R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

Competentele vizate cu precadere au fost: I.empatia . Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. dirijarea. Competente de baza . Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. gradul II. prognoza. Programa pentru examenul de gradul II. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.competenta de autoreînnoire echilibrata I.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.competenta de a fi proactiv .1. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. evaluarea. îndrumarea. Competente pentru profesia de cadru didactic A. decizia .învatarea .conducerea . Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. Programele reprezinta o formula de tranzitie. diagnoza.analiza.2. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.comunicativitatea . Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . organizarea.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .valorizarea continutului . pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . proiectarea.

2.a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de .control. esentializa.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a structura asimilarea continuturilor .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .si pluridisciplinare .a asimila continutul didacticii de specialitate .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . societala. anticipativa. inter.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de . actualiza.a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice . reprezenta si dezvolta continutul .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic . Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate .creativitatea B. creatoare .a personaliza continuturile .cunoasterea elevului .1.a realiza corelatii intra-.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a prelucra.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .4 .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de . Profilul de competenta al cadrului didactic B. ilustra. evaluare si reglare-autoreglare .a comunica fluent. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .

.adaptare la situatii atipice . gândire creatoare.5 .empatie .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de .a inova practica educativa .a forma la elevi capacitati de cooperare.sociabilitate si cooperare . control. comunicare.a dezvolta aptitudinile. talentele elevilor . autoapreciere si autoreglare etc.

se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. T. . intonatia limbii franceze. 2. narativ. descriptiv. argumentativ – caracteristici generale. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. TUB. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. clase de determinanti nominali. Seuil. antonimia. tipuri de discurs/text: epistolar. J-C. Categoriile verbale: modul. 1984 Draghicescu. J-M. 5.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. diateza.. binara si ternara.. timpul. EDP. 3. Linguistique et techniques d’ enseignement. negativa si injonctiva. 6. Paris. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia.. Bibliografie: Chevalier. 4.. complementul prepozitional.. Grammaire structurale du français contemporain. jonctiuni vocalice si consonantice. concesivi si finali. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. Ed. 7. Paris. incitativ. 1996) Florea. rom. numele predicativ (l’attribut). T. 1996 . moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. sinonimia. Babel. particularitati de constructie. Ed. 1980 Ducrot. Larousse. pronominalizarea ( pronumele complemente). J. caracteristici articulatorii. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Grammaire Larousse du français contemporain. L-S. Schaeffer. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. realizatorii GV. O. Le verbe français. realizatorii GN1. tipurile de fraza: fraza interogativa. 1979 Cristea. conditionali.. 1995 (sau trad.. Decupajul lantului vorbirii. Fraza franceza: fraza simpla. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. Phonétique française appliquée et exercices. 1986 Cristea. Bucuresti. Babel. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. EDP. complementele de obiect direct si indirect.

Iasi. Pellat. Ed. Univers. Balzac et Stendhal. Albert Camus et la condamnation a mort. 1996 Popescu. 1984 Magureanu. A. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. La sémantique lexicale. F... 1970 . Bucuresti.. Etudes sur le temps humain. TUB. Marguerite Yourcenar. 1976 Raymond. Bibliografie: Albéres. V. Ed. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. 2. Malraux. H. M. Précis de sémantique française. ELU. Junimea. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Univers. Ed. 1996 Tutescu. M.I. Cunoastere si discurs... Cluj.. Flaubert. du Rocher. Camus. V. 1997 Friedrich. Univ.. Junimea. Structura liricii moderne. (trad.. Rimbaud.. Junimea. . Iasi. PUF. Iasi. EuroTami Press. Y.. Ed. generatia etica: Saint-Exupéry. Universitatea Bucuresti. Théorie et pratique de la phonologie du français. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Ed. Rioul. Mensonge romantique et vérité romanesque. 1969 Girard.. Cuza. R. Ed. Proust. Bucuresti. Le réalisme français.. Gide. 1961 Goga. Al. G.. Grasset. I. 1970) Bratu. 1984 Pavel.). F. Albin Michel. Bucuresti. J-C. Sémantiques. Stendhal. 1979 Visan. 1998 Béguin. noii clasici: Michel Tournier. 1998 Riegel. 1967 Baciu. R. M... Paris. M. TUB. Histoire du roman moderne.. 1998 Poulet. Iasi. rom. Iasi.7 Galatanu. EDP. rom. L’âme romantique et le rêve (trad.. Hugo. 1994 Literatura franceza: 1. Grammaire méthodique du français. O. Cours de phonétique française. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. A. Paris.. De la Baudelaire la suprarealism. M. Tendances du roman français au XXe siecle. 1998 Bratu.

Paris. PUF. Elemente de cultura si civilizatie. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 1994 Tagliante. CLE International.. M. Ed. Didactique du français langue étrangere. 1987 Roman. L’Evaluation. 2. Les grandes doctrines littéraires en France. J-P. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice.. 4. 1968 Histoire de la littérature française. C. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris.8 Raimond. 1996 Muresan. 6. MEN. 3. Histoire de la poésie française.. Seuil. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Etudes sur le romantisme. Umbria. 1982 . 1989 Didactica limbii franceze: 1. gramatica. 1994 Tagliante. Linguistique et techniques d’ enseignement.. D. Bibliografie: Cristea. Pitesti. T. Metodologia comunicativa. 8. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. 5. Armand Colin.Cuza Iasi. coord. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. La didactique du français langue étrangere. Nica. lexic. CLE International. Ph. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Univ Al.. Le roman français depuis la Révolution. Paris. 1984 Ilie.. M. T. Tehnici de evaluare. TUB. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. C. R. MEN. 1975 Sabatier. Angela Ion. I. EDP. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. MEN.. 7. Albin Michel. CNC... Ed. Techniques de classe: La classe de langue.I. 1967 Richard. 1999 . TUB.1988 Van Tieghem. activitati comunicative si de creativitate. CNC.

M. L’ Argumentation. Ed.1.. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. consecinta. 1995 Cristea. V. Bucuresti. Babel. 1986 Ducrot. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea.1. fraza emfatizata. Analiza discursului: discursul narativ. J-C. Glasul Bucovinei. Discursuri literare reprezentative. Paris.2. T. A. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. J-C. 1995 (sau trad. T.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Ed. 1. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. 1.. 2. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.Univ. rom. Paris. Convergente si divergente. raporturi temporale. Cunita. Baudelaire. Schaeffer.: Catégories grammaticales et contrastivité. Gherasim. EDP. Seuil.2. conectori)..1. 1. conditie.. 1977 Cristea. 1996) Riegel.. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori.... Grammaire Larousse du français contemporain. dificultati de achizitie.1. 1979 Cristea. EDP. Grammaire méthodique du français.. dificultati de achizitie. discursul argumentativ. dificultati de achizitie. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice.3. Rioul.1. Discursul liric: Villon. pronominalizarea).. pronominalizare). dificultati de achizitie. R. 2. M. PUF. 1983 Chevalier. fraza impersonala. Bibliografie: Agrigoroaiei. fraza negativa. J-M. Discursul raportat. Pellat. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. concesie.. Elemente de pragmatica: 2. discursul descriptiv. Tipurile de fraza: fraza interogativa. O. TUB. Ed. Larousse. P. Apollinaire. Eléments de grammaire contrastive. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. Iasi. . Prévert. Sintaxa frazei simple: 1.2. Grammaire structurale du français contemporain.. 1996 Tutescu. 1. Ronsard. Convergente si divergente.T.

Etudes sur le romantisme. Ed. G.10 2. Albin Michel. Ed. 1982 . V. Paralela 45. comedia (Moliere). 3. 1970 Raimond. Bucuresti. 1998 Bratu. H. Libra. nuvela si romanul (Voltaire.).Univ. Histoire de la poésie française. 1967 Baciu. Duras). I. Ed. Paris. Babel. R. Proust. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Angela Ion. De la Baudelaire la suprarealism. J-P. 1975 Sabatier. Ed. EDP.manual – alte resurse în proiectarea didactica. PUF. 2. 1999 Pârvan. 1998 Histoire de la littérature française. Cunoastere si discurs. Ed. Paris. M. (trad. Ed. 1997 Pânzaru.. G. Seuil..1988 Van Tieghem. 1976 Raymond. tehnici de lectura a imaginii / textului ). rom. Le roman français depuis la Révolution. teatrul sec. Paris. Bibliografie: Albéres.. Bucuresti. ELU. Poetes français du XXe siecle. M. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Bucuresti.. 1969 Lascu-Pop. R.. 1997 Friedrich. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Camus. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice.. Albert Camus et la condamnation a mort. 1999 Poulet. Etudes sur le temps humain. Zola.. Paris. Ed. . drama romantica (Hugo). Bucuresti. Balzac. Univers. Ph.. Iasi. Les grandes doctrines littéraires en France. F. Structura liricii moderne. Iasi. XX (Ionesco.. Relatia programa . Becket). 1968 Toma. 1967 Richard. Junimea.. du Rocher. 1989 Didactica limbii franceze: 1. coord. Du baroque au classicisme. Malraux.. Armand Colin. Junimea. Albin Michel. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). TUB. Histoire du roman moderne. M. Proust. D... M. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle.

Cuza Iasi. CNC. Conseil de l’Europe.. Techniques de classe: La classe de langue. 1984 Galisson.. Didactique du français langue étrangere.. Dictionnaire de didactique des langues. 1976 Ilie. Strategii si tehnici de evaluare. Hachette. 4. 1991 Cristea. Coste.. M. MEN. Umbria. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. activitati comunicative.. I. D. Paris.I. 1999 NB. Ed. C. Pitesti. T. Nica. Ed. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. Linguistique et techniques d’ enseignement. MEN. CLE International. CNC. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. La didactique du français langue étrangere. CLE International. MEN. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. T. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. . 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza.11 3. în functie de temele mentionate în programe. Bibliografie: Bérard. 1987 Roman. R. 6. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere.. 5. 1994 Tagliante. TUB. E. Activitati ludice si de creativitate. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Univ Al.. elemente de civilizatie). 1996 Muresan. L’approche communicative. D. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris).

gramatici ale textului. 1. 3. 1. Modele teoretice.) în activitati în clasa si în afara clasei. Cultura si istorie. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I.3.2. tratamentul erorilor gramaticale.5. 3. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite.4. 6. Cultura si mentalitati. 7. progresia gramaticala. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane. Elemente de continut în predarea precoce.6. Predarea textului literar: 2. Textul literar ca document autentic. 1. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. 2. Predarea culturii si civilizatiei: 3. 1. gramatica implicita / gramatica explicita.româna.2. 3.4. franceze 4. 4. aspecte tematice etc.1. Predarea gramaticii: 1. 4.4. Tehnici de lectura a textului literar. franceze în învatamântul NB. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional.3. Structurarea unitatilor didactice.3. Instrumente si tipuri de evaluare. 1. 2. continuturi gramaticale. Aspecte ale francofoniei. metalimbaj. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. . Tehnici de scriere creativa. Elemente de literatura franceza (teme. 5. Tematica are caracter orientativ. Traducerea didactica. 2. Progresia: continuturi lexicale.2. 2.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. autori. 3. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco .1.1. 4.6.4.2. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.1. 4.3. personaje etc. 4.5.

lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.13 Conform instructiunilor MEN. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). .

Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). audiovizual. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier). – sistematizare didactice (curs- 6. tehnici de detectare. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). gestionarea situatiilor conflictuale. 4. 4. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. activitati individuale / activitati de grup. simulari. 1. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare.1. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. . Tehnici de clasa: 4. noile 2. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). 8. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. de asemenea. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). dezbateri). iconografic): elemente teoretice. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. 3.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC.2. 7. 5. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful