Sunteți pe pagina 1din 8

Afirmatia este adevarata [G:H]= GH A

1 Aplicatia f:C*→R+*,f(z)=IzI=zz=a2+b2 daca z=a+ib, este morfism de la grupul (C*,+,.) la grupul


(R+*,+,.)?
A

. Aplicatia f:M2(Z), f(A)=Â, unde A=acbdЄM2(Z,) Â=âĉbd,nu este morfism surjectiv de inele? F
Aplicatia f:M2(Z)→Z,F(A)=IAI este morfism de la monoidul (M2(R),.,I2) la monoidul(Z,.,1) A
A Aplicatia f:Z→Zn, f(α)=â este morfism surjectiv de la inelul (Z,·,1)la inelul (Zn,·,î)? A
Astfel in inelul Z8xZ, produsul direct al inelului (Z8,+,·) cu inelul (Z,+,·), avem(5,3).(3,-7=(ô,7)? F(7,-21)
Care este polinomul g∈Z8[X] astfel incat (2X+3)g=1 g(x)=4x2+
6x+3
Care sunt automorfismele grupului (Z,+)(Z fiind multimea numerelor intregi)? morfismu
x
si
morfismu
-x
Care sunt elementele inversabile ale inelului(Z6,+,·)? 1,5
Cate elemente inversabile sunt in inelul (Z6,+,·)? 2
Cate morfisme de monoizi exista de la (Q,+) la (Q,+)? nici unul
Cate morfisme de monoizi exista de la(Z*,·) la (N,+)? NICI
UNUL
Cate morfisme exista de la grupul (Q,+) la grupul(Z,+)? 1
orice
C Ce morfism (morfisme) de la(Q,+)(Q fiind multimea numerelor rationale) la(Z,+)(Z fiind morfism
de tipul
multimea numerelor intregi) putem definii?
Kx, cu K
∈Z
Consideram multimea numerelor reale si relatia binara definita pe aceasta multime F(pt ca e
astfel:ρ=x,y/x,y∈R,x=y∨x+y=3 .Atunci relatia este reflexiva si nu este tranzitiva? o rel de
echiv)
Constanta a∈R este astfel incat legea de compozitie ,,*” definita prin ∀(x,y)∈R2 , x*y=xy+ax-
a∈{0,1}
ay este asociativa pentru a=... .
(R,+)grup
Cu cine este izomorf grupul multiplicativ(R+*,·)(unde prin R+* am notat multimea numerelor ul aditiv
reale strict pozitive)? al nr.
reale

