R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.valorizarea continutului . diagnoza. cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar.2.competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica . Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta. Programele reprezinta o formula de tranzitie. gradul II. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I. dirijarea.conducerea . îndrumarea. Competente pentru profesia de cadru didactic A. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.comunicativitatea .3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat.competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele .competenta de autoreînnoire echilibrata I. organizarea. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza. evaluarea. Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. Competente de baza . Competentele vizate cu precadere au fost: I. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene.competenta de a fi proactiv . Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).empatia . decizia . prognoza.1.învatarea . proiectarea.analiza. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . Programa pentru examenul de gradul II.cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare .

a comunica fluent. creatoare .a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .creativitatea B. Profilul de competenta al cadrului didactic B.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de . actualiza.a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor . esentializa.a prelucra.a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.1. inter. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice . anticipativa.a personaliza continuturile .2.a asimila continutul didacticii de specialitate . evaluare si reglare-autoreglare .a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate .a structura asimilarea continuturilor .a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.si pluridisciplinare . societala.a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .a realiza corelatii intra-. Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . ilustra. Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice .a valoriza continutul obiectului de învatamânt . reprezenta si dezvolta continutul .a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .4 .control.cunoasterea elevului .

talentele elevilor . comunicare.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de .a forma la elevi capacitati de cooperare.empatie .adaptare la situatii atipice . gândire creatoare.a dezvolta aptitudinile. control. . autoapreciere si autoreglare etc.5 .sociabilitate si cooperare .a inova practica educativa .

timpul. concesivi si finali. numele predicativ (l’attribut). Larousse. 1996 . realizatorii GV. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. Bibliografie: Chevalier. particularitati de constructie. Categoriile verbale: modul. incitativ. 7. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. Linguistique et techniques d’ enseignement... Babel. T. caracteristici articulatorii. O. realizatorii GN1. Ed. TUB. 1979 Cristea. argumentativ – caracteristici generale. Ed.6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. J-C. NB: Pentru toate subiectele de mai sus.. 1986 Cristea. 3. antonimia. Fraza franceza: fraza simpla. Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. 1984 Draghicescu. enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte.. Le verbe français. 2. 5. . EDP. narativ. diateza. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. tipuri de discurs/text: epistolar. jonctiuni vocalice si consonantice. Schaeffer. 1995 (sau trad.. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. conditionali. Paris. rom. Bucuresti. complementele de obiect direct si indirect. sinonimia. Decupajul lantului vorbirii. T. complementul prepozitional. intonatia limbii franceze. pronominalizarea ( pronumele complemente). J-M. 1980 Ducrot. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.. Phonétique française appliquée et exercices. J. 4. Paris. Babel. Seuil.. Grammaire Larousse du français contemporain. descriptiv. binara si ternara. 6. EDP. L-S. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. negativa si injonctiva. tipurile de fraza: fraza interogativa. Grammaire structurale du français contemporain. clase de determinanti nominali. 1996) Florea.

ELU. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. Y.I. M. 1998 Poulet. EuroTami Press. Etudes sur le temps humain.. Bucuresti. A. Rioul. Junimea. Univers. A. (trad. 1961 Goga. Univers. L’âme romantique et le rêve (trad. 1997 Friedrich. 1984 Magureanu. Grammaire méthodique du français.. H.. Le réalisme français.. Théorie et pratique de la phonologie du français. Bibliografie: Albéres. Malraux. V. Ed. 1998 Bratu. Rimbaud. Ed. EDP. rom. F.. Hugo. du Rocher. 1969 Girard... 1994 Literatura franceza: 1. Iasi. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. Iasi. J-C. Junimea. Gide. PUF. Albin Michel. Structura liricii moderne.. Camus. Marguerite Yourcenar. Mensonge romantique et vérité romanesque. R. Sémantiques. Iasi. Cluj... 1984 Pavel. 1998 Riegel. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Iasi. TUB. Cours de phonétique française. M. Ed. Histoire du roman moderne. Paris.). rom.. M. . 1998 Béguin. Al. V. Actes de langage et didactique du français langue étrangere.. Cuza.7 Galatanu. Proust. 1996 Popescu. Cunoastere si discurs.. Précis de sémantique française. TUB.. M.. I. Albert Camus et la condamnation a mort. Ed. La sémantique lexicale. Balzac et Stendhal. Pellat.. Tendances du roman français au XXe siecle. Bucuresti. Ed. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust. Grasset.. 2. R. Univ. noii clasici: Michel Tournier. Iasi. generatia etica: Saint-Exupéry. 1979 Visan. Bucuresti. F. G. De la Baudelaire la suprarealism. 1970) Bratu. Stendhal. 1996 Tutescu. Paris. Junimea.. 1970 . 1976 Raymond. Ed. M. Flaubert. 1967 Baciu. Universitatea Bucuresti. O.

. 8. R. J-P. Histoire de la poésie française. D. 1999 . Les grandes doctrines littéraires en France. Le roman français depuis la Révolution. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. CNC. Paris.. 1975 Sabatier. 7. 1967 Richard.. lexic.1988 Van Tieghem.8 Raimond.I. Etudes sur le romantisme. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. Albin Michel. Techniques de classe: La classe de langue. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. Umbria. 5. Nica. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. CNC. 1987 Roman. M.. TUB. 1994 Tagliante. Bibliografie: Cristea.. MEN. activitati comunicative si de creativitate. 1984 Ilie.. 1989 Didactica limbii franceze: 1. Metodologia comunicativa. L’Evaluation. CLE International. C.. 1968 Histoire de la littérature française. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. coord. EDP. I. 3. 6. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Armand Colin. Elemente de cultura si civilizatie. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual. C. MEN. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. Linguistique et techniques d’ enseignement.. gramatica. Tehnici de evaluare. 4. Ed. PUF. Angela Ion.. La didactique du français langue étrangere. Ph. 1982 . MEN. Pitesti. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere.Cuza Iasi. T. 1996 Muresan. T. Seuil. Didactique du français langue étrangere. Paris. 1994 Tagliante. CLE International. 2. M. Univ Al. Ed. TUB.

1. discursul descriptiv. 2. Babel. Pellat. Schaeffer. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.: Catégories grammaticales et contrastivité. conectori). Iasi. T. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. .1. EDP. dificultati de achizitie.2. Bibliografie: Agrigoroaiei. Gherasim. J-C. M. Larousse.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1..1. dificultati de achizitie. PUF. P. fraza emfatizata. 1995 Cristea. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice.. Convergente si divergente. 1977 Cristea. J-M.1. Grammaire méthodique du français. Bucuresti. conditie. consecinta. Paris. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. Ed.. Analiza discursului: discursul narativ. 1.. V. J-C. Convergente si divergente. 1986 Ducrot. Sintaxa frazei simple: 1. Seuil.. 1. EDP. Ed. Ronsard. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. 2. Baudelaire. dificultati de achizitie. 1983 Chevalier... rom. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. pronominalizarea). A. Eléments de grammaire contrastive.. fraza negativa. discursul argumentativ. dificultati de achizitie.. Grammaire Larousse du français contemporain.Univ. raporturi temporale. pronominalizare). Tipurile de fraza: fraza interogativa.2. Cunita. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori.1.. R. M. 1. 1996 Tutescu. Rioul.3. fraza impersonala. Elemente de pragmatica: 2. Grammaire structurale du français contemporain. concesie. 1996) Riegel. Discursul liric: Villon. 1995 (sau trad. Discursuri literare reprezentative. TUB. 1979 Cristea. L’ Argumentation. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.2. T. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1.1. Paris. Apollinaire..T. Glasul Bucovinei. O.. Discursul raportat. Prévert. Ed.

TUB. G. Bucuresti. M. Du baroque au classicisme.. Becket). Iasi. Poetes français du XXe siecle. Babel. 2. Paralela 45. Ed. Structura liricii moderne. Le roman français depuis la Révolution. Albin Michel. Paris. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Etudes sur le romantisme. coord. 1989 Didactica limbii franceze: 1. De la Baudelaire la suprarealism. Les grandes doctrines littéraires en France. du Rocher. XX (Ionesco. Ed. Paris.. 1967 Baciu. M. Ed. Bucuresti. Relatia programa . drama romantica (Hugo).. 1997 Pânzaru. D. ELU. Bibliografie: Albéres. 1975 Sabatier. Histoire du roman moderne. Ed. Albert Camus et la condamnation a mort. teatrul sec. M. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. J-P. 1982 . R. 1998 Histoire de la littérature française. I. rom. Ph.). 1999 Poulet. Bucuresti. Malraux. tehnici de lectura a imaginii / textului ). H. Histoire de la poésie française. 1999 Pârvan.. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. Cunoastere si discurs. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Junimea. F. Camus. 1968 Toma. Univers. Discursul narativ: fabula (La Fontaine). Duras). .10 2. Proust. Ed. Angela Ion.Univ. Ed. M. Etudes sur le temps humain. 3. comedia (Moliere). Seuil.. R.. Armand Colin.. 1967 Richard. 1997 Friedrich. Libra. EDP.. 1998 Bratu. (trad. PUF. 1970 Raimond. G. V. Zola. Ed.. Paris. nuvela si romanul (Voltaire. Proust.. Bucuresti..manual – alte resurse în proiectarea didactica. Iasi. Junimea.. Balzac.. Paris. 1976 Raymond. Albin Michel.1988 Van Tieghem. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. 1969 Lascu-Pop.

Pitesti. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text. CNC. Linguistique et techniques d’ enseignement. 1999 NB. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues.Cuza Iasi. Ed. 1984 Galisson. 1996 Muresan.. Nica. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local.. La didactique du français langue étrangere. CNC. CLE International. TUB. Didactique du français langue étrangere. M. Dictionnaire de didactique des langues. Coste.. activitati comunicative.11 3. 4. 1987 Roman. . C. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere.. MEN. Umbria. 1994 Tagliante. Ed.. Univ Al.. Strategii si tehnici de evaluare. E. în functie de temele mentionate în programe. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. D. Conseil de l’Europe. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. I. MEN. Bibliografie: Bérard. Paris..I. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. R. T. T. MEN. 6. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1991 Cristea. Activitati ludice si de creativitate. D. 1976 Ilie. 5. Techniques de classe: La classe de langue. CLE International. L’approche communicative. Hachette. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). elemente de civilizatie).

Predarea culturii si civilizatiei: 3.5. Traducerea didactica. tratamentul erorilor gramaticale. 1. 2.româna. . Cultura si mentalitati.1.3. Predarea gramaticii: 1. Progresia: continuturi lexicale. 3.4. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional. progresia gramaticala. 6. 1.3.1. Modele teoretice. gramatici ale textului. autori. Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. metalimbaj.2. 2. Textul literar ca document autentic.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. Tematica are caracter orientativ. Aspecte ale francofoniei.) în activitati în clasa si în afara clasei. 1. 4. 2. 3.4. franceze 4. 1. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4. Elemente de continut în predarea precoce. personaje etc. 5. 4. 4. 7. Structurarea unitatilor didactice. 3. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane.4.6. Cultura si istorie. 4. gramatica implicita / gramatica explicita.3. Elemente de literatura franceza (teme. 4. 2.5. 1.1. Instrumente si tipuri de evaluare. franceze în învatamântul NB. Tehnici de lectura a textului literar.2.6.4.2. Tehnici de scriere creativa. Predarea textului literar: 2.1. continuturi gramaticale.2.3. aspecte tematice etc. 3. Elaborarea de curriculum la decizia scolii. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite.

. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei).13 Conform instructiunilor MEN. lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.

Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier). corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). 8. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 4. dezbateri). simulari. 5. 1. gestionarea situatiilor conflictuale. se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. . de asemenea. Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. 3.1. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). 7.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. iconografic): elemente teoretice. audiovizual. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). 4. tehnici de detectare. Tehnici de clasa: 4. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). – sistematizare didactice (curs- 6. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier).2. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. activitati individuale / activitati de grup. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). noile 2. profesorul ca animator si moderator (studii de caz. Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare.