Sunteți pe pagina 1din 329

DNU CORNOIU DREPT CIVIL.

PARTEA GENERAL Ediia a III-a revzut i adugit

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei CORNOIU, DNU Drept civil. Partea gen eral / Ediia a III-a revzut i adugit, Dnu Cornoiu Bucureti: Editura Fundaiei Rom 2006 328p.; 20,5 cm. Bibliogr. ISBN 973-725-489-9 347(498)(075.8) Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Conf.univ.dr. DNU CORNOIU DREPT CIVIL. PARTEA GENERAL Ediia a III-a revzut i adugit EDITURA FUNDAIEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2006

CUPRINS

1. Definiia dreptului civil ... I. PRIVIRE GENERAL ASUPRA 1.1. nelesul noiunii d ..... DREPTULUI CIVIL ROMN 1.2. Definiia dreptului civil . Capitolul I. DEFINII NCIPIILE 2. Rolul dreptului civil . I DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 3. Principiile d civil . 3.1. Categorii de principii 3.2. Principiile fundamentale ale dreptu tarea dreptului civil ... 4.1. Criteriile delimitrii .. 4.2. Delimitarea drep ramuri de drept ..... Capitolul II. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL. TEORIA LEGII CIVI .Legeacivilcaizvoraldreptuluicivil 1. Noiunea de izvor al dreptului civil 1.1. Sensur ile expresiei izvor de drept civil . 1.2. Clasificarea izvoarelor dreptului civil .. Seciunea a II-a. Aplicarea legii civile 1. Aplicarea legii civile n timp ... 1.1. Co deraii generale .... 15 15 16 20 21 21 22 26 26 28 34 34 35 42 42 44 48

Seciunea a III-a. Interpretarea legii civile 1. Definiia, necesitatea i clasificare a interpretrii legii civile 1.1. Definiia interpretrii legii civile .. 1.2. N retrii legii civile .. 1.3. Criterii de clasificare a interpretrii .. II. RAPORTUL JUR IDIC CIVIL Capitolul I. NOIUNE, CARACTERE I STRUCTUR 1. Definiia raportului juridic civil ... 2. Caracterele raportului juridic civil ... 3. Structura raportului juridi il .. Capitolul II. PRILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. Noiunea de pri ale raportului c civil .. 2. Categoriile subiectelor de drept civil ... 3. Determinarea, pluralita tea i schimbarea subiectelor raportului juridic de drept civil . 69 70 76 3.2.Plur alitateasubiectelorraportuluijuridiccivil 78 3.3.Schimbareasubiectelor raportulu ijuridiccivil 78 78 4. Capacitatea civil ................................ 79 4.1. Noi une . juridic civil 4.2. Capacitatea civil a persoanei fizice ... dice . Capitolul III. CONINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. Noiune ................ .................................... 2. Dreptul subiectiv civil .................. ............... 80 81 81 83 3.1. Determinarea subiectelor raportului 68 68 69 65 65 67 52 52 53 54

4. Abuzul de drept ............................................... 5. Obligaia ci vil .................... 5.1. Noiune . 5.2. Clasificarea obligaiilor c RTULUI JURIDIC CIVIL 1. Noiune 95 95 95 96

2. Bunurile ... 101 2.1. Noiune . 102 102 2.2. Clasificarea bunur RILOR JURIDICE CIVILE 1. Izvoarele raportului juridic civil concret . 1.1. Conside raii introductive .. 122 1.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice 122 civile concrete ... 2. Proba raportului juridic civil ... 2.1. Noiuni generale lor .. 2.3. Obiectul probei i sarcina probei .. 2.4. Condiii de admisibilitate a probe i 2.5. Conveniile asupra probelor .. 3. Mijloacele de prob . 3.1. Consid rale 4.2. Clasificarea nscrisurilor ... 5. nscrisul autentic .. 127 129 129 130 130 130 130 131 132 132 133 134 134 135

Capitolul I.

8. Mrturisirea (Recunoaterea) .. 142 8.1. Definiie 142 143 8.2. Feluri ivizibilitii mrturisirii ... 146 146 8.4. Puterea doveditoare a mrturisirii . 146 9. zumiile . 147 9.1. Noiune . III. ACTUL JURIDIC CIVIL 9.2. Clasifi JURIDICE CIVILE Seciunea I. Noiunea actului juridic civil 1.1. Definiia actului jur idic civil . 149

1.2. Clasificarea actelor Seciunea I. Generaliti juridice civile 150 Capitolul II. 1. Definiie ... 163 CONDIIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 2. Clasificarea condiiilor l . 164 Seciunea a II-a. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil 1. Noiune. Regl ementare Seciunea a III-a. Consimmntul 1. Noiune 1.1. Corelai bilitate a consimmntului 168 2. Viciile de consimmnt .. 171 175 2.1. Eroarea lasificare .. 179 2.2. Dolul . 179 180 2.2.1. Definiie i reglementar ra dolului ... 1.2. Formarea i principiile voinei juridice . 165 168 8

2.3. Violena . 2.3.1. Definiie i reglementare .. 2.3.2. Clasificare nei 2.4. Leziunea 2.4.1. Definiie i reglementare ... 2.4.2. Stru care 2.5. Comparaie ntre viciile de consimmnt Seciunea a IV-a. Obiectul actului Definiie ... 2. Condiiile de validitate a obiectului actului juridic civil i reglementare . 2. Elementele cauzei 3. Condiiile cauzei . ivil 1. Definiie ... 1.1. Principiul consensualismului 1.2. Clasificarea cerut ad validitatem 2.1. Justificare, caractere i condiii . 2.2. Aplicaii al itatem ... 3. Forma cerut ad probationem . 3.1. Noiune i justificare . 3.2 ilitate fa de teri 4.1. Noiune i justificare . 4.2. Aplicaii ale formei pentru 182 182 183 184 184 186 186 187 188 188 188 189 191 195 196 197 200 200 201 201 202 203 203 204 205 205 206 206 206 207 207 208 208

2. Termenul . 2.1. Definiie i reglementare 2.2. Clasificare asificare . 3.3. Efectele condiiei .. 3.4. Comparaie ntre termen i c asificare . 4.3. Comparaie ntre condiie i sarcin . Capitolul III. EFECTELE ciunea I. Noiunea i determinarea efectelor actului juridic civil 1. Noiune i reglemen tare ... 2. Noiune determinare efecte ... 3. Determinarea efectelor actului nea a II-a. Principiile efectelor actului juridic civil 1. Definiie i fundament . piul forei obligatorii .. 2.1. Noiune i fundament 2.2. Excepii il .. 209 209 210 211 212 212 213 215 218 218 218 219 220 221 222 223 224 225 225 226 226 226 227 228 228 229 232 3.1. Definiie i fundament .. 232 3.2. Excepii . 4.Principiulrelativitiiefecteloractuluijuridiccivil 232

Capitolul IV.

NULITATEA ACTULUI JURIDIC Seciunea I. Noiunea nulitii actului juridic civil 1. Defin iie i reglementare . 2. Funciile nulitii . 3. Evoluia concepiei des te cauze de ineficacitate a actelor juridice civile ... 4.1. Nulitate-rezoluiune . litate reziliere 4.3. Nulitate revocare 4.4. Nulitate caducitate ate reduciune . Seciunea a II-a. Clasificarea nulitilor 1. Criterii de clasific a. Efectele nulitii 1. Definiie i reglementare . 2. Principiile efectelor nulit r 3. Principiile de drept care nltur regula quod nullum est, nullum producit efectu m .. 258 237 239 239 241 241 242 242 243 243 244 245 252 254

IV. PRESCRIPIA EXTINCTIV Capitolul I. 262 Capitolul II. PRESCRIPIEI EXTINCTIVEEXTIN CTIVE 263 DOMENIUL PRESCRIPIEI Seciunea I. Noiunea i criterii de extinctive Seciunea I. Noiune prescripiei determinare 1. Definiie ... 274 1. Noiune aracterul normelor juridice privitoare 11 la prescripia extinctiv ................ ........ 270 NOIUNEA I EFECTUL

Seciunea a II-a. Domeniul prescripiei extinctive ncategoriadrepturilorpatrimoniale 275 276 1. Prescripia extinctiv i drepturile de crean .. 2.Prescripiaextinctividreptu erealeprincipale Seciunea a III-a. Domeniul prescripiei extinctive ncadruldrepturil ornepatrimoniale 1. Principiul imprescriptibilitii drepturilor personale nepatrimo niale . Seciunea a IV-a. Probleme speciale privind domeniul prescripiei extinctive ea dreptului subiectiv civil pe calea excepiei .... 2. Aciunea n constatare 5. Aciunea n repararea unei daune morale 6. Aciunea n restituire ca urmare juridic civil . 7. Aciunea n protecia unor drepturi reale principale (dreptul . Aciunea privind un drept secundar . 9. Aciunile n materie de carte funciar . 10. a extinctiv n materie succesoral Capitolul III. 285 TERMENELEPRESCRIPIEIEXTINCTIVE 2 85 Seciunea I. Noiune i clasificare 1. Noiune 2. Clasificare v 286 282 282 283 283 284 279 280 281 281 281 278

2. Termenele speciale aplicabile aciunilor personale ntemeiate pe drepturi de crea n Capitolul IV. NCEPUTUL PRESCRIPIEI EXTINCTIVE Seciunea I. Regula general privind n utul prescripiei extinctive .. Seciunea a II-a. Reguli speciale privind nceputul pres piei dreptului la aciune 1. Ipoteza dreptului subiectiv pur i simplu . 2. Ipoteza dre ptului subiectiv civil afectat de un termen suspensiv sau de o condiie suspensiv 3 . Ipoteza rspunderii civile pentru fapta ilicit i cazuri asimilate 4. Ipoteza rea nulitii . 5. Ipoteza rspunderii pentru viciile unui lucru, unei lucrri sau constru i ... 6. Alte reguli speciale .. Capitolul V. Capitolul VI. SUSPENDAREA PRES RUPEREA PRESCRIPIEI Seciunea I. Noiunea i cauzele suspendrii EXTINCTIVE 1. Noiune nea i cauzele ntreruperii 301 2. Cauzele de suspendare a prescripiei extinctive pre scripiei Seciunea a II-a. Efectele suspendrii prescripiei 304 1. Noiune e suspendrii . 305 2. Cauzele de ntrerupere a prescripiei extinctive 306 2. Efectul s ial al suspendrii .. Seciunea a II-a. Efectele ntreruperii prescripiei extinctive I. REPUNEREA N TERMENUL DE PRESCRIPIE Seciunea I. Noiunea repunerii n termen 1. Noiune i reglementare .. 309 307 298 299 293 294 295 297 289 293

Seciunea a II-a. Domeniul, termenul i efectul repunerii n termenul de prescripie 1. Domeniul repunerii n termen . 313 2. Termenul de repunere n termenul de prescripie 3 Efectul repunerii n termenul de prescripie 319 CapitolulVIII. MPLINIREA (CALCULUL) PRESCRIPIEI EXTINCTIVE 1. Noiune 321 2. Coninutul regulilor de calcul al ... BIBLIOGRAFIE SELECTIV . 321 323 14

I. PRIVIRE GENERAL ASUPRA DREPTULUI CIVIL ROMN

Capitolul I DEFINIIA, ROLUL, PRINCIPIILE I DELIMITAREADREPTULUICIVIL 1. Definiia dr eptului civil 1.1. nelesul noiunii de drept civil n relaiile sociale s-a simit nevoia unor reglementri care constituie norme juridice. Relaiile sociale reglementate pri n norme juridice formeaz raporturile juridice. Din nevoia de a se reglementa relai ile juridice s-au creat norma juridic, norma de drept, dreptul. Raporturile jurid ice izvorsc din aciunile voluntare sau 1 C. Hamangiu, I. Rosetti din evenimente i f apte materiale involuntare ale oamenilor sau Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil moarte etc.) i Bucureti, 1928,persoanele care particip (natere, romn, vol.2, p roduc, pentru p.1-3; Gh. Beleiu, Drept civilaceste raporturi, drepturi pentruciv il. i obligaiidreptului civil, la romn. Introducere n dreptul unii Subiectele pentru alii. ediie revzut i adugit, Ed. ansa, Bucureti, 1999, p.34; Mircea Noiunea civil. este susceptibil Cordial S.R.L., Murean, Drept de drept civilgeneral, Ed. S.C. de mai multe nelesuri1. 1992, p.5-6; Gabriel Boroi, Drept civil. Partea general, ClujNapoca, ediia a II-a, Ed. All Beck, Bucureti, 1999, p.1; Ovidiu Ungureanu, Manual de drept civil. Partea general, ediia a III-a, Ed. All Beck, Bucureti, 1999, p.1-2. 15

ntr-o prim accepiune, prin drept civil nelegem ansamblul unor norme de conduit a cror espectare este impus prin fora de constrngere a organului care deine autoritatea n co munitatea social n sensul de drept obiectiv. ntr-o a doua accepiune, prin drept civi l nelegem posibilitatea, facultatea recunoscut de norma juridic unui participant la raportul juridic de a se bucura de o anumit conduit sau de a pretinde o anumit cond uit (subiect activ) de la celalalt participant la raporturi juridice (subiect pas iv), deci n nelesul de drept subiectiv, care aparine titularului acelui drept. n aces t sens se poate vorbi de drepturi patrimoniale (exprimate valoric), cum sunt dre pturile de proprietate sau drepturile de crean, i de drepturi nepatrimoniale (drept ul la nume, la domiciliu, la via etc.). Subiectul activ sau pasiv poate fi o perso an fizic (individual) sau juridic (colectiv). ntr-o a treia accepiune, noiunea de dre civil este folosit n sensul de tiin juridic, de disciplin social care studiaz dreptu ectiv i drepturile subiective, n contextul general al cunoaterii umane. 1.2. Definii a dreptului civil n literatura de specialitate au fost formulate mai multe definii i2 cu privire la dreptul civil, ca ramur a sistemului M. B. Cantacuzino, Elemente de drept civil, Ed. All Educational, 1998, p.12-13: R aporturile prin care membrii unei societi vin n contact unii cu alii sunt de dou natu ri. Indivizii din snul unei societi se ntlnesc nti cu privire la interesele lor indivi uale, i n asemenea caz dreptul intervine cu reglementarea i cu sanciunile sale pentr u ca ciocnirea intereselor individuale s nu fie n contradicie cu binele obtesc. Aces te raporturi formeaz obiectul dreptului civil sau mai exact privat, cu ramificaiun ea dreptului comercial privitor la raporturile derivate din acte de comer; D. Alex andresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn n comparaiune cu legi e vechi i cu 16 2

dreptului romnesc3. Dar definiiile oferite, dei asemntoare prin utilizarea unui numr e elemente existente n fiecare dintre ele , se deosebesc fie prin utilizarea unor formule care nu ntotdeauna sunt potrivite, fie prin adugarea unor elemente diferit e de la o definiie la alta. Evideniem aici definiia potrivit creia dreptul civil est e un ansamblu de norme juridice care reglementeaz raporturile principalele legislaiuni strine, n ziarul Curierul judiciar, Tomul I, ediia a II-a, Bu cureti, Ed. Tipografiei, p.34, se preciza c Dreptul civil sau privat este acela car e reglementeaz raporturile particulare dintre ei i care este propriu unei naiuni; M. Rarincescu, n lucrarea Noiuni de drept civil, vol. I, p.26, arat c dreptul civil est e acea ramur a dreptului pozitiv care se ocup numai de acele raporturi dintre oame ni n care oamenii lucreaz ca simpli particulari; I. Dogaru, n lucrarea Elementele dr eptului civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele de drept civil, Editura ans a, Bucureti, 1993, p.11, precizeaz c dreptul civil este acea ramur a dreptului unitar romn care reglementeaz raporturile patrimoniale i nepatrimoniale ce constituie obi ectul de reglementare juridic ntre persoane fizice i persoane juridice aflate pe po ziii de egalitate juridic; E. Lupan, n lucrarea Drept civil. Teoria general, Cluj-Nap oca, 1992, p. 9, definete dreptul civil ca acea ramur de drept, care nmnuncheaz normel e juridice ce reglementeaz relaiile patrimoniale i nepatrimoniale n care prile se gsea pe poziie juridic de egalitate, precum i condiia juridic a subiectelor de drept; M. M urean, n lucrarea Drept civil. Partea general, Ed. S.C. Cordial SRL, Cluj-Napoca, 1 992, p.8, arat c dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglemen teaz, pe de o parte, acele raporturi juridice patrimoniale n care prile apar ca subi eci egali (nesubordonai unul altuia), iar pe de alt parte, acele raporturi personal e (nepatrimoniale) n care se manifest individualitatea persoanei fizice i a persoan elor juridice n calitatea lor de participani la raporturile juridice civile. Prin s istemul dreptului romnesc nelegem totalitatea normelor juridice adoptate de statul romn rnduite n cadrul ramurilor de drept, care, la rndul lor, sunt alctuite din insti tuii juridice. 17 3

patrimoniale i nepatrimoniale stabilite ntre persoane fizice i persoane juridice af late pe poziii de egalitate juridic4. Din cuprinsul definiiei de mai sus rezult urmto arele elemente definitorii ale dreptului civil: n primul rnd, dreptul civil este o ramur a sistemului de drept romnesc, adic o totalitate de norme juridice. Acestea sunt cuprinse n izvoarele dreptului civil (Codul civil i alte legi), care formeaz c oninutul dreptului civil. Normele juridice civile sunt grupate pe categorii care reglementeaz subdiviziuni ale obiectului de drept civil, adic sunt ordonate n insti tuii ale dreptului civil. Instituiile dreptului civil sunt urmtoarele: raportul jur idic civil; actul juridic civil; prescripia extinctiv; subiectele dreptului civil; drepturile reale principale; obligaiile civile n general; contractele civile spec iale; dreptul de proprietate intelectual; succesiunile. Cel de-al doilea element privete obiectul dreptului civil. Acesta este format din raporturi juridice patri moniale i raporturi juridice nepatrimoniale ce se stabilesc ntre persoane fizice i persoane juridice. Sunt raporturi juridice patrimoniale acele raporturi sociale care au un coninut economic i o valoare exprimat n bani (exemple: raporturi de propr ietate, de motenire, obligaii pecuniare etc.). 4 Gh. Beleiu, op. cit., p.31. Sunt raporturi juridice nepatrimoniale acele raporturi so18 ciale care sunt lipsite d e un coninut economic, deci al cror

coninut nu poate fi evaluat n bani (exemplu, cele legate de numele persoanei, de s tarea civil etc.). De menionat este faptul c dreptul civil nu reglementeaz toate rap orturile patrimoniale i nepatrimoniale din societate. i alte ramuri de drept au ob iectul format din raporturi patrimoniale i nepatrimoniale, ca, de exemplu, dreptu l muncii i securitii sociale, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul financia r etc. Distincia dintre raporturile patrimoniale i raporturile nepatrimoniale apari ntoare dreptului civil, fa de alte ramuri de drept, se face, aa cum s-a subliniat n l iteratura juridic5, pe dou ci: a) prin autodelimitarea obiectului de ctre normele fi ecrei ramuri de drept; ea este opera legiuitorului. Ipoteza unei norme juridice c uprinde raportul la care ea se aplic; prin nsumarea acestor ipoteze se obine obiect ul ramurii de drept; b) prin delimitarea unei ramuri de drept fa de celelalte ramu ri de drept; ea este opera jurisprudenei i a doctrinei. Pentru o analiz a obiectulu i dreptului civil, apare necesar o enunare a subcategoriilor raporturilor patrimon iale, pe de o parte, i a raporturilor nepatrimoniale, pe de alt parte. Componentel e raporturilor patrimoniale sunt: raporturile reale, adic acele reale principale) ; au n proprietate i celelalte drepturi raporturi care raporturile obligaionale, ad ic acele raporturi care au coninutul lor drepturile reale (exemplu: dreptul de n co ninutul lor drepturile de crean, indiferent de izvorul lor, act juridic sau fapt ju ridic. Componentele raporturilor nepatrimoniale civile sunt: raporturile care pr ivesc existena i integritatea subiectelor de drept civil, respectiv acelea care au n coninutul lor drepturi personale nepatrimoniale, precum dreptul la via, sntate, rep utaie etc.; 5 Gh. Beleiu, op. cit., p.33. 19

raporturile de identificare, ce au n coninutul lor drepturile prin care se individ ualizeaz subiectele de drept civil: dreptul la domiciliu, la nume, reedin etc.; rapo rturile de creaie intelectual acestea au n coninutul lor drepturile personale nepatr imoniale ce au ca izvor opera tiinific, literar, artistic sau invenia. Dup felul subie telor lor, raporturile civile pot fi grupate n: raporturi numai ntre persoane fizi ce; raporturi numai ntre persoane juridice; raporturi mixte: ntre persoane fizice i persoane juridice. Cel de al treilea element privete subiectele raporturilor de drept civil persoanele fizice i persoanele juridice, fr ca acestea s ntruneasc anumit caliti speciale. Al patrulea element, care evideniaz cel mai bine specificul raport urilor de drept civil, l constituie poziia de egalitate juridic a subiectelor, ceea ce nseamn c una dintre pri nu se subordoneaz celeilalte. 2. Rolul dreptului civil Dre ptul civil are rolul de drept comun fa de celelalte ramuri de drept, ntruct n lipsa u nor reguli proprii care s reglementeze o anumit situaie a unui raport juridic se ap eleaz la reglementrile dreptului civil6. instituie juridic reglementat de 6 Recunoate ea paternitii dreptul familiei (art.57 alin.2 din Codul Familiei) poate fi fcut i prin testament, instituie specific dreptului civil. (Decizia civil nr.856/1989 a Tribunalului Supr em, n Cristiana Turianu, Corneliu Turianu, Dreptul familiei (Practic judiciar adnot at), Edit Press Mihaela SRL, Bucureti, 1999, p.322 323). n acelai context, art.48 ali .2 i art.57 alin.2 din Codul Familiei conin o exprimare generic, iar n lipsa unei pr ecizri de text, se poate admite c recunoaterea filiaiei poate fi fcut prin testament a utentic, olograf sau mistic. 20

Dreptul civil constituie cea mai important ramur a dreptului7, deoarece cuprinde n reeaua normelor sale ntreaga via omeneasc. Din momentul naterii sale i pn la moarte, este supus normelor dreptului civil, care i apr deopotriv viaa, integritatea i intere sele legitime, capacitatea sa juridic de a intra n raporturi personale sau patrimo niale cu semenii si. Dreptul civil are un rol moralizator prin sancionarea abuzulu i de drept i aprarea bunei-credine n raporturile juridice. n accepia sa ca tiin a dr ui, dreptul civil ajut la aplicarea corect a legii, la continua perfecionare a legi slaiei civile, precum i la formarea specialitilor n domeniul dreptului. 3. Principii le dreptului civil 3.1. Categorii de principii n dreptul civil i gsesc aplicare trei categorii de prin8

fundamentale ale dreptului civil romn; principii ale uneia sau mai multor institui i de drept civil. Principiile fundamentale ale dreptului romn sunt idei de baz ce se regsesc n ntreaga legislaie a Romniei, fiind consacrate de legea fundamental, precu m i n alte legi mai importante. Aceste principii sunt9: principiul democraiei, prin cipiul egalitii n faa legii, principiul legalitii, principiul separaiei puterilor n s . Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt idei de 7 baz aplicabile tutu ror instituiilor dreptului civil. Acestea sunt: M. Eliescu, Curs de succesiuni, E d. Humanitas, Bucureti, 1997, p.13. 8 bat prin Referendumul Naional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotrrea Curii Constituionale nr.3 din 22 octombrie 2003. 9 21

principiul proprietii; principiul egalitii n faa legii civile; principiul mbinrii int selor personale, individuale cu cele obteti, generale; principiul ocrotirii dreptu rilor subiective civile ori al garantrii lor10. Principiile instituiilor de drept civil sunt idei de baz care se aplic fie numai ntr-o instituie, fie n dou sau mai mult e instituii ale dreptului civil. Exemplificm cteva asemenea principii: principiul c onsensualismului privitor la forma actului juridic; principiul forei obligatorii (pacta sunt servanda); principiul irevocabilitii i principiul relativitii, care prive sc efectele actului juridic; principiul bunei-credine, ntlnit n mai multe materii al e dreptului civil (drepturi reale, rspundere civil etc.); principiul proximitii grad ului de rudenie, ca principiu specific devoluiunii succesorale legale. 3.2. Princ ipiile fundamentale ale dreptului civil a) Principiul proprietii Acest principiu e ste nscris n Constituia Romniei din 2003, n Codul civil i alte legi. Astfel, art.44 al in.2 din Constituie prevede c proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal d lege indiferent de titular. Art.136 alin.2 din Constituie prevede c proprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i aparine statului sau unitilor administrati eritoriale. Potrivit art.480 Cod civil, proprietatea este dreptul ce are cineva d e a se bucura i dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinat e de lege. Art.481 Cod civil n doctrin se mai reine ca principiu fundamental al dreptului civil i principiul exerc itrii drepturilor subiective civile cu buncredin (T. Pop, Drept civil romn. Teoria gen eral, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1993, p.14); Ovidiu Ungureanu, n op. cit.,p.12, enu mer i alte principii, ca: principiul consensualismului privitor la forma actului j uridic; principiul irevocabilitii i relativitii privind efectele actului juridic; pri ncipiul forei obligatorii. 22 10

prevede c nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afar numai pentru cauz de utilitate public i primind o dreapt i prealabil despgubire. Dreptul civil reglementea coninutul dreptului de proprietate cu cele trei atribute: posesia, folosina i dispo ziia. Aprarea dreptului de proprietate se face prin aciunea n revendicare, iar aprare a posesiei, prin aciunile posesorii. n conformitate cu prevederile Legii nr.213/19 9811 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile ulte rioare, dreptul de proprietate are dou forme: dreptul de proprietate public i drept ul de proprietate privat. Dreptul de proprietate privat se mparte n: drept de propri etate particular, atunci cnd el aparine persoanelor fizice i persoanelor juridice de tip particular, i drept de proprietate privat al statului, precum i altor persoane juridice nfiinate de ctre stat sau autoritile locale. Sediul materiei cu privire la proprietatea regiilor autonome i a societilor comerciale l constituie Legea nr.15/19 9012 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi com erciale, cu modificrile ulterioare, Ordonana de Urgen nr.30/199713 privind reorganiz area regiilor autonome, cu modificrile ulterioare. O importan deosebit pentru consac rarea dreptului de proprietate asupra terenurilor au Legea nr.18/199114, legea f ondului funciar, precum i Legea nr. 10/200115 cu privire la imobilele preluate n m od abuziv de statul romn n perioada 6.03.1945-22.12.1989. Publicat n M.Of. nr. 448 din 22 noiembrie 1998. Publicat n M.Of. nr. 98 din 8 august 1990. 13 Publicat n M.Of. nr. 125 din 19 iunie 1997. 14 Republicat n M.Of. nr. 1 di n 5 ianuarie 1998 i modificat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile p roprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005 ). 12 15 11 23

b) Principiul egalitii n faa legii civile Reglementarea acestui principiu o gsim, pen tru persoanele fizice, n art.4 alin.2 din Decretul nr.31/195416 privitor la perso anele fizice i juridice, potrivit cruia Sexul, rasa, naionalitatea, religia, gradul de cultur sau originea nu au nici o nrurire asupra capacitii. Ct privete persoanele j dice, acest principiu trebuie neles n sensul c toate persoanele juridice dintr-o anu mit categorie se supun, n mod egal, normelor juridice edictate pentru reglementare a acelei categorii de persoane juridice17. Art. 16 din Constituie consacr, cu cara cter general, principiul egalitii n faa legii. c) Principiulmbinrii intereselor indivi dualecucelegenerale Acest principiu acioneaz n toate raporturile juridice civile, f iind consacrat att pentru persoanele fizice, ct i pentru persoanele juridice. Art.1 alin.1 din Decretul nr.31/1954 statueaz c drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute n scopul de a satisface interesele personale materiale i cultura le n acord cu interesul obtesc, potrivit legii i regulilor de convieuire, iar art.3 al in.2 din acelai act normativ prevede c drepturile civile pot fi exercitate numai po trivit cu scopul lor economic i social. n art.26 lit. e din Decretul nr.31/1954 se prevede c este persoan juridic acel colectiv de oameni care are o organizare de sin e stttoare i un patrimoniu propriu, afectat realizrii unui scop, n acord cu interesul obtesc. n situaia n care drepturile civile sunt exercitate cu nclcarea acestui princip u, suntem n prezena abuzului de drept, care se 16 sancioneaz potrivit legii civile. Art. 26, 37, 41 etc. din Publicat n M. Of. principiu. Constituie consacr acest nr. 8 din 30 ianuarie 1954. 17 Gh. Beleiu, op. cit., p.39. 24

d) Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile. Acest principiu este cons acrat att de dispoziii cu caracter intern, ct i de dispoziii cu caracter internaional. n categoria dispoziiilor cu caracter intern enumerm: art.20, art.21 din Constituie, precum i art.3 alin.1 din Decretul nr.31/1954, potrivit cruia drepturile civile su nt ocrotite de lege. Acelai act normativ consacr Cap. III, intitulat Ocrotirea drep turilor personale nepatrimoniale, ocrotirii drepturilor personale nepatrimoniale pe cale civil. Normele constituionale fac parte din categoria dispoziiilor cu cara cter intern ce consacr principiul mai sus menionat. Potrivit acestora, orice persoa n se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sa le legitime. Nici o lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept18. n categoria dispo ziiilor cu caracter internaional, amintim articolul 26 din Pactul internaional priv ind drepturile civile i politice ale omului, potrivit cruia toate persoanele sunt e gale n faa legii i au, fr discriminare, dreptul la o ocrotire egal din partea legii. antarea drepturilor subiective civile este prevzut i de Convenia pentru aprarea drept urilor omului i a libertilor fundamentale19. Convenia cu privire la drepturile copil ului20 face parte din categoria dispoziiilor cu caracter internaional care statuea z c statele pri se angajeaz s respecte drepturile care sunt anunate n prezenta conve le garanteze tuturor copiilor care in de jurisdicia lor, fr nici o distincie, indifer ent de ras, culoare, sex, limb, religie, opinie politic sau alt opinie a 18 19 I. Dogaru, op. cit., p.22. Ratificat de Romnia prin Legea nr.30/1994, publicat n M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994 . 20 prin Legea nr.18/1990. 25

copilului sau a prinilor sau a reprezentanilor si legali, de originea lor naional, etn ic sau social, de situaia lor material, incapacitatea lor, de naterea lor sau de alt s ituaie. Restabilirea dreptului subiectiv civil, atunci cnd are loc nclcarea lui, se p oate obine pe calea procesului civil21. 4. Delimitarea dreptului civil 4.1. Crite riile delimitrii n aplicarea corect a normei juridice n raporturile ce intervin ntre subiectele de drept, urmeaz s se stabileasc ramura de drept creia i aparine raportul j uridic n discuie, n funcie de: obiectul de reglementare; metoda de reglementare; cal itatea subiectelor; caracterul normelor juridice; caracterul sanciunilor; princip iile. Obiectul de reglementare. n dreptul civil, obiectul de reglementare privete raporturile patrimoniale i nepatrimoniale, drepturile subiective care se nasc din aceste raporturi i obligaiile corespunztoare subiecilor pasivi. Nu toate raporturil e patrimoniale intr n obiectul dreptului civil, ci numai cele reale i obligaionale. De asemenea, nu toate raporturile nepatrimoniale constituie obiect de reglementa re pentru dreptul civil, ci numai cele care privesc: a) existena i integritatea pe rsoanelor; b) individualizarea ori identificarea persoanelor; c) creaia intelectu al, realizat de subiectele individuale i cele colective, de drept civil. Metoda de reglementare, n raporturile civile, este ntemeiat pe egalitatea juridic a prilor i con t n modalitatea de 21 influenare M.raporturilor sociale, de ctre stat,procedur civil, V. a Ciobanu, Tratat teoretic i practic de prin edictarea normelor juridice. Bucu reti, 1996, p.13. vol. I, Ed. Naional, 26

G. Boroi, op. cit., p.8. Normele permisive nici nu impun, nici nu interzic svrirea unei aciuni, lsnd la aprecierea prilor s aleag conduita pe care voiesc a o urma din ma multe variante posibile indicate de lege. Un exemplu de norm permisiv l constituie art.1296 Cod civil, alin.1 i 2: Vinderea se poate face sau pur sau sub condiie. Ea poate avea ca obiect dou sau mai multe lucruri alternative, sau, potrivit art.685 Cod civil, succesiunea poate fi acceptat curat i simplu sau sub beneficiu de inven tar. 23

Exist ns i alte ramuri de drept care folosesc metoda egalitii juridice a prilor, iar tru unele ramuri de drept se folosesc att metoda egalitii prilor, ct i metoda subordon i (de exemplu, dreptul administrativ). Dat fiind faptul c nu toate raporturile pa trimoniale i nepatrimoniale sunt reglementate de dreptul civil, iar metoda egalitii juridice a prilor nu este aplicat exclusiv de dreptul civil, este necesar s se recu rg la alte criterii de delimitare. Calitatea subiectelor22 poate reprezenta un cr iteriu de departajare a dreptului civil de alte ramuri de drept, n msura n care ace stea ar impune subiectelor raporturilor juridice o calitate special (exemplu, com erciant, organ al puterii legislative), innd seama c normele dreptului civil nu pre tind subiectelor o anumit calitate, fiind suficient aceea de persoan fizic sau perso an juridic. Caracterul normelor juridice n materia dreptului civil este permisiv23 (dispozitiv sau supletiv) i n mod excepional este imperativ sau prohibitiv. 22

Normele supletive sunt acele reglementri legale care, n anumite situaii, permit ca persoanele singure s-i aleag conduita de urmat i numai n situaia n care nu i-au ales gure aceast conduit, se vor aplica prevederile normei. Exemplu, art.1305 Cod civil : Spezele vnzrii sunt n sarcina cumprtorului, n lipsa de stipulaie contrar sau art. d civil, care statueaz c: Predarea trebuie s se fac la locul unde se afla lucrul vndut n timpul vnzrii dac prile nu s-au nvoit altfel. 27

Caracterul sanciunilor n dreptul civil se refer la restabilirea dreptului subiectiv nclcat: dac este de natur patrimonial, prin nulitatea, rezoluiunea, rezilierea sau, d up caz, revocarea actului care a generat nesocotirea acelui drept ori prin repara rea prejudiciului cauzat titularului dreptului, iar dac dreptul este de natur nepa trimonial, i prin ncetarea aciunii vtmtoare. Principiile proprii unei ramuri de drept onstituie, de asemenea, un criteriu de delimitare. n general, fiecare ramur de dre pt i are cristalizate principiile care-i orienteaz aciunea ntr-un anumit domeniu al r elaiilor sociale. Dac ntr-un anumit caz sunt identificate principii fundamentale al e dreptului civil, s-ar putea trage concluzia, pn la proba contrar, c ne gsim n prezen unui raport juridic civil. 4.2. Delimitarea dreptului dreptul civil ramuri de d rept Dreptul constituional i civil de alte Dei ntre dreptul civil i dreptul constituio nal24 exist deosebiri, totui ntre acestea exist i puncte comune: bunoar, Normele imperative sunt acelea care, prohibitiv sau onerativ, stabilesc o condui t univoc i strict determinat de la care subiectul raportului de drept civil nu se po ate abate dect asumndu-i riscul sanciunii prevzute de lege. Exemplu, art.1312 Cod civ il: Vnztorul este dator s explice curat ndatoririle ce nelege a lua asupra-i. Orice c z obscur sau ndoioas se interpreteaz n contra vnztorului; art.813 Cod civil prevede: donaiile se fac prin act autentic. Normele prohibitive interzic svrirea unor aciuni. Exemplu, art.5 Codul familiei: Este oprit s se cstoreasc brbatul care este cstorit sa emeia care este cstorit, sau art.1513 Cod civil: Este nul contractul prin care un aso ciat i stipuleaz totalitatea ctigurilor. Asemenea, nul este convenia prin care s-a sti ulat c unul sau mai muli asociai s fie scutii de a participa la pierdere (clauza leon in). n materie de motenire, pactul asupra unei succesiuni viitoare este lovit de nul itate absolut art.965 Cod civil. 24 Gh. Beleiu, op. cit., p.42-43; I. Dogaru, op. cit., p.23-24; G. Boroi, op. cit., p.9; P. M. Cosmovici, op. cit., p.l7-20. 28

dreptul constituional cuprinde norme care consacr unele principii ale dreptului ci vil; principalele drepturi i liberti ale omului, nscrise n legea fundamental, sunt i d epturi subiective civile ale persoanelor fizice; organele de stat, menionate n Con stituie, sunt n marea lor majoritate persoane juridice, deci i subiecte ale raportu lui juridic civil; garaniile juridice ale drepturilor subiective civile sunt stab ilite de Constituie. Subiectele de drept constituional se afl, de regul, ntr-o relaie de subordonare, n timp ce subiectele de drept civil se afl pe poziie de egalitate j uridic; n dreptul constituional sunt preponderente raporturile nepatrimoniale, n tim p ce n dreptul civil sunt preponderente raporturile patrimoniale; normele dreptul ui constituional au, n majoritatea lor, un caracter imperativ, cele ale dreptului civil sunt preponderent dispozitive; n dreptul constituional, subiectele au o cali tate special, aceea de organ de stat, pe cnd, n dreptul civil, subiectele sunt pers oane fizice i juridice; sanciunile n dreptul constituional nu implic un proces, n timp ce restabilirea dreptului subiectiv nclcat are loc, de regul, prin declararea proc esului civil. Dreptul administrativ i dreptul civil Dreptul administrativ este ra mura de drept ce conine normele care reglementeaz condiiile realizrii puterii execut ive n statul nostru. Delimitarea celor dou ramuri rezult din urmtoarele situaii: n dre ptul civil predomin raporturile patrimoniale, pe cnd n dreptul administrativ sunt m ajoritare drepturile nepatrimoniale; dreptul administrativ conine norme care regl ementeaz condiiile realizrii puterii executive n statul nostru, pe cnd normele dreptu lui civil reglementeaz raporturile patrimoniale i raporturile personale nepatrimon iale n care poziia prilor este de egalitate juridic; n raportul de drept administrativ , prile se afl ntr-un raport de subordonare, pe cnd n dreptul civil prile se afl pe de egalitate juridic; n dreptul civil predomin normele 29

dispozitive, iar n dreptul administrativ sunt preponderente normele imperative; d reptul administrativ are sanciuni proprii, precum amenda contravenional,nchisoareaco ntravenional,confiscarea. Dreptul civil i dreptul financiar Dreptul financiar25 est e ansamblul normelor juridice care reglementeaz raporturile sociale ce izvorsc din activitatea de constituire i utilizare a sumelor cuprinse n bugetul statului. Del imitarea dreptului civil de dreptul financiar se materializeaz n urmtoarele aspecte : n dreptul financiar, normele sunt preponderent imperative, n timp ce, n dreptul c ivil, sunt preponderent dispozitive; asemntor dreptului civil, majoritatea raportu rilor reglementate de dreptul financiar au caracter patrimonial; deosebit de dre ptul civil (n care prile se afl pe poziie de egalitate juridic), n raporturile de drep financiar prile sunt pe poziie de subordonare; n raporturile de drept financiar, nto tdeauna, o parte este un organ al statului cu atribuii fiscale; dreptul financiar are sanciuni proprii, precum majorarea pentru ntrziere n plata impozitelor, n timp c e sanciunea specific dreptului civil este aciunea n justiie. Dreptul civil i dreptul c omercial Dreptul comercial este acea ramur de drept ce conine normele juridice car e reglementeaz raporturile ce izvorsc din actele juridice, faptele i operaiunile con siderate de lege ca fapte de comer, precum i raporturile la care particip persoanel e ce au calitatea de comerciant26. ntre cele dou ramuri de drept exist numeroase as emnri, care fac dificil delimitarea acestora. Cu toate acestea, exist 25 suficiente Gliga, Drept financiar, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998, i I. deosebiri care asigur d elimitarea lor, i anume: ca p.17. St. Crpenaru, Drept comercial romn, Ed. All, Bucureti, 1995, p.2-3. 30 26

dreptul civil, dreptul comercial reglementeaz raporturi patrimoniale i nepatrimoni ale, iar subiectele acestor raporturi se afl pe poziie de egalitate juridic. Totui, raporturile juridice comerciale se particularizeaz fa de cele civile n sensul c cel uin una dintre pri are calitatea special de comerciant i c izvorul const ntr-un act s fapt de comer27; dei instituia juridic a contractului este asemntoare, totui, contract lor comerciale li se aplic o serie de reguli derogatorii de la dreptul comun, ca, de exemplu, proba contractului, regimul rspunderii contractuale, punerea n ntrziere etc.; cu toate c ambele ramuri de drept cunosc sanciunea rspunderii, exist totui deo sebiri de regim juridic ntre rspunderea civil i rspunderea comercial. Dreptul civil i reptul familiei Dreptul familiei este ramura care reglementeaz raporturile person ale i patrimoniale ce izvorsc din cstorie, rudenie, adopie i raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, n scopul ocrotirii i ntririi f amiliei28. Din cele menionate rezult c ntre dreptul civil i dreptul familiei exist att asemnri, ct i deosebiri, ce se materializeaz n urmtoarele aspecte: n dreptul civil, d nante sunt raporturile patrimoniale, pe cnd n dreptul familiei majoritare sunt rap orturile nepatrimoniale; ambele ramuri utilizeaz metoda egalitii juridice, cu toate c n dreptul familiei exist o nuan aparte atunci cnd este vorba de raportul dintre pri te i copil; n dreptul familiei se cere o calitate special a subiectelor sale (so, pri nte, copil etc.), n timp ce, n dreptul civil, subiectul este necircumstaniat; n drep tul familiei predomin normele imperative, I. Rucreanu, Curs de drept. Elemente de drept civil i comercial comparat, Bucureti, 1980, p.121-122. 28 27 l993, p.30; I. Albu, Dreptul familiei, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, l975, p.2 7. 31

n timp ce n dreptul civil predomin normele dispozitive; fiecare ramur de drept are s anciuni proprii (exemplu, decderea din puterea judectoreasc este specific dreptului f amiliei). Dreptul civil i dreptul muncii i securitii sociale Dreptul muncii i securiti sociale reglementeaz, prin normele sale, acele raporturi patrimoniale care izvors c din calitatea de angajat i cea de patron n temeiul contractului individual de mu nc. Relaiile sociale reglementate se refer la: timpul de munc, disciplina muncii, sa larizarea, protecia muncii, rspunderea material, jurisdicia muncii, protecia social et c. ntre cele dou ramuri de drept exist asemnri i deosebiri, ce privesc urmtoarele aspe te: ambele reglementeaz raporturi patrimoniale i raporturi personale nepatrimonial e; n dreptul civil, poziia de egalitate juridic a prilor se menine tot timpul, pe cnd dreptul muncii aceast poziie este caracteristic doar ncheierii contractului de munc; pe parcursul raportului de munc, exist o disciplin a muncii, care implic subordonare a salariatului; n dreptul muncii, sfera subiectelor este mai restrns dect n dreptul c ivil minorii sub 15 ani nu pot ncheia contract de munc; n dreptul muncii, pe lng rspu derea material, opereaz i rspunderea disciplinar; normele imperative sunt predominant e n dreptul muncii, n timp ce, n dreptul civil, normele predominante sunt cele disp ozitive. Dreptul civil i dreptul procesual civil Dreptul procesual civil reglemen teaz activitatea organelor judiciare i a celorlali participani n instana civil, precum raporturile ce se stabilesc n sfera activitii de nfptuire a justiiei n cauzele civile reprezentnd aspectul sancionator al dreptului material civil29. 29 32 P. M. Cosmovici, Introducere n dreptul civil, Ed. All, Bucureti, l994, p.20.

Dreptul civil este dreptul material sau substanial, iar dreptul procesual civil e ste dreptul formal, procesual. Corelaia lor este cea dintre coninut i form.30 Dreptu l procesual civil reprezint aspectul sancionator al dreptului civil material, deoa rece i confer acestuia eficacitate prin folosirea constrngerii de stat atunci cnd ob ligaiile nscute n cadrul raporturilor de drept civil nu sunt executate de bunvoie. D reptul civil i dreptul internaional privat Dreptul internaional privat reglementeaz relaiile civile, familiale, de dreptul muncii etc., n msura n care ele conin un eleme nt de extraneitate, cum ar fi: cetenia, domiciliul prilor, ncheierea n strintate a ra tului juridic, executarea obligaiilor n alt ar dect n cea n care s-au ncheiat, rapor uridic din al crui coninut face parte obligaia, svrirea faptei pgubitoare pe teritoriu altui stat etc. ntruct ambele ramuri de drept reglementeaz aceleai raporturi social e, asemnrile dintre acestea sunt multiple. Totui, raportul de drept internaional pri vat se caracterizeaz prin existena unui element de extraneitate (cetenia, situarea n strintate a unor bunuri, ncheierea sau executarea n strintate a unui contract etc.). M etoda de reglementare specific dreptului internaional privat este aceea de indicar e, prin intermediul normei conflictuale, a legii aplicabile unui raport juridic cu elemente de extraneitate.31 V. M. Ciobanu, Drept procesual civil, vol. I, Ed. Servo-Sat, Arad, l998, p.7-35. 31 30 Ed. Proarcadia, p.11 i urm.; D. Al. Sitaru, Drept internaional privat, Tratat, Ed. Actami, Bucureti, l997. 33

Capitolul II IZVOARELE DREPTULUI CIVIL. TEORIALEGII CIVILE Seciunea I Legea civil ca izvor al dreptului civil 1. Noiunea de izvor al dreptului civil 1.1. Sensurile expresiei izvor de drept civil Expresia izvor de drept civil este privit sub aspectul a dou sensuri ori nelesuri32: ntr-un prim sens, prin izvor al dreptului civil nelegem condiiile materiale de existen care genereaz normele aceste i ramuri; suntem n prezena noiunii de izvor de drept civil n sens material. n cel deal doilea sens juridic, expresia izvor de drept civil desemneaz formele specifice de exprimare a normelor dreptului civil; suntem n prezena noiunii de izvor de drep t civil n sens formal. 32 trebuie confundate NuGh. Beleiu, Drept civilizvoareleIn troducere cu dreptul civil. romn. dreptului n izvoarele raportului dreptului civil , Editura ansa S.R.L., Bucureti, 1999, Subiectele juridic, primele referindu-se la normele juridice care ediia a VI-a dreptul obiectiv, iar secundele, la actele in d reptul alctuiesc revzut i adugit, p.99; E. Lupan, Introducere faptele civil, Editura A rgonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.44-45; O. Ungureanu, juridice care genereaz dreptur ile subiective. Manual de drept civil. Partea general, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.17. 34

n materia dreptului civil, normele mbrac forma de acte normative ce eman de la organ ele de stat nvestite cu prerogativa legiferrii. Prerogativele legiferrii sunt stabi lite de Constituia Romniei. Principalele forme juridice n care se exprim izvoarele d reptului civil sunt legile acte normative adoptate de Parlamentul Romniei i hotrrile Guvernului Romniei. Pot fi socotite izvoare ale dreptului civil decretele emise de Preedintele Romniei, numai dac acestea au ca obiect de reglementare relaii social e care intr n obiectul dreptului civil. n categoria izvoarelor dreptului civil intr i ordinele, instruciunile, regulamentele etc., emise de un ministru ori de eful unu i alt organ al administraiei de stat. Caracter de izvor al dreptului civil l au i r eglementrile internaionale convenii, pacte, acorduri etc. , cu condiia ca Romnia s f parte prin aderare, ori prin ratificare , numai dac acestea privesc relaii sociale ce intr n obiectul dreptului civil romn. n acest sens sunt: Pactul internaional privi nd drepturile civile i politice ale omului, ratificat prin Decretul nr.212/197433 , i Convenia cu privire la drepturile copilului, ratificat prin Legea nr.18/1990, r epublicat. 1.2. Clasificarea izvoarelor dreptului civil Izvoarele dreptului civil se clasific dup urmtoarele criterii: A. Dup criteriul organului de stat care emite norma, distingem34: a) Legile n sens restrns35 care sunt adoptate de 33 Publicat n M. se nr. 146 din trei categorii: legi Parlamentul Romniei Of. clasific n20 noiembr ie 1974. constitu34 ionale; legi Lupan, op.legi ordinare. Murean, Drept civil. Par tea E. organice; cit., p.45; M. general, Editura S.C. Cordial S.R.L., Cluj-Napoca, 1992, p.27-28. 35 normativ adoptat, conform art.72 din Constituie, de Parlament. 35

n categoria legilor constituionale intr, n primul rnd, Constituia rii, care are for c superioar36 tuturor celorlalte legi, care, potrivit acestui criteriu, i se subor doneaz. Constituia Romniei, pe lng drepturile i ndatoririle fundamentale ale cetenil eglementeaz i instituiile juridice ale dreptului civil ca, de exemplu: statutul leg al al persoanelor, dreptul de proprietate, dreptul de motenire etc. n aceeai catego rie de legi constituionale se ncadreaz i legile de revizuire a Constituiei art. 150-1 52 din Constituia Romniei. Deosebirea dintre Constituie i legile constituionale sub a spect formal o reprezint mprejurarea c legile constituionale (de revizuire a Constit uiei) sunt adoptate de Parlament, pe cnd Constituia este adoptat de Adunarea Constit uant. Legile organice sunt acelea care reglementeaz raporturile juridice referitoa re la: sistemul electoral, organizarea i funcionarea partidelor politice, organiza rea i desfurarea referendumului, organizarea Guvernului, a Consiliului Superior de Aprare a rii, organizarea i funcionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ale in stanelor judectoreti, ale Ministerului Public i ale altor organe ale statului, statu tul funcionarului public, contenciosul administrativ etc. Din punct de vedere al dreptului civil, tot prin legi organice se reglementeaz regimul juridic al propri etii, al motenirii37, precum i organizarea general a nvmntului, regimul general al r, al raporturilor de munc i protecie social etc. Noiunea de lege este folosit uneori ntr-un sens larg lato sensu , caz n care acoper t ate actele normative. Aceasta se explic prin faptul c toate actele normative, indi ferent de organul de la care eman, au for obligatorie pentru persoanele crora li se adreseaz. 36 I. Dogaru, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civil. S ubiectele dreptului civil, vol. I, Editura ansa SRL, Bucureti, 1993, p.30. 37 A se vedea art.73 din Constituia Romniei. 36

Legile ordinare sunt toate celelalte legi adoptate de Parlament i promulgate de ct re Preedintele Romniei38. Un loc important printre legile ordinare l ocup codurile, de exemplu, codul civil, codul comercial, codul vamal, codul de procedur civil etc ., care grupeaz i sistematizeaz ntr-un singur corp toate sau ct mai multe dintre regl ementrile aplicabile unui anumit domeniu de activitate indicat, de regul, chiar pr in denumirea codului. Codul civil reprezint principalul izvor al dreptului civil. Structural, el este alctuit dintr-un titlu preliminar Despre efectele i aplicarea legilor n genere i trei cri: Cartea I Despre persoane n prezent abrogat; Carte pre bunuri i despre deosebitele modificri ale proprietii care are patru titluri; Cart ea a III-a Despre diferitele moduri n care se dobndete proprietatea care cuprinde 20 de titluri. Dintre legile mai importante care constituie izvor de drept civil rei nem: Codul Familiei39; Codul Fiscal40, cu modificrile 38 Potrivit art.77 i 78 priv ind fondul funciar; Legea ulterioare; Legea nr.18/1991 din Constituie, legile ado ptate de Parlament se privind brevetele de Preedintelui Legea arendrii nr.64/199141 trimit spre promulgare invenie; Romniei, iar dup promulgare se public n Monitorul Ofi ial. nr.16/199442; Legea nr.7/199643 privind cadastrul funciar i 39 nr. 1 din 4 ianuarie 1954, cu modificrile ulterioare. 40 41 42 modificat prin Legea nr. 247/2005. privind reforma din domeniile proprietii i justiie i, precum i unele msuri adiacente (M.Of. nr. 653 din 22 iulie 2005). 43 modificat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma din domeniile proprietii i justiiei , precum i unele msuri adiacente (M.Of. nr. 653 din 22 iulie 2005). 37

publicitatea imobiliar; Legea locuinei nr.114/199644; Legea nr.119/199645, privind actele de stare civil etc. b) Decretele i Decretele-legi Termenul de lege privit n sens restrns (stricto sensu) desemneaz actul normativ care eman de la Parlamentul Romniei. Fora juridic a acestuia este superioar actului normativ emis de alte organe ale statului. Termenul de lege poate fi privit i n sensul su larg (lato sensu), de semnnd, de aceast dat, att legea, ct i celelalte acte normative: decrete, hotrrile gu nului, ordinele minitrilor etc. Decretul este izvor de drept civil numai cnd cupri nde norme juridice ce aparin dreptului civil. Exemple de decrete i decrete-legi: D ecretul nr.31/1954 privind persoanele fizice i juridice; Decretul nr.32/195446 pe ntru punerea n aplicare a Codului Familiei i a Decretului nr.31/1954; Decretul nr. 167/195847 privind prescripia extinctiv; Decretullege nr.115/193848 pentru modific area dispoziiilor privitoare la crile funciare; Decretul-lege nr.66/199049 privind organizarea i funcionarea cooperaiei meteugreti etc. c) Hotrrile i Ordonanele Potr 108 din Constituia Romniei din 2003, Guvernul adopt hotrri i ordonane. n msura n i ordonanele44conin reguli n M. Of. nr. 393 dini31 decembrie norme cu Republicat de c onduit generale obligatorii 1997, juridice , ele sunt izvoare de drept, iar dac nor mele juridice modificrile ulterioare. aparin dreptului civil, ele sunt izvoare de drept civil. 45 ficrile ulterioare. 46 47 48 49 38

Hotrrile se emit n vederea organizrii legilor, iar ordonanele se emit n temeiul unei l egi speciale de abilitare, n limitele i condiiile prevzute de aceasta. Legea de abilit are va stabili, n mod obligatoriu, domeniul i data pn la care se pot emite ordonane. Dac legea de abilitare o cere, ordonanele se supun aprobrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pn la mplinirea termenului de abilitare. Nerespectarea ter menului atrage ncetarea efectelor Ordonanei50. n cazuri excepionale, Guvernul poate adopta ordonane de urgen. Dintre hotrrile Guvernului menionm: Hotrrea nr.208/200551 nd organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei Naionale de Ad ministrare Fiscal; Hotrrea nr.521/200052 privind aprobarea Programului special pent ru zonele defavorizate Sprijinirea investiiilor; Hotrrea nr.331/200253 privind finanar ea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a Romniei; Hotrrea nr.2200/2004 54 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Cercetare tiinific. Me urmtoarele ordonane: Ordonana nr.26/200055 cu privire la asociaii i fundaii, cu modif icrile ulterioare; Ordonana nr.10/200456 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului instituiilor de credit; Ordonana nr.75/200157 privind organizarea i funcionarea cazierului fiscal. 50 51 52 53 54 55 56 57 Art.115 alin. 3 din Constituia Romniei. . Publicat n M. Of. nr. 314 din 6 iulie ie 2002. Publicat n M. Of. nr. 16 din 6 31 ianuarie 2000. Publicat n M. Of. nr. nr. 664 din 23 iulie 2004. 39 Publicat n M. Of. nr. 269 din 31 martie 2005 2000. Publicat n M. Of. nr. 268 din 22 april ianuarie 2005. Publicat n M. Of. nr. 39 din 84 din 30 ianuarie 2004. Republicat n M. Of.

d) Acte normative emise de conductorii organelor centrale ale administraiei de sta t i acte normative adoptate de organele locale executive Aceste acte normative, c unoscute sub denumirea de alte acte normative subordonate legii, pot constitui i zvoare formale ale dreptului civil, n msura n care conin reguli de conduit n acest dom eniu al dreptului. Este vorba de ordine, instruciuni, regulamente etc., emise de diferite organe centrale ale administraiei publice, precum i de hotrri ale consiliil or locale, dispoziii ale primarilor, ordine ale prefecilor etc., emise de autoritile administraiei publice locale. n sensul celor menionate exemplificm: Ordinul nr.734/ 200058 al Ministrului Muncii i Proteciei Sociale privind aprobarea normelor specif ice de protecie a muncii pentru transportul i distribuia energiei electrice; Ordinu l nr.210/200159 al Ministrului Justiiei privind aprobarea Regulamentului de puner e n aplicare a Legii nr.188/2000 privind executorii judectoreti; Ordinul nr.569/200 360 al Ministrului Finanelor Publice privind deciziile de impunere anual; Ordinul nr.979/200561 privind aprobarea Statutului Casei de Economii i Consemnaiuni C.E.C. - S.A. e) Exist acte normative care, dei sunt legi n sens larg , au denumiri specia le, precum: statut, regulament, contract tip, contract cadru, norme standard. B. Alte izvoare ale dreptului civil n doctrina juridic anterioar anului 1989 s-a menio nat i punctul de vedere potrivit cruia izvoarele dreptului civil se clasific n izvoa re directe i izvoare indirecte62. Publicat n M. Of. nr. 114 din 6 martie 2001. Publicat n M. Of. nr. 64 din 6 februa rie 2001. 60 Publicat n M. Of. nr. 313 din 9 mai 2003. 61 Publicat n M. Of. nr. 63 5 din 19 iulie 2005. 62 Yolanda Eminescu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Ed. Academiei, Bucureti, 1967, p.71; Otilia Calmuschi, Tratat de drept ci vil, vol. I, Partea general, 1989, p.102-103. 59 58 40

S-a susinut chiar c n categoria izvoarelor directe sunt cuprinse actele normative, dar i alte izvoare ca, de exemplu, principiile generale ale politicii economice63 , cu motivarea c, n temeiul art.24 din Legea nr.5/1954, aceste principii sunt ncorpo rate n legislaia noastr64. Dup prerea autorilor menionai, n categoria izvoarelor ind e de drept civil ar intra regulile de convieuire social, obiceiul i altele. Ali autori 65 consider, pe bun dreptate, credem noi, c, pentru a se armoniza cu principiile st atului de drept romn, soluiile ce urmeaz a fi reinute n ce privete izvoarele dreptulu civil sunt urmtoarele: sunt izvoare ale dreptului civil numai actele normative, precum reglementrile interne (legi, decrete, hotrri ale guvernului, ordine sau inst ruciuni) i cele internaionale acceptate de Romnia prin aprobare, aderare ori ratific biceiul (cutuma) i morala (bunele moravuri) nu sunt, nu pot fi izvoare distincte ale dreptului civil; regulile de conduit cristalizate n cadrul acestora se interpr eteaz astfel, n ipotezele i dispoziiile normelor de drept civil, n msura n care aceste norme fac trimitere expres la obicei sau la regulile de convieuire social (morala); precedentul judiciar (practica judiciar) i doctrina (literatura de specialitate) nu sunt i nu pot fi izvoare ale precontractuale, Ed. Academiei, 1962. dreptului c ivil; ele prezint, ns, utilitate n interpretarea 64 65 Drept civil, ediia a II-a, Editura All Beck 1999, p.12-13; O. Ungureanu, op. cit. , Traian Ionacu, E. A. Barasch, civil. Introducere n dreptul p.19-20; P. M. Cosmov ici, Drept Teoria i practica litigiilor civil, Editura All, 1994, p.39; E. Lupan, op. cit., p.54-55. 41

i aplicarea corect a normelor cuprinse n actele normative, ca i n perfecionarea legisl aiei civile. Argumentul de text care se opune recunoaterii calitii de izvor de drept civil pentru practica judiciar l reprezint art.124 alin.3 din Constituia Romniei, po trivit cruia judectorii sunt independeni i se supun numai legii. Un alt argument care se opune recunoaterii calitii de izvor de drept civil al jurisprudenei este cuprins n art.4 din Codul civil, potrivit cruia este oprit judectorului de a se pronuna, n hotr ile ce d, prin cale de dispoziii generale i reglementare, asupra cauzelor ce-i sunt supuse. Seciunea a II-a Aplicarea legii civile 1. Aplicarea legii civile n timp 1. 1. Consideraii generale Cnd vorbim despre aplicarea legii civile n timp, avem n vede re sensul larg al noiunii de lege, deci avem n vedere nu numai legile propriu-zise, dar i decretele, hotrrile guvernului, precum i orice alte acte normative cuprinznd no rme de drept civil. Ca orice lege, i legea civil acioneaz concomitent sub trei aspec te: o anumit durat legea civil nu este etern, ceea ce se numete aplicarea legii civil n timp; pe un anumit teritoriu, ceea ce se numete aplicarea legii civile n spaiu; cu rivire la anumite subiecte, care sunt destinatarii legii, ceea ce se numete aplica rea legii civile asupra persoanelor. Legile civile se succed din punct de vedere al timpului, coexist din punct de vedere al spaiului i au determinate categoriile d e subiecte la care se aplic. 42

Legea civil se aplic, sub aspectele menionate, ct timp este n vigoare. Intrarea n vigo are a legii civile are loc la 3 zile de la data publicrii sau la o dat ulterioar pr evzut n textul ei66. Ieirea din vigoare a legii civile, adic ncetarea aciunii civile, e produce prin abrogarea ei, care poate fi de dou feluri: abrogare expres i abrogar e tacit. Abrogarea expres are loc atunci cnd legea nou declar n mod expres c se abrog spoziiile legii anterioare. Abrogarea expres poate fi direct67, cnd se nominalizeaz a ctul normativ ori o parte a acestuia care iese din vigoare, sau indirect68, cnd ac est lucru nu se ntmpl, ci noua lege prevede c se abrog toate reglementrile contrare pr evederilor noii legi. Abrogarea tacit (implicit) este incident cnd legea nou este inc ompatibil cu dispoziiile legii vechi, fr s prevad expres faptul c anumite dispoziii c rare se abrog. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale (M. Of. nr. 6 72 din 27 iulie 2005), n art.15, prevede c Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. 67 Prin DecretulLege nr.1/1989 (Monitorul Oficial nr.4 din 27 decembrie 1989) au fost abrogate: Le gea nr.58/1974 privind sistematizarea teritoriului i localitilor urbane i rurale, pr ecum i Decretul nr.68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localiti n orae d eclarate potrivit legii orae mari; prin Decretul-Lege nr.9/1989 (Monitorul Oficial nr.9 din 31 decembrie 1989) au fost abrogate: Legea nr.19/1968 cu privire la reg imul juridic al terenurilor fr construcii din perimetrul construibil al municipiilo r i oraelor; Decretul nr.223/1974 privind reglementarea situaiei unor bunuri; art.3 4 Cod civil introdus prin Decretul nr.80/1950; prin Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil (Monitorul Oficial nr.282 din 11 noiembrie 1996) a fost a brogat Decretul nr.278/1960. 68 Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (repub licat n M. Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005) prevede n art.52 c la data intrrii n vig oare a acestei legi se aprob orice alte dispoziii contrare. 43 66

Nu suntem n prezena unei abrogri atunci cnd dispar raiunile pentru care o anumit lege sau regul de conduit civil a fost adoptat, iar acea lege sau regul nu se va mai aplic a. n atare situaie, dispoziia legal rmne fr obiect i se consider c ea a czut n d 1.2. Principiile fundamentale n materia aplicrii legii civile n timp Regula genera l, n sensul c legea civil intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii ei n Monitor icial, este guvernat de dou principii: principiul neretroactivitii legii civile noi i principiul aplicrii imediate a legii civile noi. Principiul neretroactivitii legii civile noi este regula juridic potrivit creia o lege civil se aplic numai situaiilor ce se ivesc n practic de la data intrrii n vigoare a legii, iar nu i situaiilor anteri oare; trecutul scap legii civile noi. Art.15 alin.2 din Constituie prevede: ,,Legea dispune numai pentru viitor, cu excepia legii penale mai favorabile. Acest princip iu este consacrat legislativ i de art.1 Cod civil, n care se prevede: Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactiv. Anterior anului 1989, s-a susinut c dispoziia art.1 Cod civil este imperativ, impunndu-se judectorilor, dar c ea nu con stituie o regul constituional i, deci, legiuitorul poate dispune aplicarea retroacti v a unei legi noi pe care o edicteaz. 69 Decretul nr.167/1958 privitor la prescripia extinctiv (republicat n Buletinul Oficia l nr.11/15 iulie 1960), n art.3, prevede c termenul de prescripie n raporturile dintr e organizaiile socialiste este de 18 luni, iar n art.6 prevede c dreptul de a cere executarea silit n temeiul oricrui titlu se prescrie n raporturile dintre organizaiil e socialiste prin mplinirea unui termen de 1 an. Cu toate c aceste dispoziii nu au fost abrogate, ele sunt neaplicabile, au czut n desuetudine, datorit dispariiei, pri n reorganizare, a organizaiilor socialiste. 44

n acest sens, s-a prevzut expres n textele unor legi c ele urmeaz a se aplica i unor f apte trecute. Astfel, art.13 din Legea fondului funciar nr.59/1974 azi abrogat pr evedea c terenurile persoanelor care nu au domiciliul n ar trec n proprietatea statul ui chiar dac proprietarii au svrit fapta astfel sancionat (au prsit Romnia) nainte tarea legii. Actualmente, principiul neretroactivitii legilor civile noi se impune nu numai judectorului, ci i legiuitorului, excepie fcnd legea penal mai favorabil. De i, legiuitorul nostru, n prezent, nu mai poate promulga n mod expres legi retroact ive. Pe cale de consecin, ar fi neconstituional dispoziia dintr-o eventual lege civil ordinar sau chiar organic) sau dintr-un alt act normativ ce ar prevedea c legea n di scuie sau respectivul act normativ s-ar aplica retroactiv70. De la principiul ner etroactivitii legii civile noi se admite excepia retroactivitii acesteia, excepie potr ivit creia legea civil nou se aplic la situaii juridice ivite anterior publicrii ei. A ceast excepie este admis numai dac legea civil nou o prevede expres. Excepiile nu se p ezum, ele fiind de strict interpretare i aplicare. Prin urmare, validitatea unui ac t juridic se apreciaz n raport cu legea n vigoare n momentul ncheierii acestuia; modi ficarea ulterioar a legii nu poate antrena nulitatea actului. Astfel, sub imperiu l legilor nr.58, i 59 din 1974 abrogate , dobndirea terenurilor se putea face numai prin motenire legal, fiind interzis dobndirea lor prin acte juridice i prin uzucapiu ne; s-a admis totui n mod unanim c atunci cnd termenul prescripiei achizitive s-a mpli nit nainte de intrarea n 70 Pentru opinia, discutabil, potrivit creia principiul neretroactivitii legilor s-a r impune organului de jurisdicie i prilor, nu ns i legiuitorului, care ar putea s pre expres n noua lege c aceasta se aplic retroactiv, a se vedea P. M. Cosmovici, Intro ducere n dreptul civil, Editura All, Bucureti, 1994, p.45. 45

vigoare a acestor legi, dobndirea rmnea valabil, chiar dac aciunea n constatarea uzuca iunii s-a introdus ulterior. Tot n aplicarea principiului neretroactivitii legii ci vile se admite c toate efectele juridice care s-au produs ori s-au epuizat nainte de intrarea n vigoare a legii noi rmn valabile, neputnd fi afectate de legea nou, dar efectele care se produc abia dup modificarea legii sunt supuse legii noi. Cu alt e cuvinte, dac o situaie juridic s-a realizat n ntregime sub imperiul legii vechi, le gea nou nu-i va fi aplicabil. Astfel, sub imperiul Codului Civil, copilul nelegiti m putea moteni numai pe tatl su natural, iar nu i pe rudele acestuia; Codul Familiei din 1954 a recunoscut, ns, copilul din afara cstoriei, cu paternitatea legal stabil it, dreptul de motenire att fa de tatl su, ct i fa de rudele acestuia. Aa fiind, n cazul succesiunilor deschise nainte de intrarea n vigoare a Codului Familiei, co pilul din afara cstoriei nu avea dreptul de motenire fa de bunicul su, fa de unchiul in partea tatlui, aplicndu-se, deci, Codul Civil; n cazul succesiunilor deschise du p intrarea n vigoare a Codului Familiei, copilul se bucur de acest drept, aplicndu-i -se legea nou, adic cea n vigoare la data deschiderii succesiunii. n ceea ce privete nulitatea unui act juridic, ea se apreciaz ntotdeauna n funcie de dispoziiile legii n vigoare n momentul ncheierii actului, modificarea ulterioar a legii neputnd afecta v alabilitatea iniial a ncheierii lui. Principiul aplicrii imediate a legii civile est e regula de drept potrivit creia, de ndat ce a fost adoptat, legea nou se aplic tuturo r situaiilor ivite dup intrarea ei n vigoare, excluznd aplicarea legii vechi. Aplica rea imediat a legii civile se justific prin urmtoarele aspecte: se prezum c legea nou reprezint un progres tehnicotiinific fa de legea veche; legea nou urmrete, adesea, s izeze unitatea legislaiei pe ntreg teritoriul n care se exercit puterea organului de stat respectiv; neadmiterea acestei soluii ar 46

avea drept consecin admiterea neaplicrii legii noi n anumite situaii; aceeai soluie es e menit s contribuie la nvingerea vechiului de ctre nou prin mijloace juridice. Codu l civil nu consacr o reglementare anume acestui principiu, nu-l consacr expresis v erbis, ns existena lui nu poate fi pus la ndoial71, pe de o parte, pentru c acest prin ipiu decurge din primul (neretroactivitatea legii civile noi), iar pe de alt part e, pentru c el este n concordan cu art.978 Cod civil72. De la principiul aplicrii ime diate a legii civile noi exist, ns, o excepie, i anume retroactivitatea (supravieuirea ) legii civile vechi, care nseamn aplicarea, nc un timp oarecare, a legii vechi, dei a intrat n vigoare legea nou, la unele situaii determinate, precizate n legea nou. Pe ntru a determina legea aplicabil, se ine seama de regula tempus regit actum, regul potrivit creia o situaie juridic produce efectele prevzute de legea civil n vigoare la data producerii ei73. Existena principiului este nendoielnic i se ntemeiaz, .dup prerea noastr, pe dou l este o consecin fireasc a principiului neretroactivitii: dac este exact c legea nu a e putere retroactiv, pentru viitor, ns ea trebuie aplicat de ndat; 2) regula de interp retare actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, impune aceast so luie (Gh. Beleiu, op. cit., p.63). 72 71 preteaz n sensul ce poate avea un efect, i nu n acela ce n-ar putea produce nici unu l. 73 literatura de specialitate s-au propus o serie de criterii: drepturi ctigate (jura quaestia) i simple expectative; drept i interes; situaii juridice abstracte i situai i juridice concrete, situaii juridice obiective i subiective; fapte trecute (facta praetesia), fapte n curs de a-i produce efectele (facta pendentia) i fapte viitoar e (facta futura); constituirea, modificarea i stingerea situaiilor juridice; situai i juridice legale i situaii juridice voluntare (M. Eliescu, Conflictul legilor n ti mp, n Tratat de 47

Deosebirea dintre neretroactivitate i aplicarea imediat a legii noi o vom evidenia prin preluarea unui exemplu din doctrin74. Legea nr.96 din 20 aprilie 1932, care a suprimat incapacitatea femeii mritate, reglementat de fostele art.197-208 Cod ci vil, s-a aplicat de la data intrrii ei n vigoare i femeilor cstorite nainte de aceast at, n sensul c acele femei au devenit capabile din ziua publicrii legii respective. Aceasta reprezint consecina aplicrii imediate a legii noi. ns, n baza principiului ner etroactivitii, actele juridice ncheiate de o femeie mritat sub imperiul fostelor disp oziii din Codul civil i cu nesocotirea acestora au rmas anulabile, nefiind validate de legea nou. 2. Aplicarea legii civile n spaiu Problema aplicrii legii civile n spai u trebuie analizat sub dou aspecte: intern, care vizeaz raporturile juridice civile stabilite ntre subiectele de drept civil de cetenie ori naionalitate romn, pe teritor iul Romniei, i internaional, care vizeaz raporturile juridice civile cu un element d e extraneitate cetenie, naionalitate, locul ncheierii i locul executrii actului jurid c, locul producerii delictului civil ori consumrii efectelor sale etc. Aspectul i ntern al aplicrii legii civile n spaiu nu creeaz dificulti, datorit aciunii principiu potrivit cruia actele normative care eman de la organele centrale de stat se apli c pe ntreg teritoriul rii, iar cele care eman de la un organ local, n drept civil, vol. I, Partea general, p.67, p.79-131; O. Cpn, Aplicarea legii n timp, ratat de drept civil, vol. I, Partea general, 1989, p.111-143; P. M. Cosmovici, I ntroducere n dreptul civil, Ed. All, Bucureti, 1993, p.43-47; G. Boroi, op. cit., p.17-23; I. Dogaru, op. cit., p.40; Gh. Beleiu, op. cit., p.63). 74 M. Eliescu, op. cit., p.91; O. Cpn, op. cit., p.138. 48

msura n care conin norme de drept civil, se aplic n limitele unitii administrativ-teri oriale respective (jude, municipiu, ora sau comun). De la acest principiu exist o ex cepie n materia publicitii imobiliare, situaie n care opereaz acte normative ce eman la organe centrale, n spaii diferite, pe teritoriul Romniei, dup cum urmeaz: n Transil vania i Nordul Moldovei erau aplicabile dispoziiile Decretului-lege nr.115/1938 pe ntru modificarea dispoziiilor privitoare la crile funciare, iar n Sudul Moldovei, Mu ntenia, Dobrogea i Oltenia se aplicau dispoziiile Codului de procedur civil care reg lementeaz publicitatea imobiliar personal prin registrul de inscripiuni i transcripiun i; n prezent, sunt aplicabile pe ntreg teritoriul Romniei prevederile Legii nr.7/19 96 a cadastrului i publicitii imobiliare, cu modificrile ulterioare. Aspectul intern aional al aplicrii legii civile se rezolv cu ajutorul normelor conflictuale ale dre ptului internaional privat. Normele conflictuale sunt acele norme care nu rezolv ns ui litigiul n discuie, ci numai chestiunea prejudicial (prealabil) de a ti care este l egea aplicabil. Principiul care domin aceast materie este principiul teritorialitii l egii, potrivit cruia legea civil de regul, general se aplic pe teritoriul statului a crui organ a edictat-o. De la acest principiu exist dou abateri75: legea nu se apl ic pe teritoriul statului respectiv n privina unor persoane strine i a bunurilor aces tora. Este cazul persoanelor care beneficiaz de imunitate diplomatic, de cldirile r eprezentanelor diplomatice etc.; legea civil a unui stat urmrete pe cetenii statului r espectiv chiar i atunci cnd ei i au domiciliul sau reedina n strintate, pe teritoriu ui stat. Codul civil romn coninea n art.2 urmtoarele norme conflictuale: Numai imobil ele afltoare n cuprinsul teritoriului 75 I. Dogaru, op. cit., p. 42. 49

Romniei sunt supuse legilor romne, chiar cnd ele se posed de strini. Legile relative l starea civil i la capacitatea persoanelor urmresc pe romni, chiar cnd ei i au reedin trintate. Forma exterioar a actelor e supus legilor rii unde se face actul. Art.2 a abrogat prin Legea nr.105/199276 cu privire la reglementarea raporturilor de dre pt internaional privat. Principiile care rezult din Art. 2 abrogat au fost preluat e de ctre Legea 105/1992. Din cuprinsul Legii 105/1992 rezult urmtoarele norme conf lictuale: Imobilele sunt supuse legilor rii pe teritoriul creia se afl. Starea civil i capacitatea civil ale persoanei fizice sunt supuse legii ceteniei, iar capacitatea persoanei juridice este supus legii naionalitii, determinat de sediul su. Forma actul ui juridic este crmuit de legea locului unde se ncheie. n contextul celor de mai sus se admite c i legea strin se poate aplica pe teritoriul rii noastre, dac se ndepline urmtoarele condiii: prin aplicarea legii strine nu se ncalc ordinea public din ara noa tr; 76 ntre ara noastr i ara a crei lege se aplic exist Publicat n M. Of. nr. 245 ombrie 1992. 77 reciprocitate n privina aspectelor crora urmeaz a li Pentru o prezen tare, ntructva diferit, a aplicrii legii civile n spaiu, a se vedea O.lege. se aplica ea Cpn, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, 1989, p.143-146. 50 De menionat este faptul c atunci cnd aplic o lege strin judectorul romn o face pentru c el se sup legii romne, care l oblig s aplice acea lege77.

