Sunteți pe pagina 1din 3

Curs CONVERSIA FUNCTIONALA A SPATIULUI ARHITECTURAL

AN III FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR ANI III-V FAC DE ARHITECTURA SI ARHITECTURA DE INTERIOR OPTIONAL

Obiective in parcurgerea bibliografiei preopuse: 1. Definirea unor termeni operationali de baza pentru interventia pe fondul construit existent: PREZERVARE, CONSOLIDARE, SALVGARDARE, RESTAURARE, INTRETINERE, REABILITARE, CONVERSIE 2. Intelegerea spatiului arhitectural ca un container in care se desfasoara dinamica functionala, impusa de fenbomenul social 3. Cunoasterea catorva exemple de referinta de schimbari functionale din epoci diferite: Antichitate, Ev Mediu, Renastere, Baroc, Clasicism, Modernism, abordari contemporane 4. Conceptul de reimpiego dei materiali si ilustrarea sa prin exemple din epoci diferite 5. Ilustrarea functiunii arhitecturale in legislatia internationala legata de salvgardarea patrimoniului construit: Carta de la Atena, Carta de la Venetia. Abordari contemporane ex. Carta de la Cracovia, Carta de la Leipzig pentru Orase Europene Durabile 6. Cladirea ca element al teritoriului. Conceptul de compatibilitate functionala, de potential de regenerare. Conceptul de peisaj cultural 7. Componente ale reabiltarii cladirilor: structurala, functionala, ambientala. Criteriul tehnico-economicin justifcarea reabilitarii 8. Reabilitarea cladirilor din punct de vedere al ecologiei si sustenabilitatii 9. Arheologia industriala definitie si obiect de aplicare. Cazul particular al patrimoniului industrial. Evolutie si caracteristici. 10.Principii de interventie pe patrimoniul industrial. Exemple de prezervare si conversie. Alcatuirea unor strategii de pastrare a obiectivelor industriale. N0TA SE VA ALCATUI ASTFEL: PENTRU AN III ARH. DE INTERIOR: PREZENTA SI ACTIVITATE PE PARCURS: 3 PUNCTE (se include 1 punct din oficiu) LUCRARE SCRISA: FISA DE DOCUMENTARE COMPLETA: 4 PUNCTE EXAMEN SCRIS test cu durata de 1 ora 3 puncte 1

PENTRU ANII III-V ARHITECTURA SI ARH. DE INTERIOR (CURS OPTIONAL): PREZENTA SI ACTIVITATE PE PARCURS: 2 PUNCTE (se include 1 punct din oficiu) LUCRARE SCRISA: FISA DE DOCUMENTARE COMPLETA: 5 PUNCTE EXAMEN ORAL sustinerea fisei scrise 3 puncte

Nota(pentru toti studentii): Fisa scrisa (A4 fata-verso) se va preda si in format digital pdf sau doc.

Titular disciplina, Lector dr.arh. Codina Dusoiu

Bibliografie curs: 1. Brandi, Cesare - Teoria restaurrii, Editura Meridiane 1996 2.Cantacuzino, G.M.- Despre o estetica a reconstructiei, Editura Paideia, Bucureti 2001 2. Choay, Franoise - Alegoria Patrimoniului, Editura Simetria, Bucureti 1998 3. Crian, Rodica - Reabilitarea locuirii urbane tradiionale, Editura Paideia, Bucureti 2004 4. Curinschi Vorona, Gh. - Arhitectur. Urbanism. Restaurare, Editura Tehnic, Bucureti 1996 5. Duoiu, Elena-Codina - Dinamica spaiului sacru de cult cretin. Influena funciunii, Editura UAUIM 2009 6. 6. Duoiu, Elena-Codina 3 fabrici de bere si destinul lor. Bucuresti. Madrid. Timisoara, Editura UAUIM 2009 7. Neufert, ediia a 37-a n limba romn In limbi straine: 1. Cantacuzino, Sherban - Architecture In Continuity. Building In The Islamic World Today, Aperture, New York 1985 2. Cantacuzino, erban - Nuevos usos para edificios antiguos (New Uses for Old Buildings), Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1979 3. Cantacuzino, Sherban - Re-Architecture, Thames& Hudson, 1989 4. Coignet, Jean - Rehabilitation - arts de btir traditionnels - connassance et tchnique, Aix-en-Provence, 1987 5. Cowan, Henry J. - An Historical Outline of Architecture Science, Applied Science Publishers, London 1977 2

6. Dictionary of Building Preservation - Ward Bucher, Edited by Preservation Press John Wiley &Sons Inc. 1996 7. Donhead, Derek Latham - Creative Re-use of Buildings, The Bath Press, Bath 2000 8. Duval, G. - Restauration et rutilisation des monuments, P.Mardaga diteur, Lige 1990 9. Edwards, Brian - Rough Guide to Sustainability, n varianta spaniol Gua bsica de la sostenibilidad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2008 10. Feilden, B.M. - Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1996 11.La Facolt di Architettura dellAteneo fridericiano di Napoli 1928-2008, Universit degli Studi di Napoli Federico II, Clean Edizione 2008 12.Maldonado Ramos, Luis/ Vela Cossio, Fernando (editie ingrijita de) Declaracin de Boceguillas. Principios para el studio, la proteccin y la conservacin de la Arquitectura Tradicional, CIAT 2012 13. Mostaedi, Arian - Building Conversion&Renovation, Barcelona, Filabo S.A