Sunteți pe pagina 1din 46

T' DARGAUD

t.,-l

I|i

I

t---1

0 '\\TNT\R{ A LU ir'i.'l:i::".i''

'--i

i

:,.

-.i

' ': f.

i

rr,.t

g

I

dA*

r,

,,,ur;fir)

AITEMOIIi(

cRL{l(.i

AQt. IV'/1 \'Ll

Srnl.sr ir

t,rui

5C l'n.i rlr

l,,,ri;

Jr ahristii:. lctli

I Nr

(/.rlli.

polu.rl d. '!li

ftsupusi. 1n(: DNi rfz'si:i r)vt(htnrilor ar !rrLr c!:ioDrfllor

Li!ilr!flr

.r foi cu(cni; dc a)n\rD,

I Lln i:

tl.rbdorrnr,

r!nrnr i|n crslrtlr ftxiifi

1r

d!'lJ

o

L.kliDilrr si l'.rryihrDrm nr c dtlor usu"ri

BI]IGII'III

i''

u'

*-{

I

ri,,,

\!/{

du

\AIffif&\i:

,/?r,'rr1f r{r,irr\ ',

F#F

i

CATIVA qAu

'y )

Aterix 6tc eroul dc€dor dvenluri. Mialui r;zbo'ni q rl4 5i ninrusniq ii runl inodintdi. hr) ezitdrctoale mGiunile pr'meidiod!e. tuerix c

ditori$ Uuiuril magiceprepdrdte

iue$ral c!o fon; suprdonened$i

d. diui(Jul tunorinrir.

Obelix € cel nai bun p.iden al lul tuerix. De mesefe tumiror de menhhq nar.amator denifeli, Obelix garo oridnd $ tdsetolul

b€ll) pentud-lumd Fetuetxintr-o nod dventur:. Dodr 5 fi.siru.

ci ero$ de cqa niSr€li si nbGivd indierirj.

Panorrnix, venerdbilul druid Jl slului, culegvis si pr€Frl Huturi magice. C.dndimdrer.u$iid Iui poliuned car.confedofo4; supra-

omenedsd celui are o bed. Ddr Pdnordmix dre si dlte rdete d

Gcofonix e bdrdul. Opiniile asuprd hlenrului du sunl impidite:

el sesocotedesenaal,

mdi bine

si s. I.se pAgubds. Ddr cAnd nu dnti, e un priet.n vesel,

in vrcme.eroti

ceiblti consjded

d drfi

Brahdddix, in I'ne. c setul hibului.

Maie$uoe curdiot !!spicios, tJbbAnul

r;zboink e respeddl

d(6t

rsul

de

ln cap

I Ddr,

iemut de dusmdni. Lui nu-i e tdhi

un sineur luou: si nu i cd;

chiar ell

de odnenii

cun zice

dj si

N-o fi tdman mrine l"

--\' r

11,

l.t-

I

ffiWM

ruffiffi

Wffi

ffiffiw

Wre

ffiffi

WWffi

rcffi

Wffi

ffiW

@@

@Wffi

ffiffi

ffiffi

k ffi

ffiW

ffiffi

ffiffiffi

ffiffiffi

f-;t-+ul

l#j:! ffir*:l

jiw$

ffi',i/4ry\\

lflaw

.l

I

=_----:-=-u. l

ffiffi

;;;-

-\

l. :%'

*

";'

rlIAot{tE. T€inT*ao-',

[e*'l''iw'^ €^r;r#;

dAffiffi

M @1"''

l

MWffi

ffiffiffi

ffiffi

ffiffiffi

ffiffiffi

[

*;--lf

#t;;,T;;;l

;;I,ii; , )

V

--\--Z]

ffi

-

I

",;t;ii;:i rir; .l

ffiffiffi

l,*;:,2: ll

'J.i,ljil,, /

Wffiffi

ffiEreffi

ffiffi

ffiw@

Wffi

ffiffi

ffiWffi

'WW

ffiffi

ffiffiffi

ffiM

ruffiffiM

ffiffi

1

i

ffiryffi

ruru8

ffiru

ru

ffiWffi

1f,ry

1ruW

lso

ffiffiffi

ffiWffi

WWrc

ru

ffil

E

Gry

J @d= l*

v/-.--*=2.

%ffiru

ffi

ffiffiffi

ffi

ffi

Wffi

ww@

Mffi

ffi

W

Wffiffi

Wffiffi trl

MMre

W@W

ffi

@ffi

ffiffiru

WW

W

wlffiql

ffiffiffi

ffiM

f--

I \(

".,.

;-ta-€''$,

'-

{T--,.T,, I -

rrrl

'r

o

,r^ ,ri;, .

,'-- >---f'-- 2

ffi[Ndru

F--5Eai:.

isi,*;H

.:.'=cl

ffffi

R-rqt,;;wiff - Fr

1i5-.@

,7

^' -{l *

v

iMLru{

A.

.r:

E"-.^,Mr

|

",',""ii'i'i',:;tl,',. ll=

r

D\r,,{.-

-'

;'":.,i: )

\

"'",,";,1'

Ifi*ttVe@F

:"\):.{-----'

,,'lll

gx

' {L .'--d) t"-

1t

%ffiffiilffiryfftuvt

" :F-L

-f>*{:,

.

'

.-7;;;,-a-J I

I

.

'""".

rTI

ru

t-'. f*

.wl

<

uoratr

I FLE|C4 Miaa

1

-[]rf

f U^dVl

ffiffiK''1AJ:l

ffw

ffiffi

ffiffi

HFqL=ffiri-ffi

ffiruffi

rc#tF[t',tW

@ffiw

ffim;;rc

Kffiffi4

5r ;'";:r'.:'_l--{EBciNctRilox!)l

I g.l(',.".::::;".;'

,

A

ffiffiK

MMffiT

W@WLE- lrcilryry

IW

lro

ffiW

WffiW

ffiffi

L

'1

''i

,

t .f

-1Z

.+

t.:. " ^ l

;_I

.

J

^(

x"-

''F,.LI

ql'*l

@C1,4-$-J

ffiffiffi

ffiffi

ffiffiM

ffiffiffi

[,:.--- .

.:r.,r" ,.' '

,,-'

,.u ,,"

I,"'*.ri -.','r.jl r:N5''i$

m

m

9&915t-61-2

1222-6238