R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

evaluarea.analiza. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.competenta de autoreînnoire echilibrata I. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. decizia .empatia .competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .2. Competentele vizate cu precadere au fost: I.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .competenta de a fi proactiv . Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.învatarea . Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . Competente de baza .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . prognoza. Programele reprezinta o formula de tranzitie.1. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. Programa pentru examenul de gradul II. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. proiectarea. îndrumarea. diagnoza. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. organizarea.valorizarea continutului . gradul II.comunicativitatea . Competente pentru profesia de cadru didactic A. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.conducerea . dirijarea.

2.si pluridisciplinare .a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de . esentializa. reprezenta si dezvolta continutul . ilustra.control.a prelucra. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de . Profilul de competenta al cadrului didactic B.a personaliza continuturile .creativitatea B.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de .a valoriza continutul obiectului de învatamânt . expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de . actualiza.a comunica fluent. anticipativa.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .1. inter.cunoasterea elevului .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice . societala. Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate .a structura asimilarea continuturilor .4 .a asimila continutul didacticii de specialitate .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic . evaluare si reglare-autoreglare .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a realiza corelatii intra-. creatoare .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .

empatie .a forma la elevi capacitati de cooperare. autoapreciere si autoreglare etc.adaptare la situatii atipice . talentele elevilor . control. gândire creatoare. comunicare.a dezvolta aptitudinile.sociabilitate si cooperare .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de .a inova practica educativa . .5 .

pronominalizarea ( pronumele complemente). antonimia. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Grammaire structurale du français contemporain. 1995 (sau trad. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. clase de determinanti nominali. Paris. conditionali. tipurile de fraza: fraza interogativa. particularitati de constructie.. caracteristici articulatorii. complementele de obiect direct si indirect. T.. Categoriile verbale: modul. realizatorii GN1. narativ. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. tipuri de discurs/text: epistolar. 1996) Florea. 7. Bucuresti. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. timpul. 1996 . Le verbe français. 1986 Cristea. L-S. 1984 Draghicescu. J. Linguistique et techniques d’ enseignement. diateza. Paris. . Fraza franceza: fraza simpla. argumentativ – caracteristici generale. EDP. numele predicativ (l’attribut). intonatia limbii franceze. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. 1979 Cristea. sinonimia. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. concesivi si finali. 6. descriptiv. jonctiuni vocalice si consonantice. Babel. Grammaire Larousse du français contemporain. Bibliografie: Chevalier. 4. Larousse. 3. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. complementul prepozitional.. Ed. rom. negativa si injonctiva. EDP. Decupajul lantului vorbirii. Ed. Phonétique française appliquée et exercices. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. Seuil. 2.. 5. NB: Pentru toate subiectele de mai sus... 1980 Ducrot. J-M. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român.. T. TUB.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. incitativ. binara si ternara. J-C. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Schaeffer. O. Babel. realizatorii GV.

Mensonge romantique et vérité romanesque. De la Baudelaire la suprarealism. Y. Ed. Universitatea Bucuresti. Flaubert. Balzac et Stendhal. 1976 Raymond. M. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. M. J-C. Albert Camus et la condamnation a mort. 1996 Popescu. Junimea. O. PUF. La sémantique lexicale.. Iasi. 1998 Poulet. generatia etica: Saint-Exupéry.. M. Ed. Paris.. 1967 Baciu. Bucuresti. 1994 Literatura franceza: 1. 1984 Magureanu. Précis de sémantique française. M. F. Rimbaud.. R.. Paris. Bucuresti. 1998 Riegel. Malraux. Iasi. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. A. Albin Michel. Ed.. Iasi.. Grasset. 1969 Girard. Univ. Histoire du roman moderne. H. rom. Théorie et pratique de la phonologie du français. Univers. Camus. . Junimea. Junimea. EDP. noii clasici: Michel Tournier. TUB. Iasi. 1961 Goga. 1997 Friedrich. Etudes sur le temps humain. V.).. Ed. Cuza. Pellat. Ed.I... Univers. Proust. Grammaire méthodique du français. G. Bibliografie: Albéres.. 1998 Béguin. 1998 Bratu. TUB. Cunoastere si discurs. Marguerite Yourcenar. A.. R. Sémantiques. du Rocher.7 Galatanu. F. ELU.. 1984 Pavel. Tendances du roman français au XXe siecle. Bucuresti. rom. 1979 Visan. EuroTami Press. I.. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine.. Ed. Iasi. Stendhal. 1996 Tutescu. Le réalisme français.. (trad. V. Gide.. Cours de phonétique française.. M. 1970 . 2. 1970) Bratu. Cluj. Structura liricii moderne. L’âme romantique et le rêve (trad. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Al. Rioul. Hugo.

achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. 1968 Histoire de la littérature française. Le roman français depuis la Révolution. 1975 Sabatier. 7. Armand Colin. T.8 Raimond. 3. J-P. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. Paris. Metodologia comunicativa. Angela Ion.I. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Linguistique et techniques d’ enseignement. MEN. Bibliografie: Cristea.1988 Van Tieghem. 1982 .. R.. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. MEN. Histoire de la poésie française. lexic. I. TUB. 1967 Richard. CNC.. D. Umbria. Nica.. activitati comunicative si de creativitate..Cuza Iasi... La didactique du français langue étrangere. 8. Ed. 1989 Didactica limbii franceze: 1. 1994 Tagliante. Albin Michel.. Ed. 2. C. CNC. PUF. 1984 Ilie. Etudes sur le romantisme. Paris. coord. MEN. CLE International. Pitesti. Univ Al. Didactique du français langue étrangere. Elemente de cultura si civilizatie. T. 5. L’Evaluation. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Ph. M. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. 1994 Tagliante. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. C. 1996 Muresan. EDP. CLE International. Les grandes doctrines littéraires en France. 4. M. Seuil. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Tehnici de evaluare.. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. Techniques de classe: La classe de langue. gramatica. TUB. 1999 . 1987 Roman. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 6.

1995 Cristea..9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. 1977 Cristea.. Grammaire Larousse du français contemporain.1. J-C. Discursul raportat. 1979 Cristea. T. Sintaxa frazei simple: 1.. P.1. Rioul.2. Ronsard. Paris. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. conditie. O.3. consecinta. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. TUB. fraza emfatizata. Analiza discursului: discursul narativ. fraza negativa. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. J-C. 1. discursul argumentativ. Convergente si divergente.. Cunita... Iasi. 1995 (sau trad.. raporturi temporale.. M. dificultati de achizitie. 1. 2. pronominalizarea). Discursul liric: Villon.1.. dificultati de achizitie. Ed. conectori).1. Eléments de grammaire contrastive. rom. 1. Discursuri literare reprezentative. Ed. 1. L’ Argumentation. M. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. PUF. Baudelaire.. Ed. Babel.. 1996) Riegel.2. Pellat. 1986 Ducrot. Tipurile de fraza: fraza interogativa. 1996 Tutescu. EDP. fraza impersonala. Elemente de pragmatica: 2. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori.T. Prévert. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. T. A. Bucuresti.2. Bibliografie: Agrigoroaiei.: Catégories grammaticales et contrastivité.Univ. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. Convergente si divergente. Seuil. Gherasim. Larousse. Schaeffer. pronominalizare). V. Apollinaire.. concesie. . Grammaire méthodique du français. 1983 Chevalier.1. EDP. Paris. J-M. dificultati de achizitie. Grammaire structurale du français contemporain. Glasul Bucovinei. R. dificultati de achizitie. 2. discursul descriptiv. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.

Seuil. Histoire du roman moderne. Paris. Ed. 1999 Poulet. Etudes sur le romantisme. XX (Ionesco. Ed. Iasi. nuvela si romanul (Voltaire. R. 3. Cunoastere si discurs. M. (trad. Malraux. Albert Camus et la condamnation a mort.. Poetes français du XXe siecle. Balzac. Histoire de la poésie française.. Proust. J-P. Bucuresti. Becket). D. G.10 2. Proust. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. PUF. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Ed. R. 1968 Toma. Zola. 1998 Bratu. 1969 Lascu-Pop. rom.. 1976 Raymond. Albin Michel. Ed. 1997 Friedrich. 1989 Didactica limbii franceze: 1.. F. Etudes sur le temps humain.manual – alte resurse în proiectarea didactica. Bucuresti. Duras). Structura liricii moderne. TUB. Ed. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Iasi. du Rocher. Libra. Paralela 45. 1967 Baciu. Camus. Paris. 1982 . V..Univ. 1970 Raimond. EDP. Junimea.. Les grandes doctrines littéraires en France. tehnici de lectura a imaginii / textului ). Bucuresti. teatrul sec. Armand Colin. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. M.. Paris. 1999 Pârvan. Ed. G... .. Univers. drama romantica (Hugo). 1967 Richard. Angela Ion. ELU. Ed. M. I. Junimea... comedia (Moliere). Paris. 1998 Histoire de la littérature française. Albin Michel. 1975 Sabatier. Ph. Babel. Relatia programa . coord. Le roman français depuis la Révolution.1988 Van Tieghem. 2. De la Baudelaire la suprarealism. Du baroque au classicisme.). 1997 Pânzaru. Bucuresti. Bibliografie: Albéres. M. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. H..

Pitesti. Conseil de l’Europe.. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris).. D. 1976 Ilie. Activitati ludice si de creativitate. 4.. CLE International.. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. Ed. C. Nica.I.. Hachette. 1999 NB.. elemente de civilizatie). CNC. activitati comunicative. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. M. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. MEN. T. T.11 3. L’approche communicative. Didactique du français langue étrangere. TUB. Paris. 1996 Muresan. 1984 Galisson. 1994 Tagliante.Cuza Iasi. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. . MEN. Linguistique et techniques d’ enseignement. I. Techniques de classe: La classe de langue. Univ Al. 1987 Roman.. R. D. 6. 1991 Cristea. Coste. CNC. în functie de temele mentionate în programe. CLE International. Umbria. Ed. MEN. Strategii si tehnici de evaluare. 5. Dictionnaire de didactique des langues. La didactique du français langue étrangere. Bibliografie: Bérard. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. E.

Instrumente si tipuri de evaluare. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. 2.1.5. 7. Textul literar ca document autentic. gramatici ale textului.2. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare.3. Structurarea unitatilor didactice.2. autori.româna.) în activitati în clasa si în afara clasei.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. 1. 4. Elemente de continut în predarea precoce. Elemente de literatura franceza (teme. Aspecte ale francofoniei. Progresia: continuturi lexicale. 3.3. Tehnici de scriere creativa. 4.1. franceze 4.3.3.6. tratamentul erorilor gramaticale. 4. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane. franceze în învatamântul NB. 5. Cultura si istorie. metalimbaj. 2.2. 2. 1. Cultura si mentalitati. 2. 4.4.4. 6.2. 3. Tehnici de lectura a textului literar.4. Predarea culturii si civilizatiei: 3. progresia gramaticala. aspecte tematice etc.5. Predarea gramaticii: 1. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. 3.1. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. 4. Tematica are caracter orientativ. Modele teoretice. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.6. 1.1.4. Predarea textului literar: 2. 3. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . 1. . gramatica implicita / gramatica explicita. Traducerea didactica. 1. personaje etc. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional. continuturi gramaticale.

lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). .13 Conform instructiunilor MEN.

profesorul ca animator si moderator (studii de caz. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. activitati individuale / activitati de grup.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. 3. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). 4. 8. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). 7. simulari. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. 4. gestionarea situatiilor conflictuale. 5. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare.2. – sistematizare didactice (curs- 6.1. . tehnici de detectare. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier). Tehnici de clasa: 4. iconografic): elemente teoretice. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). de asemenea. audiovizual. 1. dezbateri). Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. noile 2. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful