R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . Programa pentru examenul de gradul II. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. decizia . organizarea. îndrumarea.empatia . evaluarea. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. diagnoza.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).analiza. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. Competente pentru profesia de cadru didactic A.învatarea . Competentele vizate cu precadere au fost: I.conducerea .competenta de autoreînnoire echilibrata I.2. prognoza. dirijarea.1. Competente de baza . Programele reprezinta o formula de tranzitie. proiectarea.comunicativitatea .competenta de a fi proactiv .valorizarea continutului . gradul II. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social .

a personaliza continuturile . Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . esentializa.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze . Profilul de competenta al cadrului didactic B. actualiza. evaluare si reglare-autoreglare . inter. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de .a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a realiza corelatii intra-.cunoasterea elevului .2. anticipativa. societala.si pluridisciplinare .a structura asimilarea continuturilor .a comunica fluent.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .1. creatoare .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.a asimila continutul didacticii de specialitate . ilustra.control.a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de . reprezenta si dezvolta continutul .a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a prelucra.4 .creativitatea B.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de .

sociabilitate si cooperare . talentele elevilor . gândire creatoare.a dezvolta aptitudinile.5 .a forma la elevi capacitati de cooperare. autoapreciere si autoreglare etc.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de .a inova practica educativa . control.empatie . . comunicare.adaptare la situatii atipice .

3. Ed. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. Paris. jonctiuni vocalice si consonantice.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. pronominalizarea ( pronumele complemente). 1996 . 1980 Ducrot. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. concesivi si finali. descriptiv... intonatia limbii franceze. narativ. timpul. 1984 Draghicescu. Decupajul lantului vorbirii. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. J. tipurile de fraza: fraza interogativa. 1986 Cristea. Babel. conditionali. realizatorii GV.. Schaeffer.. Larousse. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. O. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. 1996) Florea. EDP. 5.. binara si ternara. numele predicativ (l’attribut). 1979 Cristea. realizatorii GN1. 4. 7. rom. Grammaire Larousse du français contemporain. TUB. Ed. T. T. argumentativ – caracteristici generale. tipuri de discurs/text: epistolar. Babel. 6. Categoriile verbale: modul. negativa si injonctiva. 2. Phonétique française appliquée et exercices. Bibliografie: Chevalier. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Fraza franceza: fraza simpla. J-C. clase de determinanti nominali. Le verbe français. Seuil. Linguistique et techniques d’ enseignement. Bucuresti.. Paris. incitativ. L-S. diateza. caracteristici articulatorii. 1995 (sau trad. . particularitati de constructie. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român.. Grammaire structurale du français contemporain. sinonimia. complementele de obiect direct si indirect. antonimia. EDP. J-M. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. complementul prepozitional. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane.

. F.). R. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Cunoastere si discurs.. 1998 Béguin. Ed. V. F. O. 1970) Bratu. Iasi. Stendhal. Ed.. Junimea.. (trad. Malraux. 1984 Pavel.. Junimea. H. 1998 Poulet. Sémantiques. Univ. Grammaire méthodique du français. M.I. A. rom. Ed.. 1996 Tutescu. Grasset. Bucuresti. Bucuresti. 1994 Literatura franceza: 1. Cluj. 1996 Popescu. Bibliografie: Albéres. Rioul. Etudes sur le temps humain.. Cuza. M. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. 1976 Raymond... Théorie et pratique de la phonologie du français. Y.. TUB. R. Précis de sémantique française. rom. L’âme romantique et le rêve (trad. Bucuresti. noii clasici: Michel Tournier. Iasi. ELU.. Ed. M. Gide. Histoire du roman moderne. . Junimea. J-C. Cours de phonétique française. Paris. Ed. Ed.7 Galatanu. Paris. M.. 1984 Magureanu. Albin Michel. Flaubert. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. Albert Camus et la condamnation a mort. La sémantique lexicale. Al. Mensonge romantique et vérité romanesque. Iasi. Univers. 1997 Friedrich. Univers. G. Iasi. V. Tendances du roman français au XXe siecle. 1970 . Camus. 1969 Girard. 1967 Baciu... Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. 1979 Visan. Balzac et Stendhal. Rimbaud. PUF. I. Pellat.. Marguerite Yourcenar. du Rocher. 1961 Goga.. De la Baudelaire la suprarealism. EuroTami Press. Le réalisme français. Universitatea Bucuresti. M. EDP. generatia etica: Saint-Exupéry. Hugo.. 1998 Riegel. Structura liricii moderne.. TUB. Iasi. A. Proust. 2. 1998 Bratu. Actes de langage et didactique du français langue étrangere.

