Sunteți pe pagina 1din 34

4/25/2012

1
i metaboliceparticularede transformarea
aminoacizilor
i metaboliceparticularede transformarea
aminoacizilor
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
2
i metaboliceparticularede transformarea
aminoacizilor
i metaboliceparticularede transformarea
aminoacizilor
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
3
i metaboliceparticularede transformarea
aminoacizilor
i metaboliceparticularede transformarea aminoacizilor
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
4
39
Rolul nucleotidelor
Precursori al acizilor nucleici
Contribuie la metabolismul energetic (ex. ATP, GTP).
Transportul unor metabolii activi necesari n biosintez
(ex. CDP, UDP).
Componente structurale ale coenzimelor (ex. NAD, CoA).
Reglatori metabolici i molecule de semnalizare (ex. cAMP,
cGMP).
METABOLISMUL ACIZILOR NUCLEICI
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
5
40
Baze azotate
Puri ni ce
Pi ri mi dini ce
atomul de azot N
1
provinedin acidul aspartic
atomii de C (C2, C8) provin din gruparea formil a acidului tetrahidrofolic
atomii de N (N3, N9) provin din gruparea amidinic a glutaminei
atomii de C (C4, C5) i N7 provin dinglicocol
atomul de carbon C6 provine din dioxidul de carbon
41
Degradarea bazel or purinice
- dezaminarea AMP n muchi, hidroliz n alte esuturi.
Xantinoxidaza: conine 2 molecule FAD, 2 atomi de molibden i 8 atomi
de fier.
Produsul final de catabolism este reprezentat de acidul uric, care va fi
eliminat prin urin.
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
6
42
Nucleotide purinice
Se degradeaz la acid uric
43
Tratamentul clasic al gutei : all opurinol
Allopurinolul este un analog de hipoxantin care inhib
puternic xantin oxidaza. Xantina i hipoxantina, care
sunt hidrosolubile, se acumuleazi vor fi eliminate.
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
7
44
Degradarea bazel or
purinice
45
Excre(ia acidului uric
La om: se elimin n urin sub form de
cristale solubile
sri, reptile, unele insecte este excretat
sub form de cristale insolubile
Alte specii:
Uric AcidAlantoin acid alantoicUreeamoniac
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
8
46
GUTA
Acumularea n exces de acid uric
Cristalele de acid uric precipit la nivelul
articula(iilor (artrit uric), rinichi, ureter
(litiaz)
Plumbul mpiedic excre(ia de acid uric
intoxica(ia cu plumb datorit paharelor de
cositor
Cderea Imperiului Roman?
Inhibitorii de xantinoxidaz inhib producerea
de acid uric si se utilizeaz n tratamentul gutei
47
Catabolismul
bazelor
pirimidinice
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
9
48
i de biosintez de novo i ci de salvare
Biosinteza de novo
Aproape toate tipurile celulare au abilitatea de a sintetiza
nucleotide purinice i pirimidinice din precursori cu greutate
molecular mic n cantiti suficiente pentru nevoile proprii.
ile de biosintez de novo sunt aproape identice n toate
organismele.
i auxiliare
Majoritatea organismelor au abilitatea de a sintetiza nucleotide
din nucleozide i baze azotate care devin disponibile prin diet
sau prin degradarea acizilor nucleici.
La animale, hidroliza extracelular a acizilor nucleici ingerai
reprezint calea majoritar prin care bazele azotate devin
disponibile.
49
Reutilizarea i catabolismul bazelor purinice i pirimidinice
albastru-catabolism
red-ci accesorii
endonucleaze:
RNAaza pancreatic
DNAaza pancreatic
fosfodiesteraza:
de regul nespecific
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
10
50
Catabolismul bazelor azotate purinice
Degradarea bazelor purinice se finalizeaz cu formarea
acidului uric
Acizii nucleici ingera(i sunt degrada(i de nucleazele
pancreatice si fosfodiesterazele intestinale
Nucleotidazele si fosfatazelenespecifice degradeaz
nucleotidele la nucleozide
Absorb(ia direct a nucleozidelor
Degradare ulterioar
Nucleozide+H2Obaz azotat +riboz (nucleozidaz)
Nucleozide+P
i
baz azotat +radical fosfat (n. fosforilaz)
NOT: majoritatea acizilor nucleici sunt degradai i excretai.