3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor Legea civil acioneaz asupra persoanelo r, fie privite individual, ca persoane fizice, fie n colective organizate, ca per soane juridice. Cu alte cuvinte, omul i numai el analizat sub cele dou aspecte: ca persoan fizic i ca persoan juridic poate fi subiect al raportului juridic civil, fap t ce prefigureaz caracterul social al acestui raport. Dei unul din principiile fun damentale ale dreptului civil l reprezint egalitatea n faa legii civile, totui egalit atea aciunii legii civile asupra persoanelor nu trebuie s duc la concluzia c toate n ormele juridice civile sunt aplicabile uniform i n aceeai msur tuturor subiectelor de drept civil. Din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplic, legile civile sunt mprite n trei categorii: legi civile cu vocaie general de aplicare, adic c le aplicabile att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice. Exemplu: Codul civ il romn (1864), Decretul extinctiv etc.; nr.31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele legi civile cu vocaia aplicrii numai privind prescripia juridice, Decre tul nr.167/1958 persoanelor fizice. Exemplu: Codul Familiei, Legea nr.119/1996 c u privire la actele de stare civil, cu modificrile ulterioare, Legea nr.18/1991 pr ivind fondul funciar, republicat i cu modificrile ulterioare, O.U.G. nr.97/200578 p rivind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale cetenilor romni etc.; l gi civile cu vocaia aplicrii numai persoanelor juridice. Exemplu: Ordonana de Urgen n r.30/1997 privind Publicat n M. Of. nr. 641 din 20 iulie 2005.

reorganizarea regiilor autonome, Legea nr.31/199079 privind societile comerciale, Legea nr.14/200380 privind partidele politice, Legea nr. 15/1990 privind reorgan izarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comerciale etc.

Seciunea a III-a Interpretarea legii civile 1. Definiia, necesitatea i clasificarea interpretrii legii civile 1.1. Definiia interpretrii legii civile Interpretarea le gii civile nseamn operaiunea logicoraional de lmurire a coninutului i sensului normel de drept civil n scopul justei lor aplicri, prin corecta ncadrare a diferitelor sit uaii practice n ipotezele pe care le conin81. Din coninutul definiiei se reine, n prim l rnd, c interpretarea legii civile este o etap a procesului aplicrii acestei legi, ce nu presupune intervenia, ntotdeauna, a unui organ de stat de jurisdicie civil, ea putnd interveni i cu ocazia ncheierii unui contract civil, prin voina exclusiv a pril r, cnd acestea procedeaz la o interpretare a normelor juridice aplicabile acelui c ontract. n al doilea rnd, explicaia coninutului interpretrii este lmurirea sensului vo inei legiuitorului, exprimat ntr-o anumit norm de drept civil. n al treilea rnd, scopu unei norme 79 juridice civile const n a vedea care este sfera situaiilor de fapt80 Republicat n M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004.i n a concrete la care norma jur idic respectiv se refer asigura81 Publicat n M. Of. nr. 25legii 17 ianuarie 2003. ast fel corecta aplicare a din civile. Gh. Beleiu, op. cit., p.66. 52

1.2. Necesitatea interpretrii legii civile Interpretarea legii civile este impus d e mai multe mprejurri82. O lege civil, chiar perfect la adoptare, este depit ulterior e dinamica vieii sociale, aprnd situaii noi, care nu au fost avute n vedere de legiui tor, punndu-se astfel problema de a ti dac situaia nou ivit poate fi sau nu ncadrat teza unei anumite norme de drept civil83. Interpretarea legii civile este impus i de formulrile generale privind cazurile concrete. Asemenea formulri cer explicarea sensului lor, deoarece numai astfel se poate stabili dac un caz sau altul se ncad reaz sau nu n ipoteza normei de drept civil astfel redactate84. Interpretarea legi i civile este impus i de utilizarea unor termeni tehnici juridici, de ctre legiuito r, care au un sens diferit de cel din vorbirea curent, ca, de exemplu, imobil, mo bil, bun, for major, rezoluiune, reziliere etc.85. Gh. Beleiu, op. cit., p.66-67; I. Dogaru, op. cit., p.45-46; E. Lupan, op. cit., p.70. 83 82 asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care s untem obligai a rspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastr. n legtur cu aceast lementare, dup mai muli ani de la adoptarea Codului, s-a atribuit sensul pe care l are i n prezent textul. 84

prescripia extinctiv dispune: Instana judectoreasc sau organul arbitral poate, n cazul care constat ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de presc ripie a fost depit, s dispun, chiar din oficiu, judecarea sau rezolvarea aciunii, ori s ncuviineze executarea silit. Prin explicaia cauz temeinic justificat se ajunge la inarea domeniului repunerii n termenul de prescripie extinctiv. 85 instituiile dreptului civil n care sunt folosii (bun, rspundere, contract). 53

1.3. Criterii de clasificare a interpretrii Interpretarea legii civile cunoate mai multe forme, iar pentru a stabili formele interpretrii se folosesc urmtoarele cri terii: a) n funcie de fora sa obligatorie sau nu, distingem: interpretarea oficial i interpretarea neoficial; b) n funcie de rezultatul interpretrii, distingem: interpre tare literal, interpretare extensiv i interpretare restrictiv; c) n funcie de metoda d e interpretare folosit, distingem: interpretarea gramatical, interpretarea sistema tic, interpretarea istorico-teleologic i interpretarea logic. Interpretarea oficial i neoficial a normelor de drept Interpretarea este oficial atunci cnd este fcut de un o rgan de stat, n exercitarea atribuiilor ce-i revin potrivit legii. Aceasta mbrac dou forme: interpretarea oficial autentic i interpretarea oficial jurisdicional. Suntem n fera interpretrii oficiale autentice atunci cnd interpretarea provine de la nsui org anul de stat care a edictat actul normativ supus acestei proceduri, concretiznduse n norme interpretative. Exemplu: un articol de lege, neclar, adoptat de Parlam entul Romniei este interpretat printr-o alt lege, adoptat de organul respectiv, sau un articol dintr-o Hotrre a Guvernului poate fi interpretat printr-o alt hotrre a or ganului central al puterii executive. Actul interpretativ este retroactiv, fcnd pa rte din legea civil interpretat de la data intrrii sale n vigoare. Ne aflm n sfera int erpretrii oficiale jurisdicionale atunci cnd interpretarea provine de la un organ d e jurisdicie (de la o instan judectoreasc sau de la un alt organ care, potrivit legii , are i atribuii jurisdicionale). Principala component a interpretrii juridicionale es te interpretarea dat de instanele judectoreti (judectorii, tribunale, curi de apel i ta Curte de Casaie i Justiie). Caracterul obligatoriu al acestei interpretri const n a ceea c se refer la o spe dat, adic numai la cazul soluionat prin hotrre judectoreas abil. 54

Interpretarea neoficial este acea interpretare care se d legii civile n doctrin n lit eratura de specialitate , ori de ctre avocat, n pledoariile sale n faa instanei judect reti. O atare interpretare nu are putere juridic obligatorie, dar ea poate fi nsuit d e organul de stat ori obtesc cruia se adreseaz. Interpretarea literal, extensiv i rest rictiv a normelor de drept civil Interpretarea literal se caracterizeaz prin aceea c exist concordan ntre formularea textului legal pe care l interpretm i coninutul re normelor de drept civil aplicate la un anumit caz concret, nefiind motive, prin urmare, nici de a extinde i nici de a restrnge aplicaiunea dispoziiei n cauz86. n s celor menionate a fost interpretat art.845 Cod civil, care dispune: Valoarea bunu rilor nstrinate unui succesibil n linie dreapt, cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerv de uzufruct va fi socotit n poriunea disponibil i excedentele, de este, se va trece n masa succesiunii. Imputaia i raportul nu pot fi cerute de succesibilul n lin ie dreapt care a consimit la aceste nstrinri87. 86 87 Gh. Beleiu, op. cit., p.67.

n literatura de specialitate (Gh. Beleiu, op. cit., p.68) se citeaz Decizia nr.115 0/1984 a seciei civile a fostului Tribunal Suprem n Revista Romn de Drept nr.6/1985, .72-73 n care s-a decis c instanele nu pot constata fr probe, numai pe baza unei prez mii legale deduse din dispoziia art.845 Cod civil, c un act de vnzare-cumprare privin d pe succesibil n linie dreapt, este n realitate o donaie deghizat i s dispun reduci acesteia n limitele cotitii disponibile, att timp ct actul nu s-a fcut cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerv de uzufruct, deoarece textul de lege de mai sus inst ituie prezumia de libertate numai n situaia n care actul de nstrinare cu titlu oneros prevede o asemenea sarcin sau dezmembrmnt al proprietii. 55

Interpretarea este extensiv atunci cnd este determinat de faptul c ntre formularea te xtului legal interpretat i cazurile din practic la care se aplic acel text nu exist concordan, n sensul c textul trebuie extins i asupra unor cazuri care nu se ncadreaz itera textului. n practic, o interpretare extensiv a fost dat art.1198 Cod civil, de oarece, la imposibilitatea material de preconstituire a nscrisului, la care se ref er textul respectiv, s-a adugat i imposibilitatea moral de preconstituire a nscrisulu i88, rezultat din gradul de rudenie ce exist ntre pri. Un caz de interpretare extensi v l reprezint i art.21 din Decretul nr.31/1954, n sensul c, dei textul face referire n mai la persoane care au murit n aceeai mprejurare, fr s se poat stabili dac una a sup ieuit alteia, el se aplic i persoanelor care au murit n acelai timp, dar n mprejurri erite, fr a se putea stabili dac una a supravieuit celeilalte89. Interpretul atribui e normei un neles mai larg dect cel care rezult din formularea textului. Interpretar ea extensiv nu este admis dac norma cuprinde o enumerare limitativ ori anumite excepi i sau prezumii90. Astfel, dispoziiile privind prelungirea perioadei de garanie cu t impul care se scurge de la data la care cumprtorul unui bun de folosin ndelungat a rec lamat defectarea bunului i pn la data repunerii acestuia n stare de funcionare, confo rm art.13 din Hotrrea nr. 394/199591 privind obligaiile ce revin agenilor economici - persoane fizice sau juridice - n comercializarea produselor de folosin ndelungat Culegere de decizii 1976, Sentina civil nr.861/1976 a Tribunalului Suprem, p.237. 89 88 p.36-38; Gh. Beleiu, op. cit., p.69. 90 Ed. All, Bucureti, 1994, p.50. 91 56

destinate consumatorilor, dei privea numai asemenea bunuri, au fost interpretate extensiv n sensul aplicrii lor i la alte bunuri din domeniul investiiilor. Nu poate fi ns interpretat extensiv, de exemplu, art.30 din Codul Familiei, care precizeaz c bunurile dobndite n timpul cstoriei, de oricare dintre soi, sunt, de la data dobndirii lor, bunuri comune ale soilor, orice convenie contrar fiind nul. De asemenea, nu po ate fi interpretat extensiv regula stabilit la art.11 din Decretul nr.31/1954 potr ivit creia minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu are capacitate de exerciiu, fiind vorba de o prezumie absolut de lips de discernmnt; i nici regula prevzut n art Cod civil potrivit creia nu pot fi considerate a fi nedemne de a succede i alte pe rsoane n afara celor menionate n text92. Interpretarea este restrictiv atunci cnd ntre formularea textului legal interpretat i cazurile de aplicare practic nu exist conc ordan, n sensul c formularea este prea larg fa de ipotezele ce se pot ncadra n text. xemplu de interpretare restrictiv, menionm93 art.1000 alin.3 Cod civil referitor la rspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Se consider c svrirea de ctre prepus a faptei n funciile ncredinate constituie o formulare larg ce ar trebui restrns n s ngajrii rspunderii comitentului numai la cazurile n care fapta prepusului are o legt ur direct, i nu ocazional, ntmpltoare, cu funcia ncredinat de ctre comitent. G. Boroi, op. cit., p.28. Potrivit art.655 din Codul civil sunt nedemni de a suc cede i prin urmare exclui de la succesiune: 1) condamnatul pentru c a omort sau a nce rcat s omoare pe defunct; 2) acela care a fcut n contra defunctului o acuzaie capita l, declarat de judecat calomnioas; 3) motenitorul major care, avnd cunotin de omorul nctului, nu a denunat aceasta justiiei. 93 92 57

i dispoziia94 cuprins n art.53 din Legea nr.15/1990 este susceptibil de o interpretar e restrictiv. n acest articol se arat: Bunurile care rmn n proprietatea statului, cum r fi cldiri guvernamentale, bunuri necesare desfurrii activitii administrative de stat , rezerve ale statului i altele asemenea, se nregistreaz la Departamentul Rezervelo r Statului i se administreaz direct la instituiile crora le sunt date n folosin. Actel de decizie cu privire la aceste bunuri se aprob de Ministerul Finanelor i Minister ul Resurselor i Industriei, cu excepia situaiilor n care prin lege se dispune altfel. ntrebarea care s-a pus n legtur cu redactarea alin.2 este urmtoarea: Prin acte de dec izie trebuie nelese att actele de dispoziie, ct i actele de administrare, ori numai pr mele ? Deoarece textul conine o dispoziie de excepie, care este de strict interpreta re i aplicare, el urmeaz a fi neles ca referindu-se doar la actele de dispoziie, care au ca obiect bunuri prevzute n alin.1 al art.53. Interpretarea gramatical, interpr etarea sistematic, interpretarea istorico-teleologic i interpretarea logic Interpret area gramatical nseamn lmurirea nelesului unei dispoziii legale civile pe baza regulil r gramaticii, adic innd seama de sintaxa i morfologia propoziiei ori frazei, de seman tica termenilor utilizai n textul interpretat, ct i de semnele de punctuaie. De exemp lu, art.23 alin.1 Codul Familiei, n legtur cu capacitatea de exerciiu a persoanei fi zice, reglementeaz cstoria putativ astfel: Soul care a fost de bun-credin la ncheie iei declarat nul sau anulat pstreaz, pn la data cnd hotrrea instanei judectoreti situaia unui so dintr-o cstorie valabil. Acest text legal a primit interpretri diferi e n decursul timpului. Stabilirea corect a sensului textului se bazeaz tocmai 94 Gh. Beleiu, op. cit., p.69. 58

pe interpretarea lui gramatical, ceea ce nseamn c soul de bun-credin, la ncheierea c declarate nule sau anulate, pstreaz situaia unui so dintr-o cstorie valabil, dar numa pn la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti, iar nu i dup aceast dat. Un u l constituie art.5 alin.1 din Decretul nr.31/1954 care menioneaz: Persoana fizic ar e capacitatea de folosin i, n afar de cazurile prevzute de lege, capacitate de exercii La alin.2: Capacitatea de folosin este capacitatea persoanei de a avea drepturi i o bligaii. Iar la alin.3: Capacitatea de exerciiu este capacitatea persoanei de a-i exe rcita drepturile i de a-i asuma obligaii, svrind acte juridice. Apare necesar s se st leasc nelesul unor termeni strict juridici, i anume: drepturi, obligaii, acte juridic e etc. Tot pe baza unei interpretri gramaticale95 se ajunge i la stabilirea sensul ui real al art.13 din Decretul nr.31/1954, dup care domiciliul unei persoane fizic e este acolo unde ea i are locuina statornic sau principal. Astfel, dac persoana fizic re o singur locuin statornic, aceea este domiciliul su; dac persoana are mai multe loc uine statornice, domiciliul su este acolo unde are locuina principal. Concluzia acea sta se desprinde din folosirea n text a particulei sau, iar nu a celei i (caz n care a trebui s se dea o alt soluie). Interpretarea sistematic implic lmurirea nelesului un dispoziii legale, inndu-se seama de legturile sale cu alte dispoziii din aceeai lege s au din alt act normativ. Aceast interpretare scoate n eviden caracterul general sau special al normelor de drept civil. Astfel, art.654 Cod civil prevede c, pentru a succede, trebuie neaprat ca persoana ce succede s existe n momentul deschiderii su ccesiunii. Copilul conceput este considerat c exist. Copilul nscut mort este consid erat 95 Gh. Beleiu, op. cit., p.70. c nu exist. 59

nelegerea textului de lege menionat necesit o coroborare cu dispoziiile art.7 i art.21 ale Decretului nr.31/1954, deoarece art.7 se refer la recunoaterea drepturilor co pilului de la concepiune, dac el se nate viu, iar art.21, la situaia comorienilor. De asemenea, este necesar s se recurg la o interpretare sistematic i pentru nelegerea di spoziiei nscrise n art.8 alin.3 din Decretul nr.31/1954 potrivit cruia minorul care s e cstorete dobndete, prin aceasta, capacitatea deplin de exerciiu. Acest text trebuie roborat cu art.4 Codul Familiei, potrivit cruia brbatul se poate cstori numai dac a mp init vrsta de optsprezece ani, iar femeia numai dac a mplinit aisprezece ani, sau du p caz cincisprezece ani; rezult, deci, c numai femeia poate dobndi, prin cstorie, capa itatea deplin de exerciiu mai nainte de mplinirea vrstei de 18 ani, cu toate c art.8 a lin.3 din Decretul nr.31/1954 utilizeaz genul masculin minorul. Interpretarea istor ico-teleologic96 const n stabilirea sensului unei dispoziii legale inndu-se seama de f inalitatea urmrit de legiuitor la adoptarea acelei norme ntr-un context istoric dat . Pentru aplicarea acestei interpretri, importante sunt expunerea de motive, care justific adoptarea legii, textul preambulului actului normativ respectiv, dezbat erile parlamentare etc. Explicarea detaliat a acestei metode o vom face prin anal izarea cazului urmtor. Dup apariia Legii nr.319/194497 privind drepturile succesora le ale soului supravieuitor, s-a pus problema de a ti dac art.939 Cod civil mai este n vigoare, avndu-se n vedere c, n concepia iniial a Codului civil, soul supravieui chemat la succesiune numai n lipsa rudelor de grad succesibil ale defunctului, d ar, ca orice persoan, el putea n doctrin se vorbete de dou metode de interpretare: istoric i teleologic (Ovidiu Ungur anu, Manual de drept civil. Partea general, ediia a III-a, Ed. All Beck, 1999, p.2 9-32; M. Murean, Drept civil. Partea general, Note de curs, Ed. S.C. Cordial S.R.L ., Cluj-Napoca, 1992, p.50-51; P. M. Cosmovici, op. cit., p.52). 97 96 60

primi donaii sau legate de la soul predecedat, n limitele prevzute de art.841 i urm. Cod civil. S-a rspuns afirmativ, artndu-se c subzist raiunea pentru care el a fost edi ctat, i anume de a ocroti i interesele descendenilor defunctului dintr-o cstorie ante rioar mpotriva liberalitilor excesive pe care cel ce a lsat motenirea le-ar fi putut f ace n favoarea soului din ultima cstorie98. Interpretarea logic a legii are o importa n deosebit, lmurind sensul ei pe baza logicii formale, a raionamentelor logice, induc tive i deductive, potrivit unor anumite reguli i argumente. n doctrina i practica dr eptului se rein trei reguli de interpretare logic: a) Excepia este de strict interpr etare i aplicare, ceea ce nseamn c, ori de cte ori o norm juridic instituie o excepie la regul, aceast excepie nu trebuie extins la alte soluii pe care norma juridic respe ctiv nu le prevede. Spre exemplu, art.974 Cod civil stabilete: Creditorii pot exerc ita toate drepturile i aciunile debitorului lor, afar de acelea care i sunt exclusiv personale. Rezult c ei pot exercita numai drepturile debitorului care au caracter patrimonial, neputnd exercita cele exclusiv personale ale debitorului, ca, de exe mplu, o aciune de divor. De asemenea, se poate recurge la regula de interpretare l ogic pentru stabilirea sensului real al art.113 din Codul Familiei, inndu-se cont d e faptul c tutela reprezint o excepie fa de ocrotirea printeasc, ceea ce nseamn c t inorului se deschide numai n cazurile indicate de acest articol. De menionat este faptul c sunt supuse interpretrii logice: textele legale care conin enumerri limitat ive; textele legale care instituie prezumii legale; textele legale care conin o ex cepie. b)98 Unde legea nu distinge, nici interpretul nuart.939 din E. Boroi, G. B oroi, Corelaia dintre prevederile trebuie s disting.civil alteDecretul-Lege nr.319/ 1944, n Revista text legalde Codul Cu i cuvinte, generalitatea formulrii unui Romn Drept, nr.9-12/1989, p.26 i urm. 61

conduce la generalitatea aplicrii lui, fr a se introduce distincii pe care textul re spectiv nu le conine. De exemplu, art.584 Cod civil stabilete c orice proprietar poa te ndatora pe vecinul su la grniuirea proprietii lipite cu a sa; cheltuielile grniuir se vor face pe jumtate. Textul menionat este redactat n termeni generali, privind ori ce proprietar, ceea ce ar exclude operarea unor distincii. De asemenea, regula de interpretare logic n discuie poate fi folosit i la interpretarea art.14 alin.1 din De cretul nr.31/1954, care prevede c domiciliul minorului este la prinii si sau la acela dintre prini la care el locuiete statornic. ntruct textul folosete termenul generic d minor, nepreciznd despre care minori este vorba, nseamn c el se aplic att minorului s ub 14 ani (fr capacitate de exerciiu), ct i minorului ntre 14 i 18 ani (care are capac tate de exerciiu restrns). c) Legea civil trebuie interpretat n sensul aplicrii ei, ia nu n sensul neaplicrii. Aceast regul de interpretare este nscris n art.978 Cod civil9 pentru interpretarea conveniilor, dar, pentru identitate de raiune, ea este extin s i la interpretarea normelor de drept civil. Pe lng regulile de interpretare logic m enionate, deosebit de utile n practic sunt i argumentele ce pot fi folosite n interpr etarea logic. Argumentul per a contrario valorific regula logicii potrivit creia at unci cnd se afirm ceva, se neag contrariul. Pentru a ilustra folosirea acestui argu ment, ne vom referi la cteva cazuri practice. Astfel, acest argument poate fi fol osit n nelegerea art.5 din Codul civil, dup care nu se poate deroga prin convenii sau dispoziii particulare100 de la legile care intereseaz ordinea public99i bunele morav uri. Per a contrario, se poate deroga prin Potrivit art.978 Cod civil, cnd o clauz este primitoare de dou nelesuri, ea se interpr eteaz n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar putea produce nici un ul. 100 62

convenie, sau act unilateral, de la legile celelalte, care nu intereseaz ordinea p ublic i bunele moravuri. Potrivit art.969 alin.2 Codul civil, conveniile se pot rev oca prin acordul prilor sau din cauze autorizate de lege. Per a contrario, rezult c, n afara cazurilor expres prevzute de lege, conveniile nu pot fi revocate prin mani festarea de voin a unei singure pri contractante. Acest argument are o valoare pract ic relativ, ntruct nu n toate cazurile ceea ce nu este interzis este ntotdeauna permis 101. n baza argumentului a fortiori, se ajunge la extinderea aplicrii unei norme j uridice la un caz nereglementat expres, deoarece raiunile care au fost avute n ved ere la edictarea acelei norme juridice se regsesc n cazul dat. Un exemplu este cel al uzucapiunii, mod de dobndire a proprietii prin efectul posesiunii nentrerupte a unui bun imobil n cursul unui interval de timp determinat de lege. Or, dac n acest fel se poate dobndi proprietatea, se va putea obine, cu att mai mult, un dezmembrmnt al proprietii. Un alt exemplu de aplicare a argumentului menionat l constituie cazul art.1536 alin.1 Cod civil, care dispune c mandatul conceput n termeni generali cup rinde numai actele de administraie; a fortiori, mandatul conceput n termeni general i este valabil i pentru actele de conservare, ntruct acestea profit ntotdeauna reprez entantului. Argumentul de analogie are n vedere faptul c unde exist aceleai raiuni tr ebuie s se aplice aceleai dispoziii ale legii. Acest argument se folosete pentru comp letarea lacunelor unor acte normative, prin gsirea unor texte care s se poat aplica i cazurilor pe care legea nu le prevede analogia legii sau prin recurgerea la pri ncipiile generale ale dreptului civil analogia dreptului. 101 Un caz menionat n li teratura juridic102 este cel al curatelei, E. Lupan, op. cit., p.77. 102 ca mijlo c de Cosmovici, op. cit., p.54. P. M. ocrotire a unor persoane lipsite de capaci tate, cu 63

capacitate de exerciiu restrns sau cu privire la care s-a cerut punerea sub interdi cie n sensul c ea va fi crmuit, prin analogie, de dispoziiile referitoare la tutel. La interpretarea argumentului de analogie este obligat judectorul, ntruct art.3 Cod ci vil dispune: Judectorul care va refuza de a judeca, sub cuvnt c legea nu prevede, sa u c este ntunecat sau nendestultoare, va putea fi urmrit ca culpabil de denegare de dr eptate. Recurgndu-se la argumentul n discuie, s-a menionat103 c dac, potrivit art.60 a in.2 Codul Familiei, copilul din cstorie care i-a pierdut aceast calitate, prin efec tul hotrrii judectoreti de admitere a aciunii n tgduirea paternitii, are dreptul s n termen de un an, aciune n stabilirea paternitii, este n spiritul legii ca i copilul i din afara cstoriei, care i-a pierdut paternitatea, s i se recunoasc acest drept. Ar gumentul reducerii la absurd nvedereaz c numai o anumit soluie este admisibil, raional soluia contrar fiind o absurditate ce nu poate fi acceptat. Acest argument este fo losit mai ales cnd celelalte mijloace de interpretare nu au condus la un rezultat pozitiv. Spre exemplu, art.638 Cod civil stabilete c orice servitute este stins cnd fondul ctre care este datorit i acela ce o datorete cad n aceeai mn. Este clar c so trar nu este posibil, deoarece nu poate exista o servitute n cazul confuziunii, adi c al reunirii fondului dominant cu cel aservit n patrimoniul aceluiai proprietar, a tta timp ct aceast reunire continu s existe, deoarece dac fondurile se vor despri n ieti separate va 103 renate i Tribunalul n condiiile art.637 Cod civil.nr.1984/1989, n servitutea Suprem, Secia civil, decizia Dreptul nr.4/1990, p.73. Pentru aplicarea, prin analogie, a art.19 din Decretul nr .167/1958, care reglementeaz repunerea n termenul de prescripie, la aciunea n stabili rea paternitii copilului din afara cstoriei (art.60 Codul Familiei), a se vedea Trib . jud. Bacu, dec.civ.nr.666/1981, n Revista Romn de Drept, nr.5/1982, p.60. 64

II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Capitolul I NOIUNE, CARACTERE I STRUCTUR 1. Definiia raportului juridic civil Raport ul juridic civil este o relaie social patrimonial ori nepatrimonial reglementat de n rma de drept civil104 . Cu privire la aceast definiie se impun cteva precizri: n prim ul rnd, raportul juridic civil este o relaie social ce intervine ntre oameni, fie n c alitatea lor de persoane fizice, fie organizai n anumite colective, sub forma pers oanei juridice. n al doilea rnd, relaia social devine raport juridic prin reglementa rea ei de ctre norma juridic. n al treilea rnd, din sfera raporturilor juridice fac parte relaiile sociale patrimoniale i nepatrimoniale, reglementate de o norm juridi c, iar prile se gsesc pe poziie de egalitate juridic. 2. Caracterele raportului juridi c civil 104 Raportul juridic civil are caracter Introducere n dreptul civil. Gh. Beleiu, Drept civil romn. social. Asemntor tuturor raporturilor juridice, raportul de drept civil este un adugit, Editura Subiectele dreptului civil, ediia a VI-a, revzut i rapo rt social, adic S.R.L., Bucureti, 1999, ntre P. M. Cosmovici n mod ansa un raport ce se stabiletep.76; oameni, privii fie(coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.53; Tr. Ionacu .a., Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura Academ iei, Bucureti, 1967, p.155. 65

individual n calitatea lor de persoane fizice , fie organizai n anumite colective n alitatea lor de persoane juridice. Prin reglementarea relaiei dintre oameni de ctr e norma de drept civil, aceast relaie nu i pierde trstura sa principal, aceea de a fi elaie social; norma de drept civil se adreseaz numai conduitei oamenilor, chiar i at unci cnd aceast conduit ar fi n legtur cu anumite bunuri105 . n realitate, raportul ju idic de proprietate nu este un raport social dintre proprietar i bunul su, ci o re laie social dintre proprietar ca titular al dreptului de proprietate i toate celela lte persoane (fizice sau juridice), care sunt obligate s respecte dreptul proprie tarului i s nu fac nimic de natur a stnjeni exercitarea normal a acestui drept. Raport ul juridic are caracter voliional. Caracterul voliional al raportului juridic civi l se exprim prin aceea c, pe de o parte, el este rezultatul reglementrii relaiei soc iale prin lege, iar pe de alt parte, naterea unora dintre raporturile juridice civ ile presupune i voina exprimat n condiiile legii de ctre pri106. Prin urmare, primul ect care evideniaz caracterul voliional al oricrui raport juridic civil rezult din no rma de drept civil, norm ce exprim voina de stat. Al doilea aspect ce evideniaz carac terul voliional, dar numai pentru raporturile juridice civile care izvorsc din act ele juridice civile, se concretizeaz prin aceea c, pe lng voina exprimat n norma de dr pt civil, exist voina exprimat a prilor actului juridic civil. Acest lucru a determin at pe unii autori107 s vorbeasc de caracterul dublu voliional. N. Popa, Teoria general a dreptului, Editura Actami, Bucureti, 1998, p.290-294. 106 105 Cluj-Napoca, 1999, p.86; Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura A cademiei, Bucureti, 1989, p.55; P.M. Cosmovici (coordonator), op. cit., p.157. 107 66

Raportul juridic civil se caracterizeaz prin poziia de egalitate juridic a prilor. Es te un caracter distinctiv al raportului juridic civil fa de raporturile de drept d in alte ramuri ale dreptului, cum ar fi raportul de drept administrativ sau rapo rtul de drept financiar, n care una dintre pri este n poziie de subordonare. Nu este vorba aici de egalitatea tuturor n faa legii, care se aplic n toate ramurile i domeni ile dreptului, ci este vorba de poziia juridic de egalitate a unei pri a raportului fa de cealalt, n sensul c nici una din pri nu poate impune celeilalte pri voina sa, ai mpreun, de comun acord, prile pot stabili, modifica sau stinge raportul juridic d intre ele. Totodat, acest caracter al raportului juridic civil nu trebuie neles ca o egalitate real material ntre pri, ci ca o egalitate juridic a voinelor celor dou p ecare bucurndu-se n egal msur de dreptul de a ncheia sau nu un act juridic108. n esen e vorba de lipsa oricrei subordonri a uneia dintre pri fa de cealalt. 3. Structura rap rtului juridic civil Structural, raportul juridic civil este alctuit din trei ele mente: a) subiectele sau prile raportului juridic civil, care sunt persoanele fizi ce ori juridice, n calitate de titulare de drepturi subiective sau obligaii civile ; b) coninutul raportului juridic civil, care este constituit din drepturile i obl igaiile prilor ce particip la raportul juridic civil; c) obiectul raportului juridic civil, ce const n conduita prilor, adic n aciunile la care sunt ndrituite prile sa re sunt inute s le respecte. 108 T. Pop, Tratat care sunt eseniale trebuie s fie Cel e trei elementede drept civil, vol. I, Partea general, 1989, p.54-56. ntrunite cum ulativ pentru a fi n prezena unui raport juridic civil. 67

Capitolul II PRILE RAPORTULUI JURIDICCIVIL 1. Noiunea de pri ale raportului juridic civil Prile sunt persoanele care particip la raportul juridic civil fie n calitate de subiect activ, fie n calitate de subiect pasiv. Subiectul activ este cel care, n baza raportului juridic, pretinde un drep t civil subiectiv, iar subiectul pasiv este cel care se oblig s respecte acel drep t. Prile pot fi totodat persoane fizice, adic omul privit ca titular de drepturi i ob ligaii civile, sau persoane juridice, adic un colectiv de oameni care, ntrunind con diiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective i obligaii civile. Cu al te cuvinte, putem spune c subiectul de drept civil este acea specie de subiecte d e drept care cuprinde persoana fizic i persoana juridic, n calitatea lor de titulari de drepturi subiective i de obligaii civile. 2. Categoriile subiectelor de drept civil Subiectele raportului juridic se mpart n dou categorii: persoane fizice i pers oane juridice. Aceste categorii de subiecte de drept civil cuprind anumite subdi viziuni sau subcategorii de persoane. Astfel, n categoria persoanelor fizice sunt cuprinse urmtoarele subcategorii: minorii sub 14 ani, care sunt persoane fizice lipsite de capacitate de exerciiu; 68

minorii ntre 14 i 18 ani, care sunt persoane fizice cu capacitate de exerciiu restrn s109; majorii, care sunt persoane fizice de peste 18 ani cu deplin capacitate de exerciiu.

Din punct de vedere al ceteniei, persoanele fizice pot fi: persoane fizice care su nt de cetenie romn; persoane fizice care sunt de cetenie strin, categorie n care sun rinse i persoanele fizice fr cetenie, numite apatrizi, i persoanele cu dubl cetenie, care niciuna nu este romn. Persoanele juridice cuprind mai multe subgrupe, dup cum urmeaz: i uniti economice de stat; persoanele juridice mixte, care i pot fi statul, un itile persoanele juridice de stat110, care fundamenteaz activitatea pe un patrimoni u compus din drepturi subiective administrativ-teritoriale, organe de stat, inst ituii de stat publice i private; persoanele juridice private, care pot fi uniti econ omice i persoane juridice cu scop nepatrimonial. Din punct de vedere al naionalitii lor, distingem: persoane juridice de naionalitate romn; persoane juridice de alt naio nalitate, strin. 3. Determinarea, pluralitatea i schimbarea subiectelor raportului juridic de drept civil 3.1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil De terminarea subiectelor raportului juridic civil nseamn 109 cunoaterea cstorie,care pa rticip18 acest raport. deplina capaPrin prilor femeia sub la ani dobndete citate de exerciiu (art.8 alin.3 din Decretul nr. 31/1954 coroborat cu art.4 din Codul Familiei). 110 69

Pentru determinarea subiectelor raportului juridic civil, este necesar s facem o distincie ntre raporturile care au n coninutul lor drepturi subiective civile absolu te i raporturile care au n coninutul lor drepturi subiective civile relative111. n c azul drepturilor absolute este determinat numai subiectul activ, adic titularul d reptului subiectiv civil. De exemplu, n cazul raportului juridic civil de proprie tate este cunoscut, mai precis determinat, numai subiectul activ, care este titu larul dreptului de proprietate, subiectul pasiv fiind format din toate celelalte subiecte de drept, care sunt nedeterminate. n cazul raportului juridic civil ce are n coninutul su drepturi relative, sunt determinai att subiectul activ (numit cred itor), ct i subiectul pasiv (numit debitor). De exemplu, ntr-un raport juridic civi l de vnzare-cumprare sunt determinai att subiectul activ, vnztorul, ct i subiectul pa , cumprtorul. 3.2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil n general, rap ortul juridic civil se stabilete ntre dou persoane, i anume ntre titularul drepturilo r civile, numit subiect activ, i persoana care i asum obligaiile civile, numit subiec t pasiv. n raporturile juridice civile nscute din contracte112 n care drepturile ci vile sunt nsoite de obligaii corelative, fiecare parte are o dubl calitate respectiv att de subiect activ, ct i de subiect pasiv. Sunt ns situaii n care raporturile jurid ce se stabilesc ntre mai multe persoane, fie ca subiecte active, fie ca subiecte 111 Gh. Beleiu, op. cit., p.81; T. Pop, Drept civil. Teoria general, Bucureti, 1993, p .58-59; I. Dogaru, Elementele dreptului civil, vol. I, Introducere n dreptul civi l. Subiectele dreptului civil, Bucureti, 1993, p.65-67. 112 Bucureti, 1994, p.58. 70

pasive, raporturile juridice respective caracterizndu-se printr-o pluralitate de subiecte active, pasive sau mixte. n funcie de situaia concret, distingem: pluralita te activ, cnd n cadrul aceluiai raport juridic civil particip mai multe persoane ca s ubiecte active; pluralitate pasiv, cnd partea pasiv a raportului juridic civil se c ompune din mai multe persoane; pluralitate mixt, cnd att subiectul activ, ct i subiec tul pasiv sunt formate din mai multe persoane. Pluralitatea de subiecte poate fi ntlnit att n raporturile juridice civile din coninutul crora fac parte drepturile rea e, ct i n raporturile juridice civile din coninutul crora fac parte drepturile de cre an. Pluralitatea de subiecte poate fi ntlnit i n raporturile juridice civile nepatrimo iale. n acest caz, subiectul pasiv, fiind nedeterminat, este constituit din plura litatea celorlalte subiecte de drept civil, cu excepia subiectului activ. n schimb , pluralitatea activ este mai rar, ntlnindu-se totui n raporturile nepatrimoniale ce d ecurg din creaia intelectual i prezentndu-se sub forma coautoratului113. n raporturil e patrimoniale exist frecvent pluralitate de subiecte. Astfel, n cazul raporturilo r juridice civile reale, avnd n coninut dreptul de proprietate, subiectul pasiv est e constituit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil, mai puin titula rul dreptului de proprietate. Subiectul activ poate fi o persoan proprietate excl usiv ori poate fi alctuit din mai multe persoane proprietate comun. Cu alte cuvinte , avem de-a face cu pluralitate activ atunci cnd exist mai muli titulari ai dreptulu i de proprietate asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri. Pentru detalii a se vedea: Fr. Deak, St. Crpenaru, Drept civil, Contracte special e. Dreptul de autor. Dreptul de motenire, Tipografia Universitii Bucureti, 1983, p.3 29 i urm.; Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrial, vol. I, Creaii noi, Editura Academiei, Bucureti, 1992, p.57-58. 71 113

Proprietatea comun poate s mbrace urmtoarele forme114: coproprietatea, indiviziunea i devlmia. Coproprietatea presupune c mai multe persoane (coproprietari) dein n proprie tate un bun sau cteva bunuri determinate; fiecare coproprietar are o parte ideal d e drept (1/2, 1/4 etc.), dar nu concret determinat, din bunul sau bunurile care c onstituie proprietatea comun. De exemplu, A i B cumpr mpreun o cas, stabilind ca fieca e s aib o cot de din dreptul de proprietate asupra casei respective. Indiviziunea ns eamn c mai multe persoane dein n proprietate o universalitate de bunuri; fiecare coi ndivizar are o cot ideal i abstract din dreptul de proprietate, dar nu deine n exclusi vitate unul ori anumite bunuri din cele care formeaz universalitatea respectiv. De exemplu, cazul motenitorilor unei persoane, pn n momentul realizrii partajului succe soral. Devlmia desemneaz acea proprietate comun care se caracterizeaz prin faptul c ti ularii nu au precizat cota-parte ce ar reveni fiecruia din drept, ci acesta este n efracionat; deci, partea fiecruia este determinat de lege n mod generic, ca, de pild, n cazul bunurilor comune ale soilor dobndite n timpul cstoriei, dreptul fiecruia fiin n funcie de contribuia sa la dobndirea acelor bunuri. Proprietatea comun sub cele tr ei forme nceteaz prin partaj115, cu excepia cazurilor de proprietate comun pe cotepri forat i perpetu116. n raporturile obligaionale, care au n coninutul lor drepturi de c n, pluralitatea poate fi: activ, cnd avem mai 114 115 Gh. Beleiu, op. cit., p.81. Pentru detalii cu privire la proprietatea comun, a se vedea: C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Drepturi reale, Tipografia Universitii Bucureti, p.175 i urm; L. Pop, D rept civil. Drepturile reale principale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1993, p.9 7 i urm. 116 72

muli creditori; pasiv, cnd avem mai muli debitori; mixt, cnd avem mai muli creditori ai muli debitori. Pluralitatea de subiecte n cazul raporturilor obligaionale mbrac tr ei forme: obligaiile conjuncte, obligaiile solidare i obligaiile indivizibile117. Ob ligaia conjunct (divizibil) nseamn c, n caz de pluralitate activ, fiecare dintre cred ri poate pretinde de la debitor partea ce i se cuvine, iar n caz de pluralitate p asiv, fiecare debitor este inut numai de partea sa din datoria comun. De exemplu, A i B mprumut cu 100.000 lei pe C i D; divizibilitatea nseamn c, n lips de stipulaie contrar, la scaden, A nu poate pretinde dect 50.000 lei, B nu poate pretinde dect 50. 000 lei, respectiv C nu poate fi obligat dect la restituirea sumei de 50.000 lei, ca, de altfel, i D. Divizibilitatea, fiind regul, nu trebuie prevzut expres, ci se subnelege. De la regula divizibilitii avem dou excepii: solidaritatea i indivizibilita ea. Obligaia solidar const n aceea c fiecare creditor poate cere debitorului ntreaga d atorie solidaritate activ, sau fiecare debitor este inut i poate fi obligat la plat a ntregii datorii solidaritate pasiv. Solidaritatea este activ cnd obligaia are mai m uli creditori, fiecare dintre ei fiind ndreptit s pretind i s obin plata integral itor, care este liberatorie fa de toate celelalte subiecte active (creditori)118. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. II, Bucureti, 1929, p.686- 698; C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Teoria general a obli gaiilor, Bucureti, 1994, p.349-361. 118 117 muli creditori, cnd titlul creanei d anume drept fiecruia dintre ei, a cere plata n to t a creanei i cnd plata fcut unuia din creditori 73

Solidaritatea pasiv const n posibilitatea creditorului de a cere oricruia dintre cod ebitori executarea integral a prestaiei care formeaz obiectul datoriei (plata ntregi i datorii); plata integral fcut de unul dintre codebitorii solidari i libereaz i pe ce ilali fa de creditor, iar codebitorul ce a pltit are dreptul s se ndrepte mpotriva cel rlali codebitori i s le pretind tot ce a pltit peste partea sa; datoria acestora fa de el nu mai este solidar, ci divizibil. Solidaritatea pasiv se poate nate fie din lege 119, fie dintr-un act juridic (convenia prilor sau testament)120. Obligaia indivizi bil este o alt excepie de la regula divizibilitii obligaiilor, n temeiul creia fiecar intre creditori este ndreptit i fiecare dintre debitori este obligat la plata integr al a creanei. Indivizibilitatea apare atunci cnd obiectul raportului juridic este i ndivizibil natural, n sensul c nu permite dect executarea libereaz pe debitori. Art.1305 Cod civil stabilete: Poate debitorul plti la oricare d in creditorii solidari, pe ct timp nu s-a fcut mpotriv-i cerere n judecat din partea u nuia din creditori. 119 De exemplu, art.1003 Cod civil prevede: Cnd delictul sau cv asidelictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt inute solida r pentru despgubire, sau, potrivit art.918 alin.2 Cod civil, executorii testamentar i ai aceleiai succesiuni sunt solidari responsabili pentru bunurile mobile ncredina te. Art.1551 Cod civil prevede: Cnd mai multe persoane, pentru o afacere comun, au n umit un mandatar, fiecare dintre ele este rspunztor solidar pentru toate efectele mandatului. 120 Solidaritatea pasiv trebuie s fie stipulat n mod expres n actul juridi c civil, deoarece, potrivit art.1041 Cod civil, obligaia solidar nu se prezum, trebu ie s fie stipulat expres; aceast regul nu nceteaz dect numai cnd obligaia solidar a de drept, n virtutea legii. Aceasta nseamn c hotrrea judectoreasc nu o poate pronuna cu condiia s se constate de unde izvorte ea. 74

n ntregime, sau cnd prile prin voina lor l consider indivizibil, cnd avem o indivizi ate convenional. Rezult, deci, c indivizibilitatea, n funcie de cauza care mpiedic di ibilitatea, este de dou feluri121: indivizibilitate natural i indivizibilitate conv enional. Indivizibilitatea natural exist n situaia n care, datorit naturii lui, obiec nu este susceptibil de diviziune, ceea ce nseamn c subiectul activ creditorul se p oate ndrepta mpotriva oricrui debitor pentru a preda lucrul. Indivizibilitatea conv enional exist n situaia n care obiectul datoriei, prin natura lui, este divizibil, dar prile au stipulat, prin convenie, ca obligaia s se execute ca i cnd ar fi fost indivi ibil. Dei ntre obligaia solidar i obligaia indivizibil ambele fiind excepii ale di itii exist asemnri, cu deosebire sub aspectul efectelor, ntre ele exist totui i un sebiri: n ce privete izvorul lor, numai convenia poate fi izvor att pentru solidarit ate, ct i pentru indivizibilitate; solidaritatea poate nate (i) din lege (solidarita te legal)122, bunului indivizibilitatea poate izvor (i) pe cnd care formeaz obiectul obligaiei; din natura sub aspectul ntinderii lor, solidaritatea funcioneaz numai fa de cei ntre care s-a nscut (fa de motenitori obligaia transmindu-se fracionat, diviza d indivizibilitatea se transmite i succesorilor. cvasidelictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt inute soli dar pentru despgubiri. Legea nr.31/1990 privind societile I. Dogaru, op. cit., p.69. comerciale prevede, n art.71 alin.3: Administratorul care, fr drept, 121De pild, art .1003 Cod civil menioneaz: Cnd delictul i i substituie alt persoan rspunde solidar sta pentru even122 tualele pagube produse societii. 75

3.3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil Problema schimbrii subiectel or raportului juridic se pune numai n cazul raporturilor patrimoniale, deoarece, n cazul raporturilor nepatrimoniale, subiectul activ este titularul unui drept in transmisibil, iar subiectul pasiv este nedeterminat. Cu privire la raporturile j uridice patrimoniale, distingem ntre raporturile reale i raporturile obligaionale. n cadrul raporturilor juridice civile patrimoniale, care au n coninutul lor dreptur i reale, poate avea loc numai schimbarea subiectului activ, subiectul pasiv nepu tnd fi schimbat ntruct este nedeterminat. Schimbarea subiectului activ n asemenea ra porturi se poate face printr-unul din modurile de transmitere a drepturilor real e123. n cazul raporturilor juridice civile patrimoniale obligaionale, care au n coni nutul lor drepturi de crean, poate interveni o schimbare att a subiectului activ cr editorul, ct i a subiectului pasiv debitorul. Subiectul activ poate fi schimbat pr in cesiunea de crean124, 123 Art.644 Cod civil i art.645 Cod civil enumer urmtoarele subrogaia personal125 i novaia126 prin schimbare de debitor.

moduri prin care se dobndete i se transmite proprietatea: succesiunea (legal), legat ul, convenia, tradiiunea, accesiunea, uzucapiunea, legea i ocupaiunea, precum i hotrre judectoreasc n msura n care aceasta are efect constitutiv, iar nu i efect declarativ. 124 acordul de voine prin care creditorul (cedentul) transmite n mod voluntar, cu titl u oneros sau cu titlu gratuit, dreptul su de crean unei alte persoane (cesionarului ), care va deveni astfel creditor i care va putea ncasa creana cedat de debitor (deb itor cedat). 125 raport juridic civil de obligaie de ctre o alt persoan care, pltind creditorului iniia l datoria debitorului, devine creditor al acestuia din urm, prelund toate drepturi le celui pe care l pltete. 126 n nlocuirea ei, prin voina prilor, cu o alt obligaie, diferit. 76

Subiectul pasiv poate fi schimbat prin stipulaia pentru altul127, novaia prin schi mbare de debitor128, delegaia129 i poprirea130. Aceste mijloace de transmitere sau transformare a obligaiilor se vor studia n detaliu la disciplina Teoria general a obligaiilor.

Stipulaia pentru altul este acel contract n favoarea unei tere persoane prin care pr le stipuleaz ca obligaia uneia dintre ele s nu fie executat n favoarea celeilalte, ci n favoarea unei tere persoane, adic prin care o parte promitent se oblig fa de alt soan stipulant s execute o anumit prestaie n folosul unei tere persoane beneficia re nu particip i nici nu este prezent la ncheierea contractului. 128 127

o ter persoan se angajeaz fa de creditor s plteasc datoria cu sau fr consimmn Aceast novaie se deosebete de cesiunea de datorie i de delegaia perfect prin faptul c a se poate face i fr consimmntul vechiului debitor, precum i prin aceea c ea nu trans e noului debitor datoria celui vechi, ci creeaz n sarcina lui o nou obligaie, concom itent cu stingerea celei vechi. 129

nsrcineaz o alt persoan delegat s execute o anumit prestaie n favoarea unei ter delegatar - cu consimmntul acesteia. Delegaia simplific raporturile juridice dintre pr , fcnd ca printr-o singur plat de la delegat la delegatar s se sting dou obligaii a delegatului fa de delegant i aceea a delegantului fa de delegatar. 130

raportului juridic civil prin faptul c terul poprit devine debitor direct al credi torului popritor, putnd plti n mod valabil numai acestuia. Este vorba de disponibil izarea obligaiei pe care o are fa de debitorul urmrit de un debitor al acestuia ter p oprit. Terul poprit nu mai poate executa obligaia sa indisponibilizat fa de debitoru urmrit, dect n eventualitatea cnd instana de judecat ar invalida poprirea. 77

4. Capacitatea civil 4.1. Noiune Capacitatea civil este aptitudinea general de a fi titular de drepturi i obligaii. n structura acesteia intr dou elemente: capacitatea d e folosin i capacitatea de exerciiu. 4.2. Capacitatea civil a persoanei fizice a) Cap acitatea de folosin a persoanei fizice n conformitate cu art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, capacitatea de folosin a persoanei fizice este aptitudinea general i abs tract a omului de a avea drepturi i obligaii civile. Capacitatea de folosin ncepe de l a naterea persoanei i nceteaz o dat cu moartea acesteia. Drepturile copilului sunt re cunoscute de la concepie, dar numai dac el se nate viu art.7 din Decretul nr.31/195 4. Coninutul acestei capaciti este dat de aptitudinea de a avea toate drepturile i o bligaiile civile, cu excepia celor oprite de lege. b) Capacitatea de exerciiu a per soanei fizice Capacitatea de exerciiu a persoanei este aptitudinea omului de a-i e xercita drepturile civile i de a-i ndeplini obligaiile civile prin ncheierea de acte juridice art.5 alin.3 din Decretul nr.31/1954. Toate persoanele fizice au capaci tate de folosin, ns nu toate persoanele fizice au capacitate de exerciiu. Cu privire la acest aspect, distingem trei categorii de persoane fizice: persoane lipsite d e capacitate de exerciiu, persoane cu capacitate de exerciiu restrns i persoane cu ca pacitate de exerciiu deplin. Din categoria persoanelor lipsite de capacitate de ex erciiu fac parte minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani i persoana pus sub interdi cie art.11 din Decretul nr. 31/1954. Pentru aceste persoane, actele juridice se nt ocmesc de reprezentanii legali. 78

Capacitatea de exerciiu restrns o are minorul care a mplinit vrsta de 14 ani art.9 di n Decretul nr.31/1954. Acesta particip personal la ncheierea actelor juridice, dar cu ncuviinarea prealabil a ocrotitorului legal printe sau tutore. Capacitatea de ex erciiu deplin ncepe de la vrsta de 18 ani, cnd persoana devine major art.8 din Decret l nr.31/1954. Femeia care se cstorete nainte de aceast vrst dobndete, prin cstorie ate de exerciiu deplin. 4.3. Capacitatea civil a persoanei juridice Capacitatea de folosin a persoanei juridice este aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a avea drepturi i obligaii civile. Aceast capacitate se dobndete distinct, dup cum este vorba de persoane juridice supuse nregistrrii i celelalte persoane juridice, n esupuse nregistrrii art.33 alin.1 i 2 din Decretul nr.31/1954. Persoanele juridice supuse nregistrrii dobndesc capacitatea de folosin de la data nregistrrii lor. Persoan le juridice nesupuse nregistrrii dobndesc capacitatea de folosin, n funcie de modul de fiinare aplicabil, dup caz, de la data actului de dispoziie care le nfiineaz, de la da ta recunoaterii actului de nfiinare, de la data autorizrii nfiinrii, de la data ndepl rii altei cerine pe care legea o prevede. Persoanele juridice i exercit drepturile i i deplinesc obligaiile prin organele lor art.35 alin.1 i 2 din Decretul nr.31/1954. Actele juridice fcute de organele persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-a u fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsi. 79

Capitolul III CONINUTULRAPORTULUI JURIDICCIVIL

1. Noiune Coninutul raportului juridic civil este definit ca totalitatea drepturil or subiective civile i a obligaiilor pe care le au prile n acest raport. Drepturile i obligaiile civile ce aparin subiectelor raportului juridic se afl ntr-o strns legtur interdependen, ntruct nu exist drept subiectiv civil fr o obligaie civil corelativ , nu exist obligaie civil creia s nu-i corespund un drept subiectiv civil. Legtura de nterdependen existent ntre coninutul drepturilor i coninutul obligaiilor caracterizea ate raporturile de drept civil, indiferent c este vorba de un raport real, de un raport obligaional sau nepatrimonial. Raportul juridic real este un raport simplu , ntruct subiectul activ titularul dreptului are numai drepturi, iar subiectul pas iv nedeterminat are numai obligaii, n sensul de a nu face nimic de natur s aduc atin ere exerciiului acestor drepturi. Exemplu: n raportul de proprietate, subiectul ac tiv, proprietarul, are dreptul de a poseda, folosi i dispune de bun, iar toate ce lelalte subiecte pasive nedeterminate au obligaia negativ de a nu face nimic de na tur a leza dreptul de proprietate. Raportul obligaional poate fi att un raport simp lu cazul raporturilor nscute din contracte unilaterale , ct i un raport complex cazu l raporturilor nscute din contractele sinalagmatice, pentru c una i aceeai persoan do bndete drepturi i, n acelai timp, i de raport obligaional simplu: n raportul de Exem sum obligaii. mprumut, mprumuttorul nu are nici o obligaie, ci numai 80

dreptul de a pretinde suma mprumutat, iar mprumutatul are obligaia de a restitui la scaden suma mprumutat. Exemplu de raport obligaional complex: n contractul de vnzare-c mprare, vnztorul are dreptul de a pretinde i primi preul bunului vndut, cruia i cores de obligaia corelativ a cumprtorului de a plti preul, iar pe de alt parte, vnztorul bligaia de a transmite cumprtorului proprietatea bunului vndut i de a garanta bunul vn dut. 2. Dreptul subiectiv civil 2.1. Noiune O definiie legal a noiunii de drept civi l subiectiv nu exist n dreptul nostru, ci doar unele definiii pentru anumite dreptu ri subiective, de exemplu, art.480 Cod civil, privind dreptul de proprietate. n d octrin nu exist un punct de vedere unitar cu privire la definiia dreptului subiecti v civil. Aceast definiie a fost formulat n mod diferit, dar n esen cu aceleai element 1. M. B. Cantacuzino, Elemente de drept civil, Editura All Educational, 1998, p.68: Dreptul subiectiv este puterea ce o are fiecare individ de a pretinde ca facultile , aptitudinile i puterile sale care sunt ngrdite, sau, mai exact n limita n care ele nu sunt ngrdite prin lege, s fie numai respectate, adic nesuprate de alii sau de socie tate prin organele sale, ci s fie, atunci cnd ele s-au tradus n acte de violen, creat oare de raporturi cu alii, sprijinite de societate prin organele sale spre a fi a duse la ndeplinire efectele raporturilor create; I. Deleanu, Drepturile subiective i abuzul de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p.49: Dreptul subiectiv ar p utea fi definit ca: prerogativ conferit de lege n temeiul creia titularul dreptului poate sau trebuie s desfoare o anumit conduit ori s cear altora desfurarea unei cond adecvate dreptului su, sub sanciunea recunoscut de lege, n scopul valorificrii unui i nteres personal, direct, nscut i actual, legitim i juridic protejat, n acord cu inte resul obtesc i cu normele de convieuire social; Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introduc ere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediia a VI-a revzut i adugit, Editura nsa SRL, Bucureti, 1999, p.87: Posibilitatea recunoscut de 81 131

legea civil subiectului activ persoan fizic ori persoan juridic n virtutea creia a a poate, n limitele dreptului i moralei, s aib o anumit conduit, s pretind o conduit spunztoare s dea, s fac ori s nu fac ceva de la subiectul pasiv i s cear concurs oercitive, statului n caz de nevoie; G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, 1999, p.53: Posibilitatea subiectului activ, n limitele no rmelor juridice civile, de a avea o anumit conduit, de a pretinde subiectului pasi v o conduit corespunztoare, iar n caz de nevoie, de a solicita concursul forei coerc itive a statului; I. Dogaru, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civ il. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 1993, p.75-76: Puterea (pos ibilitatea) sau prerogativa recunoscut de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau persoanelor juridice de a svri anumite aciuni, precum i puterea de a pretinde subiec telor pasive s svreasc sau s se abin de la svrirea unei aciuni, apelnd, la nevoi constrngere a statului; E. Lupan, Introducere n dreptul civil, Editura Argonaut, Cl uj-Napoca, 1999, p.100: Posibilitatea subiectului activ, recunoscut de normele dre ptului civil obiectiv, n virtutea cruia acesta poate avea, n limitele determinate d e lege, o anumit conduit i poate pretinde subiectului pasiv s aib o conduit corespunzt are adic s dea, s fac sau s nu fac ceva , iar la nevoie s apeleze la fora coerciti ului; P.M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura All, Bucur eti, 1994, p.63: Prerogativa pe care o acord unei persoane dreptul obiectiv, prerog ativ garantat prin mijloace juridice, de a avea un anumit comportament sau de a pr etinde o conduit subiectului pasiv; T. Pop, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.70-71: Posibilitatea juridic a titular ului unui drept de a desfura, n limitele legii, o anumit conduit n virtutea creia poat pretinde persoanei obligate s aib o comportare corespunztoare, ce poate fi impus, n caz de necesitate, prin fora coercitiv a statului; Tr. Ionacu, Curs de drept civil, vol. I, Introducere n dreptul civil, 1947-1948, p.5-6 i 144: Puterea sa prerogativ r ecunoscut de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau persoanelor juridice (denumi te titulare ale dreptului), n calitatea lor de subiecte active ale raportului jur idic, de a pretinde subiectelor pasive s dea ori s fac ori s nu fac ceva (s svreasc e abin de la svrirea aciunii) folosind, la nevoie, aparatul de constrngere a statului 82

Definim dreptul subiectiv civil ca fiind posibilitatea juridic a titularului unui drept de a desfura, n limitele legii, o anumit conduit, n virtutea creia poate pretin e persoanei obligate s aib o conduit corespunztoare s dea, s fac, ori s nu fac cev oate fi impus, iar n caz de nevoie s apeleze la fora coercitiv a statului. Din definii a dat rezult urmtoarele caracteristici ale dreptului subiectiv civil: acord titularu lui dreptului posibilitatea juridic de a desfura o anumit conduit n limitele legii; co nduitei titularului i corespunde, corelativ, o comportare corespunztoare din parte a subiectului pasiv; confer titularului dreptului puterea de a pretinde subiectul ui pasiv s aib o comportare corespunztoare s dea, s fac, sau s nu fac ceva; titular eptului are posibilitatea de a recurge la fora coercitiv a statului n caz de nevoie , adic atunci cnd dreptul su este nesocotit ori nclcat132. 2.2. Clasificarea drepturi lor subiective civile Drepturile subiective civile se clasific dup mai multe crite rii: n raport cu gradul lor de opozabilitate133, drepturile subiective civile sun t absolute i relative; n raport cu coninutul lor, drepturile subiective civile sunt patrimoniale i nepatrimoniale; n raport cu corelaia dintre ele, drepturile subiect ive civile sunt T. Pop, op. cit., p.71. n literatura de specialitate se evideniaz i faptul c, ntruct o ice drept subiectiv civil este, n principiu, opozabil tuturor subiectelor de drep t, n sensul c acestea din urm nu pot s-l nesocoteasc, este de preferat ca mprirea dre rilor subiective civile n absolute i relative s se fac nu dup criteriul opozabilitaii, ci dup cum titularul dreptului poate s i-l exercite fr sau cu concursul altei persoa ne (a se vedea, n acest sens, G. Boroi, op. cit., p.54). 133 132 83

principale i accesorii; n raport cu gradul de certitudine conferit titularilor, dr epturile subiective civile sunt pure i simple i drepturi afectate de modaliti. Drept urile subiective civile absolute i relative a) Dreptul subiectiv civil absolut es te acel drept n virtutea cruia titularul su poate avea o anumit conduit, fr a face ape la altcineva pentru a i-l realiza. Sunt drepturi absolute drepturile civile subi ective nepatrimoniale i drepturile reale. Dreptul absolut are urmtoarele caractere specifice: raportul juridic care are n coninutul su un drept absolut se stabilete nt re titularul dreptului ca subiect activ i toate celelalte persoane ca subiect pas iv, nedeterminat; obligaia subiectelor pasive nedeterminate este aceeai, adic ndator irea lor de a nu face nimic de natur a aduce atingere dreptului absolut al subiec tului activ; dreptul absolut este opozabil tuturor persoanelor erga omnes n sensu l c toate au ndatorirea de a respecta acest drept. b) Dreptul subiectiv civil rela tiv este acel drept subiectiv civil cruia i corespunde obligaia subiectului pasiv, determinat o dat cu naterea raportului juridic, de a da, a face obligaii pozitive s au a nu face ceva obligaie negativ. Dreptul subiectiv civil relativ are urmtoarele caractere attsubiectulactiv,ct i subiectul pasiv sunt determinate; specifice: oblig aia subiectului pasiv are un coninut diferit n sensul c poate consta ntr-o aciune a d i a face sau ntr-o inaciune a nu face; este opozabil numai fa de subiectul pasiv de erminat. Din categoria drepturilor subiective civile relative fac parte drepturi le de crean. 84

