"POLITEHNICA" UNIVERSITY OF TIMIŞOARA

_________________________________________________________________________

DEPARTMENT OF PHYSICS
P-ţa REGINA MARIA 1, 300004 TIMIŞOARA, ROMÂNIA tel: ++ 40.256.40.30.91 e-mail: fbarvinschi@etv.utt.ro fax: ++ 40.256.40.30.21 http://www.fizica.utt.ro

_________________________________________________________________________

Curs de Fizică generală, in format electronic, pentru studenţii din învăţământul tehnic din Timişoara

Fotografie realizată de Andreja Pisnik, artist fotograf şi Assistent Manager la Editura Elsevier, Amsterdam, Olanda, 2004.

1

Prefaţă
Lucrarea de faţă conţine teme legate de programa de fizică pentru studenţii din învăţământul tehnic, cu precădere pentru cei de la învăţământul profilelor electrice (Electronică şi Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare şi Electrotehnică). Cursul universitar se adresează studenţilor din anul întâi la Politehnică, fiind destinat studiului de-a lungul unui semestru universitar. Un curs general de Fizică ar trebui să cuprindă capitolele: mecanică, fizică moleculară şi termodinamică, electricitate şi magnetism, optică, fizică atomică şi nucleară, fizică cuantică şi fizica solidului. Dintre aceste capitole, în acest curs universitar ne vom rezuma la studiul pe scurt al legilor mecanicii, incluzând studiul oscilaţiilor şi undelor elastice. Vom aborda apoi fenomenele electromagnetice. Aceste capitole ale fizicii clasice sunt urmate apoi de scurte introduceri in fizica cuantică şi în fizica solidului, deoarece acestea din urmă constituie capitole ale fizicii moderne, cu aplicaţii noi în tehnică. Notiţele de curs au fost elaborate după ce acest material a fost parcurs, în ultimii ani universitari, împreună cu studenţii de la Colegiul “Multimedia” şi cu cei de la cursul de cinci ani, ingineri, de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, a Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Considerăm, de aceea, că temele alese cuprind noţiunile elementare de fizică necesare viitorilor ingineri. Primul capitol cuprinde o introducere în Fizică, având scopul de a pregăti studenţii cu limbajul, mărimile fizice fundamentale şi unităţile lor de măsură, precum şi cu unele operaţii vectoriale. Capitolul al doilea se referă la teme specifice ale mecanicii clasice, prezentând principiile fundamentale şi teoremele generale din dinamica punctului material. În capitolul trei se prezintă diverse tipuri de oscilaţii armonice, diferitele metode de compunere ale oscilaţiilor, urmate apoi de o introducere în teoria undelor elastice. Capitolul al patrulea este dedicat electromagnetismului, prezentând într-o formă concentrată şi câteva teme principiale din teoria macroscopică a undelor electromagnetice (lumina). În capitolul cinci se realizează o trecere în revistă a bazelor fizice ale mecanicii cuantice, adică a acelor experienţe ce au condus la formularea mecanicii cuantelor de energie. Capitolul şase prezintă teme din fizica solidului, incluzând cateva elemente ale teoriei benzilor de energie din semiconductori.

2

CUPRINS
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7. 4. 4.1. Introducere in Fizică Noţiuni fundamentale ale Fizicii
Operaţii vectoriale

7 7 12 15 15 18 21 27 27 28 33 33 35 39 44 48 51 53 56 59 59 62 66 69 72 77 78 80 80 3

Mecanică clasică Noţiumi generale Principiile fundamentale ale dinamicii Teoreme generale în dinamica punctului material Oscilaţii şi unde Noţiuni generale Mişcarea oscilatorie armonică ideală Compunerea mişcărilor oscilatorii armonice Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi pulsaţie Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de frecvenţă diferită Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Mişcarea oscilatorie amortizată Analogie între oscilaţiile mecanice şi cele electromagnetice Oscilaţii forţate. Rezonanţa Rezonanţa Consideraţii energetice ale oscilaţiilor forţate Unde elastice Unde armonice unidimensionale Consideraţii energetice asupra propagării undei Reflexia şi refracţia undelor elastice Unde staţionare Interferenţa undelor Difracţia undelor Polarizarea undelor elastice transversale Introducere în electromagnetism Câmpul electromagnetic

4. 4. 4. 4.4. 4.4.3. 4.2.5.3.3.3.1. 4.2. 4.1.4.4. 4.4.3.1. 4.2.2. 5.1. 4. 5.2.7. 5.3.2.4.3.6.2. Potenţialul electric Magnetostatica Câmpul magnetic Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric Câmpul magnetic creat de curenţi electrici Legea lui Gauss pentru magnetism Interacţiunea dintre doi curenţii paraleli Legea circuitului magnetic Inducţia electromagnetică.3. 4.3.10.9. 4.6. 5. 4. 4.3.1.1. Legea Faraday Energia câmpului magnetic Curenţi de conducţie şi curenţi de deplasare Unde electromagnetice Unde armnonice progresive Energia undelor electromagnetice Unde sferice Teoria electromagnetică macroscopică a luminii Bazele fizice ale mecanicii cuantice Efectul fotoelectric Efectul Compton Radiaţia termică Mărimi radiante Legile radiaţiei termice Experienţa Franck-Hertz Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg Ipoteza lui Louis de Broglie 4 80 82 84 86 89 91 94 96 99 99 100 101 102 106 107 108 110 114 116 117 121 121 123 124 134 134 139 141 142 146 147 149 152 . Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice Legea conservării sarcinii electrice Electrostatica Câmpul electric Fluxul electric Legea Gauss pentru câmpul electric Forma locală diferenţială a legii lui Gauss. 4.2. 4.5. 5.2.1.4.3.2.8. 5.1.3.3. 5.5.2. Prima ecuaţie Maxwell Caracterul potenţial al câmpului electric. 5. 4. 4.3.3.3. 5. 4. 4.4.3. 4.4. 4. 4.2.

3. 6.6. 6. 6.1.2. Elemente de fizica starii solide Generalităţi Semiconductori Dispozitive cu semiconductori Bibliografie 155 155 157 158 161 5 .

seriile 1997-1998 şi 1988-1999. I Electrenergetică. “bobocii din semestrul doi”. 6 . ingineri. an I ETc ingineri. pentru răbdarea cu care au ascultat acest curs de Fizică generală şi pentru ajutorul acordat întru cizelarea notiţelor de curs. seriiile 1997-1998 şi 1998-1999. studenţi rândul lor. generaţia 2001-2002. ar zice strămoşii. Aceste notiţe de curs universitar on line sunt dedicate copiilor mei. dar nu la Ştiinţe Fizice. care nu sunt însă citaţi. Recunoştinţa mea sinceră se adresează. I şi III Inginerie de Afaceri în Electrotehnică. sub a cărui supervizare apare acest curs universitar de Fizică generală în format electronic. Le mulţumesc tuturor acestor studenţi. deşi ea va fi urmată de mulţi alţi colegi.dr. studenţilor din seria B. În fapt. până la forma lor actuală. dar nu în ultimul rând. seria 1996-1997. Conf. seria B. Nu în ultimul rând. doresc să le mulţumesc studenţilor din anul I ETc. O singură observaţie aş avea. Este o premieră pentru Catedra de Fizică a Universităţii “Politehnica” din Timişoara. care m-au ajutat să introduc textul şi care au ales figurile din capitolele de Electromagnetism şi Mecanică cuantică. Din fericire. Adinel şi Bogdănel Barvinschi. dar lejeră: au uitat să specifice sursa bibliografică a unor figuri. I Electronică şi Telecomunicaţii. deoarece venim la Universitate ca să învăţăm.Cuvânt de mulţumire Mă simt onorată pentru posibilitatea de a le mulţumi studenţilor din anii I Electromecanică. Mii de scuze autorilor acestor figuri minunate. din generaţia bobocilor anului universitar 2001-2002. seriile 1999 până în prezent. Dar nu este prea grav. noştri. dar şi urmaşii. colegiul “Multimedia”.Duşan Popov. prietenului şi colegului din Catedra de Fizică. putem conchide că un curs universitar ideal nu există. de asemenea.

În secolul trecut au fost introduse noi capitole ale fizicii. termodinamica. fizica supraconductorilor. Mărimile fizice definesc proprietăţi ale corpurilor sau caracterizează procese în care schimbările ce survin pot fi descrise cantitativ. care evoluează în timp. Această comparare (sau măsurare) se realizează cu ajutorul unui instrument de 7 . 1. Înţelegerea legilor fizice ale universului nostru a devenit din ce în ce mai profundă de-a lungul veacurilor. Fizica a fost numită mult timp ştiinţa măsurării. Fenomenul fizic (procesul sau transformarea) reprezintă o succesiune de modificări ale unui anumit corp. studiază cele mai simple dar. Introducere in Fizică Fizica. viteza. completări sau generalizări.1. Exemple de mărimi fizice sunt: masa. sau sistem de corpuri. Cea mai importantă misiune a fizicii este stabilirea legilor generale care pot explica modul în care se defăşoară fenomenele fizice observate în natură. de aceeaşi natură. fizica solidului. scopul acestui demers ştiinţific fiind înţelegerea fenomenelor ce se desfăşoară în universul cunsocut de om până în prezent.1. de aceea multe legi ale fizicii au suferit modificări. Măsurarea este un proces prin care se compară mărimea fizică respectivă cu o mărime bine definită. ce a fost aleasă ca unitate de măsură. fizica particulelor elementare. biofizica. deoarece studiul fenomenelor fizice implică măsurarea mărimilor ce le caracterizează. Noţiuni fundamentale ale Fizicii Fenomen fizic. temperatura. putem vorbi de caracterul pluridisciplinar al ştiinţei în general. Observaţia. optica. electromagnetice. În acest sens. Scopul fizicii este acela de a descoperi şi aplica legile care guvernează interacţiunile dintre corpurile materiale sau dintre corpurile materiale şi diferite câmpuri de forţe. deoarece multe din fenomenele studiate se situează deseori la graniţa dintre mai multe domenii ştinţifice. în acelaşi timp. cum ar fi: fizica plasmei. fiind una din ştiinţele fundamentale ale naturii. după o anumită lege. electromagnetismul. fizica nucleară. şi cele mai generale forme de mişcare sau de transformare ale materiei. În mod tradiţional. termice. raţiunea şi experienţa formează metoda ştiinţifică de studiere a naturii. fizica se împarte în mai multe domenii: mecanica. Din acest punct de vedere. pe măsură ce oamenii de ştiinţă au realizat descrieri tot mai complexe ale naturii. fizica semiconductorilor. etc. Mărime fizică şi măsurare. fizica studiază toate procesele mecanice. etc. sarcina electrică. Toate schimbările de acest fel formează obiectul de studiu al fizicii şi sunt evaluate calitativ şi cantitativ prin observaţii.

sunt: CGS (centimetru-gram-secundă) şi MKfS (metrukilogram-forţă-secundă). Mărimile vectoriale sunt determinate prin valoarea lor numerică (numită mărimea vectorului sau modulul vectorului). cunoscut sub sigla SI. sunt aceleaşi indiferentr de sistemul de unităţi utilizat pentru a le exprima. m = 2 kg. De-a lungul timpului s-au utilizat diferite sisteme de unităţi de măsură. 10-3 mili-. Dar legile fizicii. 10-6 micro-. oamenii au avut libertate în alegerea mărimilor fizice şi a unităţilor lor de măsură.. De exemplu.măsură. 10-2 centi-. Mărimile fizice scalare sunt determinate numai prin valoarea lor numerică. se utilizează următoarele prefixe: Pentru multipli: 101 deca-. Iată cîteva exemple de unităţi de măsură: 1metru pentru lungimi. Modul de scriere al unui vector este următorul: (i) 8 . distanţa se determină prin măsurare cu o riglă. 10-12 pico. şi anume pentru unghiul plan. steradianul (sterad). Dintotdeauna. Toate celelalte mărimi fizice şi unităţile lor se exprimă cu ajutorul mărimilor fizice şi al unităţilor lor fundamentale. 103 kilo-. iar timpul prin măsurare cu un ceas. În ceea ce priveşte multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură. 1 secundă pentru durate. viteza reprezintă raportul dintre distanţa parcursă şi durata deplasării corpului. Alte mărimi fizice sunt mărimi derivate. 1012 tera-. Unele mărimi fizice sunt mărimi fundamentale. 10-9 nano-. Alte Sisteme de Unităţi. Un exemplu de mărime scalară este masa unui corp. 1 kg pentru mase. Pentru submultipli: 10-1 deci-. 106 mega-. în afară de SI. În zilele noastre se utilizează cel mai frecvent Sistemul Internaţional de Măsură. De exemplu. De aici a rezultat un anumit grad de arbitrar în exprimarea mărimilor fizice. care exprimă relaţii între mărimi fizice măsurabile. radianul (rad) şi pentru unghiul solid. 102 hecto-. care utilizează următoarele mărimi şi unităţi fundamentale: Mărimea fizică fundamentală Lungimea Masa Timpul Intensitatea curentului electric Temperatura absolută Intensitatea luminoasă Cantitatea de substanţă Unitate de măsură 1 metru 1 kilogram 1 secundă 1 amper 1 kelvin 1 candelă 1 mol Simbol m kg s A K candelă (cd) mol Două unităţi suplimentare se adaugă celor de mai sus. ele fiind definite numai prin descrierea procedeului de măsurare. pentru a le exprima. O parte a literaturii de fizică este scrisă în sistemul CGS. De exemplu. deoarece era sistemul cel mai răspândit în secolele XVIII şi XIX. ele fiind definite prin formule de calcul ce utilizează mărimile fundamentale. adică seturi de mărimi fizice fundamentale şi de unităţi de măsură corespunzătoare acestora. în locul masei se poate alege ca mărime fundamentală forţa. Mărimile fizice pot fi mărimi scalare sau mărimi vectoriale. prin direcţia şi sensul vectorului. 109 giga-. Cele mai frecvente sisteme de unităţi întâlnite în practică.

Dimensiunea unui corp se stabileşte prin compararea sa cu un alt corp. care generează un câmp vectorial. în fiecare punct din regiune. i. v. Trebuie să existe o concordanţă între: (i) rezultatele analizei ştiinţifice a unui anumit fenomen (exprimate printr-o lege). Prin observaţii sau prin determinări experimentale. De asemenea. În spaţiul tridimensional sunt suficiente trei numere care să descrie poziţia unui corp în spaţiu. Experiment fizic. care reprezintă 1650763. Spaţiul şi lungimea. se poate prevedea starea viitoare a unui sistem fizic. ele stabilindu-se în funcţie de durata unui anumit fenomen fizic periodic uniform. Timpul reprezintă o măsură a duratei proceselor fizice. În paragraful 1. sau (ii) prin litere cu caractere mai groase. TCs. locul lor în spaţiu se modifică în funcţie de mişcarea pe care o efectuează. Legile generale care guvernează fenomenele fizice se numesc legi fizice. Pe baza legilor fizice se poate analiza un anumit fenomen care este observat în natură sau în laborator. Toate celelalte lungimi se exprimă prin compararea cu acest metru-standard. Se numeşte câmp fizic regiunea din spaţiu unde se manifestă o anumită mărime fizică şi unde. v . el fiind "locul" în care se desfăşoară fenomenele fizice. care este tridimensional. în scopul înţelegerii unor fenomene fizice. arie. Etalonul de lungime actual este metrul. etc. în funcţie de mărimea fizică ce le caracterizează. experimentele trebuie să îndeplinească unele condiţii. vibraţii atomice sau moleculare). volum.r r r r r F. considerat etalon de lungime. Aceste numere sunt determinate prin 9 . Măsurarea timpului se poate face cu ajutorul unor mişcări periodice (oscilaţii mecanice. Pentru a fi considerate valabile. în urma unor anumite tranziţii între două stări energetice. Secunda este definită pe baza perioadei. oamenii descoperă aceste legături şi stabilesc relaţiile cauzale între schimbările diferitelor mărimi fizice ce caracterizează fenomenele respective. Observaţiile dirijate efectuate în laborator. la Sévres (lângă Paris). E. Anumite fenomene sau procese fizice pot avea legături cauzale bine definite. F. Câmp fizic. Câmpurile fizice pot fi câmpuri scalare sau câmpuri vectoriale. lăţime. Lege fizică. E .2 vom prezenta operaţiile vectoriale utilizate cel mai frecvent.73 lungimi de undă ale radiaţiei portocalii a atomului de Kripton-86 la tranziţia 2p10→5d5 în vid. a. mărimea fizică are o anumită valoare. păstrată în condiţii de presiune şi temperatură constante. având anumite dimensiuni (lungime. aplicând legi fizice specifice. unitatea de timp este secunda. standardul pentru unitatea de măsură a lungimii este distanţa dintre două linii paralele trasate pe o bară de platină-iridiu. a sau F. Timp. i . grosime. Spaţiul constituie o noţiune filozofică. Unităţile şi etaloanele de timp au evoluat de-a lungul timpului. v. se numesc experimente. Spaţiul fizic convenţional este spaţiul euclidian. v. În prezent. el fiind măsurat prin durata unui anumit proces.). În mod formal. Corpurile fizice ocupă un anumit loc în spaţiu. E. E. a radiaţiilor emise de atomii izotopilor de Cesiu-133. i . (ii) vectorii câmp electric dintr-un nor de ploaie. (ii) observaţiile dirijate din laborator (experiment) şi (iii) observarea fenomenului în natură. a . i. Exemple de câmpuri fizice sunt: (i) temperatura dintr-o cameră. De asemenea. care formează un câmp scalar. Modulul vectorului poate fi scris r r r r r sub forma: F . a.

Axele sistemului de referinţă au câte un vector unitate. Modulul vectorului de poziţie este dat de relaţia: (1. numit versor. sau două distanţe şi un unghi (coordonate cilindrice). Versorii axelor sunt r r r vectorii i . Punct material. exprimat în funcţie de coordonatele carteziene sub forma : r r r r r = x i +y j+z k Numerele x. Sistemul de referinţă este format dintrun sistem de trei axe perpendiculare între ele în spaţiul tridimensinal şi un ceasornic. se numeşte punct material. cele trei numere care descriu poziţia corpului sunt proiecţiile.2) Relaţia (1. ale punctului care constituie centrul de masă al corpului. punctul material se numeşte mobil.2) a fost introdusă şi în geometria analitică. de modul unitate.1 se prezintă un sistem de referinţă. în aşa fel încât să se poată determina distanţe şi durate de timp. În fig.alegerea Sistemului de referinţă faţă de care se raportează corpul. Alte sisteme de coordonate utilizează o distanţă şi două unghiuri (coordonate sferice).1 este dată de vectorul de poziţie. Pe durata deplasării sale. Poziţia mobilului M din fig. j si k.1. Modul în care se exprimă poziţia corpului în spaţiu depinde de sistemul de coordonate. şi a cărui direcţie dă sensul pozitiv al axei respective. 10 .1. Un corp fizic cu dimensiuni neglijabile şi având masa concentrată într-un punct. pe cele trei axe ale sistemului de referinţă. Aproximaţia de punct material constituie cel mai simplu model fizic. numit centru de masă. Acestea se numesc coordonatele carteziene ale corpului.1) r = x 2 + y2 + z2 (1. în care axele de coordonate sunt Ox. şi z se numesc coordonatele carteziene ale punctului M. y. De regulă. pentru a exprima distanţa dintre două puncte în spaţiu. Oy şi Oz.

Fig. 11 . 1.1. Coordonatele carteziene ale punctului M.Sistem de referinţă.

a doi vectori este dată de diagonala paraleogramului având ca laturi cei doi r r r r r vectori cu originea comună. Fig.1. Suma vectorilor Suma. produs scalar sau produs vectorial. aşa cum se poate vedea în fig.2. sau după trei direcţii arbitrare în spaţiu. Reciproc. sau rezultanta.2. atunci s = a + b este suma lor. Operaţii vectoriale Să considerăm că doi sau mai mulţi vectori acţionează într-o zonă din spaţiu. orice vector poate fi descompus. Ne interesăm de rezultatul compunerii vectorilor. Această regulă de adunare a vectorilor se numeşte regula paralelogramului. obţinându-se componentele vectorului după acele direcţii. se aplică succesiv regula paralelogramului. linia care închide poligonul format de vectori reprezintă suma lor vectorială.2. Suma a doi vectori. Fie vectorii a si b . după două direcţii arbitrare în plan. Pentru aplicarea regulii poligonului. 12 . 1. sau se foloseşte regula poligonului. obţinând doi vectori coplanari. care poate însemna: adunare. fiecare având originea în vârful celui pe care-l precede.1.3. vectorii sunt reprezentaţi unul după altul. 1. În acest caz. aşa cum se vede în fig.3) În cazul compunerii a mai mulţi vectori. având originea în originea primului vector şi vârful în vârful ultimului vector. Modulul vectorului rezultant se calculează cu formula lui Pitagora generalizată: s = a 2 + b 2 + 2 a b cos α (1.

Regula poligonului. date de relaţia (1. Componenetele ortogonale în plan ale unui vector.4) a = ax + ay = ax i + ay j Atunci când se fac proiecţiile vectorului pe cele trei axe de coordonate carteziene. r Componentele vectorului a se pot aduna. şi reprezentate în fig. se obţin r componentele ortogonale în spaţiu ale vectorului a .1.4.5) Fig. 1.1. r Componentele vectorului a în plan sunt ax şi ay: r r r r r (1. r r r r r r r a = ax + ay + az = ax i + ay j + az k (1.4. rezultând modulul vectorului. Dacă cele două direcţii (sau trei în reprezentarea tridimensională) sunt perpendiculare între ele.5. 2 2 a = a2 x + ay + az 13 .5). aşa cum se vede în fig. 1.3. atunci componentele vectorului se numesc componente ortogonale.Fig.

bz sunt componentele celor doi vectori. Dacă se cunoaşte unghiul format de cei doi vectori. Prin produsul vectorial a doi vectori se obţine o mărime vectorială. Produsul scalar a doi vectori este mărimea scalară dată de operaţia: r r a ⋅ b = a ⋅ b ⋅ cos α = a x b x + a y b y + a z b z (1.7) Vectorul rezultant al produsului vectorial a doi vectori este orientat perpendicular pe planul format de cei doi vectori. 1.5. az. Produs scalar a doi vectori. având sensul dat de regula burghiului drept. bx.Fig. În urma operaţiei de produs scalar a doi vectori se obţine un scalar. ay. atunci modulul vectorului obţinut prin produsul vectorial este de forma: r r a × b = a b sin α unde α este unghiul dintre direcţiile celor doi vectori. iar ax. by.8) 14 . (1. dată de rezultatul determinantului următor: r r r i j k r r a × b = ax ay az bx by bz (1.6) unde α este unghiul dintre direcţiile celor doi vectori. Componentele unui vector în spaţiu. Produs vectorial a doi vectori.

2. Fig.2. dat de relaţia (1. Fie un punct material M. este de forma: r r r r r = x i +y j+zk 15 (2. mecanica este acea parte a fizicii care studiază mişcarea mecanică a corpurilor şi condiţiile de echilibru ale acestora. Ecuaţiile de mişcare dau forma traiectoriei mişcării corpului. Traiectoria punctului material într-un sistem de referinţă cartezian.1. aflat în mişcare pe o traiectorie în spaţiu.1). Mai precis.1. ca în fig. "Principiile fundamentale ale ştiinţelor naturii".2. 2.1) .1. Traiectoria indică poziţiile succesive în spaţiu pe care le va ocupa corpul de-a lungul mişcării sale. Problema mecanicii este stabilirea ecuaţiilor de mişcare ale corpurilor. Mecanică clasică Mecanica clasică se bazează pe legi ale naturii ce au fost formulate de Isaac Newton în anul 1686 în lucrarea sa. Vectorul de poziţie al punctului material. Noţiumi generale Cunoaşterea mişcării unui corp presupune stabilirea localizării lui în spaţiu şi în timp. devenită celebră.

care reprezintă o notaţie uzuală pentru derivata În formula (2.4) am folosit notaţia dt vectorului deplasare în raport cu timpul. adică viteza instantanee reprezintă derivata în raport cu timpul a vectorului deplasare: r r − r1 r ∆r dr = = = lim 2 v = lim ∆t → 0 ∆ t ∆t → 0 t − t dt 2 1 • ⎯ ⎯→ r (2. se obţine din limita când ∆t tinde la zero în relaţia (2. Având în vedere faptul că versorii axelor de coordonate sunt vectori constanţi.Distanţa parcursă de mobil în decursul mişcării este dată de vectorul deplasare. ale vectorului .2.3) Viteza momentană. x. (şi intervalul de timp în care s-a efectuat deplasarea: vm = ∆r r2 − r1 = ∆t t 2 − t 1 (2. Fig. y şi z. obţinându-se viteza momentană sub forma: r ⎯→ • • r • r • r r dr ⎯ = r = x i +y j+z k v= dt viteză momentană: 16 (2. Vectorul viteză momentană este tangent la traiectorie. ∆r .3).2. sau instantanee. (2.2. 2. ale punctului material.4) • r ⎯→ dr ⎯ = r . vx. Vectorul viteză momentană. aşa cum se vede în fig.2) Viteza medie a punctului material este raportul dintre vectprul deplasare. rezultă că derivarea în raport cu timpul a vectorului de poziţie se aplică doar coordonatelor. vy şi vz.5) unde derivatele în raport cu timpul ale coordonatelor reprezintă componentele. definit ca: ∆r = r2 − r 1 unde r1 si r2 sunt vectorii de poziţie ai punctului material în momentele t1 şi t2.

sau instantanee.9) Notaţiiile fizice respective. deci este a doua derivată în raport cu timpul a vectorului deplasare: r r ⎯→ • r ∆v d ⎛ dr ⎞ d 2 r ⎯ = = v = a = lim ⎜ ⎟= ∆t → 0 ∆ t dt ⎝ dt ⎠ dt 2 •• ⎯⎯→ r (2. sau z reprezintă derivatele de ordinul doi în raport cu timpul ale mărimilor •• •• 17 .7) Acceleraţia momentană. x .⎧ • dx ⎪ x = dt = v x ⎪ • dy ⎪ = vy ⎨ y= dt ⎪ ⎪ • dz ⎪ z = dt = v z ⎩ (2. y. a punctului material este definită ca derivata vectorului viteză în raport cu timpul.8) Componentele vectorului acceleraţie momentană reprezintă derivatele în raport cu timpul ale componenetelor vitezei particulei: • ⎧ •• d 2 x = = x v x = ax ⎪ dt 2 ⎪ • ⎪ •• d 2 y ⎨ y = 2 = vy = a y dt ⎪ • • • ⎪ d2z = = z v ⎪ z = az dt 2 ⎩ (2. ⎯⎯→ •• •• r .6) Acceleraţia medie a punctului material reprezintă variaţia vectorului viteză împarţită la intervalul de timp corespunzător acestei variaţii: r ∆v am = ∆t (2.

In aceste sisteme de referinţă este valabil principiul inerţiei. obţinute prin generalizarea observaţiilor experimentale. Principiul forţei sau a doua lege a dinamicii. Aşa cum ştim. Conform acestui principiu. Principiile fundamentale ale dinamicii Rezolvarea problemelor de mecanică clasică se bazează pe câteva principii fundamentale. Prin intermediul forţelor. Newton a descoperit faptul că o forţă care acţionează asupra unui corp îi imprimă acestuia o acceleraţie. corpurile acţionează unele asupra altora. [F]SI = 1 N. c = 3 108 m/s. de aceea mişcarea are caracter relativ. Să considerăm un călător aşezat într-un vagon de tren.2. sau dacă rezultanta tuturor forţelor este zero".2. adică mişcările ce se desfăşoară cu viteze mult mai mici decât viteza luminii în vid. Cele trei principii. atunci mişcările lor se supun principiilor relativităţii restrânse ale lui Einstein. ce se deplasează rectiliniu şi uniform. Călătorul se poate găsi într-una din stările mecanice următoare: (i) este în repaus. în raport cu un sistem de referinţă legat de Soare. proporţională cu forţa şi invers proporţională cu masa corpului. ce au fost formulate de Galilei şi de Newton. mişcarea este caracterizată în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar. sunt suficiente pentru a explica toate mişcările mecanice clasice. (ii) este în mişcare rectilinie uniformă cu o viteză egală cu viteza trenului faţă de un sistem de referinţă legat de Pământ. Câmpurile de forţe sunt şi ele răspunzătoare de transmiterea interacţiunilor mecanice. Galilei a formulat principiul relativităţii mişcării mecanice. În acest sens. Mişcarea unui corp asupra căruia acţionează mai multe forţe a căror rezultantă este nulă sau asupra căruia nu acţionează nici o forţă se numeşte mişcare inerţială. având ca unitate de măsură în SI 1 newton. rezultanta egală cu zero a unui număr oarecare de forţe este echivalentă cu inexistenţa forţei. (iii) este în mişcare accelerată. Principiul inerţiei Principiul inerţiei a fost formulat prima dată de Galilei şi este cunoscut sub forma următoare: "Un corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă atâta timp cât asuprea lui nu se exercită nici o forţă. transmiţând mişcarea mecanică. Toate sistemele de referinţă ce se mişcă rectiliniu şi uniform se numesc sisteme de referinţă inerţiale. Forţa este o mărime vectorială. în raport cu sistemul de referinţă legat de tren. Dacă vitezele punctelor materiale se apropie de viteza luminii în vid. Principiul inerţiei introduce noţiunea de forţă. De aceea el a scris legea a doua a dinamicii sub forma: 18 . deoarece Pământul este în mişcare accelerată faţă de Soare.

acţiunea şi reacţiunea. derivata ei în raport cu timpul este nulă. putem deduce forma cea mai completă a definiţiei forţei pentru un corp de masă constantă. 19 . iar relaţia de mai sus devine: r r r d(m v ) dv =m (2.12) F= dt dt Astfel. Rezultă că forţa se poate exprima şi sub forma: r • • r r d2 r F=m =mr dt (2.10) Masa este o măsură a cantităţii de materie conţinută în corp. Prin integrarea acestor ecuaţii. sunt aplicate simultan şi la corpuri diferite. Principiul acţiunii şi reacţiunii. legea se scrie sub forma: r r dv F=m dt Viteza este prima derivată în raport cu timpul a vectorului de poziţie. În acest caz este vorba de interacţiunea mutuală simultană şi nu de o cauză şi un efect. se obţin legile de mişcare ale corpurilor.11) Pornind de la impulsul mecanic al corpului.r r F=ma (2. de-a lungul dreptei care uneşte cele două corpuri.13) (2. (2. legea fundamentală a dinamicii se scrie sub forma: r r dp F= dt sau. Derivăm impulsul mecanic în raport cu timpul: r r r dv dp d(m v ) dm r = = v+m dt dt dt dt Dacă masa este constantă. ţinând cont de condiţiile iniţiale. sub forma unor ecuaţii diferenţiale de ordinul doi." Cele două forţe. " Oricărei acţiuni i se opune întotdeauna o reacţiune egală în modul şi de sens contrar. în cazul corpurilor de masă constantă. Cantitatea de mişcare sau impulsul unui corp se defineşte ca produsul dintre masa şi vectorul viteză al corpului: r r p=mv Unitatea de măsură pentru impulsul mecanic este [p]SI =1 kg m s-1.14).14) Ecuaţiile de mişcare se obţin din legea (2.

. mişcarea este relativă.. toate sistemele de referinţă inerţiale sunt absolut echivalente. Din punct de vedere mecanic. Cel mai simplu exemplu de forţă de inerţie este forţa centrifugă din mişcarea circulară. + Fn = ∑ Fi i =1 (2.Principiul independenţei acţiunii forţelor Experimental. Din acest principiu rezultă posibilitatea înlocuirii unui ansamblu de forţe. Nici un sistem de referinţă inerţial nu poate fi considerat absolut. Din acest punct de vedere. Prin urmare... În acest caz legile lui Newton nu mai sunt valabile şi cu ajutorul experienţelor mecanice efectuate în interiorul sistemului putem determina acceleraţia acestuia. 20 . În sistemele de referinţă neinerţiale se excercită forţele de inerţie. nici o experienţă mecanică efectuată în interiorul unui sistem de referinţă inerţial nu ne permite să determinăm mişcarea rectilinie şi uniformă sau starea de repaus a sistemului de referinţă faţă de stelele fixe (adică faţă de alte sisteme de referinţă inerţiale). se constată că fiecare dintre forţele la care este supus un corp acţionează independent de celelalte forţe aplicate corpului. F1 . F2 .15) Principiul relativităţii din mecanica clasică.. Lucrurile se schimbă radical atunci când avem de-a face cu sisteme de referinţă neinerţiale. afirmând că toate legile mecanicii rămân neschimbate faţă de orice sistem de referinţă inerţial. Mişcarea mecanică este raportată la sisteme de referinţă. În anul 1632 Galilei enunţă principiul relativităţii în mecanica clasică. . Fn . deoarece orice experienţă mecanică dă acelaşi rezultat în ambele cazuri. Din interiorul vagonului de tren din exemplul anterior nu ne putem da seama dacă acesta merge uniform şi rectiliniu sau stă pe loc. prin rezultanta lor. în mişcare rectilinie şi uniformă (sisteme de referinţă inerţiale). sau în mişcare accelerată (sisteme de referinţă neinerţiale). egală cu suma vectorială: → → → → n → → → → R = F1 + F2 + . toate fiind egal îndreptăţite. adică aflate în mişcare accelerată. Sistemele de referinţă pot fi în repaus.

se obţin legile ce guvernează unele mărimi fizice ale punctului material (impuls mecanic. Teorema impulsului Impulsul mecanic sau cantitatea de mişcare este un o mărime vectorială ce caracterizează starea de mişcare mecanică a punctului material. vectorul moment cinetic este orientat perpendicular pe r r planul format de vectorii r si p şi are sensul dat de regula burghiului drept. Atunci când asupra punctului material se exercită forţe. J .17) constituie teorema conservării impulsului mecanic: Impulsul mecanic al punctului material este constant dacă asupra acestuia nu acţionează forţe. 21 . Teorema momentului cinetic r Momentul kinetic. sau dacă rezultanta lor este nulă.17) Relaţia (2. acesta îşi schimbă impulsul mecanic. putem deduce teorema impulsului: r r dp F= dt Forţa care acţionează asupra punctului material este egală cu variaţia impulsului mecanic al acestuia în unitatea de timp. al punctului material este rezultatul produsului vectorial dintre vectorul de poziţie şi impulsul punctului material: r r r r r J = r × p = r × mv (2. Aceste legi se mai numesc şi teoremele generale în dinamica punctului material.2. Această teoremă de conservare se extinde şi asupra sistemelor de puncte materiale: Într-un sistem fizic izolat faţă de mediu. t r t2 r r 2r d p = F dt = F ∫ ∫ ∫ dt = F(t 2 − t 1 ) 2 1 t1 t1 (2. energie. moment cinetic). Momentul cinetic este exprimat în SI în: [J]SI = 1 kg m2 s-1=1 J s. Dacă forţa este constantă. Aplicând legea fundamentală a dinamicii.3. atunci impulsul mecanic rămâne constant. sau dacă rezultanta forţelor exterioare exercitate asupra sistemului este nulă.18) Conform definiţiei produsului vectorial. impulsul mecanic al sistemului se conservă. r r s dp F=0⇒ = 0 ⇒ p = constant dt (2.16) r r r p 2 − p1 = F(t 2 − t 1 ) Dacă forţa este nulă. Teoreme generale în dinamica punctului material Ca o consecinţă a principiilor fundamentale ale dinamicii. impulsul mecanic va creşte în timp.

