R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura franceză
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/ 21.03.2000

2 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PENTRU FORMAREA PROGRAMA NATIONALA CONTINUA A PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA PROGRAMA PENTRU EXAMENUL ÎNVATAMÂNT PROGRAMA DE DEFINITIVARE ÎN PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II PENTRU TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I TEMATICA PENTRU CURSURILE DE PERFECTIONARE PERIODICA .

Documentul cuprinde: Programa pentru examenul de definitivare. proiectarea. ca si cu alte lucrari recente din domeniile de referinta.1. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social . gradul II.valorizarea continutului . prognoza. diagnoza.competenta de autoreînnoire echilibrata I. Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru profesia de cadru didactic. decizia . evaluarea. gradul I) si la cursurile de formare continua (perfectionare) organizate periodic. Programele reprezinta o formula de tranzitie. Ele au fost în acelasi timp corelate cu noul Curriculum national pentru limba franceza.comunicativitatea . îndrumarea.învatarea .conducerea . organizarea.3 NOTa DE PREZENTARE Programa se adreseaza profesorilor de limba franceza din învatamântul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru obtinerea gradelor didactice ( definitivat. dirijarea. Competente pentru profesia de cadru didactic A. Competente de baza .competenta de relationare interpersonala si de comunicare sinergica .cercetarea si inovarea practicii scolare si extrascolare . Programa pentru examenul de gradul II. Toate programele si tematicile au fost elaborate tinându-se seama de propunerile venite din partea centrelor universitare care organizeaza activitati de formare continua si a inspectoratelor scolare judetene. pâna la definitivarea Curriculum-ului National de formare continua a profesorilor.analiza.empatia .2. cu Ghidul de evaluare elaborat de MEN si cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei.competenta de a fi proactiv . cu aplicare la predarea limbii franceze în învatamântul preuniversitar. Tematica generala pentru cursurile de formare continua (perfectionare).competenta de a elabora obiective si de a anticipa rezultatele . Competentele vizate cu precadere au fost: I. Tematica generala pentru lucrarile metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului I.

Competente metodice la nivel teoretic: competentele de .a structura asimilarea continuturilor . creatoare . inter.a prelucra.a întelege obiectivele actuale ale predarii limbii franceze .control.a dezvolta continuturile si strategiile didactice B.a adapta continuturile specificului dezvoltarii psihice stadiale a elevilor .a proiecta activitati scolare si extrascolare adecvate . societala.a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuala odata cu informatiile .a comunica fluent. esentializa.a întelege raporturile între disciplinele psihopedagogice si didactica de specialitate la nivel operational: competentele de .a dirija surprinderea si rezolvarea problemelor .a valoriza continutul obiectului de învatamânt .a surprinde valentele formative ale continutului la nivel operational: competentele de .4 . anticipativa.a stimula dezvoltarea maximala a potentialului fiecarui elev a promova învatarea participativa.a realiza corelatii intra-.1.a realiza corelatii între continuturile asimilate a adapta si dezvolta continuturile în situatii educationale specifice . evaluare si reglare-autoreglare .a personaliza continuturile .creativitatea B. expresiv si coerent la nivel creator: capacitatile de . Competenta în specialitate la nivel teoretic: competentele de a asimila continutul stiintific propriu disciplinei predate . reprezenta si dezvolta continutul .a analiza si decide modul de aplicare a teoriei didactice în situatii educationale specifice . Profilul de competenta al cadrului didactic B.a forma modul de gândire specific disciplinei predate si modul de gândire sistemic .cunoasterea elevului .si pluridisciplinare .2.a asimila continutul didacticii de specialitate . ilustra. actualiza.

.empatie . talentele elevilor . gândire creatoare.adaptare la situatii atipice .a forma la elevi capacitati de cooperare.a dezvolta aptitudinile. control.sociabilitate si cooperare .a inova practica educativa . comunicare.a forma si dezvolta motivatia pentru învatarea limbii franceze la nivel creator: capacitatile de . autoapreciere si autoreglare etc.5 .

enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte. subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicarii la clasa. clase de determinanti nominali. Le verbe français. 1996) Florea. numele predicativ (l’attribut). Paris. L-S. conditionali.. narativ. moduri de structurare în perspectiva aplicatiilor didactice. Categoriile verbale: modul. rom.. 3. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Fraza franceza: fraza simpla. descriptiv. concesivi si finali. Larousse. Paris. realizatorii GN1. 1980 Ducrot. fraza complexa: circumstantii spatio-temporali. se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor român. Ed. incitativ. Babel. Seuil. O. negativa si injonctiva. diateza. Elemente de analiza discursului: actele de limbaj – tipologie. 1979 Cristea. complementul prepozitional. sinonimia. timpul. particularitati de constructie.. . 1984 Draghicescu. TUB. Linguistique et techniques d’ enseignement. Grammaire structurale du français contemporain. T. EDP. argumentativ – caracteristici generale. Phonétique française appliquée et exercices. tipuri de discurs/text: epistolar. 2.. realizatorii GV. pronominalizarea ( pronumele complemente). 4..6 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE Limba franceza: 1. complementele de obiect direct si indirect. 6. 5. antonimia. caracteristici articulatorii. Bibliografie: Chevalier. jonctiuni vocalice si consonantice. J-C. Grammaire Larousse du français contemporain. tipurile de fraza: fraza interogativa. Grupul Nominal: GN simplu si GN complex. 1996 . Relatiile semantice în semantica lexicala: polisemia. J. Sistemul vocalic si consonantic al limbii franceze contemporane. J-M. 7. intonatia limbii franceze. Schaeffer. Ed. T. NB: Pentru toate subiectele de mai sus. 1986 Cristea.. 1995 (sau trad. EDP. Bucuresti. Decupajul lantului vorbirii. binara si ternara.. Babel.

1984 Magureanu. 1970 . Malraux. Gide. noii clasici: Michel Tournier. O. R. Balzac et Stendhal. Repere în literatura secolului XIX: romantismul si poezia romantica: Lamartine. Junimea. Histoire du roman moderne.. .7 Galatanu.. Al. Bucuresti. 1984 Pavel. Cuza. Albin Michel. Bucuresti. Junimea.. Univ. H. Grammaire méthodique du français. A. du Rocher. Flaubert... Rioul. 1998 Bratu.. De la Baudelaire la suprarealism. Pellat. 1998 Béguin. rom... Hugo. Paris. Etudes sur le temps humain. 1998 Poulet. R. poetica realismului si nasterea romanului modern: Balzac. TUB. J-C. Univers. G. A. M. 1998 Riegel. Albert Camus et la condamnation a mort. Universitatea Bucuresti. 2. Univers. M. F. Rimbaud. Sémantiques. Cunoastere si discurs. Grasset. EDP. ELU. 1979 Visan. Iasi. rom. Cours de phonétique française. M. L’âme romantique et le rêve (trad. Ed.. Ed. Iasi. 1996 Popescu. PUF. EuroTami Press. 1997 Friedrich.. Le réalisme français. I. Bucuresti. 1996 Tutescu. Repere în literatura secolului XX: reformatorii romanului: Proust.. Iasi.I. Ed. 1967 Baciu. 1969 Girard. generatia etica: Saint-Exupéry. Tendances du roman français au XXe siecle. Mensonge romantique et vérité romanesque.. F. Cluj. Iasi. V.. transformarea conceptului de poezie: Baudelaire. Actes de langage et didactique du français langue étrangere. 1961 Goga.. 1970) Bratu. Marguerite Yourcenar. Structura liricii moderne. Théorie et pratique de la phonologie du français. Camus.. Paris. V. (trad. Ed. Junimea. Y. Iasi. Proust.).. M. 1994 Literatura franceza: 1. TUB. Ed. La sémantique lexicale... M. Bibliografie: Albéres. Précis de sémantique française. 1976 Raymond. Ed. Stendhal.

CNC. Seuil.. J-P. 1989 Didactica limbii franceze: 1. EDP. Le roman français depuis la Révolution.. Univ Al. Paris.. Les grandes doctrines littéraires en France.. CLE International... TUB. R. Armand Colin. coord. 6. Bibliografie: Cristea. MEN. MEN. 3. Angela Ion. Ph.1988 Van Tieghem. M.. D. 1984 Ilie. L’Evaluation. Paris. TUB. achizitii în domeniul valorilor si atitudinilor. 1996 Muresan. activitati comunicative si de creativitate. 1999 . CNC. Ed. 1996 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. Ed. Nica. T. C. Tehnici de evaluare. T. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1967 Richard. 8.. M. Achizitii în domeniul elementelor de constructie a comunicarii: fonetica si ortografie. La didactique du français langue étrangere. gramatica. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. 1994 Tagliante. Formarea competentelor de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris. lexic. Albin Michel. 5. MEN. Formarea competentelor de receptare a mesajului oral si de exprimare orala. I. C. Elemente de cultura si civilizatie. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa..8 Raimond. Histoire de la poésie française. Linguistique et techniques d’ enseignement. Didactique du français langue étrangere. 1987 Roman. 1994 Tagliante. Etudes sur le romantisme. 7. 1982 .I. Techniques de classe: La classe de langue.Cuza Iasi. 2. Pitesti. Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Umbria. Metodologia comunicativa. 1968 Histoire de la littérature française. 1975 Sabatier. PUF. 4. CLE International. Obiectivele învatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual.

discursul descriptiv. L’ Argumentation. Seuil. Grammaire méthodique du français. Paris.Univ. 1979 Cristea. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Rioul. Grupul Nominal: convergente si divergente în structurarea GN1(relativizarea. 1995 (sau trad. M.. Ronsard. Gherasim. fraza impersonala. 1. Bibliografie: Agrigoroaiei. Apollinaire. Sintaxa frazei complexe: circumstantii de cauza.. Iasi. Pellat. Elemente de gramatica contrastiva franco-româna: 1. 1983 Chevalier. Ed.. TUB. Convergente si divergente. conditie. consecinta.1. Etudes contrastives: énonciation et contrastivité. Sintaxa frazei simple: 1. dificultati de achizitie. 1977 Cristea. A. T. Convergente si divergente. V. Baudelaire. 1.. 1996 Tutescu. R. M.: Catégories grammaticales et contrastivité. Cunita. Ed. Paris..2. Grupul Verbal: convergente si divergente în structurarea GV (determinantii obligatorii : realizatori.. J-M. Discursul raportat... J-C. J-C. pronominalizare). Elemente de pragmatica: 2. Grammaire Larousse du français contemporain. Ed.T. fraza negativa. dificultati de achizitie.. P. O. 2. Tipurile de fraza: fraza interogativa. raporturi temporale. Bucuresti. Discursul liric: Villon.3. .2.1. Larousse. T. rom. conectori).1. Eléments de grammaire contrastive. fraza emfatizata. Glasul Bucovinei. Babel. Analiza discursului: discursul narativ. 2.1. Grammaire structurale du français contemporain. 1986 Ducrot. 1995 Cristea. concesie.. PUF.9 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II Limba franceza 1. Elemente specifice ale diferitelor tipuri de discurs (forme verbale. discursul argumentativ. 1. Prévert. Modalitatile de enunt: modalitatile epistemice si deontice. dificultati de achizitie.. 1999 Literatura franceza: Evolutia si transformarea discursului literar. EDP.2. 1. EDP. dificultati de achizitie.1. 1996) Riegel. Schaeffer. pronominalizarea).. Discursuri literare reprezentative.

. Ed. Camus. Proust. coord. Bucuresti. De la Baudelaire la suprarealism. 2.1988 Van Tieghem. EDP.Univ.. Etudes sur le romantisme. Paris. Seuil. Du baroque au classicisme. Ed. 1967 Richard. Balzac. tehnici de lectura a imaginii / textului ). Le roman français depuis la Révolution. G. G. Zola. Le discours littéraire dans la France des Lumieres. Libra. (trad. I. du Rocher. M. 1968 Toma. Albin Michel. 1976 Raymond. Histoire du roman moderne. 1997 Friedrich.. XX (Ionesco. J-P. rom. 1998 Bratu. Introduction a l’ étude de la littérature médiévale française. Iasi. Relatia programa . Histoire de la poésie française. Albert Camus et la condamnation a mort. Bibliografie: Albéres. 1989 Didactica limbii franceze: 1. Ed.manual – alte resurse în proiectarea didactica. Strategii si tehnici de formare a competentei de receptare a mesajului oral / scris (utilizarea documentelor autentice. . 1967 Baciu. 3. Malraux. F. D.. 1982 Création et devenir dans la littérature française du XXe siecle. Angela Ion. 1997 Pânzaru. Junimea. Ed. Discursul narativ: fabula (La Fontaine).. Duras). R.. teatrul sec. Bucuresti. drama romantica (Hugo). Etudes sur le temps humain. Albin Michel. PUF. M. 1970 Raimond. 1975 Sabatier. Ed. nuvela si romanul (Voltaire.. 1999 Poulet. 1998 Histoire de la littérature française. M. comedia (Moliere).. M.). Ph. Bucuresti. ELU. Ed.... TUB.. Poetes français du XXe siecle. 1982 . Iasi. 1969 Lascu-Pop. Les grandes doctrines littéraires en France. Babel. Junimea. Structura liricii moderne.10 2. Ed. R. Proust. Cunoastere si discurs. Univers. Discursul dramatic: tragedia clasica (Racine). Paralela 45. Paris. Paris. V. Bucuresti. H. Paris. Becket).. Armand Colin. 1999 Pârvan.

. 1991 Cristea. 5. 4. R. în functie de temele mentionate în programe. I. Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangere. 1999 Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a Xa. T.. D. 1999 Ghid de evaluare pentru limba franceza. Strategii si tehnici de evaluare. E. elemente de civilizatie).Cuza Iasi. Conseil de l’Europe.. Ed.. Fiecare centru organizator de cursuri de pregatire pentru definitivare si gradul II va alege si/sau propune lucrari disponibile pe plan local. C. Univ Al. Hachette. Ed. T. 6. MEN. Bibliografiile pentru examenele de definitivare si de gradul II vor fi consultate selectiv. MEN. 1994 Tagliante. CLE International. La didactique du français langue étrangere.. 1999 NB. D. Elaborarea de materiale didactice pentru diverse situatii de învatare (structuri lexicale si gramaticale. Umbria. 1987 Roman. Dictionnaire de didactique des langues. CLE International. Techniques de classe: La classe de langue.. L’approche communicative. Linguistique et techniques d’ enseignement. M. MEN. . TUB. 1976 Ilie. Paris. 1998 Colectia revistei Le français dans le monde Curriculum National: Programe scolare pentru clasa a IIIa – aVIIIa. activitati comunicative. 1996 Muresan.I.. CNC. de la jocul de rol la expunerea orala si la eseul scris). Activitati ludice si de creativitate. Nica. 1994 Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues. Bibliografie: Bérard. Strategii si tehnici de formare a competentei de exprimare orala / în scris (producerea de discurs si text.11 3. Pitesti. 1984 Galisson. CNC. Coste. Didactique du français langue étrangere.

6.6. Progresia: continuturi lexicale. Modele teoretice.3.3. metalimbaj. Evaluarea manualelor si auxiliarelor didactice: 4.6. gramatica implicita / gramatica explicita. Formarea si dezvoltarea competentelor de receptare si de exprimare.1. franceze în învatamântul NB.12 TEMATICA PENTRU LUCRARILE METODICO-STIINTIFICE ÎN VEDEREA OBTINERII GRADULUI DIDACTIC I 1. autori.5. tratamentul erorilor gramaticale. 4. 3.2. 4. 2. gramatica limbii scrise / gramatica limbii vorbite.) în activitati în clasa si în afara clasei. Elemente de literatura franceza (teme. Cultura si mentalitati. Traducerea didactica.2.2. 5. Aspecte ale francofoniei. 1. Structurarea unitatilor didactice. gramatici ale textului. Predarea textului literar: 2. 1. 3. 2. 4. Aspecte ale culturii si civilizatiei contemporane.4. 2.5. Elemente de continut în predarea precoce.4. 4. Predarea gramaticii: 1. Tehnici de lectura a textului literar. . Tehnici de scriere creativa. aspecte ale gramaticii în abordare contrastiva franco . Alte teme pot fi propuse atât de catre candidati cât si de catre cadrele didactice universitare care conduc lucrari de gradul I. 2. Predarea culturii si civilizatiei: 3. Tematica are caracter orientativ.1. Cultura si istorie. aspecte tematice etc. personaje etc. Elaborarea de curriculum la decizia scolii.2.3. 3. 4. Aspecte ale predarii limbii vocational si profesional. 1.1. 1. progresia gramaticala.4.1. 3. franceze 4.româna.3. 1. Textul literar ca document autentic. Instrumente si tipuri de evaluare. 7. continuturi gramaticale.4.

lucrarile de gradul I vor cuprinde în proportie de 2/3 capitole aplicative (elaborare de unitati si module didactice.13 Conform instructiunilor MEN. experiment didactic în cadrul clasei si/sau în afara clasei). .

tehnici de detectare. corectare si prevenire a erorilor (curs-atelier). activitati individuale / activitati de grup. dezbateri). 4. NB: Centrele care organizeaza activitati de formare continua pot selecta dintre temele de mai sus pe cele pe care le considera potrivite sau pot propune alte teme. de asemenea.1. cu un interval de timp rezonabil înainte de începerea cursurilor). Strategii de organizare a activitatii didactice (gestion de la classe): organizarea timpului si a spatiului. gestionarea situatiilor conflictuale. Pedagogia erorilor în predarea limbii franceze: elemente teoretice. – sistematizare didactice (curs- 6.2. tehnici de creativitate scrisa si orala (curs-atelier). noile 2. Exploatarea didactica a documentului autentic (scris. 3.14 TEMATICA PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUA (PERFECTIONARE) ORGANIZATE PERIODIC. audiovizual. simulari. . 4. Tehnici de clasa: 4. iconografic): elemente teoretice. Noul curriculum scolar pentru limba franceza si manuale (curs-atelier). Strategii si tehnici de evaluare: tipuri de evaluare. Raportul activitati comunicative lingvistica în elaborarea unitatilor atelier). Pedagogia creativitatii: elemente teoretice. tehnici de prelucrare si exploatare a documentului autentic în functie de public si obiective (curs-atelier). 1. elaborarea de instrumente de evaluare valide (cursatelier). 5. 8. Tehnici de receptare a mesajului scris si de exprimare în scris (curs-atelier). se poate face o selectie a temelor în functie de optiunile cursantilor (carora le va fi trimisa tematica spre consultare. Tehnici de receptare a mesajului oral si de exprimare orala (curs-atelier). 7. profesorul ca animator si moderator (studii de caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful