P. 1
Limba Franceza_def & Grad II (Ordin 3442 Din 21.03.2000)

Limba Franceza_def & Grad II (Ordin 3442 Din 21.03.2000)

|Views: 30|Likes:
Published by dana_popescu_23
Limba franceza definitivat
Limba franceza definitivat

More info:

Published by: dana_popescu_23 on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .empatia .competenta de autoreînnoire echilibrata I.comunicativitatea . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.analiza.2. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.valorizarea continutului . proiectarea. Competentele vizate cu precadere au fost: I. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare). prognoza.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . îndrumarea. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. evaluarea. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.învatarea . Competente de baza .1. gradul II. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.competenta de a fi proactiv . ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. Programele reprezinta o formula de tranzitie. Programa pentru examenul de gradul II. dirijarea. decizia . diagnoza.conducerea . organizarea. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. Competente pentru profesia de cadru didactic A.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .

cunoasterea elevului .2.a asimila continutul didacticii de specialitate .a comunica fluent.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile . anticipativa.a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor . societala.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . inter.si pluridisciplinare .a realiza corelatii intra-.a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de .a structura asimilarea continuturilor .a prelucra.a valoriza continutul obiectului de învatamânt .creativitatea B. creatoare . Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . evaluare si reglare-autoreglare .4 .a personaliza continuturile .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice . Profilul de competenta al cadrului didactic B.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .control.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de . actualiza. esentializa. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de . reprezenta si dezvolta continutul .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .1. ilustra. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .

control.a forma la elevi capacitati de cooperare.empatie .a inova practica educativa . talentele elevilor .a dezvolta aptitudinile.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de . gândire creatoare. comunicare.5 . . autoapreciere si autoreglare etc.adaptare la situatii atipice .sociabilitate si cooperare .

Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. J-M.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. 6. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice.. 1984 Draghicescu. tipurile de fraza: fraza interogativa. 1995 (sau trad. EDP. rom. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. conditionali. negativa si injonctiva. Grammaire structurale du français contemporain. 1980 Ducrot. intonatia limbii franceze. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. pronominalizarea ( pronumele complemente). fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. clase de determinanti nominali. Paris. Phonétique française appliquée et exercices.. TUB. 1986 Cristea. 3. Linguistique et techniques d’ enseignement. EDP. 2. realizatorii GV. complementul prepozitional. binara si ternara. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. L-S. Paris. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. 1979 Cristea. T. incitativ. 1996 . Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie... Fraza franceza: fraza simpla. Categoriile verbale: modul. Schaeffer. Larousse. O. J. narativ. sinonimia.. Bibliografie: Chevalier. 1996) Florea. . Decupajul lantului vorbirii. Bucuresti. Le verbe français. Seuil. 7.. diateza. T. Ed. Ed. numele predicativ (l’attribut). Babel. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.. complementele de obiect direct si indirect. Grammaire Larousse du français contemporain. timpul. jonctiuni vocalice si consonantice. argumentativ – caracteristici generale. tipuri de discurs/text: epistolar. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. 4. Babel. particularitati de constructie. J-C. caracteristici articulatorii. concesivi si finali. descriptiv. realizatorii GN1. antonimia. 5.

Rioul. Bucuresti. Junimea. Sémantiques. L’âme romantique et le rêve (trad. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac.). F. rom. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Albin Michel. 1998 Poulet. du Rocher. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. 1998 Riegel. Malraux. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. Ed.. 1998 Béguin. Univ. Stendhal.. generatia etica: Saint-Exupéry. Balzac et Stendhal. V. Ed. M. rom. Y. Univers.. Mensonge romantique et vérité romanesque. A. Cunoastere si discurs. 1984 Pavel. Etudes sur le temps humain. Paris. Iasi. Rimbaud. 1961 Goga. Ed. 1967 Baciu. 1970) Bratu. Junimea. Albert Camus et la condamnation a mort. Universitatea Bucuresti. 1994 Literatura franceza: 1. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Iasi. 1979 Visan. F. Univers. V. Grasset. noii clasici: Michel Tournier. Cours de phonétique française. 1998 Bratu. Précis de sémantique française. J-C. Marguerite Yourcenar. . A.I. Structura liricii moderne. Iasi. EDP. ELU. Grammaire méthodique du français. PUF. Proust. De la Baudelaire la suprarealism. Paris.. Camus. Le réalisme français.7 Galatanu. TUB. R. Flaubert. 2. Bucuresti.. La sémantique lexicale.. Bucuresti. Ed. Gide.. M. EuroTami Press. Théorie et pratique de la phonologie du français.. Pellat.. 1969 Girard. Al. Iasi. Iasi... Junimea. Cluj.. Bibliografie: Albéres. 1976 Raymond.. G.. H. TUB. M. Histoire du roman moderne.. 1996 Popescu. Ed. R. M. Ed. Cuza. 1970 . (trad.. 1984 Magureanu. 1997 Friedrich.. I.. M. Hugo. Tendances du roman français au XXe siecle. 1996 Tutescu. O.

7.. Armand Colin. Angela Ion. 1999 .. D. Paris.. CNC. Tehnici de evaluare... 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Histoire de la poésie française. M. EDP. CLE International. MEN. 5. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. lexic. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Paris. 1994 Tagliante. L’Evaluation. La didactique du français langue étrangere. Didactique du français langue étrangere. Albin Michel. 1996 Muresan. Les grandes doctrines littéraires en France. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Ed. CLE International. 1989 Didactica limbii franceze: 1. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. TUB. R. Nica. T. 1968 Histoire de la littérature française. 1982 . 1987 Roman..8 Raimond. Metodologia comunicativa. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Techniques de classe: La classe de langue. I. C. Umbria. TUB.1988 Van Tieghem. 6. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. Pitesti. Ph.. 4. Bibliografie: Cristea. 1984 Ilie. MEN. 1967 Richard. Ed. Seuil. activitati comunicative si de creativitate. 3.. gramatica. J-P.I. M. 1994 Tagliante. 8. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Elemente de cultura si civilizatie. Etudes sur le romantisme. Linguistique et techniques d’ enseignement. CNC. PUF. 2. Le roman français depuis la Révolution. 1975 Sabatier. T.. MEN. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa.Cuza Iasi. C. Univ Al. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. coord.

1995 Cristea. P. O. Glasul Bucovinei..1. 1979 Cristea. Sintaxa frazei simple: 1. Grammaire structurale du français contemporain. T..Univ. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Elemente de pragmatica: 2. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea.: Catégories grammaticales et contrastivité. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. dificultati de achizitie. Discursuri literare reprezentative. EDP.T.1. Tipurile de fraza: fraza interogativa.1. 1. 1996 Tutescu. Larousse. Grammaire Larousse du français contemporain. pronominalizarea). Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. 1996) Riegel.. Eléments de grammaire contrastive. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. Cunita. concesie. 1977 Cristea. fraza negativa. Seuil. Ed.2. A. J-M. fraza emfatizata.. Paris. conectori). Discursul raportat. Bucuresti. dificultati de achizitie. Analiza discursului: discursul narativ. M. 1995 (sau trad. Pellat. Baudelaire. dificultati de achizitie..1. 1.. 1986 Ducrot. discursul descriptiv. 2.. EDP. TUB.. fraza impersonala. Paris. pronominalizare)... consecinta. discursul argumentativ. Ed. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.2. T. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. . L’ Argumentation. J-C. Ed. 1. Discursul liric: Villon. PUF. Rioul. J-C. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice..9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Grammaire méthodique du français. dificultati de achizitie. Bibliografie: Agrigoroaiei. Iasi. Convergente si divergente. Apollinaire. rom. Babel..3. M. Gherasim. R.1. 1. Convergente si divergente. Ronsard.2. raporturi temporale. 1983 Chevalier. Schaeffer. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. V. conditie. 2. Prévert.

1988 Van Tieghem. D. Iasi. 3. J-P. teatrul sec. Ed. 1997 Pânzaru. . Albin Michel. Ph. coord. Albert Camus et la condamnation a mort. F. drama romantica (Hugo). Ed.. Relatia programa . R. 1989 Didactica limbii franceze: 1. 1999 Poulet. 1969 Lascu-Pop. 1998 Histoire de la littérature française. Bucuresti. Etudes sur le temps humain.. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine).. Bibliografie: Albéres. comedia (Moliere). G. 1998 Bratu. Camus. M. Armand Colin. Malraux. Ed. H.. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Bucuresti. Paris. G. Cunoastere si discurs. nuvela si romanul (Voltaire. R. Paris. 1967 Richard.. rom. Paris.manual – alte resurse în proiectarea didactica. 1999 Pârvan. Ed. Histoire de la poésie française. Junimea.. 1968 Toma.. Paris.. ELU.. Ed. Albin Michel. Structura liricii moderne. Ed. Du baroque au classicisme. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Zola. Duras). Bucuresti. M. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. Angela Ion. 1967 Baciu. 1982 . Iasi. Seuil.). du Rocher. tehnici de lectura a imaginii / textului ). M. 2. M.Univ.. Poetes français du XXe siecle..10 2. Babel. Les grandes doctrines littéraires en France. Proust. Balzac. Paralela 45. 1975 Sabatier. Univers. Junimea. 1997 Friedrich. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). XX (Ionesco. 1976 Raymond. Etudes sur le romantisme. I. Libra.. EDP. Becket). Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Bucuresti. 1970 Raimond. Ed. Histoire du roman moderne. Le roman français depuis la Révolution.. De la Baudelaire la suprarealism. Proust. (trad. PUF. V. TUB.

Didactique du français langue étrangere. CNC. TUB. în functie de temele mentionate în programe. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. Dictionnaire de didactique des langues. D. Umbria. MEN. 1976 Ilie. Nica.. M.11 3. Ed. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. CNC. Ed.. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. L’approche communicative. Linguistique et techniques d’ enseignement. T. Conseil de l’Europe. MEN. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1987 Roman. Coste. Bibliografie: Bérard.. Strategii si tehnici de evaluare... Activitati ludice si de creativitate. Pitesti. Paris. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. . Hachette.I. elemente de civilizatie). 1984 Galisson. 5. CLE International.. MEN. D. 1994 Tagliante. Univ Al. 4. 1991 Cristea.. 1996 Muresan. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. activitati comunicative. CLE International. I. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Techniques de classe: La classe de langue. 6.Cuza Iasi. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. C. R. E. 1999 NB. La didactique du français langue étrangere. T.

5.1. Structurarea unitatilor didactice. progresia gramaticala. 3. Textul literar ca document autentic. franceze 4. 2. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. 3.4.româna. franceze în învatamântul NB. 3.2. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . 4.3. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane.3. Elemente de continut în predarea precoce. continuturi gramaticale. autori. Predarea gramaticii: 1. tratamentul erorilor gramaticale.6. Tehnici de scriere creativa. Predarea textului literar: 2. 1.3. . 5. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional.3. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.6. Aspecte ale francofoniei. 4. Tehnici de lectura a textului literar. 1. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. gramatici ale textului. Instrumente si tipuri de evaluare.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1.) în activitati în clasa si în afara clasei. Cultura si mentalitati. Elemente de literatura franceza (teme. 2. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. Cultura si istorie.2.1.5. gramatica implicita / gramatica explicita. 3. aspecte tematice etc. 6. Progresia: continuturi lexicale. 1.1. 1. 4. Traducerea didactica.2. Modele teoretice. metalimbaj.2. 2. 7. Tematica are caracter orientativ. 1.1. Predarea culturii si civilizatiei: 3. 4.4. personaje etc. 2. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I.4.4. 4.

.13 Conform instructiunilor MEN. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.

Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 4. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). de asemenea. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier).1. 1. 3. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). dezbateri). simulari.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. activitati individuale / activitati de grup. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. tehnici de detectare. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. 4. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier).2. 7. gestionarea situatiilor conflictuale. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). 5. . – sistematizare didactice (curs- 6. audiovizual. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). Tehnici de clasa: 4. 8. noile 2. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. iconografic): elemente teoretice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->