Asdn_curs

Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9 Capitolul 10 Capitolul 11

I. ELEMENTE DE ALGEBRA BOOLEANA In teoria circuitelor numerice si in electronica digitala in general, semnalele electrice pot lua numai valori discrete, in majoritatea cazurilor aceste valori fiind asociate conventional lui ‘0’ logic si ‘1’ logic. In limbaj tehnic ne vom referi la aceste doua valori cu notiunea de “bit” ( Binari Digit ). Definitia bitului: Bitul este o unitate de masura a informatiei, echivalenta cu informatia transmisa prin furnizarea unui mesaj din cele doua probabile. Pentru studiul circuitelor numerice (digitale) se foloseste ca suport matematic algebra booleana. 1.1 Axiome si teoreme: Algebra booleana opereaza pe o multime B = { x / x∈{0, 1}}. In aceasta multime binara se definesc trei legi de compozitie: complementarea, disjunctia ( suma logica, SAU, OR ) si conjunctia ( produs logic, sI, AND ), pentru care se dau in continuare tabelele de adevar, simbolurile grafice si implementerea prin contacte:

Toate relatiile definite pe B au un caracter dual, adica relatiile raman valabile daca se fac schimbarile: + cu * si respectiv 0 cu 1. In multimea B se poate alege o structura de 6 axiome duale: X+Y∈B; X,Y ∈ B XY∈B ; 1. Multimea B este o multime inchisa: X,Y ∈ B 2. Asociativitatea: X+(Y+Z) = (X+Y)+Z ; X(YZ) = (XY)Z ; 3. Comutativitatea: X+Y = Y+X ; XY = YX 4. Distributivitatea: X+YZ = (X+Y)(X+Z) ; X(Y+Z) = XY+XZ 5. Element neutru: X+0 = 0+X = X ; X1 = 1X = X 6. Complementul: X + X = 1; X X = 0 Teoreme ( proprietati ): 7. Idempotenta: X+X+…..+X = X ; XX…..X = X ; 8. Elemente neutre: X+1 = 1 ; X’0 = 0 ; 9. Involutia: X = X , X = X 10. Absortia: X+XY = X ; X(X+Y) = X ; 11. Relatiile lui De Morgan: X + Y = X Y , X Y = X + Y Pe multimea B sunt valabile teoremele enuntate. Demonstratia lor se poate face folosind axiomele, dar este mai comoda daca se folosesc tabelele de adevar. Tabela de adevar stabileste o corespondenta intre valorile de adevar ale variabilelor si valoarea de adevar a functiei. Ex: De Morgan:

Perechile de operatori NOT si AND, respectiv NOT si OR formeaza fiecare cate un sistem complet, adica orice relatie definita pe B poate fi exprimata folosind numai opeatorii unei singure perechi. Circuitul fizic care implementeaza un operator logic se numeste poarta logica. Sistemele complete prezentate au fost realizate cu cate o singura poarta: SI-NU (NAND) si SAU-NU ( NOR ). Un sistem complet de operatori poate exprima orice relatie logica ca in exemplul urmator, in care ne propunem sa exprimam operatorii NOT, OR si AND folosind operatori NAND si NOR.

1.2 Functii logice O functie f: Bn → B se numeste functie booleana. Altfel spus, o functie booleana de n variabile y = f(x1,x2,..xn), unde xi variabile de intrare, se caracterizeaza prin faptul ca atat functia cat si variabilele nu pot lua decat doua valorile distincte:0 si 1. Ex: Consideram trei robinete x,y si z. Ne propunem sa mentinem un rezervor plin cu ajutorul acestor trei robinete. Rezervorul poate fi mentinut plin daca cel putin doua robinete sunt deschise. Daca consideram ca un robinet are atribuita valoarea logica 1, atunci functia care descrie din punct de vedere logic aceasta situatie este urmatoarea:

1.3 Reprezentarea functiilor logice: Pentru reprezentarea functiior logice se folosesc in mod curent si in principal trei metode: 1. Reprezentare prin tabela de adevar: Aceasta reprezentare presupune marcarea: intr-un a corespondentei dintre valorile de adevar ale variabilelor de intrare si valoarea de adevar a functiei in fiecare punct al domeniului de definitie.

.Ex: . punctul 000 devine vecin si cu punctul 010.forma caninica conjunctiva ( FCC ) .1. lucru ce devine posibil doar daca ne imaginam latura din stanga a diagramei Karnaugh in continuarea celei din dreapta.pentru cazul considerat: 2. Pentru ca diagrama Karnaugh sa fie echivalenta cu reprezentarea prin cub.2.7 ) U( x.4 ) 1.forma canonica disjunctiva ( FCD ) . ea trebuie sa pastreze acelasi vecinatati. .z ) = R0 ( 0. 3. 100 . Reprezentarea prin diagrame Karnaugh: Consta in a marca punctele domeniului de definitie in o diagrama plana si a preciza valoarea functiei in fiecare din aceste puncte Daca luam in considerare varful cubului caracterizat prin coordonatele 000. Ex: U( x. in diagrama Karnaugh constatam ca 000 este vecin doar cu 001 si 100.presupune utilizarea unor functii elementare numite constituenti ai lui 0 (termeni maximali sau maxtermi). in acest fel. Reprezentarea prin echivalenti zecimali ai mintermilor: Consta in indicarea echivalentilor zecimali ai conjunctiilor pentru care valoarea functiei este 1 sau a echivalentilor zecimali corespunzatori valorii 0 ale functiei.y.presupune utilizarea unor functii elementare numite constituenti ai unitatii (termeni minimali sau mintermi). 010.6. iar latura de sus in continuarea celei de jos. constatam ca acest varf este vecin cu varfurile 001. in acest scop se utilizeaza doua forme de dezvoltare: .5.4 Expresii analitice ale functiilor logice: in majoritatea aplicatiilor practice este necesara utilizarea formei analitice a functiilor booleene.y.z ) = R1 ( 3.

σ 0 ) = 0 dispar..σ 0 ∈{0.... .. ceea ce este echivalent cu (n ) k x i = σ i .. Prin sumarea a doua conjunctii vecine se obtine o conjunctie cu un numar de variabile mai mic cu 1.. variabilele care iau valoarea 0 in punctul respectiv al domeniului de definitie se vor lua nenegate. Q k( n ) = ∏x i =0 n −1 i σi ..1) + x 0 f ( 0.1) + x 1 x 0 f (1.. . x 0 ) = x 1 f (1....0) + x 1 x 0 f ( 0.Definitie: Se numeste constituent al unitatii functia elementara Q k( n ) caracterizata prin faptul ca ia valoarea 1 logic in un singur punct al domeniului de definitie. pentru o functie de doua variabile f( x1.σ 0 (2) Pentru ca D k( n ) sa fie 0 in un anumit punct al domeniului de definitie este necesar ca toti termenii sumei sa fie 0. rezulta urmatoarea regula de scriere a mintermenilor Q k( n ) : in conjunctia variabilelor.. x 0 ) + x 1 f ( 0. Constituentul lui 0 va fi suma logica a tuturor variabilelor negate sau nenegate: D k( n ) = n −1 i =0 x iσ i k (10) = σ n −1 . Rezulta urmatoarea regula de scriere a maxtermenului D : in disjunctia variabilelor. Prin inmultirea a doua disjunctii vecine se obtine o disjunctie cu o variabila mai putin ( cu acea variabila care isi modifica complementaritatea ).1}. x0) avem relatia: f ( x 1 .σ 0 ) =1 (∏ x j j ) . Disjunctiile vecine se definesc in mod similar cu conjunctiile vecine. k(10) = σ n-1.0)] + x 1 [ x 0 f ( 0. lipsind variabila a carei complementaritate difera.FCD σ . ceea ce presupune ca xi = σI. D 9( 4 ) . Constituentul unitatii va fi produsul logic al tuturor variabilelor negate sau nenegate.. σ 0 ) σ j =0 n −1 j =0 n −1 Ternemii de suma pentru care f (σ n −1 ..1) + x 0 f (1.... f(x) se poate scrie sub forma: f ( x ) = xf (1) + x f ( 0) in mod similar.. D 8( 4 ) = ( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 )( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 ) = ( D 4( 3) + x 0 )( D 4( 3) + x 0 ) = = D 4( 3) D 4( 3) + D 4( 3) ( x 0 + x 0 ) + x 0 x 0 = D 4( 3) + D 4( 3) + 0 = D 4( 3) = x 3 + x 2 + x 1 Pentru o functie de o variabila x.. fie suma a doua conjunctii vecine: Q 9( 4 ) + Q 8( 4 ) = x 3 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 1 x 0 = x 3 x 2 x 1 ( x 0 + x 0 ) = x 3 x 2 x 1 = Q 4( 3) Definitie: Se numeste constituent al lui 0 functia elementara D k( n ) care ia valoarea o logic in un singur puinct al domeniului de definitie. x 0 ) = σ j ∈{0. Numim conjunctii vecine doua conjunctii care sunt constituite din aceleasi variabile si difera doar prin comlementarea uneia singure. x 0 ) = x 1 [ x 0 f (1.1) + ∴ x 1 x 0 f ( 0.. iar cele care iau valoarea 1 se vor lua nenegate.1} σ1 σ 0 x1 x 0 f (σ 1σ 0 ) Prin inductie rezulta: f (x n −1 ..deci: f (x n −1 .. x 0 ) = f (σ n − 1 . iar cele care iau valoarea 1 se vor lua negate. n −1 (∏ x j j )f (σ n −1 .. variabilele care iau valoarea 0 in punctul respectiv al domeniului de definitie se vor lua negate.0)] = = x 1 x 0 f (1.. Ex: Pentru cazul unei functii de 4 variabile.0) = σ 1 .. j = 0 .…..σ 0 Pentru ca Q k( n ) sa fie1 in un anumit punct al domeniului de definitie este necesar ca toti termenii produsului sa fie 1 logic.

...... x 0 ) = f (σ n − 1 ... y .. Pentru implementarea unei func%ii cu circuite NAND se porneste de la FCD: f ( x n −1 ... ∏σ ( 0 )=0 j =0 xjj) σ Expresia functiei logice poate fi scrisa deci ca produsul maxtermenilor pentru care functia ia valoarea 0..... func%ia f se obtine prin cuplarea iesirilor circuitelor NAND precedente la intrarile unui alt circuit NAND....σ 0 ) =1 n −1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 .....σ 0 ) =1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 ...... x 0 ) = f (x n −1 ...σ 0 ) = 1 ∏ Q k( n ) ..... x 0 ) = f ( σ n − 1 .. σ 0 σ j =0 n −1 (1) Realizand Q k( n ) cu circuite NAND.5 Implementarea functiilor logice: Implementarea unei functii logice inseamna realizarea ei cu ajutorul circuitelor fundamentale.. k (10) = σ n −1 . z ) = (x 0 + y 0 + z 0 )(x 0 + y 0 + z 1 )(x 0 + y 1 + z 0 )(x 1 + y 0 + z 0 ) = = ( x + y + z )( x + y + z )( x + y + z )( x + y + z ) 1.Q k( n ) = ∏ x j j .... Ex: U (x ...σ 0 ) = 0 f (σ n − 1 ..Expresia unei functii logice este deci suma mintermilor pentru care functia ia valoarea 1. . D k( n ) = n −1 j =0 x jσ j .. y . k 10 = σ n −1 .....σ 0 ) = 1 Q k( n ) = f ( σ n − 1 . x 0 ) = (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 f ( σ n − 1 ....σ 0 ) = 0 D k( n ) . Ex: U ( x . σ 0 ( 2 ) Functia f se obtine prin cuplarea iesirilor circuitelor NOR ce implementeza D k( n ) la intrarile unui alt circuit NOR. Se defineste costul unei implementari ca fiind egal cu numarul de intrari in circuitele fundamentale care realizeaza functia data.. z ) = x 1 y 1 z 0 + x 1 y 0 z 1 + x 0 y 1 z 1 + x 1 y 1 z 1 = xy z + x y z + x yz + xyz Forma canonica conjunctiva ( FCC ) se obtine astfel: f (x n −1 ....σ 0 ) = 0 ∏ D k( n ) = f (σ n − 1 . Ex: Costul acestei implementari este: C1( f ) = 3’4 + 4 = 16 Pentru implementare cu circuite NOR se porneste de la FCC: f ( x n − 1 ....

N1 = 2 Fie f(x. pentru anumite combinatii de variabile de intrare nu este precizata valoarea functiei sau aceste combinatii nu apar niciodata in sistemul fizic ce materializeaza functie.y.6 Functii incomplet definite: in unele cazuri. In cazurile precedente s-au considerat structuri logice cu doua nivele. Astfel de functii se numesc functii incomplet definite si prezinta valori indiferente. N2 = 3 Scaderea costului in varianta a doua s-a facut pe seama cresterii nivelului. 1.y.z) = xy + yz + zx = xy yz xz C1 = 2’3 + 3 = 9.z) = xy+ z(x+y) = xy z ( x + y + = xy z x y C2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8. Ex: Fie f(x. pe care in tabelul de adevar le vom nota cu x: . ceea ce implica micsorarea vitezei.Ex: C2( f )= 3’4 + 4 = 16 Nivelul unei implementari logice se defineste ca fiind numarul maxim de circuite pe care le strabate un semnal de la intrare catre iesire.

5.metoda analitica . O diagrama Karnaugh poate fi privita ca o reprezentare a functiei booleene.z ) = R1 ( 1.7 ) f ( x. Ex: .z ) = xy z + x y z + x yz + xyz C1 = 3’4 + 4 = 16 Prelucrand forma data a functiei.6.metoda Quine .1 Metoda analitica Metoda foloseste axiomele si teoremele algebrei booleene. ea se poate rescrie : f (x .y. Din acest motiv.Mc Clusky 1.metoda Veitch .7 ) f ( x.7 Minimizarea functiilor logice: Analiza si sinteza sistemelor numerice se bazeaza pe algebra booleana.5. prin mintermi: Fiecare celula din diagrama contine un minterm.Un alt mod de reprezentare a acestor functii este prin echivalenti zecimali: f ( x.y.2.y.z ) = R0 ( 0 ) + Rx ( 3.4 ) + R0 ( 0 ) 1.y.7.7.2. dupa etapa de definire a functiei urmeaza obligatoriu etapa de minimizare a functiei in scopul obtinerii unei forme simplificate ( forma minima ). z ) = xy z + x y z + x yz + xyz + xyz + xyz = xy (z + z ) + xz ( y + y ) + yz (x + x ) f ( x.y. daca se au in vedere produsele logice ale coordonatelor. pentru sinteza circuitelor numerice ( circuite in comutatie ). Rezulta o legatura fireasca intre gradul de complexitate al circuitului care se obtine si gradul de complexitate al functiei care il descrie.4 ) + Rx ( 3. Ex: f ( x. y .z ) = R1 ( 1. Exista mai multe metode de minimizare: .z ) = xy + xz + yz C2 = 3*2 + 3 = 9 1.2 Metoda Veitch .Karnaugh Transpune axiomele si teoremele algebrei booleene pe reprezentarea functiei cu diagrame Karnaugh.Karnaugh . Doua celule vecine contin mintermi care difera prin valoarea unei singure variabile. ceea ce conduce la configuratia optima de circuit. Minimizarea unei functii este procedeul prin care pentru un nivel dat se obtine o expresie care genereaza un cost minim pentru un numar dat de nivele logice. Prin adunarea mintermilor din doua celule vecine se elimina variabila care isi schimba valoarea.6. Implementarea practica a circuitului se realizeaza pe baza formei minimizate.

acestea se pot contopi intr-un singur grup de 4 celule vecine. x 0 ) = x 1 x 0 + x 4 x 2 x 0 + x 4 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 0 + x 4 x 2 x 1 . Ex: .FMD Pentru simplitate. in general. Pentru exemplul considerat se obtine FMD: f ( x2. Prin gruparea celulelor vecine pentru care valoarea functiei este 1 se obtin: x2x1. x 0 ) = x 1 x 0 + x 2 x 0 Cel mai avansat grad de simplificare se obtine daca valorile 1 dintr-o diagrama Karnaugh sunt grupate intr-un numar minim de grupuri. x0 ) = x2x1 + x2x0 + x1x0. x1x0 prin eliminarea variabilelor careisi schimba valoarea in cadrul aceleiasi grupari. x 2 . x 2 . in diagrama Karnaugh se vor considera disjunctiile corespunzatoare valorilor 0 ale functiei si se va forma o procedura asemanatoare cu cea folosita la forma disjunctiva. x 3 . Ex: f (x 3 . fiecare grup continand un numar maxim de unitati. Metoda consta in cuplarea de disjunctii vecine din care va disparea termenul corespunzator bitului ce se modifica in echivalentii binari. x 1 . Fiecare celula ocupata de 1 trebuie sa faca perte din cel putin o grupare. dar poate fi inclusa in mai multe grupari. x 1 . in diagrama nu s-au trecut decat valorile 1 ale functiei. Ex: f (x 4 . x1. un grup de 2m celule vecine ocupate de unitati permite eliminarea a m variabile.FCD se obtine prin sumarea mintermilor pentru care functia ia valoarea 1. C1 = ( 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 ) + 6 = 25 Implementarea cu circuite NAND: Pentru minimizarea functiilor scrise sub forma conjunctiva. Daca un grup de doua celule vecine este vecin la randul sau cu un alt grup de doua celule vecine. x2x0. ceea ce va permite eliminarea a doua variabile.

