Sunteți pe pagina 1din 61

Acest material este destinat folosirii în cadrul serviciu- lui divin, înainte de strângerea darurilor. Este legat astfel încât pagina pentru ziua respectivă să poată fi desprinsă ușor, și luată la amvon de către prezbiterul/persoana desemnată. De aseme- nea, poate fi consultat online de pe site-ul www.curieruladven- tist.ro.

Broșura* cu textele pentru zecimi și daruri este edita- tă și pregătită de Departamentul Administrarea creștină a vieţii al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, SUA. ©2012.

Materialul de faţă poate fi tradus, tipărit sau fotocopiat de entităţi adventiste de ziua a șaptea, fără a mai cere permi- siunea. Documentele republicate trebuie să aibă nota: Depar- tamentul Administrarea creștină a vieţii, Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Dacă nu este indicat altceva, toate textele din Biblie sunt luate din Versiunea Dumitru Cornilescu.

*Cele mai multe comentarii pentru anul 2013 sunt scri- se de Heather Tredoux.

DUMNEZEUL NOSTRU GENEROS

de Heather Tredoux

Heather Tredoux și soţul ei, pastorul Andries Tredoux, și- au petrecut cea mai mare parte din viaţă ca profesori, respectiv directori ai unor școli din Africa de Sud. Ultimele două funcţii ale lui Heather au fost de director al departamentului Educaţie al Uni- unii Africa de Sud, și apoi de director al școlii bilice Vocea Profeţiei, unde a slujit treisprezece ani. La Vocea Profeţiei, cea mai mare dorinţă a ei era să aibă lecţiile traduse în limbile neoficiale ale băștinașilor din Africa de Sud. Heather este unul dintre prezbiterii bisericii adventiste din Claremont. Ea are doi copii mari, Anton și Amanda, și doi nepoţi. După calificarea iniţială în domeniul educaţiei, Heather a făcut studii care să se potrivească diferitelor câmpuri în care a slujit. Ea are o licenţă în Interpretare Biblică (Hermeneutică) de la Universitatea din Stellenbosch, și un master în Limbi aplicate (Tra- ducere și Lingvistică) de la Universitatea Free State. Este bine cu- noscută și respectată pentru fluenţa cu care vorbește câteva limbi băștinașe din Africa de Sud. După ce s-a pensionat în anul 2005, Heather a lucrat ca voluntară, susţinând timp de doi ani proiectul Bana Ba Rona (Copiii noștri), al Spitalului Adventist Maluti, din Lesotho. După termina- rea studiilor de Master, s-a implicat în ajutorarea refugiaţilor și a celor care căutau adăpost, care veniseră în Cape Town din diferite ţări din Africa. Pentru a strânge fonduri pentru nevoile refugiaţilor (Proiectul Alinare și Ajutor), Heather scrie povestiri adevărate des- pre anumiţi refugiaţi, pe care le trimite printr-o mulţime de e-mail- uri. Psalmul preferat al lui Heather este Psalmul 91, și adesea își încheie scrisorile și e-mail-urile prin cuvintele „Sub aripile Sale”.

BIBLIOGRAFIE

Blanco JJ. 1994. The Clear Word, an Expanded Paraphrase of the Bible to Build Strong Faith and Nurture Spiritual Growth. Hagerstown, Maryland: Review & Herald Publishing Association.

Brooks CD (chairman, Hymnal Committee). 1998. The Seventh-day Adventist Hym- nal. Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publishing Association.

Nichol FD, Cottrell RF, Neufeld DF, Neuffer J (eds). 1980. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Vol. 1. Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publishing Asso- ciation.

Nichol FD, Cottrell RF, Neufeld DF, Neuffer J (eds). 1980. The Seventh-day Adventist

and Herald Publishing As-

Bible Commentary, Vol. 3. Hagerstown, Maryland: Review sociation.

Nichol FD, Cottrell RF, Neufeld DF, Neuffer J (eds). 1980. The Seventh-day Adventist

and Herald Publishing As-

Bible Commentary, Vol. 5. Hagerstown, Maryland: Review sociation.

Nichol FD, Cottrell RF, Neufeld DF, Neuffer J (eds).1980,The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Vol. 6. Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publishing Asso- ciation.

Peterson E.1993. The Message, the New Testament in Contemporary Language. Co- lorado Springs, Colorado: NavPress.

The Southern Watchman (mag.) 1904: March 15.

White EG. 1948. The Desire of Ages (DA). Mountain View, California: Pacific Press Publishing Association.

CALENDARUL ZILELOR ȘI COLECTELOR SPECIALE 2013

* 5-12 ianuarie

Săptămâna Creaţiei

+ 19 ianuarie

Sabat de consacrare pentru misiune

(colectă buget misiune mondială)

* 9-16 februarie + 23 februarie

Săptămâna Căminului creştin Ziua Radio Mondial (colectă)

9 martie * 16-23 martie

Ziua de Rugăciune a Femeii Săptămâna de Rugăciune a Tineretului

+ 23 martie

Sabatul misiunii pentru tineret

(colectă buget misiune mondială)

6 aprilie * 13-20 aprilie

Sabatul colportorului Săptămâna Libertăţii Religioase

+ 20 aprilie

Ziua Libertăţii Religioase (colectă)

4 mai + 11 mai

Sabatul companionului Dar ADRA (colectă)

18 mai

150 de ani de istorie adventistă

25 mai

Ziua Grupurilor Etnice

* 8 iunie

Ziua Misiunii Femeii

15

iunie

Ziua Botezului Mondial

22

iunie

Dar pentru construcţii (colectă)

29

iunie

Ziua Vizitatorului Şcolii de Sabat

 

6 iulie

Ziua Slujirii Pastorale

+ 13 iulie

Ziua Evanghelistului Laic

 

(colectă buget misiune mondială)

Ziua Prevenirii Abuzului Ziua Împotriva Drogurilor

* 3 august 17 august

7 septembrie 14 septembrie

Ziua Istoriei Adventiste Ziua Educaţiei (colectă)

* 21-28 septembrie

Săptămâna Sănătăţii

5

octombrie

Sabatul Bibliei

* 12-19 octombrie

Săptămâna de Consacrare

26

octombrie

Dar proiecte speciale Conferinţe (colectă)

2

noiembrie

* 9 noiembrie

Sabatul exploratorului Ziua Sola Scriptura

16

noiembrie

Ziua AMiCUS

23

noiembrie

Dar pentru Centrul Media Adventist din

* 30 noiembrie

România (colectă) Ziua Spiritului Profetic

* 6-14 decembrie + 14 decembrie

Săptămâna de Rugăciune Dar Săptămâna de Rugăciune (colectă)

* 21 decembrie

Ziua Administrării Creştine a Vieţii

+ Colecte pentru lucrarea mondială * Se asigură programe speciale

CALENDARUL PENTRU ZECIMI ȘI DARURI

Ianuarie

5

Bugetul

comunităţii

12

Bugetul

comunităţii

19

BUGETUL

MISIUNII MONDIALE

26

Bugetul

comunităţii

Februarie

2

Bugetul

comunităţii

9

Bugetul

comunităţii

16

Bugetul

comunităţii

23

RADIO

MONDIAL ADVENTIST

Martie

2

Bugetul

comunităţii

9

Bugetul

comunităţii

16

Bugetul

comunităţii

23

BUGETUL

MISIUNII MONDIALE

30

Bugetul

comunităţii

Aprilie

6

Bugetul

comunităţii

13

Bugetul

comunităţii

20

LIBERTATEA RELIGIOASĂ (Uniune)

27

Bugetul

comunităţii

Mai

4

Bugetul

comunităţii

11

ADRA

ROMÂNIA

18

Bugetul

comunităţii

25

Bugetul

comunităţii

Iunie

1

Bugetul

comunităţii

8

Bugetul

comunităţii

15

Bugetul

comunităţii

22

BUGETUL

CONFERINŢEI (Construcţii)

Iulie

6

Bugetul comunităţii

13

BUGETUL MISIUNII MONDIALE

20

Bugetul comunităţii

27

Bugetul comunităţii

August

3

Bugetul comunităţii

10

Bugetul comunităţii

17

Bugetul comunităţii

24

Bugetul comunităţii

31

Bugetul comunităţii

Septembrie

7

Bugetul comunităţii

14

BUGETUL CONFERINŢEI (Educaţie)

21

Bugetul comunităţii

28

Bugetul comunităţii

Octombrie

5

Bugetul comunităţii

12

Bugetul comunităţii

19

Bugetul comunităţii

26

BUGETUL CONFERINŢEI (Proiecte speciale)

Noiembrie

2

Bugetul comunităţii

9

Bugetul comunităţii

16

Bugetul comunităţii

23

CENTRUL MEDIA ADVENTIST DIN ROMÂNIA

30

Bugetul comunităţii

Decembrie

7

Bugetul comunităţii

14

BUGETUL CONFERINŢEI GENERALE

17

Bugetul comunităţii

28

Bugetul comunităţii

Sumar al zecimilor și darurilor

Conferinţa Generală/Diviziune:

4

Uniune:

1

Conferinţă:

3

Instituţii:

3

Comunitate:

41

Total:

52

DARURILE DIN SABATUL AL 13-LEA pentru 2013

Diviziunea Pacificul de Sud

30 martie

Diviziunea Africa Centrală și de Est

29 iunie

Diviziunea Inter-Europeană (fostă Euro-Africa)

28 septembrie

Diviziunea Trans-Europeană

28 decembrie

5 ianuarie

Sabatul 1
Sabatul
1

„PAHARUL MEU ESTE PLIN DE DĂ PESTE EL” (Psalmii 23:5)

Noi ne închinăm unui Dumnezeu generos. El Își revarsă bine- cuvântările peste noi din abundenţă. Citim că El „nu obosește ier- tând” (Isaia 55:7) și că a venit în această lume pentru ca noi să avem viaţă „din belșug” (Ioan 10:10). Cum împărtășim noi cu alţii această generozitate?

