Sunteți pe pagina 1din 165

BENEFICIAR: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor ELABORAREA STUDIULUI DE ANALIZ STRATEGIC DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI

NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE


FAZA 2 ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU PENTRU PLANUL NAIONAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE. RAPORT DE MEDIU VOL. I

Contract nr.:291/3835/05.04.2007 Faza: Raport de mediu Anul: mai 2008

IPTANA - S.A.
INST IT UT UL DE PR O IECT ARI PENT RU T RANS PORT UR I AUT O, NAVAL ES I AE RIENE

P R O IE CT ANT :

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti E-mail:office@iptana.ro Tel.: 40-21-318.20.00; 40-21-318.19.77 Fax: 40-21-312.14.16 R.C.: J40/1747/1991, Cod Fiscal: R1583816

ELABORAREA STUDIULUI DE ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

Faza 2- Analiza strategic de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice. Raport de mediu

CUPRINS VOLUMUL I
Rezumat non tehnic 1. Metodologia elaborrii Analizei strategice de mediu (SEA) pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice ......................................................................1 1.1. Introducere .......................................................................................................................1 1.2. Metodologia elaborrii SEA pentru PATN Seciunea a VI-a Turism.................................3 2. Expunerea continutului i a obiectivelor principale ale planului, precum i a relatiei cu alte planuri i programe...................................................................................................................6 2.1. Expunerea continutului i a obiectivelor principale ale planului .................................... 6 2.2. Relaia Planului de Amenajare a Teritoriului Naional seciunea a Via- Zone turistice cu alte planuri i programe....................................................................................... 19 2.2.1. Relaia Planului cu politica la nivelul Uniunii Europene...................................................19 2.2.2. Legtura PATN cu planuri/programme privind dezvoltarea durabil la nivel comunitar .....................................................................................................................22 2.2.3. Programul de guvernare 2005-2008 ...............................................................................30 2.2.4. Planul Naional de dezvoltare .........................................................................................31 2.2.5. Planul Operaional Sectorial pentru Creterea Competitivitii Economice ....................35 2.2.6. Programul Operaional Sectorial de Mediu (POS Mediu) ...............................................35 2.2.7. Programul Naional de Dezvoltare Rural .......................................................................35 2.2.8. Programul Operaional Sectorial -Transport (POST) ......................................................36 2.2.9. Strategia n domeniul turismului......................................................................................37 2.2.10. Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor............................................................38 2.2.11. Strategii locale de dezvoltare ........................................................................................38 2.2.12. Planul Local de Aciune pentru Mediu (PLAM) .............................................................41 2.2.13. Programele ISPA i SAPARD n Romnia....................................................................42 3. Aspecte relevante ale strii actuale a mediului i ale evoluiei sale probabile n situaia neimplementrii planului propus ................................................................................43 3.1. Consideraii privind datele utilizate pentru caracterizarea strii actuale a mediului.. .....................................................................................................................................43 3.2. Aspecte relevante ale strii actuale a mediului i ale evoluiei sale probabile n situaia neimplementrii PATN Seciunea VI-a Turism ........................................................45 3.2.1. Calitatea aerului i evoluia sa probabil .........................................................................45 3.2.2. Calitatea resurselor de ap .............................................................................................47 3.2.3. Calitatea solului i evoluia probabil a acesteia ............................................................50 3.2.4. Flora i fauna .................................................................................................................53 3.2.5. Fondul forestier..........................................................................................................55

3.2.6. Sntatea uman ............................................................................................................59 3.2.7. Resurse balneare............................................................................................................64 3.2.8. Peisajul ......................................................................................................................65 3.2.9. Managementul riscului de mediu ....................................................................................66 4. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ ...............................71 5. Orice problema de mediu existenta, care este relevanta pentru plan , inclusiv, in particular, cele legate de orice zona care prezinta o importanta speciala pentru mediu, cum ar fi ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001 .................................................................................................................74 5.1. Reeaua naional de arii protejate (arii ale reelei Natura 2000) ..........................................76 5.2. Valori istorice, culturale i arheologice ..................................................................................79 5.3. Probleme de mediu relevante pentru PATN Seciunea VI-a Zone Turistice..........................85 6. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan si modul in care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideraii de mediu in timpul pregtirii planului ........................87 6.1. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan ....................................................................................................87 6.1.1. Obiectivele politicii de mediu ale Uniunii Europene ........................................................87 6.1.2. Programul de guvernare 2005-2008 ...............................................................................87 6.1.3. Programul Operaional Sectorial de Mediu (POS Mediu) ...............................................89 6.1.4. Strategia naional pentru conservarea diversitii biologice i utilizarea durabil a componentelor sale n Romnia ...............................................................................................89 6.1.5. Planul Local de Aciune pentru Mediu (PLAM) ...............................................................90 6.2. Stabilirea obiectivelor de protecie a mediului asociate prioritilor PATN.............................90 7. Potentialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic si arheologic, peisajul si asupra relaiilor dintre aceti factori .............................................................................................................93 7.1. Evaluarea axelor prioritare de intervenie ..............................................................................93 7.2. Evaluarea efectelor cumulative ale PATN Seciunea VI-a Turism asupra obiectivelor relevante de mediu .....................................................................................................................139 7.2.1. Aspecte generale privind efectele de mediu .................................................................137 7.2.2. Efectele cumulative ale PATN asupra obiectivelor relevante de mediu i evaluarea acestora ..................................................................................................................................139 8. Msurile propuse pentru a preveni, reduce i compensa ct de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementrii planului ..........................................................................145 9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese si o descriere a modului in care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) intmpinate in prelucrarea informatiilor cerute .......................................................148 10. Descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului................................................................................................................150 BIBLIOGRAFIE

VOLUMUL II - ANEXE
Anexa 1 Proiect de lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional. Seciunea a VI-a Zone Turistice Anexa 2 Certificat de atestare a SC IPTANA SA pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului Anexa 3 - Legislaia specific domeniului proteciei mediului, aplicabil Anexa 4 Glosar Anexa 5 - Arii protejate din judeul Bistria Nsud Anexa 6 - Parcul Naional Bucegi Anexa 7 - Parcul Naional Piatra Craiului Anexa 8 Masivul Ciuca Anexa 9 - Biodiversitatea din judeul Braov Anexa 10 - Criterii de evaluare a potenialului de dezvoltare turistic Anexa 11 Adrese i procese verbale ale intlnirilor grupului de lucru pentru elaborarea PATN Anexa 12 Folclor i art romneasc Anexa 13 Situaia dotrilor cu utiliti a localitilor cu potenial turistic din judeele BistriaNsud, Braov i Prahova

REZUMAT NONTEHNIC
Integrarea turismului romnesc n turismul european se circumscrie procesului mai amplu de integrare general a Romniei n structurile europene. Ca urmare, se are n vedere dezvoltarea i promovarea unui turism durabil, pe principii ecologice, combaterea polurii mai ales n zonele de mare atractivitate turistic, sprijinirea dezvoltrii turismului cultural, a turismului rural, asigurarea securitii turitilor. Integrarea ofertei turistice romneti n circuitul turistic european vizeaz euroregiunile de confluen: zona dunrean, zona Mrii Negre, zona carpatic. Totodat este necesar valorificarea patrimoniului cultural prin integrarea n circuitele europene de turism tematic. Amenajarea teritoriului trebuie s urmreasc utilizarea oportunitilor de dezvoltare ce decurg din turism, aceasta n special pentru regiunile mai puin favorizate. Conform documentelor europene, vor fi promovate cu prioritate formele de turism durabil, care in cont de cunoaterea profund a ecosistemelor i a nivelurilor de portan turistic a speiilor, adaptate condiiilor locale i regionale. Planul de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a VI-a Turism (n continuare denumit PATN) a fost elaborat de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, care este Autoritatea de Management a PATN, n scopul coordonrii politicilor spaiale cu cele specifice activitilor de turism i stimulrii dezvoltrii zonelor cu probleme economico-sociale, dar care beneficiaz de un potenial turistic deosebit. Prezenta lucrare reprezint Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategic de Mediu (SEA) a Planului de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a VI-a Turism. Raportul de mediu a fost ntocmit n conformitate cu cerinele Directivei Europene SEA 2001/42/EC precum i cu cele eale Hotrrii de Guvern nr. 1076/2004 care transpune prevederile Directivei mai sus menionate. In procesul de elaborare a PATN, alturi de elaboratori, respectiv INCD URBAN PROIECT, INCD Turism, Institutul de Geografie al Academiei Romne, au fost implicai specialiti i din alte instituii precum Institutul Naional de recuperare, Medicin Fizic i Balneoclimatologie, Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii, Institutul Naional al Monumentelor Istorice, Centrul Naional pentru Pstrarea i Conservarea Culturii Tradiionale, Institutul de Memorie Cultural, Regia Naional a Pdurilor (ROMSILVA)., ca i experi din Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Intreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului, Turismului i Profesiilor Liberale, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor.

Obiectivul principal al Planului de Amenajare a Teritoriului Seciunea a VI-a Turism este: evidenierea zonelor cu potenial turistic mare i foarte mare i a infrastructurii necesare punerii n valoare i mbuntirii accesibilitii acestora, n scopul promovrii unui turism de calitate i durabil. In scopul atingerii acestui obiectiv, au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa prioritar 1: Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri de calitate i durabile a turismului Axa prioritar 2: Reabilitarea infrastructurii specifice turismului Axa prioritar 3: Reabilitarea infrastructurii tehnice din zonele cu potenial turistic Axa prioritar 4: Regenerarea zonelor urbane cu potenial turistic degradate i reabilitarea acestora Axa prioritar 5: Valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural Axa prioritar 6: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare Axa prioritar 7: Adoptarea de msuri preventive n cadrul amenajrii teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la risc Axa prioritar 8: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate. Obiectivele de mediu relevante pentru derularea SEA au fost determinat n cadrul ntlnirii din luna septembrie a Grupului de lucru nfiinat de Autoritatea de Management n vederea SEA ( a se vedea Anexa 11). Aceste obiective au fost formulate pe baza analizrii documentelor strategice naionale i internaionale relevante existente (strategii, planuri i programe) i au inclus i aspecte legate de sntatea uman dezvoltarea unor forme de turism uor, aspecte specifice n cadrul NATURA 2000. Procesul de evaluare a impactului asupra mediului generat de implementarea PATN a presupus parcurgerea mai multor etape. In prima etap, s-a analizat starea actual a mediului la nivelul ntregii ri, cu exemplificare pentru judeele pilot, respectiv Bistria Nsud, Braov i Prahova. In urma acestei analize au fost identificate problemele de mediu semnificative, pentru care s-au formulat obiective de mediu. Evaluarea de mediu a PATN a presupus analiza modului n care planul contribuie sau nu la atingerea acestor obiective. In final, s-a realizat o evaluare cumulativ a efectelor PATN asupra mediului. Rezultatele evalurii indic un efect major pozitiv. Efectele negative au fost semnalate cu preponderen n faza de implementare a planului ca urmare a emisiilor atmosferice, emisii generate de activitatea de construcii. De asemenea, se pot nregistra unele efecte negative asupra biodiversitii i fondului forestier ca urmare a realizrii prtiilor de schii i a infrastructurii. Dei axele prioritare au o contribuie diferit la atingerea obiectivelor, implementarea acestora poate avea efecte semnificative pozitive asupra mediului.

Principalele msuri de reducere a impactului asupra mediului se refer la:


-

Actualizarea planurilor de urbanism, mai ales pentru zonele situate in ariile NATURA 2000 sau in imediata vecinatate a acestora Creerea unor zone de interes turistic n suprafeele care dispun de cel mai nalt potenial din acest punct de vedere pe baza unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ) i a Regulamentului de urbanism care s asigure conservarea cadrului natural al zonei, iar influena antropic s fie una care s se armonizeze cu natura, cu respectarea deplin a exigenelor legate de protecia mediului nconjurtor. Corelarea Master Planului pentru Turism cu Master Planul pentru Transporturi, cu Programul National de Dezvoltare Rurala, cu Programul Sectorial de Mediu i cu schemele cadru de amenajare a bazinelor hidrografice

- Asigurarea utilitatilor la nivelul unei zone/regiuni pe baza unei strategii de de dezvoltare, ceea ce permite reducerea terenului ocupat, asigurarea calitatii apei potabile i a celei restituite in emisar, asigurarea mijloacelor de transport etc Dezvoltarea transportului intermodal exploatarea fondului forectier n baza managementelor silvice perioadei de constructie, ca i a celui probabil a se produce in perioada de operare a obiectivului proiectat. Unul dintre criteriile pentru selectarea constructorului s-l constituie existena unui sistem integrat de management al calitatii i al mediului bazat pe standardele internationale ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 Trebuie s se acorde prioritate investiiilor care asigur realizarea infrastructurii i protecia resurselor balneare mpotriva polurii i a supraexploatrii n concluzie, apreciem c implementarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional -

- Evaluarea de mediu pentru fiecare proiect in scopul reducerii impactului negativ inerent

Seciunea a VI-a Turism, ce se bazeaz pe principiile directoare pentru Dezvoltarea teritorial durabil a Continentului European, va avea un efect pozitiv asupra mediului i a patrimoniului natural i cultural, inclusiv asupra pstrrii tradiiei.

Consultri Prima versiune a PATN Sectiunea a VI-a Turism a fost postat pe situl de internet al MTCT (www.mtct.ro). O versiune tiprit a acestui document a putut fi consultat de ctre publicul interesat. Pentru definitivarea PATN Sectiunea a VI-a Turism, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor a organizat runde de consultri cu reprezentanii administraiei publice locale (arhitecii efi i responsabilii cu turismul ) Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor a organizat un grup de lucru din care au fcut parte reprezentani de la toate autoritile administraiei publice centrale interesate.. In cadrul grupului de lucru s-a analizat raportul de mediu i s-au adus completri. Proiectul de raport de mediu a fost postat pe situl de internet al Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor (www.mdlpl.ro). Dezbaterea public a fost organizat n data de 5.05.2008 n conformitate cu legislaia n vigoare. Observaiile pertinente formulate n cadrul dezbaterii publice sau n scris, au fost luate n considerare i introduse n Raportul de mediu. Forma final a raportului de mediu a fost transmis la Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile.

ELABORAREA STUDIULUI DE ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

Faza 2- Analiza strategic de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice. Raport de mediu

1. Metodologia elaborrii Analizei strategice de mediu (SEA) pentru


Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice

1.1. Introducere
Urmare licitaiei organizate de Ministerul Transporturilor, Construcilor i Turismului, n calitate de beneficiar, SC IPTANA SA a realizat o analiz strategic de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice. Conform contractului, documentaia a fost elaborat n dou etape i anume: - faza 1-a Aspecte relevante ale strii actuale a mediului, caracteristici de mediu, zone cu importan special pentru mediu - faza 2 Analiza strategic de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice. Raport de mediu Avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1076/2004, analiza strategic de mediu s-a elaborat sub forma unui Raport de mediu ce urmrete coninutul cadru din Anexa 2 la sus-menionata hotrre i ine seama de prevederile caietului de sarcini, precum i de prevederile legale, aplicabile, menionate n Anexa 3 la prezenta documentaie. Pentru fundamentarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VIa Zone Turistice, denumit n continuare PATN, SC URBAN PROIECT SA a folosit Criteriile de evaluare a potenialului de dezvoltare turistic prezentate n Anexa 10 din volumul II, criterii aplicate pentru trei judee pilot, respectiv judeele Bistria Nsud, Braov i Prahova. Aceste judee sunt analizate i n cadrul raportului de mediu pentru a evidenia impactul PATN asupra factorilor de mediu. Datele privind rezultatele anchetei efectuate n judeele mai sus menionate referitor la: calitatea factorilor de mediu valorile culturale, monumentele istorice i arheologice arii protejate

sintez.

programele de dezvoltare ale localitilor cu potenial turistic,

au fost prezentate n faza I a studiului, n prezenta documentaie fiind prezentate numai n

Pentru fundamentarea raportului au fost utilizate date obinute din urmtoarele surse: - Raportul privind starea mediului n judeul Bistria-Nsud n anul 2005 elaborat de Agenia de Protecia Mediului Bistria-Nsud; - Raportul privind starea mediului n judeul Braov n anul 2005 elaborat de Agenia de Protecia Mediului Braov; - Raportul privind starea mediului n judeul Prahova n anul 2005 elaborat de Agenia de Protecia Mediului Prahova; - date obinute de la autoritile administraiei publice locale din cele trei judee (prezentate n vol.II) - date din literatura de specialitate (vezi bibliografia anexat), - investigaii de teren efectuate de specialiti. La elaborarea studiului a participat o echip format din specialiti cu urmtoarele specializri: arhitect, inginer, biolog, chimist i economist. De asemenea, n procesul de elaborare au fost implicai specialiti organizai ntr-un grup de lucru format din experi ai Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile, Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Intreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului, Turismului i Profesiilor Liberale, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Turism, SC URBAN PROIECT SA. In Anexa 11 se prezinta procesele verbale incheiate cu ocazia sedintelor grupului de lucru. SC IPTANA SA, este atestat de ctre Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor ca evaluator de mediu pentru domeniul 10 (certificat anexa 2) i are implementat sistemul de management integrat calitate mediu- securitate i sntate n munc bazat pe standardele internaionale aplicabile (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:1999).

1.2. Metodologia elaborrii SEA pentru PATN Seciunea a VI-a Turism


Gestionarea unui sistem complex, cum este teritoriul unei ri, sau o parte a acestui teritoriu, impune o abordare integrat, capabil s recunoasc interesele multiple ale utilizatorilor, care de multe ori se suprapun/intreptrund, ntr-o manier raional i coordonat. Aceasta impune, printre altele i o evaluare a impactului anumitor planuri/programe/proiecte n vederea utilizrii resurselor naturale n beneficiul social i economic al generaiilor actuale i viitoare, fr prejudicierea bazei existente de resurse i prin asigurarea conservrii proceselor ecologice. Tipul de document care n unele state membre este considerat a fi un plan, este cel care stabilete modul n care este propus implementarea unei scheme sau a unei politici. Acestea pot fi, de exemplu, planuri de utilizare a terenului care stabilesc modul n care va avea loc dezvoltarea, ori prevd reguli sau linii directoare referitoare la tipul de dezvoltare care corespunde unei anumite zone, sau determin criteriile care trebuie luate n considerare pentru dezvoltarea ulterioar. De exemplu, n anul 2005, n Latvia, a fost promulgat Legea privind amenajarea teritoriului (Spatial Planning Law). Implementarea Planului de Amenajare a Teritoriului National poate stimula i orienta dezvoltarea durabil a anumitor zone prin minimizarea degradrii sistemelor naturale i crearea cadrului instituional pentru utilizarea viitoare a resurselor. De exemplu, in anul 1972, printr-un Act al Congresului american, s-a implementat conceptul de management integrat al zonei costiere ca parte a Planului de Amenajare a Teritoriului National. Acest concept a nceput sa fie implementat in tot mai multe state. In prezent exist un numr mare de state care i-au stabilit programe naionale, mai ales n condiiile dezvoltrii explozive a industriei, a creterii numarului populaiei din zona costier (pe o fsie de cca 50 60 km) i a creterii presiunii asupra resurselor costiere supraexploatrii. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene au fost promovate noi directive privind elaborarea planurilor de amenajare/dezvoltare n diferite domenii. De exemplu, Directiva 200/60/EC privind politica n domeniul apei stabileste cadrul de actiune pentru atingerea, printre altele a obiectivelor ecologice i introduce necesitatea elaborrii planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice, planuri care trebuie s se integreze n planurile de amenajare a teritoriului. Experiena Directivei 85/337/EEC, n ceea ce privete evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului ( Evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA) a artat c este important s se asigure o aplicare i o implementare consecvent n toat Comunitatea pentru a realiza potenialul maxim n ceea ce privete protecia mediului i dezvoltarea durabil. (de uscat i marine) fie prin impactul polurii, fie prin impactul

Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European i a Consiliului, care se refer la evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului ( Directiva SEA) a intrat n vigoare la 21 iulie 2001. Aceast Directiv oblig autoritile publice s considere dac planurile sau programele pe care le pregtesc vin n ntmpinarea scopului acestei Directive i, deci, dac este necesar realizarea unei evaluri de mediu a acestor propuneri, n conformitate cu procedurile din Directiv. Raportul de mediu reprezint partea esenial a evalurii de mediu i constituie baza pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementrii planurilor i programelor. Directiva 2001/42/EC a fost transpus n legislaia romn prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe ( publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr 707 din 5 august 2004). Prin Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 995/21 septembrie 2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.812/3 octombrie 2006 s-a aprobat lista planurilor i programelor care intr sub incidena HG 1076/2004, respectiv a planurilor pentru care trebuie realizat o evaluare de mediu. In aceast list este inclus i PATN. Conform procedurilor HG 1076/2004, trebuie identificate, descrise i evaluate potenialele efecte semnificative asupra mediului care pot aprea prin implementarea planului sau a programului. n acest scop procedura evalurii de mediu cuprinde 3 etape : etapa de ncadrare a planului/ programului n procedura evalurii de mediu, etapa de definitivare a proiectului de plan/ program i de realizare a raportului de mediu etapa de analiz a calitii raportului de mediu. Aceste etape prevd parcurgerea mai multor pai printre care se numr i consultarea publicului i a autoritilor interesate de efectele implementrii planurior/programelor, luarea n considerare a raportului de mediu i a rezultatelor acestor consultri n procesul decizional i asigurarea informrii asupra deciziei luate. Metodologia SEA folosit pentru aceast evaluare include toate cerinele Directivei SEA, recomandrile metodologice din Manualul SEA pentru Politica de Coeziune 2007-2013 i cerinele stabilite prin HG nr. 1076/2004 privind aplicarea SEA n Romnia. Astfel, n conformitate cu cerinele art. 9 alin.(2) din HG 1076/2004, Direcia General Amenajarea Teritoriului, Urbanism i Politica Locuirii din MTCT, n calitate de titular al Planului de Amenajare a Teritoriului Naional Sectiunea a VI-a Zone Turistice a transmis Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, prin adresa nr..1352/18.05.2006, Studiul privind zonarea turistic a Romniei din punct de vedere al potenialului turistic natural i antropic n vederea stabilirii criteriilor de calificare pentru evaluarea i ierahizarea localitilor turistice din punct de vedere al potenialului natural i antropic (anexa 11). In acelai timp, a solicitat

desemnarea unei persoane din cadrul MMGA care s participe la grupul de lucru organizat pentru definitivarea PATN Sectiunea a VI-a Turism. O astfel de solicitare a fost transmis i Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Ministerului Integrrii Europene, Ministerului Economiei i Comerului, Ministerul Culturii i Cultelor, Ministerul Sntii Publice, Ministerului Administraiei i Internelor, Ageniei Naionale de Protecia Mediului, ageniilor regionale de protecia mediului, precum i institutelor de profil, respectiv URBAN Proiect i Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare n Turism. Urmare rspunsurilor primite s-a constituit grupul de lucru pentru elaborarea Planului i a evalurii mediului. Prima versiune a PATN Sectiunea a VI-a Turism a fost postat pe situl de internet al MTCT (www.mtct.ro). O versiune tiprit a acestui document a putut fi consultat de ctre publicul interesat. Urmare deciziei luate privind realizarea n cadrul proiectului MATRA a unui proiect pilot privind aplicarea procedurii SEA la o serie de planuri i strategii, printre care i la PATN Sectiunea a VI-a Turism, in perioada 5-6 iulie 2006, a avut loc Seminarul privind aplicarea procedurii SEA in cadrul acestui proiect. Lista participanilor i tematica seminarului prezentat n Anexa 11. n zilele de 7 august 2006 i 19 octombrie 2006, au avut loc alte dou seminarii pentru aplicarea procedurii SEA la PATN Sectiunea a VI-a Turism. Adresele de invitare la aceste seminarii i tematicile lor sunt prezentate n Anexa 11. Urmare inerii licitaiei publice pentru elaborarea Raportului de mediu, n data de 15.06.2007 la sediul MDLPL a avut loc edina Grupului de lucru privind Raportul de mediu asupra PATN Sectiunea a VI-a Turism. Procesul verbal al edinei i lista participanilor sunt prezentate n Anexa 11. Dezbaterea public va fi organizat dup transmiterea oficial a Planului i a acestui proiect de Raport de mediu ctre MMDD i dup parcurgerea unei perioade de 45 de zile n care publicul interesat i alte grupe organizate vor putea analiza planul i proiectul de raport i vor formula eventuale observaii. n cadrul procesului de consultare, att publicul ct i autoritile cu responsabiliti n domeniul proteciei mediului pot s ii exprime opiniile i sugestiile, iar rezultatele consultrii, ca i cele ale dezbaterii publice, vor fi luate n considerare la redactarea final a Planului care va fi transmis spre aprobare Guvernului Romniei.. este

ELABORAREA STUDIULUI DE ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

Faza 2- Analiza strategic de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a Zone Turistice. Raport de mediu

2. EXPUNEREA CONTINUTULUI i A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI, PRECUM i A RELATIEI CU ALTE PLANURI i PROGRAME 2.1 Expunerea continutului i a obiectivelor principale ale planului
Turismul reprezint una din componentele majore ale vieii economice i sociale, iar Romnia este nzestrat cu un potenial turistic deosebit de variat, diversificat i concentrat (harta 2.1), caracterizat prin: existena unor forme de relief accesibile i armonios mbinate pe ntreg teritoriu; o clim favorabil practicrii turismului n tot cursul anului; potenial faunistic i floristic bogat, cu specii i ecosisteme unicate n Europa; factori naturali recomandai ntr-o cur balnear complex; patrimoniu cultural-istoric i arhitectural apreciat pe plan internaional, cu care Romnia se poate ncadra n rndul destinaiilor turistice atractive din Europa i din lume. Ca sector economic cu valene reale de dezvoltare pe termen mediu i lung, turismul antreneaz n sistemul su un larg evantai de activiti economice, culturale i sociale. In acelai timp, turismul reprezint un mijloc de valorificare a patrimoniului natural i culturalinstotic, conform principiilor dezvoltrii durabile i de dezvoltare rural prin extinderea ariei ofertei specifice i crearea de venituri i locuri de munc n mediul rural, altele dect cele de baz. Necesitatea realizrii Seciunii a VI-a Turism din Planul de Amenajare a Teritoriului Naional, rezult din nevoia de coordonare a politicilor spaiale cu cele specifce activitilor de turism, precum i din nevoia de stimulare a dezvoltrii zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiaz de un potenial turistic deosebit. Planul de Amenajare a Teritoriului Naional Seciunea a VI-a - Turism a fost elaborat pe baza studiilor referitoare la delimitarea i ierarhizarea zonelor cu resurse turistice, realizate i finalizate prin colaborri i consultri cu organisme centrale i judeene. Aceste studii au evideniat la nivelul rii dou categorii de zone cu potenial turistic deosebit: - zone cu potenial turistic complex i de mare valoare (24% din suprafaa rii) care cuprind n mod obligatoriu Parcuri Naionale i Rezervaii ale Biosferei i unele rezervaii i

monumente ale naturii de interes naional, valori de patrimoniu cultural de interes naional, resurse balneare, muzee i case memoriale; - zone cu potenial turistic ridicat (34% din suprafaa rii) care conin cel puin una din urmtoarele categorii: rezervaii i monumente ale naturii de interes naional, valori de patrimoniu cultural de interes naional, resurse balneare, muzee i case memoriale.

Harta 2.1. -

n afara acestor zone, dei densitatea obiectivelor cu atractivitate turistic este mai redus, existena n numeroase locuri a unor elemente naturale i/sau construite de interes major, ofer posibiliti pentru dezvoltarea de centre i puncte turistice, zone de agrement periurban etc. Pentru identificarea i delimitarea zonelor care prezint interes turistic deosebit, URBAN PROIECT a recurs la o metod care a constat n inventarierea tuturor componentelor de potenial turistic, gruparea lor n spaiu i evaluarea cantitativ i calitativ, n vederea ierarhizrii zonelor de interes turistic, pe baza unor criterii (detaliate n Anexa 10 din Volumul Anexe) i anume:
-valori de patrimoniu natural (rezervaii ale biosferei, parcuri naionale); -peisaj condiii naturale (forme de relief, domenii schiabile, clim i topoclim, cursuri de ap, lacuri, bli, vegetaie, faun); -resurse balneare (izvoare minerale, lacuri srate nmoluri terapeutice, gaze mofetice, saline, bioclimat); -valori urbanistice (rezervaii de arhitectur, localiti semnificative prin existena unor zone protejate sau cu specific deosebit); -valori etnografice (sate cu gospodrii i arhitectur tradiional, meteuguri i instalaii tradiionale, obiceiuri i port autentic); -valori memoriale (cldiri, monumente i situri memoriale, ansambluri de art plastic cu semnificaie memorial); -muzee; -localiti i puncte de cazare alimentaie pentru turism (staiuni de interes naional, staiuni de interes regional i local, centre ale turismului de tranzit, sate turistice, dotri pe trasee turistice, dotri n zona montan); - instalaii pentru tratament balnear (complexe balneare, baze de tratament independente, izvoare minerale amenajate, saline amenajate pentru tratament, mofete); -echipament recreativ sportiv (prtii de schi, mijloace de transport pe cablu, terenuri de sport, patinoare, baze nautice, baze hipice, cluburi, sli de sport, plaje); -ci rutiere (drumuri modernizate de importan european, drumuri modernizate, drumuri nemodernizate); -ci ferate (magistrale de importan european, ci ferate principale, ci ferate secundare); -ci aeriene (aeroport cu trafic intern i internaional, aeroport cu trafic intern, aeroport utilitar).

Delimitarea zonelor cu potenial turistic a avut n vedere coninutul seciunilor PATN i a lucrarii Carta Verde Dezvoltarea rurala a Romaniei. Metodologia utilizat pentru delimitarea i ierarhizarea zonelor cu resurse turistice a fost testat pentru judeele Bistria Nsud, Braov i Prahova, prin realizarea unor studii de caz. Materialul cartografic (anexele 3, 5, 6 la proiectul de Plan de Amenajare a Teritoriului Naional- Seciunea a VI-a Turism, respectiv hrile 2.2. 2.4 prezentate n continuare), ce constituie parte integrant din Plan, ilustreaz semnificativ repartiia zonelor cu potenial turistic deosebit la nivelul rii i gruparea geografic a acestora.

Harta 2.2

Harta 2.3.

Harta 2.4

In anexa 1 la prezentul raport sunt prezentate, prin exemplificare pentru judeele Bistria Nsud, Braov i Prahova, hri privind: zone cu resurse turistice (plana a); infrastructura specific turistic (plana b); infrastructura tehnic (plana c); relaia dintre resursa turistic i infrastructura specific turistic i tehnic (plana d); Prin PATN - Sectiunea VI Turism se instituie obligativitatea introducerii zonelor turistice deosebite n planurile de amenajarea teritoriului i urbanism zonale, judeene, municipale, oreneti sau comunale i se impun, pentru valorificarea eficient a potenialului turistic al rii, unele msuri, precizndu-se: - zonele turistice deosebite de interes naional prin valorile pe care le cuprind i msuri de protecie i dezvoltare durabil a acestora. - prioritile politicilor de dezvoltare spaiale a turismului n zonele cu probleme de dezvoltare economico-social beneficiare de resurse turistice i facilitaile fiscale i de alt natura pentru sprijinirea relansrii economice prin activiti de turism, agroturism, turism rural. In cadrul PATN se prezint: analiza i diagnoza potenialului turistic la nivelul unitilor administrativ teritoriale; direcii de dezvoltare a turismului, aa cum rezult din alt2e programe i planuri naionale zone rurale cu potential turistic; zone defavorizate din punct de vedere economic, dar cu potential turistic ridicat. anexe tabelare coninnd: o lista unitilor administrativ- teritoriale cu concentrare mare i foarte mare a resurselor turistice (tabel nr.1) o lista unitilor administrativ- teritoriale cu concentrare foarte mare a resurselor turistice care au probleme ale infrastructurii (tabel nr.2) Hri privind: o Zone cu resurse naturale i antropice (plana nr.1 din PATN) o Infrastructura specific turistic n zone cu resurse naturale i antropice, mari i foarte mari (plana nr.2) o Infrastructura tehnic n zone cu resurse naturale i antropice, mari i foarte mari(plana nr.3)

o Infrastructura specific turistic i tehnic n zone cu resurse naturale i antropice, mari i foarte mari (plana nr.4) Pentru stabilirea obiectivelor Planului de Amenajare a Teritoriului Seciunea a VI-a Turism s-a inut cont de urmtoarele aspecte (ce sunt detaliate n cadrul cap.2.2): necesitatea armonizrii cu normele europene i n special cu Principiile directoare pentru Dezvoltarea teritorial durabil a Continentului European obiectivele privind dezvoltarea durabil cuprinse n alte planuri i programe internationale i naionale obiectivele privind protecia mediului stabilite la nivel internaional i naional obiectivele strategice privind dezvoltarea turismului cuprinse n Strategia n domeniul turismului i n Master Planul pentru (MPDTN) In cadrul MPDTN, la cap. 7 au fost stabilite punctele forte i punctele slabe ale Romniei ca destinaie turistic iar n capitolul 10 sunt prezentate directiile/initiativele strategice referitoare printre altele la : Planificare i infrastructura fizica Imbunatatirea produselor turistice Servicii de informare Mediul natural Politica de investitii Dezvoltarea Turismului Naional 2007-2026

In tabelul 2.1. de mai jos sunt prezentate, extras din MPDTN, punctele forte i punctele slabe ale Romniei ca destinaie turistic n ceea ce privete: Geografie i mediu Cultur i patrimoniu cultural; Infrastructur, transport i comunicaii Altele

Tabelul 2.1. Puncte forte i puncte slabe ale Romniei ca destinaie turistic

Nr. crt 1

Domeniu Geografie i mediu

Puncte forte Biodiversitatea Deltei Dunrii (Rezervaie a biosferei, aflat n patrimoniul Mondial al UNESCO) Diversitatea parcurilor naionale i a ariilor naturale protejate 7% din suprafaa rii cu pduri, lacuri i ruri nepoluate Litoralul i plajele Mrii Negre Munii Carpai Fluviul Dunrea Numr mare de peteri Diversitatea florei i faunei, din care numeroase specii unice sau cu cea mai mare densitate din Europa, n special carnivore mari 35% din izvoarele de ape minerale din Europa i de mofete, care ofer o gam larg de tratamente balneare Climat temperat continental Condiii naturale bune pentru activiti de turism schi, drumeii montane, hipism, ciclism, sporturi nautice etc

Puncte slabe Poluarea industrial Uniti industriale dezafectate i poluante cu un impact vizual negativ Puncte de colectare i reciclare a deeurilor slab rspndite sau insuficiente Poluarea Dunrii, a Mrii Negre i a rurilor Eroziunea i poluarea plajelor Schimbarea climei reprezint o ameninare la adresa staiunilor montane schi O slab implementare a legislaiei de mediu ca urmare a lipsei resurselor umane i materiale Densitatea excesiv a unitilor turistice n anumite zone Utilizarea abuziv a bazei forestiere

Nr. crt 2

Domeniu Cultur i patrimoniu cultural

Puncte forte Diversitatea obiectelor de patrimoniu mnstiri, antiere arheologice, aezri fortificate etc, inclusiv 7 obiective/areale care se afl n patrimoniul mondial al UNESCO Ceti medievale Aezari rurale n care se poate experimenta stilul de via tradiional Muzee pe diverse tematici Spectacole muzical artistice de talie mondial att clasice, ct i moderne O gam larg de festivaluri de tradiii i folclor Legende Dracula etc. Sibiu Capital cultural a Europei n 2007

Puncte slabe Starea de degradare a numeroase cldiri i monumente istorice Legislaia privind conservarea cldirilor i pstrarea caracteristicilor arhitecturale nu este implementat Calitatea prezentrii i traducerii n muzee este, n general, de slab calitate Lipsa unei baze de date a festivalurilor i evenimentelor culturale care s permit o promovare eficient pentru turiti (interni i strini) Lipsa susinerii fa de tradiiile locale i folclor

10

Nr. crt 3

Domeniu Infrastructur, comunicaii transport i

Puncte forte O reea bun de aeroporturi O reea feroviar mare a patra ca mrime din Europa Reea de drumuri ampl, cu numeroase puncte de trecere a fronrierei Companii de transport aerian cu o reea ampl de destinaii i prezena a numeroi ali transportori Autocare de nalt calitate pentru transportul interurban i alte mijloace de transport prin tur-operatori Un sistem de transport fluvial bine pus la punct Reele de telecomunicaii bine dezvoltate telefon, radio , GSM, satelit 1. Furnizarea energiei electrice pentru 95% din ar

Puncte slabe Slaba dotare a aeroporturilor locale i a grilor Este necesar, n unele cazuri, extinderea pistelor aeroporturilor pentru a le transforma n noduri regionale de transport aerian i pentru a facilita dezvoltarea turismului Calitatea slab a trenurilor i autobuzelor Calitatea slab a drumurilor Lipsa autostrzilor i drumurilor trans europene nefinalizate Lipsa oselelor de centur n jurul oraelor istorice Lipsa indicatoarelor turistice la obiectivele i atraciile turistice indicatoare turistice convenionale internaionale de culoare maro Electrificarea insuficient a reelei de ci ferate Acces limitat pentru persoanele cu dizabiliti la numeroase hoteluri i puncte de atracie turistic Lipsa sistemelor de canalizare i de alimentare cu ap, n special n zonele rurale

11

Dotri depsite n numeroase staiuni balneare Lipsa parcrilor i a grupurilor sanitare n numeroase obiective turistice Retea redus i incorect rspndit a centrelor de informare turistic Rute de transport aerian naional i orare de zbor necoordonate Slabe faciliti de transport aeroporturile regionale terestru la

Lipsa unui centru internaional de conferine special destinat acestui scop 4. Altele Interesul crescut al investitorilor strini n dezvoltarea turismului Sezon turistic scurt al staiunilor de pe litoral i al staiunilor pentru practicarea sporturilor de iarn

12

Avnd n vedere cele prezentate mai sus, obiectivul principal al Planului de Amenajare a Teritoriului Seciunea a VI-a Turism este: evidenierea zonelor cu potenial turistic mare i foarte mare i a infrastructurii necesare punerii n valoare i mbuntirii accesibilitii acestora, n scopul promovrii unui turism de calitate i durabil. In scopul atingerii acestui obiectiv, au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa prioritar 1: Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri de calitate i durabile a turismului Axa prioritar 2: Reabilitarea infrastructurii specifice turismului Axa prioritar 3: Reabilitarea infrastructurii tehnice din zonele cu potenial turistic Axa prioritar 4: Regenerarea zonelor urbane cu potenial turistic degradate i reabilitarea acestora Axa prioritar 5: Valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural Axa prioritar 6: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare Axa prioritar 7: Adoptarea de msuri preventive n cadrul amenajrii teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la risc Axa prioritar 8: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate.

13

2.2. Relaia Planului de Amenajare a Teritoriului National Sectiunea a VI-a - Zone Turistice cu alte planuri i programe
Analiza relaiei PATN cu alte planuri i programe trebuie realizat plecnd de la urmtoarele premize: dezvoltarea turismului necesit o infrastructur tehnic i specific adecvat turismul trebuie realizat astfel nct impactul asupra mediului natural i a celui antropic sa fie minim.

2.2.1. Relaia Planului cu Politica la nivelul Uniunii Europene


Necesitatea realizrii Seciunii a VI-a Turism din Planul de Amenajare a Teritoriului Naional rezult din nevoia de coordonare a politicilor spaiale cu cele specifice activitilor de turism, precum i din nevoia de stimulare a dezvoltrii zonelor cu probleme economico-sociale, dar care beneficiaz de un potenial turistic deosebit. Armonizarea cu normele europene Integrarea turismului romnesc n turismul european se circumscrie procesului mai amplu de integrare general a Romniei n structurile europene.Ca urmare, se are n vedere dezvoltarea i promovarea unui turism durabil, pe principii ecologice, combaterea polurii mai ales n zonele de mare atractivitate turistic,sprijinirea dezvoltrii turismului cultural, a turismului rural,asigurarea securitii turitilor.Integrarea ofertei turistice romneti n circuitul turistic european vizeaz euroregiunile de confluent: zona dunrean, zona Mrii Negre, zona carpatic. Totodat este necesar valorificarea patrimoniului cultural prin integrarea n circuitele europene de turism tematic. n vederea realizrii acestor obiective este necesar evaluarea real a resurselor i a potenialului turistic i corelarea programelor naionale, regionale i locale de dezvoltare din diferite domenii. Pentru ncurajarea unor politici promoionale pe plan intern i internaional i dezvoltarea unor programe pentru educarea, formarea i perfecionarea profesional a personalului activ i a celor implicai n tursim, se impune corelarea cadrului juridic existent cu normele Organizaiei Mondiale a Turismului i ale Uniunii Europene. In procesul de armonizare cu normele europene trebuie inut cont de: Perspectiva dezvoltrii teritoriale a Uniunii Europene Perspectiva dezvoltrii Coridoarelor Pan-Europene (TEN) Fondurile Structurale

14

Noua Politic de Coeziune a Uniunii Europene se concentreaz asupra a trei obiective principale: Convergen, Concuren regional i ocuparea forei de munc Cooperare teritorial la nivel european. Scenariul 1: scenariul n care politicile publice la nivel UE se concentreaz pe competiia global i nu att de mult pe coeziune. Bugetul UE se va diminua i se va direciona ctre C&D, educaie, TIC i accesibilitate extern strategic. Politica agricol comun va fi subiect de liberalizare radical i reduceri bugetare. Fondurile structurale vor fi reduse i concentrate n zone mai puin dezvoltate dar cel mai competitive. Serviciile publice vor fi liberalizate i privatizate Scenariul 2: scenariul in care politicile publice la nivel UE se concentraz pe coeziunea economic, social i teritorial i nu pe competitivitatea global..

In fig. 2.5. de mai jos se prezint dou scenarii privind politica la nivelul Uniunii Europene. -

15

Prioritate: Competitivitatea

Prioritate : Coeziunea

Scenariul 1 Fig. 2.5 Prioriti ale Uniunii Europene

Scenariul 2
Sursa: European Spatial Planning Observation Network

16

2.2.2. Legtura PATN cu planuri/programe privind dezvoltarea durabil la nivel comunitar 2.2.2.1. Strategia european de dezvoltare durabil (Gothenburg, 2001)
Consiliul European a adoptat la Gothenburg n anul 2001 prima Strategie European de Dezvoltare Durabil (numit n continuare SEDD), care a fost rennoit la Bruxelles n anul 2006. SEDD atrage atenia asupra tendinelor nedurabile legate de: schimbrile climatice i consumul de energie, care reprezint o ameninare la adresa sntii publice, srcia i excluderea social, gestionarea resurselor naturale, pierderea biodiversitii, utilizarea terenurilor i transporturile. SEDD a stabilit inte noi pentru rile europene, unele dintre acestea avnd legturi directe sau indirecte cu domeniul turismului. Principalele provocri prezentate n cadrul SEDD sunt reprezentate de: schimbrile climatice i energia nepoluant, dezvoltarea durabil

Printre obiectivele operaionale care au impact i asupra dezvoltrii turismului se numr: - Adaptarea la schimbrile climatice i atenuarea acestora ar trebui integrate n toate politicile comunitare relevante. - Pn n anul 2010, biocombustibilul ar trebui s reprezinte 5,7% din combustibilul folosit n transport, ca int reper. - Atingerea unui nivel de economisire general de 9% din consumul final de energie, pe parcursul a 9 ani pn n anul 2017. - Decuplarea creterii economice de cererea de transport n scopul reducerii impactului asupra mediului nconjurtor. - Atingerea unor niveluri durabile de consum de energie pentru transporturi i diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser generate de transporturi. - Diminuarea emisiilor poluante generate de transporturi la niveluri care reduc la minim efectele asupra sntii populaiei i/sau mediului nconjurtor. - Realizarea unui transfer echilibrat ctre mijloacele de transport care respect mediul nconjurtor n scopul crerii unui sistem durabil de mobilitate i transport. - Reducerea zgomotului generat de transport att la surs, ct i prin msuri de atenuare astfel nct nivelurile generale de expunere s aib un impact minim asupra sntii populaiei. - njumtirea deceselor cauzate de accidente rutiere pn n anul 2010 n comparaie cu anul 2000.

17

Introducerea de politici de promovare a transportului feroviar (att pentru transportul de pasageri, ct i pentru cel de mrfuri) i a transportului public rutier duce la o dezvoltare favorabil a sectorului transport al UE. mbuntirile sunt i mai semnificative dac se implementeaz i politici orientate spre utilizarea mai raional a mijloacelor de transport (prin mbuntirea coeficienilor de ncrcare a vehiculelor). n acest caz, necesarul de energie n sectorul transport poate scdea de la nivelurile actuale cu 13,0% pn n 2010 i se poate menine la un nivel semnificativ redus chiar i pe termen lung (8,7% n anul 2030). Reacia consumatorilor la mai multe instrumente de politici publice utilizate n trecut a fost sczut, de ex. introducerea de taxe foarte mari pentru combustibilii folosii la transportul rutier privat. Importana crescnd a sectorului transport pentru evoluia viitoare a sistemului energetic al UE a dus la elaborarea Crii Albe privind politica european de transport, care poate juca un rol important n scderea presiunilor cauzate de creterea rapid a utilizrii transportului. Acest gen de opiuni de politici publice vor contribui, de asemenea, la progrese n ceea ce privete mbuntirea calitii aerului, reducerea congestiilor, etc. Pentru a obine o percepie analitic mai bun a rezultatelor acestui scenariu, au fost definite dou situaii alternative: - Un scenariu care pornete de la premisa c ponderea activitilor de transport feroviar (att de pasager, ct i de mrfuri) i transport public rutier va rmne n esen stabil la nivelul anului 1998 pn n anul 2010, n contrast cu tendina actual de diminuare continu a ponderii acestor mijloace de transport. Aceast cretere va fi n detrimentul celorlalte mijloace de transport, ducnd la deinerea unei ponderi mrite a transportului feroviar i a transportului public rutier. - Un scenariu care pornete de la aceleai premise menionate mai sus privind activitile de transport feroviar i transport public rutier, dar care, n plus, ia n considerare i supoziia conform creia, pn n anul 2010, coeficienii de ncrcare vor crete semnificativ fa de tendinele actuale. Aceasta nseamn c toate mijloacele de transport vor fi utilizate ntr-un mod mult mai eficient dect la ora actual. Acest scenariu este n conformitate cu Cartea Alb privind politica de transport aprobat de Comisia European. Prin urmare, se poate considera c acesta este scenariul care include aproape toate msurile care pot fi implementate pn n 2010 pentru a reduce consumul de energie i emisiile de CO2 din domeniul transporturilor n conformitate cu evoluiile economice viitoare. Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru susinearea turismului trebuie s ia n considerare aceste aspecte.

18

2.2.2.2. Principii directoare Continentului European

pentru

Dezvoltarea

teritorial

durabil

Aceste principii au fost elaborate la Conferina european a Minitrilor responsabili cu Amenajarea teritoriului (CEMAT 2000). In ceea ce privete elaborarea unei amenajri durabile a teritoriului Consiliului Europei, vor trebui luate n considerare urmtoarele 10 principii: Nr. crt 1. Principii Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri socioeconomice echilibrate i de mbuntire a competitivitii Comentariu
(31) Deciziile i investiiile cu efecte teritoriale se orienteaz prin raportare la un model de dezvoltare policentric, att la nivel european ct i la nivel naional i regional. Aceasta presupune ca atractivitatea, n materie de investiii economice, a metropolelor europene i a oraelor-pori va trebui s fie mbuntit, iar cea a regiunilor slabe structural vor trebui s fie ntrit. Aceasta se refer n special la regiunile cu industrie veche i la regiunile rurale. n acest scop, regiunilor i municipalitilor trebuie s li se dea posibilitatea s practice o politic activ a amenajrii teritoriului. Condiiile necesare pentru aceasta sunt existena colectivitilor teritoriale legitimate de democraie i un standard ridicat al practicilor administrative i al politicii aplicate, ca i o ntrire a implicrii n procesul de amenajare a cetenilor i a grupurilor societii. (32) Sistemele urbane i funciunile urbane, inclusiv cele urbane de mrime mic i mijlocie din regiunile rurale, trebuie s fie dezvoltate n aa fel nct accesul regiunilor rurale la funciile urbane s fie nlesnite. Construirea i ntrirea reelelor de orae amelioreaz complementaritatea ntre orae, crete sinergiile i economiile de scar, favorizeaz specializarea i determin beneficii prin intermediul concurenei economice, evitnd totodat obstacolele. (33) Parteneriatele ora-sat au de jucat un rol din ce n ce mai important, mai ales n domeniul unei structuri echilibrate a armturii urbane, a dezvoltrii reelelor de transporturi publice, al revitalizrii i diversificrii economiei zonelor rurale, al creterii productivitii infrastructurilor, al dezvoltrii spaiilor de agrement pentru populaiile urbane, al proteciei i valorificrii patrimoniului natural i cultural. Condiiile pentru un parteneriat ora-sat eficient rezid ntr-o bun colaborare ntre colectivitile teritoriale, pe picior de egalitate.

2.

Promovarea ncurajrii dezvoltrii generate de funciile urbane i de mbuntirea relaiilor dintre orae i sate

19

Nr. crt 3.

Principii Promovarea unor condiii de accesibilitate mai echilibrate

Comentariu
(34) Realizarea rapid a reelei paneuropene de transport este condiia indispensabil a unei bune accesibiliti macrospaiale n interiorul continentului european i ea trebuie consolidat (cf. 20). Acordurile realizate n ceea ce privete conceperea reelelor vor trebui, dup caz, s fie verificate i completate din punct de vedere al amenajrii teritoriului. (35) O politic de amenajare mai echilibrat din punct de vedere regional trebuie s asigure o mai bun interconexiune a oraelor mici i mijlocii, ca i a spaiilor rurale i a regiunilor insulare, la principalele axe i centre de transport (ci ferate, autostrzi, porturi, aeroporturi, centre intermodale) i eliminarea carenelor n materie de legturi intraregionale. Accesibilitatea regional trebuie s fie ridicat prin eliminarea verigilor lips intraregionale. Datorit creterii permanente a fluxurilor de trafic, este o necesitate dezvoltarea de strategii integrate care iau n considerare diferite moduri de transport i, n acelai timp, imperativele amenajrii. Trebuie luat n considerare impactul mai mic asupra mediului al cii ferate, al cilor fluviale i al transportului maritim (36) Apariia societii informaionale este astzi fenomenul cel mai semnificativ al remodelrii societii globale i a structurilor sale teritoriale. O atenie deosebit trebuie acordat tuturor regiunilor pentru ca accesul la informaie s nu fie limitat de constrngeri fizice sau de alt natur. Ar trebui realizate mbuntiri ale reelelor de telecomunicaii iar tarifele nu ar trebui s fie prohibitive. Ar trebui promovate conexiunile la nivel naional i regional ntre furnizorii de informaie i utilizatorii poteniali, cum ar fi parcurile tehnologice, institutele de transfer de tehnologie, centrele de cercetare i de formare, etc. Crearea de bnci de date regionale n linie (produse, instruciuni, turism etc) va trebui s fie favorizat pentru a nlesni comunicarea extern a regiunilor ca i interconexiunile lor cu economia global. (37) Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficient a politicilor sectoriale sau din deciziile locale trebuie s fie anticipate i contracarate. n aceast perspectiv, politica de amenajare trebuie s acorde o atenie deosebit practicilor agricole i silvice mai puin distrugtoare, promovrii sistemelor de transport i de energie care s favorizeze mai mult mediul ambiental, regenerarea zonelor urbane degradate i reabilitarea acestora, regenerarea mediului din zonele afectate de activiti ndustriale poluante i de vechile zone militare, ca i controlul sub-urbanizrii.

4.

4. Facilitarea accesului la informaie i cunoatere

5.

Reducerea degradrii mediului

20

Nr. crt 6.

Principii Valorificarea i protecia resurselor i patrimoniului natural

Comentariu
(38) Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar i la activitatea regiunilor, la valoarea lor recreativ i la calitatea general a vieii. Acestea trebuie, n consecin, s fie protejate i valorificate. Convenia privind Conservarea Vieii Slbatice i a Mediului Natural al Europei (1979)13 i Strategia Paneuropean a Diversitii Biologice i Peisagere (1996)14 trebuie totodat s fie luate n considerare n cadrul unei politici de amenajare integrate. (39) Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de ap15 trebuie s includ protecia apelor de suprafa i a apelor subterane, controlul activitilor agricole n materie de fertilizare i irigare, tratamentul apelor uzate, etc. Alimentarea cu ap a unei regiuni ndeprtate ar trebui s fie avut n vedere doar atunci cnd resursele locale sunt insuficiente sau inexploatabile i cnd posibilitile locale de pstrare a apei au fost epuizate. n materie de protecie a calitii apelor potabile din pnzele freatice, este de asemenea esenial s se stabileasc o coresponden ntre expansiunea reelelor de alimentare cu ap cu cele de eliminare a apelor uzate (reele de canalizare i staii de tratare). (40) Amenajarea teritoriului are de asemenea ca sarcin s contribuie la reconstituirea reelelor ecologice. n acest context, trebuie acordat o atenie deosebit spaiilor i suprafeelor sensibile i de mare valoare ecologic (zone umede, etc). Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie identificate diverse elemente ecologice cum ar fi zonele de proximitate natural, resursele de ap, climatele terapeutice, zonele industriale dezafectate care trebuie amenajate. Tratarea lor pretinde msuri adecvate.Construcia unei reele ecologice coerente formate din zone de protecie speciale n interiorul Uniunii Europene i a rilor candidate numit Natura 2000 particip, printre alte msuri, la realizarea acestui obiectiv. n cooperare cu Conferina European Minitrilor mediului (Mediu pentru Europa), aceste reele i zone cu probleme vor trebui dezvoltate la scara ntregii Europe. (41) Valorificarea patrimoniului cultural, care crete atractivitatea regional i local pentru investitori, pentru turism i populaie, este un factor important de dezvoltare economic i contribuie astfel n mod semnificativ la ntrirea identitii regionale. Amenajarea teritoriului va trebui s contribuie la o gestiune integrat a patrimoniului cultural neleas ca un proces evolutiv care protejeaz i conserv patrimoniul lund n considerare nevoile societii moderne. colile i curentele artistice au lsta monumente i urmele lor n numeroase ri (de exemplu Drumul Renaterii, Drumul Reformei i al Contrareformei, Drumul Veneian, Drumul Bizantin, Drumul Otoman, Drumurile Hanseatice i ale Vikingilor, Drumul Artei Moderne). Identificarea lor i elaborarea unor concepte comune n materie de conservare, de restaurare i de utilizare ar putea constitui sarcina unui Program al marilor itinerarii culturale. n acelai mod ar putea fi incluse n itinerariile culturale mrturiile semnificative ale istoriei industriale i sociale ale Europei i astfel s fie coservate pentru generaiile viitoare. Nu este vorba aici numai de trecut, ce i de cutarea armoniei i creativitii n relaiile spaiale dintre arhitectura i urbanismul modern i patrimoniul istoric.

7.

Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare

21

(42) n numeroase ri membre exist o serie de elemente ale patrimoniului cultural i istoric care, datorit micrilor i evenimentelor istorice ca i modificrii frontierelor, aparin patrimoniului nu numai a uneia ci a mai multor naiuni i grupuri religioase. Amenajarea teritoriului trebuie s contribuie la conservarea i respectarea memoriei tuturor naionalitilor i grupurilor religioase, valorificnd un patrimoniu cultural specific.

8.

Dezvoltarea resurselor energetice n meninerea securitii

(43) Amenajarea teritoriului susine promovarea resurselor de energie regenerabile ca sisteme coerente n teritoriu i respectuoase cu mediul, ct i completarea reelelor de transport al energiei la nivel paneuropean. n particular, va trebui promovat organizarea de reele de transport al energiei (petrol i gaz) din regiunea Mrii Nordului, de la Marea Caspic i din Rusia oriental spre Europa. (44) Lund n considerare nivelul ridicat al consumului energetic al unor economii naionale, prioritatea ar trebi ndrepatat mai ales asupra utilizrii mai eficace a resurselor energetice i a echipamentelor deja disponibile. n aceast perspectiv, eficacitatea energetic a centrelor termice convenionale ar trebui ameliorat pentru a reduce poluarea atmosferic. Aceasta este o aciune favorabil i n ceea ce privete nclzirea global. (45) Securitatea centrelor nucleare vechi ar trebui s fie ntrit. Pe lnga aceasta, pe continentul european exist numeroase centrale nucleare a cror durat de via va expira n cursul deceniilor viitoare i ale cror amplasamente vor trebui asanate. Aceasta va antrena sarcini noi pentru amenajarea teritoriului. (46) Amenajarea teritoriului trebuie s aib n vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare care decurg din turism, mai ales n cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui promovate , cu prioritate forme de turism de calitate i durabil. n acest context, un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare teritorial i urban. O cunoatere aprofundat a ecosistemelor i locurilor cu potenial turistic este n general neceser, la fel ca i utilizarea unor noi instrumente i proceduri de ghidaj i de control public (verificarea compatibilitii teritoriale). Pentru numeroase regiuni, formele de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale reprezint un potenial economic important, care trebuie exploatat n viitor. (47) Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele de pmnt, uraganele, inundaiile, avalanele, alunecri de teren etc. sunt cauza, n fiecare an n Europa, a unor pagube consederabile cu consecine grave pentru viaa i sntatea persoanelor, pentru economie,pentru structurile urbane i pentru peisaje. Ar trebui luate msuri preventive n cadrul amenajrii teritoriului cu scopul de a limita amploarea pagubelor i a face armtura urban mai puin vulnerabil. Asemenea msuri privesc, de exemplu, destinaia terenurilor i a construciilor.

9.

Promovarea unui turism de calitate i durabil

10.

Limitarea preventiv a efectelor catastrofelor naturale

22

2.2.2.3. Carta Verde privind securitatea furnizrii de energie


Aceasta a fost adoptat de Comisia European n noiembrie 2000 i a evideniat rolul important deinut de transport n ceea ce privete creterea cererii de energie i a emisiilor de CO2. Astfel, n anul 2000, transportul a generat 26% din totalul emisiilor de CO2 din UE lrgit. Conform estimrilor TEN-STAC pentru UE lrgit, se prevede o cretere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de ser pentru toate mijloacele de transport n perioada 20002020. Se estimeaz c emisiile actualelor i noilor state membre vor crete cu aproximativ 34%, iar cele ale statelor ce urmeaz s adere la UE cu aproximativ 70%. Cea mai mare cretere este prognozat pentru sectorul transport aerian: 67% pentru ntreaga UE extins. 2.2.2.4. Carta alb European transport policy for 2010: time to decide Carta Alb privind politica de transport, aprobat de Comisia European n 2001, are n vedere elaborarea unui Master Plan privind transporturile rutiere, navale i aeriene la nivelul ntregii Comuniti Europene, care s includ i rile candidate. De asemenea, propune implementarea la nivel comunitar a aproximativ 60 de msuri specifice, incluse i n POST, care abordeaz urmtoarele probleme: - Revitalizarea cilor ferate; - mbuntirea calitii n sectorul transportului rutier; - Promovarea transportului naval i fluvial; - Realizarea unui echilibru ntre dezvoltarea transportului aerian i protejarea mediului nconjurtor; - Construirea Reelei trans-europene de transport (TEN-T); - mbuntirea siguranei rutiere; - Dezvoltarea unui transport urban de nalt calitate; - Utilizarea cercetrii i tehnologiei pentru realizarea unui transport nepoluant i eficient; - Elaborarea unor obiective pe termen mediu i lung pentru realizarea unui sistem de transport durabil. Viziunea care se impune este c att dezvoltarea economic, ct i protecia mediului sunt obiective int, mpreun cu dreptatea (echitatea) social; c planificatorii din diverse domenii ar trebui s urmreasc acele strategii, care au rezultate nu doar n domeniul economic,ci n toate domeniile importante; n fine, c analizele elaborate ar trebui s reflecte ntreaga gam de preocupri n ceea privete proiectele economic, social i de mediu. Uniunea European a iniiat o serie de iniiative de politici publice ce vizeaz limitarea efectelor negative generate de tendina de dezvoltare crescnd a transporturilor. Acestea

23

ncurajeaz transferul dinspre transportul rutier ctre mijloacele de transport cu impact mai mic asupra mediului nconjurtor, precum autobuze nepoluante, transport naval i feroviar nepoluant. Comisa European a propus, de asemenea, introducerea de ctre statele membre a taxrii pentru infrastructur pentru a influena cererea de transport, astfel nct preurile pltite de utilizatorii de transport s reflecte costurile totale suportate de societate (de ex. directiva privind eurovinieta), ns implementarea acestei propuneri rmne redus. n plus, legislaia i iniiativele UE au dus la progrese semnificative n ceea ce privete tehnologia pentru autovehicule i carburanii, n ciuda contraponderii impuse de creterea volumului i cererii de transport. n sfrit, sunt n curs de implementare aciuni de mbuntire a mediului ambiant urban i a gestionrii teritoriului urban, de exemplu prin Programul Cadru de Cercetare al UE. 2.2.2.5. Recomandrile ESPON Recomandrile ESPON pentru domeniul turism vizeaz cinci arii ale planficrii i politicilor spaiale: Trasnsporturi sub aspectul aglomerrii i polurii Infrastructurii sub aspectul zonrii i utilizrii terenurilor Managementul obiectivelor turistice naturale i antropice Managementul turitilor sub aspectul sezonalitii Mediul durabil sub aspectul apei, energiei, schimbrilor climatice

n cadrul unui proiect ESPON s-a propus dezvoltarea unei tipologii de regionare turistic pentru rile participante la ESPON, avnd ca scop compararea regiunilor i identificarea celor unde turismul are un impact considerabil. Pentru aceasta s-au folosit nite indicatori cum ar fi :accesarea turistic (combinat cu ali indicatori pentru a obine un indicator complex putnd fi analizat impactul economic, social i de mediu). Indicatorul de accesare turistic a unui teritoriu se calculeaz n funcie de cheltuielile turitilor raportate al populaia rezident pentru impactul economic sau numrul sosirilor la 1000 de locuitori pentru impactul social, ori numrul camerelor de hotel raportate al kmp pentru impactul de mediu. Un alt indicatori este funcia turistic, calculat pentru diferite paliere statistice NUTS O, II sau III. Acest indicator se calculeaz n funcie de numrul locurilor de cazare N i populaia respectiv P astfel TFI=(N*100)/P

24

2.2.3. Programul de guvernare 2005-2008


In cadrul Programului de guvernare 2005-2008, sunt cuprinse o serie de obiective n domeniul dezvoltrii regionale, amenajrii teritoriului, turismului i proteciei mediului a cror realizare va contribui n egal msur i la dezvoltarea turismului. In continuare, prezentm succint aceste obiective. 2.2.3.1. Politica n domeniul turismului (Cap.14 ) Turismul naional va fi orientat i integrat n tendinele regionale i mondiale, din punct de vedere al dinamicii i orientrii n structurarea ofertei. Obiectivele pe care Guvernul Romniei i le-a fixat n domeniul turismului sunt: creterea circulaiei turistice pe teritoriul Romniei diversificarea ofertei i creterea calitii serviciilor turistice

Printre principalele msuri pe care Guvernul Romniei le va promova pentru valorificarea potenialului turistic naional sunt i cele de stabilire a prioritilor n dezvoltarea infrastructurii de sprijin a turismului n corelaie cu dezvoltarea infrastructurii generale. 2.2.3.2. Politica de dezvoltare regional (Cap. 15) Pentru perioada 2005-2008 i n perspectiva pn n anul 2013, obiectivele principale ale politicii de dezvoltare regional sunt: creterea competitivitii la nivel regional i a convergenei ntre regiuni dezvoltarea zonelor urbane i rurale promovarea economiei cunoaterii, cercetrii i inovrii cooperarea transfrontalier i transnaional 2.2.3.3. Politica privind amenajarea teritoriului (Cap. 16) Politicile de dezvoltare spaial trebuie s contribuie la coeziunea economic i social a localitilor i regiunilor, la creterea competitivitii, precum i la conservarea diversitii culturale i a capitalului natural. n acest sens, politicile de dezvoltare spaial pe care Guvernul Romniei le va promova, n strns corelare cu politice de dezvoltare ale Uniunii Europene, vor fi axate pe urmtoarele obiective majore:

25

dezvoltarea echilibrat i policentric a sistemului urban, precum i realizarea parteneriatului ntre zonele urbane i rurale dezvoltarea unui sistem integrat de transport i comunicaii ca suport pentru formarea i expansiunea sistemului urban de tip policentric i pentru a realiza pe aceast cale o integrare a regiunilor de dezvoltare economic n spaiul economic i politic european conservarea i dezvoltarea motenirii culturale i naturale. La punctul C. Acces la infrastructur se menioneaz, printre altele, urmtoarele: dezvoltarea reelelor de transport i integrarea acestora n sistemele regionale de transport public european; - integrarea managementului i planificrii investiiilor n cile de transport la nivel local i regional pentru a evita conflictele i pentru a corela aceste investiii cu alte obiective prevzute la nivel regional, local sau judeean La punctul F) -Lucrri publice se menioneaz: continuarea lucrrilor privind alimentarea cu apa a satelor, conform H.G. nr. 577/1997 i H.G. nr. 687/1997 i lansarea programului naional de construcie a reelei de canalizare i de realizare a staiilor de epurare n localitile rurale i localitile recent declarate ora prin lege dar care nu dispun de o infrastructur urban (cu termen 15 ani); aplicarea programului naional privind asfaltarea drumurilor comunale prin modificarea H.G. nr. 577/1997.

2.2.4. Planul Naional de Dezvoltare


In cadrul Planului Naional de Dezvoltare se remarc potenialul turistic al Romniei, ce provine n special din poziia sa geografic (fig. 2.6) i din resursele naturale de o mare diversitate i armonios repartizate. Planul Naional de Dezvoltare are n vedere 6 forme de turism ce se prefigureaz specifice Romniei, fiecare din acestea putndu-se dezvolta n mediul rural, cu un puternic impact asupra dezvoltrii satului romnesc, dar i n zone defavorizate, cum sunt zonele miniere, dar care dispun de resurse naturale bogate i de oportunitii pentru dezvoltarea turismului. Formele de turism identificate prin Planul Naional de Dezvoltare sunt: Turismul cultural religios Ecoturismul Turismul rural, agroturismul i silvoturismul Turismul balnear

26

Turismul de litoral Turismul montan

Fig. 2.6. Romnia pe coridoarele europene de circulaie

Turismul cultural religios, este susinut de bogatul patrimoniu cultural-istoric i etnofolcloric de mare valoare i atractivitate turistic de care dispune Romnia.
Exist peste 700 valori de patrimoniu cultural de interes internaional i naional care s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, bisericile de lemn din Transilvania,Maramure, Slaj, cetile sseti fortificate, cetile dacice, parcurile arheologice,etc), dar i unicate culturale precum cetatea medieval locuit Shighioara.

27

Tezaurul etnografic i folcloric romnesc este de asemenea de mare originalitate i viu- nc mai sunt comuniti umane care triesc cu respectarea tradiiei n activitatea zilnic, cum sunt de ex. comunitile cu via rural tradiional Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectur) care este nvechit i insuficient, de lipsa spaiilor de parcare dotate cu puncte de informare i promovare a obiectivului turistic cultural, a amenajrilor n punctele de belvedere pentru fortificaii, ceti medievale, biserici, monumente istorice i mnstiri, de lipsa spaiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj.

Ecoturismul, este forma de turism pentru care Romnia are avantaj competitiv n comparaie cu destinaiile turistice consacrate, datorit pstrrii mediului natural nealterat de prezena i activitaile omului.
Astfel, n cadrul rezervaiilor naturale sunt specii de plante i animale endemice sau monumente ale naturii. De asemenea, Romnia nc mai pstreaz mediul natural virgin,exemplare de flor i faun care n alte ri au disprut sau nu mai pot fi vzute dect n captivitate. Valorificarea potenialului existent n acest sens este susinut de existena unui cadru legal adecvat care prevede att delimitarea parcurilor naturale i naionale, a ariilor naturale protejate, n vederea iniierii managementului acestora. Principalele atracii ecoturistice ale Romniei sunt areale protejate , cu statut de parcuri naionale (12), parcuri naturale (13), rezervaii ale biosferei (3, dintre care rezervaia Delta Dunrii ocup aproape jumtate din totalul suprafeei protejate a rii), rezervaii tiinifice (52), monumente ale naturii (228), rezervaii naturale. Prin promovarea i dezvoltarea durabil a formelor clasice de turism, n unele zone cu potenial natural preponderent ecoturistic i poziionarea central european a Romniei, s-a realizat o premis important de dezvoltare a ecoturismului i impunere ca o destinaie turistic competitiv pe aceast form de turism.

Turismul rural, agroturismul i silvoturismul


Aceste forme de turism ofer posibilitatea cunoaterii directe a tradiiilor poporului romn, ospitalitatea buctria tradiional din fiecare regiune istoric cu produse alimentare ecologice i creeaz premisele obinerii de importante venituri suplimentare de ctre populaia din zona rural, n special din spaiul montan. Turismul rural se poate practica pe toat durata anului, implic investiii reduse i grad de risc sczut, reprezint o alternativ ocupaional pentru fora de munc rural, o modalitate de diversificare a activitilor economice din mediul rural i un factor de stabilitate i stabilizare a populaiei n zona montan. n acelai timp turismul rural are i o puternic component ecoturistic.Legea Muntelui stabilete unele faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montan, pentru susinerea iniiativelor familiale n sensul c gospodriile rneti pot fi autorizate s presteze servicii turistice n calitate de pensiuni sau ferme agroturistice.

28

Asociaia

Naional

pentru

Turism

Rural

Ecologic

Cultural

(ANTREC),

organizaie

nonguvernamental nfiinat n 1994 are 31 de filiale judeene i circa 2500 membri n 770 state. Totui turismul rural nu este dezvoltat la nivelul cererii pieei turistice i internaionale.

Turismul balnear
Romnia dispune de potenial turistic bine structurat, complex i de calitate, n ce privete tratamentul balnear al diferitelor afeciuni, prevenirea acestora, dar i pentru ntreinere: Circa. 1/3 din resursele de ape minerale europene i resurse minerale unice sau foarte puin rspndite pe plan european; Mofete n zona Carpailor Orientali, nmoluri sapropelice al Lacul Srat,Techirghiol; Climat temperat continental, adecvat pentru tratamentele terapeutice, incluznd arii bioclimat tonic, sedativ, marin i de salin. Factori naturali cu valoare terapeutic i calitate fizico+chimic de cur similari sau superiori fa de staiuni balnear.Dezvoltarea extensiv a segmentului de turism balnear pn 1989 a fost realizat atta vederea practicrii unui turism de mas de tip social, pe plan intern, ct i pentru turismul internaional.Astfel, n Romnia exist circa 160 de staiuni i localiti balneare care dein resurse minerale de cur balnear din care 15% sunt staiuni balneare de interes naional, celelalte fiind de interes local.Turismului balnear ocup locul doi n oferta turistic a Romniei deinnd circa 15,4% din capacitatea de structuri turistice pe ar.Lipsa investiiilor n ultimii 15 ani a fcut ca multe dintre amenajrile/bazele de tratament s fie ntr-o stareprecar de funcionare.Modernizarea staiunilor balneare necesit investiii semnificative pe termen lung care sa aduc mbuntiri substaniale asupra infrastructurii i calitii balneare. serviciilor turistice cu un

Turismul de litoral
Ieirea Romniei la Marea Neagr, dar i conformaia deosebit a rmului care are cea mai generoas plaj pe aceast poriune, a creat condiii pentru dezvoltarea turismului de litoral. Structurile de cazare de pe litoralul Mrii Negre sunt concentrate cu precdere n zona de coast, avnd posibiliti limitate de expansiune, determinate n principal de limitele zonei litorale. n consecin, investiiile au ca scop principal modernizarea actualelor structuri, dezvoltarea structurilor turistice de agrement, crearea de evenimente pentru reducerea seznalitii, diversificarea ofertei turistice.

Turismul montan
Resursele turistice montane naturale complete din Romania, oferite de Munii Carpai,contribuie la practicarea turismului montan complex. ntre tipurile de turism monta, turismul pentru schi dispune de potenial natural de dezvoltare pentru toate categoriile de turiti. Dar, pentru ca Romnia s fie recunoscut pe plan internaioanal ca o destinaie turistic competitiv pentru practicarea sporturilor de iarn, refacerea i dezvoltarea infrastructurii turistice pentur turismul montan (amenajarea de noi prtii de schi cu instalaiile de transport pe cablu aferente, instalaii i

29

echipamente de producere a zpezii artificiale i de ntreinere a prtiilor), precum i dezvoltarea, modernizarea i diversificarea structurilor turistice de primire.

2.2.5. Planul Operaional Sectorial pentru Creterea Competivitii Economice


Planul Operaional Sectorial pentru Creterea Competivitii Economice (POS-CCE) prevede prin Axa prioritar 5, denumit Romnia destinaie atractiv pentru turism i afaceri, susinerea creterii competivitii turismului romnesc i mnbuntirii imaginii Romniei prin promovarea potenialului turistic. Prin aceast aciune se urmrete creterea interesului pentru Romnia ca destinaie turistic i dezvoltarea i consolidarea turismului intern. Ca direcie de aciune se prevede dezvoltarea brandului naional, precum dezvoltarea reelei naionale de centre de informare i promovare turistic. i

2.2.6. Programul Operaional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


Programul Operaional Sectorial de Mediu este strns corelat cu obiectivele naionale strategice prevzute n Planul Naional de Dezvoltare (PND) i se bazeaz pe principiile i practicile Uniunii Europene. Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 1. Imbuntirea accesului la infrastructura de ap, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare n majoritatea zonelor urbane pn n 2015 2. Ameliorarea calitii solului, prin imbuntirea managementului deeurilor i reducerea numrului de zone poluate istoric n minimum 30 de judee pn n 2015. 3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi n cele mai poluate localiti, pn n 2015. 4. Protecia i mbuntirea biodiversitii i a patrimoniului natural prin sprijinirea implementrii reelei NATURA 2000. 5. Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea msurilor preventive n cele mai vulnerabile zone pn n 2015. In vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat 6 Axe prioritare.

