Sunteți pe pagina 1din 5

INFORMATII CU PRIVIRE LA MODULUL DE MASTER : MANAGEMENT SI EVALUARE EDUCATIONALA Perioda de admitere: Septembrie Acte necesare : - cerere de inscriere (se

completeaza la secretariat) ; - diploma de bacalaoreat si diploma de licenta (sau echivalentul acestora) ambele in original ; - certificat de nastere in copie legalizata ; - certificat de casatorie in copie legalizata (unde este cazul) ; - trei fotografii tip bulletin de identitate ; - chitanta pe plata a taxei de admitere. Numar de locuri: 15 (buget) si 10 (taxa) Taxa de scolarizare (pentru studentii admisi pe locurile cu taxa) : 2 100 RON/an Perioada de scolarizare: 2 ani de studii

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI CATEDRA : PEDAGOGIE Master: MANAGEMENT SI EVALUARE EDUCATIONAL TEMATICA pentru examenul de admitere Master: MANAGEMENT SI EVALUARE EDUCATIONALA -Valabila din anul universitar 2006/2007

Disciplina : Elemente de management educational 1. Organizatia ca subsistem al sistemului social global. Specificul organizatiilor scolare. 2. managementul in organizatii. Managementul organizatiilor scolare. Caracteristici conceptuale. Principii si functii. 3. Sistemul institutional al conducerii invatamantului in Romania. Elemente componente si atributii. 4. Planificarea si organizarea activitatii si istitutiilor de invatamant. Documente de planificare si organizare specifice invatamantului preuniversitar. 5. Controlul si evaluarea ca functii ale managementului. Evaluarea personalului didactic. Formulare de evaluare. 6. Comunicarea manageriala. Tipuri si forme de comunicare. Bariere in comunicarea mangeriala si solutii pentru evitarea blocajelor de comunicare. 7. Sistemul informational in managementul institutiilor de invatamant. 8. managementul schimbarii Inovatia in invatamant. 9. Reforme de invatamant contemporane. Reforma invatamantului in Romania. 10. Management scolar. Statt si rol. Competente si atributii. 11. Profilul de competenta al managerilor din invatamant. Stiluri manageriale. Disciplina : Teoria si practica evaluarii invatamantului. 1. Evaluarea in acrivitatea de invatamant Conceptul de evaluare; note definitorii; Masurarea si aprecierea procese competente ale ectului evaluativ; Functiile generale ale evaluarii in activitatea de invatamant; Obiectul evaluarii in invatamant 2. Evaluarea in contextul procesului de invatamant; Rolul actiunilor evaluative in procesul de invatamant;

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Relatia evaluare celelate componente ale actului didactic (profesor, elevi, continuturi metodologice, s.a.); Incidente ale edavuarii rezultatelor scolare asupra predarii si activitatii de invatare Integrarea actiunilor evaluative in procesul de invatamant. Strategii de evaluare a randamentului scolar. Eavaluarea la inceputul programului de instruire (initiala) ; Evaluarea finala, de bilant (cumulativa/sumativa) ; Evaluarea formativa (continua) Particularitati ale acestor strategii de evaluare, utilitati, conditii de realizare Situatii si forme de evaluare a randamentului scolar Examinari curente si examene. Tipuri de examene ; functii ale evaluarilor externe Metode si tehnici de verificare a randamentului scolar Probe de verificare (orale, scrise, practice). Conditii si cerinte provind desfasurarea acestora ; avantaje, limite, analiza lor comparativa Elaborarea probei de verificare (etape, structura probei etc.) Testul pedagogic. Teste elaborate de profesor si teste standardizate ; note definitorii ale testului standardizat Aprecierea performantelor scolare Evaluarea demers axiologic. Criterii de apreciere a rezultatelor scolare. Sisteme de apreciere a rezultatelor scolare avantaje, limite. Valoarea psihopedagogica a notarii Factori generativi ai divergentelor in aprecierea rezultatelor scolare. Profesorul evaluator ca sursa a variabilitatii aprecierilor. Alte circumstante care influienteaza aprecierea rezultatelor Modalitati de reducere a divergentelor de notare prelucrarea si analiza rezultatelor probelor de evaluare Utilizarea prelucrarii si interpretarii rezultatelor probelor de verificare. Analiza statistica si de continut a rezultatelor probei de verificare. Operatii de obtinere a unor valori semnificative pentru aprecierea randa) Profesorii si elevii in situatii de evaluare a randamentului scolar Relatia profesor elevi in contextul evaluarii randamentului scolar ; perspectiva profesorului, perspectiva elevului. Atitudinea elevului fata de aprecierea scolara. Educarea capacitatii autoevaluative la elevi ; Evaluarea randamentului si succesul scolar.