În urmă cu câţiva ani, în timp ce ajutam la strângerea fondurilor pentru copiii orfani din statul Lesotho, cei de acolo au fost mișcaţi de generozitatea unei biserici mici din Crieff, Scoţia. Membrii aces- teia au lucrat din greu să strângă fonduri, apelând chiar și la veci- nii și prietenii lor. Ei au trimis donaţii uimitoare în mod sistematic, ajutându-i pe mulţi orfani să primească hrană, uniforme pentru școală și cărţi.

(Apel): Dumnezeu ţi-a purtat de grijă tot anul care a trecut și El a promis că se va îngriji de tine și în viitor. Mulţumește-I astăzi pentru acest lucru prin consacrare și dăruire.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

acest lucru prin consacrare și dăruire. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 17

12 ianuarie

Sabatul 2
Sabatul
2

UN DAR SPECIAL DE LA CREATORUL NOSTRU

În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit… Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfinţit-o…” (Geneza 2:2,3)

Sabatul ne-a fost oferit la creaţie și Dumnezeu Însuși S-a odihnit în această zi, nu pentru că era obosit, ci pentru că știa ca avem ne- voie de ea. Mai târziu, când El a dat cele Zece Porunci, ne-a spus că trebuie să ne amintim de ziua Sabatului (Exodul 20:8). Profetul Isaia ne amintește că dacă preţuim acest dar și facem din el o desfătare, Dumnezeu ne va face să ne suim pe înălţimile ţării (Isaia 58:11). Isus Însuși ne-a dat un exemplu de ţinere a Sabatului, când „după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă” (Luca 4:16). El a spus că Sabatul a fost dat pentru beneficiul nostru (Mar- cu 2:27).

(Apel): În această dimineaţă de Sabat, să ne exprimăm apreci- erea pentru acest dar minunat, oferindu-I cu generozitate Creato- rului nostru.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale.

destinată bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale. 19

19 ianuarie

Sabatul 3
Sabatul
3

PARTICIPANȚI LA RĂSPÂNDIREA SPERANȚEI

Graţie darurilor dumneavoastră generoase pentru misiune, rugăciunilor dumneavoastră și a implicării personale, Biserica Ad- ventistă de Ziua a Șaptea împărtășește cu alţii dragostea lui Isus în peste 200 de ţări din întreaga lume. Biserica îi hrănește pe cei înfometaţi, îi îngrijește pe cei bolnavi, îi conduce pe oameni la Isus și înfiinţează noi biserici și noi comunităţi în fiecare zi! Este cu ade- vărat „dragoste în acţiune”.

Pe lângă sprijinirea multor proiecte de avangardă, darurile dumneavoastră susţin misiunea continuă făcută de biserică. În anul 2011, peste 1 100 000 de dolari au fost primiţi prin aceste da- ruri, strânse de două ori în cursul anului. Aceasta a oferit un impuls major lucrării noastre misionare.

(Apel): Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea întâlnește provocări uriașe în întreaga lume pentru realizarea misiunii. Vă mulţumim pentru generozitatea cu care aduceţi vestea bună despre Isus unei lumi în nevoie!

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Misiunii Mondiale.

vestea bună despre Isus unei lumi în nevoie! Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Misiunii

26 ianuarie

Sabatul 4
Sabatul
4

DRAGOSTE ȘI DEVOTAMENT ÎN DOUĂ MICI MONEDE

A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. (Marcu 12:42)

Isus stătea faţă în faţă cu lăzile pentru daruri, așezate în spaţioasa curte a femeilor, și privea închinătorii în timp ce își aduceau daru- rile. El a văzut darurile aduse de cei bogaţi, unul după altul, după care a observat o văduvă săracă ce punea sfios doi „bănuţi” în ladă, în contrast cu ceilalţi. Cuvântul grecesc pentru „bănuţ” este lepta, o monedă care valorează cât o părticică dintr-un cent. Lepta era cea mai mică monedă de cupru care era folosită de iudei. Ceea ce L-a impresionat pe Isus nu a fost mica dimensiune a darului, ci spiritul cu care a fost adus. Ea dăduse tot ce avea – din dragoste pentru Dumnezeu. Nu dimensiunea darului contează înainte Ceru- lui, ci motivul pentru care acesta este adus. Ceea ce contează este cantitatea de dragoste și devotament care stă în spatele aducerii darului. (Comentariul biblic adventist, vol. 5, pag. 648)

(Apel): Dăruirea este un act de închinare. Să ne închinăm acum lui Dumnezeu prin zecimile și darurile noastre!

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Dumnezeu prin zecimile și darurile noastre! Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 23

2 februarie

„NU MAI DAȚI!”

Sabatul 5
Sabatul
5

Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: «Iată ce a poruncit Domnul. Luaţi din ce aveţi și aduceţi un prinos Dom- nului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima… » (Exodul

35:4,5)

După ce Moise a enumerat ce anume trebuia adus, „toată adu- narea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toţi cei cu trage- re de inimă și bunăvoinţă au venit și au adus un prinos Domnului” (Exodul 35:20,21).

Vă puteţi imagina mulţimile de bărbaţi, femei și copii aducân- du-I cu bucurie daruri lui Dumnuzeu „în fiecare dimineaţă”? (Exo- dul 36:3) Erau cu mult peste un milion de oameni și, în cele din urmă, meșterii au venit la Moise și i-au zis că era mai mult decât suficient. În consecinţă, Moise a anunţat poporul să nu mai aducă.

(Apel): Fie ca prin dăruirea noastră lucrarea Domnului să aibă întotdeauna resursele necesare vestirii soliei celor trei îngeri.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

necesare vestirii soliei celor trei îngeri. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 25

9 februarie

EA A DAT TOTUL

Sabatul 6
Sabatul
6

N-am decât un pumn de făină într-o oală și puţin untdelemn într-un urcior. (1 Împăraţi 17:12)

Această văduvă fără nume, săracă și necăjită din Sarepta, de pe coasta Mării Mediterane, nu era nici măcar israelită, însă când profetul Ilie i-a cerut să-i facă o turtă – înainte ca ea și băiatul ei să poată mânca – ea a făcut un salt al credinţei și a făcut ceea ce acesta i-a cerut.

Atâta timp cât a avut nevoie de ulei și de făină, oala și urciorul ei nu au fost niciodată goale. Nu e de mirare că Isus a folosit-o ca un exemplu de persoană care are o inimă deschisă, sinceră și bine- voitoare (Luca 4:25,26).

Ea a dat tot ceea ce a avut.

(Apel): Fie ca toţi să avem credinţa și inima binevoitoare a vă- duvei din Sarepta.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

binevoitoare a vă- duvei din Sarepta. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 27

16 februarie

DOMNUL HRISTOS A CERUT APĂ

„Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. (Ioan 4:7)

Sabatul 7
Sabatul
7

Isus era „ostenit de călătorie” (Ioan 4:6). El și ucenicii Săi mer- seseră în jur de 24 de kilometri pe drumul dintre Iudeea și Galile- ea, și treceau prin Samaria. Isus se odihnea la fântâna lui Iacov, în timp ce ucenicii se duseseră în orașul Sihar să găsească mâncare. O femeie samariteancă a venit să scoată apă, iar Isus i-a zis pur și simplu: „Dă-Mi să beau” (Ioan 4:7). Această cerere era șocantă. Iudeii și samaritenii nici măcar nu beau din aceleași vase, și generaţii întregi nu avuseseră aproape nimic de a face unii cu alţii (2 Împăraţi 17:24-33; Ezra 4:1-3). Chiar dacă era și însetat, Isus a folosit această întâlnire pentru a o câștiga cu tact nu doar pe femeia samariteancă, ci și pe toţi oamenii din Sihar care au crezut în El și care L-au implorat să mai rămână cu ei două zile.

(Apel): Astăzi, Isus ne cere și nouă să-I dăm poate nu o înghiţitură de apă, ci un lucru care va face posibil ca sate întregi să bea din Apa Vieţii.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată activităţii de la Radio Mondial Adventist.

comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată activităţii de la Radio Mondial Adventist. 29

23 februarie

Sabatul 8
Sabatul
8

ZIUA RADIO MONDIAL ADVENTIST

Pentru ca să ajungă la una dintre slujbele sale, Nurpu Lama tre- buie să călătorească trei zile doar dus. Când plouă, călătoria poate dura până la șase zile. Lama este unul dintre cei mai recenţi producători de la Radio Mondial Adventist. El locuiește în Tibet, o regiune muntoasă din China, care nu are nicio biserică adventistă de ziua a șaptea, cu foarte puţini membri adventiști. El primește programe radio de la producătorii experimentaţi de la Radio Mondial, din regiunea veci- nă, Nepal, pe care le traduce de mână și le contextualizează pentru tibetani. Pentru ca să-și înregistreze programele, trebuie să călăto- rească până la Radio Mondial din Nepal, o călătorie epuizantă care implică un drum lung de acasă până la un oraș mai mare pe jos, un drum cu autobuzul, mersul pe jos timp de o zi până la graniţa cu Nepalul și un drum de o zi cu autobuzul până în Kathmandu. Vocea lui Lama poate fi auzită de-a lungul întregului Tibet, pre- cum și în ţările apropiate printr-unul dintre cele mai bune semnale de unde scurte din tot programul Radio Mondial. Ascultători din întreaga lume pot, de asemenea, să acceseze programele pe inter- net nu numai în limba tibetană, ci în aproape toate limbile în care emite Radio Mondial.

(Apel): Darurile pe care le oferiţi astăzi vor ajuta Radio Mondi- al Adventist să transmită în continuare și să aducă speranţă celor care poate că nu ar auzi niciodată Numele lui Isus pe altă cale. Vă mulţumim pentru susţinerea generoasă!

Colecta din acest Sabat este destinată activităţii Radio Mondial Adventist.

mulţumim pentru susţinerea generoasă! Colecta din acest Sabat este destinată activităţii Radio Mondial Adventist. 31

2 mar e

DARURI MICI REZOLVĂ NEVOI MARI

Sabatul 9
Sabatul
9

Nu e nevoie să privim departe ca să fim copleșiţi de imagini ale mizeriei și durerii. Sunt șanse ca, data viitoare când citiţi știrile, majoritatea titlurilor să fie despre conflicte, suferinţă și moarte. În fiecare an, milioane de oameni din întrega lume suferă degeaba de foame și în prea multe cazuri de inaniţie.

