Sunteți pe pagina 1din 7

AUTOR:NICU OMOTA

PQSTULUN ADEVARAT MIRACOL

rezolvat al inginerului VALERIU POPA.Am mai bin e de ~~,~:lte atn,i, da.qtnd urmez un regim alimentar indicat de Domnia sa i pes.te patru a,nm de cJ: ~d ~in pos turi. Anua! acumulez 100ee zi Ie. .0 parte din indicatiile Domnului Valeriu Popa precum Redau m.ai jos ,din acumulirile Ii experienIa mea de ~fni Bcum.
S!n~ unc,'1:Z:
'., . :" ~. ,', . ." : """,.':- .~' ":. .",

Omul

Ccivi

liza

scopul urmarit de a produce energia din alimente ,Ii 0 zestre de 'elemente toxice ca rezultat al arderilor metabolice.Cantitatea ,i toxicitatea Boostor deleuri depind de natura alimenta~iei,i ~ modului de prepara~ precum ,i de puterea orgamismului de a neutraliza acesta elemente to
xice. Tratarea un tnlelator ~ult peste lucr~rii spor de placeri termici a alimenfelor ,i,prin Efortul care-l fnainte de consum aduce cu sine un confort nevoile digestiv adaugarea energetic unor condimente, sa consume digestiv
,

ritmicitatea

t) zilelo celor trei

r no as t re

, pri n obi cei u ri Ie


adaugi zilnic,

alimen

ta re

prin

mese

pe zi,

pe lJ:ngi

gustative

fac pe individ

cantitativ necesar pre spra sur-

sale reale.

unor mari cantiti~i

alimentareeste

mare ,i due a

prindaraa multora, la epu~zarea fizica i psihics, iar ci,tigul urmarit este minim sau inexistent.Organele
unuib
cep

de eliminare,
uric erescut

nemaificind fa1~
Ii fnin si:nge,rezul

asemenea

volum

de

munca,

sfnt depaite
acidul

ca posibilitati, Is depunerea

depunerile

in organism.Astfel,'

tat din metabol~smul dilec~ie ric)de Calciul menta!ie la picioare este anorganic pervartita

nucleo-proteinelor,duce degetelor(sub boala mari Ii mlini, dlnd naltere

lui cu prede acid ubolilor) aliprin

la incheieturile

forma de cristale la suferin!e regilor rezultat dezastee

greu de supor-

tat'Aeeasta

guta, supranumita termic,

sau regina

Ii, deci,neasimilabil, provoaca fmprauna

tot dintr-b in organism

depunerile haotice,formind acele ciocuri de papagal care dau


t~, spondilozi~ la instalarea limita cu alemente contribuind, unoe straine depAlit dureri cu acidul Crelterea reumatice. colesterolului toxice fncarea

spondili
peste singele cont~10 Cq ;
,

uric, Ie mod decisiv

de toleranta,

Ii a atitor sanatatii,

alte elemente apare

due la ruperea ,i

eehilibrului,organismu~ de oboseala boa la, prin apoi

fiind astfel lizarea Lipsa

ca posibilitA~i, organe

starea

nuA, de dis con fort, 0 oa reca re uzu ra gene rala sa la anumite


.

cu un punet

de rezistenta

mai scazuti.

din aliment8tia omului

modern

a celulozei, care nu se gas'e,te~~i

eEt in ce~eale, fracte i legume c~ude, duee la rma eonstipativ~: eronica, uneori mascati de tntirzieri digestive temporare, eu efeete in timp de asevarate dezastee.Constipatia este boala bolilor.Neeli~.,~~ narea la timp a elementel~r toxiee duee, prin procesul de osmozA ~i-

2/
rectA i inversi,la nu gasete un ~x~~as dere vicios din care organismul, nefiind condi

ajutat,

ieire.Aceasta

forma de autointoxicare

creeaza

~ii excelente viitoarelor boli cu manifestari clinice ulterioare. Dupi parerea mea, aeestea sint i cauzele care due la formarea ~i declanare atitor o stare alimente prajelile trodueerea saruri stress Daea nismului. tipuri de caneere ,cancerul nefiind, dupi parerea sanatoasa, animale, mea 0 boala ci La biologica. la natura printr-o alimenta~ie zaharul grasimile renun~indu-se uleiurile prin rafinate, superrafina~e,ca din faina alba, noastra i produsele din lahar,f~in rafinate gi in orga de de fierbere

Intoarcerea

alba ji produsele

gi ,in general, in alimenta~ia

la mincarurile

pervertite

a alimentelor

bogate

in fibra vegetal epuizat

minerale,

vitamiline, vor duee eu siguran~A pentru un organism nechibzuitA,saracA alimentar i oxigenul eelula este eel caruia

la reeehilibrarea tulburat, nutritive

Oar eel mai important repausul preeum

i de 0 alimentatie ea singele

in elemente ii revine

tip organic,este ~i~em seama elementul TATEA toxic

total-postulsarcina admitem Un singe sa duc~ ca DE CAL ineircat nu el neeesar desavirgirii VIETIII proeesului

nutritiv

metabolic,pina SINGELUI

;a ultima

a organismului,atunci 81 CALITATEA Ii bioenergetica

DE PI NO ECHILIBRUL earU!8 inearcata

nu mai are capaeitatea

fizica

de a mai face pe e nefolositoare aducerea mai a

raujul.Intr-o unde, toxic (limfa postJl

cu tot felul de lucruri ar mai trebui sa" mai preia de un produs

mai po!i pune ji ceea ce ai mai dori sa mai pui i ar fi vital.Nu nu mai ai eum!Dar nutritiv ji osmoza rezultat singelo, ea, pe linga de la celula sistemele toxic.Oar mentului i a oxigenului, inve~sa) ,sa seape minuni.ln

elementul de elimina

in urma arderilor

metabolicei,prin

cum sa preiei acest moment noastee am fi este (pa de acel de a-i 0 nou~ iar e

daca el, singele,

este i aa destul de oboseala

desuprafncareat1In din fazele vie!ii

face adevarate

oricare

de sana tate relativa, tru 0 perioada elemente taxiee s~ nezugr~vim zugr~veala. Postul glndire Un post trebuie privit

sau boala avansata,important organismul, vremii.Este eft s~ sc~p~m firesc !nainte

limitata)nu acumulate

sa nutrim de-a lungul

ca,d~e~adorim

cas a in care locuim,

sa eura!~m

pere!ii

pune 0 hain~ nou~.Oac~

nu facem aa, muncim ca 0 ac!iune san~ta~ii foamei" voluntara

degedba,

nu prinde

i nu ca una impusa intregului

pul urm~rit-obtinerea pozitiva de tip "greva ambi~ii

pe toate planurile-trebuie minunat nu ered sa aib~ m 0 ac!iune in plan mental de ura,demonstrative

Inso!it de c organism. benefica aSL animat revenc

care aduce un echilibru

pra s~nata~ii de anumite

corpului,pentruca ,de abieei

i psi~ic,fiind sau de natur~

cativ~ la nivel material sau social, se bulverseaz~ intregul sistem glf

3/
dular care antreneaza malefic. un exces adrenalinic ce creeaza un disconfort a sistemului d~ 0 sta n1meni

launtric glandular

Pe cfnd un post animat pozitiva de endorfina

de dorinta de creier

de bine ~i fnsotit in organism foame?Nu,

"numai de 0 gfndire re de echilibru

duce la 0 conlucrare difuzata

armonioas~

iar emisia

~i armonie. sa postim7 Este 0 placere tiintei sa rabzide de a rabda de foame.Literatura naturiste mi-a oferit de spaecialitate i de a te ,prin posibilitatea

Oar de ce trebuie care trateaza

nu tine post dBn dragul aspecte vindeca laev).Din zeaza la nevoie

din tainele tehniea

de a trai ssnatos Bragg,

prin mijloaee personals elemente de sistemul

tre altele,

de a-mi1nsui

postului(~aul sanata!ii,

$uvorin,dr.Nieoau loc elimise mobililnzes~i eapa dace graoa orgasa eA s~-i sa postului,

experien~a

tiu cs 1n timpul straine atit de inteligent

postwlui

~ari masive.Toxinele, i, antrenate uman,

se desprind,

cu care a fost

trat organismul uman-spre ieire i eliminate. In timpul


organismul citatea vre~i, nismul nemaifiind pentru obligat sa faca digestie, sa .energetics
"

l~i folose~te

a-i face ordine


"

1n sistem. Si cum 0 face? de hainele

o face eliberfndu-se ie care il ineurts poate, organismul nergetiea foloseasca Astfel, nici se elimine

de ceea ce nu este al lui i 11 fncurea.Este, de inee, care so debaraseaza sa de salvari faei ordine pina sa-i in tentativa de la inee. In post .Oaca in timpul la 80%din acum poate, eapaeitatea in post,

ca un om in perieol in sfirit, deci) energie

eit mincam

folosete ,(limitata, 1ntreaga foarte

(dupa unii autori) pentru pentru

di gestie,

a-i organiza care,

mai bine sistemul. alimentar, 1ncep a fi "eviden~iate, cu 0-

prin urina,

dupi un timp oarecare de~euri toxice de analize

de repaus pentru

multe

nu este nevoie

de laboratorjele urina

sl~t observabile sa-mi miroase posibile;

chiul liber, dupa


in condi~iile gura, limbs

c1teva zile sau chiar ore de sedimentare! Mie mi s-a,


zile de post,
I

int1mplat' ca, dupa citeva a forma. Eliminari incareata prin mari

a medicamen

1n care ~u nu mai luam medicamente au lmc pe toate caile in cantitati ne trezim deseori elemente toxice.

de ani de z~le sub nic pe nas i pe limbs, acea aXH-

sub form~ de mucus, cu care limba

impresionantejptin dimineata Dac~,

i mai ales la post da~i unu~ cade 806t

Eliminarile

s1nt eele mai toxice, ceea 'ce rade~i

prin limba se elimina de exemplu, diminea~a,

~ij~~~lij~cele mai subtile pui de gaina sa gusts de la prima ciugul~re. Eliminari masive greu

de pe limbs pielii,

au loc i la nivelul de mere indoit

prin pori. Din acest motj acest inconveniT care fnchid

este i

sa stai mult timp im preajma unui om care face post. Spacu e~et cu apa 1nlatura dizolva, in acest caz, diferi~i pe mai departe eliminataa. constituen~i

larea corpului ent. O~etul porii

i Impiedica

4/
Ce se intlmpla, alimentelor mai primelte fagocitoza, Pe de alta parte, diminueaza inceteaza iar unele se vindeca numete treptat afec~iuni tocmai ,i el, astfel secre~ia de acid clorhidric completa, zile senza~ia alimentar. de n stomac foame se pina la incetarea ale stomacului datorita acestui peristaltismul ale tubului Somnul intestin~ dispare digestiv .rede fapt, 1n timpul frecven~i, enzime, por~ie postului70rganismul, de lucru, fiecarui Daca, fiind obinuit ennu- de

sA i se dea, cu 0 a~~mita cu anumite obinuita

vine 1n ntimpinarea tip de aliment, lnsa, organismul procesul

specifice

zime cu care se face digerarea

alimentelor. alimentara,are

loc, Yn timp,

ca in doua-trei

Ii, in general repaus

natural clara.

vine i este mult imbunata~it, fiind mult mai aproape de ceea ce se 6AE
odihna reala. dispar acest Recuperarea bacterian, prin somn este 0 realitate enzimatic stari existente proces Sist'emele microbian, lui intestinal extraordinar Itie, tocmai ~elor noastre la nivelul pentru tractulucru ca, se suferingreu de

i e~e prin acela,i aiitoarei sistem aeel"m~l" unui proces de via~a

de fagocitoza,

de folositor vechi anterioare,

de sanatate,

bacterian,etc.. intest~nal, normal

a fost i cauza acea colcaiala de osmoza. toate

stapfnit
daunator,

fixata pe un strat de mucus inimaginabil de consistent .Ii


in defavoarea modului natural,

Se ,tie, noi sintem .mai murdari pe dinauntru dee!t pe dinafara, ,i aeeE


ta, datorita murdarii mucusul reface nostru alimentara. La post corecte aceste se vor reluarea mai in!eleg de aaevar. nor dispar, iar la reluarea sistemele modului alimenta~iei, curate, de aceastadata,

intestinal, pe structura structura fizic,fa~a

bacterian, de gindire

enzimatic,

microbian

unei alimenta!ii

sanatoase.Dupa mai aproa~e

nutri!iei, La nivel piele~ mali,

este alta, devenim privirea

tori, mai buni,

avem 0 gindire singele,

mai eficienta. fiind acum

este mai destinsa, func~ia Singe1e

mai vie, mai expresiv~ calitativi toxice

mai catifelata~ i,i poate

in parametri elementele

indeplini

pe care 0 are de a nutri 'coreot celu] de a prelua curat astfel anterior, ,i de cu ni face cu mai multa eficien~a proprieta~i lumea cu al!i or-

lele organismului a Ie antrena legatura te1epatice ochi.Acestea Postul ganism, plna invers te calita~i dintre

,i este capabil fizic

spre ieire. intuitive sint

Ii bioenergetic, mai dezvoltate,

incit te trezelti priveti

i~i po!i descoperi

pe care nu le-ai observat realita!i, asupra fundamental;

i nu inchipuiri! e1 are efect


y

vindeca 1a cauza a1 unei

benefic

asupra tntreg~lui 1a nivel parcurglnd drumul

nu numai

unui ama~wt

organ,

ac~ionlnd

subtil daca

care a dus 1a degradarea boli manifestate,

sanata~ii,

mai vechi

sau mai noi. De pilda,

5/
o persoana a evut 0 infec~ie cronic~ cu 0 cic1icitate de m.lte pe care a stopat-o prin faza acut~ crizeiB de 7(sau jumata~i cu antibiotice, de cic1u), 1a post in tim3,7,

trece din faza ~~~t~ pu1 postu1ui, 14, 21, 28,... care, care, in!eles terpreta pentru

spre vindecare.Deci, adica de eliminare

de zi1e apar aa zisele ori, sint deosebit sistem, postului, acestui rezu1tatele

sau de vindeDacl greite sint Valeriu nu s-a i in~e Popa de deosebit

de greu de trecut. im timp ce acestea Domnului ~xaAis~

mecanismu1 negativ

Se pot trage conc1uzii in tratamentului urit mirositor un procesde

de bune. Ex~mplu; psoriazis; furuncule,

0 feti,a aflata

dupa un timp, intregul

corp i s-a acoperit dar fara ca fetita care i-aadministrat firesc. aceasta Nu me din nu folosete a postuluil

din care ieea un ~wroi Speriata, oprind astfel

sa ~

faca

febra.

mama fetei s~a dus 1a medic a10pate nu accepta i, deci,

imediat Ce pacat

antibiotic, ca medicina sa intru

e1iminare

me

toda atit de simple Nu doresc erijez acumulari1e in armonie nu -Te uhii se ocupa in doctor

dar mai ales atit de eficace in conflict cu medicina, Doresc

cu lumea medicala.

i nici in vindecator. mea in acest exemple folosindu-ma bolilor

doar sa im~arta~esc

i experien~a cu natura, de cauzele cu une1e de singe. timpu1

dcimeniu, adica ei. rezulta

a tr~i senatos, modern nul

de legi1e din care

A vrea ,sa dau doar citeva doare capu17Ti

ca medicina acestora: umblat

ci doar de efectele antinevralgice.S-a cardiovasculare

se recomanda probleme

la cauze?

-Bolnavilor medici) de cheaguri

Ii se recomand~

( de catra formara dizolv~

consumarea

unei aspirine Este adevarat

la Sore pentru ca aspirina,

a impiedica

fiind un acid, la un consum

ch.eagu1 i,pe 1uni, ani,

efectului

aspirinei,cheaguri1e da aspirina sau nu; fi~esc.S-a S-a umblat la cauza?


~i

nu sa mai formeaza de saptamlni care

dar dupa aceea? Ai 0 infec~ie nu fac gecit

Dezastre1e

produse localizata un proces

sint de nedescris. in organism sa opreasca

se dau antibiotice 1a cauza? gripa, Nul

umblat

-Ai facut temperatura din vreun motiv se dau antitermice .S-a umb1at astfel

oarecare:raceala, 1a cauza? Nul

etc. Ti

T~ate aceste procese, oprite in evolutia lor, mocnesc luc~indpe ascuns evo1uind i ie~ind 1a suprafata intr-o form~ mu1t mai grave mai tirziu. Astfe1, te
,

de exemplu,

un pojar a1 copilariei, cazuri, spre un

inchis,va

evolua

la maturi~a 1egidin

in eele mai mu1te Conditia

cancer.

Urganismul

are deci

le 1uii afar~.

ii face datoria

mult mai bine declt arice aita interven~ie s~-i aferi cDndi~ii prielnice

de bazl este doar

pentru tuturor

a-~i putea face lucrarea. Postul este un miraco1. Oomnul celor care vin la dlnsul pentru

inginer,Valeriu a Ii se preciza

Papa 11 recomand~

ooala i apoi indruma

6/
in recttigar~ resc cu ade~irat un bun personal, rispunz~tor oumnealui carii sinit~tii. Ests i un mod di selec!ie sa consideri personali a celor care dofiind

sl se faci bine. oomnia este i 0 chestiune daci lupti,

c~ sinitatea,

a ta, de care eti direct autovindecindu-te. autovindei indrum~torul

i pe eare,

0 poti obtine

nu te vindeca.Este tti revine.

doar initiatorul

tale.Lupta

Am vAzut cazuri depsebit de grave vindecate sau in curs de vindecare, prezentind boli consideraze sclerozi stadii de medicina alopati ca nevindecabile: anumite spondia liti anchilozanti, Popa tn diferite zile, fn plici, diabet, unii mergfnd forme de cancere,

schizofrenie, tumori la cap,etc. Am vizut cazuri tn tratamentul


de post, la 14 zile, al!ii iar unii pini la 36 i chiar 46 de zile a se consuma

o-lui
la 21 de

de post negru.Marturiile auzit parerea curat~ de saruri, recomandat~ unor me@

lor stnt, extraordinare. La post se reeomanda dici lata; despre acest apa distilati.Am e sinucidere cu dieta altfel. l~cru: eate inuman, a bea api disti duce la moarde medicina, orea abspre din punct

demineralizeazi,

'nu vine cu niei un aport medieal~, prin consum trebuie

tel oa, a8 estel In viziunea tntr-adevir, ganismului. de vedere soarbe ieire, mul pe apa distilati, Oar lucrurile chimic, aflate

tndelungat,

duce lasiracirea Apa distilati, in ~rganism, i Ie antreneaza

privite

este un element fn sistem i de metoda

nasaturat.Introdusa pfn~ 1a satura!ie de a posti.

sarurile

fapt urmarit

Oar sa nu uitim eioraganiscare nu sfnt ale lui i. se i urmiregte,si


p 0 r t sub s tan t i aId

58 debaraseaza timp limitat,

in primul

rind de elementele 6~ea ce, de fapt,


a 1 i men te car e au

nu face decft sanati~ii.


,

scape
e

de elementele
1 are v e n ire a

nocive
din po s t

Gel care. face un post cu apa distilata


una

con

s U nri

vitamine zarea mul buni Oar

i siruri a~opat, Idlr... oricit

minerale cu diati

de tip organic, specifica,

deci ~asimilabile,

reminerali

~vfnd loc destul dupi un consum

de rapid

i cu mare eficienta, nimeni de apa distilata

pe cind in sistei, deci, medicii au

medical

nu va reui 0 miner~lizare

mai indelungat

dreptatea orieum minime, simptome cluzii Postul


u i t ~un

postul,

ar fi" de bun, nu este 0 jucarie nu ai un fndrumator pot duee la un post mai lndelungat. greit, iar 0 abanddnare la desechilibre brutala marie

i nu se poate Pe pareurs

face

i 1n oriee condi~ii.Daca nu poti porni departe care, interpretate de adevar poate duee pentru

sau nite cunotin~e pot aparea la eonpripite,

la decizii

i 0 reluare neadeevata dar nu trebuie


eta i ear e ac
~

a alimenta~iei

este benefic
c a fie car e

to~i eei care fl rae CORECT


tea en t i't ate eo m pIe t d i s tin

sa
ii 1

in d i vi des

de

raspuns

al8.;~organismului

in

timpul

postului

sint

diferite

de la indivic

la individ. Cred, de altfel, ca despre post,

ea i despre yoga

poate vorb:i

./.

7/
numai .j3oatul
;1'"

cine fad\

a Hkut
.

S,lU face~ este au lac de ia

teoria de

unui masive inverse,

neinitiat
,

nu este toxiee, incetarii

valabila. postului', deeuri,' peristal-.

cli$ma

un mijJqc elimin~ri osmoz8 lipsei vieios. absolut

autointoxieare.In de elemente datorita

.timpul

dupi care,

eum spuneam,

prin procesul
~i, un creeaza oe ff iod

t:f:sinului;ii[)tes
in.testin. astfel clisma pefioada

tinal i cere obinuiBta

a limentelor
ra . reint Nu este necesare in

care
reali Pe timp doua-trei

fae
tul

t ranzi

tul,
potrivit deci pe

ram!n
c reindu-'

fn

.a limina.te,

ci rcui

sang.uin,

adevirat postului,s!nt

afirmaJtia limitat, clisme

carei, numai p

(dependenta). ,i miearea

zi.La-

rea alimentatiei,

nu mai

este

se reia necesara,.

peristaltiea

intestinala

cli
.~ jij

Ie~irea din post este mai impottanta decit postul tnsui. In timpul po~ !, tului, cum spuneam, are lac acel proces de. fagocitoza, peristaltismul ~ eeteaza,sistemele bacterian, microbian,etc. tind sa dispars iar peretiit . ..~ intestinali stnt lipsi!i de acel mucus de protectie ,iM tubul digestiv,;
in acest fel, se sub~iaza.De aceea,'revenirea
I

din

post

se

face

cu

alimer

te de protectie

,i

in crantitati

mici,

eapabile viitorului

sa formeze

lncet-incet

flora intestinala,wnzimele

neces~re

lor rol digestiv.Revenir,

din post dureaza eel putin 70% din durata postull:ui lnsui. A, mai adiuga un fapt deosebit de important pentru bolnavii cu tumori, ehisturi, noduli. Daca 0 persoana prezinta astfel da probleme, pa cale
medicala Daca i se aplics seama chimiotera~ia, cobaltoterapia, eancaroasa in principal ca acest 1n sine, alimentatie tumori Lumea
.;,' .

,i(sa~

) interventi cum se i datorat

ehirurgieala de extirpare. S-a umblat la cauza, 1n acest caz? Nul


tinem ca dezv9ltarea noduli, celulelor datorate sa face,a~a alimantatiei

~tie, in mod anarhic, nemaiputind fi ,controlate de sistemul central, fo


mind,tumori, stBessului, este 0 stare factorilor duri,
J
apar).

chisturi, atunei biologicA Popa

trebuie .

sa admitem

rau care este cancerul . 0 stare biologici sutele


de

i nu 0 boala .Prin posturi,

de mai sus. CA este a,a, 0 confirma nOdulu, acele chisturi, acest lucru?

cazuri rezoli atte prosE adevar sa sa c

vate de Valeriu
acei

specific~

se dizolva tiin!ifica

i dispar( ar trebui

confirmat de zeci ,i zecide


Cum se lnttmpla asupra mare fenomenului ca at~tia
plece

tomografii, aohografii,unde aeestea nu mai


i sa~i dea 0 explic~ie, fara a cerceta. fie mutilati prin interventii met~da chi. bcilnavisa nu sA nege i sa i9n(

re din o'rgoliu ~i vanitate,


Este

paeat

rurgicale

i sa moara numai pentru nu are 0 explicatie

ca

, pretind

medicii,

Dlui

ValeriunPopa

tiin~ifica.

A intreba eu cfti din eei carora-li ~-a apIic~t eobaltoterapia ,i int ventia ehirurgicala au ~ansa, statistic vorbind, de a depai cinci an:
de via~a ca, nimic de la interventia nu vindeca! II respectiva? A .fncheia eonsidera~iile Nicolaev:'11 Unde postul male

despre post cu caea ce spunea doctorul

nu vindE"!: