P. 1
Fizica Generala Si Oscilatii

Fizica Generala Si Oscilatii

|Views: 11|Likes:
Published by seitan_calin
fizica
fizica

More info:

Published by: seitan_calin on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. Introducere in Fizică
 • 1.1. Noţiuni fundamentale ale Fizicii
 • 1.2. Operaţii vectoriale
 • 2. Mecanică clasică
 • 2.1. Noţiumi generale
 • 2.2. Principiile fundamentale ale dinamicii
 • 2.3. Teoreme generale în dinamica punctului material
 • 3. Oscilaţii şi unde
 • 3.1. Noţiuni generale
 • 3.2. Mişcarea oscilatorie armonică ideală
 • 3.3. Compunerea mişcărilor oscilatorii armonice
 • 3.3.1. Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi pulsaţie
 • 3.3.2. Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de frecvenţă diferită
 • 3.3.3. Compunerea oscilaţiilor perpendiculare
 • 3.4. Mişcarea oscilatorie amortizată
 • 3.5. Analogie între oscilaţiile mecanice şi cele electromagnetice
 • 3.6. Oscilaţii forţate. Rezonanţa
 • 3.6.1. Rezonanţa
 • 3.6.2. Consideraţii energetice ale oscilaţiilor forţate
 • 3.7.6. Difracţia undelor
 • 3.7.7. Polarizarea undelor elastice transversale
 • 4.2.1. Câmpul electric
 • 4.2.2. Fluxul electric
 • 4.2.3. Legea lui Gauss pentru câmpul electric
 • 4.2.4. Forma locală diferenţială a legii lui Gauss Prima ecuaţie Maxwell
 • 4.2.5. Caracterul potenţial al câmpului electric. Potenţialul electric
 • 4.3.4. Câmpul magnetic creat de curenţii electrici
 • 4.3.6. Interacţiunea dintre doi curenţii paraleli
 • 4.3.7. Legea circuitului magnetic
 • 4.3.8. Inducţia electromagnetică. Legea Faraday
 • 4.3.9. Energia câmpului magnetic
 • 4.3.10. Curenţi de conducţie şi curenţi de deplasare
 • 4.4. Unde electromagnetice
 • 4.4.4. Teoria electromagnetică macroscopică a luminii
 • 5. Bazele fizice ale mecanicii cuantice
 • 5.1. Efectul fotoelectric
 • 5.2. Efectul Compton
 • 5.3. Radiaţia termică
 • 5.3.1. Mărimi radiante
 • 5.4. Experienţa Franck-Hertz
 • 5.5. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg
 • 5.6. Ipoteza lui Louis de Broglie

"POLITEHNICA" UNIVERSITY OF TIMIŞOARA

_________________________________________________________________________

DEPARTMENT OF PHYSICS
P-ţa REGINA MARIA 1, 300004 TIMIŞOARA, ROMÂNIA tel: ++ 40.256.40.30.91 e-mail: fbarvinschi@etv.utt.ro fax: ++ 40.256.40.30.21 http://www.fizica.utt.ro

_________________________________________________________________________

Curs de Fizică generală, in format electronic, pentru studenţii din învăţământul tehnic din Timişoara

Fotografie realizată de Andreja Pisnik, artist fotograf şi Assistent Manager la Editura Elsevier, Amsterdam, Olanda, 2004.

1

Prefaţă
Lucrarea de faţă conţine teme legate de programa de fizică pentru studenţii din învăţământul tehnic, cu precădere pentru cei de la învăţământul profilelor electrice (Electronică şi Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare şi Electrotehnică). Cursul universitar se adresează studenţilor din anul întâi la Politehnică, fiind destinat studiului de-a lungul unui semestru universitar. Un curs general de Fizică ar trebui să cuprindă capitolele: mecanică, fizică moleculară şi termodinamică, electricitate şi magnetism, optică, fizică atomică şi nucleară, fizică cuantică şi fizica solidului. Dintre aceste capitole, în acest curs universitar ne vom rezuma la studiul pe scurt al legilor mecanicii, incluzând studiul oscilaţiilor şi undelor elastice. Vom aborda apoi fenomenele electromagnetice. Aceste capitole ale fizicii clasice sunt urmate apoi de scurte introduceri in fizica cuantică şi în fizica solidului, deoarece acestea din urmă constituie capitole ale fizicii moderne, cu aplicaţii noi în tehnică. Notiţele de curs au fost elaborate după ce acest material a fost parcurs, în ultimii ani universitari, împreună cu studenţii de la Colegiul “Multimedia” şi cu cei de la cursul de cinci ani, ingineri, de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, a Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Considerăm, de aceea, că temele alese cuprind noţiunile elementare de fizică necesare viitorilor ingineri. Primul capitol cuprinde o introducere în Fizică, având scopul de a pregăti studenţii cu limbajul, mărimile fizice fundamentale şi unităţile lor de măsură, precum şi cu unele operaţii vectoriale. Capitolul al doilea se referă la teme specifice ale mecanicii clasice, prezentând principiile fundamentale şi teoremele generale din dinamica punctului material. În capitolul trei se prezintă diverse tipuri de oscilaţii armonice, diferitele metode de compunere ale oscilaţiilor, urmate apoi de o introducere în teoria undelor elastice. Capitolul al patrulea este dedicat electromagnetismului, prezentând într-o formă concentrată şi câteva teme principiale din teoria macroscopică a undelor electromagnetice (lumina). În capitolul cinci se realizează o trecere în revistă a bazelor fizice ale mecanicii cuantice, adică a acelor experienţe ce au condus la formularea mecanicii cuantelor de energie. Capitolul şase prezintă teme din fizica solidului, incluzând cateva elemente ale teoriei benzilor de energie din semiconductori.

2

CUPRINS
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7. 4. 4.1. Introducere in Fizică Noţiuni fundamentale ale Fizicii
Operaţii vectoriale

7 7 12 15 15 18 21 27 27 28 33 33 35 39 44 48 51 53 56 59 59 62 66 69 72 77 78 80 80 3

Mecanică clasică Noţiumi generale Principiile fundamentale ale dinamicii Teoreme generale în dinamica punctului material Oscilaţii şi unde Noţiuni generale Mişcarea oscilatorie armonică ideală Compunerea mişcărilor oscilatorii armonice Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi pulsaţie Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de frecvenţă diferită Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Mişcarea oscilatorie amortizată Analogie între oscilaţiile mecanice şi cele electromagnetice Oscilaţii forţate. Rezonanţa Rezonanţa Consideraţii energetice ale oscilaţiilor forţate Unde elastice Unde armonice unidimensionale Consideraţii energetice asupra propagării undei Reflexia şi refracţia undelor elastice Unde staţionare Interferenţa undelor Difracţia undelor Polarizarea undelor elastice transversale Introducere în electromagnetism Câmpul electromagnetic

5. 4. 4.3.1.1.6.3. 5. 4.2.3.3.4.5. 4.3. 4. 4. 4.4. 4. 4. 5.1. 5. 5.3.8.3.2. Potenţialul electric Magnetostatica Câmpul magnetic Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric Câmpul magnetic creat de curenţi electrici Legea lui Gauss pentru magnetism Interacţiunea dintre doi curenţii paraleli Legea circuitului magnetic Inducţia electromagnetică. 4.3.1.4.2. Prima ecuaţie Maxwell Caracterul potenţial al câmpului electric.3.3. 4.3.2. 4.4.1.4. 4.5.2.2. Legea Faraday Energia câmpului magnetic Curenţi de conducţie şi curenţi de deplasare Unde electromagnetice Unde armnonice progresive Energia undelor electromagnetice Unde sferice Teoria electromagnetică macroscopică a luminii Bazele fizice ale mecanicii cuantice Efectul fotoelectric Efectul Compton Radiaţia termică Mărimi radiante Legile radiaţiei termice Experienţa Franck-Hertz Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg Ipoteza lui Louis de Broglie 4 80 82 84 86 89 91 94 96 99 99 100 101 102 106 107 108 110 114 116 117 121 121 123 124 134 134 139 141 142 146 147 149 152 .2.1. 5. 4. 4. 4. 4.7. 5.6. 5. Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice Legea conservării sarcinii electrice Electrostatica Câmpul electric Fluxul electric Legea Gauss pentru câmpul electric Forma locală diferenţială a legii lui Gauss.3.1.2.5.4.1.3. 4. 4.10.2. 4.4. 4.4.3. 4. 4.3.4.2.4.2.2.3.9. 5.3.

6. Elemente de fizica starii solide Generalităţi Semiconductori Dispozitive cu semiconductori Bibliografie 155 155 157 158 161 5 .1.2.6. 6. 6.3.

6 .dr. “bobocii din semestrul doi”. studenţi rândul lor. prietenului şi colegului din Catedra de Fizică. Adinel şi Bogdănel Barvinschi. Le mulţumesc tuturor acestor studenţi. Aceste notiţe de curs universitar on line sunt dedicate copiilor mei. studenţilor din seria B. până la forma lor actuală. ar zice strămoşii. O singură observaţie aş avea. putem conchide că un curs universitar ideal nu există. Din fericire. pentru răbdarea cu care au ascultat acest curs de Fizică generală şi pentru ajutorul acordat întru cizelarea notiţelor de curs. În fapt. doresc să le mulţumesc studenţilor din anul I ETc. Este o premieră pentru Catedra de Fizică a Universităţii “Politehnica” din Timişoara. seriile 1997-1998 şi 1988-1999. I Electrenergetică. de asemenea. Mii de scuze autorilor acestor figuri minunate. I Electronică şi Telecomunicaţii. Nu în ultimul rând. care nu sunt însă citaţi. seria B.Duşan Popov. dar şi urmaşii. ingineri. Recunoştinţa mea sinceră se adresează. deşi ea va fi urmată de mulţi alţi colegi. generaţia 2001-2002. Conf. care m-au ajutat să introduc textul şi care au ales figurile din capitolele de Electromagnetism şi Mecanică cuantică. seriile 1999 până în prezent. dar lejeră: au uitat să specifice sursa bibliografică a unor figuri. din generaţia bobocilor anului universitar 2001-2002. seria 1996-1997. dar nu în ultimul rând. Dar nu este prea grav. dar nu la Ştiinţe Fizice. colegiul “Multimedia”.Cuvânt de mulţumire Mă simt onorată pentru posibilitatea de a le mulţumi studenţilor din anii I Electromecanică. I şi III Inginerie de Afaceri în Electrotehnică. noştri. seriiile 1997-1998 şi 1998-1999. deoarece venim la Universitate ca să învăţăm. sub a cărui supervizare apare acest curs universitar de Fizică generală în format electronic. an I ETc ingineri.

scopul acestui demers ştiinţific fiind înţelegerea fenomenelor ce se desfăşoară în universul cunsocut de om până în prezent. de aceeaşi natură. electromagnetismul. fizica studiază toate procesele mecanice. fizica particulelor elementare. termodinamica. şi cele mai generale forme de mişcare sau de transformare ale materiei. electromagnetice. ce a fost aleasă ca unitate de măsură. fizica nucleară. biofizica. Această comparare (sau măsurare) se realizează cu ajutorul unui instrument de 7 . Mărimile fizice definesc proprietăţi ale corpurilor sau caracterizează procese în care schimbările ce survin pot fi descrise cantitativ. Din acest punct de vedere. Introducere in Fizică Fizica. în acelaşi timp. Înţelegerea legilor fizice ale universului nostru a devenit din ce în ce mai profundă de-a lungul veacurilor. Cea mai importantă misiune a fizicii este stabilirea legilor generale care pot explica modul în care se defăşoară fenomenele fizice observate în natură. care evoluează în timp. Observaţia. În secolul trecut au fost introduse noi capitole ale fizicii. temperatura. 1. sarcina electrică. sau sistem de corpuri. completări sau generalizări. În mod tradiţional. etc. deoarece studiul fenomenelor fizice implică măsurarea mărimilor ce le caracterizează. Fizica a fost numită mult timp ştiinţa măsurării. fizica semiconductorilor. studiază cele mai simple dar. cum ar fi: fizica plasmei. după o anumită lege. Toate schimbările de acest fel formează obiectul de studiu al fizicii şi sunt evaluate calitativ şi cantitativ prin observaţii. În acest sens. Măsurarea este un proces prin care se compară mărimea fizică respectivă cu o mărime bine definită. pe măsură ce oamenii de ştiinţă au realizat descrieri tot mai complexe ale naturii. etc. Mărime fizică şi măsurare. Exemple de mărimi fizice sunt: masa. fizica solidului. termice. fizica supraconductorilor. fizica se împarte în mai multe domenii: mecanica.1.1. putem vorbi de caracterul pluridisciplinar al ştiinţei în general. fiind una din ştiinţele fundamentale ale naturii. viteza. optica. deoarece multe din fenomenele studiate se situează deseori la graniţa dintre mai multe domenii ştinţifice. Noţiuni fundamentale ale Fizicii Fenomen fizic. Fenomenul fizic (procesul sau transformarea) reprezintă o succesiune de modificări ale unui anumit corp. raţiunea şi experienţa formează metoda ştiinţifică de studiere a naturii. de aceea multe legi ale fizicii au suferit modificări. Scopul fizicii este acela de a descoperi şi aplica legile care guvernează interacţiunile dintre corpurile materiale sau dintre corpurile materiale şi diferite câmpuri de forţe.

În ceea ce priveşte multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură. Modul de scriere al unui vector este următorul: (i) 8 . care utilizează următoarele mărimi şi unităţi fundamentale: Mărimea fizică fundamentală Lungimea Masa Timpul Intensitatea curentului electric Temperatura absolută Intensitatea luminoasă Cantitatea de substanţă Unitate de măsură 1 metru 1 kilogram 1 secundă 1 amper 1 kelvin 1 candelă 1 mol Simbol m kg s A K candelă (cd) mol Două unităţi suplimentare se adaugă celor de mai sus. cunoscut sub sigla SI. şi anume pentru unghiul plan. 10-9 nano-. 10-2 centi-. Mărimile fizice scalare sunt determinate numai prin valoarea lor numerică. 10-12 pico. 1012 tera-. radianul (rad) şi pentru unghiul solid. De-a lungul timpului s-au utilizat diferite sisteme de unităţi de măsură. ele fiind definite prin formule de calcul ce utilizează mărimile fundamentale. Cele mai frecvente sisteme de unităţi întâlnite în practică. Dintotdeauna. Iată cîteva exemple de unităţi de măsură: 1metru pentru lungimi.măsură. care exprimă relaţii între mărimi fizice măsurabile. 1 secundă pentru durate. Toate celelalte mărimi fizice şi unităţile lor se exprimă cu ajutorul mărimilor fizice şi al unităţilor lor fundamentale. 1 kg pentru mase. În zilele noastre se utilizează cel mai frecvent Sistemul Internaţional de Măsură. Dar legile fizicii. steradianul (sterad). oamenii au avut libertate în alegerea mărimilor fizice şi a unităţilor lor de măsură. se utilizează următoarele prefixe: Pentru multipli: 101 deca-. Alte Sisteme de Unităţi. De aici a rezultat un anumit grad de arbitrar în exprimarea mărimilor fizice. 102 hecto-. în locul masei se poate alege ca mărime fundamentală forţa. De exemplu. 10-3 mili-. sunt: CGS (centimetru-gram-secundă) şi MKfS (metrukilogram-forţă-secundă). sunt aceleaşi indiferentr de sistemul de unităţi utilizat pentru a le exprima. Mărimile fizice pot fi mărimi scalare sau mărimi vectoriale. în afară de SI. O parte a literaturii de fizică este scrisă în sistemul CGS. distanţa se determină prin măsurare cu o riglă. De exemplu. m = 2 kg. Unele mărimi fizice sunt mărimi fundamentale. De exemplu. viteza reprezintă raportul dintre distanţa parcursă şi durata deplasării corpului. Mărimile vectoriale sunt determinate prin valoarea lor numerică (numită mărimea vectorului sau modulul vectorului). Pentru submultipli: 10-1 deci-. ele fiind definite numai prin descrierea procedeului de măsurare. pentru a le exprima. prin direcţia şi sensul vectorului. iar timpul prin măsurare cu un ceas. 109 giga-.. 103 kilo-. 106 mega-. deoarece era sistemul cel mai răspândit în secolele XVIII şi XIX. Alte mărimi fizice sunt mărimi derivate. adică seturi de mărimi fizice fundamentale şi de unităţi de măsură corespunzătoare acestora. 10-6 micro-. Un exemplu de mărime scalară este masa unui corp.

Timpul reprezintă o măsură a duratei proceselor fizice. lăţime.73 lungimi de undă ale radiaţiei portocalii a atomului de Kripton-86 la tranziţia 2p10→5d5 în vid. E. ele stabilindu-se în funcţie de durata unui anumit fenomen fizic periodic uniform. experimentele trebuie să îndeplinească unele condiţii. În paragraful 1. În spaţiul tridimensional sunt suficiente trei numere care să descrie poziţia unui corp în spaţiu. aplicând legi fizice specifice. Legile generale care guvernează fenomenele fizice se numesc legi fizice. De asemenea. Corpurile fizice ocupă un anumit loc în spaţiu. Anumite fenomene sau procese fizice pot avea legături cauzale bine definite. care reprezintă 1650763. Observaţiile dirijate efectuate în laborator. E. Pentru a fi considerate valabile. Spaţiul şi lungimea. sau (ii) prin litere cu caractere mai groase. Etalonul de lungime actual este metrul. standardul pentru unitatea de măsură a lungimii este distanţa dintre două linii paralele trasate pe o bară de platină-iridiu. Trebuie să existe o concordanţă între: (i) rezultatele analizei ştiinţifice a unui anumit fenomen (exprimate printr-o lege). v. Câmp fizic.r r r r r F. a . v . i. unitatea de timp este secunda. în urma unor anumite tranziţii între două stări energetice. Pe baza legilor fizice se poate analiza un anumit fenomen care este observat în natură sau în laborator. care formează un câmp scalar. Toate celelalte lungimi se exprimă prin compararea cu acest metru-standard. TCs. el fiind măsurat prin durata unui anumit proces. în fiecare punct din regiune. i. etc. Dimensiunea unui corp se stabileşte prin compararea sa cu un alt corp. Unităţile şi etaloanele de timp au evoluat de-a lungul timpului. i . a. în funcţie de mărimea fizică ce le caracterizează. considerat etalon de lungime. locul lor în spaţiu se modifică în funcţie de mişcarea pe care o efectuează. a. oamenii descoperă aceste legături şi stabilesc relaţiile cauzale între schimbările diferitelor mărimi fizice ce caracterizează fenomenele respective. (ii) observaţiile dirijate din laborator (experiment) şi (iii) observarea fenomenului în natură. De asemenea. F. v. Spaţiul fizic convenţional este spaţiul euclidian. grosime. se poate prevedea starea viitoare a unui sistem fizic. volum. Spaţiul constituie o noţiune filozofică. Câmpurile fizice pot fi câmpuri scalare sau câmpuri vectoriale. Exemple de câmpuri fizice sunt: (i) temperatura dintr-o cameră. a radiaţiilor emise de atomii izotopilor de Cesiu-133. Lege fizică. păstrată în condiţii de presiune şi temperatură constante. Experiment fizic. la Sévres (lângă Paris). Secunda este definită pe baza perioadei. vibraţii atomice sau moleculare). v. mărimea fizică are o anumită valoare. în scopul înţelegerii unor fenomene fizice. Măsurarea timpului se poate face cu ajutorul unor mişcări periodice (oscilaţii mecanice. În prezent. Modulul vectorului poate fi scris r r r r r sub forma: F . se numesc experimente. el fiind "locul" în care se desfăşoară fenomenele fizice. a sau F.2 vom prezenta operaţiile vectoriale utilizate cel mai frecvent. Aceste numere sunt determinate prin 9 . Se numeşte câmp fizic regiunea din spaţiu unde se manifestă o anumită mărime fizică şi unde.). Timp. care generează un câmp vectorial. E . Prin observaţii sau prin determinări experimentale. care este tridimensional. În mod formal. E. având anumite dimensiuni (lungime. arie. i . (ii) vectorii câmp electric dintr-un nor de ploaie.

în care axele de coordonate sunt Ox. pentru a exprima distanţa dintre două puncte în spaţiu. j si k. Punct material. pe cele trei axe ale sistemului de referinţă. punctul material se numeşte mobil. De regulă.alegerea Sistemului de referinţă faţă de care se raportează corpul. numit versor. Un corp fizic cu dimensiuni neglijabile şi având masa concentrată într-un punct. Oy şi Oz. Aproximaţia de punct material constituie cel mai simplu model fizic.2) Relaţia (1. Modulul vectorului de poziţie este dat de relaţia: (1.1 este dată de vectorul de poziţie. Axele sistemului de referinţă au câte un vector unitate.1) r = x 2 + y2 + z2 (1.1. Sistemul de referinţă este format dintrun sistem de trei axe perpendiculare între ele în spaţiul tridimensinal şi un ceasornic. 10 . în aşa fel încât să se poată determina distanţe şi durate de timp. cele trei numere care descriu poziţia corpului sunt proiecţiile. ale punctului care constituie centrul de masă al corpului. exprimat în funcţie de coordonatele carteziene sub forma : r r r r r = x i +y j+z k Numerele x. y. numit centru de masă. sau două distanţe şi un unghi (coordonate cilindrice). Pe durata deplasării sale. Acestea se numesc coordonatele carteziene ale corpului.1 se prezintă un sistem de referinţă. Modul în care se exprimă poziţia corpului în spaţiu depinde de sistemul de coordonate. În fig. Versorii axelor sunt r r r vectorii i .2) a fost introdusă şi în geometria analitică. se numeşte punct material. Poziţia mobilului M din fig. şi a cărui direcţie dă sensul pozitiv al axei respective.1. Alte sisteme de coordonate utilizează o distanţă şi două unghiuri (coordonate sferice). de modul unitate. şi z se numesc coordonatele carteziene ale punctului M.

11 . 1.1.Sistem de referinţă.Fig. Coordonatele carteziene ale punctului M.

2. linia care închide poligonul format de vectori reprezintă suma lor vectorială. aşa cum se poate vedea în fig. Fig. 1. În acest caz. Pentru aplicarea regulii poligonului. vectorii sunt reprezentaţi unul după altul. produs scalar sau produs vectorial.3. atunci s = a + b este suma lor. Această regulă de adunare a vectorilor se numeşte regula paralelogramului. sau rezultanta. obţinându-se componentele vectorului după acele direcţii.1. se aplică succesiv regula paralelogramului.2. Suma vectorilor Suma. Operaţii vectoriale Să considerăm că doi sau mai mulţi vectori acţionează într-o zonă din spaţiu. sau după trei direcţii arbitrare în spaţiu. fiecare având originea în vârful celui pe care-l precede. Modulul vectorului rezultant se calculează cu formula lui Pitagora generalizată: s = a 2 + b 2 + 2 a b cos α (1. Fie vectorii a si b . care poate însemna: adunare. orice vector poate fi descompus. Suma a doi vectori. 12 .1.2. a doi vectori este dată de diagonala paraleogramului având ca laturi cei doi r r r r r vectori cu originea comună. având originea în originea primului vector şi vârful în vârful ultimului vector. aşa cum se vede în fig. Reciproc. sau se foloseşte regula poligonului.3) În cazul compunerii a mai mulţi vectori. Ne interesăm de rezultatul compunerii vectorilor. după două direcţii arbitrare în plan. obţinând doi vectori coplanari. 1.

5. se obţin r componentele ortogonale în spaţiu ale vectorului a . Componenetele ortogonale în plan ale unui vector. r Componentele vectorului a se pot aduna.Fig.1. aşa cum se vede în fig. şi reprezentate în fig.5). r r r r r r r a = ax + ay + az = ax i + ay j + az k (1.3. atunci componentele vectorului se numesc componente ortogonale.4. Regula poligonului.1. r Componentele vectorului a în plan sunt ax şi ay: r r r r r (1. date de relaţia (1.4) a = ax + ay = ax i + ay j Atunci când se fac proiecţiile vectorului pe cele trei axe de coordonate carteziene.4. 1. rezultând modulul vectorului.5) Fig. 2 2 a = a2 x + ay + az 13 . Dacă cele două direcţii (sau trei în reprezentarea tridimensională) sunt perpendiculare între ele. 1.

bx. ay. Produsul scalar a doi vectori este mărimea scalară dată de operaţia: r r a ⋅ b = a ⋅ b ⋅ cos α = a x b x + a y b y + a z b z (1. az. iar ax. (1. dată de rezultatul determinantului următor: r r r i j k r r a × b = ax ay az bx by bz (1. Componentele unui vector în spaţiu. Dacă se cunoaşte unghiul format de cei doi vectori. atunci modulul vectorului obţinut prin produsul vectorial este de forma: r r a × b = a b sin α unde α este unghiul dintre direcţiile celor doi vectori.Fig.5. Produs scalar a doi vectori. by. Produs vectorial a doi vectori. având sensul dat de regula burghiului drept.7) Vectorul rezultant al produsului vectorial a doi vectori este orientat perpendicular pe planul format de cei doi vectori. În urma operaţiei de produs scalar a doi vectori se obţine un scalar.8) 14 . Prin produsul vectorial a doi vectori se obţine o mărime vectorială.6) unde α este unghiul dintre direcţiile celor doi vectori. bz sunt componentele celor doi vectori. 1.

1. "Principiile fundamentale ale ştiinţelor naturii". mecanica este acea parte a fizicii care studiază mişcarea mecanică a corpurilor şi condiţiile de echilibru ale acestora.2. devenită celebră.1. 2.1. Problema mecanicii este stabilirea ecuaţiilor de mişcare ale corpurilor. 2. Mai precis. Fig. este de forma: r r r r r = x i +y j+zk 15 (2.1). Fie un punct material M.2. ca în fig. Vectorul de poziţie al punctului material. Noţiumi generale Cunoaşterea mişcării unui corp presupune stabilirea localizării lui în spaţiu şi în timp. Traiectoria punctului material într-un sistem de referinţă cartezian. Traiectoria indică poziţiile succesive în spaţiu pe care le va ocupa corpul de-a lungul mişcării sale. Mecanică clasică Mecanica clasică se bazează pe legi ale naturii ce au fost formulate de Isaac Newton în anul 1686 în lucrarea sa.1) . Ecuaţiile de mişcare dau forma traiectoriei mişcării corpului. aflat în mişcare pe o traiectorie în spaţiu. dat de relaţia (1.

ale vectorului . sau instantanee.4) • r ⎯→ dr ⎯ = r . Având în vedere faptul că versorii axelor de coordonate sunt vectori constanţi. obţinându-se viteza momentană sub forma: r ⎯→ • • r • r • r r dr ⎯ = r = x i +y j+z k v= dt viteză momentană: 16 (2.3). ale punctului material.2) Viteza medie a punctului material este raportul dintre vectprul deplasare. vx.2. Vectorul viteză momentană. definit ca: ∆r = r2 − r 1 unde r1 si r2 sunt vectorii de poziţie ai punctului material în momentele t1 şi t2. Vectorul viteză momentană este tangent la traiectorie. care reprezintă o notaţie uzuală pentru derivata În formula (2. se obţine din limita când ∆t tinde la zero în relaţia (2. aşa cum se vede în fig. ∆r .4) am folosit notaţia dt vectorului deplasare în raport cu timpul. rezultă că derivarea în raport cu timpul a vectorului de poziţie se aplică doar coordonatelor. vy şi vz.2. Fig. (şi intervalul de timp în care s-a efectuat deplasarea: vm = ∆r r2 − r1 = ∆t t 2 − t 1 (2. x. (2.Distanţa parcursă de mobil în decursul mişcării este dată de vectorul deplasare. y şi z.2.3) Viteza momentană.5) unde derivatele în raport cu timpul ale coordonatelor reprezintă componentele. adică viteza instantanee reprezintă derivata în raport cu timpul a vectorului deplasare: r r − r1 r ∆r dr = = = lim 2 v = lim ∆t → 0 ∆ t ∆t → 0 t − t dt 2 1 • ⎯ ⎯→ r (2. 2.

y.6) Acceleraţia medie a punctului material reprezintă variaţia vectorului viteză împarţită la intervalul de timp corespunzător acestei variaţii: r ∆v am = ∆t (2. ⎯⎯→ •• •• r . a punctului material este definită ca derivata vectorului viteză în raport cu timpul. x .⎧ • dx ⎪ x = dt = v x ⎪ • dy ⎪ = vy ⎨ y= dt ⎪ ⎪ • dz ⎪ z = dt = v z ⎩ (2.8) Componentele vectorului acceleraţie momentană reprezintă derivatele în raport cu timpul ale componenetelor vitezei particulei: • ⎧ •• d 2 x = = x v x = ax ⎪ dt 2 ⎪ • ⎪ •• d 2 y ⎨ y = 2 = vy = a y dt ⎪ • • • ⎪ d2z = = z v ⎪ z = az dt 2 ⎩ (2. sau z reprezintă derivatele de ordinul doi în raport cu timpul ale mărimilor •• •• 17 . sau instantanee.7) Acceleraţia momentană. deci este a doua derivată în raport cu timpul a vectorului deplasare: r r ⎯→ • r ∆v d ⎛ dr ⎞ d 2 r ⎯ = = v = a = lim ⎜ ⎟= ∆t → 0 ∆ t dt ⎝ dt ⎠ dt 2 •• ⎯⎯→ r (2.9) Notaţiiile fizice respective.

Mişcarea unui corp asupra căruia acţionează mai multe forţe a căror rezultantă este nulă sau asupra căruia nu acţionează nici o forţă se numeşte mişcare inerţială. atunci mişcările lor se supun principiilor relativităţii restrânse ale lui Einstein. Conform acestui principiu. Principiile fundamentale ale dinamicii Rezolvarea problemelor de mecanică clasică se bazează pe câteva principii fundamentale.2. Aşa cum ştim. De aceea el a scris legea a doua a dinamicii sub forma: 18 . obţinute prin generalizarea observaţiilor experimentale. Cele trei principii. (ii) este în mişcare rectilinie uniformă cu o viteză egală cu viteza trenului faţă de un sistem de referinţă legat de Pământ. sunt suficiente pentru a explica toate mişcările mecanice clasice. în raport cu un sistem de referinţă legat de Soare. Prin intermediul forţelor. de aceea mişcarea are caracter relativ. deoarece Pământul este în mişcare accelerată faţă de Soare. mişcarea este caracterizată în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar. în raport cu sistemul de referinţă legat de tren. ce au fost formulate de Galilei şi de Newton. rezultanta egală cu zero a unui număr oarecare de forţe este echivalentă cu inexistenţa forţei. având ca unitate de măsură în SI 1 newton. Principiul forţei sau a doua lege a dinamicii. Principiul inerţiei Principiul inerţiei a fost formulat prima dată de Galilei şi este cunoscut sub forma următoare: "Un corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă atâta timp cât asuprea lui nu se exercită nici o forţă. corpurile acţionează unele asupra altora. Newton a descoperit faptul că o forţă care acţionează asupra unui corp îi imprimă acestuia o acceleraţie. Să considerăm un călător aşezat într-un vagon de tren. sau dacă rezultanta tuturor forţelor este zero". Principiul inerţiei introduce noţiunea de forţă. În acest sens. Dacă vitezele punctelor materiale se apropie de viteza luminii în vid.2. (iii) este în mişcare accelerată. ce se deplasează rectiliniu şi uniform. transmiţând mişcarea mecanică. adică mişcările ce se desfăşoară cu viteze mult mai mici decât viteza luminii în vid. proporţională cu forţa şi invers proporţională cu masa corpului. Forţa este o mărime vectorială. [F]SI = 1 N. Galilei a formulat principiul relativităţii mişcării mecanice. In aceste sisteme de referinţă este valabil principiul inerţiei. Toate sistemele de referinţă ce se mişcă rectiliniu şi uniform se numesc sisteme de referinţă inerţiale. Călătorul se poate găsi într-una din stările mecanice următoare: (i) este în repaus. Câmpurile de forţe sunt şi ele răspunzătoare de transmiterea interacţiunilor mecanice. c = 3 108 m/s.

19 . Cantitatea de mişcare sau impulsul unui corp se defineşte ca produsul dintre masa şi vectorul viteză al corpului: r r p=mv Unitatea de măsură pentru impulsul mecanic este [p]SI =1 kg m s-1. ţinând cont de condiţiile iniţiale.10) Masa este o măsură a cantităţii de materie conţinută în corp.13) (2. (2. iar relaţia de mai sus devine: r r r d(m v ) dv =m (2.12) F= dt dt Astfel.14). Rezultă că forţa se poate exprima şi sub forma: r • • r r d2 r F=m =mr dt (2. În acest caz este vorba de interacţiunea mutuală simultană şi nu de o cauză şi un efect. legea se scrie sub forma: r r dv F=m dt Viteza este prima derivată în raport cu timpul a vectorului de poziţie. sub forma unor ecuaţii diferenţiale de ordinul doi. derivata ei în raport cu timpul este nulă.r r F=ma (2. acţiunea şi reacţiunea. Derivăm impulsul mecanic în raport cu timpul: r r r dv dp d(m v ) dm r = = v+m dt dt dt dt Dacă masa este constantă.14) Ecuaţiile de mişcare se obţin din legea (2. " Oricărei acţiuni i se opune întotdeauna o reacţiune egală în modul şi de sens contrar. Prin integrarea acestor ecuaţii. legea fundamentală a dinamicii se scrie sub forma: r r dp F= dt sau. de-a lungul dreptei care uneşte cele două corpuri. în cazul corpurilor de masă constantă. Principiul acţiunii şi reacţiunii. sunt aplicate simultan şi la corpuri diferite. se obţin legile de mişcare ale corpurilor.11) Pornind de la impulsul mecanic al corpului." Cele două forţe. putem deduce forma cea mai completă a definiţiei forţei pentru un corp de masă constantă.

F1 . Sistemele de referinţă pot fi în repaus. În sistemele de referinţă neinerţiale se excercită forţele de inerţie. sau în mişcare accelerată (sisteme de referinţă neinerţiale).Principiul independenţei acţiunii forţelor Experimental. afirmând că toate legile mecanicii rămân neschimbate faţă de orice sistem de referinţă inerţial. Nici un sistem de referinţă inerţial nu poate fi considerat absolut. . se constată că fiecare dintre forţele la care este supus un corp acţionează independent de celelalte forţe aplicate corpului. În acest caz legile lui Newton nu mai sunt valabile şi cu ajutorul experienţelor mecanice efectuate în interiorul sistemului putem determina acceleraţia acestuia. Lucrurile se schimbă radical atunci când avem de-a face cu sisteme de referinţă neinerţiale. deoarece orice experienţă mecanică dă acelaşi rezultat în ambele cazuri. mişcarea este relativă.15) Principiul relativităţii din mecanica clasică. în mişcare rectilinie şi uniformă (sisteme de referinţă inerţiale). F2 .. toate fiind egal îndreptăţite. Fn . adică aflate în mişcare accelerată. nici o experienţă mecanică efectuată în interiorul unui sistem de referinţă inerţial nu ne permite să determinăm mişcarea rectilinie şi uniformă sau starea de repaus a sistemului de referinţă faţă de stelele fixe (adică faţă de alte sisteme de referinţă inerţiale). Din acest principiu rezultă posibilitatea înlocuirii unui ansamblu de forţe. egală cu suma vectorială: → → → → n → → → → R = F1 + F2 + .. + Fn = ∑ Fi i =1 (2. 20 . Cel mai simplu exemplu de forţă de inerţie este forţa centrifugă din mişcarea circulară. toate sistemele de referinţă inerţiale sunt absolut echivalente... Prin urmare. Mişcarea mecanică este raportată la sisteme de referinţă. În anul 1632 Galilei enunţă principiul relativităţii în mecanica clasică.. Din punct de vedere mecanic. Din interiorul vagonului de tren din exemplul anterior nu ne putem da seama dacă acesta merge uniform şi rectiliniu sau stă pe loc. prin rezultanta lor. Din acest punct de vedere.

Aplicând legea fundamentală a dinamicii. vectorul moment cinetic este orientat perpendicular pe r r planul format de vectorii r si p şi are sensul dat de regula burghiului drept. Momentul cinetic este exprimat în SI în: [J]SI = 1 kg m2 s-1=1 J s. acesta îşi schimbă impulsul mecanic. atunci impulsul mecanic rămâne constant. putem deduce teorema impulsului: r r dp F= dt Forţa care acţionează asupra punctului material este egală cu variaţia impulsului mecanic al acestuia în unitatea de timp.18) Conform definiţiei produsului vectorial. sau dacă rezultanta forţelor exterioare exercitate asupra sistemului este nulă.2. impulsul mecanic va creşte în timp. al punctului material este rezultatul produsului vectorial dintre vectorul de poziţie şi impulsul punctului material: r r r r r J = r × p = r × mv (2. 21 . Atunci când asupra punctului material se exercită forţe.16) r r r p 2 − p1 = F(t 2 − t 1 ) Dacă forţa este nulă.17) Relaţia (2. Dacă forţa este constantă.17) constituie teorema conservării impulsului mecanic: Impulsul mecanic al punctului material este constant dacă asupra acestuia nu acţionează forţe. J . moment cinetic). Aceste legi se mai numesc şi teoremele generale în dinamica punctului material.3. t r t2 r r 2r d p = F dt = F ∫ ∫ ∫ dt = F(t 2 − t 1 ) 2 1 t1 t1 (2. Teoreme generale în dinamica punctului material Ca o consecinţă a principiilor fundamentale ale dinamicii. Teorema momentului cinetic r Momentul kinetic. Teorema impulsului Impulsul mecanic sau cantitatea de mişcare este un o mărime vectorială ce caracterizează starea de mişcare mecanică a punctului material. r r s dp F=0⇒ = 0 ⇒ p = constant dt (2. Această teoremă de conservare se extinde şi asupra sistemelor de puncte materiale: Într-un sistem fizic izolat faţă de mediu. sau dacă rezultanta lor este nulă. impulsul mecanic al sistemului se conservă. se obţin legile ce guvernează unele mărimi fizice ale punctului material (impuls mecanic. energie.

r r r dJ (2. Astfel. Unitatea de măsură pentru momentul forţei este: [M]SI = 1 N m. r r dJ M= dt Dacă momentul forţei este nul. atunci momentul cinetic se conservă.20) Considerăm mişcarea punctului material într-un câmp de forţe. se face sub acţiunea unei forţe F . putem deduce teorema momentului cinetic: r r r r r r dv r dp d r r dJ M = r × ma = r × m = r× = (r × p ) = dt dt dt dt deoarece derivata în raport cu timpul a momentului cinetic este: r r r r r dp r r dp d r r d r r r dp r (r × p ) = × p + r × = v × mv +r× = 0+ r× dt dt dt dt dt În calculele formale de mai sus am ţinut cont de faptul că produsul vectorial al vitezei cu impulsul mecanic este nul. Energia mecanică şi teoremele energiei (2. ca în fig.21) constituie teorema conservării momentului cinetic.3.22) 22 .2. Se numeşte lucru mecanic elementar efectuat de forţă mărimea scalară obţinută din produsul scalar al forţei cu deplasarea infinit mică: r → dL = F ⋅ dr (2. obţinem expresia teoremei momentului cinetic: Variaţia momentului cinetic al unui punct material în unitatea de timp este egală cu momentul forţei care acţionează asupra punctului material. Plecând de la definiţia momentului forţei şi utilizând formula fundamentală a dinamicii. Deplasarea punctului r r material pe drumul infinit scurt. cei doi vectori fiind paraleli (sin 0o = 0).19) Momentul forţei exprimă capacitatea forţei de a roti corpul în jurul unei axe care trece prin polul considerat.21) M =0⇒ = 0 ⇒ J = constant dt Relaţia (2. d r .Momentul unei forţe care acţionează asupa punctului material în raport cu un pol este rezultatul produsului vectorial dintre vectorul de poziţie al punctului de aplicaţie al forţei şi forţă: r r r r r M = r × F = r × ma (2.

25) Se constată că.4). iar câmpul de forţe repectiv este un câmp conservativ. în anumite cazuri. O deplasare infinit mică a punctului material pe traiectorie. împărţite la doi: Ec = 1 m v2 2 (2. În acest caz se spune că forţele sunt conservative. 2. lucrul mecanic efectuat asupra punctului material nu depinde de forma drumului parcurs.24) Unitatea de măsură pentru energia cinetică este [Ec]SI = 1 J. 2.Fig.3. Energia cinetică este mărimea scalară egală cu produsul dintre masa şi pătratul vitezei punctului material. r Pentru calculul lucrului mecanic efectuat de forţa F la o deplasare a punctului material între punctele 1 şi 2 ale traiectoriei se integrează lucrul mecanic elementar: 2 r → L12 = ∫ F ⋅ dr 1 (2.23) Lucrul mecanic se exprimă în Joule. de asemenea. ci numai de poziţia iniţială şi finală (vezi fig. El se mai 23 . [L]SI = 1 J=1N m. Pornind de la expresia lucrului mecanic elementar efectuat de forţă asupra punctului material se poate deduce teorema variaţiei energiei cinetice: → dr r → r → dv → dL = F ⋅ dr = m ⋅ dr = m dv = mv dv dt dt → → ⎛ 1 →2 ⎞ dL = d⎜ ⎜2 mv ⎟ ⎟ = d Ec ⎝ ⎠ Aceste ultime calcule arată că variaţia infinitezimală a energiei cinetice a punctului material este egală cu lucrul mecanic elementar efectuat de forţă asupra lui. Pentru o deplasare finită de la1 la 2 a punctului material se obţine teorema variaţiei energiei cinetice: Lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor care acţionează asupra punctului material este egal cu variaţia energiei cinetice a acestuia: L12 = E c 2 − E c1 (2.

27) → ⎞ ⎛→⎞ unde U⎛ ⎜ r1 ⎟ si U⎜ r2 ⎟ sunt energiile potenţiale ale punctului material în punctele 1 şi 2 ale traiectoriei.numeşte şi câmp potenţial. Traiectorii ale punctului material între două puncte în spaţiu.28) Lucrul mecanic efectuat de forţele conservative este egal cu variaţia energiei punctului material: r → dL = F ⋅ dr = −dU potenţiale a punctului material luată cu semn schimbat. Datorită faptului că lucrul mecanic efectuat la deplasarea între două puncte depinde doar de poziţiile 1 şi 2 ale traiectoriilor posibile. se poate spune că forţele conservative derivă din potenţiale.4. ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Putem spune că lucrul mecanic efectuat de forţele conservative se realizează pe seama scăderii energiei potenţiale a punctului material: r r L12 = −∆U = −[U( r2 ) − U( r1 )] (2. Fig. Să considerăm drumurile (A) şi (B) pe care se poate deplasa un punct material sub acţiunea unor forţe conservative. adică din energii potenţiale: r→ r ⎛ ∂U r ∂U r ∂U r ⎞ dU F dr = −dU ⇒ F = − → = −∇U = −⎜ ⎜ ∂x i + ∂y j + ∂z k ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ dr 24 .26) În acest caz. lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului potenţial se poate scrie şi sub forma: 2r → ⎛→⎞ ⎛ →⎞ L12 = ∫ F dr = U⎜ r1 ⎟ − U⎜ r2 ⎟ 1 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2. vom putea scrie: L12 = r → (A) ∫ F dr = ∫ F dr ( B) r → (2. 2. Această relaţie este valabilă şi pentru deplasări infinit mici ale De aceea.

suma dintre energia cinetică şi energia potenţială se numeşte energie mecanică a punctului material. Câmpul gravitaţional. de valoare Q. 25 . este V= Q . Energia potenţială în câmpul gravitaţional depinde de înălţimea. Potenţialul electric al unei sarcini electrice. De aceea forţa de greutate este F = dU = mg . de masă m: U= m g h unde g este acceleraţia gravitaţională. energia mecanică a punctului material rămâne constantă. 4 πε r iar energia potenţială a unei sarcini electrice q aflate în câmpul electric al lui Q este: U = qV = qQ .unde am utilizat gradientul energiei potenţiale: ⎛ ∂U r ∂U r ∂U r ⎞ ∇U = ⎜ ⎜ ∂x i + ∂y j + ∂z k ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ În continuare să analizăm câteva câmpuri potenţiale: 1. Energia potenţială este U = F=− dU = −kx dx unde k este constanta de elasticitate. Teorema conservării energiei mecanice: în cazul mişcării în câmpuri de forţe conservative. 4 πε r Derivând energia potenţială la r. Em = Ec + U (2.29) Dacă asupra punctului material acţionează forţe neconservative. Câmpul forţelor elastice. Teorema conservării energiei mecanice este valabilă şi în cazul sistemelor de puncte materiale care sunt izolate faţă de mediu. iar forţa elastică este de forma: 2 2. energia mecanică nu rămâne constantă. Exemple de forţe neconservative sunt: forţa de tracţiune (duce la creşterea energiei mecanice) şi forţa de frecare (duce la scăderea energiei mecanice). 3. la care se află punctul material. h. obţinem expresia forţei electrostatice: F = −q dV qQ = dr 4 π ε r 2 Energia mecanică Prin definiţie. Câmpul electrostatic. dh 1 2 kx .

y. Vectorul gradient al unei funcţii scalare de potenţial este perpendicular pe suprafaţa de potenţial constant. Operaţia numită gradientul unei funcţii scalare. vectorul nabla dă trei cantităţi ce formează componentele unui vector. ∂y . z). fiind orientat în sensul celei mai rapide variaţii în spaţiu a funcţiei potenţial. 26 . avem nevoie de un vector special. ∂z ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ Atunci când este aplicat unei mărimi scalare. constă în: ∇U = ∂U r ∂U r ∂U r k j+ i+ ∂x ∂y ∂z Semnificaţia fizică a gradientului.Gradientul unei funcţii scalare de coordonate În anumite cazuri. numit vectorul nabla. U(x. ale cărui componente sunt definite prin operaţiile de derivare parţială: ⎛ ∂ ∂ ∂⎞ ∇=⎜ ⎜ ∂x .

cosinus ) sau prin funcţii exponenţiale de argument complex. Mărimi caracteristice oscilaţiilor periodice. putem întâlni: (i) oscilaţii elastice. dacă T este perioada oscilaţiei. putem clasifica oscilaţiile în: (i) oscilaţii nedisipative. t + T: S(t) = S(t+T ) Media lui S pe o perioadă se calculează prin relaţia: T < S >= 1 S( t ) dt T∫ 0 Valoarea efectivă a lui S. de asemenea. (ii) oscilaţii disipative sau amortizate (energia se consumă în timp). Din punct de vedere al formei de energie dezvoltată în timpul oscilaţiei. este dată prin definiţia: 2 S ef = 1 2 S ( t ) dt T∫ 0 T Oscilaţiile armonice reprezintă acel tip de oscilaţii în care mărimile caracteristice se pot exprima prin funcţii trigonometrice (sinus. ridicată la puterea a doua. mărimea S are aceaşi valoare la momentul t şi la un moment ulterior. mecanice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei cinetice în energie potenţială). (ii) oscilaţii electromagnetice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei electrice în energie magnetică). (iii) oscilaţii forţate sau întreţinute (se furnizează energie din afara sistemului.1. efectuează oscilaţii libere sau proprii. Din punct de vedere al conservării energiei sistemului oscilant.3. care este pus în oscilaţie printrun impuls. Noţiuni generale Se numeşte oscilaţie fenomenul fizic în decursul căruia o anumită mărime fizică a procesului prezintă o variaţie periodică sau pseudo-periodică. Oscilaţii şi unde 3. Acele oscilaţii care nu sunt armonice. formulele lui Euler. ideale sau neamortizate (energia totală se conservă). se pot descompune în serii Fourier de funcţii. Atunci. Un sistem fizic izolat. (iii) oscilaţii electromecanice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei mecanice în energie electromagnetică). cu o frecvenţă numită frecvenţa proprie a sistemului oscilant. care vor fi utile în calculele următoare: ei ϕ 2 =1 ρ e iϕ = ρ (cos ϕ + i sin ϕ) = a + ib 27 . pentru compensarea pierderilor). Reamintim. Să notăm cu S(t) mărimea fizică ce caracterizează o oscilaţie. Oscilaţiile pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.

iar y este alungirea acestuia (y se numeşte elongaţia mişcării) . Forţa elastică din resort.ρ2 ei ϕ 2 = ρ2 = a 2 + b2 tgϕ = b a Mişcarea oscilatorie armonică apare foarte des în situaţiile practice.a) (3. r 28 . Forţa care determină revenirea oscilatorului în poziţia iniţială şi care permite continuarea oscilaţiei se numeşte forţă de revenire.a. ca în fig.1. Se spune că Galilei folosea bătăile inimii sale pentru a cronometra mişcările pe care le studia. mişcarea oscilatorie este o mişcare ideală. 3.k y Ecuaţia de mişcare a corpului devine: ma+ky=0 (3.1) unde k este constanta elastică a resortului.3. de masă m. Fe . numită oscilaţie ideală.2. sistemul va efectua o mişcare periodică în jurul poziţiei de echilibru. presiunea dintr-un tub şi. Mişcarea este reversibilă. în general. aşa că putem scrie formula fudamentală a dinamicii sub forma: ma = . Un exemplu foarte la îndemână îl constituie bătăile inimii.2. Această forţă de revenire poate fi forţa elastică dint-o lamă metalică. Mişcarea oscilatorie armonică ideală În absenţa unor forţe de frecare sau de disipare a energiei. orice forţă care produce o deformare elastică. astfel că după o perioadă oscilatorul revine în poziţia iniţială şi procesul se reia. Dacă se pune corpul în mişcare prin intermediul unei forţe şi dacă nu există frecări. Să considerăm un oscilator mecanic format dintr-un resort elastic şi un corp punctiform. deoarece energia totală a oscilatorului rămâne constantă în timp. este singura forţă din sistemul mecanic. legat la capătul liber al resortului.

1. se poate arăta că soluţia generală a ecuaţiei (3. de exemplu.b. de aceea ecuaţia de mişcare devine: m d2y +k y=0 dt 2 (3.4) Soluţiile particulare ale ecuaţiei diferenţiale de ordinul doi (3. care este egală cu: ω0 = k m ± iω t (3. 3. Cu ajutorul formulelor lui Euler.3) este de forma: y(t) = A sin(ω0 t + ϕ0) (3.) r Împărţim ecuaţia (3. c) amplitudinea mişcării oscilatorii.2. aceste funcţii se pot scrie sub forma funcţiilor trigonometrice.Fig. Viteza oscilatorului este prima derivată la timp a elongaţiei şi este egală cu: v( t ) = dy = Aω0 cos(ω0 t + ϕ 0 ) dt 29 (3. Acceleraţia corpului reprezintă derivata de ordinul doi la timp a vectorului deplasare. A şi ϕ 0 . Astfel. iar ϕ 0 este faza iniţială a mişcării.5) unde A reprezintă valoarea maximă a elongaţiei şi se numeşte amplitudinea mişcării oscilatorii.3) sunt funcţii de forma: y(t) = e .6) . Mărimea ϕ( t ) = ω0 t + ϕ 0 se numeşte faza oscilaţiei. b) alungirea y produce forţa de revenire Fe . se determină din condiţiile iniţiale ale mişcării (la t = 0 trebuie cunoscute.b) la m şi obţinem: d2y k + y=0 dt 2 m Notăm cu ω0 pulsaţia proprie a oscilatorului. Oscilator mecanic ideal: a) momentul iniţial. poziţia şi viteza iniţială).3) (3.2. Ambele constante de integrare.

Dacă faza iniţială este nulă.Acceleraţia oscilatorului este prima derivată la timp a vitezei.7) Reprezentarea mărimilor vectoriale periodice se poate realiza şi prin intermediul fazorilor. adică fazorul este egal cu amplitudimea mişcării oscilatorii. se obţin graficele funcţiilor y = f(t). Ox. iar vectorul A( t ) reprezintă fazorul la momentul t. Mărimile fizice caracteristice ale oscilatorului ideal pot fi reprezentate grafic în funcţie de timp. 3. Fazorul din fig. Lungimea fazorului este egală cu modulul vectorului pe care îl reprezintă. care are vitexa unghiulară ω0 . 30 . sau a doua derivată în raport cu timpul a elongaţiei: a(t) = dv d 2 y 2 2 = 2 = −Aω0 sin (ω0 t + ϕ 0 ) = −ω0 y dt dt (3. ϕ( t ) = ω0 t + ϕ 0 .3.2 reprezintă elongaţia oscilatorului ideal.2. Vectorul A(0) reprezintă fazorul corespunzător momentului iniţial. în diferite momente de timp. Fig. Faza vectorului reprezentat este egală cu unghiul format de fazor cu axa orizontală.3. Vectorul reprezentat este egal cu proiecţia fazorului pe axa verticală Oy. v = f(t) şi a = f(t) din fig. Fazorul este un vector rotitor în sens trigonometric pozitiv într-un plan Oxy. 3. Reprezentarea fazorială a oscilaţiei. Elongaţia y(t) se determină prin proiecţia pe axa Oy a fazorului A( t ) : y = A sin ϕ( t ) unde ϕ( t ) este faza oscilaţiei.

4 sunt reprezentate energiile cinetică. Energiile cinetică şi potenţială ale oscilatorului ideal sunt de forma: Ec = 1 1 2 mv 2 = mA 2 ω0 cos 2 (ω0 t + ϕ 0 ) 2 2 (3. ceea ce constitue legea conservării energiei mecanice a oscilatorului ideal.8) (3. viteza şi acceleraţia oscilatorului ideal în funcţie de timp. 31 . transformându-se una în alta.3.10) Din relaţia (3. Elongaţia. totuşi energia mecanică a oscilatorului ideal este constantă. În fig.3.Fig. 3. În decursul oscilaţiei ideale.9) 1 1 E p = ky2 = kA2 sin 2 (ω0 t + ϕ0 ) 2 2 vitezei unghiulare obţinem: 2 k = m ω0 Se observă că energiile cinetică şi potenţială elastică sunt dependente de timp. fiind reprezentată de parabola din figură. Din definiţia Energia mecanică a oscilatorului ideal este suma energiilor cinetică şi potenţială. în aşa fel încât suma lor să rămână constantă. energiile cinetică şi potenţială elastică ale oscilatorului ideal sunt variabile în timp. Se poate observa că deşi energia potenţială este variabilă. fiind de forma: E = Ec + Ep = 1 1 2 2 A ω 0 cos 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) + kA 2 sin 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) = 2 2 1 1 = k A 2 cos 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) + sin 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) = k A 2 2 2 [ ] (3.10) se vede că energia mecanică a oscilatorului ideal este constantă. potenţială şi totală în funcţie de elongaţia y.

Fig. 32 . potenţială şi totală în funcţie de elongaţia oscilatorului ideal.3. Conservarea energiei mecanice a oscilatorului constituie efectul direct al faptului că forţele elastice sunt forţe conservative.4. Energiile cinetică. Caracterul oscilant al mişcării se poate constata şi din transformarea periodică a energiei cinetice în energie potenţială şi reciproc.

rezultă că elongaţia oscilaţiei compuse trebuie să fie de forma: y( t ) = A sin (ωt + ϕ 0 ) (3. F1 . ϕ 0 .5. a cărei elongaţie este dată de suma: y( t ) = y1 ( t ) + y 2 ( t ) (3. atunci elongaţia oscilaţiei sale armonice. care rezultă din compunerea a două sau mai multe oscilaţii armonice. fiind supus simultan la două forţe elastice pe aceeaşi direcţie dar în sensuri diferite.12) Atunci când asupra punctului material se exercită simultan ambele forţe elastice. Cele două resorturi elastice sunt identice. Oscilaţie armonică sub acţiunea a două forţe elastice paralele. a mişcării compuse. adică au aceeaşi constantă elastică.1. 3.13) Fiind vorba tot de o oscilaţie armonică. Vom utiliza metoda fazorilor pentru determinarea celor două necunoscute. Compunerea mişcărilor oscilatorii armonice Pe baza legilor mişcării oscilatorii armonice ideale se pot studia mişcări oscilatorii mai complexe. r Dacă asupra punctului material s-ar exercita numai acţiunea forţei elastice.14) Se pune problema determinării amplitudinii rezultante.3.3. k 1 = k 2 = k. ar fi: y1 ( t ) = A 1 sin (ωt + ϕ 01 ) (3.5. A. Observăm în fig. Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi pulsaţie Să presupunem că un punct material de masă m este legat de două resorturi elastice. aşa cum se vede în fig.3. atunci elongaţia oscilaţiei armonice ar fi: y 2 ( t ) = A 2 sin (ωt + ϕ 02 ) Am notat pulsaţia proprie a oscilaţiilor independente cu ω = k . mişcarea sa va fi tot o oscilaţie armonică. m (3.3. Fig.3. 33 . care se desfăşoară pe direcţii paralele sau pe direcţii perpendiculare. la un moment oarecare de timp. şi a fazei inţiale.11) r Dacă s-ar exercita numai acţiunea forţei elastice F2 .

adică amplitudinea oscilaţiei rezultante. ∆ϕ . aflaţi în fază şi care formează acelaşi unghi. dacă diferenţa de fază iniţială este nulă. În acest caz oscilatorii sunt în fază. Reprezentarea fazorială a compunerii oscilaţiilor paralele. fazorul corespunzător amplitudinii oscilaţiei rezultante este egal cu diagonala paraleleogramului format de fazorii A 1 şi A 2 : A = A1 + A 2 Modulul vectorului A . A = A1 + A2. ∆ϕ = 0 . că fazorii corepunzători celor două oscilaţii. Fig. 3. se rotesc în fază. se obţine din formula generalizată a lui Pitagora: 2 A = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos (ϕ 02 − ϕ 01 ) (3. în decursul rotaţiei lor. deoarece au aceeaşi viteză unghiulară. Conform regulii de adunare a vectorilor.15) Faza iniţială a oscilaţiei rezulante este: tgϕ 0 = A sin ϕ 01 + A 2 sin ϕ 02 y y1 + y 2 = = 1 x x 1 + x 2 A 1 cos ϕ 01 + A 2 cos ϕ 02 (3. Amplitudinea rezultantă poate fi maximă. 34 . Diferenţa de fază dintre cele două oscilaţii este independentă de timp: ∆ϕ = ϕ 2 ( t ) − ϕ1 ( t ) = ωt + ϕ 02 − ωt − ϕ 01 = ϕ 02 − ϕ 01 Cei doi oscilatori au fazorii A 1 şi A 2 . ω.16) În practică se întâlnesc următoarele cazuri particulare ale compunerii oscilaţiilor paralele de aceeaşi frecvenţă: a). y1(t) şi y2(t).6.3.6.

În acest caz oscilatorii sunt în opoziţie de fază. Una dintre oscilaţii are pulsaţia proprie ω1. 3. aşa cum se poate vedea în fig. Compunerea a două oscilaţii paralele de frecvenţe diferite.A2│. 2 c). dacă diferenţa de fază iniţială este ∆ϕ = π .b).3. 3.a) (3.2.19.7. adică oscilaţia se stinge.17. În acest caz oscilaţiile sunt în cuadratură de fază. şi ne propunem să determinăm ecuaţia oscilaţiei rezultante. dacă diferenţa de fază iniţială este ∆ϕ = π . Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de frecvenţă diferită Considerăm două oscilaţii armonice individuale ale punctului material de masă m. 2 d).b) Punctul material este supus simultan ambelor oscilaţii. Amplitudinea rezultantă poate fi egală cu A = A 1 + A2 2 . iar cealaltă are pulsaţia proprie ω2. A = │A1 . 3. Amplitudinea rezultantă poate fi minimă.7. Elongaţiile celor două oscilaţii armonice independente sunt de forma: y1 ( t ) = A 1 sin(ω1 t + ϕ1 ) y 2 ( t ) = A 2 sin(ω 2 t + ϕ 2 ) (3. Diferenţa dintre cele două frecvenţe de oscilaţie nu este însă prea mare. atunci prin compunerea lor se obţine o rezultană egală cu zero.a) (3.18) Pentru simplificare.19. folosim următoarele notaţii: ω1 = ω + ∆ω ω 2 = ω − ∆ω (3. Dacă A1 = A2 şi oscilaţiile sunt în opoziţie de fază. Elongaţia oscilaţiei rezultante este de forma: y( t ) = A sin (ωt + ϕ) (3. Fig.17.b) 35 .

17.b) Adunând y1 şi y2 din (3.23.23.Putem afirma că diferenţa dintre cele două pulsaţii proprii.a) şi relaţia (3.a) şi (3.21) (3. deoarece cele două frecvenţe proprii de oscilaţie sunt apropiate. respectiv sinωt şi cosωt.b) în (3.b) Făcând raportul relaţiilor (3.20. ∆ω .20. pentru a transforma relaţia de mai sus şi obţinem: y = A 1 [sin ωt cos(∆ωt + ϕ1 ) + cos ωt sin (∆ωt + ϕ1 )] + + A 2 [sin ωt cos(− ∆ωt + ϕ1 ) + cos ωt sin (− ∆ωt + ϕ1 )] y = [ A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 )]sin ωt + + [ A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (− ∆ωt − ϕ 2 )]cos ωt Dezvoltăm sin (ωt+ϕ) din elongaţia rezultantă.b).23.b) şi adunânu-le.18): y( t ) = A sin (ωt + ϕ) = A sin ωt cos ϕ + A cos ωt sin ϕ Redistribuim termenii.22) Observăm că putem identifica termenii din (3.23. Din relaţiile de mai sus rezultă că: 2∆ω = ω1 − ω 2 2ω = ω1 + ω 2 Substituim relaţia (3.b) şi obţinem: y1 ( t ) = A 1 sin[(ω + ∆ω) t + ϕ1 ] y 2 ( t ) = A 2 sin[(ω − ∆ω) t + ϕ 2 ] (3.19.a) ş (3. astfel încât să dăm ca factori comuni sin ωt şi cos ωt: (3.a) obţinem faza iniţială a oscilaţiei rezultante: A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (∆ωt − ϕ 2 ) A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 ) tgϕ = (3.a) (3.23. Ridicând la pătrat relaţiile (3. dată de relaţia (3.24) Observăm că faza iniţială a oscilaţiei rezultante depinde de timp.a) (3.17. şi obţinem: A cos ϕ = A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 ) A sin ϕ = A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (∆ωt − ϕ 2 ) (3. determinăm amplitudinea oscilaţiei rezultante: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 [cos(∆ωt + ϕ1 ) cos(∆ωt − ϕ 2 ) − sin (∆ωt + ϕ1 ) sin (∆ωt − ϕ 2 )] 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos[(∆ωt + ϕ1 ) + (∆ωt − ϕ 2 )] 36 . obţinem: y = y1 + y 2 = A 1 sin[ωt + (∆ωt + ϕ1 )] + A 2 sin[ωt + (− ∆ωt + ϕ 2 )] Folosim formula trigonometrică sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b.20.21) şi (3.23.a) în (3.b) şi (3. ω1 şi ω2. pentru a calcula elongaţia oscilaţiei rezultante.20.22) care au.19. este suficient de mică în comparaţie cu pulsaţiile proprii.

27) În fig. amplitudinea rezultată din compunerea a două oscilaţii paralele de frecvenţe ce diferă cu ∆ω depinde de timp. se poate vedea graficul elongaţiei oscilaţiei rezultante în funcţie de timp.26) unde ∆ω = În aces fel. Amplitudinea. ecuaţia elongaţiei oscilaţiei rezultante va fi: ⎛ ω − ω 2 ⎞ ⎛ ω1 + ω 2 ⎞ y = 2A 0 cos⎜ 1 t ⎟ sin ⎜ t⎟ 2 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (3. b). oscilează cu perioada: Tb = 2π 2π = ∆ω ω1 − ω 2 2 şi este reprezentată în figură prin linie punctată. În acest caz particular ecuaţia elongaţiei devine: y = 2A 0 cos(∆ωt ) sin(ωt ) ω1 − ω 2 ω + ω2 . ϕ1 = ϕ2 = 0. 37 . Putem întâlni câteva cazuri particulare: a). atunci ∆ω = 0. şi fazele iniţiale nule. A.15) şi (3. 3. 2 2 (3. Să considerăm două oscilaţii care au amplitudini egale. atunci ∆ω este foarte mic.16).unde am folosit formula trigonometrică cos a cos b . iar ω = 1 . Dacă ω1 = ω2.25) Aşa cum se observă din relaţia (3. Dacă pulsaţia ω1 diferă de pulsaţia ω2 foarte puţin.1. A1 = A2 =A0. deduse în paragraful 3. iar amplitudinea şi faza iniţială ale oscilaţiei rezultante sunt date de relaţiile (3. Astfel amplitudinea oscilaţiei rezultante este de forma: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos[2∆ωt + ϕ1 − ϕ 2 ] (3. iar amplitudinea rezultană va fi de forma: A = A 0 1 + 1 + 2 cos(2∆ωt ) = 2A 0 cos(∆ωt ) unde am folosit formula trigonometrică 1+cos(2a)= 2 cos2 a . care indică apariţia fenomenului de bătăi.8. Acest fenomen constă în modularea amplitudinii oscilaţiei.sin a sin b = cos(a + b).25).3. Tb mai este numită şi perioada bătăilor.

8. Fenomenul de bătăi.Fig. = ω ω1 + ω 2 2 Oscilaţia rezultantă este reprezentată. iar frecvenţa de modulaţie este dată de ν b = 1 ω1 − ω 2 . = Tb 2π Acest fenomen poartă numele de bătăi. Perioada bătăilor este intervalul de timp între două treceri succesive ale amplitudinii rezultante prin valoarea minimă sau maximă.7. 38 . cu linie continuă. Faza oscilaţiei are perioada T. dar a cărei 2 amplitudine este modulată.3. în fig. 3. în sensul că se modifică periodic în timp. Oscilaţia rezultantă poate fi considerată o oscilaţie armonică de pulsaţie ω = ω1 + ω 2 . mult mai mică decât Tb: T= 2π 2π .

ca în fig. 3. Pentru a determina traiectoria. Rescriem ecuaţiile (3.a) (3. Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Considerăm un punct material de masă m.3.30.28.28.a) (3. care care este solicitat simultan să oscileze armonic sub acţiunea a două resorturi elastice identice legate pe două direcţii perpendiculare.3. Vom obţine: x y cos ϕ 2 − cos ϕ1 = cos ωt (sin ϕ1 cos ϕ 2 − sin ϕ 2 cos ϕ1 ) A1 A sin ϕ1 cos ϕ 2 − sin ϕ 2 cos ϕ1 = − sin(ϕ 2 − ϕ1 ) .b) cu cosϕ1.a) Înmulţim ecuaţia (3. (3.b).28. Fig. După aceea.28.28.a) cu cosϕ2. le scădem şi dăm (3.a) se poate folosi formula trigonometrică: 39 . se elimină timpul din cele două ecuaţii parametriece.b) Ne propunem să determinăm ecuaţia traiectoriei punctului material. având ecuaţiile elongaţiilor pe cele două direcţii de forma: x ( t ) = A 1 sin(ωt + ϕ1 ) y( t ) = A 2 sin(ωt + ϕ 2 ) (3.9.30. între termenii din dreapta.a) Observăm că în dreapta ecuaţiei (3.b) sub forma: x(t) = sin(ωt + ϕ1 ) = sin ωt cos ϕ1 + cos ωt sin ϕ1 A1 y( t ) = sin(ωt + ϕ 2 ) = sin ωt cos ϕ 2 + cos ωt sin ϕ 2 A2 factor comun cos ωt. (3.29.a) şi (3.29.a) şi (3.9.29. iar ecuaţia (3.3. 3.28.29. Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Cele două mişcări oscilatorii armonice sunt perpendiculare.

înmulţim ecuaţia (3. 3.a) cu sin ϕ2.30. 40 .29. Mişcarea rezultată din compunerea a două mişcări oscilatorii armonice perpendiculare este tot o mişcare armonică.11). Se ridică la pătrat ecuaţiille (3.a) se poate folosi formula trigonometrică: cos ϕ1 sin ϕ 2 − cos ϕ 2 sin ϕ1 = sin(ϕ 2 − ϕ1 ) . adică ecuaţia unei elipse rotite faţă de axele de coordonate (vezi fig.b) Observăm că în dreapta ecuaţiei (3. între termenii din dreapta.30. le scădem şi dăm factor comun sin ωt.11.b) cu sin ϕ1.30. Vom obţine: x y sin ϕ 2 − sin ϕ1 = sin ωt (cos ϕ1 sin ϕ 2 − cos ϕ 2 sin ϕ1 ) A1 A (3.29. O ecuaţie de această formă este cunoscută ca fiind ecuaţia generalizată a elipsei. ecuaţia de mai sus devine: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y 2 ⎜ ⎟ − 2 A A cos(ϕ 2 − ϕ1 ) = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ 2 2 (3.a) şi (3.b) şi se adună. iar ecuaţia (3.30. 3. După aceea.Apoi.31) constituie ecuaţia traiectoriei punctului material supus simultan la două mişcări oscilatorii armonice pe direcţii perpendiculare.31) Ecuaţia (3. Fig. Traiectorie eliptică rotită faţă de axe. Se obţine următoarea ecuaţie: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎟ − 2 A A (cos ϕ1 cos ϕ 2 + sin ϕ1 sin ϕ 2 ) = ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ 2 2 = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) sin ωt + cos 2 ωt 2 2 ( ) După restrîngerea termenilor.

32) (3. Aceste cazuri particulare sunt următoarele: a). iar ecuaţia traiectoriei devine: 2 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ −2A A =0 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ sau: ⎛ x y ⎞ ⎜ ⎟ − ⎜A ⎟ =0 ⎝ 1 A2 ⎠ În acest caz. 3. 41 . oscilaţia se desfăşoară de-a lungul unei drepte de ecuaţie y= A2 x A1 2 (3. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = 2nπ .34) Această oscilaţie se desfăşoară de-a lungul primei diagonale a amplitudinilor.În anumite cazuri. Traiectorie particulară în cazul compunerii oscilaţiilor perpendiculare în fază. Amplitudinea mişcării oscilatorii este dată de formula lui Pitagora: 2 A = A1 + A2 2 (3.33) (3. atunci oscilaţiile sunt în fază.12). (vezi fig. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = 2nπ .12. elipsa generalizată se simplifică. 3. Dacă diferenţa fazelor iniţiale este un multiplu par de π.35) Ecuaţia elongaţiei mişării rezultante este de forma: s( t ) = A sin(ωt + ϕ1 ) Fig.

3. (vezi fig. oscilaţiile sunt în opoziţie de fază. iar ecuaţia traiectoriei devine: 2 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +2A A =0 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ sau: ⎛ x y ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜A ⎟ =0 ⎝ 1 A2 ⎠ În acest caz.39) Elipsa care descrie traiectoria particulei nu mai este rotită faţă de axele de coordonate (vezi Fig.3.12. 2 . ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) 42 π . Dacă diferenţa fazelor iniţiale este de forma ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) de π . Traiectoria rezultată din compunerea a două oscilaţii perpendiculare în cuadratură de fază. Amplitudinea ei este dată de relaţia (3.b). de forma ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1)π . 2 2 π . c). atunci oscilaţiile sunt în cuadratură.36) (3.38) Această oscilaţie se desfăşoară pe cea de-a doua diagonală a amplitudinilor.31) devine: 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ =1 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ fig. oscilaţia se desfăşoarăde-a lungul unei dreapte de ecuaţie: y= − A2 x A1 2 (3. adică este un multiplu 2 (3.3.12). Dacă diferenţa fazelor iniţiale este un multiplu impar de π.35).37) (3. Ecuaţia (3.10).

A1= A2 = A0. de amplitudini egale. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) π . şi sunt în cuadratură de fază. putem afirma că orice mişcare circulară se poate descompune în două mişcări oscilatorii armonice perpendiculare. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) acest caz. într-un sens sau în altul. 2 2 2 π . aflate în cuadratură de fază. respectiv al descompunerii a două oscilaţii armonice perpendiculare are o importanţă deosebită în fizică. cercul având raza A0.Mişcarea punctului material se defăşoară pe elipsă. Reciproc. care se obţine dacă cele două oscilaţii au amplitudine egală. 43 . Un caz particular de traiectorie eliptică este traiectoria circulară. În 2 Acest rezultat al compunerii. d). ecuaţia traiectoriei punctului material devine: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ 2 2 2 ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ = 1 ⇒ x + y = A0 ⎝ 0⎠ ⎝ 0⎠ Mişcarea punctului material este circulară.

41) (3. are soluţii de forma: 2 r1.3.40) Dacă împărţim prin m şi ţinem cont că viteza este prima derivată la timp a elongaţiei y.4. este: ma = −ky − ρv (3.a) (3. fiind o ecuaţie de gradul doi în r. deosebim mai multe cazuri particulare: 44 . de masă m. Cu aceste notaţii ecuaţia de mişcare (3. este o ecuaţie diferenţială de ordinul doi.42) devine: •• • 2 y + 2β y + ω0 y=0 (3. sau de disipare a energiei pe care-o au la începutul mişcării.43.b) 2β = ρ m unde ω0 reprezintă pulsaţia proprie a oscilatorului ideal.44) Ecuaţia de mişcare. facem următoarele notaţii: ω0 = k m (3. Un caz interesant de forţe de frânare îl constituie forţele proporţionale cu viteza de oscilaţie.42) Această relaţie constituie ecuaţia de mişcare a sistemului ce efectuează oscilaţii amortizate. scrisă sub forma (3. iar β se numeşte coeficient de amortizare. în raport cu pulsaţia proprie ω0. Soluţiile ecuaţiei (3. Pentru simplificarea calculelor.46) Ecuaţia caracteristică.47) În funcţie de valorile coeficientului de amortizare β. Modulul unei forţe proporţionale cu viteza de mişcare şi opusă acesteia se poate scrie sub forma: Ff = −ρv unde ρ este coeficientul de rezistenţă mecanică. Rezultanta forţelor la care este supus un sistem fizic format dintr-un resort elastic de constantă elastică k şi un punct material.44). Acea parte a energiei ce se pierde prin frecare se transformă în căldură. iar acceleraţia este a doua derivată la timp a acesteia.43.45) Înlocuim această soluţie în ecuaţia (3.44) sunt de forma generală: y( t ) = e r t (3. Ampltudinea mişcării oscilatorii amortizate este scăzătoare în timp. obţinem ecuaţia diferenţială: •• y+ ρ • k y+ y = 0 m m (3. Mişcarea oscilatorie amortizată Sistemele oscilante reale sunt supuse unor forţe de frânare.44) şi obţinem ecuaţia caracteristică a ecuaţiei diferenţiale: 2 r 2 + 2βr + ω0 =0 (3. 2 = −β ± β 2 − ω 0 (3.

β > ω0 .49) Această mişcare este de asemenea neperiodică. b).13. dar fără ca punctul material să efectueze oscilaţii elastice. În acest caz. Dacă există egalitate între coeficientul de amortizare β şi pulsaţia proprie ω0.46) devin: 2 r1.13. 2 = −β ± i ω 0 − β 2 = −β ± iω (3. tinde asimptotic la zero. Facem notaţia: 2 ω = ω0 − β2 .48) Constantele de integrare C1 şi C2 se determină din condiţiile iniţiale ale mişcării. ecuaţia elongaţiei punctului material este de forma: y ( t ) = ( C1 + C 2 t ) e − β t (3. valoarea ei fiind mai mică decât pulsaţia proprie a sistemului ideal liber. Elongaţia mişcării amortizate corespunzătoare acestui caz este de forma: y ( t ) = C1 e −β t e 2 β 2 −ωo t + C 2 e −β t e 2 − β 2 −ωo t (3. 3.a).46) sunt numere reale. având un singur maxim. fiind numere reale. soluţiile ecuaţiei caracteristice (3. deci soluţiile ecuaţiei (3. În acest caz. Fig. Dacă forţa de amortizare este mare. ω0. fiind numită mişcare aperiodică critică.β. atunci ecuaţia (3. c) Dacă forţele de amortizare sunt slabe.46) sunt numere complexe. aşa cum se vede în fig. Elongaţia tinde la zero când timpul tinde la infinit.46) are o singură soluţie reală: r = .50) 45 . fără ca punctul material să oscileze. încât are loc relaţia β > ω0 .48) este neperiodică. Elongaţia. Elongaţia mişcării cu forţă de amortizare mare. Pentru acest caz particular. Mărimea ω se numeşte pseudo-pulsaţia oscilatorului amortizat. mărimea de sub radicalul din expresia (3. atunci β < ω 0 . Mişcarea descrisă de ecuaţia (3. 3.47) este pozitivă. în acest caz soluţiile ecuaţiei (3.

53). 3.51) Folosind formulele lui Euler. ele fiind determnate din condiţiile inţiale ale mişcării. 3.52) sunt A şi ϕ . Aceasta înseamnă că pseudo-perioada mişcării oscilatorii amortizate.52) Ecuaţia (3. a oscilatorului ideal. devenind de forma: y( t ) = A 0 e − β t sin(ωt + ϕ) (3. ecuaţia (3.14 sunt reprezentate funcţiile y(t) şi A(t). T.14.53) indică faptul că amplitudinea este descrescătoare în timp. Constantele de integrare din ecuaţia (3. Astfel. ecuaţia elongaţiei oscilatorului amortizat devine: y( t ) = A( t ) sin(ωt + ϕ) (3.51) se poate transforma. T > T 0.Ecuaţia elongaţiei oscilatorului amortizat este de forma: y ( t ) = C1e − β t e i ω t + C 2 e − β t e − i ω t (3. Am observat că pulsaţia oscilaţiei amortizate ω este mai mică decât pulsaţia proprie ω0.52) se poate interpreta astfel: Considerăm amplitudinea oscilaţiei amortizate ca fiind o funcţie de timp: A( t ) = A 0 e − β t (3. Ecuaţia (3. 46 .54) şi (3. este mai mare decât perioada pulsaţiei proprii. T0.52) constituie elongaţia oscilatorului armonic amortizat în funcţie de timp. Elongaţia şi amplitudinea oscilatorului armonic amortizat în funcţie de timp. conform cu relaţiile (3.53) Relaţia (3. Fig.54) În fig.

58) pentru a calcula timpul de relaxare τ.15. putem constata că energia mecanică scade mult mai repede decât amplitudinea mişcării.3. Descreşterea amplitudinii mişcării oscilatorii amortizate este caracterizată de mărimea numită decrement logaritmic. punctul material oscilând în jurul poziţiei de echilibru cu o amplitudine din ce în ce mai mică. Elongaţia tinde la zero când timpul tinde la infinit. Dependenţa de timp a energiei mecanice şi a amplitudinii oscilatorului amortizat. Timpul de relaxare τ este intervalul de timp după care energia mecanică scade de e = 2. Timpul caracteristic pentru scăderea energiei mecanice a oscilatorului amortizat se numeşte timp de relaxare. aşa cum se vede în fig. notat τ.57) Comparând vitezele de scădere în timp ale amplitudinii şi energiei totale în cazul oscilatorului amortizat.56) Energia totală a oscilatorului armonic amortizat este o funcţie de timp.718 = e E ( t + τ) Dacă rezolvăm ecuaţia (3.Observăm că oscilaţia amortizată este modulată în amplitudine. Fig.3. obţinem: 47 (3.15. fiind egală cu: E= (3.55) Viteza oscilatorului armonic amortizat este prima derivată la timp a elongaţiei: v( t ) = dy = − A 0 β e −βt sin(ωt + ϕ) + A 0 ωe −βt cos(ωt + ϕ) dt 1 1 2 −2 β t kA 2 = kA 0 e 2 2 (3.718 ori (ln e = 1): E(t ) = 2. Decrementul logaritmic este egal cu logaritmul natural al raportului dintre două amplitudini succesive: ∆ = ln A 0 e −βt A( t ) = ln = ln e βT = βT A( t + T) A 0 e −β ( t + T ) (3.58) .

16).53).59) Relaţia (3. o bobină ideală cu inductanţa L. constatăm o serie de asemănări (similitudini). prin inducţie electromagnetică între primarul şi secundarul transformatorului. şi un condensator de capacitate electrică C (vezi fig.40). Considerăm că bobina constituie secundarul unui transformator. format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R. accentuăm asupra faptului că. În final. Circuit RLC parcurs de un curent electric variabil în timp. Considerăm un circuit serie RLC. 3. Fig. uL. adică la stabilirea unor analogii între aceste mărimi.5.e −2 β τ = e 1 2 −2 β( t + τ) kA 0 e 2 1 2 −2 β t kA 0 e 2 =e 2βτ = 1 τ= 1 m = 2β ρ (3. Amplitudinea oscilatorului amortizat în funcţie de timp. atunci soluţia (3. Cunoaşterea analogiilor dintre mărimile electrictromagnetice şi cele mecanice permite transpunerea rezultatelor obţinute pentru oscilaţiile elastice armonice (ideale sau amortizate) la cazul oscilaţiilor electrice. A ( t ) = A 0 e − β t . Analogie între oscilaţiile mecanice şi cele electromagnetice Examinând oscilaţiile elastice (ale unui sistem format dintr-un resort elastic şi un corp punctiform) şi oscilaţiile electromagnetice (dintr-un circuit serie RLC de curent alternativ). Fie i(t) intensitatea instantanee a curentului electric 48 . 3.16. adică nu este proporţională cu viteza. În bobină se induce o tensiune electromotoare. A = f(t). nu mai este valabilă.59) defineşte timpul de relaxare. 3. dacă forţa de frânare nu este de forma dată de relaţia (3. Apoi alimentarea electrică a transformatorului se întrerupe. poate avea o altă formă matematică. Aceste asemănări au condus la stabilirea unor corespondenţe între mărimile electrice şi cele mecanice.

ce se stabileşte în circuitul RLC.60).42).62) şi (3. uL(t).61) sunt: 1. Atunci. u C (t ) = Q( t ) C (3.61) unde Q reprezintă sarcina electrică acumulată de condensator.65) se mai poate scrie şi sub forma: dt ⎠ ⎝ d2 i di 1 L 2 +R + i=0 (3.61). (3. Vom observa că cele două ecuaţii sunt de aceeaşi formă.65) După cum ştim. ecuaţia (3.65) dt C dt Să comparăm ecuaţia (3. aceasta din urmă devine: −L di Q =R i+ dt C (3. se poate scrie intensitatea instantanee a curentului electric din circuit. intensitatea curentului electric reprezintă derivata în raport cu timpul a sarcinii dQ ⎞ ⎛ electrice Q ⎜ i = ⎟ . şi intensitatea i(t) din circuitul RLC: u L (t ) = −L d i( t ) dt (3. (derivatele de ordinul unu şi doi).62) (3. 2. Legea lui Faraday a inducţiei electromagnetice ne dă relaţia dintre tensiunea la bornele bobinei. Similitudinile dintre cele două tipuri de oscilaţii sunt prezentate în Tabelul 3.65) cu ecuaţia de mişcare a oscilatorului amortizat.64). u R = R i( t ) (3. în sensul că "variabila" ecuaţiilor este prezentă împreună cu primele două derivate la timp. aplicată la circuitul RLC pentru tensiunile instantanee. putem observa că toate mărimile fizice corespunzătoare oscilaţiei electromagnetice au un corespondent în mărimi corespunzătoare oscilaţiei elastice. care este dată de relaţia: R t 2L i( t ) = I max e − sin(ωt + ϕ) (3.1. este de forma: u L (t ) = u C (t ) + u R (t ) Tensiunile instantanee din relaţia (3.60) Legea a doua a lui Kirchhoff. Folosind analogia dintre oscilaţiile amortizate ale resortului elastic şi oscilaţiile electromagnetice amortizate din circuitul RLC.66) unde pseudo-pulsaţia oscilaţiei este ω = 1 R2 − 2 .63) Înlocuind relaţiile (3. Astfel. LC 4L 49 .64) Dacă derivăm la timp ecuaţia (3. obţinem: −L d2 i d i 1 dQ =R + 2 d t C dt dt (3. (3.63) în ecuaţia (3.

67) Comparând relaţiile (3. Intensitatea instantanee a curentului electric din circuitul oscilant amortizat. Aşa cum se observă.Tabelul 3. 3. Analogie între oscilaţiile electromagnetice şi cele mecanice Oscilaţii electromagnetice Mărimea electrică Simbol Intensitatea istantanee a curentului electric i (t) Inductanţa bobinei L Rezistenţa electrică R Inversul capacităţii 1 electrice C Coeficientul de amortizare R = 2β L Pulsaţia proprie de oscilaţie 1 ω0 = LC Factorul de calitate 1 L Q= R C Oscilaţii elastice Mărimea mecanică Elongaţia mişcării oscilatorii armonice Masa oscilatorului elastic Rezistenţa mecanică Constanta elestică Simbol y(t) m ρ k Coeficientul de amortizare Pulsaţia proprie de oscilaţie Factorul de calitate ρ = 2β m k ω0 = m 1 Q= mk r În fig. observăm că şi în cazul amplitudinii cele două tipuri de oscilaţii (elastice şi electromagnetice) sunt similare. Fig. 50 .1. dată de relaţia: A ( t ) = I max e − R t 2L (3.17. 3. amplitudinea oscilaţiilor curentului electric este o funcţie de timp.53) şi (3.67).17 se prezintă intensitatea instantanee a curentului electric din circuit şi amplitudinea oscilaţiilor sale în funcţie de timp.

3.6.70). un caz interesant pentru aplicaţiile practice este cel în care forţele perturbatoare sunt periodice. ecuaţia de mişcare a oscilatorului armonic forţat este de forma: m y = −ky − ρ y + F0 sin ω p t (3. soluţia generală a ecuaţiei (3. sub forma: y( t ) = y o ( t ) + y p ( t ) (3. 51 . Pentru a întreţine mişcarea oscilatorie.70) Experienţa arată că o mişcare periodică întreţinută prezintă un regim tranzitoriu.4.70) ar fi reprezentat ecuaţia de mişcare oscilatorie amortizată. energia mecanică a oscilatorului se consumă în timp. punctul material va efectua o mişcare oscilatorie forţată. Dintre tipurile de forţe de forţare (sau perturbatoare) ce se pot aplica sistemului oscilant. Într-adevăr.70) se compune din soluţia ecuaţiei omogene (adică ecuaţia fără termenul forţă perturbatoare) plus o soluţie particulară a ecuaţiei complete.b). care să compenseze pierderile de energie din sistem. Oscilaţii forţate.43. putem scrie soluţia ecuaţiei (3.68) În acest caz.52). Datorită forţei de frecare. a mişcării oscilatorii forţate.69) Folosind notaţiile (3. În acest caz. Regimul tranzitoriu este de scurtă durată. Rezonanţa Să considerăm un oscilator mecanic format dintr-un resort elastic şi un corp de dimensiuni neglijabile. ecuaţia (3.43. trebuie să se aplice forţe exterioare (numite forţe de forţare). observăm că fără termenul din dreapta. obţinem ecuaţia de mişcare a oscilatorului forţat (sau întreţinut): •• 2 y + 2β y + + ω 0 y= • F0 sin ω p t m (3. fiind de forma (3. O astfel de forţă perturbatoare se poate scrie sub forma: Fp = F0 sin ω p t •• • (3. De aceea.a) şi (3.71) Termenul y o (t) reprezintă soluţia ecuaţiei omogene. astfel încât oscilaţia este amortizată. care introduc pulsaţia proprie a sistemului şi coeficientul de amortizare. după trecerea căruia se instalează regimul permanent. Din punct de vedere matematic. iar regimul permanent se manifestă prin oscilaţii întreţinute. aşa cum am văzut în paragraful 3.

m Ecuaţia (3.70). se reduce semnificativ. fiind de forma termenului din dreapta al ecuaţiei (3.73) să verifice ecuaţia de mişcare (3. Ap şi ϕ .74) unde am folosit notaţia f = F0 . Într-adevăr. Pentru aceste momente particulare de timp ecuaţia (3. iar pulsaţia oscilatorului devine egală cu cea a forţei perturbatoare. se observă şi experimental faptul că pulsaţia regimului permanent este egală cu pulsaţia forţei perturbatoare. După instalarea regimului permanent.descrisă de ecuaţia (3. Soluţia particulară y p ( t ) din (3.b) 52 .70): y p ( t ) = A p sin(ω p t − ϕ) (3.44).75. deci şi în momentele particulare în care ω p t = π şi ω p t = 0 .71) este o soluţie a ecuaţiei complete. amplitudinea oscilaţiilor întreţinute rămâne constantă.74) trebuie să fie verificată în orice moment de timp.73) conţine două constante de integrare. regimul tranzitoriu încetează deoarece amplitudinea. tinzând asimptotic la zero. derivăm yp(t) la timp şi înlocuim apoi în ecuaţia (3.a) (3. Pentru a verifica. Oscilatorul întreţinut adoptă frecvenţa forţei perturbatoare.70). De aceea. Soluţia y p ( t ) dată de (3. Obţinem ecuaţia: 2 − A p ω2 p sin(ω p t − ϕ) + 2β A p ω p cos(ω p t − ϕ) + A p ω 0 sin(ω p t − ϕ) = f sin ω p t (3.74) devine: 2 π π π π 2 − A p ω2 − ϕ) + 2β A p ω p cos( − ϕ) + A p ω 0 sin( − ϕ) = f sin p sin( 2 2 2 2 2 − A p ω2 p sin( −ϕ) + 2β A p ω p cos( −ϕ) + A p ω 0 sin( −ϕ) = f sin 0 (3. După trecerea unui anumit timp. yo(t) este o soluţie a ecuaţiei omogene şi reprezintă oscilaţiile amortizate: y o ( t ) = A 0 e − β t sin(ωt + ϕ) Această soluţie descrie regimul tranzitoriu de oscilaţie.75.73) Relaţia (3.73) descrie regimul permanent al oscilatorului forţat. A 0 e − β t . Acestea vor fi determinate din condiţia ca soluţia (3.

76. observăm că există un defazaj între forţa Fp şi elongaţia oscilaţiei întreţinute yp(t). Trebuie subliniat.b) 2 − A p (ω 0 − ω2 p ) sin ϕ + 2β A p ω p cos ϕ = 0 Din ecuaţia (3. ω 0 . se obţine amplitudinea oscilaţiei întreţinute. Oscilaţia permanentă este în urmă cu faza ϕ faţă de forţa Fp.76.b) şi se adună. aşa cum rezultă şi experimental.78) Observăm că amplitudinea oscilaţiei permanente este constantă în timp.6.76.a) (3. Rezonanţa Aşa cum am văzut în paragraful anterior.a) şi (3.76. depinde de pulsaţia ω p a forţei ce o întreţine. dar nu depinde de condiţiile inţiale. de asemenea. 3. care este diferită de pulsaţia sa proprie de oscilaţie ca sistem liber. 53 . sub forma: Ap = f (ω − ω ) + (2βω p ) 2 2 0 2 2 p (3. frecvenţa de oscilaţie este egală cu frecvenţa ν p = ωP 2π a forţei perturbatoare. cele două ecuaţii de mai sus se pot scrie sub forma: 2 − ω2 A p (ω 0 p ) cos ϕ + 2β A p ω p sin ϕ = f (3.76.1. Sistemul oscilant adoptă pulsaţia forţei perturbatoare. De asemenea. Fp. după stabilirea regimului permanent al oscilaţiei întreţinute.Folosind relaţii trigonometrice de reducere la primul cadran.b) se poate obţine expresia matematică ce determină faza iniţială a oscilaţiei întreţinute: tgϕ = 2βω p 2 (ω 0 − ω2 p) (3. faptul că frecvenţa de oscilaţie a regimului permanent este egală cu frecvenţa forţei exterioare.77) Dacă se ridică la pătrat ecuaţiile (3.

80). în formula (3.Analizând oscilaţia forţată. se constată că derivata se anulează pentru o anumită valoare a pulsaţiei forţei perturbatoare. prezintă valori maxime (sau minime). O funcţie matematică.79) reprezintă frecvenţa de rezonanţă a sistemului oscilant întreţinut.79) 2 2 4ω p (− ω 0 + ω2 p + 2β ) = 0 Soluţia ecuaţiei (3. dependentă de pulsaţia proprie a oscilatorului ω0 şi de coeficientul de amortizare β: 2 ω p = ω rez = ωo − 2β 2 (3. sau amplitudinea de rezonanţă. Rezonanţa este fenomenul fizic de apariţie a maximului amplitudinii oscilaţiei întreţinute.78). pentru care amplitudinea oscilaţiei forţate este maximă. aşa cum este AP = f( ωP) dată de relaţia (3. Această valoare maximă a amplitudinii oscilaţiei forţate caracterizează fenomenul numit rezonanţă. Pentru a determina maximul amplitudinii oscilaţiei forţate. putem constata experimental faptul că prin variaţia pulsaţiei forţei de forţare se obţine variaţia amplitudinii oscilaţiilor forţate. dată de relaţia (3.80) Amplitudinea maximă.81) 54 . Dacă se derivează amplitudinea AP la frecvenţa ωP. dA p dω p d f dω p ⎧ ⎪⎡ 2 2 ⎨⎢ ω0 − ω p ⎣ ⎪ ⎩ = ( ) 2 + 4β 2 1 − 2⎤ 2 ωp ⎥ ⎦ ⎫ ⎪ ⎬= ⎪ ⎭ 1 2 − f ⎡ ω0 − ω2 p ⎢ ⎣ 2 ( ) 2 + 4β 2 3 − 2⎤ 2 ωp ⎥ ⎦ {2(ω 2 0 2 − ω2 p − 2ω p + 8β ω p )( ) } Punem condiţia de anulare a derivatei de mai sus: dA p dω p =0 (3.78): A rez = A max = = f 2 2β ω 0 − β2 f (ω 2 0 −ω 2 2 rez ) + 4β ω 2 = 2 rez (3. mai întâi calculăm derivata funcţiei AP = f ( ω p ) la frecvenţa ωP. ωrez . a sistemului oscilant întreţinut se calculează înlocuind frecvenţa de rezonanţă.

18. ω rez . Fig. este ideal să amplificăm la maxim o oscilaţie armonică. 2 2 2 2 ω rez = ω 0 − 2β 2 ω0 − 2β 3 . totuşi în practică trebuie evitate situaţiile în care frecvenţa forţei de întreţinere coincide cu frecvenţa proprie a oscilatorului. Curbe de rezonanţă pentru diferite valori ale coeficientului de amortizare: 1 β1 = 0. conform ecuaţiei (3. Putem vedea că în absenţa frecărilor. din punct de vedere fizic.80) observăm că. deoarece în acest caz amplitudinea tinde la infinit. în funcţie de pulsaţia ωP. Sistemul fizic aflat la rezonanţă oscilează cu amplitudine maximă. Deşi.78). 3. frecvenţa de rezonanţă. β3 > β2 .Din relaţia (3. frecvenţa de rezonanţă ia valori mai mici. cu atât valoarea maximă a amplitudinii regimului permanent scade. 3 ω rez = 55 . dacă β = 0 (adică în absenţa forţelor disipative). Se observă că la forţe de frecare mai mari. pentru mai multe valori ale coeficientului de amortizare β. Cu cât valoarea coeficientului de amortizare β este mai mare. amplitudinea de rezonanţă tinde asimptotic la infinit. 2 . Rezonanţa mecanică are multiple aplicaţii în tehnică. În fig.18 sunt reprezentate mai multe grafice ale amplitudinii AP. coincide cu frecvenţa proprie ω 0 a sistemului oscilant. 3.

În paragraful următor vom vedea cum se caracterizează din punct de vedere energetic oscilaţiile întreţinute. Variaţia modulului fazei inţiale a oscilaţiei permanente în funcţie de valorile coeficientului de amortizare β. 3.82) 56 . de asemenea. sau forţate. 2 Fig. Consideraţii energetice ale oscilaţiilor forţate În continuare vom defini câteva mărimi fizice care caracterizează transferul energiei mecanice în sistemul ce efectuează oscilaţii forţate.19. Puterea instantanee absorbită de sistemul oscilant întreţinut reprezintă derivata la timp a lucrului Expresia matematică a puterii instantanee absorbite este: Pa ( t ) = • dL a Fp ( t ) dy = = Fp ( t ) y( t ) = Fp ( t ) v( t ) dt dt mecanic efectuat de forţa de forţare. Se constată. 1. sau întreţinute.2. că dacă valoarea lui β scade. În ceea ce privesţe faza iniţială ϕ a oscilaţiei permanente. aşa cum se poate vede în fig. β2 < β1. 3. în acest paragraf am constatat că în cazul oscilaţiilor întreţinute.6.Astfel. (3.19. se observă că oscilaţia este defazată cu faza ϕ în urma forţei de forţare. 3. forţa exterioară produce un lucru mecanic ce compensează pierderile de energie din sistemul oscilant. atunci ϕ se apropie de valoarea π .

85) tgϕ = sin ϕ = 2βω p Dacă ţinem cont de relaţia (3.88) Analizând relaţiile (3.unde elongaţia este y( t ) = A p sin(ω p t − ϕ) . devine: Pa ( t ) = F0 sin(ω p t )A p ω p cos(ω p t − ϕ) 2.83) Puterea medie absorbită în decursul unei perioade reprezintă integrala pe o perioadă a puterii F0 Ap ωp 1 Pa = Pa = ∫ Pa (t)dt = sinωp t cos(ωp t .86) 3.86) şi (3.ϕ)dt = 2 T p p 0 1 p sin ϕ Astfel. instantanee absorbite Pa (t): (3.84) ∫ sin ω t cos( ω t . puterea medie absorbită pe durata unei perioade este de forma: F0 A p ω p 1 F0 A p ω p Tp sin ϕ = sin ϕ Tp 2 2 Folosind definiţia (3.84) este egală cu: Tp Tp Tp (3.ϕ)dt Tp 0 Tp ∫ 0 Se poate arăta că integrala din relaţia (3. dL f F dy ⎛ •• ⎞ ⎛ •• ⎞ 2 2 =− f = ρ⎜ y ⎟ = 2β m⎜ y ⎟ = 2β mA 2 p ω p cos (ω p t − ϕ) dt dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (3. dată de relaţia (3.78) care defineşte amplitudinea oscilaţiei întreţinute.77) a fazei iniţiale a oscilaţiei întreţinute: Pa = Pa = 1 − sin 2 ϕ ω 0 − ω p obţinem: 2βω p . adică: Pd ( t ) = − 4. sin ϕ = 2 2 2 2 2 (ω0 − ωp ) + 4β ωp 2 2 (3.87) Puterea medie disipată într-o perioadă reprezintă integrala pe o periodă a puterii instantanee Tp disipate: 1 2 Pd ( t ) = Pd = 2βmA ω cos 2 (ω p t − ϕ)dt =β mA 2 p ωp Tp ∫ o În relaţia (3. puterea medie absorbită într-o perioadă sub forma: 2 Pa = Pa = β mA 2 p ωp obţinem (3.88) am ţinut cont de faptul că integrala este egală cu Tp/2. 2 p 2 p (3.88). Atunci puterea instantanee absorbită. costatăm că în regim permanent puterea medie absorbită pe o perioadă este egală cu puterea medie disipată sub formă de căldură în aceeaşi perioadă de timp: 57 . Puterea instantanee disipată sub formă de căldură de către forţa de frecare reprezintă derivata la 2 2 timp a lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare. iar viteza este v( t ) = A p ω p cos(ω p t − ϕ) .82).

3.90) Observăm în fig3. Puterea efectivă reprezintă jumătate din puterea maximă.20. lărgimea liniei de rezonanţă este de forma: 58 . se obţine în cazul egalităţii ω p = ω 0 . ω1 şi ω2.20 sunt reprezentate grafic puterile medii absorbită şi disipată în funcţie de pulsaţia forţei de forţare. de asemenea.2 Pd = Pa = β mA 2 p ωp (3. pe când 2 − β2 . se defineşte mărimea fizică numită lărgimea liniei de rezonanţă. amplitudinile maxime se ating în cazul ω p = ω 0 Fig. 4β m puterea medie absorbită este egală cu puterea medie disipată. Pmax = F02 .91) unde ω1 şi ω2 sunt cele două valori ale lui ω p pentru care este atinsă puterea efectivă: 2 ω1. ambele puteri fiind maxime. Puterile medii absorbită şi disipată în funcţie de ω p .89) În fig. ω p . Pentru caracterizarea acestei proprietăţi. Puterea maximă atinsă.90) este atinsă pentru două valori ale pulsaţiei. adică: Pef = Pmax F2 = 0 2 8β m (3. 2 = ω 0 − β2 m β Astfel.19 că puterea efectivă dată de relaţia (3. Lărgimea liniei de rezonanţă este definită prin relaţia: ∆ω rez = ω 2 − ω1 (3. 5. faptul că maximele puterilor medii se obţin în cazul ω p = ω0 . 3. Trebuie remarcat. În acest caz.

mediate pe o perioadă: E = Ec + Ep = m 2 k m 2 2 v + x2 = ω0 + ω 2 p Ap 2 2 4 ( ) (3.∆ω rex = 2β = 1 τ (3. Factorul de calitate al sistemului oscilant întreţinut este dat de relaţia: Q= ω ω0 = 0 ∆ω rez 2β (3. Energia medie a sistemului oscilant întreţinut reprezintă suma dintre energia cinetică şi energia potenţială.93) 7.94) 59 .92) 6.

