Sunteți pe pagina 1din 7

Str.Vitejilor ,nr.6, IASI,Cod.6600,Romania,Tel.231088,Mobil 0745396450 Inreg.Camera de comert J22-750/2000,Cod fiscal RO 13438020; Cod IBAN: RO 96BRDE240SV07686262400 BRD IASI,AG.

ZIMBRU Cont Trezorerie: RO97TREZ4065069XXX001321, TREZORERIA IASI

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investitiei: Alimentare cu energie electrica locuina Neamtu Irina , str. Pdurii, nr. 24, sat. Miroslava, com. Miroslava, jud. Iai, 1.2. Elaborator: SC Electric Instal SRL Iasi, str. Vitejilor nr. 6, tel. 0232-231088 1.3. Beneficiar : Neamtu Irina 1.4. Amplasamentul: str. Pdurii, nr. 24, sat. Miroslava, com. Miroslava, jud. Iai 1.5. Elemente care stau la baza elaborrii documentaiei: - Avizul tehnic de racordare nr. 1055-IS / 02.02.2010 1.6. Durata de execuie: 90 zile 2. FUNDAMENTAREA NECESITII I OPORTUNITII LUCRARII Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului locuina aparinnd d-nei Neamtu Irina, amplasata in str. Pdurii, nr. 24, sat. Miroslava, com. Miroslava, jud. Iai, s-a solicitat un branament electric monofazata pentru o putere maxima simultan absorbita Psa = 6 kW, care va fi absorbita prin urmtoarele receptoare electrice corespunztoare unei puteri totale instalate Pi = 7 kW, din care: iluminat 1 kW, aparate monofazate 6 KW. Ca urmare a acestei solicitri, s-a eliberat avizul tehnic de racordare nr. 1055-IS / 02.02.2010 de ctre S.C. E.ON Moldova S.A., ce constituie baza documentaiei de fata. 3. SITUATIA ENERGETICA IN ZONA In apropierea amplasamentului se afla reeaua aeriana de joasa tensiune plecarea 1 alimentata din postul de transformare PT 791 Iai (20/0,4 KV 250 kVA) care alimenteaz un numr de 35 consumatori monofazai si 14 abonati trifazati. Reeaua electrica existenta este realizata cu conductor torsadat montat pe stlpi de beton. SOLUTIA DE RACORDARE A CONSUMATORULUI LA INSTALATIILE EXISTENTE 3.1. Soluia de alimentare cu energie electric Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se propune realizarea unei LEA 0,4 kV 40 ml cu conductor torsadat cu izolaie din polietilena reticulata T2XIR 50 OL-AL + 3x50 mmp racordata la plecarea 1 din PT 791 Iai, prin montarea a 2 stalpi de beton tip SE10 (dintre care unul va fi montat in reteaua existenta) . Se vor monta conectori cot si descrctori de joasa tensiune, in reeaua proiectata, la stlpul SE10 capt de reea, care va fi prevzut cu priza de pmnt cu Rp <10 ohmi. Racordarea noului consumator se va realiza printr-un branament electric monofazat pe stlpul SE10 proiectat capt de reea, pe care se va monta un BMPM 32A, prevzut cu ntreruptor automat bipolar cu protecie la suprasarcina si la scurtcircuit In = 32A. Stlpii de beton proiectai se vor amplasa pe marginea drumului existent, la limita de proprietate, conform planului de situaie anexat. Lungimea totala a reelei, de la postul de transformare pana la captul reelei proiectate este de aproximativ 315 ml. Din calculul cderilor de tensiune a rezultat o cdere de tensiune care se situeaz in limitele maxime admisibile (3,8% < 10%), lund in calcul o putere pe gospodrie de 3 kW / ab. monofazat si 5kW / ab. trifazat. In urma calculului curentului de scurtcircuit monofazat nu a rezultat ca necesara cutie de secionare reea. 3.2. Caracteristicile instalaiilor A. Reeaua 0,4kV proiectata - reeaua proiectata va fi realizata cu conductor torsadat cu izolaia din polietilena reticulata tip T2XIR 50 Ol-Al + 3x50 mmp in lungime de aproximativ 40 ml si 2 stalpi de beton tip SE10 (dintre care unul va fi montat in reteaua existenta). Stlpii de beton proiectai vor fi amplasai pe marginea drumului existent, la limita de proprietate. Se vor monta conectori cot in reea, la stlpul SE10 proiectat capt de reea care va fi prevzut cu priza de pmnt liniara cu Rp 10 ohm cu doi electrozi verticali de 2,5 m si platbanda orizontala de Ol-Zn 40x4 mmp, si descrctori de
1

joasa tensiune. Stalpul de derivatie proiectat va fi prevazut cu conectori cot si priza de pamant cu un electrod. B. Branamentul - branamentul va fi monofazat si se va realiza cu conductor torsadat cu izolaie din polietilena reticulata tip T2XIR 16+25 mmp in lungime de aproximativ 10ml, de la stalpul proiectat capt de reea SE10 pana la BMPM echipat cu sigurane automate bipolare de 32A care va fi montat pe stlp. De la acesta se va monta coloana de alimentare pana la tabloul electric al consumatorului. 3.3. Masuri de protectia a instalatiilor Reeaua proiectata 0,4 KV este protejata de siguranele existente in tabloul de distribuie ale PT791 Iasi (20/0,4 kV 250 kVA). LEA 0,4 kV proiectata va fi prevzuta cu conectori cot tip ROMIND la stlpul proiectat tip SE10 capt de reea, pentru montarea scurtcircuitoarelor, precum si descrctori de joasa tensiune. Stlpul proiectat capt de reea va fi prevzut cu priza de pamant de 10 si nulul reelei va fi legat la borna stlpului. Toate partile metalice vor fi legate la nulul reelei (bratari, armaturi de susinere). Tensiunea de atingere si de pas msurata pe priza de pmnt echivalenta LEA 0,4 kV trebuie sa fie de maxim 50 V pentru un timp mai mare de 3 sec si un curent de p.p.10A. 3.4. Delimitarea instalatiilor si masura energieie electrice Delimitarea instalaiilor dintre furnizorul de energie electrica (E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. Iasi ) si beneficiar (NEAMTU IRINA) va fi la bornele de ieire al BMPM . Reelele proiectate pe taxa de racordare i branamentul vor fi exploatate de ctre Centrul Reea - Iai. Msura energiei electrice consumate se va realiza cu un contor electronic monofazat, de energie electrica activa , cu posibilitatea nregistrrii puterii maxime, 3 echipaje, clasa de precizie 1 sau mai mica, montaj direct, Imax = 60 A, Un = 230 V sau gama extinsa si acoperitoare, ce se va monta in BMPM. Contorul si toate elementele componente ale grupului de msura vor avea posibilitate sigilrii mpotriva interveniilor neautorizate. 3.5. Caracteristicile amplasamentului 3.5.1. Topografia terenului: Instalatiile electrice proiectate pe taxa de racordare sunt amplasate pe drumul existent, terenul este normal , nu prezinta denivelari. 3.5.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei. Conform NTE 003/04/00 localitatea se afl n zona climato-meteorologica C, amplasamentul II. 3.5.3. Geologia si seismicitatea. Conform normativului P.100/92, amplasamentul se afl n zona seismic de calcul C (K s=0,2) fig.5.1. echivalent unui grad seismic VIII (8) tab.A.2. i este caracterizat printr-o perioad de col Tc=1 sec. (fig.5.2.). 3.5.4. Trasarea lucrrilor nainte de nceperea lucrrilor se va proceda la trasarea reelelor pe teren, conform propunerilor din proiect. Convocarea va fi fcut de beneficiar, lund parte la trasare beneficiarul, executantul i proiectantul. 4. REZULTATELE CALCULELOR DE DIMENSIONARE Din calculul cderilor de tensiune a rezultat o cdere de tensiune care se situeaz in limitele maxime admisibile (3,8 % < 10%), lund in calcul o putere pe gospodrie de 3 kW / ab. monofazat si 5 kW / ab. trifazat. In urma calculului curentului de scurtcircuit monofazat nu a rezultat ca necesara cutie de secionare reea. 5. SUPRAFEELE DE TEREN OCUPATE 5.1. Regimul juridic Instalaiile proiectate pe taxa de racordare sunt amplasate la limita de proprietate pe drumul existent. 5.2. Regimul economic Pentru suprafaa ocupat temporar i definitiv nu s-au solicitat despgubiri. Lucrrile de reele electrice nu modific categoria de folosin a terenului. 5.3. Regimul tehnic Instalatiile proiectate au fost amplasate cu respectarea prescripiilor n vigoare. Reelele proiectate de 0,4 KV se vor amplasa pe lng drumul existent la limita de proprietate.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER

Aceasta va fi fcut de executant si se va deconta in limita valorii cuprinse in devizul general pe baza unei documentaii ntocmite de acesta. Nu sunt necesare cai de acces, accesul la lucrare realizndu-se pe drumurile existente , alimentarea cu energie electrica se va realiza din linia de j.t ce alimenteaz zona iar alimentarea cu apa se va face din surse locale sau cu apa minerala , daca se constata ca apa locala nu este potabila. Protejarea lucrrilor executate si a materialelor din antier intra in sarcina exclusiva a executantului pana la recepia definitiva a lucrrilor. Pe toata durata lucrrilor executantul va lua masuri pentru asigurarea condiiilor sanitare pentru ntreaga echipa si se va preocupa de curatenia din antier.

7. INCERCARILE SI VERIFICARILE
Acestea cad n sarcina ofertantului i trebuie s fie n conformitate cu PE116/94. Se vor prezenta buletinele cu msurtorile si verificrile efectuate la recepia lucrrii .

8. MASURI DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI


8. 1. Norme utilizate de securitatea muncii si protecia muncii La proiectarea lucrrilor au fost avute n vedere de Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006 si Normele metodologice nr.1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006. Se vor respecta: - HG300/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru santierile temporare sau mobile. - HG1048/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. - HG1051/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special dorsolombare. - HG1091/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca. - HG1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca. - H.G. nr.115/01.10.2004 - hotrre privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de protecie si a condiiilor pentru introducerea pe piaa; - H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice; - H.G. nr.971/26.07.2006 - hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sntate la locul de munca; - H.G. 493/12.04.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot; - Instructiuni proprii de securitatea muncii ale executantului, intocmite in conformitate cu art.!3 lit.e) din Legea 319/2006; - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinul nr.9/N/1993 al MLPAT; - NSPM pentru lucrari executate la inaltime conform normelor Specifice aprobate cu ordinul nr.235/1995 al MMPS. Deasemenea se va mai respecta: - IPSSM-02 DDE/01.03.2008 instruciuni proprii de securitate si sntate in munca pentru distribuia energiei electrice E.ON - ITL 4 SSMM E.ON Moldova Distribuie SA Instruciune tehnica de lucru privind semnalizarea permanenta de securitate a instalaiilor electrice din exploatare si conexele acestora. 8.2. Norme pentru sntate si sigurana in munca la executarea lucrrilor Pentru perioada de execuie se vor respecta prevederile de securitatea muncii din normativele in vigoare enumerate la punctul 6.1. Se va respecta - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinulnr.9/N/1993 al MLPAT si Ordinul MMPS 136/1995. Lucrrile care se executa se mpart in doua categorii: A. Lucrri ce se executa fr scoaterea de sub tensiune a instalaiilor existente si anume: - montare stlpi proiectai - executarea prize de pmnt - execuia LEA 0,4 kV B. Lucrri care se executa cu scoaterea de sub tensiune si anume: - racordarea LEA 0,4 kV proiectata la LEA existenta Se vor respecta cu strictee masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a instalaiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protecie. Masurile privind scoaterea de sub tensiune a instalaiilor electrice se iau de ctre personalul de deservire operativa.
3

8.3. Norme pentru sntate si sigurana in munca la punerea in funciune si exploatarea de proba. nainte de punerea in funcie a instalaiilor proiectate se vor face verificrile, ncercrile si probele in conformitate cu: - PE 003/1979 Nomenclatorul de verificri, ncercri si probe privind montajul, punerea in funciune si darea in exploatarea de proba a instalaiilor energetice (ediia 1997). - PE 116/1994 Nomenclatorul de ncercri si msurtori in instalaiile electrice (ediia 1995) - Respectarea soluiei din proiect - Existenta prizelor de pmnt si msurarea continuitii acestora - Respectarea distantelor normate intre instalaiile proiectate si cele existente Punerea in funciune a instalaiilor se va face dup verificrile corespunztoare, rspunztor de respectarea normelor pentru sntatea si sigurana in munca fiind personalul de execuie si exploatare nsrcinat in acest scop. In procesul verbal de PIF trebuie specificat ca se respecta normele pentru sntate si sigurana in munca. Constructorul trebuie sa emit la PIF declaraia de conformitate, iar aparatajul de trebuie sa aib marcajul CS sau CE. Executantul trebuie sa ntocmeasc un proces-verbal cu lucrri ascunse pentru fundaii la stlpi si pentru priza de pmnt. 8. 4. Norme pentru sntate si sigurana in munca pentru perioada de exploatare Pentru perioada de exploatare s-au prevzut urmtoarele masuri de protecia muncii: - legarea la priza de pmnt a stlpilor proiectai a tuturor parilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune si care pot ajunge accidental sub tensiune; - utilizarea legturilor duble a conductoarele de medie tensiune. - inscripionarea stlpilor de jt Personalul de exploatare va urmri periodic respectarea prevederilor normelor de protecie a muncii si anume: - distantele minime de apropiere fata de instalaii si construcii noi; - evitarea amplasrii sau depozitarii materialelor pe traseul instalaiilor proiectate - verificarea prizei de pmnt prin efectuarea de msurtori periodice conf. pct. 2.3. din STAS 12604/5-90 8. 5. Msuri PSI Documentaia s-a ntocmit n conformitate cu prevederile Legii 307/2007 privind prevenirea i stingerea a incendiilor si ORD 165/2007-.Norme generale privind prevenirea i stingerea incendiilor. Amplasarea reelelor electrice n raport cu construciile existente respect distanele minime prevzute n PE 101A/95si NTE 007/08/00. n cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingtoare cu CO2 sau praf si CO2. 8. 6. Masuri pentru protecia mediului nconjurtor Instalaiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protecia mediului si a apei. Documentaia s-a ntocmit in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecia mediului. Lucrrile proiectate nu afecteaz mediul nconjurtor, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate aezrile umane nvecinate amplasamentului instalaiilor proiectate. Executantul va transporta in locuri indicate de primrie pmntul rezultat din sptura rmasa dup execuia fundaiilor de stlpi si a anurilor pentru pozarea cablurilor. Se va avea grija ca in timpul execuiei lucrrii sa nu fie afectata vegetaia. La execuia lucrrilor trebuie respectate: - Ordonana nr.195/2005 privind protecia mediului, aprobata de Legea nr.265/29.06.2006 cu modificrile si completrile ulterioare, valabile la data executrii lucrrilor; - Legea nr. 107/1996 a apelor; - Ordin nr. 243/2000 privind protecia atmosferei; - OUG nr.16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile aprobata de Legea nr. 465/2001 cu completrile ulterioare(OUG nr. 61/2003 pentru modificarea OUG 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile); - HGR nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deeurilor de ambalaje;

- Ordin 95/2005- Ordin al Ministrului Mediului si Gospodririi Apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare si lista naionala de deeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deeuri; - OUG nr. 78/2000 privind regimul deeurilor aprobata de Legea nr. 426/2001; - HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, si alte reglementari in vigoare; - HGR nr. 162 / 2002 privind depozitarea deeurilor; - HGR 33 / 1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deeurilor refolosibile de orice fel; a. Protecia calitii apelor Lucrrile proiectate nu necesita execuia de reele de alimentari cu apa, canalizare, epurare sau evacuri de ape uzate. Se interzice deversarea de ctre constructor in apele de suprafaa a uleiurilor, vopselelor, sau a materialelor combustibile. b. Protecia solului si subsolului Lucrrile de construcie si organizare de antier se vor executa cu afectarea unei suprafee minime de teren. Se interzice deversarea in sol a substanelor periculoase. Constructorul va deine si utiliza rezervoare/ recipiente etane pentru depozitarea temporara a materialelor si substanelor periculoase. c. Protecia aezrilor umane si a altor obiective In timpul execuiei lucrrilor, constructorul va soluiona reclamaiile si sesizrile aprute din propria vina datorita nerespectrii legislaiei de mediu mai sus amintite. Constructorul va avea in vedere ca execuia lucrrii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere nvecinate amplasamentului lucrrii. La terminarea lucrrii, suprafeele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, la circuitul funcional iniial. Constructorul are obligaia de a preda amplasamentul ctre beneficiar, liber de reclamaii sau sesizri. d. Gospodrirea substanelor toxice si periculoase Nu este cazul e. Gospodrirea materialelor demontate Nu este cazul f. Protecia calitii aerului Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie. g. Protecia mpotriva zgomotului si vibraiilor Mainile si utilajele folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda cerinelor tehnice de nivel acustic. Execuia lucrrii se va desfura in perioada de timp 06-22 pentru a nu produce disconfort locuitorilor din zonele nvecinate amplasamentului reelei proiectate. 8.7. Masuri privind situaiile de urgenta Se vor respecta prevederile legislaiei si reglementarilor specifice in vederea evitrii producerii de incendii sau nceputurilor de incendii avndu-se in vedere a nu se extinde aceste fenomene: - Ordin MAI nr. 158 / 22.02.2007 Pentru aprobarea Criteriilor de performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen; - Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor; - Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind aprarea mpotriva incendiilor; - Ord. MI 138/2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor-DGPSI-005; - Ordin nr 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor in domeniul situaiilor de urgenta; - Ordin MAI nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea i completarea Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen. In timpul execuiei lucrrilor se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, se vor asigura dotri pentru stingerea sau localizarea acestora. PROIECTANT ing.Gabor Romeo
5

SEF PROIECT ing. Pantiru Daniel

B. CAIET DE SARCINI
1. NOMINALIZAREA PLANELOR CUPRINSE N PROIECT E0 Plan de incadrare in zona E1 Plan cu situatia existenta E2 Plan cu situatia existenta si proiectata E3 Schema electrica monofilara 0.4kV 2 file E4 Foaie de pichetaj montare LEA 0.4kV E5 Tabel de tractiuni si sageti LEA 0,4 kV pr E6 Priz de pmnt de 10 E7 Detaliu legatura derivatieT2XIR E8 Detaliu legatura terminala t T2XIR E9 Detaliu inscripionare stlpi LEA 0,4 kV E10 Marcaj CS montat pe BMPM sau certificat de conformitate C1 Fundatie turnata stalpi SE10 C2 Detaliu montare BMPM pe stalp 2. DESCRIEREA EXECUIEI LUCRRILOR Prezenta documentaie cuprinde : Executia LEA de joasa tensiune Toate legturile se vor executa n conformitate cu ndrumarul de proiectare 1.Lj-Ip.8/86 (lucrare SCP-DGTDEE Buc.nr.1246-1 din 1986). Conductorul torsadat se va ntinde cu un efort de traciune maxim admisibil n nulul purttor de 750 daN. Se va utiliza numai conductoare cu faza i nulul marcate corespunztor. Traciunile i sgeile cu care se vor ntinde conductoarele, vor fi n funcie de parametrii meteorologici din momentul montrii conductorului. Nulul conductorului torsadat va fi legat la borna stlpului la stalpii cu legturi de ntindere i terminale. Distana minim pe vertical de la conductor in punctul de sgeat i suprafaa solului trebuie s fie de 5 m. Priza de pmnt artificiala de 10 ohmi se realizeaz din electrozi din eav de OL-Zn cu diametrul de 2 +1/2 i lungimea de 2,5m i banda OL-Zn (30x6)mmp care se leag la electrozi prin sudur . Banda se monteaz n ant cu adncimea de 0,8 m i limea de 0,5 m, iar electrozii se bat la distane egale. Pentru legarea scurtcircuitorului se vor monta la capat de retea conectori cot. Executia bransamentelor Conductorul de bransament se intinde cu un efort de tractiune maxim admisibil in nul de 50 daN . Se vor marca corespunzator fazele si nulul . Conductorul de nul nu se leaga la armatura stalpului. Racordarea conductorului de bransament la retea se realizeaza cu cleme de derivatie cu dinti CDD 45 , care sa nu deterioreze izolatia conductoarelor de retea. BMPM va fi montat pe stlp si va veni echipat conform specificaiei tehnice de produs anexata 3. CERINTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII Documentatia tehnico economica respecta legea 10/95 Legea privind calitatea in constructii. Documentatia este conforma cu standardul aplicabil SREN ISO 9001-2001,pct.4.2.3. (controlul documentelor) si pct.7.3. (proiectare si dezvoltare). Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective . In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile , incercarile si probele corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatiei respectiva.

4. DURATA DE VIATA A LUCRARII


Durata de viata a lucrarii va fi minim cea prevazuta de HGR 964/98, anexa 1, pct. 1.7 cu privire la constructii pentru transportul energiei electrice . Pentru linii electrice aeriene pe stalpi de beton, aceasta este de 40 ani. 5. STANDARDE, NORMATIVE, PROIECTE TIP, INSTRUCIUNI, FIE TEHNOLOGICE ce se au n vedere la realizarea tehnologiilor privind execuia obiectivelor. Se vor procura materiale numai de la furnizorii atestai de SC E.ON Moldova S.A.. Este obligatoriu ca produsele achiziionate necesare executrii lucrrii, s se ncadreze n prescripiile prevzute n documentele tehnice normative, n vigoare n Romnia, referitoare la : a. protecia muncii
6

b. protecia sntii c. securitatea muncii d. protecia mediului nconjurtor Produsele trebuie s fie nsoite de : a. certificatul de conformitate, emis de organismele de certificare acreditare i / sau notificare conf. legii b. declaraie de conformitate c. marca de certificare a conformitii cu standardele romne obligatorii d. marcajul CE (CS) de conformitate cu directivele europene (interne)sau o marc de conformitate cu standardele, altele dect cele prevzute la punctul c. n documentele de nsoire se precizeaz de ctre productor dac se utilizeaz substane i preparate chimice periculoase, n condiiile prevzute de legislaie. Pentru aceast categorie de substane se va solicita nainte sau la achiziia produselor, Fia tehnic de securitate, care trebuie s conin toate informaiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecia omului i a mediului nconjurtor (ordonana de urgen 200/2000, art.21) coninutul Fiei tehnice de securitate este menionat n HG 92/2003, cap.VIII. Se vor respecta urmtoarele prescripii, fie tehnologice i normative -3.2. RE-I 140/84 -Instruciuni tehnologice privind plantarea mecanizat a stlpilor de beton -FL 4/82 -Execuia instalaiilor de legare la pmnt -2.LI-I.135/93 -Recepia instalatiilor noi -PE 106/03 -Normativ pentru proiectarea i execuia LEA joasa tensiune -Lj Ip 8-86 - ndreptar de proiectare pentru reelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate - Lucrarea nr. 1754 - Instruciune de montaj branament n soluia antifurt. - Lj-FT 47/89 -Executie LEA 0,4 kV 6. ORDINEA DE EXECUIE, PROBE, TESTE, VERIFICRI. nainte de nceperea lucrrilor, ntre unitatea de exploatare i cea de execuie se va ncheia un proces-verbal n care se vor preciza obligaiile ce revin fiecrei uniti conf. cap.2.3., art.33, 34 din NSSM 65/2002. La nceperea lucrrilor se va verifica dac prevederile din proiect corespund cu situaia din teren la data execuiei. Dac nu corespund se va lua legtura cu proiectantul. Pentru a asigura o calitate corespunztoare a lucrrilor, nainte de nceperea lor, n timpul i la recepia acestora beneficicarul i executantul vor respecta instruciunile din prescripia 2LI-I 135/93. Lucrrile cuprinse n prezenta documentaie se vor executa n urmtoarea ordine: - construirea LEA jt pr. - realizare bransament, montare BMPM - racordare LEA 0,4 kV pr. la LEA 0,4 kV existenta Pentru perioada de execuie se vor respecta cu strictee condiiile impuse n avize de ctre deintorii instalaiilor existente n zon. Pentru efectuarea probelor i verificrilor, executantul va respecta prevederile din PE 116/94 cap.11 pentru LEA, cap.20 pentru prize de pmnt. nainte de nceperea fiecrei probe se vor verifica cu minuiozitate condiiile tehnice i organizatorice n care urmeaz s se desfoare proba, astfel nct s fie exclus posibilitatea defectrii sau avarierii instalaiilor sau accidentrii personalului de execuie. Probele se fac de ctre unitatea de construcii-montaj. Unitatea de constr.-montaj va verifica, ncerca i va efectua probe la materialele i echipamentele care vor fi folosite la executarea lucrrilor. Materialele i echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale vor fi respinse i nu se vor introduce n lucrrile respective. n timpul i la terminarea lucrrilor de constr.-montaj se vor face verificrile, ncercrile i probele corectitudinii i calitii execuiei n conformitate cu normele tehnice n vigoare pentru categoriile de instalaie respectiv. 9. LISTA CU CANTITTI DE LUCRRI Centralizatorul obiectelor pe obiective si a categoriilor de lucrari pe obiecte. Obiect 1-LEA 0,4 kV - categoria 1 Execuie LEA 0,4 kV pr. 0.04 Km - categoria 2 Branament monofazat 1 buc PROIECTANT ing.Gabor Romeo SEF PROIECT ing. Pantiru Daniel

S-ar putea să vă placă și