2.2.7. Programul National de Dezvoltare Rurala


Programul National de Dezvoltare Rurala este structurat pe baza unei ierarhii clare a obiectivelor, respectiv obiective generale, obiective strategice i obiective specifice. Au fost formulate patru obiective generale, fiecaruia fiindu-i asociat cte o Axa prioritara: 1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar i forestier (Axa 1);

30

2. Imbunatatirea mediului i a spatiului rural prin utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere (Axa 2); 3. Cresterea calitatii vietii in mediul rural i ncurajarea diversificarii economiei rurale (Axa 3); 4. Demararea i functionarea initiativelor de dezvoltare locala (Axa 4). Pentru primele 3 axe au fost formulate cte 3 obiective strategice i cte 6 obiective specifice. Pentru axa 4 au fost propuse 2 obiective strategice i doua obiective specifice. Pentru cele 20 de obiective specifice au fost propuse un total de 25 de masuri.. Printre obiectivele strategice se numara promovarea zonelor rurale prin intermediul turismului durabil, n special prin ncurajarea agroturismului.

2.2.8. Programul Operaional Sectorial Transport (POST)


POST este unul dintre cele apte programe operaionale din cadrul obiectivului Convergen. POST este instrumentul care dezvolt obiectivele Cadrului Naional Strategic de Referin (CNSR), stabilind prioriti, deziderate i alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului transporturilor din Romnia. Finanarea din partea Comunitii va fi furnizat de ctre Fondul de Coeziune i Fondul European pentru Dezvoltarea Regional. In paralel cu POS Transport a fost dezvoltat PO Dezvoltarea Regional. Ambele programe se integreaz ntr-o strategie comun de dezvoltare pentru realizarea unui sistem de transport coerent, care s asigure coeziunea spaial i interoperabilitatea cu sistemele de transport ale Uniunii Europene ( fig. 1.9). In cadrul POST au fost identificate urmtoarele axe prioritare: 1. Modernizarea i dezvoltarea Axelor Prioritare ale reelei Trans-Europene de Transport (Axe prioritare TEN-T) 2. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii naionale de transport n afara Axelor prioritare TEN-T 3. Modernizarea materialului rulant de cale ferat dedicat cltorilor pentru reelele de cale ferat naional i TEN-T 4. Dezvoltarea durabil a sectorului Transporturi, ce va fi reflecat n impactul redus al transportului asupra mediului i n poluarea redus generat de activitile de transport.

31

Fig. 1.6.

2.2.9. Strategia n domeniul turismului


Conform prevederilor strategiei, realizarea obiectiv(elor)ului strategic n turism vizeaz unele direcii de aciune, care privesc : modernizarea i dezvoltarea unei oferte turistice competitive pe piaa turistic; mbuntirea i dezvoltarea activitii de marketing i promovare;

32

integrarea turismului romnesc n tendinele europene i mondiale, prin asigurarea cadrului legislativ simplificat i eficient al domeniului, armonizat cu legislaia internaional; crearea unui mediu de afaceri competitiv respectiv a unui regim fiscal care s ncurajeze creterea, exportul, investiiile, infrastructura i crearea de noi locuri de munc. n aciunea de modernizare i dezvoltare a produsului turistic romnesc trebuie s se pun accent pe componenta cultural alturi de cea natural (n cadrul valorificrii acestora), pe calitatea i funcionalitatea amenajrilor turistice i aplicarea standardelor europene n ceea ce privete calitatea serviciilor turistice i corelarea acesteia cu preurile i tarifele impuse de prestatori, cu alte cuvinte este vorba de competitivitatea ofertei turistice. In baza analizelor i studiilor efectuate exist necesitatea s fie prioritizate urmtoarele sectoare: Turismul montan schiul pe timp de iarna i drumeiile n timpul verii Turismul cultural Turism rural dezvoltarea traseelor (vin/mnstiri) i promovarea festivalurilor Turismul balnear Turism de afaceri i evenimente

2.2.10. Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor


In anul 2004, Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor a elaborat i aprobat prin hotrre a Guvernului, Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor ce are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic. Conform acestei strategii, responsabilitatea pentru activitile de gestionare a deeurilor revine generatorilor acestora n conformitate cu principiul poluatorul pltete sau, dup caz, productorilor n conformitate cu principiul responsabilitatea productorului. n tabelul 1 al strategiei se prezint obiectivele strategice generale pentru gestionarea deeurilor. Planul Naional de Gestionare a Deeurilor Acest plan este elaborat pentru perioada 2003-2013 n baza prevederilor legislaiei europene i naionale n domeniu i are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic. Planul cuprinde obiective, inte i msuri pe termen scurt i mediu, precum i unele aciuni cu termen anul 2020.

2.2.11. Strategii locale de dezvoltare


Dezvoltarea local trebuie s coreleze i s integreze turismul printre celelalte componente ale economiei locale, innd cont i de faptul c aceast industrie curat afecteaz mediul ntr-o msur mult mai mic fa de celelalte ramuri ale industriei i, n general, nu implic investiii mari. Un bun proiect de dezvoltare a turismului, cuprins n

33

"programul de dezvoltare local", presupune investiii cu att mai puin costisitoare n aceast activitate cu ct integrarea este mai armonios realizat. De aceea, trebuie avute n vedere o serie de obiective care s duc la o exploatare raional a tuturor resurselor naturale, umane i culturale, cu pstrarea caracterului de autenticitate al zonei (ncadrarea noilor construcii n specificul zonei), ocrotirea peisajului, a obiectivelor naturale i culturale. La nivelul judeelor, precum i a fiecrei localiti, sunt n curs de elaborare strategiile locale de dezvoltare pentru implementarea Agendei 21. De exemplu, n cursul anului 2005 n municipiul Bistria din judeul Bistria Nsud, s-a implementat proiectul Agenda Local 21, proiect finanat de ctre Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) i cofinanat de Consiliul Local al municipiului Bistria. Scopul proiectului Agenda Local 21 este de a elabora Strategia Local pentru Dezvoltare Durabil, Planul Local de Aciune i Portofoliul de Proiecte Prioritare. Strategia cuprinde o analiz a situaiei actuale a oraului, privit din cele trei domenii fundamentale ale dezvoltrii durabile: social, economic i de mediu. Analiza situaiei municipiului Bistria i evaluarea obiectivelor au condus la stabilirea unor obiective generale prioritare pentru dezvoltarea pe termen mediu i scurt: mbuntairea infrastructurii urbane i creterea gradului de accesibilitate a cetenilor la aceasta; revitalizarea, reabilitarea i punerea n valoare a Centrului istoric; dezvoltarea turismului prin diversificarea ofertei turistice; dezvoltarea economic durabil; regenerarea i punerea n valoare a capitalului natural.

n judeul Braov, au fost elaborate strategii de dezvoltare pentru o serie de localiti. Astfel, Agenda 21 Local a municipiului Braov a fost elaborat n perioada 2004 - 2005 cu asisten tehnic acordat de ctre Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare din Romnia (PNUD) n cadrul proiectului de Constituire a capacitii locale de implementare a Agendei 21 Locale n Romnia, proiect care s-a aflat sub coordonarea Centrului Naional pentru Dezvoltare Durabil, care este agenia de implementare a PNUD; iar n anul 2006 a nceput implementarea ei. Printre proiectele prioritare se numr proiecte referitoare la reabilitarea infrastructurii de transport rutier i aerian, realizarea de variante ocolitoare ale oraelor mari, reabilitarea parcului de transport n comun, extinderea utilitilor publice : canalizare, ap, electricitate, gaz, telefonie, pn la limita administrativ a municipiului cu unitile administrativ teritoriale vecine, elaborarea strategiei de dezvoltare i promovare a

34

turismului braovean, etc. Strategia de Dezvoltare a comunei inca, localitate cu potenial turistic ridicat, prevede, la punctul 4, dezvoltarea turismului, dat fiind numrul mare de obiective turistice interesante care exist n comun printre care putem enumera: Bile Perani, Templul Ursitelor din apropierea satului inca Veche, Castrul roman de lng inca Veche, Mnstirea Bucium, Colecia de art popular Radocea din satul Bucium i Biserica Ortodox din ercia declarat monument de arhitectur. Strategia de Dezvoltare a oraului Fgra, prevede, ca prioritate a dezvoltarii turismului regional i local, reabilitarea Cetatii Fagarasului sprijnirea activitatilor turistice generatoare de venituri in zona. La nivelul judeului Braov, n anul 2006, s-a elaborat i Agenda 21 Judeean. In judeul Prahova, Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploieti 2007-2015 prevede domenii prioritare ce decurg din Programul Operaional de Dezvoltare Regional, precum i din Programul Operaional Sectorial, precum: Reabilitarea i valorificarea patrimoniului istoric i cultural precum i crearea / modernizarea infrastructurilor conexe - Extinderea/modernizarea sistemelor de ap/ap uzat - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate, domenii care permit i o dezvolatare a turismului. pentru atragerea de turisti i

De asemenea, programul de investiii al judeului Prahova, prezentat n anexa 1 la Hotrrea Consiliului Judeean Nr.044 din 19 apr 2oo6, prevede i urmtoarele investiii ce pot fi considerate n legtur direct cu dezvoltarea turismului:
Restaurare pictura murala-Muzeul de Arta Ploiesti Reabilitri de drumuri judeene i comunale, precum i reabilitri de poduri,

Reabilitare i modernizare sisteme alimentare cu ap,


Rampa ecologica Banesti-alveola II Sisteme de canalizare i epurare a apelor uzate

35

2.2.12. Planul Local de Aciune pentru Mediu (PLAM)


n anul 2004, s-au elaborat Planuri Locale de Aciune pentru Mediu i Planuri Regionale de Aciune pentru Mediu - instrumente utilizate n procesul de aderare la Uniunea European. Aceste Planuri vizeaz n principal diminuarea polurii, utilizarea eficient a resurselor naturale regenerabile i neregenerabile, dezvoltarea educaiei ecologice, promovarea activitilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural. Planul Local de Aciune pentru Mediu n judetul Bistria-Nsud i-a propus s ating o serie de obiective importante de mediu. n elaborarea lui au fost luate n considerare att categoriile de probleme/ aspecte referitoare la elementele de mediu din jude, ct i categoriile de probleme/ aspecte referitoare la domenii de activitate specifice. Astfel, la nivelul judeului Bistria-Nsud, au fost identificate 11 categorii de probleme, cinci categorii de probleme viznd elemente ale mediului natural, alte cinci viznd elemente ale activitii social-economice i o problem legat de capacitatea institutional de administrare a mediului natural: 1.Cantitatea i calitatea apei utilizate n scop potabil; 2.Poluarea apelor de suprafa; 3.Poluarea solului i a apelor subterane; 4.Poluarea atmosferei; 5.Gestiunea deeurilor; 6.Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale i antropice; 7.Urbanizarea mediului i transport rutier; 8. Degradarea mediului natural i construit; 9.Educaie ecologic; 10.Industria de exploatare a lemnului; 11.Capacitatea administrativ a instituiilor cu atribuii n domeniul proteciei mediului. Planul Local de Aciune pentru Mediu n judetul Braov a fost elaborat n anul 2004 i are n vedere urmtoarele obiective generale i imediate: Aplicarea ferm a legislaiei de mediu mbuntirea calitii aerului Spriijinirea dezvoltrii managemnetului durabil al resurselor de ap Protecia i conservarea naturii i a diversitii biologice Aprarea mpotriva calamitii naturale i a accidentelor de mediu Extinderea spaiilor verzi din zonele urbane Promovarea turismului ecologic

36

Imbuntirea sistemului educaional formativ i informativ n vederea formrii unei educaii civice i ecologice a populaiei.

Planul Local de Aciune pentru Mediu n judetul Prahova a identificat o serie de obiective generale printre care enumerm: Sntatea populaiei Gestiunea deeurilor Calitatea i cantitatea apei potabile Urbanizarea mediului Transport rutier Turism i agrement Pericole generate de fenomene naturale.

2.2.13. Programele ISPA i SAPARD in Romania


O serie de judete au in curs de implementare proiecte finantate prin programul ISPA i Sapard.

Astfel, in judeul Bistria-Nsud este n curs de implementare proiectul ISPA


2003/RO/P/PE/025 Reabilitarea i extinderea sistemului de alimentare cu ap i a reelei de canalizare n zona oraului Bistria-beneficiar RAJA AQUABIS, ce cuprinde: A. Retehnologizare staii de tratare: Modernizarea staiei de tratare ap potabil Bistria; Reabilitarea i modernizarea staiei de tratare ap potabil Bistria-Brgului; B. Reabilitarea i extinderea reelelor de alimentare cu ap potabil i canalizare: n zona oraului Bistria; n cartierul Viioara ; extinderea reelelor de ap i canalizare n localitile din Valea Brgului: BistriaBrgului, Prundu Brgului, Susenii Brgului, Mijlocenii Brgului, Josenii Brgului, Rusu Brgului i Livezile.

37

3. ASPECTE RELEVANTE ALE STRII ACTUALE A MEDIULUI I ALE EVOLUIEI SALE PROBABILE N SITUAIA NEIMPLEMENTRII PLANULUI PROPUS
3.1. Consideraii privind datele utilizate pentru caracterizarea strii actuale a mediului
Activitatea omului, orientat spre valorificarea resurselor naturale, a afectat ntotdeauna starea factorilor de mediu. In trecut, interventia omului n modificarea conditiilor de mediu era de proporie redus i nu lsa urme datorit capacitii de regenerare. Organizarea i desfurarea diferitelor activiti economice pe teritoriul rii genereaz presiuni asupra mediului activitilor pe o zon dominante legate de ocuparea terenurilor, modificarea solului, peisajelor i a ecosistemelor, distrugerea spaiului natural, utilizarea neraional a foarte sensibil i cu mare accelerarea, s-a contientizat faptul c diversificarea, supraconcentrarea sunt trsturi

valoare ecologic, etc. In ultimele trei decenii globalizarea i cronicizarea

ale procesului de deteriorare a capitalului natural. Deteriorarea capitalului natural

este un proces real, extrem de complex, de lung durat i cu o evoluie strict dependent de ritmul, formele i forele dezvoltr i sistemelor socio-economice. Dac ne referim la amenajarea teritoriului i activitatea de turism, n prezent, exceptnd calamitile naturale (cutremurele, alunecri de teren, inundaii, secet prelungit, etc.), degradarea mediului i a resurselor turistice naturale provine de la dou mari grupe de factori i anume: factori care sunt urmarea direct a dezvoltrii economice; factori care provin din folosirea mediului ambiant pentru turism i agrement. In prezent, deoarece sistemul de monitorizare pentru anumite zone i anumii factori de mediu nu este suficient dezvoltat, informatiile disponibile privind calitatea factorilor de mediu la nivelul intregii tari sunt destul de reduse. Astfel: Datele privind calitatea aerului ambiental se obtin pe baza masuratorilor efectuate de agentiile judetene de protectia mediului i pe baza datelor centralizate provenite din activitatea de automonitorizare desfasurate de agentii economici. Se observa ca cele mai multe date provin din mediul urban ca urmare a amplasamentului statiilor de monitorizare a calitatii aerului. In mediul rural este montata o statie de monitorizare a calitatii aerului numai in comuna Balotesti. Datele privind poluarea de fond, se obin de la Administraia Naional de Meteorologie care a reluat monitorizarea unor compui atmosferici la staia Fundata, ncepnd din luna iunie 2000, dar i la staiile RA 36 Ploieti i staia RA 07 Babele. Astfel s-au efectuat msurtori continue ale ozonului la sol, dioxidului de azot, dioxidului de carbon i ale pH-ului precipitaiilor.

43

Datele privind radioactivitatea, se obin din Reeaua Naional de supraveghere a radioactivitii mediului (RNSRM) ce face parte din sistemul integrat de supraveghere a polurii mediului pe teritoriul Romniei, din cadrul Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile (MMDD). Infiinat n anul 1962, RNSRM constituie o component specializat a sistemului naional de radioprotecie, care realizeaz supravegherea i controlul respectrii prevederilor legale privind radioprotecia mediului i asigur ndeplinirea responsabilitilor MMDD privind detectarea, avertizarea i alarmarea factorilor de decizie in cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului i sntii populaiei. Informaiile privind calitatea corpurilor de ap de suprafa i subterane se obin pe baza observaiilor i msurtorilor standardizate i continue pe termen lung, efectuat n cadrul Sistemului Naional de Monitoring al Calitii Apei (SNMCA), sistem gestionat de Administraia Naional Apele Romne prin Direciile Apelor ce sunt organizate pe bazine hidrografice.
Scopul SNMCA este urmtorul: cunoaterea i evaluarea calitii resurselor de ap, aprecierea strii i tendinei de evoluie a resurselor n vederea elaborrii deciziilor n domeniul gospodririi cantitative i calitative a apelor.

In fiecare bazin hidrografic, funcioneaz urmtoarele subsisteme de monitoring a calitii apelor: ape curgtoare de suprafa: - seciuni de ordin I i II cu transmiterea informaiilor n flux lent; - seciuni n flux rapid cu: - transmiterea informaiilor zilnic; - transmiterea informaiilor sptmnal. lacuri artificiale de acumulare; ape subterane; surse de poluare.

Referitor la calitatea solurilor, principala surs de informaii o reprezint sistemul de monitoring integrat al solurilor gestionat de Institutul de Cercetri Pedologice i Agrochimice Datele referitoare la biodiversitate provin din diverse surse, mai ales de la administratorii ariilor protejate, respectiv de la Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, Regia Naional Pdurilor ROMSILVA, administraiile parcurilor naturale, Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Gr. Antipa, etc. In cadrul fazei 1 a studiului, respectiv n Volumul de memoriu, cap.3, a fost analizat starea actual a mediului la nivelul ntregii ri, cu evidenierea aspectelor din judeele Bistria Nsud , Braov i Prahova. Aspectele relevante ale strii actuale a mediului, analizate n detaliu n vol. I din faza I-a, se refer la: aer, ap, sol, schimbri climatice, biodiversitatea, sntatea public, managementul riscurilor de mediu, gestionarea durabil a resurselor. In continuare vom prezenta, pentru fiecare factor de mediu, concluziile acestei analize privind starea actual a mediului, analiz efectuata pe baza datelor i informatiilor disponibile la sfarsitul lunii mai 2007 i evoluia probabil a factorilor de mediu n situaia neimplementrii planului.

44

3.2. Aspecte relevante ale strii actuale a mediului i ale evoluiei sale probabile n situaia neimplementrii PATN Seciunea VI-a Turism

3.2.1. Calitatea aerului i evoluia sa probabil


Aspect de mediu Aer Starea actual a factorului de mediu1 Dup 1989 s-a inregistrat o imbunatatire usoara a calitatii aerului datorita unei reduceri drastice a activitatilor economice, precum i a programelor de retehnologizare realizate in anumite sectoare. In graficile din fig. 3.2.1., se prezint, n extras, evoluia emisiilor de SO2, NOx i NH3 n perioada 1995-20042. Principalii poluani din ara noastr pentru care depirile CMA sunt semnificative, pentru diferite intervale de mediere, sunt pulberile n suspensie (harta 3.2.2). De ex. n Bistria Nsud, n anul 2005 s-au nregistrat 58 depiri la valorea limit zilnic pentru protecia sntii umane. Frecvena depirilor a fost de 19,2%. In judeul Braov, avnd n vedere diversitatea ramurilor industriale i numeroi ageni economici care i desfoar activitatea n cadrul acestora, se pot distinge urmtoarele 3 zone critice: 1. zona central a judeului din mun. Braov npreun cu localitile nvecinate : Scele, Cristian, Codlea. 2. zona central nordic a judeului cu localitile Hoghiz, Raco, Rupea. 3. zona central vestic a judeului cu localitile Fgra i Victoria. n regiunile cu densitate mare de populaie i o industrie dezvoltat (Ploieti, Cmpina), se constat creterea concentraiei de oxizi de azot, oxizi de sulf (instabili, care n prezena umiditii din atmosfer dau natere la sulfai), cretere datorat activitii industriale din zon. Se constat existena mai multor zone critice, din punct de vedere al polurii atmosferice. Astfel, putem aminti zona Municipiului Ploiesti (industrie petrochimica, metalurgica, materiale de constructii), zona Municipiului Cmpina (industrie petrochimica), Comarnic (industria cimentului) i Azuga (industria produselor refractare). Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului Dac nu se va lua nici o msur pentru dezvoltarea turismului ca ramur a economiei naionale, este posibil ca s se dezvolte industrii poluante, cu impact puternic negativ asupra calitii aerului. Practicarea turismului neorganizat, prin utilizarea cu preponderen a automobilelor particulare, conduce la diminuarea calitii aerului, mai ales n zonele urbane, de interes turistic. Toate acestea pot conduce la creterea incidenei bolilor respiratorii pn n momentul n care se vor introduce tehnologii, respectiv automobile, mai puin poluante. Din punct de vedere al surselor mobile de poluare, se remarc faptul c mediul rural are o contribuie semnificativ ca urmare a vechimii parcului auto. In acelai timp, n mediul rural, traficul rutier pe drumurile neamenajate se constituie n important surs de particule n suspensie. Meninerea infrastructurii de transport rutiere la condiiile actuale conduce la creterea timpilor de deplasare, avnd ca rezultat creterea cantitilor de poluani emii n atmosfer. Lipsa de capacitate a aeroporturilor, precum i neamenajarea porturilor pentru a corespunde cerinelor traficului de pasageri conduce n continuare la folosirea mijloacelor de transport mai poluante, cum este transportul rutier. Depozitarea necontrolat a deeurilor conduce la poluarea aerului ca urmare a mirosurilor degajate i a fumului rezultat ca urmare a autoaprinderii.

Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective. 2 Sursa Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile - INTERNET

45

Fig. 3.2.1.-Evoluia emisiilor de SO2, NOx i NH3 n perioada 1995-20042

Fig.3.2.2.

46

3.2.2. Calitatea resurselor de ap


Aspect de mediu Starea actual a factorului de mediu3 Reducerea drastic a activitilor economice i inchiderea diferitelor industrii poluante, ca i reducerea fermelor de animale a avut un impact pozitiv asupra calitii apelor de suprafa i subterane. In anul 2005, calitatea generala a apei de suprafata a fost evaluata de catre 781 sectiuni de supraveghere (puncte de masurare): 12,9% identificate in prima categorie, 38,5% identificate in cea de-a doua, 26,1% idenficate in cea de-a treia, 15% identificate in cea de-a patra 4 i 7,4 % identificate in cea de-a V-a categorie a calitatii apei (harta 3.2.2.14.). Calitatea apei fluviului Dunrea este influenat semnificativ de compusi de azot i fosfor precum i de alte substante chimice emise la suprafata in principal de activitatile economice i sociale terestre. Tarmul la Marea Neagra este afectat de poluarea ce vine cu apele Dunarii, prin descarcari directe de ape uzate insuficient tratate i prin activitati intense de la porturi. In 2005, in zona costiera folosita pentru scaldat, nu au existat depasiri semnificative ale valorilor standard legate de parametrii fizico-chimici i microbiologici. In ultimii 10 ani, in Marea Neagra de pe partea Romaniei, s-a constatat o scadere constanta a nivelului de poluare. Un aport important la reducerea poluarii apelor de suprafata i subterane dupa 1989, l-a avut i extinderea sistemelor de canalizare i modernizarea statiilor de 4 epurare (harta 3.2.2.2 .). Totui, sunt zone unde lipsesc total staiile de epurare, sau cele existente nu funcioneaz la capacitate. n judeul Braov, se pot declara ca zone critice, din punct de vedere a calitii apelor curgtoare din, urmtoarele tronsoane de cursuri de ap: - Prul Timi- tronsonul situat ntre aval municipiul Braov- aval confluena Ghimbel. - Canalul Vulcnia- tronsonul intravilan Codleaconfluena Homorod (Ciuca). Cele mai curate cursuri de ap sunt: Ghimbel amonte Rnov, Turcu amonte priz Colorom Codlea , Trlung amonte acumularea Trlung, precum i Ucea+Ucioara, Breaza, Brescioara i Vitea amonte priz Viromet Victoria. Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu ap, amplasarea sau exploatarea necorespunztoare a forajelor poate conduce n timp la o supraexploatare a acviferului, innisiparea forajului, scderea cantitii de ap extras. Lipsa sistemului de canalizare i epurare a apelor uzate evacuate, n special n mediul rural, conduce la evacuarea apelor uzate neepurate direct n apele de suprafa sau n subteran contribuind la creterea gradului de poluare a acestora. Este de reinut faptul c Romnia se numr printre rile srace n resurse de ap subterane, alimentarea cu ap fcndu-se preponderent din apele de suprafa, prin reutilizarea de-a lungul unui curs de ap a apelor evacuate de folosinele din amonte. Lipsa locurilor de campare, dezvoltarea n continuare a turismului neorganizat, conduce la poluarea apelor de suprafa ca urmare a deeurilor lsate pe malurile apelor, a splrii uneori a automobilelor n ru, sau a polurii apelor subterane. Gradul ridicat de deteriorare al infrastructurii rutiere conduce la creterea riscurilor de accidente, implicit a celor n care sunt antrenate vehicule ce transport substane periculoase.

Apa

Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective. 4 Atlasul Romniei- Editura Enciclopedia RAO,

47

Harta 3.2.2.1

Harta 3.2.2.2

48

Aspect de mediu

Starea actual a factorului de mediu n judeul Bistria Nsud (fig. 3.2.2.3), 18% din apele uzate evacuate sunt insuficient epurate, iar 4% sunt neepurate. n aval de toate staiile de epurare monitorizate se nregistreaz valori ridicate la indicatorii din grupa azotului, datorit lipsei treptei teriare de epurare, dar i unele depiri la indicatorul reziduu fix. Rezultatele analizelor efectuate n anul 2005 ale apelor din fntni pun n eviden unele depiri ale valorilor limit la indicatorii NH4+ n localitile intereag i Bljeni i la DT n localitatea Mocod. Repartiia lungimii cursurilor de ap din ntreg subbazinul rului Prahova pe tronsoane caracteristice5 n anul 2006 este prezentat n figura 3.2.2.4. de mai jos

Evoluie

probabil

situaia

Apa

neimplementrii planului Depozitarea neadecvat a deeurilor conduce la poluarea resurselor de ap, mai ales n mediul rural a celor subterane, cu efecte imediate sau n timp asupra sntii omului, mai ales a copiilor. Evacuarea de ape uzate neepurate n zonele de mbiere are indirect efecte negative asupra omului prin producerea de dermatoze, infecii bacteriene, infecii oftalmologice, etc.

Fig.3.2.2.3 -Situa ia apelor uzate evacuate n anul 2005 jude ul Bistri a-Ns ud

ape care nu necesit epurare ape neepurate


18%

ape insuficie ape epurate

59% 4%

19%

Fig. 3.2.2.4 Jud.Prahova

I stare ecologic foarte bun II stare ecologic bun III - stare ecologic moderat IV - stare ecologic slab V - stare ecologic foarte proast

49

3.2.3. Calitatea solului i evoluia probabil a acesteia


Resursa de sol n Romnia este tot att de important ca i resursa de ap. Din suprafaa total a rii de 238391 km2, 61,71% reprezint suprafaa agricol, 28,44% pdurile, 9,81% apele i alte suprafee (harta 3.2.3.1.). Cele mai fertile soluri sunt cernoziomurile din Cmpia Romn, Cmpia de Vest, Podiul Moldovei, Cmpia Transilvaniei, Dobrogea i alte zone (26,7% din nveliul de sol). Solurile agricole ocup 14,7 milioane ha (0,65 ha/loc), cele arabile reprezint 9,26 milioane ha (0,41 ha/loc), iar cele forestiere circa 6,7 milioane ha (0,3 ha/loc).
Harta 3.2.3.1.

In continuare se prezint starea actual a factorului de mediu-sol i evoluia sa probabil n cazul neimplementrii programului. Se menioneaz faptul c unele msuri pot fi luate i n cadrul altor programe cum sunt Agenda local 21, Programul Naional de Dezvoltare, Programul Naional de Dezvoltare Rural, etc. programe cere prevd o serie de msuri pentru reconstrucia ecologic i protecia solului.

50

Aspect de mediu

Starea actual a factorului de mediu

Evoluie

probabil

situaia

neimplementrii planului Acoperirea solului cu deeuri i reziduuri solide a determinat scoaterea din circuitul agricol a circa 18 mii ha terenuri agricole. Poluarea chimic a solului afecteaz circa 0,9 milioane ha, din care poluarea excesiv circa 0,2 milioane ha. Dei, n ultimii ani, o serie de uniti industriale au fost nchise, iar altele i-au redus activitatea, poluarea solului se menine ridicat n zonele puternic afectate. Neaplicarea msurilor de regenerare a zonelor urbane cu potenial turistic ridicat, cum este de ex. m. Ploieti, va conduce la meninerea strii de degradare a solului, cu implicaii asupra calitii apelor subterane i n final asupra calitii vieii.

Sol

Neadoptarea de msuri preventive n cadrul amenajrii teritoriului Astfel, n judetul Prahova exista numeroase cu scopul prevenirii riscurilor naturale n bataluri de stocare a deseurilor industriale i zonele cele mai expuse va conduce la periculoase (namoluri de la rafinare, slamuri, meninerea sau nrutirea situaiei n gudroane acide). De asemenea sunt stocate aceste zone. cantitati mari de cenusi piritice i fosfogips. In succesiunea climatic normal La nivelul judeului Bistria-Nsud exist zone a zonei noastre geografice, anii secetoi care necesit aciuni pentru reintroducerea lor sunt urmai de ani ploioi n care, pe n circuitul natural. Acestea sunt zona minier suprafee relativ extinse, apare exces de Rodna-Valea Mare-Valea Glodului i depozitele umiditate, datorat n primul rnd solurilor de deeuri care conform legislaiei n vigoare slab permeabile i reliefului plan sau urmeaz a se nchide. depresionar. In asemenea situaii, amenajrile n sistem irigaie- desecare Principalul factor natural limitativ al reprezint un element tehnologic calitii solului l constituie eroziunea i obligatoriu. alunecrile de teren.

Eroziunea rocilor i a solurilor apare datorit vntului, ploilor, activitilor umane. Defririle i excavaiile la suprafa, n contact cu cantiti mari de ap de ploaie, pot cauza alunecri de teren. Excesul periodic de umiditate n sol afecteaz circa 3,8 milioane ha, dintre care, o mare parte este situat n perimetrele cu lucrri de desecaredrenaj (3,2 milioane ha) i care nu funcioneaz cu eficiena scontat. In harta 3.2.3.2 se prezint zonele afectate de inundaiile din 2004 i 2005 La nivelul judeului Bistria-Nsud se constat existena unor suprafee relativ ntinse, care au suferit fenomene de degradare. Situaia privind aceste soluri este detaliat n tabelul 3.2.3.1de mai jos. Impactul negativ asupra Parcului Natural Bucegi consta din declansarea i accelerarea eroziunii de suprafata i de adancime a terenului prin: - lucrari de constructie initiale, de extindere i reamenajare a numeroase obiective (cabanele turistice, mijloace de transport pe cablu). - transportul auto i circulatia turistica auto i pietonala pe o retea haotica i densa de drumuri (cai de acces i poteci trasate gresit i neintretinute) - practicarea unui pasunat nerational i abuziv cu depasirea normelor de incarcare cu animale a pajistilor, generand eroziuni direct i indirect ale solului. Dezvoltarea de calitate i durabil a turismului necesit amenajarea teritoriului pe baza anumitor principii. Neimplementarea programului poate conduce la apariia i n alte zone a unor situaii similare cu cele din Parcul Natural Bucegi.

51

Harta 3.2.3.2.

Tabel 3.2.3.1 Situaia solurilor degradate in jud. Bistria Nsud


Categoria de soluri Cu exces de umiditate Acide Cu eroziune de suprafa semnificativ Cu eroziune de adncime Altele alunecri Gleizare Pseudogleizare TOTAL 2790 9675 8402 25119 137859 Nu s-au efectuat lucrri de prevenire a eroziunii pe ravene Exploatarea neraional a terenului Excesul de umiditate Excesul de umiditate Suprafata (ha) 33521 34691 23661 Lipsa drenajului Imposibilitatea corectrii aciditii solului pe suprafee mai mari Lucrri efectuate din deal n vale Cauzele degradarii

52

3.2.4. Flora i fauna


Aspect de mediu Starea actual a factorului de mediu6 Evoluie probabil n situaia

neimplementrii planului pedo-climatice, ntlnindu-se o dispunere etajat a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de pduri de conifere (ndeosebi molid) i pduri de fag. Pe culmi mai nalte se afl pajiti alpine i tufriuri de jneapn, ienupr, afin i altele. In regiunile de deal i de podi se ntlnesc pduri de foioase. Vegetaia de step i de silvostep, care ocup zonele cu deficit de umiditate din PodiulDobrogei, Cmpia Romn, Podiul Moldovei i Cmpia de Vest, a fost n cea mai mare parte, nlocuit prin culturi agricole. Secetele din ultimii ani precum i practicile agricole slabe vor conduce n continuare la reducerea drastic a ecosistemelor cu pasuni de stepa. Deoarece sistemele ecologice sunt sisteme funcionale cu organizare complex, n general, modificrile structurale la nivelul acestora nu sunt sesizabile de la un an la altul (dect n cazul unor accidente ecologice majore i pe termen scurt). Ulterior, prin eliminarea factorului perturbator, mediul natural se poate reface. Datorit lipsei punerii n practic a sistemului de monitoring integrat care s includ i monitorizarea diversitii biologice, nu exist date concrete pe baza crora s se poat face o analiz real a strii acesteia, cu excepia unor specii slbatice, care fac obiectul unor programe i proiecte de cercetare ale structurilor universitare, muzeelor, institutelor de cercetare, precum i ale unor organizaii neguvernamentale specializate. Printre principalii factori antropici care au dus la diminuarea efectivelor speciilor de faun i flor slbatic se pot enumera:desecarea luncii inundabile a Dunrii, distrugerea propriu-zis a habitatelor prin construirea de obiective urbane, industriale, de agrement, crearea lacurilor de acumulare, creterea polurii apelor i solului, creterea folosirii pesticidelor, uciderea direct animalelor de ctre oameni. De multe ori efectele aciunilor antropice sunt greu sesizabile pentru moment i trec neobservate, alteori afecteaz interesele economice ale omului, iar n unele mprejurri,cnd afecteaz biocenoze ntregi,pot fi de-a dreptul catastrofale pentru existena populaiilor umane, din zonele respective. Dispariia sau scderea pn la un nivel critic a speciilor se datoreaz supraexploatrii (vntoare, pescuit, suprapunat), ns de multe ori este consecina distrugerii habitatului lor prin construirea diverselor obiective urbane i industriale. Nedezvoltarea turismului ca suport al creterii PIB-ului, atrage dup sine dezvoltarea obiectivelor industriale, mari consumatoare de suprafee de teren avnd ca rezultat distrugerea habitatelor. Implementarea programului va trebui realizat cu atenie, innd cont de specificul zonei . De exemplu, crearea de noi prtii de schii sau de noi drumuri n rezervaiile naturale poate distruge habitatele sau poate conduce la dispariia unor specii rare de plante i animale.

Flora i Vegetaia este condiionat de relief i de elementele fauna

Lipsa spaiilor special amenajate pentru colectarea i depozitarea final, n siguran a deeurilor, n ara noastr triesc peste 10.000 specii contribuie la creterea polurii de animale, din care majoritarea sunt insectele. apelor i solului cu influene directe Cresc aproximativ 3100 de specii de plante, dintre asupra florei i faunei. care 60 specii de arbori. Aproximativ 500 de specii de plante sunt protejate de lege din cauza raritii lor sau Lipsa sistemului de management a interesului terapeutic. S-au identificat 150 de tipuri al deeurilor n porturile dunrene, de ecosisteme numai n pdurile noastre. respectiv a sistemului de colectare i epurare a apelor de santin i a Cu excepia marilor zone agricole i a unor facilitilor de epurare a apelor ecosisteme terestre i acvatice aflate sub impactul uzate menajere, menine impactul negativ al unor surse de poluare, n care se asupra ecosistemului fluviului nregistreaz modificri ale structurii i dinamicii Dunrea diversitii biologice, restul mediului natural se pstreaz n parametrii naturali de calitate, oferind condiiile necesare conservrii diversitii biologice Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective.
6

53

specifice. Aceasta a fcut posibil i contribuia important a noastr la implementarea Reelei Ecologice Europene Natura 2000 in Romnia. Crearea Reelei Natura 2000 este o modalitate de a aplica msuri de conservare privind meninerea habitatelor i speciilor de interes comunitar, pe ntregul teritoriu al continentului European. In anexele 6 i 9 sunt prezentate date privind siturile cuprinse n Natura 2000 de pe teritoriul judeului Braov. In judetul Prahova, impactul antropic este resimtit i in ceea ce priveste starea florei i faunei salbatice, inclusiv asupra speciilor de flora i fauna amenintate cu disparitia Astfel, floarea de colt (Leontopodium alpinum) i bulbucii de munte (Trollius europaeus) se recolteaza i se comercializeaza desi sunt monumente ale naturii i sunt ocrotite prin lege. Din Poiana cu narcise din Valea Rea, Muntii Baiului, se recolteaza narcise (uneori plantele sunt scoase cu tot cu bulbi din pamant), desi sunt ocrotite prin lege. Fauna salbatica este reprezentata prin efective optime de urs, cocos de munte, cerb carpatin, capra neagra, cerb lopatar, mistret, caprior, vulpe, fazan i iepure. Efectivele de vanat evaluate pe fondurile de vanatoare gospodarite de Directia Silvica Ploiesti se mentin la nivelul cotelor optime pentru fiecare specie. In Parcul Natural Bucegi se exploateaza jneapanul (Pinus mugo), desi este ocrotit de lege, fiind singura specie care stabilizeaza pamantul in zona alpina. Datorita impactului antropic (constructii de case, complexe hoteliere, turism dezorganizat, lipsa educatiei ecologice), cat i a defrisarilor, arealul de raspandire a multor specii declarate monumente ale naturii sau care sunt endemice, rare sau periclitate, s-a restrans comparativ cu alti ani (in cazul speciilor vegetale); in cazul speciilor de pasari, acestea sunt amenintate cu disparitia, desi multe dintre ele sunt monumente ale naturii sau sunt ocrotite la nivel national i international. De exemplu, lebedele (Cygnus sp.), berzele (Ciconia ciconia), egretele (Egretta sp.), rndunelele (Hirundo sp.) sunt amenintate cu disparitia datorita restrangerii habitatelor naturale (desecari de lacuri), distrugerea cuiburilor sau vnrii (lebedele). De asemenea, animale precum rsul (Lynx lynx) i pisica salbatic (Felis sylvestris), capra neagra (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus sp.), lupul (Canis sp.)sunt amenintate cu disparitia datorita vnrii i restrngerii habitatului natural dei sunt ocrotite prin lege la nivel national i international. n anul 2006 habitatele naturale din judeul Braov au avut o evoluie relativ normal. Alternana perioadelor umede cu cele secetoase nu a dezechilibrat evoluia fireasc a habitatelor. Nu s-au semnalat degradri majore ale habitatelor

In domeniul transporturilor aeriene, n baza Conveniei Internaionale a Aviaiei Civile, din anul 2001 au nceput s fie aplicate procedurile de reducere a zgomotului din timpul operatiilor de zbor i au inceput sa fie aplicate din 2001. Printre metodele folosite se numr i utilizarea de piste mai lungi. Ori n condiiile n care aeroporturile nu se modernizeaz, se va opera n continuare pe piste scurte, neadecvate noilor cerine. Prin axa prioritar 5, se urmrete valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural. Ca urmare a neimplementrii programului, aciunile distructive pot fi numeroase, mai ales n zonele sau obiectivele la care se contureaz o concentrare turistic i n condiiile n care nu se realizeaz dotri sau amenajri specifice, necesare practicrii diferitelor activiti turistice i ndeosebi pentru vizitare a acestora. Lipsa unor locuri amenajate destinate popasului sau instalrii n corturi n zonele i de-a lungul traseelor turistice sau n apropierea unor obiective turistice provoac inevitabil degradarea peisajului i a altor componente ale mediului nconjurtor, datorit numeroaselor urme reziduale lsate la ntmplare de turiti n locurile n care au poposit. Colectarea abuziv a florei, n special a plantelor declarate monumente ale naturii, urmare a insuficientei popularizri a plantelor ocrotite i a necunoaterii de ctre turiti a gravelor implicaii ce le pot avea aciunile lor necontrolate, asupra factorilor de mediu. Aa se explic de ce floarea de col (Leontopodium alpinum), garofia de munte (Dianthus spiculifoluis) cu varietatea ei endemic "Garofia Pietrei Craiului" (Dianthus callizonus) i alte specii de plante sunt pe cale de dispariie n unele areale, dei sunt ocrotite prin lege. Circulaia turistic necontrolat n zonele sau la obiectivele turistice aflate n afara traseelor marcate, duce la distrugerea vegetaiei i florei, la ruperea copacilor, distrugerea puieilor sau a seminiului natural.

54

3.2.5. Fondul forestier


n conformitate cu raportarea statistic SILV 1, pdurile Romaniei ocupau la data de 31.12.2005 suprafaa total de 6.390.536 ha7. Fa de situaia la 31.12.2004, suprafaa fondului forestier naional a crescut cu 8.385 ha. Pe categorii de proprietate, suprafaa fondului forestier naional se prezenta astfel:

6390536

4234142

852650

613236

687649 2859

TOTAL Pdure proprietate public a statului, administrat de RNP Pdure proprietate public a unitilor teritorial-administrative Pdure proprietate privat a persoanelor juridice de drept privat Pdure proprietate privat a persoanelor fizice Ali deintori
In harta 3.2.5.1 de mai jos se prezint repartiia pe teritoriul Romniei a principalelor tipuri de pduri Suprafaa fondului forestier naional este de 6.390.536 ha i reprezint 26.7 % din suprafaa rii. Media europeana este de 32.4%. Suprafaa de pdure pe locuitor este de 0,29 ha/loc, foarte apropiat de cea european care este de 0,30 ha/loc. Realizarea cadrului necesar gestionrii durabile a pdurilor se asigur n concordan cu prevederile legale, prin amenajamentele silvice i studii sumare de amenajare. In continuare se prezint starea actual a factorului de mediu - pdure i evoluia sa probabil n cazul neimplementrii programului. Se menioneaz faptul c sunt n curs de derulare o serie de proiecte viznd regenerarea pdurilor i mpdurirea terenurilor degradate.

RAPORTUL PRIVIND STAREA PDURILOR ROMNIEI N ANUL 2005 - ROMSILVA

55

56

Aspect de mediu

Starea actual a factorului de mediu8 La nivelul anului 2005, starea de sntate evaluat prin Sistemul de monitoring forestier pune n eviden faptul c din numrul total de arbori evaluai (100 718) n anul 2005, un procent de 91,9% au fost practic sntoi (clasele de defoliere 0-1), iar 8,1% vtmai (clasele de defoliere 2-4). Pentru toate speciile, luate individual, n anul 2005 s-a inregistrat o ameliorare evident a strii de sntate, ca efect al anulrii deficitului hidric n sol i chiar al existenei unui excedent de ap n sol datorat cantitii foarte mari de precipitaii czute pe ntreg cuprinsul rii n toamna i iarna anului 2004 i pe ntreg parcursul anului 2005. Amplitudinea valorilor procentului arborilor vtmai pe straturi altitudinale, nregistrate n perioada 2004 - 2005 scade pe msur ce altitudinea crete, fapt explicabil, prin stabilitatea mai ridicat a strii de sntate a pdurilor din regiunile de dealuri nalte i muntoase (4,1%-7,1%) fa de regiunile de cmpie (8,3%-15,4%). La nivel internaional, pe baza intensitii vtmrii dat de valorile procentului arborilor vtmai (clasele de defoliere 2-4), Romnia se ncadreaz n rndul rilor europene cu pduri slab afectate. Fenomenele de uscare prematur a arborilor pe picior s-au agravat de la o etap la alta, afectnd la nceput stejretele, gorunetele i leaurile cu stejar pedunculat sau gorun. Dup anul 1980, s-au semnalat uscri cu urmri grave i n pdurile de brad, pin i molid, iar n prezent fenomenul de uscare a arborilor afecteaz practic toate speciile forestiere caracteristice climatului temperat continental. n mai multe zone forestiere, poluarea s-a accentuat, afectnd mult starea de sntate a arborilor din zonele respective. Poluarea industrial, att cea intern ct i cea transfrontalier, genereaz apariia ploilor acide. Pe arii extinse acioneaz i se resimte efectul nociv al pulberilor rezultate din activitatea unitilor productoare de materiale de construcii (ciment i var) precum i a centralelor electrice i termice ce funcioneaz pe baz de crbune i isturi bituminoase.

Evoluie

probabil

situaia

Pduri

neimplementrii planului Ca sector economic cu valene reale de dezvoltare pe termen mediu i lung, turismul antreneaz n sistemul su un larg evantai de activiti economice, culturale i sociale. In acelai timp, turismul reprezint un mijloc de valorificare a patrimoniului natural i cultural-istoric, conform principiilor dezvoltrii durabile i de dezvoltare rural prin extinderea ariei ofertei specifice i crearea de venituri i locuri de munc n mediul rural, altele dect cele de baz. O coordonare insuficienta a politicilor sectoriale sau din deciziile locale poate conduce la ocuparea unor suprafete de teren cu depozite neconforme de deseuri, la utilizarea unor practici agricole si silvice distrugatoare, care sa nu favorizeze mediul ambiental. Lipsa de coordonare a amenajarii teritoriului poate avea un efect negativ prin necoordonarea sistemelor de salubrizare i de amenajare de depozite ecologice pentru deseuri, meninerea zonelor degradate. Neamenajarea de locuri speciale de campare conduce n continuare la meninerea riscului polurii cu deeuri aruncate de ctre turiti, ca i a producerii de incendii n pduri produse de focurile lasate nesupravegheate. Dezvoltarea unui turism durabil necesit ca n principalele puncte de interes ale zonelor construite s se amplaseze indicatoare de trasee turistice i informaii asupra regulamentelor locale de campare, vizitare, etc.

Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective.

57

Aspect de mediu

Starea actual a factorului de mediu9 Uscri anormale datorate polurii industriale se semnaleaz la toate speciile forestiere aflate n zonele de impact ecologic precum Zlatna, Copa Mic, Boca - Crivina, Turceni - Rovinari, Bicaz - Taca, Anina, etc. Gazele toxice i pulberile emanate n atmosfer au determinat o diminuare a proceselor fiziologice ale arborilor, reducerea sensibil a creterilor anuale de mas lemnoas, uscarea i degradarea calitativ a lemnului, destructurarea solului urmat de fenomene de eroziune i alunecare a terenurilor n pant.Judeele n care pdurea ocup suprafee reduse sunt: Ilfov 3%; Clrai 4%; Constana 5%; Brila 5%; Teleorman 5%; Ialomia 6%; Galai 8%; Olt - 9%; Botoani 10%; Giurgiu - 11%; Timi 11%; Dolj - 12%; Tulcea 12%. Pentru perioada 2005 2008, s-a estimat o majorare a suprafeei ocupate cu vegetaie forestier cu circa 60000 ha, cu prioritate n aceste judee. Aceast majorare se va realiza prin mpduriri n terenuri degradate inapte pentru agricultur i prin mpduriri n vederea realizrii Sistemului naional de perdele forestiere de protecie. In anul 2005 s-au mai nfiinat 9 parcuri naionale i naturale, dup cum urmeaz: Parcul Naional Defileul Jiului, Parcul Naional Buila - Vnturia, Parcul Natural Munii Maramureului, Parcul Natural Putna Vrancea, Parcul Natural Lunca Mureului, Parcul Natural Comana, Parcul Natural Lunca Joas a Prutului Inferior, Geoparcul Dinozaurilor ara Haegului i Geoparcul Platoul Mehedini, care cuprind paduri in suprafata de 218.278 ha. n acest fel numrul parcurilor naionale i naturale a ajuns la 26, iar pdurea protejat din interiorul acestora este de aproximativ 700.000 ha, reprezentnd 10,95% din suprafaa total a pdurii.

Evoluie

probabil

situaia

neimplementrii planului Nedezvoltarea turismului ca suport al dezvoltrii economice a rii, va conduce la meninerea industriei ca suport a dezvoltrii economice. In acest fel se va menine i nivelul de poluare industrial cu impact negativ asupra fondului forestier. Lipsa unor poteci marcate i a informaiei asupra unor specii rare sau pe cale de disparitie din flora si fauna, face ca turistul s se abat de la traseu, putnd aduce mediului prejudicii deosebit de mari. Dezvoltarea turismului montan necesit construirea unor reele marcate de poteci i drumuri forestiere sau mijloace de ascensiune, care, prin densitatea mare a lucrrilor ce le necesit (defriri, ziduri de protecie, poduri, viaducte, piloni etc.) pot afecta n mod semnificativ biodiversitatea. Lipsa unei coordonri la nivel teritorial i dezvoltarea haotic, poate accentua impactul negativ.

Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective.

58

3.2.6. Sntatea uman


Aspect de mediu Starea actual a factorului de mediu10 Evaluarea strii de sntate a populaiei const n identificarea factorilor de risc, care in de: calitatea aerului citadin; alimentarea cu ap potabil i canalizare; colectarea i ndeprtarea reziduurilor lichide i solide de orice natur; zgomotul urban; habitatul condiii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populaional etc); calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaiei Calitatea aerului citadin este dat de gradul de ncrcare a aerului cu diveri poluani: Iritani - gaze iritante ( cum ar fi oxizii de sulf i de azot, azotul amoniacal, clorul, ozonul, alte substane oxidante) ; particule n suspensie respirabile (PM 10 i PM 2,5) care au n compoziie particule de nitrai, sulfai, amoniu, etc., ce provin din erodarea pavimentului strzilor, solului, vegetaie, din procese tehnologice industriale i din traficul auto. Favorizeaz apariia infeciilor acute ale cilor aeriene superioare, a infeciilor oculare, evoluie nefast a bolilor cronice respiratorii i cardiovasculare (complicaii, deces) n condiiile expunerii la concentraii cu mult peste CMA pe o perioad scurt de timp, de ordinul zilelor toxici sistemici (plumbul, cadmiu i mercurul). Au o aciune nociv, toxic, ce acioneaz asupra diferitelor organe i sisteme ale organismului, n acelai timp specific fiecrui agent poluant n parte expunerii fibrozani, ce sunt asociai profesionale la pulberi. Cancerigeni (Organizaia Mondial a Sntii consider c 80% din totalul cancerelor sunt datorate unor factori de mediu ambientali i c dintre acetia, poluarea atmosferic crete riscul cancerigen n populaia general, mai ales pentru cancerul bronhopulmona) In fig. 3.2.6.1. de mai jos se exemplific gradul de mortalitate general, mortalitate respiratorie i bronit cronic n cteva localiti din ar. In judeul Braov se disting 3 zone critice sub aspectul polurii aerului: 1. Zona central a judeului format din mun. Braov mpreun cu localitile nvecinate: Scele, Cristian, Codlea. 2. Zona central - nordic a judeului cu localitile Hoghiz, Raco, Rupea. 3. Zona central - vestic a judeului cu localitile Fgra i Victoria In jud. Prahova sunt mai multe zone critice, mai ales n jurul localitilor Ploieti, Cmpina, Comarnic. Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului Cuantificarea efectelor polurii aerului asupra strii de sntate poate fi fcut prin : a) urmrirea efectelor directe asupra strii de sntate a diverilor poluani (iritani, toxici sistemici, fibrozani, cancerigeni), sau b) prin efectele indirecte producerea de disconfort urmat de sesizrile populaiei ca reacie la disconfort. Neimplementarea programului referitor la reabilitarea infrastructurii tehnice menine i chiar agraveaz starea calitii aerului citadin ca urmare a prezenei particulelor n suspensie.

Sntate a uman

Datele sunt extrase din Raportul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, precum i din rapoartele APM Bistria Nsud, Braov, Prahova privind starea calitii factorilor de mediu la nivelul ntregii ri i la nivelul judeelor respective.

10

59

Fig. 3.2.6.1

Aspect mediu

de

Starea actual a factorului de mediu Alimentarea cu ap potabil i canalizare Serviciul public de alimentare cu ap cuprinde activiti de captare, de tratare a apei brute, de transport i de distribuie a apei potabile i industriale la utilizatori. In fig. 3.2.6.2. se prezint ponderea populaiei cu acces la reeaua de ap potabil din totalul populaiei dintr-o localitate, iar n fig. 3.2.2.2, ponderea populaiei racordat la sistemul de canalizare (circa 47% din populaia Romniei). Conform datelor din Anuarul Statistic al Romniei din anul 2004, toate cele 276 localiti urbane, existente la 31 decembrie 2003, au fost racordate la sistemul public de aprovizionare cu ap, dar reeaua de distribuie acoper numai 71% din lungimea total a strzilor din localitile urbane. In volumul predat la faza I-a a raportului sunt prezentate date detaliate privind situaia alimentrii cu ap i a sistemului de canalizare. De ex., din cele 103 de localitati ale judetului Prahova (89 rurale si 14 urbane), 72 dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa

Evoluie

probabil

situaia

Sntatea uman

neimplementrii planului Gradul de accesibilitate al populaiei la ap sigur pentru but i prepararea hranei, precum i pentru satisfacerea cerinelor de igien individual i unul dintre general, constituie indicatorii mondiali de caracterizare a calitii vieii unei comuniti. Neimplementarea axei prioritare 3 va menine starea actual a sistemului de alimentare cu ap, ceea ce n condiiile de secet i temperaturi ridicate va avea influene semnificative asupra populaiei, crescnd riscul mbolnvitrilor hidrice. Lipsa instalaiilor de epurare sau funcionarea necorespunztoare a acestora va menine riscul de poluare a emisarului apelor uzate menajere sau industriale.

60

sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila (58 comune si 14 orase) restul localitatilor fiind aprovizionate din surse locale si proprii (fantani publice si pompe de mana). Dintre indicatorii cu impact asupra sntii, pot fi menionai bolile transmisibile, posibil asociate apei, raportate ca numr de cazuri de mbolnvire (tabelul 3.2.61. de mai jos). Anual, Institutul de Sntate Public din Bucureti elaboreaz raportul naional privind monitorizarea epidemiilor hidrice prin apa potabil. Situaia episoadelor de epidemie hidric generat de apa potabil, n perioada 20002004, este prezentat n tabelul 3.2.6.2 de mai jos: Majoritatea mbolnvirilor s-au datorat ntreruperii furnizrii apei potabile sau defeciunilor existente n reelele de alimentare cu ap potabil.

Tabel 3.2.6.1. - Indicatori cu impact asupra sntii Anul 2000 2001 2002 2003 Febr tifoid (numr cazuri) 1 0 3 22 Dizenterie (numr cazuri) 1485 1201 1607 791 Hepatit A (numr cazuri) 9103 6497 6182 5074 BDA (numr cazuri) 42362 33563 59687 36503

Tabel 3.2.6.2. Anul 2000 Numr imbolnviri Fig. 3.2.6.2 382

2001 598

2002 673

2003 28

2004 17

61

Aspect mediu

de

Starea actual a factorului de mediu Calitatea apei de naturale amenajate mbiere din zonele

Evoluie

probabil

situaia

Sntatea uman

Sntatea uman

In ara noastr exist zone naturale amenajate, unele neautorizate din punct de vedere sanitar i zone naturale de mbiere, neamenajate, utilizate n mod tradiional, supravegheate prin inspecii sanitare i analize de laborator. In cursul anului 2004 au fost prelucrate datele de monitorizare conform HG nr. 459/2002, privind calitatea apelor de mbiere din zonele naturale amenajate din inspecii efectuate n 14 judee i au rezultat urmtoarele: - au fost monitorizate 65 de zone naturale folosite pentru mbiere, din care 77% sunt neautorizate sanitar i numai 23% au autorizaie sanitar; - dei nu sunt autorizate sanitar toate cele 65 zone, acestea au fost monitorizate n totalitate i au corespuns din punct de vedere chimic i bacteriologic n procent de 31%, conform normelor sanitare n vigoare. n zonele neautorizate, probele bacteriologice au fost necorespunztoare i s-au datorat numrului total de germeni crescui (peste 300/ml ap), ct i coliformilor totali. Zgomot Sigurana traficului Cresterea nivelului de zgomot este datorata industrializarii, mobilitaii populaiei si a mijloacelor de transport. Valori mari ale nivelului de zgomot sunt inregistrate in orasele care sunt tranzitate de traficul rutier greu, precum Piteti, Sibiu, Lugoj, Cluj, etc, ce nu au arter ocolitoare. Traficul rutier afecteaza 32% din populatie cu niveluri de zgomot pana la 55 dB (A) , 23% cu nivelurile de zgomot pana la 60 dB(A) i 10,5% cu nivelurile de zgomot intre 65-75 dB(A). Traficul feroviar afecteaza numai 5% din populatie cu niveluri de zgomot pana la 60 dB(A) i numai 1,5% cu niveluri de zgomot intre 65 i 70 dB(A). Traficul aerian afecteaza numai 0,05% din intreaga populatie cu niveluri de zgomot de pana la 60 dB(A).

neimplementrii planului Lipsa staiilor de epurare face ca apele utilizate n sezonul cald de publicul vizitator pentru mbiere, s constituie un real factor de mbolnvire pentru cei ce o utilizeaz. Calitatea microbiologic a apelor de mbiere din dreptul plajelor litoralulului romnesc, n anul 2004, relev faptul c procentul de depire a standardelor n domeniu (valori recomandate i obligatorii) a fost de 4% pentru coliformi totali, 4% pentru coliformi fecali i 20% pentru streptococi fecali.. Toate porturile romneti de la Marea Neagr sunt racordate la reeaua urban de canalizare care aduce apele uzate la staiile oreneti de epurare (indicator de rspuns); n portul Constana exist doar o staie pilot de epurare pentru apele de santin/balast preluate de la nave. Situaia este i mai grea n cazul porturilor dunrene i a localitilor amplasate n lungul Dunrii i care deverseaz apele uzate direct n Dunre.

Meninerea actualelor condiii de tranzit a centrului localitilor de ctre traficul greu, n condiiile creterii traficului, va conduce la creterea nivelului de zgomot i a vibraiilor. Poluarea fonic va afecta populaia, mai ales copii i persoanele n vrst. Vibraiile au un puternic impact negativ asupra cldirilor, monumentelor istorice, tiut fiind faptul c de regul astfel de obiective se gsesc n centrul localitii. Neaplicarea msurilor de reabilitare a aeroporturilor va conduce la creterea traficului rutier i implicit a zgomotului provocat de acesta. Mrirea duratei de deplasare induce fenomene de stres, oboseal cu efecte nedorite asupra participanilor la trafic. Analiza dinamicii accidentelor de circulaie scoate in eviden tendina ingrijortoare de crestere a numarului de accidente precum i a numarului de raniti i morti, inregistrata mai ales in anii 2005 i 2006.Astfel in perioada 2000-2006 numarul de accidente a crescut de la 7.950 in anul 2000 la 19.259 in anul 2006 si, corespunzator, numarul de raniti a scazut de la 6.855 la 4.714, iar numarul de morti de la 2.479 la 2.151 (fig. 3.1.9). In harta 3.2.5.2 se prezint zonele n care se produc cele mai multe accidente

62

Fig.3.2.6.3. Zonele cu accidente de circulaie

63

Aspect de mediu Sntatea uman

Starea actual a factorului de mediu


Depozitarea deeurilor Caracteristicile situaiei existente sunt: colectarea deeurilor menajere din aglomerrile urbane (blocuri, cartiere de locuine) se face n sistemul de ghene deschise, care prezint factori de risc pentru sntatea populaiei; n cazul locuinelor individuale, colectarea deeurilor menajere se face din u n u n pubele individuale; rampele de gunoi neconforme ale oraelor, unde depozitarea a fost sistat, nu ntrunesc condiiile minime ale normelor n vigoare, n ceea ce privete amplasarea i amenajarea, nu mai pot fi reabilitate, i nu s-a trecut la nchiderea conform a acestora. n mediul rural, depozitarea deeurilor se face n locuri improprii, n special pe marginea cursurilor de ap i a drumurilor lturalnice marea majoritate a serviciilor de salubritate dispun de mijloace de transport nvechite i depite, care nu asigur un transport igienic, iar ridicarea gunoiului de la populaie nu se face conform normelor sanitare

Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului


Gestionarea activitilor de colectare, transport i eliminare a acestor deeuri nu a primit, de-a lungul timpului, atenia cuvenit, astfel nct att calitatea factorilor de mediu ct i impactul asupra populaiei prezint riscuri ridicate. Neimplementarea unui sistem adecvat de gestiune a deeurilor va conduce la meninerea i chiar creterea riscului de mbolnvire a populaiei.

3.2.7. Resurse balneare


Aspect de mediu Starea actual a factorului de mediu
Fenomenele de degradare ntlnite n cazul substanelor minerale balneare, cu deosebire a apelor minerale i termominerale rezult, de cele mai multe ori, din nerespectarea principiilor generale de protecie i exploatare a lor, care impun: limitarea exploatrii zcmintelor n raport cu rezervele omologate de substane minerale balneare, executarea lucrrilor geologice n conformitate cu prevederile cercetrilor i proiectelor de specialitate, evitarea exploatrii zcmintelor pn la epuizare i o exploatare tiinific, raional a acestora, instituirea perimetrelor de protecie hidrogeologic i sanitar n jurul zcmintelor etc. Unele cazuri semnificative de degradare a resurselor balneare s-au semnalat la zcmintele hidrominerale Covasna i Buzia, la care, exploatarea defectoas a acestora a dus la scderea potenialului surselor, diminuarea cantitii de CO2 etc. La Bile Felix, suprancrcarea staiunii cu structuri turistice balneare i de cazare, fr o corelaie cu rezervele de ap mineral a dus la o intensificare a exploatrii apelor pn la limita de exploatare a zcmntului hidromineral, recondiionarea acestuia refcndu-se anevoios. Nerespectarea i uneori chiar nestabilirea perimetrelor din punct de vedere hidrogeologic i sanitar i permiterea activitilor economice poluante n limitele acestora, au condus, de asemenea, la degradarea resurselor balneare (lacurile Nuntai, Techirghiol,

Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului


In cazul neimplementrii Axei prioritare 2 se va menine situaia actual n ceea ce privete proiectarea necorespunztoare a obiectivelor de investiii cu caracter turistic, prin stabilirea de amplasamente neadecvate pentru baza material turistic, realizarea de construcii inestetice,neadaptate specificului etnografic, arhitectural sau natural al zonei turistice, ocuparea intensiv cu construcii turistice care poate afecta chiar echilibru ecologic al teritoriului respectiv etc. Astfel de situaii s-au creat, de exemplu, n unele staiuni balneare, prin realizarea unei baze tehnico-materiale disproporionate ca volum i structur, comparativ cu capacitatea de primire a teritoriului i a rezervelor hidrominerale (Sovata, Buzia, Vatra Dornei, Sinaia, Poiana Braov etc.). Rezultatul a fost "suprancrcarea" teritoriului cu

Resurse balneare

64

Amara, Balta Alb i Lacul Srat) datorit irigaiilor, chimizrii agriculturii i apelor reziduale industriale.

echipamente i structuri turistice, mergndu-se pn la o urbanizare a staiunii (Bile Felix i parial Sovata i majoritatea staiunilor i zonelor turistice).

3.2.8. Peisaj Aspect de mediu Peisaj Starea actual a factorului de mediu

Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului


PATN Sectiunea a VI-a Turism, alturi de celelalte programe i planuri de dezvoltare au ca obiective, printre altele, reabilitarea infrastructurii , regenerarea i reabilitarea zonelor urbane. Lipsa de msuri privind promovarea coeziunii teritoriale n zona rmului Mrii Negre va conduce n continuare la modificarea configuraiei ecosistemelor costiere.

Dupa schimbarile economice i sociale din ultimul deceniu al secolului XX, Romania a acumulat zone de infrastructura abandonata, locuri cu constructii neterminate i imobile abandonate, ceea ce reduce atractivitatea tarii. Transportul i infrastructura de transport au un impact direct asupra peisajului. Drumul este cel mai mare consumator de teren, fiind urmat de calea ferata. Infrastructura de transport neadministrata corespunztor reduce atractivitatea tarii, tinand cont chiar i de resursele naturale i culturale bogate, ca exemple avand drumurile cu intretinere proasta, precum i caile ferate abandonate (in special cele inguste folosite in scopuri industriale). In ultimele decenii, bazinul Marii Negre a fost scena multor schimbari de mediu cu modificari/degradari calitative i cantitative care au avut un impact major asupra configuratiei actuale a ecosistemelor costiere i asupra calitatii apei din apropierea tarmului. Una dintre cele mai influentate zone a fost tarmul romanesc, care sufera de probleme grave de eroziune a plajei, 60-80% din lungimea litoralului confruntanduse cu pagube mari, in timp ce latimea plajelor se reduce de la an la an. Exista de asemenea o amenintare a eroziunii plajei asupra oamenilor i locuintelor acestora, in special in sectorul de sud ( Mamaia-Vama Veche) al litoralului. Dezvoltarea transportului naval precum i dezvoltarea porturilor pe litoral au transformat peisajul Marii Negre. Navigatia este atat mijloc de transport pentru produsele industriale cat i mijloc de transport public i a avut un efect puternic asupra transformarii peisajului cultural i economic al oraselor precum Constanta, Mangalia i Nvodari. Principalele porturi maritime/fluviale ale Romaniei sunt Braila, Galati, Tulcea i Sulina pe Dunare. Starea porturilor este deteriorata i constituie o amenintare nu numai asupra ecosistemelor naturale ci i asupra atractivitatii peisajului cultural al Romaniei.

65

3.2.9. Managementul de risc de mediu


Aspect de mediu
Risc de mediu

Starea actual a factorului de mediu


Situaiile de risc pot avea cauze naturale sau antropice Cauze naturale pot fi: - revrsri ale cursurilor de ap produse de precipitaii abundente, topirea brusc a zpezilor, - ridicarea nivelului apelor subterane, - prbuiri ale masivelor geologice, - alunecarea versanilor, - fenomene de eroziune, etc.. Cauze antropice : - accidente de circulaie n care s fie antrenate vehicule ce transport substane toxice sau periculoase. - ruperea sau avarierea barajelor i a altor lucrri situate n amonte de amplasamentul unor obiective socialeconomice proiectate la o clas de importan superioar , - proiectarea unor construcii care traverseaz albiile cursurilor de ap (ce micoreaz seciunile de curgere) i care nu in seama de lucrrile existente sau incluse n schemele de amenajare ale bazinelor hidrografice, - proiectarea unor construcii care traverseaz albiile cursurilor de ap dimensionate la debite maxime necorespunztoare sau neactualizate, amplasarea necorespunztor a unor construcii pe versanii sau n albiile majore, despduriri pe suprafee exploatarea neraional lemnoase,etc. mari prin a masei

Evoluie probabil n situaia neimplementrii planului


Dac n cazul unor situaii de risc provocate de cauze naturale (de ex. de cutremure), omul nu poate interveni pentru evitarea producerii acestora, el poate interveni ns pentru reducerea efectelor negative produse. Lipsa de ntreinere a infrastructurii rutiere i feroviare mrete gradul de deteriorare a acesteia n caz de viituri, ceea ce poate conduce la izolarea complet a unor localiti sau la ngreunarea accesului ctre zonele turistice. De asemenea mrete gradul de producere a unor accidente de circulaie cu urmri asupra mediului i a factorului uman. Astfel de accidente au un impact major asupra mediului, cauzand poluarea intensa a aerului i apei din descarcari de substante periculoase in aer ( accidentele de circulatie ajung deseori la incendii) precum i in apa (scurgeri de la vehiculele ce transporta substante periculoase la suprafata i in ape). Desi astfel de accidente sunt rare (cum a fost accidentul de la Mihileti de exemplu), intensitatea traficului asupra drumurilor i congestia rutiera au sporit riscul de astfel de accidente. In acelai timp, lipsa infrastructurii tehnice face imposibil valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare. Riscuri suplimentare de mediu provin de la spargerea conductelor de transport produse petroliere, stocarea ilegala de deeuri, deertificarea, etc. Pdurea reprezint o important resurs natural, iar neaplicarea msurilor de protecie poate conduce, pe de o parte la mbolnvirea copacilor, iar pe de alt parte la despduriri pe suprafee mari cu influene negative asupra stabilitii versanilor, creterii riscului de producere a inundaiilor, accelerarea fenomenelor de eroziune a solului. Axa prioritar 7 din cadrul programului pune accentul pe adoptarea de msuri preventive n

Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, n interiorul crora exist un potenial de producere a unor fenomene naturale ce pot produce pagube fizice i pierderi de viei omeneti, care pot afecta populaia, activitile umane, mediul natural i cel construit. Riscurile naturale sunt determinate de hazardurile naturale, de vulnerabilitatea elementelor expuse i de expunerea acestora. Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a V-a Zone de risc natural evideniaz la nivel naional principalele zone naturale de risc

66

naional principalele zone naturale de risc determinate la o anumit dat (de ex. anul1999), n care exist potenial de producere a unor dezastre naturale prin inundaii, alunecri de teren i seisme. Hazardurile naturale cele mai importante n condiiile rii noastre, se consider cele determinate de urmtoarele fenomene poteniale:inundaii i viituri, alunecri de teren, cutremure Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a V-a Zone de risc natural evideniaz la nivel naional principalele zone naturale de risc determinate la o anumit dat (de ex. anul1999), n care exist potenial de producere a unor dezastre naturale prin inundaii, alunecri de teren i seisme. In harta 3.2.9.1 3.2.9.3 sunt prezentate zonele de risc natural inundaii, alunecri de teren, cutremure de pmnt.

cadrul amenajrii teritoriului n scopul prevenirii riscurilor naturale. Continuarea amplasrii necorespunztor a unor construcii pe versani sau n albiile majore ale cursurilor de ap, n condiiile creterii populaiei, va conduce la mrirea numrului de victime n caz de alunecri de teren sau de viituri, precum i la creterea cuantului pagubelor materiale. Zonele afectate de astfel de fenomene necesit reconstrucie ecologic, ceea ce implic cheltuieli cu mult mai mari dect cele preventive.

67

ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

RAPORT DE MEDIU

Harta nr. 3.2.9.1

ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

RAPORT DE MEDIU

Harta nr. 3.2.9.2.

69

ANALIZA STRATEGIC DE MEDIU pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAIONAL SECIUNEA A VI-A ZONE TURISTICE

RAPORT DE MEDIU

Harta nr. 3.2.9.3.

70

4. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ


Turismul ca ramura economica are strnse relaii cu alte sectoare ale activitii economice i sociale cum sunt: transporturile, comunicaiile, unele sectoare industriale, agricultura i industria alimentara, lucrrile publice i amenajarea teritoriului, protecia mediului, sntate, nvmnt, cultura, finane, ordine public, administraia public locala etc. Nivelul strategic al PATN Sectiunea VI.-a Turism este la scar naional i de aceea nu este posibil identificarea n cadrul acestui raport a locaiilor n teritoriu ale prioritilor i activitilor planificate. In acest caz, este aplicabil analiza caracteristicilor i aspectelor de mediu prezentat n capitolul 5, analiz care corespunde cerinelor legislaiei romne i Directivei CE. In conformitate cu Ordinul 863/2002, o analiz detaliat a caracteristicilor de mediu se va realiza n cadrul sudiilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru fiecare din proiectele care vizeaz investiii in activiti cu impact potenial asupra mediului. Aceste studii vor putea identifica, la o scar temporo-spaial adecvat, caracteristicile de mediu ce pot fi afectate semnificativ. De aceea, n cadrul acestui capitol, vom face numai unele aprecieri cu caracter global. n condiiile respectrii i promovrii principiilor de dezvoltare durabil, turismul:

constituie un mijloc de protejare, conservare i valorificare a potenialului cultural, istoric, folcloric i arhitectural al rii. reprezint un mijloc de dezvoltare a zonelor rurale, prin extinderea ariei ofertei specifice i crearea de locuri de munc n mediu rural altele dect cele tradiionale, ameliornd condiiile de via i sporind veniturile populaiei locale;

conduce la diversificarea industriei locale prin susinerea nfiinrii de IMM-uri conduce la dezvoltarea industriilor nepoluante conexe turismului i de bunuri de consum (artizanat, mobil, marochinrie etc.); genereaz o cerere specific de bunuri i servicii cum sunt: a) infrastructura de transport b) infrastructura de cazare

Pe de alt parte, turismul, fiind un consumator de spaii i resurse turistice, particip implicit la degradarea i poluarea mediului nconjurtor a potenialului turistic, fie prin presiunea direct a turitilor asupra peisajului, florei i faunei sau altor obiective turistice pe care le poate deteriora parial sau total, fie prin concepia greit de valorificare i echipare a unor zone, puncte sau obiective turistice. Astfel:

71

Conform Anexei la Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 604/4.07.2005, n Romnia sunt 132 peteri i sectoare de peteri clasificate ca arii naturale protejate. Lipsa dotrilor sau amenajrilor specifice necesare vizitrii acestora, ca i vizitarea intensiv, poate conduce la aciuni distructive numeroase. De ex, amenajrile pentru vizitarea peterilor executate fr respectarea tehnicii specifice au condus la degradarea peterilor Muierii (Munii Parng) i Ialomiei (Munii Bucegi) precum i a peterii lui Ionel (Munii Bihor). De asemenea, iluminatul n trecut a unor peteri, cu fetile, a provocat distrugerea definitiv a depunerilor calcaroase din interiorul unor peteri (Petera Ialomiei .a.). Prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.314/2004, completat i modificat prin ordinul nr. 2.182/2005 s-a aprobat Lista monumentelor istorice, actualizat i Lista monumentelor istorice disprute. Pe aceast list figureaz i o serie de monumente istorice i de art din Bucovina a cror vizitare intensiv, iluminatul cu lumnri i lipsa unor dotri tehnice de aerisire sau de deplouare au condus la degradarea unor fresce i picturi din interior. Anexele 2-5 la Ordonnaa de urgen a Guvernului nr. 236/2000, actualizate prin Ordinul nr. 1198/2005 al ministrului mediului i gospodrii apelor, stabilesc: - tipurile de habitate naturale, de specii de plante i de animale a cror conservare necesit declararea ariilor speciale de conservare, respectiv i a ariilor de protecie special avifaunistic; - speciile de animale i de plante care necesit o protecie strict. Prin Hotrrea Guvernului nr. 230/2003, completat cu Hotrrea Guvernului nr. 2151/2004, s-au delimitat rezervaiilor biosferei, parcurile naionale i parcurile naturale i s-au constituit administraiile acestora. Ca exemplificare, in anexele 5-9 la prezentul raport se prezint: Parcul Naional Climanii i Parcul Naional Munii Rodnei din judeul BistriaNsud (Anexa 5); Parcul Naional Bucegi (Anexa 6) Parcul Naional Piatra Craiului (Anexa 7) Rezervaiile naturale din Masivul Ciuca (Anexa 8) Situaia parcurilor naturale, a siturilor Natura 2000, speciilor de flor i faun, monumentelor naturii, etc. din judeul Braov (Anexa 9) Unele activiti turistice pot avea un impact semnificativ asupra acestor zone prin: o concentrare turistic mare i n condiiile n care se realizeaz circulaia turistic necontrolat. Nici Parcul Naional Retezat (decretat din 1936) i nici

72

celelalte parcuri sau rezervaii naturale nu sunt pn n prezent organizate pentru vizitare. o colectarea abuziv a florei, n special a plantelor declarate monumente ale naturii, urmare a insuficientei popularizri a plantelor ocrotite i a necunoaterii de ctre turiti a gravelor implicaii ce le pot avea aciunile lor necontrolate, asupra factorilor de mediu. Aa se explic de ce floarea de col (Leontopodium alpinum), garofia de munte (Dianthus spiculifoluis) cu varietatea ei endemic "Garofia Pietrei Craiului" (Dianthus callizonus) i alte specii de plante sunt pe cale de dispariie n unele areale, dei sunt ocrotite prin lege. o lipsa unor locuri amenajate destinate popasului sau instalrii n corturi n toate locurile destinate turismului de recreere i odihn, mai ales n preajma centrelor urbane, n muni, n apropierea cabanelor i staiunilor turistice, pe malul rurilor sau lacurilor etc. o o circulaia turistic automobilistic n staiunile turistice ptrunderea turismului automobilistic n locuri pn nu demult

inaccesibile i abaterea turitilor de la drumurile principale O situaie special o prezint degradarea sau epuizarea surselor de substane minerale balneare, caracterizate printr-o mare vulnerabilitate la factorii exogeni, orice intervenie nefavorabil asupra lor putnd provoca schimbarea parametrilor fizici i chimici, pe baza crora au fost declarate resurse terapeutice (Vatra Dornei, Buzia, Climneti, Sovata, Ocna Sibiului, Ocna Mureului etc.). Sursele de substane minerale balneare sunt supuse unui impact semnificativ ca urmare a nerespectarii principiilor generale de protecie i exploatare a lor. Astfel unele cazuri semnificative de degradare a resurselor balneare sau semnalat la zcmintele hidrominerale Covasna i Buzia, la care exploatarea defectoas a acestora a dus la scderea potenialului surselor, diminuarea cantitii de CO2 etc. La Bile Felix, suprancrcarea staiunii cu structuri turistice balneare i de cazare, fr o corelaie cu rezervele de ap mineral a dus la o intensificare a exploatrii apelor pn la limita de exploatare a zcmntului hidromineral, recondiionarea acestuia refcndu-se anevoios. Nerespectarea i uneori chiar nestabilirea perimetrelor din punct de vedere hidrogeologic i sanitar i permiterea activitilor economice poluante n limitele acestora, au condus, de asemenea, la degradarea resurselor balneare (lacurile Nuntai, Techirghiol, Amara, Balta Alb i Lacul Srat) datorit irigaiilor, chimizrii agriculturii i apelor reziduale industriale.

73

5. Orice problema de mediu existenta, care este relevanta pentru plan , inclusiv, in particular, cele legate de orice zona care prezinta o importanta speciala pentru mediu, cum ar fi ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001
5.1. Reeaua naional de arii naturale protejate (arii ale reelei Natura 2000)
Pe teritoriul Romniei au fost identificate habitatele naturale i speciile slbatice de faun i flor prevzute n Directiva psri i habitate. Acestea sunt prezentate n anexele la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat prin Legea 462/2001 (completat de Legea 345/19.07.2006). Astfel, Sistemul naional de arii terestre protejate reprezint aproximativ 8% din teritoriul Romniei, iar Fondul naional forestier nsumeaz 6.368.000 ha, din care 6.227.000 ha sunt acoperite de pduri, iar 141.000 ha reprezint zone mpdurite, cultivate, administrare silvic sau altele. Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile a elaborat Strategia naional de conservare a biodiversitii, care, la cap. 3 prevede obiectivele i aciunile prioritare privind strategia de armonizare a reglementrilor privind conservarea natural cu cerinele comunitare. De asemenea, MMDD a elaborat planuri de aciune pentru implementarea acestei strategii i a Directivelor psri i habitate. Printre obiectivele prioritare stabilite n vederea implementrii Strategiei se numr: organizarea Reelei Naionale de Arii Protejate i asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale i conservrii diversitii biologice; protecia, conservarea i refacerea diversitii biologice terestre i acvatice, existente n afara ariilor protejate prin: a) reducerea i eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de via, supraexploatarea resurselor neturale, planificarea, amenajarea i utilizarea necorespunztoare a teritoriului, i b) prin reconstrucia ecosistemelor i habitatelor deteriorate.

74

Prin Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 776/2007, publicat n Monitorul oficial al Romniei Partea I-a nr. 615/5.09.2007, s-au declarat siturile de importan comunitar ca parte integrat a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia. Reeaua Natura 2000 cuprinde toate cele cinci regiuni biogeografice (alpin, continental, panonic, pontic, de step) i, n consecin, exist posibilitatea interferenei ariilor cu activitile de dezvoltare a turismului, de vreme ce toate regiunile Romniei sunt importante din punctul de vedere al reelei Natura 2000. In fig. 5.1. se prezint distribuia habitatelor pe regiuni geografice, ariile naturale protejate i parcurile naturale/naionale.

1. Arii naturale protejate;

2. Parcuri naturale / naionale i Rezervaia Biosferei Delta Dunrii; a. Regiunea biogeografic Continental; b. Regiunea biogeografic Alpin; c. Regiunea biogeografic Stepic; d. Regiunea biogeografic Panonic; e. Regiunea biogeografic Pontic

75

5.2. Valori istorice, culturale i arheologice


5.2.1. Teritoriul romnesc n cadrul Europei
Romnia este o ar la hotarele Europei i aceast situaie de hotar i confer o poziie unde se mbin interferene multiple: de natur geopolitic i cultural de-a lungul secolelor (harta 5.3 i harta 5.4)1, de natur geofizic de durat infinit mai lung. Aceast dubl proprietate de hotar i de interferen, a marcat n permanen evoluia i structura teritoriului. Specificul spaiului romnesc in Europa central rsritean este dat n primul rnd de limba de origine latin. Acest spaiu lingvistic, un fel de insul nconjurat de limbi slave i de limba maghiar, este ancorat n zona montan a Carpailor, a cror form circular, nchiznd n interior bazinul Transilvaniei, sugereaz imaginea unei citadele. Aceast citadel de altitudine medie (Vf. Moldoveanu 2544m), cu numeroase trectori, nu a reuit dect parial s devieze marile valuri migratoare din est, jucnd totui un rol important n nrdcinarea populaiei. Locul iniial al formaiunilor politice premoderne i al capitalelor lor, amplasarea mnstirilor, existena unor arii etnografice arhaice sunt dovada acestei nrdcinri. Limitele trasate privind influenele culturale (harta 5.4) reprezint arii de contact i de suprapuneri n care se produc sincretisme; urmele imprimate in elementele materiale de civilizaie sunt mai uor localizabile de ct ideile. Mai mult chiar, ptrunderea influenelor externe ia cteodat trasee neateptate: s-a ntmplat de exemplu ca reformele instituionale inspirate de Occident s soseasc odat cu prinii fanarioi n secolul al XVIII-lea, iar modernizarea oraului Bucureti n secolul al XIX lea se datoreaz generalului rus Kiseleff. Interferenele culturale sunt datorate contactului cu trei spaii culturale: meridional, al lumii greco-bizantine, continuate cu lumea otoman, care este cel mai vechi; apusean, mai ales al lumii germanice, care este cel mai recent; rsritean, al lumii ruso-ucrainiene i al Asiei, progresiv cel mai ambiguu, care mbin n mod strns spiritualitatea ortodox, imperialismul politic i fluctuaiile de populaie (cazul evreilor pentru perioada modern).

Sursa: Atlasul Romniei- Violette Ray, Octavian Groza, Ioan Iano, Maria Ptroescu, Enciclopedia RAO

76

Harta 5.3.

77

- Harta 5.4.

78

5.2.2. Zone cu importan special din punct de vedere arheologic, monumente istorice, etnografie, statiuni balneoclimaterice
Patrimoniul cultural al Romniei este deosebit de bogat, atestnd influenele culturale externe, dar i continuitatea poporului romn n acest spaiu de cultur i civilizaie. Pentru evidenierea i protecia aceestui patrimoniu au fost promulgate o serie de legi, ordonane ale Guvernului, hotrri ale Guvernului i ordine ale ministrului, precum : Legea nr. 41/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Sectiunea a IIIa. Zone protejate. publicat n M.Of . nr. 502/2000, evideniaz zonele naturale protejate de interes naional i identific valorile de patrimoniu cultural naional, care necesit instituirea de zone protejate pentru asigurarea proteciei acestor valori. Legea cuprinde urmtoarele anexe: Anexa nr. I: Zone naturale protejate de interes naional i monumente ale naturii Anexa nr. II: Gruparea geografic i localizarea teritorial a zonelor naturale protejate, de interes naional Anexa nr. III: Valori de patrimoniu cultural de interes naional (monumente istorice de valoare naional excepional) Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national.- republicat n M.O. nr.951/24.11.2006 Ordonana de urgen a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat cu Legea nr. 4622001 i modificat prin Legea nr.345/2006, ce a fost publicat n M.Of. nr.650/27 iulie 2006 Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizat i a Listei monumentelor istorice disprutepublicat n M.Of. nr.646/2004-, completat cu Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2182/2005 privind aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 modificri i completri - i a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente disprute modificri i completri publicat n M.Of. nr.996/2005 Hotrrea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaiilor biosferei, parcurilor naionale i parcurilor naturale i constituirea administraiilor acestora M.O. nr.190/martie 2003 Lista complet a legislaiei n domeniu este prezentat n anexa 3 la prezentul studiu.

79

In cadrul PATN, pe baza legislaiei mai sus menionate i a consultrii autoritilor locale, au fost identificate valorile de patrimoniu de interes naional (monumente i ansambluri de arhitectur , monumente i situri arheologice), precum i muzee i case memoriale. Unele din aceste valori de patrimoniu se afl ntr-o stare de conservare foarte bun, altele necesit intervenii rapide pentru protejare i restaurare. De exemplu, n judeul Braov, Cetatea rneasc Prejmer i Biserica Evanghelic (foto 5.1. de mai jos), fac parte din monumentele protejate de UNESCO, fiind cea mai important biseric fortificat din Transilvania . Acest edificiu n form de cruce, care dateaz de la nceputul goticului, a fost influenat de antierul cistercian de la Kerz; el a fost nconjurat de ziduri avnd o nlime de 12 metri si o grosime de 4 metri. Cetatea adpostete si o expoziie interesant de obiecte de art saxone. De asemenea, in biserica din Prejmer exist unul din cele mai vechi altare din Translivania nchinate lui Christos. Altarul din lemn pictat reprezint o capodoper a secolului al XV-lea. Foto 5.1.

In judeul Bistria Nsud, n localitatea Rodna, se conserv vestigiile cetii medievale, construit n secolul al X-lea, respectiv ruinele bazilicii dominicane (secolul al XIII-lea) din care se mai pstreaz un portal i dou turnuri (foto 5.2).

80

n judeul Bistria Nsud sunt de amintit casele memoriale ale lui: George Cobuc (1886 -1918) poet nscut n Hordou (Cobuc);

Foto 5.3 i,

Casa memorial George Cobuc

Liviu Rebreanu (1885-1944)-scriitor nscut n Trliua;

Foto 5.4. Casa memorial Liviu Rebreanu Deosebit de bogat i rspndit pe ntreg teritoriul Romniei, patrimoniul cultural se mbin armonios cu patrimoniul natural (harta 5.5)1 i foto 5.5.

Foto 5.5. Raco coloana de bazalt

81

- Harta 5.5.

Arta popular a Romniei i are rdcinile n trecutul ndeprtat i tumultos al regiunii (harta 5.4). Fiind situat la intersecia marilor civilizaii istorice greac, roman, bizantin, oriental i occidental- elemente ale acestor civilizaii au fost absorbite de locuitorii acestor regiuni, toate acestea rezultnd ntr-o viziune original care se regsete n arta, meteugurile i muzica Romniei. Folclorul romnesc este cel mai bine conservat din lume iar manifestrile sale sunt evidente n ntreaga ar: Maramure (construcii din lemn, costume, ceramic); Bucovina

82

(esturi, ou ncondeiate de Pati, costume, tradiii); Banat (costume populare artistice, obiecte tradiionale); Horezu ( ceramica, sculptura n lemn); Munii Apuseni (costume populare artistice, sculpturi n lemn, srbtori populare, construcii din lemn); Mrginimea Sibiului ( icoane pictate pe sticl, costume populare artistice, obiecte de uz casnic- toate adunate n muzee de art popular). Exist de asemenea, muzee ale vechii tehnici populare la Bucureti, Sibiu, ClujNapoca, Rmnicu-Vlcea, Focani, Timioara i Sighetu Marmaiei. In cadrul Anexei 11 se prezint cteva aspecte privind folclorul i arta romneasc, cu exemplificri pentru judeele Prahova i Braov. Resursele naturale ale teritoriului, ca i pstrarea tradiiilor populare au condus la

dezvoltarea unor zone turistice ce pot fi delimitate orientativ la nivelul ntregii ri (harta 2.1.). In cadrul PATN, pentru fiecare jude s-au delimitat zonele cu resurse turistice naturale i antropice. De ex, in planele a din Anexa 1 la Raport, sunt prezentate zonele cu resurse turistice din judeele Bistria Nsud, Braov i Prahova.

Staiunile balneoclimaterice Resursele naturale balneare ale Romniei cuprind : ape minerale i termale de nivel internaional; nmoluri terapeutice cu coninut de substane organice i minerale; mofete emanaii naturale de bioxid de carbon lacuri cu ape mineralizate de diferite concentraii diferite micro-climate (inclusiv cele din saline) n Romnia exist 160 de staiuni i localiti balneare care dein resurse de factori minerali de cur ( ceea ce face ca Romnia s fie una dintre cele mai bogate ri din lume, sub acest raport), din care 24 de staiuni balneare sunt de interes naional, celelalte avnd un rol mai redus pe piaa turistic intern i european. Acestea se afl n principalele zone naturale ale Romniei, ndeosebi arcul Carpatic i litoralul Mrii Negre, i de asemenea n zonele de cmpie, de deal i n zonele sub carpatice. n zona Carpailor Orientali se estimeaz c exist 1500 de izvoare minerale, a cror compoziie chimic este foarte variat. Multe dintre aceste staiuni necesit modernizarea i dezvoltarea reelei de alimentare cu ap i a sistemului de canalizare, mbuntirea reelei de drumuri n acestea, drumurile de acces, etc. Cele mai mari staiuni, incluse n circuitul internaional, cu un numr total de locuri cuprins ntre 2.500 i 8.500 sunt, n ordine: Bile Felix, Climneti-Cciulata, Bile Herculane, Sovata, Slnic Moldova, Bile Olneti, Bile Govora, Vatra Dornei, Covasna, Buzia. n multe

83

dintre ele s-a modernizat baza de cazare, s-au construit hoteluri de cur i complexe sanatoriale moderne, n care serviciile de cazare, mas, diagnostic i tratament sunt oferite n cadrul aceleai cldiri. Staiunea balnear cu cea mai mare capacitate de cazare este Felix, urmat de Herculane. Turismul balnear ca i alte forme de turism din Romnia este marcat de sezonalitate. Aceasta este redus doar n cteva staiuni de interes naional. De exemplu, Climneti Cciulata, datorit apropierii de Bucureti i de alte orae importante, a dezvoltat o nou form de turism turismul de afaceri prin dotarea hotelurilor cu faciliti pentru organizarea de conferine, simpozioane i training-uri. Agrementul balnear se dezvolt, n general, n funcie de cadrul geografic, profilul staiunii i grupele de vrst care frecventeaz staiunea. n staiunile destinate turismului internaional, agrementul cuprinde urmtoarele ( pentru exemplificare sunt considerate staiunile Herculane, Felix, Vatra Dornei): tranduri termale n aer liber, piscine acoperite, saune, terenuri de sport, spaii amenajate pentru picnic, bowling, carusele, prtii de schi, prtii pentru sniue, telescaun, jocuri mecanice, cinematografe, biblioteci, muzee, discoteci, sli de spectacole, parcuri, piste pentru atletism, teren cros, cazinouri. n cazul staiunilor situate n apropierea marilor centre urbane, n weekend trandurile i piscinele sunt supraaglomerate, crend disconfort pentru turitii sosii n ar sau de peste hotare. n celelalte staiuni, agrementul este foarte redus sau chiar lipsete.

84

5.3. Probleme de mediu relevante pentru PATN Seciunea VI- Zone turistice
n tabelul 5.3.1. de mai jos sunt evideniate principalele probleme de mediu relevante pentru PATN- Seciunea VI-a Turism. Acestea au fost identificate pe baza analizei PATNSeciunea VI-a Turism, precum i a analizei efectuate asupra strii actuale a mediului (cap. 3).

Tabel 5.3.1. Principalele probleme de mediu legate de PATN- Seciunea VI-a Turism
Aspecte de mediu

Probleme de mediu relevante pentru PATN- Seciunea VI-a Turism


Impact semnificativ asupra calitii aerului produs de emisiile cauzate de congestiile de trafic, nerestricionrii traficului din staiunile balneoclimaterice, infrastructurii nvechite i deteriorate Poluarea aerului ca urmare a autoaprinderii depozitelor neconforme de deeuri sau a incendiilor provocate de campri n afara locurilor organizate Impact semnificativ asupra calitii corpurilor de ap ca urmare a lipsei sistemului de canalizare i epurare a apelor uzate menajere Poluari din surse difuze datorita depozitarii necontrolate a deseurilor Poluarea solului ca urmare a depozitrii necontrolate a deeurilor Alunecri de teren active i zone supuse riscului de inundaii Eroziunea costier si distrugerea plajei Incendii provocate de campri n afara locurilor organizate Lipsa potecilor marcate i a informrii turitilor asupra speciilor rare i protejate Defriri necontrolate, maii ales n proprietile private, ca urmare a lipsei unui plan de amenajare a teritoriului Distrugerea florei i habitatelor din ariile naturale protejate ca urmare a circulaiei turistice necontrolate n zonele sau la obiectivele turistice aflate n afara traseelor marcate Impact antropic, in special restrngerea habitatului natural, cauzat de constructii de case i complexe hoteliere fara autorizatie sau fara respectarea statului zonei Colectarea abuziv a florei, n special a plantelor declarate monumente ale naturii, urmare a lipsa educatiei ecologice, in special a insuficientei popularizri a plantelor ocrotite Deversari ilegale si necontrolate de poluanti in apele de mbiere din zonele naturale amenajate Risc de imbolnviri hidrice ca urmare a lipsei siguranei n alimentarea cu ap (surse de ap subterane neadecvate, reea de distributie a apei invechit, statii de tratare cu capacitate depit, ntreruperi n alimentarea cu ap) Riscuri asociate accidentelor rutiere Risc de mbolnvire ca urmare a depozitrii necontrolate a deeurilor nrutirea condiiilor din staiunile balneo-climaterice datorita poluarii fonice si poluarii aerului ca urmare a congestionarii traficului in mediile urbane Risc crescut de inundaii, alunecri de teren ca urmare a nelurii msurilor preventive

Aer

Apa

Solul Pdurile

Biodiversitatea

Sntatea public

Managementul riscurilor de mediu

85

Aspecte de mediu

Probleme de mediu relevante pentru PATN- Seciunea VI-a Turism


Supraexploatarea resurselor naturale terapeutice Risc ridicat de pierdere a valorii terapeutice a resurselor naturale ca urmare a lipsei masurilor de protectie (de ex. aportul de ap dulce in cazul lacului Techirghiol) Insuficenta aplicare a msurilor de conservare si protejare a patrimoniului natural i cultural mpotriva degradrii Insuficienta aplicare a masurilor de conservare si protejare a zonei costiere a Mrii Negre (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Lipsa de/insuficienta informare a turitilor privind monumentele naturii, ariile protejate, precum si responsabilitatile ce le revin. Conditii neadecvate promovarii formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale Masuri insuficiente pentru reducerea costurilor externe ale transportului (legate de zgomot, poluarea aerului i schimbrile climatice, accidente, avarii ale infrastructurii i congestia traficului) Investitii insuficiente in domeniul dezvoltarii infrastructurii rutiere

Eficiena utilizrii resurselor i conservarea/ gestionarea durabil a resurselor Peisajul i mostenirea culturala

Sensibilizarea turitilor cu privire la aspectele legate de mediul nconjurtor Turismul durabil

86

6. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan si modul in care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideraii de mediu in timpul pregtirii planului
6.1. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan

6.1.1.Obiectivele politicii de mediu ale UE


Aderarea Romniei la structurile UE impune transpunerea n legislaia romn a aquis ului comunitar,implementarea i controlul implementrii legislaiei specifice. Politica Uniunii Europene i actiunea sa asupra mediului pot fi schiate prin programele sale de aciune asupra mediului ncepute n 1973. Decretul unic european i Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de: - protecie i mbunatire a calitii mediului - contribuire la protejarea sntii umane - asigurare a unei utilizri prudente i raionale a resurselor naionale Sub Maastricht, Curtea European poate impune amenzi unui stat membru care nu a reuit implementarea legii UE i punerea n vigoare n ntregime a acesteia. De asemenea, principiile poluatorul pltete i pagubele asupra mediului trebuie s fie rectificate la surs sunt identificate n articolul 130 din Decretul Unic European. Al aselea program de aciune n domeniul mediului al UE Mediu 2000: Viitorul nostru comun, ansa noastr, pune accentul pe prevenirea polurii factorilor de mediu, n special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deeurilor, utilizarea durabil a resurselor naturale. Programul este parte integrant a strategiei de dezvoltare durabil a Comunitii Europene

6.1.2.Programul de guvernare 2005-2008


In cadrul Programului de guvernare 2005-2008, sunt cuprinse o serie de obiective n domeniul dezvoltrii regionale, amenajrii teritoriului, turismului i proteciei mediului a cror realizare va contribui n egal msur i la dezvoltarea turismului. In continuare, prezentm succint aceste obiective. La punctul D. Conservarea capitalului natural , plecnd de la conceptul c dezvoltarea spaial comprehensiv i durabil depinde de conservarea biodiversitii i de aplicarea unor

87

msuri stricte i dure de conservare a zonelor i arealelor verzi aflate n - intra sau - extra vilan, se menioneaz c Guvernul Romniei va avea n vedere: aplicarea Protocolului de la Kyoto de reducere a emisiilor de CO2 prin nsprirea regulilor de organizare a traficului rutier n zonele centrale ale aezrilor urbane; interzicerea traficului n zonele istorice; mbuntirea reglementrilor privind calitatea n construcii i a regulilor de design urban pentru ncurajarea utilizrii unor materiale ct mai puin poluante, a resurselor energetice regenerabile i organizrii riguroase a managementului deeurilor n zonele rezideniale, precum i pentru conservarea i extinderea spaiilor verzi; integrarea politicilor de conservare a biodiversitii n politicile sectoriale, respectiv a celor de dezvoltare rural i urban; creterea calitii apei i aplicarea unor msuri stricte de prevenire a polurii surselor de ap; limitarea extinderii zonelor rezideniale, cu precdere n zonele montane, concomitent cu interzicerea autorizrii construciilor de orice fel n spaiile verzi (parcuri/grdini) aflate n intravilan; aplicarea unui program naional de construcie a reelei de canalizare i de realizare a staiilor de epurare n localitile rurale i localitile recent declarate ora prin lege dar care nu dispun de o infrastructur urban. Acest program va trebui aplicat pentru o perioad de 15 ani; aplicarea unui program de introducere a regulilor minime privind managementul deeurilor n localitile rurale. Conservarea i dezvoltarea diversitii culturale, aspect menionat la punctul E), este n atenia Guvernului Romniei prin promovarea urmtoarelor politici: prezervarea zonelor istorice din aezrile urbane vechi, precum i refacerera pe ct posibil a celor distruse. n acest sens, vor fi emise reglementri privind reabilitarea urban care vor urmri refacerea structurii i pstrarea exact a stilului arhitectonic a cldirilor istorice i a materialelor de construcie, asigurarea managementului acestor zone; conservarea stilului arhitectonic tradiional n aezrile rurale, n baza realizrii unei evaluri riguroase realizate de instituii de cercetare n etnografie i art popular, guvern i autoritile locale. n acest sens, vor trebui emise reguli stricte de urbanism i arhitectur pentru a stopa construcia n mediul rural a kitch-urilor care au mutilat n ultimii ani stilul arhitectonic autentic romnesc, ssesc sau maghiar conservarea cetilor rneti medievale ridicate de comunitatea sseasc din Transilvania prin aplicarea extins a proiectului pilot lansat n 1998-1999; emiterea unor noi reguli de design urban pentru reconfigurarea zonelor rezideniale prost echipate edilitar i a construciilor de locuit de tip colectiv.

88

Politica privind protecia mediului nconjurtor (Cap. 18) Avnd ca obiective principale ntrirea structurilor administrative, ca element de baz pt construirea unui sistem solid de management de mediu i contribuia la dezvoltarea durabil, activitatea Guvernului Romniei n acest domeniu se va concentra, printre altele, pe urmtoarele prioriti care prezint interes i pentru turism: integrarea politicii de mediu n elaborarea i aplicarea politicilor sectoriale i regionale; extinderea reelei naionale de arii protejate i rezervaii naturale, reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului romnesc, redimensionarea ecologic i economic a Deltei Dunrii; Ameliorarea calitii factorilor de mediu n zonele urbane i rurale

6.1.3. Programul Operaional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


In vederea atingerii obiectivelor specifice ale POS Mediu (menionate la cap. 2.2.6), s-au identificat 6 Axe prioritare, dintre care, de interes pentru dezvoltarea turismului, amintim: Axa prioritar 1: - Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat Axa prioritar 2: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate Axa prioritar 4: - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii Axa prioritar 5: - Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la risc

6.1.4. Strategia Naional pentru Conservarea diversitii biologice i utilizarea durabil a componentelor sale n Romnia
In capitolul 3 al strategiei sunt prezentate obiectivele si actiunile prioritare privind strategia de armonizare in domeniul conservarii naturii. De interes pentru activitatea de turism sunt in mod deosebit urmatoarele obiective: Organizarea Retelei Nationale de Arii Protejate si asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale si conservarii diversitatii biologice; Conservarea in situ si ex-situ a speciilor amenintate, endemice si/sau rare, precum si a celor cu valoare economica ridicata; Integrarea Strategiei Nationale pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor sale in strategia Nationala, precum si in strategiile, planurile, programele si politicile sectoriale si locale pentru dezvoltare durabila la nivel national si local;

89

Protectia, conservarea si refacerea diversitatii biologice terestre si acvatice existente in afara ariilor protejate prin: o reducerea si eliminarea efcetelor negative cauzate de poluarea mediilor de viata, supraeploatarea resurselor naturale, planificarea, amenajarea si utilizarea necorespunzatoare a teritoriului o reconstructia ecosistemelor si habitatelor deteriorate.

6.1.5. Planul Local de Aciune pentru Mediu (PLAM)


n luna aprilie 2004, s-a elaborat Planul Local de Aciune pentru Mediu i Planul Regional de Aciune pentru Mediu - instrumente utilizate n procesul de aderare la Uniunea European. Aceste Planuri vizeaz n principal diminuarea polurii, utilizarea eficient a resurselor naturale regenerabile i neregenerabile, dezvoltarea educaiei ecologice, promovarea activitilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.

6.2. Stabilirea obiectivelor de protecie a mediului asociate prioritilor PATN


In scopul realizrii evalurii efectelor PATN asupra mediului nconjurtor, au fost selectate i formulate mai multe aspecte i obiective relevante n domeniul proteciei mediului, legate n mod direct de: . Aspectele de mediu indicate n Anexa 2 a HG 1076/2004; Problemele de mediu relevante pentru PATN (vezi capitolul 5) rezultate n urma analizarii starii actuale a mediului; Obiectivele si prioritatile PATN. Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu, documentarea a fost realizata

pe baza documentelor de referinta nationale si internationale. Lista acestor documente este prezentata n bibliografie. Obiectivele relevante de mediu au fost analizate si reformulate n cadrul ntlnirilor grupului de lucru SEA-PATN. De asemenea, actelor normative menionate n anexa 3 la prezentul raport. Setul de aspecte i obiective n domeniul proteciei mediului propuse n vederea evalurii PATN a fost prezentat grupului de lucru pentru evaluarea SEA organizat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Constructiilor, la edina acestuia ce a avut loc la sediul acestuia in data de 15.06.2007. In timpul edinei s-a considerat c trebuie acordata o mai mare atentie legaturii intre PATN si Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, elaborat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale in scopul dezvoltarii ecoturismului. s-a inut cont de prevederile legislaiei naionale i comunitare de mediu, PATN ul asigurnd implementarea prevederilor

90

Echipa de specialiti ce a elaborat prezentul raport a luat n considerare comentariile primite n timpul edinei i pe toat perioada de elaborare a raportului. In tabelul 6.3.1 de mai jos se prezint obiectivele relevante n domeniul proteciei mediului propuse pentru Evaluarea Strategic de Mediu (SEA) a proiectului de PATN- Sectiunea aVI-a. Turism. Tabelul 6.3.1. - Obiective relevante n domeniul proteciei mediului propuse pentru Evaluarea Strategic de Mediu (SEA) a PATN Aspecte de mediu Aerul Apa Sol Suprafae mpdurite Biodiversitatea Obiective relevante n domeniul proteciei mediului
Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice si terestre din zona costiera a Marii Negre

Deeuri

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale

Sntatea public

Managementul riscurilor de mediu

Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni

Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea Sensibilizarea publicului cu privire accesului la informaie i cunoatere la aspectele de mediu Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei

Peisajul i mostenirea culturala

Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea dezvoltrii agroturismului

91

Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Eficiena utilizrii resurselor balneare i Protectia resurselor balneare impotriva poluarii conservarea/ gestionarea durabil a acestora

Turismul durabil

Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

92

7. Potentialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic si arheologic, peisajul si asupra relatiilor dintre acesti factori
7.1. Evaluarea axelor prioritare de intervenie
Necesitatea studierii i evalurii impactului unei activiti umane asupra tuturor domeniilor, dar n special asupra mediului, este justificat prin trei categorii mari de argumente : iniierea din timp a unor aciuni menite s reduc efectele negative colaterale, determinate de activitatea respectiv; evaluarea obiectiv a tuturor posibilitilor, n vederea selectrii strategiei de aciune ntr-o perspectiv sistemic; necesitatea implicrii populaiei n procesele de decizie privind promovarea unor activiti sau proiecte care le vor influena viaa ntr-un fel sau altul. Asemenea altor proiecte de infrastructur de mari dimensiuni, directiile de actiune propuse n Planul de Amenajare a Teritoriului National Sectiunea a VI-a Turism au potenialul de a genera efecte1 semnificative asupra mediului ca rezultat al: activitii de construcii pentru implementarea lucrrilor i msurilor propuse (impacte negative pe termen scurt, cu efecte reversibile); structurilor fizice ce vor fi realizate i exploatrii acestora (n general impacte pozitive, pe termen lung). n special faza de construcie are potenialul de a cauza un impact negativ prin mrimea amplasamentelor de lucru i prin durata sa, pe parcursul mai multor ani. De menionat faptul c acest tip de impact este specific perioadei de construcie, este temporar i afecteaz n mod deosebit calitatea aerului (ca urmare a funcionrii staiilor de betoane, micrii i depozitrii materialelor pulverulente, traficului rutier specific), calitatea apei de suprafata, a faunei i florei acvatice (n cazul evacurilor de ape uzate neepurate, creterii gradului de turbiditate a apei, etc.). De asemenea, acest plan are potenialul de a genera i impacte asupra condiiilor socio-economice din zon.

Efecte secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu sau lung, permanente sau temporare, positive sau negative asupra unor aspecte de mediu precum biodiversitatea, sntatea public, apa, aerul , solul, flora, fauna, factorii climatici, bunurile materiale, patrimonial cultural, inclusive cel architectural i arheologic, peisajul natural, precum i corelaiile dintre aceti factori.

93

n cadrul evalurilor impactului asupra mediului se vor utiliza criteriile prezentate n Anexa 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe i se va ine cont de condiiile iniiale ale mediului, de disfuncionalitile sesizate n prezent (vezi cap. 2.3), de zonele sensibile, de obiectivele de mediu relevante pentru plan, etc. Se vor avea n vedere urmtoarele aspecte: a) impactul implementrii fiecrei axe prioritare propuse n PATN b) impactul ansamblului planului asupra calitii factorilor de mediu, aezrilor umane, motenirii culturale i istorice, etc.. De asemenea, la evaluarea factorilor individuali de mediu s-a luat n considerare eventualitatea aplicrii unor msuri de atenuare a impactului, ce vor fi prezentate n cap.8. Pentru a realiza evaluarea obiectivelor de mediu trebuie sa amintim ca obiectivul principal al Planului de Amenajare a Teritoriului National Seciunea a VI-a Turism este: evidenierea zonelor cu potenial turistic mare i foarte mare i a infrastructurii necesare punerii n valoare i mbuntirii accesibilitii acestora, n scopul promovrii unui turism de calitate i durabil. In scopul atingerii acestui obiectiv, au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa prioritar 1: Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri de calitate i durabile a turismului Axa prioritar 2: Reabilitarea infrastructurii specifice turismului Axa prioritar 3: Reabilitarea infrastructurii tehnice din zonele cu potenial turistic Axa prioritar 4: Regenerarea zonelor urbane cu potenial turistic degradate i reabilitarea acestora Axa prioritar 5: Valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural Axa prioritar 6: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare Axa prioritar 7: Adoptarea de risc Axa prioritar 8: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate. Este de semnalat faptul ca Recomandrile Espon pentru domeniul turism vizeaz cinci arii ale planficrii i politicilor spaiale: Transporturi sub aspectul aglomerrii i polurii msuri preventive n cadrul amenajrii teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la

94

Infrastructura sub aspectul zonrii i utilizrii terenurilor Managementul obiectivelor turistice naturale i antropice Managementul turitilor sub aspectul sezonalitii Mediul durabil sub aspectul apei, energiei, schimbrilor climatice

n cadrul unui proiect ESPON s-a propus dezvoltarea unei tipologii de regionare turistic pentru rile participante la ESPON, avnd ca scop compararea regiunilor i identificarea celor unde turismul are un impact considerabil. Pentru aceasta s-au folosit o serie de indicatori cum ar fi :accesarea turistic (combinat cu ali indicatori pentru a obine un indicator complex putnd fi analizat impactul economic, social i de mediu) Indicatorul de accesare turistic a unui teritoriu se calculeaz n funcie de cheltuielile turitilor raportate al populaia rezident pentru impactul economic sau numrul sosirilor la 1000 de locuitori pentru impactul social, ori numrul camerelor de hotel raportate al kmp pentru impactul de mediu. Un alt indicatori este funcia turistic, calculat pentru diferite paliere statistice NUTS O, II sau III. Acest indicator se calculeaz n funcie de numrul locurilor de cazare N i populaia respectiv P astfel TFI=(N*100)/P Pentru aprecierea impactului s-a considerat o scal de valori de la 1 la +3 reprezentnd: 3 Impact pozitiv/negativ major 2 Impact pozitiv/negativ mediu 1 Impact pozitiv/negativ nesemnificativ

Impact nul

Pentru cele 8 axe prioritare i innd cont de scara de valori menionat mai sus, echipa de lucru a realizat evaluarea domeniilor cheie de interventie ale PATN. Aceast evaluare este prezentat n tabelul 7.1.1.

95

Tabelul 7.1.1. Evaluarea domeniilor cheie de interventie ale PATN Axa prioritara 1. - Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri de calitate i durabile a turismului2. Tabel 7.1.1.1. Evaluarea impactului asupra mediului pentru Axa prioritar 1
Obiective de mediu relevante Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Coordonarea msurilor pentru dezvoltarea turismului ca ramur a economiei naionale, conduce la o cretere a PIB pe seama acestei ramuri, evitndu-se astfel dezvoltarea industriilor poluante i mari consumatoare de energie. O politica de amenajare mai echilibrata din punct de vedere regional trebuie sa asigure o mai buna interconexiune a oraselor mici si mijlocii, ca si a spatiilor rurale si a zonelor izolate, la principalele axe si centre de transport (cai ferate, autostrazi, porturi, aeroporturi, centre intermodale si eliminarea carentelor in materie de legaturi interregionale). Realizarea retelei paneuropene de transport este conditia indispensabila a unei bune accesibilitati si in acelasi timp de a reduce congestionarile de trafic, cu impact direct pozitiv asupra reducerii poluarii aerului. Trebuie luat in considerare impactul mai mic asupra mediului al caii ferate, al cailor fluviale si al transportului maritim. Dezvoltarea cu prioritate a transportului rutier poate avea insa un efect negativ ca urmare a cresterii traficului, a consumului de combustibil si implicit a poluarii aerului. Duratei execuiei lucrrilor de investiii i se pot asocia riscuri privind poluarea aerului (de ex. realizarea terasamentelor drumurilor implic realizarea de umpluturi cu producere de praf). Efectul negativ va depinde de tipul de lucrare i durata de execuie a acesteia. Funcionarea staiilor de betoane fr instalaii de reinere a particulelor constituie de asemenea un risc de poluare Evaluare

Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare

Nivelurile de emisii (surse fixe si mobile)

-1

2 Dezvoltarea de calitate si durabila a turismului necesita dezvoltarea insfrastructurii tehnice, a infrastructurii specifice turismului, valorificarea patrimoniului natural si cultural, msuri de protecie mpotriva riscului

96

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Reducerea emisiilor de ape uzate neepurate este posibila?

Comentarii privind asupra mediului

efectele

potentiale Evaluare

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

a) Un turism durabil necesita infrastructuri edilitare. Strategile integrate pentru gestiunea resurselor de apa trebuie sa includa protectia apelor de suprafata si a apelor subterane, controlul activitatilor agricole in materie de fertilizare si irigare, tratamentul apelor uzate. Asigurarea colectrii i epurrii apelor uzate urbane va avea un impact pozitiv asupra corpurilor de ap. Ecosistemele acvatice, inclusiv cele ale fluviului Dunarea i ale Marii Negre sufera de eutrofizare si ca urmare a apelor de canalizare insuficient tratate ce se evacueaza in mediul acvatic

+2

Reducerea emisiilor din activitati portuare si de la nave in apa

b). Dezvoltarea transportului fluvial si maritim poate


conduce la un impact negativ asupra apelor fluviului Dunarea si a apelor Marii Negre daca nu se iau masuri corespunzatoare in porturi. Realizarea terminalelor de pasageri concomitent cu masuri de mediu si calificarea personalului poate conduce la efecte pozitive asupra mediului. c) Duratei execuiei lucrrilor de investiii i se pot asocia riscuri privind poluarea apelor (de ex. lipsa facilitilor pentru colectarea i epurarea apelor uzate sau riscuri de poluare accidental cu hidrocarburi). Aceste efecte negative pot fi diminuate prin msuri organizatorice luate de constructor. O coordonare insuficienta a politicilor sectoriale sau din deciziile locale poate conduce la ocuparea unor suprafete de teren cu depozite neconforme de deseuri, la utilizarea unor practici agricole si silvice distrugatoare, care sa nu favorizeze mediul ambiental. Pe de alta parte, coordonarea amenajarii teritoriului poate avea un efect pozitiv prin organizarea si coordonarea sistemelor de salubrizare, amenajarea de depozite ecologice pentru deseuri, recologizarea zonelor degradate. Pe perioada de executie a lucrarilor se poate produce un impact negativ asupra solului, dar este temporar si local. Impactul local negativ dat de ocuparea terenului cu un depozit de deseuri este acceptabil si incomparabil mai mic decat cel inregistrat ca urmare a eliminarii surselor de poluare punctiforme si difuze ca urmare a depozitarii necontrolate a deseurilor. In cazul realizarii infrastructurii rutiere, in afara drumului propriu-zis, gropile de mprumut i zonele de depozitare, accesele i carierele pot deranja mediul nconjurtor natural

Reducerea emisiilor in apa pe perioada de implementare a prevederilor PATN

-1

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului

Coordonarea amenajarii teritoriului poate contribui la diminuarea poluarii solului?

97

Obiective de mediu relevante


Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Strategiile de gospodarire a deseurilor la nivel regional

Comentarii privind asupra mediului

efectele

potentiale Evaluare

Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni

-Va facilita reducerea fenomenului de eroziune costiera? -Va avea impact asupra ecosistemului acvatic?

Adoptarea strategiilor i planurilor de gospodrire a deeurilor menajere i industriale pe principiile dezvoltrii durabile constituie baza pentru reducerea volumului de deeuri. Pe baza acestor strategii s-au stabilit amplasamentele pentru depozitele ecologice i a platformelor intermediare. Reabilitarea sistemelor de salubrizare prin creearea unei infrastructuri de colectare selectiv a deeurilor va facilita reciclarea tuturor deeurilor i economisirea unor materii prime. Zona costiera a Marii Negre reprezinta sectorul cel mai caracteristic in care lipsa de coordonare a activitatilor pentru sustinerea unui turism durabil poate avea efecte negative pe termen lung asupra patrimoniului natural, ca si a celui cultural. Realizarea punctuala de masuri de protectie fara o analiza strategica de amenajare a intregii zone costiere poate avea un puternic impact negativ Masurile de reabilitare a zonei costiere pot avea un impact pozitiv prin marirea plajei, reducerea fenomenului de eroziune a zonei costiere. Masurile de reabilitare pot avea un impact negativ asupra ecosistemului acvatic daca se utilizeaza materiale poluante sau lucrarile se realizeaza in zone care reprezinta habitate pentru specii pe cale de disparitie. De asemenea, aducerea nisipului de la Dunare pentru innisiparea plajei poate avea un impact negativ daca nu se evita amplasarea zonelor de imprumut in amplasamente poluate. Trebuie tinut cont si de diferenta de culoare dintre nisipul de Dunare si cel marin Realizarea retelei paneuropene de transport i mai ales dezvoltarea cu prioritate a transportului rutier i feroviar poate avea un efect negativ ca urmare a defririi unor suprafee mpdurite

+3

-1

+3 -1

Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

% din total suprafa impdurit, necesar a fi defriat

-1

98

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative

Comentarii privind asupra mediului

efectele

potentiale Evaluare

Dezvoltarea turismului poate afecta diversitatea faunei si florei, precum si habitatele? Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Arii Natura 2000 afectate

Ecoturismul. Avantajul competitiv al Romniei n comparaie cu destinaiile turistice consacrate este acela al pstrrii mediului natural nealterat de prezena i activitaile omului. Astfel, n cadrul rezervaiilor naturale sunt specii de plante i animale endemice sau monumente ale naturii. De asemenea,Romnia nc mai pstreaz mediul natural virgin,exemplare de flor i faun care n alte ri au disprut sau nu mai pot fi vzute dect n captivitate. Valorificarea potenialului existent n acest sens este susinut de existena unui cadru legal adecvat care prevede att delimitarea parcurilor naturale i naionale, a ariilor naturale protejate, n vederea iniierii managementului acestora.. Principalele atracii ecoturistice ale Romniei sunt areale protejate , cu statut de parcuri naionale (12), parcuri naturale (13), rezervaii ale biosferei (3, dintre care rezervaia Delta Dunrii ocup aproape jumtate din totalul suprafeei protejate a rii), rezervaii tiinifice (52), monumente ale naturii (228), rezervaii naturale. Prin promovarea i dezvoltarea durabil a formelor clasice de turism, n unele zone cu potenial natural preponderent ecoturistic i poziionarea central european a Romniei, s-a realizat o premis important de dezvoltare a ecoturismului i impunere ca o destinaie turistic competitiv pe aceast form de turism. Resursele turistice montane naturale complete din Romania, oferite de Munii Carpai, contribuie la practicarea turismului montan complex. ntre tipurile de turism montan, turismul pentru schi dispune de potenial natural de dezvoltare pentru toate categoriile de turiti. Dar, pentru ca Romnia s fie recunoscut pe plan internaional ca o destinaie turistic competitiv pentru practicarea sporturilor de iarn are importanta refacerea i dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan (amenajarea de noi prtii de schi cu instalaiile de transport pe cablu aferente, instalaii i echipamente de producere a zpezii artificiale i de ntreinere a prtiilor), precum i dezvoltarea, modernizarea i diversificarea structurilor turistice de primire. Realizarea de partii noi de schii poate avea un impact negativ asupra habitatelor din ariile naturale protejate

+1

Dezvoltarea turismului montan poate afecta diversitatea faunei si florei si habitatele din ariile protejate? Nr. specii disparute ca urmare a dezvoltarii infrastructurii turistice Arii Natura 2000 afectate

99

Obiective de mediu relevante


Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Nr specii disparute ca urmare a dezvoltarii infrastructurii de transport

Comentarii privind efectele potentiale Evaluare asupra mediului


Realizarea noilor coridoare de transport poate conduce la fragmentarea habitatului, impactul fiind funcie de msurile luate pentru diminuarea impactului negativ Dezvoltarea porturilor de agrement n afara unui plan de management al zonei costiere, respectiv al fluviului Dunrea sau a unor lacuri naturale sau artificiale ce pot fi utilizate n scop de agrement nautic, poate afecta n mod semnificativ biodiversitatea din aceste zone. Efectele asupra starii de sanatate a populatiei, sunt mai greu de cuantificat deoarece in de modul de implementare a PATN. Aplicarea corect a prevederilor PATN nu va conduce la efecte negative ireversibile. Realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la un efect pozitiv prin scoaterea traficului din zona urbana si reducerea poluarii fonice. Aceasta, corelat cu modernizarea infrastructurii feroviare poate conduce la reducerea numarului autovehiculelor grele care circula pe drumurile principale, ceea ce va efect pozitiv asupra calitatii aerului din zonele urbane, precum si la reducerea poluarii fonice i a vibraiilor induse de traficul greu ce se desfoar n prezent prin localiti. Prin modernizarea pistelor aeroporturilor, respectiv prin crearea de piste mai lungi, se imbunatatesc procedurile de aterizare/decolare, cu efecte pozitive asupra reducerii poluarii fonice. Promovarea coeziunii teritoriale n domeniul transportului aerian va permite o analiza mai profunda a amplasamentelor noilor aeroporturi, fr s afecteze semnificativ, n mod negativ starea de sntate a celor din apropierea aeroportului. De asemenea, va permite dezvoltarea turismului de afaceri cu impact direct asupra conditiilor socio-economice ale unei zone.

-1

+1

- Scade numarul de persoane cu boli respiratorii? Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice - Se reduce zgomotul si vibratiile?

+1

100

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Va facilita reducerea numarului de accidente de trafic?

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Modernizarea infrastructurii rutiere i realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la reducerea riscurilor asociate accidentelor de trafic. Promovarea infrastructurii rutiere pe baza prognozei traficului cu luarea n considerare si a traficului atras din alte zone in curs de dezvoltare poate avea un impact pozitiv prin scderea riscurilor asociate accidentelor de trafic pe sectoarele de drum cu trafic deosebit de intens si infrastructur neadecvat, ca i n zonele urbane. Pe de alt parte, imbunatatirea conditiilor de trafic, poate conduce la cresterea acestor riscuri ca urmare a cresterii vitezei de circulatie in conditiile in care parcul auto nu este innoit si nu se asigur o semnalizare rutier corespunztoare Riscurile naturale sunt determinate de hazardurile naturale, de vulnerabilitatea elementelor expuse i de expunerea acestora. Hazarduri naturale cele mai importante n condiiile rii noastre, se consider cele determinate de urmtoarele fenomene poteniale: - cutremure, - inundaii i viituri, - alunecri de teren. Promovarea unei politici de amenajare a teritoriului naional pe baza unui plan care s permit luarea n considerare a riscurilor naturale, va conduce la creterea gradului de siguran. Interzicerea construirii n zonele cu riscuri naturale reduce vulnerabilitatea fondului construit i implicit a vietii oamenilor. Evident se pstreaz un anumit risc dat de producerea unor fenomene meteorologice sau hidrologice extraordinare sau de evenimente (cutremure sau ploi maxime) care pot pune n pericol sigurana unor lucrri (baraje de ex) Dezvoltarea unui turism durabil necesit ca n principalele puncte de interes ale zonelor construite s se amplaseze indicatoare de trasee turistice i informaii asupra regulamentelor locale de campare, vizitare, etc. Aceasta va permite ca turistii sa fie informati asupra unor specii rare sau pe cale de disparitie din flora si fauna

+2

Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic

+3

Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale

Va reduce pierderile de vieti omenesti si de bunuri?

Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Va reduce daunele cauzate de turisti mediului?

+2

101

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative

Comentarii privind asupra mediului

efectele

potentiale Evaluare

Va asigura valorificarea zonelor de agrement fara afectarea cadrului natural? Conservarea i valorificarea zonei de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei

Pentru zonele tampon zonele de dezvoltare durabil a rezervaiei Biosferei (zonele ce cuprind habitate naturale i umane ce intr n programul OMBIOSFER) se vor propune amenajri i construcii cu destinaia de infrastructur turistic, fiind indicat adoptarea i urmrirea n timp a respectrii regulamentului de urbanism care s susin i promoveze turismul ecologic, care s nu afecteze valorile declarate ale naturii, venind n sprijinul dezvoltrii economice a comunitii din zon. De asemenea, se prevede recuperarea terenurilor degradate, consolidri de maluri i diguri, plantri de zone verzi. La autorizarea construciilor se vor specifica condiiile pentru ncadrarea n arhitectura tradiional pentru a se evita poluarea peisajului cu construcii ce nu corespund aspectului general al zonei. Se va urmri utilizarea de materiale tradiionale, precum, n zona montan, textur rustic a tencuielilor sau lemn aparent la exterior, soclu de preferin cu piatr natural sau placaj cu piatr, culoare armonizat cu culori naturale, de pamnt, sau alb. Turismul rural, agroturismul i silvoturismul. Aceste forme de turism ofer posibilitatea cunoaterii directe a tradiiilor poporului romn, ospitalitatea, buctria tradiional din fiecare regiune istoric cu produse alimentare ecologice i creeaz premisele obinerii de importante venituri suplimentare de ctre populaia din zona rural, n special din spaiul montan. Turismul rural se poate practica pe toat durata anului, implic investiii reduse i grad de risc sczut, reprezint o alternativ ocupaional pentru fora de munc rural, o modalitate de diversificare a activitilor economice din mediul rural i un factor de stabilitate i stabilizare a populaiei n zona montan. n acelai timp turismul rural are i o puternic component ecoturistic. Legea Muntelui stabilete unele faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montan, pentru susinerea iniiativelor familiale n sensul c gospodriile rneti pot fi autorizate s presteze servicii turistice n calitate de pensiuni sau ferme agroturistice. Asociaia Naional pentru Turism Rural Ecologic i Cultural (ANTREC), organizaie nonguvernamental nfiinat n 1994 are 31 de filiale judeene i circa 2500 membri. Totui turismul rural nu este dezvoltat la nivelul cererii pieei turistice i internaionale

+2

+3

Va incuraja pastrarea traditiei?

+2

102

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative

Comentarii privind asupra mediului

efectele

potentiale Evaluare

Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate

Poate contribui turismul la ptotejarea patrimoniului cultural?

Turismul cultural-religios Romnia are un patrimoniu cultural-istoric i etnofolcloric de mare valoare i atractivitate turistic.Exist peste 700 valori de patrimoniu cultural de interes internaional i naional care s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, bisericile de lemn din Transilvania,Maramure,Slaj, cetile sseti fortificate , cetile dacice, parcurile arheologice, etc). Exist i unicate culturale precum cetatea medieval locuit Shighioara. Tezaurul etongrafic i folcloric romnesc este de asemenea de mare originalitate i viu- nc mai sunt comuniti umane care triesc cu respectarea tradiiei n activitatea zilnic. Aceast form de turism este susinut de o capacitate de cazare care reprezint 13,2% din totalul locurilor existente al nivelul ntregii ri. Numrul turitilor strini n turismul cultural religios a nregistrat o cretere de aproximativ 90% n 2003 fa de anul 1999. Promovarea acestei forme de turism poate atrage venituri pentru protejarea patrimoniului cultural. Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectur) nvechit i insuficient, lipsa spaiilor de parcare dotate cu puncte de informare i promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajrilor n punctele de belvedere pentru fortificaii, ceti medievale, biserici, monumente istorice i mnstirile, lipsa spaiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj. Realizarea acestor lucrri poate avea pe perioada de execuie a lor un impact negativ local.

+3

Masurile de revitalizare a zonelor de acces pot avea un impact negativ?

-1

103

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Turismul rural, agroturismul i silvoturismul. Aceste forme de turism ofer posibilitatea cunoaterii directe a tradiiilor poporului romn, ospitalitatea buctria tradiional din fiecare regiune istoric cu produse alimentare ecologice i creeaz premisele obinerii de importante venituri suplimentare de ctre populaia din zona rural, n special din spaiul montan. Agroturismul apare ca o variant a dezvoltrii mediului rural, mai ales n zonele cu condiii grele de via cum sunt cele din zona montan, zon defavorizat, care cu dificultate poate oferi mijloacele de existen numai din practicarea agriculturii i creterea animalelor. Turismul rural se poate practica pe toat durata anului, implic investiii reduse i grad de risc sczut, reprezint o alternativ ocupaional pentru fora de munc rural, o modalitate de diversificare a activitilor economice din mediul rural i un factor de stabilitate i stabilizare a populaiei n zona montan. Creerea condiiilor pentru dezvoltarea infrastructurii specifice acestui tip de turism necesit importante investiii a cror realizare poate avea un impact local negativ pe perioada de execuie a lucrilor Romnia dispune de potenial turistic bine structurat, complex i de calitate, n ce privete tratamentul balnear al diferitelor afeciuni, prevenirea acestora, dar i pentru ntreinere. Astfel: - Circa. 1/3 din resursele de ape minerale europene i resurse minerale unice sau foarte puin rspndite pe plan european; - Mofete n zona Carpailor Orientali, nmoluri sapropelice al Lacul Srat,Techirghiol; - Climat temperat continental, adecvat pentru tratamentele terapeutice, incluznd arii cu un bioclimat tonic, sedativ, marin i de salin. - Factori naturali cu valoare terapeutic i calitate fizico+chimic de cur similari sau superiori fa de staiuni balnear. Dezvoltarea extensiv a segmentului de turism balnear pn 1989 a fost realizat att n vederea practicrii unui turism de mas de tip social, pe plan intern, ct i pentru turismul internaional.Astfel, n Romnia exist circa 160 de staiuni i localiti balneare care dein resurse minerale de cur balnear din care 15% sunt staiuni balneare de interes naional, celelalte fiind de interes local. Lipsa investiiilor n ultimii 15 ani a fcut ca multe dintre amenajrile/bazele de tratament s fie ntr-o stare precar de funcionare, cu impact direct asupra calitii reusrselor balneare Modernizarea staiunilor balneare necesit investiii semnificative pe termen lung care sa aduc mbuntiri substaniale asupra infrastructurii i calitii serviciilor turistice balneare i implicit a modului de exploatare a resurselor.

+3

Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural

Va incuraja mentinerea activitatilor in spatiul rural?

Va avea un impact asupra calitatii aerului?

-1

+2

Sunt posibile masuri de limitare?

Limitarea supraexploatarii resurselor balneare

104

Obiective de mediu relevante

Indicatori Comentarii privind relevanti/ asupra mediului Intrebari orientative

efectele

potentiale Evaluare

Nr. bolnavi tratati Nr. zone cu resurse balneare neafectate de poluare

Protectia resurselor balneare impotriva poluarii

Statiunile balneare sunt categorii functionale speciale in cadrul organizarii urbane si rurale din Romania. 35 de orase si 103 asezari rurale sunt considerate a fi statiuni balneare cu functii de deservire. Statiunile balneare si de odihna asigura servicii complexe. Acestea pot fi considerate ca prime tentative de a avea un turism organizat si sunt dotate corespunzator pentru primirea turistilor. La randul ei, destinatia turistica a acestora a dat nastere unui tip complet nou de asezari urbane, respectiv statiuni balneare, de odihna si de interes turistic. Statiunile balneare se afla in principalele zone naturale ale teritoriului Romaniei, indeosebi Arcul Carpatic si litoralul Marii Negre, si de asemenea in zonele de campie, de deal si in zonele sub-carpatice, majoritatea fiind de importanta locala. Zona Carpatilor Orientali, prin bogatia izvoarelor de ape minerale descoperite acolo, este zona unde au aparut primele statiuni balneare. Se estimeaza ca in aceasta zona exista 1.500 izvoare minerale, a caror compozitie chimica este foarte variata; acest lucru si faptul ca pot fi captate usor (izvoare captate sau aduse la suprafata) explica aparitia si dezvoltarea timpurie a acestor statiuni balneare. Utilizarea in scopuri terapeutice a apelor minerale din Carpatii Orientali incepe odata cu secolul al XVI-lea. Majoritatea izvoarelor de ape minerale, exploatate si in prezent in aceste statiuni balneare, au fost depistate in prima parte a secolului al XIX-lea. Dezvoltarea infrastructurii edilitare n staiunile balneare, ca i modernizarea celor existente, va elimina riscul de poluare a resurselor balneare ca urmare a evacurii de ape uzate neepurate direct pe sol sau n subsol, a depozitrii necontrolate a deeurilor, etc. Ecologizarea zonelor degradate, va conduce de asemenea la limitarea factorilor de risc pentru resursele balneare. Adoptarea unei politici coerente pentru realizarea infrastructurii specifice mersului pe jos/ cu bicicleta va minimiza zgomotul, terenurile ocupate de infrastructur i interferenele vizuale. De asemenea, promovarea mijloacelor adecvate de transport n comun ctre zonele turistice din apropierea aglomerrilor urbane conduce la diminuarea zgomotului prin reducerea numrului de autoturisme particulare utilizate.

+2

Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Nr. persoane care folosesc bicicleta

+3

105

Recomandari SEA
-

actualizarea planurilor de urbanism, mai ales pentru zonele situate in ariile NATURA 2000 sau in imediata vecinatate a acestora

Creerea unor zone de interes turistic n suprafeele care dispun de cel mai nalt potenial din acest punct de vedere, se va face pe baza unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ) prin care s se propun transformarea unor terenuri agricole n intravilan, dotarea acestora cu reele de utiliti publice (energie electric, ap, reea de canalizare a apelor menajere) i prin care s se impun un regulament de urbanism care s asigure conservarea cadrului natural al zonei, iar influena antropic s fie una care s se armonizeze cu natura, cu respectarea deplin a exigenelor legate de protecia mediului nconjurtor.

corelarea Master Planului pentru Turism cu Master Planului pentru Transporturi, cu Programul National de Dezvoltare Rurala, cu Programul Sectorial de Mediu si cu schemele cadru de amenajare a bazinelor hidrografice

- asigurarea utilitatilor la nivelul unei zone/regiuni pe baza unei strategii de dezvoltare, ceea ce permite reducerea terenului ocupat, asigurarea calitatii apei potabile si a celei restituite in emisar, asigurarea mijloacelor de transport etc dezvoltarea transportului intermodal evaluarea de mediu pentru fiecare proiect in scopul reducerii impactului negativ inerent

perioadei de constructie, ca si a celui probabil a se produce in perioada de operare a unei infrastructuri de transport de exemplu. - realizarea de investitii pentru asigurarea conditiilor in scopul dezvoltarii turismului durabil

106

Axa prioritar 2: Reabilitarea infrastructurii specifice turismului n tabelul 7.1.1.2. de mai jos se analizeaz efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 2: Reabilitarea infrastructurii specifice turismului Tabel 7.1.1.2. Evaluarea impactului asupra mediului pentru Axa prioritar 2 Obiective de mediu relevante
Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare

Indicatori Comentarii privind relevanti/ asupra mediului Intrebari orientative


Se pot reduce emisiile in atmosfera din surse fixe?

efectele

potentiale Evaluare

Reabilitarea infrastructurii specifice se va baza pe promovarea acelor soluii eficiente din punct de vedere al economisirii energiei i n mod indirect a reducerii polurii aerului. De asemenea se va avea in vedere reducerea impactului negativ cauzat de centralele de termoficare vechi Amenajarea de locuri speciale de campare elimin riscul producerii unor incendii cu efecte devastatoare asupra mediului

+3

Calitatea apei potabile Calitatea apei evacuate in emisar Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

rezolvarea actual a alimentrii cu ap i mai cu seam a canalizrii pentru construciile existente nu rspunde cerinelor corelate ale prevederilor legislaiei n domeniul proteciei mediului, apelor i normativelor sanitare. Realizarea sistemului de colectare a apelor uzate, ca si a statiilor de epurare si de recirculare a apelor pluviale poate avea un impact pozitiv asupra corpurilor de apa Pentru deeurile menajere se va actiona conform strategiei de gestionare a deseurilor, respectiv realizarea de platforme pentru precolectarea acestora, transportul si depozitarea finala in depozite ecologice. Acestea vor fi dotate cu statii de epurare a levigatului. Amenajarea de locuri speciale de campare elimin riscul polurii apelor cu deeuri aruncate de ctre turiti. In acest fel se va obine un impact pozitiv prin eliminarea surselor punctiforme i difuze de poluare a apelor de suprafa i subterane i meninerea funciilor ecologice a apelor curgatoare

+3

Va facilita reducerea poluarii provocate de depozitarea deseurilor?

+3

+2

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului

Suprafete de teren afectate

Acest obiectiv va avea i o component privind managementul deeurilor la nivelul unitii turistice reabilitate, att n mediul urban ct i n mediul rural.

+1

107

Obiective de mediu relevante


Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Suprafee de pdure afectate

Comentarii privind efectele potentiale Evaluare asupra mediului


Dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan (amenajarea de noi prtii de schi cu instalaiile de transport pe cablu aferente, instalaii i echipamente de producere a zpezii artificiale i de ntreinere a prtiilor), precum i dezvoltarea, modernizarea i diversificarea structurilor turistice de primire, poate avea un impact negativ prin defririle necesare pentru realizarea acestora Implementarea obiectivului poate s duc la creterea volumului de deeuri generate ca urmare a creterii capacitilor de cazare. Vor fi necesare msuri de management al gestiunii deeurilor la nivelul fiecrei uniti turistice Reabilitarea infrastructurii specifice are i o component de reabilitare a sistemului de colectare i evacuare a apelor uzate, cu impact direct pozitiv asupra ecosistemelor. Pe perioada de construcie, poate avea loc un impact negativ local

-1

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Cantitate deseu/luna colectata de la o unitate turistica Va facilita protejarea ecosistemului?

-1

+2

-1

Arii NATURA 2000 afectate

Msurile propuse nu vizeaz n mod direct conservarea biodiversitii. Evaluarea efectelor poteniale asupra ariilor protejate trebuie fcut, acolo unde este cazul, la nivel de proiect.

Sunt posibile masuri de evitare?

Amenajarea de locuri speciale de campare reduce riscul degradrii peisajului i a altor componente ale mediului nconjurtor

+1

Sunt posibile masuri de ameliorare a starii de sanatate? Nr. persoane bolnave

Reabilitarea infrastructurii specifice va conduce la: -creterea oportunitilor pentru relaxare i exerciii fizice n spaii nchise - crearea condiiilor care permit mbuntirea sntii i reducerea inegalitilor privind sntatea Agroturismul va contribui n mod pozitiv la atingerea acestui obiectiv

+3

108

Obiective de mediu relevante


Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Poate contribui la reducerea accidentelor in trafic?

Comentarii privind efectele potentiale Evaluare asupra mediului


Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate efecte negative poteniale

Poate contribui la reducerea riscurilor naturale? Contribuie la reducerea daunelor provocate de turisti?

Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate efecte negative poteniale Are efect indirect, prin creearea de spaii speciale destinate informrii turitilor, respectiv a reelei naionale de Centre de Informare i Promovare Turistic

Se poate evita afectarea echilibrului peisagistic al unui teritoriu construite? Se pot mentine traditiile zonei?

Prin implementarea Axei prioritare 2 se urmrete crearea unei infrastructuri care s asigure un acces facil, posibiliti i condiii de cazare la cele mai nalte standarde dar cu pstrarea stilului tradiional, uniti de alimentaie public curate cu produse naturale de nalt calitate i specifice zonei. Odat cu extinderea reelei de distribuie a apei potabile, a gazului metan i finalizarea telefonizrii n toate localitile cu potenial turisc, pot aprea pensiuni familiare care s ofere condiii deosebite de cazare i mas eventualilor turiti. Prin reabilitarea infrastructurii specifice, se urmrete evitarea ocuprii intensive cu construcii turistice care pot afecta chiar echilibrul ecologic al teritoriului respectiv. In cazul n care se reabiliteaz cldiri istorice (din patrimoniul naional cultural), acestea vor fi reabilitate fr a afecta proiectul n baza cruia s-a construit Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Indirect, reabilitarea infrastructurii specifice va sprijini revitaliza unele zone degradate

+3

Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate

Se poate asigura protejarea patrimoniului cultural? Nr de obiective culturale puse in valoare.

109

Obiective de mediu relevante


Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Nr pensiuni agroturistice

Comentarii privind efectele potentiale Evaluare asupra mediului


Reabilitarea infrastructurii turistice are i o component de extindere a pensiunilor agroturistice +3

Se poate evita supraexploatarea Resurselor balneare?

Potenialul balneoturistic renumit pe piaa internaional prin factorii naturali de cur, ca: ape minerale, nmoluri i gaze terapeutice, bioclimat de salin, bioclimat aeroionizat, fitoterapie, etc. este valorificat parial, prin staiunile balneoclimatice naionale (circa 24) i cele regionale i locale sau localiti balneare neatestate (36). Reabilitarea infrastructurii specifice va permite evitarea supraexploatrii resurselor balneare dintr-o anumit zon. Potenialul turistic al litoralului Mrii Negre cu renumitele staiuni turistice legate de un potenial turistic variat ca: apele minerale de la Mangalia, Venus, Neptun, Eforie; nmolul sapropelic de la Techirghiol i de turb de la Mangalia; apa clorosodic a lacului Techirghiol risc s fie poluate ca urmare a structurilor turistice nvechite. Aceeai situaie se ntlnete i n cazul altor structuri turistice. Realizarea de locuri de campare va avea un impact pozitiv asupra promovrii cicloturismului i a altor forme de turism uor

+3

Protectia resurselor balneare impotriva poluarii

Resurse balneare protejate

-3

Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Exista o infratrustura adecvata?

+3

Recomandari SEA
-

Amenajarea de locuri speciale de campare dotate cu utilitati In cazul n care se reabiliteaz cldiri istorice (din patrimoniul naional cultural), acestea vor fi reabilitate pe baza unui proiect aprobat de autoritile statului competente n domeniul proteciei patrimoniului cultural.

Construciile ce se vor reabilita sau constructiile noi, trebuie s fie amenajate cu toate dotrile moderne n ceea ce privete echiparea de utiliti alimentare cu ap n sistem centralizat sau prize tiroleze, functie de zona de amplasare, staii de epurare biologice, reciclarea apei pluviale Reabilitarea zonelor degradate va lua in considerare posibilitatea dezvoltarii unor forme de turism sau de agrement (pescuit sportiv de exemplu)

110

Axa prioritar 3: Reabilitarea infrastructurii tehnice din zonele cu potenial turistic Infrastructura de transport Transporturile, n calitatea acestora de sistem circulator, trebuie s faciliteze accesul rapid i comod al turitilor n orice punct al rii. n prezent reeaua de drumuri rutiere nu satisface cerinele automobilistului european. considerat ca satisfctor. In ceea ce privete transportul naval, se face simit o cretere a traficului vaselor de croazier pe Dunre i de asemenea opriri ale navelor maritime de croazier pentru vizitarea porturilor de la Marea Neagr, dar dotarea porturilor nu poate fi considerat satisfctoare. Infrastructura de utiliti Lipsa sistemelor de alimentare cu ap curent, sau furnizarea cu intermiten a apei potabile, necorelarea dezvoltrii alimentrii cu ap cu sistemul de colectare i epurare a apelor uzate sunt printre principalele probleme ale dezvoltrii unui turism durabil. In tabelele din Anexa 13 se prezint situaia dotrilor cu utiliti pentru localitile cu potenial turistic din cele trei judee pilot, respectiv Bistria Nsud, Braov i Ploieti. n tabelul 7.1.1.3. de mai jos se analizeaz efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 3: Reabilitarea infrastructurii tehnice3 din zonele cu potenial turistic Aceeai apreciere poate fi fcut i n ce privete transportul de pasageri pe calea ferat. Nici transportul aerian de pasageri nu poate fi

Prin infrastructur tehnic vom nelege infrastructura de transport (drumuri, ci ferate, porturi, aeroporturi) i infrastructura de utiliti ( alimentare cu ap, colectare i epurare a apelor uzate, colectare, depozitare i reciclare deeuri, alimentare cu energie electric, telefonie)

111

Tabelul 7.1.1.3. - Efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 3 Obiective de Indicatori Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediu relevanti/ mediului relevante Intrebari orientative
Prin modernizarea infrastructurii rutiere, se reduce poluarea ca urmare a evitarii strangularilor in trafic. Pe de alt parte, modernizarea ofer condiii mai bune de trafic, astfel nct este posibil s se obin un efect invers celui dorit: scderea calitii aerului. De asemenea, va permite o deplasare mai facila catre locurile de agrement si in masura in care nu sunt amenajate locuri de campare, poate conduce la cresterea pericolului de incedii produse de focurile lasate nesupravegheate. Modernizarea infrastructurii feroviare poate conduce la cresterea numarului de pasageri si a transportului de marfuri. Aceasta are ca efect imediat reducerea traficului rutier si implicit a poluarii cauzate de acesta. Se va reduce numarul autovehiculelor grele care circula pe drumurile principale, ceea ce va efect pozitiv asupra calitatii aerului. Modernizarea infrastructurii aeroportuare va conduce la o marire a numarului de turisti, dar de regula acestia vor veni organizat, astfel ca deplasarea in interior nu va creste substantial traficul auto. In zonele aeroporturilor nu se prognozeaza o crestere semnificativa a poluarii aerului in perioada imediat urmatoare. Prin modernizarea pistelor aeroporturilor, respectiv prin crearea de piste mai lungi, se imbunatatesc procedurile de aterizare/decolare, cu efecte pozitive asupra calitatii aerului. Modernizarea infrastructurii portuare va avea de asemenea o influenta redusa asupra calitatii aerului din zonele porturilor. Prin modernizare se vor crea terminale de pasageri si se vor rezolva problemele privind colectarea si gestionarea deseurilor. Colectarea selectiv a deeurilor i ridicarea acestora cu o anumit periodicitate va reduce impactul negativ cauzat de mirosurile degajate de gunoaie aflate n stare de putrefacie. Nivelul de poluanti in zona lucrarilor Duratei execuiei lucrrilor de investiii i se pot asocia riscuri privind poluarea aerului (de ex. realizarea terasamentelor drumurilor implic realizarea de umpluturi cu producere de praf). Efectul negativ va depinde de tipul de lucrare i durata de execuie a acesteia. Funcionarea staiilor de betoane fr instalaii de reinere a particulelor constituie de asemenea un risc de poluare.

Reducerea poluarii din surse mobile

Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare

Indicatori MZA (media zilnica de autovehicule aflate in trafic)

-1

112

Obiective de mediu relevante


Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Nr. de crematorii inlocuite Nivel concentratie

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Dezvoltarea traficului aerian i fluvial de pasageri, poate conduce la dezvoltarea cantitilor de deeuri care se colecteaz de la nave i aeronave, deeuri care de regul se incinereaz. Funcionarea incineratoarelor poate avea un impact local funcie de modul de exploatare i de performanele incineratorului. Inlocuirea vechilor crematorii cu incineratoare noi, poate avea un impact pozitiv asupra zonei aeroportului Existena unui sistem de comunicaii in lungul autostazilor permite anunarea unor situaii de incendii, reducndu-se astfel impactul potenial asupra atmosferei i timpul de intervenie Rezolvarea actual a alimentrii cu ap i mai cu seam a canalizrii pentru construciile existente nu rspunde cerinelor corelate ale prevederilor legislaiei n domeniul proteciei mediului, apelor i normativelor sanitare. Construciile ce se vor reabilita sau constructiile noi, trebuie s fie amenajate cu toate dotrile moderne n ceea ce privete echiparea de utiliti staii de epurare biologice, alimentare cu ap n sistem centralizat sau prize tiroleze, functie de zona de amplasare, reciclarea apei pluviale . Amenajarea de locuri speciale de campare cu posibiliti de colectare i epurare a apelor uzate elimin riscul polurii apelor. Deversarea apelor rezultate din canalizarea apelor pluviale n apele portuare fr a fi tratate i curate poate avea efecte grave asupra vieii acvatice. Descrcrile cronice, repetate pot reduce diversitatea de peti, molute i plante acvatice i vor nruti calitatea apei. Este posibil ca operaiunile de cultur acvatic s nu mai fie posibile. Aceste aspecte sunt eliminate prin reabilitarea infrastructurii edilitare a porturilor i dezvoltarea unui sistem de management al mediului. In cazul aeroporturilor, drenarea apelor pluviale, realizarea/reabilitarea sistemului de colectare i tratare a apelor uzate, ca i msuri de preepurare a apelor din zonele rezervoarelor de combustibili i din zonele de degivrare a avioanelor poate avea un impact pozitiv asupra emisarilor, respectiv asupra ecosistemelor acvatice Pentru deeurile menajere se va actiona conform strategiei de gestionare a deseurilor, respectiv realizarea de platforme pentru precolectarea acestora, transportul si depozitarea finala in depozite ecologice. Acestea vor fi dotate cu statii de epurare a levigatului. De asemenea, n spaiile de campare se poate organiza colectarea deeurilor aruncate de ctre turiti.

Pagube potentiale evitate Nr. de sectoare de cursuri de apa incadrate in categorii inferioare de calitate

+3

+3

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

+3

Reducerea cantitatilor de poluanti evacuati in ape

+2

+3

113

Obiective de mediu relevante


Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Timp de interventie in caz de poluari accidentale

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Existena unui sistem de comunicaii, mai ales telefonia mobila, permite anunarea unor situaii de poluare, reducndu-se astfel impactul potenial asupra corpurilor de ap i timpul de intervenie

+3

Suprafete ocupate cu deseuri Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Se poate evita poluarea solului? Ha, suprafee mpdurite defriate

Colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide in conditii de siguranta prin realizarea platformelor de precolectare a deseurilor si a depozitelor ecologice va reduce sursele de poluare difuza a solului. O atentie deosebita trebuie acordata in mediul rural pentru depozitarea gunoiului de grajd. Realizarea sistemelor de colectare i epurare a apelor uzate va elimina riscul polurii solului cu ape uzate coninnd diveri poluani patogeni Construirea unor reele marcate de poteci i drumuri forestiere sau mijloace de ascensiune prin densitatea mare a lucrrilor (defriri, ziduri de protecie, poduri, viaducte, piloni etc.), necesit defriarea unor suprafee impdurite Realizarea infrastructurii tehnice va necesita ocuparea definitiv a unor terenuri din fondul agricol i forestier Modernizarea reelelor de transport poate conduce la creterea traficului i implicit a volumului de deeuri colectate n punctele de parcare, de cele mai multe ori deeuri colectate neselectiv n aeroporturi i n porturi se impun condiii de incinerare a deeurilor. Acest impact este punctual. Realizarea infrastructurii de utiliti, cu excepia celei privind deeurile, nu are un impact direct asupra acestui aspect de mediu Realizarea depozitelor ecologice i a platformelor de transfer a deeurilor va avea un impact direct pozitiv mbuntirea infrastructurii edilitare are un impact direct pozitiv prin reducerea impactului asupra ecosistemelor acvatice

+3

+3

Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

-1

-2 -1

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor

Se poate reduce volumul de deseuri?

0 +3 +3

Nr specii pe cale de disparitie

114

Obiective de mediu relevante


Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Poate conduce la reabilitarea zonei costiere? Cum vor fi afectate ecosistemele si patrimoniul cultural de dezvoltarea porturilor marine si riverane?

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Nu are legatura directa cu infrastructura rutiera si cea feroviara, sau exista o legatura indirecta care nu poate fi evaluata. In ceea ce priveste infrastructura portuara, realizarea de noi porturi turistice poate avea un impact negativ in conditiile in care solutiile de amenajare nu se bazeaza pe studii privind curentii marini si valurile. De asemenea, dimensionarea necorespunzatoare a digurilor pentru crearea bazinului portuar poate avea efect negativ asupra zonei costiere.

Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000

In cadrul PATN sunt sustinute masuri pentru conservarea retelei NATURA 2000?

Specii afectate

Pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgen a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice se va urmri adaptarea profilului de drum la necesitile dictate de conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice prin realizarea de ecoducte, subtraversari pentru fauna de talie mica. De asemenea, in cazul infrastructurii feroviare se vor realiza pasaje pentru supratraversarea caii ferate sau subtraversari ale terasamentului caii ferate Construirea unor reele marcate de poteci i drumuri forestiere sau mijloace de ascensiune prin densitatea mare a lucrrilor ce le necesit (defriri, ziduri de protecie, poduri, viaducte, piloni etc.) poate afecta farmecul peisajului, ca i flora, fauna i habitatele. Pe de alt parte, lipsa unor poteci marcate face ca turistul s se abat de la traseu, putnd aduce prejudicii mult mai mari mediului. In cazul aeroporturilor, de regul, pentru sigurana traficului, se iau msuri pentru ndeprtarea faunei din zona. Amplasarea de noi aeroporturi sau extinderea celor existente, se va analiza de la caz la caz

+2

-2

-2

Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea

Se pot evita in totalitate activitatile cu impact ?

Dezvoltarea turismului montan necesit


construirea unor reele marcate de poteci i drumuri forestiere sau mijloace de ascensiune, care, prin densitatea mare a lucrrilor ce le necesit (defriri, ziduri de protecie, poduri, viaducte, piloni etc.) pot afecta n mod semnificativ biodiversitatea

-2

115

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Nr. imbolnaviri cauzate de boli transmise pe cale hidrica

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Gradul de accesibilitate al populaiei la ap sigur pentru but i prepararea hranei, precum i pentru satisfacerea cerinelor de igien individual i general, constituie unul dintre indicatorii mondiali de caracterizare a calitii vieii unei comuniti. Construciile ce se vor reabilita sau constructiile noi, trebuie s fie amenajate cu toate dotrile moderne n ceea ce privete echiparea de utiliti staii de epurare biologice, alimentare cu ap n sistem centralizat sau prize tiroleze, functie de zona de amplasare, reciclarea apei pluviale. In zonele urbane cu densitate mare se va realiza alimentarea cu apa in sistem centralizat, sau extinderea celor existente, ceea ce va permite reducerea/eliminarea intreruperii in alimentarea cu apa si implicit va asigura imbunatatirea conditiilor de igiena si de sanatate. Reabilitarea actualelor sisteme de alimentare cu apa va elimina riscul poluarii apei in cazul spargerii unei conducte.Introducerea de senzori pentru detectarea pierderilor de apa in retea (cum este cazul in m. Brasov) va reduce durata de interventie si va imbunatati calitatea apei livrata populatiei. Asigurarea infrastructurii edilitare va contribui la reducerea polurii n zonele naturale de mbiere, cu efecte directe asupra strii de sntate a populaiei Realizarea infrastructurii pentru mersul pe jos/cu bicicleta conduce la promovarea unui stil de via sntos Realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la un efect pozitiv prin scoaterea traficului din zona urbana si reducerea poluarii fonice. Aceasta, corelat cu modernizarea infrastructurii feroviare poate conduce la reducerea numarului autovehiculelor grele care circula pe drumurile principale, ceea ce va efect pozitiv asupra calitatii aerului din zonele urbane, precum si la reducerea poluarii aerului. Prin modernizarea pistelor aeroporturilor, respectiv prin crearea de piste mai lungi, se imbunatatesc procedurile de aterizare/decolare, cu efecte pozitive asupra reducerii poluarii fonice. De asemenea, realizarea de noi aeroporturi, ca i mrirea capacitii celor existente, poate contribui la reducerea timpului de deplasare, cu efecte asupra strii de sntate a populaiei

+3

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Nr cazuri de boli dermatologice Nr. biciclete/1000 locuitori Va duce la reducerea noxelor si a poluarii fonice?

+3 +3

+2

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Va duce la reducerea zgomotului?

+2

116

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Reorganizarea porturilor fluviale i n special a celor maritime pe principii moderne va permite dezvoltarea activitii portuare cu influene asupra dezvoltrii socio-economice a oraului. Evident c pot apare i probleme legate de anumite boli aduse de marinarii care i petrec timpul liber n ora, dar aceste probleme pot fi i n prezent i sunt inerente ntr-un ora-port. Ins, dezvoltarea economic a oraului va permite i o cretere a resurselor financiare disponibile pentru mbuntirea sistemului de sntate n oraul- port i chiar n jude. De asemenea, aceste resurse financiare permit mbuntirea sistemului de alimentare cu ap, a celui de canalizare, de transport public, etc. Dezvoltarea activitii portuare i ca destinaie turistic va avea un puternic impact asupra infrastructurii din ora, impact ce poate fi evaluat numai pe baza prognozrii naturii creterilor de trafic (transportul la/de la locul de munc, circulaia autovehiculelor, etc. traficul comercial general), a naturii i tipul de congestionri, i a traseelor pe care probabil se vor repartiza volumele sporite de trafic. mbuntirea calitii apelor va conduce la dezvoltarea resurselor piscicole, att sub aspect cantitativ ct i calitativ, cu influene indirecte pozitive asupra strii de sntate a celor care consum aceste resurse. De asemenea va permite dezvoltarea pescuitului sportiv ca mijloc de relaxare.

+1

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a polurii fonice

Masurile propuse in cadrul PATN pot afecta dezvoltarea economica a unei comunitati? Permit dezvoltarea acelor sporturi cu efecte benefice asupra organismului?

+2

Nr. accidente/ 100 km parcursi Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic

Modernizarea drumurilor poate actiona in doua sensuri: - in sens pozitiv, prin cresterea gradului de deplasare in siguranta - in sens negativ, ca urmare a cresterii vitezei de deplasare si neadaptarii acesteia la conditiile meteo (ceata, ploaie, alunecus) poate creste numarul de accidente. Modernizarea drumurilor trebuie sa fie insotita de imbunatatirea sistemului rutier de marcaje prin amplasarea de panouri de avertizare treceri pentru animale, reduceri de vitez, cea frecvent, drum alunecos, etc -, precum si de amplasarea de parapete grele in curbele cu grad ridicat de dificultate. Realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la cresterea gradului de deplasare in siguranta a pietonilor, in special a copiilor n interiorul localitii.

Nr. accidente de trafic in oras

+3

117

Obiective de mediu relevante

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Nr. zone afectate de riscuri naturale

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


In anumite zone, terasamentul unui drum sau al unei cai ferate poate actiona ca un dig de aparare impotriva inundatiilor. In zonele cu torenti, pentru protectia drumului sau a caii ferate, se realizeaza lucrari de amenajare a torentilor si de dirijare a apelor colectate de acestia catre un emisar, evitandu-se astfel inundarea zonei sau alunecarile de teren. Realizarea viaductelor si a apeductelor necesita lucrari de stabilizare ce au efect direct asupra reducerii riscului alunecarilor de teren in zona respectiva. Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate efecte negative poteniale

+3

Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale

Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare

Exista o legatura directa?

Exista o legatura directa?

Realizarea infrastructurii edilitare poate avea un impact direct pozitiv prin asigurarea condiiilor de salubritate i igien a zonelor de agrement

+3

Exista o legatura directa?

Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate efecte negative poteniale

Poate contribui la stabilizarea populatiei?

Realizarea infrastructurii de transport va avea un impact direct prin facilitarea accesului la zonele rurale. Extinderea n mediul rural a utilitilor privinind energia electric i telefonia, va avea un puternic impact pozitiv Extinderea infrastructurii de transport va permite o mai bun distribuie a turitilor, acces facil la anumite staiuni Infrastructura de utiliti nu are o influen direct asupra acestui obiectiv. Nu au fost identificate efecte negative poteniale

+3 +3

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

+2

118

Obiective de mediu relevante


Protectia resurselor balneare impotriva poluarii

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative


Va avea un impact asupra resurselor balneare

Comentarii privind efectele potentiale asupra Evaluare mediului


Extinderea infrastructurii de transport poate afecta resursele balneare fie n perioada de construcie, fie dupo realizarea infrastructurii. Este necesar ca pentru fiecare proiect s se realizeze o evaluare a impactului asupra mediului cu evidenierea existenei sau nu n zon a resurselor balneare. O atenie deosebit se va acorda n cazul realizrii porturilor turistice la Marea Neagr. Infrastructura de utiliti are o influen direct asupra acestui obiectiv prin reducerea riscului de poluare ca urmare a neepurrii apelor uzate sau depozitrii necontrolate a deeurilor Realizarea infrastructurii specifice mersului pe jos/ cu bicicleta va minimiza zgomotul, terenurile ocupate de infrastructur i interferenele vizuale. . 1

Nr zone cu resurse balneare poluate Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale Nr. km parcursi pe persoana

+3

+3

Recomandari SEA
Constructorul isi va implementa un sistem de management al calitatii si al mediului bazat pe standardele internationale ISO 9001:2000 si ISO 14001:2004 Administratiile portuare vor implementa un sistem de management al calitatii si al mediului bazat pe standardele internationale ISO 9001:2000 si ISO 14001:2004 - Amplasamentul staiilor de epurare i a platformelor de gunoi se va alege astfel nct s se respecte zonele de protecie instituite pentru apele de suprafa sau subterane Promovarea mijloacelor adecvate de indepartare a pasarilor din zona aeroporturilor, cum sunt machete de pasari, mai ales de bufnita, uliu rapitor dresat, etc.

Axa prioritar 4: Regenerarea zonelor urbane cu potenial turistic degradate i reabilitarea acestora Regenerarea zonelor urbane degradate impune aciuni de amenajare a teritoriului pe baza unor planuri de urbanism locale i judeene, definirea unui stil al zonei, reabilitarea locurilor publice, amenajarea de spaii verzi, asigurarea accesului i a locurilor de parcare, faciliti comune pentru vizitatori. O atenie deosebit trebuie acordat circulaiei urbane. Sntatea comunitii privit prin prisma condiionrii efectuate de ctre circulaia urban ia n discuie: strada i sntatea; grupurile defavorizate din punctul de vedere al polurii i anume cei expui n mod constant i mai accentuat efectelor polurii (copii, btrnii, conductorii auto, agenii de circulaie, etc);

119

costurile sociale datorate circulaiei ( boli cauzate de poluare sau utilizarea n exces a automobilului, accidente); mbuntirea strii sntii bazat pe mobilitate i acces la facilitile i spaiile care creeaz condiiile unei caliti superioare a vieii. Accesul i mobilitatea cu efectele lor (congestie, creterea duratei deplasrii, lipsa locurilor de parcare suficiente, pericol n traficul pietonal i al biciclitilor, poluare) conduc la afectarea negativ a persoanelor i mediului, deci la o calitate a vieii care de multe ori las de dorit (vezi tabelul de mai jos). Circulaia urban i calitatea vieii Tipul efectului Rezultate - faciliteaz accesul la: - locuri de munc - educaie - comer - recreere - suport social - sntate - mediu rural - asigur exerciiu i recreere - accidente, poluare risc pentru sntate (CO, NOx, hidrocarburi, ozon, CO2, PB, benzen, zgomot, vibraii) - stres, anxietate, pericol - utilizare necorespunztoare a terenului - fracionarea (traversarea) localitilor

Crearea i ntreinerea calitii vieii

Afectarea calitii vieii

In tabelul 7.1.1.1.4 de mai jos se analizeaz efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 4

120

Tabelul 7.1.1.1.4 - Efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 4: Regenerarea zonelor urbane cu potenial turistic degradate i reabilitarea acestora
Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Se reduce poluarea aerului? Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Are efect pozitiv asupra calitii aerului, n msur mai mare sau mai mic funcie de tipul msurii adoptate. De ex. amenajarea unor spaii verzi are un impact pozitiv, iar repararea cldirilor poate avea un impact nesemnificativ. Pe perioada de realizare a lucrrilor de reabilitare a cldirilor, de amenajare a locurilor de parcare, se poate produce un impact negativ, local , de scurt durat Are impact direct pozitiv prin prevederea in planurile de urbanism a zonelor de protectie a corpurilor de ap. In cazul n care zona urban este traversat de un curs de ap este posibil ca pe perioada de implementare a msurilor propuse s se produc o poluare accidental a apelor ca urmare a neintreinerii utilajelor de construcie sau deversrii n cursul de ap a unor substane poluante. Regenerarea zonelor urbane impune i rezolvarea problemei deeurilor, principala surs de poluare a solului. Nu are efect direct Nu are efect direct. Nu s-au determinat efecte negative. Pe perioada de regenerare, volumul deeurilor poate crete ca urmare a unor demolri etc. Dac se iau msuri de refolosire a materialelor rezultate din demolri, volumul deeurilor generate poate crete Evaluare

Sectoare de cursuri de apa degradate Nr amenzi pentru nerespectarea zonelor de protectie Include si un sistem de management al deseurilor? Ha, suprafee mpdurite defriate Include si un sistem de reducere a volumului deseurilor

+3

0 0 -1

121

Obiective de mediu relevante Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Poate avea impact?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Regenerarea zonei urbane poate avea un impact pozitiv dac se ine cont de definiia zonei costiere4 i de prevederile OUG 202/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

Evaluare

Arii Natura 2000 protejate

Poate avea un imapct negativ pe perioada de execuie a lucrrilor de regenerare, dar i dac nu se respect prevederile PUZ-ului pentru zona respectiv i a regulamentului de urbanism. Exist n prezent i tendina expansiunii zonei urbane ctre arii naturale, mai ales mpdurite.

Includ masuri de protectie a biodiversitatii? Nr imbolnaviri

O corect aplicare a msurilor de regenerare a zonelor urbane poate avea un impact pozitiv asupra biodiversitii. De ex, reamenajarea unui parc, nchiderea unui depozit de deeuri i nierbarea acestuia Reabilitarea zonelor urbane degradate are dublu efect asupra striii de sntate a populaiei. Creeaz un mediu plcut, relaxant i elimin pericolul de mbolnvire ca urmare a noxelor, roztoarelor, etc.

+1

+2

Zona costier, conform Anexei 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 202/2002 privind managementul integrat al zonei costiere, se definete ca fiind spaiul geografic situat la contactul mrii cu uscatul, incluznd apele de coast de suprafa i subterane i terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafa i subterane aferente acestora, puternic intercondiionate i n imediata apropiere a liniei rmului, insule i lacuri srate, zone umede n contact cu marea, plaja i faleza.

122

Obiective de mediu relevante Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Poate conduce la reducerea accidentelor?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Reabilitarea zonei urbane include i reamenajarea strzilor, amenajarea interseciilor, refacerea marcajului rutier, etc, toate acestea ducnd la creterea gradului de siguran n circulaie

Evaluare

+2

Pot contribui la reducerea riscurilor naturale? Poate contribui la mai buna informare a turistilor

Are legtur direct n condiiile n care regenerarea urban include i msurile de refacere a unor diguri de protecie a localitii traversate de un curs de ap , de decolmatare a albiei sau de salubrizare a cursului de ap astfel nct s se evite producerea unor viituri. Regenerarea zonei urbane poate include i amenajarea unor puncte de informare turistic

+2

+2

Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare

Nr. zone in care se pastreaza traditia

Este obiectivul asupra cruia prin regenerarea urban se poate aciona n ambele sensuri. Un plan de regenerare urban care nu ine cont de tradiiile zonei, de stilul arhitectonic, de obiceiuri etc, poate avea un puternic impact negativ. Va trebui ca fiecare plan de regenerare s fie analizat separat i evaluat impactul asupra acestui aspect de mediu Are un puternic impact pozitiv. Mare parte din patrimoniul cultural se afla in zone urbane. Regenerarea acestor zone poate asigurarea protejarii patrimoniuluicultural

Exista un efect direct?

Exista un efect direct?

Are efect pozitiv indirect, deoarece prin regenerarea spaiului urban se ncurajeaz turismul rural

+2

Exista un efect direct?

Nu are efect direct

123

Obiective de mediu relevante


Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Indicatori Comentarii privind relevanti/ asupra mediului Intrebari orientative


Poate contribui la protectia resursei? Creeaza conditii pentru dezvoltarea turismului usor? Nu are efect direct

efectele

potentiale Evaluare

Regenerarea zonelor urbane poate conduce la dezvoltarea formelor de turism usor,cum ar fi plimbarea pentru cunoasterea unor monumente istorice,etc.

+1

Axa prioritar 5: Valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural Romnia dispune de un potenial turistic natural5 de mare complexitate i valoare turistic recunoscute pe plan mondial: potenialul turistic montan cu mare diversitate peisagistic, complexitate de resurse turistice (peisagistice, domeniu schiabil, balneare, culturale, etc.) i mari posibiliti de valorificare n turism (se pot promova 14 forme de turism i module de agrement). Se impun ariile montane Bucegi-Postvarul, Piatra Mare, Parng, Cindrelul, ureanu, Retezat-arcu-Muntele Mic, Semenic-Aninei, Bihor-VldeasaMuntele Mare, Rodna, etc., staiunile i complexele turistice care ofer mari posibiliti de valorificare pentru sporturi de iarn, drumeie montan, speoturism i alpinism, vntoare i pescuit sportiv, cur balnear, turism cultural, religios, ecoturism, etc.; potenialul balneoturistic renumit pe piaa internaional prin factorii naturali de cur, ca: ape minerale, nmoluri i gaze terapeutice, bioclimat de salin, bioclimat aeroionizat, fitoterapie, etc. valorificat, parial, prin staiunile balneoclimatice naionale (circa 24) i cele regionale i locale sau localiti balneare neatestate (36). La aceste elemente favorizante se adaug i profesionalismul cadrelor medicale precum i suita de medicamente i tratamente originale balneologiei romneti; potenialul turistic al litoralului Mrii Negre cu renumitele staiuni turistice legate de un potenial turistic variat ca: apele minerale de la Mangalia, Venus, Neptun, Eforie; nmolul sapropelic de la Techirghiol i de turb de la Mangalia; apa clorosodic a lacului Techirghiol; bioclimatul marin i alte obiective turistice cultural-istorice i naturale disipate pe circa 70 km ntre Capul Midia i Vama Veche; potenialul turistic al Deltei Dunrii prin valenele ecologice, peisagistice, faunistice (ornitologic i piscicol), croaziere i expediii ntr-un peisaj inedit, culturale (tradiiile culturale i economice ale comunitilor locale ruseti, ucrainene, romneti), etc.; potenialul turistic al fluviului Dunrea i aria limitrof cu zonele de atracie predilecte pentru turism: Defileul Dunrii i Porile de Fier, blile Dunrii, etc.;

Strategia de dezvoltarea a turismului 2007-2013 - Autoritatea Naional pentru Turism

124

potenialul faunistic i floristic al rii, bogat n specii de interes tiinific i vntoresc (pescuit) i ecosisteme unicate n Europa; zonele protejate (Parcuri Naionale i Rezervaii ale Biosferei) ca destinaii turistice reprezentative pentru geofondul internaional i activitile de odihn recreere i educaional tiinifice; potenial speologic i de alpinism i de escalad precum i pentru sporturi extreme pe care le ofer, cu precdere, aria montan; clima Romniei favorabil practicrii turismului n tot cursul anului prin regimul termic confortant, stratul de zpad care, prin grosime medie i durat permite dezvoltarea sporturilor de iarn, valoarea terapeutic a bioclimatului (aeroionizare negativ, bioclimat tonic stimulent montan, relativ de dealuri, excesiv excitant de cmpie i litoral etc.).

Punerea n valoare a acestui potenial turistic natural impune luarea de msuri pentru valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural. Tabelul 7.1.1.1.5 - Efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 5 Valorificarea i protecia resurselor i a patrimoniului natural
Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Cantitate de CO2 emisa in atmosfera Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Protecia resursei forestiere are impact direct asupra calitii aerului, ca i parcurilor naionale i a rezervaiilor biosferei are efect direct pozitiv asupra calitii aerului. Valorificarea resursei forestiere (tiere) trebuie realizat pe baza unui management silvic. In caz contrar, poate avea un efect negativ asupra calitii aerului. Proiectele de valorificare a resurselor naturale, vor trebui supuse unei analize de mediu. Evaluare

+3

Poate contribui la reducerea poluarii aerului? Masurile propuse pot contribui la reducerea poluarii corpurilor de apa?

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

Msurile de protecie a resurselor de ap, respectiv realizarea de sisteme de colectare i epurare a apelor uzate de orice tip nainte de evacuarea n emisar, poate avea un puternic impact asupra calitii corpurilor de ap. Aplicarea de tratamente fitosanitare n zonele forestiere poate avea un impact negativ n condiiile n care se nu se respect procedura specific Agricultura ecologic poate avea un impact pozitiv asupra corpurilor de ap. La cellalt pol, se situeaz folosirea tehnicilor agricole neadecvate tipului de sol i reliefului, utilizarea n agricultur a unor cantiti mari de ngrminte chimice, precum i de pesticide. Protecia celorlalte resurse naturale nu are un impact direct asupra corpurilor de ap. Nu s-au evideniat aspecte negative.

+3

1 1

125

Obiective de mediu relevante Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Includ masuri de reducere a surselor punctiforme si difuze de poluare?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Impactul asupra acestui obiectiv de mediu va depinde de msurile de valorificare i de protecie a resurselor i a patrimoniului natural adoptate. Se consider c msurile din cadrul acestei axe pot avea un impact pozitiv asupra solului Ca msuri indirecte de protecie a resurselor se pot considera cele privind managementul deeurilor i decontaminarea zonelor degradate. Aceste msuri pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra solului Susinerea PIB-ului cu preponderen prin dezvoltarea turismului poate contribui la reducerea efectului polurii asupra pdurii. Aplicarea de tratamente fitosanitare adecvate n zonele forestiere contribuie la meninerea strii de snnate a pdurilor Exploatarea pdurii pe baza managementelor silvice Nu are legtur direct

Evaluare

+2

+2

Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

Suprafee mpdurite protejate

+2

+3 0

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea

Conduc la reducerea volumului de deseuri ?

Sunt efecte cuantificabile?

Msurile de protecie mpotriva eroziunii costiere, au efecte pozitive directe asupra protejrii patrimoniului natural.Se reduc zonele erodate, creste suprafata plajei Fiecare proiect privind combaterea fenomenelor de eroziune din zona litoralui va trebui supus unei analize de evaluare a impactului acestuia asupra ecosistemului acvatic

+3

Conduc la afectarea ecosistemelor acvatice?

-1

Nr. arii protejate

Are efecte pozitive directe

+3

Sunt incluse masuri de protectie?

Are efecte pozitive directe

+3

126

Obiective de mediu relevante Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Are efect asupra sanatatii populatiei?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Protecia resurselor naturale contribuie indirect la atingerea acestui obiiectiv de mediu

Evaluare

Se poate stabili o corelatie intre obiectivul axei prioritare si obiectivul de mediu? Exista o legatura directa? Va facilita accesul la informatie?

Obiectivul analizat nu se adreseaz direct acestui obiectiv de mediu. Nu au fost identificate efecte negative poteniale

Msurile luate n cadrul acestei axe vizeaz i lucrri de combatere a eroziunii solului i de amenajare a torenilor care conduc la reducerea riscului de alunecri de teren sau de producere a unor viituri ca urmare a colmatrii cursurilor de ap. Nu are efect direct. In condiiile n care n msurile de protecie sunt incluse i msuri de informare asupra resursei protejate, poate contribui la contientizarea turitilor

+2

+1

Exista o legatura directa?

Are efecte directe pozitive. Masurile de protectie a patrimoniului natural pot include si masuri adecvate cu impact pozitiv asupra pastrarii traditiilor zonei

+2

Nr. zone revitalizate

Protejarea patrimoniului natural se poate realiza prin diverse msuri de mai mare sau mai mic complexitate, msuri ce pot include i pe cele privind revitalizarea zonelor degradate. Pe perioada de implementare a masurilor se pot ntmpla unele incidente/accidente care pot avea un impact negativ.

127

Obiective de mediu relevante Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Nr. zone intrate in circuitul turistic rural intr-un an Nr resurse balneare supraexploatate Nr resurse balneare poluate Exista o legatura directa?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Are efecte pozitive indirecte

Evaluare

+1

Are efecte directe pozitive

+3

Are efecte directe pozitive

+3

Permite dezvoltarea ecoturismului

+3

Recomandari SEA
Valorificarea resursei forestiere (tiere) trebuie realizat pe baza unui management silvic.

Axa prioritar 6: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare Tabel 7.1.1.1.6- Efectele poteniale asupra mediului pentru Axa prioritar 6
Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Poate contibui la reducerea poluarii aerului? Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Nu are efecte directe. Romnia are un patrimoniu cultural-istoric i etnofolcloric de mare valoare i atractivitate turistic. Exist peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes naional i internaional, ntre care se remarc: biserici i ansambluri mnstireti, monumente i ansambluri de arhitectur i de art, ansambluri arhitecturale urbane, centre istorice i situri arheologice, din care o parte s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, cetile dacice, cetatea Sighioara etc.). Tezaurul etnografic i folcloric romnesc este de asemenea de mare originalitate, fiind reprezentat prin: arhitectura specific satelor din provinciile istorice romneti; bisericile de lemn din Evaluare

Exista o legatura directa?

128

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Poate contibui la reducerea poluarii solului? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

Maramure i Slaj; prelucrarea lemnului; portul popular; arta decorrii; manifestri etnoculturale i religioase tradiionale; trguri i expoziii muzeale etnografice n aer liber sau pavilioane expoziionale etc. Valorificarea acestui patrimoniu necesit msuri de reabilitare a infrastructurii, de regenerare a zonelor degradate etc. Impactul acestor lucrri a fost analizat n tabelele 7.1.1.2 7.1.1.4

0 0

Exista o legatura directa?

Include masuri de protectie?

Include masuri de protectie?

Exista o legatura directa?

0 Nu are efecte directe.

129

Obiective de mediu relevante Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Exista o legatura directa? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului

Evaluare

Nu are efecte directe. Valorificarea acestui patrimoniu necesit msuri de reabilitare a infrastructurii, de regenerare a zonelor degradate etc. Impactul acestor lucrri a fost analizat n tabelele 7.1.1.2 7.1.1.4

Exista o legatura directa?

Exista o legatura directa?

Exista o legatura directa?

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

0 0

130

Axa prioritar 7: Adoptarea de la risc


Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Exista o legatura directa?

msuri preventive n cadrul amenajrii

teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale n zonele cele mai expuse

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Nu toate msurile preventive luate n cadrul amenajrii teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale, au efecte directe asupra calitii aerului. De exemplu, cele privind combaterea eroziunii solului, pot conduce la reducerea polurii aerului cu pulberi antrenate de vnt. Nu are efecte directe. Prevenirea riscurilor naturale ca urmare a alunecrilor de teren poate avea impact pozitiv prin limitarea polurii corpurilor de ap prin materialul aluvionar antrenat n acestea, material cu grade diferite de contaminare.

Evaluare

+1

Exista o legatura directa?

+2

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

Adoptarea de msuri pentru prevenirea inundaiilor poate avea efect pozitiv Una dintre msurile privind combaterea eroziunii solului o constituie i mpdurirea zonelor degradate i amenajarea torenilor Nu are efecte directe

+1 +3 0

Va contribui la protejarea zonei costiere?

Are efecte directe pozitive n cazul msurilor de prevenire a eroziunii zonei costiere

+3

131

Obiective de mediu relevante Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Nr. arii protejate

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Msurile adoptate pot avea impact pozitiv asupra obiectivului de mediu

Evaluare

+2

Pot fi adoptate masuri?

Este necesar ca fiecare proiect iniiat pentru prevenirea riscurilor naturale s fie evaluat sub aspectul impactului asupra biodiversitii

Are influente asupra starii de sanatate?

Nu are efecte directe asupra acestui obiectiv de mediu. Poate avea efecte pozitive asupra strii de sntate a populaiei sub aspectul reducerii riscului la inundaii, la alunecri de teren.

Exista o legatura directa?

Nu are efecte directe. Msurile preventive pot contribui la reducerea riscului de inundare a infrastructurii rutiere sau feroviare sau la deteriorarea acesteia ca urmare a pierderii stabilitii unor versani (indirect aceste fenomene pot conduce la accidente de trafic) Are efecte directe pozitive

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

+3

Nu are efecte directe

132

Obiective de mediu relevante Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Exista o legatura directa?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Are efecte directe pozitive. Prin prevenirea riscurilor naturale se pot pune n valoare zone de agrement insuficient exploatate n prezent

Evaluare

+3

Exista o legatura directa?

Are efecte directe pozitive.

+2

Prevenirea riscurilor naturale poate contribui la Poate contribui la dezvoltarea turismului rural incurajarea turismului rural? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa? Poate contribui la incurajarea turismului usorl? Nu s-au gsit conexiuni directe

+2

Nu are efecte directe

Prevenirea riscurilor naturale poate contribui la dezvoltarea turismului uor

+2

133

Axa prioritar 8: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate
Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Nr incendii in spatii deschise Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Are efect direct, prin reducerea riscului de autoaprindere ca urmare a depozitrii corespunztoare a deeurilor n noile depozite ecologice de deeuri Evaluare

+3

Pot fi luate masuri de limitare a poluarii?

Realizarea sistemului de management al deeurilor n porturile dunrene, respectiv a sistemului de colectare i epurare a apelor de santin i a facilitilor de epurare a apelor uzate menajere, diminueaz/elimin riscul de poluare a ecosistemului fluviului Dunrea. Corelat cu msurile de management a deeurilor din porturile maritime, realizarea sistemului de management al deeurilor n porturile Dunrene are un puternic impact pozitiv asupra ecosistemului Mrii Negre. Efect direct semnificativ

+3

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni

Pot fi luate masuri de limitare a poluarii? Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

+3

Reabilitarea zonelor degradate poate include i msuri de mpdurire Efect direct semnificativ

+3 +3

Exista o legatura directa?

Are efect indirect, asupra ecosistemelor acvatice ca urmare a eliminarii riscului de poluare a ecosistemelor acvatice si terestre

+3

134

Obiective de mediu relevante Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Exista o legatura directa?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Asigurarea managementului deseurilor in locurile de campare, in parcari si in statiuni in general are un efect pozitiv semnificativ asupra faunei, florei si habitatelor. Reabilitarea siturilor contaminate contribuie la creearea de noi habitate si la diversificarea florei si faunei.

Evaluare

+3

Pot fi luate masuri de evitare?

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Nr. cazuri de imbolnavire ca urmare a poluarii

Axa prioritara 8 se incadreaza in categoria activitatilor care nu ar trebui sa afecteze in mod semnificativ biodiversitatea. Amplasarea noilor depozite ecologice sau a platformelor de transfer va trebui analizata de la caz la caz pentru a se adopta amplasamentul cel mai bun, cu efecte minime negative asupra mediului. Pe perioada realizarii acestor lucrari poate avea loc un impact negativ, local, de scurta durata, asupra zonei din imediata vecinatate a amplasamentului. Implementarea unui sistem adecvat de gestiune a deeurilor va conduce la reducerea riscului de mbolnvire a populaiei Depozitarea adecvat a deeurilor conduce la reducerea polurii resurselor de ap, mai ales n mediul rural a celor subterane, cu efecte imediate sau n timp asupra sntii omului, in special a copiilor. Eliminarea evacurilor de ape uzate neepurate n zonele de mbiere are indirect efecte pozitive asupra omului prin eliminarea riscului de mbolnvire dat de dermatoze, infecii bacteriene, infecii oftalmologice, etc. Nu are efecte directe. Nu s-au determinat efecte negative

+2

Exista o legatura directa?

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa?

Nu are efecte directe. Nu s-au determinat efecte negative

Nu are efecte directe. Nu s-au determinat efecte negative

135

Obiective de mediu relevante Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Indicatori relevanti/ Intrebari orientative Exista o legatura directa?

Comentarii privind efectele potentiale asupra mediului Are efecte directe

Evaluare

+2

Exista o legatura directa?

Are efecte directe

+2

Exista o legatura directa?

Are efecte indirecte, prin creearea conditiilor pentru dezvoltarea turismului rural

+2

Exista o legatura directa? Exista o legatura directa? Poate conduce la promovarea turismului usor?

Nu are efecte directe si nici nu s-au determinat efecte negative Are efecte directe, semnificative, deoarece ca urmare a managementului gestiunii deseurilor se elimina una din sursele de poluare a resurselor balneare Nu are efecte directe si nici nu s-au determinat efecte negative

+3

136

7.2. Evaluarea efectelor cumulative ale PATN Seciunea VI-a. Turism, asupra obiectivelor relevante de mediu. 7.2.1. Aspecte generale privind efectele de mediu
Efectele produse de prevederile unui plan de amenajare a teritoriului naional pot fi: efectele locale care se dezvolt n cadrul fiecrei activiti prevzute n acel plan, efecte globale care apar n zone situate n jurul amplasamentului activitii mai sus menionate, efecte imediate care apar odat cu realizarea/implementarea unei prevederi a planului, efecte pe termen lung care sunt legate de modificarea general a condiiilor iniiale, efecte reversibile efecte ireversibile.

De exemplu, n cazul PATN Seciunea VI-a. Turism, aceste efecte pot fi: a) Efecte locale asupra turitilor i a celor care asigur serviciile turistice: evitarea riscului mbolnvirilor cauzate de boli hidrice ca urmare a asigurrii continuitii alimentrii cu ap, precum i evitarea mbolnvirilor cauzate de poluarea zonelor de mbiere; creterea gradului de igien ca urmare a extinderii alimentrii cu ap i canalizrii i amenajrii de locuri de campare dotate cu utiliti edilitare; reducerea riscului mbolnvirilor cauzate de managementul necorespunztor al deeurilor; creterea confortului n spaiile de cazare ca urmare a reabilitrii infrastructurii turistice; mbuntirea strii de sntate prin aplicarea unor tratamente corespunztoare i n spaii adecvate; creterea gradului de siguran a cldirilor prin evitarea amplasrii construciilor n zone cu risc; reducerea riscului de accidente n trafic prin modernizarea infrastructurii tehnice, precum i reducerea timpului de deplasare; reducerea zgomotului i a noxelor n zonele urbane.

137

b) Efectele globale care apar n zone situate n jurul amplasamentului unei activiti propuse n plan, sunt cu referire n special la protecia biodiversitii, a florei i faunei, a apelor i solului. De asemenea pot fi considerate efectele produse asupra peisajului ca urmare a regenerrii zonei urbane

c) Efectele imediate care apar odat cu realizarea proiectului, vor fi analizate n detaliu pentru fiecare proiect de investiie. Este de reinut faptul c prin aplicarea PATN Seciunea VI-a. Turism se vor realiza condiiile pentru dezvoltarea durabil a unui teritoriu i se vor creea noi locuri de munc cu efecte imediate asupra condiiilor de via ale celor angajai i ale familiilor acestora.

d) Efectele pe termen lung, care sunt legate de modificarea general a condiiilor iniiale, se refer la faptul c dezvoltarea unei zone pe baza unui plan de amenajare a teritoriului, respectiv a unui Regulament de Urbanism d posibilitatea corelrii intereselor particulare cu cele publice, a dezvoltrii de noi proiecte i planuri care s asigure dezvoltarea durabil a zonei. De asemenea permite aplicarea planurilor de management ale deeurilor, schemelor de amenajre a bazinelor hidrografice, a planurilor de management a parcurilor naturale i rezervaiilor biosferei.

e) Efectele reversibile, sunt cele care se manifest pe perioada de implementare a lucrrilor i msurilor propuse n PATN i care au de regul o influen negativ numai pe aceast perioad. Prin msuri de diminuare a polurii factorilor de mediu i de protecie a factorului uman luate de constructor (precum asigurarea facilitilor higienico-sanitare pentru muncitori, dotarea staiilor de betoane de ciment i de betoane asfaltice cu filtre pentru reinerea pulberilor, un bun management al organizrii de antier, etc), efectele negative se vor reduce la minim. f) Efectele ireversibile, n ceea ce privete sntatea public i conservarea biodiversitii, sunt mai greu de cuantificat deoarece in de modul corect de implementare a PATN. n principiu, efectele expuse la punctele a) c), ca i reducerea polurii apelor i solului, pot fi considerate ca efecte pozitive ireversibile. Aplicarea corect a prevederilor PATN va permite valorificarea n scop turistic a cadrului natural al Romniei fr introducerea de efecte negative ireversibile.

138

7.2.2. Efectele cumulative ale PATN asupra obiectivelor relevante de mediu i evaluarea acestora
Efectele cumulative de mediu sunt acele efecte care rezult din schimbrile produse de alte aciuni trecute, prezente sau care pot fi prognozate n mod rezonabil, n combinaie cu aciunile propuse. Efectele cumulative pot fi rezultatul unor aciuni individuale minore, dar care , colectiv sunt semnificative i care se produc de-a lungul unei perioade de timp. Analiza efectelor cumulative asupra mediului ce pot fi produse de implementarea PATN-SECIUNEA VI. Turism s-a realizat prin folosirea abordrii simplificate propuse n Manualul de metodologie pentru realizarea SEA. n tabelul 7.2.1. se face o analiz a impactului cumulativ general innd cont de obiectivele relevante de mediu i de efectele asupra mediului nconjurtor rezultate din analiza efectuat in tabelele 7.1.1.,respectiv pe baza informaiilor obinute din evalurile individuale ale axelor prioritare asupra obiectivelor relevante de mediu.

139

Tabel 7.2.1. Evaluarea cumulativ a efectelor implementrii PATN Sectiunea VI. Turism
Obiective de mediu relevante Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Efecte cumulative Efectele benefice ale unor politici coerente de dezvoltare a turismului la nivelul teritoriului naional pot fi rezumate n faptul c turismul este unul din sectoarele economice cu valene reale de dezvoltare pe termen lung, pe baza potenialului existent, cu impact redus asupra mediului. Pe termen scurt,implementarea msurilor de reabilitare/extindere a infrastructurii, poate avea un impact negativ, local. De asemenea,utilizarea infrastructurii de transport poate avea un impact negativ PATN poate avea un efect pozitiv asupra zonelor in care concentraiile maxime admisibile sunt depite ca urmare a industriilor poluante. De asemenea, poate avea un impact pozitiv in zonele urbane prin realizarea infrastructurii care s permit scoaterea traficului nafara acestor zone Un turism durabil necesita infrastructuri edilitare. Strategile integrate pentru gestiunea resurselor de apa trebuie sa includa protectia apelor de suprafata si a apelor subterane, controlul activitatilor agricole in materie de fertilizare si irigare, tratamentul apelor uzate. Ecosistemele acvatice, inclusiv cele ale fluviului Dunarea i ale Marii Negre sufera de eutrofizare si ca urmare a apelor de canalizare insuficient tratate ce se evacueaza in mediul acvatic Asigurarea colectrii i epurrii apelor uzate urbane va avea un impact pozitiv asupra corpurilor de ap. Duratei execuiei lucrrilor de investiii i se pot asocia riscuri privind poluarea apelor (de ex. lipsa facilitilor pentru colectarea i epurarea apelor uzate sau riscuri de poluare accidental cu hidrocarburi). Aceste efecte negative pot fi diminuate prin msuri organizatorice luate de constructor. Coordonarea amenajarii teritoriului poate avea un efect pozitiv prin organizarea si coordonarea sistemelor de salubrizare, amenajarea de depozite ecologice pentru deseuri, recologizarea zonelor degradate. Amenajarea locurilor de campare contribuie la reducerea poluarii solului cu deseuri Un turism durabil necesita realizarea infrastructurii specifice i a infrastructurii tehnice. Pentru realizarea acestora va fi necesar s se ocupe definitiv suprafee mpdurite Exista premise de atingere a obiectivului? Nu, pe termen scurt, pe durata de implementare a planului Da, pe termen lung

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare

Nu pe termen scurt. Da, pe termen lung

Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului

Da

Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor

Adoptarea strategiilor i planurilor de gospodrire a deeurilor menajere i industriale pe principiile dezvoltrii durabile constituie baza pentru reducerea volumului de deeuri. Pe baza acestor strategii s-au stabilit amplasamentele pentru depozitele ecologice i a platformelor intermediare. Reabilitarea sistemelor de salubrizare prin creearea unei infrastructuri de colectare selectiv a deeurilor va facilita reciclarea tuturor deeurilor i economisirea unor materii prime.

Nu pe termen scurt. Da, pe termen lung, prin msuri de mpdurire a unor suprafee echivalente cu cele defriate Da, pe termen lung. Necesita o perioada de implementare a unui nou comportament

140

Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni

Nu toate masurile propuse in PATN au impact asupra zonei costiere. Masurile de reabilitare a zonei costiere pot avea un impact pozitiv prin marirea plajei, reducerea fenomenului de eroziune a zonei costiere. pot avea un impact negativ asupra ecosistemului acvatic daca se utilizeaza materiale poluante sau lucrarile se realizeaza in zone care reprezinta habitate pentru specii pe cale de disparitie. De asemenea, aducerea nisipului de la Dunare pentru innisiparea plajei poate avea un impact negativ daca nu se evita amplasarea zonelor de imprumut in amplasamente poluate. Trebuie tinut cont si de diferenta de culoare dintre nisipul de Dunare si cel marin Dezvoltarea infrastructurii turistice, mai ales a celei pentru turismul montan (amenajarea de noi prtii de schi cu instalaiile de transport pe cablu aferente, instalaii i echipamente de producere a zpezii artificiale i de ntreinere a prtiilor), oate ava un impct local, negativ. Dezvoltarea, modernizarea i diversificarea structurilor turistice de primire, poate de asemenea avea un impact negativ, functie de amplasament si de masurile luate. Realizarea de partii noi de schii poate avea un impact negativ asupra habitatelor din ariile naturale protejate Realizarea noilor coridoare de transport poate conduce la fragmentarea habitatului, impactul fiind funcie de msurile luate pentru diminuarea impactului negativ. Dezvoltarea porturilor de agrement n afara unui plan de management al zonei costiere, respectiv al fluviului Dunrea sau a unor lacuri naturale sau artificiale ce pot fi utilizate n scop de agrement nautic, poate afecta n mod semnificativ biodiversitatea din aceste zone.

Da pe termen lung, cu conditia elaborarii unui Master Plan si analizei proiectelor de la caz la caz

Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000

Necesita evaluarea de la caz la caz a unor astflel de proiecte

Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea

Da, functie de masurile ce se vor lua de la caz la caz, pe baza analizei fiecarui protiect

141

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Efectele asupra starii de sanatate a populatiei, sunt mai greu de cuantificat deoarece in de modul de implementare a PATN. Aplicarea corect a prevederilor PATN nu va conduce la efecte negative ireversibile. Realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la un efect pozitiv prin scoaterea traficului din zona urbana si reducerea poluarii fonice. Aceasta, corelat cu modernizarea infrastructurii feroviare poate conduce la reducerea numarului autovehiculelor grele care circula pe drumurile principale, ceea ce va efect pozitiv asupra calitatii aerului din zonele urbane, precum si la reducerea poluarii fonice i a vibraiilor induse de traficul greu ce se desfoar n prezent prin localiti. Dezvoltarea durabil a turismului necesit pe lng infrastructura specific turismului, dezvoltarea infrastructurii tehnice, cu impact direct pozitiv asupra strii de sntate a populaiei Modernizarea infrastructurii rutiere i realizarea infrastructurii rutiere a retelei TEN-T si a altor variante de ocolire a localitatilor conduce la reducerea riscurilor asociate accidentelor de trafic. Pe de alt parte, imbunatatirea conditiilor de trafic, poate conduce la cresterea acestor riscuri ca urmare a cresterii vitezei de circulatie in conditiile in care parcul auto nu este innoit si nu se asigur o semnalizare rutier corespunztoare Promovarea unei politici de amenajare a teritoriului naional pe baza unui plan care s permit luarea n considerare a riscurilor naturale, va conduce la creterea gradului de siguran. Interzicerea construirii n zonele cu riscuri naturale reduce vulnerabilitatea fondului construit i implicit a vietii oamenilor. Evident se pstreaz un anumit risc dat de producerea unor fenomene meteorologice sau hidrologice extraordinare sau de evenimente naturale precum cutremure Extinderea centrelor de informare a turistilor asupra ariilor protejate, a speciilor rare sau pe cale de disparitie va conduce la cresterea responsabilitatii turistilor fata de mediul inconjurator

Da, pe termen lung

Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic

Da, pe termen lung. Necesita investitii importante

Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale

Da

Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Da

142

Conservarea i valorificarea zonei de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei

Prin implementarea prevederilor PATN , se urmareste creerea unor zone de interes turistic n suprafeele care dispun de cel mai nalt potenial din acest punct de vedere. Pe baza unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ) si a regulamentului de urbanism, se propune transformarea unor terenuri agricole n intravilan, dotarea acestora cu reele de utiliti publice (energie electric, ap, reea de canalizare a apelor menajere) , asigurarea conservarii cadrului natural al zonei, iar influena antropic s fie una care s se armonizeze cu natura, cu respectarea deplin a exigenelor legate de protecia mediului nconjurtor. Prin reabilitarea infrastructurii specifice, se urmrete evitarea ocuprii intensive cu construcii turistice care pot afecta chiar echilibrul ecologic al teritoriului respectiv. In cazul n care se reabiliteaz cldiri istorice (din patrimoniul naional cultural), acestea vor fi reabilitate fr a afecta proiectul n baza cruia s-a construit Utilizarea de materiale tradiionale, precum, n zona montan, textur rustic a tencuielilor sau lemn aparent la exterior, soclu de preferin cu piatr natural sau placaj cu piatr, culoare armonizat cu culori naturale, de pamnt, sau alb, etc. poate conduce la pastrarea traditiei specifice diferitelor zone.. Revitalizarea zonelor degradate va avea un impact pozitiv deoarece va permite si rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectur) Turismul rural, agroturismul si silvoturismul se pot practica pe toat durata anului, implic investiii reduse i grad de risc sczut, reprezint o alternativ ocupaional pentru fora de munc rural, o modalitate de diversificare a activitilor economice din mediul rural i un factor de stabilitate i stabilizare a populaiei n zona montan. Modernizarea staiunilor balneare aduce mbuntiri substaniale asupra infrastructurii i calitii serviciilor turistice balneare i implicit a modului de exploatare a resurselor. Dezvoltarea infrastructurii edilitare n staiunile balneare, ca i modernizarea celor existente, va elimina riscul de poluare a resurselor balneare ca urmare a evacurii de ape uzate neepurate direct pe sol sau n subsol, a depozitrii necontrolate a deeurilor, etc. Ecologizarea zonelor degradate, va conduce de asemenea la limitarea factorilor de risc pentru resursele balneare.

Da

Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural

Da, necesita investitii

Da

Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii

Da ; necesit investiii semnificative pe termen lung Da

143

Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Realizarea infrastructurii specifice mersului pe jos/ cu bicicleta va minimiza zgomotul, terenurile ocupate de infrastructur i interferenele vizuale. De asemenea, promovarea mijloacelor adecvate de transport n comun ctre zonele turistice din apropierea aglomerrilor urbane conduce la diminuarea zgomotului prin reducerea numrului de autoturisme particulare utilizate.

Da

144

8. Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului
Din obiectivele PATN, ca si din tabelele prezentate in Anexa 13 referitor la dotarea cu utilitati a localitatilor cu potential turistic din cele trei judete pilot, rezulta ca sunt necesare investitii in infrastructura specifica si tehnica. Asa cum s-a prezentat anterior, aceste investitii, pot avea un impact negativ asupra mediului care se manifesta in principal la nivel local si pe durata de executie a lucrarilor. In cadrul cap. 7.1 s-au sugerat unele masuri de minimizare/diminuare/prevenire a impactului. Printre acestea, in perioada de executie a lucrarilor un rol important il are managementul organizarii de santier. De asemenea, utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, implementarea de catre constructor al unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca bazat pe standardele internationale ISO 9001:2000, ISO14001:2004 si OHSAS 18001:1999, precum si EMAS pot contribui la un bun management al organizarii de santier. Se recomanda, ca printre criteriile de selectare a constructorului sa se introduca cerinte referitoare la: implementarea in cadrul societatii de constructii a standardelor mai sus mentionate, prezentarea unui program de management al mediului si de monitorizare a factorilor de mediu pe perioada lucrarilor Masurile concrete de diminuare a impactului pe perioada executiei lucrarilor se vor stabili de la caz la caz, functie de specificul proiectului, amplasamentul lucrarii, durata de executie a lucrarilor, etc. Se vor avea in vedere in special tehnologiile folosite si amplasamentul statiilor de betoane de ciment si a statiilor de betoane asfaltice, delimitarea clara a organizarii de santier si dotarile cu utilitati, amplasarea gropilor de imprumut, unde este cazul, pregatirea personalului etc. Pentru prevenirea/diminuarea impactului negativ asupra mediului pe perioada postimplementare a proiectelor necesar a fi realizate pentru indeplinirea obiectivelor PATN, fiecare proiect va fi supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului. In tabelul 8.1. se prezinta o propunere de formular pentru evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al impactului asupra mediului Aceasta evaluare trebuie sa inceapa inca din faza de proiectare, ca o evaluare preliminara, urmand a fi definitivata in faza de evaluare realizata in cadrul procedurilor oficiale. Acest lucru va permite ca inca din faza de proiectare sa se prevada resursele financiare necesare pentru realizarea masurilor de protectie a mediului sau sa evite adoptarea acelor variante care ar prejudicia mediul. De asemenea, va permite o mai buna corelare cu alte programe si proiecte

de dezvoltare locala/regionala/nationala, o punere in valoare a resurselor turistice, o mai buna protectie a factorilor de mediu.

Tabel 8.1. Formular recomandat pentru evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al impactului asupra mediului
Titlul proiectului/nr. de referin Obiective de mediu relevante ale PATN Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante ale PATN Scurt prezentare a anvergurii i naturii impactului Neutru sau neaplicabil Negativ Pozitiv

Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a apei i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite Reducerea volumului de deeuri generate, creterea nivelului de recuperare a deeurilor, precum i facilitarea reciclrii tuturor deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilit-ii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere Conservarea i valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei

Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese si o descriere a modului in care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) intmpinate in prelucrarea informatiilor cerute
Asa cum am prezentat in cap.2, necesitatea realizarii PATN Sectiunea a VI-Zone turistice a reiesit din lipsa coordonarii politicilor dezvoltarii spatiale cu cele specifice activitatilor de turism. La aceasta se adauga lipsa precizarii zonelor si obiectivelor cu potential turistic, decaderea infrastructurii turistice si reducerea accesibilitatii catre zonele de interes turistic. Un alt aspect il reprezinta necesitatea competarii legislatiei in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului privind realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului National. Referitor la modul in care a fost elaborat PATN si a variantelor luate in considerare, facem urmatoarele precizari: PATN Sectiunea VI Zone turistice reprezinta un cadru general de promovare a coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltri socio-economice echilibrate i de mbuntire a competitivitii, precum si de coordonare a viitoarelor proiecte privind dezvoltarea spatiala cu cele specifice activitatilor de turism, proiecte ce vizeaza in special: dezvoltarea infrastructurii tehnice, a infrastructurii specifice turismului, imbunatatirea conditiilor de mediu, cresterea calitatii vietii, atat in mediul urban cat si in cel rural, punerea in valoare si protectia patrimoniului natural si cultural, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei. PATN a fost structurat astfel incat sa permita implementarea Principiilor directoare pentru Dezvoltarea teritorial durabil a Continentului European (vezi cap. 2.2.2.2). Analiza evaluarii impactului a pus in evidenta aspectele pozitive si negative ale dezvoltarii diferitelor axe prioritare, dar trebuie avut in vedere faptul ca PATN este in stransa conexiune cu alte planuri cum sunt cele privind dezvoltarea rurala, dezvoltarea transporturilor, amenajarea bazinelor hidrografice in scopul asigurarii si protectiei surselor de apa si combaterii efectelor distructive ale apelor, etc. Acest plan a fost elaborat n scopul promovrii unui turism de calitate i durabil, cu luarea in considerare a aspectelor de mediu in cadrul fiecarei axe prioritare. Abordarea conceptului de dezvoltare durabila permite imbunatatirea continua a masurilor propuse, astfel incat nu avem de a face cu mai multe variante de plan din care una este mai favorabila mediului inconjurator. Deoarece activitatea de elaborare a PATN Sectiunea VI Zone turistice s-a derulat pe o perioada mai lunga de timp, cu participarea a numeroase institutii cu experienta in domeniu, precum si a autoritatilor publice locale, este dificil ca in momentul abordarii SEA sa mai putem identifica variantele initiale de plan. In plus, turismul

reprezinta un sector viu, in care trebuie in permanenta sa te adaptezi cerintelor pietii si concurentei, sa promovezi conditii de accesibilitate si servicii de calitate. De aceea, am optat pentru prezentarea PATN intr-o singura versiune. Referitor la dificultatile intampinate, putem aprecia faptul ca elaborarea evaluarii de mediu s-a bazat pe o documentare vasta, dar lipsa unor date referitoare la calitatea factorilor de mediu in anumite zone a ingreunat intr-o oarecare masura acuratetea evaluarii. De asemenea, colaborarea cu autoritatile publice locale din cele trei judete pilot, respectiv judetele Bistrita Nasaud, Brasov si Prahova nu a fost foarte usoara, dovada fiind si materialele prezentate in anexele 11 si 12 referitoare la aspectele de mediu din localitatile apartinatoare acestor judete si la traditiile specifice zonei, ca si in anexa 13 privind dotarea cu utilitati.

10. Descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului
Monitorizarea are o importan crucial, deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienei msurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului. Urmrirea impactului se va realiza att pe perioada de execuie ct i pe cea de funcionare dac studiile de evaluare a impactului ce se vor elabora pentru fiecare lucrare propus pun n eviden prezena unor poluani specifici. O schem de monitorizare bine stabilit va servi urmtoarelor scopuri: - Detectarea erorilor in construcia, funcionarea sau ntreinerea lucrrilor; - Evaluarea modului n care msurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung. Dac, n timpul etapelor de proiectare, anumite aspecte de mediu par s necesite protecia asigurat de monitorizarea execuiei i/sau funcionrii, se recomand includerea prevederilor ntr-o documentaie de proiect sub form de clauze prin care s se cear o monitorizare continu. Aceste prevederi trebuie s specifice tipurile de monitorizare cerute, frecvena observaiilor, procedurile de prezentare a rapoartelor i aciunile necesare ce trebuie luate dac msurile de protecie a mediului sunt nclcate. Trebuie, de asemenea, s existe ndrumri pentru reducerea sau suspendarea monitorizrii dac ameninrile de impact anticipate nu se materializeaz, iar indicii pe termen lung arat c acestea nu vor aprea n viitor. Monitorizarea si evaluarea PATN Sectiunea VI -Turism se va realiza in conformitate cu prevederile Cadrului Comun de Monitorizare si Evaluare, elaborat de Comisia Europeana impreuna cu Statele Membre Pentru reuita unui program de evaluare a programului de monitoring este necesar s se in cont de urmtoarele reguli de baz: Obiectivele trebuie definite primele, iar programele trebuie adaptate dup ele, i nu vice versa (aa cum se fcea deseori n trecut pentru monitoringul multi scop). n aceste condiii trebuie obinut un suport financiar adecvat. Trebuie selectat mediul ambiant cel mai apropiat (ap, substan, biota). Variabilele, tipul probelor, frecvena i localizarea prelevrilor, trebuie alese cu grij innd cont de obiective. Terenul, echipamentul analitic i facilitile de laborator trebuie selectate n relaie cu obiectivele i nu vice versa.

150

Trebuie stabilit o schem de prelucrare a datelor complet i operaional. Calitatea analitic a datelor trebuie verificat de obicei prin control intern i extern. Datele trebuiesc date factorilor de decizie, nu doar ca o list de variabile i concentraiile lor, dar i interpretate i evaluate de experi, cu recomandrile de rigoare pentru aciunea managerial. Progamul trebuie evaluat periodic, n special dac situaia general sau orice alt influen asupra mediului este schimbat, fie luate n mod natural fie msurate n arealul considerat. Deoarece monitorizarea calitii mediului servete diferitelor obiective (semnalarea, controlul i anticiparea) i datorit faptului c informatiile necesare variaz de la indicaii generale pn la cifre de diagnostic exacte, alegerea variabilelor i a metodelor folosite (indicatori ecotoxicologici) va depinde de aceste obiective i informaii. Inventarierea i informaiile specifice necesit reele de monitorizare pentru atingerea diferitelor obiective ale monitorizrii. De aceea este recomandat ca strategia privind informaiile s fie dezvoltat pe obiective de monitorizare sau pe nevoia de informare. Este recomandat o abordare pe faze, fiecare pas fiind finalizat cu o evaluare chiar dac se obin sau nu informaii suficiente. Fiecare strategie de monitorizare poate conduce la final la reducerea informaiilor necesare pentru urmtoarele monitorizri uzuale i implicit la reducerea costurilor. Adoptarea unei strategii n ceea ce privete monitorizarea factorilor de mediu, poate depinde de rspunsul primit la urmtoarele ntrebri: Sunt informaii deja disponibile din alte surse, sau informaiile trebuie colectate prin monitorizare? Dac monitorizarea este necesar, este suficient o privire general sau este necesar o monitorizare mai ampl? Ce tip de monitorizare este bine s se aleag pentru a culege date i informaii specifice de care este nevoie? Pe perioada executiei diverselor lucrari necesare sustinerii dezvoltrii unui turism durabil, este necesar a se desfura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu n scopul urmririi eficienei masurilor aplicate, ct i pentru a stabili msuri corective n cazul neincadrrii n normele specifice. Costurile efective ale monitorizrii pot s fie reduse daca se tine cont de faptul ca numeroase date si informatii relevante pentru procesul de monitorizare vor fi generate de programe complementare PATN, precum POS Mediu (ex: informatii despre dinamica populatiilor speciilor de interes in siturile Natura 2000), POS Transport (ex: informatii privind accidente de circulatie). Mentionam faptul ca sistemele de monitoring actuale, la nivel national, acopera deficitar zona rurala.

151

Pentru monitorizarea efectelor PATN, in afara indicatorilor cuprinsi in plan, se mai propun urmatorii indicatori: Obiective relevante de mediu
Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile prevzute n legislatia in vigoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa i mentinerea functiilor ecologice a apelor curgatoare Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului Indicatori de calitate specifici apelor uzate evacuate n receptori naturali Nr. depozite neconforme nchise %suprafa ocupat cu depozite de deeuri Nr. depozite ecologice % suprafee mpdurite din total suprafa teritoriu naional Ha suprafee mpdurite n anul x / Ha suprafee mpdurite n anul x-1 Ha fond forestier afectat de poluare Cantitatea de deeuri colectat pe noile platforme Suprafaa de teren deservit de noile platforme Suprafa plaj amenajat

Indicatori propusi
Inventarul emisiilor (surse fixe i mobile)

Limitarea reducerii suprafeelor mpdurite

Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i reciclare a deeurilor Conservarea, protejarea i reabilitarea zonei costiere a Mrii Negre prin asigurarea protejrii patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice i terestre) i a celui cultural n vederea dezvoltrii durabile a acestei regiuni Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i habitatelor din ariile naturale protejate i din ariile poteniale ale reelei Natura 2000 Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ biodiversitatea Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice

Dinamica populaiei speciilor din ariile protejate Dinamica populaiei speciilor din ariile protejate Mortaliitatea i morbiditatea n mediul urban Dinamica mbolnvirilor cauzate de boli hidrice Dinamica dermatozelor ca urmare a mbierii n ape naturale sau amenajate Dinamica intoxicaiilor cu nitrai n mediul rural Dinamica accidentelor de circulaie Valoarea anual a pagubelor produse de inundaii1 i alunecri de teren Numr centre de informare i cunoatere Numr de anunuri i campanii de contientizare desfurate

Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de trafic Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale Creterea responsabilitii turitilor fa de mediul nconjurtor prin facilitarea accesului la informaie i cunoatere

Aceast valoare va trebui prezentat n corelare cu nivelul precipitaiilor din anul respectiv.

152

Conservarea i valorificarea zonei de agrement, armonizarea cadrului natural cu cel construit i pstrarea tradiiilor zonei Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate Mentinerea activitatilor umane n spatiul rural prin ncurajarea turismului rural Limitarea supraexploatarii resurselor balneare Protectia resurselor balneare impotriva poluarii Promovarea formelor de turism uor, adaptate la condiiile regionale i locale

Nr. festivaluri tematice Nr. turiti participani Nr. proiecte de revitalizare a zonelor degradate Nr. de paturi n pensiuni agro-turistice Nr. de paturi n centre de tratament balneoclimateric Nr. zone cu resurse degradate Nr. locuri de campare utilate corespunztor

Intocmit, Dr. ing. Liliana Mra

Verificat, Ing. Chiriac Avdanei

153

BIBLIOGRAFIE

1. 2.

Agerschou Hans i colaboratorii Asif Faiz, Christopher S. Weaver, Michael P. Walsh

Planificarea i proiectarea porturilor i terminalelor marine. Ediia 2-a, Editura Thomas Telford, Londra 2004 Poluarea aerului produs de motoarele vehiculelor. Standarde i tehnologii pentru controlul emisiilor. Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare/Banca Mondial, Washington, 1996 Schimbri ale mediului n zona de vest a Mrii Negre datorate condiiilor antropogene i naturale, 1996. J.Mar Systems, 7, pp 411-425 Ghid turistic al judeului Bistria Nsud, Fundaia Izvorul Lunca Bistria, 2006 Peteri din Romnia, Edit. tiinific, Bucureti 1976 Solid waste landfill engineering and design. Prentice Hall, 1995 Atlas zoologic, 1980, Ed.did.i ped. Bucureti, 1999 Romania, potential turistic si turism, Ed. Univ. Bucuresti. 2000 Bistria Nsud, ape minerale i staiuni, Bistria, 1998 Arii protejate din Bistria Nsud, Edit. Supergraph, Cluj Napoca, p. 224, 2004 Evaluarea impactului de mediu n rile membre ale UE. Worldletter, Environmental Impact Assessment, July- August 1988. Reprodus n Etudes dimpact sur lenvironment, publ. CEPT, Bucureti, 14-18 dec. 1992. Romnia de la A la Z Dicionar turistic, Editura Stadion, 1970 Seismotectonic Map of the Romanian Territory, Techn. Econ., St., I.G.G. D Series, 10, 291-298, 1975 Consideraii privind mediul pentru dezvoltarea porturilor maritime i fluviale. Material al Bncii Mondiale, nr. 126, Seria Transport i Mediu Vibraii i zgomote. Editura Junimea, 1979 Biserica Evanghelic Bistria, Ed. Accent, 2005 Lacurile din Romnia. Limnologie regional, Edit. Academiei, Bucureti, 1971 Enciclopedia general a Romniei. Editura enciclopedic, Bucureti, 2000 Bistria Nsud ghid turistic, Ed. Ad Libri, 2006 Supliment tehnic privind zgomotul. Environmental Engineering- Noise, Air Quality and Hazardous waste Management Office, October 1998. Ingineria apelor uzate. Epurare, Evacuare, reutilizare. Ediia a treia. Ed. McGraw-Hill, 1991

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aubrey D., Mancheva S., Demivov E., Diaconu V. i Dimitriov A. Btrnu M. Bleahu M. i colab McBean, E., Rovers, F.A., Farquhar, G.J. Bogoescu C-tin, Dabija Al., Sanielevici E. Candea Melinda., Erdeli S., Simon Tamara Chintuan I.

10. Chintuan I., tefan V., Marquier Ioana, Coldea G. 11. Coenen R.

12. Constantinescu I. 13. Constantinescu L, Cornea I, Lzrescu V.

14. Doris J.D.; Macknight S., IMO i alii

15. Gafieanu, M. i colaboratorii 16. Gaiu C. , Duda V 17. Gtescu P. 18. Ghinea Dan 19. Goja P., Andreescu F. 20. Hendriks 21. Metcalf & Eddy

154

22. Mureianu M. 23. Paraschiv G.M., Gomoiu M.T. 24. Pedro S.Seco e Pinto

25. Prvu C-tin, Godeanu St., Stroe L. 26. Posea Grigore 27. Pughiuc D.

Potenialul turistic din bazinul superior al Someului Mare, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca, 1997 Noi specii de Cnidaria n Marea Neagr: Halammohydra sp. i Stylocoronella sp.. GEOECO-MARINA, 5-6/200-2001 Geotehnica i mediul, Lucrrile celui de al III-lea Congres Internaional pe probleme de mediu i geotehnic,Lisabona, Portugalia, 7-11 septembrie, 1998 1985 Cluz n lumea animalelor ghid ilustrat, Ed. Ceres: pl.44 Geomorfologia Romniei. Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti 2002 Propuneri privind implementarea n Planul strategic pentru protecia i reabilitarea Mrii Negre a activitilor referitoare la vapoare. Adoptarea la Seminarul Internaional de la Varna, Bulgaria, 24-26 noiembrie, 1998 Prevenirea i combaterea polurii solului. Editura Ceres, Bucureti, 1982 Atlasul Romniei. Editura Enciclopedia RAO, 2006 Elemente de economia i managementul mediului, Editura economic, Bucureti, 2004 Calitatea aerului, Editura Tehnic, Bucureti,1989 Medicina mediului (Environmental Medicine). Edited by G.Melvyn Howe and John A Loraine, William Heinemann medical Books LTD Londra Judeele Patriei Monografii: Bistria Nsud, Braov, Prahova, Ed Sport Turism, 1979 Plan de aciune pentru dezvoltarea turismului n regiunea Centru pentru perioada 2004-2006 Romnia. Strategia de dezvoltare a turismului 2007-2013, Bucureti, mai 2006 Geografia Romniei, Editura Academiei 1987 Planul de Management al Parcului Naional Munii Rodnei 2006 Regulamentul de organizare i funcionare al parcului naional munii Rodnei Rezervaie a Biosferei Planul de Management al Parcului Naional Bucegi- 2007 Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Bistria Nsud n anul 2005 Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Braov n anul 2006 Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Prahova n anul 2004- 2006 Strategia de modernizare a administraiei publice la nivelul Consiliului Judeean Prahova n perioada 2005-2006- actualizat Planul de aciuni pentru implementarea strategiei

28. Ru C.; Crstea S. 29. Rey Viollette i colaboratorii 30. Rojanschi V., Bran F., Grigore F. 31. Tumanov, S. 32. * * * 33. * * * 34. * * * 35. Autoritatea Naional pentru Turism 36. Academia Romniei 37. Administraia Parcului Naional Munii Rodnei 38. Administraia Parcului Naional Munii Rodnei 39. Administraia Parcului Naional Munii Bucegi 40. Agenia de Protecia Mediului Bistria Nsud 41. Agenia de Protecia Mediului Braov 42. Agenia de Protecia Mediului Prahova 43. Consiliul Judeean Prahova

44. Institutul Naional de Statistic

Anuarul statistic al Romniei

155

45. Ministerul Apelor, Pdurilor i Protectia Mediului 46. Ministerul Apelor, Pdurilor i Protectia Mediului i 47. Ministerul Agriculturii, Pdurilor, Apelor Mediului 48. MAPPM, M.Transp. CN APM Constana, SC IPTANA SA, Consultan IWACO 49. Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor

Strategia proteciei mediului n Romnia pe perioada 2000-2020, Bucureti, 1999 Plan naional de Aciune pentru Protecia Mediului Parcuri Naionale, Naturale i Rezervaii ale Biosferei din Romnia, Bucureti, 2003 Gospodrirea deeurilor n portul Constana. Studiu de fezabilitate, sept. 1999 Manual privind procedura de evaluare a mediului pentru planuri si programe ( cunoscut sub numele de Ghid SEA), elaborat de MMGA si aprobat de ordinul ministrului nr. 117/2006 Chestionar privind determinarea capacitii administrative i financiare a unitilor administrativ-teritoriale (comune, orae/municipii)completat de Primria Oraului Rupea Agenda Local 21 Planul local de dezvoltare durabil a municipiului Bistria, 2005 Agenda local 21 Fia de prezentare a comunei Buneti Rspuns la adresa transmis de ctre S.C. IPTANA S.A privind obiectivele cu potenial tiristic complex i de mare valoare sau cu potenial turistic ridicat Agenda Local 21 Strategia judeean de dezvoltare durabil Fi de prezentare a Comunei Prejmer Strategie de dezvoltare durabil a oraului Rupea, judeul Braov Fi de prezentare a Comunei ercaia Strategia de dezvoltare a Comunei inca Strategia de dezvoltare a oraului Victoria Studii privind Planul de Amenajare a Teritoriului naional. Turismul element principal al relansrii economice. Determinarea zonelor cu perspective de relansare economic prin dezvoltarea turismului, n vederea fundamentrii proiectului de lege pentru aprobarea PATN seciunea a VI-a Turismul. , Bucureti, august 1999. Studii privind Planul de Amenajare a Teritoriului naional. Turismul element principal al relansrii economice. Introducerea observaiilor autoritilor administraiei locale i centrale privind dezvoltarea turismului , Bucureti, octombrie 1999. Studii privind Planul de Amenajare a Teritoriului naional. Turismul element principal al relansrii economice. Posibiliti de relansare economic prin turism, a zonelor cu probleme socioeconomice deosebite, Bucureti, decembrie 1999. Plan de Amenajare a Teritoriului Naional. Seciunea a VI-a Turism, Bucureti, iunie 2007 Studiu asupra factorilor de mediu pentru Studiu de fezabilitate Proiect de dezvoltare a Portului Constana din Romnia, decembrie 2000 Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naional 2007-2026 proiect, Bucureti, iulie 2007 Politicii curente, strategii i aspecte ale evalurii impactului de mediu n context transfrontier. Enviromental Series, nr.6, ECE/CEP/9, 1996

50. Miniaterul Administraiei i Internelor

51. Primria Municipiului Bistria 52. Primria Municipiului Braov 53. Primria Comunei Buneti 54. Primria Comunei Prejmer

55. Primria Municipiului Fgra 56. Primria Comunei Prejmer 57. Primria Oraului Rupea 58. 59. 60. 61. Primria Comunei ercaia Primria Comunei inca Primria ora Victoria INCD Urban Proiect

62. INCD Urban Proiect

63. INCD Urban Proiect

64. INCD Urban Proiect 65. SC IPTANA SA, Pacific Internaional, Tokio, Japonia 66. World Tourism Organization 67. Comisia Economic pentru Europa a ONU Consultants

156

68. Comisia Economic pentru Europa a ONU

69. Natiunile Unite si Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est 70. ENWAP User Forum Report 73. 74. 75. Agenia pentru Protecia Mediului a SUA Ministerul Locuinei,Planificrii Mediului din Olanda Comisia Europeana teritoriului i

Declaratia Ministrilor mediului din regiunile Comisiei Economice pentru Europa a ONU. Arhus, Danemarca, 23 - 25 iunie 1998. ECE/CEP/56. Manual de Resurse pentru sprijinirea Aplicarii Protocolului UNECE cu privire la Evaluarea Strategica de Mediu, 2006, Good practice in air and water management systems for Europe,- Telematics Apllications Programme 1994-1998 Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition & Supplemets (internet), 1998 Factori de emisie. Haga, 1984 Ghidul Comisiei cu privire la implementarea Directivei 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, 2004, publicat de Comisia Europeana pentru a sprijini Statele Membre la implementarea Directivei SEA Principii directoare pentru Dezvoltarea teritorial durabil a Continentului european, adoptate la Conferina european a Minitrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului - CEMAT (2000) 2, Hanovra, 7-8 sept. 2000 Directiva Consiliului 96/61/EC din 24 sept.1996 privind controlul integrat i prevenirea polurii Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului Directiva Consiliului 99/31/EEC din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deeurilor Directiva Consiliului 76/464/EEC din 4 mai 1976 privind poluarea cauzat de unele substane periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitii Legislaia romn n domeniul proteciei mediului Anexa 3 Monografii ale comunelor Lunca Ilvei, an, Feldru, Rodna, Dumitra (Lucrare de diplom) etc. Date culese de pe teren (poze, discuii cu persoane din primriile comunelor)

76.

Consiliul Europei

77. 78. 79. 80.

Consiliul Europei Consiliul Europei Consiliul Europei Consiliul Europei

81. 82. 83.

* * * * * * * * *

157