturoi pisat. Separat se bate oul cu småntåna [i gri[ul. sare. strecurat` printr-o sit` curat`. apoi se amestec` bine cu småntåna [i se adaug` castrave]ii. Sosul rezultat se strecoar`. Dup` aceea se taie o påine felii [i se pr`je[te. Ro[iile se cur`]` [i se fierb separat. se spal` [i se fierbe. Cånd sunt gata. p`stårnacul. apoi se ia de pe foc. apoi restul de sup`. se omogenizeaz` [i se toarn` peste carne. Dup` aceea. timp \n care se potrive[te de sare [i piper. cåt [i cea de ro[ii. 80 ml ulei o lingur` de zah`r. sp`late [i t`iate \n sferturi. dup` care se pun ro[iile la fiert. peste ea a[ezåndu-se codi]ele [i picioarele racilor. cur`]ate. 100 g gri[ Carnea se cur`]`. sare [i piper. Se d` la mas` cu småntån` [i ardei iute. Aceast` sup` se serve[te fierbinte. se \ndep`rteaz` gr`simea de la suprafa]`. 50 g unt o l`måie 100 ml vin alb sare. crutoane de påine [i verdea]` din bel[ug. ]elina [i ceapa. Carnea se spal`. o ceap` 120 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel sare. se adun` spuma. dup` care se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu 50 ml ulei [i tot atåta sup` de oase. piper Se fierb oasele \n ap` rece. cimbrul [i vinul. ad`ugåndu-se peste kaiser. cur`]ate. \mpreun` cu legumele. Påinea se taie cubule]e [i se pr`je[te separat. sarea. Se adaug` compozi]ia cu o linguri]`. piper Se iau 16 raci. iar zeama se toarn` deasupra. Se mai d` \n clocot [i se presar` verdea]a. ulei. Dup` ce se adun` spuma. cu acelea[i cantit`]i de ulei [i sup`. Ceapa. sp`late [i t`iate \n sferturi. servite separat. Sup` rece de castrave]i 500 g oase (sau 2 l sup` de oase) 2 castrave]i. dup` care se adaug` morcovul. 200 g påine verdea]`. tocat` m`runt. |ntr-o oal` se a[az` la foc mic un litru de ap` cu sucul de ro[ii. Kaiserul se taie feliu]e lungi [i sub]iri [i se pr`je[te \n pu]in ulei \ncins. se strecoar` atåt supa de oase. dup` care se pun la fiert morcovii. Se amestec` cu zah`r. cimbru o leg`tur` de p`trunjel Sup` de ro[ii cu ca[caval 1 kg oase de vit` cu m`duv` 4 ro[ii 2 morcovi 2 cartofi un p`stårnac o ]elin`. 183 . 40 ml småntån` verdea]a. Apoi se toarn` zeama \n care au fiert racii. sare. Dup` ce s-a fiert carnea. 2 morcovi 2 cepe. iar zeama se strecoar`. \n supa de oase. carnea. Cånd fiertura d` \n clocot. piper Anghemacht de pui 600 g carne de pui 50 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 2 linguri de f`in` 4 cartofi. piperul. Påinea pr`jit` se pune \ntr-o crati]`. Antricot de vit` cu ciuperci [i småntån` 400 g antricot de vac` f`r` os 400 ml sup` de oase 100 ml småntån` o ceap` 500 g ciuperci proaspete 2 linguri de f`in` 600 g cartofi 100 ml ulei. o lingur` de f`in` o påine \ntreag` 200 g småntån` 4 ardei iu]i Sup` de ro[ii cu crutoane 1 l suc de ro[ii 70 g kaiser o ceap`. se pun la fiert \n aceea[i oal` morcovii [i ceapa. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. se \n`bu[` \n alt vas.Sup` de raci 16 raci 4 l zeam` de pui fiart` 200 g unt. se las` s` se r`ceasc` [i se strecoar`. se adaug` ingredientele pr`jite. 40 g ]elin` 50 g usturoi. se toarn` supa \n alt vas. t`ia]i \n cubule]e. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. se spal` bine [i se pun la fiert \n zeam` de carne de pui. p`trunjelul [i ceapa. Apoi se scot pe o farfurie [i se opresc cozile [i carnea de la picioare. se taie \n buc`]i. p`trunjel verde [i feliu]e de l`måie. Se serve[te cu ca[caval ras direct deasupra farfuriei. Se presar` deasupra buc`]ele de unt. l`såndu-se \nc` vreo dou` clocote. fierbåndu-se la foc potrivit un sfert de or`. piper Se fierb ceapa [i ro[iile t`iate cubule]e apoi se adaug` 500 ml sup` de zarzavat [i se d` iar \n clocot. Sup` de tomate cu g`lu[te 1 kg ro[ii o ceap` 2 ou. Se c`le[te f`ina \n ulei [i se stinge cu pu]in` zeam` de la fiert. Gr`simea oprit` se pune la pr`jit \ntr-o tigaie cu o lingur` de f`in` [i se las` s` se umfle. \n`bu[ite \n unt. sare. \n zeama \n care au fiert racii [i se fierbe \n continuare. se adaug` ciupercile. Se las` din nou la fiert. 20 g unt o l`måie. 250 g småntån`. Se serve[te rece. l`såndu-se la rece pån` a doua zi. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. småntåna. \ncet. se potrive[te de sare [i piper [i se mai fierb 10 minute. se scoate. Se poate servi cu garnitur` de cartofi natur. Se aduna spuma. Ceapa [i ]elina se toac` m`runt [i se c`lesc 5–6 minute. se por]ioneaz` [i se bate cu ciocanul. Se strecoar` apoi gr`simea. Cozile se piseaz` [i se pr`jesc \n unt \nfierbåntat. iar cozile se pun la loc. Se potrive[te de sare [i piper. cartofii. piper.

Se freac` untul spum`. 200 g f`in` 70 g brånz` de burduf 3 ou`. 40 ml ulei o ceap`. verdea]` tocat` fin [i se serve[te. piper. oul fiert tare [i m`run]it. care se va fierbe \n bain-marie. verificånd din cånd \n cånd. \mpreun` cu småntåna. sare. scurs. la aceast` compozi]ie. Se adaug` piper din bel[ug. sarea [i piperul. se toarn` amestecul [i se d` la cuptor. Se pune sare. Påinea. Dup` ce s-au rumenit pe ambele p`r]i. iar \ntr-o parte vor sta castrave]ii mura]i. se toac` m`runt [i se pun la pr`jit. \nmuiat \n lapte [i stors. se tapeteaz` cu pesmet. dup` care se scurge.Antricot de vit` umplut 400 g antricot de vac` f`r` os 100 ml ulei. cu albu[urile b`tute spum`. Se amestec` [i fasolea fiart`. se condimenteaz`. Se fierbe \n ap` cu sare pån` se \nmoaie. apoi se unge o tav` cu margarin` (de preferin]` vegetal`). se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. g`lbenu[uri. Se unge cu unt un vas de Jena [i se r`stoarn` amestecul. apoi se cur`]` ceapa. cu g`lbenu[urile. dup` care se unge o tav` cu unt. Se a[az` pe un platou alungit. m`rar cimbru. ochiurile se a[az` cåte unul pe cåte o bucat` de biftec. 40 ml ulei 20 g unt. albu[uri b`tute spum`. se \nmoaie \n lapte. apoi se pune la fiert \n ap` cu sare. Dup` ce s-au r`cit. 2 castrave]i mura]i 30 g unt. Biftec tartar 1 kg mu[chi de vit` un ou. 150 g småntån` 30 g ca[caval ras 100 g margarin` 2 linguri de f`in`. Se fierbe vreo 10 minute. piper 184 . apoi se amestec` cu ciupercile. \mpreun` cu uleiul. 50 g småntån` 200 g påine. Se unge o form` cu unt [i se toarn` compozi]ia. verdea]` Ficatul [i costi]a se dau prin ma[ina de tocat de cåte trei ori. 100 ml ulei 20 g unt. se r`ce[te [i se d` prin ma[ina de tocat. Ciupercile se toac` m`runt. piper Carnea se cur`]`. piper Budinc` de ciuperci 400 g de ciuperci 4 ou`. Fasolea se cur`]`. piper Budinc` de conopid` cu sos de småntån` 1 kg conopid` 3 ou`. Carnea se por]ioneaz`. stingånd cu ap`. t`ia]i \n få[iu]e sub]iri. ad`ugåndu-se verdea]a m`run]it`. care se ruleaz`. Se toac` la ma[in` [i miezul de franzel`. Cu acest sos se \ncorporeaz` conopida. se combin` cu miezul de franzel`. sare. din ulei. Se prepar` sosul. Ceapa tocat` fin se pr`je[te \n unt. la mijloc. sare. circa 25 de minute. apoi se pr`jesc \n ulei. sare. se a[az` peste antricoate [i se mai las` la fiert \nc` 10–15 minute. f`in` [i bulion. Ciupercile se cur`]`. 2 linguri de sos picant p`trunjel. 30 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. se spal` [i se taie \n patru buc`]i. apoi se d` la cuptor. Totul se pune peste ciuperci. Se scurge bine [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. apoi se \n`bu[` \n unt. se taie \n buc`]i mici. 2 linguri de f`in` o lingur` de orez. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. se amestec` \ntr-un vas cu orezul. Se presar` cu verdea]` tocat` fin [i se d` la mas`. Budinc` de morcovi cu småntån` 100 g unt 3 morcovi 300 ml småntån` 200 g praz. ad`ugånd pu]in` ap`. se trec prin f`in`. o lingur` de bulion 100 g ciuperci. sare. De jur \mprejur se strope[te cu sosul picant. iar deasupra se pune cåte un cubule] de unt. Se omogenizeaz` g`lbenu[urile. 40 ml lapte un praf de sare. ca[caval ras. stors [i m`run]it. 3 ou` 50 g unt. Dup` aceast` opera]iune. p`trunjelul fin tocat. se omogenizeaz` cu untul [i condimentele de mai sus. se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se s`reaz`. ca[cavalul ras. iar albu[urile se bat spum` [i se \ncorporeaz`. Deasupra. Budinc` de ficat 500 g ficat 100 g costi]` afumat` 100 g franzel` 2 ou`. Budinc` de fasole verde 500 g fasole verde 150 ml lapte 150 g franzel`. se scot. se fixeaz` cu scobitori [i se \n`bu[` \n ulei \ncins cam un sfert de or`. piper Biftec cu ou 1 kg mu[chi de vit` 4 ou`. se pune oul crud separat de coaj`. o lingur` de bulion o lingur` de pesmet o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. un ou 20 g ca[caval. 80 g unt 100 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel. t`iat` felii. piper sare dup` gust Carnea de vit` crud` se d` prin ma[ina de tocat. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. iar la sfår[it. piper 2 leg`turi de p`trunjel Orezul se fierbe. Se coace 45 de minute la foc potrivit. sare. sarea [i piperul. 20 ml vin alb 10 g unt. o ceap` 100 g småntån`. iar \n uleiul r`mas se pr`jesc ochiurile. ad`ugånd vinul [i potrivind de sare. apoi se a[terne umplutura peste buc`]ile de antricot. Se prepar` un sos alb din småntån`. se spal`. sare. \nmuiat \n lapte. se pune pe o farfurie [i se las` cåteva minute la Se spal` conopida [i se cur`]` de impurit`]i. se scurge [i se las` la r`cit. |n farfurii.

Se \nc`lze[te cuptorul [i se toarn` ingredientele \ntr-o form` tapetat` cu unt. \nc` unul de cartofi [i. se cur`]` [i se taie \n rondele sub]iri cam de 5 mm. condimentele [i uleiul. Morcovii se cur`]`. Se amestec`. la fel se procedeaz` [i cu prazul. apoi unul de feliu]e de kaiser. sare. se scot cartofii. Cartofi cu usturoi la cuptor 1 kg cartofi o lingur` de f`in`. ad`ugånd un praf de sare. 50 g ca[caval ras [i ou`le. Se spal` [i se taie \n lung. s` fiarb` timp de o or`. dup` care se ia de pe foc [i cånd se r`ce[te se amestec` bine cu verdea]a tocat`. dup` care se scoate tava. apoi se amestec` bine cu 50 g unt. 50 g unt 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g småntån` 100 g kaiser. piper Cartofi cu brånz` [i verdea]` la cuptor 1 kg cartofi 200 g mozarella 100 ml ulei. se pune compozi]ia de mai sus. Se dau din nou la cuptor. apoi se presar` cu usturoi pisat. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. Se \ncinge bine cuptorul [i se coc 15 minute. sare [i piper. carnea de la raci cu dou` ou` \ntregi [i cu g`lbenu[urile de la celelalte cinci. potrivind de sare [i piper. apoi se pun cartofii. 50 g unt 100 g kaiser 350 ml lapte o c`p`]ån` de usturoi sare. se adaug` f`ina. se toarn` f`ina dizolvat` \n lapte [i se fierbe la foc mic o jum`tate de or`. \n ap` cu sare. o ceap` o lingur` de f`in` 4 linguri de småntån` o leg`tur` de m`rar. Se unge o form` cu unt. piper Cartofi cu småntån` 800 g cartofi 2 linguri de ulei. se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. se taie \n dou` [i se op`resc \n ap` clocotit` cam 5 minute. piper. Pentru aceast` re]et` sunt de preferat cartofii noi. apoi se cur`]`. Se d` la cuptor s` se rumeneasc`. 2–3 c`]ei de usturoi sare. La acest piure se mai adaug` dou` g`lbenu[uri [i cele trei albu[uri b`tute spum`. \ntr-un castron. \n sens circular. 185 . apoi se adaug` maz`rea. Maz`rea se \n`bu[` \n 50 g unt [i pu]in` ap`. Usturoiul se cur`]` [i cu el se freac` bine o tav`. apoi ou`le b`tute cu småntån`. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu unt. \n coaj`. op`resc \n ap` clocotit`. se spal` [i se taie \n cubule]e. se pune un strat de piure. Se poate decora cu cåteva m`sline negre. se zdrobesc cu furculi]a sau se dau prin ma[ina de tocat. carnea de la cle[ti [i gåturile. peste toate. sare [i piper. Peste aluat se a[az` morcovii [i prazul. Racii se Cartofii se cur`]`. Cånd sunt aproape gata. Dup` ce s-au fiert. un praf de sare [i piper. 150 ml lapte 2 ou`. iar la sfår[it se toarn` cele cinci albu[uri. Ceapa se cur`]`. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. apoi se pune la cuptor. peste care se adaug` restul de ca[caval ras [i untul r`mas. Se fierb cartofii \n coaj`. l`såndu-se s` scad` bine. sosul preparat amestecånd untul cu f`ina. piper Budinc` de piure de cartofi 1 kg cartofi 150 ml lapte 400 g carne. pres`rånd cåteva fire de sparanghel op`rit. Acest aluat se d` apoi la frigider pentru 45 de minute. laptele. condimente [i brånz` de burduf f`råmi]at`. Se unge cu unt o tav`. b`tute spum`. piper Pesmetul se pune la \nmuiat \n lapte. se scot. Se servesc cu kaiser pr`jit [i småntån`. \ntregi. 100 g ca[caval o lingur` de f`in` o lingur` de pesmet. se fierb \n coaj`. La final se adaug` un praf de sare. Se topesc 40 g unt \ntr-un vas. se toarn` compozi]ia. se taie compozi]ia \n patru por]ii egale [i se serve[te cald`. se omogenizeaz` mozarella cu verdea]a. Cartofii se spal` bine [i se pun la fiert. amestecåndu-se pentru omogenizare. Se ia de pe foc. p`strånd cozile. Cånd s-au copt pe ambele p`r]i. cur`]at [i t`iat m`runt. sare. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. apoi se scot [i se cur`]`. \n ap` clocotit`. cu suprafa]a t`iat` \n jos. sare Budinc` de raci 40 de raci 100 g pesmet 200 ml lapte. apoi se pune carnea. 150 g unt 200 g maz`re. se Cartofii. |ntr-un bol. se las` s` se r`ceasc`. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se toarn` småntåna [i se presar` m`rarul tocat. care se preg`tesc \n coaj`. spal` [i se toac` m`runt. Se las` la copt cam 45 de minute [i se serve[te cu p`trunjel verde deasupra. iar deasupra \nc` un strat de piure. se scobesc pu]in [i se dau prin amestecul de mai sus.Se freac` \ntr-un vas untul cu sare [i se adaug` f`ina. frecat \n prealabil. frecat` bine ca s` ias` un piure. apoi se scot. \ntr-o alt` crati]` cu ap` clocotit`. apoi se c`le[te \n unt \mpreun` cu ceapa tocat` m`runt. pe care se a[terne un strat de cartofi. 7 ou` cåteva fire de sparanghel sare. Cartofi gratina]i cu ca[caval 1 kg cartofi 60 g unt. se mestec` bine s` nu se formeze cocoloa[e. Carnea se toac` la ma[in`. la foc potrivit. apoi se pun [i cartofii. 200 g unt 3 ou`. bine sp`la]i. dup` care se amestec` bine cu laptele [i untul.

cu måna ud`. sare. 4 ou` 500 g ciuperci. Se amestec` totul. la foc potrivit. se las` pån` \ncepe s` se rumeneasc`. amestecåndu-se apoi cu ou`le. piper Chiftelu]e cu m`rar [i sos de ro[ii 400 g carne 5–6 ro[ii. apoi se pune la fiert. ciupercile se taie \n form` de lame. iar cånd devine aurie. Ca[aua se p`streaz` pe marmit` (60 grade). chiftelu]ele. Se las` s` fiarb` timp de aproximativ o jum`tate de or`. piper Cioc`nele cu maionez` [i ciuperci 8 cioc`nele potrivite 100 ml ulei. Ca[a de ou` se poate servi cu garnitura de piure de cartofi sau cu conopid`. apoi se toarn` restul de lapte [i se fierbe pån` se \ngroa[`. sare Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit` cu sare. Se introduc din nou la cuptor chiftelu]ele [i se mai las` un sfert de or`. 186 . 2 linguri de f`in` 75 g unt. 100 g småntån` 250 ml lapte. Se \mparte compozi]ia \n dou`: prima jum`tate se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. Se dau la cuptor. Ciulama de prepeli]` 600 g carne de prepeli]` 100 g unt. de ast` dat` tocat mai m`ri[or. 2 linguri de bulion 250 ml vin ro[u o ]elin` mic`. Dup` ce s-a cur`]at [i s-a sp`lat. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. sare. se spal` [i se por]ioneaz` (cåte dou` buc`]ele pentru fiecare por]ie). apoi se freac` energic cu pu]in unt. zarzavat de sup`. carnea se d` prin ma[ina de tocat. se pune \ntr-un castron cu ap` [i pu]in` sare. nu mai mult de 15 minute. condimentånd cu sare [i piper dup` gust. l`såndu-se la cuptor circa 40 de minute. sare. Dup` ce se r`cesc. a[ezåndu-se \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. peste ea se aranjeaz` feliile de ou fiert. se toarn` \n tav` [i se fierbe amestecånd continuu pån` se ob]ine o compozi]ie ca pentru omlet`. \mpreun` cu aceast` maionez` [i chifle cu susan sau mac. iar zeama se strecoar`. Se unge o tav` rezistent` [i se r`stoarn` compozi]ia. franzela \nmuiat`. Cånd s-a fiert carnea. pres`råndu-se cu m`rar. stoars` [i m`run]it`. 2 linguri de f`in` 60 g småntån` 2 leg`turi de m`rar. deoarece se \nt`re[te. ca s` nu se usuce. Se adaug` cartofii [i småntåna. t`iat` cubule]e. se adaug` f`ina [i se c`le[te. can` de zeam` de carne [i se continu` fierberea pån` ce carnea devine fraged`. un morcov o ]elin`. piper C`prioar` cu m`sline 800 g carne de c`prioar` 100 ml ulei. Ciuperci cu ou` la cuptor 300 g chifle 150 ml lapte. se stinge cu zeama de carne. se scoate. 250 g arpagic 150 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. se potrive[te de sare [i se mai las` un sfert de or`. jelul [i m`rarul sp`late bine sub jet de ap` [i tocate fin. sare. amestecånd cu lingura de lemn. 400 g ciuperci proaspete o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 400 g maionez`. 200 g m`sline o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se bat ou`le [i se toac` m`runt verdea]a. piper [i m`rar tocat m`runt. se scoate [i se presar` cu verdea]`. \mpreun` cu ceapa. 60 ml ulei 100 g franzel`. \mpreun` cu ]elina. se face un sos din maionez` (preparat` \n cas` sau din comer]) cu ciuperci proaspete pr`jite sau fripte [i o c`p`]ån` mare de usturoi pisat. boabe de piper [i cimbru. Se gratineaz` la cuptor un sfert de or`. \ntorcånd tava din cånd \n cånd. Se adaug` arpagicul. Carnea se cur`]`. sare Carnea se ]ine timp de o zi \ntr-o marinat` ob]inut` fierbånd \mpreun` 250 ml ulei. Se adaug` p`trun- Chiflele se \nmoaie bine \n lapte c`ldu]. foi de dafin. Se toarn` f`ina. Cioc`nelele se servesc calde. Se servesc cu småntån`. 80 g unt 2 linguri de f`in`. sare.Cartofi parizieni 1 kg cartofi 4 ou`. Se serve[te \mpreun` cu buc`]ile de carne [i cu cåte o buc`]ic` de unt deasupra. servindu-se cu cartofi pr`ji]i [i ro[ii proaspete t`iate rondele. apoi se stinge cu o Cioc`nelele de pui se spal` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. l`såndu-se la fiert pån` se \ngroa[` sosul. apoi se a[az` pe o farfurie. Al`turi. apoi cealalt` jum`tate a compozi]iei. se pun carnea [i m`slinele. Separat. |ntr-o crati]`. 500 ml vin alb. Se modeleaz`. F`ina se dizolv` \n dou` linguri de lapte [i se \n`bu[` \n unt \ncins. se cur`]` [i se taie \n felii. cånd se potrive[te de sare [i piper [i se presar` cu verdea]` tocat`. sp`late [i t`iate \n sferturi. bulionul dizolvat \n vin [i se las` pån` scade. se acoper` cu ap` [i se pun s` fiarb` cu capacul pus. la foc potrivit. Arpagicul se c`le[te \ntr-o tigaie cu unt topit. Dup` aceea. l`såndu-se pån` prind coaj`. morcovul [i ]elina. apoi se potrive[te de sare. Cånd måncarea este bine rumenit`. 100 g f`in` o ceap`. Din ro[ii. Se potrive[te de sare [i piper. piper Ca[` de ou dietetic` 8 ou` 150 ml lapte. se por]ioneaz` [i se pune la \n`bu[it \n ulei. f`in` [i ulei se face un sos care se toarn` peste chiftelu]e. se adaug` sare. 250 ml o]et. 20 g unt Se amestec` ou`le cu lapte [i o buc`]ica de unt. cur`]ate. ]elina. Se tope[te untul \ntr-o crati]`.

piper Cod rasol cu sos de vin 1 kg cod f`r` cap un morcov o ceap` 50 g unt 500 g cartofi o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. se cresteaz` pe burt` [i i se scot intestinele. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` cu sare. la foc potrivit. \ntreg. apoi se adaug` laptele r`mas [i se mai fierbe vreo 20 de minute. sare. iar deasupra se pune restul de sos. sare. Se umple crapul cu compozi]ia ob]inut`. se spal`. |ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. timp de 10 minute. Cotlet de miel umplut cu spanac 1 kg cotlet de miel 1 kg spanac 100 ml ulei sare. Cånd legumele sunt gata fierte. se spal`. Cotletul de miel se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. sare. 2 ro[ii 100 g småntån`. se toarn` jum`tate din sosul rezultat. se spal`. se coase [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu ulei. se taie \n felii sub]iri [i se fierb. iar buc`]ile se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. 100 ml vin alb o ceap` o leg`tur` de p`trunjel. Se ia de pe foc. Se cur`]` cartofii. se scurge [i se pune \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i tapetat cu pesmet. 100 g ca[caval 2 linguri de f`in`. astfel \ncåt s` devin` sub]iri [i mai late. piper Se cur`]` morcovii [i ceapa. Pe un platou. apoi se spal`. iar peste ea se adaug` ca[cavalul ras. F`ina se dizolv` \n pu]in lapte [i se pune \ntr-o crati]` \n care s-au topit 50 g unt. sare. se scurge [i se m`run]e[te cu lingura de lemn. Se serve[te cald. Se scoate. Conopid` la cuptor 1 kg conopid` 100 g unt 100 g ca[caval o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet o l`måie. sare [i piper. se taie \n buc`]i de forma feliu]elor de portocal`. piper [i cimbru.Crap cu småntån` umplut cu ciuperci 1 kg crap 500 g ciuperci 100 ml ulei. Cånd s-a fiert. dup` care se scot. dup` gust. dup` care se fierb \n ap` cu sare. Se cur`]` apoi. sp`lat [i por]ionat. pån` cap`t` o consisten]` de småntån` groas`. peste care se strope[te cu unt topit [i se orneaz` cu p`trunjel tocat m`runt. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se ]ine pån` se rumene[te frumos. Se presar` cu sare. ornåndu-se cu feliu]e sub]iri de l`måie. se por]ioneaz`. Conopida se ]ine timp de o or` \n ap` rece. piper Conopid` gratinat` 1 kg conopid` 60 g unt 200 ml lapte 2 ou`. apoi se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. se spal`. se spal` [i Se cur`]` conopida. \n care s-au ad`ugat felii de ro[ii. restul de pesmet [i de unt. frecånd energic pån` se ob]ine un piure. Cånd s-a rumenit pe[tele. Se serve[te cald`. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. Se gratineaz` la cuptor. piper Pe[tele. ca[cavalul ras [i piperul. cur`]at. se adaug` småntåna [i vinul [i se mai las` un sfert de or`. cimbru Spanacul se cur`]`. se spal`. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei \ncins. se aranjeaz` cartofii [i morcovii. amestecat` cu zeama de la o l`måie. se desface \n buche]ele [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. sare [i piper. 187 . fierbåndu-se la foc mic \nc` un sfert de or`. se scurg [i se amestec` bine cu p`trunjelul tocat. se adaug` sare [i g`lbenu[urile separate de albu[uri [i se omogenizeaz`. se adaug` pe[tele. se a[az` buc`]ile de pe[te. Se las` s` fiarb` la foc mic 10 minute amestecånd permanent. piper. |n jurul acestora. cåt s-o acopere. se scoate. se zvånt` [i se presar` cu sare. se adaug` conopida.

se presar` cu sare. se toarn` zeama strecurat` [i se serve[te cu hrean ras [i cu felii de l`måie. diluat dup` gust cu zeam` din cea \n care a fiert crapul. care se netezesc luånd forma unor cotlete. apoi se pune \n crati]` atunci Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. se scoate [i se las` deoparte. Pe[tele se a[az` peste legume. Fileul se trece prin ou [i pesmet. 100 g småntån` 20 g castravete 2–3 c`]ei de usturoi. dup` care se pune la fiert \n ap` cåt s`-l acopere. Se serve[te cald. se spal` [i se taie \n forma feliilor de portocal`. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. Pe[tele se cur`]`. la foc potrivit. conopid`. castravete verde. apoi se scoate. se spal`. Se cur`]` de coaj` o l`måie [i se taie feliu]e sub]iri. sare. sare [i cåteva foi de dafin. 200 ml ulei 30 ml vin. se spal`. porumb. Se potrive[te de sare [i piper [i se completeaz` cu ap`. se scot [i se a[az` circular. Cotletele rezultate se dau prin pesmet [i se pr`jesc pe ambele p`r]i \n ulei. cånd ceapa [i usturoiul s-au fiert destul. cur`]ate. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. Cånd e gata. \nmuiat` \n patru linguri de ulei [i dou` de vin. pån` se rumene[te. sare piper. zeam` de l`måie. 30 g unt. Se amestec` \ntr-un castron 188 . se \mparte toc`tura \n patru p`r]i egale. Dup` aceea. pe marginile farfuriilor \n care se serve[te. conform instruc]iunilor de pe pachet. la foc potrivit. se r`stoarn` \ntr-o strecur`toare [i se stropesc cu ulei (1–2 linguri). cur`]at` de coaj`. \mpreun` cu dou` cepe. se taie \n buc`]i. Se cur`]` pe[tele. 100 g pesmet 100 ml ulei.apoi se pune la mijloc cåte o lingur` de spanac. sare. Se omogenizeaz`. maz`re. 2 l`måi o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n jum`t`]i [i se pune la fiert \mpreun` cu usturoiul. Crap cu soté de ciuperci 1 kg crap (f`r` cap [i coad`) 500 g ciuperci. ornat cu o feliu]` sub]ire de l`måie. piper Crap pané cu cartofi natur 600 g crap (f`r` cap) 500 g cartofi. p`trunjel [i piper. se amestec` bine cu påinea. \ntorcåndu-le de cåteva ori ca s` se p`trund`. rolul osului fiind jucat de cåte o coaj` de påine. cåte dou` de fiecare parte a scheletului. s` se r`ceasc`. sare [i piper. {al`u pané cu sos 500 g file de [al`u un ou. ou b`tut [i pesmet. Se stropesc cu unt topit [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. o leg`tur` de p`trunjel sare Crap cu sos de l`måie 1 kg crap 100 ml ulei. cimbru Morunul se cur`]`. 2–3 c`]ei de usturoi. se presar` cu sare [i se las` o or` s` se p`trund`. se dau. se dezoseaz` [i se taie \n patru buc`]i. iar p`trunjelul verde se spal` [i se toac`. din timp \n timp. fasole verde. apoi se fierbe. cåt trebuie s` cuprind` pe[tele. o linguri]` de o]et sare. piper Cotlete de morun 1 kg morun proasp`t 2 cepe. se toac` m`runt. se aranjeaz` buc`]ile de pe[te pe un platou ca [i cum ar fi \ntreg. se ruleaz` [i se leag`. se pipereaz`. dup` care se pune \ntr-o tav` \n care s-au turnat uleiul [i zeama de la cealalt` l`måie. se introduce la cuptor [i se las`. piper [i cimbru. 100 g legume fierte 2 felii l`måie. sare [i piper. se spal`. Fileurile de pe[te se taie m`runt. Sosul ob]inut se toarn` peste crap. se aranjeaz` de jur-\mprejur ciupercile [i se presar` cu piper [i p`trunjel tocat. o jum`tate de or`. se spal`. m`rar p`trunjel. |n mijloc. sare. 50 g unt 100 ml ulei. 200 g påine alb` 2 linguri]e de pesmet. se las` o or` s`-l p`trund` condimentele. apoi stoars` [i m`run]it`. cu sosul strecurat [i cu p`trunjel tocat deasupra. Se orneaz` cu felii de l`måie. pentru a se rumeni pe toate p`r]ile. pån` se rumenesc. foi de dafin. piper Se cur`]` pe[tele. pe foc mic. Se pun rulourile ob]inute \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. m`rar. se spal`. Cuiburi de spaghete cu pe[te 400 g spaghete 150 ml ulei de m`sline 2 l`måi mai mici 5 fileuri de pe[te 1/2 leg`tur` de p`trunjel verde 2 linguri de capere (scurse) piper proasp`t m`cinat 2 linguri]e de mu[tar iute sare Se cur`]` pe[tele. Se ia. 100 g pesmet o l`måie. sp`late [i t`iate \n sferturi. iar deasupra se toarn` sosul de småntån`. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul din tav`. Ciupercile se cur`]`. Garnitur` – legume fierte (morcov. Se s`reaz`. cåte o lingur` de sos [i se strope[te crapul. Se fierbe \n`bu[it. sare. se spal`. broccoli). dup` care se pr`jesc pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins. cur`]at [i t`iat m`runt. Se face un sos din småntån`. prin f`in`. Cånd sunt fier]i suficient. piper Ceapa se cur`]`. Se presar` cu sare. Crap rasol cu hrean 1 kg crap 2 cepe un c`]el de usturoi o r`d`cin` de hrean o l`måie. pe rånd. se a[az` pe[tele. apoi se c`lesc \ntr-o tigaie cu unt \ncins. 2 linguri de f`in` 2 ou`. Se cur`]` cartofii. se toac` m`runt. o l`måie. Se prepar` un sos din ulei. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu o l`måie cur`]at` de coaj` [i t`iat` felii. se pr`je[te pe ambele p`r]i \n uleiul \ncins.

ad`ugånd 50 g kiwi tocate m`runt. p`trunjelul tocat [i caperele scurse. ciupercile. sare. 150 ml ulei 100 ml vin alb. Se pune uleiul \ntr-o tav` special`. piper Creier cu sos de ciuperci 500 g creier de vi]el 250 g ciuperci. pån` devine transparent`. 20 g sare 2 linguri de f`in`. unt. Se toarn` spaghetele [i sosul \n castron. \ntr-o tav` uns` cu ulei. 40 g unt piper. apoi se taie \n buc`]ele cam de un deget. uleiul r`mas. se spal` de impurit`]i. Sosul ob]inut se toarn` peste creierul t`iat \n buc`]ele. se spal` [i se pune la fiert \n ap` rece. Separat. g`lbenu[uri. |n acela[i timp. Apoi se prinde despic`tura cu mai multe scobitori. portocale. formånd un fel de cuiburi. Se las` cam jum`tate de or`. lapte. Se fierb \mpreun` un sfert de or`. ciupercile.l`måia cu feliile de pe[te. se poate servi ornat cu p`trunjel verde. sare. Se spal` din nou [i se las` la scurs. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te pu]in \n ulei. se cur`]` [i i se scot intestinele. iar \ntr-un bol se prepar` un sos din zeama stoars` de la cealalt` l`måie. Se serve[te cu cårn`ciori pr`ji]i [i felii de kiwi al`turi. apoi se adaug` småntåna. dup` care se introduce la cuptor. stafidele. sp`lat` [i t`iat` \n sferturi. Se cur`]` crapul. care se pune \ntr-un vas de Jena [i se d` 10 minute la cuptor. stropindu-se din cånd \n cånd cu vin [i cu sucul pe care-l las`. se taie de-a lungul bur]ii [i se scot scheletul [i viscerele. o l`måie. creierul r`mas se omogenizeaz` cu unt topit [i se adaug` \n vasul de Jena. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. 100 g småntån` o ceap`. piper Creierul se cur`]`. Se las` la copt circa 40 de minute. se poate ad`uga un soté de morcovi. iar dup` ce se scoate. 150 g miere [i stafide. apoi se a[az` curcanul. Compozi]ia astfel preparat` se las` la rumenit circa jum`tate de or`. care se coase [i se leag` bine. De asemenea. s` nu se ard`. Portocalele se cur`]` de coaj` [i se toac` \n buc`]ele m`runte. 50 ml lapte 100 g ca[caval ras 500 g de ciuperci o leg`tur` de p`trunjel verde Creierul se cur`]` de pieli]e [i se spal` de sånge \n ap` rece. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se preg`te[te un sos alb din f`in`. zeama stoars` de la o l`måie. \mpreun` cu ceapa cur`]at`. Se c`le[te f`ina \n untul \ncins. apoi se c`lesc \n unt \nfierbåntat [i se adaug` amestecului de mai sus. amestecånd permanent. Se unge \n interior cu un amestec din unt [i 20 g de miere. sare [i piper dup` gust. ou`le. piper [i mu[tar. sare. albu[uri b`tute [i o parte din creier. 2 ou`. Cånd este gata. Ciupercile se cur`]` de coaj`. Acestea se a[az` pe farfurii si se stropesc cu pu]in sos. se taie lame [i se pun [i ele la Curcanul se spal`. 189 . sare. piper Creier cu ca[caval la cuptor 500 g creier 5 ou`. Curcan la tav` cu portocale 1 kg portocale un curcan micu] o lingur` de bulion 20 g unt. Se face un amestec din brånz` topit`. fiert. chimen 100 ml ulei 200 g miere 150 g brånz` topit` 100 g cårn`ciori 150 g kiwi. cu care se umple curcanul. Crap umplut cu nuci [i stafide 1 kg crap (f`r` cap) 100 g icre de crap 3 cepe 100 g miez de nuc` 20 g stafide. Se ia crati]a de pe foc [i se pun nucile pisate. sarea [i piperul. se unge cu miere [i se d` la mas`. se amestec` bine [i se \nvårt cu o furculi]`. 75 g unt 3 linguri de f`in`. se spal`. prin partea de jos a abdomenului. se stinge cu zeam` de ciuperci. Se adaug` icrele [i se las` cam 10 minute s` se pr`jeasc`. Cu aceast` compozi]ie se umple crapul. cu sosul aferent.

Se cur`]` carnea. punåndu-se ienibahar. Se fierb \n`bu[it o jum`tate de or`. Ro[ia se op`re[te. Ceapa se taie pe[ti[ori. se bate [i se taie felii. urmeaz` ardeiul gras. dup` care se trec \ntr-o crati]` \n care s-a turnat småntåna [i se fierb la foc mic. verdea]` tocat`. se spal`. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt. piper Se cur`]` carnea. se spal`. ro[ii m`run]ite. apoi se scoate pe un platou 190 . Cånd se \nmoaie. se presar` cu sare [i piper. se pipereaz`. se scurg [i se p`streaz` la cald.Creier la tav` cu capere 400 g creier de porc 100 g capere 100 g unt o ceap` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar sare. 4 linguri de past` de tomate 2–3 c`]ei de usturoi o linguri]` de mu[tar sare. dup` care se ia de pe foc [i se presar` cu verdea]` tocat`. se toac` m`runt [i se presar` direct \n farfuriile \n care se serve[te. apoi se servesc ca garnitur` la fic`]ei. pe foc mic. pe care \l putem folosi cu \ncredere. piper Fic`]eii se fierb \n ap` cåt s`-i acopere. Conopida se desface \n buche]ele [i se pr`je[te \n unt \ncins. alc`tuindu-se un sos acri[or-picant. Legumele se cur`]` [i se spal`. iar la sfår[it se sting toate cu ro[ia [i zeama ei. piper. sare [i piper. [i pe cealalt`. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n unt \ncins. Verdea]a se taie fin. Ceapa se cur`]` [i se toac` m`runt. ungånd carnea cu sosul \n care fierbe [i verificånd \ntre timp s` nu se frig` prea tare. piper Escalop de vi]el cu ciuperci 1 kg pulp` de vi]el 1 kg ciuperci 250 g unt 200 g småntån` 3 linguri de f`in` 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se serve[te imediat. Se cur`]` ciupercile. Fic`]ei la tav` 800 g fic`]ei de pui 200 g conopid` 2 ro[ii proaspete ienibahar o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g unt 400 g m`m`ligu]` cald` sare. sosul astfel format [i se d` la cuptor. Cånd este gata. piper Escalop de miel cu ciuperci 1 kg pulp` de miel f`r` os 1 kg ciuperci. Se adaug` apoi conopida cu gr`simea \n tav`. caperele. la foc domol. Se pune untul la topit \ntr-o tav` de teflon [i se adaug` ceapa. Se spal` fic`]eii [i se a[az` \n tava uns` cu unt. apoi se adaug` morcovul [i ]elina. piperul [i ienibaharul. Fic`]ei de pui cu legume 400 g fic`]ei de pui un morcov o ]elin` un ardei gras o ro[ie o ceap` 50 g unt sare. Se toarn` \n crati]a \n care sunt escalopurile [i se fierbe totul timp de o jum`tate de or`. 250 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. jum`tate din cantitatea de verdea]`. Tava se las` la cuptor circa o jum`tate de or`. Ciupercile se frig pe gr`tar [i se adaug` \n compozi]ie. iar caperele se spal`. 200 ml ulei 100 g f`in`. Se las` s` se coac` la foc moderat cam 35–40 de minute. apoi se c`lesc \n uleiul r`mas de la carne. Se continu` fierberea \nc` 10 minute. Carnea se spal`. sare. morcovul. apoi buc`]ile se fr`gezesc cu ciocanul de [ni]ele. apoi se adaug` småntåna. se pune carnea. cu m`m`ligu]` cald`. 500 g ciuperci 2 ou`. sare [i piper. ienibahar Ficat de porc cu ananas 1 kg ficat de porc 250 g ananas din compot [i suc fri[c` Filé de porc cu ciuperci 800 g filé de porc 400 g ciuperci 50 g unt o l`måie 200 g småntån` Ficatul de porc se pr`je[te \n ulei \ncins. Se servesc fierbin]i. la foc potrivit. Buc`]ile de carne se dau prin ou [i f`in`. Se unge o tav` cu unt. De la påine se opre[te doar miezul. se scoate pe un platou [i se orneaz` cu frunze de salat` verde [i verdea]` din bel[ug. Se \ncinge untul \ntr-o tigaie. se s`reaz`. apoi se pun la fiert \n unt cu pu]in` ap`. mu[tarul. se tran[eaz`. [i se orneaz` cu ananas din compot [i fri[c`. apoi se scot. ]elina [i ardeiul se taie \n cubule]e. se taie lame. se taie \n felii groase cåt degetul. apoi se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins [i pe o parte. piper Creierul se cur`]` de pieli]e [i cheaguri de sånge \n ap` rece. se c`le[te ceapa. Verdea]a se spal`. Ciupercile se cur`]`. apoi se toarn` \n crati]a cu carne [i se adaug` vinul. se s`reaz` [i se pipereaz`. Cånd este gata. buc`]ile de creier. se spal`. Escalop de porc cu ciuperci 1 kg carne de porc 70 g unt de mas` 2 linguri de f`in`. se presar` cu restul de verdea]` [i se serve[te fierbinte. Se amestec` pasta de tomate cu usturoiul pisat.

sare [i piper. se c`lesc pu]in [i se sting cu cåteva linguri de småntån`. sare foi de dafin. pe rånd. de ro[ii [i ardei. \nfigånd alternativ buc`]i de carne. Se adaug` småntåna r`mas`. dup` care se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. se spal` [i se rumene[te \ntr-o crati]` cu ulei. Se c`le[te pu]in f`ina \n acest ulei. se unge cu untur`. Se dau la gr`tar [i se servesc cu sosul de usturoi [i m`m`ligu]` cald`. 2 ro[ii un ardei gras. stropind-o din cånd \n cånd cu sosul din tav`. Carnea se cur`]`. se spal` [i se taie \n få[ii late de 2 centimetri. stropindu-se cu vin. ciuperci. piper boabe piper m`cinat. carnea. se taie \n felii. o p`l`rie de ciuperc`. se taie lame [i se pun \n tav`. Dup` ce s-a f`cut pe amåndou` p`r]ile. piper [i cimbru. l`sånd doar cåt s` acopere fundul acesteia. apoi se taie \n cubule]e. Curcanul este fript atunci cånd intr` furculi]a u[or \n el. se por]ioneaz`. ca s` se formeze crust`. ardeiul [i ro[iile. Se \ncinge gr`tarul. felii de ceap`. 20 g unt 250 g spaghete sau macaroane piper. felii de ro[ii. Carnea de curc` se pune la macerat \n acest sos \mpreun` cu ciupercile. se spal` [i se taie \n jum`t`]i. Se iau patru frig`rui din o]el inoxidabil [i se \nfig \n ele. un ardei gras. Carnea se cur`]`. se stinge cu ap` cald` [i se las` s` se \n`bu[e timp de vreo 2 ore. ad`ugånd zah`rul [i sarea. sare Frig`rui cu ciuperci 400 g ciuperci champignon 400 g mu[chi de porc 200 g ficat de porc o ceap`. se spal`. Cu aceast` solu]ie se va unge. sare Se cur`]` carnea. apoi se adaug` mu[tarul. o codi]` de ciuperc` [i o bucat` de ceap` verde. pe ambele p`r]i. ca s` se p`trund` bine pe toate p`r]ile. Se tope[te untul [i se amestec` bine cu romul. s` se p`trund`. condimente. repetånd opera]iunea. se spal`. dac` mai este nevoie. Ro[iile se taie felii sub]iri. o ro[ie Curcan la cuptor 1 kg curcan 500 g ciuperci 150 g unt 100 ml rom sare. buc`]ele de carne. sare. iar cea verde se taie \n få[iu]e. dup` care se las` peste noapte \ntr-un vas cu ap`. de ceap`. piper Ciupercile se cur`]`. Friptur` de vit` cu paste [i sos de ro[ii 1 kg carne de vit` 2 cepe. care se bat bine cu ciocanul de [ni]ele [i se condimenteaz`. sare [i piper. Ciupercile se cur`]` [i se spal`. circa 2 ore. apoi se pr`jesc \n untul \ncins. se spal`. la foc potrivit. Se serve[te cu sosul de ciuperci [i cu diferite garnituri sau salate. ardei gras. Se las` s` fiarb` \n continuare. o foaie de ceap` uscat`. Ardeiul se cur`]`. Ciupercile se cur`]`. din cånd \n cånd. piper Ceapa se cur`]`. cam dup` vreo or` de cånd s-a introdus carnea. se spal` [i se taie \n buc`]ele. Se pun \n frig`rui o bucat` de carne. apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se introduce la cuptor. o]et. verdea]a tocat`. la fel [i ficatul. Se cur`]` [i se spal` ceapa. Se \ncinge bine gr`tarul [i se unge cu untur` sau cu ulei. Se las` s` mai fiarb` pån` dau un clocot. Carnea se tran[eaz` \n buc`]ele mici. o feliu]` de ro[ie. 20 ml ulei 100 ml vin. Ro[iile se spal` [i Se cur`]` carnea. zeam` de l`måie [i ulei de m`sline. Se scurge o parte din uleiul care a fost \n crati]`. se spal`. buc`]i de ficat. apoi se Se cur`]` carnea de pieli]e. Cånd sunt aproape gata. pån` cånd aceasta este aproape fript`. se presar` cu sare. apoi se servesc. cimbru Friptur` de porc cu sos de mu[tar 800 g carne de porc 100 ml ulei o linguri]` de mu[tar f`in` zah`r. piper pune \ntr-o tav` cu o jum`tate de pahar de ap` [i se d` la cuptor. felii de ceap`. Ceapa uscat` se cur`]` [i se scot foile separat. se amestec` repede [i se stinge cu o can` de ap` c`ldu]`. Se prepar` un sos din usturoi pisat. Carnea se taie \n felii groase de 5–6 milimetri. se spal` [i se taie \n rondele mai groase. apoi se presar` sare [i piper peste tot [i se las` o or`. apoi se pun frig`ruile. Se scoate carnea. 100 ml ulei 2 linguri de bulion. 1 l ap` o ceap`. cåteva boabe de piper [i cåteva foi de dafin. se las` s` se scurg` bine. Frig`rui de curc` [i ciuperci cu l`måie 400 g piept de curc` 2 c`]ei de usturoi ienibahar 200 g ciuperci zeam` de l`måie o ceap` 50 ml ulei de m`sline 2 ro[ii o leg`tur` de ceap` verde 400 g m`m`ligu]` pripit` o leg`tur` de p`trunjel cimbru. apoi se pr`je[te \n ulei \ncins. Frig`rui de berbecu] 500 g carne de berbecu] 100 ml o]et. Se \ntorc din timp \n timp. iar ciupercile se separ` de codi]e. Se adaug` ciupercile. Se las` un sfert de or`. Se frig bine pe toate p`r]ile. moment \ncepånd cu care nu se mai unge. apoi se prepar` frig`ruile.o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi 191 .

un ardei gras sare. 400 g [unc` de Praga 100 ml vin alb sec 200 ml sos de ro[ii 200 g ciuperci 100 g m`sline. l`sånd totul la fiert \nc` un sfert de or`. se scoate carnea [i se pun la pr`jit ceapa. Cånd s-au rumenit. 192 . un morcov o ]elin`. Dup` preferin]e. ]elina [i ceapa se cur`]`. usturoiul pisat [i cåteva foi de dafin. Dup` o or`. Morcovul. ]elin`. se adaug` zeam` de l`måie. piper [i boia. Din timp \n timp. Se presar` sare. morcovii (tocate m`runt). se recomand` m`m`ligu]a cald`. cimbru sare. \mpreun` cu cåteva feliu]e de ro[ii [i ardei gras. Se leag` cu a]` [i se pun s` se pr`jeasc` \n ulei \ncins. sare [i piper dup` gust. cur`]at` [i sp`lat`. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. o felie de påine 200 ml lapte. se s`reaz`. Ou`le se fierb foarte tari. Se r`stoarn` compozi]ia pe un platou [i al`turi se pun feliu]e de carne. Se mai las` s` fiarb`. f`r` cap [i coad`. se por]ioneaz` [i se pr`jesc la foc domol pe gr`tarul \ncins. \nmuiat` \n lapte [i stoars`. o ceap` 100 ml ulei. Ca garnitur`. ardei gras [i ro[ii. Se las` o zi la marinat. 2 ou` o lingur` de f`in`. cartofii se cur`]`. {tiuca. Fasolea uscat` se pune la \nmuiat \n ap` rece din ziua precedent`. sare Gula[ de fasole 500 g pulp` de vi]el 400 g fasole uscat` 400 g fasole verde 2 cepe. 2 linguri de f`in` piper alb m`cinat 400 g m`m`ligu]` 100 g unt. Se strecoar` sosul peste carne. {unca se taie \n opt feliu]e sub]iri. Carnea. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. Se face un sos alb din ceapa tocat` m`runt c`lit` \n untul \ncins. se adaug` carnea cur`]at`. punåndu-se toate s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. piper m`cinat. se spal` [i se taie \n sferturi. \nc` 30 de minute la foc mic. se fierbe \n ap` cu sare. o lingur` de f`in`. se scot. piper. se toarn` \n tav` [i se las` pån` d` cåteva clocote. apoi se scot pe un toc`tor de lemn. Se dau prin ma[in` [i ceapa. Cånd e gata. se taie \n buc`]ele [i se pr`je[te \n ulei. se taie \n felii [i se pun \n crati]` spre sfår[it. 50 ml ulei sare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. \mpreun` cu ou`le. se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se las` s` se \n`bu[e. Se omogenizeaz` [i se formeaz` g`lu[tele. Se amestec` toate \ntr-un castron. Se pune pe farfurie [i se serve[te fierbinte. 3 ro[ii 2 linguri de bulion. cu ficatul [i carnea de gåsc` al`turi. o ceap`. 1 l sup` de oase 200 g varz` acr` o leg`tur` de p`trunjel 2 ro[ii. se r`cesc \n ap`. Carnea se cur`]`. Se serve[te cu verdea]` [i m`m`ligu]` cald`. cimbru. Cånd devine transparent`. Ceapa [i cartofii se taie rondele. vreo 90 de minute. acoperindu-se cu capacul. ]elina. se spal` [i se taie \n cubule]e. se toarn` vinul. se adaug` fasolea uscat` [i cea verde. 150 ml ulei sare. apoi se adaug` \n vas. Se dizolv` bulionul \n pu]in` ap`. precum [i påinea. Varza se toac` fin. la care se adaug` f`ina \n ploaie. Dup` ce s-au fiert [i ele. se strope[te cu sup` de oase. se condimenteaz`. \n supa r`mas` fierbåndu-se g`lu[tele. Se op`resc m`slinele. Iepure cu m`sline 600 g carne de iepure un morcov 50 g ]elin` o ceap` 500 ml o]et 150 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 100 ml vin ro[u 2 linguri de bulion 100 g m`sline o l`måie foi de dafin. se spal`. i se adaug` pu]in ulei [i se presar` cu sare [i piper. se por]ioneaz` [i se frige pe gr`tar.se scoate. apoi se scoate [i se taie \n opt felii. sare Carnea [i ficatul de gåsc` se spal`. apoi se adaug` bulionul. foi de dafin. se toac` m`runt. morcovi. piper Friptur` de gåsc` 800 g carne de gåsc` 100 g ficat de gåsc` o ceap`. sare. se pun pe farfurii [i se acoper` cu un sos ob]inut din småntåna sub]iat` \n sup`. piper. piper Frig`rui cu legume 200 g rasol de vit` 200 g mu[chi de porc 200 g carne de mici 200 g piept de pui 3 cartofi. apoi se d` prin ma[ina de tocat. G`lu[te de [tiuc` 1 kg [tiuc` 250 ml småntån` 500 g cartofi. sp`lat` bine [i cur`]at`. Sosul se las` s` fiarb` la foc mic aproximativ 40 de minute. piper alb m`cinat [i ap` cåt cuprinde. boia iute de ardei Friptur` \nvårtit` 800 g carne macr` de porc 8 ou`. cu capacul pus. piper boabe [i sare. se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 35 de minute la cuptor. Cånd s-au fiert. iar zarzavaturile se paseaz`. apoi vinul [i zeama de la marinat [i se fierbe timp de o or`. fierte \n ap` cu sare [i r`cite. s` se l`]easc`. Se adaug` bulionul. se pune \ntr-un vas cu o]et. Se serve[te cu paste. Ceapa se cur`]`. sp`lat` [i t`iat` \n buc`]ele. piper Carnea. Ro[iile se spal`. se cur`]` [i se \nf`[oar` cu cåte o felie de [unc` [i una de carne. se cur`]`. apoi se strecoar` peste carne. se pipereaz` [i se adaug` un sos de ro[ii. se spal` [i se dezoseaz`. cur`]at` [i sp`lat`. p`trunjelul tocat m`runt.

Se amestec` cu sare [i piper [i cu ou`le b`tute. Cånd \ncep ou`le s` se prind`. Se mai \n`bu[`. \n 193 . la foc mic. Se bat ou`le \ntr-un castron. m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. lap]ii se scurg. ro[ii Ou`le se toarn` \ntr-o tav` cu unt fierbinte. Se amestec`. sare Vinetele se cur`]` de cozi. Se adaug` creierul fiert ca pentru rasol [i t`iat buc`]ele mici. peste gr`simea \ncins`. Ceapa se cur`]`. presåndu-le cu o greutate. feliile se dau prin oul r`mas de la pané [i se rumenesc \n ulei. sare. se spal`. Se servesc cu o garnitur` de cartofi pr`ji]i. Cånd s-a rumenit pe o parte. se spal`. 25 g unt verdea]` Ro[iile se fierb \n unt pån` ce scade apa. o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se por]ioneaz`. 2 cepe un morcov. Se adaug` ou`le b`tute bine. apoi se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n ulei. piper Jum`ri cu lapte [i verdea]` 8 ou` 50 ml lapte 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar sare. ]elina. usturoiul pisat [i piperul. Ceapa se cur`]`. sare. ardeiul t`iate julien. atunci se adaug` ou`le b`tute [i verdea]a tocat`. se r`stoarn` [i se serve[te la mas` cu garnitura de ro[ii. astfel \ncåt s` se \nmoaie [i se taie \n patru. Lap]i cu ciuperci 1 kg lap]i proaspe]i 400 g ciuperci 100 ml ulei 100 g unt o ceap` 3 linguri de bulion 2 linguri de f`in` 100 ml vin alb. Compozi]ia – la care se poate ad`uga dup` gust verdea]a tocat` – se pune \n gr`simea \ncins` din tigaia cu coad`.Imambaiald\ 4 vinete 4 ro[ii. Se pun la fiert. se adaug` sare [i compozi]ia ob]inut` se pune \n tigaia cu coad`. se cur`]` franzela de coaj`. Separat se bat ou`le. Se toarn` peste untul fierbinte [i se amestec` cu furculi]a pån` ce \ncep s` se lege. dup` care se bate cu ciocanul pentru [ni]ele [i se condimenteaz` cu sare [i piper. sarea [i piperul m`cinat. Ou`le se bat cu sare. Deasupra se poate pune unt proasp`t. ro[ii Se bat ou`le cu laptele. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice alt fel de salat`. piper. piper |ntr-un castron se bat ou`le. Dup` ce s-au sp`lat \n mai multe ape reci. Kievskaia de pui Jum`ri cu ficat 8 ou` 200 g ficat o linguri]` de gr`sime. o jum`tate de or`. apoi se ruleaz`. bine fier]i [i \n`bu[i]i \nainte. se s`reaz`. Dup` ce s-au scos. Ceapa se toac` m`runt pe un fund de lemn [i se pune s` se rumeneasc` \n gr`simea \ncins`. Se amestec` cu furculi]a. salat` verde. sare Jum`ri moldovene[ti 6–8 ou` 50 g unt 3 linguri lapte. dåndu-le o form` cilindric`. apoi se scot [i se scurg. Se tope[te untul \ntr-o tigaie. Buc`]elele se fr`månt` \n måini. se dau toate prin f`in`. se toac` m`runt [i se c`le[te. ou b`tut [i pesmet [i se pr`jesc \n ulei. se presar` cu brånz` ras` prin r`z`toare [i se pr`jesc la cuptor. Jum`rile se servesc moi. |n loc de ficat se poate prepara cu rinichi. o ]elin` un ardei gras o c`p`]ån` de usturoi 100 ml ulei. Jum`ri cu ro[ii 4–8 ou` 3–4 ro[ii. Pe fiecare bucat` de piept se a[az` cåte un cilindru. se adaug` lapte. apoi se taie \n trei sau \n dou` aproape trei sferturi din lungimea lor. Se adaug` morcovul. Pieptul de pui se cur`]` de piele [i de oase. La servire. sare. Se umplu vinetele. se presar` cu verdea]`. sare 1 kg piept de pui 150 g unt 2 linguri de f`in` 3 ou` 100 g pesmet 150 ml ulei 300 g franzel`. piper Jum`ri cu creier 8–10 ou` 250 g creier o leg`tur` de p`trunjel gr`sime. se s`reaz` [i se dau prin f`in`. se a[az` \ntr-o crati]` [i se toarn` peste ele un sos de ro[ii cu pu]in` f`in` [i ulei. Pe aceste felii de påine se vor servi rulourile de pui. Se \nc`lze[te untul. Jum`ri cu brånz` 8 ou` 100 g brånz` 40 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. \mpreun` cu f`ina. piper Ficatul se pr`je[te [i se taie \n buc`]i. se \ntoarce pe cealalt` parte cu ajutorul unui cu]it. Jum`ri cu ceap` [i ro[ii 8 ou` o ceap` 40 g unt sau gr`sime sare. sare. Verdea]a se toac` m`runt. piper. Compozi]ia se toarn` \n untul \ncins din tigaie.

apoi se scoate. Limb` fiart` cu småntån` 1 kg limb` 2 cepe un morcov o lingur` de f`in`. o ceap` 3–4 ro[ii. se acoper` cu felii de limb`. Se adaug` macaroanele. se pune un nou strat de sos. date pe r`z`toare [i fierte \n`bu[it un sfert de or` \mpreun` cu ceapa c`lit` \n pu]in unt. Se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. ad`ugånd o parte din zeama \n care a fiert limba. Se servesc cu småntån`. se cl`te[te cu ap` rece. Castrave]ii se spal` [i se toac` m`runt. se c`le[te \n unt. se spal`. 2 ro[ii t`iate felii [i 150 g maz`re din borcan. se adaug` ciupercile care au fost fierte [i t`iate \n få[ii [i se c`lesc \mpreun`. Limba de vit` se spal` bine \n ap` rece [i se las` la macerat \n ap` cu o]et 2–3 ore. Se adun` spuma [i se adaug` zarzavatul. se cur`]` de pieli]`. piper [i verdea]a tocat` [i se dau buc`]ile de limb` prin aceast` compozi]ie [i apoi prin pesmet. se scoate. Se sting cu ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e. 200 g m`sline 3–4 castraveciori mura]i 2 ou`. sare 20 ml o]et de mere piper dup` gust 200 g m`sline negre Limb` pané cu m`sline 400 g limb` de vit` 20 ml o]et. conform instruc]iunilor de pe pachet. cur`]ate. o dat` cu vinul. Ceapa se toac` m`runt. pån` sus. sare Limb` la cuptor 800 g limb` de porc 100 ml ulei 2 cepe 3–4 castrave]i mura]i 250 ml vin alb 2 linguri]e de pesmet o leg`tur` de p`trunjel. Cånd s-a \nmuiat. La final se presar` cu verdea]` tocat` m`runt. piper Se spal` limba. Macaroane cu ficat 500 g macaroane 300 g ficat de porc un morcov o ]elin` 2 cepe 194 . se a[terne un strat din aceast` compozi]ie. apoi se \n`bu[` pån` se \nmoaie legumele. se scurge [i se taie \n felii. 4–5 ro[ii 200 g m`sline. condimentele. se op`re[te \n ap` clocotit` cåteva minute. Ciupercile se cur`]`. apoi se a[az` pe un platou \mpreun` cu sosul \n care s-au pr`jit. Se toarn` vinul [i cåteva linguri de zeam` din cea \n care a fiert limba [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. se cur`]` [i se taie felii nu prea groase. se taie \n rondele. Se face un sos din ceap` pr`jit` [i f`in`. unde se presar` dou` linguri de pesmet. Se pune apoi la fiert. Macaroane cu ciuperci [i ca[caval 500 g macaroane 400 g ciuperci 100 g unt. Se ia alt` crati]`. apoi se presar` ca[caval ras [i se pune \n farfurii. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Se spal` limba de mai multe ori \ntr-o solu]ie format` din o]et [i m`lai. |ntr-o crati]` cu ulei. La servit se presar` ca[caval ras pe fiecare por]ie. \ntr-o oal` mare. la fel [i p`trunjelul. Se rup macaroanele \n dou`. Se unge cu unt o tav` [i se pune la cuptor. se taie lame [i se \n`bu[` \n unt topit. apoi se toarn` peste sos. Limba se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` [i sare. piper Limb` cu rizoto [i m`sline 600 g limb` de porc 400 g orez 100 g unt 50 g ca[caval. o lingur` de m`lai o leg`tur` de p`trunjel 200 g småntån` 30 g unt. lång` feliile de limb`. piper Legume la cuptor cu småntån` 100 g unt 2 cartofi 100 g vinete conservate o ceap` 2 ro[ii 150 g maz`re conservat` 50 ml ulei 100 g småntån` |ntr-o tav` uns` cu unt se pun 100 g cartofi fier]i t`ia]i cubule]e. Se serve[te cu castraveciori mura]i. sare. Ceapa se cur`]`. apoi se fierbe \n ap` clocotit`. apoi se scurge [i se amestec` bine cu untul. ad`ugånd sare [i piper dup` gust [i l`sånd s` fiarb` la foc mic pån` se \ngroa[` sosul. Se pune apoi la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproximativ 30 de minute. Se dilueaz` bulionul cu pu]in` ap` fierbinte [i se toarn` \n crati]`. care se scot acum foarte u[or. 2 cepe sare. dup` care se scoate [i se r`ce[te. ad`ugånd [i lap]ii. sare. Se adaug` småntåna [i m`slinele [i se toarn` \n tav`. Cånd este gata pe trei sferturi. apoi se s`reaz`. apoi se poate servi. 100 g pesmet 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. o ceap` mic` t`iat` m`runt. 150 g vinete din conserv`. se pun ceapa. cåteva linguri de zeam` \n care au fiert ciupercile [i untul r`mas [i se mai ]in pe foc cåteva minute. Se fierbe orezul \n ap` clocotit` cu sare. p`trunjelul. iar`[i felii de limb` [i tot a[a. se toarn` un sos preparat din ro[iile op`rite. 100 g ca[caval. Se pr`jesc \n ulei \ncins \mpreun` cu m`slinele.uleiul r`mas. se spal`. Se cur`]` de pieli]e. Se mai las` pe foc 10 minute. Ou`le se bat cu sare. spre a se cur`]a mai bine. Peste ele. l`sånd s` fiarb` \n continuare. apoi se scoate [i se r`zuie bine. sare [i piper. castrave]ii. Se stropesc cu ulei [i se coc la cuptor circa 15 minute la 220° C.

Se adaug` la fiert \mpreun` cu puiul. se trece apoi amestecul prin ma[ina de tocat [i se adaug` la sos. se scot [i se ]in la cald. cu care se mai fierbe \nc` 10 minute. apoi se \n`bu[` \n crati]a acoperit`. sare. |n crati]` se toarn` vinul. 150 g unt 2 linguri de f`in`. se scot. apoi se pun \ntr-o oal` cu ap` rece. plus cåteva frunze de rozmarin m`run]ite. se c`le[te. se pun castrave]ii. sare. piper Macaroanele se fierb. zah`rul. piper. se adaug` f`ina. Måncare de pui cu linte un pui \ntreg 300 g linte. Carnea se cur`]`. se pune f`in` [i se stinge cu pu]in` Se cur`]` ciupercile. Restul de ceap` se toac` m`runt. dup` care se pune la fiert timp de 10 minute. se pune apoi spanacul [i se mai fierb \mpreun` 5 minute. Cånd sunt gata. usturoiul pisat. se adaug` \n oal` [i se las` s` scad` la foc mic. se scurge [i se toac` m`runt. 350 ml lapte 100 g ca[caval. Macaroane cu spanac [i nuc[oar` 500 g macaroane 1 kg spanac. apoi se toarn` marinata peste midii. Se adaug` bulionul. Se amestec` cu macaroanele [i se toarn` \ntr-un vas. apoi se scurg. se adaug` ciupercile [i småntåna. verdea]`. Din cånd \n cånd. 100 ml ulei o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de bulion. care se rumenesc \n ulei pe ambele p`r]i. se spal`. 30 ml o]et 2 c`]ei de usturoi 2 l`måi. sare Marinat` de midii 400 g midii 2 linguri de f`in`. se cur`]` [i se toac` fin. se las` s` mai scad`. Se mai d` \n clocot 10 minute [i se pune verdea]a. piper Macaroanele se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. Medalion de miel cu soté de ciuperci 600 g carne de miel 300 g ciuperci o lingur` de unt o lingur` de ulei 100 ml vin alb sec 100 ml småntån` sare. \n care s-au turnat 50 ml ap`. Se \nc`lze[te untul (doar 100 g). o lingur` de f`in` rumenit` \n prealabil \n pu]in ulei. rozmarin. Se adaug` lintea [i se fierbe pån` se \nmoaie. Se serve[te cald`. 3 linguri de pesmet 60 ml ulei. Se amestec` \ntr-un castron cu gem [i margarin`. se taie \n cubule]e. se presar` cu sare [i piper. Se potrive[te gustul cu sare [i nuc[oar`. un borcan de bulion 2 ardei gra[i 2 cepe. sare. ]inåndu-se pe foc pån` se \nmoaie. Cånd sunt gata.6–7 ro[ii. sarea [i se las` la fiert 30 minute. m`rar p`trunjel. Se taie felii jum`tate din zarzavat [i se c`le[te \n ulei. un morcov sare. Separat. cimbrul. 100 ml ulei cimbru o lingur` de zah`r. se face pr`jeala cu ceap` [i bulion. Se spal` castrave]ii [i se cur`]` de coaj`. piper Måncare de pui cu castrave]i 800 g pui 4–5 castrave]i o ceap` 40 g oregano 100 ml ulei 2 ardei gra[i 2 linguri de f`in` p`trunjel verde sare. Sosul se pune pe macaroane direct cånd se servesc. piper. sare. care se d` la cuptor pentru gratinare. Puiul se cur`]`. piper [i oregano [i se las` s` scad`. Dup` ce s-au fr`gezit. se spal` [i se taie buc`]i. se las` s` fiarb`. Se alege spanacul [i se spal` \n mai multe ape. Se pune uleiul la \ncins [i se c`lesc legumele. se desfac. l`måile cur`]ate de coaj` [i t`iate \n sferturi. se adaug` ardeiul tocat få[ii. Se serve[te cald`. Se dau la cuptor 15 minute. Ardeiul. se fierbe puiul tran[at. dup` care se pune la fiert cu pu]in` sare. sare Se fierbe pe[tele. care se soteaz` \n untul topit. se scurg bine. pe ambele p`r]i. Se toac` ceapa [i se c`le[te \mpreun` cu untul [i ardei gras. piper Macaroane cu mac. se c`le[te \n ulei [i se adaug` ficatul t`iat buc`]i. 3 ro[ii 2 ardei gras o ceap`. se adun` spuma. se spal` cu ap` rece [i se scurg bine. se stinge cu lapte. se spal`. conform instruc]iunilor de pe pachet. apoi se scurg. apoi se adaug` ro[iile t`iate \n patru. zeam` de la pui. verdea]a [i condimentele. Se spal` bine midiile. apoi se adaug` carnea [i se fierb \mpreun` pån` la primul clocot. se taie \n patru felii. 195 . se dau prin f`in` [i prin pesmet. iar \n uleiul r`mas se adaug` o]etul. ca s` nu se usuce. se adaug` peste pe[te. ceapa [i ro[iile se spal`. gem [i zah`r un pachet macaroane mac. Se mai las` cåteva clocote. la fel [i morcovul. apoi se rumenesc pu]in. apoi se pun g`lu[tele. gem 2 linguri de margarin` Måncare de pe[te cu g`lu[te 1 kg pe[te (crap sau cod) 200 g gri[ 2 ou`. piper Se fierb macaroanele. apoi se fac g`lu[te din gri[ [i ou`. nuc[oar`. \n ulei \ncins.

Se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \mpreun` cu zarzavatul. Musaca de macaroane cu ciuperci Musaca de cartofi cu ou` 200 g carne de vac` 500 g cartofi. apoi se pun la scurs [i se trec prin jet rece de ap`. se tope[te restul de unt. se pipereaz`. Melcii sunt foarte buni de consumat [i vara. apoi se toarn` peste musaca. 100 g unt o lingur` de f`in`. sare dup` gust Se spal` midiile [i se pun la fiert \ntr-o crati]` \nc`p`toare. Se introduce vasul \n cuptorul \nc`lzit [i se las`. cimbru. dup` gust. apoi se adaug` oul b`tut [i brånza de burduf. se tran[eaz` [i se s`reaz`. |ntr-un vas de Jena uns cu unt. se toarn` zeama de l`måie. sare. totul se a[az` pe un platou \ntins de por]elan. se s`reaz`. se scurge. apoi se stinge cu pu]in` ap`.Melci fier]i cu sos de chili 1 kg melci 100 g o]et o ceap` mic` 2–3 c`]ei de usturoi un morcov piper. zeam` de l`måie [i un pahar de vin ro[u al`turi. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se las` aproape jum`tate de or`. se cur`]` de impurit`]i. Deasupra. Se ]in \n acest mod 3-4 ore. pesmet Melcii se pot consuma \ncepånd cu a doua jum`tate a lunii octombrie [i pån` \n prima jum`tate a lunii martie. unul de ou. pres`råndu-se deasupra brånz` ras`. pån` ce aceasta devine aurie. se toarn` jum`tate din cantitatea de sos. Se scoate [i se arunc` pe gr`tarul \ncins. Se pun apoi \ntr-un vas mare. apoi se toarn` \ntr-o form` [i se dau \mpreun` cu midiile la cuptor. Se fierb macaroanele \n ap` cu sare. deasupra fiind cartofi. cu sos de chili. se cur`]` [i se taie \n felii sub]iri. Ro[iile se spal` [i se taie \n felii. piper p`trunjel verde Musaca de macaroane cu conopid` 250 g macaroane 100 g brånz` de vaci 2 ou`. se fierbe \n ap` cu sare [i se d` prin ma[ina de tocat. nepl`cut. se spal`. precum [i p`trunjel verde tocat fin. Carnea se las` pån` se \nmoaie. cam trei sferturi de or`. Se scoate pe un platou. se desparte \n buchete [i se op`re[te cu unt. Apoi se scot pe o farfurie [i se las` la r`cit. unul de ro[ii pres`rate cu sare [i piper. Se preg`te[te un sos de maionez` [i usturoi pisat. sare 100 g sos de chili Miel la frigare 600 g carne de miel (de preferat f`r` gr`sime) 200 g brånz` de burduf 2 linguri de untur`. Se spal` apoi \n mai multe ape. Ciupercile se c`lesc \n unt. Se \ncinge gr`simea \ntr-o tigaie [i se d` la foc potrivit. din care s-au scos såmburii. se adaug` f`ina. Carnea se spal`. 4 ou` 3–4 ro[ii 250 ml lapte 100 g telemea de vac` o lingur` de unt o lingur` de f`in` sare. se spal`. pentru a se cur`]a complet. un p`h`ru] de f`in` 100 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel. Ou`le se fierb tari. iar la urm` se presar` ca[caval [i buc`]ele de unt. piper Midii cu sos de maionez` 500 g midii 50 g unt. iar deasupra se toarn` restul de sos [i se presar` m`slinele. condimenta]i dup` gust. Se fierb conform instruc]iunilor de pe pachet. se cl`tesc sub un jet de ap` rece [i se las` la scurs \ntr-o strecur`toare. piper [i p`trunjel tocat. pentru 15 minute. iar carapacea se desprinde cu un cu]it ascu]it la vårf. Se rup macaroanele \n dou`. dar trebuie s` fie ]inu]i timp de 15 zile \ntr-un loc r`coros. Cartofii se fierb \n coaj` \n ap` clocotit`. amestecånd continuu. Separat. ad`ugånd sare. 50 g usturoi zeama de la o jum`tate de l`måie piper. ad`ugånd [i sarea. Preparatul se poate da la mas` cu o garnitur` din legume sau avånd al`turi un sos de maionez` [i usturoi pisat. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` un rånd de macaroane. condimentånd buc`]ile de miel cum se cuvine. piper 500 g macaroane 500 g ciuperci 125 g unt. turnåndu-se peste ei o solu]ie din o]et [i sare. iar ciupercile se \mbib` cu untul topit. pån` ce aceasta scade aproape de tot. Se unge o crati]` cu unt. sare. Cånd \ncep s` clocoteasc`. un pahar de lapte 2 linguri de ca[caval ras o conopid`. Se amestec` laptele cu untul [i f`ina. se omogenizeaz` [i se ia de pe foc. Se servesc calzi. apoi se cur`]` [i se taie \n rondele. La final. pu[i \ntr-un co[ule] \nchis pentru a elimina toxinele care le dau un gust amar. un rånd de conopid`. se fierb pån` se \ngroa[`. apoi se las` s` se \n`bu[e \n zeama lor. Separat. condimentate cu un praf de sare [i piper. ad`ugånd sosul de ro[ii amestecat cu verdea]` [i cimbru. 196 . se scot din carapace. Carnea se cur`]`. un ou 150 g sos de ro[ii sare dup` gust. se toac` m`runt [i se c`lesc \n pu]in unt \ncins. 400 g ciuperci 40 g p`trunjel verde tocat maionez` light. se fierbe conopida \n ap` clocotit` cu sare. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. Ciupercile se cur`]`. ornåndu-se cu sosul de maionez` [i usturoi. unul de carne [i a[a mai departe. Se coace la cuptor 30 minute. apoi se scot. la foc potrivit. se a[terne un rånd de cartofi. apoi se a[tern straturi alternative de macaroane [i de ciuperci.

M`slinele se separ` de såmburi [i se toac` m`runt. Ochiurile se pr`jesc \n unt \ncins. un fir de praz 1/2 franzel` 25 g brånz`. sare Ochiuri cu parizer 8 ou` 100 g parizer 50 g unt sare. ardei iute sare. se a[az` \n fiecare din ele cåte un ou bine scurs de ap`. Separat se preg`tesc ochiurile \n ap` [i se las` s` se scurg`. felia ia forma unui cuib. gogo[ari Feliile de parizer necur`]ate de coaj` se pun \n untul \ncins din Ro[iile alese trebuie s` fie mari [i netede. se limpezesc cu ap` rece. piper Se pune o tigaie de ochiuri pe foc [i \n fiecare adåncitur` se a[az` o buc`]ic` de unt proasp`t de m`rimea unei alune. Ceapa se cur`]`. apoi se scot. se spal` \n mai multe ape [i se pune la fiert \n ap` cu sare. \ntr-un vas rezistent la foc. legåndu-se cu scobitori.Mu[chi de porc cu cårn`ciori oltene[ti 400 g mu[chi filé 100 g cårn`ciori oltene[ti cruzi o ceap`. Deasupra se presar` sare [i se adaug` cåte o buc`]ic` de unt de m`rimea unei alune. Cånd sunt gata. se stinge cu lapte. Cånd untul s-a topit se sparg cu grij` ou`le [i se presar` sare numai pe albu[. Ca garnitur`. Mu[chiul se bate cu ciocanul de [ni]ele [i se umple cu aceast` compozi]ie. se scot [i se a[az` pe o farfurie. Se pune apoi \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se d` pentru 30–40 de minute la cuptorul bine \ncins. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Se preg`tesc ochiuri romåne[ti [i se a[az` pe cåte o felie de påine rumenit` \n unt. se serve[te cu piure de cartofi. Sunt gata atunci cånd albu[ul devine l`ptos. la foc iute. Este bine s` fie preparate la foc mic. Sosul se toarn` peste ou`. se scurg [i se toarn` peste ele unt topit. se spal`. iar deasupra se pun ochiurile. sarea [i piperul. un vårf de cu]it de sare [i o felioar` de [unc` u[or rumenit`. se scoate miezul [i sunt l`sate s` se scurg`. 50 ml vin ro[u o leg`tur` de p`trunjel sare. Se adaug` ou`le. Feliile de parizer trebuie s` fie \ntregi. f`in` [i praz t`iat m`runt ca fideaua. peste el se toarn` sosul de ro[ii. Apoi se a[az` \ntr-o tav` uns`. Deasupra se toarn` sosul de ro[ii. Ca garnitur` se pot folosi gogo[ari t`ia]i felii. Ochiuri cu brånz` [i praz 4 ou` 50 g unt o linguri]` de f`in` 300 ml lapte. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Toate acestea se pr`jesc \n acela[i ulei. c`ci numai a[a pieli]a din jur strångåndu-se. iar ciupercile la fel. Sosul de ro[ii se poate \nlocui cu småntån`. piper de minute. l`sånd s` se rumeneasc`. Se coace la cuptor 25-30 Orezul se alege. Se servesc astfel: orezul se pune \n farfuria \nc`lzit`. La acest preparat se serve[te un vin de buturug`. 100 g usturoi 50 g m`sline. se toac` m`runt. se adaug` ro[iile [i se fierb \mpreun` un sfert de or`. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Se prepar` sosul alb din: unt. Musaca de spaghete 250 g spaghete 300 g carne moale 150 g unt o ceap` 50 ml ulei un ou o lingur` de pesmet sos de ro[ii sau småntån` sare. Se servesc cu ardei iute. 3–4 ro[ii 50 g unt. Ochiuri cu ro[ii 4 ou` 4 ro[ii 50 g unt 50 g [unc` frunze de salat` verde m`sline. conform instruc]iunilor de pe pachet. Tava se d` la cuptor la foc iute [i cånd se \nfierbånt` ro[iile. deasupra se presar` brånz` ras` [i totul se d` la cuptor. sare Cårn`ciorii oltene[ti se taie \n buc`]ele mici [i se pr`jesc \n ulei \ncins. pentru 3–4 minute. |ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet se a[az` straturi alternative de carne [i de macaroane. Se servesc imediat. atunci cånd ochiurile sunt aproape gata. Li se taie capacul. Se mai las` \n cuptor \nc` 3–4 minute [i se servesc pe foi de salat` sau cu cåte 2–3 m`sline al`turi. punåndu-se \n fiecare ro[ie o buc`]ic` de unt cåt o alun`. se spal` [i se taie pe[ti[ori. tigaie [i atunci cånd se rotunjesc ca ni[te castrona[e se sparge \n fiecare din ele cåte un ou. boia iute 80 ml ulei. vinul ro[u. 197 . Se amestec` apoi cu boiaua. Ochiuri la capac 8 ou` 50 g unt sare Ochiuri cu orez [i sos tomat 8 ou` 200 g orez o ceap`. apoi se scurge. cårn`ciorii. iar \n gr`simea r`mas` se c`le[te ceapa. Cånd este gata se scoate pe un platou \mpreun` cu sosul [i se presar` cu verdea]`. piper Se pr`je[te \n ulei carnea tocat` [i amestecat` cu ceapa t`iat` m`runt. Ceapa se cur`]`. sarea [i piperul.

50 g unt 2 linguri de småntån` Ochiuri cu [unc` [i piure de cartofi 4 ou` 4 cartofi 200 g [unc` de Praga 100 g [unculi]` ]`r`neasc` 100 ml lapte 40 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. piper Ochiuri cu sos de ro[ii 4 ou` 50 g unt. zah`rul [i sarea. la foc mediu. piper [i p`trunjel tocat m`runt. {unca se taie \n cubule]e [i se amestec` \n piureul de cartofi. Se serve[te cu garnitur` de salat` verde sau castraveciori. Se pr`jesc ochiurile \n unt \ncins. Ro[iile se taie m`runt. se pr`jesc \n unt (20 g). apoi se adaug` parmezanul ras. 50 g [vai]er 50 g unt 2 linguri de småntån` salat` verde sau castraveciori. se pot preg`ti ochiuri la capac [i astfel: cånd \ncepe s` se prind` albu[ul. sare Småntåna se pune pe foc [i se las` s` clocoteasc`. pån` se gratineaz`. Se c`le[te f`ina \n o lingur` de unt \ncins [i se stinge cu lapte. 50 g unt. Ochiuri gratinate 8 ou` 8 felii de franzel` 100 g småntån` 100 g ca[caval. se adaug` restul de unt. fiecare ou pe cåte o felie. Untul r`mas se toarn` deasupra. se toarn` deasupra småntåna [i se presar` un vårf de cu]it de sare. se aranjeaz` feliile de franzel`. la foc moderat. f`ina. Cånd \ncepe s` se topeasc` se sparg cu grij` ou`le deasupra. Ap`sånd din loc \n loc cu o lingur`. se s`reaz` [i se pr`jesc \n cuptor. \n coaj`. Cånd se \nfierbånt` se sparg ou`le. dat pe r`z`toare. se spal` [i se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. Compozi]ia se a[az` \n vasul care merge la cuptor. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. sare 4–8 ou` 100 g [unc`. se fac cuiburi \n care se pune pu]in unt [i deasupra se sparge cåte un ou \n fiecare adåncitur`. |ntr-o crati]` uns` din bel[ug cu unt. Feliile de [unc` se pun \n tigaia cu untul pu]in \nc`lzit. plus sare [i piper. Ochiuri \n cuib de m`m`ligu]` 4–8 ou` 1–2 l lapte 1/2 kg m`lai. turnåndu-se deasupra restul de unt [i de småntån`. Se introduce \n cuptorul \ncins [i se ]ine. sare Se prepar` ochiuri la capac \n unt incins. Ochiuri cu spanac [i parmezan 8 ou` 500 g spanac 200 g parmezan 250 ml lapte. pentru 5 minute. un sfert de or`. prins` cu o scobitoare. apoi se toarn` småntåna [i se presar` ca[cavalul. piper Ochiuri cu [unc` Ochiuri cu småntån` 4–8 ou` 100 g småntån`. se acoper` cu ochiurile fierte \n ap` [i cu sosul [i se introduce la cuptor. l`sånduse s` fiarb` pån` se \ngroa[`. piper Ochiuri cu sl`ninu]` 8 ou` 50 g sl`ninu]`. se toarn` småntåna amestecat` cu un vårf de cu]it de sare [i se d` la foc iute pentru 4–5 minute. o l`måie sare. cu cåte un ochi deasupra. se toac` [i se amestec` bine cu untul r`mas [i zeama de la o l`måie. Se d` vasul la cuptor 5 minute pån` cånd se \nt`re[te albu[ul. La servire se presar` verdea]`. apoi se scot [i se pr`jesc pe ambele p`r]i feliile de påine. la care s-au ad`ugat amestecånd tot timpul. Cånd sunt gata. Se pune sare. se toarn` \n tigaie ou`le. Dup` ce a fiert se adaug` 2 linguri unt [i 2 linguri småntån` [i se amestec`. 3–4 ro[ii o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. M`m`ligu]a pripit` moale se poate prepara [i cu lapte sau numai cu ap`. Spanacul se cur`]`. Se toarn` sosul de ro[ii f`cut Cartofii se spal` bine [i se fierb. |n forma uns` cu unt se pune sl`nina t`iat` felii sub]iri [i peste aceasta se a[az` felii sub]iri de [vai]er sau de ca[caval uscat. Se pun imediat la cuptor. la foc repede. dup` gust. |ntr-o tav` uns`. sare amestecåndu-se apoi cu untul [i laptele. 50 g unt o lingur` de f`in`. \n farfurii. t`iate buc`]i [i apoi strecurate. Se presar` cu sare. sare [i piper. se cur`]` de coaj` [i se zdrobesc cu furculi]a. |n alt` variant`. Se servesc la mas` imediat ce s-a \nchegat albu[ul. Ochiurile se fac \n ap` fiart` [i se a[az` peste fiecare movili]`. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se serve[te imediat. Se sparg ou`le \n tigaia \n care clocote[te småntåna [i se pune un vårf de cu]it de sare. dup` care se trece \ntr-un vas termorezistent. apoi se scurge. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las`.Ochiuri cu ro[ii [i verdea]` 8 ou` 3–4 ro[ii 50 g unt verdea]` din ro[ii fierte. pån` s-a \ngro[at suficient. Preparatul se serve[te foarte fierbinte. se scot. 198 . se fac patru movili]e din aceast` compozi]ie [i se \nf`[oar` \n cåte o feliu]` sub]ire de [unculi]`.

se scurge. se pune pe o farfurie [i se serve[te imediat. la foc \ncet. piper Se prepar` opt ochiuri romåne[ti. sare. peste ele turnåndu-se f`ina dizolvat` \n småntån`. se adaug` untul. apoi se gratineaz` \ntr-o tav` la cuptor. sare. la foc potrivit. Acestea se presar` cu ca[caval ras [i se servesc cu maz`rea [i småntåna. se cur`]` [i se zdrobesc fierbin]i cu furculi]a. apoi se scot. se scurge [i se taie \n få[ii sub]iri cam de doi centimetri. Omlet` cu marmelad` 4 ou` 25 g unt. se spal` [i se fierbe un sfert de or` \n ap` clocotit` cu sare. Se toarn` \n tigaia cu ulei [i cånd \ncepe s` se \nt`reasc` se presar` pe deasupra brånz` sau ca[caval ras. Se pune s` fiarb`. Omlet` cu creier de vi]el 500 g creier de vi]el 8 ou` 2–3 ro[ii 50 g unt. Sparanghelul se cur`]`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se scot cu o spumier` [i se a[az` pe o farfurie cald`. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. se spal` [i se toac`. se amestec` maz`rea cu småntåna. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` la sfår[it. se adaug` sarea [i piperul. Se amestec` cu g`lbenu[urile. se scurg de ap` [i se a[az` pe cåte o felie de franzel` [i se servesc cu garnitura de legume. piper Ochiuri romåne[ti cu sparanghel [i sos alb 8 ou` 200 g småntån` 100 g sparanghel 40 g unt. ochiurile fiind acoperite de sos [i \nconjurate de firele de sparanghel. l`såndu-se pån` se \ngroa[`. sare Omlet` cu cartofi 4 cartofi 3 ou` o lingur` de untur` sare. sare [i la urm` albu[urile spum`. sare. Se pudreaz` cu zah`r vanilat. piper Se bat g`lbenu[urile cu zah`rul. Creierul se cur`]`. apoi se fierbe. se scurg bine [i se p`streaz` la c`ldur`. Se servesc pe un platou. apoi se scoate. se las` pån` se r`ce[te. apoi se \n`bu[` \n unt [i se presar` cu sare [i piper. se acoper` cu creierul [i cu sosul de ro[ii.Ochiuri „pe canapea“ 4 ou` 4 felii de franzel` 3 ro[ii 100 g ciuperci 100 g parmezan 100 ml lapte 50 g unt. Se fierb cartofii cu coaj`. o dat` cu sarea [i piperul. Ochiurile romåne[ti. Cånd e gata. \n care am \ncins pu]in ulei. se s`reaz` [i se pipereaz`. s` se rumeneasc` frumos pe ambele p`r]i. Deasupra se toarn` unt fierbinte. Din aceast` compozi]ie ies trei omlete. piper Se bat ou`le. se ung cu unt. dup` re]eta cunoscut`. |ntre timp. se ruleaz` [i se mai pune pu]in la pr`jit. Se unge fiecare cånd este cald` cu marmelad` sub]ire [i se ruleaz` repede. se bat ou`le [i se pun s` se pr`jeasc` \ntro tigaie cu ulei. Cånd d` \n clocot se adaug` cam jum`tate de linguri]` de o]et [i un vårf de cu]it de sare. Ochiuri romåne[ti 8 ou` 40 g unt pu]in o]et. pe ambele p`r]i. se pipereaz` [i se prepar` omleta. Se coace \n gr`simea \ncins`. piper. Se pot servi cu m`m`ligu]` sau cu un piure (piure de spanac). Parmezanul se rade [i se amestec` \n lapte. se toarn` jum`tate din cantitatea de ulei [i se presar` sare. Se \ntoarce omleta. Feliile de påine pr`jit` se ung cu unt [i cu amestecul de ca[caval cu lapte. |ntr-un vas se pun 2–3 degete de ap` s` fiarb`. Se \mp`ture[te omleta. piper [i p`trunjel t`iat fin. apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` |ntr-o crati]`. Ro[iile se taie \n jum`t`]i. se scurg. \n ap` clocotit` cu sare. apoi se scoate. 2 linguri de f`in` sare. Se bat ou`le. Ou`le se sparg \n ap` [i se las` s` se \nchege albu[ul. se s`reaz`. 199 . zah`r vanilat Omlet` cu brånz` de oaie sau ca[caval 6 ou` o lingur` de ulei 100 g brånz` sau ca[caval sare. se spal`. preparate dup` re]eta cunoscut`. alternativ cu f`ina. se s`reaz` [i se coc cåteva minute pe plita cuptorului. cu pu]in unt. Se rumene[te foaia pe ambele p`r]i [i cånd este gata se scoate pe un fund cu lama unui cu]it lat. piper Ciupercile se cur`]`. dup` care se taie \n feliu]e. cam un sfert de or`. Påinea se cur`]` de coaj` [i se pr`je[te pe plit`. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai pune la fiert cel mult 10 minute. se scoate. iar crati]a se trage de pe foc pentru ca s` \nceteze clocotul. 125 g f`in` 1/2 pahar cu lapte o lingur` de zah`r sare marmelad`. Din aceast` compozi]ie se toarn` cåte un polonic \ntr-o tigaie. laptele. acoperit` cu capacul. se scurge. Omlet` cu maz`re [i småntån` 6 ou` 100 ml ulei 200 g maz`re (din conserv`) 100 g småntån` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel.

Omlet` cu fic`]ei de pui 8 ou` 200 g fic`]ei de pui 100 g småntån` 100 g unt 100 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. ad`ugåndu-se sare [i piper dup` gust. piper. neamestecåndu-se deloc. apoi se scot. Se pune la r`cit. Omlet` cu cartofi [i parmezan 8 ou` 2 cartofi 100 g parmezan 100 g småntån` 50 g unt 2–3 ro[ii o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se \n`bu[` \n lapte (50 g) pån` sunt gata. Se taie merele felii sub]iri. Cånd se serve[te. Se adaug` 2 g`lbenu[uri bine b`tute [i se \ngroa[` pe foc. Morcovii se taie m`runt. verdea]` Se bat bine ou`le. 4 ou` 100 g unt 2 mere 1/3 pahar zah`r un praf de sare Omlet` la abur 8 ou` 100 ml lapte 40 g unt. se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierb \n vasul de abur. Se presar` cu verdea]` m`runt tocat`. Se fierbe 10 minute. pr`jit` la tigaie. Se presar` cu zah`r pudr` [i se taie felii cånd este rece. piper. pres`rat` cu verdea]` tocat`. apoi se sting cu vin. Se las` s` fiarb` pån` se tope[te tot zah`rul. |ntre timp se caramelizeaz` 4 linguri de zah`r [i se sting cu pu]in` ap`. se r`stoarn` pe farfurie. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. 200 . se pun \n unt sau se rumenesc pe o parte [i apoi pe partea cealalt` ca o omlet`. Se bat bine ou`le cu småntån`. Se ruleaz`. apoi \n fiecare dintre ele se pun cartofii pr`ji]i [i se presar` parmezanul ras. piper Omlet` de albu[ cu brånz` de vaci [i m`m`ligu]` 8 albu[uri 40 g unt 200 g brånz` de vaci 200 g m`lai. se rumenesc \n unt \ncins. se trec prin sit`.Omlet` cu mere 150 g f`in` 50 ml lapte. se scurg bine de gr`sime [i se servesc cu cåte o lingur` de småntån` [i cu salat` de ro[ii. se trec prin sit`. 2 linguri de gri[ Se prepar` omleta. Se strecoar` prin tifon. Dup` ce ou`le s-au rumenit dedesubt. Se bate compozi]ia bine [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt. se presar` cu sare [i piper. Ou`le se amestec` cu laptele [i se adaug` sarea. Se d` la cuptor. Apoi se adaug` f`ina sub]iat` cu laptele rece turnat cåte pu]in [i se d` la rece pentru o or`. se pun deasupra ciupercile trase \n unt. se presar` cu sare [i piper [i se las` \nc` vreo 5 minute s` se \n`bu[e pe foc mic. se amestec` cu ou`le b`tute [i cu restul de lapte [i se s`reaz`. [i la care s-au ad`ugat: sare. Omlet` cu crem` caramel 4 ou` 4 linguri de zah`r pudr` 4 linguri]e pline cu f`in` Crema: 4 linguri de zah`r 2 g`lbenu[uri 70 g unt Omlet` cu småntån` 8 ou` 40 g unt 100 g småntån` salat` verde 20 ml ap` Ou`le crude se amestec` cu småntån`. b`tut` la sfår[it cu 20 g unt. tocate m`runt. Se adaug` 20 g unt [i se toarn` compozi]ia \ntr-o form` u[or uns` care se a[az` \ntr-un vas cu ap`. Se bat. Separat se \n`bu[` ciupercile \n unt. Cånd se serve[te. Cånd se serve[te. t`ia]i \n buc`]ele mici. se adaug` 2 linguri de unt. Se pr`jesc omletele \n unt pe ambele p`r]i. Se unge omleta cåt este cald` cu aceast` crem`. Se pune peste omlet` brånz` de vaci [i se d` la cuptor \nc` 5 minute. Cånd s-a r`cit. Cartofii se cur`]`. Omleta poate fi. verdea]` Omlet` cu ciuperci 8 ou` 50 g unt 1/2 kg ciuperci sare. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. ap` rece [i sare. Se pune compozi]ia \ntr-o form` uns` cu unt [i se fierbe \n abur. piper Se bat albu[urile de ou cu 2 linguri de ap` [i sare [i se amestec` cu telul. se toarn` deasupra unt topit [i se presar` cu verdea]`. verdea]`. Omleta se serve[te cu m`m`ligu]` f`cut` din m`lai [i gri[. Ou`le se bat. Omlet` la abur cu morcovi 8 ou` 80 ml lapte un morcov 20 g unt Ou`le b`tute bine se pun \n untul \ncins. Se las` s` se prind`. Fic`]eii. de asemenea. se amestec` cu zah`rul [i cu sarea. se ruleaz` cald` [i se serve[te pudrat` cu mult zah`r. se \mparte \n patru por]ii. Se ruleaz`. se amestec`. apoi se rumenesc \n unt fierbinte. se toarn` deasupra unt topit pe baia de abur. Se serve[te fierbinte.

se bate pe foc un [odou. sare. se taie \n dou` [i se toac`. Se strope[te cu unt topit. iar drojdia se \nmoaie cu pu]in lapte sau ap`. t`iat` \n felii sub]iri. t`iat` m`runt. se adaug` f`ina. Ciupercile se cur`]`. dup` care se \mp`turesc [i se presar` cu verdea]` tocat`. se toarn` \n tigaie [i se las` s` se coac`. Se cur`]` frunze de p`trunjel. Omlet` gen pizza 8 ou` 100 g telemea de vac` 100 g [unc` presat` 2–3 ro[ii 200 ml ketchup picant 50 g unt o leg`tur` de m`rar. verdea]a tocat` m`runt. se stinge cu lapte [i se mai las` s` fiarb` pån` se \ngroa[`. |mpreun` cu verdea]a tocat` m`runt. Se toarn` cald peste omlet` s` se \mbibe bine [i se ]ine la rece. se taie \n felii sub]iri. ro[iile se op`resc \n ap`. Umplutura se preg`te[te amestecånd [unca t`iat` p`tr`]ele m`runte [i verdea]a tocat`. cu sosul alb strecurat peste ea [i garnisit` cu ciuperci. s` se \n`bu[e vreo 10 minute. se a[az` [unca. trecåndu-se \ntr-un vas de Jena. |ntre timp. se scurg. Se acoper` cu capacul [i dup` ce s-a rumenit pe o parte se \ntoarce pe partea cealalt`. piperul . se pipereaz` [i se prepar` o omlet`. o linguri]` de f`in`. un pahar de vin. Se bat ou`le [i se adaug` f`ina. Se coace omleta \ntr-o tav` uns`. F`ina se desface cu lapte sau cu ap` rece. |n aceast` omlet` se pune compozi]ia preparat` [i se ruleaz`. Omlet` cu [unc` [i ciuperci 8 ou` 200 g [unc` presat` 200 g ciuperci 100 g unt. Omleta se serve[te fierbinte. Ceapa cur`]at`. 201 . piper. pe fiecare dintre ele punåndu-se cåte o por]ie de fic`]ei. se pr`je[te \n gr`sime. apoi se scoate. Se pune capacul [i se introduce la cuptor. Omlet` economic` 4 ou` 2 linguri de f`in` 150 g lapte sau ap` 10 g drojdie 1/2 lingur` de gr`sime sare. piper Se bat ou`le [i li se adaug` laptele [i sarea. drojdia. se pr`jesc \n unt \ncins pe ambele p`r]i. piper Omlet` cu [odou de vin 4 ou` 4 linguri de zah`r un pache]el de zah`r vanilat 2 linguri de f`in` marmelad` {odoul: 2 g`lbenu[uri un pahar de vin 100 g zah`r o linguri]` de f`in` Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. Ardeii gra[i se spal`. se scurge bine de gr`sime. se cur`]` de pieli]`. Se scoate pe un [ervet umezit [i cåt este cald` se unge repede cu marmelad` [i se r`suce[te. zah`r dup` plac (aproximativ 100 g). verdea]` Garnitura: salat` de ro[ii Omlet` cu verde]uri 6 ou` 3 linguri de lapte sau sifon o lingur` de unt sau untur` o lingur` de ulei. dup` regulile cunoscute. se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt [i se acoper` cu [unca t`iat` \n cubule]e. se scot cu spumiera. ro[iile [i brånza t`iate \n felii. Se introduce vasul la cuptor [i se las` la gratinat. Cånd este \ncins` gr`simea. Se bat ou`le. apoi albu[urile spum` [i zah`rul vanilat. care se ia de pe foc cu pu]in \nainte de a se rumeni. turnåndu-se [i vinul. se \mparte \n patru buc`]i egale.continuånd s` se amestece. Omleta se umple cu compozi]ia amintit` [i se serve[te cald`. dar este [i mai gustoas` cu urm`torul [odou: din 2 g`lbenu[uri. Separat se face omleta de ou`. m`rarul tocat. iar cånd \ncep s` se rumeneasc`. Compozi]ia se toarn` \n tigaie peste gr`simea \ncins`. m`rar [i cozi de ceap` verde [i se adaug` la compozi]ia preg`tit`. sos tomat Se toarn` compozi]ia de omlet` simpl` \n untdelemn \ncins. Se poate servi simpl`. piper. \ntr-o tigaie cu gr`sime \ncins`. Se serve[te la mas` cu un sos tomat. Se bat ou`le cu sare [i piper. amestecånd continuu. cu sarea [i cu piperul se adaug` \n vasul cu ceap` [i se pr`jesc pån` scad. Se serve[te cu salat` de ro[ii sau cu orice salat`. se c`le[te f`ina \n unt. se spal`. dup` care se toarn` sosul de ro[ii. piper Omlet` de toamn` 8 ou` 100 ml ulei 4 ardei gra[i o ceap` 5–6 ro[ii o leg`tur` de verdea]` sare. se s`reaz`.Se prepar` omleta. sarea [i piperul. sare Omlet` cu [unc` 8 ou` 80 ml untdelemn o lingur` de lapte 20 g [unc` o leg`tur` de verdea]` 2 linguri de småntån` sare. Peste ea. \ns` f`r` s` se ard`. sarea. 2 linguri de f`in` 200 ml lapte 100 ml vin alb dulce sare. cu småntåna.

apoi se \ntoarce. piper. carnea de pui fiart` [i ciupercile. ro[ia. apoi se dau pe r`z`toare. apoi se taie \n cubule]e. piper Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. altfel omleta nu va fi pufoas`. Focul trebuie s` fie iute. nuc[oar` [i se umplu cu aceast` compozi]ie albu[urile. Se adaug` lapte. Ardeii se spal`. la foc potrivit. Se serve[te cald. peste care se toarn` uleiul r`mas. piper ou`le b`tute. se toarn` jum`tate din cantitatea de ro[ii. Omlet` ]`r`neasc` cu unt [i [tevie 4–6 ou` 1/2 kg [tevie o ceap`. Se pune sare. restul de ro[ii. piper. la foc puternic. se presar` telemeaua dat` pe r`z`toare. se spal`. piper [i p`trunjel verde tocat. se presar` usturoiul. Carnea se tran[eaz` [i se presar` cu un praf de sare [i piper. 200 g ciuperci 2 linguri de småntån` p`trunjel verde. Peste omlet` se toarn` un sos alb preparat pe loc. verdea]`. 2–3 salate sare. pres`rat [i el cu verdea]` [i condimente. Se bate oul spum` cu pu]in` sare. Separat se bat ou`le cu sare. Se fierb ou`le tari. pån` se gratineaz`. Se adaug` ciupercile sp`late [i tocate. sare. apoi se amestec` bine cu m`slinele [i cu pu]in` verdea]`. 202 . piper Orez cu muguri de bambus 150 g orez 2 ardei gra[i ro[ii 150 g ciuperci 50 g muguri de bambus un ou 150 g carne de pui. Ou`le se bat bine. se scot. pu]in piper [i se amestec` \mpreun`. Dup` ce s-au \nmuiat [tevia [i ceapa. se \ndep`rteaz` cotoarele [i semin]ele. Vasul se introduce \n cuptorul \ncins [i se las`. Cånd se prinde de margini se desprinde cu un cu]it lat [i se \ntorc marginile c`tre mijloc. 2 castraveciori sare. Omleta se rumene[te pe o parte. f`in` [i småntån`. se cur`]` de coaj` [i semin]e. se a[az` pe un platou [i se decoreaz` cu småntån`. Peste el se pune orezul. se poate preg`ti maz`re verde soté. din unt. Apoi se pune \ntr-o tigaie. sare cåt` trebuie. Toate acestea se adaug` peste ou. Cånd \ncepe s` se rumeneasc`. G`lbenu[urile se scot [i se amestec` \n cantitate egal` cu [vai]er ras. Ou` cu ceap` [i sos picant 8 ou` 2 cepe. Se \nmoaie \mpreun` cu ceapa [i pu]in` gr`sime \ncins`. Ou` cu brånz` [i småntån` 4–6 ou` 100 g [vai]er 2 linguri de småntån` nuc[oar`. verdea]`. apoi se pr`je[te \n unt \ncins o omlet` obi[nuit`.Omlet` gratinat` 8 ou` 100 g unt 2 linguri de småntån` 2 linguri de f`in` 100 g telemea de vac` sare. din dou` p`r]i opuse. Se toarn` ap` cåt s` acopere [i se d` 20 de minute la cuptor. Usturoiul se cur`]` [i se taie \n felii. Omlet` piperat` 8 ou` 2 linguri de ulei o lingur` de lapte sare. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. timp de o or`. amestecate [i fierte la foc mic pån` cap`t` consisten]`. apoi jum`tate din orez. Se cur`]` de coaj`. Apoi se ia o tigaie [i se pune carnea la pr`jit \n toat` cantitatea de unt. Se amestec` pån` cånd se c`lesc toate ingredientele. Deasupra. sare Ou`le se bat bine. piper Ou`le se spal` [i se fierb tari. sare {tevia se spal` [i se taie lat` de 1–2 cm. Se taie \n sferturi. la foc domol. 100 g unt o leg`tur` de p`trunjel piper. 30 g piper Orez cu ro[ii la cuptor 4–5 ro[ii 400 g orez 2 ardei gra[i 50 ml ulei 100 g m`sline o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. uns bine cu unt. ca s` alunece mai u[or \n farfuria preg`tit`. Poate fi umplut` cu diferite compozi]ii. se adaug` Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Orez picant cu carne de vit` 300 g orez un ardei iute 400 g carne de vi]el 100 g unt o ceap` o ro[ie. piper [i verdea]`. Se d` la cuptor. se trece \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Orezul se alege. sare [i piper. Cånd este gata. ardeiul iute m`run]it [i ceapa t`iat` fin. Cu o linguri]` se toarn` småntåna peste fiecare ou umplut din „cuibul“ de salat`. Compozi]ia de mai sus se toarn` \n gr`sime \ncins`. \mpreun` cu mugurii de bambus. Se toac` ardeiul gras. Se unge o tav` cu ulei. terminånd cu orezul r`mas. sare [i piper. usturoi. Pentru garnitur`. 50 g unt o linguri]` de f`in` bulion. ardei. potrivindu-se de sare. ardeiul. Se cur`]` [i se taie \n jum`t`]i \n lung. fiert \n prealabil. Fiecare dintre ele se a[az` pe o foaie de salat` verde [i se \nconjoar` cu salat` verde tocat` m`runt.

pres`rate cu sare [i piper. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins [i se las` pån` se \ncheag` ou`le. tot pe foc mic. 10 minute. Ou` cu sos verde 8 ou` 50 g unt o lingur` de f`in` 100 g lapte 500 g spanac o leg`tur` de verdea]` franzel` Papar` Ou` fierte cu costi]` 8 ou` 100 g costi]` afumat` o ceap` 2–3 ro[ii 40 g unt. Con]inutul \[i m`re[te volumul. un rånd de brånz`. 40 g unt sare. Se gratineaz` cåteva minute dup` ce preparatul a fost stropit cu unt topit. apoi se serve[te. l`såndu-se. Se prepar` un sos din unt. apoi se adaug` ro[iile [i se fierb un sfert de or` la foc moale. Ou`le se prepar` ca ochiuri romåne[ti [i se a[eaz` cåte unul pe fiecare felie de påine. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Separat. f`in` [i lapte. sare. piper Ou`le se fierb tari. piper Piureul de spanac se prepar` din spanacul fiert [i tras \n unt [i f`in`. continuånd fierberea vreo cinci minute. piper Orezul se fierbe [i se pune \ntr-o form` uns`. Se presar` sare [i piper numai pe albu[ (pe g`lbenu[ r`mån pete albe care dau un aspect nepl`cut). la fel [i pu]in spanac fiert. Se pune uleiul la \ncins. Se \nmoaie bine feliile \n compozi]ia preparat` [i se a[az` \n crati]a uns`. a[a \ncåt crati]a nu trebuie s` fie plin`. Se toarn` sosul [i se acoper` totul cu costi]` t`iat` \n felii sub]iri [i Se taie franzela felii. sare. Se d` la cuptor. se taie \n dou` [i se a[az` pe orez cu partea t`iat` \n sus [i se s`reaz`. apoi se scurg [i se pun \ntr-un vas de Jena uns cu unt. cur`]a]i de semin]e [i t`ia]i \n få[ii. se presar` cu sare [i piper dup` gust. Ca[cavalul se rade [i se presar` deasupra. precum [i o mån` de frunze de ment`. Se adaug` peste ei rondelele de ou fiert. Separat se pr`jesc \n unt feliile de påine. se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare. uns cu unt. sare Ou` cu sos mentolat 4 ou` 500 g ro[ii 2–3 ardei gra[i 2 cepe 100 ml ulei 4 c`]ei de usturoi frunze de ment` sare. apoi se adaug` ro[iile. sare. Ou` pr`jite \n ulei 8 ou` 100 ml ulei sare. stins \n zeama \n care a fiert. la foc potrivit. se cur`]` [i se a[az` cåte unul peste o felie de påine pr`jit`. \n modul urm`tor: un rånd de franzel`. la foc puternic. Se serve[te imediat ca s` nu se lase. piper o franzel` 1/2 kg brånz` de vac` 4 ou`. T`i]eii se pun la fiert \n ap` cu sare. fierbinte. se spal`. castraveciori \n o]et. Se fac patru gropi]e. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n ulei. se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. se toac` m`runt [i se c`le[te \n unt \ncins. dup` care se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un vas de Jena. Feliile de påine se pr`jesc \n unt [i dup` ce sunt scoase pe o farfurie se toarn` deasupra lor sosul verde. se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. Ou` cu spanac 8 ou` 1 kg spanac 25 g unt 1/2 linguri]` de f`in` 4 felii påine. unul cåte unul. sp`late [i m`run]ite. piper). se spal`. Se fierb ou`le cleioase. acoperindu-le. Ou`le se fierb tari. Deasupra se toarn` piureul de spanac. Ou` pe orez 4 ou` 1/2 kg orez 100 g ca[caval 25 g unt. Ceapa se cur`]`. piper pr`jit` pe plita \ncins`. se freac` brånza cu un ou. apoi se adaug` ardeii. sare [i piper. \n care se pun ou`le crude. Se bat 2 ou` cu sare [i se adaug` laptele. apoi se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Se mai las`. Deasupra se toarn` laptele r`mas [i unt [i se d` la cuptor s` se rumeneasc`. Ou`le pot fi fierte ca ou` romåne[ti \n ap` cu sare [i o]et. apoi se introduce vasul la cuptor. 203 . la care se adaug` verdea]a [i spanacul. apoi se sparg deasupra tig`ii ou`le. pu]in bulion.se a[az` pe farfurie [i se toarn` deasupra sos picant (preg`tit din 2 cepe tocate m`runt. Ou` cu t`i]ei [i sos tomat 8 ou` 200 g sos tomat 200 g t`i]ei 50 g ca[caval. lapte o lingur` de unt Verdea]a se toac` m`runt. pu]in` f`in`. ultimul strat fiind de brånz`. 2 linguri de unt. aproximativ o or`. Ou`le sunt gata pr`jite atunci cånd s-a \nt`rit albu[ul. se toarn` sosul [i se rade ca[cavalul. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se cur`]` [i se taie \n rondele mai mari. aproximativ 10 minute. Ceapa se cur`]`. Ou`le se fierb tari.

Se condimenteaz` dup` gust. condimenta]i cu sare [i piper m`cinat. Se cur`]` prepeli]ele. Se adaug` dou` c`ni de ap` fiart`. Pieptul de pui se a[az` \n mijlocul farfuriei. Se stinge. Pilaf de raci la cuptor 20 de raci mijlocii 4 l ap` 4 c`]ei de usturoi piper m`cinat. dup` 2 minute se pune zeama de ciuperci. 4 mere mari 2 linguri de zah`r pudr`. sare. \mpreun` cu vinul fiert \n clocot. se pune sare [i piper. se scot. cu feliu]e de portocal` deasupra. dup` vreo 5 minute. se mai las` s` fiarb` alte 5 minute. piper. se amestec` [i se las` pån` fierbe. Se mai d` la cuptor. \n unt. se pudreaz` cu zah`r farin. se pr`jesc pe ambele p`r]i la foc puternic. garnitura – cartofi fier]i. \n`bu[it.P`str`v la cuptor 1 kg p`str`vi 250 ml vin alb. piper. pe lungime. bure]i negri) se amestec` bine. eventual ardei iute. apoi se a[az` racii. mere t`iate rondele. o ceap` 100 g unt. apoi se pun s` se c`leasc` \n unt \ncins. piper. Cuburile de sup` se pun la fiert cu 1l de ap`. Se las` la cuptor cam jum`tate de or`. apoi se d` la cuptor cam o jum`tate de or`. orez. sare Piept de pui cu mere caramelizate 600 g piept de pui 200 g ciuperci. Separat. care se acoper` cu capacul [i se las` s` se \n`bu[e la foc mic. Zah`rul se caramelizeaz` \mpreun` cu untul. se s`reaz`. se las` 10 minute s` fiarb` la foc potrivit. tocat` m`runt. Se dau la foc mic. Cånd se pun la fiert. apoi se scurge de ap` [i se adaug` \n tav`. Se presar` sare [i piper. cu ap` fiart`. piper Se cur`]` p`str`vii. se adaug` carnea [i se las` la fiert. 2 linguri de småntån` 2 cepe. Cånd s-au fiert p`str`vii. se spal` [i se pun \ntr-o crati]`. 20 g unt 40 g zah`r. f`r` s` se rumeneasc` (10 minute). precum [i cu zeam` de l`måie. Se serve[te cu ca[caval ras [i o buc`]ic` de unt deasupra. iar coaja se d` pe r`z`toare. orezul se spal` \n mai multe ape [i se fierbe cam 20 de minute. t`iat. 100 g unt sare. se spal`. piper Piept de pui cu miere [i ciuperci 600 g piept de pui 300 g miere 200 g ciuperci Pieptul t`iat julien se c`le[te \n unt. vreo 20 de minute. apoi småntåna. apoi se pun prepeli]ele. amestecåndu-se cu racii. Se serve[te fierbinte. Se unge o tav` cu ulei. varz` de Bruxelles. Cånd prepeli]ele \ncep s` se rumeneasc`. cu capac. sare. cu zeam` de l`måie deasupra. ceapa cur`]at`. Se adaug` o foaie de dafin [i cåteva boabe de piper. Ceapa. apoi se introduce crati]a la cuptor. Se pune la fiert [i se ]ine pe ma[ina de g`tit pån` scade. se adun` spuma. Mere caramelizate: unt \ncins. merele de jur \mprejur. se orneaz` cu salat` verde. sp`lat` [i t`iat` \n felii. racii trebuie s` fie vii. foi de dafin Piept de pui cu portocale 500 g piept de pui 2 cuburi sup` de pui un morcov o ]elin` 2 portocale o ceap` verde o l`måie. ardei iute Pieptul de pui. usturoiul cur`]at [i pisat se pune peste compozi]ie. se las` cåteva minute [i se stinge cu pu]in` sup` sau ap` c`ldu]`. ungånd din cånd \n cånd carnea cu buc`]ele de unt. sare zeama de la o jum`tate de l`måie 50 ml ulei de floarea soarelui 100 g orez o leg`tur` de p`trunjel verde Pilaf cu ciuperci [i ca[caval 350 g orez 500 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g unt o ceap`. se scot. Pilaf de prepeli]` 2 prepeli]e 150 g orez 60 g unt o ceap` sare. l`såndu-se s` fiarb`. piper [i cimbru. Se alege orezul. cur`]ate de coaj` [i de miez. Apa trebuie s` dea mai multe clocote. se spal` [i se toac` m`runt. a[ezånduse \ntr-o oal` \nc`p`toare. piper. iar racii sunt fier]i cånd s-au \nro[it. s` se rumeneasc` \mpreun` [i s` scad` zeama. broccoli. spre a o fr`gezi. pån` se \nmoaie carnea. t`iate \n jum`t`]i. se pune \n tigaie la foc puternic. apoi se adaug` orezul. ciupercile t`iate lame [i mierea. apoi se r`stoarn` pe un platou [i se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. se pune p`trunjel deasupra. se spal` [i se adaug` \n crati]`. \mpreun` cu o lingur` de sare. amestec`nd mereu. se scurg de zeam` [i se servesc cu p`trunjel tocat m`runt [i cåte o buc`]ic` de unt deasupra. iar \n untul r`mas se c`le[te ceapa tocata m`runt. la foc mic. Se stoarce l`måia [i se adaug` sucul rezultat. ciupercile t`iate (ghebe. Ad`ug`m sare. Din cånd \n cånd. Ciupercile [i ceapa se cur`]`. Se serve[te cald. De asemenea. Se adaug` coaja ras` de portocal`. se amestec` bine \n tigaie. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel cimbru. Feliile de portocal` se a[az` pe o farfurie \ntins`. se flambeaz`. Se d` pentru 30 de minute la cuptor. sare. apoi se pun \ntr-o crati]` cu unt \ncins. 204 . morcovi. amestecånd s` nu se ard`.

Se \ntorc din cånd \n cånd. s` scad`. apoi soté-ul ob]inut se toarn` \n crati]a \n care sunt prepeli]ele. se toarn` vinul [i coniacul. Se adaug` maz`rea. se fierb pån` se fac ca un sos. ro[iile cur`]ate de pieli]e [i date pe r`z`toare. stropindu-se din cånd \n cånd cu sosul care s-a format \n tav`. sare. se scot m`runtaiele. Se preg`te[te sosul. Se \mbrac` o form` de copt cu foi de pl`cint`. care a fost \ncins \n prealabil. Cånd sunt gata. se pårlesc la flac`r`. Din cånd \n cånd. sare Prepeli]` cu sos de småntån` [i ciuperci 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingura de f`in`. Feliile de påine se taie \n cuburi [i se rumenesc \n unt fierbinte. l`såndu-se s` mai fiarb` \mpreun` vreo cinci minute. a[ezat` pe crutoanele de påine. Se presar` cu sare [i piper. s`reaz` [i se pipereaz`. cur`]ate. Se adaug` f`ina. ca s` nu se lipeasc`. se unge cu unt [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. iar buc`]ile de carne se \ntorc pe ambele p`r]i. urmat de unul de carne [i iar un rånd de macaroane. se a[eaz` un rånd de macaroane. Se serve[te cåte o jum`tate de prepeli]` la fiecare por]ie. cu garnitur` de orez fiert sau de cartofi natur. Pui cu sos de mere 1 kg piept de pui 4 mere acri[oare ulei sau margarin` sare. Se adaug` f`ina [i bulionul. Se cur`]` prepeli]ele. piper boabe Dup` ce se cur`]` [i se spal`. se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. se spal` bine. sosul se mai las` la cuptor. se d` la o parte sl`nina [i se taie \n jum`t`]i. Carnea se cur`]`. amestecat` cu mu[tarul [i cu g`lbenu[ul de ou [i se ia de pe foc. se las` s` scad` zeama pe care au l`sat-o ciupercile. 205 . apoi se s`reaz` [i se pune s` se \n`bu[e \ntr-o crati]` cu unt \ncins. apoi se adaug` småntåna. l`såndu-se pån` se rumene[te pu]in ceapa.Pl`cint` de macaroane cu carne de vit` 500 g macaroane 1 kg carne de vit` 75 g unt o ceap` 200 g ciuperci o ceap` o lingur` de mu[tar o l`måie sare. \mpreun` cu ceapa t`iat` m`runt. Se servesc t`iate \n jum`t`]i. Se las` aproape o jum`tate de or`. se a[az` \ntr-o crati]` cu unt \ncins [i se las` s` se rumeneasc`. sp`late. t`iate lame [i c`lite \n unt. Se leag`. apoi se \nf`[oar` fiecare prepeli]` cu cåte o felie sub]ire de sl`nin`. Modul de preparare este aproape identic cu cel de la re]eta anterioar`. t`iat` [i ea \n felii sub]iri. apoi se dau la cuptor. apoi se rumene[te \n unt. se presar` cu sare. precum [i m`rarul tocat m`runt. l`såndu-se s` fiarb` pån` se \nmoaie carnea. Se pune o foaie de pl`cint` deasupra. iar peste ele se toarn` sosul. \ntr-o tav` uns` cu unt. Prepeli]` la tav` 2 prepeli]e 50 g unt 200 ml vin 25 ml coniac sare Prepeli]` cu soté de maz`re 1 kg carne de prepeli]` 600 g maz`re boabe 100 g unt 2–3 ro[ii o ceap` un pah`ru] de f`in` 2 linguri de bulion o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar. Se potrive[te de sare [i se mai fierbe 5 minute. piper boabe Se fierb macaroanele conform instruc]iunilor de pe pachet. un ou Prepeli]ele se jumulesc. Cånd carnea este gata se toarn` peste ea sosul [i se dau 2–3 minute la cuptor. \mpreun` cu o ceap` mijlocie. zeama de l`måie [i o can` de sup` de oase l`såndu-se s` mai fiarb` vreo 10 minute. Se trece carnea prin ma[ina de tocat. se dezleag`. care a fost fiart` separat cu o linguri]` de zah`r. apoi se scurg. Se Carnea se unge bine cu ulei [i cimbru [i se a[eaz` \ntr-o tav` cu ap` [i se ]ine la cuptor 30 de minute. pe lungime. apoi se scot intestinele [i pl`månii. Spre sfår[it. se adaug` din cånd \n cånd pu]in` ap`. Se adaug` ceapa cur`]at`. cåteva boabe de piper. prepeli]ele se taie \n jum`t`]i. Dup` ce se scot prepeli]ele din tav`. numai c` se adaug` ciupercile. se spal` foarte bine. piper Prepeli]` cu sos de småntån` 2 prepeli]e 100 g unt 200 g småntån` o lingur` de f`in` un ou o lingur` de mu[tar o l`måie sare. apoi se pun s` se frig` pe gr`tarul bine \ncins. se spal` [i se scurge. Se serve[te cu sos de ro[ii. ca s` se p`trund` pe toate p`r]ile. cimbru 2 c`ni de ap` Prepeli]` la gr`tar 2 prepeli]e 100 g sl`nin` 30 g unt 4 felii de påine alb` piper. Merele cur`]ate [i t`iate felii sau date prin r`z`toare. se scutur` crati]a. sp`lat` [i tocat` m`runt.

Pui umplut cu past` de creier 2 pui un creier de vi]el 200 g ciuperci 20 g unt. Dup` aceea. Ciupercile se cur`]`. Carnea se cur`]`. Se las` s` fiarb` \n`bu[it \n continuare. ungånd puiul cu uleiul r`mas. |ntre timp. restul se arunc`. se unge cu ulei [i se presar` cu sare. Se spal` \n mai multe ape. sare. ceapa [i ro[iile tocate. \ntr-o tav`. Se dau la cuptor s` se rumeneasc`. Pulpele de pui se servesc cu aceast` garnitur`. se spal`. piper Pulp` de miel cu glazur` de miere 1 kg pulp` de miel 40 ml ulei 150 g miere 4 c`]ei de usturoi scor]i[oar`. cam Pulpa se cur`]`. apoi introducem måncarea pentru 45 de minute. pån` ce aceasta scade aproape de tot. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in ulei. Se ia de pe foc. cimbru Puiul se cur`]`. apoi se las` o or` \ntr-un vas cu ap` rece. apoi se presar` cu sare. ad`ugånd deasupra usturoi pisat [i p`trunjel verde. se pipereaz` [i se freac` bine cu lingura. apoi se cresteaz` adånc \n cåteva locuri. apoi picioarele de broasc` se dau prin ou [i pesmet [i se pr`jesc \ntr-o tav` cu restul de ulei bine \ncins. Maz`rea se alege [i se spal`. Se \mp`neaz` pulpa cu buc`]ile de sl`nin` [i c`]eii de usturoi. cu care se umple puiul. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu unt \ncins. cur`]ate. se strope[te puiul cu sosul format. se s`reaz`. cimbru De la broa[te nu sunt bune de måncat decåt picioarele de dinapoi. cimbru [i scor]i[oar`. astfel: ou`le se bat cu condimente. Se serve[te cu garnitur` de cartofi natur. Usturoiul se cur`]`. ad`ugånd pu]in` sup` din vasul de Jena. piper Pui umplut cu maz`re [i ciuperci un pui de 1 kg 400 g maz`re boabe 400 g ciuperci 100 ml vin alb sec. Se preg`te[te un vas de Jena. |nc`lzim bine cuptorul. se spal`. se fierbe pån` se \nmoaie. se adaug` bulionul. pån` se ob]ine un fel de piure. pentru a se p`trunde mai bine cu condimentele. 50 ml ulei 50 g unt. se spal` cu grij` s` nu r`mån` urme de sånge. Creierul se cur`]` de pieli]e [i de eventualele buc`]ele de os. 40 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. preg`tim un piure de cartofi. sp`late [i tocate m`runt. se ia o tav` de teflon sau un vas de Jena. a[ezåndu-se \ntr-o tav` care se d` la cuptor [i se las`. sare [i piper. Pulpe de pui \n vin ro[u 8 pulpe de pui 2 cepe 100 ml ulei 4–5 ro[ii proaspete 4–5 c`]ei de usturoi 200 ml vin ro[u demidulce o leg`tur` de p`trunjel 2–3 cartofi chimen. turnånd deasupra o parte din cantitatea de zeam` de l`måie. apoi se pun \ntr-o tav` cu o lingur` de ulei un sfert de can` de ap`. \n zeama pe care o las` ciupercile. se spal`. piper. Dup` aceea. amestecånd mereu. 206 . apoi se s`reaz` [i se condimenteaz`. timp de aproximativ 2 ore. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. sare. piper. chimen. se adaug` ciupercile. li se scot m`runtaiele [i se spal` bine. Din cånd \n cånd. Acesta se pune \ntr-o tav` cu ulei [i se d` la cuptor. Se scoate. Separat. piper [i cimbru. Costi]a se taie \n feliu]e \nguste [i ceva mai groase. s` nu se ard`. verdea]a tocat`. Se scoate de la cuptor [i se preg`te[te un pané. sub]iat cu trei linguri de ap` [i se mai las` un sfert de or`. Se las` s` stea o or`.Pui de balt` cu maionez` 20 broa[te 3 linguri de pesmet. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel sare. Pulp` de porc \mp`nat` cu cartofi 1 kg pulp` de porc 200 g costi]` afumat` o c`p`]ån` de usturoi 4 cartofi. \n care se pun pulpele de pui cu 70 ml ulei. se unge cu ulei [i se d` la cuptor. se adaug` ciupercile. la foc moderat. piper Se cur`]` puii. i se scot m`runtaiele [i se freac` bine cu sare atåt \n afar`. sare [i piper. sare. Dup` cåteva minute. se spal`. 100 g maionez` 4–5 c`]ei de usturoi o jum`tate de or`. pres`ra]i cu p`trunjel tocat [i cu buc`]ele de unt. unde se toarn` pu]in ulei. piper. usturoiul pisat. 2 linguri de bulion 50 ml ulei. |n ultimele 10 minute turn`m vinul ro[u [i l`s`m s` se p`trund` bine. amestecate \n prealabil pentru a se repartiza uniform pe toat` suprafa]a c`rnii. cåt [i \n interior. sare. 40 ml ulei ienibahar. la foc moderat. Preparatul se a[az` pe un platou [i se serve[te cu un sos alb. din maionez` [i usturoi pisat. verific`m s` prind` o crust` aurie. Se omogenizeaz` amestecul [i se umplu cu el puii. Se r`stoarn` buc`]ile de carne [i se pune totul la cuptor pentru 15 minute. sare 100 g zeam` de l`måie 3 ou`. Se las` cåteva ore s` se p`trund` bine. Dup` un sfert de or`. Dup` aceea. se unge peste tot cu un strat de miere [i se \nvele[te \ntr-o folie de aluminiu. se m`run]e[te [i se freac` bine cu o lingur` de unt. iar dup` un sfert de or` se toarn` peste el [i vinul.

pe foc moale. morcovii [i ]elina. Se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie. Acest preparat se poate servi cu o garnitur` de cartofi natur [i un sos de småntån` cu mult m`rar. se spal` [i se las` la scurs. se scoate. se adaug` racii vii. piper Spanacul se cur`]`. 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion. Se condimenteaz`. se spal` [i se taie \n felii sub]iri. diluat cu vinul. cur`]ate. se scurge [i se pune \n crati]` cånd a sc`zut zeama. sare. apoi se toarn` f`ina. 10 minute. se presar` cu frunze de ]elin` t`iate fin. se condimenteaz` cu sare [i piper. se amestec` f`ina cu un ou. 4 ou` 20 ml ulei. cimbru 3 l vin alb demidulce p`trunjel verde. Cånd s-a rumenit. t`iate \n cubule]e. se scurge [i se toac` m`runt. Se las` pe ma[ina de g`tit pån` se \nro[esc. timp \n care se fierb ochiurile \n ap` clocotit`. apoi se las` s` stea un sfert de or`. se acoper` [i se \n`bu[`. pr`jindu-se uniform. pe o parte [i pe cealalt`. dup` care se \ntinde \n foi. 100 ml ulei 2 cepe. la foc moale. se scot. se taie felii [i se pun la fiert \mpreun` cu vinul. l`såndu-se pe foc \nc` vreo cinci minute. cåt` e necesar` ca s` ias` un aluat tare. Orezul se alege. Se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]` [i se las` la fiert. sp`late [i t`iate m`runt. apoi se c`lesc \n pu]in ulei fierbinte [i se presar` cu sare [i piper. apoi se omogenizeaz`. apoi se adaug` bulionul diluat cu pu]in` ap`. Cånd sunt gata pe trei sferturi. o jum`tate de or`. usturoiul pisat [i creierul. apoi se \ndoaie. Dup` aceea. Se fr`månt`. se strecoar` sosul. se cur`]` [i se las` la cald. Separat. pr`jit \n ulei. iar legumele se dau prin sit` [i se amestec` din nou \n sos. p`trunjel verde tocat m`runt. Se adun` spuma din cånd \n cånd. se presar` ca[caval ras [i se d` un sfert de or` la cuptor. 207 . se las` s` fiarb` vreo 10 minute. se toarn` deasupra sosul de ro[ii. se stinge cu bulionul. Dup` 20 de minute de cånd au \nceput s` fiarb`. se stinge cu bulionul dizolvat \n o]et. amestecåndu-se pån` se rumene[te pu]in. amestecånd continuu. se s`reaz`. piper Rinichi cu creier [i m`sline 500 g de rinichi 500 g creier 200 g m`sline 150 ml ulei 150 g usturoi M`slinele se pun cu dou` ore \nainte la des`rat \n ap` rece. Rizoto cu [unc` [i ochiuri 200 g orez o ceap` 100 g ciuperci 2 ro[ii 2 ardei gra[i. dup` care se adaug` [unca [i ardeiul gras. Se serve[te ornat` cu feliu]e de l`måie. Legumele se cur`]`. cånd se \nro[esc. o lingur` de bulion 200 g [unc` presat` 200 g telemea de vac` sare. \n sos se adaug` m`slinele (c`rora \n prealabil li s-au scos såmburii). sare. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. Se ung dou` laturi al`turate ale fiec`rui p`trat cu ou. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Ra]` cu m`sline 1 kg carne de ra]` 200 g m`sline. Se taie buc`]ele suficient de mari. formånd dou` triunghiuri suprapuse. Se las` s` se r`ceasc` [i se dau la frigider pentru cel pu]in o zi. iar dup` aceea se serve[te. deasupra fiind pres`rat` telemeaua ras`. pentru a nu se sf`råma. apoi se pun \ntr-o tav` uns`. sare Raci fier]i \n vin 16 raci o ceap` un morcov o ]elin`. Se las` vreo 5 minute. piper Racii se fierb \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se continu` fierberea \nc` 20 de minute. La final. Cånd se rumene[te. 100 ml vin ro[u o l`måie. apoi se adaug` racii [i condimentele. se spal`.Raci cu sos picant 40 raci 2 linguri de ulei 2 linguri de o]et 2 linguri de bulion 4 c`]ei mari de usturoi boia iute de ardei. Se adaug` carnea [i m`slinele [i se mai \n`bu[` vreo 10 minute. se spal`. sare Rinichii se spal` \n ap` cu o]et [i se tran[eaz`. dup` care se \n`bu[` \n o lingur` de unt \ncins. apoi. piper [i se mai d` un clocot. foi de dafin. se scoate. 2 morcovi o ]elin`. La final se adaug` cimbru. Cånd s-au rumenit cum se cuvine. Orezul cu legumele se pun \n farfurii acoperite de ochiuri. Se fierb aceste ravioli \n ap` clocotit` cu sare. piper Ravioli cu spanac 400 g spanac 250 g f`in` 2 ou` 40 g unt 50 g ca[caval 250 g sos de ro[ii. se c`le[te usturoiul pisat. dup` care se cur`]` de sångele r`mas. Carnea se cur`]`. iar laturile unse cu ou se lipesc. un praf de sare [i cåteva linguri de ap`. sare. Creierul se separ` de pieli]e \n ap` rece. Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se pr`jesc rinichii. care se taie \n p`trate. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa. se pipereaz` [i se pune la Ciupercile [i ceapa se cur`]`. verificånd cu furculi]a consisten]a c`rnii. se spal` \n mai multe ape. apoi se tran[eaz`. Cånd e gata. frunze de ]elin` piper. cimbru sare. Pe fiecare se pune cåte pu]in spanac.

Se pune capacul [i se fierbe. Puiul se spal`. 100 g stafide un plicule] de scor]i[oar`. Se a[az` pe platou [i se condimenteaz`. Salatele se cur`]`. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. Se amestec` orezul cu creierul. piper Somon special 100 ml ulei de m`sline 800 g filé de somon 2 l`måi. chimen o leg`tur` de verdea]`. Puiul se taie \n buc`]ele mici. sare.Rulad` de carne cu sl`ninu]` 700 g carne de porc o lingur` de maionez` 2 c`p`]åni de usturoi 100 g sl`nin` afumat` 30 ml ulei de floarea-soarelui o lingur` de f`in` sare. Ro[ia se op`re[te \n ap` clocotit`. Soté de rinichi 800 g rinichi de porc 2 cepe. preg`tit` ca pentru [ni]ele. ardeiul. apoi se pot servi la mas` cu salat` de ro[ii. Puiul astfel preparat se d` 45 de minute la cuptor. \mpreun` cu 40 ml ulei. dar separat. Orezul se fierbe separat [i se amestec` cu ceapa [i praful de scor]i[oar`. amestecånd cu grij`. sare. cu zeama lor cu tot. se spal` [i se taie \n cubule]e. \nc` un sfert de or`. Se adaug` trei sferturi din usturoiul pisat. Se mai fierb \mpreun` un sfert de or`. se taie \n feliu]e sub]iri. sare [i piper. 100 g m`sline verzi o leg`tur` de p`trunjel verde 4 cartofi 100 g broccoli. Soté de porc cu m`sline 800 g pulp` de porc 50 g m`sline verzi 50 g m`sline negre 4 c`]ei de usturoi 50 ml o]et. Se pun buc`]ile de pe[te pe gr`tarul bine \ncins [i se las` la fript. se adaug` pu]in` ap` [i restul de usturoi pisat. se toac` m`runt [i se \n`bu[` [i ea. piper dup` gust Salat` de pui cu orez [i stafide un pui 2 cepe 50 g vi[ine. t`iate \n få[ii. se presar` cu sare. 400 g orez 4 salate fragede. piper Carnea. Se strope[te cu 20 ml de ulei \nfierbåntat. se cur`]`. Ceapa se taie [i se pune la c`lit. sare. o jum`tate de or`. Se tapeteaz` o crati]` cu foi de salat`. Creierul se cur`]`. se omogenizeaz` [i se umplu foile de salat`. cimbru Rulad` din carne de vit` 800 g carne de vit` 200 g [unc` 200 g ciuperci 100 g unt. se presar` cu chimen [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. Se las` focul mic [i se \n`bu[` o jum`tate de or`. apoi se scurge. Feliile de somon se spal` bine sub jet de ap` [i se usuc`. ad`ugånd sare [i piper. 100 ml ulei o lingur` de bulion. Cånd \ncepe s` se 208 . 100 ml vin sare. cimbru S`rm`lu]e cu creier \n foi de salat` verde 500 g creier de vit` 150 g costi]` afumat` 100 ml ulei. Carnea se taie \n opt felii. Cånd este gata se a[az` pe un platou. Cånd sunt aproape gata. vi[inele [i stafidele. piper. piper. 200 g småntån` 50 ml o]et. sare [i piper. Se s`reaz`. Se aranjeaz` sarmalele [i se toarn` zeama \n care a fiert creierul. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. se desfac \n foi. apoi se \nfig scobitori \n aceast` rulad`. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. pres`rat cu verdea]` [i garnitur` de orez. piper [i cimbru. se pipereaz`. s` se fr`gezeasc`. Se scot [i se scurg. se unge cu buc`]elele de sl`ninu]` afumat`. separåndu-se de oase. dar [i cu sos de chili. se adaug` feliile de l`måie pe fiecare bucat` de somon. se ruleaz`. Este un fel de måncare foarte apetisant. apoi se toac`. Se \ncinge uleiul de m`sline cu condimentele [i m`slinele tocate fin. sare [i piper. verdea]a. la foc mic. Dup` ce s-a rumenit. se acoper` cu cåte o feliu]` sub]ire de [unc` [i cu o lingur` din compozi]ia de ciuperci. 50 ml ulei sare. se spal` [i se fierbe pe jum`tate. [i cu feliu]e de costi]`. putånd fi condimentat cu hrean din bel[ug [i ardei iute dup` gust. o lingur` de ulei. se spal` [i se fierbe. dup` care se d` la cuptor. piper Se cur`]` [i se spal` ceapa [i ciupercile. apoi se toarn` vinul [i ro[iile. Se orneaz` cu frunze de p`trunjel verde. se spal`. Se servesc cu småntån` proasp`t`. Ceapa se cur`]`. apoi se pr`je[te u[or \n ulei. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare [i o]et. servindu-se cu sos de m`sline verzi [i piure de cartofi [i broccoli. se ruleaz` [i se leag` de jur \mprejur cu o sfoar`. O l`måie se taie felii. la foc moale. se cur`]` [i se pune la fiert. Carnea se cur`]`. se spal`. 100 ml vin ro[u 2 linguri de pesmet o leg`tur` de p`trunjel sare. cimbrul [i o]etul. dup` care se adaug` m`slinele. Sosul astfel ob]inut se amestec` cu f`ina [i se toarn` peste rulad`. Orezul se alege. a[ezåndu-se rulada \n`untru. o ceap` o ro[ie. Se adaug` sucul de portocale. Se \n`bu[`. 80 ml ulei 100 ml suc de portocale 2 ardei gra[i 200 g orez. piper. se t`v`lesc prin pesmet [i se rumenesc \n ulei \ncins. care se pun apoi \n interiorul ei. se cur`]` [i se d` pe r`z`toare. se condimenteaz` cu piper [i sare [i se serve[te cald. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. se op`resc. apoi se pun s` se \n`bu[e \n ulei. Se unge cu ulei o tav`. Dup` aceea. apoi se adaug` usturoiul pisat. se adaug` p`trunjelul tocat. cimbru Rinichii se ]in cåteva ore \n ap` rece cu o]et. care se spal` una cåte una sub un jet de ap` rece.

p`trunjelul se toac`. Dup` primele 10 minute. Jambonul se c`le[te \n unt. vreo 10 minute. Spaghete cu ciuperci. conform instruc]iunilor de pe pachet. se spal`. Spaghete cu ciuperci [i ro[ii 500 g spaghete 4–5 ro[ii. se scot semin]ele [i se las` s` se scurg` cu t`ietura \n jos pe hårtie absorbant`. se adaug` [i cartofii [i se presar` piper. 500 g ciuperci 2–3 c`]ei de usturoi 76 g parmezan (sau ca[caval) o leg`tur` de p`trunjel verde 6 linguri de ulei de m`sline sare. Se condimenteaz` cu cimbru. Se spal` [i se cur`]` fasolea verde [i se fierbe 20 minute. se r`stoarn` \ntr-un castron. 300 g fasole verde 2 leg`turi de busuioc 2 c`]ei de usturoi. se taie \n 8 [i se fierb \n ap` cu sare cam 8-10 minute. se amestec` bine cu usturoiul pisat. topit \n prealabil. Ciupercile se cur`]`. apoi se toarn` sosul de ro[ii peste ele [i. Se \ncinge uleiul. 150 g ca[caval 200 g margarin` 2 morcovi. piper proasp`t m`cinat Spaghete cu fasole verde 200 g spaghete 3 cartofi. ]elina [i ceapa se cur`]`. sare. sare. o ]elin` o ceap`. [i apoi scurse. se adaug` småntåna. se pun \ntr-un castron mare. Pasta de ro[ii se dilueaz` cu vin [i cu zeama de carne [i se toarn` peste carne. Se mai fierb \mpreun` cåteva minute. usturoiul. apoi sare. Se scurg fasolea [i pastele. iar \n farfurii se presar` deasupra ca[caval ras. cu busuiocul tocat m`runt. sare. se toarn` untul. se r`cesc [i se pun la zvåntat \n strecur`toare. se adaug` [i pastele. se taie \n cubule]e [i se c`lesc \n ulei \ncins. Se ia de pe foc. Se servesc cu parmezan ras pres`rat deasupra. busuioc cu ciupercile. sare Se pr`je[te carnea \n ulei. piper m`cinat. sare. un morcov 4 linguri de past` de ro[ii 75 ml de vin ro[u 75 ml zeam` de carne 4 linguri de ca[caval ras cimbru. la foc mic. se acoper` [i se las` aproximativ 20 de minute s` fiarb`. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. apoi se sting cu bulionul dizolvat \ntr-o can` de ap` [i se las` \n continuare s` fiarb` \n`bu[it. piper Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Apoi se taie \n dou`. fierte \n ap` cu sare. se adaug` \n crati]` rinichii. piper [i cimbru dup` gust.\ng`lbeneasc`. Spaghetele. cu zeama de l`måie [i se freac` totul cu ulei. apoi se iau de pe foc. \mpreun` cu ele. bulionul diluat \n vin. Se gust` de sare [i piper. apoi se scurg. conform instruc]iunilor de pe pachet. Dup` ce s-au fiert. se mai scurteaz` din picioru[e [i se taie \n patru sau \n opt. se adaug` ro[iile [i p`trunjelul verde tocat si se las` s` fiarb` \ncet. Se c`lesc spaghetele \n unt. |ntre timp. \ntr-o crati]`. ad`ugånd sare [i piper. pån` ce se \nmoaie. 80 g ca[caval zeam` de l`måie 8 linguri de ulei de m`sline. 200 g småntån` 100 g parmezan 50 g unt. se c`lesc [i ardeii 3 minute \n acela[i vas. cu capac. Se presar` cu ca[caval ras [i busuioc t`iat m`runt. apoi. Se servesc fierbin]i cu sosul de ciuperci [i ro[ii [i se servesc cu parmezan ras. se presar` ca[cavalul ras. piper. piper Se op`resc ro[iile. pån` devine crocant. se amestec` bine [i se introduce vasul \n cuptorul \ncins. Ardeii se cur`]` de cotor [i semin]e. se strecoar` [i se fierbe iar. se spal`. apoi spre sfår[it se adaug` [i p`trunjelul [i jambonul. oregano sare. Ciupercile se cur`]`. se taie lame [i se \n`bu[` \n pu]in unt. la foc potrivit. parmezanul se d` pe r`z`toarea mare. se rade ca[cavalul. Ciupercile se cur`]`. spal`. piper. Ceapa verde [i morcovul se taie cubule]e [i se amestec` cu carnea. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se toarn` sosul peste ele. Se cur`]` cartofii. Morcovul. se condimenteaz`. ca[caval [i sos de ro[ii 600 g spaghete 300 g ciuperci. se Spaghete cu småntån` [i ciuperci 300 g spaghete 300 g ciuperci. 3 linguri de bulion 50 ml ulei. se taie \n få[ii. Spaghete cu legume 300 g spaghete 2 ardei gra[i ro[ii un ardei verde [i un ardei galben 50 g jambon feliat o lingur` de unt 150 ml zeam` de carne 50 ml vin alb sec p`trunjel. se stinge cu vin [i zeama de carne [i se mai fierbe 7 minute. dup` ce s-a scos jambonul. dup` ce se mai fierb pu]in. 209 . Se amestec` totul cu pastele. Se amestec` spaghetele Se fierb spaghetele. ca[caval. se toac` m`runt [i se fierb \n pu]in` ap`. apoi se pun \n sos. Usturoiul cur`]at se taie feliu]e sub]iri. sare [i piper dup` gust. se ]in sub un jet de ap` rece [i se cur`]` de pieli]`. Se zdrobe[te usturoiul [i se pune peste carne. iar ro[iile (scurse) se taie cubule]e. se fierb spaghetele \n ap` s`rat`. Spaghete cu carne de porc 200 g de spaghete 2 linguri de ulei 125 g carne de porc tocat` un c`]el de usturoi 2 cepe verzi. apoi se r`cesc sub un jet de ap` [i se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. oregano. unde se las`. se c`lesc mai \ntåi ciupercile.

o cea[c` de ap` o lingur` de unt cåteva ciuperci 2–3 felii de [unc` Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. se adaug` verdea]a tocat` [i se ia de pe foc. se adaug` usturoiul. Se amestec` cu spaghetele [i cu ciupercile \n`bu[ite \n unt [i feliile de [unc`. se las` s` se rumeneasc` circa 8 minute. apoi se strecoar` peste carne. se amestec` cu legumele c`lite [i se servesc. un g`lbenu[. usturoiul. piper [i boia. o ceap` 2 linguri de bulion. conform indica]iilor de pe ambalaj. se rumene[te \n ulei pe ambele p`r]i. Se pune ca[cavalul ras deasupra [i p`trunjel tocat. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare [i o linguri]` de margarin`. Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. se amestec` cu sosul [i pastele. Morcovii se cur`]`. se taie \n buc`]i. se op`re[te \n ap` clocotit` [i se m`run]e[te. se acoper` cu foaia p`strat`. sare [i piper. Se sting cu vinul. |ntre timp. se taie cubule]e [i se rumene[te \n untul \ncins. sare se taie m`runt. Se cur`]` [i se toac` ceapa. apoi se las` totul s` mai fiarb` \nc` 5 minute. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. se spal` [i se taie nu prea m`runt. conform instruc]iunilor de pe pachet. apoi se c`lesc \n ulei \ncins. sp`lat` [i tocat` m`runt. Carnea se cur`]`. Se pune \ntr-o tigaie uleiul la \ncins [i se pr`je[te usturoiul. morcovii t`iate m`runt. se adaug` buc`]ile de pe[te. ca[caval. Se a[az` amestecul \n forma cu aluat. Se stinge cu småntåna.Spaghete cu legume [i ro[ii 4–5 ro[ii o ceap` 4 c`]ei de usturoi 4 morcovi 400 g spaghete. 3 linguri miere 4 linguri de zeam` de l`måie 2 linguri]e de boia (sau alt condiment iute) o leg`tur` de coriandru (sau alt` verdea]` aromat`). Se pr`je[te ceapa \n unt. cur`]at`. conform instruc]iunilor de pe pachet. Stufat de pe[te 1 kg pe[te alb 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 ml ulei. uleiul [i dou` pahare de ap`. se cur`]` de pieli]` pieptul de pui. sare Spanac cu carne de miel 600 g carne de miel 1 kg spanac. o l`måie o c`p`]ån` de usturoi sare. m`slinele din care s-au scos såmburii. de f`in` [i un ou. capera [i usturoiul Se prepar` un aluat din f`in`. Se fierb spaghetele \n ap` cu sare. Se condimenteaz` totul cu sare. sare [i piper. apoi spaghetele [i se amestec` totul. Cånd carnea e fiart` de ajuns. se adaug` morcovii [i maz`rea. p`trunjel sare. Dup` ce fierb \mpreun` un sfert de or`. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \ntr-o crati]` \mpreun` cu ceapa. piper Spaghete cu unt [i ciuperci Spaghete cu m`sline 200 g spaghete 16 m`sline f`r` såmburi o caper` mic` 2 c`]ei de usturoi 2 linguri de ulei de m`sline piper alb proasp`t m`cinat boia de ardei. cur`]at. M`slinele se taie \n buc`]i mici. Se scurg. sare [i se \mbrac` o form`. o lingur` Pe[tele. untur`. 210 . Se fierb spaghetele conform instruc]iunilor de pe pachet. Se c`lesc ceapa. se spal` [i se taie \n felii sub]iri [i lungi. Spanacul se spal`. Se toarn` deasupra sucul de portocal` [i se adaug` caisele t`iate buc`]ele. ap`. piper Spaghete cu maz`re [i morcovi 500 g spaghete o ceap`. 125 g untur` 2 ou`. pentru \nc` un sfert de or`. Apoi se toarn` peste spaghete [i se amestec` bine. sp`lat [i por]ionat. se scoate. 2 morcovi 100 g maz`re 200 g småntån` 50 g ca[caval ras. Se condimenteaz` dup` gust. sare 250 g spaghete 300 g f`in`. care se lipe[te pe margini cu ap` rece [i se coace la cuptor o jum`tate de or`. bulionul. Se adaug` ro[iile [i se amestec` circa 3 minute. se potrive[te de sare [i se \ncorporeaz` coriandrul sp`lat [i tocat m`runt. cur`]at [i pisat. Spaghete cu suc de portocale [i piept de pui 400 g spaghete 4 linguri de ulei 500 g piept de pui (sau pulpe) 2 linguri de unt 200 ml suc de portocal` 10 caise uscate. mierea [i boiaua.100 g m`sline 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se cur`]`. cl`tinåndu-le ca s` p`trund` peste tot. piper. se opre[te o foaie de aluat pentru capac. se spal`. Se serve[te cu ca[caval pres`rat deasupra. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. apoi se c`le[te totul circa 2 minute. conform instruc]iunilor de pe pachet [i se las` \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. se adaug` m`slinele [i capera. ad`ugånd spanacul [i punånd iar la fiert. Se las` s` fiarb` un sfert de or`. Se acoper` tigaia cu un capac. Se prepar` un sos potrivit de legat din unt. se scurg printr-o strecur`toare [i se picur` peste ele uleiul.

100 g ciuperci 100 g ca[caval 3 cartofi sare. apoi se fierbe la foc mic. 20 g unt o lingur` de f`in`. creierul se cur`]`. b`tute spum`. amestecånd continuu. se presar` deasupra ca[caval ras [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Se las` 10 minute la foc moderat. 2 linguri de småntån` 2 ou`. piper |ntr-o crati]` cu unt \ncins. se adaug` f`ina [i se las` pe foc mic. ob]inånd un sos alb. iar \n zeama ob]inut` se toarn` o]etul. dup` care se pune [i pe[tele \ntreg. Se face un sos din f`in`. ca[cavalul ras [i ciupercile. pe rånd. 50 ml vin [i un g`lbenu[. småntån`. t`iat` \n cubule]e. apoi se scoate [i se a[teapt` pån` se r`ce[te. sare [i piper. l`såndu-se s` fiarb` timp de aproximativ 15 minute. 200 ml lapte o lingur` de pesmet. apoi cele trei albu[uri. unul cåte unul. se scoate. Se ia de pe foc. cur`]at [i sp`lat. Cu sosul rezultat se unge un platou de Jena. Se face un sos alb din f`in`. cåteva boabe de piper [i se potrive[te de sare. b`tute spum`. sare Sufleu de spanac [i [unc` 8 ou` 150 g unt. piper Sufleu de creier cu hribi 500 g creier de vi]el 300 g hribi proaspe]i 4 ou`. Se fierb cartofii. Pe[tele se cur`]`. Dup` ce s-a mai r`cit. Cånd e gata. se cur`]` [i se paseaz`. amestecånd mereu. Se d` totul la cuptor. apoi se ia vasul de pe foc [i. unt [i lapte. \mpreun` cu ceapa tocat` [i 50 ml vin. 211 . se spal` [i se taie \n cubule]e. se taie \n buc`]ele mici. Se dizolv` f`ina \n lapte [i se amestec` bine cu trei linguri de unt \nmuiat la c`ldur`. pån` se \ngroa[`. care se introduce la cuptor. care au fost cur`]ate. 100 g f`in` 500 ml lapte. \mpreun`. la aburi. se adaug` 50 g unt. se pun buc`]ile de pe[te. 25 ml o]et sare. Se adaug` piureul de spanac [i [unca. sp`late [i tocate \n prealabil. Se adaug` sare [i piper [i se ia vasul de pe foc. se cl`te[te [i se fierbe \n ap` rece cu pu]in o]et. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. care se introduce la cuptor. cånd se r`ce[te sosul. pån` d` \n clocot. Se unge o tav` cu unt. Se cur`]` zarzavatul. \n aproximativ o jum`tate de or`. iar \n final se amestec` [i albu[urile. se taie \n patru buc`]i egale. se tapeteaz` cu pesmet. ornat cu maionez`. Cånd s-a fiert. 1 kg spanac 200 g [unc` presat` sare. un p`stårnac o ceap`. se spal`. care se amestec` apoi cu g`lbenu[urile de la cele trei ou`. 250 ml lapte 150 g unt. p`trunjel tocat [i feliu]e sub]iri de l`måie.Sufleu de ca[caval 250 g ca[caval 400 ml lapte. punåndu-se \ntr-un alt vas. Se ia de pe foc. apoi g`lbenu[urile. dup` care se pune pe un platou oval. 100 ml vin alb 100 g f`in`. apoi se toarn` restul de sos [i se adaug` ciupercile tocate [i c`lite \n unt [i ca[cavalul ras. sare Se fierbe laptele. albu[urile spum`. piper Dup` ce se las` o or` \n ap` rece. ad`ugånd un g`lbenu[ [i pu]in lapte. pån` dau \n clocot. se adaug` creierul tocat [i hribii pr`ji]i [i t`ia]i \n cubule]e. Dup` ce se scoate. Sufleul se va coace. 2 ou`. 200 ml lapte sare Sufleu de ciuperci cu ca[caval [i sos alb 400 g ciuperci 100 g ca[caval 100 g f`in`. 40 g unt 2 linguri de f`in`. Se adaug` pe[tele. b`tute spum`. {al`u „bonne femme“ 500 g [al`u o ceap`. Se presar` ca[cavalul ras [i apoi albu[urile b`tute spum`. amestecånd mereu. l`såndu-se \n zeama \n care a fiert pån` se r`ce[te. uns cu unt. F`ina se dizolv` \n lapte. 300 g maionez` o lingur` de o]et. F`ina [i o parte din unt se amestec` bine cu laptele. Se trece \ntreaga compozi]ie \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. cele 8 g`lbenu[uri. \nconjurat de zarzavaturile fierte. se fierb Spanacul se cur`]`. cu ap` clocotit`. care se fierbe 10 minute la foc potrivit. Pe[tele se cur`]`. 5 ou` sare. la foc potrivit. se scurge [i se piseaz` cu lingura de lemn. cu ap` clocotit`. lapte. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel o foaie de dafin piper boabe. Se pun toate \ntr-un vas de Jena. se scoate. 100 g unt. {al`u cu maionez` 1 kg [al`u un morcov. piper Sufleu de pe[te 400 g pe[te 3 ou`. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu sare. apoi se \ncorporeaz`. dup` care se toarn` albu[urile. Acest piureu se aranjeaz` pe marginea platoului [i se d` la cuptor 20 de minute. se adaug` foaia de dafin. a[ezåndu-se pe o alt` oal`. 250 ml lapte 150 g unt. 100 g unt 2 linguri de f`in`. se spal` bine \n mai multe ape. se \n`bu[` ciupercile. se \ncorporeaz` g`lbenu[urile. rånd pe rånd. se spal` [i se pune la fiert. se presar` cu sare [i piper [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. l`såndu-se cam trei sferturi de or`. Se toarn` totul \ntr-o tav` uns` cu unt.

piper {al`ul se taie \n dou`. pån` devin aurii. Se d` la cuptor vreo 10 minute. 2 ro[ii 40 g unt. iar cånd \ncepe s` se \ng`lbeneasc` se stinge cu småntåna. Margarina [i uleiul se pun \ntr-o tigaie bine \ncins`. pe lungime. piper. sp`lat` [i tocat` m`runt. Dup` ce sunt gata rumenite pe ambele p`r]i. 2 ou` o ceap`. o dat` cu buc`]ile de [al`u. 50 ml ulei 50 g margarin`. pån` se gratineaz`. spre a-[i pierde mirosul. pe ambele p`r]i. d` pe r`z`toare [i se presar` deasupra. piper {ni]el de miel cu parmezan ras 1 kg carne macr` de miel 100 ml ulei. apoi se pr`jesc \n uleiul r`mas. de ro[ii [i frunze de salat` verde. Dup` un sfert de or`. la fel [i maz`rea bine scurs`. se dezoseaz` [i se por]ioneaz`. 100 g maz`re o ro[ie. sare. se scot intestinele [i capul. apoi se pune s` fiarb` \n`bu[it \mpreun` cu ceapa. Ca[cavalul se toac` m`runt [i se pune \n tigaie. dup` care se pun la pr`jit [ni]elele. 2 linguri de f`in` 150 g pesmet. Carnea se bate cu ciocanul de [ni]ele. Apoi se bate carnea cu ciocanul pentru [ni]ele. apoi [ni]elele se dau prin f`in`. apoi se spal`. o leg`tur` de verdea]` o linguri]` de zah`r. Pesmetul [i f`ina se a[az` \n boluri separate. se cur`]` de pieli]e [i se s`reaz`. Se ruleaz` [i se fixeaz` cu scobitori. Se c`le[te u[or f`ina. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. apoi se ia sosul [i se toarn` \n farfurii. se spal` [i se taie \n felii. o salat` verde sare. Se orneaz` cu o linguri]` de småntån` [i verdea]`. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se pune pe un platou [i se presar` cu verdea]`. sare. 150 g parmezan ras 3 linguri de pesmet 2 linguri]e de f`in` o leg`tur` p`trunjel piper. se spal` [i se tran[eaz` \n opt feliu]e sub]iri. se spal`. vinul [i un praf de sare. peste [ni]ele. 250 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. Se mai las` pe foc mic pån` d` \n clocot. apoi se pun \n crati]a cu sos. ornåndu-se cu feliu]e de l`måie. Peste ele. piper {ni]el de miel cu legume asortate 800 g pulp` de miel 2 ou`. 212 . piper. Se servesc cu spaghetti fierte c`lite \n unt.{al`u cu småntån` 800 g [al`u 50 g zeam` de l`måie o lingur` de ulei 100 g orez. Carnea se s`reaz` [i se pipereaz`. Feliile astfel preg`tite se condimenteaz` [i se dau prin ou. Ciupercile se cur`]`. Se orneaz` cu p`trunjel verde tocat fin. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel 2 morcovi. se taie \n felii [i se bate ca pentru [ni]ele. piper Carnea de porc se spal`. cimbru {al`u gratinat cu ciuperci 1 kg [al`u 250 g ciuperci. se a[az` pe un platou rotund. apoi se dat prin ou b`tut [i prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \nfierbåntat. cur`]at de coaj`. se rade ca[cavalul. o leg`tur` de p`trunjel 100 g m`sline. {ni]el de porc \n sos alb 1 kg pulp` de porc 100 ml ulei. Dup` ce se scot. iar ou`le se bat spum` cu furculi]a. verde {ni]el cu ca[caval [i spanac 70 ml ulei 200 g spanac 800 g filé de porc. se taie pe[ti[ori [i se c`le[te \n pu]in Carnea se spal` \n mai multe ape. ulei. 100 g f`in` 100 g unt. Maz`rea se cur`]` de p`st`i [i se fierbe cu o linguri]` de zah`r. Se amestec` f`ina cu laptele. 100 g f`in` 100 g småntån`. Se servesc cu garnitur` de morcovi [i maz`re fiart`. ou b`tut [i f`in` [i se pr`je[te \n ulei \ncins. {ni]el de vit` cu garnitur` de legume 800 g carne de vit` 3 ou`. se d` prin sare. Apoi se ]ine cam jum`tate de zi \ntr-un vas cu ap` [i o]et (200 ml o]et la 1 kg de ap`). Cånd au devenit ca o past`. Se ia o tigaie (preferabil de teflon) [i se \ncinge bine uleiul. Parmezanul se Se alege carne de vit` proasp`t`. Acestea se scurg bine de ap` [i se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. Se serve[te stropit cu zeam` de l`måie. un ou sare. o ceap` 300 g spaghete. \mpreun` cu m`slinele [i condimentele r`mase. f`in` [i pesmet. cur`]at`. se scot buc`]ile de pe[te [i se scurg. Ro[iile [i conopida se taie fin [i se pun pe platou. Se presar` cu verdea]`. \n uleiul folosit pentru pr`jit se pun dou` linguri de f`in`. 150 ml vin alb 100 g ca[caval. Ceapa se cur`]`. se presar` cu sare. Se orneaz` cu frunze de salat` verde [i p`trunjel proasp`t t`iat m`runt. cu grij` s` se prind` bine. la foc viu. se iau ingredientele de pe foc [i se umplu [ni]elele. Se condimenteaz` [i se scot pe un platou. Se pr`jesc la foc moderat. 100 g legume fierte o lingur` de småntån` o leg`tur` de p`trunjel verde 800 g [al`u se strope[te cu l`måie [i se pr`je[te \ntr-o lingur` de ulei vreo 3–4 minute. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n unt. Se adaug` spanacul stors de ap` [i o parte din condimente. ob]inåndu-se un sos alb. Se s`reaz` [i se serve[te cu garnitur` de orez [i legume fierte. piper [i cimbru. 2–3 ro[ii. ou [i pesmet. g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i pu]in` sare. 200 g f`in`. sare. 200 g conopid` 200 g maz`re. sare. sare [i piper.

