CURS LA DISTANTA - MANAGER IN DOMENIUL CALITATII

FISA DE EVALUARE PERSONAL
Compartimentul________________________ Numele şi Prenumele___________________ Funcţia_______________________________

Evaluarea performantei / Punctaj
Criterii de evaluare
CALITATEA MUNCII PRESTATE Executarea corectă a sarcinilor conform instrucţiunilor şi procedurilor SPIRIT DE INIŢIATIVĂ Însuşirea de a începe şi a efectua sarcini de muncă fără comandă sau sprijin din afară.

Excelent

Foarte bun

Bun

Satisfacator

Slab

Nota

5
Realizează întotdeauna lucrări de calitate superioară Are mereu iniţiativă şi nu aşteaptă dispoziţii.

4
Constant lucrările sunt de bună calitate

3
Destul de des, dar nu întotdeauna, lucrările sunt de o calitate corespunzătoare Uneori găseşte căi de rezolvare proprii.

2
Se încadrează la minimul prescripţiilor de calitate.Uneori trebuie controlat Aşteaptă dispoziţii, evită să facă propuneri.

1
Calitate îndoielnică. În general se încadrează în minimul prescripţiilor Execută sarcinile de lucru numai pe bază de dispoziţii, detaliate, precise Pentru unele lucrări se dovedeşte nepregătit. Necesită o pregătire suplimentară. Stil de lucru rutinier. Lipsa de preocupare la nou. “ Stil executant “. Abateri frecvente. Necesită supraveghere şi îndrumare permanentă.

Manifestă iniţiativă în cadrul modului de lucru.

CUNOŞTINŢE ŞI APTITUDINI Experienţă. Cunoştinţe. Compentenţe

Arată aptitudini şi cunoştinţe peste medie, pentru toate activităţile. Le aplică consecvent. Permanent la curent cu noile date, găseşte metode inedite de rezolvare a problemelor. Manifestă un nivel ridicat de disciplină. Ordonat, are simţ de răspunere, iniţiativă şi autocontrol.

Arată aptitudini şi cunoştinţe adecvate. Aplică ceea ce ştie.

Destule ori, dar nu întotdeauna dovedeşte aptit. şi cunoştinţe adecvate

Are cunoştinţe şi deprinderi la nivelul minim acceptabil postului.

AUTOPERFECŢIONAR E CREATIVITATE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII Interesat de idei “ noi “ DISCIPLINĂ Respectarea sarcinilor trasate. Încrederea inspirată. Absenţe nemotivate, nepunctualitate. Simţ de răspundere, autocontrol.

Se informează frecvent. Participă la lansarea “ ideilor noi “. Disciplinat, ordonat dar trebuie îndrumat. Posedă simţ de răspundere şi autocontrol.

Uneori informat. Ţine să-şi comunice ideile.

Înclină spre fructificarea ideilor validate. Nu este creativ.

În general disciplinat Uneori trebuie controlat, îndrumat, stimulat

Disciplinat, dar cere o supraveghere şi îndrumare peste normal.

1

Formular ABC – PP2F5 Versiunea 1.0

................... politicos..... de a se comporta.............................................. neîngrijit.................................................. distins................... Rafinat..0 ..................... simţ al măsurii în comportare................CURS LA DISTANTA . stângaci.............................................. ţinută îngrijită.......... politicos......................................MANAGER IN DOMENIUL CALITATII COMPORTAMENT ETIC Tact........... loial.................. puţin îngrijit......... ............................. loial Are tact......... Ţinuta.. “ Disciplină “ şi „Comportament etic” cu calificativul “ slab “ indiferent de aprecierile la celelalte criterii nivelul de performanţă general va fi “ slab “....... Suficient tact..... nu este destul de politicos Lipsit de tact................... Punctaj 45 36-44 27-35 18-26 9-17 Nivel de performanţă Excepţional ( E ) Foarte bun ( FB ) Bun ( B ) Satisfăcător ( S ) Slab ( SB ) Punctaj total obţinut__________________ Nivelul de performanţă rezultat_________ Nume şi prenume evaluator______________________ Semnătura______________________ Data______________________ RECOMANDĂRI (acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor actuale): . lipsit de discreţie. Dacă o persoană este apreciată la criteriile “ Calitate “................................................................................................................. în general loial..... .................. deosebit de atent................... Nu are suficient tact.. destul de corect şi de îngrijit.......................... se abate mereu de la normele etice..... cu tact remarcabil........................ Loialitate faţă de societate................. NOTE: Aprecierea personalului trebuie sa se faca in baza muncii pe care aceştia au depus-o în organizaţie................ Luat la cunoştinţă_______(semnătură angajat)_____ 2 Formular ABC – PP2F5 Versiunea 1....... maniere politicoase. fel de a fi................................................. ....................... neloial...........................................................