Unda reprezintă fenomenul de extindere şi propagare din aproape în aproape a unei perturbaţii periodice produse într-un anumit punct din mediul de propagare. După natura perturbaţiei şi modul de propagare al acesteia. Propagarea undei se face cu o viteză finită. putem întâlni unde plane. cum sunt solidele. se va produce o oscilaţie de acelaşi tip. Frontul de undă reprezintă suprafaţa de undă cea mai avansată la un moment dat. Ecuaţia elongaţiei oscilaţiei în origine este: y O ( t ) = A sin ωt (3. putem clasifica undele în: (1) unde longitudinale (direcţia de propagare a undei coincide cu direcţia de oscilaţie). (ii) unde electromagnetice (se transportă energie electromagnetică) (ii) unde magneto-hidrodinamice (sunt generate prin perturbaţii electromagnetice şi elastice ale mediului de propagare). numită viteza undei.7.y. având amplitudinea constantă. O mărime deosebit de importantă pentru descrierea undei este funcţia de undă. 3.1.t). pe care o putem nota în mod generic cu Ψ(x.21).z. (2) unde transversale (direcţia de propagare a undei este perpendiculară pe direcţia de oscilaţie). De aceea.y. Funcţia de undă reprezină funcţia matematică ce descrie mărimea perturbată. deoarece oscilaţia produsă în O se propagă numai pe o direcţie. unde sferice. Într-un punct M. etc. Unda nu reprezintă transport de materie. dacă una dintre particule oscilează (vibrează). situat la distanţa x de origine. După forma suprafeţelor de undă. A. dar într-un moment ulterior şi 60 .3.7. Unde elastice Mediile continue. lichidele şi gazele. atunci vor oscila (vor vibra) şi particulele vecine. ci numai transport de energie. în felul acesta oscilaţiile (perturbaţiile) se propagă prin mediu de la o particulă la alta. Ψ(x. putem deosebi: (i) unde elastice (se transportă energie mecanică. 3. După tipul de energie pe care-l transportă unda.z.95) Unda este unidimensională. şi pulsaţia ω (vezi fig. unde cilindrice. molecule sau ioni) care interacţionează între ele. Prin propagarea oscilaţiilor se generează undele. Unde armonice unidimensionale Considerăm o oscilaţie liniară armonică ce se produce în originea O a axei Ox. Suprafaţa de undă reprezintă mulţimea punctelor din spaţiu ce oscilează având la un moment dat aceeaşi valoare a funcţiei de undă.t) = constant = a. undele fiind generate de perturbaţiile mecanice ale mediilor elastice). sunt medii formate din particule (atomi.

cu viteza u. t) a oscilaţiei dintr-un punct oarecare M. 3. modul cu k = λ Vectorul de undă materializează direcţia în care se propagă energia undei. T. cu atât mai târziu va intra în oscilaţie. t ) = ωt − kx În cazul propagării undei într-o direcţie oarecare.98. Cu cât punctul M se află mai departe de originea undei. dacă punctul este mai departe de sursa undei.21. Utilizând vectorul de undă. fiind egală cu: ϕ( x. ca fiind spaţiul străbătut de undă în timpul unei perioade. ecuaţia undei din punctul M se poate rescrie sub forma: y M ( x. a oscilaţiei: 2π ω 2π x (t − ) T u λ=uT=u (3. punctul M are. în orice moment de timp. De aceea. t ) = A sin ω( t − ) u (3. Definim lungimea de undă a undei unidimensionale. ecuaţia (3.99) Faza undei este dependentă de poziţie şi de timp. aflat pe direcţia de propagare a undei. Vectorul de undă este mărimea fizică vectorială orientată în sensul propagării undei şi egală în r r 2π (vezi fig.anume la t − x . k ⎜⎜ u . Oscilaţia generată în originea axei Ox se propagă până în punctul M.99) devine: 61 (3. 3.b) ⎡ ⎛ t x ⎞⎤ y M ( x .a) (3.98. t ) = A sin(ωt − kx ) (3. are o întârziere de fază.100) . oscilaţia din punctul considerat va avea o întârziere de fază mai mare.97) Astfel. dependentă de poziţia sa faţă de sursa undei. t ) = A sin ⎢2π ⎜ − ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ Constăm că ecuaţia elongaţiei yM(x. putem scrie ecuaţia elongaţiei oscilaţiei din punctul M sub forma: y M ( x . u x . elongaţia: u x y M ( x . t ) = A sin (3.96) acest timp fiind egal cu τ = Fig. Am introdus astfel timpul necesar undei să se propage din O până în M. Direcţia vectorului de undă coincide cu direcţia vitezei undei.21).

v. iar u= (3. 62 . care depinde de carateristicile mediului v( x . Unde transversale în coarde elastice: T µ unde T este tensiunea din coardă. 2.105) (3. Unde longitudinale în fluide sau gaze: β ρ unde β este modulul de compresibilitate al mediului.106) este densitatea lui.r r y M ( x . viteza de propagare a undei şi pulsaţia oscilaţiei există 2π 2π ω (3. t ) = A sin(ωt − k ⋅ r ) r r unde intervine produsul scalar dintre vectorul de undă.b).c). yM(x. şi (2) viteza de oscilaţie a particulelor mediului. Unde longitudinale în solide: E ρ unde E este modulul de elasticitate al mediului. mai jos.102) = = λ uT u Este esenţial să observăm că în cazul propagării undelor se utilizează două viteze: (1) viteza de k= propagare. Exemplificăm. (1) Viteza de oscilaţie a unei particule a mediului de propagare. k . u= 2. relaţia: (3. u. t ) = de propagare. iar este masa unităţii de lungime.103) dt (2) Viteza de propagare a undei. şi vectorul de poziţie.t): dy = A ω cos(ωt − kx ) (3. u. deoarece reprezintă derivata la timp a elongaţiei. iar ρ este densitatea lui. v.104) (3.a). este o mărime constantă.101) Se poate observa că între vectorul de undă. câteva formule de calcul ale vitezelor de propagare ale undelor în diferite medii continue. u= 2. este variabilă în timp şi depinde de poziţia particulei. r .

unde l0 reprezintă lungimea în stare nedeformată: l0 Fe = E S x l0 (3. se compune din energia cinetică şi energia potenţială: ∆E = ∆E c + ∆E p Energia cinetică a particulelor din volumul considerat este: ∆E c = 1 m v2 2 (3. care este de forma: Fe= .2.7.108) (3.110) unde ke reprezintă constanta elastică echivalentă. pe măsură ce energia undei ajunge până la ele. în jurul poziţiiilor lor de echilibru.111) Conform legii lui Hooke.112) (3. adică energia mecanică a unde viteza este viteza de oscilaţie a particulelor mediului de propagare.ke x x . dată de relaţia (3. exprimăm forţa elastică.107) E primită de la unda V din mediul de propagare.110) obţinem: ∆E p = 1 ES 2 1 x2 1 x = E ∆V 2 = E ∆Vε 2 2 l0 2 2 l0 63 (3. Consideraţii energetice asupra propagării undei Propagarea unei unde elastice într-un anumit mediu generează o serie de mişcări de oscilaţie ale particulelor mediului. Vom calcula energia mecanică elastică de către un volum particulelor din volumul V. forţa elastică se poate scrie şi în funcţie de elongaţia (alungirea) relativă ε = Comparând relaţiile (3.112) putem vedea că valoarea constantei elastice echivalente este: ke = ES l0 (3.114) .103).3. energia cinetică a particulelor din volumul considerat se scrie sub forma: ∆E c = 1 ρ∆VA 2 ω 2 cos 2 (ωt − kx ) 2 1 kex2 2 (3.113) Folosind această expresie în (3. Energia mecanică.111) şi (3. Pentru a o determina.109) Energia potenţială este energia elastică: ∆E p = (3. punctele materiale îşi încep mişcarea oscilatorie. Masa volumului ∆V este: m = ρ ∆V Astfel.

(iii) oscilaţiile lor sunt în fază.119).119). Definim densitatea volumică de energie mecanică prin relaţia: w= dE dV (3. (ii) sunt funcţii periodice de timp.115) Deoarece mediul de propagare este solid. Aceasta înseamnă că energia potenţială şi energia cinetică devin simultan maxime sau nule.120) Analizând relaţia (3.121) Se constată că densitatea de energie dintr-un punct al mediului de propagare este dată de relaţia: w = ρ ω 2 A 2 cos 2 (ωt − kx ) (3.109) şi (3.106): u2 = E ρ (3.99). de unde rezultă: ∆E p = 1 ρ ω 2 A 2 ∆V cos 2 (ωt − kx ) 2 (3.117) în (3.116) Calculăm derivata parţială la x a elongaţiei y.117) Înlocuim relaţiile (3. Energia undei nu se stochează în elementul de volum considerat. constatăm faptul că cele două componente ale energei mecanice: (i) sunt egale.114) şi calculăm energia potenţială a particulelor din volumul Folosim apoi relaţia ω = k u . Utilizăm următoarea relaţie pentru calculul alungirii relative ε: ε= x ∂y = l 0 ∂x (3.122) Media pe o perioadă a densităţii de energie într-un punct al mediului de propagare a undei este dată de integrala: 1 w m = ∫ wdt T0 T Densitatea volumică medie de energie dintr-un punct este egală cu: 64 .118) (3.119) Comparând relaţiile (3. viteza undei este dată de relaţia (3. pentru a determina energia mecanică din volumul ∆V: ∆E = ρ ω 2 A 2 ∆V cos 2 (ωt − kx ) (3. căci ea este primită de la o sursă.109) şi (3. dată de relaţia (3. Adunăm expresiile (3. traversează mediul şi se propagă mai departe.unde am folosit şi relaţia ∆V = l 0 S .116) şi (3. şi obţinem: ∂y = − kA cos(ωt − kx ) ∂x ∆V: ∆E p = 1 ρ u 2 ∆V k 2 A 2 cos 2 (ωt − kx ) 2 (3.120). se constată că energia unui volum ∆V din mediul de propagare al undei elastice nu este constantă în timp.

wm =

1 ρ ω2 A 2 2

(3.123)

Mărimile definite prin (3.122) şi (3.123) caracterizează energia transmisă de undă atunci când traversează mediul de propagare. În fig.3.22 este reprezentată funcţia w = f ( t ) şi se poate vedea şi media ei pe o perioadă, wm.

Fig. 3.22. Densitatea volumică de energie într-un punct al mediului de propagare şi densitatea volumică medie de energie. Alte mărimi ce sunt utilizate pentru a descrie energia transportată de undă sunt următoarele: a). Fluxul de energie. Fluxul de energie reprezintă cantitatea de energie transmisă printr-o suprafaţă în unitatea de timp, fiind dat de derivata energiei la timp: Φ= dE dt (3.124)

Unitatea de măsură a fluxului de energie este [ Φ ] SI = 1 W = 1J/ 1s. Se poate calcula şi fluxul mediu de
energie prin integrarea fluxului de energie pe o perioadă.

b). Densitatea flluxului de energie reprezintă fluxul de energie transportat prin unitatea de suprafaţă, în direcţie perpendiculară pe această suprafaţă:

r dΦ d ⎛ dE ⎞ r j= r = r⎜ ⎟=w u dS dS ⎝ dt ⎠
65

(3.125)

Densitatea fluxului de energie se măsoară în [ j ]SI = 1

W . m2

c). Intensitatea undei reprezintă valoarea medie a densităţii fluxului de energie: r 1 (3.126) I =< j >= ρ ω 2 A 2 u 2 Intensitatea undei se măsoară, ca şi densitatea fluxului de energie, în 1 W . Observăm în relaţia (3.126) m2

faptul că intensitatea undei este direct proporţională cu pătratul amplitudinii. În cazul în care unda se propagă printr-un mediu absorbant, o parte din energia ei se transformă în căldură, iar intensitatea undei scade, pe măsură ce unda traversează mediul. Legea lui Beer exprimă, din punct de vedere matematic, scăderea intensităţii undei, în funcţie de distanţa parcursă prin mediu: I = I 0 e −α x (3.127)

unde α este coeficientul de absorbţie al mediului, iar x este spaţiul parcurs de vectorul de undă prin mediul considerat. Datorită faptului că intensitatea este proporţională cu pătratul amplitudinii, rezultă că amplitudinea undei scade în mediul disipativ după legea: A = A0 e
1 − αx 2

(3.128)

Astfel, ecuaţia undei în mediul disipativ este de forma: y( x , t ) = A 0 e

1 αx 2

sin(ωt − kx )

(3.129)

66

3.7.3. Reflexia şi refracţia undelor elastice

Când o undă întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii diferite se produc simultan reflexia (întoarcerea undei în mediul din care a venit) şi refracţia (transmisia undei în mediul al doilea). Se constată de asemenea că prin reflexie şi refracţie se schimbă direcţia de propagare a undei. Considerăm o undă elastică longitudinală plană ce se propagă prin mediul (1), care are densitatea ρ1 şi unde viteza undei este u1 (vezi fig.3.23). La întâlnirea suprafeţei de separare, (Σ), dintre mediul (1) şi mediul (2) unda se va împărţi într-o undă reflectată ce se propagă în mediul (1) şi o undă transmisă ce se propagă în mediul (2). Definim impedanţa mediului de propagare prin produsul dintre densitatea mediului şi viteza undei. Impedanţa exprimă viteza cu care se propagă energia undei prin mediul repectiv. Cele două medii de propagare au impedanţele: Z1 = ρ1 u 1
Z2 = ρ2u 2

(3.130.a) (3.130.b)

Fig. 3.23. Reflexia şi refracţia unei unde plane. Vitezele de propagare în cele două medii sunt:
u1 = E1 ρ1

şi, respectiv 67

rr si rt sunt vectorii de poziţie ai punctelor M.133) unde Ii .131. Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi viteza de propagare în primul mediu este egal cu raportul dintre sinusul unghiului de refracţie şi viteza de propagare corespunzătoare celui de-al doilea mediu. Unghiul de incidenţă şi unghiul de reflexie sunt egale. Funcţiile de undă ale undelor incidentă. reflectată şi transmisă. sin α i sin α r = u1 u2 (3. ri . reflectată şi transmisă sunt: r r y i = A i sin(ωt − k i ri ) (3.23 vectorii k i . adică: Ii = Ir = It = (3. Legea reflexiei.b) r r y t = A t sin(ωt − k t rt ) (3.c) Condiţia de continuitate a funcţiilor de undă pe suprafaţa de separare se scrie sub forma: y i + yr = yt Condiţia de conservare a energiei undei se scrie sub forma: Ii = Ir + It 1 ρ1 ω 2 A i2 u 1 2 1 ρ1 ω 2 A 2 r u1 2 1 ρ 2 ω2 A 2 t u2 2 (3.131. Ir şi It sunt intensităţile undelor incidentă.126).131. unde exprimăm mărimile de undă.u2 = E2 ρ2 r r r În fig. αi = αr (3. Q şi P. Legea refracţiei sau legea Snellius a refracţiei. Aceste legi sunt următoarele: 1). date de relaţia (3.a) r r y r = A r sin(ωt − k r rr ) (3. 3.135) 68 . k r si k t reprezintă vectorii de undă corespunzători undelor incidentă. r r r reflectată şi transmisă.132) Se poate arăta că punând condiţia de continuitate a funcţiilor de undă şi de conservare a energiei se obţin legile reflexiei şi refracţiei.134) 2).

Mediul (1) mai dens decât mediul (2). Coeficientul de reflexie este raportul dintre intensitatea undei reflectate şi cea a undei incidente: 2 2 ⎛ Ar ⎞ ⎛ Z1 − Z 2 ⎞ I ⎟ =⎜ R = r =⎜ ⎜ ⎟ ⎜Z +Z ⎟ ⎟ Ii ⎝ Ai ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 2 (3.b) Rezolvând sistemul format din ecuaţiile (3.138) Observăm că amplitudinea undei transmise. are acelaşi semn cu amplitudinea undei incidente.a) şi (3. Ai. Ai.137) ⎛ 2 Z1 ⎞ A t = Ai ⎜ ⎜Z +Z ⎟ ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 (3.136.136. se pot determina şi amplitudinile undelor reflectată şi transmisă în funcţie de amplitudinea undei incidente: Ai + Ar = At 1 1 1 ρ1 ω 2 A i2 u 1 = ρ1 ω 2 A 2 ρ 2 ω2 A 2 r u1 + t u2 2 2 2 (3. În ceea ce priveşte amplitudinea undei reflectate se pot întâlni două cazuri: a). În acest caz amplitudinea undei reflectate.b) obţinem: ⎛ Z1 − Z 2 ⎞ A r = Ai ⎜ ⎟ ⎜Z +Z ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 (3. Definim coeficienţii de reflexie şi de transmisie ai mediilor de propagare.139) Coeficientul de transmisie este dintre intensitatea undei transmise şi cea a undei incidente: ⎛ At ⎞ I Z ⎛ 2 Z1 ⎞ 4 Z1 Z 2 ⎟ ⎟ = 2⎜ T= t =⎜ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ii ⎝ A i ⎠ Z1 ⎝ Z1 + Z 2 ⎠ (Z1 + Z 2 )2 2 (3. b). Z1<Z2. Unda reflectată este defazată cu π radiani în urma undei incidente. Cele două unde sunt în fază.136. Ar. Ai. Mediul (1) mai puţin dens decât mediul (2). Cele două unde sunt în opoziţie de fază. Z1>Z2. At are acelaşi semn cu amplitudinea undei incidente.140) Se poate observa că suma coeficienţilor de reflexie şi transmisie este unitară.136.a) (3. are semn opus faţă de amplitudinea undei incidente.Utilizând condiţia de continuitate a funcţiilor de undă şi condiţia de conservare a energiei undei. În acest caz amplitudinea undei reflectate. De aceea unda transmisă este totdeauna în fază cu unda incidentă. (141) 69 . R+T=1 Acest fapt este consecinţa directă a conservării energiei undei elastice. Ar. de asemenea. indiferent de impedanţele celor două medii.

În punctul P se întâlnesc unda incidentă şi unda reflectată. pe o direcţie perpendiculară pe suprafaţa de separare dintre mediul (1)şi mediul (2). y i = A sin[ωt − k (l − x )] y r = A sin [ωt − k (l + x )] (3. Dacă mediul al doilea este mai puţin dens decât primul. obţinem: y = A[sin(ωt − kl) cos kx + sin kx cos(ωt − kl) + sin(ωt − kl) cos kx − sin kx cos(ωt − kl)] Ecuaţia undei rezultante din punctul P este: 70 .4. Distanţa dintre sursa undei şi suprafaţa de separare dintre medii este l.24.142. în funcţie de impedanţele celor două medii. de ecuaţie: y = y i + y r = A sin [ωt − k (l − x )] + A sin[ωt − k (l + x )] Regrupăm termenii de sub funcţa sinus: y = y i + y r = A sin [ωt − kl + kx ] + A sin[ωt − kl − kx ] Folosind formula trigonometrică sin(a±b)=sin a cos b ±cosa sin b.24. 3. Z2<Z1. Mai general.b) Rezultatul suprapunerii celor două unde este tot o undă. fenomenul de compunere a două unde coerente se numeşte interferenţă. Unde staţionare Dacă în mediul de propagare al undei se suprapun unda incidentă şi unda reflectată. Conform rezultatelor obţinute la reflexia undelor. ca în fig. Fig.7. se pot întâlni două cazuri. atunci se obţin unde staţionare. atunci unda reflectată este în fază cu unda incidentă. Formarea undei staţionare. Fazele celor două unde ce se întâlnesc în punctul P depind de distanţele (l-x) şi reprectix (l+x) pe care le-a parcurs fiecare undă.142. Compunerea undei incidente şi a undei reflectate constituie un caz interesant de interferenţă a undelor.a) (3. Să considerăm o undă liniară ce se propagă în mediul (1).3. 3. I.

V.147) II. b). 3.143) Această relaţie constituie ecuaţia undei staţionare care are amplitudinea A(x) = 2Acos kx: y = 2 A( x ) sin(ωt − kl) (3.146) Aceste puncte în care nu se produce nici o perturbaţie. şi anume: l= 5 λ 4 (3. aflate la distanţa xv unul de altul. În lungimea l se cuprind un anumit număr de lungimi de undă. şi ventre. În fig.148.b) 71 .148. ⎛ 2π ⎞ A = 2A cos⎜ x ⎟ = ±2A ⎝ λ ⎠ în anumite puncte x.144) Amplitudinea rezultantă A(x) va avea valori diferite în diferite puncte.25 este reprezentată o undă staţionară cu noduri. atunci unda reflectată este în opoziţie de fază cu unda incidentă. În anumite puncte amplitudinea este minimă: ⎛ 2π ⎞ A = 2A cos⎜ x ⎟ = 0 ⎝ λ ⎠ ⇒ 1 λ ⇒ x n = (n + ) 2 2 2π 1 x = (n + )π 2 λ (3.a) (3. Z2>Z1. Atunci. Dacă mediul al doilea este mai dens decât primul. N. cele două funcţii de undă ce se întâlnesc în punctul P sunt de forma: y i = A sin[ωt − k (l − x )] y r = −A sin [ωt − k (l + x )] (3. după cum urmează: a) Amplitudinea este maximă. Distanţa dintre două noduri vecine este xn. care îndeplinesc condiţia: ⎛ 2π ⎞ cos⎜ x ⎟ = ±1 ⎝ λ ⎠ ⇒ 2π x = nπ λ λ 2 (3.145) ⇒ xv = n Se obţin maxime de amplitudine în puncte numite ventre ale undei.y = 2A cos(kx ) sin(ωt − kl) (3. se numesc noduri ale undei staţionare.

3.152) Asftel.147) în cazul în care coarda este liberă. 72 . Unda staţionară obţinută în cazul Z2<Z1. La suprafaţa de contact cu mediul mai dens se formează un nod al undei staţionare.149) (3. În esenţă. Acest lucru se datorează schimbării fazei undei reflectate cu π radiani. se observă că într-o coardă de lungime dată.26 că distribuţia nodurilor şi ventrelor este diferită.152) în cazul în care coarda este legată la capete. rezultă că un alt număr de lungimi de undă se cuprind în lungimea l: 3 λ 2 l= (3. (ii) respectiv de relaţia (3.151) Deşi distanţa dintre sursa undei elstice şi suprafaţa de separare este aceeaşi. l.150) (3. 3. observăm în fig. se pot forma unde staţionare numai dacă oscilaţiile sursei au asemenea frecvenţe încât lungimile de undă corespunzătoare sunt date de: (i) relaţia (3.Fig.25. Rezultatul adunării celor două unde în punctul P este y = 2A sin kx [sin(ωt − kl) În acest caz ventrele se obţin în punctele situate la distanţa: 1 λ x v = (n + ) 2 2 iar nodurile se obţin la distanţa: xn = n λ 2 (3.

Interferenţa undelor Fenomenul general de compunere a undelor coerente se numeşte interferenţă. intensitatea undei este proporţională cu pătratul amplittudinii. Media amplitudinii rezultante pe o perioadă este: A1A 2 T < A >=< A > + A + 2 cos(∆ϕ)dt T ∫ 0 2 2 1 2 2 (3.154) Aşa cum ştim.151.152) unde ∆ϕ este diferenţa de fază dintre cele două unde şi.7. Aşa după cum ştim.151.153) (3. având funcţiile de undă: y1 = A 1 sin(ω1 t + ϕ1 ) y 2 = A 2 sin( ω 2 t + ϕ 2 ) (3.b) unde ϕ1 şi ϕ 2 sunt funcţii de timp.5.Fig. Să considerăm două unde ce se întâlnesc într-un punct. intensitatea undei rezultante poate avea diferite forme: 73 . Unda staţionară obţinută în cazul Z2>Z1. Amplitudinea undei rezultante se calculează din: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos( ∆ϕ) (3. În funcţie de valorile integralei din (3. în general. 3. intensitatea undei reprezintă cantitatea de energie ce trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp.a) (3.26.154). 3. depinde de timp: ∆ϕ = (ω1 − ω 2 ) t + (ϕ1 − ϕ 2 ) .

atunci intensitatea undei rezultante 0 T este: I = I1 + I 2 (3. ∫ cos(∆ϕ)dt ≠ 0 . intensitatea undei rezultante este: I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 cos ∆ϕ (3.a) În S2: (3. aflat la distanţa y de axa de simetrie (vezi fig.a) ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y 2 = A sin ⎢2π⎜ − 2 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ (3. fiind coerente. Presupunând că ambele difuzoare emit simultan. care parcurg drumuri diferite până în punctul P. În punctele S1 şi S2 funcţiile de undă corespunzătoare celor două surse sunt identice. În punctul P cele două unde se suprapun şi.157.157. S1 şi S2.a) Dacă integrala pe o perioadă este nulă.156) Este cazul în care se produce interferenţă.154) este diferită de zero. atunci integrala din (3. ∫ cos(∆ϕ)dt = 0 . b) Dacă ∆ϕ este independentă de timp. 0 T În acest caz. Cu ajutorul a două difuzoare plasate pe aceeaşi verticală şi conectate la acelaşi amplificator se poate obţine un dispozitiv de inteferenţă a undelor longitudinale.155) În acest caz nu se produce interferenţă.3.27).157. Distanţa dintre cele două difuzoare (surse) este 2l. ele se comportă ca două surse de undă.b) În punctul P cele două unde au funcţiile de undă de forma: ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y1 = A sin ⎢2π⎜ − 1 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ (3. produc o figură de interferenţă. Această condiţie este îndeplinită de unde care au pulsaţii egale şi diferenţa de fază constantă în timp: ω1 = ω 2 şi ∆ϕ = ϕ1 − ϕ 2 ≠ f ( t ) Interferenţa undelor longitudinale. De la ele se propagă două unde coerente. aşa cum se vede în fig. ∆ϕ .b) 74 . 3.157. deoarece undele ce se întâlnesc sunt unde coerente.26. să fie independentă de timp. Condiţia de coerenţă este ca diferenţa de fază dintre cele două unde. şi anume au forma: În S1: t⎞ ⎛ y1 = A sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ T⎠ t⎞ ⎛ y1 = A sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ T⎠ (3.

este de forma: ⎛ r −r ⎞ cos⎜ π 2 1 ⎟ = 1 λ ⎠ ⎝ ⇒ π r2 − r1 = nπ λ ⇒ (3. în funcţie de valorile diferenţei de drum ∆r = r2 . putem face aproximaţia r1 + r2 = 2D. ecuaţia undei rezultate prin interferenţă în punctul P devine: ⎛ r − r ⎞ ⎡ ⎛ t D ⎞⎤ y = 2A cos⎜ π 2 1 ⎟ sin ⎢2π⎜ − ⎟⎥ λ ⎠ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎝ forma: ⎛ r −r ⎞ A p = 2A cos⎜ π 2 1 ⎟ λ ⎠ ⎝ (3. ∆r.Fig.158) Observăm că amplitudinea rezultantă din punctul P depinde de poziţia punctului pe ecran.r1: a) dacă funcţia cosinus atinge valoarea maximă. 3. fiind de Se pot întâlni două cazuri.27. Dispozitiv de interferenţă a undelor longitudinale. înseamnă că diferenţa de drum.160) ∆r = r2 − r1 = nλ 75 .159) (3. Unda din punctul P este rezultatul adunării celor două unde: ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y = y1 + y 2 = A sin ⎢2π⎜ − 1 ⎟⎥ + A sin ⎢2π⎜ − 2 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎛a + b⎞ ⎛a −b⎞ Folosind formula trigonometrică sin a + sin b = 2 sin ⎜ ⎟ cos⎜ ⎟ obţinem: ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎡ ⎛ r − r ⎞⎤ ⎡ ⎛ t r + r ⎞⎤ y = 2A sin ⎢2π⎜ − 1 2 ⎟⎥ cos ⎢2π⎜ 2 1 ⎟⎥ 2λ ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ 2λ ⎠ ⎦ ⎣ ⎝T datorită faptului că distanţa D este suficient de mare în raport cu r1 şi r2. În acest fel.

ca distanţe de acest fel să fie exprimate ca multipli de semilungimi de undă: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (3. distanţa pe ecran până la maximul de ordinul n+1 este: y n +1 = D (n + 1) λ 2 (3. obţinem: λ 1 λ y n = Dα = D (2n ) =Dn 2 2l 2 Atunci.165) Distanţa dintre două maxime succesive.160) se obţin maxime de interferenţă. Unghiul α este suficient de mic încât să putem folosi aproximaţia α = sin α = tg α. Diferenţa de drum dintre cele două unde este: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (3. obţinem: sin α = ∆r 2l (3. b) Dacă funcţia cosinus este nulă.162) ∆r = r2 − r1 = (2n + 1) λ 2 În aceste puncte amplitudinea undei rezultante este nulă. Ap = 2 A. Astfel. adică interfranja. este de forma: ⎛ r −r ⎞ cos⎜ π 2 1 ⎟ = 0 λ ⎠ ⎝ ⇒ π r2 − r1 π = (2n + 1) λ 2 ⇒ (3. înlocuind (3. Distanţa dintre două maxime succesive se numeşte interfranjă. Să determinăm distanţa yn faţă de centrul ecranului la care se află maximul de ordinul n.163) Observăm în fig.3.161) Numărul natural n se numeşte ordinul maximului de interferenţă. Este mai practic deci. I p =< A 2 p >= 4 I . apoi rezultatul lor în (3. Acestea sunt puncte de minim de inteferenţă.164).166) (3. ∆r.În punctele de pe ecran în care este îndeplinită condiţia (3. ca şi intensitatea ei. Observăm că în aceste puncte intensitatea undei rezultante este de 4 ori mai mare decât a undelor incidente.163) în (3.26 că yn se poate exprima din triunghiul dreptunghic pe care-l formează axa de simetrie cu direcţia drumului r1: y n = D tgα (3. este: 76 .164) În acelaşi timp. din triunghiul dreptunghic pe care-l formează perpendiculara coborâtă din S1 pe direcţia drumuli r2.165).165) unde 2l este distanţa dintre fantele dispozitivului. rezultă că diferenţa de drum.

Un obstacol de forma unui perete vertical cu o fantă de lărgime L se află în calea undei.6. 3. Fig. Difracţia undelor Considerăm o undă plană care se propagă pe suprafaţa apei. aşa cum se poate vedea în fig. 3. Figura de interferenţă obţinută. Un obstacol pe care se produce difracţia undei plane.167) Astfel.29.29. Maximele de ordin negativ se află sub axa de simetrie. aşa cum se vede în fig. 3. 77 .28.28.7. fiind simetrice faţă de axă cu maximele de ordin pozitiv. Fig. 3. 3. pe verticala Oy se obţine un sistem de maxime alternând cu minime de interferenţă.i = y n +1 − y n = λD 2l (3.

Din punct de vedere fizic nu există deosebiri între difracţie şi interferenţă. b) direcţia de vibraţie paralelă cu fanta. fanta devine sediul unei infinităţi de surse punctiforme infinitezimale. a) b) Fig. Polarizarea undelor elastice transversale Considerăm o undă elastică liniară transversală ce poate traversa spaţiul dintre doi pereţi verticali r ce formează o fantă. a). Spunem că unda a suferit fenomenul de difracţie pe fanta de lărgime L. 3. 78 .Se constată că unda care trece dincolo de obstacolul întâlnit are frontul de undă de formă sferică.7. Difracţia este fenomenul de ocolire a obstacolelor de către unde. Trecera unei unde tarnsversale printr-o fantă. vedere generală.7. care generează la rândul lor unde sferice în spatele fantei.30.30. deşi unda incidentă avea fronturi de undă plane. aşa cum se poate vedea în fig. 3. Efectul difracţiei este cu atât mai evident cu cât dimensiunea fantei (sau a obstacolului din calea undei) este de ordinul de mărime al lungimii de undă a undei incidente. L ≈ λ . 3. Aceste unde se compun între ele şi formează o undă sferică ce se propagă în spatele obstacolului. Procesul prin care fanta filtrează şi lasă să treacă numai componenta vectorului amplitudine care este în planul fantei constituie fenomenul de polarizare. Ambele fenomene fizice presupun compunerea (adunarea) a două sau mai multor unde coerente (difracţia constă din interferenţa unei infinităţi de unde infinitezimale). Am notat prin A i vectorul ce reprezintă amplitudinea oscilaţiei din unda incidentă. În momentul când frontul plan o atinge. Putem constata că amplitudinea undei ce trece dincolo de fantă r depinde de unghiul pe care-l formează vectorii A i cu direcţia fantei.

a) Dacă amplitudinea undei este paralelă cu fanta, unda se transmite prin fantă, iar unda transmisă are aceeaşi amplitudine ca cea incidentă (vezi fig. 3.30.b). b) Dacă direcţia de vibraţie din unda incidentă este perpendiculară pe direcţia fantei, dincolo de fantă nu se mai propagă nici un fel de vibraţie (vezi fig. 3.31.a). c) Dacă direcţia de vibraţie face un anumit unghi cu fanta, atunci vectorul caracteristic al undei se decompune după două direcţii perpendiculare, una din ele fiind direcţia fantei (vezi fig. 3.31.b). Dintre r r cele două componente ale vectorului A i numai componenta paralelă cu fanta, A , se transmite mai departe, cealaltă fiind absorbită. Constatăm că unda transmisă dincolo de paravan are o amplitudine mai mică decât amplitudinea undei incidente.

a)

b)

Fig. 3.31. Polarizarea la trecerea unei unde transversale printr-o fantă: a) direcţia de vibraţie este perpendiculară pe fantă; b) descompunerea vectorului caracteristic pe două direcţii.
Polarizarea este fenomenul prin care se poate filtra dintr-o undă numai componenta într-un

anumit plan a vectorului de vibraţie caracteristic undei. Dispozitivul prin care se realizează polarizarea se numeşte polarizor. Unda al cărei vector de vibraţie păstrează aceeaşi direcţie în spaţiu se numeşte undă
liniar polarizată. În fig. 3.32.a) şi b) se pot vedea două exemple de unde liniar polarizate la ieşirea din

polarizor.

79

a)

b)

Fig. 3.32. Unde liniar polarizate după trecerea prin polarizor.

80

4. Introducere în electromagnetism 4.1. Câmpul electromagnetic
4.1.1. Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice
r Considerăm o sarcină electrică, q, ce se deplasează cu viteza v într-un spaţiu ocupat de un câmp r r electric, de intensitate E şi de un câmp magnetic, de inducţie magnetica B , aşa cum se poate vedea în

fig. 4.1. Asupra sarcinii electrice acţionează o forţă din partea celor două câmpuri, forţă ce se numeşte
forţa Lorentz. Această forţă are expresia generală:

r r r r F = q (E + v × B)

(4.1)

În general, câmpul electric şi câmpul magnetic sunt funcţii complexe de coordonate şi de timp, putând fi scrise sub forma:
r r ⎧ ⎪ E = E(x, y, z, t) ⎨r v ⎪ ⎩B = B(x, y, z, t)

(4.1.a)

r r r r unde x, y şi z sunt componentele vectorului de poziţie r = x i + y j + z k . Reamintim că viteza este
derivata în raport cu timpul a vectorului de poziţie al particulei.

Fig. 4.1. Traiectoria unei sarcini electrice în câmp electric şi magnetic.

81

B = B( x . liniile de câmp din jurul unui corp punctiform încărcat electric sunt radiale.a). 4. Observăm în fig. 82 . Câmpul magnetic din jurul unui magnet în formă de bară este reprezentat în fig. E = E ( r ) . atunci câmpul pe care îl generează este un câmp magnetic numit câmp magnetostatic. B = 0 . vectorii E şi B iau valori diferite în diferite puncte din spaţiu şi la diferite momente de timp. să considerăm mai multe sarcini electrice care sunt fixe. Atunci între ele se manifestă numai câmpul lor electric. Liniile de câmp sunt curbe continue care au proprietatea că în orice punct al lor vectorii de câmp corespunzători sunt tangenţi la curbă. Dacă un magnet în formă de bară este fix. E şi B . care are o valoare ce depinde r r r de vectorul de poziţie. Maxwell a demonstrat pentru prima dată că cele două câmpuri.b). aşa cum se poate vedea în fig. Astfel. electric şi magnetic. r r În cazurile generale. Câmpul electromagnetic este forma de existenţă a materiei care se manifestă prin acţiunea asupra sarcinilor electrice şi asupra curenţilor electrici. 4.2) r În cazul în care câmpul magnetic nu se manifestă. Două exemple semnificative de câmpuri create în jurul unor corpuri sunt redate în fig. formează un singur câmp.2.b) se pot vedea linile de câmp magnetic din jurul unui magnet în formă de bară. 4. În fig.2. forţa care acţionează asupra sarcinii electrice este forţa electrostatică: r r F=qE (4. numit câmp electrostatic. z) .a) că în jurul unui corp punctiform încărcat electric se formează un câmp electric în care fiecărui punct din spaţiu îi corespunde un vector intensitate a câmpului. numit câmpul electromagnetic. r r Câmpurile vectoriale se pot reprezenta atât prin vectorii de câmp. cel electromagnetic.3) Câmpurile electric şi magnetic sunt forme de manifestare ale unui unic câmp fizic.2. prin unificarea legilor cunoscute ale electricităţii şi magnetismului. y. cât şi prin liniile de câmp.2. 4. ale r r cărui componente E şi B nu mai pot fi separate. În anul 1864 Maxwell scrie cele patru ecuaţii ce-i poartă numele.Pentru a determina traiectoria particulei încărcate electric se integrează ecuaţia: r • r dp r F= =p dt (4. În regiunea din spaţiu în care ele se manifestă există un câmp electromagnetic. unde se r r pot vedea vectorii inducţie a câmpului magnetic.2. De exemplu. şi afirmă că ansamblul celor două câmpuri (electric şi magnetic) formează un unic câmp şi numai în cazuri particulare se manifestă numai una din componentele sale. Liniile de câmp nu se intersectează între ele. 4.

Vectori şi linii de câmp: a) liniile de câmp electric din jurul unei sarcini electrice. care sunt sarcini electrice de semn opus celor ale electronilor. Nucleul este format din neutroni. Electronii sunt încărcaţi electric cu sarcină electrică şi ocupă o regiune din spaţiu în vecinătatea nucleului. Atomul este format din electroni şi nucleu. iar cea a protonului se numeşte sarcină 83 .a) b) Fig. sarcina electrică a electronului se numeşte sarcină negativă. Legea conservării sarcinii electrice În concepţia modernă asupra materiei se consideră că substanţele sunt alcătuite din atomi. 4.1. Prin convenţie. 4. şi din protoni. b) liniile de câmp magnetic din jurul unui magnet în formă de bară. neutri din punct de vedere electric.2.2.

ca exemplu. Q2` = 6 e. Sarcinile electrice nu se crează şi nu se distrug. ele vor face un schimb de sarcini electrice. În mod normal un atom este neutru din punct de vedere electric. el este încărcat electric negativ. Sarcina electrică a protonului este egală în modul cu sarcina electrică a electronului. Astfel. unde Q1=7 e. el devine ion pozitiv. Dacă în corp numărul protonilor este mai mare decât numărul electronilor. De ce se întâmplă aşa ? Sarcina electrică de 7e reprezintă un deficit de 7 electroni pentru primul corp. el este încărcat electric pozitiv. considerăm sarcinile electrice ale electronilor şi protonilor ca fiind indivizibile. Dacă se ating cele două sfere. el este neutru din punct de vedere electric. Dacă un atom pierde unul sau mai mulţi electroni. Q2. Sarcina electrică de -5e reprezintă un surplus de 5 electroni pentru al doilea corp. vor avea în final sarcinile: Q1`= 1e. Să presupunem că cele două sarcini electrice inţiale sunt : Q1=7 e. un corp poate fi încărcat electric cu un număr întreg de sarcini electrice elementare. Q2` = 1e. dar suma totală a sarcinii electrice este tot 12 e: Q1`= 6 e. Într-o aproximaţie satisfăcătoare pentru scopurile noastre.pozitivă. Ele se transmit de la un corp la altul sau se redistribuie în cadrul aceluiaşi corp. Cele două sfere. fiind identice.5 e = 2 e. Dacă învelişul electronic al atomului conţine mai mulţi electroni decât numărul protonilor din nucleu. suma algebrică a sarcinilor electrice rămâne constantă. În acest caz suma algebrică a sarcinii electrice din sistem este: Q1+ Q2 = 7 e . 84 . Dacă în corp numărul electronilor este mai mare decât numărul protonilor. Deficitul general de 2 e al sistemului se va păstra deci. Să considerăm.6 10 –19 C (unitatea de sarcină electrică este 1 Coulomb = 1 C). Q2 = 5 e. Q2 = -5 e. Starea de neutralitate electrică a unui corp reprezintă numai faptul că numărul protonilor săi este egal cu numărul electronilor săi. e. Când se ating sferele ele vor efectua un schimb de electroni. un sistem format din două sfere identice din sticlă care au fost electrizate astfel încât sarcina electrică de pe fiecare sferă este Q1 şi respectiv. Pentru un corp fizic se generalizează această convenţie: Dacă numărul protonilor este egal cu al electronilor din corp. în sensul că cei 5e de pe al doilea corp vor trece pe primul corp. Legea conservării sarcinii electrice: într-un sistem izolat. atomul este un ion negativ. având valoarea e = 1. adică numărul electronilor este egal cu cel al protonilor. Sarcina iniţială din sistem este Q1+ Q2 = 7 e + 5 e= 12 e.

4.2. Electrostatica
În 1785 Coulomb deduce legea interacţiunii dintre două sarcini electrice fixe, aşa cum se vede în fig. 4.3. El deduce că două sarcini electrice interacţionează cu o forţă direct proporţională cu produsul sarcinilor electrice şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele:

Fig. 4.3. Două sarcini electrice staţionare.

FC = K

q 1q 2 r2

(4.4)

Această expresie matematică se numeşte legea lui Coulomb. Observăm asemănarea acestei forţe cu forţa atracţiei universale:
G≈ m1 m 2 r2

(4.5)

Constanta de proporţionalitate din legea (4.4) depinde de mediul în care se află cele două sarcini electrice. Dacă ele sunt în vid, intervine mărimea fizică numită permitivitate dielectrică a vidului, ε0,
−12 egală cu ε 0 = 8,85 10

F . În Sistemul Internaţional, constanta de proporţionalitate K este exprimată în m

1

N m2 , fiind egală cu : C2
2 1 9 N m K= = 9 ⋅ 10 4πε 0 C2

(4.6)

În cazul în care mediul nu este vidul, în locul lui ε0 se utilizează permitivitatea dielectrică a mediului respectiv, ε, egală cu ε = ε 0 ε r . εr reprezintă permitivitatea dielectrică relativă a mediului. Folosind aceste relaţii, legea lui Coulomb a interacţiunii dintre două sarcini electrice aflate într-un mediu oarecare devine :
FC = 1 q 1q 2 4πε r 2

(4.7)

85

Se constată experimental că două sarcini electrice de acelaşi semn se resping, iar două sarcini electrice de semn opus se atrag. În fig. 4.4 se pot vedea forţele de interacţiune pentru sarcini de acelaşi semn şi pentru sarcini electrice de semn opus.

a)

b) Fig. 4.4. Forţele de interacţiune dintre sarcinile electrice : a) sarcini electrice de acelaşi semn; b) sarcini electrie de semn opus.

Forma vectorială a legii lui Coulomb este :
r 1 q 1q 2 r r FC = 4πε r 3

(4.8)

r r r fiind un versor al direcţiei vectorului de poziţie, r . r
4.2.1. Câmpul electric

Sarcinile electrice interacţionează între ele. Forma prin care se transmite la distanţă interacţiunea lor se numeşte câmp electric. Dacă un corp este încărcat electric, în spaţiul din jurul lui se manifestă un câmp electric pe care el l-a generat. Acest câmp reprezintă capacitatea corpului electrizat de a atrage şi de a respinge alte corpuri electrizate. Experimental se arată că sarcinile electrice de acelaşi semn se resping, iar cele de semn contrar se atrag. Considerăm un corp încărcat electric cu sarcina Q. În jurul lui se manifestă un câmp electric. Dacă în această zonă pătrunde o sarcină q (corp de probă), ea va fi acţionată de forţa coulombiană pe care o r exercită Q. Experimental se arată că există o mărime vectorială E , definită prin relaţia:

86

r r FC E= q

(4.9)

Această mărime caracterizează tăria câmpului vectorial creat de sarcina electrică Q în punctul unde se află q. Mărimea vectorială definită prin relaţia (4.9) se numeşte intensitatea câmpului electric, r E . Deducem că intensitatea câmpului electric creat de sarcina Q este:

r r FC 1 Qr r = E= q 4πε r 3
Modulul vectorului intensitate a câmpului electric este egal cu: E= 1 Q 4πε r 2 (4.11)

(4.10)

Intensitatea câmpului electric se măsoară în SI în: [ESI = 1 V/m. Prin convenţie, sensul liniilor de câmp electric este de la sarcinile pozitive către cele negative, aşa cum se vede în fig. 4.5. Tot prin convenţie, intensitatea câmpului electric este orientată de la sarcinile pozitive către cele negative.

r Principiul superpoziţiei: Dacă E 1 este câmpul electric produs de un grup de sarcini electrice, iar r E 2 este câmpul electric produs de un alt grup de sarcini electrice, atunci efectul produs de acţiunea r r r celor două câmpuri este E = E 1 + E 2 .

Fig. 4.5. Liniile câmpului electric.

Prin generalizare se obţine că rezultanta câmpurilor electrice produse de sarcinile punctiforme q1, q2, q3, ..., qn într-un punct din spaţiu este egală cu suma vectorială a vectorilor intensitate a câmpului r r r r electric, E 1 , E 2 , E 3 , L , E n , al fiecărei sarcini electrice în parte:
r r r r r E = E1 + E 2 + E 3 + L + E n

(4.12)

87

O mărime frecvent utilizată în descrierea câmpului electric într-un mediu oarecare este inducţia r electrică, D . Prin inducţie electrică se înţelege producerea unui câmp electric staţionar în interiorul unui mediu cu ajutorul unui alt câmp electric exterior, de asemenea staţionar.
Câmpul electric al Pământului. În atmosfera terestră se manifestă un câmp electric creat de ionii

rezultaţi din fenomenul de ionizare a moleculelor de gaz bombardate de radiaţiile cosmice. Astfel se formează o pătură sferică conductoare de electricitate la altitudini înalte în jurul Pământului. Chiar Pământul conţine o anumită cantitate de sarcini electrice, fiind totodată şi un destul de bun conducător de electricitate. Ne putem imagina Pământul şi straturile joase ale atmosferei ca formând o sferă conductoare. Între sfera conductoare formată de Pământ şi pătura sferică a ionilor de la altitudini înalte există o pătură sferică de circa 50 km grosime, ce nu este un bun conductor electric. La suprafaţa Pământului se poate măsura un câmp electrostatic având intensitatea de circa E= 100V/m. Considerând raza sferei terestre de 5000 km, se poate determina sarcina electrică superficială pe care o are Pământul, şi anume această sarcină electrică este de circa 3 105 C. Dacă se introduce un conductor într-un câmp electric staţionar se produce, prin influenţă, o separare de sarcini electrice, iar la atingerea stării de echilibru sarcinile se află numai pe suprafaţa conductorului, aşa cum se poate vedea în fig. 4.6.

a)

b) Fig. 4.6. Conductor în câmp electric extern: a) la început; b) după stabilirea echilibrului.

88

4. a) b) Fig. unde n este versorul normal la suprafaţă: r r Φe = E S (4.2. Pentru un câmp electric omogen. normală la liniile de câmp se numeşte flux electric.7. b) după stabilirea echililbrului.14) 89 . 4. S. Φe.13) În fig. fluxul electric este egal cu produsul scalar al r r r intensităţii câmpului electric cu vectorul S = S n . Polarizarea dielectricului în câmp electric exterior: a) izolatorul la început.Dacă se introduce un dielectric (izolator electric) în într-un câmp electric acesta suferă o polarizare dielectrică.7 se poate observa polarizarea dielectricului în câmp electric exterior.4. Fluxul electric Prin convenţie liniile de câmp electric se trasează astfel încât numărul de linii de câmp ce traversează unitatea de suprafaţă normală la liniile de câmp să fie numeric egal cu intensitatea câmpului electric în locul unde este situată suprafaţa. aşa cum se vede în fig.2.4. ca acela din fig. Numărul liniilor de câmp ce străbat o suprafaţă oarecare. 4.8.8. Inducţia electrică reprezintă câmpul electric din interiorul dielectricului şi se poate caracteriza prin vectorul inducţie electrică: r r r D = ε0εr E = ε E (4. Un câmp ale cărui linii de câmp sunt paralele şi echidistante este un câmp omogen.

se integrează relaţia (4. Câmp electric neomogen.r r Referindu-ne la fig. 4. 4. în limitele lui dS.9).16) pe suprafaţa considerată: r r Φ e = ∫ dΦ e = ∫ E ⋅ dS = ∫ E cos α dS S S S (4. 4.8. 4.15) Pentru un câmp neomogen. Pentru a determina fluxul electric prin suprafaţa închisă S. iar produsul scalar devine: r r Φe = E S = E S (4. câmpul electric poate fi considerat omogen. adică de valoare constantă şi păstrând aceeaşi direcţie (vezi fig.8. (4. Fluxul electric infinitezimal prin suprafaţa dS este: r r dΦ e = E ⋅ dS = E cos α dS r v unde dS = n dS .17) 90 . putem vedea că unghiul dintre vectorii E şi n este zero. astfel încât. Câmp electric omogen.9. Fig.16) Fig. suprafaţa S se împarte în arii infinitezimale dS.

S. 4. Observăm că toate liniile de câmp ce trec prin suprafaţa S trec şi prin suprafaţa sferei.Fig. 4.2.17) Dacă ne referim la cele două suprafeţe infinit mici aflate pe sferă şi pe suprafaţa S. cu centrul în P (vezi fig. Fig. fluxurile electrice prin cele două suprafeţe sunt egale: Φ S = Φ S0 (4. numărul de linii de câmp ce străbat suprafaţa dS0 de pe sferă este egal cu numărul de linii de câmp ce străbat suprafaţa dS de pe suprafaţa S: dΦ S = dΦ S0 Exprimăm fluxul infinitezimal prin suprafaţa dS0: r Q r r n 0 dS 0 = 4πε r 3 (4. Legea lui Gauss pentru câmpul electric Considerăm o sarcină electrică punctiformă Q ce se află într-un punct P în interiorul unei suprafeţe închise. 4. 4. Construim o sferă de rază r.10.3.19) 91 .10 prezintă o suprafaţă închisă şi liniile câmpului electric ce produce flux electric prin acea suprafaţă. De aceea. Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă.18) dΦ S0 (4.11).

q3. Fluxul electric creat de sarcina electrică din P prin două suprafeţe închise. Datorită faptuului că sarcina electrică poate fi pozitivă sau negativă.12 putem vedea că unghiul α poate avea valori: 92 .Fig. q2.21) Datorită faptului că fluxurile prin cele două suprafeţe din fig.22) constituie legea lui Gauss pentru câmpul electric: Fluxul ce străbate orice suprafaţă închisă ce conţine sarcina electrică Q este proporţional cu sarcina electrică şi invers proporţional cu permitivitatea dielectrică a mediului. fluxul electric infinitezimal prin suprafaţa dS0 este: dΦ S0 = Q 1 dS 0 4πε r 2 (4.11 sunt egale.23) Semnul fluxului electric. dacă ne referim la fig. atunci fluxul este egal cu: ΦS = q 1 + q 2 + q 3 + .. 4.. .4. fluxului electric i se asociază un semn.20) Integrăm fluxul prin suprafaţa sferei şi obţinem: Φ S0 = ∫ dΦ S0 = ∫ S0 Q 1 Q 1 dS 0 = 2 4πε r 4πε r 2 Q 1 Q 4πr 2 = = 2 ε 4πε r S0 ∫ S0 dS 0 = Q 1 S0 = 4πε r 2 (4.22) Expresia (4. Astfel.. q1.. Această lege constituie o nouă formulare a legii lui Coulomb.11. Dacă în interiorul suprafeţei închise se află mai multe sarcini electrice. Observăm că produsul scalar dintre rază şi versorul normal la dS0 este: rr r n 0 = r cos 0 = r Astfel.qn. + q n ε (4. putem scrie: Φ S = Φ S0 = Q ε (4.. 4.

Toată suprafaţa S este formată din perechi de suprafeţe aflate faţă în faţă. ⎡π ⎤ b) din cadranul doi. Semnul fluxului electric: a) flux pozitiv. π⎥ . 4.12. Într-adevăr. α ∈ ⎢ . deci fluxurile prin cele două suprafeţe elementare sunt egale. 4. Fluxul electric al unei sarcini electrice exterioare suprafeţei.⎡ π⎤ a) din cadranul unu. iar fluxul electric este şi el tot ⎣ 2⎦ pozitiv. cele două fluxuri ⎣2 ⎦ elementare prin dS1 şi dS2 se anulează reciproc. b) flux negativ. deci fluxul este tot negativ. Observăm că toate liniile de câmp ce trec prin dS1 trec şi prin dS2. de acelaşi fel ca dS1 şi dS2. ⎣2 ⎦ a) b) Fig. aşa cum vom arăta mai jos. π⎥ . Astfel.13. α ∈ ⎢0. unde sarcina electrică din punctul P este exterioară suprafeţei închise S. 4. De aceea fluxul electric prin suprafaţa care nu conţine sarcini electrice este nul. fluxul infinitezimal prin suprafaţa dS2 este negativ. dar de semn opus. ⎥ şi în acest caz cosα este pozitiv. Fig.13. 93 . Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă datorat unei sarcinii q exterioare suprafeţei este nul. Ne referim la fig. deoarece unghiul dintre vectorii r r ⎡π ⎤ n şi E este α ∈ ⎢ . cos α fiind în acest caz negativ.

închis de suprafaţa S.14. Atunci se defineşte densitatea de sarcină electrică ρ ca fiind sarcina electrică din unitatea de volum: ρ= dq dV (4.4. Ey şi Ez ( E = E x i + E y j + E z k ). ce transformă integrala pe suprafaţa închisă S din legea lui Gauss într-o integrală pe volumul pe care-l închide aceasta.26) şi (4. ε Fluxul electric este nul. Prin operaţia de divergenţă se obţine scalarul: r ∂E x ∂E y ∂E z ∇E = + + ∂x ∂y ∂z (4.22) şi obţinem: r v r q 1 Φ e = ∫ E dS = ∫ ∇E dV = = ∫ ρ dV V ε ε V S (4. aşa cum se poate vedea în fig. de formă arbitrară. dacă suprafaţa închisă nu conţine sarcini electrice. dacă se cunoaşte densitatea de sarcină m3 Densitatea de sarcină electrică se exprimă în 1 electrică. Forma locală diferenţială a legii lui Gauss Prima ecuaţie Maxwell Considerăm o sarcină electrică q distribuită într-un volum V.25) în (4. substituim relaţiile (4. Astfel. am notat divergenţa vectorului E . se poate calcula sarcina electrică dint-un volum V prin integrala: q = ∫ ρ dV V (4. prin ∇E . obţinem fluxul electric sub forma: r v r Φ e = ∫ E dS = ∫ ∇E dV S V (4.28) 94 . 4. Folosind formula matematică Gauss-Ostrogradski.2. este numeric egal cu 1 înmulţit cu suma algebrică a sarcinilor electrice aflate în interiorul suprafeţei. Operaţia de divergenţă a unui vector constă în următoarele: Considerăm un vector având componenetele r r r r Ex.25) Să considerăm volumul V. 4. în care se află sarcină electrică cu densitatea volumică ρ.27) Revenind la legea lui Gauss.26) r r Unde.24) C .Legea lui Gauss poate fi enunţată şi astfel: Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă.

b) câmp electric cu linii de câmp mai dese. aşa cum se poate vedea în fig. Cu cât pornesc mai multe linii de câmp dintr-o suprafaţă închisă. 4. Vectorul E 2 are divergenţa mai v mare decât vectorul E 1 . r Semnificaţia fizică a divergenţei vectorului E . ∇E 2 > ∇E 1 .15.15. 4.Fig. b) r Fig. care constituie în acelaşi timp prima ecuaţie Maxwell. a) 95 .29) Am obţinut astfel o formă locală a legii lui Gauss. Constatăm că sub integralele volumice se află cantităţi egale: r ρ ∇E = ε (4. Divergenţa vectorului intensitate a câmpului electric este mai mare în punctele din spaţiu unde densitatea volumică de sarcină este mai mare. 4. cu atât fluxul electric total este mai mare şi divergenţa v câmpului electric este mai mare. deoarece liniile sale de câmp prin aceeaşi suprafaţă sunt mai numeroase.14. Semnificaţia fizică a divergenţei vectorului E : a) câmp electric cu linii de câmp r r mai puţine. Sarcină electrică distribuită într-un volum V.

16. numită corp de probă.16.r Dacă într-un punct din spaţiu avem divergenţa nulă. În câmpul electric creat de aceasta se mişcă o sarcină q. Caracterul potenţial al câmpului electric.5. în câmpul creat de Q este egal cu: Qq ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ − ⎟ (4. rB → ∞ .30) ⎟ 4πε ⎜ ⎝ rA rB ⎠ r Dacă punctul B se află la infinit. 4. aşa cum se poate vedea în fig. 4. Potenţialul electric Considerăm o sarcină electrică Q fixă.33) .31) devine: LA ∞ = (4. înseamnă că din acel punct nu pornesc linii de câmp electric şi el nu reprezintă o sursă de câmp electric. care reprezintă lucrul mecanic necesar pentru deplasarea corpului de probă cu sarcina electrică q =1C din punctul A până la infinit. din punctul A până în punctul B. 4.31) Dacă sarcina q = 1 C.32) introduce mărimea fizică potenţial electric al punctului A. Să presupunem că sarcina q se deplasează pe traiectoria ei din punctul A în punctul B. Lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcinii electrice q. ∇E = 0 .2.Deplasarea sarcinii electrice q în câmpul creat de sarcina electrică Q. atunci lucrul mecanic dat de (4.32) Relaţia (4. atunci lucrul mecanic pentru deplasarea corpului de L AB = probă din A până la infinit este: LA ∞ = Qq ⎛ 1 ⎜ 4πε ⎜ ⎝ rA Q 1 4πε rA ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (4. sau pentru deplasarea lui q de la infinit până în punctul considerat: VA = Q 1 4πε rA 96 (4. Fig.

4. Astfel.4. în jurul sarcinii electrice Q se formează o sferă de rază r pe care toate punctele au acelaşi potenţial electric (vezi fig .36) Se constată că lucrul mecanic efectuat la deplasarea lui q între punctele A şi B este independent de forma drumului dintre punctele A şi B şi depinde numai de capetele drumului. 1V = 1J .17. Această sferă de potenţial electric constant constituie o suprafaţă echipotenţială. În jurul sarcinii electrice punctiforme Q se află sfere concentrice echipotenţiale. Energia electrostatică este egală cu produsul dintre diferenţa de potenţial şi sarcina electrică de probă q: W = q(VA − VB ) = q U (4.35) Tensiunea electrică este o mărime fizică scalară şi se exprimă tot în Volţi. Definim tensiunea electrică dintre două puncte ca fiind diferenţa potenţialelor electrice ale celor două puncte considerate: U = VA − VB (4. De aceea. Energia câmpului electric. La încărcarea unui condensator plan se consumă un lucru mecanic pentru a transporta sarcinile electrice de pe o armătură pe alta.34) Observăm că toate punctele situate la distanţa r de Q au acelaşi potenţial electric.17).37) . fiecăreia corespunzându-i o anumită valoare a potenţialului electric. câmpul electric este un câmp potenţial. Lucrul mecanic infinitzimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitezimală dQ de pe o armătură pe alta este: dL = U dQ 97 (4. Suprafaţă sferică echipotenţială în jurul sarcinii electrice Q. 1C În general. putem exprima potenţialul electric într-un punct situat la distanţa r de sarcina punctiformă Q prin: V (r ) = Q 1 4πε r (4.Potenţialul electric este o mărime scalară şi este măsurat în Volţi. Fig.

Dar sarcina electrică Q de pe armături este egală cu produsul dintre diferenţa de potenţial şi capacitatea electrică a condensatorului: Q= CU deci sarcina infinitezimală dQ este: dQ = C dU armătură pe alta este: dL = C U dU Lucrul mecanic efectuat pentru încărcarea condensatorului este: L = ∫ C U dU = 0 U (4. Vectorul care descrie câmpul magnetic.3.42) Această relaţie se obţine transformând energia electrică dintre armăturile condensatorului astfel: W= 1 S 2 1 S 2 2 1 ε U = ε E d = ε E2V 2 d 2 d 2 S d unde am folosit definiţia capacitătţii electrice a condensatorului plan: C=ε (4. care acţionează asupra sarcinilor electrice aflate în mişcare sau asupra curenţilor electrici şi asupara magneţilor.40) Energia câmpului electric sau energia electrică este: W= 1 C U2 2 (4. este r r inducţia magnetică. O mărime vectorială proporţională cu inducţia magnetică B este intensitatea r câmpului magnetic H . (4.41) Definim densitatea volumică de energie electrică ca fiind energia electrică din unitatea de volum: w= dW 1 = ε E2 dV 2 (4. între cele două mărimi existând relaţia de proporţionalitate: r r B = µ 0µ r H 98 .unde U este diferenţa de potenţial dintre armături.a) (4.3.44) 4. în mod obişnuit.43) şi relaţia dintre tensiunea electrică şi intensitatea câmpului electric dintre armături: U = E d.39) 1 C U2 2 (4. Magnetostatica 4.38. Câmpul magnetic În spaţiul din jurul unui magnet în formă de bară sau în jurul unui conductor parcurs de curent electric există un câmp magnetic. lucrul mecanic infinitzimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitezimală dQ de pe o (4.b) Astfel.38.1. B .

b) pentru un curent liniar. 4. Liniile de câmp magnetic sunt linii de câmp închise. Linii de câmp închise în jurul: a) unui magnet în formă de bară. ca şi vectorii inducţie magnetică r B .18.2.3. ``Existenţa monopolului magnetic``. b) 4.a).45) F = q v B sin α r r unde α este unghiul dintre direcţiile vectorilor B şi v . permeabilitatea magnetică relativă a mediului. Observăm că liniile de câmp magnetic sunt orientate de la polul Nord la polul Sud. Forţa cu care acţionează câmpul magnetic asupra sarcinii electrice este forţa Lorentz: r r r F = q ( v × B) unde apare produsul vectorial dintre vectorii viteză şi inducţie magnetică. Inducţia magnetică se exprimă în Tesla.46) În funcţie de orientarea vectorului viteză în raport cu direcţia câmpului magnetic putem întîlni mai . de aceea liniile ce câmp magnetic nu pot fi linii deschise. şi în fig. [B]SI = 1T . b) unui curent liniar. 4. a) Fig. multe traiectorii ale particulei electrizate: 99 (4. 4.unde µ0 şi µr sunt permeabilitatea magnetică a vidului şi respectiv. pentru câmpul magnetic din jurul unui magnet în formă de bară. dar nu a fost încă demonstrată experimental.18. Acest fapt se datorează existenţei sarcinilor electrice pozitive şi negative. adică a unui corp cu un singur pol magnetic. aşa cum se poate vedea în fig. Modulul forţei Lorentz se calculează cu relaţia: (4. Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare r Considerăm un câmp magnetic omogen.18. de inducţie magnetică B . la nivelul actual al cunoaşterii ştiinţifice. Ne amintim că liniile de câmp electric sunt linii deschise. în care se deplasează cu viteza r v un corp punctiform electrizat cu sarcina q. Câmpul magnetic nu are sarcini ``monopolare``. Asta arată experienţa şi teoria. este confirmată de teorii moderne.

iar cealaltă 100 . r Din definiţia produsului vectorial rezultă că vectorul F este perpendicular pe planul format de vectorii viteză şi inducţie magnetică. determinând ca traiectoria particulei să devină un cerc. b) Viteza particulei este perpendiculară pe inducţia magnetică (vezi fig. iar forţa Lorentz este şi ea zero. Raza traiectoriei se determină din condiţia menţinerii particulei pe cerc: qvB = mv 2 r (4.19. În acest caz unghiul dintre cei doi vectori este α = π . c) direcţie oarecare. una paralelă cu liniile de câmp magnetic. 4. În acest caz viteza se descompune în două componente. iar forţa Lorentz este maximă: 2 (4. 4. deoarece sin 0 = 0.47) unde termenul din dreapta ecuaţiei reprezintă forţa centrifugă de inerţie. Traiectorii ale particulei în câmp magnetic: r r a) viteza paralelă cu B . 4.a). b) viteza perpendiculară pe B . Forţa Lorentz acţionează ca o forţă de tip central.b).c).19.a) Vectorul viteză este paralel cu vectorul inducţie magnetică (vezi fig.19. Particula nu este deviată de la traiectoria rectilinie.a) F= q v B a) b) c) Fig. c) Vectorul viteză face un unghi oarecare cu inducţia magnetică (vezi fig.46. 4.19. În acest caz unghiul dintre vectori este zero.

conform definiţiei produsului vectorial. pentru care se defineşte vectorul d l (care este ales ca un vector orientat în sensul curentului electric).20. Atunci direcţia forţei elementare de acţiune asupra conductorului parcurs de curentul electric este. Componenta perpendiculară pe B determină o mişcare circulară.48) Fig. Un r element de conductor de lungime dl. Compunerea celor două mişcări determină o traiectorie sub forma unei spirale.3.3.r perpendiculară pe ele. (4.a) F = I ( l × B) r unde se consideră că vectorul l are direcţia curentului electric. 101 . de aceea asupra conductorului aflat în câmp magnetic se va exercita o forţă ce constituie rezultanta tuturor forţelor Lorentz ce se manifestă asupra fiecărui purtător liber de sarcină electrică din conductor. 4. 4. Forţa ce se exercită în câmp magnetic asupra curenţilor electrici. În fig. Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric Cunoaştem faptul că asupra unui corp electrizat aflat în mişcare se exercită acţiunea câmpului magnetic sub forma forţei Lorentz.48) se obţine forţa exercitată de câmpul magnetic asupra întregului conductor de lungime l: r r r (4. 4. se află sub acţiunea unei forţe elementare de acţiune din partea câmpului magnetic exterior de forma produsului vectorial: r r r dF = I(d l × B) nimită forţa lui Laplace electromagnetică. Curentul electric constituie o mişcare dirijată de sarcini electrice. perpendiculară pe planul foii. Prin integrarea relaţiei (4. Datorită componentei vitezei paralele cu B particula se mişcă rectiliniu şi r uniform.20 se poate vedea o porţiune dintr-un conductor rectiliniu parcurs de curentul electric de r r intensitate I şi aflat într-un câmp magnetic de inducţie B.48. Să presupunem că vectorii B şi d l formează planul foii.

chiar fixe fiind. se manifestă un câmp magnetic cu linii de câmp închise. este perpendiculară pe conductor.4. În paragraful 4. Experienţa demonstrează că numai sarcinile electrice aflate în mişcare crează câmpuri magnetice. aşa cum se poate vedea în fig. 4.49) reprezintă legea Biot-Savart.1.1 am considerat efectul câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare. modulul forţei exercitate de câmpul magnetic asupra conductorului este: F=BIl Dacă direcţia vectorului inducţie magnetică formează un unghi α cu direcţia curentului electric. cu centrele aflate pe o dreaptă ce trece prin acest vector. dacă direcţia vectorului câmp magnetic. 102 . crează câmpuri electrice în jurul lor. O sarcină electrică aflată în mişcare faţă de un observator fix. 4. atunci modulul forţei Laplace electromagnetice este: F = B I l sin α 4. Câmpul magnetic creat de un curent liniar.21. Fig. Este natural să ne punem întrebarea dacă nu cumva se crează şi câmpuri magnetice în jurul sarcinilor electrice. B . produce în jurul ei un câmp magnetic cu linii de câmp de forma unor cercuri în plane perpendiculare pe vectorul viteză. Cunoaştem faptul că un curent electric este o mişcare dirijată de sarcini electrice. a) În jurul unui conductor liniar parcurs de un curent electric de intensitate I.3. Câmpul magnetic creat de curenţii electrici În subparagraful 4.r Pentru exemplul considerat mai sus.49) Expresia (4. Înseamnă că în jurul conductorilor parcurşi de curent electric se crează cămpuri magnetice produse de însumarea tuturor câmpurilor magnetice elemetare generate în jurul sarcinilor electrice.21. scriind forţa lui Lorentz.2 am văzut că sarcinile electrice. Intensitatea câmpului magnetic creat la distanţa r de conductor este: H= I 2πr (4.

4. µ0 = 4 π 10-7 Wb /Am.50) pe lungimea l. la distanţa r de el. µ = µ0 µr. reprezintă permeabilitatea magnetică a vidului.23): 103 . µ0 mediului. 4. Câmpul magnetic creat de un curent de o formă oarecare.22. dar noi vom da numai rezultatele integrării pentru câteva cazuri de circuite simple. se integrează relaţia (4.50) r r unde e r este versorul ce descrie direcţia vectorului de poziţie r . aşa cum se vede în fig. 4. trebuie să ţinem seama de relaţia dintre intensitatea şi inducţia câmpului magnetic: r r B=µH unde µ reprezintă permeabilitatea magnetică a mediului. b) Un curent electric de forma unei spire plane circulare. Intensitatea infinitezimală a câmpului magnetic creat de un element de r lunigime d l . Modulul vectorului intensitate a câmpului magnetic este: dH = 1 dl sin ϕ 4π r 2 Dacă dorim să exprimăm inducţia magnetică a câmpului creat în spaţii unde există materie.50) se numeşte legea Biot-Savart-Laplace. aflate în vid. de rază r. crează un câmp magnetic în centrul spirei având vectorul inducţie magnetică perpendicular pe planul spirei (vezi fig. Pentru a determina câmpul magnetic al întregului circuit.22. iar µr reprezintă permeabilitatea magnetică relativă a Fig. Calculele efectuate în cazurile cu circuite electrice de forme complicate sunt dificile. câmpul magentic este suma vectorială a tuturor câmpurilor magnetice create de fiecare porţiune elementară a conductorului.Dacă un curent electric străbate un conductor de o formă oarecare. Expresia (4. este: r r r 1 d l × er dH = 4π r 2 (4.

104 . Pâmăntul are o axă a polilor magnetici.52) Dacă în spaţiul care închide circuitul electric se află substanţă. Câmpul magnetic creat de o spiră circulară.23.24).B = µ0H = µ0 I 2r (4. cu o densitate de spire pe unitatea de lungime n = N/l câmpul magnetic creat pe axa de simetrie este: B = µ0 In 2r (4. liniile de câmp magnetic terestru ies din puncte de pe emisfera magnetică sudică şi intră în puncte de pe emisfera nordică. Inducţia magnetică a Pământului.51) c) În cazul în care avem o mulţime N de spire circulare de lungime l. atunci formulele de mai sus vor conţine permeabilitatea magnetică a mediului respectiv. Fig. 4. 4. care în epoca geologică actuală formează un unghi de aproximativ 150 cu axa poliilor geografici. polii magnetici constituie acele puncte de pe suprafaţa Pământului din care liniile de câmp magnetic sunt verticale. Din acest motiv. Substanţele care alcătuiesc Pământul crează în spaţiul cosmic din jurul planetei noastre un câmp magnetic echivalent cu câmpul din exteriorul unei sfere uniform magnetizate (vezi fig. Întocmai ca la un magnet în formă de bară.