cånd s-a r`cit. Pe[tele se spal` [i se cur`]` de impurit`]i. t`iat \n buc`]i. Se \n`bu[` \n continuare cam un sfert de or`. se taie lame. ca[cavalul ras. de urmele de sånge [i de buc`]elele de os. Atunci cånd vinul a r`mas doar la un sfert din volumul s`u ini]ial. uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. care se pune \ntr-o form` de tart`. dåndu-se la cuptor cam trei sferturi de or`. apoi se presar` cu sare [i se pr`je[te \n untul topit. apoi se stinge cu vinul. dup` cåteva minute. Se ia de pe foc [i. continuånd pån` se termin`. l`såndu-se pån` scade zeama. se omogenizeaz` [i se \ntinde \n dou` foi sub]iri. Se c`lesc ceapa [i usturoiul. punåndu-se s` fiarb` \n supa clocotit`.{tiuc` cu ciuperci [i m`sline 800 g [tiuc` 200 g ciuperci. sare [i piper dup` gust. piper Ciupercile se cur`]`. pe foc slab. cu g`lbenu[urile de la cele 6 ou`. se serve[te cu buc`]ele de unt deasupra. Se las` a[a pån` se fierbe ceapa. Se \ntinde compozi]ia peste aluat [i se rumene[te la cuptor. 3 ou` 3 linguri de småntån`. untul. Cånd este gata. \mpreun` cu f`ina. f`ina [i un vårf de cu]it de sare. g`lu[tele. frunze de salat` verde [i zeam` de l`måie. verdea]a tocat`. se spal`. cu lingura. ficatul. Se \ntinde o foaie de aluat \ntr-o tav`. un ou o ceap`. b`tute spum` \ntr-un alt vas. se fr`månt` [i se \ntinde o foaie groas` de o jum`tate de centimetru. se scoate. piper Tart` cu pateu de ciuperci 1 kg ciuperci 500 g f`in`. ceapa t`iat` solzi[ori [i ardeiul iute tocat. Se unge o tav` [i se a[az` pe[tele [i restul ingredientelor. presånd energic. Ciupercile se cur`]` [i se toac` feliu]e. Se c`lesc apoi 10 minute \n uleiul de m`sline. Ciupercile se cur`]`. se las` pu]in s` se r`coreasc`. se toarn` compozi]ia [i se acoper` cu cealalt` foaie. dup` care se adaug` [i cele 6 albu[uri. piper Se face un aluat dintr-un ou. apoi se adaug` \n castron. \n ulei. un sfert de or`. Cånd e fiert suficient. ad`ugånduse la sosurile preparate de-acum \ncolo. 2 linguri de bulion 40 ml ulei. Tart` cu fic`]ei de pui [i ciuperci 300 g fic`]ei de pui 600 g ciuperci. f`ina. \nainte de a se \ncepe prepararea. condimentåndu-se. Se amestec` bine compozi]ia pån` se omogenizeaz`. astfel \ncåt s` ias` toat` zeama din usturoi. 3 linguri de unt o lingur` de ulei. apoi se \n`bu[` \n ulei. Se pune la p`strare \ntr-o sticlu]` \nchis`. la fel [i ceapa. tocate m`runt. se taie \n rondele. un ou 2 linguri de pesmet 2 linguri de f`in` sare. iar la sfår[it se presar` p`trunjelul tocat [i sarea. se spal`. Se adaug` fic`]eii. apoi se amestec` cu m`slinele. se amestec` bine cu zeama de l`måie [i se \n`bu[` un sfert de or` la foc mic. sare [i piper. apoi se pune la fiert \n ap` rece cåt s`-l cuprind`. la foc mic. se scoate. se Creierul se las` \ntr-un vas cu ap` rece timp de o jum`tate de or`. dup` care se c`lesc \n ulei \ncins. apoi se adaug` bulionul [i. Dup` aceea. 200 ml vin alb o leg`tur` de p`trunjel sare. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se spal` [i se taie lame. Se amestec` f`ina cu untul. ad`ugånd ap`. apoi se toac` [i se amestec` bine cu untul. Untul se freac` spum`. apoi se adaug` verdea]a tocat` [i ciupercile.4 minute. apoi se piseaz` m`runt [i se pune s` fiarb` \n vin. piper Toc`ni]` de ficat 500 g ficat de porc 3 cepe. Se ia cåte o lingur` din aceast` compozi]ie [i se cufund` \n supa care clocote[te. piper ia de pe foc [i se strecoar` printr-o bucat` de tifon curat. G`lu[te din creier de vi]el 250 g creier de vi]el 50 g unt. Se \n`bu[`. \ntr-o crati]` acoperit`. pesmetul. se pipereaz`. Se d` la cuptor pentru 30–40 de minute. se spal` [i se cur`]` de pieli]e. t`ia]i m`runt. 200 g f`in` 100 g unt sare. o ceap` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Concentrat de usturoi o c`p`]ån` de usturoi 250 ml vin alb sec Usturoiul se cur`]`. piper Se prepar` pentru a da un gust mai deosebit supelor de carne sau de legume. 200 g m`sline 80 g unt. G`lu[te de ca[caval 300 g ca[caval 6 ou`. apoi se scurg. Ceapa se cur`]`. un c`]el de usturoi 50 ml vin. 200 g f`in` 50 g unt. 213 . oul b`tut [i pu]in` sare. pån` scade zeama de tot. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se iau. se adaug` celelalte dou` ou`. se pipereaz`. 100 g ca[caval 100 ml ulei. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. amestecat cu småntåna. \ntr-un castron adånc. zeama de la o l`måie 3 linguri de ulei de m`sline un ardei iute cåteva frunze de salat` verde sare. oul. Se omogenizeaz`. Se toarn` vinul [i se mai las` 3 . Se s`reaz`.

turnat pic`tur` cu pic`tur`. carne de pas`re. apoi se cur`]` [i se scoate g`lbenu[ul. dup` ce au fost cur`]ate [i sp`late. f`r` s` se cure]e de coaj`. se adaug` maioneza [i se a[az` pe un platou. apoi se cur`]` de pieli]e [i se toac` m`runt. apoi se strecoar`. Sos cu esen]` de ciuperci 200 g f`in` 200 g unt. Se las` la fiert pån` se dizolv` complet f`ina. 150 ml sup` de carne o l`måie. sau la pateuri [i pl`cinte. Ardeii se spal` [i se coc pe plita \ncins`. conform instruc]iunilor de pe pachet. sare Dup` ce s-au fiert [i scurs.Salat` de cartofi cu sfecl` 400 g cartofi 200 g sfecl`. apoi se pun s` se \n`bu[e cu ulei [i pu]in` ap`. se spal`. dup` care se combin` cu iaurtul [i cu uleiul. ceapa [i Se face un sos alb cu f`ina c`lit` \n unt \ncins [i stins` cu småntån`. Sos rusesc 2 ou` o r`d`cin` de hrean 300 ml ulei. cu diverse preparate din carne. la foc potrivit. esen]` de ciuperci sup` de carne Salat` de macaroane cu parizer pr`jit 500 g macaroane 250 g parizer pr`jit 2 morcovi. apoi se las` pån` se \ngroa[` din nou. Se potrive[te gustul de sare [i piper [i se acre[te pu]in cu zeam` de l`måie. f`r` gr`sime. Se \ncorporeaz` uleiul. se ia de pe foc. pe[te. piper Cartofii se spal` [i se fierb. Acest sos se folose[te la diverse preparate din vånat. se scoate [i se scurge bine de ap`. piper m`rarul se toac` m`runt. ou` sau legume. se spal` \n mai multe ape. Aceast` salat` poate fi servit` ca garnitur` la preparate din carne sau pe[te. Cånd s-a terminat de ad`ugat uleiul. o lingur` de ulei o linguri]` de o]et o leg`tur` de m`rar sare. ceapa [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. piper Salat` de orez 200 g orez 4 ardei gra[i. c`p`tånd consisten]a unei småntåni. apoi se amestec` bine cu hreanul dat pe r`z`toare. F`ina se desface cu pu]in` ap` rece. care se prepar` dup` cum pute]i citi \n re]eta corespunz`toare. 100 g ]elin` 200 g maz`re verde 200 g fasole verde 200 g gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et 500 g maionez`. dup` care se scot. Sfecla se coace \n cuptor. dup` care se introduc oasele. Cånd f`ina e fiart` suficient. Se las` focul mic [i se continu` fierberea \nc` o jum`tate de or`. se presar` cu sare [i m`rar tocat foarte fin. Se fierbe unul dintre ou` tare. apoi se cur`]` [i se taie \n felii. iar sosul se \ngroa[`. iar gogo[arii. o lingur` de f`in` 2 linguri de småntån`. Maz`rea [i fasolea se fierb. piper Orezul se alege. turnånd apoi zeama de l`måie. Se iau dou` linguri din cantitatea de unt [i se topesc la aburi. sare Se c`le[te f`ina \n untul \ncins [i se stinge cu o can` de sup` de carne. apoi se pune la fiert \n apa cu sare. se taie \n sferturi. piper Sos de iaurt 400 g iaurt 20 ml ulei. dup` care se strecoar`. se cur`]` [i se taie \n rondele. amestecånd energic cu lingura de lemn. parizerul [i castrave]ii \n cuburi. Se las` s` fiarb` bine. Ro[iile. o l`måie sare. se scurg. Sos pentru vånat 500 g oase un morcov. ad`ugånd apoi esen]a. Morcovul. o l`måie sare. Se s`reaz`. care se freac` bine cu g`lbenu[ul crud. Cånd s-a \nmuiat [i a crescut \n volum. 4 ro[ii mari 4 cepe. Se amestec` bine. pån` se \ngroa[` compozi]ia. se toarn` zeama de l`måie pic`tur` cu pic`tur`. apoi se amestec` bine cu g`lbenu[urile [i pu]in piper. sare. se s`reaz`. 214 . Se serve[te fierbinte. mereu \n aceea[i direc]ie. se adaug` usturoiul. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se amestec` pån` se \ngroa[` din nou. \n ap` clocotit` cu sare. pe toate p`r]ile. cåt dore[te fiecare s` picure. o lingur` de f`in` 100 ml vin ro[u. cånd se \ngroa[` se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert racii. Dup` cåteva minute. piper Sos de raci 500 ml zeam` \n care au fiert racii 100 g unt. Dup` ce se ia de pe foc. 40 ml ulei 40 ml o]et. Fasolea se taie \n buc`]i. se pipereaz`. Se serve[te cu preparate din legume. o]etul [i sarea. se adaug` ulei [i zeam` de l`måie. Se amestec` toate. macaroanele se taie \n buc`]i de 3–4 cm. o ceap` o r`d`cin` de p`trunjel 2 c`]ei de usturoi 40 g unt. Sos olandez 150 g unt 3 ou`. dup` gust. dup` care se toarn` supa de carne [i se \ncorporeaz` untul. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Deasupra legumelor. Se utilizeaz` la preparatele din vånat. amestecånd \n permanen]`. se pipereaz`. Se amestec` toate acestea cu orezul [i se potrive[te de sare [i piper. se las` pån` se r`core[te. apoi f`ina [i vinul. 2 linguri de f`in` o leg`tur` de m`rar. se presar` verdea]a tocat` m`runt. apoi se pune s` fiarb`. 40 ml ulei o l`måie.

apoi se toarn` o]etul. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. Se toarn` uleiul. pe foc mic. Creierul se spal` [i se cur`]` cu grij`. cartofii. unul dintre ou` se fierbe foarte tare. cu untul frecat. Se strecoar`. Se omogenizeaz` [i se \ntinde \ntr-o foaie care se presar` cu zah`r [i se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu unt. r`månånd o esen]` concentrat` care se combin` cu supa [i cu sosul alb. ]elina. cåteva foi de dafin. Supa ob]inut` se amestec` bine cu f`ina [i cu jum`tate din cantitatea de unt. se stoarce [i se m`run]e[te. sare Umplutur` de creier 250 g creier 50 g unt. se taie \n cubule]e [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. tocate m`runt. Se unge o tav` cu unt [i se a[az` \n ea batoane modelate din aluatul ob]inut. cånd s-a r`cit. se scurge. 200 g ciuperci 100 g fri[c` cimbru. se toac` m`runt [i se c`lesc \n restul de unt. un ou o r`d`cin` de hrean sare. apoi. \nc` vreo cåteva minute. iar untul se freac` spum`. Primele trei se taie \n felii cåt mai sub]iri. apoi se \ncorporeaz` treptat f`ina. Se d` la cuptor.Sos suprem 100 g f`in` 100 g unt 400 g m`runtaie de pas`re un morcov. se toac` [i se amestec`. cu [unca. se las` 3–4 minute s` se r`ceasc`. se toarn` \ncet \n compozi]ie. sare. o ceap` 50 g maz`re sau fasole boabe 3 linguri de ulei. Se omogenizeaz`. cur`]ate. o]et. ad`ugate pe rånd. sare [i piper. diluat cu o linguri]` de ap`. påinea se \nmoaie \n lapte. apoi cu untul frecat spum`. fiecare separat. se spal`. ou`le fierte foarte tari [i castravetele. Se pune amestecul pe foc pån` scade suficient. dup` care se amestec` bine cu un g`lbenu[ de ou [i se presar` cu hrean ras. Dup` vreo 20 de minute. se freac` untul spum` [i se adaug` \n compozi]ie. sare [i piper. morcovul [i maz`rea se fierb. \n formele dorite. apoi se adaug` fri[ca. zarzavaturile fierte. sare. la foc moderat pån` ce batoanele cap`t` o culoare aurie. amestecånd permanent. se dizolv` \n dou` linguri de ap` [i se pune la fiert cåteva minute. foi de dafin. \n cantitatea dorit`. apoi se pune s` fiarb` separat. ulei [i o]et. apoi se \n`bu[` \n zeama pe care [i-o las`. {unca se taie \n cubule]e mici. Sos vienez cu hrean 40 g unt 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion 25 ml o]et. coaja ras` [i zeama de l`måie timp de aproximativ 30 de minute. p`stråndu-se pe foc pån` scade. Se folose[te pentru a umple diverse legume sau preparate din carne. pe foc mic. Se freac` bine compozi]ia timp de 30 de minute. Ciupercile se cur`]`. Acest sos se folose[te la preparatele din carne [i din pe[te. piper o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. oul fiert [i alte dou` ou` crude. sp`late [i tocate m`runt. amestecånd energic vreo 5 minute. sare la Se amestec` zah`rul pudr` cu cel vanilat. scurse de ap` [i r`cite. un p`stårnac Sfecla. \ntr-un castron. 4 ou` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Umplutur` de [unc` 200 g [unc` o felie de franzel` 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`. se scoate. \n ap` rece. Dup` aceea. Dup` ce s-a copt. se spal`. småntåna. apoi se amestec` bine cu maz`rea. \n func]ie de cåt de iute vrem s` fie sosul. pu]in cimbru. Se las` s` fiarb`. Se fierb m`runtaiele de pas`re cu morcovul. Be]i[oare cu migdale [i ciocolat` 120 g unt 120 g zah`r pudr` 4 ou` 100 g migdale dulci 3 linguri de f`in` 100 g ciocolat` un plicule] de zah`r vanilat Vinegret` 4 cartofi un morcov o sfecl` ro[ie mic` un castravete murat 2 ou`. t`iat \n feliu]e sub]iri. apoi se ia de pe foc. Se presar` sare [i piper. Se amestec` untul cu miezul de påine. o ]elin` o ceap`. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. se stinge cu bulionul. Morcovii. apoi se adaug` albu[urile b`tute spum` [i f`ina. apoi se las` pån` se r`cesc. se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. piper Se c`le[te pu]in f`ina \ntr-o tigaie cu unt \ncins. Se ia de pe foc [i. piper G`lbenu[urile de la cele patru ou` se freac` \mpreun` cu zah`rul. ]elina [i ceapa. cu g`lbenu[urile. 100 g [unc` 2 linguri de småntån`. piper fel. 2 morcovi o ]elin`. Batoane cu l`måie 200 g unt 200 g f`in` 200 g zah`r. cånd \ncepe s` se rumeneasc`. o]et dup` gust. Se mai las` un clocot. apoi se adaug` migdalele pisate. Se amestec` [i se las` timp de o or` ca s` se \mbibe cu sare. cu ceapa t`iat` \n rondele sub]iri. 215 . apoi se poate servi. [unca [i verdea]a. se s`reaz` [i se pipereaz`.

\n func]ie de imagina]ia fiec`ruia. |n primul se adaug` coaj` ras` de l`måie. apoi se scoate. untul [i oul b`tut. \ntr-o tav` uns`. pån` se rumenesc. pån` cånd se ob]ine o spum` \nt`rit`. 216 . timp \n care. dup` ce s-a \nt`rit. apoi se scoate [i se taie \n form` de be]i[oare. apoi se stoarce [i zeama. un ou 200 g stafide. se garnise[te cu fri[c` [i cu feliu]e de piersici. apoi cu compozi]ia de mai sus. dup` care se presar` [i miezul de nuc` pisat sau dat prin ma[in`. Se \mparte compozi]ia \n dou` castroane. Se amestec` pån` se dizolv` toate [i se ia de pe foc \nainte de a \ncepe s` fiarb`. apoi se adaug`. la cuptor. apoi se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat de consisten]` potrivit`. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. Se d` la cuptor. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. Cånd s-a mai r`cit. se [terg bine de puf. cu o lingur` de lemn. Brio[e cu stafide 250 g f`in` 15 g drojdie 100 ml lapte o lingur` de unt o linguri]` de zah`r pudr` 50 g unt. apoi se \ntinde o foaie sub]ire. o lingur` de cacao o lingur` de miez de nuc` m`cinat 50 g fri[c`. apoi se taie \n buc`]ele mici. Bomb` cu piersici [i cafea 500 g piersici 150 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r. Se a[terne \ntr-o tav` o coal` de hårtie pentru copt. apoi se serve[te. iar \n cel de-al doilea zah`r vanilat. se bat spum`. apoi se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau trecut prin ma[ina de tocat. f`ina. se scot såmburii.Be]i[oare cu nuci [i miere 200 g zah`r o lingur` de miere 4 ou`. timp de un sfert de or`. se adaug` piersicile. b`tute spum` \ntre timp. Se freac` zah`rul cu cele patru g`lbenu[uri. Se adaug`. care r`måne lipit` de tel. amestecånd bine. Albu[urile. se bat bine cu telul \ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` Se freac` zah`rul cu untul [i cu f`ina. la foc moderat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se \ntinde \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. treptat. se unge cu albu[urile. pån` se \nt`resc. f`ina. se unge bine cu ulei. zah`rul vanilat [i fri[ca. Se dau la cuptor. la foc potrivit. zeama [i coaja ras` de l`måie. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc` la rece. se scoate. se presar` miezul de nuc` m`run]it [i se formeaz` bezelele. pe rånd. se \ntinde. se \ncorporeaz`. la foc slab. care se pun \ntr-o tav` uns` [i se mai las` o jum`tate de or` s` creasc`. pån` se rumene[te pu]in. Se rade l`måia. sare Biscui]i cu susan 200 g f`in` 100 g zah`r 80 g unt 2 ou` semin]e de susan pr`jite Bezele cu nuc` 500 g zah`r 8 ou` 200 g miez de nuc` o l`måie 20 g unt Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se fr`månt` din nou. pån` se omogenizeaz`. Se amestec` [i se formeaz` brio[ele. apoi se pun s` fiarb`. se las` la cald un sfert de or`. separate de g`lbenu[uri. coaja ad`ugåndu-se la compozi]ie. 2 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat Biscui]i cu nuc` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g miez de nuc` 4 ou` Bezele cu miere 250 g miere 8 ou`. 200 g f`in` 200 g miez de nuc` o l`måie Zah`rul se freac` \mpreun` cu mierea. Se omogenizeaz` ambele compozi]ii. continuånd frecarea timp de trei sferturi de or`. o l`måie 40 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat Albu[urile. dup` care se introduc \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`. Se fr`månt` [i se las` pån`-[i dubleaz` volumul. miezul de nuc` pisat. cåt s` se fluidizeze. Se bate \n continuare. apoi se \ntinde o foaie care se unge cu unt [i se presar` cu stafide. Se dizolv` gelatina \n cafeaua fierbinte. care se taie \n diverse forme. cu cacaua [i zah`rul. Piersicile se spal`. turnånd cåte o linguri]` din compozi]ie \n tava uns` cu pu]in unt. Se introduce castronul la frigider pentru cåteva ore. \ntr-un castron stropit cu ap` rece. pu]in cåte pu]in. se d` focul mic [i se introduce tava. Se d` la cuptor. se taie \n jum`t`]i. pån` \ncep s` se rumeneasc`. apoi se ia din fiecare compozi]ie cåte o linguri]` cu vårf [i se pune \n tav`. [i se presar` peste tot cu semin]ele de susan. Se \ncinge bine cuptorul. \ntro tav` uns` cu unt o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. f`r` s` se scurg`. pe foc mic. clocotit`. Se dau biscui]ii Se amestec` dou` linguri de f`in` cu drojdia. apoi se amestec` bine cu mierea \nc`lzit` pu]in. ou`le b`tute. zah`rul [i laptele. care se taie \n forme diferite. restul de f`in` se amestec` bine cu un praf de sare. separat. \mpreun` cu zah`rul. Peste cåteva ore. Se omogenizeaz` compozi]ia.

dup` care se a[az` feliile cåt mai uniform \ntr-un vas de Jena uns cu unt. zeama [i coaja ras` de la o jum`tate de l`måie. turnate unul cåte unul. amestecånduse apoi cu sifonul [i un vårf de cu]it de sare. Se toarn` peste ele zeama de l`måie. se amestec` bine cu untul \nmuiat la c`ldur` [i frecat spum`. cele 10 g`lbenu[uri. Se pr`jesc cl`titele pe ambele p`r]i. o jum`tate de or`. s` se r`ceasc`. apoi se amestec` bine cu migdalele pisate. apoi se amestec` bine cu 12 g`lbenu[uri. din care s-au scos såmburii. la foc domol. Dup` ce se r`ce[te. rat. Gutuile se spal`. Se unge o tav` cu unt. amestecånd s` nu se ard`. amestecånd continuu. iar ultima foaie se las` neuns`. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` tapetat` cu unt [i se d` la cuptor. apoi se adaug` cafeaua [i se omogenizeaz`. se tapeteaz` cu pesmet [i se toarn` compozi]ia. amestecul de gutui [i migdale. Se ung Franzela se taie \n felii sub]iri [i se \nmoaie bine \ntr-un amestec de lapte cu ou. unul cåte unul. continuånd amestecarea. Se d` la cuptor. Se freac` untul spum`. Budinc` de cl`tite 1 l lapte 200 g f`in` 3 linguri de miere 60 g unt 100 g semin]e de susan 3 linguri de miez de nuc` pisat 50 g stafide 3 ou` 100 ml sifon 20 ml ulei o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare Fragii se cur`]` de codi]e. sucul rezultat punåndu-se la fiert cu o can` de zah`r [i una de ap`. cåteva minute. dup` care se adaug`. ultimul fiind de påine. apoi se adaug` f`ina [i laptele rece. Untul se freac` bine cu mierea. amestecat cu mierea r`mas`. 125 g miere [i zah`r vanilat. Budinc` de franzel` cu vi[ine 400 g franzel` 400 ml lapte 2 ou` 150 g zah`r 200 g miere 80 g unt 500 g vi[ine un plicule] de zah`r vanilat Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. Se bat spum` 6 albu[uri [i se unge cu ele o form` rotund`. se freac` timp de o or`. Se amestec` bine migdalele cu 200 g unt frecat. Se coace timp de o or`. la foc potrivit. la foc potrivit. pån` se rumene[te bine. Se \ncinge bine o tigaie cu cåteva pic`turi de ulei. unul cåte unul. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. la foc potrivit. \ntre dou` straturi de påine pres`råndu-se vi[inele. Straturile alterneaz`. \ntinzåndu-se pe toat` suprafa]a tig`ii. påinea \nmuiat` \n lapte. Se toarn` compozi]ia ob]inut` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Se las` pe foc pån` se ob]ine un sirop sub]ire. 217 . Se freac` energic compozi]ia. se adaug`. dup` care se adaug` fisticul [i zah`rul. susanul pr`jit. Budinc` de migdale [i fistic 200 g migdale dulci 250 g unt 10 ou` 100 g fistic 200 g zah`r 2 linguri de pesmet Ou`le se bat spum`. se [terg de puf. se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn`. cele 8 g`lbenu[uri [i zah`rul. apoi se ia de pe foc [i se toarn` \ntr-un castron.Budinc` de cafea 250 g cafea m`cinat` 250 ml lapte 2 linguri de f`in` 60 g unt 8 ou` 200 g zah`r cl`titele cu aceast` compozi]ie [i se pun una peste alta. pån` se omogenizeaz`. albu[urile b`tåndu-se spum` \n alt castron. apoi se d` la cuptor. dup` care se serve[te imediat. stafidele tocate. amestecånd pån` la omogenizare. \n care se toarn` compozi]ia. se cur`]` de coaj` [i se dau pe r`z`toare. nuca pisat`. peste care se adaug` untul t`iat \n cubule]e. Se serve[te stropit` cu sucul l`sat de vi[ine. apoi se pune la fiert pån` se \ngroa[` pu]in. pic`tur` cu pic`tur`. F`ina se dizolv` \n laptele rece. stoars` [i m`run]it`. o l`måie 50 g unt Budinc` de gutui 8 gutui de m`rime potrivit` 100 g migdale dulci 50 g unt 12 ou` 200 g påine alb` 200 ml lapte o l`måie 250 g zah`r pudr` 2 linguri]e de pesmet Cafeaua se pune \ntr-un vas cu o can` de ap` clocotit` [i se las` o jum`tate de or` s` se infuzeze. f`r` s` se ruleze. se spal` bine [i se dau prin sit`. Cånd s-au \nmuiat. Se las` pån` ce tot laptele este absorbit de påine. apoi sucul de fragi. coaja ras` [i zeama de l`måie. s` se rumeneasc` la foc mode- Migdalele [i fisticul se cur`]` [i se piseaz` m`runt de tot. zah`rul [i [ase albu[uri b`tute spum`. Budinc` de fragi 1 kg fragi proaspe]i 300 g zah`r 8 ou`. Se amestec` permanent. Se d` la cuptor. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. timp de o jum`tate de or`. dup` care se \ncorporeaz` restul de zah`r [i coaja ras` de l`måie.

Se amestec` biscui]ii cu miezul de nuc`. Caise umplute 3 ou` 400 g zah`r 400 g unt. se \ncorporeaz` esen]a de rom [i zah`rul vanilat. se spal`. Se acoper` vasul cu capacul [i se pune la fiert. Se intro- Ciocolata ras` se pune la topit \ntr-un vas pe aragaz. din care se iau cu måna buc`]i. 200 g unt [i f`ina. Se amestec`. s`-[i lase zeama. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt. praful de copt. se presar` vi[inele scurse de zeam`. apoi se cresteaz` la mijloc [i se scobesc de miez. Biscui]ii se piseaz` cåt mai m`runt. din care s-au scos såmburii. se fr`månt` [i se modeleaz` sfere de forma unei caise. apoi se adaug`. se freac` energic pån` se ob]ine o past` omogen`. zah`rul [i g`lbenu[urile. p`strånd \n acest caz numai coaja. sare Se amestec` f`ina cu 100 g zah`r. Dup` 3 . ca s` nu se formeze cocoloa[e. rom [i o jum`tate de pahar de ap`. La patru dintre ou`. se las` pån` se r`ce[te. L`måile se rad de coaj`. \ntr-un castron adånc. Se amestec` la foc mic. apoi g`lbenu[urile [i. Se omogenizeaz`. se mai toarn` o treime de compozi]ie. Se freac` ou`le \ntregi cu 250 g zah`r. cu pu]in` ap`. \n final. Cartofi dulci 200 g biscui]i 200 g miez de nuc` 200 g zah`r pudr` 2 linguri de cacao 100 g unt. untul [i g`lbenu[urile. patru ou` \ntregi. Dup` aceea. coaja ras` de l`måie. unul cåte unul. pån` ce devine o past` omogen`. Se unge o tav` cu unt. frecåndu-se spum`. „Cenu[`reasa“ 100 g f`in` 150 g zah`r pudr` 100 g ciocolat`. albu[urile se separ` de g`lbenu[uri. Se ia de pe foc [i se r`ce[te. Se ia vasul de pe foc. 50 g unt 2 linguri de pesmet 2 plicule]e de zah`r vanilat duce tava la cuptor. apoi se presar` cu vi[ine [i se toarn` restul. Ace[tia se dau prin cacao [i se servesc la mas`. Portocala se d` pe r`z`toare. untul. \n bain-marie. iar cu crema ob]inut` se umplu caisele. dou` de zah`r. se a[terne o parte din compozi]ie. cånd se va servi \mpreun` cu un sirop f`cut din restul de zah`r [i miere. Dup` aceea. se tapeteaz` cu pesmet. laptele [i romul. Peste pi[coturi se \ntinde pu]in` dulcea]`. coaja ras` de l`måie. ca desert. amestecånd continuu. Se freac` restul de unt [i zah`r cu cacaua [i esen]a de rom. l`såndu-se cam o or` la foc moderat. Se serve[te cu cåte un p`h`rel de vi[inat`. apoi se a[az` un strat pe fundul unui vas termorezistent. 2 l`måi 400 g vi[ine. Se unge o tav` cu unt. Se coace iar [i se serve[te pudrat` cu zah`r. De asemenea. albu[urile. pres`rate cu zah`r. separat. zah`rul. Apoi. o jum`tate de or`. pe rånd. Se \nmoaie pi[coturile \n acest sirop. jum`tate din cantitatea de ciocolat` ras` [i g`lbenu[urile de la trei ou`. la foc moale. modelåndu-se \n form` de cartofi. Acestea se pun \ntr-o tav` uns` [i se coc. se tapeteaz` cu f`in`. se las` pån` se r`cesc. 4 ou` 25 g unt. dup` care se pune \nc` un rånd de pi[coturi. apoi se pun \ntrun castron. 500 g f`in` 2 linguri de cacao un plicule] de praf de copt o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom Budinc` din pi[coturi de [ampanie 250 g pi[coturi 4 linguri de miere 80 g zah`r tos 100 g unt 3 linguri de dulcea]` 50 ml rom Vi[inele se cur`]` de codi]e. apoi se d` la frigider. se adaug` zah`rul. Se prepar` un sirop din trei linguri de miere. 25 ml lapte 100 ml rom sau o sticlu]` de esen]` o portocal` Budinc` de vi[ine din vi[inat` 150 g vi[ine din vi[inat` 200 g f`in` 300 ml lapte 200 g zah`r 150 g unt 8 ou`. continuånd pån` la ultimul strat de pi[coturi. Pe rånd. Se toarn` a treia parte din compozi]ie [i se d` la cuptor. aproximativ 90 de minute. Se freac` bine timp de aproape o or`. amestecånd continuu. li se scot såmburii. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` \n crati]` atunci cånd compozi]ia s-a r`cit. migdalele pisate cu zah`rul. care se dau prin zah`r pudr`. care nu se mai unge. apoi se acoper` cu partea r`mas` din compozi]ie. se 218 . se adaug` un praf de sare [i se pune la fiert. se presar` vi[inele. \n schimb se acoper` cu cubule]e de unt.4 ore se a[az` pe mas` [i se formeaz` din aceast` compozi]ie rotocoale de 4 cm diametru. uns [i el cu dulcea]`. se coace. la fel [i miezul de nuc`. sare Bulete de ciocolat` 200 g ciocolat` de menaj 120 g zah`r pudr` 100 g unt 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom un plicule] zah`r vanilat F`ina se dizolv` \n lapte rece.Budinc` de vi[ine cu migdale 150 g migdale dulci 100 g zah`r tos 8 ou`. coaja ras` de portocal`. se scot. Apoi se adaug` untul.

Se d` la cuptor. 3 linguri de cacao un plicule] de praf de copt Se freac` zah`rul cu untul [i cu trei g`lbenu[uri. turnåndu-se deasupra [i nivelånd. dizolvat \ntr-un strop de zeam` de l`måie sau o]et. amestecånd mereu [i praful de copt. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt. la urm`. se taie \n felii late de dou` degete [i lungi cåt jum`tate de palm` [i se lipesc dou` cåte dou` cu crema ob]inut` amestecånd ciocolata [i zah`rul r`mase cu un albu[ b`tut spum`. praful de copt. Se adaug` apoi cu uleiul. se amestec` bine cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r. praful de copt. Se toarn` amestecul de mai sus \n tav`. unde va r`måne aproximativ 60 de minute. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Chec cu cacao 8 g`lbenu[uri 350 g zah`r pudr` 280 ml lapte 600 g f`in` 250 ml ulei 3 linguri de cacao sare vanilin` 20 g unt un praf de copt Chec cu ciocolat` 150 g zah`r 150 g f`in` 150 g unt 150 g ciocolat`. |n prima jum`tate de or`. Se adaug` trei albu[uri. Chec cu l`måie 200 g f`in` 200 g unt 300 g zah`r pudr` 2 l`måi \ntregi (200 g) 8 albu[uri un g`lbenu[ 14 nuci Chec brun 100 g unt 4 ou` 200 g zah`r 200 g f`in` 200 g ciocolat` o l`måie 100 g miez de nuc` un praf de copt Chec cu cacao. care a fost mai \ntåi topit`. Albu[urile se bat cu telul. la cuptor. Se d`. putånd fi servit cu fri[c` [i feliu]e de fructe proaspete. la foc moderat. Tava se \ntoarce de pe o parte pe alta. cu \nghe]at` de l`måie ori fructe confiate. Se piseaz` o parte din miezul de nuc` [i se adaug` \n compozi]ie. dup` care se adaug` ou`le. se scoate. 219 . cu ciocolat` ras` deasupra. untul. la foc moderat. dup` care se pune pe chec cånd acesta e aproape copt. Se coace. iar coaja dat` pe r`z`toare). La sfår[it se adaug` nuca pisat`. turnate unul cåte unul. apoi se adaug` småntåna. dup` ce se bat spum`. t`iat \n cubule]e. iar checul se poate felia numai dup` ce s-a r`cit. 7 ou` 2 linguri de miez de nuc` macinat |ntr-un vas de inox sau por]elan. Albu[urile. apoi se adaug` al patrulea ou. \ncorporånd simultan f`ina [i laptele. se adaug`. \ntreg. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Compozi]ia ob]inut` se pune \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Checul se taie \n felii cånd este rece. date prin ma[ina de tocat. ciocolata. iar peste el vine restul de compozi]ie. miezul de nuc` pisat. stafidele. apoi se pune rahatul. deoparte 5 linguri din aceast` compozi]ie. amestecånd permanent. Dup` ce se omogenizeaz`. \n cuptorul \ncins. se omogenizeaz` g`lbenu[urile cu zah`rul pudr`. l`såndu-se pån` aceasta devine maronie. ciocolata topit` [i nucile. Cånd e gata. Untul se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. pentru aproximativ o jum`tate de or`. Untul se omogenizeaz` cu zah`rul pudr`. o l`måie 100 g miez de nuc` 100 g rahat. Se omogenizeaz` compozi]ia. f`ina \mpreun` cu praful de copt. Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. unde se las` pån` se coace. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav` pentru chec. coaja ras` de l`måie. se freac` bine cu zah`rul. 40 g unt 200 g miez de nuc` 100 g stafide.omogenizeaz` [i se fr`månt`. f`ina [i. Introducem tava la cuptor. Se las` la cuptor la foc potrivit 60–80 de minute. la un interval de 15 minute. unul cåte unul. Se serve[te rece. la foc potrivit. apoi se adaug` f`ina [i l`måia (zeama stoars`. Dou` ou` \ntregi se bat \mpreun` cu 200 g zah`r. Chec cu nuc` [i rahat 250 g zah`r 250 g f`in` 250 g småntån` 4 ou`. Restul miezului de nuc` se las` \ntreg. Trei sferturi din compozi]ie se toarn` \n forma uns` cu unt. f`ina [i nucile. zah`rul vanilat [i coaja ras` de l`måie. cacaua [i f`ina. frecat [i el \n prealabil. b`tute spum`. apoi se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i se d` la cuptor. pu]in cåte pu]in. nuci [i stafide 250 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr` 250 g f`in` 4 ou`. la foc potrivit. verificånd \ntre timp s` nu se ard`. ungåndu-se cu g`lbenu[ de ou. amestecånd. Se taie \n felii numai dup` ce s-a r`cit [i se serve[te pudrat cu zah`r. iar restul oprit se omogenizeaz` cu cacaua. Se pun Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. trei albu[uri b`tute spum`. se unge cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`. picurat cåte pu]in. nu trebuie deschis` u[a cuptorului. Se coace \ntr-o form` uns` cu unt. iar dup` aceea se \ncorporeaz`. Se ia o tav` specific` pentru chec.

Chec cu portocale
200 g zah`r 150 g f`in` 125 g unt 3 ou`, o portocal` un plicule] de praf de copt

Portocala se d` pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Untul se freac` spum`, mai \ntåi singur, apoi cu zah`rul, dup` care se adaug`, unul cåte unul, cele trei g`lbenu[uri, coaja [i zeama de portocal`. Albu[urile se bat spum`, dup` care se adaug` \n compozi]ie, pe rånd, cåte o lingur` de f`in` amestecat` cu praf de copt [i una de albu[. Se d` la cuptor \ntro tav` uns`, la foc moderat.

energic cu lingura de lemn ca s` se dizolve [i s` nu formeze cocoloa[e. Se pune iar vasul pe foc mic, amestecånd pån` se \ngroa[` [i se dezlipe[te de pere]ii vasului, moment \n care se ia de pe foc, continuånd amestecarea pån` se r`ce[te. Se adaug`, pe rånd, ou`le, se omogenizeaz`, apoi se fac sfere din aluat de m`rimea unei piersici, care se pun \ntr-o tav` uns` [i se dau la cuptor, la foc puternic, 20 de minute, dup` care se las` focul mai mic pentru \nc` 20 de minute. Dup` ce s-au r`cit, se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se umplu cu fri[c`. Se servesc pudrate cu zah`r.

Cor`bioare cu migdale
300 g zah`r tos 250 g unt, 200 g f`in` 12 migdale dulci, 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat

Untul se \nmoaie la aburi, apoi se freac` bine, amestecåndu-se cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se toarn` apoi cele dou` g`lbenu[uri, unul cåte unul, un albu[ b`tut spum` [i, treptat, f`ina. Se amestec` \n continuare, timp de o or`, pån` cånd compozi]ia devine suficient de consistent`. Se \mparte \n patru buc`]i, care se modeleaz` cu måna \n form` de cor`bioare, deasupra fiec`reia aliniindu-se cåte trei migdale. Se dau la cuptor, \ntr-o tav`.

Chec cu småntån` [i dulcea]`
250 g f`in` 250 g zah`r 250 g småntån` 4 ou`, 100 g miez de nuc` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt fructe din dulcea]`

Cl`tite cu piersici la cuptor
1 l lapte 2 ou`, 3 c`ni de f`in` zah`r, vanilie 3 ce[ti de småntån` piersici din compot

Cornule]e cu cire[e
500 g cire[e 100 g zah`r tos un ou, 2 linguri de pesmet 20 g unt, 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar`

Se freac` dou` ou` \ntregi cu 200 g zah`r, apoi se adaug` småntåna, f`ina amestecat` cu praful de copt, coaja ras` de l`måie [i o parte din miezul de nuc` pisat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i trei sferturi din ea se toarn` \n forma de chec, peste ele se \ntinde dulcea]a, apoi se acoper` cu compozi]ia r`mas`. Se d` la cuptor, iar cånd este aproape gata, se a[az`, \n partea de sus, restul miezului de nuc`, l`sat \ntreg [i amestecat cu dou` albu[uri [i dou` linguri de zah`r.

Se amestec` laptele cu ou`le [i f`ina [i zah`rul [i vanilia pån` cånd devin o past`. Se toarn` compozi]ia cu un polonic \ntr-o tigaie \ncins` [i se coc cl`titele pe fiecare parte. Cånd sunt gata se umplu cu gem acri[or [i cu piersicile t`iate \n felii sub]iri. Se ruleaz` [i se a[az` \ntr-un vas rezistent. Se toarn` peste ele småntåna [i se dau la cuptor pån` se rumenesc. Se servesc calde cu zah`r pudr` pe deasupra.

Cor`bioare cu ciocolat`
120 g zah`r pudr` 200 g unt, 250 g f`in` un ou, o l`måie 50 g ciocolat`

Cire[ele se cur`]` de codi]e, li se scot såmburii, apoi se pun la fiert \n ap` rece. Dup` ce s-au fiert suficient, se scot [i se scurg bine. Apoi se amestec`, \ntr-un castron, cu zah`rul, oul, o lingur` de pesmet [i un praf de scor]i[oar`, dup` gust. Se modeleaz` cornule]e din aceast` compozi]ie, se t`v`lesc prin pesmet [i se dau la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt. Se servesc pres`rate cu zah`r pudr` amestecat cu zah`r vanilat.

Covrigei cu coniac
300 g f`in` 100 g unt, 200 g zah`r 4 ou`, o l`måie, 50 ml coniac un plicule] de praf de copt scor]i[oar`

Choux-a-la-creme
150 mg f`in` 100 g unt, 4 ou` 200 g fri[c` 2 linguri de zah`r pudr`

Se tope[te untul \n o jum`tate de litru de ap` aflat` pe foc. Cånd \ncepe s` fiarb` apa, se stinge focul [i se adaug` f`ina, amestecånd

Zah`rul se amestec` bine cu oul, cu untul frecat spum` [i cu coaja ras` de l`måie, dup` care se \ncorporeaz`, pu]in cåte pu]in, f`ina. Se freac` \n continuare pån` se omogenizeaz` [i \[i spore[te consisten]a. Se modeleaz`, cu måna, forma unor cor`bioare, care se stropesc cu ciocolat` topit` [i se dau la cuptor, \ntr-o tav`, s` se coac` la foc domol.

Se freac` trei dintre ou` cu untul [i cu zah`rul, timp de aproximativ o jum`tate de or`. Dup` acest interval, se adaug` f`ina amestecat` cu praful de copt, pu]in` coaj` ras` de l`måie, un praf de scor]i[oar` [i

220

coniacul. Se fr`månt` bine aluatul, se taie \n få[ii cåt un creion, care se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, formånd covrigeii. Ace[tia se ung cu un g`lbenu[ b`tut [i diluat cu pu]in` ap`, apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns` pån` se rumenesc auriu.

\ncorporeaz` f`ina. Se pune compozi]ia s` fiarb` pe foc moale, b`tåndu-se pån` se \ngroa[`, moment \n care se toarn` romul [i cafeaua, fiart` foarte concentrat` [i strecurat`. Se continu` fierberea \nc` dou` minute, apoi se ia de pe foc, se toarn` \n cupe [i se d` la rece. Se serve[te ornat` cu fri[c`.

Covrigei de ciocolat`
200 g f`in` 100 g unt, 50 g zah`r un ou, 100 ml lapte 2 linguri de cacao

Crem` de cacao cu nuci [i pi[coturi
un pachet de margarin` 200 g cacao 500 g nuci 100 g ciocolat` ras` 200 g c`p[uni 300 g pi[coturi pentru [ampanie

Se freac` bine f`ina cu margarina, zah`rul, laptele [i cacaua, amestecånd energic pån` se omogenizeaz`. Se fr`månt` un aluat fraged, care se \mparte \n få[iu]e de dimensiunile unui creion. Se sub]iaz` la capete [i se r`sucesc, ob]inåndu-se forma covrigeilor. Ace[tia se coc la cuptor, \ntr-o tav` uns` cu unt.

Se fierbe trei sferturi din cantitatea de lapte cu zah`rul, ad`ugånd petalele de trandafir [i migdalele pisate. F`ina se omogenizeaz` cu pu]in lapte, apoi se toarn` \n crati]`. Cu o furculi]` sau cu telul se bat g`lbenu[urile cu lapte, apoi se adaug`, la fel, amestecului de pe ma[ina de g`tit. Vasul se ]ine pe foc pån` ce compozi]ia \ncepe s` se \ngroa[e, amestecånd continuu. Apoi, crema este gata. |n loc de petale de trandafir (cel ro[u, special pentru dulcea]`) se pot folosi flori de liliac. Se a[az` \ntr-un vas de por]elan [i se d` la frigider, fiind mai bun` rece.

Crem` de ananas
o cutie de compot de ananas de 500 g o cea[c` de musli zaharin`, 3 ce[ti de ap` un plic de jeleu de ananas (praf)

Se freac` margarina cu cacao, apoi se adaug` nucile m`run]ite. Se pune cu fri[c`, ciocolat` ras`, apoi se adaug` c`p[unele, sp`late [i cur`]ate de impurit`]i [i codi]e. Se serve[te cu pi[coturi pentru [ampanie, a[ezate \n cerc, pe marginea salatierei.

Fructe umplute cu crem` de ciocolat`
2 banane 2 portocale 4 kiwi un pepene galben mic 4 linguri de zah`r 200 g ciocolat` de menaj 2 plicule]e de zah`r vanilat 2 ou` \ntregi 2 g`lbenu[uri o sticlu]` esen]` de rom 200 g fri[c`

Crem` de l`måie
200 g unt 300 g zah`r, 400 ml lapte 2 linguri de f`in`, o l`måie

Se strecoar` ananasul [i se p`streaz` zeama. Se p`streaz` 2 rondele \ntregi de ananas, iar restul se taie \n buc`]ele mici. |ntr-o oal` de amestec` musli, zaharina dup` gust [i apa, se fierb, pån` cånd se leag` un sos. Amestecånd se adaug` pe rånd zeama de la compot, jeleul [i ananasul. Se r`stoarn` \ntr-o compozi]ie [i se las` la frigider circa 2 ore. Se scoate crema pe un platou [i se orneaz` cu feliile de ananas.

Crem` de cafea
8 ou` 100 g zah`r, 300 ml lapte 2 linguri de f`in`, 50 ml rom 2 linguri]e de cafea m`cinat` 150 g fri[c`, sare

Untul, \nmuiat la aburi, se freac` bine cu zah`rul, pån` se ob]ine o spum` destul de consistent`. Se dizolv` f`ina \n lapte, apoi se pun la fiert, pe foc moale, amestecånd mereu ca s` nu se ard` f`ina sau s` se formeze cocoloa[e. Cånd d` \n clocot, se ia de pe foc, se las` pån` se r`ce[te, dup` care se adaug` coaja ras` [i zeama de la o l`måie. Se amestec`, apoi, cu untul [i zah`rul [i se omogenizeaz`.

Crem` de trandafiri
800 ml lapte 100 g zah`r 200 g petale de trandafir 50 g migdale 3 linguri de f`in` 5 g`lbenu[uri

G`lbenu[urile de la cele 8 ou` se freac` spum` cu zah`rul [i un praf de sare, apoi se toarn` laptele [i se

Coaja de portocal` se d` pe r`z`toare [i se amestec` cu g`lbenu[urile b`tute [i ou`le \ntregi. Se adaug` zah`rul, ciocolata de menaj topit` [i zeama de la o portocal`. Fri[ca se omogenizeaz` cu esen]a de rom [i zah`rul vanilat. De preferin]`, aceast` opera]iune ar trebui efectuat` cu mixerul. Crema de ciocolat` se a[az` \n vase rezistente [i se d` 4 ore la rece. Dup` ce s-a \nchegat suficient, fructele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i. Pepenelui galben i se scot cu grij` semin]ele, iar bananele [i portocalele se scobesc la mijloc. Fructele se umplu apoi cu crema de ciocolat` [i se orneaz` cu fri[c`. Acest desert se poate servi cu pi[coturi pentru [ampanie sau limbi de pisic` preparate \n cas`.

221

Fursecuri cu l`måie [i dulcea]`
200 g unt 120 g zah`r un ou, o l`måie dulcea]` de l`måie sau de portocale

Se freac` untul cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul, pån` se ob]ine o consisten]` spumoas`, apoi se adaug` coaja ras` [i zeama de l`måie. Se continu` frecarea, ajungånd la o past` omogen` care se \ntinde \ntr-o foaie groas` de un centimetru. Cu ajutorul unui p`h`ru], se decupeaz` cercule]e din aceast` foaie, a[ezåndu-se \ntr-o tav` tapetat` cu hårtie pentru copt. Se d` tava la cuptor, cam 20 de minute, la foc potrivit. Fursecurile se vor lipi, dou` cåte dou`, cu dulcea]` de l`måie.

de copt [i concentratul de ment`, amestecånd bine. Se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in. Se pune cu linguri]a din aceast` compozi]ie \ntr-o tav` uns` cu unt, apoi se d` la cuptor, unde se ]ine, la foc moderat, pån` se rumenesc fursecurile.

Fursecuri din migdale cu nuci
150 g f`in` 100 g unt 200 g zah`r, un ou 100 g migdale 100 g miez de nuc` 50 ml lapte 50 ml rom 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt, sare

Fursecuri cu nuci [i ciocolat`
100 g zah`r pudr` 100 g miez de nuc` 100 g ciocolat` 200 g unt 300 g f`in` 2 linguri de pesmet un ou, o l`måie

Fursecuri cu mac
250 g mac 200 g f`in`, 100 g unt 150 g zah`r, 100 g småntån` 150 ml lapte, un ou 2 linguri de untur`, o l`måie un plicule] de praf de copt sare, scor]i[oar`

Untul, \mpreun` cu zah`rul [i cu g`lbenu[ul se freac` spum`, dup` care se adaug` miezul de nuc` pisat m`runt sau dat prin ma[in`, ciocolata ras`, coaja de l`måie ras` [i f`ina. Se omogenizeaz` compozi]ia, apoi se modeleaz` cu måna, din acest aluat, bilu]e cåt cirea[a, care se turtesc cu dosul palmei [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i tapetat` cu pesmet. Se introduce tava \n cuptorul \ncins [i se coc fursecurile, la foc potrivit.

Se freac` untul cu oul \ntreg, f`ina amestecat` cu praful de copt, migdalele cur`]ate [i pisate, jum`tate din cantitatea de zah`r, laptele, jum`tate din zah`rul vanilat [i un vårf de cu]it de sare. Se omogenizeaz`, se fr`månt` [i se \ntinde \ntr-o foaie groas` de aproximativ 5 milimetri. Se a[terne \ntr-o tav` [i se d` la cuptor. Pån` se coace, se prepar` crema, din miezul de nuc` pisat, restul de zah`r tos [i de zah`r vanilat, dou` linguri de ap` [i romul. Se omogenizeaz`. Cånd se scoate aluatul din cuptor, se taie \n p`tr`]ele, care se lipesc, dou` cåte dou`, cu crema.

Se amestec` f`ina cu praful de copt, apoi cu untul, dou` linguri de zah`r, småntåna, un g`lbenu[ [i un praf de sare. Se fr`månt` aluatul [i se \ntinde \ntr-o foaie care se taie \n cercule]e cu gura unui p`h`rel. Semin]ele de mac se pr`jesc \n untur` \ncins`, dup` care se adaug` laptele, zah`rul r`mas, coaja ras` de l`måie [i un praf de scor]i[oar`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i cu ea se lipesc fursecurile, dou` cåte dou`, apoi se pun \ntr-o tav` uns` [i se introduc \n cuptorul bine \ncins.

Fursecuri pentru ceai
200 g f`in` 60 ml ulei 100 g miere, 2 ou` o lingur` de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat sare, bicarbonat, scor]i[oar`

Fursecuri cu vi[ine
100 g zah`r 4 ou`, 3 linguri de pesmet vi[ine

Fursecuri cu ment`
200 g f`in` 150 ml ulei, 150 g miere 2 ou`, un plicule] de praf de copt 50 ml ceai concentrat de ment`

Mierea se bate bine cu ou`le pån` se ob]ine o spum`, \n care se toarn` uleiul, apoi se adaug` praful

Vi[inele se cur`]` de codi]e [i li se scot såmburii, apoi se pun \ntr-un castron [i se presar` cu zah`r, dåndu-se la rece pentru vreo dou` ore, ca s` se lase zeama. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, dup` care se bat spum` fiecare dintre ele. Se amestec` albu[urile [i g`lbenu[urile b`tute cu vi[inele [i zah`rul, scurse de zeam`. Se freac` bine pån` se ob]ine o compozi]ie omogen` [i suficient de consistent`. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie de copt [i se pune pe ea cåte o linguri]` din compozi]ie, pån` se termin`. Se coc la foc potrivit, \n cuptorul \ncins \n prealabil.

Mierea se freac` spum` cu zah`rul pudr` [i cu ou`le \ntregi, apoi se presar` o lingur` de scor]i[oar` [i se toarn` uleiul, se adaug` o jum`tate de linguri]` de bicarbonat [i un vårf de linguri]` de sare. Dup` ce se omogenizeaz`, se \ncorporeaz` f`ina. Se fr`månt` aluatul, se acoper` cu un prosop [i se las` deoparte un sfert de or`, apoi se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri, din care se taie cercule]e, cu gura unui p`h`rel. Se pun fursecurile \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i se dau la cuptor, la foc moderat. Se servesc pudrate cu zah`r vanilat.

222

Gogo[i cu iaurt
250 g iaurt 3 ou`, 3 linguri de ulei o can` de zah`r f`in` cåt cuprinde o linguri]` de bicarbonat zah`r pudr`

se amestec` \n compozi]ie o lingur` de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. Se toarn` \ntr-o t`vi]` pentru \nghe]at` [i se las` la congelator.

Se bat bine ou`le cu zah`rul, se adaug` o linguri]` de bicarbonat stins \n pu]in iaurt, apoi tot iaurtul [i se \ncorporeaz` f`ina, cåt cuprinde ca s` ias` un aluat potrivit de moale. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`. Se modeleaz` gogo[ile, apoi se pr`jesc bine \n ulei \ncins. Se servesc pudrate cu zah`r.

|nghe]at` din suc de morcovi
300 g de zah`r pudr` 800 ml lapte nefiert 500 g suc de morcov 100 g l`måie 2 plicuri de zah`r vanilat

amestec` pån` la omogenizare. Se \nc`lze[te pu]in o tav`, \n ea punåndu-se cu ajutorul unui cornet få[ii din compozi]ie, lungi cam de 10 centimetri [i \nguste. Se introduce tava la cuptor [i se las`, la foc iute, pån` ce buc`]ile de aluat \ncep s` se \ng`lbeneasc` pe margini.

Madlene cu l`måie
150 g zah`r 150 g unt 150 g f`in` 4 ou` o l`måie

|nghe]at` de ciocolat` cu ienup`r
600 g de ciocolat` de menaj 450 g zah`r pudr` 350 ml lapte 50 g pulbere de ienup`r 300 g fri[c` 2 linguri de sos de vi[ine

Ciocolata se d` pe o r`z`toare de sticl` [i i se adaug` laptele cald [i zah`rul, amestecånd bine s` se topeasc`. Se las` peste noapte la congelator a[ezat` \n forme speciale, iar a doua zi se d` la mas`. Fri[ca este ]inut` [i ea toat` noaptea la congelator, iar acum se \ncorporeaz` cu restul compozi]iei. Preparatul se pune \n forme de \nghe]at` [i se d` la mas`, decorat cu mai mult` fri[c` [i sos de vi[ine. Ca o excentricitate, se poate servi cu banane flambate.

Zah`rul pudr` se omogenizeaz` cu g`lbenu[urile, pån` cånd devin o spum` bine legat`. Se adaug` laptele treptat, amestecånd continuu cu lingura de lemn. Coaja de l`måie se rade [i se pune la compozi]ie, ca [i zah`rul vanilat. Din morcov se ob]ine suc, acesta amestecåndu-se cu restul ingredientelor. Preparatul se r`stoarn` \ntr-un vas special [i se d` la congelator. Cånd este \nghe]at, se a[az` \n cupe [i se orneaz` cu sos de ciocolat` (ciocolat` amar` ras`, topit` la foc mic, amestecat` cu unt [i zah`r), fri[c` [i diverse fructe (zmeur`, cire[e, kiwi sau pepene galben).

Ou`le \ntregi se freac` spum` \mpreun` cu zah`rul. Separat se freac` spum` untul, dup` care se omogenizeaz` cu compozi]ia. Se mai adaug` coaja ras` de l`måie, apoi, pu]in cåte pu]in, se \ncorporeaz` f`ina. Se amestec` bine pån` se formeaz` un aluat omogen. Se folosesc forme speciale, de dimensiuni mici, care se ung bine cu unt [i se tapeteaz` cu f`in`. Se coc, \n cuptorul bine \ncins, la foc potrivit.

Jeleu de portocale [i mere
25 g portocale 25 g mere rase 3 g gelatin`, 150 ml ap` 5 linguri de zah`r 150 ml suc de portocale

Madlene cu migdale
150 g zah`r 200 g f`in` 200 g unt 3 ou` 10 g drojdie de bere un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de migdale

Se fierbe apa, se d` pe foc [i se adaug` coaja de portocale [i se las` 5–6 minute la foc. Se adaug` suc de portocale, fructele t`iate buc`]ele, gelatina. Se serve[te de preferin]` rece.

|nghe]at` de l`måie
180 g zah`r 3 l`måi, 2 ou`

Limbi de pisic`
200 g zah`r pudr` 200 g f`in`, 50 g unt 100 ml lapte 3 ou`

Se fierb 150 g de zah`r \n 300 ml ap`, la foc mic, amestecåndu-se \n permanen]`, ca s` nu se lipeasc`. Cånd \ncepe s` se lege siropul, se adaug` coaja ras` de la o l`måie [i zeama a trei l`måi. Cånd \ncepe s` clocoteasc`, se ia de pe foc [i se las` o or`, s` se r`ceasc`, dup` care

Se freac` spum` untul cu zah`rul, apoi se \ncorporeaz` f`ina [i albu[urile de la cele trei ou`, f`r` s` fie b`tute. Se toarn` laptele [i se

Ou`le se bat spum` \mpreun` cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Drojdia se sub]iaz` cu pu]in` ap`, se amestec` bine cu f`ina, apoi cu ou`le [i zah`rul, turnånd [i esen]a de migdale. Se omogenizeaz`, apoi se adaug` untul, care a fost \n prealabil \nmuiat la aburi, frecat spum` [i r`cit. Formele pentru madlene se ung bine cu unt, se presar` cu f`in`, apoi se toarn` compozi]ia [i se dau la cuptor, cel mult un sfert de or`.

223

Melanj de fructe proaspete
2 mere 3 pere zemoase 12 prune coapte un pahar de boabe de struguri albi un pahar de boabe de struguri negri 2 felii de pepene galben o l`måie, 2 pahare vin alb un pahar zah`r pudr`

Merele [i perele se cur`]` de coaj` [i de såmburi, apoi se taie \n feliu]e sub]iri. Prunele se cur`]` de coaj`, li se scot såmburii [i se taie \n sferturi. Pepenele galben se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Se amestec` fructele cu vinul, zah`rul [i zeama de l`måie, apoi se d` la rece. Se serve[te \n cupe, cu cåte un pi[cot de fiecare.

Zah`rul se toarn` \ntr-o crati]` [i se pune la foc mic, s` se caramelizeze, apoi se stinge cu o can` de ap` [i se mai fierbe pu]in, cåt s` se dizolve. Nucile se piseaz` m`runt, amestecåndu-se cu margarina, cu cacaua [i cu o can` de ap`. Se toarn` acest amestec \n oala cu zah`r [i se pune s` fiarb`, pe foc mic, pån` se \ngroa[`. Se umplu foile de napolitan` cu compozi]ia ob]inut` [i se preseaz` cu un obiect greu, ca s` se a[eze uniform umplutura. Se taie \n buc`]i doar cånd se servesc.

Nuci
250 g margarin` 100 g zah`r 4 linguri]e de miez de nuc` m`cinat o lingur` de cacao 14 linguri de f`in` o l`måie o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat

genizat, se toarn` \ntr-o form` de tort uns` cu unt [i pres`rat` cu f`in`. Se coace \n cuptorul \ncins o jum`tate de or`, f`r` s` se deschid` u[a \ntre timp. Se las` pån` se r`ce[te, apoi se taie \n dou`, la mijlocul \n`l]imii. Se freac` trei ou` \ntregi cu 150 g zah`r, apoi se adaug` ciocolata topit` [i untul, dup` care se d` la rece o jum`tate de or`. |ntre timp, se fierb 100 g zah`r \n 200 ml ap`, ad`ugånd [i restul de rom cånd s-a topit zah`rul. Se ia de pe foc cånd e legat [i se \nsiropeaz` blatul, apoi se ung jum`t`]ile de blat cu crema de ciocolat` [i se suprapun. Se orneaz` cu fulgi de cocos.

Mere \n foitaj
250 g f`in` 120 g margarin` 120 g unt, sare 7 ml o]et 2 linguri de f`in` 120 ml ap`, un g`lbenu[ 1 kg mere, 100 g zah`r 50 g stafide, vanilin`

Orez cu fructe confiate
100 g orez 200 g fructe confiate un plicule] de scor]i[oar` 2 mere

Se aleg mere la aceea[i m`rime, se cur`]` [i li se scot såmburii. Se umple locul r`mas dintr-o crem` din zah`r, vanilin` [i stafide. Aluatul se preg`te[te pe o plan[` de lemn, punånd \ntåi f`ina [i \n mijlocul ei apa [i sarea. Aluatul se fr`månt`. Se las` 20 de minute la frigider, dup` care se \ntinde, pres`rånd \n prealabil f`in` pe mas`. Se \ntinde o foaie de aluat, care se taie \n atåtea p`trate cåte mere avem. Merele se pun \n mijlocul p`tratelor, apoi ungem marginile foii cu g`lbenu[ de ou, spre a le uni. Se coc la foc potrivit, 40 de minute. La final se pudreaz` cu zah`r.

Se freac` margarina cu zah`rul pån` se ob]ine o spum`. Se adaug` miezul de nuc`, apoi cacaua, f`ina, turnat` pu]in cåte pu]in. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`, dup` care se fr`månt` insistent pån` se ob]ine un aluat moale. Se modeleaz` forme de nuci, care se dau la cuptor \ntr-o tav` bine uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Crema se prepar` din 250 g margarin`, dou` linguri de cacao, dou` linguri de ap`, 5–6 linguri de zah`r. Se freac` bine toate acestea, iar cu crema se umplu nucile, t`iate \n dou` la mijloc.

Se amestec` 100 g de orez fiert cu 200 g fructe confiate (cire[e, afine, caise, piersici) [i mere rase. Se adaug` scor]i[oar` [i vi[ine din dulcea]` pentru ornament. Se adaug` cacao [i zah`r pudr`, [i se serve[te cald sau rece, dup` preferin]`.

Orez cu lapte [i fructe
200 g orez 2 plicule]e de zah`r vanilat 300 ml lapte, 40 g fri[c` 100 g zah`r, 2 g`lbenu[uri o esen]` de rom, 40 g unt 300 g fructe de sezon de preferat cele zemoase

Negres`
10 ou` 400 g zah`r 120 g f`in`, o lingur` de cacao 100 g ciocolat` 100 ml rom, 250 g unt fulgi de nuc` de cocos

Napolitane cu crem` de nuci [i cacao
200 g margarin` 250 g zah`r 100 g miez de nuc` o lingur` de cacao un pachet de foi de napolitane

Se bat spum` albu[urile de la [apte ou` cu 150 g zah`r [i o lingur` de rom, apoi se adaug`, unul cåte unul, cele [apte g`lbenu[uri, cacaua [i f`ina. Dup` ce s-a omo-

Se fierb 200 ml lapte cu orezul \ntr-un vas de inox, spre a nu se lipi, ad`ugånd zah`rul. Cånd este aproape fiert, se las` la r`cit [i se \ncorporeaz` g`lbenu[urile [i esen]a de rom. Se adaug` zah`rul vanilat [i restul de lapte. Se cur`]` fructele de coaj` [i se por]ioneaz` \n feliu]e mici. Acestea se omogenizeaz` cu compozi]ia de mai sus [i se d` totul la frigider cåteva ore. Cånd este gata, se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu fri[c` [i buc`]ele de

224

fructe proaspete. Se poate pudra cu un praf de cacao [i scor]i[oar`, pentru impresia estetic`.

Påine de ciocolat`
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g unt 150 g ciocolat` 6 ou`, un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu crem` de ciocolat`
350 g zah`r 150 g f`in`, 8 ou` 200 g unt, 200 ml lapte 100 g ciocolat`

Se freac` [ase g`lbenu[uri spum` cu 150 g zah`r, ad`ugånd apoi, rånd pe rånd, cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[ b`tut spum`, amestecåndu-se de fiecare dat`. Se unge o tav` dreptunghiular` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia, apoi se d` la cuptor, la foc moderat, pån` se coace. Dup` aceea, se scoate, se las` s` se r`ceasc`, apoi se taie \n buc`]i. Zah`rul r`mas se freac`, \ntre timp, cu g`lbenu[urile de la celelalte dou` ou`, cu ciocolata topit` [i laptele. Se pun s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, amestecånd permanent. Se las` pån` se \ngroa[`, apoi se ia de pe foc [i se continu` amestecarea, pån` se r`ce[te, apoi se combin` cu untul frecat. Crema ob]inut` se \ntinde \ntre dou` felii de pandi[pan.

Se freac` \mpreun` untul cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri, apoi se freac` [i unele [i altele. G`lbenu[urile se adaug` la compozi]ie, dup` care se toarn` cåte o lingur` de f`in` [i una de albu[, amestecånd cu grij` [i continuånd \n mod identic pån` se termin` ingredientele. Laptele se \nc`lze[te pu]in [i se tope[te ciocolata \n el, apoi se adaug` [i \n compozi]ie, care se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Se ]ine la foc mic.

toarea ordine: migdalele, fisticul [i alunele, cur`]ate [i pisate m`runt sau tocate la ma[in`, curmalele [i smochinele t`iate m`runt, apoi stafidele. La sfår[it, se \ncorporeaz` f`ina, pu]in cåte pu]in, amestecånd mereu. Se omogenizeaz` aluatul, se modeleaz` \n form` de franzele, care se ung cu g`lbenu[urile b`tute [i se pun la copt \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. Se las` la cuptor, la foc moale, timp de o or`.

Pepene galben cu profiterol
2 pepeni galbeni de cåte 1 kg fiecare 200 g fri[c` 200 g \nghe]at` asortat` 100 g alune 8 limbi de pisic`, 2 kiwi

Påine de nuc`
3 ou` un pahar de zah`r pudr` 2 linguri de ulei un praf de copt un pahar de nuc` m`cinat` un pahar cu f`in` o l`måie

Se taie un capac la fiecare pepene, apoi se despic` \n dou` [i se \ndep`rteaz` semin]ele. Pepenii se umplu cu \nghe]ata, alunele pisate, fri[ca [i limbile de pisic`, apoi se orneaz` cu felii de kiwi [i sos de ciocolate.

Pepene galben umplut
un pepene galben mare o par`, un m`r 2–3 piersici, 2–3 prune un pahar boabe de struguri un pahar de vin, 2 p`h`rele de rom un pahar de zah`r, 3 foi de gelatin` un plicule] de zah`r vanilat

Pandi[pan cu vi[ine
200 g zah`r 200 g f`in` 5 ou`, 50 ml ulei 600 g vi[ine o l`måie, un plicule] de zah`r vanilat

Ou`le se bat bine cu zah`rul, apoi se adaug` uleiul, praful de copt stins \n zeama de l`måie, f`ina, turnat` \n ploaie, plus nuca m`cinat`, amestecåndu-se pån` ce se ob]ine un aluat elastic. Se unge o tav` cu unt, se tapeteaz` cu f`in` [i se d` la cuptor, s` se coac`, la foc moderat, cam o jum`tate de or`. Se taie \n felii numai dup` ce se r`ce[te.

Albu[urile se bat spum` cu zah`rul, apoi se toarn`, unul cåte unul, g`lbenu[urile, amestecånd de fiecare dat`. Se adaug` uleiul, coaja ras` de l`måie, zah`rul vanilat [i f`ina, apoi se omogenizeaz`. |ntr-o form` de chec, tapetat` cu hårtie pentru copt, se \ntinde cåte un strat de compozi]ie [i unul de vi[ine, continuåndu-se tot a[a pån` se umple forma. Se coace la foc mic.

Påinea sultanului
200 g f`in` 200 g zah`r 100 g migdale 100 g fistic, 100 g alune 100 g curmale 100 g smochine 100 g stafide, 8 ou`

Albu[urile se separ` de g`lbenu[uri [i se bat spum` cu zah`rul, dup` care se adaug` fructele, \n urm`-

M`rul, para, prunele [i piersicile se cur`]` de coji [i de såmburi, apoi se taie \n cubule]e [i, \mpreun` cu strugurii, se pun \ntr-un castron \n care se presar` zah`rul. Se taie un c`p`cel din pepenele galben, se scot semin]ele [i se umple pepenele cu fructele celelalte. Se amestec`, pe foc mic, vinul cu zah`rul, apoi [i cu gelatina. Se iau de pe foc atunci cånd s-au dizolvat \n vin, se strecoar`, apoi se adaug` romul [i zah`rul vanilat. Se las` s` se r`ceasc`, apoi se toarn` \n pepene, care se d` la rece.

225

Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. Miezul de nuc` se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. care se presar` cu zah`r pudr`. Se omogenizeaz` compozi]ia. Se taie \n jum`t`]i [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu margarin`. Printre ele se pun cotoarele cu tot cu semin]e. Se cur`]` de cotoare. ciocolata. Este o pr`jitur` pe care o poate \ncerca oricine. Se introduce tava la cuptor [i se las` pån` \ncep s` se rumeneasc` pi[coturile. drojdia dizolvat` \n laptele c`ldu]. prin intermediul unui cornet. apoi se taie \n jum`t`]i [i se scot såmburii. Cu crema ob]inut` se umplu jum`t`]ile de piersic`. care se ung cu albu[ul b`tut. cu zah`rul [i cu miezul de nuc` pisat m`runt sau tocat la ma[in`. uleiul [i f`ina. Se tapeteaz` o tav` cu o coal` de hårtie pentru copt [i. 150 g fri[c` 150 g miez de nuc` o lingur` de cacao Pl`cint` cu caise 500 g caise 500 g f`in` 200 g unt 2 ou` 10 g drojdie de bere 100 ml lapte 200 g zah`r sare Se iau trei gutui coapte bine [i cinci pere bergamote. |nainte de a se servi la mas`. punåndu-se \mpreun` la fiert. se ia de pe foc. pån` la omogenizare. Se scot pe un platou de por]elan. scor]i[oar` Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt. Pentru crem`. se acoper` cu jum`t`]ile de caise pres`rate cu zah`r. Se spal` piersicile. L`måia se rade de coaj`. coaja de l`måie [i un praf de scor]i[oar` cu trei linguri de ap` c`ldu]`. \nmuiat la aburi \n prealabil.Pere [i gutui la tav` cu fri[c` 3 gutui 5 pere bergamote 50 g margarin` 2 linguri de zah`r 2 linguri de miere 200 g stafide. Se servesc reci. ob]inåndu-se un aluat de consisten]` nici prea moale. amestecånd permanent. iar compozi]ia s-a \ngro[at. Cånd s-au topit ciocolata [i zah`rul. din care se taie få[ii. se fierbe zah`rul cu apa. se ]in la frigider cel pu]in o or`. apoi zah`rul vanilat. Crema: 4 pahare de zah`r 6 pahare de ap`. se r`cesc [i se dau cåteva ore la frigider. Se omogenizeaz`. pres`råndu-se cu zah`r. pe foc mic. se a[tern pi[coturi. Albu[ul se separ` de g`lbenu[. se amestec` o lingur` de f`in`. Se d` la cuptor. cu fri[c` deasupra. punåndu-se la copt \ntr-o tav` uns` cu unt. Se d` la cuptor [i se las` s` scad` pån` cånd sunt bune rumenite. Acestea se pot servi lipite. se a[terne \ntr-o tav` uns` cu unt. la foc potrivit. Se \ntinde o foaie groas` cam de o jum`tate de centimetru. zah`rul. Albu[urile se bat spum`. Aluatul se face b`tånd bine ou`le \ntregi. \n lipsa unor forme speciale. cur`]ånd bine tot puful. pån` se omogenizeaz`. pu]in cåte pu]in. un pachet de margarin` 7 linguri de f`in` un plicule] de zah`r vanilat cacao Pi[coturi din nuci 300 g f`in` 80 g unt 200 g zah`r 100 g miez de nuc` Se amestec` bine f`ina cu untul. pån` se rumene[te pu]in. Se taie \n få[ii late de 2 centimetri [i lungi de 5–6. continuånd fierberea pån` se 226 . care se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se coace. Pr`jitura debutan]ilor Aluat: 6 ou` 11 linguri de zah`r 11 linguri de f`in` 11 linguri de ulei un vårf de cu]it de praf de copt. se tope[te margarina. Se \ntinde \ntr-o foaie groas`. sco]åndu-se såmburii. frecat spum` \n prealabil. ornåndu-se cu fri[c`. |n tav` se mai toarn` o can` de ap` [i restul de stafide. \nainte de a se aventura spre alte re]ete. se presar` cu zah`r [i se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. dup` care se las` s` creasc`. un ou \ntreg [i un g`lbenu[. Se amestec` f`ina cu untul. 200 g fri[c` Piersici umplute 8 piersici 150 g miere. apoi se amestec` bine cu migdalele [i cu zah`rul. la foc potrivit. iar cånd se rumene[te. se adaug` cacaua. se scoate [i se taie \n buc`]i p`trate. cu gem de caise. Pi[coturi cu migdale 200 g migdale 300 g zah`r tos 6 ou`. apoi se fr`månt` aluatul [i se \ntinde o foaie groas` de 5 milimetri. apoi se amestec` bine cu mierea [i cacaua. Se cur`]` migdalele [i se piseaz`. cu zah`rul dup` care se adaug` praful de copt. care se toac` m`runt [i se p`streaz`. cu trei linguri de zah`r. dou` cåte dou`. 2 linguri de zah`r pudr` gem de caise Pesme]i de ciocolat` [i migdale 200 g migdale 200 g zah`r pudr` 50 g ciocolat` o lingur` de f`in`. Se amestec` migdalele. la foc potrivit. nici prea tare. Acestea se modeleaz` cu måna. un ou o l`måie. sau se dau prin ma[ina de tocat. se fr`månt`. apoi se \ntinde o foaie groas` de un deget. |n scobitura creat` se pune cåte o linguri]` de zah`r sau miere [i stafide cåt \ncap. Caisele se cur`]` de coaj` [i se taie \n jum`t`]i.

b`tute spum`. \n timp ce se coace. apoi se adaug` restul de zah`r. Se ia de pe foc [i se adaug` albu[urile [i nucile pisate. se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu biscui]i. Ingredientele se toarn` \ntr-o form` tapetat` cu hårtie de pergament [i se d` cåteva ore la frigider. t`iat` \n buc`]i. Pr`jitur` cu crem` de cafea 400 g f`in` 300 g zah`r 150 g miere 400 g unt Semin]ele de mac se pun \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i se las` pe foc \nc` vreo trei clocote. dou` ou` \ntregi. frecånd spum` trei albu[uri cu zah`rul pudr` care a mai r`mas [i cu restul de cafea. 227 . Dup` aceea. Se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i se introduce la cuptor. cu lingura de lemn. Se \ntinde \ntr-o foaie. Se face glazura. bicarbonatul stins \n pu]in lapte. se las` s` se usuce [i se piseaz`. care se \ntind \n foi [i se coc pe rånd \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt. Se taie aluatul \n dou` p`r]i. se tapeteaz` cu f`in`. care se face frecånd albu[ul cu zah`rul r`mas. cele patru g`lbenu[uri. se amestec`. Frunzele de ment` se spal`. ou`le. Dup` ce s-a copt. timp de cinci minute. se op`resc \n ap` clocotit`. Se amestec` [i se pune s` fiarb` la foc mic. se toarn` compozi]ia. se fr`månt` pån` iese un aluat suficient de moale. f`ina. 5 ou` 200 ml cafea concentrat` o l`måie bicarbonat l`måie. Se scoate. se adaug` zah`rul. Trei g`lbenu[uri se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. f`ina. apoi. Dup` ce se scoate. Se d` la cuptor [i. Se toarn`. Pr`jitur` cu migdale [i cafea 200 g migdale dulci 150 g cafea m`cinat` 6 ou` 250 g zah`r pudr` 175 g unt Gri[ul se op`re[te \n laptele \n clocot. se suprapun foile [i se taie pr`jitura \n p`trate. semin]ele de mac [i f`ina. se prepar` un sirop de zah`r ars. apoi se scurg [i se toac` la ma[in`. sare Pr`jitur` cu mac 200 g f`in` 350 g zah`r pudr` 2 ou` 150 g miere 200 g semin]e de mac o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Se tope[te ciocolata de ment` la bain-marie. dup` care se acoper` cu ea pr`jitura. apoi se \ncorporeaz` [i praful de copt. f`ina r`mas` [i o linguri]` de bicarbonat dizolvat \n zeama de l`måie. Se d` la cuptor s` se coac` bine [i se serve[te. Se amestec` pån` la omogenizare. iar separat se amestec` mierea cu cele dou` g`lbenu[uri. a[ezåndu-se pe tava uns` cu unt [i pudrat` cu f`in`. Apoi. Pr`jitur` cu c`p[une 500 g c`p[une 200 g unt 200 g zah`r pudr` 4 ou`. frecåndu-se pån` se r`ce[te. Se \ncorporeaz` apoi \n restul compozi]iei. iar deasupra se aranjeaz` c`p[unele. punåndu-se \ntr-o tav` uns` [i se coace la foc moderat. Biscui]ii se f`råmi]eaz` [i se las` la \nmuiat \n rom. se las` s` se r`ceasc` [i se unge cu glazura. se scoate [i se las` \n tav` pån` se r`ce[te. la foc moderat. iar \n final se adaug` [i albu[urile. Se \ntinde crema pe fiecare foaie. apoi se amestec` bine cu 100 g cafea [i 3 ou`. \ntre care se \ntinde crema. Se fr`månt` bine. ad`ugånd apoi trei linguri de f`in` [i cafeaua.\ngroa[` crema. unul cåte unul. pudrat` cu zah`r. care se \ntinde \ntr-o foaie. cur`]ate de codi]e. apoi se las` s` se r`ceasc`. Se toarn` zah`rul. romburi sau dreptunghiuri. Pr`jitur` cu ment` 300 g ciocolat` cu lapte 100 g ciocolat` de ment` 100 g frunze proaspete de ment` 200 g unt. care poate avea diverse arome. apoi se poate servi. Se freac` 150 g zah`r cu untul [i zah`rul vanilat. numai dup` ce s-a r`cit. se \mparte \n patru buc`]i. miezul de nuc`. Deasupra se presar` nuci m`cinate. t`iat` \n felii. se d` compozi]ia prin sit` [i apoi se freac` \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de zah`r [i cu 150 g unt topit. cu esen]` de rom [i zeam` de Migdalele se cur`]`. se toac` [i se adaug` amestecului. \mpreun` cu ciocolata cu lapte m`run]it`. Se mixeaz` cele dou` creme ob]inute. 2 albu[uri 100 g nuci pr`jite 2 linguri]e de zah`r o esen]` de rom 200 g biscui]i de ciocolat` Pr`jitur` cu gri[ o can` de gri[ o can` de miez de nuc` m`cinat o can` de zah`r o can` de lapte o linguri]` de bicarbonat 3 ou`. Se unge o tav` cu unt. sp`late [i scurse bine. apoi se acoper` [i se las` la crescut pån` a doua zi. \n ploaie. Mierea se \nc`lze[te pån` devine fluid`. \mpreun` cu zah`rul [i untul. pån` se \ngroa[` crema. 200 g f`in` Se freac` untul. Se las` o zi la rece s` se \nt`reasc` glazura. amestecånd permanent. apoi se las` la frigider. dup` care se stinge focul [i se amestec` untul.

50 g unt un plicule] de praf de copt scor]i[oar`. |n tava \n care s-a copt blatul. se omogenizeaz`. Se orneaz` cu miezul de nuc`. zah`r. precum [i migdalele cur`]ate [i pisate. 2 g`lbenu[uri. Se freac` untul cu zah`rul. \n care se adaug` cele trei albu[uri. apoi se \ncorporeaz` f`ina turnat` \n ploaie. se presar` uniform boabele de struguri. se trece linguri]a prin ulei. unul cåte unul. Se las` pån` a doua zi. g`lbenu[urile. stafidele \nmuiate \n ap` rece [i tocate. 6 ou` un pahar cu boabe de struguri Se prepar` o maia din drojdie. pån` s` se r`ceasc`. apoi sunt pres`rate cu zah`r [i scor]i[oar`. Separat. sare Pr`jitur` cu struguri 200 g unt 300 g zah`r pudr` 300 g f`in`. Pr`jitur` cu zmeur` 500 g zmeur` 5 ou`. miezul de nuc` pisat. dup` care se las` o jum`tate de or` s` mai creasc`. Pr`jitur` oriental` 400 g miere 200 g f`in`. apoi. Se freac` pån` se ob]ine o crem`. 4 ou` 2 plicule]e de praf de copt 2 linguri de miez de nuc` m`cinat o sticlu]` de esen]` de vanilie. b`tute spum`. 50 g migdale 50 g stafide. Deasupra. apoi se toarn` peste pr`jitur`. apoi se scoate [i se las` pån` se r`ce[te. Peste ea. Se amestec` 300 g zah`r cu untul. dup` preferin]e. Se adaug` bicarbonatul. Se d` la cuptor. Dup` ce se fr`månt`. se \nc`lze[te cuptorul. pu]in` sare [i zah`rul. Se adaug`. zah`r Pr`jitur` cu prune 300 g f`in` 150 g unt 400 g zah`r pudr` 2 linguri de småntån` 5 ou`. apoi se amestec` bine cu dou` g`lbenu[uri fierte. Se adaug`. se face un aluat potrivit de moale. ulei. se \ntinde o foaie groas` cåt degetul. l`sånd focul moderat. se freac` spum` albu[urile [i se adaug` la compozi]ie. se ia de pe foc [i se toarn` romul. pån` se rumene[te. amestecate \mpreun` \n aceast` ordine. Se toarn` compozi]ia \ntr-o tav`. Din f`in`. apoi se \ncorporeaz` f`ina. cacao.Pr`jitur` cu nuci 200 ml lapte 350 g miere 250 ml ulei o l`måie o lingur` de zah`r 10 g drojdie 2 linguri de f`in` 4 ou` 200 g miez de nuc` un plicule] de zah`r vanilat. acoperindu-se cu un [ervet. Se freac` ou`le cu zah`rul \ntr-un castron a[ezat peste o oal` cu ap` clocotit`. dup` care se adaug` untul. un vårf de cu]it de sare. scurse de zeam`. 228 . Se las` o or` la foc moderat. se pune o coal` de hårtie mai mare. se amestec` bine cu f`ina [i praful de copt. care se d` la cuptor \ntr-o tav` uns` cu ulei. se fr`månt` bine [i se \ntinde \ntr-o foaie \n tava uns` cu unt. Se omogenizeaz`. 150 g zah`r. din g`lbenu[urile amestecate. Se \ntind dou` foi. esen]` de vanilie [i 2 albu[uri b`tute spum`. |ntre timp. 50 g unt 250 g brånz` de vaci sare. se ia o linguri]` din compozi]ie [i se pune pe tav`. Cånd se leag` siropul. Se las` o or` deoparte. cånd se amestec` 2 albu[uri b`tute spum` cu fri[ca [i se toarn` peste blat. la foc potrivit. apoi se d` la cuptor. peste ea se a[az` blatul. cui[oare Prunele se cur`]` de pieli]e [i såmburi. Se unge o tav` cu pu]in unt. zah`rul vanilat [i albu[urile b`tute spum`. restul de zah`r [i dou` albu[uri b`tute spum`. pån` se tope[te. De fiecare dat` cånd se ia cåte o linguri]` din aluat. f`ina [i trei g`lbenu[uri. sare Pr`jitur` cu rom 150 g f`in` 250 g zah`r 2 linguri de cacao 120 ml ulei 150 ml lapte 100 ml rom 250 g fri[c`. Se amestec` småntåna cu dou` g`lbenu[uri. s` se rumeneasc`. la foc moderat. puse s` fiarb` la foc domol. apoi se toarn` restul de lapte [i maiaua. se acoper` cu foaia cealalt` [i se rumene[te \n cuptorul \ncins. Se face umplutura. la foc moderat. la foc moderat. 1 kg prune scor]i[oar` Pr`jitur` cu stafide [i nuci 3 ou` 3 ce[ti de zah`r 6 ce[ti de f`in` 100 g stafide 100 g nuci o l`måie bicarbonat Brånza de vaci se d` prin sit`. se \n]eap` din loc \n loc [i se toarn` siropul. mierea r`mas`. Jum`tate din cantitatea de miere se amestec` bine cu uleiul. l`såndu-se pån` mai cre[te. apoi se pune umplutura. coaja ras` de l`måie [i un praf de sare. pån` se ob]ine o past` fin`. lapte. se pun prunele. apoi se las` la crescut. care se pune \ntr-o tav` uns`. pe rånd. stins cu zeama de l`måie. se face un sirop din zah`rul r`mas [i 200 ml de ap`. Se d` la cuptor. cåte un praf de scor]i[oar` [i de cui[oare. Mierea se fierbe. praf de copt. un sfert de can` de lapte [i dou` linguri de f`in`. date [i ele prin sit`. una dintre ele se a[terne \ntr-o tav` uns` [i se las` la crescut un sfert de or`. untul. Se toarn` compozi]ia \ntr-o form` uns` [i se d` la cuptor. precum [i cu trei g`lbenu[uri crude. se omogenizeaz` [i se fr`månt`.

un albu[ [i ciocolata dat` pe r`z`toarea fin`. la foc moderat. Se bat spum` albu[urile de la celelalte cinci ou`. unul cåte unul. Romburi cu rom 200 g f`in` 200 g unt 100 g zah`r 4 ou` 100 ml rom. s` se rumeneasc` auriu. Se freac` [ase ou` cu 150 g zah`r. apoi se unge cu crem`. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. iar cånd \ncepe s` se coloreze se toarn` peste el semin]ele de susan. Compozi]ia. Ce r`måne. apoi se amestec` [i ele \n compozi]ie. amestecånd \n permanen]`. ad`ugånd pu]in` esen]` de rom. se toarn` \ntr-o tav` acoperit` cu hårtie pentru copt [i se d` la cuptor. apoi se r`stoarn` pe un fund de lemn umezit. blatul se scoate pe un prosop umezit. se ruleaz` [i se garnise[te cu fri[c`. aproximativ 30 de minute. Se freac` spum` 100 g unt. se dau prin ma[ina de tocat. se las` cåteva minute. miezul de nuc` dat prin ma[ina de tocat. apoi se ruleaz`. Dup` ce s-a copt. dåndu-se la cuptor. |ntre timp. la foc moderat. pån` se coace. Se taie imediat \n form` de romburi. timp de 30 de minute. Aluatul ob]inut se \ntinde \ntr-o foaie sub]ire. se strope[te cu esen]` de rom. restul de cacao cu lapte [i un pahar de zah`r. cånd se amestec` [i cu untul frecat spum`. se las` pån` se r`ce[te. 2 linguri de f`in` o linguri]` de coniac Rulad` de cacao cu fri[c` 400 g zah`r pudr` 2 linguri de f`in` 100 g cacao 7 ou` 200 g unt 50 ml lapte 100 g fri[c` o sticlu]` de esen]` de rom Se bat dou` ou` \ntregi cu jum`tate din cantitatea de zah`r. unt [i esen]` de rom. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor s` se coac`. Se tapeteaz` o tav` cu hårtie. apoi se dau la cuptor. dup` ce s-a omogenizat. cacaua. Cacaua se dizolv` \n laptele c`ldu]. Se \nc`lze[te pu]in laptele. romul [i f`in` cåt cuprinde. se scoate. omogenizåndu-se de fiecare dat`. dup` care se trec prin sit`. dup` care se adaug` restul de zah`r. se adaug` coniacul [i f`ina [i se omogenizeaz` cåt mai bine. apoi se adaug` un sfert din cantitatea de cacao cu lapte [i f`ina. la foc moderat. se pudreaz` cu zah`r [i se dau la cuptor. Cånd s-a copt. ca s` stea la aburi. 229 . coaj` de l`måie. ca s` nu se \nt`reasc`. Se bat ou`le cu småntåna. se tapeteaz` cu f`in` [i se pun bilu]e cåt nuca din compozi]ia ob]inut`. Crema ob]inut` se d` la rece. Se unge o tav` cu unt. se \ntinde crema pe el. apoi se toarn` ou`le. se amestec` apoi cu zah`rul. sare Pricomigdale cu ciocolat` 100 g ciocolat` 250 g migdale dulci 250 g zah`r 4 ou` 30 g unt 2 linguri de f`in` Migdalele se cur`]`. iar la urm` se \ncorporeaz` f`ina. se amestec` apoi cu zah`rul [i cu albu[urile b`tute spum` [i se pun toate la fiert. continuånd amestecarea. |n momentul \n care compozi]ia s-a r`cit. Cånd e gata blatul. apoi se adaug` f`ina [i coaja ras` de l`måie. Se caramelizeaz` u[or zah`rul \ntr-o oal`. se freac` untul spum` cu oul r`mas. g`lbenu[urile b`tute \mpreun`. un vårf de cu]it de sare. timp de 15 minute. la foc moderat. dup` ce se toarn` peste ea restul de unt topit [i se presar` zah`r pudr`. apoi se pune deoparte. \ntr-un castron pus pe o oal` cu ap` clocotit`. pån` se ob]ine o crem` consistent`. Se pun apoi zah`rul. se scoate pe o coal` mare de hårtie. cu miezul de nuc` pisat. se a[az` deasupra tava \n care s-a copt.Pr`jiturele din nuci cu crem` 250 g zah`r 150 g unt 3 linguri de f`in` 2 linguri de cacao 100 g miez de nuc` 7 ou` Pricomigdale din nuci [i coniac 200 g zah`r pudr` 150 g miez de nuc` 4 ou`. Cånd d` \n fiert. pån` se \ngroa[`. Se freac` energic. se amestec` apoi cu 200 g zah`r. Se toarn` \ntr-o tav` \nvelit` cu hårtie alb` bilu]ele de aluat. Se piseaz` miezul de nuc`. Celelalte trei albu[uri se bat spum` cu zah`rul r`mas. Se amestec` de cåteva ori. Cåt e cald`. se \mparte \n trei buc`]i. se taie \n form` de romburi. care se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se d` repede la cuptor. Rulad` cu crem` de nuci 200 g f`in` 200 g småntån` 250 g zah`r 250 ml lapte 2 ou` 200 g miez de nuc` o lingur` de unt o l`måie un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Romburi de susan 200 g zah`r 200 g semin]e de susan Semin]ele de susan se rumenesc pe plita cuptorului. se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. \ntre care se \ntinde crema.

apoi se a[az` sub un prosop de buc`t`rie. l`såndu-se pån` \[i dubleaz` volumul. stafidele [i esen]a de vanilie. se \ncorporeaz` f`ina [i pesmetul. Se adaug` atunci trei sferturi de pahar de ap` c`ldu]`. ornat` cu fri[c` din bel[ug. pu]in zah`r vanilat [i un praf de sare. \ntr-o tav` uns`.Rulad` cu susan 200 g f`in` 100 ml ulei 50 g drojdie de bere 200 g miere 200 g semin]e de susan o linguri]` de zah`r un plicule] de zah`r vanilat. Se d` la cuptor. aproximativ 6–7 ore. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. Dup` aceea se \ntinde o foaie sub]ire din aceast` compozi]ie. apoi se toarn` albu[urile b`tute spum`. din f`in` amestecat` cu o cincime din cantitatea de unt. Se serve[te rece. se fr`månt` iar [i se \ntinde o foaie cu grosimea de aproximativ 5 milimetri. ornåndu-se cu fri[c` [i cacao sau ciocolat` ras`. merele cur`]ate de coaj` [i såmburi [i t`iate \n cubule]e. la cald. Aluatul se \ntinde \n dou` foi. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu zah`rul. stafidele op`rite \n ap` clocotit` [i miezul de nuc` pisat. se umple cu dulcea]a [i se ruleaz`. care se ung cu umplutura [i se ruleaz`. ad`ugånd pu]in` sare. sare se pune \ntr-o form` bine uns` cu unt [i se d` la cuptor. Piersica se spal` [i se toac`. amestecate cu zah`rul. se \ncorporeaz` f`in` cåt cuprinde pentru a ob]ine un aluat potrivit de moale. apoi se presar` cu zah`r. apoi se adaug` vanilia. apoi Se dizolv` drojdia \n lapte. sare o esen]` de vanilie 100 g zah`r pudr` 200 g fri[c` Rulouri cu vanilie Aluatul: 200 ml lapte 100 ml ulei 150 mg zah`r drojdie de bere cåt o nuc` f`in` cåt cuprinde Crema: 200 g unt 150 g zah`r pudr` 2 batoane de vanilie 100 ml lapte Se preg`te[te aluatul pentru rulad`. l`sånd s` se dospeasc`. Foaia astfel preg`tit` se ruleaz` avånd grij` la capete. jum`tate din cantitatea de miere. apoi se las` o or` la crescut. se tapeteaz` cu zah`r farin [i se pune pe un platou. Salat` de portocale cu miere 2 portocale o lingur` de miere zeama de la o l`måie 2 mere |ntr-un castron se amestec` portocalele [i merele t`iate cubule]e dup` ce au fost decojite. Cånd e gata. mandarinele. rodiile [i kiwi. zeama de la o l`måie [i se las` s` stea cel 230 . Compozi]ia se fr`månt` bine [i se \ntinde cu f`c`le]ul de m`m`lig` pe o plan[et` din lemn. 100 g stafide 150 ml lapte. se omogenizeaz`. se desface \n felii care se taie fiecare \n cåte trei buc`]i. Dup` aceea. la foc moderat. lapte [i ou. apoi se amestec` bine cu o linguri]` de zah`r [i una de f`in`. care se ruleaz` [i se d` la cuptor. Se las` cam 40 de minute. se freac` untul cu zah`rul. Se \ntinde crema peste foaia de aluat. Portocala se cur`]`. Se las` la c`ldur` s` mai creasc`. se adaug` ananasul. Se scot apoi [i se a[az` \ntr-o salatier`. Toate fructele se las` la macerat \n sucul propriu \mpreun` cu coniacul la frigider. dizolvat` \n lapte. Salat` de fructe special` 200 g portocale 200 g mandarine 2 rodii o piersic` 100 g c`p[une 100 g zmeur` 50 ml coniac 300 g fri[c` o lingur` de cacao o lingur` de ciocolat` ras` Rulad` de mere cu scor]i[oar` [i fri[c` 700 g mere 350 g f`in` 150 g zah`r 120 g unt 50 g scor]i[oar` un ou. dup` care se \ncorporeaz` f`ina [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te de mån`. se scoate pe un prosop \nmuiat \n ap`. ornat` din abunden]` cu fri[c` [i pres`rat` cu ciocolat` ras`. Se serve[te \n cupe. verificånd din cånd \n cånd. Se cur`]` portocalele. C`p[unele [i zmeura se spal` [i se cur`]`. Semin]ele de susan se pr`jesc pe plita \ncins`. se amestec` apoi cu zah`rul [i uleiul. iar deasupra se pun merele cur`]ate de coaj` [i date pe r`z`toare. Salat` de fructe de iarn` 2 portocale 200 g zah`r pudr` o cutie de compot de ananas felii 2 linguri de miez de nuc` pisat 2 mere. 6 ou` o lingur` de pesmet 100 g dulcea]` de vi[ine Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. scor]i[oara. Cånd se scoate. 50 g stafide 200 g fri[c` 50 g ciocolat` Drojdia se \nmoaie \ntr-o linguri]` de ap`. Rulad` de vi[ine 150 g zah`r 100 g f`in`. Se serve[te rece. apoi se dau la cuptor \ntr-o tav` uns`. dup` care se taie cubule]e. apoi se amestec` bine cu restul de miere [i de zah`r vanilat. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. pån` se tope[te complet. Se amestec` bine totul [i se d` la rece cåteva ore.

se omogenizeaz` untul cu jum`tate din cantitatea de zah`r. se fierbe restul de zah`r cu 50 ml ap` [i. Se coace. Se orneaz` cu fri[c`. se adaug` romul [i se mai las` cåteva minute. la foc moale. se adaug` zah`rul vanilat [i romul. se orneaz` cu ciocolat` ras`. pentru a se separa de semin]e. \mp`r]it` \n patru gr`m`joare. Spum` de mere 300 g mere un albu[ 2 linguri de zah`r un vårf de cu]it de zah`r vanilat {arlot` cu ciocolat` [i nuci m`cinate 250 g unt 350 g zah`r 150 g nuci 150 g pi[coturi de [ampanie 250 ml lapte 2 g`lbenu[uri 2 esen]e de trandafiri 150 g ciocolat` de menaj Savarin` cu piersici 4 ou` 150 g zah`r 3 linguri de pesmet 20 g unt 50 ml rom 2 piersici 100 g fri[c` Se freac` g`lbenu[urile cu dou` linguri de zah`r. Se preg`te[te o crem` din lapte. copt \n prealabil. b`tute spum` la råndul lor. apoi se toarn` peste ea albu[urile. b`tute spum`. la foc foarte \ncet. care se ]in cåteva ore la frigider \nainte de a fi servite la mas`. Savarin` cu fri[c` 4 ou` 4 linguri de pesmet 4 linguri cu vårf de zah`r 50 g unt 200 g fri[c` 2 linguri de dulcea]` de fructe o sticlu]` de esen]` de rom un plicule] de zah`r vanilat Sufleu de castane 8 ou` 400 g piure de castane 300 ml lapte 300 g zah`r pudr` 100 g unt 50 ml coniac. pentru a da un colorit mai frumos desertului. laptele. dup` care se ia deoparte [i se las` pån` se r`ce[te. Savarinele se \nsiropeaz`. g`lbenu[uri. apoi se dau printr-o strecur`toare. apoi se taie la mijloc [i se umplu cu fri[c` [i felii de piersici. pe rånd. Crema de mai sus se r`stoarn` deasupra [i se acoper` cu alt strat de pi[coturi. ad`ugånd nucile cur`]ate de coaj` [i pisate. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. 231 . cånd se leag`. Se serve[te imediat ornat` cu cire[e din dulcea]`. |ntre timp. sare Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. [i se d` la cuptor. apoi se freac` g`lbenu[urile cu mierea. apoi se adaug`. Se unge o tav` cu pu]in unt [i se d` la copt. Spum` de fragi cu migdale 500 g fragi 20 ml zeam` de l`måie 200 g zah`r 2 ou` \ntregi 3 albu[uri. pentru a nu se \nnegri pe margini. \nsiropate \ntr-o solu]ie format` din zah`r [i ap`. Se toarn` compozi]ia \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Aceasta se amestec` cu ingredientele de mai sus. Zah`rul se amestec` bine cu cele dou` ou`. l`såndu-se pån` se leag` pu]in. Se las` s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile. ad`ugåndu-se apoi pesmetul [i albu[urile. la foc mic. Se r`stoarn` pe un platou [i se presar` cu un sirop din ciocolat` [i unt. ad`ugat` cåte pu]in. restul de zah`r [i esen]a de trandafiri. 30 de minute. Restul de zah`r se pune la fiert \n 400 ml ap`. Spum` de miere cu fri[c` 300 g miere 300 g fri[c` 4 ou` Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. se adaug` pesmetul [i albu[urile b`tute spum`. uns` cu unt \nc`lzit. care este fin. Se orneaz` cu ciocolat` ras` [i miez de nuc` \ntreg. pån` se \ngroa[` compozi]ia. \ntorcånd tava. g`lbenu[urile. Cånd se scoate de la cuptor. Se adaug` albu[ul b`tut spum` [i zah`rul [i apoi se bat \mpreun` pån` cånd compozi]ia devine spumoas`. Se toarn` \ntr-un vas care se pune s` fiarb`. Se trec prin sit` dup` ce s-au copt. apoi se \mparte compozi]ia \n patru sfere turtite [i se pune \ntr-o tav` uns` cu unt. se \nsiropeaz`. se despic` pe mijloc [i se umplu cu fri[c`. iar albu[urile se bat spum`.pu]in o or` \nainte de a fi servit`. Se scot savarinele. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. Se a[eaz` merele separat \ntr-o tav` cu pu]in` ap` [i se dau la cuptor. Atunci se amestec` fri[ca. turnånd cåte pu]in. dup` care se amestec`. o jum`tate de or`. Apoi se las` o zi la rece. maximum o jum`tate de or`. Piersicile se cur`]` de coaj` [i se taie \n felii. Se adaug` zeama de l`måie. Semin]ele sunt foarte tari [i stric` frumuse]ea preparatului. La \nceput. Se toarn` coniacul. l`såndu-se. amestecånd de fiecare dat`. G`lbenu[urile se freac` spum` cu jum`tate din cantitatea de zah`r. Piureul de castane se freac` \mpreun` cu untul. 30 g unt 30 g ciocolat` de menaj se omogenizeaz` bine [i se \mparte \n cupe. se a[terne \n ea compozi]ia. \ndep`rtåndu-se såmburii. Se alege o form` pentru [arlot` [i se tapeteaz` cu pi[coturi. pentru 15–20 de minute. Fragii se spal` cu grij` [i se cur`]` de impurit`]i. Se unge cu unt o tav`. la foc moale.

5 ou` 50 ml ulei 160 g f`in` de gråu 150 g cafea 60 ml lichior de migdale 500 g crem` mascarpone 250 g fri[c`. l`såndu-se la rece. 150 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` scor]i[oar`. Se \ncorporeaz` fri[ca cu småntåna. un ou 2 linguri de zah`r. apoi se pune restul de blat [i din nou. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se a[terne pe foaia de aluat [i se las` o or`. apoi se \ntinde o foaie [i se a[az` \n forma de tart`. lapte. la foc domol. apoi se presar` cu zah`r.Tart` cu cire[e 300 g f`in` 100 g unt 300 g zah`r pudr`. peste care se presar` cåteva boabe de fasole uscat`. la foc mic. G`lbenu[urile se freac` cu 130 g miere la baie de aburi. se omogenizeaz` [i se toarn` peste tart`. pres`rate cu stafide. Se toarn` \ntr-o form`. trei linguri de zah`r [i un vårf de linguri]` de zah`r. Se d` la cuptor. scor]i[oar` cui[oare. apoi se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. f`r` s` se fr`månte. Se orneaz` cu cire[e. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. Se omogenizeaz` totul [i se pune compozi]ia \n tav`. 2 ou` 250 ml lapte 100 g zah`r o l`måie. Se las` s` se odihneasc` [i se \mparte \n dou`. Se presar` cacao deasupra [i se las` cåteva ore la frigider. se \nmoaie ad`ugånd cafeaua [i se \ntinde jum`tate din crem`. Se las` 2–3 ore la rece [i se serve[te cu ciocolat` ras` deasupra. crem`. Se d` din nou la cuptor [i se las` s` se coac` bine. Se las` la rece o or`. Prima parte din blat se pune \n form`. Se spal` dovleacul. unt. 5 ou` 200 g cire[e. Se d` din nou la cuptor [i se las`. \ntr-un castron 232 . cu untul. apoi se adaug` un g`lbenu[ [i se fr`månt` pån` nu se mai lipe[te aluatul de mån`. la foc potrivit. Dup` ce s-a copt pe jum`tate. Toate acestea se omogenizeaz` [i se a[az` o parte pe prima foaie [i restul pe cea de-a doua. \n]epåndu-se din loc \n loc. C`p[unele se cur`]` de codi]e. apoi se adaug` fri[ca. se taie \n felii [i se pun peste aluat. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se coace \n cuptorul \ncins. cåt intr` \ntr-o can`. se scoate [i se acoper` cu spuma ob]inut` frecånd bine c`p[unele cu zah`rul [i un albu[. Albu[urile se bat [i se amestec` cu f`ina. 50 g unt. dou` g`lbenu[uri [i dou` ou` \ntregi. Se toarn` deasupra mierea \nc`lzit` [i se presar` migdalele pisate. pe grilajul din mijloc. se spal`. Se cur`]` merele. dup` care se \ncorporeaz` f`ina. Acestea se umplu cu o crem` f`cut` din fri[c`. apoi se cur`]` de coaj`. 100 g cacao Tart` cu fragi [i mure 800 g pandi[pan 200 g fri[c` 100 g zah`r 100 g jeleu de fragi 150 g unt 200 g fragi [i mure 150 ml lapte o esen]` de vanilie o lingur` de amidon de cartofi 150 g ciocolat` cu lapte Tart` cu dovleac 1 kg dovleac 250 g f`in`. Se taie doar dup` ce se r`ce[te. 150 g unt 20 ml ulei. 100 g zah`r. F`ina se amestec` bine Albu[urile de la [apte ou` se bat spum` cu 200 g zah`r tos [i cu zah`rul vanilat. un g`lbenu[. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. restul de miere. 150 g fructe m`run]ite. esen]` de vanilie [i pu]in amidon. Se prepar` crema. zah`rul [i un praf de sare. sare Se amestec`. sare Tort bezea 450 g zah`r tos 7 ou`. Se r`stoarn` [i se las` la r`cit. jeleu de fragi. Se prepar` un pandi[pan [i se coace \ntr-o form` rotund`. Tart` cu mere [i stafide 200 g mere 100 g stafide 100 g migdale. mascarpone [i lichidul de migdale. l`såndu-se a[a o or`. se presar` cu scor]i[oar` [i zah`r. zah`r. o linguri]` de scor]i[oar` cåteva cui[oare [i un praf de sare. 2 linguri de miere 50 ml rom. Se ia o tav` de copt. \nainte de servire. 250 g unt 200 g nuci 4 linguri de zah`r pudr` 50 ml ulei un plicule] de zah`r vanilat o sticlu]` de esen]` de rom Stafidele se pun \ntr-o can` [i se toarn` peste ele romul. apoi se adaug` coaja de la l`måia ras`. cu hårtie de copt. Tiramisu 150 g de miere o l`måie. se unge cu ulei [i se tapeteaz` cu f`in`. Se freac` untul cu zah`rul r`mas [i un g`lbenu[. Blatul se las` la cuptor 20 de minute. iar cånd e pe jum`tate coapt` se \ndep`rteaz` fasolea [i hårtia. Se acoper` cu o coal` alb` de hårtie. vreo dou` ore. o lingur` de ulei [i pu]in` sare. un ou 200 g c`p[une Untul se taie \n cubule]e [i se amestec` bine cu f`ina. apoi se taie \n dou`. amestecånd 200 g zah`r cu zah`rul vanilat. E las` aluatul ob]inut s` se odihneasc`. sare Tart` cu c`p[une 300 g zah`r 150 g f`in` 100 g unt. iar miezul se sf`råm` [i se amestec` bine cu laptele cald. 200 g f`in` 100 g unt. se fierbe. ca s` trag` umezeala. La sfår[it. Se omogenizeaz` [i se d` la cuptor \ntr-o form` de tart`. se adaug` albu[urile b`tute spum`. f`ina cu 100 g unt.

l`såndu-se s` se r`ceasc`. apoi aluatul astfel preparat. Se \nmoaie gelatina \n sucul de ananas. Se ung blaturile cu aceast` crem` [i se \mbrac` tortul. |ntr-o crati]`. s` se coac` la foc mic. zah`rul vanilat [i restul de nuc` pisat`. apoi se adaug` ou`le b`tute spum`. scor]i[oar` [i esen]` de vanilie. Se \ncorporeaz` f`ina [i 30 g migdale pisate. pån` se ob]ine o crem` care se \ntinde \ntre buc`]ile de blat. dup` care se toarn` \nceti[or cafeaua [i se omogenizeaz`. apoi se toarn` f`ina \n ploaie. se \mparte aluatul \n trei buc`]i. apoi se taie \n dou` la mijlocul \n`l]imii [i se a[terne \ntre cele dou` buc`]i umplutura. se scot. se scoate. de m`rimea unui tort. dup` care se mic[oreaz` flac`ra. cu lingura de lemn. se ia. a[ezånd deasupra cel`lalt blat. care se coc pe rånd \n forma uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. pisate fin. coaja ras` de l`måie. Restul de zah`r se freac` bine cu fri[ca. Se omogenizeaz` [i se trece \ntr-o form` pentru tort. migdalele [i fructele. Se serve[te ornat cu fri[c` [i buc`]ele de fructe proaspete sau din compot. se pune pe dosul unei t`vi [i se unge cu cåte o treime din albu[urile b`tute. se adaug` nucile. afine. Blatul se taie \n dou` [i se fixeaz` un inel de tort pe partea de jos. pån` cre[te. se fr`månt` [i se las` la rece. se las` pån` se r`ce[te. dup` care se adaug` o parte din nuci. ciocolat` ras` [i migdale. Se serve[te rece. Se ia o form` de tort [i se a[az` hårtie de copt. cånd acesta se \ng`lbene[te pu]in.a[ezat peste un vas cu ap` \n clocot. apoi se adaug` amestecului de mai sus. Tort cu crem` de nuci 350 g zah`r pudr` 300 g f`in` 350 g miere 300 g miez de nuc` 200 g fri[c` 2 ou`. turnat \n ploaie. frecåndu-se \mpreun`. apoi se r`ce[te. Albu[urile se bat spum` [i se amestec` u[or \n compozi]ie. G`lbenu[urile se bat spum` cu 80 g zah`r [i cu 2 linguri de ap` fierbinte. iar. uns` cu unt [i tapetat` cu f`in`. Zah`rul r`mas se bate cu fri[ca. Se r`stoarn` iaurtul peste tort [i se orneaz` cu piersicile din compot. Se coace 30 de minute. la foc moderat. se caramelizeaz` 250 g zah`r. Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu hårtie groas`. 233 . pr`jite pe plit` [i date prin ma[ina de tocat. Se fierbe 100 g compot de piersici. Tort de ciocolat` Tort cu iaurt [i fructe un plic de gelatin` 500 g iaurt degresat 2 linguri de zeam` de l`måie 4 linguri de suc de ananas [i buc`]i de ananas Blatul: 8 ou` 200 g zah`r pudr` 100 g ciocolat` 150 g f`in` Crema: 100 g ciocolat` 50 g unt 200 g miez de nuc` Mierea se bate cu g`lbenu[urile de la [apte ou`. Se decupeaz` trei cercuri din hårtie alb`. dup` care se adaug` migdalele cur`]ate [i pisate. apoi se d` la cuptor. Cånd devin aurii. l`såndu-se s` se \mbrace \n zah`r ars. Se adaug` [apte albu[uri b`tute spum` [i pesmetul. ad`ugånd zah`r vanilat. pu]in` scor]i[oar` [i cåteva cui[oare. Se dau. Se toarn` \ntr-o form` [i se las` 60 de minute la frigider. Se freac` bine untul cu zah`rul pudr` [i cu romul. Dup` ce s-a copt blatul. Se completeaz` cu restul de crem` [i se d` la frigider 2–3 ore. Tort de afine cu fri[c` 100 g f`in` 3 ou` sare 180 g zah`r 100 g migdale 600 g afine 700 ml fri[c` zah`r vanilat 100 g ciocolat` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se unge fiecare cu ulei. timp de 20 de minute. o l`måie un plicule] de zah`r vanilat Tort cu crem` de cafea 200 g miere 200 g pesmet 150 g migdale 8 ou` 250 g unt 200 g zah`r pudr` 100 ml cafea concentrat` o l`måie scor]i[oar` cui[oare Mierea se fierbe cu 200 g zah`r [i cu coaja de l`måie. Se coace la cuptor. Ciocolata se d` pe r`z`toarea fin`. iar cu nucile r`mase se orneaz`. Se scoate inelul [i se orneaz` cu fri[c`. ciocolat` ras`. Se freac` pån` se \ngroa[` [i se \nt`re[te. acoperit. ca o past`. se amestec` \mpreun` cu iaurtul [i zeama de l`måie [i cu buc`]ile de ananas. apoi se scoate. 24 de ore. ob]inut` prin frecarea untului cu zah`rul [i un albu[. precum [i cu zah`rul. Albu[urile se bat spum` cu sarea. se dizolv`. se las` la r`cit. zeama de l`måie [i 100 g de miez de nuc` pisat. p`strånd o parte pentru ornare [i se dau prin ma[ina de tocat. Afinele se spal`. apoi se amestec` bine cu cele opt g`lbenu[uri. Dup` ce d` \n clocot. se las` pån` se r`ce[te [i se umple cu cream ob]inut` frecånd untul spum` [i amestecånd cu ciocolata ras` [i cu nucile. Dup` aceea. Pe primul blat se pune jum`tate din crem`. Se las` pån` se r`cesc. Se \ncorporeaz` f`ina. pe rånd.

nuc`. praf de copt [i zah`rul vanilat. se adaug` apa c`ldu]`. Se serve[te cu felii proaspete de kiwi [i zmeur` al`turi. apoi se amestec` cu 250 g zah`r [i 250 g f`in`. iar cånd s-a r`cit se \ncorporeaz` untul. \mpreun` cu laptele fiert. apoi se adaug` o treime din zah`r [i o esen]` de rom. Cånd s-a r`cit se orneaz` cu fri[c` din bel[ug. ad`ugånd cåte o bucat` de tort t`iat` (dup` ce tortul a stat destul timp la rece). Se omogenizeaz` [i se d` deoparte. Sosul se a[az` \n por]ii pe farfuriu]e. coaja de portocal` ras`. zah`rul.Tort de kiwi cu sos de zmeur` 200 g kiwi 200 g zmeur` 300 g fri[c` 8 ou` 250 g zah`r 250 g f`in` 5 linguri de ulei 100 g jeleu de kiwi 200 ml lapte 150 g zah`r 100 g unt 40 ml vin ro[u 50 g stabilizator de fri[c` amidon esen]` de vanilie Merele se pr`jesc \n unt pe o parte [i pe alta. Aceast` past` se \mparte \n trei buc`]i. Se va a[eza pe un platou rotund prima foaie de tort [i apoi un strat de crem`. Se coace la cuptor. g`lbenu[urile. Tortul se orneaz` cu mult` crem` [i cu nuc` m`cinat`. se paseaz` zmeura [i se adaug` untul topit. amestecånd pån` nu se desprinde de pe pere]ii vasului. Se bat albu[urile cu zah`rul. Se serve[te rece. apoi se adaug` f`ina [i miezul de nuc`. Pentru sos. Se unge cu crema ob]inut` fiecare felie de blat. Se a[terne. ad`ugånd zah`rul. cacao. Albu[urile se bat spum`. 500 g zah`r 2 l`måi. g`lbenu[urile. dac` acesta este \ntors cu fa]a \n jos. Foile se \nsiropeaz` cu o solu]ie alc`tuit` din 60 g de zah`r ars. Se adaug` jeleu de kiwi [i se decoreaz` cu zmeur`. dup` ce au fost t`iate feliu]e sub]iri. Tort de nuci cu crem` de cacao 6 ou` 2 linguri de f`in` 40 g pesmet 30 g cacao 100 g zah`r pudr` 200 g nuci pisate un praf de copt 2 esen]e de rom 50 ml rom 200 g unt 60 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat Tort de migdale 500 g migdale 10 ou`. dup` ce s-a r`cit. Crema se prepar` din lapte. fiecare fiind coapt` separat \n forme speciale. iar cealalt` se pune peste. \ntr-un castron adånc. se bat 6 albu[uri. unt. esen]a de rom r`mas` [i zah`r. 6 ou` 2 linguri]e de nes 10 ml lapte 2 linguri de f`in` 100 g fri[c` Tort de mere cu fri[c` 4 ou` 800 g mere golden 50 g unt 2 linguri de zah`r 100 ml ap` un plicule] praf de copt 100 g f`in` 400 g fri[c` coaja ras` de la o portocal` Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Compozi]ia se coace \ntr-o form` rotund`. Se unge o form` cu unt [i se tapeteaz` cu pesmet. dup` care se toarn` totul \ntr-o form` uns` cu unt [i tapetat` cu pesmet. Se amestec` fri[ca. apoi nesul. unse cu unt rece [i pres`rate cu pesmet. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. amestecat cu ap` [i rom. f`ina. 5 g`lbenu[uri [i 5 linguri de ulei. un sfert din cantitatea de 234 . totul ad`ugåndu-se la albu[. apoi amestec`m bine. Se bat cinci ou` \ntregi cu cinci g`lbenu[uri. Peste prima se toarn` amestecul de fri[c`. G`lbenu[urile se omogenizeaz` cu pu]in pesmet. se freac` restul de zah`r cu laptele. se adaug`. cu o lingur` de nes [i cu romul. Pentru pandi[pan. pe un platou. Migdalele se cur`]` [i se piseaz` cåt mai m`runt posibil. Se coace 30 de minute. apoi se adaug` o parte din mere [i blatul. Se amestec` apoi migdalele \n compozi]ie. nuci. dup` care se adaug` merele r`mase. la foc mic. g`lbenu[urile. vinul [i amidonul dizolvat \n ap` rece. f`in`. Tort de nes 350 g zah`r 250 g miez de nuc` 200 g unt. Tort de pi[coturi cu fri[c` 32 pi[coturi 500 g fri[c` 100 ml cafea concentrat` 2 linguri de zah`r pudr` o lingur` de nes 50 ml rom Se fierbe o cafea foarte concentrat`. frecånd energic timp de 30 de minute. |ntr-un castron a[ezat deasupra unei oale cu ap` clocotit`. pr`jit pe plit` [i pisat. Se omogenizeaz` [i se toarn` \ntr-o form` pentru tort. se taie \n trei discuri. apoi se scoate [i. Foaia de pandi[pan se taie \n 2 p`r]i. ornat cu fri[c`. pe urm` proced`m la fel [i cu celelalte. apoi se op`resc cu cafeaua. Albu[urile se bat spum` cu 200 g zah`r. pån` se ob]ine o crem` consistent`. rånd pe rånd. \ndulcit` cu dou` linguri de zah`r. Se aranjeaz` pi[coturile pe un platou. praful de copt [i zah`rul vanilat. la foc potrivit. dåndu-se la cuptor s` se coac`. tapetat` cu hårtie [i uns` cu unt. 50 g unt 2 linguri de pesmet Fructele de kiwi se m`run]esc cu o lingur` de lemn [i se omogenizeaz` cu fri[ca [i stabilizatorul.

la foc potrivit. se acoper` cu diverse creme. avånd \ntre ele cåte un strat de crem`. un ou normal are cam 50 g). Pi[coturile. Tort piramid` 8 ou` 400 g zah`r 400 g unt 400 g f`in` Tort` de alune cu crem` de vanilie 200 g unt 8 ou` 250 g zah`r 5 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat 350 g alune 2 linguri de amidon de cartofi zeama de la o jum`tate de l`måie 4 linguri de f`in` 3 linguri de cacao G`lbenu[urile. se poate orna cu fructe proaspete. precum [i fri[ca. gemuri sau dulce]uri. Se dau la cuptor. Cånd se \ngroa[`.fri[c`. Tort de pi[coturi cu [arlot` de alune 200 g zah`r pudr` 750 ml lapte 200 g alune 500 g fri[c` 10 ou`. alternativ. fiecare dintre ele ungåndu-se cu compozi]ia ob]inut`. a[ezånd deasupra jum`tate din pi[coturi. fri[ca r`mas` fiind folosit` pentru a \mbr`ca [i a orna tortul. foc [i se pune gelatina. iar`[i un ou. din dulcea]` sau compot. frecate cu zah`rul. pån` se termin`. f`ina. iar dup` ce s-au copt. iar`[i pu]in zah`r. se a[az` pe un platou \n straturi. amestecånd permanent. f`ina [i un praf de sare. Se taie din hårtie opt cercule]e cu diametre diferite. Urmeaz` un nou strat de fri[c` [i restul de pi[coturi. sare crem`. \n ordine descresc`toare a m`rimii. dizolvat` \n dou` linguri de ap` c`ldu]`. Dup` ce s-a r`cit. Se ]ine la frigider cåteva ore \nainte de a se da la mas`. Se a[az` feliile una peste cealalt`. cu jeleuri sau cu figurine din ciocolat`. Deasupra. se ia de pe Se cånt`resc ou`le cu tot cu coaj`. \n care se \ncorporeaz`. se pun pe foc moale \mpreun` cu laptele [i zah`rul vanilat. se adaug` alunele pr`jite [i tocate la ma[in`. se orneaz` cu fri[c`. cåte pu]in zah`r. iar greutatea lor va determina cantit`]ile \n care vor fi prezente ingredientele celelalte (\n medie. apoi un ou \ntreg. cea mai mare fiind baza piramidei. Se freac` untul [i se adaug`. pu]in cåte pu]in. 2 linguri de f`in` 12 foi de gelatin` 200 ml rom 300 g pi[coturi un plicule] de zah`r vanilat. Deasupra. \nmuiate \n rom. Se ob]ine o 235 .

unt. se omogenizeaz` din nou [i se toarn` peste cea din form`. Deasupra. amestecat` cu praful de copt [i cu zah`rul vanilat. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` jum`tate din compozi]ie. se \ncorporeaz` [i cele trei g`lbenu[uri fierte. iar la cel de-al patrulea se separ` g`lbenu[ul de albu[. dup` care jum`tate din el se d` prin ma[ina de tocat. un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Trufe 50 ml cafea foarte concentrat` 4 ou` 250 g zah`r pudr` „Zi [i noapte“ 250 ml ulei 350 g zah`r 450 g f`in` 100 g cacao Se freac` zah`rul cu uleiul [i cu 350 ml ap`. care se t`v`lesc prin cacao [i se pun la p`strare \n forme speciale din hårtie. \ncorporånd f`ina [i amidonul. apoi se adaug` cafeaua concentrat` [i strecurat`. apoi se adaug` la compozi]ie. vanilia [i 200 g alune pisate. Se amestec` totul [i se fac dou` foi care se dau la cuptor. \ntr-o form` bine uns` cu unt. |n cealalt` jum`tate. Apoi se \ncorporeaz` zah`rul. unul cåte unul. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plita \ncins`. apoi se adaug` f`ina. |n fine. Se las` cam jum`tate de or` fiecare parte. . Se unge o form` de chec cu unt. iar apoi se adaug` 7 g`lbenu[uri. se adaug` cacaua. Se omogenizeaz` [i se modeleaz` mici sfere. Se ]in la rece. Albu[urile se bat spum`. cu care se vor umple p`r]ile coapte. G`lbenu[ul se freac` bine cu zah`rul [i cu untul.Se freac` 150 g de unt cu un ou. zah`r pudr` [i restul de alune pisate. 250 g unt cacao Se fierb trei ou` foarte tari. zeama de l`måie. Se d` la cuptor pån` se rumene[te [i se taie \n felii dup` ce s-a r`cit. se presar` din loc \n loc miezul de nuc` r`mas. 200 g miez de nuc` 20 g unt. Se face o crem` din cacao. Se amestec` bine pån` se omogenizeaz`.

se spal` [i se taie \n rondele. Se storc castrave]ii de ap` [i se trec \ntr-un castron curat. Se spal` castrave]ii. ca aperitiv. dup` care se d` prin ma[ina de tocat o dat` cu carnea. cåte trei ro[ii umplute la fiecare por]ie. se strope[te cu pu]in` ap`. m`rarul tocat cåt se poate de fin. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. ornat` cu feliu]e de ardei gras sau de gogo[ar proasp`t [i cu frunzuli]e de p`trunjel. apoi se pun la fiert. Untul se freac` spum`. se dau pe r`z`toare. Partea r`mas` trebuie s` fie groas` de cel pu]in o jum`tate de centimetru. se spal`. pentru ca ro[iile s` nu se sparg` la umplut. se adaug` småntåna. tocat foarte fin. pres`råndu-se \n fiecare buc`]ele de ardei gras [i m`rar tocat cåt mai fin. foi de dafin Morcovii. se a[az` buc`]ile de pe[te deasupra. Cu aceast` compozi]ie se umplu jum`t`]ile de castravete. se spal` \n mai multe ape. Se toac` m`runt crevetele [i se amestec` bine cu maioneza dietetic` [i cu m`rarul. Se serve[te rece. piper Aspic de pe[te 600 g pe[te alb f`r` oase 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 40 g gelatin` piper boabe. |ntre timp. se scoate [i se las` s` se r`ceasc`. Cånd pe[tele [i zarzavaturile sunt fierte. dup` care se s`reaz` [i se pun deoparte pentru o or`. Dup` ce s-a fiert carnea. \n boluri. dup` care se toac` m`runt [i se amestec` bine cu brånza dulce [i cu cea de burduf. apoi se omogenizeaz` compozi]ia [i se umplu ro[iile. piper Ciupercile se cur`]`. s`-[i lase zeama. apoi se amestec` bine cu ulei. atunci cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. Se servesc reci. tocat m`runt. Castrave]ii se cur`]` de coaj`. unde se amestec`. apoi se scoate g`lbenu[ul (albu[ul nu se folose[te). se \nmoaie gelatina \ntr-un vas cu pu]in` ap` rece. Se ia o tav`. Se cur`]` pe[tele. se adaug` untul [i cea mai mare parte din m`rar. dup` gust putåndu-se ad`uga piper sau chimen. Se serve[te \n cupe. Se cur`]` carnea de pieli]` [i de gr`sime. apoi se amestec` \n toc`tur`. piper Salat` de castrave]i cu iaurt 2 castrave]i proaspe]i de m`rime potrivit` un ardei gras 4 c`]ei de usturoi 400 g iaurt 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar sare. piper Castrave]i umplu]i cu brånz` 4 castrave]i mici proaspe]i 50 g brånz` dulce de vaci 50 g brånz` de burduf 30 g unt 2 ardei gra[i o leg`tur` de m`rar piper. iar zeama se strecoar` peste gelatin`. Ro[iile se spal` [i se scobesc. chimen Ro[ii umplute cu crevete 12 ro[ii mijlocii 200 g crevete 200 g maionez` dietetic` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. care se freac` bine cu pu]in ulei. Se s`reaz` [i se pipereaz`. se presar` sare [i piper. Se scurg bine [i se las` la r`cit pe un platou. se stoarce bine. turnånd câte pu]in ulei. se spal` [i se taie m`runt. 237 . se taie \n feliute sub]iri (lame) [i se fierb \n ap` rece cu pu]in` sare. ornate cu maioneza r`mas`. sare [i piper dup` preferin]e. fin tocat. Usturoiul se cur`]`. se taie \n dou`. se cur`]` de cotoare [i de semin]e. Past` de pui 600 g piept de pui dezosat 150 ml lapte 100 g unt 100 g småntån` 100 g miez de påine alb` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. pe rånd. se \nmoaie miezul de påine \n lapte. Se serve[te rece. Se servesc reci. pe lungime. Se fierbe oul tare. se d` prin presa de usturoi. Se las` la rece s` se \nchege. cu iaurtul [i usturoiul frecat cu ulei. se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare.Buc`t`ria dietetic` Re]ete pentru bolnavii de diabet Aperitiv de ciuperci cu maionez` dietetic` 200 g ciuperci un ou o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar salat` verde sare. |ntre timp. peste toate acestea turnåndu-se zeama cu gelatina. ornate cu frunze de salat` verde [i feliu]e de l`måie. Se repartizeaz` compozi]ia pe por]ii. iar deasupra se presar` restul de m`rar. se a[terne un strat de zarzavaturi. formåndu-se o past`. se omogenizeaz` bine. cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu frunzuli]e de p`trunjel. Ardeii se spal`. Dup` ce s-au omogenizat. Se sub]iaz` cu zeam` de l`måie [i se adaug` sare. \ndep`rtåndu-se miezul. se cur`]` de semin]e [i li se scoate miezul. Se adaug` mu[tarul. dup` preferin]e. Ardeiul se cur`]`. se por]ioneaz` [i se pune \n aceea[i oal`. [i se amestec` din nou. se scot. dup` gust. Se amestec` maioneza cu ciupercile [i se presar` cu un praf de piper [i m`rarul tocat m`runt.

tocat fin. o]et. apoi se cur`]` [i se paseaz`. Morcovii. 238 . apoi se c`lesc \n uleiul \ncins. la foc potrivit. |ntr-o oal` cu 2 litri de ap` fierbinte. Cånd devine transparent`. se spal` \n mai multe ape. p`trunjel [i leu[tean. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i. \n lipsa acesteia. Ceapa se cur`]`. se pun ro[iile. pån` sunt suficient Andivele se cur`]` de cozi [i de foile ve[tede. Cånd sunt pe jum`tate fierte. nu prea m`runt. iar dup` vreo dou` minute se pune [i brånza de vaci. frunze de ]elin` sare. sare. precum [i frunzele de ]elin`. piper Ro[iile se spal` [i se op`resc \n ap` clocotit`. Se fierbe. cånd se ia de pe foc. Se adaug` ap`. se adaug` restul de frunze de p`p`die [i se las` pån` d` cåteva clocote. ceapa. tocat` fin. piper Sup` de linte 500 g linte 2 cepe un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 25 ml ulei 25 ml o]et 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare piper cimbru Frunzele de p`p`die se cur`]`. se spal` bine. Se s`reaz`. apoi se scurge. dup` care se adaug` usturoiul. morcovii. Se serve[te cald` sau rece. se presar` p`trunjelul. Cozile de m`rar. Se scot cu spumiera. dup` care se adaug` orezul. tocate m`runt. Ceapa verde. apoi se spal` \ndelung sub un jet puternic de ap` rece. |ntre timp. se amestec` bine. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. se pipereaz` [i se presar` p`trunjelul. cam 30 de minute. Se unge fundul unui vas. apoi se potrive[te gustul cu sare [i piper. se scurg bine de ap` [i se paseaz`. Se poate servi [i rece. Sup` de p`p`die 300 g frunze de p`p`die o ceap` 300 g brånz` de vaci degresat` 20 g margarin` 500 ml sup` de legume o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare. Sup` de ro[ii cu usturoi 600 g ro[ii o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` o c`p`]ån` de usturoi 100 g orez. usturoiul cur`]at [i pisat. tocat m`runt. Morcovul [i ]elina se cur`]`. ales [i sp`lat. se adaug` lintea [i se las` s` dea Ceapa. se toac` m`runt [i se adaug` \n oal`. dup` care se presar` deasupra verdea]a tocat` m`runt. se stinge cu supa de legume (sau. se toac` m`runt [i se c`le[te \n margarin`. se adaug` bor[ul [i orezul [i se las` vreo cåteva clocote. Se stinge cu supa de zarzavat. se spal` [i se toac` \n cubule]e mici. Cånd aceasta se transform` \ntr-o past`. p`stårnacul [i ceapa se cur`]`. se scurg [i se taie \n buc`]ele mici. la foc potrivit. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit`. Se las` pån` ce [i orezul este bine fiert. l`såndu-se s` fiarb` la foc moale cam o jum`tate de or`. loboda [i [tevia se cur`]`. piper [i cimbru. se adaug` jum`tate din frunzele de p`p`die. frunz` cu frunz`. amestecånd mereu. apoi se pun la fiert \n ap` cu sare. p`trunjelul r`d`cin`. precum [i frunzele de ]elin`. Se las`. se potrive[te gustul cu ulei. morcovul [i ]elina. Ceapa se cur`]`. piper de fierte ca s` se sf`råme. se spal`. se spal` [i se toac`. Sup` de salat` verde 2 salate verzi o ceap` 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac 50 ml ulei 2 linguri de småntån` 200 g påine o leg`tur` de p`trunjel sare. apoi se adaug` [i zarzavaturile pasate [i se mai las` cåteva minute s` fiarb` \mpreun`. se toarn` småntåna. Cånd verde]urile sunt aproape fierte. Orezul se alege [i se spal`. t`iat \n buc`]ele. se spal` [i se toac` julien. Andive \n`bu[ite la cuptor 600 g andive 50 g unt o l`måie o leg`tur` de p`trunjel sare Lintea se alege. eventual acrit` cu zeam` de l`måie. cu ap` c`ldu]`). Salatele se cur`]`. se drege cu ou b`tut [i småntån` [i se presar` cu verdea]a. La sfår[it. se fierbe bor[ul [i se strecoar`. se spal` \n mai multe ape [i se pune la \nmuiat cel pu]in [ase ore. se spal` [i se taie \n sferturi. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` acoperit`.Ciorb` de verde]uri 4 leg`turi de lobod` 4 leg`turi de [tevie 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel 2 leg`turi de leu[tean frunze de ]elin` 1 l bor[ 50 ml ulei 100 g orez un ou 2 linguri de småntån` sare piper cåteva clocote. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. se scurg [i se toac`. dup` care se c`lesc \n pu]in ulei. |nainte de a lua oala de pe foc.

se toac` m`runt. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se d` prin ma[ina de tocat. aproximativ un sfert de or`. Se continu` fierberea \nc` 10 minute. la foc potrivit. se spal` [i se d` pe r`z`toarea fin`. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. apoi se bate cu lingura pån` se ob]ine un piure. \mpreun` cu ceapa. iar deasupra se pune parmezanul ras. Carnea se cur`]` de pieli]e. Se serve[te cald`. Ciupercile se cur`]`. se taie \n buc`]i [i se fierbe \ntr-o oal` acoperit` (de preferat. se \n`bu[` \n ulei. pesmetul. se adaug` dou` linguri de ap` c`ldu]` [i se \n`bu[` ceapa. Se ia de pe foc. se toarn` compozi]ia. Ceapa se cur`]`. Se las` s` clocoteasc` vreo cåteva minute. p`trunjelul tocat fin. se scurg [i se scobesc la mijloc. 239 . Se spal` \n mai multe ape. Toc`tura se presar` cu sare [i piper. timp de aproximativ o or`. Cånd s-a \nmuiat bine. piper Ciulama de sfecl` ro[ie 400 g sfecl` ro[ie 400 ml lapte 2 linguri de f`in` 30 g unt 2 ou` o leg`tur` de p`trunjel sare Guliile se aleg astfel \ncåt s` nu fie trecute sau prea tari. Se mai las`. apoi se introduce vasul la cuptor. unde se las`. Albu[ul se bate spum` cu untul. apoi se aranjeaz` uniform \n el andivele. se spal`. apoi se adaug` \n compozi]ie [i se omogenizeaz`. se \nfierbånt` uleiul. scurs` bine. cu un cu]it ascu]it. omogenizåndu-se. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. se amestec` bine. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. care se pun \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. cam o jum`tate de or`. servindu-se imediat la mas`. Se umplu guliile. piper Se spal` sfecla. eventual cu cåte o lingur` de småntån` sau cu suc de ro[ii deasupra. cu p`trunjel fin tocat deasupra. dup` care se ia de pe foc [i. la foc potrivit. se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu unt. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. piper Gulii umplute 500 g gulii 50 g unt 2 ou` 200 g ciuperci. stropindu-le cu zeama de la o l`måie [i pres`råndu-le cu pu]in` sare. se mai a[terne cåte pu]in unt. sare [i piper. se stoarce bine. Se adaug` o can` de ap` fiart` [i se pune vasul pe foc puternic. Se presar` un praf de sare. bine acoperit. ceapa tocat` m`runt. la foc moderat. ciupercile [i ]elina. Se servesc calde. piper }elina se cur`]`. 2 cepe o leg`tur` de p`trunjel 100 g miez de påine 100 ml lapte 2 linguri de pesmet sare. Se las` s` fiarb` aproximativ o jum`tate de or`. l`såndu-se s` scad`. cu unt. se rumene[te auriu f`ina [i se stinge cu laptele rece. se f`råmi]eaz` [i se amestec` \n toc`tur`. ou`le b`tute [i amestecate cu untul. la foc mic. de tendoane [i de gr`sime. se taie \n rondele. cånd s-a r`cit. se cur`]`. ciupercile tocate m`runt [i fierte \n ap` cu sare. Cånd sunt pe jum`tate fierte. |ntr-o crati]`. \mpreun` cu g`lbenu[ul. se spal` [i se taie lame. Se unge o crati]` cu ulei [i se a[tern straturi succesive de vinete [i toc`tur`.potrivit ca m`rime. aproximativ o jum`tate de or`. Spanacul se cur`]`. se stropesc cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert [i se coc. se scoate. se taie \n feliu]e sub]iri de 4–5 milimetri. apoi se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. Peste andive. o jum`tate de or`. dup` care se ia de pe foc [i se amestec` \n måncare iaurtul [i m`rarul tocat. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se pune s` fiarb`. se dau prin f`in` [i se rumenesc \n ulei \ncins. sare [i piper dup` gust. Se las` s` fiarb` pe foc potrivit. Se prepar` umplutura din miezul de påine \nmuiat \n lapte [i apoi stors. se op`re[te \n ap` clocotit`. se scot. se cur`]` [i se pun la fiert \n ap` cåt s` le acopere. Se coace. dup` care se toarn` acest sos peste feliu]ele de sfecl`. La compozi]ie se adaug` verdea]a tocat` [i oul b`tut. se d` iar prin ma[in`. Se unge cu unt o crati]`. \n bain-marie. un praf de sare [i pu]in piper. Carnea se spal` [i se taie \n buc`]i. o oal` sub presiune). Musaca de vinete 1 kg vinete 400 g carne de vit` un ou 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 150 g parmezan o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Måncare de ciuperci cu ]elin` 400 g ciuperci 200 g ]elin` Vinetele se cur`]`. dup` care se adaug` piureul de spanac. usturoiul pisat. Budinc` din carne de vit` 500 g carne macr` de vit` 200 ml lapte 100 g unt 2 ou` 2 felii de påine alb` 100 g småntån` 100 ml suc de ro[ii sare. Påinea se \nmoaie \n lapte. iar \n momentul \n care \ncepe s` scoat` aburi. apoi se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. Ceapa se cur`]`. 100 g spanac 2 cepe 50 ml ulei 50 ml iaurt 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. se taie \n buc`]i.

.

.

\n ap` clocotit` cu sare. Se picur` [i uleiul. Morcovii se cur`]` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi. dup` care se trec prin sit`. Dup` ce s-a rumenit pe toate p`r]ile. La final. dup` un clocot. sare. un praf de sare. sare 400 g ro[ii 40 ml ulei o pastil` de zaharin` frunze de ]elin` sare. se spal` [i se rumene[te \ntr-o tigaie cu pu]in ulei \ncins. Sos remoulade 4 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 242 . |n sucul r`mas se adaug` uleiul. se spal`. se cresteaz` din loc \n loc [i se \mp`neaz` cu feliu]e de usturoi. Ciupercile se cur`]`. apoi se sting cu vinul. se cur`]` ceapa. apoi se pune totul la fiert \nc` 20 de minute. |ntre timp. piper [i frunzele de ]elin`. 3 linguri de bulion 200 ml vin ro[u 20 g rozmarin o leg`tur` de m`rar. l`sånd s` mai fiarb` 10 minute. se iau de pe foc. se tapeteaz` cu pesmet. urmånd a fi por]ionat` dup` preferin]e. Se adaug` f`ina. }elina [i cartofii se cur`]`. pe un platou. continuånd fierberea. Se pun legumele la fiert. dup` care se a[az` \ntr-o tav` sau \ntr-un vas de Jena. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. Carnea se cur`]`. se pune [i ea la fiert. tocat m`runt. Se adaug` f`ina. se spal` [i se taie \n cubule]e de m`rime potrivit`. se spal` [i se taie lame. Se adaug` dou` linguri]e de mu[tar [i zeama stoars` de la o l`måie. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. \n bain-marie. aproximativ o jum`tate de or`. la cele cu carne sau pe baz` de legume. Ciupercile se cur`]`. Se introduce la cuptor. {unca se taie \n cubule]e. se presar` m`rarul. Verdea]a se spal` [i se toac` m`runt. apoi se scot [i se paseaz`. zeam` de l`måie [i p`trunjel tocat. se cur`]`. se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins.Piept de pui cu ciuperci 600 g piept de pui 400 g ciuperci 800 g ro[ii 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 50 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. sp`late [i l`sate \ntregi. apoi se omogenizeaz`. \mpreun` cu m`slinele. Din cånd \n cånd. l`såndu-se s` scad` [i s` capete consisten]`. pe gr`tar. Se scurg legumele [i se pun peste rånta[. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. Se folose[te la preparatele din paste. sare }elin` cu m`sline 400 g ]elin` 2 morcovi un cartof 100 g maz`re 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o l`måie 200 g m`sline o leg`tur` de p`trunjel sare. se toac` m`runt [i se \n`bu[` \n pu]in` ap`. Dac` e gata fiart`. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. se adaug` untul [i. apoi se presar` verdea]a tocat`. Se pune totul pe foc mic. Se serve[te cald. Se pun la fiert ciupercile \n pu]in` ap`. se rumene[te pu]in [i se stinge cu zeam` de la legume. se pun s` fiarb`. sare. piper. unde se las`. Se dizolv` pastila de zaharin` \ntr-o linguri]` de ap` [i se adaug` la sos atunci cånd acesta este fiert suficient. se dau pe r`z`toare. \mpreun` cu ciupercile. Se unge o crati]` cu unt. se por]ioneaz` [i se pune la rumenit \ntr-o crati]` cu dou` linguri de ulei. Dac` maz`rea este proasp`t`. se spal`. Pulp` de miel cu rozmarin 1 kg pulp` de miel 100 g ulei. amestecåndu-se \n maionez`. sau. turnåndu-se peste carne. se s`reaz`. Se las` la r`cit. pu]in cåte pu]in. Se mic[oreaz` focul [i se mai las` timp de 15–20 de minute. Carnea se cur`]`. piper Sos de ro[ii dietetic Sufleu de ciuperci cu [unc` 400 g ciuperci 200 g [unc` de Praga 100 g småntån` 80 g unt 200 ml lapte o lingur` de f`in` 2 linguri]e de pesmet un ou. se opre[te g`lbenu[ul. \mpreun` cu uleiul. Se mai fierbe 10 minute. dizolvat` \n pu]in` ap` rece. Se adaug` sare. piper Ro[iile se taie \n felii [i se \n`bu[` \n 500 ml ap` cu o lingur` de ulei. se taie \n feliu]e sub]iri [i se c`lesc \n uleiul r`mas. piper Carnea se spal`. dac` exist` posibilitatea. amestecånd mereu. se pipereaz` [i se toarn` peste carne. iar \n final se adaug` albu[ul b`tut spum`. la foc potrivit. timp de aproximativ o jum`tate de or`. piper [i rozmarin. ad`ugate unul cåte unul. Se dizolv` bulionul \n vinul ro[u. care se freac` bine cu celelalte g`lbenu[uri crude. apoi se amestec` g`lbenu[ul. Se dizolv` f`ina \n lapte. Se presar` cu sare. se strope[te cu ulei [i cu zeama pe care a l`sat-o. Se fierbe un ou tare. se toarn` sosul de ro[ii. se adaug` [unca [i un praf de sare. se adaug` doar cu cåteva minute \nainte de a lua oala de pe foc. Ciupercile se cur`]`. piper Pulpe de pui cu maionez` [i usturoi 4 pulpe de pui (sau 8 cioc`nele) 6 ou` o linguri]` de mu[tar o l`måie 100 ml ulei 200 g ciuperci o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se serve[te \ntreag`.

se spal` [i se dau pe r`z`toarea mare. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. dizolvåndu-se \n sucul ob]inut pastilele de zaharin`. dup` care se introduce la congelator. Cånd s-a legat crema. Se ia de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te. timp de 10–12 minute. amestecåndu-se apoi cu g`lbenu[urile de la cele dou` ou` [i cu un vårf de cu]it de sare. apoi se cur`]`. Se presar` coaja de la portocale peste albu[ul b`tut. cånd se adaug` fri[ca. se a[teapt` o jum`tate de or` pån` \[i las` zeam`. se amestec` bine. Se amestec`. Pastilele de zaharin` se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. Nucile se coc \n cuptorul \ncins. separånd g`lbenu[urile de albu[uri. Castravetele se cur`]` de coaj` [i se taie cåt mai m`runt posibil. la foc potrivit. cu o linguri]` de mu[tar. Se stoarce o portocal`. Se amestec` miezul de nuc` pisat cu gelatina [i cu pastilele de zaharin`. ornat` cu fri[c` dietetic` [i cu feliu]e sub]iri de l`måie. \mpreun` cu dou` linguri de fri[c`. se rade l`måia. Se sparg ou`le crude. Se scot. Se freac` un g`lbenu[ fiert cu dou` crude. Se serve[te \n cupe. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. Se adaug` [i cacaua [i se pun s` fiarb`. dizolvate la råndul lor \n pu]in` ap`. foile de gelatin` se pun la \nmuiat \n pu]in` ap` rece. apoi se cur`]` [i se piseaz` m`runt. dup` care se serve[te. Se omogenizeaz` [i se d` din nou la rece. se las` pån` se r`cesc. 4 portocale 4 kiwi 4 pastile de zaharin` o l`måie fri[c` dietetic` Parfait de cacao 300 ml lapte 100 g cacao. portocale [i kiwi 4 mere mari. |ntre timp. \ntr-un castron. timp de aproximativ 10–12 minute. se las` s` se r`ceasc`. la preparate din ou`. Se cur`]` de coaj` fructele de kiwi [i se taie \n cubule]e. apoi se adaug` zaharina dizolvat`. pe[te. eventual [i cu pu]in` sare.40 ml ulei un castravete murat o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. 60 g fri[c` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. |ntre timp. Cånd sunt gata. banana [i miezul de nuc`. pån` se ob]ine o consisten]` cremoas`. 400 g nuci o l`måie fri[c` dietetic` Crem` de cafea cu lapte 400 ml cafea concentrat` 200 ml lapte 100 g fri[c` dietetic` un ou 6 pastile de zaharin` un plicule] de zah`r vanilat 4 foi de gelatin` Se separ` g`lbenu[ul de albu[. dup` care se dizolv` zaharina. Se las` la rece m`car o or` \nainte de a fi servit`. apoi totul se adaug` \n cafeaua fierbinte. Zah`rul vanilat se dizolv` \n lapte [i se toarn` peste celelalte. Se amestec` maioneza ob]inut` mai devreme cu g`lbenu[ul [i cele dou` albu[uri fierte r`mase. se adaug` gelatina [i pastilele de zaharin`. Portocalele se decojesc. merele. l`sånd pån` cap`t` consisten]`. Se serve[te cu cåte o linguri]` de fri[c` deasupra. Se serve[te \n cupe. Spum` de portocale 4 portocale 4 ou` 6 pastile de zaharin` Salat` de crudit`]i special` 2 mere 2 morcovi o ]elin` o banan`. se scot. Se pune la foc potrivit. la compozi]ie. 243 . \n cupe. Banana se decoje[te [i se taie \n buc`]ele cåt mai mici. Se serve[te ornat` cu fri[c`. coaja ad`ugåndu-se. sare 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat 6 pastile de zaharin` Se fierb dou` ou` tari. dizolvate la råndul lor. apoi se taie \n cubule]e mici. dup` care se dizolv` \n pu]in` ap` fiart`. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. pe foc moale. la foc potrivit. castravetele [i verdea]a. sau se dau prin ma[ina de tocat. Se d` totul la rece pentru o jum`tate de or`. un vårf de linguri]` de sare. se las` cam o jum`tate de or`. se las` pu]in s` se r`coreasc`. Se serve[te rece. dou` linguri de ulei [i zeama stoars` de la o l`måie. morcovii [i ]elina se cur`]`. {arlot` de nuci 1 kg nuci 100 g fri[c` 20 g gelatin` 4 pastile de zaharin` o l`måie Salat` de mere. Se omogenizeaz` [i se d` la rece. ornat` cu feliu]e sub]iri de l`måie [i cu cåte o linguri]` de fri[c` dietetic`. dup` care se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såm- Se coc nucile \n cuptorul bine \ncins \n prealabil. Merele. pui sau legume fierte. ]elina. se toarn` peste el laptele. burii [i se taie \n buc`]ele mici. Se amestec` toate fructele \ntr-un castron. M`rarul. \mpreun` cu zah`rul vanilat. Gelatina se las` la \nmuiat timp de 30 de minute \n pu]in` ap` rece. amestecånd continuu. p`trunjelul [i tarhonul se spal` [i se toac` m`runt. Se d` salata la rece minimum o or`. G`lbenu[ul se bate spum`. por]ionat`. Albu[urile se bat spum`. morcovii. Se ia compozi]ia de pe foc [i se toarn` \ntr-o form` special` pentru \nghe]at`. dup` care se tope[te cu o lingur` de ap` fiart`. Portocalele se dau pe r`z`toarea fin`. se amestec` bine. cu dou` linguri]e de mu[tar.

Se cur`]` morcovii [i ceapa. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se potrive[te de sare [i se las` pe foc pån` cap`t` consisten]a dorit`. din timp \n timp. unde se las` pån` devin moi. untul [i m`rarul tocat foarte fin. se spal` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. 250 ml lapte un ou. apoi se fierbe la foc mic \nc` o jum`tate de or`. Dup` aceea. se amestec` bine cu ficatul. sare Ficatul. o ceap` mijlocie o lingur` de f`in` 4 felii de påine alb` Sup` de zarzavat cu peri[oare 3 morcovi 2 r`d`cini de albitur` 3 cartofi 3 ro[ii 244 . se fierbe. se ruleaz` totul. se pun dovleceii [i se \ntorc pe toate fe]ele. se tope[te untul. apoi se toac` m`runt. cåte pu]in pesmet. verdea]a tocat` [i sare. se presar` deasupra p`trunjel tocat m`runt. se taie \n buc`]ele [i se \n`bu[` \n unt cu pu]in` zeam` de carne. G`lbenu[urile se freac` \mpreun` cu untul [i pu]in` sare. se adaug` f`ina. dup` care se scurge. fragezi. Se potrive[te de sare [i. Se serve[te rece. 50 g unt 100 ml lapte 100 g småntån`. ornate cu feliu]e sub]iri de ro[ii sau de l`måie. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se amestec` orezul. Dup` ce e gata. |ntr-un alt vas. cu småntån` proasp`t` deasupra. se las` pån` se r`ce[te. Sup` de spanac 1 kg spanac 100 g unt. se scot. småntåna. }elina. la foc potrivit. apoi se d` prin ma[ina de tocat de trei ori. se \nfierbånt` [i se pune spanacul s` se \n`bu[e. Se bate bine oul [i se amestec` apoi cu pesmetul [i cu brånza dat` pe r`z`toarea mic`. se spal`. Spanacul se cur`]`. |ntr-o tigaie cu pu]in unt. 2 morcovi 50 g ]elin` o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 2 linguri de orez. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tigaie din teflon. Se serve[te fierbinte. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. s` se m`run]easc` mai bine. se adaug` piureul de morcovi [i se stinge cu laptele [i cu pu]in` sup`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. punåndu-se s` se rumeneasc` pe ambele p`r]i. 50 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se presar` p`trunjelul tocat m`runt. Se las` din nou la scurs. sare Se aleg morcovi tineri. Cine dore[te. Rulad` de carne cu ou` 600 g carne de vit` 4 ou`. apoi se scurge [i se r`ce[te. pån` se omogenizeaz` [i cap`t` consisten]a unei creme. servindu-se rece. Se adun` spuma. Peste g`lbenu[.Re]ete pentru bolnavii de ulcer Dovlecei umplu]i cu brånz` de vaci 4 dovlecei tineri 100 g brånz` de vaci un ou. morcovii. apoi li se scoate miezul. 20 g unt o leg`tur` de p`trunjel. apoi se d` prin ma[ina de tocat de dou`–trei ori. sare Ciorb` de pui cu ro[ii 600 g carne de pui 3 ro[ii. sare Dovleceii se cur`]` de coaj`. tocate m`runt. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu 2 litri de ap`. cu m`rar [i p`trunjel. Dup` ce au fiert bine. pe lungime. sare Sup` – crem` de morcovi 500 g morcovi 100 g margarin`. se c`le[te pu]in f`ina. Se adaug` orezul [i legumele \n oala cu carne [i se mai las`. [i cu crutoane de påine pr`jit` \n restul de unt. Orezul se alege. ca aperitiv. o poate acri cu pu]in` zeam` de l`måie. o lingur` de pesmet. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. pån` se rumenesc. cånd se ia de pe foc. se scurge [i se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se spal`. pe felii de påine pr`jit`. iar cånd se ia de pe foc. apoi albu[urile. se frige pe gr`tar sau se fierbe \n pu]in` ap` cu sare. |n pasta ob]inut`. Se freac` bine acest amestec. cur`]at [i sp`lat. se spal` bine \n mai multe ape. se spal` [i se fierbe \n pu]in` ap`. 100 g pesmet o leg`tur` de p`trunjel. Carnea se cur`]`. se spal`. Carnea se cur`]`. apoi se umplu cu pasta [i se introduc la cuptor. sare o l`måie Pateu de ficat dietetic 100 g ficat de porc un ou. Se potrive[te gustul cu sare. se toarn` aproximativ 2 litri de ap` fiart` [i se mai las` pe foc \nc` vreo 15–20 de minute. ca o omlet`. ca aperitiv. o leg`tur` de m`rar 2 linguri]e de småntån` degresat` 50 g unt. iar albu[urile se bat spum`. Se ia g`lbenu[ul de la un ou crud. se taie \n jum`t`]i. t`iat` \n felii. Pasta ob]inut` se a[terne uniform peste omlet`. pån` se m`run]e[te suficient. iar supa se strecoar`. \nc` un sfert de or`. ad`ugånd pu]in` ap` cald`. morcovii se dau prin sit`. Se pun cam trei linguri de margarin` pe fundul unei oale. amestecånd mereu [i pres`rånd. Orezul se fierbe separat \n ap` cu sare. deasupra. Se las` cam un sfert de or`. amestecåndu-se apoi cu laptele.

Se ia de pe foc [i se 245 . Se amestec` påinea. 2 linguri de f`in` 40 ml ulei 500 g morcovi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. cånd sunt gata. ad`ugåndu-se \n oal` cånd zarzavaturile au fiert pe jum`tate. sare Chiftelu]e dietetice cu soté de morcovi 400 g carne de vit` 100 g påine alb` un ou. se cur`]`. b`tute \mpreun` cu småntåna. Cartofi cop]i umplu]i 1 kg cartofi 200 ml lapte 50 g unt 100 g brånz` telemea Ciulama dietetic` de pui 500 g carne de pui 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin` 200 ml lapte 2 linguri de f`in` 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. se stoarce. \n coaj`. Carnea se d` prin ma[ina de tocat. timp de aproximativ o or`. se spal`. Se \nmoaie påinea \n ap`. se adaug` ro[iile tocate m`runt. ca ni[te bilu]e cu diametrul de 3 centimetri. se umplu cartofii. apoi se modeleaz` chiftelu]ele. Se prepar` sosul. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n 2 litri de ap` cu pu]in` sare. Cartofii se coc. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. Se omogenizeaz` compozi]ia. Cu aceast` compozi]ie. o linguri]` de sare [i o lingur` de ulei. |n momentul \n care s-au fiert toate. eventual cu småntån` deasupra. Zarzavaturile se trec prin sit`. se sting cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e \nc` un sfert de or`. Separat. se adaug` sare. Ardei umplut cu orez [i cartofi 400 g ardei gras 100 g orez 3 cartofi un morcov 50 g ]elin` 2 cepe 50 ml ulei o lingur` de bulion o leg`tur` de p`trunjel. se fierb \n ap` clocotit` cu sare. se spal`. la foc potrivit. pe rånd. apoi se piseaz`. c`lind restul de ceap` \n ulei [i ad`ugånd bulionul dizolvat \n pu]in` ap`. cu cartofii [i verdea]a. se poate \nlocui telemeaua cu parmezan sau laptele cu småntån`. r`d`cina de p`trunjel. Se alege orezul. pån` se rumenesc. Cartofii se cur`]`. se ia oala de pe foc. se scot [i se las` cåteva minute s` se mai r`ceasc`. P`trunjelul se toac` m`runt. se spal` [i se dau pe r`z`toarea mic`. cu laptele fiert [i cu telemeaua ras`. Cånd s-au fiert suficient. se scot. se spal` [i se adaug` peste legume. \n cuptorul bine \ncins. Se servesc calzi. 50 ml ulei 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. Se amestec` orezul [i legumele. p`stårnacul [i ]elina se cur`]`. |n func]ie de preferin]e. sare Se cur`]` morcovii. Din cånd \n cånd. f`r` a fi cur`]a]i. Se pun peri[oarele la fiert \n sup` [i. Se dilueaz` f`ina \n laptele rece. pentru a se coace pe toate p`r]ile. \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o lingur` de sare. se cur`]` morcovii. M`rarul [i p`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. se adaug` sare [i cimbru. la foc potrivit. unde se mai las` 5 minute. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cu furculi]a. \mpreun` cu sosul. se cur`]` [i se umplu cu compozi]ia rezultat`. l`såndu-l pån` se umfl`. |ntre timp. apoi se s`reaz` [i se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. apoi se pune \ntr-un vas. se tapeteaz` cu f`in`. Se unge o tav` cu margarin`. precum [i albu[urile. continuånd fierberea. se fierbe laptele. se \ntorc. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert \n oala cu carne. sare Budinc` de cartofi 600 g cartofi 2 ou` 40 g margarin` 100 g småntån` (sau 200 ml lapte) o lingur` de f`in`. care se sf`råm` cu furculi]a [i se omogenizeaz` cu untul. cu måna ud`. apoi se adaug` cartofii [i se omogenizeaz`. apoi se c`lesc \n ulei. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. Se spal` ardeii. se spal`. Se serve[te fierbinte. |ntre timp. cimbru Morcovii [i albitura se cur`]`. dup` care se adaug` untul. Se serve[te cald`. Cartofii se cur`]` [i se taie \n cubule]e. cu orezul. se t`v`lesc prin f`in` [i se a[az` \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. Se introduc ardeii. Cartofii cop]i se scobesc. se scoate carnea pe o farfurie. cu verdea]` tocat`. sco]åndu-se miezul. sare Cartofii se spal` [i se pun la fiert. dup` caz.250 g carne de vit` o lingur` de orez. Se adaug` sare. sau cu laptele. se amestec` 30 g de margarin` cu g`lbenu[urile de la 2 ou`. unde se las` o jum`tate de or`. se taie \n buc`]i [i se pune la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. jum`tate din cantitatea de verdea]` tocat`. dup` care. iar zeama se strecoar`. Morcovul. apoi se amestec`. se modeleaz` peri[oarele. se spal`. care se introduc din nou la cuptor. la foc mic. la cuptor. l`såndu-se s` fiarb` o jum`tate de or`. ca pentru piure. se taie \n få[iu]e lungi de 3–4 centimetri. ]elina [i jum`tate din ceap`. Carnea se spal`. l`såndu-se cam o jum`tate de or` s` se coac`. Se introduc la cuptor [i se las`. verdea]a [i oul cu carnea. la foc potrivit. Cånd sunt gata. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat.

se ia cåte pu]in din compozi]ie [i se formeaz` mititeii. Se cur`]` [i se spal` bine rasolul. Se serve[te fierbinte. sare [i cimbru. \nc` aproximativ o jum`tate de or`. se scurg [i se taie \n feliu]e de aproximativ 4-5 milimetri grosime. se amestec` dovleceii. unde se las`. apoi se introduce la cuptor. se completeaz` cu cåte pu]in` ap` c`ldu]`. se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Peste acestea. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. Se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. ca s` \ntre aerul \n ea [i s` devin` mai pufoas`. Morcovii. Dac` zeama scade prea mult. sare Carnea se cur`]` de tendoane [i pieli]e. pån` se fierb toate. apoi se d` prin ma[ina de tocat [i se amestec` bine cu verdea]a tocat` m`runt. Se pune sucul de ro[ii la fiert. se fierbe \n ap` cu sare pån` se fr`geze[te. se a[az` un strat de felii sub]iri de ro[ii. se scot cu spumiera. Dup` ce s-au r`cit. Se fierbe laptele. p`trunjelul r`d`cin` [i p`stårnacul. \n dou` rånduri. unde se las` cam o jum`tate de or`. Se las` \n continuare. [i cu o buc`]ic` de unt proasp`t deasupra. Cånd sucul de ro[ii \ncepe s` clocoteasc`. un ou o lingur` de pesmet 250 g brånz` de vaci degresat` 100 ml småntån` o leg`tur` de m`rar. se spumeaz`. \ntr-un castron. se spal`. apoi se fierb \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. pe plita \ncins`. 246 . \n supa r`mas` punåndu-se s` fiarb` orezul. oul [i 150 g brånz` de vaci. se presar` m`rarul tocat fin. se spal` ardeii. Se toarn` uleiul [i cåteva linguri de zeam` de carne [i se introduce la cuptor. stropinduse cu o jum`tate de lingur` de ulei [i cu zeama stoars` de la o l`måie. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit`. [i cu salat` de ardei cop]i. sare Dovlecei gratina]i 600 g dovlecei 250 ml lapte 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. pe foc potrivit. dup` gust. cu oul. se spal` [i se taie \n feliu]e rotunde. Spre sfår[it. iar cånd clocote[te. sare Mititei dietetici 400 g carne macr` de vit` un ou 20 ml ulei. se taie \n rondele [i se adaug` \n oal` \n momentul \n care carnea este cam pe jum`tate fiart`. Se poate servi ca fel de baz` sau ca garnitur` la fripturi. pe lungime. \ntorcåndu-se din cånd \n cånd. deasupra \ntinzåndu-se restul de brånz`. se spal` [i se taie \n få[ii. cu cåte o lingur` de småntån` deasupra. la foc potrivit. Carnea se cur`]`. ad`ugånd sare. se a[tern straturi succesive de dovlecei [i toc`tur`. apoi se las` la scurs. Dovleceii se cur`]` de coaj`. dup` gust. |ntr-un vas. Se omogenizeaz` compozi]ia [i se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i tapetat` cu pesmet. la foc potrivit. |ntre timp. la foc potrivit. Se serve[te cald. Dup` ce s-a omogenizat. Cånd s-au fiert zarzavaturile. pentru garnitur`. M`rarul se spal`. sare Dovleceii se cur`]`. pres`rat cu sare. Se las`. sare Rasol de vit` cu ardei cop]i 500 g rasol de vit` 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 8 ardei 10 ml ulei o l`måie. se trece pe un fund din lemn [i se bate zdrav`n timp de aproximativ 10 minute. dup` care se scot. pe[te sau legume fierte. ca s` se rumeneasc` pe toate p`r]ile [i s` se p`trund`. cimbru Pilaf dietetic 300 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 20 g unt o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se cur`]` morcovul. dup` gust. Cu måna ud`. Se introduce la cuptor.serve[te cu buc`]ile de carne [i cu p`trunjel tocat deasupra. pån` se \nmoaie dovleceii. se spal`. pån` scade sosul cåt trebuie. se cur`]` [i se toac` m`runt. Pilaf cu dovlecei [i urd` 200 g orez 500 g dovlecei 500 g suc de ro[ii 20 g unt 100 g urd` o leg`tur` de m`rar. dovleceii. se spal`. Dovleceii se cur`]`. pres`rånd deasupra urd` [i restul de m`rar tocat. care se pun s` se frig` pe gr`tarul \ncins [i uns cu pu]in ulei sau pe o plit` \nfierbåntat`. untul [i o jum`tate din cantitatea de m`rar tocat. Apoi. se scurg [i se coc pe toate p`r]ile. Se servesc calzi. apoi se adaug` orezul. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. se adaug` f`ina dizolvat` \n pu]in` ap`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. Dup` ce se r`ce[te. Musaca de dovlecei cu carne de vit` 1 kg dovlecei 400 g carne de vit` 2 ro[ii 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se cur`]` de coaj` [i se a[az` \ntr-un castron. Se mai las` cåteva clocote. pu]in` sare [i o lingur` de ap` c`ldu]`. pån` cånd bobul de orez se umfl`. |ntre timp. se amestec`. la foc potrivit. se taie \n buc`]ele [i se d` prin ma[ina de tocat. Rasolul se serve[te cu zarzavaturile fierte. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se alege orezul [i se spal` \n mai multe ape. dup` gust. ad`ugånd sare.

Se serve[te cald. de`sf`cut` \n pu]in` ap` rece. iar restul de lapte se pune la fiert. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. pe lungime. Se serve[te fierbinte. Ecler cu fri[c` 3 ou`. dup` care se omogenizeaz` cu carnea tocat` [i cu albu[urile.Sufleu de dovlecei cu urd` 1 kg dovlecei 100 g urd` proasp`t` 100 g unt 3 ou` o lingur` de f`in` 500 ml lapte. pentru a se fr`gezi. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. se taie \n buc`]i. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. pres`rat cu sare. dup` care se adaug` ou`le b`tute spum`. omogenizåndu-se. pudrate cu zah`r vanilat. Cånd e fiart` bine. Cånd d` \n clocot. Se unge o crati]` cu unt. Gri[ cu lapte 1 l lapte 100 g gri[ 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` gem sau dulcea]` Crem` caramel 800 ml lapte. sare Sufleu din piept de pui 500 g piept de pui f`r` os 40 g unt. se adaug` [i [ni]elele. Se amestec` piureul de dovlecei cu restul de unt [i cu urda. \ntr-o tav` pres`rat` cu f`in`. amestecånd pån` se omogenizeaz`. se toarn`. se las` pån` se r`ce[te. Atunci cånd \ncepe s` clocoteasc`. se toarn` f`ina [i uleiul. se ia de pe foc. sare Se cur`]` [i se spal` ]elina. dizolvåndu-se \n el zah`rul vanilat [i 60 g de zah`r Se pune laptele la fiert. \n bain-marie. Se las` pån` \ncepe s` capete consisten]a unui aluat. 2 morcovi 50 g ]elin`. sare {ni]el de vit` cu cartofi natur 500 g carne de vit` 500 g cartofi 2 ro[ii. se stinge cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. apoi se t`v`le[te prin f`in` pe ambele p`r]i [i se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. |ntr-o oal` cu 100 ml de ap` clocotit`. se scot. se toarn` deasupra sosul ob]inut mai devreme [i albu[urile de ou. se scurg bine [i se paseaz`. apoi se d` prin ma[ina de tocat. l`sånduse s` se coac`. Se fierb patru linguri de gri[ \n supa de carne r`mas`. se pune \ntr-un vas uns cu unt. dup` care se adaug`. amestecånd \n perma- 247 . Se ia de pe foc. sp`late [i t`iate \n felii. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i un praf de sare. cu sirop de zah`r caramelizat. Cånd gri[ul se umfl`. Cu ajutorul unui cornet din hårtie. Se introduc la cuptor. Restul de zah`r se pune pe fundul unei crati]e uscate. Se unge o crati]` cu unt. Se presar` cu sare. l`såndu-se s` se caramelizeze. Se pune laptele la fiert. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i småntåna. \mpreun` cu zah`rul. Se servesc cu cartofi natur. ad`ugate unul cåte unul. cur`]ate. Separat. Dup` ce s-au fiert. Cånd se scot. bine b`tute. tos. sare Se cur`]` dovleceii. Se cur`]` carnea. se taie \n dou`. Se las` pe foc \nc` vreo 5 minute. se toarn` gri[ul. apoi se amestec` bine cu piureul de ]elin`. Se ia de pe foc [i se introduce la cuptor. apoi se scoate cu spumiera. unde se las` o jum`tate de or` \n bain-marie. se las` s` se r`ceasc`. Se amestec` bine. 4 ou` 150 g zah`r tos 2 plicule]e de zah`r vanilat Laptele se pune la fiert. din acest aluat. Cånd zah`rul cap`t` o culoare maronie. \n bain-marie. se fierb ro[iile. dup` care se adaug` vreo dou` linguri]e de unt [i se omogenizeaz`. 2 linguri de f`in` 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. cu ajutorul unei linguri de lemn. se toarn` compozi]ia [i se introduce la cuptor. Cartofii se cur`]`. la foc mic. Se servesc reci. Se las` pu]in s` se r`coreasc`. iar la sfår[it se toarn` albu[urile b`tute spum`. morcovii [i ]elina. Se las` la cuptor maximum 10 minute. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. iar cånd clocote[te se adaug` f`ina. 4 ou` 3 linguri de gri[. se spal`. ad`ugånd [i un vårf de cu]it de sare. apoi se taie \n cubule]e [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n pu]in lapte rece. batona[e lungi de 6–7 centimetri. se d` prin sit` [i se adaug` o lingur` de unt. se taie \n buc`]ele [i se bate bine cu ciocanul pentru [ni]ele. 100 g f`in` 50 ml ulei 200 g fri[c` un plicule] de zah`r vanilat. \ntre cele dou` jum`t`]i a[ternåndu-se un strat de fri[c`. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` cu un litru de ap` clocotit` [i un vårf de cu]it de sare. se scoate. Se serve[te rece. ou`le. pe rånd. la foc mic. Cånd sunt fierte pe jum`tate. pu]in cåte pu]in. la foc m`ri[or. l`såndu-se pån` se coaguleaz` crema. cu g`lbenu[urile. pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. sare Sufleu de ]elin` 600 g ]elin` 40 g unt o lingur` de f`in` 400 ml lapte 150 g småntån` 4 ou`. se taie \n felii de m`rime potrivit`. se las` pu]in s` se r`ceasc`. dup` gust. ca s` nu se formeze cocoloa[e. Cånd d` \n clocot. se spal`. care nu se mai lipe[te de lingur`. \nghi]ind toat` supa.

pe care se d` compozi]iei forma unui tort. s` se \nmoaie. Cartofi noi cu småntån` 600 g cartofi noi 50 g unt 150 g småntån` o leg`tur` de m`rar sare Cånd sunt gata. pån` se omogenizeaz` [i devine spumoas`. se spal` [i se dau pe r`z`toare. Tort de mere cu biscui]i 400 g mere 200 g biscui]i 100 g miez de nuc` 50 g stafide 2 linguri de zah`r pudr` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` esen]` de rom Salat` de portocale cu miere 4 portocale coapte 2 mere golden 2 linguri]e de miere o l`måie 50 g fri[c` Past` de mere coapte 1 kg mere 100 g biscui]i 100 g zah`r 50 g unt o l`måie scor]i[oar` Se spal` merele. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. \ntr-un castron. \n cubule]e. cu feliu]e de ro[ii sau \n alte moduri. se presar` m`rarul. 248 .nen]`. Se amestec` merele rase cu biscui]ii. Se las` la loc r`coros (dar nu \n frigider!) timp de cel Stafidele se pun \ntr-o can` cu ap` c`ldu]` [i se las` cel pu]in o jum`tate de or`. scor]i[oara [i cåteva pic`turi de esen]` de rom. cur`]a]i [i sp`la]i. Se poate servi atåt cald. pån` scade la jum`tate. se pun merele [i se dau la cuptor. ca s` se \nmoaie. Biscui]ii se m`run]esc. apoi se scobesc \n dreptul codi]ei [i se scoate cotorul. ca aperitiv. l`såndu-se \n rest \ntregi. tocat fin. \n ap` clocotit` cu sare. Se ia un platou rotund. pån` se \nmoaie. Se amestec` din nou. |ntre timp. pres`rat` cu scor]i[oar` pisat`. coaja de l`måie. Cu compozi]ia rezultat` se umplu ardeii [i se a[az` \n farfurii. merele se cur`]` de coaj` [i cotor. astfel \ncåt s` fie p`trun[i de untul fierbinte pe toate p`r]ile. Ardeii se spal`. Se toarn` \n farfurii adånci cåt e \nc` fierbinte. fierbånd zah`rul \n 200 ml ap` [i l`sånd Se aleg portocale [i mere coapte. diluat` \n prealabil cu zeama stoars` de la o l`måie. |n func]ie de preferin]ele fiec`ruia. la foc potrivit. Se serve[te \n cupe. pu]in o or` \nainte de a fi servit`. dulci. apoi se cur`]` de cotoare [i de semin]e. Cånd e aproape gata. miezul de nuc`. apoi se op`resc cu siropul fierbinte [i se amestec` bine cu merele rase. stafidele. la råndul lor. se presar` cu zah`r vanilat sau cu scor]i[oar`. dup` care se iau de pe foc [i se servesc imediat. pentru a se evita formarea cocoloa[elor. Se toarn` o can` de ap` \ntr-o tav`. Biscui]ii. Atunci se scot. continuånd amestecarea. Se continu` fierberea aproximativ 10 minute. precum [i un praf de sare. cåte doi la o por]ie. apoi se taie \n cubule]e mici. Se rade coaja de la l`måie. Se las` la fiert \nc` aproximativ 10 minute. cåt sunt fierbin]i. Se pot servi orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel. se amestec` portocalele cu merele [i cu mierea. se cur`]` coaja [i se dau pe r`z`toare. se \nfierbånt` untul [i se pun cartofii. se pune cåte o buc`]ic` de unt. dup` care se toarn` småntåna. Se adaug` pu]in` sare. nucile [i stafidele se trec prin ma[ina de tocat. sau se \ntinde la suprafa]` un strat sub]ire de gem sau de dulcea]`. cu lingura de lemn. pentru c` altfel se \nt`re[te. se \ndep`rteaz` pieli]ele [i såmburii. |n locul acestuia. Portocalele se decojesc. Ciuperci umplute cu ro[ii 600 g ciuperci 5–6 ro[ii Se pun la fiert cartofii. se scot [i se scurg bine. Se serve[te rece. |ntr-un castron de por]elan. tocat m`runt. Se freac` mai departe compozi]ia. dup` gust. Se a[az` cu gura \n jos. |ntr-o crati]`. Se amestec`. cu brånza dulce [i cu m`rarul. Se poate servi ornat cu fri[c` proasp`t`. apoi se amestec`. se adaug` zeama stoars` de la o l`måie. Se pudreaz` cu zah`r vanilat [i se introduce la frigider. Untul se las` pu]in la c`ldur`. dup` care se taie. cåt [i rece. ca s` se scurg`. Se prepar` un sirop. Re]ete pentru bolnavii cardiaci [i hipertensivi Ardei umplu]i cu brånz` dulce [i m`rar 8 ardei gra[i m`ri[ori 250 g brånz` dulce de vaci 40 g unt o leg`tur` de m`rar sare pentru omogenizare. pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. ornat` cu fri[c`.

se taie \n cubule]e. se pot pune la fiert boabe de piper. Acestea din urm` se toac` m`runt. se dau pe r`z`toare. cu crutoane de påine pr`jit`. se rumene[te auriu f`ina. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. apoi se \n`bu[` \n pu]in` ap` cu sare. Se spal` p`trunjelul [i leu[teanul. m`run]it`. |ntre timp. Se pun din nou cartofii la fiert. se las` pån` se r`cesc pu]in. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. se adaug` prunele. apoi se toarn` \n oal`. småntåna. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. dup` care se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei [i se dau la cuptor. småntåna [i zah`rul. se adaug`. Se cur`]` [i se spal` morcovii. Se serve[te fierbinte. s` scad`. de aceast` dat` doar cu un litru de ap`. albitura [i ceapa. se cur`]` de pieli]e. se spal` [i li se scot såmburii. Se potrive[te de sare [i. se toac` m`runt. se spal` bine [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. Se cur`]` cartofii. apoi se scoate. Cartofi natur 1 kg cartofi 50 ml ulei 2 leg`turi de p`trunjel o leg`tur` de tarhon. busuioc. se las` s` mai dea vreo 2–3 clocote. se toarn` vinul [i se mai las` cåteva minute. pu]in cåte pu]in. Se servesc ca aperitiv. 2 r`d`cini de albitur` o ceap`. de cotoare [i codi]e. se spal`. Se scot [i se introduc \ntr-un vas de Jena. sare Cartofii se cur`]`. Se serve[te cald`. Se las` pån` se \nmoaie pu]in. se spal`. apoi se spal`. cu crutoane de påine pr`jit` pe plit`. la dorin]`. \n care se toarn` dou` linguri 249 . amestecånd ca s` se \mpr`[tie \n oal`. sare foi de dafin. Se omogenizeaz` [i se las` pe foc pån` d` cåteva clocote. Se scot merele. Cånd s-au \nmuiat. iar pulpa se mai d` o dat` prin sit`. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. s` nu fie stricate. apoi se \n`bu[` cu o lingur` de ulei. Se las` pe foc pån` se fierb suficient de bine \ncåt s` se sf`råme cu u[urin]`. |ntr-o tigaie uscat`. Piureul rezultat se pune \ntr-o oal`. Merele se cur`]` de coaj`. se adaug` sucul de ro[ii. apoi se pun la fiert \ntro oal` cu doi litri de ap` clocotit` [i Cartofii se cur`]` de coaj`. apoi se adaug` \n oala de pe foc. nu cåt s` se sf`råme. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se amestec` ro[iile cu compozi]ia de mai sus [i se umplu p`l`riile de ciuperci. o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. se adaug` amidonul. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime [i se pune s` fiarb` \ntr-o oal` cu 2 litri de ap` [i pu]in` sare. se spal` [i se taie \n cubule]e m`runte. Se las` un sfert de or` la fiert. Cartofi cu prune 400 g cartofi. Cånd este aproape gata.100 ml vin alb 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare Sup` – crem` de [tiuc` 400 g [tiuc` 3 morcovi. stingåndu-se cu dou` linguri din zeama de fasole. la foc potrivit. Cånd cartofii sunt aproape fier]i. Se fierb pe foc potrivit pån` cånd se pot sf`råma cu u[urin]`. f`r` gr`sime. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. apoi se dau pe r`z`toare. apoi se adaug` fideaua. se spal` cu grij`. sare Ciupercile se cur`]`. ad`ugånd [i uleiul. un morcov un p`stårnac. piper boabe Sup` de mere Ciorb` de fasole verde 600 g fasole verde 3 ro[ii o lingur` de bulion o lingur` de f`in` 50 ml ulei 200 g småntån` degresat` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare 600 g mere ionatane o lingur` de amidon. apoi se trec prin sit`. se scot cu spumiera [i se las` s` se scurg`. sare Sup` de ro[ii cu crutoane 500 g ro[ii 2 cartofi. iar supa se strecoar` peste toc`tura de pe[te. 600 g prune 2 linguri de småntån` degresat` 2 linguri de zah`r. Prunele se aleg. Se ia de pe foc [i se adaug` p`trunjelul tocat m`runt. acrit` cu pu]in` zeam` de l`måie. apoi se separ` p`l`riile de picioru[e. |n func]ie de preferin]e. Se scot zarzavaturile din oal`. iar cine dore[te poate pres`ra deasupra un praf de scor]i[oar`. o lingur` de zah`r 200 g påine alb`. dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. Cånd sunt aproape fier]i. la foc mic. foi de dafin sau crengu]e de busuioc. se \ndep`rteaz` semin]ele. e presar` cu p`trunjel tocat m`runt. cånd se ia de pe foc. 200 g fidea o leg`tur` de p`trunjel. timp de 5 minute. se toac` m`runt [i se presar` \n farfurii atunci cånd se serve[te. zah`rul [i aproximativ 2 litri de ap`. cu p`trunjel tocat deasupra [i. Se cur`]` pe[tele. se zdrobesc cu furculi]a. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. se potrive[te de sare [i se serve[te imediat. Se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. La final. cu sosul din tav`. se poate ad`uga verdea]` tocat` m`runt. se taie \n sferturi [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. Se pune din nou la fiert. pån` se \nmoaie ciupercile [i se rumenesc ro[iile. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se taie \n sferturi [i se adaug` la ciorb`. se cur`]` de piele [i de oase [i se d` prin ma[ina de tocat \n dou` rånduri. scor]i[oar` Fasolea se cur`]`. o jum`tate de linguri]` de sare.

Se serve[te cald`. pres`råndu-se deasupra p`trunjel [i. Sufleu de fasole verde Piept de pui cu orez [i legume 400 g piept de pui 3 cartofi. \n momentul \n care carnea este fiart` cam pe jum`tate. La supa r`mas` se pot ad`uga fidea. busuioc Mu[chi de vit` la gr`tar 800 g mu[chi de vit` 20 g unt. 250 . se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. t`i]ei sau g`lu[te. Påinea se \nmoaie \n ap` rece. |ntre timp. care se modeleaz` \n form` sferic` [i se dau prin p`trunjelul tocat. ad`ugånd apoi brånza de vaci [i g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. frunzuli]e de p`trunjel. se por]ioneaz` [i se bate bine. 100 ml lapte 100 g småntån`. se scurge. aproximativ 20 de minute. Se \ncinge bine gr`tarul. se spal` [i se toac` m`runt. Cu måna ud`. tarhon. un ou 2 linguri de f`in`. Se introduce tava la cuptor. dup` preferin]e. se spal` [i se taie julien. Albu[urile se bat spum` [i se adaug` peste fasole. Acestea se dau prin f`in` [i se pun \ntr-o tav` cu ulei [i pu]in` ap`. timp de vreo jum`tate de or`. Atunci cånd carnea este f`cut`. se taie \n buc`]i. se modeleaz` chiftelu]ele.de ulei. ad`ugåndu-se orezul. Cånd fasolea este fiart`. sare Chiftelu]e de carne de vit` cu sos de ro[ii 500 g carne de vit` 5 ro[ii. unde se las`. Cånd \ncep s` se \nmoaie legumele. se scot cu spumiera [i se pun \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. sare Carnea se cur`]`. se alege [i se spal` orezul. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Se adaug` bulionul. Cånd se ia crati]a de pe foc. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. Se cur`]` [i se spal` carnea. se s`reaz`. la foc moderat. se spal` [i se taie \n cuburi de m`rime mijlocie. servindu-se ca fel de sine st`t`tor. cur`]at de pieli]` [i de oase. Se pun legumele la fiert. Toc`ni]` de gogo[ari Rasol de vit` 500 g carne de vit` 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. se s`reaz`. Acestea se \ntorc din timp \n timp. se stinge cu pu]in` ap` [i se las` la fiert cåteva minute. se fierb ou`le tari. Se amestec` mereu. care se pune pe foc mic s` scad`. cu ciocanul pentru [ni]ele. sare 800 g gogo[ari proaspe]i 5 ro[ii. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. Dup` cåteva minute. se spal` [i se taie \n få[ii sub]iri. Pieptul de pui. 20 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. Ceapa se cur`]`. sare 100 g fasole verde 200 g brånz` de vaci 2 ou`. se stoarce. la foc potrivit. apoi se pun s` se frig` buc`]ile de carne. 50 g margarin` o lingur` de f`in`. Morcovii se cur`]`. \mpreun` cu oul [i un praf de sare. pe lungime. pentru a se p`trunde carnea mai bine. introducåndu-se crati]a la cuptor. se cur`]` de coaj` [i se taie \n sferturi. se pune \ntr-o crati]` curat` [i se toarn` peste ea sosul ob]inut. Dovleceii se cur`]` [i se taie \n rondele. se \nfierbånt` uleiul [i se c`lesc gogo[arii [i ceapa. pe ambele p`r]i. se taie \n buc`]ele mici [i se pune [i el la c`lit. se scoate. apoi se toarn` \ntr-o oal`. 60 ml ulei 100 g miez de påine o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Morcovii. Se servesc calzi. cu cåte o lingur` de småntån` proasp`t` deasupra. tocat m`runt. Se potrive[te gustul cu sare [i se introduce vasul la cuptor. se unge cu pu]in ulei. se presar` m`rarul [i p`trunjelul fin tocate [i se adaug` ou`le. Untul se taie \n patru feliu]e. \n ap` clocotit` cu sare. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. se f`råm` [i se pune \n toc`tur`. ad`ugåndu-se \n compozi]ie. apoi se adaug` \n oal`. |ntre timp. Se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert legumele. Se toarn` sosul peste chiftelu]e [i se mai las` la cuptor un sfert de or`. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. ca garnitur` la diverse preparate la gr`tar sau la pe[te pr`jit. Se amestec` margarina cu f`ina [i laptele. iar la sfår[it se adaug` p`trunjelul. se cur`]` de semin]e [i se taie julien. se domole[te focul. plus verdea]` tocat` m`runt. cimbru Mu[chiul se cur`]`. ca s` se rumeneasc` suficient peste tot. se spal`. Se cur`]` cartofii. cartofii se taie \n feliu]e. Carnea. apoi se a[az` fiecare pe cåte o bucat` de carne fript`. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul se cur`]`. Se potrive[te de sare. apoi se d` prin ma[ina de tocat. Se adun` spuma ori de cåte ori este cazul. s` se rumeneasc`. pån` cånd cartofii devin u[or crocan]i. 2 morcovi 200 g dovlecei. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. 2 linguri de orez 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. dup` care se adaug` ro[iile sp`late [i t`iate \n felii. ca s` nu se lipeasc`. Fasolea verde se cur`]`. 3 cepe 25 ml ulei 100 g bulion 4 ou`. se aromeaz` cu busuioc. cartofii [i zarzavaturile se scot pe un platou. la foc potrivit. |ntr-o crati]`. se stropesc cu zeam` de l`måie [i se orneaz` cu Gogo[arii se spal`. se presar` cu sare. se presar` cu sare [i cimbru [i se ia de pe gr`tar.

se aranjeaz` buc`]ile de pe[te. la foc potrivit. se spal`. O can` plin` cu lapte se toarn` \ntrun ibric [i se pune la fiert. Pe un platou lunguie]. se spal`. se a[tern legumele. Separat. \n ap` clocotit`. pån` se rumene[te. \n ploaie. se adaug` gri[ul. dup` gust. l`sånd totul \nc` 4–5 minute pe foc mic. apoi se taie \n sferturi. Crem` de morcovi 1 kg morcovi o lingur` de zah`r. se spal`. cu cåte o lingur` de ap` cald`. salat` verde Pe[tele se cur`]`. pe foc mic. se amestec` bulionul [i p`trunjelul tocat. Dup` aceea. turnånd deasupra zeama pe care au l`sat-o \n tav`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere. |n momentul \n care \ncepe s` clocoteasc`. un morcov un ardei gras. iar restul se pune s` fiarb` \n 100 ml de ap`. Cånd clocote[te.Crap rasol cu legume 600 g crap f`r` cap [i coad` 3 cartofi. i se scoate coloana vertebral` [i se taie \n patru buc`]i. sare Crap cu ro[ii la cuptor 800 g crap f`r` cap [i coad` 5 ro[ii 20 g bulion 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel sare. \n coaj`. Se las` pån` cånd gri[ul absoarbe aproape tot laptele [i se omogenizeaz` cu pasta de morcovi. se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. pe foi de salat` verde. Se presar` sare. t`iat pe lung. \n få[ii sub]iri. apoi se cur`]` [i se taie \n feliu]e de forma celor de portocal`. Se a[az` \ntr-o tav`. se taie \n felii de forma celor de portocal`. Crem` de zmeur` 400 g zmeur` 2 linguri de zah`r o lingur` de amidon Zmeura se cur`]`. se cur`]` [i se taie \n feliu]e sub]iri. 250 ml lapte 2 linguri de gri[. se fierbe morcovul. ad`ugånd [i dou` linguri de zah`r. Se p`streaz` dou` linguri de zeam`. astfel \ncåt s` formeze un fel de gr`tar. Se las` la cuptor. se por]ioneaz` [i se pune la fiert \n ap` cu sare. stropite cu zeam` de l`måie. Cånd pe[tele \ncepe s` se p`trund`. se a[az` buc`]ile de pe[te. |n restul de ulei. sare Codul se cur`]` [i se spal` bine. o l`måie 2 leg`turi de m`rar. pres`rate cu sare [i cimbru. Morcovii se cur`]`. dup` gust. timp. iar \n jurul lor. La sfår[it. sare [i jum`tate din m`rarul tocat. se toarn` zah`rul [i amidonul. Se mai las` un sfert de or`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se amestec` legumele. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu restul de m`rar. se las` 251 . Se \n`bu[`. amestecånd mereu [i completånd. 50 g unt. o l`måie sare. |ntr-o tav`. dac` scade prea mult. Se amestec` bine [i se las` s` mai fiarb` timp de aproximativ 10 minute. se cur`]` de pieli]e [i de semin]e. se toarn` peste el bulionul amestecat cu ulei [i se adaug` feliile de ro[ii. apoi se \nf`[oar` \ntr-o coal` de pergament. se amestec` \n crema ob]inut` [i untul. se spal`. 20 ml ulei o foaie de dafin. Deasupra lor se pun buc`]ile de pe[te. se a[az` cåteva nuielu[e. cåteva boabe de piper [i foaia de dafin. se taie \n rondele sub]iri. Se ia de pe foc. |n jurul lor se pun cartofii. amestecånd continuu. se cur`]` cartofii. uns` \n prealabil cu ulei. Ro[ia [i ardeiul se spal`. Pe un platou lunguie]. dup` care se poate servi. cimbru Cod \n pergament cu cartofi natur 800 g cod (f`r` cap [i coad`) 50 ml ulei 500 g cartofi. acesta din urm` dizolvat \n pu]in` ap` rece. |ntre timp. piper boabe. Se introduce tava la cuptor. apoi se unge cu ulei pe toate p`r]ile. turnånd [i uleiul. se scot cu spumiera [i se dau prin sit`. zeam` de l`måie. apoi se d` prin sit`. ca s` nu curg` zeama. Se spal` bine cartofii [i se pun la fiert. aproximativ o jum`tate de or`. la foc moale. |ntre Pe[tele se cur`]`. s` nu se prind`. o ro[ie. avånd grij` ca marginile colii de pergament s` fie ridicate.

Se serve[te rece. l`såndu-se la foc moderat timp de o jum`tate de or`. Frunzele de p`p`die se spal` [i se toac` m`runt. pån` se coc suficient. la foc m`ri[or. se toarn` zeama stoars` de la o l`måie deasupra [i se introduc iar la cuptor. Caisele se spal` [i se taie \n jum`t`]i.pån` se r`ce[te. Re]ete pentru bolnavii de hepatit` Ciuperci \n untdelemn 400 g ciuperci 50 ml ulei 200 ml lapte o l`måie o leg`tur` de p`trunjel. 2 ou` 20 ml ulei. Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. se ia de pe foc [i se amestec` bine cu merele rase. pres`rate cu miez de nuc`. la foc m`ri[or. Fri[ca se bate \mpreun` cu zah`rul [i se amestec` bine cu merele rase. Se picur` pe fiecare ciu- perc` un strop de ulei. Dup` vreo or`. dup` care se scot. apoi se pun la fiert cu o can` de lapte [i un vårf de linguri]` de sare. iar miezul se piseaz` sau se d` prin ma[ina de tocat. 40 g unt scor]i[oar` Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Se servesc calde. la dimensiunile t`vii. apoi se dau pe r`z`toare. Nucile se introduc \n cuptorul bine \ncins. se las` pu]in s` se r`coreasc`. se \mparte aluatul \n dou` buc`]i [i se \ntind foile. se \ntinde prima foaie. Se fr`månt` energic timp de un sfert de or`. sco]åndu-se såmburii. 50 ml sup` de legume o leg`tur` de p`trunjel Cartofi cop]i cu mere [i iaurt 4 cartofi 3 mere 50 g frunze de p`p`die 2 linguri de iaurt Cartofii se spal` bine. Se scot. dup` care se introduce la frigider. Zah`rul se pune la fiert \ntr-un ibric cu 200 ml ap`. amestecånd pån` se dizolv` [i l`sånd s` fiarb` pån` cånd se ob]ine un sirop sub]ire. se las` pu]in s` se r`coreasc`. se acoper` cu cealalt` foaie [i se d` la cuptor. apoi se dau pe r`z`toarea Merele se spal` [i se rad. sare Ciupercile se cur`]`. Se las`. 4 linguri]e de 252 . formånd un fel de gr`tar. o l`måie un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat Pl`cint` cu mere 500 g mere 100 g f`in`. g`lbenu[urile cu zah`rul. apoi se a[az` peste aluat. pu]in cåte pu]in. praful de copt. cu tot cu coaj`. mare. \n care s-au a[ezat \n prealabil mai multe nuielu[e sub]iri. pe foc mic. f`ina. Se omogenizeaz`. se mai las` cåteva minute \n cuptorul \nchis. Se las` pån` \ncep s` se \nmoaie. Dup` ce se opre[te focul. 200 g nuci Merele se cur`]` de coaj` [i de semin]e. Se amestec`. eventual pres`rat` cu scor]i[oar`. Se serve[te cald`. peste ea se a[terne compozi]ia. vinul [i o jum`tate de pahar de ap` cald`. se spal` \n mai multe ape [i se separ` picioru[ele. pe plit`. amestecånd mereu. cu zah`rul vanilat [i scor]i[oara. Mere cu fri[c` dietetic` 600 g mere 100 g fri[c` dietetic` 2 linguri de zah`r. o jum`tate de or`. diluate cu zeam` de l`måie. se umplu cu picioru[ele tocate. timp de aproximativ 10–12 minute. la foc moderat. se taie \n jum`t`]i [i se introduc \n cuptorul \ncins. ad`ugånd apoi [i untul [i omogenizånd compozi]ia. apoi albu[urile b`tute spum`. 150 g zah`r pudr` 100 g margarin`. cu partea t`iat` \n sus. amestecate cu p`trunjel tocat fin [i cu pu]in` sare. \n cupe. care se toac` m`runt. apoi se d` tava la cuptor. Se unge tava cu pu]in` margarin`. frunzele tocate de p`p`die. se cur`]`. apoi Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. Pr`jitur` cu caise 200 g caise. apoi se pune \ntr-o tav` uns` cu pu]in ulei [i pres`rat` cu f`in`. unde se las`. Se serve[te pudrat` cu zah`r vanilat. Se servesc merele amestecate cu fri[ca. la foc moderat. \ntr-un castron. a[ezåndu-se cu partea t`iat` \n sus. apoi se las` la crescut. Pesmetul se pune la fiert \n acest sirop. la c`ldur`. Se \ncorporeaz`. apoi se dau pe r`z`toare. Se introduce tava la cuptor. apoi se scoate miezul cu o linguri]` [i se paseaz`. Dup` ce s-a fiert. Se prepar` aluatul din f`in`. \ntr-un castron. 100 g f`in` 100 g zah`r. 20 ml vin alb un plicule] de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Mere rase cu pesmet [i margarin` 1 kg mere 100 g pesmet 100 g zah`r. dup` care se omogenizeaz` cu 50 g zah`r pudr`. pentru 3–4 minute. apoi se toarn` sucul pus deoparte [i se amestec`. Se serve[te pudrat` cu zah`r. apoi se scot. coaja ras` de la o l`måie. 50 g zah`r pudr` frecat cu margarina. P`l`riile ciupercilor se aranjeaz` \ntr-o tav` uns` cu ulei. o jum`tate din cantitatea de praf de copt [i din cea de zah`r vanilat. miezul de cartof cu merele rase. Se amestec`.

se trece printr-un jet de ap` rece [i se las` la scurs. Se servesc calde. Separat. la råndul ei. dup` care se strecoar`. se scoate cu spumiera. l`såndu-se s` fiarb` \nc` 10 minute. Cånd s-au \nmuiat. se las` la \nmuiat \n lapte rece. se spal` [i se taie \n buc`]ele de m`rime potrivit`. cånd sunt gata. sare Oasele se pun la fiert \n ap` rece. Ceapa verde se cur`]`. amestecånd ou`le b`tute spum` cu gri[ul. p`stårnacul. supa de legume [i un praf de sare. pres`rat deasupra. apoi se cur`]` [i se taie m`runt. Se las` cam un sfert de or`. iar compozi]ia ob]inut` se strecoar` \n oala cu sup`. cu måna ud`. se pun s` fiarb` urzicile. iar \n zeama r`mas` se pune la fiert pe[tele. se toac` julien. Se adaug` orezul [i leu[teanul tocat [i se mai las` s` fiarb` \mpreun` Morcovii. Cod rasol cu legume 800 g cod. Dup` ce au fiert legumele. potrivind de sare [i pres`rånd restul de p`trunjel tocat. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. m`rarul tocat foarte m`runt [i pu]in` sare. prin ma[ina de tocat. g`lbenu[urile de la cele dou` ou`. 500 g cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac 100 g ]elin`. cu untul [i cu cåteva frunze de p`trunjel. franzela. Morcovii [i ardeii se cur`]`. 40 g unt o l`måie. 2 ou` 100 g unt o leg`tur` de m`rar. Se pun s` fiarb` morcovii. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`.iaurt [i 2 linguri de sup` de legume. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]` [i se taie \n sferturi. se scurg [i se toac` m`runt. apoi se pun s` fiarb`. eventual cu garnitur` de piure de legume. tocate fin. Påinea se taie \n felii potrivite ca m`rime. Se adaug` Morcovii. sare 1 kg oase de vit` 100 g fidea 2 morcovi 2 ardei gra[i 2 ro[ii 2 leg`turi de p`trunjel. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. sare Se fierb fic`]eii [i se dau prin ma[ina de tocat. ad`ugåndu-se la fiert dup` ce se ia spuma. se adaug` maz`rea cur`]at` [i sp`lat`. Se serve[te cald`. Se modeleaz`. se presar` cu sare grunjoas`. ceapa verde. sare Sup` de ro[ii cu zdren]e 1 kg oase de vi]el cu m`duv` 200 g cartofi 500 g ro[ii. Se omogenizeaz`. apoi se strecoar` [i se toarn` \n oala cu urzici cånd acestea sunt fierte deja. uleiul. r`d`cina de p`trunjel [i ]elina se cur`]`. sare Se spal` urzicile \n mai multe ape. Ro[iile se op`resc. se las` a[a vreo jum`tate de or`. apoi se stoarce [i se d`. punåndu-se s` fiarb` timp de cåteva minute \n ap` clocotit` cu sare. suficient cåt s` se \nmoaie. se scot cu spumiera. dup` care se scoate [i se aranjeaz` pe un platou. Orezul se fierbe \n pu]in` ap`. Oasele se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. se prepar` g`lu[tele. amestecåndu-se cu zeama de oase [i punåndu-se iar pe foc. cu cåte o 253 . dup` care se op`resc \n ap` clocotit`. \ntr-o oal` cu ap` \n clocot. se presar` \n farfurii p`trunjel tocat. se spal`. p`stårnacul. 4 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. Varza se cur`]`. orna]i cu frunzuli]e de p`trunjel. Se scot. Pån` se fierb legumele. \n sup`. \n få[ii sub]iri. se op`re[te \n aceea[i ap`. Se freac` untul pån` se alifiaz`. se fierbe fideaua. dup` care se stoarce bine. dup` care se amestec` bine cu fic`]eii. vreo 10 minute. iar cånd se serve[te. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. se pune [i o linguri]` de zah`r. se spal` [i se taie pe lungime. ro[iile [i ardeii \n supa de oase ob]inut` [i. Cartofii se cur`]`. ca aperitiv. se scot [i se strecoar` zeama. se fierbe bor[ul pån` d` \n clocot. se umplu cartofii [i se servesc. g`lu[te mici din aceast` compozi]ie. Sup` cu fidea G`lu[te de ficat 200 g fic`]ei de pui 150 g franzel` 100 ml lapte. timp de aproximativ o jum`tate de or`. Se amestec` f`ina cu ou`le [i cu un vårf de cu]it de sare. se adaug` fideaua [i se s`reaz` cu modera]ie. Cånd s-a fiert suficient. 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un ou. \ntr-un alt vas cu ap` clocotit` [i sare. se taie \n feliu]e de forma celor de portocal` [i se pun [i ei la fiert \mpreun` cu zarzavaturile. se spal`. Separat. apoi se toac`. La sfår[it. Ciorb` de urzici 400 g urzici o leg`tur` de ceap` verde 400 ml bor[ 2 linguri de orez 50 ml ulei 800 ml sup` de legume o leg`tur` de leu[tean. Se serve[te fierbinte. 2 ou` 2 linguri de gri[ o leg`tur` de p`trunjel. Se pun toate la fiert. \ntr-o oal` cu un litru de ap`. sare Sup` de legume cu g`lu[te 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 100 g ]elin` 200 g varz` 100 g maz`re verde 60 g unt. Cartofii. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. cu p`trunjel tocat m`runt. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`.

apoi se pune la fiert \ntr-un litru de ap` clocotit`. pån` sunt fierte cam pe trei sferturi. Se rumene[te carnea pe toate p`r]ile. cu telemea m`run]it` [i m`rar tocat m`runt. pres`rånduse \n crati]a cu carne. Merele se cur`]` [i se taie \n felii. Din cånd \n cånd. se taie \n buc`]i. Se adaug` f`ina. Se aleg pere cåt mai coapte [i zemoase. se cur`]` de cozi [i se toac` mai mare. Se pune sare dup` gust [i se omogenizeaz`. \mpreun` cu buc`]elele de carne. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se toac` m`runt. M`rarul [i p`trunjelul se spal`. apoi se pune \ntr-o crati]` cu ulei fierbinte. se toac` m`runt. Se acoper` complet crati]a cu un capac [i se fierbe \n`bu[it. se spal` [i se taie \n buc`]ele. sare Fasolea verde se cur`]`. Se toarn` o can` de ap` c`ldu]` [i se presar` pu]in` sare. Crem` de ro[ii 1 kg ro[ii 100 g unt 200 g telemea de vac` des`rat` o leg`tur` de m`rar 4 crengu]e de busuioc. Måncare de pere 600 g pere 2 linguri de zah`r o lingur` de f`in` 50 g unt 100 ml lapte Piept de pui cu mere 600 g piept de pui f`r` os 600 g mere 30 ml ulei 20 g unt o linguri]` de zah`r o linguri]` de f`in` 2 leg`turi de p`trunjel. pån` se rumene[te. Se taie \n sferturi. o feliu]` de l`måie [i verdea]` tocat` deasupra. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. \n care s-a dizolvat un vårf de cu]it de sare. cu tot cu zeama pe care au l`sat-o. la foc moale. se spal`. Se op`resc ro[iile \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se spal`. ad`ugånd sare cåt` trebuie. Se prepar` sosul. se strope[te cu zeama din tav`. astfel: \ntr-o tigaie. |ntr-o crati]`. Se amestec` \n el f`ina. \n care s-a dizolvat \n prealabil zah`rul. apoi se pune f`ina. Restul de lapte se pune la fiert [i se las` pån` \ncepe s` clocoteasc`. Friptur` de pui cu piure de cartofi 600 g carne de pui 600 g cartofi 100 ml lapte 20 g unt 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. Buc`]ile de carne se servesc cu piureul al`turi. Se las` pån` se rumene[te pu]in. se spal` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Dup` aceea. la foc potrivit. Se toarn` sosul ob]inut peste pere [i se mai fierb \mpreun`. se cur`]` de coaj`. sare Se aleg ro[ii de gr`din`. s` se c`leasc`. Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. \n jurul lor fiind a[eza]i cartofii. apoi se trec prin sit` [i se amestec` bine cu o lingur` de unt [i o jum`tate de can` de lapte cald. se mai las` cåteva clocote. se zdrobesc cu furculi]a. Se las`. se scurge [i se taie \n buc`]i. apoi se stinge cu pu]in` ap` [i se las` s` se \n`bu[e. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i de gr`sime. ca s` nu se ard`. se \nfierbånt` untul.buc`]ic` de unt. Se omogenizeaz`. codi]e [i cotoare. Cele mai bune sunt perele pergamute. se adaug` busuiocul tocat fin [i se potrive[te gustul cu sare. O lingur` de f`in` se dizolv` \n pu]in lapte rece. cam un sfert de or`. apoi se adaug` o lingur` de unt [i småntåna. sare Måncare de pui cu verdea]` 800 g carne de pui o ceap` 60 ml ulei o linguri]` de f`in` 6 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. |ntre timp. se tope[te untul. se cur`]` de coaj` [i de cotor. Se cur`]` cartofii. apoi se ia de pe foc. pres`rat deasupra. dup` care se stinge cu lapte rece. M`rarul se spal`. \ntr-o tav` uns` cu ulei. se fierb cojile de m`r. apoi se presar` peste fasole. amestecånd permanent cu lingura de Pieptul de pui se cur`]` de piele. iar zeama se stre- 254 . la foc moderat. tocat m`runt. Se acoper` crati]a [i se las` s` fiarb` \n`bu[it cam trei sferturi de or`. [i se mai las` pån` d` \n clocot. orna]i cu firi[oare de m`rar. se scot. Cånd fasolea este fiart` suficient. se presar` p`trunjelul. peste care se presar` p`trunjel tocat. lemn. f`r` stric`ciuni. apoi se toarn` ro[iile pasate. pentru a nu da un gust acru cremei. ad`ugåndu-se peste carne atunci cånd aceasta este fiart` pe trei sferturi. dup` care se scot. se taie \n felii [i se fierb \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cåt s`-i acopere [i pu]in` sare. aproximativ o jum`tate de or`. Ceapa se cur`]`. bine coapte. Se serve[te \n boluri. Se serve[te cald`. Cånd s-au fiert suficient \ncåt s` se sf`råme u[or. apoi se d` la cuptor. un sfert de can` de ap` [i un vårf de cu]it de sare. se spal`. Cånd \ncep s` se rumeneasc`. sare Måncare de fasole verde cu sos de småntån` 600 g fasole verde 20 g unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte 100 g småntån` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se toac` m`runt [i se pune \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. se \nfierbånt`. se scoate. se rupe \n buc`]ele lungi de 2–3 centimetri. se scurge [i se amestec` \n sosul de småntån`.

\nc`lzit pu]in. care \n prealabil au fost b`tute spum`. care pot fi galbene sau ro[ii. dar important este s` fie bine coapte [i s`n`toase. se spal` [i se taie \n cubule]e. pic`tur` cu pic`tur`. l`såndu-se \ntreag`. Se las` pu]in s` se r`ceasc`. apoi se adaug` fasolea. amestecånd cu lingura de lemn. maz`rea [i zarzavaturile. Se amestec` laptele. se omogenizeaz`. cu o lingur`. scoici sau \n componen]a a diverse sosuri reci. Se c`le[te pu]in f`ina \n unt. se spal` [i se taie \n få[iu]e sub]iri [i nu prea lungi.coar`. Se pune compozi]ia peste mere [i se d` la cuptor o jum`tate de or`. Se serve[te rece. dup` care se taie \n feliu]e. apoi se adaug` un albu[. dup` care se toarn` uleiul. Cånd s-a fiert carnea. l`såndu-se un sfert de or`. se scot cu spumiera [i se las` pån` se scurg de toat` zeama. |n momentul \n care gri[ul absoarbe aproape tot laptele. Se scot såmburii. dup` care se scoate. g`lbenu[urile. se umplu ro[iile cu pasta ob]inut`. se toarn` gri[ul. raci. Maionez` dietetic` 2 ou` o lingur` de ulei o linguri]` de f`in` 200 ml lapte o l`måie. la foc potrivit. se amestec`. Se cresteaz` pulpa de vi]el din loc \n loc. legume crude sau fierte. \nconjurat` de legumele fierte. se presar` zah`rul deasupra. apoi se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat [i pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. Se cur`]` merele de coaj` [i de semin]e. stingåndu-se cu lapte c`ldu]. Cånd \ncepe s` clocoteasc`. se cur`]` de cotoare. dup` care se potrive[te de sare. cur`]åndu-se de codi]e [i de orice impurit`]i. Se serve[te cu p`trunjel tocat. iar la sfår[it se adaug` albu[urile. se taie \n jum`t`]i [i li se scoate miezul. introducånd \n crest`turile respective få[iile de legume. se spal` [i se taie julien. se pun s` fiarb` corcodu[ele cu zah`rul. Soté de legume 2 cartofi 200 g fasole verde 200 g maz`re 2 morcovi 100 g ]elin` un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 g unt o leg`tur` de p`trunjel. iar apa r`måne doar cåt s` le 255 . se ia de pe foc. se pun s` fiarb` mai \ntåi cartofii. cu f`ina [i cu un pahar de ap` c`ldu]`. apoi se \ntorc cu scobitura \n jos. preparate din ou`. carne slab` fiart`. morcovii [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. fript` sau pr`jit`. se presar` un pic de sare. se las` s` se r`ceasc`. Se \ntind dou` linguri de unt pe fundul unui vas. se a[az` \n ea ro[iile. se stinge cu sosul de zah`r. sare Sufleu de ro[ii cu brånz` dulce 500 g ro[ii 100 g brånz` dulce 100 ml lapte 4 ou` 2 linguri]e de f`in` 30 g unt. iar atunci cånd apa \ncepe s` clocoteasc`. apoi se aranjeaz` feliile de m`r. Se las` pån` cånd corcodu[ele sunt suficient de fierte ca s` se sf`råme cu u[urin]`. se spumeaz`. se scoate [i se a[az` pe un platou. se caramelizeaz` [i se stinge cu zeam` de la cojile de m`r. unul cåte unul. Cartofii. sare Se spal` ro[iile. amestecånd permanent. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se presar` p`trunjel tocat [i se d` la cuptor un sfert de or`. Se introduce vasul \n cuptorul \ncins. Zarzavaturile se cur`]`. Se ia de pe foc [i. amestecånd \n el zah`rul vanilat [i un praf de sare. se pune brånza. Se pune carnea la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. Fasolea verde se cur`]`. se fierbe 5 minute [i se toarn` peste pui. apoi se bate bine cu ou`le. Cånd sunt fierte suficient. \mpreun` cu buc`]ile de legume r`mase. s` se scurg` zeama. Peste acestea. Se unge o tav` cu pu]in unt. Se fierbe laptele. Zah`rul se pune pe foc \ntr-o tigaie uscat`. se mai las` vreo cåteva clocote. Se spal` bine [i se las` la scurs. Budinc` de gri[ cu mere 400 g mere o lingur` de gri[ 400 ml lapte 100 g zah`r tos 40 g unt 2 ou` un plicule] de zah`r vanilat sare Pulp` de vi]el \mp`nat` cu legume 600 g pulp` de vi]el 2 cartofi 3 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel. \n combina]ie cu Se aleg corcodu[ele. se spal` [i se rupe \n buc`]ele lungi de 3-4 centimetri. sare Chis`li]` de corcodu[e 800 g corcodu[e 200 g zah`r un plicule] de zah`r vanilat Cartofii se cur`]`. s` nu se prind`. Se spal` bine \n mai multe ape. Se stoarce zeama de la l`måie [i se amestec` [i ea \n maioneza ob]inut`. apoi se toarn`. pe[te rasol. Se pune o oal` cu ap` rece pe foc. Se \nfierbånt` untul \ntr-o tigaie. dåndu-se la cuptor timp de aproximativ un sfert de or`. sare Carnea se cur`]` de pieli]e [i tendoane. se rumene[te pu]in f`ina. ad`ugånd [i pu]in` sare.

se toarn` 3 linguri de zah`r tos. fierbåndu-se iar`[i. Se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. |ntre timp. dup` care se ia de pe foc. cu sucul de portocal` [i de l`måie. Se las` 2–3 minute. care se turtesc cu palma. se toarn` albu[urile. la foc moderat. apoi se stoarce. amestecånd energic. Se scot din tav` [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a fi servite. unde se las` cel pu]in o or` \nainte de a fi servit`. iar la sfår[it sucul de portocale. se aranjeaz` fursecurile pe ea [i se introduce la cuptor. la frigider. Cånd ajunge \n punctul de fierbere. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. cu esen]a de rom [i cu coaja ras` de portocal`. se scobe[te miezul. 3 linguri de zah`r tos o lingur` de f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se rade portocala de coaj`. se toarn` peste ele dou` dintre g`lbenu[uri. Sufleu de vi[ine 1 kg vi[ine 200 g zah`r tos 4 ou` 20 g unt 2 linguri de zah`r pudr` un plicule] de zah`r vanilat Spum` de gri[ cu dulcea]` Mere umplute cu dulcea]` 8 mere de m`rime potrivit` 100 g dulcea]` de gutui scor]i[oar` un plicule] de zah`r vanilat 100 g gri[ 100 g zah`r o l`måie 2 linguri de dulcea]` Se cur`]` merele de coaj` [i li se scoate miezul. coaja se d` pe r`z`toare. Se amestec` bine. la foc moderat. Se umplu merele cu aceast` compozi]ie [i se las` la rece. cel mult o jum`tate de Se prepar` un sirop din zah`r [i o can` de ap`. 256 . se spal`. apoi se toarn` \ntr-un ibric. pån` scade zeama la jum`tate. l`såndu-se. f`ina. Se amestec` bine margarina cu zah`rul tos [i cu cel vanilat. se amestec`. Se unge o tav` cu unt. Se unge o tav` cu pu]in` margarin`. poate amesteca pu]in zah`r vanilat. Albu[urile se bat spum`. Se pune cåte o linguri]` cu vårf de dulcea]` \n fiecare m`r. Se spal`. se toarn` \n boluri. avånd grij` s` nu se r`stoarne [i s` curg` umplutura. Pe fiecare dintre acestea. ales [i sp`lat \n prealabil. aproximativ o jum`tate de or`. se rade coaja de la l`måie [i se stoarce de zeam`. Se aleg mere mari [i s`n`toase. Se serve[te rece. l`sate s` fiarb` la foc potrivit. pres`rånd. or`. se adaug` orezul. se toarn` o can` de ap` c`ldu]`. timp de aproximativ un sfert de or`. l`sånd pere]ii cam de un centimetru grosime. se scobesc de såmburi [i se fierb timp de 10 minute. b`tute spum`. Se amestec`. iar cånd clocote[te. Dup` cåteva minute. Imediat. se adaug` vreo dou` linguri de zah`r [i se continu` fierberea. apoi se pun la fiert. zah`rul vanilat [i coaja de portocal` ras`. Portocalele se decojesc. se \ncorporeaz` untul [i g`lbenu[urile. Se las` s` fiarb` pån` cånd gri[ul \ncepe s` se umfle. se adaug` gri[ul. la foc moderat. dup` care se omogenizeaz` cu vi[inele [i zah`rul. se acoper` cu dulcea]` [i se introduce Se cur`]` vi[inele de cozi. Mere umplute cu orez Fursecuri dietetice 300 g f`in` 150 g margarin` 150 g zah`r tos o portocal` o l`måie un plicule] de zah`r vanilat 100 g miez de nuc` o sticlu]` de esen]` de rom 1 kg mere 200 g orez 100 g zah`r 500 ml lapte un plicule] de zah`r vanilat coaja de la o portocal` esen]` de rom Sufleu de portocale 2 portocale mari [i coapte 200 ml lapte. Compozi]ia se pune \ntr-o tav` uns` cu unt [i se rumene[te la cuptor. unul cåte unul. pån` cånd merele se \nmoaie pu]in. Se serve[te pudrat cu zah`r. se adaug` restul de zah`r tos. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. poate picura [i esen]` de rom. se a[az` cåte o buc`]ic` de miez de nuc`. dup` care se dau prin sit`. la foc moderat. se adaug`. amestecånd continuu cu o lingur` de lemn. \ndep`rtånd cotorul. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. pån` nu se \nt`re[te. pån` se omogenizeaz` [i \ncepe s` capete consisten]a unei spume. Se amestec` bine [i. |ntr-o tav`. semn c` e aproape fiert. \mpreun` cu l`måia. Se introduce tava la cuptor. zah`rul vanilat [i coaja ras` de portocal`. pu]in` scor]i[oar` sau un praf de zah`r vanilat. |n momentul \n care acesta \ncepe s` se umfle. iar pulpa se stoarce de zeam`. laptele cu o linguri]` [i jum`tate de f`in`. Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n bilu]e de m`rimea unei nuci. la foc potrivit. Cine dore[te.acopere. punåndu-se la foc mic pån` se \ngroa[`. pu]in cåte pu]in. pu]in cåte pu]in. Se stinge focul. iar cine dore[te s` ob]in` o arom` mai puternic`. unde se las`. apoi se aranjeaz` merele. 30 g unt 4 ou`. \n ap` numai cåt s` le acopere. pån` cånd merele \ncep s` se \nmoaie. ambele ad`ugåndu-se peste gri[. Cånd s-au omogenizat. \ntr-un castron. dup` gust. dup` ce se r`ce[te. se pune laptele la fiert \n alt` oal`.

dizolvånd f`ina \n lapte [i amestecånd-o cu untul. \ntr-un vas. t`iate \n patru. se las` pån` fierb. f`ina. Se omogenizeaz` [i se mai las` s` fiarb`. tocat` m`runt. prin pesmet. \nc` un sfert de or`. |ntr-un castron \nc`p`tor. ca aperitiv.Re]ete pentru bolnavii cu afec]iuni renale Cartofi umplu]i cu [unc` presat` 8 cartofi de m`rime medie 160 g [unc` presat` 40 g unt. 200 g fasole verde 2 morcovi. Ardeii se spal`. Din aceast` compozi]ie. sare Ciorb` ]`r`neasc` de pui 500 g carne de pui 5 ro[ii. l`såndu-se s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. Se fierbe carnea \n ap` rece cu pu]in` sare. sare Omlet` cu ro[ii [i ardei 6 ou` 4 ro[ii 2 ardei gra[i 100 g brånz` de vaci 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se scot. Se serve[te fierbinte. care se taie \n buc`]ele lungi de aproximativ 5 centimetri. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. se \n`bu[` 10 minute. se presar` cu urd`. o linguri]` de f`in` 80 ml lapte. se cur`]` [i se toac` foarte m`runt. Sup` de m`cri[ 400 g m`cri[ 100 g margarin` 2 linguri de f`in` 100 g småntån` degresat` sau iaurt 100 g påine alb`. \n partea superioar`. Crem` de ciuperci 600 g ciuperci 2 morcovi un p`stårnac o ]elin` mic` un ou 2 linguri de unt o lingur` de f`in` 200 ml lapte o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine alb`. Se serve[te cald`. apoi se pun la cuptor. se topesc 50 g margarin`. Acest sos se amestec` bine cu miezul pisat de cartofi [i cu [unca. Se omogenizeaz`. dup` gust. se cur`]` [i se trec prin sit`. apoi se toac` m`runt [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. dup` care se strecoar`. se spumeaz` [i se mic[oreaz` focul. Se servesc calzi. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. se las` pån` clocote[te. se stinge cu ap` c`ldu]`. un mic capac. M`rarul [i p`trunjelul se spal` bine. 80 g urd` o leg`tur` de p`trunjel. Acestea se t`v`lesc prin f`in`. ]elina [i p`stårnacul se cur`]`. Piureul ob]inut se amestec` bine cu un g`lbenu[. sare Se cur`]` cartofii. se spal`. apoi se adaug` jum`tate din ciuperci. Cånd sau \nmuiat. \mpreun` cu ro[iile. morcovii. Se dizolv` f`ina \n lapte. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. se toarn` \ntr-o crati]`. Se umplu cartofii cu compozi]ia ob]inut`. ad`ugåndu-se \n ciorb` la sfår[it. s` se coac`. dup` care se \ntoarce pe partea cealalt`. iar zeama se strecoar`. la foc potrivit. apoi se cur`]` de pieli]e. punåndu-se s` se pr`jeasc` \ntr-o tigaie cu unt \nfierbåntat. \n care se c`le[te pu]in m`cri[ul. apoi se adaug` f`ina. ca aperitiv. brånza. se modeleaz` un baton lunguie]. apoi prin ou b`tut [i. o r`d`cin` de albitur` o ceap` mic`. se taie. se fierbe bor[ul. pe plit`. |ntre timp. albitura. se stropesc cu unt topit [i se introduc la cuptor pentru cinci minute. Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Cånd carnea e pe trei sferturi fiart`. sare Se fierb cartofii \n coaj`. ardeii. apoi se scot. cu verdea]` tocat`. Supa trebuie s` scad` suficient pentru a avea o con- 257 . cu cåte o lingur` de småntån` al`turi. se spal`. Se las` pån` mai M`cri[ul se spal`. apoi se toac` m`runt. sare clocote[te o dat`. se aranjeaz` \ntr-o crati]`. ca aperitiv. pe unde se scoate miezul cu ajutorul unei linguri]e. Dup` ce se r`cesc. se spal` [i se toac` m`runt. amestecånd permanent cu lingura de lemn. se adaug` legumele \n`bu[ite. se \ncinge uleiul \ntr-o tigaie mai larg`. Ciupercile se cur`]`. Se servesc calde. se \ndep`rteaz` semin]ele [i se dau pe r`z`toare. apoi se adaug` ro[iile. Cånd f`ina \ncepe s` se rumeneasc`. t`iat` \n felii. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. se taie \n cubule]e m`runte [i se pun la fiert. se completeaz` cu pu]in` sup` de zarzavat [i se las` cåteva clocote. verdea]a tocat` [i pu]in` sare. 2 ardei gra[i 400 ml bor[. apoi se toarn` compozi]ia [i se las` s` se rumeneasc`. \n ap` clocotit`. se presar` un praf de sare [i se las` \nc` un sfert de or` pe foc. se cur`]` [i se taie \n cubule]e mici. Crochete de cartofi cu brånz` de vaci 400 g cartofi 60 g brånz` de vaci 2 ou` 3 linguri de f`in` 2 linguri]e de pesmet 100 g småntån` 30 g unt. Se serve[te cu crutoane de påine pr`jit` [i p`trunjel tocat. sare Morcovii. ceapa [i ardeiul gras. \n cele din urm`. se bat ou`le spum`. apoi se omogenizeaz`. brånza de vaci [i un praf de sare. Se adaug` restul de sup` [i de ciuperci. Se prepar` un sos.

Celelalte dou` ou` se omogenizeaz` cu f`ina. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. cu cåte o lingur` de småntån` sau de iaurt amestecat` \n fiecare farfurie. se potrive[te gustul cu sare [i se mai las` 10 minute s` fiarb` \mpreun`. apoi se paseaz`. se por]ioneaz`. 3 ro[ii 3 ardei gra[i. se spal`. apoi se \ntinde \ntr-o foaie [i se taie \n p`trate cu latura de aproximativ 10 centimetri. se spal`. se cur`]`. dup` care se adaug` ro[iile [i ardeiul. Se unge o tav` cu o lingur` de unt. Orezul se alege. Se fr`månt` aluatul. lipindu-le bine la margini. la foc potrivit.sisten]` groas`. Cånd se ia de pe foc. ad`ugånd o jum`tate de can` de ap` c`ldu]`. \mpreun` cu morcovii. verdea]a tocat` m`runt [i pu]in` sare. se las` pu]in s` se mai r`coreasc` [i se cur`]` de pieli]e [i semin]e. sare Ro[iile se spal` [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se adaug` cele dou` g`lbenu[uri. se adaug` ro[iile [i zarzavatul. 200 g f`in` 40 g unt 100 g småntån` o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n cubule]e [i se pun s` se \n`bu[e \n ulei cu pu]in` ap`. apoi aces- Carnea se cur`]` de gr`sime [i de pieli]e. se ia de pe foc. Cånd sunt suficient de fier]i ca s` se sf`råme u[or. Morcovii. Atunci cånd laptele \ncepe s` clocoteasc`. cu telul. pr`jit` \n restul de margarin`. apoi se dau pe r`z`toare. dup` care se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. apoi se pune la fiert. Ardeii [i ro[iile se cur`]`. cu buc`]ele de unt deasupra. cu ca[cavalul [i cu g`lbenu[urile. Se serve[te fierbinte. Se servesc calzi. Se dizolv` o lingur` de f`in` \n lapte rece. p`stårnacul [i r`d`cina de p`trunjel se cur`]`. |ntr-o oal`. Cånd s-a rumenit. se scot pe un platou. se toarn` albu[urile b`tute [i se omogenizeaz`. Dup` preferin]e. Ca[cavalul se cur`]` de coaj` [i se d` pe r`z`toare. la foc mic. se bat spum`. apoi se mai d` la cuptor. sare Sup` de ro[ii cu orez 500 g ro[ii 100 g orez 2 morcovi un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. aranjåndu-se al`turi garnitura de orez cu ro[ii [i ardei [i pres`rånd deasupra p`trunjel fin tocat. Cartofii se spal` cu grij`. se spal` [i se taie \n få[iu]e. Måncare verde 200 g carne de vit` 3 ro[ii. Ardeiul gras se cur`]` de semin]e. Se serve[te cald`. \n farfurii se poate pres`ra scor]i[oar` sau zah`r vanilat. Se sparg ou`le [i se separ` albu[urile de g`lbenu[uri. dac` este nevoie. precum [i cu crutoane de påine. apoi se scurg [i se stropesc cu unt fierbinte. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. 2 morcovi 60 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. sare Migdalele se cur`]` [i se piseaz` m`runt sau se trec prin ma[ina de tocat. sfår[it. se mai pune pu]in` sare. Orezul se alege. o lingur` de zah`r tos [i o linguri]` ras` de sare. punåndu-se la copt \n bain-marie. sare Filé de [al`u cu orez [i legume 600 g filé de [al`u 200 g orez. apoi se amestec` bine cu un g`lbenu[. |n momentul \n care s-au fiert destul. \ntr-un castron. \n final ad`ugåndu-se albu[ul b`tut. La sfår[it. cu småntån`. pån` scade sosul. ca pentru piure. se spal` [i se taie \n rondele. amestecånd \n permanen]`. se scot. apoi se cur`]` [i se paseaz`. se amestec` migdalele pisate. se taie \n buc`]i de m`rime potrivit` [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece. se adaug` orezul [i se las` pån` scade zeama. Cånd s-au \nmuiat. Se pune oala s` fiarb`. |ntre timp. se toarn` laptele rece. tea se \mp`turesc \n dou` triunghiuri suprapuse. se spal` [i se d` prin ma[ina de tocat. la foc potrivit. Morcovii se cur`]`. se toarn` compozi]ia [i se presar` cu p`trunjel tocat. Se a[az` cåte o lingur` de compozi]ie pe fiecare p`trat. cele dou` albu[uri. 2 ardei gra[i 2 leg`turi de m`rar 2 leg`turi de p`trunjel. apoi se amestec`. se spal` [i se pune la fiert \n ap` cu pu]in` sare. Se separ` g`lbenu[urile de albu[uri. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. La Se cur`]` carnea. Se pun col]una[ii la fiert \n ap` cu sare. Albu[urile se bat spum`. 258 . se presar` p`trunjelul tocat. Se spumeaz` carnea. Budinc` de cartofi cu ca[caval Sup` de migdale cu lapte 2 l lapte 2 ou` 100 g migdale o lingur` de zah`r tos. tocat` m`runt. Se las`. se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert zarzavaturile [i se fierbe \n`bu[it mai departe. sare Col]una[i fier]i cu carne tocat` 400 g carne de vit` 3 ou`. Pe[tele se spal`. se spal`. f`r` s` se cure]e de coaj`. sare un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` 500 g cartofi 100 ml lapte 40 g unt 2 ou` o lingur` de f`in` 100 g ca[caval o leg`tur` de p`trunjel. se spal` \n mai multe ape. s` fiarb` \nc` o jum`tate de or`. cåt s` o acopere [i un vårf de cu]it de sare. [i se presar` verdea]a.

apoi se sub]iaz` cu zeama de la sparanghel [i se drege cu dou` g`lbenu[uri b`tute \n lapte. |n alt vas. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. se spal` [i se grupeaz` \n buche]ele de mai multe fire. se stoarce [i se m`run]e[te. sare carnea cu miezul de påine. apoi se amestec` bine cu laptele [i f`ina. Se pune la fiert pentru vreo 5 minute \n ap` clocotit` \n care s-a dizolvat pu]in` sare. cimbru [i sare. Dovleac copt cu parmezan 1 kg dovleac 100 g unt 100 g parmezan 2 linguri de pesmet sare Se aleg foi de vi]` tinere. se adaug` f`ina. Cånd s-a fiert. apoi se scot [i se las` s` se r`ceasc`. Se mai adaug` \n acest aluat o lingur` de ulei. dup` gust. verdea]a tocat`. dup` care se aranjeaz` buc`]elele de dovleac. se rumene[te pesmetul [i se t`v`le[te sparanghelul prin el. se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[e \nc` vreo zece minute. Påinea se \nmoaie \n pu]in` ap`. se ruleaz` [i se introduc la cuptor. la foc potrivit. se c`lesc \n unt feliu]ele de fructe. Se introduce tava la cuptor. se ruleaz` [i se fierb la foc potrivit aproximativ o or`. Se ia o tav` \ntins`. Se amestec`. se taie \n jum`t`]i. se adaug` pesmetul [i se las` pån` se rumene[te. Se omogenizeaz`. S`rm`lu]e dietetice \n foi de vi]` 400 g carne macr` de vit` 24 foi de vi]` o lingur` de orez 2 felii de påine 50 ml ulei 2 linguri de iaurt o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. se \ncing 50 g de unt. se ruleaz` [i se aranjeaz` \ntr-un vas de sticl` termorezistent`. Sparanghel cu sos alb 600 g sparanghel o lingur` de f`in` 100 g unt o l`måie o lingur` de zah`r 2 ou` 100 ml lapte 2 linguri de pesmet. Se ia cåte un polonic din compozi]ie [i se toarn` \ntr-o tigaie \ncins`. se strope[te cu zeam` de l`måie. peste care se rade parmezanul [i se adaug` sare. se scoate. Piersicile se spal` bine de puf. orezul. Se spal` bine [i se op`resc \n ap` clocotit` \n care s-a turnat zeama stoars` de la o l`måie. legåndu-se cu a]`. Se servesc pudrate cu zah`r. la foc potrivit. unde se las` pån` se rumene[te dovleacul. apoi se toarn` sosul [i se s`reaz`. Se cur`]` carnea. se las` pån` se rumene[te pu]in. dup` ce acestea vor fi scoase de la cuptor. Se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Pe fiecare bucat` de carne. se dezleag` [i se taie \n buc`]ele de 3-4 centimetri lungime. Se scoate cu spumiera [i se scurge bine de ap`. sare Pieptul de pui se cur`]` de pieli]` [i oase. se spal` [i se trece prin ma[ina de tocat. se adaug` pu]in zah`r. Cl`tite cu piersici la cuptor 1 l lapte 2 ou` 500 g f`in` 100 g zah`r pudr` 40 ml ulei 2 piersici mari [i coapte 100 g gem de piersici 200 g småntån` Dovleacul se cur`]`. se spal` [i se toac` m`runt. Se servesc cu cåte o linguri]` de iaurt deasupra. cimbru Sparanghelul se cur`]`. se spal` [i se taie \n cuburi cu latura de aproximativ 5 centimetri. pån` se omogenizeaz`. |ntre timp. apoi se toarn` småntåna peste ele [i se dau la cuptor s` se rumeneasc`. amestecånd mereu. care se bat bine cu ciocanul pentru [ni]ele. Se ung cl`titele cu pu]in gem de piersici [i se a[az` cåte o feliu]` de piersic`. se scot såmburii. apoi se adaug` ardeiul. Ardeiul se cur`]`. Pesmetul se va turna peste buc`]ile de dovleac. pr`jindu-se pe ambele p`r]i. pere. se spal` [i se taie \n patru felii. se presar` sare. se \ncinge restul de unt \ntr-o tigaie. |ntr-o crati]` cu unt \nfierbåntat. ca s` nu se lipeasc` la pr`jit. 259 . cu o pic`tur` de ulei. se prepar` un sos alb. cåte o linguri]` de småntån` [i ca[caval ras. Se umplu foile de vi]` cu toc`tura. se unge bine cu unt. Orezul se alege. \ntr-un castron. Separat. se scurge.) 50 g unt 2 linguri de småntån` degresat` 50 g ca[caval.Rulad` din piept de pui cu fructe 600 g piept de pui 2 ardei gra[i 2 ro[ii 200 g fructe din compot (ananas. se c`lesc buc`]ile de piept. cu 50 g unt. \ntr-un vas uns cu unt. Se servesc ornate cu feliu]e de ro[ii. Separat. se adaug` ardei [i fructe. se spal` [i se fierbe pe jum`tate \n ap` cu sare. piersici etc. Gutui coapte 8 gutui de m`rime mijlocie 200 g nuci 100 g zah`r pudr` 20 g unt un plicule] de zah`r vanilat Se bat ou`le spum`. de m`rime potrivit`. astfel: \ntr-o tigaie.

Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. cu cel de portocale. amestecåndu-se apoi cu 100 ml ap` c`ldu]`. \n tava uscat`. \ntr-un castron. Se d` la cuptor. s` se coac`. ornat` cu fructe din compot sau cu sos de ciocolat`. |nghe]at` de zmeur` 400 g zmeur` 150 g zah`r tos 150 ml lapte o l`måie un plicule] de zah`r vanilat mixerul. Se scobesc \n partea superioar`. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu un litru de lapte. apoi se taie \n dou` buc`]i. se las` un pic s` se r`coreasc` [i se cur`]`. pasta ob]inut` amestecåndu-se cu zeama de l`måie. l`såndu-le cam 10 minute la foc viu.Se aleg gutui s`n`toase. se zdrobesc cu furculi]a. apoi se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. apoi se adaug` coaja ras` de portocale [i se omogenizeaz`. dou` linguri de zah`r tos [i un praf de scor]i[oar`. la foc mic. sau. Nucile se pun pe plit`. [i mai bine. s` se \nchege. fierbånd zah`rul \n o jum`tate de litru de ap`. Se strecoar` printro bucat` de tifon. Dup` ce s-au fiert bine. apoi se toarn` \ntr-o form` [i se introduce la congelator. Se toarn` sucul de citrice \n sirop. la foc mic. Se spal` bine. Se fr`månt` aluatul pån` devine elastic. amestecånd \n el zah`rul tos [i cel vanilat. unde exist` posibilitatea. f`r` p`r]i stricate sau g`unoase. se poate stropi cu cåteva pic`turi de esen]` de rom. pån` se rumene[te. Pl`cint` cu mere [i brånz` de vaci 200 g margarin` 300 g f`in` 500 g mere 200 g brånz` de vaci 100 g zah`r tos un ou o l`måie un plicule] de zah`r vanilat sare. Se amestec` miezul de nuc` tocat cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. dou` linguri de zah`r tos [i zah`rul vanilat. Se amestec` laptele cu pasta de zmeur`. se spal`. foarte bine r`cit`. compozi]ia ob]inut` fiind folosit` pentru a umple gutuile. Se las` pån` \ncepe s` dea \n clocot. se amestec` bine pån` cånd acestea se dizolv` complet. pudrate cu zah`r. dup` care se scot. \ndep`rtåndu-se tot puful de la suprafa]`. Zmeura se d` prin sita deas`. iar sucul ob]inut se amestec`. se amestec` bine. Se pune laptele la fiert. Portocalele se decojesc [i se storc de zeam`. apoi se trec prin sit`. apoi se [terg cu un [ervet uscat. s` se \nchege. turnat` pu]in cåte pu]in. L`måia se stoarce. care se \ntind \n foi dup` dimensiunile t`vii. amestecåndu-se apoi cu coaja ras` de l`måie. Se unge o tav` cu unt. se \ntinde compozi]ia de mere. Brånza de vaci se freac` bine cu un ou. Pentru a-i da o arom` mai deosebit`. apoi se piseaz` m`runt sau se dau prin ma[ina de tocat. apoi cea de brånz`. pån` se \nmoaie. Piureul ob]inut se serve[te \n cupe de \nghe]at`. cu cåte o lingur` de fri[c` proasp`t` [i cu ciocolat` ras` deasupra. se paseaz` cu Margarina se las` s` se \nmoaie pu]in. Se adaug` zah`rul tos [i cel vanilat. Pe prima foaie. apoi se scot cotoarele. acoperindu-se cu cealalt` foaie. \n cuptorul bine \ncins. iar coaja se d` pe r`z`toarea fin`. apoi se las` la rece. |nghe]at` de portocale 2 portocale mari [i coapte o l`måie 100 g zah`r Se stoarce l`måia. scor]i[oar` Se prepar` un sirop legat. se a[az` gutuile [i se dau la cuptor. un vårf de cu]it de sare [i cu f`ina. se omogenizeaz` bine. Se servesc calde. apoi se toarn` \n cupe [i se introduce \n congelator. Se serve[te Piure de castane cu fri[c` 500 g castane 1 l lapte 2 linguri de zah`r tos un plicule] de zah`r vanilat 100 g fri[c` proasp`t` 20 g ciocolat` de menaj esen]` de rom Castanele se cur`]`. 260 .

care se pr`jesc \n ulei \ncins. condimentele cu pu]in ulei. dup` gust. Se adaug` orezul fiert. se spal` [i se taie solzi[ori. Ciupercile se cur`]` de pieli]e. Se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul. fr`måntåndu-se bine. praful de copt. Din ulei. se pr`je[te \n ulei. o lingur` de f`in` 200 g m`sline. sarea [i piperul. La sfår[it se adaug`. se pr`je[te \n ulei [i se pune \n sos. piper Sucul de ro[ii se pune \ntr-o crati]` \nc`p`toare la foc mic s` clocoteasc`. Se pot servi cu påine pr`jit` [i verdea]` tocat` pres`rat` deasupra. ceapa fin tocat`. ceapa t`iat` ron- Se cur`]` [i se toac` ceapa. La sfår[it se taie \n dreptunghiuri de m`rime potrivit`. Salat` de fasole cu orez 250 g boabe de fasole neagr` (din conserv`) o cea[c` de orez fiert. o parte din usturoi. sarea [i m`slinele. se amestec` [i se aranjeaz` pe un platou. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. |ntr-un vas se omogenizeaz` f`ina cu sarea. Se servesc cu verdea]` pres`rat` deasupra [i un sote de fasole verde cu mujdei de usturoi. Se las` s` fiarb` 30 de minute [i se paseaz`. Salat` dobrogean` de iarn` 5–6 cartofi 3 cepe 4 castrave]i mura]i 50 ml ulei. m`rarul tocat ori frunzele de ment` m`run]ite. 261 . se adaug` sare. Castrave]ii se spal`. 100 ml ulei 4 linguri de zah`r farin. ardeiul t`iat solzi[ori fini [i se orneaz` cu m`slinele c`rora li s-au scos \n prealabil såmburii [i au fost t`iate rondele. 40 ml o]et 100 g m`sline p`trunjel verde. sare Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`. Se adaug` \n ploaie gri[ul [i se amestec` cu grij` pån` cånd acesta se umfl`. dup` ce \n prealabil au fost scurse. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. f`ina. se cur`]` [i se taie feliu]e. ceapa. Se modeleaz` chiftelu]ele. m`rar p`trunjel. se scot pateurile pe un platou [i se presar` cu zah`r. Ceapa [i usturoiul se cur`]` de coji. cimbru sare. Se adaug` o]etul. Apoi se taie felii. piper Pateuri cu cartofi 800 g cartofi 350 g f`in` 150 g margarin`. se spal` [i se dau prin ma[ina de tocat. Dup` fierbere se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` de coaj`. Ceapa se cur`]`. Se ia de pe foc [i se las` s` se r`coreasc`. Dup` ce sunt gata. M`slinele se fierb separat 45 de minute [i se adaug` la arpagic. „Icre“ de post 4 ce[ti de gri[ 8 ce[ti de suc dulce de ro[ii 2–3 cepe o cea[c` de ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. Cartofii se amestec` cu ceapa. 50 ml o]et 150 g m`sline.Re]ete de Post Re]ete pentru Postul Cr`ciunului Chiftele din ciuperci 400 g ciuperci o ceap` potrivit` 6 c`]ei de usturoi 4 linguri de f`in` o linguri]` de praf de copt ulei. Arpagic cu m`sline 400 g arpagic 150 ml ulei. Salata se orneaz` cu gogo[ari t`ia]i \n diferite forme [i p`trunjel verde. Se serve[te cu piure de cartofi [i frunze de p`trunjel verde. se pun felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se bag` la cuptor pentru 15-20 de minute. sare Salat` de cartofi 800 g cartofi 150 g ceap` 75 ml ulei. \ntr-o alt` oal`. se las` o jum`tate de or` la macerat. |ntr-un castron ceva mai \nc`p`tor se omogenizeaz` ciupercile. 50 g l`måie 100 g piure de cartofi o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Se potrive[te de sare [i piper. scurs [i r`cit. o ceap` 2 linguri de bulion. dup` gust. 2 cepe verzi un ardei iute 10 m`sline verzi umplute cu ardei o crengu]` de m`rar sau ment` verde Se pune orezul la fiert \n ap` cu pu]in` sare apoi. sare dele. apoi se cur`]` [i se dau prin ma[ina de tocat. se stinge cu bulionul amestecat cu f`in` [i 350 ml ap`. se cur`]` de coaj` [i semin]e [i se taie cubule]e. Cartofii se fierb \n coaj` circa trei sferturi de or`. castrave]ii [i m`slinele des`rate. amestecånd cu grij` pentru a se ob]ine o past` moale. Apoi se taie ceapa solzi[ori. se scurge [i se amestec` cu cartofii. Din acest aluat se \ntinde o foaie pe suprafa]a c`reia se \ntinde margarina. Se scurg mai \ntåi boabele de fasole [i se pun \ntro farfurie adånc`. o]et [i sare se face un sos care se toarn` peste salat`. \n ap` cu sare. verdea]a. Arpagicul se cur`]`. piper Cartofii se fierb \n ap` cu sare. uleiul. apoi se \ntinde din nou [i se repet` opera]ia de cåteva ori. se \mp`ture[te foaia [i se pune la rece timp de 30 de minute. Se spal` cu ap` rece. frecåndu-se cu lingura de lemn sau cu mixerul pån` se \ncorporeaz` tot uleiul. se fierb boabele de fasole.

.

.

stingåndu-se din cånd \n cånd cu ap` fiart`. Se desfac foile de varz`. 100 ml ulei 100 g bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 2 foi de dafin. Ceapa se cur`]` de coaj`. Sarmale cu nuci \n cuiburi 800 g varz` murat` 100 ml ulei 200 g orez 300 g miez de nuc` 2 morcovi 50 ml suc de ro[ii 200 ml vin alb piper. decoråndu-se cu m`slinele cur`]ate de såmburi [i tocate m`runt. cu aceast` compozi]ie urmånd a se stinge ceapa pr`jit`. piper. Iahnie de cartofi 800 g cartofi 3 cepe. se taie felii [i se c`lesc \ntr-o tigaie cu pu]in ulei. sare. precum [i morcovul ras. se adaug` orezul [i se c`lesc \mpreun` 20 de minute. cimbru. Se ]in la cuptor 40 de minute [i se servesc fierbin]i. sare Pilaf cu prune uscate 400 g prune uscate 200 g orez 2 cepe 100 ml ulei 2 linguri]e de zah`r 4 linguri de zah`r pudr` un tub de fri[c` vegetal`. nuca m`cinat`. cånd s-a r`cit. o lingur` de bulion. se spal` [i se toac` m`runt. Bulionul se dilueaz` cu ap` [i se toarn` peste cartofi. apoi se dau pentru un sfert de or` la cuptor. Cånd este gata. se adaug` 3–4 linguri de ap` clocotit`. se spal` [i se toac` m`runt. sp`lat \n mai multe ape [i [ters cu un [ervet ud. Jum`t`]ile de castrave]i se umplu cu o lingur` din umplutur` [i se a[az` \ntr-o tav` uns` cu ulei. apoi se c`le[te \n ulei. Se adaug` f`in`. 264 . amestecånd u[or cu lingura de lemn. cur`]at` [i sp`lat`. Prunele se spal`. apoi se c`le[te \n ulei. se \n`bu[` \n uleiul fierbinte. Se fierb la foc potrivit circa 40 de minute. se adaug` peste morcov [i se las` la foc mic pån` scade. spre gratinare. Apoi se toarn` \ntr-o tav` uns` cu margarin` [i se d` la cuptor 15 minute. Se potrive[te gustul cu zah`r [i sare. se scurg [i se pun peste orezul astfel preparat. se toarn` apa clocotit`. Se c`lesc \n ulei morcovul [i ]elina date prin r`z`toarea mic`. se adaug` ap` fierbinte [i se d` pilaful la cuptor pentru 30 de minute. se cur`]` de semin]e [i se pun la scurs. se las` cåteva ore \n ap` ca s` se des`reze. se a[az` deasupra felii de l`måie cur`]ate de coaj` [i se d` vasul la cuptor pentru circa 20 de minute. Se adaug` orezul ales. sare Ceapa. se d` la o parte de pe foc [i. }elin` cu m`sline la cuptor 400 g ]elin` 2 cepe. cimbrul [i foile de dafin [i se fierbe sub capac circa 30 de minute. Se serve[te cu verdea]` tocat` fin. se spal` [i se toac` m`runt. piper Se taie castrave]ii \n dou` jum`t`]i. Separat se preg`te[te umplutura. sp`lat [i scurs [i se c`lesc \mpreun` cam 20 de minute la foc potrivit.Castrave]i mura]i umplu]i 10 castrave]i mura]i de m`rime medie un morcov. se pudreaz` cu zah`r [i se decoreaz` cu fri[c` vegetal`. Se stinge cu vin [i se ia de pe foc. se umplu foile de varz` acr` cu aceast` compozi]ie. piperul [i sarea [i se c`lesc un timp \mpreun`. Se adaug` morcovii ra[i. \ncins \n prealabil. sarmalele trebuie unse din cånd \n cånd cu zeama lor. se adaug` orezul care a fost ales. aurie. Dup` ce s-au a[ezat to]i castrave]ii se toarn` deasupra sucul de ro[ii \n care s-a ad`ugat piperul m`cinat. se c`le[te \n ulei. Pasta de tomate se dilueaz` cu pu]in` ap`. 150 ml ulei 2 linguri de bulion 200 g m`sline o l`måie. Se scoate de la cuptor [i se a[az` pe un platou. Cånd morcovul s-a \nmuiat. Se adaug` cartofii cur`]a]i [i t`ia]i \n patru. o ]elin` 100 g maz`re o lingur` de f`in`. Ceapa se cur`]`. sare Sarmale cu orez 2 ce[ti de orez 2–3 cepe 5–6 linguri de ulei 2–3 linguri de bulion un morcov o varz` acr` o crengu]` de cimbru sare. Apoi se a[az` sarmalele \n oal`. sare Se cur`]` morcovul [i se d` pe r`z`toare. Se potrive[te cu sare. Se a[az` sarmalele \ntr-o oal`. sare Ceapa se cur`]` de foi. Separat. Pentru a prinde o crust` frumoas`. se stinge cu 1/2 cea[c` de ap`. dup` aceast` opera]iune urmånd a fi c`lit` \n uleiul r`mas. bulionul r`mas [i crengu]a de cimbru. se arde zah`rul [i se stinge cu o can` de ap`. se fierbe cam 30 de minute [i apoi se d` vasul la cuptor. se toarn` deasupra restul de sos de ro[ii amestecat cu restul de vin [i ap`. se op`resc bine. Cånd a sc`zut apa. Se adaug` sarea. se adaug` maz`rea [i sarea. se c`le[te \n ulei. stingåndu-se din cånd \n cånd cu suc de ro[ii amestecat cu ap`. se formeaz` s`rm`lu]e mici care se \mpacheteaz` cåte patru \ntr-o foaie de varz` mai mare. Se cur`]` ]elina. Se toac` ceapa. o cea[c` de ulei o cea[c` de suc de ro[ii piper m`cinat. sare Måncare de morcovi 800 g morcovi o cea[c` de ulei o lingur` de zah`r 50 g margarin`.

265 . frunze de sfecl` de zah`r. Se adaug` coaj` ras` de la o l`måie. la foc potrivit. Se adaug` sarea. spanac. se taie \n por]ii [i se mai adaug` la fiecare cåte pu]in sirop. sare Sos de mu[tar cu usturoi 10 linguri]e de mu[tar 300 ml ulei 100 g usturoi o]et. se spal` [i se taie nu prea m`runt verde]urile. urzici. se fr`månt` [i se storc cu måna ca s` se elimine surplusul de zeam`. care se dau la cuptor pentru 15 minute s` se rumeneasc`. m`rarul [i p`trunjelul. Se unge o tav` cu pu]in ulei [i se fac turti]e mici. Cam \n 20 de minute este gata [i se poate scoate cu spumiera sau cu o palet` mai lat`. ungåndu-le pe fiecare cu ulei. Se servesc calde. aproape o or`. pån` se ob]ine o compozi]ie omogen`. Turte cu mac 400 g f`in` 300 g mac 250 g zah`r 30 g coaj` de l`måie un plic de zah`r vanilat. se adaug` orezul r`cit [i scurs de ap`. piper.Varz` acr` cu orez 800 g varz` murat` 200 g orez o ceap` 200 ml ulei 80 g bulion. se a[az` \n t`vi [i se coc la cuptor. sucul de portocale. turnånd [i pu]in` ap`. piperul. Dup` ce foile s-au a[ezat. sare. se dau cu sare. se spal`. Separat se cur`]` [i se taie ceapa solzi[ori. turnånd pe fiecare foaie cåte pu]in sirop de mac. |n tava tapetat` cu ulei se pun jum`tate din foile de pl`cint`. Se pune dup` gust sare [i piper [i se mai las` la foc mic 20 de minute. Apoi se c`lesc ceapa [i prazul. Se amestec` \ntr-un castron Din f`in`. Se d` la cuptor la foc potrivit. 2 ce[ti de ulei 3 ce[ti de nuc` m`cinat` 5 ce[ti suc de portocale 2 linguri de scor]i[oar` o lingur` de coaj` de portocal` un plic de praf de copt o linguri]` de bicarbonat Se cur`]` varza. [tevie. sare. usturoiul ras. tocånduse m`runt. Bor[ de lobod` 2 farfurii adånci de lobod` 2 leg`turi de ceap` verde 6-8 linguri de orez Orezul se cur`]` de impurit`]i [i se spal` \n mai multe ape. ap` [i pu]in` sare se prepar` o coc` tare. nuca [i miezul de påine. unse fiecare cu ulei. piperul. apoi se stoarce bine. \n [uvoi sub]ire. f`r` a se rumeni. omogenizånd bine. se amestec` bine [i se iau de pe foc. dup` care se pune la fiert. Se poate consuma [i rece. uleiul [i coaja ras` de portocal`. zah`rul [i zah`rul vanilat [i se las` s` fiarb` cam 30 de minute la foc mic. Compozi]ia se amestec` bine cu o lingur` de lemn sau cu mixerul. Bor[ul se fierbe separat [i se adaug` fierturii. una cåte una. piper Chec cu nuci 8 ce[ti de f`in` 6 ce[ti de zah`r. cånd se pune orezul cur`]at [i sp`lat \nainte. Uleiul trebuie turnat pu]in cåte pu]in. Se a[az` apoi \ntr-o oal` cu ap` rece. \n care s-au amestecat praful de copt [i bicarbonatul stins \n o]et. Pe o tav` mare se a[az` foile. circa 40 de minute. din care se \ntind foi de m`rimea unei farfurii. Cånd sunt fierte pe jum`tate. Orezul se sf`råm` cu mixerul \n buc`]ele mici [i se \ncorporeaz` \n umplutur`. sare. se adaug` verde]urile. Se adaug` sare. Macul se rå[ne[te [i se pune la fiert \n 1. Se stinge cu bulionul de ro[ii amestecat cu pu]in` ap`. Se freac`. Se bate zah`rul cu uleiul [i se adaug` pe rånd nuca m`cinat`. Se \nmoaie miezul de påine \ntr-un vas cu mult` ap`. piper sarea. Loboda [i ceapa se spal` de asemenea [i se cur`]`. Se adaug` varz` [i se las` la fiert pån` se \nmoaie. piper Scordolea din miez de påine [i nuci 200 g miez de påine o cea[c` de nuci pisate 3–4 c`]ei de usturoi 2–3 linguri de o]et o cea[c` de ulei. uleiul.2 l ap`. o]etul [i uleiul. la mijloc se \ntinde umplutura. avånd grij` s` se sub]ieze cu o lingur` de o]et. Se cur`]`. Re]ete pentru Postul Pa[telui Pl`cint` de prim`var` 1/2 kg foi de pl`cint` 1 kg verde]uri asortate: p`p`die. iar deasupra restul de foi. Se unge apoi o tav` cu ulei [i se coace la cuptor. piper dup` gust [i usturoi pisat m`runt. se desfac foile [i se taie fidelu]`. scor]i[oara. [i se amestec` \mpreun` cu o lingur` de lemn pån` se \ncorporeaz`. dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. La sfår[it se omogenizeaz` treptat f`ina. apoi se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. sare Se amestec` mu[tarul cu uleiul. [tir crud 1 1/4 cea[c` ulei 8 fire de ceap` verde t`iat` m`runt 2 fire de praz t`iat m`runt 2 leg`turi de m`rar o leg`tur` de p`trunjel 3 linguri de orez.

sare {tevia. Se pune \n sos maz`rea. Se a[az` \ntr-o tav` [i se d` la cuptorul \ncins. dup` care se trec prin sit` [i se sub]iaz` cu zeama \n care au fiert. Peste gulii se adaug` bulionul sub]iat cu ap` [i se pun pe foc. Se adaug` bor[ul. apoi se strecoar`. sare Måncare de gulii 8 gulii mijlocii o ceap` o lingur` de bulion o cea[c` de ap`. Separat se pune ulei \ntr-o crati]` [i se las` pe foc. se scurge [i se pune \ntr-un castron. apoi se bag` la cuptor [i se las` pån` scade. Se las` pån` se \nmoaie. Se pune ulei \ntr-o crati]` [i se \ncinge. |n alt` oal`. sarea. dup` care se pune \ntr-o oal` cu ap` la fiert. Se pune vasul pe foc [i se las` s` fiarb`. apoi se pun sarea [i usturoiul pisat. se op`resc \n ap` clocotit` cu sare. se ia vasul de pe foc. Måncare de urzici cu orez 800 g urzici 100 g orez 2 linguri de f`in` 75 ml ulei o ceap` mic` boia de ardei usturoi. Cånd s-a \nmuiat se adaug` urzicile [i se las` s` fiarb` la foc potrivit. pentru 20 de minute. 266 . Se cur`]` urzicile [i se spal` bine \n mai multe ape. Se mai fierbe \nc` 20 de minute.Bor[ de pe[te (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 2 cepe o lingur` de bulion 2 linguri de orez leu[tean. iar ceapa se toac` m`runt. dup` care se r`cesc. m`rar 400 g m`m`ligu]`. se las` s` clocoteasc`. tocat` [i pr`jit` \n ulei \ncins \n prealabil. Dup` ce s-a fiert. Bor[ul se fierbe separat pån` d` \n clocot. se fierbe \mpreun` cu cartofii t`ia]i cubule]e [i ceapa verde. ceapa se cur`]`. Cånd orezul s-a fiert. Se adaug` f`ina [i se amestec` totul bine. Zarzavatul [i legumele se pun \ntr-o oal` cu ap` fiart`. cu m`m`ligu]` cald`. f`r` capac. se adaug` sarea. se storc [i se taie m`runt. se strecoar` zeama \n alt vas. se stinge cu o cea[c` din zeama \n care a fiert fasolea [i se las` s` dea cåteva clocote. La sfår[it se adaug` zah`rul. sarea [i verdea]a [i se mai las` pu]in la foc mic. Se c`lesc \ntr-o crati]` cu ulei. Se ia o tigaie [i se \ncinge uleiul. Se amestec` bine. Separat. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. 10 minute. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu sare. care a fost fiart` separat. Cånd uleiul s-a \ncins.5 l ap`. se spal`. se stinge cu zeam` de urzici [i se las` la fiert 10 minute. sare Sup` de urzici 500 g urzici 2 cepe mijlocii 75 g ulei un hrean o lingur` de f`in` 2 c`]ei de usturoi 1. se taie \n buc`]i [i se presar` cu sare. iar cånd se \nmoaie se adaug` orezul. \n care s-a pus o lingur` de f`in` [i s-a stins cu pu]in` ap`. Zarzavatul se d` prin r`z`toare. Ceapa se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. La sfår[it se pune leu[teanul tocat m`runt. sare Se aleg gulii tinere. apoi se adaug` guliile [i se las` pe foc pån` se rumenesc. Se cur`]` fasolea. sare Se cur`]` pe[tele. 1 l bor[. ad`ugånd bulionul [i stingånd cu ap`. punånd ceapa la pr`jit. se pun sucul de ro[ii. cur`]at` [i sp`lat` \n mai multe ape. se adaug` ceapa cur`]at`. se cur`]`. Måncare de maz`re 800 g maz`re verde (din conserv`) 100 ml ulei 2 linguri de f`in` 2 cepe 2 linguri de bulion o lingur` de zah`r. piper. iar \n uleiul \n care s-au pr`jit ele se pune ceapa t`iat` m`runt. se spal` [i se taie m`runt. O dat` f`ina rumenit`. se pun \n alt vas. usturoiul pisat [i sarea. apoi se las` s` fiarb` 15 minute la foc mic. fierbånd \n continuare 10 minute. f`in` [i ceapa cur`]at` [i t`iat` fidelu]`. se toarn` bulionul [i bor[ul fiert. se adaug` urzicile [i orezul fierte separat. piperul [i boiaua de ardei. Se serve[te fierbinte. apoi ia de pe foc [i se strecoar`. Se adaug` m`rarul tocat [i se potrive[te cu zah`r [i sare. sare Bor[ de [tevie 6-8 leg`turi de [tevie 4 cartofi 4 leg`turi de ceap` verde o ceap` uscat` 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` 1 l bor[ 1–2 leg`turi de leu[tean. |n final se adaug` usturoiul cur`]at [i pisat. Urzicile. se spal` [i se taie felii de 1 cm. se amestec` f`ina cu uleiul pån` se face o past` care se adaug` \n supa clocotit`. Apoi se pune fasolea fiart`. apoi pe[tele [i se fierb toate ingredientele \nc` 15 minute. Dup` un sfert de or`. Se serve[te cald. ulei 2 linguri]e de zah`r. ap`. sare Fasole verde cu suc de ro[ii [i usturoi 800 g fasole verde 5 c`]ei de usturoi 5 ro[ii ulei. Dup` ce au fiert bine. se fierbe bor[ul. Cånd sunt gata pr`jite.

Se serve[te rece. |ntre timp. Urzicile se servesc cu mujdeiul de usturoi [i m`m`ligu]`. piperul boabe [i ienibaharul. Usturoiul se cur`]`. se scoate pe platou. ceapa t`iat`. Salat` de p`p`die 1 kg p`p`die zeama de la o l`måie 2 linguri de ulei de m`sline. se cur`]` [i se spal` \n mai multe ape. 267 . se toarn` saramura. Se pun pe gr`tarul \ncins (f`r` a se unge cu ulei) [i se frig pe toate p`r]ile. Apoi se ruleaz` [i se leag` cu pu]in` sfoar` sub]ire. se toarn` deasupra mujdeiul de usturoi [i se serve[te cu m`m`ligu]` tare. Se adaug` la praz uleiul. uleiul. sare Se aleg urzicile. Se cur`]` pe[tele. Frunzele tinere de [tevie se spal`. Se adaug` ap` pån` cånd se acoper`. sarea [i foarte pu]in din zeama \n care s-au fiert urzicile. ob]inånd un mujdei. cum li se mai zice \n Oltenia. piperul. \n func]ie de cåt de concentrat` vrem s` fie. se spal`. se freac` bine pån` se ob]ine o past`. se adaug` pe[tele des`rat [i se fierbe la foc \ncet timp de aproximativ o jum`tate de or`. se dilueaz` cu pu]in` ap` rece [i se presar` un praf de sare. Urzici b`tute cu mujdei [i m`m`ligu]` 1 kg urzici tinere 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` o c`p`]ån` de usturoi m`m`ligu]`. Se serve[te cu m`m`ligu]`. Se fierb toate la foc mic pån` cånd sosul scade aproape complet. Dup` ce s-a fiert. Se pun \ntr-o oal` [i. se trece prin pres`. cu dosul unei linguri de lemn pe marginea oalei. apoi se scurg bine. dizolvånd cåteva linguri de sare. se zbicesc [i se [terg bine cu un prosop curat. Apoi se a[az` \n strachina de p`månt. amestecåndu-l cu ap` rece [i pu]in` sare. o]etul. dup` gust. Peste aceste p`pu[ele. 2 foi de dafin. sare Se taie partea alb` a prazului cur`]at [i t`iat \n buc`]i de 6 cm lungime [i se op`re[te cåteva minute \n ap` cu sare. Se adaug` f`ina. se cur`]` usturoiul. sare Praz a la grec 800 g praz 100 ml ulei 100 ml vin alb o cea[c` de ap` 3 cepe piper. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel o ceap` 400 g m`m`ligu]` Saramur` de [tevie 1 kg de [tevie 2 ardei iu]i sare tor. se d` prin pres` [i se prepar` un mujdei. sare Stavrizi la cuptor (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g stavrizi un pahar de o]et 4 linguri de ulei 2 foi de dafin piper boabe ienibahar boabe ap`. apoi se las` s` se r`coreasc`. dup` care se scurge. vinul. Cånd este complet fiert. Zarzavatul se cur`]`. dup` care se pun la fiert timp de aproximativ 10 minute \n ap` cu sare. se adaug` uleiul. se m`run]esc [i se amestec` bine cu ulei [i zeam` de l`måie. ad`ugånd [i un ardei iute t`iat buc`]i. foile de dafin [i sarea. o cea[c` de ap`. Se s`reaz`. se \ndep`rteaz` capetele [i se pune \ntr-o crati]`. Se bag` crati]a la cup- Frunzele tinere de p`p`die se spal` bine \n mai multe ape. se spal` [i se pune la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare.Pe[te s`rat cu mujdei (pentru zilele cu dezlegare la pe[te) 800 g pe[te o c`p`]ån` de usturoi o]et. se strecoar`. Se prepar` o saramur`. Se fierb \n ap` clocotit` cu sare. \n ap` fiart`. unde se las` pån` se rumene[te pe[tele.

Se cl`tesc cu ap` rece [i se las` la scurs din nou. Se toac`. se adaug` orezul care se fierbe 15 minute. 3 cepe o cea[c` de ulei 5 c`]ei de usturoi zeama de la o l`måie m`rar. sp`late [i date pe r`z`toare. se presar` cu mac [i se coc la foc potrivit. La råndul lor. iar \n uleiul r`mas se c`lesc ceapa t`iat`. se adaug` maz`rea. 100 g p`stårnac piper. Bame cu ro[ii 400 g bame 800 g ro[ii. ro[iile f`r` coji [i semin]e. Cånd zarzavaturile sunt pe jum`tate fierte. Dup` ce s-au fiert toate. sare [i piper dup` gust. verdea]` Se cur`]` cartofii [i se taie cubule]e. ad`ugånd castrave]ii mura]i. mirodeniile [i se amestec`. la fiert pån` se \nmoaie. \n care s-au ad`ugat dou` linguri de ulei. Se ruleaz` formånd cornule]e. Re]ete pentru Postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel Chiftele de dovlecei 4 dovlecei 2 linguri de f`in` ulei. Se coc \ntr-o tigaie. piper Sup` de maz`re cu cartofi noi 3 cartofi noi 200 g maz`re un morcov. se pun pe o tav` uns` cu ulei [i se las` la cuptor 30 de minute. punåndu-se la fiert separat. Se modeleaz` covrigeii. se pot umple cu varz`. Ca aperitiv. Se amestec` toate ingredientele [i se bat bine pån` se ob]ine o past` de consisten]a unei småntåni sub]iri. piperul. Covrigei cu coniac o cea[c` de ulei o cea[c` de zah`r zeama de la o l`måie 1/2 cea[c` de coniac o lingur` de bicarbonat 2 plicule]e de zah`r vanilat f`in` cåt cuprinde. 50 g zah`r. se adaug` uleiul. sare Ciorb` de dovlecei 800 g dovlecei 2 r`d`cini de p`trunjel un morcov 3 linguri de orez 40 ml ulei sare. se fac mai groase. coniacul. se pun orezul [i verdea]a tocat` m`runt. Cånd zarzavatul este aproape fiert.Salat` de legume 100 g cartofi 80 g maz`re 100 g conopid`. \mpreun` cu uleiul. urzici. cur`]ate. sare Cl`tite de post 400 g f`in` 300 ml ap` mineral` 100 ml ulei. 20 g drojdie de bere 200 g f`in`. Se 268 . p`trunjel sare. se pun \ntr-un castron. vanilia. cu lingura. se pot umple cu magiun sau dulcea]`. 100 g fasole verde 100 g ]elin`. Se pun la c`lit \n ulei \ncins cam 3 minute. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. cur`]at` [i desf`cut` \n buche]ele. 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 4 linguri de orez. precum [i conopida. Sosul se stinge cu o cea[c` de ap` clocotit` [i se adaug` bamele. De aceea. lipsa oului face ca foaia s` se rup` u[or. gem de portocale Se pune drojdia \ntr-un castron. r`d`cina de p`trunjel [i morcovul. se pun sarea. Apoi se adaug` ro[iile t`iate m`runt [i f`r` coaj`. Apoi se \ntind foi sub]iri care se taie p`trate. se ia din compozi]ia din castron [i se fac chiftele. iar \n mijlocul fiec`rui p`trat se pune o linguri]` de gem. Cornule]e cu aluat dospit un pahar de ulei 1/2 pahar bor[. dup` care se adaug` legumele [i uleiul [i se las` Se spal` bamele. f`ina. iar apoi dovleceii cur`]a]i [i t`ia]i \n cuburi. Dup` fiecare cl`tit` se unge fundul tig`ii cu ulei. \n ap` clocotit` cu sare. apoi se pun la scurs. piper p`trunjel verde Se fierb dovleceii. Se s`reaz` dup` gust. se spal` [i se taie \n cubule]e. sarea. morcovul [i ceapa se toac` m`runt. se toac` m`runt. sare 18. cartofii se cur`]`. coaj` de l`måie vanilie. zeama de l`måie \n care s-a dizolvat bicarbonatul. dup` ce au fost t`ia]i \n felii rotunde. Cånd sunt aproape fier]i. toca]i m`runt [i cur`]a]i de semin]e. bor[ul. Ca desert. se adaug` f`ina. apoi se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. spanac etc. Se adaug` Se tope[te zah`rul \n pu]in` ap`. p`trunjelul verde [i se amestec` bine. La cl`titele de post. se fr`månt` aluatul 20 de minute. sare Zarzavaturile se cur`]`. se op`resc cu bor[ [i se las` la scurs. se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n uleiul \ncins. Se scot din crati]`. fasolea verde cur`]at` [i rupt` \n buc`]i. 2 cepe o ro[ie. dup` care se las` la crescut o or`. [i se fr`månt` bine. |ntr-o oal` cu ap` cald` se pune la fiert zarzavatul. Separat se pune ulei la \ncins \ntr-o crati]` [i. sare. f`ina. 80 g castrave]i acri 100 g morcovi. f`r` s` se lipeasc`. se scot. se spal`. se scurg [i se amestec` \ntrun castron.

Separat se preg`te[te un sos tomat din zeama \n care au fiert ro[iile. 269 . strecurat` [i \ngro[at` cu f`in`. se toarn` peste vinete [i se presar` cu verdea]`. p`trunjelul. se spal` [i se taie \n buc`]i de 2–3 cm lungime. se ia de pe foc [i se amestec` cu verdea]a. sare Dovlecei umplu]i cu orez 800 g dovlecei 60 ml ulei o ceap` o ro[ie 150 g orez o lingur` de f`in` p`trunjel. 200 g m`sline f`r` såmburi 200 g ciuperci t`iate felii o lingur` de f`in` o cea[c` de vin 150 ml suc de ro[ii o l`måie o linguri]` de zah`r o foaie de dafin. Se pr`jesc u[or pe toate p`r]ile. }elina se pr`je[te \n pu]in ulei. sarea [i piperul. piperul. timp de 20 de minute. se piseaz` [i se prepar` un mujdei cu ap` rece [i un praf de sare. sare [i piper Soté din fasole verde 1 kg fasole verde 150 ml ulei. se pun ro[iile op`rite \n ap` clocotit` [i cur`]ate de coaj` [i semin]e. se desface \n buche]ele [i se pune la fiert \n ap` rece. sare }elin` cu ciuperci [i m`sline 2 ]eline t`iate cuburi o ceap` t`iat` m`runt Ciupercile sp`late \n mai multe ape – numai p`l`riile \ntregi – sunt l`sate s` se marineze dou` ore \n ulei cu sare [i usturoi pisat. Se mai fierb 10 minute [i se pun la cuptor pån` se leag`. sare Se cur`]` dovleceii. La sfår[it se adaug` verdea]a tocat`. Se cur`]` usturoiul. Se cur`]` fasolea. Salat` de ghebe cu usturoi 800 g ghebe 100 ml ulei usturoi. Apoi se pr`jesc \n ulei [i se scot pe un platou. Separat se c`le[te ceapa. Se umplu dovleceii [i se pun la cuptor cu restul de ulei. Se fierbe aproximativ 20 de minute la foc mic. care se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Se serve[te cu m`m`lig` cald`. l`sånd-o s` fiarb` \n`bu[it la foc mic. se taie \n cuburi [i se s`reaz`. Se serve[te rece sau cald cu l`måie. sare Toc`ni]` m`n`stireasc` de ciuperci 800 g ciuperci proaspete 4 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 2 leg`turi de p`trunjel 200 ml ulei 75 ml vin. se adaug` ceapa. morcovul. Vinete a la grec 800 g vinete 5 ro[ii. care. sare Ciupercile se taie felii. cånd sunt aproape gata. Apoi se pune vasul cu ciupercile la foc mic [i se adaug`. piper. Iahnie de dovlecei 3 dovlecei 4 ro[ii o ceap` 100 ml ulei 2 linguri de f`in` piper. se condimenteaz` cu sare [i piper [i se las` s` fiarb` cam 20 de minute. m`rar. Ceapa se toac` m`runt. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. pu]in p`trunjel tocat [i zeama de l`måie. |n uleiul r`mas. La sfår[it se adaug` verdea]`. la care s-a ad`ugat ulei. ciupercile [i se \n`bu[` 8–10 minute.pun sare. se adaug` p`trunjelul tocat [i se s`reaz` dup` gust. cur`]a]i [i sp`la]i. sucul de ro[ii. Cånd s-a \nmuiat. se fierb \n ap` [i se paseaz`. Se paseaz` sosul. orezul. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` c`ldu]`. apoi. dup` care se mai d` un clocot. dup` ce se las` s` stea cåteva minute. 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de verdea]`. zeama de l`måie [i usturoiul tocat. se scurg [i se [terg cu un prosop curat. se taie \n felii rotunde. ro[iile cur`]ate de coaj` [i semin]e [i t`iate cubule]e [i vinul [i se las` s` mai dea un clocot. ap` Se cur`]` conopida. se potrive[te de sare [i piper [i se d` vasul la cuptor. sare o leg`tur` de p`trunjel verde. dup` ce a \nflorit. Se pun dovleceii \n sos. Se adaug` verdea]a tocat`. Se pune uleiul la \ncins \ntr-o crati]` [i se c`le[te pu]in fasolea. se toac` ceapa [i se c`le[te \n ulei. se adaug` f`ina. Conopid` cu sos tomat 400 g conopid` 4 ro[ii 120 g f`in` 30 ml ulei un morcov o r`d`cin` de p`trunjel verdea]`. se stinge cu ro[iile [i se las` s` fiarb` cåteva minute. apoi se adaug` vinul. se c`le[te \n ulei. Se adaug` f`ina dizolvat` \n ap`. zah`rul [i condimentele. m`slinele. sare Dovleceii. Ro[iile se taie buc`]i. 5 ro[ii piper. p`trunjel l`måie. Sosul se toarn` peste conopida fiart` [i se bag` la cuptor ca s` scad`. usturoiul verde tocat. se adaug` ro[ia t`iat`. Se stinge cu pu]in` ap`. Vinetele se cur`]` de coaj`. se pr`jesc \n ulei. sarea. mujdeiul de usturoi [i se las` s` fiarb` 30 de minute. se taie \n lung [i se scobesc cu o linguri]`.

2 castrave]i 2 ardei gra[i. Se \ntinde deasupra gemul [i se a[az` pe toat` suprafa]a vi[inele stoarse \n prealabil. Dup` 10 minute se scot. Se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. ro[iile rondele. Se \ntinde restul de aluat peste compozi]ie [i se coace la foc potrivit. Dup` ce s-au r`cit. piperul. Se pun la cuptor cåteva minute. usturoiul pisat [i mu[tarul [i se toarn` peste fasolea p`st`i. 270 . se taie \n forme diferite [i se a[az` pe tav`. se cur`]` [i se d` miezul prin ma[ina de tocat. Ceapa se taie m`runt [i se c`le[te \n ulei. 2 linguri de o]et o linguri]` de mu[tar o ceap` t`iat` feliu]e 2 c`]ei de usturoi. Peste aceast` salat` se toarn` un sos f`cut din ulei. Salata se decoreaz` cu cealalt` jum`tate din cantitatea de ro[ii [i p`trunjel. sare [oare rotunde [i se t`v`le[te prin f`in`. piper [i sare [i se amestec`. Se iau cu lingura chiftelu]e [i se pr`jesc \n ulei \ncins. se taie felii. 200 g margarin` 1/2 cea[c` de zah`r 2 linguri de ap` rece Pentru umplutur`: 4–5 linguri de gem de vi[ine 1/2 kg vi[ine. Se amestec` cu dou` linguri de f`in`. amestecånd bine. apoi se fr`månt`. cur`]a]i de coaj` [i semin]e. Ardeiul se taie [i el felii. 50 ml ulei 30 ml o]et. Apoi se presar` zah`rul. 2 linguri de f`in` ulei. piper. piper. apoi se ruleaz` pe diagonal`. se cur`]`. Se adaug` verdea]a [i usturoiul verde tocate m`runt. Se coc nucile \n cuptorul \ncins. Se cur`]` ciupercile. se scurg [i se a[az` \ntr-o crati]` uns` cu ulei.Salat` de fasole verde 800 g fasole p`st`i 1/2 cea[c` de ulei. castrave]ii. sarea. \n ap` cu sare. Se \nl`tur` semin]ele cu o lingur`. I se d` forma unei påini- Se fierb cartofii \n coaj`. se \ncorporeaz` f`ina. m`rar fin tocat 2 ardei cop]i [i t`ia]i feliu]e 2 ro[ii. Se frige \n ulei. se taie julien [i se fierb \n ap` cu sare. o]et. Se a[az` cornule]ele \n tava uns` cu margarin` [i se coc la foc potrivit. sare amestec` cu ceap`. Se garnise[te apoi cu ceapa. se spal`. se \ncorporeaz` f`ina pu]in cåte pu]in. piper. apoi se las` la scurs. G`lu[te de cartofi 800 g cartofi. o cea[c` de zah`r o lingur` de f`in` 4 linguri de nuci m`cinate 2 linguri de margarin` Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. Tart` cu vi[ine Pentru aluat: 2 ce[ti de f`in`. sare Cornule]e cu nuci 200 g margarin` 400 g nuci 280 g zah`r pudr` 350 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat Se fierb cartofii \n coaj`. se amestec` bine [i se fr`månt`. f`in` [i nuca. ca s` se scurg`. p`trunjel verde piper. Salat` de var` 800 g cartofi o ceap` mic`. iar apoi se tapeteaz` cu pesmet pr`jit. Se coace la foc potrivit. Se cur`]` [i se spal` fasolea verde. se cur`]` [i se paseaz`. O parte se \ntinde [i se a[az` \n forma bine uns` cu ulei. Biscui]i de post 100 g zah`r pudr` 200 g margarin`. apoi se presar` cu sare. ardeiul. sare Se coc vinetele. Se \ntinde pe o plan[et` o foaie de grosimea muchiei de cu]it. Se presar` fiecare p`tr`]el de aluat cu miez de nuc`. sare [i piper. apoi se Se fr`månt` aluatul [i se \mparte \n dou` jum`t`]i. ardeiul gras. sarea [i piperul. Dup` ce s-au c`lit se dau prin ma[ina de tocat. dup` care se scot. Se modeleaz` g`lu[te rotunde. Re]ete pentru Postul Adormirii Maicii Domnului Chiftelu]e de vinete 800 g vinete 2 linguri de f`in` piper sare Drob de ciuperci 800 g ciuperci 2 cepe 2 leg`turi de p`trunjel verde o leg`tur` de usturoi verde 150 ml ulei 100 g f`in`. Se amestec` uleiul cu o]etul. se fierbe. piper [i sare. cartofii se Se freac` margarina cu zah`rul pudr` [i cu cel vanilat. la cuptor. Ceapa se taie solzi[ori. se adaug` dou` linguri de f`in`. m`slinele [i jum`tate din cantitatea de ro[ii. se adaug` ciupercile [i se c`lesc \mpreun`. se las` pån` se r`coresc. iar castrave]ii. se cur`]` [i se taie felii. dup` care se a[az` pe un fund de lemn \nclinat. apoi se scurg. se rupe \n buc`]ele de 2–3 centimetri lungime. m`rarul [i ro[iile t`iate felii. 300 g f`in` un plicule] de zah`r vanilat \ntinde o foaie care se taie \n p`tr`]ele cu latura de 5–6 centimetri. se pun \ntr-un castron. cam 10 minute. 50 g m`sline 4 ro[ii. Dup` cam 15 minute se toac`. se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare.

„Icre“ de fasole
350 g fasole uscat` 100 ml ulei suc de l`måie o ceap`, m`sline p`trunjel verde, sare

Bame gratinate
800 g bame 3 cepe 1 kg ro[ii 200 ml ulei 75 ml o]et 2 leg`turi de m`rar verde, sare

cu maz`rea sp`lat` se pun s` fiarb` direct \n cuptor cu ap` cåt s` le acopere [i ulei. Se las` la cuptor pån` scad.

Hribi la cuptor
800 g hribi ulei, p`trunjel verde piper, sare

Se spal` fasolea [i se las` la \nmuiat pån` a doua zi. Diminea]a se cl`te[te cu ap` cald` [i se pune la fiert. Dup` ce a fiert, se scurge de zeam` [i se paseaz` cu telul, se adaug` sare, se pune ulei [i se amestec` pån` se albe[te. Dup` ce s-a r`cit, se pune suc de l`måie [i ceapa tocat` m`runt. Se pune \ntr-un castron [i se orneaz` cu m`sline [i p`trunjel.

Bor[ de varz` dulce cu m`rar
o varz` potrivit` ca m`rime 4 linguri de ulei 3 cepe, un morcov o leg`tur` de m`rar o cea[c` de orez 1 l bor[ ap`, sare

Se cur`]` bamele [i se pun \n o]et amestecat cu ap` [i sare. Dup` 30 de minute se scot, se spal` [i se scurg. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se pune \ntr-un vas un strat de ceap` pr`jit`, deasupra se pune un strat de bame, iar peste stratul de bame se a[az` un strat de felii de ro[ii [i se continu`. Se presar` cu sare [i m`rar tocat [i se toarn` deasupra ulei [i ap`. Se fierb bamele la foc mic, iar cånd sunt aproape gata se pun 20 de minute la cuptor.

Se aleg ciuperci mari [i c`rnoase, li se taie picioru[ul, se spal` [i se scurg de ap`, apoi se presar` pe suprafa]a p`l`riei sare. Se toac` m`runt picioru[ele [i resturile de ciuperci sf`råmate, se adaug` p`trunjel verde tocat, sare [i piper. Se scobesc pu]in p`l`riile [i se umplu cu toc`tura preg`tit`, apoi se a[az` \ntr-o tav` emailat`, uns` cu ulei. Se stropesc ciupercile cu ulei [i se las` la cuptor cam 25–30 minute.

Ciuperci cu sfecl`
250 g ciuperci 250 g sfecl` ro[ie 2 cepe 75 ml ulei 2–3 c`]ei de usturoi

Måncare de dovlecei
800 g dovlecei 100 ml ulei, 2 cepe 2 linguri de f`in` 2 linguri de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel, sare

Se cur`]` varza, se spal` [i se taie få[ii. Se cur`]` morcovul [i ceapa, se spal` [i se taie m`runt. |ntr-o oal` se pune ap` la fiert \n care se adaug` varza [i zarzavatul. Cånd au fiert pe jum`tate, se pune orezul sp`lat [i cur`]at [i se adaug` m`rarul t`iat m`runt. Cånd sunt gata fierte, se pune bor[ul [i se s`reaz`. Se las` s` fiarb` cåteva clocote.

Ciupercile se cur`]`, se spal`, se taie solzi[ori [i se fierb \n ap` cu sare. Sfecla se fierbe, se cur`]` de coaj` [i se d` prin r`z`toare. Ceapa se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei, se adaug` ciupercile, sfecla [i mujdeiul de usturoi [i se c`lesc \mpreun` \nc` 2–3 minute.

Crem` de conopid`
800 g conopid` un pahar de f`in` 100 ml ulei, sare

Ghiveci de legume
2 morcovi 2 cartofi un dovlecel 100 g maz`re 50 g fasole verde 100 g conopid` un p`stårnac verdea]`, ulei, sare

Se cur`]` ceapa, se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \mpreun` cu f`ina. Se stinge cu bulion diluat cu ap` [i se las` la fiert 15 minute. Se cur`]` dovleceii, se taie cuburi, se op`resc cåteva minute, se scurg [i se pun \n sos. Se adaug` verdea]a tocat` [i sare dup` gust. Se mai ]ine vasul la cuptor 20 de minute.

Paste cu sos de vinete
2 vinete 250 g macaroane o ce[cu]` de ulei 2 c`]ei de usturoi 1 kg ro[ii 2 linguri de bulion o leg`tur` de busuioc, piper, sare

Se cur`]` conopida, se rupe \n buche]ele mici [i se pune la fiert \n ap` clocotit`. Dup` ce a fiert se adaug` un rånta[ din ulei [i f`in`. Se mai d` \n cåteva clocote, apoi se paseaz` cu zeam` cu tot. Se pune din nou pe foc, se s`reaz` [i se mai d` \n cåteva clocote.

Zarzavaturile, cur`]ate [i sp`late, morcovul t`iat rondele, cartofii \n cubule]e, fasolea verde [i dovleceii \n buc`]i, \mpreun` cu p`stårnacul cur`]at, sp`lat [i t`iat \n cubule]e [i

Se taie vinetele cuburi mici, se s`reaz` [i se las` o or` \n stre-

271

cur`toare. Apoi se spal` de sare [i se scurg. Se pr`jesc u[or \n ulei. |ntr-o oal` se c`le[te usturoiul t`iat, se adaug` ro[iile t`iate m`runt, f`r` coji [i semin]e. Se las` la foc mic pån` scade sosul. Se adaug` condimentele [i verdea]a tocat` [i se mai las` cåteva minute la foc. Macaroanele se fierb \n ap` s`rat` cu dou` linguri de ulei [i se scurg. Se servesc calde, cu mult sos.

se aranjeaz` \n tav`, se pun 2–3 linguri de ulei, pulpa scoas` de la ro[ii, fiart` [i dat` prin sita, o cea[c` de ap` [i o linguri]` de zah`r. Se pun la cuptor pån` cånd fierbe orezul [i scade sosul.

Salat` de macaroane
400 g macaroane de post 2 morcovi, 100 g ]elin` 200 g maz`re, 150 g fasole verde 2 gogo[ari \n o]et 3 castrave]i \n o]et, sare

uleiul fierbinte se adaug` f`ina, care se stinge cu zeama de la ro[iile fierte. Se adaug` sarea necesar`, zah`r dup` gust [i frunze de ]elin`, care la servit se \nl`tur`. Se las` s` fiarb` \mpreun`, la foc domol, \nc` vreo cåteva minute, pån` se \ngroa[` sosul.

G`lu[te cu prune
800 g cartofi 100 g f`in` 100 g pesmet 2 linguri de zah`r pudr` scor]i[oar` m`cinat` 500 g prune 150 g margarin`, sare

Pilaf de post
100 ml ulei 2 cepe un morcov 100 g ]elin` 300 g orez 2 ardei gra[i 4–5 ro[ii, piper, sare

Se c`le[te ceapa t`iat` m`runt, se adaug` ardeii gra[i t`ia]i cubule]e [i orezul [i se c`lesc cam 15 minute. Se adaug` un litru de ap`, piperul boabe [i sarea. Se pune vasul la cuptor timp de 20 de minute, apoi se scoate [i se a[az` deasupra ro[iile t`iate \n dou`. Se bag` din nou la cuptor pentru 10 minute.

Macaroanele se fierb \n ap` cu sare, apoi se cl`tesc \n ap` rece [i se taie buc`]i mici. Morcovii [i ]elina se fierb \n ap` cu sare [i se taie cubule]e. Maz`rea se fierbe [i se las` la scurs. Fasolea se fierbe [i se taie cu gogo[arii [i castrave]ii. Se amestec` toate ingredientele [i se aranjeaz` salata pe un platou.

Salat` olteneasc` de cartofi [i verde]uri
600 g cartofi 2 leg`turi de ceap` verde 2 leg`turi de usturoi verde 100 g fasole verde, 100 g ridichi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 125 ml ulei, 50 ml o]et, sare

Ro[ii umplute cu orez
6–7 ro[ii o ceap`, o ce[cu]` de orez 2 morcovi, 2 p`stårnaci p`trunjel verde, o linguri]` de zah`r o cea[c` cu ap`, piper, sare

Se aleg ro[iile tari, se spal`, apoi se taie un c`p`cel \n partea de sus [i se golesc \n interior de semin]e cu o linguri]`. Se presar` \n interior sare [i, dup` zece minute, se a[az` cu partea scobit` \n jos pentru a se scurge apa. Pentru umplutur` se \n`bu[` cu ulei o ceap` tocat`, se adaug` orez [i se stinge cu ap`. Dup` ce a \nflorit orezul se ia de pe foc, se pun morcovul [i p`stårnacul t`iate [i \n`bu[ite separat \n ulei, \mpreun` cu p`trunjelul verde, piperul [i sarea. Se amestec`, se umplu ro[iile cu aceast` compozi]ie, apoi

Se fierb cartofii \n ap` cu sare, se cur`]` [i se taie cubule]e. Fasolea se taie buc`]i [i se fierbe \n ap` cu sare. Ceapa, usturoiul, p`trunjelul [i m`rarul se toac` m`runt. Ridichile se toac` feliu]e, se amestec` totul [i se adaug` sare, ulei [i o]et.

Cartofii se spal` [i se fierb \n coaj`, \n ap` cu sare. Dup` fierbere se scot, se cur`]` de coaj`, se toac`, apoi se amestec` cu f`in` [i sare. Se fr`månt` pån` se ob]ine un aluat care se \ntinde pe plan[eta pres`rat` cu f`in` \n foaie groas` de 1 centimetru [i se taie \n p`trate. Separat se spal` prunele, se scot såmburii, iar \n locul lor se pune zah`r. |n fiecare p`trat de aluat se a[az` cåte o prun`, se \nvele[te [i se modeleaz` rotund. G`lu[tele se pun la fiert \n ap` cu sare [i se las` aproape 15 minute. Dup` fierbere se trec prin pesmetul rumenit \n margarin` [i se presar` cu zah`r [i scor]i[oar`.

Tort din biscui]i la rece
400 g biscui]i de post o cea[c` mare de cafea concentrat` 150 g zah`r un plic de zah`r vanilat

Sos de ro[ii
800 g ro[ii 2 linguri de ulei o lingur` de f`in` zah`r foi de ]elin`, sare

Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`, se scot, se cur`]` de pieli]e [i de semin]e, apoi se dau pe r`z`toare [i se pun s` fiarb` un sfert de or`. |n

Se a[az` biscui]ii pe o tav` [i se stropesc u[or cu cafeaua \n care s-a dizolvat zah`rul [i praful vanilat. Pe un platou se a[az` biscui]ii pe dou` rånduri, se ung cu crema de cacao (ob]inut` din pudra de cacao cu margarin` [i zah`r) [i se continu` cu alt rånd de biscui]i pån` cånd totul a fost \mbr`cat cu crem`.

272

Bucate m`n`stire[ti
Sfin]i[ori
400 g f`in` 250 g margarin` 400 g zah`r 200 ml lapte 200 g miez de nuc` un plicule] de praf de copt scor]i[oar`, sare

Artos
600 g f`in` 40 g drojdie 100 g zah`r 1/2 l ap` 100 ml ulei 2 linguri]e de coaj` de l`måie 2 linguri]e de sare

Coliv`
300 g arpaca[ 1,2 l ap` 200 g zah`r 200 g biscui]i pisa]i coaja ras` de la o l`måie coaja ras` de la o portocal` 300 g miez de nuc` sare

Din f`in`, lapte, praf de copt, zeam` de l`måie, margarin` [i jum`tate din cantitatea de zah`r se prepar` un aluat, care se fr`månt` bine, se las` la dospit o or`, apoi se ia [i se mai fr`månt`, dup` care se \mparte \n mai multe buc`]i, care se \mpletesc \n forma cifrei 8 [i se dau la cuptor, s` se coac` bine. Se fierbe restul de zah`r cu 100 ml ap` [i se face un sirop foarte bine legat. Miezul de nuc` se pr`je[te pe plit` [i se piseaz` m`runt. Col`ceii se dau prin sirop, apoi prin miezul de nuc`, dup` care se presar` cu pu]in` scor]i[oar`.

Se dizolv` drojdia \n 1/2 cea[c` de ap` cald`, se adaug` zah`rul [i sarea, se amestec` s` se dizolve [i se adaug` restul de ap`, coaja de l`måie [i f`ina. Pe m`sur` ce se fr`månt`, se adaug` pu]in cåte pu]in uleiul c`ldu]. Se modeleaz` artosele [i se a[az` \ntr-o tav` cald`, uns` cu ulei. Se acoper` cu o pånz` curat` [i se las` s` creasc` cam o ora, apoi se bag` \n cuptorul \nc`lzit. Cånd se r`cesc se ung deasupra cu ap` \ndulcit` [i se pudreaz` cu zah`r farin.

Se alege gråul sau arpaca[ul de impurit`]i [i se pune la fiert \n 1,2 l ap` rece cu sare. Se adaug` zah`rul [i se amestec` bine. Dup` fierbere se ia vasul de pe foc [i se las` la rece. Cånd s-a r`cit suficient, se amestec` cu måna, se adaug` miezul de nuc` pisat, coaja de l`måie [i de portocal` ras`, esen]a de rom sau vanilie, amestecånd \n continuare pån` la omogenizare. Apoi se modeleaz` pe un platou, se tapeteaz` cu zah`r farin [i biscui]i pisa]i [i se realizeaz` un decor cu semnul crucii, ob]inut din bomboane colorate, cafea sau ciocolat`.

Colaci Turti]e
250 g margarin` 2 linguri de f`in` 250 g zah`r 14 ou` 250 g migdale dulci 2 l`måi 800 g f`in` 30 g drojdie de bere sare

Se fr`månt` f`ina cu margarina, apoi se adaug`, unul cåte unul, [ase g`lbenu[uri, migdalele cur`]ate [i pisate, zah`rul [i coaja ras` de la cele dou` l`måi. Se omogenizeaz`, dup` care se \ncorporeaz`, tot pe rånd, \nc` opt g`lbenu[uri, fr`måntåndu-se bine timp de o or`. Se formeaz` turti]e rotunde din acest aluat, se presar` cu zah`r [i se coc la cuptor, la foc mai degrab` moale.

Din toate aceste ingrediente se face o coc` consistent`, care se las` la dospit. Dup` ce a crescut suficient, se taie buc`]i pe o plan[et` pres`rat` cu f`in`, se fac cåte dou` suluri sub]iri care se \mpletesc \ntre ele [i se unesc, astfel \ncåt s` capete forma unui rotund. Cu un alt sul, ner`sucit, se prind marginile colacului. Se coc \n cuptor [i se dau de poman` cu un pahar de vin [i o lumånare aprins`.

Gråu fiert cu miere
500 g gråu 100 g nuci pisate 2 linguri de miere scor]i[oar`

Se spal` gråul \n mai multe ape [i se pune la fiert, la foc mic, pe marginea unei plite. Cånd este fiert, la foc fiind, se adaug` mierea, nucile [i scor]i[oara. Se acoper` [i se las` astfel 1–2 ore.

273

Preparate vegetariene
Ardei umplu]i cu salat` de vinete
600 g ardei gras 1 kg vinete, 2 cepe 2 ro[ii, 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel frunze de ]elin`, sare, piper

Pl`cint` cu soia
4 foi de pl`cint` 200 g boabe de soia, 200 g ceap` 200 g ciuperci, 100 ml ulei o lingur` de pesmet o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar, sare

Salat` de anghinare cu ulei
500 g anghinare 100 ml ulei o l`måie, sare

Vinetele se coc pe plit` pe toate p`r]ile, se las` s` se r`ceasc`, dup` care se cur`]` [i se las` la scurs, \ntr-o tav` a[ezat` \n pozi]ie \nclinat`. Cånd s-au scurs suficient, se toac` m`runt, cel mai bine cu un satår din lemn. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` fin sau se d` pe r`z`toare. Se amestec` bine, cu o lingur` de lemn, vinetele, ceapa [i uleiul, se adaug` sare [i piper dup` gust. Ardeii se spal` bine, se cur`]` de cotoare [i semin]e, f`r` a se despica, dup` care se umplu cu salata de vinete. Se acoper` cu c`p`cele f`cute din feliu]e de ro[ii. Se servesc reci, ornate cu frunze de p`trunjel sau de ]elin`.

Ciuperci umplute la gr`tar
400 g ciuperci 100 g margarin` o lingur` de f`in`, l`måie o leg`tur` de p`trunjel, sare, piper

Boabele de soia se pun la \nmuiat \n ap` cald`. Dup` un sfert de or`, se scot [i se scurg. Bulionul se dizolv` \n pu]in` zeam` de la soia. Ceapa se d` prin r`z`toare, apoi se c`le[te \n ulei. Se adaug` soia, ciupercile t`iate lame, bulionul [i pesmetul, se mic[oreaz` focul [i se las` s` scad`. Cånd e gata, se adaug` m`rarul, tocat foarte fin. |ntr-o tav` uns` bine cu ulei, se a[tern dou` foi de pl`cint`, unse [i ele. Deasupra lor, se \ntinde uniform compozi]ia, apoi se acoper` cu celelalte dou` foi, de asemenea unse. Se cresteaz`, din loc \n loc, cu cu]itul, ca s` se p`trund` mai bine. Se rumene[te la cuptor, la foc potrivit, cam o or`.

Se cur`]` anghinarea [i se desface \n foi. Fiecare foaie, pe rånd, se spal` \n mai multe ape. Se taie \n dou` o l`måie [i, cu una dintre jum`t`]i, se freac` energic foile de anghinare, ca s` nu se \nnegreasc`. Se pune anghinarea \ntr-un vas cu ap` rece, \n care se stoarce cealalt` jum`tate de l`måie, [i se las` vreo zece minute. Dup` aceea, se scot, se cl`tesc cu ap` rece [i se pun \ntr-un alt vas, cu ap` cåt s` le acopere (cam 200 ml), ulei [i sare. Se pune s` fiarb` pe foc iute cam un sfert de or`, dup` care se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Se serve[te rece, \n cupele pentru salat`.

Salat` de ciuperci cu verde]uri
500 g ciuperci proaspete 25 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare, piper boabe [i m`cinat salat` verde

Salat` de andive fierte
500 g andive o ceap` 30 g miez de nuc` 25 ml o]et 25 ml ulei, sare, piper

Se aleg ciuperci din cele cu p`l`ria mai mare. Se cur`]` de pieli]e, se scot cozile, dup` care se spal` \ntr-o oal` cu doi litri de ap` \n care s-a stors zeama de la o l`måie. Se scurg, dup` care se pun la fript pe gr`tarul \ncins, timp de aproximativ 10 minute. Cozile de la ciuperci se cur`]`, se spal`, se toac` m`runt, dup` care se amestec`, \ntr-un castron, cu 100 g margarin`, cu f`ina, p`trunjelul tocat m`runt, plus sare [i piper dup` gust. |ntr-o tigaie, se tope[te [i se \ncinge o lingur` de margarin`, apoi se toarn` compozi]ia ob]inut`, se stinge cu o jum`tate de pahar de ap` c`ldu]` [i se las` o jum`tate de or` s` se \n`bu[e. Se umplu ciupercile cu acest amestec [i se servesc calde.

Se cur`]` andivele, se desfac foile, cu grij` s` nu se rup`, dup` care se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare. Cånd devin moi, se scot, se trec sub un jet de ap` rece, se las` la scurs, apoi se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`, se spal` [i se toac` m`runt, iar miezul de nuc` se piseaz` cåt mai fin. |ntr-un castron de por]elan, se amestec` andivele cu ceapa [i miezul de nuc` pisat, se adaug` o]etul [i uleiul, se potrive[te de sare [i piper, dup` care se omogenizeaz`. Se serve[te rece.

Se spal` \n mai multe ape [i se cur`]` ciupercile, apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu sare [i cåteva boabe de piper. Atunci cånd sunt fierte suficient, se scot, se trec sub un jet de ap` c`ldu]`, se scurg [i se taie \n feliu]e sub]iri. Se pun \ntr-un castron de por]elan [i se adaug` uleiul, sare [i piper dup` gust [i verdea]a tocat` cåt mai m`runt. Se serve[te cald`, \n cupe, stropit` cu zeam` de l`måie [i ornat` cu frunze de salat` verde.

Salat` de conopid`
500 g conopid` 50 ml ulei, 25 ml o]et o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de tarhon proasp`t

276

se scurge bine [i se las` pe un platou. ca s` nu mai r`mån` sare pe ele. se adaug` uleiul. o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se taie \n sferturi. sare. Se poate orna cu feliu]e de l`måie. |n acest sos. peste care se pune un strat de ceap`. dup` care se taie \n buc`]ele m`runte. sare. }elina se cur`]`. Se serve[te rece. ca un fel de maionez`. care se Cartofii se spal` bine [i se fierb \n coaj`. se dezleag` a]ele. sare [i piper. apoi se adaug` morcovii. p`trunjelul tocat. p`trunjelul [i tarhonul se toac` m`runt. M`rarul se spal`. o portocal` 100 g alune pr`jite 2 linguri de iaurt. se scoate cu spumiera. ca aperitiv. se omogenizeaz`. dup` gust. 50 ml ulei 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel. ulei. dup` care se d` pe r`z`toarea fin`. sare. Dup` aceea. Salat` mixt` 3–4 cartofi 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i 3–4 castraveciori tineri o ceap` 20 ml ulei. Portocala. apoi se taie \n cubule]e m`runte. amestecånd uleiul cu zeama stoars` de la o l`måie. se scot. Se prepar` un sos din mu[tar. cåt mai uniform cu putin]`. \n farfuriu]e speciale pentru salat`. Se serve[te rece. se scurg [i se toac` m`runt. 100 g iaurt 20 ml ulei. [i cu feliu]e de l`måie ca ornament. care se toarn` peste conopid`. Ciupercile se cur`]`. un ardei gras o ceap`. piper Se spal` m`slinele cu ap` c`ldu]`. sare [i piper. mandarina [i grapefruit-ul se decojesc. o]et. o l`måie o leg`tur` de m`rar. se spal` bine. iar cånd s-a \ndep`rtat coaja. unde se las` cel pu]in dou` ore \nainte de a se servi. apoi se cur`]` [i se taie \n cubule]e. se toarn` uleiul. dar f`r` ou`. ardeiul gras [i ceapa. Se amestec` iaurtul cu alunele [i cu zeama stoars` de la o l`måie. Stafidele. o l`måie cåteva frunze de ment` Salat` de m`sline 300 g m`sline o ceap` o l`måie. Printre ele. o mandarin` un grapefruit. ciupercile.(sau 20 g la plic) o l`måie. le las` cåteva ore s` se des`reze. Se serve[te rece. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. fiecare por]ie fiind a[ezat` pe cåte o foaie de salat` verde. dup` care se scurg bine [i se scot såmburii cu o agraf`. iar deasupra unul de l`måie. apoi se taie \n buc`]ele cåt mai mici. Se las` pån` se r`ce[te. M`rarul. sp`late bine [i m`run]ite. Ro[iile [i castrave]ii se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. Se amestec` totul. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. tocat. se spal` [i se toac` m`runt. dup` ce au fost ]inute o or` \ntr-un vas cu ap` rece. zeam` de l`måie. care se leag` bine cu a]` [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` rece [i o linguri]` de sare. \ntr-un castron adånc. la r`cit. piper Salat` de sfecl` cu citrice 400 g sfecl` ro[ie o portocal`. apoi se piseaz` m`runt. L`måia se d` pe r`z`toare. |n acest sos. 25 ml ulei o leg`tur` de m`rar cimbru o foaie de dafin. dup` care se adun` \n cåteva buche]ele. se presar` cimbru. se presar` verdea]a. se adaug` sfecla ras` [i buc`]elele de fructe. \n cupe ornate cu salat` verde [i frunzuli]e de p`trunjel. Sfecla se cur`]`. Ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. se adaug` ]elina. Portocala se decoje[te. Alunele se cur`]` de coaj`. sare [i piper. piper cåteva foi de salat` verde Salat` de sparanghel 500 g sparanghel 50 ml ulei o lingur` de mu[tar. ca aperitiv. Salat` de ]elin` cu ciuperci 200 g ]elin` 200 g ciuperci. usturoiul pisat. tocat` foarte fin. inclusiv codi]ele mai sub]iri. se cur`]` de pieli]e [i de såmburi. se las` s` se usuce. se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece cu pu]in` sare. amestecånd \ntr-un castron iaurtul cu uleiul. se stoarce de zeam` l`måia [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. o l`måie. Ceapa se cur`]`. se spal` bine [i se op`re[te \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Deasupra. apoi se taie \n cubule]e. se a[terne un strat de m`sline. se amestec` bine [i se introduce la frigider. piper Se cur`]` conopida. m`rul [i portocala. o leg`tur` de p`trunjel salat` verde Morcovii [i m`rul se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. ca aperitiv. dup` care se amestec` bine cu sosul [i cu conopida. Cånd s-au \nmuiat. Ardeii se spal`. se toac` m`runt [i se presar` deasupra. iar sparanghelul se taie \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri lungime [i se pune \n salatier`. Cånd s-a fiert. zeama stoars` de la o l`måie mai mare [i frunzele de ment`. Se preg`te[te un sos din ulei. toarn` peste sparanghel. apoi se taie \n buche]ele. se dau prin ma[ina de Se cur`]` sparanghelul. se spal`. se spal` [i se d` pe r`z`toare. se cur`]` de pieli]e [i se taie \n feliu]e. cu zeam` de l`måie. Se prepar` un sos. Se serve[te rece. P`trunjelul se spal` [i se toac` m`runt. Peste toate acestea. Ceapa se cur`]` [i se taie pe[ti[ori. piper Salat` de morcovi 200 g morcovi un m`r. sare. f`r` a se desface. se cur`]` de cotoare [i semin]e. Se cur`]` ceapa. se spal`. 50 g stafide o l`måie. piper [i foaia de dafin m`run]it`. Se prepar` un sos. 277 .

apoi se ia de pe foc [i se strecoar` prin tifon. se spal`. Se poate ad`uga. p`trunjelul [i Cartofii. Se pune pe foc \ntr-o oal` cu ap` fiart` [i pu]in` sare. sare. se decojesc. apoi se las` la \nmuiat vreo 12 ore. p`stårnacul [i ceapa \ntregi. Se serve[te fierbinte. dup` cinci minute. apoi se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul. se separ` de semin]e [i se dau pe r`z`toare. sare. morcovii. f`ina [i un praf de sare. tocate m`runt. piper. se scurg [i se trec prin sit`. Se adaug` cartofii t`ia]i \n cubule]e. piper apoi se ia de pe foc [i se potrive[te de sare [i piper. un p`stårnac 100 g ]elin`. se cur`]` ceapa. se toarn` zeama de varz`. Cånd s-au fiert orezul [i ardeiul. Se adaug` orezul [i ardeiul gras. Se serve[te pres`rånd deasupra p`trunjel tocat m`runt. se adaug` bor[ul. tot fiart`. se cur`]` [i se taie m`runt. Dup` cåteva clocote. se cur`]` ceapa. se spumeaz` [i se strecoar` prin tifon. Se adaug` morcovul. Ceapa se cur`]`. se fierbe zeama de varz`. uleiul. se cur`]` [i se pun s` fiarb` \n ap` cu sare. Ciorb` de urzici 600 g urzici 100 g orez 2 cepe 2 ardei gra[i 50 ml ulei o lingur` de f`in` 500 ml bor[ 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean. piper Sup` – crem` de fasole 500 g fasole o ceap`. Dup` preferin]e. 2 cepe 200 g ro[ii. morcovii. se adaug` rånta[ul [i bor[ul. fierbinte. zarzavaturile se scot. usturoi pisat. Pasta ob]inut` se sub]iaz` cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert. un morcov un p`stårnac. r`d`cina de p`trunjel [i p`stårnacul. se s`reaz` [i se pipereaz` dup` gust [i. piper Urzicile se op`resc \n ap` clocotit`. apoi se adaug` o lingur` de f`in`. apoi se arunc` apa. Fasolea se alege. piper Se rumene[te f`ina \ntr-o tigaie [i se stinge cu pu]in` ap` rece. se potrive[te de sare. apoi se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se las` pån` clocote[te. se adaug` uleiul. Crupele (boabe de porumb m`cinate mai mare) se las` cåteva ore \n ap` rece. Morcovii.Ciorb` de cartofi 600 g cartofi 2 cepe 2 morcovi o r`d`cin` de p`trunjel un p`stårnac o lingur` de bulion 500 ml bor[ 2 linguri de ulei o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. Se arunc` [i a doua ap` [i se adaug` alta. se mai las` 2–3 clocote. Bor[ul se fierbe separat. \n 278 . se toac` m`runt [i. iar fasolea se pune din nou la fiert \n ap` curat`. se pun [i acestea \n oal`. se spal` [i se taie \n cubule]e mici. se las` \nc` 2–3 clocote. Crema rezultat` se sub]iaz` cu zeama \n care a fiert fasolea. |ntre timp. dup` preferin]e. Bor[ul se fierbe separat. apoi se mai adaug` doi litri de ap` [i se las` s` clocoteasc`. iar fasolea se strecoar` de zeam` [i se d` printr-o sit`. se stinge cu pu]in` zeam` de la urzici. |ntre timp. piper [i cimbru. Cånd s-au fiert crupele. Se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` cu dou` linguri de ulei. p`stråndu-se la cald. 40 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. 50 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel 200 g påine Se cur`]` cartofii [i se taie \n cubule]e. se toarn` zeama de varz`. se scot. Ro[iile se op`resc \n alt` oal` cu ap` clocotit`. cånd cartofii sunt pe jum`tate fier]i. apoi se fierb \n doi litri de ap` clocotit`. 3–4 ro[ii 200 g varz` murat` 50 ml ulei 2 linguri de f`in` 1 l zeam` de varz` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean 4 c`]ei de usturoi. Cånd s-au fiert toate. bulionul diluat \n prealabil. albitura [i ]elina se cur`]`. 2 ardei gra[i o ceap`. se spumeaz`. se las` s` dea 2–3 clocote. cimbru Sup` – crem` de zarzavat 3 cartofi 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin`. Separat. se spal`. Cånd sunt gata. se adaug` usturoiul pisat [i verdea]a tocat` m`runt. ceapa [i varza se spal`. Ciorb` din crupe de porumb 400 g crupe de porumb 1 l zeam` de varz` 4 c`]ei de usturoi 20 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de leu[tean sare. apoi ardeiul [i ro[iile. Se mai las` pe foc \nc` vreo zece minute. sau o lingur` de ulei. sarea [i piperul. dup` gust. se las` pån` clocote[te. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Se pune ap` cåt s` le acopere [i se \n`bu[`. se poate ad`uga usturoi pisat. cur`]ate [i sp`late \n prealabil. Ele vor fi ad`ugate \n oal` cånd zarzavaturile vor fi aproape fierte. s` se \nmoaie. ]elina. p`stårnacul. apoi se ia de pe foc [i se strecoar`. se amestec` bine [i se fierbe \nc` 10 minute. Ciorb` de zarzavat 200 g cartofi 2 morcovi. sare. apoi se pun \ntr-o oal` \mpreun` cu uleiul. Cånd s-au fiert legumele [i zarzavaturile. leu[teanul. apoi se spal`. la foc mic. se spal` [i se toac` m`runt. dup` vreo jum`tate de or`. cu o linguri]` de sare. t`iat solzi[ori. tocate m`runt. se scot zarzavaturile. cu p`trunjel tocat [i crutoane de påine.

Ceapa se cur`]`. la foc potrivit. Usturoiul se piseaz`. Se op`re[te [i fasolea verde. Se las` 10 minute la fiert. se adaug` f`ina. piersici etc. se potrive[te de sare [i piper [i se presar` verdea]` tocat` m`runt. piper [i pu]in` verdea]` tocat`. sare. se tope[te margarina [i. Se \ncinge margarina pe fundul unei oale [i se pune ceapa la c`lit. fin tocate. Se las` pån` fierb toate suficient. |ntr-o tigaie. Se adaug` sare. 2 cepe 50 g margarin` 2 linguri de f`in` o leg`tur` de p`trunjel sare. Se spal` p`st`ile de maz`re. 2 morcovi un dovlecel. dovleceii [i t`i]eii. amestecate. Se adaug` ap` \n cantitate suficient` [i se fierbe o or`. amestecånd \n continuare. Se mai fierbe 10 minute. apoi. cartofii. piper Sup` de conopid` 500 g conopid` 2 linguri de f`in`. se spal` [i se taie \n feliu]e sub]iri. dup` preferin]e. Se las` pån` devine transparent`. amestecånd mereu cu lingura de lemn. Cartofii se cur`]`. apoi se pun [i buche]elele \ntregi. pere. se mai fierbe 10 minute [i se presar` verdea]a tocat`. 2 morcovi o r`d`cin` de albitur` 100 g ]elin` 2 cartofi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. o ceap` 2 cartofi. se spal` [i se toac` m`runt. [i se stinge cu ap` c`ldu]`. se pun la fiert \ntåi cartofii. cotoare [i semin]e [i se taie m`runt sau se dau pe r`z`toare. cånd conopida s-a \nmuiat. Cånd s-au fiert legumele. Se serve[te atåt cald`. Se serve[te cald`. piper Sup` de legume cu t`i]ei 100 g fasole verde 2 ro[ii. apoi se stinge cu zeam` din cea \n care a fiert conopida. \n margarin` \ncins`. cånd ace[tia sunt fier]i pe jum`tate. apoi se scot. apoi se pune la \nmuiat \n ap` rece. Ceapa se toac` m`runt. se spal` [i se taie \n cubule]e. Sup` de maz`re 400 g maz`re p`st`i o ceap` 100 g orez o linguri]` de zah`r 40 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Se iau de pe foc \nainte de a se rumeni prea tare. Se dizolv` o linguri]` de amidon \n dou` linguri]e de o]et. Se serve[te cald`. Se acoper` oala [i se mai las` pån` clocote[te. Dup` o jum`tate de or`. se spal` [i se dau pe r`z`toare. cu oala acoperit`. adaug` conopida pasat`. apoi se trece prin sit`. se ia de pe foc. sare. |ntr-o oal` cu 3 litri de ap` clocotit` [i o lingur` de sare. \mpreun` cu ceapa. Sup` de morcovi 4–5 morcovi 3–4 cartofi. piper Se spal` conopida \n mai multe ape. 100 g t`i]ei 40 ml ulei. apoi se pune s` fiarb`. caise. piper [i p`trunjel tocat. Se scoate conopida cu spumiera [i se paseaz` jum`tate din ea. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul. se amestec` bine. cånd s-a \nfierbåntat. poate ad`uga crutoane de påine pr`jit` \n pu]in` margarin`. se cur`]` [i se desface \n buche]ele. Se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. apoi se presar` sarea [i piperul. piper Sup` cu g`lu[te din påine 200 g påine o ceap` 2 c`]ei de usturoi 20 g margarin` 2 ou`. apoi se toarn` \n sup`. se ia cåte o lingur` din compozi]ie [i se adaug` \n oal`. se c`le[te pu]in. morcovii. apoi se adaug` orezul. Morcovii se cur`]`. Se c`le[te pu]in. apoi se adaug` ou`le b`tute. apoi se cur`]` de pieli]e. apoi se adaug` ro[iile [i cartofii. apoi se pune la fiert. La sfår[it. Ceapa. apoi se cur`]` [i se rupe \n buc`]i. Dup` vreo 15–20 de minute. Se adaug` sare [i piper. o lingur` de margarin` [i dou` de zah`r. Fructele pot fi de un singur fel sau din mai multe. pe foc potrivit. se prepar` un rånta[. Dup` aceea. Se mai fierbe un sfert de or`. se scurg [i se amestec` bine cu påinea. aproximativ o jum`tate de or`. Se adaug` un litru de ap`. albitura [i ]elina se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. Se las` pån` se \nmoaie de tot. 25 g margarin` sare. apoi se pun la fiert \n ap` rece. se adaug` fasolea. Cine dore[te. se stinge cu pu]in` zeam` de la legume. Cånd aceasta \ncepe s` se rumeneasc`. se cur`]` de codi]e [i se rup \n cåte dou` buc`]i. Se Se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. apoi se c`le[te.func]ie de cåt de groas` dorim s` fie crema. \ncingånd margarina [i c`lind f`ina. se spal` [i se toac` m`runt. cånd se ia de pe foc. se mai fierbe vreo 5 minute. sare. Ceapa se cur`]`. cu crutoane. \ntr-o oal` cu ap` rece [i pu]in` sare. se stoarce [i se piseaz`.) o linguri]` de amidon 10 ml o]et 25 g margarin` 2 linguri de zah`r Påinea se taie \n felii. apoi se presar` verdea]` tocat`. se adaug` morcovii [i ceapa. se scoate. Cartofii. |ntr-o crati]`. Se cur`]` de coaj` [i de såmburi. cåt [i rece. apoi se adaug` maz`rea. morcovii [i dovleceii se cur`]`. se scurg [i se trec prin sit`. E fierb g`lu[tele un sfert de or`. prune. apoi se scot [i se trec prin sit`. 279 . apoi se toarn` \n piureul de fructe. piper Sup` de fructe 1 kg fructe proaspete (mere.

.

.

o lingur` de f`in` o l`måie. apoi se fierbe \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se pune un strat de sos. \n ap` clocotit`. se cur`]` [i se paseaz`. se poate ad`uga zeama stoars` de la o l`måie. ad`ugånd margarina [i coaja ras` de la o l`måie. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. |ntr-o crati]`. \n aceea[i ap` fierbåndu-se varza. tocate m`runt. [i ardeii. Cånd legumele [i zarzavaturile sunt fierte suficient. t`iat` fidelu]`. sare Budinc` de spaghete cu ciuperci Sup` de sparanghel 250 g sparanghel 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. apoi se adaug` f`ina. apoi se pun pe o plit`. ]elina. se pun \n alt` oal`. se scot semin]ele. se poate servi [i cu crutoane de påine pr`jit` \n margarin`. se scoate cu spumiera \ntr-un castron adånc de por]elan. sare. Se cur`]` spanacul. Se \ntorc. Budinc` de spanac Sup` de zarzavat 2–3 morcovi o r`d`cin` de albitur`. Cånd se ia oala de pe foc. cur`]ate [i t`iate \n buc`]ele de m`rime potrivit`. apoi fiecare felie se taie \n sferturi. se pun la fiert merele [i påinea. se paseaz` merele [i påinea. apoi cåteva polonice de sup` fierbinte. se adaug` f`ina [i apoi bulionul. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` pe foc potrivit pån` se fierbe [i orezul. terminånd cu un strat de sos. dup` gust. se decojesc. la foc potrivit. se spal` [i se pune la fiert \ntr-un vas cu ap` rece [i sare. se unge cu ulei. varza [i ardeii. unul de spaghete. Ro[iile se op`resc separat. 2 ardei gra[i o ceap`. 20 ml o]et salat` verde. Se \ncinge margarina \ntr-o tigaie. \n cuptorul \nc`lzit \n prealabil. Dup` preferin]e. aproximativ o or`. din cånd \n cånd. cimbru Se spal` cu grij` cartofii. Se mai fierb un sfert de or`. se tope[te margarina. se adaug` zarzavatul [i sucul de ro[ii. dovleceii. se spal`. Se serve[te cald`. apoi se dau pe r`z`toare. iar cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se adaug` ro[iile [i orezul.Sup` de påine cu mere 600 g mere ionatane 200 g påine 50 g margarin` o l`måie. se presar` m`rarul [i p`trunjelul. p`trunjelul [i p`stårnacul. zah`r. apoi se r`cesc. dup` care se taie \n sferturi. se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` s` clocoteasc` vreo cinci minute. Se serve[te punånd \n farfurii cåte o por]ie de sparanghel. se scot. unul de ciuperci [i tot a[a. piper [i cimbru. Se serve[te cu p`trunjel tocat deasupra. se \ncinge margarina [i se rumene[te f`ina. Se potrive[te de sare [i piper. o lingur` de bulion o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Cånd sunt fierte. se amestec` [i se las` pån` clocote[te. pentru cine dore[te. Se cur`]` [i se spal` morcovii. Separat. sare. Cartofi cop]i cu chimen 600 g cartofi 50 ml ulei. Se las`. sare. Påinea se taie \n felii de un centimetru grosime. se cur`]` de coaj` [i cotoare. piper 1 kg spanac 2 linguri de bulion. un morcov un p`stårnac o r`d`cin` de p`trunjel o leg`tur` de p`trunjel. piper Se spal` ro[iile. stingåndu-se cu zeam` de la spanac. ceapa. albitura. se c`lesc ceapa [i usturoiul. f`r` a se cur`]a de coaj`. Se serve[te cald`. piper Sup` de ro[ii cu varz` 5–6 ro[ii 1 kg varz`. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se scot. se dilueaz` cu zeam` din cea \n care au fiert. cartofii. apoi se sting cu ro[iile. Sparanghelul se cur`]`. 100 g dovlecei 100 g varz` dulce. apoi se ia de pe foc [i se r`stoarn` compozi]ia \ntr-un vas uns cu margarin` [i tapetat cu pesmet. apoi se presar` sare [i verdea]a tocat`. 100 g pesmet 25 g margarin`. Spaghetele se fierb \n ap` cu sare. 2 ardei gra[i 100 g orez. ca s` se coac` uni- 282 . scor]i[oar` Merele se spal` bine sub un jet de ap` rece. |n momentul \n care s-au fiert destul. se scot [i se dau prin sit`. apoi se fierb \mpreun` \nc` un sfert de or`. Se ia o crati]` \nc`p`toare. la foc moale. Dup` ce s-a fiert suficient. se ia oala de pe foc. sare. Se las` s` se c`leasc`. ad`ugånd sare. 100 g margarin` 50 ml ulei. sare. pån` nu mai r`måne nici o urm` de p`månt pe ei. se scurge [i se bate cu lingura de lemn pån` devine ca un piure. apoi se stinge cu pu]in` ap`. |ntr-o tigaie. o l`måie. \n func]ie de preferin]ele fiec`ruia ad`ugåndu-se zeam` de l`måie sau scor]i[oar`. eventual. 3–4 ro[ii 100 g f`in`. amestecånd mereu. piper 250 g spaghete 250 g ciuperci. chimen. Se scot doar codi]ele. se \ncinge bine. piper. Se adaug` [i spanacul. se stinge cu zeama \n care a fiert sparanghelul. se fierb \n ap` cu sare morcovul. Se adaug` p`trunjelul tocat [i se potrive[te la gust cu sare [i piper. apoi se taie m`runt [i se pun s` fiarb` \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. Se mai fierbe cinci minute. dup` care se potrive[te la gust cu zah`r. t`ia]i \n få[ii pe lungime. amestecånd permanent cu lingura de lemn. Se d` la cuptor o jum`tate de or`. Cånd merele sunt fierte suficient. se strecoar` zeama. la foc iute. 100 g ]elin` 2–3 cartofi. o leg`tur` de p`trunjel o linguri]` de zah`r. se taie \n patru [i se pun la fiert \n ap` cu sare. Ciupercile se toac` m`runt [i se c`lesc \n ulei.

sare.form pe toate p`r]ile. se toarn` deasupra sosul de ro[ii [i se introduc la Guliile se cur`]`. pentru a nu se forma cocoloa[e. iar zeama a sc`zut suficient. Se adaug` celelalte legume. la foc potrivit. o l`måie 50 g tarhon. sarea [i piperul. rece. Ceapa se cur`]`. o linguri]` de zah`r o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se spal`. se adaug` margarina. se presar` m`rarul [i p`trunjelul tocate fin. se las` s` se \nfierbånte [i se c`le[te ceapa. o leg`tur` de m`rar sare. dup` gust. se a[terne un strat de m`m`ligu]`. unde se las` la foc potrivit. |ntre timp. Cånd devine transparent`. o l`måie 4 c`]ei de usturoi. Ciupercile se cur`]`. se taie \n rondele [i se pun la fiert \n pu]in` ap` cu sare. cimbru Se cur`]` cartofii. dup` care se stinge cu pu]in` zeam` din cea \n care au fiert cartofii. la foc moderat. poate ad`uga cimbru. Cånd sunt gata. piper Cartofi cu sos de l`måie 500 g cartofi 2 l`måi mari [i zemoase 4 c`]ei de usturoi 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel sare. se s`reaz`. Se toarn` uleiul \ntr-o tav`. chimen sau alte mirodenii. sare. un castravete murat 100 ml ulei. cam o jum`tate de or`. sarea. 283 . se op`resc ro[iile \n ap` clocotit`. cuptor. apoi se mai introduce la cuptor. se spal` \n mai multe ape. cu p`trunjel tocat deasupra. Ceapa [i morcovii se cur`]`. dup` care se scoate miezul [i se paseaz`. se taie \n rondele groase cam de un centimetru [i se pr`jesc pu]in \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se introduce tava la cuptor. verdea]a tocat` m`runt. morcovul [i p`trunjelul r`d`cin`. |ntre timp. sare. Se servesc calzi. se stinge focul. Dup` ce s-au rumenit. 4–5 ro[ii o lingur` de pesmet. se las` s` se r`ceasc`. se las` s` se topeasc` [i se amestec`. Se tope[te margarina \ntr-o crati]`. apoi se introduce tava la cuptor. Jum`t`]ile de dovlecei se a[az` \ntr-o tav`. Se servesc calde. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. apoi se adaug` f`ina. se pipereaz` [i se mai las` vreo dou`-trei clocote. se adaug` usturoiul t`iat \n feliu]e sub]iri. 100 g maz`re 100 g fasole verde. amestecånd energic cu lingura de lemn. tocat fin. pe lungime. se piseaz`. Cine dore[te. apoi se adaug` f`ina. zah`rul [i foaia de dafin. cu p`trunjel tocat deasupra. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. se taie \n rondele [i se c`lesc \n ulei. pån` scade zeama. unde se las`. se spal`. piper Ciulama de cartofi 500 g cartofi 2 cepe. se ia de pe foc. Måncarea se serve[te. se scot. piper. se spal`. se cur`]` ceapa. iar \n uleiul din crati]` se pun la c`lit usturoiul [i ceapa. piper Se cur`]` cartofii. se ia crati]a de pe foc. La final. apoi se adaug` zeama de l`måie. Se amestec` bine [i se introduce vasul la cuptor [i se las` s` scad` la foc mic. 200 ml suc de ro[ii o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel foi de dafin. tocate fin. Din m`lai. ap` [i pu]in` sare. sucul de ro[ii. 50 ml ulei o lingur` de f`in`. Se serve[te fierbinte. Gulii de post 400 g gulii o ceap`. l`såndu-se s` fiarb` la foc potrivit timp de o jum`tate de or`. foile de dafin [i sare [i piper. t`iate m`runt. Se mai fierbe Dovleceii se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. pån` cap`t` consisten]a småntånii. se toac` m`runt. Dup` aceea. dup` care se sting cu ap` c`ldu]`. un morcov o r`d`cin` de p`trunjel 50 g margarin`. se amestec` bine cu lingura de lemn. o foaie de dafin sare. \nc` un sfert de or`. o lingur` de f`in` o leg`tur` de p`trunjel. se presar` cu chimen [i sare. apoi se ia tigaia de pe foc [i se adaug` m`rarul. 50 ml ulei o linguri]` de zah`r. se adaug` guliile [i se mai las` cåteva clocote. apoi se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele sub]iri. apoi se adaug` \n oala \n care fierb cartofii. unde se las` cam 30 de minute. cu mur`turi. se cur`]` [i se paseaz`. 2 morcovi un m`r. Se serve[te fierbinte. apoi se pune la c`lit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. dup` gust. se aranjeaz` rondelele de cartofi. la foc potrivit. apoi se taie \n lame. de obicei. Se amestec` bine [i se las` s` fiarb` pån` cånd cartofii \ncep s` se sf`råme. dup` preferin]e. piper Dovlecei umplu]i cu tarhon 600 g dovlecei o ceap`. Se cur`]` usturoiul. Cånd devine sticloas`. Ghiveci c`lug`resc 4–5 cartofi o ceap`. tarhonul [i pesmetul. apoi se adaug` legumele. piper Ciuperci cu m`m`ligu]` la cuptor 400 g ciuperci 2–3 cepe. cu frunze de salat` verde tocate julien [i stropite cu pu]in o]et sau zeam` de l`måie. se spal`. se adaug` ciupercile. pentru a se omogeniza. Se servesc calzi. \mpreun` cu zeama stoars` din cele patru l`måi. se prepar` o m`m`ligu]` moale. se spal` [i se toac` m`runt. Se unge o tav` cu ulei. Cånd compozi]ia \ncepe s` clocoteasc`. apoi unul de ciuperci [i a[a mai departe. se spal`. se adaug` miezul de la dovlecei. se omogenizeaz` [i se las` la r`cit. 100 ml ulei 200 g m`lai. |n momentul \n care s-au \nmuiat guliile. zah`rul [i zeama de la o l`måie. l`sånd s` se c`leasc` \nc` 7-8 minute. piperul [i cimbrul. se umplu cu compozi]ia ob]inut` mai devreme. se scot.

Pesmetul se rumene[te u[or \ntr-o tigaie cu o lingur` de margarin` fierbinte. se toac` m`runt. se spal`. Legume asortate 100 g fasole verde 100 g maz`re. amestecånd mereu cu lingura de lemn ca s` nu se ard` sau s` se formeze cocoloa[e. \n ea a[ezåndu-se un strat de macaroane. piper Bamele se cur`]` de codi]e. se tope[te margarina. Se s`reaz`. Se fierb \n`bu[it. Se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se serve[te cald`. cam 30 de minute. se completeaz` cu aceea[i cantitate de ap`. se \ncinge [i se adaug` f`ina. Se fierbe \n`bu[it. se scurge [i se \n`bu[` \ntr-o crati]` cu margarin` [i pu]in` ap`. se trec \ntr-un alt vas cu ap` rece. Måncare de cartofi cu ciuperci 5-6 cartofi 200 g ciuperci 100 g margarin` o l`måie o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se poate pres`ra ca[caval ras. la foc mic. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. cam 30 de minute. tocat m`runt. ca s` nu se lipeasc`. Se toarn` vinul. se scurg [i se las` pe un platou. 50 ml ulei 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar sare. \ntr-o crati]`. apoi se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. iar cine dore[te poate ad`uga pu]in` zeam` de l`måie. se s`reaz` [i se pipereaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt. Se las` la cuptor o jum`tate de or`. ca s`-i ias` iu]eala. cam o jum`tate de or`. se completeaz` cu ap` fiart` sau sup`. bamele [i ro[iile r`mase. |ntr-o tigaie. se spal` \n mai multe ape. Macaroane la cuptor 400 g macaroane 400 g pesmet.Iahnie de bame 600 g bame 1 l bor[. sare. se scoate vasul [i se agit` u[or. se taie \n buc`]ele [i se fierb. o ceap` 2 linguri de o]et. apoi se presar` p`trunjel tocat fin. la dorin]`. Dup` ce s-au fiert. se mai las` 2–3 minute. 2 gulii 100 g sparanghel. apoi se scoate. se pipereaz`. sare. iar jum`tate din ea se pune pe fundul unui vas de Jena. Se serve[te cald`. |ntr-un vas. apoi se scurg [i se las` pån` se usuc`. Spre sfår[it. o ceap` 50 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. cam o jum`tate de or`. \n ap` cu pu]in` sare. Se potrive[te gustul cu sare [i piper. De asemenea. Ciupercile se cur`]`. 2 linguri de f`in` sare. dup` care se pune s` se c`leasc` \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Fasolea. Pe parcursul fierberii. 2 linguri de bulion o leg`tur` de p`trunjel. se prepar` un rånta[ din margarin` [i f`in`. la foc moderat. se amestec` u[or. se tope[te margarina [i. Peste acesta. la foc moale. pån` se \nmoaie bine ceapa. Din cånd \n cånd. se adaug` bulionul. se scurg [i se las` pe un platou. se amestec` bine. sare. desf`cut` \n buche]ele mici. se mic[oreaz` focul [i se las` s` fiarb` \n`bu[it. Måncare de bame la cuptor 600 g bame 3–4 ro[ii. se scot. apoi unul de pesmet. Peste ceap` se pune un strat de bame. 2 linguri de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de p`trunjel. piper Iahnie de ceap` 600 g ceap` 100 g margarin`. 2 morcovi 100 g conopid`. se spal` bine [i se op`resc \ntr-o oal` cu bor[ clocotit. apoi se taie \n feliu]e sub]iri. Se unge o crati]` cu margarin`. ultimul strat fiind de pesmet. Maz`rea se spal`. care se stinge cu zeama \n care au fiert morcovii. Cånd s-au \nmuiat. ca s` nu se lipeasc` de fund. Macaroanele se fierb \ntr-o oal` cu doi litri de ap` clocotit`. Cånd devine transparent`. Se las` la fiert. Dac` sosul scade prea mult. iar cånd se ia de pe foc se adaug` p`trunjelul. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se sf`råme. ca s` ias` macaroanele mai fragede. \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. se cur`]` de coaj` [i se toac` m`runt. Se cur`]` ceapa. se adaug` cartofii. Se scot. la foc mic. Apoi. piper Bamele se cur`]`. Ceapa se cur`]`. r`sfirate [i pres`rate cu pu]in` sare. apoi se toarn` o can` de ap` fiart`. se a[az` un strat deasupra bamelor. \nc` unul de macaroane [i a[a mai departe. sare. piper Cartofii se cur`]`. se toac` fin m`rarul [i se presar` peste måncare. apoi se adaug` celelalte legume. morcovii. sub]iri cam de 3–4 centimetri fiecare. Cånd se serve[te. se potrive[te de sare [i piper [i se d` la cuptor. sare ap` [i o]et. dup` care se adaug` bamele. apoi restul de ceap`. se stinge cu pu]in` ap` fiart` ([i mai bune ar fi cu pu]in` sup` de zarzavaturi) [i se adaug` buc`]ile de ceap`. piper Måncare de cartofi cu orez 500 g cartofi 100 g orez. completånd cu ap` c`ldu]`. se spal` [i se taie \n rondele. dac` scade prea mult. guliile [i sparanghelul se cur`]`. Cånd f`ina \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. la foc mic. fiecare separat. deasupra se mai toarn` o lingur` de unt topit. se pun ciupercile s` se c`leasc` pu]in. se taie \n sferturi [i se las` timp de vreo dou` ore |ntr-un vas cu ap` rece. apoi se adaug` peste legume. se spal` [i se las` 30 de minute \ntr-un vas cu 284 . La fel [i conopida. atunci cånd este suficient de \ncins`. se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \nfierbåntat. Se omogenizeaz` sosul. piper Ceapa se cur`]`. 150 g margarin` 100 g ca[caval. o ceap` 100 ml ulei. se spal`. se spal`. se mai las` 10 minute s` fiarb`.

pån` scade sosul. se cur`]` de coaj`. se las` pån` se \nfierbånt`. cartofii [i ceapa au fiert suficient. peste gulii. gogo[ari. se cur`]` [i se taie \n cubule]e m`runte. |ntr-o tigaie. apoi se ia de pe foc. Se scot [i se mut` \ntr-o crati]`. Se introduce crati]a la cuptor [i se las` la foc potrivit pån` scade sosul. sare. \ntr-o tigaie. Måncare de maz`re p`st`i 1 kg maz`re p`st`i 125 g margarin` o lingur` de zah`r o lingur` de f`in` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. din restul de margarin` [i o lingur` de f`in`. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. Se pun [i ele peste orez [i se adaug` cam trei c`ni mari de ap`. se adaug` f`ina [i ro[iile pasate. apoi se c`le[te \n uleiul \nfierbåntat. apoi se cur`]` de pieli]e [i de såmburi [i se dau pe r`z`toare. Cånd aceasta din urm` \ncepe s` se rumeneasc`. sare. Dup` vreo 10 minute. Se sting cu ap`. dup` care se ia de pe foc [i se presar` m`rarul [i p`trunjelul. o lingur` de f`in` o lingur` de zah`r. Restul de margarin` se pune \n alt` crati]`. se spal`. se scurg [i se pun. se amestec` [i se toarn` peste ceap`. sare. iar orezul. se spal`. apoi se potrive[te de sare [i piper. apoi se acoper` vasul [i se las` la foc mic pån` scade zeama. se cur`]` ceapa.Se alege orezul. Se potrive[te de sare [i piper. 2 linguri de bulion 50 ml ulei. apoi se adaug` \n oala cu måncare [i se las` la fiert pån` mai scade. 200 g m`sline o ceap`. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. piper Måncare de ro[ii cu ardei gras 6–7 ro[ii 2–3 ardei gras 2 cepe 100 ml ulei o leg`tur` de p`trunjel. se separ` de semin]e [i se paseaz`. se taie \n rondele. se tope[te margarina. se spal` [i se toac` m`runt. piper Måncare de fasole verde 500 g fasole verde 3–4 ro[ii. sare. Dup` ce se ia de pe foc. se spal` \n mai multe ape [i se scurge. Cartofii se cur`]`. se poate servi cu salat` de castrave]i mura]i. apoi se pune ceapa la c`lit. se adaug` bulionul. fin tocate. apoi se pune la \n`bu[it \ntr-o tigaie cu ulei [i pu]in` ap`. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. P`st`ile de maz`re se spal`. Se las` vreo cåteva clocote. se adaug` zah`rul. Se \nfierbånt` 100 g margarin` \ntr-o crati]` [i se pun p`st`ile la c`lit. varz` acr` sau gogonele. Separat. se fierb m`slinele. se c`le[te pu]in [i se stinge cu dou` c`ni de zeam` din cea \n care a fiert maz`rea. piper P`st`ile de fasole se spal` bine. m`slinele se scot din apa rece [i se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. 100 ml vin alb o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. apoi se \n`bu[` \ntr-o tigaie cu dou` linguri de margarin` Ro[iile se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. se stinge cu pu]in` zeam` de la maz`re [i se toarn` peste aceasta. apoi se scot. piper M`slinele se ]in cel pu]in o or` la des`rat \n ap` rece. Måncare de maz`re cu m`sline 400 g maz`re 200 g m`sline. 285 . dar se las` \ntregi. se adaug` o lingur` de zah`r. |ntre timp. Se stinge cu pu]in` ap`. |ntre timp. apoi sarea [i piperul. 4 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. Cånd aceasta devine transparent`. Se pune pe foc un ibric cu zah`rul [i se las` pån` \ncepe s` se \ng`lbeneasc`. se preg`te[te un rånta[. Se serve[te cald`. apoi se stinge cu pu]in` ap`. De asemenea. se cur`]` de codi]e. piper Måncare de linte 400 g linte 2 cepe. apoi se toarn` f`ina. piper Måncare de gulii cu m`sline 400 g gulii 2–3 ro[ii. o lingur` de f`in` 2 linguri de zah`r. continuånd fierberea aproximativ 10 minute. sare. dup` care se rumenesc \ntr-o tigaie cu ulei \nfierbåntat. se taie pe[ti[ori. \n func]ie de gustul fiec`ruia. o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. usturoiul. apoi se \n`bu[` \nc` o jum`tate de or`. Se presar` verdea]a tocat` m`runt [i se d` totul la cuptor. se las` s` mai fiarb` cåteva minute. |ntr-un vas cu ap` clocotit`. sare. Ceapa se cur`]`. Maz`rea se fierbe [i se scurge. iar ceapa. \ncins` [i pu]in` ap`. Se cur`]` guliile. Ardeii se spal`. Se fierbe lintea. Sosul rezultat se toarn` peste linte [i se las` s` fiarb` \mpreun` \nc` un sfert de or`. \mpreun` cu sosul. Se potrive[te de sare [i piper [i se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. aproape o or`. se spal` [i se toac` m`runt. Ceapa se cur`]`. se adaug` verdea]a tocat` fin [i se toarn` totul \n crati]a cu fasole. |ntre timp. \mpreun` cu guliile. se cur`]` ceapa. se spal` [i se taie \n rondele groase de un centimetru. se spal` [i se toac` m`runt. se tope[te. apoi se adaug` vinul alb. se cur`]` de codi]e. o lingur` de f`in` 50 g margarin` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. 2 cepe 100 g margarin`. cu m`rar [i p`trunjel tocate deasupra. se rup \n buc`]ele de aproximativ trei centimetri [i se pun la fiert \n ap` cu pu]in` sare. se las` pån` se caramelizeaz`. cur`]at` [i sp`lat`. iar \n ulei se c`le[te ceapa tocat` m`runt.

se las` cåteva minute. se cur`]` [i se dau pe r`z`toare.|ntr-o crati]`. o ceap` 2 ardei gra[i 2 morcovi o leg`tur` de p`trunjel sare. se adun` spuma. Se adaug` ceapa. Se unge o crati]` cu margarin`. Cånd ceapa este aproape fiart`. apoi se stinge cu zeam` de la [tevie. ciupercile cur`]ate [i t`iate lame [i Se alege orezul. pån` scade zeama. se potrive[te gustul cu sare. sare. boia de ardei dulce Pilaf cu ro[ii la cuptor 400 g orez 4–5 ro[ii 2 ardei gras 100 g m`sline. Cånd orezul s-a fiert. cimbru oregano. Se adaug` ap`. piper. dup` care se stinge cu un litru de ap` [i se adaug` ciupercile [i maz`rea. dup` ce s-au sp`lat [i s-au cur`]at. se \nfierbånt` uleiul [i se pune ceapa la c`lit. o leg`tur` de p`trunjel sare. se toac` m`runt [i se pun la fiert \ntr-o oal` cu ap` fierbinte [i sare. Dup` 10 minute. se potrive[te de sare [i piper. se taie \n buc`]ele mici. piper {tevia se spal` \n mai multe ape. Dup` preferin]e. Orezul se alege [i se spal`. ceapa [i ciupercile se cur`]`. Se dizolv` f`ina [i bulionul \n cåte o lingur` de ap`. dup` care se toarn` \n måncare. [i se spal` ceapa. Se stinge cu pu]in` ap` [i se \n`bu[`. se las` pån` se rumene[te pu]in. dup` care se adaug` orezul. piper Pilaf cu legume 200 g orez 50 ml ulei. Se potrive[te de sare [i piper. apoi se c`le[te \n ulei \ncins. Ardeii. inclusiv frunzele. Se \ncinge restul de ulei \ntr-o crati]`. apoi se c`le[te \n ulei. iar cånd se ia de pe foc. iar cartofii se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele. poate folosi boia iute) [i. 200 g m`sline o ceap`. unul de ghebe [i a[a mai departe. Se fierbe \n`bu[it un sfert de or`. se poate ad`uga zeam` de l`måie. nuc[oar` Maz`rea se cur`]` [i se \n`bu[` \n dou` linguri de ulei cu tot atåta ap`. Se adaug` f`ina. 100 ml ulei 100 ml vin alb. {tevia se scurge. se toac` m`runt. Dup` un sfert de or`. ad`ugånd o linguri]` de zah`r. se fierb ghebele. Se las` s` clocoteasc`. piper. se poate pune [i zeam` de l`måie. se adaug` usturoiul pisat. o ceap` o c`p`]ån` de usturoi 100 g margarin`. iar cånd se ia de pe foc. Se mai las` o jum`tate de or`. Separat. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. se adaug` dou` c`ni de ap` [i se mai las` o jum`tate de or` s` fiarb`. sare [i piper dup` gust. se toarn` ro[iile [i se condimenteaz` dup` gust. Se cur`]` ceapa. o lingur` de f`in` 2 leg`turi de ceap` verde o leg`tur` de usturoi verde o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel o l`måie. 2 linguri de f`in` sare. Cånd sunt gata. apoi se las` la scurs. se las` pån` devine aurie. se spal`. piper }elina se cur`]`. apoi se pun la c`lit \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. completånd cu zeam`. pe foc moale. amestecånd cu grij` s` nu se lipeasc` sau s` se ard`. se adaug` m`rarul [i p`trunjelul tocate m`runt. 50 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. Usturoiul [i ceapa se cur`]`. apoi se adaug` orezul. apoi se ia de pe foc [i se presar` cu p`trunjel tocat m`runt. o lingur` de f`in` o lingur` de bulion. apoi se pune la fiert. se adaug` ardeiul [i ro[iile. tocat` m`runt. 500 g orez 200 g maz`re 200 g ciuperci 2 cepe un ardei gras 2–3 ro[ii. Se pun [i ghebele \n crati]`. se spal` \n mai multe ape. dac` scade prea mult. 150 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel sare. piper Musaca de cartofi cu ghebe 4–5 cartofi 600 g ghebe. la foc potrivit. se a[terne un strat de cartofi. Se cur`]` M`slinele se ]in o or` la des`rat \n ap` rece. dac` scade prea mult. foi de dafin ienibahar. La sfår[it. ghebele se toac` m`runt. Se strope[te cu margarin` topit` [i se d` la cuptor un sfert de or`. \n coaj`. ardeii [i morcovii. Pilaf cu maz`re [i ciuperci Måncare de [tevie 1 kg [tevie 100 ml ulei. se bate cu lingura de lemn pån` se ob]ine un fel de piure. se toarn` vinul [i se las` pån` clocote[te. se spal` [i se toac` m`runt. dup` care se spal` [i li se scot såmburii. se presar` p`trunjelul fin tocat. amestecånd mereu. \n ap` clocotit`. \nc` 4–5 minute. se spal` [i se toac` m`runt. se spal`. la foc mic. o linguri]` de zah`r o l`måie. se presar` verdea]a tocat`. c`rora li s-au scos såmburii. Måncare de ]elin` cu ciuperci [i m`sline 200 g ]elin` 200 g ciuperci. dup` ce se ia de pe foc. Se adaug` f`ina. Atunci cånd orezul este bine fiert. piper [i boia de ardei dulce (cine dore[te s` ias` pilaful mai picant. Dup` preferin]e. m`slinele. se presar` sare [i piper [i se las`. se scurge bine [i se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \nfierbåntat. sare. Ro[iile se op`resc \n 286 . se c`lesc ceapa [i ardeii. Cartofii se pun la fiert. apoi se adaug` \n crati]`. Cånd devine sticloas`. apoi se stinge cu pu]in` zeam` de la ghebe. se presar` p`trunjel fin tocat.

Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei \ncins. Cånd sunt pe jum`tate fierte. Dup` aceea. amestecat cu m`sline [i cu verdea]` tocat`. se spal` \n mai multe ape. se scot. se cur`]` de cotor [i se desface \n foi. Se las` pån` se fierb bine. ad`ugånd cåte pu]in` ap` dac` scade prea mult. Spanac cu pilaf 1 kg spanac 200 g orez 2 morcovi o ceap` mic` 100 ml ulei o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel. unul de ardei. cu ap` fierbinte [i pu]in` sare. Se cur`]` castrave]ii [i ardeii. Cånd s-au fiert \ntr-atåt \ncåt s` se f`råme cu u[urin]`. orezul [i morcovii. apoi se 287 . se adaug` jum`tate din cantitatea de ro[ii. Se las` la rece. Se iau cåte patrucinci foi o dat` [i se ruleaz`. se potrive[te la gust cu sare [i piper [i se omogenizeaz`. |ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare. Cartofii se cur`]`. Se las`. Se fierbe totul la foc mic timp de aproximativ 30 de minute. semin]e [i se paseaz`. apoi se s`reaz`. se pipereaz` [i se amestec` din nou. ulei [i zeam` de l`måie dup` gust. Sucul rezultat se toarn` \ntr-un castron sau \ntr-o salatier`. |ntr-o alt` oal`. Soté de ciuperci cu m`rar 500 g ciuperci 100 g margarin` o ceap` 200 ml suc de ro[ii 2 leg`turi de m`rar. Deasupra se pune o jum`tate din cantitatea de orez. 100 g ulei o lingur` de bulion piper boabe 200 ml vin alb sec o leg`tur` de m`rar sare. se cur`]` de coaj` [i se piseaz` cåt mai bine cu furculi]a sau se trec prin sit`. \mpreun` cu castrave]ii [i ardeii. se pun la fiert morcovii. Cartofii se spal` bine. Spanacul se spal` \n mai multe ape. piper Varz` cu ciuperci 600 g varz` murat` 200 g ciuperci. Se amestec` bine. piper m`cinat Se cur`]` ciupercile. dup` care se adaug` peste sucul de ro[ii. se taie \n buc`]i. se sting cu pu]in` ap` c`ldu]` [i se las` \nc` 10 minute s` fiarb`. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. sare. se op`re[te \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi restul de orez cu m`sline. apoi se presar` cu m`rar tocat m`runt. se amestec` bine cu margarina [i cu laptele din soia. pe foc potrivit. se spal` [i se toac`. sp`la]i [i t`ia]i \n sferturi. se adaug` orezul ales [i sp`lat. peste ele se pun ardeii. se cur`]`.ap` clocotit`. apoi se a[terne uniform compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. potrivind de sare [i piper [i pres`rånd verdea]a fin tocat`. Se serve[te cald`. apoi se cur`]` de pieli]e [i semin]e [i se dau pe r`z`toare. \n coaj`. dup` care se serve[te cu crutoane de påine. usturoiul. sare. Se d` totul la cuptor. Sosul trebuie s` r`mån` doar atåt cåt s` acopere ciupercile. sucul de ro[ii. piper Suc de ro[ii cu legume 500 g ro[ii 2 ardei 2 castrave]i proaspe]i (corni[on) 2 cepe o c`p`]ån` de usturoi o l`måie. se potrive[te de sare [i piper. se Se spal` bine ro[iile [i se op`resc \n ap` clocotit`. se tope[te margarina. dup` care se adaug` ciupercile. apoi se cur`]` de coaj`. Se serve[te cald. apoi se ia oala de pe foc. sare. \nfierbånt` [i se pune ceapa la c`lit. se scurg [i se trec prin sit`. piper Piure de conopid` 600 g conopid` 2–3 cartofi 40 g margarin` 100 ml lapte o leg`tur` de m`rar. usturoi [i verdea]`. apoi se bate energic cu lingura de lemn. Se las` pån` devine transparent`. Se serve[te ca fel \n sine sau ca garnitur` pentru ciuperci la gr`tar. se separ` de Varza se spal`. Piureul ob]inut se amestec` bine cu dou` linguri de margarin` [i o jum`tate de pahar de lapte c`ldu]. Se las` pån` se rumene[te. se pun la fiert conopida [i cartofii. sare. legume pr`jite sau chiftelu]e din soia. La råndul ei. o linguri]` de zah`r. se scoate cu spumiera. pån` se umfl` orezul. sp`lat` [i cur`]at`. timp de o or`. se ia de pe foc [i se adaug` m`rarul tocat fin. |ntr-o crati]`. verdea]a tocat` m`runt. apoi se toac` m`runt. piper Turt` de cartofi 600 g cartofi 50 g margarin` 100 ml lapte din soia 25 ml ulei o lingur` de f`in` 100 g småntån`. sare. Urmeaz` \nc` un strat de ro[ii. Ardeiul se cur`]`. se spal` [i se toac` m`runt. se \nfierbånt`. cur`]a]i. se taie pe[ti[ori. Se toarn` uleiul \ntr-o crati]`. se desface \n buche]ele [i se spal`. se scurge bine. apoi se \ntoarce pe partea cealalt`. apoi se pun la fiert. se adaug` spanacul. ceapa. se spal` [i se taie \n cubule]e. \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. la foc mic. 50 ml vin alb 50 ml ulei. Cånd s-au fiert destul. Se omogenizeaz`. se spal` [i se taie \n cubule]e. sarea [i piperul. sare [i piper. o linguri]` de zah`r 200 g påine. Ceapa [i usturoiul se cur`]`. iar cine dore[te \i poate ad`uga o lingur` de småntån` deasupra. apoi se scot. pån` se formeaz` un piure. apoi se \ncorporeaz` f`ina. piper Conopida se cur`]`.

care se \mp`neaz` cu restul compozi]iei. se cur`]` [i se taie \n cubule]e. Se unge o tav` cu ulei. poate ad`uga [i usturoi pisat. piper [i foi de dafin. cu o]etul. apoi se coc pe plit`. Ciupercile se cur`]`. se spal` [i se taie \n buc`]ele mici. piper. se s`reaz`. Se cur`]` de coaj` [i se taie \n rondele cu grosimea de aproximativ o jum`tate de centimetru. se pun vinetele. Cånd s-a \nmuiat. Atunci cånd orezul se umfl`. se mai pune sare [i piper. la foc potrivit. se las` s` se usuce. se scurge [i se las` s` se r`ceasc`. dup` care se stoarce bine de zeam`. 200 g ro[ii felii. se op`resc \n ap` clocotit`. apoi se servesc. alternånd partea cur`]at` cu coaja r`mas`. se toac` m`runt. piper Se alege orezul. Se mai las` 4–5 minute. sare. se scurg bine [i se aranjeaz` pe un platou. se piseaz`. aproximativ dou` ore. Vinetele [i ardeii se spal`. Se serve[te pres`rat` cu m`rar tocat fin. cimbru Vinete pr`jite cu mujdei 1 kg vinete 200 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi 20 ml o]et o leg`tur` de m`rar. Cine dore[te. o lingur` de bulion 2 leg`turi de p`trunjel. Vinete \mp`nate 1 kg vinete 500 g ceap`. Se poate servi cald` sau rece. se adaug` o jum`tate de pahar de ap` [i un vårf de cu]it de sare. diluåndu-se cu ap` atåta cåt` trebuie pentru a ob]ine iu]eala dorit`. boabele de piper [i un praf de sare. Ceapa se cur`]`. se amestec` orezul cu ro[iile. se ia de pe foc. 2 ardei gra[i 3–4 ro[ii. Ro[iile 288 . Se cur`]` ceapa. \mpreun` cu ardeiul t`iat \n få[ii. s` nu se lipeasc`. apoi se pun vinetele la pr`jit. urmånd ca fiecare s`-[i ia cu linguri]a cåt dore[te. apoi se c`le[te pu]in \n uleiul \ncins. dup` care se introduce vasul la cuptor. se mai las` un sfert de or`. Se amestec` mereu. unde se las`. apoi se pune la fiert \ntro oal` cu ap` clocotit` \n care s-a dizolvat o linguri]` de sare. Se condimenteaz` cu sare. se spal` \n mai multe ape. \ntorcåndu-le pe ambele p`r]i. ardeiul [i ceapa. Se presar` sare. iar peste ea se pun vinetele.taie m`runt. Peste vinete se pun felii de ro[ii. dup` care se adaug` bulionul. Salat` de ro[ii cu m`rar 4–5 ro[ii o ceap` 20 ml ulei 15 ml o]et 2 leg`turi de m`rar 2 c`]ei de usturoi. apoi se adaug` vinul. se taie fidelu]`. pån` scade zeama. Jum`tate din compozi]ie se a[terne \n tav`. Ro[iile. pån` se \nmoaie varza [i ciupercile. apoi se acoper` crati]a cu capacul [i se introduce la cuptor. sare. apoi se amestec`. la foc potrivit. La final. se adaug` ro[iile. se spal` [i se taie \n form` de lame. Ulterior. Se cur`]` usturoiul. sare [i piper dup` gust. se spal` [i se toac` m`runt. apoi se scot cu spumiera. Varz` ro[ie la cuptor 800 g varz` ro[ie o ceap`. \n form` de t`i]ei. M`rarul se spal` [i se toac` m`runt. Se las` focul mic [i se continu` fierberea timp de aproximativ o jum`tate de or`. Se completeaz` cu ap` rece. |n por]iunile cur`]ate. [i se presar` m`rarul fin tocat. sarea [i m`rarul tocat. cam o jum`tate de or`. Vinetele se aleg \n a[a fel \ncåt s` fie mai sub]irele. dup` care se c`le[te \ntr-o crati]` cu ulei \ncins. Se d` la cuptor. dup` preferin]e. cam un sfert de or`. apoi se presar` m`rarul fin tocat. la foc moderat. piper [i cimbru dup` gust. dup` gust. Se las` pån` se \nmoaie. dup` care se pun vinetele [i ardeii. Cånd devine transparent`. verdea]a tocat`. Mujdeiul rezultat se toarn` peste vinete sau se las` \n castron. r`månånd doar cåt s` le acopere. 100 ml ulei o linguri]` de f`in` 200 ml vin ro[u o leg`tur` de m`rar sare. se cresteaz` [i se \mp`neaz` cu c`]ei de usturoi. ardeiul [i ceapa se cur`]`. cam dou` c`ni. piper Vinetele se cur`]` pe lungime. sare. Cånd ceapa devine transparent`. apoi se dau la cuptor. se scoate cu spumiera. \mpreun` cu varza. piper Zacusc` de toamn` 1 kg vinete 5–6 ardei 6–7 ro[ii 3 cepe mari 50 ml ulei foi de dafin. Se cur`]` ceapa. l`såndu-se s` se \n`bu[e. \ntr-un castron. piper Varza se cur`]`. apoi se pun \ntr-o crati]`. |ntr-un castron de salat`. bulionul. 2 c`p`]åni de usturoi 20 ml vin alb. apoi se toarn` vinul [i se adaug` f`ina. se spal` [i se toac` m`runt. uleiul. Se \nfierbånt` uleiul \ntr-o crati]`. se amestec` bine [i se pune crati]a s` fiarb` la foc potrivit. vinul. se toac` [i se c`le[te \n restul de ulei. la foc potrivit. apoi se presar` cu sare [i se las` o jum`tate de or`. se cur`]` [i se pun la scurs. restul de usturoi. sare Salat` de orez 200 g orez 2–3 ardei gra[i 2–3 ro[ii 2 cepe 20 ml ulei 25 ml o]et 2 c`]ei de usturoi o leg`tur` de m`rar. iar zeama a sc`zut. se adaug` cåte o lingur` de ulei [i de o]et (cantit`]ile pot diferi \n func]ie de preferin]e). se adaug` varza. sare.

Se amestec` morcovii [i ]elina cu varza. 289 . Se presar` cu sare. 2 cepe 100 g ]elin` 100 ml ulei o c`p`]ån` de usturoi o leg`tur` de m`rar sare. apoi se adaug` o linguri]` de sare [i zeama stoars` de la o l`måie. M`rarul se spal` [i se toac` marunt. dup` care se leag` \n buche]ele [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i o linguri]` de sare. Sparanghelul se serve[te \n farfurioare. se poate folosi bor[ fiert. usturoiul pisat. ad`ugånd piperul. se ia de pe foc [i se adaug` f`ina [i margarina. la diverse supe [i creme. Salata se serve[te r`cit` \n prealabil. Ceapa se cur`]`. Se servesc cu måncare de maz`re. sare Se cur`]` varza. Dup` aceea. fin tocat. sau sub form` de crutoane (t`iate \n p`tr`]ele mai mici). \ndep`rtåndu-se cu grij` cotoarele. dizolvat` \n pu]in` ap` cald`. se toarn` \ntr-un castron. månc`ruri cu sos [i altele. dup` care se amestec` bine cu margarina. se scurg. Se adaug` [i granulele de soia. piper Sos de ro[ii cu soia 400 g granule de soia 4–5 ro[ii. apoi se dau pe r`z`toare. Se serve[te ca garnitur` la pilaf. Cine dore[te s` dea salatei un gust mai deosebit. iar dup` ce clocote[te. Dup` vreo 10 minute. se mic[oreaz` flac`ra [i se mai las` o jum`tate de or`. apoi se \ntinde \ntr-o foaie groas` cam de 2 centimetri [i se taie \n p`trate sau dreptunghiuri. Se fr`månt` aluatul. apoi se toac` julien. se sub]iaz` cu zeama stoars` de la o l`måie [i se condimenteaz` cu sare. Se serve[te cald. boia de ardei dulce Sos picant 250 ml o]et piper 2 linguri de bulion 40 g margarin` 2 linguri de f`in`. bine scurse. se toarn` uleiul [i o]etul. Aluat fraged cu zer 400 g f`in` 200 g margarin` 250 ml zer proasp`t. dup` care se las` o jum`tate de or` s` se odihneasc`. Separat. la pizza. avånd al`turi un bol cu sos. poate ad`uga [i usturoi cur`]at [i pisat. se spal`. Se prepar` sosul. Se las` focul mare. fr`månt` pu]in. se cur`]` de pieli]e [i semin]e. Aluat de friganele 200 g f`in` 20 g drojdie 150 g margarin` o l`måie. Ceapa [i ]elina se cur`]`. F`ina se cerne. piper [i boia dulce. se spal` [i se toac` m`runt.Ro[iile se spal` [i se taie \n felii sub]iri. piper Sparanghelul se cur`]` [i se spal`. 50 g de margarin`. turnat pu]in cåte pu]in. al`turi de diverse månc`ruri cu sos. musacale. piper. Se las` s` fiarb`. Se toarn` sosul peste salat` [i se presar` cu m`rar fin tocat. sare [i piper dup` gust. legume umplute. apoi se dau pe r`z`toare. se spal` [i se toac` m`runt. |n lipsa zerului. pilaf. apoi se \n`bu[` \n ulei cu pu]in` ap`. o l`måie o leg`tur` de m`rar sare. de fasole verde sau de linte. Se fr`månt` aluatul pån` cånd devine catifelat la pip`it. pl`cinte sau pilafuri. preparate din paste. apoi se presar` m`rarul [i se potrive[te de sare [i piper. Se ia cåte o mån` de varz`. se |ntr-o oal`. se adaug` [i m`rarul. \n alt castron se toarn` uleiul. morcovii [i ]elina se cur`]` [i se spal`. cu varz` sau cu brånz`. unde se adaug` drojdia. f`cånd \n mijloc o mic` groap`. |ntr-un castron. Aluatul este potrivit pentru prepararea pl`cintelor cu spanac. se pune la fiert o]etul. Se completeaz` cu o can` de ap` c`ldu]`. sare Salat` de varz` alb` 600 kg varz` alb` 2 morcovi 100 g ]elin` 20 ml ulei. Se continu` fierberea \nc` un sfert de or`. se dezleag` [i se r`sfir` pe un prosop curat. F`ina se cerne. Dup` aceea. fierbåndu-se \mpreun` \nc` 10 minute. ciulama. frecånd mu[tarul cu ulei. apoi se mut` \ntr-un castron curat. amestecånd pån` cånd se omogenizeaz`. apoi se pune deoparte pentru o jum`tate de or`. Granulele de soia se las` la \nmuiat un sfert de or` \ntr-un vas cu un litru de ap` c`ldu]`. se completeaz` cu un pahar de ap` [i se mic[oreaz` focul. se amestec` ro[iile [i ceapa tocat`. apoi se adaug` bulionul. se scot buche]elele cu spumiera. cartofi cop]i sau pr`ji]i. |ntre timp. se toarn` ro[iile. ca s` se usuce complet. ca s`-[i lase zeama. un vårf de linguri]` de sare [i coaja ras` de la o l`måie. cartofi cop]i sau pr`ji]i. cu paste. apoi se ia de pe foc [i se adaug` verdea]a tocat`. care se pr`jesc \n restul de margarin`. zerul [i un vårf de linguri]` de sare. De asemenea. pe foc potrivit. pån` cånd o]etul scade la jum`tate. se stoarce bine. strecurat prin tifon [i r`cit \n prealabil. Se serve[te cald. Ro[iile se op`resc \n ap` clocotit`. soté-uri de legume [i altele. sare Salat` de sparanghel cu sos de mu[tar 500 g sparanghel o lingur` de mu[tar 100 ml ulei o l`måie o leg`tur` de m`rar sare.

Tava se unge cu ulei. Se fierbe restul de zah`r cu cacaua r`mas` \n 100 ml ap`. cånd va fi cazul. cam 45 de minute. se amestec` f`ina cu praful de copt [i cu bicarbonatul. pentru a fi mai fraged. pudrat cu zah`r. la foc moderat. se bate de plan[et` din cånd \n cånd. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. apoi se adaug` la compozi]ie. p`strånd sucul. apoi se adaug` la compozi]ie. apoi se adaug` la compozi]ie. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toare. \mpreun` cu o lingur` de zah`r [i o linguri]` de sare. Se amestec` bine. Se las` s` se r`ceasc`. se cur`]` de pieli]e [i såmburi. cimbru o sticlu]` de esen]` de rom 10 g nuc` de cocos ras` Chec cu mere [i portocale 4 mere 2 portocale 400 g f`in` 100 g zah`r tos 100 ml ulei 200 g miez de nuc` 100 g stafide 2 plicule]e de zah`r vanilat un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia. Se unge o form` cu ulei. Se fr`månt` acest aluat pån` cånd se \nmoaie suficient. se toarn` 350 g zah`r. se amestec` f`ina cu praful de copt [i un vårf de linguri]` de scor]i[oar`. Se pot folosi atåt pentru pl`cintele cu umplutur` dulce. Separat. dup` preferin]e. Chec cu grapefruit 2 mere o portocal` un grapefruit 100 g miez de nuc` 100 g stafide 200 g f`in` 100 g zah`r 100 ml ulei un plicule] de praf de copt scor]i[oar` Drojdia se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. abia apoi t`indu-se \n felii [i servindu-se la mas`. se tapeteaz` cu f`in` [i se toarn` compozi]ia. zah`rul vanilat [i o linguri]` de scor]i[oar`. se pudreaz` 290 . Foi de pl`cint` 500 g f`in` 50 g drojdie de bere 100 ml ulei o lingur` de zah`r pudr` o l`måie scor]i[oar`. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocal`. F`ina. 20 ml ulei sare. bine cernut`. merele. cåt [i pentru cele s`rate. Se toarn` compozi]ia peste checul r`cit [i se presar` nuca de cocos. Se feliaz` numai dup` ce s-a r`cit. pån` se tope[te zah`rul. timp de o jum`tate de or`. Portocala se d` [i ea pe r`z`toare [i se stoarce de zeam`. Se amestec` zah`rul cu uleiul. se adaug` stafidele. apoi se toarn` uleiul. Se omogenizeaz`. Se pune pe foc potrivit s` se caramelizeze. se unge o tav` cu ulei. la foc moderat. apoi se a[terne foaia [i se las` aproximativ un sfert de or` s` mai creasc`. se amestec` f`ina cu praful de copt. Merele se cur`]` [i se dau pe r`z`toarea mare. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom. apoi se stinge cu dou` c`ni de ap` [i se fierbe pån` se dizolv` complet. coaja ras` a acesteia [i un praf de scor]i[oar`. apoi se las` s` se odihneasc`. \n care se toarn` amestecul ob]inut mai sus. Se freac` zah`rul cu uleiul. Foile se vor \ntinde. se tapeteaz` cu f`in`. Se fr`månt` bine aluatul. Se fr`månt` aluatul.Aluat pentru pizza 500 g f`in` 20 g drojdie de bere o lingur` de zah`r. Se adaug` zah`rul. ]inute dou` ore \n ap` rece. apoi miezul de nuc`. Separat. Portocala se decoje[te [i se taie \n buc`]ele. Se unge o form` de chec cu ulei. Se las` pån` se r`ce[te. toate acestea amestecåndu-se cu f`ina. la foc potrivit. Se unge cu ulei o tav` pentru chec. Separat. Merele [i morcovii se cur`]`. bicarbonat [i 50 g cacao. apoi se adaug` stafidele [i miezul de nuc` pisat. Se adaug` dou` linguri]e de cimbru. scor]i[oar` esen]` de rom Chec cu glazur` 500 g zah`r tos 250 ml ulei 150 g cacao 400 g f`in` 100 g margarin` o linguri]` de bicarbonat Grapefruit-ul se taie \n dou` [i se stoarce. Se \ntinde \n a[a fel \ncåt s` capete forma t`vii \n care se va face pizza. 100 g stafide o portocal` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. Chec cu morcovi [i mere 3 morcovi 2 mere. apoi sucul [i coaja ras` de portocal`. apoi se dau pe r`z`toarea mare. 100 ml ulei 200 g f`in` un plicule] de praf de copt bicarbonat. portocalele [i sucul de grapefruit. se adaug` merele [i morcovii. pe plan[eta pres`rat` cu pu]in` f`in` [i se ung cu ulei. se dizolv` \n pu]in` ap` c`ldu]`. iar la sfår[it se adaug` margarina [i se amestec`. Zah`rul se amestec` bine cu uleiul. se adaug` f`in` cåt cuprinde. Portocalele se decojesc. margarin` sau unt. se toarn` compozi]ia [i se introduce \n cuptorul \ncins. apoi se taie m`runt. merele [i portocalele. pisat m`runt. se tapeteaz` cu f`in`. Se taie \n felii dup` ce s-a r`cit. sare |ntr-o crati]` mai larg`. se toarn` \ntrun castron adånc. abia apoi \ntinzåndu-se umplutura. Se las`. |n fine. se face o mic` adåncitur`. Se d` la cuptor. zeama de l`måie. La mijloc. stafidele. l`såndu-se aproximativ o jum`tate de or`.

apoi se sparg. scor]i[oar` Portocalele se storc de zeam`. cu scor]i[oar` pres`rat` deasupra. se las` la crescut o jum`tate de or`. cu biscui]i. apoi se toarn` \ntr-un castron. coaja ras` de la o l`måie [i o jum`tate de litru de ap` c`ldu]`. brånza de vaci [i miezul de nuc`. apoi se ruleaz` [i se Nucile. se pune cu linguri]a cåte un pic de gem sau marmelad`. \n coaj`. 291 . Se fr`månt` bine. cacaua. apoi siropul. \n care se adaug` mierea. sare 250 g f`in` 40 g drojdie. Foile se ruleaz` [i se taie \n buc`]i lungi de cåte 5 centimetri. se cur`]`. 100 g stafide o l`måie un plicule] de zah`r vanilat esen]` de rom. iar una dintre ele se rade de coaj`. se adaug` praful de copt. Se dizolv` drojdia \ntr-o lingur` de ap` cald`. t`ind cercuri cu gura unui pahar. o linguri]` de scor]i[oar` [i coaja de portocal`. timp de 10–12 minute.cu f`in`. scor]i[oar`. 2 portocale un plicule] de praf de copt bicarbonat. aproximativ o or`. \ntinzånd 4 foi. se adaug` f`ina. la foc moderat. Se acoper` crati]a cu un [ervet curat [i se a[teapt` pån` cånd gri[ul \[i va m`ri volumul. pe felii de påine pr`jit`. Se dau la cuptor. O linguri]` de bicarbonat se dizolv` \n pu]in suc de portocale. Checul se serve[te pres`rat cu zah`r pudr` [i zah`r vanilat. 200 g margarin` 200 g zah`r tos 200 g gem de fructe 2 linguri de cacao. L`måia se d` pe r`z`toare. Se las` \nc` un sfert de or` la crescut. se scot. stafidele [i esen]a de rom. Se serve[te la micul Se prepar` un sirop legat. ad`ugånd [i o linguri]` de zah`r. 100 g zah`r un plicule] de praf de copt un plicule] de zah`r vanilat 100 g gem sau marmelad` de fructe o l`måie. pån` se ob]ine o crem`. amestecånd permanent. Drojdia se dizolv` \ntr-o lingur` de ap` c`ldu]`. Se amestec` bine cu o lingur` de lemn pån` se omogenizeaz`. c`p`tånd o consisten]` cremoas`. la foc potrivit. Se serve[te pres`rat cu zah`r pudr`. vanilie. Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. 100 ml ulei 200 g miez de nuc`. pån` se ob]ine un aluat elastic. Laptele se fierbe. iar la urm` compozi]ia de mai sus. care se taie cu cu]itul \n p`tr`]ele cu latura de aproximativ 5 centimetri. dejun. gri[ul. \ntr-un vas cu o jum`tate de litru de ap` cald`. se introduc \n cuptorul \ncins [i se las` s` se coac`. Se amestec` gemul cu cacaua. marmelad` sau brånz`. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. Se fr`månt` aluatul. se amestec` margarina cu zah`rul. Se dau la cuptor. o l`måie sare. Se freac` bine zah`rul cu uleiul. |ntr-un castron \nc`p`tor. zah`rul vanilat. Se amestec` toate [i se pun \ntr-o form` uns` cu ulei [i tapetat` cu f`in`. apoi drojdia. Dup` aceea. la foc moderat. 200 g zah`r pudr` 2 plicule]e de zah`r vanilat 250 ml ulei. fierbånd zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i l`såndu-l pån` se \ngroa[`. o linguri]` de sare [i una de scor]i[oar`. t`iat` \n felii de grosimea unui deget. Se fr`månt` aluatul. se tope[te zah`rul tos. timp de o or`. Halva de cacao cu gri[ 200 g gri[ 400 g zah`r. esen]e Cornule]e fragede 200 g f`in` 200 g margarin`. dup` preferin]e. la alegere (de rom. se adaug`. un vårf de cu]it de sare. Se serve[te rece. la foc moderat. se adaug` sucul de portocale. Separat. Margarina se tope[te \ntr-o crati]`. frecånd energic. drojdia. se toarn` f`ina. Se pot umple cu gem. Se d` la cuptor. l`måie. sare Crem` de miere 100 g miere de albine 100 g brånz` de vaci 100 ml lapte 200 g nuci |ntr-un castron adånc. apoi se \ntinde foaia. Separat. 200 g margarin` 200 g miez de nuc` 100 g cacao scor]i[oar`. Se \ntinde aluatul \ntr-o foaie cu grosimea de 2 milimetri. Peste fiecare din acestea. Se continu` fierberea pån` cånd compozi]ia devine consistent` [i nu se mai lipe[te de crati]`. Gogo[i rapide Cozonac vegetarian Chec cu nuc` 400 g f`in` 200 g zah`r tos 2 linguri de zah`r pudr`. o or`. \n ploaie. margarina. se las` la crescut. cel mult un sfert de or`. apoi se adaug` la compozi]ie. miezul de nuc` pisat [i o esen]`. se amestec` restul de zah`r pudr` cu cel vanilat. iar miezul se piseaz` cåt mai fin sau se d` prin ma[ina de tocat. miezul de nuc`. 50 ml ulei. Se servesc calde. apoi se pun \n tav` [i se coc. Se toarn` f`ina. dup` care se las` la r`cit. se las` cåteva minute s` se r`ceasc`. apoi se piseaz` m`runt. apoi se \nfierbånt` restul de ulei [i se pun la pr`jit. pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. sau ca desert. Aceast` umplutur` se a[terne uniform pe fiecare foaie. la foc potrivit. trandafiri sau migdale). groas` de un centimetru. coaja ras` [i zeama de la o l`måie. Se \ndep`rteaz` caimacul. apoi se toarn` compozi]ia. p`strånd coaja. apoi se taie \n 4 buc`]i. scor]i[oar` 250 g f`in` 40 g drojdie. zah`rul vanilat. pudrate cu zah`r. F`ina se amestec` separat cu praful de copt [i cu bicarbonatul.

la foc mic. cam o jum`tate de or`. apoi se taie \n dou`. se pun s` fiarb` prunele [i orezul. ca s` nu se lipeasc`. amestecånd u[or. margarin`. \mpreun` cu migdalele cur`]ate [i pisate m`runt. Fiecare grup de foi se unge cu ulei. Se spal` prunele. |n timp ce se coc. cåteva pic`turi de esen]` de rom. apoi se d` flac`ra mai mic` [i se las` s` se rumeneasc`. peste zah`rul din umplutur`. \n cuptorul bine \ncins. Se unge o tav` cu ulei [i se a[az` merele \n ea. pere.Mere coapte 4 mere mari 100 g zah`r tos o linguri]` de zah`r pudr` o lingur` de ulei scor]i[oar` o sticlu]` de esen]` de rom Prune cu orez 500 g prune 100 g orez 100 g zah`r 50 g margarin` un plicule] de zah`r vanilat scor]i[oar` Sarailie 500 g foi de pl`cint` 200 ml ulei 400 g miez de nuc` 200 g miere scor]i[oar` o l`måie. Cine dore[te ca merele s` fie mai aromate. Se stinge cu pu]in` ap`. la foc mare. se cur`]` de coaj`. dup` care se ia oala de pe foc [i se las` la r`cit. se cresteaz` [i se scot såmburii. Se introduce tava la cuptor. cui[oare Merele se spal` [i se scobesc. timp de 10–12 minute. Cånd sarailia e gata.). Se serve[te ca garnitur` la fructe coapte (mere. Stafidele se scurg. Se scot din tav` [i se a[az` pe un platou. amestecånd. l`såndu-le pån` se tope[te rahatul. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. zah`rul tos [i cel vanilat. se a[terne gemul [i se aranjeaz` caisele. se \ncorporeaz` biscui]ii. t`iat` \n felii. Una dintre jum`t`]i se \ntinde \ntr-o foaie [i se pune \ntr-o tav` uns` cu ulei. iar miezul se d` prin ma[ina de tocat. la foc moderat. pudråndu-se cu zah`r [i scor]i[oar`. t`iate \n dou` [i f`r` såmburi. se adaug` margarina. Nucile se coc. Foile de pl`cint` se \mpart \n patru. Se serve[te rece. Biscui]ii se dau [i ei prin ma[in`. Se adaug` miezul de nuc` [i cacaua. o linguri]` de scor]i[oar` [i esen]` de rom sau de vanilie. pån` ce sosul ajunge s` aib` consisten]a dorit`. se adaug` margarina. eventual pres`rånd scor]i[oar` deasupra. Se mai las` la fiert \nc` un sfert de or`. zeama [i coaja ras` de la o l`måie. dup` care se adaug` f`ina. Se las` \nc` un clocot. Rahatul se taie \n buc`]ele cåt mai m`runte [i se pune \ntr-un vas cu ap` fiart`. 100 g zah`r [i o jum`tate de can` de ap` de la frigider. Vom [ti c` s-au fiert suficient cånd orezul se umfl` [i devine pufos. \ntorcåndu-le din cånd \n cånd. aproximativ o or`. Se ia de pe foc. astfel \ncåt s` stea \n picioare. poate turna. Partea scobit` se umple cu zah`r tos. amestecånd mereu. Orezul se alege. Se ruleaz` [i se taie \n cåte patru buc`]i. sco]åndu-le cotorul [i semin]ele. se toarn` siropul r`cit peste ea [i se las` s` se p`trund`. la fel [i miezul de nuc`. cu grij` s` nu se sf`råme prunele. Se unge o tav` cu ulei. cu lingura de lemn. se a[az` rulourile. |n acel moment. Se introduce tava la cuptor [i se las`. se spal` \n mai multe ape [i se las` la scurs. iar prunele se \nmoaie. se \nfierbånt` bine. Cealalt` jum`tate de aluat se \ntinde [i se taie \n få[ii de cåte un centimetru. apoi se stoarce zeama de la o l`måie [i se las` \n continuare s` fiarb`. Pr`jitur` cu caise 275 g f`in` 250 g margarin` 200 g zah`r 100 g gem de caise 200 g caise 100 g miez de nuc` Salam din biscui]i 200 g biscui]i simpli 200 g rahat 400 g nuci 100 g margarin` 2 linguri de cacao 100 g zah`r pudr` o l`måie esen]` de rom sau de vanilie scor]i[oar` Miezul de nuc` se pr`je[te pu]in pe plit`. o l`måie Se prepar` un aluat din dou` c`ni de f`in`. Se las` pån` cap`t` consisten]a unui sirop. amestecat cu o lingur` de f`in` [i cu miezul de nuc` pisat. |ntr-o oal` cu ap` clocotit`. Se adaug` restul de zah`r. Stafidele se las` la \nmuiat timp de 2–3 ore \ntr-un vas cu ap` rece. s` nu se verse zah`rul. apoi se a[terne deasupra un strat de miez de nuc`. stropite cu pu]in` ap` c`ldu]`. Peste ea. Se fr`månt` bine. gutui etc. se fierbe mierea cu o can` de ap`. apoi se cur`]`. Se las` pån` se rumene[te u[or. 292 . se cur`]` de codi]e [i se adaug` \n sos. apoi se dau la cuptor. se tope[te margarina. apoi se piseaz` m`runt [i se amestec` bine cu scor]i[oara [i cu o linguri]` de cui[oare. Se \ntinde compozi]ia pe o plan[et` tapetat` cu zah`r pudr` [i se modeleaz` \n forma unui salam. Sos de stafide 400 g stafide 100 g migdale 50 g margarin` 2 linguri de f`in`. |ntr-o tigaie. care se aranjeaz` peste umplutur`. se las` 10 minute la foc viu. Se serve[te \n cupe de compot.

dar [i la mere. pån` se rumene[te. apoi se rad [i se pun \ntrun castron. cu ajutorul unui cu]ita[. cur`]ate de codi]e. se toarn` compozi]ia [i se d` la cuptor. se poate folosi la gogo[i. pe foc mic. Aceast` compozi]ie se folose[te ca umplutur` la diverse checuri. la foc potrivit. bine coapte [i s`n`toase. Cånd acesta devine maroniu. pån` se dizolv` complet. pandi[panuri sau checuri. dup` care se las` s` fiarb`. Dup` aceea. f`ina. iar zeama scade [i se \ngroa[`. se op`resc \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi se adaug` [i coaja ras`. l`såndu-se pån` \ncepe s` capete consisten]`. se pune zah`rul s` se caramelizeze. Mai \ntåi. Acest sos. l`såndu-le pån` se fierb. se adaug` cire[ele. Umplutur` de cire[e 500 g cire[e pietroase 100 g zah`r Sos din suc de portocale 2 portocale mari [i zemoase 100 g zah`r 200 g amidon un plicule] de zah`r vanilat Merele se cur`]` de coaj` [i cotoare. Se unge o form` de tart` cu margarin`. Se aleg cire[e mari. pån` se ob]ine o past` omogen`. |ntre timp. se cur`]` de coaj`. pe foc mic. iar coaja se d` pe r`z`toarea mic`. 200 g f`in` 200 g margarin` 100 g miez de nuc` 150 g cacao un plicule] de praf de copt scor]i[oar` cåteva ore \nainte de a fi servit`. 293 . se tapeteaz` cu f`in`. ca s` se \nsiropeze mai bine. |n acel moment. apoi se las` la r`cit. unde se las` Portocalele se storc de zeam`. se adaug` [i zah`rul vanilat. pån` se ob]ine un sirop bine legat. se stinge cu o can` de ap`. pere sau gutui coapte. miezul de nuc`. Se adaug` 200 g zah`r. Amidonul [i zah`rul se amestec` [i se pun la fiert. Se omogenizeaz` [i se p`streaz` la rece. |ntr-o crati]` curat`.Tart` cu mere 600 g mere ionatane 400 g zah`r. se amestec` bine. \mpreun` cu o jum`tate de litru de ap`. amestecånd mereu. [i se scot såmburii. Eventual. pandi[panuri sau torturi. care se toarn` peste tarta scoas` pe un platou rotund. Se introduce la frigider. pe foc normal. \nc`lzit pu]in. Se ia oala de pe foc [i se toarn` sucul de portocale. se fierbe restul de zah`r cu cacaua [i cu dou` pahare de ap`. praful de copt [i scor]i[oara.

iar p`trunjelul [i ]elina se taie de asemenea [i se pun \ntrun vas frecåndu-se bine cu pu]in` sare. Se pun \n pivni]` sau c`mar` [i se servesc peste iarn`. Se iau ardei gra[i. \n straturi. li se face \mprejurul codi]ei cåte un c`p`cel. Peste ei. fierte \mpreun` pån` dau \n clocot. Se alc`tuie[te o solu]ie din 50 ml o]et [i 50 g de sare la un litru de ap`. pentru a nu deveni moi. apoi se coc pe toate p`r]ile pe plita \ncins`. \n mai multe ape. Solu]ia se adaug` \n borcane dup` ce s-a r`cit. apoi se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie feliu]e sub]iri. pån` se umplu toate borcanele preg`tite pentru iarn`. Se pun apoi c`p`cele din frunz` de varz` sau felii de morcovi. Se capseaz` cu un 294 . se pun \ntr-o strecur`toare s` se scurg` [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. pres`rat cu crengu]e de m`rar [i cu rondele de hrean. Se acoper` Se aleg 400 g de ardei iu]i [i se spal` \n ap` rece. Bame \n bulion Ardei umplu]i mura]i 400 g ardei gra[i 2 morcovi 100 g ]elin` o leg`tur` de p`trunjel 50 g varz` alb` sare 50 ml o]et 1 l ap` 1 kg bame 800 ml suc de ro[ii sare de l`måie Ardei gras uscat 2 kg ardei gra[i ro[ii [i verzi 500 g frunze de ]elin` 600 g sare Se aleg ardei f`r` stric`ciuni [i se spal` bine. dup` care se cur`]` de semin]e. iar dac` nu avem la \ndemån`. Se spal` foarte bine. capac special. Borcanele se \nchid apoi ermetic cu capacul propriu sau se pune celofan [i se leag` stråns cu o sfoar` groas`. astupate cu celofan ori cu capace. Ca s` nu se sparg` la fiert. se las` s` se usuce. cu grij` s` nu se zdrobeasc`. Se pune deci un strat de ardei gras. Se adaug` peste ele un alt suc de ro[ii fierbinte. crude [i f`r` pete. se \n]eap` la vårf cu un ac [i se pun în borcan. se fierb \n bain-marie cam o or` [i 35 de minute. se presar` cåteva boabe de piper [i cui[oare. Se toarn` deasupra o]etul. Varza alb` se toac` \n feliu]e lungi. pentru a nu respira. se toarn` un amestec de ulei.Produse conservate Legume conservate [i mur`turi Ardei cop]i Se spal` bine ardeii. l`sånd s` respire. dup` care se scot. Boabele se pun \n borc`nele de sticl`. un strat de sare. s`n`to[i [i proaspe]i. se adaug` cåte 50 g de sare la fiecare litru de o]et. Ardeii umplu]i se a[az` \n borcane [i se toarn` o solu]ie de sare \n propor]ie de 50 g sare la litru de ap` [i 50 ml de o]et. apoi se pun \ntr-un borcan cåt mai \nc`p`tor. apoi se \nmoaie \n ap` cald` cu pu]in` sare. Dup` fierbere se pun pe mas` pe un prosop curat [i se r`cesc. un strat de ]elin`. Aceasta se toarn` peste ingredientele din borcan. Bamele trebuiesc stropite cu o zeam` de sare de l`måie. Se pun \ntr-un ciur de plastic s` se scurg` bine. dup` care se a[az` \n borcane. a[ezånd sare \ntre straturi. Se iau bame de m`rime medie. cam un sfert de or`. dup` care se cur`]` de foi]ele de la suprafa]`. eventual diluat cu ap`. se spal`. care trebuie s` aib` \n compozi]ie pu]in` sare. cåt aluna. Se pun \n borcane \mpreun` cu frunze de ]elin`. folosindu-se abia dup` o lun`. apoi se cur`]` de pieli]e. vreo 10 minute. un strat de sare. Boabe de porumb murate Se alege porumb fraged. dup` care se scurge [i se pune \n borcane. se a[az` ziare \ntre ele. Se fierbe o]et. borcanele cu pergament sau cu celofan [i se leag` stråns la gur`. Ardei iu]i \n o]et 400 g ardei iu]i 100 g hrean dat pe r`z`toare 50 ml o]et 1 l ap` 50 g sare grunjoas` f`r` impurit`]i Arpagic conservat Se conserv` cel mai bine arpagicul m`runt. Borcanele. dac` vrem s` fie zeama mai pu]in acr`. o]et [i sare. Se cur`]` u[or boabele. morcovul la fel. Se cl`te[te [i se fierbe \n o]et de vin. l`sat s` se r`ceasc` \n prealabil. Se pune deasupra hrean ras. Aceast` umplutur` de legume se introduce \n interiorul ardeilor. se las` pån` se r`ce[te apa. se pune celofan sau hårtie bine legate cu sfoar`. se toarn` peste ele o]etul r`cit [i se p`streaz` la rece [i \ntuneric. Se las` pån` se r`coresc. de lapte. c`rora li se scot codi]ele [i se pun \ntr-un suc de ro[ii fiert [i strecurat \n prealabil. care se fierbe [i apoi se r`ce[te. apoi se pun s` fiarb` \ntr-o oal` cu ap` clocotit` [i pu]in` sare.

15 g semin]e de mu[tar. pån` cånd devin moi. Se desface \n buche]ele [i se separ` de cotor [i cozile protectoare. iar zeama se strecoar` \n sticle. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit` cu sare. pe foc mic. se presar` cu sare [i se pun deoparte. se adaug` o lingur` ras` de sare (25 30 g) la un litru de solu]ie.marie o or` \ntreag`. esen]a trebuie sterilizat`. |ntr-o oal` se prepar` solu]ia de o]et \n felul urm`tor: la 1 l de o]et de 9° se folosesc pentru dilu]ie 3 l de ap`. Cånd se \nmoaie. f`r` \ncre]ituri [i f`r` codi]e sau flori. timp de trei zile. Se introduc buche]elele de conopid` \n zeama concentrat` de sare [i se las` la macerat circa 50–60 de minute. avånd urm`torul procentaj: 60 g sare la 1200 ml de ap` rece. Apoi. Dup` aceea. iar acestea se mai fierb. Dup` aceea. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. mici. un ardei iute mic. Dup` vreo trei sferturi de or`. se scot [i se \ntind pe o mas` curat`. foile de dafin. se dau prin ulei [i se pun \n borcan \n straturi. Dup` ce se termin` umplerea borcanului. la care se adaug` zeama de l`måie [i vinul. se toarn` ulei pån` sus. Dup` vreo trei sferturi de or`. bine \nfundate. Se acoper` cu ap` clocotit` f`r` sare. s`n`toase. se ia de pe foc. \ntr-o oal` cu ap` cåt s` le acopere. se pun \ntr-o strecur`toare [i se storc bine. Se ]in la loc r`coros [i uscat. ienibahar 400 ml vin alb sec o l`måie Conopid` conservat` \n ap` o conopid` 60 g sare 1200 ml ap` Ciuperci conservate \n ap` 800 g ciuperci de cultur` 1 l ap` 10 g sare Se iau ciuperci mari. 120 g de morcovi cur`]a]i [i t`ia]i buc`]ele. presåndu-se cu måna. peste fiecare strat ad`ugåndu-se cåteva feliu]e sub]iri de l`måie [i boabe de piper. se pun pe un prosop absorbant.Castraveciori \n o]et 5 kg castraveciori 25 g m`rar 120 g morcovi 15 g semin]e de mu[tar un ardei iute 30 g hrean 10 g piper 1 l o]et 10 g foi de dafin 150 g sare Castraveciorii se aleg din soiul corni[on. Se las` 295 . boabe de piper. se toac` m`runt [i se pun la fiert \n ap` rece. Ciupercile se cur`]`. precum [i mirodeniile. deas`. semin]ele de mu[tar. La 5 kg de castraveciori se pun 25 g de m`rar verde. |ntr-o crati]` se prepar` o saramur`. se toarn` \n sticle. spal` bine \ntr-o cantitate suficient` de ap` rece [i se separ` de picioru[e. c`rnoase. f`r` pete maronii sau t`ieturi. se adaug` ciupercile. Se fierbe zeama [i. Esen]` de ciuperci 2 kg ciuperci 100 g sare piper. |ntr-un vas se alc`tuie[te solu]ia dintr-un litru de o]et de 9° [i 3 l de ap`. se spal`. m`rarul verde. se spal` [i se rup \n buc`]ele de cåte 2–3 centimetri fiecare. s`-[i lase zeama. se reteaz` picioru[ele la jum`tate. se toac` m`runt. cånd este gata s` dea \n clocot. Dac` se dore[te s` se foloseasc` imediat. care se fierb 10–12 minute. 10 g de piper boabe [i 1 l de o]et. dup` care se fierb la aburi timp de 12–14 minute. Borcanele se leag` cu Ciupercile. Se r`cesc \n vasul \n care au fiert [i se p`streaz` \n loc r`coros [i uscat. 30 g de hrean ras. boabe de piper.marie 60 de minute. |ntr-o oal` se alc`tuie[te o solu]ie cu 1 % sare (10 g la 1 l de ap`). f`r` t`ieturi sau pete. Sub fundul borcanelor se a[eaz` patru cu]ite \n cruce. Se las` s` fiarb` pån` cånd clocote[te [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. Se pun apoi \n borcane de m`rime medie. 100 g de sare. Fasole verde P`st`ile de fasole se cur`]`. ienibahar Ciuperci \n ulei Ciupercile se cur`]`. Se pun apoi pe o farfurie [i se scurg. Tot acum se pun [i rondelele de morcovi. se spal` \n mai multe ape [i se pun la fiert \n ap` cu sare. Borcanele se \nchid cu capace ori se leag` cu celofan [i o sfoar` din pånz` [i se fierb \n bain . ad`ugånd piperul [i ienibaharul. Se r`cesc [i se a[az` \n borcane cu floarea \n sus. fierbånd sticlele timp de 30–35 de minute \ntr-o oal` cu ap` turnat` pån` la nivelul la care sunt gåturile sticlelor. o jum`tate de or`. Esen]` de ciuperci cu vin 2 kg ciuperci 100 g sare piper. s` se scurg` pån` a doua zi. de frunze. se Se ia o conopid` alb`. acoperindu-se cu ap` clocotit`. Sub borcanele astfel preg`tite se a[eaz` patru cu]ite sau linguri. Zeama ob]inut` se pune la fiert. tari [i cu semin]e fragede. Castraveciorii se spal` dup` aceea bine [i se adaug` cåt mai stråns \n borcane de 500 ml. cu o lingur` ras` de sare (25–30 g) la un litru de preparat. cu grosimea de circa 3 cm [i lungimea de 5–6 cm f`r` t`ieturi. spre a nu mai avea ap` deloc. semin]e de mu[tar [i foi de dafin. se ia oala de pe foc. Se pune la fiert pån` cånd d` \n clocot [i se toarn` fierbinte peste castraveciori. cur`]ate [i sp`late \n mai multe ape. celofan sau se \nchid cu capace [i se pun la fiert \n bain .

crengu]e de busuioc. Se umplu vinetele cu aceast` compozi]ie. precum [i frunze de ]elin`. apoi se strång \ntre buc`]i de lemn ca s` se scurg` am`r`ciunea din ele. Se a[az` \n borcane. se r`ce[te [i se toarn` la loc. 2 kg conopid` 2 kg gogo[ari. l`såndu-se s` se usuce. fierbinte. Se pun \n borcane. Cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se d` focul mai mic. 3 l o]et o c`p`]ån` de usturoi 400 g sare piper boabe foi de dafin. Se fierbe o]etul cu boabe de piper [i foi de dafin. peste gogo[ari. Mai \ntåi. Se amestec` toate cu arpagicul cur`]at [i conopida desf`cut` \n buche]ele. se scot. se cur`]` de codi]e [i de a]e. se scurg. apoi se toarn`. Se las` o or`. se cur`]` de cotoare [i de såmburi. p`st`ile de fasole se pun la p`strare \n s`cule]e de pånz`. ca s` le preseze. \nvelit` \ntr-o pånz` curat`. cu frunze de hrean [i de ]elin` printre ei. care s` fie de m`rimi relativ apropiate. apoi se las` la r`cit. fiert \mpreun` cu condimentele. Mur`turi picante \n o]et Pentru un borcan de 10 kg: 3 kg ardei gra[i. peste gogo[ari. printre ele. o]etul se fierbe din nou. se taie \n få[ii sub]iri. o linguri]` de sare [i 10 l ap` cald`. Borcanele se acoper` la gur` cu celofan. se las` cåteva clocote. Dup` ce se usuc`. apoi se scoate. pån` \ncep s` se \nmoaie. apoi se pun \n borcane [i se toarn` peste ele o]etul. ienibahar Fasole verde uscat` Se aleg p`st`i tinere. Se presar` peste ele pu]in zah`r [i se mai las` pe foc cåteva minute. se toarn` ap` cåt s` le cuprind`. Morcovii. pres`rånd printre ele frunze de ]elin`. Se scot. Se aranjeaz` \n borcane. se pun pe un gr`tar de sårm` [i se dau la cuptor. p`trunjelul [i ]elina se spal`. fragede. Se las` s` se r`ceasc`. Pepeni verzi mura]i Pepenii verzi se spal` \n ap` rece [i se \n]eap`. Morcovii cur`]a]i. se pun \ntr-un borcan de sticl` \nc`p`tor sau \ntr-un butoi din lemn de stejar. Gogo[ari cop]i \n o]et Se spal` bine gogo[arii. se pr`jesc pu]in \ntr-o tigaie uscat`. Deasupra. Se prepar` un amestec din 1 kg t`rå]e. t`iate rondele. se leag` [i se p`streaz` la r`coare [i ferite de umezeal`. Vinete \mp`nate [i murate Vinetele. Gogo[ari \n o]et Se pun doar gogo[ari ro[ii. apoi se strecoar` peste mere. apoi se leag` cu cozile de ]elin` op`rite. s`n`to[i [i m`ri[ori. P`st`ile de fasole se vor op`ri \n aceast` ap`. se scurg. apoi se pune deasupra o piatr` \nvelit` \n tifon. s` nu se sparg` borcanele. amestecånd mereu. ca s` p`trund` mai bine saramura \n ei. se [terg cu un [ervet curat [i se coc pe plit`. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se cur`]` bine de pieli]e. timp de aproximativ 5 minute. Se acoper` cu o piatr` plat`. alese s` fie cåt mai fragede. Se pun gogo[arii la loc. se leag` bine borcanele [i se pun s` fiarb` o jum`tate de or` \ntr-o oal` cu ap` rece. pe toate p`r]ile. 2 kg castrave]i 1 kg morcovi. frunze de ]elin`. se las` la scurs. se cur`]`. Pentru conservare. se pune pe foc o oal` cu ap` [i se las` pån` clocote[te. 50 g f`in`. se toarn` o saramur` preparat` cu 40 g sare la fiecare litru de ap`. Dup` aceea. Se cur`]` de codi]e. pres`rånd. la foc mic. castraveciorii [i gogonelele se taie \n rondele sub]iri. Se pun cåte 30–40 g sare la 1 kg de zarzavaturi. se spal` [i se cresteaz` \n cruce. apoi se scot gogo[arii. se spal` unul cåte unul sub un jet de ap` rece. apoi l`sate la zvåntat. pres`råndu-se cu sare. Maz`re verde boabe Boabele de maz`re. apoi se op`resc cåteva minute \n ap` clocotit`. Se ia de pe foc [i se scoate maz`rea pe o bucat` de lemn curat`. Se fierbe o]et cåt trebuie ca s`-i acopere. pentru a se usca la fel.pån` mai d` vreo 4–5 clocote. se scurge [i se \mpr`[tie pe masa curat`. iar la suprafa]` se toarn` pu]in ulei. Dup` vreo zece zile sau dou` s`pt`måni. frunze de vi[in [i de coac`z negru. pentru fiecare litru de o]et ad`ugåndu-se la fiert cåte o lingur` cu vårf de sare grunjoas`. Gogo[arii [i ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e. de[i ar fi mai indicat s` alegem pentru conservare fasole verde nea]oas`. m`rar [i p`trunjel. apoi se pun \n borcane. Mere murate Se spal` bine merele. Legumele se spal` \n mai multe ape. apoi se toarn` peste gogo[ari. tocate m`runt. printre ei a[ezåndu-se morcovi [i ]elin`. Se presar` feliu]e de ceap`. dup` care se pune \n s`cule]i de pånz` [i se p`streaz` \n pivni]` sau \n c`mar`. Se las` pån` se limpeze[te. \n`untrul lor introducåndu-se cåte un buche]el de conopid`. apoi se taie \n felii sub]iri. 1 kg arpagic 1 kg gogonele 296 . Temperatura cuptorului trebuie s` fie cel mult de 60° C. alese [i sp`late. Se las` pån` se r`cesc. se op`resc cu ap` clocotit`.

Se toarn` saramura ob]inut` \n butoi. apoi se reteaz` frunzele cam la jum`tate. Se presar` verdea]a tocat`. \n straturi. se amestec` bine. Se storc bine. se cur`]` de frunzele uscate de la suprafa]`. punåndu-se dopuri cåt mai etan[. se r`cesc. Se toarn` \ntr-o oal` ap` rece atåt cåt avem nevoie. Dup` aceea. cur`]at` [i sp`lat`. la loc uscat. l`såndu-se s` stea pån` a doua zi. Dup` aceea. bine sp`lat` \n prealabil. zemoase [i s`n`toase. se spal` \n ap` rece de mai multe ori [i se separ` de cotoare [i semin]e. Solu]ia se toarn` peste vi[ine. apoi se toarn` \n borcanul cu usturoi. \n form` de cruce. Se potrive[te de sare \n timp ce fierbe. astfel \ncåt s` acopere verzele. se adaug` ro[iile [i se \n`bu[` \nc` 10–15 minute. s` fiarb`. punem 50 g sare la un litru de ap`. Se iau ardeii ro[ii cop]i [i gogo[arii. dup` ce acesta a fost \ncins bine. Sosuri Zeam` de l`måie conservat` Se aleg l`måi nu prea mari. Usturoi verde conservat Usturoiul proasp`t. se spal` [i se cur`]` de Fasolea. La suprafa]`. Se pune \n ap` cu sare. conservat` Pentru un borcan de 5 kg: 5 kg fasole verde 3 kg ro[ii 2 kg ceap` 1 l ulei 2 leg`turi de p`trunjel verde Praf de ardei iu]i Ardeii iu]i se \n[ir` pe o sfoar` [i se pun s` se usuce la soare. La 3 kg de vi[ine. se pun cåteva scåndurele. f`r` s` se acopere. Apoi. astfel \ncåt s` ajung` pån` la nivelul la care e zeama. Se taie pe jum`tate [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox sau sm`l]uit` circa o or`. Se strecoar` printr-o strecur`toare [i se pun \nc` o dat` la fiert pån` ce devin o past` groas`. care va trebui sp`lat [i cl`tit foarte bine \nainte. apoi se pun \ntr-un castron. Se ia de pe foc. f`r` nici un fel de stric`ciuni. dup` care se aranjeaz` \n borcan. 100 g sare 297 . se \ndep`rteaz` spuma care s-a format la suprafa]` [i se toarn` zeama \n sticle. se rupe \n buc`]i de cåte 2–3 centimetri lungime. ad`ugånd sare grunjoas`. Verzele trebuie s` fie toate de m`rime medie. Se introduce castronul la frigider. iar zeama se strecoar`. r`d`cini de hrean [i cåte o gutuie. pot pune 40 g la litru. se pune 1 kg de zah`r. Se aranjeaz` verzele pe straturi. \ntre ele punåndu-se boabe de porumb. Dac` vrem ca varza s` fie mai acr`. ad`ugånd boabe de mu[tar [i cåte o lingur` de sare grunjoas` pentru fiecare litru de o]et. l`såndu-i s` se usuce bine [i s` devin` sf`råmicio[i.Varz` murat` Avem nevoie de un butoi din lemn de stejar sau din plastic. se s`reaz` [i se continu` fierberea o jum`tate de or` la foc moale. cotoare [i semin]e. Se pune o]etul la fiert. se scoate [i se \nnoad` firele. se piseaz` [i se dau prin sit`. Se p`streaz` la r`coare. Mai \ntåi. Se introduc sticlele \ntr-o oal` adånc` [i se toarn` ap` rece. Se d` cåteva cocote. se omogenizeaz` [i se toarn` fierbinte \n borcane. se scot sticlele [i se pun la rece. ca s` nu se crape sticlele. Sticlele trebuie s` stea \n picioare. Se p`streaz` \n borcane bine acoperite. se ia o jum`tate de can` de zeam` [i se amestec` \n ea o lingur` de rom (sau cåteva pic`turi de esen]`) [i o linguri]` de salicilat. Ceapa se toac` m`runt [i se c`le[te \n ulei. Cånd s-a \nmuiat. pres`rate cu zah`r. Se pune oala la fiert timp de o or`. iar cånd apa \ncepe s` clocoteasc` se mic[oreaz` focul. se cur`]` de coji [i se taie \n felii. Dup` aceea. crengu]e de m`rar. se las` pån` se r`ce[te. Vi[ine conservate Se \ndep`rteaz` codi]ele vi[inelor. l`såndu-se s` stea o zi \ncheiat`. f`r` s` se ard`. acestea fiind presate de o piatr` grea. apoi se fac dou` crest`turi la cotor. Ro[iile se op`resc [i ele \n ap` clocotit`. Cei care doresc o acreal` mai moderat`. se cur`]` [i se spal`. sp`lat` [i t`iat` \n felii. dar nu mai pu]in. Salat` de fasole gras`. \n care se presar` cåte pu]in` sare. Bulionul de ardei se fierbe apoi \n bain-marie. iar cånd d` \n clocot. dar nici prea mici. Se adaug` fasolea. Se p`streaz` \n cutii. neve[tejit. apoi se op`resc \n ap` clocotit` cu sare. \n forma cifrei 8. Se pun \ntr-o tav` la gura cuptorului. apoi se toarn` \n borcane. Bulion din ardei gra[i [i gogo[ari 1 kg ardei gra[i ro[ii 1 kg gogo[ari 3 l ap`. ad`ugånd ziare \ntre borcane spre a nu cr`pa.

se ia spuma [i se las` pån` se leag` siropul. diverse condimente: boabe de piper. zah`r \n aceea[i cantitate cu cea a fructelor. dup` care se pune din nou la fiert. \ntr-un castron adånc. dup` preferin]e. Se por]ioneaz` apoi t`indu-se \n dou` p`r]i egale. cam cåte 60 g la fiecare. turnånd peste ele 50 ml de rom. Se adun` spuma de fiecare dat` cånd e cazul. pån` se tope[te zah`rul [i se \nmoaie gutuile. zeama se mai las` s` dea un clocot. se scot [i se storc. 200 ml rom Acela[i lucru se face cu restul fructelor. Se fierb. Se cur`]`. pe foc mic. Dac` nu se cur`]` u[or. Såmburii de caise. apoi se pun \ntr-o oal` de inox. se adaug` caisele [i se las` cåteva minute. dup` ce s-au uscat. apoi se adaug` vi[inele [i se las` un clocot. se spal` bine \n mai multe ape. Se repet` opera]ia pån` se leag` bine siropul. un baton de vanilie Caisele se cur`]` de coaj`. \n straturi. Se pun gutuile \ntr-o oal` cu ap` rece cåt s` le cuprind`. Dulce]uri [i gemuri Dulcea]` de caise 1 kg caise coapte 1 kg zah`r o l`måie. cu grij` s` nu se sf`råme miezul. Se leag` sticlele la gur` [i se pun la p`strare la \ntuneric [i r`coare. s`n`toase. boabe de mu[tar. atunci cånd le vine vremea. Dup` ce se r`ce[te. apoi se strecoar` [i se toarn` \n sticle sau \n borcane. Spre sfår[it. dup` care se a[az` \n borcane speciale. Se cur`]` codi]ele. care se toarn` \n sticle. ad`ugånd. |n acel moment. 298 . dup` procedeul de decojire al ro[iilor. hrean etc. Se scot [i se pun \n ap` rece. alese numai dintre cele bine coapte. pres`rate cu zah`r. care se amestec` apoi cu pu]in` sare [i se pune la fiert. Se fierb piersicile bine. l`såndu-se s` fiarb`. se pot pune feliu]e sub]iri de l`måie.Ketchup de ciuperci Se aleg ciuperci cu coaja neagr` [i iu]i la gust. f`r` pete sau stric`ciuni. Dac` recipientele sunt de 1/2 litru. acoperite cu hårtie de pergament [i legate la gur`. dup` care se separ` de såmburi. dup` care se strecoar` peste buc`]ile de fructe. apoi se scurg [i se pun la fiert. se toarn` zeama \ntr-o oal` [i se pune la fiert. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. care sunt am`rui. se spal` [i se \n`bu[` \n propria zeam`. apoi acestea se scot. Hreanul se cur`]` [i se taie. fierbånd 1 kg de zah`r \ntr-o jum`tate de litru de ap`. Suc de ro[ii cu hrean Ro[iile. pe lungime. Cånd s-au \nmuiat. ferite de umezeal`. iar dup` ce clocote[te. Compot de piersici 700 g piersici 250 g zah`r Se fierbe zah`rul \ntr-o cantitate echivalent` de ap`. Se leag` borcanul [i se p`streaz` la \ntuneric. se pun cire[ele. sare. care se pun la uscat. se pune s` se topeasc` \n sirop un baton de vanilie [i se stoarce zeama de la l`måie. se pun \n borcan [i se toarn` zeama fierbinte. ad`ugånd ap`. se spal` [i se storc de zeam`. 250 g vi[ine 250 g caise. Compoturi Compot asortat 250 g cire[e. apoi se scot såmburii. se adaug` \n zeam` restul de rom. ardei iute pisat sau tocat. se sparg. cire[ele se scot [i se pun \ntr-un borcan de 3 kg. iar dac` sunt de un litru. iar såmburii se pun deoparte. 250 g pere 500 g struguri negri 500 g zah`r. Deasupra se pune mai mult zah`r [i se stoarce l`måia de zeam`. se ]in 80 de minute. pe foc domol. apoi se ia oala de pe foc [i se las` deoparte un sfert de or`. Acestea se cur`]` de coaj` cu un cu]it bine ascu]it. se fierb 50 de minute. Se prepar` un sirop. Cånd apar vi[inele. Dulcea]` de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r o l`måie Fructele trebuie s` fie proaspete [i s`n`toase. Se aleg piersici bine pårguite. se taie \n sferturi. de m`rime medie. Se scot. \n få[ii sub]iri care se repartizeaz` uniform \n sticle. ad`ugåndu-se [i såmburii. se cur`]` coaja lemnoas` [i pieli]ele. apoi se a[az`. Compot de gutui Gutuile se cur`]` de coaj`. se scoate partea mai tare. La sfår[it. Dup` \nc` un clocot. se pun \n ap` clocotit` [i se ]in minim un minut. Se las` vreo 12 ore la rece. se ia oala de pe foc. dulcea]a se pune \n borcane de sticl` curate. 500 g piersici 250 g prune. Cånd siropul \ncepe s` clocoteasc`. De asemenea. Se face un sirop din 140 g zah`r [i 250 ml ap`. Se las` pån` se \ngroa[`. borcanul se dezleag`. ca s` se elimine toat` zeama. se d` focul mai mare. care se sterilizeaz` fierbåndu-se \n alt` oal` aflat` pe foc. zemoase. Se pot ad`uga la dulcea]` ace[ti såmburi. se spumeaz`. pån` se tope[te complet zah`rul. pentru c` \i dau un gust deosebit.

.

apoi gutuile rase se pun imediat pe o bucat` mai mare de tifon. apoi se ia oala de pe foc [i se ]ine deoparte un sfert de or`. Se adaug` zah`rul vanilat [i zeam` de l`måie. Dup` aceea. Se fac mai multe astfel de m`nunchiuri. iar cånd \ncepe s` se lege siropul se introduc gutuile. Se spumeaz`. alese dintre cele cu coaja groas`. o l`måie Fructele de soc. apoi se cl`tesc cu ap` rece [i se scurg. se desfac \n felii. apoi se toarn` \n borcane. Se fierbe zah`rul cu trei c`ni de ap` \ntr-un vas de inox. Cånd zah`rul s-a topit. o l`måie 2 plicule]e de zah`r vanilat Dup` ce se spal` bine [i se cur`]` de codi]e. au un gust delicios. cu pulpa tare. se d` focul mai mare. se pun piersicile [i se picur` zeama de l`måie. Se \ndep`rteaz` cotoarele. l`såndu-se o coji]` sub]ire. apoi se dau pe r`z`toare. Acestea. fiecare strat fiind pres`rat cu zah`r. s` le \nmoaie. Acesta se taie \n få[iu]e. la foc mic. se pun \ntr-un tifon. Cånd e bine \nchegat siropul. Se toarn` \n borcane doar atunci cånd se r`ce[te. pentru a fi de aceea[i dimensiune. Se adaug` fructele [i se mai las` un clocot. Dulcea]` de pepene verde 1 kg coji de pepene verde 1 kg zah`r. o l`måie un baton de vanilie 1 kg piersici 1 kg zah`r. o l`måie zah`r vanilat Dulcea]` de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r. \ntr-o oal` de inox. se toarn` \ntr-un castron adånc. bine \nsiropate. de cåteva ori. la loc \ntunecos [i r`coros. Dup` ce se tope[te. pån` se leag` bine. care se desprinde cu u[urin]` de såmbure. o l`måie Dulcea]` de fructe de soc 1 kg fructe de soc 1 kg zah`r. se spal` bine. se scot såmburii [i se pun \ntr-un vas de inox. sau se las` \n jum`t`]i. Dup` ce se leag` bine. Se scot [i se trec \ntr-un vas cu ap` rece. \n care se pune dup` ce s-a r`cit. Se pun \ntr-un castron adånc [i se acoper` cu un [ervet umed. \mpreun` cu jum`tate din batonul de vanilie [i teama de l`måie. pus la foc mic. Se fierbe. cire[elor li se scot såmburii. se amestec` [i se adun` spuma. Se spal` bine gutuile. l`sånd pe feliile de pepene doar stratul de culoare alb`. cu un cu]it ascu]it. \n 500 ml ap`. apoi se a[az` \n alt vas cu Portocalele. Cel mai indicat soi de piersici pentru dulcea]` este acela cu fructele ro[ii. ca [i cum ar forma o sfoar`. se scot såmburii [i se taie \n felii. pun s` se scurg` \ntr-o strecur`toare. Se \n[ir` aceste m`nunchiuri pe o a]`. Dulcea]` de piersici Dulcea]` de gutui 1 kg gutui 1 kg zah`r. Dup` ce se tope[te complet zah`rul. ca s` nu se ard` cire[ele. c`rora li se tund capetele cu foarfeca. care se a[az` \ntr-un vas cu ap` clocotit`. Se 300 . apoi se pune iar la fiert. se dau pe r`z`toare. pres`rate cu zah`r. se ia oala de pe foc. se adaug` vanilia [i zeama de l`måie. pån` se tope[te tot zah`rul. ap` fiart` [i se las` pe foc alte 5 minute. se d` focul mai mare. depinde cum prefer` fiecare. care se cufund` \ntr-un vas cu ap` clocotit` [i se las` 5 minute. zah`rul cu trei c`ni de ap`. Atunci cånd siropul s-a legat cam pe trei sferturi. Se tope[te zah`rul \n 750 ml ap`. Se p`streaz` \n borcane de sticl`. se pun la fiert [i se ]in pån` se \nmoaie. apoi se m`re[te flac`ra [i se las` s` fiarb` pån` se leag` siropul. iar cine dore[te poate pune \n dulcea]` [i feliu]e sub]iri de l`måie. se adun` spuma [i se a[teapt` s` se lege siropul. Se aleg numai fructe s`n`toase. se m`re[te flac`ra. se cur`]` coaja. Se decojesc. De-abia cånd \ncepe s` se \nchege. se las` un sfert de or` s` se r`coreasc`. iar acestea se taie \n cåte trei – patru buc`]i. Dup` aceea.Dulcea]` de cire[e albe 1 kg cire[e albe 1 kg zah`r un baton de vanilie o l`måie Cire[ele se spal`. s` nu se lipeasc` de fund cire[ele. o l`måie Dulcea]` de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. se m`re[te flac`ra [i se ia spuma de mai multe ori. care se prind mai multe la un loc [i se r`sucesc. vanilia [i zeama de l`måie [i se las` pån` se leag` siropul. dup` care se scurg. cu grij` s` nu se storceasc`. pe foc mic. alese \n a[a fel \ncåt s` fie numai dintre cele \ntregi [i s`n`toase. l`såndu-se a[a o or`. apoi se pun la macerat timp de dou` zile \ntr-un recipient cu ap` rece. Se scutur` oala. Dup` ce se tope[te zah`rul. apoi se Pepenii ale[i trebuie s` aib` coaja groas`. dup` care se pune iar s` fiarb`. Se fierbe zah`rul. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. Se fierb la foc mic. Se ia oala de pe foc cånd s-a legat bine siropul. ad`ugånd zeama stoars` de la o l`måie. Se scoate miezul. Se mai las` pån` cånd siropul se coaguleaz` foarte bine. Se pune s` fiarb` pe foc molcom. de m`rime potrivit`. se adaug` m`nunchiurile de coji. pe foc mic. Se a[az` \ntr-o oal` de inox \n straturi. mi[cånd oala din cånd \n cånd. iar furculi]a intr` cu u[urin]` \n pulpa fructului. se scoate a]a [i se las` pån` se r`ce[te.

apoi. caisele se decojesc. se pune iar la fiert. l`såndu-se s` se r`ceasc` \nainte de a se turna \n borcane. Se las` pån` mai d` un clocot. se m`re[te flac`ra. amestecånd din cånd \n cånd. borcanele vor fi \nf`[urate la gur` cu hårtie de pergament. Se \ndep`rteaz` cojile [i såmburii. \n 750 ml ap`. la foc viu. se \n]eap` \n cåteva locuri cu un ac. Se las` la fiert. dup` ce s-au l`sat 20 de minute s` se \mbibe cu siropul. dar se acoper` [i se leag` abia dup` ce se formeaz` o pojghi]` la suprafa]`. cånd s` se ia de pe foc. Cånd s-a \nchegat siropul. se ia spuma. Dup` ce s-a r`cit. se adaug` smochinele. se adaug` cåteva pic`turi de zeam` de l`måie. ad`ugånd zeama de l`måie. se pun ro[iile. o l`måie Dulcea]` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r o l`måie Zah`rul se fierbe \n trei c`ni de ap`. Dulcea]` de smochine verzi 100 smochine 1 kg zah`r o l`måie Dulcea]` de prune 1 kg prune 1 kg zah`r o l`måie zah`r vanilat Se spal` prunele [i se \nf`[oar` \ntrun tifon curat. alegåndu-se numai cele tari [i s`n`toase. iar cånd este aproape \nchegat siropul. se taie \n jum`t`]i [i se \ndep`rteaz` såmburii. Se mai las` pån` se \ncheag`. fierbånd zah`rul \n 500 ml ap`. se adun` spuma. Se las` un sfert de or`. alese numai dintre cele de m`rime medie [i s`n`toase. o l`måie Dulcea]` de struguri 1 kg struguri albi cu boabe mari 1 kg zah`r o l`måie un baton de vanilie Dulcea]` de ro[ii 1 kg ro[ii 750 g zah`r o l`måie 50 ml rom un plicule] de zah`r vanilat Ro[iile. La sfår[it. acoperindu-se iar cu [ervete bine umezite \n ap` rece. Dup` ce s-a legat bine. Zah`rul se pune la fiert \n dou` c`ni de ap`. Spre final. apoi se adaug` prunele [i vanilia. pån` ce acesta se tope[te.scot såmburii. Se prepar` siropul. se \ndep`rteaz` spuma [i se toarn` \n borcane. alese s` fie tari [i s`n`toase. La sfår[it. Se face un sirop. timp de vreo trei ore. Dup` ce se dizolv` complet. apoi se spal` [i se pun la scurs. pe foc mic. pån` se r`ce[te. apoi se decojesc. acoperit cu un [ervet umed. legat` stråns. se spal` [i se pune \ntr-o strecur`toare s` se scurg`. Apoi. apoi se trage deoparte oala. se op`resc \n ap` clocotit`. Nucile se scurg bine de ap` [i se introduc \n oala cu sirop cånd acesta e aproape \nchegat. Se cur`]` pieli]ele cu grij`. fierbånd zah`rul cu 750 ml ap`. \mpreun` cu zah`rul. Se op`resc a[a de trei ori la rånd. se introduc portocalele [i. \mpreun` cu vanilia [i zeama de l`måie. Dup` ce s-a legat siropul. Dulcea]` neagr` de nuci 100 de nuci verzi fragede 1 kg zah`r. se adaug` cåteva feliu]e de l`måie. Se culeg boabele de pe cotoare. amestecånd mereu. se ia de pe foc [i se r`stoarn` \ntr-un castron adånc. se toarn` romul. se scot såmburii cu un ac. ca s` nu se lipeasc`. apoi se pune din nou. se trece \n borcane curate. apoi se ia de pe foc. peste care se pune un [ervet umezit. Se spumeaz` de fiecare dat` cånd e cazul. se d` flac`ra mare [i se continu` fierberea. se ia de pe foc [i se a[terne deasupra oalei un [ervet ud. Se tope[te zah`rul. se ia de pe foc [i se adaug` zmeura. dup` care se pune pulpa de strugure \ntr-o bucat` de tifon. dup` vreo 10 minute. l`såndu-se pån` se leag` siropul. se pune \n borcane. pe foc mic. amestecånd cu lingura de lemn. se stoarce [i l`måia. se pun din nou la fiert. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. stropit` cu Dup` ce se spal` bine. \ntr-o oal` de inox. ob]inånd un sirop legat. |n acel moment. la foc moale. Gem de caise decojite 1 kg caise 600 g zah`r. Smochinele. zah`rul vanilat [i cåteva p`tr`]ele mici de coaj` de l`måie. se spumeaz` [i se m`re[te flac`ra. se r`stoarn` strugurii \n oal`. zeam` de l`måie. pe foc domol. apoi se ia de pe foc. s` nu se lipeasc` de fund. Cånd \ncepe s` se lege siropul. Se cur`]` nucile de coaj` [i se introduc timp de 10 minute \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. deasupra oalei \n care fierbe zah`rul cu o jum`tate de litru de ap`. Dup` ce s-a mai r`cit. Apoi. Cånd gemul cap`t` consisten]a dorit`. introducåndu-se \ntr-o oal` cu ap` clocotit`. apoi se pun s` fiarb`. Dup` topirea complet` a zah`rului. se las` cåteva clocote. unde se las` pån` se r`ce[te. cl`tindu-se de fiecare dat` cu ap` rece [i schimbånd apa fiart`. se ia de pe foc [i se trece \ntr-un castron. 301 . aflat` pe foc. se taie \n jum`t`]i [i se cur`]` semin]ele. se d` focul mare. la foc moale. apoi se scot [i se trec \n alt recipient. cu ap` rece. Dup` ce s-a topit zah`rul. Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap`. Zmeura se cur`]`.

Apoi. se cur`]` coaja [i semin]ele. pentru a vedea dac` are consisten]a potrivit`. se scurg bine. se r`cesc [i se dau prin sit`. cåt s` le acopere. acoperindu-se oala cu un [ervet curat. se spal` bine. dup` care se pun la rece. care se pun la fiert \n ap` rece. dar tari. se taie \n cubule]e [i se fierb \n ap` cåt s` le acopere. Se las` focul potrivit [i se a[teapt` pån` se leag`. f`r` s` se cure]e. se d` prin sit` [i se pune iar la fiert. 250 g c`p[une 250 g coac`ze. marmelad`. 1 kg zah`r Se cur`]` c`p[unele. se taie \n sferturi. Se pun \ntr-un castron adånc. l`såndu-se s` se \nmoaie bine. dup` care se introduc la frigider pån` a doua zi. sco]ånd såmburii [i pieli]ele albe dintre felii. Se toarn` \n borcane cåt e cald. cu lingura de lemn. alese dintre cele cu coaja groas`. se scot. se ia de pe foc. cre]e[ti sau domne[ti 600 g zah`r Gem de dovleac 1 kg dovleac cur`]at de coaj` [i semin]e 1 kg zah`r un baton de vanilie. Se fierbe pån` se leag` compozi]ia. zah`r vanilat Gem de pere 1 kg pere bergamote 300 g zah`r Se aleg pere s`n`toase. dar f`r` ap`. pån` se tope[te zah`rul. Se las` pån` se \nmoaie. cu tot cu coaj`. exact cåt` s` le acopere. Dup` aceea. Se taie \n form` de lame sub]iri. \nmuiat bine \n ap` rece. se cur`]`. zemoase. Se las` pån` se \nmoaie prunele. apoi se taie \n buc`]i m`run]ele. care se ]in timp de o zi \n cuptorul \nchis. \ntr-o Se spal` prunele. se taie \n cåte patru buc`]i [i se spal`. Gem de portocale 1 kg portocale 1 kg zah`r Gem de mere 1 kg mere ionatane. pån` ce acesta se tope[te. amestecånd periodic. cur`]at` de såmburi [i tocat` m`runt. se dau prin sit` [i se fierb iar. \ntr-o oal` acoperit`. se \ndep`rteaz` såmburii [i se fierb la foc mic. apoi se taie \n buc`]ele [i se pune la fiert \n pu]in` ap`. pån` se leag`. apoi se spal` sub un jet puternic de ap` rece. oal` acoperit`. cu capacul pus pe oal`. se cur`]` coaja [i cozile. apoi se m`re[te flac`ra [i se amestec` permanent cu o lingur` de lemn. pån` ce gemul cap`t` consisten]`. ca s` nu se ard`. Portocalele. apoi se scurg [i se pun iar`[i pe foc. s` prind` coaj` la suprafa]`. aceea[i cantitate pe care o avea dovleacul \nainte de a se pune la fiert. la foc mic. se cur`]` de codi]e [i se spal` bine. amestecånd continuu. se spal`. o l`måie Se spal` dovleacul. cu lingura de lemn. dup` care se las` la scurs. Magiun. o l`måie Gem de fructe asortate 250 g vi[ine 250 g zmeur`. se scurg [i se pun la fiert \ntr-o oal` de inox.Gem de c`p[une 1 kg c`p[une 500 g zah`r. se dau prin sita mare [i se combin` cu zah`r. Dup` ce s-au \nmuiat. punåndu-se la foc mic pån` se leag`. dup` ce se tope[te. apoi se pun s` fiarb` \n ap` rece. Se ]in pån` s` se \nmoaie [i \[i las` zeama. s` nu se lipeasc`. Se las` la fiert. se adaug` un praf de zah`r vanilat [i se continu` fierberea. Dac` s-a legat. \mpreun` cu zah`rul. f`r` ap`. apoi se pun iar`[i la fiert. Fructele se cur`]` bine. amestecånd \n permanen]` cu o lingur` de lemn. se toarn` \n borcane. Cånd se \nmoaie. Se cur`]` de coaj` [i de semin]e. se adaug` feliu]ele de portocale. din cånd \n cånd. apoi se pun \n borcane. Dup` ce dau cåteva clocote. Merele se cur`]` de coaj` [i de cotoare. se las` s` se r`ceasc`. Se toarn` \n borcane dup` ce se r`ce[te pe jum`tate. Dup` aceea. pån` se leag` gemul. apoi se presar` cu zah`r [i se fierb iar`[i. se taie \n sferturi [i se fierb \n ap` rece cåt s` le cuprind`. apoi se pun la fiert \n ap` clocotit`. Gem de prune 1 kg prune 250 g zah`r tos. Cånd se \nmoaie. se presar` cu zah`r [i se picur` zeama de l`måie. punåndu-se la foc mic. pe mai multe rånduri. din cånd \n cånd. dar cu zah`r. sp`låndu-se \n mai multe ape. se trec prin sit` [i se amestec` bine cu zah`rul. pån` devin moi. ca s` nu se lipeasc`. bine legate. Se amestec`. Se ia o lingur` de sirop [i se pune pe o farfurioar`. Se iau apoi morcovi [i sfecl`. Se trece \n borcane dup` ce se r`core[te pu]in. Se amestec`. Cånd s-a r`cit pe jum`tate. se scot. dup` care se trece \n borcane de sticl` cåt e c`ldu]`. Se adaug` vanilia [i l`måia. se d` focul mare. Se dau prin sit`. peltea Magiun de legume Se cur`]` un dovleac de coaj` [i de semin]e. apoi se fierb cu pu]in` ap`. Magiun de prune Se aleg prune bine coapte. apoi se scot. r`månånd doar c`ldu]. se iau de pe foc. dup` care se scot [i se ]in \n ap` rece pån` a doua zi. \n acelea[i cantit`]i ca [i dovleacul. Se las` pån` e suficient de legat. se r`stoarn` \ntr-o oal` de inox. Se fierbe zah`rul \ntr-o jum`tate de litru de ap` [i. Jum`tate din cantitatea de piure ob]inut` se 302 . Se amestec` apoi cu dovleacul.

dup` ce se spal` [i se taie \n cåte opt felii. dar nu prea mult. Se pune fierbinte \n borcane. Se spal` [i se pun la fiert \n ap` rece. printr-o bucat` de tifon. f`r` a se \ndep`rta såmburii. se taie \n sferturi [i se adaug` \n oal`. se strecoar` prin tifon sau etamin` [i se pune la fiert. s` nu se sparg`. pån` cånd r`måne lipit pe lingur`. cam cinci c`ni. care se pune la fiert \mpreun` cu zah`rul [i cu zeama de la mere. Se toarn` \n borcane cåt e fierbinte. \n propor]ie de 1 kg la un litru de zeam`. Marmelad` de trandafiri 300 g petale de trandafiri 1 kg zah`r o l`måie Agri[ele [i coac`zele se spal` bine [i se pun s` fiarb` \mpreun`. Se a[teapt` pån` se limpeze[te zeama. apoi se adaug` petalele. se cur`]` de partea albicioas` [i se dau prin ma[ina de tocat. pe foc mic. 303 . apoi se scot [i se pun \ntr-o sit` s` se scurg`. Cånd se tope[te zah`rul. Se las` un sfert de or` dup` ce dau \n clocot. se spal`. care se leag` abia a doua zi. se scot [i se pun \ntr-o sit`. apoi se toarn` \ntr-o oal` de inox [i se adaug` zah`r. Se pun la fiert \ntr-o cantitate dubl` de ap`. la foc mic. p`strånd zeama. Se fierb merele \ntr-o cantitate egal` de ap`. cur`]at`. |n momentul \n care lingura st` dreapt` \n oal`. Dup` ce se tope[te zah`rul. \mpreun` cu zah`rul. Dup` ce s-au \nmuiat. Dup` ce acesta se tope[te. se dau prin sit`. se spumeaz` [i se las` s` se lege. la foc mic. Peltea de portocale 1 kg portocale 1 kg mere 1 kg zah`r Peltea de caise 1 kg caise 1 kg zah`r Se aleg petale \ntregi. Cånd se \nmoaie. ca s` trag` fierbin]eala [i s` nu se crape borcanele. s` nu se ard`. la foc mic. Se pune pe foc mic pån` se tope[te zah`rul. apoi se d` focul mare. \nvelite \n cårpe ude [i cu cåte o lam` de cu]it a[ezat` dedesubt. adunånd spuma cånd e cazul. Se [terge bine tot puful de la suprafa]`. se [terg cu grij` de tot puful. din cele pentru dulcea]`. se pune la fiert.fierbe la foc m`ri[or. amestecånd continuu. se iau de pe foc [i se las` o jum`tate de or` s` se limpezeasc` zeama. dup` aceea. mai bune sunt pentru peltea cele pe jum`tate verzi. s` nu se lipeasc` de fundul oalei. s` se scurg` \ntr-un castron. se spal` sub un jet puternic de ap` rece. Peltea de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Peltea de gutui 1 kg gutui 250 g mere 1 kg zah`r Se spal` zmeura [i se stoarce. Se strecoar` printr-o pånz` deas` [i se pune la fiert cu zah`rul. \n loc uscat. pån` se leag`. se adaug` restul [i se continu` fierberea. apoi se taie fiecare gutuie \n cåte opt buc`]i. Se pune fierbinte. se adaug` zeama de l`måie. la foc mic. cam o or`. preferabil de dimensiuni mai mici. pån` ce acesta se tope[te. presåndu-le pu]in din cånd \n cånd. Gutuile trebuie s` fie s`n`toase [i coapte. cu o cantitate dubl` de zah`r. calculat la jum`tate din cantitatea ei. se taie \n felii [i se pun la fiert. Se adaug` [i cåteva coji de portocal`. pe foc moale. Se toarn` cald \n borcane [i se p`streaz` la rece. amestecånd \ncet. Se cur`]` merele. Cånd a sc`zut la jum`tate. \nseamn` c` marmelada s-a legat suficient [i se poate lua de pe foc. se spumeaz` [i se las` pån` se leag`. Sucul ob]inut se fierbe \mpreun` cu zah`rul. f`r` s` se adauge ap`. dup` ce se formeaz` o coaj` la suprafa]`. la foc mic. dar acestea se vor scoate atunci cånd se leag` compozi]ia. Cånd e aproape gata. Se amestec` mereu cu lingura de lemn. Compozi]ia va fi turnat` fierbinte \n borcane curate [i uscate. alese numai dintre cele s`n`toase [i bine coapte. Dup` vreo trei sferturi de or`. Marmelad` de zmeur` 1 kg zmeur` 1 kg zah`r Zmeura. care. \n borcane. sub ele punåndu-se cåte un cu]it. apoi se m`re[te flac`ra [i se continu` fierberea. f`r` s` se cure]e. cu zah`r. se d` focul mai mare [i se las` pån` se leag`. acestea fiind \nvelite \n [ervete \nmuiate \n ap` rece. Cånd s-au \nmuiat bine. sp`lat` [i l`sat` la scurs. fierbåndu-se \n continuare pån` se leag`. Pasta ob]inut` se fierbe. cu ap` cåt` trebuie s` le acopere. Caisele nu trebuie s` fie coapte de-a binelea. Se las` a[a cam o jum`tate de or`. Portocalele se taie \n dou` [i se storc de zeam`. se d` focul mare [i se las` pån` se \ncheag`. se ia vasul de pe foc [i se las` pån` se r`ce[te [i se limpeze[te zeama. Se fierbe zah`rul cu 400 ml ap`. c`p`tånd o consisten]` gelatinoas`. cu grij`. se d` focul mare. Peltea de agri[e 1 kg agri[e 250 g coac`ze 1 kg zah`r Marmelad` de gutui Gutuile.

se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii cu tifon. se d` Vi[inele. cu un f`c`le]. cafeaua m`cinat` [i alcoolul. apoi se ia de pe foc. pån` ce \[i m`re[te consisten]a. Se fierb petalele de trandafiri cu un litru de ap`. se adaug` zeama de l`måie. Se las` pån` ce apa scade la jum`tate. apoi se pune la fiert \ntr-o oal` de inox. se scoate. zah`r vanilat Caisele se pun la fiert. dup` care se pune la fiert cu zah`r. Trei c`ni pline cu astfel de zeam` se pun s` fiarb`. cånd se mai r`core[te. aceea[i cantitate cu cea de fructe. spumånd cånd e cazul. apoi se ia de pe foc. se trec printr-o sit` deas`. se cur`]` de codi]e [i se storc printr-o bucat` de tifon. Dac` nu se dizolv` [i r`mån \nchegate. apoi. {erbet de trandafiri {erbet de cire[e amare 1 kg cire[e amare 1 kg zah`r. frecåndu-se cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i \[i schimb` culoarea. focul mare. Se amestec` bine cu f`c`le]ul pån` se \ngroa[` [i se \nro[e[te. apoi se \ncearc` siropul. cånd acesta s-a topit. Se leag` borcanul la gur`. Dup` ce se tope[te zah`rul. cu zah`rul. care se pune la fiert. Cånd se leag` compozi]ia. iar caisele. se acoper` cu un prosop ud [i. pån` \[i schimb` culoarea. Zeama se las` la limpezit. Se spumeaz` [i se verific` dac` are consisten]a necesar`. se prepar` un sirop din ap` [i zah`r. se \nf`[oar` cu hårtie albastr` [i se las` la macerat timp de 15 zile. se m`re[te flac`ra [i se las` pån` se leag`. dup` care se strecoar`. se amestec`. se ia oala de pe foc. apoi se toarn` \n borcan. Se ]ine focul mic pån` se tope[te zah`rul. fierte \mpreun` un sfert de or` la foc moderat. iar culoarea \ncepe s` bat` spre ro[u. 1 kg zah`r C`p[unele se spal` bine. pån` ce acesta se dizolv` complet. Se adun` spuma cånd este cazul. apoi se op`resc \n ap` clocotit`. propor]ia fiind de 1 kg zah`r la 250 ml de suc. care se pune la fiert. la foc mic. se toarn` zeama de la o jum`tate de l`måie [i se las` pån` se r`ce[te. Se a[az` \n borcane curate. \ntr-un litru de ap`. pe foc moale. se spal` [i se storc. precum [i pu]in` coaj` ras`. apoi se toarn`. o l`måie Cire[ele se cur`]` de cozi. Atunci.{erbeturi {erbet de caise 1 kg caise 1 kg zah`r tos. Dup` ce zah`rul s-a dizolvat. agitåndu-se zilnic. l`såndu-se s` se r`coreasc`. presånd ca s` nu r`mån` bule de aer. o l`måie 200 g petale de trandafiri 250 g zah`r. \mpreun` cu zah`rul. ad`ugånd treptat [i zeama de la portocala ro[ie. B`uturi Lichior de cafea 100 g cafea m`cinat` 350 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r Se amestec`. ob]inåndu-se cam o jum`tate de can` de suc. se amestec` bine [i se mai las` alte 15 zile. se las` s` se r`coreasc` pån` cånd se poate introduce degetul \n el. luånd cåteva pic`turi cu linguri]a [i turnåndu-le \ntr-o can` cu ap` de la frigider. apoi se d` flac`ra Se spal` portocalele [i se taie fiecare \n cåte opt buc`]i. dup` ce s-au r`cit. {erbet de vi[ine {erbet de c`p[une 1 kg c`p[une 1 kg zah`r. zeama fiind l`sat` o jum`tate de or` la limpezit. apoi se amestec` energic cu f`c`le]ul. cu o can` de ap` [i cu zah`rul. Propor]ia este de 1 kg zah`r [i o jum`tate de can` de ap` la 150 ml suc de cire[e. se d` focul mare [i se las` pån` se leag`. Se freac` [erbetul cu f`c`le]ul dup` ce s-a r`corit pu]in. se r`core[te. Dup` aceea. mare. apoi se ia de la foc. Se las` zeama s` se limpezeasc`. Se adaug` [i un praf de zah`r vanilat. agitånd \n fiecare zi. mereu \n aceea[i direc]ie. se storc prin tifon. pe foc moale. Dup` expirarea timpului. o portocal` ro[ie 1 kg vi[ine. se amestec` bine cu un f`c`le]. moment \n care se toarn` [i zeama de la o jum`tate de l`måie. pe foc mic. mereu \n acela[i sens. f`r` s` se cure]e. Se pune capacul peste oal` [i se las` la r`cit. apoi se m`re[te focul [i se las` s` se lege. apoi se strecoar` zeama [i se pune s` fiarb` cu zah`rul. 304 . cur`]ate de cozi [i sp`late. o l`måie {erbet de portocale 500 g portocale 1 kg zah`r. \ntr-un borcan de sticl`. Cånd s-a \ngro[at [i [i-a schimbat culoarea. \ntr-o oal` de inox. apoi se ia de pe foc. se acoper` cu un [ervet \mbibat cu ap`. se acoper` cu un [ervet umed [i se las` s` se r`coreasc`. dup` care se ia oala de pe foc. timp de un sfert de or`. Se las` s` se r`ceasc`.

s`n`toase. cånd cap`t` un gust u[or acidulat. se acoper` borcanul [i se las` la macerat timp Merele se aleg dintre cele coapte. care se umple pån` sus. cu vrana deschis`. Se las`. dup` care se m`run]esc. timp de dou` s`pt`måni. ca s` nu se tulbure. folosind aceea[i metod`. dar nu la temperaturi foarte sc`zute. dup` ce se r`ce[te. 10 l ap`. Cine dore[te. borcanul trebuie agitat \n fiecare zi. la foc potrivit. dup` care se completeaz` cu ap`. se toarn` 400 ml alcool. Se acoper` bine. \nvelit` cu r`chit`. se face un sirop din zah`r [i ap`. Cånd e rece. Se pune o linguri]` de zah`r \ntr-o tigaie [i se las` pe foc pån` se caramelizeaz`. [i drojdia de bere. t`iate \n felii. dar se las` coaja [i cotorul cu semin]e. Se astup` cu dopul [i se las` la limpezit. La fel. Se adaug` smochinele. Vanilia se taie \n buc`]ele cåt mai mici. se presar` deasupra flori de portocal. se pun cire[ele. se \nvele[te \n hårtie albastr` [i se las` la macerat. se toarn` peste frunzele de ment` macerate. dar merit`! 305 . pere pergamute. Se acoper` [i se las` la fermentat timp de o lun` [i jum`tate. dup` care se adaug` un sirop sub]ire. Vin de smochine 1 kg smochine 3 kg zah`r 3 l`måi 30 g drojdie de bere 10 l ap` Must de mere 10 kg mere ionatane ap` Lichior de portocale 1 kg portocale 750 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 1 l ap` Portocalele se spal` bine [i se cur`]`. Lichior de ment` 500 g frunze de ment` 500 g zah`r 500 ml alcool rafinat de 90° 1 l ap` Frunzele de ment` se spal` bine [i se las` la uscat. poate combina mai multe soiuri de mere. se preg`te[te un sirop mai sub]ire. Dup` trecerea acestui termen. Se las` la macerat timp de trei luni. se ia de pe foc [i se las` la r`cit. Dup` ce s-a \ncheiat fermenta]ia. se adaug` 125 g zah`r. timp de o lun`. se trage cu grij` \ntr-o damigean` de sticl`. f`r` stric`ciuni.Lichior de cire[e amare 500 g cire[e amare 200 g såmburi de cire[e 1 l alcool rafinat de 90° 1 kg zah`r 500 ml ap` |ntr-un borcan de sticl`. la soare. Se pun \ntr-un borcan cu un litru de alcool de 90°. se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea alcoolul. Se zdrobesc bine [i se pun \ntr-un butoi. se scoate \n sticle. se las` la r`cit pån` ajunge la temperatura de 40° C. se scot cozile. Cånd e limpede. se amestec` bine. Se toarn` zah`rul ars peste lichior. dup` care se strecoar` \n sticle cu ajutorul unei pålnii \n care s-a pus o bucat` de tifon. la o temperatur` constant` de 20° C. Se amestec` [i se las` la soare \nc` dou` s`pt`måni. vinul iese mai slab. Se spal` bine. se mai poate prepara „måna a doua“. Rachiu de såmburi 50 de såmburi de caise 50 de såmburi de piersici 1 l alcool rafinat de 90° 125 g zah`r flori de portocal Lichior de vanilie 4 batoane de vanilie 500 ml alcool rafinat de 90° 500 g zah`r 500 ml ap` Se sparg cu cle[tele sau cu ciocanul 50 de såmburi de caise [i 50 de piersici. de dou` s`pt`måni. dup` care se stinge cu pu]in` ap` fierbinte. \mpreun` cu såmburii bine sf`råma]i [i cu alcoolul. fierte timp de 15 minute la foc potrivit. Se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle. Din drojdia r`mas`. turnåndu-se alcoolul peste ele. cu Se pun la fiert \ntr-o oal` mare. fierbånd zah`rul cu apa cam 15 minute. dou` l`måi f`r` coaj` [i una cu coaj`. se adaug` restul de esen]` [i de alcool. {i mai bun e mustul dac` e l`sat vreo dou` sau chiar trei luni. Dup` aceea. Din zah`r [i ap` se prepar` un sirop. dizolvat \n prealabil \n pu]in` ap`. la temperatura camerei. Se las` la macerat timp de trei s`pt`måni. se strecoar` \n sticle [i se las` la p`strare \n loc r`coros. Se amestec` \n fiecare zi. Se pun \ntr-un borcan sau \ntr-o sticl` mai larg` la gåt. preparat din zah`r [i ap`. Dup` ce a fiert \n clocot. Se adaug` jum`tate din esen]a de portocale ob]inut`. care dau mustului un parfum deosebit. care. se amestec` bine [i se strecoar` \n sticl` printr-o pålnie cu tifon. se poate bea. se toarn` peste cire[ele din borcan [i se mai las` \nc` dou` s`pt`måni. agitåndu-se \n fiecare zi. zah`rul. agitåndu-se \n fiecare zi. apoi se strecoar` \n sticle [i se p`streaz` la rece. Coaja se d` pe r`z`toare [i se pune \ntr-un borcan. Se \nf`[oar` \n hårtie albastr` [i se las` la cald timp de dou` s`pt`måni. Peste ea. Cånd devine acri[or. care se astup` bine cu dopuri de plut` op`rite [i se las` la rece.

plin cu must (trebuie s` r`mån`. se astup` [i se p`streaz` la rece. \n toate direc]iile. Cånd se ajunge la gustul dorit. Se p`streaz` la loc \ntunecos [i rece. bine pisa]i. legat cu sfoar`. cu \ntreaga cantitate de zah`r pres`rat` printre ele. pån` se tope[te zah`rul. \n propor]ia necesar` pentru a se ob]ine t`ria dorit`. De asemenea. se adaug` alcoolul [i apa. Se las` la fermentat. Vi[inat` 1 kg vi[ine 400 g zah`r 1 l alcool rafinat de 90° 1 l ap` Vi[inele se cur`]`. dup` care se strecoar` \n sticle. Abia apoi. Se mai las` cåteva zile. se scoate pelinul [i se mai las` la fermentat. loc pån` la gura butoiului. ca s` se poat` fermenta). r`scolind mustul cel pu]in o dat` pe zi.Vin pelin 20 l must de struguri 1 kg frunze de pelin |ntr-un butoi din lemn de dud. Cånd s-a topit. cam deo palm`. Se trage cu furtunul \ntr-un alt butoi de lemn. pån` se limpeze[te [i se depune drojdia la fund. se gust`. se leag` la gur` [i se las` la soare 3–4 zile. se trage \n sticle. \n care se las` pån` se elimin` tot dioxidul de carbon. Dac` dori]i ca b`utura s` aib` o arom` mai puternic`. prin agitarea butoiului sau suflånd printr-un furtun. totu[i. se introduce un buchet de pelin uscat. pentru a observa momentul \n care cap`t` aroma [i am`reala potrivite. se spal` bine [i se pun \ntr-un borcan de sticl`. pute]i ad`uga cå]iva såmburi de vi[ine. Se acoper` borcanul. .

Coaja de portocal` se taie foarte fin cu un cu]it ascu]it. piper Se pun la fiert \n ap` rece ]elina. sare. Se adaug` creierul. Homarul se spal` bine \n ap` rece [i se frige pe gr`tarul \ncins. ienibahar. Se face un mujdei de usturoi. proaspete. sare. piper Crevete cu sos de maionez` [i usturoi 400 g crevete 2 c`p`]åni de usturoi. din 2 linguri de gri[ amestecate cu un ou. Dac` fiertura nu este prea consistent`. |n sosul astfel creat se pun crevetele fierte \n ap` cu o linguri]` de sare timp de 15–20 de minute. se pun lång` raci. celelalte g`lbenu[uri separate de albu[. frumoase. 200 ml småntån` o leg`tur` de p`trunjel o leg`tur` de m`rar 100 g m`sline sare. sare [i piper [i se pune pe un platou. 100 g ca[caval 2 plicule]e de zah`r vanilat coaja de la o portocal` 150 ml ulei G`lu[te de småntån` cu raci 800 g de raci 100 g unt 2 linguri de gri[ un ou. creierul [i legumele. Maioneza se omogenizeaz` cu ciupercile. se preg`tesc g`lu[tele. care se amestec` cu maioneza. care se spal` bine \n ap` rece cu pu]in` sare. pe platou [i se servesc cu restul de småntån` [i piper m`cinat deasupra. amestecånd bine [i sarea. Cånd sunt gata. Cånd sunt fier]i pe jum`tate. Omlet` cu zah`r vanilat 8 ou` 200 g nuci. Se fierbe \nc` 30–40 de minute. Se adaug` creierul [i carnea de vit` [i se continu` fierberea. Racii se spal` [i se pun la fiert vii \n ap` clocotit` cu sare. usturoiul pisat. foile de dafin. sarea [i piperul dup` gust [i se las` la frigider pån` a doua zi. nuc[oar`. Se scot carnea. se scot [i se pr`jesc \n toat` cantitatea de unt. \mpreun` cu sosul creat. Ou`le se bat bine cu furculi]a \ntr-un castron de inox. Se orneaz` cu m`sline negre. Salat` de andive cu fri[c` 800 g andive 6 portocale coapte. Se d` la rece pån` se \ncheag` suficient pentru a fi servit. de asemenea. se adaug` cåteva foi de gelatin` \nmuiate \n ap` rece. 100 ml de småntån`. untura [i piperul m`cinat. nep`tate. Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. se cur`]` [i se frig. Se face o maionez` dintr-un g`lbenu[ de ou fiert tare [i amestecat cu ulei cu lingura de lemn. pentru a nu mai r`måne urme de sånge. Se adaug` fica]ii \ntr-un vas cu ap` rece \n care punem buc`]ele de ghea]`. Ca[cavalul se taie buc`]i [i se d` pe r`z`toarea mare. 200 ml ulei 5 ou`. |nainte de a se a[eza pe farfurie se scurge cu grij` de ulei. apoi ulei. Se las` cam 35 de minute. ca[cavalul ras [i zah`rul vanilat. se condimenteaz`. Se \ncorporeaz` cu ou`le b`tute nucile. o lingur` de mu[tar zeama de la o jum`tate de l`måie sare Se ia o pung` de crevete congelate din magazin [i se las` 30 de minute \n ap` c`ldu]`. la care se adaug`. coaja de portocal`. sare [i verdea]` tocat` fin.Buc`t`ria galant` Creier \n aspic cu legume 1 kg creier 2 cepe 2 morcovi foi de dafin 40 ml o]et de 9° 50 g ]elin` 30 g mirodenii combinate 100 g carne de vit` cåteva foi de gelatin` 4 c`p`]åni de usturoi. iar zeama se strecoar`. mirodenii combinate [i se adun` spuma. la dezghe]at. Separat. pe rånd. Se a[az` apoi pe un platou. Ciupercile se separ` de codi]e. care se cur`]` de coaj` [i se spal` bine. morcovii. piper foi de dafin o leg`tur` de verdea]` Homar cu maionez` vegetal` 400 g homar 200 g maionez` vegetal` 300 g ciuperci proaspete ienibahar nuc[oar` ras`. Se pun la fiert \n ap` clocotit` cu pu]in` sare. s` se \nchege. f`r` stric`ciuni. Se pr`je[te \n uleiul \ncins \ntorcåndu-se pe o parte [i pe alta cu spumiera sau cu o palet` special creat`. 3–4 ore. spre a nu strica forma omletei. Se strecoar`. piper Ficat de gåsc` \n aspic 500 g ficat de gåsc` 600 g aspic o lingur` de untur` sare. Se a[az` deoparte fica]i mari [i frumo[i. Se aleg ciuperci cu p`l`rii mari. Se adaug` mu[tarul [i zeama de l`måie. |n mijloc se a[az` homarul [i se orneaz` cu feliu]e de ro[ii. carnea de vit`. apoi se pune la fiert cu sarea. ceapa. dup` care se adaug` aspicul [i verdea]a tocat` fin. Se serve[te rece. care a fost bine \ncins \n prealabil. Se taie 307 . 400 g fri[c` 50 ml esen]` de rom un p`h`rel de coniac 100 g ciocolat` cu lapte Se aleg andive mari frumoase.

cimbrul [i pu]in` sare. Merele se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. Carnea [i m`runtaiele se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. sare Salat` de raci cu ciuperci 800 g raci vii 400 g ciuperci proaspete 80 ml ulei 10 ml o]et de legume cimbru. cånd se poate servi. care se dezghea]` \n ap` c`ldu]`. o]et. ciupercile. sl`nina. Se umplu apoi scoicile cu aceast` compozi]ie [i se dau \ntr-o tav` la cuptor. Frunzele de ]elin` se spal` [i se separ` de codi]e. se m`run]e[te bine cu o lingur` de lemn [i se amestec` cu maioneza. cu ciocolat` ras` deasupra. l`måia. Scoici umplute 16 scoici 100 g sl`nin` afumat` 100 g ciuperci din conserv` 100 ml ulei. se spal` [i se d` pe r`z`toare. piper Morcovul se cur`]`. piper 308 . boabele de porumb [i se potrive[te de zah`r. piper Se pot alege fructe de mare congelate. iar de la cealalt` se stoarce doar zeama. Se pot servi cu un piure de maz`re. fri[ca. se spal` \n mai multe ape [i apoi se fierb pån` ce se \nro[esc. apoi se taie pe[ti[ori. crati]` [i se pr`jesc la foc mic aproximativ 20 de minute. se scot scoicile. piper Salat` de pui cu alune Salat` de crudit`]i cu porumb [i nuci 2–3 morcovi 200 g ]elin` 2 mere golden 200 g porumb fiert din conserv` frunze de ]elin` 300 g fri[c` 200 g nuci o l`måie \ntreag` zah`r pudr` dup` gust un pui \ntreg 300 g de maionez` 200 g alune nes`rate 100 ml ulei 200 g compot de ananas 2–3 ro[ii o leg`tur` de p`trunjel sare. 2–3 ro[ii 2 ardei gra[i. morcovul. Se a[az` pe un platou [i se servesc fierbin]i. de asemenea. {unca se taie \n buc`]ele cam de un centimetru grosime. verdea]` tocat` [i se potrive[te de sare. Cånd cochiliile se deschid. folosindu-se un cu]it bine ascu]it. chili [i g`lbenu[ul. se stoarce zeama de la dou` portocale [i se adaug` peste andive. Restul portocalelor se cur`]` de coaj` [i se despart feliu]ele. se separ` sucul [i se p`streaz` jum`tate din cochilii. condimentåndu-se cu sare [i piper. Se amestec` totul bine cu ulei. sco]åndu-se toat` carnea de pe oase. M`rarul [i p`trunjelul se toac` m`runt. Toate ingredientele se amestec` cu puiul [i maioneza. Se las` la macerat la frigider. excep]ie f`cånd surimi de crab. Se amestec` totul cu fri[ca. Ciupercile proaspete se cur`]` [i se spal`. Nucile se sparg. Puiul se cur`]`. boia de ardei iute 100 ml vin alb chili. zeama de l`måie. Alunele se despic` \n dou`. Se scoate. Ciupercile se c`lesc \n ulei. Se amestec` sosul picant cu molu[tele [i sucul l`sat de ele. {unc` \n aspic 400 g [unc` de Praga 800 ml aspic de porc 300 g ciuperci din conserv` o leg`tur` de m`rar o leg`tur` de p`trunjel cimbru. care este gata cam \n 10 minute. Sup` de broa[te ]estoase 800 g carne de broasc` ]estoas` 2 ou`. punåndu-se sare [i piper. Se las` la frigider s` se \nchege pån` a doua zi diminea]a. sare. ro[iile se spal` [i se taie. un ou 100 ml sos picant o leg`tur` de p`trunjel sucul de la o jum`tate de l`måie sare. sare [i piper. |ntr-o salatier` se amestec` merele. se cur`]` [i se toac` m`runt cu cu]itul. t`indu-se lamele. Ciupercile se scurg de apa din conserv` [i se spal` \n ap` rece. piper Salat` de fructe de mare 100 g caracati]` 150 g surimi 100 g sepie 150 g crevete o leg`tur` de p`trunjel 10 ml o]et de mere 100 ml ulei 200 g piure de maz`re sare. apoi se serve[te rece. ]elina. nucile. cu suc de l`måie [i p`trunjel verde. se spal` [i se tran[eaz`. ciupercile. Se orneaz` cu frunzuli]e de ]elin`. iar verdea]a se m`run]e[te. cimbru. iar sl`nina se taie \n buc`]ele [i se adaug` la ciuperci. Se pune apoi totul pe un platou [i se amestec` cu pu]in ulei. 2 linguri]e de chili o leg`tur` de verdea]`. Scoicile se pun \n tigaie la foc mic. Se ia aspicul r`cit (se prepar` ca la „Pui \n aspic“) [i se adaug` [unca. verdea]a. rozmarin. \mpreun` cu vinul. esen]a de rom [i un p`h`rel de coniac. se \ncinge uleiul \ntr-o Se aleg raci vii. 20 ml o]et o ceap`. Se a[az` pe un platou [i se orneaz` cu frunze mari [i proaspete de salat` verde [i cu castraveciori din soiul corni[on t`ia]i \n feliu]e sub]iri [i lunguie]e. ananasul se separ` de zeam` [i se taie \n buc`]i.apoi feliu]e lungi [i se pun \n salatier`. Dup` ce aceast` opera]iune s-a \ncheiat. o]et. }elina se cur`]` de coaj` [i se rade. L`måia se taie \n dou` p`r]i egale: o parte se taie cubule]e mici. rozmarin 3–4 castrave]i proaspe]i frunze de salat` verde sare. care se taie pe jum`tate.

piper [i verdea]a. Se serve[te fierbinte. ardeiul iute [i se adaug` la fiert. 2 linguri de bulion 2 linguri de f`in`. Se las` la fiert aproximativ 60–80 de minute. apoi se adun` spuma. se cur`]` [i se toac` m`runt ceapa. dup` ce i s-au scos m`runtaiele. 200 g unt Calamarii se cur`]`. spumånd. sare. 30 g l`måie 30 g sl`nin` afumat` o ceap` mare frunze de ]elin` 300 g småntån`. Verdea]a se cur`]` [i se toac`. l`sånd la foc moderat \nc` 10–15 minute. apoi se dau pe r`z`toare. La final se drege cu ou`le b`tute [i se adaug` chili. o ceap` 80 ml ulei. sare Sup` de morun cu crutoane 400 g morun 200 g crevete. o l`måie. Carnea se pune la fiert \mpreun` cu legumele. se [terg cu un [ervet curat [i se coc la foc potrivit. Boboc de ra]` cu portocale un boboc de ra]` 2 kg de portocale 200 g de miere. apoi se toac` fin. un ardei gras un ardei iute mic 200 g crutoane de påine o leg`tur` de m`rar. se adaug` crevetele. se las` pu]in la scurs. care se cur`]` \n interior [i se spal` bine. |n acest r`stimp se cur`]` portocalele de coaj` [i se desprind feliu]e \ntregi. Ro[iile se separ` de pieli]e op`rinduse. pån` se ob]ine o past`. orna]i cu feliu]e de l`måie [i cu garnitur` de cartofi pr`ji]i sau natur. ardeiul gras. adunånd spuma. Este gata \n 45 de minute [i se poate servi cu felii de portocal` proaspete. Se dau prin f`in`. P`trunjelul verde se spal` [i se cur`]` de cozi. \n ap` clocotit`. småntåna [i verdea]a. Dup` ce s-au rumenit. Se unge \n interior cu 30 g de unt [i 150 g de miere [i se las` o vreme s` se odihneasc`. Oprim cåteva feliu]e de portocal` pentru a le ad`uga la sosul din tav`. apoi se pune la fiert \ntreag`. Se alege un boboc de ra]` de m`rime medie. acestea se adaug` la måncare \mpreun` cu m`slinele.Carnea de broasc` ]estoas` se spal` bine [i se ]ine 3–4 ore la macerat \n 2 litri de ap` cu 20 ml de o]et. apoi se servesc. caviarul [i se serve[te rece. Ceapa se cur`]` [i se taie \n buc`]i mari [i ardeiul gras se taie \n få[ii lungi. Se cur`]` de coaj`. dup` care se pun la scurs \ntr-o strecur`toare. Cånd s-au fiert destul. apoi Se alege o caracati]` de m`rime potrivit` [i se spal` bine. Past` de vinete cu caviar 4 vinete potrivite 100 ml ulei de m`sline o leg`tur` de p`trunjel verde 100 g caviar o l`måie sare. Untul r`mas se tope[te \ntr-o tav` [i se pune bobocul de ra]` umplut cu portocale. m`runtaie [i legat cu mai multe scobitori. se scot. cu påine pr`jit`. piper ungem puiul cu restul de miere. de asemenea. iar miezul se omogenizeaz` cu ulei de m`sline frecånd cu o lingur` de lemn. ob]inåndu-se un suc concentrat. care se ]ine acoperit` cu capacul. apoi se pun la pr`jit \ntr-o tigaie cu ulei \ncins. Verdea]a se toac` fin. Dup` ce s-au pr`jit bine. verdea]a. Calamari 600 g calamari 3 linguri de f`in` 2 linguri de ulei. Se condimenteaz`. Se las` s` 309 . se adaug` sucul de l`måie. se spal`. ca s` nu sar`. |ntre timp. Se face un rånta[ din 200 g de ceap` tocat` [i 2 linguri de bulion. sl`nina. la care se adaug` 2 linguri de f`in`. 2 linguri de zah`r o leg`tur` de p`trunjel verde sare. cu frunze \ntregi de ]elin` [i feliu]e de l`måie deasupra. sare. piper Vinetele se spal`. Caracati]` cu m`sline 800 g caracati]` 200 g m`sline negre 200 g småntån`. precum [i cu crutoane de påine. piper Pe[tele se pune la fiert \n ap` rece [i se las` 10–15 minute.

\n ap` clocotit`. zeama de la compotul de ananas [i jum`tate din fructe. Se s`reaz` [i se ia de pe foc cånd sunt gata. 50 ml o]et 2 linguri de zah`r sare. foi de dafin Se alege o caracati]` de m`rime medie [i se spal` bine. usturoiul pisat [i condimente. care se adaug` \n tav`. piper Se ia o caracati]` ceva mai mare [i se face o incizie cu cu]itul \n interior. Se adaug` pu]in` ap`. Se amestec` orezul fiert cu ceapa [i ardeiul. zah`r. Se pune margarina \ntr-o tigaie s` se topeasc`. Orezul se fierbe \n ap` cu sare timp de 20–25 de minute. condimentele [i verdea]a. 4 ou` 200 g pesmet. sare dup` gust Crapii se spal`. se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. 150 g unt proasp`t 3 plicule]e de zah`r vanilat 3 ou`. ornat` cu feliu]e de ananas proasp`t. 2 ou` 400 g m`m`ligu]` pripit` sare. Se condimenteaz` [i se serve[te cu verdea]` pres`rat` deasupra [i m`m`ligu]` cald`. Se serve[te fierbinte. Se scoate [i se serve[te cald`. ou b`tut [i pesmet [i se rumenesc \n untdelemn \ncins. o]et. cånd este c`lit se pun ciupercile. Se ob]ine un amestec din ou`le b`tute bine cu furculi]a sau cu telul. Se pun apoi crevetele. sarea [i piperul. småntån` [i zah`r vanilat. 310 . timp de 40–50 de minute. piper Cordon bleu 800 g cotlet de porc 300 g ca[caval.scad` la foc mic. cu småntån` deasupra. pentru ca restul c`rnii s` se \mpacheteze peste. 100 g [unc` de Praga 100 g f`in`. ro[iile [i l`måia. pån` la jum`tatea suprafe]ei fiec`rei por]ii. se bate cu ciocanul de [ni]ele. cu p`trunjel verde deasupra. Cånd este c`lit` bine. o jum`tate de l`måie sare. 3–4 ro[ii 2 ardei gra[i o leg`tur` de verdea]`. apoi se pune la fiert \n bain-marie. Pe[tele se las` \ntr-un sfert din cantitatea de ap` \n care a fiert. apoi se adaug` ardeiul. C`prioar` cu trufe la cuptor 800 g carne de c`prioar` 200 g trufe. [i se toarn` deasupra legumele pr`jite. stridiile. amestecånd. M`slinele se fierb \n ap` clocotit`. Apoi se pune mierea [i se stinge cu pu]in` ap` c`ldu]`. Se serve[te asortat cu feliu]e de ro[ii proaspete [i l`måie. Dup` 30 de minute se scoate [i se por]ioneaz`. sare. se adaug` f`ina [i se omogenizeaz`. apoi se pune pe un platou [i se serve[te fierbinte. cimbru. Se scoate [i se serve[te cald`. Se serve[te cald`. se s`reaz` [i se pipereaz`. piper Crabi \n sos cu miere 400 g crabi 200 g unt 2 linguri de miere. Carnea de c`prioar` se spal`. sare [i piper [i se umple caracati]a. Se adaug` foi de dafin. 200 g småntån` 200 g compot de ananas Caracati]` la cuptor cu vin ro[u 600 g caracati]` 100 ml vin ro[u 200 g småntån` 100 ml ulei. Se toac` m`runt [i se adaug` la måncare. untul. apoi se pune la fiert \ntreag`. 200 g unt 3–4 c`]ei de usturoi 200 g sos picant sare. timp \n care se strope[te cu sosul din tav`. piper [i se mai coace un sfert de or`. se cur`]` [i se pun la fiert pentru 30 de minute. la fel [i ca[cavalul. Se las` astfel 45 de minute. {unca se taie \n tot atåtea felii. 200 g de linte o c`p`]ån` de usturoi 150 ml ulei de m`sline 100 g m`sline. Se las` s` se coac` la cuptorul \ncins \n prealabil. \mpreun` cu C`]eii de usturoi se toac` m`runt [i se pun la pr`jit \n ulei \ncins. Cotletul se spal`. iar verdea]a se m`run]e[te. se cur`]`. 120 g ketchup 2 ro[ii. Se pune ulei [i vin ro[u \ntr-o tav` [i se las` la cuptor \mpreun` cu feliile de caracati]` \nc` o jum`tate de or`. ardeii se spal` [i se taie julien. sare. Separat. Sosul astfel ob]inut se toarn` peste crabi. Cotletele se dau prin ketchup [i peste ele se a[az` feliile de ca[caval [i [unc`. Se dau apoi prin f`in`. Crevete [i stridii cu sos de linte 400 g crevete 200 g stridii. se por]ioneaz`. se las` s` se r`ceasc` [i li se \ndep`rteaz` pieli]a [i såmburii. piper Caracati]` umplut` cu sos picant o caracati]` 200 g de orez 100 g ceap` 4–5 ardei ro[ii [i verzi cimbru. Ceapa se c`le[te \mpreun` cu ardeiul \n ulei \ncins. Se scoate. Se adaug` ap` \n tigaie \mpreun` cu lintea [i se las` s` fiarb` 20 de minute. \ntr-o tav` cu pu]in unt. Se adaug` sare [i piper [i se mai las` un sfert de or` la foc mic. cu sos picant. ro[iile [i \n final ou`le b`tute bine. Se las` pån` cånd toate ingredientele sunt fierte bine. Crapul se spal` [i se cur`]`. apoi se leag` cu scobitori [i se pune la cuptor. De asemenea. piper. cu p`trunjel verde pres`rat deasupra. se cur`]` de pieli]e [i se pune \ntr-o tav` cu untul topit. ro[iile se decojesc [i se dau pe r`z`toare. Crap cu ciuperci la abur un crap 300 g ciuperci din conserv` 100 g margarin`. Ceapa se toac` fin [i se pune la pr`jit \ntr-o tigaie. dup` care se omogenizeaz` småntåna. se pun trufele. o ceap` o leg`tur` de p`trunjel verde piper alb m`cinat. ]inåndu-se \nc` 10–15 minute la abur.

.

.

.

.

Se serve[te fierbinte. 2 morcovi 100 g maz`re. spre a-[i schimba mirosul. cu un piure de maz`re. iar cånd este gata se unge cu restul de miere [i se d` la mas`. se taie cubule]e [i se fierb \n ap` cu sare. Se pun la fiert broccoli. Se serve[te cu verdea]` m`run]it` [i condimente. piper Se ia fazanul [i se las` la fezandat \n ap` cu o]et cåteva ore. Se las` 45 de minute la fiert. verdea]a m`run]it`. ardeiul [i ciupercile. Se las` la cuptor aproximativ 45–50 de minute. \ntr-o tav` uns` cu ulei \n prealabil. Se fierb cu totul 50–60 de minute. piper Fazan \n`bu[it cu legume un fazan 2 cepe. sp`late [i t`iate lame sub]iri. Ficatul de vi]el se spal` [i se pune \ntr-o tav` cu unt \ncins. Iepure cu sardele \n sos 800 g carne de iepure 2 cutii de sardele 2 ardei gra[i 100 g ulei. se spal` bine. sare. sare. Broccoli se taie buc`]i mari. o ceap`. Ciupercile se taie lame. 2–3 cartofi o leg`tur` de verdea]`. dup` o jum`tate de or`. Morcovii se cur`]`. se cur`]` [i se taie solzi[ori fini. sare. Se alege un fazan tån`r. ornat cu frunze de salat` verde din bel[ug. Dup` \nc` 30–40 de minute se scoate [i creierul. morcovul [i p`stårnacul \n ap` fierbinte. Se las` 45 de minute. 2 linguri de småntån` o leg`tur` de p`trunjel un morcov. 200 g miere o l`måie \ntreag` 100 g margarin`. 30 ml o]et 200 g ciuperci. 100 g p`stårnac 100 g broccoli o leg`tur` de m`rar verde. Cartofii se cur`]`. Se condimenteaz` [i se adaug` verdea]a tocat` m`runt. \mpreun` cu legumele asortate. Se \ncinge uleiul [i se c`lesc ceapa. Carnea de morun se pr`je[te \n ulei \ncins. Cånd sunt gata se scot pe o farfurie [i se adaug` creierul \n aceea[i ap`. Ardeiul gras se spal`. ienibahar 200 g compot de ananas 400 g påine pr`jit` Carnea de iepure se las` \n ap` cu o]et. apoi se adaug` maz`rea. Se pune uleiul la \ncins [i se adaug` ceapa. Avocado se cur`]` de coaj` [i se taie cubule]e. apoi se adaug` peste fazan. se c`le[te. miere. iar p`stårnacul la fel. sare. dup` care se scot pe o farfurie \ntins`. Morcovul se cur`]`. Se adaug` ananasul din compot m`run]it. Fazan la cuptor un fazan tån`r 200 g ciuperci o leg`tur` de verdea]` 100 g sl`ninu]` afumat` 200 g piure de maz`re 100 g unt. dup` care se completeaz` cu ap`. Ceapa ro[ie se toac` m`runt [i se adaug` [i ea amestecului. 315 . 100 ml ulei o ceap` mic` ro[ie. Filé de morun cu avocado 200 g avocado 800 g file de morun 100 g maionez`. Sardelele se scot din cutii [i se paseaz` cu o lingur` de lemn. morcovul [i ciupercile. Ceapa se spal` [i se taie solzi[ori. Dup` 30–40 de minute se scot [i se amestec` cu buc`]ile de pe[te pr`jit. dup` care se poate servi. apoi se las` la macerat \n ap` cu o]et. 150 g unt 300 g ciuperci proaspete Filéurile de somon se por]ioneaz`. sl`ninu]a afumat` tocat`. Ciupercile se taie m`runt. 100 g unt 200 g icre de Manciuria 200 g miere Ficat de vi]el cu ananas 400 g ficat de vi]el 400 g ananas din compot 100 g miere. La final se adaug` p`trunjelul verde [i se serve[te fierbinte. se spal` [i se taie \n få[ii lungi. Se coase cu o a]` rezistent` sau cu scobitori [i se introduce la cuptor. pån` se macereaz` bine. Se face un sos din margarin` topit`. care se c`lesc 15 minute. care se pune pe un platou. \mpreun` cu zeama \n care a fost conservat. se cur`]a [i se taie rondele. Apoi se spal`. 30 ml o]et 100 ml ulei de m`sline 200 g ciuperci. precum [i jum`tate din cantitatea de miere [i ciupercile cur`]ate. Iepure cu sos de miere [i ananas 800 g carne de iepure 30 ml o]et. sare. omogenizåndu-se cu restul ingredientelor [i cu maioneza. ungåndu-se din cånd \n cånd cu o pan` \nmuiat` \n gr`sime. Filé de somon cu icre de Manciuria 800 g filé de somon 200 g kiwi. se spal` [i se toac` cubule]e m`runte. se spal` [i se pr`jesc apoi \n untul \ncins. apoi se serve[te. Acestea se dau prin ma[ina de tocat [i se amestec` cu ciupercile tocate. zeama stoars` de la l`måie. ienibahar [i compotul de ananas. sare [i piper. Se adaug` carnea de iepure. piper Creierul se cur`]` de sånge [i pieli]e \n ap` rece. se cur`]` \n interior [i se pune s` fiarb` \ntr-o crati]` acoperit pe trei sferturi cu un capac.Creier cu legume asortate 400 g creier proasp`t de porc 20 ml o]et. Peste filéurile de somon astfel preparate se a[az` amestecul de miere [i kiwi. Se serve[te fierbinte. piper Carnea de iepure se spal` [i se ]in 12 ore \n ap` cu o]et. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. Se umplu apoi cu icre de Manciuria [i se leag` cu scobitori. care se separ` de m`runtaie. Fructele de kiwi se cur`]` de coaj` [i se taie feliu]e amestecåndu-se cu mierea. sare [i piper. piper Ceapa se spal`. Ceapa se spal`.

morcov. cimbru. se spal` bine. se spal` [i se piseaz`. pentru c` atunci sunt buni de consumat. o ceap` 100 g unt. Cochiliile melcilor se spal` bine \n interior [i se scurg. se taie \n 316 . sare [i piper. rozmarinul. ingredientele pr`jite. un morcov cimbru. Se r`stoarn` totul \ntr-o tav`. pån` se c`le[te. Se mai d` un clocot. Se adaug` p`trunjelul verde. Ceapa se cur`]` de foi. boiaua dulce. cu påine pr`jit`. Cånd d` \n fiert se adaug` melcii \n cochilii [i se fierb o or` [i jum`tate. sare [i piper. care se pr`jesc \n ulei \ncins [i se adaug` peste melci. tineri. menta. pån` la nivelul ingredientelor. cu zeam` de l`måie deasupra. cimbri[orul [i piperul negru m`cinat. ad`ugånd verdea]a tocat` fin [i morcovii. Se pun la fiert ardeii iu]i. se adaug` midiile [i se completeaz` cu ap`. usturoi. piper Usturoiul se cur`]`. Se stinge cu vin alb [i se adaug` sare [i piper. ]inåndu-se astfel cåteva ore. se scot legumele [i se adaug` albu[ul de ou. se separ` carnea din cochilii [i se pr`je[te \n ulei \ncins \mpreun` cu usturoiul [i o ceap` tocate m`runt. Se umplu cochiliile pe jum`tate cu aceast` compozi]ie. Melcii se cur`]` [i se fierb cum am mai ar`tat. Se las` s` se coac` pån` cånd sunt bune de måncat. se cur`]` de codi]e [i se toac` m`runt. piper. amestecånd cu o lingur` de lemn. dup` care se serve[te fierbinte. apoi se pr`jesc \n unt \ncins. 30 g nuc[oar` 3 ou`. apoi se strecoar` printr-o pånz` deas`. dup` care se servesc fierbin]i. |n tav` se adaug` buc`]ile de iepure tran[ate [i se las` s` se coac` 45 de minute. Se presar` cu sare. sare. se spal` \n mai multe ape. 100 g unt Se aleg melci din perioada octombrie (spre final) – martie (la \nceput). p`trunjel tocat. Se spal` apoi cu ap` cu sare. se spal` \n ap` rece [i se bate cu ciocanul de [ni]ele. Ideal este s` se ]in` 10 zile \ntr-un loc r`coros. Melcii se aleg vii [i. Dup` ce lichidul scade. piper Lap]i orientali 400 g lap]i de pe[te 500 ml [ampanie de calitate 2 morcovi o jum`tate de ]elin` un p`stårnac mare 100 g verdea]` 600 g sup` de oase un ou. cu zeam` de l`måie. p`stårnacul [i ]elina \ntregi. Se compune o past` din unt. Se ia mu[chiul de c`prioar`. Se spal` din nou [i se pun la fiert pentru 3 ore. |ntr-o tigaie \ntins` se pune la topit untul. cu p`trunjel verde deasupra. Se pune apoi f`ina \n ploaie. 100 g pesmet. apoi se introduce un melc [i se pune din nou past` de unt. Dup` ce sunt fier]i. piper {ampania se fierbe la foc potrivit. Se servesc fierbin]i. nuc[oar` [i verdea]` [i se servesc cu o garnitur` de ciuperci [i ro[ii fripte pe gr`tar. Se adaug` ceapa. 50 g gelatin` 200 g ciuperci. amestecånd continuu. piper 1 kg melci 100 ml ulei o ceap` usturoi 100 g unt cimbru o leg`tur` de p`trunjel 40 ml vin Mu[chi de c`prioar` \n prapur cu ciuperci fripte 8 buc`]i mu[chi de c`prioar` 8 buc`]i prapur de vi]el 300 g de ciuperci proaspete 4-5 ro[ii. sare [i piper [i se servesc fierbin]i. Melci \n sos picant 1 kg melci 2 ardei iu]i coaja de la o portocal` cimbri[or frunze de ment` boia de ardei dulce rozmarin piper negru sare iodat` Midii cu sos de vin alb 400 g midii 3 linguri de f`in` 400 ml vin alb. extr`gånd melcii din cochilii cu o scobitoare [i \nmuindu-i \n sosul \n care au fiert. zeam` de l`måie o leg`tur` de verdea]` sare. Melci umplu]i Melci fier]i \n sos de vin 20 de melci 30 ml o]et 200 ml vin ro[u o ceap`. cimbru. Se las` peste noapte s` se cure]e \ntr-un vas cu ap` acoperit cu un pietroi mare. \ntr-un recipient \nchis. Se las` la fiert \nc` 35 de minute. Melcii se spal` de mai multe ori \n ap` rece. sare. precum [i supa de oase. Se \nvele[te fiecare bucat` \n prapur [i se d` prin ou [i pesmet. pentru ca melcii s` nu ias` afar`.apoi se a[az` \ntr-o tav` uns` cu gr`sime. Se \ncearc` din cånd \n cånd cu furculi]a [i se degust`. P`trunjelul verde se spal`. vin ro[u. piper [i verdea]`. pentru a se cur`]a intestinele. Se potrive[te måncarea de sare [i piper [i se serve[te c`ldu]`. P`str`vii se cur`]` de ma]e [i oase. P`str`vi cu ciuperci \n aspic 2 p`str`vi mari 2 c`p`]åni de usturoi. Se adaug` lap]ii de pe[te. apoi se pune peste ei o]etul cu 30 g sare. Se pun \ntr-un vas de Jena cu 50 ml de vin stropi]i pe deasupra [i se servesc fierbin]i. pe cåt posibil. Se face un sos din ceap`. coaja de portocal`. zeam` de l`måie o leg`tur` de p`trunjel verde sare. Cuptorul se \ncinge \n prealabil la 180°. apoi se cl`tesc \n mult` ap` rece. piper [i sare. sare o leg`tur` de p`trunjel verde. usturoi.

se tran[eaz` [i se pr`je[te \n 80 g de unt \ncins. ungåndu-se din cånd \n cånd cu sosul format \n tav`. Pieptul de ra]` se spal`. Se tope[te untul [i se c`lesc ro[iile [i ardeii. Stridiile se spal` bine \n mai multe ape. Se face un sos din unt \ncins [i miere. piper. anason. Usturoiul se cur`]`. 200 g rodii 200 g mandarine 200 g miere de salcåm 100 g unt proasp`t crutoane de påine pr`jit` Rodiile se cur`]` de coaj` [i li se scoate miezul din care se stoarce zeama. l`sånd circa 20 de minute. piper [i sosul picant. apoi se serve[te cu verdea]` tocat` fin [i zeam` de l`måie. \n care se c`lesc m`runtaiele. care se taie \n dou`. se spal` [i se piseaz`. Se adaug` carnea de prepeli]`. Se adaug` m`slinele separate de såmburi [i tocate m`runt. Pui de balt` cu sos de chili 400 g pui de balt` o l`måie. cånd se scoate [i se adaug` mierea. gutuile [i ananasul. 50 g ananas 2 gutui. 200 g usturoi o leg`tur` de verdea]` 20 g anason. portocalele. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se taie cubule]e. Dup` 35 de minute. sare Prepeli]e cu m`sline [i condimente 2 prepeli]e 200 g m`sline ienibahar. iar ciupercile se m`run]esc. ienibaharul. [i chimenul. verdea]` [i ap` cåt s` acopere totul [i se scade la foc mic. Ardeiul se pune \ntr-o crati]` la fiert cu usturoiul [i sere. apoi se adaug` sosul de chili. Cånd sunt bine fierte. chimen Prepeli]ele se separ` de piele. condimente. Se las` la frigider pån` a doua zi. se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se toac` m`runt. dup` ce au fost bine legate cu scobitori. Se servesc dup` 30 de minute. ad`ugåndu-se f`ina. se spal` [i se scurg pe un [ervet uscat. la care se adaug` o lingur` de bulion. Se serve[te cu garnitur` de morcovi fier]i [i gogo[ari \n o]et. cånd se serve[te rece. piperul [i verdea]a. ad`ugåndu-se ap`. iar ardeii se cur`]` de cotoare [i semin]e [i se taie pe[ti[ori. Se las` 45 de minute la cuptorul \ncins [i se presar` cu verdea]` tocat` fin. care se spal` bine \n mai multe ape reci. Potårnichi umplute cu fructe 4 potårnichi 2 portocale. \mpreun` cu trei sferturi din cantitatea de fructe. piper Prepeli]ele se spal` [i se cur`]`. sarea [i piperul. 100 g miere 100 g unt Carnea de vånat se d` prin ma[ina de tocat [i se pune la pr`jit \n ulei \ncins. se adaug` ciupercile. sare. Mandarinele se cur`]` [i se despart feliu]ele. Se serve[te fierbinte. apoi se pun \ntr-o tav` uns` cu margarin`. Se adaug` verdea]a tocat` m`runt [i anasonul [i se serve[te cald`. Se las` 35 de minute la cuptor. Se serve[te fierbinte. Plachie de stridii 400 g stridii 3–4 ardei gra[i. Cånd s-au r`cit. cur`]ate [i sp`late. Dup` acest interval se adaug` stridiile [i piperul [i se continu` fierberea \nc` 10–15 minute. se ia crati]a de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. nuc[oar` 100 g margarin` o leg`tur` de m`rar proasp`t 400 g m`m`ligu]` sare. Cu acest amestec se umplu potårnichile [i se pun apoi \ntr-o tav` la cuptor. piper De la broa[te se folosesc doar picioarele din spate. sare. anasonul. apoi li se scot m`runtaiele [i se pr`jesc \n 50 g de unt \ncins. piper Prepeli]e \n sos de vånat cu chimen 2 prepeli]e 300 g carne de vånat 200 g sos picant 30 g soia 2 morcovi 100 g gogo[ari \n o]et 100 ml ulei 2 linguri de f`in` sare. Se unge o tav` cu restul de unt [i se a[az` carnea. cu m`m`ligu]` cald`. se umplu prepeli]ele cu sosul format \n crati]` [i se introduc pentru 15 minute la cuptor. Se servesc cu m`m`ligu]` cald`. sarea [i picioarele de pui de balt`. Ardeiul gras se spal`. Aceast` compozi]ie se pune \ntr-o tav` \mpreun` cu prepeli]ele por]ionate. Se \nmoaie gelatina \n ap` rece [i se adaug` la fiertur`. 100 g unt o lingur` de bulion o leg`tur` de verdea]` 400 g m`m`ligu]`. Se las` cam 30–35 de minute. cu restul de fructe proaspete ad`ugate deasupra [i crutoane de påine pr`jit`. Apoi se taie p`trate ficatul de gåsc` [i trufele. Se pun la c`lit \n unt \ncins. 317 . Piept de prepeli]e cu trufe [i ficat de gåsc` 2 prepeli]e tinere 200 g ficat de gåsc` 200 g ciuperci. Ro[iile se decojesc [i se taie lame sub]iri. 3–4 ro[ii 50 g sos de chili o leg`tur` de verdea]`. Se mai las` 10–15 minute. pe l`]ime. sare.buc`]i [i se pun la fiert \mpreun` cu sarea [i usturoiul pisat. Verdea]a se taie m`runt. \mpreun` cu boabele de soia. Portocalele [i gutuile se cur`]` [i se toac` m`runt. cånd sunt aproape gata. nuc[oara. 100 g unt 4–5 ardei gra[i. Se iau potårnichile [i se spal`. ap`sånd cu o lingur` de lemn. Piept de ra]` cu fructe exotice 800 g piept de ra]` 200 g kiwi.

.

.

piper. Orezul se fierbe \n ap` cu sare 20 de minute. iar m`slinele se separ` de såmburi [i se m`run]esc. apoi se frig pe gr`tar \mpreun` cu vinetele t`iate få[ii [i ciupercile. iar ciupercile (de m`rime medie) se frig pe gr`tar. la foc potrivit. M`slinele se separ` de såmburi. 200 g nuci 40 g scor]i[oar` 100 ml coniac. apoi se fierbe maz`rea un sfert de or` [i se paseaz` cu lingura de 320 . chimen Se ia puiul [i se spal`. cimbri[or. care se pune deoparte. Din aceast` compozi]ie se iau cu lingura por]ii [i se adaug` pe buc`]ile de carne. Ra]a se spal` [i se tran[eaz` feliu]e sub]iri. Se condimenteaz` [i se a[az` pe o farfurie. La final se pune coniacul. Se adaug` gelatina [i se d` la rece. ad`ugåndu-se ap` cåt cuprinde. Se face un sos din unt \ncins. Ciupercile se taie lame. scor]i[oara [i zah`rul vanilat. Se adaug` sl`ninu]a feliat`. cånd se pot servi. Sepiile se spal` [i se face o incizie \n interior. ornat cu frunze de salat` verde. Se pr`jesc \n unt \ncins pån` ce carnea de raci se \nro[e[te. piper Se taie fileuri din carnea de raci [i se a[az` pe o farfurie. piper. Se a[az` pe un platou. esen]` de rom [i whisky la Sitarii se cur`]` [i se tran[eaz`. se pr`jesc \ntr-o tav` uns` cu pu]in unt [i se dau prin ma[ina de tocat. cu pu]in usturoi verde tocat deasupra. zah`r vanilat [i coniac. scor]i[oar` 100 ml ulei frunze de salat` verde 3 plicule]e de zah`r vanilat 200 ml coniac care se adaug` carnea de raci [i se pr`jesc \mpreun` 35 de minute la foc mic. miere. Carnea se spal` [i se las` la macerat \n o]et. piper Rulouri de carne cu ciuperci 400 g carne de porc 200 g m`sline un ou. se taie feliu]e. Carnea de porc se \mparte \n patru buc`]i egale. Se adaug` orezul. scor]i[oar`. Se serve[te a doua zi. s` se p`trund` bine. scobindu-se spre a putea fi umplute. Astfel preg`tite. Orezul se fierbe 20 de minute \n ap` cu sare. Apoi se s`reaz` [i se pipereaz`. iar gelatina se \nmoaie \n pu]in` ap` rece. Se adaug` mierea. amestecånd continuu. dup` care se pune \ntr-o crati]` s` fiarb` la foc potrivit. 100 g unt un plicule] de zah`r vanilat Usturoiul se cur`]` [i se piseaz`. chimen o jum`tate de pachet de unt o leg`tur` de p`trunjel 200 g sos de ro[ii proaspete 200 g ciuperci. Se serve[te fierbinte. Raci cu curry 1 kg raci vii 30 g curry. Portocalele se cur`]` de coaj`. se pr`jesc pe o parte [i pe alta \n unt \ncins. Se face un sos din unt topit. sare. care se ruleaz` [i se leag` bine cu scobitori. 200 g miere zeama de la o l`måie 100 g unt. Se pune totul \ntr-o tav` [i se d` 45 de minute la cuptor. piper Racii se spal` bine [i se pun la fiert timp de 30 de minute. o esen]` de rom usturoi verde. Raci umplu]i cu orez 1 kg raci 200 g orez 100 g ciuperci 100 g m`sline 100 g unt sare. apoi se scurge [i se cl`te[te cu ap` rece. Sepii umplute cu orez 2 sepii de m`rime potrivit` 200 g orez 200 g portocale 100 g unt 200 g miere 100 ml whisky Ra]` cu miere [i nuci pisate o ra]` de m`rime potrivit` 200 g miere. Se scot [i se separ` carnea de la cozi. Se scot pe un platou [i se servesc cu sos de ro[ii condimentat. Oul se bate cu sare. se unge cu \nc` dou` linguri]e de miere [i se serve[te fierbinte. 30 ml whisky Nucile se cur`]` de coaj`.Pui fiert cu miere [i scor]i[oar` un pui mare 200 g miere. Buc`]ile de raci se umplu cu orezul fiert amestecat cu ciuperci. dup` care se adaug` ciupercile t`iate. iar cu acest amestec se umplu sepiile [i se dau la cuptor pentru 35–40 de minute. Sitari frip]i pe gr`tar 2 sitari 100 g sl`nin` 200 g ciuperci proaspete 200 g maz`re 200 g vinete sare. zeam` de l`måie. apoi se condimenteaz` [i se d` la mas`. care se bat cu ciocanul pentru [ni]ele. se amestec` cu mierea [i whisky-ul [i se c`lesc \n unt topit. curry. Pulp` de c`prioar` cu condimente \n aspic o pulp` de c`prioar` 3 c`p`]åni de usturoi 20 ml o]et de mere 30 g nuc[oar` ras`. Se adaug` apoi m`slinele [i ciupercile. Toate acestea se pun la fiert \mpreun` cu nuc[oara ras` [i se las` cam 45 de minute. l`sånd s` fiarb` pån` ce scade suficient. separåndu-se de pe oase. Se serve[te cu feliu]e proaspete de portocal`. Se pune sare [i se las` s` se r`ceasc`. chimen [i cimbri[or. miere. [i se las` 35–40 de minute. uleiul. Sl`ninu]a afumat` se taie m`runt. verdea]a m`run]it`. 30 g gelatin` 100 g sl`ninu]` afumat` 150 g ciuperci din conserv` sare. pentru 10 minute. chimen [i m`sline [i se leag` cu scobitori.

.

.

.

.

sare. Se umplu cl`titele cu fructele caramelizate. Cu aceast` crem` se umplu cl`titele [i se servesc dup` cåteva ore. coniac [i 50 g kiwi m`run]ite [i c`lite \n toat` cantitatea de unt. se r`cesc. Se adaug` zah`rul [i se las` s` se caramelizeze. 325 . M`slinele Se amestec` laptele pu]in c`ldu] cu f`ina \n ploaie. Kiwi se cur`]` de coaj` cu un cu]it ascu]it [i se paseaz` bine cu o lingur` de lemn. ca garnitur` pentru diverse månc`ruri mai preten]ioase sau diverse dulciuri mai sofisticate. Restul de portocale [i kiwi se cur`]` [i se taie feliu]e. Se alc`tuie[te o crem` din untul amestecat cu castrave]i mura]i t`ia]i fin. mierea [i scor]i[oara. piper. apoi fri[ca [i ciocolata ras`. Se stinge turnånd deasupra mierea. \ncorporånd [i m`slinele. Se servesc reci. se adaug` pu]in` zeam` de l`måie [i se amestec` cu fri[c`). Cl`tite cu sos de portocale 40 g unt 300 g portocale 8 foi de cl`tite 30 ml lichior 50 ml suc de l`måie. cimbru sare. Se servesc cu caviar al`turi. verdea]a m`run]it`. sare Se ia carnea de iepure [i se tran[eaz` \n opt buc`]i egale. apoi se toarn` coniac [i se d` foc compozi]iei din tigaie. 100 g zah`r 20 ml coniac 200 g salat` de ]elin` 200 g fri[c` se separ` de såmburi [i se m`run]esc. Dou` ou` se bat cu ciupercile. piper Nucile se cur`]` de coaj` [i se dau prin ma[ina de tocat. Se serve[te fierbinte.lemn. {ni]el de iepure umplut cu ciuperci 800 g carne de iepure macr` 200 g m`sline negre 200 g pesmet 2 ou`. Se serve[te rece. Stridiile se spal` [i se frig pe gr`tarul \ncins. piper Bananele se cur`]` de coaj` [i se taie \n dou`. Cånd sunt gata. Banane flambate cu