Sunteți pe pagina 1din 3

Aparatur\ de protec]ie

KLV-TC-2
Z-HA-EK/35
IS/SPE-1TE

276240
263960
101911

IEC/EN 60715
,

La atingere direct\ cu degetul


[i cu mna BGV A3, VE-EN6

Tensiune nominal\ de ]inere la impuls

164

Aparatur\ de protec]ie
Selectivitatea la scurtcircuit a ^ntreruptoarelor CKN4-../1N/ ^n raport cu siguran]ele fuzibile DII-DIV
La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ ntre ^ntreruptoarele CKN4-../1N [i siguran]ele fuzibile montate n amonte pn\ la curentul limit\ de selectivitate IS [kA]
(adic\ la curen]i de scurtcircuit Iks sub Is declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).
*) conform EN 60898 D.5.2.b
Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu siguran]ele fuzibilele tip DII-DIV*)

CKN4
CK
N4

DII-DI
DI
I DIV
V gL
gL/gG
gG

In [A
[A]]

10

16

20

25

35

50

63

80

100
10
0

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

0.5

1.2

2.5

4.52)

<0.51) <0.51) 0.5

0.7

1.7

0.6

<0.51)

6
10
13

0.5

0.7

1.4

3.3

4.52)

0.5

0.7

1.3

2.5

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

0.5

16

0.7

1.3

2.5

4.52)

0.6

1.3

2.4

4.52)

4.52)

4.52)
4.52)

20

1.2

2.2

3.0

4.52)

25

1.1

2.0

3.8

4.52)

4.52)

3.4

4.52)

4.52)

2.8

4.2

4.52)

32

1.8

40

Selectivitatea la scurtcircuit a CKN4-../1N/ ^n raport cu siguran]ele fuzibilele D01-D03


La scurtcircuit se realizeaz\ o interven]ie selectiv\ ntre ^ntreruptoarele CKN4-../1N [i siguran]ele fuzibile montate n amonte pn\ la curentul limit\ de selectivitate IS [kA]
(adic\ la curen]i de scurtcircuit Iks sub Is declan[eaz\ doar ^ntreruptorul, iar peste aceast\ valoare declan[eaz\ ambele aparate).
*) conform EN 60898 D.5.2.b
Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica B ^n raport cu sig. fuzibile tip D01-D03 *) Selectivitatea la scurtcircuit Caracteristica C ^n raport cu sig.fuzibile tip D01-D03 *)

CKN4
CK
N4

CKN4
CK
N4

D01-D0
D0
1 D03
3 gL
gL/gG
gG

D01-D0
D0
1 D03
3 gL
gL/gG
gG

In [A
[A]]

10

16

20

25

35

50

63

80

100
10
0

In [A
[A]]

10

16

20

25

35

50

63

80

100
10
0

<0.51) 0.6

1.1

1.9

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

<0.51) 0.5

0.8

1.4

3.3

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

<0.51) <0.51) 0.5

0.6

1.2

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

<0.51) <0.51) 0.5

0.7

1.4

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

<0.51) <0.51) 0.6

1.2

3.2

4.52)

4.52)

4.52)

<0.51) <0.51) 0.6

1.2

3.0

4.52)

4.52)

4.52)

4.52)

10

4.52)

6
10

<0.51)

0.6

1.2

2.7

4.3

4.52)

13

<0.51) 0.6

1.1

2.5

4.0

4.52)

4.52)
4.52)

16
20
25
32
40

0.6

1.0

2.0

3.3

4.52)

13

1.0

1.9

3.0

4.52)

4.52)

16

0.9

1.7

2.6

3.8

4.52)

0.9

1.7

2.5

3.7

4.52)

1.6

2.3

3.1

4.52)

2.1

2.8

4.52)

2.6

4.52)

1.1

2.4

3.6

4.52)

1.0

2.2

3.3

4.52)

4.52)

20
25

1.0

2.0

3.0

4.2

4.52)

1.9

2.7

3.7

4.52)

32

3.3

4.52)

40

2.5

1)

Curentul limit\ de selectivitate I s este sub 0.5 kA.


Curentul limit\ de selectivitate I s = Capacitatea de comutare nominal\ Icn a ^ntreruptorului combinat RCD/MCB.
Domeniile mai ^nchise: f\r\ selectivitate

2)

165

0.5

Aparatur\ de protec]ie

166