Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea "Dunrea de Jos" din Galai

MODELE DE TESTE GRIL PENTRU ADMITEREA 2012

DISCIPLINA: CHIMIE ORGANIC - Hidrocarburi

Testele sunt recomandate pentru urmtoarele domenii de licen: Nr. crt. 1. 2. Domeniul de licen la care se recomand Chimie tiina mediului Facultatea Facultatea de tiine i Mediu

Testele au fost elaborate de ctre Prof. dr. chim. Stefan Dima

Bibliografie: Zgherea Ghe., Dima St., Dinica R., Furdui B., Teste de chimie organic pentru admitere n nvmntul superior, Ed. Fundaiei Universitare Dunrea de jos, Galai, 2012

Capitolul 1. ALCANI 1. Alcanii sunt: a) hidrocarburi saturate ciclice; b) hidrocarburi cu formula moleculara CnH2n-2; c) hidrocarburi aciclice n care apar numai legturi chimice simple de tip C-C i C-H; 2. Cicloalcanii sunt: a) hidrocarburi nesaturate cu formula molecular CnH2n; b) hidrocarburi saturate ciclice, cu formula molecular CnH2n. c) hidrocarburi care au o caten ciclic nesaturat; 3. Hidrocarbura saturat cu formula C5H10 care conine un atom de carbon cuaternar este: a) 2-metil-1-buten; b) 1,1-dimetil-ciclopropan; c) metil-ciclobutan.

4. Ruperea legturii chimice simple C-C din alcani se face prin: a) reacii de izomerizare; b) reacii de adiie; c) reacii de substituie; 5. Alcanul cu formula molecular C5H12 care prin clorurare fotochimic formeaz un singur derivat monoclorurat este: a) n-pentanul; b) izopentanul; c) neopentanul; 6. Denumirea corect a izoalcanului de mai jos, este:

H3C CH2

CH3 H C CH2 C CH3 CH2 CH3 CH3

a) 3-etil-2,2-dimetil-hexan; b) 4-etil-2,2-dimetil-hexan; c) 4-etil-2,2-dimetil-heptan; 7. Alcanii nu pot participa la reacii chimice de: a) adiie; b) descompunere termic; c) ardere; 8. Cte alchene izomere (fr izomeri geometrici) se obin prin dehidrogenarea 2,3-dimetil-butanului? a) dou; b) trei; c) patru; 9. Care este numrul minim de atomi de carbon ai unui alcan, pentru ca n urma cracrii s rezulte i buten? a) 7; b) 5; c) 6. 10. Se consider succesiunea de transformri:
15000C A 2CH4 -3H 2 CH3Cl(AlCl3) 3Cl2(lumina) B C -HCl -3HCl

0 3A 600-800 C

+ 2H2O -3HCl

Substana notat D este: a) clorura de benzil;; b) clorura de benziliden; c) feniltriclor metan;

11. Un volum de alcan este ars complet n 25 volume de aer (20% O 2). Omologul superior al alcanului este:

a) propan; b) butan; c) pentan; 12. Hidrocarbura saturat cu formula molecular C6H12, care are un singur atom de carbon primar este: a) metilciclopentanul; b) ciclopentanul; c) hexanul. 13. Care din reaciile de mai jos are loc la lumin? a) oxidarea metanului; b) amonoxidarea metanului; c) clorurarea metanului; 14. Care este alcanul cu formula molecular C6H14, care formeaz prin dehidrogenare numai dou alchene? a) 3-metil-pentanul; b) 2,2-dimetil-butanul; c) 2,3-dimetil-butanul. 15. Volumul de metan (c.n.) necesar obinerii a 1,6 kilomoli de clorur de metil, cu randamentul de 80%, este: a) 22,4 m3; b) 448 m3; c) 44,8 m3;

Capitolul 2. ALCHENE

i ALCADIENE

1. Adiia acidului clorhidric la izobuten conduce la: a) 2-clorobutan; b) clorur de ter-butil; c) clorur de izobutil;

2. Izomerul heptenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric, formeaz dou cetone diferite, este: a) 2,4-dimetil-2-pentena; b) 3,4-dimetil-1-pentena; c) 2,3-dimetil-2-pentena; 3. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric formeaz numai aceton? a) 2-metil-2-buten; b) 2-metil-2-penten; c) 2,3-dimetil-2-buten;

4. Care dintre urmtorii alcooli nu se deshidrateaz cu formare de alchene? I (1-butanol); II (2-butanol); III (alcool etilic); IV (2,2-dimetil-1-propanol) a) II; b) III; c) IV

5. Prin adiia de acidului sulfuric la 1-buten se obine: a) sulfat acid de n-butil; b) sulfat acid de sec-butil; c) sulfat acid de izobutil; 6. Prin tratarea 1-butenei cu o soluie neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu se formeaz: a) 1,2-butandiol; b) oxid de butilen; c) butanal; 7. Ce compus se obine n cantitate mai mare la monoclorurarea propenei la temperatura de 500 C? a) clorura de alil;

b) 3,3-diclor-1-propen; c) 1,2-dicloropropan; 8. Dou grame amestec pentan-penten decoloreaz 20 mL soluie 1M de brom n tetraclorur de carbon. Coninutul amestecului, n procente de mas, este: a) 50% pentan, 50% penten; b) 30% pentan, 70% penten; c) 10% pentan, 90% penten; 9. Care dintre hidrocarburile geometric (cis-trans): a) 3-metil-2-hexen; b) 3-metil-1-penten; c) 2-hexen. 10. Prin reacia de adiie a acidului bromhidric la 2-metil-propen rezult: a) 1-brom-butan; b) 2-brom-butan; c) bromura de ter-butil; 11. La oxidarea energic (dicromat de potasiu si acid sulfuric) a izoprenului, rezult: a) metil-glioxal, acid formic; b) acid-ceto-propionic (acid piruvic), dioxid de carbon i ap; c) metil-vinil-ceton, dioxid de carbon i ap; 12. Formula molecular C4H6 corespunde urmatoarei hidrocarburi: a) 1,3- butadiena: b) 2-butena; c) ciclobutan; 13. Ci cm3 soluie 0,1 M de brom n tetraclorur de carbon, sunt decolorai de 224 cm3 izobuten (c.n.) (ABr = 80). urmtoare nu prezint izomerie

a) 100; b) 62,5; c) 48; 14. Un izomer al alchenei C5H10 formeaz prin hidrogenare n-pentan, iar prin oxidare energic formeaz un amestec de doi acizi carboxilici; alchena este: a) 2-metil-1-butena; b) 1-pentena; c) 2-pentena. 15. Ce alchen formeaz prin oxidare energic numai butanon? a) 2-metil-2-butena; b) 3,4-dimetil-3-hexena; c) 2-metil-2-pentena;

Capitolul 3. ALCHINE 1.Despre alchine este corecta afirmatia: a) sunt hidrocarburi saturate cu o singura legatura tripla; b) sunt hidrocarburi nesaturate cu formula moleculara CnH2n-2 c) sunt hidrocarburi nesaturate cu formula moleculara CnH2n+2 2. La descompunerea metanului n arc electric, alturi de acetilen se ob in i importante cantiti de: a) hidrogen; b) dioxid de carbon; c) monoxid de carbon; 3. Volumul de metan de puritate 99% necesar obinerii a zece kilomoli de acetilen este: a) 448 m3; b) 4480 L; c) 452,52 m3

4. Care dintre alchinele urmtoare formeaz prin adiia apei o aldehid: a) acetilena; b) 1-butina; c) propin. 5. Care din urmtoarele alchine pot forma acetiluri : a) 2-butina; b) 1-pentina; c) 2-pentina

6. Hidrogenarea acetilenei la etan are loc: a) n prezen de paladiu otrvit cu sruri de plumb; b) n prezen de nichel fin divizat c) n prezen de oxidului de aluminiu (Al2O3); 7. Clorur cuproas (Cu2Cl2) i clorur de amoniu (NH4Cl) se folosesc drept amestec cu efect catalitic n: a) adiia de acid clorhidric la acetilen; b) trimerizarea acetilenei; c) dimerizarea acetilenei; 8. La arderea unui volum de un metru cub de acetilen (c.n.) se consum un volum de aer (20% O2) de: a) 12,5 m3; b) 2,5 m3; c) 250 L. 9. Din 800 kg carbid se obin 224 m3 acetilen (c.n.). Puritatea carbidului este: a)90% ; b) 80% ; c) 85% 10. Prin adiia apei la propin in prezen de acid sulfuric i sulfat de mercur, rezult:

a) propanol; b) propanon; c) izopropanol; 11. Se obine butanon prin reacia apei (n prezen de acid sulfuric i sulfat de mercur) cu: a) 2-butina; b) 1-pentina; c) 1-hexina. 12. Ce cantitate de clorur de vinil se obine din 1612,8 m3 acetilen, dac randamentul este 80%? a) 4500 kg; b) 3600 kg; c) 3000 kg. 13. Despre acetilura de argint este fals afirmaia: a) se obine prin reacia acetilenei cu reactivul Fehling; b) este un precipitat de culoare alb-glbui; c) este insolubil n ap; 14. Reacia acetilenei cu reactivul Tollens este: a) reacie de adiie; b) reacie de substituie; c) reacie de eliminare; 15. Obinerea monomerului numit cloropren, are loc prin: a) adiia clorului la butadien; b) adiia clorului la vinil-acetilen; c) adiia acidului clorhidric la vinil-acetilen; Capitolul 4. ARENE 1. Se numesc arene: a) substanele compuse din atomi de C, H i O care au n structura lor unul sau mai multe nuclee benzenice;

b) substanele compuse din atomi de C i H care au n structura lor unul sau mai multe nuclee benzenice; c) hidrocarburile saturate cu structur ciclic; 2. Formulei moleculare C9H12 i corespunde un numr de izomeri: a) 4; b) 6; c) 8; 3. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la structura moleculei de benzen nu este adevrat? a) particip cu uurin la reacii de adiie; b) distanele ntre atomii de carbon sunt intermediare ntre legtura simpl i cea dubl; c) cei ase electroni aparin ntregului sistem;

4. Cu ce alchen trebuie alchilat benzenul pentru a obine o hidrocarbur cu raportul masic C:H=9:1? a) eten; b) buten; c) propen; 5. Tratarea toluenului cu clor, n prezen de clorur de aluminiu anhidr (AlCl3), conduce, la: a) clorur de benzil; b) meta-clor-toluen; c) un amestec de orto i para clor toluen; 6. Formula molecular a antracenului este: a) C12H10; b) C14H10; c) C10H12; 7. Ci izomeri de poziie corespund la trimetilbenzen? a) 3; b) 6; c) 2; 8. Reacia benzenului cu clorur de acetil, n prezen de clorur de aluminiu, conduce la: a) acid benzoic; b) benzofenon;

c) acetofenon; 9. Prin reacia toluenului cu clorul, la lumin, se obine n principal: a) clorur de benzil; b) o-clor-toluen; c) p-clor-toluen; 10. Care dintre compuii de mai jos au pe nucleul benzenic un sub stituent de ordinul doi: a) fenolul; b) anilina; c) acidul benzoic. 11. O hidrocarbur cu formula general CnH2n-6 formeaz, prin nitrare, un singur monoderivat ce conine 9,21% azot. Hidrocarbura este: a) toluen; b) o-xilen; c) p-xilen; 12. Reacia benzenului cu propena, n prezen de clorur de aluminiu (AlCl3) cu urme de ap, conduce la: a) n-propil benzen; b) izopropil benzen; c) toluen; . 13. Dac A (C8H10) este o hidrocarbur aromatic i particip la reacia

substana notat B este: a) etilbenzen; b) o-xilen; c) stiren;

14. Se supun reaciei de nitrare 156 kg benzen. Dac s-au obinut 196,8 kg nitrobenzen, randamentul reaciei este: a) 75%; b) 80%; c) 85%;. 15. Care dintre urmtoarele arene se folosete la obinerea acetonei n metoda petrochimic? a) etil-benzenul; b) izopropilbenzenul; c) naftalina.

Raspunsuri
ALCANI Nr. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Raspuns corect C B B A C B A A B C B A C C C ALCHENE SI ALCADIENE Nr. Item Raspuns corect 1 B 2 C 3 C 4 C 5 B 6 A 7 A 8 B 9 B 10 C 11 B 12 A 13 A 14 C 15 B ALCHINE Nr. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Raspuns corect B A C A B B C A B B A B A B C ARENE Nr. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Raspuns corect B C A C C B A C A C C B C B B