21) constituie teorema conservării momentului cinetic. putem deduce teorema momentului cinetic: r r r r r r dv r dp d r r dJ M = r × ma = r × m = r× = (r × p ) = dt dt dt dt deoarece derivata în raport cu timpul a momentului cinetic este: r r r r r dp r r dp d r r d r r r dp r (r × p ) = × p + r × = v × mv +r× = 0+ r× dt dt dt dt dt În calculele formale de mai sus am ţinut cont de faptul că produsul vectorial al vitezei cu impulsul mecanic este nul. Deplasarea punctului r r material pe drumul infinit scurt. obţinem expresia teoremei momentului cinetic: Variaţia momentului cinetic al unui punct material în unitatea de timp este egală cu momentul forţei care acţionează asupra punctului material. cei doi vectori fiind paraleli (sin 0o = 0). d r . atunci momentul cinetic se conservă. r r r dJ (2.Momentul unei forţe care acţionează asupa punctului material în raport cu un pol este rezultatul produsului vectorial dintre vectorul de poziţie al punctului de aplicaţie al forţei şi forţă: r r r r r M = r × F = r × ma (2. Energia mecanică şi teoremele energiei (2.22) 22 . Plecând de la definiţia momentului forţei şi utilizând formula fundamentală a dinamicii. Astfel.21) M =0⇒ = 0 ⇒ J = constant dt Relaţia (2. Se numeşte lucru mecanic elementar efectuat de forţă mărimea scalară obţinută din produsul scalar al forţei cu deplasarea infinit mică: r → dL = F ⋅ dr (2.20) Considerăm mişcarea punctului material într-un câmp de forţe. ca în fig. se face sub acţiunea unei forţe F .19) Momentul forţei exprimă capacitatea forţei de a roti corpul în jurul unei axe care trece prin polul considerat.3. Unitatea de măsură pentru momentul forţei este: [M]SI = 1 N m.2. r r dJ M= dt Dacă momentul forţei este nul.

O deplasare infinit mică a punctului material pe traiectorie. r Pentru calculul lucrului mecanic efectuat de forţa F la o deplasare a punctului material între punctele 1 şi 2 ale traiectoriei se integrează lucrul mecanic elementar: 2 r → L12 = ∫ F ⋅ dr 1 (2. iar câmpul de forţe repectiv este un câmp conservativ. în anumite cazuri. Pornind de la expresia lucrului mecanic elementar efectuat de forţă asupra punctului material se poate deduce teorema variaţiei energiei cinetice: → dr r → r → dv → dL = F ⋅ dr = m ⋅ dr = m dv = mv dv dt dt → → ⎛ 1 →2 ⎞ dL = d⎜ ⎜2 mv ⎟ ⎟ = d Ec ⎝ ⎠ Aceste ultime calcule arată că variaţia infinitezimală a energiei cinetice a punctului material este egală cu lucrul mecanic elementar efectuat de forţă asupra lui. Energia cinetică este mărimea scalară egală cu produsul dintre masa şi pătratul vitezei punctului material.24) Unitatea de măsură pentru energia cinetică este [Ec]SI = 1 J. de asemenea. Pentru o deplasare finită de la1 la 2 a punctului material se obţine teorema variaţiei energiei cinetice: Lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor care acţionează asupra punctului material este egal cu variaţia energiei cinetice a acestuia: L12 = E c 2 − E c1 (2.Fig. [L]SI = 1 J=1N m. 2.3.25) Se constată că. 2.23) Lucrul mecanic se exprimă în Joule. ci numai de poziţia iniţială şi finală (vezi fig. În acest caz se spune că forţele sunt conservative. împărţite la doi: Ec = 1 m v2 2 (2. lucrul mecanic efectuat asupra punctului material nu depinde de forma drumului parcurs.4). El se mai 23 .

Traiectorii ale punctului material între două puncte în spaţiu. 2. se poate spune că forţele conservative derivă din potenţiale.26) În acest caz. adică din energii potenţiale: r→ r ⎛ ∂U r ∂U r ∂U r ⎞ dU F dr = −dU ⇒ F = − → = −∇U = −⎜ ⎜ ∂x i + ∂y j + ∂z k ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ dr 24 .27) → ⎞ ⎛→⎞ unde U⎛ ⎜ r1 ⎟ si U⎜ r2 ⎟ sunt energiile potenţiale ale punctului material în punctele 1 şi 2 ale traiectoriei. Să considerăm drumurile (A) şi (B) pe care se poate deplasa un punct material sub acţiunea unor forţe conservative. vom putea scrie: L12 = r → (A) ∫ F dr = ∫ F dr ( B) r → (2.4. ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Putem spune că lucrul mecanic efectuat de forţele conservative se realizează pe seama scăderii energiei potenţiale a punctului material: r r L12 = −∆U = −[U( r2 ) − U( r1 )] (2. Datorită faptului că lucrul mecanic efectuat la deplasarea între două puncte depinde doar de poziţiile 1 şi 2 ale traiectoriilor posibile. Fig.28) Lucrul mecanic efectuat de forţele conservative este egal cu variaţia energiei punctului material: r → dL = F ⋅ dr = −dU potenţiale a punctului material luată cu semn schimbat. Această relaţie este valabilă şi pentru deplasări infinit mici ale De aceea.numeşte şi câmp potenţial. lucrul mecanic efectuat de forţele câmpului potenţial se poate scrie şi sub forma: 2r → ⎛→⎞ ⎛ →⎞ L12 = ∫ F dr = U⎜ r1 ⎟ − U⎜ r2 ⎟ 1 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2.

Energia potenţială este U = F=− dU = −kx dx unde k este constanta de elasticitate. Teorema conservării energiei mecanice este valabilă şi în cazul sistemelor de puncte materiale care sunt izolate faţă de mediu. Energia potenţială în câmpul gravitaţional depinde de înălţimea. Câmpul forţelor elastice. 4 πε r iar energia potenţială a unei sarcini electrice q aflate în câmpul electric al lui Q este: U = qV = qQ . iar forţa elastică este de forma: 2 2. Em = Ec + U (2. dh 1 2 kx . de masă m: U= m g h unde g este acceleraţia gravitaţională. 3. Potenţialul electric al unei sarcini electrice. obţinem expresia forţei electrostatice: F = −q dV qQ = dr 4 π ε r 2 Energia mecanică Prin definiţie. De aceea forţa de greutate este F = dU = mg .29) Dacă asupra punctului material acţionează forţe neconservative. energia mecanică a punctului material rămâne constantă. 4 πε r Derivând energia potenţială la r. h. de valoare Q. energia mecanică nu rămâne constantă. Exemple de forţe neconservative sunt: forţa de tracţiune (duce la creşterea energiei mecanice) şi forţa de frecare (duce la scăderea energiei mecanice). Teorema conservării energiei mecanice: în cazul mişcării în câmpuri de forţe conservative. suma dintre energia cinetică şi energia potenţială se numeşte energie mecanică a punctului material. este V= Q . 25 . Câmpul gravitaţional. la care se află punctul material. Câmpul electrostatic.unde am utilizat gradientul energiei potenţiale: ⎛ ∂U r ∂U r ∂U r ⎞ ∇U = ⎜ ⎜ ∂x i + ∂y j + ∂z k ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ În continuare să analizăm câteva câmpuri potenţiale: 1.

ale cărui componente sunt definite prin operaţiile de derivare parţială: ⎛ ∂ ∂ ∂⎞ ∇=⎜ ⎜ ∂x . Operaţia numită gradientul unei funcţii scalare. Vectorul gradient al unei funcţii scalare de potenţial este perpendicular pe suprafaţa de potenţial constant. 26 . constă în: ∇U = ∂U r ∂U r ∂U r k j+ i+ ∂x ∂y ∂z Semnificaţia fizică a gradientului. fiind orientat în sensul celei mai rapide variaţii în spaţiu a funcţiei potenţial. avem nevoie de un vector special. ∂z ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ Atunci când este aplicat unei mărimi scalare. vectorul nabla dă trei cantităţi ce formează componentele unui vector. U(x. y.Gradientul unei funcţii scalare de coordonate În anumite cazuri. z). numit vectorul nabla. ∂y .

mecanice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei cinetice în energie potenţială). dacă T este perioada oscilaţiei. (iii) oscilaţii electromecanice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei mecanice în energie electromagnetică). t + T: S(t) = S(t+T ) Media lui S pe o perioadă se calculează prin relaţia: T < S >= 1 S( t ) dt T∫ 0 Valoarea efectivă a lui S.3. Acele oscilaţii care nu sunt armonice. Noţiuni generale Se numeşte oscilaţie fenomenul fizic în decursul căruia o anumită mărime fizică a procesului prezintă o variaţie periodică sau pseudo-periodică. Oscilaţii şi unde 3. formulele lui Euler. de asemenea. Reamintim. (ii) oscilaţii disipative sau amortizate (energia se consumă în timp). putem clasifica oscilaţiile în: (i) oscilaţii nedisipative. Un sistem fizic izolat. cu o frecvenţă numită frecvenţa proprie a sistemului oscilant. ridicată la puterea a doua. Mărimi caracteristice oscilaţiilor periodice. efectuează oscilaţii libere sau proprii. Din punct de vedere al conservării energiei sistemului oscilant. ideale sau neamortizate (energia totală se conservă). mărimea S are aceaşi valoare la momentul t şi la un moment ulterior.1. Din punct de vedere al formei de energie dezvoltată în timpul oscilaţiei. cosinus ) sau prin funcţii exponenţiale de argument complex. este dată prin definiţia: 2 S ef = 1 2 S ( t ) dt T∫ 0 T Oscilaţiile armonice reprezintă acel tip de oscilaţii în care mărimile caracteristice se pot exprima prin funcţii trigonometrice (sinus. Să notăm cu S(t) mărimea fizică ce caracterizează o oscilaţie. care este pus în oscilaţie printrun impuls. Atunci. (ii) oscilaţii electromagnetice (au loc prin transformarea reciprocă a energiei electrice în energie magnetică). (iii) oscilaţii forţate sau întreţinute (se furnizează energie din afara sistemului. se pot descompune în serii Fourier de funcţii. putem întâlni: (i) oscilaţii elastice. pentru compensarea pierderilor). Oscilaţiile pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii. care vor fi utile în calculele următoare: ei ϕ 2 =1 ρ e iϕ = ρ (cos ϕ + i sin ϕ) = a + ib 27 .

3. este singura forţă din sistemul mecanic. mişcarea oscilatorie este o mişcare ideală. presiunea dintr-un tub şi. astfel că după o perioadă oscilatorul revine în poziţia iniţială şi procesul se reia. legat la capătul liber al resortului.k y Ecuaţia de mişcare a corpului devine: ma+ky=0 (3.a) (3. orice forţă care produce o deformare elastică.2. deoarece energia totală a oscilatorului rămâne constantă în timp. Această forţă de revenire poate fi forţa elastică dint-o lamă metalică. Dacă se pune corpul în mişcare prin intermediul unei forţe şi dacă nu există frecări. Mişcarea oscilatorie armonică ideală În absenţa unor forţe de frecare sau de disipare a energiei. Forţa care determină revenirea oscilatorului în poziţia iniţială şi care permite continuarea oscilaţiei se numeşte forţă de revenire. sistemul va efectua o mişcare periodică în jurul poziţiei de echilibru.a. Fe .ρ2 ei ϕ 2 = ρ2 = a 2 + b2 tgϕ = b a Mişcarea oscilatorie armonică apare foarte des în situaţiile practice. Un exemplu foarte la îndemână îl constituie bătăile inimii.1. Se spune că Galilei folosea bătăile inimii sale pentru a cronometra mişcările pe care le studia. r 28 . numită oscilaţie ideală.2. iar y este alungirea acestuia (y se numeşte elongaţia mişcării) .1) unde k este constanta elastică a resortului. în general. ca în fig. Forţa elastică din resort. 3. de masă m. aşa că putem scrie formula fudamentală a dinamicii sub forma: ma = . Mişcarea este reversibilă. Să considerăm un oscilator mecanic format dintr-un resort elastic şi un corp punctiform.

Cu ajutorul formulelor lui Euler. poziţia şi viteza iniţială). c) amplitudinea mişcării oscilatorii. se determină din condiţiile iniţiale ale mişcării (la t = 0 trebuie cunoscute. de aceea ecuaţia de mişcare devine: m d2y +k y=0 dt 2 (3.5) unde A reprezintă valoarea maximă a elongaţiei şi se numeşte amplitudinea mişcării oscilatorii. Acceleraţia corpului reprezintă derivata de ordinul doi la timp a vectorului deplasare. aceste funcţii se pot scrie sub forma funcţiilor trigonometrice. Oscilator mecanic ideal: a) momentul iniţial. care este egală cu: ω0 = k m ± iω t (3. de exemplu. 3.1.2. se poate arăta că soluţia generală a ecuaţiei (3.) r Împărţim ecuaţia (3. b) alungirea y produce forţa de revenire Fe . Ambele constante de integrare.b. A şi ϕ 0 .3) este de forma: y(t) = A sin(ω0 t + ϕ0) (3.3) sunt funcţii de forma: y(t) = e .4) Soluţiile particulare ale ecuaţiei diferenţiale de ordinul doi (3. iar ϕ 0 este faza iniţială a mişcării. Astfel. Mărimea ϕ( t ) = ω0 t + ϕ 0 se numeşte faza oscilaţiei.6) .2.Fig.3) (3. Viteza oscilatorului este prima derivată la timp a elongaţiei şi este egală cu: v( t ) = dy = Aω0 cos(ω0 t + ϕ 0 ) dt 29 (3.b) la m şi obţinem: d2y k + y=0 dt 2 m Notăm cu ω0 pulsaţia proprie a oscilatorului.

Fazorul din fig. Vectorul A(0) reprezintă fazorul corespunzător momentului iniţial. Fazorul este un vector rotitor în sens trigonometric pozitiv într-un plan Oxy. Faza vectorului reprezentat este egală cu unghiul format de fazor cu axa orizontală. sau a doua derivată în raport cu timpul a elongaţiei: a(t) = dv d 2 y 2 2 = 2 = −Aω0 sin (ω0 t + ϕ 0 ) = −ω0 y dt dt (3. 3. Fig. 3. iar vectorul A( t ) reprezintă fazorul la momentul t. Reprezentarea fazorială a oscilaţiei. Mărimile fizice caracteristice ale oscilatorului ideal pot fi reprezentate grafic în funcţie de timp. 30 . care are vitexa unghiulară ω0 . Lungimea fazorului este egală cu modulul vectorului pe care îl reprezintă.Acceleraţia oscilatorului este prima derivată la timp a vitezei. în diferite momente de timp. Elongaţia y(t) se determină prin proiecţia pe axa Oy a fazorului A( t ) : y = A sin ϕ( t ) unde ϕ( t ) este faza oscilaţiei.2. ϕ( t ) = ω0 t + ϕ 0 . Ox. v = f(t) şi a = f(t) din fig. adică fazorul este egal cu amplitudimea mişcării oscilatorii.3. Dacă faza iniţială este nulă.7) Reprezentarea mărimilor vectoriale periodice se poate realiza şi prin intermediul fazorilor.2 reprezintă elongaţia oscilatorului ideal. se obţin graficele funcţiilor y = f(t).3. Vectorul reprezentat este egal cu proiecţia fazorului pe axa verticală Oy.

8) (3.9) 1 1 E p = ky2 = kA2 sin 2 (ω0 t + ϕ0 ) 2 2 vitezei unghiulare obţinem: 2 k = m ω0 Se observă că energiile cinetică şi potenţială elastică sunt dependente de timp.Fig. 3.3. transformându-se una în alta. fiind reprezentată de parabola din figură.4 sunt reprezentate energiile cinetică. viteza şi acceleraţia oscilatorului ideal în funcţie de timp. 31 . totuşi energia mecanică a oscilatorului ideal este constantă.3. ceea ce constitue legea conservării energiei mecanice a oscilatorului ideal. potenţială şi totală în funcţie de elongaţia y. Energiile cinetică şi potenţială ale oscilatorului ideal sunt de forma: Ec = 1 1 2 mv 2 = mA 2 ω0 cos 2 (ω0 t + ϕ 0 ) 2 2 (3. fiind de forma: E = Ec + Ep = 1 1 2 2 A ω 0 cos 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) + kA 2 sin 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) = 2 2 1 1 = k A 2 cos 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) + sin 2 (ω 0 t + ϕ 0 ) = k A 2 2 2 [ ] (3. energiile cinetică şi potenţială elastică ale oscilatorului ideal sunt variabile în timp. Din definiţia Energia mecanică a oscilatorului ideal este suma energiilor cinetică şi potenţială.10) Din relaţia (3. În fig. în aşa fel încât suma lor să rămână constantă. În decursul oscilaţiei ideale. Se poate observa că deşi energia potenţială este variabilă.10) se vede că energia mecanică a oscilatorului ideal este constantă. Elongaţia.

potenţială şi totală în funcţie de elongaţia oscilatorului ideal. 32 . Caracterul oscilant al mişcării se poate constata şi din transformarea periodică a energiei cinetice în energie potenţială şi reciproc. Conservarea energiei mecanice a oscilatorului constituie efectul direct al faptului că forţele elastice sunt forţe conservative. Energiile cinetică.4.Fig.3.

rezultă că elongaţia oscilaţiei compuse trebuie să fie de forma: y( t ) = A sin (ωt + ϕ 0 ) (3.3. adică au aceeaşi constantă elastică.3. Vom utiliza metoda fazorilor pentru determinarea celor două necunoscute. ar fi: y1 ( t ) = A 1 sin (ωt + ϕ 01 ) (3. Compunerea mişcărilor oscilatorii armonice Pe baza legilor mişcării oscilatorii armonice ideale se pot studia mişcări oscilatorii mai complexe. Oscilaţie armonică sub acţiunea a două forţe elastice paralele. a mişcării compuse. Observăm în fig. atunci elongaţia oscilaţiei sale armonice. Fig. mişcarea sa va fi tot o oscilaţie armonică.14) Se pune problema determinării amplitudinii rezultante. Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi pulsaţie Să presupunem că un punct material de masă m este legat de două resorturi elastice. care rezultă din compunerea a două sau mai multe oscilaţii armonice. r Dacă asupra punctului material s-ar exercita numai acţiunea forţei elastice. care se desfăşoară pe direcţii paralele sau pe direcţii perpendiculare. ϕ 0 . şi a fazei inţiale.3.11) r Dacă s-ar exercita numai acţiunea forţei elastice F2 .13) Fiind vorba tot de o oscilaţie armonică. aşa cum se vede în fig. la un moment oarecare de timp.3. a cărei elongaţie este dată de suma: y( t ) = y1 ( t ) + y 2 ( t ) (3. k 1 = k 2 = k. Cele două resorturi elastice sunt identice. A.3. F1 . fiind supus simultan la două forţe elastice pe aceeaşi direcţie dar în sensuri diferite. 33 .5. m (3. 3. atunci elongaţia oscilaţiei armonice ar fi: y 2 ( t ) = A 2 sin (ωt + ϕ 02 ) Am notat pulsaţia proprie a oscilaţiilor independente cu ω = k .1.12) Atunci când asupra punctului material se exercită simultan ambele forţe elastice.5.

3. Reprezentarea fazorială a compunerii oscilaţiilor paralele. fazorul corespunzător amplitudinii oscilaţiei rezultante este egal cu diagonala paraleleogramului format de fazorii A 1 şi A 2 : A = A1 + A 2 Modulul vectorului A . se rotesc în fază.6. aflaţi în fază şi care formează acelaşi unghi. ∆ϕ . Fig. A = A1 + A2. dacă diferenţa de fază iniţială este nulă.15) Faza iniţială a oscilaţiei rezulante este: tgϕ 0 = A sin ϕ 01 + A 2 sin ϕ 02 y y1 + y 2 = = 1 x x 1 + x 2 A 1 cos ϕ 01 + A 2 cos ϕ 02 (3.6. Diferenţa de fază dintre cele două oscilaţii este independentă de timp: ∆ϕ = ϕ 2 ( t ) − ϕ1 ( t ) = ωt + ϕ 02 − ωt − ϕ 01 = ϕ 02 − ϕ 01 Cei doi oscilatori au fazorii A 1 şi A 2 .16) În practică se întâlnesc următoarele cazuri particulare ale compunerii oscilaţiilor paralele de aceeaşi frecvenţă: a). adică amplitudinea oscilaţiei rezultante. y1(t) şi y2(t). ω. că fazorii corepunzători celor două oscilaţii. Amplitudinea rezultantă poate fi maximă. se obţine din formula generalizată a lui Pitagora: 2 A = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos (ϕ 02 − ϕ 01 ) (3. 34 . Conform regulii de adunare a vectorilor. În acest caz oscilatorii sunt în fază.3. ∆ϕ = 0 . deoarece au aceeaşi viteză unghiulară. în decursul rotaţiei lor.

Amplitudinea rezultantă poate fi minimă. În acest caz oscilaţiile sunt în cuadratură de fază.a) (3.a) (3. Fig. Dacă A1 = A2 şi oscilaţiile sunt în opoziţie de fază. şi ne propunem să determinăm ecuaţia oscilaţiei rezultante. folosim următoarele notaţii: ω1 = ω + ∆ω ω 2 = ω − ∆ω (3. dacă diferenţa de fază iniţială este ∆ϕ = π . 3.17.18) Pentru simplificare.7.b) 35 . adică oscilaţia se stinge.7.2. Amplitudinea rezultantă poate fi egală cu A = A 1 + A2 2 .3. 3. Elongaţiile celor două oscilaţii armonice independente sunt de forma: y1 ( t ) = A 1 sin(ω1 t + ϕ1 ) y 2 ( t ) = A 2 sin(ω 2 t + ϕ 2 ) (3. iar cealaltă are pulsaţia proprie ω2.19. Diferenţa dintre cele două frecvenţe de oscilaţie nu este însă prea mare.19. dacă diferenţa de fază iniţială este ∆ϕ = π . Compunerea a două oscilaţii paralele de frecvenţe diferite. 3.A2│.17. aşa cum se poate vedea în fig. În acest caz oscilatorii sunt în opoziţie de fază. Compunerea oscilaţiilor armonice paralele de frecvenţă diferită Considerăm două oscilaţii armonice individuale ale punctului material de masă m. Elongaţia oscilaţiei rezultante este de forma: y( t ) = A sin (ωt + ϕ) (3. 2 d).b) Punctul material este supus simultan ambelor oscilaţii.b). 2 c). A = │A1 . Una dintre oscilaţii are pulsaţia proprie ω1. atunci prin compunerea lor se obţine o rezultană egală cu zero.

18): y( t ) = A sin (ωt + ϕ) = A sin ωt cos ϕ + A cos ωt sin ϕ Redistribuim termenii.19. este suficient de mică în comparaţie cu pulsaţiile proprii.23.21) şi (3.17.a) obţinem faza iniţială a oscilaţiei rezultante: A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (∆ωt − ϕ 2 ) A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 ) tgϕ = (3. determinăm amplitudinea oscilaţiei rezultante: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 [cos(∆ωt + ϕ1 ) cos(∆ωt − ϕ 2 ) − sin (∆ωt + ϕ1 ) sin (∆ωt − ϕ 2 )] 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos[(∆ωt + ϕ1 ) + (∆ωt − ϕ 2 )] 36 . obţinem: y = y1 + y 2 = A 1 sin[ωt + (∆ωt + ϕ1 )] + A 2 sin[ωt + (− ∆ωt + ϕ 2 )] Folosim formula trigonometrică sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b.23.20.17.b) Făcând raportul relaţiilor (3.b) şi obţinem: y1 ( t ) = A 1 sin[(ω + ∆ω) t + ϕ1 ] y 2 ( t ) = A 2 sin[(ω − ∆ω) t + ϕ 2 ] (3. pentru a calcula elongaţia oscilaţiei rezultante.a) (3.22) care au. deoarece cele două frecvenţe proprii de oscilaţie sunt apropiate.21) (3.23.20. şi obţinem: A cos ϕ = A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 ) A sin ϕ = A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (∆ωt − ϕ 2 ) (3. Ridicând la pătrat relaţiile (3.23.Putem afirma că diferenţa dintre cele două pulsaţii proprii.b) şi (3. ω1 şi ω2.a) în (3.b).20. ∆ω . Din relaţiile de mai sus rezultă că: 2∆ω = ω1 − ω 2 2ω = ω1 + ω 2 Substituim relaţia (3.b) Adunând y1 şi y2 din (3.23.a) şi relaţia (3. respectiv sinωt şi cosωt.23.a) (3.b) şi adunânu-le.a) ş (3. dată de relaţia (3.19.22) Observăm că putem identifica termenii din (3.a) şi (3. astfel încât să dăm ca factori comuni sin ωt şi cos ωt: (3.24) Observăm că faza iniţială a oscilaţiei rezultante depinde de timp.b) în (3.20. pentru a transforma relaţia de mai sus şi obţinem: y = A 1 [sin ωt cos(∆ωt + ϕ1 ) + cos ωt sin (∆ωt + ϕ1 )] + + A 2 [sin ωt cos(− ∆ωt + ϕ1 ) + cos ωt sin (− ∆ωt + ϕ1 )] y = [ A 1 cos(∆ωt + ϕ1 ) + A 2 cos(∆ωt − ϕ 2 )]sin ωt + + [ A 1 sin (∆ωt + ϕ1 ) − A 2 sin (− ∆ωt − ϕ 2 )]cos ωt Dezvoltăm sin (ωt+ϕ) din elongaţia rezultantă.

3. atunci ∆ω este foarte mic.15) şi (3. se poate vedea graficul elongaţiei oscilaţiei rezultante în funcţie de timp. 2 2 (3.8. ϕ1 = ϕ2 = 0. Tb mai este numită şi perioada bătăilor.unde am folosit formula trigonometrică cos a cos b . deduse în paragraful 3.16). În acest caz particular ecuaţia elongaţiei devine: y = 2A 0 cos(∆ωt ) sin(ωt ) ω1 − ω 2 ω + ω2 . b).sin a sin b = cos(a + b). Dacă pulsaţia ω1 diferă de pulsaţia ω2 foarte puţin.1. 3. iar ω = 1 . şi fazele iniţiale nule. A. oscilează cu perioada: Tb = 2π 2π = ∆ω ω1 − ω 2 2 şi este reprezentată în figură prin linie punctată. ecuaţia elongaţiei oscilaţiei rezultante va fi: ⎛ ω − ω 2 ⎞ ⎛ ω1 + ω 2 ⎞ y = 2A 0 cos⎜ 1 t ⎟ sin ⎜ t⎟ 2 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (3. Acest fenomen constă în modularea amplitudinii oscilaţiei. Să considerăm două oscilaţii care au amplitudini egale.25) Aşa cum se observă din relaţia (3. iar amplitudinea şi faza iniţială ale oscilaţiei rezultante sunt date de relaţiile (3. care indică apariţia fenomenului de bătăi. A1 = A2 =A0.26) unde ∆ω = În aces fel. Putem întâlni câteva cazuri particulare: a). Astfel amplitudinea oscilaţiei rezultante este de forma: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos[2∆ωt + ϕ1 − ϕ 2 ] (3. atunci ∆ω = 0. amplitudinea rezultată din compunerea a două oscilaţii paralele de frecvenţe ce diferă cu ∆ω depinde de timp. iar amplitudinea rezultană va fi de forma: A = A 0 1 + 1 + 2 cos(2∆ωt ) = 2A 0 cos(∆ωt ) unde am folosit formula trigonometrică 1+cos(2a)= 2 cos2 a . Amplitudinea. Dacă ω1 = ω2.27) În fig.25). 37 .

în fig. dar a cărei 2 amplitudine este modulată. Faza oscilaţiei are perioada T. Perioada bătăilor este intervalul de timp între două treceri succesive ale amplitudinii rezultante prin valoarea minimă sau maximă.Fig. 38 . = ω ω1 + ω 2 2 Oscilaţia rezultantă este reprezentată.3. Fenomenul de bătăi. = Tb 2π Acest fenomen poartă numele de bătăi. 3. mult mai mică decât Tb: T= 2π 2π . Oscilaţia rezultantă poate fi considerată o oscilaţie armonică de pulsaţie ω = ω1 + ω 2 . cu linie continuă.7. iar frecvenţa de modulaţie este dată de ν b = 1 ω1 − ω 2 . în sensul că se modifică periodic în timp.8.

Fig.9.9. se elimină timpul din cele două ecuaţii parametriece. Pentru a determina traiectoria.29.3.30. (3.28. având ecuaţiile elongaţiilor pe cele două direcţii de forma: x ( t ) = A 1 sin(ωt + ϕ1 ) y( t ) = A 2 sin(ωt + ϕ 2 ) (3.3.28.28.a) Înmulţim ecuaţia (3. care care este solicitat simultan să oscileze armonic sub acţiunea a două resorturi elastice identice legate pe două direcţii perpendiculare.b) cu cosϕ1. După aceea.a) (3.b) Ne propunem să determinăm ecuaţia traiectoriei punctului material.3. le scădem şi dăm (3. ca în fig. Vom obţine: x y cos ϕ 2 − cos ϕ1 = cos ωt (sin ϕ1 cos ϕ 2 − sin ϕ 2 cos ϕ1 ) A1 A sin ϕ1 cos ϕ 2 − sin ϕ 2 cos ϕ1 = − sin(ϕ 2 − ϕ1 ) . Rescriem ecuaţiile (3.29.28.a) se poate folosi formula trigonometrică: 39 .a) Observăm că în dreapta ecuaţiei (3.29.a) cu cosϕ2. 3.28.29.a) (3. 3.28. Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Cele două mişcări oscilatorii armonice sunt perpendiculare.b) sub forma: x(t) = sin(ωt + ϕ1 ) = sin ωt cos ϕ1 + cos ωt sin ϕ1 A1 y( t ) = sin(ωt + ϕ 2 ) = sin ωt cos ϕ 2 + cos ωt sin ϕ 2 A2 factor comun cos ωt. iar ecuaţia (3.a) şi (3.30. Compunerea oscilaţiilor perpendiculare Considerăm un punct material de masă m.b).a) şi (3. (3. între termenii din dreapta.

a) se poate folosi formula trigonometrică: cos ϕ1 sin ϕ 2 − cos ϕ 2 sin ϕ1 = sin(ϕ 2 − ϕ1 ) . Mişcarea rezultată din compunerea a două mişcări oscilatorii armonice perpendiculare este tot o mişcare armonică.30.30. iar ecuaţia (3. Se obţine următoarea ecuaţie: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎟ − 2 A A (cos ϕ1 cos ϕ 2 + sin ϕ1 sin ϕ 2 ) = ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ 2 2 = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) sin ωt + cos 2 ωt 2 2 ( ) După restrîngerea termenilor.a) şi (3.29. adică ecuaţia unei elipse rotite faţă de axele de coordonate (vezi fig.30. înmulţim ecuaţia (3. După aceea. 40 .30. Vom obţine: x y sin ϕ 2 − sin ϕ1 = sin ωt (cos ϕ1 sin ϕ 2 − cos ϕ 2 sin ϕ1 ) A1 A (3.Apoi. 3.b) Observăm că în dreapta ecuaţiei (3.b) şi se adună. între termenii din dreapta.29.31) Ecuaţia (3.11). 3.b) cu sin ϕ1. O ecuaţie de această formă este cunoscută ca fiind ecuaţia generalizată a elipsei.31) constituie ecuaţia traiectoriei punctului material supus simultan la două mişcări oscilatorii armonice pe direcţii perpendiculare. Fig.a) cu sin ϕ2. Se ridică la pătrat ecuaţiille (3. Traiectorie eliptică rotită faţă de axe. ecuaţia de mai sus devine: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y 2 ⎜ ⎟ − 2 A A cos(ϕ 2 − ϕ1 ) = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ 2 2 (3. le scădem şi dăm factor comun sin ωt.11.

elipsa generalizată se simplifică.12. 3.32) (3. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = 2nπ .12).35) Ecuaţia elongaţiei mişării rezultante este de forma: s( t ) = A sin(ωt + ϕ1 ) Fig. Aceste cazuri particulare sunt următoarele: a).În anumite cazuri. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = 2nπ . 3. (vezi fig. 41 .33) (3. Traiectorie particulară în cazul compunerii oscilaţiilor perpendiculare în fază. iar ecuaţia traiectoriei devine: 2 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ −2A A =0 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ sau: ⎛ x y ⎞ ⎜ ⎟ − ⎜A ⎟ =0 ⎝ 1 A2 ⎠ În acest caz. Dacă diferenţa fazelor iniţiale este un multiplu par de π. atunci oscilaţiile sunt în fază.34) Această oscilaţie se desfăşoară de-a lungul primei diagonale a amplitudinilor. Amplitudinea mişcării oscilatorii este dată de formula lui Pitagora: 2 A = A1 + A2 2 (3. oscilaţia se desfăşoară de-a lungul unei drepte de ecuaţie y= A2 x A1 2 (3.

37) (3. oscilaţiile sunt în opoziţie de fază.b).3. oscilaţia se desfăşoarăde-a lungul unei dreapte de ecuaţie: y= − A2 x A1 2 (3. 2 2 π . Amplitudinea ei este dată de relaţia (3. iar ecuaţia traiectoriei devine: 2 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ x y ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +2A A =0 1 2 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ sau: ⎛ x y ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜A ⎟ =0 ⎝ 1 A2 ⎠ În acest caz.3.12. Traiectoria rezultată din compunerea a două oscilaţii perpendiculare în cuadratură de fază. de forma ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1)π .39) Elipsa care descrie traiectoria particulei nu mai este rotită faţă de axele de coordonate (vezi Fig.35).3.12). c). 2 .10). adică este un multiplu 2 (3. Dacă diferenţa fazelor iniţiale este de forma ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) de π .31) devine: 2 ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ =1 ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ fig. atunci oscilaţiile sunt în cuadratură.38) Această oscilaţie se desfăşoară pe cea de-a doua diagonală a amplitudinilor.36) (3. Dacă diferenţa fazelor iniţiale este un multiplu impar de π. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) 42 π . Ecuaţia (3. (vezi fig.

