Sunteți pe pagina 1din 10

Probleme pregatitoare ETAPA LOCAL? A OLIMPIADEI DE MATEMATICA Clasa a VI-a Enun? Problema nr.1 Se consider? un unghi alungit ?

i, n acela?i semiplan determinat de dreapta AB se consider? (n-1) semidrepte distincte care mpart n n unghiuri, n?N, n ? 2. Aceste n unghiuri formate au m?surile (n grade sexagesimale) exprimate prin numere natur ale diferite. a) S? se g?seasc? valoarea maxim? a num?rului natural n; b) Pentru valoarea lui n g?sit? la punctul a), da?i un exemplu n care s? preciza? i m?surile celor n unghiuri care se formeaz?; c) S? se determine num?rul maxim de unghiuri care se pot forma (n condi?iile prec izate n enun?) dac? unul dintre unghiuri este drept. Barem de corectare problema nr. 1 a) Pentru ca n (num?rul de unghiuri) s? fie maxim, trebuia ca m?surile acestor u nghiuri s? fie ct mai mici. Deoarece masurile acestor unghiuri sunt exprimate pri n numere naturale diferite, cele mai mici valori pot fi: 10, 20, , n0. Dar suma m?surilor celor n unghiuri este 1800. nseamn? c? 10+20+ +n0 ? 1800 ==> ==> ?i c um n este num?r natural, n ? 18. Valoarea maxim? a lui n este 18. b) Un exemplu ar putea fi 10, 20, 30, , 160, 170, 270. c) Dac? unul dintre unghiuri este drept, revenim n cazul a) dar cu n-1 unghiuri a c?ror sum? a m?surilor este de 900. 10+20+ +(n-1)0 ? 900 ==> ==> ==> n ? 13. Valoarea maxim? a lui n n acest caz e ste 13. Enun? Problema nr.2 Demonstra?i c? , pentru orice numere naturale m ?i n. Barem de corectare problema nr. 2

Din cele dou? rela?ii rezult? imediat inegalitatea din enun?. Enun? Problema nr.3 a) Exist? numere de cinci cifre, cu cifrele distincte dou? cte dou?, formate cu c ifrele 0, 1, 4, 6, 9 care, prin mp?r?ire la 3, dau restul 1? b) Cte numere de cinci cifre, cu cifrele distincte dou? cte dou?, formate cu cifre le 0, 1, 4, 6, 9, sunt p?trate perfecte? Barem de corectare problema nr. 3 Se demonstreaz? mai nti c? restul mp?r?irii la 3 (?i respectiv la 9) a unui num?r n atural ?i respectiv a sumei cifrelor sale este acela?i (pentru u?urin??, se poat e demonstra pentru numere de 5 cifre). Cum ?i , avem . Deci restul mp?r?irii num?rului la 3 ?i respectiv la 9 este ega l cu restul mp?r?irii num?rului la 3 ?i respectiv la 9. a) Numerele de cinci cifre distincte care se pot forma cu 0, 1, 4, 6, 9 a u suma cifrelor 20=M3+2. nseamn? c? restul mp?r?irii oric?rui num?r cu forma indic at? la 3 va fi egal cu 2. Nu exist? numere de cinci cifre distincte formate cu 0 , 1, 4, 6, 9 care s? aib? restul mp?r?irii la 3 egal cu 1. b) Orice num?r natural are una din formele: 3k, 3k+1, 3k+2. Avem: nseamn? c?, orice p?trat perfect are forma M3 sau M3+1. Cum numerele natu rale care respect? enun?ul problemei sunt de forma M3+2, va rezulta c? nu exist? p?trate perfecte formate din cinci cifre distincte, cu cifrele 0, 1, 4, 6, 9. Enun? Problema nr.4 Pre?ul unui obiect a fost majorat cu p% ?i apoi, noul pre? a fost mic?orat cu q% din el astfel nct obiectul cost? n final ct a costat ini?ial. S? se arate c? ?N. Barem de corectare problema nr. 4

Fie x lei pre?ul ini?ial al obiectului. Dup? majorarea cu p%, obiectul cot? acum Dup? reducerea cu q% din noul pre?, obiectul cost? Pentru c? pre?ul final va fi acela?i cu cel ini?ial, vom avea: ==> (100 - q)(100 + p)=10000 ==> 10000+100p-100q-pq=10000 ==> 100(p-q)=pq ==> = 100?N. Problema 5 Sa se arate ca daca un numar este divizibil cu 197 , atunci dublul numarului rez ultat din ultimele doua cifre ale sale , adunat cu de 3 ori numarul ramas prin e liminarea acestor doua ultime cifre , formeaza de asemenea un numar divizibil cu 197. Barem Problema 5 * Din oficiu ................................................................... .........................................1p * Scrie ,numar dat, care prin ipoteza este divizibil cu 197 ................... ................................................................................ ..........................2p * A se mai poate scrie si sub forma .......................................2p * Numarul nou format va fi: ...................................................... 1p * Deduce ca B se mai poate scrie: .............................................. ................................................................................ 2p * Intrucat si , deduce ca ..........................................2p Problema 6 Sa se determine numerele rationale a, b, c, numerele naturale pare k si numerele naturale n care satisfac conditiile a+b+c=12 si . Barem Problema 6 Din oficiu....................................................................... .............................................1p * .......1,5p * Din ipoteza, ................................................................. ....................1,5p * Deoarece , kN.............................................1,5p * Cum kN, k+5 se afla printre elementele multimii {6, 9, 18}.................... ......1,5p * Tinand seama de conditia k par (deci k+5 impar) se gaseste k=4, care conduce l a n=2... ....................................................................... ...........................................1,5p * Apoi din , gasim a= si analog b=4, c=......................................1, 5p Problema 7 Fie numerele nenule a, b, c, d.Stiind ca , sa se calculeze. Barem Problema 7 * Din oficiu.................................................................... .........................................1p * Scrie ...........................................................1p * Deduce ca ............2p * Inversand rapoartele avem: : .....2p * Ob?ine ....................................................................... .................................2p * Din..........................................2p Problema 8 Se dau semidreptele [OA, [OB, [OC, [OD astfel incat [OB si [OC sunt interioare u

nghiurilor AOC si respectiv BOD si [OM, [ON, [OP sunt bisectoarele unghiurilor A OB, BOC si respectiv COD. (Punctele B, C, D sunt de aceeasi parte a dreptei OA). a) Aratati ca . b) Daca , aratati ca . c) Daca [ON este si bisectoarea unghiului MOP, dovediti ca . Barem Problema 8 Din oficiu.................................................................... .................................................1p a) Ajungela .......1p Ajunge la ..........................................1p b) Ajunge la ............................................................ ..................1,5p c) bisectoarea ............................................1p bisectoarea ............................................1p ......................................................... ...................2p Ajunge la si ...............................1p ................................................................... ..............................0,5p

Problema nr. 9 Determina?i numerele nenule a, b, c, invers propor?ionale cu numerele 5, 6 , 10 ?tiind c? . Barem pb 9 2p. Avem ?irul de rapoarte egale: , k ? 0, (1p) 2p. Avnd 9(a2 + b2 + c2) = 7abc, (1p) ; ob?in em 9 , (1p) 2p. 9k2 (1p) ; 9k2; , k = 30 , (1p) 1p. Deci a = 6 , b = 5 , c = 3 Problema nr. 10 Ar?ta?i c? patru numere naturale consecutive nu pot fi termenii unei propor?ii. Ct ar trebui adunat (sau sc?zut) la al patrulea num?r din ?irul anterior, p?strn d ordinea, pentru ca mpreun? cu celelalte trei s? formeze o propor?ie cu termeni naturali? Barem pb 10 a) 1p. + 3 , a?N . Not?m cele patru numere naturale cu : a , a + 1 , a + 2 , a