x 0 ) = ( x 4 + x 2 + x 0 )( x 4 + x 1 + x 0 )( x 4 + x 2 + x 1 + x 0 ) ( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 )( x 3 + x 2 + x 1 + x 0 ) C2 = ( 3 + 3 + 4 + 4 + 4 ) + 5 = 23 Implementarea cu circuite NOR: In cazul functiilor incomplet definite. 5. x 1 . C 1 = 3 • 3 + 3 = 12 f (x 3 . 1. 2. metoda Veitch-Karnaugh devine greoaie si se foloseste metoda Quine .McCluskey Pentru functii ce depind de mai mult de 5 variabile. ponderea este P[Q]= P[Q1]+ P[Q2]. 10. x 0 ) = x 3 x 1 x 0 + x 3 x 2 x 2 + x 3 x 2 x 1 .7. x 1 . x 1 . Ex: f (x3. in cazul formei disjunctive. Definitie: Ponderea conjunctiei Q k( n ) = ∏ x j j este numarul P [Q k( n ) ] = σ j =0 n −1 n −1 j =0 σ j .C 2 = 2 • 2 + 2 = 6 f ( x 3 .f ( x 4 . C 4 = 2 + 2 = 4 Concluzia este ca prin participarea valorilor indiferente la minimizarea functiilor incomplet definite se obtine o reducere a costurilor. x 0 ) = x 3 ( x 2 + x 1 ). valorile indiferente ale functiei se iau 1 pentru forma disjunctiva si 0 pentru forma conjunctiva daca aceste valori participa la minimizare. x 2 . Ex: 0 1 1 0 P [x 3x 2 x 1 x 0 ) = P [x 3 x 2x 1x 0 ) = 0 + 1+ 1+ 0 = 2 Pentru o conjunctie Q = Q1Q2. x2. minimizarea pentru aceasta metoda presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1) Ordonarea echivalentilor binari ai conjunctiilor corespunzatoare valorilor 1 ale functiei dupa pondere. x 2 . 1. x 2 . x 0 ) = x 3 x 1 + x 3 x 2 . x 1 . x1.3 Metoda Quine . unde este suma algebrica. .McCluskey. Valorile indiferente care nu sunt cuplate devin 0 pentru forma disjunctiva si 1 pentru forma conjunctiva. 15 ) f (x 3 . x 2 . x0 ) = R1( 0. 4 ) + Rx( 3. x 3 .

x1. 13. 11. 4. Fiecarui implicant prim X se ataseaza o variabila logica Fx care ia valoarea 1 cand implicantul prim este realizat ( conform tabelului de acoperire ). 1. Se obtine primul tabel de comparatii in care disparitia variabilei corespunzatoare cifrei care se modifica se noteaza cu -. Ex: f ( x3. in continuare. P [ xiQ] = P [ xi] + P [Q]=1 + P [Q] P [ x i Q ] = P [ x i ] + P [Q ] = 0 + P [Q ] = P [Q ] Reciproca nu este adevarata: P [ x 3 x 2 x 1 x 0 ) = P [ x 3 x 2 x 1 x 0 ] + 1 2) Determinarea implicantilor primi prin comparatii succesive ale echivalentilor binari. x2. Pentru realizarea functiei este necesar ca in expresia ei sa existe toate conjunctiile corespunzatoare valirolor 1 ale functiei. 3.Pentru determinarea tuturor solutiilor functiei. 7. 12. Definitie: Se numeste implicant prim al unei functii un termen al acesteia care nu se mai poate reduce.se afla in acelasi rang si echivalentii binari difera doar printr-o cifra din acelasi rang. Pentru determinarea implicantilor primi se cupleaza echivalentii binari care difera doar printr-o cifra din acelasi rang. la care liniile corespund implicantilor primi. iar coloanele corespund echivalentilor zecimali ai conjunctiilor pentru care functia ia valoarea 1.Lema: Pentru doua conjunctii vecine ponderile difera cu o unitate. 3) Determinarea tabelului de acoperire al functiei. Tabelul de acoperire este un tablou rectangular. Conjunctia care nu se mai poate cupla cu nici o alta conjunctie din tabel este un implicant prim al functiei date. 15 ) 1) 2) 3) . x0 ) = R1 ( 0. Tabloul se completeaza cu 1 in pozitiile pentru care conjunctiile de pe coloane realizeaza implicantii primi de pe linii. 8. 4) Calculul formal de determinare a tuturor solutiilor functiei. se pot cupla doua conjunctii din grupe vecine daca simbolul . Rezulta al doilea tabel de comparare si procedura se repeta. se exprima aceasta cerinta cu ajutorul variabilelor Fx.

x 2 . f ( x 3 . procedura este similara. cat si literale si semne de ortografie. x 0 ) = x 3 x 2 x 1 + x 3 x 2 x 1 + x 1 x 0 + x 1 x 0 Implementarea cu circuite NAND: In cazul formei conjunctive a functiilor. deci cuvintele multimii S sunt cuvinte binare de o anumita lungime..…. dar se vor considera valorile 0 ale functiei si disjunctiile corespunzatoare.. CODURI Prin codificare se realizeaza o schimbarea aformei de exprimare a unei informatii. 24 sau 32 de biti. Daca X = { x1 .….4) ( FA + FE )( FA + FB )( FB + FF) FE FF FE FF ( FC + FE )( FC + FD )( FD + FF ) = 1 ( FA + FB ) FE FF ( FC + FD ) = 1 FA FC FE FF + FA FD FE FF + FB FC FE FF + FB FD FE FF = 1 Functia f poate avea 4 cazuri: f = A + C + E + F f = A + D+ E + F f = B + C+ E + F f = B + D+ E + F In prima varianta. Codul se numeste uniform daca toate cuvintele si∈S au aceeasi lungime. 1 }. bn } prin codificare se asociaza fiecarui element xi ∈ X o secventa de simboluri bj ∈ B astfel incat modelul de codificare va fi reprezentat de corespondenta biunivoca : x 1 ↔ b 1b 2 b 3 = s 1 x 2 ↔ b 2 b 5b 6b 7 = s s . in general 8. 16. sau atat din simboluri numerice. x 1 .. Informatia primara poate fi compusa numai din simboluri numerice. in electronica digitala. xp } este multimea simbolurilor primare care urmeaza a fi codificate prin intermediul unor simboluri elementare dintr-o multime B = { b1 . B = { 0. 2. Codificarea este o aplicatie de forma f : X → S.…. x p ↔ b1b 3b 1 = s p Cuvintele de cod formeaza o multime S = { s1 . rezulta doua tipuir de coduri:numerice. respectiv alfanumerice: . sp }.

binare.1 Coduri binare: 1) Reprezentarea numerelor fara semn..b − m .binare etc. b-1 … b-m Virgula nu se reprezinta fizic. Prin scalare (impartire la 2n-1 ).x ≥ 0 2 n + x − 2 −m . virgula se va situa imediat dupa bitul de semn. octal.b 1 b 0 .. Exista trei forme mai uzuale pentru reprezentarea numerelor cu semn: a) cod direct ( in modul si semn ): xd = x .. x < 0 x = b n − 2 . hexazecimal .2-m). Gama numerelor reprezentate este: x = [ 0 .. primul ( bitul bn-1 ) va fi folosit pentru reprezentarea semnului.2-m].2n-1.1 Coduri numerice: Prin intermediul cuvintelor binare se pot codifica numere din sistemele de numeratie binar.prin 1. x < 0 x = b n − 2 .1-2-n-m ]. 2 n . deci cuvantul de cod este chiar numarul respectiv.(1-2-(n-1)-m)]. b − 1 .x ≥ 0 2n + x .x ≥ 0 2 n −1 − n .. iar gama de reprezentare va fi: x∈[-(1-2 -(n-1)-m). Din cei n biti folositi pentru partea intreaga. 2. b1b 0 .2n-1... c) cod complementar fata de 2: xc = x . hexazecimal etc. Prin scalare gama de reprezentare va fi: x∈[-(1-2 -(n-1)-m).2..b − m Gama de reprezentare: x∈[-( 2n-1. iar gama reprezentabila va deveni: x ∈ [0 . b i = 1 − b i pentru x < 0 n-1 -m Gama de reprezentare: x∈[-( 2 .(1-2-(n-1)-m)]. iar . numerele din acest domeniu se scaleaza prin impartire la 2n. b1b 0 .. zecimal. zecimal ..b − m Regula de inversare a unui numar negativ este: se complementeaza toti bitii din reprezentarea in valoare absoluta si se ataseaza 1 in rangul semn: x i = 1b n − 2 . rezultand coduri binare.1. b −1 . + se reprezinta prin 0. b −1 ..2-m]. x = bn-1 … b1b0 .2 ).. virgula binara va fi pozitionata in fata bitului cel mai semnificativ.. dar utilizatorul trebuie sa stie intre ce biti ai cuvantului este localizata. 2) Reprezentarea numerelor cu semn.b − m . b −1 . octal . Corespondenta intre un numar binar si un cuvant de cod binar poate fi chiar identitate.... b1b 0 .binare.. Prin conventie. b) cod invers ( in complement fata de 1 ): xi = x .x < 0 x = b n − 2 ..2 -m ] in multe cazuri. Aceste reprezentari se numesc numere fractionare in virgula fixa.

3.1100 xd = 11011. Pentru marirea preciziei calculelor.1 Alta regula de complementare: codul comlementar al unui numar negativ se obtine prin inversarea bitilor din reprezentarea in valoare absoluta incepand cu primul bit1(exclusiv) intalnit prin parcurgerea numarului de la dreapta la stanga.4.2 Coduri zecimal .2n-1.001011 210 = 0.1-2-(n-1)-m].1011 28 2. deci exista A 16 variante: 1) Coduri ponderate: Un cod ponderat asociaza fiecarei cifre zecimale o tetroda binara . Multimea S trebuie sa contina 10 cuvinte distincte. astfel incat cifra binara de dupa virgula a modulului mantisei sa fie nenula . mantisa se normeaza dupa fiecare operatie aritmetica. Cu acesti 4 biti se pot forma 16 10 posibilitati de codificare. 3) Reprezentarea numerelor in virgula flotanta.6.9 }.mantisa ( numar fractionar cu semn.2 ( 2 −1) ) unde s-a presupus E reprezentat in complement fata de 2.00. Gama de reprezentare: x∈[-2n-1.5. Un numar rational x se reprezinta prin doua numere binare: X=M2E M . cu virgula binara situata imediat dupa bitul de semn se numesc reprezentari in virgula fixa. 8421 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 2421 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111 4221 0000 0001 0010 0011 0110 1001 1100 1101 1110 1111 exces3 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 Gray 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 2 din 5 00011 00101 00110 01001 01010 01100 10001 10010 10100 11000 8421 cu paritate 00000 10001 10010 00011 00100 00101 00110 10111 11000 01001 .1.0100 Toate codificarile scalate. Ex: x = -1011. gama de reprezentare este: n −1 n −1 x ∈ ( −2 ( 2 −1) .. se sumeaza 1 la rangul -m si se ataseaza 1 in rangul semn: x c = 1b n − 2 .7. in practica se folosesc anumite cuvinte de cod distincte. n biti ) Daca m are numai parte fractionara.2-m].8.1.1100 xi = 10100.b 1 b 0 . Prin scalare gama de reprezentare va fi: x∈[-1...2.b − m + 0.. deci pentru codificare sunt necesari minim 4 biti (23<10<24). atasandu-se 1 in rangul semn. Ex: 0.Regula de complementare a unui numar negativ este: se inverseaza cifrele binare ale numarului in valoare absoluta. m biti ) E . ponderea fiecarui bit din tetroda fiind egala cu valoarea cifrei din denumirea codului.exponent ( numar intreg cu semn. b −1 ..0011 xc = 10100.binare: in cadrul acestei clase.. x = { 0.

La emisie se adauga un bit 1 sau un bit 0 astfel incat numarul de biti 1 sa fie par sau impar. verificare transmiterii corecte a informatiilor se face prin folosirea codurilor detectoare de erori.2 Coduri alfanumerice: in cazul acestor coduri. Codul Gray prezinta proprietatea de adiacenta: trecerea de la o cifra zecimala la urmatoarea se face prin modificarea unui singur bit din cuvantul de cod. litere. Codificarea datelor alfanumerice este necesara pentru vehicularea diferitelor mesaje. 10 cifre. 7 din 2. in codul 8421 cu bit de paritate. 26 de caractere speciale ). Cel mai raspandit cod alfanumeric este codul ASCII. numarul acestora putand indica daca au aparut erori constand in modificarea unui numar impar de biti. Exista coduri corectoare de erori. . din acest motiv. 2) Coduri neponderate: Codul exces 3 se obtine din codul 8421 la care se aduna 3 = 0011. multomea X a informatiilor primare este formata din cifre. Codul pentru 5 se obtine inversind codul pentru 4. 8 din 1 si 9 din 0. 2. Acest cod este util in cazul marimilor ce cresc succesiv.binar realizeaza corespondenta biunivoca intre cifrele sistemului de numeratie in baza 8 si triadele binare succesive: 0 ↔ 000 1 ↔ 001 … 7 ↔ 111 Codul hexazecimal . Prin folosirea cestui cod se pot detecta erorile multiple aparute la transmiterea informatiei. semne ortografice.1.binar: Codul octal . Codurile cu aceasta proprietate se numesc coduri autocomplementare. Codul 2 din 5 se caracterizeaza printr-un cuvant de cod de 5 biti. Se realizeaza astfel o unicitate a reprezentarii deoarece numai 10 din cele 32 de configuratii posibile pe 5 biti satisfac aceasta conditie. comenzi speciale. deci sunt necesari minim 7 biti.binar realizeaza corespondenta biunivoca intre cifrele sistemului de numeratie in baza 16 si tetradele binare succesive: 0 ↔ 0000 1 ↔ 0001 … 9 ↔ 1001 A ↔ 1010 … F ↔ 1111 2. din care numai doi biti sunt 1. care pe langa detectia erorilor asigura si corectarea lor.In codul 8421. In acest fel se poate face distinctie intre 0 si lipsa informatiei. codul se mai numeste cod zecimal-binar natural (NBCD) Codurile 2421 si 4221 au pentru primele 4 cifre zecimale aceeasi exprimare ca si codul 8421. la fel se obtine 6 din 3. Trebuie codificate minim 88 caractere distincte ( 2x26 litere. cuvintele de cod sunt numere succesive in sistemul binar natural. denumite in general caractere.3 Codurile octal . La receptie se numara bitii 1. In mediile puternic influentate de zgomot. fiecare cuvant de cod are un numar par sau impar de biti 1.binar si hexazecimal .

Etajul de iesire .3. etc. 1 ale multimii B li se atribuie valori ale unei marimi fizice electrice ( tensiune sau curent ). Stabilirea nivelelor de tensiune corespunzatoare domeniilor D1 si D2 depinde de modul de realizare al circuitului. 1) sunt puse in corespondeta cu domenii disjuncte ale marimii fizice alese.1 Reprezentarea fizica a variabilelor booleene: Elementelor 0. Din acest motiv. Reprezentarea nivelelor logice prin nivele de tensiune este mai raspandita. TTL. MATERIALIZAREA VARIABILELOR SI FUNCTIILOR LOGICE 3. 1 si cele doua domenii de valori ale tensiunilor D1. dintre care cea mai cunoscuta este familia logica TTL. I2L ). exista o mare diversitate de solutii: ( ECL. Simbolizarea operatorilor logici elementari este prezentata in continuare: Din punct de vedere al tehnologiei folosite la realizarea portilor logice. ∀V 2 ∈ D 2 V 1 > V 2 .D2 se pot stabili 2 corespondente diferite: logica pozitiva si negativa . 3. tensiunile din D1 se numesc nivele H ( high). Intre nivelele logice 0. Cele doua nivele ( 0. de alimentare. de tehnologie.2 Realizarea functiilor logice: Circuitele fizice sub forma integrata care realizeaza operatorii elementari definiti pe multimea B se numesc porti logice. iar cele din D2 se numesdc nivele L ( low). MOS. Conditia disjunctiei ( D1∩D2 =∅) este absolut necesara deoarece valorile comune ar cea confuzii de interpretare. Stabilirea unor valori precise pentru cele doua nivele logice nu este convenabila din cauza complexitatii ridicate a circuitului electronic care trebuie sa realizeze acest lucru. 0 → D2 0 → D1 1 → D1 1→ D 2 In practica se intalnesc ambele tipuri de corespondente. Nivelele de tensiune din cele doua domenii de valori respecta relatia: ∀V 1 ∈ D 1 .

in starea logica 0 la iesire. notata E ( sau E ). T3 este blocat. Circuitele logice TTL pot avea iesiri de trei feluri: . Circuitele ce nu sunt conectate la un moment dat la linia comuna trebuie sa prezinte la iesire o impedanta mare pentru a inlatura situatiile de conflict.iesiri ce furnizeaza se. La circuitele cu colector in gol se poate obtine nivel logic H la iesire doar daca se introduce o rezistenta externa in colectorul lui T3.iesiri cu colector in gol ( lipsesc T4 . Doua iesiri de circuite logice care nu sunt de tipurile cu colector in gol sau 3-state nu se pot lega impreuna.mnale logice cu nivele H si L . R si D ). . . pentru ca ar putea apare situatii de conflict.L. Ca urmare. T3 este saturat iar T4 este blocat. . Cu aceste tipuri de circuite se pot realiza functii SI si SA U cablat prin interconectarea iesirilor unor circuite cu colector in gol: Circuitele cu iesirile 3-state au aparut din necesitatea utilizarii unor linii comune pentru mai multe subblocuri logice a caror informatie de iesire nu este necesar a fi cunoscuta simultan.HZ. Starea HZ se obtine prin blocarea simultana a tranzistoarelor de iesire T3 si T4 prin intermediul unei intrari de validare. iesirile acestor circuite pot avea trei stari: H.iesiri 3-state ( este posibila blocarea etajului final (T3. iar T4 conduce.pentru portile TTL standard este prezentat in figura urmatoare.T4)). in starea logica 1 la iesire.

1 Caracteristici electrice statice : 1. 3. VOH. Nivele logice de iesire: intervalele de tensiune pentru care se atribuie 0 si 1 la iesirea unui circuit : VOL. tp = 1 (t + t pLH ) 2 pHL 2. IIL. Timpul de tranzitie: intervalul de tipm in care are loc tranzitia semnalului de la iesirea circuitului: ttHL. IOL. ttLH. 5. 3. < Pd > = mW. Curentii de iesire: curentii ce se pot inchide prin iesirea circuitului pentru nivelele logice de iesire: VOL. Nivele logice de intrare: intervalele de tensiune pentru care se atribuie nivelele logice 0 si 1 la intrarea unui circuit : VIL. Capacitate de intrare ( pentru MOS ): capacitatea intre intrare si masa.3 Parametrii circuitelor logice: Parametrii circuitelor logice se pot imparti in 2 categorii: .VIL. Fan-in ( factor de incarcare la intrare ): numarul de intrari standard cu care este echivalenta intrarea unui circuit.caracteristici electrice statice: descriu comportarea circuitelor in curent continuu sau la variatii lente in timp ale semnalelor.VIH. Margine de zgomot: VNH = VOH . Pentru o cuplare corecta este necesar ca fan-out ≥ fan-in. tt = 1 (t + t tLH ) .3. VIH. 2 tHL . tpLH. Limitele domeniilor de tensiune corespunzatoare iesirilor si intrarilor sunt astfel alese incat sa fie posibila intotdeauna cuplarea a doua circuite cu o rezerva de tensiune care este chiar marginea de zgomot. 8. VNL = VOL .3. 4. IIH. VOH . 3. Fan-out ( factor de incarcare la iesire ): numarul de intrari standard ce pot fi comandate de o iesire. 7. 6. Putere disipata pe poarta: Pd = Vcc Ic. . Curentii de intrare: curentii ce se pot inchide prin intrarea circuitului pentru nivelele logice de intrare: VIL.caracteristici electrice dinamice: descriu comportarea circuitelor la tranzitii rapide ale semnalelor.2 Caracteristici electrice dinamice : 1. VIH. Timpul de propagare: intervalul de timp scurs intre aplicarea semnalului la intrare si obtinerea raspunsului la iesirea circuitului logic: tpHL.3. IOH. 2.

4. tpZL. Timpul de comutare din regim de mare impedanta in regim activ si invers pentru circuitul 3-state: tpHZ. tpZH. tpLZ. . Timpul de mentinere ( hold time ): intervalul de timp cat trebuie mentinut semnalul de pe o intrare neschimbat fata de o alta intrare considerata drept referinta de timp ( th ): 5. Timpul de pregatire ( setup time ): intervalul de timp cu care trebuie sa preceada semnalul de pe o intrare a unui circuit semnalul de pe o alta intrare luata drept referinta de timp ( tsu ).3.

cu circuite SAU. m − 1 4. Sinteza unui CLC presupune parcurgerea urmatoarelor etape: . Ex: circuit de anticoincidenta ( XOR ): . SAU. .1 Analiza circuitelor logice combinationale: in analiza CLC se cunoaste schema si se determina functionarea ( tabel de functionare. NU ( AND.NU ( NOR ). . x 0 ). expresie analitica ).minimizarea functiei: .. NOT ). y k = f k (x n −1 .cu circuite SAU . Schema circuitului poate avea mai multe forme. NU ( OR.NU ( NAND ). Ex: 4. k = 1.2 Sinteza circuitelor logice combinationale: in cazul sintezei se cunoaste functia pe care trebuie sa o realizeze circuitul si trebuie determinata structura acestuia. OR.cu circuite sI .4. sI. in functie de expresia dupa care se implementeaza functia: .definirea functiei: . .cu circuite sI. CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE Curcuitele combinationale se caracterizeaza prin faptul ca variabilele de iesire depind numai de variabilele de intrare si exista doar in prezenta acestora. NOT ). AND...determinarea schemei circuitului..

1. etc. Un decodificator de adresa cu n intrari are 2n iesiri.3. y ) = x y + y x b) f ( x .3 Structuri logice combinationale . la multiplicarea datelor.exemple: 4. 4. y ) = x y + x y = x y x y = xx y x yy c) f ( x . la selectia porturilor. . y ) = ( x + y )( x + y ) d) f ( x .3.a) f ( x . la afisarea numerica. y ) = ( x + y )( x + y ) = x + y + x + y = x + y + x + x + y + y 4.1 Decodificatoare: Decodificatoarele sunt circuite logice combinationalecare activeaza una sau mai multe iesiri in functie de cuvantul de cod aplicat la intrare.1 Decodificatoare de adresa: Sunt CLC care activeaza iesirea a carei adresa este aplicata pe intrari. Decodificarea este necesara la adresarea memoriei.

avand in vedere ca cele 16 diagrame Karnaugh contin fiecare cate o valoare 1 in celula care indica numarul iesirii. Costul pentru cecodorul rectangular este: CDR4 = (4+1)16+(4+1)=85.Tabela de adevar pentru un decodificator cu 4 intrari este: Pentru cele 16 iesiri trebuie construite 16 diagrame Karnaugh. Ecuatiile decodorului vor fi: y 15 = x 3 x 2 x 1 x 0 y 14 = x 3 x 2 x 1 x 0 : y 1 = x 3 x 2 x 1x 0 y 0 = x 3x 2 x1x 0 Implementarea acestor ecuatii conduce la obtinerea decodorului rectangular de adresa: Ex: 74154 in general. in general. Iesirile corespunzatoare adresei de pe intrari sunt activate numai daca semnalul de validare este activ. numita diagrama de referinta. Ecuatiile decodorului de adresa cu 4 intrari se pot scrie si sub forma: y 15 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) y 14 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) : y 1 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) y 0 = ( x 3 x 2 )( x 1 x 0 ) . Acestea pot fi sintetizate intr-o singura diagrama. decodificatoarele sunt prevazute cu o intrare de validare E ( activa H ) sau E ( activa L ). CDRn = (n+1)2n +(n+1) = (n+1)(2n+1) .

Tabelul de adevar pentru un decodificator BCD8421. ( n − par ) C DDRn < C DRn . de exemplu BCD8421. n ≥ 3 4. Daca se implementeaza aceste relatii se obtine decodorul dual piramidal de adresa: C DDP 4 = ( 4 ⋅ 2 + 4 ⋅ 3) + (16 ⋅ 2) + ( 4 + 1) = 57 C DDPn = ( 2 n 2 ⋅ n 2 + 2 n 2 ⋅ ( n 2 + 1) + ( 2 n ⋅ 2) + ( n + 1) = ( n + 1)( 2 n 2 + 1) + 2 n +1 .Se observa ca fiecare termen din paranteze apare pentru cate 4 iesiri.zecimal: Decodificatoarele de adresa realizeaza practic o decodificare din binar natural in zecimal.1. pt . Exista si cazuri in care trebuie realizata o decodificare din alt cod decat cel binar natural.3.2 Decodificatoare BCD .zecimal este: .

4. Din acest motiv decodificatorul se numeste cu rejectia datelor false.2 Codificatoare: Codificatoarele sunt circuite logice combinationale la care activarea unei intrari conduce la aparitia unui cuvant de cod pe ietire.C = 4’ 10 + 4 = 44 Ex: 7442 Starile 1010 . 4.1 Codificatoare de adresa: Aceste codificatoare furnizeaza la iesiri adresa intrarii activate.3.3.2. ele au fost considerate false. Renuntarea la aceasta protectie conduce la micsorarea costului: C = 4’2 + 3’6 + 2’2 + 4 = 34 Aparitia accidentala a unei date false pe intrare conduce la erori: 1010 pe intrari determina activarea iesirilor 2 si 8 simultan.1111 nu fac parte din codul BCD8421. Toate starile sunt decodificate explicit. Daca pe intrarile acestui decodificator nu se pot stabili dat false. nu este necesara rejectia datelor false. eventualele date false de pe intrari determina stabilirea tuturor iesirilor in H ( inactive ). . Ca urmare.

Daca nu se poate evita activarea simultana a mai multor iesiri se folosesc codificatoare de adresa prioritare. care prezinta la iesire adresa intrarii active cu prioritatea cea mai mare. Iesirile circuitului sunt active tot pe L. .I0 active pe nivel L.Pentru un circuit cu 7 intrari si 3 iesiri cu tabela de adevar din figura. ceea ce inseamna I5 activa. Consideram intrarea I7 cu prioritate maxima si I7 . o iesire GS activa ( pe L ) cand cel putin o intrare este activata si o iesire E 0 . I1 si I4 active simultan determina la iesire C2C1C0 = 101. activa cand toate intrarile sunt inactive. ecuatiile iesirilor sunt urmatoarele: Schema circuitului va fi: Dezavantajul acestei scheme este ca la activarea simultana a mai multor intrari. adresa furnizata la iesire este eronata. Circuitul va fi prevazut si cu o intrare de validare E 1 .

1 Convertor de cod binar natural . tabela de adevar este: .3. 4.3.3 Convertoare de cod: Convertoarele de cod sunt circuite logice combinationale ce permit transformarea dintr-un cod binar in altul.Gray: Pentru cazul cuvintelor de 4 biti.3.E0 = E1I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1I 0 Gs = E 0 + E 1 = E 1 E 0 C 2 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 + E1 I 7 I 6 I 5 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 C1 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 + E1I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 C 0 = E1 I 7 + E1 I 7 I 6 I 5 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 + E1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 Ex: 74148 4.

3.3 Convertor de cod BCD .binar natural: S-ar putea aceeasi procedura. Convertorul de cod va avea 4 intrari ( cod BCD8421 ) si 7 iesiri. unde un digit este de forma din figura.3.4. 7 segmente “ este folosit pentru sisteme de afisare numerice. segmentele fiind becuri. cristale lichide.2 Convertor de cod Gray .3. tabela de adevar este prezentata in continuare: .7 segmente: Codul ..3. dar este mai simpla metoda analitica aplicata relatiilor deja determinate: g 3 = b3 g 3 = b3 b3 = g 3 g 2 = b3 ⊕ b2 g 2 ⊕ g 3 = b3 ⊕ b3 ⊕ b2 g 3 = b3 g 2 = b3 ⊕ b2 g 1 = b 2 ⊕ b1 g 1 ⊕ g 2 ⊕ g 3 = b 3 ⊕ b 3 ⊕ b 2 ⊕ b 2 ⊕ b1 b1 = g 1 ⊕ g 2 ⊕ g 3 b2 = g 2 ⊕ g 3 4. LED-uri.

Ex: 7446. 7447 .

74157 (4x2:1) 4. circuitele de multiplexare sunt prevazute si cu o intrare de validare. Tabela de adevar pentru un multiplexor cu 8 intrari este: Y = E (A 2 A 1 A 0I 0 + A 2 A 1A 0 I 1 + A 2 A 1 A 0 I 2 + A 2 A 1A 0I 3 + A 2 A 1 A 0 I 4 + A 2 A 1A 0I 5 + +A 2 A1 A 0I 6 + A 2 A1A 0I 7 ) Ex: 74151 (8:1). 74153 (2x4:1).4.5 Demultiplexoare: Aceste circuite sunt CLC care permit trecerea datelor de pe o intrare comuna catre una din iesiri. Uneori.4 Multiplexoare: Circuitele de multiplexare sunt CLC care permit trecerea datelor de la una din intrari. selectata prin cuvantul de pe intrarile de adresa.3. catre iesirea unica. Tabela de adevar pentru un demultiplexor cu 8 iesiri este: .3. selectata de cuvantul de pe intrarea de adresa.

. A 1 A 0 ( 2)) B = B n −1 2 n −1 + . respectiv A<B indiferent de valoarea bitilor mai putin semnificativi ( An-2…A0 . <. B 1 B 0 ( 2)) Procesul de comparare incepe cu compararea bitilor cei mai semnificativi ( An-1 : Bn-1 )....( A = A n −1 .( B = B n −1 . Y 7 = E A 2 A 1A 0D 4..d. Bn-2 .a. se recurge la expandare folosind intrari prevazute in acest scop. Daca An-1 = Bn-1. Tabela de adevar este: Prin interconactarea a n comparatoare de un bit se pot realiza comparatoare de n biti.+ A 1 2 1 + A 0 2 0 .3. indicand la iesire situatiile: >.Y 0 = E A 2 A 1 A 0D Y 1 = E A 2 A 1A 0D . Comparatoarele de un bit permit compararea a doua numere de cate un bit...6 Comparatoare numerice: Comparatoarele sunt CLC care permit compararea a doua numere.. pentru determinarea relatiei A:B este necesara compararea bitilor An-2.. Daca se doreste compararea a doua numere ale caror lungimi depasesc posibilitatile comparatorului disponibil.Tabela de functionare pentru un comparator pe 4 biti cu intrari de expandare este: . s.Bn-2…B0 ). Fie doua numere de n biti: A = A n −1 2 n −1 + .. =.+ B 1 2 1 + B 0 2 0 ..m. Daca An-1 > Bn-1 sau An-1 < Bn-1 rezulta A>B.

.

Timpul de rezolutie al schemei este calculat in situatia cea mai dezavantajoasa: 011…111+000…001: .4.7 Sumatoare: Sumatoarele elementare sunt CLC care aduna doua numere de cate un bit si un bit de transport din rangul inferior. generand suma si un bit de transport spre rangul urmator.3. conform tabelei de adevar: Pentru a aduna doua numere pe n biti sunt necesare n sumatoare elementare conectate astfel: Prin conectarea a 4 sumatoare elementare se obtine sumatorul pe 4 ranguri: Pentru realizarea unui sumator pe n ranguri folosind sumatoare pe 4 ranguri sunt necesare [n/4]=k circuite sumatoare pe 4 ranguri.

intrari pentru operanzi: A3:0. B3:0 . ALU de 4 biti are urmatoarele intrari si iesiri tipice: . Pentru reducerea timpului de rezolutie se foloseste sumatorul cu transport anticipat : c i = x i y i + c i −1 ( x i + y i ) G i = x i y i − transport generat : x i y i = 1 c i = G i + c i −1Pi c 0 = G 0 + c −1P0 c1 = G1 + c 0 P1 = G1 + (G 0 + c −1P0 )P1 = G1 + G 0 P1 + c −1P0 P1 c 2 = G 2 + c1P2 = G 2 + (G1 + G 0 P1 + c −1P0 P1 )P2 = G 2 + G1P2 + G 0 P1P2 + c −1P0 P1P2 c 3 = G 3 + c 2 P3 = G 3 + (G 2 + G1P2 + G 0 P1P2 + c −1P0 P1P2 )P3 = G 3 + G 2 P3 + G1P2 P3 + G 0 P1P2 P3 + c −1P0 P1P2 P3 c i −1 \ x i y i 00 01 11 10 c i = 1 indiferent de c i −1 c i traversează i Pi = x i + y i − transport propagat : x i + y i = 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 s i = c i −1 ( x i y i + x i y i ) + c i −1 ( x i y i + x i y i ) = c i −1 ( x i ⊕ y i ) + c i −1 ( x i ⊕ y i ) = c i −1 ⊕ x i ⊕ y i G i Pi = x i y i ( x i + y i ) = ( x i + y i )( x i + y i ) = x i ⊕ y i s1 = G 0 P0 ⊕ c −1 s 2 = G1P1 ⊕ c 0 s 3 = G 2 P2 ⊕ c1 s 4 = G 3 P3 ⊕ c 2 Ex. cresterea se datoreaza transportului succesiv intre ranguri.intrare de mod: M = 0 → functii aritmetice = 1 → functii logice .7.3.intrare de transport : c −1 . Unitati aritmetico-logice (ALU) ALU sunt CLC complexe care executa pe baza unor comenzi functii de tip aritmetic si logic.y 0 →c 3 ) + ( k − 2)t p (c − 1 →c 3 ) + t p (c − 1 → s 3 ) trcreste liniar cu n.t r = t p ( x 0 .: 74LS83A 4. ALU se utilizeaza in sisteme digitale complexe sau ca parti componente in unitatile de prelucrare ale sistemelor de calcul.

GTA sunt prevazute si cu 2 iesiri de transport generat (G) si de transport propagat (P).: 74182 .G.intrari pentru selectarea functiei : S3:0 . C + z . Ex. 4 intrari de transport generat (G3:0).iesiri pentru transport anticipat: P.iesire pentru indicarea egalitatii operanzilor: (A=B) . o intrare pentru transportul din rangul inferior ( C −1 ). pentru dezvoltarea sistemului de transport. C + y .iesire pentru transport: c 3 . GTA genereaza transporturile C + x .:74181 Pentru realizarea unor ALU pe mai multi biti in conditiile in care nu se mai urmareste realizarea unor viteze mari de prelucrare se foloseste transportul succesiv prin conectarea c 3 de la un circuit la c −1 de la circuitul urmator: Pentru operatii de mare viteza . ALU sunt combinate cu circuite de generare anticipata a transportului (GTA).iesiri pentru functie : F3:0 . prevazute cu 4 intrari de transport propagat (P0:3).. C − x = G 0 + C −1P0 C − y = G 1 + G 0 P1 + C −1 P0 P1 C − z = G 2 + G 1P2 + G 0 P1P2 + C −1 P0 P1P2 G = G 3 + G 2 P3 + G 1P2 P3 + G 0 P1P2 P3 P = P0 P1P2 P3 Ex.

Aceste operatii sunt realizate de CLC numite generatoare.8. se poate stabili si felul paritatii (para sau impara). Detectorul elementar de paritate este circuitul de anticoincidenta (XOR): b1 0 0 1 1 b0 0 1 0 1 y 0 1 1 0 p=0 → paritate para p=1 → paritate impara Daca pe langa cuvantul de transmis b0b1 se mai transmite si y. Daca se mai foloseste inca o poarta XOR.Expandarea ALU cu generarea anticipata a transportului se poate face pe doua sau mai multe nivele: 4.3. la cuvintele de transmis se mai adauga un bit “0” sau “1” astfel incat toate cuvintele transmise sa aiba un numar par (impar) de biti “1”. Generatoare si detectoare de paritate Pentru detectarea eventualelor erori in transmisia datelor se poate folosi un cod cu bit de paritate. La emisie. se obtine o transmisie in cod cu bit de paritate para. La receptie se verifica paritatea (imparitatea) numarului de biti “1” din cuvantul receptionat. respectiv detectoare de paritate. .

4 Timpi de propagare la o structura logica combinationala Modificarea unor variabile la intrarile unui CLC poate produce modificarea unor variabile la iesirea lui. iesirea yj se modifica dupa cum urmeaza: . circuitul are si doua iesiri YP si YI. Presupunem ca la modificarea variabilei xi.In cazul unor cuvinte de 8 biti se poate folosi circuitul din figura: Circuitul este prevazut cu intrarile P(par) si I(impar) care permit functionarea ca generator / detector de paritate sau imparitate. Corespunzator. Aceste intrari si iesiri permit expandarea circuitului: Pentru utilizarea circuitului la transmisii de date se poate folosi schema: 4.

avand in vedere ca ea descrie starea atinsa de circuit la un moment dat. avand in vedere ca un circuit NAND real poate fi reprezentat ca in figura de mai sus. Notiunea de circuit secvential (automat finit) Consideram circuitul din figura urmatoare: Iesirea acestui circuit nu poate fi descrisa numai cu ajutorul variabilelor de intrare. x1. y( t ) = y′( t − 2t p ) 2t p ≅ δ (Am considerat ca x0.timp de propagarea a xi la yj L→H t pHL ( x i → y j ) = ˆ t pHLij .1. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE 5. Tinand cont de acest aspect. putem scrie: Daca impartim timpul in intervale δ si notam a n ≡ ì y n +1 = x 0 n y n x1n í îz n = x 2 n y n Vom numi in continuare y variabila secundara interna sau variabila de stare. In expresia ei va interveni si timpul. Circuitul de mai sus prezinta o singura bucla.Se definesc urmatorii timpi de propagare: t pLH ( x i → y j ) = ˆ t pLHij .) y′( t ) = y( t + δ) ˆ a (nδ) .timp de propagarea a xi la yj H→L t p ( xi → y j ) = 1 t pLH ( x i → y j ) + t pHL ( x i → y j ) = ˆ t pij . Sa consideram in continuare un circuit cu mai multe bucle: .timp de propagarea a xi la yj 2 [ ] 5. circuitul se poate redesena ca in figura. unde ∆ este un circuit de intarziere (cu tp). x2 nu se mai modifica.

m .Procedand ca mai sus. introducand inaintea fiecarei variabile de stare propusa cate un circuit de intarziere.. variabilelor de stare.. identificam buclele circuitului... daca se considera un sistem cu bucle de reactie cu k intrari si m iesiri. Trebuie studiata evolutia sistemului dupa fiecare esantion de timp δ. y pn ). sunt reprezentate circuitele de iesire si circuitele ce definesc variabilele de stare. Se poate scrie: ì y 0 n +1 = x 1n y 0 n x 2 n ⋅ x 0 n y1n y1n +1 = y 0 n + y 2 n + x 1n y 0 n x 2 n í y 2n +1 = y1n + x 1n y 0 n x 2 n z 0 n = y1n + y 2n z = y1n î 1n Corespunzator acestor ecuatii.. xkn . Daca xin.... yjn si zln sunt valorile intrarilor. trebuie introduse p variabile de stare pentru a putea defini toate iesirile intr-un mod combinational. p í î zln = gl (x1n . l = 1. j = 1. y pn ). respectiv iesirilor la momentul de timp nδ... Astfel.. se introduc p intarzieri fictive δ in schema.. y1n ... xkn . In cazul general.. se poate scrie : ì y jn+1 = f j (x1n .. y1n .

se folosesc circuite combinationale pentru implementarea functiilor f si g si elemente de memorare pentru implementarea circuitelor de intarziere.multimea starilor multimi finite z. iar f. unde x. iesirile sunt definite la iesirea starilor.z sunt multimi nevide. Circuitul initial se va descompune in final in circuite de definire a evolutiei variabilelor de stare si in circuite de iesire. Se rzolva apoi problema de acoperire si se descompune sistemul in circuite de iesire si circuite de descriere a Observatii: y = ∅ . Se vor scrie si ecuatiile sistemului.z. 5.multimea semnalelor de intrare (alfabet de intrare) y. O bucla fundamentala este o bucla pentru care orice subansamblu al circuitelor ce o alcatuiescnu poate constitui o bucla. iar ramurile orizontale sunt conexiunile dintre circuite.g sunt functii definite pe aceste multimi. Pentru realizarea fizica a acestor structuri.multimea semnalelor de iesire (alfabet de iesire) f : x×y→y – functie de tranzitie g : x×y→z –functie de iesire In figura urmatoare este prezentata figura unui automat astfel definit: Acesta este un automat de tip Mealey. yn ) í z n = y ( xn . descris de ecuatiile: ì yn +1 = f ( xn . Un automat finit este deci un cvintuplu A=(x.f. la care liniile corespund buclelor fundamentale. iesirile acestora sunt complet determinate la orice moment de timp numai de intrari.y. Pentru determinarea acestor variabile se ataseaza sistemului secventional un graf in care fiecare nod reprezinta un circuit al sistemului. Analiza circuitelor secventiale Introducerea variabilelor de stare permite trnsformarea circuitelor de iesire in circuite combinationale.y.2. iesirile sun definite in timpul tranzitiilor dintre stari. Intr-o prima etapa trebuie determinate variabilele de stare in numar suficient. Tabelul se completeaza cu 1 in pozitiile pentru care circuitul de pe coloana intervine in bucla de pe linie.Un sistem a carui functionare este descrisa de astfel de ecuatii se numeste sistem secvential sau automat finit. In etapa a doua se va face o minimizare a numarului variabilelor de stare car permit scrierea ecuatiilor de functionare. Aceastase face notand iesirile circuitelor ce fac parte din cel putin o bucla si suprimand ramurile din graf corespunzatoare acestor iesiri pana cand graful nu mai prezinta bucle. in timp ce la automatele Moore. iar coloanele – circuitelor ce constituie buclele. x. y n ) f : x×∅ → ∅ → nu este definibila notiunea de stare g : x×∅ → z → y:x → z Acest caz particular defineste circuitele combinationale (se mai numesc automate triviale sau automate combinative). Pentru aceasta se construieste un tabel de acoperire.g). Un alt caz particular este g :y → z (automat de tip Moore) La automatele de tip Mealey.

respectiv de iesire. se determina tabela de fluenta si graficul de fluenta. graful se marcheaza in functie de tipul de automat definit: xe / ze Mealey: Moore: xh yi yj yi / zi yj / zj Exemplu: . Tabela de fluenta se construieste dupa urmatoarele reguli: liniile corespund starilor (intrarilor). de asemenea. obtinandu-se matricile de excitatie. Graful de fluenta se construieste dupa urmatoarele reguli: nodurile corespund starilor. coloanele corespund intrarilor (starilor). se scriu ecuatiile corespunzatore. Pornind dela acestea. arcele corespund tranzitiilor intre stari. corespunzator celei mai economice solutii obtinuta. se construiesc diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare si pentru variabilele de iesire. In continuare.evolutiei de stare. la intersectia liniilor cu coloanele se definesc f si g in cadrul automatelor Mealey sau numai f in cadrul automatelor Moore. caz in care g se defineste pe o coloana (linie) separata.

.. . = 1 Oricare dintre solutiile evidentiate mai sus este mai economica decat solutia adoptata initial.3 − 4 − 2 : y3 7 − 8 − 6 : y6 ì y1n+1 = xn y3n ⋅ xn + y6 n í ( y3n+1 = y1n + y3n ⋅ xn + y6 n ⋅ y3n ( ) ) 1 − 3 − 4 − 5 − 7 : y1 y6 n+1 = xn ⋅ y3n y3n ⋅ xn + y6 n î zn = y3n + y3n ⋅ xn + y6 n ( ( ) ) 1 3-4-2 7-8-6 1-3-4-5-7 1 2 1 3 1 1 4 1 1 5 1 6 1 7 1 1 8 1 (F2 + F3 + F4 )(F6 + F7 + F8 )(F1 + F3 + F4 + F5 + F7 ) = 1 (F2 (F1 + F3 + F4 + F5 + F7 ) + F3 + F4 )(F6 + F7 + F8 ) = 1 (F3 + F4 + F1F2 + F2 F3 + F2 F4 + F2 F5 + F2 F7 )(F6 + F7 + F8 ) = 1 F3 F6 + F3 F7 + F3 F8 + F4 F6 + F4 F7 + F4 F8 + . variabilele interne sunt deci y2 si y7. Alegem de exemplu solutia oferita de F2F7=1. + F2 F7 + ...

y1n . ramanand intr-o stare stabila.. din nou 01 etc. i = 1... In exemplul anterior.. y2y7/Tx 00 01 11 10 00 00 01 11 10 01 00 01 11 10 11 00 10 00 01 10 01 00 00 00 taT>tp∆ Pentru un sistem sincron. Numai pentru T=1 sistemul va evolua spre o noua stare. pentru y2y7=00 si x=0 sistemul se afla in starea stabila 00.ì y2 n+1 = y7 n xn y7 n + y2 n í y7 n+1 = y7 n xn + y2 n xn + ( y7 n xn + y2 n )xn y7 n z = y7 n + ( xn y7 n + y2 n ) î n ( ( ) ) Fiecarei stari ii este atasata o cifra zecimala: 5. p . Cand x devine 1. Sisteme secventiale sincrone Sistemele secventionale studiate anterior sunt sisteme asincrone deoarece la o modificare a marimii de intrare nu se poate controla intotdeauna evolutia sistemului. sistemul trece in starea 01.3.. Se introduce o variabila suplimentara T(tact.. y pn ).. xkn . clock) si se impune ca pentru T=0 sistemul sa evolueze. apoi 00. ecuatiile variabilelor de stare sunt: yin+1 = f i (x1n .. Sistemul intra deci intr-un ciclu necontrolabil. Sisteme secventiale asincrone.

timp de propagare prin structura combinationala ce realizeaza f taT . sistemul poate evolua spre o alta stare decat cea impusa in matricea de excitatie. ecuatiile de iesire)..Ecuatiile de stare a unui sistem sincron vor fi: tp∆ . Sinteza abstracta: pornind de la datele problemei. Folosirea a doua circuite de intarziere comandate de doua ceasuri sincronizate dar defazate: ( Se folosesc cate doua circuite de intarziere pentru fiecare variabila interna. . In caz contrar.. Sinteza are doua mari etape: A. se stabilesc elementele automatului finit atasat(intrarile.. Fiecare stare se ataseaza unor conditii distincte in care se poate gasi sistemul. Utilizarea de circuite integrate de tip MASTER-SLAVE 5. Ecuatiile de control trebuie sa rezulte cat mai simple. de iesire si de stari pentru automat. i = 1. Sinteza circuitelor secventiale.4. y pn ).. 2. y1n .solutie neeconomica.. cunoscand corespondentele intrare-iesire si evolutia sistemului.) ' T1 = 1 → yn = yn+1 T2 = 1 → yn → yn+1 taT1 si taT2 sunt dictati de timpuri de si ∆1 si ∆2 t1 > tp∆1 t2 > tp∆2+tpf ∆1 si ∆2 formeaza o structura MASTER-SLAVE (∆1-MASTER. ∆2-SLAVE) 3. Se incearca eventuale simplificari pe multimea starilor. xkn . Pentru a elimina aceasta constrangere se poate adopta una din urmatoarele solutii: 1.. Sinteza abstracta presupune parcurgerea urmatorilor pasi: 1..durata activa a ceasului T Pentru o functionare corecta este necesar ca taT < tp∆+tpf. starile. Definirea primara a starilor: se stabilesc multimile de intrare. Introducerea unor intarzieri suplimentare pe buclele sistemului. iesirile. Metodologie Rezolvarea unei probleme de sinteza presupune stabilirea structurii fizice a automatului. 2. ecuatiile de excitatie ale circuitelor de memorare. p tpf . Determinarea grupului si matricii de fluenta..timp de bascularea circuitului de intarziere ∆ yin +1 = Tn yin + Tn f i (x1n .

Reducerea starilor: se urmareste eliminarea eventualelor stari redundante introduse la etapa1 prin evidetierea starilor echivalente. Sinteza structurala: Pornind de la rezultatele obtinute in etapa precedenta se realizeaza implementarea fizica a automatuluiin functie de circuitele integrate pe care le are la dispozitie proiectantul. ). ele se pot contopi. R=1: Qn+1=0 S=R=1: nu intereseaza (nu are sens inscrierea simultana a unui 1 si a unui 0). treeecerea dintr-o stare in alta facandu-se numai a modificarea uneivariabile de intrare.1. B. Alocarea variabilelor de stare: Se realizeaza o exprimare a starilor prin cuvinte dintr-un anumit cod. rezolvarea acestei probleme se face folosind matricea de fluente: daca liniile (coloanele) corespunzstoare celor doua stari sunt identice. 6. deoarece in functie de tipul circuitelor integrate folosite se poate simplifica sau complica etapa de sinteza abstracta. 6. ceea ce permite o verificare a corectitudinii sintezei. Pentru a pezenta posibilitatea de memorare.3.CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE Circuitele basculante bistabile (CBB)sunt circuite cu doua stari stabile. 4. Practic. ca urmare se impune SR=0 . evitandu-se astfel hazardul in functionare. Acest ultim aspect este esential. doua stari sI si sj sunt echivalente daca si numai daca pentru aceeasi secventa de intrare automatul elaboreaza aceeasi secventa de iesire indiferent de starea din care porneste experimentul (sI sau sj). R=reset) si doua iesiri (Q. Folosind variabilele de stare introduse se construiesc matricile de excitatie si de iesire. circuitul ar trebui sa functioneze astfel: S=R=0: starea circuitului nu se schimba S=1. CBB se pot folosi pentru realizarea circuitelor de intarziere din structuracircuitelor secentiale. Circuite basculante bistabile de tip R-S CBB de tip R-S asincrone au doua intrari (S=set. In principiu. numarul acestora trebuind sa satisfaca relatia: 2p-1<k<=2p p = numarul variabilelor de stare k = numarul starilor distincte Este indicata folosirea unui codcare pastreaza adiacentelepentru starile vecine. La sfarsitul sintezei se poate face o analiza a functionarii structurii obtinute. Pentru codificarea starilor se folosesc variabile de stare. avand in vedere ca principala caracteristica a CBB este posibilitatea de memorare. R=0: Qn+1=1 S=0.

la acestei comenzi (R=S=0) apare o ambiguitate asupra starii in care va ramane circuitul deoarece practic este imposibila comutarea simultana a celor doua comenzi. din aceste motive. comanda R=S=1 este interzisa. S = 0 (Q ) = 1. S=0 (→Q=0). (Q ) = 1 → (Q ) − R = 0.Matricea de excitatie pentru un astfel de circuit este: SR\Q 00 01 11 10 0 1 0 1 0 0 x x 1 1 Qn+1 = Sn + Rn ⋅ Qn = Sn ⋅ Rn ⋅ Qn Qn+1 = Rn + Sn ⋅ Qn = Rn ⋅ Sn ⋅ Qn −R=S =0 Qn+1 = Rn (S n + Qn ) = Rn + S n + Qn Qn+1 = S n Rn + Qn = S n + Rn + Qn ( ) (Q ) = (Q ) : (Q ) = 0 → (Q ) = 1. S = 1 (Q ) = 0. (Q ) = 1 inscriere − R = 1. (Q ) = 0 stergere − R = S = 1 (Q ) = (Q ) = 0 Circuitul functioneaza dupa cum urmeaza: 2 stari posibile circuitul pierde caracteristica de circuit in doua stari. S=1 (→Q=1) sau prin R=1. se va trece deci sau prin R=0. An+1=0 Bn=0. Fie schema: Qn=0. in plus. Qn+1=? An=1. Rn+1=0 . Bn+1=1 Rn=0.

Pentru aceasta ar fi de dorit o functionare de felul urmator: informatia se inscrie pentru T=1.Realizarea practica a comutarii simultane a semnalelor A si B este imposibila. Dupa cum am vazut. Sd). deci dupa inchiderea portilor de intrare. O astfel de functionare este realizata de CBB de tip R–S MASTER–SLAVE: . In unele aplicatii este necesar controlul asupra momentului aparitiei informatiei la iesirea CBB. folosind pentru aceasta o intrare de ceas (T): T=0: portile de intrare sunt blocate T=0→1:functionare sincrona T=1:functionare asincrona (bistabilul este transparent pentru intrarile R. dar apare la iesire pentru T=0. deci pot fi considerate prioritare fata de celelalte intrari.S) R T Rd Q Q S Sd Matricea de excitatie a acestui circuit este: RS/TQ 00 01 11 10 00 0 0 0 0 01 1 1 1 1 11 1 1 X 0 10 0 1 X 0 Qn+1 = T n ⋅ Qn + Tn ( Sn + Qn ⋅ R n ) îSn ⋅ Rn ⋅ Tn = 0 CBB sincron poate fi prevazut si cu intrari sincrone (Rd. ceea ce determina aparitia unei ambiguitatii a starii bistabilului dupa comutare. care comanda evolutia circuitului independent de prezenta semnalului de tact. S in cazul T=1. Se mentine interdictia RdSd=0. CBB sincron de tip R–S este transparent pentru intrarile R. Din acest motiv se introduce notiunea de sincronizare.

T 2 1 3 4 S t R Q Q S T Functionarea circuitului este urmatoarea: – 1-2: portile de intrare inca nu sunt deschise. portile de transfer se inchid izoland MASTRE de SLAVE. – 2-3: portile de intrare se deschid permitand inscrierea informatiei in MASTER – 3-4: portile de intrare se inchid. R Sd Q Q S T Rd . portile de transfer inca nu sunt deschise – 4-5: portile de transfer se deschid permitand trecere informatiei din MASTER in SLAVE. Daca sunt necesare intrari asincrone ele pot fi prevazute numai la SLAVE sau atat la MASTER cat si la SLAVE.

Circuite basculante bistabile de tip J–K Pentru a evita nedeterminarile ce pot apare in urma aplicarii pe intrarile R.6.2. Matricea de excitatie devine: CBB de tip J–K sincron se obtine prin introducerea unei intrari de tact: JK\Q 00 01 11 10 00 0 0 1 1 01 1 0 0 1 ì ïQn +1 = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn = K n ⋅ Qn + J n ⋅ Q n + Qn í ï îQ n +1 = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn = J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn + Q n æR → Kö ç çS → J è K Q J Q Qn +1 = T ⋅ Qn + Tn J n ⋅ Q n + K n ⋅ Qn ( ) 11 1 0 0 1 10 0 0 1 1 JK\TQ 00 00 0 01 0 11 0 10 0 01 1 1 1 1 T=0 → portile de intrare sunt blocate T=1 → functionare asincrona K Q J T Q . Sale unui CBB R–S asincron a combinatiei R=S=1 se poate modifica schema circuitului astfel incat el sa aiba o evolutie cunoscuta si dupa o astfel de comanda si anume: R=S=1→ Qn =1 = Qn .

Parametri dinamici ai CBB Cele mai utilizate CBB in Romania sunt: J T S 7472 Q Q J T S 1/2x 7473 R Q Q J T S 1/2x 7476 R Q Q D K R K K S Q 1/2x 7474 Q T R Pentru CBB.n In general.th-timp de mentinere 7. .z) ∆ p g(x. ci sub alte forme: -descrierea functionala.….5. xhn. -diagrama (graf) sau matricea de fluenta. y1n. AUTOMATE SIMPLE 7.…. ypn) j= 1.tPLH . ypn) i= 1.1 Sinteza absoluta Structura unui automat este urmatoarea: T X Y H z f(x.z) m Ecuatiile ce descriu functionarea unui astfel de automat sunt de forma: yin+1= T n⋅yin+Tn⋅fi(x1n.….tPHL timpi de propagare . prezentarea automatului ce trebuie sintetizat nu se face prin ecuatiile de stare si de iesire.tSN-timp de prestabilire .…. parametri dinamici sunt: . xhn.6. y1n. -diagrama de semnale. p zjn=yj(x1n.

construirea grafului si matrici de fluenta .-automatul genereaza Z=1 3. Pentru sinteza automatului trebuie realizata mai intai sinteza abstracta folosind pentru aceasta metodologia expusa intr-un capitol anterior Ex: Sa se sintetizeze un generator de monoimpuls a carui functionare este descrisa prin urmatoarele diagrame de semnal: T X Z Semnalul X este asincron in raport cu semnalul de ceas T. acest T X T D S Q T R Q XS XS X XS lucru se realizeaza cel mai bine cu ajutorul unui bistabil D sincron pe front pozitiv: 1 2 3 1 1. Se prefera sincronizarea lui X cu ceasul T.-asteptare 2. definirea primara a starilor: variabile de intrare: XS variabile de iesire: Z stari: 1. ceea ce poate conduce la functionarii defectuoase.-matrici de excitatie si de iesire. XS=1 Z=0 2.

…. y1n.…. yp) Pentru sinteza automatului sunt necesare p CBB tip D sincrone (p variabile de stare).…. xhn.…. p Ecuatia unui CBB tip D este: Qn+1= T n⋅Qn+Tn⋅Dn Comparand cele doua relatii se observa ca variabilele de stare se pot obtine folosind CBB tip D sincrone daca: Di=fi(x1. ypn) i= 1. y1n.….…. care au maxim 5-6 variabile de intrare si de stare. reducerea starilor: nu este cazul 4.0X/0 11/0 01/1 marcarea ramurilor: Q\TXs 1 2 3 00 1/0 X/X 3/0 T ⋅ XS Z 01 1/0 2/1 3/0 11 2/0 3/1 3/0 10 1/0 X/X 1/0 1 10/0 10/0 2 11/1 obs: T=1 → frontul negativ al lui T 3 00/0 X1/0 3. Sinteza in CBB tip D Ecuatiile de stare ale automatului sincron sunt de forma: yin+1= T n⋅yin+Tn⋅fi(x1n. Pentru Tn=0 automatului nu evolueaza.2. sinteza structurala se face in CBB. caz in care ecuatiile de stare devin: yin+1=fi(x1n. y1. acestea vor implementa circuitele de intarziere D din structura automatelor finite. y1n. In cadrul sintezei se poate considera Tn=1. ypn)=yin+1 . ypn) i= 1.…. alocarea variabilelor de stare y1y0\T XS 00 01 11 10 y1y0\T XS 00 01 11 10 00 00 00 01 00 00 0 0 0 0 01 xx 01 11 xx 01 x 1 1 x 11 11 11 11 00 11 0 0 0 0 10 xx xx xx xx 10 x x x x In cazul automatelor simple. xhn.…. xhn. xh. p Rezulta: Din= fi(x1n. Q 1 2 3 y1 y0 0 0 0 0 1 1 7.

y in = x Ex: y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x x x 1 1 x x x y1y0\X S 00 01 11 10 XS XS 0 x x 1 x 1 x 0 0 x y1y0\X S 00 01 11 10 Jin=y0n J T Q 0 1 0 0 x 1 x x x x y1y0\X S 00 01 11 10 0 x x 1 x 1 x x 0 x JX 0n=X⋅Sn Z n = y in ⋅ y in D T Q Q K0n= X ⋅ Sn 0 Q Kin= X ⋅ Sn K T J T Q 1 Q Z K . K in = x y in = 1 Þ K in = y in +1 .Ex: y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x 0 x 1 1 1 1 x y1y0\X S 00 01 11 10 0 0 x 0 x 1 0 1 1 x y1y0\X S 00 01 11 10 0 1 0 0 x 1 0 0 x x D0n=X⋅Sn Din=X⋅Sn⋅y0n Zn= y 1n⋅y0n X D S Q Xs Xs D T Q 1 Q Z T R Q D T T Q 0 Q 7. tip J-K Pentru Tn=1 rezultă: y in +1 = y in ⋅ y in +1 + Kin ⋅ y in y in = 0 Þ y in = y in +1 .3 Sinteza cu CBB.

5.m. R in ⋅ Sin = 0 X D T Q Xs S Q Q Xs T 1 Q R Z S T T Q R 0 Q y in = 1 Þ Sin + R in = Sin + R in ( )(S in + R in )=S in ⋅ R in + R in Sin + R in ( ) =R in = y in +1 . Ex: Y1Y0 D1 D0 Y1Y0\XS 0 1 Q XS=0 00 0 0 00 00 01 1 01 0 0 01 00 11 2 00 0 0 11 00 11 3 10 0 0 10 00 01 4 . se porneşte de la o stare iniţială şi se calculează valorile semnalelor de comandă care se obţin.4.d. se consideră nouă stare iniţială.7. Sinteza cu CBB tip R-S Pentru Tn=1 rezultă: ì ïy in +1 = Sin + R in ⋅ y in í ï îSin ⋅ R in = 0 Þ Sin + R in = 1 y in = 0 Þ Sin = y in +1 .. Se completează apoi matricea de excitaţie şi se construieşte graful de fluenţă corespunzător. procedura repetându-se până se epuizează toate posibilităţile. R in ⋅ Sin = 0 7. În acelaşi timp însă este necesară verificarea corectitudini modului de fixare al valorilor indiferente din matricea de excitaţie. Pentru aceasta. apoi se trece la starea următoare (cea spre care evoluează sistemul). Dacă această stare este stabilă. Analiza funcţionării Valorile indiferente din diagramă conduc la obţinerea unor structuri mai ieftine. s.a.

În acest caz. Sistemul se numeşte în reintrare automată în ciclul de funcţionare. tPHL(Q)]-timpul de basculare al unui CBB tr-timpul de răspuns al unei structuri combinate (timp de propagare) Ţinând seama de trt. sistemul este prevăzut cu un circuit de iniţializare automată la cuplarea tensiunii de alimentare. pentru funcţionarea corectă a sistemului secvenţial este necesară respectarea anumitor condiţii. unde: trt-durata regimului tranzitoriu tb=max [tPLH(Q). În unele situaţii nu este permisă ieşirea din ciclul de funcţionare. specifice tipului de CBB folosite: a) CBB tip D active pe front pozitiv (7474): T TL tb th tr TH ≥ TH min TL TL ≥ TL min tb + tr ≥ th T − ( t b + t r ) ≥ t su tsu T ≥ max[TH min + TL min .XS=1 00 11 00 00 01 11 10 01 11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 1 Indiferent de starea în care va fi plasat sistemul la punerea sub tensiune. din graf se observă că el va evolua spre o stare admisă. t su + t b + t r ] . 7.6. Regimuri tranzitorii în sisteme logice secvenţiale realizate în CBB Durata regimului tranzitoriu la un astfel de sistem este: trt=tb+tr.

divizor: TT>tb (nu interesează decodificarea stărilor numărătorului).b) CBB tip I-K MASTER-SLAVE (7472. Frecvenţa minimă de lucru este data de de relaţiile: .numărător: TT>n·tb+TSH (depinde de numărul CBB conectate). în 4 (Y1). 7476): T TL TL TH ≥ TH min TL ≥ TL min t b + t r ≤ TL T ≥ TH min + max[TL min . Prin combinarea schemelor de numărător direct şi invers invers cu ajutorul unor multiplexoare comandate în semnalul de mod (CM) se obţine un numărător reversibil. . t B + t R ] tb tr Schema prezentată poate fi privită ca numărator (Y3 Y2 Y1Y0 ) sau ca divizor : în 2 (Y0). . Dacă la intrarea de ceas T a fiecărei celule se conectează ieşirea Q a celulei precedente se obţine un numărător liniar sincron invers. 7473.în 8 (Y2) sau în 16 (Y3) al frecvenţei ceasului T.

Y3 Y2 \Y1 Y2 00 01 11 10 ì ïI = Qn +1 Qn = 0 Þ í n ï îK n = x 00 0001 0101 1101 1001 01 0010 0110 1110 1010 11 0100 1000 0000 1100 10 0011 0111 1111 1011 ì In = x ï Qn = 1 Þ í = ï îK n Qn +1 Y3 Y2 Y1 Y0 T (Y3 Y2 Y1 Y0)n+1 x x x x 0 Y3 Y2 Y1 Y0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1( 1 0= 0 1 + 1 1 0 1 Qn +1 In Qn K n Qn ) 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 I0=1 K0=1 I1=Y0 K1=Y0 . Tabela de adevăr pentru un astfel de circuit cu 4 CBB este: T=1 (frontul negativ al T pentru CBB tip J-K MASTERSLAVE ). NUMARATOARE Aceste numărătoare au în alcătuire CBB ce comută simultan sub acţiunea unui semnal de ceas. 8.Numărătoarele pot fi prevăzute şI cu o intrare de ştergere dacă se folosesc intrările prioritare de resetare ( R ) ale CBB ce alcătuiesc numărătorul (semnalul RES).

Prin implementarea acestor relaţii se obţine un numărător binar sincron direct de tip paralel în schema: Yi = K i = ∏ Yn n =0 i−1 ' + t + T . Acest dezavantaj se poate elimina dacă pentru implementare se folosesc relaţiile Yi=Ki=Ci-λ. Dezavantajul schemei constă în faptul că fiecare poartă nou introdusă (pentru un rang superior) măreşte cu o unitate factorul de încărcare al CBB . care conduce Frecvenţa maximă de lucru a unui astfel de numărător este dată de relaţia: TT > t b SH p la o frecvenţă mai mare decît numărătorul sincron. n − 1 : Qn + 1 = T n Qn + T n Qn Qn = 0 Þ T n = Qn + 1 Qn = 1 Þ T n = Qn + 1 T0=T . i = 0.Numărătorul astfel obţinut este un numărător binar sincron direct de tip serie.ceia ce conduce la mărirea tb şi dacă la scăderea frecvenţei de lucru. unde Ci-λ se numeşte transport din rangul I-λ: i ì = ∏ ïCi Yn = Ci−1 Yi n =0 í ï îCi−1 = i Frecvenţa maximă este dată de relaţia : TT > t b + (n − 2) t p + TSH se obţine dintr-o frecvenţă maximă mai mică decît în cazul anterior. O altă variantă de numărător binar sincron binar sincron direct de tip paralel se obţine dacă se impune Ii=Ki=1. Un alt dezavantaj este creşterea numărului de intrări penru porţile folosite pentru rangurile superioare.

pornind de la această schemă.T1=Y0T T2=Y1Y0T T3=Y2Y1Y2T Numărătoarele pot fi prevăzute cu ieşire de transport pentru expandare (CY). se poate realiza foarte uşor un numărător binar sincron reversibil dacă se folosesc două semnale de ceas (CU pentru numărătorul direct şi CD pentru numărătorul invers): Pentru a conferi schemei flexibilitate maximă se pot folosi CBB tip J-K MASTER-SLAVE cu intrări sincrone ( R . S ): .

3.MR 1 0 0 0 PL D i x x 0 0 0 1 1 x Qi 0 0 1 0 Si 0 0 1 1 Ri 1 1 0 1 R i = MR D i + MR PL Si = MR + PL + D i MR .ştergere paralelă PL - încarcare 8.Dacă stăstările sunt cele din figură. Alegerea stărilor omise poate fi făcută arbitrar. matricea de excitaţii pentru numărătorul modulo 5 este: n T=1 .1. rezultănd mai multe variante de numărător modulo k. se determină numărul minim de celule necesare n=[log2k]. Numărătoare modulo k ≠ 2 p Numărătoarele prezentate pînă acum sunt numărătoare binare realizate prin interconectarea a p celule. stările omise se aleg astfel încît decodificarea stărilor rămase să se poată face cît mai simplu.În practică.Aceste numărătoare evoluează prin toate cele 2p stări posibile: Pentru a realiza un numărător modulo P2≠2p.Folosim procedeul descris mai sus pentru sinteza unui numărător modulo 5.Din cele 2 stări posibile se elimină 2n-k stări.

care presupune următoarele: se lasă un numărător modulo 2n să evolueze normal de la starea 0 la starea k-1. Pentru un numărător modulo 5 se obţine R = Y2 Y0 .K0=1 I1=Y0 Qn + 1 = In Qn + K n Qn ìI n = Q n + 1 Qn = 0 → í îK n = x ìK = Q n + 1 Qn = 1 → í n îI n = x K1=Y0 I2=Y1Y0 K2=1 Pentru a verifica corectitudinea schemei se face analiza ei: Y2 Y1 Y0 I0R0 I1R1 I2R2 0 0 0 11 00 01 0 0 1 11 11 01 0 1 0 11 00 01 0 1 1 11 11 11 1 0 0 01 00 01 0 0 0 1 0 1 01 11 01 0 1 0 1 1 0 01 00 01 0 1 0 1 1 1 01 11 11 0 0 0 Y2Y1\Y0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 001 011 010 000 1 010 100 000 010 Numărătorul sintetizat este deci cu reintrare automată în ciclul de funcţionare. apoi la stingerea stării k se resetează toate celulele numărătorului.O altă metodă de realizare a numărătoarelor modulo k≠2p este metoda reducerii la 0 .

În acest caz. Aceste evenimente durează deci 2TT.R = Y2 + Y0 = Y2 Y0 Dezavantajul acestei scheme este durata manifestată a semnalului R : t RL = t PHL ( Q ) + t PHL( L ) ≥ t RL min Pentru eliminarea acestui dezavantaj. D=Y2 . se sincronizează R cu frontul pozitiv al ceasului T. Din acest motiv pentru resetare trebuie determinată starea 4 (100) pentru realizarea unui numărător modulo 5. Numărătorul rămîne în ultima stare a ciclului de numărare un timp TT/2. după care R devine activ. durata activă a lui R este T RL =TT. apoi după încă TT/2 trece din starea 0 în starea 1. numărătorul devine resetat un timp TT.

.2.k-2. Dezavantajul schemei este că nu se poate asigura o durată suficientă pentru semnalul PL = BW .4.1.după cum urmează: se încearcă numărătorul în starea iniţială k şi se aplică impulsului pe intrarea de numărare inversă (CD). Numărătoare integrate uzuale Cele mai frecvent utilizate numărătoare integrate sunt: 7492 . 8. Acest neajuns se poate elimina prin sincronizarea recţiei în cazul T (similar metodei anterioare).2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1 .. O altă metodă de divizare a unui numărător modulo k≠2p este utilizarea unui numărător prim stabil invers .cînd numărătorul ajunge în starea 0. apoi ciclul se reia.De remarcat că starea 4 (100) divizează TT/2. iar starea 0 (000) divizează 3 TT/2.semnalului BW (care există doar atît timp cît conţinutul numărătorului este 0) datorită încărcării numărătorului ( PL = BW ) ar putea compromite operaţia de încărcare. De remarcat că starea 0 nu face parte din ciclul de numărare.4 secţiuni: divizor în 2 (C0) divizor în 6 (C1) ..Acest numărător realizează o divizare în 5 a frecvenţei ceasului T. numărătorul trece succesiv prin stările k-1.. apare un impuls pe ieşirea de împrumut (BW) care se foloseşte pentru încărcarea numărătorului în starea k.1.

7493 - 2 secţiuni:

divizor în 2 (C0) divizor în 8 (C1) - 2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1

7490 - 2 secţiuni :

divizor în 2 (C0) divizor în 5 (C1) - 2 intrări de ştergere: MR0⋅MR1=1 - 2 intrări de iniţializare în 9 (1001) MS0⋅MS1=1

74193 - numărător binar sincron reversibil prestabil 74192 - numărător zecimal sincron ireversibil prestabil

8.2. Registre Registrele circuite ce permit stocarea şi sau deplasarea unor cuvinte binare. În funcţie de modul de funcţionare, registrele pot fi: de memorie, de deplasare,combinate,inversabile. 8.2.1. Registre de memorie Sunt utilizate pentru stocarea cuvintelor binare.Funcţionarea unui astfel de registru de memorie este descrisă în următoarea tabelă de adevăr:

Yin+1=

Tn 0 1

Yin+1 Yin Xin

T nYin+TnXin

Având în vedere că ecuaţia ce descrie funcţionarea unui CBB tip D sincron este Qin+1= T nQin+TnDin , rezultă că se poate realiza un registru de memorie pe k biţi dacă se folosesc k CBB tip D sincrone cu Din=Xin.

Dacă se folosesc CBB tip D active pe front pozitiv,informaţia se înscrie în registru pe frontul pozitiv al ceasului.Dacă se folosesc CBB tip D latech ,pentru T=1 registrul este transparent pentru informaţia de pe intrări,iar pentru T=0 registrul se zăvoreşte,memorînd informaţia care se află pe intrări în momentul frontului negativ al T. Dacă se folosesc CBB tip D MASTER-SLAVE în registru se memorează informaţia care se află pe intrări în momentul frontului negativ al ceasului.registrele de memorie se pot implementa şI în CBB tip I-K sau R-S dacă se realizează conexiunile respectiv.Registrele de memorie multiport sunt constituite din CBB adresabile care au o intrare comună de date,CBB folosite sunt de tip D-latch

În cazul registrelor de memorie intrerea de ceas a bistabilelor poartă numele de WE sau WR dacă se folosesc CBB tip D active pe front pozitiv, **** pentru CBB tip D-latch,respectiv *** sau **** pentru CBB tip D MASTER-SLAVE. 8.2.1. Registre de deplasare Sunt registre care la fiecare impuls de tact deplasează conţinutul spre dreapta sau spre stânga cu cîte o celulă. Funcţionarea unui registru cu deplasare stînga-dreapta este ilustra tă
de următoarea tabelă de adevăr:

Tn 0 1

Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp SO Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Yp SI Y0 ⋅⋅⋅ Yp-1 Yp1

Y0n+1= T nY0n+TnSIin Yin+1= T nYin+TnYi-1n SOin=Ypn

D0n=SIn Din=Yi-1n

i=1, p

Pentru un registru de deplasare dreapta-stînga, funcţionarea este următoarea: Tn 0 1 SO Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Y0 Y0 Y1 ⋅⋅⋅ Yp Y1 Y1 Y2 SI Ypn+1= T nYpn+TnSIn Dpn=SIn Yin+1= T nYin+TnYi+1n Din=Yi+1n i= 0, p − 1 SOn=Yon

Prin combinarea celor două scheme se obţine un registru de deplasare comandat stînga-dreapta sau dreaptastînga:

CM=0 : MUX realizează legătura 0-0 → deplasare stînga-dreapta CM=1 : MUX realizează legătura 0-0 → deplasare dreapta-stînga
8.2.3. Registre combinate
Acest tip de registre cumulează funcţiile registrelor de memorare cu cele ale registrelor de deplasare

CM=0 → încărcare serială pe Ts → registru de deplasare stînga-dreapta CM=1 → încărcare paralelă pe TP → registru de memorie
8.2.4. Regiştri universali Acest tip de regiştri cumulează funcţiile tuturor tipurilor de registre examinate anterior:

este necesar cunoaşterea grafului de fluenţă corespunzător registrului. iar CLC2 realizează funcţia de ieşire(generează secvenţa necesară ) .intrare sincronă pentru ştergerea registrului 8..M1 M0 0 0 0 1 1 0 1 1 MUX 0-C 1-C 2-C 3-C mod de lucru nefolosit deplasare stînga-reapta deplasare dreapta-stînga memorare *ES . . Ypn) Yin+1=Y0n : : Ypn+1=YP-in Sn=g(Y0n . Schema generală utilizată pentru acest scop este următoarea: Registrului de deplasare i se asociază două circuite logice combinaţionale: CLC1 realizează funcţia de reacţie.5. .care ilustrează evoluţia posibilă a stărilor. Circuitul de ieşire se foloseşte numai în cazul generatoarelor de secvenţă şi numai atunci cînd circuitul de reacţie nu poate determina singur generarea secvenşei dorite.2. Registre de deplasare cu reacţie Registrele de deplasare se pot folosi pentru realizarea numărătoarelor şi a generatoarelor de secvenţe. . Ypn) Circuitul de reacţie produce o valoare ce se aplică pe intrarea serială a registrului şi care dfetermină deci starea următoare a acestuia.. În unui registru de deplasare de 4 biţi. Pentru a putea proiecta numărătoare sau generatoare de secvenţă cu ajutorul registrelor de deplasare. ..graful de fluenţă edte următorul: ..Secvenţele ce caracterizează această schemă sunt următoarele: Y0n+1=SIn=f(Y0n .

Rezultă: Q Y3 Y2 Y1 Y0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 8 1 0 0 0 SI 0 0 0 1 Y3Y2\Y1Y0 00 01 11 10 00 x 0 x 1 01 0 x x x 11 x x x x 10 0 x x x SI=Y3 De remarcat ca pentru orice numarator realizat prin aceasta tehnica diagrama Karnaugh corespunzatoare reactiei trebuie sa contina 1 in celula 0000 si 0 in celula 1111. . Pentru a proiecta un numărător cu n stări trebuie aleasă o secvenţă de n stări din diagramă. iar apoi trebuie realizat circuitul de reacţie astfel încît registrul de deplasare să oscileze în secvenţa de stări aleasă. Pentru realizarea unui numărător cu 4 stări.se poate alege de exemplu secvenţa de stări 1-2-4-8. in caz contrar producandu-se blocarea numaratorului la atingerea starilor respective.Pe acest graf sunt puse în evidenţă toate stările şi tranziţiile posibile între stări.

Pentru eliminarea acestui neajuns se folosesc secvente psindoaleatoare.Daca dorim realizarea unui numarator in 8 stari. pentru care se obtine: Q 0 1 3 7 15 14 12 8 y3y2y1y0 SI 0000 1 0001 1 0011 1 0111 1 1111 0 1110 0 1100 0 1000 0 y3y2\ y1y0 00 00 01 10 1 1 x 01 x x x 11 0 x SI = y 3 0 10 0 x x 11 1 1 0 x Numaratorul astfel obtinut se numeste numarator Johnson. putem atinge secventa de stari 0-1-3-7-15-14-128. Secventele aleatoare au dezavantajul ca nu sunt repetabile. Secventa obtinuta astfel este o secventa de lungime maxima. Nici acest numarator nu asigura reintrarea in ciclul de functionare la parasirea accidentala. Secventele binare pot fi secvente aleatoare (de lungime infinita) sau secvente determinate (de lungime finita). Un registru de deplasare de n biti are 2n -1 stari nenule. secventa utilizata apare ca fiind aleatoare. Daca se utilizeaza o portiune dintr-o secventa pseudoaleatoare mult mai mica decat lungimea acesteia. Prin completarea matricei de iesire in pozitiile indiferente se elimina acest neajuns si se obtine urmatoarea structura pentru numara torul Johnson: y3y2\ y1y0 00 01 11 10 00 10 1 1 0 0 0 0 0 0 01 1 1 0 0 11 1 1 0 0 SI = y 3 y 2 + y 3y 0 = y 3 y 2 + y 0 = y 3 + y 2 + y 0 = y 3 + y 2 y 0 ( ) Generatoarele de secventa sunt ? care genereaza o succesiune de 1 si 0 in o structura data. care sunt secvente determinate de lungime ? . Pentru un registru de 4 biti. o secventa de lungime maxima este: 1-2-4-5-3-6-13-10-5-11-7 .

Rezulta: Q 1 2 4 9 3 6 13 10 5 11 7 15 14 12 8 y3 y0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 y2 y1 S I 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 y3y2\ y1y0 00 01 11 10 Y3y2\ y1y0 00 01 11 10 00 01 11 10 x 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 00 01 10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 0 1 SI = y 3 ⊕ y 2 + y 3 + y1 + y 0 SI = y 3y 2 + y 3 y 2 = y 3 ⊕ y 2 Dezavantajul schemei este imposibilitatea revenirii in ciclul normal la atingerea accidentala a starii 0 (x=0) si se poate elimina impunand x=1 In tabelul urmator sunt prezentate reactii ce permit obtinerea secventelor de lungime maxima pentru n≤10: .15-14-12-8.

Un astfel de exemplu este prezentat in continuare: trebuie proiectat un circuit care sa genereze secventa: 1011011010.n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SI y0 y1 ⊕ y0 y2 ⊕ y1 y3 ⊕ y2 y4 ⊕ y3 y5 ⊕ y4 y6 ⊕ y5 y7 ⊕ y5 ⊕ y4 ⊕ y3 y8 ⊕ y5 y9 ⊕ y6 Exista secvente ce nu pot fi obtinute doar prin folosirea unui circuit de reactie. Numarul de stari ale acestui ciclu nu poate fi micsorat deoarece din starea 1 trebuie sa se treaca fie in 11 fie in 10. Pentru rezolvarea acestei probleme. 5 apar mai mult daca o data in ciclul de functionare. Este deci necesar ca ciclul sa aiba 10 stari. 13. care va trebui y3 y2 y1 y0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Q 11 6 13 11 6 13 10 5 10 5 Se observa ca starile 11. Cele 10 combinatii nu pot fi obtinute prin metoda circuitului de reactie. deci trebuie folosit un registru de deplasare de 4 biti. sa treaca prin urmatoarele stari: y3 y2\ y1 00 y0 10 00 1 01 x 11 0 10 0 01 0 1 x x x 1 0 1 11 1 x 0 x y3y2 \ y1 00 y0 10 00 1 1 01 x x 11 1 0 10 0 x 01 0 1 x x 11 x 1 1 0 . iar din 5 trebuie sa se treaca sau in 10 sau in 11. 6. 10. se foloseste un circuit de reactie pentru obtinerea celor 10 stari si un circuit de iesire pentru obtinerea secventei dorite. Secventa are 10 biti.

intrare paralela pe C2 . MC = 0 .Secventa de 10 stari poate fi de exemplu 0-1-2-5-11-7-15-14-12-8: Q 0 1 2 5 11 7 15 14 12 8 y3 y2 y0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 y1 SI 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 S 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 SI = y 3 y 0 + y 3y 2 + y 3 y 2 y 0 S = y 3 y 0 + y 2 y 0 + y 2 y1 Circuitul nu asigura reintoarcerea in ciclul de functionare la parasirea accidentala a acestuia.starea seriala pe C0 1 . Corespunzator celor doua moduri de intrare. iesire paralela si seriala.2. care este un registru combinat avand posibilitati de intrare paralela sau seriala. 8. 7495 este prevazut cu doua ? de ceas.6 Registre integrate uzuale Cel mai cunoscut registru TTL este 7495. Problema se rezolva prin completarea corespunzatoare a diagonalei Karnaugh a lui SI. Intrarea de mod determina functionarea in unul din cele doua moduri de intrare.

9.Prin realizarea unor conexiuni adecvate. x = (0. In realitate.1 Hazardul in circuitele logice combinationale .0) . x = (11 . ).0) sau x.1) sau x. ( ) ( ) ( ) ( ) 2. Exemple: 1. 7495 se poate transforma in registru de deplasare considerat stanga-dreapta sau dreapta-stanga. Influenta acestor regimuri tranzitorii asupra functionarii circuitelor logice este cunoscuta sub numele de hazard in functionare. pe durata regimurilor tranzitorii apar situatii in care x. 9. x = (0. HAZARDUL STRUCTURILOR LOGICE Circuitele logice folosesc elemente de comutatie pe care le-am considerat pana acum ca fiind elemente ideale in sensul ca x. x = (1.

Iesirea z a unui circuit se poate scrie in raport cu variabila x sub una din urmatoarele doua forme: 1.In cazul CLC.0) z = 0 → hazard static in 1 0 1 2 3 001 011 110 111 1 3 6 7 A 0-11 R(1. T = 1 z = xx z = 1 → hazard static in 0 . x) = (11 R = S = 0.) ( x. dar exista un regim tranzitoriu pe durata caruia iesirea isi schimba valoarea. B = x1 x 0 ) C=x x 2 1 z = x 2 x 0 + x 2 x1 Exista hazard static in 1 daca x0=1. x) = (0. deci B z = x 2 x 0 + x 2 x1 + x1x 0 2.3 ) B -11 R(3.6.7 ) C 11R(6. hazard dinamic si hazard de curse. z = ( R + x) S + x T FA ( FA+ FB ) FC ( FB + FC ) = 1 FA FC =1 1 3 6 7 A 1 1 B 1 1 C 1 1 z=A+C ( ) . C = 0 z = x + x = 1 Pentru eliminarea acestui tip de hazard trebuie respectata conditia C ≥ AB. hazardul in functionare este clasificat dupa regimul tranzitoriu al variabilelor de iesire in: hazard static.7 A = x 2 x 0 .7). x1 = 1 z = x 2 + x 0 → 0 1 1 1 1 1 Hazardul static de 1 apare in diagrama Karnaugh exista celule adiacente ce contim 1 care acoperite de acelasi implicit prim. x1=1. a)metoda Veitch-Karnaugh: z = x 2 x 0 + x 2 x1 x2 \ x1 00 01 11 hazard static in 1 x0 10 x 0 = 1. x 1 = 1 z = x 2 + x 2 + 1 b)metoda Quine-McCluskey: ( x.1.1 Hazardul static Un CLC prezinta hazard static daca pentru doua valori adiacente ale intrarilor iesirea trebuie sa ramana constanta. eliminarea acestui tip de hazard poate fi realizata daca elimina situatiile descrise prin introducerea unor termeni ? in expresia functiei: z = x 2 x 0 + x 2 x1 + x1x 0 x 0 = 1. in expresia functiei trebuie adaugati implicantii primi care sunt egali cu 1 pentru aceste comutari. z = Ax + Bx + C A = B = 1. 9. Circuitul poate prezenta deci hazard static in 1 comutatiile x2 in situatiile: 011 ↔ 111 ⇔ 3 ↔ 7 Pentru a elimina acest tip de hazard.3. Fie functia logica z=R1(1.

Z=0 A=B=1. 9. Hazardul dinamic poate sa apara in circuitele in care exista 3 sau mai multe cai de semnal in timpi de propagare diferiti pentru aceeasi variabila. Z=1 C=0 C=1 CC :1-2 6-5-2 3-4-5-2 ( ) In cazul CLC pe doua nivele sintetizate corect nu poate sa apara hazard dinamic (considerand ca timpii de propagare sunt aceeasi pentru porti similare). marimile luate sunt similare celor de la forma disjunctiva.2 Hazardul dinamic Un CLC prezinta hazard dinamic daca pentru doua intrari adiacente iesirea trebuie sa comute 0→1 (1 → 0) .nu prezinta hazard static in 1.1. . Conditia necesara si suficienta pentru ca intre doua puncte de functionare sa nu existe hazard de surse este ca functia de iesire a circuitului sa contina implicantul prim ce inchide cele doua puncte. rezulta: z = x 2 + x 2 x 1 + x 1 . 9. dar ea isi schimba valoarea pe durata regimului tranzitoriu. insa pe durata regimului tranzitoriu iesirea evolueaza in secventa 0 → 1 → 0 → 1 (respectiv 1 → 0 → 1 → 0 ). Exemplu: z = x 2 + x 2 x 1 + x 1 x 0 . Exemplu: A=B=1. variabila care nu se modifica este x 0 = 1 .1.Pentru eliminarea acestui tip de hazard trebuie respectata conditia T ≤ R+S. X2 \ x1 x0 0 1 00 01 11 10 1 1 1 1 La comutarea 001 → 111 .3 Hazardul de surse Un CLC prezinta hazard de surse daca atunci cand cel putin doua intrari se modifica iesirea trebuie sa ramana constanta.

apoi in 1. Exista 3 posibilitati de modificare a variabilelor de stare y1 y0 din 00 in 11: O succesiune de comutatii care inlocuieste o comutatie mica se numeste cursa. descriind un ciclu. Corespunzator acestor 3 variante. ilustrate pe matricea de excitatie. apoi in starea stabila 3.Daca x 2 . Daca automatul se afla in starea 3 si x=0. . nu are loc nici o tranzitie. In toate cele 3 cazuri. iar starea urmatoare este aceeasi pentru o anumita intrare. automatul ajunge in starea stabila 3 (10). O solutie ar fi validarea iesirilor numai dupa terminarea regimului tranzitoriu. automatul nu evolueaza spre o stare stabila si trece periodic prin aceeasi succesiune de stari. desi hazardul de surse nu poate fi eliminat prin metoda mentionata. fara a schimba regimul permanent. 2. x 2 si x1 comuta dupa cum urmeaza.y0) sa se modifice simultan. atunci el trece in starea 2. Pentru x=1. pe care nu o mai paraseste 0 1 11 01 11 11 10 10 10 00 . Tehnologic este imposibil ca ambele variabile (y1. Daca asigurarea de stare se face conform tabelei de mai sus. 3 si din nou in 0 etc. apare hazard de surse: Cele doua puncte (intre care apare hazard de surse) nu pot fi incluse in acelasi implicant prim. hazardul nu modifica decat regimul tranzitoriu al circuitului .2. atunci starea respectiva se numeste stabila si se incercuieste (starea 3 pentru x=0).2 Hazardul in sisteme secventiale asincrone 9.1 Hazardul de curse Fie un sistem secvential asincron cu graful de fluenta din figura: Q\ x 0 1 2 3 0 2 2 3 3 1 1 2 3 0 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 0 1 1 1 1 0 y1 y0 \ x 00 01 11 10 Daca automatul se afla intr-o anumita stare. tranzitia 0 → 2 se codifica 00 → 11 . exista 3 variante de evolutie a automatului. Daca x devine 1. 9. automatul trece in starea 0. In cazul CLC. Daca x devine din nou 0 atunci cand automatul se afla in starea 0.

Daca y0 comuta primul. 2. Adiacenta este simplu pusa in evidenta pe diagramele Karnaugh. Rezolvarea acestei probleme presupune ca starile intre care au loc tranzitii sa fie codificate prin valori adiacente ale variabilelor de stare.pana la o noua modificare a intrarii x. tranzitia 2 . Exista si surse pentru care starea finala depinde de ordinea in care are loc comutarea variabilelor de stare. pentru aceasta. Hazardul de surse se elimina daca sunt respectate urmatoarele conditii: 1. daca se trece si prin 01. se introduce starea fictiva f si se impune conditia ca automatul sa treaca neconditionat din f in 0. daca y1 comuta primul. 1 . In schimb. starile 0 si 1 sunt adiacente.f 0. consideram sistemul cu graful de fluenta din figura urmatoare. y1 y0 0 1 1 2 3 \ 1 0 0 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 0 1 1 1 1 0 y1 y0 \ 0 1 . de asemenea starile 1 si 2. rezolvandu-se astfel problema adiacentilor intre starile intre care au loc tranzitii. starea finala este tot 11. deoarece rezultatul comutarilor succesive este identic cu cel prevazut in matricea de excitatie (atingerea starii stabile 3). trece direct in 11 daca y1y0 comuta simultan. Pentru a ilustra astfel de surse. astfel de surse se numesc surse critice. indiferent de valoarea lui x. se spune ca aceasta sursa nu este critica. In continuare sunt ilustrate asigurarile de stare fara hazard de surse pentru automate in 3 si 4 stari: Se observa ca este imposibila o asigurare de 0 0 1 stare fara hazard de surse 1 f 2 daca au loc tranzitii intre fiecare doua stari. 2. tranzitiile intre stari sa se faca prin schimbarea unei singure variabile de stare: starile intre care au loc tranzitii trebuie sa fie codificate prin valori adiacente ale variabilelor de stare. automatul ajunge in starea 10 (3) din care nu mai poate fi scos. Q\ x 0 1 2 3 0 0 2 0 3 1 1 1 1 3 Q 0 1 2 3 y1 y0 0 0 1 1 0 1 1 0 y1 y0 \ x 0 00 00 11 01 00 11 11 01 11 10 10 10 1 Daca automatul se afla in starea 00 cu x=0 si apoi devine . modificarea intrarii sa se faca prin schimbarea unei singure variabile de intrare: sunt necesare circuite suplimentare care sa asigure aceasta conditie. pentru asigurarea propusa.0 devine in acest caz 2 . In acelasi mod pot fi ? variabilelor de intrare atunci cand automatul are mai multe intrari ce se modifica simultan. este necesar ca si starile 1 si 2 sa fie adiacente.

y2 \ y0 0 1 y1 00 01 11 10 f 1 3 f2 0 1 2 In cazul automatelor cu 4 stari al caror graf de fluenta are o diagonala. 3-f1-0. in care toate tranzitiile au loc intre stari vecine. oricum s-ar alege aceste variabile. vor rezulta tranzitii care se realizeaza prin modificarea a doua variabile de stare. problema hazardului de surse poate fi rezolvata prin introducerea unei a treia stari fictive. deci a fost rezolvata problema hazardului de surse. 3. Se obtine un graf de fluenta modificat cu 7 stari. . dintre care 3 fictive. dintre care 2 fictive. 1-2. se introduc doua stari fictive f1 si f2. urmatoarele perechi de stari sunt adiacente: 0-1. y2 \ y1 00 y0 10 0 f1 1 0 01 3 1 f2 2 11 f3 Daca graful de fluenta are 2 diagonale. Graful de fluenta modificat contine 6 stari. 4. eliminarea hazardului de surse nu se poate rezolva doar cu doua variabile de stare. 1-3. Problema se poate rezolva daca se vor aloca 3 variabile de stare. 0-1.Asigurarea de stare fara hazard de surse se poate realiza numai cu doua variabile de stare. pentru a rezolva si adiacenta intre starile 2-3 si 3-0. Fiecare tranzitie din acest graf are loc intre stari adiacente (2-f2-3. care sa rezolve adiacenta intre starile 0-2: 0-f3-2. 1-2. 1-3).

astfel incat sa dispara decalajele relative de timp.9. Hazardul de continuitate pentru structura g poate fi asimilat hazardului static al CLC. fenomene ce pot produce hazard in functionare.3. Hazardul de continuitate Hazardul de continuitate se refera la regimul tranzitoriu al unei variabile logice: (x. In schimb. eliminarea hazardului static in structurile combinationale f si g . sistemul prezinta hazard de propagare. 9. care nu modifica decat regimul tranzitoriu al structurii. 2. tipurile de hazard mentionate pentru sistemele asincrone pot fi eliminate prin introducerea semnalului de ceas. Daca sub influenta acestor decalaje automatul evolueaza spre o stare stabila diferita de cea din matricea de excitatie. Problemele care apar se datoreazã nerespectãrii conditiilor impuse de parametrii dinamici ai circuitelor utilizate (duratele impulsurilor. Solutia de eliminare a acestui tip de hazard este introducerea unor intarzieri suplimentare pentru unele blocuri.…. ceea ce poate conduce la nerespectarea timpilor de prestabilire si de mentinere sau la obtinerea unor impulsuri de durata prea scurta. timpii de prestabilire. x ) = (0. fj.fp. timpii de mentinere. Hazardul sistemelor secventiale sincrone In cazul sistemelor secventiale sincrone. 9. frecventa maximã de lucru ).. Hazardul Un sistem secvential sincron este comandat pe de o parte de ceasurile interne. 1).1. Exemple: 1. asigurandu-i astfel o durata satisfacatoare. reducerea duratelor regimurilor tranzitorii ale variabilelor sub timpii de reactie ai sistemului( timpii de trecere dintr-o stare in alta ). 0) sau (x. prezenta hazardului de continuitate in structura f poate determina modificarea variabilelor de stare pe durata regimului tranzitoriu.3 Hazardul de propagare Consideram un sistem secvential la care structura combinationala f este constituita din mai multe blocuri f1. Daca un semnal decomanda se aplica unor blocuri diferite fi. ` . x ) = (1. fara a schimba regimul permanent. se poate ajunge la o evolutie nedorita. timpii de propagare.2.2. pot apare decalaje de timp la un bloc relativ la celalalt. iar pe de altã parte de semnalele externe si ceasurile interne sunt oarecare. 9.2. Problema se poate rezolva prin urmatoarele masuri: 1. Realizarea numaratoarelor modulo p ≠ 2k prin metoda aducerii la zero sau prin metoda resetarii controlate daca se foloseste o reactie asincrona. Solutia consta in sincronizarea reactiei prin utilizarea unui bistabil care sa memoreze semnalul de reactie.. daca aceasta este mai mare decat timpul de reactie al sistemului.3.

Semnalul CU care determinã incrementarea continutului numãrãtorului poate avea in unele cazuri o duratã activã prea micã. a carui stare este copiata pe frontul negativ al ceasului in bistabilul SLAVE.2. care sa sincronizeze semnalul exterior N.2. pentru respectarea …………… este necesara multiplicarea ceasului. Pentru a evita acest hazard. incat. este necesar ca palierul H al ceasului sa dureze cat mai putin posibil. . in durata de minim 50 ns. se poate folosi un numar corespunzator de bistabile. sau un registru de memorie.3. Pentru eliminarea acestui tip de hazard se poate folosi una din urmatoarele solutii: 1. Datorita neidentitatii circuitelor 2.Hazardul datorat semnalelor parazite pe intrari In cazul bistabilelor J-K MASTER-SLAVE. semnalele parazite pe intrarile J sau K pe durata palierului H al ceasului pot determina bascularea circuitului MASTER.comanda tuturor intrarilor de ceas de la o singura sursa obtinuta prin conectarea in paralel a mai multor parti in colector in gol. 9. deoarece nu sunt luate in considerare modificarile intrarii D inainte sau dupa frontul pozitiv al ceasului T.3 pot apare decalaje intre T' si T'' ( shew time). 9.In consecinta trebuie asigurate fronturi pozitive cat mai bune.3Hazardul datorat decalajului de ceas In unele situatii trebuie comandate mai multe intrari de ceas. Aceasta anomalie nu poate sa apara la bistabilele D active pe front daca se respecta tsu si th. Pot apare insa probleme daca durata frontului pozitiv este prea mare.3. ceea ce poate conduce la hazard in functionare. Solutia consta in utilizarea unui al doilea ceas decalat fata de primul. datorita zgomotelor suprapuse peste semnalul de ceas (efectul de ceas multiplu). memorandu-l intr-un bistabil: Pentru sincronizarea mai multor semnale.

Semnalul CS realizeaza selectia circuitului (el poate controla si starea iesirilor). stergerea informatiei este posibila doar in cazul EPROM si nu este selectiva -RAM. Daca in . CIRCUITE DE MEMORIE.Semnalul OE controleaza numai starea circuitelor de iesire.1. adica informatia nu se distruge la disparitia tensiunii.ARII LOGICE PROGRAMABILE(PLA) SECVENTIATOARE LOGICE PROGRAMABILE(PLS) 10. EPROM. 10.2. Din punct de vedere al modului de utilizare memoriile se clasifica in : -ROM.1. Coloanele matricei sunt conectate la liniile de date prin intermediul unor amplificatoare 3S. sunt nevolatile. Liniile matricei (0÷2n-1) sunt activate de iesirile unui decodificator ale unei intrari sunt conectate la liniile de adresare.Memorii ROM Memoriile ROM sunt folosite doar pentru citirea informatiei inscrisa la fabricare.1. Daca CS =1.memorii ce pot fi doar citite in sistemul care le utilizeaza. cuvantul aplicat pe intrarile de adresa determina activarea unei linii a matricei de memorare. Structura lor interna este conceputa matricial in fiecare nod al matricei fiind memorat bit de informatie.Circuite de memorie Circuite de memorie sunt circuite care asigura posibilitatea de regasire a unor informatii reprezentate sub forma binara care au fost stocate anterior. 10.comanda intrarilor de ceas pentru bistabilele legate in cascada astfel incat ultimul bistabil din cascada sa basculeze primul. PROM.memorii ce permit atat citirea cat si inscrierea informatiei. EEPROM .

Decodificatorul este validat de semnalul CS. potentialul coloanelor respective este .timp de acces la memorie (timpul scurs de la stabilirea adreselor la obtinerea datelor de iesire) tCS .timpul scurs de la OE=1 la aparitia datelor la iesire tOH . Pentru functionarea corecta este necesara satisfacerea anumitor conditii de timp: tRC . Informatia de pe cele m coloane de date este prezentata la iesire daca OE=1. memoria este de tip dinamic (DRAM). timp de stergere ridicat. O " dacã nu sunt realizate conexiuni in noduri.2 Memorii RAM Denumirea (Random Access Memory) se datoreaza faptului ca accesul la orice cuvant al memoriei se realizeaza in acelasi interval de timp. . spre deosebire de memoriile cu acces serial.1". prin intermediul decodificatorului. dupa o intarziere dictata de propagarea prin decodificator si matricea de memorie.1. Liniile de adresa An+1 ÷ Am selecteaza una dintre coloanele de date. A1 ÷ An ) si apoi. WR=1). O denumire mai corecta ar fi fost EWM. caz in care intrarea se face printr-o poarta cu validare (CS+WR=0). memoria este de tip static (SRAM). Daca celula de memorare are la baza o structura de bistabil. Memoriile E2PROM elimina dezavantajele circuitelor EPROM: stergerea intregului continut. stergerea acestuia facandu-se prin expunere la radiatie ultravioleta sau X. Un ciclu de memorie consta in selectarea unei linii (CS. Structura unei memorii RAM este tot matriciala. daca celula de memorare are la baza inmagazinarea pentru o durata finita a unei sarcini electrice pe un condensator. la care trebuie parcurse toate cuvintele. de la adresa prezenta la adresa dorita.durata ciclului de citire (intervalul de timp intre doua schimbari de adresa) tA . iar iesirea printr-un amplificator 3S comandat (CS = 0. aceasta nu poate fi stearsã. una din liniile matricei de memorare.timpul scurs de la CS=1 la iesirea datelor la iesire tOE . de utilizator dupã inscrierea informatiei. Structura unei memorii SRAM este prezentata in continuare: Caile de inscriere (D1) si de citire (D0) pot fi separate sau comune. Stergerea informatiei din celule de memorare se realizeaza prin aplicarea unei tensiuni pozitive pe linia de selectie a cuvantului. 10. scoaterea circuitului din soclu pentru stergere. in fiecare nod al matricei existand o celula de memorare. deci .. Memoriile PROM sunt circuite de memorie a cãror continut poate fi programat o singura datã. Bitii ce constituie linia adresata de decodificator sunt aplicati unui multiplexor/ demultiplexor comandat de semnalul WR.. selectarea unei coloane (An+1 ÷ Am. determinat prin rezistentele legate la Vcc.timpul de mentinere a datelor la iesire dupa ce OE=0. conectand-o la linia externa de date D. Structura interna poate fi regandita dupa cum urmeaza: Cu ajutorul liniilor de adresa A1÷An se poate selecta. Memoriile EPROM au posibilitatea de inscriere repetata a continutului.nodurile de pe aceasta linie exista conexiuni pe colonele respective potentialul va fi determinat de iesirile decodificatorului.