2 2 2 π . A1= A2 = A0. d). aflate în cuadratură de fază. şi sunt în cuadratură de fază. ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) π . care se obţine dacă cele două oscilaţii au amplitudine egală. În 2 Acest rezultat al compunerii. de amplitudini egale. 43 . ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = (2n + 1) acest caz.Mişcarea punctului material se defăşoară pe elipsă. într-un sens sau în altul. Un caz particular de traiectorie eliptică este traiectoria circulară. putem afirma că orice mişcare circulară se poate descompune în două mişcări oscilatorii armonice perpendiculare. respectiv al descompunerii a două oscilaţii armonice perpendiculare are o importanţă deosebită în fizică. Reciproc. ecuaţia traiectoriei punctului material devine: ⎛ x ⎞ ⎛ y ⎞ 2 2 2 ⎜ ⎜A ⎟ ⎟ +⎜ ⎜A ⎟ ⎟ = 1 ⇒ x + y = A0 ⎝ 0⎠ ⎝ 0⎠ Mişcarea punctului material este circulară. cercul având raza A0.

a) (3. Soluţiile ecuaţiei (3. Mişcarea oscilatorie amortizată Sistemele oscilante reale sunt supuse unor forţe de frânare.41) (3. are soluţii de forma: 2 r1. Rezultanta forţelor la care este supus un sistem fizic format dintr-un resort elastic de constantă elastică k şi un punct material. Modulul unei forţe proporţionale cu viteza de mişcare şi opusă acesteia se poate scrie sub forma: Ff = −ρv unde ρ este coeficientul de rezistenţă mecanică. de masă m. Ampltudinea mişcării oscilatorii amortizate este scăzătoare în timp. 2 = −β ± β 2 − ω 0 (3.3.42) devine: •• • 2 y + 2β y + ω0 y=0 (3.40) Dacă împărţim prin m şi ţinem cont că viteza este prima derivată la timp a elongaţiei y. sau de disipare a energiei pe care-o au la începutul mişcării.47) În funcţie de valorile coeficientului de amortizare β.46) Ecuaţia caracteristică. este o ecuaţie diferenţială de ordinul doi. Acea parte a energiei ce se pierde prin frecare se transformă în căldură. deosebim mai multe cazuri particulare: 44 . Cu aceste notaţii ecuaţia de mişcare (3. obţinem ecuaţia diferenţială: •• y+ ρ • k y+ y = 0 m m (3.44) sunt de forma generală: y( t ) = e r t (3. iar β se numeşte coeficient de amortizare.4. facem următoarele notaţii: ω0 = k m (3.45) Înlocuim această soluţie în ecuaţia (3. fiind o ecuaţie de gradul doi în r. Pentru simplificarea calculelor.44) şi obţinem ecuaţia caracteristică a ecuaţiei diferenţiale: 2 r 2 + 2βr + ω0 =0 (3.b) 2β = ρ m unde ω0 reprezintă pulsaţia proprie a oscilatorului ideal. este: ma = −ky − ρv (3.44) Ecuaţia de mişcare. în raport cu pulsaţia proprie ω0. scrisă sub forma (3. Un caz interesant de forţe de frânare îl constituie forţele proporţionale cu viteza de oscilaţie.43.43.44).42) Această relaţie constituie ecuaţia de mişcare a sistemului ce efectuează oscilaţii amortizate. iar acceleraţia este a doua derivată la timp a acesteia.

Elongaţia mişcării amortizate corespunzătoare acestui caz este de forma: y ( t ) = C1 e −β t e 2 β 2 −ωo t + C 2 e −β t e 2 − β 2 −ωo t (3. 2 = −β ± i ω 0 − β 2 = −β ± iω (3. Fig. Mişcarea descrisă de ecuaţia (3. 3.49) Această mişcare este de asemenea neperiodică. ω0.46) are o singură soluţie reală: r = . fără ca punctul material să oscileze. atunci β < ω 0 . Elongaţia mişcării cu forţă de amortizare mare. tinde asimptotic la zero. deci soluţiile ecuaţiei (3.46) devin: 2 r1.13. β > ω0 . încât are loc relaţia β > ω0 . În acest caz.46) sunt numere complexe. mărimea de sub radicalul din expresia (3.48) este neperiodică. În acest caz. fiind numită mişcare aperiodică critică. Elongaţia. Dacă există egalitate între coeficientul de amortizare β şi pulsaţia proprie ω0. Dacă forţa de amortizare este mare.47) este pozitivă.β.13. Mărimea ω se numeşte pseudo-pulsaţia oscilatorului amortizat. b). Pentru acest caz particular. atunci ecuaţia (3. 3. dar fără ca punctul material să efectueze oscilaţii elastice. fiind numere reale. având un singur maxim.50) 45 . aşa cum se vede în fig.48) Constantele de integrare C1 şi C2 se determină din condiţiile iniţiale ale mişcării. Elongaţia tinde la zero când timpul tinde la infinit. c) Dacă forţele de amortizare sunt slabe. soluţiile ecuaţiei caracteristice (3.46) sunt numere reale. valoarea ei fiind mai mică decât pulsaţia proprie a sistemului ideal liber.a). ecuaţia elongaţiei punctului material este de forma: y ( t ) = ( C1 + C 2 t ) e − β t (3. în acest caz soluţiile ecuaţiei (3. Facem notaţia: 2 ω = ω0 − β2 .

53) indică faptul că amplitudinea este descrescătoare în timp.51) se poate transforma. 3.52) sunt A şi ϕ . Constantele de integrare din ecuaţia (3. Am observat că pulsaţia oscilaţiei amortizate ω este mai mică decât pulsaţia proprie ω0.14 sunt reprezentate funcţiile y(t) şi A(t). a oscilatorului ideal.53). 46 .52) Ecuaţia (3. T > T 0. ecuaţia (3.Ecuaţia elongaţiei oscilatorului amortizat este de forma: y ( t ) = C1e − β t e i ω t + C 2 e − β t e − i ω t (3.51) Folosind formulele lui Euler. Fig. ele fiind determnate din condiţiile inţiale ale mişcării.52) constituie elongaţia oscilatorului armonic amortizat în funcţie de timp. Aceasta înseamnă că pseudo-perioada mişcării oscilatorii amortizate. Elongaţia şi amplitudinea oscilatorului armonic amortizat în funcţie de timp.53) Relaţia (3. T.14.54) În fig. Astfel. T0. conform cu relaţiile (3.52) se poate interpreta astfel: Considerăm amplitudinea oscilaţiei amortizate ca fiind o funcţie de timp: A( t ) = A 0 e − β t (3.54) şi (3. 3. devenind de forma: y( t ) = A 0 e − β t sin(ωt + ϕ) (3. ecuaţia elongaţiei oscilatorului amortizat devine: y( t ) = A( t ) sin(ωt + ϕ) (3. este mai mare decât perioada pulsaţiei proprii. Ecuaţia (3.

notat τ.3.Observăm că oscilaţia amortizată este modulată în amplitudine. Elongaţia tinde la zero când timpul tinde la infinit. putem constata că energia mecanică scade mult mai repede decât amplitudinea mişcării.58) pentru a calcula timpul de relaxare τ. Fig. Descreşterea amplitudinii mişcării oscilatorii amortizate este caracterizată de mărimea numită decrement logaritmic. aşa cum se vede în fig. fiind egală cu: E= (3. Timpul caracteristic pentru scăderea energiei mecanice a oscilatorului amortizat se numeşte timp de relaxare.58) . Dependenţa de timp a energiei mecanice şi a amplitudinii oscilatorului amortizat. obţinem: 47 (3.718 = e E ( t + τ) Dacă rezolvăm ecuaţia (3.57) Comparând vitezele de scădere în timp ale amplitudinii şi energiei totale în cazul oscilatorului amortizat.15. punctul material oscilând în jurul poziţiei de echilibru cu o amplitudine din ce în ce mai mică.55) Viteza oscilatorului armonic amortizat este prima derivată la timp a elongaţiei: v( t ) = dy = − A 0 β e −βt sin(ωt + ϕ) + A 0 ωe −βt cos(ωt + ϕ) dt 1 1 2 −2 β t kA 2 = kA 0 e 2 2 (3.15. Timpul de relaxare τ este intervalul de timp după care energia mecanică scade de e = 2.718 ori (ln e = 1): E(t ) = 2.56) Energia totală a oscilatorului armonic amortizat este o funcţie de timp.3. Decrementul logaritmic este egal cu logaritmul natural al raportului dintre două amplitudini succesive: ∆ = ln A 0 e −βt A( t ) = ln = ln e βT = βT A( t + T) A 0 e −β ( t + T ) (3.

53). Aceste asemănări au condus la stabilirea unor corespondenţe între mărimile electrice şi cele mecanice. Considerăm un circuit serie RLC. 3.40). Amplitudinea oscilatorului amortizat în funcţie de timp. atunci soluţia (3. 3. A ( t ) = A 0 e − β t . uL. Considerăm că bobina constituie secundarul unui transformator. nu mai este valabilă.16). 3. Apoi alimentarea electrică a transformatorului se întrerupe. format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R. constatăm o serie de asemănări (similitudini). Circuit RLC parcurs de un curent electric variabil în timp. adică nu este proporţională cu viteza.5.e −2 β τ = e 1 2 −2 β( t + τ) kA 0 e 2 1 2 −2 β t kA 0 e 2 =e 2βτ = 1 τ= 1 m = 2β ρ (3. accentuăm asupra faptului că. o bobină ideală cu inductanţa L. poate avea o altă formă matematică.16. A = f(t). adică la stabilirea unor analogii între aceste mărimi. Analogie între oscilaţiile mecanice şi cele electromagnetice Examinând oscilaţiile elastice (ale unui sistem format dintr-un resort elastic şi un corp punctiform) şi oscilaţiile electromagnetice (dintr-un circuit serie RLC de curent alternativ).59) Relaţia (3. În bobină se induce o tensiune electromotoare. prin inducţie electromagnetică între primarul şi secundarul transformatorului. În final. Cunoaşterea analogiilor dintre mărimile electrictromagnetice şi cele mecanice permite transpunerea rezultatelor obţinute pentru oscilaţiile elastice armonice (ideale sau amortizate) la cazul oscilaţiilor electrice.59) defineşte timpul de relaxare. Fig. Fie i(t) intensitatea instantanee a curentului electric 48 . dacă forţa de frânare nu este de forma dată de relaţia (3. şi un condensator de capacitate electrică C (vezi fig.

65) cu ecuaţia de mişcare a oscilatorului amortizat. se poate scrie intensitatea instantanee a curentului electric din circuit. (3. Vom observa că cele două ecuaţii sunt de aceeaşi formă.61). (derivatele de ordinul unu şi doi). intensitatea curentului electric reprezintă derivata în raport cu timpul a sarcinii dQ ⎞ ⎛ electrice Q ⎜ i = ⎟ .60) Legea a doua a lui Kirchhoff. Astfel. Legea lui Faraday a inducţiei electromagnetice ne dă relaţia dintre tensiunea la bornele bobinei.64) Dacă derivăm la timp ecuaţia (3. uL(t). ecuaţia (3. Folosind analogia dintre oscilaţiile amortizate ale resortului elastic şi oscilaţiile electromagnetice amortizate din circuitul RLC. este de forma: u L (t ) = u C (t ) + u R (t ) Tensiunile instantanee din relaţia (3.65) dt C dt Să comparăm ecuaţia (3.ce se stabileşte în circuitul RLC.61) unde Q reprezintă sarcina electrică acumulată de condensator.1.62) şi (3.42). Similitudinile dintre cele două tipuri de oscilaţii sunt prezentate în Tabelul 3.66) unde pseudo-pulsaţia oscilaţiei este ω = 1 R2 − 2 . (3. Atunci.65) se mai poate scrie şi sub forma: dt ⎠ ⎝ d2 i di 1 L 2 +R + i=0 (3. putem observa că toate mărimile fizice corespunzătoare oscilaţiei electromagnetice au un corespondent în mărimi corespunzătoare oscilaţiei elastice.63) în ecuaţia (3. aceasta din urmă devine: −L di Q =R i+ dt C (3. u C (t ) = Q( t ) C (3. 2.62) (3.65) După cum ştim.61) sunt: 1. în sensul că "variabila" ecuaţiilor este prezentă împreună cu primele două derivate la timp. LC 4L 49 . şi intensitatea i(t) din circuitul RLC: u L (t ) = −L d i( t ) dt (3.60).63) Înlocuind relaţiile (3. aplicată la circuitul RLC pentru tensiunile instantanee. u R = R i( t ) (3. obţinem: −L d2 i d i 1 dQ =R + 2 d t C dt dt (3.64). care este dată de relaţia: R t 2L i( t ) = I max e − sin(ωt + ϕ) (3.

67). Analogie între oscilaţiile electromagnetice şi cele mecanice Oscilaţii electromagnetice Mărimea electrică Simbol Intensitatea istantanee a curentului electric i (t) Inductanţa bobinei L Rezistenţa electrică R Inversul capacităţii 1 electrice C Coeficientul de amortizare R = 2β L Pulsaţia proprie de oscilaţie 1 ω0 = LC Factorul de calitate 1 L Q= R C Oscilaţii elastice Mărimea mecanică Elongaţia mişcării oscilatorii armonice Masa oscilatorului elastic Rezistenţa mecanică Constanta elestică Simbol y(t) m ρ k Coeficientul de amortizare Pulsaţia proprie de oscilaţie Factorul de calitate ρ = 2β m k ω0 = m 1 Q= mk r În fig.17. Fig. amplitudinea oscilaţiilor curentului electric este o funcţie de timp.Tabelul 3.67) Comparând relaţiile (3. Aşa cum se observă. Intensitatea instantanee a curentului electric din circuitul oscilant amortizat.1. 50 . dată de relaţia: A ( t ) = I max e − R t 2L (3. observăm că şi în cazul amplitudinii cele două tipuri de oscilaţii (elastice şi electromagnetice) sunt similare.17 se prezintă intensitatea instantanee a curentului electric din circuit şi amplitudinea oscilaţiilor sale în funcţie de timp.53) şi (3. 3. 3.

O astfel de forţă perturbatoare se poate scrie sub forma: Fp = F0 sin ω p t •• • (3.4. a mişcării oscilatorii forţate.68) În acest caz. putem scrie soluţia ecuaţiei (3. astfel încât oscilaţia este amortizată.b). soluţia generală a ecuaţiei (3.71) Termenul y o (t) reprezintă soluţia ecuaţiei omogene.70) ar fi reprezentat ecuaţia de mişcare oscilatorie amortizată. Rezonanţa Să considerăm un oscilator mecanic format dintr-un resort elastic şi un corp de dimensiuni neglijabile. iar regimul permanent se manifestă prin oscilaţii întreţinute. 51 . care să compenseze pierderile de energie din sistem.43.43.70) Experienţa arată că o mişcare periodică întreţinută prezintă un regim tranzitoriu. energia mecanică a oscilatorului se consumă în timp.6. trebuie să se aplice forţe exterioare (numite forţe de forţare). care introduc pulsaţia proprie a sistemului şi coeficientul de amortizare. ecuaţia de mişcare a oscilatorului armonic forţat este de forma: m y = −ky − ρ y + F0 sin ω p t (3.69) Folosind notaţiile (3. ecuaţia (3. Regimul tranzitoriu este de scurtă durată. Pentru a întreţine mişcarea oscilatorie. observăm că fără termenul din dreapta. În acest caz.a) şi (3. aşa cum am văzut în paragraful 3. sub forma: y( t ) = y o ( t ) + y p ( t ) (3. Dintre tipurile de forţe de forţare (sau perturbatoare) ce se pot aplica sistemului oscilant.70). Oscilaţii forţate.70) se compune din soluţia ecuaţiei omogene (adică ecuaţia fără termenul forţă perturbatoare) plus o soluţie particulară a ecuaţiei complete. Din punct de vedere matematic. De aceea. după trecerea căruia se instalează regimul permanent.3. Într-adevăr. punctul material va efectua o mişcare oscilatorie forţată. obţinem ecuaţia de mişcare a oscilatorului forţat (sau întreţinut): •• 2 y + 2β y + + ω 0 y= • F0 sin ω p t m (3. Datorită forţei de frecare. fiind de forma (3. un caz interesant pentru aplicaţiile practice este cel în care forţele perturbatoare sunt periodice.52).

derivăm yp(t) la timp şi înlocuim apoi în ecuaţia (3. Acestea vor fi determinate din condiţia ca soluţia (3.44). iar pulsaţia oscilatorului devine egală cu cea a forţei perturbatoare. yo(t) este o soluţie a ecuaţiei omogene şi reprezintă oscilaţiile amortizate: y o ( t ) = A 0 e − β t sin(ωt + ϕ) Această soluţie descrie regimul tranzitoriu de oscilaţie. se reduce semnificativ.a) (3. Pentru a verifica. După instalarea regimului permanent. deci şi în momentele particulare în care ω p t = π şi ω p t = 0 . Pentru aceste momente particulare de timp ecuaţia (3. fiind de forma termenului din dreapta al ecuaţiei (3.70): y p ( t ) = A p sin(ω p t − ϕ) (3. Oscilatorul întreţinut adoptă frecvenţa forţei perturbatoare.70).71) este o soluţie a ecuaţiei complete. Într-adevăr. m Ecuaţia (3.74) unde am folosit notaţia f = F0 . tinzând asimptotic la zero.75.74) devine: 2 π π π π 2 − A p ω2 − ϕ) + 2β A p ω p cos( − ϕ) + A p ω 0 sin( − ϕ) = f sin p sin( 2 2 2 2 2 − A p ω2 p sin( −ϕ) + 2β A p ω p cos( −ϕ) + A p ω 0 sin( −ϕ) = f sin 0 (3.74) trebuie să fie verificată în orice moment de timp.73) conţine două constante de integrare. regimul tranzitoriu încetează deoarece amplitudinea.73) Relaţia (3.descrisă de ecuaţia (3. Soluţia particulară y p ( t ) din (3.b) 52 .73) să verifice ecuaţia de mişcare (3. Obţinem ecuaţia: 2 − A p ω2 p sin(ω p t − ϕ) + 2β A p ω p cos(ω p t − ϕ) + A p ω 0 sin(ω p t − ϕ) = f sin ω p t (3. Soluţia y p ( t ) dată de (3. După trecerea unui anumit timp. se observă şi experimental faptul că pulsaţia regimului permanent este egală cu pulsaţia forţei perturbatoare. A 0 e − β t . amplitudinea oscilaţiilor întreţinute rămâne constantă. Ap şi ϕ .70). De aceea.75.73) descrie regimul permanent al oscilatorului forţat.

Rezonanţa Aşa cum am văzut în paragraful anterior. sub forma: Ap = f (ω − ω ) + (2βω p ) 2 2 0 2 2 p (3.a) (3. Sistemul oscilant adoptă pulsaţia forţei perturbatoare.78) Observăm că amplitudinea oscilaţiei permanente este constantă în timp. ω 0 .b) şi se adună. frecvenţa de oscilaţie este egală cu frecvenţa ν p = ωP 2π a forţei perturbatoare.b) 2 − A p (ω 0 − ω2 p ) sin ϕ + 2β A p ω p cos ϕ = 0 Din ecuaţia (3.76. care este diferită de pulsaţia sa proprie de oscilaţie ca sistem liber. cele două ecuaţii de mai sus se pot scrie sub forma: 2 − ω2 A p (ω 0 p ) cos ϕ + 2β A p ω p sin ϕ = f (3.76. dar nu depinde de condiţiile inţiale.76.b) se poate obţine expresia matematică ce determină faza iniţială a oscilaţiei întreţinute: tgϕ = 2βω p 2 (ω 0 − ω2 p) (3. de asemenea.a) şi (3. depinde de pulsaţia ω p a forţei ce o întreţine. după stabilirea regimului permanent al oscilaţiei întreţinute. faptul că frecvenţa de oscilaţie a regimului permanent este egală cu frecvenţa forţei exterioare. observăm că există un defazaj între forţa Fp şi elongaţia oscilaţiei întreţinute yp(t).77) Dacă se ridică la pătrat ecuaţiile (3. Fp.6. aşa cum rezultă şi experimental.Folosind relaţii trigonometrice de reducere la primul cadran.76. 3. se obţine amplitudinea oscilaţiei întreţinute. Trebuie subliniat.1. De asemenea. Oscilaţia permanentă este în urmă cu faza ϕ faţă de forţa Fp.76. 53 .

78).79) 2 2 4ω p (− ω 0 + ω2 p + 2β ) = 0 Soluţia ecuaţiei (3.80). mai întâi calculăm derivata funcţiei AP = f ( ω p ) la frecvenţa ωP. prezintă valori maxime (sau minime).Analizând oscilaţia forţată.80) Amplitudinea maximă.79) reprezintă frecvenţa de rezonanţă a sistemului oscilant întreţinut. Rezonanţa este fenomenul fizic de apariţie a maximului amplitudinii oscilaţiei întreţinute. a sistemului oscilant întreţinut se calculează înlocuind frecvenţa de rezonanţă. sau amplitudinea de rezonanţă. în formula (3.78): A rez = A max = = f 2 2β ω 0 − β2 f (ω 2 0 −ω 2 2 rez ) + 4β ω 2 = 2 rez (3. se constată că derivata se anulează pentru o anumită valoare a pulsaţiei forţei perturbatoare. dependentă de pulsaţia proprie a oscilatorului ω0 şi de coeficientul de amortizare β: 2 ω p = ω rez = ωo − 2β 2 (3.81) 54 . Această valoare maximă a amplitudinii oscilaţiei forţate caracterizează fenomenul numit rezonanţă. ωrez . putem constata experimental faptul că prin variaţia pulsaţiei forţei de forţare se obţine variaţia amplitudinii oscilaţiilor forţate. dA p dω p d f dω p ⎧ ⎪⎡ 2 2 ⎨⎢ ω0 − ω p ⎣ ⎪ ⎩ = ( ) 2 + 4β 2 1 − 2⎤ 2 ωp ⎥ ⎦ ⎫ ⎪ ⎬= ⎪ ⎭ 1 2 − f ⎡ ω0 − ω2 p ⎢ ⎣ 2 ( ) 2 + 4β 2 3 − 2⎤ 2 ωp ⎥ ⎦ {2(ω 2 0 2 − ω2 p − 2ω p + 8β ω p )( ) } Punem condiţia de anulare a derivatei de mai sus: dA p dω p =0 (3. pentru care amplitudinea oscilaţiei forţate este maximă. O funcţie matematică. dată de relaţia (3. Dacă se derivează amplitudinea AP la frecvenţa ωP. aşa cum este AP = f( ωP) dată de relaţia (3. Pentru a determina maximul amplitudinii oscilaţiei forţate.

cu atât valoarea maximă a amplitudinii regimului permanent scade. conform ecuaţiei (3. totuşi în practică trebuie evitate situaţiile în care frecvenţa forţei de întreţinere coincide cu frecvenţa proprie a oscilatorului. dacă β = 0 (adică în absenţa forţelor disipative). Se observă că la forţe de frecare mai mari. este ideal să amplificăm la maxim o oscilaţie armonică. Curbe de rezonanţă pentru diferite valori ale coeficientului de amortizare: 1 β1 = 0.Din relaţia (3. coincide cu frecvenţa proprie ω 0 a sistemului oscilant. 2 . În fig. frecvenţa de rezonanţă. deoarece în acest caz amplitudinea tinde la infinit. Sistemul fizic aflat la rezonanţă oscilează cu amplitudine maximă. în funcţie de pulsaţia ωP. Deşi. frecvenţa de rezonanţă ia valori mai mici.18 sunt reprezentate mai multe grafice ale amplitudinii AP.18. Putem vedea că în absenţa frecărilor. β3 > β2 . amplitudinea de rezonanţă tinde asimptotic la infinit. 3.78). Fig. ω rez . 2 2 2 2 ω rez = ω 0 − 2β 2 ω0 − 2β 3 . pentru mai multe valori ale coeficientului de amortizare β. din punct de vedere fizic. 3 ω rez = 55 . Rezonanţa mecanică are multiple aplicaţii în tehnică.80) observăm că. Cu cât valoarea coeficientului de amortizare β este mai mare. 3.

(3.2.82) 56 . În ceea ce privesţe faza iniţială ϕ a oscilaţiei permanente. 3. Se constată. 3. sau întreţinute. că dacă valoarea lui β scade. Variaţia modulului fazei inţiale a oscilaţiei permanente în funcţie de valorile coeficientului de amortizare β. sau forţate. în acest paragraf am constatat că în cazul oscilaţiilor întreţinute.6. atunci ϕ se apropie de valoarea π . În paragraful următor vom vedea cum se caracterizează din punct de vedere energetic oscilaţiile întreţinute. forţa exterioară produce un lucru mecanic ce compensează pierderile de energie din sistemul oscilant. Consideraţii energetice ale oscilaţiilor forţate În continuare vom defini câteva mărimi fizice care caracterizează transferul energiei mecanice în sistemul ce efectuează oscilaţii forţate. β2 < β1. 1.19.Astfel. Puterea instantanee absorbită de sistemul oscilant întreţinut reprezintă derivata la timp a lucrului Expresia matematică a puterii instantanee absorbite este: Pa ( t ) = • dL a Fp ( t ) dy = = Fp ( t ) y( t ) = Fp ( t ) v( t ) dt dt mecanic efectuat de forţa de forţare. de asemenea. 2 Fig. aşa cum se poate vede în fig.19. 3. se observă că oscilaţia este defazată cu faza ϕ în urma forţei de forţare.

ϕ)dt = 2 T p p 0 1 p sin ϕ Astfel. instantanee absorbite Pa (t): (3. costatăm că în regim permanent puterea medie absorbită pe o perioadă este egală cu puterea medie disipată sub formă de căldură în aceeaşi perioadă de timp: 57 . 2 p 2 p (3.83) Puterea medie absorbită în decursul unei perioade reprezintă integrala pe o perioadă a puterii F0 Ap ωp 1 Pa = Pa = ∫ Pa (t)dt = sinωp t cos(ωp t . Atunci puterea instantanee absorbită. adică: Pd ( t ) = − 4. dată de relaţia (3. dL f F dy ⎛ •• ⎞ ⎛ •• ⎞ 2 2 =− f = ρ⎜ y ⎟ = 2β m⎜ y ⎟ = 2β mA 2 p ω p cos (ω p t − ϕ) dt dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (3.88) Analizând relaţiile (3.unde elongaţia este y( t ) = A p sin(ω p t − ϕ) .77) a fazei iniţiale a oscilaţiei întreţinute: Pa = Pa = 1 − sin 2 ϕ ω 0 − ω p obţinem: 2βω p . puterea medie absorbită pe durata unei perioade este de forma: F0 A p ω p 1 F0 A p ω p Tp sin ϕ = sin ϕ Tp 2 2 Folosind definiţia (3.ϕ)dt Tp 0 Tp ∫ 0 Se poate arăta că integrala din relaţia (3.84) este egală cu: Tp Tp Tp (3.78) care defineşte amplitudinea oscilaţiei întreţinute.84) ∫ sin ω t cos( ω t .82).87) Puterea medie disipată într-o perioadă reprezintă integrala pe o periodă a puterii instantanee Tp disipate: 1 2 Pd ( t ) = Pd = 2βmA ω cos 2 (ω p t − ϕ)dt =β mA 2 p ωp Tp ∫ o În relaţia (3. puterea medie absorbită într-o perioadă sub forma: 2 Pa = Pa = β mA 2 p ωp obţinem (3.86) şi (3. sin ϕ = 2 2 2 2 2 (ω0 − ωp ) + 4β ωp 2 2 (3.88).86) 3.88) am ţinut cont de faptul că integrala este egală cu Tp/2. iar viteza este v( t ) = A p ω p cos(ω p t − ϕ) .85) tgϕ = sin ϕ = 2βω p Dacă ţinem cont de relaţia (3. Puterea instantanee disipată sub formă de căldură de către forţa de frecare reprezintă derivata la 2 2 timp a lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare. devine: Pa ( t ) = F0 sin(ω p t )A p ω p cos(ω p t − ϕ) 2.

Trebuie remarcat.19 că puterea efectivă dată de relaţia (3.20. 4β m puterea medie absorbită este egală cu puterea medie disipată. se defineşte mărimea fizică numită lărgimea liniei de rezonanţă. amplitudinile maxime se ating în cazul ω p = ω 0 Fig. de asemenea. Puterile medii absorbită şi disipată în funcţie de ω p . Pmax = F02 .20 sunt reprezentate grafic puterile medii absorbită şi disipată în funcţie de pulsaţia forţei de forţare. Pentru caracterizarea acestei proprietăţi. În acest caz. Puterea efectivă reprezintă jumătate din puterea maximă. Lărgimea liniei de rezonanţă este definită prin relaţia: ∆ω rez = ω 2 − ω1 (3. ω p . se obţine în cazul egalităţii ω p = ω 0 . 3. ω1 şi ω2.90) este atinsă pentru două valori ale pulsaţiei. lărgimea liniei de rezonanţă este de forma: 58 . pe când 2 − β2 . 2 = ω 0 − β2 m β Astfel. 5. Puterea maximă atinsă.90) Observăm în fig3. 3. faptul că maximele puterilor medii se obţin în cazul ω p = ω0 .89) În fig. ambele puteri fiind maxime.91) unde ω1 şi ω2 sunt cele două valori ale lui ω p pentru care este atinsă puterea efectivă: 2 ω1.2 Pd = Pa = β mA 2 p ωp (3. adică: Pef = Pmax F2 = 0 2 8β m (3.

Energia medie a sistemului oscilant întreţinut reprezintă suma dintre energia cinetică şi energia potenţială. Factorul de calitate al sistemului oscilant întreţinut este dat de relaţia: Q= ω ω0 = 0 ∆ω rez 2β (3.92) 6. mediate pe o perioadă: E = Ec + Ep = m 2 k m 2 2 v + x2 = ω0 + ω 2 p Ap 2 2 4 ( ) (3.94) 59 .∆ω rex = 2β = 1 τ (3.93) 7.

t) = constant = a. în felul acesta oscilaţiile (perturbaţiile) se propagă prin mediu de la o particulă la alta. Propagarea undei se face cu o viteză finită. 3.7. După tipul de energie pe care-l transportă unda. undele fiind generate de perturbaţiile mecanice ale mediilor elastice). etc. Suprafaţa de undă reprezintă mulţimea punctelor din spaţiu ce oscilează având la un moment dat aceeaşi valoare a funcţiei de undă.3. (ii) unde electromagnetice (se transportă energie electromagnetică) (ii) unde magneto-hidrodinamice (sunt generate prin perturbaţii electromagnetice şi elastice ale mediului de propagare).t). atunci vor oscila (vor vibra) şi particulele vecine.y.z. unde cilindrice. situat la distanţa x de origine. După natura perturbaţiei şi modul de propagare al acesteia. A. Unda nu reprezintă transport de materie. După forma suprafeţelor de undă. Prin propagarea oscilaţiilor se generează undele. dar într-un moment ulterior şi 60 . Ecuaţia elongaţiei oscilaţiei în origine este: y O ( t ) = A sin ωt (3.21). Unde armonice unidimensionale Considerăm o oscilaţie liniară armonică ce se produce în originea O a axei Ox. De aceea. Unde elastice Mediile continue.1. putem întâlni unde plane. putem clasifica undele în: (1) unde longitudinale (direcţia de propagare a undei coincide cu direcţia de oscilaţie). putem deosebi: (i) unde elastice (se transportă energie mecanică. sunt medii formate din particule (atomi.z. Funcţia de undă reprezină funcţia matematică ce descrie mărimea perturbată. unde sferice.7.y. 3. Frontul de undă reprezintă suprafaţa de undă cea mai avansată la un moment dat. Într-un punct M. dacă una dintre particule oscilează (vibrează). cum sunt solidele. Ψ(x. O mărime deosebit de importantă pentru descrierea undei este funcţia de undă. deoarece oscilaţia produsă în O se propagă numai pe o direcţie. şi pulsaţia ω (vezi fig. pe care o putem nota în mod generic cu Ψ(x.95) Unda este unidimensională. se va produce o oscilaţie de acelaşi tip. ci numai transport de energie. lichidele şi gazele. Unda reprezintă fenomenul de extindere şi propagare din aproape în aproape a unei perturbaţii periodice produse într-un anumit punct din mediul de propagare. (2) unde transversale (direcţia de propagare a undei este perpendiculară pe direcţia de oscilaţie). având amplitudinea constantă. molecule sau ioni) care interacţionează între ele. numită viteza undei.

99) devine: 61 (3. Am introdus astfel timpul necesar undei să se propage din O până în M. a oscilaţiei: 2π ω 2π x (t − ) T u λ=uT=u (3. dependentă de poziţia sa faţă de sursa undei.100) .21. dacă punctul este mai departe de sursa undei. Vectorul de undă este mărimea fizică vectorială orientată în sensul propagării undei şi egală în r r 2π (vezi fig. 3. fiind egală cu: ϕ( x. T. are o întârziere de fază. punctul M are. 3. Direcţia vectorului de undă coincide cu direcţia vitezei undei.a) (3. t ) = A sin (3. Utilizând vectorul de undă. putem scrie ecuaţia elongaţiei oscilaţiei din punctul M sub forma: y M ( x . modul cu k = λ Vectorul de undă materializează direcţia în care se propagă energia undei. în orice moment de timp. Oscilaţia generată în originea axei Ox se propagă până în punctul M. ca fiind spaţiul străbătut de undă în timpul unei perioade. De aceea. t) a oscilaţiei dintr-un punct oarecare M. cu viteza u.98. t ) = A sin(ωt − kx ) (3.21).97) Astfel. t ) = A sin ⎢2π ⎜ − ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ Constăm că ecuaţia elongaţiei yM(x. t ) = ωt − kx În cazul propagării undei într-o direcţie oarecare.98. Cu cât punctul M se află mai departe de originea undei. elongaţia: u x y M ( x . t ) = A sin ω( t − ) u (3. u x . aflat pe direcţia de propagare a undei.96) acest timp fiind egal cu τ = Fig. Definim lungimea de undă a undei unidimensionale. oscilaţia din punctul considerat va avea o întârziere de fază mai mare. k ⎜⎜ u . ecuaţia undei din punctul M se poate rescrie sub forma: y M ( x.b) ⎡ ⎛ t x ⎞⎤ y M ( x .99) Faza undei este dependentă de poziţie şi de timp. cu atât mai târziu va intra în oscilaţie.anume la t − x . ecuaţia (3.

106) este densitatea lui.r r y M ( x . şi vectorul de poziţie. u.103) dt (2) Viteza de propagare a undei. relaţia: (3. u= 2. Unde longitudinale în solide: E ρ unde E este modulul de elasticitate al mediului. Unde transversale în coarde elastice: T µ unde T este tensiunea din coardă.t): dy = A ω cos(ωt − kx ) (3.a). 2. r . este o mărime constantă. 62 . (1) Viteza de oscilaţie a unei particule a mediului de propagare. Unde longitudinale în fluide sau gaze: β ρ unde β este modulul de compresibilitate al mediului. yM(x.102) = = λ uT u Este esenţial să observăm că în cazul propagării undelor se utilizează două viteze: (1) viteza de k= propagare.104) (3. k . t ) = A sin(ωt − k ⋅ r ) r r unde intervine produsul scalar dintre vectorul de undă. iar u= (3. câteva formule de calcul ale vitezelor de propagare ale undelor în diferite medii continue. v. mai jos. t ) = de propagare.105) (3. v. Exemplificăm. deoarece reprezintă derivata la timp a elongaţiei. u. este variabilă în timp şi depinde de poziţia particulei. care depinde de carateristicile mediului v( x . iar ρ este densitatea lui. şi (2) viteza de oscilaţie a particulelor mediului.c). iar este masa unităţii de lungime. u= 2.b). viteza de propagare a undei şi pulsaţia oscilaţiei există 2π 2π ω (3.101) Se poate observa că între vectorul de undă.

Energia mecanică.3.2.114) .ke x x . Consideraţii energetice asupra propagării undei Propagarea unei unde elastice într-un anumit mediu generează o serie de mişcări de oscilaţie ale particulelor mediului.112) putem vedea că valoarea constantei elastice echivalente este: ke = ES l0 (3.7. punctele materiale îşi încep mişcarea oscilatorie. care este de forma: Fe= .103). energia cinetică a particulelor din volumul considerat se scrie sub forma: ∆E c = 1 ρ∆VA 2 ω 2 cos 2 (ωt − kx ) 2 1 kex2 2 (3. exprimăm forţa elastică. pe măsură ce energia undei ajunge până la ele.108) (3.107) E primită de la unda V din mediul de propagare.110) obţinem: ∆E p = 1 ES 2 1 x2 1 x = E ∆V 2 = E ∆Vε 2 2 l0 2 2 l0 63 (3.109) Energia potenţială este energia elastică: ∆E p = (3. adică energia mecanică a unde viteza este viteza de oscilaţie a particulelor mediului de propagare. în jurul poziţiiilor lor de echilibru.113) Folosind această expresie în (3. se compune din energia cinetică şi energia potenţială: ∆E = ∆E c + ∆E p Energia cinetică a particulelor din volumul considerat este: ∆E c = 1 m v2 2 (3.112) (3.110) unde ke reprezintă constanta elastică echivalentă. unde l0 reprezintă lungimea în stare nedeformată: l0 Fe = E S x l0 (3. Vom calcula energia mecanică elastică de către un volum particulelor din volumul V.111) şi (3. forţa elastică se poate scrie şi în funcţie de elongaţia (alungirea) relativă ε = Comparând relaţiile (3. Masa volumului ∆V este: m = ρ ∆V Astfel.111) Conform legii lui Hooke. Pentru a o determina. dată de relaţia (3.

dată de relaţia (3. Aceasta înseamnă că energia potenţială şi energia cinetică devin simultan maxime sau nule.unde am folosit şi relaţia ∆V = l 0 S .116) şi (3. Energia undei nu se stochează în elementul de volum considerat.119) Comparând relaţiile (3. traversează mediul şi se propagă mai departe.114) şi calculăm energia potenţială a particulelor din volumul Folosim apoi relaţia ω = k u .109) şi (3. Adunăm expresiile (3.118) (3.99).119).116) Calculăm derivata parţială la x a elongaţiei y. viteza undei este dată de relaţia (3. (ii) sunt funcţii periodice de timp.115) Deoarece mediul de propagare este solid. de unde rezultă: ∆E p = 1 ρ ω 2 A 2 ∆V cos 2 (ωt − kx ) 2 (3.106): u2 = E ρ (3. şi obţinem: ∂y = − kA cos(ωt − kx ) ∂x ∆V: ∆E p = 1 ρ u 2 ∆V k 2 A 2 cos 2 (ωt − kx ) 2 (3. Definim densitatea volumică de energie mecanică prin relaţia: w= dE dV (3.119).121) Se constată că densitatea de energie dintr-un punct al mediului de propagare este dată de relaţia: w = ρ ω 2 A 2 cos 2 (ωt − kx ) (3.109) şi (3.120).117) Înlocuim relaţiile (3. pentru a determina energia mecanică din volumul ∆V: ∆E = ρ ω 2 A 2 ∆V cos 2 (ωt − kx ) (3. constatăm faptul că cele două componente ale energei mecanice: (i) sunt egale. se constată că energia unui volum ∆V din mediul de propagare al undei elastice nu este constantă în timp. Utilizăm următoarea relaţie pentru calculul alungirii relative ε: ε= x ∂y = l 0 ∂x (3.120) Analizând relaţia (3.122) Media pe o perioadă a densităţii de energie într-un punct al mediului de propagare a undei este dată de integrala: 1 w m = ∫ wdt T0 T Densitatea volumică medie de energie dintr-un punct este egală cu: 64 . căci ea este primită de la o sursă. (iii) oscilaţiile lor sunt în fază.117) în (3.

wm =

1 ρ ω2 A 2 2

(3.123)

Mărimile definite prin (3.122) şi (3.123) caracterizează energia transmisă de undă atunci când traversează mediul de propagare. În fig.3.22 este reprezentată funcţia w = f ( t ) şi se poate vedea şi media ei pe o perioadă, wm.

Fig. 3.22. Densitatea volumică de energie într-un punct al mediului de propagare şi densitatea volumică medie de energie. Alte mărimi ce sunt utilizate pentru a descrie energia transportată de undă sunt următoarele: a). Fluxul de energie. Fluxul de energie reprezintă cantitatea de energie transmisă printr-o suprafaţă în unitatea de timp, fiind dat de derivata energiei la timp: Φ= dE dt (3.124)

Unitatea de măsură a fluxului de energie este [ Φ ] SI = 1 W = 1J/ 1s. Se poate calcula şi fluxul mediu de
energie prin integrarea fluxului de energie pe o perioadă.

b). Densitatea flluxului de energie reprezintă fluxul de energie transportat prin unitatea de suprafaţă, în direcţie perpendiculară pe această suprafaţă:

r dΦ d ⎛ dE ⎞ r j= r = r⎜ ⎟=w u dS dS ⎝ dt ⎠
65

(3.125)

Densitatea fluxului de energie se măsoară în [ j ]SI = 1

W . m2

c). Intensitatea undei reprezintă valoarea medie a densităţii fluxului de energie: r 1 (3.126) I =< j >= ρ ω 2 A 2 u 2 Intensitatea undei se măsoară, ca şi densitatea fluxului de energie, în 1 W . Observăm în relaţia (3.126) m2

faptul că intensitatea undei este direct proporţională cu pătratul amplitudinii. În cazul în care unda se propagă printr-un mediu absorbant, o parte din energia ei se transformă în căldură, iar intensitatea undei scade, pe măsură ce unda traversează mediul. Legea lui Beer exprimă, din punct de vedere matematic, scăderea intensităţii undei, în funcţie de distanţa parcursă prin mediu: I = I 0 e −α x (3.127)

unde α este coeficientul de absorbţie al mediului, iar x este spaţiul parcurs de vectorul de undă prin mediul considerat. Datorită faptului că intensitatea este proporţională cu pătratul amplitudinii, rezultă că amplitudinea undei scade în mediul disipativ după legea: A = A0 e
1 − αx 2

(3.128)

Astfel, ecuaţia undei în mediul disipativ este de forma: y( x , t ) = A 0 e

1 αx 2

sin(ωt − kx )

(3.129)

66

3.7.3. Reflexia şi refracţia undelor elastice

Când o undă întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii diferite se produc simultan reflexia (întoarcerea undei în mediul din care a venit) şi refracţia (transmisia undei în mediul al doilea). Se constată de asemenea că prin reflexie şi refracţie se schimbă direcţia de propagare a undei. Considerăm o undă elastică longitudinală plană ce se propagă prin mediul (1), care are densitatea ρ1 şi unde viteza undei este u1 (vezi fig.3.23). La întâlnirea suprafeţei de separare, (Σ), dintre mediul (1) şi mediul (2) unda se va împărţi într-o undă reflectată ce se propagă în mediul (1) şi o undă transmisă ce se propagă în mediul (2). Definim impedanţa mediului de propagare prin produsul dintre densitatea mediului şi viteza undei. Impedanţa exprimă viteza cu care se propagă energia undei prin mediul repectiv. Cele două medii de propagare au impedanţele: Z1 = ρ1 u 1
Z2 = ρ2u 2

(3.130.a) (3.130.b)

Fig. 3.23. Reflexia şi refracţia unei unde plane. Vitezele de propagare în cele două medii sunt:
u1 = E1 ρ1

şi, respectiv 67

Legea reflexiei.23 vectorii k i .c) Condiţia de continuitate a funcţiilor de undă pe suprafaţa de separare se scrie sub forma: y i + yr = yt Condiţia de conservare a energiei undei se scrie sub forma: Ii = Ir + It 1 ρ1 ω 2 A i2 u 1 2 1 ρ1 ω 2 A 2 r u1 2 1 ρ 2 ω2 A 2 t u2 2 (3.133) unde Ii . unde exprimăm mărimile de undă. k r si k t reprezintă vectorii de undă corespunzători undelor incidentă.135) 68 . αi = αr (3.132) Se poate arăta că punând condiţia de continuitate a funcţiilor de undă şi de conservare a energiei se obţin legile reflexiei şi refracţiei. date de relaţia (3. reflectată şi transmisă.b) r r y t = A t sin(ωt − k t rt ) (3. Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi viteza de propagare în primul mediu este egal cu raportul dintre sinusul unghiului de refracţie şi viteza de propagare corespunzătoare celui de-al doilea mediu. 3.126). Unghiul de incidenţă şi unghiul de reflexie sunt egale.134) 2). Ir şi It sunt intensităţile undelor incidentă. adică: Ii = Ir = It = (3.a) r r y r = A r sin(ωt − k r rr ) (3. Q şi P. sin α i sin α r = u1 u2 (3.131. Aceste legi sunt următoarele: 1).u2 = E2 ρ2 r r r În fig. ri .131. reflectată şi transmisă sunt: r r y i = A i sin(ωt − k i ri ) (3. Legea refracţiei sau legea Snellius a refracţiei.131. Funcţiile de undă ale undelor incidentă. rr si rt sunt vectorii de poziţie ai punctelor M. r r r reflectată şi transmisă.

At are acelaşi semn cu amplitudinea undei incidente.Utilizând condiţia de continuitate a funcţiilor de undă şi condiţia de conservare a energiei undei. Mediul (1) mai puţin dens decât mediul (2).136. Coeficientul de reflexie este raportul dintre intensitatea undei reflectate şi cea a undei incidente: 2 2 ⎛ Ar ⎞ ⎛ Z1 − Z 2 ⎞ I ⎟ =⎜ R = r =⎜ ⎜ ⎟ ⎜Z +Z ⎟ ⎟ Ii ⎝ Ai ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 2 (3.140) Se poate observa că suma coeficienţilor de reflexie şi transmisie este unitară. se pot determina şi amplitudinile undelor reflectată şi transmisă în funcţie de amplitudinea undei incidente: Ai + Ar = At 1 1 1 ρ1 ω 2 A i2 u 1 = ρ1 ω 2 A 2 ρ 2 ω2 A 2 r u1 + t u2 2 2 2 (3. Ai. indiferent de impedanţele celor două medii. R+T=1 Acest fapt este consecinţa directă a conservării energiei undei elastice. Cele două unde sunt în fază.136. Unda reflectată este defazată cu π radiani în urma undei incidente. În acest caz amplitudinea undei reflectate. Definim coeficienţii de reflexie şi de transmisie ai mediilor de propagare. Cele două unde sunt în opoziţie de fază. de asemenea.137) ⎛ 2 Z1 ⎞ A t = Ai ⎜ ⎜Z +Z ⎟ ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 (3. Ai.a) (3.139) Coeficientul de transmisie este dintre intensitatea undei transmise şi cea a undei incidente: ⎛ At ⎞ I Z ⎛ 2 Z1 ⎞ 4 Z1 Z 2 ⎟ ⎟ = 2⎜ T= t =⎜ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ii ⎝ A i ⎠ Z1 ⎝ Z1 + Z 2 ⎠ (Z1 + Z 2 )2 2 (3. În acest caz amplitudinea undei reflectate.b) Rezolvând sistemul format din ecuaţiile (3. Z1<Z2. (141) 69 .136. are semn opus faţă de amplitudinea undei incidente. În ceea ce priveşte amplitudinea undei reflectate se pot întâlni două cazuri: a). Ar.136.138) Observăm că amplitudinea undei transmise. De aceea unda transmisă este totdeauna în fază cu unda incidentă.a) şi (3.b) obţinem: ⎛ Z1 − Z 2 ⎞ A r = Ai ⎜ ⎟ ⎜Z +Z ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 (3. are acelaşi semn cu amplitudinea undei incidente. Z1>Z2. Ai. b). Mediul (1) mai dens decât mediul (2). Ar.

3. Distanţa dintre sursa undei şi suprafaţa de separare dintre medii este l. Fig.7. I. în funcţie de impedanţele celor două medii. atunci se obţin unde staţionare. Fazele celor două unde ce se întâlnesc în punctul P depind de distanţele (l-x) şi reprectix (l+x) pe care le-a parcurs fiecare undă. pe o direcţie perpendiculară pe suprafaţa de separare dintre mediul (1)şi mediul (2). ca în fig. se pot întâlni două cazuri. de ecuaţie: y = y i + y r = A sin [ωt − k (l − x )] + A sin[ωt − k (l + x )] Regrupăm termenii de sub funcţa sinus: y = y i + y r = A sin [ωt − kl + kx ] + A sin[ωt − kl − kx ] Folosind formula trigonometrică sin(a±b)=sin a cos b ±cosa sin b. Să considerăm o undă liniară ce se propagă în mediul (1). 3. În punctul P se întâlnesc unda incidentă şi unda reflectată. Z2<Z1. Conform rezultatelor obţinute la reflexia undelor. Mai general.b) Rezultatul suprapunerii celor două unde este tot o undă. Unde staţionare Dacă în mediul de propagare al undei se suprapun unda incidentă şi unda reflectată. atunci unda reflectată este în fază cu unda incidentă.4. Dacă mediul al doilea este mai puţin dens decât primul. Formarea undei staţionare.24. Compunerea undei incidente şi a undei reflectate constituie un caz interesant de interferenţă a undelor.24.142. y i = A sin[ωt − k (l − x )] y r = A sin [ωt − k (l + x )] (3.a) (3.3. fenomenul de compunere a două unde coerente se numeşte interferenţă. obţinem: y = A[sin(ωt − kl) cos kx + sin kx cos(ωt − kl) + sin(ωt − kl) cos kx − sin kx cos(ωt − kl)] Ecuaţia undei rezultante din punctul P este: 70 .142.

În fig.148.146) Aceste puncte în care nu se produce nici o perturbaţie.y = 2A cos(kx ) sin(ωt − kl) (3. Atunci. atunci unda reflectată este în opoziţie de fază cu unda incidentă. Distanţa dintre două noduri vecine este xn.143) Această relaţie constituie ecuaţia undei staţionare care are amplitudinea A(x) = 2Acos kx: y = 2 A( x ) sin(ωt − kl) (3.144) Amplitudinea rezultantă A(x) va avea valori diferite în diferite puncte. Z2>Z1. În lungimea l se cuprind un anumit număr de lungimi de undă. care îndeplinesc condiţia: ⎛ 2π ⎞ cos⎜ x ⎟ = ±1 ⎝ λ ⎠ ⇒ 2π x = nπ λ λ 2 (3. În anumite puncte amplitudinea este minimă: ⎛ 2π ⎞ A = 2A cos⎜ x ⎟ = 0 ⎝ λ ⎠ ⇒ 1 λ ⇒ x n = (n + ) 2 2 2π 1 x = (n + )π 2 λ (3. N. b). aflate la distanţa xv unul de altul. şi ventre. 3. cele două funcţii de undă ce se întâlnesc în punctul P sunt de forma: y i = A sin[ωt − k (l − x )] y r = −A sin [ωt − k (l + x )] (3.a) (3.147) II.b) 71 . după cum urmează: a) Amplitudinea este maximă. V. şi anume: l= 5 λ 4 (3.148. se numesc noduri ale undei staţionare.25 este reprezentată o undă staţionară cu noduri.145) ⇒ xv = n Se obţin maxime de amplitudine în puncte numite ventre ale undei. Dacă mediul al doilea este mai dens decât primul. ⎛ 2π ⎞ A = 2A cos⎜ x ⎟ = ±2A ⎝ λ ⎠ în anumite puncte x.

Rezultatul adunării celor două unde în punctul P este y = 2A sin kx [sin(ωt − kl) În acest caz ventrele se obţin în punctele situate la distanţa: 1 λ x v = (n + ) 2 2 iar nodurile se obţin la distanţa: xn = n λ 2 (3.152) Asftel. se observă că într-o coardă de lungime dată. 72 . În esenţă. Acest lucru se datorează schimbării fazei undei reflectate cu π radiani.150) (3. Unda staţionară obţinută în cazul Z2<Z1.147) în cazul în care coarda este liberă.152) în cazul în care coarda este legată la capete. l. (ii) respectiv de relaţia (3. 3. 3.26 că distribuţia nodurilor şi ventrelor este diferită.149) (3.Fig. La suprafaţa de contact cu mediul mai dens se formează un nod al undei staţionare.25. se pot forma unde staţionare numai dacă oscilaţiile sursei au asemenea frecvenţe încât lungimile de undă corespunzătoare sunt date de: (i) relaţia (3. rezultă că un alt număr de lungimi de undă se cuprind în lungimea l: 3 λ 2 l= (3.151) Deşi distanţa dintre sursa undei elstice şi suprafaţa de separare este aceeaşi. observăm în fig.

Fig.a) (3.153) (3. Să considerăm două unde ce se întâlnesc într-un punct. Amplitudinea undei rezultante se calculează din: 2 A 2 = A1 + A2 2 + 2A 1 A 2 cos( ∆ϕ) (3. Interferenţa undelor Fenomenul general de compunere a undelor coerente se numeşte interferenţă. Media amplitudinii rezultante pe o perioadă este: A1A 2 T < A >=< A > + A + 2 cos(∆ϕ)dt T ∫ 0 2 2 1 2 2 (3. În funcţie de valorile integralei din (3.26.151. 3. intensitatea undei este proporţională cu pătratul amplittudinii.154).154) Aşa cum ştim. Aşa după cum ştim.151.5. Unda staţionară obţinută în cazul Z2>Z1. depinde de timp: ∆ϕ = (ω1 − ω 2 ) t + (ϕ1 − ϕ 2 ) .b) unde ϕ1 şi ϕ 2 sunt funcţii de timp. în general. având funcţiile de undă: y1 = A 1 sin(ω1 t + ϕ1 ) y 2 = A 2 sin( ω 2 t + ϕ 2 ) (3. intensitatea undei rezultante poate avea diferite forme: 73 .152) unde ∆ϕ este diferenţa de fază dintre cele două unde şi. intensitatea undei reprezintă cantitatea de energie ce trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp. 3.7.

să fie independentă de timp. aflat la distanţa y de axa de simetrie (vezi fig. b) Dacă ∆ϕ este independentă de timp.a) În S2: (3. fiind coerente. Această condiţie este îndeplinită de unde care au pulsaţii egale şi diferenţa de fază constantă în timp: ω1 = ω 2 şi ∆ϕ = ϕ1 − ϕ 2 ≠ f ( t ) Interferenţa undelor longitudinale.157. atunci integrala din (3. produc o figură de interferenţă. 0 T În acest caz.156) Este cazul în care se produce interferenţă.155) În acest caz nu se produce interferenţă. S1 şi S2.154) este diferită de zero. ∫ cos(∆ϕ)dt ≠ 0 .a) Dacă integrala pe o perioadă este nulă.157.b) În punctul P cele două unde au funcţiile de undă de forma: ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y1 = A sin ⎢2π⎜ − 1 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ (3. şi anume au forma: În S1: t⎞ ⎛ y1 = A sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ T⎠ t⎞ ⎛ y1 = A sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ T⎠ (3. Distanţa dintre cele două difuzoare (surse) este 2l. În punctele S1 şi S2 funcţiile de undă corespunzătoare celor două surse sunt identice. ∫ cos(∆ϕ)dt = 0 . aşa cum se vede în fig. De la ele se propagă două unde coerente.a) ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y 2 = A sin ⎢2π⎜ − 2 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ (3. intensitatea undei rezultante este: I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 cos ∆ϕ (3. Condiţia de coerenţă este ca diferenţa de fază dintre cele două unde. Presupunând că ambele difuzoare emit simultan.27). ele se comportă ca două surse de undă.26.157. atunci intensitatea undei rezultante 0 T este: I = I1 + I 2 (3.157.b) 74 . 3. deoarece undele ce se întâlnesc sunt unde coerente. În punctul P cele două unde se suprapun şi. Cu ajutorul a două difuzoare plasate pe aceeaşi verticală şi conectate la acelaşi amplificator se poate obţine un dispozitiv de inteferenţă a undelor longitudinale. ∆ϕ . care parcurg drumuri diferite până în punctul P.3.

putem face aproximaţia r1 + r2 = 2D.Fig.27.159) (3. 3. Unda din punctul P este rezultatul adunării celor două unde: ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ ⎡ ⎛ t r ⎞⎤ y = y1 + y 2 = A sin ⎢2π⎜ − 1 ⎟⎥ + A sin ⎢2π⎜ − 2 ⎟⎥ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎛a + b⎞ ⎛a −b⎞ Folosind formula trigonometrică sin a + sin b = 2 sin ⎜ ⎟ cos⎜ ⎟ obţinem: ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎡ ⎛ r − r ⎞⎤ ⎡ ⎛ t r + r ⎞⎤ y = 2A sin ⎢2π⎜ − 1 2 ⎟⎥ cos ⎢2π⎜ 2 1 ⎟⎥ 2λ ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ 2λ ⎠ ⎦ ⎣ ⎝T datorită faptului că distanţa D este suficient de mare în raport cu r1 şi r2.158) Observăm că amplitudinea rezultantă din punctul P depinde de poziţia punctului pe ecran. fiind de Se pot întâlni două cazuri. În acest fel. înseamnă că diferenţa de drum.160) ∆r = r2 − r1 = nλ 75 .r1: a) dacă funcţia cosinus atinge valoarea maximă. în funcţie de valorile diferenţei de drum ∆r = r2 . ∆r. este de forma: ⎛ r −r ⎞ cos⎜ π 2 1 ⎟ = 1 λ ⎠ ⎝ ⇒ π r2 − r1 = nπ λ ⇒ (3. ecuaţia undei rezultate prin interferenţă în punctul P devine: ⎛ r − r ⎞ ⎡ ⎛ t D ⎞⎤ y = 2A cos⎜ π 2 1 ⎟ sin ⎢2π⎜ − ⎟⎥ λ ⎠ ⎣ ⎝ T λ ⎠⎦ ⎝ forma: ⎛ r −r ⎞ A p = 2A cos⎜ π 2 1 ⎟ λ ⎠ ⎝ (3. Dispozitiv de interferenţă a undelor longitudinale.

adică interfranja. înlocuind (3. rezultă că diferenţa de drum.164) În acelaşi timp. ca şi intensitatea ei.163) Observăm în fig.3. Distanţa dintre două maxime succesive se numeşte interfranjă.165) Distanţa dintre două maxime succesive. obţinem: sin α = ∆r 2l (3. b) Dacă funcţia cosinus este nulă. I p =< A 2 p >= 4 I . apoi rezultatul lor în (3. Este mai practic deci. Ap = 2 A.160) se obţin maxime de interferenţă. Diferenţa de drum dintre cele două unde este: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (3.163) în (3. este de forma: ⎛ r −r ⎞ cos⎜ π 2 1 ⎟ = 0 λ ⎠ ⎝ ⇒ π r2 − r1 π = (2n + 1) λ 2 ⇒ (3. Astfel.26 că yn se poate exprima din triunghiul dreptunghic pe care-l formează axa de simetrie cu direcţia drumului r1: y n = D tgα (3. din triunghiul dreptunghic pe care-l formează perpendiculara coborâtă din S1 pe direcţia drumuli r2.165).165) unde 2l este distanţa dintre fantele dispozitivului. obţinem: λ 1 λ y n = Dα = D (2n ) =Dn 2 2l 2 Atunci. Să determinăm distanţa yn faţă de centrul ecranului la care se află maximul de ordinul n.161) Numărul natural n se numeşte ordinul maximului de interferenţă. ∆r. Acestea sunt puncte de minim de inteferenţă. ca distanţe de acest fel să fie exprimate ca multipli de semilungimi de undă: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (3. este: 76 .162) ∆r = r2 − r1 = (2n + 1) λ 2 În aceste puncte amplitudinea undei rezultante este nulă.În punctele de pe ecran în care este îndeplinită condiţia (3. distanţa pe ecran până la maximul de ordinul n+1 este: y n +1 = D (n + 1) λ 2 (3. Unghiul α este suficient de mic încât să putem folosi aproximaţia α = sin α = tg α. Observăm că în aceste puncte intensitatea undei rezultante este de 4 ori mai mare decât a undelor incidente.166) (3.164).

28. Fig. Un obstacol pe care se produce difracţia undei plane.7. Un obstacol de forma unui perete vertical cu o fantă de lărgime L se află în calea undei. aşa cum se vede în fig. Figura de interferenţă obţinută. pe verticala Oy se obţine un sistem de maxime alternând cu minime de interferenţă.167) Astfel.29.28. Maximele de ordin negativ se află sub axa de simetrie. 3.i = y n +1 − y n = λD 2l (3. 3. 3.29. aşa cum se poate vedea în fig. fiind simetrice faţă de axă cu maximele de ordin pozitiv.6. Difracţia undelor Considerăm o undă plană care se propagă pe suprafaţa apei. 3. 77 . Fig. 3.

7. deşi unda incidentă avea fronturi de undă plane. 3. a) b) Fig.Se constată că unda care trece dincolo de obstacolul întâlnit are frontul de undă de formă sferică. 78 . Putem constata că amplitudinea undei ce trece dincolo de fantă r depinde de unghiul pe care-l formează vectorii A i cu direcţia fantei. L ≈ λ . 3. a). Din punct de vedere fizic nu există deosebiri între difracţie şi interferenţă. În momentul când frontul plan o atinge. care generează la rândul lor unde sferice în spatele fantei. Difracţia este fenomenul de ocolire a obstacolelor de către unde. fanta devine sediul unei infinităţi de surse punctiforme infinitezimale.30. 3.7. Trecera unei unde tarnsversale printr-o fantă. aşa cum se poate vedea în fig. Ambele fenomene fizice presupun compunerea (adunarea) a două sau mai multor unde coerente (difracţia constă din interferenţa unei infinităţi de unde infinitezimale). Efectul difracţiei este cu atât mai evident cu cât dimensiunea fantei (sau a obstacolului din calea undei) este de ordinul de mărime al lungimii de undă a undei incidente. vedere generală. Am notat prin A i vectorul ce reprezintă amplitudinea oscilaţiei din unda incidentă.30. b) direcţia de vibraţie paralelă cu fanta. Polarizarea undelor elastice transversale Considerăm o undă elastică liniară transversală ce poate traversa spaţiul dintre doi pereţi verticali r ce formează o fantă. Procesul prin care fanta filtrează şi lasă să treacă numai componenta vectorului amplitudine care este în planul fantei constituie fenomenul de polarizare. Spunem că unda a suferit fenomenul de difracţie pe fanta de lărgime L. Aceste unde se compun între ele şi formează o undă sferică ce se propagă în spatele obstacolului.

a) Dacă amplitudinea undei este paralelă cu fanta, unda se transmite prin fantă, iar unda transmisă are aceeaşi amplitudine ca cea incidentă (vezi fig. 3.30.b). b) Dacă direcţia de vibraţie din unda incidentă este perpendiculară pe direcţia fantei, dincolo de fantă nu se mai propagă nici un fel de vibraţie (vezi fig. 3.31.a). c) Dacă direcţia de vibraţie face un anumit unghi cu fanta, atunci vectorul caracteristic al undei se decompune după două direcţii perpendiculare, una din ele fiind direcţia fantei (vezi fig. 3.31.b). Dintre r r cele două componente ale vectorului A i numai componenta paralelă cu fanta, A , se transmite mai departe, cealaltă fiind absorbită. Constatăm că unda transmisă dincolo de paravan are o amplitudine mai mică decât amplitudinea undei incidente.

a)

b)

Fig. 3.31. Polarizarea la trecerea unei unde transversale printr-o fantă: a) direcţia de vibraţie este perpendiculară pe fantă; b) descompunerea vectorului caracteristic pe două direcţii.
Polarizarea este fenomenul prin care se poate filtra dintr-o undă numai componenta într-un

anumit plan a vectorului de vibraţie caracteristic undei. Dispozitivul prin care se realizează polarizarea se numeşte polarizor. Unda al cărei vector de vibraţie păstrează aceeaşi direcţie în spaţiu se numeşte undă
liniar polarizată. În fig. 3.32.a) şi b) se pot vedea două exemple de unde liniar polarizate la ieşirea din

polarizor.

79

a)

b)

Fig. 3.32. Unde liniar polarizate după trecerea prin polarizor.

80

4. Introducere în electromagnetism 4.1. Câmpul electromagnetic
4.1.1. Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice
r Considerăm o sarcină electrică, q, ce se deplasează cu viteza v într-un spaţiu ocupat de un câmp r r electric, de intensitate E şi de un câmp magnetic, de inducţie magnetica B , aşa cum se poate vedea în

fig. 4.1. Asupra sarcinii electrice acţionează o forţă din partea celor două câmpuri, forţă ce se numeşte
forţa Lorentz. Această forţă are expresia generală:

r r r r F = q (E + v × B)

(4.1)

În general, câmpul electric şi câmpul magnetic sunt funcţii complexe de coordonate şi de timp, putând fi scrise sub forma:
r r ⎧ ⎪ E = E(x, y, z, t) ⎨r v ⎪ ⎩B = B(x, y, z, t)

(4.1.a)

r r r r unde x, y şi z sunt componentele vectorului de poziţie r = x i + y j + z k . Reamintim că viteza este
derivata în raport cu timpul a vectorului de poziţie al particulei.

Fig. 4.1. Traiectoria unei sarcini electrice în câmp electric şi magnetic.

81

numit câmp electrostatic. Câmpul electromagnetic este forma de existenţă a materiei care se manifestă prin acţiunea asupra sarcinilor electrice şi asupra curenţilor electrici. În anul 1864 Maxwell scrie cele patru ecuaţii ce-i poartă numele. r r În cazurile generale. cât şi prin liniile de câmp.b) se pot vedea linile de câmp magnetic din jurul unui magnet în formă de bară.2. În fig. Câmpul magnetic din jurul unui magnet în formă de bară este reprezentat în fig. B = B( x . E = E ( r ) . forţa care acţionează asupra sarcinii electrice este forţa electrostatică: r r F=qE (4. Astfel. B = 0 . electric şi magnetic. r r Câmpurile vectoriale se pot reprezenta atât prin vectorii de câmp.2.a). aşa cum se poate vedea în fig. cel electromagnetic. 4.2. y. atunci câmpul pe care îl generează este un câmp magnetic numit câmp magnetostatic. 4.2.2) r În cazul în care câmpul magnetic nu se manifestă. Observăm în fig. 4. numit câmpul electromagnetic.b). 82 . 4. formează un singur câmp. Maxwell a demonstrat pentru prima dată că cele două câmpuri. De exemplu. ale r r cărui componente E şi B nu mai pot fi separate. Liniile de câmp nu se intersectează între ele. Atunci între ele se manifestă numai câmpul lor electric.a) că în jurul unui corp punctiform încărcat electric se formează un câmp electric în care fiecărui punct din spaţiu îi corespunde un vector intensitate a câmpului. Dacă un magnet în formă de bară este fix. Liniile de câmp sunt curbe continue care au proprietatea că în orice punct al lor vectorii de câmp corespunzători sunt tangenţi la curbă. unde se r r pot vedea vectorii inducţie a câmpului magnetic. Două exemple semnificative de câmpuri create în jurul unor corpuri sunt redate în fig.2. care are o valoare ce depinde r r r de vectorul de poziţie. z) .3) Câmpurile electric şi magnetic sunt forme de manifestare ale unui unic câmp fizic. În regiunea din spaţiu în care ele se manifestă există un câmp electromagnetic. să considerăm mai multe sarcini electrice care sunt fixe.Pentru a determina traiectoria particulei încărcate electric se integrează ecuaţia: r • r dp r F= =p dt (4. prin unificarea legilor cunoscute ale electricităţii şi magnetismului. şi afirmă că ansamblul celor două câmpuri (electric şi magnetic) formează un unic câmp şi numai în cazuri particulare se manifestă numai una din componentele sale. liniile de câmp din jurul unui corp punctiform încărcat electric sunt radiale. E şi B . 4. vectorii E şi B iau valori diferite în diferite puncte din spaţiu şi la diferite momente de timp.

şi din protoni. 4. Nucleul este format din neutroni.1. iar cea a protonului se numeşte sarcină 83 . Prin convenţie. neutri din punct de vedere electric. Atomul este format din electroni şi nucleu. Legea conservării sarcinii electrice În concepţia modernă asupra materiei se consideră că substanţele sunt alcătuite din atomi. care sunt sarcini electrice de semn opus celor ale electronilor. b) liniile de câmp magnetic din jurul unui magnet în formă de bară.a) b) Fig. Vectori şi linii de câmp: a) liniile de câmp electric din jurul unei sarcini electrice.2.2. 4. Electronii sunt încărcaţi electric cu sarcină electrică şi ocupă o regiune din spaţiu în vecinătatea nucleului. sarcina electrică a electronului se numeşte sarcină negativă.

Legea conservării sarcinii electrice: într-un sistem izolat. Când se ating sferele ele vor efectua un schimb de electroni. Sarcina electrică a protonului este egală în modul cu sarcina electrică a electronului. 84 . Astfel.6 10 –19 C (unitatea de sarcină electrică este 1 Coulomb = 1 C). Să presupunem că cele două sarcini electrice inţiale sunt : Q1=7 e. Dacă un atom pierde unul sau mai mulţi electroni. Q2. Starea de neutralitate electrică a unui corp reprezintă numai faptul că numărul protonilor săi este egal cu numărul electronilor săi. Pentru un corp fizic se generalizează această convenţie: Dacă numărul protonilor este egal cu al electronilor din corp. Sarcina iniţială din sistem este Q1+ Q2 = 7 e + 5 e= 12 e. Ele se transmit de la un corp la altul sau se redistribuie în cadrul aceluiaşi corp. Dacă în corp numărul protonilor este mai mare decât numărul electronilor. Q2` = 6 e. el devine ion pozitiv. ele vor face un schimb de sarcini electrice. De ce se întâmplă aşa ? Sarcina electrică de 7e reprezintă un deficit de 7 electroni pentru primul corp. ca exemplu. el este neutru din punct de vedere electric. în sensul că cei 5e de pe al doilea corp vor trece pe primul corp. Q2 = 5 e. Dacă învelişul electronic al atomului conţine mai mulţi electroni decât numărul protonilor din nucleu. Cele două sfere. el este încărcat electric negativ. Să considerăm. Dacă în corp numărul electronilor este mai mare decât numărul protonilor. el este încărcat electric pozitiv. Q2` = 1e. un corp poate fi încărcat electric cu un număr întreg de sarcini electrice elementare. unde Q1=7 e. considerăm sarcinile electrice ale electronilor şi protonilor ca fiind indivizibile. Sarcina electrică de -5e reprezintă un surplus de 5 electroni pentru al doilea corp. suma algebrică a sarcinilor electrice rămâne constantă. fiind identice. având valoarea e = 1. Sarcinile electrice nu se crează şi nu se distrug.pozitivă. dar suma totală a sarcinii electrice este tot 12 e: Q1`= 6 e. atomul este un ion negativ. Q2 = -5 e.5 e = 2 e. În acest caz suma algebrică a sarcinii electrice din sistem este: Q1+ Q2 = 7 e . Deficitul general de 2 e al sistemului se va păstra deci. adică numărul electronilor este egal cu cel al protonilor. vor avea în final sarcinile: Q1`= 1e. e. Într-o aproximaţie satisfăcătoare pentru scopurile noastre. În mod normal un atom este neutru din punct de vedere electric. Dacă se ating cele două sfere. un sistem format din două sfere identice din sticlă care au fost electrizate astfel încât sarcina electrică de pe fiecare sferă este Q1 şi respectiv.

4.2. Electrostatica
În 1785 Coulomb deduce legea interacţiunii dintre două sarcini electrice fixe, aşa cum se vede în fig. 4.3. El deduce că două sarcini electrice interacţionează cu o forţă direct proporţională cu produsul sarcinilor electrice şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele:

Fig. 4.3. Două sarcini electrice staţionare.

FC = K

q 1q 2 r2

(4.4)

Această expresie matematică se numeşte legea lui Coulomb. Observăm asemănarea acestei forţe cu forţa atracţiei universale:
G≈ m1 m 2 r2

(4.5)

Constanta de proporţionalitate din legea (4.4) depinde de mediul în care se află cele două sarcini electrice. Dacă ele sunt în vid, intervine mărimea fizică numită permitivitate dielectrică a vidului, ε0,
−12 egală cu ε 0 = 8,85 10

F . În Sistemul Internaţional, constanta de proporţionalitate K este exprimată în m

1

N m2 , fiind egală cu : C2
2 1 9 N m K= = 9 ⋅ 10 4πε 0 C2

(4.6)

În cazul în care mediul nu este vidul, în locul lui ε0 se utilizează permitivitatea dielectrică a mediului respectiv, ε, egală cu ε = ε 0 ε r . εr reprezintă permitivitatea dielectrică relativă a mediului. Folosind aceste relaţii, legea lui Coulomb a interacţiunii dintre două sarcini electrice aflate într-un mediu oarecare devine :
FC = 1 q 1q 2 4πε r 2

(4.7)

85

Se constată experimental că două sarcini electrice de acelaşi semn se resping, iar două sarcini electrice de semn opus se atrag. În fig. 4.4 se pot vedea forţele de interacţiune pentru sarcini de acelaşi semn şi pentru sarcini electrice de semn opus.

a)

b) Fig. 4.4. Forţele de interacţiune dintre sarcinile electrice : a) sarcini electrice de acelaşi semn; b) sarcini electrie de semn opus.

Forma vectorială a legii lui Coulomb este :
r 1 q 1q 2 r r FC = 4πε r 3

(4.8)

r r r fiind un versor al direcţiei vectorului de poziţie, r . r
4.2.1. Câmpul electric

Sarcinile electrice interacţionează între ele. Forma prin care se transmite la distanţă interacţiunea lor se numeşte câmp electric. Dacă un corp este încărcat electric, în spaţiul din jurul lui se manifestă un câmp electric pe care el l-a generat. Acest câmp reprezintă capacitatea corpului electrizat de a atrage şi de a respinge alte corpuri electrizate. Experimental se arată că sarcinile electrice de acelaşi semn se resping, iar cele de semn contrar se atrag. Considerăm un corp încărcat electric cu sarcina Q. În jurul lui se manifestă un câmp electric. Dacă în această zonă pătrunde o sarcină q (corp de probă), ea va fi acţionată de forţa coulombiană pe care o r exercită Q. Experimental se arată că există o mărime vectorială E , definită prin relaţia:

86

r r FC E= q

(4.9)

Această mărime caracterizează tăria câmpului vectorial creat de sarcina electrică Q în punctul unde se află q. Mărimea vectorială definită prin relaţia (4.9) se numeşte intensitatea câmpului electric, r E . Deducem că intensitatea câmpului electric creat de sarcina Q este:

r r FC 1 Qr r = E= q 4πε r 3
Modulul vectorului intensitate a câmpului electric este egal cu: E= 1 Q 4πε r 2 (4.11)

(4.10)

Intensitatea câmpului electric se măsoară în SI în: [ESI = 1 V/m. Prin convenţie, sensul liniilor de câmp electric este de la sarcinile pozitive către cele negative, aşa cum se vede în fig. 4.5. Tot prin convenţie, intensitatea câmpului electric este orientată de la sarcinile pozitive către cele negative.

r Principiul superpoziţiei: Dacă E 1 este câmpul electric produs de un grup de sarcini electrice, iar r E 2 este câmpul electric produs de un alt grup de sarcini electrice, atunci efectul produs de acţiunea r r r celor două câmpuri este E = E 1 + E 2 .

Fig. 4.5. Liniile câmpului electric.

Prin generalizare se obţine că rezultanta câmpurilor electrice produse de sarcinile punctiforme q1, q2, q3, ..., qn într-un punct din spaţiu este egală cu suma vectorială a vectorilor intensitate a câmpului r r r r electric, E 1 , E 2 , E 3 , L , E n , al fiecărei sarcini electrice în parte:
r r r r r E = E1 + E 2 + E 3 + L + E n

(4.12)

87

O mărime frecvent utilizată în descrierea câmpului electric într-un mediu oarecare este inducţia r electrică, D . Prin inducţie electrică se înţelege producerea unui câmp electric staţionar în interiorul unui mediu cu ajutorul unui alt câmp electric exterior, de asemenea staţionar.
Câmpul electric al Pământului. În atmosfera terestră se manifestă un câmp electric creat de ionii

rezultaţi din fenomenul de ionizare a moleculelor de gaz bombardate de radiaţiile cosmice. Astfel se formează o pătură sferică conductoare de electricitate la altitudini înalte în jurul Pământului. Chiar Pământul conţine o anumită cantitate de sarcini electrice, fiind totodată şi un destul de bun conducător de electricitate. Ne putem imagina Pământul şi straturile joase ale atmosferei ca formând o sferă conductoare. Între sfera conductoare formată de Pământ şi pătura sferică a ionilor de la altitudini înalte există o pătură sferică de circa 50 km grosime, ce nu este un bun conductor electric. La suprafaţa Pământului se poate măsura un câmp electrostatic având intensitatea de circa E= 100V/m. Considerând raza sferei terestre de 5000 km, se poate determina sarcina electrică superficială pe care o are Pământul, şi anume această sarcină electrică este de circa 3 105 C. Dacă se introduce un conductor într-un câmp electric staţionar se produce, prin influenţă, o separare de sarcini electrice, iar la atingerea stării de echilibru sarcinile se află numai pe suprafaţa conductorului, aşa cum se poate vedea în fig. 4.6.

a)

b) Fig. 4.6. Conductor în câmp electric extern: a) la început; b) după stabilirea echilibrului.

88

b) după stabilirea echililbrului. Un câmp ale cărui linii de câmp sunt paralele şi echidistante este un câmp omogen.2.4. S. Fluxul electric Prin convenţie liniile de câmp electric se trasează astfel încât numărul de linii de câmp ce traversează unitatea de suprafaţă normală la liniile de câmp să fie numeric egal cu intensitatea câmpului electric în locul unde este situată suprafaţa.7. 4.7 se poate observa polarizarea dielectricului în câmp electric exterior.14) 89 . aşa cum se vede în fig. ca acela din fig.2. Polarizarea dielectricului în câmp electric exterior: a) izolatorul la început. Φe.8. Inducţia electrică reprezintă câmpul electric din interiorul dielectricului şi se poate caracteriza prin vectorul inducţie electrică: r r r D = ε0εr E = ε E (4. a) b) Fig.13) În fig. Numărul liniilor de câmp ce străbat o suprafaţă oarecare. 4. Pentru un câmp electric omogen. unde n este versorul normal la suprafaţă: r r Φe = E S (4.8.4.Dacă se introduce un dielectric (izolator electric) în într-un câmp electric acesta suferă o polarizare dielectrică. 4. fluxul electric este egal cu produsul scalar al r r r intensităţii câmpului electric cu vectorul S = S n . normală la liniile de câmp se numeşte flux electric.

(4. Câmp electric omogen.16) Fig. astfel încât.9. adică de valoare constantă şi păstrând aceeaşi direcţie (vezi fig.15) Pentru un câmp neomogen. putem vedea că unghiul dintre vectorii E şi n este zero. Pentru a determina fluxul electric prin suprafaţa închisă S. 4. 4.8. 4.8. Fig. suprafaţa S se împarte în arii infinitezimale dS. Fluxul electric infinitezimal prin suprafaţa dS este: r r dΦ e = E ⋅ dS = E cos α dS r v unde dS = n dS . Câmp electric neomogen. 4.17) 90 . în limitele lui dS.r r Referindu-ne la fig. iar produsul scalar devine: r r Φe = E S = E S (4. câmpul electric poate fi considerat omogen.9). se integrează relaţia (4.16) pe suprafaţa considerată: r r Φ e = ∫ dΦ e = ∫ E ⋅ dS = ∫ E cos α dS S S S (4.

Fig. Observăm că toate liniile de câmp ce trec prin suprafaţa S trec şi prin suprafaţa sferei.17) Dacă ne referim la cele două suprafeţe infinit mici aflate pe sferă şi pe suprafaţa S. 4. Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă.11). 4.19) 91 . cu centrul în P (vezi fig.10 prezintă o suprafaţă închisă şi liniile câmpului electric ce produce flux electric prin acea suprafaţă. 4. 4. S. numărul de linii de câmp ce străbat suprafaţa dS0 de pe sferă este egal cu numărul de linii de câmp ce străbat suprafaţa dS de pe suprafaţa S: dΦ S = dΦ S0 Exprimăm fluxul infinitezimal prin suprafaţa dS0: r Q r r n 0 dS 0 = 4πε r 3 (4. Construim o sferă de rază r. Legea lui Gauss pentru câmpul electric Considerăm o sarcină electrică punctiformă Q ce se află într-un punct P în interiorul unei suprafeţe închise. De aceea.3.2.Fig.18) dΦ S0 (4.10. fluxurile electrice prin cele două suprafeţe sunt egale: Φ S = Φ S0 (4.

q2.. 4.. Astfel. q3.. 4. atunci fluxul este egal cu: ΦS = q 1 + q 2 + q 3 + . dacă ne referim la fig. fluxul electric infinitezimal prin suprafaţa dS0 este: dΦ S0 = Q 1 dS 0 4πε r 2 (4.21) Datorită faptului că fluxurile prin cele două suprafeţe din fig.11 sunt egale.. . Această lege constituie o nouă formulare a legii lui Coulomb. Fluxul electric creat de sarcina electrică din P prin două suprafeţe închise.11.qn. + q n ε (4.20) Integrăm fluxul prin suprafaţa sferei şi obţinem: Φ S0 = ∫ dΦ S0 = ∫ S0 Q 1 Q 1 dS 0 = 2 4πε r 4πε r 2 Q 1 Q 4πr 2 = = 2 ε 4πε r S0 ∫ S0 dS 0 = Q 1 S0 = 4πε r 2 (4.22) Expresia (4.4.. Dacă în interiorul suprafeţei închise se află mai multe sarcini electrice. fluxului electric i se asociază un semn. q1.12 putem vedea că unghiul α poate avea valori: 92 .23) Semnul fluxului electric.Fig. Observăm că produsul scalar dintre rază şi versorul normal la dS0 este: rr r n 0 = r cos 0 = r Astfel. putem scrie: Φ S = Φ S0 = Q ε (4.22) constituie legea lui Gauss pentru câmpul electric: Fluxul ce străbate orice suprafaţă închisă ce conţine sarcina electrică Q este proporţional cu sarcina electrică şi invers proporţional cu permitivitatea dielectrică a mediului. Datorită faptuului că sarcina electrică poate fi pozitivă sau negativă.

fluxul infinitezimal prin suprafaţa dS2 este negativ. b) flux negativ. iar fluxul electric este şi el tot ⎣ 2⎦ pozitiv. ⎣2 ⎦ a) b) Fig. ⎥ şi în acest caz cosα este pozitiv. aşa cum vom arăta mai jos. 4. De aceea fluxul electric prin suprafaţa care nu conţine sarcini electrice este nul. Observăm că toate liniile de câmp ce trec prin dS1 trec şi prin dS2.⎡ π⎤ a) din cadranul unu. Fluxul electric al unei sarcini electrice exterioare suprafeţei. Astfel. 93 . π⎥ .12. de acelaşi fel ca dS1 şi dS2. Semnul fluxului electric: a) flux pozitiv. Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă datorat unei sarcinii q exterioare suprafeţei este nul. deoarece unghiul dintre vectorii r r ⎡π ⎤ n şi E este α ∈ ⎢ .13. π⎥ . Într-adevăr. α ∈ ⎢ . unde sarcina electrică din punctul P este exterioară suprafeţei închise S. 4. Fig. 4. cos α fiind în acest caz negativ. Toată suprafaţa S este formată din perechi de suprafeţe aflate faţă în faţă. ⎡π ⎤ b) din cadranul doi.13. cele două fluxuri ⎣2 ⎦ elementare prin dS1 şi dS2 se anulează reciproc. Ne referim la fig. α ∈ ⎢0. deci fluxul este tot negativ. dar de semn opus. deci fluxurile prin cele două suprafeţe elementare sunt egale.

dacă se cunoaşte densitatea de sarcină m3 Densitatea de sarcină electrică se exprimă în 1 electrică.27) Revenind la legea lui Gauss. închis de suprafaţa S. ce transformă integrala pe suprafaţa închisă S din legea lui Gauss într-o integrală pe volumul pe care-l închide aceasta. prin ∇E . dacă suprafaţa închisă nu conţine sarcini electrice. ε Fluxul electric este nul.4.Legea lui Gauss poate fi enunţată şi astfel: Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă. 4.26) şi (4. Operaţia de divergenţă a unui vector constă în următoarele: Considerăm un vector având componenetele r r r r Ex. Ey şi Ez ( E = E x i + E y j + E z k ).14. în care se află sarcină electrică cu densitatea volumică ρ. este numeric egal cu 1 înmulţit cu suma algebrică a sarcinilor electrice aflate în interiorul suprafeţei. Prin operaţia de divergenţă se obţine scalarul: r ∂E x ∂E y ∂E z ∇E = + + ∂x ∂y ∂z (4. aşa cum se poate vedea în fig. Atunci se defineşte densitatea de sarcină electrică ρ ca fiind sarcina electrică din unitatea de volum: ρ= dq dV (4. 4.22) şi obţinem: r v r q 1 Φ e = ∫ E dS = ∫ ∇E dV = = ∫ ρ dV V ε ε V S (4.24) C . substituim relaţiile (4. Folosind formula matematică Gauss-Ostrogradski.26) r r Unde. Forma locală diferenţială a legii lui Gauss Prima ecuaţie Maxwell Considerăm o sarcină electrică q distribuită într-un volum V. Astfel.25) Să considerăm volumul V. se poate calcula sarcina electrică dint-un volum V prin integrala: q = ∫ ρ dV V (4. obţinem fluxul electric sub forma: r v r Φ e = ∫ E dS = ∫ ∇E dV S V (4.2. de formă arbitrară. am notat divergenţa vectorului E .28) 94 .25) în (4.

Vectorul E 2 are divergenţa mai v mare decât vectorul E 1 . Cu cât pornesc mai multe linii de câmp dintr-o suprafaţă închisă.14. Constatăm că sub integralele volumice se află cantităţi egale: r ρ ∇E = ε (4. aşa cum se poate vedea în fig. 4. r Semnificaţia fizică a divergenţei vectorului E . b) câmp electric cu linii de câmp mai dese.15. deoarece liniile sale de câmp prin aceeaşi suprafaţă sunt mai numeroase. cu atât fluxul electric total este mai mare şi divergenţa v câmpului electric este mai mare. 4. a) 95 . Sarcină electrică distribuită într-un volum V.29) Am obţinut astfel o formă locală a legii lui Gauss. Divergenţa vectorului intensitate a câmpului electric este mai mare în punctele din spaţiu unde densitatea volumică de sarcină este mai mare. ∇E 2 > ∇E 1 . Semnificaţia fizică a divergenţei vectorului E : a) câmp electric cu linii de câmp r r mai puţine. 4.15.Fig. b) r Fig. care constituie în acelaşi timp prima ecuaţie Maxwell.

aşa cum se poate vedea în fig. Lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcinii electrice q. numită corp de probă.32) Relaţia (4. Potenţialul electric Considerăm o sarcină electrică Q fixă. Caracterul potenţial al câmpului electric.31) Dacă sarcina q = 1 C.r Dacă într-un punct din spaţiu avem divergenţa nulă.5.Deplasarea sarcinii electrice q în câmpul creat de sarcina electrică Q.31) devine: LA ∞ = (4. 4.32) introduce mărimea fizică potenţial electric al punctului A. atunci lucrul mecanic pentru deplasarea corpului de L AB = probă din A până la infinit este: LA ∞ = Qq ⎛ 1 ⎜ 4πε ⎜ ⎝ rA Q 1 4πε rA ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (4. atunci lucrul mecanic dat de (4.33) . din punctul A până în punctul B. 4. Fig. sau pentru deplasarea lui q de la infinit până în punctul considerat: VA = Q 1 4πε rA 96 (4. În câmpul electric creat de aceasta se mişcă o sarcină q.16. în câmpul creat de Q este egal cu: Qq ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ − ⎟ (4.2. rB → ∞ . Să presupunem că sarcina q se deplasează pe traiectoria ei din punctul A în punctul B. 4. înseamnă că din acel punct nu pornesc linii de câmp electric şi el nu reprezintă o sursă de câmp electric. ∇E = 0 . care reprezintă lucrul mecanic necesar pentru deplasarea corpului de probă cu sarcina electrică q =1C din punctul A până la infinit.30) ⎟ 4πε ⎜ ⎝ rA rB ⎠ r Dacă punctul B se află la infinit.16.

17). 1V = 1J . La încărcarea unui condensator plan se consumă un lucru mecanic pentru a transporta sarcinile electrice de pe o armătură pe alta. Energia electrostatică este egală cu produsul dintre diferenţa de potenţial şi sarcina electrică de probă q: W = q(VA − VB ) = q U (4. Lucrul mecanic infinitzimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitezimală dQ de pe o armătură pe alta este: dL = U dQ 97 (4.35) Tensiunea electrică este o mărime fizică scalară şi se exprimă tot în Volţi.34) Observăm că toate punctele situate la distanţa r de Q au acelaşi potenţial electric. Suprafaţă sferică echipotenţială în jurul sarcinii electrice Q. Definim tensiunea electrică dintre două puncte ca fiind diferenţa potenţialelor electrice ale celor două puncte considerate: U = VA − VB (4.36) Se constată că lucrul mecanic efectuat la deplasarea lui q între punctele A şi B este independent de forma drumului dintre punctele A şi B şi depinde numai de capetele drumului. Astfel. fiecăreia corespunzându-i o anumită valoare a potenţialului electric. în jurul sarcinii electrice Q se formează o sferă de rază r pe care toate punctele au acelaşi potenţial electric (vezi fig .Potenţialul electric este o mărime scalară şi este măsurat în Volţi. În jurul sarcinii electrice punctiforme Q se află sfere concentrice echipotenţiale. putem exprima potenţialul electric într-un punct situat la distanţa r de sarcina punctiformă Q prin: V (r ) = Q 1 4πε r (4. Această sferă de potenţial electric constant constituie o suprafaţă echipotenţială. 1C În general.17. Energia câmpului electric. câmpul electric este un câmp potenţial.4. 4.37) . Fig. De aceea.

unde U este diferenţa de potenţial dintre armături. care acţionează asupra sarcinilor electrice aflate în mişcare sau asupra curenţilor electrici şi asupara magneţilor.38. B .39) 1 C U2 2 (4.42) Această relaţie se obţine transformând energia electrică dintre armăturile condensatorului astfel: W= 1 S 2 1 S 2 2 1 ε U = ε E d = ε E2V 2 d 2 d 2 S d unde am folosit definiţia capacitătţii electrice a condensatorului plan: C=ε (4. este r r inducţia magnetică.38.3.44) 4. lucrul mecanic infinitzimal efectuat pentru a transporta sarcina infinitezimală dQ de pe o (4. (4. între cele două mărimi existând relaţia de proporţionalitate: r r B = µ 0µ r H 98 .1.a) (4.43) şi relaţia dintre tensiunea electrică şi intensitatea câmpului electric dintre armături: U = E d. Magnetostatica 4. Dar sarcina electrică Q de pe armături este egală cu produsul dintre diferenţa de potenţial şi capacitatea electrică a condensatorului: Q= CU deci sarcina infinitezimală dQ este: dQ = C dU armătură pe alta este: dL = C U dU Lucrul mecanic efectuat pentru încărcarea condensatorului este: L = ∫ C U dU = 0 U (4.3. în mod obişnuit.41) Definim densitatea volumică de energie electrică ca fiind energia electrică din unitatea de volum: w= dW 1 = ε E2 dV 2 (4. Câmpul magnetic În spaţiul din jurul unui magnet în formă de bară sau în jurul unui conductor parcurs de curent electric există un câmp magnetic. Vectorul care descrie câmpul magnetic.40) Energia câmpului electric sau energia electrică este: W= 1 C U2 2 (4.b) Astfel. O mărime vectorială proporţională cu inducţia magnetică B este intensitatea r câmpului magnetic H .

a) Fig. în care se deplasează cu viteza r v un corp punctiform electrizat cu sarcina q.18. Modulul forţei Lorentz se calculează cu relaţia: (4.unde µ0 şi µr sunt permeabilitatea magnetică a vidului şi respectiv. ca şi vectorii inducţie magnetică r B . b) unui curent liniar. la nivelul actual al cunoaşterii ştiinţifice. Asta arată experienţa şi teoria. b) 4. 4. dar nu a fost încă demonstrată experimental. de aceea liniile ce câmp magnetic nu pot fi linii deschise. Câmpul magnetic nu are sarcini ``monopolare``.2. Inducţia magnetică se exprimă în Tesla. permeabilitatea magnetică relativă a mediului. Linii de câmp închise în jurul: a) unui magnet în formă de bară.3. 4.b) pentru un curent liniar. şi în fig.45) F = q v B sin α r r unde α este unghiul dintre direcţiile vectorilor B şi v . Liniile de câmp magnetic sunt linii de câmp închise. [B]SI = 1T . pentru câmpul magnetic din jurul unui magnet în formă de bară. este confirmată de teorii moderne. multe traiectorii ale particulei electrizate: 99 (4. de inducţie magnetică B . 4.46) În funcţie de orientarea vectorului viteză în raport cu direcţia câmpului magnetic putem întîlni mai .a). adică a unui corp cu un singur pol magnetic. Forţa cu care acţionează câmpul magnetic asupra sarcinii electrice este forţa Lorentz: r r r F = q ( v × B) unde apare produsul vectorial dintre vectorii viteză şi inducţie magnetică. aşa cum se poate vedea în fig. Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare r Considerăm un câmp magnetic omogen. Observăm că liniile de câmp magnetic sunt orientate de la polul Nord la polul Sud. ``Existenţa monopolului magnetic``.18. Acest fapt se datorează existenţei sarcinilor electrice pozitive şi negative.18. Ne amintim că liniile de câmp electric sunt linii deschise.

Particula nu este deviată de la traiectoria rectilinie. În acest caz unghiul dintre vectori este zero. În acest caz viteza se descompune în două componente.c).19. c) Vectorul viteză face un unghi oarecare cu inducţia magnetică (vezi fig. una paralelă cu liniile de câmp magnetic. 4. Traiectorii ale particulei în câmp magnetic: r r a) viteza paralelă cu B . Raza traiectoriei se determină din condiţia menţinerii particulei pe cerc: qvB = mv 2 r (4. determinând ca traiectoria particulei să devină un cerc. iar forţa Lorentz este maximă: 2 (4.46.a) F= q v B a) b) c) Fig. În acest caz unghiul dintre cei doi vectori este α = π .a) Vectorul viteză este paralel cu vectorul inducţie magnetică (vezi fig.19. 4. iar forţa Lorentz este şi ea zero. b) viteza perpendiculară pe B .19. 4. b) Viteza particulei este perpendiculară pe inducţia magnetică (vezi fig. iar cealaltă 100 .a). c) direcţie oarecare.b).47) unde termenul din dreapta ecuaţiei reprezintă forţa centrifugă de inerţie. 4. deoarece sin 0 = 0.19. Forţa Lorentz acţionează ca o forţă de tip central. r Din definiţia produsului vectorial rezultă că vectorul F este perpendicular pe planul format de vectorii viteză şi inducţie magnetică.

(4. Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric Cunoaştem faptul că asupra unui corp electrizat aflat în mişcare se exercită acţiunea câmpului magnetic sub forma forţei Lorentz. perpendiculară pe planul foii. 4. Curentul electric constituie o mişcare dirijată de sarcini electrice. Componenta perpendiculară pe B determină o mişcare circulară. Să presupunem că vectorii B şi d l formează planul foii. 4. În fig.r perpendiculară pe ele. 101 . se află sub acţiunea unei forţe elementare de acţiune din partea câmpului magnetic exterior de forma produsului vectorial: r r r dF = I(d l × B) nimită forţa lui Laplace electromagnetică. Atunci direcţia forţei elementare de acţiune asupra conductorului parcurs de curentul electric este. Datorită componentei vitezei paralele cu B particula se mişcă rectiliniu şi r uniform. 4.48. Prin integrarea relaţiei (4.a) F = I ( l × B) r unde se consideră că vectorul l are direcţia curentului electric.3. conform definiţiei produsului vectorial. Un r element de conductor de lungime dl.20.3. pentru care se defineşte vectorul d l (care este ales ca un vector orientat în sensul curentului electric). Compunerea celor două mişcări determină o traiectorie sub forma unei spirale.48) se obţine forţa exercitată de câmpul magnetic asupra întregului conductor de lungime l: r r r (4. Forţa ce se exercită în câmp magnetic asupra curenţilor electrici. de aceea asupra conductorului aflat în câmp magnetic se va exercita o forţă ce constituie rezultanta tuturor forţelor Lorentz ce se manifestă asupra fiecărui purtător liber de sarcină electrică din conductor.20 se poate vedea o porţiune dintr-un conductor rectiliniu parcurs de curentul electric de r r intensitate I şi aflat într-un câmp magnetic de inducţie B.48) Fig.

dacă direcţia vectorului câmp magnetic. În paragraful 4. se manifestă un câmp magnetic cu linii de câmp închise.1. modulul forţei exercitate de câmpul magnetic asupra conductorului este: F=BIl Dacă direcţia vectorului inducţie magnetică formează un unghi α cu direcţia curentului electric. atunci modulul forţei Laplace electromagnetice este: F = B I l sin α 4. Intensitatea câmpului magnetic creat la distanţa r de conductor este: H= I 2πr (4. Cunoaştem faptul că un curent electric este o mişcare dirijată de sarcini electrice.49) Expresia (4. crează câmpuri electrice în jurul lor. Este natural să ne punem întrebarea dacă nu cumva se crează şi câmpuri magnetice în jurul sarcinilor electrice. aşa cum se poate vedea în fig. a) În jurul unui conductor liniar parcurs de un curent electric de intensitate I. Câmpul magnetic creat de curenţii electrici În subparagraful 4. O sarcină electrică aflată în mişcare faţă de un observator fix. chiar fixe fiind.2 am văzut că sarcinile electrice. este perpendiculară pe conductor. B .1 am considerat efectul câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice în mişcare. cu centrele aflate pe o dreaptă ce trece prin acest vector. Înseamnă că în jurul conductorilor parcurşi de curent electric se crează cămpuri magnetice produse de însumarea tuturor câmpurilor magnetice elemetare generate în jurul sarcinilor electrice.49) reprezintă legea Biot-Savart. Câmpul magnetic creat de un curent liniar. 4. Experienţa demonstrează că numai sarcinile electrice aflate în mişcare crează câmpuri magnetice. scriind forţa lui Lorentz. produce în jurul ei un câmp magnetic cu linii de câmp de forma unor cercuri în plane perpendiculare pe vectorul viteză. 4.21.4. Fig.r Pentru exemplul considerat mai sus.3.21. 102 .

trebuie să ţinem seama de relaţia dintre intensitatea şi inducţia câmpului magnetic: r r B=µH unde µ reprezintă permeabilitatea magnetică a mediului.23): 103 . µ0 mediului.50) pe lungimea l. se integrează relaţia (4. Modulul vectorului intensitate a câmpului magnetic este: dH = 1 dl sin ϕ 4π r 2 Dacă dorim să exprimăm inducţia magnetică a câmpului creat în spaţii unde există materie. µ = µ0 µr. Câmpul magnetic creat de un curent de o formă oarecare. Intensitatea infinitezimală a câmpului magnetic creat de un element de r lunigime d l .Dacă un curent electric străbate un conductor de o formă oarecare. aşa cum se vede în fig. 4. aflate în vid.50) r r unde e r este versorul ce descrie direcţia vectorului de poziţie r . este: r r r 1 d l × er dH = 4π r 2 (4.50) se numeşte legea Biot-Savart-Laplace. Pentru a determina câmpul magnetic al întregului circuit. crează un câmp magnetic în centrul spirei având vectorul inducţie magnetică perpendicular pe planul spirei (vezi fig. Calculele efectuate în cazurile cu circuite electrice de forme complicate sunt dificile. µ0 = 4 π 10-7 Wb /Am. b) Un curent electric de forma unei spire plane circulare. câmpul magentic este suma vectorială a tuturor câmpurilor magnetice create de fiecare porţiune elementară a conductorului. 4. de rază r.22. reprezintă permeabilitatea magnetică a vidului. iar µr reprezintă permeabilitatea magnetică relativă a Fig. dar noi vom da numai rezultatele integrării pentru câteva cazuri de circuite simple. la distanţa r de el. Expresia (4.22. 4.

cu o densitate de spire pe unitatea de lungime n = N/l câmpul magnetic creat pe axa de simetrie este: B = µ0 In 2r (4.23. 4. Din acest motiv.24). care în epoca geologică actuală formează un unghi de aproximativ 150 cu axa poliilor geografici. 4.51) c) În cazul în care avem o mulţime N de spire circulare de lungime l.B = µ0H = µ0 I 2r (4. polii magnetici constituie acele puncte de pe suprafaţa Pământului din care liniile de câmp magnetic sunt verticale. Pâmăntul are o axă a polilor magnetici. Inducţia magnetică a Pământului.52) Dacă în spaţiul care închide circuitul electric se află substanţă. Substanţele care alcătuiesc Pământul crează în spaţiul cosmic din jurul planetei noastre un câmp magnetic echivalent cu câmpul din exteriorul unei sfere uniform magnetizate (vezi fig. Câmpul magnetic creat de o spiră circulară. Întocmai ca la un magnet în formă de bară. 104 . Fig. liniile de câmp magnetic terestru ies din puncte de pe emisfera magnetică sudică şi intră în puncte de pe emisfera nordică. atunci formulele de mai sus vor conţine permeabilitatea magnetică a mediului respectiv.

Câmpul magnetic terestru.25. Atunci fluxul magnetic total este integrala fuxurilor elementare prooduse prin ariile dS: r r Φ m = ∫ dΦ m = ∫ B dS S S (4. 4.3.53) r unde vectorul dS este obţinut prin îmnulţirea ariei dS cu versorul normal la ea. 4. 105 . această suprafaţă se împarte în suprafeţe infinitezimale. Legea lui Gauss pentru magnetism Fluxul magnetic printr-o suprafaţă este definit ca produsul scalar dintre vectorul inducţie magnetică şi versorul normal la suprafaţă. Să considerăm o suprafaţă închisă S în jurul magnetului în formă de bară din fig. multiplicat prin aria suprafeţei considerate.24.Fig. Dacă inducţia magnetică nu este constantă pe suprafaţa considerată.5. dS. astfel încât vectorul inducţie magnetică să fie constant pe aria dS. 4.

Aceasta constituie legea lui Gauss pentru magnetism: r r B ∫ dS = 0 S (4. Nu putem realiza încă nici o combinaţie de magneţi permanenţi şi de 106 .56) constituie. Observăm că numărul liniilor de cămp care intră în suprafaţa S este egal cu numărul liniilor de cămp care ies din S. Semnificaţia fizică a relaţiilor (4. Fluxul magnetic este nul printr-o suprafaţă închisă datorită faptului că liniile de câmp magnetic sunt linii închise. Astfel.54) şi (4. Această constatare nu este valabilă numai pentru câmpul magnetic considerat. obţinem: r r r ∫ B dS = ∫ ∇B dV = 0 S (4. până în prezent.56) Relaţia (4. de exemplu. Deşi teoria cuantică prevede încă din 1930 existenţa monoplolului magnetic.Fig.25.56) este mult mai profundă decât faptul strict matematic că divergenţa câmpului magnetic este nulă. oricâte linii de câmp intră într-o suprafaţă închisă tot atâtea şi ies din ea. acesta nu a putut fi pus în evidenţă. cea de-a doua ecuaţie a lui Maxwell.54) Utilizând teorema Gauss-Ostrogradski. divergenţa unui vector de câmp este nulă dacă acel câmp nu are surse punctuale (de tip "sarcină electrică de un semn"). posibilitatea existenţei de sine stătătoare şi independente a polului Nord faţă de polul Sud al unui magnet permanent. Suprafaţă sferică în jurul magnetului în formă de bară.55) ceea ce revine la forma locală a legii lui Gauss: r ∇B = 0 (4.4. în acelaşi timp. indiferent de structura surselor de câmp magnetic sau de forma suprafeţei considerate. Până în zilele noastre nu s-a putut pune în evidenţă existenţa fizică a monopolului magnetic. ci este o proprietate generală a câmpului magnetic. deci fluxul magnetic prin suprafaţa închisă S este nul. care ar reprezenta. Într-adevăr.

4. se manifestă o forţă de interacţiune ce depinde de distanţa dintre ei. Interacţiunea dintre doi curenţii paraleli Se constată experimental că între doi conductori liniari.57) Fig. Relaţia (4. situate în vid la distanţa de un metru unul de altul.57) este utilizată pentru definiţia unităţii de intensitate a curentului electric. Cauza acestei forţe de interacţiune este faptul că fiecare curent electric generează în jurul său un câmp magnetic. dacă circulă prin două conductoare electrice paralele de lungime infinită. pe o porţiune de lungime comună l: F=µ unde µ = µ0 µ r.3. determină ca forţa de interacţiune dintre ele să fie de 2 •10 comună. forţa este de respingere. paraleli de lungime infinită. aşa cum se poate vedea în fig. Forţa de interacţiune dintre cei doi conductori este de atracţie dacă cei doi curenţi sunt de acelaşi sens. -7 Newtoni pe fiecare metru de lungime 107 . fiecare câmp magnetic acţionează asupra celuilalt conductor parcurs de curent electric. [I] SI =1 Ampère. I1 I 2 l 2πd (4. asemănător câmpului electrostatic creat de o sarcină electrică punctiformă. Ampère a stabilt valoarea forţei de interacţiune dintre cei doi conductori. Forţa de interacţiune dintre doi curenţi paraleli de acelaşi sens. practic infinit de lungi.25. 4.26.6. Pe cale exeprimentală. paraleli între ei şi parcurşi de curenţii electrici de intensităţi I1 şi I2 . 1 A reprezintă intensitatea unui curentul electric constant care.4. În consecinţă.curenţi electrici care să genereze un câmp magnetic radial cu linii de câmp deschise. Dacă cei doi curenţi sunt de sens contrar.

circulaţia lui H este zero pe acest contur.60) 108 . H . Legea circuitului magnetic Se consideră un mediu omogen (µ = constant) în care se află un contur plan ce înconjoară un conductor foarte lung parcurs de curent electric cu intensitatea I (vezi fig.4. în sensul în care circulă curentul electric.4. scriind astfel legea circuitului magnetic. Acesta este şi cazul din fig.58) r Fig. I.27).4. r Introducem vectorul densitate de curent electric.3. Această lege afirmă că: vectorul intensitate a câmpului magnetic are circulaţia pe un contur închis egală cu intensitatea curentului electric: (C) ∫ Hd l = I r r (4. prin definiţia: j= dI dS (4.59) Densitatea de curent electric este un vector orientat normal la suprafaţa considerată. Acest curent electric r crează în jurul său.27. j . Circulaţia vectorului H produs de un curent liniar infinit lung. la distanţa r de el. un câmp magnetic de intensitate H .7.27. Intensitatea curentului electric se determină prin operaţia de integrare pe suprafaţă a densităţii de curent: r r I = ∫∫ j dS S (4.4. r Ampère a calculat circulaţia vectorului intensitate a câmpului magnetic. câmp magnetic produs de curentul electric din circuit. pe conturul (C). r În cazul în care conturul (C) nu încojoară complet curentul.

Obţinem astfel o altă formă a legii circuitului magnetic: r r r r H d l = ( ∇ × H )dS (4. 109 . după direcţiile y şi z ).61) ∫ ∫∫ (C) SC r r unde ∇ × H reprezintă rotorul vectorului H .2.61) şi obţinem: r r r r r r (4. Mărimea lui este egală cu valoarea limită a circulaţiei pe unitatea de arie a planului din jurul punctului considerat.. Operaţia de rotor. adică putem scrie: r r ∇×H = j (4. acesta reprezintă "viteze de variaţie" a componentei vectorului în direcţie transversală (de exemplu.4. În ceea ce ∂x reprezintă viteza de variaţie a componentei vectorului pe direcţia sa (de exemplu priveşte rotorul.61) ∫ Hd l = ∫∫ (∇ × H)dS = I = ∫∫ j dS (C) SC SC Cantităţile de sub integralele de suprafaţă sunt egale.62) Dacă se exprimă relaţia anterioară utilizând inducţia magnetică.58) relaţiile (4. transformăm integarala de linie într-o integrală de suprafaţă (această suprafaţă sprijinindu-se pe conturul considerat). r r Vectorul rot H = ∇ × H într-un punct reprezintă un vector perpendicular pe planul ce trece prin punctul considerat. ele constituie o parte a ecuaţiei a treia a lui Maxwell. Aşa cum am văzut în subparagraful 4.Folosind formula lui Stokes.60) şi (4. Prin definiţie.63) Ultimele două relaţii constituie forma locală a legii lui Ampère. divergenţa unui vector ∂B x ). rotorul unui vector se obţine prin operaţia: r r i j r r ∂ rot H = ∇ × H = ∂x Hx r k ∂ ∂ ∂y ∂z Hy Hz (4. În acelaşi timp. Semnificaţia fizică a rotorului. Înlocuim în (4. Hy şi Hz sunt componenetele vectorului H .64) r unde Hx. se obţine: r r ∇×B = µ j (4. vitezele de variaţie ale componenetei Bx .

28.3. unde sarcinile electrice lipsesc). 4.8. aşa cum se poate vedea în fig. Acest fenomen nu este legat de prezenţa unui conductor sau a unui circuit electric.65) Faraday a observat că tensiunea electromotoare indusă creşte când viteza de variaţie a fluxului magnetic creşte şi a enunţat legea inducţiei electromagnetice în felul următor: Tensiunea electromotoare indusă într-un contur (C) este egală cu viteza de variaţie a fluxului printr-o suprafaţă deschisă ce se sprijină pe (C) şi este de sens opus acestei variaţii. Legea Faraday În anul 1831 Faraday descoperă pe cale experimentală fenomenul de inducţie electromagnetică. Câmpul electric indus apare oriunde se manifestă fluxul magnetic variabil (chiar şi în vid. unde n este versorul normal la suprafaţă: rr Φ = BS = BS cos α (4. numit curent indus. Prin definiţie. 110 . se numeşte inducţie electromagnetică.28. Tensiunea electromotoare ce apare în buclă se numeşte tensiune electromotoare indusă. Inducţia electromagnetică este fenomenul general de apariţie a unui câmp electric în regiunea din spaţiu în care se manifestă un flux magnetic variabil. el constată că un flux magnetic variabil prin suprafaţa formată de o buclă de conductor determină apariţia unei tensiuni electromotoare în bucla conductoare. prin buclă poate fi pusă în evidenţă prin instalarea unui ampermetru în circuitul buclei. fluxul magnetic reprezintă produsul scalar dintre vectorul inducţie magnetică şi r r r vectorul S = Sn . Fig. În timpul mişcării magentului ampermetrul indică trecerea unui curent electric. Astfel. Apariţia unui curent electric. 4.4. ampermetrul indică trecerea unui curent electric. Inducţia electromagnetică. Când magnetul se mişcă. Fenomenul de apariţie a tensiunii electromotoare induse printr-un circuit închis prin a cărui suprafaţă se produce un flux magnetic variabil.

29 ilustrează un contur (C) şi o suprafaţă oarecare deschisă. dS. egală cu circulaţia vectorului intensitate a câmpului electric: e= (C) r r E ∫ dl (4.68) r integrală de suprafaţă din rotorul intensităţii câmpului electric. Fluxul magnetic variabil şi câmpul electric indus de acesta. Suprafaţa a fost împărţită în arii infinitezimale.rr dΦ d (BS) e=− =− dt dt (4. ce se sprijină pe acesta.67) pe toată suprafaţa: r r r Φ = ∫∫ dΦ = ∫∫ BdS S S (4. prin câmpul magnetic pe care-l generează la rândul său. Fluxul magnetic prin suprafaţa S este dat de integrarea relaţiei (4. E : 111 .67) Fig. putem tansforma integrala de linie dată de (4. r r r dΦ = BdS = B cos αdS (4.69) într-o Dacă folosim teorema lui Stokes. 4. 4. Fig.66) Semnul (-) este determinat de faptul că întotdeauna sensul tensiunii induse este astfel încât.29. În cazurile cele mai generale fluxul magnetic se calculează prin integrarea fluxurilor elementare produse prin arii infinitezimale dS. pe de altă parte. Tensiunea electromotoare indusă este.68) r unde d l este un vector infinitezimal mic în lungul conturului (C). prin care inducţia magnetică poate fi considerată constantă. S. să se opună sensului de variaţie al fluxului magnetic inductor (Legea lui Lenz).

aşa cum se poate vedea în fig. Inducţie electromagnetică într-un cadru dreptunghiular cu o latură mobilă.30. Viteza de mişcare a laturii l este constantă. Cadrul conductor dreptunghiular.30. cu o r latură mobilă.72) Am obţinut astfel.70) şi (4.70) Tensiunea electromotoare indusă este egală cu derivata la timp a fluxului magnetic.71) unde am trecut la derivate parţiale deoarece mărimile implicate pot depinde şi de coordonate. relaţiile (4.e= (C) r r r r E d l = ( ∇ × E )dS ∫ ∫∫ S (4. numită şi forma locală. 4. şi.a).69): r r r r⎞ ∂B r ∂Φ ∂⎛ r e=− =− ⎜ ∫∫ BdS⎟ ⎟ = − ∫∫ d∂t dS ∂t ∂t ⎜ S ⎠ ⎝S (4. Circuitul este echivalent celui din fig. (4.71) se referă al tensiunea electromotoare indusă şi. o altă formă a legii inducţiei electromagnetice. în acelaşi Un exemplu de inducţie electromagnetică este cel din cazul circuitului cu arie variabilă. dat de (4. iar câmpul magnetic este perpendicular pe suprafaţa cadrului şi este constant. de aceea. cantităţile de sub integralele de suprafaţă sunt egale: r r ∂B ∇×E = − ∂t timp. Astfel. deoarece în el se induce o tensiune electromotoare datorită variaţiei fluxului magnetic: 112 . 4.30.b). aflat în câmp magnetic constant. Latura mobilă are lungimea l. se află într-un câmp magnetic de inducţie B . cea de-a patra ecuaţie a lui Maxwell. a) b) Fig. deci fluxul magnetic prin suprafaţa închisă de cadru este variabil în timp. Aria aflată în câmp magnetic creşte (sau scade) pe măsură ce latura mobilă se deplasează. 4.

r r Φ = B S = BS = B l v t deoarece am presupus că la t = 0 latura mobilă era lipită de rezistenţă.73) e=− (4. datorită variaţiei curentului electric prin ea. l este lungimea. Inductanţa unui circuit depinde de mărimea circuitului. Autoinducţia. de numărul de spire şi de proprietăţile magnetice ale mediului în care se manifestă câmpul magnetic. Orice circuit electric poate fi caracterizat prin mărimea numită inductanţă proprie.31. Să considerăm o bobină prin care trece un curent variabil în timp. i = f ( t ).74) r Observăm că datorită curentului electric indus în circuit. inductanţa unui solenoid poate fi mult 113 . 4. este de forma: dΦ di = −L dt dt e=− (4. B . Bobină parcursă de un curent variabil. Tensiunea ce apare la capetele bobinei. De exemplu. 4. de formă. Fig. i = f( t ).76) unde N este numărul de spire. B i .31. ca în fig. şi care este r de sens opus câmpului magnetic inductor. Fenomenul de inducţie electromagnetică într-o bobină datorită variaţiei curentului electric ce o străbate se numeşte autoinducţie.75) unde L este inductanţa bobinei şi care este egală cu: N 2S l L=µ (4. apare un câmp magnetic indus. iar S este secţiunea bobinei. dΦ d (Blvt) =− = −B l v dt dt (4.

într-un timp scurt intensitatea curentului creşte de la valoarea zero la valoarea sa maximă.77) Sursa exterioară furnizează o putere P = U i. 4.mai mare decât cea corespunzătoare vidului. E. pentru a creşte curentul de la zero până la valoarea maximă I.79) Această energie este înmagazinată în câmpul magnetic din bobină. Inducţia câmpului magnetic din bobină este: B=µ NI l (4. care în intervalul de timp dt creşte curentul cu di.75).32. şi o sursă de tensiune electromotoare constantă. este: W = ∫ L i di = 0 I 1 L I2 2 (4. Circuit electric cu bobină. 4. prin introducerea unui miez de fier. Apare deci o tensiune electromotoare autoindusă în bobină. cu inductanţa L. Tensiunea la bornele bobinei devine: U = −e = L di dt (4. Energia câmpului magnetic Considerăm un circuit electric. dată de relaţia (4. ce conţine o bobină. care are o permeabilitate magnetică relativă µ r = 700. În acest interval de timp există o variaţie a fluxului magnetic din bobină. ca în fig. Φ = L i . 4.3.32. Fig.78) Energia totală furnizată de sursă. La închiderea circuitului. Creşterea de energie este: dW = P dt = U i dt = i L di dt = L i di dt (4.9.80) de unde rezultă că intensitatea curentului electric din bobină este: 114 .

81) Substituim intensitatea curentului electric din relaţia (4.82) Densitatea de energie magnetică reprezintă cantitatea de energie din unitatea de volum: W 1 B2 = V 2 µ w= (4.83) deorece volumul bobinei este V = S l. obţinem pentru densitatea de energie magnetică expresia: 1 µ H2 2 w= (4.79) şi obţinem energia câmpului magnetic din bobină: W= 1 B2 Sl 2 µ (4. 115 .84) Observăm că densitatea de energie din câmpul magnetic este echivalentă densităţii de energie din câmpul electrostatic.81) în (4. dată de relaţia (4.42).I= Bl µN (4. Dacă utilizăm intensitatea câmpului magnetic.

unde se neutralizează cu sarcinile electrice de semn opus. Id . Fig. Din acestă cauză câmpul electric din interiorul condesatorului scade în timp. 4.3.10. din acest motiv. Descărcarea condensatorului într-un circuit electric: Ic .33. creând curentul de conducţie. sensul curentului electric este cel care ar corespunde deplasării sarcinilor electrice pozitive. 4. Putem defini această scădere printr-o derivată parţială la r ∂E ≠ 0 . în aşa fel încât curentul care iese din fiecare armătură să fie egal cu cel care intră în ea: r r ∂E jd = ε 0 ∂t (4. Apoi condensatorul se descarcă pe o rezistenţă electrică.33. Curenţi de conducţie şi curenţi de deplasare Să condiderăm un condensator plan cu armăturile în vid. ∂t numit curent de deplasare. prin convenţie. ci variaţiei intensităţii câmpului electric la timp.şi prin vid.curent de deplasare. Reamintim că. de intensitate Ic. timp a intensităţii câmpului electric diferită de zero. care a fost încărcat cu sarcini electrice de la o sursă exterioară.85) În felul acesta s-a pus în evidenţă un curent ce se propagă. Densitatea curentului de deplasare este dată de relaţia lui Maxwell. a cărui existenţă nu se datorează circulaţiei sarcinilor electrice. astfel r încât după descărcarea condesatorului E = 0 .4. aşa cum se poate vedea în fig.curent de conducţie. un curent electric. 116 . Apare. curent observat pentru prima dată de către James Clerk Maxwell. Electronii se deplasează prin conductorii de legătură spre cealaltă armătură.

De exemplu. Definiţia generalizată a curentului dată de Maxwell nu constituie un artificiu de calcul pentru cazul în care nu există sarcini electrice de conducţie. în locul permitivităţii vidului. sunt variabile în spaţiu.85). se foloseşte permitivitatea mediului. un câmp magnetic variabil în timp se comportă ca o sursă de câmp electric. Astfel. Curenţii de deplasare generează şi ei câmpuri magnetice în jurul lor. în forma sa generalizată: r r r ∂E ∇ × B = µ 0 jc + ε 0 ∂t (4. 4. aceste câmpuri.4. numite câmp electrostatic şi magnetostatic. relaţia (4.33. nu mai este posibil să tratăm câmpurile generate de sarcinile electrice şi de curenţii elecrici în mod independent. În spaţiul din vecinătatea unui câmp electric variabil în timp ia naştere un câmp magnetic variabil în timp. de exemplu. adică propagarea câmpurilor electric şi magnetic se face r s în aşa fel încât vectorii E şi B sunt perpendiculari unul pe celălalt şi perpendiculari pe direcţia de r s propagare a undelor. Intensitatea curentului de deplasare se determină prin integrarea relaţiei (4. Funcţiile de undă ale undei electromagnetice sunt vectorii E şi B . aşa cum se întâmplă la încărcarea sau descărcarea unui condensator. Propagarea unui ansamblu de variaţii ale câmpurilor electric şi magnetic generează o undă electromagnetică. atunci atît în definiţia (4. În mod similar.86) a lui Maxwell. care devine. În cazul unor distribuţii de sarcini electrice variabile în timp şi a unor curenţi electrici variabili în timp.85) cât şi în ecuaţia (4. ce se generează reciproc în timp se numeşte câmp electromagnetic. ε0.63). în acelaşi mod ca şi curenţii de conducţie. aşa cum de întâmplă în fenomenul de inducţie electromagnetică. Ansamblul de câmpuri electrice şi magnetice. Unda electromagnetică transportă energia electromagnetică în spaţiu cu viteză finită şi constantă.Maxwell este autorul renumitului termen suplimentar din ecuaţia locală a lui Ampère (4. Undele electromagnetice sunt unde transversale. care sunt 117 . între armăturile condensatorului considerat în fig.86) constituie ultima ecuaţie din sistemul de patru ecuaţii ale lui Maxwell pentru electromagnetism. Dacă mediul de propagare nu este vidul. 4. ε.86) În această formă. Unde electromagnetice Analiza câmpurilor electrice şi magnetice. curentul de deplasare generează un câmp magnetic. a presupus că acestea nu variază în timp. dar sunt constante în timp. efectuată în paragrafele anterioare ale acestui capitol.

care se aplică şi undelor electromagnetice. Spectrul undelor electromagnetice. Aceasta constituie viteza luminii în vid. µr este permeabilitatea magnetică relativă. În continuare vom folosi toate proprietăţile undelor elastice.87) unde ε0 şi µ0 sunt permitivitatea dielectrică şi. 750] 10-9 m formează domeniul vizibil pentru ochiul uman. Dacă propagarea undei se face într-un alt mediu decât vidul. Undele electromagnetice se întind pe un domeniu de lungimi de undă foarte extins.1 sunt prezentate domeniile de lungimi de undă ale undelor electromagnetice. În realitate spectrul undelor electromagnetice nu are limite cunoscute.dependenţi de coordonate şi de timp. nici inferioare. ca urmare a mişcării termice a moleculelor lor. de la lungimi de undă mai mici decăt 10-13 m. Un corp cu temperatura de 300 K (0o C = 273 K) emite radiaţie electromagnetică infraroşie. Toate corpurile emit radiaţii electromagnetice. invizibilă pentru ochiul uman. corpurile emit radiaţii ce au componente din domeniul de lungimi de undă ale sectorului vizibil. n. respectiv. reprezintă numărul ce indică de câte ori se reduce viteza undelor electromagnetice în mediul respectiv. viteza de propagare a undelor electromagnetice este: 1 ε 0µ 0 c= = 3 10 8 m s (4. viteză neegalată de nici un corp fizic. până la valori ale lungimii de undă de peste 105 m. către ultraviolet. permeabilitatea magnetică ale vidului. Indicele de refracţie al mediului de propagare. nici superioare. Această radiaţie este numită radiaţie termică. 118 . sectorul îngust de lungimi de undă din intervalul λ ∈ [350. Cu cât temperatura lor creşte.88) unde εr reprezintă permitivitatea dielectrică relativă. viteza de propagare a undei se reduce. cu atât sursele de radiaţie devin mai strălucitoare. În vid. Acest sector al spectrului undelor electromagnetice este reprezentativ pentru ceea ce numim lumină. La temperaturi ridicate. iar n este indicele de refracţie al mediului de propagare. Aşa cum se poate vedea în diagrama de mai jos. emiţând unde electromagnetice din domeniul vizibil. În diagrama 4. conform relaţiei: 1 ε 0 ε r µ 0µ r c εrµr c n v= = = (4. Viteza cu care se propagă undele electromagnetice este finită şi constantă. faţă de viteza lor din vid.

Spectrul undelor electromagnetice λ ( m) Raze γ Raze X Ultraviolet Vizibil Infraroşu Microunde Unde scurte Unde lungi 103 105 107 109 1011 1013 1015 1017 1019 1021 ν (Hz) 105 103 101 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 10-13 Astfel. putem afirma că sursele naturale de radiaţii electromagnetice emit unde electromagnetice formate din suprapunerea unor radiaţii monocromatice. 119 .1.Diagrama 4. Lumina albă este rezultatul suprapunerii undelor luminoase având lungimi de undă cuprinse între λ v = 350 nm (unda monocromatică corespunzătoare culorii violet) şi λ r = 750 nm (unda moncromatică corespunzătore culorii roşu).

de asemenea.).4. ele fiind foarte asemănătoare undelor elastice. 120 .90) unde am folosit relaţiile deduse în capitolul 3 pentru cazul undelor elastice. r r În fig. Astfel. în lungul axei Oz (vezi fig. Considerăm o undă electromagnetică monocromatică armonică progresivă liniar polarizată ce se propagă în vid. În orice punct din spaţiu vectorii E şi s B sunt funcţii sinusoidale de timp. 4. funcţiile de undă sunt de forma: ⎧r r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞ ⎪E = E 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ = E 0 sin 2π⎜ − ⎟ ⎝T λ⎠ ⎪ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎨ r r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞ ⎪B = B 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ = B 0 sin 2π⎜ − ⎟ ⎪ ⎝T λ⎠ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎩ (4. Într-un punct de pe axa de propagare şi la un moment dat.91) Se poate observa că vectorii sunt perpendiculari între ei şi perpendiculari pe direcţia de propagare a undei.1. Unde armnonice progresive Undele armonice sau sinusoidale sunt unele dintre cele mai răspândite tipuri de unde r electromagnetice. cei doi vectori variază în fază. În sursa undei funcţiile ei de undă sunt de forma: r r ⎧ ⎪E = E 0 sin ωt ⎨r r ⎪ ⎩B = B 0 sin ωt (4. 4. Putem afirma că această figură s-ar putea vedea dacă unda ar fi "fotografiată" cu un aparat care surprinde vectorii de undă la un moment precis.34 se poate vedea variaţia armonică a vectorilor E şi B în spaţiu. iar în orice moment de timp. Unda electromagnetică este liniar polarizată deoarece fiecare vector al câmpului vibrează într-o r r singură direcţie. funcţii sinusoidale de coordonate. atingând simultan r r valorile maxime sau minime.4. vectorii sunt. la un moment dat de timp.89) Atunci. fiind format din planul vectorilor E şi B .34. Frontul de undă este plan. într-un punct situat la distanţa z de sursă. vectorii E şi B îndeplinesc condiţia: r r E=cB (4.

definit prin relaţia: k= 2π λ r Numărul de undă. şi viteza de propagare. c . k.34.Fig. este un vector orientat în sensul propagării undei. 121 . ν. Frecvenţa. λ. lungimea de undă. sunt legate între ele prin relaţia: c ν λ=cT= Reamintim că altă mărime importantă pentru caracterizarea undelor este numărul de undă. Unda plană monocromatică liniar polarizată. k . 4.

4. transformăm funcţiile de undă date de relaţia (4. Modulul vectorului Poynting se determină ţinând cont de relaţia (4.95) Ne propunem să calculăm densitatea de energie a unei unde monocromatice liniar polarizate. ale cărei funcţiile de undă sunt date de (4. Densitatea de energie electromagnetică.92) şi obţinem: 122 .90) sub forma: ⎧r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞r ⎪E = E 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ i = E 0 sin 2π⎜ − ⎟ i ⎝T λ⎠ ⎪ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎨ r ⎡ ⎛ z ⎞⎤ r ⎛ t z⎞r ⎪B = B 0 sin ⎢ω⎜ t − ⎟⎥ j = B 0 sin 2π⎜ − ⎟ j ⎪ ⎝T λ⎠ ⎣ ⎝ c ⎠⎦ ⎩ (4.94) Având în vedere că într-o undă liniar polarizată vectorii de câmp vibrează fiecare pe câte o direcţie şi utilizând notaţiile din fig.90).4.93) r r Vectorul Vectorul Poynting este normal pe planul format de vectorii E şi B şi are direcţia de propagare a undei electromagnetice.34.92) Fluxul de energie transportată de unda electromagnetică reprezintă cantitatea de energie electromagnetică ce traversează unitatea de suprafaţă normală la direcţia de propagare în unitatea de timp.90) în (4. w. Acest flux de energie electromagnetică este descris de vectorul lui Poynting: r 1 r r r r S= E×B = E×H µ0 ( ) (4.4. Energia undelor electromagnetice Energia electromagnetică constituie suma energiilor electrică şi magnetică. Substituim (4. transportată de undă reprezintă suma densităţilor de energie electrică şi magnetică: 1⎛ 1 2⎞ ⎜ H ⎟ ε0E 2 + ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 ⎠ w= (4.91) şi de faptul că vectorii r r E şi B sunt perpendiculari între ei: S= ε0 2 E µ0 (4.2.

pentru undele electromagnetice monocromatice liniar polariate: 1 r r 1 2 1 [E 0 sin(ωt − kz)B 0 sin(ωt − kz)] = 1 E 0 E×B = sin 2 (ωt − kz) µ0 µ0 µ0 c S= ( ) Transformăm relaţia anterioară şi obţinem expresia vectorului Poynting al undei electromagnetice monocromatice liniar polariate: c 2 2 E0 sin 2 (ωt − kz) = ε 0 c E 0 sin 2 (ωt − kz) = w c c µ0 2 S= (4. t) = A i ( kr − ω t ) e r (4. 4.Unde sferice În medii omogene şi izotrope unda electromagnetică se propagă în toate direcţiile în jurul sursei.91) obţinem expresia: w= 2 ⎞ 1 2 ⎛ 1⎛ 1 E0 1 1⎞ 2 2 ⎜ ε0E0 ⎟ sin ( t kz ) sin 2 (ωt − kz) ⎟ ω − + = E 0 sin 2 (ωt − kz)⎜ ε0 + 2 ⎜ ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 c µ0 c2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ 2 Utilizăm definiţia vitezei undelor electromagnetice în vid şi calculăm densitatea de energie electromagnetică: w= ⎛ 1 2 1 ⎞ 2 ⎟ E 0 sin 2 (ωt − kz)⎜ ε + µ ε = ε0E0 sin 2 (ωt − kz) 0 0 0 ⎜ ⎟ 2 µ0 ⎠ ⎝ (4. deci că sursa r este punctiformă. Pentru distanţe mari faţă de sursă se poate considera că dimensiunile sursei sunt neglijabile.97) Să observăm faptul că fluxul de energie electromagnetică este egal cu produsul densităţii de energie cu viteza undelor electromagnetice. folosind definiţia vectorului Poynting.98) 123 .96) Calculăm fluxul de energie electromagnetică. adică unul din vectorii E sau r B .3 . atunci ecuaţia undei sferice are forma: Ψ (r. şi obţinem.w= ⎞ 1⎛ 1 2⎞ 1⎛ 1 2 2 ⎜ ε0E 2 + B ⎟ = ⎜ ε0E0 sin 2 (ωt − kz) + B 0 sin 2 (ωt − kz) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎝ µ0 µ0 ⎠ 2⎝ ⎠ Folosind relaţia (4.4. Dacă notăm cu Ψ vectorul de undă al undelor sferice.

interacţiunile electromagnetice se prezintă sub o formă specială.unde A este amplitudinea undei în sursă. reflexia şi refracţia. nucleele sau particulele elementare vor fi analizate în capitolul următor. Undele emise de cele două surse parcurg distanţe diferite. situat la distanţa D. au suprafeţele de undă de formă sferică centrate în punctul unde este sursa. ce se propagă de partea cealaltă a acestui paravan. S constituie sursa punctiformă a unei unde electromagnetice monocromatice sferice. Undele electromagnetice formează numai una din formele de manifestare a interacţiunilor electromagnetice. ce se prezintă sub forma unei figuri de interferenţă. de aceea ele vor avea faze diferite în P. la nivel atomic sau subatomic. până în punctul P. corpusculară. I. Deschiderile din paravan formează două surse secundare de lumină. Într-un paravan vertical sunt practicate două deschideri. 4. 750] nm. se formează o undă staţionară. datorită faptului că amplitudinea undelor sferice scade cu distanţa de la sursă. Interferenţa luminii Interferenţa este fenomenul general al suprapunerii undelor în spaţiu. sursele S1 şi S2 sunt surse coerente. În continuare vom analiza câteva aspecte relevante ale teoriei macroscopice a luminii. Teoria electromagnetică macroscopică a luminii Lumina vizibilă este acel domeniu al spectrului undelor electromagnetice din intervalul de lungimi de undă λ ∈ [350. interacţiunile cu atomii. putem vorbi de o 4. Deoarece aparţin aceluiaşi front de undă. iar r este distanţa la care este exprimată funcţia de undă. Pe un ecran vertical. caracterizată de maxime şi minime de interferenţă. Distanţa dintre sursele S1 şi S2 este 2l. SO. amortizare a undelor sferice cu distanţa. Acest aspect se referă la diferenţa de fază dintre undele care interferă: pentru ca două unde să fie coerente. aşa cum se poate vedea în fig. Aceste fenomene sunt descrise de teoria macroscopică a luminii.35. absorbţia şi polarizarea undelor luminoase se poate vorbi de caracterul ondulatoriu al undelor electromagnetice. r1 şi r2. iar frontul undei este tot o sferă. diferenţa lor de fază trebuie să fie independentă de timp. r. Numim fotoni particulele (corpusculii) care realizează interacţiunile. În fenomene precum interferenţa. efectul Compton. de aceea emit unde de aceeaşi amplitudine şi care sunt în fază. Fenomene precum sunt efectul fotoelectric. între atomi de exemplu. aşezate simetric faţă de o axă de simetrie. difracţia. dispersia. Undele ce se propagă din surse punctiforme sunt unde sferice. Dispozitivul lui Young. În punctul P funcţiile de undă ale celor două unde sunt: 124 . La scară microscopică. radiaţia termică. Astfel.4.4. În anumite condiţii rezultatul interferenţei este o undă staţionară. Condiţia necesară pentru interferenţă este ca undele să fie coerente. utilizând ipoteza corpusculară asupra luminii (Mecanica cuantică).

101) După cum observăm. În punctele de pe ecran în care se întâlnesc unde a căror diferenţă de drum are astfel de valori încât diferenţa de fază devine: 2π (r2 − r1 ) = 0. π. Astfel. Dispozitivul lui Young. t ) = E 0 sin(ωt − kr1 ) E 2 (r.E 1 (r.a) (4. 4.99. în diferite puncte de pe ecran obţinându-se maxime sau minime de interferenţă: a). t ) = E 0 sin(ωt − kr2 ) Diferenţa de fază în P dintre cele două unde este: ∆ϕ = 2π (r2 − r1 ) λ (4.b) (4. unda rezultantă este modulată în amplitudine. deoarece în aceste puncte are loc relaţia: 125 . deci depinde de diferenţa de fază. al cărei vector de undă este de forma: k (r2 + r1 ) ⎞ ⎛ k (r − r ) ⎞ ⎛ E rez = 2E 0 cos⎜ 2 1 ⎟ sin ⎜ ωt − ⎟ 2 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ Amplitudinea undei rezultante din punctul P este: ⎛ k (r − r ) ⎞ E rez = 2E 0 cos⎜ 2 1 ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4. 2n π ∆ϕ = 2 λ se va obţine un maxim de interferenţă. Rezultatul suprapunerii celor două unde în punctele de pe ecran generează o undă staţionară.99. dată de relaţia (4.102) (4. ∆r = r2 − r1 .100).35. amplitudinea undei rezultante depinde de diferenţa de drum.100) Fig.

. punctiforme. În punctele de pe ecran în care se întâlnesc unde a căror diferenţă de drum are astfel de valori încât diferenţa de fază devine: ∆ϕ = 2π (r2 − r1 ) = π . Dacă diferenţa de fază dintre cele două unde care interferă este un multiplu impar de π/2.π ⎛ k (r − r ) ⎞ cos⎜ 2 1 ⎟ = cos(2n ) = 1 . în acest caz. În punctele de interferenţă de pe ecran se obţine o anihilare a undelor. . Din punct de vedere fizic nu există nici o deosebire între interferenţă şi difracţie. 2 2 ⎝ ⎠ Amplitudiena devine Erez = 2 E0. S2. Irez = 0.. Dacă diferenţa de fază dintre undele care interferă este un multiplu par de π/2..104) minim de Relaţia (4. 126 . dispuse pe suprafaţa frontului de undă.36 se poate vedea frontul pe care se află sursele elementare şi noul front al undei. Sursa punctiformă S produce în punctul M acelaşi efect ca o repartiţie uniformă de surse elementare.104) se numeşte condiţia de minim de interferenţă. atunci diferenţa de drum dintre cele două unde este: λ 2 ∆r = r2 − r1 = (2n + 1) (4. Sn. b). În punctele de maxim de interferenţă se obţine o undă luminoasă cu intensitatea Irez = 4 I0. Principiul lui Huygens. 2 2 ⎝ ⎠ Amplitudiena devine Erez = 0. L. adică întuneric. are loc relaţia: π ⎛ k (r − r ) ⎞ cos⎜ 2 1 ⎟ = cos(2n + 1) = 0 .103) se numeşte condiţia de maxim de interferenţă. atunci diferenţa de drum dintre cele două unde este: ∆r = r2 − r1 = 2n λ 2 (4. Difracţia luminii Termenul de difracţie se aplică fenomenelor în care ne interesează efectul rezultant produs de o porţiune limitată a frontului de undă. S1. Undele elementare sferice vor da prin interferenţă o undă rezultantă ce ajunge în punctul M. 4. În fig. Distanţa dintre două maximede interferenţă se numeşte interfranjă. .. Pe ecran se obţine o succesiune de maxime şi minime de interferenţă. numite franje de interferenţă. în punctul M. (2n + 1) π λ 2 2 se va obţine un minim de interferenţă deoarece.103) Relaţia (4.. II.

undele ajung în fază. L ≈ λ . De fapt. Pe axa de simetrie. de lungime de undă λ.37.37 se poate vedea şi intensitatea undei difractate în funcţie de poziţia pe ecran. prezentată în fig. Atunci când în calea undei luminoase se află obstacole.105) unde d este constanta de reţea iar α este unghiul sub care se vede punctul P din centrul de simetrie al sistemului. λ.4. a obstacolului este de ordinul de mărime al lungimii de undă a luminii. este următoarea: d sin α = k λ (4. L. datorită drumurilor egale. 4. 4. O undă plană cade normal pe reţea.Fig. indiferent de lungimea de undă a undei. În fig. Prin δ s-a notat diferenţa de drum dintre undele reprezentate în figură. Prin difracţie se înţelege fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a undei la întâlnirea unor deschideri de lărgime finită. Condiţia de a obţine în punctul P maximul de difracţie de ordinul k al unei unde. care constă din maxime şi minime de difracţie. Un sistem destul de simplu pe care se produce fenomenul de difracţie este reţeaua de difracţie.36. Principiul lui Huygens. Pe un ecran vertical se obţine figura de difracţie. Ea constă dintr-o succesiune de zone opace şi transparente practicate într-un paravan şi aflate la distanţa d una de alta. deschideri sau paravane. 127 . vorbim de fenomenul de difracţie a luminii. difracţia se produce numai dacă dimensiunea. deci aici se formează maximul de ordinul 1.

Figura de difracţie a razelor X pe cristal este analoagă celei din fig. 4. Pentru a simplifica explicaţiile.Fig. iar în (2) nu sunt cele ale câmpului electric al undei electromagnetice. Ghidul de undă După cum ştim. 4. numit ghid de undă. De exemplu o reţea de difracţie trebuie să aibă aproximativ 50000 de fante pe 1 cm. 4. Un fascicol monocromatic de raze X este trimis pe un cristal. O aplicaţie interesantă a difracţieie luminii se realizează când cirstalele sunt bombardate cu Raze X. în (1) nu sunt reprezentate liniile de câmp magentic. Să considerăm un ghid de undă de forma unui tub de secţiune dreptunghiulară. 128 . Reţeaua de difracţie. cât şi în secţiune transversală. caracteristica definitorie a undelor este aceea că se propagă în spaţiu. adică d ≈ 10 −7 m. cu laturile a şi b. Prin intermediul unui dispozitiv special. şi având rezistenţa electrică nulă. III. Pentru a realiza condiţia de difracţie.37. transmiţănd o anumită formă de energie. atât în vedere laterală. Distribuţia câmpului electromagnetic de-a lungul tubului este reprezentată în fig. Lungimea de undă a radiaţiilor electromagnetice X este de ordinul λ ≅ 1 Å. De aceea singurele reţele de difracţie potrivite pentru radiaţia X sunt reţelele cristaline. în (2) se pot vedea liniile câmpului magnetic văzute de sus. care poate fi de exemplu de NaCl şi a cărui constantă de reţea cristalină este de ordinul λ ≅ 2 − 3 Å. este posibilă transmiterea undelor electromagnetice. o reţea trebuie să aibă constanta de reţea de ordinul de mărime al lungimii de undă a luminii.38: în (1) sunt reprezentate liniile câmpului electric al undei prin ghidul de undă.37.

ω . adică viteza cu care se transmite energia undei de-a lungul ghidului de undă.4. dacă au frecvenţa mai mare decât frecvenţa de tăiere pentru acel mod al ghidului. Un ghid de undă transmite unde electromagnetice într-un mod dat.4. de aceea pentru transmitere se alege acel ghid de undă ale cărui dimensiuni corespund unei frecvenţe de tăiere pentru modul dominant ω 0 < ω . Putem distinge două viteze de propagare într-un ghid de undă: viteza de fază. dar care este în acelaşi timp mai mică şi decât toate frecvenţele de tăiere pentru celorlalte moduri de transmitere. adică viteza cu care se deplasează configuraţia de câmpuri din fig. Viteza de grup este măsurabilă experimental. câmpul electric nu are componente tangenţiale la suprafaţa r r interioară a ghidului de undă. Expresiile matematice ale celor două viteze caracteristice ghidului de undă sunt următoarele: vf = c ⎛ λ ⎞ 1− ⎜ ⎜2a⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 2 viteza de fază (.38. În fig. ω 0 . Aşa cum se observă în fig. E şi B . În practică. căci putem cronometra timpul necesar ca informaţia (energia) să ajungă de la sursă până într-un punct dat. iar frecvenţa undei progresive poate fi continuu variată.104) 129 . Modul dominant corespunde celei mai mici frecvenţe de tăiere. Componentele undei electromagnetice la trecerea prin ghidul de undă.4. ale undei electromagnetice sunt în fază.38 şi viteza de grup.38 se observă modul dominant al ghidului de undă de formă dreptunghiulară. pornind de la frecvenţa de tăiere. Cele două componente. a modului de transmisie prin ghidul de undă. 4.Fig. atunci viteza de propagare a undei electromagnetice prin ghidul de undă este egală cu viteza luminii în vid. Dacă rezistenţa electrică a ghidului de undă este nulă. v g . c. Dar în realitate. 4. viteza de propagare în ghidurile de undă este inferioară vitezei undelor electromagnetice în vid. undele electromagnetice au o frecvenţă dată. v f .38.

pe când interferenţa şi difracţia undelor se pot produce în cazul tuturor tipurilor de unde elastice. O caracteristică importantă este faptul că viteza de fază este superioară vitezei luminii din vid. λ g > λ .39. 130 . v g = v f .a). E . Fenomenul de polarizare poate fi observat numai în cazul undelor transversale. Lungimea de undă a undei în spaţiul liber este dată de relaţia λ = c . putem reprezenta numai r vectorul intensitate a câmpului electric. nu numai la undele transversale. Pentru a simplifica expunerea. din unda electromagnetică. a → ∞. Lumina este o undă electromagnetică transversală. Fibrele optice sunt un nou tip de ghiduri de undă în care undele electromagnetice se transmit prin reflexii totale pe pereţii interiori ai fibrelor. aşa cum se vede în fig. λg. care este inferioară vitezei c. Polarizarea luminii Am văzut în capitolul 3 că undele transversale în general. Conform teoriei relativităţii nici un corp. fiind emisă în mod natural de moleculele din sursele de lumină. 4. ca o undă nepolarizată. semnal sau transport de energie nu se poate propaga cu viteze mai mari ca viteza luminii din vid.105) unde a este lărgimea ghidului de undă. se obţine egalitatea celor două viteze.- viteza de grup ⎛ λ ⎞ vg = c 1 − ⎜ ⎜2a⎟ ⎟ ⎝ ⎠ 2 (4. deci şi undele electromagnetice. diferă de lungimea de undă din spaţiul liber. vg. c. sunt nepolarizate atunci când sunt emise în mod natural. IV. Fibrele optice se mai numesc şi ghiduri optice. iar λ este lungimea de undă a undei în spaţiul liber. ν lungimea de undă a undei în ghidul de undă. În spaţiul liber. ν. Energia (sau informaţia) undei electromagnetice se transmite prin ghidul de undă cu viteza de grup.106) Astfel lungimea de undă a undei în ghidul de undă este mai mare decât lungimea de undă din spaţiul liber. fiind dată de relaţia: vf vf v = =λ f c c ν λ λg = (4. Pentru o frecvenţă dată. unde lărgimea ghidului de undă tinde la infinit.

aşa cum se poate vedea în fig. c) liniar polarizată. în timp ce. pe alte pe direcţii. 4. dar cum sursa de lumină este formată dintr-un număr foarte de mare de molecule. 4. dar nepolarizată. Polarizorii sunt formaţi din lanţuri moleculare polimerizate de alcool de polivinil.b) se poate vedea efectul unei polarizări parţiale a undei transversale. respectiv numai o direcţie de vibraţie pentru vectorul câmp magnetic.39. Undă electromagnetică cu diverse grade de polarizare: a) nepolarizată. b) parţial polarizată. 4. Unda electromagnetcă emisă de sursă este un amestec aleator de unde electromagnetice transversale. Atunci când lumina cade pe polarizor. intensitatea câmpului electric al undei este mult mai redusă. fiecare act de emisie poate fi orientat întâmplător. emise de fiecare moleculă. 131 .c). O undă liniar polarizată este o undă în care există numai o direcţie de vibraţie pentru vectorul câmp electric (vezi fig. În fig. deci este o undă transversală.39. ceea ce însemnă că se selectează o direcţie privilegiată pentru vibraţia vectorului de câmp care are intensitatea maximă.40. 4. Dispozitivele prin intermediul cărora se pot obţine unde parţial sau liniar polarizate se numsc polarizori. Fiecare moleculă în parte poate emite o undă transversală liniar polarizată.a) b) c) Fig. aceasta din urmă fiind perpendiculară pe direcţia câmpului electric.39. care au fost aliniate pe o direcţie privilegiată şi apoi au fost laminate pe o foaie transparentă (suport de acetat de butirat de celuloză). se transmite numai o componentă polarizată a acesteia.

culoarea cerului ar apărea neagră tot timpul. Dacă Pământul nu ar avea atmosferă. adică cele care dau pentru ochiul uman senzaţia luminoasă de albastru. observăm că unda luminosă se decompune în două unde. vedem cerul senin (de culoare albastră) şi soarele ca fiind de culoare roşie la apus. în două componente perpendiculare între ele. aşa cum o văd astronauţii aflaţi în nave cosmice sau pe Lună. Din cauza difuziei luminii pe moleculele din atmosferă. una împrăştiată de moleculă sub un unghi de 900. Un caz special de polarizare a luminii este cel care se întâlneşte în cazul împrăştierii (sau difuziei) luminii. 4. Polarizarea luminii transmise prin polarizor.40.Fig. Culoarea diferită a celor două unde se datorează faptului că moleculele din atmosferă au tendinţa de a împrăştia mai mult componentele din domeniul de lungimi de undă scurt. iar cea de-a doua transmisă nedeviată. Astfel. 4. din care trece mai departe numai componenta care corespunde direcţiei privilegiate de către polarizor. Componenta transmisă este parţial polarizată şi are culoarea roşie. 132 .41 se poate vedea fenomenul de împrăştiere a luminii pe o moleculă din atmosferă. Orice mărime vectorială poate fi descompusă pe anumite direcţii. În fig. Componentele cu lungimi de undă mai mari sunt lăsate să treacă nedeviate. de unde şi culoarea roşie a ansamblului lor. Vectorul intensitate a câmpului electric poate fi descompus. Componenta difuzată este de culoare albastră şi este liniar polarizată într-un plan perpendicular pe direcţia de propagare a undei. obţinându-se componentele sale pe acele direcţii. în planul polarizorului.

iar cealaltă se numeşte raza extraordinară. ştim că. Deci cele două unde liniar polarizate pe direcţii perpendiculare s-au propagat prin cristal cu viteze diferite. ce se propagă pe direcţia undei incidente.Fig. în funcţie de defazajul pe care-l au la ieşire. deoarece se propagă pe o direcţie paralelă cu raza ordinară. dar decalată faţă de direcţia ei. aşa cum sunt cristalele birefringente de exemplu.3. Lumina liniar polarizată reprezintă un anumit tip de unde polarizate. cele două unde transmise prin cristalul birefringent pot genera o undă circulară. liniar sau circular. Difuzia luminii soarelui pe o moleculă din atmosferă. ele propagându-se pe aceeaşi traiectorie cu viteze diferite.41. 133 . aşa cum am văzut în subparagraful 3. dar direcţiile de vibraţie ale vectorilor de câmp formează un unghi drept. La ieşirea din cristal cele două unde sunt defazate şi produc lumină polarizată eliptic. În fapt. Dacă se taie cristalul birefringent în aşa fel încât unda incidentă să fie perpendiculară pe axa optică a cristalului. 4. După cum ştim valoarea indicelui de refracţie determină viteza de propagare a undei. Acest efect se datorează existenţei a doi indici de refracţie ai cristalului. Ambele unde sunt polarizate liniar. care separă lumina naturală incidentă pe ele în două unde ce se propagă pe direcţii paralele.3. avem de-a face cu compunerea a două mişcări oscilatorii liniare care se adună. Una dintre cele două unde se numeşte raza ordinară. indicele de refracţie corespunzător razei extraordinare fiind dependent de direcţie. Există şi sisteme optice. Astfel. atunci cele două unde nu se mai separă.

Se constată că prin variaţia tensiunii electrice din circuit. o sursă de curent electric continuu cu polaritatea pozitivă spre anod şi o sursă de lumină monocromatică. Montajul este format dintr-o celulă fotoelectrică (un catod metalic şi un anod sub forma unei grile metalice. Efectul fotoelectric este fenomenul de emisie de electroni din metale sub acţiunea luminii. acestea emit electroni. curentul fotoelectric are o variaţie specifică (vezi fig.1. Isat. intensitatea fotocurentului nu va mai creşte. I0. închise într-un tub vidat).5. 5. În continuare. dacă se iluminează plăcuţe realizate din metale. oricât de mult s-ar mări tensiunea electrică. El descoperise efectul fotoelectric. cum ar fi zincul. Efectul fotoelectric Pentru prima dată în anul 1887 Hertz a observat experimental că.1. În anul 1888 Stoletov şi Edison au utilizat montajul exeprimental din fig. prin intermediul fotoelectronilor eliberaţi din catod se închide circuitul electric din figură. iar ampermetrul indică intensitatea curentului fotoelectric. Sub influenţa luminii. acesta fiind electrizat pozitiv. Astfel. chiar în absenţa tensiunii electrice din 134 . Bazele fizice ale mecanicii cuantice 5.2 se numeşte caracteristica I-U a fotocelulei. Observăm că există un curent fotoelectric. intensitatea fotocurentului creşte până la o valoare de saturaţie.1 pentru a studia efectul fotoelectric. Graficul din fig. deşi în tub este vid. din metalul catodului se emit electroni (numiţi fotoelectroni) care se îndreaptă spre anod. pe măsură ce tensiunea electrică creşte.5. un ampermentru. La un flux luminos constant. 5.2). 5. Fig. Montaj cu fotocelulă.

5. Dacă la ieşire din catod fotoelectronii au direcţia îndreptată spre anod.5. De remarcat că. 5.3.1) Se constată experimental că. dacă se aplică fluxuri luminoase mai mari. aşa cum se poate vedea în fig. La aplicarea acestei tensiuni. după ce sunt eliberaţi din catod. au o energie cinetică suficient de mare încât să atingă anodul. Fig. Acest curent electric se datorează fotoelectronilor care. Caracteristica I-U a fotocelulei. Conform legiilor dinamicii. variaţia energiei cinetice a fotoelectronilor este egală cu lucrul mecanic efectuat de câmpul electrostatic corespunzător tensiunii inverse Uf : 1 m v2 = e Uf 2 (5.circuit. pentru a anula curentul fotoelectric. se obţin caracteristici I-U ale fotocelulei având curenţii de saturaţie tot mai mari. toţi fotoelectronii. sunt frânaţi. Efectul fluxului luminos asupra caracteristicii I-U a fotocelulei. 135 .3. Uf.2. Fig. chiar şi cei mai rapizi. ei îl vor atinge chiar fără polarizarea anodului. trebuie aplicată o tensiune electrică inversă (negativă) pe anod.

Dacă se măsoară energia cinetică a fotoelectronilor.4) explică din punct de vedere teoretic toate legile deduse pe cale experimentală pentru efectul fotoelectric. Fiecare foton din facicolul incident pe catodul fotocelulei ciocneşte un electron căruia îi cedează energia sa. mai mare decât frecvenţa de prag.4) Lucrul mecanic de extracţie a electronior este relativ mic la metale. La începutul secolului XX. el presupune că şi într-un fascicol luminos energia este transportată prin spaţiu sub formă de porţii finite. Restul de energie a fotonului devine energia cinetică a fotoelectronului emis.6 10-34 J s. numiţi fotoni. Conform acestei teorii. Lext. Energia unui foton este proporţională cu frecvenţa undei electromagnetice respective: ε=hν unde h este constanta lui Planck. numite cuante de energie. purtătorii cuantelor de energie sunt nişte corpusculi miscroscopici. Astfel. se constată că: pentru fiecare metal există o frecvenţă a luminii. pentru orice valoare (5. prin determinarea tensiunii de frânare. una din legile efectului fotoelectric este proporţionalitatea dintre intensitatea curentului de saturaţie şi fluxul luminos incident: I sat = γ Φ unde γ este o constantă de proporţionalitate. ν 0 (numită frecvenţă de prag). Electronul care a prmit energia fotonului poate fi eliberat din metal. Einstein propune o explicaţie a efectului fotoelectric bazată pe fotoni. efectul fotoelectric este instantaneu.2) efectul fotoelectric nu se produce. în anul 1905. Relaţia (5.Astfel. pentru diferite frecvenţe ale luminii incidente.3) Preluând teoria cuantelor. 136 . de aceea producerea efectului fotoelectric este posibilă la energii nu prea mari ale fotonilor incidenţi. de către fotoni. (5. Uf. ν > ν 0 . care are valoarea h = 6. Planck a formulat o teorie privind emisia radiaţiei termice sub formă de cuante de energie. Astfel. Nici una constatările experimentale privitoare la efectul fotoelectric nu poate fi explicată cu teoria undelor electromagnetice. sub care energia cinetică a fotoelectronilor creşte cu creşterea frecvenţei luminii. dacă energia fotonului este mai mare decât lucrul de extracţie a electronilor din metal. Einstein a scris legea efectului fotoelectric sub forma: h ν = L ext + 1 m v2 2 (5.

ν 0 este f recvenţa de prag. căci lucrul mecanic de extracţie a electronilor este specific fiecărui material. atunci energia fotonului incident este mai mică decât lucrul mecanic de extracţie. deci efectul fotoelectric nu se mai produce. Dacă frecvenţa luminii are o valoare mai mare decât frecvenţa de prag. Fig. astfel încât energia fotonului egalează lucrul mecanic de extracţie a electronului din metal: h ν 0 = L ext (5. 5.5) În acest caz. dar fotoelectronii au şi energie cinetică la ieşirea din metal: 1 m v 2 = h ν − L ext 2 (5. ν > ν 0 .4.6) Frecvenţa de prag este frecvenţa minimă la care se mai poate produce efectul fotoelectric. intensitatea 137 .4. Electronul este eliberat din metal. atunci nu numai că se produce efectul fotoelectric. şi anume că energia cinetică a fotoelectronilor este proporţională cu frecvenţa luminii. Energia cinetică a fotoelectronilor în funcţie de frecvenţa luminii.7) Aşa se explică una din legile efectului fotoelectric. ν0 = L ext h (5. Fluxul luminos este determinat de numărul de fotoni incidenţi pe suprafaţa catodului în unitatea de timp. Dacă lumina are o frecvenţă mai mică decât ν 0 . Procesul de absorbţie al fotonilor este independent. 5. putem spune că fiecare metal are o frecvenţă de prag proprie. Cu alte cuvinte. de aceea un flux incident mai mare determină emisia unui număr mai mare de electroni în unitatea de timp.Să presupunem că frecvenţa fascicolului incident este. În fig. dar nu mai are energie cinetică. De aceea. ν 0 . este reprezentată energia cinetică a fotoelectronilor în funcţie de frecvenţa luminii.

adică o viteză foarte mare.3). deci masa lui de repaos este nulă: m0 = m 1− c2 =0 c2 (5. dată de relaţia (5. Fotonul are viteza luminii. conform teoriei relativităţii a lui Einstein. c. Fotonul are impulsul mecanic: 138 . El a afirmat pentru prima dată că un foton este o porţie finită de energie şi că fascicolul luminos este format dintr-o mulţime de fotoni ce transportă energia electromagnetică prin spaţiu. Are viteza egală cu viteza undei electromagnetice.9) Această ultimă relaţie reprezintă modul în care se determină masa de mişcare a fotonului.fotocurentului este proporţională cu fluxul luminos incident pe catod. În teoria relativităţii a lui Einstein se demonstrează că un corp are şi masă de repaos. Conform teoriei relativităţii a lui Einstein.11) Aceasta înseamnă că nu există foton în repaos. are şi impuls mecanic. obţinem masa de mişcare a fotonului: ε = m c2 = h ν m= hν c2 (5. Relaţia dintre masa de mişcare si masa de repaos depinde de viteză şi. adică în vid se propagă cu viteza c = 3 108 m/s. m0. Fotonul este purtătorul unei energii. v = c.8) Egalând relaţiile (5. deci şi intensitatea curentului de saturaţie este proporţională cu fluxul luminos. Orice particulă care are masă şi viteză. are totodată energia: ε = m c2 (5. Planck introdusese numai teoria emisiei energiei electromagnetice prin porţii discrete de energie (cuante de energie). Caracteristicile fotonului. comparabilă cu viteza luminii. un corp care are masa m. Importanţa teoretică a teoriei lui Einstein.8).3) şi (5. numită cuantă de energie. conform cu relaţia (5.2).10) unde v este viteza relativistă a corpului. Dar Einstein are meritul de a fi extins teoria cuantelor şi pentru propagarea energiei electromagnetice în spaţiu. deoarece el nu are masă în această stare. Fotonul este un corpuscul neutru din punct de vedere electric. Aşa cum am spus mai înainte. este de forma: m0 v2 1− 2 c m= (5.

5. Dispozitivul experimental al lui Compton. arătând că fotonul are impuls şi energie.p=mc= hν hν h c= = 2 λ c c (5. ce este captată de un detector. Efectul Compton În anul 1921 fizicianul Compton a confirmat pe deplin teoria cuantelor de limină prin observarea fenomenului de difuzie a fotonilor din razele X pe electroni.11) unde am folosit relaţia dintre frecvenţa şi lungimea de undă a undei electromagnetice. Se obţine o radiaţie difuzată sub un anumit unghi. Razele incidente au lungimea de undă λ. Fig. Se constată experimental că 139 . λ`>λ.5. În anul 1927 el a primit preminul Nobel în Fizică pentru descoperirea efectului cuantic care îi poartă numele. Dispozitivul experimental utilizat de Compton. c . Diferenţa ∆λ = λ`−λ se numeşte deplasare Compton. θ. Au fost necesare noi confirmări experimentale ale acestei teorii. Se constată că razele difuzate au o lungime de undă mai mare decât lungimea de undă a razelor incidente.5. El a determinat mişcarea unui foton înainte şi după ciocnirea lui cu un electron. ν λ=cT= Teoria cuantelor nu a fost primită cu prea mare entuziasm de lumea ştiinţifică din epocă. constă dintr-o sursă de raze X care emite radiaţie spre un bloc de grafit. a cărui schemă este prezentată în fig. deşi sunt şi astăzi oameni de ştiinţă şi filozofi care nu o acceptă. 5.2. 5.

Din legea conservării energiei şi legea conservării impulsului mecanic se poate deduce valoarea frecvenţei fotonului împrăştiat pe electron: λ`−λ = h (1 − cos θ) m0c (5. Ciocnirea elastică foton-electron. al electronului.5. Electronii primesc energie de la fotonii incidenţi pe blocul de grafit.valoarea deplasării Compton depinde numai de unghiul de difuzie θ. Fig.14) (5. Explicaţia fizică a fenomenului observat este următoarea: Electronii din blocul de grafit pot fi consideraţi aproape liberi. în urma ciocnirii cu electronul aflat în repaos.024(1 − cos θ) (Å) unde 1Å reprezintă submultiplul metrului. p `f şi p e sunt impulsurile mecanice ale fotonului incident.6 se vede că.13) (5. fotonului difuzat şi. respectiv. 1 Å= 10-10 m.5. În fig. fotonul este difuzat pe electron.6. Spre deosebire de efectul fotoelectric. unde întreaga energie a fotonului era absorbită de electron.15) 140 . Compton a demonstrat că relaţia matematică ce exprimă dependenţa deplasării Compton de unghiul de difuzie este următoarea: ∆λ = 0. iar viteza lor este neglijabilă în raport cu viteza fotonilor. Are loc o ciocnire elastică între un electron şi un foton.12) r r r unde p f . Legea conservării energiei în ciocnirea elastică foton-electron se poate scrie sub forma: h ν = h ν`+ E cin e − unde E cin e. în efectul Compton electronul absoarbe numai o parte din energia fotonului. Legea conservării impulsului mecanic în ciocnirea foton-electron se scrie sub forma: r r r p f = p `f + p e (5.reprezintă energia cinetică primită de electron.

Un corp care absoarbe întreaga energie a radiaţiei care cade pe el se numeşte corp negru. adică din domeniul infraroşu. La echilibru termic energia primită în unitatea de timp de fiecare dintre corpuri este egală cu energia radiată în unitatea de timp. De aceea. Aceste particule se comportă ca nişte "bile de biliard" în procesele de ciocnire elastică cu electronii. Corpuri absolut negre nu există în natură. 5. radiaţia termică este specifică tuturor corpurilor. cu atât emisia sa se îmbogăţeşte cu radiaţii din domeniul de lungimi de undă scurte. 141 . dar să considerăm o cavitate care are un mic orificiu (vezi fig. Dacă nu este incadenscent. O fracţiune din energia radiaţiei este absorbită de peretele interior al cavităţii la fiecare reflexie a radiaţiei. dacă de presupune că razele X sunt formate din fotoni. având temperaturi diferite.unde m0 este masa de repaos a electronului. Suprafaţa orificiului se comportă ca un corp negru. corpul emite totuşi radiaţie de lungimi de undă lungi. particule cu masă. Valoarea constantei din relaţia (5. Radiaţia electromagnetică emisă de un corp incandescent are lungimi de undă din domeniul ultaviolet. Un corp real absoarbe doar o fracţiune din radiaţia incidentă pe el. Putem spune că absorbţia radiaţiei de către orificiu este practic totală. Radiaţia termică Un corp aflat la o anumită temperatură emite radiaţie electromagnetică în exterior. fracţiunea din energia radiaţiei care iese prin orificiu este foarte redusă. se introduc într-o incintă căptuşită. impermeabilă şi cu suprafaţa internă reflectantă. O radiaţie incidentă pe orificiu se reflectă în interiorul cavităţii de un număr mare de ori. h = 0. numită o radiaţie termică de echilibru.3. Corpul negru. Se obţine o radiaţie termică la o anumită temperatură.7). Cu cât temperatura lui este mai ridicată. Aceste corpuri sunt în echilibru termic. De aceea.024 m0c Se constată că se poate explica dependenţa deplasării Compton numai de unghiul de împrăştiere a razelor X . Corpurile vor schimba energie între ele prin radiaţie termică până când ajung la aceeaşi temperatură. Radiaţia lui se numeşte radiaţia corpului negru. adică se comportă ca un corp gri. energie şi impuls mecanic.15) este Λ = Å şi reprezintă deplasarea Compton corespunzătoare unui unghi de difuzie θ = 90 o. Să presupunem că mai multe corpuri. 5.

Raportul dinte energia radiată şi intervalul de timp al acestei emisii de energie se numeşte flux radiant: Φ= dW dt (5.Fig. În caz general. radiaţia nu este monocromatică.7. De aceea. Mărimi radiante 1) Fluxul radiant. de proprietăţile materialului polizat. ε. emisivitatea este o proprietate complexă a suprafeţelor. Nici o suprafaţă reală nu este absolut neagră. Unitatea de măsură pentru fluxul radiant este 1W=1J/s.3. În general. Această suprafaţă se numeşte suprafaţă neagră ideală.16) Din definiţie rezultă că fluxul radiant are semnificaţia unei puteri. Suprafeţele reale au emisivităţi subunitare. numită emisivitate. 5. se introduce o mărime care să exprime gradul de înnegrire al suprafeţelor reale. ea depinzănd de gradul de polizare. etc. adică nu conţine unde de o singură 142 .1. 5. Cavitate absorbantă de radiaţie care se comportă ca un corp negru. de temperatură. Emisivitatea unei suprafeţe negre ideale este egală cu unitatea. cu condiţia ca temperatura ei să fie suficient de redusă încât să nu fie ea însăşi luminoasă. Orice suprafaţă care poate să absoarbă toată radiaţia electromagnetică incidentă pe ea. se va vedea ca o suprafaţă neagră.

Se constată că radianţa depinde de lungimea de undă şi de temperatura absolută a corpului radiant.lungime de undă. obţinem densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice: w = ∫ ρ λ dλ 0 ∞ (5.21) 3) Radianţa. De aceea.23) pe tot spectrul de lungimi de undă se obţine radianţa integrală. Radianţa unei suprafeţe a sursei de radiaţie electromagnetică într-un punct al său reprezintă fluxul radiant emis de acea unitate de suprafaţă. 143 . se defineşte un flux spectral radiant. aflată într-un interval spectral infinitezimal λ ∈ [λ. în toate direcţiile: R= dΦ dS (5. Mărimile integrale se obţin din integrarea mărimilor spectrale corespunzătoare. aflată într-un interval spectral infinitezimal λ ∈ [λ.22) Radianţa se exprimă în 1 W/m2.18) 2) Densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei. R. λ + dλ] : dΦ dλ Φλ = (5. este densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice corespunzătoare unei lungimi de undă λ. λ + dλ] : ρλ = dw dλ (5. ρ λ . adică pentru mărimi fizice exprimate într-un interval spectral infinitezimal. El reprezintă fluxul radiant corespunzător unei lungimi de undă λ.20) Dacă integrăm densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei electromagnetice pe tot spectrul de lungimi de undă.19) Densitatea specifică spectrală a energiei radiaţiei electromagnetice.17) În continuare vom utiliza notaţiile cu indice λ pentru mărimi spectrale. aşa că se defineşte radianţa spectrală: rλ = dR dλ (5.23) Prin integrarea relaţiei (5. Densitatea volumică de energie a radiaţiei electromagnetice este dată de relaţia: 1 ( εE 2 + µH 2 ) 2 w= (5. pe tot spectrul de lungimi de undă: ∞ Φ = ∫ Φ λ dλ 0 (5.

Atunci. conform legii deduse de Stefan şi Boltzmann: ∞ R T = ∫ rλ dλ = σ T 4 0 (5. Lungimile de undă corespunzătoare maximelor curbelor de radianţă sunt. T3. radianţa corpului a cărui suprafaţă nu este neagră devine: R T = ε σ T4 II.La o temperatură dată. 5. radianţa spectrală depinde de lungimea de undă. cu atât poziţia maximului curbei rλ = f(λ) se deplasează către lungimi de undă mai scurte. 5. Legea Stefan-Boltzmann Se constată exeprimental că radianţa corpului absolut negru depinde numai de temperatura lui absolută. ce corespunde unei anumite lungimi de undă. se obţin curbe asemănătoare cu cele din fig. se constată că: .25) Dacă se studiază dependenţa radianţei spectrale de lungimea de undă şi de temperatură. aşa cum se vede în fig. Dacă se măsoară radianţa specifică spectrală la temperaturile T1.Cu cât temperatura este mai ridicată. numită emisivitate. graficul funcţiei rλ = f( λ ) fiind o curbă cu un singur maxim. care se scrie sub forma: λ max = c T (5. din ce în ce mai ridicate. se introduce o mărime adimensională. T2. Legea lui Wien (5. numită constanta Stefan-Boltzmann şi are valoarea σ = 5.8.2.24) unde σ este o constantă universală. Legile radiaţiei termice I. Emisivitatea este un număr subunitar ce caracterizează suprafaţa corpului radiant. Wien a formulat legea matematică a "deplasării către roşu" a corpurilor în răcire. Pentru corpuri ale căror suprafeţe nu sunt negre.26) 144 .8. .5. în relaţia: T3 > T2 > T1 ⇒ λ 3 < λ 2 < λ 1 Se spune că maximele "se deplasează spre violet" odată cu creşterea temperaturii.3. ε.6 10-8 W/m2K4. în funcţie de temperatură.

Legea lui Wien se verifică foarte bine la lungimi de undă scurte. pe baza celor două ipoteze. hν. În felul acesta se produce radiaţia electromagnetică. iar λmax este lungimea de undă a maximului radianţei sale. III. Când un oscilator trece dintro stare. legea radiaţiei corpului negru. Planck deduce. ci numai în mod discret. Adică. în alta. Legea lui Wien. sub forma matematică următoare: 145 .8.El a presupus că atomii se comportă ca nişte oscilatori electromagnetici care emit radiaţie electromagnetică. oscilatorul a emis un foton de energie hν. discontinuu. prin cuante de energie: . Dar un oscilator cuantic nu poate avea orice energie.unde T este temperatura absolută a corpului radiant. Fig. (n -1)hν.8 10-3 m K. el emite o cuantă de energie hν. .A doua ipoteză făcută de Planck a fost că emisia energiei electromagnetice nu se poate face în mod continuu. ci doar multipli întregi ai energiei unei cuante. la emisia unei cuante. de energie n hν. prin salturi. de energie mai mică. 5. Legea lui Planck În anul 1905 Max Planck emite ipoteza că emisia (ulterior s-a văzut că şi absorbţia) radiaţiei electromagnetice se realizează în mod discret. Constanta c are valoarea c= 2.

de gradul de prelucrare şi de lungimea de undă.27) unde c1 şi c2 sunt constante egale cu: c1 = 2π h c 2 c2 = hc KB unde KB este constanta lui Boltzmann. cum sunt: a).29) Pirometria are drept scop Legile corpului negru se aplică în tehnica pirometriei optice. Problema acurateţii determinării temperaturii corpului se reduce la corecta determinare experimentală a emisivităţii suprafeţei sale. determinarea temperaturii corpurilor foarte calde sau chiar incandescente. de exemlpu. temperatura este atât de mare încât măsurarea experimentală nu este eficientă.. atunci în legile radiaţiei se introduce emisivitatea corpului. Cunoaşterea proprietăţilor radiative ale corpului incandescent este crucială pentru acurateţea determinărilor de temperatură prin metode optice. corpul radiant se numeşte corp cenuşiu. La temperaturi mai mari de 2200oC. Legea lu Planck conţine toate legile descoperite experimental.T dλ = 0 ⇒ λ max = c T (5.T dλ = σ T 4 0 ∞ (5.rλ . iar termocuplele sau termometrele nu se pot utiliza la temperaturi mai mari decât 1600oC. cum sunt cele atinse în cuptoare uzinale. Dacă se integrează relaţia (5. Majoritatea suprafeţelor radiante prezintă emisivităţi dependente de temperatură. Metode numerice moderne. atunci legile radiaţiei termice permit determinarea temperaturii reale a corpului.28) b) Dacă se pune condiţia de maxim a funcţiei rλ. Corpurile cenuşii au emisivităţi constante. Dacă emisiviatea nu depinde de temperatură şi de lungimea de undă. Modelarea numerică a fenomenelor fizice. T. Dacă acest corp nu poate fi aproximat cu un corp negru.27) la lungimea de undă şi se anulează derivata.27) pe tot spectrul de lungimi de undă.T = c1 λ5 1 c ⎛ ⎞ exp⎜ 2 ⎟ − 1 ⎝ λT ⎠ (5. iar c este viteza luminii în vid. Dacă el radiază ca un corp negru. dată de relaţia (5. sunt utilizate în prezent pentru a determina temperatura unor incinte în care au loc procese tehnologice la temperatură foarte ridicată. metodele de creştere a cristalelor de safir utilizează 146 . se derivează rλ. se obţine legea StefanBoltzmann: R = ∫ rλ . printre care se numără şi transferul de căldură. pentru care metodele obişnuite de control al temperaturii nu se mai pot aplica. T. care utilizează anumite modele de radiaţie termică. se obţine legea lui Wien: drλ . este o metodă recomandată în cazul în care. corpurile sunt incandescente. De exemplu.

Caracteristica I-U a tubului este prezentată în fig. 5.4. se emite sau se absoarbe o cuantă de energie. oprindu-i pe cei care nu au suficientă energie cinetică pentru a o străbate. Fig. Aceste instalaţii sunt prevăzute cu pirometre optice care permit controlul foarte exact al temperaturii din incinta de cristalizare. în care sunt atomi de mercur. deoarece temperatura de topire-soldificare a Al2O3 este de 2050 0C. sunt acceleraţi în tub sub o tensiune variabilă. Grila din vecinătatea anodului este negativată.cuptoare în care temperatura ajunge la 25000C. la trecerea unui atom dintr-o stare energetică în alta. în funcţie de tensiunea electrică aplicată pe tub. 5. 147 .9. aşa cum se vede în fig. Experienţa Franck-Hertz În anul 1914 Franck şi Hertz au dovedit experimental că stările energetice ale atomilor sunt stări discrete şi că. Dipozitivul experimental constă dintr-un tub catodic. 5. astfel încât ea frânează electronii ce se îndreaptă spre anod. hν. Dipozitivul experienţei Franck-Hertz.10.9. Se măsoară intensitatea curentului electric de la anod. Electronii emişi de filament (care este şi catod. în acelaşi timp). 5.

unui atom de Hg. Întrebarea care se pune este de ce aceste ciocniri nu pot avea loc oriunde în tub şi la orice energie a electronilor ? De ce trebuie ca electronul să aibă exact energia corespunzătoare unei tensiuni de 4. deoarece electronul respectiv nu mai trece de grilă.9 eV. Caracterictica I-U în experienţa Franck-Hertz. pe care o poate ceda unui alt atom de Hg.9 V.9 eV. Fiecare scădere a intensităţii curentului electric reprezintă o scădere dramatică a numărului de electroni ce ajung la anodul tubului. prin ciocnire elastică. a. aflat la jumătatea distanţei catod-anod.FIg. energia cinetică Ec1 = 4. 3·U1 = 3· 4. Cuanta de energie necesară atomului de Hg. atunci atomul de Hg primeşte toată energia electronului. cu atât mai puţini electroni mai pot trece spre anod şi curentul scade. pentru a trece din starea fundamentală într-o stare energetică superioară. 5. Fără energie cinetică. el atinge o energie cinetică Ec1 = 4. De aceea atomul de mercur poate suferi o ciocnire elastică numai cu un electron care are energia cinetică egală cu cuanta sa de energie. Ce se întâmplă la 2·U1= 2· 4. 1 eV = 1.6 10-19 J). ale căror stări de energie sunt discrete. dar există posibilitatea de a se ciocni cu unul din atomii de Hg aflaţi chiar în vecinătatea grilei. Ec1= ε = 4. electronul nu mai poate trece de grila negativată din faţa anodului. Atomii de mercur sunt sisteme cuantice.9 eV şi poate să o cedeze. în vecinătatea anodului. La această energie electronul se apropie de anod.9 V ? Sub o tensiune de 2· 4.9 V ? Explicaţia rezidă în structura atomilor de Hg.9 eV (1 eV reprezintă un submultiplu al unităţii de măsură a energiei.10.9 V electronul va fi accelerat astfel: (i) pe prima jumătate a distanţei dintre catod şi anod. electronul este din nou accelerat. (ii) pe a doua jumătate de drum. Cu cât au loc mai multe ciocniri de acest tip în faţa grilei. Din nou curentul anodic scade. ş. Dacă ciocnirea este elastică. apoi se repetă şi la tensiuni egale cu multipli de forma: 2·U1 = 2· 4. Prima scădere a intensităţii curentului electric se obţine la tensiunea de U1= 4. astfel încât atinge din nou. Se poate observa faptul că intensitatea curentului electric la anod scade periodic. Un atom nu absoarbe şi nu emite energia decât în cuante de energie. odată cu creşterea tensiunii electrice. Un electron accelerat la tensiunea U1= 4.9 V. 148 . este ε = 4.9 V are o energie cinetică Ec1 = 4.9 eV.9 V.

Ar fi posibilă determinarea simultană a tuturor coordonatelor şi impulsurilor particulelor. aşa cum se poate vedea în fig. Microparticulele. Caracterul ondulatoriu al fotonului limitează comportamentul său ca particulă. egală cu diferenţa dintre nivelele energetice între care se face saltul. 5. nu acelaşi lucru se poate spune despre o undă. 5. manifestă unele proprietăţi ondulatorii. cum sunt atomii şi nucleele. Nivele energetice discrete în atomul de mercur. Trecerea atomului dintr-o stare energetică în alta se poate face numai prin absorbţia sau emisia unei cuante de energie bine determinate. căci existenţa nivelelor discrete de energie ale sistemelor microscopice. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg În fizica clasică starea unui sistem de particule se poate determina prin ansamblul tuturor coordonatelor şi impulsurilor corespunzătoare.12). Concluziile acestei experienţe au contribuit la înţelegerea mai profundă a conceptelor de bază ale a teoriei cuantice. a fost demonstrată printr-un experiment independent.5. 149 .11. studiate în cadrul mecanicii cuantice.Aceste explicaţii ale fenomenului observat experimental au dovedit încă o dată că atomii sunt sisteme cuantice. 5. Să presupunem că electronii dintr-un fascicol paralel cad perpendicular pe un paravan în care este practicată o fantă de laţime ∆x (vezi fig. Dacă o particulă poate fi localizată în spaţiu într-un punct. care au nivele discrete de energie. 5.11. Fig. în care starea lor poate fi descrisă cu ajutorul unor unde.

30) Direcţia acestui vector va indica locul de pe ecran unde va cădea electronul.Fig. Acest impuls se compune vectorial cu impulsul iniţial şi se obţine un impuls total al electronului după trecerea prin fantă: r r r p = p0 + ∆ px (5.5.13. Fascicol de electroni difuzat pe o fantă. Să presupunem că măsurăm impulsul electronilor înainte de fantă. În concepţia corpusculară se consideră că electronii interacţionează cu marginile fantei şi deviază de la direcţia iniţială. ci sunt difuzaţi în toate direcţiile. 5. După cum vedem în figură. Deviaţia electronului la trecerea prin fantă. ∆px. Fig. Această deviaţie este exprimată print-un impuls suplimentar primit de un electron pe direcţia x. Electronii formează pe ecran o distribuţie de forma celei din r figură. 150 .12. p 0 . 5. aşa cum se vede în fig.13. electronii după ce trec dincolo de fantă nu mai formeză un fascicol paralel.

c) Relaţiile (5. În locul mărimilor fizice impuls mecanic şi poziţie se poate scrie şi o relaţie de nedeterminare între energie şi timp. Cu alte cuvinte cu cât durata stării energetice este mai scurtă.31. există o relaţie de forma: ∆p x ∆x > h (5.31.b) şi (5. Între imprecizia la determinarea componentei impulsului.a) unde h = h se numeşte constanta lui Planck redusă. iar ∆t reprezintă intervalul de timp cât durează această stare energetică.33) Există. a liniei spectrale.b) (5.31. de aceea. Produsul impreciziilor în determinarea simultană a celor două mărimi este mai mare decât 10-34 J s. Conform relaţiilor lui Heisenberg. de forma: ∆E∆t > h (5. De exemplu. o lărgime naturală. 2π Acelaşi tip de relaţie de nedeterminare se poate exprima şi asupra celorlalte două componente ale impulsului mecanic şi ale coordonatelor corespunzătoare: ∆p y ∆y > h ∆p z ∆z > h (5. atunci rezultă o imprecizie la determinarea energiei. De aceea studiul particulelor microscopice.c) se numesc relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg. care face ca frecvenţa la care are loc tranziţia să fie afectată de o imprecizie de ordinul: ∆ν = ∆E 1 = h ∆t (5. ci au aplicabilitate în toate aplicaţiile tehnice ale fizicii microparticulelor.Datorită faptului că electronul poate intra pe oriunde prin fantă. care se realizează în cadrul mecanicii cuantice.31. dată de relaţia (5. O precizie foarte bună la determinarea poziţiei ( ∆x → 0 ) determină o nesiguranţă completă asupra componentei impulsului mecanic pe acea direcţie ( ∆p x → ∞ ).31. cu atât mai mare este nedeterminarea energiei stării. necesită o abordare diferită faţă de cea specifică fizicii clasice. nu se poate cunoaşte simultan cu precizie suficient de bună coordonata şi componenta corespunzătoare a impulsului mecanic ale unei microparticule. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg nu se limitează numai la procesul cunoaşterii.31). ∆ν. oricât de precis. o anumită coordonată a particulei şi componenta impulsului mecanic pe acea direcţie. ∆x . Heisenberg a afirmat că nu se pot cunoaşte simultan. numite şi particule cuantice. ∆px. (531.a).32) unde ∆E reprezintă imprecizia la determinarea energiei particulei cuantice. 151 . putem aprecia că ∆x este imprecizia la determinarea coordonatei verticale a particulei. dacă are loc o tranziţie spectrală de durată finită ( t ≈ 10 −8 s ). pe direcţia Ox şi imprecizia asupra coordonatei corespunzătoare.

34) unde h este constanta lui Planck. El presupune că fiecărui corp. pentru tensiuni nu prea mari. Acele fenomene fizice ce nu pot fi explicate în cadrul concepţiei clasice privind microparticulele au nevoie de legi fizice noi.). h = 6.6.36) unde am folosit constantele m = 9. difracţia.6 10-34 Js. însăşi lumina trebuie privită ca un ansamblu de fotoni (particule care au viteza luminii). etc). Astfel. undele electromagnetice au caracter dual. există fenomene fizice în care particulele se comportă ca unde armonice. În accepţia ştiinţifică modernă. Astfel. În anul 1924 Louis de Broglie extinde concepţia dualismului corpuscul-undă şi aspura celorlalte microparticule aflate în mişcare. Ei au trimis fascicole de electroni aceleraţi la diferite tensiuni pe un cristal de nichel. Pe un ecran situat pe direcţia 152 . e = 1. la fel ca razele X. aşa cum se poate vedea în fig. de masă m şi viteză v. Să evaluăm lungimea de undă asociată unui electron accelerat sub o tensiune U. de undă şi de corpuscul (dualismul corpulsul-undă). polarizarea. Lumina comportă două manifestări distincte: (1) este o undă electromagnetică (aşa cum o întâlnim în fenomene ca interferenţa. Ipoteza lui Louis de Broglie Aşa cum am văzut în paragrafele anterioare.14.35) Lungimea de undă asociată este: λ= h = p h 2m e U = 12. Figura de difracţie pe care o formează este perfect analoagă cu figura de diracţie obţinută cu lumina pe o reţea de difracţie. 5. În anumite cazuri. adaptate acestui gen particular de fenomene ce se desfăşoară în microcosmos.5. Undele asociate particulelor cuantice se numesc unde de Broglie. Electronul va avea viteza: 1 mv 2 = eU 2 iar impulsul său va fi: p = mv = 2 m e U ⇒ v= 2eU m (5. (2) este un ansamblu de fotoni (care sunt particule întâlnite în efectul fotoelectric. De aceea electronii au proprietăţi analoage undelor electromagnetice de lungimi de undă scurte (raze X). fascicolele de electroni pot fi difractate pe cristale. etc.6 10-19 C. electronii sunt reflectaţi de cristalul de nichel. efectul Compton. Astfel. Difracţia electronilor pe cristale a fost pusă în evidenţă de Davison şi Germer în anul 1927.25 U Å (5. i se asoaciază o undă a cărei lungime de undă este: λ= h h = p mv (5.1 10-31 kg. lungimea de undă asociată electronului este de ordinul λ ≅ 1 Å = 1010 m.

O deosebită importanţă în mecanica cuantică o are procesul de măsurare.65 Å. Aşadar. d = 2. care este o interacţiune a particulei 153 . iar λ este lungimea de undă asociată electronilor. Se constată experimental că maximul de difracţie ce corespunde unui unghi de incidenţă θ =500 este al unei unde cu lungimea de undă λexp = 1. Pe de altă parte. situat în interiorul reţelei.37) unde k este un număr întreg ce desemnează ordinul maximului de difracţie. Se obţine o lungime de undă de Broglie λteor = 1. θ. Astfel. Figura de difracţie depinde de viteza electronilor şi de unghiul de incidenţă al fascicolului pe cristal.38) Între impulsul mecanic al particulei şi vectorul de undă există următoarea relaţie: p= h h 2π = =hk λ 2π λ (5. 5.15 Å. acceleraţi la o tensiune de 54 V.39 ) Fizica cuantică se ocupă cu studiul microparticulelor ale căror mase şi energii sunt foarte mici. Difracţia electronilor pe un cristal de nichel.electronilor reflectaţi se observă o figură formată din maxime şi minime de difracţie.14. acceleraţi la o tensiune de 54 V. Atomii cristalului de nichel formează o reţea cristalină ordonată. Conform teoriei undelor.65 Å. θ θ d Fig. sau de altul. asociată electronilor. având constanta de reţea d.36) se poate determina lungimea de undă de Broglie. Electronii pot fi reflectaţi de primul plan atomic. se comportă ca o undă electromagnetică cu lungimea de undă de 1. observăm o excelentă concordanţă între experiment şi teorie. electronii. particulele cuantice vor avea şi un vector de undă: k= 2π λ (5. Experimentul a fost efectuat cu electroni acceleraţi sub o tensiune U= 54 V. din relaţia (5. Se cunoaşte constanta de reţea a cristalului de nichel.65 Å. Unghiurile sub care se obţin maxime de difracţie verifică legea lui Bragg a difracţiei: 2 d sin θ = k λ (5. deşi nu s-a folosit o undă electromagnetică.

perturbaţia produsă de fantă este principial incontrolabilă. încât să fie considerate neglijabile. 154 . În cadrul fizicii cuantice se aplică relaţiile de nedeterminare al lui Heisenberg.cuantice cu dispozitivul de măsură. interacţia lor cu marginile fantei adăugând o componentă suplimentară la impulsul mecanic. De exemplu. În fizica clasică perturbaţia exercitată de instrumentul de măsură asupra particulei supuse mărurării ca şi influenţa acestei măsurări asupra determinării simultane a altei mărimi fizice erau suficient de mici. existând o infinitate de moduri în care se poate realiza suprapunerea stărilor. se poate găsi şi în starea care rezultă din suprapunerea stărilor respective. rezultă şi că un sistem cuantic care se poate găsi într-o mulţime de stări. astfel încât perturbaţia pe care intrumentul de măsură o produce asupra particulei cuantice nu mai este neglijabilă. forţându-l să treacă într-una din stările proprii ale sistemului. Stările proprii ale sistemului cuantic nu sunt perturbate când sistemul interacţionează cu acel dispozitiv de observare-măsurare căruia îi sunt asociate aceste stări proprii. dispozitivul de observaţie-măsură perturbă incontrolabil starea sistemului cuantic. Astfel. difracţia electronilor printr-o fantă determină schimbarea impulsului lor. La măsurarea unui sistem cuantic. Din analiza comportării microparticulelor. Stările în care se poate afla sistemul cuantic se numesc stări propprii.

Corpurile solide pot fi: (i) cristaline. a acestora cu temperatura. Cristalele covalente se realizaeză cu atomi ai grupei a patra a sistemului periodic. aceşti electroni se mişcă liberi prin metal. Cristalele ionice sunt formate din ioni pozitivi şi ioni negativi ai elementelor chimice. Deseori putem întâlni atomi străini (impurităţi). În reţeaua cristalină fiecare atom este înconjurat de patru vecini (cei mai apropiaţi) cu care pune în comun câte un electron de valenţă.6. Cristalele reale prezintă unele abateri de la această structură ideală. În acest fel electronii săi de valenţă nu sunt foarte strâns legaţi de atom. Generalităţi Starea solidă este o stare condensată a materiei. Locul rămas liber în legătura covalentă de unde a plecat electronul se numeşte gol de conducţie. Cele mai importante cristale de acest tip se numesc cristale semiconductoare. păstrând aceeaşi aranjare la distanţă mare. (ii) cristale covalente şi (iii) cristale metalice. Alteori apar dislocaţii în reţeua cristalină. caracterizată prin interacţii interatomice suficient de puternice pentru a conferi materialului un volum propriu şi o formă proprie. Nefiind legaţi de un atom anume.1. deoarece fiecare atom de valenţă aparţine în mod egal şi atomului vecin cu care s-a realizat legătura covalentă. nu foarte ridicate. Cristalele metalice sut formate din ioni care pun în comun electronii lor de valenţă. Elemente de fizica stării solide 6. Aceşti atomi au câte patru electroni de valenţă. Reţeaua cristalină se caracterizează prin constantele de reţea. aranjaţi altenativ. ρ. configuraţia fiind diferită în spaţiu. care sunt caracterizate printr-o stuctură ordonată. Cristalele ionice sunt izolatoare la orice temperatură. Aceşti electroni formează un nor electronic uniform distribuit în reţeaua cristalină. adică plane de atomi care au alunecat faţă de alte plane ale reţelei cristaline. La anumite temperaturi. Astfel metalele conduc curentul electric la orice temperatură. ei putând circula printre ionii reţelei metalice şi pot conduce curentul electric. Atât electronii liberi cât şi golurile de conducţie participă la conducţia curentului electric din cristalul covalent. care sunt distanţe caracteristice între atomii reţelei. Una dintre caracteristicele importante ale corpurilor solide este comportarea rezistivităţii electrice. Rezistivitatea electrică reprezintă intensitatea câmpului electric pe unitatea de densitate de 155 . deoarece în structura lor nu se găsesc electroni liberi. Electronii liberi din metale sunt cei care transportă sarcina electrică prin reţeaua cristalului. care ocupă locuri în reţea (de exemplu atomi de arseniu în reţeaua cristalului de siliciu). pe domenii întinse având aceeaşi configuraţie şi (ii) amorfe. unii dintre electronii de valenţă pot rupe legătura covalentă şi devin electroni liberi în cristal. Într-un corp solid distanţa dintre atomii alăturaţi este de ordinul de mărime al norului electronic din jurul fiecărui atom. care prezintă o structură de ordine numai pe domenii foarte restrânse. Solidele cristaline au atomii aranjaţi într-o reţea ordonată. Se spune că un cristal este perfect dacă reţeaua cristalină se prelungeşte neîntreruptă în tot materialul. Forţele responsabile de aranjarea atomilor în cristal determină trei tipuri de cristale: (i) cristale ionice.

Izolatorii sunt corpuri solide obţinute prin legaturi ionice.1. atunci când se aplică o tensiune electrică la capetele semiconductorului. cu atât este mai intens câmpul electric necesar pentru stabilirea unei densittăţi de curent date. Izolatorii nu lasă nici sarcini electrice din afara lor să le străbată. Se poate arăta că metalele (conductorii) au o rezistivitate temperatura. Variaţia rezistivităţii electrice cu temperatura la conductori şi semiconductori. Locurile lăsate vacante de aceşti electroni poartă numele de goluri de conducţie. la aplicarea unei diferenţe de potenţial. Conductivitatea electrică a unui material reprezintă posibilitatea ca sarcinile electrice să fie mobile prin corpuri realizate din aceste materiale.1. cu atât conductivitatea electrică este mai redusă. Cu cât rezistivitatea electrică este mai mare. aşa cum se poate vedea în Fig.curent. fiind slab legaţi de atomii ce formează reţeaua metalică.T0. rolul principal fiind jucat de temperatura la care se află semiconductorul: cu cât temperatura este mai mare cu atât creşte numărul de legături covalente din care unii electroni de valenţă sunt puşi în libertate. în care nu se află electroni liberi.6. α este coeficientul termic al rezistivităţii. Golurile de conducţie sunt sarcini electrice pozitive. a). S-a determinat experimental că rezistivitatea electrică a metalelor variază cu temperatura după legea: ρ = ρ 0 (1 + α∆T ) (6. este diferenţa dintre temperatura T la care este exprimată rezistivitatea electrică şi temperatura de referinţă. iar ∆T= T.6. electrică ce creşte cu a) conductori b) semiconductori Fig. ei devenind electroni de conducţie. ele participând alături de electronii de conducţie la transportul sarcinilor electrice. Sarcinile electrice de conducţie din semiconductori. transportă curentul electric. Aceste corpuri solide nu conduc curentul electric. Procesul de generare de electroni de conducţie şi de goluri constă în ruperea legăturilor covalente dintre anumiţi atomi. Creşterea numărului de purtători de sarcină electrică din semicondcutor odată 156 . Semiconductorii formează o clasă aparte în ceea ce priveşte conducţia electrică. sunt electronii de conducţie şi golurile. astfel încât să conducă curentul electric prin corp. În SI unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este [ρ] = 1 Ω m.1) unde ρ0 este rezistivitatea la temperatura de referinţă T0. Cu cât rezistivitatea electrică a unui material este mai mare. În metale electronii de valenţă. sau purtătorii. deci au rezistivitate infinită.

aşa cum se vede în fig. din acest punct de vedere. Golul ce-i corespunde nu poate deveni gol de conducţie.solid. de la fiecare atom de impuritate pentavalentă se crează câte un electron de conducţie. Dacă analizăm structura unui cristal de Si pur.cu creşterea temperaturii reprezintă procesul de scădere a rezistivităţii electrice a semiconductorului în funcţie de temperatură. 6. Reamintim că o structură cu un număr de opt electroni pe ultimul strat îi conferă atomului o stabilitate deosebită. Pentru a mări conductivitatea electrică a semiconductorilor se realizează cristale covalente în care se introduc impurităţi în procesul de solidificare. Această egalitate se păstrează şi la nivel de concentraţii volumice de sarcină electrică (ni = ne = np). Astfel. în număr egal. având câte patru electroni pe învelişul exterior. Conducţia electrică din semiconductorii puri se numeşte conducţie intrinsecă. Atomii de As au cinci electroni de valenţă. În structura cristalină care se formează un atom de arseniu poate ocupa un loc al unui atom de germaniu. Dacă printr-un procedeu oarecare. deoarece se află în nucleul de As. care constituie "matriţa" de aranjare a atomilor la interfaţa lichid. de exemplu prin încălzirea cristalului. cu fiecare având în comun câte un electron de valenţă. conductivitatea semiconductorilor puri este redusă. Semiconductori Semiconductori intrinseci (puri). Din această cauză semiconductorii se deosebesc fundamental de conductori. Cel del cincilea electron al atomului de As nu va mai fi "legat" de nici un vecin. el rămând foarte slab legat de atomul de As. ca un atom de Ge. Semiconductorii puri. numit şi strat de valenţă. se caracterizează prin egalitatea numărului de purtători de sarcină electrică negativă şi pozitivă.b).6. Concentraţia de impurităţi poate ajunge până la un 157 . Întrucât la temperaturi obişnuite numai o parte din electronii de valenţă sunt liberi să participe la conducţia electrică. deoarece fiecărei legături rupte îi corespunde un electron de conducţie şi un gol. Creşterea cristalelor semiconductoare se realizează prin difertite metode. una din cele mai răspândite fiind solidificarea prin tragere lentă din topitură (cu viteze de tragere de 5-10 mm/h). se rup unele din legăturile covalente. Acest electron devine electron liber chiar la temperatura camerei. adică fiecare atom de Si se comportă ca şi cum ar avea el singur toţi cei opt electroni pe stratul de valenţă. Astfel structura de pe stratul exterior al fiecărui atom de Si este una de octet. Să considerăm că în topitura de germaniu (grupa a IV-a) se intoduc atomi de arseniu (grupa a V-a). sau intrinseci. Siliciul şi germaniul sunt elemente din grupa a patra a sistemului periodic. comportându-se. Semiconductori cu impurităţi. Atomul de As va forma cu patru din atomii de Ge cei mai apropiaţi câte o legătură covalentă.1. vom observa că prin realizarea legăturilor covalente atomii sunt astfel aşezaţi încât fiecare atom de Si este înconjurat de patru atomi vecini de Si. atunci se crează electroni liberi şi goluri. utilizând un germene de cristal. Se solidifică amestecul şi se obţine un cristal semiconductor de Ge impurificat sau extrinsec.2. deşi ai lui sunt doar patru. el fiind un element din grupa a V-a (pentavalent).

Concentraţia electronilor de conducţie este mai mare decât cea a golurilor de conducţie. pe care-l vom descrie calitativ. de aceea electronii sunt purtători majoritari. aşa cum se poate vedea în fig. deoarece numărul electronilor de conducţie este mai mare decât numărul golurilor de conducţie. Trecând în zona în care electronii sunt majoritari. 6. În joncţiune ia naştere un câmp electric orientat dinspre zona n spre zona p. împingând electronii din zona p în zona n şi golurile din regiunea n spre regiunea p. Dispozitivele electronice semiconductoare au în prezent cea mai mare răspândire. În aceste condiţii.a). care au numai trei electroni în stratul de valenţă. se obţine un semiconductor cu un număr mai mare de goluri de conducţie decât electroni de conducţie. câmpul electric din zona de baraj creşte şi mai mult. Aceste dispozitive utilizează joncţiunea p-n. Comportarea joncţiunii p-n ca diodă se datorează mecanismului de conducţie electrică a celor două zone.3. în care se manifestă conducţia înt-un singur sens prin joncţiune. adică cu potenţialul pozitiv la zona p. Dacă se conectează o joncţiune p-n într-un circuit electric exterior.2. La rândul lor. se constată că dispozitivul conduce curentul electric dacă polarizarea este cea indicată în figură. iar în zona p se află sarcină electrică negativă (obţinută prin difuzia golurilor spre zona n).b).2. prin intermediul impurităţilor de concentraţie controlată se numeşte conducţie extrinsecă. Dioda semiconductoare.6. Acest tip de conducţie electrică. se reduce valoarea potenţialului electric din zona de baraj a diodei. În cazul în care se folosesc atomi trivalenţi.6. ca de exemplu atomi de Galiu.atom la 1010 atomi de germaniu. Fenomenul principal din joncţiunea p-n este difuzia sarcinilor electrice majoritare (goluri în zona p şi electroni în zona n) dintr-una din zone în cealaltă zonă. Dispozitive cu semiconductori Joncţiunea semiconductoare p-n. se obţine o diodă semiconductoare. Acest tip de semiconductor se numeşte de semiconductor de tip n. La contactul celor două zone se realizează o regiune de baraj: în zona n se află o sarcină electrică pozitivă netă (obţinută prin difuzia electronilor în zona p). deci mai ridicat decât regiunea n. 158 . iar semiconductorii impurifiaţi cu impurităţi de tip p sau de tip n se numesc semiconductori extrinseci. formată dintr-un cristal de germaniu (sau siliciu) ce a fost impurificat într-o regiune cu atomi pentavalenţi (de tip n) şi în alta cu atomi trivalenţi (de tip p). Atunci când se inversează polaritatea aplicată pe diodă. astfel că este facilitată trecerea golurilor din regiunea p către regiunea n. Cele două tipuri de purtători contribuie la formarea curentului prin diodă. combinându-se cu unele goluri de acolo. regiunile fiind separate de o zonă numită joncţiune. putem afirma că joncţiunea semiconductoare p-n funcţionează ca diodă. golurile din zona p se vor recombina cu unii din electronii din acestă zonă. Aplicând o tensiune variabilă în circuitul din fig. unii din electronii majoritari în zona n vor difuza în cealaltă zonă. iar a electronilor din zona n către regiunea p. numit semiconductor de tip p. Atunci când regiunea p se află la un potenţial pozitiv.

Se observă că tensiunea bază-colector este cu polarizare inversă. Ele trec apoi şi prin colector. Fig. Tranzistorul.6.6. k este configuraţia p-n-p sau n-p-n. generând un curent electric prin rezistenţa din circuitul bază159 . în zona p concentraţia de electroni este redusă. De aceea la polarizare negativă pe zona p a diodei se obţin curenţi foarte reduşi (vezi fig.2.3. Dar dacă între emitor şi bază se aplică o tensiune directă.6. prin colector să treacă un curent foate redus. atunci golurile din emitor se pun în mişcare şi trec prin bază. aşezate în (6. a) Joncţiunea p-n în circuit b) caracteristica curent tensiune Fig.2.b).6. Tranzistorul p-n-p în circuit. fiind legate în circuitul tranzistorului p-n-p ca în fig.Dar în regiunea n concentraţia de goluri este foarte redusă (se datoreză numai conductivităţii intrinseci şi migraţiei din zona p). e este sarcina electronului. aşa cum se vede în fig. iar T este temperatura absolută. Dioda semiconductoare O analiză cantitativă a procesului arată că relaţia dintre tensiunea şi intensitatea curentului electric prin diodă este de forma: ⎛ eU ⎞ kT ⎟ I = I0 ⎜ e − 1 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ constanta lui Boltzmann. emitor şi colector. Cele trei zone ale tranzistorului se numesc bază. Un tranzistor este un dispozitiv format din două joncţiuni p-n. Ue.2) unde I0 este o constantă caracteristică tipului de semiconductor.3. spre joncţiunea bază -colector. ceea ce va determina ca în absenţa sursei dintre emitor şi bază.6.3. Aceste curent reprezintă efectul polarizării inverse a unei joncţiuni p-n. În mod similar.

dar mai complexe şi mai sofisticate. realizându-se circuitul integrat. urmată de gravarea unor configuraţii ale circuitelor electronice se obţine îmbinarea funcţiei mai multor diode. controlează puterea electrică disipată pe rezistorul R. tranzistorul funcţionează ca amplificator de tensiune. care devin tot mai compacte. Prin procesul de depunere pe un suport a unor straturi de material. de unde rezultă miniaturizarea ansamblelor. Dacă Uc >Ue. tranzistori.colector. Suprafaţa circuitelor integrate este de circa 2 mm2. Circuitul integrat. rezistenţe şi condesatori pe o singură plăcuţă semiconductoare. Tensiunea din circuitul colectorului. Astfel prin circuitul colectorului trece un curent a cărui intensitate este controlată de curentul din circuitul emitorului. Uc. 160 .

Plăviţu şi co-autori. Bucureşti.E. Bucureşti. Academiei RSR. Bucureşti. Ed. 1983 3. Teste grilă de Fizică pentru examenul de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior.W. Probleme de mecanică fizică şi acustică. Mecanică pentru perfecţionarea profesorilor.Necula. 5. F. Bucureşti. E. A. Didactică şi Pedagogică. Radiaţia electromagnetică.Damian. Fizică. Bucureşti. Ştiinţifică. Editura Tehnică. C. Bucureşti. Bucureşti.Nicolau.Academiei RSR. volumele I-III. Colectiv Catedra de Fizică. Ediţia a II-a.A.D. 1984 12. Curs de Fizică generală. Fizica Modernă. Didactică şi Pedagogică. I.Cross. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Ed. Editura Politehnica.Zemansky. Fizică. 1969 2. Ed. PSSC.A. Didactică şi Pedagogică. Fizica.Haber-Schaim. Elemente de fizică generală.Haber-Schaim. 2003 7. Electricitate şi magnetism.Sears.Davîdov. Univ. Bucureşti. Ed.Vrejoiu şi colectiv. 1973 11. J. Colecţia “LICEU”.P.”Politehnica” din Timişoara. Bucureşti. J. Teoria corpului solid. Mecanică şi acustică. Editura Politehnica. 1989 14.Tehnică.Walter.B. 2001 6. 1971 16. Didactică şi Pedagogică.Nicolau. D. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Mecanica clasică. Supliment de teme avansate. Vol. H.S. Ed. A. între teamă şi respect.V. Al.Feynman. V. 1983 10. Textul elevului. C. Cursul de Fizică de la Berkeley. U. 1983 4. Editura Politehnica. Fizică. Fizica. Ed. Didactică şi Pedagogică. Ghidul profesorului. Bucureşti.Walter. Bucureşti. Prefaţă de C. 1975 8.Friş şi A.Timoreva. J.Halliday şi R. Bucureşti. 2002 161 .Dodge. J.B. Fizica. Ed. E. J. Bucureşti.Bibliografie 1.W. J. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed. D. 1981 15.Hristev. U.Dorobanţu. M. 1974 9. S. Ed. 1973 14. Ed. Didactică şi Pedagogică.Young.Popov şi I.H. Ed.Constantinescu. Compendiu de Fizică pentru admitere în învăţământul superior. 1975. Didactică şi Pedagogică. 1982 17. PSSC.Cross. Radiaţia şi propagarea undelor electromagnetice.H. Volumele I-IV.Dodge. R. 1973 13.Resnick. Ed.

162 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful