Sunteți pe pagina 1din 1

Procura speciala

Subsemnatul _________________________________________ ,
domiciliat in _____________________________ identificat cu ______
seria _______ nr._________________, eliberat de ___________________
mputernicesc prin prezenta pe
________________________________________________ domiciliat in
___________________________________, pentru ca in numele meu si
pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata
_____________________________________________________in vederea
_____________________________________________________________
In baza prezentei imputerniciri, imputernicitul meu se va
prezenta la ______________________________________, in vederea
indeplinirii tuturor formalitatilor de
_______________________________________, va putea face cereri si
va putea da declaratii, semnand in numele meu si pentru mine
oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura
sa fiindu-mi opozabila.
Redactat si procesat de
___________________________________________
azi____________________in _______exemplare.
MANDANT________________________
MANDATAR_____________________
Legitimat cu:_______________________ Legitimat
cu:___________________
Semnatura:_______________
Semnatura__________________