3. Legea lui Gauss pentru magnetism Fluxul magnetic printr-o suprafaţă este definit ca produsul scalar dintre vectorul inducţie magnetică şi versorul normal la suprafaţă.53) r unde vectorul dS este obţinut prin îmnulţirea ariei dS cu versorul normal la ea. dS. multiplicat prin aria suprafeţei considerate.25. 4. Câmpul magnetic terestru. astfel încât vectorul inducţie magnetică să fie constant pe aria dS. 4. Dacă inducţia magnetică nu este constantă pe suprafaţa considerată. Să considerăm o suprafaţă închisă S în jurul magnetului în formă de bară din fig.24. această suprafaţă se împarte în suprafeţe infinitezimale.Fig.5. 4. 105 . Atunci fluxul magnetic total este integrala fuxurilor elementare prooduse prin ariile dS: r r Φ m = ∫ dΦ m = ∫ B dS S S (4.

Această constatare nu este valabilă numai pentru câmpul magnetic considerat.4.54) şi (4. posibilitatea existenţei de sine stătătoare şi independente a polului Nord faţă de polul Sud al unui magnet permanent. obţinem: r r r ∫ B dS = ∫ ∇B dV = 0 S (4.25.54) Utilizând teorema Gauss-Ostrogradski. Nu putem realiza încă nici o combinaţie de magneţi permanenţi şi de 106 . cea de-a doua ecuaţie a lui Maxwell. indiferent de structura surselor de câmp magnetic sau de forma suprafeţei considerate. de exemplu. în acelaşi timp. deci fluxul magnetic prin suprafaţa închisă S este nul. oricâte linii de câmp intră într-o suprafaţă închisă tot atâtea şi ies din ea. ci este o proprietate generală a câmpului magnetic. Astfel.56) constituie.56) Relaţia (4. Semnificaţia fizică a relaţiilor (4. Fluxul magnetic este nul printr-o suprafaţă închisă datorită faptului că liniile de câmp magnetic sunt linii închise. acesta nu a putut fi pus în evidenţă. Observăm că numărul liniilor de cămp care intră în suprafaţa S este egal cu numărul liniilor de cămp care ies din S. până în prezent. Într-adevăr. divergenţa unui vector de câmp este nulă dacă acel câmp nu are surse punctuale (de tip "sarcină electrică de un semn"). Deşi teoria cuantică prevede încă din 1930 existenţa monoplolului magnetic. care ar reprezenta.Fig.55) ceea ce revine la forma locală a legii lui Gauss: r ∇B = 0 (4.56) este mult mai profundă decât faptul strict matematic că divergenţa câmpului magnetic este nulă. Până în zilele noastre nu s-a putut pune în evidenţă existenţa fizică a monopolului magnetic. Aceasta constituie legea lui Gauss pentru magnetism: r r B ∫ dS = 0 S (4. Suprafaţă sferică în jurul magnetului în formă de bară.

Pe cale exeprimentală. aşa cum se poate vedea în fig. Forţa de interacţiune dintre doi curenţi paraleli de acelaşi sens.25. Cauza acestei forţe de interacţiune este faptul că fiecare curent electric generează în jurul său un câmp magnetic.57) Fig. I1 I 2 l 2πd (4. paraleli între ei şi parcurşi de curenţii electrici de intensităţi I1 şi I2 .4. -7 Newtoni pe fiecare metru de lungime 107 .curenţi electrici care să genereze un câmp magnetic radial cu linii de câmp deschise. asemănător câmpului electrostatic creat de o sarcină electrică punctiformă. dacă circulă prin două conductoare electrice paralele de lungime infinită. pe o porţiune de lungime comună l: F=µ unde µ = µ0 µ r. Ampère a stabilt valoarea forţei de interacţiune dintre cei doi conductori.26. 4.6. practic infinit de lungi. Interacţiunea dintre doi curenţii paraleli Se constată experimental că între doi conductori liniari. Relaţia (4. [I] SI =1 Ampère. determină ca forţa de interacţiune dintre ele să fie de 2 •10 comună. În consecinţă. se manifestă o forţă de interacţiune ce depinde de distanţa dintre ei. 1 A reprezintă intensitatea unui curentul electric constant care.4. paraleli de lungime infinită. Dacă cei doi curenţi sunt de sens contrar. Forţa de interacţiune dintre cei doi conductori este de atracţie dacă cei doi curenţi sunt de acelaşi sens. situate în vid la distanţa de un metru unul de altul.57) este utilizată pentru definiţia unităţii de intensitate a curentului electric. fiecare câmp magnetic acţionează asupra celuilalt conductor parcurs de curent electric.3. forţa este de respingere.

4. r Ampère a calculat circulaţia vectorului intensitate a câmpului magnetic. Acest curent electric r crează în jurul său. r În cazul în care conturul (C) nu încojoară complet curentul.59) Densitatea de curent electric este un vector orientat normal la suprafaţa considerată.27. H . I. câmp magnetic produs de curentul electric din circuit. r Introducem vectorul densitate de curent electric. Intensitatea curentului electric se determină prin operaţia de integrare pe suprafaţă a densităţii de curent: r r I = ∫∫ j dS S (4.4. un câmp magnetic de intensitate H . Legea circuitului magnetic Se consideră un mediu omogen (µ = constant) în care se află un contur plan ce înconjoară un conductor foarte lung parcurs de curent electric cu intensitatea I (vezi fig. j . la distanţa r de el. Circulaţia vectorului H produs de un curent liniar infinit lung.58) r Fig. pe conturul (C). prin definiţia: j= dI dS (4.7. în sensul în care circulă curentul electric. scriind astfel legea circuitului magnetic. Această lege afirmă că: vectorul intensitate a câmpului magnetic are circulaţia pe un contur închis egală cu intensitatea curentului electric: (C) ∫ Hd l = I r r (4. Acesta este şi cazul din fig.60) 108 .27).4.4. circulaţia lui H este zero pe acest contur.3.27.

61) ∫ Hd l = ∫∫ (∇ × H)dS = I = ∫∫ j dS (C) SC SC Cantităţile de sub integralele de suprafaţă sunt egale.Folosind formula lui Stokes. transformăm integarala de linie într-o integrală de suprafaţă (această suprafaţă sprijinindu-se pe conturul considerat). Prin definiţie. rotorul unui vector se obţine prin operaţia: r r i j r r ∂ rot H = ∇ × H = ∂x Hx r k ∂ ∂ ∂y ∂z Hy Hz (4. 109 .58) relaţiile (4.63) Ultimele două relaţii constituie forma locală a legii lui Ampère. se obţine: r r ∇×B = µ j (4.60) şi (4. În acelaşi timp.61) şi obţinem: r r r r r r (4. după direcţiile y şi z ). divergenţa unui vector ∂B x ). Aşa cum am văzut în subparagraful 4. acesta reprezintă "viteze de variaţie" a componentei vectorului în direcţie transversală (de exemplu. În ceea ce ∂x reprezintă viteza de variaţie a componentei vectorului pe direcţia sa (de exemplu priveşte rotorul.61) ∫ ∫∫ (C) SC r r unde ∇ × H reprezintă rotorul vectorului H .. Obţinem astfel o altă formă a legii circuitului magnetic: r r r r H d l = ( ∇ × H )dS (4. ele constituie o parte a ecuaţiei a treia a lui Maxwell.4. adică putem scrie: r r ∇×H = j (4. Mărimea lui este egală cu valoarea limită a circulaţiei pe unitatea de arie a planului din jurul punctului considerat. Înlocuim în (4.64) r unde Hx. r r Vectorul rot H = ∇ × H într-un punct reprezintă un vector perpendicular pe planul ce trece prin punctul considerat.62) Dacă se exprimă relaţia anterioară utilizând inducţia magnetică. vitezele de variaţie ale componenetei Bx . Semnificaţia fizică a rotorului.2. Operaţia de rotor. Hy şi Hz sunt componenetele vectorului H .

Legea Faraday În anul 1831 Faraday descoperă pe cale experimentală fenomenul de inducţie electromagnetică. Fig. Câmpul electric indus apare oriunde se manifestă fluxul magnetic variabil (chiar şi în vid. se numeşte inducţie electromagnetică. unde n este versorul normal la suprafaţă: rr Φ = BS = BS cos α (4. 4. Fenomenul de apariţie a tensiunii electromotoare induse printr-un circuit închis prin a cărui suprafaţă se produce un flux magnetic variabil. unde sarcinile electrice lipsesc). aşa cum se poate vedea în fig. Astfel. Apariţia unui curent electric. numit curent indus. Inducţia electromagnetică este fenomenul general de apariţie a unui câmp electric în regiunea din spaţiu în care se manifestă un flux magnetic variabil.65) Faraday a observat că tensiunea electromotoare indusă creşte când viteza de variaţie a fluxului magnetic creşte şi a enunţat legea inducţiei electromagnetice în felul următor: Tensiunea electromotoare indusă într-un contur (C) este egală cu viteza de variaţie a fluxului printr-o suprafaţă deschisă ce se sprijină pe (C) şi este de sens opus acestei variaţii.8. 4. prin buclă poate fi pusă în evidenţă prin instalarea unui ampermetru în circuitul buclei. Tensiunea electromotoare ce apare în buclă se numeşte tensiune electromotoare indusă.28. 110 . Prin definiţie.4.3. Inducţia electromagnetică. Acest fenomen nu este legat de prezenţa unui conductor sau a unui circuit electric. În timpul mişcării magentului ampermetrul indică trecerea unui curent electric. el constată că un flux magnetic variabil prin suprafaţa formată de o buclă de conductor determină apariţia unei tensiuni electromotoare în bucla conductoare. fluxul magnetic reprezintă produsul scalar dintre vectorul inducţie magnetică şi r r r vectorul S = Sn . Când magnetul se mişcă.28. ampermetrul indică trecerea unui curent electric.

pe de altă parte.29 ilustrează un contur (C) şi o suprafaţă oarecare deschisă. prin câmpul magnetic pe care-l generează la rândul său. ce se sprijină pe acesta. 4. Fluxul magnetic prin suprafaţa S este dat de integrarea relaţiei (4. În cazurile cele mai generale fluxul magnetic se calculează prin integrarea fluxurilor elementare produse prin arii infinitezimale dS. 4. putem tansforma integrala de linie dată de (4.67) pe toată suprafaţa: r r r Φ = ∫∫ dΦ = ∫∫ BdS S S (4. E : 111 . egală cu circulaţia vectorului intensitate a câmpului electric: e= (C) r r E ∫ dl (4.68) r unde d l este un vector infinitezimal mic în lungul conturului (C). r r r dΦ = BdS = B cos αdS (4. Fluxul magnetic variabil şi câmpul electric indus de acesta. Suprafaţa a fost împărţită în arii infinitezimale.rr dΦ d (BS) e=− =− dt dt (4. să se opună sensului de variaţie al fluxului magnetic inductor (Legea lui Lenz). Fig.66) Semnul (-) este determinat de faptul că întotdeauna sensul tensiunii induse este astfel încât.68) r integrală de suprafaţă din rotorul intensităţii câmpului electric. Tensiunea electromotoare indusă este. dS.67) Fig. prin care inducţia magnetică poate fi considerată constantă.69) într-o Dacă folosim teorema lui Stokes.29. S.

aflat în câmp magnetic constant. 4.a). deci fluxul magnetic prin suprafaţa închisă de cadru este variabil în timp. Viteza de mişcare a laturii l este constantă.30.69): r r r r⎞ ∂B r ∂Φ ∂⎛ r e=− =− ⎜ ∫∫ BdS⎟ ⎟ = − ∫∫ d∂t dS ∂t ∂t ⎜ S ⎠ ⎝S (4. cea de-a patra ecuaţie a lui Maxwell. în acelaşi Un exemplu de inducţie electromagnetică este cel din cazul circuitului cu arie variabilă. Inducţie electromagnetică într-un cadru dreptunghiular cu o latură mobilă.70) şi (4. a) b) Fig.71) unde am trecut la derivate parţiale deoarece mărimile implicate pot depinde şi de coordonate. Cadrul conductor dreptunghiular.71) se referă al tensiunea electromotoare indusă şi. Aria aflată în câmp magnetic creşte (sau scade) pe măsură ce latura mobilă se deplasează. o altă formă a legii inducţiei electromagnetice.30. Astfel. (4. iar câmpul magnetic este perpendicular pe suprafaţa cadrului şi este constant. relaţiile (4.72) Am obţinut astfel. Latura mobilă are lungimea l. şi. numită şi forma locală. Circuitul este echivalent celui din fig. de aceea. se află într-un câmp magnetic de inducţie B . cantităţile de sub integralele de suprafaţă sunt egale: r r ∂B ∇×E = − ∂t timp. aşa cum se poate vedea în fig. dat de (4.b).30. 4. deoarece în el se induce o tensiune electromotoare datorită variaţiei fluxului magnetic: 112 .e= (C) r r r r E d l = ( ∇ × E )dS ∫ ∫∫ S (4.70) Tensiunea electromotoare indusă este egală cu derivata la timp a fluxului magnetic. 4. cu o r latură mobilă.

De exemplu. i = f( t ). iar S este secţiunea bobinei. B . apare un câmp magnetic indus. l este lungimea. de numărul de spire şi de proprietăţile magnetice ale mediului în care se manifestă câmpul magnetic. B i . 4. Bobină parcursă de un curent variabil. şi care este r de sens opus câmpului magnetic inductor. Autoinducţia.74) r Observăm că datorită curentului electric indus în circuit.31. i = f ( t ). Tensiunea ce apare la capetele bobinei. este de forma: dΦ di = −L dt dt e=− (4.75) unde L este inductanţa bobinei şi care este egală cu: N 2S l L=µ (4. Să considerăm o bobină prin care trece un curent variabil în timp. de formă.31. Fig.73) e=− (4. Orice circuit electric poate fi caracterizat prin mărimea numită inductanţă proprie. Inductanţa unui circuit depinde de mărimea circuitului. dΦ d (Blvt) =− = −B l v dt dt (4.76) unde N este numărul de spire. inductanţa unui solenoid poate fi mult 113 . datorită variaţiei curentului electric prin ea.r r Φ = B S = BS = B l v t deoarece am presupus că la t = 0 latura mobilă era lipită de rezistenţă. Fenomenul de inducţie electromagnetică într-o bobină datorită variaţiei curentului electric ce o străbate se numeşte autoinducţie. ca în fig. 4.

E. care în intervalul de timp dt creşte curentul cu di. La închiderea circuitului.80) de unde rezultă că intensitatea curentului electric din bobină este: 114 . ce conţine o bobină. este: W = ∫ L i di = 0 I 1 L I2 2 (4. care are o permeabilitate magnetică relativă µ r = 700. 4. Φ = L i . Apare deci o tensiune electromotoare autoindusă în bobină. 4. cu inductanţa L.32. dată de relaţia (4. Creşterea de energie este: dW = P dt = U i dt = i L di dt = L i di dt (4.75).mai mare decât cea corespunzătoare vidului.3. În acest interval de timp există o variaţie a fluxului magnetic din bobină. şi o sursă de tensiune electromotoare constantă.32. 4. Circuit electric cu bobină. Inducţia câmpului magnetic din bobină este: B=µ NI l (4. într-un timp scurt intensitatea curentului creşte de la valoarea zero la valoarea sa maximă. prin introducerea unui miez de fier.9. Energia câmpului magnetic Considerăm un circuit electric.77) Sursa exterioară furnizează o putere P = U i. Tensiunea la bornele bobinei devine: U = −e = L di dt (4.78) Energia totală furnizată de sursă. Fig. ca în fig.79) Această energie este înmagazinată în câmpul magnetic din bobină. pentru a creşte curentul de la zero până la valoarea maximă I.

83) deorece volumul bobinei este V = S l.79) şi obţinem energia câmpului magnetic din bobină: W= 1 B2 Sl 2 µ (4.81) Substituim intensitatea curentului electric din relaţia (4. obţinem pentru densitatea de energie magnetică expresia: 1 µ H2 2 w= (4. dată de relaţia (4. Dacă utilizăm intensitatea câmpului magnetic.I= Bl µN (4.82) Densitatea de energie magnetică reprezintă cantitatea de energie din unitatea de volum: W 1 B2 = V 2 µ w= (4.42). 115 .81) în (4.84) Observăm că densitatea de energie din câmpul magnetic este echivalentă densităţii de energie din câmpul electrostatic.

şi prin vid. a cărui existenţă nu se datorează circulaţiei sarcinilor electrice. Putem defini această scădere printr-o derivată parţială la r ∂E ≠ 0 . Curenţi de conducţie şi curenţi de deplasare Să condiderăm un condensator plan cu armăturile în vid. 116 . curent observat pentru prima dată de către James Clerk Maxwell. unde se neutralizează cu sarcinile electrice de semn opus. un curent electric. prin convenţie. ∂t numit curent de deplasare. timp a intensităţii câmpului electric diferită de zero. Apoi condensatorul se descarcă pe o rezistenţă electrică. aşa cum se poate vedea în fig. din acest motiv. Apare.curent de deplasare. 4.curent de conducţie. Descărcarea condensatorului într-un circuit electric: Ic . ci variaţiei intensităţii câmpului electric la timp.3. Densitatea curentului de deplasare este dată de relaţia lui Maxwell. care a fost încărcat cu sarcini electrice de la o sursă exterioară. creând curentul de conducţie.85) În felul acesta s-a pus în evidenţă un curent ce se propagă. Din acestă cauză câmpul electric din interiorul condesatorului scade în timp.10. sensul curentului electric este cel care ar corespunde deplasării sarcinilor electrice pozitive.4. Id . astfel r încât după descărcarea condesatorului E = 0 . 4.33.33. în aşa fel încât curentul care iese din fiecare armătură să fie egal cu cel care intră în ea: r r ∂E jd = ε 0 ∂t (4. de intensitate Ic. Fig. Electronii se deplasează prin conductorii de legătură spre cealaltă armătură. Reamintim că.

4. nu mai este posibil să tratăm câmpurile generate de sarcinile electrice şi de curenţii elecrici în mod independent. Undele electromagnetice sunt unde transversale. 4. curentul de deplasare generează un câmp magnetic. efectuată în paragrafele anterioare ale acestui capitol. aşa cum de întâmplă în fenomenul de inducţie electromagnetică. în forma sa generalizată: r r r ∂E ∇ × B = µ 0 jc + ε 0 ∂t (4. atunci atît în definiţia (4.85) cât şi în ecuaţia (4.86) constituie ultima ecuaţie din sistemul de patru ecuaţii ale lui Maxwell pentru electromagnetism. ce se generează reciproc în timp se numeşte câmp electromagnetic. Propagarea unui ansamblu de variaţii ale câmpurilor electric şi magnetic generează o undă electromagnetică. care sunt 117 . se foloseşte permitivitatea mediului. ε.33. care devine. numite câmp electrostatic şi magnetostatic. sunt variabile în spaţiu.63). În spaţiul din vecinătatea unui câmp electric variabil în timp ia naştere un câmp magnetic variabil în timp. Ansamblul de câmpuri electrice şi magnetice. de exemplu. un câmp magnetic variabil în timp se comportă ca o sursă de câmp electric. Dacă mediul de propagare nu este vidul. aşa cum se întâmplă la încărcarea sau descărcarea unui condensator. Curenţii de deplasare generează şi ei câmpuri magnetice în jurul lor. Definiţia generalizată a curentului dată de Maxwell nu constituie un artificiu de calcul pentru cazul în care nu există sarcini electrice de conducţie. Unde electromagnetice Analiza câmpurilor electrice şi magnetice. Funcţiile de undă ale undei electromagnetice sunt vectorii E şi B . a presupus că acestea nu variază în timp. ε0.85). în locul permitivităţii vidului. Astfel. Unda electromagnetică transportă energia electromagnetică în spaţiu cu viteză finită şi constantă. În mod similar. Intensitatea curentului de deplasare se determină prin integrarea relaţiei (4. dar sunt constante în timp. În cazul unor distribuţii de sarcini electrice variabile în timp şi a unor curenţi electrici variabili în timp.86) În această formă.86) a lui Maxwell. în acelaşi mod ca şi curenţii de conducţie. relaţia (4. De exemplu.4. adică propagarea câmpurilor electric şi magnetic se face r s în aşa fel încât vectorii E şi B sunt perpendiculari unul pe celălalt şi perpendiculari pe direcţia de r s propagare a undelor. aceste câmpuri.Maxwell este autorul renumitului termen suplimentar din ecuaţia locală a lui Ampère (4. între armăturile condensatorului considerat în fig.

reprezintă numărul ce indică de câte ori se reduce viteza undelor electromagnetice în mediul respectiv.87) unde ε0 şi µ0 sunt permitivitatea dielectrică şi. În vid. 118 .dependenţi de coordonate şi de timp. Cu cât temperatura lor creşte. respectiv. conform relaţiei: 1 ε 0 ε r µ 0µ r c εrµr c n v= = = (4. de la lungimi de undă mai mici decăt 10-13 m. La temperaturi ridicate. Toate corpurile emit radiaţii electromagnetice. corpurile emit radiaţii ce au componente din domeniul de lungimi de undă ale sectorului vizibil. sectorul îngust de lungimi de undă din intervalul λ ∈ [350. emiţând unde electromagnetice din domeniul vizibil. viteza de propagare a undelor electromagnetice este: 1 ε 0µ 0 c= = 3 10 8 m s (4. permeabilitatea magnetică ale vidului. nici superioare. În continuare vom folosi toate proprietăţile undelor elastice. 750] 10-9 m formează domeniul vizibil pentru ochiul uman. µr este permeabilitatea magnetică relativă. nici inferioare. Undele electromagnetice se întind pe un domeniu de lungimi de undă foarte extins. Spectrul undelor electromagnetice. Un corp cu temperatura de 300 K (0o C = 273 K) emite radiaţie electromagnetică infraroşie. Viteza cu care se propagă undele electromagnetice este finită şi constantă. către ultraviolet. faţă de viteza lor din vid.1 sunt prezentate domeniile de lungimi de undă ale undelor electromagnetice. iar n este indicele de refracţie al mediului de propagare. până la valori ale lungimii de undă de peste 105 m. invizibilă pentru ochiul uman.88) unde εr reprezintă permitivitatea dielectrică relativă. Aşa cum se poate vedea în diagrama de mai jos. viteza de propagare a undei se reduce. care se aplică şi undelor electromagnetice. viteză neegalată de nici un corp fizic. Această radiaţie este numită radiaţie termică. Dacă propagarea undei se face într-un alt mediu decât vidul. cu atât sursele de radiaţie devin mai strălucitoare. În diagrama 4. În realitate spectrul undelor electromagnetice nu are limite cunoscute. Indicele de refracţie al mediului de propagare. Acest sector al spectrului undelor electromagnetice este reprezentativ pentru ceea ce numim lumină. ca urmare a mişcării termice a moleculelor lor. n. Aceasta constituie viteza luminii în vid.

putem afirma că sursele naturale de radiaţii electromagnetice emit unde electromagnetice formate din suprapunerea unor radiaţii monocromatice.Diagrama 4.1. Lumina albă este rezultatul suprapunerii undelor luminoase având lungimi de undă cuprinse între λ v = 350 nm (unda monocromatică corespunzătoare culorii violet) şi λ r = 750 nm (unda moncromatică corespunzătore culorii roşu). 119 . Spectrul undelor electromagnetice λ ( m) Raze γ Raze X Ultraviolet Vizibil Infraroşu Microunde Unde scurte Unde lungi 103 105 107 109 1011 1013 1015 1017 1019 1021 ν (Hz) 105 103 101 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 10-13 Astfel.

într-un punct situat la distanţa z de sursă. Considerăm o undă electromagnetică monocromatică armonică progresivă liniar polarizată ce se propagă în vid. atingând simultan r r valorile maxime sau minime.). vectorii E şi B îndeplinesc condiţia: r r E=cB (4. Unda electromagnetică este liniar polarizată deoarece fiecare vector al câmpului vibrează într-o r r singură direcţie. în lungul axei Oz (vezi fig. funcţii sinusoidale de coordonate. Frontul de undă este plan.4. iar în orice moment de timp.34 se poate vedea variaţia armonică a vectorilor E şi B în spaţiu.1. 4.90) unde am folosit relaţiile deduse în capitolul 3 pentru cazul undelor elastice. În orice punct din spaţiu vectorii E şi s B sunt funcţii sinusoidale de timp. Unde armnonice progresive Undele armonice sau sinusoidale sunt unele dintre cele mai răspândite tipuri de unde r electromagnetice. ele fiind foarte asemănătoare undelor elastice. funcţiile de undă sunt de forma: ⎧r r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞ ⎪E = E 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ = E 0 sin 2π⎜ − ⎟ ⎝T λ⎠ ⎪ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎨ r r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞ ⎪B = B 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ = B 0 sin 2π⎜ − ⎟ ⎪ ⎝T λ⎠ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎩ (4. 4.34.91) Se poate observa că vectorii sunt perpendiculari între ei şi perpendiculari pe direcţia de propagare a undei. Astfel. la un moment dat de timp. În sursa undei funcţiile ei de undă sunt de forma: r r ⎧ ⎪E = E 0 sin ωt ⎨r r ⎪ ⎩B = B 0 sin ωt (4.89) Atunci. fiind format din planul vectorilor E şi B .4. cei doi vectori variază în fază. r r În fig. 120 . Putem afirma că această figură s-ar putea vedea dacă unda ar fi "fotografiată" cu un aparat care surprinde vectorii de undă la un moment precis. de asemenea. Într-un punct de pe axa de propagare şi la un moment dat. vectorii sunt.

4. definit prin relaţia: k= 2π λ r Numărul de undă. k . Frecvenţa. 121 . λ. şi viteza de propagare. c . ν. lungimea de undă. sunt legate între ele prin relaţia: c ν λ=cT= Reamintim că altă mărime importantă pentru caracterizarea undelor este numărul de undă.34.Fig. k. este un vector orientat în sensul propagării undei. Unda plană monocromatică liniar polarizată.

transformăm funcţiile de undă date de relaţia (4. Modulul vectorului Poynting se determină ţinând cont de relaţia (4. w.90) sub forma: ⎧r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞r ⎪E = E 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ i = E 0 sin 2π⎜ − ⎟ i ⎝T λ⎠ ⎪ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎨ r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞r ⎪B = B 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ j = B 0 sin 2π⎜ − ⎟ j ⎪ ⎝T λ⎠ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎩ (4.4. ale cărei funcţiile de undă sunt date de (4.91) şi de faptul că vectorii r r E şi B sunt perpendiculari între ei: S= ε0 2 E µ0 (4.90).2. Densitatea de energie electromagnetică.95) Ne propunem să calculăm densitatea de energie a unei unde monocromatice liniar polarizate. transportată de undă reprezintă suma densităţilor de energie electrică şi magnetică: 1⎛ 1 2⎞ ⎜ H ⎟ ε0E 2 + ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 ⎠ w= (4. Substituim (4.4. Acest flux de energie electromagnetică este descris de vectorul lui Poynting: r 1 r r r r S= E×B = E×H µ0 ( ) (4.93) r r Vectorul Vectorul Poynting este normal pe planul format de vectorii E şi B şi are direcţia de propagare a undei electromagnetice.34.4. Energia undelor electromagnetice Energia electromagnetică constituie suma energiilor electrică şi magnetică.90) în (4.94) Având în vedere că într-o undă liniar polarizată vectorii de câmp vibrează fiecare pe câte o direcţie şi utilizând notaţiile din fig.92) şi obţinem: 122 .92) Fluxul de energie transportată de unda electromagnetică reprezintă cantitatea de energie electromagnetică ce traversează unitatea de suprafaţă normală la direcţia de propagare în unitatea de timp.

folosind definiţia vectorului Poynting. Pentru distanţe mari faţă de sursă se poate considera că dimensiunile sursei sunt neglijabile. şi obţinem.Unde sferice În medii omogene şi izotrope unda electromagnetică se propagă în toate direcţiile în jurul sursei.96) Calculăm fluxul de energie electromagnetică. t) = A i ( kr − ω t ) e r (4. pentru undele electromagnetice monocromatice liniar polariate: 1 r r 1 2 1 [E 0 sin(ωt − kz)B 0 sin(ωt − kz)] = 1 E 0 E×B = sin 2 (ωt − kz) µ0 µ0 µ0 c S= ( ) Transformăm relaţia anterioară şi obţinem expresia vectorului Poynting al undei electromagnetice monocromatice liniar polariate: c 2 2 E0 sin 2 (ωt − kz) = ε 0 c E 0 sin 2 (ωt − kz) = w c c µ0 2 S= (4.w= ⎞ 1⎛ 1 2⎞ 1⎛ 1 2 2 ⎜ ε0E 2 + B ⎟ = ⎜ ε0E0 sin 2 (ωt − kz) + B 0 sin 2 (ωt − kz) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 µ0 ⎠ 2⎝ ⎠ Folosind relaţia (4. deci că sursa r este punctiformă. 4.3 . atunci ecuaţia undei sferice are forma: Ψ (r. Dacă notăm cu Ψ vectorul de undă al undelor sferice.4.91) obţinem expresia: w= 2 ⎞ 1 2 ⎛ 1⎛ 1 E0 1 1⎞ 2 2 ⎜ ε0E0 ⎟ sin ( t kz ) sin 2 (ωt − kz) ⎟ ω − + = E 0 sin 2 (ωt − kz)⎜ ε0 + 2 ⎜ ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 c µ0 c2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ 2 Utilizăm definiţia vitezei undelor electromagnetice în vid şi calculăm densitatea de energie electromagnetică: w= ⎛ 1 2 1 ⎞ 2 ⎟ E 0 sin 2 (ωt − kz)⎜ ε + µ ε = ε0E0 sin 2 (ωt − kz) 0 0 0 ⎜ ⎟ 2 µ0 ⎠ ⎝ (4. adică unul din vectorii E sau r B .98) 123 .97) Să observăm faptul că fluxul de energie electromagnetică este egal cu produsul densităţii de energie cu viteza undelor electromagnetice.

de aceea ele vor avea faze diferite în P. difracţia. La scară microscopică. Pe un ecran vertical. aşezate simetric faţă de o axă de simetrie.35. 750] nm. utilizând ipoteza corpusculară asupra luminii (Mecanica cuantică). Undele electromagnetice formează numai una din formele de manifestare a interacţiunilor electromagnetice. au suprafeţele de undă de formă sferică centrate în punctul unde este sursa. aşa cum se poate vedea în fig. absorbţia şi polarizarea undelor luminoase se poate vorbi de caracterul ondulatoriu al undelor electromagnetice. Undele emise de cele două surse parcurg distanţe diferite. Deschiderile din paravan formează două surse secundare de lumină. r1 şi r2. Aceste fenomene sunt descrise de teoria macroscopică a luminii.4. interacţiunile electromagnetice se prezintă sub o formă specială. Numim fotoni particulele (corpusculii) care realizează interacţiunile. iar frontul undei este tot o sferă. până în punctul P. În fenomene precum interferenţa. caracterizată de maxime şi minime de interferenţă. diferenţa lor de fază trebuie să fie independentă de timp.4. 4. Distanţa dintre sursele S1 şi S2 este 2l. În punctul P funcţiile de undă ale celor două unde sunt: 124 . situat la distanţa D. r. În anumite condiţii rezultatul interferenţei este o undă staţionară. amortizare a undelor sferice cu distanţa. Condiţia necesară pentru interferenţă este ca undele să fie coerente. de aceea emit unde de aceeaşi amplitudine şi care sunt în fază. la nivel atomic sau subatomic. datorită faptului că amplitudinea undelor sferice scade cu distanţa de la sursă. reflexia şi refracţia. interacţiunile cu atomii. Undele ce se propagă din surse punctiforme sunt unde sferice. corpusculară. iar r este distanţa la care este exprimată funcţia de undă. sursele S1 şi S2 sunt surse coerente. În continuare vom analiza câteva aspecte relevante ale teoriei macroscopice a luminii. Într-un paravan vertical sunt practicate două deschideri. S constituie sursa punctiformă a unei unde electromagnetice monocromatice sferice. radiaţia termică. dispersia. Astfel. SO. efectul Compton. nucleele sau particulele elementare vor fi analizate în capitolul următor. se formează o undă staţionară. Dispozitivul lui Young. între atomi de exemplu. I. ce se prezintă sub forma unei figuri de interferenţă. Interferenţa luminii Interferenţa este fenomenul general al suprapunerii undelor în spaţiu. putem vorbi de o 4. ce se propagă de partea cealaltă a acestui paravan. Fenomene precum sunt efectul fotoelectric. Teoria electromagnetică macroscopică a luminii Lumina vizibilă este acel domeniu al spectrului undelor electromagnetice din intervalul de lungimi de undă λ ∈ [350. Deoarece aparţin aceluiaşi front de undă. Acest aspect se referă la diferenţa de fază dintre undele care interferă: pentru ca două unde să fie coerente.unde A este amplitudinea undei în sursă.

amplitudinea undei rezultante depinde de diferenţa de drum. π.a) (4. În punctele de pe ecran în care se întâlnesc unde a căror diferenţă de drum are astfel de valori încât diferenţa de fază devine: 2π (r2 − r1 ) = 0. deci depinde de diferenţa de fază. dată de relaţia (4.102) (4. unda rezultantă este modulată în amplitudine.101) După cum observăm. Dispozitivul lui Young. Astfel.100).100) Fig. t ) = E 0 sin(ωt − kr1 ) E 2 (r. t ) = E 0 sin(ωt − kr2 ) Diferenţa de fază în P dintre cele două unde este: ∆ϕ = 2π (r2 − r1 ) λ (4.E 1 (r.99. deoarece în aceste puncte are loc relaţia: 125 .b) (4.99.35. 4. ∆r = r2 − r1 . Rezultatul suprapunerii celor două unde în punctele de pe ecran generează o undă staţionară. al cărei vector de undă este de forma: k (r2 + r1 ) ⎞ ⎛ k (r − r ) ⎞ ⎛ E rez = 2E 0 cos⎜ 2 1 ⎟ sin ⎜ ωt − ⎟ 2 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ Amplitudinea undei rezultante din punctul P este: ⎛ k (r − r ) ⎞ E rez = 2E 0 cos⎜ 2 1 ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4. 2n π ∆ϕ = 2 λ se va obţine un maxim de interferenţă. în diferite puncte de pe ecran obţinându-se maxime sau minime de interferenţă: a).

