Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9 Capitolul 10 Capitolul 11

I. ELEMENTE DE ALGEBRA BOOLEANA In teoria circuitelor numerice si in electronica digitala in general, semnalele electrice pot lua numai valori discrete, in majoritatea cazurilor aceste valori fiind asociate conventional lui ‘0’ logic si ‘1’ logic. In limbaj tehnic ne vom referi la aceste doua valori cu notiunea de “bit” ( Binari Digit ). Definitia bitului: Bitul este o unitate de masura a informatiei, echivalenta cu informatia transmisa prin furnizarea unui mesaj din cele doua probabile. Pentru studiul circuitelor numerice (digitale) se foloseste ca suport matematic algebra booleana. 1.1 Axiome si teoreme: Algebra booleana opereaza pe o multime B = { x / x∈{0, 1}}. In aceasta multime binara se definesc trei legi de compozitie: complementarea, disjunctia ( suma logica, SAU, OR ) si conjunctia ( produs logic, sI, AND ), pentru care se dau in continuare tabelele de adevar, simbolurile grafice si implementerea prin contacte:

Toate relatiile definite pe B au un caracter dual, adica relatiile raman valabile daca se fac schimbarile: + cu * si respectiv 0 cu 1. In multimea B se poate alege o structura de 6 axiome duale: X+Y∈B; X,Y ∈ B XY∈B ; 1. Multimea B este o multime inchisa: X,Y ∈ B 2. Asociativitatea: X+(Y+Z) = (X+Y)+Z ; X(YZ) = (XY)Z ; 3. Comutativitatea: X+Y = Y+X ; XY = YX 4. Distributivitatea: X+YZ = (X+Y)(X+Z) ; X(Y+Z) = XY+XZ 5. Element neutru: X+0 = 0+X = X ; X1 = 1X = X 6. Complementul: X + X = 1; X X = 0 Teoreme ( proprietati ): 7. Idempotenta: X+X+…..+X = X ; XX…..X = X ; 8. Elemente neutre: X+1 = 1 ; X’0 = 0 ; 9. Involutia: X = X , X = X 10. Absortia: X+XY = X ; X(X+Y) = X ; 11. Relatiile lui De Morgan: X + Y = X Y , X Y = X + Y Pe multimea B sunt valabile teoremele enuntate. Demonstratia lor se poate face folosind axiomele, dar este mai comoda daca se folosesc tabelele de adevar. Tabela de adevar stabileste o corespondenta intre valorile de adevar ale variabilelor si valoarea de adevar a functiei. Ex: De Morgan:

Perechile de operatori NOT si AND, respectiv NOT si OR formeaza fiecare cate un sistem complet, adica orice relatie definita pe B poate fi exprimata folosind numai opeatorii unei singure perechi. Circuitul fizic care implementeaza un operator logic se numeste poarta logica. Sistemele complete prezentate au fost realizate cu cate o singura poarta: SI-NU (NAND) si SAU-NU ( NOR ). Un sistem complet de operatori poate exprima orice relatie logica ca in exemplul urmator, in care ne propunem sa exprimam operatorii NOT, OR si AND folosind operatori NAND si NOR.

1.2 Functii logice O functie f: Bn → B se numeste functie booleana. Altfel spus, o functie booleana de n variabile y = f(x1,x2,..xn), unde xi variabile de intrare, se caracterizeaza prin faptul ca atat functia cat si variabilele nu pot lua decat doua valorile distincte:0 si 1. Ex: Consideram trei robinete x,y si z. Ne propunem sa mentinem un rezervor plin cu ajutorul acestor trei robinete. Rezervorul poate fi mentinut plin daca cel putin doua robinete sunt deschise. Daca consideram ca un robinet are atribuita valoarea logica 1, atunci functia care descrie din punct de vedere logic aceasta situatie este urmatoarea:

1.3 Reprezentarea functiilor logice: Pentru reprezentarea functiior logice se folosesc in mod curent si in principal trei metode: 1. Reprezentare prin tabela de adevar: Aceasta reprezentare presupune marcarea: intr-un a corespondentei dintre valorile de adevar ale variabilelor de intrare si valoarea de adevar a functiei in fiecare punct al domeniului de definitie.

z ) = R0 ( 0.1.Ex: .4 Expresii analitice ale functiilor logice: in majoritatea aplicatiilor practice este necesara utilizarea formei analitice a functiilor booleene.presupune utilizarea unor functii elementare numite constituenti ai unitatii (termeni minimali sau mintermi). Reprezentarea prin diagrame Karnaugh: Consta in a marca punctele domeniului de definitie in o diagrama plana si a preciza valoarea functiei in fiecare din aceste puncte Daca luam in considerare varful cubului caracterizat prin coordonatele 000. Reprezentarea prin echivalenti zecimali ai mintermilor: Consta in indicarea echivalentilor zecimali ai conjunctiilor pentru care valoarea functiei este 1 sau a echivalentilor zecimali corespunzatori valorii 0 ale functiei. Ex: U( x. .presupune utilizarea unor functii elementare numite constituenti ai lui 0 (termeni maximali sau maxtermi).forma canonica disjunctiva ( FCD ) .pentru cazul considerat: 2. iar latura de sus in continuarea celei de jos.z ) = R1 ( 3.5. in diagrama Karnaugh constatam ca 000 este vecin doar cu 001 si 100. 010.7 ) U( x. in acest scop se utilizeaza doua forme de dezvoltare: .y. . 3.2.4 ) 1.6. in acest fel. punctul 000 devine vecin si cu punctul 010. ea trebuie sa pastreze acelasi vecinatati. 100 . lucru ce devine posibil doar daca ne imaginam latura din stanga a diagramei Karnaugh in continuarea celei din dreapta.y.forma caninica conjunctiva ( FCC ) . constatam ca acest varf este vecin cu varfurile 001. Pentru ca diagrama Karnaugh sa fie echivalenta cu reprezentarea prin cub.

σ 0 (2) Pentru ca D k( n ) sa fie 0 in un anumit punct al domeniului de definitie este necesar ca toti termenii sumei sa fie 0. Ex: Pentru cazul unei functii de 4 variabile.. x0) avem relatia: f ( x 1 ..1} σ1 σ 0 x1 x 0 f (σ 1σ 0 ) Prin inductie rezulta: f (x n −1 . variabilele care iau valoarea 0 in punctul respectiv al domeniului de definitie se vor lua nenegate.deci: f (x n −1 .0) + x 1 x 0 f ( 0.1) + x 0 f (1. Prin inmultirea a doua disjunctii vecine se obtine o disjunctie cu o variabila mai putin ( cu acea variabila care isi modifica complementaritatea ). σ 0 ) = 0 dispar.1) + ∴ x 1 x 0 f ( 0.. x 0 ) = x 1 [ x 0 f (1. . σ 0 ) σ j =0 n −1 j =0 n −1 Ternemii de suma pentru care f (σ n −1 ..FCD σ .. pentru o functie de doua variabile f( x1. iar cele care iau valoarea 1 se vor lua negate. .. Numim conjunctii vecine doua conjunctii care sunt constituite din aceleasi variabile si difera doar prin comlementarea uneia singure. rezulta urmatoarea regula de scriere a mintermenilor Q k( n ) : in conjunctia variabilelor... variabilele care iau valoarea 0 in punctul respectiv al domeniului de definitie se vor lua negate...σ 0 Pentru ca Q k( n ) sa fie1 in un anumit punct al domeniului de definitie este necesar ca toti termenii produsului sa fie 1 logic.. Rezulta urmatoarea regula de scriere a maxtermenului D : in disjunctia variabilelor. iar cele care iau valoarea 1 se vor lua nenegate..0)] = = x 1 x 0 f (1.σ 0 ∈{0. Disjunctiile vecine se definesc in mod similar cu conjunctiile vecine. x 0 ) = σ j ∈{0. j = 0 .1}.. lipsind variabila a carei complementaritate difera. D 9( 4 ) ... Constituentul unitatii va fi produsul logic al tuturor variabilelor negate sau nenegate. Prin sumarea a doua conjunctii vecine se obtine o conjunctie cu un numar de variabile mai mic cu 1..Definitie: Se numeste constituent al unitatii functia elementara Q k( n ) caracterizata prin faptul ca ia valoarea 1 logic in un singur punct al domeniului de definitie....0) = σ 1 .1) + x 0 f ( 0... ceea ce presupune ca xi = σI. fie suma a doua conjunctii vecine: Q 9( 4 ) + Q 8( 4 ) = x 3 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 1 x 0 = x 3 x 2 x 1 ( x 0 + x 0 ) = x 3 x 2 x 1 = Q 4( 3) Definitie: Se numeste constituent al lui 0 functia elementara D k( n ) care ia valoarea o logic in un singur puinct al domeniului de definitie.. Q k( n ) = ∏x i =0 n −1 i σi ..….. D 8( 4 ) = ( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 )( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 ) = ( D 4( 3) + x 0 )( D 4( 3) + x 0 ) = = D 4( 3) D 4( 3) + D 4( 3) ( x 0 + x 0 ) + x 0 x 0 = D 4( 3) + D 4( 3) + 0 = D 4( 3) = x 3 + x 2 + x 1 Pentru o functie de o variabila x. x 0 ) + x 1 f ( 0.1) + x 1 x 0 f (1.. ceea ce este echivalent cu (n ) k x i = σ i . n −1 (∏ x j j )f (σ n −1 . k(10) = σ n-1... Constituentul lui 0 va fi suma logica a tuturor variabilelor negate sau nenegate: D k( n ) = n −1 i =0 x iσ i k (10) = σ n −1 .0)] + x 1 [ x 0 f ( 0. x 0 ) = x 1 f (1.σ 0 ) =1 (∏ x j j ) . x 0 ) = f (σ n − 1 . f(x) se poate scrie sub forma: f ( x ) = xf (1) + x f ( 0) in mod similar.

.5 Implementarea functiilor logice: Implementarea unei functii logice inseamna realizarea ei cu ajutorul circuitelor fundamentale. y ...σ 0 ) = 1 Q k( n ) = f ( σ n − 1 . func%ia f se obtine prin cuplarea iesirilor circuitelor NAND precedente la intrarile unui alt circuit NAND.σ 0 ) = 0 f (σ n − 1 .... ∏σ ( 0 )=0 j =0 xjj) σ Expresia functiei logice poate fi scrisa deci ca produsul maxtermenilor pentru care functia ia valoarea 0. Ex: U (x . Ex: Costul acestei implementari este: C1( f ) = 3’4 + 4 = 16 Pentru implementare cu circuite NOR se porneste de la FCC: f ( x n − 1 . k (10) = σ n −1 .... z ) = (x 0 + y 0 + z 0 )(x 0 + y 0 + z 1 )(x 0 + y 1 + z 0 )(x 1 + y 0 + z 0 ) = = ( x + y + z )( x + y + z )( x + y + z )( x + y + z ) 1...Q k( n ) = ∏ x j j .. Se defineste costul unei implementari ca fiind egal cu numarul de intrari in circuitele fundamentale care realizeaza functia data...... Pentru implementarea unei func%ii cu circuite NAND se porneste de la FCD: f ( x n −1 ..σ 0 ) = 1 ∏ Q k( n ) ..... x 0 ) = f (σ n − 1 . x 0 ) = f (x n −1 .σ 0 ) =1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 . z ) = x 1 y 1 z 0 + x 1 y 0 z 1 + x 0 y 1 z 1 + x 1 y 1 z 1 = xy z + x y z + x yz + xyz Forma canonica conjunctiva ( FCC ) se obtine astfel: f (x n −1 ..σ 0 ) =1 n −1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 . Ex: U ( x ... σ 0 σ j =0 n −1 (1) Realizand Q k( n ) cu circuite NAND.. D k( n ) = n −1 j =0 x jσ j .σ 0 ) = 0 D k( n ) .. ... σ 0 ( 2 ) Functia f se obtine prin cuplarea iesirilor circuitelor NOR ce implementeza D k( n ) la intrarile unui alt circuit NOR. x 0 ) = (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 .. k 10 = σ n −1 ................... x 0 ) = f ( σ n − 1 ..... y .Expresia unei functii logice este deci suma mintermilor pentru care functia ia valoarea 1..σ 0 ) = 0 ∏ D k( n ) = f (σ n − 1 ....

6 Functii incomplet definite: in unele cazuri. Astfel de functii se numesc functii incomplet definite si prezinta valori indiferente. In cazurile precedente s-au considerat structuri logice cu doua nivele. 1. N1 = 2 Fie f(x.y. pentru anumite combinatii de variabile de intrare nu este precizata valoarea functiei sau aceste combinatii nu apar niciodata in sistemul fizic ce materializeaza functie.Ex: C2( f )= 3’4 + 4 = 16 Nivelul unei implementari logice se defineste ca fiind numarul maxim de circuite pe care le strabate un semnal de la intrare catre iesire. ceea ce implica micsorarea vitezei.y. Ex: Fie f(x. pe care in tabelul de adevar le vom nota cu x: .z) = xy + yz + zx = xy yz xz C1 = 2’3 + 3 = 9. N2 = 3 Scaderea costului in varianta a doua s-a facut pe seama cresterii nivelului.z) = xy+ z(x+y) = xy z ( x + y + = xy z x y C2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8.

y.7. O diagrama Karnaugh poate fi privita ca o reprezentare a functiei booleene. dupa etapa de definire a functiei urmeaza obligatoriu etapa de minimizare a functiei in scopul obtinerii unei forme simplificate ( forma minima ).y.y.y.y.z ) = R0 ( 0 ) + Rx ( 3. pentru sinteza circuitelor numerice ( circuite in comutatie ).5. z ) = xy z + x y z + x yz + xyz + xyz + xyz = xy (z + z ) + xz ( y + y ) + yz (x + x ) f ( x. Exista mai multe metode de minimizare: .2. ceea ce conduce la configuratia optima de circuit.z ) = R1 ( 1.6.7 ) f ( x.2 Metoda Veitch .4 ) + Rx ( 3.Mc Clusky 1.Karnaugh Transpune axiomele si teoremele algebrei booleene pe reprezentarea functiei cu diagrame Karnaugh. daca se au in vedere produsele logice ale coordonatelor. Prin adunarea mintermilor din doua celule vecine se elimina variabila care isi schimba valoarea.metoda analitica .7 Minimizarea functiilor logice: Analiza si sinteza sistemelor numerice se bazeaza pe algebra booleana.Un alt mod de reprezentare a acestor functii este prin echivalenti zecimali: f ( x.z ) = R1 ( 1.4 ) + R0 ( 0 ) 1.metoda Veitch .z ) = xy + xz + yz C2 = 3*2 + 3 = 9 1. ea se poate rescrie : f (x . Din acest motiv.metoda Quine .z ) = xy z + x y z + x yz + xyz C1 = 3’4 + 4 = 16 Prelucrand forma data a functiei.7 ) f ( x.2.Karnaugh .5.7. Ex: f ( x. Rezulta o legatura fireasca intre gradul de complexitate al circuitului care se obtine si gradul de complexitate al functiei care il descrie. Doua celule vecine contin mintermi care difera prin valoarea unei singure variabile.1 Metoda analitica Metoda foloseste axiomele si teoremele algebrei booleene. Implementarea practica a circuitului se realizeaza pe baza formei minimizate. Ex: . prin mintermi: Fiecare celula din diagrama contine un minterm. y .6. Minimizarea unei functii este procedeul prin care pentru un nivel dat se obtine o expresie care genereaza un cost minim pentru un numar dat de nivele logice.

FMD Pentru simplitate. Metoda consta in cuplarea de disjunctii vecine din care va disparea termenul corespunzator bitului ce se modifica in echivalentii binari. dar poate fi inclusa in mai multe grupari. x0 ) = x2x1 + x2x0 + x1x0. Ex: . Fiecare celula ocupata de 1 trebuie sa faca perte din cel putin o grupare. x 3 . Prin gruparea celulelor vecine pentru care valoarea functiei este 1 se obtin: x2x1. x 1 . ceea ce va permite eliminarea a doua variabile. in diagrama Karnaugh se vor considera disjunctiile corespunzatoare valorilor 0 ale functiei si se va forma o procedura asemanatoare cu cea folosita la forma disjunctiva. x 1 . Ex: f (x 3 . in general. x 0 ) = x 1 x 0 + x 4 x 2 x 0 + x 4 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 0 + x 4 x 2 x 1 .FCD se obtine prin sumarea mintermilor pentru care functia ia valoarea 1. acestea se pot contopi intr-un singur grup de 4 celule vecine. Daca un grup de doua celule vecine este vecin la randul sau cu un alt grup de doua celule vecine. x 0 ) = x 1 x 0 + x 2 x 0 Cel mai avansat grad de simplificare se obtine daca valorile 1 dintr-o diagrama Karnaugh sunt grupate intr-un numar minim de grupuri. x1x0 prin eliminarea variabilelor careisi schimba valoarea in cadrul aceleiasi grupari. in diagrama nu s-au trecut decat valorile 1 ale functiei. un grup de 2m celule vecine ocupate de unitati permite eliminarea a m variabile. x 2 . Ex: f (x 4 . x1. Pentru exemplul considerat se obtine FMD: f ( x2. x 2 . fiecare grup continand un numar maxim de unitati. C1 = ( 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 ) + 6 = 25 Implementarea cu circuite NAND: Pentru minimizarea functiilor scrise sub forma conjunctiva. x2x0.

McCluskey.7.3 Metoda Quine . x 2 . x2. ponderea este P[Q]= P[Q1]+ P[Q2]. minimizarea pentru aceasta metoda presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1) Ordonarea echivalentilor binari ai conjunctiilor corespunzatoare valorilor 1 ale functiei dupa pondere. x 1 . x 1 . . 2. x 0 ) = x 3 x 1 + x 3 x 2 . Definitie: Ponderea conjunctiei Q k( n ) = ∏ x j j este numarul P [Q k( n ) ] = σ j =0 n −1 n −1 j =0 σ j . 1. C 4 = 2 + 2 = 4 Concluzia este ca prin participarea valorilor indiferente la minimizarea functiilor incomplet definite se obtine o reducere a costurilor. x 0 ) = x 3 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 2 + x 3 x 2 x 1 . 5. x 0 ) = x 3 ( x 2 + x 1 ). x 2 . 15 ) f (x 3 . x 3 . valorile indiferente ale functiei se iau 1 pentru forma disjunctiva si 0 pentru forma conjunctiva daca aceste valori participa la minimizare. x 1 .f ( x 4 . x0 ) = R1( 0. 10. C 1 = 3 • 3 + 3 = 12 f (x 3 . Ex: 0 1 1 0 P [x 3x 2 x 1 x 0 ) = P [x 3 x 2x 1x 0 ) = 0 + 1+ 1+ 0 = 2 Pentru o conjunctie Q = Q1Q2. x1. in cazul formei disjunctive. x 0 ) = ( x 4 + x 2 + x 0 )( x 4 + x 1 + x 0 )( x 4 + x 2 + x 1 + x 0 ) ( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 )( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 ) C2 = ( 3 + 3 + 4 + 4 + 4 ) + 5 = 23 Implementarea cu circuite NOR: In cazul functiilor incomplet definite. x 2 . x 2 . unde este suma algebrica. x 1 .C 2 = 2 • 2 + 2 = 6 f ( x 3 . 4 ) + Rx( 3.McCluskey Pentru functii ce depind de mai mult de 5 variabile. Valorile indiferente care nu sunt cuplate devin 0 pentru forma disjunctiva si 1 pentru forma conjunctiva. 1. Ex: f (x3. metoda Veitch-Karnaugh devine greoaie si se foloseste metoda Quine .

Conjunctia care nu se mai poate cupla cu nici o alta conjunctie din tabel este un implicant prim al functiei date. 1. P [ xiQ] = P [ xi] + P [Q]=1 + P [Q] P [ x i Q ] = P [ x i ] + P [Q ] = 0 + P [Q ] = P [Q ] Reciproca nu este adevarata: P [ x 3 x 2 x 1 x 0 ) = P [ x 3 x 2 x 1 x 0 ] + 1 2) Determinarea implicantilor primi prin comparatii succesive ale echivalentilor binari. Tabloul se completeaza cu 1 in pozitiile pentru care conjunctiile de pe coloane realizeaza implicantii primi de pe linii. Tabelul de acoperire este un tablou rectangular. Se obtine primul tabel de comparatii in care disparitia variabilei corespunzatoare cifrei care se modifica se noteaza cu -. Ex: f ( x3. 4) Calculul formal de determinare a tuturor solutiilor functiei. 4. Fiecarui implicant prim X se ataseaza o variabila logica Fx care ia valoarea 1 cand implicantul prim este realizat ( conform tabelului de acoperire ). Rezulta al doilea tabel de comparare si procedura se repeta.Pentru determinarea tuturor solutiilor functiei.Lema: Pentru doua conjunctii vecine ponderile difera cu o unitate. 7. 12. 3) Determinarea tabelului de acoperire al functiei. Definitie: Se numeste implicant prim al unei functii un termen al acesteia care nu se mai poate reduce. x0 ) = R1 ( 0. 11. 13. x1. se pot cupla doua conjunctii din grupe vecine daca simbolul . 8. se exprima aceasta cerinta cu ajutorul variabilelor Fx. la care liniile corespund implicantilor primi. Pentru realizarea functiei este necesar ca in expresia ei sa existe toate conjunctiile corespunzatoare valirolor 1 ale functiei. iar coloanele corespund echivalentilor zecimali ai conjunctiilor pentru care functia ia valoarea 1.se afla in acelasi rang si echivalentii binari difera doar printr-o cifra din acelasi rang. Pentru determinarea implicantilor primi se cupleaza echivalentii binari care difera doar printr-o cifra din acelasi rang. 15 ) 1) 2) 3) . 3. in continuare. x2.

Daca X = { x1 .. bn } prin codificare se asociaza fiecarui element xi ∈ X o secventa de simboluri bj ∈ B astfel incat modelul de codificare va fi reprezentat de corespondenta biunivoca : x 1 ↔ b 1b 2 b 3 = s 1 x 2 ↔ b 2 b 5b 6b 7 = s s . xp } este multimea simbolurilor primare care urmeaza a fi codificate prin intermediul unor simboluri elementare dintr-o multime B = { b1 . 24 sau 32 de biti. sau atat din simboluri numerice. f ( x 3 . in electronica digitala. sp }. deci cuvintele multimii S sunt cuvinte binare de o anumita lungime. x p ↔ b1b 3b 1 = s p Cuvintele de cod formeaza o multime S = { s1 . Informatia primara poate fi compusa numai din simboluri numerice. x 0 ) = x 3 x 2 x 1 + x 3 x 2 x 1 + x 1 x 0 + x 1 x 0 Implementarea cu circuite NAND: In cazul formei conjunctive a functiilor. Codificarea este o aplicatie de forma f : X → S.….…. dar se vor considera valorile 0 ale functiei si disjunctiile corespunzatoare. cat si literale si semne de ortografie. Codul se numeste uniform daca toate cuvintele si∈S au aceeasi lungime. x 2 .…. procedura este similara.4) ( FA + FE )( FA + FB )( FB + FF) FE FF FE FF ( FC + FE )( FC + FD )( FD + FF ) = 1 ( FA + FB ) FE FF ( FC + FD ) = 1 FA FC FE FF + FA FD FE FF + FB FC FE FF + FB FD FE FF = 1 Functia f poate avea 4 cazuri: f = A + C + E + F f = A + D+ E + F f = B + C+ E + F f = B + D+ E + F In prima varianta. in general 8. 16.. 2. rezulta doua tipuir de coduri:numerice. CODURI Prin codificare se realizeaza o schimbarea aformei de exprimare a unei informatii. 1 }. B = { 0. x 1 .. respectiv alfanumerice: .

+ se reprezinta prin 0.(1-2-(n-1)-m)].binare. c) cod complementar fata de 2: xc = x . primul ( bitul bn-1 ) va fi folosit pentru reprezentarea semnului.2-m]. iar gama de reprezentare va fi: x∈[-(1-2 -(n-1)-m). 2 n . b1b 0 . virgula binara va fi pozitionata in fata bitului cel mai semnificativ. numerele din acest domeniu se scaleaza prin impartire la 2n.b 1 b 0 . deci cuvantul de cod este chiar numarul respectiv. Din cei n biti folositi pentru partea intreaga.binare etc. b-1 … b-m Virgula nu se reprezinta fizic.. octal ..2 ).1-2-n-m ].. b1b 0 .2-m). Prin scalare (impartire la 2n-1 )... Aceste reprezentari se numesc numere fractionare in virgula fixa.1 Coduri numerice: Prin intermediul cuvintelor binare se pot codifica numere din sistemele de numeratie binar.2-m].2. 2. iar gama reprezentabila va deveni: x ∈ [0 .binare..b − m . hexazecimal etc..b − m Regula de inversare a unui numar negativ este: se complementeaza toti bitii din reprezentarea in valoare absoluta si se ataseaza 1 in rangul semn: x i = 1b n − 2 .1 Coduri binare: 1) Reprezentarea numerelor fara semn.b − m Gama de reprezentare: x∈[-( 2n-1.2n-1. virgula se va situa imediat dupa bitul de semn.x < 0 x = b n − 2 . b −1 .. b1b 0 . b − 1 .1.2n-1. zecimal ..(1-2-(n-1)-m)].. Exista trei forme mai uzuale pentru reprezentarea numerelor cu semn: a) cod direct ( in modul si semn ): xd = x . b) cod invers ( in complement fata de 1 ): xi = x .x ≥ 0 2 n + x − 2 −m .2 -m ] in multe cazuri.prin 1. b −1 .b − m . 2) Reprezentarea numerelor cu semn.x ≥ 0 2n + x .x ≥ 0 2 n −1 − n .. x < 0 x = b n − 2 . b −1 . hexazecimal . octal. Corespondenta intre un numar binar si un cuvant de cod binar poate fi chiar identitate. x < 0 x = b n − 2 . dar utilizatorul trebuie sa stie intre ce biti ai cuvantului este localizata.. Gama numerelor reprezentate este: x = [ 0 ... x = bn-1 … b1b0 .. rezultand coduri binare.. Prin scalare gama de reprezentare va fi: x∈[-(1-2 -(n-1)-m). zecimal.. iar . b i = 1 − b i pentru x < 0 n-1 -m Gama de reprezentare: x∈[-( 2 . Prin conventie..

1100 xi = 10100.0100 Toate codificarile scalate. Cu acesti 4 biti se pot forma 16 10 posibilitati de codificare..00.9 }.mantisa ( numar fractionar cu semn..binare: in cadrul acestei clase. Pentru marirea preciziei calculelor.1011 28 2. Prin scalare gama de reprezentare va fi: x∈[-1.5. se sumeaza 1 la rangul -m si se ataseaza 1 in rangul semn: x c = 1b n − 2 .. x = { 0. atasandu-se 1 in rangul semn.1-2-(n-1)-m].2. astfel incat cifra binara de dupa virgula a modulului mantisei sa fie nenula .1 Alta regula de complementare: codul comlementar al unui numar negativ se obtine prin inversarea bitilor din reprezentarea in valoare absoluta incepand cu primul bit1(exclusiv) intalnit prin parcurgerea numarului de la dreapta la stanga. Gama de reprezentare: x∈[-2n-1. Ex: 0.exponent ( numar intreg cu semn. Ex: x = -1011.1100 xd = 11011.1. gama de reprezentare este: n −1 n −1 x ∈ ( −2 ( 2 −1) .0011 xc = 10100. n biti ) Daca m are numai parte fractionara. mantisa se normeaza dupa fiecare operatie aritmetica.4. b −1 . m biti ) E ..2n-1.. cu virgula binara situata imediat dupa bitul de semn se numesc reprezentari in virgula fixa.001011 210 = 0.b 1 b 0 .6. ponderea fiecarui bit din tetroda fiind egala cu valoarea cifrei din denumirea codului.b − m + 0.8.2 ( 2 −1) ) unde s-a presupus E reprezentat in complement fata de 2.3. in practica se folosesc anumite cuvinte de cod distincte.Regula de complementare a unui numar negativ este: se inverseaza cifrele binare ale numarului in valoare absoluta. Un numar rational x se reprezinta prin doua numere binare: X=M2E M . deci exista A 16 variante: 1) Coduri ponderate: Un cod ponderat asociaza fiecarei cifre zecimale o tetroda binara .7. Multimea S trebuie sa contina 10 cuvinte distincte. 3) Reprezentarea numerelor in virgula flotanta. deci pentru codificare sunt necesari minim 4 biti (23<10<24).1. 8421 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 2421 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111 4221 0000 0001 0010 0011 0110 1001 1100 1101 1110 1111 exces3 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 Gray 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 2 din 5 00011 00101 00110 01001 01010 01100 10001 10010 10100 11000 8421 cu paritate 00000 10001 10010 00011 00100 00101 00110 10111 11000 01001 ..2 Coduri zecimal .2-m].

Codificarea datelor alfanumerice este necesara pentru vehicularea diferitelor mesaje. in codul 8421 cu bit de paritate.1. La emisie se adauga un bit 1 sau un bit 0 astfel incat numarul de biti 1 sa fie par sau impar.3 Codurile octal .binar realizeaza corespondenta biunivoca intre cifrele sistemului de numeratie in baza 16 si tetradele binare succesive: 0 ↔ 0000 1 ↔ 0001 … 9 ↔ 1001 A ↔ 1010 … F ↔ 1111 2. la fel se obtine 6 din 3. Codul Gray prezinta proprietatea de adiacenta: trecerea de la o cifra zecimala la urmatoarea se face prin modificarea unui singur bit din cuvantul de cod. Codul 2 din 5 se caracterizeaza printr-un cuvant de cod de 5 biti. care pe langa detectia erorilor asigura si corectarea lor. Exista coduri corectoare de erori. Codurile cu aceasta proprietate se numesc coduri autocomplementare. numarul acestora putand indica daca au aparut erori constand in modificarea unui numar impar de biti. 2) Coduri neponderate: Codul exces 3 se obtine din codul 8421 la care se aduna 3 = 0011. fiecare cuvant de cod are un numar par sau impar de biti 1. 2. litere. 8 din 1 si 9 din 0.binar: Codul octal . 10 cifre. In acest fel se poate face distinctie intre 0 si lipsa informatiei. In mediile puternic influentate de zgomot.binar si hexazecimal . deci sunt necesari minim 7 biti.2 Coduri alfanumerice: in cazul acestor coduri. Codul pentru 5 se obtine inversind codul pentru 4. comenzi speciale. semne ortografice.binar realizeaza corespondenta biunivoca intre cifrele sistemului de numeratie in baza 8 si triadele binare succesive: 0 ↔ 000 1 ↔ 001 … 7 ↔ 111 Codul hexazecimal . Se realizeaza astfel o unicitate a reprezentarii deoarece numai 10 din cele 32 de configuratii posibile pe 5 biti satisfac aceasta conditie. Acest cod este util in cazul marimilor ce cresc succesiv. La receptie se numara bitii 1. 26 de caractere speciale ). verificare transmiterii corecte a informatiilor se face prin folosirea codurilor detectoare de erori. . din acest motiv. din care numai doi biti sunt 1. codul se mai numeste cod zecimal-binar natural (NBCD) Codurile 2421 si 4221 au pentru primele 4 cifre zecimale aceeasi exprimare ca si codul 8421. multomea X a informatiilor primare este formata din cifre. Prin folosirea cestui cod se pot detecta erorile multiple aparute la transmiterea informatiei. Cel mai raspandit cod alfanumeric este codul ASCII. Trebuie codificate minim 88 caractere distincte ( 2x26 litere. cuvintele de cod sunt numere succesive in sistemul binar natural. 7 din 2.In codul 8421. denumite in general caractere.

dintre care cea mai cunoscuta este familia logica TTL. de alimentare. 0 → D2 0 → D1 1 → D1 1→ D 2 In practica se intalnesc ambele tipuri de corespondente. etc.1 Reprezentarea fizica a variabilelor booleene: Elementelor 0. 1 si cele doua domenii de valori ale tensiunilor D1. 1 ale multimii B li se atribuie valori ale unei marimi fizice electrice ( tensiune sau curent ). Nivelele de tensiune din cele doua domenii de valori respecta relatia: ∀V 1 ∈ D 1 . MOS. Etajul de iesire .2 Realizarea functiilor logice: Circuitele fizice sub forma integrata care realizeaza operatorii elementari definiti pe multimea B se numesc porti logice. tensiunile din D1 se numesc nivele H ( high). MATERIALIZAREA VARIABILELOR SI FUNCTIILOR LOGICE 3. exista o mare diversitate de solutii: ( ECL.D2 se pot stabili 2 corespondente diferite: logica pozitiva si negativa . 3. Cele doua nivele ( 0. iar cele din D2 se numesdc nivele L ( low).3. de tehnologie. TTL. Stabilirea unor valori precise pentru cele doua nivele logice nu este convenabila din cauza complexitatii ridicate a circuitului electronic care trebuie sa realizeze acest lucru. Intre nivelele logice 0. ∀V 2 ∈ D 2 V 1 > V 2 . I2L ). Simbolizarea operatorilor logici elementari este prezentata in continuare: Din punct de vedere al tehnologiei folosite la realizarea portilor logice. Reprezentarea nivelelor logice prin nivele de tensiune este mai raspandita. 1) sunt puse in corespondeta cu domenii disjuncte ale marimii fizice alese. Conditia disjunctiei ( D1∩D2 =∅) este absolut necesara deoarece valorile comune ar cea confuzii de interpretare. Stabilirea nivelelor de tensiune corespunzatoare domeniilor D1 si D2 depinde de modul de realizare al circuitului. Din acest motiv.

. R si D ).mnale logice cu nivele H si L . pentru ca ar putea apare situatii de conflict.T4)). notata E ( sau E ). Ca urmare. . T3 este saturat iar T4 este blocat.HZ.iesiri cu colector in gol ( lipsesc T4 . in starea logica 1 la iesire. iesirile acestor circuite pot avea trei stari: H. .L. Doua iesiri de circuite logice care nu sunt de tipurile cu colector in gol sau 3-state nu se pot lega impreuna. T3 este blocat. Starea HZ se obtine prin blocarea simultana a tranzistoarelor de iesire T3 si T4 prin intermediul unei intrari de validare. Circuitele logice TTL pot avea iesiri de trei feluri: . in starea logica 0 la iesire.iesiri ce furnizeaza se. iar T4 conduce.iesiri 3-state ( este posibila blocarea etajului final (T3. Cu aceste tipuri de circuite se pot realiza functii SI si SA U cablat prin interconectarea iesirilor unor circuite cu colector in gol: Circuitele cu iesirile 3-state au aparut din necesitatea utilizarii unor linii comune pentru mai multe subblocuri logice a caror informatie de iesire nu este necesar a fi cunoscuta simultan. La circuitele cu colector in gol se poate obtine nivel logic H la iesire doar daca se introduce o rezistenta externa in colectorul lui T3. Circuitele ce nu sunt conectate la un moment dat la linia comuna trebuie sa prezinte la iesire o impedanta mare pentru a inlatura situatiile de conflict.pentru portile TTL standard este prezentat in figura urmatoare.

. VOH.2 Caracteristici electrice dinamice : 1. Limitele domeniilor de tensiune corespunzatoare iesirilor si intrarilor sunt astfel alese incat sa fie posibila intotdeauna cuplarea a doua circuite cu o rezerva de tensiune care este chiar marginea de zgomot. IIL. 2. IOL. 3. ttLH. Putere disipata pe poarta: Pd = Vcc Ic. tt = 1 (t + t tLH ) . IOH. Timpul de tranzitie: intervalul de tipm in care are loc tranzitia semnalului de la iesirea circuitului: ttHL. VIH. Fan-in ( factor de incarcare la intrare ): numarul de intrari standard cu care este echivalenta intrarea unui circuit. Nivele logice de iesire: intervalele de tensiune pentru care se atribuie 0 si 1 la iesirea unui circuit : VOL. 7. 5. VNL = VOL . 6. tpLH.1 Caracteristici electrice statice : 1. 3. IIH. Margine de zgomot: VNH = VOH . 2 tHL . Fan-out ( factor de incarcare la iesire ): numarul de intrari standard ce pot fi comandate de o iesire.3.VIL. VIH. Capacitate de intrare ( pentru MOS ): capacitatea intre intrare si masa. Pentru o cuplare corecta este necesar ca fan-out ≥ fan-in. tp = 1 (t + t pLH ) 2 pHL 2.VIH.caracteristici electrice dinamice: descriu comportarea circuitelor la tranzitii rapide ale semnalelor. < Pd > = mW. 8.3. Timpul de propagare: intervalul de timp scurs intre aplicarea semnalului la intrare si obtinerea raspunsului la iesirea circuitului logic: tpHL. Curentii de iesire: curentii ce se pot inchide prin iesirea circuitului pentru nivelele logice de iesire: VOL.3 Parametrii circuitelor logice: Parametrii circuitelor logice se pot imparti in 2 categorii: . Nivele logice de intrare: intervalele de tensiune pentru care se atribuie nivelele logice 0 si 1 la intrarea unui circuit : VIL.caracteristici electrice statice: descriu comportarea circuitelor in curent continuu sau la variatii lente in timp ale semnalelor. VOH .3. 4. 3. Curentii de intrare: curentii ce se pot inchide prin intrarea circuitului pentru nivelele logice de intrare: VIL.

Timpul de comutare din regim de mare impedanta in regim activ si invers pentru circuitul 3-state: tpHZ. 4. tpZH. tpLZ.3. Timpul de mentinere ( hold time ): intervalul de timp cat trebuie mentinut semnalul de pe o intrare neschimbat fata de o alta intrare considerata drept referinta de timp ( th ): 5. tpZL. . Timpul de pregatire ( setup time ): intervalul de timp cu care trebuie sa preceada semnalul de pe o intrare a unui circuit semnalul de pe o alta intrare luata drept referinta de timp ( tsu ).

.NU ( NOR ). OR.NU ( NAND ). NOT ).cu circuite SAU .cu circuite sI.. .. y k = f k (x n −1 . NU ( AND.minimizarea functiei: .cu circuite sI . AND. CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE Curcuitele combinationale se caracterizeaza prin faptul ca variabilele de iesire depind numai de variabilele de intrare si exista doar in prezenta acestora. NOT ). k = 1.4. . expresie analitica ). Sinteza unui CLC presupune parcurgerea urmatoarelor etape: . Ex: circuit de anticoincidenta ( XOR ): .. m − 1 4.1 Analiza circuitelor logice combinationale: in analiza CLC se cunoaste schema si se determina functionarea ( tabel de functionare.cu circuite SAU.2 Sinteza circuitelor logice combinationale: in cazul sintezei se cunoaste functia pe care trebuie sa o realizeze circuitul si trebuie determinata structura acestuia. SAU.. Schema circuitului poate avea mai multe forme. NU ( OR. in functie de expresia dupa care se implementeaza functia: .definirea functiei: . x 0 ). sI.determinarea schemei circuitului. Ex: 4.

1 Decodificatoare de adresa: Sunt CLC care activeaza iesirea a carei adresa este aplicata pe intrari. y ) = ( x + y )( x + y ) d) f ( x . etc. y ) = x y + y x b) f ( x . 4.3.1.3. y ) = x y + x y = x y x y = xx y x yy c) f ( x . y ) = ( x + y )( x + y ) = x + y + x + y = x + y + x + x + y + y 4. Un decodificator de adresa cu n intrari are 2n iesiri. la selectia porturilor.a) f ( x .exemple: 4.3 Structuri logice combinationale . Decodificarea este necesara la adresarea memoriei. la multiplicarea datelor. . la afisarea numerica.1 Decodificatoare: Decodificatoarele sunt circuite logice combinationalecare activeaza una sau mai multe iesiri in functie de cuvantul de cod aplicat la intrare.

in general. Iesirile corespunzatoare adresei de pe intrari sunt activate numai daca semnalul de validare este activ. avand in vedere ca cele 16 diagrame Karnaugh contin fiecare cate o valoare 1 in celula care indica numarul iesirii. Costul pentru cecodorul rectangular este: CDR4 = (4+1)16+(4+1)=85. Ecuatiile decodorului vor fi: y 15 = x 3 x 2 x 1 x 0 y 14 = x 3 x 2 x 1 x 0 : y 1 = x 3 x 2 x 1x 0 y 0 = x 3x 2 x1x 0 Implementarea acestor ecuatii conduce la obtinerea decodorului rectangular de adresa: Ex: 74154 in general. CDRn = (n+1)2n +(n+1) = (n+1)(2n+1) . numita diagrama de referinta. Acestea pot fi sintetizate intr-o singura diagrama. Ecuatiile decodorului de adresa cu 4 intrari se pot scrie si sub forma: y 15 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) y 14 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) : y 1 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) y 0 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) .Tabela de adevar pentru un decodificator cu 4 intrari este: Pentru cele 16 iesiri trebuie construite 16 diagrame Karnaugh. decodificatoarele sunt prevazute cu o intrare de validare E ( activa H ) sau E ( activa L ).

de exemplu BCD8421. Daca se implementeaza aceste relatii se obtine decodorul dual piramidal de adresa: C DDP 4 = ( 4 ⋅ 2 + 4 ⋅ 3) + (16 ⋅ 2) + ( 4 + 1) = 57 C DDPn = ( 2 n 2 ⋅ n 2 + 2 n 2 ⋅ ( n 2 + 1) + ( 2 n ⋅ 2) + ( n + 1) = ( n + 1)( 2 n 2 + 1) + 2 n +1 .3. Exista si cazuri in care trebuie realizata o decodificare din alt cod decat cel binar natural. Tabelul de adevar pentru un decodificator BCD8421.zecimal este: .Se observa ca fiecare termen din paranteze apare pentru cate 4 iesiri. ( n − par ) C DDRn < C DRn .2 Decodificatoare BCD . n ≥ 3 4. pt .zecimal: Decodificatoarele de adresa realizeaza practic o decodificare din binar natural in zecimal.1.

nu este necesara rejectia datelor false. Renuntarea la aceasta protectie conduce la micsorarea costului: C = 4’2 + 3’6 + 2’2 + 4 = 34 Aparitia accidentala a unei date false pe intrare conduce la erori: 1010 pe intrari determina activarea iesirilor 2 si 8 simultan.3.2. Toate starile sunt decodificate explicit.1 Codificatoare de adresa: Aceste codificatoare furnizeaza la iesiri adresa intrarii activate. Daca pe intrarile acestui decodificator nu se pot stabili dat false. Din acest motiv decodificatorul se numeste cu rejectia datelor false.3.2 Codificatoare: Codificatoarele sunt circuite logice combinationale la care activarea unei intrari conduce la aparitia unui cuvant de cod pe ietire.1111 nu fac parte din codul BCD8421. . 4. 4.C = 4’ 10 + 4 = 44 Ex: 7442 Starile 1010 . eventualele date false de pe intrari determina stabilirea tuturor iesirilor in H ( inactive ). Ca urmare. ele au fost considerate false.

ecuatiile iesirilor sunt urmatoarele: Schema circuitului va fi: Dezavantajul acestei scheme este ca la activarea simultana a mai multor intrari. care prezinta la iesire adresa intrarii active cu prioritatea cea mai mare. Daca nu se poate evita activarea simultana a mai multor iesiri se folosesc codificatoare de adresa prioritare. . I1 si I4 active simultan determina la iesire C2C1C0 = 101.Pentru un circuit cu 7 intrari si 3 iesiri cu tabela de adevar din figura. Iesirile circuitului sunt active tot pe L. Circuitul va fi prevazut si cu o intrare de validare E 1 . Consideram intrarea I7 cu prioritate maxima si I7 . adresa furnizata la iesire este eronata. ceea ce inseamna I5 activa. activa cand toate intrarile sunt inactive. o iesire GS activa ( pe L ) cand cel putin o intrare este activata si o iesire E 0 .I0 active pe nivel L.

3 Convertoare de cod: Convertoarele de cod sunt circuite logice combinationale ce permit transformarea dintr-un cod binar in altul.Gray: Pentru cazul cuvintelor de 4 biti.E0 = E1I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1I 0 Gs = E 0 + E 1 = E 1 E 0 C 2 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 + E1 I 7 I 6 I 5 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 C1 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 + E1I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 C 0 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 I 5 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 Ex: 74148 4.3.1 Convertor de cod binar natural . 4. tabela de adevar este: .3.3.

3.7 segmente: Codul . tabela de adevar este prezentata in continuare: . Convertorul de cod va avea 4 intrari ( cod BCD8421 ) si 7 iesiri.2 Convertor de cod Gray .binar natural: S-ar putea aceeasi procedura. dar este mai simpla metoda analitica aplicata relatiilor deja determinate: g 3 = b3 g 3 = b3 b3 = g 3 g 2 = b3 ⊕ b2 g 2 ⊕ g 3 = b3 ⊕ b3 ⊕ b2 g 3 = b3 g 2 = b3 ⊕ b2 g 1 = b 2 ⊕ b1 g 1 ⊕ g 2 ⊕ g 3 = b 3 ⊕ b 3 ⊕ b 2 ⊕ b 2 ⊕ b1 b1 = g 1 ⊕ g 2 ⊕ g 3 b2 = g 2 ⊕ g 3 4. unde un digit este de forma din figura. 7 segmente “ este folosit pentru sisteme de afisare numerice.3 Convertor de cod BCD .3.4.3..3. segmentele fiind becuri. LED-uri. cristale lichide.

7447 .Ex: 7446.

selectata de cuvantul de pe intrarea de adresa. 74157 (4x2:1) 4. Tabela de adevar pentru un multiplexor cu 8 intrari este: Y = E (A 2 A 1 A 0I 0 + A 2 A 1A 0 I 1 + A 2 A 1 A 0 I 2 + A 2 A 1A 0I 3 + A 2 A 1 A 0 I 4 + A 2 A 1A 0I 5 + +A 2 A1 A 0I 6 + A 2 A1A 0I 7 ) Ex: 74151 (8:1). Uneori. selectata prin cuvantul de pe intrarile de adresa. catre iesirea unica. 74153 (2x4:1). Tabela de adevar pentru un demultiplexor cu 8 iesiri este: .3.3.5 Demultiplexoare: Aceste circuite sunt CLC care permit trecerea datelor de pe o intrare comuna catre una din iesiri.4 Multiplexoare: Circuitele de multiplexare sunt CLC care permit trecerea datelor de la una din intrari.4. circuitele de multiplexare sunt prevazute si cu o intrare de validare.

Daca se doreste compararea a doua numere ale caror lungimi depasesc posibilitatile comparatorului disponibil.3.+ B 1 2 1 + B 0 2 0 . =. s. indicand la iesire situatiile: >..m. Y 7 = E A 2 A 1A 0D 4.Y 0 = E A 2 A 1 A 0D Y 1 = E A 2 A 1A 0D ..( B = B n −1 .+ A 1 2 1 + A 0 2 0 .Tabela de functionare pentru un comparator pe 4 biti cu intrari de expandare este: . Comparatoarele de un bit permit compararea a doua numere de cate un bit. A 1 A 0 ( 2)) B = B n −1 2 n −1 + . Fie doua numere de n biti: A = A n −1 2 n −1 + . Bn-2 . Tabela de adevar este: Prin interconactarea a n comparatoare de un bit se pot realiza comparatoare de n biti..6 Comparatoare numerice: Comparatoarele sunt CLC care permit compararea a doua numere. pentru determinarea relatiei A:B este necesara compararea bitilor An-2... Daca An-1 = Bn-1..Bn-2…B0 ).. <...d. se recurge la expandare folosind intrari prevazute in acest scop. respectiv A<B indiferent de valoarea bitilor mai putin semnificativi ( An-2…A0 .a.( A = A n −1 . B 1 B 0 ( 2)) Procesul de comparare incepe cu compararea bitilor cei mai semnificativi ( An-1 : Bn-1 ).. Daca An-1 > Bn-1 sau An-1 < Bn-1 rezulta A>B..

.

3.4. generand suma si un bit de transport spre rangul urmator.7 Sumatoare: Sumatoarele elementare sunt CLC care aduna doua numere de cate un bit si un bit de transport din rangul inferior. conform tabelei de adevar: Pentru a aduna doua numere pe n biti sunt necesare n sumatoare elementare conectate astfel: Prin conectarea a 4 sumatoare elementare se obtine sumatorul pe 4 ranguri: Pentru realizarea unui sumator pe n ranguri folosind sumatoare pe 4 ranguri sunt necesare [n/4]=k circuite sumatoare pe 4 ranguri. Timpul de rezolutie al schemei este calculat in situatia cea mai dezavantajoasa: 011…111+000…001: .

B3:0 .intrare de transport : c −1 .7. ALU se utilizeaza in sisteme digitale complexe sau ca parti componente in unitatile de prelucrare ale sistemelor de calcul. cresterea se datoreaza transportului succesiv intre ranguri. Unitati aritmetico-logice (ALU) ALU sunt CLC complexe care executa pe baza unor comenzi functii de tip aritmetic si logic. ALU de 4 biti are urmatoarele intrari si iesiri tipice: .y 0 →c 3 ) + ( k − 2)t p (c − 1 →c 3 ) + t p (c − 1 → s 3 ) trcreste liniar cu n.3.intrare de mod: M = 0 → functii aritmetice = 1 → functii logice .intrari pentru operanzi: A3:0.: 74LS83A 4. Pentru reducerea timpului de rezolutie se foloseste sumatorul cu transport anticipat : c i = x i y i + c i −1 ( x i + y i ) G i = x i y i − transport generat : x i y i = 1 c i = G i + c i −1Pi c 0 = G 0 + c −1P0 c1 = G1 + c 0 P1 = G1 + (G 0 + c −1P0 )P1 = G1 + G 0 P1 + c −1P0 P1 c 2 = G 2 + c1P2 = G 2 + (G1 + G 0 P1 + c −1P0 P1 )P2 = G 2 + G1P2 + G 0 P1P2 + c −1P0 P1P2 c 3 = G 3 + c 2 P3 = G 3 + (G 2 + G1P2 + G 0 P1P2 + c −1P0 P1P2 )P3 = G 3 + G 2 P3 + G1P2 P3 + G 0 P1P2 P3 + c −1P0 P1P2 P3 c i −1 \ x i y i 00 01 11 10 c i = 1 indiferent de c i −1 c i traversează i Pi = x i + y i − transport propagat : x i + y i = 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 s i = c i −1 ( x i y i + x i y i ) + c i −1 ( x i y i + x i y i ) = c i −1 ( x i ⊕ y i ) + c i −1 ( x i ⊕ y i ) = c i −1 ⊕ x i ⊕ y i G i Pi = x i y i ( x i + y i ) = ( x i + y i )( x i + y i ) = x i ⊕ y i s1 = G 0 P0 ⊕ c −1 s 2 = G1P1 ⊕ c 0 s 3 = G 2 P2 ⊕ c1 s 4 = G 3 P3 ⊕ c 2 Ex.t r = t p ( x 0 .

C − x = G 0 + C −1P0 C − y = G 1 + G 0 P1 + C −1 P0 P1 C − z = G 2 + G 1P2 + G 0 P1P2 + C −1 P0 P1P2 G = G 3 + G 2 P3 + G 1P2 P3 + G 0 P1P2 P3 P = P0 P1P2 P3 Ex. 4 intrari de transport generat (G3:0). o intrare pentru transportul din rangul inferior ( C −1 ).:74181 Pentru realizarea unor ALU pe mai multi biti in conditiile in care nu se mai urmareste realizarea unor viteze mari de prelucrare se foloseste transportul succesiv prin conectarea c 3 de la un circuit la c −1 de la circuitul urmator: Pentru operatii de mare viteza .iesire pentru transport: c 3 . GTA sunt prevazute si cu 2 iesiri de transport generat (G) si de transport propagat (P).G.intrari pentru selectarea functiei : S3:0 . pentru dezvoltarea sistemului de transport. ALU sunt combinate cu circuite de generare anticipata a transportului (GTA).iesiri pentru functie : F3:0 .iesire pentru indicarea egalitatii operanzilor: (A=B) . prevazute cu 4 intrari de transport propagat (P0:3). C + z . GTA genereaza transporturile C + x . Ex..: 74182 . C + y .iesiri pentru transport anticipat: P.

8. Detectorul elementar de paritate este circuitul de anticoincidenta (XOR): b1 0 0 1 1 b0 0 1 0 1 y 0 1 1 0 p=0 → paritate para p=1 → paritate impara Daca pe langa cuvantul de transmis b0b1 se mai transmite si y. Generatoare si detectoare de paritate Pentru detectarea eventualelor erori in transmisia datelor se poate folosi un cod cu bit de paritate.Expandarea ALU cu generarea anticipata a transportului se poate face pe doua sau mai multe nivele: 4. La emisie. Daca se mai foloseste inca o poarta XOR. respectiv detectoare de paritate. La receptie se verifica paritatea (imparitatea) numarului de biti “1” din cuvantul receptionat. se obtine o transmisie in cod cu bit de paritate para.3. se poate stabili si felul paritatii (para sau impara). . la cuvintele de transmis se mai adauga un bit “0” sau “1” astfel incat toate cuvintele transmise sa aiba un numar par (impar) de biti “1”. Aceste operatii sunt realizate de CLC numite generatoare.

In cazul unor cuvinte de 8 biti se poate folosi circuitul din figura: Circuitul este prevazut cu intrarile P(par) si I(impar) care permit functionarea ca generator / detector de paritate sau imparitate. Corespunzator. Presupunem ca la modificarea variabilei xi. Aceste intrari si iesiri permit expandarea circuitului: Pentru utilizarea circuitului la transmisii de date se poate folosi schema: 4.4 Timpi de propagare la o structura logica combinationala Modificarea unor variabile la intrarile unui CLC poate produce modificarea unor variabile la iesirea lui. iesirea yj se modifica dupa cum urmeaza: . circuitul are si doua iesiri YP si YI.

Sa consideram in continuare un circuit cu mai multe bucle: .timp de propagarea a xi la yj L→H t pHL ( x i → y j ) = ˆ t pHLij .) y′( t ) = y( t + δ) ˆ a (nδ) . Notiunea de circuit secvential (automat finit) Consideram circuitul din figura urmatoare: Iesirea acestui circuit nu poate fi descrisa numai cu ajutorul variabilelor de intrare. Circuitul de mai sus prezinta o singura bucla. y( t ) = y′( t − 2t p ) 2t p ≅ δ (Am considerat ca x0. In expresia ei va interveni si timpul.timp de propagarea a xi la yj H→L t p ( xi → y j ) = 1 t pLH ( x i → y j ) + t pHL ( x i → y j ) = ˆ t pij . avand in vedere ca ea descrie starea atinsa de circuit la un moment dat. putem scrie: Daca impartim timpul in intervale δ si notam a n ≡ ì y n +1 = x 0 n y n x1n í îz n = x 2 n y n Vom numi in continuare y variabila secundara interna sau variabila de stare. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE 5.Se definesc urmatorii timpi de propagare: t pLH ( x i → y j ) = ˆ t pLHij .1. Tinand cont de acest aspect. x2 nu se mai modifica.timp de propagarea a xi la yj 2 [ ] 5. circuitul se poate redesena ca in figura. avand in vedere ca un circuit NAND real poate fi reprezentat ca in figura de mai sus. unde ∆ este un circuit de intarziere (cu tp). x1.

daca se considera un sistem cu bucle de reactie cu k intrari si m iesiri. Trebuie studiata evolutia sistemului dupa fiecare esantion de timp δ..Procedand ca mai sus.. xkn . identificam buclele circuitului.. In cazul general. variabilelor de stare.. se poate scrie : ì y jn+1 = f j (x1n . Se poate scrie: ì y 0 n +1 = x 1n y 0 n x 2 n ⋅ x 0 n y1n y1n +1 = y 0 n + y 2 n + x 1n y 0 n x 2 n í y 2n +1 = y1n + x 1n y 0 n x 2 n z 0 n = y1n + y 2n z = y1n î 1n Corespunzator acestor ecuatii.... y pn ). p í î zln = gl (x1n .. Astfel. introducand inaintea fiecarei variabile de stare propusa cate un circuit de intarziere. y1n . trebuie introduse p variabile de stare pentru a putea defini toate iesirile intr-un mod combinational.... y1n . respectiv iesirilor la momentul de timp nδ... l = 1. Daca xin. xkn . m . y pn ). se introduc p intarzieri fictive δ in schema. sunt reprezentate circuitele de iesire si circuitele ce definesc variabilele de stare.. j = 1. yjn si zln sunt valorile intrarilor...

iesirile sunt definite la iesirea starilor.g). la care liniile corespund buclelor fundamentale. Pentru aceasta se construieste un tabel de acoperire. 5. Pentru realizarea fizica a acestor structuri. iar f. se folosesc circuite combinationale pentru implementarea functiilor f si g si elemente de memorare pentru implementarea circuitelor de intarziere. in timp ce la automatele Moore. Pentru determinarea acestor variabile se ataseaza sistemului secventional un graf in care fiecare nod reprezinta un circuit al sistemului.g sunt functii definite pe aceste multimi.multimea semnalelor de intrare (alfabet de intrare) y.y. Un alt caz particular este g :y → z (automat de tip Moore) La automatele de tip Mealey. Circuitul initial se va descompune in final in circuite de definire a evolutiei variabilelor de stare si in circuite de iesire.multimea semnalelor de iesire (alfabet de iesire) f : x×y→y – functie de tranzitie g : x×y→z –functie de iesire In figura urmatoare este prezentata figura unui automat astfel definit: Acesta este un automat de tip Mealey. Intr-o prima etapa trebuie determinate variabilele de stare in numar suficient. unde x.2. Un automat finit este deci un cvintuplu A=(x. x. Analiza circuitelor secventiale Introducerea variabilelor de stare permite trnsformarea circuitelor de iesire in circuite combinationale.y.f. y n ) f : x×∅ → ∅ → nu este definibila notiunea de stare g : x×∅ → z → y:x → z Acest caz particular defineste circuitele combinationale (se mai numesc automate triviale sau automate combinative). iesirile acestora sunt complet determinate la orice moment de timp numai de intrari.multimea starilor multimi finite z. Tabelul se completeaza cu 1 in pozitiile pentru care circuitul de pe coloana intervine in bucla de pe linie.z sunt multimi nevide.z. Se vor scrie si ecuatiile sistemului. iesirile sun definite in timpul tranzitiilor dintre stari. descris de ecuatiile: ì yn +1 = f ( xn . yn ) í z n = y ( xn .Un sistem a carui functionare este descrisa de astfel de ecuatii se numeste sistem secvential sau automat finit. Se rzolva apoi problema de acoperire si se descompune sistemul in circuite de iesire si circuite de descriere a Observatii: y = ∅ . iar ramurile orizontale sunt conexiunile dintre circuite. In etapa a doua se va face o minimizare a numarului variabilelor de stare car permit scrierea ecuatiilor de functionare. O bucla fundamentala este o bucla pentru care orice subansamblu al circuitelor ce o alcatuiescnu poate constitui o bucla. iar coloanele – circuitelor ce constituie buclele. Aceastase face notand iesirile circuitelor ce fac parte din cel putin o bucla si suprimand ramurile din graf corespunzatoare acestor iesiri pana cand graful nu mai prezinta bucle.

se construiesc diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare si pentru variabilele de iesire. graful se marcheaza in functie de tipul de automat definit: xe / ze Mealey: Moore: xh yi yj yi / zi yj / zj Exemplu: . caz in care g se defineste pe o coloana (linie) separata. obtinandu-se matricile de excitatie. coloanele corespund intrarilor (starilor). respectiv de iesire. In continuare.evolutiei de stare. se determina tabela de fluenta si graficul de fluenta. Pornind dela acestea. Tabela de fluenta se construieste dupa urmatoarele reguli: liniile corespund starilor (intrarilor). corespunzator celei mai economice solutii obtinuta. de asemenea. Graful de fluenta se construieste dupa urmatoarele reguli: nodurile corespund starilor. la intersectia liniilor cu coloanele se definesc f si g in cadrul automatelor Mealey sau numai f in cadrul automatelor Moore. se scriu ecuatiile corespunzatore. arcele corespund tranzitiilor intre stari.

.. variabilele interne sunt deci y2 si y7. ... Alegem de exemplu solutia oferita de F2F7=1. + F2 F7 + . = 1 Oricare dintre solutiile evidentiate mai sus este mai economica decat solutia adoptata initial.3 − 4 − 2 : y3 7 − 8 − 6 : y6 ì y1n+1 = xn y3n ⋅ xn + y6 n í ( y3n+1 = y1n + y3n ⋅ xn + y6 n ⋅ y3n ( ) ) 1 − 3 − 4 − 5 − 7 : y1 y6 n+1 = xn ⋅ y3n y3n ⋅ xn + y6 n î zn = y3n + y3n ⋅ xn + y6 n ( ( ) ) 1 3-4-2 7-8-6 1-3-4-5-7 1 2 1 3 1 1 4 1 1 5 1 6 1 7 1 1 8 1 (F2 + F3 + F4 )(F6 + F7 + F8 )(F1 + F3 + F4 + F5 + F7 ) = 1 (F2 (F1 + F3 + F4 + F5 + F7 ) + F3 + F4 )(F6 + F7 + F8 ) = 1 (F3 + F4 + F1F2 + F2 F3 + F2 F4 + F2 F5 + F2 F7 )(F6 + F7 + F8 ) = 1 F3 F6 + F3 F7 + F3 F8 + F4 F6 + F4 F7 + F4 F8 + .

. In exemplul anterior.. y1n . Sisteme secventiale sincrone Sistemele secventionale studiate anterior sunt sisteme asincrone deoarece la o modificare a marimii de intrare nu se poate controla intotdeauna evolutia sistemului. pentru y2y7=00 si x=0 sistemul se afla in starea stabila 00. Se introduce o variabila suplimentara T(tact... sistemul trece in starea 01. Cand x devine 1.. p . Sistemul intra deci intr-un ciclu necontrolabil. ramanand intr-o stare stabila. Numai pentru T=1 sistemul va evolua spre o noua stare.ì y2 n+1 = y7 n xn y7 n + y2 n í y7 n+1 = y7 n xn + y2 n xn + ( y7 n xn + y2 n )xn y7 n z = y7 n + ( xn y7 n + y2 n ) î n ( ( ) ) Fiecarei stari ii este atasata o cifra zecimala: 5. y pn ). clock) si se impune ca pentru T=0 sistemul sa evolueze.. xkn .. i = 1.. ecuatiile variabilelor de stare sunt: yin+1 = f i (x1n . din nou 01 etc. y2y7/Tx 00 01 11 10 00 00 01 11 10 01 00 01 11 10 11 00 10 00 01 10 01 00 00 00 taT>tp∆ Pentru un sistem sincron. apoi 00.3. Sisteme secventiale asincrone.

i = 1. ecuatiile de excitatie ale circuitelor de memorare. Metodologie Rezolvarea unei probleme de sinteza presupune stabilirea structurii fizice a automatului. Sinteza abstracta presupune parcurgerea urmatorilor pasi: 1.. Folosirea a doua circuite de intarziere comandate de doua ceasuri sincronizate dar defazate: ( Se folosesc cate doua circuite de intarziere pentru fiecare variabila interna.) ' T1 = 1 → yn = yn+1 T2 = 1 → yn → yn+1 taT1 si taT2 sunt dictati de timpuri de si ∆1 si ∆2 t1 > tp∆1 t2 > tp∆2+tpf ∆1 si ∆2 formeaza o structura MASTER-SLAVE (∆1-MASTER. starile..timp de propagare prin structura combinationala ce realizeaza f taT . cunoscand corespondentele intrare-iesire si evolutia sistemului. Utilizarea de circuite integrate de tip MASTER-SLAVE 5. y pn ). . sistemul poate evolua spre o alta stare decat cea impusa in matricea de excitatie. xkn . Definirea primara a starilor: se stabilesc multimile de intrare. Sinteza are doua mari etape: A...Ecuatiile de stare a unui sistem sincron vor fi: tp∆ . Fiecare stare se ataseaza unor conditii distincte in care se poate gasi sistemul.durata activa a ceasului T Pentru o functionare corecta este necesar ca taT < tp∆+tpf.4. Sinteza circuitelor secventiale. Sinteza abstracta: pornind de la datele problemei. In caz contrar. p tpf . ∆2-SLAVE) 3.... se stabilesc elementele automatului finit atasat(intrarile. Introducerea unor intarzieri suplimentare pe buclele sistemului.solutie neeconomica. de iesire si de stari pentru automat. Determinarea grupului si matricii de fluenta. Ecuatiile de control trebuie sa rezulte cat mai simple.. ecuatiile de iesire). 2.timp de bascularea circuitului de intarziere ∆ yin +1 = Tn yin + Tn f i (x1n . y1n . Pentru a elimina aceasta constrangere se poate adopta una din urmatoarele solutii: 1. iesirile. Se incearca eventuale simplificari pe multimea starilor. 2.

). Circuite basculante bistabile de tip R-S CBB de tip R-S asincrone au doua intrari (S=set. 6. La sfarsitul sintezei se poate face o analiza a functionarii structurii obtinute. 6. avand in vedere ca principala caracteristica a CBB este posibilitatea de memorare. B.1. Practic. Pentru a pezenta posibilitatea de memorare. 4. evitandu-se astfel hazardul in functionare. numarul acestora trebuind sa satisfaca relatia: 2p-1<k<=2p p = numarul variabilelor de stare k = numarul starilor distincte Este indicata folosirea unui codcare pastreaza adiacentelepentru starile vecine. Alocarea variabilelor de stare: Se realizeaza o exprimare a starilor prin cuvinte dintr-un anumit cod. Folosind variabilele de stare introduse se construiesc matricile de excitatie si de iesire. In principiu. treeecerea dintr-o stare in alta facandu-se numai a modificarea uneivariabile de intrare. Reducerea starilor: se urmareste eliminarea eventualelor stari redundante introduse la etapa1 prin evidetierea starilor echivalente.CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE Circuitele basculante bistabile (CBB)sunt circuite cu doua stari stabile. Sinteza structurala: Pornind de la rezultatele obtinute in etapa precedenta se realizeaza implementarea fizica a automatuluiin functie de circuitele integrate pe care le are la dispozitie proiectantul. circuitul ar trebui sa functioneze astfel: S=R=0: starea circuitului nu se schimba S=1. rezolvarea acestei probleme se face folosind matricea de fluente: daca liniile (coloanele) corespunzstoare celor doua stari sunt identice. R=1: Qn+1=0 S=R=1: nu intereseaza (nu are sens inscrierea simultana a unui 1 si a unui 0). doua stari sI si sj sunt echivalente daca si numai daca pentru aceeasi secventa de intrare automatul elaboreaza aceeasi secventa de iesire indiferent de starea din care porneste experimentul (sI sau sj).3. Acest ultim aspect este esential. CBB se pot folosi pentru realizarea circuitelor de intarziere din structuracircuitelor secentiale. Pentru codificarea starilor se folosesc variabile de stare. ca urmare se impune SR=0 . ceea ce permite o verificare a corectitudinii sintezei. ele se pot contopi. R=reset) si doua iesiri (Q. deoarece in functie de tipul circuitelor integrate folosite se poate simplifica sau complica etapa de sinteza abstracta. R=0: Qn+1=1 S=0.

(Q ) = 0 stergere − R = S = 1 (Q ) = (Q ) = 0 Circuitul functioneaza dupa cum urmeaza: 2 stari posibile circuitul pierde caracteristica de circuit in doua stari. in plus. la acestei comenzi (R=S=0) apare o ambiguitate asupra starii in care va ramane circuitul deoarece practic este imposibila comutarea simultana a celor doua comenzi. S = 1 (Q ) = 0.Matricea de excitatie pentru un astfel de circuit este: SR\Q 00 01 11 10 0 1 0 1 0 0 x x 1 1 Qn+1 = Sn + Rn ⋅ Qn = Sn ⋅ Rn ⋅ Qn Qn+1 = Rn + Sn ⋅ Qn = Rn ⋅ Sn ⋅ Qn −R=S =0 Qn+1 = Rn (S n + Qn ) = Rn + S n + Qn Qn+1 = S n Rn + Qn = S n + Rn + Qn ( ) (Q ) = (Q ) : (Q ) = 0 → (Q ) = 1. Qn+1=? An=1. An+1=0 Bn=0. (Q ) = 1 inscriere − R = 1. S=1 (→Q=1) sau prin R=1. Bn+1=1 Rn=0. Fie schema: Qn=0. S=0 (→Q=0). S = 0 (Q ) = 1. din aceste motive. comanda R=S=1 este interzisa. (Q ) = 1 → (Q ) − R = 0. se va trece deci sau prin R=0. Rn+1=0 .

S in cazul T=1. Dupa cum am vazut. folosind pentru aceasta o intrare de ceas (T): T=0: portile de intrare sunt blocate T=0→1:functionare sincrona T=1:functionare asincrona (bistabilul este transparent pentru intrarile R. dar apare la iesire pentru T=0. deci dupa inchiderea portilor de intrare. Din acest motiv se introduce notiunea de sincronizare. In unele aplicatii este necesar controlul asupra momentului aparitiei informatiei la iesirea CBB. Sd). Se mentine interdictia RdSd=0. care comanda evolutia circuitului independent de prezenta semnalului de tact.S) R T Rd Q Q S Sd Matricea de excitatie a acestui circuit este: RS/TQ 00 01 11 10 00 0 0 0 0 01 1 1 1 1 11 1 1 X 0 10 0 1 X 0 Qn+1 = T n ⋅ Qn + Tn ( Sn + Qn ⋅ R n ) îSn ⋅ Rn ⋅ Tn = 0 CBB sincron poate fi prevazut si cu intrari sincrone (Rd. O astfel de functionare este realizata de CBB de tip R–S MASTER–SLAVE: . ceea ce determina aparitia unei ambiguitatii a starii bistabilului dupa comutare.Realizarea practica a comutarii simultane a semnalelor A si B este imposibila. Pentru aceasta ar fi de dorit o functionare de felul urmator: informatia se inscrie pentru T=1. deci pot fi considerate prioritare fata de celelalte intrari. CBB sincron de tip R–S este transparent pentru intrarile R.

– 2-3: portile de intrare se deschid permitand inscrierea informatiei in MASTER – 3-4: portile de intrare se inchid.T 2 1 3 4 S t R Q Q S T Functionarea circuitului este urmatoarea: – 1-2: portile de intrare inca nu sunt deschise. portile de transfer inca nu sunt deschise – 4-5: portile de transfer se deschid permitand trecere informatiei din MASTER in SLAVE. R Sd Q Q S T Rd . portile de transfer se inchid izoland MASTRE de SLAVE. Daca sunt necesare intrari asincrone ele pot fi prevazute numai la SLAVE sau atat la MASTER cat si la SLAVE.

Circuite basculante bistabile de tip J–K Pentru a evita nedeterminarile ce pot apare in urma aplicarii pe intrarile R.6.2. Matricea de excitatie devine: CBB de tip J–K sincron se obtine prin introducerea unei intrari de tact: JK\Q 00 01 11 10 00 0 0 1 1 01 1 0 0 1 ì ïQn +1 = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn = K n ⋅ Qn + J n ⋅ Q n + Qn í ï îQ n +1 = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn + Q n æR → Kö ç çS → J è K Q J Q Qn +1 = T ⋅ Qn + Tn J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn ( ) 11 1 0 0 1 10 0 0 1 1 JK\TQ 00 00 0 01 0 11 0 10 0 01 1 1 1 1 T=0 → portile de intrare sunt blocate T=1 → functionare asincrona K Q J T Q . Sale unui CBB R–S asincron a combinatiei R=S=1 se poate modifica schema circuitului astfel incat el sa aiba o evolutie cunoscuta si dupa o astfel de comanda si anume: R=S=1→ Qn =1 = Qn .

prezentarea automatului ce trebuie sintetizat nu se face prin ecuatiile de stare si de iesire. ypn) i= 1. xhn.…. -diagrama (graf) sau matricea de fluenta.tPHL timpi de propagare . y1n. .th-timp de mentinere 7.…. y1n. xhn.n In general.….1 Sinteza absoluta Structura unui automat este urmatoarea: T X Y H z f(x.z) m Ecuatiile ce descriu functionarea unui astfel de automat sunt de forma: yin+1= T n⋅yin+Tn⋅fi(x1n.tPLH . parametri dinamici sunt: . ci sub alte forme: -descrierea functionala. -diagrama de semnale. Parametri dinamici ai CBB Cele mai utilizate CBB in Romania sunt: J T S 7472 Q Q J T S 1/2x 7473 R Q Q J T S 1/2x 7476 R Q Q D K R K K S Q 1/2x 7474 Q T R Pentru CBB.z) ∆ p g(x.…. AUTOMATE SIMPLE 7. ypn) j= 1.6.tSN-timp de prestabilire .5. p zjn=yj(x1n.

Se prefera sincronizarea lui X cu ceasul T. Pentru sinteza automatului trebuie realizata mai intai sinteza abstracta folosind pentru aceasta metodologia expusa intr-un capitol anterior Ex: Sa se sintetizeze un generator de monoimpuls a carui functionare este descrisa prin urmatoarele diagrame de semnal: T X Z Semnalul X este asincron in raport cu semnalul de ceas T. ceea ce poate conduce la functionarii defectuoase. XS=1 Z=0 2.-automatul genereaza Z=1 3.-asteptare 2.-matrici de excitatie si de iesire. definirea primara a starilor: variabile de intrare: XS variabile de iesire: Z stari: 1. acest T X T D S Q T R Q XS XS X XS lucru se realizeaza cel mai bine cu ajutorul unui bistabil D sincron pe front pozitiv: 1 2 3 1 1. construirea grafului si matrici de fluenta .

….…. ypn) i= 1. reducerea starilor: nu este cazul 4. caz in care ecuatiile de stare devin: yin+1=fi(x1n. xh. y1n.…. y1n. sinteza structurala se face in CBB. p Rezulta: Din= fi(x1n.0X/0 11/0 01/1 marcarea ramurilor: Q\TXs 1 2 3 00 1/0 X/X 3/0 T ⋅ XS Z 01 1/0 2/1 3/0 11 2/0 3/1 3/0 10 1/0 X/X 1/0 1 10/0 10/0 2 11/1 obs: T=1 → frontul negativ al lui T 3 00/0 X1/0 3. acestea vor implementa circuitele de intarziere D din structura automatelor finite. xhn.2. ypn)=yin+1 . care au maxim 5-6 variabile de intrare si de stare.…. p Ecuatia unui CBB tip D este: Qn+1= T n⋅Qn+Tn⋅Dn Comparand cele doua relatii se observa ca variabilele de stare se pot obtine folosind CBB tip D sincrone daca: Di=fi(x1.…. y1. ypn) i= 1. xhn. y1n. Sinteza in CBB tip D Ecuatiile de stare ale automatului sincron sunt de forma: yin+1= T n⋅yin+Tn⋅fi(x1n. yp) Pentru sinteza automatului sunt necesare p CBB tip D sincrone (p variabile de stare). alocarea variabilelor de stare y1y0\T XS 00 01 11 10 y1y0\T XS 00 01 11 10 00 00 00 01 00 00 0 0 0 0 01 xx 01 11 xx 01 x 1 1 x 11 11 11 11 00 11 0 0 0 0 10 xx xx xx xx 10 x x x x In cazul automatelor simple.….…. In cadrul sintezei se poate considera Tn=1. xhn. Q 1 2 3 y1 y0 0 0 0 0 1 1 7. Pentru Tn=0 automatului nu evolueaza.….

y in = x Ex: y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x x x 1 1 x x x y1y0\X S 00 01 11 10 XS XS 0 x x 1 x 1 x 0 0 x y1y0\X S 00 01 11 10 Jin=y0n J T Q 0 1 0 0 x 1 x x x x y1y0\X S 00 01 11 10 0 x x 1 x 1 x x 0 x JX 0n=X⋅Sn Z n = y in ⋅ y in D T Q Q K0n= X ⋅ Sn 0 Q Kin= X ⋅ Sn K T J T Q 1 Q Z K . K in = x y in = 1 Þ K in = y in +1 .3 Sinteza cu CBB. tip J-K Pentru Tn=1 rezultă: y in +1 = y in ⋅ y in +1 + Kin ⋅ y in y in = 0 Þ y in = y in +1 .Ex: y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x 0 x 1 1 1 1 x y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x 0 x 1 0 1 1 x y1y0\X S 00 01 11 10 0 1 0 0 x 1 0 0 x x D0n=X⋅Sn Din=X⋅Sn⋅y0n Zn= y 1n⋅y0n X D S Q Xs Xs D T Q 1 Q Z T R Q D T T Q 0 Q 7.

7. procedura repetându-se până se epuizează toate posibilităţile. apoi se trece la starea următoare (cea spre care evoluează sistemul). se consideră nouă stare iniţială.a.. Analiza funcţionării Valorile indiferente din diagramă conduc la obţinerea unor structuri mai ieftine. Pentru aceasta. R in ⋅ Sin = 0 X D T Q Xs S Q Q Xs T 1 Q R Z S T T Q R 0 Q y in = 1 Þ Sin + R in = Sin + R in ( )(S in + R in )=S in ⋅ R in + R in Sin + R in ( ) =R in = y in +1 . Ex: Y1Y0 D1 D0 Y1Y0\XS 0 1 Q XS=0 00 0 0 00 00 01 1 01 0 0 01 00 11 2 00 0 0 11 00 11 3 10 0 0 10 00 01 4 . R in ⋅ Sin = 0 7. Dacă această stare este stabilă. Sinteza cu CBB tip R-S Pentru Tn=1 rezultă: ì ïy in +1 = Sin + R in ⋅ y in í ï îSin ⋅ R in = 0 Þ Sin + R in = 1 y in = 0 Þ Sin = y in +1 . Se completează apoi matricea de excitaţie şi se construieşte graful de fluenţă corespunzător.5.d. s. se porneşte de la o stare iniţială şi se calculează valorile semnalelor de comandă care se obţin.4. În acelaşi timp însă este necesară verificarea corectitudini modului de fixare al valorilor indiferente din matricea de excitaţie.m.

Regimuri tranzitorii în sisteme logice secvenţiale realizate în CBB Durata regimului tranzitoriu la un astfel de sistem este: trt=tb+tr. tPHL(Q)]-timpul de basculare al unui CBB tr-timpul de răspuns al unei structuri combinate (timp de propagare) Ţinând seama de trt. Sistemul se numeşte în reintrare automată în ciclul de funcţionare. t su + t b + t r ] . din graf se observă că el va evolua spre o stare admisă. În acest caz. sistemul este prevăzut cu un circuit de iniţializare automată la cuplarea tensiunii de alimentare. 7.6.XS=1 00 11 00 00 01 11 10 01 11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 1 Indiferent de starea în care va fi plasat sistemul la punerea sub tensiune. pentru funcţionarea corectă a sistemului secvenţial este necesară respectarea anumitor condiţii. În unele situaţii nu este permisă ieşirea din ciclul de funcţionare. specifice tipului de CBB folosite: a) CBB tip D active pe front pozitiv (7474): T TL tb th tr TH ≥ TH min TL TL ≥ TL min tb + tr ≥ th T − ( t b + t r ) ≥ t su tsu T ≥ max[TH min + TL min . unde: trt-durata regimului tranzitoriu tb=max [tPLH(Q).

Frecvenţa minimă de lucru este data de de relaţiile: . 7476): T TL TL TH ≥ TH min TL ≥ TL min t b + t r ≤ TL T ≥ TH min + max[TL min .în 8 (Y2) sau în 16 (Y3) al frecvenţei ceasului T.divizor: TT>tb (nu interesează decodificarea stărilor numărătorului). . Prin combinarea schemelor de numărător direct şi invers invers cu ajutorul unor multiplexoare comandate în semnalul de mod (CM) se obţine un numărător reversibil. . 7473. t B + t R ] tb tr Schema prezentată poate fi privită ca numărator (Y3 Y2 Y1Y0 ) sau ca divizor : în 2 (Y0). în 4 (Y1).b) CBB tip I-K MASTER-SLAVE (7472. Dacă la intrarea de ceas T a fiecărei celule se conectează ieşirea Q a celulei precedente se obţine un numărător liniar sincron invers.numărător: TT>n·tb+TSH (depinde de numărul CBB conectate).

Numărătoarele pot fi prevăzute şI cu o intrare de ştergere dacă se folosesc intrările prioritare de resetare ( R ) ale CBB ce alcătuiesc numărătorul (semnalul RES). 8. Y3 Y2 \Y1 Y2 00 01 11 10 ì ïI = Qn +1 Qn = 0 Þ í n ï îK n = x 00 0001 0101 1101 1001 01 0010 0110 1110 1010 11 0100 1000 0000 1100 10 0011 0111 1111 1011 ì In = x ï Qn = 1 Þ í = ï îK n Qn +1 Y3 Y2 Y1 Y0 T (Y3 Y2 Y1 Y0)n+1 x x x x 0 Y3 Y2 Y1 Y0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1( 1 0= 0 1 + 1 1 0 1 Qn +1 In Qn K n Qn ) 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 I0=1 K0=1 I1=Y0 K1=Y0 . Tabela de adevăr pentru un astfel de circuit cu 4 CBB este: T=1 (frontul negativ al T pentru CBB tip J-K MASTERSLAVE ). NUMARATOARE Aceste numărătoare au în alcătuire CBB ce comută simultan sub acţiunea unui semnal de ceas.

care conduce Frecvenţa maximă de lucru a unui astfel de numărător este dată de relaţia: TT > t b SH p la o frecvenţă mai mare decît numărătorul sincron.Prin implementarea acestor relaţii se obţine un numărător binar sincron direct de tip paralel în schema: Yi = K i = ∏ Yn n =0 i−1 ' + t + T . Dezavantajul schemei constă în faptul că fiecare poartă nou introdusă (pentru un rang superior) măreşte cu o unitate factorul de încărcare al CBB .Numărătorul astfel obţinut este un numărător binar sincron direct de tip serie. Acest dezavantaj se poate elimina dacă pentru implementare se folosesc relaţiile Yi=Ki=Ci-λ. Un alt dezavantaj este creşterea numărului de intrări penru porţile folosite pentru rangurile superioare. unde Ci-λ se numeşte transport din rangul I-λ: i ì = ∏ ïCi Yn = Ci−1 Yi n =0 í ï îCi−1 = i Frecvenţa maximă este dată de relaţia : TT > t b + (n − 2) t p + TSH se obţine dintr-o frecvenţă maximă mai mică decît în cazul anterior. O altă variantă de numărător binar sincron binar sincron direct de tip paralel se obţine dacă se impune Ii=Ki=1. i = 0.ceia ce conduce la mărirea tb şi dacă la scăderea frecvenţei de lucru. n − 1 : Qn + 1 = T n Qn + T n Qn Qn = 0 Þ T n = Qn + 1 Qn = 1 Þ T n = Qn + 1 T0=T .

pornind de la această schemă. S ): . se poate realiza foarte uşor un numărător binar sincron reversibil dacă se folosesc două semnale de ceas (CU pentru numărătorul direct şi CD pentru numărătorul invers): Pentru a conferi schemei flexibilitate maximă se pot folosi CBB tip J-K MASTER-SLAVE cu intrări sincrone ( R .T1=Y0T T2=Y1Y0T T3=Y2Y1Y2T Numărătoarele pot fi prevăzute cu ieşire de transport pentru expandare (CY).

3. se determină numărul minim de celule necesare n=[log2k].1. Alegerea stărilor omise poate fi făcută arbitrar.Din cele 2 stări posibile se elimină 2n-k stări.Folosim procedeul descris mai sus pentru sinteza unui numărător modulo 5.ştergere paralelă PL - încarcare 8. stările omise se aleg astfel încît decodificarea stărilor rămase să se poată face cît mai simplu. rezultănd mai multe variante de numărător modulo k. matricea de excitaţii pentru numărătorul modulo 5 este: n T=1 .În practică. Numărătoare modulo k ≠ 2 p Numărătoarele prezentate pînă acum sunt numărătoare binare realizate prin interconectarea a p celule.Aceste numărătoare evoluează prin toate cele 2p stări posibile: Pentru a realiza un numărător modulo P2≠2p.Dacă stăstările sunt cele din figură.MR 1 0 0 0 PL D i x x 0 0 0 1 1 x Qi 0 0 1 0 Si 0 0 1 1 Ri 1 1 0 1 R i = MR D i + MR PL Si = MR + PL + D i MR .

apoi la stingerea stării k se resetează toate celulele numărătorului.O altă metodă de realizare a numărătoarelor modulo k≠2p este metoda reducerii la 0 .K0=1 I1=Y0 Qn + 1 = In Qn + K n Qn ìI n = Q n + 1 Qn = 0 → í îK n = x ìK = Q n + 1 Qn = 1 → í n îI n = x K1=Y0 I2=Y1Y0 K2=1 Pentru a verifica corectitudinea schemei se face analiza ei: Y2 Y1 Y0 I0R0 I1R1 I2R2 0 0 0 11 00 01 0 0 1 11 11 01 0 1 0 11 00 01 0 1 1 11 11 11 1 0 0 01 00 01 0 0 0 1 0 1 01 11 01 0 1 0 1 1 0 01 00 01 0 1 0 1 1 1 01 11 11 0 0 0 Y2Y1\Y0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 001 011 010 000 1 010 100 000 010 Numărătorul sintetizat este deci cu reintrare automată în ciclul de funcţionare. Pentru un numărător modulo 5 se obţine R = Y2 Y0 . care presupune următoarele: se lasă un numărător modulo 2n să evolueze normal de la starea 0 la starea k-1.

numărătorul devine resetat un timp TT. D=Y2 . Numărătorul rămîne în ultima stare a ciclului de numărare un timp TT/2. Din acest motiv pentru resetare trebuie determinată starea 4 (100) pentru realizarea unui numărător modulo 5. Aceste evenimente durează deci 2TT. În acest caz. după care R devine activ.R = Y2 + Y0 = Y2 Y0 Dezavantajul acestei scheme este durata manifestată a semnalului R : t RL = t PHL ( Q ) + t PHL( L ) ≥ t RL min Pentru eliminarea acestui dezavantaj. apoi după încă TT/2 trece din starea 0 în starea 1. durata activă a lui R este T RL =TT. se sincronizează R cu frontul pozitiv al ceasului T.

O altă metodă de divizare a unui numărător modulo k≠2p este utilizarea unui numărător prim stabil invers .. apoi ciclul se reia.2. apare un impuls pe ieşirea de împrumut (BW) care se foloseşte pentru încărcarea numărătorului în starea k.k-2. numărătorul trece succesiv prin stările k-1. Acest neajuns se poate elimina prin sincronizarea recţiei în cazul T (similar metodei anterioare)..4.De remarcat că starea 4 (100) divizează TT/2.1.după cum urmează: se încearcă numărătorul în starea iniţială k şi se aplică impulsului pe intrarea de numărare inversă (CD).1. Numărătoare integrate uzuale Cele mai frecvent utilizate numărătoare integrate sunt: 7492 . 8.. Dezavantajul schemei este că nu se poate asigura o durată suficientă pentru semnalul PL = BW . De remarcat că starea 0 nu face parte din ciclul de numărare. iar starea 0 (000) divizează 3 TT/2.Acest numărător realizează o divizare în 5 a frecvenţei ceasului T.2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1 ..semnalului BW (care există doar atît timp cît conţinutul numărătorului este 0) datorită încărcării numărătorului ( PL = BW ) ar putea compromite operaţia de încărcare.cînd numărătorul ajunge în starea 0.4 secţiuni: divizor în 2 (C0) divizor în 6 (C1) .

7493 - 2 secţiuni:

divizor în 2 (C0) divizor în 8 (C1) - 2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1

7490 - 2 secţiuni :

divizor în 2 (C0) divizor în 5 (C1) - 2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1 - 2 intrări de iniţializare în 9 (1001) MS0⋅MS1=1

74193 - numărător binar sincron reversibil prestabil 74192 - numărător zecimal sincron ireversibil prestabil

8.2. Registre Registrele circuite ce permit stocarea şi sau deplasarea unor cuvinte binare. În funcţie de modul de funcţionare, registrele pot fi: de memorie, de deplasare,combinate,inversabile. 8.2.1. Registre de memorie Sunt utilizate pentru stocarea cuvintelor binare.Funcţionarea unui astfel de registru de memorie este descrisă în următoarea tabelă de adevăr:

Yin+1=

Tn 0 1

Yin+1 Yin Xin

T nYin+TnXin

Având în vedere că ecuaţia ce descrie funcţionarea unui CBB tip D sincron este Qin+1= T nQin+TnDin , rezultă că se poate realiza un registru de memorie pe k biţi dacă se folosesc k CBB tip D sincrone cu Din=Xin.

Dacă se folosesc CBB tip D active pe front pozitiv,informaţia se înscrie în registru pe frontul pozitiv al ceasului.Dacă se folosesc CBB tip D latech ,pentru T=1 registrul este transparent pentru informaţia de pe intrări,iar pentru T=0 registrul se zăvoreşte,memorînd informaţia care se află pe intrări în momentul frontului negativ al T. Dacă se folosesc CBB tip D MASTER-SLAVE în registru se memorează informaţia care se află pe intrări în momentul frontului negativ al ceasului.registrele de memorie se pot implementa şI în CBB tip I-K sau R-S dacă se realizează conexiunile respectiv.Registrele de memorie multiport sunt constituite din CBB adresabile care au o intrare comună de date,CBB folosite sunt de tip D-latch

În cazul registrelor de memorie intrerea de ceas a bistabilelor poartă numele de WE sau WR dacă se folosesc CBB tip D active pe front pozitiv, **** pentru CBB tip D-latch,respectiv *** sau **** pentru CBB tip D MASTER-SLAVE. 8.2.1. Registre de deplasare Sunt registre care la fiecare impuls de tact deplasează conţinutul spre dreapta sau spre stânga cu cîte o celulă. Funcţionarea unui registru cu deplasare stînga-dreapta este ilustra tă
de următoarea tabelă de adevăr:

Tn 0 1

Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp SO Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Yp SI Y0 ⋅⋅⋅ Yp-1 Yp1

Y0n+1= T nY0n+TnSIin Yin+1= T nYin+TnYi-1n SOin=Ypn

D0n=SIn Din=Yi-1n

i=1, p

Pentru un registru de deplasare dreapta-stînga, funcţionarea este următoarea: Tn 0 1 SO Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Y0 Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Y1 Y1 Y2 SI Ypn+1= T nYpn+TnSIn Dpn=SIn Yin+1= T nYin+TnYi+1n Din=Yi+1n i= 0, p − 1 SOn=Yon

Prin combinarea celor două scheme se obţine un registru de deplasare comandat stînga-dreapta sau dreaptastînga:

CM=0 : MUX realizează legătura 0-0 → deplasare stînga-dreapta CM=1 : MUX realizează legătura 0-0 → deplasare dreapta-stînga
8.2.3. Registre combinate
Acest tip de registre cumulează funcţiile registrelor de memorare cu cele ale registrelor de deplasare

CM=0 → încărcare serială pe Ts → registru de deplasare stînga-dreapta CM=1 → încărcare paralelă pe TP → registru de memorie
8.2.4. Regiştri universali Acest tip de regiştri cumulează funcţiile tuturor tipurilor de registre examinate anterior:

Registre de deplasare cu reacţie Registrele de deplasare se pot folosi pentru realizarea numărătoarelor şi a generatoarelor de secvenţe..M1 M0 0 0 0 1 1 0 1 1 MUX 0-C 1-C 2-C 3-C mod de lucru nefolosit deplasare stînga-reapta deplasare dreapta-stînga memorare *ES . Circuitul de ieşire se foloseşte numai în cazul generatoarelor de secvenţă şi numai atunci cînd circuitul de reacţie nu poate determina singur generarea secvenşei dorite. Schema generală utilizată pentru acest scop este următoarea: Registrului de deplasare i se asociază două circuite logice combinaţionale: CLC1 realizează funcţia de reacţie.care ilustrează evoluţia posibilă a stărilor. În unui registru de deplasare de 4 biţi. iar CLC2 realizează funcţia de ieşire(generează secvenţa necesară ) . . .. Pentru a putea proiecta numărătoare sau generatoare de secvenţă cu ajutorul registrelor de deplasare. este necesar cunoaşterea grafului de fluenţă corespunzător registrului.. .. . Ypn) Yin+1=Y0n : : Ypn+1=YP-in Sn=g(Y0n .5. Ypn) Circuitul de reacţie produce o valoare ce se aplică pe intrarea serială a registrului şi care dfetermină deci starea următoare a acestuia.graful de fluenţă edte următorul: .intrare sincronă pentru ştergerea registrului 8.2.Secvenţele ce caracterizează această schemă sunt următoarele: Y0n+1=SIn=f(Y0n .

Pentru realizarea unui numărător cu 4 stări. .se poate alege de exemplu secvenţa de stări 1-2-4-8.Pe acest graf sunt puse în evidenţă toate stările şi tranziţiile posibile între stări. in caz contrar producandu-se blocarea numaratorului la atingerea starilor respective.Rezultă: Q Y3 Y2 Y1 Y0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 8 1 0 0 0 SI 0 0 0 1 Y3Y2\Y1Y0 00 01 11 10 00 x 0 x 1 01 0 x x x 11 x x x x 10 0 x x x SI=Y3 De remarcat ca pentru orice numarator realizat prin aceasta tehnica diagrama Karnaugh corespunzatoare reactiei trebuie sa contina 1 in celula 0000 si 0 in celula 1111. Pentru a proiecta un numărător cu n stări trebuie aleasă o secvenţă de n stări din diagramă. iar apoi trebuie realizat circuitul de reacţie astfel încît registrul de deplasare să oscileze în secvenţa de stări aleasă.

Pentru eliminarea acestui neajuns se folosesc secvente psindoaleatoare. secventa utilizata apare ca fiind aleatoare. o secventa de lungime maxima este: 1-2-4-5-3-6-13-10-5-11-7 . Nici acest numarator nu asigura reintrarea in ciclul de functionare la parasirea accidentala. care sunt secvente determinate de lungime ? .Daca dorim realizarea unui numarator in 8 stari. pentru care se obtine: Q 0 1 3 7 15 14 12 8 y3y2y1y0 SI 0000 1 0001 1 0011 1 0111 1 1111 0 1110 0 1100 0 1000 0 y3y2\ y1y0 00 00 01 10 1 1 x 01 x x x 11 0 x SI = y 3 0 10 0 x x 11 1 1 0 x Numaratorul astfel obtinut se numeste numarator Johnson. Pentru un registru de 4 biti. Secventele binare pot fi secvente aleatoare (de lungime infinita) sau secvente determinate (de lungime finita). Secventa obtinuta astfel este o secventa de lungime maxima. putem atinge secventa de stari 0-1-3-7-15-14-128. Daca se utilizeaza o portiune dintr-o secventa pseudoaleatoare mult mai mica decat lungimea acesteia. Un registru de deplasare de n biti are 2n -1 stari nenule. Secventele aleatoare au dezavantajul ca nu sunt repetabile. Prin completarea matricei de iesire in pozitiile indiferente se elimina acest neajuns si se obtine urmatoarea structura pentru numara torul Johnson: y3y2\ y1y0 00 01 11 10 00 10 1 1 0 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 11 1 1 0 0 SI = y 3 y 2 + y 3y 0 = y 3 y 2 + y 0 = y 3 + y 2 + y 0 = y 3 + y 2 y 0 ( ) Generatoarele de secventa sunt ? care genereaza o succesiune de 1 si 0 in o structura data.

Rezulta: Q 1 2 4 9 3 6 13 10 5 11 7 15 14 12 8 y3 y0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 y2 y1 S I 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 y3y2\ y1y0 00 01 11 10 Y3y2\ y1y0 00 01 11 10 00 01 11 10 x 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 00 01 10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 0 1 SI = y 3 ⊕ y 2 + y 3 + y1 + y 0 SI = y 3y 2 + y 3 y 2 = y 3 ⊕ y 2 Dezavantajul schemei este imposibilitatea revenirii in ciclul normal la atingerea accidentala a starii 0 (x=0) si se poate elimina impunand x=1 In tabelul urmator sunt prezentate reactii ce permit obtinerea secventelor de lungime maxima pentru n≤10: .15-14-12-8.

sa treaca prin urmatoarele stari: y3 y2\ y1 00 y0 10 00 1 01 x 11 0 10 0 01 0 1 x x x 1 0 1 11 1 x 0 x y3y2 \ y1 00 y0 10 00 1 1 01 x x 11 1 0 10 0 x 01 0 1 x x 11 x 1 1 0 . 10. Un astfel de exemplu este prezentat in continuare: trebuie proiectat un circuit care sa genereze secventa: 1011011010. Secventa are 10 biti. 13. deci trebuie folosit un registru de deplasare de 4 biti. Numarul de stari ale acestui ciclu nu poate fi micsorat deoarece din starea 1 trebuie sa se treaca fie in 11 fie in 10. care va trebui y3 y2 y1 y0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Q 11 6 13 11 6 13 10 5 10 5 Se observa ca starile 11. 6. Este deci necesar ca ciclul sa aiba 10 stari. Cele 10 combinatii nu pot fi obtinute prin metoda circuitului de reactie.n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SI y0 y1 ⊕ y0 y2 ⊕ y1 y3 ⊕ y2 y4 ⊕ y3 y5 ⊕ y4 y6 ⊕ y5 y7 ⊕ y5 ⊕ y4 ⊕ y3 y8 ⊕ y5 y9 ⊕ y6 Exista secvente ce nu pot fi obtinute doar prin folosirea unui circuit de reactie. 5 apar mai mult daca o data in ciclul de functionare. iar din 5 trebuie sa se treaca sau in 10 sau in 11. Pentru rezolvarea acestei probleme. se foloseste un circuit de reactie pentru obtinerea celor 10 stari si un circuit de iesire pentru obtinerea secventei dorite.

care este un registru combinat avand posibilitati de intrare paralela sau seriala. Problema se rezolva prin completarea corespunzatoare a diagonalei Karnaugh a lui SI. iesire paralela si seriala.starea seriala pe C0 1 .intrare paralela pe C2 .Secventa de 10 stari poate fi de exemplu 0-1-2-5-11-7-15-14-12-8: Q 0 1 2 5 11 7 15 14 12 8 y3 y2 y0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 y1 SI 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 S 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 SI = y 3 y 0 + y 3y 2 + y 3 y 2 y 0 S = y 3 y 0 + y 2 y 0 + y 2 y1 Circuitul nu asigura reintoarcerea in ciclul de functionare la parasirea accidentala a acestuia. MC = 0 .6 Registre integrate uzuale Cel mai cunoscut registru TTL este 7495. 8. 7495 este prevazut cu doua ? de ceas. Corespunzator celor doua moduri de intrare. Intrarea de mod determina functionarea in unul din cele doua moduri de intrare.2.

x = (0. ).0) . x = (0. In realitate. 9.1 Hazardul in circuitele logice combinationale .1) sau x. 7495 se poate transforma in registru de deplasare considerat stanga-dreapta sau dreapta-stanga. 9. x = (11 . Influenta acestor regimuri tranzitorii asupra functionarii circuitelor logice este cunoscuta sub numele de hazard in functionare. x = (1. pe durata regimurilor tranzitorii apar situatii in care x.0) sau x.Prin realizarea unor conexiuni adecvate. ( ) ( ) ( ) ( ) 2. HAZARDUL STRUCTURILOR LOGICE Circuitele logice folosesc elemente de comutatie pe care le-am considerat pana acum ca fiind elemente ideale in sensul ca x. Exemple: 1.

x) = (0.1. in expresia functiei trebuie adaugati implicantii primi care sunt egali cu 1 pentru aceste comutari. x 1 = 1 z = x 2 + x 2 + 1 b)metoda Quine-McCluskey: ( x. eliminarea acestui tip de hazard poate fi realizata daca elimina situatiile descrise prin introducerea unor termeni ? in expresia functiei: z = x 2 x 0 + x 2 x1 + x1x 0 x 0 = 1. z = Ax + Bx + C A = B = 1.3 ) B -11 R(3.In cazul CLC. deci B z = x 2 x 0 + x 2 x1 + x1x 0 2. x) = (11 R = S = 0. 9.7 ) C 11R(6.7). T = 1 z = xx z = 1 → hazard static in 0 .7 A = x 2 x 0 . x1 = 1 z = x 2 + x 0 → 0 1 1 1 1 1 Hazardul static de 1 apare in diagrama Karnaugh exista celule adiacente ce contim 1 care acoperite de acelasi implicit prim. dar exista un regim tranzitoriu pe durata caruia iesirea isi schimba valoarea.0) z = 0 → hazard static in 1 0 1 2 3 001 011 110 111 1 3 6 7 A 0-11 R(1. Circuitul poate prezenta deci hazard static in 1 comutatiile x2 in situatiile: 011 ↔ 111 ⇔ 3 ↔ 7 Pentru a elimina acest tip de hazard. a)metoda Veitch-Karnaugh: z = x 2 x 0 + x 2 x1 x2 \ x1 00 01 11 hazard static in 1 x0 10 x 0 = 1. B = x1 x 0 ) C=x x 2 1 z = x 2 x 0 + x 2 x1 Exista hazard static in 1 daca x0=1. x1=1. hazard dinamic si hazard de curse.3. z = ( R + x) S + x T FA ( FA+ FB ) FC ( FB + FC ) = 1 FA FC =1 1 3 6 7 A 1 1 B 1 1 C 1 1 z=A+C ( ) .) ( x.6. Iesirea z a unui circuit se poate scrie in raport cu variabila x sub una din urmatoarele doua forme: 1. hazardul in functionare este clasificat dupa regimul tranzitoriu al variabilelor de iesire in: hazard static. C = 0 z = x + x = 1 Pentru eliminarea acestui tip de hazard trebuie respectata conditia C ≥ AB.1 Hazardul static Un CLC prezinta hazard static daca pentru doua valori adiacente ale intrarilor iesirea trebuie sa ramana constanta. Fie functia logica z=R1(1.

dar ea isi schimba valoarea pe durata regimului tranzitoriu. insa pe durata regimului tranzitoriu iesirea evolueaza in secventa 0 → 1 → 0 → 1 (respectiv 1 → 0 → 1 → 0 ). 9. variabila care nu se modifica este x 0 = 1 . Conditia necesara si suficienta pentru ca intre doua puncte de functionare sa nu existe hazard de surse este ca functia de iesire a circuitului sa contina implicantul prim ce inchide cele doua puncte. Hazardul dinamic poate sa apara in circuitele in care exista 3 sau mai multe cai de semnal in timpi de propagare diferiti pentru aceeasi variabila.1. X2 \ x1 x0 0 1 00 01 11 10 1 1 1 1 La comutarea 001 → 111 . Z=0 A=B=1. rezulta: z = x 2 + x 2 x 1 + x 1 . Exemplu: A=B=1.Pentru eliminarea acestui tip de hazard trebuie respectata conditia T ≤ R+S. Exemplu: z = x 2 + x 2 x 1 + x 1 x 0 .2 Hazardul dinamic Un CLC prezinta hazard dinamic daca pentru doua intrari adiacente iesirea trebuie sa comute 0→1 (1 → 0) .nu prezinta hazard static in 1. Z=1 C=0 C=1 CC :1-2 6-5-2 3-4-5-2 ( ) In cazul CLC pe doua nivele sintetizate corect nu poate sa apara hazard dinamic (considerand ca timpii de propagare sunt aceeasi pentru porti similare).3 Hazardul de surse Un CLC prezinta hazard de surse daca atunci cand cel putin doua intrari se modifica iesirea trebuie sa ramana constanta. marimile luate sunt similare celor de la forma disjunctiva. . 9.1.

Daca automatul se afla in starea 3 si x=0. 9. Exista 3 posibilitati de modificare a variabilelor de stare y1 y0 din 00 in 11: O succesiune de comutatii care inlocuieste o comutatie mica se numeste cursa. automatul ajunge in starea stabila 3 (10).Daca x 2 . pe care nu o mai paraseste 0 1 11 01 11 11 10 10 10 00 . In toate cele 3 cazuri. automatul nu evolueaza spre o stare stabila si trece periodic prin aceeasi succesiune de stari.y0) sa se modifice simultan. descriind un ciclu. In cazul CLC. apoi in 1. 3 si din nou in 0 etc. ilustrate pe matricea de excitatie. O solutie ar fi validarea iesirilor numai dupa terminarea regimului tranzitoriu. desi hazardul de surse nu poate fi eliminat prin metoda mentionata.1 Hazardul de curse Fie un sistem secvential asincron cu graful de fluenta din figura: Q\ x 0 1 2 3 0 2 2 3 3 1 1 2 3 0 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 0 1 1 1 1 0 y1 y0 \ x 00 01 11 10 Daca automatul se afla intr-o anumita stare. Tehnologic este imposibil ca ambele variabile (y1. Daca asigurarea de stare se face conform tabelei de mai sus. apoi in starea stabila 3. nu are loc nici o tranzitie. Corespunzator acestor 3 variante.2. atunci starea respectiva se numeste stabila si se incercuieste (starea 3 pentru x=0). exista 3 variante de evolutie a automatului. fara a schimba regimul permanent. . Daca x devine din nou 0 atunci cand automatul se afla in starea 0. iar starea urmatoare este aceeasi pentru o anumita intrare. apare hazard de surse: Cele doua puncte (intre care apare hazard de surse) nu pot fi incluse in acelasi implicant prim. automatul trece in starea 0. atunci el trece in starea 2. Pentru x=1. tranzitia 0 → 2 se codifica 00 → 11 .2 Hazardul in sisteme secventiale asincrone 9. hazardul nu modifica decat regimul tranzitoriu al circuitului . 2. x 2 si x1 comuta dupa cum urmeaza. Daca x devine 1.

modificarea intrarii sa se faca prin schimbarea unei singure variabile de intrare: sunt necesare circuite suplimentare care sa asigure aceasta conditie. consideram sistemul cu graful de fluenta din figura urmatoare. tranzitiile intre stari sa se faca prin schimbarea unei singure variabile de stare: starile intre care au loc tranzitii trebuie sa fie codificate prin valori adiacente ale variabilelor de stare.pana la o noua modificare a intrarii x. starea finala este tot 11. In schimb.f 0. rezolvandu-se astfel problema adiacentilor intre starile intre care au loc tranzitii. trece direct in 11 daca y1y0 comuta simultan. pentru asigurarea propusa. pentru aceasta. este necesar ca si starile 1 si 2 sa fie adiacente. se introduce starea fictiva f si se impune conditia ca automatul sa treaca neconditionat din f in 0. In acelasi mod pot fi ? variabilelor de intrare atunci cand automatul are mai multe intrari ce se modifica simultan.0 devine in acest caz 2 . y1 y0 0 1 1 2 3 \ 1 0 0 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 0 1 1 1 1 0 y1 y0 \ 0 1 . Daca y0 comuta primul. tranzitia 2 . automatul ajunge in starea 10 (3) din care nu mai poate fi scos. Pentru a ilustra astfel de surse. daca y1 comuta primul. starile 0 si 1 sunt adiacente. astfel de surse se numesc surse critice. deoarece rezultatul comutarilor succesive este identic cu cel prevazut in matricea de excitatie (atingerea starii stabile 3). 2. daca se trece si prin 01. Exista si surse pentru care starea finala depinde de ordinea in care are loc comutarea variabilelor de stare. Rezolvarea acestei probleme presupune ca starile intre care au loc tranzitii sa fie codificate prin valori adiacente ale variabilelor de stare. de asemenea starile 1 si 2. Adiacenta este simplu pusa in evidenta pe diagramele Karnaugh. indiferent de valoarea lui x. se spune ca aceasta sursa nu este critica. Q\ x 0 1 2 3 0 0 2 0 3 1 1 1 1 3 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 1 1 0 1 1 0 y1 y0 \ x 0 00 00 11 01 00 11 11 01 11 10 10 10 1 Daca automatul se afla in starea 00 cu x=0 si apoi devine . 1 . 2. In continuare sunt ilustrate asigurarile de stare fara hazard de surse pentru automate in 3 si 4 stari: Se observa ca este imposibila o asigurare de 0 0 1 stare fara hazard de surse 1 f 2 daca au loc tranzitii intre fiecare doua stari. Hazardul de surse se elimina daca sunt respectate urmatoarele conditii: 1.

se introduc doua stari fictive f1 si f2. urmatoarele perechi de stari sunt adiacente: 0-1. Graful de fluenta modificat contine 6 stari. Problema se poate rezolva daca se vor aloca 3 variabile de stare. y2 \ y1 00 y0 10 0 f1 1 0 01 3 1 f2 2 11 f3 Daca graful de fluenta are 2 diagonale. . oricum s-ar alege aceste variabile. 3. 1-2. 1-2. deci a fost rezolvata problema hazardului de surse. dintre care 3 fictive. dintre care 2 fictive. in care toate tranzitiile au loc intre stari vecine. 1-3. eliminarea hazardului de surse nu se poate rezolva doar cu doua variabile de stare. 3-f1-0.Asigurarea de stare fara hazard de surse se poate realiza numai cu doua variabile de stare. problema hazardului de surse poate fi rezolvata prin introducerea unei a treia stari fictive. 1-3). Fiecare tranzitie din acest graf are loc intre stari adiacente (2-f2-3. Se obtine un graf de fluenta modificat cu 7 stari. pentru a rezolva si adiacenta intre starile 2-3 si 3-0. 0-1. vor rezulta tranzitii care se realizeaza prin modificarea a doua variabile de stare. 4. y2 \ y0 0 1 y1 00 01 11 10 f 1 3 f2 0 1 2 In cazul automatelor cu 4 stari al caror graf de fluenta are o diagonala. care sa rezolve adiacenta intre starile 0-2: 0-f3-2.

Solutia consta in sincronizarea reactiei prin utilizarea unui bistabil care sa memoreze semnalul de reactie. In schimb.9. Problema se poate rezolva prin urmatoarele masuri: 1.2. frecventa maximã de lucru ). Exemple: 1. x ) = (0.. daca aceasta este mai mare decat timpul de reactie al sistemului. 9. prezenta hazardului de continuitate in structura f poate determina modificarea variabilelor de stare pe durata regimului tranzitoriu. ` . Hazardul de continuitate pentru structura g poate fi asimilat hazardului static al CLC. sistemul prezinta hazard de propagare. asigurandu-i astfel o durata satisfacatoare. timpii de propagare. 9. 0) sau (x. iar pe de altã parte de semnalele externe si ceasurile interne sunt oarecare. se poate ajunge la o evolutie nedorita.. 2. Hazardul sistemelor secventiale sincrone In cazul sistemelor secventiale sincrone. care nu modifica decat regimul tranzitoriu al structurii.fp. 9. fara a schimba regimul permanent.2. timpii de prestabilire.3.3 Hazardul de propagare Consideram un sistem secvential la care structura combinationala f este constituita din mai multe blocuri f1. 1). Hazardul Un sistem secvential sincron este comandat pe de o parte de ceasurile interne. timpii de mentinere.1. reducerea duratelor regimurilor tranzitorii ale variabilelor sub timpii de reactie ai sistemului( timpii de trecere dintr-o stare in alta ). eliminarea hazardului static in structurile combinationale f si g . fj. astfel incat sa dispara decalajele relative de timp. x ) = (1. Hazardul de continuitate Hazardul de continuitate se refera la regimul tranzitoriu al unei variabile logice: (x.3. fenomene ce pot produce hazard in functionare. Solutia de eliminare a acestui tip de hazard este introducerea unor intarzieri suplimentare pentru unele blocuri. Problemele care apar se datoreazã nerespectãrii conditiilor impuse de parametrii dinamici ai circuitelor utilizate (duratele impulsurilor. tipurile de hazard mentionate pentru sistemele asincrone pot fi eliminate prin introducerea semnalului de ceas. pot apare decalaje de timp la un bloc relativ la celalalt.….2. Realizarea numaratoarelor modulo p ≠ 2k prin metoda aducerii la zero sau prin metoda resetarii controlate daca se foloseste o reactie asincrona. Daca un semnal decomanda se aplica unor blocuri diferite fi. Daca sub influenta acestor decalaje automatul evolueaza spre o stare stabila diferita de cea din matricea de excitatie. ceea ce poate conduce la nerespectarea timpilor de prestabilire si de mentinere sau la obtinerea unor impulsuri de durata prea scurta.

3. Aceasta anomalie nu poate sa apara la bistabilele D active pe front daca se respecta tsu si th. care sa sincronizeze semnalul exterior N. datorita zgomotelor suprapuse peste semnalul de ceas (efectul de ceas multiplu).comanda tuturor intrarilor de ceas de la o singura sursa obtinuta prin conectarea in paralel a mai multor parti in colector in gol. a carui stare este copiata pe frontul negativ al ceasului in bistabilul SLAVE. deoarece nu sunt luate in considerare modificarile intrarii D inainte sau dupa frontul pozitiv al ceasului T.2.3. ceea ce poate conduce la hazard in functionare.3Hazardul datorat decalajului de ceas In unele situatii trebuie comandate mai multe intrari de ceas. Pot apare insa probleme daca durata frontului pozitiv este prea mare. Datorita neidentitatii circuitelor 2.3 pot apare decalaje intre T' si T'' ( shew time). se poate folosi un numar corespunzator de bistabile. Pentru a evita acest hazard.Hazardul datorat semnalelor parazite pe intrari In cazul bistabilelor J-K MASTER-SLAVE. incat. este necesar ca palierul H al ceasului sa dureze cat mai putin posibil. in durata de minim 50 ns. 9. pentru respectarea …………… este necesara multiplicarea ceasului. sau un registru de memorie. memorandu-l intr-un bistabil: Pentru sincronizarea mai multor semnale. Pentru eliminarea acestui tip de hazard se poate folosi una din urmatoarele solutii: 1. semnalele parazite pe intrarile J sau K pe durata palierului H al ceasului pot determina bascularea circuitului MASTER. 9. .2. Solutia consta in utilizarea unui al doilea ceas decalat fata de primul.In consecinta trebuie asigurate fronturi pozitive cat mai bune. Semnalul CU care determinã incrementarea continutului numãrãtorului poate avea in unele cazuri o duratã activã prea micã.

Structura lor interna este conceputa matricial in fiecare nod al matricei fiind memorat bit de informatie. Semnalul CS realizeaza selectia circuitului (el poate controla si starea iesirilor).1. EPROM. 10.2. Daca CS =1. Coloanele matricei sunt conectate la liniile de date prin intermediul unor amplificatoare 3S.Circuite de memorie Circuite de memorie sunt circuite care asigura posibilitatea de regasire a unor informatii reprezentate sub forma binara care au fost stocate anterior. cuvantul aplicat pe intrarile de adresa determina activarea unei linii a matricei de memorare.ARII LOGICE PROGRAMABILE(PLA) SECVENTIATOARE LOGICE PROGRAMABILE(PLS) 10.1.memorii ce pot fi doar citite in sistemul care le utilizeaza. sunt nevolatile. Din punct de vedere al modului de utilizare memoriile se clasifica in : -ROM. stergerea informatiei este posibila doar in cazul EPROM si nu este selectiva -RAM.comanda intrarilor de ceas pentru bistabilele legate in cascada astfel incat ultimul bistabil din cascada sa basculeze primul. CIRCUITE DE MEMORIE. Daca in .Semnalul OE controleaza numai starea circuitelor de iesire. PROM.Memorii ROM Memoriile ROM sunt folosite doar pentru citirea informatiei inscrisa la fabricare.memorii ce permit atat citirea cat si inscrierea informatiei. 10. adica informatia nu se distruge la disparitia tensiunii.1. Liniile matricei (0÷2n-1) sunt activate de iesirile unui decodificator ale unei intrari sunt conectate la liniile de adresare. EEPROM .

daca celula de memorare are la baza inmagazinarea pentru o durata finita a unei sarcini electrice pe un condensator. Un ciclu de memorie consta in selectarea unei linii (CS. iar iesirea printr-un amplificator 3S comandat (CS = 0.nodurile de pe aceasta linie exista conexiuni pe colonele respective potentialul va fi determinat de iesirile decodificatorului. Memoriile PROM sunt circuite de memorie a cãror continut poate fi programat o singura datã. Daca celula de memorare are la baza o structura de bistabil. WR=1). spre deosebire de memoriile cu acces serial.timp de acces la memorie (timpul scurs de la stabilirea adreselor la obtinerea datelor de iesire) tCS . 10. Liniile de adresa An+1 ÷ Am selecteaza una dintre coloanele de date. deci . memoria este de tip static (SRAM). dupa o intarziere dictata de propagarea prin decodificator si matricea de memorie. Structura unei memorii RAM este tot matriciala. Informatia de pe cele m coloane de date este prezentata la iesire daca OE=1. caz in care intrarea se face printr-o poarta cu validare (CS+WR=0). aceasta nu poate fi stearsã. Stergerea informatiei din celule de memorare se realizeaza prin aplicarea unei tensiuni pozitive pe linia de selectie a cuvantului. scoaterea circuitului din soclu pentru stergere. in fiecare nod al matricei existand o celula de memorare. timp de stergere ridicat. Memoriile E2PROM elimina dezavantajele circuitelor EPROM: stergerea intregului continut. prin intermediul decodificatorului. O denumire mai corecta ar fi fost EWM.1". O " dacã nu sunt realizate conexiuni in noduri.timpul scurs de la CS=1 la iesirea datelor la iesire tOE .2 Memorii RAM Denumirea (Random Access Memory) se datoreaza faptului ca accesul la orice cuvant al memoriei se realizeaza in acelasi interval de timp. conectand-o la linia externa de date D. la care trebuie parcurse toate cuvintele. . Memoriile EPROM au posibilitatea de inscriere repetata a continutului.. potentialul coloanelor respective este .timpul de mentinere a datelor la iesire dupa ce OE=0. Structura unei memorii SRAM este prezentata in continuare: Caile de inscriere (D1) si de citire (D0) pot fi separate sau comune.durata ciclului de citire (intervalul de timp intre doua schimbari de adresa) tA . de la adresa prezenta la adresa dorita. Structura interna poate fi regandita dupa cum urmeaza: Cu ajutorul liniilor de adresa A1÷An se poate selecta.. selectarea unei coloane (An+1 ÷ Am. Decodificatorul este validat de semnalul CS. una din liniile matricei de memorare. Bitii ce constituie linia adresata de decodificator sunt aplicati unui multiplexor/ demultiplexor comandat de semnalul WR. de utilizator dupã inscrierea informatiei. memoria este de tip dinamic (DRAM). Pentru functionarea corecta este necesara satisfacerea anumitor conditii de timp: tRC . stergerea acestuia facandu-se prin expunere la radiatie ultravioleta sau X.timpul scurs de la OE=1 la aparitia datelor la iesire tOH . A1 ÷ An ) si apoi. determinat prin rezistentele legate la Vcc.1.

apoi pe aceleasi linii de adresa se aplica adresa de coloana care este strobata in CL cu frontul negativ al CAS. functionarea circuitelor fiind simultana.3.4. Avand in vedere ca celulele memoriei DRAM functioneaza pe baza stocarii unei sarcini electrice pe o capacitate si ca aceasta capacitate se descarca in timp este necesara o operatie de reimprospatare a memoriei care sa reincarce capacitatea cel putin o data la 2ms. Sensul datelor si functia structurii MUX/DMUX sunt determinate de polaritatea semnalului WR. Modificarea geometriei memoriilor Prin modificarea geometriei se realizeaza circuite de memorie si *******de cuvinte sau numar de biti pe cuvant diferit de cel al circuitelor disponibile. . Acesta este principiul folosit la realizarea memoriilor DRAM. Aplicatii ale memoriilor in sinteza dispozitivelor numerice Circuitele de memorie pot fi folosite pentru a sintetiza circuite logice combinationale sau circuite logice secventiale. 10. Semnalele de control si adresele sunt comune. caz in care din schema trebuie sa faca parte si circuite pentru memorarea starii. se aplica memoriilor folosite un numar de linii de adresa corespunzator capacitatii memoriilor. care este memorata in RL pe frontul negativ al RAS. Utilizand latchuri.1. variabilele de intrare se aplica pe liniile de adresa. Pentru a realiza un circuit combinational. Operarea se face prin aplicarea pe liniile de adresa a adresei de linie. In fiecare locatie a memoriei se inscriu valorile functiilor corespunzatoare vectorului de intrare ce reprezinta adresa locatiei respective. Liniile de date sunt comune. Reimprospatarea se poate face simultan pentru toate celulele de pe o linie. se poate imagina o schema in care liniile pentru A1 ÷ An sa fie comune cu cele pentru An+1 ÷ Am. daca n=m/2.WR). 10. Pentru modificarea numarului de cuvinte. Pentru modificarea numarului de biti pe cuvant se conecteaza in paralel circuitele de memorie disponibile.1. Adresa de rang imediat superior se foloseste pentru aplicarea selectiva a semnalelor de control (CS). Adresele liniilor si coloanelor nu sunt deci necesare simultan.

Sistemul secvential va fi constituit dintr-o memorie care contine in fiecare locatie a sa vectorii yn+1 si zn. memorarea acestuia si realizarea vectorului de iesire. deci pentru aducerea sistemului in starea initiala. In punctele de conexiune interna sunt plasate sigurante fuzibile care pot fi sau nu arse de catre utilizator. y n ) Semnalul R este folosit pentru resetarea registrului de memorie. Evolutia sistemului este determinata de ceasul T. in functie de vectorul de stare si de vectorul intrare. y n ) í z n = g ( xn . Circuitul contine o matrice SI. ì y n +1 = f ( x n . o matrice SAU si un circuit de iesire.2.urile sunt circuite ce contin numeroase porti logice interconectabile ce permit realizarea unei game foarte variate de CLC. Matrici logice programabile (PLA) PLA. obtinandu-se astfel schema dorita. Forma canonica disjunctiva a unei functii booleene este: Z= f =1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 (n) Qh f =1 .Pentru sinteza unui sistem secvential este necesara obtinerea vectorului de stare. 10. adresa locatiei fiind fixata de yn si xn.

Matricea SI este constituita din circuite SI ce realizeaza termenii Qh(n) .urile permit realizarea circuitelor logice secventiale prin materializarea relatiilor cunoscute: ì y n +1 = f ( x n . SI' . y n ) Schema bloc a unui astfel de circuit este prezentata in continuare: B. utilizandu-se pentru obtinerea vectorilor de stare yn+1 si de iesire zn. Circuitul de iesire contine circuite XOR care permit obtinerea functiei logice Z sau inversei acesteia (Z) si buffere 3S controlate de un semnal OE. B' .amplificatoare 3S de iesire OE .matrici SAU M.buffere de intrare SI. PLA.matricea complementara (permite realizarea unei reactii asincrone intre SAU si matricea SI in scopul minimizarii de termeni SI) SAU.3. Pentru intarzierea vectorului de stare se foloseste un circuit de memorare (bistabilele sau registru de memorie) ca si in cazul folosirii memoriilor pentru sinteza CLS. Xi.ceas Structura matricei complementare CPL este prezentata in continuare: Daca nu se utilizeaza matricea CPL. Secventiatoare logice programabile (PLS) PLS. care au pe intrari variabilele de intrare Xi. 10. Daca de exemplu doua matrici SI furnizeaza mintermii Q1 si Q2 si este necesara si realizarea unui termen Qi = Q1+Q2. se folosesc posibilitatile oferite de matricea CPL: .elemente de memorare (bistabile R-S) A . y n ) í z n = g ( xn . sigurantele fuzibile vor fi arse in totalitatea lor. Matricea SAU contine circuite conectabile la toate iesirile circuitelor SI si permite realizarea FCD a functiei booleene (Z). M' . SAU' .validare iesiri T .urile pot fi folosite si la sinteza sistemelor secventiale.matrici SI CPL .

care furnizeaza functiile de excitatie pentru EFA conform organigramei: 11.11.1 Descrierea automatelor prin organigrame Un automat poate fi descris printr-o organigrama logica in care sunt evidentiate operatiile prevazute de algoritmul de lucru si deciziile ce se iau la un moment dat. minimizarea functiilor de transfer si de iesire utilizand diagrame Karnaugh devine practic inoperanta datorita dificultatilor ce apar in determinarea vecinatatilor. Astfel. AUTOMATE COMPLEXE In cazul in care un automat prezinta mai mult de 5÷6 variabile de stare si de intrare. In astfel de cazuri. Actiunile automatului se executa in mod secvential. care constituie schemele cu rol de executie si sistemul de comanda (SC) sau secventiatorul. o secventa fiind intervalul de timp in care se executa o operatie si/sau se ia o decizie. Exemplu: problema muzeului C – sistemul de comanda (secvential) E – circuitul de evidenta Dupa construirea organigramei se pun in evidenta secventele distincte (s0÷s4) . proiectarea prin metodele descrise anterior devine dificila. proiectarea se face pe baza organismelor ce descriu algoritmii de lucru ale automatelor. Structura generala a unui automat secvential descris prin organigrama contine doua blocuri distincte: elementele functionale ale aplicatiei (EFA).

11.2 Elementele functionale de aplicatie (EFA) Organigrama asociata automatului scoate in evidenta pe langa algoritmul de lucru si elementele ce vor constitui schemele de executie. Aceste elementele formeaza asa numitele elemente functionale de aplicatie (EFA). Pentru exemplul considerat, schemele EFA sunt redate in continuare: Schemele EFA contin un numarator zecimal reversibil (74192), ale carui iesiri sunt conectate la intrarile unui decodificator BCD-7 segmente (7446), care piloteaza in afisor "7 segmente" cu LED-uri. Pentru stergerea numaratorului la punerea la tensiuni sau la o comanda exterioara (SW), schema este prevazuta cu un circuit de initializare realizat cu o poarta trigger-schmit 7413, care furnizeaza si semnalul de initializare pentru secventiator, in scopul aducerii acestuia in secvente s0.

11.3. Sistemul de comanda (SC) Blocul din componenta automatului care genereaza secventele de lucru si semnalele de comanda pentru EFA se numeste sistem de comanda (SC) sau secventiator. In fiecare secventa de lucru se poate executa o anumita operatie (numita micro-operatie) si se trece la secventa urmatoare; aceasta trecere poate fi conditionata. 11.3.1. Secventiator cablat Aceasta solutie presupune utilizarea unui element de memorare a starii (registru de memorie, numarator presetabil, bistabile etc.) cuplat ca un decodificator, fiecare vector decodificat producand o actiune specifica asupra EFA. In vederea proiectarii, fiecare secventa i se ataseaza un vector binar distinct. Organigrama logica se transpune intr-o tabela de adevar care contine vectorii binari (codurile) corespunzatori secventei urmatoare. Pentru exemplul considerat: Secventa urmatoare Secventa curenta C B C B A A s0 0 0 0 0 X1 X0 s0∪s1∪s3 ⊕X1 s1 0 0 1 0 X1 X0X1 s0∪s1∪s2 s2 0 1 0 0 X X0 s1∪s2∪s3 1 ⊕X1 s3 0 1 1 X0 X0X1 X0X1 s0∪s3∪s4 s4 1 0 0 X0X1 X0 X0 s1∪s3∪s4 ⊕X1

ì A = ( s 0 + s 2 + s 4 )( X 0 ⊕ X 1 ) + s1 X 0 X 1 + s 3 X 0 X 1 í B = ( s 0 + s1 + s 2 ) X 1 + s3 X 0 X 1 + s 4 X 0 C = s3 X 0 + s 4 X 0 X 1 î Tot pe baza organigramei se determina si expresiile semnalelor de comanda pentru EFA, tinand cont si de particularitatile acestora:
ì U = s1 X 1 + s 0 X 0 í D = s 2 X 1 + s3 X 0

Daca se folosesc circuite basculante bistabile de tip D (7474) pentru realizarea elementului de memorare a starii, schema secventiatorului rezulta de forma din figura urmatoare: (Pentru implementarea functiilor logice C, B, A se folosesc porti.)

Fig.2 In anumite situatii, trecerea de la o secventa la alta se face prin incrementarea sau prin decrementarea secventa. Existenta acestei situatii sugereaza posibilitatea implementarii elementului de memorare cu ajutorul unui numarator zecimal reversibil prestabil, pentru a putea asigura si incarcarea paralela a secventelor neconsecutive. Din tabela de adevar a secventelor se stabilesc ecuatiile functiilor de incrementari, decrementari si incarcare paralela:

ìCU = s 0 X 0 X 1 + s1 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s 3 X 0 íCD = s1 X 0 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s 4 X 0 X 1 î PL = s 0 X 0 + s1 X 0 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s3 X 3 + s 4 X 0
In cazul in care PL este activ, trebuie determinate si secventele urmatoare:

3 .Secventa curenta C A s0 0 s1 0 s2 0 s3 0 1 4 Secventa urmatoare B 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 s0∪s3 s1 s2 s0∪s3 s1∪s4 C 0 0 0 0 X1 B X1 0 1 X1 0 A X1 1 0 X1 X1 ì A = ( s0 + s3 ) X 1 + s 2 + s 4 X 1 í B = ( s0 + s3 ) X 1 + s 2 îC = s 4 X 1 Schema secventiatorului daca pentru elementul de memorare se foloseste 74193 este urmatoarea: Fig.

3. secventele organigramei sunt furnizate de continutul locatiilor unei memorii adresata de un element de secventiere ************* Una din caracteristicile secventiatorului micro-programat este lungimea cuvantului din memoria program. Campul instructiunii trebuie deci sa contina 3 zone: .instructiune de comanda: T E O T .Poarta de schema care implementeaza semnalele de comanda (U. .codul conditiei ce provoaca saltul A .instructiuni de salt conditionat: daca este indeplinita o anumita conditie. D) ramane aceeasi ca la schema precedenta.2 Secventiator microprogramat In cazul adaptarii acestei solutii. se executa un salt la o adresa specificata.Instructiuni de comanda: se da o anumita comanda catre EFA. daca E codifica incarcarea unui registru de memorie. Totalitatea microinstructiunilor utilizate de un sistem micro-programat constituie setul de micro-instructiuni. Pentru sinteza automatelor micro-programate sunt necesare cel putin doua tipuri de instructiuni. corespunzatoare celor doua tipuri de adresare: .tipul instructiunii (T=0 instructiune de comanda) E .Instructiuni de salt conditionat: T C A T . 11. cuvant care se numeste micro-instructiune.adresa da salt . se continua se continue cu instructiunea urmatoare.tipul instructiunii (T=1 instructiune de salt conditionat) C . in caz contrar. O este cuvantul ce va fi memorat) .codul comenzii de executat O .experimentul comenzii (de exemplu. Adresarea micro-instructiunilor se poate face in doua moduri: explicit (adresa urmatoare este specificata in campul instructiunii curente) sau implicit (adresa urmatoare este adresa imediat superioara celei a micro-instructiunii curente). programul continue cu instructiunea urmatoare.

4 Programul de functionare al automatului este descris de secventa de micro-instructiuni inscrisa in memoria programului. Pentru exemplul considerat programul este urmatorul: Exista doua tipuri de instructiuni (IP. EX).selector de conditii DECE .memorie program DEC1 .Avand in vedere cele expuse.registru de memorie pentru adresa de salt MEM .registru de adrese program RMA .decodificator de comenzi RM .registrul de memorie pentru operandul comenzii Fig. schema bloc a unui secventiator micro-programat este urmatoarea: RAP . deci tipul instructiunii poate fi codificat pe un bit Simb S0 adresa 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 binar 10000000 10101001 10000000 10010010 00000000 10110101 10101001 00010000 11000010 10000000 10101001 00010000 10111100 10010010 00000000 11001001 Hexa 80 A9 80 92 00 B5 A9 10 C2 80 A9 10 BC 92 00 C9 S1 S2 S3 S4 .decodificator de instructiuni MUX .

8) daca se foloseste un decodificator (7442) pentru obtinerea semnalelor de comanda. Fig. daca se schimba programul (alt PROM). schema secventiatorului este cea prezentata in continuare: Se observa ca acest secventiator poate fi utilizat si pentru comanda altor EFA-uri. Cu aceste specificatii.: IP : 1 EX: 0 Conditiile de salt se pot codifica pe 3 biti: X1X0 = 1 100 X1X0 = 1 001 X1X0 = 1 010 X1X0 = 1 011 NC 100 Comenzile furnizate de secventiator (U. Se poate folosi un circuit 74188 (PROM 32×8 ti iesiri cu selector in gol). Adresele de salt au lungimea de 4 biti (programul cuprinde 16 instructiuni plasate intre adresele 000 si 1111). Programul scris in binar si in hexa este prezentat in tabelul de mai sus. D) pot fi codificate pe un singur bit. cu conditia sa nu existe mai mult de 7 conditii de salt si mai mult de 2 iesiri de comanda. dar lungimea zonei 2 a campului instructiunii este dictata de lungimea codului de salt (3 biti) U (INC) 000 D(DEC) 001 Comenzile nu necesita operanzi. 44-2 . Numarul iesirilor de comanda poate fi marit (max. folosindu-se codificarile enumerate. Pentru implementarea memoriei program este necesara un circuit de memorie cu dimensiunile 16×8.

trebuie proiectata o interfata intre proces si microcalculator si trebuie proiectat programul care sa realizeze functia respectiva. avand in vedere si faptul ca structurile logice de baza pot fi combinate pentru a produce orice functie. conferind insa o flexibilitate maxima datorita posibilitatii implementarii oricarei functii logice.3.transmiterea comenzilor U. Pentru exemplul considerat (problema muzeului). Interfata comunica cu microcalculatorul prin registrele de adrese. cu iesiri pe 3 biti pentru a putea fi conectat la magistrala de date a microcalculatorului. Pe structurile prezentate. magistrala de date si magistrala de comanda. folosind acelasi suport hardware (procesorul).11. Avand in vedere aceste cerinte. este deci necesar un port de intrare de 2 biti.validarea / selectarea celor doua porturi.citirea marimilor de intrare X1. schema interfetei este urmatoarea: port P1 P2 Adresa 00xxxxxx 00xxxxxx 00xxxxxx Continut x x x x x x X1 X0 xxxxxx1 0 WR 1 0 0 Actiune Citire U (INC) D (DEC) xxxxxx 0 1 . functiile X si Y sunt generate la momente diferite de timp.3 Secventiator programat Intre functiile logice si structura unei organigrame exista o echivalenta directa: Aceasta echivalenta conduce la ideea inlocuirii portilor logice si a conexiunilor dintre ele cu secvente de program corespunzatoare. precum si transmiterea de comenzi catre proces. este necesar o logica de decodificare. Interfata consta intr-o serie de porturi de intrare fisiere prin care se realizeaza comunicatia proces-microcalculator. Pentru a implementa o functie logica solicitata de o anumita aplicatie. Interfata trebuie sa asigure citirea marimilor de intrare si a conditiilor furnizate de proces. interfata trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte: . . D catre EFA. este necesar un port de iesire de 2 biti. . cu ajutorul unui microcalculator. X0. Din acest motiv. logica programata este mai lenta.

logica programata cu microcalculator: se foloseste in aplicatiile ce nu necesita viteze mari de lucru. A. 20÷40 C1) care nu 02 C. dar nu este deloc flexibila. confera viteza maxima de lucru. A OUT 03 (00). IR C1: ID OUT A RES OUT A IR S1: IN (00) AND CP IR S0 IR S1 LD 02 OUT A RES OUT (00). necesita viteze mari de C. solicita modificari. A S4: IN (00) AND CP IR S1 IR C1 IN 03 01 C. IR S2 C2: LD A. logica cablata: se foloseste pentru 03 02 automate mici (max. .(00) AND CP IR S0 IR S1 S3: IN (00) AND CP IR S0 IR S3 LD 01 OUT (00). A S3 RES 0. A. 03 02 C. Realizarea unui secventiator se poate face in A. A. una din urmatoarele variante: 03 1. (00). A 01 (00). OUT (00). 02 S3 (00). aceasta solutie Z. 3. Z. 1. viteza de lucru est mai mica decat la secventiatorul cablat datorita micro-instructiunilor de salt. logica microprogramata: aceasta tehnica de realizare confera secventiatorului posibilitatea de a fi modificat fara modificarea totala a structurii (uneori trebuie modificat doar PROM-ul).3. A. A S2: IN (00) AND CP IR C2 S4 IR Z. Z. Z.4 Criterii de alegere a tehnicii de realizare a secventiatorului 0. A 11. A. cost minim de proiectare. 1. 2. lucru si la care nu este necesara vehicularea unui numar mare de date. dar care solicita calcule aritmetice si/sau memorarea/prelucrarea unui volum mare de date. A. A 01 IR S1 C.Organigrama programului este prezentata in continuare: Fig 45-2 Programul in limbaj de asamblare Z80 este urmatorul: S0: A. A RES A OUT (00).