Drepturile subiective civile patrimoniale i nepatrimoniale a) Dreptul patrimonial este acel drept subiectiv care are un coninut economic, fiind evaluabil n bani. S unt patrimoniale drepturile reale i drepturile de crean. Dreptul real este acel dre pt subiectiv patrimonial n virtutea cruia titularul su i poate exercita prerogativele asupra unui bun n mod direct i nemijlocit, fr intermediul altei persoane. Dreptul r eal nu este un raport ntre o persoan i un lucru134, ntruct acest drept, intrnd n coni ul unui raport juridic, este un raport ntre oameni cu privire la un lucru determi nat. Exemplu: A este proprietarul unei case. Proprietarul are puterea de a stpni c asa. Aceasta nseamn c el poate s o foloseasc, dar o poate i nchiria; el poate dispune e ea prin vnzare, donaie etc.; el o poate transforma i chiar demola. n situaia n care casa i-a fost luat n mod abuziv, A poate cere printr-o aciune n revendicare redobndir ea ei. Acest drept subiectiv care poart asupra unui bun n spe casa este un drept rea l. face parte din coninutul unor raporturi juridice care se Dreptul real prezint u rmtoarele caractere specifice: stabilesc ntre o persoan ca subiect determinat i toat e celelalte persoane ca subiecte pasive nedeterminate; confer titularului puterea de a-i exercita prerogativele dreptului direct asupra lucrului la care se refer, fr a avea nevoie de intervenia altei persoane; subiectelor pasive le revine obligaia general negativ de a nu face nimic de natur a stnjeni exerciiul dreptului de ctre sub iectul activ; este un drept absolut, opozabil tuturor (erga omnes); Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.73. 85 P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, 134

confer titularului su dreptul de urmrire135 i dreptul de preferin136. Drepturile reale sunt limitate ca numr. Ele se mpart n: drepturi reale principale i drepturi reale a ccesorii. Drepturile reale principale sunt acele drepturi care au o existen de sin e stttoare, nedepinznd de existena altor drepturi. Drepturile reale principale sunt: dreptul de proprietate sub cele dou forme: dreptul de proprietate public titulari ai acestui tip de proprietate sunt statul i unitile administrativ-teritoriale i dre ptul de proprietate privat titulari ai acestui tip de proprietate sunt: persoanel e fizice, persoanele juridice, statul sau unitile administrativ-teritoriale; drept urile reale principale corespunztoare dreptului de proprietate privat dezmembrminte le dreptului de proprietate sunt: dreptul de uzufruct137, dreptul unui drept real de a cuta i pretinde bunul asupra cruia poart dreptul su, n orice mini s-ar afla. 136 accesoriu unui drept de crean o confer titularului su de a avea Dreptul de urmrire es te o facultate recunoscut titularului prioritate fa de toi ceilali creditori pentru a obine satisfacerea creanei sale prin urmrirea bunului asupra cruia poart acest drept real- creditorul a crui crean este garantat printr-un gaj sau printr-o ipotec, dac se afl n concurs cu ali creditori ce nu dispun de o 135 asemenea garanie, i va satisface integral i cu precdere creana din bunurile gajate sau ipotecate. 137 se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, ntocmai ca nsui propriet arul lor, ns cu ndatorirea de a le conserva substana. 86

de uz138, dreptul de abitaie139, dreptul de servitute140 i dreptul de superficie14 1; dreptul de administrare de folosin al regiilor autonome i instituiilor publice, c a drept real corespunztor dreptului de proprietate public (al statului sau unitilor administrativ-teritoriale); dreptul de concesiune art.136 alin.4 din Constituie, Legea nr.219/1998142 privind regimul concesiunilor, cu modificrile ulterioare etc .; dreptul de folosin a unor bunuri proprietate public a statului sau a unitilor admi nistrativ-teritoriale, conferit n condiiile legii unor persoane fizice sau juridic e; dreptul de folosin a unor bunuri proprietate privat a statului ori a unitilor admi nistrativ-teritoriale, conferit, n condiiile legii, unor persoane juridice sau fiz ice143; deosebirea fa de de uz constnd n aceea c titularul dreptului de uz Dreptul acesta est e o varietate a dreptului de uzufruct, nu are dreptul de a culege fructele dect p entru nevoile sale i ale familiei sale. 139 case de locuit. 140 impus asupra unui imobil pentru uzul i utilitatea unui imobil avnd 138 un alt stpn. 141 dreptul de proprietate pe care l are o persoan superficiarul asupra construciilor, plantaiilor sau altor lucrri ce se afl pe o suprafa de teren ce aparine unei alte pers oane, teren asupra cruia superficiarul dobndete un drept de folosin. 142 143 privat al comunei, oraului sau municipiului, atribuit n condiiile prevzute n art.19 a lin.3 din Legea nr.18/1991, cu modificrile ulterioare; dreptul de folosin reglement at de art.17 din Legea nr.213/1998, 87

dreptul de folosin a unor bunuri proprietatea anumitor persoane juridice cooperati ste, obteti, particulare ori mixte, persoanelor juridice anexe. Drepturile reale a ccesorii sunt acele drepturi care depind n mod direct de existena altor drepturi, fiind afectate garantrii unor drepturi de crean144. Acestea sunt: dreptul de ipotec1 45, dreptul de gaj146, privilegiile147, dreptul de retenie148. potrivit cruia statul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimon iul lor, n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor public e. 144 Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.74. 145

asupra imobilelor afectate la plata unei obligaii. Deci, ipoteca este un drept rea l accesoriu ce reprezint o garanie imobiliar, care nsoete obligaia debitorului fa de itor i care nu presupune deposedarea celui ce o constituie. 146 care datornicul remite creditorului su un lucru mobil spre sigurana datoriei, iar a lin.1 al art.1686 dispune: Amanetul d creditorului dreptul de a fi pltit din lucrul amanetului, cu preferin naintea celorlali creditori. 147 unui creditor calitatea creanei sale de a fi preferat celorlali creditori, fie chi ar ipotecari. 148

n vigoare, dar este cunoscut n literatura de specialitate i practica judiciar (Deciz ia nr.998/1987 a Seciei civile a fostului Tribunal Suprem n Culegere de decizii, 1 987, p.56-57). Dreptul de retenie este posibilitatea deintorului unui bun al altuia de a refuza restituirea acelui bun ctre proprietar pn nu i se pltete creana nscut n r cu bunul respectiv; exemplu: vnztorul asupra bunului vndut, depozitarul asupra bun ului depozitat, creditorul asupra bunului

Dreptul de crean este acel drept subiectiv patrimonial n virtutea cruia subiectul ac tiv determinat, denumit creditor, poate pretinde subiectului pasiv, denumit debi tor, s dea, s fac, sau s nu fac ceva. Dreptul de crean are urmtoarele caractere speci e: face parte din raporturile juridice ce se stabilesc ntre una sau mai multe per soane ca subiecte active determinate i una sau mai multe persoane determinate, ca subiecte pasive; confer titularului lor creditorului posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv determinat debitorul ca acesta s dea, s fac sau s nu fac ceva; im lic obligaia debitorului de a da a constitui sau transmite un drept real asupra un ui lucru , de a face , de a svri anumite acte sau aciuni, lucrri sau servicii sau de nu face de a se abine de la un act sau de la o aciune pe care altfel era ndreptit s o svreasc; este un drept relativ, opozabil numai subiectului pasiv determinat. De menio nat este faptul c, dac dreptul real este limitat ca numr, dreptul de crean este nelim itat. b) Dreptul nepatrimonial este acel drept subiectiv care nu are coninut econ omic i nu este evaluabil n bani. Exist trei categorii de drepturi civile subiective nepatrimoniale: 1. Drepturi care privesc existena i integritatea fizic i moral a per soanei, cum sunt: dreptul la via, dreptul la sntate, dreptul la integritate fizic, dr eptul la libertate, dreptul la onoare, dreptul la cinste, dreptul la reputaie, dr eptul la secretul vieii personale etc. 2. Drepturi care privesc elementele sau at ributele de identificare a persoanei, cum sunt: dreptul la nume, dreptul la pseu donim, dreptul la denumire, dreptul la domiciliu, dreptul la sediu i stare civil. 89

3. Drepturi care privesc latura nepatrimonial a drepturilor de creaie intelectual, cum sunt: dreptul de autor, dreptul de inventator i dreptul de inovator. Dreptul nepatrimonial are urmtoarele caractere specifice: este un drept neevaluabil n bani , fiind legat de persoana uman; este un drept absolut, adic opozabil erga omnes; f iind legat de persoan, nu se transmite ctre alte persoane prin acte juridice i nu s e transmite prin motenire. Drepturi subiective civile pure i simple i drepturi afec tate de modaliti Dreptul pur i simplu este acel drept subiectiv civil care confer ma xim certitudine titularului su, deoarece existena i exercitarea lui nu depind de vre o mprejurare viitoare. El i produce efectele imediat dup naterea lui, n mod definitiv irevocabil. Majoritatea drepturilor civile subiective sunt pure i simple. Dreptu l subiectiv civil afectat de modaliti este acel drept care nu mai ofer deplin sigura n titularului, deoarece existena i termenul saului depind .de un eveniment viitor, c are numesc exercitarea condiia149 Aceste evenimente viitoare se poate fi modaliti15 0 care afecteaz drepturile civile. n literatura de specialitate151 se face vorbire despre drepturile eventuale i despre drepturile viitoare. Considerm, alturi de ali autori152, c aa-numitele drepturi eventuale i drepturile viitoare nu sunt subiecte civile, ci simple elemente ale capacitii de folosin, deoarece ele apar ca o aptitudi ne abstract de a deveni titular al unui drept subiectiv civil. Gh. Beleiu, op. cit., p.92. De modalitile actului juridic civil ne vom ocupa n titlul urmtor (capitol consacrat elementelor ori condiiilor actului juridic civil). 151 E. R oman, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Bucureti, 1967, p.204; P. M. Cosmovici, op. cit., p.75; E. Lupan, op. cit., p.108 109. 152 Gh. Beleiu, op. cit ., p.92; G. Boroi, op. cit., p.60; I. Dogaru, op. cit., p.85. 150 149 90

3. Recunoaterea, ocrotirea i exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept 3.1. Recunoaterea drepturilor subiective civile Problema recunoaterii dreptu rilor subiective civile trebuie analizat sub dou aspecte: aspectul global, general i aspectul special. Recunoaterea drepturilor subiective civile, n general, este re alizat pentru persoanele fizice de art.1 din Decretul nr. 31/1954, potrivit cruia d repturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute n scopul de a satisface interesele personale, materiale i culturale, n acord cu interesul obtesc, potrivit legii i regulilor de convieuire...., iar pentru persoanele juridice, de art.2 din a celai act normativ, care prevede c drepturile civile ale persoanelor juridice sunt recunoscute n scopul de a asigura creterea nencetat a bunstrii materiale i a nivelului cultural al oamenilor muncii prin dezvoltarea puterii economice a rii. Drepturile s ubiective civile sunt recunoscute i n mod special, ceea ce se realizeaz prin diferi te izvoare ale dreptului civil, pe diferite categorii de asemenea drepturi. Astf el, n Codul civil sunt recunoscute majoritatea drepturilor reale i drepturilor de crean153; Constituia consacr unele drepturi fundamentale care sunt, totodat, drepturi subiective, ca, de exemplu, dreptul la via, la integritate fizic i psihic, dreptul l a domiciliu, la asociere etc.154; Decretul nr.31/1954 recunoate atributele de ide ntificare, ca dreptul la nume, la domiciliu, la denumire, la sediu, drepturile n epatrimoniale, dreptul la onoare, la reputaie, de autor etc.; Pactul internaional privind drepturile civile i n Codul civil, cartea II Despre bunuri i despre osebitele modificri ale proprietii, ar .461 i urm., sunt reglementate drepturile reale principale de proprietate, uz, uz ufruct, superficie, servitute, abitaie. A se vedea art.22 alin.1, art.25 alin.1, art.37 alin.1, art.41, 42 etc. 154 91 153

politice ale omului, precum i Convenia internaional privind drepturile copilului rec unosc mai multe drepturi subiective civile pentru persoana fizic. 3.2. Ocrotirea drepturilor subiective civile Ocrotirea drepturilor subiective civile constituie un principiu fundamental al dreptului civil, a crui consacrare se afl n dispoziiile art.26 din Pact155, art.2 pct.1 din Convenie156, art.3 alin.1 din Decretul nr.31 /1954 privind persoanele fizice i juridice157, dispoziiile Capitolului III din ace lai Decret158, n Astfel, art.26 prevede c toate persoanele sunt egale n faa legii i au dreptul, fr disc iminare, la o protecie egal din partea legii. n aceast privin, legea trebuie s interzi orice discriminare i s garanteze tuturor persoanelor o protecie egal i eficace mpotriv a oricrei discriminri, n special de ras, de culoare, de sex, de limb, de religie, de opinie politic i orice alt opinie, de origine naional sau social, de avere, de natere au orice alt situaie. 156 155 drepturile anunate n prezenta Convenie i s le garanteze tuturor copiilor care in de ju risdicia lor, fr nici o distincie, indiferent de ras, culoare, sex, limb, religie, opi nie politic sau alt opinie, a copilului sau a prinilor ori a reprezentanilor si legali , de originea lor naional, etnic sau social, de situaia lor material, de incapacitatea lor, de naterea lor sau de alt situaie. 157 numai potrivit cu scopul lor economic i social. 158

capitolul precizeaz n art.54: Persoana care a suferit o atingere n dreptul su la nume ori pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaie, n dreptul personal nepatrimon ial de autor al unei opere tiinifice, artistice, ori literare, de inventator sau o rice alt drept personal nepatrimonial, va putea cere instanei judectoreti ncetarea svr rii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus artate. Totodat, cel care a suf erit o asemenea atingere va putea cere ca 92

unele dispoziii ale Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ159. Drep turile subiective civile sunt, n principiu, respectate de bunvoie, dar, n ipoteza ncl crii lor, titularul, neputnd s-i fac singur dreptate, se va adresa justiiei. Procesul civil, reglementat de Codul de procedur civil, este mijlocul juridic de ocrotire a drepturilor subiective civile. Hotrrea judectoreasc pronunat, dup ce va rmne defini a putea fi pus n executare silit, ajungndu-se astfel la restabilirea dreptului subie ctiv nesocotit. instana judectoreasc s oblige pe autorul faptei svrite fr drept s publice, pe socot estuia, n condiiile stabilite de instan, hotrrea pronunat ori s ndeplineasc alte f inate s restabileasc dreptul atins. Dispoziiile art.55 i 56 din acelai capitol adaug: c autorul faptei svrite fr drept nu ndeplinete, n termenul stabilit prin hotrre, f stinate s restabileasc dreptul atins, instana judectoreasc va putea s-l oblige la plat a, n folosul statului, a unei amenzi pe fiecare zi de ntrziere, socotit de la data e xpirrii termenului de mai sus. Aceast amend poate fi pronunat i prin hotrrea dat asu ererii fcute (art.55); drepturile personale nepatrimoniale sunt ocrotite i dup moarte n msura stabilit de lege sau de regulile de convieuire (art.56). Publicat n M. Of. nr 1154 din 7 decembrie 2004. Art.1 alin. 1 i 2 prevede: (1) Orice persoan care se co nsider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, de ctre o autoritate publ printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim i repararea pag ubei ce i-a fost cauzat. Interesul legitim poate fi att privat, ct i public. (2) Se poate adresa instanei de contencios administrativ i persoana vtmat ntr-un drept al su au ntr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adr esat altui subiect de drept. 159 93

3.3. Exercitarea drepturilor subiective civile Exercitarea dreptului subiectiv c ivil const n posibilitatea materializat, spre deosebire de posibilitatea juridic, ac easta fiind nsui dreptul civil subiectiv. Exercitarea drepturilor subiective civil e nu este o activitate obligatorie, fiind lsat la latitudinea titularului160. Ea a re drept scop realizarea satisfacerii intereselor fiecrui titular n temeiul dreptu lui propriu. Dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu respectarea urmtoarelor principii: art.3 alin.2 din Decretul nr.31/1954 prevede c dreptul subiectiv civi l poate fi exercitat numai potrivit cu scopul lui economic i social (subl. ns); art .5 din Codul civil prevede c dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu respect area legilor i a moralei161. Acest principiu se regsete i n alte dispoziii162 ale Codu lui civil, ca, de exemplu, art.968, care dispune c este nelicit cauza unei convenii dac este prohibit de legi, cnd este contrar bunelor moravuri i ordinii publice, sau art.1008, care stabilete: Condiia imposibil sau contrarie bunelor moravuri sau prohi bit de lege, este nul i desfiineaz convenia ce depinde de dnsa; dreptul subiectiv civ trebuie exercitat cu bun-credin. Astfel, potrivit art.970 alin.1 Codul civil, Conveni ile trebuie executate cu bun-credin. Art.57 din Constituie prevede: de la legile care cetenii ordinea public poziii particulareCetenii romni,intereseazstrini i apatriz bunele moravuri. 162 Bucureti, 1994, p.79. 94 Gh. Beleiu, op. cit., p.93. Art.5 dispune: Nu se poate de roga prin convenii sau dis-

trebuie s-i exercite drepturile i libertile constituionale cu bun-credin, fr s n ile i libertile celorlali; dreptul subiectiv civil trebuie exercitat n limitele sale, date de normele dreptului obiectiv i moralei. Exercitarea dreptului subiectiv civ il trebuie s se fac prin respectarea cumulativ a celor patru principii; n caz contra r, se ajunge n sfera abuzului de drept. 4. Abuzul de drept Abuzul de drept const n exercitarea unui drept subiectiv civil cu nclcarea principiilor sale. Cu alte cuvi nte i n ali termeni, este vorba de exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocot irea scopului su economic i social, cu nesocotirea legii i moralei, cu rea-credin i cu depirea limitelor sale. n mod obinuit, abuzul de drept se sancioneaz cu refuzul concu rsului forei coercitive a statului, ceea ce nseamn c organul de jurisdicie, constatnd c se afl n prezena exercitrii abuzive a unui drept subiectiv civil, nu va admite cere rea reclamantului, aa cum a fost formulat, iar dac exerciiul abuziv provine de la prt, n aprarea sa, va nltura o astfel de aprare163. Atunci cnd abuzul de drept se concreti zeaz ntr-o fapt ilicit cauzatoare de prejudiciu material sau moral, va interveni i rsp underea fa de cel vtmat ntr-un drept al su. 5. Obligaia civil 5.1. Noiune Prin oblig vil nelegem ndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anu mit conduit, corespun163 Gh. Beleiu, op. subiectiv ztoare dreptului civil cit., p.9 4. corelativ, conduit care poate 95

consta n a da, a face, ori a nu face i care poate fi impus, la nevoie, prin fora coe rcitiv a statului. Din definiie rezult urmtoarele elemente definitorii: obligaia civi l nseamn, ntotdeauna, o ndatorire a subiectului pasiv dreptului subiectiv de a avea o conduit corespunztoare (nu o posibilitate) corelativ; ndatorirea poate consta n a d a, a face ori a nu face; n caz de nevoie, ndatorirea poate fi impus subiectului pas iv prin fora de constrngere a statului. Obligaia juridic sau obligaia civil se foloset n trei sensuri: 1) obligaia civil, n sensul de ndatorire a subiectului pasiv de a da , a face sau a nu face, sens utilizat i de definiia de mai sus; 2) obligaia civil, n sensul de raport obligaional, adic un raport civil, n care subiectul activ creditor ul poate pretinde subiectului pasiv debitorul s dea, s fac sau s nu fac ceva; 3) o gaia n sensul de nscris constatator al unei creane (exemplu, obligaia C.E.C.). 5.2. C lasificarea obligaiilor civile n funcie de obiectul lor, distingem: obligaia de a da , obligaia de a face i obligaia de a nu face; obligaia pozitiv i obligaia negativ; ob aia de rezultat (determinat) i obligaia de diligen (de mijloace). Obligaia de a da est ndatorirea de a constitui sau transmite un drept real. Astfel, constituie obligai e de a da: obligaia vnztorului de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului vndut n patrimoniul cumprtorului; ndatorirea pe care i-a asumat-o mprumutatul de a co stitui un drept de ipotec n favoarea mprumuttorului pentru a-i garanta creana etc. De regul, transmiterea dreptului real prin contract se realizeaz chiar n momentul nche ierii contractului. Sunt ns situaii de excepie cnd obligaia de a da se caracterizeaz 96

printr-o existen n timp, n sensul c se menine i dup ncheierea contractului, cum este l vnzrii unor bunuri de gen, sau ipoteza n care prile convin ca transferul proprietii opereze n momentul ulterior celui realizrii acordului de voin, cum este cazul bunuri lor certe. Obligaia de a face este ndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu ori de a preda un bun. Sunt obligaii de a face: aceea a vnztorului de a preda bunul vndut cumprtorului; aceea de a presta ntreinere, n virtutea contractului de vnzare-cumprare, pentru a-i garanta creana etc. Obligaia de a nu face are un conin ut diferit, n funcie de modul n care este corelativ unui drept absolut sau unui drep t relativ. Obligaia de a nu face, corelativ unui drept absolut, nseamn ndatorirea gen eral de a nu face nimic de natur a aduce atingere acelui drept absolut. Obligaia de a nu face, corelativ unui drept relativ, nseamn a nu face ceva ce ar fi putut face dac debitorul nu s-ar fi obligat la abinere. Sunt asemenea obligaii: obligaia pe ca re i-o asum autorul unei piese de teatru de a nu ceda dreptul de reprezentare n pub lic a piesei sale timp de un numr de ani de la prima reprezentaie realizat de teatr ul cruia i-a transmis dreptul de a fi jucat piesa, ctre vreun alt teatru; obligaia p e care i-o asum nepoata fa de un unchi, printr-un contract de donaie, de a nu se cstor pn la absolvirea facultii; obligaia de a nu planta la o distan mai mic de 2 m de gar despritor etc. Aceast clasificare a obligaiilor n a da, a face sau a nu face prezint importan juridic din punct de vedere al calificrii actelor juridice: de exemplu, con tractul de rent viager se deosebete de contractul de vnzare cu clauz de ntreinere prin aceea c primul presupune o obligaie de a da, pe cnd al doilea o obligaie de a face, s din punct de vedere al posibilitilor164 Potrivit la ndeplinire silit aObligaia de a. d a cuprinde pe aducerii art.1074 Cod civil, obligaiilor164 aceea de a preda lucrul i de a-l conserva pn la predare. Lucrul este n rizico-perico lul creditorului, afar numai cnd debitorul este n 97

Obligaiile pozitive i negative Obligaiile pozitive sunt obligaiile de a da i de a fac e, iar obligaia negativ este obligaia de a nu face. Aceast clasificare prezint import an practic n privina punerii n ntrziere a debitorului165. nclcarea unei obligaii d ce l pune n ntrziere pe debitor de drept, pe cnd n cazul unei obligaii pozitive este n cesar o punere formal n ntrziere a debitorului. Obligaii de rezultat i obligaii de di en Obligaia de rezultat (sau determinat) este aceea care const n ndatorirea debitorulu de a obine un rezultat determinat. Exemplu: obligaia vnztorului de a preda cumprtorul ui bunul vndut. ntrziere; n acest caz rizico-pericolul este al debitorului. Art.1075 Cod civil dispu ne: Orice obligaie de a face sau de a nu face se schimb n dezdunri n caz de neexecutar din partea debitorului. Art.1076 Cod civil prevede: Creditorul poate cere a se di strui (distruge) ceea ce s-a fcut, clcndu-se obligaia de a nu face i poate cere a fi autorizat a distrui el nsui, cu cheltuiala debitorului, afar de dezdunri. Art.1077 Cod civil dispune: Nefiind ndeplinit obligaia de a face, creditorul poate asemenea s fie autorizat a o aduce el la ndeplinire, cu cheltuiala debitorului. Art.1078 Cod civ il, prevede: Dac obligaia consist n a nu face, debitorul care a nclcat-o, este dator d a da despgubire pentru simplul fapt al contraveniei, iar potrivit art.1079 Cod civ il, dac obligaia consist n a da sau n a face, debitorul se va pune n ntrziere prin o ficare ce i se va face prin tribunalul domiciliului su. Debitorul este de drept n n trziere: 1. n cazurile anume determinate de lege; 2. cnd s-a contractat expres c deb itorul va fi n ntrziere la mplinirea termenului, fr a fi necesitatea de notificare; 3. cnd obligaia nu putea fi ndeplinit dect n un timp determinat, ce debitorul a lsat s ac. 98 165

Obligaia de diligen (de mijloace) este aceea care const n ndatorirea debitorului de a depune toat struina pentru obinerea unui anumit rezultat, fr a se putea obliga la ns erea rezultatului. Exemplu: cazul medicului de a-l vindeca pe pacient de o anumi t maladie, sau obligaia avocatului fa de clientul su. Aceast clasificare a obligaiilor prezint importan din punct de vedere al probei culpei debitorului contestat de o par te a doctrinei. Dup opozabilitatea lor, obligaiile civile pot fi: obligaii obinuite sau opozabile ntre pri; obligaii opozabile i terilor; obligaii reale. Obligaia obinu e aceea care incumb debitorului fa de care s-a nscut i este opozabil ntre pri. Major a obligaiilor civile fac parte din aceast categorie. Obligaia opozabil i terilor este aceea strns legat de un bun, creditorul neputndu-i realiza dreptul su dect cu concursu l titularului actual al dreptului real asupra acelui bun, care este inut i el de nd eplinirea unei obligaii nscute anterior, fr participarea sa. Un exemplu ni-l ofer art .1441 Cod civil, care prevede c dac locatorul vinde lucrul nchiriat, cumprtorul este dator s respecte locaiunea fcut nainte de vnzare, ntruct a fost fcut printr-un act c, sau prin act privat, dar cu dat cert, cu excepia situaiei n care ncetarea locaiunii din cauza vnzrii s-ar fi prevzut n chiar contractul de locaiune. Obligaia real este ac ea care, potrivit legii, incumb deintorului unui bun, n considerarea importanei deose bite a unui astfel de bun pentru societate. Exemplu: ndatorirea proprietarului un ui teren agricol de a-l cultiva i de a asigura protecia solului (art.74 din Legea nr.18/1991, republicat i cu modificrile ulterioare), sau aceea a deintorului unui bun din patrimoniul naional cultural de a-l conserva potrivit Ordonanei nr.27/1992166 , privind 166 Publicat n M. Of. nr. 215 din 28 august 1992. 99

unele msuri pentru protecia patrimoniului cultural naional, cu modificrile ulterioar e. n funcie de sanciunea ce asigur respectarea obligaiilor civile, distingem: obligaia civil perfect i obligaia civil imperfect (sau natural). Obligaia civil perfect est obligaie a crei executare este asigurat, n caz de neexecutare de ctre debitor, printr -o aciune n justiie pe baza obinerii unui titlu executor ce poate fi pus n executare silit de regul, prin executorul judectoresc. Obligaia civil imperfect sau natural es acea obligaie a crei executare nu se poate obine pe cale silit, dar odat executat de b un-voie de ctre debitor nu poate fi cerut restituirea ei167. n art.20 alin.1 din Dec retul nr.167/1958 privind prescripia extinctiv este consacrat o obligaie natural, dup care debitorul care a executat obligaia, dup ce dreptul la aciune al creditorului sa prescris, nu are dreptul s cear napoierea prestaiei, chiar dac la data executrii nu ia c termenul de prescripie era mplinit. Rezult, aadar, c sanciunea juridic a obliga vile imperfecte nu este calea ofensiv a aciunii, ci calea pasiv a excepiei.

n acest sens, art.1092 Cod civil, dup ce prevede n primul alineat c orice plat presupu ne o datorie; ceea ce s-a pltit fr s fie debit este supus repetiiunii, dispune n aline tul urmtor c repetiiunea nu este admis n privina obligaiilor naturale, care au fost a tate de bun voie. 100 167

Capitolul IV OBIECTULRAPORTULUI JURIDICCIVIL

1. Noiune Obiectul raportului juridic civil este cel de-al treilea element al rap ortului juridic, alturi de coninut i subiecte. Prin obiect al raportului juridic nele gem aciunea sau inaciunea la care este ndrituit subiectul activ i de care este inut s ubiectul pasiv, cu alte cuvinte, conduita subiectelor raportului. Obiectul rapor tului juridic nu trebuie confundat cu coninutul acestuia, deoarece prin coninut nele gem drepturile i obligaiile subiectelor, adic posibilitile juridice ale unor aciuni, r espectiv ndatoririle juridice corespunztoare, iar prin obiect al raportului juridi c nelegem aciunile ori inaciunile pe care le poate pretinde subiectul activ i de care este obligat subiectul pasiv. Problema obiectului raportului juridic este contr oversat n literatura de specialitate, n sensul c exist mai multe definiii date obiectu lui raportului juridic civil. Astfel, obiectul raportului juridic nu poate const a dect n aciunea sau abinerea, pe care subiectul activ titularul dreptului o poate p retinde subiectului pasiv 168 celui inut la obligaie , iar aceasta, fr a deosebi dup A Ionacu, Tratat de drept civil, vol. raport real sau cum n coninutul raportului jur idic civil intr unI, Partea general, Editura Academiei,168. p.208. un drept de cre an 1967, 101 Prin obiect al raportului juridic civil se nelege aciunea sau absteniunea la care este ndrituit subiectul activ de care este

inut subiectul pasiv, n ali termeni conduita subiectelor acestui raport169. Obiectu l raportului juridic civil este aciunea sau inaciunea conduita la care este ndritui t subiectul activ i de care este inut subiectul pasiv170. Obiectul raportului juri dic civil const n aciunea sau absteniunea (conduita) la care este ndreptit subiectul a tiv i inut subiectul pasiv, iar dac aciunea sau absteniunea se refer la lucruri, i n stea, dar nu ca obiect direct, ci derivat171. 2. Bunurile 2.1. Noiune n doctrin i n C odul civil se folosete termenul bun ntr-un dublu sens172. n sens larg lato sensu , pr n bun se neleg att lucrurile i animalele, ct i drepturile privitoare la acele lucruri. Astfel, art.461 Cod civil prevede c Toate bunurile sunt mobile sau imobile, iar ar t.462 Cod civil prevede c Bunurile sunt imobile sau prin natura lor, sau prin dest inaia lor, sau prin obiectul la care se aplic. n art.471 Cod civil se menioneaz: Sunt mobile prin obiectul la care se aplic: uzufructul lucrurilor imobile, servituile, aciunile care tind a revendica un imobil. 169 T. Pop, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, 1989, p.77-78. Subiectele Gh. Beleiu, Drept civil VI-a, Editura ansa n Dreptul civil. dr eptului civil, ediia a romn. Introducere SRL, Bucureti, 170 1999, p.104; E. Lupan, Introducere n Dreptul civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.135; G. Boroi , Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, p.67. 171 civil, Editura ansa SRL, Bucureti, 1993, p.96. 172 102

n sens restrns stricto sensu , prin bun se neleg lucrurile i animalele cu privire la are pot exista drepturi i obligaii patrimoniale. De exemplu, art.479 Cod civil pre vede: Poate avea cineva asupra bunurilor, sau un drept de proprietate, sau un dre pt de folosin, sau numai servitute, iar art.482 Cod civil prevede c: Proprietatea unu i lucru mobil sau imobil d drept asupra tot ce produce lucrul i asupra tot ce se u nete, ca accesoriu, cu lucrul, ntr-un mod natural sau artificial. Se neleg prin bun a cele lucruri utile omului, necesare satisfacerii nevoilor sale materiale, care a u o valoare economic i care sunt susceptibile de apropriere sub form de drepturi pa trimoniale. Prin urmare, pentru a fi n prezena unui bun n sensul dreptului civil, t rebuie s fie ntrunite cumulativ trei condiii: s fie util pentru om; s aib valoare econ omic; s fie susceptibil de apropriere sub forma drepturilor patrimoniale. Numai n c ontextul recunoaterii celor trei condiii ne explicm de ce aerul, lumina soarelui, d ei sunt lucruri utile pentru om, totui, ele nu pot dobndi calitatea de bunuri n sens juridic, ntruct nu au valoare economic i nu sunt susceptibile de apropriere. Sunt b unuri: lucrurile care au o existen material i valoare economic, operele tiinifice, lit rare, inveniile, dac au valoare economic i sunt susceptibile de drepturi patrimonial e, valorile necorporale care i gsesc temeiul ntr-un drept de crean. Patrimoniul este o alt noiune frecvent folosit n dreptul civil i care se afl n strns legtur cu noiu ri. Totalitatea drepturilor i obligaiilor patrimoniale care aparin persoanelor fizi ce sau juridice formeaz patrimoniul. Indiferent cum definim patrimoniul, ca fiind totalitatea drepturilor i obligaiilor care au valoare economic, aparinnd 103

unei persoane173 sau ca fiind totalitatea drepturilor i obligaiilor avnd valoare econ omic, a bunurilor la care se refer aceste drepturi, aparinnd unei persoane, ale crei nevoi sau sarcini este destinat s le satisfac,174 este de evideniat faptul c bunurile intr n componena patrimoniului. Drepturile i obligaiile patrimoniale i bunurile la ca re acestea se refer, care aparin unei persoane, pot fi privite fie n individualitat ea lor, fie n universalitatea lor, ca o totalitate de drepturi i obligaii. n situaia n care drepturile i obligaiile, precum i bunurile la care se refer sunt privite n indi vidualitatea lor, se utilizeaz noiunea de bunuri att n sens restrns, ct i n sens larg ac acestea sunt privite n mod global, se utilizeaz noiunea de patrimoniu, care nu es te altceva dect o totalitate de drepturi i obligaii patrimoniale, respectiv o unive rsalitate juridic ce aparine unei persoane. n literatura de specialitate s-a sublin iat175 c expresia bun patrimonial constituie un pleonasm. 2.2. Clasificarea bunur ilor Bunurile pot fi clasificate potrivit mai multor criterii176. n funcie de natu ra lor i calificarea dat de lege, distingem: bunuri173 C. Sttescu, C. Brsan,bunuri m obile (mictoare). imobile (nemictoare) i Drept civil. Teoria general a drepturilor reale, Bucureti, 1980, p.5. 174 drepturi reale principale de tip nou n dreptul R.P.R., Editura tiinific, Bucureti, 19 64, p.13. 175 176 civil, vol. I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.80 i urm.; P.M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura All, 1994, p.85 i ur m.; Gh. Beleiu, op. cit., p.107; I. Dogaru, op. cit., p.98; E. Lupan, op. cit., p.148. 104

a) Bunurile imobile (nemictoare) sunt mprite n trei categorii: imobile prin natura lor sunt: fondurile de terenuri i cldirile art. 463 Cod civil; morile de vnt sau de ap, aezate pe stlpi art. 464 Cod civil; recoltele care nc se in de rdcini i fructele d arbori neculese nc art. 465 Cod civil; imobile prin destinaie sunt: animalele de mu nc pe ct timp li se pstreaz destinaia lor art. 467 Cod civil; diferite bunuri pe care proprietarul unui fond le-a pus pe el pentru a servi la exploatarea acelui fond art.468 Cod civil. Proprietarul este cel care poate stabili destinaia unor bunur i pentru exploatarea fondului; aa se face c bunuri care, prin firea lor, sunt mictoa re, devin imobile prin destinaie. Sunt cunoscute dou categorii de imobile prin des tinaie: mobile care devin imobile prin afectarea lor exploatrii fondului - art.468 alin.2 Codul civil; mobile care, dei nu sunt necesare pentru exploatarea fondulu i, dar care se consider imobile prin voina proprietarului, care le-a aezat pe fond cu caracter permanent art. 468 alin.3 Cod civil. Din prima categorie de imobile fac parte: animalele afectate de cultur, instrumentele artoare, seminele date arend ailor sau colonilor pariari, porumbii din porumbrie, lapinii inui pe lng cas, stupii roi, petele de iaz (heleteele), teascurile, cldirile, alambicurile, czile i vasele, i nstrumentele necesare pentru exploatarea fierriilor, fabricilor de hrtie i altor uz ine, paiele, gunoaiele. Din a doua categorie de imobile fac parte: efectele mobi liare pe care proprietarul le-a aezat ctre fond n perpetuu, dac acestea sunt ntrite ps, var sau ciment, sau cnd ele nu se pot scoate, fr a se strica sau deteriora, sau fr a strica sau deteriora partea fondului ctre care sunt aezate, cum i oglinzile unui apartament dac parchetul pe care ele stau este una cu boaseria camerei. Intr n aceas t categorie i imobilele 105

prevzute de art.470 Cod civil: Orloaiele sau evile ce servesc pentru conducerea ape lor la un fond de pmnt, sau la vreo cas, acestea fiind considerate imobile care fac p arte din proprietile la care servesc. Aadar, bunurile imobile enumerate, dei prin nat ura lor sunt mobile (mictoare), totui ele sunt imobile prin destinaie, ntruct sunt acc esorii la exploatarea unui bun imobil. Pentru a fi incluse n aceast categorie se i mpune ca imobilul i mobilul s aparin aceluiai proprietar; imobile prin obiectul la ca re se aplic sunt: uzufructul lucrurilor imobile, servituile, aciunile177 care tind a revendica un imobil art. 471 Cod civil. Mai sunt incluse, n aceast categorie, ce lelalte drepturi reale asupra imobilelor, altele dect uzufructul i servituile, prec um i drepturile de crean care au ca obiect darea unui lucru imobil178. b) Bunurile mobile (mictoare) sunt mprite n trei categorii: mobile prin natura lor sunt, potrivit art.473 Cod civil, corpurile care se pot transporta de la un loc la altul, att cel e care se mic de la sine precum sunt animalele, precum i cele care nu se pot strmuta din loc dect prin o putere strin precum sunt lucrurile nensufleite179; mobile prin de terminarea legii sunt obligaiile i aciunile care au de obiect sume exigibile sau efe cte mobiliare, aciunile sau interesele n companii de finane, de comer sau de industr ie, chiar i cnd capitalul acestor companii const n imobile. Aceste aciuni sau interes e se socot ca mobile numai n privina fiecrui 177 178 179 P.M. Cosmovici, op. cit., p.86. G. Boroi, op. cit., p.70. n legtur cu includerea animalelor n categoria bunurilor mobile, a se vedea E. Lupan, S ituaia juridic a animalelor, n Dreptul nr.10-11/1991, p.42 i urm.. 106

din asociai i pe ct timp ine asociaia. Sunt asemenea mobile prin determinarea legii, veniturile perpetue sau pe via asupra statului sau asupra particularilor art. 474 C od civil. Enumerarea din art. 474 Cod civil, nu este limitativ i, de aceea, n doctr in180 s-a susinut c sunt cuprinse n aceast categorie drepturile personale nepatrimoni ale. Contrar punctului de vedere menionat, s-a susinut181 c aceste drepturi nu pot fi ncadrate n categoria bunurilor care fac parte din patrimoniu i c ele nu pot fi ev aluate n bani. Se precizeaz totui c ele pot s genereze, uneori, efecte patrimoniale. Proprietatea literar sau artistic, ca i clientela unui comerciant, dei nu pot fi ataa te unui bun corporal, trebuie considerate mobile182. n ce ne privete, alturi de ali autori183, includem n sfera bunurilor mobile, prin determinarea legii, urmtoarele: drepturile reale asupra unui lucru mobil, altele dect dreptul de proprietate; dr epturile de crean corelative obligaiei de a da un lucru mobil, obligaiei de a face i obligaiei de a nu face; drepturile intelectuale; aciunile n justiie referitoare la u n drept mobiliar; fondurile de comer; aciunile i prile sociale n societile comerciale entele; mobile prin anticipaie sunt acele bunuri care, prin natura lor, sunt bunu ri imobile, dar prile actului juridic civil le privesc M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, p.44: Sunt de asemenea asimilate cu b unuri mictoare drepturile aa-zise de proprietate artistic, literar sau industrial, car e confer, n limitele determinate de legi speciale, autorului unei opere sau invenii i urmailor lui un drept de monopol, nct privete exploatarea operei sau inveniei din p unctul de vedere al ctigului bnesc. 181 180 Lex, Bucureti, 1993, p.82. 182 a III-a, Editura All Beck, 1999, p.59. 183 107

ca fiind mobile, n considerarea a ceea ce vor deveni n viitor. Intr n aceast categori e fructele i recoltele neculese nc, dar vndute nainte de strngerea sau culegerea lor. Aa cum s-a artat, fructele care se in nc prinse de rdcini sunt considerate ca mobile rivina celui care le cumpr n mod separat de pmnt, deoarece ele sunt considerate ca imo bile numai fa de proprietarul pmntului. De asemenea, pdurile netiate sunt considerate ca imobile numai fa de proprietarul pmntului, dar ele devin mobile fa de cei care le c umpr separat de sol, prin tiere184. Clasificarea bunurilor n imobile i mobile prezint interes sub aspect juridic din mai multe puncte de vedere. n privina efectelor pos esiei, reinem c posesia de buncredin valoreaz proprietate numai n materie de mobile; u ucapiunea prescripia achizitiv se aplic numai imobilelor; aciunile posesorii se apli c, n principiu, numai n cazul tulburrii posesiei bunurilor imobile. n privina nstrin numai nstrinarea imobilelor este supus formalitilor publicitii; nstrinarea imobilelo e supus unor condiii speciale de form (act autentic, autorizaie prealabil etc.). n pri vina garaniilor reale: gajul nu poate avea ca obiect dect bunuri mobile, iar ipotec a numai bunuri imobile. n privina regimului juridic al bunurilor comune ale soilor n strinarea sau grevarea imobilelor nu se poate face de ctre unul din soi, dect cu con simmntul expres al celuilalt so; nstrinarea mobilelor se poate face i fr consimmn al celuilalt so, legea prezumnd acest consimmnt (mandat tacit). n privina competenelo nstanelor judectoreti, n materie de imobile, competent este, de regul, instana locului unde este situat bunul; n materie de mobile, competent este 184 C. Hamangiu, N. do miciliul prtului. instana judectoreasc de laGeorgian, Codul civil adnotat, vol. VI, Editura Librriei Universal, Bucureti, 1930, p.8, nr.1. 108

n privina executrii silite, aceasta este supus unor reguli diferite, dup cum se urmret un bun mobil sau un bun imobil. n privina dreptului internaional privat, imobilulu i i se aplic legea rii pe teritoriul creia este situat, pe cnd mobilului i se aplic le gea proprietarului bunului, care este lex patriae ori lex domicilii, dup distincii le prevzute de art.49-65 din Legea nr.105/1992. c) Bunuri aflate n circuitul civil i bunuri scoase din circuitul civil Bunurile aflate n circuitul civil sunt acele bunuri care pot fi dobndite ori nstrinate prin acte juridice. Acestea se mpart n bunu ri ce pot circula fr restricii i bunuri ce pot fi dobndite, deinute sau nstrinate n i restrictive. De exemplu, art.1 Titlul X din Legea nr.247/2005185 privind refor ma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, arat c: Teren roprietate privat, indiferent de destinaia i titularul lor, sunt i rmn n circuitul civ l; armele i muniiile sunt supuse reglementrii Legii nr.295/2004186, privind regimul armelor de foc i al muniiilor; produsele i substanele toxice sunt reglementate de pr evederile Decretului nr.466/1979187. Regula este c bunurile sunt n circuitul civil , afar de excepiile prevzute expres de lege. Bunurile scoase din circuitul civil su nt acele bunuri care nu pot forma obiectul unor acte juridice ntre vii ori pentru cauz de moarte, ca, de exemplu, bunurile menionate n art.136 alin.4 din Constituie, care constituie obiectul proprietii publice, precum i cel prevzut de art.3 alin.1 d in Constituie teritoriul Romniei. n aceast categorie pot fi incluse i alte bunuri car e au acelai regim, cuprinse n legi ordinare, ca, de exemplu, potrivit art.5 alin.2 din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, 185 186 Publicat n M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005. Publicat n M. Of. nr. 583 din 30 iunie 2004. 187 Publicat n M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 1980. 109

republicat i cu modificrile ulterioare: Terenurile care fac parte din domeniul publi c sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse n ci rcuitul civil dect dac, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Impor tana juridic a acestei clasificri se manifest sub aspectul valabilitii actelor juridic e. d) Bunurideterminateindividuali bunuri determinate generic Bunurile determinat e individual (res certa) sunt acele bunuri care, prin nsuirile lor specifice, se d eosebesc de alte bunuri asemntoare. Astfel de bunuri sunt: bunuri unicate (tablour i, sculpturi, lucrri tiinifice etc.), sau cele individualizate (o cas identificat pri n localitate, strad, numr, un televizor individualizat prin marc i serie, un autotur ism individualizat prin numrul de motor, de asiu i de nmatriculare etc.). Bunurile d eterminate generic (res genera) sunt acele bunuri care se individualizeaz prin ca racterele comune categoriei din care fac parte i se individualizeaz prin diferite procedee, cntrire, msurare, numrare etc. Sunt asemenea bunuri: banii, cerealele, com bustibilul, alimentele, medicamentele etc. Aceast clasificare are la baz criteriul naturii bunurilor sau al voinei prilor, exprimat n actul juridic ncheiat. Importana j ridic a acestei clasificri se evideniaz n deosebirea de regim juridic a bunurilor ind ividualizate fa de cele generice, care poate fi analizat sub urmtoarele aspecte: n pr ivina momentului transmiterii dreptului de proprietate prin acte juridice ntre vii , n cazul bunurilor individual determinate, dreptul real se transmite de la nstrinto r la dobnditor n momentul ncheierii actului juridic, care este momentul realizrii ac ordului de voin. n acest sens, art.971 Cod civil prevede: n contractele ce au de obie ct translaia proprietii, sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se trans mite prin efectul consimmntului prilor, i lucrul rmne n rizico-pericolul dobnditoru iar cnd nu i s-a fcut tradiiunea lucrului. 110

n contextul celor menionate, coroborat cu art.1295 Cod civil, n materia vnzrii-cumprri , se stabilete urmtoarea regul: Vinderea este perfect ntre pri i proprietatea este d pt strmutat la cumprtor, n privina vnztorului, ndat ce prile s-au nvoit asupra l ra preului, dei nc lucrul nu se va fi predat i preul nc nu se va fi numrat. De la a gul exist unele excepii, i anume: n cazul cnd prile, prin voina lor, au amnat trans reptului la un moment ulterior ncheierii actului juridic. n privina imobilelor din regimul de carte funciar, momentul transmiterii dreptului nu este momentul acordu lui prilor, ci data ntabulrii dreptului n cartea funciar, ntruct ntabularea are efec stitutiv de drepturi188. n cazul bunurilor determinate generic, dreptul real se t ransmite, de la nstrintor la dobnditor, n momentul individualizrii; acesta corespunde, de regul, momentului cntririi, numrrii, msurrii sau al predrii. n privina suportr ui contractului, distingem bunuri determinate individual i bunuri determinate gen eric, cu precizarea c, n ambele cazuri, determinant este regula potrivit creia riscu l l suport proprietarul. Astfel, n cazul n care contractul de vnzare-cumprare a dat na ere obligaiei de transmitere a dreptului de proprietate asupra unui bun individua l determinat i acesta piere nainte de a fi predat cumprtorului, fr vreo vin din partea vnztorului, acesta din urm este liberat de obligaia sa, deoarece transferul proprietii a operat, de regul, n momentul acordului de voin, iar riscul l suport proprietarul bu nului. n cazul n care contractul de vnzare-cumprare a dat natere obligaiei de transmit ere a dreptului de proprietate asupra unor bunuri determinate generic, pieirea b unurilor din caz fortuit sau de for major nu l libereaz pe vnztor, deoarece 188 E. Lupan, op. cit., p.164. 111

transferul proprietii opereaz numai n momentul individualizrii bunurilor generice pri n numrare, cntrire, msurare, el trebuind s procure alte asemenea bunuri. n privina loc lui de executare a obligaiei de predare, dac acesta nu este precizat n act, el va f i diferit, dup cum este vorba de bun individual determinat sau determinat generic : n cazul bunului individual determinat, locul predrii este acela n care se afl bunu l n momentul ncheierii actului art.1319 Cod civil, pe cnd predarea bunurilor generi ce trebuie fcut la domiciliul debitorului art.1104 Cod civil, spunndu-se n acest sen s c plata este cherabil, iar nu portabil. e) Bunuri fungibile i bunuri nefungibile C lasificarea bunurilor n fungibile i nefungibile are n vedere numai bunurile mobile, iar nu i pe cele imobile. Bunurile fungibile sunt acele bunuri care pot fi nlocui te unele cu altele n executarea unei obligaii. De exemplu: banii, titlurile de val oare etc. Bunurile nefungibile sunt acele bunuri care nu se pot nlocui unele cu a ltele n executarea unei obligaii. De exemplu: o cas, un tablou, o sculptur etc. Fung ibilitatea este un raport de echivalen ntre dou sau mai multe lucruri generice n teme iul cruia unul poate fi nlocuit cu altul n executarea unei obligaii189. n principiu, bunurile determinate generic sunt bunuri fungibile, iar bunurile determinate ind ividual sunt bunuri nefungibile. Caracterul fungibil sau nefungibil al unui bun este dat nu numai de natura bunului, ci poate fi dat i de voina prilor unui act juri dic, prile fiind cele care pot conveni ca dou bunuri certe s fie considerate fungibi le. Clasificarea bunurilor n bunuri fungibile i bunuri nefungibile prezint importan j uridic pe planul executrii obligaiilor 189 P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil. Partea general, vol. I, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.90. 112

civile, i anume, pentru cazurile n care, cu prilejul executrii, se pune problema nlo cuirii unui bun cu altul. f) Bunuri consumtibile i bunuri neconsumtibile Bunurile consumtibile sunt acele bunuri care nu pot fi folosite, potrivit destinaiei lor obinuite, fr a li se consuma substana, ori fr a fi nstrinate la prima lor utilizare. exemplu: alimentele, medicamentele, combustibilul, banii etc. Bunuri neconsumtib ile sunt acele bunuri care pot fi ntrebuinate n mod continuu, fr ca prin aceasta s se consume substana lor sau s fie necesar nstrinarea lor. De exemplu: terenurile, cldiril e, mainile etc. Importana juridic a acestei clasificri const n aceea c numai asupra bu urilor neconsumtibile se pot constitui drepturi care s permit titularului lor o ut ilizare prelungit, continu i concomitent cu obligaia de a le restitui dup ntrebuinare individualitatea lor. Dreptul de uzufruct190, de uz i de mprumut, de folosin (comoda t)191 se pot constitui numai cu privire la bunurile neconsumtibile. g) Bunuri fr ugifere i bunuri nefrugifere Bunurile frugifere sunt acele bunuri care, n mod peri odic i fr consumarea substanei lor, produc alte bunuri, numite fructe. Bunurile nefr ugifere sunt acele bunuri care nu au nsuirea de a da natere la alte produse, n mod p eriodic i fr consumarea substanei lor. 190 Art.517 Cod civil prevede: Uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucru rile ce sunt proprietatea altuia, ntocmai ca nsui proprietarul lor, ns cu ndatorirea d e a le conserva substana. 191 mutatul, fa de faptul c s-a transmis chiar proprietatea lucrului, are obligaia s rest ituie bunuri de aceeai calitate i cantitate cu cele primite; b) de folosin, cnd, tran smindu-se temporar doar folosina, mprumutatul are obligaia s restituie chiar lucrul pr imit. 113

Fructele sunt produsele periodice ale bunului frugifer, adic acelea care se produ c din acel bun, fr a-i mica substana, fie prin singura putere a naturii, fie cu ajut orul activitii omului. Fructele sunt de trei feluri192: Fructele naturale193 sunt acelea care se produc fr vreo intervenie a omului, ca, de exemplu, fructele de pdure , plantele medicinale necultivate, sporul animalelor, vnatul, ciupercile dintr-o pdure etc. Fructele industriale194 sunt acelea care se produc ca urmare a activitii omului, ca, de exemplu, recoltele, plantele medicinale, laptele etc. Fructele c ivile195 constituie echivalentul n bani sau n alte bunuri al folosirii unui bun, c a, de exemplu, chiriile, dobnzile, rentele, arendele etc. Fructele se deosebesc d e producte care sunt foloase trase dintr-un bun a crui substan se consum, cum sunt, de exemplu, marmura dintr-o carier, piatra extras dintr-un munte etc. Importana jur idic a acestei clasificri poate fi analizat din mai multe puncte de vedere. Astfel, n materie de proprietate, fructele aparin ntotdeauna proprietarului, n virtutea dre ptului la accesiune art.483 Cod civil. n materie de uzufruct, fructele aparin uzuf ructarului, pe cnd productele aparin nudului proprietar. n materie de posesie, 192 Art.483 Cod civil, distinge trei feluri de fructe: Fructele naturale sau industri ale ale pmntului, fructele civile, sporul animalelor (prsila), se cuvin proprietaru lui n puterea dreptului de accesiune. 193 pmntul le produce de la sine; producia i prsila (sporul animalelor) sunt asemenea fru cte naturale. 194 ale unui fond sunt acelea care se dobndesc prin cultur. 195 dobnzile sumelor exigibile, venitul rentelor; arendele intr n clasa fructelor civil e. 114

posesorul de bun-credin dobndete, prin efectul legii, toate fructele196 bunului aflat n posesia sa, pe cnd productele aparin proprietarului. h) Bunuri divizibile i bunur i indivizibile Aceast clasificare a bunurilor se face n funcie de posibilitatea de a fi mprite, fr ca prin aceasta s li se schimbe destinaia197. Bunurile divizibile sunt acele bunuri susceptibile de a fi mprite fr urmri asupra destinaiei lor. De exemplu: o bucat de tabl metalic, o bucat de stof, alimentele, medicamentele etc. Bunurile indiv izibile sunt acele bunuri care nu sunt susceptibile de a fi mprite fr a-i schimba prin aceasta destinaia lor economic. De exemplu: un animal viu, un costum confecionat d intr-o bucat de stof, o mas etc. Importana juridic a clasificrii bunurilor n divizibil i indivizibile se evideniaz n materie de partaj i n materia obligaiilor cu pluralitat de subiecte. n materie de partaj, numai bunurile divizibile pot fi mprite ntre cei c are efectueaz partajul, cele indivizibile fiind atribuite numai unora, ceilali pri mind bunuri de egal valoare sau sume de bani sub form de sulte. n materia obligaiilo r cu pluralitate de subiecte, dac un bun divizibil formeaz obiectul obligaiei cu pl uralitate de debitori, acea obligaie este, n principiu, divizibil, fiecare debitor fiind liberat prin plata prii lui. Dac, dimpotriv, un bun indivizibil formeaz obiectu l unei obligaii cu pluralitate de debitori, acea obligaie este indivizibil prin nat ura ei; fiecare dintre debitori va fi inut pentru ntreaga datorie. Potrivit art.483 Cod civil, posesorul nu ctig proprietatea fructelor dect cnd posed cu bun-credin; la cazul contrariu, el este dator de a napoia productele, mpreun cu lucrul , proprietarului care-l revendic. 197 196 115

i) Bunuri principale i bunuri accesorii Clasificarea bunurilor n aceste dou categor ii principale i accesorii se face n raport de corelaia dintre ele, corelaie care poa te ine, fie de nsuirile bunului, fie de voina omului. Bunurile principale sunt acele bunuri care au o ntrebuinare independent i nu servesc la utilizarea altor bunuri. B unurile accesorii sunt acele bunuri care servesc la ntrebuinarea altui bun de care sunt strns legate, ca, de exemplu, cheile pentru lact, cutiile pentru instrumente le muzicale, lopeile pentru barc, antena pentru televizor etc. Importana juridic a a cestei clasificri vizeaz executarea obligaiilor civile, n sensul c bunul accesoriu ur meaz soarta juridic a bunului principal. De exemplu, vnzarea unui televizor implic o bligaia vnztorului de a preda cumprtorului, o dat cu televizorul, i antena, care este ccesorie acestuia, dac prin convenie nu s-a stabilit altfel. j) Bunuri corporale i bunuri incorporale Bunurile corporale sunt acele bunuri care au existen material i s unt uor perceptibile simului omului. Exemplu: o cas, o cantitate de alimente, un au toturism etc. Bunurile incorporale sunt acele bunuri care au o existen ideal, abstr act, ca, de pild, drepturile patrimoniale. Valoarea economic are o existen ideal, abst ract, putnd fi perceput cu ochii minii. Aceast clasificare prezint importan juridic rmtoarele aspecte: 1) dobndirea proprietii asupra bunurilor mobile ca efect al poses iei de bun-credin art.1909 Cod civil198 vizeaz numai bunurile mobile corporale; 2) d obndirea proprietii asupra bunurilor corporale se 198 Art.1909 Cod civil prevede: Lu crurile mictoare se prescriu face prin tradiiune, lor fr s fie trebuin de vreo curger e timp. prin faptul posesiunii pe cnd bunurile necorporale se transmit 116

diferit: la purttor (prin tradiiune), nominative (prin cesiune), la ordin (prin gi r); 3) titlurile de valoare se transmit diferit, la purttor prin tradiiune, nomina le prin cesiune, ori la ordin prin andosament199. k) Bunuri sesizabile i bunuri i nsesizabile Clasificarea bunurilor insesizabile i insesizabile se face n raport cu mprejurarea dac acestea sunt sau nu supuse urmririi i executrii silite pentru plata datoriilor. Bunurile sesizabile sunt acele bunuri care pot fi urmrite n cadrul exe cutrii silite a debitorului. Bunurile insesizabile sunt acele bunuri care nu pot fi urmrite silit pentru plata unei datorii a debitorului. Nu se pot urmri i vinde p entru nici o datorie bunurile enumerate de textul art.406 Cod procedur civil, prin tre care figureaz icoanele i portretele de familie ale debitorului. n conformitate cu art.408 Cod procedur civil, nu pot fi urmrite, dect pentru datorii de alimente (p ensii de ntreinere), de chirii sau alte creane privilegiate asupra mictoarelor, pensi ile de ntreinere i rentele viagere ale datornicului. Importana juridic a acestei clas ificri privete n mod deosebit materia executrii silite. Legea nr.31/1990, republicat, n 199 Potrivit art.91 alin.1 din societatea pe aciuni, capitalul social este reprezentat prin aciuni emise de socie tate, care, dup modul de transmitere, pot fi nominative sau la purttor. Art.98 alin .1 din Legea nr.31/1990, republicat n M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, preve de: Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se trans mite prin declaraie fcut n registrul acionarilor i prin meniunea fcut pe titlu, semn cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra aciunilo r nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul cionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor, iar art.99: Dreptul de proprietate asupra aciunilor la purttor se transfer prin simpla tradiiune a aces tora. 117

l) Bunuri din domeniul public i bunuri din domeniul privat Aceast clasificare are n vedere bunurile ce aparin statului i unitilor administrativ-teritoriale. Potrivit C onstituiei, Legii nr.18/1991, legea fondului funciar, republicat i cu modificrile ul terioare, Legii nr.215/2001200, a administraiei publice locale, cu modificrile ult erioare, Legii nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al aceste ia etc., sunt titulari ai dreptului de proprietate privat, statul sau unitile admin istrativ-teritoriale dup cum bunurile intr n domeniul public de interes naional, domen ul public de interes local ori n domeniul privat al acestora. Potrivit art.136 din C onstituia Romniei, Proprietatea public aparine statului sau unitilor administrativ-ter toriale. n alineatul urmtor se prevede: Bogiile de orice natur ale subsolului, cile d omunicaie, spaiul aerian, apele cu potenial energetic valorificabil i acelea ce pot fi folosite n interes public, plajele, marea teritorial, resursele naturale ale zo nei economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietii publice. Numai bunurile care intr n domeniul pub lic sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile, n condiiile legii. De aseme nea, art.7 alin.1 din O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, apr obat prin Legea nr.243/2002201, include n domeniul public culoarul de frontier i fia d e protecie a frontierei de stat, iar art.10 alin.2 din acelai act normativ, imobil ele n care funcioneaz punctele de trecere i terenurile aferente acestora. Legea nr.1 14/1996, legea locuinei, republicat i cu modificrile ulterioare, prevede n art. 57 al in.1 c locuinele de protocol sunt proprietate public a statului. Deosebirea dintre bu nuri publice i private prezint importan, 200 Publicat n M. din domeniul public sunt in alienabile i, deoarece numai bunurileOf. nr. 204 din 23 aprilie 2001. 201 Publicat n M. Of. nr. 302 din 8 mai 2002. 118

pe cale de consecin, insesizabile i imprescriptibile. n acest sens sunt i prevederile art.5 alin.2 din Legea nr.18/1991, republicat, care precizeaz n mod expres c: Terenu rile care fac parte din domeniul public, sunt inalienabile, insesizabile i impres criptibile. Ele nu pot fi introduse n circuitul civil dect dac, potrivit legii, sun t dezafectate din domeniul public.. n domeniul privat sunt cuprinse toate celelalt e bunuri, care pot aparine statului, unitilor administrativ-teritoriale, altor pers oane juridice i cetenilor. Proprietatea privat este ocrotit i garantat n mod egal de e, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz de util itate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire. Legea nr.213/ 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia conine o anex n care s unt menionate cu caracter exemplificativ bunurile ce alctuiesc202. statului i unitilo r administrativ-teritoriale domeniul public al Astfel, potrivit acestei anexe, domeniul public al statului este alctuit din urmtoa rele bunuri: 1. bogiile de orice natur ale subsolului, n stare de zcmnt; 2. spaiul ae n; 3. apele de suprafa, cu albiile lor minore, malurile i cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza i plaja mrii, cu bogiile lor naturale i cu potenialul energetic valorificabil, marea teritorial i fundul apelor maritime, cile navigabile interioare; 4. pdurile i terenurile destinate mpduririi, cele care se rvesc nevoilor de cultur, de producie ori de administraie silvic, iazurile, albiile praielor, precum i terenurile neproductive incluse n amenajamentele silvice, care f ac parte din fondul forestier naional i nu sunt proprietate privat; 5. terenurile c are au aparinut domeniului public al statului nainte de 6 martie 1945; terenurile obinute prin lucrri de ndiguiri, de desecri i de combatere a eroziunii solului; teren urile institutelor i staiunilor de cercetri tiinifice i ale unitilor de nvmnt ag , destinate cercetrii i producerii de semine i de material sditor din categoriile bio logice i de animale de ras; 6. parcurile naionale; 7. rezervaiile naturale i monument ele naturii; 8. patrimoniul natural al Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii; 9. resurse le naturale ale zonei economice i ale platoului continental, mpreun cu platoul cont inental; 10. infrastructura 119 202

cilor ferate, inclusiv tunelele i lucrrile de art; 11. tunelele i casetele de metrou, precum i instalaiile aferente acestuia; 12. drumurile naionale autostrzi, drumuri e xpres, drumuri naionale europene, principale, secundare; 13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construciile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, aprril e i consolidrile de maluri i de taluzuri, zonele de siguran de pe malurile canalului, drumurile de acces i teritoriile pe care sunt realizate acestea; 14. reelele de t ransport al energiei electrice; 15. spectre de frecven i reelele de transport i de di stribuie de telecomunicaii; 16. canalele magistrale i reelele de distribuie pentru ir igaii, cu prizele aferente; 17. conductele de transport al ieiului, al produselor p etroliere i al gazelor naturale; 18. lacurile de acumulare i barajele acestora, n c azul n care activitatea de producere a energiei electrice este racordat la sistemu l energetic naional, sau cele cu trane pentru atenuarea undelor de viitur; 19. digu rile de aprare mpotriva inundaiilor; 20. lucrrile de regularizare a cursurilor de ap; 21. cantoanele hidrotehnice, staiile hidrologice, meteorologice i de calitate a a pelor; 22. porturile maritime i fluviale, civile i militare terenurile pe care sun t situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri i alte construcii hidrotehnice pentru acostarea navelor i pentru alte activiti din navigaia civil, bazine, acvatorii i enale de acces, drumuri tehnologice n porturi, monumente istorice aflate n porturi, chei uri i pereuri situate pe malul cilor navigabile, n afara incintelor portuare destin ate activitilor de navigaie; 23. terenurile destinate exclusiv instruciei militare; 24. pichetele de grniceri i fortificaiile de aprare a rii; 25. pistele de decolare, at erizare, cile de rulare i platformele pentru mbarcare-debarcare situate pe acestea i terenurile pe care sunt amplasate; 26. statuile i monumentele declarate de inter es public naional; 27. ansamblurile i siturile istorice i arheologice; 28. muzeele, coleciile de art declarate de interes public; 29.terenurile i cldirile n care i desf ctivitatea: Parlamentul, Preedinia, Guvernul, ministerele i celelalte organe de spe cialitate ale administraiei publice centrale i instituiile publice subordonate aces tora; instanele judectoreti i parchetele de pe lng acestea; uniti ale Ministerului Ap Naionale i ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaii, precu m i cele ale Direciei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentraliza te ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publ ice centrale, precum i prefecturile, cu excepia celor dobndite din venituri proprii 120

Clasificarea bunurilor n bunuri din domeniul public i bunuri din domeniul privat p rezint importan sub aspectul consecinelor juridice pe care le antreneaz respectarea r egulilor speciale stabilite pentru fiecare categorie de bunuri. De pild, nstrinarea ilegal a unor bunuri aparinnd domeniului public este lovit de nulitatea absolut sau nerespectarea regimului juridic al circulaiei anumitor bunuri, antreneaz sanciuni c ontravenionale etc.

extrabugetare, care constituie proprietatea privat a acestora. Domeniul public ju deean este alctuit din urmtoarele bunuri: 1.drumurile judeene; 2.terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea consiliul judeean i aparatul propriu al acestuia, precu instituiile publice de interes judeean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeen e i alte asemenea bunuri, dac nu au fost declarate de uz sau interes public naional sau local; 3.reelele de alimentare cu ap realizate n sistem zonal sau microzonal, precum i staiile de tratare cu instalaiile, construciile i terenurile aferente acesto ra. Domeniul public local al comunelor, oraelor i municipiilor este alctuit din urmt oarele bunuri: 1. drumurile comunale, naionale i strzile; 2. pieele publice, comerci ale, trgurile, oboarele i parcurile publice, precum i zonele de agrement; 3. lacuri le i plajele care nu sunt declarate de interes public naional sau judeean; 4. reelel e de alimentare cu ap, canalizare, termoficare, gaze, staiile de tratare i epurare a apelor uzate, cu instalaiile construciile i terenurile aferente; 5. terenurile i c ldirile n care i desfoar activitatea consiliul local i primria, precum i instituii e de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policl inicile i altele asemenea; 6. locuinele sociale; 7. statuile i monumentele, dac nu a u fost declarate de interes public naional; 8. bogiile de orice natur ale subsolului , n stare de zcmnt dac nu au fost declarate de interes public naional; 9. terenurile c u destinaie forestier, dac nu fac parte din domeniul privat al statului i dac nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 10. cimitirele oreneti i comunale. 121

Capitolul V IZVOARELE I PROBARAPORTURILOR JURIDICECIVILE 1. Izvoarele raportului juridic civil concret 1.1. Consideraii introductive Prin izvor al raportului juridic civil concret se nelege o mprejurare act sau fapt de ca re legea civil leag naterea unui raport juridic civil concret. De menionat este fapt ul c actul sau faptul care este izvor al raportului juridic civil concret constit uie n acelai timp i izvor al drepturilor subiective civile i al obligaiilor civile ca re formeaz coninutul raportului juridic respectiv. Pentru existena raportului jurid ic civil abstract sunt necesare dou premise: subiectele raportului juridic abstra ct (persoanele fizice i juridice) care stabilesc relaia social i norma juridic civil c are o reglementeaz. Pentru existena unui raport juridic civil concret sunt necesar e att cele dou premise menionate mai sus, ct i existena unei mprejurri (act sau fapt idic) de care legea civil leag naterea unui astfel de raport juridic. 203 ntre E. Lu pan, Introducere raportul juridic abstract,Argonaut, norma juridic civil, n dreptul civil, Editura raportul Cluj-Napoca, 1999, izvorul raportului juridic Introduce re n exist juridic concret i p.137; Gh. Beleiu, Drept civil.civil concret dreptul c ivil. Subiectele dreptului civil, ediia a VI-a, Editura ansa S.R.L., urmtoarea core laie203: Bucureti, 1999, p.118. 122

norma juridic civil este premisa necesar i obligatorie pentru celelalte trei motivaii ; raportul juridic civil abstract este modelul ori tiparul raportului juridic ci vil concret, acesta din urm ncadrndu-se ntr-un anumit tip de raport juridic civil ab stract; raportul juridic civil concret particularizeaz raportul juridic civil abs tract; izvorul raportului juridic civil concret genereaz o situaie juridic determin at, ntre anumite subiecte de drept. 1.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juri dice civile concrete Izvoarele raportului juridic, dup legtura cu voina uman, se mpar t n aciuni omeneti i fapte naturale (evenimente), iar dup sfera lor, distingem fapte juridice n sens larg i fapte juridice n sens restrns204. Aciunile omeneti i faptele na urale (evenimentele) Aciunile omeneti sunt faptele comisive ori omisive ale omului svrite cu intenia de a produce efectele juridice civile, care constau n naterea, modi ficarea sau stingerea unor raporturi juridice civile. Aceast categorie reunete att aciunile voluntare (dorite), ct i cele involuntare (nedorite)205. La rndul lor, aciun ile omeneti se mpart i ele n dou categorii: aciuni svrite cu intenia de a produce e uridice, adic de a crea, modifica sau stinge un raport juridic 204 civil. Aceste aciuni se numesc acte juridice civile; Pentru alte clasificri a se vedea: P. M. Co smovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, Editura Academiei, 1989, p .157 i urm.; P. M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura Al l, Bucureti, 1994, p.93. 205 123

aciunile svrite fr intenia de a produce efecte juridice, dar care se produc, totui, erea legii. Aceste din urm aciuni pot fi aciuni licite svrite cu respectarea preveder lor legale i aciuni ilicite svrite cu nclcarea dispoziiilor legale. Caracterul li ilicit al unor aciuni este determinat de norma de drept care reglementeaz raportu l juridic de drept nscut din svrirea acelei aciuni. Evenimentele sunt acele mprejurri are se produc independent de voina omului i de care legea civil leag naterea de rapor turi juridice civile concrete. Sunt asemenea evenimente: naterea unui om, moartea , cazul de for major, cutremurul etc. Importana juridic a acestei clasificri a izvoare lor raporturilor juridice civile concrete se manifest sub mai multe aspecte. Astf el, reprezentarea opereaz numai n materie de acte juridice civile, capacitatea civ il cunoate reguli diferite, dup cum este vorba de acte juridice sau fapte juridice, prescripia extinctiv are reguli Fapt juridic lato sensu i fapt juridic stricto sen su diferite n ce privete nceputul su i sub alte aspecte. Noiunea de fapt juridic poate fi privit n dou sensuri: n sens larg i n sens restrns. n sens larg (lato sensu), pri apt juridic nelegem att aciunile omeneti svrite cu sau fr intenie de a produce efe ice, ct i evenimentele sau faptele naturale. Prin urmare, n aceast accepiune, faptul juridic este sinonim cu izvorul raportului juridic concret. n sens restrns (strict o sensu), faptul juridic desemneaz numai faptele omeneti svrite fr intenia de a produ efecte juridice, efecte ce se produc totui n puterea legii, precum i faptele natura le sau evenimentele. Aceast clasificare prezint interes, deoarece ntre cele dou sens uri ale noiunii de fapt juridic exist diferene de regim juridic, aplicabil mai ales din punct de vedere al probelor: faptul juridic n sens restrns poate fi dovedit n engrdit prin folosirea oricrui mijloc legal de prob, pe cnd pentru actul juridic lege a civil stabilete condiii restrictive de probaiuni. 124

2. Proba raportului juridic civil 2.1. Noiuni generale Proba raportului juridic e ste mijlocul de stabilire, dovedire a existenei acestui raport, adic a actului ori faptului juridic care l-a determinat i, totodat, a drepturilor i obligaiilor civile pe care le-a nscut, modificat, transmis sau stins206. Probaiunea judiciar implic, p e de o parte, stabilirea prin probe a existenei actului sau faptului juridic din care rezult raporturile juridice dintre pri, iar pe de alt parte, implic deducerea de ctre instan, din aceste fapte sau acte, a drepturilor i obligaiilor ce decurg din el e. Termenul prob are un triplu neles: Astfel, prin prob se neleg mijloacele de conving ere admise de lege cu ajutorul crora se poate stabili existena sau inexistena unui fapt generator de drepturi i obligaii, ca, de exemplu: nscrisurile, declaraiile mart orilor, mrturisirea, prezumiile, cercetarea la faa locului etc. Prin prob se nelege, d e asemenea, aciunea de prezentare n faa justiiei a mijloacelor de convingere cu ajut orul crora se tinde la stabilirea adevrului referitor la existena unui fapt juridic . De pild, se vorbete de iniiativa sau sarcina probei. Termenul prob este folosit i p entru a exprima rede a stabili adevrul referitorprezentare n justiie a mijloacelor de zultatul aciunii de la fapte sau acte juridice prin care persoana interesat pretinde c izvorsc drepturi sau obligaii i concret; prin prob se n ge un mijloc de convingere folosit efectiv, ntr-o anumit ocazie (n proces, la stare a civil etc.) pentru stabilirea faptului n opiniade persoana care generic, proba un drept subiectiv pretins lui O. Cpn, i valorific nseamn un mijloc (P. M. Cosmovici ator), Tratat de drept civil, vol. I, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.262-26 3). 125 206

convingere n scopul stabilirii adevrului. n acest context, se spune c proba este com plet sau incomplet, convingtoare sau neconvingtoare. 2.2. Reglementarea i importana pr obelor Probaiunea raportului juridic civil concret este reglementat ntr-o serie de norme de drept material cuprinse n Codul civil, n unele norme de drept procesual c ivil, ct i n Codul comercial. Astfel, Codul civil reglementeaz, n art. 1169-1206, sar cina probei, precum i admisibilitatea i fora probant a nscrisurilor, a mrturiei i a pr zumiilor. Codul de procedur civil207 reglementeaz, n art. 167-225 i 235-241, expertiza , cercetarea la faa locului, probele materiale i modul de administrare a probelor. Codul comercial reglementeaz, n articolele 46-57 (Titlul IV), unele dispoziii priv ind registrele comercianilor. Dispoziii referitoare la registrele comerciale se gse sc i n Legea societilor comerciale nr.31/1990, art. 177-178. Scindarea reglementrii p robelor n acte normative, innd unele de dreptul material, iar altele de dreptul pro cesual, a generat o controvers208 privind apartenena materiei la ramura dreptului civil sau ramura dreptului procesual civil. Probele prezint importan pe mai multe p lanuri. Astfel, probele sunt mijloacele prin care se urmrete dovedirea unui drept sau raport juridic civil concret. Un asemenea raport juridic civil concret nedov edit se consider c nu exist. 207 De Aa cum a fost modificat i completat prin Legea nr . 219/2005, asemenea, probele sunt mijloace care asigur certipublicat n M. Of. Nr. 609 din civile nscute din raportul juridic tudinea drepturilor subiective 14 iuli e 2005. 208 civil concret. cesual civil, vol. I, p.260-261; P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.267. 126

Drepturile subiective civile pot exista i pot fi valorificate numai dac pot fi dov edite. Acest lucru se poate ntmpla numai dac drepturile subiective civile izvorsc di ntr-un fapt juridic ce poate fi stabilit cu uurin datorit unor probe sigure i convingt oare. n cazul cnd drepturile subiective civile sunt contestate sau nclcate, iar part ea prejudiciat se adreseaz instanei de judecat, probele sunt acelea care dau instanei posibilitatea de a stabili adevrul i de a pronuna o hotrre temeinic i legal prin car e asigur realizarea i respectarea drepturilor subiective civile. 2.3. Obiectul pro bei i sarcina probei Obiectul probei este faptul sau elementul de dovedit i const n actul sau faptul juridic, care sunt izvoare ale drepturilor subiective civile i a le obligaiilor corelative. Aadar, ceea ce formeaz obiectul probei sunt faptele juri dice generatoare de drepturi i obligaii. n legtur cu posibilitatea i necesitatea doved irii faptelor generatoare de drepturi care formeaz obiectul probei, se impun unel e precizri. n primul rnd, normele de drept civil nu constituie obiectul probei, deo arece ele nu trebuie dovedite, ci trebuie s fie cunoscute de instan. Legile sunt pu blicate n Monitorul Oficial i toat lumea este obligat s le cunoasc. Excepia de la ac egul o constituie cazul cnd ntr-o spe urmeaz s se aplice o lege strin existena i egii strine trebuie s fie dovedite. n al doilea rnd, faptele negative nedefinitive n u constituie obiectul probei, deoarece dovada lor nu este, practic, posibil. n cee a ce privete faptul negativ determinant, acesta poate fi dovedit, dar numai prin proba faptului pozitiv contrar. Este cazul plii nedatorate art.992 Cod civil i cel al tgduirii paternitii art.54 alin.1 Codul Familiei. n al treilea rnd, n ce privete ele notorii, nu trebuie dovedit dect notorietatea lor. Ele sunt fapte cunoscute de toat 127

lumea: de pretutindeni, dintr-o ar, dintr-o regiune sau dintr-o localitate. n al pa trulea rnd, n ce privete faptele necontestate fapte asupra crora toate prile din proc s sunt de acord , fora lor probant este lsat la aprecierea instanei. n al cincilea rn faptele cunoscute de judector din surse exterioare litigiului trebuie s fie totui d ovedite, deoarece acesta nu-i poate forma convingerea i ntemeia hotrrea dect pe probel e administrate n cadrul procesului. Un principiu fundamental al probaiunii judicia re este acela c dovezile se administreaz n faa instanei de judecat art.159 Cod proced r civil, n formele prevzute de regulile procedurale i n mod contradictoriu cu partea c eia i sunt opuse. Sarcina probei este obligaia de a dovedi existena actului sau fap tului juridic generator de drepturi i obligaii. Acest lucru revine, n primul rnd, re clamantului, sau, altfel spus, celui care invoc dreptul sau obligaia respectiv. Pot rivit art.1169 Cod civil, cel ce face o propunere naintea judecii trebuie s o dovedea sc. Odat ce reclamantul a fcut dovada actului sau faptului juridic din care s-a nscut dreptul su, sarcina probei trece de partea prtului dac acesta vrea s opun reclamantul ui fie unele vicii sau obstacole care au mpiedicat naterea dreptului pretins, fie alte acte sau fapte juridice care au restrns, modificat sau chiar stins dreptul d ovedit de reclamant. La rndul su, reclamantul poate s combat preteniile prtului i poa face noi propuneri, iar prtul, de asemenea. Sarcina probei se inverseaz ns n cazul pre zumiilor legale, n sensul c faptele prezumate de lege sunt considerate dovedite n fo losul celui ce invoc prezumia, revenind celeilalte pri sarcina de a face dovada cont rar. Aa cum se constat, sarcina probei se repartizeaz ntre prile litigiului. Cu toate cestea, i judectorului i revine un rol activ n sistemul probaiunii. n acest sens, art. 129 alin.5 din 128

Codul de procedur civil, cu modificrile ulterioare, dispune: Judectorii au ndatorirea s struie prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabilirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scop ul pronunrii unei hotrri temeinice i legale. Ei vor putea ordona administrarea probel or pe care le consider necesare, chiar dac prile se mpotrivesc. 2.4. Condiii de admisi ilitate a probei Admisibilitatea probei este supus urmtoarelor condiii generale: s n u fie oprit de lege; fapte imposibile, contrare legilor naturii; s fie verosimil, a dic s nu tind la dovedirea unor s fie util, adic s nu tind la dovedirea unor fapte in testabile sau a unor mprejurri prezumate absolut de lege; s fie pertinent, adic s aib egtur cu litigiul, s priveasc obiectul litigiului; s fie concludent, adic s fie de na a contribui la soluionarea litigiului. 2.5. Conveniile asupra probelor Conveniile a supra probelor sunt acorduri de voin prin care prile derog de la normele legale ale p robaiunii judiciare, fie ntr-un proces aflat n curs de judecat, fie n vederea unui pr oces viitor. n funcie de obiectul lor, distingem mai multe categorii de convenii: C onveniile privind sarcina probei trebuie considerate ca fiind valabile, deoarece ele nu restrng rolul judectorului, nu aduc atingere drepturilor i ndatoririlor sale n domeniul probaiunii; ele tind la uurarea probaiunii, precum i la aflarea adevrului. 129

Conveniile privitoare la obiectul probei prin care prile deplaseaz obiectul probei d e la faptul generator la fapte vecine i conexe pentru a uura proba sunt valabile, deoarece nu restrng drepturile judectorului cu privire la probaiune. Conveniile priv itoare la admisibilitatea probelor sunt valabile numai dac dispoziiile legale ce r eglementeaz admisibilitatea sunt dispozitive. Astfel, art.1191 Cod civil, alin.3, permite prilor s convin ca, i n cazurile la care se refer primele dou alineate ale a uiai articol, s se poat face dovada cu martori, dac este vorba de drepturi de care e le pot s dispun. Conveniile privitoare la puterea doveditoare a probelor vor fi val abile n situaiile n care ele mresc puterea doveditoare a acestora i vor fi fr valoare tunci cnd ele o micoreaz. Conveniile privitoare la administrarea probelor trebuie co nsiderate ca fiind valabile dac normele care reglementeaz administrarea probelor n u sunt imperative. Prin urmare, prile se pot abate, prin convenia lor, de la aceste norme normele procedurale de administrare a probelor urmresc ocrotirea interesel or prilor , cu condiia s nu se ncalce dispoziii imperative ale legii sau ordinea publi social i economic. 3. Mijloacele de prob 3.1. Consideraii generale Mijloacele de pro b sunt reglementate de dispoziiile art.1170 Cod civil nscrisurile, mrturisirea unei pri, martorii i prezumiile, i de dispoziiile art.201-217 Cod procedur civil, cu modif le ulterioare expertiza i cercetarea judectoreasc la faa locului. 4. nscrisurile 4.1. Noiuni generale nscrisurile sunt declaraii sau consemnri ale prilor despre un act jur idic sau fapt juridic fcute mpreun sau separat, prin 130

scrierea cu mna, dactilografiere, litografiere, imprimare pe hrtie, carton, materi ale plastice, sticl, lemn, pnz etc. nscrisurile sunt mijloace de prob importante, deo arece cuprind declaraiile prilor fcute nainte de existena vreunui proces ivit ntre ele oferind garanii de sinceritate i exactitate. Ele sunt uor de pstrat i greu alterabil e prin scurgerea timpului. 4.2. Clasificarea nscrisurilor nscrisurile se clasific d up mai multe criterii: n funcie de intenia urmrit la ntocmirea lor, distingem: nscris preconstituite i nscrisuri nepreconstituite. nscrisurile preconstituite sunt nscris urile care se ntocmesc cu intenia de a servi ca prob ntr-un litigiu. Fac parte din a ceast categorie: nscrisul autentic, nscrisul sub semntur privat, rbojurile i diferite lete i tichete emise n scopul de a servi ca mijloc de prob. nscrisurile nepreconstit uite sunt acele nscrisuri care se ntocmesc n alte scopuri, dar care pot fi folosite i ca mijloace de dovad. Fac parte din aceast categorie: registrele comerciale, reg istrele i hrtiile casnice, meniunile scrise de ctre creditor pe titlul constatator a l creanei sau pe chitan etc. n funcie de existena, sau nu, a semnturilor prilor, dis m: nscrisuri semnate i nscrisuri nesemnate. Din nscrisurile semnate de pri, sau de ctr una din ele, fac parte: nscrisurile autentice, cele sub semntur privat i scrisorile. Din nscrisurile nesemnate fac parte: rbojurile, registrele comerciale, biletele s au tichetele. n funcie de efectul lor, distingem: nscrisuri primordiale, nscrisuri r ecognitive i nscrisuri confirmative. nscrisurile primordiale sunt cele care se ntocm esc cu ocazia ncheierii actului juridic sau constatrii faptului juridic. Din aceas t categorie fac parte majoritatea nscrisurilor ca mijloc de prob. 131

nscrisurile recognitive sunt cele care se ntocmesc ulterior pentru a nlocui un nscri s primordial pierdut sau pe cale de a se pierde ori distruge. nscrisurile confirm ative sunt cele care se ntocmesc pentru a constata i dovedi confirmarea unui act j uridic anulabil. n funcie de raportul dintre ele, distingem: nscrisuri originale i c opiile dup nscrisurile originale. n funcie de modul stabilirii forei lor probatorii, distingem: nscrisuri a cror putere doveditoare este prevzut de lege, ca, de exemplu: nscrisul autentic, nscrisul sub semntur privat, copii de pe nscrisurile originale, re gistrele comerciale, registrele i hrtiile casnice, fcute de creditor pe titlul cons tatator al creanei ori pe chitan i rbojurile, precum i nscrisuri a cror putere este l a aprecierea instanei de judecat. 5. nscrisul autentic 5.1. Noiune Conform prevederi lor art.1172 Codul civil, actul autentic este acela care s-a fcut cu solemnitile cer ute de lege, de un funcionar public, care are drept de a funciona n locul unde actu l s-a fcut. Prin urmare, nscrisul dobndete caracter autentic dac sunt ndeplinite urmt ele condiii: s fie ntocmit de un funcionar public; acesta s-i exercite atribuiile n l tele competenei materiale i teritoriale; s fie respectate formalitile prevzute de lege n vederea autentificrii. nscrisurile autentice autentice Din categoria nscrisurilor notariale; fac parte: actele de stare civil, potrivit art.1 din Legea 119/1996, c u modificrile ulterioare, sunt nscrisuri autentice, prin care se dovedesc naterea, cstoria sau decesul unei persoane; actele de procedurndeplinitedeexecutoriijudectoreti ; 132

deciziile i ncuviinrile autoritii tutelare; hotrrile judectoreti; procesele-verbale nire a actelor de procedur etc. 5.2. Puterea doveditoare Sunt situaii cnd ncheierea actului juridic civil n form autentic este prevzut de lege pentru nsi valabilitatea a lui ca operaiune juridic. Alteori, nu este necesar forma autentic, prile recurgnd totu la aceasta n considerarea garaniilor pe care le prezint actul autentic. nscrisul aut entic, sub aspectul forei sale probante, cuprinde urmtoarele meniuni: 1. Meniunile ns crisului autentic referitoare la faptele materiale svrite de nsui agentul instrumenta tor i cele referitoare la faptele materiale petrecute n faa sa i constatate prin pro priile simuri, n exerciiul funciilor sale i n cadrul atribuiunilor ce-i revin potrivit legii, se bucur de cea mai deplin putere doveditoare, ele neputnd fi combtute dect pr in procedura special i complicat a nscrierii n fals209. n aceast categorie intr: semn le prilor i ale celorlali participani; semntura agentului instrumentator; meniunile re eritoare la prezena prilor; constatarea identitii prilor; data ntocmirii nscrisului; l ntocmirii nscrisului; declaraiile prilor potrivit crora cele cuprinse n nscris repr nt voina lor. 2. Meniuni care cuprind declaraiile i enunurile fcute de 209 Tr. Ionacu , Tratat de drept civil. Partea general, vol. pri n faa organului instrumentator. Int r n aceast categorie:I, Editura Academiei, 1967, p.407. meniunile referitoare la obi ectul actului juridic, care 133 fac dovada pn la nscrierea n fals;

meniuni ce se refer la fapte strine de obiectul actului juridic, care fac dovada pn l a proba contrar. Actul autentic are putere doveditoare, pn la nscrierea n fals, pentr u formalitile ndeplinite de organul care i-a acordat solemnitate, ca i pentru unele constatri ale agentului instrumentator. Nerespectarea formalitilor cerute de lege p entru actul autentic conduce la anumite consecine. Dac autentificarea constituie o condiie ad validitatem, actul este nul, n sensul c nulitatea nscrisului atrage i nul itatea actului juridic pe care l constat. Dac autentificarea este o cerin ad probatio nem, dei nu are valoare ca act autentic, nscrisul are valoare ca act sub semntur pri vat conform prevederilor art.1172 Cod civil, care stabilete c actul nu poate fi aut entic din cauza necompetenei sau a necapacitii funcionarului, ori din lips de forme; este valabil ca act sub semntur privat, dac prile contractante l-au semnat. nscrisul a tentic poate fi nvestit cu formul executorie, care permite executarea silit a oblig aiilor izvorte din act, fr a mai fi nevoie de opiunea prealabil a unei hotrri judect irevocabile n acest sens. 6. nscrisul sub semntur privat 6.1. Noiune nscrisul sub semn r privat este nscrisul ntocmit de pri fr intervenia oficial a agentului instrumen mnat de ctre acestea. Prin urmare, exist o singur condiie general pentru valabilitate a nscrisului sub semntur privat, i anume semntura prilor care se oblig. nscrisul po scris de mn, de una din pri, de ambele pri sau de un ter. El poate fi dactilografiat, itografiat sau imprimat. Semntura trebuie s fie scris de mna prilor. Ea nu poate fi da ctilografiat, litografiat sau imprimat i nici nlocuit cu o paraf, sigiliu sau prin pun rea de deget. 134

6.2. Condiii speciale 1. Pluralitatea exemplarelor. Art.1179 Cod civil prevede: Ac tele sub semntur privat care conin convenii sinalagmatice nu sunt valabile dac nu s-au fcut n attea exemplare originale cte sunt pri cu interes contrar. Este de ajuns un si ngur exemplar pentru toate prile care au acelai interes. Fiecare exemplar trebuie s fac meniune de numrul originalelor ce s-au fcut. Cu toate acestea, lipsa de meniune c originalele s-au fcut n numr ndoit, ntreit i celelalte, nu poate fi opus de acela care a executat din parte-i convenia constatat prin act. Cu alte cuvinte, condiia menionat privete: nscrisul se ntocmete n attea exemplare cte pri cu interese contrare sunt; p nele cu aceleai interese pot primi un singur exemplar; fiecare exemplar trebuie s poarte meniunea numrului de exemplare n care s-a fcut; aceast condiie special se cere umai pentru conveniile sinalagmatice perfecte. Nerespectarea oricreia dintre cele dou condiii prevzute de art.1179 Cod civil este de ajuns un singur exemplar original pentru toate persoanele care au acelai interes i s se fac meniunea de numrul origina or ce s-au fcut atrage nulitatea nscrisului ca nscris sub semntur privat, fr s af nimic valabilitatea conveniei nsi210. De la condiia special pluralitatea exemplarelo exist i excepii, potrivit crora nu este necesar ndeplinirea acestei condiii n situ 11: cnd convenia sinalagmatic este constatat printr-o hotrre judectoreasc; 210 Tr. Ionacu, op. cit., p.410. Bucureti, 1926, p.433-435; V. M. Ciobanu, Tratat teoretic i practic 211 D. Alexandresco, Principiile dreptului 1996, vol. vol. III , de procedur civil, Editura Naional, Bucureti,civil romn,II, p.168; P. Vasilescu, Tr atat teoretic i practic de procedur civil, vol. III, Bucureti, 1943, p.494-495. 135

cnd s-a redactat un singur exemplar care a fost lsat n pstrare unui ter; contractelor ncheiate prin coresponden; n materie comercial, cu excepia acelor situaii n care leg aia comercial cere ntocmirea actului n scris; cnd nscrisul este recunoscut expres de p sau cnd una din pri nu se opune la folosirea exemplarului unic, n instan, de ctre par ea potrivnic; cnd una dintre pri i-a executat integral obligaia asumat prin convenia alagmatic, nainte sau o dat cu semnarea nscrisului, deoarece cealalt parte nu mai are interesul de a avea la dispoziie un exemplar original, drepturile sale fiind pe deplin realizate; lipsa meniunii numrului exemplarelor se acoper dac toate exemplare le se prezint n instan; terii nu se pot prevala de lipsa meniunii multiplului exemplar . 2. Condiia scrierii n ntregime a nscrisului sau cel puin a meniunii bun i aprobat ea bun i aprobat este cerut n cazul nscrisurilor sub semntur privat care constat obli unilaterale. Art.1180 Cod civil prevede c actul sub semntur privat prin care o part e se oblig ctre alta a-i plti o sum de bani sau o ctime oarecare trebuie: a) s fie scr s n ntregul lui de acela care l-a subscris, sau b) cel puin nainte de a subsemna, s ad uge la finele actului cuvintele bun i aprobat, artnd ntotdeauna n litere suma sau ctim ea lucrurilor i apoi s iscleasc. Scopul urmrit de legiuitor prin condiia menionat ma este acela de a ocroti pe debitori mpotriva abuzurilor la care ar putea da loc s emnturile n alb, prentmpinndu-le. n situaia n care debitorul, din grab, din uurin te motive, semneaz o foaie n alb i o remite creditorului, urmnd ca acesta s o complet eze cu coninutul obligaiei, este posibil ca un creditor de rea-credin s profite de ac east mprejurare i s treac n cuprinsul nscrisului o sum sau o cantitate de lucruri 136

mult mai mare dect aceea stabilit de pri. Obligaia scrierii n ntregime sau cel puin a niunii bun i aprobat, artnd n litere suma ori ctimea la care se oblig, nltur posibi svririi de abuzuri. Sanciunea nerespectrii formalitii prevzute de art.1180 Cod civil te aceeai ca i n cazul lipsei condiiei pluralitatea exemplarelor, adic nscrisul respec tiv este nul ca nscris sub semntur privat. Nulitatea nscrisului212 nu afecteaz valabil itatea obligaiei unilaterale, actul juridic va putea fi dovedit prin alte mijloac e de prob, nscrisul respectiv valornd nceput de dovad scris. 3. Condiia cerut testame lui olograf, semnat i datat de mna testatorului Potrivit art.859 Cod civil, testame ntul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, datat i subsemnat de mna test atorului. 6.3. Fora probant a nscrisului sub semntur privat n legtur cu fora proba ului sub semntur privat, constatm c n Codul civil exist mai multe dispoziii prin care easta este reglementat. Astfel, art.1174 alin.1 Cod civil arat c actul sub semntur pr ivat produce toate efectele ntre pri privind drepturile i obligaiile pe care le consta t, dar i privind ceea ce este menionat n act peste principalul obiect al conveniei, d ac meniunea respectiv are un raport oarecare cu acest obiect. n acelai context, eviden m i prevederile art.1176 Cod civil, care arat c actul sub semntur privat recunoscut de acela cruia i se opune, sau privit, dup lege, ca recunoscut, are acelai efect ca i actul autentic ntre cei care l-au subscris, ct i 212 ntre cei care reprezint drepturi le lor.general, ediia a II-a, Editura G. Boroi, Drept civil. Partea All Beck, Bucureti, 1999, p.102-103. 137

n situaia n care nscrisul sau semntura actului sub semntur privat nu sunt recunoscute e aplic art.1177 Cod civil, n sensul c cel cruia i se opune un act sub semntur privat ste dator fie s-l recunoasc, fie s-l tgduiasc sub aspectul scrisului i semnturii. Mo orii sau reprezentanii celui ce pretinde c ar fi autorul actului pot declara c nu c unosc scrisul i semntura autorului lor art.1177 Cod civil. n conformitate cu art.11 78, cnd cineva nu recunoate scrisul i semntura sa, instana dispune verificarea actulu i. n atare situaii de nerecunoatere a scrisului sau semnturii, actul i va pierde n mod provizoriu puterea doveditoare, urmnd ca instana s procedeze la verificarea de scri pte, reglementat de art.177-185 Cod procedur civil, pentru a se constata dac scrisul sau semntura sunt originale. Prin urmare, dac semntura a fost recunoscut sau dac s-a stabilit legal c ea aparine celui cruia i se opune actul, nscrisul sub semntur privat va face deplin dovada, ca i nscrisul autentic, n privina realitii i sinceritii semn a nscrierea n fals, iar n ceea ce privete cuprinsul declaraiilor prilor, pn la proba rar. Cu privire la data nscrisului sub semntur privat, aceasta face dovada, pn la prob contrar, numai ntre pri; n raporturile cu terii, data menionat n nscris este opoza i din ziua cnd a devenit dat cert, prin unul din mijloacele prevzute de lege, i anume : din ziua n care nscrisul s-a prezentat la o autoritate public, s-a nscris ntr-un re gistru public, din ziua morii unuia dintre semnatarii actului ori din ziua n care a fost trecut ntr-un act fcut de un funcionar public sau prin darea de dat cert de ctr e notarul public. n cazul nerespectrii prevederilor art.1179 i 1180 Cod civil, nscri sul este lovit de nulitate relativ, care poate fi acoperit prin confirmare, prin e xecutarea de bunvoie a obligaiei, cu meniunea c nclcarea prevederilor acestor dou arti ole nu poate fi invocat dect de prile care au ncheiat actul, i nu de ctre teri. 138

6.4. Alte nscrisuri Alte nscrisuri care nu sunt nici autentice, nici sub semntur pri vat, dar care pot fi folosite ca mijloc de dovad sunt: a) Registrele comercianilor, care nu pot fi invocate ca probe mpotriva necomercianilor, dar care fac dovada mpo triva comerciantului ce le ine. Cel care le invoc nu va putea ns despri cuprinderea lo lund numai ce-i este favorabil i lsnd ceea ce i-ar putea fi contrar art.1183-1184 C od civil. b) Registrele i hrtiile casnice, care au putere doveditoare n favoarea ce lui care le-a scris, dar au putere doveditoare mpotriva lui atunci cnd cuprind exp res i neechivoc primirea unei pli sau cuprind meniunea expres c s-au fcut spre a ine de titlu n favoarea creditorului art.1185 Cod civil. c) Rbojurile, atunci cnd crestt urile dup amndou bucile sunt egale i corelative, fac deplin dovad ntre prile car se servi de un asemenea mijloc de probaiune art.1187 Cod civil. d) Orice adnotaie fc ut de creditor n josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu de crean, care constituie o prob valabil, chiar dac nu este semnat sau datat de creditor, dac din ea rezult lib raiunea debitorului art.1186 Cod civil. e) Scrisorile, dac, prin coninutul lor, nved ereaz existena unor acte juridice ori svrirea unor fapte juridice pertinente i conclud ente. 7. Mrturia testimonial 7.1. Noiune i caracteristicile mrturiei Mrturia const n atarea fcut de o persoan, oral, n faa instanei, cu privire la acte i fapte litigioase te n trecut despre care are cunotin. Din cuprinsul definiiei rezult c mrturia are urm ele caracteristici: a) se cere ca martorul s cunoasc personal faptele 139

relatate; b) mrturia se face oral; c) mrturia se face n faa instanei de judecat; d) ac tele sau faptele litigioase cunoscute de martor s fie svrite n trecut. 7.2. Admisibil itatea probei cu martori Admisibilitatea probei cu martori difer, dup cum ne aflm n domeniul faptelor juridice sau n cel al actelor juridice. Regula general n materie este c faptele juridice stricto sensu pot fi dovedite nelimitat prin proba cu mar tori, exceptnd unele evenimente de stare civil, precum naterea, moartea. n domeniul actelor juridice, exist prevzute de art.1191-1198 Cod civil. anumite reguli restri ctive n raporturile dintre pri, legea instituie dou reguli: prima regul, consacrat n a t.1191 alin.1 Cod civil, nltur, n principiu, mrturia ca mijloc de prob al existenei un i act juridic, dac obiectul su are o valoare mai mare de 250 lei; cea de-a doua re gul oprete n principiu mrturia destinat s combat coninutul actului juridic, n care s rt.1191 alin.2 Cod civil prevede: Nu se va primi niciodat o dovad prin martori n con tra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ce se pretinde c s-ar fi zis nai ntea, la timpul sau n urma confecionrii actului, chiar cu privire la o sum sau valoa re ce nu depete 250 lei. Dovada cu martori este ns admisibil atunci cnd prile convi ovada cu martori i n cazurile prevzute de primele dou alineate ale art.1191 Cod civi l, dac aceasta privete drepturi de care pot s dispun, nelegndu-se c acordul prilo tacit. Acest lucru rezult din faptul c, la cererea uneia dintre pri de a se administ ra o prob, cealalt parte nu se opune. n raporturile dintre pri i teri, restriciile in tuite de art.1191 alin.1 i 2 Cod civil nu sunt aplicabile, n sensul c proba cu mart ori mpotriva ori peste coninutul actului juridic 140

este admisibil213. n cazul acestor raporturi, nscrisul actul juridic este considera t un fapt material. n cazul n care prile au svrit o simulaie, noiunea terilor devin uprinztoare. n acest caz, succesorii cu titlu particular i creditorii chirografari ai prilor sunt asimilai cu terii, atunci cnd urmresc s dezvluie nesinceritatea contra risului. n consecin, se recunoate accesul fr nici o restricie la orice mijloc de p ndiferent de valoarea nscrisului214. De la regulile restrictive prevzute de art.11 91 Cod civil sunt admise dou excepii, prevzute de art.1197 i 1198 Cod civil. nceputul de dovad scris n conformitate cu prevederile art.1197 Cod civil, se numete nceput de dovad scris, orice scriptur a aceluia contra cruia s-a format petiia sau a celui ce e l reprezint i care scriptur face a fi crezut faptul pretins. Cu alte cuvinte, se con sider nceput de dovad scris nsemnrile, notele, unele socoteli, o scriere a celeilalte pri nesemnat, un act autentic fr respectarea formulrilor legale ce face a fi crezut fa tul pretins. Imposibilitatea preconstituirii probei scrise este prevzut de art.1198 Cod civil. n conformitate cu textul de lege menionat, se precizeaz: Acele reguli nu se aplic ns ntotdeauna cnd creditorului nu i-a fost cu putin a-i procura o dovad sc spre obligaia ce pretinde sau a conserva dovada luat, precum: a) la obligaiile care se nasc din cvasicontracte, delicte sau cvasidelicte; b) la depozitul necesar, n caz de incendiu, ruin, tumult sau naufragiu i la depozitele ce fac cltorii n osptria nde trag. P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil. Partea general, vol. I, Edi tura Academiei, Bucureti, 1989, p.291. 214 213 141

c) la obligaiile contractuale n caz de accidente neprevzute, cnd nu era cu putin pril a face nscrisuri; d) cnd creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovad, din o ca uz de for major neprevzut. Enumerarea cazurilor menionate este n mod evident enunia ctica judiciar a asimilat acestor cazuri de imposibilitate material i imposibilitat ea moral de a preconstitui nscrisul rezultnd din raporturile dintre soi, rude apropi ate, afini, de prietenie, de deferen a inferiorului fa de superior etc.215 Puterea d oveditoare a mrturiei este lsat la aprecierea instanei de judecat, depinznd de puterea convingtoare a fiecrei mrturii, de sinceritatea depoziiei, de felul n care martorul a neles i perceput faptul despre care relateaz, precum i de coroborarea mrturiei cu ce lelalte probe existente n cauz. 8. Mrturisirea (Recunoaterea) 8.1. Definiie Mrturisire a este recunoaterea de ctre o persoan a unui act sau fapt juridic invocat de o alt p ersoan i care produce efecte juridice mpotriva celui ce mrturisete. Din definiie rezul t c mrturisirea, ca mijloc de prob, are la baz urmtoarele elemente: a) este o recunoat re, un mijloc de prob, nu o simpl explicaie sau renunare la un drept; b) privete un f apt pe care o alt persoan i ntemeiaz o pretenie sau o aprare; c) produce efecte jurid mpotriva autorului ce o face. Mrturisirea este un act juridic unilateral i, pe cal e de consecin, trebuie s emane de la o persoan capabil i neviciat; autorul ei poate di pune de drepturile sale; mrturisirea este irevocabil cu excepia cazului de eroare d e fapt, iar nu i n 215 G. Boroi, op. cit., p.119. 142

situaia unei erori de drept; mrturisirea are caracter personal, deoarece poate fi fcut numai de partea mpotriva creia urmeaz a-i produce efectele sau de un mandatar cu procur special. 8.2. Felurile mrturisirii n conformitate cu prevederile art.1204 120 6 Cod civil, distingem dou feluri de mrturisire: judiciar i extrajudiciar. Mrturisirea judiciar este cea fcut n faa instanei de judecat n cursul procesului n care urmeaz tilizat ca prob i dac se refer la obiectul acelui proces. Ea poate fi spontan, n cazul care este fcut din iniiativa prii, sau poate fi provocat de ntrebrile ce se pun n c interogatoriului reglementat de art.218 i urm. Cod procedur civil. Mrturisirea extr ajudiciar este cea fcut n afara judecii procesului n care se folosete aceast prob i scris sau verbal. Prin urmare, vor avea caracterul unei mrturisiri extrajudiciare : cele fcute n faa unei instane necompetente, din punct de vedere al competenei mater iale; cele fcute n alt proces, chiar ntre aceleai pri; cele fcute n acelai proces, d privire la chestiuni strine de proces; cele fcute n cursul procesului ntr-o cerere adresat instanei sau ntr-o scrisoare adresat celeilalte pri216 etc. Potrivit art.1205 Cod civil, mrturisirea extrajudiciar verbal nu poate servi de dovad cnd obiectul cont estaiei nu poate fi dovedit prin martori, pentru c mrturisirea fcut oral n faa instan nu poate fi dovedit dect prin martori, ceea ce ar implica dovedirea prin martori a nsui dreptului pe care se ntemeiaz pretenia prii; dac aceast pretenie nu poate fi cu martori, nu va putea fi admis ca prob nici mrturisirea extrajudiciar verbal. 216 Tr. Ionacu .a., op. cit., p.426. 143

Dup modul de exprimare, distingem: mrturisirea expres i mrturisirea tacit. Mrturisirea expres const n declaraia oral sau scris dat n faa instanei. Mrturisirea poate fi t i cnd legea admite c judectorul o poate deduce dintr-o conduit negativ a prii217. Dup ructur, n doctrin se disting trei feluri de mrturisiri: mrturisire simpl, mrturisire c lificat i mrturisire complex. Mrturisirea simpl este recunoaterea preteniei reclamant i fcut de ctre prt, aa cum a fost formulat pretenia. Exemplu: recunosc c am mprumut a reclamant 10.000 lei i nu i-am restituit. Mrturisirea calificat const n recunoaterea de ctre prt a faptului invocat de ctre reclamant, dar i a altor mprejurri strns lega de faptul invocat, anterioare sau concomitente faptului pretins, care schimb semn ificaia sa judiciar. Exemplu: recunosc c am primit de la reclamant suma de 10.000 l ei, dar nu cu titlu de mprumut, ci ca plat a serviciilor pe care i le-am prestat. Mrturisirea complex const n recunoaterea de ctre prt a faptului pretins de reclamant, r i a altei mprejurri ulterioare, care anihileaz primul fapt. Exemplu: recunosc c am primit de la reclamant cu titlu de mprumut suma de 10.000 lei, 217 dar i-am resti tuit aceast sum.tacit pot fi: 1) cel prevzut de art.174 Cazuri de mrturisire Cod procedur civil: dac partea refuz prezentarea nscrisului solicitat, instana poate c onsidera ca recunoscut pretenia adversarului; 2) cel prevzut de art.225 Cod procedu r civil: instana poate considera mrturisirea deplin, refuzul fr motiv de a rspunde la terogatoriu, ori refuzul de a se prezenta la instan la interogatoriu; 3) cazul prii care, fiind prezent n instan cnd avocatul su face anumite afirmaii ce ar putea constit i o mrturisire, nu se opune, astfel nct, prin tcerea ei, se poate deduce c este de ac ord cu cele afirmate pe seama sa; n practic, asemenea cazuri sunt rare. 144

8.3. Problema indivizibilitii mrturisirii Mrturisirea este considerat regina probelor , ntruct n punctul 3 din art.1200 Cod civil se prevede c mrturisirea judiciar face dep in dovada n contra celui care a mrturisit. Dup modificarea art.1206 prin Decretul nr. 205/1950218, alin.2 al acestui articol, n redactarea actual, prevede c mrturisirea ju diciar nu poate fi luat dect n ntregime mpotriva celui care a mrturisit. Dup modific art.1206 Cod civil prin Decretul nr.205/1950, n doctrin a aprut o controvers cu priv ire la problema de a ti dac mrturisirea poate fi ori nu divizat. O asemenea problem s -a pus numai n ipoteza mrturisirii calificate i a celei complexe. S-au formulat dou teorii n aceast problem: O teorie a susinut c regula indivizibilitii mrturisirii se a c n continuare, motivndu-se c legiuitorul a pstrat neatinse dispoziiile art. 1206, car prevd indivizibilitatea mrturisirii.219 A doua teorie dominant n literatura de speci alitate consider, dimpotriv, c regula indivizibilitii mrturisirii, consacrat de art. 6 Cod civil, trebuie subordonat celor dou principii ale procesului civil: principi ul adevrului i principiul rolului activ al judectorului (art.129 130 Cod procedur ci vil)220. n consecin, regula indivizibilitii mrturisirii nu trebuie considerat ca impe iv, ci ca simpl recomandare fcut judectorului. 218 219 Publicat n B. Of. nr. 68 din 12 august 1950. Tr. Ionacu .a., op. cit., p.427; T. Pop, Drept civil romn. Teoria general, Bucureti, 1993, p.113. 220 Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967, p.393. 145

8.4. Puterea doveditoare a mrturisirii Dup abrogarea art.1200 pct.3 Cod civil mrtur isirea judiciar era considerat ca o prezumie legal ce fcea dovada deplin mpotriva celu care a mrturisit , mrturisirea a fost trecut n rndul dovezilor de drept comun, putnd i combtut prin proba contrar, fcut prin orice mijloc de prob admis de lege, iar judect rul poate s nlture motivat recunoaterea unei pri, dac, din ansamblul probelor administ ate n cauz, i formeaz convingerea c mrturisirea respectiv nu corespunde adevrului. A uterea doveditoare a mrturisirii judiciare la aprecierea judectorului nseamn a asigu ra respectarea principiului fundamental al convingerii intime a judectorului i a nl esni descoperirea adevrului. 9. Prezumiile 9.1. Noiune Potrivit art.1199 Cod civil, prezumiile sunt consecinele ce legea sau magistratul trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. n doctrin221, prezumia este definit ca fiind considerarea unui fapt ca existent, dedus fie din existena altui fapt vecin i conex, fie ca introdu cere a existenei unui fapt necunoscut din cunoaterea altui fapt, datorit legturii ce exist ntre cele dou fapte. Prezumia constituie, n esena sa, o deplasare a obiectului probei: neputnd dovedi direct un anume fapt necunoscut, generator de drepturi, pe calea raionamentului deductiv, vom deduce existena faptului generator de drepturi , imposibil sau greu de dovedit. 221 Gh .Beleiu, op. cit., p.130. 146

9.2. Clasificarea prezumiilor Dup cum raionamentul deductiv specific prezumiilor est e opera legiuitorului sau a judectorului, distingem: prezumiile legale i prezumiile simple. a) Prezumiile legale sunt consecinele legale pe care legea le trage despre existena unui fapt necunoscut din existena unui fapt cunoscut, sau, aa cum rezult d in art.1200 Cod civil, sunt prezumii legale acelea care sunt determinate special p rin lege, precum: 1) actele pe care legea le declar nule pentru c le privete fcute n f rauda dispoziiilor sale; 2) cazurile cnd legea declar c dobndirea dreptului de propri etate sau liberaiunea unui debitor rezult din oarecare mprejurri determinate; 3) (ab rogat); 4) puterea pe care legea o acord autoritii lucrului judecat. Prin urmare, n umrul prezumiilor legale este limitat la cele anume prevzute ntr-un text legal, ele neputnd fi extinse pe cale de analogie. Cu privire la sarcina probei, n caz de pre zumie legal, art.1202 alin.1 Cod civil prevede: Prezumia legal dispens de orice dovad e acela n favoarea cruia este fcut, iar alin.2 al aceluiai articol prevede: Nici o dov d nu este primit mpotriva prezumiei legale, cnd legea, n puterea unei asemenea prezumi , anuleaz un act oarecare, sau d un drept de a se reclama n judecat, afar numai de ca zurile cnd legea a permis dovada contrarie i afar aceea ce se va zice n privina jurmnt lui i mrturisirii ce ar face o parte n judecat. sunt Dindou feluri: absolute i relativ . c prezumiile legale de textul de lege menionat rezult Prezumiile absolute, denumite i inefrugabile, sunt cele care nu pot fi combtute prin proba contrar. Sunt asemene a prezumii: cea a puterii lucrului judecat, prevzut de art.1201 Cod civil: Este lucr u judecat atunci cnd a doua cerere de chemare n judecat are acelai obiect, este nteme iat pe aceeai cauz i este ntre aceleai pri, fcut de ele i n contra de ele i n c ai calitate; cea a liberalitilor fcute incapabilului, prevzut de art.812 Cod civil, ca e dispune c 147

liberalitile fcute unui incapabil sunt nule att n cazul n care sunt deghizate sub form a unui contract oneros, ct i n situaia n care sunt fcute n numele unor persoane interp se; cea a remiterii voluntare a titlului original, al creanei, precizat de art.113 8 alin.1 Cod civil, care dispune c remiterea voluntar a titlului original adic a nsc risului sub semntur privat care constat datoria , fcut de creditor debitorului, consti uie proba liberaiunii celui din urm. Prezumiile relative sunt cele care pot fi combt ute prin proba contrar, fie mai uor, fie mai greu (exemplu: prezumia de paternitate , prevzut de art.53 Codul Familiei; majoritatea prezumiilor legale sunt formate din prezumiile relative)222. b) Prezumiile simple sunt acelea stabilite de magistrat. Art.1203 Cod civil precizeaz: Prezumiile care nu sunt stabilite de lege sunt lsate la luminile i nelepciunea magistratului; magistratul nu trebuie s se pronune dect ntem indu-se pe prezumii care s aib puterea de a nate probabilitatea; prezumiile nu sunt p ermise magistratului dect numai n cazurile cnd este permis i dovada prin martori. Toat e prezumiile simple sunt relative. Exemple: cea stabilit de art.492 Cod civil: Orice construcie, plantaie sau lucru fcut n pmnt sau asupra pmntului, sunt prezumate a fi fcute de proprietarul acelui pmnt cu eltuiala sa i sunt ale lui, pn ce se dovedete din contra; cea stabilit de art.967 alin .2 Cod civil: Cauza este prezumat pn la dovada contrarie; cea stabilit de art.1534 Cod civil: Mandatul este fr plat cnd nu s-a stipulat contrariul; cea stabilit de art.1020 Cod civil: Condiia rezolutorie este subneleas n contractele sinalagmatice, n caz cnd din pri nu ndeplinete angajamentul su; cea prevzut de art.1899 alin.2 Cod civil: Bu edin se presupune totdeauna i sarcina probei cade asupra celei ce alege reaua-credi n; cea prevzut de art.1024 Cod civil: Termenul este presupus totdeauna c s-a stipulat favoarea debitorului dac nu rezult din stipulaie sau din circumstane c este primit i n favoarea creditorului. 148 222

III. ACTUL JURIDIC CIVIL Capitolul I NOIUNEA I CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE Seciunea I Noiunea actulu i juridic civil 1. Definiia actului juridic civil Expresia de act juridic este ntr ebuinat n dou sensuri223: Primul sens este acela de operaiune juridic. Pentru acest se ns se folosete i formula negotium iuris sau, mai simplu, negotium. n cel de-al doil ea sens, prin act juridic se poate nelege i nscrisul constatator al operaiunii juridi ce, sau suportul material al manifestrii de voin a subiectului de drept. Ca negotiu m, prin act juridic civil nelegem manifestarea 223 de voin a M. Cosmovici, drept, fcu t Introducere de a produce P. subiectelor de Drept civil. cu intenia n dreptul civi l, efecte juridice civile, 1994, p.55;de creare, modificare sau stingere Editura All, Bucureti, respectiv T. Pop, Tratat de drept civil, vol. I, a unor raporturi 1989, p.119-120; E. Poenaru, Introducere nobiectiv. Partea general, juridice civi le n temeiul dreptului civil dreptul civil. Teoria general. Persoanele, 1996, p.76 ; caracterizeaz actul Din definiie rezult c elementele ce t. Ruschi, Drept civil. Part ea general. Persoana fizic. Persoana juridic, Iai, 1993, p.75. juridic civil sunt: 149

manifestarea de voin a subiectului de drept civil persoan fizic sau juridic; manifest area de voin exprim intenia de a produce efecte juridice; efectul manifestrii de voin onst n naterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile. n literatu ra de specialitate se cunoate i o alt categorie de definiii ale speciilor de acte ju ridice civile, ca, de exemplu, definiia contractelor civile i a actelor juridice c ivile unilaterale, iar n cadrul acestora, a fiecrui act juridic civil contractul d e vnzare-cumprare, contractul de donaie, testamentul, oferta etc.224 2. Clasificare a actelor juridice civile Criteriile n funcie de care actele juridice pot fi clasi ficate sunt numeroase. Dintre aceste criterii menionm pe cele mai importante. Dup n umrul prilor, distingem acte unilaterale, acte bilaterale i acte multilaterale. Sunt unilaterale actele juridice civile care constituie rezultatul voinei unei singur e pri. Ceea ce caracterizeaz actul juridic civil unilateral este c simpla i unica voi n de a se angaja din punct de vedere juridic, manifestat de o parte, este suficient pentru a da natere la obligaii n sarcina ei, fr a fi necesar o acceptare a celeilalte pri. Din categoria actelor juridice civile unilaterale distingem: testamentul, pro misiunea public de recompens, acceptarea succesiunii, renunarea la motenire, denunare a unui contract, 224 confirmarea unui act anulabil etc. Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa SRL, Bucureti, 1999, p.134. 150

persoan, din dou sau mai multe persoane; spre exemplu: trei coproprietari fac o of ert de vnzare. Cu alte cuvinte, nu trebuie pus semnul identitii ntre noiunea de parte cea de persoan. 151

Actul unilateral, care exprim o singur voin, nu trebuie confundat cu contractul unil ateral225, care, ca orice convenie, presupune acordul a dou sau mai multe voine, dei numai un singur contractant i asum obligaii fa de cellalt. De exemplu, donaia presup acceptarea de ctre donatar a bunului care i este oferit, fr ns ca gratificatul s fie bligat la ceva. Obligaia subzist numai pentru donator, care trebuie s predea bunul. Formarea valabil sau producerea efectelor juridice n cazul actelor juridice unila terale menionate depinde de comunicarea manifestrii de voin ctre destinatarul direct al actului. n funcie de necesitatea acestei comunicri, actele juridice unilaterale se subclasific n acte supuse comunicrii, ca, de exemplu, oferta, denunarea contractu lui de mandat, promisiunea public de recompens etc., i acte nesupuse comunicrii, ca, de exemplu, testamentul. n cazul actelor supuse comunicrii, nu este necesar pentr u naterea lor consimmntul destinatarului. Valabilitatea lor depinde de ndeplinirea ob ligaiei de comunicare, n lipsa creia astfel de acte nu vor produce efecte. Sunt bil aterale actele juridice civile care reprezint voina concordant a dou pri. Din aceast c tegorie fac parte: actul de vnzare-cumprare, donaia, mandatul, mprumutul, depozitul etc. Caracteristic pentru actele juridice civile bilaterale contracte este faptu l c fiecare parte urmrete realizarea unui scop propriu, diferit de cel urmrit de cea lalt parte. De exemplu, n cazul contractului de vnzare-cumprare, vnztorul se oblig s nsmit dreptul de proprietate asupra bunului vndut, pentru ca, n schimbul acesteia, s primeasc de la cumprtor preul, adic echivalentul valorii bunului nstrinat. Cumprt a rndul 225 De s plteasc preul, pentru ca, n schimbul acestuia, su, se obligreinut c te a actului juridic poate fi format dintr-o

s obin de la vnztor posesia i proprietatea asupra bunului ce i s-a vndut. Sunt multila erale actele juridice civile ce implic acordul de voin a trei sau mai multe pri care urmresc acelai scop. Un asemenea act este contractul civil de societate. Potrivit art.1491 Cod civil, Societatea este un contract prin care dou sau mai multe persoa ne se nvoiesc s pun ceva n comun, cu scop de a mpri foloasele ce ar putea deriva. Con ctul civil de societate trebuie deosebit de contractul de societate, care st la b aza unei societi comerciale226. Clasificarea actelor juridice civile n acte unilate rale, acte bilaterale i acte multilaterale prezint importan juridic sub urmtoarele asp ecte: sub aspectul valabilitii: la actele unilaterale se verific o singur voin, pe cnd la cele bilaterale i multilaterale trebuie cercetat fiecare dintre voinele juridice respective; sub aspectul viciilor de consimmnt: eroarea, dolul, acestea funcioneaz d iferit, n sensul c, n cazul actelor bilaterale, pentru a duce la anularea actului j uridic, dolul trebuie s provin de la contractant, iar eroarea s fi fost cunoscut i de ctre acesta; sub aspectul revocabilitii, n principiu, actele juridice unilaterale s unt irevocabile, pe cnd actele juridice bilaterale sau multilaterale pot fi revoc ate de comun acord de ctre pri; sub aspectul interpretrii, n cazul actelor juridice b ilaterale se ine seama doar de voina autorului unic, n timp ce la celelalte acte tr ebuie luate n considerare voina tuturor prilor, 226 intenia comun a acestorasens: D.A. Popescu, Contractul de societate, A se vedea n acest 227. Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996, p.72-147; D.Chiric, Drept civil. Contractele s peciale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994, p.291-306. 227 dup intenia comun a prilor contractante, iar nu dup sensul literal al termenilor. 152

Dup scopul avut n vedere la ncheierea lor, distingem: acte cu titlu oneros i acte cu titlu gratuit. Sunt acte cu titlu oneros acele acte care, n schimbul folosului p atrimonial procurat de o parte, celeilalte, se urmrete obinerea altui folos patrimo nial228. Din categoria acestor acte fac parte: contractul de vnzarecumprare, contr actul de antrepriz, contractul de locaiune, mprumutul cu dobnd, contractul de schimb, contractul de transport etc. Actele juridice civile cu titlu oneros se subclasi fic n acte comutative i acte aleatorii. Actele comutative sunt acele acte juridice civile cu titlu oneros n care prile au cunotin despre existena i ntinderea obligaii mate, nc din momentul ncheierii lor. De exemplu: contractul de asigurare, contractu l de rent viager, contractul de antrepriz, contractul de schimb etc. Actele aleator ii sunt acele acte juridice civile cu titlu oneros n care prile nu cunosc la ncheier ea lor existena ori ntinderea prestaiilor sau numai a unora dintre ele, datorit unor mprejurri viitoare cu caracter incert. De exemplu, contractul de asigurare, contr actul de rent viager, contractul de ntreinere, jocul sau prinsoarea etc. Sunt acte c u titlu gratuit actele n care se procur un folos material fr a se urmri obinerea altui folos patrimonial n schimb229. De exemplu, donaia, comodatul (sau contractul de mp rumut), mprumutul fr dobnd, legatul, mandatul gratuit, depozitul gratuit etc. Actele juridice civile cu titlu gratuit se subclasific n 228 Potrivit dezinteresate. libe raliti i acte art.945 Cod civil, contractul oneros este acela n care fiecare parte voiete a-i procura un avantaj. 229 este acela n care una din pri voiete a procura, fr echivalent, un avantaj celeilalte. 153

Liberalitile sunt acele acte juridice civile cu titlu gratuit prin care dispuntorul i micoreaz patrimoniul, transmind gratificatului un bun sau o fraciune de patrimoniu, sau chiar ntregul su patrimoniu, fr a primi n schimb vreun echivalent. De exemplu: do naiile, legatele etc. Actele dezinteresate sunt acele acte juridice civile cu tit lu gratuit prin care dispuntorul procur un avantaj patrimonial celeilalte pri, fr a-i icora patrimoniul. De exemplu: mandatul gratuit, mprumutul fr dobnd, comodatul etc. Im portana juridic a acestei clasificri poate fi relevat sub mai multeaspectul formei, legea este mai exigent fa de sub aspecte: actele cu titlu gratuit dect fa de cele cu t itlu oneros, uneori cernd forma solemn; sub aspectul rspunderii, aprecierea este ma i sever n cazul unui act cu titlu oneros dect n cazul unui act cu titlu gratuit, deo arece n cazul celor dinti avantajele sunt reciproce, pe cnd, n celelalte cazuri, o p arte procur celeilalte un folos, fr a primi nimic n schimb; sub aspectul capacitii de a ncheia astfel de acte, n privina actelor cu titlu gratuit, legea civil stabilete ma i multe incapaciti speciale (a medicilor i farmacitilor de a primi donaii sau legate din partea anumitor persoane etc.). Actele cu titlu gratuit nu pot fi fcute de oc rotitorul legal al minorului sau interzisului judectoresc cu nici un fel de ncuvii nare, pe cnd actele cu titlu oneros pot fi fcute de ocrotitorul legal cu ncuviinrile p revzute de lege. Sunt constitutive actele juridice civile care creeaz Dup efectele pe care le produc, distingem: acte constiraporturi juridice ce au n coninutul lor drepturi i tutive, acte translative i acte declarative. obligaii noi, care nu au ex istat anterior. De exemplu: 154

actul de constituire a unui uzufruct, amanetul, ipoteca convenional. Sunt translat ive actele juridice civile care au ca efect strmutarea unui drept subiectiv de la un patrimoniu la altul. De exemplu: contractele de vnzare-cumprare, contractul de schimb, contractul de donaie etc. Sunt declarative actele juridice civile care a u ca efect consolidarea sau definitivarea ntre pri a unor drepturi preexistente. De exemplu: partajul, mpreala convenional, tranzacia230 etc. O specie aparte de act juri dic civil declarativ este actul confirmativ, prin care o persoan renun la dreptul su de a ataca n justiie cu aciunea n anulabilitate un act juridic civil, la a crui nchei ere a fost nclcat o dispoziie legal ce ocrotete un interes privat. Prin actul confirma tiv este nclcat cauza de anulabilitate, actul juridic civil respectiv devenind vala bil. Importana juridic a acestei clasificri poate fi analizat actul constitutiv i cel declarativ produc efecte numai sub diferite aspecte: pentru viitor (ex nunc), n timp ce actul declarativ produce efecte i pentru trecut (ex tunc)231, deci n mod r etroactiv; calitatea de avnd-cauz o are numai dobnditorul unui drept printr-un act translativ sau constitutiv, iar nu i printr-un act declarativ; cazuri, ea produce i efecte constitutive sau translative; exemplu: atunci cnd, n sc himbul renunrilor fcute de o parte, cealalt parte efectueaz sau promite anumite prest aii (A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept n principiu, tranzacia Actami, Bucureti, 1 996, n anumite civil. Contracte speciale, Edituraproduce efecte declarative;p.481 ). produce efectele nu din momentul realizrii mprelii, ci chiar din momentul n care a luat natere coproprietatea sau indiviziunea. 155 231 230

numai actele translative pot constitui just titlu pentru uzucapiunea de 10 pn la 2 0 de ani, aa cum rezult din prevederile art.1897 alin.1 Cod civil; numai actele ju ridice translative i constitutive, dac sunt contracte sinalagmatice, sunt supuse r ezoluiunii, iar nu i actele juridice declarative; numai actele constitutive i cele declarative, n principiu, sunt supuse publicitii imobiliare. Dup importana lor, disti ngem: acte de conservare, acte de administrare i acte de dispoziie. Sunt acte de c onservare acele acte juridice civile care au ca efect prentmpinarea pierderii unui drept civil subiectiv. Acest tip de act este ntotdeauna avantajos pentru autorul su, deoarece presupune cheltuieli mult mai mici dect valoarea bunului salvat. Fac parte din aceast categorie: ntreruperea unei prescripii prin aciunea n justiie, nscri rea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somaia, punerea peceilor etc. Sunt acte de administrare acele acte juridice civile prin care se realizeaz o normal punere n v aloare a unui bun ori a unui patrimoniu. De exemplu, culegerea fructelor, execut area unor reparaii de ntreinere, asigurarea unui bun etc. Sunt acte de dispoziie ace le acte juridice civile care au ca rezultat ieirea din patrimoniul unei persoane a unui drept ori grevarea unui bun cu o sarcin real (ipotec, gaj etc.). De exemplu: vnzarea, schimbul, donaia, renunarea la un drept etc. Importana juridic a acestei cl asificri vizeaz urmtoarele aspecte: n materia capacitii, regimul juridic difer; astfel actele de conservare pot fi ncheiate personal i de ctre persoana fizic lipsit de cap acitate de exerciiu sau de ctre cel cu capacitate de exerciiu restrns; actele de admi nistrare pot fi ncheiate pentru cel lipsit de capacitate de exerciiu de ctre reprez entantul su, 156

fr vreo ncuviinare, dac nu sufer prin aceasta vreo leziune; actele de dispoziie presup n existena deplinei capaciti de exerciiu ori ntregirea ei prin msura ncuviinrii din a ocrotitorului legal i, dac legea cere, a autorizrii din partea autoritii tutelare; n materia reprezentrii legale i convenionale, n sensul c mandatul general dat unei per soane este valabil numai pentru actele de conservare i de administrare; pentru ac tele de dispoziie, mandatul trebuie s fie special; n materia desfiinrii unui act juri dic civil, actele de conservare i de administrare cu privire la bunurile ce fac o biectul unor acte desfiinate se menin, n timp ce actele de dispoziie se desfiineaz ret roactiv. Dup coninutul lor, distingem: acte patrimoniale i acte nepatrimoniale. Sun t acte patrimoniale acele acte juridice civile care au un coninut economic, adic s unt evaluabile n bani. De exemplu, contractul de vnzare-cumprare, contractul de don aie, contractul de mprumut. Sunt acte nepatrimoniale acele acte juridice civile ca re nu au un coninut economic i nu pot fi exprimate n bani. De exemplu, nelegerea prini or unui copil din afara cstoriei ca acesta s ia numele unuia dintre ei, sau numele lor reunite. Importana juridic a acestei clasificri prezint interes n materia efectel or nulitii, unde nu se pune problema restituirii prestaiilor fcute n cazul anulrii act ului nepatrimonial, precum i n privina ocrotirii incapabilului. Dup modul de ncheiere , distingem: acte civile consensuale, acte solemne i acte reale. Sunt acte consen suale acele acte juridice civile care se ncheie prin simpla manifestare de voin a pri lor. Cele mai multe acte juridice civile sunt cuprinse n aceast categorie. Actul j uridic consensual constituie regula. 157

Sunt acte solemne acele acte juridice civile la a cror ncheiere manifestarea de vo in trebuie s mbrace o anumit form cerut de lege, forma fiind considerat o condiie de bilitate. Fac parte din aceast categorie: testamentul, ipoteca convenional, contrac tul de donaie232 etc. Sunt acte reale acele acte juridice civile care nu se pot nc heia valabil dect dac manifestarea de voin este nsoit de remiterea bunului. Fac parte in aceast categorie: contractul de mprumut, contractul de depozit, contractul de g aj, darul manual etc. Acelai act juridic civil poate fi, uneori, consensual, iar alteori, solemn. Contractul de vnzare-cumprare este, de regul, un act consensual i d oar n cazul vnzrii unui imobil el trebuie s mbrace o form solemn. De asemenea, un act uridic civil poate fi, de regul, act solemn, cum este contractul de donaie, iar ca excepie poate s fie act real, cum este cazul darului manual, care este o donaie ob inuit, cu diferite ocazii, ncheindu-se prin remiterea bunului donat de ctre donator, donatarului. Importana juridic a acestei clasificri poate fi apreciat sub aspectul valabilitii actelor juridice civile i al respectrii cerinelor de form impuse de lege. Dup momentul n care i produc efectele, distingem: acte ntre vii i acte pentru cauz de oarte. Sunt acte ntre vii acele acte juridice civile care i produc efectele, potriv it inteniei prilor, nc n timpul vieii lor. Acestea i produc efectele necondiionat d ea autorului sau autorilor. Actele ntre vii reprezint marea majoritate a actelor j uridice civile. n art.858 Cod civil se prevede: Un testament poate fi sau olograf, sau fcut prin ac t autentic, sau n form mistic. Art.1772 Cod civil prevede: Ipoteca convenional nu va p tea fi constituit dect prin act autentic. Art.813 Cod civil stabilete: Toate donaiile se fac prin act autentic. 158 232

Sunt acte pentru cauz de moarte acele acte juridice civile care i produc efectele n umai la moartea autorului. Aceste acte juridice se ncheie tocmai n considerarea mo rii. Sunt asemenea acte: testamentul, asigurarea asupra vieii. Importana juridic a a cestei clasificri este privit sub urmtoarele aspecte: actele pentru cauz de vii; amnu nit dect cele ntremoarte sunt reglementate mai actele pentru cauz de moarte sunt act e solemne, pe cnd actele ntre vii pot fi consensuale, solemne i reale; actele pentr u cauz de moarte sunt enumerate expres de lege, fiind deci acte tipice sau numite , pe cnd actele ntre vii pot fi i acte nenumite sau atipice; actele pentru cauz de m oarte sunt supuse, n general, unor condiii restrictive n privina capacitii att de a di pune, ct i de a primi, pe cnd n cazul actelor juridice ntre vii, dei acestea sunt supu se unor interdicii, regula este, totui, capacitatea de a le ncheia. Dup rolul voinei prilor n legtur cu coninutul actului, distingem: acte subiective i acte condiie. Sunt te subiective acele acte juridice civile n care voina prilor are un rol determinant, n sensul c prile, prin voina lor, le stabilesc coninutul, n limitele dreptului obiect v. Majoritatea actelor juridice civile fac parte din aceast categorie. Sunt acte condiie acele acte juridice civile n care prile i manifest voina ca regulile ce dau r mul juridic unei anumite instituii juridice s le devin aplicabile, voina prilor avnd d ar rolul de a accepta, sau nu, regulile respective. Intr n aceast categorie: cstoria, adopia, recunoaterea maternitii sau a paternitii etc. Importana juridic a acestei cl ficri rezult din aprecierea valabilitii actelor juridice civile. Valabilitatea actel or condiie este apreciat mai strict dect cea a actelor subiective. Actele juridice condiie sunt limitativ enumerate de lege, pe cnd actele juridice subiective pot fi concepute i de pri. 159

Dup legtura lor cu modalitile termen, condiie, sarcin , distingem: acte juridice civ pure i simple i acte juridice civile afectate de modaliti. Sunt pure i simple acele acte juridice civile care nu sunt afectate de vreo modalitate termen, condiie, sa rcin. De exemplu, actul de opiune succesoral (acceptarea sau renunarea la motenire), actul de recunoatere a filiaiei, adopia, cstoria etc. Sunt acte afectate de modaliti a ele acte juridice civile care cuprind modaliti termen, condiie, ori sarcin. Astfel d e acte sunt: contractul de asigurare, contractul de mprumut, contractul de vnzare cu clauz de ntreinere, contractul de donaie etc. n literatura de specialitate233 se f ace vorbire i de o alt clasificare a actelor juridice, n funcie de criteriul legturii lor cu modalitile, i anume: acte juridice incompatibile cu modalitile, acte juridice care pot fi sau nu afectate de modaliti i acte juridice inseparabile de modaliti. Im portana juridic a acestei clasificri se manifest pe planul valabilitii i pe acela al p oducerii efectelor juridice. Dup raporturile dintre ele, distingem: acte juridice principale i acte juridice accesorii. Sunt acte principale acele acte juridice c ivile care au o existen de sine stttoare, n sensul c soarta lor nu depinde de soarta j uridic a altui act juridic. Majoritatea actelor juridice este format din acte prin cipale. Sunt acte accesorii acele acte juridice civile care nu au o existen de sin e stttoare, existena lor depinznd de existena unui alt act juridic civil, care este a ctul principal. Sunt asemenea acte: clauza penal, fidejusiunea, ipoteca conveniona l, arvuna etc. Actele accesorii pot fi ncheiate concomitent sau la o dat diferit233 data ncheierii actului principal. de G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.151. 160

Importana juridic a acestei clasificri poate fi analizat sub aspectul aprecierii val abilitii i eficacitii. Dup raportul lor cu cauza, distingem: acte cauzale i acte abstr cte. Sunt acte cauzale acele acte juridice a cror valabilitate implic valabilitate a cauzei, n sensul c atunci cnd cauza (scopul) este imoral, ilicit sau lipsete, actul juridic civil va fi lovit de nulitate. Cele mai multe acte juridice civile sunt acte cauzale. Sunt acte abstracte acele acte juridice civile a cror valabilitate nu implic analiza cauzei. Intr n aceast categorie titlurile de valoare: la purttor, n ominativ ori la ordin. Importana juridic a acestei clasificri se manifest pe planul valabilitii actelor juridice civile. n funcie de modalitatea ncheierii, distingem: ac te strict personale i acte ce pot fi ncheiate i prin reprezentare. nu pot Sunt acte strict personale acele acte juridice civile care De fi ncheiate dect personal, nu i prin reprezentare. exemplu: testamentul, cstoria etc. Sunt acte ncheiate prin rep rezentare majoritatea actelor juridice civile. Importana juridic a acestei clasifi cri vizeaz mai multe aspecte: actele personale constituie excepia actele care se po t face prin reprezentare , ceea ce conduce la concluzia c, excepiile fiind de stric t interpretare, primele (cele personale) sunt numai cele reglementate expres de l ege; valabilitatea actului strict personal se apreciaz numai n raport de persoana sau persoanele care-l ncheie, n timp ce, n cadrul actelor ncheiate prin reprezentant , se are n vedere, n principiu, i persoana reprezentantului; capacitatea de a ncheia acte juridice strict personale este guvernat de anumite reguli speciale, prevzute expres de lege. Dup reglementarea lor, distingem: acte numite (tipice) i acte nen umite (atipice). 161

Sunt acte numite (tipice) acele acte juridice civile care au o denumire stabilit de legea civil i o reglementare proprie. Majoritatea actelor juridice civile sunt acte numite, ca, de exemplu, contractele de vnzare-cumprare, locaiunea, mandatul et c. Sunt acte nenumite (atipice) acele acte juridice civile care nu sunt nominali zate i nu au o reglementare proprie n legea civil, ca, de exemplu, contractul de vnz are-cumprare cu clauz de ntreinere, prestrile de servicii. Importana juridic a acestei clasificri se manifest sub aspectul determinrii regulilor juridice aplicabile. Astf el, n cazul actelor tipice se aplic regula juridic existent, pe cnd n cazul actelor at ipice sunt aplicabile regulile generale nu cele edictate pentru un anumit act ti pic orict de apropiate ar fi cele dou acte. Dup modul de executare, distingem: acte cu executare dintr-o dat i acte cu executare succesiv. Sunt acte cu executare dint r-o dat actele juridice civile a cror executare presupune o singur prestaie din part ea debitorului, ca, de exemplu, darul manual. Sunt acte cu executare succesiv act ele juridice civile a cror executare presupune mai multe prestaii, ealonate n timp, ca, de exemplu, contractul de nchiriere, contractul de asigurare, contractul de r ent viager. Importana juridic a acestei executare prezint dat i sub rezoluiunea actel cu clasificri dintr-o interes reziurmtoarele aspecte: cu executare succesiv; lierea celor neexecutarea culpabil anobligaiilor asumate atrage nulitatea retroactiveaz ca zul actelor cu executare dintr-o dat, pe cnd la actele cu executare succesiv, efect ele nulitii se produc numai pentru viitor; n situaia actelor cu executare succesiv, p entru fiecare prestaie curge un termen distinct de prescripie extinctiv, lucru care nu se ntlnete la actele cu executare dintr-o dat. 162

Capitolul II CONDIIILE ACTULUI JURIDICCIVIL

Seciunea I Generaliti 1. Definiie Prin condiiile de valabilitate a actului juridic ci vil se neleg componentele structurale, adic elementele constitutive ale acestuia. A rt.948 Cod civil enumer, sub denumirea de condiii eseniale pentru validitatea conveni ilor, componentele structurale ale oricrui act juridic, artnd c acestea constau n: cap acitatea de a contracta; consimmntul valabil al prii ce se oblig; un obiect determinat ; cauz licit. Aceste componente sau elemente sunt necesare pentru ca actul juridic civil s fie valabil i, pe cale de consecin, s produc efecte juridice. 234 Tr. Ionacu ., Tratat de drept civil, vol.I, Partea general, n literatura de specialitate, pre cum i n legislaie se folosesc Editura Academiei, Bucureti, 1967, p.251. diferite exp resii pentru a desemna condiiile actului juridic. Men163 ionm unele dintre aceste f ormulri: elementele actului juridic, elementele eseniale ale oricrui act juridic234, diii de valabilitate a actului juridic, condiiile de eficacitate (n sens

restrns) a actului juridic235, condiiile de fond i condiiile de form236, elementel 37. Aadar, cu acelai neles se folosesc termenii condiie i elemente. n ce ne privete, alturi de ali autori238 pentru denumirea tradiional, consacrat, de altfel, de legis aia noastr; astfel, art.948 Cod civil folosete expresia condiiile eseniale pentru vali ditatea unei convenii, iar n Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raportur ilor de drept internaional privat sunt ntrebuinate constant expresiile condiii de fo nd i condiii de form. 2. Clasificarea condiiilor actului juridic civil Condiiile actu lui juridic se clasific dup anumite criterii. Astfel, n funcie de aspectul la care s e refer, distingem: condiii de fond i condiii de form. Primele privesc coninutul actul ui juridic, iar cele de-al doilea privesc forma care mbrac coninutul respectiv. Sun t condiii de fond cele prevzute de art.948 Cod civil, respectiv, consimmntul, capacit atea, obiectul i cauza. Sunt condiii de form cele care privesc: manifestarea de 235 voin atunciCosma,aceasta este cerutaad validitatem; concretizarea D. cnd Teoria gen eral actului juridic civil, Editura tiinific, Bucureti, 1969, p.112-115. 236 237 general, vol.I, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.170. 238 Subiectele dreptului civil, Editura ansa SRL, Bucureti, 1999, p.146; G. Boroi, Dre pt civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.155; E. Lupan, Introducere n dreptul civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.202. 164

manifestrii de voin n anumite instrumente de probaiune; ndeplinirea anumitor formalit erute de lege pentru a face actul juridic civil opozabil terilor. n funcie de oblig ativitatea sau neobligativitatea lor, condiiile actului juridic pot fi: condiii es eniale i condiii neeseniale. Sunt condiii eseniale acelea care, dac nu sunt ndeplinit fac ca actul juridic civil s nu fie valabil ncheiat, respectiv, cele prevzute de ar t.948 Cod civil capacitatea, consimmntul, obiectul, cauza. La acestea se mai adaug: forma cerut ad solemnitatem, n cazul actelor solemne, autorizaia administrativ preal abil pentru ncheierea anumitor acte juridice239. Sunt condiii neeseniale acele condii i care pot fi prezente ori pot lipsi, fr s afecteze valabilitatea actului juridic c ivil. n funcie de sanciunea nerespectrii, distingem: condiii de validitate i condiii d eficacitate. Condiiile de validitate sunt acele condiii a cror nerespectare este s ancionat cu nulitatea actului juridic civil, iar condiiile de eficacitate sunt acel ea a cror nerespectare nu atrage nulitatea actului juridic civil, ci alte sanciuni , ca, de exemplu, inopozabilitatea fa de teri. Seciunea a II-a Capacitatea de a ncheia actul juridic civil 1. Noiune. Reglementare Capacitatea de a ncheia actul juridic civil este condiia de fond i esenial care cons t n aptitudinea subiectului de drept civil de 239deveni Cosmovicidrepturi i obligaii civile, prin nchea P. M. titular de (coordonator), Tratat de drept civil. Partea ierea de acte de drept civil. general, vol.I, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.170-171. 165

Capacitatea de a ncheia acte juridice civile constituie o parte a capacitii de folo sin a persoanei fizice sau juridice i apare ca o premis a capacitii de exerciiu a eia, cealalt premis fiind discernmntul juridic. Capacitatea de a ncheia acte juridice este reglementat n mai multe acte normative, ca, de exemplu, n Codul civil, Decret ul nr.31/1954, Codul Familiei etc. Astfel, n afar de art.943 Cod civil, care se re fer la capacitate, consimmnt, obiect, cauz, mai enunm art.949 Cod civil, potrivit cru oate contracta orice persoan ce nu este declarat necapabil de lege, precum i art.950 Cod civil, potrivit cruia necapabili de a contracta sunt: minorii, interziii i toi ac ei crora legea le-a prohibit oarecare contracte. De asemenea, art.807, 808, 856, 1 306 Cod civil se refer la capacitatea de a ncheia acte juridice civile. Art.807 pr evede: Minorul de 16 ani poate dispune prin testament i numai pentru jumtate din bu nurile de care, dup lege, poate dispune majorele, iar art.808 stabilete: Este capabi l de a primi prin donaiune ntre vii oricine este conceput n momentul donaiunii. La ar t.856 Cod civil este prevzut principiul potrivit cruia orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este oprit de lege. Art.1306 Cod civil dispune: Pot cumpra i vinde toi cei crora nu le este oprit prin lege. De reinut este faptul c regula reprez int capacitatea de a face acte juridice civile, incapacitile constituind excepiile d e la aceast regul. Regula este consacrat, fragmentar, n art.856,949,1306 Cod civil. Cu caracter general este i principiul care se desprinde din art.6 alin.1 din Decr etul nr.31/1954: Nimeni nu poate fi ngrdit n capacitatea de folosin i nici lipsit, n sau n parte, de capacitatea de exerciiu, dect n cazurile i condiiile prevzute de lege 166

Cu privire la persoana juridic, regula capacitii acesteia de a face acte juridice i gs ete temeiul n art.34 din Decretul nr.31/1954, potrivit cruia persoana juridic nu poat e avea dect acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de nfiinare sau statut. Excepia incapacitii de a ncheia acte juridice civile este cupr ns n art.6 alin.1 din Decretul nr.31/1954 i art.950 Cod civil240, precum i n alte dis poziii cuprinse n izvoarele de drept civil. Capacitatea civil nu trebuie confundat c u discernmntul, deoarece capacitatea este o stare de drept, pe cnd discernmntul este o stare de fapt a crei existen poate fi dovedit, tot astfel cum lipsa discernmntului p oate fi dovedit chiar la persoane majore. De asemenea, incapacitatea241 ca excepie de la regula capacitii nu trebuie confundat cu inalienabilitatea sau cu indisponib ilizarea unor bunuri, cci incapacitatea este o calitate a persoanei ca subiect de drept, calitate care o mpiedic s ncheie orice acte juridice civile, n timp ce inalie nabilitatea sau indisponibilizarea se refer la bunuri, n sensul c numai bunul sau b unurile respective nu pot fi nstrinate chiar dac titularul dreptului de proprietate asupra lor este pe deplin capabil i poate ncheia orice alte acte juridice i nstrina orice alte bunuri ce-i aparin. Deosebirea prezint importan juridic sub aspectul conse cinelor care decurg din corecta caracterizare a situaiei de fapt: ncheierea actului juridic civil de ctre un incapabil atrage sanciunea nulitii relative, pe cnd nstrinar a unui bun inalienabil atrage sanciunea nulitii absolute; capacitatea de a ncheia ac tul juridic civil trebuie s existe n 240 Incapacitile de a ncheia acte juridice momen tul exprimrii momentul ncheierii acestuia, respectiv, ncivile pot fi clasificate du p mai multe criterii (G. Boroi, op. cit., p.157-158). consimmntului prii respective. 241 a III-a, Editura All Beck, 1999, p.79. 167

Seciunea a III-a Consimmntul 1. Noiune Consimmntul, fiind una din condiiile de fond ctului juridic civil, const n manifestarea hotrrii de a ncheia actul juridic civil. S ub aspect terminologic, consimmntul are dou sensuri: consimmntul n sens restrns, adi festarea unilateral de voin la ncheierea actului juridic civil; n cazul actelor unila terale, voina unilateral este voina manifestat de autor, pe cnd n cazul actelor bi ori multilaterale avem de-a face cu voina fiecreia dintre pri; consimmntul n sens larg, c acordul de voin al prilor n actele bilaterale. 1.1. Corelaia dintre consimmnt i dic Actul juridic civil const n manifestarea de voin fcut cu intenia de a produce efe juridice. Voina este un fenomen complex att din punct de vedere psihologic, ct i di n punct de vedere juridic. Sub aspect juridic, voina este complex, deoarece n struc tura ei intr dou elemente: consimmntul i cauza sau scopul. Prin urmare, corelaia dintr consimmnt i voina juridic este de tipul parte-ntreg. 1.2. Formarea i principiile voi juridice Formarea voinei juridice reprezint un proces psihologic complex242. Voina constituie o reflectare subiectiv a lumii, a realitii obiective. Punctul de pornire n formarea voinei juridice 242 Tr. unor .a., Tratat omului, pe vol.I, Partea vrea s este existenaIonacu nevoi ale de drept civil, care acesta general, le Editura Academiei, Bucureti, 1967, p.251. 168

satisfac. Urmeaz reflectarea acestor nevoi n mintea acestuia. Pe msur ce reprezentare a scopului devine mai puternic, se trece de la tendin la dorina de satisfacere a nev oii. Cel mai adesea, o dorin nu rmne singur, ci apar i alte tendine i dorine, unele d cu prima dorin, altele potrivnice. n aceste mprejurri, ncepe a doua faz a procesului psihologic, deliberarea, care const n cntrirea avantajelor i dezavantajelor pe care l e prezint dorinele i mijloacele lor de realizare. Ca urmare a unui motiv determinat , de la deliberare se trece la luarea hotrrii ncheierii actului juridic, act care a pare ca mijloc de realizare a scopului propus. Etapele de formare a voinei se pet rec pe plan intern, psihologic. Pentru ca faptul psihologic s se transforme n fapt juridic, este necesar ca hotrrea de a ncheia actul juridic s fie exteriorizat. Aadar, din procesul psihologic al formrii voinei juridice se rein dou elemente: hotrrea exte riorizat i motivul determinant. Primul element este consimmntul, iar cel de-al doilea este cauza ori scopul actului juridic. Principiile voinei juridice. Dou sunt prin cipiile care crmuiesc principiul libertii actelor juridice civile (principiul voina juridic, i anume: autonomiei de voin); principiul voinei reale (principiul voinei inte rne). a) Principiul libertii actelor juridice civile Potrivit acestui principiu, s ubiectele de drept civil sunt libere s ncheie convenii sau s fac acte unilaterale, cu respectarea legii i a bunelor moravuri. Astfel, n art.969 alin.1 Cod civil, se pr evede: Conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante, iar art.5 din acelai cod stabilete: Nu se poate deroga prin convenii sau dispoziii particulare de l a legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri. 169

Din cuprinsul textelor de lege menionate rezult coninutul principiului libertii actel or juridice, n sensul c, dac se respect legea i morala, subiectele de drept civil pot s ncheie orice convenii i s fac acte unilaterale. Coninutul acestui principiu poate f exprimat n urmtoarele idei: subiectele de drept civil sunt libere s ncheie, cu resp ectarea legii i a moralei, orice act juridic civil; prile pot, n mod liber, prin aco rdul lor, s modifice sau s pun capt actului juridic civil pe care l-au ncheiat. Limit ele principiului libertii actelor juridice civile sunt urmtoarele: normele juridice imperative; regulile de convieuire social; ordinea politic, economic i social. n cazu n care actul juridic este ncheiat cu depirea acestor limite, el este sancionat cu nu litatea. b) Principiul voinei reale Aa cum am precizat, voina juridic este alctuit din elementul psihologic (voina intern) i elementul social (voina declarat sau exteriori zat). De regul, ntre cele dou elemente exist o deplin concordan. Prin excepie, apar i n care o asemenea concordan lipsete, ceea ce ridic problema stabilirii prioritii une a dintre cele dou voine intern, respectiv, declarat. Cu privire la soluionarea proble mei aprute exist dou concepii: concepia subiectiv, potrivit creia trebuie s acordm p tate voinei interne (reale), i concepia obiectiv, potrivit creia trebuie acordat prior itate voinei declarate. Codul civil romn a consacrat, ca principiu, sistemul voinei interne (reale), iar ca excepie, sistemul voinei declarate. Astfel, art.977 Cod c ivil prevede c interpretarea contractelor se face dup intenia comun a prilor contracta te, iar nu dup sensul literal al termenilor. De asemenea, din dispoziiile art.953 C od civil, care stabilete c numai manifestarea de voin nealterat de un viciu 170

de consimmnt (eroare, dol, violen sau leziune) produce efecte juridice, rezult recunoa rea voinei reale. Un alt text de lege ce prezint importan sub aspectul analizat este art.1175 Cod civil care reglementeaz instituia simulaiei243 , potrivit cruia actul s cret care modific un act public nu poate avea putere dect ntre prile contractante i su ccesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect contra alto r persoane. Cu alte cuvinte, efecte juridice ntre pri produce numai actul secret rea l , i nu cel public, care nu exprim voina intern a prilor. Aceasta constituie o excep de la principiul voinei interne. Fa de teri produce efecte juridice actul public. O alt excepie244 de la principiul voinei interne o constituie dispoziiile art.1191 ali n.2 Cod civil, n sensul c ar fi posibil ca voina consemnat n nscris s nu fie cea real otui aceast voin i va produce efectele, cu toate c voina real s-ar putea stabili pri laraiile unor martori, ns textul de lege nu permite acest lucru. 1.3. Condiiile de v alabilitate a consimmntului Prin consimmnt se nelege manifestarea hotrrii de a nch t juridic civil. El este o condiie de fond, esenial i general a actului juridic civil . Termenul consimmnt are dou sensuri: ntr-un prim sens, prin consimmnt se nelege ma rea unilateral de voin, respectiv, voina exteriorizat a autorului actului243 juridic unilateral sau a uneia dintre prile actului juridic Simulaia reprezint operaiunea juridic n virtutea creia, printr-un act aparent (ostensi bil) i nereal, mincinos, se creeaz o situaie juridic diferit de cea adevrat, real, cu ns n actul ascuns, ncheiat ntre pri. 244 Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.174. 171

bilateral sau multilateral. Acest sens este folosit de art.953 Cod civil, potriv it cruia consimmntul nu este valabil cnd este dat prin eroare, smuls prin violen sau prins prin dol. n cel de-al doilea sens, prin consimmnt se nelege acordul de voin n juridice bilaterale sau multilaterale. Acest sens este avut n vedere de art.969 alin.2 Cod civil, potrivit cruia conveniile se pot revoca prin consimmntul mutual sau din cauze autorizate de lege. Pentru a fi valabil i a produce efecte juridice, con simmntul trebuie s ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele condiii245: s provin de la o cu discernmnt; s fie exprimat cu intenia de a produce efecte juridice; s fie exterior izat; s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt. Consimmntul s provin de la o per u discernmnt. Pentru a produce efecte juridice, trebuie ca autorul manifestrii de v oin s poat aprecia, s aib puterea de a discerne cu privire la consecinele juridice ale manifestrii sale de voin. Cerina prezenei capacitii de exerciiu nu se confund cu con e valabilitate a consimmntului. Capacitatea de exerciiu este o stare de drept, pe cnd prezena ori lipsa discernmntului este o stare de fapt. Persoanele fizice cu capaci tate deplin de exerciiu sunt prezumate c au discernmntul necesar pentru a ncheia acte juridice civile. Cazurile n care legea prezum anumite persoane ca lipsite de disce rnmnt sunt cunoscute sub denumirea de incapaciti legale. Astfel, minorul sub 14 ani i cel pus sub 245 interdicie Gh. Beleiu, op. cit., p.152 i considerai c nu-i pot judect oreasc sunt urm.; G. Boroi, op. cit., p.161 i urm.; E. Lupan, op. cit., p.213 i urm.; I. Dogaru, Elemente de drept civil. Intro ducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 1993, p .154-155; T. Pop, Drept civil romn. Teoria general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1 993, p.133 i urm. 172

reprezenta cu exactitate consecinele juridice ale actelor juridice pe care ar urm a s le ncheie. Minorul ntre 14 i 18 ani este considerat a avea discernmnt juridic n cu s de formare. Exist situaii n care persoanele cu deplin capacitate de exerciiu se pot gsi, temporar, n situaii n care le lipsete discernmntul necesar, ca, de pild, cazuri de beie, hipnoz, somnambulism, mnie puternic numite incapaciti naturale246. Astfel, u testament poate fi anulat dac se dovedete n mod neechivoc lipsa de discernmnt a disp untorului n momentul ntocmirii testamentului, innd seama c, n conformitate cu preveder le art.856 Cod civil, orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este op rit de lege, capacitatea fiind regula, iar incapacitatea fiind excepia. Consimmntul tr ebuie s fie dat cu intenia de a produce efecte juridice247. Aceast condiie decurge d in esena actului juridic, care este o manifestare de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice, deci cu intenia de a da natere, modifica sau stinge raporturi ju ridice. Se consider c lipsete intenia de a produce efecte juridice n urmtoarele situai : cnd manifestarea de voin a fost fcut n glum; sau manifestarea de voin a fost fcut etenie cndpur complezen; cnd manifestarea de voin a fost fcut cu o rezerv mintal, e destinatarul acesteia; cnd manifestarea de voin a fost fcut sub o condiie pur potest ativ din partea celui care se oblig art.1010 Cod civil; Editura Academiei, Bucureti, 1966, p.161. M. Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei n Dr eptul Romniei, 246 Consimmntul trebuie s fie emis n stare de angajament juridic (Tr. acu .a., Tratat de drept civil, vol.I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1967, p.263). 173 247

cnd manifestarea de voin este foarte vag. Consimmntul trebuie s fie exteriorizat. Pen a putea produce efecte juridice civile, voina trebuie exteriorizat. Voina intern ne exteriorizat nu produce efecte juridice. Aceasta nu are cum s fie cunoscut de alte persoane. Principiul aplicabil exteriorizrii consimmntului este principiul consensua lismului, adic prile sunt libere s aleag forma de exteriorizare a voinei lor. De la ac est principiu exist i excepii, constnd n necesitatea ca manifestarea de voin s mbrac orm special, cum este cazul actelor solemne sau formale. Manifestarea de voin poate fi exteriorizat n form expres cum este cazul actelor solemne sau formale ori n mod t cit. Unele acte juridice pot fi fcute prin manifestare de voin fie expres, fie tacit, ca, de exemplu, cazul acceptrii motenirii. n acest sens, art.689 Cod civil precize az: Acceptarea poate fi expres sau tacit. Este expres cnd se nsuete titlul sau calit de erede ntr-un act autentic sau privat, este tacit cnd eredele face un act pe care n-ar putea s-l fac dect n calitatea sa de erede i care las a se presupune neaprat int nia sa de acceptare. n legtur cu exteriorizarea consimmntului, se ridic problema val juridice a tcerii, n sensul dac aceasta are sau nu valoare de consimmnt. n principiu, erea n sine nu constituie o manifestare de voin, neputnd fi considerat nici mcar ca un consimmnt tacit. Prin excepie, tcerea valoreaz consimmnt atunci cnd: legea prevede lucru n mod expres, ca, de exemplu, art.1437 Cod civil, potrivit cruia dup expirarea termenului stipulat prin contractul de locaiune, dac locatarul rmne i e lsat n posesi , atunci se consider locaiunea ca rennoit, efectele ei se regleaz dup dispoziiile arti olului relativ la locaiunea fr termen; 174

prin voina expres a prilor se atribuie tcerii o anumit semnificaie juridic, n semn d simmnt; n materie de ofert acceptare, se apreciaz c tcerea la o ofert fcut exclu ea destinatarului ei valoreaz acceptare potrivit art.1138 Cod civil n materia remi terii de datorie; cnd tcereaarevaloaredeconsimmntpotrivitobiceiului. Consimmntul treb s nu fie alterat prin vicii de consimmnt. Legea civil cere ca formarea voinei s fie l ber, neinfluenat, nealterat prin ceea ce numim vicii de consimmnt sau vicii ale voine Viciile de consimmnt sunt: eroarea, dolul (sau viclenia), violena i leziunea. 2. Vici ile de consimmnt 2.1. Eroarea 2.1.1. Definiie Prin eroare se nelege falsa reprezentare a realitii la ncheierea unui act juridic civil248. Art.953 Cod civil prevede: Consi mmntul nu este valabil cnd este dat prin eroare..., iar art.954 Cod civil prevede: Ero area nu produce nulitate dect cnd cade asupra substanei obiectului conveniei. 2.1.2. Clasificare n funcie de gravitatea i efectele pe care le produce, eroarea poate fi: eroare-obstacol, eroare-viciu de consimmnt 248 i eroare-indiferent. definiii asemnto , a se vedea: A. Ionacu, Pentru alte Drept civil, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, p.82; D. Cosma, Teoria ge neral a actului juridic civil, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1969, p.153. 175

Eroarea-obstacol este acea fals reprezentare a realitii care mpiedic formarea actului juridic civil. Ea este cunoscut i sub numele de eroare distructiv de voin249. Eroare a-obstacol este cea mai grav form a erorii. Ea poate cdea asupra naturii actului ce se ncheie, cnd o parte crede c ncheie un anumit act juridic civil (contract de vnzar e-cumprare, n loc de vnzare cu clauz de ntreinere). Falsa reprezentare a realitii poa cdea asupra identitii obiectului, cnd o parte crede c trateaz cu privire la un anumit bun, iar cealalt parte are n vedere alt bun (de exemplu, o parte vrea s vnd un imobil din provincie, iar cealalt parte accept, creznd c este vorba de un imobil situat n C luj-Napoca). Eroarea-viciu de consimmnt este falsa reprezentare a realitii ce cade fi e asupra calitilor substaniale ale obiectului actului, fie asupra persoanei contrac tante. Aceast eroare, numit i eroare grav250, nu este distructiv de voin, n sensul c u nltur consimmntul, ci doar l viciaz. Eroarea substanei obiectului actului juridic ituie viciu de consimmnt numai cnd se refer la calitile substaniale ale obiectului, d rece partea care a ncheiat actul juridic i-a manifestat voina numai n considerarea a cestor caliti, pe care n mod eronat le-a crezut adevrate. n acest sens, art.954 alin. 1 Cod civil precizeaz: Eroarea nu produce nulitate dect atunci cnd cade asupra subst anei obiectului conveniei. Cu privire la interpretarea noiunii de substan a obiectului actului juridic, exist trei concepii: concepia obiectiv, concepia subiectiv i concep intermediar. Potrivit concepiei obiective, eroarea se reduce la eroarea asupra mat eriei din care este alctuit bunul, nelundu-se n C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol.II, B ucureti, 1929, p.812. 250 249 p.812. 176

calcul intenia prilor. Din punct de vedere al acestei concepii, o vnzare este nul doar n situaia n care o anumit persoan a urmrit s achiziioneze un bun de aur, cumprnd te un bun de aram. Ea nu este nul cnd obiectul achiziionat, dei este de aur, nu este de aur masiv, ci de aliaj de aur, dei cumprtorul avea intenia s-i cumpere un obiect de aur pur. Din punct de vedere al concepiei subiective, noiunea de substan a obiectul ui actului juridic civil are o semnificaie mult mai larg, n sensul c n coninutul acest eia se include obligatoriu orice nsuire care a fost determinat la ncheierea actului juridic civil. Se consider caliti eseniale ale obiectului nu numai nsuirile materiale ale acestuia, ci i autenticitatea, vechimea, capacitatea de a-l folosi potrivit d estinaiei avute n vedere de pri. Va exista o asemenea eroare dac cel ce cumpr un tablo , un obiect de art, o mobil de epoc, crede c tabloul este al unui anumit pictor i n re alitate este un fals, obiectul de art sau mobila nefiind dect copii. Concepia inter mediar251 acrediteaz ideea potrivit creia prin noiunea de substan a obiectului actului juridic civil se neleg acele caliti pe care opinia general i obiceiurile le consider rept eseniale sau a cror reunire determin natura specific a lucrului. Cu privire la eroarea asupra persoanei, domeniul ei de aplicare se limiteaz n principal la actel e intuitu personae, cazul frecvent fiind cel al actelor cu titlu gratuit, fr a exc lude n totalitate contractele oneroase (contractul de societate, mprumutul, mandat ul etc.). Referindu-se la eroarea asupra persoanei, art.954 alin.2 Cod civil pre vede: Eroarea nu produce nulitate cnd cade asupra persoanei cu care s-a contractat , afar numai cnd consideraia persoanei este cauza principal pentru care s-a fcut conv enia. 251 E. Lupan, op. cit., p.220. 177

Eroarea-indiferent este falsa reprezentare a unor mprejurri care sunt ns mai puin impo rtante la ncheierea actului juridic civil (de exemplu, eroarea asupra strii civile a cumprtorului252, eroarea asupra solvabilitii contractantului etc.). Sanciunea care intervine n cazul erorii-obstacol este nulitatea absolut a actului juridic civil, deoarece n acest caz nu s-a format acordul de voin. Eroarea viciu de consimmnt atrag nulitatea relativ a actului juridic civil. Eroarea indiferent poate atrage o dimi nuare valoric a prestaiei, dar poate rmne i fr nici o consecin juridic. n funcie ealitii fals reprezentate, eroarea este de dou feluri: eroare de fapt i eroare de dr ept. Eroarea de fapt const n falsa reprezentare a unor situaii faptice, n momentul nc heierii actului juridic civil, situaii care privesc obiectul actului, valoarea sa u contractantul. Eroarea de drept const n falsa reprezentare a existenei sau n cunoat erea inexact a coninutului unui act normativ sau a unei norme juridice. n legtur cu a dmisibilitatea erorii de drept ca viciu de consimmnt, n literatura de specialitate n u exist un punct de vedere unitar. n favoarea inadmisibilitii erorii de drept ca vic iu de consimmnt s-a adus ca argument obligaia cunoaterii legii; astfel, nu poate fi ng uit aprarea bazat pe invocarea necunoaterii legii253. n sprijinul soluiei admisibilit erorii de drept, ca viciu de consimmnt, pot fi aduse urmtoarele argumente: art.953 C od civil prevede nevalabilitatea consimmntului cnd este dat din eroare, fr a se disti ntre eroarea de drept i eroarea de fapt; legea prevede o serie de cazuri n care nu este admis eroarea de 252 253 G. Boroi, op. cit., p.166. p.83. 178 A. Ionacu, Drept civil. Partea general, Bucureti, 1963,

drept art.1206 alin.2 Cod civil n privina mrturisirii judiciare , ceea ce nseamn c elalte cazuri eroarea de drept este admis; n msura n care se produce, eroarea de dre pt are acelai efect ca i eroarea de fapt, i anume falsa reprezentare a realitii. n ce ne privete, considerm c aceast din urm soluie este cea realist i corespunztoare ceri practicii, deoarece efectele erorii asupra consimmntului viciat sunt identice, indi ferent c este vorba de eroare de fapt sau de eroare de drept. De altfel, aceast so luie este mbriat i de jurispruden254. Din punct de vedere al structurii, eroarea v consimmnt presupune un singur element falsa reprezentare a realitii, care este de na tur psihologic, de unde rezult i dificultatea probrii ei. 2.2. Dolul 2.2.1. Definiie i reglementare Dolul este acel viciu de consimmnt care const n inducerea n eroare a unei persoane prin utilizarea de mijloace viclene sau dolosive pentru a o determina s ncheie un act juridic civil. Cu alte cuvinte, dolul este o eroare provocat (spre deosebire de eroarea propriu-zis, care are un caracter spontan). n afar de art.953 Cod civil, care prevede: Consimmntul nu este valabil cnd este .... surprins prin dol, Codul civil consacr dolul n art.960, care prevede: Dolul este o cauz de nulitate a c onveniei cnd mijloacele viclene ntrebuinate de una din pri sunt astfel nct este evide c, fr aceste mainaii, cealalt parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune. De exemplu, Tribunalul Jud.Bihor, Decizia civil nr.449/1981, n Revista Romn de Drept, nr.8/1982, cu not de T. Menei, p.38 i urm.; Tribunalul Jud. Cara-Severin, Decizia ci vil nr.474/1985, n Revista Romn de Drept, nr.12/1985, cu not de S. Belingrdeanu, p.55 rm. 179 254

2.2.2. Clasificare n funcie de natura elementelor asupra crora poart, distingem: dol ul principal i dolul incidental. Dolul principal este acela care cade asupra unor elemente importante, determinante la ncheierea actului juridic civil. Acest dol atrage anularea actului. Dolul incidental (dolul incident, secundar, accesoriu) este acela care cade asupra unor mprejurri nedeterminante pentru ncheierea actului juridic civil. Acesta nu atrage anularea actului, ci d dreptul doar la o aciune n d espgubire pentru eventualele diferene de pre. 2.2.3. Structura dolului Dolul este a lctuit din dou elemente255: elementul obiectiv i elementul subiectiv. Elementul obi ectiv sau material const n utilizarea de mijloace viclene (mainaiuni, iretenii, manop ere dolosive, frauduloase) pentru a induce n eroare. Elementul subiectiv, intenion at const n intenia de a induce n eroare o persoan pentru a o determina s ncheie un act juridic civil. n materia liberalitilor, dolul se manifest sub forma captaiei i a suges tiei. Captaia const n folosirea de mijloace viclene n scopul de a ctiga afeciunea disp ntorului i de a-l determina astfel s fac o liberalitate (o donaie, un legat) n favoare a autorului acestor mijloace viclene, pe care altfel nu ar fi fcut-o. Sugestia co nst n folosirea de mijloace viclene n scopul de a dezavua afeciunea dispuntorului fa d rudele sale sau 255 Gh. Beleiu, op. cit., s-i fac o liberalitate i a-l I. Dogaru, fa de cel cruia intenionap.157; G. Boroi, op. cit., p.169;determina op. cit., p.163; E. Lupan, op. cit., p.223. persoane dect cea avut astfel s dispun n favoarea altei 1 80 iniial n vedere.

Cnd elementul obiectiv al dolului const ntr-o aciune, se folosete expresia dol prin re ticen (reticena const n aceea c una din prile actului juridic civil pstreaz tcere r mprejurri eseniale care ar fi trebuit aduse la cunotina celeilalte pri cu ocazia nc erii actului juridic civil). n legtur cu elementul subiectiv al dolului, reinem din practica judiciar urmtoarele: lipsa discernmntului i dolul sub forma captaiei se exclu d256; nu exist dol dac contractantul cunoate mprejurarea pretins ascuns257. 2.2.4. Co ndiii Pentru a constitui viciu de consimmnt, dolul trebuie s ndeplineasc dou condiii lative: s fie determinant pentru ncheierea actului juridic civil; s provin de la cea lalt parte. Dolul s fie determinant pentru ncheierea actului juridic civil const n ce rina ca dolul s priveasc elemente hotrtoare pentru ncheierea actului, n sensul c, dac tea aflat n eroarea provocat ar fi cunoscut adevrul, nu ar fi ncheiat acel act juridi c. Aprecierea dolului viciu de consimmnt se face subiectiv, de la caz la caz, n mod concret, avndu-se n vedere i pregtirea i experiena de via a victimei dolului. Dolul s ne de la cealalt parte se deduce din art.960 alin.1 Cod civil (mijloacele viclene n trebuinate de una din pri...). Aceast cerin este aplicabil att actelor juridice bila e cazul n care se vorbete de cealalt parte , ct i n cazul actelor unilaterale, cum azul testamentului, care este act juridic unilateral. Asemenea erorii, nu este n ecesar ca dolul s fie comun, adic s existe pentru fiecare parte a actului juridic b ilateral. Dac ar exista reciprocitate de dol, atunci A se vedea decizia nr.98 din 1982 a Tribunalului Hunedoara, n Revista Romn de Drept, nr.2/1983. 257 A se vedea decizia civil nr.1398 din 1986 a Tribunalului Suceava, n Revista Romn de Drept, nr.7/1987. 181 256

fiecare parte ar avea dreptul s cear anularea actului pentru dolul a crui victim est e. 2.2.5. Proba dolului Aa cum rezult din art.960 alin.2 Cod civil, dolul nu se pr esupune; partea care invoc existena dolului pentru pronunarea nulitii actului juridic civil trebuie s fac dovada existenei acestuia. Fiind un fapt juridic stricto sensu , proba se poate face cu orice mijloc de prob admis de lege. Dovada dolului este mai uor de fcut, comparativ cu eroarea, datorit elementului su material. Dolul, fiin d viciu de consimmnt, este sancionat cu nulitatea relativ a actului juridic civil. Fi ind totodat un delict civil, dolul d dreptul la o aciune n despgubire n condiiile art. 98 Cod civil. 2.3. Violena 2.3.1. Definiie i reglementare Violena este acel viciu de consimmnt care const n ameninarea unei persoane cu un ru de natur s-i provoace o te ce o determin s ncheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi ncheiat. Codul civi l reglementeaz violena ca viciu de consimmnt n art.955 958. Astfel, art.956 Cod civil stabilete: Este violen totdeauna cnd, spre a face o persoan a contracta, i s-a insufla t temerea, rezonabil dup dnsa, c va fi expus persoana sau averea sa unui ru considerab il i prezent; art.957 dispune: Violena este cauz de nulitate i cnd s-a exercitat asupr soului sau soiei, asupra descendenilor i ascendenilor; art.958 stabilete c simpla t reverenioas, fr violen, nu poate anula convenia; art.959 prevede: Convenia nu poat acat pentru cauz de violen dac, dup 182

ncetarea violenei, convenia s-a aprobat expres sau tacit sau dac a trecut timpul def ipt de lege pentru restituiune. 2.3.2. Clasificare Dup natura rului cu care se ameni n, avem violen fizic i violen moral. Violena fizic exist atunci cnd ameninarea tegritatea fizic ori bunurile persoanei, victima ajungnd n situaia de a servi ca un simplu instrument n ncheierea actului juridic civil; de exemplu, forarea minii unei persoane de a semna un nscris ce constat un act juridic. O asemenea ameninare este mai mult dect un viciu de consimmnt, n sensul c aceasta are ca efect lipsa consimmnt Violena moral sau psihic este tot o ameninare cu un ru, care privete onoarea, cinstea ori sentimentele persoanei, de natur s-i provoace acesteia o traum care o determin s ncheie un act juridic civil. Dup caracterul ameninrii, deosebim: violen legitim i n nelegitim. Violena legitim sau just este aceea fcut n exercitarea unui drept subie O asemenea ameninare nu este viciu de consimmnt. De exemplu, creditorul l amenin pe d bitorul su cu darea n judecat dac nu i execut de bunvoie obligaia258. Violena neleg injust este acea ameninare care nu este 258 bazat pe un drept subiectiv. Aceasta a trage anulabilitatea Gh. Beleiu, op. cit., p.158. actului 259 juridic259. S-a apreciat c, n mod excepional, violena poate atrage i nulitatea absolut a actului j uridic, atunci cnd, datorit ei, consimmntul lipsete cu desvrire; spre exemplu, o per ste silit s semneze nscrisul constatator al unui act juridic, prin aceea c i in mna i o conduc (C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., p.816). 183

2.3.3. Structura violenei Violena viciu de consimmnt cuprinde dou elemente: un elemen obiectiv i un element subiectiv. Elementul obiectiv sau exterior const n ameninarea cu un ru, care poate fi de natur fizic (lovituri, vtmare corporal, ucidere), patrimon ial (distrugerea sau degradarea unui anumit bun, sistarea unor pli etc.) sau moral ( compromiterea reputaiei, prsirea persoanei etc.). Elementul subiectiv sau interior const n insuflarea unei temeri persoanei ameninate, de natur s determine victima s nch ie actul juridic civil. Ceea ce altereaz consimmntul este tocmai aceast temere insufl at victimei. 2.3.4. Condiiile violenei Pentru ca violena s constituie viciu de consimm , trebuie ntrunite cumulativ dou condiii260: s fie determinant pentru ncheierea actulu i juridic civil i s fie injust (nelegitim). Condiia s fie determinant pentru ncheiere ctului juridic civil necesit anumite precizri. Astfel, art.956 Cod civil precizeaz c temerea trebuie s fie raionabil cu dnsa dup persoana ameninat , adic s fie d ina la ncheierea actului juridic. n aprecierea caracterului determinant, hotrtor al temerii sale, se ia n considerare persoana victim a violenei sub aspectul vrstei, fo rei, gradului de cultur, starea psihic, persoana de la care provine violena, locul u nde se exercit violena, timpul cnd se exercit violena etc. n ce privete persoanele, ar .957 Cod civil se refer, n afar de persoana ameninat, la so, descendeni i ascendeni. literaturaGh. specialitate s-ap.159; G.261 n mod cit., p.173; I. Dogaru, de Bele iu, op. cit., apreciat Boroi, op. just c enumerarea op. cit., p.166; E. Lupan, op. cit., p.227-228; T. Pop, op. cit., p.141-142. 261 Partea general, 1967, p.288; D. Cosma, op. cit., p.174. 184

aceasta nu trebuie considerat ca limitativ, ea viznd i alte persoane, de care victim a violenei este legat printr-o afeciune. Cu privire la bunurile mpotriva crora se ndre apt actele de violen, art.956 Cod civil are n vedere, n exclusivitate, averea victime i violenei. Condiia s fie injust (nelegitim, ilicit), deoarece nu orice ameninare, pri ea nsi, constituie violen viciu de consimmnt. Aceast condiie este ndeplinit or ctele de violen nu sunt fcute n exercitarea unui drept subiectiv i n limitele legii. V om fi n prezena violenei viciu de consimmnt, n situaia n care, dei se urmrete r i drept subiectiv (a unui drept de crean), mijloacele folosite n acest scop sunt n a fara legii (creditorul l amenin pe debitor cu moartea). Pentru actele juridice bila terale sau multilaterale, spre deosebire de dol, n cazul violenei nu se mai cere c a aceasta s provin de la cealalt parte contractant, ci, aa cum prevede art.955 Cod ci vil, ameninarea cu un ru poate s provin i de la un ter262. Se apreciaz c starea de ne itate n care se gsete o persoan, ce o determin s ncheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi ncheiat, trebuie asimilat violenei viciu de consimmnt, deci c s-ar putea e anularea actului juridic i atunci cnd ameninarea cu un ru provine dintr-o mprejurar e ce constituie o stare de necesitate263. De reinut este faptul c, n raport cu regl ementarea actual a violenei ca viciu de consimmnt, starea de necesitate n care s-a afl at o persoan i care a determinat-o s ncheie un act juridic nu poate fi asimilat viciu lui de consimmnt al violenei i ca atare nu atrage sanciunea nulitii relative. 262 n xcepional, p.174. G. Boroi, op. cit., respectiv, n msura n care, datorit 263 necesita te, a lipsit consimmntul uneia dintre pri, strii de I. Rucreanu, Tr. Ionacu .a., op. cit., p.288; D. Cosma, op. cit., p.174; Gh. Beleiu , op. cit., p.159; I. Dogaru, op. cit., p.166. 185

actul juridic este lovit de nulitate absolut264. Cu alte cuvinte, dac una din prile actului juridic civil profit de starea de necesitate n care s-a aflat cealalt parte , actul juridic respectiv este lovit de nulitate absolut pentru cauz imoral. 2.4. L eziunea 2.4.1. Definiie i reglementare Leziunea viciu de consimmnt const n prejudici material suferit de una din pri din cauza disproporiei vdite de valoare dintre dou pr estaii. Disproporia de valoare trebuie s existe chiar n momentul conveniei. Printre v iciile de consimmnt prevzute n art. 953 Cod civil, leziunea nu este trecut. Aceasta es te considerat ca atare n alte reglementri. Astfel, art. 951 Cod civil prevede c: Mino rul nu poate ataca angajamentul su pentru cauz de necapacitate dect n caz de leziune, iar art. 1165 Cod Civil precizeaz: Majorul nu poate pentru leziune, s exercite aciu nea n resciziune. n aceast din urm situaie, legiuitorul a considerat c simpla dispropo e dintre valoarea prestaiilor reciproce nu poate duce la concluzia vicierii consi mmntului, de vreme ce prile contractante sunt persoane majore ce au capacitate de exe rciiu deplin. Art. 1157 Cod civil prevede c Minorul poate exercita aciunea n resciziun e anularea unui contract pentru leziune pentru simpla leziune n contra oricrei con venii. Acest articol a fost implicit modificat prin dispoziiile art. 25 alin. 1 i 2 din Decretul nr. 31/1954 pentru punerea n aplicare a Codului 264 Pentru soluia c pe ricolul fortuit, care a persoanele fizice Familiei i a Decretului nr. 31/1954 ref eritor la determinat pe cineva s ncheie un act juridic, poate uneori zdruncina raiunea victimei i a o distruge, aa nc consimmntul s fie inexistent, a se vedea C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoian Tratat de drept civil romn, vol. II, 1921, p. 1820. 186

i juridice, text potrivit cruia (1) Aplicarea dispoziiilor referitoare la aciunea n an ulare pentru leziune se restrnge la minorii care, avnd vrsta de 14 ani mplinii, ncheie singuri, fr ncuviinarea prealabil a autoritii tutelare, dac aceste acte le pricinuie vreo vtmare. (2) Actele juridice ce se ncheie de minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani sunt anulabile pentru incapacitate, chiar dac nu este leziune. De la regula prevzut de art. 1165 Cod Civil exist excepia265 ce rezult din art. 694 Cod Civil, po trivit creia majorul poate invoca leziunea n cazul n care succesiunea ar fi fost abs olvit sau micorat cu mai mult de jumtate, prin descoperirea unui testament necunoscu t n momentul acceptrii, dup ce el a acceptat succesiunea. n cazul acestei situaii de e xcepie este admisibil aciunea n resciziune intentat de ctre o persoan major. 2.4.2. S ctura leziunii Structura leziunii este diferit n raport de concepia care st la baza reglementrii acesteia. n aceast privin exist dou concepii: o concepie obiectiv i o subiectiv. Potrivit concepiei obiective, pentru a fi n prezena leziunii este suficie nts existe o disproporie de valoare ntre contraprestaii. Potrivit concepiei subiectiv e, pentru a fi n prezena leziunii este necesar ca, pe lng elementul obiectiv, s exist e i un element subiectiv, concretizat n viciu de consimmnt ce rezult din exploatarea s trii de nevoie n care se afl una dintre pri de care are cunotin cealalt parte i de ofit. n dreptul civil romn este consacrat excepia obiectiv: cel ce invoc leziunea nu a e de dovedit dect vdita disproporie de valoare ntre contraprestaii. Dac o parte profit de starea de nevoie 265 E.Lupan, op. cit., p. 229. parte, actul juridic este lov it de n care se afl cealalt nulitate266 I. Rucreanu, op. cit., p.289. 266. absolut pe ntru cauz imoral 187

2.4.3. Condiii Din reglementarea i definiia leziunii rezult c sunt necesare urmtoarele condiii pentru a se putea cere anularea actului pentru acest viciu de consimmnt267: leziunea s fie consecina direct i nemijlocit a actului respectiv (art.1158 Cod civil prevede c, atunci cnd leziunea rezult dintr-un eveniment cauzal i neateptat, minorul nu are aciunea n resciziune); leziunea s existe n raport cu momentul ncheierii actul ui juridic; disproporia de valoare ntre contraprestaii s fie vdit. 2.4.4. Domeniul de aplicare Leziunea are un domeniu restrns de aplicare, att n privina persoanelor, ct i privina actelor juridice. Cu privire la persoane, leziunea se refer numai la mino rii ntre 14 i 18 ani, adic la minorii cu capacitate de exerciiu restrns. Sub aspectul actelor juridice supuse anulrii pentru leziune, trebuie avute n vedere urmtoarele c erine: leziunea privete doar actele de administrare ncheiate de minor singur, fr ncuvi inarea prinilor ori tutorelui, acte pentru care legea nu cere i ncuviinarea autoritii telare, dac aceste acte sunt lezionare pentru minor; sunt supuse leziunii numai a ctele cu titlu oneros comutative (nu i cele aleatorii). 2.5. Comparaie ntre viciile de consimmnt Cele patru vicii de consimmnt examinate prezint urmtoarele asemnri: s este aceeai: anulabilitatea actului juridic civil; 267 viciul de consimmnt trebuie s fie dovedit, acesta nu P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vo l.I, se prezum; Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.183. 188

viciul de consimmnt trebuie s fie determinant pentru ncheierea actului juridic; este suficient ca viciul s afecteze consimmntul unei singure pri n actele bilaterale , n d necesar ca viciul s fie comun. ntre viciile de consimmnt exist i unele deosebiri: su aspectul probei, eroarea este mai greu de dovedit (deoarece ea const ntr-un eleme nt subiectiv), n timp ce dolul, violena i leziunea sunt mai uor de dovedit prin fapt ul c au n structur i un element obiectiv, exterior; eroarea viciaz consimmntul numai privete calitile substaniale ale obiectului sau ale persoanei, pe cnd dolul viciaz voi na, indiferent asupra crui element determinant poart eroarea provocat; eroarea este aplicabil att actelor unilaterale, ct i actelor bilaterale, pe cnd dolul, violena i le iunea privesc, n principal, actele bilaterale; dolul i violena constituind n sine fa pte ilicite pot atrage, pe lng sanciunea nulitii relative, i rspunderea civil delic adic obligarea celui vinovat la plata de despgubiri. Seciunea a IV-a Obiectul actului juridic 1. Definiie Prin obiect al actului juridi c civil se nelege conduita prilor stabilit prin actul juridic, respectiv aciunile ori inaciunile la care 268 Gh. Beleiu, sunt ndreptite ori op. care p.161; E. Lupan, op. cit., p.231; G. Boroi, de cit., sunt inute prile268. op. cit., p.178; I. Dogaru, op. cit., p.173. 189

Din cuprinsul definiiei se poate observa c obiectul actului juridic civil se ident ific cu obiectul raportului juridic civil ce izvorte din actul respectiv. Obiectul actului juridic civil nu poate fi confundat cu coninutul sau efectele actului jur idic civil, respectiv, cu drepturile subiective civile i obligaiile nscute din actu l juridic. Bunoar, nu se poate pune semnul egalitii ntre obligaia vnztorului de a pre lucrul cumprtorului, pe de o parte, i predarea lucrului respectiv, pe de alt parte. n doctrin nu exist un punct de vedere unitar n privina noiunii obiectului actului juri dic civil. Astfel, ntr-o opinie269, obiectul actului juridic civil const n crearea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui raport juridic. Acestei opinii i s e reproeaz faptul c se confund obiectul cu efectul actului juridic. ntr-o alt opinie27 0, obiectul actului juridic const n interesele reglementate de pri n baza i n limitele legii prin mijloacele actului juridic. Acestei opinii i se opune faptul c interes ul ine de scopul (cauza) actului juridic. ntr-o alt opinie271, se neag faptul c actul juridic ar avea un obiect propriu, distinct, analizndu-se doar obiectul obligaiei sau obligaiile generate de actul juridic. n sprijinul definiiei obiectului actului juridic civil pe care am enunat-o, invocm i prevederile art.962 Cod civil, potrivi t cruia obiectul conveniilor este acela la care prile sau numai una din pri se oblig prile se oblig tocmai la obiectul obligaiei sau obligaiilor, adic la o anumit presta C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Drept civil romn, vol. II, Bucureti, 1 943, p. 825; A. Ionacu, op. cit., p.96. 270 269 Bucureti, 1969, p.213. 271 1921, p.432. 190

2. Condiiile de validitate a obiectului actului juridic civil Pentru a fi valabil , obiectul actului juridic civil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii generale ob iectul s existe; s fie n circuitul civil; s fie determinat sau determinabil; s fie li cit i moral , precum i anumite condiii speciale: cel ce se oblig s fie titularul drept ului; obiectul s conste ntr-un fapt personal al debitorului272; s existe autorizaia administrativ prevzut de lege. Condiii generale Obiectul actului juridic civil trebu ie s existe. Dac bunul ce formeaz obiectul actului juridic a existat, dar nu mai ex ist la data ncheierii actului juridic, un asemenea act nu este valabil. Soluia este consacrat expres n materia vnzrii273. Bunul existent la data ncheierii actului jurid ic civil ndeplinete condiia pe care o avem n vedere. Bunul viitor poate forma obiect valabil al actului juridic, cu excepia succesiunilor viitoare (nc nedeschise), ca, de exemplu, 272 n reglementrile cuprinse n art. 962 i 963 Cod civil pe care le-am citat n text, privi tor la cerinele pe care trebuie s le ntruneasc obiectul actului juridic civil, Codul civil mai cuprinde urmtoarele dispoziii: Obligaia trebuie s aib obiect un lucru deter minat cel puin n specia sa. Cantitatea obiectului poate fi necert, de este posibil d eterminarea sa art. 964 Cod civil. Lucrurile viitoare pot fi obiectul obligaiei. Nu se poate face renunare la o succesiune ce nu este deschis, nici se poate face nvoi ri unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimmntul celui a crui succesiune e ste n chestiune art. 965 Cod civil. 273

lucrul vndut era pierit n tot, vinderea este nul. Dac a pierit numai n parte, cumprtor l are alegerea ntre a se lsa de contract, sau a pretinde reducerea preului. 191

o recolt viitoare, lucrul care se va confeciona etc.; bunurile viitoare ale debito rului nu pot forma obiectul unei ipoteci art. 1775 Cod civil. Obiectul s fie n cir cuitul civil. Aceast condiie este formulat expres n art. 963 Cod civil i concretizat n materia vnzrii n art. 1310 Cod civil, n care se prevede: Toate lucrurile care sunt n c omer pot fi vndute afar numai dac vreo lege a oprit aceasta. Bunurile inalienabile nu pot forma obiect valabil al vreunui act juridic civil. De exemplu, terenurile a parinnd domeniului public, succesiunile nedeschise, substanele stupefiante etc. sun t scoase din circuitul civil;274 de asemenea, viaa, sntatea, integritatea corporal a fiinei umane, starea civil etc. Aadar, prin bunuri aflate n circuitul civil se neleg acele bunuri care pot fi dobndite sau nstrinate prin acte juridice civile, indifere nt c ar fi vorba despre bunuri care pot circula nengrdit sau despre bunuri care pot circula n condiii restrictive. Nesocotirea interdiciei de nstrinare sau a cerinelor r estrictive de circulaie a anumitor bunuri atrage sanciunea nulitii absolute a actulu i juridic respectiv. Obiectul trebuie s fie determinat sau determinabil. Aceast co ndiie este cerut att de art.948 pct.3 Cod civil, care vorbete despre un obiect determ inat, ca o condiie esenial pentru validitatea unei convenii, ct i de art.964 Cod civil care n art. 4 alin.2 din Legea nr.18/1991, Legea fondului funciar, republicat, se preve de: Domeniul public poate fi de interes naional, caz n care proprietatea asupra sa n regim de drept public aparine statului, sau de interes local, caz n care propriet atea, de asemenea aparine n regim public comunelor, oraelor, municipiilor sau judeel or. Potrivit art. 5 alin. 2 din aceeai lege, terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile. Ele pot fi introduse n circuitul civil dect dac, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. 192 274

stabilete c obligaia trebuie s aib de obiect un lucru determinat, cel puin n specia s Cantitatea obiectului poate fi necert, de este posibil determinarea sa. Dac avem n ve dere distincia dintre bunurile determinate prin caractere individuale bunuri cert e i bunurile determinate prin caractere generice, observm c, n primul caz, condiia pr evzut la art.964 Cod civil este ndeplinit prin ipotez, iar n al doilea caz, condiia es e ndeplinit dac prile au stabilit criteriile de determinare a obiectului n momentul ex ecutrii actului juridic civil. Obiectul s fie posibil. Aceast cerin decurge din princ ipiul c nimeni nu poate fi obligat la imposibil. Imposibilitatea obiectului actul ui juridic civil echivaleaz practic cu lipsa obiectului, ceea ce duce la nulitate a absolut a actului juridic. Imposibilitatea obiectului actului juridic civil tre buie s aib caracter absolut, obiectiv, iar nu subiectiv. Prestaia trebuie s fie impo sibil pentru oricine. Pe cale de consecin, dac imposibilitatea este subiectiv (relati v), adic numai pentru un anumit debitor, atunci obiectul actului juridic civil est e valabil, iar n caz de neexecutare culpabil din partea debitorului, este angajat rs punderea civil. Imposibilitatea poate fi de ordin material dac obiectul actului ju ridic nu poate fi nfptuit datorit unei stri de fapt , dar i de ordin juridic dac se oreaz unei mprejurri de drept. Imposibilitatea de executare trebuie apreciat totdeau na n raport cu momentul ncheierii actului juridic civil. Obiectul actului juridic civil s fie licit i moral. Obiectul actului juridic civil trebuie s fie n concordan cu dispoziiile legale n vigoare i cu bunele moravuri menionate n art.5 din Codul civil. ste ilicit obiectul actului juridic civil dac vreo persoan s-ar obliga s pun influena sa n serviciul unei alte persoane, n condiii nepermise de lege, ca n cazul traficul ui de influen, dac s-ar obliga s svreasc o fapt ce constituie infraciune n schimbu estaii etc. 193

Condiii speciale Obiectul s fie un fapt personal al celui ce se oblig. Aceast condiie are la baz principiul dup care nimeni nu poate fi obligat dect prin voina sa. Pe ca le de consecin, o parte nu poate promite ntr-un fapt juridic fapta altuia, ci numai propria fapt, cu excepia situaiei n care promisiunea s-ar face n calitate de repreze ntant al acelei persoane. Cu alte cuvinte, sub aspectul opozabilitii, promisiunea faptei altuia este lipsit de eficien juridic n privina persoanei a crei fapt a fost p is. Este valabil ns actul juridic prin care o persoan se oblig s depun toat diligena ru a convinge un ter s ncheie ori s ratifice un act juridic civil convenie de porte ort. Cel ce se oblig trebuie s fie titularul dreptului. Aceast condiie are la baz pri ncipiul juridic potrivit cruia nimeni nu se poate obliga valabil la ceva ce nu ar e, ori la mai mult dect are. Aceast cerin pune n discuie valabilitatea sau nevalabilit atea vnzrii; soluia difer dup cum este vorba de bunul vndut: bun generic sau bun cert. Dac vnzarea privete un bun determinat prin caractere generice sau un bun viitor, l ipsa calitii de proprietar n momentul ncheierii actului juridic civil nu are nici o consecin n privina valabilitii acestuia, deoarece, n acest caz, dreptul de proprietate se strmut n momentul individualizrii bunului de gen sau al naterii bunului viitor; de bitorul cruia i lipsete bunul poate, ntre timp, procura de la oricine. Dac vnzarea pri vete un bun individual determinat, iar prile au fost de bun-credin sau cel puin cumpr l a fost de bun-credin, creznd c bunul aparine vnztorului, actul juridic este anulabi entru eroare asupra calitii eseniale a vnztorului275; dac ambele pri au fost de rea-c in, adic au tiut c lucrul vndut este proprietatea altei persoane, atunci actul juridic civil este lovit de nulitate absolut. 275 G. Boroi, op. cit., p.181. 194

Cerina autorizaiei administrative. n unele acte juridice, care au ca obiect anumite bunuri, actul juridic nu este valabil dac nu se obine autorizaia administrativ prevz ut de lege. De exemplu, n conformitate cu prevederile Legii nr.295/2004 privind re gimul armelor i muniiilor, mprumutul sau nstrinarea armelor i muniiilor se poate face umai persoanelor autorizate s le dein, cu respectarea destinaiei acestora i a scopulu i pentru care s-a dat autorizarea. Seciunea a V-a Cauza 1. Definiie i reglementare Cauza sau scopul actului juridic este acea condiie de fond, esenial i general, care c onst n obiectivul urmrit la ncheierea unui asemenea act. n art.948 Cod civil se preci zeaz o cauz licit ca o condiie esenial, iar art.966 Cod civil menioneaz: Obligaia ondat pe o cauz fals, sau nelicit, nu poate avea nici un efect. Art.967 Cod civil ara t c o convenie este valabil chiar dac nu este expres cauza acesteia i, totodat, c, p vada contrar, cauza este prezumat. n art.968 Cod civil sunt precizate situaiile n car e cauza este considerat nelicit, i anume, cnd este prohibit de legi, cnd este contrar unelor moravuri i ordinii publice. Ca element esenial al actului juridic civil, ca uza nu se confund nici cu consimmntul i nici cu obiectul, fiind element de sine stttor Cauza mpreun cu consimmntul formeaz voina juridic, aceasta din urm cuprinznd i sc t de parte atunci cnd i-a dat consimmntul la ncheierea actului juridic, obligaia pe ca e i-a asumat-o nereprezentnd altceva dect mijlocul prin care se ajunge la realizare a scopului 195

respectiv.276 Cauza nu se confund nici cu izvorul efectelor juridice, deoarece sar confunda partea cu ntregul. 2. Elementele cauzei n dreptul nostru civil se admi te c exist dou elemente277 care compun cauza actului juridic: scopul imediat i scopu l mediat. a) Scopul imediat (direct), numit i scopul obligaiei, difer n funcie de cat egoria sinalagmatice, scopul imediat identic n n contractele de acte juridice civi le, fiind const n cadrul aceleiai categorii: prefigurarea mintal a contraprestaiei; r eprezentarea sau n aceast situaie, reciprocitii de prestaii ale prilor i corespunde rocitatea de cauze; n contractele unilaterale cu titlu gratuit, scopul imediat co nst n intenia de a gratifica; n contractele reale, scopul imediat const n reprezentare a remiterii lucrului; n contractele aleatorii se consider c elementul risc constitu ie cauza obligaiilor prilor. Scopul imediat este un element abstract i invariabil n c adrul unei categorii de acte juridice civile. b) Scopul mediat (indirect), numit i scopul actului juridic civil, const n motivul determinant al ncheierii unui act j uridic civil i privete fie nsuirile contraprestaiei, fie anumite caliti ale celeilalte pri. Scopul imediat se caracterizeaz prin aceea c este subiectiv i variabil de la o c ategorie de acte la alt categorie i, chiar n I. Dogaru, op. cit., p.179. Gh. Beleiu, op. cit., p.166; G. Boroi, op. cit., p.1 83 i urm.; E. Lupan, op. cit., p.238 i urm.; I. Dogaru, op. cit., p.180-181; D. Co sma, op. cit., p.221; T. Pop, op. cit., p.148. 277 276 196

cadrul aceleiai categorii, de la un act la altul. De exemplu, n cazul contractului de vnzare-cumprare, scopul imediat const n destinaia concret ce urmeaz a se da lucrul i cumprat, respectiv, sumei ce reprezint preul, astfel nct difer de la cumprtor la cu r (o persoan cumpr o locuin pentru a o dona cuiva, iar o alt persoan cumpr o cas pe face o investiie), respectiv, de la vnztor la vnztor (o persoan vinde un lucru pentru ca din suma obinut ca pre s i cumpere un alt lucru, iar o alt persoan vinde un alt lu pentru ca din suma obinut s plteasc o datorie). 3. Condiiile cauzei Din reglementrile cuprinse n art.5, 966, 968 Cod civil rezult c, pentru a fi valabil, cauza trebuie s nd eplineasc urmtoarele condiii: s existe, s fie real, s fie licit, s fie moral. a) Ca buie s existe. Aceast cerin este prevzut de art.966 Cod civil, care dispune c obliga auz .... nu poate avea nici un efect. Aceast condiie de valabilitate a cauzei este nel eas diferit n literatura de specialitate. Astfel, ntr-o opinie, se consider c lipsa c auzei se confund cu cauza fals, care este, n esen, o eroare asupra cauzei, ntruct oric persoan contient care ncheie un act juridic civil urmrete un anumit scop.278 ntr-o al opinie, se consider c lipsa cauzei nu are independen conceptual, ea fiind ncorporat n nceptul de cauz fals279. n ce privete scopul imediat, inexistena i falsitatea cauzei n u se confund n toate cazurile, iar n ce privete scopul imediat, lipsa acesteia se re duce la o eroare asupra cauzei280. 278 279 280 A se vedea A. Ionacu, op. cit., p.91-93. A se vedea Tr. Ionacu, op. cit., p.272-27 4. A se vedea D. Cosma, op. cit., p.229-234. 197

Considerm c, n rezolvarea problemei, este necesar s facem o dubl distincie281: pe de o parte, scopul mediat de scopul imediat; pe de alt parte, cauzele lipsei de cauz, ceea ce va duce la urmtoarele soluii: cnd lipsa cauzei se datoreaz lipsei discernmntul ui, lipsesc ambele elemente ale acesteia, deoarece n structura voinei juridice int r consimmntul i cauza, ambele presupunnd existena discernmntului; n aceast situai uzei atrage nulitatea relativ a actului juridic civil, deoarece aceasta este sanci unea lipsei discernmntului; cnd lipsa cauzei se datoreaz: lipsei contraprestaiei, n co ntractele sinalagmatice; lipsei predrii bunului, n actele reale; lipsei riscului, n actele aleatorii; lipsei inteniei de a gratifica, n actele cu titlu gratuit lipset e un element esenial al actului juridic, iar lipsa scopului imediat se rsfrnge i asu pra scopului mediat, lsndu-l fr suport juridic, ceea ce atrage nulitatea absolut a ac tului juridic. b) Cauza trebuie s fie real. Aceast condiie a cauzei este expres prevz ut de art.966 Cod civil: Obligaia ... fondat pe o cauz fals ...nu poate avea nici un e fect. Cauza nu este real, ci fals, cnd exist eroare asupra motivului determinant, adi c asupra scopului mediat. Falsitatea cauzei atrage nulitatea relativ a actului jur idic282. De exemplu, o persoan gratific o alt persoan printr-o donaie, creznd c gratif catul i este o rud apropiat, ca mai trziu s descopere c ea nu este nici mcar rud nde Motivul determinant al voinei sale de a gratifica l-a constituit calitatea persoa nei gratificate. Deoarece reprezentarea acestei caliti nu a corespuns realitii, 281 Gh. Beleiu, op. cit., p.167; T. Pop, exist eroare asupra nsuirilor persoanei,op. ci t., p.148-149. iar cauza este fals. 282 Gh. Beleiu, op. cit., p.168. 198

c) Cauza s fie licit. Cerina este prevzut de art.966 Cod civil: Obligaia ... nelicit poate avea nici un efect i de art.968 Cod civil, care prevede: Cauza este nelicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrarie bunelor moravuri i ordinii publice. Din a rticolul 968 Cod civil rezult c se declar ilicit actul juridic civil att n situaia n c re scopul este prohibit de lege, ct i n situaia cnd acesta este contrar bunelor moravu ri i ordinii publice. Prin urmare, n actele juridice, cauza este ilicit cnd vine n co adicie cu normele imperative ale legii. Ilicit poate fi doar scopul mediat283. d) Cauza trebuie s fie moral. Scopul actului juridic civil este moral atunci cnd este n concordan cu regulile de convieuire social, respectiv cu bunele moravuri. n doctrin s-a pus problema corelaiei dintre art.968 Cod civil menionat mai sus i art.5 Cod ci vil, potrivit cruia nu se poate deroga prin convenii sau dispoziii particulare de la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri, deoarece aparent ar exista o suprapunere ntre sferele de aplicare a celor dou texte de lege. S-a concluziona t c nu exist suprapunere ntre cele dou articole, deoarece, potrivit art.5 din Codul civil, pot fi anulate numai actele a cror cauz este contrar prevederilor exprese ca re intereseaz ordinea public, economic i social, precum i bunele moravuri, iar potrivi t art.968 Cod civil, pot fi anulate i acele acte a cror cauz, chiar dac nu ncalc o dis poziie legal cu privire la ordinea public i moral, este totui ilicit i imoral. De ex , convenia ncheiat n scopul nceperii, meninerii sau relurii unei relaii de concubinaj . 283 284 Gh. Beleiu, op. cit., p.168. Decizia nr.1774 din 1956 a fostului Tribunal Suprem, n Revista Romn de Drept, nr.6 di n 1974; Decizia nr.53 din 1981 n Revista Romn de Drept, nr.9/1981, p.64. 199

