Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ____________________S.R.L.

CUI ________________________
Adresa _____________________
Nr. _____/___________________

ADEVERIN

Se adeverete prin prezenta c Dl./Dna. _____________________ fiul/fiica lui


______________________ i al/a _________________________, nscut (-) la data de
_______________, n localitatea ____________, jude (sector) ________________, cod
numeric personal _________________, domiciliat(-) n localitatea __________________,
str. _____________________________, nr. ___, bl. ___, sc.___, et. ___, ap. ___, jude/sector
_________________________________ , posesor(-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP,
serie ___ nr.____________ , eliberat de la data de _________________, este angajat(-) la
S.C. _________________S.R.L. n baza contractului individual de munc nr. ______ din
nregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de Munc al mun./jud.
________________ , n funcia de ____________________________ .
Menionm c salariatul(a) nostru/noastr nu beneficiaz de deducere suplimentar
pentru copil/copii. Se elibereaz prezenta spre a-i servi soului/ soiei la locul de
munc.

ANGAJATOR
__________________________
Administrator

S-ar putea să vă placă și