În punctele de pe ecran în care se întâlnesc unde a căror diferenţă de drum are astfel de valori încât diferenţa de fază devine: ∆ϕ = 2π (r2 − r1 ) = π . Sursa punctiformă S produce în punctul M acelaşi efect ca o repartiţie uniformă de surse elementare.π ⎛ k (r − r ) ⎞ cos⎜ 2 1 ⎟ = cos(2n ) = 1 . Irez = 0. în punctul M.. .104) se numeşte condiţia de minim de interferenţă. atunci diferenţa de drum dintre cele două unde este: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (4. 2 2 ⎝ ⎠ Amplitudiena devine Erez = 2 E0.. S2. II. În fig. Undele elementare sferice vor da prin interferenţă o undă rezultantă ce ajunge în punctul M. 4. Distanţa dintre două maximede interferenţă se numeşte interfranjă. . În punctele de maxim de interferenţă se obţine o undă luminoasă cu intensitatea Irez = 4 I0. atunci diferenţa de drum dintre cele două unde este: λ 2 ∆r = r2 − r1 = (2n + 1) (4. în acest caz. În punctele de interferenţă de pe ecran se obţine o anihilare a undelor. numite franje de interferenţă. dispuse pe suprafaţa frontului de undă..103) Relaţia (4.36 se poate vedea frontul pe care se află sursele elementare şi noul front al undei. Difracţia luminii Termenul de difracţie se aplică fenomenelor în care ne interesează efectul rezultant produs de o porţiune limitată a frontului de undă. b). are loc relaţia: π ⎛ k (r − r ) ⎞ cos⎜ 2 1 ⎟ = cos(2n + 1) = 0 . L. 2 2 ⎝ ⎠ Amplitudiena devine Erez = 0. punctiforme.104) minim de Relaţia (4.103) se numeşte condiţia de maxim de interferenţă. adică întuneric. Din punct de vedere fizic nu există nici o deosebire între interferenţă şi difracţie. Dacă diferenţa de fază dintre cele două unde care interferă este un multiplu impar de π/2. Sn... 126 . Principiul lui Huygens. Dacă diferenţa de fază dintre undele care interferă este un multiplu par de π/2. (2n + 1) π λ 2 2 se va obţine un minim de interferenţă deoarece. S1. Pe ecran se obţine o succesiune de maxime şi minime de interferenţă.

datorită drumurilor egale. 127 .105) unde d este constanta de reţea iar α este unghiul sub care se vede punctul P din centrul de simetrie al sistemului. Ea constă dintr-o succesiune de zone opace şi transparente practicate într-un paravan şi aflate la distanţa d una de alta. Pe axa de simetrie. deschideri sau paravane.4. L. a obstacolului este de ordinul de mărime al lungimii de undă a luminii. undele ajung în fază. 4. prezentată în fig.36. L ≈ λ .37 se poate vedea şi intensitatea undei difractate în funcţie de poziţia pe ecran. de lungime de undă λ. deci aici se formează maximul de ordinul 1. este următoarea: d sin α = k λ (4. difracţia se produce numai dacă dimensiunea. Prin difracţie se înţelege fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a undei la întâlnirea unor deschideri de lărgime finită. 4. λ. Pe un ecran vertical se obţine figura de difracţie. Condiţia de a obţine în punctul P maximul de difracţie de ordinul k al unei unde. indiferent de lungimea de undă a undei. Un sistem destul de simplu pe care se produce fenomenul de difracţie este reţeaua de difracţie. Principiul lui Huygens. Atunci când în calea undei luminoase se află obstacole. Prin δ s-a notat diferenţa de drum dintre undele reprezentate în figură. vorbim de fenomenul de difracţie a luminii. De fapt. În fig. O undă plană cade normal pe reţea.37. care constă din maxime şi minime de difracţie.Fig.

Distribuţia câmpului electromagnetic de-a lungul tubului este reprezentată în fig. în (1) nu sunt reprezentate liniile de câmp magentic. care poate fi de exemplu de NaCl şi a cărui constantă de reţea cristalină este de ordinul λ ≅ 2 − 3 Å. Reţeaua de difracţie.38: în (1) sunt reprezentate liniile câmpului electric al undei prin ghidul de undă. 4. 128 . Prin intermediul unui dispozitiv special. Să considerăm un ghid de undă de forma unui tub de secţiune dreptunghiulară. cât şi în secţiune transversală. De aceea singurele reţele de difracţie potrivite pentru radiaţia X sunt reţelele cristaline. Figura de difracţie a razelor X pe cristal este analoagă celei din fig. atât în vedere laterală. 4. adică d ≈ 10 −7 m. O aplicaţie interesantă a difracţieie luminii se realizează când cirstalele sunt bombardate cu Raze X.37. cu laturile a şi b. şi având rezistenţa electrică nulă. caracteristica definitorie a undelor este aceea că se propagă în spaţiu. 4. o reţea trebuie să aibă constanta de reţea de ordinul de mărime al lungimii de undă a luminii. Lungimea de undă a radiaţiilor electromagnetice X este de ordinul λ ≅ 1 Å. iar în (2) nu sunt cele ale câmpului electric al undei electromagnetice. III. numit ghid de undă. De exemplu o reţea de difracţie trebuie să aibă aproximativ 50000 de fante pe 1 cm. este posibilă transmiterea undelor electromagnetice. transmiţănd o anumită formă de energie. Ghidul de undă După cum ştim. Pentru a realiza condiţia de difracţie. Pentru a simplifica explicaţiile. Un fascicol monocromatic de raze X este trimis pe un cristal.Fig.37. în (2) se pot vedea liniile câmpului magnetic văzute de sus.

v g . Componentele undei electromagnetice la trecerea prin ghidul de undă. dar care este în acelaşi timp mai mică şi decât toate frecvenţele de tăiere pentru celorlalte moduri de transmitere. de aceea pentru transmitere se alege acel ghid de undă ale cărui dimensiuni corespund unei frecvenţe de tăiere pentru modul dominant ω 0 < ω . iar frecvenţa undei progresive poate fi continuu variată. adică viteza cu care se deplasează configuraţia de câmpuri din fig. Modul dominant corespunde celei mai mici frecvenţe de tăiere. 4. Viteza de grup este măsurabilă experimental. Expresiile matematice ale celor două viteze caracteristice ghidului de undă sunt următoarele: vf = c ⎛ λ ⎞ 1− ⎜ ⎜2a⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 2 viteza de fază (. Dacă rezistenţa electrică a ghidului de undă este nulă. 4.38. câmpul electric nu are componente tangenţiale la suprafaţa r r interioară a ghidului de undă.104) 129 . Putem distinge două viteze de propagare într-un ghid de undă: viteza de fază. Un ghid de undă transmite unde electromagnetice într-un mod dat.38 se observă modul dominant al ghidului de undă de formă dreptunghiulară. ω . pornind de la frecvenţa de tăiere.Fig.38. atunci viteza de propagare a undei electromagnetice prin ghidul de undă este egală cu viteza luminii în vid. dacă au frecvenţa mai mare decât frecvenţa de tăiere pentru acel mod al ghidului. ale undei electromagnetice sunt în fază. v f . Aşa cum se observă în fig. În practică. a modului de transmisie prin ghidul de undă. undele electromagnetice au o frecvenţă dată. adică viteza cu care se transmite energia undei de-a lungul ghidului de undă. ω 0 .4.4.4. Cele două componente. Dar în realitate. căci putem cronometra timpul necesar ca informaţia (energia) să ajungă de la sursă până într-un punct dat. viteza de propagare în ghidurile de undă este inferioară vitezei undelor electromagnetice în vid. c.38 şi viteza de grup. În fig. E şi B .

unde lărgimea ghidului de undă tinde la infinit. Pentru o frecvenţă dată.a). pe când interferenţa şi difracţia undelor se pot produce în cazul tuturor tipurilor de unde elastice.105) unde a este lărgimea ghidului de undă. În spaţiul liber. iar λ este lungimea de undă a undei în spaţiul liber. ν. Lumina este o undă electromagnetică transversală. vg. Lungimea de undă a undei în spaţiul liber este dată de relaţia λ = c .39. ν lungimea de undă a undei în ghidul de undă. din unda electromagnetică. Fibrele optice sunt un nou tip de ghiduri de undă în care undele electromagnetice se transmit prin reflexii totale pe pereţii interiori ai fibrelor. λ g > λ . putem reprezenta numai r vectorul intensitate a câmpului electric. Fenomenul de polarizare poate fi observat numai în cazul undelor transversale. semnal sau transport de energie nu se poate propaga cu viteze mai mari ca viteza luminii din vid. 4. Polarizarea luminii Am văzut în capitolul 3 că undele transversale în general. aşa cum se vede în fig. care este inferioară vitezei c. E . Pentru a simplifica expunerea. sunt nepolarizate atunci când sunt emise în mod natural.- viteza de grup ⎛ λ ⎞ vg = c 1 − ⎜ ⎜2a⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 2 (4. se obţine egalitatea celor două viteze. λg. deci şi undele electromagnetice.106) Astfel lungimea de undă a undei în ghidul de undă este mai mare decât lungimea de undă din spaţiul liber. O caracteristică importantă este faptul că viteza de fază este superioară vitezei luminii din vid. nu numai la undele transversale. diferă de lungimea de undă din spaţiul liber. 130 . fiind dată de relaţia: vf vf v = =λ f c c ν λ λg = (4. ca o undă nepolarizată. IV. Conform teoriei relativităţii nici un corp. Energia (sau informaţia) undei electromagnetice se transmite prin ghidul de undă cu viteza de grup. Fibrele optice se mai numesc şi ghiduri optice. a → ∞. v g = v f . fiind emisă în mod natural de moleculele din sursele de lumină. c.

Atunci când lumina cade pe polarizor. 4. În fig.39. Undă electromagnetică cu diverse grade de polarizare: a) nepolarizată.40. 4. Fiecare moleculă în parte poate emite o undă transversală liniar polarizată. b) parţial polarizată. în timp ce. care au fost aliniate pe o direcţie privilegiată şi apoi au fost laminate pe o foaie transparentă (suport de acetat de butirat de celuloză). ceea ce însemnă că se selectează o direcţie privilegiată pentru vibraţia vectorului de câmp care are intensitatea maximă. 4.a) b) c) Fig. se transmite numai o componentă polarizată a acesteia.39. dar cum sursa de lumină este formată dintr-un număr foarte de mare de molecule. deci este o undă transversală. intensitatea câmpului electric al undei este mult mai redusă.39. Polarizorii sunt formaţi din lanţuri moleculare polimerizate de alcool de polivinil. c) liniar polarizată.b) se poate vedea efectul unei polarizări parţiale a undei transversale. fiecare act de emisie poate fi orientat întâmplător. Dispozitivele prin intermediul cărora se pot obţine unde parţial sau liniar polarizate se numsc polarizori.c). dar nepolarizată. O undă liniar polarizată este o undă în care există numai o direcţie de vibraţie pentru vectorul câmp electric (vezi fig. 131 . respectiv numai o direcţie de vibraţie pentru vectorul câmp magnetic. pe alte pe direcţii. aceasta din urmă fiind perpendiculară pe direcţia câmpului electric. Unda electromagnetcă emisă de sursă este un amestec aleator de unde electromagnetice transversale. emise de fiecare moleculă. aşa cum se poate vedea în fig. 4.

Componenta transmisă este parţial polarizată şi are culoarea roşie. aşa cum o văd astronauţii aflaţi în nave cosmice sau pe Lună. Polarizarea luminii transmise prin polarizor. în planul polarizorului. obţinându-se componentele sale pe acele direcţii. 4. adică cele care dau pentru ochiul uman senzaţia luminoasă de albastru. Dacă Pământul nu ar avea atmosferă. Un caz special de polarizare a luminii este cel care se întâlneşte în cazul împrăştierii (sau difuziei) luminii. Astfel. culoarea cerului ar apărea neagră tot timpul.40. din care trece mai departe numai componenta care corespunde direcţiei privilegiate de către polarizor. vedem cerul senin (de culoare albastră) şi soarele ca fiind de culoare roşie la apus. În fig. Culoarea diferită a celor două unde se datorează faptului că moleculele din atmosferă au tendinţa de a împrăştia mai mult componentele din domeniul de lungimi de undă scurt. Componenta difuzată este de culoare albastră şi este liniar polarizată într-un plan perpendicular pe direcţia de propagare a undei. 4. Din cauza difuziei luminii pe moleculele din atmosferă. de unde şi culoarea roşie a ansamblului lor. Componentele cu lungimi de undă mai mari sunt lăsate să treacă nedeviate.Fig. iar cea de-a doua transmisă nedeviată. în două componente perpendiculare între ele. Vectorul intensitate a câmpului electric poate fi descompus. una împrăştiată de moleculă sub un unghi de 900.41 se poate vedea fenomenul de împrăştiere a luminii pe o moleculă din atmosferă. Orice mărime vectorială poate fi descompusă pe anumite direcţii. 132 . observăm că unda luminosă se decompune în două unde.

care separă lumina naturală incidentă pe ele în două unde ce se propagă pe direcţii paralele. aşa cum sunt cristalele birefringente de exemplu. deoarece se propagă pe o direcţie paralelă cu raza ordinară. 133 .Fig. cele două unde transmise prin cristalul birefringent pot genera o undă circulară. După cum ştim valoarea indicelui de refracţie determină viteza de propagare a undei. avem de-a face cu compunerea a două mişcări oscilatorii liniare care se adună.41. Dacă se taie cristalul birefringent în aşa fel încât unda incidentă să fie perpendiculară pe axa optică a cristalului. dar decalată faţă de direcţia ei.3. 4. La ieşirea din cristal cele două unde sunt defazate şi produc lumină polarizată eliptic. Ambele unde sunt polarizate liniar. Există şi sisteme optice. Una dintre cele două unde se numeşte raza ordinară. Difuzia luminii soarelui pe o moleculă din atmosferă. În fapt. Acest efect se datorează existenţei a doi indici de refracţie ai cristalului. aşa cum am văzut în subparagraful 3. Deci cele două unde liniar polarizate pe direcţii perpendiculare s-au propagat prin cristal cu viteze diferite. în funcţie de defazajul pe care-l au la ieşire. indicele de refracţie corespunzător razei extraordinare fiind dependent de direcţie. atunci cele două unde nu se mai separă. ştim că. Lumina liniar polarizată reprezintă un anumit tip de unde polarizate. Astfel. ce se propagă pe direcţia undei incidente. dar direcţiile de vibraţie ale vectorilor de câmp formează un unghi drept. iar cealaltă se numeşte raza extraordinară.3. ele propagându-se pe aceeaşi traiectorie cu viteze diferite. liniar sau circular.

1 pentru a studia efectul fotoelectric. intensitatea fotocurentului nu va mai creşte. Efectul fotoelectric este fenomenul de emisie de electroni din metale sub acţiunea luminii. 5. Isat. închise într-un tub vidat). din metalul catodului se emit electroni (numiţi fotoelectroni) care se îndreaptă spre anod. În continuare. dacă se iluminează plăcuţe realizate din metale. cum ar fi zincul. În anul 1888 Stoletov şi Edison au utilizat montajul exeprimental din fig. Sub influenţa luminii. El descoperise efectul fotoelectric. o sursă de curent electric continuu cu polaritatea pozitivă spre anod şi o sursă de lumină monocromatică. acestea emit electroni. Fig. intensitatea fotocurentului creşte până la o valoare de saturaţie. chiar în absenţa tensiunii electrice din 134 . acesta fiind electrizat pozitiv. Bazele fizice ale mecanicii cuantice 5.1. deşi în tub este vid. curentul fotoelectric are o variaţie specifică (vezi fig.1. Observăm că există un curent fotoelectric.5. 5. iar ampermetrul indică intensitatea curentului fotoelectric. 5. oricât de mult s-ar mări tensiunea electrică. Montajul este format dintr-o celulă fotoelectrică (un catod metalic şi un anod sub forma unei grile metalice.2 se numeşte caracteristica I-U a fotocelulei. pe măsură ce tensiunea electrică creşte. Efectul fotoelectric Pentru prima dată în anul 1887 Hertz a observat experimental că. Graficul din fig.2). Astfel. prin intermediul fotoelectronilor eliberaţi din catod se închide circuitul electric din figură. I0. Montaj cu fotocelulă. Se constată că prin variaţia tensiunii electrice din circuit. un ampermentru. La un flux luminos constant.5.

Efectul fluxului luminos asupra caracteristicii I-U a fotocelulei. variaţia energiei cinetice a fotoelectronilor este egală cu lucrul mecanic efectuat de câmpul electrostatic corespunzător tensiunii inverse Uf : 1 m v2 = e Uf 2 (5.3.2. Acest curent electric se datorează fotoelectronilor care. după ce sunt eliberaţi din catod. De remarcat că.5.5. aşa cum se poate vedea în fig. Dacă la ieşire din catod fotoelectronii au direcţia îndreptată spre anod.circuit. Uf. 5. toţi fotoelectronii. chiar şi cei mai rapizi. trebuie aplicată o tensiune electrică inversă (negativă) pe anod. dacă se aplică fluxuri luminoase mai mari.3. pentru a anula curentul fotoelectric.1) Se constată experimental că. Fig. Caracteristica I-U a fotocelulei. La aplicarea acestei tensiuni. ei îl vor atinge chiar fără polarizarea anodului. 135 . se obţin caracteristici I-U ale fotocelulei având curenţii de saturaţie tot mai mari. Conform legiilor dinamicii. au o energie cinetică suficient de mare încât să atingă anodul. Fig. sunt frânaţi.

ν > ν 0 .2) efectul fotoelectric nu se produce. La începutul secolului XX. Nici una constatările experimentale privitoare la efectul fotoelectric nu poate fi explicată cu teoria undelor electromagnetice. de aceea producerea efectului fotoelectric este posibilă la energii nu prea mari ale fotonilor incidenţi. Astfel. Planck a formulat o teorie privind emisia radiaţiei termice sub formă de cuante de energie.4) explică din punct de vedere teoretic toate legile deduse pe cale experimentală pentru efectul fotoelectric. Electronul care a prmit energia fotonului poate fi eliberat din metal. pentru orice valoare (5. Fiecare foton din facicolul incident pe catodul fotocelulei ciocneşte un electron căruia îi cedează energia sa. pentru diferite frecvenţe ale luminii incidente. numiţi fotoni. mai mare decât frecvenţa de prag. efectul fotoelectric este instantaneu. dacă energia fotonului este mai mare decât lucrul de extracţie a electronilor din metal. Relaţia (5. se constată că: pentru fiecare metal există o frecvenţă a luminii. Einstein propune o explicaţie a efectului fotoelectric bazată pe fotoni. Einstein a scris legea efectului fotoelectric sub forma: h ν = L ext + 1 m v2 2 (5. în anul 1905. (5. una din legile efectului fotoelectric este proporţionalitatea dintre intensitatea curentului de saturaţie şi fluxul luminos incident: I sat = γ Φ unde γ este o constantă de proporţionalitate. el presupune că şi într-un fascicol luminos energia este transportată prin spaţiu sub formă de porţii finite.3) Preluând teoria cuantelor. numite cuante de energie. Astfel. Restul de energie a fotonului devine energia cinetică a fotoelectronului emis. de către fotoni. Dacă se măsoară energia cinetică a fotoelectronilor. Uf. care are valoarea h = 6. sub care energia cinetică a fotoelectronilor creşte cu creşterea frecvenţei luminii. Lext. Energia unui foton este proporţională cu frecvenţa undei electromagnetice respective: ε=hν unde h este constanta lui Planck. Conform acestei teorii. 136 .Astfel. prin determinarea tensiunii de frânare.4) Lucrul mecanic de extracţie a electronior este relativ mic la metale.6 10-34 J s. purtătorii cuantelor de energie sunt nişte corpusculi miscroscopici. ν 0 (numită frecvenţă de prag).

5) În acest caz. ν0 = L ext h (5. ν > ν 0 . Dacă frecvenţa luminii are o valoare mai mare decât frecvenţa de prag.7) Aşa se explică una din legile efectului fotoelectric. atunci nu numai că se produce efectul fotoelectric. deci efectul fotoelectric nu se mai produce. Fig. Energia cinetică a fotoelectronilor în funcţie de frecvenţa luminii. dar nu mai are energie cinetică. Fluxul luminos este determinat de numărul de fotoni incidenţi pe suprafaţa catodului în unitatea de timp. Electronul este eliberat din metal.4. Procesul de absorbţie al fotonilor este independent. ν 0 este f recvenţa de prag. ν 0 . În fig. intensitatea 137 . Cu alte cuvinte. De aceea. putem spune că fiecare metal are o frecvenţă de prag proprie. 5. căci lucrul mecanic de extracţie a electronilor este specific fiecărui material.6) Frecvenţa de prag este frecvenţa minimă la care se mai poate produce efectul fotoelectric. dar fotoelectronii au şi energie cinetică la ieşirea din metal: 1 m v 2 = h ν − L ext 2 (5. şi anume că energia cinetică a fotoelectronilor este proporţională cu frecvenţa luminii.4. atunci energia fotonului incident este mai mică decât lucrul mecanic de extracţie. 5. de aceea un flux incident mai mare determină emisia unui număr mai mare de electroni în unitatea de timp. astfel încât energia fotonului egalează lucrul mecanic de extracţie a electronului din metal: h ν 0 = L ext (5. este reprezentată energia cinetică a fotoelectronilor în funcţie de frecvenţa luminii.Să presupunem că frecvenţa fascicolului incident este. Dacă lumina are o frecvenţă mai mică decât ν 0 .

este de forma: m0 v2 1− 2 c m= (5.3).11) Aceasta înseamnă că nu există foton în repaos. comparabilă cu viteza luminii. Fotonul este purtătorul unei energii.10) unde v este viteza relativistă a corpului. În teoria relativităţii a lui Einstein se demonstrează că un corp are şi masă de repaos. obţinem masa de mişcare a fotonului: ε = m c2 = h ν m= hν c2 (5. deci şi intensitatea curentului de saturaţie este proporţională cu fluxul luminos. Fotonul are viteza luminii. v = c. dată de relaţia (5.9) Această ultimă relaţie reprezintă modul în care se determină masa de mişcare a fotonului. Dar Einstein are meritul de a fi extins teoria cuantelor şi pentru propagarea energiei electromagnetice în spaţiu. c. Fotonul este un corpuscul neutru din punct de vedere electric. m0. are totodată energia: ε = m c2 (5.fotocurentului este proporţională cu fluxul luminos incident pe catod. conform teoriei relativităţii a lui Einstein. Are viteza egală cu viteza undei electromagnetice. adică în vid se propagă cu viteza c = 3 108 m/s. Orice particulă care are masă şi viteză.3) şi (5. Aşa cum am spus mai înainte. deci masa lui de repaos este nulă: m0 = m 1− c2 =0 c2 (5. deoarece el nu are masă în această stare. conform cu relaţia (5. Fotonul are impulsul mecanic: 138 . Relaţia dintre masa de mişcare si masa de repaos depinde de viteză şi. adică o viteză foarte mare. El a afirmat pentru prima dată că un foton este o porţie finită de energie şi că fascicolul luminos este format dintr-o mulţime de fotoni ce transportă energia electromagnetică prin spaţiu. un corp care are masa m. Caracteristicile fotonului. numită cuantă de energie.8). Planck introdusese numai teoria emisiei energiei electromagnetice prin porţii discrete de energie (cuante de energie). Conform teoriei relativităţii a lui Einstein.8) Egalând relaţiile (5. are şi impuls mecanic.2). Importanţa teoretică a teoriei lui Einstein.

5. deşi sunt şi astăzi oameni de ştiinţă şi filozofi care nu o acceptă. c . θ. El a determinat mişcarea unui foton înainte şi după ciocnirea lui cu un electron.5.p=mc= hν hν h c= = 2 λ c c (5.2. ce este captată de un detector. arătând că fotonul are impuls şi energie. Se obţine o radiaţie difuzată sub un anumit unghi. constă dintr-o sursă de raze X care emite radiaţie spre un bloc de grafit. Au fost necesare noi confirmări experimentale ale acestei teorii.11) unde am folosit relaţia dintre frecvenţa şi lungimea de undă a undei electromagnetice. Se constată experimental că 139 . 5. ν λ=cT= Teoria cuantelor nu a fost primită cu prea mare entuziasm de lumea ştiinţifică din epocă. a cărui schemă este prezentată în fig. Se constată că razele difuzate au o lungime de undă mai mare decât lungimea de undă a razelor incidente. Diferenţa ∆λ = λ`−λ se numeşte deplasare Compton. Dispozitivul experimental al lui Compton. În anul 1927 el a primit preminul Nobel în Fizică pentru descoperirea efectului cuantic care îi poartă numele. 5. 5. λ`>λ. Efectul Compton În anul 1921 fizicianul Compton a confirmat pe deplin teoria cuantelor de limină prin observarea fenomenului de difuzie a fotonilor din razele X pe electroni. Fig. Razele incidente au lungimea de undă λ. Dispozitivul experimental utilizat de Compton.

Ciocnirea elastică foton-electron.13) (5.14) (5. fotonul este difuzat pe electron.12) r r r unde p f . al electronului. Legea conservării impulsului mecanic în ciocnirea foton-electron se scrie sub forma: r r r p f = p `f + p e (5. în efectul Compton electronul absoarbe numai o parte din energia fotonului.valoarea deplasării Compton depinde numai de unghiul de difuzie θ. fotonului difuzat şi. Fig.5. în urma ciocnirii cu electronul aflat în repaos. Spre deosebire de efectul fotoelectric. 1 Å= 10-10 m.024(1 − cos θ) (Å) unde 1Å reprezintă submultiplul metrului. Electronii primesc energie de la fotonii incidenţi pe blocul de grafit. Are loc o ciocnire elastică între un electron şi un foton.reprezintă energia cinetică primită de electron.6 se vede că. În fig. iar viteza lor este neglijabilă în raport cu viteza fotonilor. p `f şi p e sunt impulsurile mecanice ale fotonului incident.5.6. respectiv. Din legea conservării energiei şi legea conservării impulsului mecanic se poate deduce valoarea frecvenţei fotonului împrăştiat pe electron: λ`−λ = h (1 − cos θ) m0c (5. Explicaţia fizică a fenomenului observat este următoarea: Electronii din blocul de grafit pot fi consideraţi aproape liberi. unde întreaga energie a fotonului era absorbită de electron. Legea conservării energiei în ciocnirea elastică foton-electron se poate scrie sub forma: h ν = h ν`+ E cin e − unde E cin e. Compton a demonstrat că relaţia matematică ce exprimă dependenţa deplasării Compton de unghiul de difuzie este următoarea: ∆λ = 0.15) 140 .

15) este Λ = Å şi reprezintă deplasarea Compton corespunzătoare unui unghi de difuzie θ = 90 o. dar să considerăm o cavitate care are un mic orificiu (vezi fig. particule cu masă. Dacă nu este incadenscent. h = 0. De aceea. adică din domeniul infraroşu. cu atât emisia sa se îmbogăţeşte cu radiaţii din domeniul de lungimi de undă scurte.024 m0c Se constată că se poate explica dependenţa deplasării Compton numai de unghiul de împrăştiere a razelor X . Să presupunem că mai multe corpuri. O fracţiune din energia radiaţiei este absorbită de peretele interior al cavităţii la fiecare reflexie a radiaţiei.7). Se obţine o radiaţie termică la o anumită temperatură. Un corp care absoarbe întreaga energie a radiaţiei care cade pe el se numeşte corp negru. 5. Suprafaţa orificiului se comportă ca un corp negru. fracţiunea din energia radiaţiei care iese prin orificiu este foarte redusă. adică se comportă ca un corp gri. Corpurile vor schimba energie între ele prin radiaţie termică până când ajung la aceeaşi temperatură. De aceea. Corpul negru. Radiaţia lui se numeşte radiaţia corpului negru. energie şi impuls mecanic. Un corp real absoarbe doar o fracţiune din radiaţia incidentă pe el. Corpuri absolut negre nu există în natură. Radiaţia electromagnetică emisă de un corp incandescent are lungimi de undă din domeniul ultaviolet. corpul emite totuşi radiaţie de lungimi de undă lungi. dacă de presupune că razele X sunt formate din fotoni. Aceste particule se comportă ca nişte "bile de biliard" în procesele de ciocnire elastică cu electronii. Radiaţia termică Un corp aflat la o anumită temperatură emite radiaţie electromagnetică în exterior. O radiaţie incidentă pe orificiu se reflectă în interiorul cavităţii de un număr mare de ori. Aceste corpuri sunt în echilibru termic. având temperaturi diferite. Valoarea constantei din relaţia (5.3. numită o radiaţie termică de echilibru. 141 . La echilibru termic energia primită în unitatea de timp de fiecare dintre corpuri este egală cu energia radiată în unitatea de timp. Putem spune că absorbţia radiaţiei de către orificiu este practic totală. se introduc într-o incintă căptuşită. Cu cât temperatura lui este mai ridicată. radiaţia termică este specifică tuturor corpurilor. 5.unde m0 este masa de repaos a electronului. impermeabilă şi cu suprafaţa internă reflectantă.

cu condiţia ca temperatura ei să fie suficient de redusă încât să nu fie ea însăşi luminoasă. se va vedea ca o suprafaţă neagră. De aceea. În general. 5. adică nu conţine unde de o singură 142 . Emisivitatea unei suprafeţe negre ideale este egală cu unitatea. 5.3. Nici o suprafaţă reală nu este absolut neagră. ea depinzănd de gradul de polizare.16) Din definiţie rezultă că fluxul radiant are semnificaţia unei puteri. emisivitatea este o proprietate complexă a suprafeţelor. de temperatură. ε. În caz general. de proprietăţile materialului polizat. Unitatea de măsură pentru fluxul radiant este 1W=1J/s. Mărimi radiante 1) Fluxul radiant. etc. Raportul dinte energia radiată şi intervalul de timp al acestei emisii de energie se numeşte flux radiant: Φ= dW dt (5.Fig. numită emisivitate. se introduce o mărime care să exprime gradul de înnegrire al suprafeţelor reale.7. radiaţia nu este monocromatică.1. Suprafeţele reale au emisivităţi subunitare. Orice suprafaţă care poate să absoarbă toată radiaţia electromagnetică incidentă pe ea. Această suprafaţă se numeşte suprafaţă neagră ideală. Cavitate absorbantă de radiaţie care se comportă ca un corp negru.

Radianţa unei suprafeţe a sursei de radiaţie electromagnetică într-un punct al său reprezintă fluxul radiant emis de acea unitate de suprafaţă. adică pentru mărimi fizice exprimate într-un interval spectral infinitezimal. Densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice este dată de relaţia: 1 ( εE 2 + µH 2 ) 2 w= (5.20) Dacă integrăm densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei electromagnetice pe tot spectrul de lungimi de undă.17) În continuare vom utiliza notaţiile cu indice λ pentru mărimi spectrale. Mărimile integrale se obţin din integrarea mărimilor spectrale corespunzătoare. λ + dλ] : ρλ = dw dλ (5. 143 . R. ρ λ . se defineşte un flux spectral radiant.21) 3) Radianţa. Se constată că radianţa depinde de lungimea de undă şi de temperatura absolută a corpului radiant. pe tot spectrul de lungimi de undă: ∞ Φ = ∫ Φ λ dλ 0 (5. în toate direcţiile: R= dΦ dS (5.23) Prin integrarea relaţiei (5.18) 2) Densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei. aşa că se defineşte radianţa spectrală: rλ = dR dλ (5.19) Densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei electromagnetice. este densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice corespunzătoare unei lungimi de undă λ.lungime de undă.22) Radianţa se exprimă în 1 W/m2. aflată într-un interval spectral infinitezimal λ ∈ [λ.23) pe tot spectrul de lungimi de undă se obţine radianţa integrală. De aceea. El reprezintă fluxul radiant corespunzător unei lungimi de undă λ. obţinem densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice: w = ∫ ρ λ dλ 0 ∞ (5. aflată într-un interval spectral infinitezimal λ ∈ [λ. λ + dλ] : dΦ dλ Φλ = (5.

numită constanta Stefan-Boltzmann şi are valoarea σ = 5.25) Dacă se studiază dependenţa radianţei spectrale de lungimea de undă şi de temperatură. . Atunci. T3.8. radianţa corpului a cărui suprafaţă nu este neagră devine: R T = ε σ T4 II. numită emisivitate. Legea lui Wien (5.La o temperatură dată. Legea Stefan-Boltzmann Se constată exeprimental că radianţa corpului absolut negru depinde numai de temperatura lui absolută. conform legii deduse de Stefan şi Boltzmann: ∞ R T = ∫ rλ dλ = σ T 4 0 (5. care se scrie sub forma: λ max = c T (5. T2. Dacă se măsoară radianţa specifică spectrală la temperaturile T1. Pentru corpuri ale căror suprafeţe nu sunt negre. aşa cum se vede în fig.26) 144 . Wien a formulat legea matematică a "deplasării către roşu" a corpurilor în răcire. graficul funcţiei rλ = f( λ ) fiind o curbă cu un singur maxim. se constată că: . Legile radiaţiei termice I. se introduce o mărime adimensională. ce corespunde unei anumite lungimi de undă.24) unde σ este o constantă universală. se obţin curbe asemănătoare cu cele din fig. în funcţie de temperatură.Cu cât temperatura este mai ridicată. cu atât poziţia maximului curbei rλ = f(λ) se deplasează către lungimi de undă mai scurte. în relaţia: T3 > T2 > T1 ⇒ λ 3 < λ 2 < λ 1 Se spune că maximele "se deplasează spre violet" odată cu creşterea temperaturii. din ce în ce mai ridicate. 5.3.6 10-8 W/m2K4. ε. radianţa spectrală depinde de lungimea de undă. 5.8.5. Emisivitatea este un număr subunitar ce caracterizează suprafaţa corpului radiant. Lungimile de undă corespunzătoare maximelor curbelor de radianţă sunt.2.

(n -1)hν. oscilatorul a emis un foton de energie hν. Legea lui Planck În anul 1905 Max Planck emite ipoteza că emisia (ulterior s-a văzut că şi absorbţia) radiaţiei electromagnetice se realizează în mod discret. prin salturi. hν. Când un oscilator trece dintro stare. pe baza celor două ipoteze. În felul acesta se produce radiaţia electromagnetică. de energie mai mică. legea radiaţiei corpului negru. .A doua ipoteză făcută de Planck a fost că emisia energiei electromagnetice nu se poate face în mod continuu.8 10-3 m K. sub forma matematică următoare: 145 . 5. ci numai în mod discret. Planck deduce.El a presupus că atomii se comportă ca nişte oscilatori electromagnetici care emit radiaţie electromagnetică. Constanta c are valoarea c= 2. Legea lui Wien. Fig. discontinuu. prin cuante de energie: . iar λmax este lungimea de undă a maximului radianţei sale.8. Adică. el emite o cuantă de energie hν. Dar un oscilator cuantic nu poate avea orice energie.unde T este temperatura absolută a corpului radiant. în alta. ci doar multipli întregi ai energiei unei cuante. la emisia unei cuante. III. Legea lui Wien se verifică foarte bine la lungimi de undă scurte. de energie n hν.

Corpurile cenuşii au emisivităţi constante.. La temperaturi mai mari de 2200oC. atunci în legile radiaţiei se introduce emisivitatea corpului. atunci legile radiaţiei termice permit determinarea temperaturii reale a corpului. iar termocuplele sau termometrele nu se pot utiliza la temperaturi mai mari decât 1600oC.T = c1 λ5 1 c ⎛ ⎞ exp⎜ 2 ⎟ − 1 ⎝ λT ⎠ (5. Legea lu Planck conţine toate legile descoperite experimental. pentru care metodele obişnuite de control al temperaturii nu se mai pot aplica. dată de relaţia (5. Dacă acest corp nu poate fi aproximat cu un corp negru. corpurile sunt incandescente. cum sunt cele atinse în cuptoare uzinale.28) b) Dacă se pune condiţia de maxim a funcţiei rλ. iar c este viteza luminii în vid.29) Pirometria are drept scop Legile corpului negru se aplică în tehnica pirometriei optice. de gradul de prelucrare şi de lungimea de undă. metodele de creştere a cristalelor de safir utilizează 146 .27) unde c1 şi c2 sunt constante egale cu: c1 = 2π h c 2 c2 = hc KB unde KB este constanta lui Boltzmann. Dacă emisiviatea nu depinde de temperatură şi de lungimea de undă. se obţine legea lui Wien: drλ . cum sunt: a). printre care se numără şi transferul de căldură. T. se obţine legea StefanBoltzmann: R = ∫ rλ . corpul radiant se numeşte corp cenuşiu. Dacă se integrează relaţia (5. temperatura este atât de mare încât măsurarea experimentală nu este eficientă. Problema acurateţii determinării temperaturii corpului se reduce la corecta determinare experimentală a emisivităţii suprafeţei sale.27) pe tot spectrul de lungimi de undă.rλ . sunt utilizate în prezent pentru a determina temperatura unor incinte în care au loc procese tehnologice la temperatură foarte ridicată.T dλ = σ T 4 0 ∞ (5. Dacă el radiază ca un corp negru. Cunoaşterea proprietăţilor radiative ale corpului incandescent este crucială pentru acurateţea determinărilor de temperatură prin metode optice.T dλ = 0 ⇒ λ max = c T (5. determinarea temperaturii corpurilor foarte calde sau chiar incandescente. care utilizează anumite modele de radiaţie termică. este o metodă recomandată în cazul în care. Modelarea numerică a fenomenelor fizice. T.27) la lungimea de undă şi se anulează derivata. De exemplu. Majoritatea suprafeţelor radiante prezintă emisivităţi dependente de temperatură. se derivează rλ. Metode numerice moderne. de exemlpu.

hν. 147 .10.cuptoare în care temperatura ajunge la 25000C. Se măsoară intensitatea curentului electric de la anod. deoarece temperatura de topire-soldificare a Al2O3 este de 2050 0C. la trecerea unui atom dintr-o stare energetică în alta. Caracteristica I-U a tubului este prezentată în fig. Fig. 5. aşa cum se vede în fig. Aceste instalaţii sunt prevăzute cu pirometre optice care permit controlul foarte exact al temperaturii din incinta de cristalizare. 5. Electronii emişi de filament (care este şi catod. astfel încât ea frânează electronii ce se îndreaptă spre anod. Grila din vecinătatea anodului este negativată. Dipozitivul experienţei Franck-Hertz. în care sunt atomi de mercur. oprindu-i pe cei care nu au suficientă energie cinetică pentru a o străbate. se emite sau se absoarbe o cuantă de energie. în funcţie de tensiunea electrică aplicată pe tub.9. sunt acceleraţi în tub sub o tensiune variabilă.9. 5. Experienţa Franck-Hertz În anul 1914 Franck şi Hertz au dovedit experimental că stările energetice ale atomilor sunt stări discrete şi că.4. Dipozitivul experimental constă dintr-un tub catodic. 5. în acelaşi timp).

9 eV.9 V. energia cinetică Ec1 = 4. electronul este din nou accelerat. prin ciocnire elastică.9 V are o energie cinetică Ec1 = 4. 3·U1 = 3· 4. Atomii de mercur sunt sisteme cuantice. pentru a trece din starea fundamentală într-o stare energetică superioară. Întrebarea care se pune este de ce aceste ciocniri nu pot avea loc oriunde în tub şi la orice energie a electronilor ? De ce trebuie ca electronul să aibă exact energia corespunzătoare unei tensiuni de 4. atunci atomul de Hg primeşte toată energia electronului. Dacă ciocnirea este elastică. De aceea atomul de mercur poate suferi o ciocnire elastică numai cu un electron care are energia cinetică egală cu cuanta sa de energie. Cu cât au loc mai multe ciocniri de acest tip în faţa grilei. Ec1= ε = 4. deoarece electronul respectiv nu mai trece de grilă.6 10-19 J).FIg. (ii) pe a doua jumătate de drum. apoi se repetă şi la tensiuni egale cu multipli de forma: 2·U1 = 2· 4. 148 . unui atom de Hg. este ε = 4. La această energie electronul se apropie de anod. Fără energie cinetică. 1 eV = 1. Prima scădere a intensităţii curentului electric se obţine la tensiunea de U1= 4. Ce se întâmplă la 2·U1= 2· 4. Un electron accelerat la tensiunea U1= 4.9 eV şi poate să o cedeze. astfel încât atinge din nou. ale căror stări de energie sunt discrete.9 V.9 eV (1 eV reprezintă un submultiplu al unităţii de măsură a energiei. Fiecare scădere a intensităţii curentului electric reprezintă o scădere dramatică a numărului de electroni ce ajung la anodul tubului. Un atom nu absoarbe şi nu emite energia decât în cuante de energie. 5. Caracterictica I-U în experienţa Franck-Hertz.9 V.9 eV. odată cu creşterea tensiunii electrice. dar există posibilitatea de a se ciocni cu unul din atomii de Hg aflaţi chiar în vecinătatea grilei. în vecinătatea anodului. ş. Din nou curentul anodic scade. Se poate observa faptul că intensitatea curentului electric la anod scade periodic. a. pe care o poate ceda unui alt atom de Hg. aflat la jumătatea distanţei catod-anod. electronul nu mai poate trece de grila negativată din faţa anodului.10.9 V electronul va fi accelerat astfel: (i) pe prima jumătate a distanţei dintre catod şi anod.9 V ? Sub o tensiune de 2· 4.9 eV. cu atât mai puţini electroni mai pot trece spre anod şi curentul scade.9 V ? Explicaţia rezidă în structura atomilor de Hg. Cuanta de energie necesară atomului de Hg. el atinge o energie cinetică Ec1 = 4.

aşa cum se poate vedea în fig. 5. egală cu diferenţa dintre nivelele energetice între care se face saltul. manifestă unele proprietăţi ondulatorii.12). cum sunt atomii şi nucleele. Caracterul ondulatoriu al fotonului limitează comportamentul său ca particulă. 149 . Trecerea atomului dintr-o stare energetică în alta se poate face numai prin absorbţia sau emisia unei cuante de energie bine determinate. Concluziile acestei experienţe au contribuit la înţelegerea mai profundă a conceptelor de bază ale a teoriei cuantice. studiate în cadrul mecanicii cuantice. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg În fizica clasică starea unui sistem de particule se poate determina prin ansamblul tuturor coordonatelor şi impulsurilor corespunzătoare. Fig. Microparticulele. Ar fi posibilă determinarea simultană a tuturor coordonatelor şi impulsurilor particulelor.5. Dacă o particulă poate fi localizată în spaţiu într-un punct. a fost demonstrată printr-un experiment independent. 5. căci existenţa nivelelor discrete de energie ale sistemelor microscopice.11. nu acelaşi lucru se poate spune despre o undă. Să presupunem că electronii dintr-un fascicol paralel cad perpendicular pe un paravan în care este practicată o fantă de laţime ∆x (vezi fig.Aceste explicaţii ale fenomenului observat experimental au dovedit încă o dată că atomii sunt sisteme cuantice. în care starea lor poate fi descrisă cu ajutorul unor unde. 5.11. 5. Nivele energetice discrete în atomul de mercur. care au nivele discrete de energie.

13.30) Direcţia acestui vector va indica locul de pe ecran unde va cădea electronul. Electronii formează pe ecran o distribuţie de forma celei din r figură. electronii după ce trec dincolo de fantă nu mai formeză un fascicol paralel. p 0 . Fascicol de electroni difuzat pe o fantă. Acest impuls se compune vectorial cu impulsul iniţial şi se obţine un impuls total al electronului după trecerea prin fantă: r r r p = p0 + ∆ px (5. 150 . După cum vedem în figură. Deviaţia electronului la trecerea prin fantă. 5. Fig. ∆px.13.Fig. În concepţia corpusculară se consideră că electronii interacţionează cu marginile fantei şi deviază de la direcţia iniţială. aşa cum se vede în fig. ci sunt difuzaţi în toate direcţiile. 5. Această deviaţie este exprimată print-un impuls suplimentar primit de un electron pe direcţia x.12.5. Să presupunem că măsurăm impulsul electronilor înainte de fantă.

există o relaţie de forma: ∆p x ∆x > h (5.31.31. atunci rezultă o imprecizie la determinarea energiei. Cu alte cuvinte cu cât durata stării energetice este mai scurtă. oricât de precis. iar ∆t reprezintă intervalul de timp cât durează această stare energetică. a liniei spectrale. Între imprecizia la determinarea componentei impulsului.31.b) (5. (531.Datorită faptului că electronul poate intra pe oriunde prin fantă. 151 . Produsul impreciziilor în determinarea simultană a celor două mărimi este mai mare decât 10-34 J s. Heisenberg a afirmat că nu se pot cunoaşte simultan.c) se numesc relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg. de forma: ∆E∆t > h (5.a).b) şi (5. 2π Acelaşi tip de relaţie de nedeterminare se poate exprima şi asupra celorlalte două componente ale impulsului mecanic şi ale coordonatelor corespunzătoare: ∆p y ∆y > h ∆p z ∆z > h (5. ∆px. numite şi particule cuantice. dată de relaţia (5.31.a) unde h = h se numeşte constanta lui Planck redusă. care se realizează în cadrul mecanicii cuantice. o lărgime naturală. ci au aplicabilitate în toate aplicaţiile tehnice ale fizicii microparticulelor.31). Conform relaţiilor lui Heisenberg. ∆ν. De exemplu. ∆x . O precizie foarte bună la determinarea poziţiei ( ∆x → 0 ) determină o nesiguranţă completă asupra componentei impulsului mecanic pe acea direcţie ( ∆p x → ∞ ).33) Există. pe direcţia Ox şi imprecizia asupra coordonatei corespunzătoare. de aceea. care face ca frecvenţa la care are loc tranziţia să fie afectată de o imprecizie de ordinul: ∆ν = ∆E 1 = h ∆t (5. cu atât mai mare este nedeterminarea energiei stării. De aceea studiul particulelor microscopice. o anumită coordonată a particulei şi componenta impulsului mecanic pe acea direcţie. În locul mărimilor fizice impuls mecanic şi poziţie se poate scrie şi o relaţie de nedeterminare între energie şi timp. dacă are loc o tranziţie spectrală de durată finită ( t ≈ 10 −8 s ). nu se poate cunoaşte simultan cu precizie suficient de bună coordonata şi componenta corespunzătoare a impulsului mecanic ale unei microparticule.31.c) Relaţiile (5.32) unde ∆E reprezintă imprecizia la determinarea energiei particulei cuantice. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg nu se limitează numai la procesul cunoaşterii. necesită o abordare diferită faţă de cea specifică fizicii clasice. putem aprecia că ∆x este imprecizia la determinarea coordonatei verticale a particulei.

însăşi lumina trebuie privită ca un ansamblu de fotoni (particule care au viteza luminii). e = 1. difracţia.6 10-19 C.6 10-34 Js. În anul 1924 Louis de Broglie extinde concepţia dualismului corpuscul-undă şi aspura celorlalte microparticule aflate în mişcare. Pe un ecran situat pe direcţia 152 . h = 6. Undele asociate particulelor cuantice se numesc unde de Broglie. pentru tensiuni nu prea mari.5. Figura de difracţie pe care o formează este perfect analoagă cu figura de diracţie obţinută cu lumina pe o reţea de difracţie. de undă şi de corpuscul (dualismul corpulsul-undă). lungimea de undă asociată electronului este de ordinul λ ≅ 1 Å = 1010 m. Astfel. Să evaluăm lungimea de undă asociată unui electron accelerat sub o tensiune U. undele electromagnetice au caracter dual. aşa cum se poate vedea în fig. de masă m şi viteză v. Astfel. la fel ca razele X.6. 5. etc. Ipoteza lui Louis de Broglie Aşa cum am văzut în paragrafele anterioare.25 U Å (5. În accepţia ştiinţifică modernă.14.34) unde h este constanta lui Planck. există fenomene fizice în care particulele se comportă ca unde armonice. Astfel. Lumina comportă două manifestări distincte: (1) este o undă electromagnetică (aşa cum o întâlnim în fenomene ca interferenţa. Acele fenomene fizice ce nu pot fi explicate în cadrul concepţiei clasice privind microparticulele au nevoie de legi fizice noi. El presupune că fiecărui corp. i se asoaciază o undă a cărei lungime de undă este: λ= h h = p mv (5.1 10-31 kg. adaptate acestui gen particular de fenomene ce se desfăşoară în microcosmos.36) unde am folosit constantele m = 9. (2) este un ansamblu de fotoni (care sunt particule întâlnite în efectul fotoelectric. fascicolele de electroni pot fi difractate pe cristale. În anumite cazuri. electronii sunt reflectaţi de cristalul de nichel.).35) Lungimea de undă asociată este: λ= h = p h 2m e U = 12. Ei au trimis fascicole de electroni aceleraţi la diferite tensiuni pe un cristal de nichel. Difracţia electronilor pe cristale a fost pusă în evidenţă de Davison şi Germer în anul 1927. etc). De aceea electronii au proprietăţi analoage undelor electromagnetice de lungimi de undă scurte (raze X). polarizarea. Electronul va avea viteza: 1 mv 2 = eU 2 iar impulsul său va fi: p = mv = 2 m e U ⇒ v= 2eU m (5. efectul Compton.

Atomii cristalului de nichel formează o reţea cristalină ordonată.65 Å. θ. Difracţia electronilor pe un cristal de nichel. asociată electronilor. electronii.electronilor reflectaţi se observă o figură formată din maxime şi minime de difracţie. având constanta de reţea d. Se constată experimental că maximul de difracţie ce corespunde unui unghi de incidenţă θ =500 este al unei unde cu lungimea de undă λexp = 1. observăm o excelentă concordanţă între experiment şi teorie. Experimentul a fost efectuat cu electroni acceleraţi sub o tensiune U= 54 V. din relaţia (5. iar λ este lungimea de undă asociată electronilor. Unghiurile sub care se obţin maxime de difracţie verifică legea lui Bragg a difracţiei: 2 d sin θ = k λ (5.37) unde k este un număr întreg ce desemnează ordinul maximului de difracţie. Se obţine o lungime de undă de Broglie λteor = 1. deşi nu s-a folosit o undă electromagnetică.39 ) Fizica cuantică se ocupă cu studiul microparticulelor ale căror mase şi energii sunt foarte mici.38) Între impulsul mecanic al particulei şi vectorul de undă există următoarea relaţie: p= h h 2π = =hk λ 2π λ (5. se comportă ca o undă electromagnetică cu lungimea de undă de 1. Electronii pot fi reflectaţi de primul plan atomic. Aşadar.65 Å.15 Å. situat în interiorul reţelei. d = 2. care este o interacţiune a particulei 153 . Pe de altă parte. acceleraţi la o tensiune de 54 V. O deosebită importanţă în mecanica cuantică o are procesul de măsurare. Se cunoaşte constanta de reţea a cristalului de nichel.65 Å. particulele cuantice vor avea şi un vector de undă: k= 2π λ (5.36) se poate determina lungimea de undă de Broglie. 5. acceleraţi la o tensiune de 54 V. Figura de difracţie depinde de viteza electronilor şi de unghiul de incidenţă al fascicolului pe cristal. Astfel. θ θ d Fig. sau de altul. Conform teoriei undelor.14.

De exemplu. La măsurarea unui sistem cuantic. interacţia lor cu marginile fantei adăugând o componentă suplimentară la impulsul mecanic. 154 . existând o infinitate de moduri în care se poate realiza suprapunerea stărilor. În fizica clasică perturbaţia exercitată de instrumentul de măsură asupra particulei supuse mărurării ca şi influenţa acestei măsurări asupra determinării simultane a altei mărimi fizice erau suficient de mici. rezultă şi că un sistem cuantic care se poate găsi într-o mulţime de stări. dispozitivul de observaţie-măsură perturbă incontrolabil starea sistemului cuantic. forţându-l să treacă într-una din stările proprii ale sistemului. Stările în care se poate afla sistemul cuantic se numesc stări propprii. Din analiza comportării microparticulelor. Astfel.cuantice cu dispozitivul de măsură. încât să fie considerate neglijabile. se poate găsi şi în starea care rezultă din suprapunerea stărilor respective. Stările proprii ale sistemului cuantic nu sunt perturbate când sistemul interacţionează cu acel dispozitiv de observare-măsurare căruia îi sunt asociate aceste stări proprii. astfel încât perturbaţia pe care intrumentul de măsură o produce asupra particulei cuantice nu mai este neglijabilă. perturbaţia produsă de fantă este principial incontrolabilă. În cadrul fizicii cuantice se aplică relaţiile de nedeterminare al lui Heisenberg. difracţia electronilor printr-o fantă determină schimbarea impulsului lor.

Rezistivitatea electrică reprezintă intensitatea câmpului electric pe unitatea de densitate de 155 . care sunt caracterizate printr-o stuctură ordonată. În acest fel electronii săi de valenţă nu sunt foarte strâns legaţi de atom. Nefiind legaţi de un atom anume. Locul rămas liber în legătura covalentă de unde a plecat electronul se numeşte gol de conducţie. care prezintă o structură de ordine numai pe domenii foarte restrânse. care sunt distanţe caracteristice între atomii reţelei. deoarece în structura lor nu se găsesc electroni liberi. aceşti electroni se mişcă liberi prin metal. Cristalele reale prezintă unele abateri de la această structură ideală. care ocupă locuri în reţea (de exemplu atomi de arseniu în reţeaua cristalului de siliciu). păstrând aceeaşi aranjare la distanţă mare. Atât electronii liberi cât şi golurile de conducţie participă la conducţia curentului electric din cristalul covalent. Deseori putem întâlni atomi străini (impurităţi).1. caracterizată prin interacţii interatomice suficient de puternice pentru a conferi materialului un volum propriu şi o formă proprie. Cristalele covalente se realizaeză cu atomi ai grupei a patra a sistemului periodic. Una dintre caracteristicele importante ale corpurilor solide este comportarea rezistivităţii electrice. Cristalele metalice sut formate din ioni care pun în comun electronii lor de valenţă. aranjaţi altenativ.6. Cristalele ionice sunt izolatoare la orice temperatură. Forţele responsabile de aranjarea atomilor în cristal determină trei tipuri de cristale: (i) cristale ionice. Electronii liberi din metale sunt cei care transportă sarcina electrică prin reţeaua cristalului. ρ. (ii) cristale covalente şi (iii) cristale metalice. Generalităţi Starea solidă este o stare condensată a materiei. Aceşti electroni formează un nor electronic uniform distribuit în reţeaua cristalină. Se spune că un cristal este perfect dacă reţeaua cristalină se prelungeşte neîntreruptă în tot materialul. Aceşti atomi au câte patru electroni de valenţă. pe domenii întinse având aceeaşi configuraţie şi (ii) amorfe. Corpurile solide pot fi: (i) cristaline. Elemente de fizica stării solide 6. Alteori apar dislocaţii în reţeua cristalină. configuraţia fiind diferită în spaţiu. Într-un corp solid distanţa dintre atomii alăturaţi este de ordinul de mărime al norului electronic din jurul fiecărui atom. ei putând circula printre ionii reţelei metalice şi pot conduce curentul electric. La anumite temperaturi. nu foarte ridicate. adică plane de atomi care au alunecat faţă de alte plane ale reţelei cristaline. Solidele cristaline au atomii aranjaţi într-o reţea ordonată. unii dintre electronii de valenţă pot rupe legătura covalentă şi devin electroni liberi în cristal. deoarece fiecare atom de valenţă aparţine în mod egal şi atomului vecin cu care s-a realizat legătura covalentă. Cristalele ionice sunt formate din ioni pozitivi şi ioni negativi ai elementelor chimice. Cele mai importante cristale de acest tip se numesc cristale semiconductoare. Reţeaua cristalină se caracterizează prin constantele de reţea. Astfel metalele conduc curentul electric la orice temperatură. a acestora cu temperatura. În reţeaua cristalină fiecare atom este înconjurat de patru vecini (cei mai apropiaţi) cu care pune în comun câte un electron de valenţă.

iar ∆T= T.1.1. cu atât este mai intens câmpul electric necesar pentru stabilirea unei densittăţi de curent date. α este coeficientul termic al rezistivităţii. Golurile de conducţie sunt sarcini electrice pozitive. cu atât conductivitatea electrică este mai redusă. Creşterea numărului de purtători de sarcină electrică din semicondcutor odată 156 . Cu cât rezistivitatea electrică a unui material este mai mare.curent. Sarcinile electrice de conducţie din semiconductori. Cu cât rezistivitatea electrică este mai mare. atunci când se aplică o tensiune electrică la capetele semiconductorului. Conductivitatea electrică a unui material reprezintă posibilitatea ca sarcinile electrice să fie mobile prin corpuri realizate din aceste materiale. transportă curentul electric. ei devenind electroni de conducţie. fiind slab legaţi de atomii ce formează reţeaua metalică. Variaţia rezistivităţii electrice cu temperatura la conductori şi semiconductori. electrică ce creşte cu a) conductori b) semiconductori Fig.1) unde ρ0 este rezistivitatea la temperatura de referinţă T0.6. sau purtătorii. Aceste corpuri solide nu conduc curentul electric. În metale electronii de valenţă. În SI unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este [ρ] = 1 Ω m. aşa cum se poate vedea în Fig. Procesul de generare de electroni de conducţie şi de goluri constă în ruperea legăturilor covalente dintre anumiţi atomi. Se poate arăta că metalele (conductorii) au o rezistivitate temperatura. deci au rezistivitate infinită. S-a determinat experimental că rezistivitatea electrică a metalelor variază cu temperatura după legea: ρ = ρ 0 (1 + α∆T ) (6. sunt electronii de conducţie şi golurile.T0. Izolatorii nu lasă nici sarcini electrice din afara lor să le străbată.6. ele participând alături de electronii de conducţie la transportul sarcinilor electrice. Izolatorii sunt corpuri solide obţinute prin legaturi ionice. a). la aplicarea unei diferenţe de potenţial. este diferenţa dintre temperatura T la care este exprimată rezistivitatea electrică şi temperatura de referinţă. în care nu se află electroni liberi. astfel încât să conducă curentul electric prin corp. rolul principal fiind jucat de temperatura la care se află semiconductorul: cu cât temperatura este mai mare cu atât creşte numărul de legături covalente din care unii electroni de valenţă sunt puşi în libertate. Semiconductorii formează o clasă aparte în ceea ce priveşte conducţia electrică. Locurile lăsate vacante de aceşti electroni poartă numele de goluri de conducţie.

el rămând foarte slab legat de atomul de As. având câte patru electroni pe învelişul exterior.2. aşa cum se vede în fig. Golul ce-i corespunde nu poate deveni gol de conducţie. de la fiecare atom de impuritate pentavalentă se crează câte un electron de conducţie. adică fiecare atom de Si se comportă ca şi cum ar avea el singur toţi cei opt electroni pe stratul de valenţă. Să considerăm că în topitura de germaniu (grupa a IV-a) se intoduc atomi de arseniu (grupa a V-a). conductivitatea semiconductorilor puri este redusă. Conducţia electrică din semiconductorii puri se numeşte conducţie intrinsecă. de exemplu prin încălzirea cristalului. Întrucât la temperaturi obişnuite numai o parte din electronii de valenţă sunt liberi să participe la conducţia electrică. atunci se crează electroni liberi şi goluri.solid. Reamintim că o structură cu un număr de opt electroni pe ultimul strat îi conferă atomului o stabilitate deosebită.cu creşterea temperaturii reprezintă procesul de scădere a rezistivităţii electrice a semiconductorului în funcţie de temperatură. Siliciul şi germaniul sunt elemente din grupa a patra a sistemului periodic.b). 6. deşi ai lui sunt doar patru. Din această cauză semiconductorii se deosebesc fundamental de conductori. se caracterizează prin egalitatea numărului de purtători de sarcină electrică negativă şi pozitivă. Pentru a mări conductivitatea electrică a semiconductorilor se realizează cristale covalente în care se introduc impurităţi în procesul de solidificare. comportându-se. Dacă analizăm structura unui cristal de Si pur. Acest electron devine electron liber chiar la temperatura camerei. din acest punct de vedere. cu fiecare având în comun câte un electron de valenţă. Dacă printr-un procedeu oarecare. în număr egal. ca un atom de Ge. numit şi strat de valenţă. deoarece fiecărei legături rupte îi corespunde un electron de conducţie şi un gol.6. vom observa că prin realizarea legăturilor covalente atomii sunt astfel aşezaţi încât fiecare atom de Si este înconjurat de patru atomi vecini de Si. deoarece se află în nucleul de As. Semiconductori Semiconductori intrinseci (puri). Concentraţia de impurităţi poate ajunge până la un 157 . Semiconductori cu impurităţi. Astfel structura de pe stratul exterior al fiecărui atom de Si este una de octet. Atomul de As va forma cu patru din atomii de Ge cei mai apropiaţi câte o legătură covalentă. Astfel.1. una din cele mai răspândite fiind solidificarea prin tragere lentă din topitură (cu viteze de tragere de 5-10 mm/h). Atomii de As au cinci electroni de valenţă. Se solidifică amestecul şi se obţine un cristal semiconductor de Ge impurificat sau extrinsec. care constituie "matriţa" de aranjare a atomilor la interfaţa lichid. Creşterea cristalelor semiconductoare se realizează prin difertite metode. În structura cristalină care se formează un atom de arseniu poate ocupa un loc al unui atom de germaniu. el fiind un element din grupa a V-a (pentavalent). Această egalitate se păstrează şi la nivel de concentraţii volumice de sarcină electrică (ni = ne = np). sau intrinseci. utilizând un germene de cristal. se rup unele din legăturile covalente. Semiconductorii puri. Cel del cincilea electron al atomului de As nu va mai fi "legat" de nici un vecin.

se reduce valoarea potenţialului electric din zona de baraj a diodei.2. Fenomenul principal din joncţiunea p-n este difuzia sarcinilor electrice majoritare (goluri în zona p şi electroni în zona n) dintr-una din zone în cealaltă zonă. regiunile fiind separate de o zonă numită joncţiune. care au numai trei electroni în stratul de valenţă.3. Atunci când regiunea p se află la un potenţial pozitiv.b). Dispozitive cu semiconductori Joncţiunea semiconductoare p-n. Dioda semiconductoare. de aceea electronii sunt purtători majoritari.a). aşa cum se poate vedea în fig. Atunci când se inversează polaritatea aplicată pe diodă.6. iar semiconductorii impurifiaţi cu impurităţi de tip p sau de tip n se numesc semiconductori extrinseci. numit semiconductor de tip p. Dacă se conectează o joncţiune p-n într-un circuit electric exterior. prin intermediul impurităţilor de concentraţie controlată se numeşte conducţie extrinsecă. În aceste condiţii. Trecând în zona în care electronii sunt majoritari.atom la 1010 atomi de germaniu. adică cu potenţialul pozitiv la zona p. se constată că dispozitivul conduce curentul electric dacă polarizarea este cea indicată în figură. 158 . golurile din zona p se vor recombina cu unii din electronii din acestă zonă. pe care-l vom descrie calitativ. Acest tip de conducţie electrică. Acest tip de semiconductor se numeşte de semiconductor de tip n. Cele două tipuri de purtători contribuie la formarea curentului prin diodă. în care se manifestă conducţia înt-un singur sens prin joncţiune. astfel că este facilitată trecerea golurilor din regiunea p către regiunea n. deoarece numărul electronilor de conducţie este mai mare decât numărul golurilor de conducţie. unii din electronii majoritari în zona n vor difuza în cealaltă zonă. La contactul celor două zone se realizează o regiune de baraj: în zona n se află o sarcină electrică pozitivă netă (obţinută prin difuzia electronilor în zona p). Aplicând o tensiune variabilă în circuitul din fig. Concentraţia electronilor de conducţie este mai mare decât cea a golurilor de conducţie. se obţine o diodă semiconductoare. iar în zona p se află sarcină electrică negativă (obţinută prin difuzia golurilor spre zona n). Dispozitivele electronice semiconductoare au în prezent cea mai mare răspândire. ca de exemplu atomi de Galiu. Aceste dispozitive utilizează joncţiunea p-n. În joncţiune ia naştere un câmp electric orientat dinspre zona n spre zona p. se obţine un semiconductor cu un număr mai mare de goluri de conducţie decât electroni de conducţie.2. deci mai ridicat decât regiunea n. putem afirma că joncţiunea semiconductoare p-n funcţionează ca diodă. câmpul electric din zona de baraj creşte şi mai mult. Comportarea joncţiunii p-n ca diodă se datorează mecanismului de conducţie electrică a celor două zone. combinându-se cu unele goluri de acolo. formată dintr-un cristal de germaniu (sau siliciu) ce a fost impurificat într-o regiune cu atomi pentavalenţi (de tip n) şi în alta cu atomi trivalenţi (de tip p). împingând electronii din zona p în zona n şi golurile din regiunea n spre regiunea p.6. iar a electronilor din zona n către regiunea p. În cazul în care se folosesc atomi trivalenţi. 6. La rândul lor.

atunci golurile din emitor se pun în mişcare şi trec prin bază.6. Se observă că tensiunea bază-colector este cu polarizare inversă. Ele trec apoi şi prin colector.2. Tranzistorul p-n-p în circuit.6. emitor şi colector.2. Dioda semiconductoare O analiză cantitativă a procesului arată că relaţia dintre tensiunea şi intensitatea curentului electric prin diodă este de forma: ⎛ eU ⎞ kT ⎟ I = I0 ⎜ e − 1 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ constanta lui Boltzmann.6.3. În mod similar. De aceea la polarizare negativă pe zona p a diodei se obţin curenţi foarte reduşi (vezi fig. spre joncţiunea bază -colector. generând un curent electric prin rezistenţa din circuitul bază159 . Ue.3. Aceste curent reprezintă efectul polarizării inverse a unei joncţiuni p-n. Dar dacă între emitor şi bază se aplică o tensiune directă.b). e este sarcina electronului. Tranzistorul. Un tranzistor este un dispozitiv format din două joncţiuni p-n.2) unde I0 este o constantă caracteristică tipului de semiconductor. Fig.6.Dar în regiunea n concentraţia de goluri este foarte redusă (se datoreză numai conductivităţii intrinseci şi migraţiei din zona p). prin colector să treacă un curent foate redus.6. ceea ce va determina ca în absenţa sursei dintre emitor şi bază. iar T este temperatura absolută. Cele trei zone ale tranzistorului se numesc bază. fiind legate în circuitul tranzistorului p-n-p ca în fig. aşa cum se vede în fig. în zona p concentraţia de electroni este redusă. a) Joncţiunea p-n în circuit b) caracteristica curent tensiune Fig. aşezate în (6. k este configuraţia p-n-p sau n-p-n.3.

realizându-se circuitul integrat. Tensiunea din circuitul colectorului. Astfel prin circuitul colectorului trece un curent a cărui intensitate este controlată de curentul din circuitul emitorului.colector. controlează puterea electrică disipată pe rezistorul R. care devin tot mai compacte. de unde rezultă miniaturizarea ansamblelor. tranzistori. Uc. Circuitul integrat. urmată de gravarea unor configuraţii ale circuitelor electronice se obţine îmbinarea funcţiei mai multor diode. Dacă Uc >Ue. rezistenţe şi condesatori pe o singură plăcuţă semiconductoare. tranzistorul funcţionează ca amplificator de tensiune. dar mai complexe şi mai sofisticate. Suprafaţa circuitelor integrate este de circa 2 mm2. Prin procesul de depunere pe un suport a unor straturi de material. 160 .

1973 14.B.E.Cross.V. 1983 4. Ed. C. Bucureşti. Bucureşti.Dorobanţu.Plăviţu şi co-autori. Mecanica clasică.Vrejoiu şi colectiv.W. 1975.”Politehnica” din Timişoara. 5.H. Cursul de Fizică de la Berkeley.Tehnică.Bibliografie 1.A. Al. volumele I-III. Ed.Haber-Schaim. Editura Didactică şi Pedagogică.P. Mecanică pentru perfecţionarea profesorilor. Curs de Fizică generală.Halliday şi R. Bucureşti. Radiaţia şi propagarea undelor electromagnetice. Bucureşti.Feynman. Bucureşti. Bucureşti.Nicolau. 2003 7.Timoreva. 1973 11.Cross. Ed. Bucureşti. Ed. D. 1983 3. Fizică. Colecţia “LICEU”. Vol. C. Fizica. Ed. I. Didactică şi Pedagogică. Probleme de mecanică fizică şi acustică. Editura Politehnica. Didactică şi Pedagogică. Fizică. 1971 16. 1982 17.B. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Ghidul profesorului. R. Teoria corpului solid. A. Bucureşti. H.Popov şi I. Ştiinţifică.D. 1983 10. Ed. E.A. Bucureşti. J. Fizica. Bucureşti.Sears. Radiaţia electromagnetică. 2001 6. Bucureşti.Constantinescu.Dodge.Friş şi A. Bucureşti. 1981 15. Editura Politehnica. V. Didactică şi Pedagogică. Ed. Ed. Didactică şi Pedagogică. Electricitate şi magnetism. Fizica.Resnick. Prefaţă de C.W. S. J.Hristev. Mecanică şi acustică. A. Colectiv Catedra de Fizică.Walter. Ştiinţifică şi Enciclopedică. între teamă şi respect. U. Bucureşti. Teste grilă de Fizică pentru examenul de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior.Nicolau. Textul elevului. Ed.Young. Bucureşti.H. Didactică şi Pedagogică. Univ. D. J. Ediţia a II-a. 1984 12. Ed. J. Fizica Modernă. Editura Politehnica. M. PSSC. Ed. Ed. Supliment de teme avansate. 1975 8. F. Bucureşti. U.Davîdov. Ed. J. Elemente de fizică generală. 1989 14. 1974 9.Walter.Academiei RSR. Academiei RSR. Volumele I-IV.Dodge. Fizică. PSSC. J.Haber-Schaim. Compendiu de Fizică pentru admitere în învăţământul superior. 1973 13.S.Damian. Editura Tehnică. Didactică şi Pedagogică. 1969 2. 2002 161 . E.Zemansky.Necula.

162 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->