4. Rolul cauzei Rolul cauzei actului juridic civil este dat de importana acestei condiii eseniale a oricrui astfel de act juridic. Aceast importan este subliniat de ur oarele libere i contiente n cauza constituie garania voinei idei: actul juridic civil . Aceasta rezult din cele dou condiii: cauza s existe i cauza s fie real; prin condii cerute de lege cauza s fie licit i cauza s fie moral , se constituie un instrument e icace de aprare a ordinii publice, economice i sociale, precum i de asigurare a res pectrii moralei; cauza constituie un criteriu de clasificare a actelor juridice n acte cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit; cauza constituie i un crite riu de apreciere a valabilitii obiectului actului juridic civil. 5. Proba cauzei P otrivit art.967 alin.1 Cod civil, Convenia este valabil cu toate c, cauza nu este ex pres, iar potrivit alin.2 din acelai text de lege, cauza este prezumat pn la dovada co trarie. Din prezumia de valabilitate a cauzei, indiferent de faptul cuprinsul text ului de lege menionat rezult dou redrii ei prezumii relative: n nscrisul constatator a actului juridic; prezumia de existen a cauzei, ceea ce nseamn c ea nu trebuie dovedit Cu privire la mijloacele de prob, acestea pot fi admise potrivit dreptului comun , deoarece existena cauzei poate fi dovedit prin orice mijloc de prob, iar inexiste na i falsitatea ei pot fi probate prin dovedirea lipsei discernmntului, a lipsei unu i element esenial la ncheierea actului juridic ori erorii 200

asupra mobilului determinant. Imoralitatea i ilicitatea cauzei pot fi dovedite cu orice mijloc de prob legal. nclcarea cerinelor legale privitoare la cauz este sancion t n mod diferit: ilicitatea sau imoralitatea cauzei, cu nulitate absolut, iar lipsa de cauz i cauza fals, cu nulitate relativ. Seciunea a VI-a Forma actului juridic civ il 1. Definiie Prin forma actului juridic civil se nelege modalitatea de exterioriz are a manifestrii de voin fcut cu intenia de a crea, modifica sau stinge un raport jur idic civil concret. Expresia forma actului juridic este utilizat n doctrin n sens rest rns i n sens larg. n sens restrns (stricto sensu), prin forma actului juridic se neleg tocmai modul de exteriorizare a voinei juridice interne. Acest neles este crmuit de principiul consensualismului. n sens larg (lato sensu), prin forma actului jurid ic civil se neleg condiiile de form, care apar sub trei aspecte: forma cerut pentru ns valabilitatea actului juridic civil, ad validitatem; forma cerut pentru probarea actului juridic civil, ad probationem; forma cerut pentru opozabilitatea actului juridic fa de alte persoane, fa de teri. 1.1. Principiul consensualismului Forma actu lui juridic civil n sens restrns stricto sensu este dominat de principiul consensua lismului. Acest principiu nseamn c simpla manifestare de voin este nu numai necesar, c i i suficient, pentru ca actul juridic civil s ia natere n mod valabil din punct de v edere al formei pe care o mbrac manifestarea de voin fcut n scopul de a produce efecte juridice. 201

Principiul consensualismului nu este expres consacrat cu caracter general. Exist ena sa este dedus, nendoielnic, din faptul c acest principiu este consacrat pentru a numite acte juridice, precum contractul de vnzare-cumprare (art.1295 alin.1 Cod ci vil, potrivit cruia vinderea este perfect ntre pri i proprietatea este de drept strmu la cumprtor, n privina vnztorului, ndat ce prile s-au nvoit asupra lucrului i asu dei lucrul nc nu se va fi predat i preul nc nu se va fi numrat), sau, cu titlu mai al, contractele translative de drepturi reale (art.971 Cod civil, care dispune c n contractele ce au ca obiect translativ proprietatea sau un alt drept real, propr ietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimmntului prilor i lucrul rmne n r -pericolul dobnditorului, chiar cnd nu i s-a fcut tradiiunea lucrului); legea civil co nsacr expres excepiile de la principiul consensualismului, care n esen sunt trei: for ma cerut ad validitatem, forma cerut ad probationem i forma cerut pentru opozabilita te fa de teri. 1.2. Clasificarea condiiilor de form Condiiile de form a actului juridi civil se clasific, n principal, n funcie de consecinele juridice ale nerespectrii lor . Astfel, distingem: forma cerut pentru valabilitatea actului juridic civil, cuno scut i sub denumirea de forma ad validitatem sau forma ad solemnitatem, a crei nere spectare atrage nulitatea absolut a actului juridic civil; forma cerut pentru prob area actului juridic, care se mai numete i forma cerut ad probationem, a crei neresp ectare nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci, n principiu, imposibi litatea dovedirii lui cu un alt mijloc de prob; forma cerut pentru opozabilitatea fa de teri, a crei nerespectare se sancioneaz cu inopozabilitatea. Acest 202

lucru nseamn c tera persoan este n drept s ignore actul juridic care trebuie adus la c notina altor persoane prin ndeplinirea formalitii impuse de lege n acest scop. Dup sur a ori izvorul care cere o anumit form pentru actul juridic civil, distingem: forma legal, adic cea impus de legea civil; forma voluntar ori convenional. 2. Forma cerut validitatem 2.1. Justificare, caractere i condiii Forma cerut ad validitatem este condiia de form a actului juridic civil care const n respectarea cerinelor de form imp use de lege sub sanciunea nulitii absolute a actului juridic respectiv. Obligativit atea impus de lege cu privire la forma necesar pentru nsi valabilitatea actului jurid ic civil are la baz urmtoarele raiuni: pentru anumite acte juridice, forma special c onstituie un mijloc de control al statului asupra unor operaiuni juridice de o im portan deosebit att pentru pri, ct i pentru societate; pentru alte acte juridice, for special reprezint un mijloc de atenionare a prilor cu privire la consecinele important e ale actelor pe care le ncheie (ca, de exemplu, cazul donaiei, ipotecii, renunrii e xprese la succesiune etc.); asigurarea libertii i certitudinii consimmntului cum este cazul toarele: testamentului. este un element constitutiv al actului juridic, li psa Caracterele fiind sancionat cuad validitatem suntaurmacestuia juridice ale form ei nulitatea absolut actului; implic manifestarea expres de voin, ceea ce exclude man ifestarea tacit a voinei prilor; este exclusiv, deoarece nu permite prilor s opteze p ru o anumit form dect n situaia n care legea prevede posibilitatea unei opiuni, ca, de exemplu, cazul 203

testamentului, care, potrivit art.859 Cod civil, poate fi autentic, olograf sau mistic. Condiiile formei cerute ad validitatem sunt urmtoarele: ntregul cuprins al actului juridic civil trebuie s mbrace forma solemn; actele juridice aflate n raport de interdependen cu un act solemn, chiar dac, privite separat, nu sunt acte juridi ce solemne, trebuie s mbrace, obligatoriu, forma solemn; actul juridic care determi n ineficiena unui act juridic solemn trebuie s mbrace i el forma solemn excepie face zul legatului, care poate fi revocat i n mod tacit. Forma autentic este o form solem n. Acest lucru nu nseamn c forma solemn se reduce la forma autentic, ci ea are o sfer ai larg, aflndu-se n relaia ntreg (forma solemn) parte (forma autentic)285. 2.2. Apl i ale formei ad validitatem Principalele acte juridice pentru care legea pretind e forma donaia solemn sunt: art.813 Cod civil; testamentul art.858 Cod civil; revo carea expres a unui legat art.858 Cod civil; acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar art.704 Cod civil i art.76 alin.4 din Legea nr.36/1995286 a notarilo r publici i a activitii notariale; renunarea expres la succesiune art.76 alin.4 din L egea nr.36/1995; mbrca i o alt form dect cea autentic: testamentul olograf, adic cel scris i subscris utor. 286 285 204 De exemplu, testamentul este un act solemn, dar el poate

ipoteca art.1772 Cod civil; actul juridic ntre vii de nstrinare a unui teren, indif erent c acesta este situat n intravilan sau extravilan art.2 alin.1 din Legea nr.2 47/2005287 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adi cente, care a abrogat Legea nr. 54/1998; contractul de arendare scris art.3 i art .6 alin.1 i 4 din Legea nr.16/1994, cu modificrile ulterioare etc. 3. Forma cerut a d probationem 3.1. Noiune i justificare Prin forma cerut ad probationem se nelege ace a cerin, impus de lege sau stabilit de pri, care const n ntocmirea unui nscris cu s e a proba actul juridic valabil ncheiat. Aceast form se justific att pentru importana anumitor acte juridice civile, ct i pentru avantajul practic pe care l prezint, n sen sul c nltur posibilitatea interpretrii diferite, echivoce a contractului actului juri dic i previne ivirea unor litigii n legtur cu acele acte juridice civile. Caractere este obligatorie, iar nu facultativ; din acest punct de nerespectarea ei cu forma cerut ad inadmisibilitii vedere, se aseamn atrage sanciunea validitatem; dovedirii ac tului juridic civil cu un alt mijloc de prob; reprezint o excepie de la principiul consensualismului, ntruct manifestarea de voin trebuie s mbrace forma scris. Nerespect rea formei ad probationem nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci sa nciunea care intervine const n imposibilitatea dovedirii actului juridic cu un alt mijloc de prob. 287 Publicat n M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005. 205

3.2. Aplicaii Legislaia n vigoare folosete dou procedee de aplicare a formei ad proba tionem: instituirea formei ad probationem pentru o anumit categorie de acte jurid ice civile, respectiv, cele care au lege art.1191 valoare maicivil; dect cea prevz ut de un obiect de o alin.1 Cod mare instituirea formei ad probationem, cu caract er particular, pentru anumite acte juridice: contractul de locaiune (art.1416 Cod civil), depozitul voluntar (art.1597 Cod civil), tranzacia (art.1705 Cod civil), contractul de nchiriere a locuinelor (art.21 din Legea nr.114/1996, legea locuinei , republicat), contractul de asigurare (art.241 din Legea nr.32/2000288 privind s ocietile de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile ulterioare). 4. For ma cerut pentru opozabilitate fa de teri 4.1. Noiune i justificare Forma cerut pentru pozabilitatea fa de teri const n acele formaliti cerute prin lege pentru a face actul uridic civil opozabil i persoanelor care nu au participat la ncheierea lui, n veder ea ocrotirii drepturilor sau intereselor lor289. Aceast cerin de form este necesar, d eoarece, potrivit principiului relativitii, actul juridic civil i produce efecte num ai fa de prile actului juridic civil. Cu alte cuvinte, prile nu pot opune actul lor al tor persoane, ntruct actul respectiv nu este opozabil acestora din urm. n anumite si tuaii, legea cere ndeplinirea unor formaliti 288 prin care Publicat n act juridic148 d infi cunoscut de ctre teri. Este un anumit M. Of. nr. poate 10 aprilie 2000. 289 D . Cosma, op. cit., p.253-254. cazul actelor juridice care constituie sau transmi t drepturi reale. 206

Drepturile reale, fiind drepturi absolute, sunt opozabile erga omnes. Pentru a f i opozabile fa de teri i actele juridice ce au ca obiect drepturi reale, este necesa r luarea msurii de publicitate. 4.2. Aplicaii ale formei pentru opozabilitate fa de t eri Dintre aplicaiile imobiliar, prin sistemul crilor funciare publicitatea acestei f orme menionm: Legea nr.7/1996, legea cadastrului i a publicitii imobiliare, cu modific ile ulterioare; publicitatea constituirii gajului, prin pstrarea actului ntr-o map special la judectoria n circumscripia creia s-a ncheiat actul juridic art.1686 Cod ci il; notificarea cesiunii de crean art.1393 Cod civil; darea de dat cert nscrisului su b semntur privat art.1182 Cod civil; nregistrarea cerut n materia inveniilor; public tea necesar n materie de concesiune, nchiriere i locaia gestiunii; publicitatea i nreg strrile prevzute pentru persoanele juridice de tip asociativ; nregistrrile i publicit atea stabilite prin Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat. Sanci unea nerespectrii formei cerute pentru opozabilitate este inopozabilitatea, n sens ul c terul nu este obligat s recunoasc asemenea acte ncheiate de pri, pe care le poate ignora. Seciunea a VII-a Modalitile actului juridic civil 1. Definiie Prin modalitile actului juridic civil se nelege acel element al acestui act care const ntr-o mprejurare ce ar e influen 207

asupra efectelor pe care le produce sau trebuie s le produc un asemenea act290. Di n cuprinsul definiiei rezult c modalitatea actului juridic are dou elemente: mprejura rea care poate consta ntr-un eveniment sau ntro aciune uman; cnd mprejurarea const n rgerea timpului modalitatea poart denumirea de termen; cnd mprejurarea const fie ntrun eveniment viitor, fie ntr-o aciune, modalitatea se numete condiie; cnd mprejurarea const ntr-o aciune a omului, modalitatea se numete sarcin; mprejurarea trebuie s influ neze efectele actului juridic. 1.2. Caracterul modalitilor Modalitile actului juridic se nfieaz ca elemente neeseniale n acea categorie de acte, ceea ce nseamn c ele po ezente, dar pot s lipseasc, fr a afecta valabilitatea actelor respective. n actele ju ridice afectate de modaliti, prezena unei anumite modaliti termen, condiie ori sarc e de esena lor, n sensul c afecteaz validitatea acestora. n alte acte juridice civile , prezena modalitilor este inadmisibil, cum este cazul actelor pur i simple. Odat luat e n considerare n actul juridic civil, modalitile creeaz ntre pri o stare de ateptar privire la efectele operaiei juridice, n sensul c mplinirea evenimentului ateptat dec laneaz ori stinge aceste efecte291. 1.3. Utilitate practic A. Ionacu, op. juridic D. prezint utilitate practic Modalitile actului cit., p.99;civ il Cosma, op. cit., p.262-263; E. Lupan, op. cit., p.255. sub urmtoarele aspecte: 291 290 208

stipularea modalitilor reprezint un aspect al principiului libertii ntocmirii actelor juridice civile; n actele afectate de modaliti, legea impune prezena unei modaliti; n uncie de interesele lor, prile pot amna sau stinge efectele unui act juridic dup un a numit interval de timp ori pot ridica la rang de element esenial unele noiuni subi ective, care, altfel, ar rmne indiferente dreptului; de exemplu, ntr-o donaie, sau nt r-un legat, dispuntorul creeaz o obligaie pentru gratificat prin impunerea unei sar cini de executat. 2. Termenul 2.1. Definiie i reglementare Termenul, ca modalitate a actului juridic civil, este un eveniment viitor i sigur ca realizare, pn la care este amnat nceperea sau stingerea exercitrii drepturilor i executrii obligaiilor292. rincipalele reglementri referitoare la termen sunt nscrise n art.1022-1025 Cod civi l. Astfel, art.1022 prevede: Termenul se deosebete de condiie, pentru c el nu suspen d angajamentul, ci numai amn suspendarea. Art.1023 stabilete: Aceea ce se datorete cu ermen nu se poate cere naintea termenului, dar ceea ce se pltete nainte nu se mai po ate repeta. Potrivit art.1024, termenul este presupus totdeauna c s-a stipulat n fav oarea debitorului, dac nu rezult din stipulaie sau din circumstane c este primit i n f voarea creditorului. Art.1025, prevede: Debitorul nu mai poate reclama beneficiaru l termenului, cnd este czut n 292 deconfitur, saualte definiii, a se vedea: A. Ionacu, op. ce prin Pentru cnd, cu fapta sa, a micorat siguranele cit., p.99; contract ddus e creditorului su. Tratat de drept civil, 1967, D. Cosma, op. cit., p.264; V. Econ omu, p.298. 209

2.2. Clasificare nfuncie deefectelesale,termenulestesuspensiv iextinctiv. Termenul suspensiv este acela care amn, ntrzie nceputul exercitrii dreptului subiectiv i execut rea obligaiei pn la mplinirea lui. De exemplu, mprumutul unor bunuri fungibile pn la o anumit dat. Numai la mplinirea datei respective, mprumuttorul ncepe s-i exercite drep , iar mprumutatul, s-i exercite obligaia. Termenul extinctiv este acela care amn sting erea exercitrii drepturilor i executrii obligaiilor pn la mplinirea lui. De exemplu, irierea unui apartament pe timp de doi ani etc. Dup criteriul cunoaterii, sau nu, la data ncheierii actului juridic, a datei mplinirii sale, avem: termen cert i term en incert. Termenul cert este cel a crui dat de mplinire este cunoscut; de exemplu, 1 iulie dintr-un anumit an. Termenul incert este cel a crui dat de mplinire nu este cunoscut la data ncheierii actului, dei mplinirea este sigur; de exemplu, data morii unei persoane n contractul de rent viager. n funcie de izvorul su, distingem termenul voluntar, termenul legal i termenul judiciar. Termenul voluntar este acela care s -a stabilit prin actul juridic unilateral, bilateral sau multilateral. Termenul voluntar poate fi expres cnd este stipulat explicit n actul juridic civil i tacit c d rezult implicit, indirect din act, fiind dedus din natura raportului juridic sa u din mprejurrile n care se execut obligaiile. Termenul legal este stabilit totdeauna prin lege. Termenul judiciar este cel stabilit de instana de judecat n favoarea de bitorului (art.1583 Cod civil prevede c judectorul va prescrie un termen de plat n c azul mprumutului fcut n anumite condiii). n funcie de titularul beneficiului termenulu i, acesta poate fi n favoarea debitorului, n favoarea creditorului i n favoarea ambe lor pri. 210

Termenul n favoarea debitorului reprezint regula. Art.1024 Cod civil stabilete: Term enul este presupus totdeauna c s-a stipulat n favoarea debitorului, dac nu rezult di n stipulaie, sau din circumstane c este primit i n favoarea creditorului. Termenul n f voarea creditorului. n acest caz, creditorul poate cere executarea obligaiei nainte de mplinirea termenului, fr ca debitorul s se poat opune. Termenul n favoarea ambelor pri. n acest caz, executarea anticipat a obligaiilor este posibil cu acordul ambelor pri. 2.3. Efectele termenului Termenul, ca modalitate a actului juridic civil, afe cteaz numai executarea actului, iar nu i existena sa. Analiza efectelor pe care el le produce implic distincia dintre termenul suspensiv i termenul extinctiv. Termenu l suspensiv ntrzie exercitarea dreptului subiectiv i executarea obligaiei. Dei afecta te de termen, dreptul subiectiv i obligaia au o existen cert, ceea ce are o serie de consecine, i anume: n cazul cnd debitorul execut obligaia nainte de termen, plata este valabil, n condiiile art.1023 Cod beneficiul termenului; civil, i omplinirea plat echi valeaz cu o renunare lacrepn la asemenea termenului (pendente termine), ditorul este ndreptit s ia msuri de conservare a dreptului su, dar nu poate intenta aciunile prev e de art.974 i art.975 Cod civil (aciunea oblic i aciunea paulian); termenul suspensiv nu amn transferul drepturilor reale asupra bunurilor individual determinate (res certa), excepie fcnd cazurile n care s-a prevzut contrariul; creditorul nu poate cere plata nainte de mplinirea termenului; 211

creditorul nu poate opune debitorului compensaia, deoarece acest mod de stingere a obligaiilor presupune ca datoriile s fi ajuns la scaden, adic s fie exigibile; pn l linirea termenului suspensiv nu ncepe s curg prescripia extinctiv art.7 alin.3 din De cretul nr.167/1958. Termenul extinctiv are ca efect marcarea ncetrii dreptului sub iectiv i a obligaiei corelative. De exemplu, n cazul mplinirii termenului nchirierii, nceteaz dreptul de folosire a bunului de ctre locatar i totodat obligaiile locatorulu i. 3. Condiia 3.1. Definiie i reglementare Condiia, ca modalitate a actului juridic, este un eveniment viitor i nesigur ca realizare, de care depinde nsi existena actulu i juridic293. Art.1004 Cod civil prevede: Obligaia este condiionat cnd perfectarea ei depinde de un eveniment viitor i necert. Condiia implic dou elemente: un eveniment v iitor, raportat la momentul ncheierii actului juridic civil; realizarea acestui e veniment este nesigur. Comparativ cu termenul a crui realizare este cert, condiia pr esupune incertitudinea ndeplinirii evenimentului viitor. Codul civil cuprinde o r eglementare larg a condiiei, n general, la art.1004 1016, a condiiei suspensive la a rt.1017 1018 i a condiiei rezolutorii la art.1019 1021. Gh. Beleiu, op. cit., p.176; E. Lupan, op. cit., p.263; I. Dogaru, op. cit., p.1 98; O. Ungureanu, op. cit., p.109. Invocnd prevederile art.1017 Cod civil i 1019 C od civil, G. Boroi (op.cit., p.196-197) definete condiia ca un eveniment viitor i n esigur ca realizare, de care depinde existena dreptului subiectiv civil i a obligai ei civile corelative. Aceeai definiie este dat i de M. Pascu, Drept civil. Introduce re n dreptul civil, Editura All, 1994, Bucureti, p.123. 212 293

3.2. Clasificare n funcie de criteriul efectului, distingem: condiie suspensiv i cond iie rezolutorie. Condiia suspensiv este aceea de a crei realizare depinde nsi naterea tului juridic civil i, respectiv, a drepturilor subiective i a obligaiilor corelati ve. Art.1017 Cod civil prevede: Obligaia, sub condiie suspensiv, este aceea care dep inde de un eveniment viitor i necert. Obligaia condiional nu se perfecteaz dect dup n linirea evenimentului. De exemplu: i vnd apartamentul meu dac m voi muta n alt locali e. Condiia rezolutorie este aceea de a crei realizare depinde desfiinarea actului j uridic civil (art.1019 Cod civil). De exemplu: i vnd apartamentul meu, dar dac nu vo i fi transferat la Bucureti, pn la sfritul anului, vnzarea se anuleaz. Spre deosebire e termenul extinctiv, care produce efecte pentru viitor (ex nunc), condiia rezolu torie are efect retroactiv (ex tunc). n funcie de legtura cu voina prilor, de realizar ea ori nerealizarea ei, distingem: condiie cauzal, condiie mixt, condiie potestativ. C ondiia este cauzal atunci cnd realizarea evenimentului depinde de hazard, de ntmplare , fiind independent de voina prilor (art.1005 Cod civil). De exemplu: i voi vopsi mine costumul dac va fi soare; asigurtorul se oblig s plteasc asiguratului despgubiri dac podria acestuia va fi distrus de un cutremur, sau de un incendiu etc. Condiia mixt e ste cea care depinde, n acelai timp, de voina uneia dintre prile contractante i de voi na unui ter (art.1007 Cod civil). De exemplu: i voi da automobilul dac te cstoreti cu mnioara X. Condiia potestativ poate fi pur sau simpl. Condiia potestativ pur este ace ondiie a crei realizare depinde exclusiv de voina uneia din pri. De exemplu, i vnd au urismul meu, dac vreau. 213

Condiia potestativ simpl este acea condiie a crei realizare depinde att de voina uneia din pri, ct i de voina unei persoane nedeterminate. De exemplu: i voi vinde apartament l meu, dac te vei cstori. ntre condiia potestativ pur i condiia potestativ simpl e biri de regim juridic: condiia pur potestativ din partea debitorului este nul, deoa rece echivaleaz cu lipsa inteniei de a se obliga juridicete art.1010 Cod civil; con diia potestativ simpl este valabil dac depinde de voina debitorului, excepie fcnd do condiia pur potestativ din partea creditorului este valabil. Dup cum const n realizare a sau nerealizarea evenimentului, condiia poate fi: pozitiv i negativ (art.1011 1014 Cod civil). Condiia pozitiv const n ndeplinirea unui eveniment viitor i nesigur. De e xemplu: i vnd casa, dac reuesc s m mut n alt ora. Condiia negativ const n nereal veniment viitor i incert. De exemplu: i nchiriez o camer, dac nu vnd apartamentul. Ace st clasificare prezint utilitate n ce privete regulile ndeplinirea condiiei trebuie s e dup cum cum au de ndeplinire sau nendeplinire a condiiei, fac astfel urmeaz: neles s se fac (art.1011 Cod civil); cnd s-a prevzut c evenimentul trebuie s aib loc ntr-u numit termen i acest termen a expirat fr ca evenimentul s fi avut loc, condiia se soc otete nemplinit (art.1012 alin.1 i art.1013 Cod civil); cnd nu s-a prevzut vreun terme n, condiia se socotete ndeplinit numai atunci cnd este sigur c evenimentul nu se va ma i realiza (art.1012 alin.2, art.1013 Cod civil); 214

cnd s-a prevzut un termen i, nainte de expirarea lui, este sigur c evenimentul nu se va mai ntmpla, condiia se socotete ndeplinit (art.1013 Cod civil); condiia se socotet eplinit dac debitorul a mpiedicat ndeplinirea ei (art.1014 Cod civil). n conformitate cu reglementrile cuprinse n art.1008 1009 Cod civil, distingem: condiie posibil, co ndiie imposibil, condiie licit i moral ori condiie ilicit i imoral. Condiia posibi posibil, adic s priveasc un eveniment trebuie s punct de vedere material sau juridic. Condiia trebuie s fie licit, n sensul c evenimentul trebuie s fie nu numai posibil, c i i un fapt licit i nu un delict, un act juridic contrar ordinii publice, bunelor moravuri. Condiia trebuie s fie moral, adic n concordan cu bunele moravuri i nu contr cestora. Condiia poate fi imposibil, atunci cnd evenimentulcondiie este imposibil de a se produce fie fizic (material), fie juridicete (imposibilitate juridic). Aceas t clasificare prezint importan n privina condiiei suspensive i rezolutorii, n sensul r: condiia imposibil, ilicit i imoral, desfiineaz actul juridic numai atunci cnd este spensiv; cnd condiia este rezolutorie, actul juridic se socotete neafectat de aceast a i, pe cale de consecin, este valabil. 3.3. Efectele condiiei Pentru nelegerea efecte lor condiiei, ca modalitate a actului juridic civil, trebuie s distingem dup cum co ndiia este suspensiv sau rezolutorie i dup cum este vorba de efecte anterioare ori p osterioare ndeplinirii condiiei. Dou principii294 guverneaz efectele condiiei: condiia afecteaz nsi existena p.179. juridic adic naterea ori 294 Gh. Beleiu, op. cit., act i 215

desfiinarea lui (art.1004 Cod civil); condiia i produce efectele retroactiv (ex tunc ) n sensul c momentul de la care sau pn la care se produc nu este acela al ndepliniri i sau nendeplinirii condiiei, ci momentul ncheierii actului juridic sub condiie (art .1015 teza I Cod civil). Efectele condiiei suspensive Efectele condiiei suspensive anterioare mplinirii condiiei (pendente conditione) trebuie privite sub aspectul c, n aceast perioad, actul juridic civil nu i produce efectele i n consecin: credit poate cere executarea obligaiei (plata); debitorul nu poate face o plat valabil, i ar dac totui i-a executat plata, poate cere restituirea; obligaia nu se poate stinge prin compensaie; n acest interval de timp, prescripia extinctiv nu curge (art.7 ali n.3 din Decretul nr.167/1958); n actele translative de drepturi reale, acest efec t nu se produce (art.1018 alin.1 Cod civil); creditorul poate lua msuri de conser vare a dreptului su (art.1016 Cod civil); creditorul poate cere i obine garanii pent ru creana sa; creditorul poate ceda dreptul su. Efectele condiiei suspensive ulteri oare mplinirii condiiei (eveniente conditione) trebuie privite sub aspectul retroa ctiv n cazul cnd condiia suspensiv s-a realizat , n sensul c actul juridic civil a f pur i simplu nc din ziua ncheierii lui. n consecin: dac plata a fost efectuat de de nainte de ndeplinirea condiiei, dup acest moment plata este valid i nu mai poate fi o binut restituirea; transmiterea de drepturi reale fcute de titularul dreptului se c onsolideaz. 216

De la retroactivitatea efectelor condiiei suspensive exist unele excepii: prescripia extinctiv nu curge dect de la mplinirea condiiei; fructele culese de nstrintor rmn ale; actele administrative fcute de nstrintor nainte de mplinirea condiiei rmn valab riscurile sunt n sarcina nstrintorului (art.1018 alin.1 Cod civil). Efectele condiiei rezolutorii Pendente conditione, actul juridic sub condiie rezolutorie i produce e fectele ca unul neafectat de aceast modalitate, n sensul c actul juridic se comport ca pur i simplu, ceea ce nseamn c: debitorul sub condiie rezolutorie suport riscul pie irii bunului; creditorul poate cere executarea obligaiei, debitorul fiind obligat la aceasta; dreptul dobndit sub condiie rezolutorie poate fi transmis prin acte nt re vii sau pentru cauz de moarte. Eveniente conditione, cnd condiia rezolutorie s-a mplinit, efectele se materializeaz n faptul c actul juridic civil este desfiinat ret roactiv, ceea ce presupune: prile trebuie s-i restituie prestaiile efectuate n sensul c nstrintorul va restitui preul, iar dobnditorul va napoia bunul; drepturile constitui e de dobnditor se desfiineaz. De la caracterul retroactiv al condiiei rezolutorii ex ist urmtoarele excepii: actele administrative fcute de dobnditorul sub condiie rezolut orie rmn valabile; riscurile produse pendente conditione sunt suportate de dobndito rul proprietar n mod definitiv; fructele culese de dobnditor rmn la acesta; n actele juridice cu executare succesiv, efectele se produc numai pentru viitor (ex nunc). 217

3.4. Comparaie ntre termen i condiie Termenul i condiia se aseamn prin aceea c ambel t modaliti ale actului juridic civil i constau n evenimente viitoare n raport cu data ncheierii actului juridic civil respectiv. Termenul i condiia seeveniment viitor i sigur, pe cnd termenul este un deosebesc prin aceea c: condiia este un eveniment vi itor i nesigur; termenul afecteaz numai executarea obligaiilor, n timp ce condiia afe cteaz nsi existena drepturilor subiective i a obligaiilor corelative; termenul produce efecte ex nunc, n vreme ce condiia produce, n principiu, efecte ex tunc. 4. Sarcina 4.1. Definiie i reglementare Sarcina, ca modalitate a actului juridic, const n obli gaia de a da, a face sau a nu face, obligaie impus de dispuntor gratificatului n acte le cu titlu gratuit. Codul civil romn nu conine o reglementare general a sarcinii, dar cuprinde o serie de aplicaii n materia donaiei (art.828 830 Cod civil) i a legat ului (art.930 Cod civil)295. Potrivit art.828 Cod civil, donatorul nu este responsabil de eviciune ctre donatar pentru lucrurile druite. Donatorul este responsabil de eviciune cnd el a promis exp res garania. Este asemenea responsabil cnd eviciunea provine din faptul su, cnd este n chestiune o donaie care impune sarcini donatarului; n acest caz ns, garania este obl igatorie numai pn la suma sarcinilor. n art.829 Cod civil se menioneaz: Donaiunea nt i se revoc, pentru nendeplinirea condiiilor cu care s-a fcut, pentru ingratitudine i pentru natere de copii n urma donaiunii. 218 295

4.2. Clasificare n funcie de persoana beneficiarului, exist trei feluri de sarcin: n favoarea dispuntorului296, n favoarea gratificatului297, n favoarea unui ter298. Ace ast clasificare prezint importan sub aspectele urmtoare: numai prin donaie se poate in stitui o sarcin n favoarea dispuntorului; sarcina poate influena natura actului juri dic, adic ea const ntr-o obligaie ce egaleaz sau ntrece valoarea echivalentului donaie ; n acest caz, actul juridic devine cu titlu oneros; sarcina n favoarea unui ter es te o form de manifestare a stipulaiei pentru altul, ceea ce nseamn c terul dobnditor v avea dreptul de a cere executarea obligaiei, iar nu i posibilitatea de a solicita revocarea actului pentru nendeplinirea sarcinii, deoarece nu este parte n contrac tul ncheiat ntre stipulant i promitent299. n raport cu valabilitatea lor, distingem: sarcin imposibil, sarcin ilicit i sarcin imoral300. Sarcina nu afecteaz valabilitate ctului juridic n caz de neexecutare a ei, ci numai eficacitatea acestuia. Neexecu tarea sarcinii atrage ca sanciune, n principiu, revocarea actului ju296 Sarcinaimp usdedonatordeapltiodatorieasafadeunter. ridic cu titlu gratuit prin care a fost insti tuit. 297 Prin testament, dispuntorul oblig pe legatar s foloseasc suma de bani lsat n scopul re lizrii unei lucrri tiinifice. 298 plti rent viager unei rude a lui A. 299 Actami, Bucureti, 1996, p.129. 300 Socialiste Romnia, Editura Academiei, Bucureti, 1973, p.190-193; D. Cosma, op. cit ., p.291. 219

4.3. Comparaie ntre condiie i sarcin ntre sarcin i condiie exist urmtoarele deoseb iia poate afecta att acte cu titlu oneros, ct i acte cu titlu gratuit, pe cnd sarcina are aplicaie numai n materia actelor cu titlu gratuit; condiia afecteaz i existena ac tului juridic civil, n timp ce sarcina nu afecteaz existena acestuia; condiia operea z de drept, n timp ce n cazul sarcinii se apeleaz la instana de judecat.

Capitolul III EFECTELEACTULUIJURIDICCIVIL Seciunea I Noiunea i determinarea efectelor actului juridic civil 1. Noiune i regleme ntare Prin efectele actului juridic nelegem drepturile subiective civile i obligaiil e civile la care d natere, pe care le modific sau le stinge un act juridic civil301 . Efectul general i imediat al oricrui act juridic civil const n legarea subiectelor de drept civil n cadrul unor raporturi juridice civile concrete. Subiectele de d rept civil sunt legate prin coninutul raportului juridic civil concret, respectiv , prin drepturile i obligaiile crora le-a dat natere, le-a modificat, 301 Gh. Beleiu , Drept civil romn. Introducere n dreptul ce le-a transmis sau le-a stins actul ju ridic civil respectiv. Ceea civil. Subiectele dreptului civil, ediia a VI-a, Edit ura ansa S.R.L., pentru raportul juridic civil concret reprezint coninutul su, Bucureti, 1999, p.189; G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.206; T. Pop, Drept civil romn. Teoria general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1993, p.163; P. M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dr eptul civil, Editura All, 1994, p.128; E. Lupan, Introducere n dreptul civil, Edi tura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.271; I. Dogaru, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 19 93, p.203; A. Ionacu, Drept civil, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, p.10 2. 221

pentru actul juridic civil, care genereaz acel raport juridic, reprezint efectele3 02. Principala reglementare a efectelor actului juridic civil se gsete n Codul civi l. Codul civil cuprinde dou categorii de norme, care privesc: efectele conveniilor sau contractelor n general (art.969-985) i efectele diferitelor contracte civile pe care le reglementeaz (art.1294-1404 privind vnzarea, art. 1405-1409 privind sch imbul, art.1410-1490 privind locaiunea, art.1491-1531 privind societatea, art.153 2-1559 privind mandatul, art.1560-1575 privind comodatul, art.15761590 privind mp rumutul, art.1591-1634 privind depozitul, art.1636-1638 privind fidejusiunea, ar t.1685-1696 privind amanetul, art.1704-1717 privind tranzacia, art.800-855 privin d donaia, art.856-931 privind testamentul). 2. Noiune - determinare efecte Prin de terminarea efectelor actului juridic civil se nelege stabilirea ori fixarea dreptu rilor subiective i obligaiilor civile pe care le-a generat, modificat sau stins un astfel de act. Necesitatea stabilirii efectelor actului juridic decurge din nev oia cunoaterii drepturilor i obligaiilor, respectiv, a coninutului actului juridic c ivil. Operaiunea de determinare a efectelor actului juridic civil este necesar, de oarece nu ntotdeauna coninutul actului juridic este clar, datorit mai multor mprejurr i, precum: neconsemnarea manifestrii de voin ntr-un nscris; greita exprimare a prilor olosirea unor cuvinte nepotrivite; conciziunea excesiv a expresiilor sau cuvintel or utilizate. 302 Gh. Beleiu, op. cit., p.189; D. Cosma, Teoria general a actului juridic civil, Ed itura tiinific, Bucureti, 1969, p.372; O. Ungureanu, Manual de drept civil. Partea g eneral, ediia a III-a, Editura All Beck, 1999, p.116 i urm.; E. Lupan, op. cit., p. 271. 222

3. Determinarea efectelor actului juridic civil Determinarea efectelor actelor j uridice presupune respectarea mai multor reguli: Prima regul privete faza prealabi l i obligatorie a stabilirii efectelor actului juridic civil i presupune aplicarea regulilor referitoare la dovedirea existenei actului juridic civil. Dac nu se dove dete existena actului juridic civil, nu se mai pune problema stabilirii efectelor sale. Atunci cnd exist mijloace de prob suficiente, o dat cu dovedirea existenei actu lui juridic civil se stabilesc i efectele sale. n atare situaie, dovedirea actului i coninutului su constituie singura faz necesar determinrii efectelor. Exist situaii n re din mijloacele de prob nu rezult cu claritate coninutul actului, efectele sale. n asemenea situaii apare necesar o a doua regul a determinrii efectelor actului jurid ic, care const n interpretarea voinei prii sau prilor actului juridic. Interpretarea a tului juridic civil este necesar fie pentru calificarea juridic a actului, fie pen tru stabilirea coninutului real al actului, respectiv, pentru stabilirea drepturi lor i obligaiilor. Stabilirea coninutului actului juridic civil este generat de regu la cuprins n art.970 alin.2 Cod civil, dup care conveniile oblig nu numai la ceea ce e ste expres ntr-nsele, dar la toate urmrile, ce echitatea, obiceiul sau legea d oblig aiei, dup natura sa. i art.977-985 Cod civil stabilesc anumite reguli referitoare la interpretarea conveniilor; aceste reguli se aplic i n cazul interpretrii actelor jur idice civile unilaterale, cu excepia celor care, prin ipotez, presupun un act juri dic bilateral sau multilateral. contractelor se face dup urmtoarele reguli: Interp retarea actul juridic civil se interpreteaz dup voina real a prilor, nu dup nelesul al al cuvintelor art.977 Cod civil; actul juridic produce, pe lng toate efectele n vederea crora a fost ncheiat, i acele efecte pe care legea, 223

echitatea sau obiceiul le dau obligaiei dup natura acesteia art.970 alin.2 Cod civ il; clauzele obinuite ntr-un act juridic se subneleg, chiar dac nu sunt menionate expr es n cuprinsul acestuia art.981 Cod civil; clauzele unui act juridic se interpret eaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul din ntregul act art.982 Cod civil; da o clauz este susceptibil de a primi dou nelesuri, ea se interpreteaz n sensul n care te produce efecte, iar nu n sensul n care nu ar produce vreun efect art.978 Cod ci vil; clauzele ndoielnice se interpreteaz n sensul care rezult din natura actului jur idic art.979 Cod civil; n cazul n care rmn ndoieli, dispoziiile respective se interp eaz dup obiceiul locului unde s-a ncheiat contractul art.980 Cod civil; clauzele ndoi elnice se interpreteaz n favoarea celui care s-a obligat art.983 Cod civil; orict d e generali ar fi termenii ntrebuinai, efectele actului juridic trebuie s fie numai a celea care pot fi presupuse c prile le-au voit art.984 Cod civil; ntinderea efectelo r unui act juridic nu poate fi redus la exemplul folosit pentru explicarea nelesulu i unor clauze din actul ncheiat art.985 Cod civil. Seciunea a II-a Principiile efe ctelor actului juridic civil 1. Definiie i fundament Principiile efectelor actului juridic sunt regulile de drept civil care arat modul n care se produc aceste efec te, respectiv, cum, n ce condiii i fa de cine se produc ele303. Gh. Beleiu, op. cit., p.192; G. Boroi, op. cit., p.209; I. Dogaru, op. cit., p.2 08. 224 303

Principiile efectelor actului juridic sunt consacrate legislativ n dou articole: a rt.969 Cod civil i art.973 Cod civil. Potrivit art.969 Cod civil, conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante. Ele se pot revoca prin consimmntul mu ual sau din cauze autorizate de lege, iar potrivit art.973, conveniile n-au efect d ect ntre prile contractante. Efectele actului juridic sunt guvernate de trei principi i: principiul forei obligatorii, principiul irevocabilitii, principiul relativitii. 2 . Principiul forei obligatorii 2.1. Noiune i fundament Principiul forei obligatorii i are temeiul n prevederile art.969 alin.1 Cod civil, potrivit cruia conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante. Acest principiu poate fi definit ca acea regul a efectelor actului juridic civil n conformitate cu care actul juridic civil legal ncheiat este obligatoriu pentru autorul (autorii) lui ntocmai ca legea 304. Principiul forei obligatorii este cunoscut prin adagiul pacta sunt servanda, precum i prin expresia contractul este legea prilor. Actul juridic ncheiat este obl igatoriu, iar nu facultativ305. Principiul forei obligatorii a actului juridic ar e la baz dou cerine: necesitatea asigurrii stabilitii i siguranei raporturilor juridi generate de actele juridice civile; imperativul moral al respectrii cuvntului dat. 304 305 Gh. Beleiu, op. cit., p.193; E. Lupan, op. cit., p.274. n aplicarea principiului pacta sunt servanda, s-a decis c o parte contractant nu po ate s modifice, n mod unilateral, preul convenit n momentul ncheierii actului (C.S.J. , Secia comercial, decizia nr.890/1995, n Buletinul Jurisprudenei 1985, p.313) i nici lauza referitoare la modalitile de plat a preului (C.S.J., Secia comercial, decizia nr .78/1995, n Buletinul Jurisprudenei 1995, p.287). 225

2.2. Excepii Prin excepii de la principiul forei obligatorii nelegem acele situaii n c re, disprnd sau atenundu-se raiunile ce impun fora obligatorie, principiul nu se mai aplic. Cu alte cuvinte, efectele acestui principiu sunt fie mai restrnse, fie mai n tinse dect cele stabilite iniial. Excepiile la care ne-am referit sunt de dou feluri : unele reprezint restrngeri ale forei obligatorii, iar altele, extinderi ale acest eia. Restrngerea forei obligatorii se realizeaz n cazul ncetrii actului juridic nainte de expirarea termenului pentru care a fost ncheiat, datorit morii uneia dintre pri n a ctele intuitu personae, ca, de exemplu, n cazul mandatului, care, potrivit art.15 52 pct.3 Cod civil, nceteaz n cazul morii sau punerii sub interdicie judectoreasc a ma datarului; n cazul ncetrii actului juridic n situaia pieirii bunului ce formeaz obiect ul contractului, cum este cazul locaiunii, potrivit art.1439 alin.1 Cod civil. Ex tinderea forei obligatorii se realizeaz n ipoteza prelungirii (prorogrii) unor acte juridice peste termenele ce au fost convenite de pri, ca, de exemplu, prorogarea c ontractelor de nchiriere la care se refer art.1 din Legea nr.241/2001306, pentru a probarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/1999 privind protecia chiriailor i sta bilirea chiriei pentru spaiile cu destinaia de locuine. 3. Principiul irevocabilitii actului juridic civil 3.1. Definiie i fundament Principiul irevocabilitii actului ju ridic rezult din prevederile art.972 alin.2 Cod civil: astfel, conveniile pot fi 306 Publicat n M. Of. nr. 265 din 23 mai 2001. 226

revocate prin consimmntul mutual al prilor; per a contrario, conveniile nu se pot revo ca prin consimmntul unilateral, doar al uneia din pri. Pentru actele unilaterale nu e xist un text legal general, dar legea civil stabilete excepiile de la irevocabilitat ea acestor acte juridice, consacrnd, implicit, acest principiu i pentru aceast cate gorie de acte. Prin urmare, putem defini principiul irevocabilitii ca fiind acea r egul de drept potrivit creia actului bilateral nu i se poate pune capt prin voina nu mai a uneia din pri, iar actului unilateral nu i se poate pune capt prin manifestar ea de voin, n sens contrar, din partea autorului actului. De menionat este faptul c p rincipiul irevocabilitii decurge din principiul forei obligatorii, fiind o consecin a acestuia i, n acelai timp, o garanie a acestui principiu. Pe cale de consecin, raiuni e care servesc ca fundament principiului forei obligatorii sunt, n acelai timp, i rai unile pe care se ntemeiaz irevocabilitatea actului juridic. 3.2. Excepii De la prin cipiul irevocabilitii actelor juridice civile sunt admise dou categorii de excepii: Excepii n cazul categoriei actelor juridice bilaterale ori multilaterale Intr n acea st categorie: revocarea donaiei ntre soi art.937 Cod civil; revocarea contractului d e locaiune ncheiat pe durat nedeterminat art.1436 alin.2 Cod civil; ncetarea contract ului de societate art.1523 pct.5, art.1527 i art.1529 Cod civil; revocarea mandat ului art.1552 pct.1 i 2 Cod civil; revocarea depozitului de ctre deponent art.1616 Cod civil; 227

denunarea unor contracte de ctre administratorul/lichidator art.67 din Legea nr.64 /1995307 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului, republicat; ncet area contractului de concesiune prin denunarea unilateral de ctre concedent art.35 lit.b din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificrile ulteri oare. Excepii din categoria actelor juridice unilaterale Fac parte din aceast cate gorie: testamentul, care este esenialmente revocabil art.802 Cod civil; renunarea la o succesiune poate fi revocat dac, n intervalul cuprins ntre data renunrii i data r tractrii renunrii, un alt motenitor nu a acceptat motenirea i, ntre timp, nu a expirat termenul de 6 luni pentru acceptarea motenirii art.701 Cod civil; oferta poate fi revocat nainte de a ajunge la destinatar; revocarea mrturisirii pentru eroare de f apt art.1206 alin.2 Cod civil. n cazul actelor sinalagmatice, cele dou principii a l forei obligatorii i al irevocabilitii prezint unele particulariti (excepia de nee are, rezoluiunea sau rezilierea pentru neexecutare din culp i riscul contra actului )308. 4. Principiul relativitii efectelor actului juridic civil 307 308

228 bilaterale, n art.973 Cod civil: Conveniile n-au efect dect ntre prile contractant Acest principiu rezult i din art.969 Republicat n M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 4.1. Definiie i justificare C. S ttescu, op. cit., p.79-89; V. Stoica, Rezoluiunea i rezilierea contractelor civile, Editura All, Bucureti, 1997. pentru actele Principiul relativitii este formulat ex pres,

alin.1 Cod civil, potrivit cruia conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile c ntractante. Principiul relativitii efectelor actelor juridice civile exprim acea reg ul de drept potrivit creia un astfel de act produce efecte juridice numai fa de auto rul sau autorii lui, fr a putea s profite sau s duneze altor persoane. Prin urmare, a ctul juridic civil bilateral d natere la drepturi i obligaii numai pentru prile lui, i ar actul unilateral oblig pe autorul su. Justificarea acestui principiu are la baz dou idei, i anume, pe de o parte, natura voliional a actului juridic civil impune un asemenea principiu, n sensul c, dac este firesc ca o persoan s devin debitor sau cred itor pentru c i-a manifestat voina n acest sens, la fel de firesc este ca o alt perso an s nu devin debitor sau creditor fr voia sa. Altfel, s-ar aduce atingere libertii pe soanei.

4.2. Noiunile de parte, ter i avnd-cauz Pentru a nelege mai bine principiul menionat sus, este necesar s ne referim la cele trei categorii de persoane care interesea z din punct de vedere al raportului lor cu un anumit act juridic civil, i anume: pri , avnzi-cauz i teri. Prile sunt subiectele de drept civil care ncheie actul juridic ci il i fa de care se produc efectele acestuia n temeiul principiului relativitii. Cu pri vire la noiunea de parte a actului juridic civil se impun unele meniuni309. Mai nti, cuvntul parte desemneaz att una din prile actului juridic civil bilateral sau multil ateral, ct i pe autorul actului juridic civil unilateral. Apoi, trebuie subliniat faptul c, n sens juridic, prin parte nelegem nu numai persoana care ncheie direct i pe rsonal un anumit act juridic 309 i persoana care ncheie civil, ci G. Boroi, op. ci t., p.216-217; actul prin intermediul unui E. Lupan, op. cit., p.277. 229

reprezentant legal sau convenional. De asemenea, este de evideniat c, din punct de vedere juridic, o parte a actului juridic civil poate fi alctuit din mai multe per soane fizice sau juridice care promoveaz ori au un interes sau o poziie comun. Terii sunt persoane strine de actul juridic i de prile acestuia. Terul este desemnat i prin expresia cel de-al treilea . Avnzii-cauz sunt persoane care nu au participat la nc heierea actului juridic, dar fa de care se produc anumite efecte ale acestuia n tem eiul raportului n care se gsesc acetia cu prile. Cu alte cuvinte, avnzii-cauz reprezin o categorie intermediar ntre pri i teri; avnzii-cauz se aseamn cu prile, deoarece dic civil produce efecte juridice i fa de ei i, n acelai timp, se aseamn cu terii, ca i acetia, nu au participat la ncheierea actului juridic civil. Exist trei categor ii de avnzi-cauz310: succesorii universali i cu titlu universal ai prilor; succesorii cu titlu particular; creditorii chirografari. Succesorii universali i succesorii cu titlu universal formeaz o singur categorie de avnzi-cauz, deoarece ntre ei exist o diferen cantitativ, iar nu calitativ. Este succesor universal persoana care dobndete un patrimoniu, o universalitate de drepturi i obligaii, cum este cazul motenitorulu i legal unic, legatarului universal, persoana juridic dobnditoare a unui patrimoni u prin efectul comasrii (fuziune i absorbie). Este succesor cu titlu universal acea persoan care dobndete o fraciune dintr-un patrimoniu, cum sunt motenitorii legali, l egatarii cu titlu universal, persoana juridic dobnditoare a unei pri din patrimoniul persoaneicit., p.131; Gh. Beleiu, op. cit., p.197310 P. M. Cosmovici, op. jurid ice divizat (total ori parial). 198; G. Boroi, op. cit., p.217-218; I. Dogaru, op. cit., p.215-216; E. Lupan, op . cit., p.278-279; T. Pop, op. cit., p.169; P. M. Cosmovici (coordonator), Trata t de drept civil, vol.I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.206207. 230

Sub aspect juridic, succesorii universali sau cu titlu universal sunt considerai continuatori ai personalitii autorului lor, tocmai pentru c dobndesc un patrimoniu s au, dup caz, o fraciune de patrimoniu. Calitatea succesorilor universali sau cu ti tlu universal de a fi avnzi-cauz const n aceea c actul juridic civil ncheiat de autoru l lor i produce efectele i fa de ei, n sensul c aceti succesori preiau toate sau o pa din drepturile subiective i obligaiile autorului lor; excepie fac drepturile i obli gaiile strns legate de persoana autorului, precum i cele declarate de pri ca netransm isibile. Succesorii cu titlu particular sunt acele persoane care dobndesc un anum it drept, privit individual, iar nu ca element al unei universaliti juridice, cum este cazul cumprtorului unui bun, donatarului, legatarului cu titlu particular, pe rsoanei juridice dobnditoare a activului net, ca efect al dizolvrii altei persoane juridice. Calitatea de avnzi-cauz a acestei categorii de succesori se apreciaz n ra port de actele anterioare ale autorului referitoare la dreptul sau bunurile resp ective, nu i n raport de actul prin care a dobndit un drept n care are poziia de part e. Este cazul cumprtorului unui bun ce formeaz obiectul unui contract de locaiune an terior contractului de vnzare-cumprare, prevzut de art.1441 Cod civil. Creditorii c hirografari sunt acei creditori care nu au garantat creana lor cu vreo garanie real (gaj, ipotec), ci au doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorulu i lor. n acest sens, art.1718 Cod civil stabilete: Oricine este obligat personal es te inut de a ndeplini ndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile i imobile, pre zente i viitoare. Creditorii chirografari sunt avnzi-cauz ai debitorilor lor, deoare ce sunt direct influenai de actele juridice ncheiate de debitori cu alte persoane p rin care acte activul patrimonial al celor debitori se mrete sau se micoreaz, dup caz . Astfel, 231

dac debitorul primete o donaie, activul su patrimonial se va mri i, dimpotriv, dac va orda altuia un mprumut, el i va micora activul patrimonial. n ambele cazuri, creditor ul chirografar i va vedea gajul su general supus acestor fluctuaii, respectiv, n prim a variant, gajul su se va mri, iar n a doua variant, se va micora. Calitatea de avnd-c uz a creditorului chirografar nceteaz fa de actele ncheiate de debitor n frauda sa311. 4.3. Excepii de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil 4.3.1. Noi une i categorii de excepii Sunt excepii de la principiul relativitii actelor juridice civile cazurile n care actul juridic civil produce efecte, prin voina prilor actulu i, i fa de alte persoane dect prile care au participat la ncheierea acestuia. n doctr excepiile de la acest principiu se mpart n: aparente i reale. 4.3.2. Excepiile aparen te de la principiul relativitii312 Excepiile aparente sunt cazurile n care numai la prima vedere am fi n prezena unei abateri de la relativitate, n realitate efectele subordonndu-se exigenelor principiului. Nu exist unanimitate de vederi cu privire l a clasificarea anumitor situaii ca fiind excepii reale sau aparente313. 311 Sunt e xcepii aparente de acte, creditorul relativitii are la dismpotriva unor asemenea la principiul chirografar actelor juridice civile: revocatorie (paulian), reglementa t de art.975 Cod civil, poziie aciunea ori aciunea n declararea simulaiei, prevzut de art.1175 Cod civil. 312 Contracte speciale, Editura Actami, Bucureti, 1996, p.383. 313 232

a) Avnzii-cauz nu constituie o veritabil excepie de la principiul relativitii deoarece : succesorii universali i cei cu titlu universal, fiind continuatori ai autorilor l or, sunt asimilai prilor, n sensul c iau locul prilor iniiale n privina efectelor a juridic civil; succesorii cu titlu particular, n msura i condiiile artate, iau locul prii sau prilor actului juridic, iar dobndirea calitii de avnd-cauz se face cu voia creditorii chirografari nu constituie excepie real de la principiul relativitii, ntru ct actul ncheiat de debitor nu d natere la drepturi i obligaii pentru ei direct, ci pe ntru debitor. Dreptul de a ataca actul fraudulos izvorte din lege, iar nu din actu l debitorului ncheiat cu terul. b) Promisiunea pentru altul sau promisiunea faptei altuia (convenia de porte fort) este acel act juridic prin care o parte promiten tul se angajeaz fa de cealalt parte creditorul promisiunii s determine o a treia p oan un ter s ratifice actul ncheiat n absena sa. Promisiunea pentru altul constitui umai n aparen o excepie de la principiul relativitii, deoarece, n temeiul ei, ceea ce e promite este, n realitate, propria fapt a promitentului, de a determina pe cinev a s adere la un act juridic. Cu alte cuvinte, terul va fi obligat numai dac se obli g personal ori prin reprezentare. Terul devine parte n act prin voina sa. Dac terul nu notific actul, promitentul este inut s-l despgubeasc pe creditor. c) Simulaia este ac ea operaiune juridic n care, printr-un act aparent (ostensibil), dar mincinos, nere al, se creeaz o alt situaie juridic dect cea stabilit printr-un alt act, ascuns, dar a devrat. 233

Simulaia poate s apar sub trei forme: actul fictiv, cnd actul public este ncheiat num ai de form i este contrazis de actul secret (numit i contranscris); actul deghizat, cnd n actul public se indic un anumit act, pe cnd n actul secret se arat adevratul act dorit de pri, spre exemplu, vnzare-cumprare i donaie; interpunere de persoane, cnd num i prin actul secret se determin adevratele pri, altele dect cele din actul public, am bele ori cel puin una din ele. Potrivit art.1175 Cod civil, ntre pri produce efecte actul adevrat, real, secret. Fa de terul de bun-credin produce efecte actul public, po rivit aceluiai articol. n doctrin, simulaia este inclus printre excepiile aparente, ia r nu reale, deoarece dreptul terului de a invoca actul public ori acela de a opta ntre actul public i cel secret are ca izvor legea, iar nu convenia prilor creatoare de simulaie314. d) Reprezentarea este procedeul tehnico-juridic prin care o perso an, numit reprezentant, ncheie un act juridic civil, n numele i pe seama altei persoa ne, numit reprezentat, n aa fel nct efectele actului ncheiat se produc direct n persoa a celui reprezentat. Reprezentarea poate fi, dup izvorul su, legal i convenional. n ca ul reprezentrii legale, puterea unei persoane de a o reprezenta pe alta este prevz ut de lege, pe cnd n cazul reprezentrii convenionale, aceast putere este stabilit prin convenia prilor. Reprezentarea este excepie numai aparent de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil, deoarece, n cazul reprezentrii convenionale, repre zentantul intr n noiunea de parte a actului juridic civil, iar n cazul reprezentrii l egale, dreptul de a reprezenta este dat de lege, iar nu prin actul 314 altcuiva, fr voia reprezentantului. P. Cosmovici (coordonator), Gh. Beleiu, op. cit., p.199 ; Tratat de drept civil, vol.I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p .209. 234

n funcie de ntinderea ei, reprezentarea poate fi total i parial. Reprezentarea este to al, cnd se confer reprezentantului puterea de a face pentru reprezentat toate actel e juridice, cu excepia celor strict personale. Reprezentarea este parial sau specia l, cnd se confer reprezentantului puterea de a face pentru reprezentat un anumit sa u anumite acte juridice determinate. Reprezentarea poate fi i frauduloas315, cnd re prezentantul ncheie actul juridic civil, cu intenie i nelegere cu terul contractant, n frauda intereselor celui reprezentat. Actul juridic civil astfel ncheiat este lov it de nulitate i nu produce efecte mpotriva celui reprezentat. n cazul reprezentrii legale, art.141 alin.2 Codul Familiei prevede rspunderea tutorelui pentru pagubel e cauzate din culpa incapabilului pe care l reprezint rspundere civil delictual , iar cazul reprezentrii convenionale, mandatarul rspunde n temeiul contractului de manda t, n condiiile art.1539 1544 Cod civil. Reprezentarea produce urmtoarele efecte: fa de reprezentat, efectele actului juridic civil astfel ncheiat se produc ntocmai ca i n cazul n care el ar fi ncheiat personal acest act; fa de terul contractant, efectele actului juridic astfel ncheiat se produc direct, el fiind personal parte n acest a ct juridic; fa de reprezentant, efectele actului juridic civil pe care le-a ncheiat nu se produc, el nu devine parte n acest act juridic. e) n doctrin este considerat ca excepie aparent de la principiul relativitii efectelor actelor juridice civile i o categorie de aciuni civile, i anume aciunile directe316.Este vorba de dreptul unei persoane de a intenta aciune n justiie contra unei alte persoane cu care nu este n raport contractual, dar este o alt O. Ungureanu, Manual de drept civil. Partea general, ediia a III-a, Editura All Be ck, 1999, p.126. 316 315 235

persoan cu care prima este n legtur contractual. Este vorba de aplicarea art.1488 i ar t.1542 alin.2 Cod civil. Justificarea ncadrrii acestor aciuni n categoria excepiilor aparente de la principiul relativitii este c, i de data aceasta, izvorul dreptului l constituie legea, iar nu actul individual ncheiat de alte persoane dect titularul dreptului subiectiv de a exercita aciunea direct. 4.3.3. Excepiile reale n doctrin es te considerat a fi o excepie real de la principiul relativitii stipulaia pentru altul sau contractul n favoarea unei a treia persoane. Stipulaia pentru altul este actul bilateral prin care o parte, numit stipulant, convine cu o alt persoan, numit promi tent, ca aceasta din urm s efectueze o prestaie n favoarea unei tere persoane, ter ben eficiar, care nu ia parte la ncheierea actului juridic civil nici direct, nici pr in reprezentare. Este o excepie real, i nu aparent, deoarece, dei terul beneficiar nu particip la ncheierea actului juridic civil, nici personal, nici prin reprezentare , drepturile sale izvorsc n mod direct din convenia ncheiat ntre stipulant i promitent Codul civil face unele aplicaii n materia rentei viagere (art.1642 Cod civil) i n d omeniul donaiei cu sarcin n favoarea unui ter (art.828 alin. final i art.830 Cod civi l). 236

Capitolul IV NULITATEA ACTULUI JURIDIC Seciunea I Noiunea nulitii actului juridic civil 1. Definiie i reglementare Cum nulita tea actului juridic civil nu este definit n 317 legislaia Tr. Ionacu,literatura de s pecialitate auactului juridic civil noastr, n E. Barasch, n Nulitatea fost formulate (Tratat de definiii ale nulitii actuluigeneral, Editura Academiei, mai multe drept c ivil, vol.I, Partea juridic civil317.

