Sunteți pe pagina 1din 12

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET D E I Z I E 18/1-1

Din

28 iunie 2013

,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Nepeivoda Igor, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Nicolae Cretu

Secretarul C onsiliului ora<jenese

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-2

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Zimin Larisa, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei A.
j' ! X 1 I < 1{ ; Y tM

Nicolae Cretu

Secretarul Consiliului oraenesc X a v A

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E I Z I E 18/1-3

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Priseajniuc N icolai, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. 5 Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei

N icolae Cretu

Secretarul C onsiliului ora^enesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-4

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului R ev ajg o r, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate.
?

Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Nicolae Cretu

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-5

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Gheorghita Sergiu, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive Tntemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominal izate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei I/

N icolae Cretu

m M '
L Sy)c\\\if

Secretarul C onsiliului orasenesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-6

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Nesterenco Victor, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate.
j

Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Nicolae Cretu

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-7

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Grimovici Liudmila, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate.
j

Consiliul ora^enesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei

Nicolae Cretu

Secretarul C onsiliului ora^enesc

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-8

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Voina Victor, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Nicolae Cretu

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-9

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Rementov Iuri , ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. ? Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei

Nicolae Cretu

Secretarul Consiliului

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-10

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Barbuleac Marina , ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edinte

Nicolae Cretu

Secretarul C onsiliul

A rcadii G udum ac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-11

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de consilier Conform art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.768 -XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local i art. 24 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica inainte de termen mandatul consilierului Iatco Victor, ales pe lista Partidului Comunitilor din RM, in legatura cu absenta fara motive intemeiate de la trei edinte consecutive ale consiliului. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in formatiunii nominalizate. Consiliul oraenesc atribuit

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier in Consiliul oraenesc Edinet urmatorului candidat supleant. 4. Prezenta decizie se aduce la cunotinta persoanelor interesate.

Preedintele edintei

N icolae Cretu

Secretarul C onsiliului oraenesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 18/1-12

Din 28 iunie 2013


,,Cu privire la cererea consilierului Poiata R ita Examinind cererea consilierului Consiliului oraenesc din partea PD din Republica Moldova dna Poiata Rita i in temeiul art.5 alin.(2) lit.f) din Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000 i art. 133 (12) al Codului electoral, Consiliul ora^enesc Edinet DECIDE :

1. Se ridica mandatul consilierului Poiata Rita. 2. Se declara vacant mandatul de consilier in Consiliul oraenesc din partea PD din Republica Moldova. 3. Se intervine catre Comisia Electorala Centrala, ca mandatul de consilier din partea PD din Republica Moldova sa fie atribuit candidatului supleant.

Nicolae Cretu >

Secretarul C onsiliului ora^enesc