Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Nr.
Data:
Nr. aviz:

Furnizor
Nr. R.C./Aut.:
C.U.I:
Cap. Soc.:
Sediu:

Cumparator
Nr. R.C./Aut.:
C.U.I:
Sediu:

Cont:
Banca:
Cota TVA :

Judet
Cont:
Banca:
24%

curs valutar BNR din


1 euro=

Nr. crt.

Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M.

Cantitate

Pret unitar
(fara TVA)
- lei -

Valoarea
- lei -

Valoare TVA
- lei -

5 (3x4)

buc

0.00

buc

0.00

Semnatura

Date privind expeditia:


Numele delegatului:

si stampila

B.I./C.I. seria......, nr........................... eliberat(a)...............................................

Total din
care: accize

furnizorului

Mijlocul de transport........................................... nr...........................................

Semnatura

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de...................................

de primire

ora..........Semnaturile.........................................................................................

0.00

0.00
X

Total de plata (col.5+col.6)

0.00