Bucureti, 1967, p.320), definesc nulitatea ca fiind sanciunea nclcrii prin act juridic nclcare la data cnd actul a fost fcut a unei dispoziii a legii sau sanciunea car vine dup nfrngerea dispoziiei legale, lipsind actul juridic de efectele n vederea cror a el a fost ncheiat; O. Cpn, n Nulitatea actului juridic civil (Tratat de drept civ . I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1989, p.212), arat c prin nulitate se nelege o sanciune de drept civil, care suprim, n msura stabilit prin hotrre judec c, efectele actului juridic, potrivnice scopului urmrit de dispoziiile legale refer itoare la condiiile sale de validitate. Pentru alte definiii, a se vedea: Gh. Belei u, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediia a VI-a, Editura ansa S.R.L., Bucureti, 1999, p.203; E. Lupan, Introducere n dreptu l civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.284; G. Boroi, Drept civil. Part ea general, ediia a II-a, Editura All Beck, p.227; I. Dogaru, Elementele dreptului civil, vol. I, Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura a nsa, Bucureti, 1993, p.223; P. M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul ci vil, Editura All, 1994, p.137-138. 237

Considerm mai corespunztoare cerinelor teoretice i practice acea definiie potrivit cre ia nulitatea este o sanciune de drept civil care lipsete actul juridic civil de ef ectele contrare regulilor de conduit cuprinse n norme juridice edictate pentru nche ierea sa valabil318. Cu alte cuvinte, nulitatea intervine n cazul nerespectrii cond iiilor de validitate, stabilite de lege, la ncheierea actului juridic civil. Din c uprinsul definiiei rezult o serie de consideraii care se constituie n trsturi caracter istice nulitii: nulitatea este o sanciune de drept civil; privete numai actele jurid ice, nu i faptele juridice stricto sensu; intervine atunci cnd sunt nclcate normele juridice care reglementeaz condiiile de validitate a actului juridic; const n lipsir ea actului de efectele ce contravin normelor juridice edictate pentru ncheierea v alabil a actului juridic, deci nu privete actul juridic n ntregul lui; momentul n rap ort cu care se apreciaz conformitatea actului juridic cu legea este acela al nchei erii actului juridic; actul juridic este lipsit numai de acele efecte care contr avin scopului urmrit de dispoziia legal nclcat. Nu exist o reglementare global i com actului juridic civil. Normele juridice care alctuiesc aceast instituie se gsesc rspn dite n Codul civil i n unele reglementri speciale: art.5, 790 alin.1, 803, 822-823, 839, 886, 910 alin.2, 953, 961, 1008, 318 A se 1067, Gh. Beleiu, op. cit., p.203 . 1308-1309, 1311, 1010, vedea 1157, 1167-1168, 1190, 238 1689 alin.2, 1712-1716 , 1774-1776, 1897, 1900, precum i art.20 i 34 din Decretul nr.31/1954 privind pers oanele fizice i persoanele juridice, art.2 alin.1 din Legea nr.247/2005 privind r eforma

n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, art 11 din Legea nr 112/1995319 pentru reglementarea situaiei juridice a unor imobile cu destinaia de locuine, trecute n proprietatea statului, cu modificrile ulterioare etc. 2. Funciile nulitii Funciile pe care le ndeplinete nulitatea sunt urmtoarele: funcia preventiv, e const n nlturarea inteniei prilor de a ncheia acte juridice prin nclcarea condii alabilitate a acestora n momentul ncheierii unor astfel de acte; funcia sancionatori e, care const n lipsirea de efecte a actului juridic civil ncheiat n pofida regulilo r stabilite de lege. n situaia n care prima funcie nu i-a dovedit eficiena, intr n ac funcia suspensiv, nlturndu-se efectele contrare legii. Exist autori care fac vorbire cu privire la o a treia funcie a nulitii actului juridic civil, respectiv funcia de mijloc de garanie a principiului legalitii n domeniul actelor juridice civile, n sen sul c prin realizarea funciei preventive i a celei sancionatorii se asigur respectare a normelor juridice civile care reglementeaz condiiile de valabilitate a actului j uridic civil320. 3. Evoluia concepiei despre nulitate Evoluia concepiei despre nulit atea actului juridic civil a cunoscut mai multe etape. 319 Publicat n M. Of. nr. 2 79 din 29 noiembrie 1995. 320 Astfel, Beleiu, op. cit.,mai ndeprtat s-a considerat c un act Gh. ntr-un trecut p.204; I. Dogaru, op. cit., p.225; E. Lupan, lovit de p.287-288. poate produce nici un efect; cu alte cuvinte, op. cit., nulitate nu n ulitatea era total i iremediabil sau mai era cunoscut i sub239

denumirea de concepia actului-organism, n sensul c nulitatea actului juridic civil era asemntoare cu boala organismului uman. A urmat, apoi, concepia potrivit creia nu litatea este mijlocul juridic prin care se restabilete legalitatea nclcat la ncheiere a actului juridic, pe baza creia s-a emis concepia proporionalizrii efectelor nulitii raport cu finalitatea legii. Potrivit acestei teze, trebuie nlturate numai efecte le care contravin legii, ceea ce face ca nulitatea s nu mai fie total i iremediabil, ci total sau parial321. n sprijinul acestei concepii pot fi aduse i dou argumente de ext art.1008 Cod civil i art.1 alin.3 din Decretul nr.167/1958322 privind prescri pia extinctiv. Problema concepiei despre nulitatea actului juridic civil este consi derat i n prezent actual, mai ales cu privire la dispoziiile legilor nr.58/1974 i 59/1 974, abrogate dup 1989, i anume: actele ncheiate anterior anului 1989 (decembrie), care, potrivit celor dou legi citate, erau lovite de nulitate absolut, pot fi vala bile astzi, n condiiile n care cele dou legi au fost abrogate ? Rspunsurile la aceast rebare sunt diferite: pornindu-se de la caracterul remediabil al nulitii, asemenea acte sunt considerate valabile323; asemenea acte nu pot fi considerate valabile pentru c se opune principiul neretroactivitii legii, consacrat n dispoziiile art.1 d in Codul civil324. n ce ne privete, considerm c cea de-a doua opinie poate constitui Tr. Ionacu, E.Barasch, Tratat de drept civil, vol.I,cerine 321 nucleul unei conce pii corespunztoare noilor Partea sociale. Editura Academiei, Bucureti, 1967, p.319. general, 322 Lex, Bucureti, 1993, p.181. 323 n Dreptul nr.6/1990, p.44-45 (I). 324 imobilelor, n Dreptul nr.6/1990, p.44-45. 240

4. Delimitarea nulitii fa de alte cauze de ineficacitate a actelor juridice civile N ulitatea poate fi delimitat de alte instituii cu care se aseamn n anumite privine, pri n evidenierea deosebirilor eseniale. Relevant este faptul c nu numai nulitatea este cea care conduce la lipsirea actului juridic civil de efectele n vederea crora a fost ncheiat, dar i alte cauze ulterioare ncheierii lui, precum: rezoluiunea, rezili erea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea. 4.1. Nulitate-rezoluiune Rezoluiun ea este sanciunea ce const n desfiinarea unui contract sinalagmatic cu executare din tr-o dat (uno ictu) pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor de ctre una din pri. As emnri ntre nulitate i rezoluiune: ambele sunt cauze care atrag ineficacitatea actului juridic civil; att rezoluiunea, ct i nulitatea produc efecte retroactiv; ambele pre supun, n principiu, o hotrre a organului de jurisdicie competent. Deosebiri: nulitat ea se aplic oricrui act juridic civil, pe ct vreme rezoluiunea intervine numai n cazul contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o dat; nulitatea presupune un act juridic ncheiat cu nerespectarea unei condiii de validitate, pe cnd rezoluiunea pres upune un act juridic valabil ncheiat; rezoluiunea intervine pentru cauze ulterioar e ncheierii valabile a actului neexecutarea culpabil a obligaiei uneia din pri , n t ce nulitatea intervine pentru cauze anterioare sau concomitente ncheierii, constn d n nerespectarea condiiilor cerute de lege pentru valabilitatea actului; 241

n cazul rezoluiunii prin desfiinarea actului , avem de-a face cu o rspundere contract ual, deoarece ntre pri a existat un act valabil, pe cnd n cazul nulitii este vorba de rspundere delictual, deoarece actul este desfiinat datorit faptului c de la nceput el nu a fost valabil325. 4.2. Nulitate-reziliere Rezilierea este sanciunea civil care const n desfiinarea pentru viitor a unui contract sinalagmatic cu executare succes iv n timp, ca urmare a neexecutrii obligaiei uneia din pri din cauze imputabile aceste ia. Rezilierea se deosebete de rezoluiune prin aceea c intervine n cazul contractelo r sinalagmatice care se execut prin prestaii succesive i opereaz numai pentru viitor . Totodat, nulitatea i rezoluiunea prezint numeroase puncte comune, ca i n cazul nulit i rezilierii. Dei efectele nulitii se produc n principiu retroactiv, iar rezilierea opereaz numai pentru viitor, totui, n cazul actelor juridice cu executare succesiv, nici nulitatea nu produce efecte pentru trecut. 4.3. Nulitate-revocare Revocarea , ca sanciune civil, const n nlturarea efectelor actului juridic civil datorit ingrati udinii gratificatului ori neexecutrii culpabile a sarcinii. ntre nulitate i revocar e exist asemnare, n sensul c ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic ci vil. 325 V. Stoica, Rezoluiunea i rezilierea n ce privete deosebirile, acestea sunt: contractelor civile, Editura All, Bucureti, 1997, p.19-33. revocarea presupune u n act juridic valabil ncheiat, pe 242 cnd nulitatea presupune un act juridic ncheia t cu nerespectarea unei condiii de validitate;

de regul, revocarea se aplic actelor cu titlu gratuit, iar nulitatea, oricrui act j uridic civil; cauzele de revocare sunt ntotdeauna ulterioare ncheierii actului jur idic, n timp ce nulitatea presupune cauze concomitente ncheierii actului. 4.4. Nul itate caducitate Caducitatea este acea cauz de ineficacitate care const n lipsirea de efecte juridice a unui act juridic datorit unui eveniment independent de voina sau de culpa prilor i care survine ulterior ncheierii valabile a actului. De exemplu , legatul testamentar devine caduc dac, la data deschiderii succesiunii, legataru l instituit este predecedat testatorului. Deosebiri ntre nulitate i caducitate: ca ducitatea intervine pentru cauze ulterioare ncheierii valabile a actului juridic, pe cnd nulitatea intervine pentru cauze contemporane ncheierii sale; cauzele cadu citii sunt independente de voina prilor, n timp ce acelea ale nulitii, de regul, apa or; efectele caducitii nu retroactiveaz, deoarece pentru trecut nu s-a produs nici un efect; efectele nulitii retroactiveaz. 4.5. Nulitate inopozabilitate Inopozabili tatea este sanciunea civil care intervine n cazul nesocotirii unor cerine de publici tate fa de teri, prevzute de lege pentru anumite acte juridice. Tot despre inopozabi litate se vorbete i n cazul ncheierii unui act juridic prin procedeul reprezentrii, ns cu lipsa sau depirea puterii de a reprezenta. Deosebiri ntre nulitate i inopozabilit ate: nulitatea presupune un act juridic nevalabil, n vreme ce inopozabilitatea pr esupune un act juridic ncheiat cu 243

respectarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile sale de validitate; n caz de nulitate, efectele privesc att prile actului juridic, ct i terii, iar n caz de inop zabilitate, efectele actului juridic se produc fa de pri; cauzele de nulitate exist n momentul ncheierii actului juridic, pe cnd inopozabilitatea presupune, de regul, nen deplinirea unor formaliti ulterioare ncheierii actului juridic; nulitatea relativ po ate fi acoperit prin confirmare, n timp ce inopozabilitatea poate fi nlturat, prin ra tificare, de ctre terul ndreptit a-i opune sanciunea. 4.6. Nulitate-reduciune Reduciu este sanciunea civil aplicabil n cazul actelor juridice ncheiate cu nesocotirea unor interdicii stabilite de lege pentru ocrotirea unor persoane sau pentru restabili rea echilibrului contraprestaiilor ntr-un contract cu titlu oneros i comutativ. Cee a ce aseamn cele dou sanciuni civile este caracterul retroactiv al desfiinrii actului. Deosebirile dintre nulitate i reduciune: reduciunea se aplic numai actelor civile c u titlu gratuit (donaii, legate testamentare), pe cnd nulitatea afecteaz orice fel de acte juridice; legatele i donaiile sunt desfiinate, total sau parial, numai n msura necesar rentregirii rezervei succesorale; reduciunea poate fi cerut numai de motenit orii rezervatari, pe cnd nulitatea (relativ) poate fi invocat numai de cei ocrotii c are sunt pri n actul juridic anulabil, n timp ce nulitatea absolut poate fi invocat de oricine; 244

reduciunea presupune un act juridic ncheiat n mod valabil i ea intervine pentru o ca uz ulterioar ncheierii valabile a actului, pe cnd nulitatea intervine ntotdeauna pent ru cauze anterioare sau concomitente ncheierii actului. Seciunea a II-a Clasificar ea nulitilor 1. Criterii de clasificare Clasificarea nulitilor poate fi fcut dup mai m lte criterii: n funcie de finalitatea sanciunii sau naturii interesului ocrotit, de osebim: nulitile absolute i nulitile relative. Dup felul de fond de validitate nuliti pot fi: condiieii de form. care nu a fost respectat, n funcie de ntinderea efectelor s le, deosebim: nulitate parial i nulitate total. Dup modul de consacrare pe plan legis lativ, nulitile pot fi: exprese i virtuale. Dup modul de valorificare, nulitile pot fi : judiciare i amiabile. a) Nulitatea absolut i nulitatea relativ Nulitatea absolut es te acea form de ineficacitate care intervine n cazul nclcrii, la ncheierea actului jur idic civil, a unei dispoziii legale care ocrotete un interes general, de ordine pu blic. Sanciunea nulitii absolute prezint trsturi distinctive, care mpreun exprim re uridic al acestei forme de ineficacitate a actului juridic. Nulitatea absolut poa te fi invocat de orice persoan interesat (prile actului juridic, avnzii-cauz ai pril procurorul, instana din oficiu, organul de jurisdicie i de organul competent al put erii administrative. 245

Nulitatea absolut poate fi invocat oricnd, adic este imprescriptibil. Ea poate fi inv ocat fie pe cale de aciune, fie pe cale de excepie art.2 din Decretul nr.167/1958. Nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare sau prin alt mod. Aceast reg ul este impus de natura interesului ocrotit prin norma juridic a crei nclcare atrage n ulitatea absolut. De la aceast regul exist urmtoarele excepii: inadmisibilitatea confi rmrii nulitii absolute nu se confund cu validarea actului prin ndeplinirea cerinei leg ale, nerespectat n momentul ncheierii actului; potrivit art.20 Codul Familiei, cstoria ncheiat mpotriva dispoziiilor privitoare la vrsta legal nu va fi declarat nul dac mp acela dintre soi care nu avea vrsta cerut pentru cstorie a mplinit-o, ori dac soia dat natere unui copil sau a rmas nsrcinat; cnd motenitorii donatorului execut volunt naia326; practica judiciar a admis posibilitatea confirmrii sau consolidrii unui act juridic lovit de nulitate pentru nendeplinirea unei condiii cerute imperativ la nc heierea 326 lui, dac, nainte de a se fi constatat judectorete nuliPotrivit art.1167 alin. final Cod civil, confirmarea sau ratificarea, sau executareaacea condiie s-a ndeplinit. tatea absolut, voluntar a unei donaiuni, fcut de ctre erezi sau reprezenta i donatorului dup moartea sa, ine loc de Nulitatea absolut intervine form, ct i n cazu i oricrei renunare, att n privina viciilor de n urmtoareleprivina327: alte excepii. 327 T. Pop, op. cit., p.188; E. Lupan, op. cit., p.294 295; P. M. Cosmovici, op. cit ., p.141-142; O. Cpn, op. cit., p.221-226; O. Ungureanu, Manual de drept civil. Parte a general, ediia a III-a, Editura All Beck, 1999, p.131-132. 246

lipsa consimmntului n cazul erorii obstacol328. Aceast soluie este acceptat n general tt n doctrin, ct i n practic. Se consider totui c, de lege ferenda, ar trebui consa cest caz, nulitatea relativ, preponderent fiind interesul individual, personal, i ar nu cel public; nevalabilitatea obiectului actului juridic civil, adic lipsa ac estuia sau dac este ilicit sau imoral329; lipsa cauzei i cnd ea este ilicit sau imor al330; nerespectarea formei cerute ad validitatem; nerespectarea unei condiii prea labile obligatorii autorizare administrativ art.1 alin 1 din Legea nr.295/2004 pr ivind regimul armelor i al muniiilor; nerespectarea dreptului de preemiune al statu lui art.52 din Legea nr.26/1996331 privind codul silvic; nclcarea ordinii publice; frauda legii332. 328 Nulitatea relativ este Decizia civil nr.1998/1989, n Dreptul Tr ibunalul Suprem, acea cauz de ineficacitate a actului juridic civil care sancionea z nerespectarea, la ncheierea actului nr.7/1990, p.66. juridic civil, a unei norme care ocrotete un interes particular. 329 juridic este lovit de nulitate relativ dac dobnditorul este de reacredin, respectiv, i va produce efectele n msura n care sunt ntrunite condiiile aplicrii art.1909 Cod civil . 330

Dreptul nr.7/1990 p.66: nulitatea absolut, pentru cauz imoral, a contractului de ntre re ncheiat n scopul meninerii strii de concubinaj. 331 332 de ctre contractani n dauna unei tere persoane, fr ca voina autorilor actului juridic fie n vreun fel alterat. 247

Sub aspectul regimului juridic, nulitatea relativ se exprim n urmtoarele reguli: Nul itatea relativ poate fi invocat, n principiu, numai de persoana ocrotit prin dispozii a legal nclcat la ncheierea actului juridic civil. Invocarea poate fi fcut personal de aceast persoan, dar i prin reprezentantul su legal, dac ea este lipsit de capacitatea de exerciiu, ori prin instituiile sau organul de stat chemate prin lege s ocroteasc acea persoan. Mai poate fi invocat de succesorii chirografari ai prii ocrotite, pe c alea aciunii oblice, i de autoritatea tutelar. Nulitatea relativ poate fi invocat num ai nuntrul termenului de prescripie extinctiv 3 ani, ceea ce nseamn c aciunea n an tate este prescriptibil. nceputul prescripiei acestei aciuni este reglementat de art .9 din Decretul nr.167/1958. Nulitatea relativ poate fi confirmat, expres ori taci t, de cel ndreptit s o invoce. Confirmarea expres rezult din dispoziiile art.1190 Cod ivil333. Confirmarea tacit rezult din executarea actului i din neinvocarea anulabil itii nuntrul termenului de prescripie. Nulitatea relativ intervine n urmtoarele cazur 333 Art.1190 Cod civil prevede: Actul de confirmare sau notificarelipsa consimmntulu i, cnd acesta se datoreaz lipsei n a unei obligaii n contra creia legea admite aciunea nulitate, nu este valabil dect atunci cnd cuprinde obiectul, cauza i de discernmnt; n atura obligaiei i cnd face meniunea despre motivul aciunii n nulitate, consimmntul v prin a repara dol, violen sau precum i despre intenia de eroare, viciul pe care se n temeia acea aciune. leziune; 248

nerespectarea regulilor privind capacitatea de exerciiu, cnd: 1) actul s-a ncheiat de cel lipsit de capacitate de exerciiu; 2) a lipsit ncuviinarea autoritii tutelare, dac aceasta era obligatorie, potrivit legii; 3) actul nu putea fi ncheiat nici cu n cuviinarea autoritii tutelare, chiar dac aceasta s-ar fi obinut; 4) actul a fost nchei at de minorul cu capacitate de exerciiu restrns, fr ncuviinarea ocrotitorului legal, i r acest act i-a produs o leziune; 5) actul s-a ncheiat cu nerespectarea unei inte rdicii privind capacitatea, care ocrotete un interes personal. Comparaie ntre nulita tea absolut i nulitatea relativ Comparnd regimul juridic al celor dou forme ale nuliti , trebuie s reinem c ntre nulitatea absolut i cea relativ nu exist deosebiri de efect ci exist deosebiri de regim juridic. Astfel de deosebiri constau n urmtoarele: nuli tatea absolut poate fi invocat de oricine are interes, chiar i din oficiu, pe cnd nu litatea relativ poate fi invocat numai de persoana al crei interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic; nulitatea absolut este imprescriptibil, pe cnd nulita tea relativ este prescriptibil; nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirma re, n timp ce nulitatea relativ poate fi confirmat, expres ori tacit. b) Nulitatea de fond i nulitatea de form Nulitatea de fond sancioneaz nerespectarea reglementrilor legale privitoare la condiiile de fond ale actului juridic civil, adic acelea car e reglementeaz capacitatea, consimmntul, obiectul i cauza. 249

Nulitatea de form este acea cauz de ineficacitate care sancioneaz nerespectarea cond iiei de form cerute pentru valabilitatea actului juridic. n practic, sunt mai frecve nte cazurile nulitii de fond dect cele ale nulitii de form. c) Nulitatea total i nuli ea parial Nulitatea total este sanciunea de drept civil care desfiineaz actul juridic civil n ntregime, adic l lipsete de toate efectele sale. n sistemul nostru de drept, n ulitatea total are caracter de excepie. Practica judiciar a stabilit c nulitatea tot al opereaz n urmtoarele cazuri: nstrinarea sau grevarea de ctre unul din soi a unei c trucii, bun comun, fr consimmntul expres al celuilalt so; ncheierea actului juridic d r-o eroare asupra substanei bunului, cnd calitile substaniale ale bunului au constitu it motivul determinant la ncheierea actului; ncheierea actului juridic de nstrinare cu nerespectarea formei cerute ad validitatem. Nulitatea parial este sanciunea care desfiineaz numai n parte efectele unui act juridic civil, celelalte efecte care nu contravin legii fiind meninute. Nulitatea parial este regula n sistemul nostru de d rept. Nulitatea parial presupune cu necesitate un act juridic cu un coninut complex , care cuprinde mai multe cauze i, deci, mai multe efecte. Numai ntr-o asemenea si tuaie se pune problema desfiinrii unor efecte i a meninerii altor efecte. Nu suntem n prezena nulitii pariale n urmtoarele situaii: cnd dintre mai multe acte juridice, afl n strns legtur, se anuleaz n ntregime unul; 250

cnd un act juridic nul produce totui efecte sub titlul unui alt act juridic (conve rsiunea actului juridic); cnd actul juridic ncheiat este lovit de nulitate absolut, ns ulterior este ndeplinit cerina legal, nerespectat n momentul ncheierii lui334; c itatea privete numai mijlocul probator (instrumentum), iar nu i operaiunea juridic ( negotium). d) Nulitatea expres i nulitatea virtual Nulitatea expres este acea nulita te care este prevzut ntr-o dispoziie legal. Cele mai multe nuliti sunt expres prevzut e legea civil. Ca exemple de nuliti exprese, menionm cele prevzute de art.803335 Cod c ivil i art.1308336 Cod civil. Nulitatea virtual este acea nulitate care nu este pr evzut expres de lege, dar rezult din modul n care este reglementat o anumit condiie de validitate a actului juridic civil. Ca exemple de nuliti virtuale enumerm pe cele c are se desprind din: 334 Situaia ncheierii cstoriei fr ca art.966 ambii soi s art.813 Cod civil, art.858-859 Cod civil, unul sau338 i art.968 fi avut vrsta legal, dar ntre timp au mplinit vrsta cerut de lege. 335 dispoziie prin care donatarul, eredele instituit sau legatarul va fi nsrcinat de a conserva i a remite la o a treia persoan, va fi nul, chiar n privina donatarului, a e redelui numit sau a legatarului. 336

direct, nici prin persoane interpuse: 1. tutorii, ai averii celor de sub a lor t utel; 2. mandatarii, ai averii ce sunt nsrcinai s vnd; 3. administratorii, ai averii c munelor sau stabilimentelor ncredinate ngrijirii lor; 4. funcionarii de stat ai aver ilor statului ale cror vnzri se fac print- ni. 337 338 nelicit nu poate avea nici un efect. 251

Cod civil, art.1095 alin.1 Cod civil, art.1772 i art.1774339-1776 alin.1 Cod civi l. e) Nulitatea de drept i nulitatea judiciar Nulitatea de drept lovete actul jurid ic civil de la sine, de plin drept, instana de judecat nefiind chemat dect s o consta te, n caz de litigiu ntre pri. Nulitatea judiciar nu opereaz de plin drept, ci numai d ac este pronunat printr-o hotrre judectoreasc. De regul, nulitatea absolut opereaz drept, iar nulitatea relativ opereaz numai dac este pronunat prin hotrre judectoreas cererea persoanei ndreptite a o invoca. n cazul nulitilor care opereaz de drept, dac e nu sunt de acord n privina sanciunii i nici una nu pretinde executarea actului sau fiecare este de acord s restituie ceea ce a primit n temeiul actului nul, nu mai este nevoie s se fac apel la instana de judecat. Instana de judecat va interveni numai dac exist un litigiu ntre pri, urmnd a constata nulitatea i a dispune restabilirea si uaiei anterioare ncheierii nevalabile a actului juridic civil.

Seciunea a III-a Efectele nulitii 1. Definiie i reglementare Prin efectele nulitii act lui juridic civil se neleg consecinele care intervin ca urmare a anulrii actului jur idic civil, 339 n ntregime sau parial, care a fost este valabilnclcarea dispo- de Ipot ca convenional nu ncheiat cu dac, prin actul ziiilor legale ipotecii, nu se specific a nume de validitate. fiecrui constituire al referitoare la condiiile sale natura i s ituaia imobil al debitorului, asupra crui se constituie ipoteca creanei 252

Efectele nulitii sunt identice, indiferent c este vorba de nulitate absolut sau de n ulitate relativ. n ambele situaii, ele conduc la desfiinarea raportului juridic civi l nscut n baza actului juridic civil, n ntregime sau n privina clauzelor care contravi n scopului urmrit de legiuitor. Efectele nulitii difer n funcie de ceea ce s-a ntmpla up ncheierea actului juridic civil. n atare situaie se disting urmtoarele consecine: d ac actul juridic civil nu i-a produs nc efectele, nefiind deci executat pn n momentul ntervenirii nulitii, el nu i le mai poate produce dup acest moment. Ne aflm n acea sit uaie n care prile nu ar fi ncheiat niciodat acel act juridic civil; dac actul juridic ivil i-a produs, total sau parial, efectele (a fost executat), odat declarat nul sa u anulabil, acesta face ca prestaiile executate s fie restituite; dac actul juridic a fost executat, iar pn n momentul declarrii nulitii, una din prile acestuia a nche n act juridic cu o ter persoan prin care fie s-a transmis dreptul nscut din actul nu l, fie s-a constituit ori s-a transmis un drept n strns legtur cu dreptul nscut din ac tul nul, aplicarea sanciunii nulitii presupune desfiinarea retroactiv a actului jurid ic executat (actul juridic primar), restituirea prestaiilor efectuate n baza acest ui act, precum i desfiinarea actului juridic subsecvent. Sub aspectul reglementrii efectelor nulitii, nu exist n prezent texte de principiu privitoare la aceast problem. Exist ns texte legale privitoare la nulitatea n anumite cazuri, precum i la acele si tuaii ce consacr excepiile de la principiile efectelor nulitii. 253

2. Principiile efectelor nulitii i excepiile lor a) Principiul retroactivitii efectelo r nulitii actului juridic civil Prin principiul retroactivitii efectelor nulitii nele regula potrivit creia nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor (ex nunc), dar i pentru trecut (ex tunc), adic aceste efecte se produc chiar din momentul n c are actul a fost ncheiat. n acest caz, prile ajung n situaia n care s-ar fi aflat dac ar fi ncheiat actul juridic respectiv. Motivarea principiului retroactivitii efect elor nulitii actului juridic decurge din principiul legalitii, n sensul c restabilirea legalitii, nclcat la ncheierea actului juridic civil, impune nlturarea efectelor pro e n temeiul actului respectiv. De asemenea, principiul enunat i gsete motivarea n asig rarea ordinii de drept, n sensul nlturrii efectelor nulitii actului juridic civil atun ci cnd se constat nulitatea acestuia. Excepii De la principiul retroactivitii exist i nele excepii, adic situaii n care unele efecte produse de actul juridic civil, lovit de nulitate, sunt recunoscute i meninute. Sunt asemenea excepii340: meninerea efect elor produse de un contract cu executare succesiv n timp; constatarea sau pronunare a nulitii desfiineaz actul pentru viitor, meninnd efectele produse de actul desfiinat re momentul ncheierii sale nevalabile i momentul rmnerii definitive a hotrrii care con stat sau pronun nulitatea sa; 340 cstoria putativ, adic acea cstorie n care cel pu leiu, op. cit., p.215; P. M. Cosmovici, op. cit., p.143; I. Dogaru, op. dintre s oi O.fost de rea-credin,p.173. unul cit., p.237; a Ungureanu, op. cit., ignornd cauz a 254

nulitii, efectele desfiinrii cstoriei se produc pentru soul de bun-credin numai pen tor, tocmai pentru a ocroti buna sa credin; pstrarea de ctre posesorul de bun-credin, temeiul art.485 Cod civil, a fructelor culese n intervalul de timp ct a durat buna -credin buna-credin nceteaz n momentul introducerii cererii n anulare , caz n car activitatea efectelor nulitii se ntemeiaz pe ideea proteciei posesorului de bun-credin cazurile de nulitate a cstoriei, copiii rezultai din cstoria nul sau anulat pstreaz aia de copii din cstorie, n raport cu desfiinarea cstoriei nulitatea neopernd pentru cut, ci doar pentru viitor, asemenea unui divor (art.23 alin.2 Codul Familiei); l ipsa consimmntului prinilor fireti ai nfiatului minor la ncheierea nfierii nu atrage area ex tunc a nfierii, ci numai desfacerea ei ex nunc (pentru viitor). b) Princi piul repunerii n situaia anterioar restitutio in integrum Principiul restabilirii s ituaiei anterioare este acea regul de drept potrivit creia tot ce s-a executat n tem eiul unui act anulat trebuie s fie restituit. Temeiul restituirii prestaiilor efec tuate n executarea unui act lovit de nulitate l constituie i un alt principiu funda mental al dreptului acela care interzice mbogirea unei persoane n dauna alteia fr o c uz legitim. Principiul enunat se circumscrie raporturilor dintre pri, iar nu i fa de . Aciunea n restituirea prestaiilor svrite n temeiul unui act nu se confund cu aciun ulitate: prima este o aciune independent, supus prescripiei extinctive, iar cea de a doua este imprescriptibil n cazul nulitii absolute i prescriptibil n cazul nuli ive. 255

Excepii Constituie excepii de la principiul restitutio in integrum acele situaii n c are, pentru anumite raiuni, prestaiile efectuate n temeiul actului juridic anulat n u sunt supuse restituirii, ci sunt meninute n tot sau n parte. Asemenea excepii sunt 341: potrivit art.485 Cod civil, cel care a posedat cu buncredin un bun frugifer pst reaz pentru sine fructele culese, chiar dac trebuie s restituie acel bun; potrivit art.1164 Cod civil, minorul al crui act este anulat pentru leziune prin aciune n re sciziune nu trebuie s restituie contractantului ceea ce a primit, dect dac se probea z c a profitat de ceea ce i s-a dat; cazul aplicrii principiului nimnui nu i este ngd s se prevaleze de propria sa culp la actele juridice cu obiect imoral sau cauz imo ral342. c) Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului iniial Acest principiu poate fi definit ca acea regul de drept potrivit creia anularea ac tului iniial primar atrage anularea i a actului subsecvent, urmtor, datorit legturii sale cu primul. Principiul menionat privete efectele fa de teri i este o consecin a c r dou principii ale efectelor nulitii retroactivitatea i repunerea n situaia anterioa Potrivit acestui principiu, din moment ce s-a desfiinat actul juridic prin care cineva341 dobndit un bun cit., p.215-216; fiind considerat a nu ficit., a Gh. Bel eiu, op. dobnditorul P. M. Cosmovici, op. fost niciodat proprietarul p.238; O. Ung ureanu, op. cit., p.137-138. p.143-144; I. Dogaru, op. cit., acelui bun , este no rmal s fie desfiinate i actele juridice ulterioare prin care acest aparent 342 dobnd itor a dispus de acel bun. 256

Altfel spus, desfiinarea actelor subsecvente este o aplicare a principiului potri vit cruia nimeni nu poate da ceea ce nu are. Excepii Sunt considerate excepii de la principiul enunat cazurile n care, dei dreptul transmitorului este desfiinat, dreptul subdobnditorului este meninut, dei se afl n strns legtur cu actul juridic desfiina nea actului subsecvent, n caz de excepii de la principiul anulrii actului iniial, se justific prin dou principii de drept, i anume: principiul ocrotirii bunei-credine a subdobnditorului unui bun cu titlu oneros; principiul asigurrii stabilitii circuitu lui civil, care este o nevoie de ordin general, social. De la principiul n discuie exist urmtoarele excepii: cel care a intrat n posesia unui bun mobil cu buncredin dev ne proprietar al bunului i nu mai poate fi silit s-l restituie dect n cazul cnd a fos t pierdut sau furat i vndut de gsitor sau ho, situaie n care adevratul proprietar l p e revendica, n termen de 3 ani, chiar i de la posesorul de bun-credin care are aciune regres contra celui de la care l-a dobndit; nu se vor desfiina nici actele subsec vente de conservare i de administrare; se pstreaz i actele de dispoziie cu titlu oner os ncheiate cu un subdobnditor de bun-credin, caz n care dispuntorul (al crui drept s desfiinat retroactiv) urmeaz s-i ndeplineasc obligaia de restituire a bunului nu n na ci prin echivalent; se pstreaz actele prin care bunul a fost transmis subsecvent unui subdobnditor care, ntre timp, a dobndit proprietatea bunului prin uzucapiune, n condiiile legii. 257

3. Principiile de drept care nltur regula quod nullum est, nullum producit effectum (Actul juridic nul nu produce niciun efect) Aa cum am precizat, nulitatea const n lipsirea actului juridic de efectele contrare normelor juridice edictate pentru n cheierea sa valabil. Aceast regul general referitoare la efectele nulitii se realizeaz prin intermediul celor trei principii ale efectelor nulitii. Alturi de excepiile de la cele trei principii enunate, exist i situaii care nltur regula quod nullum est, nul um producit effectum, uneori fiind nlturat nsi nulitatea, iar nu numai efectele aceste ia. Principiile de drept care n concurs cu regula quod nullum est, nullum produci t effectum o nltur sunt urmtoarele343: principiul conversiunii actului juridic, prin cipiul error communis facit ius i principiul rspunderii civile delictuale. a) Prin cipiul conversiunii actului juridic Prin conversiunea actului juridic se nelege nlo cuirea actului juridic nul cu un alt act juridic, valabil. Conversiunea actului juridic poate fi apreciat ca acel procedeu prin care se realizeaz interpretarea ma nifestrii de voin n sensul n care ea este susceptibil de a produce efecte juridice, n ensul n care reprezint un act juridic valabil, iar nu n sensul n care reprezint un ac t juridic nevalabil lovit de nulitate. Cu alte cuvinte, este vorba de nlocuirea a ctului juridic nul printr-un act juridic valabil sau de acel principiu potrivit cruia manifestarea unei voine n cadrul unui act nul poate valora 343 independent de soarta op. cit., p.218; act juridic. op. cit., p.240; G. Beleiu, acelui act ca alt I. Dogaru, O. Ungureanu, op. cit., p.138-139. 258

Principiul conversiunii actelor juridice nu este consacrat n mod expres n legislaia civil; gsim totui aplicaii ale acestuia n materia probei cu nscrisuri344. Pentru ca p rincipiul conversiunii actelor juridice s funcioneze, se impune ntrunirea anumitor condiii345: existena unui element de diferen ntre actul nul i actul valabil (fie natur a actului, fie coninutul, fie efectele, fie forma); anularea efectiv i total a unuia dintre cele dou acte; actul nul i actul n care el se convertete trebuie s aib aceleai pri; actul iniial, lovit de nulitate, s fie desfiinat n ntregime; actul nou n care se nvertete cel nul s fie valabil; manifestarea de voin expres a prilor s nu exclud con unea. Ca aplicaii ale conversiunii amintim: cazul manifestrii de voin, care este nul ca vnzarecumprare, dar valoreaz antecontract de vnzarecumprare; cazul actului de nstri are lovit de nulitate, ns valabil ca act de revocare a legatului ce avea ca obiect bunul la care se referea i actul de nstrinare desfiinat art.923 344 Potrivit Cod ci vil;art.1172 Cod civil, Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetenei fun cionarului sau din lipsa de forme, este unui isclit de prile valabil cacazul actului semntur privat,adac s-abun succesoral de scriptur sub de nstrinare contractante. mot r, nul ca atare, ns valabil ca act de ctre 345 acceptare a succesiunii art.689 Cod civil. op. cit., p.241; E. Lupan, op. cit., p.308-309; O. Ungureanu, op. cit., p.138-13 9. 259

b) Principiul error communis facit ius (eroarea comun creeaz dreptul) Acest princi piu, denumit i principiul validitii aparenei n drept, nltur nulitatea unui act juridi heiat ntr-o situaie de eroare comun obteasc. Aplicarea n practic a acestui principiu e te subsecvent ntrunirii cumulative a dou condiii privind eroarea referitoare la cali tatea de proprietar a vnztorului eroare care trebuie s fie comun sau unanim i, de ase enea, invincibil i a unei condiii privind buna-credin a subdobnditorului, care trebui s fie perfect, adic lipsit de orice culp sau chiar ndoial imputabil acestuia. Astfel rt.45 alin.2 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prelua te abuziv n perioada 6.03.194522.12.1989, republicat, prevede c actele juridice de n strinare, inclusiv cele fcute n cadrul procesului de privatizare, avnd ca obiect imo bile preluate fr titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolut, n afar de cazul n car e actul a fost ncheiat cu buncredin. Elementul nou adus de textul de lege menionat l c onstituie consacrarea in terminis, pe cale legal, a principiului bunei-credine ntrun domeniu particular de interes social major, acela al regimului juridic al imo bilelor preluate n mod abuziv de ctre statul romn.346 Consacrarea legislativ a fost impus de legiuitor i de mprejurarea c, n aceast materie, eroarea comun cu privire la c ncordana dintre aparen i realitate i-a avut suportul n cadrul legislativ n vigoare la cel moment, care confirma, cu fora unei prezumii iuris et de iure, c proprietarul a parent, statul, este adevratul proprietar. n atare situaie, este justificat opiunea l egiuitorului de a conferi bunei-credine o eficien 346 juridic similar celei din drept ul romn. Constituionale, publicat Decizia nr.191/25.06.2002 a Curii n Monitorul Oficial nr.157/1.08.2002, Partea I. 260

O aplicaie a acestui principiu o gsim i n materia actelor de stare civil. Astfel, pot rivit art.7 din Legea nr.119/1996, actele de stare civil ntocmite de o persoan care a exercitat n mod public atribuiile de ofier de stare civil cu respectarea prevederi lor prezentei legi, sunt valabile, chiar dac aceast persoan nu avea aceast calitate. c) Principiul rspunderii civile delictuale Ori de cte ori nulitatea actului juridi c este consecina unui delict civil comis de ctre o persoan care invoc nulitatea, ace ast persoan ar trebui, n temeiul principiului rspunderii civile delictuale, s o despgu beasc pe cealalt parte contractant. Acest principiu se exprim prin aceea c orice pers oan care cauzeaz alteia un prejudiciu, printr-o fapt culpabil, este obligat unele caz uri, acest principiu poate conduce la meninerea n a-l repara. efectelor unui act j uridic lovit de nulitate. Astfel, partea ce se face vinovat de cauza care atrage nulitatea actului juridic poate fi obligat de instana judectoreasc n temeiul acestui principiu s repare prejudiciul adus celeilalte pri prin desfiinarea actului respecti v, ns cum cea mai bun reparaie este executarea actului juridic ncheiat, instana poate decide meninerea efectelor acesteia cu condiia ca prin actul respectiv s nu se ncalc e o norm imperativ sau legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri. n legi slaia noastr, nlturarea nulitii ca urmare a principiului rspunderii civile delictuale rivete cazul minorului. Potrivit art.1159 Cod civil, minorul ce face o simpl declar aie c este major are aciunea n resciziune (principiul ocrotirii minorului), iar art.1 162 Cod civil stabilete c minorul n-are aciunea n resciziune contra obligaiilor ce rez ult din delicte sau cvasi-delictele sale (principiul rspunderii civile delictuale). Se poate observa c, dei minorul este considerat de lege incapabil de a ncheia sing ur acte juridice civile, el nu se bucur totui de beneficiul aciunii n resciziune, da c la baza cauzrii prejudiciului stau faptele sale ilicite i culpabile svrite cu discer nmnt. 261

IV. PRESCRIPIA EXTINCTIV

Capitolul I NOIUNEAI EFECTUL PRESCRIPIEI EXTINCTIVE Seciunea I Noiunea prescripiei ins tinctive 1. Definiie Legea civil nu definete n termeni exprei noiunea de prescripie, d r, pornind de la prevederea ce se refer la efectul prescripiei extinctive art.1 di n Decretul nr. 167/1958, prescripia extinctiv este definit ca fiind mijlocul de sti ngere a dreptului la aciune n sens material ca urmare a neexercitrii 347 acestui dr eptse vedea: Tr. stabilit de lege347. de drept civil, vol. I, A n termenul Ionacu . a, Tratat

Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1967, p. 371; I. Mateia, P.M.Cosmovici , Prescripia extinctiv, Editura tiinific Bucureti, 1962, p.13 i urm.; A. Ionacu, Drep ivil. Partea general, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, p. 136; Gh. Belei u, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Edit ura ansa SRL, Bucureti, 1999, p.224; t.Ruschi, Drept civil. Partea general. Persoana fizic. Persoana juridic, Iai, 1993, p. 165; T. Pop, Drept civil romn. Teoria general, Bucureti, 1993, p.213; I. Dogaru, Elementele dreptului civil, vol. I, Introducer e n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Bucureti, 1993, p. 249; E. Lupan, I ntroducere n dreptul civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p. 315; G. Boroi , Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, 1999, p.261. 262

2. Reglementare Reglementrile referitoare la prescripia extinctiv art.1837 i urm. Co d civil, art.1890 Cod civil erau insuficient de clare, chiar contradictorii. Din acest considerent i din dorina de a scurta termenele de prescripie extinctiv, legiu itorul romn a dat o nou reglementare acestei instituii de drept prin Decretul nr.16 7/1958 privitor la prescripia extinctiv, cruia ulterior i-au fost aduse modificri i c ompletri. Cadrul legal referitor la prescripia extinctiv ni-l ofer, n principal, Decr etul nr.167/1958, i numai n completarea sa sunt aplicabile unele prevederi din Cod ul civil i din alte acte normative. n contextul celor menionate, art.21 din Decretu l nr.167/1958 prevede c dispoziiile decretului de fa nu se aplic dreptului la aciune p ivitor la drepturile de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute i superficie, motiv pentru care trebuie s apelm la reglementrile cuprinse n Codul civil. Preveder ile Codului civil vor fi aplicabile i cu privire la calcularea termenului de pres cripie extinctiv. Prevederile decretului menionat nu sunt aplicabile nici n materie de impozite, taxe, prime de asigurare etc., cnd se recurge la reglementri cuprinse n acte normative speciale. Reinem c dispoziiile legale privitoare la prescripia exti nctiv sunt cuprinse n mai multe acte normative, ca, de exemplu: Decretul nr.167/19 58 privitor la prescripia extinctiv; Codul civil, cu deosebire articolele nscrise n titlul XX al Crii a III-a, n msura n care nu au fost modificate sau abrogate; art.21, art.52, art.60 din Codul Familiei; Legea nr.544/2004 privind contenciosul admin istrativ; Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat; Legea nr.11/19 91348 pentru combaterea concurenei neloiale, cu modificrile ulterioare; 348 Publicat n M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 2001. 263

Legea nr.642/2002349 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 31/2002 privind se rviciile potale etc. De remarcat este faptul c unele din prevederile Decretului nr . 167/1958 nu mai sunt aplicabile n noile condiii socialeconomice create dup decemb rie 1989; n amplul proces al privatizrii, prevederile respective au czut n desuetitu dine. Mai concret, este vorba de regulile care privesc fostele organizaii socialis te, pentru care erau stabilite alte termene generale de prescripie extinctiv dect pe ntru raporturile dintre persoanele fizice sau dintre acestea i persoanele juridic e, precum i care privesc persoanele juridice nesocialiste. Prin dispariia fostelor or ganizaii socialiste, care au fost transformate n regii autonome i societi comerciale c u capital de stat, acestora din urm li se aplic aceleai reguli de prescripie extinct iv care sunt valabile pentru orice alte persoane juridice sau fizice. 3. Caracter ul normelor juridice privitoare la prescripia extinctiv Dup intrarea n vigoare a Dec retului nr.167/1958 i avnd n vedere condiiile legislaiei noastre actuale privitoare l a prescripia extinctiv, n doctrin i jurispruden s-a admis n mod constant soluia potr creia normele juridice care reglementeaz prescripia extinctiv sunt imperative. n moti varea soluiei se pornete de la natura public, obteasc sau general, a interesului ocrot it prin aceste norme. Aceasta nseamn c prescripia extinctiv nu poate fi calificat dect ca o instituie de ordine public. n contextul celor menionate sunt edificatoare urmtoa rele articole din Decretul nr.167/1958; astfel, art.1, alin. final pre349 Public at n M. se abate din reglementarea legal a vede: Orice clauz careOf. nr. 928de la18 d ecembrie 2002. 264

prescripiei este nul, iar art.18 prevede c organul de jurisdicie este obligat ca din o ficiu s cerceteze dac dreptul la aciune sau la executare silit este prescris. Conseci nele care decurg din aceste reglementri sunt: inadmisibilitatea derogrii, prin conv enie, de la normele prescripiei extinctive; obligativitatea aplicrii, din oficiu, d e ctre organul de jurisdicie, a normelor privind prescripia extinctiv. Analiznd norme le juridice n materie care formeaz dreptul comun cele cuprinse n Decretul nr.167/19 58 cu raportare la dispoziiile cuprinse n Codul civil, rezult c soluia cuprins n ace din urm condiioneaz aplicarea prescripiei de invocarea ei de ctre persoana interesat3 50, soluie anihilat de caracterul imperativ al normelor de drept comun n materie. I nadmisibilitatea clauzelor derogatorii de la normele ce reglementeaz prescripia ex tensiv nseamn c prile unui act juridic nu pot scurta sau prelungi termenele de prescri pie i nici stabili alte termene dect cele prevzute de lege. Prile nu pot stabili alte cauze cu suspendare sau de ntrerupere a cursului prescripiei extinctive dect cele s tabilite prin actul normativ; ele nu pot determina un alt moment al nceperii curs ului prescripiei extinctive dect cel prevzut de lege pentru dreptul la aciune n cauz. Aplicarea din oficiu a prescripiei extinctive este, n condiiile legislaiei n vigoare, obligatorie pentru toate organele de jurisdicie. Acestea rezult expres din art.12 din Decretul nr.167/1958, potrivit cruia instanele judectoreti sunt obligate ca, din oficiu, s cerceteze dac dreptul la aciune sau la executare silit este prescris. n leg ur cu organele care trebuie s aplice din oficiu prescripia extinctiv, se impune o pr ecizare, n sensul c, dei textul legii se refer numai la instanele judectoreti, totui Potrivit art.1841 Cod civil, n materie civil, judectorii nu pot aplica prescripia dac cel interesat nu va fi invocat acest mijloc. 265 350

realitate aceast obligaie privete toate organele care sunt chemate s aplice legea. P e fondul caracterului imperativ al normelor juridice ce reglementeaz prescripia ex tinctiv, este de reinut faptul c obligaia de a invoca prescripia o au numai organele chemate s aplice aceste dispoziii legale, nu i persoanele care beneficiaz de efectel e mplinirii acestei prescripii. De aici rezult c persoana n drept s invoce prescripia xtinctiv poate renuna la beneficiul acesteia, executndu-i voluntar obligaia dup mplini ea termenului de prescripie. 4. Natura juridic a prescripiei extinctive n analizarea naturii juridice a prescripiei extinctive, trebuie s pornim de la constatarea c pr escripia extinctiv este cunoscut de toate ramurile de drept.351 Prescripia extinctiv este o instituie complex a dreptului, care grupeaz norme juridice din mai multe dom enii ale reglementrilor legale, aplicabil n privina numeroaselor raporturi juridice. Prescripia extinctiv este reglementat de normele dreptului civil i se aplic, n primul rnd, n raporturile de drept civil. Cu privire la natura juridic a prescripiei extin ctive, n cadrul dreptului civil, au fost exprimate mai multe opinii. ntr-o prim opi nie, susinut cu precdere n doctrina anterioar Decretului nr.167/1958, prescripia extin ctiv a fost considerat o sanciune de drept civil, care const n stingerea dreptului su biectiv civil i a obligaiei civile corelative acestuia. ntr-o a doua opinie se apre ciaz c prescripia extinctiv este un mod de transformare a coninutului actului juridic civil, 351 deoarece trebuie analizat att din punct de Analiza interdisciplinar A s e vedea Gh. Beleiu, M.A Grama, vedere al subiectului a prescripiei extinctive, n Studii i cercetri juridice, nr.2/1989, p. 113-119. 266

activ, iar din acest punct de vedere, ea reprezint o sanciune, ct i din punct de ved ere al subiectului pasiv, pentru care prescripia extinctiv se nfieaz ca un beneficiu l gal352. ntr-o a treia opinie, prescripia extinctiv a fost privit ca o sanciune juridi c (de drept civil), care const n stingerea dreptului la aciune, n sens material, neex ercitat n termenul de prescripie 353. n ce ne privete, considerm, alturi de ali autori 54, c pentru dreptul civil prescripia este o sanciune ndreptat mpotriva titularului dr eptului subiectiv civil ce st n pasivitate, sanciune ce trebuie analizat diferit, du p cum este vorba, pe de o parte, de un drept de crean sau de un drept real accesori u, situaie n care prin prescripia extinctiv se stinge o component a dreptului la aciun e, iar pe de alt parte, de un drept real principal sau de un drept nepatrimonial, situaie n care prescripia extinctiv stinge nsui dreptul subiectiv. 5. Delimitarea pre scripiei extinctive Prescripia extinctiv se aseamn cu o serie de instituii juridice de drept civil, dar nu se confund cu acestea. Astfel de instituii sunt: prescripia ac hizitiv (uzucapiunea), decderea i termenul extinctiv. a) Prescripia extinctiv i prescr ipia achizitiv (uzucapiunea)355 Gh. Beleiu, Natura juridic a prescripiei extinctive, n Studii i cercetri juridice, nr. 4/1985, p. 335-341; I. Dogaru, op. cit., p.250. A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general a dreptului 353 civil, Bucureti, 1980, p.512-516. 354 355 352 P. M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura All, Bucureti, 1994, p.167; Gh.Boroi, op. cit., p. 267-268. 267

Asemnri: ambele instituii aparin dreptului civil; ambele sunt sanciuni de drept civil i se aplic titularilor de drepturi subiective civile inactivi; ambele instituii ju ridice opereaz n funcie de termenele prevzute de lege. Deosebiri: prescripia extincti v este reglementat prin dispoziiile Decretului nr.167/1958, pe cnd prescripia achizit iv este reglementat de Codul civil i de Decretul-lege nr.115/1938; termenele de pre scripie extinctiv sunt mai scurte i mai numeroase (3 ani, 2 ani, 1 an, 6 luni) n rap ort cu cele pentru prescripia achizitiv, care sunt mai puine i mai lungi (30 ani i 10 -20 ani); sub aspectul efectelor: prescripia extinctiv stinge dreptul la aciune n se ns material, n timp ce prin prescripia achizitiv se ajunge la dobndirea unui drept r eal principal; sub aspectul regulilor cursului prescripiei: pe lng regulile comune privind calculul termenelor, fiecare prescripie are reguli proprii de suspendare i ntre356 n aceast situaie, avem n rupere, iar repunerea n vedere numai decderea numai ermen este proprie de drept civil, adic de drept material sau substanial, iar nu c ea de drept procesual prescripiei extinctive. dintre decderea de drept civil i civi l. Pentru deosebirea decderea de drept procesual civil, a se vedea V. M. Ciobanu, Nota II la Decizia c ivil nr. 93/S/1985 a Tribunalului judeean Iai, n Revista Romn de Drept, nr. 8/1986, p 1-53. b) Prescripia extinctiv i decderea 268 Decderea este o sanciune de drept civil care const n stingerea dreptului subiectiv c ivil neexercitat n termenul prevzut de lege.356

ntre cele dou instituii exist urmtoarele asemnri: ambele presupun termene; ambele sunt sanciuni de drept civil; ambele au efect extinctiv. Cele dou instituii juridice se deosebesc: din punct de vedere al efectelor: prescripia extinctiv stinge numai dre ptul la aciune n sens material, pe cnd decderea stinge nsui dreptul subiectiv357; term enele prescripiei extinctive sunt mai multe i mai mari fa de cele de decdere, care su nt mai puine i mai scurte358; numai prescripia extinctiv se bucur de o reglementare p rivind ntreruperea, suspendarea i repunerea n termen; decderea nu se bucur de o aseme nea reglementare. c) Prescripia extinctiv i termenul extinctiv ntre prescripia extinc tiv i termenul extinctiv exist urmtoarele asemnri: ambele presupun efectul extinctiv; ambele sunt instituii ale dreptului civil. ntre cele dou instituii exist urmtoarele de osebiri: termenele de prescripie sunt termene legale izvorsc 357 Gh. Beleiu, op. c it., p. 229. 358 din lege , pe cnd termenul extinctiv poate fi legal, Menionm ca exe mple urmtoarele: termene de decdere: termenul convenional ori judectoresc; de 1 an p entru revocarea donaiei pentru ingratitudine (art.813 Cod civil); termenul de 3 a ni pentru revendicarea lucrului sub aspectul efectelor, prescripia extinctiv sting e pierdut sau furat (art.1909 alin.2 Cod civil); termenul de 3 luni dreptul la a ciune Legea nr.31/1990, pe cnd etc. prevzut de art.82 alin. final dinn sens material , republicat termenul extinctiv privete stingerea dreptului subiectiv 269 a i oblig aiei corelative;

termenul extinctiv poate fi modificat prin acordul de voin al prilor actului juridic , n timp ce termenele de prescripie, fiind legale, nu pot fi modificate; termenul extinctiv ca modalitate a actului juridic civil nu este susceptibil de suspendar e, ntrerupere ori repunere n termen, acestea fiind specifice numai prescripiei extinc tive. Seciunea a II-a Efectul prescripiei extinctive 1. Controversa privind efectu l prescripiei extinctive n doctrin nu exist un punct de vedere unitar n legtur cu solu narea problemei de a ti ce se stinge prin prescripie extinctiv. Acest lucru se dato reaz dispoziiilor contradictorii ale Codului civil privitoare la aceast problem. Ast fel, pe de o parte, n art.1091 Cod civil se enumer prescripia printre modurile de s tingere a obligaiilor civile, iar n art.1837 Cod civil se dispune c prescripia este u n mijloc ... de a se elibera de o obligaie, iar pe de alt parte, art.1890, 1900 i 19 03 Cod civil se refer la prescripia aciunilor n justiie. Fa de aceste prevederi se poa e trage concluzia c prin prescripia extinctiv nu se stinge dreptul subiectiv n ntregu l su, ci numai aciunea n justiie. Pe baza dispoziiilor anterioare Decretului nr.167/1 958, opinia dominant n doctrin era n sensul c prin prescripie se sting obligaia civil reptul subiectiv civil, rmnnd n sarcina359 A se vedea M. Cantacuzino, lipsit de sanciu ne, dar debitorului o obligaie natural, Elementele dreptului civil, care poate fac e obiectuli urm.; C.voluntare valabile359. Bucureti, 1921, p.404 unei pli Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil, vol. II, Editura Naional, Bucureti, 1928, p. 71 7-719. 270

Dup apariia Decretului nr.167/1958, cu toate c acest act normativ se refer expres la dreptul la aciune, iar nu la obligaie ori la dreptul subiectiv, controversa cu pr ivire la ce se stinge prin mplinirea termenului de prescripie extinctiv a continuat , formulndu-se dou puncte de vedere, opuse. Astfel, potrivit unui punct de vedere3 60, rmas izolat, prin mplinirea termenului de prescripie se sting nsui dreptul civil i obligaia corelativ, fiind de neconceput ca dreptul subiectiv civil s supravieuiasc d ac se stinge posibilitatea juridic a ocrotirii lui pe calea coerciiunii exercitate de stat. Potrivit unui alt punct de vedere361, dominant, se consider c mplinirea te rmenului de prescripie extinctiv are ca efect stingerea doar a dreptului la aciune n sens material, iar nu a nsui dreptului subiectiv. n favoarea punctului de vedere d ominant se aduc urmtoarele argumente: argumentul de interpretare gramatical a disp oziiilor cuprinse n art.1 alin.1 din Decretul nr.167/1958, care vorbete de dreptul l a aciune; argumentul de interpretare logic per a contrario, rezultat din mprejurarea c textul, folosind expresia 360 I.Kessler, C.Oprian, Prin prescripia extinctiv nu s e stinge dreptul la aciune, exclude posibilitatea referirii la oare nsui dreptul civi l subiectiv?, n Justiia nou nr.4/1961, p.32 i urm. nsui dreptul subiectiv civil; M.Eliescu, Unele probleme privitoare la prescripia extinctiv 361 n cadrul unei viit oare reglementri legale, n Studii i cercetri juridice, 1956, nr.1, p.230 i urm; A. Ion u, Instituii i reglementri n dreptul socialist romn, Editura Academiei, Bucureti, 1969 , p.105 i urm.; I. Mateia, P. M. Cosmovici, Prescripia extinctiv, Editura tiinific, Bu ureti, 1962, p.23 i urm.; St.Ruchi, op. cit., p.178 i urm.; Gh. Beleiu, op. cit., p.2 30; P. M. Cosmovici, Tratat de drept civil, vol.I, Partea general, 1989, p.304; E . Lupan, op. cit., p.323-324; G. Boroi, op. cit., p.265; I. Dogaru, op. cit., p. 255. 271

argumentul dedus din interpretarea logic a art.19 alin.1 din Decretul nr.167/1958 362, n sensul c, dac prin mplinirea termenului de prescripie s-ar stinge nsui dreptul ubiectiv civil, nu s-ar mai justifica repunerea n termenul de prescripie, deoarece instana nu ar mai avea ce ocroti; argumentul dedus din interpretarea dispoziiilor art.20 alin.1 din Decretul nr.167/1958363, dispoziii din care, de asemenea, rezu lt c se stinge numai dreptul la aciune. Din aprecierea c prescripia extinctiv stinge n umai dreptul la aciune rezult urmtoarele consecine: supravieuirea dreptului subiectiv civil i a obligaiei civile corelative, momentului stingerii dreptului la aciune, d ar nu sub calificarea de drept i obligaii perfecte, ci sub cea de drept i obligaii i mperfecte; dreptul la aciune n sens procesual rmne imprescriptibil, deoarece numai d reptul la aciune n sens material pierde protecia asigurat prin apelarea la fora coerc itiv a statului. 2. Principiile prescripiei extinctive Stingerea dreptului la aciun e n sens material, ca efect al prescripiei extinctive, este guvernat de dou principi i364: stingerea dreptului la aciune privind un drept subiectiv principal are drep t consecin stingerea dreptului la Instana judectoreasc, n cazul n care constat ca fiind temeinic justificate cauzele pen ru care termenul de prescripie a fost depit, poate s dispun, chiar din oficiu, judeca rea sau rezolvarea aciunii ori s ncuviineze executarea silit. 363 Debitorul care a exe citat obligaia dup ce dreptul la aciune al creditorului s-a prescris, nu are dreptu l s cear napoierea prestaiei, chiar dac la data executrii nu tia c termenul prestaie mplinit. 364 Gh. Beleiu, op. cit., p.232-233; I. Dogaru, op. cit., p.256-257; G. Boroi, op. cit., p.266-267; E. Lupan, op. cit., p.328; O. Ungureanu, op. cit., p .159. 272 362

aciune privind drepturile accesorii art.1 alin.2 din Decretul nr.167/1958; n cazul obligrii unui debitor la prestaii succesive, dreptul la aciune cu privire la fieca re dintre ele se stinge printr-o prescripie separat art.12 din Decretul nr.167/195 8. Conform art.1 alin.2 din Decretul nr.167/1958, o dat cu stingerea unui drept p rincipal se stinge i dreptul la aciune privind drepturile accesorii. Consacrarea p rincipiului accesorium sequitur principale n materia prescripiei extinctive are ca efect stingerea drepturilor la aciune accesorii dreptului principal la aciune, ch iar n cazul n care termenul de prescripie pentru preteniile accesorii nu s-ar fi mpli nit. n doctrin s-a decis365 c, dobnda fiind un accesoriu al creanei principale, presc ripia dreptului la aciune pentru crean atrage prescripia dreptului la aciune pentru do bnd. Principiul stingerii printr-o prescripie distinct a dreptului la aciune privind fiecare prestaie n cazul obligaiilor cu executare succesiv se aplic ori de cte ori deb itorul este inut la prestaii succesive. De exemplu, cazul dreptului la aciune pentr u plata chiriei lunare, sau pentru plata dobnzilor de ntrziere prevzute de art.1088 Cod civil. A se vedea Decizia civil nr.616/1991 a Tribunalului Jud. Hunedoara, n Revista Romn de Drept, 1992, nr.2, p.64. 273 365

Capitolul II DOMENIULPRESCRIPIEI EXTINCTIVE Seciunea I Noiune i criterii de determinare 1. Noiune Domeniul prescripiei extinctive l constituie sfera drepturilor subiective care cad sub incidena prescripiei extinc tive. Cu alte cuvinte, determinarea domeniului de aplicare a prescripiei extincti ve nseamn stabilirea drepturilor civile subiective prescriptibile extinctiv i, deci , deosebirea lor fa de cele imprescriptibile extinctiv. 2. Criterii de determinare Pentru determinarea domeniului prescripiei extinctive se folosesc urmtoarele crit erii:366 criteriul actului normativ care reglementeaz prescripia extinctiv, ce ne p ermite s deosebim domeniul prescripiei extinctive guvernat de Decretul nr.167/1958 , 366 domeniul prescripiei extinctive guvernat de Codul civil Gh. Beleiu, Drept c ivil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa SR L, Bucureti, 1999, de237i domeniul prescripiei extinctive reglementat p. alte 238; I. Dogaru, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civil. acte normativ e; Subiectele dreptului civil, vol. I, Editura ansa SRL, Bucureti, 1999, p. 258; E. Lupan, Introducere n dreptul civil, Editura Argonaut, ClujNapoca, 1999 p. 330; G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, Bu cureti, 1999, p. 269. 274

natura drepturilor subiective care stau la baza celor dou domenii importante ale prescripiei: domeniul drepturilor patrimoniale i domeniul drepturilor nepatrimonia le; ramura de drept creia i aparin drepturile subiective dreptul civil, dreptul fam iliei, dreptul muncii etc. Seciunea a II-a Domeniul prescripiei extinctive n categoria drepturilor patrimonial e 1. Prescripia extinctiv i drepturile de crean Indiferent de izvorul lor, drepturile de crean sunt supuse prescripiei extinctive. Aceasta rezult din urmtoarele acte norm ative: art. 2 alin. 1 din Decretul nr.167/1958, coroborat cu art. 7, 8, 11, 21 d in acelai Decret, precum i art.1903 1904 Cod civil, art. 12 din Legea nr.11/1991 p rivind combaterea concurenei neloiale, cu modificrile ulterioare .a. De la principi ul enunat exist urmtoarele excepii: aciunea n restituirea depunerilor la Casa de Econo mii i Consemnaiuni art.4 alin.1 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea C.E.C. n societate pe aciuni, republicat367; 367 Potrivit art.4 dinca obiect drepturile a sigurailor asupra Of. aciunea avnd Legea nr. 66/1996 (republicat n M. nr.28 din 26 ia nuarie 1999), sumele depuse de populaie la C.E.C. sumelor rezultnd din precum i dobnz ile i ctigurile prin instrumente de economisire, rezerva de prime ce se constituie cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la la asigu rrile de persoane pentru obligaiile de plat, cererea titularilor sau a reprezentanilor legali ai acestora. Drepturile de crean a supra sumelor depuse, dobnzilor i ctigurilor sunt imprescriptibile. 275

scadent n viitor, adic dreptul la suma de rscumprare, la suma asigurat redus ori alte ume prevzute a se plti ca urmare a expirrii sau la mplinirea unui anumit termen art. 40 din Legea nr.136/1995368 privind asigurrile i reasigurrile din Romnia, cu modificr ile ulterioare. 2. Prescripia extinctiv i drepturile reale principale n raport cu ar t.21 din Decretul nr.167/1958 dispoziiile decretului de fa nu se aplic dreptului la a ciune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitaie, servitute i sup erficie369. Se apreciaz c, n domeniul drepturilor reale principale, regula o reprezi nt imprescriptibilitatea, iar excepia o constituie prescriptibilitatea370. Aciunile reale prescriptibile extinctiv sunt urmtoarele: aciunea n revendicare mobiliar nteme iat pe dreptul de proprietate privat. Acest lucru rezult din art.21 din Decretul nr .167/1958 coroborat cu art.1890 Cod civil. Potrivit acestui din urm articol, toate 368 aciunile att reale ct i personale, pe care legea nu Publicat n M. Of. nr. 303 din 30 decembrie 1995. 369 le-a declarat imprescriptibile i pentru din nu s-a Din in terpretarea per a contrario a art.21 care Decretul nr.167/1958 rezult termen de p rescripie, accesorii prescriesupuse definit un c drepturile reale se vor sunt n pre scripiei potrivit dispoziiilor acestui act normativ. n acest sens, a se vedea: term en de Drept civil. Partea general, Bucureti, 1963, A. Ionacu, 30 de ani, fr ca cel ce invoc aceast p. 153; T. Pop, Drept civil romn. Teoria general, Bucureti, 1993, p.222. I. Dogaru, op. cit., p. 260. 370 276

prescripie s fie obligat a produce vreun titlu i fr s i se poat opune reaua-credin3 nea n revendicare imobiliar n urmtoarele cazuri prevzute de art.498 Cod civil, potriv it cruia dac un fluviu sau ru navigabil sau nu, rupe deodat o parte mare, i care se po ate recunoate, de pmnt, i o alipete la pmntul unui alt proprietar, acea parte rmne a a fost pmntul de la care s-a rupt; ns dac se va reclama n termen de 1 an (acest caz po rt denumirea de avulsiune), precum i de art.520 Cod procedur civil, potrivit cruia ori ce cerere de eviciune total sau parial privind imobilul adjudecat se va prescrie n te rmen de 3 ani de la data nscrierii actului de adjudecare n cartea funciar; aciunea co nfesorie, prin care se urmrete aprarea dreptului de uzufruct (art.557 Cod civil), a dreptului de uz sau abitaie (art.565 Cod civil) i a dreptului de servitute art.63 9 Cod civil. Sunt imprescriptibile extinctiv urmtoarele aciuni: aciunea n revendicar e imobiliar372, ntemeiat pe dreptul de proprietate privat; 371 aciunea n revendicare i mobiliar sau mobiliar, n jurispruden exist soluii potrivit crora aciunea n revennt dreptul de extinctiv (Decretul nr.144/1982 dicare mobiliar este imprescriptibil pr oprietate public, indiferental Seciei civiletitularul dreptului deSuprem, n Culeger e este decizii ale c a fostului Tribunal proprietate public de statul Tribunalului Suprem pe anul 1982, p.13-15), motivndu-se c, indisau o unitate administrativ-ter itorial art. 1844 Cod ferent c se revendic un bun mobil sau imobil, dreptul la aciun e este imprescriptibil, pentru c proprietatea nu se stinge prin neuz. civil, art. 135 alin.4 din Constituie, art.5 alin.2 din 372 nr. 66/1990. 277

Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicat, art.122 alin.2 din Legea n r.215/2001373 a administraiei publice locale, cu modificrile ulterioare; aciunea de partaj, adic aciunea prin care se solicit mprirea bunurilor aflate n indiviziune ar 28 Cod civil; aciunea negatorie374, cu excepia cazului n care prin aceasta se conte st existena unui drept de uzufruct sau de uz avnd ca obiect un bun mobil; aciunea co nfesorie375, prin care se urmrete aprarea unui drept de superficie; aciunea n grniuire 76. Seciunea a III-a Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor nepatrimo niale 1. Principiul imprescriptibilitii drepturilor personale nepatrimoniale n mate ria drepturilor nepatrimoniale funcioneaz regula imprescriptibilitii, potrivit creia nu se rmurete n timp protecia acestor drepturi. 373 374 Publicat n M. Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001. Prin aciunea negatorie, proprietarul unui bun, chemat n judecat de persoana care pr etinde c este titulara dreptului real principal asupra bunului respectiv (uzufruc t, uz, abitaie, servitute sau superficie), contest existena acestuia. 375 dezmembrmnt al dreptului de proprietate, deci prin intermediul acesteia se apr drept ul de uzufruct, uz, abitaie, servitute, superficie. 376 unui teren, n contradictoriu cu proprietarul terenului vecin, solicit instanei s det ermine, prin semne exterioare, ntinderea celor dou terenuri nvecinate. 278

Din interpretarea per a contrario a art.1 alin.1 din Decretul nr.167/1958 se aju nge la concluzia c dreptul la aciune pentru valorificarea unor drepturi personale nepatrimoniale nu este supus prescripiei extinctive. Este vorba de drepturile sub iective legate de persoana uman care nu sunt evaluabile n bani, neavnd un coninut ec onomic. Fiind inseparabile de persoana uman, ocrotirea lor juridic permanent se imp une, neexistnd niciun interes pentru limitarea aprrii lor n timp. Prin excepie de la principiul imprescriptibilitii drepturilor personale nepatrimoniale, sunt admise u rmtoarele aciuni cu obiect nepatrimonial ca prescriptibile: aciunea n anulabilitate rezultnd din dispoziiile art.9 din Decretul nr.167/1958377; aciunea n nulitate relat iv a cstoriei378; aciunea n tgduirea paternitii art.55 alin.1 Codul Familiei379; a stabilirea paternitii art.60 alin.1 Codul Familiei380. Seciunea a IV-a Probleme spe ciale privind domeniul prescripiei extinctive 1. Aprarea dreptului subiectiv civil pe calea excepiei Dreptul subiectiv civil poate fi ocrotit nu numai pe calea ofe nsiv a aciunii, ci i pe calea defensiv a excepiei381. Situaia n care termenul de prescripie este termenul general de 3 ani i privete anulab ilitatea unui act juridic civil. 378 Potrivit art.21 Codul Familiei, cstoria poate fi anulat la cererea soului al crui consimmnt a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizic a celuilalt so, prin viclenie sau prin violen. 379 Aciunea n tgdu ternitii se prescrie n termen de 6 luni de la data cnd tatl a cunoscut naterea copilul ui. 380 Aciunea n stabilirea paternitii din afara cstoriei poate fi pornit n termen n de la naterea copilului. 381 G. Boroi, op. cit., p. 274. 279 377

n literatura de specialitate nu exist un punct de vedere unitar cu privire la prob lema prescriptibilitii sau imprescriptibilitii dreptului subiectiv civil. Astfel, po trivit unei opinii382, aprrile prtului, formulate pe cale de excepie, sunt imprescrip tibile. Aceast soluie poate fi adoptat n sistemul de drept n care normele care reglem enteaz prescripia extinctiv nu au caracter imperativ383, autorul propunnd-o de lege ferenda. Avndu-se n vedere prevederile Decretului nr.167/1958 care constituie drep tul comun n materie i ale crui norme au caracter imperativ, distingem urmtoarele sit uaii: n situaia n care dreptul subiectiv civil poate fi aprat pe calea unei aciuni pre scriptibile, excepia trebuie considerat prescriptibil; dac aciunea este imprescriptib il i ocrotirea dreptului subiectiv pe calea excepiei este imprescriptibil. 2. Aciunea n constatare Aciunea n constatare este aceea prin care reclamantul solicit instanei doar constatarea existenei sau inexistenei unui drept subiectiv art.111 Cod procedu r civil. Aciunea n constatare este imprescriptibil. Aceast imprescriptibilitate este n emeiat pe faptul c dreptul la aciune n sens procesual este imprescriptibil. Aciunea n constatare este inadmisibil atunci cnd exist 382 T. Pop, n cit., p.226-227. n subiect iv. calea unei aciuniop. realizarea dreptuluisprijinul acestei soluii sunt aduse dou argumente: legea nu se refer dect la prescripia aciunii, nu i a excepiei; ne esitatea de a formula aprri pe cale de excepie nu depinde de poziia prtului, ci de ata cul reclamantului. 383 i cercetri juridice nr. 4/1985, p. 335-341. 280

3. Aciunile mixte Aceste aciuni au caracteristici de aciuni reale, personale ori n c onstatare. Prescriptibilitatea sau imprescriptibilitatea unei asemenea aciuni se soluioneaz de la caz la caz, n funcie de calificarea aciunii concrete, dup scopul urmr t la intentarea ei. 4. Dualitatea de aciuni Dualitatea de aciuni apare n situaia n ca re titularul dreptului are la ndemn dou aciuni pentru valorificarea dreptului su, adic att o aciune izvort din contractul civil, creia i se aplic prevederile Decretului nr. 167/1958, ct i o aciune real, de revendicare, creia i se aplic dispoziiile art.1890 Co civil, adic prescripia de 30 de ani. Exemplu: aciunea personal (prescriptibil) i real (imprescriptibil) a deponentului proprietar mpotriva depozitarului. 5. Aciunea n rep ararea unei daune morale O asemenea aciune este prescriptibil, deoarece dauna mora l este nepatrimonial. n atare situaie, devin incidente dispoziiile legale care guvern eaz prescripia extinctiv n categoria drepturilor de crean. O confirmare legislativ a p escriptibilitii aciunii n repararea unei daune morale o gsim n Legea nr.11/1991 privin d combaterea concurenei neloiale art.5 alin.1 i art.12. Din coroborarea art. 9 i 12 ale legii menionate rezult c dreptul la aciune prevzut de art. 9 se prescrie n termen de 1 an, de la data la care pgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc dauna. 281

6. Aciunea n restituire ca urmare a anulrii unui act juridic civil Aciunea n nulitate prescriptibil ori imprescriptibil, dac este vorba de nulitate relativ sau nulitate absolut, nu se confund cu aciunea n restituirea prestaiilor efectuate n baza unui act juridic civil anulat. Aceast aciune se ncadreaz n prevederile art. 1 alin. 1 din Decr etul nr. 167/1958; fiind o aciune cu caracter patrimonial, ea este prescriptibil. 7. Aciunea n protecia unor drepturi reale principale (dreptul de proprietate) n legtu r cu aceast aciune se cuvin fcute urmtoarele precizri: este o aciune n revendicare, c e ntemeiaz pe transformarea a ceea ce s-a denumit drept de administrare direct n drept de folosin, al unui organ ori al unei instituii de stat, asupra bunurilor proprietat e de stat; titular al dreptului de folosin n discuie este un organ de stat sau o ins tituie de stat; bunurile la care se refer dreptul ocrotit prin aciunea menionat sunt bunuri proprietate de stat, date n folosin titularilor dreptului; cu privire la car acterul prescriptibil sau imprescriptibil, s-a considerat384 c trebuie s se aplice , prin analogie, dispoziiile art.1844 Cod civil385; 384 Ibidem. 385n mod asemntor se pune problema i pentru aciunile Ibidem. care au ca obiect protecia dreptului de fo losin, ca 282 drept real principal, corespunztor fie dreptului de proprietate de st at, fie dreptului de proprietate cooperatist.

8. Aciunea privind un drept secundar n doctrin386, n categoria drepturilor secundare sunt incluse acele drepturi subiective civile care nu dau natere direct unui dre pt la aciune, adic acele prerogative constnd n puterea de a da natere prin act unilat eral de voin unui efect juridic ce afecteaz i interesele altei persoane, ca, de exem plu: dreptul de alegere n cazul unei obligaii alternative; dreptul de denunare unil ateral a unui contract n cazurile admise de lege; dreptul terilor n cazul simulaiei; dreptul de preemiune etc. Aciunile pentru valorificarea drepturilor secundare sunt apreciate ca imprescriptibile, cu precizarea c efectele prescripiei extinctive se produc indirect. 9. Aciunile n materie de carte funciar Cu privire la prescriptibi litatea sau imprescriptibilitatea aciunilor n materie de carte funciar, trebuie pre cizat c Legea nr.7/1996, legea cadastrului i a publicitii imobiliare, cu modificrile ulterioare, se refer la aciunea n rectificarea nscrierilor din cartea funciar. Art.37 alin.1 din Legea nr.7/1996 dispune c aciunea n rectificare sub rezerva prescripiei d reptului material la aciunea de fond va fi imprescriptibil. Deci, aceast dispoziie tr ebuie corelat cu prevederile art.1890 Cod civil, n sensul c se va aplica principiul accesorium sequitur principale. Din cuprinsul Legii nr.7/1996 rezult n mod expres c ea se refer numai la aciunea n rectificare a nscrierilor de carte funciar, rmnnd olvat problema prescriptibilitii sau imprescriptibilitii aciunilor n prestaie i just re tabular387. M. Eliescu, Unele probleme referitoare la prescripia extinctiv n cadrul unei viitoa re reglementri legale, n Studii i cercetri juridice, nr.1/1956, p.258; Gh Beleiu, op. cit., p.214. 387 386 283

10. Prescripia extinctiv n materie succesoral n jurispruden s-a pus problema departaj prescripiei dreptului de opiune succesoral, creia i se aplic termenul de 6 luni prevz ut de art.700 Cod civil, de imprescriptibilitatea aciunii de partaj, prevzut de art .728 Cod civil388. ntruct, potrivit art.728 Cod civil, un motenitor poate cere oricn d ieirea din indiviziune, o astfel de aciune are drept consecin pierderea calitii de m otenitor, succesibilul fiind considerat ca o persoan strin de motenire. Acest lucru a fost stabilit n practica judectoreasc389.

Nimeni nu poate fi obligat a rmne n indiviziune. Un coerede poate oricnd cere mpreala ccesiunii, chiar cnd ar exista convenii sau prohibiii contrarii. Se poate face nvoir e pentru suspendarea diviziunii pe termen de 5 ani .Dup trecerea acestui timp nvoi rea se poate rennoi. 389 388

n cadrul procesului de partaj privind lichidarea preteniilor dintre comotenitori re feritoare la cheltuielile de nmormntare, n Revista Romn de Drept, 1986, nr. 8, p. 20 rm. n legtur cu prescripia extinctiv n materie succesoral, a se vedea G. Boroi, op. ci ., 1999, p. 279-281. 284

Capitolul III TERMENELEPRESCRIPIEI EXTINCTIVE Seciunea I Noiune i clasificare 1. Noiune Termenul de prescripie extinctiv este interv alul de timp stabilit de lege nuntrul cruia poate fi exercitat dreptul la aciune n se ns material sub sanciunea pierderii acestui drept. Termenul de prescripie extincti v este un termen legal, deoarece decurge din lege, respectiv din dispoziiile art.1 alin.1 din Decretul nr.167/1958. Potrivit acestui text de lege, dreptul la aciune , fiind drept patrimonial, se stinge prin prescripie, dac nu a fost exercitat n tem eiul stabilit de lege. Pe cale de consecin, prile nu pot nici s stabileasc termene de rescripie, nici s modifice termenele de prescripie stabilite de lege. 2. Clasificar e Clasificarea termenelor de prescripie extinctiv prezint importan att pe plan teoreti c, ct i pe plan practic. Sub aspect teoretic, aceast clasificare ajut la adncirea cer cetrii tiinifice pentru gsirea elementelor care le difereniaz, ceea ce conduce la o ma i bun cunoatere a instituiei juridice a prescripiei extinctive. Sub aspect practic, clasificarea termenelor de prescripie extinctiv contribuie la corecta interpretare i aplicare a acestor termene n cazuri concrete. 285

La baza clasificrii termenelor de prescripie stau urmtoarele criterii: Principalul criteriu de clasificare este acela al vocaiei ori sferei de aplicare, potrivit cru ia distingem: termene generale i termene speciale de prescripie extinctiv. Termenul general de prescripie extinctiv este stabilit de legea sau norma general, iar term enele speciale sunt stabilite prin norme speciale (lege special). Un alt criteriu de clasificare a termenelor de prescripie extinctiv este izvorul normativ, adic ac tul normativ care le reglementeaz. Potrivit acestui criteriu, distingem: termene instituite de Decretul nr.167/1958 i termene instituite n alte izvoare de drept ci vil, precum: Codul civil, Codul Familiei etc. Al treilea criteriu este acela al mrimii sau ntinderii lor, dup care distingem: termene speciale, respectiv, termene mai mari dect termenul general, termene egale cu termenul general i termene mai mi ci dect termenul general de prescripie extinctiv. Seciunea a II-a Termenele generale de prescripie extinctiv 1. Precizri prealabile Termenul general de prescripie extin ctiv este stabilit n art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958, potrivit cruia termenul prescripiei este de 3 ani. n acelai articol mai era prevzut un termen general de 18 l uni aplicabil n raporturile dintre organizaiile socialiste, reglementare care, n ur ma dispariiei acestei categorii de organizaii, a rmas fr obiect sau, mai bine spus, a devenit desuet. Acelai lucru s-a ntmplat cu reglementarea prevzut n art.6 din acelai cret, care stabilea un termen de 1 an, ca 286

termen general, pentru dreptul de a cere executarea silit n raporturile dintre org anizaiile socialiste. Art.6 mai prevede c dreptul de a cere executarea silit n temeiu l oricrui titlu executor se prescrie prin mplinirea unui termen de 3 ani. Pentru aci unile reale care nsoesc drepturile reale principale (de proprietate, uzufruct, uz, abitaie, servitute i superficie), reglementarea o gsim n art.1890 Cod civil, potriv it cruia termenul general de prescripie extinctiv este de 30 ani. 2. Termenul gener al de prescripie de 3 ani, aplicabil aciunilor personale care nsoesc drepturile subi ective civile de crean Termenul general de prescripie att pentru persoanele fizice, ct i pentru persoanele juridice este cel prevzut de art.3 alin.1 din Decretul nr.16 7/1958, adic termenul de 3 ani. Acest termen se aplic tuturor aciunilor personale, n msura n care nu sunt stabilite termene speciale de prescripie, precum i, de regul, a ciunilor patrimoniale ce nsoesc o aciune care este sau nu prescriptibil extinctiv, ca , de exemplu, aciunea n nulitate, aciunea n reduciune, aciunea n rezoluiune sau rezil e390. Se admite c acest termen general de prescripie extinctiv este aplicabil i aciun ilor nepatrimoniale prescriptibile extinctiv pentru 390 legea nu stabilete un ter men special de prescripie care

Jurisprudena a aplicat termenul general de prescripie de 3 ani n urmtoarele situaii: cererea de raport succesoral; aciunea oblic; aciunea n reduciunea liberalitii excesive aciunea pentru plata contravalorii fructelor; aciunea n rezoluiunea contractului de vnzare cu clauz de ntreinere; aciunea pentru refacerea unor cldiri demolate abuziv; a ciunea n valorificarea unui titlu locativ;; aciunea pentru plata creanei datorate de ter soilor (Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general, 1987, p.302, nota 43). 287

extinctiv cererea prin care se invoc nulitatea relativ a unui act juridic ns nu poat fi extins i la aciunile reale391. S-a mai precizat c termenul de prescripie de 3 an i nu i va gsi aplicare n cazurile cnd, printr-o dispoziie legal expres, se instituie termen special de 3 ani392. 3. Termenul de prescripie de 30 ani, aplicabil aciunil or reale prescriptibile extinctiv Termenul general de prescripie extinctiv de 30 a ni, reglementat de art.1890 Cod civil, este aplicabil aciunilor reale care nsoesc d repturile reale principale extinctiv. Potrivit art.1890 Cod civil, toate aciunile, att reale, ct i personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile i pentru care n-a definit un termen de prescripie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fr ca cel care invoc aceast prescripie s fie obligat a produce vreun titlu i fr s i t opune reaua-credin. Textul de lege mai sus menionat este aplicabil aciunilor reale c are sunt prescriptibile i crora nu li se aplic un termen special de prescripie extin ctiv art.21 din Decretul nr.167/1958. Caracterul general al termenului de 30 ani rezult, fr echivoc, i din dispoziiile art.1894 Cod civil: Regulile prescripiei relativ la alte obiecte dect cele cuprinse n acest titlu i care sunt expuse la locurile re spective din acest codice exclud aplicarea dispoziiilor acestui titlu n toate cazu rile cnd sunt contrarii lor. Se admite c termenul de prescripie, de 30 ani se aplic: aciunii n revendicare mobiliar ntemeiate pe dreptul de proprietateG. Boroi, Drept ci vil. negatorii prin care se contest un privat393; aciunii Partea general, ediia a IIa, Editura 391 All Beck, 1999, p.282. 392 Subiectele dreptului civil, Editura ansa S.R.L., Bucureti, 1999, p.251. 393 288

drept de uzufruct sau uz, avnd ca obiect un bun mobil; aciunii confesorii cu excepi a cazului cnd, prin intermediul acesteia, se apr dreptul de superficie, caz n care a ciunea este imprescriptibil. Seciunea a III-a Termenele speciale aplicabile aciunilo r personale nepatrimoniale i celor ntemeiate pe drepturi de crean 1. Termenele speci ale aplicabile aciunilor personale nepatrimoniale Aceste termene sunt prevzute n Co dul Familiei i din aceast categorie fac parte: termenul de 6 luni, aplicabil cerer ii n anularea cstoriei prevzut de art.21 alin.2: Anularea cstoriei din aceste cauze po te fi cerut de cel al crui consimmnt a fost viciat, n termen de 6 luni de la ncetarea iolenei ori de la descoperirea erorii sau vicleniei; termenul de 6 luni, aplicabil cererii n tgada paternitii copilului din cstorie, prevzut de art.55 alin.1: Aciunea a paternitii se prescrie n termen de 6 luni de la data cnd tatl a cunoscut naterea cop ilului; termenul de 1 an, aplicabil aciunii n stabilirea paternitii copilului din afa ra cstoriei, prevzut de art.60 alin.1: Aciunea n stabilirea paternitii din afara cs poate fi pornit n termen de 1 an de la naterea copilului. 2. Termenele speciale apli cabile aciunilor personale ntemeiate pe drepturi de crean a) Decretul nr.167/1958 pr evede urmtoarele termene speciale: termenul de 6 luni privitor la prescripia aciuni i n rspunderea vnztorului pentru viciile lucrului, ascunse fr viclenie art.5 din decr t; 289

termenul de 2 ani pentru raporturile juridice nscute din asigurare. Potrivit art. 3 alin.2 din Decret, n raporturile ce izvorsc din asigurare termenul de prescripie e ste de 2 ani, n afara acelor raporturi ce izvorsc din asigurrile de persoane n care obligaiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privi re la primele de asigurare datorate n temeiul asigurrilor prin efectul legii, sunt aplicabile dispoziiile art.22; termenul de 3 ani privitor la prescrierea dreptulu i la aciune referitor la sumele aflate n depozit la instituiile bancare art.23 din decret. Acelai articol n alin.2 prevede: Cu toate acestea, cnd eliberarea sumelor co nsemnate sau depuse este condiionat de un act al organului judectoresc sau altui or gan de stat, aceste sume vor fi restituite celor n drept la prezentarea actului r espectiv; dreptul la aciune n acest din urm caz se prescrie n termen de 1 an de la d ata cnd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat; termenul de 6 0 de zile privind dreptul la aciune n restituirea sumelor de bani ncasate pentru sp ectacole anulate, formulate astfel n art.24 din decret. b) Termene speciale prevzu te de Codul civil: termenul de 6 luni, aplicabil dreptului de opiune succesoral, p revzut de art.700 alin.1: Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un t ermen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii; termenul de 1 an, prevzut d e art.1334: Aciunea vnztorului pentru complinirea preului i a cumprtorului, pentru sc a preului sau pentru stricarea contractului, se prescrie ntr-un termen de 1 an din ziua contractului; 290

termenul de 6 luni, stabilit de art.1903: Aciunea maitrilor i institutorilor de tiine sau arte, pentru leciile ce dau cu luna, a osptarilor i gzduitorilor, pentru nutrire a i locuirea ce procur, i a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor d e dnii procurate i a simbriilor, se prescriu n ase luni; termenul de 1 an, reglementat de art.1904, potrivit cruia aciunea medicilor, chirurgilor i a potecarilor, pentru vizite, operaii i medicamente; a negustorilor pentru mrfurile ce vnd la particularii care nu sunt negustori; a directorilor pentru pensionate, pentru preul pensiunii colarilor lor, i a altor maitri, pentru preul uceniciei; a servitorilor care se toc mesc cu anul, pentru plata simbriei lor, se prescriu printr-un an. c) Termene spe ciale prevzute de alte acte normative: termenul de 30 zile, prevzut de art.7 alin. 1 din Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ: nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, persoana care se consider vtmat ntr-u n drept al su sau ntr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie s solicite autoritii publice emitente, n termen de 30 de zile de la data com unicrii actului, revocarea, n tot sau n parte, a acestuia.; termenul de 3 ani, prevzu t de art.67 alin.5 din Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat i c u modificrile ulterioare: Dreptul la aciunea de restituire a dividendelor se prescr ie n termen de 3 ani de la data distribuirii lor.; termenul de 1 an, prevzut de art .12 din Legea nr.11/1991, pentru combaterea concurenei neloiale: Dreptul la aciune prevzut de art. 9 se prescrie n termen de un an de la data la care pgubitul a cunos cut sau ar fi trebuit s 291

292

cunoasc dauna i pe cel care a cauzat-o, dar nu mai trziu de 3 ani de la data svririi f aptei.; termenele de 6 luni i 1 an prevzute de art.41 alin.1 din O.G. nr.31/2002394 privind serviciile potale, cu modificrile ulterioare: Termenul pentru introducerea cererii de chemare n judecat este de 6 luni pentru trimiterile potale interne i de un an pentru cele internaionale; termenul de 3 ani, prevzut de art.28 alin.2 i 3 din Legea nr.132/1997395 privind rechiziiile de bunuri i prestrile de servicii n intere s public, cu modificrile ulterioare: (2) Neprezentarea procesului-verbal de rechiz iie la lichidare, n termen de 3 ani de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a datei nceperii plii, are ca urmare pierderea dreptului la despgubiri, pentru bunur ile rechiziionate. (3) Contestaiile sau reclamaiile fcute dup acest termen se conside r prescrise. d) Termene speciale aplicabile unor aciuni reale: termenul de 1 an, pr evzut de art.498 Cod civil, n caz de avulsiune; termenul de 3 ani, prevzut de art.5 20 alin.1 teza I Cod procedur civil, n sensul c orice cerere de eviciune total sau par al privind imobilul adjudecat se prescrie n termenul prevzut, de la data nscrierii a ctului de adjudecare n cartea funciar; 394 Publicat de 1 an, prevzut de art.674 Cod procedur termenul n M. Of. nr. 87 din 1 februarie 2002. 395 Publicat n M. civil, n caz ul Of. nr. 161 posesorii. 1997. aciunilor din 18 iulie

Capitolul IV NCEPUTULPRESCRIPIEI EXTINCTIVE

Seciunea I Regula general privind nceputul prescripiei extinctive Regula general priv ind nceputul prescripiei extinctive este stabilit, pe de o parte, de Decretul nr.16 7/1958, iar pe de alt parte, de Codul civil. Astfel, n art.7 alin.1 din Decret se prevede: Prescripia ncepe s curg de la data cnd se nate dreptul la aciune sau dreptul a cere executarea silit, iar art.1886 Cod civil prevede c nici o prescripie nu poate ncepe a curge mai nainte de a se nate aciunea supus acestui mod de stingere. Ca regul general, prescripia ncepe s curg de la data naterii dreptului la aciune sau a dreptulu de a cere executarea silit. Seciunea a II-a Reguli speciale privind nceputul presc ripiei dreptului la aciune 1. Ipoteza dreptului subiectiv pur i simplu Pentru drept ul subiectiv pur i simplu, prescripia extinctiv ncepe s curg de la data naterii raport lui juridic. n acest sens, art.7 alin.2 din Decretul nr.167/1958 prevede c n obligaii le care urmeaz s se execute la cererea creditorului, precum i n acelea al cror termen de executare nu este stabilit, prescripia ncepe s curg de la data naterii raportului de drept. 293

Cu alte cuvinte, data naterii raportului juridic coincide cu data ncheierii actulu i juridic, ceea ce se determin n funcie de categoria de acte din care face parte ac tul juridic civil. Textul de lege mai sus menionat se refer, pe de o parte, la caz ul obligaiilor care urmeaz s se execute la cererea creditorului, prin care nelegem ace e situaii n care, dei exist un termen suspensiv ce afecteaz actul juridic, totui terme nul este exclusiv n favoarea creditorului, deoarece acesta, avnd termenul de parte a sa, poate cere imediat executarea obligaiei ctre debitor. Sfera de aplicare a ar t.7 alin.2 din Decretul nr.167/1958 mai cuprinde acele cazuri n care actul juridi c este afectat de condiie (pentru creditor i debitor), dar aceasta este rezolutori e, iar nu suspensiv, deoarece, pendinte conditione, actul juridic se comport ca i c um ar fi pur i simplu. 2. Ipoteza dreptului subiectiv civil afectat de un termen suspensiv sau de o condiie suspensiv Aceast regul privete ipoteza dreptului civil afe ctat de modaliti, n care modalitatea este termenul suspensiv ori condiia suspensiv. n acest sens, art.7 alin.3 din Decretul nr.167/1958 prevede: Dac dreptul este sub co ndiie suspensiv sau cu termen, prescripia ncepe s curg de la data cnd s-a mplinit con sau a expirat termenul. Aceast regul este consacrat i n Codul civil, respectiv n art. 885, alin.1, care prevede: Prescripia unei creane condiionate sau unui termen nu poa te ncepe dect n momentul cnd s-a mplinit condiia sau a expirat termenul, iar n alin.2 n acelai articol se stabilete: Aciunile reale ale creditorului sau proprietarului su nt, prin excepie, supuse prescripiei n folosul celui ce deine lucrul, chiar i mai nain te de realizarea condiiilor sau de expirarea termenelor la care acele aciuni pot f i subordonate. 294

3. Ipoteza rspunderii civile pentru fapta ilicit i cazuri asimilate n aceast situaie, prescripia ncepe s curg de la data cnd pgubitul a cunoscut, trebuia ori putea s cunoas paguba i pe cel care rspunde de ea, sau de la expirarea termenului prevzut de lege. Regula aceasta este consacrat att n dispoziiile art.8 din Decretul nr.167/1958396, ct i n dispoziiile art.12 din Legea nr.11/1991397 privind combaterea concurenei neloi ale, cu modificrile ulterioare. O reglementare mai nuanat a nceputului prescripiei, t ot pentru nclcarea unui drept civil, dar prin act administrativ ilegal, se gsete n Le gea contenciosului administrativ nr.544/2004, care prevede n art.7: 1) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, persoana care se consi der vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim, printr-un act administrativ u ilateral, trebuie s solicite autoritii publice emitente, n termen de 30 de zile de l a data comunicrii actului, revocarea, n tot sau n parte, a acestuia. Plngerea se poa te adresa n egal msur organului ierarhic superior, dac acesta exist. (2) Prevederile a lin. (1) sunt aplicabile i n ipoteza n care legea special prevede o procedur administ rativ-jurisdicional, iar partea nu a optat pentru aceasta. (3) Este ndreptit s introdu plngere prealabil i persoana vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim, Prescripia dreptului la aciune n repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicit ncepe s curg de la data cnd pgubitul a cunoscut sau trebuia s cunoasc, att paguba, ct i pe care rspunde de ea. Dispoziiile alineatului precedent se aplic prin asemnare i n cazul mbogirii fr just temei. 397 396 un an de la data la care pgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc dauna i pe cel care a cauzat-o, dar nu mai trziu de 3 ani de la data svririi faptei. 295

printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de dre pt, din momentul n care a luat cunotin, pe orice cale, de existena acestuia, n limitel e termenului de 6 luni prevzut la alin. (7). (4) Plngerea prealabil, formulat potriv it prevederilor alin. (1), se soluioneaz n termenul prevzut la art. 2 alin. (1) lit. g). (5) n cazul aciunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Pu blic, Agenia Naional a Funcionarilor Publici sau al celor care privesc cererile celo r vtmai prin ordonane sau dispoziii din ordonane, precum i n cazul prevzut la art. 4 . (2), nu este obligatorie procedura prealabil. (6) Plngerea prealabil n cazul aciuni lor care au ca obiect contractele administrative are semnificaia concilierii n caz ul litigiilor comerciale, dispoziiile din Codul de procedur civil fiind aplicabile n mod corespunztor. (7) Plngerea prealabil n cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, i peste termenul prevzut la alin. (1 ), dar nu mai trziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni est e termen de prescripie. n art.19 alin.1 din aceeai lege se prevede: Cnd persoana vtma cerut anularea actului administrativ, fr a cere n acelai timp i despgubiri, termenul d e prescripie pentru cererea de despgubire curge de la data la care acesta a cunosc ut sau trebuia s cunoasc ntinderea pagubei. Din prezentarea textelor de lege menionat e rezult c regula menionat are un domeniu ntins de aplicare, inclusiv n privina mbog just temei. De asemenea, mai rezult c momentele de la care prescripia ncepe s curg sun t alternative; ea ncepe fie din momentul cunoaterii pagubei momentul subiectiv i a celui ce a produs-o, fie din momentul obiectiv cnd persoana putea i trebuia s cunoa sc acele mprejurri. 296

n doctrin, acestei reguli i sunt asimilate i alte domenii: cel bazat pe gestiunea de afaceri; aciunea revocatorie (paulian); aciunea n restituire ca urmare a anulrii unu i act juridic civil executat, total ori parial398. 4. Ipoteza aciunii n declararea nulitii Prescripia extinctiv a aciunii n anulare ncepe s curg din momente diferite, e de cauza de nulitate relativ. Astfel, potrivit art.9 din Decretul nr.167/1958, p rescripia dreptului la aciune ncepe s curg de la data cnd aceasta a ncetat. n caz de lenie ori eroare sau n celelalte cazuri de anulare, prescripia ncepe s curg de la dat a cnd cel ndreptit, reprezentantul su legal, sau persoana chemat de lege s-i ncuviin ctele a cunoscut cauza anulrii, ns cel mai trziu la mplinirea a 18 luni de la data nch eierii actului. Rezult c, n situaia n care cauza de anulare este violena, singurul mom nt de ncepere a prescripiei este data ncetrii violenei. Dac anulabilitatea se datoreaz altor cauze, momentele cnd prescripia poate ncepe s curg sunt dou (alternative): momen tul subiectiv al cunoaterii cauzei de anulare i momentul obiectiv al expirrii celor 18 luni de la ncheierea actului. Aceste 18 luni au funcia de a marca momentul obi ectiv de la care ncepe s curg prescripia. S-a artat c regula prevzut de art.9 din Dec ul nr.167/1958 nu se aplic n urmtoarele dou situaii: n cazul cererii de anulare a cst ei pentru eroare sau viclenie (art.21 Codul Familiei anularea cstoriei pentru eroa re, viclenie sau 398 Gh. fi cerut de cel al crui consimmnt a fost violen, poate Beleiu Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa S.R.L., Bucureti, 1999, p.261. 297

viciat, n termen de 6 luni de la ncetarea violenei sau de la descoperirea erorii sau vicleniei); n cazul cererii de anulare a unui legat, cnd, n principiu, prescripia nce pe s curg de la data deschiderii succesiunii399. 5. Ipoteza rspunderii pentru vicii le unui lucru, unei lucrri sau construcii n cazul acestei reguli, prescripia extinct iv ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, dar cel mai trziu de la mplinirea te rmenului de garanie pentru aceste vicii. Potrivit art.11 din Decretul nr.167/1958 , prescripia dreptului la aciune privind viciile ascunse la un lucru transmis sau a le unei lucrri executate ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, ns cel mai trz u de la mplinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrrii. Prescripia aciunii pr ivind viciile unei construcii ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, ns cel ma i trziu de la mplinirea a trei ani de la predare. Prin dispoziiile prezentului arti col nu se aduce nici o atingere termenelor de garanie legale sau convenionale. Din textul de lege mai sus menionat i din prezentarea regulii, rezult urmtoarele: regula privete viciile lucrului, lucrrii sau construciei, adic acele lipsuri ori defecte d e calitate de natur s mpiedice ntrebuinarea lucrului, construciei sau lu399 crrii conf rm destinaiei lor, ori s Decizia nr.377/1972 i Tribunalul Suprem, Secia civil, micorez e folosina Decizia nr.1588/1972, n msur apreciabil1972, p.161 i 167. A se acestora ntr o Culegere de decizii art.1352 Cod civil; vedea Gh. Beleiu, Natura juridic a prescripiei extinctive, n Studii i cercetri juridic e, nr.4/1985, p.228; M. Nicolae, Prescripia extinctiv n Dreptul civil romn. Curs sele ctiv pentru licen, 1996, p.107. 298

dispoziia legal citat distinge ntre prescripia pentru viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrri executate i prescripia pentru viciile construciei; vici ile ascunse ale lucrului sau lucrrii care, la predare, recepie, nu pot fi descoper ite, spre deosebire de viciile aparente, care pot fi observate fr nicio dificultat e la predare sau recepie. Aceast soluie legislativ este normal, de vreme ce n dreptul nostru, n principiu, nu este admis rspunderea pentru viciile aparente art.1353 Cod civil. De menionat este faptul c termenele de 1 an i 3 ani prevzute la art.11 din De cretul nr.167/1958 nu sunt termene de prescripie, ci termene de garanie, stabilite de lege pentru ipoteza n care nu exist alte termene legale sau convenionale de gar anie. n atare situaie, prescripia ncepe s curg de la data mplinirii termenelor de 1 a au, dup caz, de 3 ani. 6. Alte reguli speciale Regulaspecialprevzutde art.23din Decr etulnr.167/1958 Prescripia dreptului la aciune privitoare la sume de bani consemna te sau depuse la instituiile de banc, credit i economie, pe seama statului, ori org anizaiilor de stat, ncepe s curg de la data consemnrii ori depunerii. Prescripia ncepe s curg de la data cnd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat a tunci cnd eliberarea sumelor consemnate sau depuse este condiionat de un act al org anului judectoresc sau al altui organ de stat. Regula prevzut de art.24 din Decretu l nr.167/1958 Prescripia dreptului la aciune privitoare la sumele de bani ncasate d in vnzarea biletelor pentru spectacole ce nu au mai avut loc ncepe s curg de la data cnd urma s aib loc spectacolul. 299

Prescripia dreptului de opiune succesoral Conform art.700 Cod civil, momentul curge rii termenului de prescripie de 6 luni privind dreptul la opiune succesoral este da ta deschiderii succesiunii (data morii). Prescripia aciunii n tgada paternitii Conform art.55 din Codul Familiei, termenul de 6 luni ncepe s curg de la data cnd soul mamei a cunoscut naterea copilului. Dac tatl a fost pus sub interdicie nainte de mplinirea t ermenului, va ncepe s curg un nou termen, pentru tutore, de la data la care acesta a cunoscut naterea copilului i, n cazul reintroducerii aciunii de ctre tutore, tatl va beneficia de un nou termen de 6 luni de la data cnd interdicia a fost ridicat. Pre scripia aciunii n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei n Codul Familiei nt prevzute mai multe ipoteze. n general, termenul de 1 an curge de la naterea copi lului art.60 Codul Familiei. n cazul prevzut de art.54 alin.1 Codul Familiei print r-o hotrre judectoreasc, un copil a pierdut calitatea de copil din cstorie, termenul d e 1 an va curge de la data la care acea hotrre a rmas definitiv. De asemenea, dac pre tinsul tat a convieuit cu mama copilului sau n cazul cnd a purtat ntreinerea copilului , termenul de 1 an curge, dup caz, de la ncetarea convieuirii sau de la ncetarea ntrei nerii. Prescripia aciunii posesorii, prevzut de art.674 alin.1 Cod procedur civil, nce e s curg de la data primului act de tulburare a posesiei, iar nu de la ultimul act de acest fel. 300

Capitolul V SUSPENDAREAPRESCRIPIEI EXTINCTIVE Seciunea I Noiunea i cauzele suspendrii 1. Noiune Suspendarea cursului prescripiei ext inctive poate fi definit ca acea modificare a cursului acestei prescripii, modific are care const n oprirea, de drept, a curgerii termenului de prescripie pe timpul ct dureaz situaiile limitativ prevzute de lege, care l pun n imposibilitatea de a aciona pe titularul dreptului la aciune. Suspendarea prescripiei se justific prin urmtoare le considerente: pentru ca instituia prescripiei extinctive s-i ating scopul prin rea lizarea efectului su extinctiv, trebuie ca titularul dreptului la aciune s aib nu nu mai voina, ci i posibilitatea real de a se adresa organului de jurisdicie competent pentru protecia dreptului su; pe timpul curgerii termenului de prescripie pot s apar anumite cauze care s-l pun pe titularul dreptului la aciune n imposibilitate materia l, moral ori juridic de a aciona. n atare situaii, suspendarea prescripiei extinctive e justific. 2. Cauzele de suspendare a prescripiei extinctive Cauzele de suspendar e a cursului prescripiei extinctive prezint urmtoarele caractere juridice: sunt leg ale, deoarece sunt stabilite prin lege; sunt limitative, adic sunt de strict 301

interpretare i aplicare, nefiind susceptibile de aplicare prin analogie; produc e fecte de drept, organul de jurisdicie avnd rolul doar de a constata producerea lor . Potrivit art.13 din Decretul nr.167/1958, prescripia se suspend: - ct timp cel mpot riva cruia ea curge este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere; timp ct creditorul sau debitorul face parte din Forele Armate ale rii, iar acestea sunt pe picior de rzboi; - pn la rezolvarea reclamaiei administrative fcut de cel ndre tit cu privire la despgubiri sau restituiri, n temeiul unui contract de transport sa u de prestare a serviciilor de pot i telecomunicaii, ns cel mai trziu pn la expirare i termen de 3 luni socotii de la nregistrarea reclamaiei. n art.14 din acelai act norm ativ se prezint urmtoarele cauze de suspendare: - ntre prini sau tutore i cei ce se af sub ocrotirea lor, ntre curator i cel pe care l reprezint, precum ntre orice alt perso an care, n temeiul legii sau al hotrrii judectoreti, administreaz bunurile altora i c ale cror bunuri sunt astfel administrate, prescripia nu curge, ct timp socotelile n u au fost date i aprobate; - prescripia nu curge mpotriva celui lipsit de capacitat e de exerciiu, ct timp nu are reprezentant legal i nici mpotriva celui cu capacitate restrns, ct timp nu are cine s-i ncuviineze actele; - prescripia nu curge ntre soi ul cstoriei. Dup cum se poate observa, legiuitorul folosete, n art.13 din Decret, expr esia for major. Fora major este definit de doctrin i jurispruden ca 400 M. Eliesc a civil delictual, iar unii autori400 fiind un eveniment imprevizibil i insurmontab il,Editura Academiei, Bucureti, 1972, p.208-213. 302

adaug i caracterul exterioritii. De exemplu, cutremurul, inundaia etc. Organul de jur isdicie este chemat s aprecieze dac situaia invocat de titularul dreptului subiectiv constituie sau nu o mprejurare care s mpiedice, n sens absolut, exercitarea dreptulu i la aciune. Textul citat face vorbire i de aflarea n rndul forelor armate ale Romniei atare situaie se pune condiia nu numai de a fi n forele armate ale Romniei, ci i ca a ceste fore s se afle pe picior de rzboi. ntr-o asemenea situaie trebuie s fie creditor ul sau debitorul ori i unul i cellalt n acelai timp. Nu se va suspenda, astfel, presc ripia n cazul n care debitorul sau creditorul satisface serviciul militar ori este concentrat pe timpul ct forele armate nu se afl n stare de rzboi. n privina reclamai ministrative, reinem c este necesar ca reclamaia administrativ s fie prealabil i s a obiect despgubiri ori restituiri n temeiul unui contract de transport sau de prestar e de servicii de pot i telecomunicaii i s nu treac mai mult de 3 luni de la nregistra reclamaiei. Dac petiionarul primete un rspuns care nu-i convine, nainte de mplinirea elor trei luni, prescripia este suspendat numai pn la primirea acelui rspuns nefavora bil; dac nu primete rspuns n intervalul de trei luni de la nregistrare, suspendarea nc eteaz la mplinirea celor 3 luni. Se admite c, pentru identitate de raiune, art.14 al in.1 din Legea nr. 554/2004 se aplic n mod corespunztor i aciunii n contencios adminis trativ, n condiiile art.7, cu deosebirea c suspendarea opereaz pn la pronunarea unei h trri de ctre instana de fond. n ce privete suspendarea cursului prescripiei extinctive tre ocrotitor i ocrotit ct timp socotelile nu au fost date i aprobate, ea se aplic r aporturilor dintre printe, tutore ori curator, pe de o parte, i cel ale crui bunuri sunt administrate de ocrotitorul legal. Textul de lege citat stabilete c suspenda rea 303

dureaz pn la darea i aprobarea socotelilor, operaie juridic pe care o realizeaz autori atea tutelar. Aceast msur se justific prin necesitatea ocrotirii celor aflai sub prote cia altor persoane, prin contrarietate de interese dintre ei i unele considerente care se opun acionrii celor ocrotii de ctre cei care trebuie s-i ocroteasc401. Din for mularea art.14 alin.2 din Decretul nr.167/1958 rezult c suspendarea privete pe mino rul sub 14 ani, interzisul judectoresc i pe minorul ntre 14-18 ani. Aceast suspendar e a prescripiei opereaz pe durata lipsei reprezentantului ori ocrotitorului legal, dup caz. Prescripia este suspendat i ntre soi, pe tot timpul cstoriei. Este irelevan ac soii sunt sau nu desprii n fapt, deoarece textul nu distinge. Seciunea a II-a Efectele suspendrii prescripiei 1. Efectele generale ale suspendrii Potrivit dispoziiilor legale n materie402, efectele suspendrii prescripiei extinctiv e trebuie privite sub trei aspecte: efectul anterior apariiei cauzei de suspendar e; efectul pe durata cauzei de suspendare; efectul ulterior ncetrii cauzei de susp endare. Pentru perioada anterioar cauzei de suspendare, cauza nu produce nici un efect, deoarece timpul care s-a scurs ntre nceputul prescripiei extinctive i data la care intervine cauza de suspendare intr n calculul termenului de prescripie. 401 402 P. M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n Dreptul civil, Editura All, Bucureti, 1994, p. 185. suspendrii, prescripia i reia cursul socotindu-se i timpul scurs de sus pendare. 304

Pe durata cauzei de suspendare, efectul produs const n oprirea curgerii prescripiei . Cu alte cuvinte, durata cauzei de suspendare, care poate cuprinde orice interv al de timp, nu intr n calculul termenului de prescripie. Ulterior ncetrii cauzei de s uspendare, efectul suspendrii const n reluarea cursului prescripiei. Aa cum prevede a rt.15 alin.1 din Decretul nr.167/1958, dup ncetarea suspendrii, prescripia i reia curs l. 2. Efectul special al suspendrii Efectul special al suspendrii este reglementat de art.15 alin.2 din Decretul nr.167/1958 astfel: Prescripia nu se va mplini totui na inte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la data ncetrii cauzei de susp endare, cu excepia prescripiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor mplini dect dup expirarea unui termen de 1 lun de la suspendare. Acest efect special nu se produce ntotdeauna ca n cazul efectelor generale , ci numai n anumite cazuri: n cazul n care pn la mplinirea termenului de prescripie au mai rmas 6 luni, dac termenul de prescripi aplicabil este mai mare de 6 luni; n cazul n care pn la mplinirea termenului de pres cripie a mai rmas mai puin de 1 lun, dac termenul de prescripie aplicabil este mai mic de 6 luni. n consecin, efectul special al suspendrii cursului prescripiei extinctive const, n esen, n prorogarea momentului mplinirii termenului de prescripie extinctiv fel nct ntre momentul ncetrii cauzei de suspendare i momentul mplinirii termenului de rescripie s se asigure 6 luni ori o lun, dup cum termenul de prescripie aplicabil est e mai mare ori mai mic de 6 luni. Efectele suspendrii prescripiei extinctive se pr oduc de drept. 305

Capitolul VI NTRERUPEREAPRESCRIPIEI EXTINCTIVE

Seciunea I Noiunea i cauzele ntreruperii prescripiei 1. Noiune ntreruperea prescripie xtinctive const n nlturarea prescripiei, scurs nainte de apariia unei cauze ntrerupt ceperea unei alte prescripii extinctive. ntreruperea cursului prescripiei extinctiv e se justific pornind de la urmtoarele premise: pe de o parte, lipsa de convingere a titularului dreptului privind temeinicia preteniei sale, dedus din starea sa de pasivitate n tot timpul curgerii termenului de prescripie, iar pe de alt parte, co nsiderarea strii de fapt ca fiind conform cu starea de drept. 2. Cauzele de ntrerup ere a prescripiei extinctive Potrivit art.16 din Decretul nr.167/1958, prescripia s e ntrerupe: a) prin recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie, fcut de cel n fo osul cruia curge prescripia; b) prin introducerea unei cereri de chemare n judecat o ri de arbitrare, chiar dac cererea a fost introdus la o instan judectoreasc, ori la un organ de arbitraj necompetent; c) printr-un act nceptor de executare. Prescripia n u este ntrerupt, dac s-a pronunat ncetarea procesului, dac cererea de chemare n judeca sau executare a fost respins, anulat sau dac s-a perimat, ori dac cel care a fcut-o a renunat la ea. 306

Recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie, pentru a produce efecte ntreruptiv e, trebuie s fie nendoielnic, indiferent c ar fi vorba de o recunoatere expres ori tac it, ca, de exemplu, debitorul solicit creditorului un termen pentru plata creanei40 3. Cererea de chemare n judecat ntrerupe cursul prescripiei extinctive dac sunt ndepli nite cumulativ urmtoarele condiii: cererea s fie efectiv, formulat cu scopul de a fi admis; cererea s fie admis printr-o hotrre definitiv sau irevocabil (retragerea ori an larea aciunii dovedete nendeplinirea acestei cerine). Efectul ntreruptiv al cererii d e chemare n judecat se produce i atunci cnd ea a fost adresat unui organ de jurisdicie necompetent. Pe cale de consecin, n practic s-a decis c declinarea de competen nu afe teaz ntreruperea cursului prescripiei extinctive, care este rezultatul ieirii din pa sivitate a titularului dreptului la aciune. Dac cererea nu ajunge s fie judecat, sau dac ea este respins, atunci se consider c prescripia nu a fost niciun moment ntrerupt ea i urmeaz cursul ca i cum cererea nu ar fi fost introdus, iar efectul ncetrii provi orii a cursului prescripiei este nlturat. A treia cauz de ntrerupere este un act ncept r de executare, cum sunt poprirea pe baza unui titlu executor, sechestrul aplica t asupra bunurilor mictoare ce se afl n posesia datornicului, comandamentul trimis d atornicului n cazul urmririi silite a bunurilor nemictoare, sechestrul aplicat n cond iiile legislaiei speciale etc. Seciunea a II-a Efectele ntreruperii prescripiei extin ctive Efectele ntreruperii prescripiei extinctive sunt regle403 mentate n G. Boroi, Drept civil. nr.167/1958: ntreruperea terge art.17 din Decretul Partea general, edii a a II-a, Editura All Beck, nceput nainte de prescripiaBucureti, 1999, p.297. a se iv i mprejurarea care a 307

ntrerupt-o. Dup ntrerupere ncepe s curg o nou prescripie. n cazul cnd prescripia a rupt printr-o cerere de chemare n judecat ori de arbitraj sau printr-un act nceptor d e executare, noua prescripie nu ncepe s curg ct timp hotrrea de admitere a cererii nu rmas definitiv... . Efectele ntreruperii cursului prescripiei extinctive sunt: perio ada anterioar datei apariiei cauzei de ntrerupere se terge, considerndu-se c nu a exis tat, i nu se include n termenul de prescripie; ulterior ntreruperii, o dat cu ncetarea cauzei de ntrerupere, ncepe s curg o nou prescripie. 308

Capitolul VII REPUNEREANTERMENULDEPRESCRIPIE

Seciunea I Noiunea repunerii n termen 1. Noiune i reglementare Repunerea n termenul de prescripie extinctiv este beneficiul acordat de lege titularului dreptului la aciu ne care, din motive temeinice, nu a putut formula aciune n justiie nuntrul termenului de prescripie extinctiv, astfel c organul jurisdicional este ndreptit s soluioneze, d, cererea de chemare n judecat, dei aceasta a fost introdus dup mplinirea termenului de prescripie404. Repunerea n termenul de prescripie extinctiv este reglementat n art. 19 din Decretul nr.167/1958, potrivit cruia instana judectoreasc sau organul arbitral poate, n cazul n care constat ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care te rmenul de prescripie a fost depit, s dispun chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea aciunii, ori s ncuviineze executarea silit. Cererea cu repunere n termen va putea fi fcut numai n termen de o lun de la ncetarea cauzelor care justific depirea termenului prescripie. 404 Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului ci vil, Editura ansa, Bucureti, 1999, p.276; E. Lupan, Introducere n Dreptul civil, Ed itura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p.366; I. Dogaru, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa, Bucureti, 1 993, p.281; G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.299. 309

n actuala legislaie exist o reglementare special referitoare la repunerea n termen, c uprins n art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, republicat i cu modificrile ulterioare: M otenitorii care nu-i pot dovedi aceast calitate, ntruct terenurile nu s-au gsit n circ itul civil, sunt socotii repui de drept n termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparinut autorului lor. Ei sunt considerai c a u acceptat motenirea prin cererea pe care o fac comisiei, iar art.5 alin.4 din Leg ea nr.112/1995 pentru reglementarea situaiei juridice a unor imobile cu destinaia de locuine, trecute n proprietatea statului405, prevede c motenitorii, n sensul prezen tei legi, sunt socotii de drept acceptanii succesiunii de la data depunerii cereri i prevzute de art.14, pentru restituirea n natur a apartamentelor sau, dup caz, acord area de despgubiri. Potrivit art.4 alin.3 din Legea nr.10/2001, republicat, succesi bilii care dup data de 6.03.1945 nu au acceptat motenirea sunt repui de drept n term enul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi . Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru toate bunu rile a cror restituire se solicit n temeiul prezentei legi. Dispoziiile art.19 din De cretul nr.167/1958 reprezint regula n materia repunerii n termenul de prescripie, pe cnd art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, republicat i cu modificrile ulterioare, art .5 alin.4 din Legea nr.112/1995 i art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, republica t, constituie excepia. Din definiia repunerii n termenul de prescripie, mai sus enunat rezult urmtoarele ei caracteristici: repunerea n termenul de prescripie este o favo are recunoscut de lege titularilor drepturilor subiective civile supuse aciunii pr escripiei extinctive; 405 Publicat n M. Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995. 310

repunerea n termenul de prescripie este recunoscut numai n cazurile i condiiile prevzu e de lege, cauzele repunerii n termen fiind enumerate limitativ; titularii dreptu rilor subiective n temeiul repunerii n termen sunt n msur s le valorifice ntr-un c judiciar sau extrajudiciar , dei termenul de prescripie s-ar fi mplinit, ceea ce nsea mn c efectul prescripiei extinctive este anihilat n atare situaii. n problema justific ii repunerii n termenul de prescripie, n perspectiva doctrinei anterioare anului 19 90, prerile exprimate sunt favorabile ideii admisibilitii acestei instituii juridice noi, rezultate din preocuparea constant a legiuitorului de a mpiedica producerea efectelor prescripiei extinctive ori de cte ori producerea acestor efecte nu s-ar justifica, din pricina unor cauze obiective . Punctele de vedere exprimate cu pr ivire la justificarea repunerii n termenul de prescripie sunt urmtoarele: Unii auto ri susin c repunerea n termen, ca i suspendarea i ntreruperea, demonstreaz preocuparea legiuitorului de a conferi prescripiei un caracter real, n sensul de a nu se produ ce efectul sancionator ori de cte ori titularul dreptului la aciune nu este n culp. n cazul repunerii n termen, mpiedicarea efectului extinctiv al prescripiei se justifi c prin existena cauzelor temeinice care l-au mpiedicat pe titularul dreptului la aci une s formuleze cererea de chemare n judecat nuntrul termenului de prescripie406. Ali utori consider c, n cazul repunerii n termen, legiuitorul a socotit c, i n ipoteza n e termenul de prescripie s-a mplinit, titularul dreptului poate fi totui ocrotit da c a406 Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria motive considerate a-l din pierdut termenu l din anumite general, Universitatea fi Bucureti, 1987, p.345. 311

mpiedicat s-i exercite dreptul la aciune n cadrul acelui termen407. Exist i opinia c xecutarea dreptului la aciune, n sens material, n termenul prevzut de lege, este san cionat cum precizeaz art.1 alin.1 din Decretul nr.167/1958 cu stingerea sau pierder ea dreptului la aciune. Aceasta, ntre altele, i n considerarea unei conduite culpabi le din partea titularului dreptului subiectiv. Atunci cnd titularul dreptului a d epus toate diligenele ce stteau n puterea sa pentru a-i valorifica dreptul, sancionar ea lui, fr a avea vreo vin, ar fi ilegal i noneducativ408. n condiiile trecerii la ec mia de pia n justificarea actual a repunerii n termenul de prescripie se poate pune oblema admisibilitii, de principiu, a repunerii n termenul de prescripie, dat fiind s orgintea ei socialist409. Se consider opinie la care ne raliem c att n prezent, c tor, repunerea n termen trebuie pstrat, date fiind efectele sale benefice pentru tit ularii de drepturi subiective civile. Aceast instituie poate fi socotit un mijloc d e armonizare a interesului general cu cel particular, idee care, dup cum este tiut , este un principiu fundamental al dreptului civil romn410. P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Edi tura Academiei, Bucureti, 1989, p.345. 408 407 Decretul nr.167/1958, n Revista Romn de Drept, nr.9-12/1989, p.33. 409 M. Eliescu, Un ele probleme privitoare la prescripia extinctiv, n cadrul unei viitoare reglementri legale, n Studii i cercetri juridice nr.1/1956, p.292-293; E. Roman, Prescripia extinc tiv, n Tr. Ionacu .a., Tratat de drept civil, vol.I, Partea general, Editura Academie i, Bucureti, 1967, p.486. 410 M. Nicolae, Repunerea n termenul de prescripie, n Dreptul, nr.11/1999, p.49. 312

De asemenea, se mai arat c o dovad a compatibilitii repunerii n termen cu principiile economiei de pia i ale privatizrii o constituie i consacrarea celor dou cazuri special e de repunere de drept n termenul de prescripie de ctre art.13 alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicat i cu modificrile ulterioare, i art.5 alin.4 din Legea nr.112/199 5. innd seama de finalitatea prescripiei extinctive sancionarea conduitei culpabile, constnd n inactivitate a titularului dreptului , repunerea n termen permite nlturarea contradiciei ce ar apare ntre ceea ce legea a prezumat prin instituirea prescripiei extinctive i ceea ce prezint realitatea411.

Seciunea a II-a Domeniul, termenul i efectul repunerii n termenul de prescripie 1. D omeniul repunerii n termen Spre deosebire de art.13, art.14 i art.16 din Decretul nr.167/1958, care enumer, limitativ, cauzele de suspendare i de ntrerupere, art.19 alin.2 din Decretul nr.167/1958 nu face o enumerare limitativ i nici mcar exemplifi cativ a cauzelor de repunere n termen, ci doar precizeaz n mod generic c este vorba de cauze temeinic justificate, acestea fiind lsate la libera apreciere a organului d e jurisdicie cruia i se solicit sau care dispune din oficiu repunerea n termen. n doc trin, dei au existat opinii n sensul c repunerea n termen ar trebui admis i n cazul ar constata existena unei culpe de o gravitate cu totul redus, sau c prin cauze temei nic justificate ar trebui s se neleag evenimente care, fr s aib gravitatea forei m exclud orice 411 G. Boroi, Drept civil. Partea general, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.299. 313

culp din partea titularului dreptului, l-au mpiedicat pe acesta, n mod efectiv, s-i e xercite dreptul la aciune n temeiul legal412, opinia majoritar este alta. Conform ac estei opinii413, prin cauze temeinic justificate trebuie s se neleag acele mprejurri caracter obiectiv care, fr a avea gravitatea forei majore determinnd suspendarea , su nt exclusive de culp. Asemenea mprejurri se caracterizeaz prin aceea c sunt piedici r elative, iar nu absolute, n sensul c au acest caracter pentru reclamant i pentru cei care se afl n condiii asemntoare, dar nu necesarmente, pentru orice om diligent...414 , cu meniunea c neexercitarea n termen a actului, din cauza unei asemenea mprejurri, nu trebuie, n nici un caz, s fie imputat unei culpe a titularului acelei aciuni415. nt -o alt formulare, mai explicit, domeniul repunerii n termen a fost conturat astfel: Repunerea n termen este o noiune care exclude fora major i culpa. Domeniul ei ncepe u de nceteaz culpa i nceteaz unde ncepe fora major416. Aadar, ori de cte ori titular lui material la aciune este mpiedicat din motive obiective, neimputabile acestuia, s fac acte de ntrerupere, la cerere sau din oficiu, organul jurisdicional poate dis pune repunerea lui n termen, chiar dac Gh.Fekete, Suspendarea, ntreruperea prescripiei extinctive i repunerea n termen, n Leg alitatea popular, nr.6/1961, p.18-19. 413 412

A. Hilsennod, Despre noua reglementare a prescripiei extinctive, n Legalitatea popu lar, nr.8/1958, p.87-88; D.Pasalega, Prescripia extinctiv, n Justiia nou, nr.2/1960, 9; A. Ionacu, Drept civil. Partea general, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 196 3, p.185-186; E. Roman, op. cit., p.478-479; I. Deleanu, op. cit., p.33-35; E. L upan, Drept civil. Partea general, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1997, p.310; G. Boroi, op. cit., p.300. 414 415 416 314

cererea de chemare n judecat a fost formulat cu depirea termenului de prescripie. n ju ispruden au fost considerate drept cauze care ar justifica repunerea n termenul de prescripie extinctiv: existena unor mprejurri speciale n care s-a gsit motenitorul, c l-au mpiedicat s afle despre deschiderea unei moteniri la care era chemat417; cuno aterea de ctre pri a unor fapte stabilite de ctre organul de cercetare penal numai dup plinirea termenului de prescripie418; spitalizarea ndelungat sau repetat a mamei mpre un cu copilul n numele cruia urma s fie introdus aciunea n stabilirea paternitii419; ceptarea succesiunii de minor din cauza prsirii lui de ctre reprezentantul legal (m ama copilului)420 etc. n schimb, au fost apreciate drept cauze care nu justific re punerea n termen: necunoaterea legii sau eroarea de drept421; 417 Tribunalul Supre m, Secia civil, de acceptare a modepirea culpabil a termenului Decizia nr.590/1986, n ulegere de decizii 1986, p.82. tenirii: a) aflarea succesibilului, la data deces ului, ntr-o 418 alt localitate (pe un antier)422; b) ruperea legturilor Romn de Drept, nr.12/1977, p.63-64; idem, Decizia nr.732/1979, n Revista Romn de Drept nr.9/1979, p.74. 419 Revista Romn de Drept, nr.10/1978, p.55-56. 420 Culegere de decizii 1986, p.82. 421 Culegere de decizii 1968, p.164. 422 Revista Romn de Drept, nr.11/1987, p.74-75.

cu defunctul i domicilierea n alt localitate a succesibilului423; luarea la cunotin de ctre soul mamei a faptului c nu este tatl copilului nscut din cstorie doar dintr-o sc isoare anonim424 sau simpla recunoatere de ctre mam c soul su nu este tatl copilului4 absena ori aglomerarea cu probleme a conductorului persoanei juridice sau a juris tului acestuia426; boala jurisconsultului persoanei juridice427. n sistemul legil or nr.18/1991 i nr.112/1995 este vorba de o repunere de drept n termenul de accept are a motenirii art.700 alin.1 Cod civil , care a operat n favoarea motenitorilor fot ilor proprietari ai terenurilor intrate prin orice mijloace n patrimoniul fostelo r cooperative agricole de producie sau imobilelor cu destinaie de locuin trecute n pr oprietatea statului, motenitori care din diferite motive nu au acceptat succesiun ile deschise la data morii autorului lor428. 423 Tribunalul Suprem, Secia civil, Decizia nr.1413/1973, n Revista Romn de Drept, nr.12/1 73, p.156. 424 Culegere de decizii 1987, p.144. 425 Dreptul, nr.8/1990, p.57-58. 426 Stat, nr.4/1959, p.61. 427 Romn de Drept, nr.9/1979, p.74. 428 Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ansa S.R.L., Bucu reti, 1999, p.278-279; G. Boroi, op. cit., p.300-301; V. Ptulea, Dreptul de reprez entare succesoral n condiiile prevederilor art.12 alin.2 din Legea nr.18/1991, n ,,D reptul, nr.10-11/1991, p.99; F. I. Ciobanu, Probleme n legtur cu partajul succesoral n lumina 316

Aceast repunere de drept n termenul de prescripie a fost ns urmat de instituirea unui termen special de 30 de zile, respectiv, de 6 luni n care poate fi formulat cerere a de atribuire n proprietate a terenului sau apartamentului, ori de plat a despgubi rilor, n condiiile legilor menionate.

prevederilor art.12 din Legea nr.18/1991, n Dreptul, nr.9/1993, p.58; M. Georgescu, Al. Oproiu, Restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor n condiiile diferite ale acceptrii sau renunrii la succesiune ori neexercitrii drepturilor succe sorale, n Dreptul, nr.4/1994, p.67-68; A. Sitaru, Not (critic) la Sentina civil din 27 decembrie 1993 a Judectoriei Strehaia, n Dreptul, nr.12/1994, p.52; E. Safta-Romano, Dreptul, de motenire, vol. I, Editura Graphix, Iai, 1995, p.35; D. Chiric, Drept c ivil. Succesiuni, Editura Lumina Lex Bucureti, 1996, p.216-217. Pentru opinia con trar, a se vedea: P. Perju, Discuii n legtur cu unele soluii privind drepturile reale principale pronunate de instanele judectoreti din Jud. Suceava, n lumina Legii nr.18/ 1991, n Dreptul, nr.5/1992, p.27; C. Turianu, Nota II (aprobativ) la Sentina civil din 27 decembrie a Judectoriei Strehaia, cit., supra, p.53-54; M. L. Belu-Magdo, Une le probleme n legtur cu interpretarea i aplicarea prevederilor art.12 din Legea nr.1 8/1991 i art.13 din Regulamentul aprobat prin HG nr.730/1993, n Dreptul, nr.7/1995, p.35-36; I. Romaan, Dreptul civil. Drepturile reale, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996, p.103-104; M. Nicolae, Reconstituirea actual a dreptului de propri etate asupra unor categorii de terenuri n temeiul Legii nr.18/1991, modificat i rep ublicat, n Dreptul, nr.5/1998, p.23-24; Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editur a Actami, Bucureti, 1999, p.438-439; C.S.J. Decizia nr.494/ 1994, n Buletinul Juris prudenei 1994, p.23 i n Dreptul, nr.12/1994, p.67. n aceast opinie se susine c renu pot beneficia de prevederile art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, deoarece prin efectul renunrii art.696 Cod civil au devenit strini de motenire, iar opiunea succes ral este, n principiu, indivizibil. 317

2. Termenul de repunere n termenul de prescripie Potrivit art.19 alin.2 din Decret ul nr.167/1958, cererea de repunere n termen va putea fi fcut numai n termen de o lun de la ncetarea cauzelor care justific depirea termenului de prescripie. Din textul de lege menionat se rein dou aspecte ale termenului n care poate fi cerut repunerea n ter menul de prescripie: durata lui, care este de o lun; nceputul acestui termen, respe ctiv data ncetrii cauzei, care justific depirea termenului de prescripie. n mod temein c s-a precizat, n doctrin429, c termenul de o lun privete att cererea de repunere n te men formulat de titularul dreptului material la aciune, ct i acordarea din oficiu a repunerii n termen de ctre organul jurisdicional. Natura juridic a termenului de o l un pentru repunerea n termen este controversat n doctrin. Astfel, ntr-o opinie, acest termen este socotit un termen procesual de decdere430. ntr-o alt opinie, pe care o m prtim, se apreciaz, dimpotriv, c termenul de o lun pentru repunerea n termen trebuie ificat ca termen de prescripie extinctiv431. Potrivit acestei din urm opinii, s-a s ubliniat c termenul de o lun pentru a cere repunerea n termenul de prescripie a drep tului de a cere i A. Ionacu, op. cit., p.188; E. Roman, op. cit., p.489; Gh. Beleiu, Drept civil. T eoria general, Universitatea Bucureti, 1987, p.267; G. Boroi, op. cit., p.301; E. Lupan, op. cit., p.308. 430 429 Tribunalului Jud. Iai, n Revista Romn de Drept, nr.8/1986, p.50-54; T. R. Popescu, Dre pt civil, I, Introducere general, Editura Oscar Print, Bucureti, 1994, p.271. 431

termen n condiiile art.19 din Decretul nr.167/1958, n Revista Romn de Drept, nr.9-12/1 89, p.35-44. 318

obine executarea silit aparine dreptului procesual civil432. Mai concret, aa cum ali n.1 art.19 Decretul nr.167/1958 stabilete: repunerea n termenul de prescripie a dre ptului la aciune n sens material; repunerea n termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit. Pentru identitate de raiune, i alin.2 al aceluiai articol s tabilete: termenul de o lun pentru a cere repunerea n termenul de prescripie a drept ului material la aciune, care aparine dreptului civil; termenul de o lun pentru a c ere repunerea n termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit care aparine dreptului procesual civil433. Termenul de o lun pentru repunerea n termenul de prescripie, fiind un termen de prescripie extinctiv, este supus regulilor privi nd nceputul, suspendarea, ntreruperea i repunerea n termenul de prescripie cuprinse n Decretul nr.167/1958434. 3. Efectul repunerii n termenul de prescripie n contextul Decretului nr.167/1958, efectul repunerii n termen const, n esen, n socotirea prescrip ei ca nemplinit, dei termenul de prescripie a expirat, ceea ce echivaleaz practic cu anihilarea efectului extinctiv al prescripiei. Acest efect permite organului de j urisdicie s treac la judecata n 432 I. Deleanu (I), Gh. Beleiu (II), Repunerea n term en n fond a cauzei, nerespingndu-se aciunea ca prescris art.19 condiiile Decretul nr. 167/1958. art.19 din Decretul nr.167/1958 n Revista Romn de alin.1 din Drept, nr.9-12/1989, p.32-43. 433 434 319

n condiiile art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991 i art.5 alin.4 din Legea nr.112/1995 , efectul repunerii n termen a constat n ndrituirea motenitorului de a solicita recon stituirea dreptului de proprietate asupra pmntului sau restituirea n natur a apartame ntului ori acordarea de despgubiri. n materie succesoral, prin efectul repunerii n t ermenul de acceptare a motenirii, instana judectoreasc poate prelungi termenul de opi une succesoral cu cel mult 6 luni de la data cnd a luat sfrit mpiedicarea, adic de la cetarea cauzei care a oprit pe succesibil s-i exercite dreptul de motenire art.700 alin. 2 Cod civil435. Cu privire la modul de operare, repunerea n termen, regleme ntat de art.19 din Decretul nr.167/1958, are caracter judiciar, deoarece presupun e darea unei hotrri de ctre organul de jurisdicie competent, care trebuie s fie motiv at pentru ca instana de control judiciar s poat verifica temeinicia ei. Cererea de r epunere n termen poate fi fcut fie mpreun cu cererea de chemare n judecat, fie separat n cadrul procesului pendinte, n cursul judecii de prim instan, n apel ori chiar n r . n conformitate cu prevederile art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, art.5 alin.4 din Legea nr.112/1995, precum i ale Legii nr.10/2001, efectul repunerii n termen c onst n ndrituirea motenitorului de a solicita, n condiiile acestor legi, reconstituire a dreptului de proprietate privat asupra terenului care a aparinut autorului su, re stituirea n natur a apartamentelor, restituirea imobilelor preluate n mod abuziv de statul romn n perioada 6.03.1945-22.12.1989, sau, dac aceasta nu mai este cu putin, acordarea de despgubiri la care ar fi avut dreptul autorul su. Repunerea n termen r eglementat de aceste legi opereaz de drept, adic direct n puterea legii (ope legis), nefiind nevoie de intervenia vreunui organ de jurisdicie n acest scop. 435 M. Eliescu, Transmisiunea i mpreala motenirii n Dreptul Republicii Socialiste Romnia, ditura Academiei, Bucureti, 1966, p.111-112; Fr. Deak, op. cit., p.453. 320

Capitolul VIII MPLINIREA (CALCULUL) PRESCRIPIEI EXTINCTIVE 1. Noiune Prin mplinirea prescripiei extinctive nelegem determinarea momentului n care expir termenul de presc ripie. Aceast determinare implic un anumit calcul, care presupune cunoaterea urmtoare lor elemente: termenul de prescripie aplicabil n cazul dat; ntreruperea acestui ter men, dac a intervenit vreo cauz de suspendare sau ntrerupere a prescripiei; regulile de calcul al termenului prescripiei. Reglementrile de calcul al termenului prescr ipiei sunt stabilite dup cum urmeaz: Decretul nr.167/1958 stabilete numai regulile p rivind nceputul termenului de prescripie. Codul civil conine i el o reglementare fra gmentar a regulilor de calcul. Codul de procedur civil se aplic n completarea dispozii ilor din cele dou acte normative de mai sus. 2. Coninutul regulilor de calcul al t ermenelor de prescripie Termenul de prescripie, stabilit pe ani i pe luni, se calcu leaz potrivit art.101 alin.3 i 4 din Codul de procedur civil; el se va mplini n ziua c orespunztoare din ultimul an, ori din ultima lun. Dac ultima lun nu are o zi corespu nztoare (cazul lunii februarie), termenul se consider mplinit n ultima zi a acestei 321

luni. De exemplu, termenul general de prescripie de 3 ani, nceput s curg la 21 april ie 1991, se va mplini la 21 aprilie 1994; ori termenul special de 6 luni, care a n ceput s curg la 3 mai 1992, se va mplini la 3 noiembrie 1992. Referitor la calcular ea termenelor de prescripie extinctiv stabilite pe zile, este de reinut c, potrivit art.1887 Cod civil, termenul de prescripie se calculeaz pe zile i nu pe ore. Pe cale de consecin, ziua n cursul creia prescripia ncepe, intr n acel calcul. Potrivit art rescripia nu se socotete dect dup mplinirea celei dup urm zile a termenului defipt pri lege. Acest sistem se numete intermediar, deoarece nu se ia n calcul prima zi n car e prescripia extinctiv ncepe s curg, ns se socotete ziua n care prescripia urmeaz neasc. n cazul termenelor stabilite pe sptmni, termenul de prescripie se socotete mpl t n ziua corespunztoare din ultima sptmn. n cazul termenelor stabilite pe jumtate de mijlocul lunii se socotete a 15-a zi, indiferent de numrul zilelor din luna respe ctiv. 322

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

I. Albu, Dreptul familiei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1975. D. Alexandr esco, Principiile dreptului civil romn, vol. III, Bucureti, 1926. Gh. Beleiu, Drep t civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediie revzut i adugit, Editura ansa, Bucureti, 1999. Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general, Univer sitatea din Bucureti, 1987. G. Boroi, Drept civil. Partea general, ediia a II-a, Ed itura All-Beck, Bucureti, 1999. O. Calmuschi, Tratat de drept civil, vol. I, Part ea general, 1989. M. B. Cantacuzino, Elemente de drept civil, Editura All Educati onal, 1998. O. Cpn, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, 1989. St. Crpenaru, Drept comercial romn, Editura All, Bucureti, 1995. V.M. Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol. I, Editura Naional, Bucureti, 1996. V. M. Ciobanu, D rept procesual civil, vol. I, Editura Servo-Sat, Arad, 1998. D. Chiric, Drept civ il. Contractele speciale, Editura Cordial, ClujNapoca, 1994. 323

D. Chiric, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996. D. Cosma, Teoria general a actului juridic civil, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 196 . P.M. Cosmovici, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura All, Bucureti, 1994. P.M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol. I, Partea gener al, Editura Academiei, Bucureti, 1989. Fr. Deak, Motenirea legal, Universitatea Bucu reti, 1991. Fr. Deak, St. Crpenaru, Drept civil, Contracte speciale. Dreptul de au tor. Dreptul de motenire, Tipografia Universitii Bucureti, 1983. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureti, 1996. Fr. Deak, Trata t de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999. I. Deleanu, Drepturile sub iective i abuzul de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988. I. Dogaru, Elementel e dreptului civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editu ra ansa SRL, Bucureti, 1999. V. Economu, Tratat de drept civil, 1967. M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997. M. Eliescu, Motenirea i devo luiunea ei n Dreptul Republicii Socialiste Romnia, Editura Academiei, Bucureti, 1973 . M. Eliescu, Transmisiunea i mpreala motenirii n Dreptul Republicii Socialiste Romnia Editura Academiei, Bucureti, 1966. M. Eliescu, Rspunderea civil delictual, Editura Academiei, Bucureti, 1972 Yolanda Eminescu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1967. 324

Yolanda Eminescu, Tratat de proprietate industrial, vol. I, Creaii noi, Editura Ac ademiei, Bucureti, 1992. I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura All, B ucureti, 1993. I. Filipescu, Drept internaional privat, vol. I, Editura Proarcadia , 1993. I. Gliga, Drept financiar, Editura Humanitas, Bucureti, 1998. C. Hamangiu , I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. II, Bucureti, 19 29. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Drept civil romn, vol. II, Bucuret i, 1943. C. Hamangiu, N. Georgian, Codul civil adnotat, vol. VI, Editura Librriei Universal, Bucureti, 1930. A. Ionacu, Instituii i reglementri n dreptul socialist r ditura Academiei, Bucureti, 1969. A. Ionacu, Drept civil. Partea general, Editura D idactic i Pedagogic, Bucureti, 1963. Traian Ionacu, E. A. Barasch, Teoria i practica l itigiilor precontractuale, Editura Academiei, 1962. T. Ionacu, S. Brdeanu, Dreptul de proprietate i alte drepturi reale principale de tip nou n dreptul R.P.R., Edit ura tiinific, Bucureti, 1964. Tr. Ionacu, I. Rucreanu .a., Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Editura Academiei, Bucureti 1967. E. Lupan, Introducere n dreptu l civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999. I. Mateia, P. M. Cosmovici, Prescri pia extinctiv, Editura tiinific, Bucureti, 1962. M. Murean, Drept civil. Partea genera Editura S.C. Cordial, Cluj-Napoca, 1992. 325

M. Pascu, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura All, Bucureti, 1994. E . Poenaru, Introducere n dreptul civil. Teoria general. Persoanele, 1996. A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general a dreptului civil, Bucureti, 1980. L. Pop, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1993. T . Pop, Drept civil romn. Teoria general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1993. N. Pop a, Teoria general a dreptului, Editura Actami, Bucureti, 1998. D.A. Popescu, Contr actul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996. t. Ruschi, Drept civil. Par tea general. Persoana fizic. Persoana juridic, Iai, 1993. E. Roman, Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Bucureti, 1967. I. Rucreanu, Curs de drept. Elemente de drept civil i comercial comparat, Bucureti, 1980. E. Safta-Romano, Dreptul, de motenire, vol. I, Editura Graphix, Iai, 1995. D. Al. Sitaru, Drept internaional pr ivat, Tratat, Editura Actami, Bucureti, 1997. C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Dr epturi reale, Tipografia Universitii Bucureti. C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Teo ria general a obligaiilor, Bucureti, 1994. C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Teoria general a drepturilor reale, Bucureti, 1980. 326

I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967. V. Stoica, Rezoluiunea i rezilierea contractelor civile, Editura Al l, Bucureti, 1997. O. Ungureanu, Manual de drept civil. Partea general, ediia a III -a, Editura All Beck, Bucureti, 1999. P. Vasilescu, Tratat teoretic i practic de p rocedur civil, vol. III, Bucureti, 1943. 327

Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Vasilichia IONESCU Coperta: Stan BARO N Bun de tipar: 01.03.2006; Coli tipar: 20,5 Format: 16/61 86 Editura i Tipografia Fundaiei Romnia de Mine Splaiul Independenei nr.313, Bucureti, Sector 6, O.P. 83 328 Tel./Fax: 316.97.90; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro