Sunteți pe pagina 1din 1

Data emiterii:2 Actualizare: GRAFIC DE GESTIUNE A DESEURILOR TIP DESEU Nr.

crt Denumire 0 1 1 Hartie si carton (inclusiv ambalaje) Metalice feroase Metalice neferoase (Al, Cu) Deseuri municipale Cod cf. HG 856 2 15.01.01 GENERARE EO generato are 3 Birou de productie Arhiva MECANIZ ARE MECANIZ ARE Birour\ Activitatea 4 Baraca Casari Deseuri de ambalare Mentenanta Casari Mentenanta Casari Curatiri Materii prime si auxiliare Curatenie Analize, procese de fabricatie Ambalare Transport Mentenanta DEPOZITARE TEMPORARA Mijloc / echip. EO depozit are 5 6 TRANSPORT Mijlo c 9 Auto Destinati e 10 REMAT VALORIFICARE Int ern 11 Extern 12 Cf. contracte terti Cf. contract terti Cf. contract terti ELIMINARe Int ern 13 Exter n 14 DOCU MENT SMM 15

17.04.05 17.04.01 17.04.02 20.03.01

2 3

Mec.EnPlatforma betonata Mec.EnPlatforma betonata Administr ativ

Pubele Containere

Auto Auto Auto

Cf. contract terti Cf. contract terti Groapa de gunoi

Cf. Con tract terti

Plastic 5 Ulei mineral uzat

15.01.02 13.03.10 13.02.08

MECANIZ ARE MECANIZ ARE

Depozit deseuri plastic Depozit ulei uzat

In ce? Butoi ulei uzat -

Auto Auto

Cf. contract cu terti Cf. contract cu terti Remat

Cf. contract cu terti Cf. contract cu terti

Cauciuc Intocmit: RM

16.01.03

MECANIZ ARE

Mentenanta

Platforma betonata

Auto

Cf. contract cu terti Avizat:

Cod F-01