1
2 Daca (C*,·,1) este grupul multiplicativ al numerelor complexe, atunci cate subgrupuri de ordin 1 subgrup
10 ale acestui grup exista?
. Daca (G,.,e) este un grup abelian atunci orice subgrup H al lui G nu este subgrup normal. F
Daca (G,.,e) este un grup atunci subgrupul unitate 1={e} si G sunt subgrupuri normale ale lui
A
G.
Daca (G,.,e) este un grup, aЄG, aplicatia φ:G→G φ(x)=axa-1 este bijectiva. A
Daca (G,·,e) si (G’,·,e’) doua grupuri si f:G→G’, f(x)=e’ este morfism de grupuri. A
Daca (R,+,·) este un inel, atunci daca IRI>1 atunci 1≠0. A
Daca (R,+,·) este un inel, atunci daca R nu are divizori ai lui zero, iar xy=xz sau yx=zx cu x≠0,
A
atunci y=z.
Daca (R,+,·) este un inel, atunci VxЄR avem x·0=0·x=0. A
Daca (R,+,·) este un inel, atunci x(-y)=(-x)y=-xy si (-x)(-y)=xy oricare ar fi x,yЄR. A
Daca (R,+,·) este un inel, atunci x(y-z)=xy-xz si (y-z)x=yx-zx oricare ar fi x,y,zЄR. A
Daca ∀x,y∈R,x≠0,y≠0, avem 1/xy=0 spunem ca R este un inel fara divizori ai lui 0? F(xy=0)
D Daca a este un element de ordin finit, atunci numarul natural notat cu ord(a),
A
ord(a)=min{kЄN*/ak=e} se numeste ordinul lui a.
A={1,2,3
Daca A si B sunt multimi care verifica proprietatile:AUB={1,2,3,4,5,6,7,8,9,};B- 9,}
A={4,5,6,7,8};{3,9}∩B=Ø;A∩B={1}, determinati multimile A si B. B={1,4,5,
6,7,8}
Daca A=abcd∈M2(Z) si f= X2-(a+d)X+ad-bc din Z[X], atunci f(A)=0010? F
Daca definim aZ+bZ={x+y/x∈ aZ,y∈ bZ}, unde prin Z am notat multimea numerelor intregi,
5Z
atunci determinati 25Z+20Z.
Daca f si g sunt doua functii monotone, de monotonii diferite, atunci gof (g compus cu f) este F este
crescatoare? monotona
Daca f:M→M’ este un morfism bijectiv de monoizi iar f-1 este inversa aplicatiei f, atunci f-1 este morfism
A
bijectiv de la monoidul (M’,·,e’) la monoidul (M,·,e).
Daca f:R→R’ este un morfism de inele, atunci Im(f)≈ RKer(f). A
Daca G este un grup finit, atunci orice element aЄG are ordinul finit si ord(a)/ordG. A
Daca G este un grup si H1,H2 subgrupuri ale sale atunci H1U H2 nu poate fi subgrup a lui G? F
Daca H={2n+1/nЄ N}, atunci H este submonoid al monoidului (N,.,1) A
Daca I≤R, atunci I este subgrup al grupului (R,+,0)? A
Daca m,nЄN* sunt prime intre ele, atunci inelul Zmn nu este izomorf cu produsul direct al
F
inelului Zm cu inelul Zn?
Daca m∈N si z=cos2πm+isin2πm, atunci ord(z)=...? ord(z)=m
Daca n>1, atunci An={ σЄSn / ε(σ)= 1} nu este un subgrup de ordin n!/2 al lui Sn. F
Daca n≥3, grupul altern An este generat de ciclurile de ordin 3. A
Daca n≥5, atunci grupul altern An este simplu. A
Daca nЄ□ iar I=nanbncnda,b,c,dЄ□, atunci I nu este ideal bilateral al lui R. F
Daca nЄN si I=nZ={nqIqЄZ} atunci I este ideal al lui Z? A
Daca R este un domeniu de integritate exista un corp comutativ K, numit corpul fractiilor lui R,
A
astfel incat R este subinel al lui K si pentru orice xЄK exista a,bЄR,b≠0 astfel incat x=ab-1.
Daca R este un domeniu de integritate, atunci R[X] este domeniul de integritate si grad(fg)=
A
grad(f)+ grad(g) oricare ar fi f,gЄ R[X],f≠0,g≠0.
Daca R este un inel.Atunci T2(R)=ab0ca,b,cЄR nu este subinel al inelului M2(R), F
Daca z=1+i∈C* ,atunci ord(z)=...? ord(z)=8
Daca σЄSn,n≥2, notam cu Inv(σ) numarul perechilor (i,j) cu i<j astfel inat σ(i)> σ(j).Vom spune ca Inv(σ) este
A
numarul inversiunilor permutarii σ.
Determinati in Z7[X] restul impartirii polinomului f=5X4+3X2+X+2 la polinomul g =X+5 5
Determinati numarul de elemente din multimea M2(Z2) 16
Determinati solutiile ecuatiei 3x2-4x+1=0 in Z17. x1=1,x2=6
Determinati solutiile ecuatiei 3x2-4x+1=0 in Z5. x1=1,x2=2
Determinati solutiile ecuatiei x2-x+5=0 in Z19. x1=10,x2=
10
Determinati solutiile ecuatiei x2-x+5=0 in Z7. x1=2,x2=6
Elementul unitate al inelului Z8xZ este (î,1)? A
E Elementul zero al inelului Z8xZ este (ô,1)? F (0,0)

