Sunteți pe pagina 1din 5

Lege nr.

213 din 17/11/1998 (Lege 213/1998)


Publicat n Monitorul Oficial nr. 448 din 24/11/1998

privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1. - Dreptul de proprietate public aparine statului sau unitilor administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Art. 2. - Statul sau unitile administrativ-teritoriale exercit posesia, folosina i dispoziia asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public, n limitele i n condiiile legii. Art. 3. (1) Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin. (4) din Constituie, din cele stabilite n anexa care face parte integrant din prezenta lege i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ-teritoriale prin modurile prevzute de lege. (2) Domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin. (4) din Constituie, din cele prevzute la pct. I din anex, precum i din alte bunuri de uz sau de interes public naional, declarate ca atare prin lege. (3) Domeniul public al judeelor este alctuit din bunurile prevzute la pct. II din anex i din alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca atare prin hotrre a consiliului judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional. (4) Domeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute la pct. III din anex i din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional ori judeean. Art. 4. - Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitile administrativteritoriale au drept de proprietate privat. Art. 5. (1) Regimul juridic al dreptului de proprietate public este reglementat de prezenta lege, dac prin legi organice speciale nu se dispune altfel. (2) Dreptul de proprietate privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dac legea nu dispune altfel. Art. 6. (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale i bunurile dobndite de stat n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dac au intrat n proprietatea statului n temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituiei, a tratatelor internaionale la care Romnia era parte i a legilor n vigoare la data prelurii lor de ctre stat. (2) Bunurile preluate de stat fr un titlu valabil, inclusiv cele obinute prin vicierea consimmntului, pot fi revendicate de fotii proprietari sau de succesorii acestora, dac nu fac obiectul unor legi speciale de reparaie. (3) Instanele judectoreti sunt competente s stabileasc valabilitatea titlului. CAPITOLUL II Regimul juridic al proprietii publice Art. 7. - Dreptul de proprietate public se dobndete: a) pe cale natural; b) prin achiziii publice efectuate n condiiile legii; c) prin expropriere pentru cauz de utilitate public; d) prin acte de donaie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeean sau de consiliul local, dup caz, dac bunul n cauz intr n domeniul public; e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale n domeniul public al acestora, pentru cauz de utilitate public; f) prin alte moduri prevzute de lege. Art. 8. (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale n domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti ori a consiliului local. (2) Hotrrea de trecere a bunurilor poate fi atacat, n condiiile legii, la instana de contencios administrativ competent n a crei raz teritorial se afl bunul. (3) Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar, se poate face numai cu plat i cu acordul adunrii generale a acionarilor societii comerciale respective. n lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot fi

trecute n domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauz de utilitate public i dup o just i prealabil despgubire. Art. 9. (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz, prin hotrre a Guvernului. (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local. Art. 10. (1) Dreptul de proprietate public nceteaz, dac bunul a pierit ori a fost trecut n domeniul privat. (2) Trecerea din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dac prin Constituie sau prin lege nu se dispune altfel. (3) Hotrrea de trecere a bunului n domeniul privat poate fi atacat n condiiile art. 8 alin. (2). Art. 11. (1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup cum urmeaz: a) nu pot fi nstrinate; ele pot fi date numai n administrare, concesionate sau nchiriate, n condiiile legii; b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale; c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bun-credin asupra bunurilor mobile. (2) Actele juridice ncheiate cu nclcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolut. Art. 12. (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dup caz, n administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritilor administraiei publice centrale i locale, a altor instituii publice de interes naional, judeean sau local. (2) Darea n administrare se realizeaz, dup caz, prin hotrre a Guvernului sau a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local. (3) Titularul dreptului de administrare poate s posede, s foloseasc bunul i s dispun de acesta, n condiiile actului prin care i-a fost dat bunul n administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dac titularul su nu-i exercit drepturile i nu-i execut obligaiile nscute din actul de transmitere. (4) n litigiile privitoare la dreptul de administrare, n instan titularul acestui drept va sta n nume propriu. n litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaia s arate instanei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedur civil. Titularul dreptului de administrare rspunde, n condiiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nendeplinirii acestei obligaii. De asemenea, nendeplinirea acestei obligaii poate atrage revocarea dreptului de administrare. (5) n litigiile prevzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanelor, iar unitile administrativteritoriale, de ctre consiliile judeene, de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, n fiecare caz, preedintelui consiliului judeean sau primarului. Acesta poate desemna un alt funcionar de stat sau un avocat care s-l reprezinte n faa instanei. (6) Dispoziiile alin. (4) i (5) sunt aplicabile i n litigiile privitoare la dreptul de concesiune, nchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau nchiriate. Art. 13. (1) Servituile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai n msura n care aceste servitui sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate bunurile afectate. (2) Servituile valabil constituite anterior intrrii bunului n domeniul public se menin n condiiile prevzute la alin. (1). Art. 14. (1) nchirierea bunurilor proprietate public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale se aprob, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, iar contractul de nchiriere va cuprinde clauze de natur s asigure exploatarea bunului nchiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de nchiriere se poate ncheia, dup caz, cu orice persoan fizic sau juridic, romn sau strin, de ctre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Art. 15. - Concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public se face prin licitaie public, n condiiile legii. Art. 16. (1) Sumele ncasate din nchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate public se fac, dup caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. (2) n cazul n care contractul de nchiriere se ncheie de ctre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul s ncaseze din chirie o cot-parte ntre 20-50%, stabilit, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local prin care s-a aprobat nchirierea. Art. 17. - Statul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public, ori serviciilor publice.

CAPITOLUL III Dispoziii finale Art. 18. - Evidena contabil-financiar a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale se ine distinct n contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor i aprobate prin hotrre a Guvernului. Art. 19. (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se ntocmete n termen de 9 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. (2) n termen de 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administraie Public Local va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judeene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureti sau ale consiliilor locale, dup caz, normele tehnice pentru ntocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Art. 20. (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete, dup caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i de autoritile publice centrale care au n administrare asemenea bunuri. (2) Centralizarea inventarului menionat la alin. (1) se realizeaz de ctre Ministerul Finanelor i se supune spre aprobare Guvernului. Art. 21. (1) Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale se ntocmete, dup caz, de comisii special constituite, conduse de preedinii consiliilor judeene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureti sau de primari. (2) Inventarele ntocmite potrivit prevederilor alin. (1) se nsuesc, dup caz, de consiliile judeene, de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de consiliile locale. (3) Inventarele astfel nsuite se centralizeaz de consiliul judeean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, i se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotrre, s se ateste apartenena bunurilor la domeniul public judeean sau de interes local. Art. 22. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, autoritile publice centrale, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale, dup caz, sunt obligate s fac nregistrarea operaiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale. Art. 23. - Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeelor, comunelor, oraelor sau al municipiilor sunt de competena instanelor de contencios administrativ. Art. 24. - n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Ministerul Finanelor va elabora normele metodologice prevzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Art. 25. - n accepiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprins n art. 477 din Codul civil, se nelege domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, dup caz. Art. 26. - n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea n natur sau n echivalent a imobilelor preluate n mod abuziv de stat n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Art. 27. - Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei. Pe aceeai dat se abrog orice dispoziie contrar. Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. p. PREEDINTELE SENATULUI, ULM SPINEANU Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, ANDREI CHILIMAN Bucureti, 17 noiembrie 1998. Nr. 213. ANEX LISTA cuprinznd unele bunuri care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale*) ___________ *)Enumerarea din prezenta anex are un caracter exemplificativ.

I. Domeniul public al statului este alctuit din urmtoarele bunuri: 1. bogiile de orice natur ale subsolului, n stare de zcmnt; 2. spaiul aerian; 3. apele de suprafa, cu albiile lor minore, malurile i cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza i plaja mrii, cu bogiile lor naturale i cu potenialul energetic valorificabil, marea teritorial i fundul apelor maritime, cile navigabile interioare; 4. pdurile i terenurile destinate mpduririi, cele care servesc nevoilor de cultur, de producie ori de administraie silvic, iazurile, albiile praielor, precum i terenurile neproductive incluse n amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naional i nu sunt proprietate privat; 5. terenurile care au aparinut domeniului public al statului nainte de 6 martie 1945; terenurile obinute prin lucrri de ndiguiri, de desecri i de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor i staiunilor de cercetri tiinifice i ale unitilor de nvmnt agricol i silvic, destinate cercetrii i producerii de semine i de material sditor din categoriile biologice i de animale de ras; 6. parcurile naionale; 7. rezervaiile naturale i monumentele naturii; 8. patrimoniul natural al Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii"; 9. resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental, mpreun cu platoul continental; 10. infrastructura cilor ferate, inclusiv tunelele i lucrrile de art; 11. tunelele i casetele de metrou, precum i instalaiile aferente acestuia; 12. drumurile naionale - autostrzi, drumuri expres, drumuri naionale europene, principale, secundare; 13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construciile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, aprrile i consolidrile de maluri i de taluzuri, zonele de siguran de pe malurile canalului, drumurile de acces i teritoriile pe care sunt realizate acestea; 14. reelele de transport al energiei electrice; 15. spectre de frecven i reelele de transport i de distribuie de telecomunicaii; 16. canalele magistrale i reelele de distribuie pentru irigaii, cu prizele aferente; 17. conductele de transport al ieiului, al produselor petroliere i al gazelor naturale; 18. lacurile de acumulare i barajele acestora, n cazul n care activitatea de producere a energiei electrice este racordat la sistemul energetic naional, sau cele cu trane pentru atenuarea undelor de viitur; 19. digurile de aprare mpotriva inundaiilor; 20. lucrrile de regularizare a cursurilor de ape; 21. cantoanele hidrotehnice, staiile hidrologice, meteorologice i de calitate a apelor; 22. porturile maritime i fluviale, civile i militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri i alte construcii hidrotehnice pentru acostarea navelor i pentru alte activiti din navigaia civil, bazine, acvatorii i enale de acces, drumuri tehnologice n porturi, monumente istorice aflate n porturi, cheiuri i pereuri situate pe malul cilor navigabile, n afara incintelor portuare destinate activitilor de navigaie; 23. terenurile destinate exclusiv instruciei militare; 24. pichetele de grniceri i fortificaiile de aprare a rii; 25. pistele de decolare, aterizare, cile de rulare i platformele pentru mbarcare-debarcare situate pe acestea i terenurile pe care sunt amplasate; 26. statuile i monumentele declarate de interes public naional; 27. ansamblurile i siturile istorice i arheologice; 28. muzeele, coleciile de art declarate de interes public naional; 29. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea: Parlamentul, Preedinia, Guvernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale i instituiile publice subordonate acestora; instanele judectoreti i parchetele de pe lng acestea; uniti ale Ministerului Aprrii Naionale i ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaii, precum i cele ale Direciei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i prefecturile, cu excepia celor dobndite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privat a acestora. II. Domeniul public judeean este alctuit din urmtoarele bunuri: 1. drumurile judeene; 2. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea consiliul judeean i aparatul propriu al acestuia, precum i instituiile publice de interes judeean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeene i alte asemenea bunuri, dac nu au fost declarate de uz sau interes public naional sau local; 3. reelele de alimentare cu ap realizate n sistem zonal sau microzonal, precum i staiile de tratare cu instalaiile, construciile i terenurile aferente acestora. III. Domeniul public local al comunelor, oraelor i municipiilor este alctuit din urmtoarele bunuri: 1. drumurile comunale, vicinale i strzile; 2. pieele publice, comerciale, trgurile, oboarele i parcurile publice, precum i zonele de agrement; 3. lacurile i plajele care nu sunt declarate de interes public naional sau judeean; 4. reelele de alimentare cu ap, canalizare, termoficare, gaze, staiile de tratare i epurare a apelor uzate, cu instalaiile, construciile i terenurile aferente; 5. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea consiliul local i primria, precum i instituiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile i altele asemenea;

6. locuinele sociale; 7. statuile i monumentele, dac nu au fost declarate de interes public naional; 8. bogiile de orice natur ale subsolului, n stare de zcmnt, dac nu au fost declarate de interes public naional; 9. terenurile cu destinaie forestier, dac nu fac parte din domeniul privat al statului i dac nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 10. cimitirele oreneti i comunale. Actul s-a ncrcat complet.

S-ar putea să vă placă și