De fapt, statisticile arată că, în fiecare an, foametea ucide mai mulţi oameni decât SIDA, malaria și tuberculoza la un loc. În plus, alte milioane de oameni se trezesc deodată victime ale vreunui dezastru și sunt lăsaţi cu nimic mai mult decât cu hainele de pe ei. Nu e de mirare că atât de mulţi oameni trăiesc fără să aibă vreo speranţă. Totuși nu trebuie să fie așa. Creștini fiind, suntem chemaţi să fim lumina lumii, descoperindu-le bunătatea lui Dum- nezeu tuturor copiilor Săi, trimiţând astfel raze de speranţă.

(Apel): Fiecare dintre noi putem aduce bucurie celor din jur. Comunităţile locale sunt implicate în multe proiecte de ajutorare a celor nevoiași. Contribuie prin darurile tale la susţinerea acestor acţiuni.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

tale la susţinerea acestor acţiuni. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 33

9 mar e

CURAJUL LUI NEEMIA

Sabatul 10
Sabatul
10

Și împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului: „Dacă găsește cu cale împăra- tul…, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.” (Neemia 2:4,5) Neemia L-a rugat pe Dumnezeu să-l ajute, dar apoi nu și-a încrucișat mâinile așteptând ca Dumnezeu să preia proiectul re- construirii Ierusalimului. El a plănuit cu atenţie pentru a asigura succesul misiunii sale. „Exemplul lui Neemia reprezintă o lecţie pentru noi toţi și ne arată că nu trebuie doar să ne rugăm cu credinţă, ci să și lucrăm din greu noi înșine” (The Southern Watchman, 15 martie 1904). Când a avut nevoie de ajutorul regelui Artarxerxes, Neemia s-a apropiat de el cu tact și cu respect. De asemenea, a așteptat până la timpul potrivit. Mai important decât atât, el „s-a rugat Dumne- zeului cerurilor” înainte de a face cererea.

(Apel): Când avem nevoie de ajutor pentru a încheia lucrarea lui Dumnezeu, ar trebui să avem curajul și convingerea lui Neemia, nu numai pentru a lucra din greu noi înșine, ci și pentru a realiza că sunt oameni înzestraţi de Dumnezeu cu mijloace pentru a sponso- riza lucrarea.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

cu mijloace pentru a sponso- riza lucrarea. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

16 mar e

Sabatul 11
Sabatul
11

BUNĂTATEA LUI BOAZ, RĂSCUMPĂRĂTORUL NEAMULUI

La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: „Apropie-te, mănân- ”

Ea a șezut lângă secerători. I-au dat grăunţe prăjite, a

că pâine

mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns.” (Rut 2:14)

Mai departe, din Rut 2:17 vedem că Boaz și-a instruit și oamenii să scoată din snopi câteva spice de orz pentru Rut ca să aibă sufici- ent. După ce Rut a bătut orzul pe care-l strânsese, a văzut că avea o efă – în jur de 22 de litri! Era o cantitate semnificativă pe care să i-o ducă acasă lui Naomi! Știm că, în cele din urmă, Boaz s-a căsătorit cu Rut, răscumpărând nu numai pământul soţului și fiilor decedaţi ai lui Naomi, ci și pe cele două văduve, Rut și Naomi. În această povestire, Boaz Îl reprezintă pe Isus, care a fost binevoitor faţă de noi, răscumpărând nu numai acest Pământ, ci și pe noi, copiii Lui.

(Apel): Să dăm și noi astăzi cu inimile deschise și generoase, așa cum a făcut Boaz.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale.

destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale. 37

23 mar e

PREGĂTIȚI PENTRU IMPREVIZIBIL

Sabatul 12
Sabatul
12

Din când în când apar situaţii care creează ocazii de misiune la care am putea răspunde repede dacă ar fi disponibile fonduri. În aceste cazuri, dacă ar trebui să așteptăm luni întregi sau ani pentru a strânge fonduri, aceste oportunităţi ar putea dispărea. Darurile pe care le primim astăzi pentru situaţii imprevizibile vor fi folosite pentru astfel de ocazii.

În ultimii ani, aceste daruri au avut o medie de peste 600 000 de dolari, iar la ora actuală fondul este de peste 2 000 000 de dolari. Banii au fost folosiţi în locuri precum Siria, Zanzibar și Yemen.

(Apel): Situaţiile dramatice apar din ce în ce mai des. Și dum- neavoastră puteţi avea un rol în rezolvarea acestor ocazii imprevi- zibile, participând astăzi la această colectă.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului Misiunii Mon- diale.

participând astăzi la această colectă. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului Misiunii Mon- diale. 39

30 mar e

CÂNTECUL FURTUNII

Sabatul 13
Sabatul
13

Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă și cinste. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte! (Psalmii 29:1,2).

Psalmul 29 continuă comparând glasul puternic al lui Dumne- zeu cu tunetul. Oamenii îl numesc uneori „Cântecul Furtunii”, dar, în contrast, se încheie spunând că Domnul binecuvântează po- porul Său cu pace. Totuși în aceste două versete introductive se repetă de trei ori cuvântul „daţi”. Psalmistul Îl laudă pe Creator în special pentru frumuseţea caracterului Său sfânt. (Comentariul biblic adventist, vol. 3, pag. 699)

(Apel): Să-I dăm și noi slavă Dumnezeului nostru puternic și dă- tător de pace, în timp ce ne închinăm Lui astăzi prin zecimile și darurile noastre.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

astăzi prin zecimile și darurile noastre. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

6 aprilie

Sabatul 14
Sabatul
14

VINDECAREA CELOR CU INIMA ZDROBITĂ

El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită… . (Isaia 61:1)

Sunt unii oameni care au foarte puţine daruri materiale pe care să I le ofere Domnului, dar Îi dau, în schimb, vieţile lor. O astfel de persoană este și Shona, din Mitchell’s Plain, Cape Town. Chemarea ei este să viziteze deţinuţi de pe tot cuprinsul Africii de Sud, și din- colo de ea. Ei nu îi este rușine să ceară de la proprietarii magazine- lor săpunuri și alte articole de igienă pe care să le dea deţinuţilor, nici să ceară donaţii pentru bilete de autobuz pentru a merge la închisori îndepărtate. O doamnă, al cărei fiu era întemniţat pe alt continent, i-a dat lui Shona un bilet de avion ca să-l poată vizita și să încerce să obţină eliberarea lui. Într-o ocazie, am fost cu Shona când și-a sărbătorit ziua de naștere pe holul unei secţii pentru adolescente, ale unei închisori locale. Ce-au mai savurat fetele tortul cel mare cu multă glazură, precum și băutura rece de portocalele!

(Apel): Poate că nu suntem toţi chemaţi să fim o „mamă pentru deţinuţi”, dar putem să dăm pentru ca alţii să aibă mijloacele ne- cesare pentru a-i „vindeca pe cei cu inima zdrobită”.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

a-i „vindeca pe cei cu inima zdrobită”. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo-

13 aprilie

Sabatul 15
Sabatul
15

INOCENȚA ȘI SINCERITATEA COPILAȘILOR

Isus a chemat la El un copilaș… și le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu și nu vă veţi face ca niște copilași, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei

18:2,3)

Isus a preţuit mult umilinţa și inocenţa copilașilor. Un ziar din Cape Town, Africa de Sud, povestea recent despre groaza și panica pe care le-a simţit o bonă când un hoţ a intrat în casă și a cerut bani. Tânăra femeie nu avea bani la ea și nu știa unde își ţineau banii cei care o angajaseră. Cei doi copii erau la etaj când a intrat hoţul, dar ascultau învălmășala de jos. Copiii au coborât cu mult curaj, având pușculiţele cu ei, și i-au oferit hoţului cu generozitate întregul lor conţinut. El a rămas atât de rușinat, încât a plecat fără să mai scoată vreun cuvânt.

(Apel): Isus a arătat în mod clar că dacă nu ajungem la fel de nevinovaţi și smeriţi ca niște copilași, nu vom intra în Împărăţia Lui. Să dăruim în această zi cu inimile deschise!

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Departamen- tului Libertatea religioasă.

comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Departamen- tului Libertatea religioasă. 45

20 aprilie

PRIVILEGIUL LIBERTĂȚII

Sabatul 16
Sabatul
16

Astăzi, când libertatea de conștiinţă este considerată unul dintre drepturile fundamentale ale omului, mai avem nevoie de libertate religioasă? Desigur, este o întrebare care prezintă mai puţin interes în condiţiile în care ne putem exercita în libertate credinţa. De fapt, este chiar firesc să nu conștientizăm o nevoie împlinită. La fel se întâmplă și cu nevoia de hrană, de prietenie, de dragoste. Și apoi, datorită diversităţii activităţilor care ne preocupă, a priorităţilor din viaţa noastră, de foarte multe ori nu mai avem timp să ne bu- curăm de ce avem. Ne mai emoţionează atunci când auzim că un tânăr sau o tânără se confruntă cu imposibilitatea de a susţine un examen în altă zi decât în Sabat sau că unele persoane întâmpină dificultăţi la locul de muncă. Într-adevăr, ne luăm timp să contem- plăm modul miraculos al intervenţiei lui Dumnezeu. Dar ne facem timp să contemplăm și intervenţia lui Dumnezeu de a ne oferi libertatea și de a o susţine? Ne bucurăm noi îndea- juns că avem o experienţă a libertăţii neîntâlnită, poate, în ultimii 100 de ani în ţara noastră? Cum am putea să Îi mulţumim lui Dum- nezeu pentru libertatea de astăzi? (Apel): Am putea să-I oferim lui Dumnezeu astăzi din venitul nostru. Darurile pe care le oferim sunt un mod de a-I spune „mul- ţumesc.” Cel mai frumos moment al libertăţii este atunci când ajungem să experimentăm dependenţă totală de Dumnezeu, pentru că doar El este Cel care poate oferi adevărata libertate.

Colecta din acest Sabat este destinată Departamentului Liber- tăţii Religioase.

poate oferi adevărata libertate. Colecta din acest Sabat este destinată Departamentului Liber- tăţii Religioase. 47

27 aprilie

Sabatul 17
Sabatul
17

VINOVAT ȘI TOTUȘI IERTAT

Voi însă, iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi cu împru- mut fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare… . (Luca 6:35)

Sam și alţi șase oameni erau condamnaţi la moarte pentru uci- derea unui poliţist în timpul anilor de discriminare rasială din Afri- ca de Sud. Fratele Joel, un instructor biblic adventist, l-a înscris pe Sam la cursul biblic prin corespondenţă de la Vocea Profeţiei și s-a rugat cu ei. Joel a spus: „Nu uita de puterea lui Dumnezeu. El te poate scăpa de spânzurătoare și mai ales de păcat.” În ziua în care au plecat cu mașina spre Pretoria, unde urma să fie executaţi, Sam

a

spus: „Nu te îngrijora, frate Joel, chiar dacă murim va fi bine,

Îl

avem pe Isus.” Mai târziu, au sosit niște scrisori din Pretoria în

care scria: „Frate Joel, pedeapsa a fost comutată și suntem încă în viaţă!” Sam și ceilalţi au fost aduși în închisoarea din Cape Town pentru a fi închiși pe viaţă. Sam a cerut să vorbească la Convenţia „Adevăr și Împăcare”, ţinută pentru a vindeca rănile create de nedreptăţile din trecut. Acolo a întâlnit familia poliţistului pe ca- re-l omorâse. Le-a cerut iertare, iar aceasta i-a fost acordată din belșug.

(Apel): Gândește-te la o persoană al cărei destin prezent și veșnic ar putea fi schimbat printr-un simplu gest al tău. Nu ezita să faci acel gest.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

gest al tău. Nu ezita să faci acel gest. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului

4 mai

RUGAȚI-VĂ PENTRU PLOAIE

Sabatul 18
Sabatul
18

Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoa- te fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdea- ţa de pe câmp. (Zaharia 10:1).

Dumnezeu a chemat în mod special biserica noastră să trăiască și să predice lumii ultimul Său mesaj, mesaj de dragoste și adevăr (Apocalipsa 14:6-12).

Provocarea de a ajunge la mai mult de 7 miliarde de oameni de pe Pământ pare imposibilă. Dar, Isus a zis: „… la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26).

Marea Trimitere a lui Isus a fost însoţită de promisiunea: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (Faptele apostolilor 1:8).

(Apel): Fii pregătit pentru revărsarea ploii târzii!

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului ADRA Româ- nia.

este destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului ADRA Româ- nia.

11 mai

Sabatul 19
Sabatul
19

„SCHIMBĂ O VIAȚĂ ȘI VEI SCHIMBA LUMEA!”

Ionela este o fetiţă frumoasă, cu ochii mari și întrebători, care nu cunoaște atingerea duioasă a unui tată și abia își mai amintește de glasul plin de iubire al mamei. Când avea doar caţiva anișori, a fost martoră la crima comisă de tatăl ei, acesta ucigându-i cu cruzime mama. A rămas marcată pe viaţă și încă își mai amintește ziua aceea. Acum se bucură de grija și dragostea bunicii materne, o femeie văduvă care își drămuiește pensia de 350 de lei pentru ca fetiţele să aibă cele necesare. În fiecare dimineaţă, o poţi observa mergând grăbită alături de surioara ei, Andreea, către școală, având speranţa că, învăţând bine, vor reuși să-și facă un rost în viaţă. ADRA România a venit în sprijinul acestei familii, acordând aju- tor prin proiectul „Vreau la școală!”, desfășurat anul acesta pentru 270 de astfel de copii. Rezultatele școlare bune ale tuturor acestor copii care bene- ficiază din partea ADRA de rechizite, alimente, articole de igienă și îmbrăcăminte, dar și de meditaţii școlare ne bucură mult și ne determină să luptăm mai departe pentru ei. „Vreau la școală!” este doar unul dintre proiectele prin care ADRA încearcă să transpună în viaţă învăţătura Domnului Isus.

(Apel): Datorită darului tău, mame și copii, victime ale violenţei în familie pot găsi sprijin la Casa ADRA, familii sărace care nu au unde locui pot primi o casuţă nouă, cei care nu au ce pune pe masă pot primi câte un solar care să-i ajute să aiba un trai mai bun. Oferă astăzi cu generozitate darul tău, știind că „schimbând o viaţă poţi schimba lumea!”. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului ADRA Ro- mânia.

„schimbând o viaţă poţi schimba lumea!”. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului ADRA Ro- mânia.

18 mai

UN PRIVILEGIU DESOSEBIT

Sabatul 20
Sabatul
20

„Dumnezeu nu depinde de om pentru sprijinirea cauzei Sale. El ar fi putut trimite mijloace direct din cer pentru vistieria Lui, dacă providenţa Sa ar fi văzut că lucrul acesta este cel mai bun pentru

om. Ar fi găsit modalităţi prin care îngerii să fie trimiși să facă lu-

mii cunoscut adevărul, fără a-i folosi pe oameni. Ar fi putut scrie

adevărul pe bolta cerului și să lase ca acest lucru să mărturisească lumii, cu litere vii, despre cerinţele Sale. Dumnezeu nu este de- pendent de aurul sau de argintul omului… Oricare ar fi necesitatea care, pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, ar reclama mijlocirea

noastră, El a rânduit-o în mod deliberat pentru binele nostru. El ne-a onorat, făcându-ne împreună-lucrători cu El. A rânduit aceas- tă necesitate a cooperării oamenilor pentru ca aceștia să-și poată menţine activă generozitatea.” (Mărturii, vol. 3, 1998, pag. 425).

(Apel): Bucură-te astăzi de privilegiul de a coopera cu Dumne-

zeu și cu îngerii.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

de a coopera cu Dumne- zeu și cu îngerii. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului

25 mai

FIECARE OM POATE OFERI CEVA

Sabatul 21
Sabatul
21

„Niciun om, fie el bogat sau sărac, nu-I poate da slavă lui Dum- nezeu printr-o viaţă de indolenţă. Timpul și tăria fizică sunt tot ca- pitalul pe care îl au mulţi oameni săraci, iar acesta este în mod frecvent irosit prin iubirea comodităţii și în lenevie nepăsătoare, încât nu au nimic să-I aducă Domnului lor în zecimi și daruri. Dacă bărbaţilor creștini le lipsește înţelepciunea de a lucra cu cea mai mare eficienţă și de a-și folosi corect puterile fizice și mintale, ar trebui să aibă blândeţea și umilinţa minţii, care să-i ajute să pri- mească îndrumări și sfaturi de la fraţii lor, pentru ca judecata mai bună a acestora să suplinească propriile lor lipsuri. Mulţi săraci care se mulţumesc acum să nu facă nimic pentru binele semenilor lor și pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu ar putea face mult, dacă ar vrea. Înaintea lui Dumnezeu, ei poartă aceeași răspundere pentru capitalul lor, care constă în putere fizică, precum bogatul pentru capitalul său bănesc”. (Mărturii, vol.3, 1998, pag. 436)

(Apel): Dumnezeu nu așteaptă daruri doar de la cei bogaţi. Și tu poţi să oferi din timpul tău și din puterea ta pentru înaintarea lucrării Sale.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

ta pentru înaintarea lucrării Sale. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 57

1 iunie

NU SUNTEM ORFANI!

Sabatul 22
Sabatul
22

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. (Ioan 14:18)

În fiecare lună, două departamante ale bisericii locale, cel de tineret și cel de sănătate, se unesc pentru a vizita un „Loc al siguranţei”, unde sunt îngrijiţi copii neajutoraţi și bebeluși, până la vârsta de șase ani. Este uimitor să vezi cât de mult se schim- bă copiii și chiar și bebelușii când îi vizităm. Îngrijitorii sunt foar- te ocupaţi, având atâţia bebeluși, așa că nu au timp să-i ofere afecţiune fiecăruia și să se joace cu ei. Primul bebeluș pe care l-am observat ne-a privit cu niște ochișori mari și rotunzi. Avea numai trei luni, și la început a ezitat. Eram străini și a început să plângă. Îngrijitorul l-a luat, l-a liniștit puţin, după care ni l-a dat din nou. Odată ce s-a simţit în siguranţă, a început să se bucure de fiecare clipă de dragoste și îmbrăţișări. Era din ce în ce mai apropiată. Ti- nerii din grupul nostru s-au bucurat de timpul petrecut împreună cu copiii. Copilașii s-au transformat din niște micuţi sobri și serioși, în copii cu feţe fericite, care ţipau de bucurie.

(Apel): Uită-te la copilașii din comunitatea ta și gândește-te cum poţi să îi ajuţi să crească fericiţi.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

poţi să îi ajuţi să crească fericiţi. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

8 iunie

Sabatul 23
Sabatul
23

O BUNICĂ GENEROASĂ

Și aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. (1 Petru 5:7)

Epidemia de HIV/SIDA a făcut adesea ca bunicii să fie singurii care se mai îngrijesc de nepoţii lor. Când am întâlnit-o pe Lidia, ea avea grijă de cele două nepoate ale ei care aveau 12, respectiv 10 ani, precum și de o fetiţă fără adăpost de 8 ani. De asemenea, Lidia îl are și pe Ben, o rudă care suferă de un handicap mintal și de care nimeni nu vrea să aibă grijă. El este cumsecade și o ajută la munca în grădină. La baza dealului unde stă Lidia, locuiesc împreună cu mama lor bolnavă două fetiţe de 11 și 13 ani. Când le este foame, ele urcă dealul abrupt până la casa Lidiei unde iau cina și micul dejun și unde petrec adesea noaptea. Așadar, Lidia are 5 fete pe care trebuie să le hrănească, să le trimită la școală și să le iubească, precum și pe Ben. Am întrebat-o pe Lidia: „Cum reziști? Fetele sunt cuminţi?” „Nu-mi fac nicio grijă cu ele”, a zâmbit ea. „Ele mi-au zis: «Bunico, te rugăm să trăiești mult, să nu mori», iar eu le spun: «Când voi sunteţi fetiţe cuminţi, viaţa e ușoară pentru mine — ajutaţi-mă la treaba și voi trăi mult…»”

(Apel): Pe lângă o dăruire generoasă, trebuie să fim plini de compasiune faţă de ceilalţi și să le cunoaștem nevoile.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

de ceilalţi și să le cunoaștem nevoile. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

15 iunie

Sabatul 24
Sabatul
24

ADUCEȚI DARURI

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare și intraţi în curţile Lui! (Psalmii 96:8) Pe 4 aprilie 2001, la ora 13, a avut loc botezul a patru tineri la închisoarea Allandale, Africa de Sud. Ei s-au adus ca o jertfă lui Dumnezeu. De asemenea, au făcut o felicitare frumoasă pe care au înrămat-o și pe care mi-au oferit-o mie, ca directoare a Școlii biblice prin corespondenţă „Vocea Profeţiei”. Iată câteva cuvinte:

Diplomă de preţuire

Această Diplomă este acordată Școlii biblice prin corespondenţă

Ca simbol al aprecierii sincere a unor deţinuţi care, prin stu- dierea Bibliei alături de această instituţie, au găsit un sens în viaţă, despre care nu auziseră niciodată mai înainte. Inspiraţia și călăuzirea pe care ni le-aţi oferit, ne-au atins profund.

Acest dar al deţinuţilor este încă pus în holul de la intrare în Școala biblică „Vocea Profeţiei” din Cape Town.

(Apel): Astăzi, când oferim darurile noastre, să ne amintim de lucrarea misionară făcută de biserica noastră.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată proiectelor de construcţii.

destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată proiectelor de construcţii. 63

63

22 iunie

O CHEMARE LA DĂRUIRE

Sabatul 25
Sabatul
25

(Pe bogaţi) îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii.” (1 Timotei 6:18)

O mulţime de oameni din zonele rurale se îngrămădeau să gă- sească de lucru în oraș. Și-au construit niște locuinţe improvizate și, curând, adventiștii din zonă îi ajutau la construirea caselor tem- porare și la găsirea hranei. Mulţi au dorit să cunoscă credinţa celor care îi ajutau. Astfel că în cele din urmă a fost nevoie și de o bise- rică în zonă. Fondurile de la Misiunea Adventistă au fost suficiente pentru terminarea zidurilor, dar nu și pentru acoperiș. Am făcut un apel în revista Școlii biblice „Vocea Profeţiei”. Într-o zi, a venit în biroul meu o doamnă tânără, și a pus pe masa mea 10 000 de ranzi (aproximativ 1 200 de dolari). „Dumnezeu m-a îndemnat să donez acești bani pentru acoperișul bisericii despre care aţi menţionat în revistă”, a spus ea. După acest eveniment, Dumnezeu a continuat să îi folosească pe ea și pe soţul ei să facă lucruri uimitoare pentru El.

(Apel): Multe Case de rugăciune așteaptă să fie finalizate. Însă, din lipsă de fonduri, lucrările întârzie. Ajută prin darul tău de azi ca și alţi fraţi să se poată bucura de un loc potrivit de închinare.

Colecta

din

Sabatul

acesta

este

destinată

proiectelor

de

construcţii.

de închinare. Colecta din Sabatul acesta este destinată proiectelor de construcţii. 65

65

29 iunie

Sabatul 26
Sabatul
26

MILA

Domnul, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” (Luca 7:13)

În anul 2007 a avut loc un accident teribil de autobuz lângă Spitalul Adventist Maluti din Lesotho. Am scris un articol intitu- lat „Mâini vindecătoare în noapte”, despre mila medicului de gardă și a personalului de la Spitalul Maluti, care au avut grijă de supravieţuitorii răniţi. Unei cititoare din Australia i s-a făcut milă când a citit despre copiii care și-au pierdut părinţi în accident și a trimis bani pentru a-i ajuta.

Lesotho este uneori numit „Împărăţia muntelui” și are ierni foarte friguroase. Iarna fiind aproape, directorul și îngrijitorii au hotărât că cea mai mare nevoie era încălţămintea. S-au făcut efor- turi de identificare a celor 46 de orfani și pentru a le lua măsura pe care o purtau la încălţăminte. Un tată care-și pierduse vederea îl ţinea în braţe pe cel mai mic dintre cei cinci copii ai săi. Pentru că își pierduse soţia, a trebuit să ceară ajutorul celei mai mari fiice, Mabatsi, în vârstă de 13 ani, pentru a da măsurile pentru încălţăminte.

(Apel): Astăzi, să dăruim cu compasiune, amintindu-ne de cei care au pierdut mult.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

amintindu-ne de cei care au pierdut mult. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

67

6 iulie

Sabatul 27
Sabatul
27

UN DAR SCRIS DE ÎNSUȘI DUMNEZEU

Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.” (Deuteronomul 9:10)

Cele Zece Porunci! Ce dar minunat! Dumnezeu ne-a oferit eta- lonul de bază pentru conduită, sigurul set de reguli care pot dirija conștiinţa într-un mod eficient. (Comentariul biblic adventist, vol. 1, pag. 600) Acest dar se potrivește fiecărei persoane de pe pământ și va dura cât timp va dura lumea (Ibidem). Isus a spus: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii…, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:17,18). Darul acesta este, de asemenea și sfânt: „Așa că Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12). Vedem noi în cele Zece Porunci un dar sfânt de la Dumnezeu? În plus, cele Zece Porunci sunt bazate pe dragoste, pe dragostea faţă de Dumnezeu și faţă de aproapele nostru. Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).

(Apel): Suntem copiii unui Dumnezeu minunat. El ne-a dăruit Legea vieţii ca să putem trăi frumos. Oferă-i și tu ca semn de recu- noștinţă inima ta.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale.

destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată bugetului Misiunii Mondiale. 69

69

13 iulie

PENTRU O MISIUNE MONDIALĂ

Sabatul 28
Sabatul
28

Știaţi că sunt în lume mai mult de 6 000 de grupuri etnice di- ferite, care au foarte puţini sau niciun creștin care să trăiască în cadrul lor? Pentru mai bine de 130 de ani, misiunea a fost motorul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Am ajutat mii de oameni să Îl cunoas- că pe Dumnezeu și să experimenteze dragostea Lui. Totuși, după cum vedeţi, rămân încă provocări uriașe. Știm că prin ajutorul lui Dumnezeu ne putem împlini însărcinarea de a duce Evanghelia la orice neam, limbă și popor. Astăzi, avem o ocazie specială să spri- jinim această lucrare. De-a lungul anului, darurile dumneavoastră generoase pe care le oferiţi la Școala de Sabat susţin misiunea din întreaga lume a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Darurile de astăzi, pe de altă parte, strânse în timpul serviciului divin, oferă un sprijin suplimen- tar esenţial pentru toate aspectele misiunii mondiale, incluzând misionari transculturali, construirea bisericilor, administrarea șco- lilor și a spitalelor, precum și evanghelizarea marilor orașe. Vă mul- ţumim pentru sprijinul dumneavoastră!

(Apel): Fie ca toţi să fim ispravnici credincioși în susţinerea lu- crării lui Dumnezeu.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Misiunii Mondiale.

în susţinerea lu- crării lui Dumnezeu. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Misiunii Mondiale. 71

71

20 iulie

OSPITALITATE GENEROASĂ

Sabatul 29
Sabatul
29

Intraţi și rămâneţi în casa mea. (Faptele apostolilor 16:15).

Pavel, Sila, Timotei și Luca se aflau într-un oraș străin, dintr-o ţară străină (Comentariul biblic adventist, vol. 6, pag. 238). Proba- bil că au căutat o sinagogă în oraș, dar nu au găsit. Apoi, s-au dus la râu, crezând că acolo sunt oameni care se întâlnesc pentru rugă- ciune și au găsit un grup de femei. Lidia, o vânzătoare de haine de purpură, era cu ele. Dumnezeu „i-a deschis inima” (Faptele 16:14) și a acceptat mesajul prezentat de Pavel. A fost botezată împreună cu alţi membri din familia ei. Apoi, i-a invitat cu bunăvoinţă pe cei patru misionari să fie oaspeţii ei. „«Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului», a zis ea, «intraţi și rămâneţi în casa mea.» Și ne-a silit să intrăm” (Faptele 16:15).

(Apel): După cum Lidia a fost generoasă, invitându-I pe cei pa- tru misionari să stea în casa ei, haideţi să fim și noi generoși nu numai în zecimile și darurile noastre, ci în tot ce facem.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

și darurile noastre, ci în tot ce facem. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii

73

27 iulie

PRIMITORI ȘI DĂTĂTORI BUCUROȘI

Sabatul 30
Sabatul
30

Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. (2 Corinteni 9:7)

La biserica noastră Claremont din Cape Town, Africa de Sud, avem ceea ce se numește „darul banilor maronii”. După ce diaconii strâng darurile și zecimile obișnuite, copiii foarte mici vin cu niște coșuleţe să adune toate monedele de cupru care zăngănesc prin portofele. Cei mari se bucură pentru cei mici care trec, fiecare ală- turi de un adult, iar membrii oferă cu zâmbete voioase și adesea cu o dărnicie uimitoare. Copiii privesc această „datorie” cu multă se- riozitate, dar în același timp, n-ar da-o pentru nimic. După această „slujbă” bisericească, se așază în faţă pentru a asculta povestea lor.

Banii aceștia sunt folosiţi pentru grupele de Primii Pași și Grădiniţă ale Școlii de Sabat, precum și pentru a oferi jucării unui orfelinat.

(Apel): Fie ca noi să dăruim întotdeauna orice dar de care este nevoie, cu bucurie și cu inimi iubitoare.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

nevoie, cu bucurie și cu inimi iubitoare. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

75

3 august

UN DAR DIN INIMĂ

Sabatul 31
Sabatul
31

„Dăruirea sistematică nu trebuie să devină constrângere siste- matică. Jertfele de bunăvoie sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Adevărata generozitate creștină își are izvorul în principiul iubirii recunoscătoare. Dragostea faţă de Hristos nu poate exista fără dragostea corespunzătoare faţă de cei pentru care a venit în lume să-i răscumpere. Dragostea faţă de Hristos trebuie să fie princi- piul dominant al fiinţei, stăpânind toate emoţiile și dirijând toate energiile. Dragostea răscumpărătoare ar trebui să trezească toată afecţiunea delicată și devotamentul jertfirii de sine care pot exista în inima omului. Când așa stau lucrurile, nu va fi nevoie de apeluri mișcătoare care să răzbată prin egoismul lor și să le trezească com- pasiunea adormită, să-i determine să aducă daruri generoase pen- tru cauza preţioasă a adevărului.” (Mărturii, vol. 3, 1998, pag. 431)

(Apel): Mediteză la Darul iubirii infinite pe care L-ai primit din partea Cerului și gândește-te cum poţi să răspunzi unui asemenea gest.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

cum poţi să răspunzi unui asemenea gest. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

77

10 august

Sabatul 32
Sabatul
32

DUMNEZEU ARE GRIJĂ

Și aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. (1 Petru 5:7)

Lorraine este coordonatoarea fundaţiei „Căminul însorit” din Cape Town, Africa de Sud. „Căminul însorit” este o casă pentru patruzeci și doi de oameni în vârstă, care au nevoie de o îngrijire atentă, dar care nu pot plăti suficient pentru a acoperi asemenea cheltuieli. În fiecare lună din anul trecut, Lorraine a avut un deficit de 60 000 de ranzi (aproximativ 10 000 de dolari). În fiecare lună a avut loc un miracol și a trecut cu bine. Unul dintre eforturile lui Lorraine de a strânge fonduri, a în- semnat producerea unei broșuri în care se explica ce anume face fundaţia pentru comunitate. A inclus un formular, explicând nevoia urgentă de fonduri, și a mers personal pentru a distribui broșurile în cutiile poștale, împreună cu o rugăciune. Unul dintre puţinele răspunsuri a venit din partea președintelui de la Trust Fond [Fondul de încredere], care, după ce a sunat, a venit să viziteze „Căminul însorit” și, în cele din urmă, Fondul de încredere a donat 200 000 de ranzi pentru cămin (aproximativ 30 000 de dolari). Într-adevăr, lui Dumnezeu Îi pasă!

(Apel): Darurile de astăzi sunt destinate comunităţilor noastre. Când dăruim să avem în vedere poverile financiare pe care le poar- tă și să le oferim sprijinul nostru.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

tă și să le oferim sprijinul nostru. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

79

17 august

Sabatul 33
Sabatul
33

UN PARFUM CARE VALOREAZĂ CÂT SALARIUL PE UN AN

Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. (Ioan 12:3) Acest litru de parfum valora aproximativ 300 de lei, aproape cât salariul pentru un an. (Comentariul biblic adventist, vol. 5, pag.

762)

„În mila Sa, Isus îi iertase păcatele, îl înviase pe fratele ei iubit și inima Mariei era plină de recunoștinţă. Ea Îl auzise pe Isus vorbind despre moartea Lui apropiată și, în iubirea și întristarea ei adâncă, își dorea să-L onoreze. Cu mari sacrificii personale, cumpărase un vas de alabastru «cu mir de nard de mare preţ».” (Viaţa lui Iisus, pag. 558) „După cum vasul de alabastru a fost spart și a umplut toată casa cu mireasma lui, tot așa și Hristos avea să moară, iar trupul Său urma să fie zdrobit. Totuși El avea să învieze din mormânt și mireasma vieţii Sale să umple tot pământul.” (Viaţa lui Iisus, pag. 560)

(Apel): Dacă Maria ar fi păstrat parfumul ca să ungă trupul lui Isus după moartea Lui, El nu ar fi simţit devotamentul ei. Și noi avem privilegiul deosebit de a-I dărui lui Isus cel viu.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

deosebit de a-I dărui lui Isus cel viu. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii

81

24 august

TURTE CU MIERE

Sabatul 34
Sabatul
34

Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”. Ea semăna cu bobul de coriandru; era albă și avea un gust de turtă cu miere. (Exodul 16:31)

„Ce este aceasta?” s-au întrebat oamenii unii pe alţii. Pur și sim- plu nu știau ce era. Apoi, Moise le-a spus: „Este hrana pe care v-a dat-o Domnul s-o mâncaţi.” În fiecare zi era suficient pentru toate acele mii de oameni. Apărea în fiecare dimineaţă, exceptând Saba- tul. Când Soarele devenea mai puternic, mana se topea și dispă- rea. În ziua a șasea, adunau de două ori mai mult decât de obicei. Moise le-a explicat că ziua a șaptea avea să fie „ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului” (Exodul 16:23).

Mana era cu siguranţă delicioasă, ca turtele făcute cu miere. Dumnezeul nostru generos a oferit acest dar special direct din mâna Sa, timp de patruzeci de ani.

(Apel): Dumnezeu este un dătător generos; să fim și noi generoși astăzi, când oferim darurile noastre.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

astăzi, când oferim darurile noastre. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 83

83

31 august

„ȘI DACĂ VA FI SĂ PIER, VOI PIERI”

Sabatul 35
Sabatul
35

Estera a trimis să spună lui Mardoheu: „Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa și postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și, dacă va fi să pier, voi pieri.” (Estera 4:15,16)

Decretul pentru uciderea evreilor din Persia fusese dat. Singura lor speranţă stătea în mijlocirea împărătesei. Împărăteasa Estera știa că oricine venea înaintea regelui în curtea sa interioară, fără să fie invitat, era condamnat la moarte dacă regele nu-i întindea sceptrul său de aur. Estera își risca viaţa mergând înaintea regelui Ahașveroș fără invitaţie. Regele nu o mai chemase de trezeci de zile, așa că își asuma un risc enorm. Totuși, ea a fost dispusă și a zis: „… și dacă va fi să pier, voi pieri”, ceea ce însemna că era gata și că dorea să-și dea chiar viaţa pentru popo- rul ei.

(Apel): După cum împărăteasa Estera a fost gata să-și dea viaţa pentru poporul ei, haideţi să fim și noi gata să oferim resurse pen- tru a salva o lume care moare.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

resurse pen- tru a salva o lume care moare. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului

85

7 septembrie

Sabatul 36
Sabatul
36

SPIRITUL MISIONAR

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lu- mea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. (Matei 24:14)

Am o prietenă care este unul dintre acei oameni care pur și simplu nu se pot abţine când vine vorba de vestirea Evangheliei. Pe lângă o dragoste ca a lui Isus, pe lângă mărturia personală și cunoașterea Bibliei, are întotdeauna cu ea literatură creștină ca să

o dea altora. Rugăciunea ei este: „Doamne, vreau să-Ţi fiu de folos

astăzi!”

De curând, aflându-se într-o călătorie de pe un continent pe altul, a reușit să stea de vorbă cu un om de afaceri japonez care nu auzise niciodată despre Isus, cu o însoţitoare de zbor care nu

de mult își pierduse un părinte, soţul și copilul, și se întreba de ce

o pedepsise Dumnezeu, și cu un pasager care avea nevoie de în-

curajare și de cunoștinţe despre Dumnezeu. Toate acestea doar pe drumul până acolo! Câtă dedicare!

(Apel): Fie ca Domnul să ne ajute să dăm nu doar din mijloacele noastre, ci și din timpul nostru și chiar vieţile noastre în întregime ca să îi câștigăm pe alţii pentru El.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată Departamentului Educaţie.

destinată bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată Departamentului Educaţie. 87

87

14 septembrie

BĂTĂLIA PENTRU EDUCAŢIE

Sabatul 37
Sabatul
37

Când vorbim despre marea luptă, de obicei ne vin în minte ima- gini strict religioase, cu îngeri buni și răi, cu Domnul Hristos și Sa- tana. Ne gândim la începutul conflictului din ceruri, la Eden și la alte scene din Vechiul și Noul Testament care se prelungesc în Evul Mediu Întunecat și culminează cu criza finală. Nimic rău în toate acestea. Ele fac parte din marea luptă, din conflictul veacurilor. Chiar și școala la care am ales să meargă copilul are de-a face cu marea luptă. Învăţătoarea, profesorul, dirigintele sunt parte a ma- rii lupte. Ei sunt agenţi importanţi în viaţa copiilor noștri, pentru că se ocupă direct de mintea lor. Ei bifează conștient sau inconștient în viaţa celor mici calificative spre mântuire sau spre moarte. Educaţia se află în centrul marii lupte. Educaţia copiilor și tineri- lor este o bătălie importantă. În cartea Educaţie, Ellen White scria:

„În sensul cel mai înalt, lucrarea de educaţie și lucrarea de răscum- părare sunt una” (Educaţie, pag. 32). De aceea, continuă dumnea- ei, „tinerii trebuie încurajaţi să meargă la școlile noastre… Școlile noastre au fost rânduite de Dumnezeu”. (Principiile fundamentale ale educaţiei, pag. 489) (Apel): Astăzi, când ești chemat să dăruiești pentru educaţia creștină, pentru înfiinţarea cât mai multor școli ale Bisericii Adven- tiste, adu-ţi aminte că darul tău contribuie la înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Fii de partea lui Dumnezeu în această bătălie pen- tru educaţie. Scrie astăzi prin darul tău fila biruinţei în marea luptă dintre bine și rău în lupta pentru sufletul tău.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Departa- mentului Educaţie

rău în lupta pentru sufletul tău. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului Departa- mentului Educaţie

89

21 septembrie

Sabatul 38
Sabatul
38

LACRIMILE LUI ANGELO

Și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac. (Ioan 14:16)

Cât de generos este Dumnezeul nostru care ne-a dat un aseme- nea Mângâietor, pe Duhul Său! Într-un Sabat, după serviciul divin, corul bisericii noastre avea o repetiţie și am observat un străin care stătea pe un scaun și privea. El asculta cu atenţie, iar lacrimile îi curgeau pe obraji. I-am ofe- rit hrană de la Departamentul „Tabita” și a acceptat. A continuat să plângă. Mai târziu, l-am găsit în faţa amvonului, în genunchi, mișcându-și buzele, cu lacrimile curgându-i necontenit. Farfuria era goală și foarte curată. Angelo părea tânăr, firav și trist. Era pen- tru prima data când se găsea într-o biserică de când fusese trimis la închisoare cu doisprezece ani în urmă. A spus că mama lui l-a înjunghiat pe tatăl lui și că el, Angelo, a mărturisit că el e crimina- lul, dorind să-și salveze mama de la închisoare. Au curs mai multe lacrimi. L-am consolat. Nu suntem naivi. Unii deţinuţi sunt niște actori nemaipomeniţi, dar și Isus a fost acuzat pentru că „mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii” (Matei 9:11). L-am invitat să mai vină. Vom fi amabili și atenţi.

(Apel): Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inimile, pentru ca să îi putem mângâia pe cei care au nevoie de mângâiere.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

pe cei care au nevoie de mângâiere. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo-

91

28 septembrie

DĂRNICIA MAGILOR

Sabatul 39
Sabatul
39

Și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. (Matei 2:11)

Înainte de a-I oferi darurile bogate, magii s-au plecat și s-au în- chinat Copilului Isus. Trebuie să fi călătorit pe o distanţă mare timp de multe zile, ducând aceste daruri preţioase. „Magii au fost printre primii care I-au urat bunvenit Răscum- părătorului. Darul lor a fost cel dintâi dar depus la picioarele Sale. Și, prin acest dar, ce privilegiu de slujire au avut ei! Lui Dumnezeu Îi face plăcere să onoreze darul adus dintr-o inimă plină de iubire, dându-i cea mai înaltă eficienţă în slujirea pentru Sine. Dacă ne-am predat inima lui Isus, atunci vom aduce și darurile noastre înaintea Lui. Aurul și argintul nostru, cele mai de preţ bunuri pământești pe care le avem, cele mai înalte talente intelectuale și spirituale vor fi consacrate de bunăvoie Aceluia care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi.” (Viaţa lui Iisus, pag. 65)

(Apel): Să ne reînnoim astăzi consacrarea faţă de Domnul Isus. Pentru că am primit fără plată, și noi să dăm fără plată.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

plată, și noi să dăm fără plată. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo-

93

5 octombrie

„POT SĂ VINĂ ȘI COPII?”

Sabatul 40
Sabatul
40

Cereţi, și vi se va da… . (Matei 7:7) În timp ce Set întindea un cort în orășelul Winburg, din regiu-

nea Free State, Africa de Sud, o fetiţă a venit la el și l-a întrebat:

– Ce faci?

– Montez un cort.

– Pentru ce?

– Vreau să le spun oamenilor despre Dumnezeu.

– Pot veni și copiii sau e numai pentru oameni mari?

– Ne-am bucura să avem și copii.

În curând, cincisprezece copii au venit să privească imaginea

neobișnuită a unui cort care se ridică în orașul lor. Cei cincispreze-

ce copii au participat în fiecare seară și au ascultat fiecare cuvânt. Într-o zi, au venit la fratele Set și i-au zis:

– Aţi promis că dacă oamenii vin în fiecare seară vor primi Biblii.

Ne veţi da și nouă? Câtă bucurie a fost când copiii și-au primit Bibliile! Tatăl unuia dintre băieţi a venit la fratele Set și i-a spus:

– Îţi mulţumesc pentru Biblia pe care i-ai dat-o fiului meu. Noi

mergem la altă biserică, dar îţi dau voie să-l iei să se alăture biseri-

cii voastre. El își dorește acest lucru, iar noi ne vom bucura.

(Apel): Dacă noi știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult Tatăl nostru ceresc va da daruri bune celor ce I le cer? – Matei 7:11

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

bune celor ce I le cer? – Matei 7:11 Colecta din acest Sabat este destinată bugetului

95

12 octombrie

UNDE SUNT CEI NOUĂ?

Sabatul 41
Sabatul
41

Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? (Luca 17:17)

Isus a observat! El a observat că unul dintre cei zece leproși pe care îi vindecase a venit să-I spună „Mulţumesc!” Nici măcar Isus Însuși nu a neglijat să mulţumească. La ultima cină, „a luat pâine și… a mulţumit lui Dumnezeu” (Luca 22:19) cum a făcut și cu vinul (vers. 17). Daniel, în ciuda legii care-l putea trimite în groapa leilor dacă s-ar fi rugat, „a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte” (Daniel 6:10). De curând, cineva i-a dat unui student suma necesară pentru cumpărarea unei cărţi de care acesta avea nevoie urgent. Două săptămâni mai târziu, cea care donase a primit următorul mesaj pe telefonul mobil: „Sărutmâna, doamnă! Tocmai am dat primul test astăzi și vă sunt recunoscător pentru carte. Nu aș fi reușit fără ea. Mii de mulţumiri. Dumnezeu să vă binecuvânteze.”

(Apel): Cum Îi mulţumim noi lui Dumnezeu? Noi știm că El cau- tă și așteaptă recunoștinţă din partea noastră.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

recunoștinţă din partea noastră. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale. 97

97

19 octombrie

UN PROFET DEDICAT

Sabatul 42
Sabatul
42

„Al Meu este argintul și al Meu este aurul”, zice Domnul oștirilor. (Hagai 2:8)

Hagai se confrunta cu un obstacol uriaș. Iudeii care se întorse- seră în Ierusalim din exilul babilonian construiseră templul doar pe jumătate. Apoi, au apărut dificultăţi din partea dușmanilor locali și construcţia s-a oprit. Anii au trecut. În cele din urmă, Hagai și prie- tenul său, profetul Zaharia, i-au îndemnat pe oameni să continue lucrarea. De asemenea, i-au îndemnat și pe guvernatorul Zoroba- bel și pe marele-preot Iosua să termine construirea templului. Cu ajutorul oamenilor și cu puterea lui Dumnezeu, campania unită a celor doi profeţi a avut succes și templul a fost terminat și rededi- cat în anul 516 î.Hr.

(Apel): Să-I oferim astăzi lui Dumnezeu darurile noastre pentru a-Și încheia lucrarea pe Pământ.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Colecta din Sabatul viitor va fi destinată proiectelor speciale ale Conferinţelor.

bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată proiectelor speciale ale Conferinţelor. 99

99

26 octombrie

GENEROZITATEA UNUI COPILAȘ

Sabatul 43
Sabatul
43

Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz și doi pești… (Ioan 6:9)

Isus Și-a ridicat ochii, a văzut mulţimea și i-a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia?” (Ioan 6:5). Filip i-a răspuns: „Pâinile, pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.” (Ioan 6:7). În acel moment, Andrei a vorbit despre băieţelul care era dispus să-I dea prânzul lui Isus. De la dărnicia acestui copilaș, a urmat dărnicia lui Dumnezeu. După ce Isus a mulţumit, mâncarea simplă a fost împărţită și toţi cei cinci mii de bărbaţi, plus femei și copii, au mâncat pe săturate. Apoi, generozitatea lui Dumnezeu a continuat – Isus a poruncit ca rămășiţele să fie adunate, nimic nu trebuia să fie pierdut – și s-au strâns douăsprezece coșuri pline cu firimituri, care mărturiseau despre bogăţia dărniciei lui Dumnezeu.

(Apel): Orice dăruire a noastră îi va motiva și pe alţii să se dăru- iască Domnului. Fie ca îngerii care te privesc să se bucure.

Colecta din Sabatul acesta este destinată proiectelor speciale ale Conferinţelor.

care te privesc să se bucure. Colecta din Sabatul acesta este destinată proiectelor speciale ale Conferinţelor.

101

2 noiembrie

Sabatul 44
Sabatul
44

DUMNEZEU A DAT

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singu- rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. (Ioan 3:16).

Iată șase întrebări și răspunsuri:

Întrebare: Cine a oferit acest dar minunat? Răspuns: Tatăl nostru ceresc.

Întrebare: Care a fost darul? Răspuns: Singurul Lui Fiu preaiubit.

Întrebare: De ce a dat acest dar uimitor? Răspuns: Pentru că ne-a iubit atât de mult.

Întrebare: Cât a costat Darul? Răspuns: Viaţa Fiului Său.

Întrebare: Cui I-a fost dăruit? Răspuns: Nouă, tuturor.

Întrebare: Ce trebuie să facem pentru ca să primim Darul? Răspuns: Nimic, decât să credem în El.

(Apel): Fie ca în această dimineaţă să oferim cu dragoste și cu recunoștinţă.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

oferim cu dragoste și cu recunoștinţă. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 103

103

9 noiembrie

MISIUNE BINECUVÂNTATĂ

Sabatul 45
Sabatul
45

„Ei vor fi ai Mei”, zice Domnul oștirilor, „Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu”. (Maleahi 3:17)

Zuko este un tânăr de la ţară care a găsit de lucru ca agent de pază în Cape Town. El era dornic să-L mărturisească pe Domnul printre vecini. A început să distribuie și apoi să strângă de la vecini studii biblice de la Vocea Profeţiei – lucru necesar întrucât oamenii de acolo nu aveau adrese de e-mail și nici bani pentru poștă. Când își finalizau cursurile, Zuko trecea pe la biroul meu, spunea direc- toarea de la Vocea Profeţiei din acea perioadă, pentru a plănui „absolvirea”. După ce a părăsit școala biblică, directoarea a aflat de la casier că Zuko semnase un ordin de plată cu câteva luni în urmă și că oferea o donaţie generoasă în fiecare lună pentru lucrarea cu studiile biblice. De atunci încolo, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Zuko. Prin bu- nătatea unui donator, el și-a terminat studiile teologice și astăzi este pastor aproape de zona rurală în care s-a născut.

(Apel): Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim conștienţi de binecu- vântările pe care le avem și de nevoile celor din jur – atât spiritua- le, cât și financiare – și să dăm cu generozitate.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

– și să dăm cu generozitate. Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 105

105

16 noiembrie

SPRE NOI CULMI SPIRITUALE

Sabatul 46
Sabatul
46

„Comunităţile care sunt cele mai generoase și mai consecven- te în susţinerea cauzei lui Dumnezeu sunt cele mai prospere din punct de vedere spiritual. Adevărata dărnicie la urmașul lui Hris-

tos face ca interesul lui să se identifice cu acela al Stăpânului său. În cadrul planului stabilit pentru iudei și pentru poporul Său din timpul sfârșitului, Dumnezeu cere o dăruire sistematică, proporţi- onală cu venitul lor. Planul de Mântuire a fost întemeiat prin jertfa infinită a Fiului lui Dumnezeu. Lumina Evangheliei, care strălucește de la crucea lui Hristos, mustră egoismul și încurajează generozi-

În providenţa Sa, Dumnezeu îi cheamă pe cei din poporul

Său, din sfera lor limitată de acţiune, pentru a întreprinde lucruri și mai mari. Este nevoie de eforturi neobosite în acest timp, când întunecimea morală acoperă lumea… Cu cât investim mai mult în cauza lui Dumnezeu pentru a ajuta la salvarea de suflete, cu atât ele vor fi aduse mai aproape de inimile noastre.” (Mărturii, vol.3, 1998, pag. 441)

tatea

(Apel): Fi astăzi părtași la bucuria cerească a dăruirii.

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

Colecta din Sabatul viitor va fi destinată Centrului Media Ad- ventist.

destinată bugetului comunităţii locale. Colecta din Sabatul viitor va fi destinată Centrului Media Ad- ventist. 107

107

23 noiembrie

Sabatul 47
Sabatul
47

COMUNICAREA ESTE VITALĂ

Dumnezeu este un Dumnezeu al comunicării. Când El a creat lumea, primul lucru pe care L-a făcut a fost să comunice cu fiinţele abia ieșite din mâinile Sale. Timpul a trecut, oamenii s-au izolat unii de alţii, comunicarea a devenit tot mai complicată până când s-a ajuns la situaţia de as- tăzi, când oamenii aproape nu mai comunică unii cu alţii, iar cu Dumnezeu aproape deloc. Din fericire, Dumnezeu a prevăzut această involuţie a capacităţii de comunicare și a pregătit mijloace de a o contracara. Fiindcă oamenilor le place să asculte întâmplări, există Radio Vocea Speranţei, fiindcă le place să vadă diverse lucruri, există Speranţa TV, fiindcă oamenilor le place să iscodească există site- urile www.sperantatv.ro și www.rvs.ro. Și mai există paginile de Facebook ale posturilor Speranţa TV și Radio Vocea Speranţei. Radio Vocea Speranţei și Speranţa TV adică Centrul Media Ad- ventist, sunt canale de comunicare pe care Dumnezeu le folosește astăzi. Tot așa sunt și www.sperantatv.ro și www.rvs.ro, la fel ca și paginile de Facebook și Youtoube.

(Apel): Avem echipamente, avem oameni consacraţi și înzestraţi, avem libertatea să transmitem Evanghelia. Ceea ce nu avem noi destul aveţi dumneavoastră. Aveţi paraua văduvei! Dăruiţi-o azi posturilor de radio și televiziune Speranţa. Un minut de speranţă se poate transmite cu doar 10 lei!

Colecta din Sabatul acesta este destinată Centrului Media Ad- ventist

speranţă se poate transmite cu doar 10 lei! Colecta din Sabatul acesta este destinată Centrului Media

109

30 noiembrie

MOȘTENIREA LUI AGAR

Sabatul 48
Sabatul
48

Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” (Geneza 16:10).

Dumnezu a văzut circumstanţele vitrege în care se afla Agar și pentru care nu ea era vinovată. Agar Îl onora pe adevăratul Dum- nezeu, iar El nu avea să o abandoneze în această strâmtorare. Pro- misiunea pe care El i-a făcut-o, chiar dacă era sclavă, este fără egal. Aceasta i-a adus multă liniște lui Agar. Chiar dacă fiul ei nu avea să fie în centrul planului divin, el avea totuși să se bucure de promi- siunea făcută lui Avram. (Comentariul biblic adventist, vol. 1, pag.

318)

Numele copilului, Ismael, „Dumnezeu va auzi”, avea să-i amin- tească lui Agar de intervenţia plină de milă a lui Dumnezeu, iar lui Ismael, că este subiectul providenţei Sale milostive. (Ibidem, pag.

319).

(Apel): Dumnezeu i-a dat lui Agar o moștenire. Când ne-am ru- gat ultima dată pentru urmașii primului fiu al lui Avraam?

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

pentru urmașii primului fiu al lui Avraam? Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

111

Sabatul 49
Sabatul
49

7 decembrie

UN PLAN DIVIN

„Domnul a intenţionat să-l aducă pe om într-o legătură mai strânsă cu Sine și într-o relaţie de compasiune și iubire cu semenii lui, punând asupră-i responsabilităţile unor fapte care să anihileze egoismul și să-i întărească iubirea faţă de Dumnezeu și om. Planul conceput prin sistemul de dăruire a urmărit binele omului, care este înclinat să fie egoist și să-și împietrească inima faţă de faptele generoase. Domnul cere ca darurile să fie oferite la perioade regu- late, fiind astfel stabilit, încât dăruirea să devină obicei, iar genero- zitatea înţeleasă ca fiind o datorie creștină. Inima, o dată deschisă printr-un dar, nu trebuie să aibă timp să se răcească prin egoism și să se închidă înainte ca următorul să fie oferit. Izvorul trebuie să curgă neîncetat, păstrând astfel deschis canalul prin acte de gene- rozitate. Cât privește suma, Dumnezeu a precizat o zecime din câștig. Aceasta este lăsată la aprecierea conștiinţei și generozităţii oame- nilor, a căror judecată în acest sistem al zecimii trebuie să fie ne- îngrădită. Și, cu toate că se lasă libertatea conștiinţei, planul este suficient de clar pentru oricine. Nu este nevoie de vreo constrân- gere.” (Mărturii, vol. 3, pag. 394, în orig.)

(Apel): Consacră-te astăzi cu întreaga fiinţă lui Dumnezeu și lu- crării Sale.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va va constitui darul Săptămânii de Rugăciune.

bugetului comunităţii lo- cale. Colecta din Sabatul viitor va va constitui darul Săptămânii de Rugăciune. 113

113

14 decembrie

Sabatul 50
Sabatul
50

AFARĂ DIN ÎNTUNERICUL ÎNSPĂIMÂNTĂTOR

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împo- triva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor în- tunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești. (Efeseni 6:12)

Violeta își terminase cursul de pregătire ca profesor și era stu- dentă la Școala biblică prin corespondenţă „Vocea Profeţiei”. În același timp, mama ei era o sangoma (un vraci tradiţional care folosește spiritismul) și era o femeie influentă și bogată care voia să încredinţeze „abilităţile” ei, fiicei. Violeta, pe de altă parte, do- rea să fie botezată. Când a intrat în apă, pastorul a observat că nu se simţea bine. Și-a pierdut cunoștinţa, dar în același timp înde- părta mâinile puse asupra ei pentru rugăciune deși era întinsă pe podeaua adunării. După multă rugăciune sinceră, Violeta a revenit „în mijlocul nostru”.

Cu hotărâre s-a reîntors la bazin, cu una dintre noi alături, și nu a mai avut probleme.

(Apel): Un an întreg Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Aratăţi astăzi recunoștinţa pentru răspunsurile Sale.

Colecta din Sabatul acesta constituie darul Săptămânii de Ru- găciune.

recunoștinţa pentru răspunsurile Sale. Colecta din Sabatul acesta constituie darul Săptămânii de Ru- găciune. 115

115

21 decembrie

Sabatul 51
Sabatul
51

AL DOMNULUI ESTE PĂMÂNTUL

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! (Psalmii 24:1)

Dumnezeu are un drept asupra acestui Pământ, asupra a ceea ce conţine și asupra locuitorilor lui, din moment ce este Creator și Domn al întregului pământ (Comentariul biblic adventist, vol. 3, pag. 689). Clădirea acestei biserici, scaunele, noi toţi care sun- tem aici, tot ce se găsește în portofelele noastre, mașinile noastre, orașul nostru, ţara noastră, lumea întreagă Îi aparţine lui Dumne- zeu.

Dumnezeu a fost generos cu noi, copiii Lui. Noi ne putem bu- cura de munţii maiestuoși, de copacii înalţi, de marea înspumată, de cea mai mică floare precum și de cea mai micuţă scoică de pe ţărm. Ne putem bucura, de asemenea, de căldura caselor noas- tre, de dragostea familiei și de părtășia cu prietenii noștri. Și când aceste lucruri ne lipsesc, totuși El ne-a dat speranţă prin Fiul Său, Isus, care a venit printre noi pentru a fi sărac. Prin Jertfa Lui, avem speranţa unei veșnicii împreună cu El, unde nu vor mai fi lacrimi.

(Apel): Dumnezeu este Creatorul și Stăpânul tuturor lucrurilor, iar noi suntem ispravnici ai Lui. Fie ca El să ne găsească credincioși în lucrul încredinţat nouă.

Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale.

în lucrul încredinţat nouă. Colecta din acest Sabat este destinată bugetului comunităţii lo- cale. 117

117

28 decembrie

MEDALII STRĂLUCITOARE

Sabatul 52
Sabatul
52

Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor. (Psalmii 54:6)

Iată-le, lucind în cutiile lor strălucitoare de sticlă, o colecţie de medalii de-o viaţă. Fuseseră acordate pentru vitejie, curaj, pentru un serviciu remarcabil și pentru alte acţiuni nobile ale unor bărbaţi și femei. Toate acestea valorau o mulţime de bani.

„Sunt ale tale”, mi-a spus colecţionarul de medalii, întânzin- du-și mâna, „soţia mea și cu mine am hotărât să dăm aceste me- dalii pentru răspândirea Evangheliei.” Am fost impresionat, nu doar de generozitatea colecţionarului, dar și de generozitatea lui Dumnezeu. Colecţionarul nu știa, dar Dumnezeu și cu mine știam că Școala biblică prin corespondenţă „Vocea Profeţiei” se afla într-un mare impas financiar. Donaţia avea să ajute școala biblică să colecţioneze medalii vii pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

(Apel): „Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi da- ruri de mâncare și intraţi în curţile Lui!” – Psalmii 96:8

Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale.

în curţile Lui!” – Psalmii 96:8 Colecta din Sabatul acesta este destinată bugetului comunităţii locale. 119

119