2
3Fie (G,○,e).Daca x =e atunci avem (G,○,e). grup abelian?
2
A
Fie (G,○,e).Stabiliti daca ∀x,y∈G,x,y=x y face ca (G,○,e) sa fie un grip abelian.
2 2
A
. Fie (G,.,e) si (G’,.,e’) doua grupuri.O aplicatie f:G→G’ se numeste morfism de la grupul G la grupul G’
daca f(xy)=f(x)f(y) oricare ar fi x,yЄG.
A
Fie (G,.,e) un grup finit si H un subgrup a lui G.Atunci IGI=IHI·[G:H]. A
Fie (G,.,e) un grup finit si n=IGI.Atunci an=e,VaЄG. A
Fie (G,.,e) un grup. Pentru orice valoare aЄG, aplcatiile λa:G→G , λa(x)=ax si ρa:G→G, ρa(x)=xa
F
nu sunt bijective.
Fie (G,.,e) un grup.Un subgrup N al grupului G se numeste subgrup normal al lui G daca
A
VaЄG,VxЄN => axa-1 Є N
Fie (G,·,e) si (G’,·,e’) doua grupuri si f:G→G’ un morfism de grupuri.Atunci f(e)=e’ si f(x-1)=(f(x))-
F
1
, oricare ar fi x∈G.
F Fie (S3,○) grupul permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elemente al acestui grup.Cate elemente are
1
grupul factor S3/H?
Fie A un inel cu proprietatea ca x3=x, (∀)x∈A.Atunci inelul este comutativ? A
Fie A un inel si I,J,L ideale bilaterale in A astfel incat I+J=A si I⊇JL.Atunci I ⊇J? A
Fie A un inel unitar cu proprietatea ca x12=x,(∀)x∈A. Atunci, oricare ar fi x∈A:x2=1? F pt. ca
x2=x
Fie A un inel unitar inclus in corpul C al numerelor complexe si care include intervalui F,pt.ca
(0,1).Operatiile inelului sunt cele induse de operatiile din C.Atunci A=R sau A=C,R si C avand A=C unde
semnificatia de mai sus. C este mu
nr.
complexe
Fie A un subcorp al lui R.Atunci: Q∩K=Z? F
Fie A,B∈M2(R), A=cos2πn-sin2πnsin2πncos2πn, B=100-1,n∈N*.Atunci An-1=I2? A
Fie A={0,1,2,3,4}mAtunci ∀x∈Z∃a∈A a.i. x≡a (med5)? A

4 Fie f :Z→Z,f(x)=x2,unde prin q se intelege partea intreaga a numarului q.Atunci f este


surjectiva?
A

. Fie f:□→□, f(x)2x+1. Este adevarata afirmatia f este bijectiva? F (este


injectiva)
Fie f:□→□, f(x)2x+1. Este adevarata afirmatia f nu este bijectiva? F (este
bijectiva)
Fie f:A→B si f:B→C doua functii injective.Atunci g○f nu este injectiva? F (este
injectiva)
Fie f:A→B si g :B→C doua functii surjective. Atunci g ○f este surjectiva? A
Fie f:R→R,f(x)=2x-3,x≤07x,x>0 .Atunci f este injectiva? F(pt ca
este
bijectiva)
Fie f:R→R’ un morfism de inele, atunci f este injectiv daca si numai daca Ker(f)≠0 A
Fie f:R→R’ un morfism de inele, atunci Ker(f) este ideal bilateral al lui R, iar Im(f) este subinel al lui R’. A
F pentru
ca
Fie f:Z→C*,f(k)=cos2kπn+isin2kπn, unde nЄN*.Atunci ∀(h,k)∈Z×Z avem f(hk)=f(h)f(k)?
f(h+k)=f(h
F )+f(k)
Fie f=2X+2ЄZ4[X].Atunci ∃g(X)ЄZ4[X] astfel incat f(X)g(X)=ô? A
Fie f=3+2XЄZ4[X].Atunci ∃g(X)ЄZ4[X] astfel incat f(X)g(X)=1? F
f(X)g(X)≠1
Fie f=ax+b,cu coeficientul in Z3, atunci avem (f(x))3=f(x)? F((f(x))3=f
x3))
Fie F=2X4-2X3-15X2+10X+3 ∈Z[X].Sa se calculeze f(3). f(3)=6
Fie F=2X4-2X3-15X2+10X+3 ∈Z[X].Sa se determine catul impartirii lui f la x-3 2X3+4X2+
3X+1
Fie functia f:A→B cu proprietatea : ∀(x1,x2)∈A×A, x1≠x2⇒f(x1) ≠ f(x2) este adevarata afirmatia F (este
f este bijectiva? injectiva)
Fie functia f(-1,0)→511,12, f(x)=2x2+35x2+6.Stabiliti daca functia este bijectiva. A
Fie functiile f,g:R→R date d f(x)=ax+b cu a,b∈R,a≠0, respectiv g(x)=3x+5.Sa se determine a si b
A=1,B=0
astfel incat f○g=g○f.
3
Fie functiile f:R→R o functie cu proprietatea (f○f)(x)=x2-x+1 pentru oricare x∈R .Atunci
f(1)=1
calculati f(1).
Fie G un grup cu 6 elemente .Atunci G este intotdeauna izomorf cu grupul (Z6,+)? F
Fie G un grup cu proprietatea ∀ x∈G: x2=e.Atunci stabiliti daca grupul G este izomorf cu F(e
(Z6,+) comutativ)
Fie G un grup finit si a,bЄG doua elemente oarecare astfel incat ab=ba.Daca ord(a)
A
=m,ord(b)=n si (m,n)=1 atunci ord(ab)=mn
Fie G un grup.Exista o Submultime stricta H a lui G (adica H sa fie inclusa in G) astfel incat
F
(∀)a∈H si ∀b∈G sa rezulte ab∈H?
Fie G=1ab01c001/â,b,c∈Z3.Atunci ∀A∈G:A3=I3? F (A3=A)

Fie grupul (Z,+) si multimea 5Z={5m/m ∈Z}.Stabiliti daca 5Z este subgrup al grupului (Z,+),
F
dar nu este normal?
Fie grupul (Z10,+).Cate subgrupuri are acest grup? 2
Fie grupul (Z12,+).Cate grupuri factor are acest grup? 2
Fie grupul (Z4,+,ô) si 3∈Z4, atunci ord(3)=5? F (=4)
Fie grupul simetric (S3,⊥).Atunci numarul subgrupurilor lui S3 este... 6
Fie grupul simetric (S3,⊥).Atunci numarul subgrupurilor normale ale lui S3 este. 3
Fie grupul simetric (S3,○).Atunci gasiti numarul subgrupurilor normale ale lui S3. 3
Fie grupul simetric (S3,○).Atunci stabiliti numarul subgrupurilor lui S3. 6
Fie H={ σ ЄSn/ σ (n)=n}, atunci H nu este subgrup al lui Sn. F
Fie H={2n/nЄ N}, atunci H este submonoid al monoidului (N,+,0)? A
F(e un
corp
Fie K = ab-baa,bЄZ3.Atunci stabiliti daca (K,+,*) este un inel cu divizori ai lui zero. comutati
cu 9
elemente
Fie K si K’ doua corpuri.O aplicatie f:K→K’ se numeste morfism (izomorfism) de corpuri daca este
A
morfism (izomorfism) de la K la K’considerate ca inele.
F Fie M o multime cu 3 elemente. Cite legi de compozitie se pot defini pe M? 3 la a 9a
Fie M si N doua multimi finite avand m, respectiv n elemente .Cate functii bijective definite pe
mn
M cu valori in N exista?
Fie M si N doua multimi finite avand m, respectiv n elemente m≤n. Cate functii injective definite
Anm
pe M cu valori in N exista?
Fie M si N doua multimi finite avand m, respectiv n elemente.Cate functii definite pe M cu valori
nm
in N exista?
Fie M2(nZ) multimea matricelor patrate cu coeficienti in nZ.Daca f:M2(Z) → M2(Zn) este
A
morfismul cu actiunea fabcd=âbĉd avem Ker(f)=M2(nZ) si Im(f)=M2(Zn)?
Fie M2(R) multimea matricelor cu doua linii, doua coloane si elemente din multimea numerelor
reale.Multimea I=00ab/a,bЄR este ideal la stanga al inelului (M2(R),+,·), dar nu este ideal la F
dreapta al acestui inel?
Fie morfismele de grupuri f:Z→C*, f(x)= cos2kπ5+isin2kπ5. Atunci Kerf=... Kerf(f)=5
Z={5q/q∈
}
F pt.ca U
este
Fie multimea U={z ∈C/IzI=1}.Stabiliti daca U este subgrup al grupului (C*,·), dar nu este
subgrup
normal?
normal a
grupului C
Fie multimea U={z∈C/z5=1}.Cate elemente are aceasta multime? 5
5 Fie multimea U={z∈C/z7=1}.Cate elemente are aceasta multime?
Fie nЄN* si (Zn,.,Î)monoid multiplicativ al claselor de resturi modulo n.Aplicatia f:Z→Zn,f(a)=â aste morfism de
5
A
. la monoidul(Zn,.,Î)?
Fie permutarea τ∈S6, τ=123456512436.Determinari ordinul permutarii τ2. τ =12
2

Fie permutarea τ∈S6, τ=123456512436.Stabiliti ordinul permutarii τ-1. 0 la -1=3


Fie permutarea σ∈S6 ,σ=1 2 3 4 5 6 3 1 5 2 6 4 , Atunci numarul inversiunilor permutarii σ
3
este...
Fie permutarea σ∈S6 ,σ=1 2 3 4 5 6 3 2 4 1 6 5, Atunci ordinul lui σ in S6 este: 3
Fie permutarea σ=1 2 3 4 5 3 5 1 2 4 , σ∈S5 are descompunerea σ=2,33,44,5? A
F Fie permutarea σ=1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 5 6 4 8 7 ,σ∈S8 are descompunerea
F
σ=1,36,84,5,7,?
4
(1,4,7)(2
Fie permutarea τ∈S9, τ=1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 9 7 3 2 1 8 5 . Descompuneti permutarea in
6)(3,9,5
produs de ciclici disjuncti.
(8)
Fie Q(2)={a+b2 /a,bЄQ}. Atunci (Q(2),+,·) este grup necomutativ? F
Fie Q(2)={a+b2/a,b∈Q}.Atunci (Q(2),+,*)este inel comutativ cu divizori ai lui zero? F(este cor
comut.)
Fie R un inel astfel incat x6=x, ∀x∈R.Stabiliti daca 1+1=6? F(1+1=0
Fie R un inel astfel incat x6=x, ∀x∈R.Stabiliti daca x5=5,∀x∈R? F(x2=x)
Fie R=M2(Z) si I=a0b0a,b,ЄZatunci I este ideal la stanga lui R si nu este ideal la dreapta? A
Fie R=M2(Z) si J=00aba,b,ЄZatunci J este ideal la stanga lui R si este ideal la dreapta al lui R? F
Fie T2(R) ={ab0c/a,b,cER} multimea matricelor superioar triunghiulare din M2(R).Atunci T2(R)
F
nu este submonoid al monoidului (M2(R),.,I2)
Fie U grupul multiplicativ al numerelor complexe de modul 1,C* grupul multiplicativ al
numerelor complexe si R+* grupul multiplicativ al numerelor reale pozitive si nenule.Stabiliti A
daca C*/R+* este izomorf cu U.
Fie Z[i]={a+ib,ab∈Z }.Determinati multimea elementelor sale inversabile, U(Z[i]). {1,-1,i,-i
Fie z∈C* , z=i , atunci ord(i)=...? ord(i)=4
Fie σ∈Sn, n=3, cu proprietatea ∀ π∈Sn:σ○π= π○ σ. Atunci stabiliti daca σ=e= permutarea
F(σ=(1,2)
identica.
Fie σЄSn,n>1 si σ=τ1◦τ2◦...◦τm o reprezentare a lui σ ca produs de transpozitii.Atunci numerele m si Inv(σ) au
A
aceeasi paritate si deci ε(σ)= (-1)m.
Fieun grup Gsi x un element de ordin finit din G.Daca m,n sunt doi intregi pozitivi cu
A
proprietatile (m,n)=1 ord (xm)=n ord (xn)=m atunci ord (x)=mn?
Functia f:(0,∞)→(-2,2),f(x)= 2x-2x+1 este injectiva si nu este surjectiva? DA
F pt. ca
Functia f:R→R,f(x)=x2007- 4x2005+2 este bijectiva? este sur
si nu inj
Gasiti solutiile ecuatiei 3x2-4x+1=0 in Z19. x1=1,x2=
3
Gasiti solutiile ecuatiei x2-x+5=0 in Z17. x1=4,x2=
4
6Gasiti solutiile ecuatiei 3x -4x+1=0 in Z .
2
11 x1=1,x2=
Grupul (Z ,+) este ciclic?
15 F pt. ca
. este fini
generat
G Grupul (ZxZ ,+) este finit generat, dar nu este ciclic.
20 F(este
ciclic)
Grupurile (□*,·,1) si (□*,·,1) nu sunt izomorfe A
Grupurile (□,+,0) si (□*+,·,1) nu sunt izomorfe A
Grupurile (□,+,0) si (□,+,0) sunt izomorfe F
In inelul Z8xZ, produsul direct al inelului (Z8,+,·) cu inelul (Z,+,·), avem (5,3)+(3,-7)=(ô,3)? F(0,4)
In multimea M2(Z2) se considera multimea G={XЄM2(Z2)/x2=x} atunci stabiliti dacaO2∈G si
F
I2∉G?
In multimea M2(Z2) se considera multimea G={XЄM2(Z2)/x2=x} determinati matricea U, daca
U=I2
U∈G este o matrice inversabila.
In multimea M2(Z2) se considera multimea G={XЄM2(Z2)/x2=x} gasiti doua matrice P,Q∈G astfel P=1100,Q
incat P+Q∉G =0011
7
In multimea M2(Z2) se considera multimea G={XЄM2(Z2)/x2=x} sa se determine numarul de
8
.
elemente din G.
In multimea M2(Z2) se considera multimea G={XЄM2(Z2)/x2=x} si B=1111, atunci stabiliti
A
I dacaB∉G?
In multimea M3(Z2) se considera multimea G=1a001c001/a,b,c Є Z2, atunci A,B ∈G? A

In multimea M3(Z2) se considera multimea G=1ab01c001/a,b,c Є Z2, atunci 100010001∈G? A

In multimea M3(Z2) se considera multimea G=1ab01c001/a,b,c Є Z2, atunci determinati A3,A


A3=I3
∈G
Inelul (Z,+,·) al numerelor intregi nu este domeniu de integritate. F

K K=ab-baa,bЄR este corp in raport cu adunarea si inmultirea matricelor si K≈C? A


de compozitie x○y=(x+y-xy+1) ,∀x,y∈R.Gasiti elementul neutru. e=-1
8Legea
Legea de compozitie x○y=(x-1) +1,∀x,y∈(1,∞).Gasiti elementul neutru.
ln (y-1)
e+1

5
Legea de compozitie x○y=Ix-yI ,∀x,y∈M unde M={0,1,2,3,4}. Solutiile ecuatiei (x○y)○3=1 F pt.ca
sunt {1,4}? {0,4}
Legea de compozitie x○y=x+y-2xy ,∀x,y∈R.Gasiti elementul neutru. e=0
L Legea de compozitie x○y=x+y-5 ,∀x,y∈Z admite ca element simetric pe 10+x? A
M2(Z) nu este subinel al inelului M2(R)? F
M2(Zn) nu este ideal bilateral al lui M2(Z)? F
M Multimea S a sirurilor Cauchy de numere reale este subinel al inelului □□ al sirurilor de numere
A
reale.
O permutare σЄSn este impara daca ε(σ)= 1. F
9 O permutare σЄSn este para daca ε(σ)= -1.
Orice grup G de ordin p, p numar prim, nu este simplu.
F
F
. Orice grup G de ordin p2, cu p numar prim , este comutativ? A
Orice gtrup (G,.,e) de ordin 3 este izomorf cu grupul aditiv (Zε,+,ô)al claselor de resturi modulo
O 3.
A
Orice subgrup al unui grup abelian este normal? A

Pe multimea G=(-1,∞) se considera legea de compozitie x○y=xy+x+y, ∀x,y∈G.Determinati


grupul (M,*) astfel incat functia f:G→M. data de relatia f(x)=x+1, ∀x∈G sa fie un izomorfism al M={R+,·}
celor doua grupuri.
Pe multimea G=(-1,∞) se considera legea de compozitie x○y=xy+x+y , ∀x,y∈G determinati
e=0
elementul neutru.
Pe multimea numerelor naturale consideram operatia algebrica m⊥n=mn.Atunci operatia este
F
asociativa si nu este comutativa?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y =x+y+2 atunci R/Q nu este parte
A
stabila?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y =x+y+5atunci stabiliti daca R/Q este
F
parte stabila in rapot cu legea ‘’○’’?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y =x+y+5 atunci determinati elementul
e=- 3
neutru.
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y =x+y+5 atunci gasiti solutia ecuatiei
x=1
2x○4x=6+5,x∈R.
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy+6x+6y+15 atunci
A
P x○y=2(x+3)(y+3)-3?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy+6x+6y+15 atunci x○(-3)=(-
F
3)○x=(-1)?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy+6x+6y+15 atunci stabiliti daca
-
Q/Z este parte stabila in rapot cu legea ‘’○’’?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy-2x-2y+3 atunci x○1=1○x=2? F
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy-2x-2y+3 atunci solutia ecuatiei x○x
x=1
○x○x ○x =1, x∈R va fi x=3?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy-2x-2y+3 atunci Q/Z este parte
A
stabila in rapot cu legea ‘’○’’?
Pe multimea R se considera legea de compozitie x○y=2xy-2x-2y+3 atunci x○y=(x-1)(y-1)+1? F
Pe R este definita legea de compozitie x*y=xy+3x+3y+m.Egalitatea(2*3)*4=175 are loc
m=2
pentru...
Pe R se defineste legea de compozitie x*y=x+y+mxy, unde m∈R, cu proprietatea ca
multimea [-1,∞) este parte stabila a lui R in raport cu aceasta operatie algebrica.Determinati e e=0
elementul neutru al acestei legi de compozitie.
Pe R se defineste legea de compozitie astfel x*y=ax+by+c, ∀x,y∈R unde a,b,c ∈R.Calculati
S=11
suma S=a2+b2+c2 stiind ca aceasta lege de compozitie admite elementul neutru e=3.
6
Pe R se defineste legea de compozitie x*y=xy-2x-2y+6 pentru oricare x,y∈R.Atunci gasiti
4
suma elementelor din R care coincid cu simetricele lor fata de aceasta lege.
Pe Z definim legea de compozitie x*y=xy-6x-6y+42.Suma elementelor simetrizabile in raport
infinit 8
cu aceasta lege este...
Pentru monoidul (zn,-,î) multimea elementelor inversabile din Z esteU(Zn)= {âЄZn/(a,n)=1} unde s-a notat cu (a,n) cel
A
mai mare divizor comun al numerelor intregi a si n.
Pentru orice x,y∈R se defineste legea de compozitie x*y=ln(ex+ey).Multimea solutiilor ecuatiei
x=ln3
(x*x)*x=0 este...
Polinomul X3+X+1∈Z2[X] este ireductibil? F

S Sa se calculeze elementul 2 0
2005
in Z8
Sa se calculeze elementul 6 2007
in Z7. 6
Sa se determine polinoamele fЄZ3[X] astfel incat grad f=1,f2=X2 x,2x
Se considera corpurile (R,+,·) si (R,○,*), unde ∀x,y∈R,x○y=x+y-2, x*y=xy-2x-2y+6. Daca a=1,b=2
f;R→R, f(x)=ax+b este izomorf de corpuri de la (R,+,·) la (R,○,*), atunci determinati a si b?
Se considera elementul z=cos(7π)+i sin(7π) apartinand grupului multiplicativ al numerelor 7
complexe(C*,·,1).Determinati ordinul lui z.
Se considera elementul z=cos(75π)+isin(75π) apartinand grupului multiplicativ al numerelor 10
complexe(C*,·,1).Atunci determinati ordinul lui z.
Se considera inelul (Z,*,⊥) unde x*y=x+y+2 x ⊥y=xy +2x+2y+2 ∀x,y∈Z.Fie T numarul T=0
divizorilor lui zero ai acestui inel.Atunci T=...
Se considera inelul (Z,*,⊥) unde x*y=x+y-3 x ⊥y=xy-3x-3y+12 ∀x,y∈Z.Fie P∈Z[X] S=5
polinomul care are drept radacini elementele inversabile ale inelului si coeficientul dominant
egal cu unu.Notam cu S suma patratelor elementelor inversabile.Atunci S=?
Se considera multimea G=(0,∞)XR pe care se defineste legea de compozitie (a1,x1)○ e=(1,0)
(a2,x2)=(a1a2,a1x2+x1),gasiti elementul neutru?
Se considera multimea G=(0,∞)XR pe care se defineste legea de compozitie (a1,x1)○ X’=1/a-
(a2,x2)=(a1a2,a1x2+x1),gasiti elementul simetrizabil? x/a
Se considera multimea G={a+b2 /a,b∈Q,a2+b2≠0}, care impreuna cu operatia de inmultire -3
formeaza un grup abelian.Determinati inversul lui 6+72. /31+7/622
Se considera multimea M={1,2,3,4}.Cate submultimi de doua elemente exista? 6
Se considera permutarea σ,τ∈S4 ,σ=1 2 3 4 2 1 3 4 , τ=1 2 3 4 1 3 4 2 .Sa se rezolve ecuatia X=1 2 3 4
σ11·x=τ 2341
Se considera permutarea σ,τ∈S5 ,σ=1 2 3 4 5 3 4 2 1 5 , τ=1 2 3 4 5 2 5 4 1 3 .Determinati X=1 2 3 4
permutarea x∈S3 cu proprietatea ca x○σ= τ. 51425
7
3
Se considera permutarea σ∈S10 ,σ=1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 5 1 4 7 10 8 2 6 9 .Gasiti ordinul
12
permutarii.
Se considera permutarea σ∈S5 ,σ=1 2 3 4 5 3 4 2 1 5 .Atunci determinati σ120. 02
SL2(R)≤ GL2(R), unde SL2(R)={XЄM2(R)/IXI=1}? A
Stabiliti daca ∃ â,b∈Z5 astfel incat (â+b)5≠ â5+b5. F
Stabiliti daca (R,+) si (Q,+) sunt izomorfe. F
Stabiliti daca a 3=a,∀ a∈Z3 A
Stabiliti X2+X+1=... in Z3 (x+2)2
Stiind ca legea de compzite x○y=a2xy-ax-ay+7, ∀x,y∈R* admite element neutru sa se
e=1
determine acesta.
Stiind ca legea de compzite x○y=xy-x-y+2, ∀x,y∈R admite element neutru sa se determine
e=2
acesta.
T T2(Z)=xy0zx,y,zЄZCM2(Z) este o Z-subalgebra a Z-algebrei M2(Z)? A
Un domeniu de integritate finit este corp.Inelul (Zp,+,·) este corp daca si numai daca p este
A
numar prim?
Un grup (G,.,e) se numeste simplu daca are cel putin doua elemente si nu are subgrupuri
U normale diferite de 1={e} si G.
A
Un inel comutativ R cu 1≠0 si cu divizori ai lui 0 se numeste domeniul de integritate sau inel
F
integru.