Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TEHNICA GH.

ASACHI IASI
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INTALATII

PROIECT LA INGINERIA MEDIULUI

INDRUMATOR: STUDENT: GRUPA:

Dr.Ing.D.Covatariu Bercea Laura-Denisa 3202

CUPRINS:

PIESE SCRISE

Tema proiectului Etape de calcul 1. Determinarea Rezistentelor Specifice Unidirectionale 2. Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii 3. Determinarea Rezistentelor Termice Specifice corectate 4. Determinarea Coeficientului Global de Izolare Termica 5. Necesarul de caldura 6. Necesarul anual de combustibil si Emisia de CO2

PIESE DESENATE

1. Identificarea Puntilor Termice 2. Plan parter , Sc. 1:50 3. Plan etaj, Sc.1:50

1.Tema Proiectului
Se cere determinarea impactului asupra mediului inconjurator a unei cladiri civile cu destinatia de locuinta individuala pentru o persoana sau doua,avand regimul de inaltime Parter si Etaj. Cladirea se considera amplasata in mediul rural pe o platforma de panta de maxim 5% avand asigurate masurile de scurgere a apei din precipitatii iar apele freatice se afla la mare adancime sub cota de fundare. Constructia se considera ca poate fi racordata la o centrala termica urbana(CE) sau prevazuta cu o centrala termica proprie. Structura de rezistenta a cladiri se compune din: perenti portanti din zidarie cu caramida plina; planseu din beton armata(BA) monoid; fundatiile sunt rigide sub forma de talpi continute sub pereti; scarile sunt din beton aramat sau din lemn; acoperisul are panta mare,structura de rezistenta tip sarpanta si diverse tipuri de invelitori(tabla,tigla,mase plastice,stuf); peretii portanti superiori vor fi din zidarie cu caramida plina;

peretii despartitori/neportanti (debarale,bai) vor fi realizati din caramida plina g=10cm, BCA sau placi de ipsos carton; pardoseala calda:parchet clasic/laminat sau covor PVC ; pardoseala rece:mozaic,placi ceramice .

1. Etape de calcul:
Determinarea caracteristicilor geometrice ale cldirii Determinarea rezistenei termice specifice unidirecionale(R) Identificarea punilor termice Determinarea rezistenei termice specifice corectate (R) Determinarea rezistenei termice medie (Rm) Determinarea coeficientului global de izolare termic (G) Calculul necesarului anual de cldur (Q)

Etapa 1 Determinarea caracteristicilor geometrice ale cldirii


Aria planseului peste subsol (A1) Aria planseului de la nivel curent (A2) A1= A2 (atenie !!! cazuri rare) Aria planseului de sub pod(A3) Perimetrul cladirii (P) Aria tamplariei exterioare ferestre (A5) usi (A6). Aria peretilor exteriori (A4). Anvelopa cladirii (A): A=A1+A3 +A4+ A5 + A6 Volumul nclzit al cladirii (V): V= A1h1+ A2h2

Caracteristici geometrice ale cldirii


Inaltimea liber a parterului masurata intre fata superioara a pardoselii si tavan. Regimul de inaltime al parterului este determinat intre fata superioara pardoselii si fata superioara a tavanului.

5.50

Inaltimea libera a etajului HINCALZIT

Inaltimea etajului

3.00

Inaltimea libera a parterului HINCALZIT

Inaltimea parterului

0.00

Schita cladirii cu determinarea inaltimii libere a nivelelor

Tabel 1 Calculul caracteristicilor geometrice ale cldirii

Denumirea elementului de anvelop parter Pereti exteriori A4 etaj parter Ferestre A5 etaj parter Ui acces exterior A6 etaj

Suprafa elem. de anvelop orientat cardinal Nord 14.55 14.55 2.25 2.25 1.89 1.89 Sud 25.2 20.7 4.5 1.89 3.78 Est 25.53 21.687 5.01 0.72 5.67 3.36 Vest 57 59.51 2.7 -

Suprafa [m2] 122.28 95.719 9.96 7.47 9.45 9.03

Planeul inferior 9.45*4.45+3.5*2.7+4.45*6.45+4*3+2.4*2 100 (peste subsol) A1 Planeul peste 9.45*4.45+3.5*2.7+4.45*6.45+4*3+2.6*2.1+2*2.1 104.86

parter A2 ARIA ANVELOPEI 100+104.86+9.96+9.45+122.28+9.03+95.71 A1+A3+A4+A5+A6 Planeul inferior 100 Planeul peste parter 104.86 (peste subsol) A1 A2 nlime parter h1 2.8 nlime etaj h2 2.8 Volum nclzit 280 parter V1 (A1h1) Volum nclzit etaj V2 (A2h2) 293.608 451.29907 TOTAL VOLUM NCLZIT V=V1+V2 573.608

Etapa 2 -Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale (R)


Detaliu - Perete EXTERIOR

2 3

Detaliu de izolare a peretilor exteriori: 1.perete exterior din zidarie de caramida d=30 cm 2.izolatie termica montata pe pereti prin exterior d=10 cm 3.tencuiala

2.00 10.00

30.00

1.00

Detaliu - Planseu peste SUBSOL

5 4 3 2 1

Planseu inferior: 1.tencuiala 2.termoizolatie 3.planseu b.a. 4.sapa egalizare 5.mozaic

Detaliu - Planseu peste PARTER

6 5 4 3 2 1

Planseu superior: 1.tencuiala 2.planseu b.a. 3.sapa de egalizare 4.termoizolatie 5.sapa slab arm ata 6.pardoseala

R=Ri+d/+Re

[m2K/W] Pereti exteriori ,Planseu superior Planseu inferior Toate elementele Ri Re rezistenta termica la suprafata exterioar rezistenta termica la suprafata interioara

Ri=0.125 Ri=0.167 Re=0.042

Conform Anexelor din Monitorului Oficial Al Romaniei,Partea I,Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 avem caracteristicile termotehnice ale materialelor de constructie necesare calcularii Rezistenta totale a elementului.(tabel rezistente termice specifice)

Rezistente termice specifice


Element Nr crt Denumirea stratului de material Structura interioara Tencuiala Planseu Izolatie Sapa Pardoseala Grosime a stratului d(m) Conductivitat ea termica Rezistenta termica specifica 0.125 0.02 0.10 0.20 0.03 0.02 0.93 2.03 0.04 0.93 0.35 0.021505376 34 0.049261083 74 5 0.032258064 52 0.057142857 14 Rezistenta totala a elementului

1 Planseu superior 2 3 4 5 6

5.32516738 2

7 1 2 Pereti ext. 3 4 5 6 1 Planseu inferior 2 3 4 5 6 7 8

Structura exterioara Structura interioara Tencuiala interioara Zidarie Termoizolatie Tencuiala exterioara Structura exterioara Structura interioara Pardoseala Sapa de egalizare Placa de planseu din B.A Izolatie Umplutura de balast Pamant Structura exterioara

0.04 0.125 0.01 0.25 0.10 0.02 0.87 0.8 0.04 0.93 0.011494252 0.3125 2.5 0.021505376 34 0.04 0.1067 0.02 0.03 0.10 0.10 0.10 4.00 0.35 0.93 2.03 0.04 2.4 2 0.10330348 0.032258564 52 0.049261083 74 2.5 0.041666666 67 2 0.04 3.01049962 8

4.87319173 4

Etapa 3.Determinarea rezistentelor termice specifice corectate (R`)


R' = 1 U'

[m2K/W]

U'=

1 ( l ) + + R A A

R rezistena termic specific unidirecional n cmp curent,n zona fr puni, unde elementul este alctuit din unul sau mai multe straturi din materiale considerate omogene,fr puni termice, inclusiv straturi de aer neventilat,toate dispuse perpendicular pe direcia fluxului termic: R = Rsi +Rs + Ra + Rse[m2K/W] coeficieni specifici liniari de transfer termic [W/mK] in zona puntilor termice;

10

l lungimea puntilor termice - coeficieni specifici punctuali de transfer termic, [W/K];

PUNTI TERMICE
PUNTE TERMICA Reprezinta o zona a anvelopei unei cadiri in care fluxul termic UNIDIRECTIONAL Este sensibil modificat prin Ex: Colturile de pereti Colturile dintre pereti si plansee Penetrare partiala sau totala a elementelor de constructie cu conductivitate termica diferita O schimbare de grosime a elementului de constructie O schimbare intre ariile suprafetelor interioare si exterioare

Determinarea rezistentelor medii (R medii)


Elementul de constructie Puntea termica Pozitia cardinala l 1 *l R U R

R.V colt iesind

R.V colt intrand

R.V curent T

Nord Sud Est Vest Nord Sud Est Vest Nord Sud Est

0.05

0.01

0.02

21.2 21.2 21.2 63.6 0 0 0 21.2 0 0 10.6

1.06 1.06 1.06 3.18 0 0 0 0.212 0 0 0.212 11

R.O soclu

Pereti exteriori

R.O balcon

R.O curent

R.O Streasina

Contur tamplarie

Vest Nord Sud Est Vest Nord Sud Est Vest Nord Sud Est Vest Nord Sud Est Vest Nord Sud Est Vest

0 0.225 20

0 4.5

0.255

3.01049 0.5537 1 1.80599

0.02

5.30

10.6

0.14

20

2.8

0.25

48 48 192 13.2

12 12 48 3.3

Total pereti R.O soclu R.O pereti interiori Total plenseu peste subsol R.O Streasina Total planseu superior

A=aria anvelopei A=451.29907

99.984

Planseu peste subsol

0.225 0.2

42. 4 42. 4

9.54 8.84 4.87319 18.38 0.389 2.5706

A=A1=100

Planseu superior

0.24 A=A2=97.95

42. 4

10.176 5.32516 10.176 0.2916 3.4293

12

Etapa 4.Determinarea necesarului anual de caldura


Determinarea Coeficientului Global de izolare termica - G
Este un parametru termo-energetic al anvelopei cladirii pe ansamblul acesteia si are semnificatia unei sume a fluxurilor termice disipate (pierderile de caldura directe) prin suprafata anvelopei cladirii pentru o diferenta de temperatura de 1 Grad raportata la VOLUMUL cladirii la care se adauga cele aferente reimprospatarii aerului interior.
G= 1 A ' V R + 0.34 n

13

A Apereti _ ext Aplanseu _ sup Aplanseu _ inf ATamplarie + ' + ' + ' = ' R' R pereti _ ext R planseu _ sup R planseu _ inf RTamplarie

=217.99/1.80599+100/2.5706+104.86/3.4293+35.91/ 0.55 =255.47388 V Volumul interior incalzit al cladirii V = A1 * Hi+A2 * Hi n = Viteza de ventilare naturala a cladirii, numarul de schimburi de aer pe ora n= 1 -Factor de corectie a temperaturilor exterioare = 1 V = 573.608 m3 G = 1/573.608 *255.47388+ 0.34*1 G=0.78538

Aporturi gratuite de caldura Qi + Qs


Qi = aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii Qs = aportul util de caldura provenit din radiatia solara Qi = 7, pentru cladirile de locuit Provine din: - fluxul termic al celor care locuiesc in cladire, utilizarea apei calde, prepararea hranei, utilizarea energiei electrice pentru diferitele activitati; - iluminatul general, functionarea diferitelor aparate electrice, etc.

Aportul util de caldura provenit din radiatia solara - Qs

14

Se considera ca provine numai prin suprafetele vitrate (ferestre si usi exterioare prevazute cu geamuri). Nu se tine seama de aportul provenit din radiatia solara prin suprafetele opace

In care: - cantitatea de caldura datorata rediatiei solare, receptionata de o cladire, pe durata sezonului de incalzire, pe un metru cub de volum incalzit; - radiatia solara globala disponibila corespunzatoare unei orientari cardinale j [kWh/m2.an]; - gradul de penetrere a energiei prin geamurile i ale tamplariei exterioare; - aria tamplariei exterioaren prevazuta cu geamuri clare de tipul i si dispusa dupa orientarea cardinal j [m2]; V - volumul interior, incalzit- direct sau indirect- al cladirii, [m3].

= radiatia solara globala

In care: - durata conventional a perioadei de incalzire, corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii ; - intensitstea radiatiei solare totale, cu valori in functie de orienterea cardinal j si de localitatea in care este amplasata cladirea [W/m2].

15

n cazul oraului n care este amplasat cldirea, Iasi, avem: D12 = 201 = 3510

IGN = 24/1000*201*19.4 = 93.5856 [kWh/(m 2*an)] - intensitatea radiaiei solare globale - nord (veritcal); IGS = 24/1000*201*82.1 = 396.0504 [kWh/(m 2*an)] - intensitatea radiaiei solare globale - sud (vertical); IGV = IGE = 24/1000*201*44 = 212.256 [kWh/(m 2*an)] - intensitatea radiaiei solare globale vest/est (orizontal). Geamuri triple (un geam simplu+un geam termoizolant dublu) avand o suprafata tratata cu un strat reflectant al razelor infrarosii. g=0.5 V = 573.608 m3 AFN =4.5m2 aria ferestrelor din partea de nord a cladirii AFS =4.5m2 aria ferestrelor din partea de sud a cladirii AFV = 2.7m2 aria ferestrelor din partea de vest a cladirii AFE = 2.16m2 aria ferestrelor din partea de est a cladirii Qs=0.40*(93.5856*0.5*4.5/573.608)+0.4*(396.0504*0.5*4.5/573.608)+0.4(212.25 6*0.5*2.7/ 573.608)+0.4(212.256*0.5*2.16/573.608) Qs =1.127865846 kWh/(m3*an) Qi = 7

Necesarul anual de caldura = Qan ) [kWh/m3 *an]

Q necesarul anual de cadura pe metru cub de volum incalzit [kWh/m3 *an]; C coeficient de corectie ;

16

G coeficientul global de izolare termica a cladirii; = numarul de grade zile de calcul corespunzator localitatii unde este amplasata cladirea ; Qi = aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii ; Qs = aportul util de caldura provenit din radiatia solara ; Qi + Qs = aporturi gratuite de caldura ; =

-(20-)*D12

- numarul anual de grade-zile de calcul,pentru i=+20oC,[K.zile]; i - temperature interioara medie a cladirii [oC]; D12 - durata conventionala a perioadei de incalzire,corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii eo=+12oC, [zile];

17

In cazul orasului Iasi avem: D12 =201 termostata: =12o

=3510

Pentru coeficientul de corectie avem 1 instalatie dotata cu dispozitive de reglare a.centrala termica locala automatizata C=0.895 Q=24/1000*0.895*3510*0.78538-(7+15.75378829)= 36.45977973

Q=36.45977973 [kWh/m3 *an]


Qan = Q*Vinc Qan =70.17053266*573.608 =20913.62133kWh/m3 *an

Qan =20913.62133 [kWh/m3*an]

Necesarul anual de combustibil si Emisia anuala de CO2


Pe baza necesarului anual de caldura, Qan = Q*Vinc ,determinat se pot calcula: -Necesarul anual de combustibil -Emisiile anuale de CO2, SO2, CO, NO2, etc

Combustibilul

Consum

Emisie de

18

UM
Combustibil lichid Gaz natural Termoficare Lemn Carbune l m3 Gcal m3 kg

specific
UM/kWh 0.10 0,10 8,6 x 10-4 1 x 10-3 0,20

CO2
Kg/kWh 0,29 0,19 0,24 0,36 0,33 0,40

CO2= Qan*g= 20913.62133 *0.19= 3973.588053 g=0.19 (gaz natural)

IDENTIFICAREA PUNTILOR

19

Legenda:
-Punti termice iesind -Punti termice colt intrand

-Punti termice in T

-Contur Tamplarie

20