Dac? s-ar forma o propor?ie, primul ?i ultimul ar fi termen i de acela?i fel: extremi sau mezi 1p. Presupunem c? avem propor?ia de forma: ?i a( a + 3 ) = (a +1)(a + 2), 1p. a( a + 3 )= a2 + 3a ; (a +1)(a + 2) = (a+1)t=at +t =a(a+2)+ (a+2)= a2 + 2a + a +2 = a2 + 3a + 2, deci a2 +3a = a2 + 3a + 2. Ultima rela?ie nu poate fi adev?rat? . Patru numere consecutive nu pot forma o propor?ie. b) 1p. Deoarece a2 + 3a < a2 + 3a + 2 rezult? c? trebuie s? adun?m la (a+3) un num?r x pentru a ob?ine egalitate : 1p. a(a + 3+ x) = a2 + 3a + 2, a2 + 3a + ax = a2 + 3a + 2 , a x = 2 , este num?rul pentru a se ob?ine propor?ie, ultimul term

en fiind

a + 3 + 1p. r al lui 2 , deci a = 1p. = 1 ?i x = 2 sau a =

Pentru 1 sau adic? 2 ?i

a avea termeni naturali trebuie ca a s? fie divizo a = 2???? se ob?ine o propor?ie cu termini naturali pentru a x = 1

Problema nr.11 Fie <AOB , <BOC, <COD, <DOA, unghiuri formate n jurul punctului O. Bisectoare a lui <BOC ?i [OD sunt semidrepte opuse. Dac? [OD este perpendicular? pe [OA ?i m?s(<AO B) = 450 , s? se arate c?: a) OC este perpendicular? pe OB; b) Bisectoarele unghiurilor <AOB ?i <DOC sunt semidrepte opuse. Barem pb. nr 11 a) 1p. Figura 1p. Construim [OE bisectoarea lui <BOC. 1p. Atunci m?s(<EOB) = 1800 - [m?s (<AOB) + m?s (<AOD)] =1800 ( 900 + 45 0) = 450 , 1p. deci m?s(<EOC) = 450 . Rezult? c? m?s(<COB) = 900 ?i OC ?O D. b) 1p. Avem m?s(< COD) = 180 m?s(< EOC) = 1800 450 = 1350 1p. Fie [OF bisectoarea <AOB ?i [OG bisectoarea <COD. 1p. Atunci m?s(<FOG) = m?s (< GOC) + m?s (<COB) + m?s (<BOF) = = 670 30 + 900 + 220 30 = 1800 deci unghiul GOF este un un ghi cu laturile n prelungire a?a c? [OG ?i [OF sunt semidrepte opuse. Problema nr 12 Unghiurile <AOB ?i <BOC sunt adiacente iar [OX ?i [OY sunt bisectoarele lor. a) Dac? OX ? OC ?i OY ? OA, calcula?i m?surile unghurilor considerate ; b) Dac? semidreptele [OX ?i [OC , respective semidreptele [OY ?i [OA sunt n prelungire, calcula?i m?surile unghiurilor considerate. Barem pb. 12 a) 1p. 1p. 1) nota?ii Figura 1) Fie m?s(<AOX) = m , m?s(<BOY) = n 2) m?s(<AOB) = 2m 2) [OX bis. <AOB , ip 3) m?s(<BOC) = 2n 3) [OY bis. <BOC , ip 4) m?s(<AOB) + m?s(<BOY) = m?s (<AOY) 5) 2m + n = 900 5) 1,2 1p. 6) constr.,ip. 1p. 8)5, 7, 4, 2 b) 1p. 6) m?s(<BOC) + m?s(<BOX) = m?s (<COX) 7) 2n + m = 900 7) 1,3 8) m = n , m = 300 , m?s(<AOB) = 600 , m?s(<BOC) = 600

1p. 4) constr.,ip.

9) m?s(<AOY) = m?s(<COX)= 1800 9) ip. 1p. 10) m = n = 600 , m?s(<AOB) = m?s(<BOC) = 1200 10) 5,7,9, Problema nr.13 Ad?uga?i trei cifre la dreapta num?rului 523 astfel nct num?rul ob?inut s? se div

id? cu 7,cu 8 ?i cu 9. Barem Problema nr.13 Fie N=. Cum 7|N ; 8|N ; 9|N , rezult? c? 504|N Ins? N= = 523000+ = 1034504 + 352 + (2) Din (1) ?i (2) ==> 352+=504k (3) Pentru k=1 ==>=504-352==>=152 Pentru k=2 ==>=1008-352==>=656

(1)

Pentru egalitatea (3) nu mai poate avea loc deoarece ar rezulta c? are mai mul t de trei cifre. Solu?ie Problema nr. 14 II) Fie A= ?i B= unde sunt cifre ale sistemului zecimal iar n este un num?r natural nenul. S? se demonstreze c? dac? 17|B atunci 17|A Barem Problema nr. 14

Not?m X=; Atunci A=X10 + an +8an ==> A= X10 + 9an . B=X+6an . 17|B ==>17| (X+6an) ==> X+6an=17K ; ==> X=17K - 6an . (1)

Din A= X10 + 9an ?i X=17K - 6an ==> A= 10(17K A=17(10K - 3an ) ==> 17|A

6an ) + 9an ==> A=170K - 51an ==>

Problema nr.15 Demonstra?i inegalitatea : Barem Problema nr.15

Problema nr.16 Se consider? unghiul ascu?it XOY . In semiplanul determinat de (OX ?i n care nu s e afl? Y se duc perpendicularele (OA ?i OB pe (OX, respectiv pe (OY . Se noteaz? cu (OC bisectoarea unghiului BOX. a) Dac? m(XOC) este cu 20o mai mare dect m(XOY), s? se afle m(XOY). b) Dac? (OX este bisectoarea YOC , atunci m(COY)= m(XOB) Barem Problema nr.16 PROBLEMA IV)

a) Fie m(=ao ?i m(=2bo . ==> b=a+20o (1) (OC este bisectoare ==> m(= m(= bo

Din ipotez? (OB (OY

m(=90o m(=2b+a

==> 2b+a=90o (2)

Din (1) ?i (2) ==> 2a+40o + a = 90o ==>3a=50o ==> a= 16o 40 b) (OX (OC bisectoarea ==> m(= m(a=b (3) bisectoarea ==> m()=2b

m() + m()=90o ==> 2b+a=90o (4) Din (3) ?i (4) ==> a=300 m()=2b ; b=a=30o ==> m()=60o ==> m()=60o

MODEL DE SUBIECT NR. 1 1. Determina?i numerele naturale a, b, c astfel nct s? aib? loc rela?ia:

. 2. Trei vnz?tori au caiete cu acela?i pre?. Primul a m?rit pre?ul cu 20% ? i apoi l-a mic?orat cu acela?i procent, al doilea a mic?orat mai nti pre?ul cu 20% ?i abia apoi l-a m?rit cu acela?i procent iar al treilea a l?sat pre?ul neschimba t. De la care vnz?tor ai cump?ra acum ?i de ce? 3. Fie triunghiul isoscel ABC cu (AB) ? (AC) ?i punctele D, E ?BC, astfel nct B?( DC), C?(BE) ?i (BD) ?(CE). Perpendiculara n D pe AD intersecteaz? perpendiculara n E pe AE n punctul F. S? se arate c? (AF este bisectoarea unghiului . 4. Demonstra?i c? un num?r cu n cifre identice, n>1, nu poate fi p?trat perfect . BAREM MODEL DE SUBIECT NR. 1 Pct Sub. 1. egaleaz? 1 2 n=1, 0.5 a= c n +3=5/k +1 um 53 =k= ,?i 4k5, == ?5/n rapoartele 4 nc sunt 1 natural ?i nu solu?ia b+2 = prime este cu , natural de 3? ntre (3, k 5/n unde 1,ele 2) k=5/n ?i rezult? sunt numere c? n este naturale divizor al lui 5 1 2. 3 autem p l rimul doilea cump?ra vnz?tor vnz?tor descade lascade oricare pre?ul pre?ul dintre cu cu 4 %primii 4 % doi pentru c? au acela?i pre? final ma i mic dect cel ini?ial 3 3. 2 d 1 femonstreaz? igura complet? c? ?ABD??ACE ?ADF??AEF (LLL)?i ?i ob?ine ob?ine AD=AE DAF?i ? EAF DAB?EAC , ADB?AEC obs - daca elevii folosesc teoreme de congruen?? pentru triunghiuri dreptunghice 4. 1 3 2 p v 4 u44...44 vor rin ?tratele erific? l?ima primi diferen?? cifr? ?i nu perfecte punctaj deduce poate a unui de fi unghiuri maxim sunt c? p?trat p?trat singura de forma congruente, perfect perfect posibilitate 4knu sau deoarece poate BAF?CAF, 4k+1 r?mas? fi este 2, deci 3 7(AF este produsul sau 444...4 bisectoarea 8dintre un p?trat BAC perf ect 4 ?i un num?r care nu este p?trat perfect 111...11

SET DE PROBLEME PROPUSE PROBLEME CU RASPUNS DIRECT 1. Dac? , ct la sut? reprezint? z din x? R?spuns . 2. Cte frac?ii de forma se simplific? prin 36? R?spuns . 3. Cifra a din rela?ia: 0,(a) + 0,0(a) + 0,00(a) = 0,37 este . 4. Valoarea expresiei E = este .. 5. Un num?r natural mp?r?it la 7 ?i respectiv 8 d? resturile 6 ?i respectiv 5. Re stul mp?r?irii acestui num?r la 56 este 6. Raportul dintre m?sura suplementului ?i m?sura complementului unui unghi este . M?sura unghiului este .. 7. Fie unghiurile adiacente AOB ?i BOC. Dac? m= 700 ?i m?sura unghiului format d e bisectoarele celor dou? unghiuri este de 510 atunci m(AOB) este . 8. Se consider? 5 puncte distincte astfel nct oricare trei dintre ele sunt necolin iare. Num?rul de triunghiuri determinate de cte trei din aceste puncte este 9. Se d? num?rul 1?2?3? .. ?2003 2. Restul mp?r?irii acestui num?r la 50102 este .. PROBLEME CU RASPUNS ELABORAT (rezolvare completa) 10. Determina?i numerele naturale m ?i n astfel nct 5?7m = 7n 2 11. Fie numerele naturale x ?i y astfel nct x 16 = 15?(16 + 162 + 163 + . + 16n-1), n ? 2, n ? N, y 13 = 2p?(5 + 52 + 53 + . + 5p), p ? 1, p ? N. Stabili?i care din aceste numere este p?trat perfect. 12. Unghiurile AOB, BOC, COD, DOE sunt adiacente ?i cu interioarele disjuncte as tfel nct punctele A, O ?i E sunt coliniare. M?surile unghiurilor AOB, BOC, COD, DO

E formeaz? respectiv cu patru numere naturale nenule consecutive, rapoarte egale . S? se demonstreze c? dou? dintre unghiuri sunt complementare. 13. Doi elevi, lucrnd separat, au rezolvat mpreun? 520 de probleme, de?i ?i propuse ser? s? rezolve 425. ?tiind c? primul a rezolvat cu 25%, iar al doilea cu 20% ma i mult dect ?i-au propus, afla?i cte probleme a rezolvat fiecare. 14. Determina?i cele mai mici numere naturale consecutive a, b, c, d (0<a<b<c<d) ?tiind c? sunt divizibile respectiv cu numerele 8, 7, 6, 5. 15. Determina?i numerele naturale a, b, c ?tiind c? sunt direct propor?ionale re spectiv cu numerele 2, a, b ?i a+4b+4c=2028. 16. n triunghiul isoscel ABC se duc n?l?imea AD ?i bisectoarea AA ?surile unghiurilor triunghiului ABC ?tiind c? DB=DA . 17. Fie x ?i y numere naturale. Ar?ta?i c?: a) Dac? 3x+5y13 atunci 33x+55y13 . b) Dac? 3x+5y13 atunci 16x+18y13 . c) 3x+5y13 dac? ?i numai dac? 7x+3y13 . (D,A BC). Afla?i m

18. a) Fie a , bN numere prime consecutive diferite de 2 . Dac? a+b=2n , ar?ta? i c? n este num?r compus . b) Calcula?i suma cifrelor num?rului A=8?-5264 . 19. Numerele naturale de la 1 la 2004 sunt aranjate ca mai jos . n ce rnd este num ?rul 2004 . ( Justifica?i r?spunsul ) Rndul 1: 3 11 19 Rndul 2 : 2 6 10 14 18 22 Rndul 3 :1 5 9 13 17 21 25 Rndul 4 : 4 8 12 16 20 24 Rndul 5 : 7 15 23 Prof. Constantin Berbecel 20. Se consider? punctele coliniare A , O , B n aceast? ordine. De aceea ?i parte a dreptei AB consider?m punctele C ?i D astfel nct OC OD ?i semid reapta [OC este inclus? n interiorul unghiului AOD. Fie [OE , [OF , [OG , [OH res pectiv bisectoarele unghiurilor AOC , COD , BOD ?i COB . a) Ar?ta?i c? OEOH . b) ?tiind c? m?surile unghiurilor EOF ?i FOG sunt direct propor?ion ale cu numerele 4 ?i 5 , s? se afle m?surile unghiurilor AOC ?i BOD . 21. a)Stabili?i dac? numerele a=1.2.3. .n+1; b=1.2.3. .(n+1)+1, unde n?N*, sunt prim e ntre ele. b)S? se determine n?N astfel ca frac?ia s? fie reductibil?. Pentru ct e valori ale lui n, frac?ia este reductibil?? 22. Determina?i num?rul de elemente din mul?imea: S= iar x, y, z, t sunt cifre n baza 10. 23. Fie m produsul primelor 2003 numere naturale impare ?i n produsul primelor 2 003 numere naturale prime. Afla?i ultimele dou? cifre ale num?rului 7. 24. Fie AOB, BOC, COD, DOE ?i EOA unghiuri n jurul unui punct ?i [OX ?i [OY bisec toarele unghiurilor AOB ?i BOC. ?tiind c? m?sura unghiului XOY este de 800, m(CO D)=m(DOE) ?i m(DOE)=m(AOE), afla?i m?surile unghiurilor AOC, COD, DOE ?i EOA. Da c? raportul m?surilor unghiurilor AOB ?i BOC este , afla?i m?surile lor. 25. Se consider? unghiul obtuz AOB ?i dreptele a ,b concurente n O , astfel nct a ? OA ?i b ? OB . Fie C ?i D dou? puncte arbitrare C?a , D?b a) Ar?ta?i c? dac? C ?i D sunt ambele n interiorul unghiului AOB sau n exteri

orul aceluia?i unghi , atunci unghiurile AOB ?i COD sunt suplementare . b) Fie C ?i D n interiorul unghiului AOB C?a , D?b . Se ?tie c? m?surile ung hiurilor AOB ?i COD ndeplinesc condi?ia . S? se demonstreze c? dac? [ OM ?i [ON sunt bisectoarele unghiurilor AO D ?i BOC , atunci [ OD ?i [OC sunt bisectoarele unghiurilor MOC ?i DON . 26. Fie triunghiul isoscel ABC ( AB=AC ) ?i punctele a) Ar?ta?i c? . b) Dac? ar?ta?i c? . 27. Mai multe p?trate identice pot fi a?ezate pe 25 de rnduri , fiecare rnd avnd cu dou? p?trate mai mult dect cel anterior ( ca n desenul de mai jos). a) . . Cte p?trate sunt pe ultimul rnd ? b) Cte p?trate , identice cu cel de pe primul rnd , sunt n total ? c) Cte dreptunghiuri diferite (dou? dreptunghiuri sunt diferite dac? au dimensiun i diferite ) se pot construi utiliznd toate p?tratele ( justifica?i r?spunsul) ? 28. Se consider? frac?iile de forma : . a) Ar?ta?i c? dac? frac?iile nu sunt ireductibile , atunci ele se simplific? cu 19 . b) S? se determine cele mai mici trei numere naturale n pentru care se ob?in fr ac?ii reductibile . 29.Fie Aratati ca : a) si are 7 divizori; b) si este prim; c) 30.Sa se determine bumerele prime x,y,z astfel incat 2x+5y=99 si 3y+4z=101 31.Se dau numerele : Comparati cu 32.Fie unghiurile si adiacente , cu masurile de a si respectiv b, . Numerele a si b verifica relatiile : In interiorul unghiului se construiesc semidreptele si astfel incat . Semidre ptele si sunt respectiv perpendiculare pe si , fiind situate in acelasi semip lan determinat de dreapta OC. a) Determinati a si b. b) Calculati 33.Sa se arate ca daca un numar este divizibil cu 197 , atunci dublul numarului rezultat din ultimele doua cifre ale sale , adunat cu de 3 ori numarul ramas pri n eliminarea acestor doua ultime cifre , formeaza de asemenea un numar divizibil cu 197. 34.Sa se determine numerele rationale a, b, c, numerele naturale pare k si numere le naturale n care satisfac conditiile a+b+c=12 si . 35.Fie numerele nenule a, b, c, d.Stiind ca , sa se calculeze. 36.Se dau semidreptele [OA, [OB, [OC, [OD astfel incat [OB si [OC sunt interioar e unghiurilor AOC si respectiv BOD si [OM, [ON, [OP sunt bisectoarele unghiurilo r AOB, BOC si respectiv COD. (Punctele B, C, D sunt de aceeasi parte a dreptei O A). d) Aratati ca . e) Daca , aratati ca . f) Daca [ON este si bisectoarea unghiului MOP, dovediti ca . Problema nr.37 Se considera 10 numere naturale nenule dinstincte cu suma 275,cu proprietatea ca daca produsul a doua numere dintre acestea este multiplu de 5 atunci si suma ce lor doua numere este multiplu de 5. Atunci:

a) Daca produsul a doua dintre cele 10 numere este multiplu de 5 atunci ambele s unt divizibile cu 5. b) Sa se determine cele 10 numere stiind ca unul dintre ele este 5. Problema nr.38 Se considera trei puncte A,B,C distincte situate pe aceeasi dreapta astfel incat B sa fie situat intre A si C.Fie M mijlocul lui [AB] si N mijlocul lui [BC]. Sa se arate ca: (4p) a)AC=2MN (3p) b)Daca segmentele [MN] si [AC] au acelasi mijloc atunci AB=BC. Problema nr.39 Se considera unghiurile AOB, BOC, COD, DOE, EOF si FOA in jurul punctului O. Ung hiurile AOB si DOE sunt opuse la varf, iar m(COD)=m(AOF). (3p) a) Sa se arate ca m(BOC)=m(EOF). (4p) b) Daca (OM si(ON sunt bisectoarele unghiurilor AOB, respectiv COD, sa se arate ca m(MON)>90?. Problema nr.40 Punctele A, B, C, D sunt situate pe o dreapt? d n ordinea dat?. Este adevarat? e galitatea: Problema nr.41 a) S? se arate c? ntre oricare dou? puteri naturale consecutive ale lui 3 se afl? cel pu?in o putere a lui 2. b) Exist? dou? puteri naturale consecutive ale lui 3 ntre care s? g?sim trei pute ri distincte ale lui 2? Problema nr.42 Fie AB si CD dou? drepte concurente, Fie bisectoarea unghiului AOC, bisectoar ea unghiului POB si bisectoarea unghiului TOD. a) Dac? afla?i b) Dac? afla?i Problema nr.43 Fiind dat num?rul natural nenul n, demonstra?i c?: Problema nr.44 Fie unghiul ascu?it AOB ?i semidreptele [OC ?i [OD astfel nct m ( DOB) = 900 ?i m (COA) = 900, iar interioarele unghiurilor AOC ?i BOD s unt disjuncte. a) Ar?ta?i c? unghiurile AOB ?i COD sunt suplementare; b) Dac? [OE este bisectoarea unghiului AOB, iar OF este bisectoarea unghiului CO D, ar?ta?i c? punctele E, O, F sunt coliniare. c) Dac? [OM este bisectoarea unghiului BOC, s? se arate c? m?sura unghiului FOM este constant?, indiferent de m?sura unghiului AOB. Problema nr.45 Numerele x ?i y sunt direct propor?ionale cu 2 ?i 4, iar z este media aritmetic? a numerelor x ?i y. a) Afla?i valoarea raportului . b) Afla?i numerele x, y ?i z ?tiind c? suma lor este 36. Problema nr.46 a) S? se arate c? media aritmetic? a unor numere naturale consecu tive este un num?r natural dac? num?rul numerelor naturale este impar . b) Media aritmetic? a unor numere consecutive este 4 . Afla?i numerele . Problema nr.47 a) Se consider? num?rul natural x = 4n , unde n ?N . Se ?tie c? x are 90 de cifre . S? se demonstreze c? o cifr? a lui x se repet? de cel pu?in 10 ori . b) S? se scrie num?rul: 1002008 , sub forma de sum? a patru cuburi perfecte de numere naturale.

S-ar putea să vă placă și