Sunteți pe pagina 1din 2

Donatia Forma autentica *Exceptie: donatii deghizate, dar manual (<25.

000), donatii indirecte - supusa inregistrarii in Registrul National Notarial. Oferta de donatie ----------Acceptarea donatiei -o poate revoca oricand pana a luat cunostinta de acceptare - ofertantul lovit de incapacitate/deces -> caducitatea ofertei - deces destinatar oferta -> nu mai opereaza acceptarea (poate fi totusi comunicata de mostenitori); incapacitatea de exe destinatar acceptarea o face ocrotitorul/reprez legal Oferta vs promisiunea de donatie - oferta poate fi revocata pana la acceptare vs neexecutarea promisiunii de donatie da dreptul la daune interese (numai! nu si hot jud care sa tina loc; ca la vanzare) - revocarea donatie NU opereaza de drept vs. revocarea promisiunii de donatie OPEREAZA DE DREPT!!! cand am caz de ingratitudine sau executarea donatiei a devenit intre timp impovaratoare pt donator IREVOCABILITATEA donatiei - nu e valabila donatia cu clauze pur potestative in favoarea donatorului - sanctiunea nulitatii absolute donatia sub conditie pur potestativa - donatia cu sarcini imprecise (plata datorii viitoare, neevaluata fiind val maxima) - drept de denuntare unilaterala - permite donatorului dispozitia asupra bun donat *Intoarcerea conventionala se poate prevedea ca daca donatarul sau donatarul si mostenitorii sai predecedeaza donatorului, bunul sa se intoarca la donator ** In cazul sotilor sunt revocabile oricand in interiorul casatoriei - inaintea unei casatorii neincheiate -> caducitate; o casatorie nula->nulitate relativa sot de rea credinta; - NULITATE simulatia prin act secret/prin interpus pt evitarea caracterului revocabil intre soti. Rspunderea donatorului DOAR DOL si CULPA GRAVA!!!!!!!!! - NU raspunde, in principiu (daca nu e in culpa) pentru EVICTIUNE si VICII ASCUNSE - La donatia cu sarcini raspunde in limita valorii sarcinilor REVOCAREA donatiei Pentru Ingratitudine Neexecutarea sarcinilor Cazuri: - atentat la viata donator - neindeplinirea sarcinii la care s-a - fapta penala impotriva donator obligat - refuz nejustificat procurare alimente *Limitare: doar la valoarea bunului pentru donatorul ajuns la nevoie donat (actualizata pana la momentul executarii)

Cerere de revocare Termen prescriptie 1 an *curge de la cunoasterea cazului de ingratitudine/pt mostenitori de la deces donatorului care nu stia - actiunea poate fi doar continuata impotriva mostenitorilor donatarului, dar exercitata impotriva donatarului - actiunea NU poate fi introdusa de mostenitorii donatorului (numai daca el a decedat fara sa il ierte/fara sa fi cunoscut cauza de revocare) - actiunea donatorului poate fi continuata de mostenitori Efecte - daca nu mai e posib restituirea in natura, se plateste contravaloarea apreciata la momentul solutionarii cauzei - restituirea fructelor percepute de donatar de la momentul introducerii cererii - pentru tertii de buna credinta care au obtinut cu titlu oneros un drept real asupra bunului NU are niciun efect!

Executarea sarcinii sau revocarea donatiei (*sarcina stipulata in favoarea unui tert doar executare) Termen prescriptie 3 ani *curge de la momentul cand sarcina trebuia executata

Efecte - bunul reintra in patrimoniul donatorului - liberat de orice drepturi care il greveaza (nu si daca a vandut bunul, iar tertul a uzucapat sau si-a facut dreptul opozabil).