10. Semnalele de control si adresele sunt comune.1.1. se aplica memoriilor folosite un numar de linii de adresa corespunzator capacitatii memoriilor. variabilele de intrare se aplica pe liniile de adresa. caz in care din schema trebuie sa faca parte si circuite pentru memorarea starii. Utilizand latchuri. daca n=m/2.3. Pentru a realiza un circuit combinational. . Adresa de rang imediat superior se foloseste pentru aplicarea selectiva a semnalelor de control (CS). In fiecare locatie a memoriei se inscriu valorile functiilor corespunzatoare vectorului de intrare ce reprezinta adresa locatiei respective. apoi pe aceleasi linii de adresa se aplica adresa de coloana care este strobata in CL cu frontul negativ al CAS. Sensul datelor si functia structurii MUX/DMUX sunt determinate de polaritatea semnalului WR.WR). Adresele liniilor si coloanelor nu sunt deci necesare simultan. Operarea se face prin aplicarea pe liniile de adresa a adresei de linie. Reimprospatarea se poate face simultan pentru toate celulele de pe o linie. Acesta este principiul folosit la realizarea memoriilor DRAM. Pentru modificarea numarului de biti pe cuvant se conecteaza in paralel circuitele de memorie disponibile. 10. care este memorata in RL pe frontul negativ al RAS. Aplicatii ale memoriilor in sinteza dispozitivelor numerice Circuitele de memorie pot fi folosite pentru a sintetiza circuite logice combinationale sau circuite logice secventiale. Avand in vedere ca celulele memoriei DRAM functioneaza pe baza stocarii unei sarcini electrice pe o capacitate si ca aceasta capacitate se descarca in timp este necesara o operatie de reimprospatare a memoriei care sa reincarce capacitatea cel putin o data la 2ms. Liniile de date sunt comune. se poate imagina o schema in care liniile pentru A1 ÷ An sa fie comune cu cele pentru An+1 ÷ Am. Modificarea geometriei memoriilor Prin modificarea geometriei se realizeaza circuite de memorie si *******de cuvinte sau numar de biti pe cuvant diferit de cel al circuitelor disponibile. functionarea circuitelor fiind simultana. Pentru modificarea numarului de cuvinte.4.

2.urile sunt circuite ce contin numeroase porti logice interconectabile ce permit realizarea unei game foarte variate de CLC. Forma canonica disjunctiva a unei functii booleene este: Z= f =1 (∏ x j j ) = σ j =0 n −1 (n) Qh f =1 .Pentru sinteza unui sistem secvential este necesara obtinerea vectorului de stare. in functie de vectorul de stare si de vectorul intrare. 10. obtinandu-se astfel schema dorita. deci pentru aducerea sistemului in starea initiala. y n ) í z n = g ( xn . o matrice SAU si un circuit de iesire. Matrici logice programabile (PLA) PLA. In punctele de conexiune interna sunt plasate sigurante fuzibile care pot fi sau nu arse de catre utilizator. adresa locatiei fiind fixata de yn si xn. y n ) Semnalul R este folosit pentru resetarea registrului de memorie. Evolutia sistemului este determinata de ceasul T. Circuitul contine o matrice SI. ì y n +1 = f ( x n . Sistemul secvential va fi constituit dintr-o memorie care contine in fiecare locatie a sa vectorii yn+1 si zn. memorarea acestuia si realizarea vectorului de iesire.

sigurantele fuzibile vor fi arse in totalitatea lor.validare iesiri T .amplificatoare 3S de iesire OE . care au pe intrari variabilele de intrare Xi. SAU' .matrici SI CPL .Matricea SI este constituita din circuite SI ce realizeaza termenii Qh(n) .3. y n ) í z n = g ( xn . SI' .urile permit realizarea circuitelor logice secventiale prin materializarea relatiilor cunoscute: ì y n +1 = f ( x n . PLA. B' . Daca de exemplu doua matrici SI furnizeaza mintermii Q1 si Q2 si este necesara si realizarea unui termen Qi = Q1+Q2.elemente de memorare (bistabile R-S) A .urile pot fi folosite si la sinteza sistemelor secventiale.matrici SAU M. y n ) Schema bloc a unui astfel de circuit este prezentata in continuare: B. M' . Circuitul de iesire contine circuite XOR care permit obtinerea functiei logice Z sau inversei acesteia (Z) si buffere 3S controlate de un semnal OE. Pentru intarzierea vectorului de stare se foloseste un circuit de memorare (bistabilele sau registru de memorie) ca si in cazul folosirii memoriilor pentru sinteza CLS.buffere de intrare SI. Matricea SAU contine circuite conectabile la toate iesirile circuitelor SI si permite realizarea FCD a functiei booleene (Z). Xi.ceas Structura matricei complementare CPL este prezentata in continuare: Daca nu se utilizeaza matricea CPL. se folosesc posibilitatile oferite de matricea CPL: . Secventiatoare logice programabile (PLS) PLS. utilizandu-se pentru obtinerea vectorilor de stare yn+1 si de iesire zn. 10.matricea complementara (permite realizarea unei reactii asincrone intre SAU si matricea SI in scopul minimizarii de termeni SI) SAU.

o secventa fiind intervalul de timp in care se executa o operatie si/sau se ia o decizie.11. proiectarea se face pe baza organismelor ce descriu algoritmii de lucru ale automatelor. AUTOMATE COMPLEXE In cazul in care un automat prezinta mai mult de 5÷6 variabile de stare si de intrare. minimizarea functiilor de transfer si de iesire utilizand diagrame Karnaugh devine practic inoperanta datorita dificultatilor ce apar in determinarea vecinatatilor. In astfel de cazuri. care constituie schemele cu rol de executie si sistemul de comanda (SC) sau secventiatorul. Astfel. Actiunile automatului se executa in mod secvential. proiectarea prin metodele descrise anterior devine dificila. Structura generala a unui automat secvential descris prin organigrama contine doua blocuri distincte: elementele functionale ale aplicatiei (EFA).1 Descrierea automatelor prin organigrame Un automat poate fi descris printr-o organigrama logica in care sunt evidentiate operatiile prevazute de algoritmul de lucru si deciziile ce se iau la un moment dat. Exemplu: problema muzeului C – sistemul de comanda (secvential) E – circuitul de evidenta Dupa construirea organigramei se pun in evidenta secventele distincte (s0÷s4) . care furnizeaza functiile de excitatie pentru EFA conform organigramei: 11.

11.2 Elementele functionale de aplicatie (EFA) Organigrama asociata automatului scoate in evidenta pe langa algoritmul de lucru si elementele ce vor constitui schemele de executie. Aceste elementele formeaza asa numitele elemente functionale de aplicatie (EFA). Pentru exemplul considerat, schemele EFA sunt redate in continuare: Schemele EFA contin un numarator zecimal reversibil (74192), ale carui iesiri sunt conectate la intrarile unui decodificator BCD-7 segmente (7446), care piloteaza in afisor "7 segmente" cu LED-uri. Pentru stergerea numaratorului la punerea la tensiuni sau la o comanda exterioara (SW), schema este prevazuta cu un circuit de initializare realizat cu o poarta trigger-schmit 7413, care furnizeaza si semnalul de initializare pentru secventiator, in scopul aducerii acestuia in secvente s0.

11.3. Sistemul de comanda (SC) Blocul din componenta automatului care genereaza secventele de lucru si semnalele de comanda pentru EFA se numeste sistem de comanda (SC) sau secventiator. In fiecare secventa de lucru se poate executa o anumita operatie (numita micro-operatie) si se trece la secventa urmatoare; aceasta trecere poate fi conditionata. 11.3.1. Secventiator cablat Aceasta solutie presupune utilizarea unui element de memorare a starii (registru de memorie, numarator presetabil, bistabile etc.) cuplat ca un decodificator, fiecare vector decodificat producand o actiune specifica asupra EFA. In vederea proiectarii, fiecare secventa i se ataseaza un vector binar distinct. Organigrama logica se transpune intr-o tabela de adevar care contine vectorii binari (codurile) corespunzatori secventei urmatoare. Pentru exemplul considerat: Secventa urmatoare Secventa curenta C B C B A A s0 0 0 0 0 X1 X0 s0∪s1∪s3 ⊕X1 s1 0 0 1 0 X1 X0X1 s0∪s1∪s2 s2 0 1 0 0 X X0 s1∪s2∪s3 1 ⊕X1 s3 0 1 1 X0 X0X1 X0X1 s0∪s3∪s4 s4 1 0 0 X0X1 X0 X0 s1∪s3∪s4 ⊕X1

ì A = ( s 0 + s 2 + s 4 )( X 0 ⊕ X 1 ) + s1 X 0 X 1 + s 3 X 0 X 1 í B = ( s 0 + s1 + s 2 ) X 1 + s3 X 0 X 1 + s 4 X 0 C = s3 X 0 + s 4 X 0 X 1 î Tot pe baza organigramei se determina si expresiile semnalelor de comanda pentru EFA, tinand cont si de particularitatile acestora:
ì U = s1 X 1 + s 0 X 0 í D = s 2 X 1 + s3 X 0

Daca se folosesc circuite basculante bistabile de tip D (7474) pentru realizarea elementului de memorare a starii, schema secventiatorului rezulta de forma din figura urmatoare: (Pentru implementarea functiilor logice C, B, A se folosesc porti.)

Fig.2 In anumite situatii, trecerea de la o secventa la alta se face prin incrementarea sau prin decrementarea secventa. Existenta acestei situatii sugereaza posibilitatea implementarii elementului de memorare cu ajutorul unui numarator zecimal reversibil prestabil, pentru a putea asigura si incarcarea paralela a secventelor neconsecutive. Din tabela de adevar a secventelor se stabilesc ecuatiile functiilor de incrementari, decrementari si incarcare paralela:

ìCU = s 0 X 0 X 1 + s1 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s 3 X 0 íCD = s1 X 0 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s 4 X 0 X 1 î PL = s 0 X 0 + s1 X 0 X 1 + s 2 X 0 X 1 + s3 X 3 + s 4 X 0
In cazul in care PL este activ, trebuie determinate si secventele urmatoare:

Secventa curenta C A s0 0 s1 0 s2 0 s3 0 1 4 Secventa urmatoare B 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 s0∪s3 s1 s2 s0∪s3 s1∪s4 C 0 0 0 0 X1 B X1 0 1 X1 0 A X1 1 0 X1 X1 ì A = ( s0 + s3 ) X 1 + s 2 + s 4 X 1 í B = ( s0 + s3 ) X 1 + s 2 îC = s 4 X 1 Schema secventiatorului daca pentru elementul de memorare se foloseste 74193 este urmatoarea: Fig. 3 .

D) ramane aceeasi ca la schema precedenta. se executa un salt la o adresa specificata. programul continue cu instructiunea urmatoare. . secventele organigramei sunt furnizate de continutul locatiilor unei memorii adresata de un element de secventiere ************* Una din caracteristicile secventiatorului micro-programat este lungimea cuvantului din memoria program.Instructiuni de comanda: se da o anumita comanda catre EFA.codul comenzii de executat O . Totalitatea microinstructiunilor utilizate de un sistem micro-programat constituie setul de micro-instructiuni. daca E codifica incarcarea unui registru de memorie.experimentul comenzii (de exemplu. cuvant care se numeste micro-instructiune.Poarta de schema care implementeaza semnalele de comanda (U. 11.tipul instructiunii (T=0 instructiune de comanda) E . se continua se continue cu instructiunea urmatoare. Pentru sinteza automatelor micro-programate sunt necesare cel putin doua tipuri de instructiuni.3.codul conditiei ce provoaca saltul A .Instructiuni de salt conditionat: T C A T . corespunzatoare celor doua tipuri de adresare: . O este cuvantul ce va fi memorat) . Campul instructiunii trebuie deci sa contina 3 zone: .instructiuni de salt conditionat: daca este indeplinita o anumita conditie.adresa da salt . in caz contrar.2 Secventiator microprogramat In cazul adaptarii acestei solutii.tipul instructiunii (T=1 instructiune de salt conditionat) C . Adresarea micro-instructiunilor se poate face in doua moduri: explicit (adresa urmatoare este specificata in campul instructiunii curente) sau implicit (adresa urmatoare este adresa imediat superioara celei a micro-instructiunii curente).instructiune de comanda: T E O T .

selector de conditii DECE .registru de adrese program RMA .decodificator de instructiuni MUX . Pentru exemplul considerat programul este urmatorul: Exista doua tipuri de instructiuni (IP. deci tipul instructiunii poate fi codificat pe un bit Simb S0 adresa 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 binar 10000000 10101001 10000000 10010010 00000000 10110101 10101001 00010000 11000010 10000000 10101001 00010000 10111100 10010010 00000000 11001001 Hexa 80 A9 80 92 00 B5 A9 10 C2 80 A9 10 BC 92 00 C9 S1 S2 S3 S4 .memorie program DEC1 .registrul de memorie pentru operandul comenzii Fig. 4 Programul de functionare al automatului este descris de secventa de micro-instructiuni inscrisa in memoria programului.registru de memorie pentru adresa de salt MEM .decodificator de comenzi RM . schema bloc a unui secventiator micro-programat este urmatoarea: RAP . EX).Avand in vedere cele expuse.

: IP : 1 EX: 0 Conditiile de salt se pot codifica pe 3 biti: X1X0 = 1 100 X1X0 = 1 001 X1X0 = 1 010 X1X0 = 1 011 NC 100 Comenzile furnizate de secventiator (U. cu conditia sa nu existe mai mult de 7 conditii de salt si mai mult de 2 iesiri de comanda. 44-2 . D) pot fi codificate pe un singur bit. folosindu-se codificarile enumerate. schema secventiatorului este cea prezentata in continuare: Se observa ca acest secventiator poate fi utilizat si pentru comanda altor EFA-uri. Numarul iesirilor de comanda poate fi marit (max. Cu aceste specificatii. Fig. 8) daca se foloseste un decodificator (7442) pentru obtinerea semnalelor de comanda. Se poate folosi un circuit 74188 (PROM 32×8 ti iesiri cu selector in gol). Adresele de salt au lungimea de 4 biti (programul cuprinde 16 instructiuni plasate intre adresele 000 si 1111). dar lungimea zonei 2 a campului instructiunii este dictata de lungimea codului de salt (3 biti) U (INC) 000 D(DEC) 001 Comenzile nu necesita operanzi. daca se schimba programul (alt PROM). Programul scris in binar si in hexa este prezentat in tabelul de mai sus. Pentru implementarea memoriei program este necesara un circuit de memorie cu dimensiunile 16×8.

conferind insa o flexibilitate maxima datorita posibilitatii implementarii oricarei functii logice. Pentru exemplul considerat (problema muzeului). trebuie proiectata o interfata intre proces si microcalculator si trebuie proiectat programul care sa realizeze functia respectiva. schema interfetei este urmatoarea: port P1 P2 Adresa 00xxxxxx 00xxxxxx 00xxxxxx Continut x x x x x x X1 X0 xxxxxx1 0 WR 1 0 0 Actiune Citire U (INC) D (DEC) xxxxxx 0 1 . interfata trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte: .11.citirea marimilor de intrare X1. este necesar o logica de decodificare. este deci necesar un port de intrare de 2 biti.3.validarea / selectarea celor doua porturi. Avand in vedere aceste cerinte. magistrala de date si magistrala de comanda. Pentru a implementa o functie logica solicitata de o anumita aplicatie. Pe structurile prezentate. precum si transmiterea de comenzi catre proces. Din acest motiv. functiile X si Y sunt generate la momente diferite de timp.transmiterea comenzilor U. X0. Interfata trebuie sa asigure citirea marimilor de intrare si a conditiilor furnizate de proces. cu ajutorul unui microcalculator. . . logica programata este mai lenta. Interfata comunica cu microcalculatorul prin registrele de adrese. avand in vedere si faptul ca structurile logice de baza pot fi combinate pentru a produce orice functie.3 Secventiator programat Intre functiile logice si structura unei organigrame exista o echivalenta directa: Aceasta echivalenta conduce la ideea inlocuirii portilor logice si a conexiunilor dintre ele cu secvente de program corespunzatoare. Interfata consta intr-o serie de porturi de intrare fisiere prin care se realizeaza comunicatia proces-microcalculator. este necesar un port de iesire de 2 biti. D catre EFA. cu iesiri pe 3 biti pentru a putea fi conectat la magistrala de date a microcalculatorului. folosind acelasi suport hardware (procesorul).

03 02 C.Organigrama programului este prezentata in continuare: Fig 45-2 Programul in limbaj de asamblare Z80 este urmatorul: S0: A. necesita viteze mari de C. cost minim de proiectare. 1. viteza de lucru est mai mica decat la secventiatorul cablat datorita micro-instructiunilor de salt. A OUT 03 (00). Z. 20÷40 C1) care nu 02 C.4 Criterii de alegere a tehnicii de realizare a secventiatorului 0. A. dar care solicita calcule aritmetice si/sau memorarea/prelucrarea unui volum mare de date. IR C1: ID OUT A RES OUT A IR S1: IN (00) AND CP IR S0 IR S1 LD 02 OUT A RES OUT (00). . OUT (00). A 01 (00). 3. A S4: IN (00) AND CP IR S1 IR C1 IN 03 01 C. Z. logica microprogramata: aceasta tehnica de realizare confera secventiatorului posibilitatea de a fi modificat fara modificarea totala a structurii (uneori trebuie modificat doar PROM-ul). A S2: IN (00) AND CP IR C2 S4 IR Z. Realizarea unui secventiator se poate face in A. A. A. solicita modificari. IR S2 C2: LD A. A 11. A. A.(00) AND CP IR S0 IR S1 S3: IN (00) AND CP IR S0 IR S3 LD 01 OUT (00). A RES A OUT (00). A S3 RES 0. 1. logica programata cu microcalculator: se foloseste in aplicatiile ce nu necesita viteze mari de lucru. 2. 02 S3 (00). confera viteza maxima de lucru. A 01 IR S1 C. lucru si la care nu este necesara vehicularea unui numar mare de date. dar nu este deloc flexibila. una din urmatoarele variante: 03 1. A.3. logica cablata: se foloseste pentru 03 02 automate mici (max. aceasta solutie Z. (00). Z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful