Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Administratia Nationala a Peni tenciarelor Penitenciarul Bucuresti Rahova, - adresa: municipiul Bucuresti, sos.

Alexandriei, nr. 154, sector 5, - telefon/fax: 021/420.08.10 (int. 108 Compartiment achizitii); 021/420.24.28; 021 /420.31.73; - codul fiscal RO9941693, cont RO70TREZ7055009XXX000237, deschis la Trezoreria S ectorului 5, - e-mail: prahova@dgp.ro; savram@dgp.ro; pdanciu@dgp.ro - persoane de contact: Danciu Paul si Pop Dana (compartiment achizitii).