Bibliografia se gaseste la biblioteca Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei (cu sediul in B-lul Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, et V, Complex Leu, sect. 6, Bucuresti) 1. Delorne, Charles Levaluation en question, Paris PUF,1988 ; 2. Holban, Ion Teste de cunostinta EDP, 1995 ; 3. I Jinga, M. Garota etc Evaluarea performantelor scolare, Ed. Afeliu, 1996; 4. Landsheere, G. de Evalaurea continua a elevilor si examenelor, EDP, 1997; 5. P. Lisievici Calitatea invatamantului, EDP, 1997 ; 6. I. Neacsu, D. Potolea, I. T. Radu Reforma evaluarii in invatamant. Conceptie si strategie Consiliul National de Evaluare si Examinare, Bucuresti, 1996; 7. I. T.Radu Evaluarea in Procesul Didactic, EDP, 2000; 8. Thyne James M. Examinarea elevilor, EDP, 1978; 9. Satterly David Assessment in schools Basic Blackwell, NewYork, 1986; 10.****** - Legea invatamantului (Legea nr. 84/ 1995, modificarile ulterioare), capitolele referitoare la sistemul de invatamant si la conducerea invatamantului 11.Barzea Cezar (coord.) Strategia reformei invatamantului din Romania (1997 - 2000) Institutul de Stiinte ale Educatiei, 1997 ; 12.Cerchez, M. ; mateescu, E. Elemente de management scolar, Ed. Spiru Haret, Iasi, 1995 ; 13.Cristea Sorin Managementul organizariei scolare, Ed. Didactica si Pedagogica, 1996; 14.Iucu Romita Managementul si gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iasi, 2000 15.Jinga Ioan Elemente de management scolar, in Manualul de pedagogie, coord. I. Jinga, E. Istrate, Ed. All, Bucuresti, 1998 16.Jinga Ioan Evaluarea ca functie a mangementului muniversitar, in Tratat de management universitar, I. Petrescu (coord.), Edit. Lux Libris, Brasov, 1998 ; 17.Jinga Ioan Conducerea invatamantului. Manual de management instructional, Ed. Didactica si Pedagogica, 1993 ; 18.Joita Elena Management scolar. Elemente de tehnologie manageriala, Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova, 1995 ; 19.***** - Ministerul Educatiei nationale. Cartea alba a reformei invatamantului, Ed. Alternative, 1988 ; 20. Nicolescu Ovidiu (coord.) Management, Ed. Didactica si Pedagogica, 1992 ; 21. Niculescu Mariana Rodica Manual de (auto)formare a managerului scolar, Ed. Scorpion7, Bucuresti, 1997 ;

22. Paun Emil Managementul organizatiilor educatinale, note de curs, Universitatea din Bucuresti, 1994 ; 23.Paun Emil Scoala abordare sociopedagogica, Ed. Polirom, Iasi, 1999 ; 24.Popescu Vasile V. Stiinta conducerii invatamantului, Ed. Didactica si Pedagogica, 1973 ; 25. Potolea Dan Profesorul si strategiile conducerii invatarii, Structuri, strategii si performante in invatamant , coord. I Jinga si L. Vlasceanu, Editura Academiei, 1989 ; 26.Toma Stelianei Profesorul, factor de decizie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1994 ; 27.Vlasceanu Mihaela Psihosociologia organizatiilor si conducerii, Ed. Paidei, Bucuresti, 1993.