Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a.., domiciliat/a in... , strada., nr., bl.,ap...,sector, judet.., identificat/a cu B.I./CI seria ., nr.., eliberat la data de.., de catre..., CNP...., numar de telefon...,in calitate de parinte al., membru/ a trupei de teatru.................................., identificat cu B.I./C.I. serie..,numar,eliberat de ..,C.N.P.., numar de telefon....,adresa de e-mail. declar urmatoarele:

1.Am luat la cunostinta conditiile de desfasurare si regulamentul festivalului de teatru "Ideo Ideis", editia a VIII-a, eveniment organizat de Asociatia T.E.T. Alexandria.

2.Sunt de acord cu participarea minorului la respectivul eveniment, in perioada 8-16 August 2013, in Alexandria.

3.Fiul/ fiica mea este apt/a din punct de vedere medical si nu sufera vreo afectiune, maladie. Orice imbolnavire, accidentare, inrautatire a starii de sanatate, prejudiciu de orice natura cauzat de minor sau suferit de acesta, care ar putea surveni pe parcursul festivalului, reprezinta raspunderea exclusiva a coordonatorului trupei....., identificat cu B.I./ C.I. seria., numar..., CNP., numar de telefon Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgnd din participarea minorului la festivalul de teatru Ideo Ideis ,de plata oricaror daune sau pretentii -indiferent de natura .

4. In calitate de participant la Festivalul de teatru tanarIdeoIdeis, Alexandria,editia a VIII-a, imi exprim acordul ca Organizatorul-Asociatia T.E.T.Alexandria,sa aiba dreptul de utilizare a imaginii fiului/ fiicei mele (foto, video si audio),a declaratiilor, precum si a celorlalte atribute personale in orice fel de material publicitar legat de festival, indiferent de modul de realizare a comunicarii si de suportul pe care este fixat materialul(presa, online, TV, radio, outdoor, foto etc.) Dreptul de utilizare a imaginii si a declaratiilor va fi transferat integral catre Organizator, care va putea folosi ulterior materialul sau declaratiile, integral sau partial, pe orice suport si canal media, nelimitat teritorial sau in timp. Prezenta declaratie cuprinde 2 pagini si 4 capitole.

DECLARANT

Nume prenume

Semnatura

Data

Organizatorul garanteaza toate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 cu privire la protectia datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul la interventie,la o pozitie, de a se adresa instantei competente si plangere catre autoritatea de supraveghere.