51
Catabolismul intracelular al bazelor
purinice
Nucleotidelese scindeaz n nucleozide prin ac(iunea
5-nucleotidazei (reac(ie de hidroliz)
Purinnucleozidfosforilaz(PNP)
InozinaHipoxantin
Xantozin Xantin
Guanozin Guanin
Ribozo-1-fosfat se scindeaz
Se poate izomeriza la ribozo 5 fosfat
Adenozina este dezaminat la Inozin (ADA)
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
11
52
Catabolismul intracelular al bazelor
purinice
Xantinaeste punctul de convergen( pentru
metabolismul bazelor purinice
Xantin aciduric
Xantinoxidazacatalizeaz dou reac(ii
Cile de degradare a ribonucleotidelor purinice
sunt acelesi pentru dezoxiribonucleotidelor
purinice
53
PRPP: metabolit central
PRPP sintetaz
Este o enzim inhibat de ctre AMP, ADP i GDP.
Rolul PRPP: biosinteza his i trp, ci de salvare a nucleobazelor,
sintezade novoa nucleotidelor
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
12
54
Exemplu de cale accesorie: guanin fosforibosil transferaz
In vivo, echilibrul reaciei este deplasat ctre dreapta datorit pirofosfatazei.
HGPRT, celulele au i APRT.
55
Ci de salvare a bazelor purinice
Adeninfosforibozil transferaz (APRT)
Adenin +PRPPAMP +PP
i
Hipoxantin-Guanin fosforibosil transferaz (HGPRT)
Hipoxantin +PRPPIMP +PP
i
Guanin +PRPPGMP +PP
i
(NOT: Toate acestea sunt reac(ii reversibile)
AMP, IMP, GMP nu trebuie resintetizate de novo!
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
13
56
Biosinteza de novo a bazel or purinice: precursorii cu
greutate molecular mic ai atomilor nucleului purinic
57
Sinteza IMP
Baza azotat din IMP este
hipoxantina.
precursori:
glutamin (de dou ori)
glicin
N10-formil-THF (de dou ori)
HCO
3
aspartat
n vertebrate, reaciile 2,3,5
sunt catalizate de enzime
trifuncionale, iar 6,7 sunt
catalizate de enzime
bifuncionale.
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
14
58
ile de sintez de l a IMP la AMP i GMP
G-1: IMP dehidrogenaz
G-2: XMP aminaz
A-1: adenilosuccinat
sintetaz
A-2: adenilosucinat liaz
Not: GTP este utilizat
pentru sinteza AMP, ATP
este utilizat pentru sinteza
GMP.
De asemenea, inhibiia
feedback este realizat de
tre AMP i GMP.
59
SINTEZA NUCLEOTIDELOR PURINICE
OH
H
H
CH2
OH OH
H H
O

O
2-
O3P
-D-Ribose-5-Phosphate(R5P)
O
H
H
CH2
OH OH
H H
O

O
2-
O3P
5-Phosphoribosyl--pyrophosphate(PRPP)
P
O
O
O P
O
O
O
ATP
AMP
Ribose
Phosphate
Pyrophosphokinase
H
NH2
H
CH2
OH OH
H H
O

O
2-
O3P
-5-Phosphoribosylamine(PRA)
Amidophosphoribosyl
Transferase
Glutamine
+H2O
Glutamate
+PPi
H
NH
H
CH2
OH OH
H H
O
O
2-
O3P
C O
H2C NH2
GlycinamideRibotide(GAR)
GARSynthetase
Glycine
+ATP
ADP
+Pi
H2C
C
NH
O
CH
H
N
O
Ribose-5-Phosphate
Formylglycinamideribotide(FGAR)
H2C
C
NH
O
CH
H
N
HN
Ribose-5-Phosphate
Formylglycinamidineribotide(FGAM)
THF N
10
-Formyl-THF
GAR Transformylase
ATP+
Glutamine+
H2O
ADP +
Glutamate+Pi
FGAM
Synthetase
HC
C
N
CH
N
H2N
Ribose-5-Phosphate
4
5
5-AminoimidazoleRibotide(AIR)
ATP
ADP +Pi
AIR
Synthetase
C
C
N
CH
N
H2N
OOC
Ribose-5-Phosphate
4
5
CarboxyamidoimidazoleRibotide(CAIR)
ATP
+HCO3
ADP+Pi
AIR
Car boxylase
Aspartate
+ATP
ADP
+Pi
SAICARSynthetase
Adenylosuccinate
Lyase
Fumarate
C
C
N
CH
N
NH
Ribose-5-Phosphate
4
5
5-Formaminoimidazole-4-carboxamide
ribotide(FAICAR)
C
H2N
O
C
H
O
C
C
N
CH
N
H2N
Ribose-5-Phosphate
4
5
5-Aminoimidazole-4-carboxamide
ribotide(AICAR)
C
H2N
O
C
C
N
CH
N
H2N
C
N
H
O
HC
COO
CH2
COO
Ribose-5-Phosphate
4
5
5-Aminoimidazole-4-(N-succinylocarboxamide)
ribotide(SAICAR)
THF
AICAR
Transformylase
N
10
-Formyl-
THF
InosineMonophosphate(IMP)
HN
HC
N
C
C
C
N
CH
N
O
4
5
H H
CH2
OH OH
H H
O
O
2-
O3P
IMP
Cyclohydrolase
H2O
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
15
60
METABOLISMUL NUCLEOTIDELOR
RIBONUCLEOTIDELE PURINICE: sintetizate de novo
Purinelenu sunt sintetizate ini(ial ca baze azotate libere
Prima structur purinic care se formeaz este inozin mono
fosfatul (IMP)
Baza purinic este hipoxantina
AMP si GMP se formeaz din IMP
61
ConversiaIMPlaGMP
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
16
62
Reglarea biosintezei bazelor purinice
La nivelul produc(iei de IMP:
Control independent
Control sinergistic
Activare de tip feed-forward prin PRPP
Sub nivelul produc(iei de IMP:
Control reciproc
Se controleaz cantitatea total de purin nucleotide
Se controleaz cantitatea relativ de ATP, GTP
63
Reglarea biosintezei bazelor purinice
GTP este implicat in sinteza de AMP iar ATP este implicat n
sinteza GMP (control reciprocal sintezei)
PRPP este o molecul central implicat n sintez (de ce?)
Nivelurile de ADP/GDP feedback negativ asupra ribozofosfat
pirofosfokinazei
Amidofosforibosil transferaza este activat de ctre nivelurile de PRPP
Activitatea APRT are ac(iune de feedback negativla dou niveluri
distincte
ATP, ADP, AMP se leag la un nivel
GTP,GDP AND GMP se leag la cellalt nivel
Rata produc(iei de AMP creste cu cresterea concentra(iei de
GTP; rata produc(iei de GMP creste cu cresterea concentra(iei
de ATP.
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
17
64
i de sintez de la AMP i GMP la ATP i GTP
Conversia la difosfat implic aciunea unor kinaze specifice:
GMP +ATP <------->GDP +ADP Guanilat ki naz
AMP +ATP <------->2 ADP Adenilat ki naz
Conversia la trifosfat sub aciunea nucleozid difosfo kinazei (NDK):
GDP +ATP <------>GTP +ADP G
0
=0
Reacie ping pong cu intermediar fosfo-his.
NDK acioneaz de asemenea asupra nucleotidelor pirimidinice.
65
Reglarea allosteric a sintezei de novo a bazelor purinice
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
18
66
Tulburri clinice ale metabolismului purinic
Acumularea excesiv de acid uric: GUTA
Cele trei tulburri descrise se
nsoesc de creterea
biosinetezei purinice de novo
67
Si ndromul Lesch-Nyhan : deficit sever de HGPRT; este o boal X
linkat, gena pentruHGPRT este pe cromozomul X.
Pe lng simptomatologia gutei, pacienii au grave tulburri de
comportament, tulburri de nvare, agresivitate, inclusiv direcionat
tre propria persoan. Pacienii sunt de cele mai multe ori
instituionalizai pentru a preveni automutilarea. Substratul tulburrilor de
comportamenteste nc necunoscut.
Imunodefi ciena combinat sever: lipsa adenozin dezaminazei (ADA),
care conduce la acumularea de dezoxiadenozin. Celulele sistemului
imun, care prezint i accesorii, acumuleaz dATP, care va bloca
producerea de alte dNTPs prin aciunea asupra ribonucleotid reductazei.
Celulele imune nu pot replica ADN-ul propriu i astfel nu pot avea un
spuns imun.
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
19
68
Biosinteza de novo a bazel or pi rimidinice
Nucleul pirimidinic este asamblat iniial ca baz azotat
liber, acid orotic, care va fi ulterior convertit la nucleotid
orotidinmonofosfat(OMP).
Calea este unidirecional. UTP este substratul de la care se
pornete n formareaCTP.
69
2ATP +HCO
3
-
+Glutamine+H
2
O
C O
O PO
3
-2
NH
2
Carbamoyl Phosphate
NH
2
C
N
H
CH
CH
2
C
COO
O
HO
O
Carbamoyl Aspartate
HN
C
N
H
CH
CH
2
C
COO
O
O
Dihydroorotate
HN
C
N
H
C
CH
C
COO
O
O
Orotate
HN
C
N
C
CH
C
COO
O
O
H
H
CH
2
OH
OH
H H
O
O
2-
O
3
P

Orotidine-5'-monophosphate
(OMP)
HN
C
N
CH
CH
C
O
O
H H
CH2
OH
OH
H H
O
O
2-
O3P

UridineMonophosphate
(UMP)
2ADP +
Glutamate+
P
i
Carbamoyl
Phosphate
SynthetaseII
Aspartate
Transcarbamoylase
(ATCase)
Aspartate
Pi
H
2
O
Dihydroorotase
Quinone
Reduced
Quinone
Dihydroorotate
Dehydrogenase
PRPP PP
i
OrotatePhosphoribosyl
Transferase
CO
2
OMP
Decarboxylase
Sinteza bazelor azotate pirimidinice
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
20
70
Sinteza de novo a
bazel or pirimidinice
1: carbamil fosfat
sintaz
2: aspartat
transcarbamilaz
3: dihidroorotaz
4: dihidroorotat DH
5: orotat
fosforibozil
tranferaz
6: orotidilat
decarboxilaz
7: UMP kinaz
8: NDK
9: CTP sintetaz
CAD=1,2,3
5 +6=protein unic
71
UMPUTP si CTP
Nucleozidmonofosfat kinazacatalizeaz transferul P
i
la UMP pentru a forma UDP; Nucleoziddifosfat
kinazacatalizeaz transferul P
i
de la ATP laUDP
pentru a forma UTP
CTP format din UTP via CTP Sintetaza prin
hidroliza ATP
Glutamina furnizeaz N aminic pentru C
4
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
21
72
Reglarea
sintezei de
novo a
pirimidinelor
73
Biosinteza dNTP
O enzim, ribonucleotidreductaza,
reduce toate cele 4 ribonucleotide la
derivaii lor deoxiribo.
n reacia ribonucleotid reductazei
este implicat un mecanism de
radicali liberi.
n natur exist trei clase de enzime
ribonucleotidreductaze:
Clasa I: radicalul tirozin, folosete
NDP
Clasa II: adenozilcobalamin.
Folosete NTPs (cianobacteria,
unele bacterii,
Euglena).
Clasa III: SAM i Fe-S pentru a
genera radical, folosete NTPs.
(anaerobe i fac. anaerobe).
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
22
74
Surse de putere reductoare pentru rNDP reductaz
75
Tioredoxina
Agent de reducere fiziologic pentruRNR
Grupele SH din Cyspot schimba atomi de H cu formarea
legturii disulfhidrice si regenerarea enzimei ini(iale
Tioredoxinase oxideaz la disulfit
Tioredoxi na oxidat este ul terior redus sub aciunea tioredoxi n
reductazei mediat de NADPH (acceptorul fi nal de el ectroni )
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
23
76
Relaia ntre ti midilat sintazi enzi mele
metabolismului tetrahidrofolailor
77
Tetrahidrofola(ii (THF)
Metilarea dUMPcatalizat de timidilat sintaz:
Cofactor: N
5
,N
10
-metilenTHF
Oxidat la dihidrofolat
Regenerarea THF:
DHF +NADPH +H
+
THF +NADP
+
(enzima: dihidrofolatreductaza)
THF +Serin N
5
,N
10
-metilen-THF +Glicin
(enzima: serinhidroximetil transferaz)
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
24
78
i de novo i de
salvare a
nucleotidelor
timinice
79
Structura rNDP reductazei
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
25
80
Mecanismul propus pentru
rNDP reductaz
81
Mecanismul de reacie propus pentru ribonucleotid reductaz
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
26
82
Aciunile biologice ale tioredoxinei
83
Reglarea activitii rNDP reductazei la mamifere
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
27
84
Aciunea catal iti c a ti midilat
sintazei
85
Regenerarea N5, N10-metilentetrahidrofolatului
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
28
86
Biosinteza NAD
+
i NADP
+
87
Biosinteza CoA din pantotenat
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
29
88
Mecanismul de reacie propus
pentru FGAM sintetaza
89
Reaciile de transformilare sunt catal izate de un complex mul ti enzi mati c
Componentele complexului:
GAR (glicinamid ribonucleotid) transformilaza(3)
AICAR (aminoimidazol carboxamid ribonucleotid) transformilaza(9)
serinhidroximetil transferaza, formilmetenil-metilen-THF sintaza
trifuncional (reaciile marcate cu un asterix)
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
30
90
Mecanismul propus pentru aciunea OMP decarboxilazei
91
Reaciile catal izate de dihidroorotate dehidrogenaza
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
31
92
Baze azotate
Plane, aromatice si heterociclice
Sunt derivate de la purin sau pirimidin
93
Sinteza bazelor purinice
ATP este implicat n 6 etapesi o molecul adi(ional de ATP este necesar
pentru a forma o prim molecul (R5P)
PRPP din prima etap a sintezei bazelor purinice este de asemenea
precursor n sinteza bazelor pirimidinice, His si Trp
Rolul ATP n prima etap este unic transferul de grupri func(ionale dect de
cuplare
n cea de-a doua etap notareaC1se schimb de la la (anomerii specific
pozi(ia OH la C1 cu privire la grupul C4)
n etapa a treia, PPi este hidrolizat la 2Pi (etap ireversibil)
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
32
94
Hidroliza ATP la fosfat este relativ usoar
G=-30.5 kJ/mol
Dac reac(ia endergonic ar elibera energie caloric n interiorul celulei,
aceasta nu ar fi util celulei
De aceea trebuie s se cupleze cu o reac(ie
Cnd ATP este unul dintre reactivi:
O parte din ATP se poate transfera la un acceptor: Pi, PPi, adenil, sau
grup adenozil n reac(ii de tranfer
sau
Hidroliza ATP poate determina reac(ii n mod obisnuit nefavorabile
(sintetaze; energaze)
Cuplarea reac(iilor
95
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
33
96
Degradarea Xantozinei
Riboza poate fi reutilizat (Ribose-1-Phosphate R-5-P )
poate fi ncorporat nPRPP (eficient)
Hipoxantina este convertit la Xantin n prezena Xanti n Oxidazei
Guanina este convertit la Xantin n prezena GuaninDezaminazei
Xantina este convertit nAcid Uric n prezena Xanti n Oxidazei
97
XantinOxidaza
O protein homodimeric
Con(ine proteine care transfer electroni
FAD
ComplexMo-pterin nstarea+4 sau+6
Dou clustere2Fe-2S
Transfer electroni de la O
2
H
2
O
2
H2O2 este toxic
Transformat de catalaz n H2O si O2
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
4/25/2012
34
98
AMP +H
2
OIMP +NH
4
+
(AMP Deaminaza)
IMP +Aspartat +GTPAMP +Fumarat +GDP +P
i
(AdenilosucinatSintetaz)
Combinarea celor dou reac(ii:
Aspartat +H
2
O +GTPFumarat +GDP +P
i
+NH
4
+
Rezultatul global al reaciilor combinateestedezaminareaaspartatului
la fumarat cu consum de GTP
Ciclul nucleotidelor purinice
99
AdenozinDeaminaza
Enzim ce catalizeaz dezaminarea adenozinei la inozin
Domenii structurale/
TIM Barrel structur cu 8 planuri paralele rsucite
legate prin 8 bucle-helix
Situsul activ este n partea de jos a sacului n form de
plnie format de bucle
ntlnit la toate enzimele glicolitice
ntlnit la proteinele care leag si transport metaboli(i
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m
C
lic
k
h
e
r
e
t
o
b
u
y
A
B
B
Y
Y
P
D
F
Transfo
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
. A
BBYY
.c
o
m