Sunteți pe pagina 1din 67

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii Titlul proiectului: Investiie n dezvoltare durabil prin burse doctorale (INED) Numrul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/59321 Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Brasov


Scoala Doctorala Interdisciplinara Centrul de cercetare: Eco-Tehnologii Avansate de Sudare

Ing. Gabriela I. STANCIU (cs. BUSUIOC)

Cercetri privind durificarea suprafeelor active ale sculelor pentru deformri plastice Researches regarding the hardening of active surfaces of plastic deformation tools

Conductor tiinific Prof.dr.ing. Cornel Eugen ERBAN

BRASOV, 2012

Rezumatul tezei de doctorat

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525 RECTORAT

D-lui (D-nei) .............................................................................................................. COMPONENA Comisiei de doctorat


Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov Nr. 5338 din 27.07.2012

PREEDINTE

CONDUCTOR TIINIFIC: REFERENI:

Prof. univ. dr. ing. Teodor MACHEDON PISU DECAN Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor Universitatea Transilvania din Braov Prof. univ. dr. ing. Cornel Eugen ERBAN Universitatea Transilvania din Braov Prof. univ. dr. ing. Ionelia VOICULESCU Universitatea Politehnica din Bucureti Prof. univ. dr. ing. Victor BUDU Universitatea Politehnica din Timioara Prof. univ. dr. ing. Radu IOVNA Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 26 Octombrie, ora 10, sala de conferine, Laborator L8, Institutul de Cercetare al Universitii. Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le transmitei n timp util, pe adresele: gabriela.stanciu@unitbv.ro sau stanciugabriela85@yahoo.com

Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de doctorat. V mulumim.

Ing. Gabriela STANCIU

-2-

Rezumatul tezei de doctorat

CUPRINS (lb. romana)


Pg tez Pg rezumat

CAPITOL 1 INTRODUCERE 1.1 Motivaia tematicii lucrrilor de cercetare 1.2 Metodica cercetrii CAPITOL 2 STADIUL ACTUAL PRIVIND TEHNOLOGIILE DE DURIFICARE A SCULELOR DE PRELUCRARE PRIN PRESARE 2.1 Aspecte privind prelucrrile de deformare prin presare 2.2 Caracteristici de utilizare i tehnologice ale materialelor pentru scule 2.3 Materiale utilizate la fabricarea sculelor de prelucrare prin deformare plastic 2.3.1 Oeluri de scule nealiate 2.3.2 Oeluri aliate de scule 2.4 Condiii impuse suprafeelor active ale sculelor 2.5 Procedee de realizare a suprafeelor rezistente la uzare 2.5.1 Consideraii generale 2.5.2 Clirea i revenirea 2.5.3 Nitrurarea ionic 2.5.4 Suprafee durificate prin ncrcare cu sudur 2.5.5 Procedeul de sudare WIG pentru operaii de ncrcare 2.6 Materiale de adaos pentru ncrcarea sculelor de deformare plastic 2.6.1 Condiii impuse materialului de baz n vederea ncrcrii prin sudare 2.6.2 Materiale de adaos pentru stratul tampon 2.6.3 Materiale de adaos pentru stratul rezistent la uzare 2.7 Materiale supuse deformrii prin presare 2.7.1 Consideraii generale 2.7.2 Factorii care influeneaz deformabilitatea materialului procesat 2.8 Concluzii CAPITOL 3 PROCESE DE FRECARE I UZARE NTRE SCULE I MATERIALUL PROCESAT 3.1 Consideraii generale privind procesele de frecare 3.2 Regimuri de frecare 3.3 Frecarea uscat 3.4 Frecarea limit 3.5 Frecarea mixt (semifluid) 3.6 Regimuri de lubrifiere 3.7 Lubrifiani utilizai la operaiile de deformare 3.8. Studiul proceselor de uzare a sculelor 3.8.1 Uzarea de adeziune 3.8.2 Fenomenul de gripaj 3.8.3 Uzarea de abraziune 3.8.4 Uzarea de oboseal 3.8.5 Factorii care influeneaz uzarea sculelor de deformare plastic 3.9 Concluzii
Ing. Gabriela STANCIU

9 9 10 13 13 15 18 19 21 27 28 28 30 31 32 44 46 46 47 48 51 51 51 53 54 54 55 57 60 60 61 63 64 65 66 66 68 69 71

9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
-3-

Rezumatul tezei de doctorat

CAPITOL 4 REALIZAREA MATERIALULUI DE ADAOS SUB FORM DE VERGEA TUBULAR 4.1 Elaborarea reetei materialului de adaos destinat ncrcrii prin procedeul WIG 4.2 Elaborarea tehnologiei de fabricaie a vergelelor tubulare 4.2.1 Formarea tubului din band de oel 4.2.2 Stabilirea numrului, geometriei, profilului i dimensiunilor rolelor 4.2 .3 Determinarea elementelor necesare realizrii umplerii vergelelor 4.3 Realizarea vergelelor tubulare 4.3.1 Materiile prime utilizate 4.3.2 Dozarea, amestecarea i omogenizarea pulberilor 4.3.3 Producerea vergelelor tubulare 4.4 Concluzii CAPITOL 5 CERCETRI ASUPRA MATERIALULUI DE ADAOS VTCr25W4TiLa 5.1 Alegerea materialului de baz 5.2 Materiale de baz utilizate ca suport pentru stratul antiuzur 5.2.1 Oelul C45U (1.1730) 5.2.2 Oelul 42CrMo4 (1.7225) 5.2.3 Oelul X30WCrV4 -1 (1.2564) matria destinat recondiionrii 5.2.4 Materialul depus VTCr25W4TiLa 5.3 ncercri experimentale privind materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.3.1 Regimul de ncrcare prin sudare 5.3.2 Determinri ale duritii materialului depus 5.3.3 Analiza metalografic a materialului depus 5.3.4 Materiale de baz i tehnologia depunerii 5.3.5 Pregtirea probelor pentru examinarea metalografic 5.3.6 Analiza metalografic 5.4 Tratamente termice aplicate dup ncrcarea prin sudare a epruvetelor din oelurile cercetate 5.5 Rezultate obinute pe epruvetele din oelul C45U ncrcate cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.5.1 Determinri de duritate i analiza microstructurii efectuate pe epruvetele din oelul C45U 5.5.2 Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentele termice de clire i revenire 5.5.3 Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentul termic de recoacere 5.6 Rezultate obinute pe epruvetele din oelul 42CrMo4 ncrcate cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.6.1 Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup sudarea de ncrcare, clire i revenire 5.6.2 Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentul termochimic de nitrurare 5.7 ncercri efectuate pe oeluri pentru scule de deformare
Ing. Gabriela STANCIU

73 73 75 75 76 78 82 83 85 87 88 89 89 89 90 92 95 96 97 97 102 103 105 107 110 114 117 117 119 124 129 129 135 136

12 12 13 14 14 15 15 16 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 22 24 25 27 28 29 33 35 35 37 42 47 47 53 53
-4-

Rezumatul tezei de doctorat

5.8 Determinarea coeficientului de frecare 5.8.1 Tribometrul bazat pe msurarea dimensiunilor liniare 5.8.2 Metodologia de lucru 5.8.3 Rezultate experimentale privind frecarea 5.9 Concluzii CAPITOL 6 APLICAII ALE MATERIALULUI DE ADAOS VTCr25W4TiLa CAPITOL 7 CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE. BIBLIOGRAFIE Scurt Rezumat (romana/engleza) CV

137 138 140 141 145 146 148 153 162 163

54 54 54 57 58 59 61 65 66

Ing. Gabriela STANCIU

-5-

Rezumatul tezei de doctorat

CONTENT (lb. engleza)


Pg. thesis Pg. abstract

CHAPTER 1. INTRODUCTION 1.1 Motivation topic of the research 1.2 Method of investigating CHAPTER 2. ACTUAL STAGE OF HARDENING TECHNOLOGIES OF THE PROCESSING TOOLS BY PRESSING 2.1 Aspects of deformation processing by pressing 2.2 Use and technological characteristics of materials tools 2.3 Materials used to manufacture the processing tools by plastic deformation 2.3.1. Unalloyed tool steel 2.3.2. Alloyed tool steel 2.4 Conditions imposed on the active surfaces of tools 2.5 Methods of realization of wear-resistant surfaces 2.5.1.General considerations 2.5.2. Hardening and recovery 2.5.3. Ionic nitriding 2.5.4. Hardening surface by welding load 2.5.5 WIG welding process for loading operations. 2.6 Added materials for loading tools for plastic deformation 2.6.1 Conditions imposed on the basic material for welding load 2.6.2. Added materials for tampon layer. 2.6.3. Added materials for wear resistant layer 2.7 Materials submitted to deformation by pressure 2.7.1 General considerations 2.7.2 Factors influencing the deformability of the material processed 2.8 Conclusions CHAPTER 3 PROCESSES OF FRICTION AND WEAR BETWEEN TOOL AND MATERIAL PROCESSED 3.1 General considerations 3.2 Regimes of friction 3.3 Dry friction 3.4 Friction limit 3.5 Friction mixed (semifluid) 3.6 Modes of lubrication 3.7 Lubricants used in deformation operations 3.8 Study of wear processes tools 3.8.1 Adhesion wear 3.8.2 Seize phenomenon 3.8.3 Abrasion wear 3.8.4 Fatigue wear 3.8.5 Factors that influence the wear of tools for plastic deformation 3.9 Conclusions

9 9 10 13 13 15 18 19 21 27 28 28 30 31 32 44 46 46 47 48 51 51 51 53 54 54 55 57 60 60 61 63 64 65 66 66 68 69 71 73

9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
-6-

Ing. Gabriela STANCIU

Rezumatul tezei de doctorat

CHAPTER 4 ACHIEVEMENT OF ADDED MATERIAL FORM TUBULAR RODS 4.1 Elaboration of added material recipe for loading by WIG process 4.2 Elaboration of manufacturing technology of tubular rods 4.2.1 Formation of tube steel tape 4.2.2 Establish the number, geometry, profile and size rolls 4.2.3 Determination of the necessary elements for filling rods 4.3 Achieving tubular rods 4.3.1 The raw materials used 4.3.2 Dosing, mixing and homogenizing powders 4.3.3 Production of tubular rods 4.4 Conclusions CHAPTER 5 RESEARCH ON THE ADDED MATERIAL VTCr25W4TiLa . 5.1 Basic material selection 5.2 Basic materials used to support anti-wear layer 5.2.1 Steel C45U (1.1730) 5.2.2 Steel 42CrMo4 (1.7225) 5.2.3 Steel X30WCrV4-1 (1.2564) mould designed rebuilding 5.2.4 Material deposited VTCr25W4TiLa 5.3 Experimental tests on filler material VTCr25W4TiLa 5.3.1 Charging regime welding 5.3.2 Material hardness determinations made 5.3.3 Metallographic analysis of the material submitted 5.3.4 Deposit base materials and technology 5.3.5 Sample preparation for metallographic examination 5.3.6 Metallographic analysis 5.4 Heat treatment applied after charging welding of steels investigated specimens 5.5 Results on the steel samples C45U loaded with added material VTCr25W4TiLa. 5.5.1 Hardness measurements and microstructure analysis performed on specimens of steel C45U 5.5.2 Progress made by welding material characteristics after quenching and tempering heat treatments 5.5.3 Progress made by welding material characteristics after heat treatment annealing 5.6 Results on the steel samples 42CrMo4 loaded with added material VTCr25W4TiLa. 5.6.1 Evolution characteristics of the material deposited weld after welding loading, quenching and tempering 5.6.2 Progress made by welding material characteristics after nitriding thermochemical treatment 5.7 Tests performed on steel for deformation tools 5.8 Determining of friction coefficient
Ing. Gabriela STANCIU

73 75 75 76 78 82 83 85 87 88 89 89 89 90 92 95 96 97 97 102 103 105 107 110 114 117 117 119 124 129 129 135 136 137

12 13 14 14 15 15 16 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 22 24 25 27 28 29 33 35 35 37 42 47 47 53 53 54
-7-

Rezumatul tezei de doctorat

5.8.1 Tribometer based on measuring the linear dimensions 5.8.2 Working methodology 5.8.3 Experimental results on friction 5.9 Conclusions CHAPTER 6. APPLICATIONS OF ADDED MATERIAL VTCr25W4TiLa CHAPTER 7. FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS. DISSEMINATION OF RESULTS. FUTURE RESEARCH DIRECTIONS REFERENCES Abstract CV

138 140 141 145 146 148 153 162 163

54 54 57 58 59 61 65 66

Ing. Gabriela STANCIU

-8-

Rezumatul tezei de doctorat

CAP.1. INTRODUCERE 1.1. Motivaia tematicii lucrrilor de cercetare Cercetrile efectuate n cadrul prezentei teze au urmrit un obiectiv de ni (actualitate) i anume de reducere a cheltuielilor de producie prin reducerea costurilor materialelor de ncrcare prin sudare, fapt ce asigur ca rezulatele cercetrii s prezinte o aplicabilitate imediat cu eficien sporit din punct de vedere tehnico economic. Studiile efectuate asupra procedeelor de durificare prin ncrcare, utilizate n momentul de fa pentru fabricarea sculelor de prelucrare prin deformare plastic i a tehnologiilor de execuie a acestora, au evideniat deficiene n domeniul aprovizionrii i al fabricaiei de materiale de adaos pentru realizarea straturilor rezistente la condiiile de lucru specifice. n vederea eliminrii dezavantajelor mai sus menionate i a obinerii unor materiale pentru ncrcare prin sudare cu rezisten ridicat la abraziune combinat cu coroziune i oboseal termo -mecanic i cu capabilitate ridicat de depunere a unor straturi subiri i puin diluate, s-a procedat la elaborarea i realizarea unui material de adaos sub form tubular, cu miez compozit, pentru ncrcarea prin sudare prin procedeul WIG sau cu flacr oxi acetilenic. Noul produs a fost proiectat i realizat pe principiile dezvoltrii durabile. S-a urmrit preponderent utilizarea unor materiale de uz general, dozate n reeta de produs n aa fel nct emisiile de noxe la sudare s fie minime. Acest obiectiv s-a realizat printr-o alegere judicioas a feroaliajelor din compoziia miezului compozit i prin introducerea n reet a unor substane de protecie la ardere a elementelor de aliere, la trecerea acestora prin arc. Validarea rezultatelor structurale s-a efectuat prin microscopie optic i electronic, fap t ce a permis formarea unei imagini clare asupra nivelului de puritate, respectiv a morfologiei grunilor cristalini. Analizele structurale ale metalului depus au fost nsoite de determinri ale duritii i coeficientului de frecare, iar rezultatele obinute au creat premizele pentru elaborarea tehnologiei cadru de durificare prin ncrcare cu sudur a suprafeelor active din componena sculelor de prelucrare prin deformare plastic. Cunotinele acumulate prin cercetrile efectuate, au creat premizele extinderii domeniului de utilizare al materialului de adaos dezvoltat prin cercetare experimental. 1.2. Metodica cercetrii Avnd n vedere tematica tezei i obiectivele propuse, a fost stabilit programul de cercetare care a conturat principalele activiti i etape de dezvoltare a lucrrilor. n cursul desfurrii lucrrilor, n funcie de condiiile existente, de colaborrile cu centrele de cercetare din Timioara i Bucureti i avnd n vedere rezultatele obinute pe parcurs, a fost necesar modificarea i completarea programului de cercetare iniial. n cadrul studiului literaturii tehnice de specialitate, au fost aprofundate urmtoarele aspecte principale: - aspecte privind prelucrrile de deformare prin presare la rece i cald; - oeluri utilizate la fabricarea sculelor de prelucrare prin presare; - condiii impuse suprafeelor active ale sculelor; - procedee de realizare a suprafeelor rezistente la uzare; - materiale de adaos pentru realizarea suprafeelor active rezistente la uzare; - condiii impuse materialelor supuse deformrii.

Ing. Gabriela STANCIU

-9-

Rezumatul tezei de doctorat

Pe baza informaiilor preluate din literatura de specialitate, n urmtoarea etap a cercetrii a fost abordat problema realizrii unui material de adaos destinat ncrcrii prin sudare a suprafeelor active ale sculelor pentru deformare plastic. Pentru realizarea materialului de adaos s-a procedat la: - alegerea tipului de material de adaos, respectiv sub form de vergea tubular; - alegerea procedeului de sudare ncrcare; - stabilirea reetei materialului de adaos destinat ncrcrii prin procedeul WIG; - realizarea vergelelor tubulare. Cercetrile privind materialul de adaos realizat au fost axate pe dou direcii, respectiv depunerea straturilor antiuzur, analiza acestor straturi i compararea acestor straturi cu caracteristicile suprafeelor active ale oelurilor destinate confecionrii sculelor pentru deformare plastic. Pentru caracterizarea materialului de adaos s-au efectuat: - realizarea unor epruvete din oeluri carbon i slab aliate pe care s-au depus straturi antiuzur din materialul de adaos produs; - aplicarea unor tratamente termice i termochimice pentru studierea efectelor asupra stratului antiuzur depus i asupra materialului de baz; - analiza compoziiei chimice a materialului depus; - determinri de duritate; - determinarea coeficientului de frecare; - analiza metalografic; - realizarea unor epruvete din oeluri elaborate special pentru scule de prelucrare prin deformare; - aplicarea tratamentelor termice specifice oelurilor de scule considerate; - determinri de duritate i coeficient de frecare pe epruvetele din oeluri de scule; - comparaii cu straturile antiuzur realizate. CAP. 2. STADIUL ACTUAL PRIVIND TEHNOLOGIILE DE DURIFICARE A SCULELOR DE PRELUCRARE PRIN PRESARE 2.1 Aspecte privind prelucrrile de deformare prin presare Deformarea plastic este metoda de prelucrare prin care se realizeaz deformarea permanent far fisurare a materialelor, prin aplicarea unor fore exterioare [72]. Operaiile de deformare plastic pot fi efectuate la rece sau la cald. Deformarea plastic la rece se desfoar la temperaturi sub 0,3Ttop (temperatura de topire a metalului, n K), fiind caracterizat prin creterea duritii i a rezistenei la rupere i prin micorarea ductibilitii. Aceast stare a materialului obinut ca rezultat al deformrii este o stare instabil, respectiv materialul se ecruiseaz [28]. Deformarea plastic la cald are loc la temperaturi care depesc 0,7Ttop, fapt ce permite ca procesul de recristalizare s se desfoare n acelai timp cu deformarea. Cu ct temperatura la care se desfoar procesul este mai mare, cu att viteza de recristalizare este i ea mai ridicat, iar efectele formrii texturii sunt contracarate mai accentuat [28] 2.4. Condiii impuse suprafeelor active ale sculelor Sculele pentru deformare prin presare la rece sau cald sunt supuse unor solicitri mecanice i uneori chimice, extreme. Ele sunt executate preponderent din oeluri mediu sau nalt

Ing. Gabriela STANCIU

- 10 -

Rezumatul tezei de doctorat

aliate, care dup aplicarea tratamentelor termice finale sunt capabile s asigure o durabilitate ct mai mare n exploatare [15]. 2.8. Concluzii Studiile efectuate asupra procedeelor de realizare industrial n stadiul actual a sculelor de prelucrare prin presare la cald i la rece au evideniat urmtoarele: Elementele cu pondere n oelurile de scule sunt: cromul, molibdenul, vanadiul i n mod deosebit pentru oelurile de prelucrare prin presare la cald: wolframul, care datorit mrimii mari a cristalelor blocheaz fluajul aliajelor. Performanele de rezisten la uzare ale scule lor realizate prin procedeele clasice de durificare pot fi mbuntite satisfctor prin tratamente termo-chimice sau termo-mecanice care implic ns costuri suplimentare de producie nejustificate n cazul seriilor mici de fabricaie. Procedeele moderne de durificare a suprafeelor de prelucrare cu plasm, laser i ultrasunete sunt n momentul de fa recomandate pentru investiii noi n capaciti productive de serie mare sau foarte mare, realizate pe linii automatizate sau robotizate cu personal de nalt calificare. CAP. 3. PROCESE DE FRECARE I UZARE NTRE SCULE I MATERIALUL PROCESAT 3.2. Regimuri de frecare Tabelul 3.1. Regimuri de frecare ntre corpuri n contact [10]
Regimul frecrii Frecare uscat Frecare limit Frecare mixt Frecare fluid Condiii de frecare Nu exist lubrifiant. Straturi limit superficiale, rezultate prin oxidare, prin adsorbia i/sau chemisorbia unor molecule favorabile reducerii frecrii n contact exist simultan zone n care se genereaz o pelicul de fluid, iar celelalte zone sunt n contact direct Separare complet prin pelicula de fluid

3.8. Studiul proceselor de uzare a sculelor 3.8.1 Uzarea de adeziune Acest tip de uzare, des ntlnit, se produce prin sudarea i ruperea punilor de sudur ntre microzonele de contact i se caracterizeaz printr-un coeficient de frecare ridicat i o valoare mare a intensitii de uzare. Se mai numete i uzare de "aderen ", de "contact", sau "termic " [41, 42, 43]. 3.8.3 Uzarea de abraziune Uzarea de abraziune este provocat de prezena unor particule dure ntre suprafeele de contact sau de asperitile mai dure ale uneia din suprafee. Uzarea, este uor de recunoscut prin urmele disperse sau orientate, datorate procesului de microachiere [41]. 3.8.4. Uzarea de oboseal Acest tip de uzare, se produce n urma unor solicitri ciclice ale suprafeelor n contact, urmate de deformaii plastice n reeaua atomic a stratului superficial al sculei, de fisuri, ciupituri sau exfoliere. Formele de manifestare ale acestui tip de uzare, sunt: pittingul (ciupirea), exfolierea, cavitaia i impactul [41]. Studiile efectuate asupra proceselor de frecare ntre scule i materialul procesat au evideniat urmtoarele:
Ing. Gabriela STANCIU - 11 -

Rezumatul tezei de doctorat

- frecarea este un proces complex, de natur molecular, mecanic i energetic, care are loc ntre suprafeele de contact cu micare relativ; reprezint rezistena opus micrii relative a unui corp solid fa de altul, fora de rezisten avnd sens opus micrii; - practica experimental, orientat, aproape exclusiv, asupra determinrii forelor sau a momentelor de frecare, ns energia de frecare, fundamentat tiinific, ofer ntr-o msur mai bun posibilitatea evalurii cantitative a diferitelor procese de frecare; - regimurile de frecare ntre triboelementele n contact (scule material procesat), sunt influenate, n principal, de prezena mediului intermediar n zona de contact i n particular, de aciunea lubrifianilor. - frecarea uscat se manifest, teoretic, ntre dou suprafee care se mic una fa de cealalt, fr ca ntre aceste suprafee s existe lubrifiant; deoarece frecarea ntre scule i materialul procesat, presupune existena pe suprafeele n contact, a oxizilor, a produselor de reacie, a apei, a moleculelor de ulei provenite din curare sau manevrare, a prafului i a altor impuriti etc., frecarea uscat nu poate fi identic cu cea care are loc n vid, n medii protectoare sau n alte condiii; - pe baza unor cercetri experimentale ntreprinse asupra frecrii uscate, au fost formulate urmtoarele legi: n timpul alunecrii, fora de rezisten (de frecare) dezvoltat pe unitatea de suprafa este constant; aria real de contact (Ar) este proporional cu sarcina normal de apsare (Fn). Studiile efectuate asupra comportrii n exploatare i implicit a solicitrilor care acioneaz asupra suprafeelor active ale sculelor de prelucrare prin presare durificate prin procedeele actuale de fabricaie au evideniat urmtoarele: solicitarea complex a materialelor din componena suprafeelor active ale sculelor de prelucrare prin presare genereaz n acestea tensiuni cu un nalt grad de triaxialitate i tendine de degradare a acestora prin spargere sau fisurare procesele de fabricaie de piese prin presare implic contactul direct si nemijlocit al suprafeelor active ale sculelor cu materialul de prelucrat fapt ce genereaz uzarea acestora preponderent prin abraziune combinat cu oboseal i adeziune existena unor baze de date de cunotine avansate i suficiente pentru elaborarea tehnologiilor de durificare a suprafeelor active ale sculelor de prelucrare de pies n serii mici pn la mari cu costuri relativ sczute pentru fabricarea sculelor de tip bimetal obinute prin ncrcare cu sudur [41, 42, 43] CAP.4. REALIZAREA MATERIALULUI DE ADAOS SUB FORM DE VERGEA TUBULAR 4.1 Elaborarea reetei materialului de adaos destinat ncrcrii prin procedeul WIG [86, 87, 126] Obiectivul urmrit n cadrul cercetrii experimentale este cel de elaborare i realizare a unor vergele tubulare pentru ncrcare prin sudare prin procedeul WIG de tipul VTCr25W4TiLa, conform standardelor SR EN 1668:2000 nlocuit prin SR EN ISO 636:2008. n cadrul cercetrilor i experimentrilor a fost elaborat tehnologia de fabricaie i au fost stabilii parametri de procesare, n vederea realizrii operaiilor necesare, n conformitate cu echipamentele existente i fluxul tehnologic.

Ing. Gabriela STANCIU

- 12 -

Rezumatul tezei de doctorat

Cercetarea prescripiilor de catalog ale productorilor de electrozi nvelii pentru ncrcare prin sudare a suprafeelor active ale sculelor, a evideniat necesitatea obinerii pe metalul depus (MD) a unei compoziii chimice care s nu depeasc anumite limite orientative. La stabilirea reetei de material de adaos realizat n cadrul prezentei lucrri de cercetate sub form de vergea tubular au fost luate n considerare toate elementele de aliere (C, Mn, Si, P, S, Cr, V, Mo, etc), mai puin nichelul, dar n plus a fost luat n considerare adaosul de elemente din grupa lantanidelor. Deoarece stratul depus necesit o rezisten ridicat la uzare prin abraziune, materialul de adaos trebuie s conin elemente componente care s formeze carburi (Cr, W, V). Compoziia chimic a metalului depus constituie baza de plecare n procesul de elaborare a reetei vergelelor tubulare cu diametrul de 3 mm. S-a ales acest diametru deoarece pe pia sunt cel mai frecvent solicitate, din considerente tehnico-economice pentru ncrcarea prin sudare prin procedeele WIG sau cu flacr oxi-acetilenic i permit obinerea de straturi cu grosime mic i diluie redus. n scopul optimizrii elaborrii reetei de produs a vergelelor tubulare simbolizat cu VTCr25W4Ti-La diametru 3 mm, s-a procedat la dozarea i omogenizarea unor serii de amestecuri de pulberi pentru miezuri. n tabelul 4.2, sunt prezentate proporiile masice care au fost utilizate pentru realizarea acestor vergele tubulare experimentale cu coeficieni de umplere cuprini ntre 0.55...0.65% din volumul interior al vergelei tubulare. La realizarea stratului rezistent la uzare depus prin sudare contribuie feroaliajele de Cr, Si, Mn i Ti, carburile de wolfram i dezoxidantul lantanic, aflate sub form granular n interiorul vergelei tubulare, precum i nveliul din oel realizat cu coninut redus de carbon. Tabelul 4.2. Compoziia pulberilor din interiorul vergelelor tubulare [87, 126]
Material granular Participare, % masice Ferocrom 6 761 Ferosiliciu 75 41 Feromangan 45 61 Ferotitan 60 31 Carbur de W 91 La 21

4.2 Elaborarea tehnologiei de fabricaie a vergelelor tubulare Cel mai rspndit procedeu de realizare a tuburilor se bazeaz pe deformarea la rece, n mai multe etape, a unei benzi din oel, cu aju torul mai multor perechi de role profilate. Procesul de profilare, const n transformarea treptat a seciunii benzii plane (etapa I), ntr-un jgheab cu forma literei V (etapa II), apoi jgheabul se adncete i ajunge la forma literei U (etapa III), etap la care se va efectua operaia de umplere cu amestec pulverulent, dup care urmeaz etapa de nchidere a jgheabului, cu sau fr decalarea celor dou margini ale benzii n plan vertical (etapa IV) i n final etapa de nchidere i calibrare a tubului (etapaV-final). n cadrul experimentrilor din prezenta lucrare au fost realizate vergele tubulare cu profil de nchidere simplu cu merginile suprapuse. ntr-o prim etap a experimentrilor a fost urmrit comportarea tehnologic la fabricaie i s-a constatat o compactitate redus a miezului compozit, fapt ce a impus continuarea experimentrilor n vederea optimizrii reetei granulometrice a miezului compozit pe criteriul presabilitii maxime. Reeta granulometric optimizat este prezentat n tabelu l 4.4.

Ing. Gabriela STANCIU

- 13 -

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul 4.4. Reeta granulometric a amestecului de pulberi [87]


Fracie granulometric Participare % masice 0,3 - 0,15 20 0,15 - 0,05 30 > 0,05 50

Reeta optimizat din punct de vedere granulometric a fost utilizat la realizarea unor noi seturi de vergele experimentale, la care s-a variat n limitele mai sus menionate coeficienii de umplere i s-a urmrit modul de nchidere a profilului. S-a stabilit ca optim coeficientul de umplere de 0,55 %. 4.2.2. Stabilirea numrului, geometriei, profilului i dimensiunilor rolelor n figura 4.2. este prezentat linia de fabricaie de tipul EP10 (OERLICON-ELVEIA) [133] din dotarea firmei S.C. SUDOTIM AS S.R.L. Timioara, care a fost modificat i adaptat pentru realizarea tuburilor cu diametrul de 3 mm, iar n figura 4.3. este prezentat detaliul rolelor care au fost modificate pentru fabricarea vergelelor tubulare.

Figura 4 .2. Linia de fabricaie a tuburilor [poz realizat n cadrul firmei SUDOTIM Timioara]

Figura 4.3. Detaliu. Rolele folosite pentru realizarea vergelelor tubulare [poz realizat n cadrul firmei SUDOTIM - Timioara] 4.2.3 Determinarea elementelor necesare realizrii umplerii vergelelor Pentru umplerea vergelei cu amestecul pulverulent pot fi utilizate dozatoare realizate n diferite variante constructive: - dozatoare cu band; - dozatoare cu disc; - dozatoare cu snek; n domeniul materialelor pentru sudare, cele mai rspndite sunt dozatoarele cu band i cu disc [7]. n figura 4.4 este prezentat instalaia de formare a tuburilor prevzut cu un dozator cu band fabricat de firma american WTC i utilizat la dozarea i umplerea srmelor tubulare.
Ing. Gabriela STANCIU - 14 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 4.4. Instalaie cu dozator pentru fabricarea vergelelor tubulare pline cu pulberi [poz realizat n cadrul firmei SUDOTIM - Timioara] Cercetrile i experimentrile efectuate n cadrul firmei SUDOTIM au condus la concluzia c n cazul materiilor prime cu granulaii sensibil diferite, cel mai potrivit sistem de dozare, respectiv umplere a vergelelor tubulare este cel secvenial. Acest sistem de dozare i umplere a fost conceput pentru dozarea i umplerea amestecurilor ce conin particule cu granulaii sensibil diferite, n special pentru cazul cnd amestecul conine carbur de wolfram cu granulaie > 0,5 mm. 4.3 Realizarea vergelelor tubulare Schema tehnologic de fabricare a materialelor de adaos pentru sudare, sub forma vergelelor tubulare, este prezentat n figura 4.9.

Figura 4.9. Schema tehnologic de realizare a vergelelor tubulare 4.3.1 Materiile prime utilizate Pentru realizarea vergelelor tubulare de tipul VTCr25W4TiLa au fost folosite materiale sub form de pulberi prezentate n tabelul 4.7. Feroaliajele utilizate sunt din producia autohton, respectiv a societii comerciale FERAL SRL, Tulcea.
Ing. Gabriela STANCIU - 15 -

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul 4.7. Materiile prime utilizate pentru realizarea vergelelor tubulare


Material Banda laminata de ambutisare adnc 10x0.5 mm Ferocrom 6 Ferosiliciu 75 Feromangan 45 Ferotitan 60 Grafit coloidal Carbura de wolfram Mischmetall Compoziia chimic determinat pe metalul depus, n % masice C 0.03 Mn 0.53 Si 0.21 P 0.001 S 0.015 Cr ---Ni --W --Mo --Ti --Alte Fe

5.4 0.2 0.1 0.01 99.5

0.3 0.1 48.2 -----

0.2 75.2 0.3 ----max. 3,5

0.03 0.04 0.01 -----

0.04 0.02 0.04 -----

62.1 ---------

-----------

-----------

-----------

------60.3 ---

Fe Fe Fe Fe max0.5 max. 0,25

FOSECO La Gd 314

Pentru materiile prime utilizate n mod curent la fabricarea srmelor tubulare, granulaia materiilor prime de tipul feroaliajelor pulverulente, are valori de la 0,07 mm (granulaie fin) i maxim 0,3 mm. S-au utilizat pentru mcinare i omogenizare, parametri recomandai n literatura de specialitate [5,9,57,67,78,79,81,123,125], i anume: ncrctura morii a fost stabilit pe baza regulii 1/1, adic 50% ncrctur i 50% gol n cuib. Participarea corpurilor de mcinare n volumul ncrcturii a fost de 50%. Pentru obinerea unor pulberi cu ganulaie corespunztoare sa optat pentru o ncrctur de corpuri de mcinare format din trei bile de oel pentru fiecare cuib, cu diametre de 20, 10 i 5 mm. Mcinarea s-a efectuat cu turaie variabil, astfel nct n prima etap s-a realizat o mcinare cu oc 120 minute iar n final turaia s-a mrit pn la obinerea unei mcinri autogene, de frecare. 4.3.2. Dozarea, amestecarea i omogenizarea pulberilor Pentru realizarea compoziiei propuse, s-a efectuat dozarea gravimetric i mcinarea pulberilor cu care a fost realizat umplerea vergelelelor tubulare. Materiile prime pulverulente (feromangan, ferotitan, ferocrom, ferosiliciu, etc.) introduse n procesul de prelucrare trebuie s corespund din punct de vedere calitativ, avnd caracteristicile cuprinse n specificaiile tehnice de aprovizionare. Aceste caracteristici sunt garantate de productor. Pe baza programului de dozare i a listei de materii prime, se alimenteaz silozurile de materii prime cu materiale conforme. Dozarea se face manual, conform reetei de produs, pe loturi corespunztoare cantitii de produs finit dorit. n cazul de fa, dozrile au fost astfel realizate, nct n final s fie obinute cca. 10 kg. de vergele. Aceste materiale au fost dozate conform reetei i n continuare amestecul a fost supus operaiei de amestecare - omogenizare timp de 15 min.

Ing. Gabriela STANCIU

- 16 -

Rezumatul tezei de doctorat

Operaia de omogenizare (uscat) a materiilor prime dozate, se poate realiza n omogenizatoare cu bile, omogenizatoare cu icane sau omogenizatoare cu palete. n figura 4.10. este prezentat omogenizatorul cu bile utilizat pentru prepararea amestecului de pulberi destinat realizrii vergelelor tubulare. Lucrrile de realizare a vergelelor tubulare destinate realizrii straturilor rezistente la uzare s-au desfurat n cadrul firmei S.C. SUDOTIM AS S.R.L. Timioara.

Figura 4.10. Omogenizator cu bile [poz realizat n cadrul firmei SUDOTIM - Timioara] Experimentrile efectuate au evideniat fenomenul de higroscopie i ntrire a amestecului dozat, dup o perioada de depozitare mai mare de 15 zile, astfel nct dup pregtirea amestecului de pulberi, acesta s fie imediat utilizat la realizarea vergelelor. n condiiile n care amestecul este folosit dup un anumit timp, acesta trebuie supus uscrii n etuv. Oricum, la depozitarea pulberilor sunt folosii recipieni etani n care se introduc sculei cu silicagel. Primele dou variabile sunt impuse de caracteristicile utilajului (omogenizatorului) utilizat. Masa arjei de amestec pulverulent este stabilit n corelaie cu sistemul de dozare. Gradul de umplere a tobei omogenizatorului este stabilit de constructorul utilajului, care ine seama de volumul amestecului pulverulent i volumul tobei omogenizatorului. Timpul de omogenizare are influen asupra gradului de omogenizare, care este atestat de informaii furnizate de ctre productorul echipamentului. Din acest motiv, timpul de omogenizare a fost ales drept variabila de decizie la optimizarea operaiei de omogenizare. Pe cale experimental au fost determinai timpii optimi de omogenizare, pentru omogenizatorul din dotarea firmei SUDOTIM, care sunt cuprini ntre 8 i 10 minute. n tabelul 4.12 sunt prezentate rezultatele amestecrii omogenizrii a 5 loturi de pulberi la timpi de amestecare cuprini ntre 714 minute. Tabelul 4.12. Influena timpului de omogenizare a amestecului de pulberi
Timp de omogenizare [min] 7 8 9 10 11 12 13 14 Ing. Gabriela STANCIU Parametrii de omogenizare [g/cm3] Proba 1 6,58 6,56 6,62 6,62 6,61 6,57 6,55 6,56 Proba 2 6,56 6,55 6.61 6.61 6,62 6,56 6,57 6,56 Proba 3 6,55 6,58 6,62 6,62 6,63 6,58 6,55 6,57 Proba 4 6,57 6,56 6,63 6,62 6,64 6,59 6,57 6,56 Proba 5 6,57 6,57 6,62 6,63 6,61 6,58 6,59 6,58 - 17 -

Rezumatul tezei de doctorat

4.3.3 Producerea vergelelor tubulare Cajele mainii de fabricare a vergelelor tubulare au fost reglate astfel nct diametrul final al vergelelor s fie de 3 mm, n aceste condiii a fost realizat un prim lot cu masa de 10 kg de vergele tubulare, marca VTCr25W4TiLa cu diametrul de 3 mm. Vergelele realizate au fost nchise n cutii etane n care iniial au fost electrozi de sudur sensibili la umezire. n cutii a fost introdus i silicagel proaspt, prevenindu-se astfel degradarea prin umezire a vergelelor realizate. n figura 4.11 sunt prezentate vergelele tubulare VTCr25W4TiLa realizate.

Figura 4.11. Vergele tubulate tip VTCr25W4TiLa ( 3 x 500 mm) 4.4. Concluzii Cercetrile efectuate au condus la crearea premizelor de realizare i la realizarea unui nou material pentru ncrcare prin sudare prin procedeul WIG cu aliaje de tipul VTCr25W4TiLa sub form de vergea tubular cu miez compozit ( 3 x 500 mm). Acest rezultat a fost posibil prin: - elaborarea reetei de produs pentru noul material pe principiile dezvoltrii durabile i a proteciei mediului ambiant prin reducerea emanaiilor de fum prin utilizarea n sistemul de aliere al miezului compozit al unor feroaliaje cu coninut ridicat n carbon i prin diminuarea n compensare a coninutului de grafit coloidal din miezul compozit; - procedeul de formatare a tecii pentru noile vergele tubulare i suportul tehnic de realizare a trenului cu role din dotarea mainii de fabricare n flux continuu a vergelelor tubulare pe baza principiilor de proiectare a tehnologiilor de formatare a evilor cu perei subiri; - s-a elaborat procedeul de fabricaie n flux continuu a vergelelor de tipul VTCr25W4TiLa prin proiectarea parametrilor de proces i prin stabilirea interdependenei dintre acetia; - s-a elaborat procedeul de omogenizare i umplere a miezului compozit din componena vergelelor de tipul VTCr25W4 TiLa pe criteriul obinerii unui produs omogen prin optimizarea amestecului pulverulent pe criteriile compresibilitii maxime i principiului de minim scuturare; - s-a elaborat fluxul tehnologic de fabricaie a vergelelor tubulare de tipul VTCr25W4TiLa; n urma experimentrilor a fost stabilit reeta granulometric a amestecului de pulberi (tabelul 4.4) - s-a realizat programarea i reglarea mainii pentru fabricarea vergelelor tubulare de tipul VTCr25W4TiLa n conformitate cu prescripiile din tehnologia proiectat de fabricaie a acestora; - s-a testat compatibilitatea procesului de fabricaie proiectat cu condiiile reale de formatare, umplere, compactare i debitare a vergelelor tubulare; - s-a corectat viteza de dozare i umplere cu miez pulverulent a profilului band U, n devenire srm tubular; - s-au corectat jocurile de laminare al trenurilor de nchidere i cele ale rolelor de debitare n corelaie unele cu altele; - s-a realizat lotul de test al vergelelor tubulare de tipul VTCr25W4TiLa ( 3 x 500 mm);

Ing. Gabriela STANCIU

- 18 -

Rezumatul tezei de doctorat

- n urma verificrilor privind comportarea la sudare prin procedeul WIG al vergelelor din lotul de test s-a constatat c acestea corespund cerinelor datorit faptului c au o comportare specific de depunere prin procedeul WIG cu materialele din categoria aliajelor bogate n crom; - determinrile spectrometrice efectuate pe metalul depus prin sudare prin procedeul WIG au evideniat ncadrarea rezultatelor obinute n prescripiile proiectate fapt ce garanteaz obinerea cu succes printr-o tehnologie de depunere corespunztoare a unor caracteristici structurale i de duritate cu proprieti de rezisten ridicat la coroziune combinat cu oboseal termomecanic i adeziune; - ncercrile de duritate au demonstrat c metalul depus prin sudare este corespunztor solicitrilor de abraziune datorit duritii ridicate a acestuia de peste 50 HRC; - analizele structurale au evideniat c metalul depus prin sudare prezint la temperatura ambiant o structur austenitic bogat n carburi, specific aliajelor Fe-Cr, cu grad ridicat de stabilitate pn la trecerea acesteia n faz lichid fapt ce asigur o bun rezisten la oboseal termomecanic i coroziune n aer la temperaturi ridicate. CAP.5 . CERCETRI ASUPRA MATERIALULUI DE ADAOS VTCr25W4TiLa 5.1. Alegerea materialului de baz Pentru probele P1, P2 s-a ales oelul de uz general S275 JR (EN 1.0044), utilizat la realizarea confeciilor metalice. n tabelul 5 .1., este prezentat compoziia chimic a oelului S275 JR n standardele internaionale. Tabelul 5.1. Compoziia chimic a oelului S275 JR [extras din 129]
C max. 0.22 Mn max. 1.5 P max.0.04 S max.0.04 N max.0.012 Cu max.0.55

5.2. Materiale de baz utilizate ca suport pentru stratul antiuzur Unul din obiectivele prezentei lucrri de cercetare este acela de realizare a unor scule pentru deformare plastic prin presare, avnd ca material de baz un oel nealiat sau slab aliat, a cror suprafee active prezint un strat rezistent la uzare abraziv. Pentru studiu au fost luate n considerare dou oeluri de mbuntire, care prezint dup aplicarea tratamentului de mbuntire att o rezisten mecanic, ct i o rezilien corespunztoare. Au fost realizate epruvete din oelurile C45U (1.1730) i 42CrMo4 (1.7225), pe care au fost depuse straturi antiuzur. Datorit coninutului mediu de carbon, iar n cazul oelului 42CrMo4, a elementelor de aliere, aceste oeluri prezint o rezisten mecanic bun, deformabilitate redus i n stare mbuntit, o rezisten bun la solicitri dinamice. Pe epruvetele executate din aceste oeluri a fost depus prin procedeul de sudare WIG, materialul de adaos realizat n cadrul tezei VTCr25W4TiLa. 5.2.1 Oelul C45U (1.1730) Compoziia chimic a oelului C45U este prezentat n tabelul 5.4. Tabelul 5.4. Compoziia chimic a oelului C45U (1.1730) [extras din 147]
Simbol C45U Nr.mat 1.1730 C 0,40-0,50 Compoziia chimic % Mn 0,60-0,80 Si 0,15-0,40 P max 0,035 S max 0,035

Ing. Gabriela STANCIU

- 19 -

Rezumatul tezei de doctorat

Prelucrrile la cald i tratamentele termice care pot fi aplicate oelului sunt urmtoarele: - forjare sau laminare 1100 - 850C; - normalizare 840 - 880 C/aer; - recoacere de nmuiere 680 - 710 C/cuptor; - clire 820 - 860C/ap sau ulei; - revenire 550 - 660 C/aer. Acest oel, n general nu se supune sudrii, deoarece are un coninut de carbon relativ ridicat i din acest motiv exist posibilitatea apariiei unor fisuri n zona influenat termic. Epruvetele au fost supuse unei prenclziri, iar dup sudare de ncrcare s-a efectuat imediat o postnclzire, urmat de rcire lent, astfel fiind prevenit fisurarea: - prenclzire, Tpre = 250 C; - sudare de ncrcare; - postnclzire, Tpost = 600 C; - meninere, tmen = 20 min.; - rcire, vrc = 50C/h. Pentru operaia de ncrcare a fost ales procedeul de sudare manual WIG cu protecie de argon. Dup rcire epruvetele au fost supuse unor operaii de prelucrare mecanic prin frezare i rectificare fin, n vederea determinrii coeficientului de frecare. Unor epruvete le-au fost aplicate i tratamente termice, cu scopul determinrii duritii stratului i a materialului de baz, precum i pentru analiza microstructurii. Aceste cercetri au avut ca scop, determinarea condiiilor care s conduc la obinerea unor rezultate optime, aplicabile n condiii industriale. 5.2.2 Oelul 42CrMo4 (1.7225) n tabelul 5.6. este specificat compoziia chimic a oelului de mbuntire slab aliat, 42CrMo4 (1.7225. Tabelul 5.6. Compoziia chimic a oelului 42CrMo4 (EN 10083-3)[extras din 145]
Simbol 42CrMo4 Nr.mat. 1.7225 min. max. C 0,38 0,45 Compoziia chimic % Si O,40 Mn 0,60 0,90 P 0,025 S 0,035 Cr 0.90 1.20 Mo 0,15 0,30

Prelucrrile la cald i tratamentele termice care pot fi aplicate oelului sunt urmtoarele: - forjare sau laminare 1100 - 850C; - normalizare 840 - 880 C/aer; - recoacere de nmuiere 680 - 720C/cuptor; - clire 820 - 880 C/ulei (54..57HRC); - revenire 540 - 660 C/aer. Epruvetele au fost prenclzite, iar dup sudare s-a efectuat imediat o postnclzire, urmat de rcire lent: - prenclzire, Tpre = 350 C; - sudare de depunere; - postnclzire, Tpost = 600 C; - meninere, tmen = 20 min.; - rcire, vrc = 50C/h.
Ing. Gabriela STANCIU - 20 -

Rezumatul tezei de doctorat

Pentru operaia de ncrcare a fost ales procedeul de sudare manual WIG cu protecie de argon. Dup rcire epruvetele au fost supuse unor operaii de prelucrare mecanic prin frezare i rectificare fin, n vederea determinrii coeficientului de frecare. Unor epruvete le-au fost aplicate i tratamente termice, cu scopul determinrii duritii stratului i a materialului de baz, precum i pentru analiza microstructurii. 5.2.3. Oelul X30WCrV4 -1 (1.2564) matria destinat recondiionrii Compoziia chimic a oelului de matrie pentru prelucrri la cald este prezentat n tabelul 5.9. Tabelul 5.9. Compoziia chimic a oelului X30WCrV4-1 (1.2564) [151]
C 0,30 Si 0,95 Mn 0,40 Cr 1,05 Mo Ni V 0,18 W 3,75 Alte -

Prelucrrile la cald i tratamentele termice care pot fi aplicate oelului X30WCrV4 -1 (1.2564) sunt urmtoarele: - forjare sau laminare 1100 - 850 C; - recoacere 820 - 840 C, 4 - 6 h / rcire cuptor; - recoacere de nmuiere 650 - 700 C / rcire cuptor; - clire 960 - 1050 C / ulei (cca. 52 HRC); - revenire 560 - 700C / aer (conform figurii 5.6.) Temperatura de revenire se stabilete cu ajutorul diagramei de stabilitate la revenire, prezentat n figura 5.7., n funcie de duritatea impus matriei. Pentru matriele destinate deformrii plastice pe ciocane se recomand duriti de 38...42 HRC, iar pentru matriele de prelucrare la cald pe prese, duriti mai mari de 48...52 HRC.
60 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 400 500 Temperatura de revenire C 600 700 800

Figura 5.7. Influena temperaturii de revenire asupra duritii oelului X30WCrV4 -1 (1.2564) [151] n vederea recondiionrii, este necesar aplicarea unei recoaceri de nmuiere n vederea crerii condiiilor de ndeprtare a unui strat pe o adncime de 2...3 mm n zonele n care urmeaz s fie depus materialul antiuzur cu ajutorul materialului de adaos VTCr25W4TiLa.

Ing. Gabriela STANCIU

- 21 -

Rezumatul tezei de doctorat

Avnd n vedere sensibilitatea la fisurare a materialului X30WCrV4-1 (1.2564) care are carbonul echivalent de Ce = 0,6 % este necesar efectuarea unei prenclziri la temperatura de 300 0C naintea operaiei de ncrcare. 5.2.4. Materialul depus VTCr25W4TiLa Compoziia chimic a materialului depus n tabelul 5.10. este prezentat compoziia chimic a aliajului depus. Determinarea compoziiei chimice a fost efectuat prin analiz spectral cu ajutorul spectrometrului prezentat n figura 5.8, aflat n dotarea firmei S.C. SUDOTIM AS S.R.L Timioara. Tabelul 5.10. Compoziia chimic a materialului depus [87]
Material VTCr25W4TiLa C 2.8 Compoziia chimic determinat pe metalul depus, n % masice Mn 1.2 Si 1.1 P 0.02 S 0.03 Cr 25.3 Ni 0.3 W 4.1 Mo 0.2 Ti 0.15 Alte Fe

Coninutul nalt de carbon, care sare n eviden, este datorat prezenei masive a elementelor carburigene. O bun parte din c arbon este legat chimic de aceste elemente, iar carburile formate contribuie la creterea rezistenei la uzare. Cercetrile au fost orientate n continuare n direcia posibilitii de obinere a unei matrici de baz nalt aliate cu crom cu caracteristici optime, n care compuii chimici de tipul carburilor s fie uniform distribuii.

Figura 5.8. Analiza spectral a materialului depus [poz realizat n cadrul firmei SUDOTIM Timioara] 5.3. ncercri experimentale privind materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.3.1 Regimul de ncrcare prin sudare Cercetrile experimentale s-au efectuat pe probe care au fost obinute prin procedeul sudare WIG (Wolfram Inert Gaz procedeul 141). Pentru realizarea probelor s-a utilizat un sistem de sudare WIG Fronius TransTig 1750 Plus, sistem aflat n dotarea laboratorului Universtitii Transilvania, cu urmtoarele caracteristici: Tensiunea reelei: 380V; Tolerana tensiunii reelei: 15 %; Domeniul curentului de sudare: WIG: 2 400 A; Curent de sudare la 10 min / 40C: 45% DA: 400 A; 100% DA: 310 A; Tensiune de sudare: WIG: 10,1 26,0 V. n figura 5.9. este prezentat sistemul de sudare Fronius - TransTig 4000.

Ing. Gabriela STANCIU

- 22 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.9. Sistemul de sudare Fronius TransTig 4000 [poz realizat n cadrul laboratorului UnitBv] Primele ncercri privind calitatea vergelelor tubulare realizate, au avut ca obiectiv verificarea modului de topire i comportrii la sudare a vergelei, modul de formare a stratului de material depus i determinarea compoziiei chimice a materialului depus. n urma depunerilor efectuate cu lotul test de vergelele tubulare elaborate, pentru evaluarea comportrii la sudare, au fost observate i evideniate urmtoarele aspecte: - vergelele tubulare se topesc relativ uor i constant, fapt ce permite realizarea unor cordoane cu lime constant i nlime redus; - analiza vizual a cordoanelor a evideniat depuneri uniforme cu solzi fini specifice procedeului WIG. S-a constatat totui o uoar supranlare a zonei centrale a cordonului explicabil prin ritmul de introducere a vergelei n arcul electric i depunerea fr pendulare i retopire a stratului; - stropirea n zona sudurii este relativ redus, fapt ce se explic prin alegerea unei reete granulometrice optimizat pe criteriile compresibilitii maxime i a nivelului minim de stropire; - nivelul emisiilor de fum este relativ redus datorit faptului c alierea prin miezul pulverulent al depunerilor a fost realizat cu fero-aliaje cu coninut ridicat de carbon n detrimentul diminurii participrii grafitului coloidal din miez; - luminozitatea arcului n contact cu vergeaua supus topirii este constant, fapt ce se explic printr-o pierdere relativ redus de elemente de aliere, la trecerea acestora prin arcul electric; - nivelul de radiaii este specific procedeului WIG, fapt ce impune luarea de msuri de protecie a personalului operator. Matria decalibrat-uzat i declit a fost supus unor operaii de achiere prin strunjire. A fost eliminat umrul puntiei i s-a realizat o ndeprtare a materialului pe adncimi de 1,5...2 mm, asigurndu-se astfel condiii de depunere a materialului antiuzur cu grosime suficient de mare. Prin ncrcare pe toat circumferina prelucrat prin achiere, a fost realizat n 3 straturi un adaos de prelucrare de 2...2,5 mm. Avnd n vedere duritatea mare a materialului depus, prelucrrile dup ncrcare au fost efectuate prin rectificare pn la atingerea dimensiunilor conform desenului de execuie. n final s-a aplicat tratamentul termic de clire + revenire. Regimurile de tratament termic au fost la: Clire: - temperatura de nclzire, T max = 990 10C; - protecia suprafeelor pulbere de Al2O3;
Ing. Gabriela STANCIU - 23 -

Rezumatul tezei de doctorat

- timpul de meninere, tmen = 1,5h; - rcire n ulei. Duritile rezultate dup clire: - material de baz, 614...637 HV30; - material depus, 654...688 HV30. Revenire: - temperatura de revenire, Trev = 600 10C; - timpul de meninere, tmen = 2h; - rcire n aer. Duritile rezultate dup revenire: - material de baz, 385 412 HV30; - material depus, 550...668 HV30. 5.3.2 Determinri ale duritii materialului depus n vederea aprecierii rapide a caracteristicilor materialului depus i pentru evaluarea parametrilor utilizai la sudare, s-a efectuat o determinare de duritate cu durimetrul portabil HLN-11A prezentat n figura 5.10.

Figura 5.10. Durimetrul portabil HLN-11A Rezultatele determinrilor de duritate au prezentat valori de 48...52 HRC, duriti satisfctoare pentru realizarea suprafeelor active ale majoritii sculelor pentru deformare plastic. n dorina de realizare a unor straturi cu duritate sporit, direct prin sudarea de depunere, s-a recurs la o prenclzire a materialului de baz, cu scopul reducerii riscului de fisurare n ZIT i cu scopul prelungirii timpului de rcire a materialului depus. Avnd n vedere compoziia pulberilor existente n vergea, respectiv coninutul ridicat de crom i prezena lantanidelor, poate fi estimat posibilitatea durificrii stratului prin precipitarea unor faze secundare la temperaturi de 400 - 600C. n aceste condiii s-a recurs la prenclzirea materialului de baz naintea sudrii i la rcirea foarte lent dup sudare. Temperatura de prenclzire aleas a fost de 400 C. Prenclzirea materialului de baz este necesar i n cazul aplicrii operaiei de ncrcare a suprafeei sculelor de deformare plastic. Aceste scule sunt executate din oeluri aliate cu un coninut mediu sau ridicat de carbon, care la sudare prezint un risc ridicat de fisurare. Pentru reducerea riscului de fisurare materialul trebuie s se afle ntr-o stare de echilibru i naintea sudrii este necesar prenclzirea. Pe proba realizat n aceste condiii au fost efectuate ncercri de microduritate, deoarece n acest caz se exclud erorile care pot fi cauzate de prezena porilor n cmpul de msurare a duritii. Caracteristicile de duritate i structurale au fost determinate conform standardelor n vigoare, pe eantioane prelevate din materialul de adaos depus prin sudare. Rezultatele obinute cuprind valori mult mai ridicate, respectiv de 510...580 HV0.2. Determinri ale duritii au fost

Ing. Gabriela STANCIU

- 24 -

Rezumatul tezei de doctorat

efectuate i pe un durimetru Vickers clasic, prezentat n figura 5.11, unde s-au obinut valori medii de 550 HV10.

Figura 5.11. Microdurimetrul FM 700 AHOTEC Experimentrile efectuate pentru determinarea duritii au evideniat c materialul depus este sensibil la viteza de rcire aplicat dup sudare. Lipsa prenclzirii i viteze mari de rcire conduc la obinerea de duriti mai reduse de cca. 48...52 HRC, n timp ce menineri ndelungate la temperaturi de peste 4000C i rciri lente, determin obinerea unor duriti mai ridicate, de cca. 550 HV30. Aceast comportare a materialului depus determin necesitatea unui studiu mai aprofundat, lucru care a fost realizat pe alte materiale de baz, respectiv au fost realizate depuneri pe oeluri de mbuntire i ulterior au fost aplicate diverse tratamente termice. 5.3.3. Analiza metalografic a materialului depus Analiza microstructurii s-a efectuat pe proba P1 nglobat n rin epoxidic la temperatura ambiant. Pregtirea probelor metalografice a constat n lefuire, polisare cu past diamantat i lustruite oglind cu ajutorul mainii de lefuit tip LaboPol 5 Struers (figura 5.12). Probele au fost atacate chimic la temperatura de 25C, timp de 10 secunde i 25 secunde, cu reactivi specifici aliajelor de tipul oelurilor de scule (Nital 2%). Dup atacare, proba a fost splat cu ap distilat, apoi cu alcool. Pentru evidenierea microstructurii a fost necesar un timp relativ lung de atac cu nital 2%, deoarece stratul antiuzur depus are o rezisten ridicat la coroziune. Analiza metalografic a probelor a fost realizat pe microscopul optic de tip NU2 - VEB Carl Zeiss Jena, dotat cu camera digitala tip DinoLite (figura 5.13).

Figura 5.12. Maina de lefuit tip LaboPol 5 Struers, Laborator LAMET, UPB

Figura 5.13. Microscop optic de tip NU2 - VEB Carl Zeiss Jena, dotat cu camer digital tip Dino Lite, Laborator LAMET, UPB

Ing. Gabriela STANCIU

- 25 -

Rezumatul tezei de doctorat

n figura 5.14. este prezentat microstructura materialului depus dup atacarea cu nital, timp de 10 secunde. n aceste condiii sunt evideniate carburile de wolfram provenite din pulberile coninute n vergeaua tubular cu care a fost realizat depunerea prin sudare a stratului. Se constat c aceste carburi sunt fine, uniforme, predominant sferice i uniform distribuite n masa metalic de baz. Aceste carburi nedizolvate complet n timpul sudrii, contribuie la creterea duritii i rezistenei la uzare a materialului depus.

Figura 5.14. Microstructura materialului depus, atac nital 2% - 10sec, x250, carburi de wolfram n masa metalic nalt aliat cu crom Pentru analizarea consistenei masei metalice de baz s-a procedat la un atac prelungit cu nital, respectiv 25 secunde. n aceste condiii se evideniaz structura dendritic, neomogen a soluiei solide nalt aliate cu crom, care formeaz masa metalic de baz (fig.5.15). n codiiile acestui atac prelungit, prezena i distribuia carburilor nu mai este att de evident ca i n cazul micrografiei prezentate n figura 5.14.

Figura 5.15. Microstructura materialului depus, atac nital 2% - 25sec, x500, structur dendritic neomogen de soluie solid nalt aliat cu crom i carburi Mai trebuie remarcat faptul c n timpul cercetrii metalografice au fost ntlnite extrem de puine incluziuni solide i deloc incluziuni de gaze. Acest lucru dovedete c procesele de topire a vergelei, formarea i protecia bii metalice topite, precum i dezoxidarea, s-au desfurat n condiii foarte bune. Referitor la pregtirea probelor metalografice trebuie menionat faptul c, pentru un studiu microscopic corespunztor, sunt necesare trei atacuri succesive: - atac foarte scurt, pentru evidenierea microstructurii materialului de baz; - cca. 10 sec., pentru studiul carburilor; - cca. 25 sec., pentru studiul masei metalice de baz a materialului depus.

Ing. Gabriela STANCIU

- 26 -

Rezumatul tezei de doctorat

Pentru evidenierea microstructurilor materialului depus prin sudare s-a recurs i la un atac electrochimic al suprafeelor cu reactivul format din 10% acid oxalic n ap distilat, cu ajutorul unei surse de curent stabilizate. Au fost efectuate noi depuneri prin procedeul WIG cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa, pe materialele de baz utilizate. 5.3.4. Materiale de baz i tehnologia depunerii Au fost efectuate depuneri prin sudare cu procedeul WIG pe suport din oel (diferite mrci de oel C-Mn), utiliznd vergelele experimentale tubulare VTCr25W4TiLa, avnd diametrul de 3 mm. Regimul de sudare a fost acelai ca i cel folosit la realizarea primelor probe, acest regim dovedindu-se a fi corespunztor. Au fost realizate 3 corpuri de prob, pentru studierea comportrii la ncrcarea prin sudare i pentru caracterizarea ulterioar a materialului depus. Prima proba (P1) a constat din ncrcarea cu sudur a unei zone de margine a materialului suport (fig. 5.16.), care materializeaz refacerea unei muchii solicitate la uzur, forfecare, compresiune, etc. Depunerea s-a efectuat continuu, ntr-un singur strat.

Figura 5.16. Aspectul macroscopic al depunerii sudate n cazul probei P1 (Poanson tan pentru decupare tabl)

Figura 5.17. Aspect macroscopic al depunerii sudate n cazul probei P2

Figura 5.18. Aspectul macroscopic al depunerii sudate n cazul probei P3

A doua prob (P2) s-a efectuat din 2 straturi, realizate din 3 treceri. Prima trecere a fost efectuat prin depunere la rece, iar al doilea rnd a fost efectuat cu suprapunerea de peste rndul depus anterior. S-a evideniat realizarea unei depuneri relativ uniforme, topirea materialului de adaos fiind uoar, cu fluiditate normal. Stratul final a fost depus peste cele dou treceri, suportul din oel fiind supranclzit prin depunerile anterioare la cca. 400-5000C. S-a constatat ca fluiditatea bii de sudur a fost mult mai mare, fiind dificil controlul metalului la locul de depunere. A rezultat o depunere cu grosime redus i lime mare (fig. 5.17). Proba P3 a fost realizat prin sudare WIG, prin depunerea a 2 straturi alturate (fig. 5.18).

Ing. Gabriela STANCIU

- 27 -

Rezumatul tezei de doctorat

5.3.5. Pregtirea probelor pentru examinarea metalografic Prelevarea unei zone din depunerea sudat Prelevarea unei seciuni reprezentative s-a realizat cu ajutorul mainii de debitat automat Buehler IsoMet 4000 (fig. 5.19.), n condiiile prevenirii supranclzirii materialului n timpul debitrii.

Figura 5.19. Maina de debitat de precizie IsoMet 4000. Laborator LAMET, UPB nglobarea corpurilor de prob prelevate Corpurile de prob prelevate au fost nglobate n rain fenolic pentru a putea fi mai uor prelucrate i analizate n continuare. nglobarea s-a realizat la cald cu ajutorul unei prese de tip IPA 40 (fig. 5.20). Parametrii de lucru pentru nglobare au fost: presiune aer comprimat = 4 atm.; timp de presare = 10 minute, temperatura maxim = 175 0C.

Figura 5.20. Pres pentru nglobare probe metalografice, tip IPA 40. Laborator LAMET, UPB

Figura 5.21. Maina pentru lustruit probe metalografice LS- 2 Remet. Laborator LAMET, UPB

Polisarea i lustruirea suprafeei probelor Polisarea suprafeelor probelor s-a realizat cu ajutorul unei maini automate de prelucrare a probelor metalografice de tip LS2 Remet (figura 5.21). Pentru polisare s-au utilizat hrtii metalografice n urmtoarea succesiune de granulaii: 400, 600, 800, 1200, 2500. Lustruirea probelor a fost efectuat cu ajutorul mainii automate de lustruit probe metalografice de tip Vector i Alpha Beta polisher Buehler (fig. 5.22.), utiliznd pulbere de alumin, suport textil i ap. Probele astfel pregtite sunt prezentate n fig. 5.23.

Ing. Gabriela STANCIU

- 28 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.22. Main de lustruit automat Vecto r i Alpha Beta Polisher Buehler. Laborator LAMET, UPB

Figura 5.23. Probele nglobate n rin i polisate Atacul chimic Pentru efectuarea examinrii suprafeelor este necesar atacarea suprafeelor cu reactivi metalografici. n cazul de fa, este necesar atacarea difereniat a zonelor sudate, deoarece exist dou tipuri de materiale care se atac cu reactivi specifici diferii. Pentru examinarea materialului de baz i a ZIT-ului s-a utilizat reactiv Nital 2% iar pentru analiza microstructurii custurilor s-a utilizat un atac electrochimic cu 10% acid oxalic n ap distilat, cu ajutorul unei surse de curent stabilizate (fig. 5.24).

Figura 5.24. Sursa de curent stabilizat. Laborator LAMET, UPB 5.3.6. Analiza metalografic Analiza metalografic a fost realizat prin microscopie optic utiliznd un microscop metalografic inversat de tip Olympus GX51 (fig. 5.25).

Ing. Gabriela STANCIU

- 29 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.25. Microscop metalografic Olympus GX 51. Laborator LAMET, UPB Pentru vizualizarea constituenilor metalografici probele sudate i prelucrate prin tehnici metalografice au fost mai nti atacate cu reactivul chimic Nital 2%, pentru evidenierea materialului de baz i a ZIT-ului, dup care au fost atacate electrochimic cu reactiv 10% acid oxalic n 100 ml ap distilat (tensiune 7V, timp de imersare 10 secunde). Proba P1 ncrcare prin sudare WIG pe contur Prelucrarea probelor i analiza metalografic s-au realizat n cadrul Laboratorului LAMET din Universitatea Politehnic Bucureti. n figura 5.26 se prezint imaginea macrografic a zonei de ncrcare care evideniaz aderena corespunztoare cu substratul metalic dar i formarea unui unghi de racordare negativ datorat unei scurgeri necontrolate a metalului depus. Aceast neconformitate se poate remedia prin polizare.

Figura 5.26. Materialul de baz are microstructura ferito-perlitic. Mrire 50x, Atac chimic cu reactiv Nital 2%. n figura 5.27 este prezentat detaliu n ZIT a depunerii sudate, evideniindu-se o microstructur mixt cu martensit i austenit rezidual n zona de supranclzire.

Figura 5.27. Detaliu n ZIT a depunerii sudate. Se evideniaz microstructura mixt cu martensit i austenit rezidual n zona de supranclzire. Mrire 200x. Atac chimic cu reactiv Nital 2%
Ing. Gabriela STANCIU - 30 -

Rezumatul tezei de doctorat

n figura 5.28. se prezint o microstructur dendritic fin cu orientare pe direcia fluxului termic n depunerea sudat.

Figura 5.28. Microstructur dendritic fin cu orientare pe direcia fluxului termic n depunerea sudat. Mrire 500x. Atac chimic cu reactiv Nital 2%

Proba P2 Figura 5.29. prezint imaginea macrografic a zonei de ncrcare care evideniaz aderena corespunztoare cu substratul metalic, cu formarea unui unghi de racordare corespunztor i o uoar tendin de scurgere. n materialul de baz se poate observa microstructura ferito-perlitic.

Figura 5.29. Imagine macrografic a zonei de ncrcare care evideniaz aderena corespunztoare cu substratul metalic, cu formarea unui unghi de racordare corespunztor i o uoar tendin de scurgere. Materialul de baz are microstructura ferito-perlitic. Mrire 50x, Atac chimic cu reactiv Nital 2%

n figura 5.30. se observ detaliu n ZIT a depunerii sudate, evideniindu-se efectul de amestecare ntre depunerea sudat i materialul suport n zona liniei de fuziune, aceast zon prezint o microstructur mixt cu perlita modificat + ferit + martensit + austenit rezidual n zona de supranclzire.

Figura 5.30. Detaliu n ZIT a depunerii sudate. Se evideniaz efectul de amestecare ntre depunerea sudat i materialul suport n zona liniei de fuziune. Microstructura mixt cu perlita modificat + ferit + martensit + austenit rezidual n zona de supranclzire. Mrire 500x. Atac chimic cu reactiv Nital 2%
Ing. Gabriela STANCIU - 31 -

Rezumatul tezei de doctorat

n figura 5.31. se prezint o microstructur dendritic cu orientare pe direcia fluxului termic, incluziuni izolate i porozitate n depunerea sudat.

Figura 5.31. Microstructura dendritic cu orientare pe direcia fluxului termic, incluziuni izolate i porozitate n depunerea sudat. Mrire 500x. Atac chimic cu reactiv Nital 2% Proba P3 n figura 5.32. se prezint imaginea macrografic a zonei de ncrcare care evideniaz aderena corespunztoare cu substratul metalic, cu formarea unui unghi de racordare corect. n materialul de baz se poate observa microstructura ferito-perlitic.

Figura 5.32. Imagine macrografic a zonei de ncrcare care evideniaz aderena corespunztoare cu substratul metalic, cu formarea unui unghi de racordare corect. Materialul de baz are microstructura ferito-perlitic. Mrire 50x. Atac chimic cu reactiv Nital 2% n figura 5.33. se observ detaliu n ZIT a depunerii sudate, evideniindu-se efectul de diluie n zona liniei de fuziune. n aceast zon se prezint microstructura mixt cu perlit modificat i ferit Widmanstatten, n zona de supranclzire. Microstructura Widmanstatten se formeaz prin rcirea rapid a austenitei de la temperaturi ridicate, fiind alctuit din ferit i perlit cu separri grosolane. Aspectul acicular grosolan al fazei Widmanstatten se datoreaz formrii feritei din austenita subrcit de-a lungul unor planuri cristaline specifice.

Figura 5.33. Detaliu n ZIT a depunerii sudate. Microstructur mixt cu perlit modificat i ferit Widmanstatten, n zona de supranclzire. Mrire 500x. Atac chimic cu reactiv Nital 2%
Ing. Gabriela STANCIU - 32 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.34. prezint microstructura dendritic cu orientare pe direcia fluxului termic, incluziuni izolate i porozitate n depunerea sudat.

Figura 5.34. Microstructura dendritic cu orientare pe direcia fluxului termic, incluziuni izolate i porozitate n depunerea sudat. Mrire 500x. Atac chimic cu reactiv Nital 2% 5.4. Tratamente termice aplicate dup ncrcarea prin sudare a epruvetelor din oelurile cercetate Epruvete realizate din oelurile C45U (1.1730) i 42CrMo4 (1.7225) pentru tratamente termice Din materialele achiziionate au fost realizate mai multe epruvete cu dimensiunile 160x50x8 mm. Pe mijlocul epruvetei a fost realizat prin frezare un canal n forma V, cu limea bazei de 2 mm i adncimea de 6 mm, iar deschiderea canalului, = 40 . A fost aleas aceast form a epruvetelor pentru efectuarea unor ncercri preliminare, cu un consum redus de material de adaos. Pe aceste epruvete este posibil realizarea depunerilor cu grosime mare, n canalul frezat i depuneri cu grosime redus, pe suprafeele din vecintatea canalului. n figura 5.35. este prezentat o epruvet nainte de ncrcarea canalului prin sudare cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa.

Figura 5.35. Aspectul epruvetei Tratamentele termice de recoacere, clire i revenire au fost efectuate ntr-un cuptor de laborator, tip Caloris Microterm L1206 din cadrul Universitii Transilvania Braov. Cuptorul permite programarea regimului de nclzire, meninere i rcire. Temperatura maxim de lucru este de 1000 C, iar temperatura de nclzire programat se pstreaz n limitele 10C. n figura 5.36 este prezentat cuptorul de tratament termic utilizat pentru recoacerea, clirea i revenirea epruvetelor, la diferite temperaturi, conform programului de cercetare.

Ing. Gabriela STANCIU

- 33 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.36. Cuptor de laborator Caloris Microterm L1206, Laborator UnitBv Materialele de baz ale epruvetelor sunt oeluri de mbuntire, peste care a fost depus un strat rezistent la uzare, realizat cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa. Prin aplicarea tratamentelor termice de clire, revenire i nitrurare, s-a urmrit evoluia, respectiv modificarea duritii i a microstructurii, att a materialului de baz, ct i cea a stratului rezistent la uzare. Dup realizarea depunerii prin sudare WIG a stratului, epruvetele au fost supuse clirii i revenirii la diverse temperaturi. Regimurile de tratament termic aplicate epruvetelor cu materialul de baz C45U i 42CrMo4 au fost urmtoarele: - temperatura de clire, 840C; - timpul de austenitizare, 30 min; - rcire n ulei; - reveniri la temperaturile de 200, 300, 400, 500, 600 C; - timp de revenire, 1h; - rcire dup revenire, n aer. Dou epruvete care au fost supuse mbuntirii (clire + revenire la 500 C) au fost supuse i tratamentului termochimic de nitrurare (fig.5.37).

Figura 5.37. Epruvetele pregtite pentru nitrurare Regimul nitrurrii a fost: - temperatura, 540C; - timpul de meninere, 12h; - atmosfera, 100% NH3 -1200 l/h + 0,5m3/h CH4; - epruvete nitrurate mpreun cu o ncrctur de 250 kg. Nitrurarea a fost realizat n cadrul firmei BODYCOTE Tratamente Termice S.R.L.Braov, ntr-un cuptor adnc tip VEA 7, de 24kW, cu ventilaie forat (fig.5.38).

Ing. Gabriela STANCIU

- 34 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.38. Cuptor de nitrurare tip VEA 7[poz realizat n cadrul firmei BODYCOTE Tratamente Termice S.R.L.-Braov] Epruvetele tratate termic i termochimic au fost supuse determinrilor de duritate i analizei metalografice. Au fost efectuate i recoaceri la temperaturi joase i nalte, cu scopul determinrii unor condiii de reducere a duritii stratului rezistent la uzare depus, n vederea mbuntirii condiiilor de prelucrare prin achiere. Regimul recoacerii de nmuiere a fost ales n funcie de temperatura recomandat a fi aplicat materialului de baz (C45U). 5.5. Rezultate obinute pe epruvetele din oelul C45U ncrcate cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.5.1. Determinri de duritate i analiza microstructurii efectuate pe epruvetele sudate P4 n condiiile prenclzirii naintea sudrii (Tpre = 250C) i a postnclzirii (Tpost = 600C), nu au fost nregistrate fisuri n materialul de baz i nici n stratul antiuzur depus prin sudare. Duritile nregistrate pe toate epruvetele, n materialul de baz C45U sunt de 208...230 HV30. Acest lucru evideniaz faptul c n condiiile prenclzizii, postnclzirii i a rcirii lente, starea de tensiune din materialul de baz, inclusiv n zona influenat termic, este sczut i nu a existat riscul apariiei fisurilor. Duritile nregistrate n materialul depus sunt relativ ridicate i variaz n limite relativ reduse, 495...560 HV30. Acest lucru este datorat faptului c n strat nu apar carburi grosolane care s determine local, vrfuri exagerate ale duritii, iar soluia solid nalt aliat cu crom, cu toate c prezint segregaii intracristaline, prezint duritate uniform. n figura 5.39. este prezentat microstructura materialului de baz C45U dup sudare. n figurile 5.40. i 5.41. se evideniaz microstructura materialului depus, n condiiile n care atacarea suprafeei eantioanelor a fost realizat cu concentraii diferite ale nitalului, precum i cu timpi de reacie diferii. n cazul aplicrii unui atac puin agresiv se evideniaz distribuia uniform, fin i dispers a carburilor de wolfram provenite din materialul de adaos (fig.5.40). La un atac mai dur i cu un timp de reacie mai lung (fig.5.41), se evideniaz cristalele dendritice de soluie solid neomogen i nalt aliat, formate n timpul cristalizrii materialului depus. La acest atac, carburile de wolfram sunt mai puin evidente.

Ing. Gabriela STANCIU

- 35 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.39. Materialul de baz (C45U) dup sudare, atac nital 2%, 200x, Stuctura sorbito feritic, 208-230 HV30

Figura 5.40. Materialul de adaos, atac nital 2%, x 200, carburi de W n mmb. ss Fe+Cr+Si

Figura 5.41. Materialul de adaos, atac nital 5%, 200 x, structur dendritic de solidificare

n figurile 5.42 i 5.43. este focalizat zona de tranziie metal de baz aliaj antiuzur depus, micrografii realizate la grosismente diferite, cu observaia c n zona limit nu apar compui chimici cu efect fragilizant. Se poate observa un strat de soluie solid slab atacat, n care la cristalizare nu au fost cuprinse carburile de wolfram. Acest lucru prezint avantaje, n sensul c probabilitile desprinderii stratului i riscul exfolierii sunt reduse.

Figura 5.42. Zona de tranziie material de baz aliaj depus, atac nital 5%, 100x, material de baz supraatacat, cristale dendritice n stratul depus

Figura 5.43. Zona de tranziie material de baz aliaj depus, atac nital 5%, 200x, material de baz supraatacat, cristale dendritice n stratul depus i interfaa din soluie solid fr carburi de wolfram

Determinrile microduritilor din zona de tranziie MB MD, indic valori mai reduse dect cele nregistrate n profunzimea aliajului depus, respectiv 410...490 HV100g. Acest lucru este foarte avantajos deoarece se reduce riscul de fisurare n aceast zon. Din analiza microstructurii din aceast zon se constat lipsa carburilor, astfel nct zona de contact dintre cele dou materiale cu compoziii chimice diferite, este format din cristale fine de soluie solid aliat predominant cu crom.

Ing. Gabriela STANCIU

- 36 -

Rezumatul tezei de doctorat

5.5.2. Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentele termice de clire i revenire Dup austenitizarea la temperatura de 840C i rcirea n ulei, se nregistreaz o cretere a duritii att n materialul de baz, ct i n stratul depus prin ncrcare. Duritatea nregistrat dup clire n materialul de baz este cuprins ntre 474...502 HV30. Duritatea care poate fi considerat c este relativ sczut, este datorat rcirii n ulei a acestui oel, care n mod obinuit se clete n ap. S-a recurs la clirea n ulei cu scopul prevenirii apariiei unor fisuri n zona de tranziie material de baz material de adaos. n tabelul 5.16. sunt prezentate valorile duritilor rezultate dup sudare, clire i revenire. Tabelul 5.16. Valorile duritilor dup sudare, clire i revenire (MB C45U)
Nr. epr. Duritate HV30 n urma procesului de sudare MB 222 208 222 210 228 215 230 222 218 195 224 228 220 224 230 med 217 MA 502 491 567 495 542 560 558 558 513 510 523 536 560 502 536 med 520 Duritate HV30 dup tratamentul de clire MB 481 474 489 493 501 487 488 498 477 479 483 488 492 476 502 med 481 MA 610 651 648 620 686 710 694 665 671 708 672 693 610 659 685 med 636 200 Trev C Duritate HV30 dup tratamentul de revenire MB 462 467 465 410 402 395 377 368 385 338 351 346 285 276 285 med 465 MA 580 653 610 602 592 602 560 557 577 550 564 564 530 521 518 med 614

218

532

494

672

300

402

597

223

543

488

677

400

377

565

216

523

483

691

500

345

559

225 220

533 530

490 487

651 665

600

282

523

n figurile de mai jos am reprezentat grafic valorile duritilor din materialul de baz (fig. 5.44) i materialul de adaos (fig. 5.45).

Ing. Gabriela STANCIU

- 37 -

Rezumatul tezei de doctorat

Duritate HV30 500 400 300 200 100 0 1 2 3 Codificare probe 4 Duritate revenire Duritate depunere 5 Duritate depunere Duritate calire

Figura 5.44. Reprezentarea grafic a duritilor n materialul de baz

Duritate HV30 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 Codificare probe 4 Duritate revenire Duritate calire Duritate depunere 5 Duritate depunere Duritate calire

Figura 5.45. Reprezentarea grafic a duritilor n materialul de adaos Din analiza rezultatelor obinute se poate constata c dup clire, stratul antiuzur prezint o duritate medie de cca. 665 HV30 (57 HRC), iar dup revenire, duritatea variaz conform funciei liniare prezentate n figura 5.46.

Ing. Gabriela STANCIU

- 38 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.46. Influena temperaturii de revenire asupra duritii materialului de baz Conform cu figura 5.46. s-a determinat c temperatura tratamentului de revenire influeneaz duritatea materialului de baz conform cu funcia liniar 5.2. (5.2) Unde: HV - este duritatea materialului de baz; Tr - este temperatura tratamentului termic de revenire.

Figura 5.47. Influena temperaturii de revenire asupra duritii materialului de adaos Conform cu figura 5.47. s-a determinat c duritatea materialului depus este influenat de temperatura tratamentului de revenire conform cu funcia liniar 5.3: (5.3) Unde: HV - este duritatea materialului de adaos; Tr - este temperatura tratamentului termic de revenire. Se constat c n urma clirii rezult stri de neechilibru maxim, att n materialul de baz, ct i n cel depus. n figura 5.48. este prezentat microstructura zonei de contact MB-MD, cu observaia c la interfaa celor dou materiale, a rmas chiar i dup austenitizare i dup clirea n ulei un strat de soluie solid, care reduce riscul de formare a fisurilor n timpul utilizrii sculelor cu strat antiuzur realizat cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa.

Ing. Gabriela STANCIU

- 39 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.48. Microstructura zonei de tranziie MB MD dup clire, atac nital 5%, 200x, MB structur Ma+Tr +Arez (474 489 HV30), MA structur dendritic de cristalizare soluie solid Fe+Cr+Si i carburi (610 - 651 HV30)

Figura 5.49. Microstructura MB dup clire, atac nital 2%, 500x, cca. 480HV30, Ma+Tr+Arez

Micrografia prezentat n figura 5.49. prezint o structur caracteristic oelului C45U n stare clit, cu observaia c n condiiile clirii n ulei, a fost obinut o duritate mai redus dect n cazul rcirii n ap. Oricum, rcirea n ap este exclus deoarece riscul apariiei fisurilor n stratul antiuzur depus, este prea mare.

Figura 5.50. Microstructura MD dup clire, atac nital 5%, 200x, cca. 630HV30, ss + carburi

n imaginea din figura 5.50. este prezentat microstructura materialului depus prin sudare, dup efectuarea clirii n ulei. Sunt prezente cristale dendritice rezultate la cristalizarea aliajului depus i carburi provenite din coninutul vergelei utilizate la sudarea de formare a stratului rezistent la uzare. Fa de duritatea nregistrat dup sudare, se constat o cretere a acesteia, dup clire. Aceast constatare dovedete c n timpul austenitizrii (Tnc = 840C, tmen = 20min), s-a produs o dizolvare parial a carburilor predominante de crom preexistente i a fost mbogit cu elemente de aliere matricea de soluie solid. Analiza microstructurilor de revenire la temperaturi sub 500 C, nu evideniaz modificri importante care s poat fi sesizate prin cercetare optic. Din acest motiv, sunt prezentate doar cteva din microstructurile epruvetei care a fost supus clirii i revenirii la 600 C.

Ing. Gabriela STANCIU

- 40 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.51. Microstructura zonei de tranziie MB MD dup clire i revenire la 600C, atac nital 5%, 200x, MB Sorev (282 HV30 ), MD soluie solid i carburi (cca. 523 HV30)

n urma clirii i reveniri la temperatura de 600C se constat modificri microstructurale n zona de contact MB - MD (fig.5.51). nainte de revenire, n aceast zon puteau fi observate doar cristale de soluie solid aliat. n timpul revenirii la temperaturi relativ nalte, prin procese de difuzie s-au format carburi, care prin dezvoltarea lor au redus starea de tensiuni din reeaua reticular i astfel determin scderea riscului exfolierii stratului antiuzur depus.

Figura 5.52. MB dup revenire la 600C, atac nital 2%, 200x, Sorev, cca. 282 HV30

n urma revenirii la temperatura de 600 C, n materialul de baz s-au produs modificrile specifice oelului C45U. A rezultat o structur sorbitic de revenire, prezentat n figura 5.52.

Figura 5.53. MD dup revenire la 600C, atac nital 5%, x 200, ss + carburi primare i carburi noi formate la revenire, cca. 523 HV30

n figura 5.53. se poate observa c dup clirea i revenirea la temperatura de 600 C, n aliajul depus au aprut numeroase formaiuni de carburi foarte fine. Prin formarea acestora tensiunile interne i implicit fragilitatea, scad. Se remarc ns c macroduritatea rmne nalt. Acest lucru este datorat att carburilor de wolfram preexistente, ct i carburilor fine i dispers repartizate, care au luat natere la revenire.

Ing. Gabriela STANCIU

- 41 -

Rezumatul tezei de doctorat

Din cercetrile efectuate se poate desprinde concluzia c stratul antifriciune realizat, pstreaz o duritate mare, respectiv de peste 518 HV30, la temperaturi de pn la 600C. Aceast temperatur este temperatura maxim la care materialul de baz, C45U, mai prezint o limit de curgere i rezisten mecanic acceptabile pentru realizarea unor scule destinate deformrii plastice. n aceste condiii se contureaz posibilitatea utilizrii materialului de adaos VTCr25W4TiLa pentru ncrcarea suprafeelor unor scule de deformare plastic, care necesit o duritate sub 550 HV30 i care n exploatare s funcioneze la temperaturi moderate. Temperatura maxim de lucru este condiionat de caracteristicile mecanice, inclusiv rezistena la oboseal a materialului de baz. Pentru mrirea rezistenei mecanice a unor scule de deformare plastic, scule cu un material de baz mai ieftin dect oelurile consacrate pentru realizarea acestora, s-au efectuat cercetri i pe oelul de mbuntire slab aliat 42CrMo4. 5.5.3 Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentul termic de recoacere Avnd n vedere c n urma depunerii prin sudare, stratul antiuzur prezint duriti ridicate i creeaz dificulti la prelucrrile prin achiere, s-a procedat la aplicarea unor tratamente termice prin care s fie posibil reducerea duritii. Astfel s-a efectuat o recoacere de nmuiere la 700C, specific materialului de baz, cu scopul urmririi comportrii la aceast temperatur a materialului antiuzur depus pe epruvete. Deoarece rezultatele au fost nesatisfctoare, din punct de vedere al reducerii duritii, s-a procedat i la aplicarea unei recoaceri la temperatura de 1000 C, fr a se urmri omogenizarea chimic a stratului, ci doar reducerea duritii. Rezultatele msurtorilor de duritate efectuate dup aceste recoaceri sunt prezentate n tabelul 5.17. Tabelul 5.17. Valorile duritii dup sudare i recoacere (MB C45U)
Nr. epr. Duritate HV30 n urma procesului de sudare MB 275 1 304 288 med 289 MA 543 528 562 med 544 Duritate HV30 n urma tratamentului de recoacere la 700C MB 171 176 176 med 174 MA 580 543 554 med 559 Duritate HV30 n urma tratamentului de recoacere la 1000C MB 154 154 154 med 154 MA 598 598 594 med 597

Din examinarea rezultatelor msurtorilor de duritate prezentate n tabelul 5.17, se constat, dup cum era de ateptat, c duritatea materialului de baz scade sub 200 HV30. La meninerea timp de 2 ore la 700C, duritatea medie este de 174 HV30 (microstructura fig. 5.54), iar la meninerea timp de 2 ore la 1000 C, duritatea scade la valoarea medie de 154 HV30. S-a constatat c aplicarea tratamentului termic de recoacere la temperaturi de 700 1000 C, nu conduce la reducerea duritii stratului rezistent la uzare i condiiile de prelucrare prin achiere a stratului nu pot fi mbuntite prin recoacere. Cu ct temperatura de recoacere este mai mare, cu att duritatea nregistrat n stratul depus este mai ridicat, respectiv dup sudare i recoacere la 700 C, duritatea crete cu 15 HV30, iar dup recoacerea la 1000C crete cu 53 HV30. Aceiai duritate de 597 HV30 obinut n materialul depus i meninut 2 ore la 1000C, a fost realizat i dup clire n ulei de la 840C i revenire timp de 1 or la 300 C.

Ing. Gabriela STANCIU

- 42 -

Rezumatul tezei de doctorat

Aceast comportare poate fi explicat prin faptul c n timpul meninerii la temperaturi nalte, prin dizolvarea parial a unor carburi i prin procese de difuzie, crete gradul de aliere i omogenizare a soluiei solide stabil la temperatura de nclzire, iar la rcirea ulterioar lent se produc precipitri de noi carburi mai fine i disperse. Formarea acestor carburi din soluia solid suprasaturat determin creterea tensiunilor interne la nivelul reelei reticulare i prin aceasta se nregistreaz o sporire a duritii. n figura 5.54. este prezentat microstructura materialului de baz (C45U) dup sudarea de ncrcare i recoacerea de nmuiere la temperatura de 700 C timp de 2h.

Figura 5.54. Microstructura materialului de baz (C45U) dup sudare i recoacere de nmuiere, la 700C/2h, atac nital 2%, 200x, cca.174 HV30, structur ferito perlitic n figura 5.55. poate fi studiat microstructura zonei de contact MB-MA, dup clire i revenire timp de 2h - la temperatura de 700C. Se poate constata difuzia cromului din materalul depus spre materialul de baz, evideniat prin reducerea sensibilitii la coroziune a materialului de baz, coroziune provocat de atacul cu nital. De asemenea poate fi observat difuzia carbonului din materialul de baz spre materialul depus, fomndu-se astfel un strat limit fragil. Acest strat se formeaz n timpul meninerii i rcirii lente i cuprinde numeroase carburi fine de crom. Msurrile de microduritate efectuate n acest strat au prezentat valori de 720-760 HV30. Aceast constatare jaloneaz domeniul de temperaturi n care stratul antiuzur depus pe oelul nealiat, prezint risc redus de fisurare i exfoliere. La austenitizarea timp de 20 min., la temperatura de 840 C, urmat de clire i de o revenire de 2h la 600 C, nu a fost sesizat fragilizarea stratului limit MB - MA. n aceste condiii, se poate concluziona c pot fi realizate scule de deformare la cald din oeluri nealiate sau slab aliate, cu suprafee active depuse prin sudare cu VTCr25W4TiLa, dar n exploatare s nu fie depit temperatura de lucru de max. 600 C, un timp de peste 30 minute.

Figura 5.55. Microstructura zonei de tranziie MB MA, dup sudare i recoacere de nmuiere la 700C/2h, atac nital 2%, 200x, strat fragil

Ing. Gabriela STANCIU

- 43 -

Rezumatul tezei de doctorat

Deoarece prin recoacerea la temperatura de 700 C nu au fost obinute rezultate satisfctoare privind condiiile de achiere a stratului antiuzur, s-a recurs la o recoacere la temperatura de 1000 C, cu o meninere de 2h. Nu s-a nregistrat o cretere a granulaiei materialului de baz ci numai o scdere accentuat a duritii la valorea medie de 154 HV30. n figura 5.56. este prezentat microstructura materialului de baz rezultat n condiiile aplicrii acestui tratament termic.

Figura 5.56. Microstructura materialului de baz (C45U) dup sudare i recoacere la 1000C/2h, atac nital 2%, 100x, cca.154HV30, structur ferito perlitic, fr manifestarea creterii gunilor n figura 5.57. sunt prezentate microstructurile materialului depus prin sudare i apoi supus recoacerii la 1000C, timp de 2 ore. Fa de celelalte micrografii executate dup sudare, clire sau revenire, se constat creterea vizibil a omogenitii soluiei solide i dispersia mai mare a carburilor. La o mrire de 10x, se constat nc neomogenitatea chimic a soluiei solide, separarea de carburi fine n interiorul grunilor de soluie solid i carburi primare de wolfram preexistente, precum i reele ale unui amestec mecanic de carburi ntr-o mas de soluie solid. Dup acest tratament efectuat cu scopul reducerii duritii, au fost nregistrate duriti mari de cca. 600 HV30. Acest lucru determin dificulti n prelucrarea prin achiere, dar prezint i avantajul c stratul antiuzur al sculelor nu se nmoaie la temperaturi foarte ridicate. Calitatea unor scule de deformare plastic acoperite cu VTCr25W4TiLa depinde n principal de comportarea la temperatura de lucru a zonei de tranziie MB - MA, care se fragilizeaz n condiiile meninerii unui timp mai lung la temperaturi de peste 600C.

a)

b)

Ing. Gabriela STANCIU

- 44 -

Rezumatul tezei de doctorat

c)

d)

e)

f)

Figura 5.57. Microstructura materialului depus dup sudare i recoacere la 1000 C/2h, atac nital 5%, a) 10x, b) 200x, c)-e) 300x, f) 2000x Se evideniaz microstructura dendritic fin cu orientare pe direcia fluxului termic n depunerea sudat. Se observ prezena carburilor nglobate, cu morfologie poliedric. n figura 5.58. este prezentat spectru de raze X dispersiv n energie (EDAX) dup sudare i recoacere la 1000 C/2h.

Figura 5.58. Spectru de raze X dispersiv n energie (EDAX) dup sudare i recoacere la 1000C/2h n tabelul 5.18 este prezentat compoziia chimic stabilit pe materialul depus i care a fost supus recoacerii la 1000C/2h.
Ing. Gabriela STANCIU - 45 -

Rezumatul tezei de doctorat

Tabelul 5.18. Distribuia carburilor metalice


Element CK SiK TiK CrK MnK FeK WL0 Matrix Wt% 01.51 03.44 01.06 13.21 06.74 69.60 04.43 Correction At% 06.57 06.38 01.16 13.25 06.40 64.98 01.26 ZAF

n figura 5.59. este prezentat microstructura zonei de tranziie MB-MA dup recoacerea la 1000C/2h. Fa de recoacerea efectuat la 700C/2h se poate constata o difuzie mai avansat i un schimb de atomi pe o adncime mai mare, precum i formarea a numeroase carburi n unele zone.

a)

b)

c)

Figura 5.59. Microstructura zonei de tranziie MB MA, dup sudare i recoacere la 1000 C/2h, atac nital 5%, difuzie avansat n ambele sensuri MBMA, a) 500x, b)300x, c)300x Pe baza analizelor microstructurilor i duritilor nregistrate, pot fi stabilite diverse tehnologii de tratament termic care s satisfac cerinele impuse sculelor de deformare plastic, avnd ca material de baz oeluri carbon sau slab aliate, dar i pentru recondiionarea sculelor uzate executate din oeluri nalt aliate destinate special sculelor de deformare plastic la rece sau cald. Avnd n vedere comportarea de excepie la temperaturi nalte a materialului depus prin sudare, este previzibil utilizarea materialului de adaos realizat, VTCr25W4TiLa, pentru placarea
Ing. Gabriela STANCIU - 46 -

Rezumatul tezei de doctorat

suprafeelor active ale sculelor de o concepie nou de deformare la cald, executate cu materiale de baz din oeluri nealiate sau slab aliate. De asemenea, materialul de adaos realizat i supus diverselor experimentri, poate fi utilizat i pentru recondiionarea sculelor de deformare executate din materiale consacrate domeniului, care sunt ieite din uz datorit suprasolicitrii termice i/sau uzrii. 5.6 Rezultate obinute pe epruvetele din oelul 42CrMo4 ncrcate cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa 5.6.1. Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup sudarea de ncrcare, clire i revenire n urma realizrii depunerii stratului antiuzur, eantioanele au fost supuse tratamentelor termice de clire i revenire, cu aceleai regimuri care au fost aplicate pentru studiul materialului de baz C45U. Se face meniunea c cele dou oeluri C45U i 42CrMo4 prezint acelai interval recomandat, al temperaturii de austenitizare. n tabelul 5.19 sunt prezentate valorile duritilor rezultate n materialele de baz i a celui depus, dup sudarea de ncrcare, clire i revenire la temperaturi de 200 - 600C. Tabelul 5.19. Valorile duritii dup sudare, clire i revenire (MB 42CrMo4)
Nr. epr. Duritate HV30 n urma procesului de sudare MB 288 314 305 305 318 302 295 300 314 305 288 296 288 300 322 med 302 MA 514 521 559 525 568 561 561 526 547 578 548 536 569 588 597 med 531 Duritate HV30 dup tratamentul termic de clire MB 574 602 611 625 633 598 614 588 602 630 602 608 641 600 602 med 595 MA 644 658 678 626 690 714 696 708 691 714 690 693 696 690 708 med 660 200 Trev C Duritate HV30 dup tratamentul termic de revenire MB 640 632 639 547 532 544 484 477 493 420 408 411 342 335 342 med 637 MA 622 643 618 608 591 612 548 559 576 553 548 561 527 518 511 med 626

308

551

619

677

300

541

603

303

545

601

698

400

485

561

296

554

613

699

500

413

554

303 302

584 530

614 608

698 686

600

340

519

n figurile urmtoare sunt reprezentate grafic variaiile duritilor materialului de baz (fig. 5.60) i a celui de adaos (fig. 5.61), n funcie de temperatura de revenire.

Ing. Gabriela STANCIU

- 47 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.60. Reprezentarea grafic a duritilor n materialul de baz 42CrMo4

Figura 5.61. Reprezentarea grafic a duritilor n materialul de adaos VTCr25W4TiLa n figura 5.62. este prezentat influena temperaturii de revenire asupra duritii materialului de baz.

Ing. Gabriela STANCIU

- 48 -

Rezumatul tezei de doctorat

Figura 5.62. Influena temperaturii de revenire asupra duritii materialului de baz Conform cu figura 5.62 s-a determinat c duritatea materialului de baz este influenat de temperatura tratamentului de revenire conform cu funcia liniar 5.4.: (5.4) Unde: HV - este duritatea materialului de baz; Tr - este temperatura tratamentului termic de revenire. n figura 5.63. este prezentat materialului de adaos. influena temperaturii de revenire asupra duritii

Figura 5.63. Influena temperaturii de revenire asupra duritii materialului de adaos Conform cu figura 5.63 s-a determinat c temperatura tratamentului de revenire influeneaz duritatea materialului de adaos conform cu funcia liniar 5.5: (5.5) Unde: HV - este duritatea materialului de adaos; Tr - este temperatura tratamentului termic de revenire. n figura 5.64. este vizualizat microstructura zonei de tranziie MB-MA dup sudare. Se pot observa diferene fa de ncrcrile realizate pe materialul de baz C45U.

Ing. Gabriela STANCIU

- 49 -

Rezumatul tezei de doctorat

a)

b)

c)

Figura 5.64. Microstructura zonei de tranziie dup sudare i recoacere la 1000 C/2h, MB (42CrMo4) MA, atac nital 2%, MB So (302HV30), MA - (530HV30), a) 500x, b)300x, c) 300xcarburi formate n zona de contact MB MA n figura 5.64, n condiiile utilizrii unui reactiv pentru analiza macrografic, se identific n materialul de adaos formarea unei zone cu un constituent acicular. La o examinare cu o mrire mai mare (fig. 5.64.a) i n urma determinrii microduritii 600 HV100) se poate considera c n aceast zon s-a format martensit acicular cu efect de fragilizare a zonei de tranziie. De asemenea n unele zone au fost nregistrate separri de carburi grosolane (fig.5.64.c.) care determin i mai accentuat sporirea fragilitii. n zona aceasta, soluia solid are mai puin crom dect cea din zonele din centrul materialului depus, dar mai mult carbon, acesta provenind att la sudare, prin agitaia mecanic produs de arcul electric, ct i difuzie din materialul de baz, n timpul meninerii la temperatura de 1000C.

a)

b)

Ing. Gabriela STANCIU

- 50 -

Rezumatul tezei de doctorat

c)

d)

e)

f)

Figura 5.65. Microstructura materialului depus dup sudare i recoacere la 1000 C/2h, atac nital 5%, a) 50x, b) 100x, c) 300x, d)500x, e)-f) 2000x Se evideniaz microstructura dendritic fin cu orientare pe direcia fluxului termic n depunerea sudat. Se observ prezena carburilor nglobate, cu morfologie poliedric. n figura 5.66. este prezentat spectru de raze X dispersiv n energie (EDAX) dup sudare i recoacere la 1000 C/2h.

Figura 5.66. Spectru de raze X dispersiv n energie (EDAX) dup sudare i recoacere la 1000 C/2h,

Ing. Gabriela STANCIU

- 51 -

Rezumatul tezei de doctorat

n tabelul 5.20. este prezentat compoziia chimic a stratului realizat prin sudare cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa, determinat prin analiza spectrului de raze X. Tabelul 5.20. Distribuia carburilor metalice VTCr25W4TiLa
Element CK SiK TiK CrK MnK FeK WL Matrix Wt% 01.65 03.41 01.02 11.85 06.64 70.25 05.18 Correction At% 07.16 06.35 01.11 11.90 06.31 65.70 01.47 ZAF

n profunzimea materialului depus, la fel ca i n cazul depunerii pe oelul C45U, se nregistreaz o structur format din cristale dendritice neomogene de soluie solid pe baz de Fe + Cr + Si i carburi. n figura 5.65. este prezentat structura caracteristic a materialului de adaos rezultat dup operaia de sudare de ncrcare, practic identic cu cea nregistrat la depunerea pe materialul de baz C45U. Pe baza analizelor anterioare, efectuate pe epruvetele cu materialul de baz C45U, i pstrnd constani parametri tehnologici de sudare i tratament termic, n materialul depus nu au fost nregistrate modificri. Astfel, sunt prezentate doar microstructurile materialului de baz (42CrMo4) naintea sudrii (fig. 5.67.) i dup clire i revenire la 600 C (fig. 5.68.).

Figura 5.67. Microstructura MB nainte de sudare, atac nital 2%, x40, structur ferito perlitic de recoacere (214 HV30)

Figura 5.68. Microstructura MB dup sudare, clire i revenire la 600C, atac nital 2%, 40x, Tr + Ma de revenire (519 HV30)

Ing. Gabriela STANCIU

- 52 -

Rezumatul tezei de doctorat

5.6.2. Evoluia caracteristicilor materialului depus prin sudare dup tratamentul termochimic de nitrurare Avnd n vedere faptul c prin aplicarea tratamentului termochimic de nitrurare sunt obinute suprafee active ale sculelor, cu rezisten sporit la uzare, celor dou epruvete prezentate n figura 5.37. li s-a aplicat tratamentul termic de mbuntire i nitrurare. Regimul de mbuntire aplicat a fost: - temperatura de clire, 840C; - timpul de austenitizare, 30 min; - rcire n ulei; - revenire la temperatura de 500 C; - timp de revenire, 1h; - rcire n aer. Duritile nregistrate dup mbuntire au fost: - MB 396410 HV30; - MD 532576 HV30. Regimul nitrurrii a fost: - temperatura, 540C; - timpul de meninere, 12h; - atmosfera, 100% NH3 -1200 l/h + 0,5m3/h CH4; - epruvete nitrurate mpreun cu o ncrctur de 250 kg. Duritile nregistrate dup nitrurare n stratul antiuzur depus au fost de 546...581 HV30. Nitrurarea a fost realizat ntr-un cuptor adnc tip VEA 7, de 24kW, cu ventilaie forat. Din evaluarea rezultatelor obinute la nitrurare, se constat c aplicarea tratamentului termochimic nu produce efecte asupra stratului antifriciune depus. Soluia solid bogat n crom nu accept adsorbia i difuzia atomilor de azot din mediul de tratament termochimic. Aceast constatare a fost confirmat i prin cercetarea metalografic care a fost efectuat. 5.7. ncercri efectuate pe oeluri pentru scule de deformare Au fost achiziionate, tratate termic i evaluate cinci oeluri pentru scu le, din care unul este nealiat. Compoziia chimic a oelurilor supuse cercetrii complementare este prezentat n tabelul 5.22. Compoziia chimic este cea prevzut de normele de elaborare, ea nu a fost verificat pe semifabricatele utilizate. Tabelul 5.22. Compoziia chimic a oelurilor de scule folosite pentru comparaii [142]
Simbol C45U 75Cr1 X36CrMo17 X38CrMoV5-3 X30WCrV4-1 Nr.mat 1.1730 1.2003 1.2316 1.2367 1.2564 C 0,40-0,50 0,70-0,80 0,33-0,43 0,35-0,40 0,25-0,35 Si 0,150,40 0,250,50 <1,0 0,300,50 0,801,10 Mn 0,600,80 0,600,80 <1,0 0,300,60 0,300,50 P 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 S 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 Cr 0,300,40 15,0017,00 4,705,20 0,901,20 Mo 1,001,30 2,703,3 V 0,400,70 0,150,20 W 3,504,00

Ing. Gabriela STANCIU

- 53 -

Rezumatul tezei de doctorat

Probele au fost supuse tratamentelor de clire i revenire conform regimului prezentat n tabelul 5.23. Se menioneaz faptul c nclzirea a fost realizat ntr-un cuptor de laborator fr atmosfer de protecie, Caloris Microterm L1206. Reglarea temperaturii cuptorului asigur nclzirea cu abateri maxime de 10 0C. Dup aplicarea tratamentelor termice, au fost efectuate determinri ale duritii i a urmat pregtirea prin rectificare fin a unei suprafee n vederea determinrii coeficientului de frecare static, n condiiile frecrii uscate. Rezultatele privind duritatea i coeficientul de frecare au fost comparate cu cele obinute pe oelurile ncrcate prin sudare cu materialul de adaos realizat n cadrul lucrrii. Tabelul 5.23. Regimul tratamentelor termice i duritatea rezultat
Clire Simbol C45U 75Cr1 X36CrMo17 X38CrMoV5-3 X30WCrV4-1 Nr.mat. 1.1730 1.2003 1.2316 1.2367 1.2564 Temp. [C] 840 800 1000 1000 1000 x ap x x x x mediul ulei aer Temp. Revenire [C] 200 200 550 550 550 Duritate HV30 600-620 680-710 400-430 410-440 370-390

5.8. Determinarea coeficientului de frecare Datorit multiplilor factori care intervin n procesul frecrii, relaiile de calcul pentru determinarea coeficienilor de frecare, sunt complexe i dificil de rezolvat. Din acest motiv, este foarte important s se poat determina coeficienii de frecare pe cale experimental, dar cu mare precizie. Pentru determinarea coeficienilor de frecare, a fost utilizat tribometrul bazat pe msurarea valorilor n condiiile micrii liniare. 5.8.1. Tribometrul bazat pe m surarea dimensiunilor liniare Determinrile coeficientului de frecare au fost efectuate pe un tribometru original bazat pe principiul planului nclinat (fig.5.70), aflat n laboratorul de tribologie al Universitii Transilvania din Braov nregistrat cu Certificatul de inovator Nr. 25 din 14.06.2004 Prof. Univ. BOBANCU erban [120].

Figura 5.70. Tribometru bazat pe principiul planului nclinat [120] 5.8.3. Rezultate experimentale privind frecarea n cadrul lucrrii de cercetare a coeficientului de frecare static, s-au citit dou rnduri de cote, respectiv cota mic i cota medie. Valorile corespunztoare acestor dou cote,

Ing. Gabriela STANCIU

- 54 -

Rezumatul tezei de doctorat

exprim o aceiai valoare a nclinrii planului, respectiv se evalueaz coeficientul de frecare static. Pentru realizarea cercetrilor, s-au efectuat determinri pe probe care au fost supuse unor tratamente termice n urma crora s rezulte caracteristici mecanice corespunztoare obinerii unor scule de deformare plastic utilizabile pentru diverse operaii tehnologice. Metodologia efectu rii experimentelor, a constat n efectuarea a cte 6 determinri pentru fiecare tribomodel, din acestea fiind excluse determinrile care au condus la cea mai mare, respectiv cea mai mic valoare a coeficienilor de frecare. Oelurile destinate sculelor de deformare la rece sau cald au fost supuse tratamentelor termice de clire i revenire, conform recomandrilor productorilor acestor oeluri. n tabelul 5.24. sunt prezentate rezultatele experimentale obinute pentru determinrile coeficientului de frecare a suprafeelor de lucru ale sculelor. Tabelul 5.24. Duritatea, rugozitatea i coeficientul de frecare dup tratamentele termice de clire i revenire (pe suprafaa rectificat fin)
Simbol C45U Nr.mat 1.1730 Epruveta A1 A2 75Cr1 1.2003 B1 B2 X36CrMo17 1.2316 C1 C2 X38CrMoV5-3 1.2367 D1 D2 X30WCrV4-1 1.2564 E1 E2 C45U + MD VTCr25W4TiLa (TT1) F1 F2 42Cr Mo4 + MD VTCr25W4TiLa (TT1) G1 G2 C45U + MD VTCr25W4TiLa (TT2) H1 H2 42CrMo4 + MD VTCr25W4TiLa (TT2) I1 I2 HV30 604 635 622 614 737 744 720 725 408 410 423 410 410 414 408 420 392 374 391 380 607 650 618 650 625 640 622 648 534 548 540 552 555 571 548 573 HRC 54 56 56 55 61 61 60 60 41 41 43 41 41 42 41 43 39 38 39 39 55 57 55 57 56 56 55 57 50 49 51 51 52 53 51 53 Ra - m 0,32 0,34 0,32 0,34 0,22 0,20 0,23 0,24 0,35 0,35 0,36 0,34 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38 0,40 0,35 0,34 0,36 0,40 0,40 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,36 0,38 0,2478 0,2622 0,2478 0,2531 0,2534 0,2433 0,2561 0,2635 0,2635 0,2682 0,2592 0,2631 0,2737 0,2687 0,2689 0,2715 0,2723 0,2754 0,2761 0,2732 0,2588 0,2603 0,2645 0,2526 0,2596 0,2645 0,2638 0,2681 0,2647 0,2686 0,2598 0,2671 0,2639 0,2657 0,2677 0,2634 med 0,2527

0,2541

0,2635

0,2707

0,2742

0,2671

0,2640

0,2650

0,2651

Ing. Gabriela STANCIU

- 55 -

Rezumatul tezei de doctorat

n figura 5.74 sunt evideniate diferenele de duritate ale materialelor pentru scule de deformare plastic, care au fost clite i revenite la diferite temperaturi, n funcie de destinaie, respectiv pentru scule de prelucrare la rece sau cald.

Figura 5.74. Duritatea medie a suprafeei active a epruvetelor cercetate A oel C45U, clire + revenire la 200C, scule de deformare pentru prelucrare la rece; B oel 75Cr1, clire + revenire la 200C, scule de deformare pentru prelucrare la rece; C oel X36CrMo17, clire + revenire la 550C, scule de deformare pentru prelucrare la cald; D oel X38CrMoV5 -3, clire + revenire la 550C, scule de deformare pentru prelucrare la cald; E oel X30WCrV4 -1, clire + revenire la 550 C, scule de deformare pentru prelucrare la cald; F oel C45U cu strat VTCr25W4TiLa, clire + revenire la 200C, scule de deformare pentru prelucrare la rece; G oel 42CrMo4 cu strat VTCr25W4TiLa, clire + revenire la 200 C, scule de deformare pentru prelucrare la rece; H oel C45U cu strat VTCr25W4TiLa, clire + revenire la 550C, scule de deformare pentru prelucrare la cald; I oel 42CrMo4 cu strat VTCr25W4TiLa, clire + revenire la 550C, scule de deformare pentru prelucrare la cald; Din analiza histogramelor prezentate n figura 5.74 se poate constata c epruvetele cu suprafaa activ realizat cu materialul VTCr25W4TiLa au o duritate apropiat de cea recomandat sculelor de deformare la rece, dar superioar fa de cea a materialelor d estinate sculelor pentru prelucrare prin deformare la cald. Din punct de vedere al duritii, se constat c materialul de adaos poate fi utilizat att pentru realizarea sau recondiionarea unor scule pentru deformare la rece, ct i la cald. Cercetrile privind determinarea coeficientului de frecare static, au avut ca scop evaluarea corelaiei existente ntre duritatea materialului sculelor de deformare, tehnologia de procesare i domeniul de destinaie al sculelor, respectiv pentru prelucrri la rece sau cald. n diverse calcule privind cinematica micrii organelor de maini, procesarea prin achiere sau deformare plastic, se consider n general c valoarea coeficientului de frecare static, oel/oel far lubrifiere, este = 0,3. Cercetrile efectuate n cadrul lucrrii au condus la concluzia c n cazul frecrii unui material cu duritate relativ mic i rugozitate medie (oel destinat procesrii, 188 HB, Ra = 2,42 m) n micare liniar relativ fa de o scul pentru prelucrare plastic cu duritate relativ ridicat i rugozitate mic (38...61 HRC, = 0,2...0,4 m), coeficientul de frecare are valori mult mai reduse, = 0,2742....0,2527.
Ing. Gabriela STANCIU - 56 -

Rezumatul tezei de doctorat

n histogramele prezentate n figura 5.75 este evideniat valoarea coeficientului de frecare liniar static nregistrat la suprafaa de contact dintre materiale pentru scule de deformare plastic la rece sau cald, cu un material destinat procesrii, material cu duritate i rugozitate medii. Valorile cele mai sczute ale coeficientului de frecare liniar sunt nregistrate n cazul oelurilor utilizate pentru scule de deformare plastic la rece, deoarece acestea prezint o duritate mai mare. n cazul oelurilor acoperite cu un strat rezistent la uzare realizat cu materialul VTCr25W4TiLa, se nregistreaz un coeficient de frecare puin mai mare dect cel al materialelor pentru scule de deformare la rece, dar mai redus dect cel pentru scule de deformare la cald.

Figura 5.75. Coeficientul de frecare al epruvetelor cercetate Din analiza rezultatelor privind coeficientul de frecare, se poate constata faptul c n condiiile n care suprafeele prezint diferene de rugozitate foarte mici, coeficientul de frecare variaz n limite foarte restrnse, practic neglijabile. De asemenea, coeficienii de frecare determinai pe materialele pentru scule de deformare i pe stratul depus prin sudare, prezint diferene foarte mici. Se poate constata doar o foarte uoar scdere a coeficientului de frecare, pe msur ce duritatea suprafeelor crete. n concluzie, stratul antiuzur depus prin sudare, prezint caracteristici de frecare asemntoare, sau uor superioare fa de materialele consacrate execuiei sculelor pentru deformare plastic, att la cald, ct i la rece. Din punct de vedere al coeficientului de frecare, materialul de adaos VTCr25W4TiLa poate fi utilizat la realizarea unor scule bimetal mai ieftine, cu comportare superioar n cazul prelucrrilor plastice la cald. De asemenea, recondiionarea sculelor uzate prin utilizarea materialului de adaos VTCr25W4TiLa, conduce n cazul sculelor de prelucrare la cald la obinerea unor suprafee active cu un coeficient de frecare mai redus i n consecin va fi nregistrat o uzur mai redus pe parcursul exploatrii sculelor. 5.9. Concluzii Studiile teoretice i cercetrile experimentale rezultate n acest capitol in cont de urmtoarele concluzii: - Oelul 42CrMo4 poate fi utilizat ca material de baz pentru fabricarea sculelor bimetal pentru deformare plastic la cald sau la rece, prin depunerea prin sudare a unui strat rezistent la uzare realizat cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa. - Materialul de adaos VTCr25W4TiLa poate fi utilizat i la operaiile de recondiionare a sculelor uzate

Ing. Gabriela STANCIU

- 57 -

Rezumatul tezei de doctorat

Pentru prevenirea fisurrii materialului de baz, naintea ncrcrii prin sudare, sculele necesit o prenclzire la 300C, ntre straturi temperatura se va pstra la 400 C, iar postnclzirea la 600C, urmat de o rcire lent. Materialul de adaos VTCr25W4TiLa, sub form de vergea tubular folosit pentru depunerea straturilor antiuzur, prezint n stare lichid o fluiditate foarte bun, fapt care permite realizarea unor straturi cu suprafaa uniform i grosime redus. Depunerea cea mai favorabil a fost realizat ntr-un singur strat cu grosime de 2,5-3,5mm. Stratul depus prezint o mas de baz de soluie solid nalt aliat cu crom nemagnetic, n care sunt nglobate carburi de wolfram. Straturile depuse nu prezint incluziuni i poroziti, iar dezoxitarea este foarte bun. Stratul depus prezint o rezisten nalt la oxidare i coroziune. n urma nclzirii la 1000C/2h urmat de rcire lent, s-a pstrat n stratul depus, o duritate foarte mare, cca.600 HV30 i nu s-au produs oxidri ale suprafeei. Clirea de la 840C n ulei i revenirea la 200C, condu ce la obinerea unor duriti de cca. 630 HV30, att n materialul de baz, ct i n stratul depus. O astfel de variant poate fi folosit pentru realizarea unor scule de deformare plastic la rece. n cazul clirii i revenirii la 600 C, n materialul de baz rezult sorbit de revenire cu cca.340 HV30, iar n stratul depus se pstreaz o duritate nalt de cca.520 HV30. Printr-un astfel de tratament pot fi realizate scule destinate deformrii plastice la cald. n timpul exploatrii trebuie evitat meninerea ndelungat a sculelor la temperaturi de peste 600 C, pentru a se evita fragilizarea zonei de contact dintre MB MA. Coeficientul de frecare al stratului antiuzare realizat cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa este mai mic dect cel al materialelor consacrate realizrii sculelor de deformare plastic la cald, lucru care creeaz premiza sporirii durabilitii. CAP.6 . APLICAII ALE MATERIALULUI DE ADAOS VTCr25W4TiLa

Din analiza rezultatelor obinute se remarc comportarea deosebit de bun a aliajului antiuzur realizat, n condiiile nclzirii pn la temperatura de 600 C, temperatur la care se efectueaz de obicei, revenirea oelurilor pentru scule de deformare plastic la cald. n aceste condiii, cercetarea a fost orientat spre realizarea unei matrie de deformare plastic la cald, la care n zonele care prezint uzuri maxime, s fie depus prin sudare un strat antiuzur provenit din materialul de adaos VTCr25W4TiLa. Materialul matriei, conform desenului de execuie este X30WCrV4 -1 (1.2564). Din acest material au fost realizate n cadrul lucrrilor de cercetare, dou epruvete care au fost clite i revenite i pe care a fost determinat coeficientul de frecare. n zona puternic uzat a fost ndeprtat materialul, pe o adncime de 2,5...3,5mm. Materialul eliminat a fost nlocuit prin ncrcare prin procedeul WIG cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa. Duritatea stratului depus a prezentat valori foarte apropiate de cele obinute pe epruvetele cercetate anterior, respectiv 640...680 HV30. Tratamentele termice care au urmat, au constat din clire i revenire.

Ing. Gabriela STANCIU

- 58 -

Rezumatul tezei de doctorat

CAP.7. CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE 7.1. Concluzii finale Cercetrile efectuate n cadrul prezentei teze au fost orientate spre realizarea unui nou material de adaos, care s prezinte un pre relativ sczut, dar care s confere o durabilitate sporit suprafeelor active ale sculelor pentru deformare plastic. Materialul de adaos realizat a fost conceput astfel nct s poat fi depus pe un material de baz suport, din oel carbon sau slab aliat, realizndu-se astfel, scule mai ieftine i cu o durabilitate corespunztoare. Pentru realizarea unui nou material de adaos s-a procedat la: - alegerea tipului de material de adaos, respectiv sub form de vergea tubular; - alegerea procedeului de sudare ncrcare; - stabilirea reetei materialului de adaos destinat ncrcrii; - realizarea vergelelor tubulare. Cercetrile au condus la realizarea unui nou material de adaos, executat sub form de vergea tubular destinat ncrcrii suprafeelor active ale sculelor prin utilizarea procedeelor WIG sau cu flacr oxi-acetilenic. Materialul de adaos realizat i a crui caracteristici fizice, mecanice i chimice au fost cercetate, a fost definit p rin simbolul VTCr25W4TiLa. 7.2. Contribiii originale A. Studiul literaturii de specialitate privind cercetrile i realizrile n domeniu: - evaluarea materialelor pentru scule de deformare plastic, selectarea i tabelarea celor mai utilizate materiale pentru scule destinate prelucrrii prin deformare plastic la rece i cald, domenii de utilizare, traramente termice recomandate, caracteristici mecanice; - analiza procedeelor de durificare a suprafeelor active ale sculelor; - evaluarea tehnologiilor de sudare ncrcare; - evaluarea pieei privind materialele de adaos pentru ncrcare cu straturi rezistente la uzare; - alegerea unei compoziii fr cobalt i nichel, pentru realizarea unui material de adaos sub form de vergea tubular cu miez cu coninut de pulberi; - stabilirea unor materii prime utilizabile pe principiile dezvoltrii durabile i a proteciei mediului ambiant, prin reducerea emanaiilor de noxe, respectiv prin alegerea n sistemul de aliere al miezului compozit a unor feroaliaje cu coninut ridicat n carbon legat chimic. B. Realizarea materialului de adaos VTCr25W4TiLa cu diametrul de 3 mm a inclus: - analiza procedeului de formatare al nveliului pentru vergelele tubulare, pe baza suportului tehnic i adaptarea utilajului de fabricare a evilor cu perei subiri; - a fost elaborat procedeul de fabricaie n flux continuu al vergelelor de tipul VTCr25W4TiLa, prin reproiectarea parametrilor tehnologici de proces i prin stabilirea interdependenei dintre acetia; - a fost elaborat, experimentat i optimizat procedeul de omogenizare i umplere al miezului compozit, pe criteriul obinerii unui produs omogen prin evaluri repetate ale amestecului pulverulent, pe criteriile compresibilitii maxime i principiului de minim scuturare. - dup numeroase experimentri a rezultat fluxul tehnologic de realizare a vergelelor tubulare de tipul VTCr25W4TiLa. C. n urma unor experimentri a fost stabilit regimul de sudare ncrcare, care s ofere condiii optime de realizare a unor straturi rezistente la uzare, cu grosime de 3...5 mm.
Ing. Gabriela STANCIU - 59 -

Rezumatul tezei de doctorat

D. Au fost efectuate depuneri de material VTCr25W4TiLa pe materialele de baz C45U i 42CrMo4 i au fost determinate: - compoziia chimic a materialului depus; - microstructura materialului de adaos i a celui de baz, dup realizarea depunerii stratului rezistent la uzare; - duritatea materialului suport i a celui depus. E. A fost evaluat variaia duritii celor dou materiale dup aplicarea tratamentelor termice de clire i revenire la temperaturi cuprinse ntre 200...600 C. F. Au fost efectuate determinri ale coeficientului de frecare static, iar valorile obinute pe stratul depus i tratat termic au fost comparate cu cele obinute pe oeluri destinate executrii sculelor de deformare plastic la rece sau cald. G. A fost stabilit i aplicat tehnologia de recondiionare a muchiilor active ale unei semimatrie pentru deformare plastic la cald. Practic s-a demonstrat c stratul rezistent la uzare realizat cu materialul de adaos VTCr25W4TiLa, prezint o aderen i o tenacite corespunztoare, astfel nct nu este necesar aplicarea unui strat tampon ntre materialul de baz i cel depus. 7.3. Diseminarea rezultatelor Avnd n vedere calitile deosebite ale noului material de adaos realizat, a fost nocmit i predat la OSIM, cererea de nregistrare a inveniei mpreun cu documentaia aferent. Cererea de brevet de invenie pentru ELECTROD TUBULAR CU MIEZ COMPOZITeste nregistrat sub nr. A/00169 din data 14.03.2012 [Anexa 1]. n decursul desfurrii lucrrilor de cercetare, pe baza rezultatelor obinute au fost publicate 16 lucrri. De asemenea, n cadrul participrii la diferite sesiuni de comunicri tiinifice de interes naional i internaional, a fost prezentat un numr de 6 comunicri tiinifice. 7.4. Direcii viitoare de cercetare Pn n prezent, cercetrile au fost efectuate pe epruvete i au fost evideniate calitile noului material de adaos depus pe oeluri nealiate sau slab aliate. O aplicaie concret a fost realizat pentru recondiionarea unei matrie executate dintr-un oel special elaborat pentru scule de deformare plastic la cald, iar rezultatele obinute sunt foarte bune. Ideea principal rmne aceea de realizare a unor scule bimetal cu un suport din oeluri ieftine, nealiate sau slab aliate. n cadrul tezei nu a fost realizat o astfel de scul, dar au fost jalonate condiiile n care ea poate fi realizat. Rmne ca n viitor, un productor de componente obinute prin deformare plastic, s fie interesat de dezvoltarea unor scule bimetal, mai ieftine i cu durabilitate sporit.

Ing. Gabriela STANCIU

- 60 -

Rezumatul tezei de doctorat

BIBLIOGRAFIE selecie 1. 2. 3. 4. 5. 6. Binchiciu, H., .a. ncrcarea prin sudare cu arcul electric, Editura Tehnic, Bucureti, 1992. Binchiciu, H., s.a., - Cercetarea i elaborarea unui nou material de sudare aliat cu 20%Cr, 4%W i Ti, IMSR TIMASUD Timisoara, 1997. Bobancu, S., Cozma, R., - Tribologie. Frecare-Ungere-Uzare, Universitatea din Braov, 1995. Budu, V., - Tratat de tehnologii neconventionale. Vol 11 Prelucrarea materialelor neconventionale, Editura Artpress, 2005, ISBN 973-7836-53-7. Budu, V., - Materiale i tratamente termice pentru structuri sudate. Editura de Vest 1992. Floricel, D., I., Serban, C., E., Stanciu, G., - Study of conjugated temperature and pressure stresses on plastic injection mold, Revista Metalurgia, nr.8, 2010, pp. 56-60, ISSN 04619579. Iordache, A., Popescu, R.M., Stanciu, G., Surugiu. S., Mosneag, M., - Behavior in the service of tehnological equipment of plastic deformation, pp. 838-840, Revista AFASES, 2010-ISBN 978-973-8415-76-8. Iovna, R., Sudarea electric prin presiune, Editura SUDURA, Timioara, 2005, ISBN 978-8359-32-5. Iovna, R., Iovna, D., - Reconditionarea i remanierea produselor sudate, Universitatea TransilvaniaBraov, ISBN 973-635-684-1, 2006. Iovna, R., .a., - Manufacturing under industrial conditions of new amourphous filler material for brazing, Metalurgia International, pp. 167, 2009. Iovna, D.M., Binchiciu, A., Simiti-Vaida, I., Naghi, F., Ceorapin, C.G., - Efficient materials for facing and reconditioning of the tools fot hot working , Welding in the world, London, 2007, vol.51, pg.625-630. Luca, M.A., Machedon, P.T., Gadea, F.C., - The influence of the mechanical vibratoins upon 1.7035 41Cr4 steel during hardedning process, Solid State Phenomena Vol. 188, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012, pg. 306-313. Luca, V., Serban, E.C., - Materiale metalice, Editura Eastline, Braov, 1995. Machedon-Pisu, T., Andreescu, F. G., - Materiale metalice pentru produse sudate, Tom II, Vol. 1, Editura Lux Libris, Braov, 1996. Machedon - Pisu T., - Tehnologii de montaj sudur aplicate structurilor sudate (poduri, nave), Editura Lux Libris, Braov, ISBN 973-9458-62-9, 2006. Machedon Pisu, T., Machedon Pisu, E., - Tehnologia sudarii prin topire, Editura Lux Libris, Braov, 2007 ISBN 978-973-131-002-2. Machedon Pisu., T, - Sudare Prin Topire, Editura Lux-Libris, Brasov, 2010. Machedon-Pisu, T., ierean, H.,M., - "The improvement of welding technologies apllied to structures of fine granularity steels", pp.13-17, Revista ASR Sudura nr. 2/1996. Machedon-Pisu, T., Machedon Pisu E., Bigioi O. L., - "Researches regardings the welding of 15NiMn6 steel used for spherical tanks", Metalurgia International nr. 2, pp. 159, 2009. Marmandiu, M.A., Popescu, R., Stanciu G., - Use of fly ash from the production of cement added, Revista Metalurgia, nr.3, 2011, pp. 46-50, ISSN 0461-9579.

7.

8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Ing. Gabriela STANCIU

- 61 -

Rezumatul tezei de doctorat

21. Marmandiu, M.A., Popescu R., Stanciu G., - The requirements for training and control method for the driver of a vehicle specialized in the bulk powders container carrier, Revista Metalurgia, nr.3, 2011, pp.38-41, ISSN 0461-9579. 22. Micloi, V., - Tratamente termice conexe sud rii prin topire a o elurilor, Vol. I i II, Editura Sudura, Timioara, 2003. 23. Mitelea, I., Budu, V., - Materiale i tratamente termice pentru structuri sudate, Editura de vest, Timioara, 1992. 24. Olh, A., Nitrocarburarea oelurilor de la teorie la practic , Editura LuxLibris, Braov, ISBN 973 9458 49 1, 2006. 25. Olaru, D., - Fundamente de lubrificaie, Editura Gh. Asachi, Iai, 2002. 26. Popescu R., - Tehnologia materialelor, Editura Lux Libris, 2005. 27. Popescu, R., - tiina i tehnologia procesrii i prelucrrii materialelor, Editura Lux Libris, Braov, ISBN 978-973-9458-84-9, 2009. 28. Ripoan, I., Chisamera, M., Stan, S., Toboc, P., Ecob, C., Grasmo, G., - High efficiency preconditioning of electrically melted grey cast irons. 68th World Foundry Congress, Chennai, India, Febr. 2008, WFO (World Foundry Organization), Paper 53. 29. Ripoan, I., Demeny, Z., Vladoiu, M., - Fonte cu grafit nodular bainitice cu tenacitate ridicat. Metalurgia (RO), 1988, nr.8, p. 406-411. Recenzii/Indexari: Metals Abstracts (SUA-Anglia) CSA/METADEX 1989-31-2129; Chemical Abstracts (SUA), 139150q, 110, 1989; Compendex ; SCOPUS 30. Ripoan, I., - Domenii de utilizare a Fgn bainitice. Constructia de Maini (RO), Ian. 1989, p. 35-39. Recenzii/Indexari: Metals Abstracts (SUA-Anglia), 1991-31-2387; Chemical Abstracts (SUA), 237113n, 111, 1989. 31. Scorobeiu, L., - Procedee de mbinare a materialelor speciale, Universitatea Transilvania din Braov, 2000. 32. Stanciu G., Binchiciu E., Serban C.E., - Flux agglomerated for charging with CIF of some surfaces resistant to usage, Analele Universitii Dunrea de Jos din Galai, Fascicula IX Metalurgie i tiina Materialelor, 2011, (revist categoria B+ CNCSIS indexat BDI), ISSN 1843- 5807. 33. Stanciu G., Marmandiu M.A., Binchiciu E., - Research on bimetal type moulds with high reliability, AFASES 2011 Scientific research and education in the air force, pp. 12771282, ISSN 2247-3173. 34. Stanciu G., Serban C.E., Binchiciu E., Berchi P., Research on the performing mandrel subjected to hardening heat treatments Revista Metalurgia International nr. 5 2011, pp. 109-112, ISSN 1582-2214. 35. Stanciu, G., Marmandiu, M.A., Mosneag, M., - Researces on issues relating to surfaces obtained by loading welding - AFASES 2010 Scientific research and education in the air force, pp. 941-943, ISBN 978-973-8415-76-8. 36. Stanciu G., Marmandiu M.A., Mosneag M., - Deformations unevenness for processing by plastic deformation - AFASES 2010 Scientific research and education in the air force, pp. 944-946, ISBN 978-973-8415-76-8. 37. Stanciu G., Serban C., Marmandiu M.A., Floricel D., - Research on the influence of factor on the plastic deformation - Revista Metalurgia, nr.7, 2010, pp. 32-37, ISSN 04619579.

Ing. Gabriela STANCIU

- 62 -

Rezumatul tezei de doctorat

38. Stanciu G., Serban C., Marmandiu M.A., Floricel D., - Researches on the flow of steel during cold plastic deformation - Revista Metalurgia International, nr.3, 2011, pp.13-15, ISSN 1582-2214. 39. Stanciu G., Serban C.E., - Research on the influence of chemical composition and structure on the properties of high alloy steel with manganese Revista Metalurgia nr. 4 2011, pp. 10-12, ISSN 0461-9579. 40. Stanciu G., Popescu R.M., Serban C.E. New electrodes for charging by welding, Revista Metalurgia nr. 2 2012, pp. 21-24, ISSN 0461-9579. 41. Stanciu G., Serban C.E., Binchiciu E., Moraru C.G., - Research on obtaining tubular rods type Fe-25% Cr-4% W-Ti-La used for cladding , Bulletin of the Transilvania University of Brasov VOL. 4 (53) No. 2 2011 SERIES I - ENGINEERING SCIENCES, pp. 93-98, ISSN 2065-2119. 42. Stanciu G., Serban C.E., Binchiciu E., Berchi P., Capornita L. Issues concerning performance of pressing processing tools in bimetal version, AFASES 2011 Scientific research and education in the air force, pp. 1272-1276, ISSN 2247-3173 43. erban, C., tiina materialelor metalice, Editura Lux Libris, ISBN 973-9428-55-x, Braov, Romania, 2001 44. erban, C., Popescu, R., Luca, M., Studiul i tehnologia materialelor, Editura LUX LIBRIS, ISBN 978-973-131-044, Braov, Romania, 2011. 45. erban, C., Luca, V., - Tratamente termice, Editura Eastline, Braov, ISBN 973 - 972072-8, 1995. 46. erban, C., - tiina materialelor metalice, Editura Lux Libris, Brasov, ISBN 973-942863-0, 2003. 47. tefnescu, I., Rp, M., Deleanu, L., - Lubrifiere i lubrifian i, Editura Europlus, Galai, 2008. 48. Totten, G.E., - Steel heat treatment Metallurgy and Technologies, CRC Press, 2006. 49. Truculescu, M., .a., - Materialotehnica, Vol. II, Bazele tratamentelor termice, Editura Politehnica Timisoara, 2005, Colectia Stiinte tehnice, ISBN 973-625-091-1 50. Truculescu, M., .a., - Materialotehnica vol.III, Materiale folosite n construcia de maini, instalaii i scule, Editura Politehnica, Timioara, 2008, Colectia Stiinte tehnice, ISBN 973-625-091-1 51. Voiculescu, I. - Materiale i tehnologii inovative pentru creterea durabilitii elementelor active din componena echipamentelor tehnice utilizate n agricultur DURAG - CEEX 298 / 2006; 52. Voiculescu I., Rontescu C., Dondea I.L., - Metalografia mbinrilor sudate, Editura Sudura, Timisoara, 2010; 53. Voiculescu I., Instruciune de lucru privind pregtirea probelor pentru analize metalografice i de microduritate, Laborator LAMET, cod: UPB-IL-05.03.02/rev1/07; 3. 54. Voiculescu, I., - Hidrogenul n oeluri pentru construcii sudate, Editura Printech, Bucureti, 2005. 55. Voiculescu, I., Geant, V., .a., SEM analysis of hydrogenated steels surfaces, - 5-th European Conference on Advanced Materials and Processes and Applications, EUROMAT 97, 21-23 April 1997, Maastrict, Netherlands, Vol. 4 Materials, Functionality & Design, p. 65 69.

Ing. Gabriela STANCIU

- 63 -

Rezumatul tezei de doctorat

56. Voiculescu, I., Geant, V., - The electric fied effect on the hydrogen diffusion in mild steel, - 7-th European Conference on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2001, Rimini, Italy, June 10 14, 2001, p. 175. 57. Voiculescu, I., Popa, D., - Analiza straturilor depuse prin sudare cu srm tubular la inele de tramvai Conferina Internaional Examination Methods for Welded Structure Components, ISIM Timioara, 19 20 Nov. 2003, 11 pagini, CD. 58. Voiculescu, I., Binchiciu, H., - Achieving a family of coated ecologic rods for braying with alloys of silver, Research raport Stage I, Contract RELANSIN 2023/2004, AMCSIT Polytechnique SUDOTIM Timisoara, 2004 59. Weissbach, W., - Werkstoffkunde, Strukturen, Eigenschaften, Prufung, Vieweg + Teubner, 2009. 60. Westkamper, E., Warnecke, H.J., - Einfuhrung in die Fertigungstechnik, Vieweg + Teubner, 2010. 61. Zgur, G., Iacobescu, G., Rontescu, C., - Tehnologia sudrii prin topire, Ed. Politehnica Press, Bucureti, 2007. 62. Stanciu, G., Binchiciu, E., - Propunere de brevet nr. A/00169 ELECTROD TUBULAR CU MIEZ COMPOZIT, 15.03.2012 63. *** Stanciu, G., Luca, M.A., erban, C.E., Bimetal tools for plastic deformation, steel 42CrMo4 plated with VTCr25W4TiLa, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Articol trimis pentru recenzie.

Ing. Gabriela STANCIU

- 64 -

Rezumatul tezei de doctorat

Rezumat Aceast tez de doctorat se dorete a fi un studiu teoretic i experimental privind metodele de durificare ale sculelor pentru deformri plastice i elaborarea unui material de adaos sub form de vergea tubular, cu miez compozit, pentru ncrcarea prin sudare prin procedeul WIG sau cu flacr oxi acetilenic. Noul produs a fost proiectat i realizat pe principiile dezvoltrii durabile. Cercetrile efectuate n cadrul prezentei teze au urmrit reducerea costurilor materialelor de ncrcare prin sudare, fapt ce asigur ca rezulatele cercetrii s prezinte o aplicabilitate imediat cu eficien sporit din punct de vedere tehnico economic. Cercetrile au debutat prin consultarea literaturii de specialitate pentru a defini nivelul actual al cunotinelor i aplicaiilor privind materialele i tehnologiile folosite la realizarea sculelor utilizate n domeniul deformrilor plastice prin presare. Obiectivul urmrit n cadrul cercetrii experimentale este cel de elaborare i realizare a unor vergele tubulare pentru ncrcare prin sudare prin procedeul WIG de tipul VTCr25W4TiLa. n cadrul cercetrilor i experimentelor a fost elaborat tehnologia de fabricaie i au fost stabilii parametri de procesare, n vederea realizrii operaiilor necesare, n conformitate cu echipamentele existente i fluxul tehnologic. Cuvinte cheie: deformare plastic, uzare, ncrcare prin sudare Abstract This PhD thesis is intended to be a theoretical and experimental study of methods of hardening of the plastic deformation tools and developing an added material. in the form of tubular rod with composite core for cladding by WIG process or oxy - acetylene flame. The new product was designed and built on the principles of sustainable development. Research conducted within this thesis have followed a current objective namely to reduce the production costs by reducing costs of the cladding materials which ensures the fact that research results present an immediate applicability with highly efficiency in terms of technical economical reasons. Research has started by consulting the literature to define the current level of knowledge and applications of materials and technologies used to develop the plastic deformation tools used for pressing. The objective pursued in experimental research is the development and implementation of some tubular rods for cladding by WIG process the type VTCr25W4TiLa. In framework of researches and experiments was developed the manufacturing technology and were established the processing parameters, to achieve the necessary operations according to the existing equipment and technological process flow. Keywords: plastic deformation, wear, cladding

Ing. Gabriela STANCIU

- 65 -

Rezumatul tezei de doctorat

CURRICULUM VITAE Informaii personale Nume Adres Telefon E-mail Naionalitate Data naterii Educaie i formare STANCIU Gabriela (cs. BUSUIOC) B-dul Griviei, Nr. 49, Bl. 34, Sc. B, Ap. 27, Braov 0727954811 stanciugabriela85@yahoo.com gabriela.stanciu@unitbv.ro Romn 31 iulie 1985 2009 2012 Student-doctorand Universitatea Transilvania Braov Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor 2009 2011 Student-masterand Universitatea Transilvania Braov Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor 2004 2009 Student Universitatea Transilvania Braov Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor Limbi strine cunoscute Activitate tiinific Englez (mediu / mediu / mediu) Francez (nceptor / nceptor / nceptor) 16 articole 1 cerere de brevet de invenie

Ing. Gabriela STANCIU

- 66 -

Rezumatul tezei de doctorat

CURRICULUM VITAE Personal information Name Address Telephon E-mail Nationality Date of birth Education and training STANCIU Gabriela (married BUSUIOC) B-dul Griviei, Nr. 49, Bl. 34, Sc. B, Ap. 27, Braov 0727954811 stanciugabriela85@yahoo.com gabriela.stanciu@unitbv.ro Romanian 31 July 1985 2009 2012 PhD Student Transilvania University of Brasov Department of Materials Science Engineering 2009 2011 Masters Student Transilvania University of Brasov Department of Materials Science Engineering 2004 2009 Student Transilvania University of Brasov Department of Materials Science Engineering Foreign Languages Research activity English (medium / medium / medium) French (beginner / beginner / beginner) 16 papers 1 patent proposal

and

and

and

Ing. Gabriela STANCIU

- 67 -