5. Ed.. Seuil. C. gramatica. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. Nica. MEN.. 1984 Ilie. PUF. MEN. 1982 . 1994 Tagliante. coord. Paris. T. 1967 Richard.. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Ed. 1994 Tagliante. I. 8. Umbria. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. C. D.Cuza Iasi. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. CNC. Tehnici de evaluare. Linguistique et techniques d’ enseignement. 4. lexic. 7. Univ Al. M. 1987 Roman.I. 1996 Muresan... Techniques de classe: La classe de langue. Ph.1988 Van Tieghem. CNC. Elemente de cultura si civilizatie. 6. Pitesti. CLE International. EDP.. Histoire de la poésie française.8 Raimond. CLE International. activitati comunicative si de creativitate. Les grandes doctrines littéraires en France. 2. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. TUB. MEN. Armand Colin. Le roman français depuis la Révolution. Albin Michel. Didactique du français langue étrangere. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. M.. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 3. Bibliografie: Cristea. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. 1989 Didactica limbii franceze: 1. La didactique du français langue étrangere. L’Evaluation. TUB. Paris.. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala.. J-P. Etudes sur le romantisme. 1975 Sabatier. T. Metodologia comunicativa. 1968 Histoire de la littérature française. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. R. 1999 . Angela Ion.

Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. Grammaire Larousse du français contemporain. 1983 Chevalier. 1995 Cristea. Seuil.1. Bucuresti.1.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Ed. O. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.. 1. J-C. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. J-C. Discursul raportat.Univ. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. Baudelaire. Elemente de pragmatica: 2. Analiza discursului: discursul narativ. M.. 1986 Ducrot. Cunita. dificultati de achizitie. 1977 Cristea.. consecinta. Discursuri literare reprezentative. Grammaire structurale du français contemporain. Schaeffer.2.. Convergente si divergente. 1. Discursul liric: Villon.2. Iasi. R. Glasul Bucovinei. discursul descriptiv. Rioul. Sintaxa frazei simple: 1. EDP. T. Paris.1. Gherasim. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. Bibliografie: Agrigoroaiei. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori. 2.: Catégories grammaticales et contrastivité. V. EDP.. 1979 Cristea. P.. A. pronominalizare). Ed. Eléments de grammaire contrastive. dificultati de achizitie. concesie. fraza impersonala. rom.2... TUB. 1995 (sau trad. conectori). Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. discursul argumentativ.. Paris.. Ed.. conditie. 2. Larousse. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. Prévert. Tipurile de fraza: fraza interogativa. dificultati de achizitie.3. fraza negativa. Apollinaire. . Babel. L’ Argumentation. J-M. pronominalizarea). M..T. 1996 Tutescu. Convergente si divergente. Pellat. raporturi temporale. fraza emfatizata. dificultati de achizitie.1. 1. Grammaire méthodique du français. PUF. Ronsard. 1996) Riegel.1. 1. T.

De la Baudelaire la suprarealism. TUB. Ed. (trad. rom. Ed. Proust. M. Les grandes doctrines littéraires en France. Armand Colin.. M.. . 1970 Raimond. Proust. I. Paris. Structura liricii moderne. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Etudes sur le temps humain. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Ed. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle.. Du baroque au classicisme. Albin Michel. M.). Bucuresti. 1998 Bratu. 1999 Pârvan. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. 1997 Pânzaru. V. Seuil. nuvela si romanul (Voltaire.. Ed.manual – alte resurse în proiectarea didactica.. Bibliografie: Albéres. 2. Paralela 45. Paris.. 1968 Toma. Libra. 1997 Friedrich. 1976 Raymond. 1969 Lascu-Pop. Albin Michel. Angela Ion. Junimea. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). ELU. Ed. drama romantica (Hugo). 1982 . Etudes sur le romantisme. 1975 Sabatier. 1967 Richard. EDP.. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. 3. comedia (Moliere). Iasi. Le roman français depuis la Révolution. du Rocher.1988 Van Tieghem. Histoire du roman moderne. Ph. Paris. Paris. Malraux.Univ. Camus... tehnici de lectura a imaginii / textului ). Becket). Histoire de la poésie française. coord.. G. Cunoastere si discurs. D.. Poetes français du XXe siecle. Babel. Albert Camus et la condamnation a mort. Ed. Balzac. M. H. Ed. Relatia programa . Bucuresti. Univers. Junimea. XX (Ionesco. Bucuresti. Iasi. Zola. R. 1967 Baciu. J-P. teatrul sec. G. PUF. F. Bucuresti. 1989 Didactica limbii franceze: 1.. 1999 Poulet.10 2. 1998 Histoire de la littérature française. R.. Duras).

Dictionnaire de didactique des langues.. 4. L’approche communicative. La didactique du français langue étrangere. activitati comunicative. Univ Al. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. Pitesti. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. MEN. CLE International. 5. Techniques de classe: La classe de langue. Bibliografie: Bérard. în functie de temele mentionate în programe.. Nica.I. C. Ed. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. 1987 Roman. Hachette. TUB.. T. M. 1999 NB. Umbria. CNC. R. 1996 Muresan. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. elemente de civilizatie). Strategii si tehnici de evaluare. MEN. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1984 Galisson.. Conseil de l’Europe. Coste. Paris. T. 1991 Cristea.. 6. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. E. 1994 Tagliante.11 3. CNC. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. D. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. D. I..Cuza Iasi. MEN. . Linguistique et techniques d’ enseignement. 1976 Ilie. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). Ed. Activitati ludice si de creativitate. CLE International. Didactique du français langue étrangere..

2. Elemente de continut în predarea precoce. 4.1. Aspecte ale francofoniei. 3. personaje etc.2. Progresia: continuturi lexicale. Textul literar ca document autentic. Structurarea unitatilor didactice. metalimbaj.5.4.6.4.1. 6. 1.3. 1. Predarea culturii si civilizatiei: 3. aspecte tematice etc. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. Elemente de literatura franceza (teme. 3. 1. Tehnici de lectura a textului literar. 2. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. franceze 4. Tematica are caracter orientativ.2. 5. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco .româna.1. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional. Predarea textului literar: 2. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. 4.) în activitati în clasa si în afara clasei. Modele teoretice.4. . autori. 7. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane. gramatici ale textului. 4.5. 2.2. Instrumente si tipuri de evaluare.1. Cultura si istorie. gramatica implicita / gramatica explicita.6. 2.3. 4. franceze în învatamântul NB. tratamentul erorilor gramaticale. 4.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1.3. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite.2. progresia gramaticala. continuturi gramaticale. 3.3. 1.4. Predarea gramaticii: 1. Tehnici de scriere creativa. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Cultura si mentalitati. 1. Traducerea didactica. 3.

13 Conform instructiunilor MEN. . experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.

7. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare.2. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier). Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. simulari. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). 4. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris.1. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). de asemenea. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). tehnici de detectare. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). iconografic): elemente teoretice. . 3. 1. 4.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. 5. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. noile 2. Tehnici de clasa: 4. – sistematizare didactice (curs- 6. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. audiovizual. gestionarea situatiilor conflictuale. Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. activitati individuale / activitati de grup. 8. dezbateri).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful