P. 1
Limba Franceza_def & Grad II (Ordin 3442 Din 21.03.2000)

Limba Franceza_def & Grad II (Ordin 3442 Din 21.03.2000)

|Views: 30|Likes:
Published by dana_popescu_23
Limba franceza definitivat
Limba franceza definitivat

More info:

Published by: dana_popescu_23 on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

Programa pentru examenul de gradul II.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.analiza.competenta de autoreînnoire echilibrata I. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. evaluarea. gradul II. organizarea.conducerea . ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.competenta de a fi proactiv .empatia . Competente de baza . proiectarea.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).valorizarea continutului .2. dirijarea. diagnoza. îndrumarea. Competentele vizate cu precadere au fost: I. decizia . Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.comunicativitatea . Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. Programele reprezinta o formula de tranzitie.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . Competente pentru profesia de cadru didactic A.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat.1. prognoza. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.învatarea .

societala. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .4 .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.1. creatoare .creativitatea B.si pluridisciplinare .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile . reprezenta si dezvolta continutul . ilustra.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. inter. actualiza.cunoasterea elevului .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .2. Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . esentializa.a realiza corelatii intra-.a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a personaliza continuturile .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a structura asimilarea continuturilor .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor . Profilul de competenta al cadrului didactic B.a asimila continutul didacticii de specialitate . evaluare si reglare-autoreglare . anticipativa.control.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a comunica fluent.a prelucra.a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de .

a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de .a inova practica educativa . talentele elevilor .sociabilitate si cooperare . control. .adaptare la situatii atipice . autoapreciere si autoreglare etc.a dezvolta aptitudinile.empatie .a forma la elevi capacitati de cooperare. comunicare. gândire creatoare.5 .

Paris. tipuri de discurs/text: epistolar. realizatorii GV. J.. 1980 Ducrot. pronominalizarea ( pronumele complemente). T. timpul. Ed.. negativa si injonctiva. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. 1996) Florea. J-C. sinonimia. Decupajul lantului vorbirii.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. 1979 Cristea. particularitati de constructie. jonctiuni vocalice si consonantice. Phonétique française appliquée et exercices. concesivi si finali. binara si ternara. diateza. complementul prepozitional. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. Seuil. Bucuresti. Categoriile verbale: modul. Grammaire Larousse du français contemporain. 1996 . Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. Babel. Larousse. rom. Schaeffer. O. descriptiv. . TUB. 6. EDP.. argumentativ – caracteristici generale. Linguistique et techniques d’ enseignement. clase de determinanti nominali. Paris. numele predicativ (l’attribut). 3. L-S. EDP. realizatorii GN1. incitativ. conditionali. caracteristici articulatorii. 1995 (sau trad. 4. T. 1986 Cristea. 5. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia.. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. complementele de obiect direct si indirect. antonimia. narativ. Ed. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Grammaire structurale du français contemporain. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. tipurile de fraza: fraza interogativa. Bibliografie: Chevalier. intonatia limbii franceze. Le verbe français.. 2. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa.. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Babel.. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. 1984 Draghicescu. 7. Fraza franceza: fraza simpla. J-M.

Balzac et Stendhal. 1970) Bratu. Flaubert. La sémantique lexicale... Bucuresti. 1969 Girard. Al. 1996 Popescu.. rom. Junimea. 1984 Magureanu... Univers. I... Gide. L’âme romantique et le rêve (trad. Universitatea Bucuresti. Grammaire méthodique du français. Iasi. 1970 . Stendhal. M. Paris. ELU. 1998 Riegel. Ed. Iasi. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. H. Junimea. M. 1998 Bratu. 1979 Visan. EuroTami Press. 1976 Raymond. Iasi. Etudes sur le temps humain. Ed. M.. O. TUB. generatia etica: Saint-Exupéry.. G. 1996 Tutescu. Grasset.7 Galatanu. V. Le réalisme français. Bucuresti. Marguerite Yourcenar. Histoire du roman moderne. Albert Camus et la condamnation a mort.. 1997 Friedrich. Ed.). Ed. Précis de sémantique française. Bibliografie: Albéres. F. Paris. 1998 Béguin. 1998 Poulet. A. R. 1994 Literatura franceza: 1. Iasi. Rioul. Cunoastere si discurs. Tendances du roman français au XXe siecle. 2. Junimea. 1967 Baciu. Hugo. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. V. Structura liricii moderne. Univers. Albin Michel. . Ed.. du Rocher. Malraux.I. TUB. R. Rimbaud.. PUF. De la Baudelaire la suprarealism... Cluj. Cours de phonétique française. Camus. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. Y. Théorie et pratique de la phonologie du français. 1984 Pavel. F. noii clasici: Michel Tournier. Ed. rom. Iasi. (trad. Mensonge romantique et vérité romanesque. 1961 Goga. Pellat. J-C.. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine.. M. Cuza.. Sémantiques. Bucuresti. A. EDP. Univ. Proust. M.. Actes de langage et didactique du français langue étrangere.

Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. 1982 . 1989 Didactica limbii franceze: 1. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Ed. 1996 Muresan. activitati comunicative si de creativitate. Bibliografie: Cristea. gramatica. CLE International. 5.. Angela Ion. 1999 . Paris. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. 1975 Sabatier. 8. Nica. MEN. Albin Michel.. 1984 Ilie. PUF. Les grandes doctrines littéraires en France. M. L’Evaluation. M. 4.Cuza Iasi. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. CNC. 1987 Roman. EDP. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. MEN.8 Raimond. 1968 Histoire de la littérature française.. T. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa... Tehnici de evaluare. TUB. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Ph.. Didactique du français langue étrangere. R. coord. Techniques de classe: La classe de langue. 1994 Tagliante. 2.I. C. Linguistique et techniques d’ enseignement. Histoire de la poésie française. 1994 Tagliante. Armand Colin.1988 Van Tieghem. Ed. T. La didactique du français langue étrangere. Seuil. 1967 Richard. D.. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. 3. 6. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 7. Pitesti.. lexic. CLE International. Paris. CNC. J-P. Univ Al. Etudes sur le romantisme. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. C.. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. MEN. I. Umbria. Metodologia comunicativa. Le roman français depuis la Révolution. Elemente de cultura si civilizatie. TUB.

Discursul raportat. 1995 Cristea.. M. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori.Univ. . 1979 Cristea. L’ Argumentation.. Cunita. TUB.1. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. discursul argumentativ.2. O. conectori). Iasi. J-C. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. R. 1995 (sau trad. Larousse. 2. Rioul. Seuil. conditie. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. Convergente si divergente. J-C... 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. pronominalizare). Grammaire structurale du français contemporain. Gherasim. fraza negativa. T. Baudelaire. 1.2. Schaeffer.2. Glasul Bucovinei. Ed. discursul descriptiv. 1. fraza emfatizata. 1... Convergente si divergente. 1983 Chevalier.1.. dificultati de achizitie. M. rom. Discursul liric: Villon. A.1. Pellat. Babel. Tipurile de fraza: fraza interogativa.. J-M. fraza impersonala. Ed.. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. raporturi temporale.: Catégories grammaticales et contrastivité. 1996) Riegel. Paris. 1996 Tutescu. P.3. 1. 1977 Cristea. EDP.1.1. T. Apollinaire. dificultati de achizitie. Bucuresti.. Discursuri literare reprezentative. V. dificultati de achizitie. Bibliografie: Agrigoroaiei. 2. 1986 Ducrot.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Paris. consecinta. Analiza discursului: discursul narativ. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. Sintaxa frazei simple: 1. Grammaire Larousse du français contemporain.T. Prévert. Eléments de grammaire contrastive. Ed. PUF. dificultati de achizitie. Grammaire méthodique du français. pronominalizarea). Elemente de pragmatica: 2.. Ronsard.. EDP. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. concesie.

Bucuresti. 3. H... M. Paris. Ed. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. PUF.1988 Van Tieghem. ELU. J-P. Bucuresti. Relatia programa .10 2. Ed. nuvela si romanul (Voltaire. EDP. 1970 Raimond. Albert Camus et la condamnation a mort. 1975 Sabatier. (trad. Histoire du roman moderne. XX (Ionesco. Becket).. Babel. Poetes français du XXe siecle. Iasi. Le discours littéraire dans la France des Lumieres.. V.. M. I.. Les grandes doctrines littéraires en France. 1997 Friedrich. Junimea. Bibliografie: Albéres. Proust. 1982 . Univers. Bucuresti. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Balzac. G. Ed. TUB. rom. Libra. R... Ed. Le roman français depuis la Révolution. Malraux. Iasi. M. . Ed. Armand Colin. Bucuresti. 1976 Raymond.). Du baroque au classicisme. 1999 Pârvan. F. Proust. 1999 Poulet. De la Baudelaire la suprarealism.. Etudes sur le romantisme.Univ. 1968 Toma. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). teatrul sec. R. Paris. Albin Michel. Etudes sur le temps humain. 1997 Pânzaru. 1969 Lascu-Pop. drama romantica (Hugo).. Seuil. 1967 Richard. D. Ed.. 1967 Baciu. Junimea... 1998 Histoire de la littérature française. Camus.manual – alte resurse în proiectarea didactica. du Rocher. 1998 Bratu. comedia (Moliere). tehnici de lectura a imaginii / textului ). coord. Paris. Paris. Cunoastere si discurs. M. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. Angela Ion. Duras). Albin Michel. 1989 Didactica limbii franceze: 1. Structura liricii moderne. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Histoire de la poésie française. 2. Zola. Paralela 45. G. Ph. Ed.

C.. 1994 Tagliante. CNC. MEN.I. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. E.. CLE International.. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. elemente de civilizatie). . Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. Strategii si tehnici de evaluare. T. 1987 Roman. I. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). 1999 NB. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. CNC. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. L’approche communicative.. MEN. CLE International. 1984 Galisson. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. Activitati ludice si de creativitate. Ed. Nica. Coste. 1996 Muresan. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. M. D. TUB. Linguistique et techniques d’ enseignement. Bibliografie: Bérard. Paris.. D. 1991 Cristea. în functie de temele mentionate în programe. La didactique du français langue étrangere. Conseil de l’Europe. R. T. MEN.11 3. Univ Al. Didactique du français langue étrangere. Hachette.Cuza Iasi. 4. 6. activitati comunicative. Umbria.. Dictionnaire de didactique des langues. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Techniques de classe: La classe de langue. Ed.. Pitesti. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. 1976 Ilie. 5.

Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. 5. 1. Tehnici de lectura a textului literar.6. Modele teoretice.1. 4. 2. 4.5. Cultura si istorie.4. 3. 2. 2. franceze în învatamântul NB. 4. 3. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. Cultura si mentalitati. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco .2.3. 4. 7.4. Textul literar ca document autentic.româna. 2. Tematica are caracter orientativ. . tratamentul erorilor gramaticale. 6. 1. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane. 1. 1.1.2. Instrumente si tipuri de evaluare. Elemente de continut în predarea precoce. Predarea culturii si civilizatiei: 3.2. aspecte tematice etc.3. metalimbaj.1. Predarea gramaticii: 1. Structurarea unitatilor didactice. franceze 4. gramatica implicita / gramatica explicita.2.) în activitati în clasa si în afara clasei. Elemente de literatura franceza (teme.4.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. continuturi gramaticale.3. personaje etc. Traducerea didactica. 3. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. 4. Aspecte ale francofoniei.5. 1. progresia gramaticala. autori. Tehnici de scriere creativa.3. Predarea textului literar: 2.4. Progresia: continuturi lexicale. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare.1. 3. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. gramatici ale textului.6.

lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei).13 Conform instructiunilor MEN. .

se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 8. tehnici de detectare. Tehnici de clasa: 4. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). iconografic): elemente teoretice. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). noile 2. .14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. de asemenea. 5. – sistematizare didactice (curs- 6. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier).1. 3. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). 1. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 4. simulari. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). audiovizual. dezbateri). corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). 4. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului.2. 7. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). activitati individuale / activitati de grup. gestionarea situatiilor conflictuale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->