R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

1. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).analiza.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. Programele reprezinta o formula de tranzitie. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . decizia .comunicativitatea . dirijarea.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .competenta de a fi proactiv . gradul II. diagnoza. Competentele vizate cu precadere au fost: I. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. Competente de baza . îndrumarea.empatia . Competente pentru profesia de cadru didactic A. proiectarea.învatarea . Programa pentru examenul de gradul II.2. organizarea.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. evaluarea.valorizarea continutului . ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.conducerea . prognoza. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic.competenta de autoreînnoire echilibrata I. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.

Profilul de competenta al cadrului didactic B. reprezenta si dezvolta continutul .control. creatoare .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic . evaluare si reglare-autoreglare .a asimila continutul didacticii de specialitate .a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de .a personaliza continuturile .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .1.2.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .si pluridisciplinare .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa. inter.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .a realiza corelatii intra-. Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate .4 . Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice . anticipativa.cunoasterea elevului .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a comunica fluent.creativitatea B. ilustra. societala. esentializa.a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice . actualiza. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de .a prelucra.a structura asimilarea continuturilor .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de .

autoapreciere si autoreglare etc.a dezvolta aptitudinile. .adaptare la situatii atipice .5 .a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de . control.a inova practica educativa . talentele elevilor .empatie . comunicare.a forma la elevi capacitati de cooperare.sociabilitate si cooperare . gândire creatoare.

Paris. realizatorii GN1. caracteristici articulatorii. Decupajul lantului vorbirii. complementele de obiect direct si indirect. jonctiuni vocalice si consonantice.. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. . sinonimia. Seuil. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. 1979 Cristea. Bucuresti. tipuri de discurs/text: epistolar. 1984 Draghicescu. 1996) Florea. pronominalizarea ( pronumele complemente). tipurile de fraza: fraza interogativa.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. Ed. diateza. EDP. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. timpul. 1995 (sau trad. Bibliografie: Chevalier. particularitati de constructie. negativa si injonctiva. 6. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. 1996 . incitativ. binara si ternara.. concesivi si finali.. T. clase de determinanti nominali. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. 4. TUB. 1986 Cristea. 7. 5. argumentativ – caracteristici generale. Grammaire Larousse du français contemporain. J. Grammaire structurale du français contemporain. conditionali. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. Fraza franceza: fraza simpla. 1980 Ducrot. Ed. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. Categoriile verbale: modul. descriptiv. 2.. T. Phonétique française appliquée et exercices. J-M.. intonatia limbii franceze. Paris. O. EDP. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. realizatorii GV. Larousse. narativ. Linguistique et techniques d’ enseignement. rom. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. L-S. numele predicativ (l’attribut). J-C. Le verbe français.. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Babel. antonimia. complementul prepozitional. 3. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. Schaeffer.. Babel.

Rioul. 1994 Literatura franceza: 1... du Rocher. F. Junimea. . R. Mensonge romantique et vérité romanesque. TUB. Ed. M. L’âme romantique et le rêve (trad. Marguerite Yourcenar. Iasi. 1969 Girard.). Proust.. La sémantique lexicale. Paris.. 1967 Baciu. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Théorie et pratique de la phonologie du français.. Stendhal. PUF. 1998 Béguin. Ed. 1996 Tutescu. Cours de phonétique française. Rimbaud. Sémantiques. Ed... 1979 Visan. H. Junimea. Univers.I. Hugo. R. Bibliografie: Albéres.. V. (trad. Gide. noii clasici: Michel Tournier. Flaubert. F. 2. 1970) Bratu. EDP. V. Balzac et Stendhal. M.. Cuza. M. O. Junimea. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. J-C. Y. De la Baudelaire la suprarealism. Grammaire méthodique du français. rom. I. M.. 1984 Pavel. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. Structura liricii moderne. EuroTami Press. Univers. 1998 Bratu.. ELU. Pellat. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. 1997 Friedrich. A. Iasi. Iasi. Cluj. 1984 Magureanu. 1998 Riegel.. Bucuresti. rom.. Le réalisme français. Paris.. 1970 . generatia etica: Saint-Exupéry. Al. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire.7 Galatanu. Ed. G. Universitatea Bucuresti. 1961 Goga. Iasi. 1996 Popescu. 1998 Poulet. Ed.. M. Iasi. Ed. Camus. Cunoastere si discurs.. Albin Michel. Précis de sémantique française. Grasset. Histoire du roman moderne. Bucuresti. A. TUB. Tendances du roman français au XXe siecle.. Malraux. 1976 Raymond. Albert Camus et la condamnation a mort.. Bucuresti. Univ. Etudes sur le temps humain.

Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. 2. lexic. EDP. MEN. D. 1989 Didactica limbii franceze: 1.. Paris.. 1994 Tagliante. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris.. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Albin Michel. 1999 . Metodologia comunicativa. Les grandes doctrines littéraires en France. CLE International. coord. PUF. 1967 Richard. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1982 . 8. Etudes sur le romantisme. I. Nica. M. Umbria. Armand Colin. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Linguistique et techniques d’ enseignement. MEN. Le roman français depuis la Révolution. C. L’Evaluation. C. 4.. R.. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Seuil. 1984 Ilie. Univ Al. Elemente de cultura si civilizatie. Ph. J-P. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 1996 Muresan. TUB. 1987 Roman. 1994 Tagliante.I. 3. 1975 Sabatier. Tehnici de evaluare. La didactique du français langue étrangere. Ed. CLE International.. TUB. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. activitati comunicative si de creativitate. gramatica.8 Raimond. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. Bibliografie: Cristea. Didactique du français langue étrangere. Techniques de classe: La classe de langue... 1968 Histoire de la littérature française.1988 Van Tieghem. 5.Cuza Iasi. 7.. Pitesti. T. Ed. 6. Paris. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Histoire de la poésie française. CNC. CNC. Angela Ion. MEN. M. T.

. Schaeffer. Glasul Bucovinei. 1. 1996 Tutescu. Baudelaire.. raporturi temporale. T. Grammaire Larousse du français contemporain. M. concesie. Eléments de grammaire contrastive. Discursul liric: Villon.1. J-C. 1996) Riegel. Larousse. . Grammaire méthodique du français.1. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. Apollinaire.. rom. dificultati de achizitie. Discursuri literare reprezentative. Gherasim. R. 1995 (sau trad. Analiza discursului: discursul narativ.: Catégories grammaticales et contrastivité.1.2. pronominalizare). T. conectori). Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. A. Elemente de pragmatica: 2. Ronsard.. Ed. Convergente si divergente. L’ Argumentation.. 2. Rioul.... 1986 Ducrot. Convergente si divergente. EDP. EDP. Iasi. 1983 Chevalier. TUB. dificultati de achizitie. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza. M. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea.1. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. discursul argumentativ. 1979 Cristea. Paris. Grammaire structurale du français contemporain. conditie. Sintaxa frazei simple: 1. 1. Discursul raportat.1. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale.2. Bibliografie: Agrigoroaiei. Seuil. discursul descriptiv. PUF. Babel. 1. 1995 Cristea. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. V.. J-M. dificultati de achizitie. dificultati de achizitie. fraza impersonala.3.. P. J-C. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité.Univ. Pellat. 2.2. Ed. Ed.T.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Prévert. pronominalizarea). consecinta. 1977 Cristea. Paris. fraza negativa.. fraza emfatizata. Tipurile de fraza: fraza interogativa. Bucuresti. 1.. O. Cunita.

Camus. Junimea. 1975 Sabatier. F. Structura liricii moderne. Paris.. Albin Michel. Bucuresti. 1976 Raymond. Babel. 1999 Poulet. Du baroque au classicisme. 1982 . Etudes sur le temps humain. Iasi. rom. Albert Camus et la condamnation a mort. nuvela si romanul (Voltaire. Proust. 1997 Friedrich. comedia (Moliere). M. Paris.. Balzac.1988 Van Tieghem. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice..Univ.. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). 1967 Richard. Bibliografie: Albéres. 1967 Baciu. Cunoastere si discurs. 1998 Histoire de la littérature française. drama romantica (Hugo). du Rocher. D. Relatia programa . I. Histoire de la poésie française.. XX (Ionesco. H. De la Baudelaire la suprarealism. Ed. M. Poetes français du XXe siecle. Histoire du roman moderne.. 2. 1970 Raimond. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Albin Michel. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). 1968 Toma. Etudes sur le romantisme. (trad. 3..manual – alte resurse în proiectarea didactica. G. 1999 Pârvan. V. TUB. Bucuresti. PUF. Ed. tehnici de lectura a imaginii / textului )... G.10 2. Angela Ion. Ed.. Becket). Iasi. teatrul sec. Univers. 1989 Didactica limbii franceze: 1. M. Duras). Les grandes doctrines littéraires en France. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. R. 1997 Pânzaru. Paralela 45. Malraux. Le roman français depuis la Révolution. M. Ed. Ed. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. 1998 Bratu. 1969 Lascu-Pop. R.. Armand Colin.. Ph. Proust. EDP. . Seuil. ELU. coord. Bucuresti. Paris. Ed. Junimea. J-P. Libra. Ed. Paris.). Zola. Bucuresti..

T. 1999 NB. Didactique du français langue étrangere. CLE International. Pitesti. 1987 Roman. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). MEN. La didactique du français langue étrangere. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text.. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. Techniques de classe: La classe de langue. Ed. Paris. MEN. 1996 Muresan. D. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. CNC. Bibliografie: Bérard. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. C. Conseil de l’Europe. Nica. Umbria. M. 1994 Tagliante. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues.. MEN. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. I. Ed. Univ Al. Coste. L’approche communicative. Activitati ludice si de creativitate.I. elemente de civilizatie). Dictionnaire de didactique des langues.Cuza Iasi. CNC. Linguistique et techniques d’ enseignement. D. 1976 Ilie. T. 4..11 3. în functie de temele mentionate în programe. 1984 Galisson. Strategii si tehnici de evaluare. R. CLE International. E. 5... 1991 Cristea. . Hachette.. TUB.. 6. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. activitati comunicative.

4. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane.5. franceze 4. 1. 7. Structurarea unitatilor didactice. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. 1. Cultura si mentalitati. franceze în învatamântul NB. 3. Traducerea didactica.4. 2. personaje etc. 2.) în activitati în clasa si în afara clasei. Tehnici de lectura a textului literar. 3.2. Progresia: continuturi lexicale. 2. progresia gramaticala. 2. autori.1. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I.6. . Textul literar ca document autentic. 3. 4. Tematica are caracter orientativ.2.4. gramatica implicita / gramatica explicita. 5.3. Elemente de literatura franceza (teme. Cultura si istorie.5. 1.2. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite. 6.4. tratamentul erorilor gramaticale. Predarea gramaticii: 1. metalimbaj. Elemente de continut în predarea precoce.3. 4.3. 4. aspecte tematice etc. Aspecte ale francofoniei. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. 1. 4.3. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.1.româna. Tehnici de scriere creativa. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional.2.1.1. Instrumente si tipuri de evaluare. continuturi gramaticale. Modele teoretice. gramatici ale textului. 4. Predarea culturii si civilizatiei: 3.6. 3. 1.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. Predarea textului literar: 2.

13 Conform instructiunilor MEN. . experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.

audiovizual. 4. simulari. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). – sistematizare didactice (curs- 6. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. Tehnici de clasa: 4. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. noile 2. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). 4. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor).14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. tehnici de detectare. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). 5. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). iconografic): elemente teoretice. gestionarea situatiilor conflictuale. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier).2. de asemenea. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. 3.1. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 7. 1. dezbateri). Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). 8. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. . activitati individuale / activitati de grup. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful