Sunteți pe pagina 1din 3

Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene 2007-2013 si Programul National de Dezvoltare Rurala

Politica Agricola devine politica comuna incepand cu anul 1957 (Tratatul de la Roma); Trei motive explica includerea agriculturii in randul politicilor europene: In primul rand, experienta a doua razboaie mondiale a scos in evidenta importanta aprovizionarii cu alimente si a securitatii alimentare. In al doilea rand, din punct de vedere politic, Franta, cu aproximativ 28% din populatia activa ocupata in sectorul agricol, a aparut, impreuna cu Italia, necesitatea unui tratament specific al sectorului agricol in tratat ca o compensatie a avantajelor pe care crearea unei uniuni vamale le-ar fi acordat statelor mai industrializate, ca Republica Federala Germania. Al treilea factor a fost intr-adevar numarul ridicat de fermier din acea perioada in cele mai multe state member, reprezentand o putere electorala considerabila. Politica Agricol Comuna are urmatoarele obiective: - o productivitate agricola mai ridicata, - un nivel de trai echdabil pentru fermieri, - stabilirea preturilor - o aprovizionare regulate, - preturi rezonabile pentru consumatori. Reforma politicii agricole commune O data cu noul ciclu de programare,2007-2013, avem de-a face cu o reforma a Politicii Agricole Comune. Cauze: -se adreseaza celor 10-11 milioane de fermieri din UE-25, - contributia agriculturii in Pib este in scadere. Consecinte: - Schimbarea instrumentului financiar (Fondul European pentru Orientare si Garantare AgricolaFEOGA este inlocuit de Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala FEADR) - Schimbarea axelor prioritare de interventie(avem de-a face cu includerea in zona politicii agricole a spatiului rural in ansamblul sau) Noua Politica Agricola Comuna Comform noului regulament, politica de dezvoltare rurala se va concentra pe trei axe de paza: Prima urmareste imbunatatirea competitivitatii agriculturii si silviculturii si prevede posibilitatea finantarii, printer altele masuri destinate imbunatatirii potentialului uman si restructurarii potentialului fizic; A doua axa abordeaza mediul si amenajarea teritoriului si include masuri agroecologice, bunastarea animala, impadurirea terenurilor agricole si platile de handicap natural pentru zonele defavorizate (de exemplu, cand frmierii trebuie sa lucreze pep ante abrupte); A treia axa abordeaza dezvoltarea ruralain sens larg si ilustreaza o abordare multisectoriala reala cu masuri destinate cresterii calitatii vietii in zonele rurale prin finantarea unor masuri ca diversificarea economiei rurale, servicii, renovarea statelor, restaurarea patrimoniului rural. Instrumente financiare 1.Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

2. Fondul European pentru Pescuit 3. Initiativa Leader Fondul European pentru Pescuit - Fondul European pentru Pescuit (FEP) ajuta la realizarea durabilitatii economice, sociale si de mediu prin reducerea efortului de pescuit si protejarea mediului marin. - Obiectivele care trebuie atinse prin derularea acestor fonduri in Romania sunt facilitarea implementarii Politice Comune de Pescuit, diversificarea activitatilor in comunitatile pescaresti. - Gradul de sustinere financiara prin FEP este maxim 40% din valoarea proiecului pentru cresterea capacitatilor sau infintarea unitatilor de productie. - Pentru acele proiecte care vizeaza investitii pentru interes colectiv,instruiri, actiuni de promovare dar si pentru proiecte pilot,gradul de sustinere este intre 80-100% Fondul European pentru Pescuit Fondul European pentru Pescuit este structurat pe cinci axe prioritare: 1 Adaptare flotei de pescuit a Comunitatii 2 Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing 3 Masuri de interes comun 4 Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit 5 Asistenta tehnica Initiativa LEADER LEADER (Legatura dintre actiunile de dezvoltare a economiei rurale) este o Initiativa Comunitara pe care Comisia Europeana il propune statelor membre din proprie initiative. LEADER reprezinta o abordare de jos pana sus bazata pe selectia celor mai bune planuri de dezvoltare locala ale grupurilor de actiune locale reprezentand parteneriate public-privat. UE suporta cheltuielile de exploatare (circa 2 miliarde euro pentru perioada 2000-2006) ale grupurilor de aciune locala, proiecte de cooperare intre acestea si proiecte pilot experimentale. De asemenea, sprijina construrea capacitatii si pregateste terenul necesar strategiilor de dezvoltare locala. LEADER este proiectat sa ajute actorii rurali sa imbunatateasca potentialul pe termen lung al regiunii lor locale. Este destinat sa incurajeze punerea in aplicare a unor strategii integrate, de inalta calitate si originale, pentru dezvoltare durabila. LEADER ca atare nu mai exista dupa 2006 ca Initiativa Comunitara; totusi filosofia Leader va fi pastrata in programele de dezvoltare rurala, deoarece s-a dovedit vital pentru merimea participarii cetatenilor in deciziile de dezvoltare rurala. Politica Agricola Comuna in Romania -2006 2013Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 -Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) aferent perioadei 2007-2013 a fost elaborate in parteneriat de catre Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. -In ceea ce priveste gradul de acoperire PNDR va cuprinde intreg teritoriul rural romanesc. Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 Structura documentului: Capitolul 1. Analiza situatiei curente + Analiza SWOT

Capitolul 2. Stretegia generala Capitolul 3. Fisele tehnice ale masurilor Capitolul 4. Sistemul administrative de implementare a masurilor Capitolul 5. Alocari financiare Anexe sit abele statistice Anexe Strategice Anexa 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier Anexa 2: Imbunatatirea mediului in spatial rural Anexa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale Anexa 4: Implementarea abordarii Leader Alocarea financiara PNDR 2007-2013 Fonduri europene pentru dezvoltare rurala(8,022 mld. Euro): -Transfer 20% plati directe -Dezvoltare rurala 7,5 mld. EURO: - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier(45%-3,25 mld. Euro) - Gospodarirea terenurilor agricole si forestiere (25%-1,8 mid. Euro) - Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural (30%- 2,12 mld. Euro) Axa 1. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier Masuri: 1.1 Formare profesionala si actiuni de informare, inc